ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ"

Transcript

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΕΠΙΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΡΕΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Μ.Π. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ε.Μ.Π. Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος, Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γ. ΚΟΡΡΕΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Μ.Π Κ. ΒΟΥΡΝΑΣ, Καθηγητής Ε.Μ.Π Σ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Λέκτορας Ε.Μ.Π 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η ανάπτυξη συστήματος ελέγχου και επιτήρησης ενός τριφασικού σύγχρονου κινητήρα. Το σύστημα αυτό βασίστηκε σε έναν Προγραμματιζόμενο Λογικό Ελεγκτή (Programmable Logic Controller-PLC) και αντίστοιχο λογισμικό SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), αμφότερα της εταιρίας Siemens. Η επικοινωνία του PLC με το SCADA γίνεται μέσω του τοπικού δικτύου του εργαστηρίου ΣΗΕ, τύπου Ethernet, με τεχνολογία μετάδοσης TCP. Το PLC έχει ως εισόδους τις τιμές των ρευμάτων στάτη του κινητήρα, την τιμή της τάσης διέγερσης, τις λογικές καταστάσεις των πιεστικών διακοπτών (buttons), καθώς και τις λογικές καταστάσεις των επαφών των ηλεκτρονόμων ισχύος. Το PLC παρακολουθώντας τις τιμές των μεγεθών στην είσοδό του, με βάση το αποθηκευμένο στη μνήμη του

2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 2 πρόγραμμα, το οποίο εκτελεί κυκλικά, καθορίζει τις τιμές των μεταβλητών στην έξοδό του. Στην έξοδο του PLC είναι συνδεδεμένη η πλακέτα οδήγησης των πηνίων των ηλεκτρονόμων ισχύος καθώς και οι διάφορες ενδεικτικές λυχνίες του πίνακα. Τα αναλογικά μεγέθη στην είσοδο του PLC, (τάσεις, ρεύματα), λαμβάνονται με τη χρήση μορφοτροπέων τάσης και έντασης αντίστοιχα, εξόδου εύρους 0 20 ma, ενώ οι στροφές του κινητήρα μετρώνται με τη βοήθεια παλμογεννήτριας (optical encoder). Σκοπός του SCADA είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος, απεικόνισης και ελέγχου του συνολικού συστήματος. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο σχεδιάσαμε και αναπτύξαμε μια σειρά από «οθόνες», οι οποίες είτε χρησιμοποιούνται για την εκκίνηση του κινητήρα με διάφορες μεθόδους (είτε Υ Δ είτε Υ Δ με ρυθμιζόμενο από το χρήστη χρόνο είτε απευθείας εκκίνηση) είτε απεικονίζουν, με διαφορετικό τρόπο η κάθε μια, το συνολικό σύστημα (μιμικό διάγραμμα, κύκλωμα ισχύος με καταστάσεις των ρελέ και τιμές των ρευμάτων στάτη, κ.ά.). 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2.1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την εκκίνηση, το συγχρονισμό και την παρακολούθηση των ρευμάτων ενός τριφασικού κινητήρα Περιγραφή κινητήρα Το εργαστήριο Σ.Η.Ε. διέθετε ένα ζεύγος σύγχρονης DC μηχανής, το οποίο αξιοποιήσαμε ως εξής: Η σύγχρονη μηχανή συνδεσμολογήθηκε ως σύγχρονος κινητήρας για να παρέχει μηχανική ισχύ στη DC μηχανή, η οποία συνδεσμολογήθηκε ως γεννήτρια παράλληλης διέγερσης. Με τη βοήθεια του αυτοματισμού ξεκινάμε τον κινητήρα, χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές εκκίνησης, παρακολουθούμε τα ρεύματα στάτη, τον συγχρονίζουμε, παρέχοντας την απαραίτητη DC τάση διέγερσης και τέλος, τον φορτίζουμε συνδέοντας ένα ωμικό φορτίο, μεταβλητής ωμικής τιμής, στην πέδη.

3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Περιγραφή του αυτοματισμού Κύκλωμα Ισχύος Υλοποιήσαμε ένα σύστημα εκκίνησης του κινητήρα, με αναστροφή (δύο φορές περιστροφής) και χρήση της μεθόδου Υ Δ. Για να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο, με τον κλασικό αυτοματισμό, απαιτούνται τέσσερα ρελέ ισχύος και μια πλειάδα βοηθητικών ρελέ και χρονικών. Η χρήση PLC καταργεί το βοηθητικό κύκλωμα του αυτοματισμού, αλλά απαιτεί κύκλωμα ισχύος, το οποίο οδηγεί το PLC. Από τα τέσσερα ρελέ ισχύος που θα χρησιμοποιηθούν, τα δύο (K1_Right, K1_Left) είναι υπεύθυνα για την αναστροφή του κινητήρα και τα υπόλοιπα δύο (ΚΥ, ΚΔ) για τη συνδεσμολογία του τυλιγμάτων του στάτη, κατά Υ και κατά Δ ανά περίπτωση. Για να ολοκληρωθεί το κύκλωμα ισχύος απαιτείται ένας τριφασικός μικροαυτόματος (fuse), ο οποίος θα προστατεύει την εγκατάσταση από βραχυκυκλώματα και ένας μαγνητοθερμικός διακόπτης (thermal switch) για την προστασία των τυλιγμάτων στάτη από υπερθέρμανση (και τυχόν καταστροφή) σε περίπτωση σφάλματος. Σχήμα 1: Κύκλωμα Ισχύος

4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 4 Έτσι επιλέγουμε, έναν τριφασικό μικροαυτόματο ράγας, ονομαστικού ρεύματος διακοπής 10Α, τέσσερις ηλεκτρονόμους ράγας ονομαστικού ρεύματος 20Α, με τέσσερις ανοικτές επαφές ισχύος (Normally Open, NO) και πηνίο τάσης 24V AC. Επίσης, επιλέγουμε τριφασικό μαγνητοθερμικό διακόπτη ράγας με ελεύθερη ρύθμιση του ρεύματος διακοπής. Για το συγχρονισμό του κινητήρα, απαιτείται ένας ηλεκτρονόμος ράγας με μια ανοικτή επαφή ισχύος (NO), ονομαστικού ρεύματος 20Α (το μικρότερο ονομαστικό ρεύμα που υπάρχει σε Η/Ν ράγας) και πηνίου τάσης 24V AC, ο οποίος θα τροφοδοτεί το τύλιγμα τυμπάνου του κινητήρα με το απαραίτητο ρεύμα διέγερσης. Ο ηλεκτρονόμος αυτός ονομάζεται Η/Ν διέγερσης. Τέλος, το κύκλωμα ισχύος ολοκληρώνεται με έναν ακόμα ηλεκτρονόμο ράγας με μια ανοικτή επαφή ισχύος, ονομαστικού ρεύματος 20Α και πηνίου τάσης 24V AC, ο οποίος διαδραματίζει το ρόλο του διακόπτη και παρεμβάλλεται ανάμεσα στην έξοδο της γεννήτριας και την είσοδο του ωμικού φορτίου. Ο ηλεκτρονόμος αυτός ονομάζεται Η/Ν φορτίων. Όλα τα παραπάνω συνιστούν το κύκλωμα ισχύος του αυτοματισμού, όπως φαίνεται στο σχήμα 1. Το βοηθητικό κύκλωμα του αυτοματισμού Με τη χρήση του PLC, το βοηθητικό κύκλωμα του αυτοματισμού αποτελείται μόνο από πιεστικούς διακόπτες (μπουτόν) και ενδεικτικές λυχνίες, καθώς και το πρόγραμμα του PLC, το οποίο θα μας απασχολήσει στο επόμενο κεφάλαιο. Για την εκκίνηση του κινητήρα, χωρίς τη χρήση του συστήματος SCADA, επιλέγουμε δύο μπουτόν ράγας, με μια ανοικτή επαφή και ενδεικτική λυχνία, τα οποία θα εκκινούν τον κινητήρα με τη μέθοδο Υ-Δ, με φορά περιστροφής προς τα δεξιά και τα αριστερά αντίστοιχα, και ένα μπουτόν ράγας με ενδεικτική λυχνία που θα σταματά τον κινητήρα (stop). Επίσης, απαιτείται και μια σειρά από έξι ενδεικτικές λυχνίες για τη σήμανση του αυτοματισμού, οι οποίες έχουν διττό ρόλο, δηλαδή άλλες μας πληροφορούν για την καλή λειτουργία του συστήματος (λαμπτήρας Motor Running) και άλλες αποτελούν alarms (λαμπτήρας Motor Overload). Είσοδοι του PLC

5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 5 Τα μπουτόν, καθώς και οι βοηθητικές επαφές των ρελέ του μικροαυτόματου και του μαγνητοθερμικού διακόπτη, συνδέονται στις εισόδους του PLC, μέσω των οποίων ενημερώνεται το PLC για την κατάστασή τους κάθε χρονική στιγμή. Οι βοηθητικές επαφές και τα δύο μπουτόν με τις ανοικτές επαφές (start right και start left) τροφοδοτούνται από το θετικό πόλο του τροφοδοτικού του PLC με τάση 24V DC και σε κατάσταση ηρεμίας έχουν στην έξοδό τους τάση 0V. Όταν ενεργοποιούνται εμφανίζουν στην έξοδό τους, και κατ επέκταση στην αντίστοιχη είσοδο του PLC, που είναι καλωδιωμένα, υψηλή λογική στάθμη (λογικό 1=24V DC). Αντίθετα, το μπουτόν stop, όταν είναι σε κατάσταση ηρεμίας εμφανίζει λογικό 1 στην έξοδό του και όταν πατηθεί εμφανίζει λογικό 0. Στο σχήμα 2.1, φαίνεται η κάρτα εισόδων του PLC και η καλωδίωση των βοηθητικών επαφών και των μπουτόν σ αυτή. Παρατηρούμε ότι στο σχέδιο εμφανίζεται μια ασφάλεια 1Α, μεταξύ της εξόδου του τροφοδοτικού και των εισόδων των μπουτόν και των βοηθητικών επαφών. Η ασφάλεια αυτή είναι ένα τηκτό φυσίγγιο που τοποθετείται σε βάση ράγας και εξασφαλίζει ότι σε περίπτωση βραχυκυκλώματος ή σφάλματος στα μπουτόν δε θα καταστραφεί το τροφοδοτικό του PLC. Σχήμα 2.1: Οι ψηφιακές είσοδοι του PLC.

6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 6 Επίσης, εισόδους του PLC αποτελούν και οι RMS τιμές των ρευμάτων στάτη καθώς και η τιμή της τάσης διέγερσης του σύγχρονου κινητήρα. Τα δεδομένα αυτά εισάγονται στο PLC με τη βοήθεια μορφοτροπέων έντασης και τάσης αντίστοιχα, οι οποίοι διασυνδέονται με την κάρτα αναλογικών εισόδων του PLC, όπως φαίνεται στο σχήμα 2.2. Σχήμα 2.2: Οι αναλογικές είσοδοι του PLC. Οι δύο μορφοτροπείς τάσης και έντασης που χρησιμοποιήσαμε στην παρούσα εργασία, είναι της εταιρίας Multitek και συγκεκριμένα: μορφοτροπέας AC τάσης: Type: M100 VA3 Serial No: Aux UH: Self Powered Class: 0,2% στα 50Ηz Input: 3x 0 300V AC Output: 3x 0 20mA AC <750Ω μορφοτροπέας AC ρεύματος: Type: M100 AA3 Serial No: Aux UH: Self Powered Class: 0,2% στα 50Ηz Input: 3x 0 5A AC Output: 3x 0 20mA AC <750Ω Έξοδοι του PLC Ως ψηφιακές εξόδους από το PLC έχουμε τις διάφορες ενδεικτικές λυχνίες καθώς και

7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 7 τις εντολές προς τα πηνία των ρελέ. Οι ψηφιακές έξοδοι του PLC, όταν είναι ενεργοποιημένες, εμφανίζουν υψηλή λογική στάθμη, δηλαδή λογικό 1=24V DC με αναφορά το ( ) του τροφοδοτικού, και όταν είναι απενεργοποιημένες εμφανίζουν τάση 0V DC (λογικό 0). Όπως περιγράφηκε, η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των εξόδων του PLC γίνεται από το πρόγραμμα που «τρέχει» στο PLC, με βάση τη λογική του αυτοματισμού και την κατάσταση των εισόδων. Στο σχήμα 3, φαίνεται η κάρτα ψηφιακών εξόδων καθώς και η συρμάτωσή της, όπου ως εξόδους έχουμε έξι ενδεικτικές λυχνίες και τα τέσσερα πηνία των ρελέ. Τα πηνία των ηλεκτρονόμων λειτουργούν με τάση 24V AC, γεγονός που μας απαγορεύει να τα συνδέσουμε στην κάρτα ψηφιακών εξόδων του PLC, η οποία ως γνωστόν παρέχει 24 V DC. Σχήμα 3: Οι ψηφιακές έξοδοι του PLC. Η απαγόρευση έγκειται στο γεγονός ότι το ονομαστικό ρεύμα των 10 ma που αναγράφεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά των ηλεκτρονόμων είναι υπολογισμένο από το νόμο 24 του Ohm: I = με Z=R+2πfL, όπου για AC f=50 Hz και για DC f=0, ενώ το R δε διαφέρει μεταξύ DC και AC. Άρα έχουμε ότι Z DC Z <Z AC, με αποτέλεσμα I DC >Ι AC =10mA, που μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή των πηνίων των ηλεκτρονόμων.

8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 8 Η παραπάνω διαπίστωση μας οδήγησε στην κατασκευή ενός κυκλώματος οδήγησης των ηλεκτρονόμων, το οποίο αποτελείται από μικρορελέ μιας μεταγωγικής επαφής, με πηνίο στα 24V DC. Το PLC οδηγεί τα πηνία των μικρορελέ, τα οποία φέρουν μια μεταγωγική επαφή. Όταν το πηνίο του μικρορελέ τροφοδοτηθεί με 24V DC, τότε η ανοικτή επαφή του κλείνει και τροφοδοτεί το πηνίο του ηλεκτρονόμου ισχύος με το οποίο είναι συνδεδεμένη στα 24V AC. Τα 24V AC προέρχονται από ένα μετασχηματιστή 220/24 V, του οποίου το δευτερεύον ασφαλίζεται με ένα γυάλινο τηκτό φυσίγγιο, σε ασφαλειοθήκη ράγας, ταχεία τήξεως 1Α, για προστασία από βραχυκυκλώματα. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι απαιτούνται 6 μικρορελέ, ένα για κάθε ηλεκτρονόμο ισχύος. Για μεγαλύτερη αξιοπιστία, κατασκευάσαμε ένα τυπωμένο κύκλωμα το οποίο φέρει τα 6 μικρορελέ, δυο κλεμοσειρές πλακέτας, όπου στη μια καταλήγουν οι εντολές από την κλέμα εξόδου του PLC (κλεμοσειρά εισόδων), από άλλη αναχωρούν τα καλώδια προς τα πηνία των ηλεκτρονόμων ισχύος (κλεμοσειρά εξόδων) και μια διπολική κλεμοσειρά στην οποία εφαρμόζονται τα 24V AC από το δευτερεύον του μετασχηματιστή. Το τυπωμένο κύκλωμα συμπληρώνουν τα πράσινα LED, με τις απαραίτητες αντιστάσεις περιορισμού (10kΩ, ΌWatt), που μας πληροφορούν για την κατάσταση των μικρορελέ. Τα σχήματα 4 και 5 απεικονίζουν την άνω και την κάτω όψη του τυπωμένου κυκλώματος, του οποίου ο σχεδιασμός έγινε με τη βοήθεια του προγράμματος OrCAD Layout Ver. 9.2, από το οποίο κατασκευάσαμε τις διαφάνειες των δύο όψεων. Έπειτα οι διαφάνειες δόθηκαν σε ειδικό εργαστήριο, όπου έγινε η εκτύπωση της πλακέτας.

9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 9 Σχήμα 4: Άνω όψη της πλακέτας. Σχήμα 5: Κάτω όψη της πλακέτας Περιγραφή του πίνακα Επιλογή των υλικών Από τη σχεδίαση του κυκλώματος ισχύος, αλλά και των κυκλωμάτων συρμάτωσης του PLC, προέκυψε ο κατάλογος του απαιτούμενου ηλεκτρολογικού υλικού. Αρχικά, από τον ηλεκτρονικό κατάλογο της εταιρίας Hager επιλέξαμε τους κωδικούς των ραγουλικών που χρειαζόμασταν για την υλοποίησης του πίνακα. Τα ραγουλικά αυτά είναι: Ποσ. Κωδικός Περιγραφή 4 ES424 Ηλεκτρονόμος, 4 ανοικτές επαφές 20Α, πηνίο 24V AC 2 ES224 Ηλεκτρονόμος, 2 ανοικτές επαφές 20Α, πηνίο 24V AC 1 MB106A Μονοπολικός μικροαυτόματος 6Α 1 MC310A Τριπολικός μικροαυτόματος 10Α

10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 10 1 MM510N Τριπολικός μαγνητοθερμικός διακόπτης 6 SV121 Ενδεικτική λυχνία 4 EP071 1 μεταγωγική βοηθητική επαφή για το ES424 1 MZ201 1 μεταγωγική βοηθητική επαφή για το MC310A 14 - Μεγάλες κλέμες Ράγας 13 - Μικρές κλέμες Ράγας 8 - Stop ράγας 3 - Ασφαλειοθήκες για γυάλινο φυσίγγιο ράγας. µ 2 SV124 Μπουτόν πιέσεως, 1 ανοικτή επαφή με ενδεικτική λυχνία, PLC, µ, 1 SV123 Μπουτόν πιέσεως, 1 κλειστή επαφή με ενδεικτική λυχνία µ 220/24 V µ Μετά την επιλογή του ηλεκτρολογικού υλικού ράγας επελέγη το ερμάριο που θα στε- A, γάσει τα παραπάνω Hager υλικά, καθώς 1 και m, το PLC, τους μορφοτροπείς, 60 cm το μετασχηματιστή µ 220/24 V και την πλακέτα οδήγησης των ηλεκτρονόμων ισχύος FD 62A, της εταιρίας µ 96. Hager ύψους 1 m, πλάτους 60 cm και το οποίο μπορεί να δεχθεί μέχρι 96 ραγουλικά µ 6: Σχήμα µ 6: Το ερμάριο Vega-D, FD FD 62A. 62A. 2, µ Θεωρώντας ως 2 η τη ράγα κάτω από τον κενό χώρο, τοποθετήσαμε τους μορφοτροπείς στη ράγα 1, ενώ στο χώρο κάτω και ανάμεσα από τις ράγες 1 και 2, τοποθετήσαμε 1, µ 1 2, µ µ µ 220/24 V, µ µ.

11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 11 το μετασχηματιστή 220/24 V, τον οποίο στερεώσαμε με πριτσίνια. Στη ράγα 2 τοποθετήσαμε τις ενδεικτικές λυχνίες και στη ράγα 3 τοποθετήσαμε, από την αριστερή πλευρά τα μπουτόν και από τη δεξιά τα ρελέ ισχύος. Στη ράγα 4 τοποθετήθηκαν οι δύο μικροαυτόματοι και στη ράγα 5 οι κλέμες σύνδεσης του πίνακα με το εξωτερικό περιβάλλον. Η πρώτη μετώπη του πίνακα βρίσκεται πάνω από τις ράγες 2 και 3, ενώ η δεύτερη πάνω από τις ράγες 4 και 5. Τον κενό χώρο ουσιαστικά μοιράζονται η ράγα 1 και το rack του PLC, όπως φαίνεται στο σχήμα 7. Η πλακέτα οδήγησης των ρελέ οδήγησης τοποθετήθηκε στον ελεύθερο χώρο του rack του PLC, με τη χρήση ειδικού μονωτικού και αποστατών Καλωδίωση του πίνακα Σχήμα 7: Φωτογραφία του πίνακα με τις μετώπες.

12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 12 Για την καλωδίωση που πίνακα χρησιμοποιήθηκαν καλώδια ΝΥΑ διάφορων διατομών και χρωμάτων. Έτσι, για την καλωδίωση των εισόδων και των εξόδων του PLC χρησιμοποιήθηκε καλώδιο ΝΥΑ διατομής 1 mm 2 και χρώματος μαύρου, όταν επρόκειτο για το (+) ή για τα 24V AC, και μπλε όταν επρόκειτο για το (-). Επιδιώξαμε τα ασθενή ρεύματα (24V) να διέρχονται μόνο από το κανάλι που βρίσκεται στην αριστερή άκρη του πίνακα. Κατ εξαίρεση, ο optical encoder συνδέεται με καλώδιο UTP από την κλέμα εισόδου μέχρι το PLC, για λόγους αποφυγής παρεμβολών, αφού οι παλμοί στην έξοδό του είναι υψίσυχνοι (της τάξης των 25 khz). Για την τροφοδοσία του PLC, χρησιμοποιήσαμε διαφορετική παροχή από αυτήν του τριφασικού κινητήρα και μονοπολικό μικροαυτόματο, ενώ το καλώδιο τροφοδοσίας από την κλέμα εισόδων προς το τροφοδοτικό είναι ΝΥΑ 3x1,5 mm 2 και διέρχεται, κατ εξαίρεση, από το αριστερό κανάλι του πίνακα. Οι καλωδιώσεις του κυκλώματος ισχύος πραγματοποιήθηκαν με καλώδιο ΝΥΑ διατομής 1,5 mm 2 και χρώματος μαύρου για τη φάση R, καφέ για τη φάση S και μπλε για τη φάση T. Όλοι αυτοί οι αγωγοί διέρχονται από το κανάλι που βρίσκεται στο δεξί άκρο του πίνακα. Στα σχήματα 8 και 9 που ακολουθούν βλέπουμε λεπτομέρειες της καλωδίωσης στην κλεμοσειρά του PLC και σε ένα κανάλι, αντίστοιχα. Σχήμα 8: Λεπτομέρεια καλωδίωσης του PLC.

13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 13 Σχήμα 9: Λεπτομέρεια καλωδίωσης σε ένα κανάλι του πίνακα 2.6. Η κλέμα επικοινωνίας του πίνακα Εξαιτίας της φορητότητας που επιδιώξαμε να έχει ο πίνακας, κρίθηκε αναγκαίο όλοι οι αγωγοί που αναχωρούν και καταλήγουν από και προς τον πίνακα αντίστοιχα, να μπορούν να αποσυνδέονται ανά πάσα στιγμή. Αυτό μας οδήγησε στη δημιουργία μιας τερματικής κλεμοσειράς, στην οποία καταλήγουν όλοι οι αγωγοί διασύνδεσης του πίνακα με τον υπόλοιπο αυτοματισμό. Λεπτομέρεια της κλεμοσειράς φαίνεται στο σχήμα 10. Σχήμα 10: Λεπτομέρεια της κλεμοσειράς. Η κλεμοσειρά βρίσκεται στην τελευταία ράγα του πίνακα και αποτελείται από μικρές κλέμες (πάχους 5 χιλιοστών), μεγάλες κλέμες (πάχους 8 χιλιοστών), ασφαλειοθήκες για γυάλινα τηκτά φυσίγγια και τερματικές κλέμες (stop, πάχους 8 χιλιοστών). Οι μικρές κλέμες χρησιμοποιούνται κυρίως για τη σύνδεση των ασθενών ρευμάτων (24V), για τη μεταφορά της ισοδύναμης τάσης διέγερσης προς το μορφοτροπέα τάσης και για τη διέγερση του κινητήρα. Οι μεγάλες κλέμες χρησιμοποιούνται για τα ισχυρά ρεύματα, την τροφοδοσία του PLC, την τροφοδοσία των τυλιγμάτων στάτη του κινητήρα και την τροφοδοσία του ωμικού φορτίου από την έξοδο της γεννήτριας.

14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ο προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής που διαθέτουμε, CPU 313c της εταιρίας Siemens, προγραμματίζεται μέσω του λογισμικού STEP 7 (έκδοση 5.2) της Siemens στο παραθυρικό περιβάλλον Simatic Manager. Για την ανάπτυξη του προγράμματος της εφαρμογής μας, χρησιμοποιήσαμε τις γλώσσες προγραμματισμού Ladder και STL Περιγραφή του προγράμματος Η εν λόγω εφαρμογή αποτελείται από το κυρίως πρόγραμμα (block OB1) και οκτώ συναρτήσεις (FC). Οι συναρτήσεις αυτές καλούνται από το ΟΒ1 για να εκτελέσουν διάφορες διεργασίες. Οι διεργασίες οι οποίες εκτελούνται από το ΟΒ1 (χρησιμοποιώντας κάθε φορά την αντίστοιχη συνάρτηση) είναι : Εκκίνηση του κινητήρα με τη μέθοδο Υ-Δ (FC1) Εκκινούμε τον τριφασικό κινητήρα με τη μέθοδο αστέρα-τριγώνου (Υ Δ), για μείωση του ρεύματος εκκίνησης. Ο κινητήρας εκκινείται συνδεσμολογημένος σε αστέρα (Υ) και παραμένει στη συνδεσμολογία αυτή για 5 sec. Μετά το πέρας του χρόνου αυτού συνδεσμολογείται κατά τρίγωνο (Δ). Η εκκίνηση μπορεί να γίνει είτε προς τα δεξιά είτε προς τα αριστερά, καλώντας κάθε φορά την FC1 με διαφορετικές παραμέτρους και οδηγώντας διαφορετικά ρελέ. Απευθείας εκκίνηση του κινητήρα (FC4) Εκκινούμε τον τριφασικό κινητήρα εφαρμόζοντας απευθείας την ονομαστική τάση στα τυλίγματα του στάτη. Είναι προφανές ότι στην περίπτωση αυτή τα ρεύματα εκκίνησης είναι σαφώς μεγαλύτερα, όπως μεγαλύτερη είναι και η καταπόνηση των τυλιγμάτων στάτη του κινητήρα. Η εκκίνηση μπορεί να γίνει είτε προς τα δεξιά είτε προς τα αριστερά, καλώντας κάθε φορά την FC4 με διαφορετικές παραμέτρους και οδηγώντας διαφορετικά ρελέ. Εκκίνηση του κινητήρα με τη μέθοδο Υ-Δ και ρυθμιζόμενο χρόνο (FC5) Η εκκίνηση του κινητήρα γίνεται και πάλι με τη μέθοδο Υ Δ, με τη μόνη διάφορα ότι τώρα δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να ρυθμίσει το χρόνο παραμονής του κινητήρα στη συνδεσμολογία Υ, με ένα χρονικό εύρος 0 20 sec. Η συνάρτηση ελέγχου (FC2) Είναι υπεύθυνη για την οδήγηση των ρελέ ισχύος του κινητήρα, αλλά και την ενερ-

15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 15 γοποίηση των διαφόρων alarms. Στη συνάρτηση αυτή εισέρχονται οι εντολές για την ενεργοποίηση των ρελέ ισχύος. Η FC2 ενεργοποιεί κάθε ρελέ και περιμένει για 1 sec, προκειμένου να λάβει ως είσοδο την αλλαγή της κατάστασης μιας ανοικτής επαφής του εκάστοτε ενεργοποιημένου ρελέ. Αν δε συμβεί αυτό, σημαίνει ότι είτε το ρελέ έχει «καμμένο» πηνίο, είτε παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα με το ηλεκτρομηχανικό του σύστημα, οπότε και ανακαλεί την εντολή προς όλα τα ρελέ ισχύος και ενεργοποιεί το λαμπτήρα σφάλματος «General Alarm». Ο έλεγχος αυτός είναι καθολικός, δηλαδή γίνεται για όλα τα ρελέ ισχύος και για όσο χρόνο λειτουργούν αυτά. Τέλος, ενεργοποιείται, ο λαμπτήρας «General Alarm» σε συνδυασμό με το λαμπτήρα «Απουσία τριφασικού», και στην περίπτωση που απενεργοποιηθεί ο τριφασικός μικροαυτόματος τροφοδοσίας του κινητήρα, και πάλι ανακαλούνται οι εντολές ενεργοποίησης προς όλα τα ρελέ ισχύος. Αυτόματος συγχρονισμός κινητήρα (FC7) Επειδή ο κινητήρας που χρησιμοποιήσαμε είναι σύγχρονος, απαιτείται μια συνεχής τάση συγχρονισμού στα τυλίγματα του δρομέα. Η τάση αυτή παρέχεται από ένα Variac και έναν ανορθωτή. Η τάση διέγερσης έχει τέτοια τιμή, ώστε υπό κενό φορτίο, η άεργος ισχύς που διακινείται μεταξύ κινητήρα και γραμμής τροφοδοσίας να είναι μηδενική. Η τιμή αυτή της τάσης διέγερσης αποθηκεύεται στο πρόγραμμα του PLC ως «τάση διέγερσης αναφοράς». Ο αυτόματος συγχρονισμός τροφοδοτεί τα τυλίγματα δρομέα του κινητήρα με ρεύμα μόνο όταν : Έχει τελειώσει η διαδικασία εκκίνησής του, δηλαδή λειτουργεί ένα από τα δύο ρελέ Κ1_Right, K1_Left και το ΚΔ. Οι στροφές του κινητήρα έχουν φθάσει στο 95% των ονομαστικών. Η τάση στην έξοδο του ανορθωτή είναι ± 10% της τάσης διέγερσης αναφοράς. Όλα τα παραπάνω εξασφαλίζουν ομαλή διέγερση του κινητήρα, με μικρό χρόνο μεταβατικής αντίδρασης. Στην περίπτωση όπου, κατά τη διέγερση, οι στροφές του κινητήρα μειωθούν κάτω από το 90% των ονομαστικών του, η διαδικασία σταματά και επανεκκινείται αυτόματα μετά από 10 ms. Τέλος, η συνάρτηση αυτόματου συγχρονισμού ελέγχει αν τα ρεύματα στάτη του κινητήρα μειώθηκαν στις ονομαστικές τιμές, μετά την επιβολή

16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 16 της τάσης συγχρονισμού. Αν δε συμβεί κάτι τέτοιο, σημαίνει αστοχία, είτε στο τύλιγμα δρομέα είτε στον ανορθωτή, οπότε απενεργοποιείται το ρελέ συγχρονισμού και ενεργοποιείται ο λαμπτήρας General Alarm. Η συνάρτηση που καλείται από το ΟΒ1 για τον αυτόματο συγχρονισμό του κινητήρα είναι η FC7. Επίσης, καλείται και η συνάρτηση FC9, η οποία είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της τάσης διέγερσης, δηλαδή αν η εφαρμοζόμενη DC τάση είναι ± 10% της τάσης διέγερσης αναφοράς. Ημιαυτόματος συγχρονισμός κινητήρα (FC6) Επιτελεί την ίδια λειτουργία με τη ρουτίνα αυτόματου συγχρονισμού, μόνο που τώρα ο συγχρονισμός γίνεται όχι με βάση την ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα, αλλά μετά από 2 sec από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκίνησης του κινητήρα και αφού αυτός βρεθεί στη μόνιμη κατάσταση λειτουργίας. Πριν εφαρμοστεί η τάση διέγερσης, ελέγχεται και πάλι η τάση στην έξοδο του ανορθωτή, αλλά και μετά την διέγερση ελέγχονται τα ρεύματα στάτη του κινητήρα, όπως περιγράφηκε και στην προηγούμενη παράγραφο. Η συνάρτηση που καλείται από το ΟΒ1 για τον ημιαυτόματο συγχρονισμό του κινητήρα είναι η FC6. Επίσης καλείται και η συνάρτηση FC9, όπως και στον αυτόματο συγχρονισμό κινητήρα. Χειροκίνητος συγχρονισμός κινητήρα Στην περίπτωση αυτή η τάση διέγερσης εφαρμόζεται στα τυλίγματα του δρομέα χωρίς κανένα απολύτως έλεγχο, οπότε την ευθύνη του συγχρονισμού φέρει ο χειριστής. Συνιστάται μόνο για εκπαιδευτικούς λόγους, όπου γίνεται φανερή η δυσκολία εκκίνησης του κινητήρα με το ρεύμα διέγερσης να έχει εγκαθιδρυθεί στο τύμπανο. Με τη συγκεκριμένη λειτουργία δεν ελέγχονται ούτε τα ρεύματα στάτη μετά τη διέγερση. Φόρτωση και επεξεργασία των αναλογικών μεγεθών Τα μετρούμενα αναλογικά μεγέθη είναι τα ρεύματα στάτη και η ισοδύναμη τάση διέγερσης του κινητήρα. Η διαδικασία «φόρτωσης» των αναλογικών μεγεθών γίνεται με τη βοήθεια μιας εντολής MOVE, οπότε το αναλογικό μέγεθος μεταφέρεται σε μια λέξη (Word) της μνήμης (Memory Word, MW) του PLC. H τιμή που παίρνου-

17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 17 με δεν αναπαριστά το πραγματικό αναλογικό μέγεθος, αλλά είναι μια ακέραια τιμή εύρους που προκύπτει από δειγματοληψία του αναλογικού μεγέθους στην αναλογική είσοδο του PLC. Για να λάβουμε το πραγματικό αναλογικό μέγεθος, χρησιμοποιούμε την τιμή που «φορτώσαμε» ως είσοδο στην ενσωματωμένη συνάρτηση κλίμακας (scaling function) FC105, με παραμέτρους την ελάχιστη και τη μέγιστη τιμή του φυσικού μεγέθους, οπότε στην έξοδό της λαμβάνουμε σε μια Double Word (DW) την πραγματική τιμή του μετρούμενου μεγέθους, την οποία μπορούμε να επεξεργαστούμε. Όπως ήδη αναφέραμε, με τη χρήση μορφοτροπέων μετράμε τα ρεύματα στάτη (σε Α) και την ισοδύναμη τάση διέγερσης (σε V). Δεν είναι εφικτή η απευθείας μέτρηση της συνεχούς (DC) τάσης διέγερσης, μιας και οι μορφοτροπείς μετράνε μόνο εναλλασσόμενα (AC) μεγέθη, οπότε καταφεύγουμε στη μέτρηση της AC τάσης στην έξοδο του Variac που οδηγεί τον ανορθωτή και έχει τιμή περίπου ίση με την DC τάση που εφαρμόζεται στη διέγερση. Μέτρηση της ταχύτητας περιστροφής του κινητήρα Η μέτρηση της ταχύτητας περιστροφής γίνεται με χρήση παλμογεννήτριας (optical encoder) του οίκου Hontko, με στάθμη εξόδου 0 24V DC, η οποία είναι συνδεδεμένη στον άξονα του κινητήρα, και με τη βοήθεια του ενσωματωμένου στο PLC high speed counter. Η χρήση του συγκεκριμένου μετρητή παλμών γίνεται καλώντας το ενσωματωμένο Function Block, SFB48, το οποίο απαιτεί για τη λειτουργία του και τη χρήση ενός Data Block (για την επεξεργασία των παλμών και την αποθήκευση των interrupts). Καλώντας την SFB48, αυτή αμέσως δεσμεύει τις εισόδους Ι124.0 Ι124.2 για χρήση του optical encoder. Διαβάζοντας τους παλμούς στις εισόδους του PLC εξάγεται η συχνότητα των παλμών στην έξοδό του. Από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του optical encoder γνωρίζουμε τη σχέση που συνδέει τη συχνότητα των παλμών με την ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα (πόσοι παλμοί παράγονται ανά περιστροφή καθώς και το χρόνο παραμονής των παλμών σε υψηλή λογική στάθμη ανά περίοδο, duty cycle), οπότε με κατάλληλες αριθμητικές πράξεις υπολογίζουμε την ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα. Πρέπει να τονίσουμε ότι η ακρίβεια μέτρησης της ταχύτητας περιστροφής με χρήση optical encoder είναι εξαιρετική. Θερμική προστασία κινητήρα (FC8)

18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 18 Η θερμική προστασία του κινητήρα έχει ως σκοπό την προστασία των τυλιγμάτων του στάτη από καταστροφή λόγω υπερθέρμανσης. Είναι γνωστό ότι όσο αυξάνεται το μηχανικό φορτίο, αυξάνονται και τα ρεύματα που διαρρέουν τα τυλίγματα του στάτη. Εάν η τιμή των ρευμάτων ξεπεράσει κατά πολύ την ονομαστική, τότε μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση και καταστροφή των τυλιγμάτων. Η ρουτίνα FC8, που είναι υπεύθυνη για τη θερμική προστασία, ουσιαστικά προσομοιώνει τη λειτουργία ενός μαγνητοθερμικού διακόπτη. Δηλαδή, παρακολουθεί τις τιμές των ρευμάτων των τριών τυλιγμάτων του στάτη και αν αυτά ξεπεράσουν την ονομαστική τους τιμή, τότε ανάλογα με το ποσοστό της υπερβάσης, αντιδρά ως εξής : Εάν και τα τρία ρεύματα βρίσκονται στην περιοχή από 0,7 1Α, ενεργοποιεί ένα alarm για 5sec. Αν δεν έχουμε ελάττωση των ρευμάτων στις ονομαστικές τιμές, τότε το θερμικό απενεργοποιεί όλα τα ρελέ ισχύος (trip) και αναβοσβήνει το λαμπτήρα motor overload. Για να ξεκινήσει πάλι ο κινητήρας πρέπει πρώτα να πατηθεί το μπουτόν stop, εξασφαλίζοντας έτσι ότι ο χειριστής έλαβε γνώση του φαινομένου. Εάν ένα από τα ρεύματα στάτη υπερβεί το 1Α, τότε ακαριαία το θερμικό απενεργοποιεί (trip) όλα τα ρελέ ισχύος του κινητήρα. Ενεργοποίηση των φορτίων Ένα τμήμα του συνολικού κώδικα είναι αφιερωμένο στην ενεργοποίηση του ρελέ φορτίων. Το ρελέ φορτίων μπορεί με την ενεργοποίησή του να φορτίσει τη γεννήτρια με ωμικό φορτίο μεταβλητής τιμής. Η ενεργοποίηση του ρελέ φορτίων μπορεί να γίνει μόνο με την προϋπόθεση ότι ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία. Η εντολή για την ενεργοποίηση του ρελέ φορτίων παρέχεται μόνο μέσω του SCADA Step7 και SCADA Πρέπει να τονίσουμε ότι με την εισαγωγή του SCADA στην εφαρμογή μας τα πράγματα περιπλέκονται, αφού το περιβάλλον του SCADA δεν είναι σε θέση να επικοινωνήσει άμεσα με μόνιμα καλωδιωμένες εισόδους, αλλά ούτε είναι και ασφαλές να οδηγεί απευθείας εξόδους του PLC, αφού μια ανωμαλία στο δίκτυο επικοινωνίας μπορεί να οδηγήσει σε απρόβλεπτες καταστάσεις. Ακόμη, η εισαγωγή του SCADA μας οδήγησε και στην κατασκευή μιας συνάρτησης ελέγχου της επικοινωνίας ανάμεσα στο SCADA και στο PLC. Η λογική της

19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 19 συνάρτησης αυτής είναι αντίστοιχη με τη λογική της εντολής ping στο MS-DOS, η οποία αποστέλλει έναν παλμό και περιμένει απάντηση από τον απομακρυσμένο υπολογιστή. Έτσι, όταν κατά το χειρισμό του συστήματος από τον Η/Υ μέσω του περιβάλλοντος SCADA, διακοπεί η επικοινωνία, τότε το περιβάλλον SCADA ενημερώνει το χειριστή του και δεν του επιτρέπει να κάνει χειρισμούς. Επίσης, η ίδια συνάρτηση δεν επιτρέπει την χρήση των «φυσικών» μπουτόν του πίνακα, παρά μόνο του stop για λόγους ασφαλείας, όταν ανιχνεύσει ότι το SCADA είναι ενεργό, και ουσιαστικά παραχωρεί όλο τον έλεγχο στο περιβάλλον SCADA. Στη συνέχεια, παραθέτουμε επιλεγμένα στιγμιότυπα (screenshots) από το περιβάλλον Step7, με τον κώδικα του προγράμματος. Σχήμα 11: Η συνάρτηση ελέγχου.

20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 20 Σχήμα 12.α: Κλήση της συνάρτησης «Αυτόματος Συγχρονισμός Κινητήρα». Σχήμα 12.β: Τμήμα της συνάρτησης «Αυτόματος Συγχρονισμός Κινητήρα».

21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εισαγωγή στο SCADA Γενικά Η λέξη SCADA αποτελεί τα αρχικά των λέξεων Supervisory, Control And Data Acquisition, δηλαδή σύστημα εποπτείας, ελέγχου και συλλογής πληροφοριών. Είναι συνεπώς συστήματα τηλεμετρίας και τηλεχειρισμού, τα οποία συλλέγουν πληροφορίες από διάφορες διεργασίες και χρησιμοποιούνται για τον εποπτικό τους έλεγχο. Τα SCADA βρίσκουν τεράστιες εφαρμογές, τόσο σε βιομηχανικές μονάδες, όσο και σε συστήματα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς επιτρέπουν τη διαχείριση και την εποπτεία ενός συστήματος που μπορεί να βρίσκεται αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το χώρο ελέγχου, όπως συνήθως συμβαίνει με τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και τις μεγάλες βιομηχανικές μονάδες. Παρ όλα αυτά δε συναντάμε συστήματα SCADA σε μικρομεσαίες βιομηχανικές μονάδες, λόγω του μεγάλου κόστους της υλικοτεχνικής υποδομής (hardware) αλλά και του λογισμικού (software). Ο έλεγχος των διεργασιών θα πρέπει να είναι εξαιρετικά γρήγορος, ώστε να έχουμε γνώση της κατάστασης των επιτηρούμενων μεγεθών σε πραγματικό χρόνο (real time). Η επέμβαση στις διεργασίες, σε περίπτωση κινδύνου, θα πρέπει να είναι άμεση και αποτελεσματική, ώστε να αποφεύγουμε μερική ή ολική καταστροφή του εξοπλισμού, ακόμα και ανθρώπινες απώλειες. Εκτός των παραπάνω, ένα σύστημα SCADA μπορεί να επιτηρεί και να χειρίζεται ένα πλήθος μεταβλητών του συστήματος αυτομάτου ελέγχου, αλλά και να διαχειρίζεται και οικονομικά μεγέθη (παραγγελίες παραδόσεις προϊόντων) σε συνεργασία με οικονομικά πακέτα, προκειμένου να παρέχει στο χειριστή του συνολική εποπτεία της παραγωγικής μονάδας. Πιο συγκεκριμένα, ένα σύστημα SCADA προσφέρει : άμεση πληροφόρηση της κατάστασης της διεργασίας, τροποποίηση των μεταβλητών ελέγχου της διεργασίας, με στόχο τη διατήρηση των δεδομένων ονομαστικών τους τιμών (setpoints) καθώς και τη διατήρηση των απαιτούμενων επιπέδων παραγωγής,

22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 22 έγκαιρη σήμανση των βλαβών και της κακής λειτουργίας του εξοπλισμού στις διάφορες διεργασίες, ώστε να παρέχεται η μέγιστη ασφάλεια του εξοπλισμού και των εργαζομένων, πρόγνωση και διάγνωση των βλαβών του εξοπλισμού και έγκαιρο εντοπισμό τους για τη μεγιστοποίηση της διαθεσιμότητάς του, καταγραφή και αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με την παραγωγή και τη διαχείρισή της Αρχή λειτουργίας Ένα σύστημα SCADA χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου το προς διαχείριση σύστημα απέχει αρκετά από το χώρο ελέγχου και παρακολούθησης. Προκειμένου λοιπόν, να υλοποιήσουμε ένα σύστημα SCADA, απαιτείται, εκτός των άλλων, και ένα σύστημα τηλεμετρίας. Το σύστημα αυτό υλοποιείται με τη βοήθεια σταθμών RTU (Remote Telemetry Units), οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με τη παραγωγική διαδικασία, «διαβάζουν» τις τιμές διάφορων φυσικών μεγεθών που μας ενδιαφέρουν, π.χ. πίεση, θερμοκρασία, συχνότητα, τα μετατρέπουν σε ηλεκτρικά σήματα και τα μεταδίδουν, μέσω ενός ενσύρματου ή ασύρματου διαύλου (ανάλογα με τις ανάγκες της εφαρμογής), στον υπολογιστή που φέρει το λογισμικό SCADA, σε τακτά χρονικά διαστήματα. Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στις διαδοχικές μεταδόσεις, εξαρτάται αφενός από την ταχύτητα εξέλιξης της επιτηρούμενης, διεργασίας και αφετέρου από την επιθυμητή ακρίβεια. Σχήμα 13: Τοπολογία ενός συστήματος SCADA.

23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 23 Εκτός των RTU, για την υλοποίηση του SCADA, απαιτούνται και ένας κεντρικός υπολογιστής, μεγάλης υπολογιστικής ισχύος, ο οποίος θα φέρει το λογισμικό SCADA και στον οποίο θα καταλήγουν οι μετρήσεις από όλους τους σταθμούς RTU, καθώς και οι απαιτούμενες τηλεπικοινωνιακές ζεύξεις ανάμεσα στα RTUs και τον κεντρικό υπολογιστή. Στο σχήμα 13 φαίνεται μια συνηθισμένη τοπολογία ενός συστήματος SCADA Τοπολογία του δικτύου του εργαστηρίου Το εργαστήριο ΣΗΕ, στο οποίο αναπτύχθηκε η παρούσα εργασία, είχε εγκατεστημένο ένα τοπικό δίκτυο 10/100 Mbps, πρωτοκόλλου ΙΕΕΕ (Ethernet) με καλωδίωση 10 Base-T και τρία Hub. Έτσι, προτιμήσαμε έναν επεξεργαστή επικοινωνίας για το PLC, συμβατό με το ΙΕΕΕ Επιλέξαμε τον CP343-1, ο οποίος διασυνδέεται σε LAN με καλωδίωση 10 Base-T και πρωτόκολλο μεταφοράς TCP. Η εφαρμογή SCADA αναπτύχθηκε σε υπολογιστή του εργαστηρίου συνδεδεμένο στο τοπικό του δίκτυο. Το σύστημα λογισμικού λειτουργεί από οποιονδήποτε απομακρυσμένο (remote) Η/Υ συνδεδεμένο με το δίκτυο δεδομένων του ΕΜΠ. Στο σχήμα 14 έχουμε μια εικόνα του δικτύου του εργαστηρίου. Σχήμα 14: Το τοπικό δίκτυο του εργαστηρίου ΣΗΕ Το περιβάλλον SCADA της εφαρμογής Το λογισμικό SCADA που χρησιμοποιήσαμε στην παρούσα εργασία είναι το WinCC Ver. 6.0 SP1 της εταιρίας Siemens. Το συγκεκριμένο λογισμικό αποτελείται από τα παρακάτω 4 κύρια τμήματα:

24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 24 Computer Εδώ καθορίζουμε τις διάφορες λειτουργίες του WinCC. Έτσι καθορίζουμε για παράδειγμα αν, κατά την παρακολούθηση της διαδικασίας σε πραγματικό χρόνο, θα γίνεται παρακολούθηση των τιμών κάποιων συγκεκριμένων μεταβλητών, αν θα γίνεται αναφορά σε υπερβάσεις ορίων, αν θέλουμε το WinCC να συνεργάζεται και με άλλα προγράμματα, όπως για παράδειγμα το Microsoft Excel, το AutoCAD κλπ. Tag Management Εδώ γίνεται η διαχείριση των μεταβλητών μιας διαδικασίας, όπως η εισαγωγή νέων μεταβλητών, τόσο εσωτερικών, στο WinCC, όσο και εξωτερικών, που προέρχονται από το PLC. Data Types Εδώ καθορίζονται όλοι οι δυνατοί τύποι που μπορεί να πάρει μια μεταβλητή. Editor Ο Συντάκτης (Editor) αποτελείται από τα παρακάτω πέντε βασικά υποσυστήματα: Graphics Designer Είναι ο σχεδιαστής γραφικών του WinCC. Εδώ σχεδιάζονται μία ή περισσότερες εικόνες της διεργασίας με τη μεγαλύτερη δυνατή λεπτομέρεια. Tag Logging Με το Tag Logging μπορεί να εμφανίζεται σε ένα παράθυρο η γραφική παράσταση μιας μεταβλητής ή να καταγράφεται σε έναν πίνακα, δυναμικά συναρτήσει του χρόνου. Alarm Logging Εδώ γίνεται καταγραφή και εμφάνιση (στην κατάσταση runtime) των υπερβάσεων ορίων διαφόρων κρίσιμων μεταβλητών της διεργασίας. Report Designer Εδώ γίνεται αναφορά (report) ως προς την εκάστοτε εφαρμογή, η οποία περιλαμβάνει λεπτομέρειες είτε για τις χρησιμοποιούμενες μεταβλητές είτε για τα σχήματα και τις εικόνες του Graphics Designer. Global Script Το Global Script είναι ένα εργαλείο προγραμματισμού σε γλώσσα C, το οποίο διαθέτει μια βιβλιοθήκη με έτοιμες συναρτήσεις. Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει δικές του

25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 25 συναρτήσεις (project functions) είτε γράφοντας δικό του κώδικα είτε χρησιμοποιώντας τις ήδη υπάρχουσες συναρτήσεις. Η εφαρμογή μας αποτελείται από 21 διαφορετικές εικόνες απεικόνισης της κατάστασης του ελεγχόμενου συστήματος. Η εικόνα εκκίνησης του συστήματος είναι ένα μιμικό διάγραμμα, με τη βοήθεια του οποίου βλέπουμε την κατάσταση όλων των ρελέ, του τριφασικού μικροαυτόματου, του κινητήρα, της γεννήτριας αλλά και του PLC. Επιλέγοντας οποιαδήποτε από τις εικόνες, αναδύεται ένα παράθυρο το οποίο μας πληροφορεί για την κατάσταση του αντικείμενου που εμφανίζεται στην εικόνα. Ενεργοποιώντας τον κινητήρα μεταβαίνουμε σε ένα άλλο περιβάλλον, το οποίο είναι υπεύθυνο για την εκκίνηση του κινητήρα με τη μέθοδο Υ Δ. Υπάρχουν άλλα δυο τέτοια «φύλλα», μέσω των οποίων μπορούμε να ξεκινήσουμε τον κινητήρα είτε απευθείας είτε με τη μέθοδο Υ Δ, αλλά με χρόνο παραμονής σε συνδεσμολογία Υ ρυθμιζόμενο από το χρήστη. Στις εικόνες αυτές επίσης υπάρχει ένδειξη των στροφών του κινητήρα, αλλά και των τριών ρευμάτων στάτη. Τα ρεύματα στάτη επιτηρούνται διαρκώς από το software «θερμικού», και οποιαδήποτε υπέρβαση αντιμετωπίζεται με βάση τη χρονική διάρκεια, και την τιμή της υπέρβασης τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ακόμη, έχουμε τη δυνατότητα εμφάνισης γραφήματος των τριών ρευμάτων στάτη ως προς το χρόνο, με τη βοήθεια του οποίου παρακολουθούμε τη συμπεριφορά των ρευμάτων στάτη για κάθε μέθοδο εκκίνησης. Τέλος, στο περιβάλλον εκκίνησης μπορούμε να ρυθμίσουμε και τον τρόπο διέγερσης του κινητήρα. Έχουμε τρεις δυνατές επιλογές: αυτόματα, ημιαυτόματα και χειροκίνητα, όπως περιγράφηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Από το μιμικό διάγραμμα αναδύονται, όπως ήδη αναφέραμε, παράθυρα με την κατάσταση των διαφόρων υποσυστημάτων του αυτοματισμού. Στα παράθυρα αυτά επίσης προσδιορίζεται η λειτουργία που επιτελεί το συγκεκριμένο υλικό. Ακόμη υπάρχουν και δύο ενδεικτικές λυχνίες, σχετικές με την κατάσταση του όλου συστήματος, καθώς και ένα μπουτόν επείγουσας ανάκλησης των εντολών προς τα πηνία των ηλεκτρονόμων ισχύος. Με πίεση του μπουτόν (σχήμα 16) μεταβαίνουμε στο περιβάλλον τηλεμετρίας.

26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 26 Εδώ βλέπουμε αναλυτικά τα ρεύματα των τριών φάσεων και την κατάσταση των ηλεκτρονόμων ισχύος. Υπάρχει επίσης, ένδειξη που μας πληροφορεί για τα ρεύματα που έχουν υπερβεί την ονομαστική τους τιμή και μας δίνει και την τιμή αυτής της υπέρβασης. Ακόμη, υπάρχει ένα παράθυρο στο οποίο εμφανίζεται το διάγραμμα του κυκλώματος ισχύος του κινητήρα, με διάφορα ενδεικτικά για την κατάσταση των επαφών των ηλεκτρονόμων ισχύος και με την τιμή των ρευμάτων στάτη του κινητήρα. Το περιβάλλον αυτό είναι πολύ χρήσιμο σε περιπτώσεις βλαβών, αφού ο χειριστής μπορεί να βλέπει ταυτόχρονα τη συνδεσμολογία του κυκλώματος ισχύος, την κατάσταση των επαφών των ρελέ και την τιμή των ρευμάτων στάτη. Τέλος, πατώντας κλικ στην εικόνα του PLC στο μιμικό διάγραμμα αναδύεται ένα παράθυρο στο οποίο φαίνονται οι καταστάσεις των bytes εισόδου και εξόδου του PLC. Στην συνέχεια παραθέτουμε στιγμιότυπα (screenshots) από διάφορες εικόνες του περιβάλλοντος σε κατάσταση λειτουργίας (runtime). Σχήμα 15: Μιμικό διάγραμμα με τον κινητήρα απενεργοποιημένο.

27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 27 Σχήμα 16: Μιμικό διάγραμμα με τον κινητήρα συγχρονισμένο και περιστρεφόμενο. Σχήμα 17: Εικόνα απεικόνισης της κατάστασης του κινητήρα, σε κανονική λειτουργία.

28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 28 Σχήμα 18: Μιμικό διάγραμμα με τα αναδυόμενα παράθυρα «Κατάσταση του PLC» και «Ενδεικτικές Λυχνίες». Σχήμα 19: Το περιβάλλον εκκίνησης του κινητήρα με τη μέθοδο Υ-Δ.

29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 29 Σχήμα 20: Το περιβάλλον εκκίνησης του κινητήρα με τη μέθοδο Υ Δ και ρυθμιζόμενο χρόνο. Σχήμα 21: Αναδυόμενο παράθυρο απεικόνισης των ρεύματων στάτη συναρτήσει του χρόνου.

30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 30 Σχήμα 22: Σταμάτημα του κινητήρα λόγω ενεργοποίησης ( trip ) από το «θερμικό software». Σχήμα 23: Κατάσταση κινητήρα alarm, όπου σε μικρό χρονικό διάστημα (2 sec) θα ακολουθήσει εντολή trip.

31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 31 Σχήμα 24: Αναδυόμενο παράθυρο απεικόνίσης του κυκλώματος ισχύος του κινητήρα και των καταστάσεων των επαφών των Η/Ν ισχύος. Σχήμα 25: Αποψη του ολοκληρωμένου συστήματος αυτοματισμού.

32 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Κατά την υλοποίηση του συστήματος υπήρχαν πολλά ερωτηματικά σχετικά με το θέμα της επικοινωνίας του συστήματος SCADA. Η τυποποιημένη λύση του OPC Server, είναι εξαιρετικά πολύπλοκη ως προς την εγκατάσταση του λογισμικού του Η/Υ. Υιοθετήθηκε η λύση της διασύνδεσης του PLC με τον Η/Υ με χρήση απλού πρωτοκόλλου μετάδοσης TCP, σύνδεση αντίστοιχη με αυτή ενός στοιχειώδους δικτύου δύο Η/Υ με hub. Ως πιθανές επεκτάσεις του συστήματος αναφέρουμε την υλοποίηση με τη βοήθεια της ενσωματωμένης συνάρτησης παραγωγής παλμών διαμόρφωσης PWM, μιας διάταξης ελέγχου των στροφών κινητήρα. Μια τέτοια διάταξη απαιτεί, αφενός, την κατασκευή μιας πλακέτας με τα απαραίτητα ηλεκτρονικά ισχύος (MosFet Ισχύος IGBTs) και αφετέρου, τη χρήση ενός PID ελεγκτή, ο οποίος όμως υπάρχει ως συνάρτηση βιβλιοθήκης στο περιβάλλον προγραμματισμού του PLC. Τέλος θα μπορούσαμε να υλοποιήσουμε την επικοινωνία μεταξύ Η/Υ και PLC και με τη χρήση άλλου φυσικού μέσου, όπως δίκτυο οπτικών ινών ή ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN). ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1]«Αυτοματισμός με SIMATIC S7», Νικόλαος Μαραντίδης, Εκδόσεις Siemens, Αθήνα [2]«Στοιχεία Συστημάτων SCADA», Γεώργιος Κορρές, Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Μ.Π., Σημειώσεις Ε.Μ.Π., Αθήνα [3]«Εφαρμογές Κτιριακών και Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων, Π.Δ. Μπούρκας, Καθηγητής Ε.Μ.Π., Εκδόσεις Ε.Μ.Π., Αθήνα [4]«PLC Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές», Νικ. Α. Πανταζής, Εκδόσεις Ίων, 2 η έκδοση, Αθήνα [5]«Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί και Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές», Γ. Κράνα, Ε. Δασκαλόπουλου, Εκδόσεις Ιων, Αθήνα [6]«Δίκτυα Υπολογιστών», Andrew Tanenbaum, Εκδόσεις Prentice Hall International & Παπασωτηρίου, 3 η έκδοση, Αθήνα 1992.

33 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 33 [7]«Δίκτυα Επικοινωνιών», Jean Walrand, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα [8]«Ηλεκτρικές Μηχανές, Μέρος Β, Μόνιμη κατάσταση», Ι.Α. Τεγόπουλου, Εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα [9]«Θεωρία και Ασκήσεις στις Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ», Π. Γιαννοπούλου - Λασκαράτου, Εκδόσεις Ε.Μ.Π. [10] «Ηλεκτρικές Μηχανές DC AC», Stephen J. Chapman, Εκδόσεις Τζιόλα, 2 η έκδοση, Θεσσαλονίκη [11] «ΜULTITRAN Manuals», Multitek. [12] «Incremental Rotary Encoder Manual», Hontko. [13] «Incremental Rotary Encoder E6C2-C Manual», Omron. [14] Siemens Manuals: «S7-300 CPU 31xC and CPU 31x, Technical data». «S7-300 Automation System CPU 31xC Technological Functions». «S7-300, CPU 31xC and CPU 31x: Installation». «Rotary Pulse Encoder 1XP8001-1». «Simatic HMI». [15] «Παρακολούθηση Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας Με Τη Χρήση Λογισμικού SCADA», Διπλωματική Εργασία, Ατσαβές Βασίλειος, Αθήνα [16] «Ανάπτυξη εικονικού εργαστηρίου παρακολούθησης Σ.Η.Ε. με PLC και λογισμικό SCADA», Διπλωματική Εργασία, Πολύκαρπος Αντωνιάδης, Αθήνα [17] «Πληροφοριακά Συστήματα Καταγραφής και Παρακολούθησης της Ηλεκτρικής Ενέργειας», Διπλωματική Εργασία, Άρης Ευάγγελος Δημέας, Αθήνα 2001.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Page 1 of 66 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι ηλεκτρονόμοι ( ΡΕΛΕ ) αποτελούν βασικό στοιχείο στα κυκλώματα του κλασσικού αυτοματισμού. Με την χρήση των ηλεκτρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

SIMATIC MANAGER SIMATIC MANAGER

SIMATIC MANAGER SIMATIC MANAGER 1 Προγραμματισμός του PLC. 1. Γενικά Μια προσεκτική ματιά σε μια εγκατάσταση που θέλουμε να αυτοματοποιήσουμε, μας δείχνει ότι αυτή αποτελείται από επιμέρους τμήματα τα οποία είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροκινητήρας Εναλλασσόμενου Ρεύματος τύπου κλωβού. Άσκηση 9. Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού

Ηλεκτροκινητήρας Εναλλασσόμενου Ρεύματος τύπου κλωβού. Άσκηση 9. Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού ANTIKEIMENO: Άσκηση 9 Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού ΣΤΟΧΟΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ: Κατανόηση της λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού Υπολογισμός μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ MM505 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Εργαστήριο ο - Θεωρητικό Μέρος Βασικές ηλεκτρικές μετρήσεις σε συνεχές και εναλλασσόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά χαρακτηριστικά

Βασικά χαρακτηριστικά 1 of 6 10/09/2013 13:34 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου (πλακέτα) για ρολλά, τύπου S-2055, της εταιρείας AUTOTECH. Είναι κατάλληλος για ρολλά που τροφοδοτούνται από μονοφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα 230 V AC

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΕ ΙΙ. Εισαγωγή στους Προγραμματιζόμενους Λογικούς Ελεγκτές

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΕ ΙΙ. Εισαγωγή στους Προγραμματιζόμενους Λογικούς Ελεγκτές ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Εργαστηριακή Άσκηση 3 ΣΑΕ ΙΙ Εισαγωγή στους Προγραμματιζόμενους Λογικούς Ελεγκτές Εκτός από τα κλασσικά ή μοντέρνα συστήματα αυτομάτου ελέγχου, στην παραγωγική διαδικασία,

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 4: Σχεδίαση-Κατασκευή Ηλεκτρικών Πινάκων Ασθενών Ρευμάτων (Κουδούνια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας.

Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας. VARIOhydro Ψηφιακός Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών Γενικά Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε.Μ : 3203. Σχεδίαση και υλοποίηση εκπαιδευτικής μονάδας με PLC Siemens S7-200, για την προσομοίωση βιομηχανικών εφαρμογών

Α.Ε.Μ : 3203. Σχεδίαση και υλοποίηση εκπαιδευτικής μονάδας με PLC Siemens S7-200, για την προσομοίωση βιομηχανικών εφαρμογών Ονοματεπώνυμο Α.Ε.Μ : 3203 : Ιωακείμ Μαμάτας Σχεδίαση και υλοποίηση εκπαιδευτικής μονάδας με PLC Siemens S7-200, για την προσομοίωση βιομηχανικών εφαρμογών Σκοπός της πτυχιακής Εισαγωγή στον αυτοματισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της λειτουργίας της γεννήτριας συνεχούς ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 73 5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Στην συνέχεια εξετάζονται οι µονοφασικοί επαγωγικοί κινητήρες αλλά και ορισµένοι άλλοι όπως οι τριφασικοί σύγχρονοι κινητήρες που υπάρχουν σε µικρό ποσοστό σε βιοµηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Αυτοματισμού και Σ.Α.Ε 1ου ΣΕΚ Άρτας. Απλός αυτόματος διακόπτης λειτουργίας τριφασικού ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα

Εργαστήριο Αυτοματισμού και Σ.Α.Ε 1ου ΣΕΚ Άρτας. Απλός αυτόματος διακόπτης λειτουργίας τριφασικού ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα Εργαστήριο Αυτοματισμού και Σ.Α.Ε 1ου ΣΕ Άρτας Ονοματεπώνυμο: Τμήμα: Ημερομηνία: ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ύκλωμα Ισχύος ύκλωμα Αυτοματισμού R S T SL Ασφάλεια Ράγας 6Α ή 10Α Ασφαλειοδιακόπτης Θερμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1 Πίνακας 1. Μοντέλα Inverters IP20 380-480V ±10% - 3 Phase Input Αριθμός Μοντέλου με φίλτρο KW Έξοδος Ρεύματος (Α) Frame Size ODL-2-24400-3KF42 4 9.5 2 ODL-2-34055-3KF42

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

ΕΙΔΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ METAΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ Είναι ηλεκτρικές μηχανές οι οποίες μετατρέπουν την ηλεκτρική ενέργεια μιας ορισμένης τάσης AC σε ηλεκτρική ενέργεια μιας άλλης τάσης AC (μικρότερης ή μεγαλύτερης) της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της αρχής λειτουργίας των μηχανών συνεχούς ρεύματος, β) η ανάλυση της κατασκευαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών

Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών Ενότητα: Χωρητική Αντιστάθμιση Ισχύος Γεώργιος Χ. Ιωαννίδης Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 1 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 2 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ

Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ Οι διακόπτες κλείνουν ή ανοίγουν ένα ή περισσότερα κυκλώματα όταν τους δοθεί εντολή λειτουργίας Η εντολή μπορεί να προέρχεται από άνθρωπο ή από σήμα (π.χ. τάση

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 28 2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι γεννήτριες εναλλασσόµενου ρεύµατος είναι δύο ειδών Α) οι σύγχρονες γεννήτριες ή εναλλακτήρες και Β) οι ασύγχρονες γεννήτριες Οι σύγχρονες γεννήτριες παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα: Άσκηση 6: Αντιστάθμιση γραμμών μεταφοράς με σύγχρονους αντισταθμιστές Νικόλαος Βοβός, Γαβριήλ Γιαννακόπουλος, Παναγής Βοβός Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ EDUCATIONAL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕ SYSTEMS YSTEMS LTD

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ EDUCATIONAL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕ SYSTEMS YSTEMS LTD ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕ EDUCATIONAL SYSTEMS YSTEMS LTD ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝΗΧΑΝΩΝ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 101 111 44 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.20.10.384 ΦΑΞ: 210.20.15.054

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά τυποποιημένα σύμβολα κατά IEC 60617

Βασικά τυποποιημένα σύμβολα κατά IEC 60617 Σύμβολα βασικών στοιχείων των ηλεκτρικών κυκλωμάτων 1 06-15-01 Ηλεκτρικό στοιχείο ή συσσωρευτής (η μακρύτερη γραμμή παριστάνει το θετικό πόλο). 2 06-A1-01 Συστοιχία ηλεκτρικών στοιχείων ή συσσωρευτών (σαν

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγωγικός διακόπτης γεννήτριας (ATS) με ελεγκτή (ATS-ST)

Μεταγωγικός διακόπτης γεννήτριας (ATS) με ελεγκτή (ATS-ST) Μεταγωγικός διακόπτης γεννήτριας (ATS) με ελεγκτή (ATS-ST) Ο Mεταγωγικός διακόπτης γεννήτριας (ATS) σε συνδυασμό με το controller ATS-ST αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει τη μεταγωγή από το δίκτυο της ΔΕΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την:

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την: Σκοπός της Άσκησης: ΑΣΚΗΣΗ η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την: α. Κατασκευή μετασχηματιστών. β. Αρχή λειτουργίας μετασχηματιστών.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 2012. 1.1 Εισαγωγή Αντικείμενο πτυχιακής εργασίας.σελ. 2. 1.2 Περιεχόμενα εγχειριδίου Αναφοράς Προγραμμάτων.. σελ. 3

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 2012. 1.1 Εισαγωγή Αντικείμενο πτυχιακής εργασίας.σελ. 2. 1.2 Περιεχόμενα εγχειριδίου Αναφοράς Προγραμμάτων.. σελ. 3 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Εισαγωγή Αντικείμενο πτυχιακής εργασίας.σελ. 2 1.2 Περιεχόμενα εγχειριδίου Αναφοράς Προγραμμάτων.. σελ. 3 1.3 Παράδειγμα τριφασικού επαγωγικού κινητήρα..σελ. 4-9 1.4 Σχεδίαση στο Visio

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

AUTOTECH R-2010 - Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για ρολλά 230VAC

AUTOTECH R-2010 - Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για ρολλά 230VAC AUTOTECH R-2010 - Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για ρολλά 230VAC Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου (πλακέτα) για ρολλά, τύπου R-2010. Είναι κατάλληλος για ρολλά που τροφοδοτούνται από μονοφασικό εναλλασσόμενο

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Προϋπολογ. : 9.963,00 Με ΦΠΑ 23% Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ.. ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.. 1. Δοκιμαστική λυχνία ή δοκιμαστικό (Test lights) Η δοκιμαστική λυχνία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα: Άσκηση 5: Η σύγχρονη μηχανή (γεννήτρια/κινητήρας ) Νικόλαος Βοβός, Γαβριήλ Γιαννακόπουλος, Παναγής Βοβός Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι γεννήτριες συνεχούς ρεύματος διαχωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες: Ανεξάρτητης (ξένης) διέγερσης. Παράλληλης διέγερσης. Διέγερσης σειράς. Αθροιστικής σύνθετης διέγερσης.

Διαβάστε περισσότερα

10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Ηλεκτρική μηχανή ονομάζεται κάθε διάταξη η οποία μετατρέπει τη μηχανική ενεργεια σε ηλεκτρική ή αντίστροφα ή μετατρεπει τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι ηλεκτρικες

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 8. Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (PLC)

Άσκηση 8. Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (PLC) Άσκηση 8 Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (PLC) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1.1 Η εξέλιξη των αυτοματισμών και οι προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές (PLC) Η εξέλιξη των αυτοματισμών ακολούθησε την εξέλιξη της τεχνολογίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΑΘ.. 12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι μετατροπείς συνεχούς ρεύματος επιτελούν τη μετατροπή μιας τάσης συνεχούς μορφής, σε συνεχή τάση με ρυθμιζόμενο σταθερό πλάτος ή και πολικότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Ι

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Ι Εργαστήριο 08-10: Μονοφασικός Πίνακας 1) Ο γενικός διακόπτης μπορεί να είναι μονοπολικός ή διπολικός για συστήματα ουδετερογείωσης (για συστήματα ΤΤ είναι υποχρεωτικά διπολικός). Συνίσταται διπολικός (αν

Διαβάστε περισσότερα

BIOMHXANIKOI AYTOMATIΣMOΙ. Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (PLC) Μικροελεγκτές Συλλογή Δεδομένων LabView

BIOMHXANIKOI AYTOMATIΣMOΙ. Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (PLC) Μικροελεγκτές Συλλογή Δεδομένων LabView BIOMHXANIKOI AYTOMATIΣMOΙ Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (PLC) Μικροελεγκτές Συλλογή Δεδομένων LabView BIOMHXANIKOI AYTOMATIΣMOΙ Ηλεκτρικοί Κινητήρες Κυκλώματα οδήγησης και ελέγχου Ρομποτικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Κεφάλαιο 4 Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Οι ενδείξεις (τάσεις εξόδου) των θερμοζευγών τύπου Κ είναι δύσκολο να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ. νεα προϊοντα 2013. DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων. DPX 3 αυτόματοι διακόπτες. Αυτόματοι διακόπτες ισχύος.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ. νεα προϊοντα 2013. DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων. DPX 3 αυτόματοι διακόπτες. Αυτόματοι διακόπτες ισχύος. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ Αυτόματοι διακόπτες ισχύος DPX Αυτόματοι διακόπτες ισχύος DMX Διακόπτες φορτίου νεο σ. 24 DPX 3 60 από 6 Α έως 60 Α νεο σ. 27 DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων νεο σ. 32 DMX 3 Διακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

PWM (Pulse Width Modulation) Διαμόρφωση εύρους παλμών

PWM (Pulse Width Modulation) Διαμόρφωση εύρους παλμών PWM (Pulse Width Modulation) Διαμόρφωση εύρους παλμών Μία PWM κυματομορφή στην πραγματικότητα αποτελεί μία περιοδική κυματομορφή η οποία έχει δύο τμήματα. Το τμήμα ΟΝ στο οποίο η κυματομορφή έχει την μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 29 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και Ηλεκτρονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α. Θεωρητικό Μέρος MM205 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Εργαστήριο 1 ο Όργανα μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών Μετρήσεις στο συνεχές ρεύμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

[Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου]

[Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου] [Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου] ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕ-ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΝΕΡΟΥ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ: Ψαθάδικα, Νήσος Μήλος ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Αρχιτεκτονικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Εισαγωγή. Η διεξαγωγή της παρούσας εργαστηριακής άσκησης προϋποθέτει την μελέτη τουλάχιστον των πρώτων παραγράφων του

Διαβάστε περισσότερα

-I/O-SYSTEM 750 BMS ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

-I/O-SYSTEM 750 BMS ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ VER.DATE: 10/04/2014 -I/O-SYSTEM 750 BMS ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ η φιλοσοφία To σύστημα ελέγχου WAGO έχει σχεδιαστεί με σκοπό την ευκολία στην σχεδίαση και στην εκτέλεση ενός project

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 8ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΘΕΜΑ 1. Σύστηµα Πλήρωσης Μπουκαλιών

ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 8ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΘΕΜΑ 1. Σύστηµα Πλήρωσης Μπουκαλιών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τοµέας Ηλεκτρικής Ισχύος Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου, 157 73 Αθήνα Αναπλ. Καθηγητής : Γ. Κορρές ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή.

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Αντικείμενο της εργασίας είναι η σχεδίαση και κατασκευή του ηλεκτρονικού τμήματος της διάταξης μέτρησης των θερμοκρασιών σε διάφορα σημεία ενός κινητήρα Ο στόχος είναι η ανάκτηση του

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτές Ενέργειας PowerLogic

Αναλυτές Ενέργειας PowerLogic Αναλυτές Ενέργειας PowerLogic Πίνακας επιλογής PM9/PM9P/PM9C PM1000/PM1200 PM200/PM200P PM210 Γενικά Εγκατάσταση Σε ράγα DIN Σε μετώπη/πόρτα Σε μετώπη/πόρτα PM700/PM700P PM710/PM750 Σε μετώπη/πόρτα Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 1 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές. Έκδοση 06/2007 11468807 / EL

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές. Έκδοση 06/2007 11468807 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές Έκδοση 06/007 68807 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟ

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΟΝΟΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΒΟΥΡΔΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α.Μ: 30086 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Μ: 33359 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

C11 Μετρητής Ενέργειας. Οδηγίες χρήσης

C11 Μετρητής Ενέργειας. Οδηγίες χρήσης C11 Μετρητής Ενέργειας Οδηγίες χρήσης Περιεχόμενα 1. Επισκόπηση προϊόντος... 2 2. Εγκατάσταση... 3 3. Έλεγχος του μετρητή... 4 3.1. Οθόνη και πλήκτρα...4 3.2. Δομή μενού...5 4. Ρυθμίσεις μετρητή... 7

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας SUNNY CENTRAL Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 1 Εισαγωγή Μερικοί κατασκευαστές μονάδων συνιστούν ή/και απαιτούν, κατά τη χρήση των φωτοβολταϊκών μονάδων λεπτής μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί.

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Γενικά Χρήση Επιπλέον δυνατότητες Ελεγχόμενες διατάξεις Ελεύθερα προγραμματιζόμενος ελεγκτής θερμοκρασίας με 4 εισόδους αισθητηρίων και 3 εξόδους

Διαβάστε περισσότερα

Μ ά θ η μ α «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές»

Μ ά θ η μ α «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ ά θ η μ α «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» (Διατάξεις Αυτοματισμού και Εγκατάστασης Ηλεκτροκινητήρων) Γεώργιος Περαντζάκης Δρ. Ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Μέσα Προστασίας II Προστασία από την ηλεκτροπληξία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Επίκουρος Καθηγητής Τηλ:2810379231 Email: ksiderakis@staff.teicrete.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της λειτουργίας της γεννήτριας συνεχούς

Διαβάστε περισσότερα

Διαστασιολόγηση ουδετέρου αγωγού σε εγκαταστάσεις με αρμονικές

Διαστασιολόγηση ουδετέρου αγωγού σε εγκαταστάσεις με αρμονικές Διαστασιολόγηση ουδετέρου αγωγού σε εγκαταστάσεις με αρμονικές Όπως είναι γνωστό, η παρουσία μη γραμμικών φορτίων σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα δημιουργεί αρμονικές συνιστώσες ρεύματος στα καλώδια τροφοδοσίας.

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 2.5 Εφαρμογές των αρχών διατήρησης στη μελέτη απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων Λέξεις κλειδιά: σύνδεση σε σειρά, παράλληλη σύνδεση, κόμβος, κλάδος, αντίσταση, τάση. Υπάρχουν δυο τρόποι σύνδεσης των ηλεκτρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A) O όρος Συστήματα Εποπτικού Ελέγχου ελάχιστα χρησιμοποιείται πλέον από μόνος του και έχει αντικατασταθεί στην πράξη από τον όρο:

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Βασικά στοιχεία κυκλωμάτων Ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα αποτελείται από: Πηγή ενέργειας (τάσης ή ρεύματος) Αγωγούς Μονωτές

Διαβάστε περισσότερα

«Διαμόρφωση Ηλεκτρικού Μέρους και Συστήματος Ελέγχου Διατάξεως Ηλεκτροπαραγωγής με Πλωτήρα από ΘαλάσσιοΚυματισμό»

«Διαμόρφωση Ηλεκτρικού Μέρους και Συστήματος Ελέγχου Διατάξεως Ηλεκτροπαραγωγής με Πλωτήρα από ΘαλάσσιοΚυματισμό» «Διαμόρφωση Ηλεκτρικού Μέρους και Συστήματος Ελέγχου Διατάξεως Ηλεκτροπαραγωγής με Πλωτήρα από ΘαλάσσιοΚυματισμό» Αντώνιος Γ. Κλαδάς ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο. Σύντομη παρουσίαση ορισμών που σχετίζονται με την αντιστάθμιση αέργου ισχύος. Περιγραφή μεθόδων αντιστάθμισης.

Αντικείμενο. Σύντομη παρουσίαση ορισμών που σχετίζονται με την αντιστάθμιση αέργου ισχύος. Περιγραφή μεθόδων αντιστάθμισης. Αντικείμενο Σύντομη παρουσίαση ορισμών που σχετίζονται με την αντιστάθμιση αέργου ισχύος. Περιγραφή μεθόδων αντιστάθμισης. Εισαγωγή Εισαγωγή Συντελεστής ισχύος Επομένως με μειωμένο συντελεστή ισχύος έχουμε:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Ύδρευσης Επεξεργασία λυμάτων

Έργα Ύδρευσης Επεξεργασία λυμάτων Έργα Ύδρευσης Επεξεργασία λυμάτων Ύδρευση σωφρονιστικού ιδρύματος, Γρεβενά Περιγραφή: Η τροφοδοσία του ιδρύματος γίνεται μέσω δυο απομακρυσμένων αντλιοστασίων τα οποία επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΔΕΥΤΕΡΑ, 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΜΕΡΟΣ Α ΛΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ.

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Ερασιτεχνικής Αστρονομίας ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Κυριάκος Πανίτσας Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός-Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

4. ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 56 4. ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Οι ασύγχρονοι κινητήρες που ονοµάζονται και επαγωγικοί κινητήρες διακρίνονται σε µονοφασικούς και τριφασικούς. Στην συνέχεια θα εξετασθούν οι τριφασικοί ασύγχρονοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 06 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 06 ΛΥΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α 1. Οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙI) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ KAI

Διαβάστε περισσότερα

Δίνεται η επαγόμενη τάση στον δρομέα συναρτήσει του ρεύματος διέγερσης στις 1000στρ./λεπτό:

Δίνεται η επαγόμενη τάση στον δρομέα συναρτήσει του ρεύματος διέγερσης στις 1000στρ./λεπτό: ΑΣΚΗΣΗ 1 Η Ένας κινητήρας συνεχούς ρεύματος ξένης διέγερσης, έχει ονομαστική ισχύ 500kW, τάση 1000V και ρεύμα 560Α αντίστοιχα, στις 1000στρ/λ. Η αντίσταση οπλισμού του κινητήρα είναι RA=0,09Ω. Το τύλιγμα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε.

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε. 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 485 Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε. Μπουλταδάκης Στέλιος Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

SACE Tmax XT Νέοι αυτόματοι διακόπτες κλειστού τύπου μέχρι τα 250 A

SACE Tmax XT Νέοι αυτόματοι διακόπτες κλειστού τύπου μέχρι τα 250 A SACE Tmax XT Νέοι αυτόματοι διακόπτες κλειστού τύπου μέχρι τα 250 A Νέοι SACE Tmax XT Ολοκληρωμένη σειρά διακοπτών Αυτοί είναι οι 4 νέοι αυτόματοι διακόπτες κλειστού τύπου Tmax XT: ο μικρός XT1 μέχρι τα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές. μηχανική, και αντίστροφα. και κινητήρες. Ηλεκτρική Ενέργεια. Μηχανική Ενέργεια. Ηλεκτρική Μηχανή. Φυσικά φαινόμενα: βαλλόμενη τάση

Ηλεκτρικές Μηχανές. μηχανική, και αντίστροφα. και κινητήρες. Ηλεκτρική Ενέργεια. Μηχανική Ενέργεια. Ηλεκτρική Μηχανή. Φυσικά φαινόμενα: βαλλόμενη τάση Ηλεκτρικές Μηχανές Οι ηλεκτρικές μηχανές είναι μετατροπείς ενέργειας Μπορούν να μετατρέψουν ηλεκτρική ενέργεια σε μηχανική, και αντίστροφα Ανάλογα με τη λειτουργία τους χωρίζονται σε γεννήτριες και κινητήρες

Διαβάστε περισσότερα

ABB i-bus KNX Εντολοδοτούμενοι επαφείς Μια πλήρης σειρά

ABB i-bus KNX Εντολοδοτούμενοι επαφείς Μια πλήρης σειρά A i-bus KNX Εντολοδοτούμενοι επαφείς Μια πλήρης σειρά Οι εντολοδοτούμενοι επαφείς (switch actuators) χρησιμοποιούνται για την ασφαλή ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των ηλεκτρικών φορτίων σε ένα σύστημα KNX.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Τι είναι αυτό που προϋποθέτει την ύπαρξη μιας συνεχούς προσανατολισμένης ροής ηλεκτρονίων; Με την επίδραση διαφοράς δυναμικού ασκείται δύναμη στα ελεύθερα ηλεκτρόνια του μεταλλικού

Διαβάστε περισσότερα

ENCO Μ.Ε.Π.Ε. - Νίκαιας 9, 55132 Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη. 3. Τοπική Αντιστάθμιση Αέργου Ισχύος. EnCo ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ENCO Μ.Ε.Π.Ε. - Νίκαιας 9, 55132 Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη. 3. Τοπική Αντιστάθμιση Αέργου Ισχύος. EnCo ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3. Τοπική Αντιστάθμιση Αέργου Ισχύος Η τεχνική προσέγγιση για την επίτευξη του εγγυημένου ποσοστού εξοικονόμησης που σας προτείνει η εταιρεία μας αποσκοπεί στην μείωση των απωλειών (W) που εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι. Ενότητα 4: Εύρεση Παραμέτρων. Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι. Ενότητα 4: Εύρεση Παραμέτρων. Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Ηλεκτρικές Μηχανές Ι Ενότητα 4: Εύρεση Παραμέτρων Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ή ΚΥΠΡΙΑ

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ή ΚΥΠΡΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ή ΚΥΠΡΙΑ AD-1312 ΠΡΟΣΟΧΗ Το AD-1312 πρέπει να εγκαθίσταται από ειδικευμένο τεχνικό. Σε περίπτωση λανθασμένων χειρισμών ή εγκατάστασης υπάρχει σοβαρός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Κινητήρες μιας νέας εποχής

Κινητήρες μιας νέας εποχής Κινητήρες μιας νέας εποχής H ABB παρουσιάζει μια νέα γενιά κινητήρων υψηλής απόδοσης βασισμένη στην τεχνολογία σύγχρονης μαγνητικής αντίστασης. Η ΑΒΒ στρέφεται στην τεχνολογία κινητήρων σύγχρονης μαγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και κατασκευή ηλεκτρονικού μετατροπέα και συστήματος τηλεμετρίας ηλεκτρικού οχήματος «Πυρφόρος»

Σχεδίαση και κατασκευή ηλεκτρονικού μετατροπέα και συστήματος τηλεμετρίας ηλεκτρικού οχήματος «Πυρφόρος» Σχεδίαση και κατασκευή ηλεκτρονικού μετατροπέα και συστήματος τηλεμετρίας ηλεκτρικού οχήματος «Πυρφόρος» Παπαμανώλης Πάντελής (Σπουδαστής Σχολής ΗΜ&ΜΥ, ΕΜΠ) 1 Δομή της παρουσίασης 1. Ο ρόλος των ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα