ΕΙΣΑΓΩΓΗ(σελ.4) 1. Επίδραση της νέας τεχνολογίας στην ιδιωτική ζωή 2. Περιληπτική παρουσίαση της εργασίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΑΓΩΓΗ(σελ.4) 1. Επίδραση της νέας τεχνολογίας στην ιδιωτική ζωή 2. Περιληπτική παρουσίαση της εργασίας"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ(σελ.4) 1. Επίδραση της νέας τεχνολογίας στην ιδιωτική ζωή 2. Περιληπτική παρουσίαση της εργασίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : «Θεωρητική προσέγγιση του ζητήµατος»(σελ.6) 1. Κίνδυνοι που προκύπτουν από τη χρήση κρυφής κάµερας για τα συνταγµατικά δικαιώµατα. α) Το απαραβίαστο της ιδιωτικής ζωής (αρθ. 9Σ) Συλλογή και επεξεργασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων (αρθ. 9ΑΣ) β) Το δικαίωµα του πληροφοριακού αυτοκαθορισµού. 2. Όρια στην χρήση κρυφής κάµερας από τις γενικές αρχές της έννοµης τάξης. 3. Η αρχή της δεσµευτικότητας του σκοπού (Zweckbindung) και η σύνδεση της µε τη χρήση της κρυφής κάµερας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ : «Το υπάρχον νοµοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα για τη χρήση της κρυφής κάµερας.»(σελ.16) 1. Προϋποθέσεις για τη χρήση της, κατά το νόµο 2472/1997 Χρησιµοποίηση των δεδοµένων που καταγράφει, στο πλαίσιο δίκης. 2. Καθιέρωση του µέτρου παρακολούθησης µε κάµερες για την καταγραφή και βεβαίωση παραβάσεων του ΚΟΚ (ν. 287/2001). 3. Λόγοι άρσης του απορρήτου που καθιστούν νόµιµη τη χρήση κρυφής κάµερας (ν. 2225/1994 µε αφετηρία το άρθρο 19 παρ. 1Σ).

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ : «Η αντιµετώπιση του ζητήµατος από την Αρχή Προστασίας εδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και σχετικές αποφάσεις.»(σελ22) 1. Ίδρυση ΑΠ 2. Αποφάσεις της Αρχής α) αρ. 1122/2000 ΑΠ «Για την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων µέσω κλειστών κυκλωµάτων.» β) αρ. 100/2000 ΑΠ «ηµοσίευση ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων που συλλέχθηκαν µε βιντεοσκόπηση, σε γνωστή τηλεοπτική εκποµπή.» γ) αρ. 40&41/2003 ΑΠ «Εγκατάσταση κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης σε χώρους συγκέντρωσης ή διέλευσης κοινού.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ : «Νοµολογία στην Ελλάδα» Η κρυφή κάµερα ως αποδεικτικό στοιχείο.(σελ.29) 1. Σε πολιτική δίκη απόφαση 5870/1996 Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθήνας. 2. Σε ποινική δίκη : α) Αρ. απόφασης 164/1992 Συµβουλίου Εφετών. β) Αρ. απόφασης 1317/2001 ΑΠ. γ) Αρ. απόφασης 1410/2002 ΑΠ. δ) Αρ. απόφασης 2/2001 ΑΠ, Εγκύκλιος Εισαγγελέα. ε) Αρ. απόφασης 874/2004 ΑΠ. 3. Στο Συµβούλιο Της Επικρατείας, απόφαση 554/2003 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ : «Προσέγγιση της γερµανικής νοµολογίας για το ζήτηµα της χρήσης κρυφής κάµερας.» (σελ.34) 1. Γενικά 2. Σχετικές αποφάσεις γερµανικών δικαστηρίων.

3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ(σελ.37) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ(σελ.38) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η επίδραση της νέας τεχνολογίας στην ιδιωτική ζωή. Η αλµατώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας που µέρα µε τη µέρα γίνεται όλο και πιο αισθητή, αποτελέι πλέον γεγονός. Στα πλαίσια της ανάπτυξης αυτής εντάσσεται και η εξέλιξη των συσκευών βιντεοσκόπησης. Οι µεγάλες βιντεοκάµερες έχουν αντικατασταθεί πλέον από µικροσκοπικές συσκευές που καταγράφουν χωρίς να γίνονται αντιληπτές από τον περίγυρο. Σήµερα είναι πολύ συχνό το φαινόµενο της «κρυφής κάµερας». Η κάµερα διεισδύει σε χώρους χωρίς να γίνεται αντιληπτή και καταγράφει γεγονότα, συνοµιλίες που συχνά βεβαιώνουν την τέλεση αξιόποινων πράξεων και αποδεικνύουν την ενοχή ή την αθωότητα των εµπλεκόµενων προσώπων. Άλλες πάλι φορές, απλώς παρεµβαίνει στην ιδιωτική ζωή δηµοσιοποιώντας στοιχεία της και παραβιάζοντας τον πυρήνα ζωτικών συνταγµατικών δικαιωµάτων. Πού όµως βρίσκεται η αλήθεια; Πότε η χρήση κρυφής κάµερας είναι επιτρεπτή και πότε καθίσταται αντισυνταγµατική καταστρατηγώντας διατάξεις του συντάγµατος; Πού βρίσκεται το όριο που προσδιορίζει το νόµιµο της χρήσης της;

5 2. Περιληπτική παρουσίαση της εργασίας. Σε αυτά τα ερωτήµατα θα προσπαθήσει να δώσει απάντηση η παρούσα εργασία, πάντα υπό την καθοδήγηση του καθολικού ρυθµιστή της συνολικής έννοµης τάξης, του Συντάγµατος. Μελετώντας το θέµα της κρυφής κάµερας που έχει ανακύψει έντονα τα τελευταία χρόνια, διαπιστώνουµε ότι στην Ελλάδα δεν έχει καταστεί αντικείµενο εξειδικευµένης µελέτης. Υπάρχει βέβαια πλούσια βιβλιογραφία σχετικά µε ζητήµατα που άπτονται του θέµατος, όπως είναι τα ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα, αλλά ακόµη δεν έχουν ασχοληθεί οι συγγραφείς αποκλειστικά µε το θέµα της κρυφής κάµερας. Αντίθετα, στη Γερµανία βρίσκουµε βιβλία που φέρουν στον τίτλο τους το ζήτηµα αυτό, από το Όµως, τα τελευταία χρόνια έχει ανακύψει στην Ελλάδα πλούσια νοµολογία σχετικά µε την κρυφή κάµερα. Κατά την ανάπτυξη του θέµατος, πέρα από τη θεωρητική προσέγγιση του θα παρατεθούν και σχετικές αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων, κυρίως των ποινικών. Η εργασία αυτή θα προσπαθήσει να αναπτύξει το ζήτηµα βασιζόµενη κυρίως σε 3 άξονες. Θα προσπαθήσει να το προσεγγίσει από τη σκοπιά του Συντάγµατος, της νοµοθεσίας και της ελληνικής νοµολογίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

6 «Θεωρητική προσέγγιση του ζητήµατος» 1. Κίνδυνοι που προκύπτουν από τη χρήση κρυφής κάµερας για τα συνταγµατικά δικαιώµατα. α) Το απαραβίαστο της ιδιωτικής ζωής (αρθ. 9Σ). Στο ελληνικό Σύνταγµα, η ιδιωτική ζωή προστατεύεται µε βάση τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 1 εδ. β Σ (1). Η προστασία της ιδιωτικής ζωής αναφέρεται σε επεµβάσεις στην ιδιωτική σφαίρα που υπερβαίνουν την κλασική προστασία του ασύλου της κατοικίας, δηλαδή σε πιο σύγχρονες µορφές της προσβολής της όπως είναι π.χ. η οπτικοακουστική παρακολούθηση (2). Η βιντεοσκόπηση και µάλιστα µε κάµερα που δεν γίνεται αντιληπτή ενέχει τον κίνδυνο να καταγράψει στιγµές της ιδιωτικής ζωής των ανθρώπων. Η «ιδιωτική ζωή» εµφανίζει πράγµατι ιδιαίτερες δυσκολίες προσδιορισµού. Με τον όρο αυτό νοείται κατ αρχήν µια «µερικότερη περιοχή» της όλης ζωής του ανθρώπου, την οποία ο ίδιος ο συντακτικός νοµοθέτης διακρίνει σε πολιτική, κοινωνική και οικονοµική. Όµως η ιδιωτική δεν είναι ούτε πολιτική, ούτε οικονοµική αλλά ούτε και ολόκληρη η κοινωνική. (1) βλ. αρθ. 9 παρ. 1 εδ. β Σ ορίζει ότι η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του ατόµου είναι απαραβίαστη. (2) βλ. Ιωάν. Ιγγλεζάκη, Ευαίσθητα Προσωπικά εδοµένα, 2003, σελ. 50 Η ιδιωτική ζωή αποτελεί µέρος της γενικότερης κοινωνικής ζωής του ανθρώπου. Αν η γενικότερη ζωή

7 του κοινωνικού χώρου µπορούσε να παρασταθεί µε 3 οµόκεντρους κύκλους ο πρώτος οριοθετεί την ατοµική, ο δεύτερος την οικογενειακή και ο τρίτος την κοινωνική του ζωή. Οι 2 πρώτοι αποτελούν την ιδιωτική ζωή. Προστατεύεται δηλαδή ο µονήρης άνθρωπος ως άτοµο και ως µέλος της οικογένειας. Η ευρύτερη αυτή ιδιωτική ζωή του ανθρώπου διακρίνεται σε φανερή και απόρρητη. Φανερή είναι η ιδιωτική ζωή που δεν αποκρύπτεται από τους άλλους, ενώ απόρρητη είναι αυτή που διεξάγεται σε χώρους και µε τρόπους που επιδιώκουν την απόκρυψη από τους άλλους. Το Σ. προστατεύει όχι µόνο την απόρρητη, αλλά και την φανερή ιδιωτική ζωή (3). Η σφαίρα λοιπόν αυτής της ιδιωτικής ζωής, όπως αναπτύχθηκε, είναι πιθανό να παραβιάζεται µε την βιντεοσκόπηση όταν αυτή επεµβαίνει στον προσωπικό ατοµικό χώρο και καταγράφει λεπτοµέριες της ζωής του που το άτοµο δεν επιδιώκει να γνωστοποιήσει σε άλλους. Τότε, η χρήση της κρυφής κάµερας παραβιάζει το συνταγµατικό δικαίωµα που κατοχυρώνεται στο αρθ. 9Σ, του απαραβίαστου της ιδιωτικής ζωής. (3) βλ. Ανδρ. ηµητρόπουλος, Συνταγµατικά ικαιώµατα, τόµος ΙΙΙ, 2004, σελ. 207

8 - Συλλογή και επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων (αρθ. 9ΑΣ) Με την αναθεώρηση του 2001 προστέθηκε άλλο ένα άρθρο του Σ. που είναι συναφές µε το 9. Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, αυξήθηκε η ανάγκη προστασίας των προσωπικών δεδοµένων και ο συντακτικός νοµοθέτης κατοχυρώνει πλέον ρητά το δικαίωµα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδοµένων του κάθε ανθρώπου ιδίως µε ηλεκτρονικά µέσα (4). Η προστασία της ιδιωτικής ζωής του καθενός συνδέεται άµεσα και µε τη διαφύλαξη των προσωπικών του δεδοµένων κάθε είδους, και ιδίως αυτών που µπορούν να χαρακτηριστούν ως «ευαίσθητα». Ήδη από το 1997 είχε θεσπιστεί ο νόµος 2472/1997 «Περί προστασίας του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα». Ο νόµος αυτός απαγορεύει τη συλλογή και επεξεργασία ευαίσθητων δεδοµένων και προσδιορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η επεξεργασία αυτή είναι νόµιµη (5). (4) βλ. αρθ. 9ΑΣ (5) βλ. ν. 2472/1997 άρθρο 7 παρ. 1,2 Λόγω, όµως, της ιδιαίτερης σηµασίας της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων από αυθαίρετες

9 παρεµβάσεις τρίτων και των συνεχώς αυξανόµενων κινδύνων για αυτά στη σηµερινή εποχή της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας, ο συντακτικός νοµοθέτης δεν αρκέστηκε στην υφιστάµενη προστασία σε επίπεδο κοινού νόµου (6), αλλά θέσπισε µια νέα, ειδική διάταξη για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων (7). Η διάταξη αυτή εµπεριέχεται στο άρθρο 9 Α του Σ. που κατοχυρώνει και συνταγµατικά την ανεξάρτητη διοικητική αρχή µε αντικείµενο την προστασία των προσωπικών δεδοµένων (βλ. και άρθρο 101ΑΣ.). Η Αρχή αυτή έχει συσταθεί µε τον νόµο 2472/1997 (8). Με τη χρήση κρυφής κάµερας µπορούν να αποκρυπτογραφηθούν στοχεία που συνιστούν ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα µε την έννοια που τους προσδίδεται στο άρθρο 2 του νόµου 2472/1997 (9). (6) βλ. ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα», µε την ενσωµάτωση τροποποιήσεων (ΦΕΚ 84/2000, ΦΕΚ 109 Α/2001) (7) βλ. Ανδρ. ηµητρόπουλος, Συνταγµατικά ικαιώµατα, τόµος ΙΙΙ, 2004, σελ. 208 (8) βλ. ν. 2472/1997 άρθρο 15 (σύσταση αποστολή νοµική φύση) (9) βλ. ν. 2472/1997 άρθρο 2 εδ. β (ορισµός «ευαίσθητων δεδοµένων») Ο κίνδυνος που µπορεί να προκύψει για τα ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα από τη συλλογή του µε

10 βιντεοσκόπηση που δεν είναι φανερή, είναι αισθητός. Πτυχές της ιδιωτικής ζωής καταγράφονται, κάτι το οποίο ανοίγει το δρόµο είτε για την επεξεργασία των οπτικοακουστικών δεδοµένων ή ακόµα και για τη δηµοσιοποίησή τους. Σηµαντικό είναι όµως να αναφερθεί ότι ο συντακτικός νοµοθέτης προστατεύει την νόµιµη ιδιωτική ζωή. Οτιδήποτε κάποιος αποκρύπτει από τους άλλους δε σηµαίνει ότι αποτελεί αυτοδίκαια ιδιωτική ζωή. Η τέλεση εν κρυπτώ αξιόποινης πράξης δεν αποτελεί ιδιωτική ζωή. Εποµένως, δεν εντάσσεται στη σφαίρα του απαραβίαστου η τέλεση εγκληµατικών πράξεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις η βούληση του συντακτικού νοµοθέτη είναι να ληφθούν υπόψη τα στοιχεία που στοιχειοθετούν ένα έγκληµα και να αρθεί το απόρρητο (10). Τότε επιτρέπεται η επεξεργασία και η χρήση των προσωπικών δεδοµένων που έχουν συλλεχθεί µε κρυφή κάµερα. β) Το δικαίωµα πληροφοριακού αυτοκαθορισµού Μέσα στα πλαίσια της χρήσης κρυφής κάµερας συχνά πλήττεται το λεγόµενο δικαίωµα του πληροφοριακού αυτοκαθορισµού. Το δικαίωµα αυτό «συνίσταται στη (10) Οι λόγοι άρσης απορρήτου συνάγονται από το άρθρο 19 παρ. 1 Σ. καθώς και αναφέρονται στον ν. 2225/1994. δυνατότητα του ατόµου να αποφασίζει και να συµπροσδιορίζει πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι

11 δυνατή η επεξεργασία των πληροφοριών που το αφορούν» (σύµφωνα µε απόφαση του Γερµανικού Οµοσπονδιακού Συνταγµατικού ικαστηρίου (11) ). Τυπικά, ο πληροφοριακός αυτοκαθορισµός δεν αναγνωρίζεται ως ανεξάρτητο δικαίωµα στο ελληνικό Σ., αλλά ουσιαστικά συνιστά µια πτυχή του δικαιώµατος προστασίας της ιδιωτικής ζωής (Right of Privacy). Ο συνδυασµός των διατάξεων των άρθρων 5 παρ. 1, 2 παρ. 1 και 19 Σ και επικουρικά του άρθρου 9 παρ. 1 εδ. β Σ. θεωρείται ότι διασφαλίζει ένα ενιαίο πλαίσιο διαµόρφωσης της ιδιωτικής ζωής και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και µε αυτό τον τρόπο κατοχυρώνει και τον πληροφοριακό αυτοκαθορισµό (12). Με τη χρήση κρυφής κάµερας παραβιάζεται το δικαίωµα αυτό όταν σε ανύποπτο χρόνο, χωρίς την ενηµέρωση του εµπλεκοµένου και χωρίς την συναίνεση του καταγράφονται σε µια µαγνητοταινία κάµερας πληροφορίες που αφορούν το άτοµό του. (11) Απόφαση της για «Informationelles Selbstbestimmungsrecht» (12) βλ. Ιωάν. Ιγγλεζάκη, Ευαίσθητα Προσωπικά εδοµένα, 2003, σελ Όρια στη χρήση κρυφής κάµερας από τις γενικές αρχές της έννοµης τάξης.

12 Στο ελληνικό Σ. εκτός από τις ειδικότερες σχέσεις ρυθµίζεται και η ανθρώπινη συµπεριφορά στο σύνολό της. Το δίκαιο έρχεται να οριοθετήσει τη συµπεριφορά του ανθρώπου, θεσπίζοντας γενικές ρήτρες µέσα στο θεµελιώδη νόµο του κράτους, το Σύνταγµα. Οι ρήτρες αυτές κάνουν σαφές ότι οποιοδήποτε δικαίωµα σταµατάει στην νοµιµότητα. Η χρήση της κρυφής κάµερας ως ανθρώπινη συµπεριφορά για να είναι συνταγµατική οφείλει να είναι σύµφωνη µε τις γενικές ρήτρες του Σ. Αυτές συνάγονται από το σύνολο του περιεχοµένου του Σ., όµως προσδιορίζονται κυρίως στο άρθρο 5 παρ. 1. Κατά τη χρήση κρυφής κάµερας ο χειριστής οφείλει να σέβεται τα δικαιώµατα των άλλων, να µην παραβιάζει το Σ. και τα χρηστά ήθη. Η βιντεοσκόπηση κατά το Σ. επιτρέπεται µέχρι το σηµείο εκείνο που δεν περιορίζει τα δικαιώµατα των άλλων. Εποµένως µέχρι και το σηµείο που δεν παραβιάζει τη σφαίρα της ιδιωτικής τους ζωής. Επίσης, µε το αρθ. 5 παρ. 1 Σ. κατοχυρώνεται η αρχή της νοµιµότητας. Η τήρηση των συνταγµατικών κανόνων και των διατάξεων του κοινού δικαίου οριοθετούν την ανθρώπινη συµπεριφορά. Η βιντεοσκόπηση λοιπόν µε οποιοδήποτε τρόπο θα πρέπει να κινείται πάντα στα όρια της νοµιµότητας. Η τρίτη γενική ρήτρα που εισάγει το αρθ. 5 παρ. 1 Σ. είναι αυτή των «χρηστών ηθών». Η χρήση της κάµερας οφείλει να γίνεται µε έντιµο τρόπο. Στην έννοια των χρηστών ηθών (13) συµπεριλαµβάνονται η καλή πίστη, η αρχή της αναλογικότητας και η απαγόρευση κατάχρησης δικαιώµατος. Όρια στη χρήση της κρυφής κάµερας θέτουν και το άρθρο 25 παρ. 1 εδ. δ και παρ. 3 Σ. (14).

13 Με την απαγόρευση της κατάχρησης δικαιώµατος οριοθετείται η ανθρώπινη συµπεριφορά. Η βιντεοσκόπηση οφείλει να µην καταγράφει σκηνές που πλήττουν την αξία του ανθρώπου (αρθ. 2 παρ. 1 Σ.). Αντίθετα, οφείλει να σέβεται την προσωπικότητά του και να την προστατεύει. Γενικότερα, το περιεχόµενο του σηµερινού Σ. µετα την αναθεώρηση του 2001 διαπνέεται από πνεύµα που εξυψώνει την αξία του ανθρώπου και σκοπό έχει να τη διασφαλίσει στο µέγιστο βαθµό. Αυτό διαφαίνεται έντονα και στις διατάξεις που κατοχυρώνουν τα ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα (αρθ Σ.). Η προτεραιότητα αυτή που θέτει το Σ. αποτελεί όριο στη χρήση της κρυφής κάµερας. Ορίζει και και οριοθετεί τα πλαίσια µέσα στα οποία οφείλει να γίνεται, χωρίς να τα ξεπερνά! 3. Η αρχή της δεσµευτικότητας του σκοπού (Zweckbindung) Η βασικότερη ίσως αρχή που συνάγεται από το Σ. και τη νοµοθεσία και καθορίζει τα όρια του νοµίµου της χρήσης της βιντεοκάµερας είναι η αρχή της δεσµευτικότητας του σκοπού (Zweckbindung). Σύµφωνα (13) ο λατινικός όρος «boni moris» (14) αρθ. 25 παρ. 3 Σ. : «Η καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος δεν επιτρέπεται» µε την αρχή αυτή τα προσωπικά δεδοµένα επιτρέπεται να συλλέγονται και να υπόκεινται σε επεξεργασία µόνο για ορισµένο και σαφή (για το υποκείµενο των δεδοµένων) σκοπό. Ο σκοπός καθορίζει το µέτρο της

14 νοµιµότητας της συλλογής καθώς και το βαθµό αναγκαιότητας της επεξεργασίας. Η αρχή της δεσµευτικότητας του σκοπού θεσπίζεται ήδη στην οδηγία 95/46/ΕΚ και πιο συγκεκριµένα στο αρθ. 6 παρ. 1 εδ. β, το οποίο ορίζει ότι τα προσωπικά δεδοµένα πρέπει να συλλέγονται για καθορισµένους, σαφείς και ορισµένους σκοπούς και η µεταγενέστερη επεξεργασία τους να συµβιβάζεται µε τους σκοπούς αυτούς (15). Συνεπώς, η επεξεργασία των δεδοµένων που συλλέγονται µε βιντεοσκόπηση θα πρέπει να συµβαδίζει πλήρως µε το σκοπό της συλλογής, δηλαδή να δεσµεύεται από το σκοπό. Η αρχή αυτή θέτει ένα όριο στην έκταση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδοµένων. Έτσι, περιορίζεται ο κίνδυνος που αφορά την κατάχρησή τους, η οποία είναι αποτέλεσµα της χρήσης τους για σκοπό ξένο από αυτόν για τον οποίο αρχικά συλλέχθηκαν. Ιδιαίτερη προβληµατική έχει αναπτυχθεί σχετικά µε το θέµα της εγκατάστασης ειδικών ηλεκτρονικών συσκευών στους δρόµους µε σκοπό την καταγραφή και βεβαίωση παραβάσεων του ΚΟΚ. Προς διαφύλαξη των δικαιωµάτων των οδηγών νόµος θέτει θεµελιώδεις περιορισµούς στη λειτουργία των ηλεκτρονικών (15) βλ. Ιωάν. Ιγγλεζάκη, Ευαίσθητα Προσωπικά εδοµένα, 2003, σελ. 109 συσκευών µε τις οποίες διαπιστώνονται οι παραβάσεις, καθιερώνοντας την αρχή της δέσµευσης από το σκοπό της διάταξης, δηλαδή τη σαφή πρόβλεψη ως σκοπού καθιέρωσης των συσκευών αυτών, την καταγραφή και

15 βεβαίωση παραβάσεων του ΚΟΚ (16). Βάση της αρχής της δεσµευτικότητας ορίζεται ότι η βιντεοσκόπηση θα απεικονίζει τον αριθµό κυκλοφορίας και κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο και πρόσφορο για την εξατοµίκευση του οχήµατος και του παραβάτη και θα αποτυπώνει την ηµεροµηνία και την ώρα της παράβασης (17). Κατά συνέπεια, η αναγνώριση προσώπων ή οχηµάτων µε τις κάµερες είναι επιτρεπτή στο µέτρο που είναι απαραίτητη η επίτευξη του επιδιωκόµενου σκοπού. Παράλληλα, σύµφωνα µε την αρχή της δέσµευσης από το σκοπό έχει πάρει αρκετές αποφάσεις η Αρχή Προστασίας εδοµένων προσωπικού χαρακτήρα αναφορικά µε ζητήµατα για τη χρήση κρυφής κάµερας (βλ. Κεφάλαιο Τρίτο). Εποµένως, η αρχή αυτή ορίζει το µέτρο που θα πρέπει να τηρείται κατά τη συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών που καταγράφονται µε βιντεοσκόπηση. Μέτρο, που υπαγορεύεται από το σκοπό της διάταξης που επιτρέπει τη συλλογή δεδοµένων µε τον τρόπο αυτό. (16) βλ. Ζώη Παπαϊωάννου, Περιεχόµενο και Όρια της Αστυνοµικής εξουσίας, 2004, σελ. 257 (17) βλ. αρθ. 1 & 4 του ν. 287/2001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ «Το υπάρχον νοµοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα για τη χρήση της κρυφής κάµερας»

16 1. Προϋποθέσεις για τη χρήση της κατά το νόµο 2472/1997 Χρησιµοποίηση δεδοµένων που καταγράφει, στο πλαίσιο δίκης. Ο νόµος 2472/1997 στο πρώτο άρθρο θέτει ως αντικείµενό του τη θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα προς προστασία των δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως της ιδιωτικής ζωής τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο του παρόντος νόµου αναφέρονται οι προϋποθέσεις επεξεργασίας των δεδοµένων καθώς και των ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων. «Ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα» είναι εκείνα που αφορούν κυρίως τη φυλετική ή εθνική προέλευση, τα πολιτικά φρονήµατα, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, την υγεία, την ερωτική ζωή καθώς και τα σχετικά µε ποινικές διώξεις ή καταδίκες (18). Ως βασική προϋπόθεση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων θέτει ο νόµος τη συγκατάθεση του υποκειµένου των δεδοµένων (19). (18) βλ. ν. 2472/1997 αρθ. 2 εδ. β (19) βλ. ν. 2472/1997 αρθ. 5 παρ. 1 και αρθ. 7 παρ. 2 εδ. α Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που αφορούν ένα πρόσωπο, που έχουν συλλεχθεί µε χρήση κρυφής κάµερας συνιστούν προσωπικά δεδοµένα και η επιµέρους επεξεργασία τους επιτρέπεται µόνο κατόπιν

17 της συγκατάθεσής τους. Τα άρθρα 4 έως 10 παραθέτουν αναλυτικότερα τις προϋποθέσεις και τα όρια της επεξεργασίας. Ιδιαίτερης σηµασίας είναι το άρθρο 7 που επιτρέπει την επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων για λόγους διαφύλαξης ζωτικού συµφέροντος του υποκειµένου, για θέµατα υγείας, για λόγους εθνικής ασφάλειας καθώς και για ερευνητικούς ή επιστηµονικούς σκοπούς. Ο παρών νόµος θέτει όρια και προϋποθέσεις απαγορεύοντας την ανεξέλεγκτη επεξεργασία δεδοµένων, αφού απαιτεί χορήγηση άδειας συλλογής των δεδοµένων από την Αρχή Προστασίας προσωπικών δεδοµένων (20). Μεγάλη πρακτική σηµασία έχει το δεύτερο σκέλος της διάταξης του άρθρου 7 παρ. 2 εδ. γ, κατά το οποίο επιτρέπεται η επεξεργασία όταν είναι αναγκαία για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώµατος ενώπιον δικαστηρίου ή πειθαρχικού οργάνου. Η εξαίρεση αυτή από την κατ αρχήν απαγόρευση της συλλογής ευαίσθητων δεδοµένων, αναφέρεται σε διαδικασίες ενώπιον των πολιτικών, διοικητικών και ποινικών δικαστηρίων. Έτσι, µπορούν να χρησιµοποιούνται στη δίκη ακόµα και ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα που έχουν καταγραφεί σε µια βιντεοκάµερα. (20) βλ. ν. 2472/1997 αρθ. 15 επ. «Αρχή Προστασίας εδοµένων προσωπικού χαρακτήρα» Αντίθετα όµως, η χρησιµοποίηση προσωπικών δεδοµένων όταν αυτά παρανόµως έχουν συλλεχθεί ή τύχει επεξεργασίας, δεν επιτρέπεται, διότι αντίκειται στην απαγόρευση του άρθρου 177 παρ. 2 ΚΠ (21) καθώς και στη συνταγµατική αρχή της απαγόρευσης

18 χρήσης αποδεικτικών µέσων που αποκτήθηκαν παράνοµα. Ειδικότερα η απαγόρευση χρήσης αποδεικτικών µέσων που έχουν κτηθέι µε αντισυνταγµατικό τρόπο προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 3 του Σ. 2. Καθιέρωση του µέτρου παρακολούθησης µε κάµερες για την καταγραφή και βεβαίωση παραβάσεων του ΚΟΚ (ν. 287/2001) Ένα από τα σύγχρονα µέτρα που έχουν τεθεί σε εφαρµογή για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας στους δρόµους και για εντοπισµό των παραβάσεων είναι η εγκατάσταση ειδικών ηλεκτρονικών συσκευών σε προεπιλεγµένα σηµεία σε οδούς και σε χώρους που χρησιµοποιούνται για τη δηµόσια κυκλοφορία οχηµάτων. Στις ειδικές ηλεκτρονικές συσκευές αναφέρεται ρητά ότι συγκαταλέγονται και οι κινηµατογραφικές µηχανές (αρθ. 1 ν. 287/2001). Οι κάµερες αυτές βιντεοσκοπούν τα οχήµατα µε σκοπό να διαπιστώσουν τυχόν παραβάσεις του ΚΟΚ. (21) Το άρθρο 177 παρ. 2 ΚΠ ορίζει: «Αποδεικτικά µέσα που έχουν αποκτηθεί µε αξιόποινες πράξεις ή µεσω αυτών, δεν λαµβάνονται υπόψη για την κύρηξη της ενοχής, την επιβολή ποινής ή την λήψη µέτρων καταναγκασµού». Στα 11 άρθρα του νόµου αυτού προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις εγκατάστασης των συσκευών αυτών. Οι συσκευές αυτές εγκαθίστανται (22) και λειτουργούν χωρίς την παρουσία αστυνοµικού. Οι φωτογραφίες και οι

19 ταινίες είναι σε κάθε περίπτωση αποδεικτικό στοιχείο της διάπραξης της παράβασης (23 α,β). Προς διαφύλαξη των δικαιωµάτων των οδηγών από τις κάµερες ο ν. 287/2001 καθιερώνει 2 αρχές : την αρχή της αναλογικότητας και την αρχή της δέσµευσης από το σκοπό της διάταξης, όπως αυτός αναλύθηκε. Σκοπός της συγκεκριµένης διάταξης λοιπόν είναι η καταγραφή και βεβαίωση παραβάσεων του ΚΟΚ. (22) µετά από πρόταση της τοπικά αρµόδιας Υπηρεσίας Τροχαίας προς τον φορέα που είναι αρµόδιος για τη συντήρηση της οδού. Για την εγκατάσταση και λειτουργία των συσκευών εκδίδεται σχετική απόφαση του ιευθυντή Τροχαίας ή Αστυνοµικού ιευθυντή του Νοµού και ορίζεται το σηµείο ή τα σηµεία που µπορούν να τοποθετηθούν οι συσκευές, καθώς και η προβλεπόµενη από τον ΚΟΚ προειδοποιητική πινακίδα. (σχετικά βλ. αρθ. 3 ν. 287/2001) (23) α) βλ. αρθ. 4 παρ. 1 ν. 287/2001 β) Σχετικό δηµοσίευµα στην εφηµερίδα «Απογευµατινή», (29 Απριλίου 2004) που αναφέρεται στα µέτρα που λαµβάνονται λόγω των Ολυµπιακών Αγώνων ορίζει : «Το ψηφιακό ραδιοδίκτυο TETRA θα αποτελέσει το πρωταρχικό µέσο επικοινωνίας για τις επιχειρήσεις της Τροχαίας. Σε ό,τι αφορά το «µάτι» της Τροχαίας αυτό είναι ο θάλαµος επιχειρήσεων παρακολούθησης και ελέγχου κυκλοφορίας. Σε πρώτο επίπεδο, δίνεται η δυνατότητα εντοπισµού του κυκλοφοριακού προβλήµατος µέσα από τις κάµερες. Στη συνέχεια οι 50 σε κάθε βάρδια άνθρωποι του θαλάµου επιχειρήσεων έχουν την ευχέρεια να προσδιορίσουν το λόγο για τον οποίο προκλήθηκε το πρόβληµα και να δώσουν το ακριβές στίγµα για παράδειγµα ενός παράνοµα σταθµευµένου αυτοκινήτου». Βεβαίως, η αποθήκευση και διαβίβαση εικόνας προσώπου η οποία συλλέγεται µε λήψη από σταθερή βιντεοκάµερα που λειτουργεί µόνιµα και συνεχώς σε ανοιχτό χώρο διέλευσης κοινού συνιστά επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων (24). Ωστόσο η λήψη τέτοιων

20 δεδοµένων µε κλειστό κύκλωµα τηλεόρασης επιτρέπεται κατ εξαίρεση και χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειµένου, υπό τις προϋποθέσεις του ν. 2472/1997, εφόσον ο σκοπός της επεξεργασίας είναι η προστασία προσώπων ή αγαθών ή η ρύθµιση της κυκλοφορίας (σύµφωνα µε το αρθ. 1 παρ. 2 της υπ αριθµόν απόφασης 1122/2000 ΑΠ ) (25). Θα πρέπει λοιπόν σύµφωνα µε την αρχή «Zweckbindung» οι κάµερες να τοποθετούνται αποκλειστικά για την καταγραφή παραβάσεων. Απαγορεύεται να εξατοµικεύουν άλλα άτοµα ευρισκόµενα στο αυτοκίνητο, όπως τον συνοδηγό ή να χρησιµοποιούνται για διάφορους άλλους λόγους. 3. Λόγοι άρσης του απορρήτου που καθιστούν νόµιµη τη χρήση κρυφής κάµερας (ν. 2225/1994 µε αφετηρία το άρθρο 19 παρ. 1Σ). Το Σ., στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 19 ορίζει δύο περιπτώσεις κατά τις οποίες επιτρέπεται η άρση του απορρήτου των επιστολών και της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας µε οποιοδήποτε άλλο (24) Κατά την έννοια του άρθρου 2 εδ. δ ν. 2472/1997 (25) βλ. Ζώη Παπαϊωάννου, Περιεχόµενο και Όρια Αστυνοµικής εξουσίας, 2004, σελ τρόπο. Το εδάφιο β της πρώτης παραγράφου προβλέπει: Νόµος ορίζει τις εγγυήσεις υπό τις οποίες η δικαστική αρχή δεν δεσµεύεται από το απόρρητο για λόγους

21 εθνικής ασφάλειας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκληµάτων. Η αναφορά του συντακτικού νοµοθέτη στον καθορισµό από τον κοινό νοµοθέτη των «εγγυήσεων» υπό τις οποίες η δικαστική αρχή δεν δεσµεύεται από το απόρρητο για τους 2 παραπάνω, περιοριστικά προβλεπόµενους λόγους (εθνική ασφάλεια, διακρίβωση σοβαρών εγκληµάτων) συνάγεται τα εξής : πρώτον, ότι για την παραβίαση του απορρήτου πρέπει πάντοτε να υπάρχει προηγούµενη εντολή αρµόδιου δικαστικού λειτουργού (βλ. αρθ Σ.). Και δεύτερον, ότι ο σχετικός νόµος οφείλει να προσδιορίζει σαφή και συγκεκριµένα κριτήρια που οφείλει να λάβει υπόψη της η δικαστική αρχή κατά τη λήψη της σχετικής απόφασης, τη σχετική διαδικασία καθώς και τη διάρκεια της άρσης (26 α,β). Ο νόµος που προσδιορίζει τη διάταξη αυτή του Σ. εκδόθηκε το Πρόκειται για τον νόµο 2225/1994 «Για την προστασία της ελευθερίας της ανταπόκρισης και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις». Το περιεχόµενό του εξειδικεύει τους 2 λόγους άρσης απορρήτου που αναφέρονται στη συνταγµατική διάταξη. (26) α) Κ. Χρυσόγονος, Ατοµικά και Κοινωνικά ικαιώµατα, σελ. 243 β) βλ. και άρθρο 5 αρ. 6 ν. 2225/1994 Η βιντεοσκόπηση λοιπόν προσωπικών δεδοµένων δεν παραβιάζει το απόρρητο της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας, όταν γίνεται για λόγους εθνικής ασφάλειας

22 ή µε σκοπό τη διακρίβωση κακουργηµάτων (27), όπως αυτά αναφέρονται στον παρόντα νόµο. Ειδικότερα, είναι επιτρεπτή η άρση του απορρήτου µε τη συλλογή δεδοµένων µε χρήση κρυφής κάµερας για τη διακρίβωση κακουργηµάτων όπως είναι η «εσχάτη προδοσία» (134 ΠΚ), τα «βασανιστήρια και άλλες προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας» (137 Α ΠΚ), η «προσβολή εναντίον της διεθνούς ειρήνης της χώρας» (139 ΠΚ), η «στρατιωτική υπηρεσία στον εχθρό» (143 ΠΚ), η «νόθευση αποδεικτικών» (150 ΠΚ), η «βία κατά πολιτικού σώµατος ή της κυβέρνησης» (157 ΠΚ), η «παραχάραξη» (207 ΠΚ), ο «εµπρησµός» (264 ΠΚ), η «ληστεία» (380 ΠΚ) και η «εκβίαση» (385 ΠΚ). ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ «Η αντιµετώπιση του ζητήµατος από την Αρχή Προστασίας εδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και σχετικές αποφάσεις.» 1. Ίδρυση ΑΠ Μέχρι την αναθεώρηση του 2001 δεν κατοχυρωνόταν συνταγµατικά η σύσταση ενός οργάνου ειδικού για την (27) βλ. ν. 2225/1994 παρ. 3 και 4 προστασία των προσωπικών δεδοµένων από οποιαδήποτε προσπάθεια παραβίασής τους. Με την εξέλιξη της σύγχρονης τεχνολογίας και µε τη συνεχώς

23 αυξανόµενη τάση δηµοσιοποίησης των πάντων, εντατικοποιήθηκε η ανάγκη σύστασης ενός τέτοιου οργάνου. Το άρθρο 19 στην δεύτερη παράγραφό του αναθεωρηµένου Σ. αναφέρει : «Νόµος ορίζει τα σχετικά µε τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρµοδιότητες ανεξάρτητης αρχής που διασφαλίζει το απόρρητο της παρ. 1». Ο ν. 2472/1994 (άρθρα 15 επ.) προβλέπει τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Αρχής Προστασίας εδοµένων προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής: Αρχή) που εδρεύει στην οδό Οµήρου, στο κέντρο της Αθήνας. Ζητήµατα σε σχέση µε την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων απασχόλησαν σε αρκετές περιπτώσεις την Αρχή, ορισµένα από τα οποία έλαβαν ευρεία δηµοσιότητα και τούτο λόγω της καίριας σηµασίας τους για την προστασία του ιδιωτικού βίου και της σύνδεσής τους µε επίκαιρα ζητήµατα (28). Οι βιντεοσκοπήσεις, ιδίως µέσω κρυφής κάµερας, αποτελούν ζήτηµα που έχει απασχολήσει σε αρκετές περιπτώσεις την Αρχή, η οποία έχει πάρει σηµαντικές αποφάσεις για το θέµα. (28) βλ. Ιωάν. Ιγγλεζάκη, Ευαίσθητα Προσωπικά εδοµένα, 2003, σελ Αποφάσεις

24 α) αρ. 1122/2000 ΑΠ «Για την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων µέσω κλειστών κυκλωµάτων» Κατά την απόφαση 1122/2000 η Αρχή έκρινε ότι η «αποθήκευση και διαβίβαση εικόνας προσώπου, η οποία συλλέγεται µε λήψη από σταθερή βιντεοκάµερα που λειτουργεί µόνιµα, συνεχώς ή κατά τακτά χρονικά διαστήµατα, σε κλειστό ή ανοιχτό χώρο συγκέντρωσης ή διέλευσης κοινού, όπως για παράδειγµα οδοί, πλατείες, σταθµοί, λιµάνια, τράπεζες, καταστήµατα, γήπεδα, θέατρα, κινηµατογράφοι ή σε µέσα µεταφοράς δηµόσιας χρήσης, συνιστά επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, κατά την έννοια του αρθ. 2 εδ. δ ν. 2472/1997». Στο κείµενο της οδηγίας που εξέδωσε η Αρχή µαζί µε την απόφαση, επιτρέπεται ως νόµιµη η τέτοιου είδους λήψη και επεξεργασία θέτοντας προϋποθέσεις. Συγκεκριµένα, η Αρχή επιτρέπει την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων µέσω κλειστών κυκλωµάτων τηλεόρασης (τοποθέτηση καµερών σε σηµεία όχι τόσο εµφανή), εφόσον ο σκοπός της επεξεργασίας είναι η προστασία προσώπων ή αγαθών ή η ρύθµιση της κυκλοφορίας (29). (29) βλ. οδηγία της απόφασης υπ αριθµόν 1122/2000 ΑΠ, αρθ. 1,2

25 β) αρ. 100/2000 ΑΠ : «ηµοσίευση ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων που συλλέχθηκαν µε κρυφή κάµερα, σε γνωστή τηλεοπτική εκποµπή». Η Αρχή πήρε θέση για ένα πολύ επίκαιρο ζήτηµα που ανέκυψε στον τηλεοπτικό χώρο πριν από 4 χρόνια. Γνωστός δηµοσιογράφος έκανε χρήση ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων που αφορούσαν την ερωτική ζωή (30) δηµοφιλούς τραγουδιστή. Η δηµοσιοποίηση του περιεχοµένου της βιντεοταινίας στην οποία καταγράφονται τα δεδοµένα, έγινε χωρίς την συναίνεση των εµπλεκόµενων προσώπων. Σύµφωνα µε σχετικό νόµο (31) η κάθε είδους εκποµπές που µεταδίδουν τηλεοπτικοί σταθµοί πρέπει να σέβονται την προσωπικότητα, την τιµή, την υπόληψη, τον ιδιωτικό και οικογενειακό βίο, την επαγγελµατική, κοινωνική, επιστηµονική ή άλλη συναφή δραστηριότητα κάθε προσώπου η εικόνα του οποίου εµφανίζεται στην οθόνη. Ακόµη, η Αρχή έλαβε υπόψη της στην απόφασή της τα άρθρα 5 παρ. 1 σε συνδυασµό µε το άρθρο 2 παρ. 1 Σ. τα οποία ανάγουν σε πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας το σεβασµό και την προστασία της αξίας του ανθρώπου και συνεπάγονται το δικαίωµα της πληροφοριακής αυτοδιάθεσης (όπως αυτό αναλύθηκε παραπάνω). Το δικαίωµα αυτό ως ιδιαίτερη εκδήλωση (30) βλ. αρθ. 2 εδ. β ν. 2472/1997 «Για τα ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα» (31) βλ. αρθ. 3 εδ. β ν. 2328/1995

26 του δικαιώµατος της προσωπικότητας, απαγορεύει τη χρήση προσωπικών δεδοµένων από οποιονδήποτε, χωρίς τη συγκατάθεση του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα. Η Αρχή λοιπόν µε βάση τα πραγµατικά περιστατικά αποφάσισε ότι τόσο η κατοχή του υλικού της βιντεοταινίας όσο και η τηλεοπτική χρήση ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων κατά την παρουσίαση εκποµπών αποτελούν επεξεργασία που υπερβαίνει τα επιβαλλόµενα όρια όπως καθορίζονται από την αρχή της αναλογικότητας : Η ικανοποίηση του δικαιώµατος ενηµέρωσης του κοινού (που ασκούσε ο δηµοσιογράφος) δεν απαιτούσε την αυτούσια προβολή ερωτικών σκηνών. Η αξίωση του κοινού για ενηµέρωση δεν φτάνει µέχρι το σηµείο να απαιτεί να λαµβάνει αυτό γνώση ευαίσθητων δεδοµένων, κάτι που θα είχε ως αποτέλεσµα την προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας (32). Κατά συνέπεια η Αρχή έκρινε ότι υπήρξε παράνοµη επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων αναφορικά µε τα προσωπικά δεδοµένα του δηµοφιλούς τραγουδιστή και επέβαλε διοικητικές κυρώσεις στους υπέυθυνους της επεξεργασίας αυτής. (32) βλ. και άρθρο 2 εδ. β ΕΣΗΕΑ όπου προβλέπονται οι αρχές δεοντολογίας του δηµοσιογραφικού επαγγέλµατος.

27 γ) αρ. 40&41/2003 ΑΠ «Εγκατάσταση κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης σε χώρους συγκέντρωσης ή διέλευσης κοινού.» Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών εδοµένων έκρινε στις παρακάτω περιπτώσεις νόµιµη την εγκατάσταση κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης. Σήµερα, όλο και περισσότερο παρατηρείται και στην Ελλάδα το φαινόµενο της εγκατάστασης κλειστών κυκλωµάτων τηλεόρασης σε πολυσύχναστα µέρη. Σύµφωνα µε την υπ αριθµόν απόφαση 40/2003 ΑΠ η Αρχή αποφάσισε για την νοµιµότητα της εγκατάστασης κλειστού κυκλώµατος βιντεοσκόπησης από εταιρία, µετά από καταγγελία ιδιοκτήτη ιατρείου που βρίσκεται στην ίδια πολυκατοικεία που στεγάζει την εταιρία. Ο ιδιοκτήτης του ιατρείου διαµαρτύρεται για την εγκατάσταση και χρήση του κυκλώµατος από την εταιρία σε κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας. Έχει δεχτεί διαµαρτυρίες από πελάτισσές του για την εν λόγω παρακολούθηση. Η Αρχή έχοντας ως πρόκριµα την οδηγία για τα κλειστά κυκλώµατα τηλεόρασης (33) θέτει ως κριτήρια για την νοµιµότητα της εγκατάστασης τις αρχές της αναλογικότητας και της αναγκαιότητας. Έτσι, αξιολογώντας τα πραγµατικά στοιχεία της υπόθεσης και σταθµίζοντας την βαρύτητα του σκοπού της εγκατάστασης (που, όπως προέκυψε, ήταν η προστασία του εξοπλισµού του εργαστηρίου από αθέµιτες ενέργιες), (33) υπ αριθµόν απόφαση 1122/2000 ΑΠ

28 έκρινε ότι η εγκατάσταση του κυκλώµατος τηλεόρασης είναι νόµιµη θέτοντας όµως κάποιους περιορισµούς. Έτσι, κάµερες που εστιάζουν σε κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας θα πρέπει να επανατοποθετηθούν. Παρόµοια ήταν η απόφαση της Αρχής µε αριθµό 41/2003. Ο σύλλογος των εργαζοµένων οικοτροφείου ότι µε την εγκατάσταση καµερών τόσο στους κοινόχρηστους όσο και στους χώρους των εργαζοµένων της σχολής, προσβάλλεται η ιδιωτικότητα των εργαζοµένων. Ο διευθυντής της σχολής αντίθετα σε σχετικό έγγραφο αναφέρει πως σκοπό της συλλογής των δεδοµένων που προκύπτουν από τη βιντεοσκόπηση, την προστασία των σπουδαστών και του προσωπικού καθώς και την ασφάλεια του κτηρίου της σχολής. Από τα στοιχεία που προκύπτουν το εκπαιδευτήριο οικοτροφείο βρίσκεται σε αποµακρυσµένη περιοχή και υπήρξαν επίµονα αιτήµατα των υπαλλήλων για να επιληφθεί η διεύθυνση για την ασφάλεια του προσωπικού και των σπουδαστών. Η Αρχή, πάντα βάση της αρχής της αναλογικότητας και της δέσµευσης από το σκοπό, κρίνει ότι οι συλλεγόµενες εικόνες πρέπει να είναι πρόσφορες, συναφείς και όχι περισσότερες από όσο απαιτείται από το σκοπό. Σκοπός της εγκατάστασης είναι αποκλειστικά η προστασία και η ασφάλεια των σπουδαστών, οικοτρόφων και µη και όχι η παρακολούθηση των εργαζοµένων και η αποδοτικότητά τους. Έτσι, αποφάσισε η Αρχή ότι η εγκατάσταση του κλειστού κυκλώµατος βιντεοσκόπησης είναι νόµιµη,

29 όµως µε περιορισµούς που αυτή έθεσε έτσι ώστε να τηρείται η αρχή της αναλογικότητας, πάντα µέσα στα πλαίσια του σκοπού της εγκατάστασης, όπως προσδιορίστηκε. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: «Ελληνική Νοµολογία» Η κρυφή κάµερα ως αποδεικτικό στοιχείο. 1. Σε πολιτική δίκη απόφαση 5870/1996 Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθήνας. Περίληψη «Υπόθεση παρακολούθησης από ιδιωτικό γραφείο ερευνών και η λήψη φωτογραφικών απεικονίσεων από την ιδιωτική ζωή κάποιου διαδίκου χωρίς την συναίνεσή του». Στην περίπτωση αυτή, η εναγοµένη θέλοντας να αποδείξει το βαθµό αναπηρίας του αντιδίκου της αναθέτει σε ιδιωτικό γραφείο την παρακολούθησή του µε τη χρήση φωτογραφικής κάµερας. Ο ενάγων ζητεί να µη ληφθούν υπόψη οι φωτογραφίες ως αποδεικτικά µέσα, αφού η λήψη τους έγινε χωρίς τη συναίνεση του. Το δικαστήριο δέχτηκε ότι η προσαγωγή σε πολιτική δίκη φωτογραφικών απεικονίσεων από την ιδιωτική ζωή κάποιου διαδίκου που λήφθηκαν χωρίς τη συγκατάθεση του, δεν προσκρούει σε απαγορευτική διάταξη του νόµου, όταν το απεικονιζόµενο γεγονός της ιδιωτικής του ζωής επηρεάζει τις έννοµες σχέσεις του αντιδίκου του και ο τελευταίος κάνει χρήση αυτών για να

30 προασπίσει δικαιολογηµένο συµφέρον του. Εδώ, το Πολυµελές Πρωτοδικείο δέχθηκε δικαιολογηµένο έννοµο συµφέρον της εναγοµένης, εφόσον είχε ασφαλίσει τον αντίδικό του στα πλαίσια των επαγγελµατικών της δραστηριοτήτων και έκανε δεκτές τις φωτογραφικές απεικονίσεις ως αποδεικτικά στοιχεία. 2.Σε ποινική δίκη α)αρ.απόφασης 164/1992 Συµβούλιο Εφετών Περίληψη «Απόπειρα εκβίασης από δράστες οι οποίοι βιντεοσκόπησαν κρυφά το θύµα σε οµοφυλοφιλικές πράξεις και κατόπιν το απείλησαν οτι θα αποκαλύξουν την εν λόγω δραστηριότητά του,αν δεν τους καταβάλει το ποσό των 4εκ δρχ.» Το Συµβούλιο Εφετών Θες/νικης δέχτηκε ότι τα παραπάνω πραγµατικά περιστατικά(οι βιντεοταινίες) που προέκυψαν από τα προεκτεθέντα αποδεικτικά στοιχεία, συνιστούν αποχρώσες ενδείξεις περί της ενοχής τους για την πράξη της απόπειρας εκβίασης.κατά συνέπεια, οι λόγοι των εφέσεων περί του αντιθέτου είναι αβάσιµοι και θα πρέπει να απορριφθούν. β)αρ.απόφασης 1317/2001ΑΠ σε συµβούλιο. Περίληψη «Υπεξαίρεση χρηµατικού ποσού ιδιαίτερα µεγάλης αξίας και τιµαλφών αντικειµένων από το παγκάρι της Αγ. Παρασκευής στα Τέµπη, που καταγράφηκε και πιστοποιήθηκε µέσω βιντεοσκόπησης µε κρυφή κάµερα»

31 Το Συµβ. Εφετών κατέληξε στο παραπεµπτικό για τους αναιρεσείοντες συµπέρασµα αφού έλαβε υπόψη και συνεκτίµησε ολα τα αποδεικτικά στοιχεία που υπάρχουν στη σχετική δικογραφία (κυρίως το περιεχόµενο των ταινιών).ο ΑΠ,έκρινε ως αβάσιµους τους λόγους αναίρεσης από το αρθ. 484 παρ.1,στοιχεία β και ε ΚΠ (34),δηλαδή δέχτηκε ότι οι βιντεοταινίες ορθώς χρησιµοποιήθηκαν ως αποδεικτικά µέσα από το Συµβούλιο και απέρριψε τις αιτήσεις. γ)αρ. Απόφασης 1410/2002 ΑΠ Περίληψη «Αιτιολογηµένη καταδίκη για κλοπή κατ εξακολούθηση της αναιρεσειούσας,η οποία εισήλθε σε κατάστηµα και αφαίρεσε από το ταµείο χρήµατα. εν επήλθε απόλυτη ακυρότητα,διότι η κρίση του δικαστηρίου δε στηρίχθηκε στη βιντεοκασέτα που δεν προσκοµίστηκε στο δικαστήριο και στην οποία απεικονιζόταν η αναιρεσείουσα να παίρνει απο το ταµείο ένα χαρτονόµισµα,αλλά στις καταθέσεις των µαρτύρων που είδαν τη βιντεοκασέτα και αναγνώρισαν την αναιρεσείουσα.» (34) το άρθρο 484 ΚΠ παρ.1 στοιχείο έ ορίζει ως λόγο αναίρεσης βουλεύµατος την έλλειψη ειδικής αιτιολογίας που επιβάλλει το αρθ.139

32 δ)εγκύκλιος Εισαγγελέα ΑΠ µε αρ.απόφασης 2/2001 Περίληψη Εγκυκλίου «Απογορεύεται ποινικά και διώκεται αυτεπάγγελτα η µετάδοση από την τηλεόραση,η κινηµατογράφηση,η βιντεοσκόπηση και φωτογράφιση προσώπωνπου προσάγονται ενώπιον των δικαστικών,εισαγγελικών ή αστυνοµικών αρχών,χωρίς τη ρητή συναίνεση τους.η µη εναντίωση τους δεν επιτρέπεται να ερµηνεύεται ως συναίνεση.» Όπως συνάγεται από το κείµενο της σχετικής απόφασης βαριά προσβολή της αξιοπρέπειας του ανθρώπου είναι και η παρά τη θέλησή του βιντεοσκόπηση και µετάδοση από την τηλεόραση της εικόνας του και των συνθηκών σύλληψης και προσαγωγής του ενώπιον των διωκτικών αρχών.εξάλλου,στην ελληνική έννοµη τάξη ισχύει το τεκµήριο της αθωότητας (35).Η παρούσιαση όµως των συνθηκών της σύλληψης και προσαγωγής πολλές φορές δηµιουργεί ένα αρνητικό κλίµα εις βάρος του κατηγορουµένου,µε αποτέλεσµα να είναι δυνατόν ακόµα και να επηρεάσει σε κάποιο βαθµό την κρίση του αρµόδιου δικαστηρίου. (35)κατά τον ΚΠ και αρθ.6 παρ.2 της ΕΣ Α «κάθε πρόσωπο κατηγορούµενο για αδίκηµα τεκµαίρεται αθώο µέχρι τη νόµιµη απόδειξη της ενοχής του»

33 ε)αρ. Απόφαφης 874/2004 ΑΠ (ΑΠ: Πράσινο φως για τη χρήση κρυφής κάµερας) Περίληψη «Υπεξαίρεση κατ εξακολούθηση χρηµάτων ταµείου εµπορικού καταστήµατος από εργαζόµενη στο εν λόγω κατάστηµα,αξιόποινη πράξη που αποκαλύφθηκε µε φωτογραφίες που ειχαν ληφθεί από κρυφή κάµερα,και τις οποίες το δικαστήριο έλαβε υπόψη για να καταλήξει στην καταδικαστική κρίση». Όπως δηµοσιεύτηκε σε γνωστή ηµερίσια εφηµερίδα (36) : «Ναι στην κρυφή κάµερα,λέει ο ΑΠ και επιτρέπει τη χρήση της,προκειµένου να αποδειχθεί αξιόποινη πράξη.σύµφωνα µε τους ανώτατους δικαστές,η παράνοµη βιντεοσκόπηση όταν δεν παραβιάζει την προσωπική και ιδιωτική ζωή,µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως αποδεικτικό µέσο ενώπιον του δικαστηρίου». Αφορµή αυτής της δηµοσίευσης στάθηκε η παραπάνω απόφαση.ο ΑΠ επικύρωσε την εφετειακή απόφαση,κρίνοντας ότι νοµίµως ελήφθησαν υπόψη ως αποδεικτίκο µεσο οι εν λόγω φωτογραφίες,καθώς δεν ανάγονται στη σφαίρα της απαραβίαστης προσωπικής και ιδιωτικής ζωής αλλά πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο των υπηρεσιακών καθηκόντων της υπαλλήλου. (36) δηµοσίευση του σχετικού άρθρου στην «Ελευθεροτυπία»,30 Απριλίου 2004

34 3)Στο Συµβούλιο της Επικρατείας,απόφαση 554/2003 Περίληψη «Η δηµοσίευση σε τηλεοπτική εκποµπή στοιχειών που λήφθηκαν µε βιντεοσκόπηση κρίθηκε ότι παραβιάζει τον πυρήνα της ιδιωτικής ζωής.το Συµβούλιο απέρριψε την αίτηση ακύρωσης λαµβάνοντας υπόψη του το άρθρο 5 του υπ αριθ.1/1991 Κανονισµού του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης «περί δηµοσιογραφικής δεοντολογίας στη ραδιοτηλεόραση» (37)». ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Προσέγγιση της Γερµανικής Νοµολογίας για το ζήτηµα της χρήσης της κρυφής κάµερας. 1.Γενικά Το γερµανικό δίκαιο έχει ασχοληθεί διεξοδικά µε ζητήµατα που άπτονται τη χρήση κρυφής κάµερας.στη Γερµανία ήδη από το 1965 συναντούµε πλούσια βιβλιογραφία και νοµολογία.το ζήτηµα εχει αποσχολήσει πολύ τους Γερµανούς νοµικούς που έχουν αναπτύξει διάφορες σχετικές θεωρίες. (37)στον Κώδικα ηµοσιογραφίκης εοντολογίας (421Β)ορίζεται ότι:«εν επιτρέπεται η παρουσίαση προσώπων µε τρόπο που µπορεί να ενθαρρύνει τον εξευτελισµό, την κοινωνική αποµόνωση ή τις διακρίσεις εις βάρος του»,ενώ στο άρθρο 7 του ίδιου κανονισµού: «Η ιδιωτική είναι σεβαστή.η µετάδοση πληροφοριών ή εικόνων από αυτήν επιτρέπεται,µόνο όταν επιβάλλεται για λόγους δηµοσίου συµφέροντος,που υπερβαίνει το συµφέρον σεβασµού της ιδιωτικής ζωής.»

35 2. Σχετικές αποφάσεις γερµανικών δικαστηρίων. Η νοµική αξιολόγηση της εγκατάστασης ενός συστήµατος παρακολούθησης µέσω βιντεοκάµερας από ιδιώτες κατέστη αντικείµενο πολλών δικαστικών αποφάσεων των Γερµανικών Οµοσπονδιακών ικαστηρίων.σύµφωνα µ αυτές,προστατεύεται το δικαίωµα στην ιδία εικόνα µόνο από πράγµατι καταχρηστικές βιντεοσκοπήσεις.σύµφωνα µε τη θεωρία των σφαιρών θα πρέπει να γίνεται σε κάθε περίπτωση µία (38). Σύµφωνα µε απόφαση του Οµοσπονδιακού ικαστηριού της Γερµανίας (39 α,β) δεν παίζει ρόλο αν έγινε πράγµατι η κινηµατογράφιση µε κάµερα,αλλά ο έλεγχος που υφίστανται τα πρόσωπα.με αυτή την απόφαση έγινε δεκτό,ότι η παραγωγή εικόνων,ιδίως των κινηµατογραφικών µέσω συσκευών βίντεο αποτελούν µια απαράδεκτη επίθεση στο δικαίωµα της προσωπικότητας.κατά πόσο µια παρακολούθηση µε κάµερα(videouberwachung)είναι απαράδεκτη µπορεί να κριθεί µόνο σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά και µόνο µε την στάθµιση συµφερόντων και αγαθών. (38)βλ.Marianne Gras,Kriminalpravention durch Videouberwachung,Baden-Baden,2003 (39)α.βλ.αποφαση BGH.NIV,1995,seite 1955 ff. β.περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων µε σχετικά άρθρα για την κρυφή κάµερα στη γερµανική έννοµη τάξη βλ.σχετικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση

36 Επίσης,συνάγεται ότι µια Videouberwachung είναι επιτρεπτή στο βαθµό που είναι απαραίτητη για την πραγµάτωση του επιδιωκόµενου σκοπού.η αρχή λοιπόν δέσµευσης από το σκοπό που αναπτύχθηκε παραπάνω καθιερώνεται και µέσα από τη γερµανική νοµολογιακή πρακτική.για παράδειγµα δεν είναι επιτρεπτό µία κάµερα που πρέπει να υπηρετεί την ασφάλεια µιας τράπεζας να παρακολουθεί σηµεία σε παρακείµενους δρόµους. Το Συνταγµατικό ικαστήριο στην απόφασή του για την απογραφή του πληθυσµού (BVerfGE 65,1)συνήγαγε από τα άρθρα 2 παρ1 GG σε συνδυασµό µε το 1 παρ1 GG ένα θεµελιώδες δικαίωµα της πληροφοριακής αυτοδιάθεσης (40) ως µέρος της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας.σε αυτό το θεµελιώδες δικαίωµα περιλαµβάνεται και το δικαίωµα στην ιδία εικόνα και λόγο. --Απόφαση LAGK BB,1997,seite 1476: Ορίστηκε ότι δεν επιτρέπονται κρυφές βιντεοσκοπήσεις σχετικά µε καταγραφή κλοπών αρωµάτων µικρής αξίας --Απόφαση BGH,NJV,1995,seite : Αποφασίστηκε ότι απαγορεύται µε τις ιδιωτικές βιντεοκάµερες να βιντεοσκοπούνται δηµόσιοι χώροι --Απόφαση LAGBaVu BB 1999,seite 1439: Όρισε ότι η εποπτεία µέσω βιντεοκάµερας για την εξασφάλιση της ευρυθµίας των επιχειρήσεων (40)όπως αυτό αναπτύχθηκε στο κεφάλαιο 1β

37 προσκρούει σε περιορισµούς συνταγµατικού και εργατικού δικαίου.επιτρέπεται µόνο προς εξασφάλιση πειθαρχίας σε περίπτωση που υπάρχει συγκεκριµένη υποψία(nur by Concreten Tatverdacht)και µε χρονικό περιορισµό. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Τον ακρογωνιαίο λίθο του περιεχοµένου του θεµελιώδου νόµου του Κράτους αποτελεί η αξία της ανθρώπινης ύπαρξης.αυτήν το Σύνταγµα προσπαθεί να διασφαλίσει από πιθανούς κινδύνους. Η χρήση κρυφής κάµερας συχνά κρύβει τέτοιους κινδύνους.σε αρκετές περιπτώσεις καταγράφει και αποκαλύπτει ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα,παραβιάζοντας τη σφαίρα της ιδιωτικότητας.η διάκριση όµως µεταξύ νόµιµης και µη νόµιµης χρήσης της είναι ιδιαίτερα δυσχερής.η νοµολογιακή πρακτική φανερώνει κατάδηλα ότι η κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται χωριστά.η πραγµατοποίηση της βιντεοσκόπησης µε κρυφή κάµερα οφείλει να γίνεται µέσα στα πλαίσια ενός ορισµένου σκοπού και να περιορίζεται σ αυτά.η υπέρβασή του την καθιστά παράνοµη. Σε κάθε περίπτωση όµως,η βιντεοσκόπηση και ιδίως η κρύφη,θα πρέπει να σέβεται την αξία του ανθρώπου, την ιδιωτική του ζωή και να µην αποκαλύπτει και πολύ περισσοτερο να µη δηµοσιοποιεί ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα του.

38 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Βιβλιογραφία-Νοµοθεσία-Νοµολογία Βιβλιογραφια - ηµητρόπουλος Ανδρ.,Συνταγµατικά ικαιώµατα,τόµοςιιι,2004 -Ιγγλεζάκης Ιωάννης,Ευαισθητα Προσωπικά εδοµένα,2003 -Παπαιωάννου Ζώη,Περιεχόµενα Και Όρια Της Αστυνοµικής Εξουσίας,2004 -Χρυσόγονος Κ.,Ατοµικά Και Κοινωνικά ικαιώµατα,2003 -Marianne Gras,Kriminalpravention durch Videouberwachung,Baden-Baden,2003 «Κ Ρ Υ Φ Η Κ Α Μ Ε Ρ Α» ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ γεωργια Α.Μ.: Εφαρµογες ηµοσιου ικαιου-ιουνιος 2004

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η : ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις»

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Θέµα: Τροποποίηση άρθρου 200 Α Κώδικα Ποινικής ικονοµίας Α. Αιτιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ.Πρωτ.: 893 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 2α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Σχολιασµός της υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη 28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 35/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 35/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 22-03-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2168/22-03-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 35/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 36 / 2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 36 / 2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-03-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2340/29-03-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 36 / 2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα κηδείας αποτέφρωση διάθεση του σώµατος µετά θάνατον ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας άρθρο 5 παρ. 1 Σ άρθρο 32 Α.Ν.

Έξοδα κηδείας αποτέφρωση διάθεση του σώµατος µετά θάνατον ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας άρθρο 5 παρ. 1 Σ άρθρο 32 Α.Ν. ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: ****/2003 Καταβολή από το ΙΚΑ εξόδων κηδείας που ολοκληρώνεται µε αποτέφρωση Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Μαρία Μητροσύλη Ειδική Επιστήµονας: Κωνσταντίνα Πρεβεζάνου Λέξεις-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙΤ ΗΝΠΡΟΣΤ ΑΣΙΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩ ΠΙΚΩΝΔΕΔΟΜΕΝΩΝΣΤ ΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙΤ ΗΝΠΡΟΣΤ ΑΣΙΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩ ΠΙΚΩΝΔΕΔΟΜΕΝΩΝΣΤ ΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙΤ ΗΝΠΡΟΣΤ ΑΣΙΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩ ΠΙΚΩΝΔΕΔΟΜΕΝΩΝΣΤ ΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤμήμαΕλεγκτών ΑΠΔΠΧ ΚυριακήΜανίκα, δικηγόρος/νομικήελέγκτρια ΠΕΡΙΕΧΟ ΜΕΝΑ Ισχύον Δίκαιο ΠεδίοεφαρμογήςΝ. 2472/97 Ο ρισμοίν.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 02-07-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4444/02-07-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 78/2013

Αθήνα, 02-07-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4444/02-07-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 78/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 02-07-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4444/02-07-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 78/2013 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 16-05-2014. Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014

Αθήνα, 16-05-2014. Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014 Αθήνα, 16-05-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1)

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1.Πολύ συχνά άγονται ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεις, κυρίως οικογενειακής υφής, στις οποίες ένα εκ των εµπλεκοµένων µερών, παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ:ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ:ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ:ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:κ. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ «ΚΡΥΦΗ ΚΑΜΕΡΑ»

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ:ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ:ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ:ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:κ. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ «ΚΡΥΦΗ ΚΑΜΕΡΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ:ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ:ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ:ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:κ. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ «ΚΡΥΦΗ ΚΑΜΕΡΑ» «THE HIDDEN CAMERA» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΓΚΙΝΤΩΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. Α.

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. Α. ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Η Ι ΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΓΡΥΠΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ Α.Μ. 1340200300085

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) Μαρούσι, 29 Σεπτεμβρίου 2014 Αρ. πρωτ.: 2306 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: «Ανάκληση της από 24.05.2013 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. με θέμα «Επανάληψη της διαδικασίας ακρόασης της

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 09-12-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2223-2/09-12-2014

Αθήνα, 09-12-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2223-2/09-12-2014 Αθήνα, 09-12-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2223-2/09-12-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 182/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης»

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης» Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου ----------------------------------------------------- Μεταπτυχιακό ίπλωµα

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 12-03-2010 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/143-1/12-03-2010 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 2/2010

Αθήνα, 12-03-2010 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/143-1/12-03-2010 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 2/2010 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 12-03-2010 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/143-1/12-03-2010 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 2/2010 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: ΕΠΑΝΑΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ Βοηθοί Συνήγοροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΥΠΟ ΕΙΞΗ Αριθµ. 1/14.10.2014

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΥΠΟ ΕΙΞΗ Αριθµ. 1/14.10.2014 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΥΠΟ ΕΙΞΗ Αριθµ. 1/14.10.2014 Σήµερα ηµέρα Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Πότε είναι παράνομες οι κάμερες σε χώρους εργασίας

Πότε είναι παράνομες οι κάμερες σε χώρους εργασίας Πότε είναι παράνομες οι κάμερες σε χώρους εργασίας Αθήνα, 27-01-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/550/27-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Λ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα, Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Προς: κ. Θεόδωρο Ρουσόπουλο Υπουργό Επικρατείας. Κοινοποίηση:

Προς: κ. Θεόδωρο Ρουσόπουλο Υπουργό Επικρατείας. Κοινοποίηση: 1 Προς: κ. Θεόδωρο Ρουσόπουλο Υπουργό Επικρατείας Κοινοποίηση: -Πρόεδρο της Βουλής, κ. Δ. Σιούφα -Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Σ. Χατζηγάκη -Γενικούς Γραμματείς Κοινοβουλευτικών Ομάδων -Πρόεδρο Εθνικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25/06/2002 ΑΠ: 1143Α Ταχ. /νση: ΟΜΗΡΟΥ 8 105 64 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 33.52.604-605 FAX: 33.52.617 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 Η Αρχή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

- Η διάταξη του άρθρου 3 της Σύμβασης 74. - Η απόφαση του Δικαστηρίου της 18 ης Δεκεμβρίου 1996, Λοϊζίδου κατά Τουρκίας 31 - Ανάλυση:

- Η διάταξη του άρθρου 3 της Σύμβασης 74. - Η απόφαση του Δικαστηρίου της 18 ης Δεκεμβρίου 1996, Λοϊζίδου κατά Τουρκίας 31 - Ανάλυση: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Γιώργου Παπαδημητρίου, Καθηγητού του συνταγματικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 Κεφάλαιο Πρώτο Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ

«ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ι ΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 1) Μπέλλου Κωνσταντίνου του Γεωργίου, κατοίκου Καλαμπάκας, Τρικάλων 9 2) Αθανασίου Ντόβα του Κωνσταντίνου κατοίκου Καλαμπάκας, Βενιζέλου 3

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες εξελίξεις στο δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων στην Ελλάδα

Πρόσφατες εξελίξεις στο δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων στην Ελλάδα Πρόσφατες εξελίξεις στο δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων στην Ελλάδα Τάκης Κακούρης, Δικηγόρος, Ζέπος & Γιαννόπουλος www.zeya.com Επισκόπηση εξελίξεων (2013-2014) 158 αποφάσεις της Αρχής το 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Αριθ. Πρωτ. Τηλ. : 210-6411526 Fax : 210-6411523 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Αριθ. Πρωτ. Τηλ. : 210-6411526 Fax : 210-6411523 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Αθήνα Αριθ. Πρωτ Τηλ. : 210-6411526 Fax : 210-6411523 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ Προς το Υπουργείο Οικονοµικών Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων Σχετ. το υπ αριθµ. πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου 2523/1997. 1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται περιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (Εγκρίθηκε µε απόφαση του.σ.- ΟΤΕ στην 2751/26-5-2006 συνεδρίασή του) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 05 Μαΐου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 *************************** Τροποποιήσεις στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΓΕΝΕΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ 2Α. ΑΡΧΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΓΕΝΕΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ 2Α. ΑΡΧΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ι ΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ Ο ακριβής προσδιορισµός της έννοιας της «ιδιωτικής ζωής» εµφανίζεται ιδιαίτερα δυσχερής. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ιδιωτική ζωή, εξεταζόµενη υπό ευρεία έννοια, περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ` ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιιλος ΟΤΕ Κώδιικας Δεοντολογίίας γιια την προστασίία των διικαιιωμάτων του ατόμου κατά την επεξεργασίία των προσωπιικών δεδομένων του εντός του Ομίίλου ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 17-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/702-1/17-02-2014 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2014

Αθήνα, 17-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/702-1/17-02-2014 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2014 Αθήνα, 17-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/702-1/17-02-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1. - Αποτελεί σταθερή επιλογή της Ελληνικής δημοκρατικής Πολιτείας η ουσιαστική προώθηση της ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 30.3.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 83/389 ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2010/C 83/02) 30.3.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 83/391 Το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. 1.1.Χαρακτηριστικά του Δικαίου Ετερόνομοι κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Η νοµοθεσία στην υπηρεσία των κινητών τηλεφώνων

Η νοµοθεσία στην υπηρεσία των κινητών τηλεφώνων Η νοµοθεσία στην υπηρεσία των κινητών τηλεφώνων Γουγούλη- ηµητριάδου Ελένη 1, Γρηγοριάδου έσποινα 1, Εύδου έσποινα 1, Κατσίφας Κωνσταντίνος 1, Μήτογλου Κωνσταντίνος 1 1 Γενικό Λύκειο Αριστοτελείου Κολλεγίου

Διαβάστε περισσότερα

ιδιαίτερα σοβαρών εγκληµάτων».

ιδιαίτερα σοβαρών εγκληµάτων». ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΤΟΜΙΚΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΑΝ ΡΕΑΣ Γ. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ : ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΑ ΗΜ. ΕΤΟΣ : 2005 2006 Θέµα

Διαβάστε περισσότερα

Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

: ERA. : Trier (Germany) : Annual Conference on EU Criminal Justice 2012

: ERA. : Trier (Germany) : Annual Conference on EU Criminal Justice 2012 Φορέας Υλοποίησης : ERA Τόπος ιεξαγωγής : Trier (Germany) Ηµεροµηνία : 11-12/10/2012 Τίτλος Σεµιναρίου : Annual Conference on EU Criminal Justice 2012 Συµµετοχή : Χαρίκλεια Ηλιοπούλου Πρόεδρος Πρωτοδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος. Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος. Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος ΠΜΣ «Η σύγχρονη εγκληματικότητα και η αντιμετώπισή της» Πάντειο Πανεπιστήμιο Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 7. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 7. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 3 Α ΜΕΡΟΣ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ... 4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2. ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ... 4 3. ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Δικαιώματα των Θυμάτων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Η εμπορία ανθρώπων παραβιάζει τα δικαιώματα και επηρεάζει τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 233 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας Η Υπηρεσία Date by InternetQ (εφεξής καλούµενη η Υπηρεσία ) έχει δηµιουργηθεί από την εταιρία «ΙΝΤΕRNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 1/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Ι. Η καταγγελία 1)Κύριο *** *** *** *** 2) Διεύθυνση Oικονομικών d.oikonomikwn@cityofathens.gr 3) Τμήμα Eσόδων esoda@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σχέδιο Μαθήµατος Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σκοπιµότητα Πρόσφυγας δεν είναι απλώς κάθε ξένος που ζητά να µείνει στη χώρα µας, αλλά ένας από τους πιο ευάλωτους,

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων.

Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων. Ειρήνη Τσιάντη, ικηγόρος. Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων. Εισαγωγή Έχει επανειληµµένως αποδειχτεί ότι η ποιότητα του οµηµένου Περιβάλλοντος καθρεπτίζει

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 5058/00/EL/TEΛΙΚΟ WP 33 Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων Γνωµοδότηση 5/2000 σχετικά µε τη Χρήση Tηλεφωνικών Καταλόγων για

Διαβάστε περισσότερα

Ποια δικαιώματα προκηρύσσονται στην Οικουμενική Διακήρυξη

Ποια δικαιώματα προκηρύσσονται στην Οικουμενική Διακήρυξη Σελίδα 1 Ενεργοί Δεσμοί (links) Τοποθετήστε τον κέρσορα σε οποιαδήποτε λέξη των δικαιωμάτων (με γαλάζιο χρώμα) που προκηρύσσονται και πιέστε το πλήκτρο του ποντικιού. Αμέσως θα μεταβείτε στο πλήρες κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσιες-κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: Το νοµικό πλαίσιο.

ηµόσιες-κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: Το νοµικό πλαίσιο. 1 ηµόσιες-κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: Το νοµικό πλαίσιο. Ελένη Τζινιέρη-Τζανετάκου ιευθύντρια της ηµόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σπάρτης Όταν το 2000 οι ηµόσιες Κεντρικές Βιβλιοθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 48/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 48/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 03/05/2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3080/03.05.2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 48/2011 Η συνεδρίαση έγινε στα γραφεία της ΑΡΧΗΣ, ηµέρα Πέµπτη 15.10.2009 και ώρα 10.00,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα Εργασίας του ΑΡΘΡΟΥ 29 για την προστασία των δεδοµένων

Οµάδα Εργασίας του ΑΡΘΡΟΥ 29 για την προστασία των δεδοµένων Οµάδα Εργασίας του ΑΡΘΡΟΥ 29 για την προστασία των δεδοµένων 00323/07/EL WP 131 Έγγραφο εργασίας σχετικά µε την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την υγεία στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Μ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Μ Ελληνικη Οδοντιατρική Ομοσπονδία (νπδδ) Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-38.13.380-38.03.816-33.02.343, Fax: 210-38.34.385, e-mail: eoo otenet.gr Αριδμ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους ΟΔΗΓΙΑ 2008 52 ΕΚ Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απόρριψη αιτήµατος χορήγησης θεώρησης εισόδου σε µέλος οικογένειας Έλληνα και γενικότερα ζητήµατα λειτουργίας του Γενικού Προξενείου Μαριούπολης

ΘΕΜΑ: Απόρριψη αιτήµατος χορήγησης θεώρησης εισόδου σε µέλος οικογένειας Έλληνα και γενικότερα ζητήµατα λειτουργίας του Γενικού Προξενείου Μαριούπολης Αθήνα, 23 Μαρτίου 2011 Αρ. Πρωτ. Φ. ***/1/2010 Πληροφορίες: Μαρία Βουτσίνου ήµητρα Μυτιληναίου Τηλ: 210 7289609, 803 Φαξ: 210 7289643 Προς Πρέσβη της Ελλάδας στην Ουκρανία Greek Embassy in Ukraine 10 Panfilovtsev

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Νοµικής Αρωγής Νόµος του 2002 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.

Ο περί Νοµικής Αρωγής Νόµος του 2002 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3629, 9.8.2002 Ν. 165(Ι)/2002 Ο περί Νοµικής Αρωγής Νόµος του 2002 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για τα μέσα ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και εν αδεία κρατουμένων. Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα

Σχέδιο νόμου για τα μέσα ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και εν αδεία κρατουμένων. Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα Σχέδιο νόμου για τα μέσα ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και εν αδεία κρατουμένων Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα 1. Στον Ποινικό Κώδικα μετά το άρθρο 110 Α προστίθενται τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 5085/99/EN/FINAL WP 25 ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Σύσταση 3/99 σχετικά µε τη διατήρηση δεδοµένων κίνησης από τους παρόχους υπηρεσιών Internet

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Θέµα: Κατάργηση διατάξεων άρθρων 25 και 27 Νόµου 3772/2009 και τροποποίηση διατάξεων Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής ικονοµίας.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Θέµα: Κατάργηση διατάξεων άρθρων 25 και 27 Νόµου 3772/2009 και τροποποίηση διατάξεων Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής ικονοµίας. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο σχέδιο νόµου «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Θέµα: Κατάργηση διατάξεων άρθρων 25 και 27 Νόµου 3772/2009 και τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-09-2009 Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/5740/29-09-2009 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19-04-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2801/19-04-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 59/2013

Αθήνα, 19-04-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2801/19-04-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 59/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 19-04-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2801/19-04-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 59/2013 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

στο σχέδιο νόµου «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση αυτοτελούς επαγγελµατικής δραστηριότητας - Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2010/41/ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 217/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 217/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 217/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 217/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Διεύθυνση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου Τμήμα Ελεγχόμενης Στάθμευσης Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού mp.secretary@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ. Δια της ΔΙΕΤΘΤΝΗ.. /ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. Σμήμα Διοικητικών Θεμάτων ΕΝΣΑΗ. Σου/της.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ. Δια της ΔΙΕΤΘΤΝΗ.. /ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. Σμήμα Διοικητικών Θεμάτων ΕΝΣΑΗ. Σου/της. ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Δια της ΔΙΕΤΘΤΝΗ.. /ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. Σμήμα Διοικητικών Θεμάτων ΕΝΣΑΗ Σου/της. του, κατοίκου..., οδός. αριθμός.., τηλ... ΚΑΣΑ Του προσωρινού Ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΕΛΕΓΧΩ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΑΝΑΠΤΥΣΣΩ ΕΝΙΣΧΥΩ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1/2011. Χρήση συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών. Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο ΗΓΙΑ 1/2011. Χρήση συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών. Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/2274/31.03.2011 Ο ΗΓΙΑ 1/2011 Χρήση συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Έχοντας υπόψη: 1. Ότι, σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ. (ΦΕΚ 548/2011 - Οδηγία 1/2011 ΑΠ ΠΧ)

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ. (ΦΕΚ 548/2011 - Οδηγία 1/2011 ΑΠ ΠΧ) ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ (ΦΕΚ 548/2011 - Οδηγία 1/2011 ΑΠ ΠΧ) Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/2274/31.03.2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΙΑ 1/2011 Χρήση συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας.

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας. 20 Ιουνίου, 2007 Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Βουλής των Αντιπροσώπων, Βουλή των Αντιπροσώπων, Λευκωσία. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι Μέλη της Επιτροπής, Θέµα: Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Περί Δικηγόρων Νόμου) ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις)

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Περί Δικηγόρων Νόμου) ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) Ερώτηση 1 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Περί Δικηγόρων Νόμου) ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 Α. Αναφορικά με την υποχρέωση των εργοδοτών

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Μελίνα Σώτου Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής ΔΠΘ Βασίλης Σωτηρόπουλος Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής Παν/μίου Αθηνών

Επιμέλεια: Μελίνα Σώτου Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής ΔΠΘ Βασίλης Σωτηρόπουλος Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής Παν/μίου Αθηνών ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Επιμέλεια: Μελίνα Σώτου Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής ΔΠΘ Βασίλης Σωτηρόπουλος Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής Παν/μίου Αθηνών Οι αποφάσεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ).

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑ ΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο ασφαλισµένος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 126/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 126/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 11-10-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/390-1/11-10-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 126/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 5 του ν. 2946/2001 "Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 224Α').

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 5 του ν. 2946/2001 Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 224Α'). Αρθρο 0 Αριθμ. 36873 (ΦΕΚ Β 1364/2.8.2007) Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών, και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με την οδοντιατρική διαφήμιση, ενημερωτικά για το ΔΣ αναφέρονται τα εξής:

Σχετικά με την οδοντιατρική διαφήμιση, ενημερωτικά για το ΔΣ αναφέρονται τα εξής: ΑΝΑΦΟΡΑ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Σχετικά με την οδοντιατρική διαφήμιση, ενημερωτικά για το ΔΣ αναφέρονται τα εξής: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Οι διατάξεις του Κώδικα Οδοντιατρικής Δεοντολογίας (άρθρο 21, 22, 24,

Διαβάστε περισσότερα