ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Αυτοματισμός με P.L.C μεταφορικών ταινιών πρώτων υλών Βιομηχανίας Εισηγητής Επίκ. Καθηγητής Δρ. Ιωάννης Χ. Δερμεντζόγλου Φοιτητής Λέκος Ελευθέριος (Α.Ε.Μ: 4513, Οκτώβριος 2011

2 INSTITUTE F TECHNLGY F KVL ELECTRICL ENGINEERING DEPRTMENT ELECTRICL ENGINEERING DEPRTMENT PRJECT Subject: P.L.C based automatic control of raw material conveyor belts in industrial application Supervisor ssistant Professor Dr. John Ch. Dermentzoglou Student Lekos Elefterios Kavala, ctober 2011 Σελίδα 2 από 143

3 Summary This project concerns the function of 4 raw material lines installed in an industry in the prefecture of Kavala, in Greece. Each line consists of a number of conveyor belts and each conveyor belt uses its own motor. In each line there is a central cabinet that contains the power and automation circuit of each conveyor belt. The automation circuit uses classical automation technics. The operator of each line can monitor the line throw some supervisory diagrams with led placed on them. The four lines function separately. The aim of this project is the automation of the function of the 4 raw material lines. The automation solution uses a programmable logical controller (P.L.C and a supervisory control and data acquisition system (SCD. Σελίδα 3 από 143

4 Details The automation solution aims at: Reducing operation times Minimizing manual operation Safer operation larm detection and smaller restore times Central supervisory control Data acquisition Better maintenance of the equipment Cooperation with power cabinets The P.L.C receives the following signals from the power cabinet of each line: Relay feedback for each motor peration signal for each conveyor belt Error signal for each motor Emergency stop for each conveyor belt utomation Requirements The development of the P.L.C and SCD program is based on some specific requirements: Determination via central computing unit of the specific combination of conveyor belts. This number of conveyor belts will form a path that moves raw material inside the factory. Determination from central computer of the combination of paths between the 4 lines. Configurable automated function of each selected path. Capability of switching to manual operation for each motor via central computing unit. nimated indication of the state of each motor. nimated indication and sound warning before the operation of each conveyor belt larm detection and recording for each motor and conveyor belt. Configurable maintenance program. Σελίδα 4 από 143

5 Hardware PLC: Siemens S7-300 Software Siemens Step 7 V5.4 for PLC Siemens WinCC Flexible 2008 for Scada Σελίδα 5 από 143

6 Summary 3 Details... 4 Αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας 7 Γενικά... 7 Περιγραφή πτυχιακής εργασίας... 7 Λεπτομέρειες... 8 Περιγραφή λειτουργίας του προγράμματος απεικόνισης και ελέγχου (Scada 9 Περιγραφή της οθόνης χειρισμού... 9 Γενικά... 9 Γρήγορο μενού πλοήγησης Οθόνη Γενικής Εποπτείας Οθόνη Γενικών Παραμέτρων Οθόνη Παραμέτρων Συντήρησης Παράθυρο Συναγερμών 17 Οθόνη Συναγερμών 18 Οθόνη Ιστορικού 19 Πίνακας Συμβόλων 20 Λεπτομέρειες λειτουργίας προγράμματος 21 Παραμετροποίηση συγκεκριμένης διαδρομής 22 Plc - Scada 25 Κεντρική ρουτίνα ΟΒ Ρουτίνα Conveyor_Line_N Ρουτίνα DriveSelection_ Ρουτίνα Maintenance Ρουτίνα TotalMotorMaintenance Ρουτίνα TotalConvMaintenance Ρουτίνα Sumperation Ρουτίνα TotalSumperation Ρουτίνα nimation Ρουτίνα Calculatenimation Ρουτίνα Relaylarm Ρουτίνα Calculatelarms Συμπεράσματα 142 Βιβλιογραφία 143 Σελίδα 6 από 143

7 Αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας Γενικά Σε βιομηχανία που εδρεύει στο νομό ς, λειτουργούν σήμερα 4 γραμμές διακίνησης πρώτων υλών. Κάθε γραμμή αποτελείται από έναν συγκεκριμένο αριθμό μεταφορικών ταινιών και κάθε μεταφορική ταινία για την κίνησή της χρησιμοποιεί τον δικό της ανεξάρτητο ηλεκτροκινητήρα. Σε κάθε γραμμή υπάρχει ένας κεντρικός πίνακας που περιλαμβάνει το κύκλωμα ισχύος και αυτοματισμού κάθε ηλεκτροκινητήρα. Το κύκλωμα αυτοματισμού κάθε γραμμής πραγματοποιείται με την βοήθεια κλασσικού αυτοματισμού και η αλληλεπίδραση με τον χειριστή της γραμμής γίνεται μέσω ενδεικτικών λυχνιών και ορισμένων εποπτικών διαγραμμάτων. Οι 4 πίνακες ελέγχου των γραμμών δεν έχουν καμία επικοινωνία μεταξύ τους. Περιγραφή πτυχιακής εργασίας Το αντικείμενο αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η αυτοματοποίηση της λειτουργίας των 4 γραμμών διακίνησης πρώτων υλών με την βοήθεια προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή (P.L.C, η συνεργασία των 4 γραμμών μεταξύ τους και ο συνολικός εποπτικός έλεγχος (SCD. H αυτοματοποίηση των 4 γραμμών στοχεύει για κάθε γραμμή τα παρακάτω: Ταχύτερη λειτουργία με ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων χειρισμών. Ασφαλέστερη λειτουργία και ελαχιστοποίηση λαθών. Έγκαιρη ειδοποίηση σφαλμάτων ελαχιστοποίηση του χρόνου αποκατάστασης. Κεντρικό έλεγχο των γραμμών διακίνησης. Αποτελεσματικότερη εποπτεία συντήρησης. Σελίδα 7 από 143

8 Λεπτομέρειες Συνεργασία με τους πίνακες ισχύος Ο πίνακας ισχύος κάθε γραμμής θα παρέχει για κάθε μεταφορική ταινία τα παρακάτω σήματα προς τον προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή (P.L.C : Σήμα ελέγχου λειτουργίας ρελέ ισχύος ηλεκτροκινητήρα. Σήμα ελέγχου λειτουργίας μεταφορικής ταινίας. Σήμα σφάλματος ηλεκτροκινητήρα. Σήμα ασφαλείας (emergency stop μεταφορικής ταινίας. Απαιτήσεις H ανάπτυξη του προγράμματος του plc καθώς και του λογισμικού απεικόνισης (Scada θα πρέπει να ικανοποιούν τα παρακάτω: Επιλογή από τον υπολογιστή συγκεκριμένης διαδρομής μεταφορικών ταινιών σε κάθε γραμμή. Επιλογή από τον υπολογιστή συγκεκριμένων συνδυασμών διαδρομών μεταφορικών ταινιών μεταξύ των γραμμών. Αυτόματη λειτουργία κάθε επιλεγμένης διαδρομής μεταφορικών ταινιών. Παραμετροποίηση της αυτόματης λειτουργίας κάθε διαδρομής μεταφορικών ταινιών από τον υπολογιστή. Αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία κάθε ηλεκτροκινητήρα από τον υπολογιστή και ένδειξη της κατάστασης του ηλεκτροκινητήρα. Ηχητική και οπτική ειδοποίηση πριν την λειτουργία κάθε μεταφορικής ταινίας. Ειδοποίηση σφάλματος ηλεκτροκινητήρα ή μεταφορικής ταινίας και καταγραφή σφαλμάτων. Επιλογή ειδοποίησης συντήρησης ηλεκτροκινητήρα ή μεταφορικής ταινίας και καταγραφή ειδοποιήσεων. Σελίδα 8 από 143

9 Περιγραφή λειτουργίας του προγράμματος απεικόνισης και ελέγχου (Scada Περιγραφή της οθόνης χειρισμού Γενικά Η ανάπτυξη του προγράμματος απεικόνισης και ελέγχου έγινε με σκοπό την εύκολη πλοήγηση του χειριστή σε όλα τα μέρη της διεργασίας του αυτοματισμού. Ο χειριστής έχει πλήρη εικόνα της λειτουργίας των γραμμών όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. H εικόνα αυτή αποτελεί την κεντρική οθόνη απεικόνισης και ελέγχου, όπου οι 4 γραμμές απεικονίζονται με διαφορετικά χρώματα. Κάθε μεταφορική ταινία απεικονίζεται με ένα ορθογώνιο πλαίσιο με ένα βέλος στο εσωτερικό του, το οποίο δείχνει την κατεύθυνση που η μεταφορική ταινία μετακινεί το εκάστοτε υλικό. Μαζί με κάθε μεταφορική ταινία απεικονίζεται και ο ηλεκτροκινήρας που δίνει κίνηση σε αυτή. Σελίδα 9 από 143

10 Στην κεντρική οθόνη απεικονίζονται επίσης και ορισμένα αστέρια καθώς και το πλαίσιο επιλογής διαδρομών στα οποία θα αναφερθούμε αργότερα στο παρόν εγχειρίδιο. Γρήγορο μενού πλοήγησης Στο επάνω μέρος της οθόνης βρίσκεται ένα μενού για τη πλοήγηση μέσα στην εφαρμογή: Τα κουμπιά που εμφανίζονται στο μενού είναι τα παρακάτω: : Προβάλλεται η οθόνη γενικής εποπτείας των γραμμών. κάθε ηλεκτροκινητήρα. : Προβάλλεται η οθόνη ρύθμισης των παραμέτρων : Προβάλλεται η οθόνη των συναγερμών. : Προβάλλεται η οθόνη του ιστορικού των συναγερμών. : Προβάλλεται η οθόνη ρύθμισης των παραμέτρων συντήρησης κάθε ηλεκτροκινητήρα και κάθε μεταφορικής ταινίας. : Προβάλλονται πληροφορίες για την επιχείρηση. : Έξοδος από την εφαρμογή. Σελίδα 10 από 143

11 Οθόνη Γενικής Εποπτείας Επιλογή Διαδρομής Στην οθόνη γενικής εποπτείας εκτός από την απεικόνιση των μεταφορικών ταινιών και των κινητήρων, τα οποία αναφέρθηκαν προηγουμένως, βασικό κομμάτι αποτελεί το πλαίσιο επιλογής διαδρομής σε συγκεκριμένη γραμμή ή συνδυασμένης διαδρομής μεταξύ των γραμμών. Ο χειριστής μπορεί από εκεί να επιλέξει μια συγκεκριμένη διαδρομή μεταφορικών ταινιών στην οποία θα πραγματοποιηθεί διακίνηση υλικού. Για παράδειγμα όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα ο χειριστής επιλέγει συνδυασμένη διαδρομή γραμμής 2 και γραμμής 4 και πιο συγκεκριμένα την διαδρομή 13. Τα βελάκια των μεταφορικών ταινιών που συμμετέχουν στην διαδρομή αυτή αλλάζουν χρώμα προκειμένου ο χειριστής να ξέρει ποια διαδρομή έχει επιλέξει. Στην περίπτωση αυτή ο χειριστής έχει επιλέξει να διακινήσει υλικό από την αποθήκη Νο3 στην αποθήκη Νο6 και η διακίνηση του υλικού θα γίνει με την χρησιμοποιήση των μεταφορικών ταινιών S285, S286, S287, S288, S209(V89, V89, SM294 που ανήκουν στην γραμμή 2 και των μεταφορικών ταινιών SM292, V40, V41 που ανήκουν στην γραμμή 4. Παρατηρούμε ότι οι επιλογές της γραμμής 2 και 4 καθώς οι επιλογές της συνδυασμένης διαδρομής έχουν καλυφθεί με ένα πλαίσιο που μας δείχνει ότι είναι κατειλημμένες. Αυτό γίνεται διότι οι μεταφορικές ταινίες της γραμμής 2 Σελίδα 11 από 143

12 και 4 συμμετέχουν στην διαδρομή που επέλεξε ο χειριστής, κατά συνέπεια δεν μπορούν ταυτόχρονα να συμμετέχουν σε άλλη διαδρομή. Αφού τώρα ο χειριστής έχει επιλέξει την διαδρομή που επιθυμεί θα πρέπει να ρυθμίσει και τα αστέρια που συμμετέχουν σε αυτή. Τα αστέρια είναι η γραφική απεικόνιση κάποιων μηχανισμών (κλαπέ που ρυθμίζουν οι εργαζόμενοι κάθε γραμμής προκειμένου να μην υπάρξει σύγχυση στις μεταφορικές ταινίες που περνούν από αυτούς. Η χρήση τερματικών διακοπτών στους μηχανισμούς αυτούς έχει αποκλειστεί λόγω του επιβαρυμένου περιβάλλοντος λειτουργίας. Όπως φαίνεται και στην παραπάνω εικόνα, προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει η διαδρομή 13 που έχει επιλεχθεί, θα πρέπει ο χειριστής να πάρει επιβεβαίωση από τους εργαζόμενους της γραμμής 2 και 4 ότι τα αστέρια Β,Γ,Δ έχουν ρυθμιστεί σωστά και να επιλέξει από τα αναδυόμενα, με το πάτημα πάνω στα αστέρια πλαίσια, τις σωστές θέσεις των αστεριών. Μόνο τότε ο χειριστής θα μπορέσει να πατήσει το κουμπί για να ξεκινήσει η λειτουργία της διαδρομής 13. Περισσότερες λεπτομέρειες για την λειτουργία μιας διαδρομής θα αναφερθούν σε άλλη ενότητα του εγχειριδίου. Σελίδα 12 από 143

13 Επιλογές Κινητήρων Κάνοντας κλικ πάνω σε έναν κινητήρα εμφανίζεται η λίστα επιλογής λειτουργίας του κινητήρα. Κάνοντας κλικ ξανά πάνω στον κινητήρα η λίστα εξαφανίζεται. Κάθε κινητήρας έχει τρεις επιλογές λειτουργίας (mode : Αuto: κινητήρας λειτουργεί αυτόματα με βάση την διαδρομή που έχει επιλεγεί. Start: κινητήρας λειτουργεί συνέχεια λαμβάνοντας υπόψη μόνο τα ασφαλιστικά του, ανεξάρτητα αν συμμετέχει ή όχι σε κάποια διαδρομή. Stop: κινητήρας δεν λειτουργεί, ανεξάρτητα αν συμμετέχει ή όχι σε κάποια διαδρομή. Ανάλογα με το mode λειτουργίας, κάθε κινητήρας αλλάζει και χρώμα όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα αλλά και στον πίνακα συμβόλων. Σελίδα 13 από 143

14 Οθόνη Γενικών Παραμέτρων Συνολικά υπάρχουν 2 οθόνες γενικών παραμέτρων, οι οποίες περιλαμβάνουν τις παραμέτρους λειτουργίας κάθε κινητήρα. Μία από αυτές φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Κάθε κινητήρας έχει τρεις διαφορετικούς χρόνους που επηρεάζουν την λειτουργία του. Τ.n : Είναι ο χρόνος που πρέπει να περάσει, μετά την ενεργοποίηση του αμέσως επόμενου κινητήρα σε μια συγκριμένη διαδρομή, για να δοθεί εντολή ενεργοποίησης του συγκεκριμένου κινητήρα. Τ.ff : Είναι ο χρόνος που πρέπει να περάσει, μετά την απεργοποίηση του αμέσως προηγούμενου κινητήρα σε μια συγκεκριμένη διαδρομή, για να δοθεί εντολή απενεργοποίησης του συγκεκριμένου κινητήρα. Τ.Siren: Είναι ο χρόνος που πρέπει να περάσει, αφού δοθεί εντολή να ξεκινήσει ο συγκεκριμένος κινητήρας για να ξεκινήσει πραγματικά ο κινητήρας. Κατά την διάρκεια του χρόνου αυτού υπάρχει ηχητική ειδοποίηση και ένδειξη στην οθόνη γενικής εποπτείας προκειμένου τυχόν εργαζόμενοι που βρίσκονται κοντά στην μεταφορική ταινία, που πρόκειται να ξεκινήσει, να απομακρυνθούν. Σελίδα 14 από 143

15 π.χ Αν έχει επιλεγεί η διαδρομή 1 της γραμμής 1 όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα τότε: T.n του κινητήρα SM279: είναι ο χρόνος που πρέπει να περάσει μετά την ενεργοποίηση του κινητήρα SM281, προκειμένου να δοθεί εντολή στον κινητήρα SM279 να ξεκινήσει. T.ff του κινητήρα SM279: είναι ο χρόνος που πρέπει να περάσει μετά την απενεργοποίηση του κινητήρα SM278, προκειμένου να δοθεί εντολή στον κινητήρα SM279 να σταματήσει. Οθόνη Παραμέτρων Συντήρησης Συνολικά υπάρχουν 4 οθόνες παραμέτρων συντήρησης, οι οποίες περιλαμβάνουν τις παραμέτρους συντήρησης κάθε κινητήρα και κάθε μεταφορικής ταινίας. Μία από αυτές φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Σελίδα 15 από 143

16 π.χ για τον κινητήρα S283 στο πεδίο της στήλης Ώρες Λειτουργίας φαίνεται ο συνολικός χρόνος λειτουργίας του κινητήρα και κατά συνέπεια της μεταφορικής ταινίας. Με το κουμπί γίνεται μηδενισμός των ωρών λειτουργίας και η μέτρησή τους ξεκινά από την αρχή. Στο πεδίο της στήλης Συντήρηση Κινητήρα μπορεί ο χειριστής να ορίσει σε πόσες ώρες λειτουργίας θα ειδοποιηθεί για συντήρηση του κινητήρα, ενώ στο πεδίο βλέπει πόσες ώρες απομένουν μέχρι την επόμενη συντήρηση του κινητήρα. Με το κουμπί μπορεί να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει την ειδοποίηση συντήρησης κινητήρα. Σελίδα 16 από 143

17 Στο πεδίο της στήλης Συντήρηση Ταινιόδρομου μπορεί ο χειριστής να ορίσει σε πόσες ώρες λειτουργίας θα ειδοποιηθεί για συντήρηση της μεταφορικής ταινίας, ενώ στο πεδίο βλέπει πόσες ώρες απομένουν μέχρι την επόμενη συντήρηση της μεταφορικής ταινίας. Με το κουμπί μπορεί να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει την ειδοποίηση συντήρησης μεταφορικής ταινίας. Παράθυρο Συναγερμών Όταν συμβεί κάποιο σφάλμα σε έναν από της κινητήρες ή μία από τις μεταφορικές ταινίες των γραμμών τότε εμφανίζεται το παράθυρο συναγερμών που ειδοποιεί τον χειριστή για το σφάλμα που προέκυψε όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα Το παράθυρο αυτό θα εξαφανιστεί μόλις ο χειριστής έχει δει και αναγνωρίσει όλα τα τρέχοντα σφάλματα. Η αναγνώριση των σφαλμάτων γίνεται με το κουμπί ck βρίσκεται κάτω δεξιά στο παράθυρο συναγερμών. που Σελίδα 17 από 143

18 Οθόνη Συναγερμών Στην οθόνη των συναγερμών φαίνονται όλα τα σφάλματα που έχουν προκύψει καθώς και η κατάστασή τους. Κάθε σφάλμα μπορεί να έχει τρεις καταστάσεις όπως φαίνεται στην οθόνη συναγερμών : Σφάλμα με ένδειξη C στην στήλη «Κατάσταση», σημαίνει ότι το σφάλμα είναι ενεργό και δεν έχει αναγνωριστεί από τον χειριστή. Σφάλμα με ένδειξη (CΑ στην στήλη «Κατάσταση», σημαίνει ότι το σφάλμα είναι ενεργό και έχει αναγνωριστεί από τον χειριστή. Σφάλμα με ένδειξη (CΑD στην στήλη «Κατάσταση», σημαίνει ότι το σφάλμα έχει αναγνωριστεί από τον χειριστή και έχει αποκασταθεί. Όλοι οι συναγερμοί της οθόνης συναγερμών σβήνονται στην περίπτωση που ο χειριστής πατήσει το κουμπί Σελίδα 18 από 143

19 Οθόνη Ιστορικού Στην οθόνη αυτή ο χειριστής έχει την δυνατότητα να δει ιστορικό των συναγερμών και ειδοποιήσεων συντήρησης όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα Η οθόνη αυτή διαβάζει δεδομένα από το ειδικά διαμορφωμένο αρχείο καταγραφής. Σελίδα 19 από 143

20 Πίνακας Συμβόλων Γραφικό Επεξήγηση Μεταφορική ταινία Μεταφορική ταινία που συμμετέχει σε επιλεγμένη διαδρομή Μεταφορική ταινία πριν την έναρξη λειτουργίας της Κινητήρας Mode: uto ff Κινητήρας Mode: uto n Κινητήρας Mode: Manual ff Κινητήρας Mode: Manual n Κινητήρας Mode: larm Επιλογή ρύθμισης κλαπέ διαδρομής Σελίδα 20 από 143

21 Λεπτομέρειες λειτουργίας προγράμματος Παρακάτω καταγράφονται ορισμένες λεπτομέρειες που αφορούν την αυτόματη λειτουργία των γραμμών: Από την στιγμή που επιλεγεί η έναρξη λειτουργίας μιας συγκεκριμένης διαδρομής πρώτα ξεκινά η μεταφορική ταινία που είναι τελευταία στην διαδρομή και στην συνέχεια οι επόμενες με βάση τους χρόνους T.n που έχουν περιγραφεί στην οθόνη ρύθμισης γενικών παραμέτρων. Όταν μια διαδρομή βρίσκεται σε λειτουργία και επιλεγεί να σταματήσει τότε σταματά πρώτα η μεταφορική ταινία που είναι πρώτη στην διαδρομή και στην συνέχεια οι επόμενες με βάση τους χρόνους T.ff που έχουν περιγραφεί στην οθόνη ρύθμισης γενικών παραμέτρων. Όταν μια διαδρομή βρίσκεται σε λειτουργία και συμβεί κάποιο σφάλμα σε μία από τις μεταφορικές ταινίες τότε σταματά αμέσως η συγκεκριμένη μεταφορική ταινία και όλες οι προηγούμενες προκειμένου να μην συσσωρευτεί το υλικό στην ταινία που εμφάνισε το σφάλμα και στην συνέχεια σταματούν και οι επόμενες με βάση τους χρόνους T.ff. Όταν μια διαδρομή βρίσκεται σε λειτουργία και ο χειριστής επιλέξει να βάλει τον κινητήρα μιας μεταφορικής ταινίας σε mode: Manual ff τότε σταματά αμέσως η συγκεκριμένη μεταφορική ταινία και όλες οι προηγούμενες προκειμένου να μην συσσωρευτεί το υλικό στην ταινία που σταμάτησε ο χειριστής και στην συνέχεια σταματούν και οι επόμενες με βάση τους χρόνους T.ff. Όταν μια διαδρομή βρίσκεται σε λειτουργία και ο χειριστής επιλέξει να βάλει τον κινητήρα μια μεταφορικής ταινίας σε mode: Manual n τότε σταματούν αμέσως όλες οι προηγούμενες και συνεχίζουν να λειτουργούν η συγκεκριμένη μεταφορική ταινία και όλες οι επόμενες. Σελίδα 21 από 143

22 Παραμετροποίηση συγκεκριμένης διαδρομής Στην ενότητα αυτή θα δούμε την παραμετροποίηση μιας συγκεκριμένης διαδρομής όπου θα ληφθούν υπόψη όλα όσα περιγράφτηκαν στις παραπάνω ενότητες. Έστω ότι ο χειριστής επιλέγει ότι θέλει να διακινήσει υλικό από την αποθήκη U-900/1100 στην αποθήκη Νο2 όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να παραμετροποιήσει κατάλληλα την διαδρομή αυτή. Τα δεδομένα που υπάρχουν για την διαδρομή αυτή είναι τα εξής: - SM276 Μήκος = 12 μέτρα Ταχύτητα = 36 μέτρα/λεπτό, Χρόνος Επιτάχυνσης = 8 δευτερόλεπτα - SM275 Μήκος = 8 μέτρα Ταχύτητα = 36 μέτρα/λεπτό, Χρόνος Επιτάχυνσης = 6 δευτερόλεπτα Σελίδα 22 από 143

23 - SM274 Μήκος = 12 μέτρα Ταχύτητα = 36 μέτρα/λεπτό, Χρόνος Επιτάχυνσης = 8 δευτερόλεπτα - SM273 Μήκος = 12 μέτρα Ταχύτητα = 36 μέτρα/λεπτό, Χρόνος Επιτάχυνσης = 8 δευτερόλεπτα - CVM908 Μήκος = 18 μέτρα Ταχύτητα = 36 μέτρα/λεπτό, Χρόνος Επιτάχυνσης = 12 δευτερόλεπτα Εκκίνηση διαδρομής Με βάση όσα έχουν περιγραφεί στην προηγούμενη ενότητα προκύπτουν τα εξής: Για όλες τις μεταφορικές ταινίες επιλέγεται T.Siren = 30 sec, χρόνος αρκετός για έναν εργαζόμενο να απομακρυνθεί Κινητήρας SM276 Τ.n = 3 δευτερόλεπτα γιατί δεν προηγείται άλλη ταινία Κινητήρας SM275 Τ.n = 38 δευτερόλεπτα Μέσα στον χρόνο αυτό ο κινητήρας SM276 θα έχει αναπτύξει την πλήρη ταχύτητά του και θα έχει δουλέψει και άλλα 30 sec προκειμένου να μπορέσει η ταινία να προσαρμοστεί Κινητήρας SM274 Τ.n = 36 δευτερόλεπτα Μέσα στον χρόνο αυτό ο κινητήρας SM275 θα έχει αναπτύξει την πλήρη ταχύτητά του και θα έχει δουλέψει και άλλα 30 sec προκειμένου να μπορέσει η ταινία να προσαρμοστεί Σελίδα 23 από 143

24 Κινητήρας SM273 Τ.n = 38 δευτερόλεπτα Μέσα στον χρόνο αυτό ο κινητήρας SM274 θα έχει αναπτύξει την πλήρη ταχύτητά του και θα έχει δουλέψει και άλλα 30 sec προκειμένου να μπορέσει η ταινία να προσαρμοστεί Κινητήρας CVM908 Τ.n = 42 δευτερόλεπτα Μέσα στον χρόνο αυτό ο κινητήρας SM273 θα έχει αναπτύξει την πλήρη ταχύτητά του και θα έχει δουλέψει και άλλα 30 sec προκειμένου να μπορέσει η ταινία να προσαρμοστεί Σταμάτημα Άδειασμα διαδρομής Κινητήρας CVM908 T.ff = 45 sec Ασφάλεια 15 sec Κινητήρας SM273 T.ff = 35 sec Ασφάλεια 15 sec Κινητήρας SM274 T.ff = 35 sec Ασφάλεια 15 sec Κινητήρας SM275 T.ff = 28 sec Ασφάλεια 15 sec Κινητήρας SM276 T.ff = 35 sec Ασφάλεια 15 sec Παρατηρούμε ότι όσο πιο μεγάλη είναι μια διαδρομή τόσο πιο δύσκολη είναι η παραμετροποίηση της. Παρόλο αυτά αν μια διαδρομή παραμετροποιηθεί σωστά μία φορά τότε ίσως να μην ξαναχρειαστεί ξανά να επέμβουμε στην λειτουργίας της. Σελίδα 24 από 143

25 Plc - Scada Υλικό - Λογισμικό Ο προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής (PLC που χρησιμοποιήθηκε είναι είναι της εταιρίας Siemens και πιο συγκεκριμένα της σειράς S Το λογισμικό προγραμματισμού του plc είναι η STEP 7 V5.4 της εταιρίας Siemens. Το λογισμικό ανάπτυξης του προγραμμάτος απεικόνισης είναι το WinCC Flexible 2008 της εταιρίας Siemens. Κώδικας Το πρόγραμμα του προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή έχει γραφτεί σε γλώσσα STL και είναι χωρισμένο σε 16 functions. Η κύρια ρουτίνα του προγράμματος είναι η ΟΒ1 Στις επόμενες σελίδες εμφανίζονται οι κυριότερες ρουτίνες του προγράμματος του plc όπως ακριβώς είναι γραμμένες στον editor του προγράμματος STEP 7 V5.4 Σελίδα 25 από 143

26 Σελίδα 26 από 143 B1 - <offline> "" Name: Family: uthor: Version: 0.1 Block version: 2 Time stamp Code: 04/18/ :03:19 PM Interface: 02/15/ :51:12 PM Lengths (block/logic/data: Name Data Type ddress Comment TEMP 0.0 B1_EV_CLSS Byte 0.0 Bits 0-3 = 1 (Coming event, Bits 4-7 = 1 (Event class 1 B1_SCN_1 Byte (Cold restart scan 1 of B 1, 3 (Scan 2-n of B 1 B1_PRIRITY Byte 2.0 Priority of B Execution B1_B_NUMBR Byte (rganization block 1, B1 B1_RESERVED_1 Byte 4.0 Reserved for system B1_RESERVED_2 Byte 5.0 Reserved for system B1_PREV_CYCLE Int 6.0 Cycle time of previous B1 scan (milliseconds B1_MIN_CYCLE Int 8.0 Minimum cycle time of B1 (milliseconds B1_MX_CYCLE Int 10.0 Maximum cycle time of B1 (milliseconds B1_DTE_TIME Date_nd_Time 12.0 Date and time B1 started Block: B1 "Main Program Sweep (Cycle" Network: 1 "Pulse_1s" M20.5 FP "FP_Pulse_1s" M21.5 = "ut_pulse_1s" M22.5 CLL "DriveSelection_1" CLL "DriveSelection_2" CLL "DriveSelection_3" CLL "rrow_visibility" CLL "TotalSumperation" CLL "TotalMotorMaintenance" CLL "TotalConvMaintenance" FC13 FC11 FC18 FC12 FC3 FC5 FC6 Network: 2 CLL "Conveyor_Line_N13" FC8 Start :="DrLine1_Start" M50.0 Stop :="DrLine1_Stop" M50.1 MotConv_1_Fault :="DrLine1_I".Mot_1_Fault DB16.DBX Temporary placeholder variable EmgStop_1 :="DrLine1_I".Mot_1_EmgStop DB16.DBX2.2 MotConv_2_Fault :="DrLine1_I".Mot_2_Fault DB16.DBX0.1 EmgStop_2 :="DrLine1_I".Mot_2_EmgStop DB16.DBX2.3 MotConv_3_Fault :="DrLine1_I".Mot_3_Fault DB16.DBX0.2 EmgStop_3 :="DrLine1_I".Mot_3_EmgStop DB16.DBX2.4 MotConv_4_Fault :="DrLine1_I".Mot_4_Fault DB16.DBX0.3 EmgStop_4 :="DrLine1_I".Mot_4_EmgStop DB16.DBX2.5 MotConv_5_Fault :="DrLine1_I".Mot_5_Fault DB16.DBX0.4 EmgStop_5 :="DrLine1_I".Mot_5_EmgStop DB16.DBX2.6 MotConv_6_Fault :="DrLine1_I".Mot_6_Fault DB16.DBX0.5 EmgStop_6 :="DrLine1_I".Mot_6_EmgStop DB16.DBX2.7 MotConv_7_Fault :="DrLine1_I".Mot_7_Fault DB16.DBX0.6 EmgStop_7 :="DrLine1_I".Mot_7_EmgStop DB16.DBX3.0

27 Σελίδα 27 από 143 MotConv_8_Fault :="DrLine1_I".Mot_8_Fault DB16.DBX0.7 EmgStop_8 :="DrLine1_I".Mot_8_EmgStop DB16.DBX3.1 MotConv_9_Fault :="DrLine1_I".Mot_9_Fault DB16.DBX1.0 EmgStop_9 :="DrLine1_I".Mot_9_EmgStop DB16.DBX3.2 MotConv_10_Fault:="DrLine1_I".Mot_10_Fault DB16.DBX1.1 EmgStop_10 :="DrLine1_I".Mot_10_EmgStop DB16.DBX3.3 MotConv_11_Fault:="DrLine1_I".Mot_11_Fault DB16.DBX1.2 EmgStop_11 :="DrLine1_I".Mot_11_EmgStop DB16.DBX3.4 MotConv_12_Fault:="DrLine1_I".Mot_12_Fault DB16.DBX1.3 EmgStop_12 :="DrLine1_I".Mot_12_EmgStop DB16.DBX3.5 MotConv_13_Fault:="DrLine1_I".Mot_13_Fault DB16.DBX1.4 EmgStop_13 :="DrLine1_I".Mot_13_EmgStop DB16.DBX3.6 Timer_n_1 :=T1 Timer_n_2 :=T2 Timer_n_3 :=T3 Timer_n_4 :=T4 Timer_n_5 :=T5 Timer_n_6 :=T6 Timer_n_7 :=T7 Timer_n_8 :=T8 Timer_n_9 :=T9 Timer_n_10 :=T10 Timer_n_11 :=T11 Timer_n_12 :=T12 Timer_n_13 :=T13 Timer_ff_1 :=T14 Timer_ff_2 :=T15 Timer_ff_3 :=T16 Timer_ff_4 :=T17 Timer_ff_5 :=T18 Timer_ff_6 :=T19 Timer_ff_7 :=T20 Timer_ff_8 :=T21 Timer_ff_9 :=T22 Timer_ff_10 :=T23 Timer_ff_11 :=T24 Timer_ff_12 :=T25 Timer_ff_13 :=T26 TimeValue_1_n :="DrLine1_I".TimeValue_1_n DB16.DBW6 TimeValue_1_ff :="DrLine1_I".TimeValue_1_ff DB16.DBW8 TimeValue_2_n :="DrLine1_I".TimeValue_2_n DB16.DBW10 TimeValue_2_ff :="DrLine1_I".TimeValue_2_ff DB16.DBW12 TimeValue_3_n :="DrLine1_I".TimeValue_3_n DB16.DBW14 TimeValue_3_ff :="DrLine1_I".TimeValue_3_ff DB16.DBW16 TimeValue_4_n :="DrLine1_I".TimeValue_4_n DB16.DBW18 TimeValue_4_ff :="DrLine1_I".TimeValue_4_ff DB16.DBW20 TimeValue_5_n :="DrLine1_I".TimeValue_5_n DB16.DBW22 TimeValue_5_ff :="DrLine1_I".TimeValue_5_ff DB16.DBW24 TimeValue_6_n :="DrLine1_I".TimeValue_6_n DB16.DBW26 TimeValue_6_ff :="DrLine1_I".TimeValue_6_ff DB16.DBW28 TimeValue_7_n :="DrLine1_I".TimeValue_7_n DB16.DBW30 TimeValue_7_ff :="DrLine1_I".TimeValue_7_ff DB16.DBW32 TimeValue_8_n :="DrLine1_I".TimeValue_8_n DB16.DBW34 TimeValue_8_ff :="DrLine1_I".TimeValue_8_ff DB16.DBW36 TimeValue_9_n :="DrLine1_I".TimeValue_9_n DB16.DBW38 TimeValue_9_ff :="DrLine1_I".TimeValue_9_ff DB16.DBW40 TimeValue_10_n :="DrLine1_I".TimeValue_10_n DB16.DBW42 TimeValue_10_ff:="DrLine1_I".TimeValue_10_ff DB16.DBW44 TimeValue_11_n :="DrLine1_I".TimeValue_11_n DB16.DBW46 TimeValue_11_ff:="DrLine1_I".TimeValue_11_ff DB16.DBW48 TimeValue_12_n :="DrLine1_I".TimeValue_12_n DB16.DBW50 TimeValue_12_ff:="DrLine1_I".TimeValue_12_ff DB16.DBW52 TimeValue_13_n :="DrLine1_I".TimeValue_13_n DB16.DBW54 TimeValue_13_ff:="DrLine1_I".TimeValue_13_ff DB16.DBW56 Motor_1_uto :="DrLine1_I".Mot_1_uto DB16.DBX78.0 Motor_2_uto :="DrLine1_I".Mot_2_uto DB16.DBX78.1 Motor_3_uto :="DrLine1_I".Mot_3_uto DB16.DBX78.2 Motor_4_uto :="DrLine1_I".Mot_4_uto DB16.DBX78.3 Motor_5_uto :="DrLine1_I".Mot_5_uto DB16.DBX78.4 Motor_6_uto :="DrLine1_I".Mot_6_uto DB16.DBX78.5 Motor_7_uto :="DrLine1_I".Mot_7_uto DB16.DBX78.6 Motor_8_uto :="DrLine1_I".Mot_8_uto DB16.DBX78.7 Motor_9_uto :="DrLine1_I".Mot_9_uto DB16.DBX79.0 Motor_10_uto :="DrLine1_I".Mot_10_uto DB16.DBX79.1 Motor_11_uto :="DrLine1_I".Mot_11_uto DB16.DBX79.2 Motor_12_uto :="DrLine1_I".Mot_12_uto DB16.DBX79.3 Motor_13_uto :="DrLine1_I".Mot_13_uto DB16.DBX79.4 Mot_1_Bypass :="DrLine1_I".Mot_1_Bypass DB16.DBX84.6 Mot_2_Bypass :="DrLine1_I".Mot_2_Bypass DB16.DBX84.7 Mot_3_Bypass :="DrLine1_I".Mot_3_Bypass DB16.DBX85.0 Mot_4_Bypass :="DrLine1_I".Mot_4_Bypass DB16.DBX85.1 Mot_5_Bypass :="DrLine1_I".Mot_5_Bypass DB16.DBX85.2

28 Σελίδα 28 από 143 Mot_6_Bypass :="DrLine1_I".Mot_6_Bypass DB16.DBX85.3 Mot_7_Bypass :="DrLine1_I".Mot_7_Bypass DB16.DBX85.4 Mot_8_Bypass :="DrLine1_I".Mot_8_Bypass DB16.DBX85.5 Mot_9_Bypass :="DrLine1_I".Mot_9_Bypass DB16.DBX85.6 Mot_10_Bypass :="DrLine1_I".Mot_10_Bypass DB16.DBX85.7 Mot_11_Bypass :="DrLine1_I".Mot_11_Bypass DB16.DBX86.0 Mot_12_Bypass :="DrLine1_I".Mot_12_Bypass DB16.DBX86.1 Mot_13_Bypass :="DrLine1_I".Mot_13_Bypass DB16.DBX86.2 Mot_1_Start :="DrLine1_I".Mot_1_Start DB16.DBX80.2 Mot_2_Start :="DrLine1_I".Mot_2_Start DB16.DBX80.3 Mot_3_Start :="DrLine1_I".Mot_3_Start DB16.DBX80.4 Mot_4_Start :="DrLine1_I".Mot_4_Start DB16.DBX80.5 Mot_5_Start :="DrLine1_I".Mot_5_Start DB16.DBX80.6 Mot_6_Start :="DrLine1_I".Mot_6_Start DB16.DBX80.7 Mot_7_Start :="DrLine1_I".Mot_7_Start DB16.DBX81.0 Mot_8_Start :="DrLine1_I".Mot_8_Start DB16.DBX81.1 Mot_9_Start :="DrLine1_I".Mot_9_Start DB16.DBX81.2 Mot_10_Start :="DrLine1_I".Mot_10_Start DB16.DBX81.3 Mot_11_Start :="DrLine1_I".Mot_11_Start DB16.DBX81.4 Mot_12_Start :="DrLine1_I".Mot_12_Start DB16.DBX81.5 Mot_13_Start :="DrLine1_I".Mot_13_Start DB16.DBX81.6 Mot_1_Stop :="DrLine1_I".Mot_1_Stop DB16.DBX82.4 Mot_2_Stop :="DrLine1_I".Mot_2_Stop DB16.DBX82.5 Mot_3_Stop :="DrLine1_I".Mot_3_Stop DB16.DBX82.6 Mot_4_Stop :="DrLine1_I".Mot_4_Stop DB16.DBX82.7 Mot_5_Stop :="DrLine1_I".Mot_5_Stop DB16.DBX83.0 Mot_6_Stop :="DrLine1_I".Mot_6_Stop DB16.DBX83.1 Mot_7_Stop :="DrLine1_I".Mot_7_Stop DB16.DBX83.2 Mot_8_Stop :="DrLine1_I".Mot_8_Stop DB16.DBX83.3 Mot_9_Stop :="DrLine1_I".Mot_9_Stop DB16.DBX83.4 Mot_10_Stop :="DrLine1_I".Mot_10_Stop DB16.DBX83.5 Mot_11_Stop :="DrLine1_I".Mot_11_Stop DB16.DBX83.6 Mot_12_Stop :="DrLine1_I".Mot_12_Stop DB16.DBX83.7 Mot_13_Stop :="DrLine1_I".Mot_13_Stop DB16.DBX84.0 Gen_EmgStop :="DrLine1_GenEmgStop" M50.2 Motor_1_n :="DrLine1_I".Mot_1_n DB16.DBX89.2 Motor_2_n :="DrLine1_I".Mot_2_n DB16.DBX89.3 Motor_3_n :="DrLine1_I".Mot_3_n DB16.DBX89.4 Motor_4_n :="DrLine1_I".Mot_4_n DB16.DBX89.5 Motor_5_n :="DrLine1_I".Mot_5_n DB16.DBX89.6 Motor_6_n :="DrLine1_I".Mot_6_n DB16.DBX89.7 Motor_7_n :="DrLine1_I".Mot_7_n DB16.DBX90.0 Motor_8_n :="DrLine1_I".Mot_8_n DB16.DBX90.1 Motor_9_n :="DrLine1_I".Mot_9_n DB16.DBX90.2 Motor_10_n :="DrLine1_I".Mot_10_n DB16.DBX90.3 Motor_11_n :="DrLine1_I".Mot_11_n DB16.DBX90.4 Motor_12_n :="DrLine1_I".Mot_12_n DB16.DBX90.5 Motor_13_n :="DrLine1_I".Mot_13_n DB16.DBX90.6 rdmot_1_n :="DrLine1_I".rdMot_1_n DB16.DBX87.0 rdmot_2_n :="DrLine1_I".rdMot_2_n DB16.DBX87.1 rdmot_3_n :="DrLine1_I".rdMot_3_n DB16.DBX87.2 rdmot_4_n :="DrLine1_I".rdMot_4_n DB16.DBX87.3 rdmot_5_n :="DrLine1_I".rdMot_5_n DB16.DBX87.4 rdmot_6_n :="DrLine1_I".rdMot_6_n DB16.DBX87.5 rdmot_7_n :="DrLine1_I".rdMot_7_n DB16.DBX87.6 rdmot_8_n :="DrLine1_I".rdMot_8_n DB16.DBX87.7 rdmot_9_n :="DrLine1_I".rdMot_9_n DB16.DBX88.0 rdmot_10_n :="DrLine1_I".rdMot_10_n DB16.DBX88.1 rdmot_11_n :="DrLine1_I".rdMot_11_n DB16.DBX88.2 rdmot_12_n :="DrLine1_I".rdMot_12_n DB16.DBX88.3 rdmot_13_n :="DrLine1_I".rdMot_13_n DB16.DBX88.4 Network: 3 CLL "Conveyor_Line_N13" FC8 Start :="DrLine2_Start" M51.0 Stop :="DrLine2_Stop" M51.1 MotConv_1_Fault :="DrLine2_I".Mot_1_Fault DB17.DBX Temporary placeholder variable EmgStop_1 :="DrLine2_I".Mot_1_EmgStop DB17.DBX2.2 MotConv_2_Fault :="DrLine2_I".Mot_2_Fault DB17.DBX0.1 EmgStop_2 :="DrLine2_I".Mot_2_EmgStop DB17.DBX2.3 MotConv_3_Fault :="DrLine2_I".Mot_3_Fault DB17.DBX0.2 EmgStop_3 :="DrLine2_I".Mot_3_EmgStop DB17.DBX2.4 MotConv_4_Fault :="DrLine2_I".Mot_4_Fault DB17.DBX0.3 EmgStop_4 :="DrLine2_I".Mot_4_EmgStop DB17.DBX2.5 MotConv_5_Fault :="DrLine2_I".Mot_5_Fault DB17.DBX0.4 EmgStop_5 :="DrLine2_I".Mot_5_EmgStop DB17.DBX2.6 MotConv_6_Fault :="DrLine2_I".Mot_6_Fault DB17.DBX0.5

29 Σελίδα 29 από 143 EmgStop_6 :="DrLine2_I".Mot_6_EmgStop DB17.DBX2.7 MotConv_7_Fault :="DrLine2_I".Mot_7_Fault DB17.DBX0.6 EmgStop_7 :="DrLine2_I".Mot_7_EmgStop DB17.DBX3.0 MotConv_8_Fault :="DrLine2_I".Mot_8_Fault DB17.DBX0.7 EmgStop_8 :="DrLine2_I".Mot_8_EmgStop DB17.DBX3.1 MotConv_9_Fault :="DrLine2_I".Mot_9_Fault DB17.DBX1.0 EmgStop_9 :="DrLine2_I".Mot_9_EmgStop DB17.DBX3.2 MotConv_10_Fault:="DrLine2_I".Mot_10_Fault DB17.DBX1.1 EmgStop_10 :="DrLine2_I".Mot_10_EmgStop DB17.DBX3.3 MotConv_11_Fault:="DrLine2_I".Mot_11_Fault DB17.DBX1.2 EmgStop_11 :="DrLine2_I".Mot_11_EmgStop DB17.DBX3.4 MotConv_12_Fault:="DrLine2_I".Mot_12_Fault DB17.DBX1.3 EmgStop_12 :="DrLine2_I".Mot_12_EmgStop DB17.DBX3.5 MotConv_13_Fault:="DrLine2_I".Mot_13_Fault DB17.DBX1.4 EmgStop_13 :="DrLine2_I".Mot_13_EmgStop DB17.DBX3.6 Timer_n_1 :=T27 Timer_n_2 :=T28 Timer_n_3 :=T29 Timer_n_4 :=T30 Timer_n_5 :=T31 Timer_n_6 :=T32 Timer_n_7 :=T33 Timer_n_8 :=T34 Timer_n_9 :=T35 Timer_n_10 :=T36 Timer_n_11 :=T37 Timer_n_12 :=T38 Timer_n_13 :=T39 Timer_ff_1 :=T40 Timer_ff_2 :=T41 Timer_ff_3 :=T42 Timer_ff_4 :=T43 Timer_ff_5 :=T44 Timer_ff_6 :=T45 Timer_ff_7 :=T46 Timer_ff_8 :=T47 Timer_ff_9 :=T48 Timer_ff_10 :=T49 Timer_ff_11 :=T50 Timer_ff_12 :=T51 Timer_ff_13 :=T52 TimeValue_1_n :="DrLine2_I".TimeValue_1_n DB17.DBW6 TimeValue_1_ff :="DrLine2_I".TimeValue_1_ff DB17.DBW8 TimeValue_2_n :="DrLine2_I".TimeValue_2_n DB17.DBW10 TimeValue_2_ff :="DrLine2_I".TimeValue_2_ff DB17.DBW12 TimeValue_3_n :="DrLine2_I".TimeValue_3_n DB17.DBW14 TimeValue_3_ff :="DrLine2_I".TimeValue_3_ff DB17.DBW16 TimeValue_4_n :="DrLine2_I".TimeValue_4_n DB17.DBW18 TimeValue_4_ff :="DrLine2_I".TimeValue_4_ff DB17.DBW20 TimeValue_5_n :="DrLine2_I".TimeValue_5_n DB17.DBW22 TimeValue_5_ff :="DrLine2_I".TimeValue_5_ff DB17.DBW24 TimeValue_6_n :="DrLine2_I".TimeValue_6_n DB17.DBW26 TimeValue_6_ff :="DrLine2_I".TimeValue_6_ff DB17.DBW28 TimeValue_7_n :="DrLine2_I".TimeValue_7_n DB17.DBW30 TimeValue_7_ff :="DrLine2_I".TimeValue_7_ff DB17.DBW32 TimeValue_8_n :="DrLine2_I".TimeValue_8_n DB17.DBW34 TimeValue_8_ff :="DrLine2_I".TimeValue_8_ff DB17.DBW36 TimeValue_9_n :="DrLine2_I".TimeValue_9_n DB17.DBW38 TimeValue_9_ff :="DrLine2_I".TimeValue_9_ff DB17.DBW40 TimeValue_10_n :="DrLine2_I".TimeValue_10_n DB17.DBW42 TimeValue_10_ff:="DrLine2_I".TimeValue_10_ff DB17.DBW44 TimeValue_11_n :="DrLine2_I".TimeValue_11_n DB17.DBW46 TimeValue_11_ff:="DrLine2_I".TimeValue_11_ff DB17.DBW48 TimeValue_12_n :="DrLine2_I".TimeValue_12_n DB17.DBW50 TimeValue_12_ff:="DrLine2_I".TimeValue_12_ff DB17.DBW52 TimeValue_13_n :="DrLine2_I".TimeValue_13_n DB17.DBW54 TimeValue_13_ff:="DrLine2_I".TimeValue_13_ff DB17.DBW56 Motor_1_uto :="DrLine2_I".Mot_1_uto DB17.DBX78.0 Motor_2_uto :="DrLine2_I".Mot_2_uto DB17.DBX78.1 Motor_3_uto :="DrLine2_I".Mot_3_uto DB17.DBX78.2 Motor_4_uto :="DrLine2_I".Mot_4_uto DB17.DBX78.3 Motor_5_uto :="DrLine2_I".Mot_5_uto DB17.DBX78.4 Motor_6_uto :="DrLine2_I".Mot_6_uto DB17.DBX78.5 Motor_7_uto :="DrLine2_I".Mot_7_uto DB17.DBX78.6 Motor_8_uto :="DrLine2_I".Mot_8_uto DB17.DBX78.7 Motor_9_uto :="DrLine2_I".Mot_9_uto DB17.DBX79.0 Motor_10_uto :="DrLine2_I".Mot_10_uto DB17.DBX79.1 Motor_11_uto :="DrLine2_I".Mot_11_uto DB17.DBX79.2 Motor_12_uto :="DrLine2_I".Mot_12_uto DB17.DBX79.3 Motor_13_uto :="DrLine2_I".Mot_13_uto DB17.DBX79.4 Mot_1_Bypass :="DrLine2_I".Mot_1_Bypass DB17.DBX84.6 Mot_2_Bypass :="DrLine2_I".Mot_2_Bypass DB17.DBX84.7

30 Σελίδα 30 από 143 Mot_3_Bypass :="DrLine2_I".Mot_3_Bypass DB17.DBX85.0 Mot_4_Bypass :="DrLine2_I".Mot_4_Bypass DB17.DBX85.1 Mot_5_Bypass :="DrLine2_I".Mot_5_Bypass DB17.DBX85.2 Mot_6_Bypass :="DrLine2_I".Mot_6_Bypass DB17.DBX85.3 Mot_7_Bypass :="DrLine2_I".Mot_7_Bypass DB17.DBX85.4 Mot_8_Bypass :="DrLine2_I".Mot_8_Bypass DB17.DBX85.5 Mot_9_Bypass :="DrLine2_I".Mot_9_Bypass DB17.DBX85.6 Mot_10_Bypass :="DrLine2_I".Mot_10_Bypass DB17.DBX85.7 Mot_11_Bypass :="DrLine2_I".Mot_11_Bypass DB17.DBX86.0 Mot_12_Bypass :="DrLine2_I".Mot_12_Bypass DB17.DBX86.1 Mot_13_Bypass :="DrLine2_I".Mot_13_Bypass DB17.DBX86.2 Mot_1_Start :="DrLine2_I".Mot_1_Start DB17.DBX80.2 Mot_2_Start :="DrLine2_I".Mot_2_Start DB17.DBX80.3 Mot_3_Start :="DrLine2_I".Mot_3_Start DB17.DBX80.4 Mot_4_Start :="DrLine2_I".Mot_4_Start DB17.DBX80.5 Mot_5_Start :="DrLine2_I".Mot_5_Start DB17.DBX80.6 Mot_6_Start :="DrLine2_I".Mot_6_Start DB17.DBX80.7 Mot_7_Start :="DrLine2_I".Mot_7_Start DB17.DBX81.0 Mot_8_Start :="DrLine2_I".Mot_8_Start DB17.DBX81.1 Mot_9_Start :="DrLine2_I".Mot_9_Start DB17.DBX81.2 Mot_10_Start :="DrLine2_I".Mot_10_Start DB17.DBX81.3 Mot_11_Start :="DrLine2_I".Mot_11_Start DB17.DBX81.4 Mot_12_Start :="DrLine2_I".Mot_12_Start DB17.DBX81.5 Mot_13_Start :="DrLine2_I".Mot_13_Start DB17.DBX81.6 Mot_1_Stop :="DrLine2_I".Mot_1_Stop DB17.DBX82.4 Mot_2_Stop :="DrLine2_I".Mot_2_Stop DB17.DBX82.5 Mot_3_Stop :="DrLine2_I".Mot_3_Stop DB17.DBX82.6 Mot_4_Stop :="DrLine2_I".Mot_4_Stop DB17.DBX82.7 Mot_5_Stop :="DrLine2_I".Mot_5_Stop DB17.DBX83.0 Mot_6_Stop :="DrLine2_I".Mot_6_Stop DB17.DBX83.1 Mot_7_Stop :="DrLine2_I".Mot_7_Stop DB17.DBX83.2 Mot_8_Stop :="DrLine2_I".Mot_8_Stop DB17.DBX83.3 Mot_9_Stop :="DrLine2_I".Mot_9_Stop DB17.DBX83.4 Mot_10_Stop :="DrLine2_I".Mot_10_Stop DB17.DBX83.5 Mot_11_Stop :="DrLine2_I".Mot_11_Stop DB17.DBX83.6 Mot_12_Stop :="DrLine2_I".Mot_12_Stop DB17.DBX83.7 Mot_13_Stop :="DrLine2_I".Mot_13_Stop DB17.DBX84.0 Gen_EmgStop :="DrLine2_GenEmgStop" M51.2 Motor_1_n :="DrLine2_I".Mot_1_n DB17.DBX89.2 Motor_2_n :="DrLine2_I".Mot_2_n DB17.DBX89.3 Motor_3_n :="DrLine2_I".Mot_3_n DB17.DBX89.4 Motor_4_n :="DrLine2_I".Mot_4_n DB17.DBX89.5 Motor_5_n :="DrLine2_I".Mot_5_n DB17.DBX89.6 Motor_6_n :="DrLine2_I".Mot_6_n DB17.DBX89.7 Motor_7_n :="DrLine2_I".Mot_7_n DB17.DBX90.0 Motor_8_n :="DrLine2_I".Mot_8_n DB17.DBX90.1 Motor_9_n :="DrLine2_I".Mot_9_n DB17.DBX90.2 Motor_10_n :="DrLine2_I".Mot_10_n DB17.DBX90.3 Motor_11_n :="DrLine2_I".Mot_11_n DB17.DBX90.4 Motor_12_n :="DrLine2_I".Mot_12_n DB17.DBX90.5 Motor_13_n :="DrLine2_I".Mot_13_n DB17.DBX90.6 rdmot_1_n :="DrLine2_I".rdMot_1_n DB17.DBX87.0 rdmot_2_n :="DrLine2_I".rdMot_2_n DB17.DBX87.1 rdmot_3_n :="DrLine2_I".rdMot_3_n DB17.DBX87.2 rdmot_4_n :="DrLine2_I".rdMot_4_n DB17.DBX87.3 rdmot_5_n :="DrLine2_I".rdMot_5_n DB17.DBX87.4 rdmot_6_n :="DrLine2_I".rdMot_6_n DB17.DBX87.5 rdmot_7_n :="DrLine2_I".rdMot_7_n DB17.DBX87.6 rdmot_8_n :="DrLine2_I".rdMot_8_n DB17.DBX87.7 rdmot_9_n :="DrLine2_I".rdMot_9_n DB17.DBX88.0 rdmot_10_n :="DrLine2_I".rdMot_10_n DB17.DBX88.1 rdmot_11_n :="DrLine2_I".rdMot_11_n DB17.DBX88.2 rdmot_12_n :="DrLine2_I".rdMot_12_n DB17.DBX88.3 rdmot_13_n :="DrLine2_I".rdMot_13_n DB17.DBX88.4 Network: 4 CLL "Conveyor_Line_N13" FC8 Start :="DrLine3_Start" M52.0 Stop :="DrLine3_Stop" M52.1 MotConv_1_Fault :="DrLine3_I".Mot_1_Fault DB18.DBX Temporary placeholder variable EmgStop_1 :="DrLine3_I".Mot_1_EmgStop DB18.DBX2.2 MotConv_2_Fault :="DrLine3_I".Mot_2_Fault DB18.DBX0.1 EmgStop_2 :="DrLine3_I".Mot_2_EmgStop DB18.DBX2.3 MotConv_3_Fault :="DrLine3_I".Mot_3_Fault DB18.DBX0.2 EmgStop_3 :="DrLine3_I".Mot_3_EmgStop DB18.DBX2.4 MotConv_4_Fault :="DrLine3_I".Mot_4_Fault DB18.DBX0.3 EmgStop_4 :="DrLine3_I".Mot_4_EmgStop DB18.DBX2.5 MotConv_5_Fault :="DrLine3_I".Mot_5_Fault DB18.DBX0.4

31 Σελίδα 31 από 143 EmgStop_5 :="DrLine3_I".Mot_5_EmgStop DB18.DBX2.6 MotConv_6_Fault :="DrLine3_I".Mot_6_Fault DB18.DBX0.5 EmgStop_6 :="DrLine3_I".Mot_6_EmgStop DB18.DBX2.7 MotConv_7_Fault :="DrLine3_I".Mot_7_Fault DB18.DBX0.6 EmgStop_7 :="DrLine3_I".Mot_7_EmgStop DB18.DBX3.0 MotConv_8_Fault :="DrLine3_I".Mot_8_Fault DB18.DBX0.7 EmgStop_8 :="DrLine3_I".Mot_8_EmgStop DB18.DBX3.1 MotConv_9_Fault :="DrLine3_I".Mot_9_Fault DB18.DBX1.0 EmgStop_9 :="DrLine3_I".Mot_9_EmgStop DB18.DBX3.2 MotConv_10_Fault:="DrLine3_I".Mot_10_Fault DB18.DBX1.1 EmgStop_10 :="DrLine3_I".Mot_10_EmgStop DB18.DBX3.3 MotConv_11_Fault:="DrLine3_I".Mot_11_Fault DB18.DBX1.2 EmgStop_11 :="DrLine3_I".Mot_11_EmgStop DB18.DBX3.4 MotConv_12_Fault:="DrLine3_I".Mot_12_Fault DB18.DBX1.3 EmgStop_12 :="DrLine3_I".Mot_12_EmgStop DB18.DBX3.5 MotConv_13_Fault:="DrLine3_I".Mot_13_Fault DB18.DBX1.4 EmgStop_13 :="DrLine3_I".Mot_13_EmgStop DB18.DBX3.6 Timer_n_1 :=T53 Timer_n_2 :=T54 Timer_n_3 :=T55 Timer_n_4 :=T56 Timer_n_5 :=T57 Timer_n_6 :=T58 Timer_n_7 :=T59 Timer_n_8 :=T60 Timer_n_9 :=T61 Timer_n_10 :=T62 Timer_n_11 :=T63 Timer_n_12 :=T64 Timer_n_13 :=T65 Timer_ff_1 :=T66 Timer_ff_2 :=T67 Timer_ff_3 :=T68 Timer_ff_4 :=T69 Timer_ff_5 :=T70 Timer_ff_6 :=T71 Timer_ff_7 :=T72 Timer_ff_8 :=T73 Timer_ff_9 :=T74 Timer_ff_10 :=T75 Timer_ff_11 :=T76 Timer_ff_12 :=T77 Timer_ff_13 :=T78 TimeValue_1_n :="DrLine3_I".TimeValue_1_n DB18.DBW6 TimeValue_1_ff :="DrLine3_I".TimeValue_1_ff DB18.DBW8 TimeValue_2_n :="DrLine3_I".TimeValue_2_n DB18.DBW10 TimeValue_2_ff :="DrLine3_I".TimeValue_2_ff DB18.DBW12 TimeValue_3_n :="DrLine3_I".TimeValue_3_n DB18.DBW14 TimeValue_3_ff :="DrLine3_I".TimeValue_3_ff DB18.DBW16 TimeValue_4_n :="DrLine3_I".TimeValue_4_n DB18.DBW18 TimeValue_4_ff :="DrLine3_I".TimeValue_4_ff DB18.DBW20 TimeValue_5_n :="DrLine3_I".TimeValue_5_n DB18.DBW22 TimeValue_5_ff :="DrLine3_I".TimeValue_5_ff DB18.DBW24 TimeValue_6_n :="DrLine3_I".TimeValue_6_n DB18.DBW26 TimeValue_6_ff :="DrLine3_I".TimeValue_6_ff DB18.DBW28 TimeValue_7_n :="DrLine3_I".TimeValue_7_n DB18.DBW30 TimeValue_7_ff :="DrLine3_I".TimeValue_7_ff DB18.DBW32 TimeValue_8_n :="DrLine3_I".TimeValue_8_n DB18.DBW34 TimeValue_8_ff :="DrLine3_I".TimeValue_8_ff DB18.DBW36 TimeValue_9_n :="DrLine3_I".TimeValue_9_n DB18.DBW38 TimeValue_9_ff :="DrLine3_I".TimeValue_9_ff DB18.DBW40 TimeValue_10_n :="DrLine3_I".TimeValue_10_n DB18.DBW42 TimeValue_10_ff:="DrLine3_I".TimeValue_10_ff DB18.DBW44 TimeValue_11_n :="DrLine3_I".TimeValue_11_n DB18.DBW46 TimeValue_11_ff:="DrLine3_I".TimeValue_11_ff DB18.DBW48 TimeValue_12_n :="DrLine3_I".TimeValue_12_n DB18.DBW50 TimeValue_12_ff:="DrLine3_I".TimeValue_12_ff DB18.DBW52 TimeValue_13_n :="DrLine3_I".TimeValue_13_n DB18.DBW54 TimeValue_13_ff:="DrLine3_I".TimeValue_13_ff DB18.DBW56 Motor_1_uto :="DrLine3_I".Mot_1_uto DB18.DBX78.0 Motor_2_uto :="DrLine3_I".Mot_2_uto DB18.DBX78.1 Motor_3_uto :="DrLine3_I".Mot_3_uto DB18.DBX78.2 Motor_4_uto :="DrLine3_I".Mot_4_uto DB18.DBX78.3 Motor_5_uto :="DrLine3_I".Mot_5_uto DB18.DBX78.4 Motor_6_uto :="DrLine3_I".Mot_6_uto DB18.DBX78.5 Motor_7_uto :="DrLine3_I".Mot_7_uto DB18.DBX78.6 Motor_8_uto :="DrLine3_I".Mot_8_uto DB18.DBX78.7 Motor_9_uto :="DrLine3_I".Mot_9_uto DB18.DBX79.0 Motor_10_uto :="DrLine3_I".Mot_10_uto DB18.DBX79.1 Motor_11_uto :="DrLine3_I".Mot_11_uto DB18.DBX79.2 Motor_12_uto :="DrLine3_I".Mot_12_uto DB18.DBX79.3 Motor_13_uto :="DrLine3_I".Mot_13_uto DB18.DBX79.4

32 Σελίδα 32 από 143 Mot_1_Bypass :="DrLine3_I".Mot_1_Bypass DB18.DBX84.6 Mot_2_Bypass :="DrLine3_I".Mot_2_Bypass DB18.DBX84.7 Mot_3_Bypass :="DrLine3_I".Mot_3_Bypass DB18.DBX85.0 Mot_4_Bypass :="DrLine3_I".Mot_4_Bypass DB18.DBX85.1 Mot_5_Bypass :="DrLine3_I".Mot_5_Bypass DB18.DBX85.2 Mot_6_Bypass :="DrLine3_I".Mot_6_Bypass DB18.DBX85.3 Mot_7_Bypass :="DrLine3_I".Mot_7_Bypass DB18.DBX85.4 Mot_8_Bypass :="DrLine3_I".Mot_8_Bypass DB18.DBX85.5 Mot_9_Bypass :="DrLine3_I".Mot_9_Bypass DB18.DBX85.6 Mot_10_Bypass :="DrLine3_I".Mot_10_Bypass DB18.DBX85.7 Mot_11_Bypass :="DrLine3_I".Mot_11_Bypass DB18.DBX86.0 Mot_12_Bypass :="DrLine3_I".Mot_12_Bypass DB18.DBX86.1 Mot_13_Bypass :="DrLine3_I".Mot_13_Bypass DB18.DBX86.2 Mot_1_Start :="DrLine3_I".Mot_1_Start DB18.DBX80.2 Mot_2_Start :="DrLine3_I".Mot_2_Start DB18.DBX80.3 Mot_3_Start :="DrLine3_I".Mot_3_Start DB18.DBX80.4 Mot_4_Start :="DrLine3_I".Mot_4_Start DB18.DBX80.5 Mot_5_Start :="DrLine3_I".Mot_5_Start DB18.DBX80.6 Mot_6_Start :="DrLine3_I".Mot_6_Start DB18.DBX80.7 Mot_7_Start :="DrLine3_I".Mot_7_Start DB18.DBX81.0 Mot_8_Start :="DrLine3_I".Mot_8_Start DB18.DBX81.1 Mot_9_Start :="DrLine3_I".Mot_9_Start DB18.DBX81.2 Mot_10_Start :="DrLine3_I".Mot_10_Start DB18.DBX81.3 Mot_11_Start :="DrLine3_I".Mot_11_Start DB18.DBX81.4 Mot_12_Start :="DrLine3_I".Mot_12_Start DB18.DBX81.5 Mot_13_Start :="DrLine3_I".Mot_13_Start DB18.DBX81.6 Mot_1_Stop :="DrLine3_I".Mot_1_Stop DB18.DBX82.4 Mot_2_Stop :="DrLine3_I".Mot_2_Stop DB18.DBX82.5 Mot_3_Stop :="DrLine3_I".Mot_3_Stop DB18.DBX82.6 Mot_4_Stop :="DrLine3_I".Mot_4_Stop DB18.DBX82.7 Mot_5_Stop :="DrLine3_I".Mot_5_Stop DB18.DBX83.0 Mot_6_Stop :="DrLine3_I".Mot_6_Stop DB18.DBX83.1 Mot_7_Stop :="DrLine3_I".Mot_7_Stop DB18.DBX83.2 Mot_8_Stop :="DrLine3_I".Mot_8_Stop DB18.DBX83.3 Mot_9_Stop :="DrLine3_I".Mot_9_Stop DB18.DBX83.4 Mot_10_Stop :="DrLine3_I".Mot_10_Stop DB18.DBX83.5 Mot_11_Stop :="DrLine3_I".Mot_11_Stop DB18.DBX83.6 Mot_12_Stop :="DrLine3_I".Mot_12_Stop DB18.DBX83.7 Mot_13_Stop :="DrLine3_I".Mot_13_Stop DB18.DBX84.0 Gen_EmgStop :="DrLine3_GenEmgStop" M52.2 Motor_1_n :="DrLine3_I".Mot_1_n DB18.DBX89.2 Motor_2_n :="DrLine3_I".Mot_2_n DB18.DBX89.3 Motor_3_n :="DrLine3_I".Mot_3_n DB18.DBX89.4 Motor_4_n :="DrLine3_I".Mot_4_n DB18.DBX89.5 Motor_5_n :="DrLine3_I".Mot_5_n DB18.DBX89.6 Motor_6_n :="DrLine3_I".Mot_6_n DB18.DBX89.7 Motor_7_n :="DrLine3_I".Mot_7_n DB18.DBX90.0 Motor_8_n :="DrLine3_I".Mot_8_n DB18.DBX90.1 Motor_9_n :="DrLine3_I".Mot_9_n DB18.DBX90.2 Motor_10_n :="DrLine3_I".Mot_10_n DB18.DBX90.3 Motor_11_n :="DrLine3_I".Mot_11_n DB18.DBX90.4 Motor_12_n :="DrLine3_I".Mot_12_n DB18.DBX90.5 Motor_13_n :="DrLine3_I".Mot_13_n DB18.DBX90.6 rdmot_1_n :="DrLine3_I".rdMot_1_n DB18.DBX87.0 rdmot_2_n :="DrLine3_I".rdMot_2_n DB18.DBX87.1 rdmot_3_n :="DrLine3_I".rdMot_3_n DB18.DBX87.2 rdmot_4_n :="DrLine3_I".rdMot_4_n DB18.DBX87.3 rdmot_5_n :="DrLine3_I".rdMot_5_n DB18.DBX87.4 rdmot_6_n :="DrLine3_I".rdMot_6_n DB18.DBX87.5 rdmot_7_n :="DrLine3_I".rdMot_7_n DB18.DBX87.6 rdmot_8_n :="DrLine3_I".rdMot_8_n DB18.DBX87.7 rdmot_9_n :="DrLine3_I".rdMot_9_n DB18.DBX88.0 rdmot_10_n :="DrLine3_I".rdMot_10_n DB18.DBX88.1 rdmot_11_n :="DrLine3_I".rdMot_11_n DB18.DBX88.2 rdmot_12_n :="DrLine3_I".rdMot_12_n DB18.DBX88.3 rdmot_13_n :="DrLine3_I".rdMot_13_n DB18.DBX88.4 Network: 5 CLL "Conveyor_Line_N13" FC8 Start :="DrLine4_Start" M53.0 Stop :="DrLine4_Stop" M53.1 MotConv_1_Fault :="DrLine4_I".Mot_1_Fault DB19.DBX Temporary placeholder variable EmgStop_1 :="DrLine4_I".Mot_1_EmgStop DB19.DBX2.2 MotConv_2_Fault :="DrLine4_I".Mot_2_Fault DB19.DBX0.1 EmgStop_2 :="DrLine4_I".Mot_2_EmgStop DB19.DBX2.3 MotConv_3_Fault :="DrLine4_I".Mot_3_Fault DB19.DBX0.2 EmgStop_3 :="DrLine4_I".Mot_3_EmgStop DB19.DBX2.4 MotConv_4_Fault :="DrLine4_I".Mot_4_Fault DB19.DBX0.3

33 Σελίδα 33 από 143 EmgStop_4 :="DrLine4_I".Mot_4_EmgStop DB19.DBX2.5 MotConv_5_Fault :="DrLine4_I".Mot_5_Fault DB19.DBX0.4 EmgStop_5 :="DrLine4_I".Mot_5_EmgStop DB19.DBX2.6 MotConv_6_Fault :="DrLine4_I".Mot_6_Fault DB19.DBX0.5 EmgStop_6 :="DrLine4_I".Mot_6_EmgStop DB19.DBX2.7 MotConv_7_Fault :="DrLine4_I".Mot_7_Fault DB19.DBX0.6 EmgStop_7 :="DrLine4_I".Mot_7_EmgStop DB19.DBX3.0 MotConv_8_Fault :="DrLine4_I".Mot_8_Fault DB19.DBX0.7 EmgStop_8 :="DrLine4_I".Mot_8_EmgStop DB19.DBX3.1 MotConv_9_Fault :="DrLine4_I".Mot_9_Fault DB19.DBX1.0 EmgStop_9 :="DrLine4_I".Mot_9_EmgStop DB19.DBX3.2 MotConv_10_Fault:="DrLine4_I".Mot_10_Fault DB19.DBX1.1 EmgStop_10 :="DrLine4_I".Mot_10_EmgStop DB19.DBX3.3 MotConv_11_Fault:="DrLine4_I".Mot_11_Fault DB19.DBX1.2 EmgStop_11 :="DrLine4_I".Mot_11_EmgStop DB19.DBX3.4 MotConv_12_Fault:="DrLine4_I".Mot_12_Fault DB19.DBX1.3 EmgStop_12 :="DrLine4_I".Mot_12_EmgStop DB19.DBX3.5 MotConv_13_Fault:="DrLine4_I".Mot_13_Fault DB19.DBX1.4 EmgStop_13 :="DrLine4_I".Mot_13_EmgStop DB19.DBX3.6 Timer_n_1 :=T79 Timer_n_2 :=T80 Timer_n_3 :=T81 Timer_n_4 :=T82 Timer_n_5 :=T83 Timer_n_6 :=T84 Timer_n_7 :=T85 Timer_n_8 :=T86 Timer_n_9 :=T87 Timer_n_10 :=T88 Timer_n_11 :=T89 Timer_n_12 :=T90 Timer_n_13 :=T91 Timer_ff_1 :=T92 Timer_ff_2 :=T93 Timer_ff_3 :=T94 Timer_ff_4 :=T95 Timer_ff_5 :=T96 Timer_ff_6 :=T97 Timer_ff_7 :=T98 Timer_ff_8 :=T99 Timer_ff_9 :=T100 Timer_ff_10 :=T101 Timer_ff_11 :=T102 Timer_ff_12 :=T103 Timer_ff_13 :=T104 TimeValue_1_n :="DrLine4_I".TimeValue_1_n DB19.DBW6 TimeValue_1_ff :="DrLine4_I".TimeValue_1_ff DB19.DBW8 TimeValue_2_n :="DrLine4_I".TimeValue_2_n DB19.DBW10 TimeValue_2_ff :="DrLine4_I".TimeValue_2_ff DB19.DBW12 TimeValue_3_n :="DrLine4_I".TimeValue_3_n DB19.DBW14 TimeValue_3_ff :="DrLine4_I".TimeValue_3_ff DB19.DBW16 TimeValue_4_n :="DrLine4_I".TimeValue_4_n DB19.DBW18 TimeValue_4_ff :="DrLine4_I".TimeValue_4_ff DB19.DBW20 TimeValue_5_n :="DrLine4_I".TimeValue_5_n DB19.DBW22 TimeValue_5_ff :="DrLine4_I".TimeValue_5_ff DB19.DBW24 TimeValue_6_n :="DrLine4_I".TimeValue_6_n DB19.DBW26 TimeValue_6_ff :="DrLine4_I".TimeValue_6_ff DB19.DBW28 TimeValue_7_n :="DrLine4_I".TimeValue_7_n DB19.DBW30 TimeValue_7_ff :="DrLine4_I".TimeValue_7_ff DB19.DBW32 TimeValue_8_n :="DrLine4_I".TimeValue_8_n DB19.DBW34 TimeValue_8_ff :="DrLine4_I".TimeValue_8_ff DB19.DBW36 TimeValue_9_n :="DrLine4_I".TimeValue_9_n DB19.DBW38 TimeValue_9_ff :="DrLine4_I".TimeValue_9_ff DB19.DBW40 TimeValue_10_n :="DrLine4_I".TimeValue_10_n DB19.DBW42 TimeValue_10_ff:="DrLine4_I".TimeValue_10_ff DB19.DBW44 TimeValue_11_n :="DrLine4_I".TimeValue_11_n DB19.DBW46 TimeValue_11_ff:="DrLine4_I".TimeValue_11_ff DB19.DBW48 TimeValue_12_n :="DrLine4_I".TimeValue_12_n DB19.DBW50 TimeValue_12_ff:="DrLine4_I".TimeValue_12_ff DB19.DBW52 TimeValue_13_n :="DrLine4_I".TimeValue_13_n DB19.DBW54 TimeValue_13_ff:="DrLine4_I".TimeValue_13_ff DB19.DBW56 Motor_1_uto :="DrLine4_I".Mot_1_uto DB19.DBX78.0 Motor_2_uto :="DrLine4_I".Mot_2_uto DB19.DBX78.1 Motor_3_uto :="DrLine4_I".Mot_3_uto DB19.DBX78.2 Motor_4_uto :="DrLine4_I".Mot_4_uto DB19.DBX78.3 Motor_5_uto :="DrLine4_I".Mot_5_uto DB19.DBX78.4 Motor_6_uto :="DrLine4_I".Mot_6_uto DB19.DBX78.5 Motor_7_uto :="DrLine4_I".Mot_7_uto DB19.DBX78.6 Motor_8_uto :="DrLine4_I".Mot_8_uto DB19.DBX78.7 Motor_9_uto :="DrLine4_I".Mot_9_uto DB19.DBX79.0 Motor_10_uto :="DrLine4_I".Mot_10_uto DB19.DBX79.1 Motor_11_uto :="DrLine4_I".Mot_11_uto DB19.DBX79.2

34 Σελίδα 34 από 143 Motor_12_uto :="DrLine4_I".Mot_12_uto DB19.DBX79.3 Motor_13_uto :="DrLine4_I".Mot_13_uto DB19.DBX79.4 Mot_1_Bypass :="DrLine4_I".Mot_1_Bypass DB19.DBX84.6 Mot_2_Bypass :="DrLine4_I".Mot_2_Bypass DB19.DBX84.7 Mot_3_Bypass :="DrLine4_I".Mot_3_Bypass DB19.DBX85.0 Mot_4_Bypass :="DrLine4_I".Mot_4_Bypass DB19.DBX85.1 Mot_5_Bypass :="DrLine4_I".Mot_5_Bypass DB19.DBX85.2 Mot_6_Bypass :="DrLine4_I".Mot_6_Bypass DB19.DBX85.3 Mot_7_Bypass :="DrLine4_I".Mot_7_Bypass DB19.DBX85.4 Mot_8_Bypass :="DrLine4_I".Mot_8_Bypass DB19.DBX85.5 Mot_9_Bypass :="DrLine4_I".Mot_9_Bypass DB19.DBX85.6 Mot_10_Bypass :="DrLine4_I".Mot_10_Bypass DB19.DBX85.7 Mot_11_Bypass :="DrLine4_I".Mot_11_Bypass DB19.DBX86.0 Mot_12_Bypass :="DrLine4_I".Mot_12_Bypass DB19.DBX86.1 Mot_13_Bypass :="DrLine4_I".Mot_13_Bypass DB19.DBX86.2 Mot_1_Start :="DrLine4_I".Mot_1_Start DB19.DBX80.2 Mot_2_Start :="DrLine4_I".Mot_2_Start DB19.DBX80.3 Mot_3_Start :="DrLine4_I".Mot_3_Start DB19.DBX80.4 Mot_4_Start :="DrLine4_I".Mot_4_Start DB19.DBX80.5 Mot_5_Start :="DrLine4_I".Mot_5_Start DB19.DBX80.6 Mot_6_Start :="DrLine4_I".Mot_6_Start DB19.DBX80.7 Mot_7_Start :="DrLine4_I".Mot_7_Start DB19.DBX81.0 Mot_8_Start :="DrLine4_I".Mot_8_Start DB19.DBX81.1 Mot_9_Start :="DrLine4_I".Mot_9_Start DB19.DBX81.2 Mot_10_Start :="DrLine4_I".Mot_10_Start DB19.DBX81.3 Mot_11_Start :="DrLine4_I".Mot_11_Start DB19.DBX81.4 Mot_12_Start :="DrLine4_I".Mot_12_Start DB19.DBX81.5 Mot_13_Start :="DrLine4_I".Mot_13_Start DB19.DBX81.6 Mot_1_Stop :="DrLine4_I".Mot_1_Stop DB19.DBX82.4 Mot_2_Stop :="DrLine4_I".Mot_2_Stop DB19.DBX82.5 Mot_3_Stop :="DrLine4_I".Mot_3_Stop DB19.DBX82.6 Mot_4_Stop :="DrLine4_I".Mot_4_Stop DB19.DBX82.7 Mot_5_Stop :="DrLine4_I".Mot_5_Stop DB19.DBX83.0 Mot_6_Stop :="DrLine4_I".Mot_6_Stop DB19.DBX83.1 Mot_7_Stop :="DrLine4_I".Mot_7_Stop DB19.DBX83.2 Mot_8_Stop :="DrLine4_I".Mot_8_Stop DB19.DBX83.3 Mot_9_Stop :="DrLine4_I".Mot_9_Stop DB19.DBX83.4 Mot_10_Stop :="DrLine4_I".Mot_10_Stop DB19.DBX83.5 Mot_11_Stop :="DrLine4_I".Mot_11_Stop DB19.DBX83.6 Mot_12_Stop :="DrLine4_I".Mot_12_Stop DB19.DBX83.7 Mot_13_Stop :="DrLine4_I".Mot_13_Stop DB19.DBX84.0 Gen_EmgStop :="DrLine4_GenEmgStop" M53.2 Motor_1_n :="DrLine4_I".Mot_1_n DB19.DBX89.2 Motor_2_n :="DrLine4_I".Mot_2_n DB19.DBX89.3 Motor_3_n :="DrLine4_I".Mot_3_n DB19.DBX89.4 Motor_4_n :="DrLine4_I".Mot_4_n DB19.DBX89.5 Motor_5_n :="DrLine4_I".Mot_5_n DB19.DBX89.6 Motor_6_n :="DrLine4_I".Mot_6_n DB19.DBX89.7 Motor_7_n :="DrLine4_I".Mot_7_n DB19.DBX90.0 Motor_8_n :="DrLine4_I".Mot_8_n DB19.DBX90.1 Motor_9_n :="DrLine4_I".Mot_9_n DB19.DBX90.2 Motor_10_n :="DrLine4_I".Mot_10_n DB19.DBX90.3 Motor_11_n :="DrLine4_I".Mot_11_n DB19.DBX90.4 Motor_12_n :="DrLine4_I".Mot_12_n DB19.DBX90.5 Motor_13_n :="DrLine4_I".Mot_13_n DB19.DBX90.6 rdmot_1_n :="DrLine4_I".rdMot_1_n DB19.DBX87.0 rdmot_2_n :="DrLine4_I".rdMot_2_n DB19.DBX87.1 rdmot_3_n :="DrLine4_I".rdMot_3_n DB19.DBX87.2 rdmot_4_n :="DrLine4_I".rdMot_4_n DB19.DBX87.3 rdmot_5_n :="DrLine4_I".rdMot_5_n DB19.DBX87.4 rdmot_6_n :="DrLine4_I".rdMot_6_n DB19.DBX87.5 rdmot_7_n :="DrLine4_I".rdMot_7_n DB19.DBX87.6 rdmot_8_n :="DrLine4_I".rdMot_8_n DB19.DBX87.7 rdmot_9_n :="DrLine4_I".rdMot_9_n DB19.DBX88.0 rdmot_10_n :="DrLine4_I".rdMot_10_n DB19.DBX88.1 rdmot_11_n :="DrLine4_I".rdMot_11_n DB19.DBX88.2 rdmot_12_n :="DrLine4_I".rdMot_12_n DB19.DBX88.3 rdmot_13_n :="DrLine4_I".rdMot_13_n DB19.DBX88.4 Network: 6 CLL "Conveyor_Line_N13" FC8 Start :="DrLine_13_Start" M54.0 Stop :="DrLine_13_Stop" M54.1 MotConv_1_Fault :="DrLine_13_I".Mot_1_Fault DB20.DBX Temporary placeholder variable EmgStop_1 :="DrLine_13_I".Mot_1_EmgStop DB20.DBX2.2 MotConv_2_Fault :="DrLine_13_I".Mot_2_Fault DB20.DBX0.1 EmgStop_2 :="DrLine_13_I".Mot_2_EmgStop DB20.DBX2.3 MotConv_3_Fault :="DrLine_13_I".Mot_3_Fault DB20.DBX0.2

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΠΘ

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΠΘ Ω Ω & Ω Ω Διπλωματική Εργασία: ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΠΘ Χύτας Αχιλλέας 5539 Μανωλιός Βασίλειος 5413 Επιβλέπων Καθηγητής : Ξένος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Αυτοματοποίησή συστήματος συναγερμού και έλεγχος μέσω ασύρματου δικτύου.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Αυτοματοποίησή συστήματος συναγερμού και έλεγχος μέσω ασύρματου δικτύου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ T.E. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Αυτοματοποίησή συστήματος συναγερμού και έλεγχος μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΑΪΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΑΪΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Η Σ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΑΪΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΔΡΑ: Καρδάμυλα Χίου, 823 00 Τηλ./Fax:22720 23123 ΑΘΗΝA: Οδός Δημοκρίτου, 1 ο Χλμ Κορωπίου-Βάρης Τηλ:210 6624280, Fax:210 6626803-4 www.proteussa.com

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα... 60 Βιβλιογραφία... 61

Συμπεράσματα... 60 Βιβλιογραφία... 61 Πρόλογος Ο άνθρωπος είναι ένα ον που πάντοτε είχε την επιθυμία να ελέγχει καταστάσεις και εξελίξεις γύρω του. Στη σημερινή εποχή η επιθυμία αυτή έχει μετατραπεί σε ανάγκη. Ανάγκη για έλεγχο σε πραγματικό

Διαβάστε περισσότερα

Qbus Serial Manager ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Qbus Serial Manager ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ξεκινώντας το Q-bus 2. Γραμμή εντολών του Q-bus serial manager 3. Επιλογή modules 4. Επιλογή outputs 5. Timers 6. Επιλογή scenes 7. Δημιουργία Sequence 8. Επιλογή Εβδομαδιαίου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή Εργασία Ανάπτυξη εφαρμογής εικονικού κόμβου ασύρματης τηλεμετρίας ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ Remote control system for ODYSSEUS Autonomous navigation robotic platform Ποζικίδης Λεωνίδας Ροκάνης Παναγιώτης Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΗ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΕ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TESTING AND SORTING BOXES IN A PRODUCTION LINE DEPENDING ON THEIR SIZE

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΗ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΕ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TESTING AND SORTING BOXES IN A PRODUCTION LINE DEPENDING ON THEIR SIZE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΗ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΕ ΓΡΑΜΜΗ TESTING AND SORTING

Διαβάστε περισσότερα

1.Τι είναι το OPNET. 2. Χρήση του OPNET. 2.1 Γενικά για το μοντέλο δικτύων. Εξοικείωση με το OPNET

1.Τι είναι το OPNET. 2. Χρήση του OPNET. 2.1 Γενικά για το μοντέλο δικτύων. Εξοικείωση με το OPNET Εξοικείωση με το OPNET Εξοικείωση με το OPNET 1.Τι είναι το OPNET To OPNET είναι μια ευρέως γνωστή εμπορική εφαρμογή, με κύρια χρήση της τη προσομοίωση δικτύων. Στο εργαστήριο αυτό θα χρησιμοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (SCADA) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ETHERNET

ΕΠΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (SCADA) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ETHERNET ΕΠΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (SCADA) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ETHERNET Διπλωματική Εργασία Για την ολοκλήρωση των προπτυχιακών υποχρεώσεων του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και τους περιορισμούς που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Κρατήστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση. Η φωτογραφία του

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών. VIMAR By-web Οδηγός Χρήσης. Οικιακός αυτοματισμός

Εγχειρίδιο Οδηγιών. VIMAR By-web Οδηγός Χρήσης. Οικιακός αυτοματισμός Εγχειρίδιο Οδηγιών VIMAR By-web Οδηγός Χρήσης Οικιακός αυτοματισμός 2 Vimar end-user license contract VIMAR SPA located in Marostica (VI), Viale Vicenza n. 14 (http://www.vimar.com), sole owner of the

Διαβάστε περισσότερα

2002/96/EC (WEEE) Waste Electrical and Equipment Directive. To σήµα

2002/96/EC (WEEE) Waste Electrical and Equipment Directive. To σήµα ΙΚΤΥΑΚΟ DVR H.264 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και τους περιορισµούς που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Κρατήστε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων. Microsoft Windows XP

Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων. Microsoft Windows XP Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων ΜΕΡΟΣ 2 Microsoft Windows XP 0/58 2.1 Windows XP 1. Τα Windows XP είναι η τελευταία έκδοση του λειτουργικού συστήματος της Microsoft, των Microsoft Windows. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις θεωρίας για το μάθημα "Κατανεμημένα Συστήματα Ελέγχου"

Σημειώσεις θεωρίας για το μάθημα Κατανεμημένα Συστήματα Ελέγχου ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Σημειώσεις θεωρίας για το μάθημα "Κατανεμημένα Συστήματα Ελέγχου" Χειμερινό εξάμηνο 2008-2009 Χ. Οικονομάκος 1 Κεφάλαιο 1: Τεχνολογίες Λογισμικού Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή: Καλωσορίσατε στον διαδικτυακό χώρο του Τεχνολογικού ιδρύµατος του Lüneburg και συγκεκριµένα στο

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2000 ΚΕΡΒΕΡΟΣ (Κ.Λ.Σ.) ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

ISO 9001:2000 ΚΕΡΒΕΡΟΣ (Κ.Λ.Σ.) ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΕΡΒΕΡΟΣ (Κ.Λ.Σ.) ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Μεταξύ των πεδίων έχουµε την δυνατότητα να µετακινούµαστε µε ΤΑΒ, είναι πιο γρήγορο από το ποντίκι. Όπου βλέπουµε το σύµβολο u σηµαίνει ότι δίπλα από το πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή - Εκκίνηση - Βοήθεια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή - Εκκίνηση - Βοήθεια ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή - Εκκίνηση - Βοήθεια 1. Νέες Τεχνολογίες Πληροφορική Υπολογιστές Στις μέρες μας καθημερινά ακούμε να μιλάνε για τους υπολογιστές, την πληροφορική, τις νέες τεχνολογίες και την Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Μελέτη και εγκατάσταση μονάδας PLC σε τόρνο Διπλωματική εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων Τμήμα Ηλεκτρολογίας

Διαβάστε περισσότερα

«Οργάνωση Βιβλιοθηκών Ηλεκτρικών Συμβόλων στο AutoCAD για τη Σχεδίαση Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Τυπική Εφαρμογή τους»

«Οργάνωση Βιβλιοθηκών Ηλεκτρικών Συμβόλων στο AutoCAD για τη Σχεδίαση Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Τυπική Εφαρμογή τους» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Web Server By-Web της VIMAR. Εγχειρίδιο εγκαταστάτη. Οικιακός αυτοματισμός

Web Server By-Web της VIMAR. Εγχειρίδιο εγκαταστάτη. Οικιακός αυτοματισμός 01945 Web Server By-Web της VIMAR Εγχειρίδιο εγκαταστάτη Οικιακός αυτοματισμός Vimar end-user license contract VIMAR SPA located in Marostica (VI), Viale Vicenza n. 14 (http://www.vimar.com), sole owner

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Διαδικτυακής εφαρμογής Βάσης Δεδομένων για το τμήμα πληροφορικής Νοσοκομείου»

«Ανάπτυξη Διαδικτυακής εφαρμογής Βάσης Δεδομένων για το τμήμα πληροφορικής Νοσοκομείου» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ανάπτυξη Διαδικτυακής εφαρμογής Βάσης Δεδομένων για το τμήμα πληροφορικής Νοσοκομείου»

Διαβάστε περισσότερα

CubisPRO Client. Οδηγίες Χρήσεως

CubisPRO Client. Οδηγίες Χρήσεως CubisPRO Client Οδηγίες Χρήσεως 1 ΜΕΡΟΣ 1 Ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisPRO Server 2. Τι είναι ο CubisPRO Client Προϋποθέσεις Εγκατάστασης Προγράμματος CubisPRO Client Ξεκινώντας Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ PLC S7 200 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ PLC S7 200 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ PLC S7 200 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΡΟΣΙΣΜΟ,Υ ΡΟΝΕΦΩΣΗ,ΕΞΑΕΡΙΣΜΟ,Υ

Διαβάστε περισσότερα

5.1.2 5.1.3 5.2 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΑΠΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...26 6.0 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.29

5.1.2 5.1.3 5.2 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΑΠΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...26 6.0 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.29 51 1. Σχετικά με την συσκευή SafeMate...3 1.1 Γενικά Χαρακτηριστικά Συσκευής...3 1.2 Περιεχόμενα Συσκευασίας...3 1.3 Πιστοποιητικά...4 2.0 Γενική Περιγραφή...4 2.1 Εγκατάσταση της κάρτας SIM...6 2.2 Φόρτιση

Διαβάστε περισσότερα

GAT 8.4 ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ GSM ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜOΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ "GAT8.4

GAT 8.4 ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ GSM ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜOΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ GAT8.4 GAT 8.4 ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ GSM ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜOΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ "GAT8.4 ver.1.0" rev:1.1, 20/5/2010 www.edy.gr www.edy-electronics.com ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Visual Basic 1. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ VISUAL BASIC ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 4.2. Πλαίσια διαλόγου 218. 1.2. Η φόρμα εργασίας 202

Visual Basic 1. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ VISUAL BASIC ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 4.2. Πλαίσια διαλόγου 218. 1.2. Η φόρμα εργασίας 202 Visual Basic 1. TO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ VISUAL BASIC 201 1.1. To κεντρικό παράθυρο 202 1.2. Η φόρμα εργασίας 202 1.3. Η εργαλειοθήκη 204 1.4. Προσθήκη εργαλείων 205 1.5. Ο εξερευνητής εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

V2.5. Οδηγός χρήσης. Logitech Digital Video Security System

V2.5. Οδηγός χρήσης. Logitech Digital Video Security System V2.5 Οδηγός χρήσης Logitech Digital Video Security System 2008 Logitech. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η επωνυμία Logitech, το λογότυπο Logitech και τα άλλα σήματα της Logitech είναι ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή βέλτιστης διαδρομής χρησιμοποιώντας καταγραφή κυκλοφοριακών δεδομένων μέσω κινητών συσκευών

Επιλογή βέλτιστης διαδρομής χρησιμοποιώντας καταγραφή κυκλοφοριακών δεδομένων μέσω κινητών συσκευών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιλογή βέλτιστης διαδρομής χρησιμοποιώντας καταγραφή κυκλοφοριακών δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα