ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Αυτοματισμός με P.L.C μεταφορικών ταινιών πρώτων υλών Βιομηχανίας Εισηγητής Επίκ. Καθηγητής Δρ. Ιωάννης Χ. Δερμεντζόγλου Φοιτητής Λέκος Ελευθέριος (Α.Ε.Μ: 4513, Οκτώβριος 2011

2 INSTITUTE F TECHNLGY F KVL ELECTRICL ENGINEERING DEPRTMENT ELECTRICL ENGINEERING DEPRTMENT PRJECT Subject: P.L.C based automatic control of raw material conveyor belts in industrial application Supervisor ssistant Professor Dr. John Ch. Dermentzoglou Student Lekos Elefterios Kavala, ctober 2011 Σελίδα 2 από 143

3 Summary This project concerns the function of 4 raw material lines installed in an industry in the prefecture of Kavala, in Greece. Each line consists of a number of conveyor belts and each conveyor belt uses its own motor. In each line there is a central cabinet that contains the power and automation circuit of each conveyor belt. The automation circuit uses classical automation technics. The operator of each line can monitor the line throw some supervisory diagrams with led placed on them. The four lines function separately. The aim of this project is the automation of the function of the 4 raw material lines. The automation solution uses a programmable logical controller (P.L.C and a supervisory control and data acquisition system (SCD. Σελίδα 3 από 143

4 Details The automation solution aims at: Reducing operation times Minimizing manual operation Safer operation larm detection and smaller restore times Central supervisory control Data acquisition Better maintenance of the equipment Cooperation with power cabinets The P.L.C receives the following signals from the power cabinet of each line: Relay feedback for each motor peration signal for each conveyor belt Error signal for each motor Emergency stop for each conveyor belt utomation Requirements The development of the P.L.C and SCD program is based on some specific requirements: Determination via central computing unit of the specific combination of conveyor belts. This number of conveyor belts will form a path that moves raw material inside the factory. Determination from central computer of the combination of paths between the 4 lines. Configurable automated function of each selected path. Capability of switching to manual operation for each motor via central computing unit. nimated indication of the state of each motor. nimated indication and sound warning before the operation of each conveyor belt larm detection and recording for each motor and conveyor belt. Configurable maintenance program. Σελίδα 4 από 143

5 Hardware PLC: Siemens S7-300 Software Siemens Step 7 V5.4 for PLC Siemens WinCC Flexible 2008 for Scada Σελίδα 5 από 143

6 Summary 3 Details... 4 Αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας 7 Γενικά... 7 Περιγραφή πτυχιακής εργασίας... 7 Λεπτομέρειες... 8 Περιγραφή λειτουργίας του προγράμματος απεικόνισης και ελέγχου (Scada 9 Περιγραφή της οθόνης χειρισμού... 9 Γενικά... 9 Γρήγορο μενού πλοήγησης Οθόνη Γενικής Εποπτείας Οθόνη Γενικών Παραμέτρων Οθόνη Παραμέτρων Συντήρησης Παράθυρο Συναγερμών 17 Οθόνη Συναγερμών 18 Οθόνη Ιστορικού 19 Πίνακας Συμβόλων 20 Λεπτομέρειες λειτουργίας προγράμματος 21 Παραμετροποίηση συγκεκριμένης διαδρομής 22 Plc - Scada 25 Κεντρική ρουτίνα ΟΒ Ρουτίνα Conveyor_Line_N Ρουτίνα DriveSelection_ Ρουτίνα Maintenance Ρουτίνα TotalMotorMaintenance Ρουτίνα TotalConvMaintenance Ρουτίνα Sumperation Ρουτίνα TotalSumperation Ρουτίνα nimation Ρουτίνα Calculatenimation Ρουτίνα Relaylarm Ρουτίνα Calculatelarms Συμπεράσματα 142 Βιβλιογραφία 143 Σελίδα 6 από 143

7 Αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας Γενικά Σε βιομηχανία που εδρεύει στο νομό ς, λειτουργούν σήμερα 4 γραμμές διακίνησης πρώτων υλών. Κάθε γραμμή αποτελείται από έναν συγκεκριμένο αριθμό μεταφορικών ταινιών και κάθε μεταφορική ταινία για την κίνησή της χρησιμοποιεί τον δικό της ανεξάρτητο ηλεκτροκινητήρα. Σε κάθε γραμμή υπάρχει ένας κεντρικός πίνακας που περιλαμβάνει το κύκλωμα ισχύος και αυτοματισμού κάθε ηλεκτροκινητήρα. Το κύκλωμα αυτοματισμού κάθε γραμμής πραγματοποιείται με την βοήθεια κλασσικού αυτοματισμού και η αλληλεπίδραση με τον χειριστή της γραμμής γίνεται μέσω ενδεικτικών λυχνιών και ορισμένων εποπτικών διαγραμμάτων. Οι 4 πίνακες ελέγχου των γραμμών δεν έχουν καμία επικοινωνία μεταξύ τους. Περιγραφή πτυχιακής εργασίας Το αντικείμενο αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η αυτοματοποίηση της λειτουργίας των 4 γραμμών διακίνησης πρώτων υλών με την βοήθεια προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή (P.L.C, η συνεργασία των 4 γραμμών μεταξύ τους και ο συνολικός εποπτικός έλεγχος (SCD. H αυτοματοποίηση των 4 γραμμών στοχεύει για κάθε γραμμή τα παρακάτω: Ταχύτερη λειτουργία με ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων χειρισμών. Ασφαλέστερη λειτουργία και ελαχιστοποίηση λαθών. Έγκαιρη ειδοποίηση σφαλμάτων ελαχιστοποίηση του χρόνου αποκατάστασης. Κεντρικό έλεγχο των γραμμών διακίνησης. Αποτελεσματικότερη εποπτεία συντήρησης. Σελίδα 7 από 143

8 Λεπτομέρειες Συνεργασία με τους πίνακες ισχύος Ο πίνακας ισχύος κάθε γραμμής θα παρέχει για κάθε μεταφορική ταινία τα παρακάτω σήματα προς τον προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή (P.L.C : Σήμα ελέγχου λειτουργίας ρελέ ισχύος ηλεκτροκινητήρα. Σήμα ελέγχου λειτουργίας μεταφορικής ταινίας. Σήμα σφάλματος ηλεκτροκινητήρα. Σήμα ασφαλείας (emergency stop μεταφορικής ταινίας. Απαιτήσεις H ανάπτυξη του προγράμματος του plc καθώς και του λογισμικού απεικόνισης (Scada θα πρέπει να ικανοποιούν τα παρακάτω: Επιλογή από τον υπολογιστή συγκεκριμένης διαδρομής μεταφορικών ταινιών σε κάθε γραμμή. Επιλογή από τον υπολογιστή συγκεκριμένων συνδυασμών διαδρομών μεταφορικών ταινιών μεταξύ των γραμμών. Αυτόματη λειτουργία κάθε επιλεγμένης διαδρομής μεταφορικών ταινιών. Παραμετροποίηση της αυτόματης λειτουργίας κάθε διαδρομής μεταφορικών ταινιών από τον υπολογιστή. Αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία κάθε ηλεκτροκινητήρα από τον υπολογιστή και ένδειξη της κατάστασης του ηλεκτροκινητήρα. Ηχητική και οπτική ειδοποίηση πριν την λειτουργία κάθε μεταφορικής ταινίας. Ειδοποίηση σφάλματος ηλεκτροκινητήρα ή μεταφορικής ταινίας και καταγραφή σφαλμάτων. Επιλογή ειδοποίησης συντήρησης ηλεκτροκινητήρα ή μεταφορικής ταινίας και καταγραφή ειδοποιήσεων. Σελίδα 8 από 143

9 Περιγραφή λειτουργίας του προγράμματος απεικόνισης και ελέγχου (Scada Περιγραφή της οθόνης χειρισμού Γενικά Η ανάπτυξη του προγράμματος απεικόνισης και ελέγχου έγινε με σκοπό την εύκολη πλοήγηση του χειριστή σε όλα τα μέρη της διεργασίας του αυτοματισμού. Ο χειριστής έχει πλήρη εικόνα της λειτουργίας των γραμμών όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. H εικόνα αυτή αποτελεί την κεντρική οθόνη απεικόνισης και ελέγχου, όπου οι 4 γραμμές απεικονίζονται με διαφορετικά χρώματα. Κάθε μεταφορική ταινία απεικονίζεται με ένα ορθογώνιο πλαίσιο με ένα βέλος στο εσωτερικό του, το οποίο δείχνει την κατεύθυνση που η μεταφορική ταινία μετακινεί το εκάστοτε υλικό. Μαζί με κάθε μεταφορική ταινία απεικονίζεται και ο ηλεκτροκινήρας που δίνει κίνηση σε αυτή. Σελίδα 9 από 143

10 Στην κεντρική οθόνη απεικονίζονται επίσης και ορισμένα αστέρια καθώς και το πλαίσιο επιλογής διαδρομών στα οποία θα αναφερθούμε αργότερα στο παρόν εγχειρίδιο. Γρήγορο μενού πλοήγησης Στο επάνω μέρος της οθόνης βρίσκεται ένα μενού για τη πλοήγηση μέσα στην εφαρμογή: Τα κουμπιά που εμφανίζονται στο μενού είναι τα παρακάτω: : Προβάλλεται η οθόνη γενικής εποπτείας των γραμμών. κάθε ηλεκτροκινητήρα. : Προβάλλεται η οθόνη ρύθμισης των παραμέτρων : Προβάλλεται η οθόνη των συναγερμών. : Προβάλλεται η οθόνη του ιστορικού των συναγερμών. : Προβάλλεται η οθόνη ρύθμισης των παραμέτρων συντήρησης κάθε ηλεκτροκινητήρα και κάθε μεταφορικής ταινίας. : Προβάλλονται πληροφορίες για την επιχείρηση. : Έξοδος από την εφαρμογή. Σελίδα 10 από 143

11 Οθόνη Γενικής Εποπτείας Επιλογή Διαδρομής Στην οθόνη γενικής εποπτείας εκτός από την απεικόνιση των μεταφορικών ταινιών και των κινητήρων, τα οποία αναφέρθηκαν προηγουμένως, βασικό κομμάτι αποτελεί το πλαίσιο επιλογής διαδρομής σε συγκεκριμένη γραμμή ή συνδυασμένης διαδρομής μεταξύ των γραμμών. Ο χειριστής μπορεί από εκεί να επιλέξει μια συγκεκριμένη διαδρομή μεταφορικών ταινιών στην οποία θα πραγματοποιηθεί διακίνηση υλικού. Για παράδειγμα όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα ο χειριστής επιλέγει συνδυασμένη διαδρομή γραμμής 2 και γραμμής 4 και πιο συγκεκριμένα την διαδρομή 13. Τα βελάκια των μεταφορικών ταινιών που συμμετέχουν στην διαδρομή αυτή αλλάζουν χρώμα προκειμένου ο χειριστής να ξέρει ποια διαδρομή έχει επιλέξει. Στην περίπτωση αυτή ο χειριστής έχει επιλέξει να διακινήσει υλικό από την αποθήκη Νο3 στην αποθήκη Νο6 και η διακίνηση του υλικού θα γίνει με την χρησιμοποιήση των μεταφορικών ταινιών S285, S286, S287, S288, S209(V89, V89, SM294 που ανήκουν στην γραμμή 2 και των μεταφορικών ταινιών SM292, V40, V41 που ανήκουν στην γραμμή 4. Παρατηρούμε ότι οι επιλογές της γραμμής 2 και 4 καθώς οι επιλογές της συνδυασμένης διαδρομής έχουν καλυφθεί με ένα πλαίσιο που μας δείχνει ότι είναι κατειλημμένες. Αυτό γίνεται διότι οι μεταφορικές ταινίες της γραμμής 2 Σελίδα 11 από 143

12 και 4 συμμετέχουν στην διαδρομή που επέλεξε ο χειριστής, κατά συνέπεια δεν μπορούν ταυτόχρονα να συμμετέχουν σε άλλη διαδρομή. Αφού τώρα ο χειριστής έχει επιλέξει την διαδρομή που επιθυμεί θα πρέπει να ρυθμίσει και τα αστέρια που συμμετέχουν σε αυτή. Τα αστέρια είναι η γραφική απεικόνιση κάποιων μηχανισμών (κλαπέ που ρυθμίζουν οι εργαζόμενοι κάθε γραμμής προκειμένου να μην υπάρξει σύγχυση στις μεταφορικές ταινίες που περνούν από αυτούς. Η χρήση τερματικών διακοπτών στους μηχανισμούς αυτούς έχει αποκλειστεί λόγω του επιβαρυμένου περιβάλλοντος λειτουργίας. Όπως φαίνεται και στην παραπάνω εικόνα, προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει η διαδρομή 13 που έχει επιλεχθεί, θα πρέπει ο χειριστής να πάρει επιβεβαίωση από τους εργαζόμενους της γραμμής 2 και 4 ότι τα αστέρια Β,Γ,Δ έχουν ρυθμιστεί σωστά και να επιλέξει από τα αναδυόμενα, με το πάτημα πάνω στα αστέρια πλαίσια, τις σωστές θέσεις των αστεριών. Μόνο τότε ο χειριστής θα μπορέσει να πατήσει το κουμπί για να ξεκινήσει η λειτουργία της διαδρομής 13. Περισσότερες λεπτομέρειες για την λειτουργία μιας διαδρομής θα αναφερθούν σε άλλη ενότητα του εγχειριδίου. Σελίδα 12 από 143

13 Επιλογές Κινητήρων Κάνοντας κλικ πάνω σε έναν κινητήρα εμφανίζεται η λίστα επιλογής λειτουργίας του κινητήρα. Κάνοντας κλικ ξανά πάνω στον κινητήρα η λίστα εξαφανίζεται. Κάθε κινητήρας έχει τρεις επιλογές λειτουργίας (mode : Αuto: κινητήρας λειτουργεί αυτόματα με βάση την διαδρομή που έχει επιλεγεί. Start: κινητήρας λειτουργεί συνέχεια λαμβάνοντας υπόψη μόνο τα ασφαλιστικά του, ανεξάρτητα αν συμμετέχει ή όχι σε κάποια διαδρομή. Stop: κινητήρας δεν λειτουργεί, ανεξάρτητα αν συμμετέχει ή όχι σε κάποια διαδρομή. Ανάλογα με το mode λειτουργίας, κάθε κινητήρας αλλάζει και χρώμα όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα αλλά και στον πίνακα συμβόλων. Σελίδα 13 από 143

14 Οθόνη Γενικών Παραμέτρων Συνολικά υπάρχουν 2 οθόνες γενικών παραμέτρων, οι οποίες περιλαμβάνουν τις παραμέτρους λειτουργίας κάθε κινητήρα. Μία από αυτές φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Κάθε κινητήρας έχει τρεις διαφορετικούς χρόνους που επηρεάζουν την λειτουργία του. Τ.n : Είναι ο χρόνος που πρέπει να περάσει, μετά την ενεργοποίηση του αμέσως επόμενου κινητήρα σε μια συγκριμένη διαδρομή, για να δοθεί εντολή ενεργοποίησης του συγκεκριμένου κινητήρα. Τ.ff : Είναι ο χρόνος που πρέπει να περάσει, μετά την απεργοποίηση του αμέσως προηγούμενου κινητήρα σε μια συγκεκριμένη διαδρομή, για να δοθεί εντολή απενεργοποίησης του συγκεκριμένου κινητήρα. Τ.Siren: Είναι ο χρόνος που πρέπει να περάσει, αφού δοθεί εντολή να ξεκινήσει ο συγκεκριμένος κινητήρας για να ξεκινήσει πραγματικά ο κινητήρας. Κατά την διάρκεια του χρόνου αυτού υπάρχει ηχητική ειδοποίηση και ένδειξη στην οθόνη γενικής εποπτείας προκειμένου τυχόν εργαζόμενοι που βρίσκονται κοντά στην μεταφορική ταινία, που πρόκειται να ξεκινήσει, να απομακρυνθούν. Σελίδα 14 από 143

15 π.χ Αν έχει επιλεγεί η διαδρομή 1 της γραμμής 1 όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα τότε: T.n του κινητήρα SM279: είναι ο χρόνος που πρέπει να περάσει μετά την ενεργοποίηση του κινητήρα SM281, προκειμένου να δοθεί εντολή στον κινητήρα SM279 να ξεκινήσει. T.ff του κινητήρα SM279: είναι ο χρόνος που πρέπει να περάσει μετά την απενεργοποίηση του κινητήρα SM278, προκειμένου να δοθεί εντολή στον κινητήρα SM279 να σταματήσει. Οθόνη Παραμέτρων Συντήρησης Συνολικά υπάρχουν 4 οθόνες παραμέτρων συντήρησης, οι οποίες περιλαμβάνουν τις παραμέτρους συντήρησης κάθε κινητήρα και κάθε μεταφορικής ταινίας. Μία από αυτές φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Σελίδα 15 από 143

16 π.χ για τον κινητήρα S283 στο πεδίο της στήλης Ώρες Λειτουργίας φαίνεται ο συνολικός χρόνος λειτουργίας του κινητήρα και κατά συνέπεια της μεταφορικής ταινίας. Με το κουμπί γίνεται μηδενισμός των ωρών λειτουργίας και η μέτρησή τους ξεκινά από την αρχή. Στο πεδίο της στήλης Συντήρηση Κινητήρα μπορεί ο χειριστής να ορίσει σε πόσες ώρες λειτουργίας θα ειδοποιηθεί για συντήρηση του κινητήρα, ενώ στο πεδίο βλέπει πόσες ώρες απομένουν μέχρι την επόμενη συντήρηση του κινητήρα. Με το κουμπί μπορεί να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει την ειδοποίηση συντήρησης κινητήρα. Σελίδα 16 από 143

17 Στο πεδίο της στήλης Συντήρηση Ταινιόδρομου μπορεί ο χειριστής να ορίσει σε πόσες ώρες λειτουργίας θα ειδοποιηθεί για συντήρηση της μεταφορικής ταινίας, ενώ στο πεδίο βλέπει πόσες ώρες απομένουν μέχρι την επόμενη συντήρηση της μεταφορικής ταινίας. Με το κουμπί μπορεί να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει την ειδοποίηση συντήρησης μεταφορικής ταινίας. Παράθυρο Συναγερμών Όταν συμβεί κάποιο σφάλμα σε έναν από της κινητήρες ή μία από τις μεταφορικές ταινίες των γραμμών τότε εμφανίζεται το παράθυρο συναγερμών που ειδοποιεί τον χειριστή για το σφάλμα που προέκυψε όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα Το παράθυρο αυτό θα εξαφανιστεί μόλις ο χειριστής έχει δει και αναγνωρίσει όλα τα τρέχοντα σφάλματα. Η αναγνώριση των σφαλμάτων γίνεται με το κουμπί ck βρίσκεται κάτω δεξιά στο παράθυρο συναγερμών. που Σελίδα 17 από 143

18 Οθόνη Συναγερμών Στην οθόνη των συναγερμών φαίνονται όλα τα σφάλματα που έχουν προκύψει καθώς και η κατάστασή τους. Κάθε σφάλμα μπορεί να έχει τρεις καταστάσεις όπως φαίνεται στην οθόνη συναγερμών : Σφάλμα με ένδειξη C στην στήλη «Κατάσταση», σημαίνει ότι το σφάλμα είναι ενεργό και δεν έχει αναγνωριστεί από τον χειριστή. Σφάλμα με ένδειξη (CΑ στην στήλη «Κατάσταση», σημαίνει ότι το σφάλμα είναι ενεργό και έχει αναγνωριστεί από τον χειριστή. Σφάλμα με ένδειξη (CΑD στην στήλη «Κατάσταση», σημαίνει ότι το σφάλμα έχει αναγνωριστεί από τον χειριστή και έχει αποκασταθεί. Όλοι οι συναγερμοί της οθόνης συναγερμών σβήνονται στην περίπτωση που ο χειριστής πατήσει το κουμπί Σελίδα 18 από 143

19 Οθόνη Ιστορικού Στην οθόνη αυτή ο χειριστής έχει την δυνατότητα να δει ιστορικό των συναγερμών και ειδοποιήσεων συντήρησης όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα Η οθόνη αυτή διαβάζει δεδομένα από το ειδικά διαμορφωμένο αρχείο καταγραφής. Σελίδα 19 από 143

20 Πίνακας Συμβόλων Γραφικό Επεξήγηση Μεταφορική ταινία Μεταφορική ταινία που συμμετέχει σε επιλεγμένη διαδρομή Μεταφορική ταινία πριν την έναρξη λειτουργίας της Κινητήρας Mode: uto ff Κινητήρας Mode: uto n Κινητήρας Mode: Manual ff Κινητήρας Mode: Manual n Κινητήρας Mode: larm Επιλογή ρύθμισης κλαπέ διαδρομής Σελίδα 20 από 143

21 Λεπτομέρειες λειτουργίας προγράμματος Παρακάτω καταγράφονται ορισμένες λεπτομέρειες που αφορούν την αυτόματη λειτουργία των γραμμών: Από την στιγμή που επιλεγεί η έναρξη λειτουργίας μιας συγκεκριμένης διαδρομής πρώτα ξεκινά η μεταφορική ταινία που είναι τελευταία στην διαδρομή και στην συνέχεια οι επόμενες με βάση τους χρόνους T.n που έχουν περιγραφεί στην οθόνη ρύθμισης γενικών παραμέτρων. Όταν μια διαδρομή βρίσκεται σε λειτουργία και επιλεγεί να σταματήσει τότε σταματά πρώτα η μεταφορική ταινία που είναι πρώτη στην διαδρομή και στην συνέχεια οι επόμενες με βάση τους χρόνους T.ff που έχουν περιγραφεί στην οθόνη ρύθμισης γενικών παραμέτρων. Όταν μια διαδρομή βρίσκεται σε λειτουργία και συμβεί κάποιο σφάλμα σε μία από τις μεταφορικές ταινίες τότε σταματά αμέσως η συγκεκριμένη μεταφορική ταινία και όλες οι προηγούμενες προκειμένου να μην συσσωρευτεί το υλικό στην ταινία που εμφάνισε το σφάλμα και στην συνέχεια σταματούν και οι επόμενες με βάση τους χρόνους T.ff. Όταν μια διαδρομή βρίσκεται σε λειτουργία και ο χειριστής επιλέξει να βάλει τον κινητήρα μιας μεταφορικής ταινίας σε mode: Manual ff τότε σταματά αμέσως η συγκεκριμένη μεταφορική ταινία και όλες οι προηγούμενες προκειμένου να μην συσσωρευτεί το υλικό στην ταινία που σταμάτησε ο χειριστής και στην συνέχεια σταματούν και οι επόμενες με βάση τους χρόνους T.ff. Όταν μια διαδρομή βρίσκεται σε λειτουργία και ο χειριστής επιλέξει να βάλει τον κινητήρα μια μεταφορικής ταινίας σε mode: Manual n τότε σταματούν αμέσως όλες οι προηγούμενες και συνεχίζουν να λειτουργούν η συγκεκριμένη μεταφορική ταινία και όλες οι επόμενες. Σελίδα 21 από 143

22 Παραμετροποίηση συγκεκριμένης διαδρομής Στην ενότητα αυτή θα δούμε την παραμετροποίηση μιας συγκεκριμένης διαδρομής όπου θα ληφθούν υπόψη όλα όσα περιγράφτηκαν στις παραπάνω ενότητες. Έστω ότι ο χειριστής επιλέγει ότι θέλει να διακινήσει υλικό από την αποθήκη U-900/1100 στην αποθήκη Νο2 όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να παραμετροποιήσει κατάλληλα την διαδρομή αυτή. Τα δεδομένα που υπάρχουν για την διαδρομή αυτή είναι τα εξής: - SM276 Μήκος = 12 μέτρα Ταχύτητα = 36 μέτρα/λεπτό, Χρόνος Επιτάχυνσης = 8 δευτερόλεπτα - SM275 Μήκος = 8 μέτρα Ταχύτητα = 36 μέτρα/λεπτό, Χρόνος Επιτάχυνσης = 6 δευτερόλεπτα Σελίδα 22 από 143

23 - SM274 Μήκος = 12 μέτρα Ταχύτητα = 36 μέτρα/λεπτό, Χρόνος Επιτάχυνσης = 8 δευτερόλεπτα - SM273 Μήκος = 12 μέτρα Ταχύτητα = 36 μέτρα/λεπτό, Χρόνος Επιτάχυνσης = 8 δευτερόλεπτα - CVM908 Μήκος = 18 μέτρα Ταχύτητα = 36 μέτρα/λεπτό, Χρόνος Επιτάχυνσης = 12 δευτερόλεπτα Εκκίνηση διαδρομής Με βάση όσα έχουν περιγραφεί στην προηγούμενη ενότητα προκύπτουν τα εξής: Για όλες τις μεταφορικές ταινίες επιλέγεται T.Siren = 30 sec, χρόνος αρκετός για έναν εργαζόμενο να απομακρυνθεί Κινητήρας SM276 Τ.n = 3 δευτερόλεπτα γιατί δεν προηγείται άλλη ταινία Κινητήρας SM275 Τ.n = 38 δευτερόλεπτα Μέσα στον χρόνο αυτό ο κινητήρας SM276 θα έχει αναπτύξει την πλήρη ταχύτητά του και θα έχει δουλέψει και άλλα 30 sec προκειμένου να μπορέσει η ταινία να προσαρμοστεί Κινητήρας SM274 Τ.n = 36 δευτερόλεπτα Μέσα στον χρόνο αυτό ο κινητήρας SM275 θα έχει αναπτύξει την πλήρη ταχύτητά του και θα έχει δουλέψει και άλλα 30 sec προκειμένου να μπορέσει η ταινία να προσαρμοστεί Σελίδα 23 από 143

24 Κινητήρας SM273 Τ.n = 38 δευτερόλεπτα Μέσα στον χρόνο αυτό ο κινητήρας SM274 θα έχει αναπτύξει την πλήρη ταχύτητά του και θα έχει δουλέψει και άλλα 30 sec προκειμένου να μπορέσει η ταινία να προσαρμοστεί Κινητήρας CVM908 Τ.n = 42 δευτερόλεπτα Μέσα στον χρόνο αυτό ο κινητήρας SM273 θα έχει αναπτύξει την πλήρη ταχύτητά του και θα έχει δουλέψει και άλλα 30 sec προκειμένου να μπορέσει η ταινία να προσαρμοστεί Σταμάτημα Άδειασμα διαδρομής Κινητήρας CVM908 T.ff = 45 sec Ασφάλεια 15 sec Κινητήρας SM273 T.ff = 35 sec Ασφάλεια 15 sec Κινητήρας SM274 T.ff = 35 sec Ασφάλεια 15 sec Κινητήρας SM275 T.ff = 28 sec Ασφάλεια 15 sec Κινητήρας SM276 T.ff = 35 sec Ασφάλεια 15 sec Παρατηρούμε ότι όσο πιο μεγάλη είναι μια διαδρομή τόσο πιο δύσκολη είναι η παραμετροποίηση της. Παρόλο αυτά αν μια διαδρομή παραμετροποιηθεί σωστά μία φορά τότε ίσως να μην ξαναχρειαστεί ξανά να επέμβουμε στην λειτουργίας της. Σελίδα 24 από 143

25 Plc - Scada Υλικό - Λογισμικό Ο προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής (PLC που χρησιμοποιήθηκε είναι είναι της εταιρίας Siemens και πιο συγκεκριμένα της σειράς S Το λογισμικό προγραμματισμού του plc είναι η STEP 7 V5.4 της εταιρίας Siemens. Το λογισμικό ανάπτυξης του προγραμμάτος απεικόνισης είναι το WinCC Flexible 2008 της εταιρίας Siemens. Κώδικας Το πρόγραμμα του προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή έχει γραφτεί σε γλώσσα STL και είναι χωρισμένο σε 16 functions. Η κύρια ρουτίνα του προγράμματος είναι η ΟΒ1 Στις επόμενες σελίδες εμφανίζονται οι κυριότερες ρουτίνες του προγράμματος του plc όπως ακριβώς είναι γραμμένες στον editor του προγράμματος STEP 7 V5.4 Σελίδα 25 από 143

26 Σελίδα 26 από 143 B1 - <offline> "" Name: Family: uthor: Version: 0.1 Block version: 2 Time stamp Code: 04/18/ :03:19 PM Interface: 02/15/ :51:12 PM Lengths (block/logic/data: Name Data Type ddress Comment TEMP 0.0 B1_EV_CLSS Byte 0.0 Bits 0-3 = 1 (Coming event, Bits 4-7 = 1 (Event class 1 B1_SCN_1 Byte (Cold restart scan 1 of B 1, 3 (Scan 2-n of B 1 B1_PRIRITY Byte 2.0 Priority of B Execution B1_B_NUMBR Byte (rganization block 1, B1 B1_RESERVED_1 Byte 4.0 Reserved for system B1_RESERVED_2 Byte 5.0 Reserved for system B1_PREV_CYCLE Int 6.0 Cycle time of previous B1 scan (milliseconds B1_MIN_CYCLE Int 8.0 Minimum cycle time of B1 (milliseconds B1_MX_CYCLE Int 10.0 Maximum cycle time of B1 (milliseconds B1_DTE_TIME Date_nd_Time 12.0 Date and time B1 started Block: B1 "Main Program Sweep (Cycle" Network: 1 "Pulse_1s" M20.5 FP "FP_Pulse_1s" M21.5 = "ut_pulse_1s" M22.5 CLL "DriveSelection_1" CLL "DriveSelection_2" CLL "DriveSelection_3" CLL "rrow_visibility" CLL "TotalSumperation" CLL "TotalMotorMaintenance" CLL "TotalConvMaintenance" FC13 FC11 FC18 FC12 FC3 FC5 FC6 Network: 2 CLL "Conveyor_Line_N13" FC8 Start :="DrLine1_Start" M50.0 Stop :="DrLine1_Stop" M50.1 MotConv_1_Fault :="DrLine1_I".Mot_1_Fault DB16.DBX Temporary placeholder variable EmgStop_1 :="DrLine1_I".Mot_1_EmgStop DB16.DBX2.2 MotConv_2_Fault :="DrLine1_I".Mot_2_Fault DB16.DBX0.1 EmgStop_2 :="DrLine1_I".Mot_2_EmgStop DB16.DBX2.3 MotConv_3_Fault :="DrLine1_I".Mot_3_Fault DB16.DBX0.2 EmgStop_3 :="DrLine1_I".Mot_3_EmgStop DB16.DBX2.4 MotConv_4_Fault :="DrLine1_I".Mot_4_Fault DB16.DBX0.3 EmgStop_4 :="DrLine1_I".Mot_4_EmgStop DB16.DBX2.5 MotConv_5_Fault :="DrLine1_I".Mot_5_Fault DB16.DBX0.4 EmgStop_5 :="DrLine1_I".Mot_5_EmgStop DB16.DBX2.6 MotConv_6_Fault :="DrLine1_I".Mot_6_Fault DB16.DBX0.5 EmgStop_6 :="DrLine1_I".Mot_6_EmgStop DB16.DBX2.7 MotConv_7_Fault :="DrLine1_I".Mot_7_Fault DB16.DBX0.6 EmgStop_7 :="DrLine1_I".Mot_7_EmgStop DB16.DBX3.0

27 Σελίδα 27 από 143 MotConv_8_Fault :="DrLine1_I".Mot_8_Fault DB16.DBX0.7 EmgStop_8 :="DrLine1_I".Mot_8_EmgStop DB16.DBX3.1 MotConv_9_Fault :="DrLine1_I".Mot_9_Fault DB16.DBX1.0 EmgStop_9 :="DrLine1_I".Mot_9_EmgStop DB16.DBX3.2 MotConv_10_Fault:="DrLine1_I".Mot_10_Fault DB16.DBX1.1 EmgStop_10 :="DrLine1_I".Mot_10_EmgStop DB16.DBX3.3 MotConv_11_Fault:="DrLine1_I".Mot_11_Fault DB16.DBX1.2 EmgStop_11 :="DrLine1_I".Mot_11_EmgStop DB16.DBX3.4 MotConv_12_Fault:="DrLine1_I".Mot_12_Fault DB16.DBX1.3 EmgStop_12 :="DrLine1_I".Mot_12_EmgStop DB16.DBX3.5 MotConv_13_Fault:="DrLine1_I".Mot_13_Fault DB16.DBX1.4 EmgStop_13 :="DrLine1_I".Mot_13_EmgStop DB16.DBX3.6 Timer_n_1 :=T1 Timer_n_2 :=T2 Timer_n_3 :=T3 Timer_n_4 :=T4 Timer_n_5 :=T5 Timer_n_6 :=T6 Timer_n_7 :=T7 Timer_n_8 :=T8 Timer_n_9 :=T9 Timer_n_10 :=T10 Timer_n_11 :=T11 Timer_n_12 :=T12 Timer_n_13 :=T13 Timer_ff_1 :=T14 Timer_ff_2 :=T15 Timer_ff_3 :=T16 Timer_ff_4 :=T17 Timer_ff_5 :=T18 Timer_ff_6 :=T19 Timer_ff_7 :=T20 Timer_ff_8 :=T21 Timer_ff_9 :=T22 Timer_ff_10 :=T23 Timer_ff_11 :=T24 Timer_ff_12 :=T25 Timer_ff_13 :=T26 TimeValue_1_n :="DrLine1_I".TimeValue_1_n DB16.DBW6 TimeValue_1_ff :="DrLine1_I".TimeValue_1_ff DB16.DBW8 TimeValue_2_n :="DrLine1_I".TimeValue_2_n DB16.DBW10 TimeValue_2_ff :="DrLine1_I".TimeValue_2_ff DB16.DBW12 TimeValue_3_n :="DrLine1_I".TimeValue_3_n DB16.DBW14 TimeValue_3_ff :="DrLine1_I".TimeValue_3_ff DB16.DBW16 TimeValue_4_n :="DrLine1_I".TimeValue_4_n DB16.DBW18 TimeValue_4_ff :="DrLine1_I".TimeValue_4_ff DB16.DBW20 TimeValue_5_n :="DrLine1_I".TimeValue_5_n DB16.DBW22 TimeValue_5_ff :="DrLine1_I".TimeValue_5_ff DB16.DBW24 TimeValue_6_n :="DrLine1_I".TimeValue_6_n DB16.DBW26 TimeValue_6_ff :="DrLine1_I".TimeValue_6_ff DB16.DBW28 TimeValue_7_n :="DrLine1_I".TimeValue_7_n DB16.DBW30 TimeValue_7_ff :="DrLine1_I".TimeValue_7_ff DB16.DBW32 TimeValue_8_n :="DrLine1_I".TimeValue_8_n DB16.DBW34 TimeValue_8_ff :="DrLine1_I".TimeValue_8_ff DB16.DBW36 TimeValue_9_n :="DrLine1_I".TimeValue_9_n DB16.DBW38 TimeValue_9_ff :="DrLine1_I".TimeValue_9_ff DB16.DBW40 TimeValue_10_n :="DrLine1_I".TimeValue_10_n DB16.DBW42 TimeValue_10_ff:="DrLine1_I".TimeValue_10_ff DB16.DBW44 TimeValue_11_n :="DrLine1_I".TimeValue_11_n DB16.DBW46 TimeValue_11_ff:="DrLine1_I".TimeValue_11_ff DB16.DBW48 TimeValue_12_n :="DrLine1_I".TimeValue_12_n DB16.DBW50 TimeValue_12_ff:="DrLine1_I".TimeValue_12_ff DB16.DBW52 TimeValue_13_n :="DrLine1_I".TimeValue_13_n DB16.DBW54 TimeValue_13_ff:="DrLine1_I".TimeValue_13_ff DB16.DBW56 Motor_1_uto :="DrLine1_I".Mot_1_uto DB16.DBX78.0 Motor_2_uto :="DrLine1_I".Mot_2_uto DB16.DBX78.1 Motor_3_uto :="DrLine1_I".Mot_3_uto DB16.DBX78.2 Motor_4_uto :="DrLine1_I".Mot_4_uto DB16.DBX78.3 Motor_5_uto :="DrLine1_I".Mot_5_uto DB16.DBX78.4 Motor_6_uto :="DrLine1_I".Mot_6_uto DB16.DBX78.5 Motor_7_uto :="DrLine1_I".Mot_7_uto DB16.DBX78.6 Motor_8_uto :="DrLine1_I".Mot_8_uto DB16.DBX78.7 Motor_9_uto :="DrLine1_I".Mot_9_uto DB16.DBX79.0 Motor_10_uto :="DrLine1_I".Mot_10_uto DB16.DBX79.1 Motor_11_uto :="DrLine1_I".Mot_11_uto DB16.DBX79.2 Motor_12_uto :="DrLine1_I".Mot_12_uto DB16.DBX79.3 Motor_13_uto :="DrLine1_I".Mot_13_uto DB16.DBX79.4 Mot_1_Bypass :="DrLine1_I".Mot_1_Bypass DB16.DBX84.6 Mot_2_Bypass :="DrLine1_I".Mot_2_Bypass DB16.DBX84.7 Mot_3_Bypass :="DrLine1_I".Mot_3_Bypass DB16.DBX85.0 Mot_4_Bypass :="DrLine1_I".Mot_4_Bypass DB16.DBX85.1 Mot_5_Bypass :="DrLine1_I".Mot_5_Bypass DB16.DBX85.2

28 Σελίδα 28 από 143 Mot_6_Bypass :="DrLine1_I".Mot_6_Bypass DB16.DBX85.3 Mot_7_Bypass :="DrLine1_I".Mot_7_Bypass DB16.DBX85.4 Mot_8_Bypass :="DrLine1_I".Mot_8_Bypass DB16.DBX85.5 Mot_9_Bypass :="DrLine1_I".Mot_9_Bypass DB16.DBX85.6 Mot_10_Bypass :="DrLine1_I".Mot_10_Bypass DB16.DBX85.7 Mot_11_Bypass :="DrLine1_I".Mot_11_Bypass DB16.DBX86.0 Mot_12_Bypass :="DrLine1_I".Mot_12_Bypass DB16.DBX86.1 Mot_13_Bypass :="DrLine1_I".Mot_13_Bypass DB16.DBX86.2 Mot_1_Start :="DrLine1_I".Mot_1_Start DB16.DBX80.2 Mot_2_Start :="DrLine1_I".Mot_2_Start DB16.DBX80.3 Mot_3_Start :="DrLine1_I".Mot_3_Start DB16.DBX80.4 Mot_4_Start :="DrLine1_I".Mot_4_Start DB16.DBX80.5 Mot_5_Start :="DrLine1_I".Mot_5_Start DB16.DBX80.6 Mot_6_Start :="DrLine1_I".Mot_6_Start DB16.DBX80.7 Mot_7_Start :="DrLine1_I".Mot_7_Start DB16.DBX81.0 Mot_8_Start :="DrLine1_I".Mot_8_Start DB16.DBX81.1 Mot_9_Start :="DrLine1_I".Mot_9_Start DB16.DBX81.2 Mot_10_Start :="DrLine1_I".Mot_10_Start DB16.DBX81.3 Mot_11_Start :="DrLine1_I".Mot_11_Start DB16.DBX81.4 Mot_12_Start :="DrLine1_I".Mot_12_Start DB16.DBX81.5 Mot_13_Start :="DrLine1_I".Mot_13_Start DB16.DBX81.6 Mot_1_Stop :="DrLine1_I".Mot_1_Stop DB16.DBX82.4 Mot_2_Stop :="DrLine1_I".Mot_2_Stop DB16.DBX82.5 Mot_3_Stop :="DrLine1_I".Mot_3_Stop DB16.DBX82.6 Mot_4_Stop :="DrLine1_I".Mot_4_Stop DB16.DBX82.7 Mot_5_Stop :="DrLine1_I".Mot_5_Stop DB16.DBX83.0 Mot_6_Stop :="DrLine1_I".Mot_6_Stop DB16.DBX83.1 Mot_7_Stop :="DrLine1_I".Mot_7_Stop DB16.DBX83.2 Mot_8_Stop :="DrLine1_I".Mot_8_Stop DB16.DBX83.3 Mot_9_Stop :="DrLine1_I".Mot_9_Stop DB16.DBX83.4 Mot_10_Stop :="DrLine1_I".Mot_10_Stop DB16.DBX83.5 Mot_11_Stop :="DrLine1_I".Mot_11_Stop DB16.DBX83.6 Mot_12_Stop :="DrLine1_I".Mot_12_Stop DB16.DBX83.7 Mot_13_Stop :="DrLine1_I".Mot_13_Stop DB16.DBX84.0 Gen_EmgStop :="DrLine1_GenEmgStop" M50.2 Motor_1_n :="DrLine1_I".Mot_1_n DB16.DBX89.2 Motor_2_n :="DrLine1_I".Mot_2_n DB16.DBX89.3 Motor_3_n :="DrLine1_I".Mot_3_n DB16.DBX89.4 Motor_4_n :="DrLine1_I".Mot_4_n DB16.DBX89.5 Motor_5_n :="DrLine1_I".Mot_5_n DB16.DBX89.6 Motor_6_n :="DrLine1_I".Mot_6_n DB16.DBX89.7 Motor_7_n :="DrLine1_I".Mot_7_n DB16.DBX90.0 Motor_8_n :="DrLine1_I".Mot_8_n DB16.DBX90.1 Motor_9_n :="DrLine1_I".Mot_9_n DB16.DBX90.2 Motor_10_n :="DrLine1_I".Mot_10_n DB16.DBX90.3 Motor_11_n :="DrLine1_I".Mot_11_n DB16.DBX90.4 Motor_12_n :="DrLine1_I".Mot_12_n DB16.DBX90.5 Motor_13_n :="DrLine1_I".Mot_13_n DB16.DBX90.6 rdmot_1_n :="DrLine1_I".rdMot_1_n DB16.DBX87.0 rdmot_2_n :="DrLine1_I".rdMot_2_n DB16.DBX87.1 rdmot_3_n :="DrLine1_I".rdMot_3_n DB16.DBX87.2 rdmot_4_n :="DrLine1_I".rdMot_4_n DB16.DBX87.3 rdmot_5_n :="DrLine1_I".rdMot_5_n DB16.DBX87.4 rdmot_6_n :="DrLine1_I".rdMot_6_n DB16.DBX87.5 rdmot_7_n :="DrLine1_I".rdMot_7_n DB16.DBX87.6 rdmot_8_n :="DrLine1_I".rdMot_8_n DB16.DBX87.7 rdmot_9_n :="DrLine1_I".rdMot_9_n DB16.DBX88.0 rdmot_10_n :="DrLine1_I".rdMot_10_n DB16.DBX88.1 rdmot_11_n :="DrLine1_I".rdMot_11_n DB16.DBX88.2 rdmot_12_n :="DrLine1_I".rdMot_12_n DB16.DBX88.3 rdmot_13_n :="DrLine1_I".rdMot_13_n DB16.DBX88.4 Network: 3 CLL "Conveyor_Line_N13" FC8 Start :="DrLine2_Start" M51.0 Stop :="DrLine2_Stop" M51.1 MotConv_1_Fault :="DrLine2_I".Mot_1_Fault DB17.DBX Temporary placeholder variable EmgStop_1 :="DrLine2_I".Mot_1_EmgStop DB17.DBX2.2 MotConv_2_Fault :="DrLine2_I".Mot_2_Fault DB17.DBX0.1 EmgStop_2 :="DrLine2_I".Mot_2_EmgStop DB17.DBX2.3 MotConv_3_Fault :="DrLine2_I".Mot_3_Fault DB17.DBX0.2 EmgStop_3 :="DrLine2_I".Mot_3_EmgStop DB17.DBX2.4 MotConv_4_Fault :="DrLine2_I".Mot_4_Fault DB17.DBX0.3 EmgStop_4 :="DrLine2_I".Mot_4_EmgStop DB17.DBX2.5 MotConv_5_Fault :="DrLine2_I".Mot_5_Fault DB17.DBX0.4 EmgStop_5 :="DrLine2_I".Mot_5_EmgStop DB17.DBX2.6 MotConv_6_Fault :="DrLine2_I".Mot_6_Fault DB17.DBX0.5

29 Σελίδα 29 από 143 EmgStop_6 :="DrLine2_I".Mot_6_EmgStop DB17.DBX2.7 MotConv_7_Fault :="DrLine2_I".Mot_7_Fault DB17.DBX0.6 EmgStop_7 :="DrLine2_I".Mot_7_EmgStop DB17.DBX3.0 MotConv_8_Fault :="DrLine2_I".Mot_8_Fault DB17.DBX0.7 EmgStop_8 :="DrLine2_I".Mot_8_EmgStop DB17.DBX3.1 MotConv_9_Fault :="DrLine2_I".Mot_9_Fault DB17.DBX1.0 EmgStop_9 :="DrLine2_I".Mot_9_EmgStop DB17.DBX3.2 MotConv_10_Fault:="DrLine2_I".Mot_10_Fault DB17.DBX1.1 EmgStop_10 :="DrLine2_I".Mot_10_EmgStop DB17.DBX3.3 MotConv_11_Fault:="DrLine2_I".Mot_11_Fault DB17.DBX1.2 EmgStop_11 :="DrLine2_I".Mot_11_EmgStop DB17.DBX3.4 MotConv_12_Fault:="DrLine2_I".Mot_12_Fault DB17.DBX1.3 EmgStop_12 :="DrLine2_I".Mot_12_EmgStop DB17.DBX3.5 MotConv_13_Fault:="DrLine2_I".Mot_13_Fault DB17.DBX1.4 EmgStop_13 :="DrLine2_I".Mot_13_EmgStop DB17.DBX3.6 Timer_n_1 :=T27 Timer_n_2 :=T28 Timer_n_3 :=T29 Timer_n_4 :=T30 Timer_n_5 :=T31 Timer_n_6 :=T32 Timer_n_7 :=T33 Timer_n_8 :=T34 Timer_n_9 :=T35 Timer_n_10 :=T36 Timer_n_11 :=T37 Timer_n_12 :=T38 Timer_n_13 :=T39 Timer_ff_1 :=T40 Timer_ff_2 :=T41 Timer_ff_3 :=T42 Timer_ff_4 :=T43 Timer_ff_5 :=T44 Timer_ff_6 :=T45 Timer_ff_7 :=T46 Timer_ff_8 :=T47 Timer_ff_9 :=T48 Timer_ff_10 :=T49 Timer_ff_11 :=T50 Timer_ff_12 :=T51 Timer_ff_13 :=T52 TimeValue_1_n :="DrLine2_I".TimeValue_1_n DB17.DBW6 TimeValue_1_ff :="DrLine2_I".TimeValue_1_ff DB17.DBW8 TimeValue_2_n :="DrLine2_I".TimeValue_2_n DB17.DBW10 TimeValue_2_ff :="DrLine2_I".TimeValue_2_ff DB17.DBW12 TimeValue_3_n :="DrLine2_I".TimeValue_3_n DB17.DBW14 TimeValue_3_ff :="DrLine2_I".TimeValue_3_ff DB17.DBW16 TimeValue_4_n :="DrLine2_I".TimeValue_4_n DB17.DBW18 TimeValue_4_ff :="DrLine2_I".TimeValue_4_ff DB17.DBW20 TimeValue_5_n :="DrLine2_I".TimeValue_5_n DB17.DBW22 TimeValue_5_ff :="DrLine2_I".TimeValue_5_ff DB17.DBW24 TimeValue_6_n :="DrLine2_I".TimeValue_6_n DB17.DBW26 TimeValue_6_ff :="DrLine2_I".TimeValue_6_ff DB17.DBW28 TimeValue_7_n :="DrLine2_I".TimeValue_7_n DB17.DBW30 TimeValue_7_ff :="DrLine2_I".TimeValue_7_ff DB17.DBW32 TimeValue_8_n :="DrLine2_I".TimeValue_8_n DB17.DBW34 TimeValue_8_ff :="DrLine2_I".TimeValue_8_ff DB17.DBW36 TimeValue_9_n :="DrLine2_I".TimeValue_9_n DB17.DBW38 TimeValue_9_ff :="DrLine2_I".TimeValue_9_ff DB17.DBW40 TimeValue_10_n :="DrLine2_I".TimeValue_10_n DB17.DBW42 TimeValue_10_ff:="DrLine2_I".TimeValue_10_ff DB17.DBW44 TimeValue_11_n :="DrLine2_I".TimeValue_11_n DB17.DBW46 TimeValue_11_ff:="DrLine2_I".TimeValue_11_ff DB17.DBW48 TimeValue_12_n :="DrLine2_I".TimeValue_12_n DB17.DBW50 TimeValue_12_ff:="DrLine2_I".TimeValue_12_ff DB17.DBW52 TimeValue_13_n :="DrLine2_I".TimeValue_13_n DB17.DBW54 TimeValue_13_ff:="DrLine2_I".TimeValue_13_ff DB17.DBW56 Motor_1_uto :="DrLine2_I".Mot_1_uto DB17.DBX78.0 Motor_2_uto :="DrLine2_I".Mot_2_uto DB17.DBX78.1 Motor_3_uto :="DrLine2_I".Mot_3_uto DB17.DBX78.2 Motor_4_uto :="DrLine2_I".Mot_4_uto DB17.DBX78.3 Motor_5_uto :="DrLine2_I".Mot_5_uto DB17.DBX78.4 Motor_6_uto :="DrLine2_I".Mot_6_uto DB17.DBX78.5 Motor_7_uto :="DrLine2_I".Mot_7_uto DB17.DBX78.6 Motor_8_uto :="DrLine2_I".Mot_8_uto DB17.DBX78.7 Motor_9_uto :="DrLine2_I".Mot_9_uto DB17.DBX79.0 Motor_10_uto :="DrLine2_I".Mot_10_uto DB17.DBX79.1 Motor_11_uto :="DrLine2_I".Mot_11_uto DB17.DBX79.2 Motor_12_uto :="DrLine2_I".Mot_12_uto DB17.DBX79.3 Motor_13_uto :="DrLine2_I".Mot_13_uto DB17.DBX79.4 Mot_1_Bypass :="DrLine2_I".Mot_1_Bypass DB17.DBX84.6 Mot_2_Bypass :="DrLine2_I".Mot_2_Bypass DB17.DBX84.7

30 Σελίδα 30 από 143 Mot_3_Bypass :="DrLine2_I".Mot_3_Bypass DB17.DBX85.0 Mot_4_Bypass :="DrLine2_I".Mot_4_Bypass DB17.DBX85.1 Mot_5_Bypass :="DrLine2_I".Mot_5_Bypass DB17.DBX85.2 Mot_6_Bypass :="DrLine2_I".Mot_6_Bypass DB17.DBX85.3 Mot_7_Bypass :="DrLine2_I".Mot_7_Bypass DB17.DBX85.4 Mot_8_Bypass :="DrLine2_I".Mot_8_Bypass DB17.DBX85.5 Mot_9_Bypass :="DrLine2_I".Mot_9_Bypass DB17.DBX85.6 Mot_10_Bypass :="DrLine2_I".Mot_10_Bypass DB17.DBX85.7 Mot_11_Bypass :="DrLine2_I".Mot_11_Bypass DB17.DBX86.0 Mot_12_Bypass :="DrLine2_I".Mot_12_Bypass DB17.DBX86.1 Mot_13_Bypass :="DrLine2_I".Mot_13_Bypass DB17.DBX86.2 Mot_1_Start :="DrLine2_I".Mot_1_Start DB17.DBX80.2 Mot_2_Start :="DrLine2_I".Mot_2_Start DB17.DBX80.3 Mot_3_Start :="DrLine2_I".Mot_3_Start DB17.DBX80.4 Mot_4_Start :="DrLine2_I".Mot_4_Start DB17.DBX80.5 Mot_5_Start :="DrLine2_I".Mot_5_Start DB17.DBX80.6 Mot_6_Start :="DrLine2_I".Mot_6_Start DB17.DBX80.7 Mot_7_Start :="DrLine2_I".Mot_7_Start DB17.DBX81.0 Mot_8_Start :="DrLine2_I".Mot_8_Start DB17.DBX81.1 Mot_9_Start :="DrLine2_I".Mot_9_Start DB17.DBX81.2 Mot_10_Start :="DrLine2_I".Mot_10_Start DB17.DBX81.3 Mot_11_Start :="DrLine2_I".Mot_11_Start DB17.DBX81.4 Mot_12_Start :="DrLine2_I".Mot_12_Start DB17.DBX81.5 Mot_13_Start :="DrLine2_I".Mot_13_Start DB17.DBX81.6 Mot_1_Stop :="DrLine2_I".Mot_1_Stop DB17.DBX82.4 Mot_2_Stop :="DrLine2_I".Mot_2_Stop DB17.DBX82.5 Mot_3_Stop :="DrLine2_I".Mot_3_Stop DB17.DBX82.6 Mot_4_Stop :="DrLine2_I".Mot_4_Stop DB17.DBX82.7 Mot_5_Stop :="DrLine2_I".Mot_5_Stop DB17.DBX83.0 Mot_6_Stop :="DrLine2_I".Mot_6_Stop DB17.DBX83.1 Mot_7_Stop :="DrLine2_I".Mot_7_Stop DB17.DBX83.2 Mot_8_Stop :="DrLine2_I".Mot_8_Stop DB17.DBX83.3 Mot_9_Stop :="DrLine2_I".Mot_9_Stop DB17.DBX83.4 Mot_10_Stop :="DrLine2_I".Mot_10_Stop DB17.DBX83.5 Mot_11_Stop :="DrLine2_I".Mot_11_Stop DB17.DBX83.6 Mot_12_Stop :="DrLine2_I".Mot_12_Stop DB17.DBX83.7 Mot_13_Stop :="DrLine2_I".Mot_13_Stop DB17.DBX84.0 Gen_EmgStop :="DrLine2_GenEmgStop" M51.2 Motor_1_n :="DrLine2_I".Mot_1_n DB17.DBX89.2 Motor_2_n :="DrLine2_I".Mot_2_n DB17.DBX89.3 Motor_3_n :="DrLine2_I".Mot_3_n DB17.DBX89.4 Motor_4_n :="DrLine2_I".Mot_4_n DB17.DBX89.5 Motor_5_n :="DrLine2_I".Mot_5_n DB17.DBX89.6 Motor_6_n :="DrLine2_I".Mot_6_n DB17.DBX89.7 Motor_7_n :="DrLine2_I".Mot_7_n DB17.DBX90.0 Motor_8_n :="DrLine2_I".Mot_8_n DB17.DBX90.1 Motor_9_n :="DrLine2_I".Mot_9_n DB17.DBX90.2 Motor_10_n :="DrLine2_I".Mot_10_n DB17.DBX90.3 Motor_11_n :="DrLine2_I".Mot_11_n DB17.DBX90.4 Motor_12_n :="DrLine2_I".Mot_12_n DB17.DBX90.5 Motor_13_n :="DrLine2_I".Mot_13_n DB17.DBX90.6 rdmot_1_n :="DrLine2_I".rdMot_1_n DB17.DBX87.0 rdmot_2_n :="DrLine2_I".rdMot_2_n DB17.DBX87.1 rdmot_3_n :="DrLine2_I".rdMot_3_n DB17.DBX87.2 rdmot_4_n :="DrLine2_I".rdMot_4_n DB17.DBX87.3 rdmot_5_n :="DrLine2_I".rdMot_5_n DB17.DBX87.4 rdmot_6_n :="DrLine2_I".rdMot_6_n DB17.DBX87.5 rdmot_7_n :="DrLine2_I".rdMot_7_n DB17.DBX87.6 rdmot_8_n :="DrLine2_I".rdMot_8_n DB17.DBX87.7 rdmot_9_n :="DrLine2_I".rdMot_9_n DB17.DBX88.0 rdmot_10_n :="DrLine2_I".rdMot_10_n DB17.DBX88.1 rdmot_11_n :="DrLine2_I".rdMot_11_n DB17.DBX88.2 rdmot_12_n :="DrLine2_I".rdMot_12_n DB17.DBX88.3 rdmot_13_n :="DrLine2_I".rdMot_13_n DB17.DBX88.4 Network: 4 CLL "Conveyor_Line_N13" FC8 Start :="DrLine3_Start" M52.0 Stop :="DrLine3_Stop" M52.1 MotConv_1_Fault :="DrLine3_I".Mot_1_Fault DB18.DBX Temporary placeholder variable EmgStop_1 :="DrLine3_I".Mot_1_EmgStop DB18.DBX2.2 MotConv_2_Fault :="DrLine3_I".Mot_2_Fault DB18.DBX0.1 EmgStop_2 :="DrLine3_I".Mot_2_EmgStop DB18.DBX2.3 MotConv_3_Fault :="DrLine3_I".Mot_3_Fault DB18.DBX0.2 EmgStop_3 :="DrLine3_I".Mot_3_EmgStop DB18.DBX2.4 MotConv_4_Fault :="DrLine3_I".Mot_4_Fault DB18.DBX0.3 EmgStop_4 :="DrLine3_I".Mot_4_EmgStop DB18.DBX2.5 MotConv_5_Fault :="DrLine3_I".Mot_5_Fault DB18.DBX0.4

31 Σελίδα 31 από 143 EmgStop_5 :="DrLine3_I".Mot_5_EmgStop DB18.DBX2.6 MotConv_6_Fault :="DrLine3_I".Mot_6_Fault DB18.DBX0.5 EmgStop_6 :="DrLine3_I".Mot_6_EmgStop DB18.DBX2.7 MotConv_7_Fault :="DrLine3_I".Mot_7_Fault DB18.DBX0.6 EmgStop_7 :="DrLine3_I".Mot_7_EmgStop DB18.DBX3.0 MotConv_8_Fault :="DrLine3_I".Mot_8_Fault DB18.DBX0.7 EmgStop_8 :="DrLine3_I".Mot_8_EmgStop DB18.DBX3.1 MotConv_9_Fault :="DrLine3_I".Mot_9_Fault DB18.DBX1.0 EmgStop_9 :="DrLine3_I".Mot_9_EmgStop DB18.DBX3.2 MotConv_10_Fault:="DrLine3_I".Mot_10_Fault DB18.DBX1.1 EmgStop_10 :="DrLine3_I".Mot_10_EmgStop DB18.DBX3.3 MotConv_11_Fault:="DrLine3_I".Mot_11_Fault DB18.DBX1.2 EmgStop_11 :="DrLine3_I".Mot_11_EmgStop DB18.DBX3.4 MotConv_12_Fault:="DrLine3_I".Mot_12_Fault DB18.DBX1.3 EmgStop_12 :="DrLine3_I".Mot_12_EmgStop DB18.DBX3.5 MotConv_13_Fault:="DrLine3_I".Mot_13_Fault DB18.DBX1.4 EmgStop_13 :="DrLine3_I".Mot_13_EmgStop DB18.DBX3.6 Timer_n_1 :=T53 Timer_n_2 :=T54 Timer_n_3 :=T55 Timer_n_4 :=T56 Timer_n_5 :=T57 Timer_n_6 :=T58 Timer_n_7 :=T59 Timer_n_8 :=T60 Timer_n_9 :=T61 Timer_n_10 :=T62 Timer_n_11 :=T63 Timer_n_12 :=T64 Timer_n_13 :=T65 Timer_ff_1 :=T66 Timer_ff_2 :=T67 Timer_ff_3 :=T68 Timer_ff_4 :=T69 Timer_ff_5 :=T70 Timer_ff_6 :=T71 Timer_ff_7 :=T72 Timer_ff_8 :=T73 Timer_ff_9 :=T74 Timer_ff_10 :=T75 Timer_ff_11 :=T76 Timer_ff_12 :=T77 Timer_ff_13 :=T78 TimeValue_1_n :="DrLine3_I".TimeValue_1_n DB18.DBW6 TimeValue_1_ff :="DrLine3_I".TimeValue_1_ff DB18.DBW8 TimeValue_2_n :="DrLine3_I".TimeValue_2_n DB18.DBW10 TimeValue_2_ff :="DrLine3_I".TimeValue_2_ff DB18.DBW12 TimeValue_3_n :="DrLine3_I".TimeValue_3_n DB18.DBW14 TimeValue_3_ff :="DrLine3_I".TimeValue_3_ff DB18.DBW16 TimeValue_4_n :="DrLine3_I".TimeValue_4_n DB18.DBW18 TimeValue_4_ff :="DrLine3_I".TimeValue_4_ff DB18.DBW20 TimeValue_5_n :="DrLine3_I".TimeValue_5_n DB18.DBW22 TimeValue_5_ff :="DrLine3_I".TimeValue_5_ff DB18.DBW24 TimeValue_6_n :="DrLine3_I".TimeValue_6_n DB18.DBW26 TimeValue_6_ff :="DrLine3_I".TimeValue_6_ff DB18.DBW28 TimeValue_7_n :="DrLine3_I".TimeValue_7_n DB18.DBW30 TimeValue_7_ff :="DrLine3_I".TimeValue_7_ff DB18.DBW32 TimeValue_8_n :="DrLine3_I".TimeValue_8_n DB18.DBW34 TimeValue_8_ff :="DrLine3_I".TimeValue_8_ff DB18.DBW36 TimeValue_9_n :="DrLine3_I".TimeValue_9_n DB18.DBW38 TimeValue_9_ff :="DrLine3_I".TimeValue_9_ff DB18.DBW40 TimeValue_10_n :="DrLine3_I".TimeValue_10_n DB18.DBW42 TimeValue_10_ff:="DrLine3_I".TimeValue_10_ff DB18.DBW44 TimeValue_11_n :="DrLine3_I".TimeValue_11_n DB18.DBW46 TimeValue_11_ff:="DrLine3_I".TimeValue_11_ff DB18.DBW48 TimeValue_12_n :="DrLine3_I".TimeValue_12_n DB18.DBW50 TimeValue_12_ff:="DrLine3_I".TimeValue_12_ff DB18.DBW52 TimeValue_13_n :="DrLine3_I".TimeValue_13_n DB18.DBW54 TimeValue_13_ff:="DrLine3_I".TimeValue_13_ff DB18.DBW56 Motor_1_uto :="DrLine3_I".Mot_1_uto DB18.DBX78.0 Motor_2_uto :="DrLine3_I".Mot_2_uto DB18.DBX78.1 Motor_3_uto :="DrLine3_I".Mot_3_uto DB18.DBX78.2 Motor_4_uto :="DrLine3_I".Mot_4_uto DB18.DBX78.3 Motor_5_uto :="DrLine3_I".Mot_5_uto DB18.DBX78.4 Motor_6_uto :="DrLine3_I".Mot_6_uto DB18.DBX78.5 Motor_7_uto :="DrLine3_I".Mot_7_uto DB18.DBX78.6 Motor_8_uto :="DrLine3_I".Mot_8_uto DB18.DBX78.7 Motor_9_uto :="DrLine3_I".Mot_9_uto DB18.DBX79.0 Motor_10_uto :="DrLine3_I".Mot_10_uto DB18.DBX79.1 Motor_11_uto :="DrLine3_I".Mot_11_uto DB18.DBX79.2 Motor_12_uto :="DrLine3_I".Mot_12_uto DB18.DBX79.3 Motor_13_uto :="DrLine3_I".Mot_13_uto DB18.DBX79.4

32 Σελίδα 32 από 143 Mot_1_Bypass :="DrLine3_I".Mot_1_Bypass DB18.DBX84.6 Mot_2_Bypass :="DrLine3_I".Mot_2_Bypass DB18.DBX84.7 Mot_3_Bypass :="DrLine3_I".Mot_3_Bypass DB18.DBX85.0 Mot_4_Bypass :="DrLine3_I".Mot_4_Bypass DB18.DBX85.1 Mot_5_Bypass :="DrLine3_I".Mot_5_Bypass DB18.DBX85.2 Mot_6_Bypass :="DrLine3_I".Mot_6_Bypass DB18.DBX85.3 Mot_7_Bypass :="DrLine3_I".Mot_7_Bypass DB18.DBX85.4 Mot_8_Bypass :="DrLine3_I".Mot_8_Bypass DB18.DBX85.5 Mot_9_Bypass :="DrLine3_I".Mot_9_Bypass DB18.DBX85.6 Mot_10_Bypass :="DrLine3_I".Mot_10_Bypass DB18.DBX85.7 Mot_11_Bypass :="DrLine3_I".Mot_11_Bypass DB18.DBX86.0 Mot_12_Bypass :="DrLine3_I".Mot_12_Bypass DB18.DBX86.1 Mot_13_Bypass :="DrLine3_I".Mot_13_Bypass DB18.DBX86.2 Mot_1_Start :="DrLine3_I".Mot_1_Start DB18.DBX80.2 Mot_2_Start :="DrLine3_I".Mot_2_Start DB18.DBX80.3 Mot_3_Start :="DrLine3_I".Mot_3_Start DB18.DBX80.4 Mot_4_Start :="DrLine3_I".Mot_4_Start DB18.DBX80.5 Mot_5_Start :="DrLine3_I".Mot_5_Start DB18.DBX80.6 Mot_6_Start :="DrLine3_I".Mot_6_Start DB18.DBX80.7 Mot_7_Start :="DrLine3_I".Mot_7_Start DB18.DBX81.0 Mot_8_Start :="DrLine3_I".Mot_8_Start DB18.DBX81.1 Mot_9_Start :="DrLine3_I".Mot_9_Start DB18.DBX81.2 Mot_10_Start :="DrLine3_I".Mot_10_Start DB18.DBX81.3 Mot_11_Start :="DrLine3_I".Mot_11_Start DB18.DBX81.4 Mot_12_Start :="DrLine3_I".Mot_12_Start DB18.DBX81.5 Mot_13_Start :="DrLine3_I".Mot_13_Start DB18.DBX81.6 Mot_1_Stop :="DrLine3_I".Mot_1_Stop DB18.DBX82.4 Mot_2_Stop :="DrLine3_I".Mot_2_Stop DB18.DBX82.5 Mot_3_Stop :="DrLine3_I".Mot_3_Stop DB18.DBX82.6 Mot_4_Stop :="DrLine3_I".Mot_4_Stop DB18.DBX82.7 Mot_5_Stop :="DrLine3_I".Mot_5_Stop DB18.DBX83.0 Mot_6_Stop :="DrLine3_I".Mot_6_Stop DB18.DBX83.1 Mot_7_Stop :="DrLine3_I".Mot_7_Stop DB18.DBX83.2 Mot_8_Stop :="DrLine3_I".Mot_8_Stop DB18.DBX83.3 Mot_9_Stop :="DrLine3_I".Mot_9_Stop DB18.DBX83.4 Mot_10_Stop :="DrLine3_I".Mot_10_Stop DB18.DBX83.5 Mot_11_Stop :="DrLine3_I".Mot_11_Stop DB18.DBX83.6 Mot_12_Stop :="DrLine3_I".Mot_12_Stop DB18.DBX83.7 Mot_13_Stop :="DrLine3_I".Mot_13_Stop DB18.DBX84.0 Gen_EmgStop :="DrLine3_GenEmgStop" M52.2 Motor_1_n :="DrLine3_I".Mot_1_n DB18.DBX89.2 Motor_2_n :="DrLine3_I".Mot_2_n DB18.DBX89.3 Motor_3_n :="DrLine3_I".Mot_3_n DB18.DBX89.4 Motor_4_n :="DrLine3_I".Mot_4_n DB18.DBX89.5 Motor_5_n :="DrLine3_I".Mot_5_n DB18.DBX89.6 Motor_6_n :="DrLine3_I".Mot_6_n DB18.DBX89.7 Motor_7_n :="DrLine3_I".Mot_7_n DB18.DBX90.0 Motor_8_n :="DrLine3_I".Mot_8_n DB18.DBX90.1 Motor_9_n :="DrLine3_I".Mot_9_n DB18.DBX90.2 Motor_10_n :="DrLine3_I".Mot_10_n DB18.DBX90.3 Motor_11_n :="DrLine3_I".Mot_11_n DB18.DBX90.4 Motor_12_n :="DrLine3_I".Mot_12_n DB18.DBX90.5 Motor_13_n :="DrLine3_I".Mot_13_n DB18.DBX90.6 rdmot_1_n :="DrLine3_I".rdMot_1_n DB18.DBX87.0 rdmot_2_n :="DrLine3_I".rdMot_2_n DB18.DBX87.1 rdmot_3_n :="DrLine3_I".rdMot_3_n DB18.DBX87.2 rdmot_4_n :="DrLine3_I".rdMot_4_n DB18.DBX87.3 rdmot_5_n :="DrLine3_I".rdMot_5_n DB18.DBX87.4 rdmot_6_n :="DrLine3_I".rdMot_6_n DB18.DBX87.5 rdmot_7_n :="DrLine3_I".rdMot_7_n DB18.DBX87.6 rdmot_8_n :="DrLine3_I".rdMot_8_n DB18.DBX87.7 rdmot_9_n :="DrLine3_I".rdMot_9_n DB18.DBX88.0 rdmot_10_n :="DrLine3_I".rdMot_10_n DB18.DBX88.1 rdmot_11_n :="DrLine3_I".rdMot_11_n DB18.DBX88.2 rdmot_12_n :="DrLine3_I".rdMot_12_n DB18.DBX88.3 rdmot_13_n :="DrLine3_I".rdMot_13_n DB18.DBX88.4 Network: 5 CLL "Conveyor_Line_N13" FC8 Start :="DrLine4_Start" M53.0 Stop :="DrLine4_Stop" M53.1 MotConv_1_Fault :="DrLine4_I".Mot_1_Fault DB19.DBX Temporary placeholder variable EmgStop_1 :="DrLine4_I".Mot_1_EmgStop DB19.DBX2.2 MotConv_2_Fault :="DrLine4_I".Mot_2_Fault DB19.DBX0.1 EmgStop_2 :="DrLine4_I".Mot_2_EmgStop DB19.DBX2.3 MotConv_3_Fault :="DrLine4_I".Mot_3_Fault DB19.DBX0.2 EmgStop_3 :="DrLine4_I".Mot_3_EmgStop DB19.DBX2.4 MotConv_4_Fault :="DrLine4_I".Mot_4_Fault DB19.DBX0.3

33 Σελίδα 33 από 143 EmgStop_4 :="DrLine4_I".Mot_4_EmgStop DB19.DBX2.5 MotConv_5_Fault :="DrLine4_I".Mot_5_Fault DB19.DBX0.4 EmgStop_5 :="DrLine4_I".Mot_5_EmgStop DB19.DBX2.6 MotConv_6_Fault :="DrLine4_I".Mot_6_Fault DB19.DBX0.5 EmgStop_6 :="DrLine4_I".Mot_6_EmgStop DB19.DBX2.7 MotConv_7_Fault :="DrLine4_I".Mot_7_Fault DB19.DBX0.6 EmgStop_7 :="DrLine4_I".Mot_7_EmgStop DB19.DBX3.0 MotConv_8_Fault :="DrLine4_I".Mot_8_Fault DB19.DBX0.7 EmgStop_8 :="DrLine4_I".Mot_8_EmgStop DB19.DBX3.1 MotConv_9_Fault :="DrLine4_I".Mot_9_Fault DB19.DBX1.0 EmgStop_9 :="DrLine4_I".Mot_9_EmgStop DB19.DBX3.2 MotConv_10_Fault:="DrLine4_I".Mot_10_Fault DB19.DBX1.1 EmgStop_10 :="DrLine4_I".Mot_10_EmgStop DB19.DBX3.3 MotConv_11_Fault:="DrLine4_I".Mot_11_Fault DB19.DBX1.2 EmgStop_11 :="DrLine4_I".Mot_11_EmgStop DB19.DBX3.4 MotConv_12_Fault:="DrLine4_I".Mot_12_Fault DB19.DBX1.3 EmgStop_12 :="DrLine4_I".Mot_12_EmgStop DB19.DBX3.5 MotConv_13_Fault:="DrLine4_I".Mot_13_Fault DB19.DBX1.4 EmgStop_13 :="DrLine4_I".Mot_13_EmgStop DB19.DBX3.6 Timer_n_1 :=T79 Timer_n_2 :=T80 Timer_n_3 :=T81 Timer_n_4 :=T82 Timer_n_5 :=T83 Timer_n_6 :=T84 Timer_n_7 :=T85 Timer_n_8 :=T86 Timer_n_9 :=T87 Timer_n_10 :=T88 Timer_n_11 :=T89 Timer_n_12 :=T90 Timer_n_13 :=T91 Timer_ff_1 :=T92 Timer_ff_2 :=T93 Timer_ff_3 :=T94 Timer_ff_4 :=T95 Timer_ff_5 :=T96 Timer_ff_6 :=T97 Timer_ff_7 :=T98 Timer_ff_8 :=T99 Timer_ff_9 :=T100 Timer_ff_10 :=T101 Timer_ff_11 :=T102 Timer_ff_12 :=T103 Timer_ff_13 :=T104 TimeValue_1_n :="DrLine4_I".TimeValue_1_n DB19.DBW6 TimeValue_1_ff :="DrLine4_I".TimeValue_1_ff DB19.DBW8 TimeValue_2_n :="DrLine4_I".TimeValue_2_n DB19.DBW10 TimeValue_2_ff :="DrLine4_I".TimeValue_2_ff DB19.DBW12 TimeValue_3_n :="DrLine4_I".TimeValue_3_n DB19.DBW14 TimeValue_3_ff :="DrLine4_I".TimeValue_3_ff DB19.DBW16 TimeValue_4_n :="DrLine4_I".TimeValue_4_n DB19.DBW18 TimeValue_4_ff :="DrLine4_I".TimeValue_4_ff DB19.DBW20 TimeValue_5_n :="DrLine4_I".TimeValue_5_n DB19.DBW22 TimeValue_5_ff :="DrLine4_I".TimeValue_5_ff DB19.DBW24 TimeValue_6_n :="DrLine4_I".TimeValue_6_n DB19.DBW26 TimeValue_6_ff :="DrLine4_I".TimeValue_6_ff DB19.DBW28 TimeValue_7_n :="DrLine4_I".TimeValue_7_n DB19.DBW30 TimeValue_7_ff :="DrLine4_I".TimeValue_7_ff DB19.DBW32 TimeValue_8_n :="DrLine4_I".TimeValue_8_n DB19.DBW34 TimeValue_8_ff :="DrLine4_I".TimeValue_8_ff DB19.DBW36 TimeValue_9_n :="DrLine4_I".TimeValue_9_n DB19.DBW38 TimeValue_9_ff :="DrLine4_I".TimeValue_9_ff DB19.DBW40 TimeValue_10_n :="DrLine4_I".TimeValue_10_n DB19.DBW42 TimeValue_10_ff:="DrLine4_I".TimeValue_10_ff DB19.DBW44 TimeValue_11_n :="DrLine4_I".TimeValue_11_n DB19.DBW46 TimeValue_11_ff:="DrLine4_I".TimeValue_11_ff DB19.DBW48 TimeValue_12_n :="DrLine4_I".TimeValue_12_n DB19.DBW50 TimeValue_12_ff:="DrLine4_I".TimeValue_12_ff DB19.DBW52 TimeValue_13_n :="DrLine4_I".TimeValue_13_n DB19.DBW54 TimeValue_13_ff:="DrLine4_I".TimeValue_13_ff DB19.DBW56 Motor_1_uto :="DrLine4_I".Mot_1_uto DB19.DBX78.0 Motor_2_uto :="DrLine4_I".Mot_2_uto DB19.DBX78.1 Motor_3_uto :="DrLine4_I".Mot_3_uto DB19.DBX78.2 Motor_4_uto :="DrLine4_I".Mot_4_uto DB19.DBX78.3 Motor_5_uto :="DrLine4_I".Mot_5_uto DB19.DBX78.4 Motor_6_uto :="DrLine4_I".Mot_6_uto DB19.DBX78.5 Motor_7_uto :="DrLine4_I".Mot_7_uto DB19.DBX78.6 Motor_8_uto :="DrLine4_I".Mot_8_uto DB19.DBX78.7 Motor_9_uto :="DrLine4_I".Mot_9_uto DB19.DBX79.0 Motor_10_uto :="DrLine4_I".Mot_10_uto DB19.DBX79.1 Motor_11_uto :="DrLine4_I".Mot_11_uto DB19.DBX79.2

34 Σελίδα 34 από 143 Motor_12_uto :="DrLine4_I".Mot_12_uto DB19.DBX79.3 Motor_13_uto :="DrLine4_I".Mot_13_uto DB19.DBX79.4 Mot_1_Bypass :="DrLine4_I".Mot_1_Bypass DB19.DBX84.6 Mot_2_Bypass :="DrLine4_I".Mot_2_Bypass DB19.DBX84.7 Mot_3_Bypass :="DrLine4_I".Mot_3_Bypass DB19.DBX85.0 Mot_4_Bypass :="DrLine4_I".Mot_4_Bypass DB19.DBX85.1 Mot_5_Bypass :="DrLine4_I".Mot_5_Bypass DB19.DBX85.2 Mot_6_Bypass :="DrLine4_I".Mot_6_Bypass DB19.DBX85.3 Mot_7_Bypass :="DrLine4_I".Mot_7_Bypass DB19.DBX85.4 Mot_8_Bypass :="DrLine4_I".Mot_8_Bypass DB19.DBX85.5 Mot_9_Bypass :="DrLine4_I".Mot_9_Bypass DB19.DBX85.6 Mot_10_Bypass :="DrLine4_I".Mot_10_Bypass DB19.DBX85.7 Mot_11_Bypass :="DrLine4_I".Mot_11_Bypass DB19.DBX86.0 Mot_12_Bypass :="DrLine4_I".Mot_12_Bypass DB19.DBX86.1 Mot_13_Bypass :="DrLine4_I".Mot_13_Bypass DB19.DBX86.2 Mot_1_Start :="DrLine4_I".Mot_1_Start DB19.DBX80.2 Mot_2_Start :="DrLine4_I".Mot_2_Start DB19.DBX80.3 Mot_3_Start :="DrLine4_I".Mot_3_Start DB19.DBX80.4 Mot_4_Start :="DrLine4_I".Mot_4_Start DB19.DBX80.5 Mot_5_Start :="DrLine4_I".Mot_5_Start DB19.DBX80.6 Mot_6_Start :="DrLine4_I".Mot_6_Start DB19.DBX80.7 Mot_7_Start :="DrLine4_I".Mot_7_Start DB19.DBX81.0 Mot_8_Start :="DrLine4_I".Mot_8_Start DB19.DBX81.1 Mot_9_Start :="DrLine4_I".Mot_9_Start DB19.DBX81.2 Mot_10_Start :="DrLine4_I".Mot_10_Start DB19.DBX81.3 Mot_11_Start :="DrLine4_I".Mot_11_Start DB19.DBX81.4 Mot_12_Start :="DrLine4_I".Mot_12_Start DB19.DBX81.5 Mot_13_Start :="DrLine4_I".Mot_13_Start DB19.DBX81.6 Mot_1_Stop :="DrLine4_I".Mot_1_Stop DB19.DBX82.4 Mot_2_Stop :="DrLine4_I".Mot_2_Stop DB19.DBX82.5 Mot_3_Stop :="DrLine4_I".Mot_3_Stop DB19.DBX82.6 Mot_4_Stop :="DrLine4_I".Mot_4_Stop DB19.DBX82.7 Mot_5_Stop :="DrLine4_I".Mot_5_Stop DB19.DBX83.0 Mot_6_Stop :="DrLine4_I".Mot_6_Stop DB19.DBX83.1 Mot_7_Stop :="DrLine4_I".Mot_7_Stop DB19.DBX83.2 Mot_8_Stop :="DrLine4_I".Mot_8_Stop DB19.DBX83.3 Mot_9_Stop :="DrLine4_I".Mot_9_Stop DB19.DBX83.4 Mot_10_Stop :="DrLine4_I".Mot_10_Stop DB19.DBX83.5 Mot_11_Stop :="DrLine4_I".Mot_11_Stop DB19.DBX83.6 Mot_12_Stop :="DrLine4_I".Mot_12_Stop DB19.DBX83.7 Mot_13_Stop :="DrLine4_I".Mot_13_Stop DB19.DBX84.0 Gen_EmgStop :="DrLine4_GenEmgStop" M53.2 Motor_1_n :="DrLine4_I".Mot_1_n DB19.DBX89.2 Motor_2_n :="DrLine4_I".Mot_2_n DB19.DBX89.3 Motor_3_n :="DrLine4_I".Mot_3_n DB19.DBX89.4 Motor_4_n :="DrLine4_I".Mot_4_n DB19.DBX89.5 Motor_5_n :="DrLine4_I".Mot_5_n DB19.DBX89.6 Motor_6_n :="DrLine4_I".Mot_6_n DB19.DBX89.7 Motor_7_n :="DrLine4_I".Mot_7_n DB19.DBX90.0 Motor_8_n :="DrLine4_I".Mot_8_n DB19.DBX90.1 Motor_9_n :="DrLine4_I".Mot_9_n DB19.DBX90.2 Motor_10_n :="DrLine4_I".Mot_10_n DB19.DBX90.3 Motor_11_n :="DrLine4_I".Mot_11_n DB19.DBX90.4 Motor_12_n :="DrLine4_I".Mot_12_n DB19.DBX90.5 Motor_13_n :="DrLine4_I".Mot_13_n DB19.DBX90.6 rdmot_1_n :="DrLine4_I".rdMot_1_n DB19.DBX87.0 rdmot_2_n :="DrLine4_I".rdMot_2_n DB19.DBX87.1 rdmot_3_n :="DrLine4_I".rdMot_3_n DB19.DBX87.2 rdmot_4_n :="DrLine4_I".rdMot_4_n DB19.DBX87.3 rdmot_5_n :="DrLine4_I".rdMot_5_n DB19.DBX87.4 rdmot_6_n :="DrLine4_I".rdMot_6_n DB19.DBX87.5 rdmot_7_n :="DrLine4_I".rdMot_7_n DB19.DBX87.6 rdmot_8_n :="DrLine4_I".rdMot_8_n DB19.DBX87.7 rdmot_9_n :="DrLine4_I".rdMot_9_n DB19.DBX88.0 rdmot_10_n :="DrLine4_I".rdMot_10_n DB19.DBX88.1 rdmot_11_n :="DrLine4_I".rdMot_11_n DB19.DBX88.2 rdmot_12_n :="DrLine4_I".rdMot_12_n DB19.DBX88.3 rdmot_13_n :="DrLine4_I".rdMot_13_n DB19.DBX88.4 Network: 6 CLL "Conveyor_Line_N13" FC8 Start :="DrLine_13_Start" M54.0 Stop :="DrLine_13_Stop" M54.1 MotConv_1_Fault :="DrLine_13_I".Mot_1_Fault DB20.DBX Temporary placeholder variable EmgStop_1 :="DrLine_13_I".Mot_1_EmgStop DB20.DBX2.2 MotConv_2_Fault :="DrLine_13_I".Mot_2_Fault DB20.DBX0.1 EmgStop_2 :="DrLine_13_I".Mot_2_EmgStop DB20.DBX2.3 MotConv_3_Fault :="DrLine_13_I".Mot_3_Fault DB20.DBX0.2

Α.Ε.Μ : 3203. Σχεδίαση και υλοποίηση εκπαιδευτικής μονάδας με PLC Siemens S7-200, για την προσομοίωση βιομηχανικών εφαρμογών

Α.Ε.Μ : 3203. Σχεδίαση και υλοποίηση εκπαιδευτικής μονάδας με PLC Siemens S7-200, για την προσομοίωση βιομηχανικών εφαρμογών Ονοματεπώνυμο Α.Ε.Μ : 3203 : Ιωακείμ Μαμάτας Σχεδίαση και υλοποίηση εκπαιδευτικής μονάδας με PLC Siemens S7-200, για την προσομοίωση βιομηχανικών εφαρμογών Σκοπός της πτυχιακής Εισαγωγή στον αυτοματισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 1 Oδηγίες χρήσης TD-2304SE, TD-2308SE, TD-2316ME 2 1. Συνδέσεις 1.1 Πίσω πλευρά TD-2304SE Σχήμα.2.1 πίσω πλευρά καταγραφικού 4 καναλιών

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point)

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Το πρόγραμμα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή (παρουσίασης) του PowerPoint μπορεί να έχει ως στόχο να ενημερώσει, να διδάξει ή και να

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

S. Bi. Automations Σταματίου Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί

S. Bi. Automations Σταματίου Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί Industrial Automation S. Bi. Automations Σταματίου Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί Προϊόντα Βιομηχανικού Αυτοματισμού Έξυπνες λύσεις για τη σύγχρονη βιομηχανία SMART STOP ΕΞΥΠΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007

Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007 Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007 Το πρόγραμμα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή (παρουσίασης) του PowerPoint μπορεί να έχει ως στόχο να ενημερώσει, να διδάξει ή και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη Εκκίνηση. Όταν ξεκινήσετε το GeoGebra, εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο:

Γρήγορη Εκκίνηση. Όταν ξεκινήσετε το GeoGebra, εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Τι είναι το GeoGebra; Γρήγορη Εκκίνηση Λογισμικό Δυναμικών Μαθηματικών σε ένα - απλό στη χρήση - πακέτο Για την εκμάθηση και τη διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης Συνδυάζει διαδραστικά γεωμετρία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣEIΣ & ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ. ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Διαδικασία αποθήκευσης στοιχείων ελέγχου πινάκων για επίλυση θέματος Οριοθέτησης.

Οδηγίες για την Διαδικασία αποθήκευσης στοιχείων ελέγχου πινάκων για επίλυση θέματος Οριοθέτησης. Οδηγίες για την Διαδικασία αποθήκευσης στοιχείων ελέγχου πινάκων για επίλυση θέματος Οριοθέτησης. 1. SMART BOARD SERIAL NUMBER: Ο σειριακός αριθμός του Διαδραστικού πίνακα βρίσκεται στην δεξιά πλαϊνή μεριά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συγχαρητήρια! Από σήμερα συγκαταλέγεστε στους πολυάριθμους χρήστες των προϊόντων LEXIBOOK. Το dventure Watch W40 της Lexibook είναι ένα ψηφιακό προϊόν που παρέχει υψομετρητή, βαρόμετρο, δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 EL 2 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 Το πληκτρολόγιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ JustAlert SPOTIT. Οδηγίες για την εγκατάσταση της εφαρμογής στο κινητό σας

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ JustAlert SPOTIT. Οδηγίες για την εγκατάσταση της εφαρμογής στο κινητό σας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ JustAlert SPOTIT Συγχαρητήρια για την επιλογή σας να προμηθευτείτε την υπηρεσία JustAlert SPOTIT Μετά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας, θα έχετε δωρεάν πρόσβαση στην προσωπική σας σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Το γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής εποπτικού ελέγχου θα πρέπει να έχει κατ ελάχιστο τις παρακάτω διακριτές περιοχές στην κεντρική γραφική οθόνη:

Το γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής εποπτικού ελέγχου θα πρέπει να έχει κατ ελάχιστο τις παρακάτω διακριτές περιοχές στην κεντρική γραφική οθόνη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ -ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ Σύστημα Εποπτικού Ελέγχου και παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

2. Συμπλήρωμα στον έλεγχο των μηχανών

2. Συμπλήρωμα στον έλεγχο των μηχανών Η Märklin θέτει υπόψη των φίλων της ότι η τρέχουσα αναβάθμιση του λογισμικού (software) του Central Station 60215 στην έκδοση 3.5.6 είναι διαθέσιμη. Παρακάτω παρατίθενται πληροφορίες σε σχέση με τις αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγωγικός διακόπτης γεννήτριας (ATS) με ελεγκτή (ATS-ST)

Μεταγωγικός διακόπτης γεννήτριας (ATS) με ελεγκτή (ATS-ST) Μεταγωγικός διακόπτης γεννήτριας (ATS) με ελεγκτή (ATS-ST) Ο Mεταγωγικός διακόπτης γεννήτριας (ATS) σε συνδυασμό με το controller ATS-ST αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει τη μεταγωγή από το δίκτυο της ΔΕΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης θαλάμων συντήρησης»

«Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης θαλάμων συντήρησης» «Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης θαλάμων συντήρησης» K Y R O S ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Sensor type : Digital Resolution : 14bit Accuracy : ± 1.8 Response time : τ 63% Operating range : -40 C - 125 C ΥΓΡΑΣΙΑ Sensor

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΑΪΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΑΪΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Η Σ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΑΪΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΔΡΑ: Καρδάμυλα Χίου, 823 00 Τηλ./Fax:22720 23123 ΑΘΗΝA: Οδός Δημοκρίτου, 1 ο Χλμ Κορωπίου-Βάρης Τηλ:210 6624280, Fax:210 6626803-4 www.proteussa.com

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ : - Μεγάλη οθόνη γραφικών με φωτισμό - Εύκολο στην χρήση (4 πλήκτρα με κυκλικό μενού) - Πολλές γλώσσες ενδείξεων - Μέτρηση ενέργειας με interface υπολογιστή για την αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 -

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 - Εγχειρίδιο Χρήστη Ιούνιος 2009 Σελίδα - 1 - 1 Γενικά Η εφαρμογή Intelsoft Hotel (IS HOTEL) αφορά τη διαχείριση μίας μικρής ξενοδοχειακής μονάδας και επιτρέπει τη διαχείριση : των δωματίων και των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

GMI 10. εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης

GMI 10. εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης GMI 10 εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης Εισαγωγή Δείτε τον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις που αφορούν το προϊόν και άλλες σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite Το PowerSuite είναι η ολοκληρωμένη λύση απόδοσης για τον υπολογιστή σας. Ενσωματώνοντας το RegistryBooster, το DriverScanner και το SpeedUpMyPC σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας σάρωσης, το PowerSuite

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή του προϊόντος

Προσαρμογή του προϊόντος ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Προσαρμογή του προϊόντος 50 100 m = x4 Διασφαλίστε ανεμπόδιστη οπτική επαφή μεταξύ Ανιχνευτή και Ανακλαστήρα 8-100 m Στηρίξτε σε στέρεες επιφάνειες (σε δομικό τοίχο ή δοκό) 18

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών Προϋποθέσεις συστήματος: Windows (XP, Vista, 7) με DirectX 9.x και τελευταίες ServicePack ή MacOS X 10.3.x (ή υψηλότερη), κάρτα γραφικών 3D με υποστήριξη OpenGL, ελάχ. 512 MB RAM, 1 GB διαθέσιμος χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας

Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας Πώς να δημιουργήσουμε ένα νέο λογαριασμό χρήστη (User Account) στα Windows 7 Αρκετές φορές τυχαίνει να χρησιμοποιούν διάφορα άτομα τον Η/Υ σας. Σε τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

INTD1001 Key lock. www.intelco.com.gr. Εγχειρίδιο χρήσης INTD1001. Πληκτρολόγιο έλεγχου πρόσβασης και επιλογής ορόφων

INTD1001 Key lock. www.intelco.com.gr. Εγχειρίδιο χρήσης INTD1001. Πληκτρολόγιο έλεγχου πρόσβασης και επιλογής ορόφων INTD1001 Key lock Εγχειρίδιο χρήσης INTD1001 Πληκτρολόγιο έλεγχου πρόσβασης και επιλογής ορόφων Σελ. 2 Γενική Περιγραφή - Δυνατότητες Σελ. 3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά - Συνδεσμολογία Σελ. 4, 5 Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 : 2008. www.olympia-electronics.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 : 2008. www.olympia-electronics.gr S R CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 : 2008 www.olympia-electronics.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓH 2. ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ. 3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 3.1. Σύστημα 48 ζωνών

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοματισμός PLC. Ειδικά Συστήματα Ελέγχου Πλοίου 2012 Κεφ. 2: Αυτοματισμός. Γ. Παπαλάμπρου

Αυτοματισμός PLC. Ειδικά Συστήματα Ελέγχου Πλοίου 2012 Κεφ. 2: Αυτοματισμός. Γ. Παπαλάμπρου Αυτοματισμός PLC Ειδικά Συστήματα Ελέγχου Πλοίου 2012 Κεφ. 2: Αυτοματισμός Γ. Παπαλάμπρου Άσκηση 3. Τυπικό διάγραμμα συστήματος συναγερμού με οπτικο-ακουστικό σήμα* Το σύστημα παρουσιάζεται σε κανονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ AVS XTREAM 6 XTREAM 32 XTREAM 64

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ AVS XTREAM 6 XTREAM 32 XTREAM 64 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ AVS XTREAM 6 XTREAM 32 XTREAM 64 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ Εισάγουμε τον κωδικό προγραμματιστή (000000) και αν έχει εισαχθεί σωστά θα εμφανιστεί στην οθόνη του πληκτρολογίου η λέξη Xtream

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΠΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΠΛΙΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΗΣΤΕΡΗΣΗ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΠΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΠΛΙΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΗΣΤΕΡΗΣΗ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΠΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΠΛΙΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΗΣΤΕΡΗΣΗ. Θέλουμε όταν ενεργοποιήσουμε τον συναγερμό να καθυστερήσει η όπλιση του 10 δευτερόλεπτα (έως ότου φύγουμε από το σπίτι).έτσι αν μέσα σε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Στο κείμενο που ακολουθεί, οι αριθμοί και τα γράμματα που περιγράφουν τα πλήκτρα, γράφονται μέσα σε παρένθεση π.χ. (3) ή (A) ή (d) ΓΕΝΙΚΑ Οι οδηγίες συντάχθηκαν από το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Μοντέλα 2,4,6 στάσεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Όταν ο προγραμματιστής είναι σε αυτόματη

Διαβάστε περισσότερα

Windows 7 Windows Vista

Windows 7 Windows Vista ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Κωστακιοί Άρτας, ΑΡΤΑ 47100 - Tηλ.. 26810 50500 - Fax. 2681 76941 e-mail: noc@teiep.gr ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

UTECO ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ

UTECO ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ IMAGO F3000 Συνοπτική περιγραφή Αυτοί οι ελεγκτές διαδικασίας χτίζονται σε ένα σχεδιασμό επεκτάσιμης μονάδας, και είναι κατάλληλοι για τον έλεγχο ρύθμιση λειτουργίας, ψησίματος, καπνίσματος και ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

Για τους πελάτες που πραγματοποιούν συνδέσεις δικτύου σε λειτουργικό σύστημα Windows

Για τους πελάτες που πραγματοποιούν συνδέσεις δικτύου σε λειτουργικό σύστημα Windows Για τους πελάτες που πραγματοποιούν συνδέσεις δικτύου σε λειτουργικό σύστημα Windows Όταν χρησιμοποιείτε διαφορετικό λειτουργικό σύστημα ή αρχιτεκτονική για τον server και τον client, οι συνδέσεις δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

PACK ARROW. Ολοκλήρωση και αυτοματοποίηση γραμμών συσκευασίας

PACK ARROW. Ολοκλήρωση και αυτοματοποίηση γραμμών συσκευασίας PACK ARROW Ολοκλήρωση και αυτοματοποίηση γραμμών συσκευασίας Τι παρέχει το Pack Arrow Αυτοματοποίηση της ροής των προϊόντων στο τέλος της γραμμής παραγωγής (end-of-line). Όλες τις τεχνολογίες του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP ιαδικασία δικτύωσης PC µέσω modem Στις επόµενες παραγράφους περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθήσετε προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό DNA MATCH IT! Οδηγός γρήγορης αναφοράς

Λογισμικό DNA MATCH IT! Οδηγός γρήγορης αναφοράς Λογισμικό DNA MATCH IT! Οδηγός γρήγορης αναφοράς Για χρήση με τους Προσδιορισμούς HLA SSO LIFECODES της IMMUCOR Γι α δι αγνωστ ι κή χρήση In Vitro 1 LC1497EL.0 (11/14) Το παρόν εγχειρίδιο δημιουργήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό. Περιεχόμενα

Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό. Περιεχόμενα Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό Περιεχόμενα Βασικές απαιτήσεις... 2 Εγκατάσταση και Εκκίνηση... 2 Παράθυρο Πλοήγησης... 8 Πλήκτρα Ενεργειών του Πίνακα Πλοήγησης... 13 Πλήκτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Compact 4 Channel H.264 Network DVR Series

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Compact 4 Channel H.264 Network DVR Series ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Compact 4 Channel H.264 Network DVR Series Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ: H264 4ch network DVR x 1 Οπτικό ποντίκι x 1 Τηλεχειριστήριο x 1 Μετασχηματιστής και καλώδιο x 1 CD εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Οι προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Βασικά μοντέλα 3 στάσεων INDOOR & OUTDOOR με πλακέτες επέκτασης των 3 στάσεων για την δημιουργία μοντέλων

Διαβάστε περισσότερα

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W Φόρτιση Μπαταρίας Συνδέστε τον αντάπτορα στην υποδοχή στο πίσω μέρος του φορτιστή. Συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα. Το κόκκινο Led θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ISL_RESCUE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ISL_RESCUE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ISL_RESCUE VERSION V1 (REV 1.1) ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 37, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 54352, ΕΛΛΑΔΑ Τηλ. 231 220 9009 email: info@istechnology.gr FAX. 2310 943169 URL: www.istechnology.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH Αχαρναί 20.7.09 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH Για τη σωστή λειτουργία του προγράμματος πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας το λογισμικό χαρτογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) Πρόγραμμα για τον Προγραμματισμό των Μηχανών D.P.S. S-800, Open Cash και S-710 μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB Εγκατάσταση ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης HyperMedia Center. Περιεχόμενα

Εγχειρίδιο Χρήσης HyperMedia Center. Περιεχόμενα Εγχειρίδιο Χρήσης HyperMedia Center Περιεχόμενα V1.5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ...2 ΓΡΑΜΜΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ...3 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (TV)...4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΗΓΗΣ...4 ΛΙΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ...4 ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...5 SOURCE

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Τοποθέτηση μηχανισμού Εγκαταστήστε το μηχανισμό σύμφωνα με τα σχέδια του αγγλικού φυλλαδίου δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Τμήμα Πληροφορικής & Τηλ/νιών Τομέας Προγ/σμού & Τεχνολογίας Λογισμικού Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Δρ. Νικόλαος Θ. Λιόλιος Καθηγητής Φεβρουάριος 2012 1. Εισαγωγή Το Visual

Διαβάστε περισσότερα

GARMIN Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GPS76, GPSMAP 76, GPSMAP 76S

GARMIN Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GPS76, GPSMAP 76, GPSMAP 76S GARMIN Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GPS76, GPSMAP 76, GPSMAP 76S Πλήκτρα IN - Κοντινή ανάλυση. Πατώντας το βλέπετε µία µικρότερη περιοχή του χάρτη µε περισσότερη λεπτοµέρεια, αυξάνει την κλίµακα. ΟUT - Μακρινή ανάλυση.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3

Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3 Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΡΤΑ SIM ΜΕ GPRS ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Περιεχόμενο 1. Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης για την κάμερα web της HP

Οδηγός χρήσης για την κάμερα web της HP Οδηγός χρήσης για την κάμερα web της HP v4.3.el Part number: 5992-4251 Copyright 2008 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront Συντάκτης: Βασίλης Μπούγλας Επιμέλεια: Μαρίνα Παπαστεργίου efront Ερευνητικό Έργο: Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Καθ. Εφαρμογών: Σ. Βασιλειάδου Εργαστήριο Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου για Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς Εργαστηριακές Ασκήσεις Χειμερινό

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS

Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS Δημιουργία Θεματικού Χάρτη με το QGIS Δρ. Σταμάτης Καλογήρου Σεμινάριο στα πλαίσια του 1oυ Συνεδρίου Χωρικής Ανάλυσης Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 17-18 Μαΐου 2013 Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN Τρόποι ενεργοποίησης Trigger Τρόπος 1 : Με αυτό το τρόπο µόλις το σήµα στο trigger σταµατήσει (ο χρόνος της σειρήνας τελειώσει), ο τηλεφωνητής θα σταµατήσει να καλεί. Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Έκδοση 2 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Είσοδος στο σύστημα... 3 2. Αρχική Οθόνη Επιχείρησης... 4 2 Τα έγγραφά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε.

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε. 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 485 Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε. Μπουλταδάκης Στέλιος Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης Οδηγίες χρήσεις Ο ρυθμιστής φόρτισης MPPT-30 είναι ένας αποτελεσματικός ρυθμιστής. -Έχει αποτελεσματική λειτουργία φόρτισης MPPT για να παρακολουθείτε αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή Ελληνικά SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CLOCK OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A Δείκτης τηλεχειριστηρίου GS02 1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού»

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» ΔΡΑΣΗ 3: Ενηµέρωση- επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη διάγνωση, πρόληψη και αντιµετώπιση των φαινοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχειοθέτηση Εγγράφων

Αρχειοθέτηση Εγγράφων Αρχειοθέτηση Εγγράφων Εισαγωγή στο σύστημα Για την εισαγωγή στο σύστημα τρέχουμε την εφρμογή FirefoxMozillaκαι στην γραμμή διευθύνσεων γράφουμε http://10.160.92.254:8802/papyros Στον υπολογιστή μας εμφανίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Ύδρευσης Επεξεργασία λυμάτων

Έργα Ύδρευσης Επεξεργασία λυμάτων Έργα Ύδρευσης Επεξεργασία λυμάτων Ύδρευση σωφρονιστικού ιδρύματος, Γρεβενά Περιγραφή: Η τροφοδοσία του ιδρύματος γίνεται μέσω δυο απομακρυσμένων αντλιοστασίων τα οποία επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC 1) Πατάμε δεξί κλικ Μενού 2) Όνομα Χρήστη βάζουμε «admin» 3) Κωδικός Πρόσβασης το αφήνουμε «κενό» 4) Πατάμε OK και μπαίνουμε στο Μενού Είσοδος στο μενού Στην πρώτη εκκίνηση μετά

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινός Ρεπαντής Κολλέγιο Αθηνών 2010

Βυζαντινός Ρεπαντής Κολλέγιο Αθηνών 2010 Βυζαντινός Ρεπαντής Κολλέγιο Αθηνών 2010 Δημιουργία ενός απλού παιχνιδιού με το Gamemaker (μετάφραση από το http://www.stuffucanuse.com/downloads/gamemaker-introductionlessons/free_game_downloads_gamemaker.htm)

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΕΣ ΑΠΛΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ WAVE MODE MOBILE. Cod. Art. A0138 / A0139

ΛΙΓΕΣ ΑΠΛΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ WAVE MODE MOBILE. Cod. Art. A0138 / A0139 WAVE MODE MOBILE ΛΙΓΕΣ ΑΠΛΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Cod. Art. A038 / A039 Habakis Co Υψηλάντου 4 456, Κηφισιά Τηλ.: 20807470 Fax: 208074662 Email: service@habakis.gr www.habakis.gr CISA SpA Via Oberdan, 42 4808 Faenza

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση του συστήματος ecall εντός του Oχήματος - IVS

Υλοποίηση του συστήματος ecall εντός του Oχήματος - IVS Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Υλοποίηση του συστήματος ecall εντός του Oχήματος - IVS Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρχιτεκτονική ecall 2 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μεθοδολογίες και Συστήματα Βιομηχανικής Αυτοματοποίησης Κωδικός Μαθήματος Μ3 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε Τρόπος/Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου Εάν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή για να εισάγετε, οργανώσετε και να δείτε βίντεο, κατεβάστε το λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου (συμβατό μόνο με PC). Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.fisher-price.com/kidtough

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση Ηλεκτρονική Τιμολόγηση 1 Ηλεκτρονική Τιμολόγηση ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3 Αποστολή ηλεκτρονικού τιμολογίου 3 Ενσωμάτωση παραστατικών ηλεκτρονικής τιμολόγησης 3 Γενικά 3 Εργασία ενσωμάτωσης ηλεκτρονικών τιμολογίων

Διαβάστε περισσότερα

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα.

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. «Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. Πώς θα δουλέψεις με το Χελωνόκοσμο την πρώτη φορά 1. Θα χρησιμοποιήσεις το αριστερό πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCE LINE. Επώνυµα Συστήµατα

ADVANCE LINE. Επώνυµα Συστήµατα ADVANCE LINE Επώνυµα Συστήµατα Ασφαλείας & Επικοινωνίας ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 Branded Security & Communication Systems CATALOGUE 2015 NEC SL-1000 NEC SL-1000 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 CATALOGUE 2015 81 Επώνυμα Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

SPSS Statistical Package for the Social Sciences

SPSS Statistical Package for the Social Sciences SPSS Statistical Package for the Social Sciences Ξεκινώντας την εφαρμογή Εισαγωγή εδομένων Ορισμός Μεταβλητών Εισαγωγή περίπτωσης και μεταβλητής ιαγραφή περιπτώσεων ή και μεταβλητών ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Ελληνικά 1.1 Εισαγωγή Το TVGo DVB-T02PRO μπορεί να μετατρέψει τον φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή σας σε μία προσωπική ψηφιακή τηλεόραση και σας επιτρέπει να παρακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Ευ ομή Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Περιεχόμενα 1. Χειρισμός του περιβάλλοντος LT125-dp Εγκατάσταση & Τρέξιμο Χειρισμός της ψηφιακής εφαρμογής Πλοήγηση στο περιεχόμενο Αλλαγή του μεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

TM40 Οδηγίες τελικού χρήστη

TM40 Οδηγίες τελικού χρήστη MG5000 MG5050 SP5500 SP6000 SP7000 TM40 δηγίες τελικού χρήστη Ρυθμίσεις χρηστών Για λόγους ασφάλειας, γράψτε μόνο το όνομα του χρήστη και όχι τον κωδικό του. 4-ψηφίων κωδικός 6-ψηφίων κωδικός Χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

utorrent 1.6 Θα πρέπει ο φάκελος να είναι κάπως έτσι:

utorrent 1.6 Θα πρέπει ο φάκελος να είναι κάπως έτσι: utorrent 1.6 Πρώτα απ όλα κατεβάζουμε το utorrent 1.6 από το συγκεκριμένο link: http://download.utorrent.com/1.6/utorrent.exe (μη το τρέξετε ακόμα, απλά κατεβάστε το) Στη συνέχεια δημιουργήστε ένα καινούργιο

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω παρατηρήσεις προκειμένου αφενός μεν να αποφευχθούν ατυχήματα από κακή λειτουργία αφετέρου δε να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα. 1. Βεβαιωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΠΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ VPN) Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΠΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ VPN) Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΠΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ VPN) Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP Σε περίπτωση κατά την οποία ο υπολογιστής που χρησιμοποιείτε συνδέεται στο Internet

Διαβάστε περισσότερα

Android Studio για Windows

Android Studio για Windows Android Studio για Windows 1. Οδηγίες Εγκατάστασης: 1. Κατεβάστε το Android Studio από εδώ (τελευταία έκδοση 0.4.6, 496 MB): http://developer.android.com/sdk/installing/studio.html 2. Εγκαταστήστε το αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ºC 50 ºC Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: Dt (Διαφορικό θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη Τ1 και δεξαμενής Τ2)

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα