DGK-PELLACHROM A INCOVER WHITE N.00. ελτίο εδοµένων Ασφαλείας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "DGK-PELLACHROM A INCOVER WHITE N.00. ελτίο εδοµένων Ασφαλείας"

Transcript

1 DGKPLACHROM A INCOVER WHITE N.00 ΤΜΗΜΑ Χειρισµός Στοιχεία σχετικά και αποθήκευση. µε τη νοµοθεσία.... / >>... / >> ελτίο εδοµένων Ασφαλείας 7.3. VOC Ειδική προιόντος τελική χρήση : ή χρήσεις. 11,71 Αραιωµένο διαθέσιµες µε : 10,00 % ΝΕΡΟ ΤΜΗΜΑ Μέτρα Σταθερότητα Στοιχεία πρώτων σχετικά και βοηθειών. δραστικότητα. µε την απόρριψη ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Περιγραφή Αξιολόγηση ραστικότητα. Μέθοδοι διαχείρισης Έλεγχος Στοιχεία των χηµικής µέτρων ασφάλειας. αποβλήτων. ουσίας/παρασκευάσµατος της πρώτων έκθεσης/ατοµική βοηθειών. προστασία. και εταιρείας/επιχείρησης Σελίδα αρ / 06 ΜΑΤΙΑ: Επαναχρησιµοποιήστε υπάρχουν Βγάλτε ιδαίτεροι τους φακούς όταν κίνδυνοι είναι επαφής. αντίδρασης δυνατόν. Ξεπλυθείτε Υπόλοιπα µε άλλες άµεσα καθαρού ουσίες µε στις προϊόντος άφθονο κανονικές νερό πρέπει συνθήκες τουλάχιστον να θεωρούνται χρήσης 30/60 και µη αποθήκευσης. επικίνδυνα λεπτά, ανοίγοντας απόβλητα. καλά τα βλέφαρα. Ζητήστε Αναγνωριστικός άµεσα Η Παράµετροι απόρριψη αξιολογήθηκε την συµβουλή θα ελέγχου. πρέπει µια κωδικός ενός αξιολόγηση προϊόντος να γίνεται τρού. από χηµικής εγκεκριµένο ασφαλείας φορέα το διαχείρισης µείγµα και αποβλήτων, τις ουσίες που σύµφωνα εµπεριέχονται. µε τους εθνικούς και τοπικούς κανονισµούς ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΡΜΑ: Χηµική Βγάλτε σταθερότητα. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ από πάνω σας τα µολυσµένα ρούχα. Κάντε αµέσως ένα ντους. Ζητήστε άµεσα την συµβουλή ενός τρού. Κωδικός: A ΤΜΗΜΑ Ακατάλληλες Το ΚΑΤΑΠΟΣΗ: προιόν είναι συσκευασίες ώστε σταθερό την στις µεγαλύτερη θα κανονικές πρέπει να συνθήκες δυνατή ανακτώνται ποσότητα χρήσης ή να και απορρίπτονται νερού. αποθήκευσης. Ζητήστε σύµφωνα άµεσα την µε συµβουλή το εθνικούς ενός κανόνες τρού. διαχείρισης ν προκαλείτε αποβλήτων. εµετό αν δεν έχετε Επωνυµία16. Άλλες INCOVER WHITE N.00 TLV την έγκριση του µίγµατος του τρού. διαλυτών: 1 Mg/m ΕΙΣΠΝΟΗ: Πιθανότητα Καλέστε επικίνδυνων άµεσα αντιδράσεων. ένα τρό. Μετακινήστε το άτοµο σε ανοικτό αέρα, µακριά από το χώρο του ατυχήµατος. Αν η αναπνοή ΤΜΗΜΑ Συναφείς Σε σταµατήσει, Έλεγχοι κανονικές 14. προσδιοριζόµενες έκθεσης. πραγµατοποιήστε καταστάσεις Πληροφορίες χρήσεις χρήσης τεχνητή και σχετικά της ουσίας αποθήκευσης αναπνοή. µε Λάβετε τη ή δεν µεταφορά. του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις ΥΠΟΜΝΗΜΑ: προβλέπονται κατάλληλες προφυλάξεις επικίνδυνες αντιδράσεις. το διασώστη ADR: Αριθµός Ευρωπαϊκός ΟΗΕ. κανονισµός την οδική µεταφορά των επικίνδυνων εµπορευµάτων Περιγραφή/χρήση INTERIOR MAT WALL PAINT Τήρηση Σηµαντικότερα CAS Συνθήκες NUMBER: των µέτρων προς συµπτώµατα Αριθµός αποφυγήν. ασφαλείας του Chemical που και επιδράσεις, χρησιµοποιούνται Abstract άµεσες Service κατά ή µεταγενέστερες. την διακίνηση χηµικών ουσιών. Για συµπτώµατα και αποτελέσµατα που οφείλονται στις εµπεριεχόµενες ουσίες, δείτε το κεφ. 11. Καµία ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ CE50: ισχύει. ιδιαίτερη. Συγκέντρωση ΧΕΡΙΩΝ Πραγµατοποιήστ που χορηγεί ετις αποτέλεσµα συνήθεις προφυλλάξεις στο 50% του έναντι υποκείµενου των χηµικών πληθυσµού προϊόντων. στο test 1.3. Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας CE χρειάζεται. NUMBER: Αναγνωριστικός αριθµός σε ESIS (Ευρωπαϊκό αρχείο των υπαρχόντων ουσιών) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ένδειξη CLP: οιασδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας. Οικεία συµβατά Κανονισµός ονοµασία ΕΡΜΑΤΟΣ υλικά. CE αποστολής 1272/2008 Εταιρική µορφή ΟΗΕ. DGKPLACHROM DN: διαθέσιµες χρειάζεται. Παραγόµενο επίπεδο χωρίς αποτέλεσµα ιεύθυνση RIZARI EDESSA ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ EmS: ισχύει. ελτίο ΜΑΤΙΩΝ Έκτακτης ανάγκης Τοποθεσία και κράτος EDESSA (GR) GHS: Επικίνδυνα χρειάζεται. Γενικό εναρµονισµένο προϊόντα αποσύνθεσης. σύστηµα την ταξινόµηση και ετικετοποίηση των χηµικών προϊόντων ΤΜΗΜΑ 5. Μέτρα την καταπολέµηση της GREECE πυρκαγιάς ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ IATA Τάξη/τάξεις διαθέσιµες DGR: ΤΟΥ Κανονισµός κινδύνου ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ κατά την τη µεταφορά µεταφορά. επικίνδυνων προϊόντων της ιεθνούς ένωσης εναέριας µεταφοράς Τηλ Σε IC50: Πυροσβεστικά περίπτωση Συγκέντρωση υπέρβασης µέσα. ακινητοποίησης της τιµής του κατωφλίου 50% του (πχ. υποκείµενου TLVTWA) στο της τεστ ουσίας πληθυσµού ή µιας ή περισσοτέρων ουσιών του προϊόντος, προτείνεται η Fax ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ χρήση µιας µάσκας ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ µε φίλτρο τύπου B του οποίου η κλάση (1, 2 ή 3) θα πρέπει να είναι επιλεγµένη σε σχέση µε την οριακή συγκέντρωση ΤΜΗΜΑ IMDG: ισχύει. ιεθνής θαλάσσιος κωδικός την µεταφορά των επικίνδυνων εµπορευµάτων διεύθυνση Ο χρήσης. 11. ηλεκτρονικού εξοπλισµός (αναφ. Τοξικολογικές ταχυδροµείου πυρόσβεσης κανονισµός θα πρέπει EN του IMO: International Maritime Organization[ ιεθνής 14387). να είναι Στην του περίπτωση τύπου: Θαλάσσια διοξείδιο Οργάνωση] που του υφίστανται άνθρακα, αέρια αφρός, ή ατµοί πούδρα διαφορετικής και νέφος νερού. φύσης και/ή αέρια µε σωµατίδια αρµοδίου ΜΕΣΑ (αερολύµατα, INDEX Οµάδα ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ NUMBER: συσκευασίας. καπνοί, Αναγνωριστικός νέφη, ΠΟΥ ΕΝ κλπ.) ΠΡΕΠΕΙ θα αριθµός πρέπει ΝΑ να του ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ προβληθούν Συνηµµένου φίλτρα VI του ΓΙΑ CLP συνδυασµένου ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ τύπου. που είναι υπεύθυνος το δελτίο δεδοµένων Κανένα Η LC50: Πληροφορίες χρήση ιδιαίτερο. Θανατηφόρα των µέσων τις συγκέντρωση τοξικολογικές προστασίας 50% των αναπνευστικών οδών είναι αναγκαία σε περίπτωση που τα υιοθετούµενα τεχνικά µέτρα που ασφαλείας. επιπτώσεις. λαµβάνονται LD50: ισχύει. Θανατηφόρα δεν επαρκούν δόση 50% τον περιορισµό της έκθεσης του εργαζοµένου στις αναφορικές τιµές κατωφλίου. Η προστασία η οποία 5.2. χορηγείται O: Ειδικοί Επίπεδο κίνδυνοι από τις της µάσκες που έκθεσης προκύπτουν είναι κινητικότητας σε κάθε από περίπτωση την ουσία περιορισµένη Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης ή το µείγµα ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΚΙΝ ΥΝΟΙ Στην PBT: Περιβαλλοντικοί περίπτωση Συνεχής, ΑΠΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ βιοσυσσωρευτικός ΤΗΝ κατά κίνδυνοι. ΕΚΘΕΣΗ την οποία ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ η και εν τοξικός λόγω σύµφωνα ουσία ΦΩΤΙΑΣ είναι µε το άοσµη REACH ή το οσφρητικό όριο είναι µεγαλύτερο από το σχετικό TLVTWA και σε LD50 ν περίπτωση PEC: αναπνέετε (Στοµατική). Προβλεπόµενη έκτακτης προϊόντα περιβαλλοντική ανάγκης, από την καύση. φορέστε 6450 συγκέντρωση µια αναπνευστική συσκευή πεπιεσµένου αέρα (αναφ. κανονισµού EN 137) ή µια αναπνευστική Για επείγουσες πληροφορίες απευθυνθείτε mg/kg σε Rat συσκευή P: ισχύει. Προβλεπόµενο εξωτερικού αερισµού επίπεδο έκθεσης (αναφ. κανονισµού EN 138). Για την σωστή επιλογή του συστήµατος προστασίας των αναπνευστικών οδών, 5.3. ΙΟΞΕΙ ΙΟ ανατρέξτε PNEC: Συστάσεις Προβλεπόµενη στον ΤΟΥ κανονισµό τους ΤΙΤΑΝΙΟΥ πυροσβέστες. συγκέντρωση EN 529. χωρίς επιπτώσεις ΤΜΗΜΑ ΈΛΕΓΧΟΙ LD50 ΓΕΝΙΚΕΣ REACH: Ειδικές (Στοµατική). 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ Κανονισµός προφυλάξεις Προσδιορισµός ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉΣ CE 1907/2006 τον χρήστη. > επικινδυνότητας. ΈΚΘΕΣΗΣ. mg/kg Rat Χρησιµοποιείστε Οι RID: εκποµπές Κανονισµός των πίεση παραγωγικών την νερού διεθνή µεταφορά διαδικασιών, να ψύξετε επικίνδυνων τα συµπεριλαµβανοµένων δοχεία και εµπορευµάτων να εµποδίσετε των στο την τρένο συσκευών αποσύνθεση αερισµού και την θα δηµιουργία πρέπει να ουσιών ελέγχονται πιθανόν µε σκοπό επικίνδυνων την τήρηση 2.1. των την TLV: Ταξινόµηση υγεία. ισχύει. κανονισµών Οριακή της Φοράτε τιµή επί ουσίας πάντα κατωφλίου των θεµάτων ή του µείγµατος. πλήρη αντιπυρικό προστασίας εξοπλισµό. του περιβάλλοντος. Συλλέξτε το νερό της πυρόσβεσης να µη χυθεί στο αποχετευτικό σύστηµα. ΤΜΗΜΑ Απορρίψτε ΑΝΩΤΑΤΟΥ 12. το ΟΡΙΟΥ Οικολογικές µολυσµένο TLV: νερό Συγκέντρωση από την πυρόσβεση που δεν θα και πρέπει τα υπολείµµατα να υπερβαίνεται από τη οποιαδήποτε φωτιά σύµφωνα στιγµή µε κατά τους την ισχύοντες εργασιακή κανονισµούς. έκθεση. Το ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ TWA προϊόν Χρησιµοποιείτε Χύδην ST: δεν 9. µεταφορά Όριο έχει ταξινόµηση σύντοµης Φυσικές σύµφωνα σύµφωνα έκθεσης κινδύνου κατά τις διατάξεις του Κανονισµού (CE) 1272/2008 (CLP) (και επόµενες µετατροπές και και µε τις χηµικές µε καλές το παράρτηµα πρακτικές ιδιότητες. II εργασίας της σύµβασης αποφεύγοντας MARPOL να 73/78 ρίπτετε και του το κώδικα προιόν IBC. προσαρµογές). Κανονικός TWA: Μέση ιµατισµός οριακή έκθεση στο περιβάλλον. Ειδοποιήστε τις αρµόδιες αρχές αν το προιόν φτάσει την σε υδάτινα πυρόσβεση, ρεύµατα όπως ή αν µια εµόλυνε αναπνευστική το έδαφος η συσκευή τη βλάστηση. πεπιεσµένου αέρα ανοικτού κυκλώµατος (EN 137), πυρασφαλής 9.1. στολή VOC: Στοιχεία σχετική (EN469), Πτητική πληροφορία. τις οργανική πυρασφαλή βασικές ένωση φυσικές γάντια (EN και 659) χηµικές και µπότες ιδιότητες. Πυροσβέστες (HO A29 ή A30). Ταξινόµηση Φυσική vpvb: κατάσταση Εξακολουθητικό και υπόδειξη και κινδύνου: βιοσυσσωρευτικό σύµφωνα υγρό µε το REACH Χρώµα WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland). λευκό ΤΜΗΜΑ Στοιχεία Τοξικότητα. 6. Οσµή 15. επισήµανσης. Μέτρα Στοιχεία σχετικά την αντιµετώπιση τη νοµοθεσία. καµία τυχαίας οσµή έκλυσης Όριο ΓΕΝΙΚή Προσωπικές οσµής. BIBΛIOΓΡΑΦIΑ: προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός Εικονογράµµατα και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Κλείστε ph. 1. Κανονίσµός (EE) κινδύνου: 1907/2006 (REACH) Ανθεκτικότητα τη διαρροή και ικανότητα δεν υπάρχει αποικοδόµησης. κίνδυνος. 8,1 Φορέστε Σηµείο Κανονίσµός Κανονισµοί/νοµοθεσία τήξεως κατάλληλα / (EE) σηµείο 1272/2008 σχετικά συστήµατα πήξεως. (CLP) µε την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον την ουσία ή το µείγµα. προστασίας (συµπεριλαµβανοµένων Προειδοποιητικές των συστηµάτων ατοµικής προστασίας κατά την παράγραφο 8 της Αρχικό 3. Κανονίσµός ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ κάρτας σηµείο δεδοµένων ΑΣΒΕΣΤΙΟ ζέσης. (EE) λέξεις: 790/2009 (I Atp. CLP) Κατηγορία Seveso. ασφαλείας ) ώστε να προβλεφθούν > 100 µολύνσεις C. του δέρµατος, των µατιών και του ατοµικού ιµατισµού. Αυτές οι υποδείξεις Περιοχή 4. Κανονίσµός ιαλυτότητα είναι έγκυρες ζέσεως. (EE) 2015/830 στο είτε νερό. τους υπεύθυνους επεξεργασίας είτε mg/l ηλώσεις 0,1 τις 100 παρεµβάσεις έκτακτης ανάγκης. Σηµείο 5. Κανονίσµός επικινδυνότητας: ανάφλεξης. (EE) 286/2011 (II Atp. CLP) Περιορισµοί σχετικοί µ ετο προϊόν ή άλλες ουσίες που > εµπεριέχονται 60 C. σύµφων αµ ετο Συνηµµένο XVII του Κανονισµού (ΕΚ) 1907/ Ταχύτητα 6. Κανονίσµός ΤΑΛΚΗΣ Περιβαλλοντικές εξάτµισης (EE) 618/2011 (III Atp. CLP) προφυλάξεις. ηλώσεις Αναφλεξιµότητα 7. Κανονίσµός προφυλάξεων: (EE) ιαλυτότητα Το προϊόν να στο µην (στερεό, 487/2013 νερό. χύνεται αέριο) (IV Atp. CLP) στους υπονόµους, σε επίγεια < 0,1 και mg/l υπόγεια ύδατα. Ουσίες Χαµηλότερη 8. Κανονίσµός που υπόκεινται αναφλεξιµότητα. (EE) 944/2013 (V Atp. CLP) στην Candidate List (AΡ. 59 REACH) Ανώτερη 9. Άλλοι Κανονίσµός κίνδυνοι. ΙΟΞΕΙ ΙΟ Μέθοδοι αναφλεξιµότητα. (EE) 605/2014 (VI Atp. CLP) και ΤΟΥ υλικά ΤΙΤΑΝΙΟΥ περιορισµό και καθαρισµό. Ουσίες ιαλυτότητα Χαµηλότερη Πραγµατοποιήστε που υπόκεινται όρια εκρηκτικότητας. στο νερό. την σε αναρρόφηση εξουσιοδότηση του (Συνηµµένο προϊόντος XIV < σε 0,001 REACH). Με κατάλληλο mg/l δοχείο. Αξιολογήστε την συµβατότητα του δοχείου προς χρήση µε το προϊόν, Ανώτερη The βάση Merck τα διαθέσιµα Βιοδιασπασιµότητα: επιβεβαιώνοντας όρια Index. εκρηκτικότητας. 10th δεδοµένα, Edition το προϊόν δεν εµπεριέχει ουσίες PBT ή vpvb σε ποσοστό µεγαλύτερο από 0,1%. την παράγραφο διαθέσιµο εδοµένο. 10. Αναρροφήσατε το υπόλοιπο µε ουδέτερο απορροφητικό υλικό. Ουσίες Πίεση Handling Βεβαιωθείτε ατµών. που Chemical υπόκεινται Safety στην υποχρέωση γνωστοποίησης ότι η περιοχή µε τη διαρροή αερίζεται καλά. 23εξαγωγής Επιβεβαιώστε mmhg ιατ. (CE) 649/2012: ενδεχόµενη ασυµβατότητα του υλικού των δοχείων στο χωρίο Ακατάλληλα Πυκνότητα INRS Fiche υνατότητα ατµών Toxicologique (toxicological sheet) ΤΜΗΜΑ 3. υλικά Σύνθεση/πληροφορίες βιοσυσσώρευσης. πρέπει να απορρίπτονται όπως προβλέπεται τα συστατικά. παρακάτω στο σηµείο 13. Σχετική Patty διαθέσιµες πυκνότητα. Industrial Hygiene and Toxicology 1,540 Kg/l ιαλυτότητα N.I. Ουσίες. Sax που Dangerous υπόκεινται στην properties Σύµβαση of Industrial του Ρότερνταµ: Materials7, Παραποµπή σε άλλα τµήµατα. WATER 1989 Edition Συντελεστής Ιστοσελίδα Web Ενδεχόµενες Κινητικότητα κατανοµής: Agenzia πληροφορίες στο έδαφος. nοκτανόλη/νερό ECHA που αφορούν τα µέσα ατοµικής προστασίας και την αποικοδόµηση αναγράφονται στους τοµείς 8 και 13. Θερµοκρασία σχετική πληροφορία. διαθέσιµες αυτοανάφλεξης. Ουσίες Θερµοκρασία που υπόκεινται αποσύνθεσης. στην Σύµβαση της Στοκχόλµης: 3.2. ΤΜΗΜΑ Ιξώδες Σηµείωση Μείγµατα Αποτελέσµατα 7. Χειρισµός το χρήστη: της αξιολόγησης και αποθήκευση. ΑΒΤ και αααβ. 110±10 KU Εκρηκτικές οι πληροφορίες ιδιότητες που περιέχονται στην καρτέλα αυτή βασίζονται στις γνώσεις που µας ήταν διαθέσιµες κατά την ηµεροµηνία της τελευταίας 7.1. Υγιεινοµικοί Το Οξειδωτικές έκδοσης. Προφυλάξεις προϊόν Ο δεν έλεγχοι ιδιότητες χρήστης περιέχει. ασφαλή πρέπει υλικά χειρισµό. καταχωρηµένα βεβαιωθεί ως επικίνδυνα την καταλληλότητα την ανθρώπινη και πληρότητα υγεία των ή το πληροφοριών περιβάλλον διατάξεις σε σχέση των µε εντολών τη συσγκεκριµένη του Κανονισµού χρήση του 9.2. Χειριστείτε Με βάση τα Άλλες το διαθέσιµα προϊόν αφού δεδοµένα, συµβουλευτείτε το προϊόν όλα δεν εµπεριέχει τα µέρη αυτής ουσίες της PBT κάρτας ή vpvb ασφαλείας. σε ποσοστό Αποφύγετε µεγαλύτερο την διάχυση από 0,1%. προιόντος. (EE) διαθέσιµες 1272/2008 (CLP) (και επόµενες µετατροπές και προσαρµογές) σε ποσότητες τέτοιες ώστε να απαιτείται η του δηλωσή προϊόντος τους. στο περιβάλλον. Ξηρό Το ν έγγραφο τρώτε, υπόλλειµµα. αυτό µην δεν πίνετε πρέπει και µην να θεωρηθεί καπνίζετε ως κατά εγγύηση την 65,60 καµιάς διάρκεια % ιδιότητας της χρήσης συγκεκριµένης της µηχανής. του Αφαιρέστε προιόντος. τα µολυσµένα ενδύµατα και τα συστήµατα VOC Επειδή προστασίας Άλλες (Οδηγία αρνητικές η χρήση πριν 2004/42/CE) 2004/42/CE) από του επιπτώσεις. την προιόντος : πρόσβαση : δεν στις γίνεται ζώνες υπό εστίασης. 1,00 τον άµεσο % έλεγχό 15,40 µας, ο χρήστης g/l. υποχρεούται να εφαρµόζει µε προσωπική του ευθύνη τους Ματ VOC νόµους επιχρίσµατα (πτητικός και τις διατάξεις άνθρακας) εσωτερικής που : χρήσης ισχύουν σε τοίχους ζητήµατα και υγιεινής 0,87 οροφές. % και ασφάλειας. 13,47 Αποποιούµαστε g/l. κάθε ευθύνης ανορθόδοξες χρήσεις VOC Gloss Χορηγήστε Συνθήκες διαθέσιµες εκφρασµένα κατάλληλη την σε ασφαλή g/l εκπαίδευση προιόντος φύλαξη, στο έτοιµου συµπεριλαµβανοµένων αρµόδιο χρήση προσωπικό 2,5 : (60) χειρισµού 16 (85) τυχόν χηµικών ασυµβίβαστων. προϊόντων. ιατηρείτε Μέγιστη τιµή µόνο : στο αρχικό δοχείο. ιατηρείτε τα δοχεία κλειστά, σε χώρο καλά 30,00 αεριζόµενο, (2010) µακριά από τις άµεσες ηλιακές ακτίνες. ιατηρήστε τα δοχεία µακριά από ενδεχοµένως ασύµβατα υλικά, επιβεβαιώνοντας την παράγραφο 10. EPY SDS 1003

2 DGKPLACHROM A INCOVER WHITE N.00 Σελίδα αρ. 2 / 6 ΤΜΗΜΑ 4. Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών. ΜΑΤΙΑ: Βγάλτε τους φακούς επαφής. Ξεπλυθείτε άµεσα µε άφθονο νερό τουλάχιστον 30/60 λεπτά, ανοίγοντας καλά τα βλέφαρα. Ζητήστε άµεσα την συµβουλή ενός τρού. ΕΡΜΑ: Βγάλτε από πάνω σας τα µολυσµένα ρούχα. Κάντε αµέσως ένα ντους. Ζητήστε άµεσα την συµβουλή ενός τρού. ΚΑΤΑΠΟΣΗ: ώστε την µεγαλύτερη δυνατή ποσότητα νερού. Ζητήστε άµεσα την συµβουλή ενός τρού. ν προκαλείτε εµετό αν δεν έχετε την έγκριση του τρού. ΕΙΣΠΝΟΗ: Καλέστε άµεσα ένα τρό. Μετακινήστε το άτοµο σε ανοικτό αέρα, µακριά από το χώρο του ατυχήµατος. Αν η αναπνοή σταµατήσει, πραγµατοποιήστε τεχνητή αναπνοή. Λάβετε κατάλληλες προφυλάξεις το διασώστη Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, άµεσες ή µεταγενέστερες. Για συµπτώµατα και αποτελέσµατα που οφείλονται στις εµπεριεχόµενες ουσίες, δείτε το κεφ Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας. ΤΜΗΜΑ 5. Μέτρα την καταπολέµηση της πυρκαγιάς Πυροσβεστικά µέσα. ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Ο εξοπλισµός πυρόσβεσης θα πρέπει να είναι του τύπου: διοξείδιο του άνθρακα, αφρός, πούδρα και νέφος νερού. ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΠΟΥ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κανένα ιδιαίτερο Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το µείγµα. ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΩΤΙΑΣ ν αναπνέετε προϊόντα από την καύση Συστάσεις τους πυροσβέστες. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Χρησιµοποιείστε πίεση νερού να ψύξετε τα δοχεία και να εµποδίσετε την αποσύνθεση και την δηµιουργία ουσιών πιθανόν επικίνδυνων την υγεία. Φοράτε πάντα πλήρη αντιπυρικό εξοπλισµό. Συλλέξτε το νερό της πυρόσβεσης να µη χυθεί στο αποχετευτικό σύστηµα. Απορρίψτε το µολυσµένο νερό από την πυρόσβεση και τα υπολείµµατα από τη φωτιά σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Κανονικός ιµατισµός την πυρόσβεση, όπως µια αναπνευστική συσκευή πεπιεσµένου αέρα ανοικτού κυκλώµατος (EN 137), πυρασφαλής στολή (EN469), πυρασφαλή γάντια (EN 659) και µπότες Πυροσβέστες (HO A29 ή A30). ΤΜΗΜΑ 6. Μέτρα την αντιµετώπιση τυχαίας έκλυσης Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης. Κλείστε τη διαρροή αν δεν υπάρχει κίνδυνος. Φορέστε κατάλληλα συστήµατα προστασίας (συµπεριλαµβανοµένων των συστηµάτων ατοµικής προστασίας κατά την παράγραφο 8 της κάρτας δεδοµένων ασφαλείας ) ώστε να προβλεφθούν µολύνσεις του δέρµατος, των µατιών και του ατοµικού ιµατισµού. Αυτές οι υποδείξεις είναι έγκυρες είτε τους υπεύθυνους επεξεργασίας είτε τις παρεµβάσεις έκτακτης ανάγκης Περιβαλλοντικές προφυλάξεις. Το προϊόν να µην χύνεται στους υπονόµους, σε επίγεια και υπόγεια ύδατα Μέθοδοι και υλικά περιορισµό και καθαρισµό. Πραγµατοποιήστε την αναρρόφηση του προϊόντος σε κατάλληλο δοχείο. Αξιολογήστε την συµβατότητα του δοχείου προς χρήση µε το προϊόν, επιβεβαιώνοντας την παράγραφο 10. Αναρροφήσατε το υπόλοιπο µε ουδέτερο απορροφητικό υλικό. Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή µε τη διαρροή αερίζεται καλά. Επιβεβαιώστε ενδεχόµενη ασυµβατότητα του υλικού των δοχείων στο χωρίο 7. Ακατάλληλα υλικά πρέπει να απορρίπτονται όπως προβλέπεται παρακάτω στο σηµείο Παραποµπή σε άλλα τµήµατα. Ενδεχόµενες πληροφορίες που αφορούν τα µέσα ατοµικής προστασίας και την αποικοδόµηση αναγράφονται στους τοµείς 8 και 13. ΤΜΗΜΑ 7. Χειρισµός και αποθήκευση Προφυλάξεις ασφαλή χειρισµό. Χειριστείτε το προϊόν αφού συµβουλευτείτε όλα τα µέρη αυτής της κάρτας ασφαλείας. Αποφύγετε την διάχυση του προϊόντος στο περιβάλλον. ν τρώτε, µην πίνετε και µην καπνίζετε κατά την διάρκεια της χρήσης της µηχανής. Αφαιρέστε τα µολυσµένα ενδύµατα και τα συστήµατα προστασίας πριν από την πρόσβαση στις ζώνες εστίασης Συνθήκες την ασφαλή φύλαξη, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ασυµβίβαστων. ιατηρείτε µόνο στο αρχικό δοχείο. ιατηρείτε τα δοχεία κλειστά, σε χώρο καλά αεριζόµενο, µακριά από τις άµεσες ηλιακές ακτίνες. ιατηρήστε τα δοχεία µακριά από ενδεχοµένως ασύµβατα υλικά, επιβεβαιώνοντας την παράγραφο 10. EPY SDS 1003

3 ΤΜΗΜΑ 7. Χειρισµός και αποθήκευση.... / >> 7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις. DGKPLACHROM A INCOVER WHITE N.00 Σελίδα αρ. 3 / 6 ΤΜΗΜΑ 8. Έλεγχος της έκθεσης/ατοµική προστασία Παράµετροι ελέγχου. TLV του µίγµατος διαλυτών: 1 Mg/m Έλεγχοι έκθεσης. Τήρηση των µέτρων ασφαλείας που χρησιµοποιούνται κατά την διακίνηση χηµικών ουσιών. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ χρειάζεται. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΜΑΤΟΣ χρειάζεται. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΤΙΩΝ χρειάζεται. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ Σε περίπτωση υπέρβασης της τιµής κατωφλίου (πχ. TLVTWA) της ουσίας ή µιας ή περισσοτέρων ουσιών του προϊόντος, προτείνεται η χρήση µιας µάσκας µε φίλτρο τύπου B του οποίου η κλάση (1, 2 ή 3) θα πρέπει να είναι επιλεγµένη σε σχέση µε την οριακή συγκέντρωση χρήσης. (αναφ. κανονισµός EN 14387). Στην περίπτωση που υφίστανται αέρια ή ατµοί διαφορετικής φύσης και/ή αέρια µε σωµατίδια (αερολύµατα, καπνοί, νέφη, κλπ.) θα πρέπει να προβληθούν φίλτρα συνδυασµένου τύπου. Η χρήση των µέσων προστασίας των αναπνευστικών οδών είναι αναγκαία σε περίπτωση που τα υιοθετούµενα τεχνικά µέτρα που λαµβάνονται δεν επαρκούν τον περιορισµό της έκθεσης του εργαζοµένου στις αναφορικές τιµές κατωφλίου. Η προστασία η οποία χορηγείται από τις µάσκες είναι σε κάθε περίπτωση περιορισµένη. Στην περίπτωση κατά την οποία η εν λόγω ουσία είναι άοσµη ή το οσφρητικό όριο είναι µεγαλύτερο από το σχετικό TLVTWA και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, φορέστε µια αναπνευστική συσκευή πεπιεσµένου αέρα (αναφ. κανονισµού EN 137) ή µια αναπνευστική συσκευή εξωτερικού αερισµού (αναφ. κανονισµού EN 138). Για την σωστή επιλογή του συστήµατος προστασίας των αναπνευστικών οδών, ανατρέξτε στον κανονισµό EN 529. ΈΛΕΓΧΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉΣ ΈΚΘΕΣΗΣ. Οι εκποµπές των παραγωγικών διαδικασιών, συµπεριλαµβανοµένων των συσκευών αερισµού θα πρέπει να ελέγχονται µε σκοπό την τήρηση των κανονισµών επί των θεµάτων προστασίας του περιβάλλοντος. ΤΜΗΜΑ 9. Φυσικές και χηµικές ιδιότητες Στοιχεία τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες. Φυσική κατάσταση υγρό Χρώµα λευκό Οσµή καµία οσµή Όριο οσµής. ph. 8,1 Σηµείο τήξεως / σηµείο πήξεως. Αρχικό σηµείο ζέσης. > 100 C. Περιοχή ζέσεως. Σηµείο ανάφλεξης. > 60 C. Ταχύτητα εξάτµισης Αναφλεξιµότητα (στερεό, αέριο) Χαµηλότερη αναφλεξιµότητα. Ανώτερη αναφλεξιµότητα. Χαµηλότερη όρια εκρηκτικότητας. Ανώτερη όρια εκρηκτικότητας. Πίεση ατµών. 23 mmhg Πυκνότητα ατµών Σχετική πυκνότητα. 1,540 Kg/l ιαλυτότητα WATER Συντελεστής κατανοµής: nοκτανόλη/νερό Θερµοκρασία αυτοανάφλεξης. Θερµοκρασία αποσύνθεσης. Ιξώδες 110±10 KU Εκρηκτικές ιδιότητες Οξειδωτικές ιδιότητες 9.2. Άλλες Ξηρό υπόλλειµµα. 65,60 % VOC (Οδηγία 2004/42/CE) : 1,00 % 15,40 g/l. VOC (πτητικός άνθρακας) : 0,87 % 13,47 g/l. Gloss 2,5 (60) 16 (85) EPY SDS 1003

4 DGKPLACHROM A INCOVER WHITE N.00 Σελίδα αρ. 4 / 6 ΤΜΗΜΑ 10. Σταθερότητα και δραστικότητα ραστικότητα. υπάρχουν ιδαίτεροι κίνδυνοι αντίδρασης µε άλλες ουσίες στις κανονικές συνθήκες χρήσης και αποθήκευσης Χηµική σταθερότητα. Το προιόν είναι σταθερό στις κανονικές συνθήκες χρήσης και αποθήκευσης Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων. Σε κανονικές καταστάσεις χρήσης και αποθήκευσης δεν προβλέπονται επικίνδυνες αντιδράσεις Συνθήκες προς αποφυγήν. Καµία ιδιαίτερη. Πραγµατοποιήστ ετις συνήθεις προφυλλάξεις έναντι των χηµικών προϊόντων συµβατά υλικά Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης. ΤΜΗΜΑ 11. Τοξικολογικές Πληροφορίες τις τοξικολογικές επιπτώσεις. ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ LD50 (Στοµατική). ΙΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ LD50 (Στοµατική) mg/kg Rat > mg/kg Rat ΤΜΗΜΑ 12. Οικολογικές Χρησιµοποιείτε σύµφωνα µε τις καλές πρακτικές εργασίας αποφεύγοντας να ρίπτετε το προιόν στο περιβάλλον. Ειδοποιήστε τις αρµόδιες αρχές αν το προιόν φτάσει σε υδάτινα ρεύµατα ή αν εµόλυνε το έδαφος η τη βλάστηση Τοξικότητα Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόµησης. ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ ιαλυτότητα στο νερό. mg/l 0,1 100 ΤΑΛΚΗΣ ιαλυτότητα στο νερό. ΙΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ιαλυτότητα στο νερό. Βιοδιασπασιµότητα: διαθέσιµο εδοµένο. < 0,1 mg/l < 0,001 mg/l υνατότητα βιοσυσσώρευσης Κινητικότητα στο έδαφος Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αααβ. Με βάση τα διαθέσιµα δεδοµένα, το προϊόν δεν εµπεριέχει ουσίες PBT ή vpvb σε ποσοστό µεγαλύτερο από 0,1% Άλλες αρνητικές επιπτώσεις. EPY SDS 1003

5 DGKPLACHROM A INCOVER WHITE N.00 Σελίδα αρ. 5 / 6 ΤΜΗΜΑ 13. Στοιχεία σχετικά µε την απόρριψη Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων. Επαναχρησιµοποιήστε όταν είναι δυνατόν. Υπόλοιπα καθαρού προϊόντος πρέπει να θεωρούνται µη επικίνδυνα απόβλητα. Η απόρριψη θα πρέπει να γίνεται από εγκεκριµένο φορέα διαχείρισης αποβλήτων, σύµφωνα µε τους εθνικούς και τοπικούς κανονισµούς. ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Ακατάλληλες συσκευασίες θα πρέπει να ανακτώνται ή να απορρίπτονται σύµφωνα µε το εθνικούς κανόνες διαχείρισης αποβλήτων. ΤΜΗΜΑ 14. Πληροφορίες σχετικά µε τη µεταφορά Αριθµός ΟΗΕ Οικεία ονοµασία αποστολής ΟΗΕ Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη µεταφορά Οµάδα συσκευασίας Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι Ειδικές προφυλάξεις τον χρήστη Χύδην µεταφορά σύµφωνα µε το παράρτηµα II της σύµβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC. σχετική πληροφορία. ΤΜΗΜΑ 15. Στοιχεία σχετικά µε τη νοµοθεσία Κανονισµοί/νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον την ουσία ή το µείγµα. Κατηγορία Seveso. Περιορισµοί σχετικοί µ ετο προϊόν ή άλλες ουσίες που εµπεριέχονται σύµφων αµ ετο Συνηµµένο XVII του Κανονισµού (ΕΚ) 1907/2006. Ουσίες που υπόκεινται στην Candidate List (AΡ. 59 REACH). Ουσίες που υπόκεινται σε εξουσιοδότηση (Συνηµµένο XIV REACH). Ουσίες που υπόκεινται στην υποχρέωση γνωστοποίησης εξαγωγής ιατ. (CE) 649/2012: Ουσίες που υπόκεινται στην Σύµβαση του Ρότερνταµ: Ουσίες που υπόκεινται στην Σύµβαση της Στοκχόλµης: Υγιεινοµικοί έλεγχοι. VOC (Οδηγία 2004/42/CE) : Ματ επιχρίσµατα εσωτερικής χρήσης τοίχους και οροφές. VOC εκφρασµένα σε g/l προιόντος έτοιµου χρήση : Μέγιστη τιµή : 30,00 (2010) EPY SDS 1003

6 ΤΜΗΜΑ 15. Στοιχεία σχετικά µε τη νοµοθεσία.... / >> DGKPLACHROM A INCOVER WHITE N.00 VOC προιόντος : 11,71 Αραιωµένο µε : 10,00 % ΝΕΡΟ Σελίδα αρ. 6 / Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας. αξιολογήθηκε µια αξιολόγηση χηµικής ασφαλείας το µείγµα και τις ουσίες που εµπεριέχονται. ΤΜΗΜΑ 16. Άλλες ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ADR: Ευρωπαϊκός κανονισµός την οδική µεταφορά των επικίνδυνων εµπορευµάτων CAS NUMBER: Αριθµός του Chemical Abstract Service CE50: Συγκέντρωση που χορηγεί αποτέλεσµα στο 50% του υποκείµενου πληθυσµού στο test CE NUMBER: Αναγνωριστικός αριθµός σε ESIS (Ευρωπαϊκό αρχείο των υπαρχόντων ουσιών) CLP: Κανονισµός CE 1272/2008 DN: Παραγόµενο επίπεδο χωρίς αποτέλεσµα EmS: ελτίο Έκτακτης ανάγκης GHS: Γενικό εναρµονισµένο σύστηµα την ταξινόµηση και ετικετοποίηση των χηµικών προϊόντων IATA DGR: Κανονισµός την µεταφορά επικίνδυνων προϊόντων της ιεθνούς ένωσης εναέριας µεταφοράς IC50: Συγκέντρωση ακινητοποίησης του 50% του υποκείµενου στο τεστ πληθυσµού IMDG: ιεθνής θαλάσσιος κωδικός την µεταφορά των επικίνδυνων εµπορευµάτων IMO: International Maritime Organization[ ιεθνής Θαλάσσια Οργάνωση] INDEX NUMBER: Αναγνωριστικός αριθµός του Συνηµµένου VI του CLP LC50: Θανατηφόρα συγκέντρωση 50% LD50: Θανατηφόρα δόση 50% O: Επίπεδο της έκθεσης κινητικότητας PBT: Συνεχής, βιοσυσσωρευτικός και τοξικός σύµφωνα µε το REACH PEC: Προβλεπόµενη περιβαλλοντική συγκέντρωση P: Προβλεπόµενο επίπεδο έκθεσης PNEC: Προβλεπόµενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις REACH: Κανονισµός CE 1907/2006 RID: Κανονισµός την διεθνή µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων στο τρένο TLV: Οριακή τιµή κατωφλίου ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ TLV: Συγκέντρωση που δεν θα πρέπει να υπερβαίνεται οποιαδήποτε στιγµή κατά την εργασιακή έκθεση. TWA ST: Όριο σύντοµης έκθεσης TWA: Μέση οριακή έκθεση VOC: Πτητική οργανική ένωση vpvb: Εξακολουθητικό και βιοσυσσωρευτικό σύµφωνα µε το REACH WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland). ΓΕΝΙΚή BIBΛIOΓΡΑΦIΑ: 1. Κανονίσµός (EE) 1907/2006 (REACH) 2. Κανονίσµός (EE) 1272/2008 (CLP) 3. Κανονίσµός (EE) 790/2009 (I Atp. CLP) 4. Κανονίσµός (EE) 2015/ Κανονίσµός (EE) 286/2011 (II Atp. CLP) 6. Κανονίσµός (EE) 618/2011 (III Atp. CLP) 7. Κανονίσµός (EE) 487/2013 (IV Atp. CLP) 8. Κανονίσµός (EE) 944/2013 (V Atp. CLP) 9. Κανονίσµός (EE) 605/2014 (VI Atp. CLP) The Merck Index. 10th Edition Handling Chemical Safety INRS Fiche Toxicologique (toxicological sheet) Patty Industrial Hygiene and Toxicology N.I. Sax Dangerous properties of Industrial Materials7, 1989 Edition Ιστοσελίδα Web Agenzia ECHA Σηµείωση το χρήστη: οι πληροφορίες που περιέχονται στην καρτέλα αυτή βασίζονται στις γνώσεις που µας ήταν διαθέσιµες κατά την ηµεροµηνία της τελευταίας έκδοσης. Ο χρήστης πρέπει να βεβαιωθεί την καταλληλότητα και πληρότητα των πληροφοριών σε σχέση µε τη συσγκεκριµένη χρήση του προιόντος. Το έγγραφο αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί ως εγγύηση καµιάς ιδιότητας συγκεκριµένης του προιόντος. Επειδή η χρήση του προιόντος δεν γίνεται υπό τον άµεσο έλεγχό µας, ο χρήστης υποχρεούται να εφαρµόζει µε προσωπική του ευθύνη τους νόµους και τις διατάξεις που ισχύουν σε ζητήµατα υγιεινής και ασφάλειας. Αποποιούµαστε κάθε ευθύνης ανορθόδοξες χρήσεις. Χορηγήστε κατάλληλη εκπαίδευση στο αρµόδιο προσωπικό χειρισµού χηµικών προϊόντων. EPY SDS 1003

DGK-PELLACHROM A FERM H2O

DGK-PELLACHROM A FERM H2O DGK-PLACHROM ΤΜΗΜΑ 10. 14. 16. Άλλες Σταθερότητα Πληροφορίες πληροφορίες. και σχετικά δραστικότητα. µε... / τη >> µεταφορά.... / >>... / >> ελτίο εδοµένων Ασφαλείας 14.5. 10.4. - PEC: Περιβαλλοντικοί Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

DOMO ENGINEERING PLASTICS GMBH DOMAMID 6B NC. Δελτίο Πληροφοριών

DOMO ENGINEERING PLASTICS GMBH DOMAMID 6B NC. Δελτίο Πληροφοριών Σελίδα αρ. 1 / 6 Δελτίο Πληροφοριών ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: 49043740 Επωνυμία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

DOMAMID 6B30 GY77470

DOMAMID 6B30 GY77470 Σελίδα αρ. 1 / 7 Δελτίο Πληροφοριών ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: 10030107 Επωνυμία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας EXCEL AE ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (EU) υπ αρ. 453/2010 Αναθεώρηση αρ.2 ANTIFREEZE Ημερομ.

Διαβάστε περισσότερα

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. FILA PRW 200. Δελτίο Πληροφοριών. Αναγνωρισμένες Χρήσεις Βιομηχανικές Επαγγελματικές Καταναλωτικές Xήσεις -

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. FILA PRW 200. Δελτίο Πληροφοριών. Αναγνωρισμένες Χρήσεις Βιομηχανικές Επαγγελματικές Καταναλωτικές Xήσεις - Σελίδα αρ. 1/9 Δελτίο Πληροφοριών ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Επωνυμία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

εδοµένων Ασφαλείας : του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας

εδοµένων Ασφαλείας : του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 3. 9. 15. 16. Σύνθεση/πληροφορίες Φυσικές Άλλες Στοιχεία πληροφορίες. και σχετικά χηµικές µε ιδιότητες. για... νοµοθεσία. / >> τα συστατικά..../ >>.../ >>.../ >> ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Σελίδα αρ.

Διαβάστε περισσότερα

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. SILACRYL. εδοµένων Ασφαλείας

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. SILACRYL. εδοµένων Ασφαλείας VITEX HERMES YANNIDIS BROS S.A. ΤΜΗΜΑ 3. 9. 12. 15. 16. Σύνθεση/πληροφορίες Φυσικές Άλλες Οικολογικές Στοιχεία πληροφορίες. και σχετικά χηµικές πληροφορίες. µε ιδιότητες. για... νοµοθεσία. / >> τα συστατικά....

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας EXCEL AE ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (EU) υπ αρ. 453/2010 Αναθεώρηση αρ.2 ULTRA SHIELD

Διαβάστε περισσότερα

DGK-PELLACHROM B DECO VAROSI

DGK-PELLACHROM B DECO VAROSI DGKPLACHROM ΤΜΗΜΑ 7. 10. 14. 16. Χειρισµός Άλλες Σταθερότητα Πληροφορίες πληροφορίες. και αποθήκευση. και σχετικά δραστικότητα. µε.../ τη >> µεταφορά..../ >>.../ >>.../ >> ελτίο εδοµένων Ασφαλείας 14.5.

Διαβάστε περισσότερα

ER LAC G.D. KOUTLIS S.A SMART PLAST ECO

ER LAC G.D. KOUTLIS S.A SMART PLAST ECO Σελίδα αρ. 23 45 1 / 05 Καρτέλα ασφάλειας 3.2. 10.6. VOC Μείγματα. Επικίνδυνα (Οδηγία 2004/42/CE) προϊόντα : αποσύνθεσης. 8. Εσωτερικής Έλεγχος Με θερμική της χρήσης αποσύνθεση έκθεσης/ατομική µατ για

Διαβάστε περισσότερα

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. ΦΙΛΑ Ω 68. Καρτέλα ασφάλειας. Oleorepellente per cotto e pietra naturale. sds@filachim.com

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. ΦΙΛΑ Ω 68. Καρτέλα ασφάλειας. Oleorepellente per cotto e pietra naturale. sds@filachim.com Σελίδα αρ. 1 / 5 Καρτέλα ασφάλειας 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Επωνυµία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1/9 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: Επωνυμία NanoPhos54 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

4,02 DGK-PELLACHROM C AQUAGLOSS BASE02. εδοµένων Ασφαλείας DGK-PELLACHROM. Τηλ

4,02 DGK-PELLACHROM C AQUAGLOSS BASE02. εδοµένων Ασφαλείας DGK-PELLACHROM. Τηλ ΤΜΗΜΑ 9. 12. 16. Φυσικές Άλλες Οικολογικές πληροφορίες. χηµικές πληροφορίες. ιδιότητες..../ >>.../... >> / >> DGKPLACHROM Ανώτερη ΙΟΞΕΙ ΙΟ WGK: Wassergefährdungsklassen αναφλεξιµότητα. ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ (Deutschland).

Διαβάστε περισσότερα

DGK-PELLACHROM C AQUAGLOSS BASE03

DGK-PELLACHROM C AQUAGLOSS BASE03 DGK-PLACHROM ΤΜΗΜΑ 9. 12. 15. 16. Φυσικές Άλλες Οικολογικές Στοιχεία πληροφορίες. και σχετικά χηµικές πληροφορίες. µε ιδιότητες.... νοµοθεσία. / >>.../... >> / >>.../ >> ελτίο 95-105 εδοµένων KU Ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. VT-20. εδοµένων Ασφαλείας

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. VT-20. εδοµένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 9. 12. 15. 16. Μέτρα Φυσικές Άλλες Οικολογικές Στοιχεία για και σχετικά την χηµικές αντιµετώπιση ιδιότητες.... νοµοθεσία. / >> τυχαίας.../... >> / >>... έκλυσης. / >>.../ >> ελτίο εδοµένων Ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. FUGAPROOF. ελτίο Πληροφοριών ANTI-STAIN AND WATER REPELLENT SEALER FOR JOINTS San Martino di Lupari (PD) ITALIA

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. FUGAPROOF. ελτίο Πληροφοριών ANTI-STAIN AND WATER REPELLENT SEALER FOR JOINTS San Martino di Lupari (PD) ITALIA Σελίδα αρ. 1/9 ελτίο Πληροφοριών ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Επωνυµία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος: PAPPY HOME ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 1.2 Χρήση της ουσίας/του παρασκευάσματος: Υγρό για το μαλάκωμα των

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOWAX PLUS Κερί βύθισης 20565 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

DGK-PELLACHROM E POLACRYL 331 SATIN. ελτίο εδοµένων Ασφαλείας E POLACRYL 331 SATIN BASED WOOD VARNISH.

DGK-PELLACHROM E POLACRYL 331 SATIN. ελτίο εδοµένων Ασφαλείας E POLACRYL 331 SATIN BASED WOOD VARNISH. DGKPLACHROM ΤΜΗΜΑ 3. 8. 15. 16. Σύνθεση/πληροφορίες Μέτρα Έλεγχος Στοιχεία Άλλες πληροφορίες. της σχετικά την έκθεσης/ατοµική αντιµετώπιση τη... νοµοθεσία. / >> τα τυχαίας συστατικά. προστασία.... έκλυσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος: PAPPY HOME ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ Λουλούδια,Πορτοκάλι 1.2 Χρήση της ουσίας/του παρασκευάσματος: Υγρό καθαριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 07052012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας HOBBY STUCCO VENEZIANO Σελίδα αρ. 1/10 ελτίο εδοµένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: 111501 Επωνυµία 1.2. Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 914925; 505533;

Διαβάστε περισσότερα

COLOROBBIA S.P.A. SLA Smalto Bianco Lucido

COLOROBBIA S.P.A. SLA Smalto Bianco Lucido 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Καρτέλα ασφάλειας Σελίδα αρ. 1 / 5 Κωδικός: Επωνυμία SLA--000377 Smalto Bianco Lucido Παρασκεύασμα με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 22-07-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

YANNIDIS BROS S.A. HYROOF HYBRID. ελτίο εδοµένων Ασφαλείας

YANNIDIS BROS S.A. HYROOF HYBRID. ελτίο εδοµένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 9. 12. 15. 16. Μέτρα Φυσικές Άλλες Οικολογικές Στοιχεία για πληροφορίες. και σχετικά την χηµικές πληροφορίες. αντιτώπιση ιδιότητες.... νοµοθεσία. / >> τυχαίας... /... >> / >>... έκλυσης. / >>...

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας VITEX HERMES YANNIDIS BROS S.A. 16. Μέτρα Άλλες πληροφορίες. την αντιτώπιση... / >> τυχαίας έκλυσης.... / >> ελτίο εδοµένων Ασφαλείας έγκυρες Μη IATA σχετική DGR: είτε πληροφορία. Κανονισµός τους υπεύθυνους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Ημερομηνία Αναθεώρησης 02.08.2010 1. Στοιχεία ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης Πληροφορίες προΐόντος Χρήση της Ουσίας/του Πρώτη ύλη για καλλυντικά Μείγματος Εταιρεία: Merck KGaA * 64271 Darmstadt

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 07-12-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σύντμηση: Materialnr. 1024558 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 2011-04-04 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας υλικού, σύµφωνα µε ΕΟΚ 1907/2006

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας υλικού, σύµφωνα µε ΕΟΚ 1907/2006 ελτίο δεδοµένων ασφαλείας υλικού, σύµφωνα µε ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο 6 PATTEX HOTSTICKS ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΑ Αριθµός Α : 43178 Αναθεώρηση: 05.03.2012 Ηµεροµηνία εκτύπωσης:: 23.08.2013 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών FH1132 / FH1134 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 1005215; 1027657;

Διαβάστε περισσότερα

COLOROBBIA S.P.A. SLA

COLOROBBIA S.P.A. SLA 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Καρτέλα ασφάλειας Σελίδα αρ. 1 / 6 Κωδικός: Επωνυμία SLA--000376 Smalto Bianco Lucido Παρασκεύασμα με

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 2. 8. 11. 14. 15. 16. Έλεγχος Προσδιορισµός Μέτρα Άλλες Τοξικολογικές Πληροφορίες Στοιχεία για πληροφορίες. της σχετικά την έκθεσης/ατοµική καταπολέµηση σχετικά πληροφορίες. επικινδυνότητας. µε µε...

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος: SILVEX ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 1.2 Χρήση της ουσίας/του παρασκευάσματος: Υγρό απορρυπαντικό για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ 01. ΠΡΟΪΟΝ PRAKTIKER MEGA (Λευκό & Βάσεις Ρ, D, TR) 1.1 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ PVA- ACRYLVEOVA PΗΤΙΝΕΣ 1.2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013 NOBACCO Έκδοση 1.0 Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος: apple 6mg Αριθµός αναφοράς: 01/ apple 6mg /12 Επωνυµία Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 506244; 506245

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σύντμηση: Elektrolyt CDM 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ομάδα υλικών: Zulieferprodukt 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εδοµένων Ασφαλείας Υλικών

Φύλλο εδοµένων Ασφαλείας Υλικών This is a translation of the standard EU-safety data sheet, therefore national data are not included. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 31-07-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 791442; 505534;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Πλαστικό PANCHROM 490 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014 NOBACCO Έκδοση 1.0 Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος: COSI 0mg Αριθµός αναφοράς: 01/ COSI 0mg g/12 Επωνυµία Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOPUR Tabs Κροκιδωτικό 10380 / 10380P Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 17/04/2014 Αναθεώρηση: 25/09/2014 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν. ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 92582 Εμπορική ονομασία NANOCOLOR Standard BOD5 10 x 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο δεδομένων ασφαλείας υλικού T6641

Φύλλο δεδομένων ασφαλείας υλικού T6641 Φύλλο δεδομένων ασφαλείας υλικού ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος: Δοχείο Μελάνης EPSON T6641 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 28-08-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΧΡΩ Α.Ε Αρχ/στη Π. Σπυρόπουλου 2 183 46 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 4816101-103 FAX. 210 4820460 e-mail: info@vechro.gr & quality@vechro.gr www.vechro.

ΒΕΧΡΩ Α.Ε Αρχ/στη Π. Σπυρόπουλου 2 183 46 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 4816101-103 FAX. 210 4820460 e-mail: info@vechro.gr & quality@vechro.gr www.vechro. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ 01. ΠΡΟΪΟΝ CHIEF ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ (Λευκό & Βάσεις P & D) 1.1 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΑΤ Υ ΑΤΟ ΙΑΛΥΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 27-08-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εστάλη: GR ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 12.12.2013 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

J COLORS S.p.A. Calce Intonaco Fine

J COLORS S.p.A. Calce Intonaco Fine Σελίδα αρ. 1 / 5 Καρτέλα ασφάλειας 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος Επωνυμία 1.2 Χρήση της ουσίας ή του παρασκευάσματος Περιγραφή/χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 1022015 Σύντμηση:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο 7 TEROSON BT SP 300 Αριθμός ΔΔΑ : 76573 Αναθεώρηση: 18.06.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 09.01.2017 Αντικαθιστά την έκδοση της: 14.10.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 7

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 7 Σελίδα : 1 / 6 ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα : MCDh 3 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού. ImPath DAPI Αριθμός προϊόντος: 46911 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ImPath DAPI

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού. ImPath DAPI Αριθμός προϊόντος: 46911 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ImPath DAPI Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού Αριθμός προϊόντος: 46911 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Εταιρεία Pathcom Systems Corp 6759 Sierra Ct. Suite# L Δουβλίνο, CA 94568 Τηλέφωνο 1-925-829-5500 Φαξ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία Αναθεώρησης 02.07.2010 1. Στοιχεία ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης Πληροφορίες προΐόντος Χρήση της Ουσίας/του Μείγματος Μέσο χρωματισμού Εταιρεία: Merck

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOBIM Σκόνη ελαφρόπετρας 68175 / 68176 / 68177 / 68178 / 68179 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σύντμηση: Elektrolyt CDM 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

Basfoliar Avant Natur pur

Basfoliar Avant Natur pur 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

J COLORS S.p.A. Ferromicaceo ad acqua

J COLORS S.p.A. Ferromicaceo ad acqua Σελίδα αρ. 1 / 5 Καρτέλα ασφάλειας 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος Επωνυμία 1.2 Χρήση της ουσίας ή του παρασκευάσματος Περιγραφή/χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο 7 TEROSON MS 930 BK Αριθμός ΔΔΑ : 267026 Αναθεώρηση: 29.05.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 09.01.2017 Αντικαθιστά την έκδοση της: 26.02.2015

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1/12 ελτίο εδοµένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Επωνυµία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθμών άρθρο: 06260/ 06261/ 06262/ 06263/ 06264/ 06265/ 06266/ 06267/ 06268/ Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ INSULCAST RTVS 27 NA PT B

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ INSULCAST RTVS 27 NA PT B ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Όνομα προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/9 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 740655 Εμπορική ονομασία NucleoTrap mrna Mini (12) 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ LCK 480 LUMIStox Leuchtbakterientest/Luminescent Bacteria Sample cuvette, 1/3 Ημερομηνία έκδοσης: 18.12.2012 Αριθμός προΐόντος: LCK480-1 Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση τής ουσίας/τού μείγματος

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση τής ουσίας/τού μείγματος ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOWAX Δίχτυα συγκράτησης, χοντρά / Δίχτυα συγκράτησης, λεπτά 30850 / 30853 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα