ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ"

Transcript

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΕΠΙΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΡΕΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Μ.Π. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ε.Μ.Π. Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος, Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γ. ΚΟΡΡΕΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Μ.Π Κ. ΒΟΥΡΝΑΣ, Καθηγητής Ε.Μ.Π Σ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Λέκτορας Ε.Μ.Π 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η ανάπτυξη συστήματος ελέγχου και επιτήρησης ενός τριφασικού σύγχρονου κινητήρα. Το σύστημα αυτό βασίστηκε σε έναν Προγραμματιζόμενο Λογικό Ελεγκτή (Programmable Logic Controller-PLC) και αντίστοιχο λογισμικό SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), αμφότερα της εταιρίας Siemens. Η επικοινωνία του PLC με το SCADA γίνεται μέσω του τοπικού δικτύου του εργαστηρίου ΣΗΕ, τύπου Ethernet, με τεχνολογία μετάδοσης TCP. Το PLC έχει ως εισόδους τις τιμές των ρευμάτων στάτη του κινητήρα, την τιμή της τάσης διέγερσης, τις λογικές καταστάσεις των πιεστικών διακοπτών (buttons), καθώς και τις λογικές καταστάσεις των επαφών των ηλεκτρονόμων ισχύος. Το PLC παρακολουθώντας τις τιμές των μεγεθών στην είσοδό του, με βάση το αποθηκευμένο στη μνήμη του

2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 2 πρόγραμμα, το οποίο εκτελεί κυκλικά, καθορίζει τις τιμές των μεταβλητών στην έξοδό του. Στην έξοδο του PLC είναι συνδεδεμένη η πλακέτα οδήγησης των πηνίων των ηλεκτρονόμων ισχύος καθώς και οι διάφορες ενδεικτικές λυχνίες του πίνακα. Τα αναλογικά μεγέθη στην είσοδο του PLC, (τάσεις, ρεύματα), λαμβάνονται με τη χρήση μορφοτροπέων τάσης και έντασης αντίστοιχα, εξόδου εύρους 0 20 ma, ενώ οι στροφές του κινητήρα μετρώνται με τη βοήθεια παλμογεννήτριας (optical encoder). Σκοπός του SCADA είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος, απεικόνισης και ελέγχου του συνολικού συστήματος. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο σχεδιάσαμε και αναπτύξαμε μια σειρά από «οθόνες», οι οποίες είτε χρησιμοποιούνται για την εκκίνηση του κινητήρα με διάφορες μεθόδους (είτε Υ Δ είτε Υ Δ με ρυθμιζόμενο από το χρήστη χρόνο είτε απευθείας εκκίνηση) είτε απεικονίζουν, με διαφορετικό τρόπο η κάθε μια, το συνολικό σύστημα (μιμικό διάγραμμα, κύκλωμα ισχύος με καταστάσεις των ρελέ και τιμές των ρευμάτων στάτη, κ.ά.). 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2.1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την εκκίνηση, το συγχρονισμό και την παρακολούθηση των ρευμάτων ενός τριφασικού κινητήρα Περιγραφή κινητήρα Το εργαστήριο Σ.Η.Ε. διέθετε ένα ζεύγος σύγχρονης DC μηχανής, το οποίο αξιοποιήσαμε ως εξής: Η σύγχρονη μηχανή συνδεσμολογήθηκε ως σύγχρονος κινητήρας για να παρέχει μηχανική ισχύ στη DC μηχανή, η οποία συνδεσμολογήθηκε ως γεννήτρια παράλληλης διέγερσης. Με τη βοήθεια του αυτοματισμού ξεκινάμε τον κινητήρα, χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές εκκίνησης, παρακολουθούμε τα ρεύματα στάτη, τον συγχρονίζουμε, παρέχοντας την απαραίτητη DC τάση διέγερσης και τέλος, τον φορτίζουμε συνδέοντας ένα ωμικό φορτίο, μεταβλητής ωμικής τιμής, στην πέδη.

3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Περιγραφή του αυτοματισμού Κύκλωμα Ισχύος Υλοποιήσαμε ένα σύστημα εκκίνησης του κινητήρα, με αναστροφή (δύο φορές περιστροφής) και χρήση της μεθόδου Υ Δ. Για να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο, με τον κλασικό αυτοματισμό, απαιτούνται τέσσερα ρελέ ισχύος και μια πλειάδα βοηθητικών ρελέ και χρονικών. Η χρήση PLC καταργεί το βοηθητικό κύκλωμα του αυτοματισμού, αλλά απαιτεί κύκλωμα ισχύος, το οποίο οδηγεί το PLC. Από τα τέσσερα ρελέ ισχύος που θα χρησιμοποιηθούν, τα δύο (K1_Right, K1_Left) είναι υπεύθυνα για την αναστροφή του κινητήρα και τα υπόλοιπα δύο (ΚΥ, ΚΔ) για τη συνδεσμολογία του τυλιγμάτων του στάτη, κατά Υ και κατά Δ ανά περίπτωση. Για να ολοκληρωθεί το κύκλωμα ισχύος απαιτείται ένας τριφασικός μικροαυτόματος (fuse), ο οποίος θα προστατεύει την εγκατάσταση από βραχυκυκλώματα και ένας μαγνητοθερμικός διακόπτης (thermal switch) για την προστασία των τυλιγμάτων στάτη από υπερθέρμανση (και τυχόν καταστροφή) σε περίπτωση σφάλματος. Σχήμα 1: Κύκλωμα Ισχύος

4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 4 Έτσι επιλέγουμε, έναν τριφασικό μικροαυτόματο ράγας, ονομαστικού ρεύματος διακοπής 10Α, τέσσερις ηλεκτρονόμους ράγας ονομαστικού ρεύματος 20Α, με τέσσερις ανοικτές επαφές ισχύος (Normally Open, NO) και πηνίο τάσης 24V AC. Επίσης, επιλέγουμε τριφασικό μαγνητοθερμικό διακόπτη ράγας με ελεύθερη ρύθμιση του ρεύματος διακοπής. Για το συγχρονισμό του κινητήρα, απαιτείται ένας ηλεκτρονόμος ράγας με μια ανοικτή επαφή ισχύος (NO), ονομαστικού ρεύματος 20Α (το μικρότερο ονομαστικό ρεύμα που υπάρχει σε Η/Ν ράγας) και πηνίου τάσης 24V AC, ο οποίος θα τροφοδοτεί το τύλιγμα τυμπάνου του κινητήρα με το απαραίτητο ρεύμα διέγερσης. Ο ηλεκτρονόμος αυτός ονομάζεται Η/Ν διέγερσης. Τέλος, το κύκλωμα ισχύος ολοκληρώνεται με έναν ακόμα ηλεκτρονόμο ράγας με μια ανοικτή επαφή ισχύος, ονομαστικού ρεύματος 20Α και πηνίου τάσης 24V AC, ο οποίος διαδραματίζει το ρόλο του διακόπτη και παρεμβάλλεται ανάμεσα στην έξοδο της γεννήτριας και την είσοδο του ωμικού φορτίου. Ο ηλεκτρονόμος αυτός ονομάζεται Η/Ν φορτίων. Όλα τα παραπάνω συνιστούν το κύκλωμα ισχύος του αυτοματισμού, όπως φαίνεται στο σχήμα 1. Το βοηθητικό κύκλωμα του αυτοματισμού Με τη χρήση του PLC, το βοηθητικό κύκλωμα του αυτοματισμού αποτελείται μόνο από πιεστικούς διακόπτες (μπουτόν) και ενδεικτικές λυχνίες, καθώς και το πρόγραμμα του PLC, το οποίο θα μας απασχολήσει στο επόμενο κεφάλαιο. Για την εκκίνηση του κινητήρα, χωρίς τη χρήση του συστήματος SCADA, επιλέγουμε δύο μπουτόν ράγας, με μια ανοικτή επαφή και ενδεικτική λυχνία, τα οποία θα εκκινούν τον κινητήρα με τη μέθοδο Υ-Δ, με φορά περιστροφής προς τα δεξιά και τα αριστερά αντίστοιχα, και ένα μπουτόν ράγας με ενδεικτική λυχνία που θα σταματά τον κινητήρα (stop). Επίσης, απαιτείται και μια σειρά από έξι ενδεικτικές λυχνίες για τη σήμανση του αυτοματισμού, οι οποίες έχουν διττό ρόλο, δηλαδή άλλες μας πληροφορούν για την καλή λειτουργία του συστήματος (λαμπτήρας Motor Running) και άλλες αποτελούν alarms (λαμπτήρας Motor Overload). Είσοδοι του PLC

5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 5 Τα μπουτόν, καθώς και οι βοηθητικές επαφές των ρελέ του μικροαυτόματου και του μαγνητοθερμικού διακόπτη, συνδέονται στις εισόδους του PLC, μέσω των οποίων ενημερώνεται το PLC για την κατάστασή τους κάθε χρονική στιγμή. Οι βοηθητικές επαφές και τα δύο μπουτόν με τις ανοικτές επαφές (start right και start left) τροφοδοτούνται από το θετικό πόλο του τροφοδοτικού του PLC με τάση 24V DC και σε κατάσταση ηρεμίας έχουν στην έξοδό τους τάση 0V. Όταν ενεργοποιούνται εμφανίζουν στην έξοδό τους, και κατ επέκταση στην αντίστοιχη είσοδο του PLC, που είναι καλωδιωμένα, υψηλή λογική στάθμη (λογικό 1=24V DC). Αντίθετα, το μπουτόν stop, όταν είναι σε κατάσταση ηρεμίας εμφανίζει λογικό 1 στην έξοδό του και όταν πατηθεί εμφανίζει λογικό 0. Στο σχήμα 2.1, φαίνεται η κάρτα εισόδων του PLC και η καλωδίωση των βοηθητικών επαφών και των μπουτόν σ αυτή. Παρατηρούμε ότι στο σχέδιο εμφανίζεται μια ασφάλεια 1Α, μεταξύ της εξόδου του τροφοδοτικού και των εισόδων των μπουτόν και των βοηθητικών επαφών. Η ασφάλεια αυτή είναι ένα τηκτό φυσίγγιο που τοποθετείται σε βάση ράγας και εξασφαλίζει ότι σε περίπτωση βραχυκυκλώματος ή σφάλματος στα μπουτόν δε θα καταστραφεί το τροφοδοτικό του PLC. Σχήμα 2.1: Οι ψηφιακές είσοδοι του PLC.

6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 6 Επίσης, εισόδους του PLC αποτελούν και οι RMS τιμές των ρευμάτων στάτη καθώς και η τιμή της τάσης διέγερσης του σύγχρονου κινητήρα. Τα δεδομένα αυτά εισάγονται στο PLC με τη βοήθεια μορφοτροπέων έντασης και τάσης αντίστοιχα, οι οποίοι διασυνδέονται με την κάρτα αναλογικών εισόδων του PLC, όπως φαίνεται στο σχήμα 2.2. Σχήμα 2.2: Οι αναλογικές είσοδοι του PLC. Οι δύο μορφοτροπείς τάσης και έντασης που χρησιμοποιήσαμε στην παρούσα εργασία, είναι της εταιρίας Multitek και συγκεκριμένα: μορφοτροπέας AC τάσης: Type: M100 VA3 Serial No: Aux UH: Self Powered Class: 0,2% στα 50Ηz Input: 3x 0 300V AC Output: 3x 0 20mA AC <750Ω μορφοτροπέας AC ρεύματος: Type: M100 AA3 Serial No: Aux UH: Self Powered Class: 0,2% στα 50Ηz Input: 3x 0 5A AC Output: 3x 0 20mA AC <750Ω Έξοδοι του PLC Ως ψηφιακές εξόδους από το PLC έχουμε τις διάφορες ενδεικτικές λυχνίες καθώς και

7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 7 τις εντολές προς τα πηνία των ρελέ. Οι ψηφιακές έξοδοι του PLC, όταν είναι ενεργοποιημένες, εμφανίζουν υψηλή λογική στάθμη, δηλαδή λογικό 1=24V DC με αναφορά το ( ) του τροφοδοτικού, και όταν είναι απενεργοποιημένες εμφανίζουν τάση 0V DC (λογικό 0). Όπως περιγράφηκε, η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των εξόδων του PLC γίνεται από το πρόγραμμα που «τρέχει» στο PLC, με βάση τη λογική του αυτοματισμού και την κατάσταση των εισόδων. Στο σχήμα 3, φαίνεται η κάρτα ψηφιακών εξόδων καθώς και η συρμάτωσή της, όπου ως εξόδους έχουμε έξι ενδεικτικές λυχνίες και τα τέσσερα πηνία των ρελέ. Τα πηνία των ηλεκτρονόμων λειτουργούν με τάση 24V AC, γεγονός που μας απαγορεύει να τα συνδέσουμε στην κάρτα ψηφιακών εξόδων του PLC, η οποία ως γνωστόν παρέχει 24 V DC. Σχήμα 3: Οι ψηφιακές έξοδοι του PLC. Η απαγόρευση έγκειται στο γεγονός ότι το ονομαστικό ρεύμα των 10 ma που αναγράφεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά των ηλεκτρονόμων είναι υπολογισμένο από το νόμο 24 του Ohm: I = με Z=R+2πfL, όπου για AC f=50 Hz και για DC f=0, ενώ το R δε διαφέρει μεταξύ DC και AC. Άρα έχουμε ότι Z DC Z <Z AC, με αποτέλεσμα I DC >Ι AC =10mA, που μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή των πηνίων των ηλεκτρονόμων.

8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 8 Η παραπάνω διαπίστωση μας οδήγησε στην κατασκευή ενός κυκλώματος οδήγησης των ηλεκτρονόμων, το οποίο αποτελείται από μικρορελέ μιας μεταγωγικής επαφής, με πηνίο στα 24V DC. Το PLC οδηγεί τα πηνία των μικρορελέ, τα οποία φέρουν μια μεταγωγική επαφή. Όταν το πηνίο του μικρορελέ τροφοδοτηθεί με 24V DC, τότε η ανοικτή επαφή του κλείνει και τροφοδοτεί το πηνίο του ηλεκτρονόμου ισχύος με το οποίο είναι συνδεδεμένη στα 24V AC. Τα 24V AC προέρχονται από ένα μετασχηματιστή 220/24 V, του οποίου το δευτερεύον ασφαλίζεται με ένα γυάλινο τηκτό φυσίγγιο, σε ασφαλειοθήκη ράγας, ταχεία τήξεως 1Α, για προστασία από βραχυκυκλώματα. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι απαιτούνται 6 μικρορελέ, ένα για κάθε ηλεκτρονόμο ισχύος. Για μεγαλύτερη αξιοπιστία, κατασκευάσαμε ένα τυπωμένο κύκλωμα το οποίο φέρει τα 6 μικρορελέ, δυο κλεμοσειρές πλακέτας, όπου στη μια καταλήγουν οι εντολές από την κλέμα εξόδου του PLC (κλεμοσειρά εισόδων), από άλλη αναχωρούν τα καλώδια προς τα πηνία των ηλεκτρονόμων ισχύος (κλεμοσειρά εξόδων) και μια διπολική κλεμοσειρά στην οποία εφαρμόζονται τα 24V AC από το δευτερεύον του μετασχηματιστή. Το τυπωμένο κύκλωμα συμπληρώνουν τα πράσινα LED, με τις απαραίτητες αντιστάσεις περιορισμού (10kΩ, ΌWatt), που μας πληροφορούν για την κατάσταση των μικρορελέ. Τα σχήματα 4 και 5 απεικονίζουν την άνω και την κάτω όψη του τυπωμένου κυκλώματος, του οποίου ο σχεδιασμός έγινε με τη βοήθεια του προγράμματος OrCAD Layout Ver. 9.2, από το οποίο κατασκευάσαμε τις διαφάνειες των δύο όψεων. Έπειτα οι διαφάνειες δόθηκαν σε ειδικό εργαστήριο, όπου έγινε η εκτύπωση της πλακέτας.

9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 9 Σχήμα 4: Άνω όψη της πλακέτας. Σχήμα 5: Κάτω όψη της πλακέτας Περιγραφή του πίνακα Επιλογή των υλικών Από τη σχεδίαση του κυκλώματος ισχύος, αλλά και των κυκλωμάτων συρμάτωσης του PLC, προέκυψε ο κατάλογος του απαιτούμενου ηλεκτρολογικού υλικού. Αρχικά, από τον ηλεκτρονικό κατάλογο της εταιρίας Hager επιλέξαμε τους κωδικούς των ραγουλικών που χρειαζόμασταν για την υλοποίησης του πίνακα. Τα ραγουλικά αυτά είναι: Ποσ. Κωδικός Περιγραφή 4 ES424 Ηλεκτρονόμος, 4 ανοικτές επαφές 20Α, πηνίο 24V AC 2 ES224 Ηλεκτρονόμος, 2 ανοικτές επαφές 20Α, πηνίο 24V AC 1 MB106A Μονοπολικός μικροαυτόματος 6Α 1 MC310A Τριπολικός μικροαυτόματος 10Α

10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 10 1 MM510N Τριπολικός μαγνητοθερμικός διακόπτης 6 SV121 Ενδεικτική λυχνία 4 EP071 1 μεταγωγική βοηθητική επαφή για το ES424 1 MZ201 1 μεταγωγική βοηθητική επαφή για το MC310A 14 - Μεγάλες κλέμες Ράγας 13 - Μικρές κλέμες Ράγας 8 - Stop ράγας 3 - Ασφαλειοθήκες για γυάλινο φυσίγγιο ράγας. µ 2 SV124 Μπουτόν πιέσεως, 1 ανοικτή επαφή με ενδεικτική λυχνία, PLC, µ, 1 SV123 Μπουτόν πιέσεως, 1 κλειστή επαφή με ενδεικτική λυχνία µ 220/24 V µ Μετά την επιλογή του ηλεκτρολογικού υλικού ράγας επελέγη το ερμάριο που θα στε- A, γάσει τα παραπάνω Hager υλικά, καθώς 1 και m, το PLC, τους μορφοτροπείς, 60 cm το μετασχηματιστή µ 220/24 V και την πλακέτα οδήγησης των ηλεκτρονόμων ισχύος FD 62A, της εταιρίας µ 96. Hager ύψους 1 m, πλάτους 60 cm και το οποίο μπορεί να δεχθεί μέχρι 96 ραγουλικά µ 6: Σχήμα µ 6: Το ερμάριο Vega-D, FD FD 62A. 62A. 2, µ Θεωρώντας ως 2 η τη ράγα κάτω από τον κενό χώρο, τοποθετήσαμε τους μορφοτροπείς στη ράγα 1, ενώ στο χώρο κάτω και ανάμεσα από τις ράγες 1 και 2, τοποθετήσαμε 1, µ 1 2, µ µ µ 220/24 V, µ µ.

11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 11 το μετασχηματιστή 220/24 V, τον οποίο στερεώσαμε με πριτσίνια. Στη ράγα 2 τοποθετήσαμε τις ενδεικτικές λυχνίες και στη ράγα 3 τοποθετήσαμε, από την αριστερή πλευρά τα μπουτόν και από τη δεξιά τα ρελέ ισχύος. Στη ράγα 4 τοποθετήθηκαν οι δύο μικροαυτόματοι και στη ράγα 5 οι κλέμες σύνδεσης του πίνακα με το εξωτερικό περιβάλλον. Η πρώτη μετώπη του πίνακα βρίσκεται πάνω από τις ράγες 2 και 3, ενώ η δεύτερη πάνω από τις ράγες 4 και 5. Τον κενό χώρο ουσιαστικά μοιράζονται η ράγα 1 και το rack του PLC, όπως φαίνεται στο σχήμα 7. Η πλακέτα οδήγησης των ρελέ οδήγησης τοποθετήθηκε στον ελεύθερο χώρο του rack του PLC, με τη χρήση ειδικού μονωτικού και αποστατών Καλωδίωση του πίνακα Σχήμα 7: Φωτογραφία του πίνακα με τις μετώπες.

12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 12 Για την καλωδίωση που πίνακα χρησιμοποιήθηκαν καλώδια ΝΥΑ διάφορων διατομών και χρωμάτων. Έτσι, για την καλωδίωση των εισόδων και των εξόδων του PLC χρησιμοποιήθηκε καλώδιο ΝΥΑ διατομής 1 mm 2 και χρώματος μαύρου, όταν επρόκειτο για το (+) ή για τα 24V AC, και μπλε όταν επρόκειτο για το (-). Επιδιώξαμε τα ασθενή ρεύματα (24V) να διέρχονται μόνο από το κανάλι που βρίσκεται στην αριστερή άκρη του πίνακα. Κατ εξαίρεση, ο optical encoder συνδέεται με καλώδιο UTP από την κλέμα εισόδου μέχρι το PLC, για λόγους αποφυγής παρεμβολών, αφού οι παλμοί στην έξοδό του είναι υψίσυχνοι (της τάξης των 25 khz). Για την τροφοδοσία του PLC, χρησιμοποιήσαμε διαφορετική παροχή από αυτήν του τριφασικού κινητήρα και μονοπολικό μικροαυτόματο, ενώ το καλώδιο τροφοδοσίας από την κλέμα εισόδων προς το τροφοδοτικό είναι ΝΥΑ 3x1,5 mm 2 και διέρχεται, κατ εξαίρεση, από το αριστερό κανάλι του πίνακα. Οι καλωδιώσεις του κυκλώματος ισχύος πραγματοποιήθηκαν με καλώδιο ΝΥΑ διατομής 1,5 mm 2 και χρώματος μαύρου για τη φάση R, καφέ για τη φάση S και μπλε για τη φάση T. Όλοι αυτοί οι αγωγοί διέρχονται από το κανάλι που βρίσκεται στο δεξί άκρο του πίνακα. Στα σχήματα 8 και 9 που ακολουθούν βλέπουμε λεπτομέρειες της καλωδίωσης στην κλεμοσειρά του PLC και σε ένα κανάλι, αντίστοιχα. Σχήμα 8: Λεπτομέρεια καλωδίωσης του PLC.

13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 13 Σχήμα 9: Λεπτομέρεια καλωδίωσης σε ένα κανάλι του πίνακα 2.6. Η κλέμα επικοινωνίας του πίνακα Εξαιτίας της φορητότητας που επιδιώξαμε να έχει ο πίνακας, κρίθηκε αναγκαίο όλοι οι αγωγοί που αναχωρούν και καταλήγουν από και προς τον πίνακα αντίστοιχα, να μπορούν να αποσυνδέονται ανά πάσα στιγμή. Αυτό μας οδήγησε στη δημιουργία μιας τερματικής κλεμοσειράς, στην οποία καταλήγουν όλοι οι αγωγοί διασύνδεσης του πίνακα με τον υπόλοιπο αυτοματισμό. Λεπτομέρεια της κλεμοσειράς φαίνεται στο σχήμα 10. Σχήμα 10: Λεπτομέρεια της κλεμοσειράς. Η κλεμοσειρά βρίσκεται στην τελευταία ράγα του πίνακα και αποτελείται από μικρές κλέμες (πάχους 5 χιλιοστών), μεγάλες κλέμες (πάχους 8 χιλιοστών), ασφαλειοθήκες για γυάλινα τηκτά φυσίγγια και τερματικές κλέμες (stop, πάχους 8 χιλιοστών). Οι μικρές κλέμες χρησιμοποιούνται κυρίως για τη σύνδεση των ασθενών ρευμάτων (24V), για τη μεταφορά της ισοδύναμης τάσης διέγερσης προς το μορφοτροπέα τάσης και για τη διέγερση του κινητήρα. Οι μεγάλες κλέμες χρησιμοποιούνται για τα ισχυρά ρεύματα, την τροφοδοσία του PLC, την τροφοδοσία των τυλιγμάτων στάτη του κινητήρα και την τροφοδοσία του ωμικού φορτίου από την έξοδο της γεννήτριας.

14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ο προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής που διαθέτουμε, CPU 313c της εταιρίας Siemens, προγραμματίζεται μέσω του λογισμικού STEP 7 (έκδοση 5.2) της Siemens στο παραθυρικό περιβάλλον Simatic Manager. Για την ανάπτυξη του προγράμματος της εφαρμογής μας, χρησιμοποιήσαμε τις γλώσσες προγραμματισμού Ladder και STL Περιγραφή του προγράμματος Η εν λόγω εφαρμογή αποτελείται από το κυρίως πρόγραμμα (block OB1) και οκτώ συναρτήσεις (FC). Οι συναρτήσεις αυτές καλούνται από το ΟΒ1 για να εκτελέσουν διάφορες διεργασίες. Οι διεργασίες οι οποίες εκτελούνται από το ΟΒ1 (χρησιμοποιώντας κάθε φορά την αντίστοιχη συνάρτηση) είναι : Εκκίνηση του κινητήρα με τη μέθοδο Υ-Δ (FC1) Εκκινούμε τον τριφασικό κινητήρα με τη μέθοδο αστέρα-τριγώνου (Υ Δ), για μείωση του ρεύματος εκκίνησης. Ο κινητήρας εκκινείται συνδεσμολογημένος σε αστέρα (Υ) και παραμένει στη συνδεσμολογία αυτή για 5 sec. Μετά το πέρας του χρόνου αυτού συνδεσμολογείται κατά τρίγωνο (Δ). Η εκκίνηση μπορεί να γίνει είτε προς τα δεξιά είτε προς τα αριστερά, καλώντας κάθε φορά την FC1 με διαφορετικές παραμέτρους και οδηγώντας διαφορετικά ρελέ. Απευθείας εκκίνηση του κινητήρα (FC4) Εκκινούμε τον τριφασικό κινητήρα εφαρμόζοντας απευθείας την ονομαστική τάση στα τυλίγματα του στάτη. Είναι προφανές ότι στην περίπτωση αυτή τα ρεύματα εκκίνησης είναι σαφώς μεγαλύτερα, όπως μεγαλύτερη είναι και η καταπόνηση των τυλιγμάτων στάτη του κινητήρα. Η εκκίνηση μπορεί να γίνει είτε προς τα δεξιά είτε προς τα αριστερά, καλώντας κάθε φορά την FC4 με διαφορετικές παραμέτρους και οδηγώντας διαφορετικά ρελέ. Εκκίνηση του κινητήρα με τη μέθοδο Υ-Δ και ρυθμιζόμενο χρόνο (FC5) Η εκκίνηση του κινητήρα γίνεται και πάλι με τη μέθοδο Υ Δ, με τη μόνη διάφορα ότι τώρα δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να ρυθμίσει το χρόνο παραμονής του κινητήρα στη συνδεσμολογία Υ, με ένα χρονικό εύρος 0 20 sec. Η συνάρτηση ελέγχου (FC2) Είναι υπεύθυνη για την οδήγηση των ρελέ ισχύος του κινητήρα, αλλά και την ενερ-

15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 15 γοποίηση των διαφόρων alarms. Στη συνάρτηση αυτή εισέρχονται οι εντολές για την ενεργοποίηση των ρελέ ισχύος. Η FC2 ενεργοποιεί κάθε ρελέ και περιμένει για 1 sec, προκειμένου να λάβει ως είσοδο την αλλαγή της κατάστασης μιας ανοικτής επαφής του εκάστοτε ενεργοποιημένου ρελέ. Αν δε συμβεί αυτό, σημαίνει ότι είτε το ρελέ έχει «καμμένο» πηνίο, είτε παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα με το ηλεκτρομηχανικό του σύστημα, οπότε και ανακαλεί την εντολή προς όλα τα ρελέ ισχύος και ενεργοποιεί το λαμπτήρα σφάλματος «General Alarm». Ο έλεγχος αυτός είναι καθολικός, δηλαδή γίνεται για όλα τα ρελέ ισχύος και για όσο χρόνο λειτουργούν αυτά. Τέλος, ενεργοποιείται, ο λαμπτήρας «General Alarm» σε συνδυασμό με το λαμπτήρα «Απουσία τριφασικού», και στην περίπτωση που απενεργοποιηθεί ο τριφασικός μικροαυτόματος τροφοδοσίας του κινητήρα, και πάλι ανακαλούνται οι εντολές ενεργοποίησης προς όλα τα ρελέ ισχύος. Αυτόματος συγχρονισμός κινητήρα (FC7) Επειδή ο κινητήρας που χρησιμοποιήσαμε είναι σύγχρονος, απαιτείται μια συνεχής τάση συγχρονισμού στα τυλίγματα του δρομέα. Η τάση αυτή παρέχεται από ένα Variac και έναν ανορθωτή. Η τάση διέγερσης έχει τέτοια τιμή, ώστε υπό κενό φορτίο, η άεργος ισχύς που διακινείται μεταξύ κινητήρα και γραμμής τροφοδοσίας να είναι μηδενική. Η τιμή αυτή της τάσης διέγερσης αποθηκεύεται στο πρόγραμμα του PLC ως «τάση διέγερσης αναφοράς». Ο αυτόματος συγχρονισμός τροφοδοτεί τα τυλίγματα δρομέα του κινητήρα με ρεύμα μόνο όταν : Έχει τελειώσει η διαδικασία εκκίνησής του, δηλαδή λειτουργεί ένα από τα δύο ρελέ Κ1_Right, K1_Left και το ΚΔ. Οι στροφές του κινητήρα έχουν φθάσει στο 95% των ονομαστικών. Η τάση στην έξοδο του ανορθωτή είναι ± 10% της τάσης διέγερσης αναφοράς. Όλα τα παραπάνω εξασφαλίζουν ομαλή διέγερση του κινητήρα, με μικρό χρόνο μεταβατικής αντίδρασης. Στην περίπτωση όπου, κατά τη διέγερση, οι στροφές του κινητήρα μειωθούν κάτω από το 90% των ονομαστικών του, η διαδικασία σταματά και επανεκκινείται αυτόματα μετά από 10 ms. Τέλος, η συνάρτηση αυτόματου συγχρονισμού ελέγχει αν τα ρεύματα στάτη του κινητήρα μειώθηκαν στις ονομαστικές τιμές, μετά την επιβολή

16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 16 της τάσης συγχρονισμού. Αν δε συμβεί κάτι τέτοιο, σημαίνει αστοχία, είτε στο τύλιγμα δρομέα είτε στον ανορθωτή, οπότε απενεργοποιείται το ρελέ συγχρονισμού και ενεργοποιείται ο λαμπτήρας General Alarm. Η συνάρτηση που καλείται από το ΟΒ1 για τον αυτόματο συγχρονισμό του κινητήρα είναι η FC7. Επίσης, καλείται και η συνάρτηση FC9, η οποία είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της τάσης διέγερσης, δηλαδή αν η εφαρμοζόμενη DC τάση είναι ± 10% της τάσης διέγερσης αναφοράς. Ημιαυτόματος συγχρονισμός κινητήρα (FC6) Επιτελεί την ίδια λειτουργία με τη ρουτίνα αυτόματου συγχρονισμού, μόνο που τώρα ο συγχρονισμός γίνεται όχι με βάση την ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα, αλλά μετά από 2 sec από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκίνησης του κινητήρα και αφού αυτός βρεθεί στη μόνιμη κατάσταση λειτουργίας. Πριν εφαρμοστεί η τάση διέγερσης, ελέγχεται και πάλι η τάση στην έξοδο του ανορθωτή, αλλά και μετά την διέγερση ελέγχονται τα ρεύματα στάτη του κινητήρα, όπως περιγράφηκε και στην προηγούμενη παράγραφο. Η συνάρτηση που καλείται από το ΟΒ1 για τον ημιαυτόματο συγχρονισμό του κινητήρα είναι η FC6. Επίσης καλείται και η συνάρτηση FC9, όπως και στον αυτόματο συγχρονισμό κινητήρα. Χειροκίνητος συγχρονισμός κινητήρα Στην περίπτωση αυτή η τάση διέγερσης εφαρμόζεται στα τυλίγματα του δρομέα χωρίς κανένα απολύτως έλεγχο, οπότε την ευθύνη του συγχρονισμού φέρει ο χειριστής. Συνιστάται μόνο για εκπαιδευτικούς λόγους, όπου γίνεται φανερή η δυσκολία εκκίνησης του κινητήρα με το ρεύμα διέγερσης να έχει εγκαθιδρυθεί στο τύμπανο. Με τη συγκεκριμένη λειτουργία δεν ελέγχονται ούτε τα ρεύματα στάτη μετά τη διέγερση. Φόρτωση και επεξεργασία των αναλογικών μεγεθών Τα μετρούμενα αναλογικά μεγέθη είναι τα ρεύματα στάτη και η ισοδύναμη τάση διέγερσης του κινητήρα. Η διαδικασία «φόρτωσης» των αναλογικών μεγεθών γίνεται με τη βοήθεια μιας εντολής MOVE, οπότε το αναλογικό μέγεθος μεταφέρεται σε μια λέξη (Word) της μνήμης (Memory Word, MW) του PLC. H τιμή που παίρνου-

17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 17 με δεν αναπαριστά το πραγματικό αναλογικό μέγεθος, αλλά είναι μια ακέραια τιμή εύρους που προκύπτει από δειγματοληψία του αναλογικού μεγέθους στην αναλογική είσοδο του PLC. Για να λάβουμε το πραγματικό αναλογικό μέγεθος, χρησιμοποιούμε την τιμή που «φορτώσαμε» ως είσοδο στην ενσωματωμένη συνάρτηση κλίμακας (scaling function) FC105, με παραμέτρους την ελάχιστη και τη μέγιστη τιμή του φυσικού μεγέθους, οπότε στην έξοδό της λαμβάνουμε σε μια Double Word (DW) την πραγματική τιμή του μετρούμενου μεγέθους, την οποία μπορούμε να επεξεργαστούμε. Όπως ήδη αναφέραμε, με τη χρήση μορφοτροπέων μετράμε τα ρεύματα στάτη (σε Α) και την ισοδύναμη τάση διέγερσης (σε V). Δεν είναι εφικτή η απευθείας μέτρηση της συνεχούς (DC) τάσης διέγερσης, μιας και οι μορφοτροπείς μετράνε μόνο εναλλασσόμενα (AC) μεγέθη, οπότε καταφεύγουμε στη μέτρηση της AC τάσης στην έξοδο του Variac που οδηγεί τον ανορθωτή και έχει τιμή περίπου ίση με την DC τάση που εφαρμόζεται στη διέγερση. Μέτρηση της ταχύτητας περιστροφής του κινητήρα Η μέτρηση της ταχύτητας περιστροφής γίνεται με χρήση παλμογεννήτριας (optical encoder) του οίκου Hontko, με στάθμη εξόδου 0 24V DC, η οποία είναι συνδεδεμένη στον άξονα του κινητήρα, και με τη βοήθεια του ενσωματωμένου στο PLC high speed counter. Η χρήση του συγκεκριμένου μετρητή παλμών γίνεται καλώντας το ενσωματωμένο Function Block, SFB48, το οποίο απαιτεί για τη λειτουργία του και τη χρήση ενός Data Block (για την επεξεργασία των παλμών και την αποθήκευση των interrupts). Καλώντας την SFB48, αυτή αμέσως δεσμεύει τις εισόδους Ι124.0 Ι124.2 για χρήση του optical encoder. Διαβάζοντας τους παλμούς στις εισόδους του PLC εξάγεται η συχνότητα των παλμών στην έξοδό του. Από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του optical encoder γνωρίζουμε τη σχέση που συνδέει τη συχνότητα των παλμών με την ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα (πόσοι παλμοί παράγονται ανά περιστροφή καθώς και το χρόνο παραμονής των παλμών σε υψηλή λογική στάθμη ανά περίοδο, duty cycle), οπότε με κατάλληλες αριθμητικές πράξεις υπολογίζουμε την ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα. Πρέπει να τονίσουμε ότι η ακρίβεια μέτρησης της ταχύτητας περιστροφής με χρήση optical encoder είναι εξαιρετική. Θερμική προστασία κινητήρα (FC8)

18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 18 Η θερμική προστασία του κινητήρα έχει ως σκοπό την προστασία των τυλιγμάτων του στάτη από καταστροφή λόγω υπερθέρμανσης. Είναι γνωστό ότι όσο αυξάνεται το μηχανικό φορτίο, αυξάνονται και τα ρεύματα που διαρρέουν τα τυλίγματα του στάτη. Εάν η τιμή των ρευμάτων ξεπεράσει κατά πολύ την ονομαστική, τότε μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση και καταστροφή των τυλιγμάτων. Η ρουτίνα FC8, που είναι υπεύθυνη για τη θερμική προστασία, ουσιαστικά προσομοιώνει τη λειτουργία ενός μαγνητοθερμικού διακόπτη. Δηλαδή, παρακολουθεί τις τιμές των ρευμάτων των τριών τυλιγμάτων του στάτη και αν αυτά ξεπεράσουν την ονομαστική τους τιμή, τότε ανάλογα με το ποσοστό της υπερβάσης, αντιδρά ως εξής : Εάν και τα τρία ρεύματα βρίσκονται στην περιοχή από 0,7 1Α, ενεργοποιεί ένα alarm για 5sec. Αν δεν έχουμε ελάττωση των ρευμάτων στις ονομαστικές τιμές, τότε το θερμικό απενεργοποιεί όλα τα ρελέ ισχύος (trip) και αναβοσβήνει το λαμπτήρα motor overload. Για να ξεκινήσει πάλι ο κινητήρας πρέπει πρώτα να πατηθεί το μπουτόν stop, εξασφαλίζοντας έτσι ότι ο χειριστής έλαβε γνώση του φαινομένου. Εάν ένα από τα ρεύματα στάτη υπερβεί το 1Α, τότε ακαριαία το θερμικό απενεργοποιεί (trip) όλα τα ρελέ ισχύος του κινητήρα. Ενεργοποίηση των φορτίων Ένα τμήμα του συνολικού κώδικα είναι αφιερωμένο στην ενεργοποίηση του ρελέ φορτίων. Το ρελέ φορτίων μπορεί με την ενεργοποίησή του να φορτίσει τη γεννήτρια με ωμικό φορτίο μεταβλητής τιμής. Η ενεργοποίηση του ρελέ φορτίων μπορεί να γίνει μόνο με την προϋπόθεση ότι ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία. Η εντολή για την ενεργοποίηση του ρελέ φορτίων παρέχεται μόνο μέσω του SCADA Step7 και SCADA Πρέπει να τονίσουμε ότι με την εισαγωγή του SCADA στην εφαρμογή μας τα πράγματα περιπλέκονται, αφού το περιβάλλον του SCADA δεν είναι σε θέση να επικοινωνήσει άμεσα με μόνιμα καλωδιωμένες εισόδους, αλλά ούτε είναι και ασφαλές να οδηγεί απευθείας εξόδους του PLC, αφού μια ανωμαλία στο δίκτυο επικοινωνίας μπορεί να οδηγήσει σε απρόβλεπτες καταστάσεις. Ακόμη, η εισαγωγή του SCADA μας οδήγησε και στην κατασκευή μιας συνάρτησης ελέγχου της επικοινωνίας ανάμεσα στο SCADA και στο PLC. Η λογική της

19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 19 συνάρτησης αυτής είναι αντίστοιχη με τη λογική της εντολής ping στο MS-DOS, η οποία αποστέλλει έναν παλμό και περιμένει απάντηση από τον απομακρυσμένο υπολογιστή. Έτσι, όταν κατά το χειρισμό του συστήματος από τον Η/Υ μέσω του περιβάλλοντος SCADA, διακοπεί η επικοινωνία, τότε το περιβάλλον SCADA ενημερώνει το χειριστή του και δεν του επιτρέπει να κάνει χειρισμούς. Επίσης, η ίδια συνάρτηση δεν επιτρέπει την χρήση των «φυσικών» μπουτόν του πίνακα, παρά μόνο του stop για λόγους ασφαλείας, όταν ανιχνεύσει ότι το SCADA είναι ενεργό, και ουσιαστικά παραχωρεί όλο τον έλεγχο στο περιβάλλον SCADA. Στη συνέχεια, παραθέτουμε επιλεγμένα στιγμιότυπα (screenshots) από το περιβάλλον Step7, με τον κώδικα του προγράμματος. Σχήμα 11: Η συνάρτηση ελέγχου.

20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 20 Σχήμα 12.α: Κλήση της συνάρτησης «Αυτόματος Συγχρονισμός Κινητήρα». Σχήμα 12.β: Τμήμα της συνάρτησης «Αυτόματος Συγχρονισμός Κινητήρα».

21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εισαγωγή στο SCADA Γενικά Η λέξη SCADA αποτελεί τα αρχικά των λέξεων Supervisory, Control And Data Acquisition, δηλαδή σύστημα εποπτείας, ελέγχου και συλλογής πληροφοριών. Είναι συνεπώς συστήματα τηλεμετρίας και τηλεχειρισμού, τα οποία συλλέγουν πληροφορίες από διάφορες διεργασίες και χρησιμοποιούνται για τον εποπτικό τους έλεγχο. Τα SCADA βρίσκουν τεράστιες εφαρμογές, τόσο σε βιομηχανικές μονάδες, όσο και σε συστήματα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς επιτρέπουν τη διαχείριση και την εποπτεία ενός συστήματος που μπορεί να βρίσκεται αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το χώρο ελέγχου, όπως συνήθως συμβαίνει με τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και τις μεγάλες βιομηχανικές μονάδες. Παρ όλα αυτά δε συναντάμε συστήματα SCADA σε μικρομεσαίες βιομηχανικές μονάδες, λόγω του μεγάλου κόστους της υλικοτεχνικής υποδομής (hardware) αλλά και του λογισμικού (software). Ο έλεγχος των διεργασιών θα πρέπει να είναι εξαιρετικά γρήγορος, ώστε να έχουμε γνώση της κατάστασης των επιτηρούμενων μεγεθών σε πραγματικό χρόνο (real time). Η επέμβαση στις διεργασίες, σε περίπτωση κινδύνου, θα πρέπει να είναι άμεση και αποτελεσματική, ώστε να αποφεύγουμε μερική ή ολική καταστροφή του εξοπλισμού, ακόμα και ανθρώπινες απώλειες. Εκτός των παραπάνω, ένα σύστημα SCADA μπορεί να επιτηρεί και να χειρίζεται ένα πλήθος μεταβλητών του συστήματος αυτομάτου ελέγχου, αλλά και να διαχειρίζεται και οικονομικά μεγέθη (παραγγελίες παραδόσεις προϊόντων) σε συνεργασία με οικονομικά πακέτα, προκειμένου να παρέχει στο χειριστή του συνολική εποπτεία της παραγωγικής μονάδας. Πιο συγκεκριμένα, ένα σύστημα SCADA προσφέρει : άμεση πληροφόρηση της κατάστασης της διεργασίας, τροποποίηση των μεταβλητών ελέγχου της διεργασίας, με στόχο τη διατήρηση των δεδομένων ονομαστικών τους τιμών (setpoints) καθώς και τη διατήρηση των απαιτούμενων επιπέδων παραγωγής,

22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 22 έγκαιρη σήμανση των βλαβών και της κακής λειτουργίας του εξοπλισμού στις διάφορες διεργασίες, ώστε να παρέχεται η μέγιστη ασφάλεια του εξοπλισμού και των εργαζομένων, πρόγνωση και διάγνωση των βλαβών του εξοπλισμού και έγκαιρο εντοπισμό τους για τη μεγιστοποίηση της διαθεσιμότητάς του, καταγραφή και αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με την παραγωγή και τη διαχείρισή της Αρχή λειτουργίας Ένα σύστημα SCADA χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου το προς διαχείριση σύστημα απέχει αρκετά από το χώρο ελέγχου και παρακολούθησης. Προκειμένου λοιπόν, να υλοποιήσουμε ένα σύστημα SCADA, απαιτείται, εκτός των άλλων, και ένα σύστημα τηλεμετρίας. Το σύστημα αυτό υλοποιείται με τη βοήθεια σταθμών RTU (Remote Telemetry Units), οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με τη παραγωγική διαδικασία, «διαβάζουν» τις τιμές διάφορων φυσικών μεγεθών που μας ενδιαφέρουν, π.χ. πίεση, θερμοκρασία, συχνότητα, τα μετατρέπουν σε ηλεκτρικά σήματα και τα μεταδίδουν, μέσω ενός ενσύρματου ή ασύρματου διαύλου (ανάλογα με τις ανάγκες της εφαρμογής), στον υπολογιστή που φέρει το λογισμικό SCADA, σε τακτά χρονικά διαστήματα. Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στις διαδοχικές μεταδόσεις, εξαρτάται αφενός από την ταχύτητα εξέλιξης της επιτηρούμενης, διεργασίας και αφετέρου από την επιθυμητή ακρίβεια. Σχήμα 13: Τοπολογία ενός συστήματος SCADA.

23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 23 Εκτός των RTU, για την υλοποίηση του SCADA, απαιτούνται και ένας κεντρικός υπολογιστής, μεγάλης υπολογιστικής ισχύος, ο οποίος θα φέρει το λογισμικό SCADA και στον οποίο θα καταλήγουν οι μετρήσεις από όλους τους σταθμούς RTU, καθώς και οι απαιτούμενες τηλεπικοινωνιακές ζεύξεις ανάμεσα στα RTUs και τον κεντρικό υπολογιστή. Στο σχήμα 13 φαίνεται μια συνηθισμένη τοπολογία ενός συστήματος SCADA Τοπολογία του δικτύου του εργαστηρίου Το εργαστήριο ΣΗΕ, στο οποίο αναπτύχθηκε η παρούσα εργασία, είχε εγκατεστημένο ένα τοπικό δίκτυο 10/100 Mbps, πρωτοκόλλου ΙΕΕΕ (Ethernet) με καλωδίωση 10 Base-T και τρία Hub. Έτσι, προτιμήσαμε έναν επεξεργαστή επικοινωνίας για το PLC, συμβατό με το ΙΕΕΕ Επιλέξαμε τον CP343-1, ο οποίος διασυνδέεται σε LAN με καλωδίωση 10 Base-T και πρωτόκολλο μεταφοράς TCP. Η εφαρμογή SCADA αναπτύχθηκε σε υπολογιστή του εργαστηρίου συνδεδεμένο στο τοπικό του δίκτυο. Το σύστημα λογισμικού λειτουργεί από οποιονδήποτε απομακρυσμένο (remote) Η/Υ συνδεδεμένο με το δίκτυο δεδομένων του ΕΜΠ. Στο σχήμα 14 έχουμε μια εικόνα του δικτύου του εργαστηρίου. Σχήμα 14: Το τοπικό δίκτυο του εργαστηρίου ΣΗΕ Το περιβάλλον SCADA της εφαρμογής Το λογισμικό SCADA που χρησιμοποιήσαμε στην παρούσα εργασία είναι το WinCC Ver. 6.0 SP1 της εταιρίας Siemens. Το συγκεκριμένο λογισμικό αποτελείται από τα παρακάτω 4 κύρια τμήματα:

24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 24 Computer Εδώ καθορίζουμε τις διάφορες λειτουργίες του WinCC. Έτσι καθορίζουμε για παράδειγμα αν, κατά την παρακολούθηση της διαδικασίας σε πραγματικό χρόνο, θα γίνεται παρακολούθηση των τιμών κάποιων συγκεκριμένων μεταβλητών, αν θα γίνεται αναφορά σε υπερβάσεις ορίων, αν θέλουμε το WinCC να συνεργάζεται και με άλλα προγράμματα, όπως για παράδειγμα το Microsoft Excel, το AutoCAD κλπ. Tag Management Εδώ γίνεται η διαχείριση των μεταβλητών μιας διαδικασίας, όπως η εισαγωγή νέων μεταβλητών, τόσο εσωτερικών, στο WinCC, όσο και εξωτερικών, που προέρχονται από το PLC. Data Types Εδώ καθορίζονται όλοι οι δυνατοί τύποι που μπορεί να πάρει μια μεταβλητή. Editor Ο Συντάκτης (Editor) αποτελείται από τα παρακάτω πέντε βασικά υποσυστήματα: Graphics Designer Είναι ο σχεδιαστής γραφικών του WinCC. Εδώ σχεδιάζονται μία ή περισσότερες εικόνες της διεργασίας με τη μεγαλύτερη δυνατή λεπτομέρεια. Tag Logging Με το Tag Logging μπορεί να εμφανίζεται σε ένα παράθυρο η γραφική παράσταση μιας μεταβλητής ή να καταγράφεται σε έναν πίνακα, δυναμικά συναρτήσει του χρόνου. Alarm Logging Εδώ γίνεται καταγραφή και εμφάνιση (στην κατάσταση runtime) των υπερβάσεων ορίων διαφόρων κρίσιμων μεταβλητών της διεργασίας. Report Designer Εδώ γίνεται αναφορά (report) ως προς την εκάστοτε εφαρμογή, η οποία περιλαμβάνει λεπτομέρειες είτε για τις χρησιμοποιούμενες μεταβλητές είτε για τα σχήματα και τις εικόνες του Graphics Designer. Global Script Το Global Script είναι ένα εργαλείο προγραμματισμού σε γλώσσα C, το οποίο διαθέτει μια βιβλιοθήκη με έτοιμες συναρτήσεις. Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει δικές του

25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 25 συναρτήσεις (project functions) είτε γράφοντας δικό του κώδικα είτε χρησιμοποιώντας τις ήδη υπάρχουσες συναρτήσεις. Η εφαρμογή μας αποτελείται από 21 διαφορετικές εικόνες απεικόνισης της κατάστασης του ελεγχόμενου συστήματος. Η εικόνα εκκίνησης του συστήματος είναι ένα μιμικό διάγραμμα, με τη βοήθεια του οποίου βλέπουμε την κατάσταση όλων των ρελέ, του τριφασικού μικροαυτόματου, του κινητήρα, της γεννήτριας αλλά και του PLC. Επιλέγοντας οποιαδήποτε από τις εικόνες, αναδύεται ένα παράθυρο το οποίο μας πληροφορεί για την κατάσταση του αντικείμενου που εμφανίζεται στην εικόνα. Ενεργοποιώντας τον κινητήρα μεταβαίνουμε σε ένα άλλο περιβάλλον, το οποίο είναι υπεύθυνο για την εκκίνηση του κινητήρα με τη μέθοδο Υ Δ. Υπάρχουν άλλα δυο τέτοια «φύλλα», μέσω των οποίων μπορούμε να ξεκινήσουμε τον κινητήρα είτε απευθείας είτε με τη μέθοδο Υ Δ, αλλά με χρόνο παραμονής σε συνδεσμολογία Υ ρυθμιζόμενο από το χρήστη. Στις εικόνες αυτές επίσης υπάρχει ένδειξη των στροφών του κινητήρα, αλλά και των τριών ρευμάτων στάτη. Τα ρεύματα στάτη επιτηρούνται διαρκώς από το software «θερμικού», και οποιαδήποτε υπέρβαση αντιμετωπίζεται με βάση τη χρονική διάρκεια, και την τιμή της υπέρβασης τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ακόμη, έχουμε τη δυνατότητα εμφάνισης γραφήματος των τριών ρευμάτων στάτη ως προς το χρόνο, με τη βοήθεια του οποίου παρακολουθούμε τη συμπεριφορά των ρευμάτων στάτη για κάθε μέθοδο εκκίνησης. Τέλος, στο περιβάλλον εκκίνησης μπορούμε να ρυθμίσουμε και τον τρόπο διέγερσης του κινητήρα. Έχουμε τρεις δυνατές επιλογές: αυτόματα, ημιαυτόματα και χειροκίνητα, όπως περιγράφηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Από το μιμικό διάγραμμα αναδύονται, όπως ήδη αναφέραμε, παράθυρα με την κατάσταση των διαφόρων υποσυστημάτων του αυτοματισμού. Στα παράθυρα αυτά επίσης προσδιορίζεται η λειτουργία που επιτελεί το συγκεκριμένο υλικό. Ακόμη υπάρχουν και δύο ενδεικτικές λυχνίες, σχετικές με την κατάσταση του όλου συστήματος, καθώς και ένα μπουτόν επείγουσας ανάκλησης των εντολών προς τα πηνία των ηλεκτρονόμων ισχύος. Με πίεση του μπουτόν (σχήμα 16) μεταβαίνουμε στο περιβάλλον τηλεμετρίας.

26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 26 Εδώ βλέπουμε αναλυτικά τα ρεύματα των τριών φάσεων και την κατάσταση των ηλεκτρονόμων ισχύος. Υπάρχει επίσης, ένδειξη που μας πληροφορεί για τα ρεύματα που έχουν υπερβεί την ονομαστική τους τιμή και μας δίνει και την τιμή αυτής της υπέρβασης. Ακόμη, υπάρχει ένα παράθυρο στο οποίο εμφανίζεται το διάγραμμα του κυκλώματος ισχύος του κινητήρα, με διάφορα ενδεικτικά για την κατάσταση των επαφών των ηλεκτρονόμων ισχύος και με την τιμή των ρευμάτων στάτη του κινητήρα. Το περιβάλλον αυτό είναι πολύ χρήσιμο σε περιπτώσεις βλαβών, αφού ο χειριστής μπορεί να βλέπει ταυτόχρονα τη συνδεσμολογία του κυκλώματος ισχύος, την κατάσταση των επαφών των ρελέ και την τιμή των ρευμάτων στάτη. Τέλος, πατώντας κλικ στην εικόνα του PLC στο μιμικό διάγραμμα αναδύεται ένα παράθυρο στο οποίο φαίνονται οι καταστάσεις των bytes εισόδου και εξόδου του PLC. Στην συνέχεια παραθέτουμε στιγμιότυπα (screenshots) από διάφορες εικόνες του περιβάλλοντος σε κατάσταση λειτουργίας (runtime). Σχήμα 15: Μιμικό διάγραμμα με τον κινητήρα απενεργοποιημένο.

27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 27 Σχήμα 16: Μιμικό διάγραμμα με τον κινητήρα συγχρονισμένο και περιστρεφόμενο. Σχήμα 17: Εικόνα απεικόνισης της κατάστασης του κινητήρα, σε κανονική λειτουργία.

28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 28 Σχήμα 18: Μιμικό διάγραμμα με τα αναδυόμενα παράθυρα «Κατάσταση του PLC» και «Ενδεικτικές Λυχνίες». Σχήμα 19: Το περιβάλλον εκκίνησης του κινητήρα με τη μέθοδο Υ-Δ.

29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 29 Σχήμα 20: Το περιβάλλον εκκίνησης του κινητήρα με τη μέθοδο Υ Δ και ρυθμιζόμενο χρόνο. Σχήμα 21: Αναδυόμενο παράθυρο απεικόνισης των ρεύματων στάτη συναρτήσει του χρόνου.

30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 30 Σχήμα 22: Σταμάτημα του κινητήρα λόγω ενεργοποίησης ( trip ) από το «θερμικό software». Σχήμα 23: Κατάσταση κινητήρα alarm, όπου σε μικρό χρονικό διάστημα (2 sec) θα ακολουθήσει εντολή trip.

31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 31 Σχήμα 24: Αναδυόμενο παράθυρο απεικόνίσης του κυκλώματος ισχύος του κινητήρα και των καταστάσεων των επαφών των Η/Ν ισχύος. Σχήμα 25: Αποψη του ολοκληρωμένου συστήματος αυτοματισμού.

32 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Κατά την υλοποίηση του συστήματος υπήρχαν πολλά ερωτηματικά σχετικά με το θέμα της επικοινωνίας του συστήματος SCADA. Η τυποποιημένη λύση του OPC Server, είναι εξαιρετικά πολύπλοκη ως προς την εγκατάσταση του λογισμικού του Η/Υ. Υιοθετήθηκε η λύση της διασύνδεσης του PLC με τον Η/Υ με χρήση απλού πρωτοκόλλου μετάδοσης TCP, σύνδεση αντίστοιχη με αυτή ενός στοιχειώδους δικτύου δύο Η/Υ με hub. Ως πιθανές επεκτάσεις του συστήματος αναφέρουμε την υλοποίηση με τη βοήθεια της ενσωματωμένης συνάρτησης παραγωγής παλμών διαμόρφωσης PWM, μιας διάταξης ελέγχου των στροφών κινητήρα. Μια τέτοια διάταξη απαιτεί, αφενός, την κατασκευή μιας πλακέτας με τα απαραίτητα ηλεκτρονικά ισχύος (MosFet Ισχύος IGBTs) και αφετέρου, τη χρήση ενός PID ελεγκτή, ο οποίος όμως υπάρχει ως συνάρτηση βιβλιοθήκης στο περιβάλλον προγραμματισμού του PLC. Τέλος θα μπορούσαμε να υλοποιήσουμε την επικοινωνία μεταξύ Η/Υ και PLC και με τη χρήση άλλου φυσικού μέσου, όπως δίκτυο οπτικών ινών ή ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN). ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1]«Αυτοματισμός με SIMATIC S7», Νικόλαος Μαραντίδης, Εκδόσεις Siemens, Αθήνα [2]«Στοιχεία Συστημάτων SCADA», Γεώργιος Κορρές, Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Μ.Π., Σημειώσεις Ε.Μ.Π., Αθήνα [3]«Εφαρμογές Κτιριακών και Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων, Π.Δ. Μπούρκας, Καθηγητής Ε.Μ.Π., Εκδόσεις Ε.Μ.Π., Αθήνα [4]«PLC Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές», Νικ. Α. Πανταζής, Εκδόσεις Ίων, 2 η έκδοση, Αθήνα [5]«Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί και Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές», Γ. Κράνα, Ε. Δασκαλόπουλου, Εκδόσεις Ιων, Αθήνα [6]«Δίκτυα Υπολογιστών», Andrew Tanenbaum, Εκδόσεις Prentice Hall International & Παπασωτηρίου, 3 η έκδοση, Αθήνα 1992.

33 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 33 [7]«Δίκτυα Επικοινωνιών», Jean Walrand, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα [8]«Ηλεκτρικές Μηχανές, Μέρος Β, Μόνιμη κατάσταση», Ι.Α. Τεγόπουλου, Εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα [9]«Θεωρία και Ασκήσεις στις Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ», Π. Γιαννοπούλου - Λασκαράτου, Εκδόσεις Ε.Μ.Π. [10] «Ηλεκτρικές Μηχανές DC AC», Stephen J. Chapman, Εκδόσεις Τζιόλα, 2 η έκδοση, Θεσσαλονίκη [11] «ΜULTITRAN Manuals», Multitek. [12] «Incremental Rotary Encoder Manual», Hontko. [13] «Incremental Rotary Encoder E6C2-C Manual», Omron. [14] Siemens Manuals: «S7-300 CPU 31xC and CPU 31x, Technical data». «S7-300 Automation System CPU 31xC Technological Functions». «S7-300, CPU 31xC and CPU 31x: Installation». «Rotary Pulse Encoder 1XP8001-1». «Simatic HMI». [15] «Παρακολούθηση Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας Με Τη Χρήση Λογισμικού SCADA», Διπλωματική Εργασία, Ατσαβές Βασίλειος, Αθήνα [16] «Ανάπτυξη εικονικού εργαστηρίου παρακολούθησης Σ.Η.Ε. με PLC και λογισμικό SCADA», Διπλωματική Εργασία, Πολύκαρπος Αντωνιάδης, Αθήνα [17] «Πληροφοριακά Συστήματα Καταγραφής και Παρακολούθησης της Ηλεκτρικής Ενέργειας», Διπλωματική Εργασία, Άρης Ευάγγελος Δημέας, Αθήνα 2001.

Συμπεράσματα... 60 Βιβλιογραφία... 61

Συμπεράσματα... 60 Βιβλιογραφία... 61 Πρόλογος Ο άνθρωπος είναι ένα ον που πάντοτε είχε την επιθυμία να ελέγχει καταστάσεις και εξελίξεις γύρω του. Στη σημερινή εποχή η επιθυμία αυτή έχει μετατραπεί σε ανάγκη. Ανάγκη για έλεγχο σε πραγματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΠΘ

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΠΘ Ω Ω & Ω Ω Διπλωματική Εργασία: ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΠΘ Χύτας Αχιλλέας 5539 Μανωλιός Βασίλειος 5413 Επιβλέπων Καθηγητής : Ξένος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κατασκευή επιδεικτικής πινακίδας κλιματιστικού μηχανήματος ελεγχόμενο από B.M.S Σιλαϊδής Παναγιώτης (Α.Μ. 14705) Μπουλούμπασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Μελέτη και εγκατάσταση μονάδας PLC σε τόρνο Διπλωματική εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή Εργασία Ανάπτυξη εφαρμογής εικονικού κόμβου ασύρματης τηλεμετρίας ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΗ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΕ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TESTING AND SORTING BOXES IN A PRODUCTION LINE DEPENDING ON THEIR SIZE

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΗ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΕ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TESTING AND SORTING BOXES IN A PRODUCTION LINE DEPENDING ON THEIR SIZE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΗ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΕ ΓΡΑΜΜΗ TESTING AND SORTING

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΠΟ PLC ΔΙΚΤΥΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (SCADA) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ETHERNET

ΕΠΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (SCADA) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ETHERNET ΕΠΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (SCADA) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ETHERNET Διπλωματική Εργασία Για την ολοκλήρωση των προπτυχιακών υποχρεώσεων του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 8. Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (PLC)

Άσκηση 8. Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (PLC) Άσκηση 8 Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (PLC) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1.1 Η εξέλιξη των αυτοματισμών και οι προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές (PLC) Η εξέλιξη των αυτοματισμών ακολούθησε την εξέλιξη της τεχνολογίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διευθυντής: Καθηγητής Δρ Αθανάσιος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη και υλοποίηση συστήματος ελέγχου, παρακολούθησης και καταγραφής εργαστηριακού μικροδικτύου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Αχιλλέας Γ.

Μελέτη και υλοποίηση συστήματος ελέγχου, παρακολούθησης και καταγραφής εργαστηριακού μικροδικτύου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Αχιλλέας Γ. Μελέτη και υλοποίηση συστήματος ελέγχου, παρακολούθησης και καταγραφής εργαστηριακού μικροδικτύου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αχιλλέας Γ. Μάρκου Επιβλέπων: Νικόλαος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ Αθήνα, Μάρτιος 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία Κατασκευή PLC με μικροελεγκτή AVR

Διπλωματική εργασία Κατασκευή PLC με μικροελεγκτή AVR Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Yπολογιστών Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών Διπλωματική εργασία Κατασκευή PLC με μικροελεγκτή AVR των φοιτητών Χιονίδη Ιωάννη Παραστατίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ - INTERFACES

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ - INTERFACES ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ - INTERFACES ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΩΝΟΣ ΛΑΜΙΑ 2011 Προλογικό σημείωμα Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΈΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ INVERTER-PLC ΚΑΙ GSM

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΝΣ ΑΕ, A&D Τοµέας Προϊόντων & Συστηµάτων Βιοµηχανίας

ΣΗΜΕΝΣ ΑΕ, A&D Τοµέας Προϊόντων & Συστηµάτων Βιοµηχανίας Πρόλογος Γιατί η Siemens εκδίδει ένα ακόµα εισαγωγικό εγχειρίδιο αυτοµατισµών. Χρειάζονται ακόµα στην εποχή µας, το 2005, τέτοια κείµενα; Η απάντηση είναι: οπωσδήποτε ναι! Για πολλούς λόγους. Γιατί ο αυτοµατισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ..1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ..1 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ..1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ..2 1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ.....3 1.1 Εισαγωγικά στοιχεία...3 1.1.1 Αρμονική παραμόρφωση..3 1.1.2 Αρμονικές και μεταβατικά... 4 1.1.3 Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου

Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) 4 η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενική περιγραφή Το εξωτερικό δίκτυο υδροδότησης του Δήμου Ωρωπού τροφοδοτείται κατ' αποκλειστικότητα από τις γεωτρήσεις στην περιοχή της Μαυροσουβάλας. Η ποσότητα του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή ΗΛΜ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Κασσάνδρας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 99/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΑΣΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σεπτέµβριος 1997. 1(48) Συστήµατα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος, UPS.

Αθήνα Σεπτέµβριος 1997. 1(48) Συστήµατα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος, UPS. Αθήνα Σεπτέµβριος 1997 1(48) Συστήµατα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος, UPS. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σήµερα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήµατα, σε συνεργασία µε το λογισµικό, είναι σχεδιασµένα και έχουν ελεγχθεί - πιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Συμμόρφωσης. Σελίδα 1 από 152

Πίνακες Συμμόρφωσης. Σελίδα 1 από 152 Πίνακες Συμμόρφωσης 1 Γενικά... 2 2 Σύστημα Απομακρυσμένου Έλεγχου (BMS)... 6 3 Πυρανίχνευση & Πυρόσβεση... 31 4 Σύστημα CCTV... 47 5 Σύστημα Ελεγχόμενης Πρόσβασης... 52 6 Σύστημα Ανίχνευσης Κίνησης...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Θεσσαλονικη 2009 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Πτυχιακη Εργασια Σπουδαστων : ΓΚΟΥΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Θεεμμαα : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή ΗΛΜ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Κασσάνδρας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 99 /2015

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών»

«Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών» ΔΕΝΔΡΑΛΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ (Α.Μ.: 26878 ) Επιβλέπων: Δρ. Σταύρος Καμινάρης, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή ΗΛΜ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Παλλήνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 100/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ανάλυση του κυκλώματος οδήγησης Ηλεκτρικών Λεωφορείων και δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας Κωνσταντίνος Παναγιωτάκης

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε.Μ : 3203. Σχεδίαση και υλοποίηση εκπαιδευτικής μονάδας με PLC Siemens S7-200, για την προσομοίωση βιομηχανικών εφαρμογών

Α.Ε.Μ : 3203. Σχεδίαση και υλοποίηση εκπαιδευτικής μονάδας με PLC Siemens S7-200, για την προσομοίωση βιομηχανικών εφαρμογών Ονοματεπώνυμο Α.Ε.Μ : 3203 : Ιωακείμ Μαμάτας Σχεδίαση και υλοποίηση εκπαιδευτικής μονάδας με PLC Siemens S7-200, για την προσομοίωση βιομηχανικών εφαρμογών Σκοπός της πτυχιακής Εισαγωγή στον αυτοματισμό

Διαβάστε περισσότερα