Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ( 20 ος ΑΙΩΝΑΣ )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ( 20 ος ΑΙΩΝΑΣ )"

Transcript

1 Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ( 20 ος ΑΙΩΝΑΣ ) Πρόλογος/Εισαγωγή στο νέο βιβλίο του κ. Κώστα Παπαγεωργίου Ἡ βυζαντινή ἁγιογραφία στήν Κύπρο συνεχίζεται καί κατά τήν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας ( ). Παρά τό λαϊκότροπο χαρακτήρα της, ἡ τέχνη αὐτή εἶναι συνέχεια τῆς Κρητικῆς τεχνοτροπίας τοῦ 16ου αἰώνα μέ περισσότερη ποικιλία καί ἐλευθερία. Ἀναφέρονται διάφορα ὀνόματα ἁγιογράφων τῆς περιόδου αὐτῆς ἱερωμένων, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ἀλλὰ καὶ λαϊκῶν. Τά πιὸ ἀξιόλογα ἐργαστήρια ἁγιογραφίας ἦταν τῆς ἀνδρώας τότε, Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἠρακλειδίου, τῆς Μονῆς Χρυσορογιάτισσας, τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καὶ τῆς Μονῆς Κύκκου. Ἀπὸ τοὺς πιὸ σημαντικοὺς ἁγιογράφους τῆς περιόδου αὐτῆς εἶναι ὁ Ἱερομόναχος Ἰωαννίκιος ( ), κοντὰ στὸν ὁποῖο μαθήτευσαν ἄλλοι ἁγιογράφοι. Ἡ τεχνοτροπία τῆς περιόδου αὐτῆς μὲ τὰ σκληρὰ αὐλακωτὰ σαρκώματα ἐκφράζει τὸ ἀσκητικὸν ὀρθόδοξον ἦθος, τὴν ταλαιπωρίαν καὶ τὰ βάσανα τῶν Ρωμηῶν ποὺ βρίσκονταν ὑπὸ τουρκικὸν ζυγόν. Ὅπως ἀναφέρει ὁ μακαριστὸς Φώτης Κόντογλου ὁ λαὸς ἦταν βασανισμένος αὐτὰ τὰ χρόνια, ἦταν μαζεμένος στὸν ἑαυτὸ του, γι αὐτὸ ὅ,τι ἔκανε εἴτε μοιρολόι εἴτε συναξάρι εἴτε τραγοῦδι εἴτε εἰκόνα εἶναι κατανυκτικώτατα, γεμάτα ἀπὸ τὴν εὐωδία τῆς πίστης στὸν Χριστὸ τὴν ὁποία δὲν μποροῦν νὰ ἀποκτήσουν ψυχὲς ποὺ δὲν ἐταπεινώθηκαν καὶ δὲν ἔκλαψαν. Οἱ εἰκόνες τῆς περιόδου αὐτῆς, ὅσο καμιᾶς ἄλλης περιόδου, ἔχουν καθαρὰ κυπριακὸ ὕφος καὶ μπορεῖ κάποιος νὰ τὶς ἀναγνωρίσει ὁπουδήποτε πολὺ εὔκολα. Οἱ εἰκόνες τοῦ Παρθένιου (α μισό 19 ου αιώνα), γιὰ παράδειγμα, ἔχουν τόσο προσωπικὸ λαϊκὸ καὶ παιδικὸ ὕφος ποὺ μποροῦν νὰ ἀναγνωριστοῦν καὶ ἀπὸ ἕνα παιδὶ τοῦ δημοτικοῦ σχολείου. Λήγοντος τοῦ 18ου αἰῶνα, ἐπὶ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσάνθου ( ), ἔρχεται στὴν Κύπρο ὁ ὀνομαστὸς ζωγράφος Ἰωάννης Κορνάρος ἀπὸ τὴν Κρήτη ( ). Ὁ Κορνάρος ζωγραφίζει ἀρχικὰ στὴν Μονὴ Κύκκου, κατόπιν ἀναλαμβάνει ὅλες τὲς εἰκόνες τοῦ καθεδρικοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Θεολόγου Λευκωσίας καί στὴ συνέχεια ζωγραφίζει ἄλλες εἰκόνες σέ διαφόρους ναούς. Ἡ φύση τῆς τέχνης τοῦ Κορνάρου μὲ τὲς μπαρὸκ* διακοσμήσεις, τὰ φουσκώματα καὶ τὲς σταγονοειδεῖς ἀπολήξεις τῶν φορεμάτων βοηθᾷ τοὺς ἀργυροχόους τῆς ἐποχῆς του, νὰ ἐκφραστοῦν καλύτερα. Κάμνει γι αὐτοὺς τὰ σχέδια γιὰ τὰ ἱερὰ σκεύη καὶ γιὰ ἀργυρεπίχρυσα καλύμματα διαφόρων εἰκόνων, ἡ ἐφαρμογὴ τῶν ὁποίων ἔχει καταπληκτικὰ ἀποτελέσματα (Κάλυμμα εἰκόνας Αγίας Νάπας Λεμεσοῦ, Ἁγίου Λαζάρου Λάρνακας καί ἄλλα). Τό 1802 σχεδιάζει τὸ ἀντιμήνσιον, μετατυπώσεις τοῦ ὁποίου χρησιμοποιοῦνται ἀκόμη μέχρι σήμερα. Ἡ τέχνη τοῦ Κορνάρου εἶναι ἰδιόμορφη, ἀνάμικτη μὲ στοιχεῖα βυζαντινὰ καὶ δυτικά. Οἱ εἰκόνες του ἔχουν τόση λεπτομέρεια, τόσον πλῆθος ἀπὸ παραστάσεις, ἀγγελάκια, διακοσμήσεις μπαρόκ, γράμματα, κείμενα ὁλόκληρα, ποὺ διερωτᾶται κάποιος ἂν ἔγιναν ὅλα αὐτὰ ἀπὸ ἀνθρώπινο χέρι ἢ ἀπὸ κάποιο μηχάνημα. Τὸ τόσο δυνατὸ ἔργο τοῦ Κορνάρου χαρακτηρίζει ἡ ὑπερβολὴ καὶ ἡ φλυαρία Μεριμνᾷ καὶ τυρβάζει περὶ πολλὰ ἑνὸς δὲ ἐστὶ χρεία. Ἡ ὀρθόδοξη ἁγιογραφία ἀποτυπώνει μὲ χρώματα τὸ Ἱερὸν Εὐαγγέλιον ποὺ ἔχει μέσα του λιτότητα, ἀφαίρεση μέτρο καὶ ταπείνωση. Ἡ τέχνη τοῦ Κορνάρου ἐκπλήσσει τοὺς Κυπρίους ἁγιογράφους. Ὅλοι τὸν ἀκολουθοῦν ἐκτὸς ἀπὸ τρεῖς, τὸν Λεόντιο Ἀρχιμανδρίτη, τὸν Χρύσανθο σύγγελο καὶ τὸν Παρθένιο. Ὅλες οἱ εἰκόνες ποὺ ζωγραφίζονται πλέον στοὺς ναοὺς μέχρι τὸ τέλος τοῦ 19ου αἰῶνα εἶναι καλὲς ἢ κακὲς ἀπομιμήσεις τῆς τεχνοτροπίας τοῦ Κορνάρου. Μέχρι τὸ 1896 συναντοῦμε τὶς τελευταῖες εἰκόνες τῆς τεχνοτροπίας αὐτῆς. * Μπαρὸκ σημαίνει φόβος τοῦ κενοῦ.

2 Μετά τόν Κορνάρο ἔρχεται στὴν Κύπρο ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα ἡ νεώτερη τέχνη τῆς Ἀναγέννησης. Ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία εἶναι πλέον ἀποδυναμωμένη καὶ γηράσκουσα. Ἕνα μέρος τῆς Ἑλλάδας ἔχει ἀποκτήσει τὴν ἐλευθερίαν του. Οἱ ἰδέες, τὰ φιλοσοφικὰ καὶ καλλιτεχνικὰ ρεύματα μπoροῦν νὰ διακινοῦνται πιὸ εὔκολα παρὰ προηγουμένως. Στὴν Ἑλλάδα, ἡ Δυτικὴ Ἀναγεννησιακὴ ἁγιογραφία ἔρχεται ἀπὸ δύο πηγές. Ἡ πρώτη πηγή ἀπ εὐθείας ἀπὸ τὴν Δύση, (Γερμανία, Ἰταλία), ὅταν μετὰ τὴν Τουρκοκρατία ἀρχίζει στὴν Ἑλλάδα ἡ Βαυαροκρατία (1833). Κτίζονται οἱ νεοκλασσικοῦ τύπου ναοὶ καὶ διακοσμοῦνται μὲ δυτικὴ νατουραλιστικὴ ἁγιογραφία, ὅπως ἡ Μητρόπολη Ἀθηνῶν καὶ ἄλλοι. Ἡ ἀλλαγή αὐτή συμπίπτει μέ τήν προσπάθεια τοῦ νεοϊδρυθέντος Ἑλληνικοῦ κράτους (1831) νά ἀποκτήσει αὐτοσυνειδησία. Υἱοθετεῖ τόν δυτικό ἀντιβυζαντινισμό πού ἐπικρατοῦσε τά χρόνια ἐκεῖνα στή Δύση μέ ἀποτέλεσμα νά ἐπέλθει σύγχυση καί νά μήν ἀναγνωρίζει στό τέλος οὔτε τόν ἴδιον τόν ἑαυτό του. Ὑπῆρξαν περιπτώσεις πού καθηγητές Πανεπιστημίων χαρακτήριζαν τές βυζαντινές εἰκόνες σάν ἐξαμβλώματα καί συνιστοῦσαν τήν διόρθωσή τους βάσει τῶν Δυτικῶν προτύπων. Ἡ ἄλλη πηγὴ εἰσόδου εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη Ρωσία. Ἕναν αἰῶνα πρὶν ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες οἱ Τσάροι τῶν χρόνων αὐτῶν, καί ἰδιαίτερα ὁ Μέγας Πέτρος, (18ος αἰώνας), ἄνοιξαν τίς πόρτες γιά νά μπεῖ στή Ρωσία ἡ δυτική κουλτούρα, σέ ὅλους τούς τομεῖς. Ἡ βυζαντινή ἁγιογραφία ἐγκαταλείπεται καί εἰσάγεται ἡ θρησκευτική νατουραλιστική ζωγραφική. Ἡ παραδοσιακή τεχνική τῆς αὐγοτέμπερας ἀντικαθίσταται μέ τά λαδοχρώματα. Ἡ Ρωσικὴ μανιέρα, εἶναι ἡ ἀντιγραφὴ ἀπὸ δεύτερο χέρι ἰταλικῶν καὶ ἱσπανικῶν προτύπων. Οἱ Ρῶσοι μεταφέρουν τήν τέχνη αὐτή στό Ἅγιο Ὄρος μέ κέντρο τή μεγάλη Ρωσική μονή τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος. Οἱ Ἕλληνες, ἀνυποψίαστοι γιά τήν θεολογική ἀνεπάρκεια τῆς τέχνης αὐτῆς, τήν υἱοθετοῦν*. Στό Ἅγιο Ὄρος ἀναπτύσσονται διάφορα ἐργαστήρια ἁγιογραφίας. Ἀπό τά πιό σημαντικά εἶναι τῶν Ἰωασαφαίων καὶ Ἀναναίων. Διά τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἡ τέχνη αὐτή περνᾶ σ ὅλες τές Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες καὶ φθάνει καὶ στὴν Κύπρο. Παρόλα αὐτά ἡ τέχνη αὐτή ποτέ στό σύνολό της δέν κατέληξε νά γίνει θρησκευτική ζωγραφική, ὅπως τήν συναντοῦμε στή Δύση, μὲ κάποιες βέβαια ἐξαιρέσεις, γιὰ τὴν Κύπρο, Βασίλης Μιχαηλίδης, Ὂθων Γιαβόπουλος καί μερικοί ἄλλοι. Ὁ Ὀρθόδοξος εἰκονογράφος, καί ἰδιαίτερα ὁ μοναχός, ἐνστικτωδῶς προσπαθεῖ νά προσδώσει στή νέα τέχνη ἱεροπρέπεια καί σεμνότητα. Προσπαθεῖ δηλαδή, νά τήν Ὀρθοδοξοποιήσει. Στήν κατήχηση τῶν παιδιῶν κυκλοφοροῦν οἱ δυτικές χάρτινες εἰκόνες τυπωμένες στήν Ἰταλία, πού προάγουν τόν θρησκευτικό συναισθηματισμό καί ρωμαντισμό. * Ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης, ὑπερασπιστὴς τῶν εἰκόνων κατὰ τὴν εἰκονομαχία λέει χαρακτηριστικὰ ὄτι παντὸς εἰκονιζομένου οὒχ ἡ φύσις ἀλλ ἡ ὑπόστασις εἰκονίζεται. Ἡ εἰκονογραφία μὲ τήν καλὴν ἀλλοίωσιν ὑπερβαίνει τὴν φυσικὴ πραγματικότητα καὶ προσπαθεῖ νὰ ἀπεικονίζει τὸ τεθεωμένον γεγονὸς τοῦ προσώπου. Ἡ νατουραλιστικὴ ζωγραφικὴ στὴν προσπάθειά της νὰ ἀποδώσει τὴν φυσικὴ πραγματικότητα ἐγκλωβίζεται στὸν χῶρο καὶ στὸν χρόνο, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀποστασιοποιεῖται ἀπὸ τὸν πιστό. Αὐτὸ φαίνεται περισσότερο στὲς συνθέσεις (δωδεκάορο, κ.τ.λ.). Ἡ τέχνη αὐτὴ πάει πίσω καὶ πασχίζει νὰ φωτογραφίσει εἰ δυνατὸν τὸ συγκεκριμένο γεγονὸς σὲ κάποια χρονικὴ στιγμή. Ἡ ζωγραφικὴ αὐτὴ δὲν μοιράζεται τὸν ἴδιο χωρόχρονο μὲ τὸν πιστὸ μέσα στὸ σῶμα τῆς ἐκκλησίας (λειτουργικὸς χρόνος), ἀλλὰ ἀπεναντίας διασπᾷ καὶ χωρίζει καὶ ἄρα δὲν ταιριάζει μὲ τὸ ἦθος τῆς ἐκκλησίας καὶ τὴν εὐχαριστικὴ της δόμηση. Ἐνῷ ἡ βυζαντινὴ τέχνη σπάζοντας τὴ φυσικὴ πραγματικότητα ἀπελευθερώνεται, ὑπερβαίνει τὸν χῶρο καὶ τὸν χρόνο, ἀλλοιώνει ἠθελημένα τὰ πράγματα προσδίδοντάς τους τὴν καλὴν ἀλλοίωσιν. Τὰ γεγονότα τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου χωρὶς νὰ ἑρμηνεύονται ἱστορικά, μυσταγωγοῦνται, ἑρμηνεύονται λειτουργικά, ἀλληλοπεριχωροῦνται, γίνονται ἐδῶ καὶ τώρα, ἐν παντὶ καιρῶ καὶ τόπω. Ἐπίσης δέον νὰ τονιστεῖ πὼς ἡ εὐσέβεια ἑνὸς ἁγιογράφου ἀπὸ μόνη της δὲν εἶναι ἀρκετὴ γιὰ νὰ ἔχουμε εἰκόνα.

3 Ἡ Ρωσική αὐτή νέα τέχνη μεταφέρεται ἀπό τό Ἅγιο Ὄρος στήν Κύπρο περί τά τέλη τοῦ 19ου αἰῶνα ἀπό Κυπρίους Ἁγιορεῖτες μοναχούς πού ἐπαναπατρίζονται. Ἀπό τούς ἱκανότερους, εἶναι ὁ μοναχός Διονύσιος Χρηστίδης (+1902), ἀνακαινιστής τῆς Μονῆς Σταυροβουνίου, οἱ αὐτάδελφοι μοναχοί Κύριλλος καί Νήφων καί ἄλλοι. Οἱ τελευταῖοι ὑπῆρξαν διδάσκαλοι εἰς τήν ἁγιογραφία τοῦ μετέπειτα ἡγουμένου Τροοδιτίσσης Παγκρατίου καί τῶν τριῶν αὐταδέλφων ἱερομονάχων τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα, Στεφάνου, Βαρνάβα και Χαρίτωνος. Οἱ εἰκόνες τῶν ἁγιογράφων αὐτῶν, παρά τό ὅτι ξεφεύγουν ἀπό τόν παραδοσιακό τρόπο ἐκτέλεσης καί ὕφους, ἔχουν ἱεροπρέπεια καί σεμνότητα. Τό σιτόχρουν παρθενικό πρόσωπο τῆς Παναγίας ἐπί θρόνου, τῶν Κυρίλλου καί Νήφωνος εἶναι γλυκύτατον. Τά ὠχρά μέ πνευματώδη διαφάνεια πρόσωπα τῶν Ἁγίων τοῦ ἱερομονάχου Κυπριανοῦ Σταυροβουνιώτη (+1955), ἐκφράζουν τήν πνευματικότητα τοῦ ὁσίου αὐτοῦ ἀνδρός. Ὁ μοναχός Διονύσιος Χριστίδης εἶναι ὁ καλλιτεχνικώτερος ὅλων. Κατέχει πολύ καλά τὸ σχέδιον. Ἡ τέχνη του εἶναι ἀρρενωπὴ καὶ ρωμαλαία ὅπως αὐτὴ τοῦ Πανσέληνου τὸν 14ον αἰῶνα. Στὸ ὅλο ἔργο του φαίνεται ἡ εὐγένια, ἡ φυσικὴ ἀρχοντιὰ καὶ ὁ πνευματικὸς πλοῦτος τοῦ ἀνθρώπου αὐτοῦ ποὺ, ὅπως ὁ ἴδιος ἔλεγε, ζητῶ νὰ βρῶ κάποιον νὰ τοῦ μεταδώσω αὐτὰ τὰ πνευματικὰ μυστικὰ καὶ δὲν βρίσκω. Παρόλα αὐτὰ ἡ ζωγραφικότητα καὶ ἡ ροπὴ πρὸς τὴν προσωπογραφία εἶναι ἐμφανὴς σὲ πολλὰ ἔργα του. Συνήθως ὑπογράφει τὲς εἰκόνες του μὲ τὸ Μοναχοῦ Διονυσίου ζωγράφου. Ὁ διάδοχος καὶ μαθητὴς του Βαρνάβας (+1948) δὲν ἔχει τὸ καλλιτεχνικὸ ταλέντο τοῦ διδασκάλου του. Οἱ Ἅγιοί του ἔχουν ὄγκο καὶ βάρος. Σὲ μίαν εἰκόνα τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα ἔνθρονου, ὁ καθήμενος Ἅγιος ἔχει τέτοιο ὄγκο καὶ βάρος ποὺ θυμίζει τὴν περικοπὴ τῶν Πράξεων 14,12, ὅπου οἱ κάτοικοι τῶν Λύστρων μετὰ ἀπὸ κάποιο θαῦμα ἐκάλουν τὲ τὸν μὲν Βαρνάβαν Δία, τὸν δὲ Παῦλον Ἑρμῆν. Παρὰ ταῦτα στὲς περιπτώσεις κυρίως τῶν συνθέσεών του ὑπάρχει ἔκρηξη χαρούμενων χρωμάτων ἀπὸ τὸ ἀνοιξιάτικο κυπριακὸ τοπίο. Ὁ Διονύσιος ὁ Β (+1952), ἡ λεπτὴ αὐτὴ κατανυκτικὴ φυσιογνωμία, παρὰ τὸ ὅτι δὲν διαθέτει ἰδιαίτερα καλλιτεχνικὰ προσόντα, οἱ Ἅγιοι στὲς εἰκόνες του ἔχουν μεγάλα ἐκφραστικὰ μάτια καὶ ὁ χαρακτῆρας τοῦ Χριστοῦ εἶναι πιὸ κοντὰ στὴ βυζαντινὴ παράδοση. Ἐπίσης δέον νά μνημονευθεῖ ὁ ἐξ Ἑλλάδος ἱκανότατος ζωγράφος Θεόδωρος Δάλτας, ὁ ὁποῖος δίδαξε ζωγραφική γύρω στό 1927 στό Σταυροβούνι καί στήν Τροοδίτισσα καί ἄφησε μεγάλο ἔργο ἀπό εἰκόνες, τοιχογραφίες μέχρι ἀναγεννησιακούς πίνακες σέ καμβά. Κυκλοφορεῖ γι αὐτόν τό ἀνέκδοτο ὅτι σέ μία μόνο μέρα σχεδίασε καί πρόπλασε Δωδεκάορτο. Ὅταν ἐπέστρεψε πίσω στήν Ἑλλάδα φονεύτηκε ἀπό τούς Γερμανούς κατὰ τὴν περίοδο τῆς κατοχῆς. Ἡ ζωγραφική του Δάλτα ἕνεκα τοῦ πολλοῦ ρεαλισμοῦ της δὲν καταφέρνει τελικὰ νὰ ὑπερβεῖ τὴ φθορὰ καὶ τὸ θάνατο. Οἱ περισσότερες ἐκκλησίες πού κτίστηκαν στά πρῶτα χρόνια τῆς Ἀγγλοκρατίας ( ), Βασιλικές δρομικοῦ τύπου μέ γοτθικά στοιχεῖα, ἔχουν εἰς τά τέμπλα τους, πού καί αὐτά ἔχουν μπαρόκ, δυτικά στοιχεῖα, εἰκόνες αὐτῆς τῆς τεχνοτροπίας*. Ἡ τεχνοτροπία αὐτή εἶχε διάρκεια ζωῆς πέραν τοῦ μισοῦ αἰῶνα. Ἡ γρήγορη ἀνάπτυξη τῆς τέχνης αὐτῆς ὀφείλετο καί στήν ἐξέλιξη τῆς ἐκτύπωσης ἀπό τούς Ρώσους, πρῶτα ἔγχρωμων χαλκογραφιῶν ἐπί χάρτου, πού εἶχε πολύ χαμηλό κόστος. Τέτοιες ἔφερναν οἱ προσκυνητὲς τῶν Ἁγίων τόπων. Στήν Ἑλλάδα, τήν ἔκδοση αὐτῶν τῶν εἰκόνων ἀναλαμβάνει ἀργότερα ὁ ἐκδοτικός οἶκος Ἀπέργης. Οἱ χάρτινες αὐτές εἰκόνες, χρησιμοποιοῦνται σάν πρότυπα ἀπό τούς ἁγιογράφους γιά ἀντιγραφή. Βάσει ἑνός προτύπου τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα, πού κυκλοφόρησε ὁ Ἀπέργης πολύ παλιά, δημιουργεῖται στήν Κύπρο ἕνας ἰδιαίτερος τύπος εἰκόνας τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα, πού δέν ἔχει ἄμεση σχέση μέ τόν παλαιότερο τύπο, τόν βυζαντινό. Ὁ Ἅγιος ἔχει διχαλωτή γενειάδα, περιποιημένη καί ὄχι ἀνάκατη κόμη, κρατεῖ μέ τό δεξί χέρι ἕνα

4 μεγάλο σταυρό καί μέ τό ἀριστερό τό ἱερό Εὐαγγέλιο. Ὁ Ἅγιος αὐτός γίνεται ὁ πλέον ἀγαπητός Ἅγιος τῶν Κυπρίων, μετά ἀπό τό μεγάλο θαῦμα τῆς ἀνεύρεσης τοῦ Παντελῆ ἀπό τή χήρα μητέρα του τό Ὁ Παντελής εἶχε ἀπαχθεῖ ἀπό τούς Τούρκους σέ μικρότερη ἡλικία καί τόν ἔκαναν χότζα. Μετά ἀπό τό συγκλονιστικό αὐτό θαῦμα ὁ κυπριακός λαός στρέφεται μέ πάθος στόν Ἅγιον αὐτόν. Ὁ Ἅγιος ἀνταποκρίνεται μέ πληθώρα ἄλλων θαυμάτων καί οἱ ναοί γεμίζουν μέ εἰκόνες τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα διαφόρων μεγεθῶν. Προηγουμένως δέν ὑπῆρχαν στούς ναούς εἰκόνες τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα, ἐκτός τῆς ἐπιβαλλόμενης εἰκόνας εἰς τό τέμπλο, στή σειρά τῶν δώδεκα Ἀποστόλων. Ὅλες αὐτές οἱ νέες εἰκόνες εἶναι ζωγραφισμένες στήν ἀναγεννησιακή τέχνη τῆς ἐποχῆς αὐτῆς. Γενικά, θά λέγαμε πώς παρά τό ὅτι ἡ τέχνη αὐτή δέν εἶναι συνέχεια τῆς παραδοσιακῆς βυζαντινῆς τέχνης, εἶναι καί αὐτή ἕνα μέρος τῆς ἱστορικῆς πορείας τῆς Ἐκκλησίας σέ καιρούς δύσκολους, ὅπου ὁ ἐκ τῆς Ἑσπερίας ἀέρας ἀρχίζει νά φυσᾶ ὑπόκωφα καί ἡ Ἀνατολή, μέσα σέ πολλές περιπέτειες ἀπὸ τὸν τουρκικό ζυγό, δέν ἦταν τόσο ἕτοιμη νά ἑρμηνεύσει καί νά ἀξιολόγησει τήν κατάσταση. Οἱ ἁγιογράφοι αὐτοί τίς πρῶτες δεκαετίες τοῦ 20οῦ αἰῶνα χρησιμοποιοῦν ἀκόμα τό γνήσιο ξύλο, σέ μερικές περιπτώσεις μονοκόμματο, πού προέρχεται ἀπό τεράστιο κορμό δέντρου μέ ζυγούς στό πίσω μέρος. Ἀργότερα εἰσάγεται τό συνθετικό ξύλο, ὁπότε τό αὐθεντικό ἐγκαταλείπεται. Ἡ ὀπίσθια πλευρά τοῦ συνθετικοῦ ξύλου, γιά ἀπόκρυψη, βάφεται μέ τό ἐθνικό χρῶμα μπλέ. Τό περιθώριο τῶν εἰκόνων, πού στή βυζαντινή τέχνη ἦταν κόκκινο ἤ κεραμιδί, τώρα γίνεται μαῦρο. Ἡ Μονή Σταυροβουνίου, ἀρχῆς γενομένης ἀπό τό Διονύσιο, ἔχει συνεχῆ ἁγιογραφική πορεία μέχρι σήμερα. Ὁ πολύ γνωστός μοναχός Καλλίνικος εἶχε ἐκμάθει τήν ἀναγεννησιακή τέχνη εἰς τό Ἅγιον Ὄρος ἀπό τόν ἱκανό ἁγιογράφο Ἰωαννίκιο. Στὴ συλλογικὴ ἁγιογράφηση εἰκόνων στὴν Μονὴ ὁ Καλλίνικος ζωγραφίζει τὰ πρόσωπα μὲ ἐξαιρετικὴ ἐπιτυχία. Ἀργότερα, ὅταν ἐπανῆλθε ἡ βυζαντινή τεχνοτροπία, ἐστάλη στήν Ἀθήνα ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο Μακάριο Γ τό 1962 καί μαθήτευσε στόν Φώτη Κόντογλου. Ἐργαστῆρι ἁγιογραφίας ὑπάρχει καὶ στὴ Μονὴ Τροοδίτισσας. Μεγάλη παραγωγή εἰκόνων ἔχουμε καί ἀπό τόν γυναικεῖο Μοναχισμό. Στή Μονή Ἁγίου Γεωργίου Ἀλαμάνου κατά τήν περίοδο τοῦ 1960, ὅταν ὑπῆρχαν 60 Μοναχές, οἱ 17 ἦταν ἁγιογράφοι. Τή μεγάλη παραγωγή εἰκόνων φόρτωναν κάθε Σάββατο ἐπί ὄνων καί τήν μετέφεραν στόν πλησίον τῆς Μονῆς δρόμο, γιά νά φορτωθεῖ ἀκολούθως εἰς τά λεωφορεῖα τῆς ΚΕΜ γιά τή Λεμεσό ἀπό ὅπου γινόταν ἡ διανομή των. Οἱ εἰκόνες ἀπό τόν γυναικεῖο Μοναχισμό ἦταν πολύ ὑποδεέστερες τῶν εἰκόνων τοῦ ἀνδρικοῦ μοναχισμοῦ. Οἱ μοναχὲς μὲ πολλὴ δυσκολία κατάφεραν νὰ γυρίσουν τὴν τέχνη τους στὸ βυζαντινό. Συναισθηματικὰ ἦταν δεμένες μὲ τὲς εἰκόνες ποὺ ζωγράφιζαν προηγουμένως. Οἱ πλεῖστες τῶν εἰκόνων τῆς περιόδου αὐτῆς ζωγραφίζονται στά μοναστήρια ἀπό τούς μοναχούς. Αὐτή ἡ παράδοση δημιούργησε τήν ἀντίληψη μεταξύ τοῦ λαοῦ πώς οἱ εἰκόνες εἴναι καλύτερα νά ζωγραφίζονται ἀπό τούς μοναχούς παρά τούς κοσμικούς. * Ὅπου ὑπάρχει ἐκκλησία αὐτοῦ τοῦ τύπου, καὶ εἶναι πάμπολλες οἱ περιπτώσεις, δέον νὰ ὑπονοήσει κάποιος ὅτι ἐκεῖ ὑπῆρχε παλαιότερος ναὸς, βυζαντινὸν κτίσμα ἢ τῆς Τουρκοκρατίας διακοσμημένος μὲ τοιχογραφίες καὶ κατάμεστος ἀπὸ φορητὲς εἰκόνες. Οἱ ταπεινοὶ αὐτοὶ ναοὶ ἕνεκα τῆς αὔξησης πληθυσμοῦ τῶν κοινοτήτων κατὰ τὴν Ἀγγλοκρατία, ἐχαλοῦντο γιὰ νὰ κτιστοῦν μεγαλύτεροι. Ὑπῆρχε παράδοση ἕνας τοῖχος τοῦ παλαιοῦ ναοῦ νὰ κτίζεται ἐντὸς ἑνὸς τοίχου τοῦ νέου ναοῦ. Τὰ ξυλόγλυπτα τέμπλα λόγω ἐλλείψεως χώρου ἀποθήκευσης εἴτε ἐκαίοντο εἴτε παρέμεναν ἐκτεθειμένα στὴν ὕπαιθρο. Οἱ εἰκόνες ἐστοιβάζοντο κακὴν κακῶς στοὺς γυναικωνῖτες μαζὶ μὲ τὲς ἐλιὲς τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων καὶ ἄλλα ἀντικείμενα. Γιὰ τὶς παμπάλαιες καὶ σεσαθρωμένες ὑπῆρχε τὸ μακάβριον ἔθιμον νὰ καίονται ἀντὶ ξύλων γιὰ τὸ βράσιμο τῆς κηρομαστίχας στὰ ἐγκαίνια τοῦ νέου ναοῦ ἢ ἐστέλλοντο στὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον γιὰ νὰ καοῦν ἐκεί κατὰ τὴν κατασκευὴ τοῦ Ἁγίου Μύρου. Ἀπὸ τοὺς τελευταίους ναοὺς ποὺ ἔχουν χαλαστεῖ εἶναι ὁ ναὸς τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου στὸ χωριὸ Ἅγιος Θεόδωρος Λάρνακος καὶ ὁ ναὸς τῆς Παναγίας στὸ Ἀκάκι.

5 Ὅλες αὐτές οἱ εἰκόνες ἀντιμετωπίζονται σήμερα μέ σεβασμό καί συμπάθεια. Οἱ εἰκόνες αὐτὲς ἔχουν ταυτιστεῖ μὲ τὲς ἐκκλησίες στὰ χωριά μας. Οἱ περισσότεροι ἀπό μᾶς, μικρὰ παιδιὰ στὸ Δημοτικὸ, ἐνώπιον αὐτῶν τῶν εἰκόνων εἴχαμε τὰ πρῶτα θρησκευτικὰ βιώματα. Οἱ εἰκόνες εἶναι ἓνας ὁλόκληρος κόσμος. Κάποιος ἱερέας μου εἶχε πεῖ παλαιότερα, πὼς οἱ κάτοικοι ἑνὸς χωριοῦ μοιάζουν μὲ τὲς εἰκόνες τῆς ἐκκλησίας τους. Ὁ ἄνθρωπος ταυτίζεται μὲ ὅ,τι ἀγαπᾷ καὶ μὲ ὅ,τι βλέπει. Οἱ εἰκόνες γιὰ τὲς ὁποῖες μιλοῦμε εἶναι ἡ Κύπρος ἐπὶ Ἀγγλοκρατίας, τὰ τοπία καὶ τὰ χρώματά της, τὰ βουνὰ καὶ τὰ δένδρα της, οἱ ἀνθρώποί της μὲ τοὺς ἀγῶνες καὶ τὲς θυσίες τους, τὸν πόνο καὶ τὲς χαρές τους, μὰ περισσότερο μὲ τὴν πίστι τους στὸ Θεό καί τὴν ἀγάπη τους στοὺς Ἁγίους καὶ τὴν Ἐκκλησία. Σήμερα ἡ τέχνη αὐτὴ ἔχει παρέλθει. Τὴ συναντοῦμε μονάχα σὲ ἐλάχιστα μοναστήρια στὴν Ἑλλάδα, κυρίως τῶν Παλαιοημερολογητῶν. Ἡ Ἐκκλησία Κύπρου μέ ἐγκύκλιό της, ἀπαγορεύει τήν εἴσοδο πλέον στούς ναούς εἰκόνων πού δέν εἶναι ἁγιογραφημένες κατά τήν παραδοσιακή, βυζαντινή τέχνη. Παρόλα αὐτά, ὅλοι αὐτοί οἱ ἁγιογράφοι τῆς περιόδου αὐτῆς, τοῦ μισοῦ καί πλέον αἰώνα, παρά τήν ἀδυναμία τῆς τέχνης τους καί τόν περιορισμό της στά στενά ὅρια τῆς ἐπαρχίας καί τῶν Μονῶν, ἐπέδειξαν μεγάλο σεβασμό στό ἱερό ἀντικείμενό τους. Ἡ τέχνη τους δέν πῆρε τίς διαστάσεις τῆς σημερινῆς βυζαντινῆς τέχνης πού σέ πολλές περιπτώσεις, δυστυχῶς, ἔχει ἐκτραπεῖ σέ κακοτεχνία καί προχειρότητα. Παλαιότερα, λόγω ἄγνοιας, εἶχαν μπεῖ δυτικά στοιχεῖα στήν ἐκκλησιαστική τέχνη, ὅμως ἡ στάση τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων καί ἰδιαίτερα στά λαϊκά στρώματα ἦταν κατά πάντα ὀρθόδοξη. Σήμερα, τά στοιχεῖα αὐτά ἀποβάλλονται, ὁ Δυτικός ὅμως τρόπος ζωῆς καί νοοτροπίας καί ἡ Προτεσταντική λογική εἰσχωροῦν παντοῦ. Τὸ κείμενο αὐτὸ γράφτηκε σὰν εἰσαγωγὴ μὲ ἀφορμὴ τὴν πρόθεση τοῦ ἀγαπητοῦ συγγραφέα κ. Κώστα Παπαγεωργίου νὰ γράψει τὸ βιβλίο αὐτὸ παρουσιάζοντας τὲς βιογραφίες καὶ εἰκόνες τῶν περισσοτέρων Κυπρίων ἁγιογράφων τοῦ 20 ου αἰῶνα ποὺ ἁγιογραφοῦσαν μὲ τὴν τεχνοτροπία τὴν λεγόμενη ἀναγεννησιακή. Εἶναι ἕνα θέμα μὲ τὸ ὁποῖο κανεὶς μέχρι σήμερα δὲν ἔχει εἰδικὰ ἀσχοληθεῖ. Ζητοῦμε καὶ οἱ δύο τὴν ἐπιείκια τῶν ἀναγνωστῶν γιὰ τὲς ἀδυναμίες τοῦ ἔργου. Εὐχόμεθα καὶ ἐλπίζουμε νὰ ἐξευρεθοῦν εἰδικοὶ ποὺ ν ἀσχοληθοῦν μὲ τὸ θέμα αὐτὸ ἐπιστημονικὰ καὶ πιὸ ἐπισταμένα.

Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ

Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ Εἶναι ἀνθρωπίνως ἀδύνατον νὰ προσπαθήσει κανείς, σὲ ἕνα σύντομο κείμενο ἑνὸς περιοδικοῦ, νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὸ πρόσωπο τῆς Κυρίας Θεοτόκου, γιὰ τὴν ὁποία ἐγράφησαν πάμπολλα καὶ σοφά, ἀπὸ ἀνθρώπους μεγάλου

Διαβάστε περισσότερα

ναοί τῶν Βαρωσίων κάνει σύντομη ἀναφορά

ναοί τῶν Βαρωσίων κάνει σύντομη ἀναφορά Στό ἀφιέρωμα αὐτό περιλαμβάνονται ἄρθρα σχετικά μέ τήν ἱστορία καί τή σημερινή κατάσταση κατεχομένων μνημείων καί ναῶν τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου. Τό πρῶτο κείμενο, Ἀναμνήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἑλληνική Παιδεία τῆς Κύπρου κατά τούς ὑστεροβυζαντινούς χρόνους

Ἡ Ἑλληνική Παιδεία τῆς Κύπρου κατά τούς ὑστεροβυζαντινούς χρόνους 1. Γενικά χαρακτηριστικά τῆς παιδείας στίς φραγκοκρατούμενες περιοχές τοῦ Ἑλληνισμοῦ Τό ζήτημα τῆς ὀργανώσεως, τῆς ποιότητας καί τῆς λειτουργίας τῆς παιδείας στίς φραγκοκρατούμενες περιοχές τῆς βυζαντινῆς

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Θεοδώρου Ι. Κουμαριανού, Λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΕΤΟΣ 2015

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΕΤΟΣ 2015 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. Η ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΟΡΑΜΑ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΕΤΟΣ 2015 2 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΟΡΦΟΥ κ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΣυνοδικΗ ΕπιτροπΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βλ. E.A.W. Budge, The Martyrdom and Miracles of St. George, σ. 245-246. 27. Βλ. E.A.W. Budge, ὅ.π., σ. 256-258. 28. Βλ. E.A.W. Budge, ὅ.π., σ. 252.

Βλ. E.A.W. Budge, The Martyrdom and Miracles of St. George, σ. 245-246. 27. Βλ. E.A.W. Budge, ὅ.π., σ. 256-258. 28. Βλ. E.A.W. Budge, ὅ.π., σ. 252. θαῦμα ποὺ συνέβη ἐπίσης σὲ Μουσουλμάνο, τὸν ἀνηψιὸ τοῦ Ἀμιρᾶ (Ἐμίρη) τῆς Συρίας, στὸ ναὸ τοῦ ἁγίου Γεωργίου σὲ μία πόλη τῆς Ἀνατολῆς. Ὁ θάνατος τῶν καμήλων του, ὅταν θέλησε νὰ τὶς βάλει μέσα στὸ ναό, ἀλλὰ

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 12 ον, Ιούλιος 2014 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ

Διαβάστε περισσότερα

ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr - agiatriadapetroupoleos.gr - facebook: agiatriadapetroupolis

ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr - agiatriadapetroupoleos.gr - facebook: agiatriadapetroupolis διαδρομές Ν ο ητ ι κ έ ς δ ι α δ ρ ο μ έ ς σ τ ό ν χ ῶ ρ ο τ ῆ ς π ί σ τ η ς Μηνιαῖο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 Τεῦχος 7 ο - Ὀκτώβριος 2014 ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 4ο (2011) τεῦχος 9o

Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 4ο (2011) τεῦχος 9o Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 4ο (2011) τεῦχος 9o Ἀφιέρωμα 1η Διεθνὴς Ἔκθεση Βιβλίου Ἀμμοχώστου Παραλίμνι, 31 Ὀκτωβρίου-7 Νοεμβρίου 2010 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΦΙΕΡΩΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ὉἍγ. Μελέτιος ὁ Πηγᾶς. ὁ τέττιγας τῆς Ἐκκλησίας (ἑορτάζεται στὶς 13 Ὀκτωβρίου) $ Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι. Περιεχόμενα. Ἐν Ἐσόπτρῳ

ὉἍγ. Μελέτιος ὁ Πηγᾶς. ὁ τέττιγας τῆς Ἐκκλησίας (ἑορτάζεται στὶς 13 Ὀκτωβρίου) $ Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι. Περιεχόμενα. Ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα $ Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι Ἅγ. Μελέτιος ὁ Πηγᾶς, ὁ τέττιγας τῆς Ἐκκλησίας (ἑορτάζεται στὶς 13 Ὀκτωβρίου) Ἀπὸ ὁμιλία τοῦ Πρωτ. Κων/νου Πετρογιάννη, ἡ ὁποία ἔγινε στὶς 13/10/2010, στὴν Ἐνορία Ἁγίου Θωμᾶ.

Διαβάστε περισσότερα

Ρ ωμνιός. Ἡ Ρωμηοσύνη καὶ οἱ νέοι. Τεῦχος 6. Δ Σύναξη Νεότητος Ἰωάννινα, 3 Μαρτίου 2012

Ρ ωμνιός. Ἡ Ρωμηοσύνη καὶ οἱ νέοι. Τεῦχος 6. Δ Σύναξη Νεότητος Ἰωάννινα, 3 Μαρτίου 2012 Ρ ωμνιός Διμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ Ἡ Ρωμηοσύνη καὶ οἱ νέοι Δ Σύναξη Νεότητος Ἰωάννινα, 3 Μαρτίου 2012 Τεῦχος 6 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα

Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 3ο τεῦχος 7o Ἰανουάριος - Μάρτιος 2010 Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ἀφιέρωμα: Πορεία πρὸς τὸ Πάσχα Λόγος Κατηχητήριος

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 1 ον - Αὔγουστος 2013 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡχριστιανικὴ ἀρχιτεκτονική, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς διαμόρφωσης

Ἡχριστιανικὴ ἀρχιτεκτονική, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς διαμόρφωσης Ἀθανάσιος Παπαγεωργίου Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥ-ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ἡχριστιανικὴ ἀρχιτεκτονική, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς διαμόρφωσης τῆς Θείας Λειτουργίας, προσαρμόζεται στὶς λειτουργικὲς ἀνάγκες. Ἔτσι διαχωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΤΟΥ EΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΤΟΜΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΤΟΥ EΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΤΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΤΟΥ EΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΤΟΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ Tὸ περιοδικὸ "AΠOΣTOΛOΣ BAPNABAΣ" εἶναι τὸ ἐκφραστικὸ ἔντυπο τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Kύπρου. Οἱ βασικοὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 22 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011. Γιὰ νὰ γνωρίσεις τὸ Θεὸ μὴν ψάχνεις νὰ πολλαπλασιάσεις

ΤΕΥΧΟΣ 22 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011. Γιὰ νὰ γνωρίσεις τὸ Θεὸ μὴν ψάχνεις νὰ πολλαπλασιάσεις ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΤΕΥΧΟΣ 22 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Γιὰ νὰ γνωρίσεις τὸ Θεὸ μὴν ψάχνεις νὰ πολλαπλασιάσεις τὶς ἀποδείξεις, ἀλλὰ ἄρχισε νὰ καταπολεμεῖς τὰ πάθη σου. Blaise

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΓΚΟΡΣΚ, Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΡΩΣΙΚΟΥ ΜΥΣΤΙΚΙΣΜΟΥ*

ΖΑΓΚΟΡΣΚ, Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΡΩΣΙΚΟΥ ΜΥΣΤΙΚΙΣΜΟΥ* ΖΑΓΚΟΡΣΚ, Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΡΩΣΙΚΟΥ ΜΥΣΤΙΚΙΣΜΟΥ* Τ Ο ΖΑΓΚΟΡΣΚ εἶναι μία βιομηχανικὴ κωμόπολη 111.000 κατοίκων περίπου, σὲ ἀπόσταση 70 χιλιομέτρων βορειοανατολικὰ τῆς Μόσχας. Πρὶν ἀπὸ τὴν Ὀκτωβριανὴ Ἐπανάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ISBN: 978-960-92213-4-4 Copyright: Kυριάκος Παπακυριάκος Δικηγόρος -Λέκτορας Νομικής Α.Π.Θ. Κομνηνών 12, Τ.Κ. 546 24, Θεσ/νίκη Τηλ.: 2310 237 855

Διαβάστε περισσότερα

Ὅ.π., 26. 14. Πληροφορία π. Θεοχάρη Θεοχάρους. 15. Κούμας, Βαρώσια, 37. 16. Ὅ.π., 25. 17

Ὅ.π., 26. 14. Πληροφορία π. Θεοχάρη Θεοχάρους. 15. Κούμας, Βαρώσια, 37. 16. Ὅ.π., 25. 17 Dikmen κατασχέθηκε ἀπό τήν Ἀστυνομία τοῦ Μονάχου 12. Μία τρίτη εἰκόνα πού ἀπεικονίζει τήν Παναγία Γαλακτοτροφοῦσα, κυπροαναγεννησιακῆς (γνωστῆς καί ὡς ἰταλοβυζαντινῆς) τεχνοτροπίας, ἐπαναπατρίστηκε τό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝ.ΦΕΒΡ.ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

ΙΑΝ.ΦΕΒΡ.ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 n n ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 57 κωδικός 01-7109 X τ. 57, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.391 e-mail: agnektar@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΒΡΑΧΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΚΟΤ - 1 Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ

ΣΕΙΡΑ ΒΡΑΧΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΚΟΤ - 1 Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ ΣΕΙΡΑ ΒΡΑΧΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΚΟΤ - 1 Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ Χαράλαμπος Γ. Χοτζάκογλου Λευκωσία 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ...3 Β. Ο ΤΟΠΟΣ...5 Γ. ΤΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐξήλθαμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἄνεση, τὴν τάξη καὶ τὴν ἀσφάλεια σὲ μιὰ φοβερὴ τρικυμία, ποὺ κλυδωνίζει τὰ πάντα γύρω μας καὶ μέσα μας.

Ἐξήλθαμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἄνεση, τὴν τάξη καὶ τὴν ἀσφάλεια σὲ μιὰ φοβερὴ τρικυμία, ποὺ κλυδωνίζει τὰ πάντα γύρω μας καὶ μέσα μας. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ Χρυσοστόμου Κουτλουμουσιανοῦ ἱερομονάχου Σεβασμιώτατε, Σεβαστὴ Γερόντισσα, Ἀγαπητοὶ φίλοι. Εὐχαριστῶ γιὰ τὴν εὐκαιρία ποὺ μοῦ δώσατε να ἐπισκεφθῶ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑ: «ΑΣΘΕΝΗΣ Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ»

ΠΑΠΑ: «ΑΣΘΕΝΗΣ Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ» ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 - Ἕνας Ποιητής - Τὰ νησιά, αὐτοὶ οἱ ἐφιάλτες - Ἑρμηνεία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἐν Χριστῷ καὶ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν -Norman Russell Χρῆστος Γιανναρᾶς: Ἐρωταποκρίσεις 119 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Ἡ ποιητικὴ συλλογὴ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΑΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΣΤΟ ΑΠΛΙΚΙ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ

Ο ΝΑΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΣΤΟ ΑΠΛΙΚΙ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ 2 Περιεχόμενα 1.Πρόλογος...5 2.Εἰσαγωγὴ...7 3. Ἡ παράδοση γιὰ τοὺς ναοὺς τῶν Ἁγίων Ρηγίνου καὶ Ὀρέστη, στην Τριµιθοῦσα τῆς Πάφου καὶ στὸ Ἀπλίκι Λευκωσίας... 10 4. ΒΙΟΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΑΓΙΩΝ ΡΗΓΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ρ ωμνιός. Τεῦχος 3 Γ ΣΥΝΑΞΗ ΝΕΟΤΗΤΟΣ - ΛΑΡΙΣΑ, 27 & 28/8/2011. «Νέοι - Σύγχρονος κόσμος - Παράδοση»

Ρ ωμνιός. Τεῦχος 3 Γ ΣΥΝΑΞΗ ΝΕΟΤΗΤΟΣ - ΛΑΡΙΣΑ, 27 & 28/8/2011. «Νέοι - Σύγχρονος κόσμος - Παράδοση» Ρ ωμνιός Διμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ Τιμὴ 2 Γ ΣΥΝΑΞΗ ΝΕΟΤΗΤΟΣ - ΛΑΡΙΣΑ, 27 & 28/8/2011 «Νέοι - Σύγχρονος κόσμος - Παράδοση» Δεῖξε

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γέροντας Ἰάκωβος μεταδίδει τὴν χαρὰ τῶν Χριστουγέννων στὴν ἄλογη φύση

Ὁ Γέροντας Ἰάκωβος μεταδίδει τὴν χαρὰ τῶν Χριστουγέννων στὴν ἄλογη φύση ΤΕΥΧΟΣ 21 ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2010 Ὁ ἀχώρητος παντί, πῶς ἐχωρήθη ἐν γαστρὶ; ὁ ἐν κόλποις τοῦ Πατρός, πῶς ἐν ἀγκάλαις τῆς Μητρός; πάντως ὡς οἶδεν ὡς ἠθέλησε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 26 ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Χριστὸς ὁ «Χαλκίτης». Λεπτομέρεια ἀπὸ τὴν ψηφιδωτὴ παράσταση τῆς Δεήσεως στὸ καθολικὸ τῆς Μονῆς τῆς Χώρας στὴν Κωνσταντινούπολη.

Διαβάστε περισσότερα

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΟΠ Σ ΤΗΝ ΕΖΗΣΑ Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1999. Φυσικά, φτάνοντας ἐκεῖ δὲν εἶχα τὴν παραμικρὴ ἰδέα γιὰ τὸ τί σήμαινε ἡ Ὀρθόδοξη ἐκκλησία στὸ ἐξωτερικό Φανταζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕΓΕΩΝ ΤΟΥ Π.Σ.Ε. ΘΕΡΙΕΥΕΙ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΙΝ ΤΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

Η ΛΕΓΕΩΝ ΤΟΥ Π.Σ.Ε. ΘΕΡΙΕΥΕΙ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΙΝ ΤΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛ- ΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛ- ΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 Ι ΡΥΤΗΣ Ἀρχιµ. Χαράλαµπος. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα