Εξειδικευμένα συστήματα τομογραφικής γ-κάμερα υψηλής διακριτικής ικανότητας, οι εφαρμογές τους και οι σχετικές ελληνικές μελέτες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εξειδικευμένα συστήματα τομογραφικής γ-κάμερα υψηλής διακριτικής ικανότητας, οι εφαρμογές τους και οι σχετικές ελληνικές μελέτες"

Transcript

1 1 Εξειδικευμένα συστήματα τομογραφικής γ-κάμερα υψηλής διακριτικής ικανότητας, οι εφαρμογές τους και οι σχετικές ελληνικές μελέτες Λούντος Γεώργιος 1, Αλεξάνδρα Βαρβαρήγου 2 1. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 2. Ινστιτούτο Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Λέξεις ευρετηρίου: Ευαίσθητοι στη θέση φωτοπολλαπλασιαστές - Υψηλή διακριτική ικανότητα χώρου - Απεικόνιση μικρών ζώων Σπινθηρομαστογραφία Φρουρός λεμφαδένας Διεύθυνση αλληλογραφίας: Λούντος Γεώργιος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Δρ. Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Δ. Βερνάρδου 33, Βριλήσσια, 15235, Αθήνα, Τηλ: , Ε-mail: Υποβλήθηκε: 10 Απριλίου 2006 Εγκρίθηκε τροποποιημένη:

2 2 Περίληψη Η απεικόνιση με μεθόδους πυρηνικής ιατρικής προσφέρει πληροφορίες για τη λειτουργική κατάσταση ενός οργάνου την ανίχνευση ή / και το χαρακτηρισμό μιας μορφολογικής αλλοίωσης. Ωστόσο, οι βασικοί περιορισμοί της πυρηνικής ιατρικής απεικόνισης είναι, ο υψηλός θόρυβος (background) και η σχετικά περιορισμένη διακριτική ικανότητα και ευαισθησία των κλινικών συστημάτων της επίπεδης γ- κάμερα και της μονοφωτονιακής τομογραφίας εκπομπής (single photon emission tomography - SPET). Επιπλέον, το μεγάλο μέγεθος των συμβατικών συστημάτων, τα οποία προορίζονται για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, δεν ευνοεί την λεπτομερή απεικόνιση οργάνων μικρών διαστάσεων, όπως ο εγκέφαλος, η καρδιά, ο μαστός, ο προστάτης κ.α. Για το λόγο αυτό, έχουν αναπτυχθεί εξειδικευμένα συστήματα απεικόνισης, τα οποία βασίζονται τόσο σε τροποποιήσεις της υπάρχουσας τεχνολογίας, όσο και σε καινοτόμες μεθόδους (και υποκαθιστούν τα συμβατικά συστήματα της επίπεδης και της τομογραφικής γ-κάμερα τύπου SPET). Περιορισμό στη χρήση τέτοιων συστημάτων που να είναι εμπορικά διαθέσιμα, αποτελεί το σχετικά μεγάλο κόστος τους, το οποίο συχνά δεν επιτρέπει την αγορά και λειτουργία τους. Οι σημαντικότερες εφαρμογές τους εστιάζονται στην απεικόνιση μικρών ζώων, μικρών οργάνων του ανθρώπου, στη σπινθηρομαστογραφία, και στη μελέτη νέων ραδιοφαρμάκων. Στην εργασία αυτή περιγράφονται οι βασικές αρχές λειτουργίας των εξειδικευμένων αυτών συστημάτων απεικόνισης, τα αποτελέσματα της απεικόνισης, όπως προκύπτουν από τις ως τώρα πραγματοποιούμενες κλινικές μελέτες, καθώς επίσης και οι σχετικές μελέτες που γίνονται στην Ελλάδα.

3 3 Εισαγωγή Η απεικόνιση της κατανομής των ραδιοφαρμάκων με μεγάλη ευαισθησία και υψηλή διακριτική ικανότητα, αποτελεί μεγάλη πρόκληση της πυρηνικής ιατρικής, ενώ οι απαιτήσεις αυτές καθίστανται περισσότερο αναγκαίες στην απεικόνιση μικρών ζώων, στην απεικόνιση μικρών οργάνων, όπως ο μαστός, οι λεμφαδένες, ο θυρεοειδής, ο προστάτης κ.α. στην αξιολόγηση νέων διαγνωστικών και θεραπευτικών ραδιοφαρμάκων [1-3], στη σπινθηρογράφηση κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων κ.α.. Επίσης περιοριστικό παράγοντα για τις συμβατικές γ-κάμερα αποτελεί η χαμηλή εσωτερική, χωρική και ενεργειακή τους διακριτική ικανότητά [3]. Επίσης η απεικόνιση ενός μικρού οργάνου συνεπάγεται συχνά τη μεγάλη απόσταση του οργάνου από την ανιχνευτική διάταξη, ενώ αναπόφευκτα μέρος του μη εξεταζόμενου ανθρώπινου σώματος συμπεριλαμβάνεται στο οπτικό πεδίο εξέτασης του μηχανήματος, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο θόρυβος από το υπόβαθρο (background) και η σκέδαση της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας [4,5]. Σήμερα υπάρχουν νεότερα εξειδικευμένα ανιχνευτικά συστήματα που αντικαθιστούν την επίπεδη (planar) και την τομογραφική (single photon emission tomography-spet) γ- κάμερα με αξιόλογα πλεονεκτήματα. Κατωτέρω θα περιγράψουμε τις πρότυπες αυτές ανιχνευτικές διατάξεις, τα πλεονεκτήματά τους, τις εφαρμογές τους ως επίσης τις σχετικές μελέτες που γίνονται στην Ελλάδα. Πρότυπες ανιχνευτικές διατάξεις Λόγω όλων των παραπάνω, σήμερα έχει προταθεί ένας αριθμός πρότυπων ανιχνευτικών διατάξεων, που βασίζεται σε προσεγγίσεις διαφορετικές από τις συμβατικές [6-9]. Σε όλες τις περιπτώσεις, η καινοτομία είναι πως ο υπολογισμός της θέσης ενός καταγραφόμενου φωτονίου απαιτεί την ύπαρξη ενός μόνο φωτοπολλαπλασιαστή ή μιας αντίστοιχης ανιχνευτικής συσκευής. Στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνονται ανιχνευτές στερεάς κατάστασης από ημιαγώγιμα υλικά όπως CdZnTe κ.α. [10-12]. Το βασικό τους μειονέκτημα είναι το πλήθος των συλλεγομένων σημάτων, που συνεπάγεται αυξημένο υπολογιστικό και οικονομικό κόστος. Το σημαντικότερο πλεονέκτημά τους είναι η ευαισθησία τους, τόσο στις ακτίνες-χ, όσο και στις ακτίνες-γ, γεγονός που καθιστά μελλοντικά εφικτή την υλοποίηση συστημάτων PET/CT ή SPET/CT, τα οποία θα επιτρέπουν την ταυτόχρονη λήψη μορφολογικής και λειτουργικής πληροφορίας από τον ίδιο μικρού μεγέθους, ανιχνευτή.

4 4 Σήμερα η πλειοψηφία των πρότυπων εξειδικευμένων απεικονιστικών συστημάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται σε ερευνητικές και σε περιορισμένες κλινικές μελέτες βασίζεται σε χωρικά ευαίσθητους φωτοπολλαπλασιαστές. Ο πρώτος χωρικά ευαίσθητος φωτοπολλαπλασιαστής (position sensitive photomultiplier tube - PSPMT) κατασκευάστηκε από τον οίκο Hamamatsu (1987) [3] και αποτέλεσε σημαντική καινοτομία στο χώρο της απεικόνισης με ακτίνες-γ. Τα πρώτα συστήματα PSPMT ήταν κυκλικού πεδίου, διαμέτρου αρχικά 5 cm και στη συνέχεια 10 cm [3]. Στα μέσα της δεκαετίας του 90 παρουσιάστηκαν PSPMT τετραγωνικής διατομής [3]. Το προφανές πλεονέκτημα τους είναι η χρήση περισσότερων του ενός φωτοπολλαπλασιαστών, για την κατασκευή συστημάτων μεγαλύτερου πεδίου, χωρίς αύξηση της υπολογιστικής τους πολυπλοκότητας [13-15]. Η βασική τους διαφορά συγκριτικά με ένα συμβατικό φωτοπολλαπλασιαστή, εντοπίζεται στη γεωμετρία της ανόδου. Σε αντίθεση με τους φωτοπολλαπλασιαστές που χρησιμοποιούνται σήμερα στα κλινικά συστήματα, ένας PSMPT, εκτός από σήμα ενέργειας, παρέχει και πληροφορία θέσης και επομένως λειτουργεί ως μια αυτόνομη γ-κάμερα. Τεχνολογικά αυτό καθίσταται εφικτό με τη χρήση ενός αριθμού διασταυρούμενων αγωγών στην άνοδο το ονομαζόμενο ανοδικό πλέγμα, το οποίο δίνει έναν αριθμό σημάτων (32 ή 56), από τα οποία υπολογίζεται η θέση προέλευσης του κάθε φωτονίου. Στην Εικόνα 1Α φαίνεται το σχηματικό διάγραμμα της ανόδου του χωρικά ευαίσθητου φωτοπολλαπλασιαστή R3292 του οίκου Hamamatsu, ο οποίος έχει 56 αγωγούς στην άνοδο, 28 κατά τη Χ και 28 κατά την Υ κατεύθυνση. Κάθε ένα από αυτά τα σήματα ενισχύεται και διαβάζεται από τον υπολογιστή παρέχοντας πληροφορία για την κατανομή του ανοδικού φορτίου. Με εφαρμογή αλγορίθμων υπολογισμού του κέντρου βάρους, υπολογίζονται οι συντεταγμένες ΑΧ και Υ, που αντιστοιχούν στη θέση πρόσπτωσης του κάθε φωτονίου. Για την απλοποίηση της επεξεργασίας του σήματος είναι δυνατή η λήψη μόνο τεσσάρων σημάτων Χ +, X -, Y + και Y -, με τη χρήση κυκλωμάτων διαίρεσης φορτίου κατ αντιστοιχία με τα κλινικά συστήματα, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1Β. Η μέθοδος αυτή μειώνει σημαντικά την πολυπλοκότητα και το κόστος της ανιχνευτικής διάταξης, αλλά ελαττώνει τη διακριτική ικανότητα του συστήματος. Τέλος, η νεότερη γενιά χωρικά ευαίσθητων φωτοπολλαπλασιαστών δε βασίζεται σε ανοδικό πλέγμα, αλλά σε διακριτοποιημένη άνοδο, η οποία παρέχει τις πληροφορίες για την κατανομή του ανοδικού φορτίου, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1Γ [3,16-19].

5 5 Α Β Γ Εικόνα 1. Α: Ανοδικό πλέγμα χωρικά ευαίσθητου φωτοπολλαπλασιαστή. Β: Κύκλωμα διαίρεσης φορτίου για την εξαγωγή 2Χ και 2Υ σημάτων. Γ: Κατανομή ανοδικού σήματος σε διακριτοποιημένη άνοδο

6 6 Ανεξαρτήτως του χρησιμοποιούμενου τύπου ή/και του αριθμού των PSPMT, ένα τέτοιο τυπικό σύστημα αποτελείται από τα εξής τμήματα (Εικόνα 2): Η/Υ Ηλεκτρονικές Μονάδες ενίσχυσης και συλλογής δεδομένων (δ) (γ) Ένας ή περισσότεροι PSPMT Διακριτοποιημένος κρύσταλλος (β) Κατευθυντήρας παραλλήλων οπών (α) Εικόνα 2. Σχηματικό διάγραμμα ενός συστήματος που βασίζεται σε σύστημα PSPMT και φωτογραφίες των κυριότερων συνιστωσών αυτού. α) Κατευθυντήρα, ο οποίος συνήθως είναι υψηλής διακριτικής ικανότητας, με οπές διαμέτρου της τάξεως των mm, για την απεικόνιση μικρών ζώων και ~2mm για την περίπτωση της σπινθηρομαστογραφίας. β) Κρύσταλλο, ο οποίος είναι διακριτοποιημένος σε μικρές κυψελίδες διαστάσεων 1x1 mm 2 έως 3x3 mm 2, ανάλογα με τις εφαρμογές του κάθε συστήματος. Το πλεονέκτημα των διακριτοποιημένων κρυστάλλων είναι ότι ο σπινθηρισμός που δημιουργείται στον κρύσταλλο, δε

7 7 διαχέεται σ αυτόν, με αποτέλεσμα να παράγεται εστιασμένο φως. Έτσι η πληροφορία της θέσης πρόσπτωσης του ανιχνευόμενου φωτόνιου-γ διατηρείται. Οι διαστάσεις των κελιών του κρυστάλλου, αποτελούν και τα όρια της διακριτικής του ικανότητας κατά τη σπινθηρογραφική απεικόνιση. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει απόλυτα στην τομογραφική απεικόνιση. γ) Το σύστημα PSPMT: Το οπτικό φως προσπίπτει στη φωτοκάθοδο του PSPMT και πολλαπλασιάζεται σε ένα σύστημα δυνόδων, όπως και στις συμβατικές γ-κάμερες, ενώ οι νεότεροι PSPMT παρουσιάζουν καινοτόμες τεχνικές και σ αυτό το σημείο, με σημαντικότερη τη χρήση δυνόδων μεταλλικών καναλιών (metal channel dynodes) [3]. Το ηλεκτρονιακό νέφος προσπίπτει στην άνοδο, απ όπου λαμβάνεται ένας αριθμός σημάτων και όχι μόνο ένα σήμα ανάλογο της ενέργειας, όπως συμβαίνει στα εν χρήσει σήμερα συμβατικά συστήματα. δ) Ηλεκτρονικές μονάδες ή κάρτες, στις οποίες τα σήματα αυτά ενισχύονται, ψηφιοποιούνται και μεταφέρονται στον υπολογιστή, όπου με κατάλληλο λογισμικό κατασκευάζονται εικόνες. Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των συστημάτων που βασίζονται σε PSPMT είναι: α) η άριστη χωρική διακριτική ικανότητα, που φτάνει τo 1 mm, β) το μικρό τους μέγεθος και γ) το σχετικά χαμηλό τους κόστος. Το μικρό μέγεθος των εξειδικευμένων συστημάτων επιτρέπει την χρήση κρυστάλλων και κατευθυντήρων υψηλών επιδόσεων, που βασίζονται σε νέα υλικά, των οποίων όμως λόγω του υψηλού κόστους τους, δεν είναι δυνατή η εφαρμογή σε κλινικά συστήματα. Σε μεγάλο αριθμό συστημάτων οι κατευθυντήρες κατασκευάζονται από κράμα χαλκού και βηρυλλίου (CuBe), ενώ οι κρύσταλλοι αποτελούνται από υλικά όπως ιωδιούχο καίσιο με προσμίξεις θαλλίου (CsI(Tl)), ιωδιούχο καίσιο με προσμίξεις νατρίου (CsI(Na)), βρωμιούχες ενώσεις λανθανιδών (LaBr) κ.α. και παρουσιάζουν καλύτερες οπτικές ιδιότητες επειδή παρέχουν υψηλότερες τιμές φωτεινής απόδοσης και υψηλή διακριτική ικανότητα [20-24]. Εφαρμογές στην απεικόνιση μικρών ζώων Η απεικόνιση μικρών ζώων πραγματοποιείται σήμερα εκτός εξαιρέσεων, με την επίπεδη ή την κάμερα SPET και τη χρήση κατευθυντήρα λεπτής οπής (pinhole collimator) [25]. Οι εξειδικευμένες συσκευές παρουσιάζουν σημαντικά πλεονεκτήματα, ιδιαίτερα στην περίπτωση της τομογραφικής απεικόνισης, τα οποία

8 8 συνοψίζονται στη μικρή απόσταση μεταξύ της απεικονιστικής διάταξης και του πειραματόζωου, στην υψηλή διακριτική ικανότητα, την υψηλή ευαισθησία, το μικρό βάρος και τη δυνατότητα μεταφοράς του όλου απεικονιστικού συστήματος. Για τη σπινθηρογραφική εξέταση με τα συστήματα PSPMT, η συνήθης πρακτική ήταν αρχικά η λήψη δύο ή περισσότερων σπινθηρογραφικών εικόνων και η εξεργασία συρραφής τους στον υπολογιστή [26]. Μειονέκτημα αυτής της τεχνικής ήταν η αδυναμία πραγματοποίησης δυναμικών μελετών, δεδομένου ότι κάθε φορά μέρος μόνο του σώματος του πειραματόζωου βρισκόταν μέσα στο οπτικό πεδίο. Η χρήση μεγαλύτερων PSPMT ή συστοιχιών τετράγωνων PSPMT, επέτρεψε την κατασκευή συστημάτων, τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα απεικόνισης ολόκληρου του πειραματόζωου και τη λήψη λειτουργικών ή/και ποσοτικών πληροφοριών [27,28]. Στην Εικόνα 3 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της απεικόνισης ποντικιού, στο οποίο έχει χορηγηθεί διεθυλενο-τριαμινο-πεντοξικό οξύ επισημασμένο με τεχνήτιο- 99m ( 99m Tc-DTPA). Η μελέτη έγινε με πρότυπο σύστημα, εγκατεστημένο στο Ινστιτούτο Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στα πλαίσια της αξιολόγησης αυτού. Παρουσιάζονται οι εικόνες κατά τις χρονικές στιγμές 0-2 min, 8-10 min, min, min και min, καθώς επίσης και η μεταβολή της συγκέντρωσης ανά 2 min σε περιοχές ενδιαφέροντος στους δύο νεφρούς, στο ήπαρ, στην ουροδόχο κύστη, στον εγκέφαλο και σε ολόκληρο το σώμα. Τόσο στις εικόνες, όσο και στις παρατιθέμενες καμπύλες παρατηρείται αρχικά έντονη απεικόνιση-συγκέντρωση του ραδιοφαρμάκου, ενώ στις τελευταίες εικόνες και στις καμπύλες στα min της εξέτασης, το ραδιοφάρμακο συγκεντρώνεται σαφώς στην ουροδόχο κύστη. Λόγω της σημαντικά μεγαλύτερης συγκέντρωσης στην ουροδόχο κύστη έχει επιλεγεί η χρήση λογαριθμικής κλίμακας (Εικ. 3).

9 9 Εικόνα 3. Απεικόνιση με σπινθηρογραφικό σύστημα που βασίζεται σε 2 τετράγωνους Η8500 PSPMT του οίκου Hamamatsu, εξεταστικού πεδίου 5x10 cm και βρίσκεται εγκατεστημένο στο Ε.Κ.Ε.ΦΕ. «Δημόκριτος». Ποσοτική αναπαράσταση της χρονικής μεταβολής της συγκέντρωσης 99m Τc-DTPA σε διάφορες περιοχές ενδιαφέροντος, σε ποντικό. Στο πειραματόζωο έχουν χορηγηθεί 74 MBq του 99m Tc- DTPA, ενώ προ της χορήγησης πραγματοποιήθηκε νάρκωση με ενδομυϊκή χορήγηση 1.0 g 2,2,2- τριβρωμομεθανόλης σε 1.0 ml 2-μεθυλο-2-βουτανόλη. Στο διάγραμμα χρησιμοποιείται λογαριθμική κλίμακα, ώστε να απεικονίζεται και η μεταβολή στην ουροδόχο κύστη που είναι μεγαλύτερης τάξης μεγέθους από τα υπόλοιπα όργανα. Εργασίες στις οποίες χρησιμοποιείται ο συνδυασμός PSPMT και κατευθυντήρα λεπτής οπής [29] ή πιο πρόσφατα κατευθυντήρων πολλών λεπτών οπών (multi-pinhole collimators) [30], δείχνουν πως με τις τεχνικές αυτές διατηρείται η υψηλή διακριτική ικανότητα και ταυτόχρονα αυξάνεται η ευαισθησία του συστήματος σχεδόν ανάλογα με τον αριθμό των οπών [31]. Συστήματα SPET, τα οποία βασίζονται σε έναν PSPMT, έχουν αναπτύξει αρκετές ομάδες [26,28,32-34]. Η χρήση περισσότερων του ενός ανιχνευτών επιτρέπει τη σημαντική επιτάχυνση των μελετών SPET και καθιστά εφικτή την πραγματοποίηση τομογραφικών δυναμικών μελετών, δεδομένου ότι με τον τρόπο αυτό καθίσταται δυνατή η λήψη πολλών προβολών σε μικρό χρονικό διάστημα.

10 10 Εφαρμογές στη σπινθηρομαστογραφία Στην κλινική πράξη η σημαντικότερη ίσως εφαρμογή, όπου απαιτούνται υψηλές επιδόσεις είναι η σπινθηρομαστογραφία. Παρόλο που η μαστογραφία με ακτίνες-χ αποτελεί το βασικό εργαλείο για την ανίχνευση καρκινικών όγκων, παρουσιάζει περιορισμούς με κυριότερο τη χαμηλή ειδικότητα (specificity). Σύμφωνα με στατιστικές μελέτες ποσοστό μεγαλύτερο από το 60% των βιοψιών, που πραγματοποιούνται λόγω ύποπτης μαστογραφίας, δε διαγιγνώσκουν τον υπάρχοντα καρκίνο [35]. Επιπλέον, σε γυναίκες με πυκνό στήθος, η συμβατική μαστογραφία δύναται να δώσει ψευδώς αρνητικό αποτέλεσμα στο 20% των εξετάσεων [35]. Ένας μεγάλος αριθμός μελετών έχει δείξει πως ο συνδυασμός σπινθηρομαστογραφίας με τεχνήτιο-99m-2-μεθοξυ-ισοβουτυλo-ισονιτριλίο ( 99m Tc-sestamibi) και συμβατικής μαστογραφίας αυξάνει την ακρίβεια της απεικόνισης σε επιλεγμένους πληθυσμούς [36-40]. Ο σημαντικότερος περιορισμός της σπινθηρομαστογραφίας σε πρηνή θέση (prone position scintimmamography-psm) με τη χρήση της επίπεδης ή της τομογραφικής γ-κάμερα, είναι η μικρή ευαισθησία για όγκους με διαστάσεις μικρότερες από 1 cm 3 (στάδια Τ1a και Τ1b της πάθησης) [41]. Η ανίχνευση αυτών των μικρών καρκινικών όγκων είναι ιδιαίτερα σημαντική κλινικά, δεδομένου ότι θεωρείται πως η αφαίρεσή τους σε αυτό το πρώιμο στάδιο αποτελεί το βέλτιστο τρόπο θεραπείας. Ο σημαντικότερος λόγος που η συμβατική σπινθηρομαστογραφία δεν αποτελεί εξέταση ρουτίνας στην πυρηνική ιατρική είναι η χαμηλή της ευαισθησία σε όγκους μικρότερους από 1.0 cm, καθώς σύμφωνα με την Αμερικανική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής η ευαισθησία της εξέτασης εξαρτάται από το μέγεθος της βλάβης [42]. Τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της απεικόνισης μικρών ζώων με ανιχνευτές βασισμένους σε PSPMT έστρεψαν αρκετές ομάδες προς την κλινική αξιολόγηση των PSPMT στη σπινθηρομαστογραφία. Παρόλο που τα προτεινόμενα πρωτόκολλα απεικόνισης διερευνούνται και αξιολογούνται συνεχώς, η γενική ιδέα συνίσταται στην τοποθέτηση της γ-κάμερα σε επαφή με το μαστό και στη λήψη μιας ή περισσότερων εικόνων, από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Η επαφή ανιχνευτή και μαστού, μεγιστοποιεί τις αποδόσεις του συστήματος και ελαχιστοποιεί την ακτινοβολία background από το υπόλοιπο σώμα, ενώ έχει αποδειχθεί ότι η συμπίεση του μαστού βελτιώνει περισσότερο τα λαμβανόμενα αποτελέσματα. Η σπινθηρομαστογραφία με ανιχνευτές PSPMT μπορεί να δώσει κλινικά χρήσιμες

11 11 πληροφορίες, συμπληρωματικές της συμβατικής μαστογραφίας με ακτίνες-χ [43-52]. Στην Εικόνα 4 παρουσιάζεται (Α): ένα σύστημα τομοσπινθηρογραφίας, το οποίο σήμερα βρίσκεται και αξιολογείται στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). (Β): η τοποθέτηση του μαστού πάνω στην κάμερα χωρίς συμπίεση και (Γ): με συμπίεση. Εικόνα 4. (Α): Σύστημα σπινθηρομαστογραφίας, που είναι εγκατεστημένο στο ΕΜΠ. (Β): Τοποθέτηση του μαστού πάνω στην κεφαλή της γ-κάμερα χωρίς συμπίεση και (Γ): Με συμπίεση. Οι εικόνες (Β) και (Γ) έχουν παραχωρηθεί από την ομάδα του καθηγητή Roberto Pani του Πανεπιστημίου της Ρώμης «La Sapienza» Στην Εικόνα 5 φαίνεται το πλεονέκτημα της απεικόνισης με τη χορήγηση 99m Tc-sestamibi και με τη συμπίεση του μαστού στην περίπτωση μικρού όγκου 7 mm. Στη χωρίς συμπίεση απεικόνιση (Α) ο όγκος δεν ήταν ορατός και ανεδείχθη με τη συμπιέση (Β), ενώ το συμβατικό σπινθηρογράφημα με τη γ-κάμερα (Γ), δεν έδειξε κάποια αυξημένη συγκέντρωση. Τα πλεονεκτήματα αυτά αναδεικνύονται και ποσοτικά από μελέτες, με τη χρήση πρότυπων συστημάτων και η συμπίεση αποτελεί τη συνήθη πλέον πρακτική [46]. Η απεικόνιση με τη συμβατική κάμερα και αμέσως μετά με το πρότυπο σύστημα (ΡSPMT) είναι απαραίτητη, ώστε να αξιοποιηθεί η μέγιστη συγκέντρωση του ραδιοφαρμάκου στην περιοχή ενδιαφέροντος και να

12 12 αποφευχθεί επιπλέον ακτινοβόληση και ταλαιπωρία της ασθενούς με συμπληρωματικές απεικονιστικές εξετάσεις [49,52]. Εικόνα 5. Μία ώρα μετά τη χορήγηση 740 ΜΒq 99m Tc-sestamibi ενδοφλεβίως σε ασθενή, (Α): Απεικόνιση με σύστημα PSPMT χωρίς συμπίεση του μαστού. (Β): Απεικόνιση με σύστημα PSPMT με συμπίεση του μαστού, απεικονίζεται μικρός όγκος, 7 mm. (Γ): Αντίστοιχο σπινθηρογράφημα της ιδίας ασθενούς με SPET κάμερα. (Starcam 2000, General Electric, Milwaukee, Wisconsin, USΑ). Η λήψη διήρκεσε 5 min, το μέγεθος της λαμβανομένης εικόνας ήταν 128x128 και χρησιμοποιήθηκε κατευθυντήρας χαμηλής ενέργειας παράλληλων οπών. Τα αποτελέσματα της συγκριτικής απεικόνισης του μαστού με τη συμβατική και την πρότυπη γ-κάμερα σε μελέτη 58 γυναικών [49] δείχνουν ότι οι δύο τεχνικές ανιχνεύουν τον ίδιο αριθμό αληθώς αρνητικών και ψευδώς θετικών περιστατικών. Ωστόσο, η συμβατική γ-κάμερα ανίχνευσε μόνο 18 αληθώς θετικά περιστατικά, έναντι 22 του PSPMT συστήματος και 10 ψευδώς αρνητικά, έναντι 6 του PSPMT συστήματος. Μελετώντας την ευαισθησία σε διάφορους τύπους καρκινικών όγκων του μαστού φαίνεται η υπεροχή των συστημάτων PSPMT [49]. Πιο συγκεκριμένα οι τιμές ευαισθησίας με τη χρήση της συμβατικής τομογραφικής γ-κάμερα και με το πρότυπο σύστημα ήταν αντίστοιχα: σε όλους τους καρκινικούς όγκους, 64% και 79%, σε καρκινικούς όγκους μικρότερους ή ίσους σε διάμετρο από 10 mm, 47% και 67%, σε μη ψηλαφητούς καρκινικούς όγκους, 56% και 72%, σε ψηλαφητούς καρκινικούς όγκους, 80% και 90% και σε καρκινικούς όγκους μεγαλύτερης ή ίσης διαμέτρου από 10 mm 85% και 92% αντίστοιχα.

13 13 Η απεικόνιση των λεμφαδένων και ιδιαίτερα του φρουρού λεμφαδένα Χρησιμοποιώντας την ίδια τεχνολογία είναι δυνατή η κατασκευή οικονομικών συστημάτων PSPMT που επιτρέπουν την απεικόνιση του θυρεοειδούς, των παραθυρεοειδών αδένων, της καρδιάς, του προστάτη και του εγκεφάλου. Η περισσότερο διαδεδομένη όμως εφαρμογή είναι η σπινθηρογραφική απεικόνιση των λεμφαδένων. Σήμερα η επιλεγόμενη μέθοδος για τη σταδιοποίηση καρκίνου του μαστού είναι η βιοψία του φρουρού λεμφαδένα (ΦΛ). Η χρησιμοποιούμενη απεικονιστική τεχνική για τον εντοπισμό του ΦΛ συνίσταται στη χορήγηση ενός επισημασμένου κολλοειδούς εναιωρήματος και στη σπινθηρογραφική απεικόνιση του ή των ΦΛ εντός min με την επίπεδη ή τομογραφική γ-κάμερα [53,54]. Τα πρώτα αποτελέσματα αξιολόγησης σε μικρό αριθμό ασθενών δείχνουν μεγαλύτερη ανιχνευτική ικανότητα του συστήματος PSPMT από τη συμβατική SPET κάμερα [55-57]. Η ελληνική πραγματικότητα και οι προοπτικές των εξειδικευμένων συστημάτων απεικόνισης Σήμερα στην Ελλάδα τρεις ερευνητικές ομάδες δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη ανιχνευτών του παραπάνω τύπου και έχουν προκύψει περισσότερες από εβδομήντα δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια. Η πρώτη πρότυπη γ-κάμερα μικρού πεδίου εγκαταστάθηκε στο Ινστιτούτο Επιταχυντικών Συστημάτων και Εφαρμογών του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1998 και χρησιμοποιήθηκε για την απεικόνιση μικρών ζώων, για την απεικόνιση ομοιωμάτων του μαστού και την αξιολόγηση κρυστάλλων. Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν μελέτες βελτιστοποίησης των επιμέρους εξαρτημάτων, με χρήση προσομοιώσεων τύπου Monte Carlo (οι οποίες επιτρέπουν την μοντελοποίηση των υλικών και της γεωμετρίας των τμημάτων της κάμερας, απλών ή σύνθετων πηγών και όλων των εμπλεκομένων φυσικών αλληλεπιδράσεων ακτινοβολίας ύλης, καθιστώντας δυνατή την μελέτη της απόκρισης του συστήματος σε διαφορετικά υλικά και γεωμετρία). Τέλος μελετήθηκαν εναλλακτικές μέθοδοι ανάγνωσης σημάτων με χρήση οικονομικότερων και απλούστερων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και καρτών υπολογιστών. [20,21,26,58-65]. Μία δεύτερη πρότυπη γ-κάμερα για ερευνητικούςεκπαιδευτικούς λόγους αναπτύσσεται από την ίδια ομάδα [66]. Τέλος δύο συστήματα

14 14 PSPMT μεγαλύτερου πεδίου έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια της πρόσφατης συνεργασίας του Εργαστηρίου Βιοϊατρικών Προσομοιώσεων και Απεικονιστικών Τεχνολογιών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, του Ινστιτούτου Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» και δύο ξένων ομάδων: του Dr. S. Majewski, από το Τμήμα Εθνικών Επιταχυντών του Κέντρου «Thomas Jefferson» των ΗΠΑ και του καθηγητή R. Pani από το Πανεπιστήμιο της Ρώμης «La Sapienza». Στα πλαίσια της συνεργασίας με την ομάδα του Dr. S. Majewski, έχει αναπτυχθεί και μελετηθεί με πρότυπα ομοιώματα ένα σύστημα πεδίου 5x10 cm και χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση δυναμικών μελετών σε μικρά ζώα [67]. Τα αποτελέσματα της Εικόνας 2 έχουν ληφθεί με χρήση του συστήματος αυτού στο ΕΜΠ το Δεκέμβριο του Στα πειράματα με ζώα τηρήθηκαν οι Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες (European Union Council Directive: 1986, 86/609/EEC) και η Ελληνική νομοθεσία (Φ.Ε.Κ. 1986, Νο. 320, σελ ). Το παρόν σύστημα σχεδιάζεται να αναβαθμιστεί σε σύστημα SPET και σε επόμενη φάση σε ολοκληρωμένο σύστημα SPET/CT. Στα πλαίσια της συνεργασίας με την ομάδα του καθηγητή R. Pani έχει μεταφερθεί στο ΕΜΠ το σύστημα σπινθηρομαστογραφίας της Εικόνας 4 και 5. Το σύστημα αυτό θα χρησιμοποιηθεί και για την πραγματοποίηση κλινικών μελετών. Στόχος των συνεργαζομένων φορέων είναι η συγκέντρωση ικανού αριθμού κλινικών αποτελεσμάτων, ώστε αφενός να αναδειχθεί η καταλληλότητα του συστήματος για τη λεπτομερή σπινθηρογραφική απεικόνιση του μαστού, αφετέρου να μεταφερθεί στην Ελλάδα σύστημα νεότερης γενιάς με βελτιωμένη απόδοση. Απώτερος στόχος είναι επίσης η κλινική αξιολόγηση νέων σκευασμάτων με σκοπό την ανίχνευση μη ψηλαφητών όγκων, στο αρχικό στάδιο του σχηματισμού τους. Τέλος ένα σύστημα mini-pet βασισμένο σε δύο αντιδιαμετρικούς PSPMT αναπτύσσεται στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών από την ομάδα του καθηγητή Γεωργίου Τζαννάκου [68]. Τα παραπάνω θα εξαρτηθούν βέβαια και από τη δυνατότητα εξεύρεσης πόρων για την αγορά του αναγκαίου εξοπλισμού, καθώς επίσης και από την επιτυχή συνεργασία με εθνικούς και με διεθνείς φορείς.

15 15 Ευχαριστίες Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται στους Dr. S. Majewski και τον καθηγητή R. Pani για την παραχώρηση εξοπλισμού και την επιστημονική τους καθοδήγηση. Βιβλιογραφία 1. Groch MW, Erwin WD. SPECT in the year 2000: Basic principles. J Nucl Med Technol 2000; 28: Smith MF, Majewski S, Meikle SR, et al. Design of high sensitivity, high resolution compact single photon imaging devices for small animal and dedicated breast imaging. NSS - MIC IEEE Conference, San Diego, California, November 5-10, Pani R, Pellegrini R, Cinti MN, et al. Recent advances and future perspectives of position sensitive PMT. Nucl Instrum Meth Phys Res B, 2004; 213: Zaidi H. Quantitative SPECT: Recent developments in detector response, attenuation and scatter correction techniques. Physica Medica 1996; 12: Tsien RY. Imagining imaging s future. Natl Rev Mol Cell Biol 2003; 4(Suppl): Meikle SR, Kench P, Kassiou M, Banati RB. Small animal SPECT and its place in the matrix of molecular imaging technologies. Phys Med Biol 2005; 50: De Vree GA, Westra AH, Moody I, et al. Photon-counting gamma camera based on an electron-multiplying CCD. IEEE Trans Nucl Sci 2005; 52: Ishizu K, Mukai T, Yonekura Y, et al. Ultra-high resolution SPECT system using four pinhole collimators for small animal studies. J Nucl Med 1995; 36: McElroy DP, MacDonald LR, Beekman FJ, et al. Performance evaluation of A-SPECT: a high resolution desktop pinhole SPECT system for imaging small animals. IEEE Trans Nucl Sci 2002; 49:

16 Kastis GA, Wu MC, Balzer SJ. Tomographic Small-Animal Imaging Using a High-Resolution Semiconductor Κάμερα. IEEE Trans Nucl Sci 2002; 49: Barber HB, Apotovsky BA, Augustine FL, et al. Semiconductor pixel detectors for gamma-ray imaging in nuclear medicine. Nucl Instr Meth Phys Res A, 1997; 395: Darambara DG. State-of-the-art radiation detectors for medical imaging: demands and trends, presented in 3 rd Imaging Technologies in Biomedical Sciences Conference, Milos island September 2005, accepted for publication in Nucl Instr Meth Phys Res A. 13. Pani R, Pellegrini R, Cinti MN, et al. A novel compact gamma camera based on flat panel PMT. Nucl Instr Meth Phys Res A, 2003; 513: Majewski S, Kieper D, Curran E, et al. Optimization of Dedicated Scintimammography Procedure Using Detector Prototypes and Compressible Phantoms. IEEE Trans Nucl Sci, 2001, 48: Pani R, Soluri A, Pergola A, et al. Multi PSPMT Scintillation camera. IEEE Trans Nucl Sci 1999; 46: Williams MB, Goode AR, Galbis-Reig V. Performance of a PSPMT based detector for scintimammography. Phys Med Biol 2000; 45: Steinbach D, Goode A R, Farzanpay F, et al. Development of a small field-ofview scintimammography camera: measurements and simulations Proc SPIE 1997; 3115: Wojcik R, Majewski S, Kross B, et al. High spatial resolution gamma imaging detector based on a 5" diameter R3292 Hamamatsu PSPMT. IEEE Trans Nucl Sci 1998; 45: Majewski S, Kross B, Majewski L, et al. Development of a gamma radiation imaging detector based on a GSO crystal scintillator and a position sensitive PMT, 1997, IEEE NSS/MIC Conf Rec Giokaris N, Loudos G, Maintas D, et al. Partially slotted crystals for a highresolution γ-κάμερα based on a position sensitive photomultiplier". Nucl Instr Meth Phys Res A 2005; 550: Giokaris N, Loudos G, Maintas D, et al. Crystal and Collimator Optimization Studies of a High-Resolution Camera Based on a Position Sensitive Photomultiplier. Nucl Instr Meth Phys Res A 2004; 527:

17 Beque D, Nuyts J, Bormans G, et al. Characterization of pinhole SPECT acquisition geometry. IEEE Trans Med Imag 2003; 22: Tenney CR, Smith MF, Greer KL, Jaszczak RJ. Uranium pinhole collimators for I-131 SPECT imaging. IEEE Trans Nucl Sci 1999; 46: Van Loef EVD, Dorenbos P, Van Eijk CWE, et al. Scintillation Properties of LaCl3:Ce3+ Crystals: Fast, Efficient, and High-Energy Resolution Scintillators. IEEE Trans Nucl Sci 2001; 48: Weber DA, Ivanovic M, Franceschi D, Strand SE. Pinhole SPECT: an approach to in vivo high resolution SPECT imaging in small laboratory animals. J Nucl Med 1994; 35: Loudos GK, Nikita KS, Giokaris ND. A 3D High Resolution gamma-camera for Radiopharmaceutical Studies with Small Animals. Appl Rad Isot 2003; 58: Weisenberger AG, Gleason SS, Goddard J, et al. A restraint-free small animal SPECT imaging system with motion tracking. IEEE Trans Nucl Sci 2005; 52: Bradley EL, Cella J, Majewski S, et al. A Mouse-Sized Gamma Camera for Biological Imaging, in 2004 IEEE Nuclear Science Symp Conf Rec Tenney CR. Optimizing gold and platinum pinhole collimators for imaging of small volumes at ultra-high resolution. Conf Record of the 2001 IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference, 3: Schramm NU, Ebel G, Engeland U, et al. High-resolution SPECT using multipinhole collimation. IEEE Trans Nucl Sci 2003; 50: Cao Z, Bal1 G, Accorsi R, Acton PD. Optimal number of pinholes in multipinhole SPECT for mouse brain imaging a simulation study. Phys Med Biol 2005; 50: Beekman FJ, Van Der Have F, Vastenhouw B, et al. U-SPECT-I: a novel system for submillimeter-resolution tomography with radiolabelled molecules in mice. J Nucl Med 2005; 46: Yukihiro M, Inoue T, Iwasaki T, et al. Myocardial infarction in rats: high resolution single-photon emission tomographic imaging with a pinhole collimator. Eur J Nucl Med 1996; 23:

18 McElroy DP, MacDonald LR, Beekman FJ, et al. Performance evaluation of A-SPECT: a high resolution desktop pinhole SPECT system for imaging small animals. IEEE Trans Nucl Sci 49: De Vincentis G, Scopinaro F, Pani R, et al. Results of clinical trials with SPEM. Nucl Instrum Meth Phys Res A 2003; 497: Cwikla JB, Buscombe JR, Kelleher SM, et al. Comparison of accuracy of scintimammography and Χ-ray mammography in the diagnosis of primary breast cancer in patients selected for surgical biopsy. Clin Radiol 1998; 53: Garibaldi F, Cisbania E, Cusanno F. Optimization of compact gamma cameras for breast imaging. Nucl Instrum Meth Phys Res A 2001; 471: Piccolo S, Lastoria S, Thomas R. Scintimammography with 99m Tc-MDP: experience of the National Cancer Institute of Naples. Eur J Radiol 1998; 27: Meyer JE, Sonnenfeld MR, Greenes RA, Stomper PC. Preoperative localization of clinically occult breast lesions; experience at a referral hospital. Radiology 1988; 169: Maublant J, De Latour M, Mestas D, et al. Technetium-99m-sestamibi uptake in breast tumor and associated lymph nodes. J Nucl Med 1996; 37: Khalkhali I, Mena I, Jouanne E, Diggles L. Prone scintimammography in patients with suspicious carcinoma of the breast. J Am Coll Surg 1984; 178: Khalkhali I, Diggles LE, Taillefer R, et al. Procedure guideline for breast scintigraphy. J Nucl Med 1999; 40: Brem RF, Schoonjans JM, Kieper DA, et al. High-resolution scintimammography: a pilot study. IEEE Trans Nucl Sci 2002; 43: Mekhmandarov S, Sandbank J, Cohen M, et al. Technetium-99m MIBI scintimammography in palpable and non palpable breast lesions. J Nucl Med 1998; 39: Majewski S, Kieper D, Curran E, et al. Optimization of dedicated scintimammography procedure using detector prototypes and compressible phantoms. IEEE Trans Nucl Sci 2001; 48:

19 Pani R, Scopinaro F, Pellegrini R, et al. The role of Compton background and breast compression on cancer detection in scintimammography. Anticancer Res 1997; 17: Kieper D, Greena TD, Hoeferb R. Data analysis methods for a small field-ofview combined scintimammography/digital X-ray system in breast lesion management. Nucl Instr Meth Phys Res A 2003; 497: Weisenberger AG, Barbosa F, Green TD, et al. Small field of view scintimammography gamma camera intergrated to a stereotatic core biopsy digital X-ray system. IEEE Trans Nucl Sc 2002; 49: Brem RF, Kieper DA, Rapelye JA, Majewski S. Evaluation of a highresolution, breast-specific, small-field-of view gamma camera for the detection of breast cancer. Instr Meth Phys Res A 2003; 497: Scopinaro F, Schillaci O, Ussof W, et al. A three center trial on the diagnostic accuracy of Tc-99m MIBI scintimammography. Anticancer Res 1997; 17: Cutrone JA, Khalkhali I, Yosper LS. Tc-99m sestamibi scintimammography for the evaluation of breast masses in patients with radiographically dense breasts. Breast J 1999; 5: Brem RF, Rapelyea JA, Zisman G, et al. Occult Breast Cancer: Scintimammography with High-Resolution Breast-specific Gamma-Camera in Women at High Risk for Breast Cancer. Radiology 2005; 237: Soluri A, Massari R, Trotta C. Small field of view, high resolution, portable gamma κάμερα for axillary sentinel node detection, presented in 3 rd Imaging Technologies in Biomedical Sciences Conference, Milos island September 2005, (accepted for publication in: Nucl Instrum Meth Phys Res A 54. Pani R, Soluri A, Scafe R, et al. A Compact Gamma Ray Imager for Oncology. Nucl Instrum Meth Phys Res A 2002; 477: Soluri A, Scafe R, Capoccetti F, et al. Imaging probe for breast cancer localization. Nucl Instr Meth Phys Res A 2003; 497: Soluri A, Scafe R, Falcini F, et al. Mammotome breast cancer biopsy: combined guided with X-ray stereotaxis and imaging probe. Instr Meth Phys Res A 2003; 497:

20 Soluri A, Massaria R, Trotta C, et al. New imaging probe with crystals integrated in the collimator s square holes. Nucl Instr Meth Phys Res A 2005; 554: Loudos GL, Nikita KS, Uzunoglu NK, et al. Improving Spatial Resolution in SPECT with the Combination of PSPMT Based Detector and Iterative Reconstruction Algorithms. Comp Med Im Graph 2003; 27: Lazaro D, Buvat I, Loudos G, et al. Validation of the GATE Monte Carlo simulation platform for modeling a CsI(Tl) scintillation camera dedicated to small-animal imaging. Phys Med Biol 2004; 49: Loudos G, Sakelios N, Giokaris N, et al. A modification of the dual energy window subtraction method for scatter compensation in pixelized scintillators for SPECT. Nucl Instr Meth Phys Res A 2004; 527: Loudos G, Giokaris N, Maintas D. High resolution and high sensitivity SPECT imaging of breast phantoms. Nucl Instr Meth Phys Res A 2004; 527: Nock B, Nikolopoulou A, Chiotellis E, et al. [99mTc]Demobesin 1, A Novel Potent Bombesin Analog For GRP-Receptor-Targeted Tumor Imaging. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2003; 30: Bouziotis P, Fani M, Archimandritis S, et al. Samarium-153 and Technetium- 99m-Labeled Monoclonal Antibodies in Angiogenesis for Tumor Visualization and Inhibition. Anticancer Res 2003; 23: Fani M, Xanthopoulos S, Archimandritis S, et al. Biodistribution and Scintigraphic Studies of 153 Sm-labeled anti-cea Monoclonal Antibody for Radioimmunoscintigraphy and Radioimmunotherapy 2003; Anticancer Res, 23: Maina T, Nock B, Nikolopoulou A. 99m Tc-Demotate, A New 99m Tc-Based [Tyr3]Octreotate Analogue for the Detection of Somatostatin Receptor- Positive Tumours: Synthesis and Preclinical Results. Eur J Nucl Med 2002; 29: Spanoudaki V, Giokaris N, Karabarbounis A, et al. Design and development of a position sensitive camera for SPECT imaging based on PCI electronics. Nucl Instr Meth Phys Res A 2004; 527:

21 Loudos G, Majewski S, Wojcik R, et al. Performance evaluation of a mousesized camera for dynamic-studies in small animals, accepted for publication in: Nucl Instrum Meth Phys Res A. 68. G. Tzanakos, N. Apostolou, X. Benetou, G. Karmaniolas, G. Kontaxakis, M. Nikolaou, G. Panayotakis, S. Pavlopoulos, M. Skiadas, G. Spyrou, T. Thireou, "Development of a Small Animal PET Prototype", 2000 IEEE Medical Imaging Conference, Conference Record, 3: , October 2000.

22 22 Specified systems of high spatial resolution for tomographic gamma cameras; their applications and studies in Greece Georgios Loudos, Alexandra Varvarigou Abstract Imaging with nuclear medicine planar and tomographic gamma cameras, offers information about the function of an organ, the detection and the delineation of a lesion. However, the basic limitations of these cameras are low statistics, the significant noise (background), the relatively low spatial resolution and low sensitivity. Moreover, commercially available systems are large, since they are constructed for general clinical use only and so, small organs such as brain, heart, breast, prostate etc cannot be efficiently imaged. For these reasons a number of dedicated imaging systems have been developed, based on modifications of the existing technology or on novel technology. One important limitation in using such systems routinely is their high cost. The most important applications of these new systems are focused on imaging small animals or small human organs, on scintimammography, on sentinel node detection and for the evaluation of new radiopharmaceuticals. In the present work, the principles of operation of these dedicated SPET imaging systems, results from clinical trials and present Greek studies, are presented. Keywords: Position sensitive photomultiplier High spatial resolution Small animal imaging Scintimammography Sentinel node imaging Received: 10 April 2006 Accepted revised :

1. ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ ΙΣΟΤΟΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ

1. ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ ΙΣΟΤΟΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ 1. ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ ΙΣΟΤΟΠΑ 1 x y 1. γ-κάµερα ή Κύκλωµα Πύλης Αναλυτής Ύψους Παλµών z κάµερα Anger (H. Anger, Berkeley, 1958) Λογικό Κύκλωµα Θέσης ιάταξη Φωτοπολλαπλασιαστών Μολύβδινη Θωράκιση

Διαβάστε περισσότερα

HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση. Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς. Σημειώσεις II: Πυρηνική Ιατρική

HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση. Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς. Σημειώσεις II: Πυρηνική Ιατρική HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς Σημειώσεις II: Πυρηνική Ιατρική Σεπτέμβριος 2003-Φεβρουάριος 2004 Πυρηνική Ιατρική Εισαγωγή Η Πυρηνική Ιατρική είναι κλάδος της ιατρικής που

Διαβάστε περισσότερα

Σπινθηρομαστογραφία (Scintimammography)

Σπινθηρομαστογραφία (Scintimammography) Mαρία Λύρα Γεωργοσοπούλου,Αν Καθηγήτρια Α Εργαστήριο Ακτινολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών 2003 Σπινθηρομαστογραφία (Scintimammography) ιαγνωστική συνεισφορά 2003 Maria Lyra Georgosopoulou Σπινθηρομαστογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Επιβάρυνση από την ακτινοβολία Δοσιμετρία στην Πυρηνική Ιατρική

Επιβάρυνση από την ακτινοβολία Δοσιμετρία στην Πυρηνική Ιατρική Επιβάρυνση από την ακτινοβολία Δοσιμετρία στην Πυρηνική Ιατρική Λίγα λόγια για τις συνέπειες από τις σπινθηρογραφικές διαγνωστικές εξετάσεις Καρδιάς- Νεφρών- Σκελετού- Θυρεοειδούς- Μαρία Λύρα Γεωργοσοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΟΥ ΦΡΟΥΡΟΥ ΛΕΜΦΑΔΕΝΑ. ΜΕΣΩ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ - γ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΟΥ ΦΡΟΥΡΟΥ ΛΕΜΦΑΔΕΝΑ. ΜΕΣΩ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ - γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΟΥ ΦΡΟΥΡΟΥ ΛΕΜΦΑΔΕΝΑ ΜΕΣΩ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ - γ ΓΕΝΙΚΑ Σύστημα Ανιχνευτή φρουρού λεμφαδένα μέσω ακτινοβολίας γ για τις ανάγκες του Τμήματος της Πυρηνικής Ιατρικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ. Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ. Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Διαγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές ακτινοβολιών : Κεφάλαιο 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινολογίας-Αθήνα 2000

Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινολογίας-Αθήνα 2000 ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΠΙΝΘΗΡΟΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΤC99m-TETROFOSMIN Γεωργοσοπούλου Μ, Λύρα Σ, Χατζηλύρα Π Γεωργούντζος Β, Παππάς, Μανδάλου Α, Τσουρούλας Μ, Στριγγάρης Κ, Βλάχος Λ Εργ. Ακτινολογίας Παν/μίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» 8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18-21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ Ψηλαφητή

Διαβάστε περισσότερα

MΕΛΕΤΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΚΕΔΑΣΗΣ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ MONTE-CARLO, ΣΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GATE

MΕΛΕΤΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΚΕΔΑΣΗΣ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ MONTE-CARLO, ΣΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GATE ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ-ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ MΕΛΕΤΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΚΕΔΑΣΗΣ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές Αρχές συστημάτων PET/CT Ποζιτρονιακή τομογραφία / Αξονική τομογραφία

Φυσικές Αρχές συστημάτων PET/CT Ποζιτρονιακή τομογραφία / Αξονική τομογραφία Φυσικές Αρχές συστημάτων PET/CT Ποζιτρονιακή τομογραφία / Αξονική τομογραφία Για την καλύτερη διερεύνηση του εσωτερικού του σώματος Μαρία Λύρα Γεωργοσοπούλου Πανεπιστήμιο Αθηνών Το ποζιτρόνιο ψάχνει για

Διαβάστε περισσότερα

Ανακατασκευή Προβολικής Εικόνας Συστήματος γ-camera με Χρήση Ομογενών Κρυστάλλων Σπινθηρισμού

Ανακατασκευή Προβολικής Εικόνας Συστήματος γ-camera με Χρήση Ομογενών Κρυστάλλων Σπινθηρισμού ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Ανακατασκευή Προβολικής Εικόνας Συστήματος γ-camera με Χρήση Ομογενών Κρυστάλλων Σπινθηρισμού

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATIVE WEB-BASED DECISION SUPPORT SYSTEM FOR COMBINING MAMMOGRAPHIC, HISTOLOGICAL AND CYTOLOGICAL IMAGE DATA IN BREAST CANCER DIAGNOSIS

INNOVATIVE WEB-BASED DECISION SUPPORT SYSTEM FOR COMBINING MAMMOGRAPHIC, HISTOLOGICAL AND CYTOLOGICAL IMAGE DATA IN BREAST CANCER DIAGNOSIS INNOVATIVE WEB-BASED DECISION SUPPORT SYSTEM FOR COMBINING MAMMOGRAPHIC, HISTOLOGICAL AND CYTOLOGICAL IMAGE DATA IN BREAST CANCER DIAGNOSIS Spiros Kostopoulos 1, George Xenogiannopoulos 1, Dimitris Glotsos

Διαβάστε περισσότερα

HY 571 - Ιατρική Απεικόνιση. ιδάσκων: Kώστας Μαριάς

HY 571 - Ιατρική Απεικόνιση. ιδάσκων: Kώστας Μαριάς HY 571 - Ιατρική Απεικόνιση ιδάσκων: Kώστας Μαριάς 3. Πυρηνική Ιατρική Πυρηνική Ιατρική Πυρηνική Ιατρική Οι τεχνικές διαγνωστικής απεικόνισης που χρησιµοποιούνται στην πυρηνική ιατρική βασίζονται στο φαινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΜΑΣΤΟΥ: ΟΙ 1000 ΠΡΩΤΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΟΥ Γ MD, ΚΑΠΙΡΗΣ Σ MD, ΚΟΛΟΒΕΛΩΝΗΣ Γ MD, ΜΑΛΛΙΔΗΣ Ε MD,

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΜΑΣΤΟΥ: ΟΙ 1000 ΠΡΩΤΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΟΥ Γ MD, ΚΑΠΙΡΗΣ Σ MD, ΚΟΛΟΒΕΛΩΝΗΣ Γ MD, ΜΑΛΛΙΔΗΣ Ε MD, Γ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΓΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Εισαγωγή Ο καρκίνος του μαστού είναι ο συχνότερος καρκίνος των γυναικών στον Δυτικό κόσμο. Από την έναρξη λειτουργίας του Ιατρείου Παθήσεων Μαστού (του Γ Χειρουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Δοσιμέτρηση προσωπικού στην Πυρηνική Ιατρική

Δοσιμέτρηση προσωπικού στην Πυρηνική Ιατρική Δοσιμέτρηση προσωπικού στην Πυρηνική Ιατρική Ε.Καρίνου Τμήμα Δοσιμετρίας, ΕΕΑΕ www.eeae.gr THERANOSIS: Ο ρόλος της Πυρηνικής Ιατρικής στις εξατομικευμένες θεραπείες του καρκίνου, 18 Μαΐου 2013 Ακτινοπροστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι Ιουλία Μαλαμίτση Πυρηνικός Ιατρός Αναπλ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : 1. Χ.Χ. ΠΡΟΥΚΑΚΗ: Ιατρική Ακτινοφυσική Τόμος

Διαβάστε περισσότερα

Μικροσκοπία Φθορισμού Μέρος 2 ο

Μικροσκοπία Φθορισμού Μέρος 2 ο Μικροσκοπία Φθορισμού Μέρος 2 ο Φθορισμός Excited state excitation shorter wavelength, higher energy emission longer wavelength, less energy Ground state Φάσματα απορρόφησης και εκπομπής φθοριζόντων μορίων

Διαβάστε περισσότερα

Δοσιμέτρηση προσωπικού στην Πυρηνική Ιατρική Ε.Καρίνου Τμήμα Δοσιμετρίας, ΕΕΑΕ

Δοσιμέτρηση προσωπικού στην Πυρηνική Ιατρική Ε.Καρίνου Τμήμα Δοσιμετρίας, ΕΕΑΕ Δοσιμέτρηση προσωπικού στην Πυρηνική Ιατρική Ε.Καρίνου Τμήμα Δοσιμετρίας, ΕΕΑΕ www.eeae.gr Πηγές έκθεσης σε εργαζόμενους στον τομέα της πυρηνικής ιατρικής Η Πυρηνική Ιατρική σχετίζεται με το χειρισμό ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΜΟΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΜΟΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΜΟΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00 NETWORKING DAY Συνεργασία στην Έρευνα & Επαγγελματικές Προοπτικές Νέων Επιστημόνων Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00 Νάνο/Μικροηλεκτρονική και Ενσωματωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ. ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ PET ή PET/CT

ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ. ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ PET ή PET/CT ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΙΑΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ PET ή PET/CT Λύρα Μ, Γώγος Κ Φιλιππόπουλος Κ, Ιορδάνου Ι, Βλάχος Λ. Α Εργαστήριο Ακτινολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Αρεταίειο

Διαβάστε περισσότερα

Albert Salomon, Γερμανός χειρουργός, 1913 Ακτινογράφησε 3000 μαστούς από μαστεκτομή και συσχέτισε ακτινολογικά, κλινικά και παθολογοανατομικά

Albert Salomon, Γερμανός χειρουργός, 1913 Ακτινογράφησε 3000 μαστούς από μαστεκτομή και συσχέτισε ακτινολογικά, κλινικά και παθολογοανατομικά Albert Salomon, Γερμανός χειρουργός, 1913 Ακτινογράφησε 3000 μαστούς από μαστεκτομή και συσχέτισε ακτινολογικά, κλινικά και παθολογοανατομικά ευρήματα. Stafford Warren, 1930, επί ασθενών, (στερεοσκοπική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟ του ΠΡΟΣΤΑΤΗ. Πως να προλάβετε τον ΔΙΑΓΝΩΣΗ Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ. Επιστημονική Επιμέλεια Ελληνική Ουρολογική Εταιρία

ΚΑΡΚΙΝΟ του ΠΡΟΣΤΑΤΗ. Πως να προλάβετε τον ΔΙΑΓΝΩΣΗ Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ. Επιστημονική Επιμέλεια Ελληνική Ουρολογική Εταιρία Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ Πως να προλάβετε τον ΚΑΡΚΙΝΟ του ΠΡΟΣΤΑΤΗ με ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ Χορηγία Επιστημονική Επιμέλεια Ελληνική Ουρολογική Εταιρία με ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ «Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΑΓΚΟΓΕΩΡΓΗ [ΑΠΡΙΛΙΟ 2011] Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Φ Ε Ι Α Δπώμυμο: Όμομα: ΤΠΑΓΙΞΓΔΩΠΓΖ ΔΘΠΖΜΖ Ημερομημία Γέμμησης: 1976 Δθμικότητα: Διεύθυμση Οικίας: ΔΚΚΖΜΘΙΖ ΑΠΓΞΡΞΚΘΞΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ Πανεπιστημιούπολη, Κτήρια Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 15784 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 727 5190, email: library@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ Γενικά Σύστημα Αξονικής Τομογραφίας 128 τομών αποτελούμενα από :

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ Γενικά Σύστημα Αξονικής Τομογραφίας 128 τομών αποτελούμενα από : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ Γενικά Σύστημα Αξονικής Τομογραφίας 128 τομών αποτελούμενα από : 1. Gantry 2. Ακτινολογική λυχνία 3. Γεννήτρια Aκτίνων -Χ 4. Εξεταστική Τράπεζα 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκυμοσύνη και Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες

Εγκυμοσύνη και Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες Εγκυμοσύνη και Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες Υπάρχουν περιπτώσεις που μια μέλλουσα μητέρα χρειάζεται να υποβληθεί σε κάποια ιατρική διαγνωστική εξέταση ή θεραπεία με ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Επίσης, δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση Oncotype DX για τον καρκίνο του προστάτη βοηθά εσάς και τον γιατρό σας να αποφασίσετε με αυτοπεποίθηση.

Η ανάλυση Oncotype DX για τον καρκίνο του προστάτη βοηθά εσάς και τον γιατρό σας να αποφασίσετε με αυτοπεποίθηση. ΕΝΕΡΓΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΘΕΡΑΠΕΊA; Η ανάλυση Oncotype DX για τον καρκίνο του προστάτη βοηθά εσάς και τον γιατρό σας να αποφασίσετε με αυτοπεποίθηση. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το OncotypeDX.com.

Διαβάστε περισσότερα

στη διάγνωση της Πνευμονικής Εμβολής

στη διάγνωση της Πνευμονικής Εμβολής Το σπινθηρογράφημα πνευμόνων στη διάγνωση της Πνευμονικής Εμβολής Χάρις Γιαννοπούλου Πυρηνικός ιατρός Αν. Διευθύντρια Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» Πόσο επιτακτική είναι η ορθή διάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

BREAST LESION EXCISION SYSTEM: ΝΕΑ ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΗ ΨΗΛΑΦΗΤΩΝ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ.

BREAST LESION EXCISION SYSTEM: ΝΕΑ ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΗ ΨΗΛΑΦΗΤΩΝ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ. ΝΕΑ ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗ ΜΗ ΨΗΛΑΦΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Μονάδα Μαστού, Α Προπαιδευτική Χειρουργική κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Στόχος Αξιολόγηση του Intact Breast Lesion Excision

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Ν. Καρακατσάνης 1, Α. Παρασύρης 1, Γ. Λούντος 1, Κ. Νικήτα 1. Λέξεις κλειδιά

Περίληψη. Ν. Καρακατσάνης 1, Α. Παρασύρης 1, Γ. Λούντος 1, Κ. Νικήτα 1. Λέξεις κλειδιά Χρήση του πακέτου λογισµικού προσοµοίωσης GATE µε στόχο την αξιολόγηση της επίδοσης του κλινικού απεικονιστικού PET συστήµατος της Siemens Biograph 6 και την βελτιστοποίηση του πρωτοκόλλου χορήγησης ραδιενεργούς

Διαβάστε περισσότερα

Προληπτική Μαστογραφία Ανακαλύπτοντας το DCIS. Ιωάννης Θ. Νατσιόπουλος Ειδικός Χειρουργός Μαστού

Προληπτική Μαστογραφία Ανακαλύπτοντας το DCIS. Ιωάννης Θ. Νατσιόπουλος Ειδικός Χειρουργός Μαστού Προληπτική Μαστογραφία Ανακαλύπτοντας το DCIS Ιωάννης Θ. Νατσιόπουλος Ειδικός Χειρουργός Μαστού Ductal Carcinoma in Situ Πορογενές καρκίνωμα in Situ In Situ = επί τόπου Τοπικό πορογενές καρκίνωμα; Ductal

Διαβάστε περισσότερα

Κλέωντας Αθανάσιος Ειδικευόμενος Ιατρός Θωρακοχειρουργικής Κλινικής (Επιστημονικός Συνεργάτης Πνευμονολογικής Ογκολογικής Κλινικής)

Κλέωντας Αθανάσιος Ειδικευόμενος Ιατρός Θωρακοχειρουργικής Κλινικής (Επιστημονικός Συνεργάτης Πνευμονολογικής Ογκολογικής Κλινικής) Κλέωντας Αθανάσιος Ειδικευόμενος Ιατρός Θωρακοχειρουργικής Κλινικής (Επιστημονικός Συνεργάτης Πνευμονολογικής Ογκολογικής Κλινικής) ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκη Copyright Ατομικό Ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιενεργές διασπάσεις. Ραδιονουκλίδια στην ιατρική

Ραδιενεργές διασπάσεις. Ραδιονουκλίδια στην ιατρική Ραδιενεργές διασπάσεις Ραδιονουκλίδια στην ιατρική Νουκλίδια Οι πυρήνες µε διαφορετικό αριθµό πρωτονίων ή/και νετρονίων ονοµάζονται νουκλίδια. Υπάρχουν 1500 περίπου νουκλίδια (φυσικά +τεχνητά). Η ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Η αξονική στεφανιογραφία έχει θέση στην πρόληψη των καρδιαγγειακών επεισοδίων

Η αξονική στεφανιογραφία έχει θέση στην πρόληψη των καρδιαγγειακών επεισοδίων Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας ΕΚΕ, Φεβρουάριος 2010 Ομάδα Εργασίας Επιδημιολογίας, Πρόληψης και Μεταβολικού Συνδρόμου Η αξονική στεφανιογραφία έχει θέση στην πρόληψη των καρδιαγγειακών επεισοδίων Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 1 Η απεικόνιση βοηθά τους γιατρούς στη διάγνωση και στην

Διαβάστε περισσότερα

Κλασική Ακτινολογία: Εισαγωγή και βασικές αρχές απεικόνισης

Κλασική Ακτινολογία: Εισαγωγή και βασικές αρχές απεικόνισης HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς Σημειώσεις I: Κλασική Ακτινολογία: Εισαγωγή και βασικές αρχές απεικόνισης Σεπτέμβριος 2003-Φεβρουάριος 2004 Α. Εισαγωγή στην Κλασική Ακτινολογία

Διαβάστε περισσότερα

¹ Ά Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο ²Μονάδα Μικροχειρουργικής, Νοσοκομείο Κ.Α.Τ Αθηνών

¹ Ά Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο ²Μονάδα Μικροχειρουργικής, Νοσοκομείο Κ.Α.Τ Αθηνών ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΝΕΓΧΕΙΡΗΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ. ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟ ΙΑΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΗΣ Βρακοπούλου Γαβριέλλα- Ζωή ¹, Δουλάμη Γεωργία¹,Λαρεντζάκης

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για το μάθημα ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α. ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ Ε. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Σημειώσεις για το μάθημα ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α. ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ Ε. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Σημειώσεις για το μάθημα ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α. ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ Ε. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Ελπινίκη Παπαγεωργίου Σημειώσεις Παρουσίαση : Μελέτη της απαγωγής βιοϊατρικού σήματος, εφαρμογή σε θεραπευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Oκαρκίνος του μαστού αποτελεί το συχνότερο τύπο καρκίνου στο γυναικείο πληθυσμό. Εισαγωγή

Oκαρκίνος του μαστού αποτελεί το συχνότερο τύπο καρκίνου στο γυναικείο πληθυσμό. Εισαγωγή Η Πυρηνική Ιατρική στη διάγνωση του καρκίνου του μαστού Ιωάννης Ιακώβου 1 MD, PhD, Ευανθία Γιαννούλα 2 MD Περίληψη Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί το συχνότερο τύπο καρκίνου στο γυναικείο πληθυσμό παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Γιώργος Σημαντηράκης Τμήμα Αδειών και Ελέγχων Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικός Έλεγχος Ποιότητας (External Quality Audit) στην Ακτινοθεραπεία στην Ελλάδα. Κώστας Ι. Χουρδάκης Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

Εξωτερικός Έλεγχος Ποιότητας (External Quality Audit) στην Ακτινοθεραπεία στην Ελλάδα. Κώστας Ι. Χουρδάκης Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Εξωτερικός Έλεγχος Ποιότητας (External Quality Audit) στην Ακτινοθεραπεία στην Ελλάδα Κώστας Ι. Χουρδάκης Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Θεσσαλονίκη, 13 Απριλίου 2014 Εργαλεία Ποιότητας Διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη διαγνωστική έρευνα

Εισαγωγή στη διαγνωστική έρευνα DEPARTMENT OF HYGIENE AND EPIDEMIOLOGY Εισαγωγή στη διαγνωστική έρευνα Κώστας Τσιλίδης, ktsilidi@cc.uoi.gr http://users.uoi.gr/ktsilidi/teaching Ιωαννίδης: κεφάλαιο 3 Ahlbom: κεφάλαιο 3, 4 Guyatt: κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του µαστού σε γυναίκες µεταξύ 50 και 69 ετών

Πρόγραµµα για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του µαστού σε γυναίκες µεταξύ 50 και 69 ετών Πρόγραµµα για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του µαστού σε γυναίκες µεταξύ 50 και 69 ετών Με την προσωπική πρόσκληση συµµετοχής σας στο πρόγραµµα για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του µαστού µέσω

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς στην Επεμβατική Ακτινολογία

Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς στην Επεμβατική Ακτινολογία Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς στην Επεμβατική Ακτινολογία Γιώργος Σημαντηράκης Τμήμα Αδειών & Ελέγχων Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας www.eeae.gr Εισαγωγή Διαγνωστικά (;) Επίπεδα Αναφοράς στην ΕΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ****************************************************************************** ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ****************************************************************************** ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ****************************************************************************** ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δρ Ιωάννης Θανόπουλος Οπτικές λαβίδες: Θεωρία και εφαρμογές με έμφαση

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΕΜΦΑ ΕΝΕΚΤΟΜΗΣ ΣΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΕΜΦΑ ΕΝΕΚΤΟΜΗΣ ΣΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΕΜΦΑ ΕΝΕΚΤΟΜΗΣ ΣΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΚΑΡΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ Σύγκρουση συµφερόντων Καµία Ca ΝΕΦΡΟΥ & ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Λεµφογενώς

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοϊσοτοπική Απεικόνιση Νεοπλασμάτων - Φλεγμονών

Ραδιοϊσοτοπική Απεικόνιση Νεοπλασμάτων - Φλεγμονών Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2014-2015 Ραδιοϊσοτοπική Απεικόνιση Νεοπλασμάτων - Φλεγμονών Παναγιώτης Αν. Γεωργούλιας Αν. Καθηγητής Πυρηνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ Ενεργειακές µετρήσεις σε κτήρια, κέλυφος Χρήση θερµοκάµερας, διαπίστωση και προσδιορισµός απωλειών από θερµογέφυρες. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ενεργειακές Μετρήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνου του Μαστού. Hands on... 05-06. στην προεγχειρητική διάγνωση του. Τελικό Πρόγραμμα. Διημερίδα με θέμα. Αθήνα ΙΟΥΝΙΟΥ 2015.

Καρκίνου του Μαστού. Hands on... 05-06. στην προεγχειρητική διάγνωση του. Τελικό Πρόγραμμα. Διημερίδα με θέμα. Αθήνα ΙΟΥΝΙΟΥ 2015. Διοργάνωση: Χειρουργική Κλινική Μαστού Metropolitan Hospital Υπό την αιγίδα: Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού 05-06 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Διημερίδα με θέμα στην προεγχειρητική διάγνωση του Καρκίνου του Μαστού

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της βιοχημικής υποτροπής στον καρκίνο του προστάτη

Διαχείριση της βιοχημικής υποτροπής στον καρκίνο του προστάτη Μωυσίδης Κυριάκος Λέκτορας Ουρoλογίας Β ουρολογική κλινική του Α.Π.Θ. Διευθυντής Καθηγητής Ε. Ιωαννίδης Διαχείριση της βιοχημικής υποτροπής στον καρκίνο του προστάτη Καρκίνος του προστάτη Yπάρχει κάποια

Διαβάστε περισσότερα

H έρευνα στο CERN και οι ιατρικές εφαρμογές (Διδακτική πρόταση για τη Φυσική Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου)

H έρευνα στο CERN και οι ιατρικές εφαρμογές (Διδακτική πρόταση για τη Φυσική Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου) H έρευνα στο CERN και οι ιατρικές εφαρμογές (Διδακτική πρόταση για τη Φυσική Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου) Χαρατζόπουλος Παναγιώτης Φυσικός, Msc Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας, Msc Ε-learning Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

WiFi & Satcom FORUM 2009

WiFi & Satcom FORUM 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΑΠΟ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Φίλιππος

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Prognostic groups in 1676 patients with T3 rectal cancer treated without preoperative

Διαβάστε περισσότερα

Φασματοσκοπία SIMS (secondary ion mass spectrometry) Φασματοσκοπία μάζης δευτερογενών ιόντων

Φασματοσκοπία SIMS (secondary ion mass spectrometry) Φασματοσκοπία μάζης δευτερογενών ιόντων Φασματοσκοπία SIMS (secondary ion mass spectrometry) Φασματοσκοπία μάζης δευτερογενών ιόντων Ιόντα με υψηλές ενέργειες (συνήθως Ar +, O ή Cs + ) βομβαρδίζουν την επιφάνεια του δείγματος sputtering ουδετέρων

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΩΔΥΝΩΝ ΟΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ν.Θ.

ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΩΔΥΝΩΝ ΟΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ν.Θ. ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΩΔΥΝΩΝ ΟΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΟΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 33-85% Ca Προστάτη 47-85% Ca Μαστού 32-60% Ca

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2005. Κώστας Δόσιος

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2005. Κώστας Δόσιος ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Μου δίνεται η ευκαιρία με την περάτωση της παρούσης διδακτορικής διατριβής να σημειώσω ότι, είναι ιδιαίτερα δύσκολο και κοπιαστικό να ολοκληρώσεις το έργο που ξεκινάς κάποια στιγμή έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Νέες εξελίξεις στους μικροανιχνευτές σωματιδίων με ευγενές αέριο: ο ανιχνευτής micromegas. Κωνσταντίνος Κουσουρής

Νέες εξελίξεις στους μικροανιχνευτές σωματιδίων με ευγενές αέριο: ο ανιχνευτής micromegas. Κωνσταντίνος Κουσουρής Νέες εξελίξεις στους μικροανιχνευτές σωματιδίων με ευγενές αέριο: ο ανιχνευτής micromegas Κωνσταντίνος Κουσουρής Περίληψη Περιγραφή και κατασκευή Αρχή λειτουργίας Ανίχνευση φωτονίων Επιδόσεις Χρήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι Πυρηνική Ιατρική? Ιστορική Αναδροµή Τι κάνει η Πυρηνική Ιατρική? Πως δουλεύει η γ-camera? Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρικό Τµήµα Παν/µίου Θεσσαλίας ακαδηµαϊκό έτος 2004-2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτικές εξετάσεις (screening) στη φροντίδα του παιδιού

Ανιχνευτικές εξετάσεις (screening) στη φροντίδα του παιδιού Ανιχνευτικές εξετάσεις (screening) στη φροντίδα του παιδιού Μάιος 2007 Τ. Παναγιωτόπουλος Τομέας υγείας του παιδιού Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας «Όλα τα προγράμματα screening προκαλούν βλάβη, ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές προϊόντων (1/3) Πλέγµα τριγώνων (polygon meshes) Εικόνες απόστασης (range images)

Μορφές προϊόντων (1/3) Πλέγµα τριγώνων (polygon meshes) Εικόνες απόστασης (range images) Μορφές προϊόντων (1/3) Νέφη σηµείων (point clouds) + Εύκολος τρόπος παρουσίασης στον Η/Υ + Ικανοποιητικό τελικό προϊόν για απλά σχήµατα / όψεις υσκολία ερµηνείας για αντικείµενα µε σύνθετες µορφές Απώλεια

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Βλάχμπεη Μαρίας

Πτυχιακή Εργασία. Βλάχμπεη Μαρίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αν. Μακεδονίας και Θράκης Τμήμα Νοσηλευτικής Πτυχιακή Εργασία Ο ρόλος του νοσηλευτή στο διαγνωστικό τμήμα της Πυρηνικής Ιατρικής της Βλάχμπεη Μαρίας Ιούνιος 2014 Ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική αντιμετώπιση μη μικροκυτταρικού Ca πνεύμονα. Μαδέσης Αθανάσιος Επιμελητής Α Καρδιοθωρακοχειρουργικής

Χειρουργική αντιμετώπιση μη μικροκυτταρικού Ca πνεύμονα. Μαδέσης Αθανάσιος Επιμελητής Α Καρδιοθωρακοχειρουργικής Χειρουργική αντιμετώπιση μη μικροκυτταρικού Ca πνεύμονα Μαδέσης Αθανάσιος Επιμελητής Α Καρδιοθωρακοχειρουργικής Κλινικής Γ.Ν.Ν.Γ.Παπανικολάου Καρκίνος Πνεύμονα Πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο στις ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΔΕΠ Ονοματεπώνυμο Αδάμ Αδαμόπουλος Βαθμίδα Επίκουρος Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο Ιατρική Φυσική Εργαστήριο/Κλινική Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γραφείο Τηλέφωνο 25510 30501

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 LASER. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Ενίσχυση Φωτός με Επαγόμενη Εκπομπή Ακτινοβολίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 LASER. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Ενίσχυση Φωτός με Επαγόμενη Εκπομπή Ακτινοβολίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 Μαρία Κατσικίνη katsiki@auth.gr users.auth.gr/~katsiki Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Ενίσχυση Φωτός με Επαγόμενη Εκπομπή Ακτινοβολίας wikipedia Το πρώτο κατασκευάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics. HMY 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική. Ακτινολογική Απεικόνιση

University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics. HMY 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική. Ακτινολογική Απεικόνιση University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics HMY 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική Ακτινολογική Απεικόνιση Ακτίνες Χ Νέα διάσταση στη διαγνωστική ιατρική Δυνατότητα να βλέπουμε τι υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

European Recommendations

European Recommendations Ποιοτικός έλεγχος Εργαστηρίων Πυρηνικής Ιατρικής European Recommendations Μαρία Λύρα Γεωργοσοπούλου Αν. Καθ. Ακτινοφυσικός Ιατρικής Α Εργ. Ακτινολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Οδηγίες/ Συστάσεις από Ευρωπαϊκούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/6/2015 ΠΕΜΠΤΗ 18/6/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6/2015 ΤΡΙΤΗ 16/6/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 15/6/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λαµπρότερα Lasers στην τεχνολογία του αύριο

Λαµπρότερα Lasers στην τεχνολογία του αύριο Λαµπρότερα Lasers στην τεχνολογία του αύριο Επιστήµονες και µηχανικοί από όλη την Ευρώπη έχουν ενώσει τις δυνάµεις τους σε µία µοναδική κοινή προσπάθεια µε στόχο την ανάπτυξη µιας νέας γενιάς lasers υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

There are no translations available. Πέτρος Χ. Κατσαβοχρήστος Παθολόγος

There are no translations available. Πέτρος Χ. Κατσαβοχρήστος Παθολόγος There are no translations available. Πέτρος Χ. Κατσαβοχρήστος Παθολόγος Η οστεοπόρωση αποτελεί κλινική συνδρομή και χαρακτηρίζεται από μείωση της οστικής πυκνότητας των οστών και διαταραχή της μικροαρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Θεματική ενότητα: Σχεδίαση πολυμεσικών εφαρμογών Ενδεικτικό Θέμα: Θέμα 1. Τα πολυμέσα στην εκπαίδευση: Σχεδίαση πολυμεσικής εφαρμογής για την διδασκαλία ενός σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΤΜΗΜΑ PET/CT

ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΤΜΗΜΑ PET/CT ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΤΜΗΜΑ PET/CT a Νταλιάνης Κ., a Μαλαμίτση Ι., a Γώγου Λ., Βλάχου Φ, a Ανδρέου Ι., a Λουϊζη Α., b Γεωργίου Ε., a., a Πρασόπουλος Β.. * a Τμήμα PET/CT, Διαγνωστικό και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΓΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΗ ΕΠΑΦΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΗ ΕΠΑΦΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΗ ΕΠΑΦΗΣ Σ.Β. % Α ΓΕΝΙΚΑ Σύστημα Ψηφιακής Βιομετρίας μη επαφής για Οφθαλμολογική χρήση με εξαιρετική ακρίβεια των και των αποτελεσμάτων, εύκολο στη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης. Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ

Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης. Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ Διάγνωση της HIV λοίμωξης Από το 1985 και μέχρι σήμερα η διαγνωστική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήρια Οδηγία Νο 17 Μάρτιος 2014

Κατευθυντήρια Οδηγία Νο 17 Μάρτιος 2014 Κατευθυντήρια Οδηγία Νο 17 Μάρτιος 2014 ευτερογενής πρόληψη καρκίνου µαστού Εισαγωγή Ο καρκίνος µαστού αφορά το 27% όλων των περιπτώσεων καρκίνου στο γυναικείο πληθυσµό και ο συνολικός κίνδυνος στη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 3: Διαλείψεις

Εργαστήριο 3: Διαλείψεις Εργαστήριο 3: Διαλείψεις Διάλειψη (fading) είναι η παραμόρφωση ενός διαμορφωμένου σήματος λόγω της μετάδοσης του σε ασύρματο περιβάλλον. Η προσομοίωση μίας τέτοιας μετάδοσης γίνεται με την μοντελοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας Κέντρο εκπαίδευσης ISC July 2009 > Ανίχνευση κίνησης και παρουσίας Περιεχόμενα Τι είναι ο ανιχνευτής κίνησης? Ανιχνευτές κίνησης & οφέλη για τον πελάτη Ανιχνευτές κίνησης στην

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Τάνος M.D Γυναικολόγος Ογκολόγος

Βασίλειος Τάνος M.D Γυναικολόγος Ογκολόγος Οικογενής καρκίνος του μαστού σε Κύπριες ασθενείς Μοντέλο προοπτικού μαζικού ελέγχου για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες Βασίλειος Τάνος M.D Γυναικολόγος Ογκολόγος Συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) Π Θ Τμήμα Φυσικής Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Ερευνητικές δραστηριότητες Στέλιος Σίσκος, Αναπληρωτής καθηγητής Δ/ντής Τομέα Ηλεκτρονικής και Η/Υ Aristotle University

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζεις

Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζεις Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζεις Επιστημονική Επιμέλεια: Χρήστος Μαρκόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών για τον καρκίνο του μαστού Δεδομένα για τον καρκίνο του μαστού

Διαβάστε περισσότερα

Ροµποτική Ουρολογία στην Ελλάδα

Ροµποτική Ουρολογία στην Ελλάδα Ροµποτική Ουρολογία στην Ελλάδα - παρεθλόν, παρόν και µέλλον - Βασίλης Πουλάκης MD, PhD, FEBU Aν. Kαθηγητής Iατρικής Σχολής Παν/µίου Φρανκφούρτης, Γερµανίας Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Metropolitan

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Ηλεκτρονική Υγεία Τι είναι; Η πληροφορική Υγείας (healthcare

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (SPECTROMETRIC TECHNIQUES)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (SPECTROMETRIC TECHNIQUES) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (SPECTROMETRIC TECHNIQUES) ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Στηρίζονται στις αλληλεπιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με την ύλη. Φασματομετρία=

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο LEED και το Commissioning. Εθελοντικά συστήματα βαθμονόμησης κτιρίων και ιαδικασίες Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων

Εισαγωγή στο LEED και το Commissioning. Εθελοντικά συστήματα βαθμονόμησης κτιρίων και ιαδικασίες Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων Εισαγωγή στο LEED και το Commissioning. Εθελοντικά συστήματα βαθμονόμησης κτιρίων και ιαδικασίες Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων Παρασκευόπουλος Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, P.E., ASHRAE Accredited

Διαβάστε περισσότερα

Βιοϊατρική τεχνολογία

Βιοϊατρική τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Βιοϊατρική τεχνολογία Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr ΕΕΔΙΠ Μπέλλου Σοφία e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της εργασίας και ιδιαιτερότητες του προβλήματος

Στόχος της εργασίας και ιδιαιτερότητες του προβλήματος ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Κουλουμέντας Παναγιώτης Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Χανιά,Νοέμβριος 2014 Επιτροπή: Ζερβάκης Μιχάλης (επιβλέπων)

Διαβάστε περισσότερα

Ανακατασκευή εικόνας από προβολές

Ανακατασκευή εικόνας από προβολές Ανακατασκευή εικόνας από προβολές Μέθοδος ανακατασκευής με χρήση χαρακτηριστικών δειγμάτων προβολής Αναστάσιος Κεσίδης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Θέματα που θα αναπτυχθούν Εισαγωγή στις τομογραφικές μεθόδους

Διαβάστε περισσότερα

Οι ασφαλισμένοι ΕΟΠΥΥ αποζημιώνονται, μόνο εφόσον έχει προηγηθεί η έγκριση του ελεγκτή ιατρού ΕΟΠΥΥ για την αποστολή του δείγματος στο εξωτερικό.

Οι ασφαλισμένοι ΕΟΠΥΥ αποζημιώνονται, μόνο εφόσον έχει προηγηθεί η έγκριση του ελεγκτή ιατρού ΕΟΠΥΥ για την αποστολή του δείγματος στο εξωτερικό. 2.α. ΟNCOTYPE Σε γυναίκες με καρκίνο του μαστού αρχικού σταδίου (με θετικούς ορμονοϋποδοχείς και αρνητικούς μασχαλιαίους λεμφαδένες) παρέχεται η τεχνική της αλυσιδωτής αντίδρασης της αντίστροφης μεταγραφάσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργοί Γαλαξίες AGN Active Galactic Nuclei. Χριστοπούλου

Ενεργοί Γαλαξίες AGN Active Galactic Nuclei. Χριστοπούλου Ενεργοί Γαλαξίες AGN Active Galactic Nuclei Ε-Π Μη ενεργοί Γαλαξίες (α) ο σπειροειδής γαλαξίας Μ83 (Sc), (β) o ελλειπτικός γαλαξίας NGG205 (E6), (γ) ο ακανόνιστος γαλαξίας, Μικρό Νέφος του Μαγγελάνου Πότε

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα