ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Α. Βιβλία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Α. Βιβλία"

Transcript

1 1 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Α. Βιβλία 1. Συγκρούσεις νόμων και κοινοτική έννομη τάξη Διδακτορική διατριβή της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Θεσσαλονίκης, Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Θεσσαλονίκη & Νομικές Εκδόσεις Αν.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα, 1984 [Βιβλιοθήκη Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου αριθ.4], 307 σελίδες (με τους πίνακες και τα παραρτήματα) 2. Η Σύμβαση των Βρυξελλών για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση όπως ισχύει στην Ελλάδα. Ερμηνεία κατ άρθρο (από κοινού με Κ. Κεραμέα και Γ. Κρεμλή) Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 1989, 443 σελίδες (με τους πίνακες και τα παραρτήματα) 3. Διεθνής προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Mε ερμηνεία των άρθρων 6 και 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 1992, 257 σελίδες (με τους πίνακες και τα παραρτήματα) 4. Η Σύμβαση του Λουγκάνο της Ενίσχυση ή αποδυνάμωση της κοινοτικής ενοποίησης του ιδ.δ.δ.; Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 1995, 171 σελίδες (με τους πίνακες και τα παραρτήματα) 5. Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο. Πανεπιστημιακές παραδόσεις και κείμενα Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 1995, 255 σελίδες (με τους πίνακες και τα παραρτήματα)

2 2 6. Η Σύμβαση των Βρυξελλών για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση όπως ισχύει στην Ελλάδα. Ερμηνεία κατ άρθρο. Συμπλήρωμα (από κοινού με Κ. Κεραμέα και Γ. Κρεμλή) Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 1996, 228 σελίδες (με τους πίνακες και τα παραρτήματα) 7. Η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών, κεφαλαίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και υπό το φως των διατάξεων της συνθήκης του Άμστερνταμ Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 1999, 148 σελίδες (με τους πίνακες και τα παραρτήματα) 8. Η συμβολή της κοινοτικής έννομης τάξης στην ενοποίηση του οικογενειακού διεθνούς δικαίου. Με ανάλυση του κανονισμού 1347/2000 Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2001, 220 σελίδες (με τους πίνακες και τα παραρτήματα) 9. Η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών, κεφαλαίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση B έκδοση Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2002, 211 σελίδες (με τους πίνακες και τα παραρτήματα) 10. Η κατ άρθρο 26.2 ΣΛΛΕ εσωτερική αγορά. Ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών, κεφαλαίων (από κοινού με Μ.Μενγκ-Παπαντώνη) Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2013, xviii σελίδες (με τους πίνακες και τα παραρτήματα)

3 3 B. Άρθρα 1. Οι νομικές πλευρές των ελέγχων υγιεινής των αγροτικών προϊόντων στην Ε.Ο.Κ. Αρμενόπουλος 1980, σελ Vers une unification des règles de conflit en matière des relations individuelles de travail dans la C.E.E. Revue de droit international et de droit comparé 1981, σελ Ενιαία εκλογική διαδικασία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 1982, σελ Iστορικό της κοινοτικής σύμβασης ιδιωτικού διεθνούς δικαίου Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 1983, σελ Aspects juridiques du mémorandum hellénique Revue d intégration européenne 1983, σελ L effet direct des accords internationaux de la Communauté Cahiers de droit européen 1984, σελ Το σχέδιο της ομοιόμορφης εκλογικής διαδικασίας για την άμεση εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο συλλογικό έργο Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προβλήματα, πραγματοποιήσεις, προοπτικές (Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Θεσσαλονίκη / πρόλογος Δ.Ευρυγένης, επιμέλεια Π.Στάγκος), Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Θεσσαλονίκη & Νομικές Εκδόσεις Αν.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα, 1984 [Βιβλιοθήκη Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου αριθ.7], σελ

4 4 8. Η ελεύθερη κυκλοφορία των οικογενειών των εργαζομένων στην Κοινότητα Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 1986 (τεύχος αφιερώματος Δημ.Ευρυγένη), σελ Grèce στο συλλογικό έργο Institutions judiciaires des Etats Membres, Édition de la Cour de justice des Communautés européennes, Luxembourg, 1987, σελ. ΕL Το εφαρμοστέο δίκαιο στις περιουσιακές σχέσεις μικτών γάμων ελλήνων Αρμενόπουλος 1987, σελ Application of the Convention Rules to Countries Outside the EC στο συλλογικό έργο The Brussels Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Foreign Judgments (επιμέλεια G.Moloney, N.Robinson πρακτικά διημερίδας, Cork , Irish Centre for European Law & Ενωση Ευρωπαΐων Δικηγόρων), Irish Centre for European Law, Dublin, 1989, σελ Οι πρόσφατες εξελίξεις στο κοινοτικό δίκαιο αντιντάμπιγκ Επιθεώρηση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1990, σελ Βάσεις διεθνούς δικαιοδοσίας Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 1990, σελ [Παρατηρήσεις στην] Aνακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την προσχώρηση των κοινοτήτων στην ευρωπαϊκή σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών καθώς και σε ορισμένα από τα πρωτόκολλα της (ΣΕΚ [90] 2087 τελικό, Βρυξέλλες )

5 5 Κοινοβουλευτική Επιθεώρηση, τεύχος 7/8 (1991), σελ Η προστασία των καταναλωτών στην Ε.Κ. Επιθεώρηση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1991, σελ L applicabilité des conventions de La Haye dans le carde de la Convention de Bruxelles Revue belge de droit international 1991, σελ Οι νέες διατάξεις για το κοινοτικό δικαιοδοτικό σύστημα στο συλλογικό έργο Η Συνθήκη του Μάαστριχτ. Συνθετική θεώρηση (Πάντειο Πανεπιστήμιο, Κέντρο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων [Μελέτες Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης] / επιμέλεια Θ. Χριστοδουλίδης, Κ.Στεφάνου), Εκδ. Ι.Σιδέρης, Αθήνα, 1993, σελ Αθλητισμός και κοινοτική έννομη τάξη Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 1994, σελ = Χαρμόσυνο Αριστόβουλου Μάνεση, Εκδ.Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή, 1999, τόμος ΙΙΙ, σελ La Convention de Bruxelles: développements récents - problèmes pratiques UAE Journal, June 1994, σελ Η δικονομική θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κοινοβουλευτική Επιθεώρηση, τεύχος 17/18 (1994), σελ Οι διατάξεις της συνθήκης του Maastricht για τη συνεργασία στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων και οι επιπτώσεις τους στο δίκαιο κατάστασης αλλοδαπών

6 6 στο συλλογικό έργο Το νομικό καθεστώς των αλλοδαπών στην Ελλάδα (επιστημονική ημερίδα, Αθήνα ), Ελληνική Εταιρία Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου, Αθήνα, 1995, σελ Τα πρωτόκολλα ερμηνείας από το κοινοτικό Δικαστήριο της σύμβασης της Ρώμης της για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές: Προσφορά στον Ηλία Κρίσπη, Εκδ.Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 1995, σελ «La responsabilité étatique pour les dommages causés aux particuliers du fait de violations du droit communautaire. L arrêt Francovich du , ses conséquences et ses suites», Revue hellénique de droit international / Hellenic Review of International Law 1995, σελ Η έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο συλλογικό έργο Η ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεσμικές, πολιτικές και οικονομικές πτυχές (επιμέλεια Ν.Μαραβέγιας, Μ.Τσινισιζέλης), Θεμέλιο [Βιβλιοθήκη ευρωπαϊκών θεμάτων], Αθήνα, 1995, σελ [Παρατηρήσεις στη Σύμβαση του Λουγκάνο της ] Κοινοδίκιον 1997, σελ Το κοινοτικό πλαίσιο-ανάλυση της υπόθεσης Bosman και συναφών υποθέσεων από άποψη κοινοτικού δικαίου στα πρακτικά του Β νομικού συνεδρίου του Συλλόγου Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών με τίτλο Δικαιοσύνη & αθλητισμός, Αθήνα , Π.Ν.Σάκκουλας [Δίκαιο & Οικονομία], Αθήνα, 1997, σελ

7 7 27. Garanties juridiques en matières civile et pénale et le droit au procès équitable στο συλλογικό έργο Les nouveaux droits de l homme en Europe (πρακτικά του 11 ου συνεδρίου της Ένωσης Ευρωπαΐων Δικηγόρων, Mallorca ), Bruylant, Bruxelles, 1999, σελ Guidelines for the round table discussion on the relationship between the Brussels Convention and the Community Law στο συλλογικό έργο L espace judiciaire européen en matières civile et commerciale / The European Judicial Area in Civil and Commercial Matters (επιμέλεια R.Fentiman, A.Nuyts, H.Tagaras, N.Watté), Bruylant, Bruxelles, 1999, σελ Règles communautaires de libre circulation, discriminations à rebours et situations dites «purement internes» Mélanges en hommage à Michel Waelbroeck, Bruylant, Bruxelles, 1999, τόμος ΙΙ, σελ Nationality of Players and International Transfers στα πρακτικά διεθνούς νομικού συμποσίου της FIBA, Βarcelona , Federaciòn Española de Baloncesto (en colaboraciòn con la FIBA) & Deusto, Bilbao, 1999, σελ Πεδίο εφαρμογής της Συμβάσεως και γενικές διατάξεις για τη διεθνή δικαιοδοσία στο Liber Amicorum Κωνσταντίνου Δ. Κεραμέως. Η Σύμβαση των Βρυξελλών για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων. Δέκα χρόνια εφαρμογής της στην Ελλάδα (επιμέλεια Ν.Νίκας), Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2000, σελ The role of the European and International Governing Bodies in Sports στα πρακτικά του 1 ου διεθνούς συνεδρίου αθλητικού δικαίου

8 8 του ευρωπαϊκού νομικού/δικηγορικού δικτύου ΑVRIO, Bonn , AVRIO Publications Ltd, Scotland/Deutschland, 2000, σελ La notion d accusation en matière pénale et les droits de l accusé στο συλλογικό έργο Le procès équitable et la protection juridictionnelle du citoyen (πρακτικά συμποσίου για την 50ή επέτειο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Bordeaux , Ινστιτούτο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ευρωπαΐων Δικηγόρων & Institut des droits de l homme du Barreau de Bordeaux), Bruylant, Bruxelles, 2001, σελ = Le Journal des Droits de l Homme, supplément numéro 41 au journal Les annonces de la Seine, , σελ Το δικαιοδοτικό σύστημα στο συλλογικό έργο Εισαγωγή στις Ευρωπαϊκές Σπουδές (Ελληνική Πανεπιστημιακή Ενωση Ευρωπαϊκών Σπουδών), τόμος Α', Ιστορία, Θεσμοί και Δίκαιο (επιμέλεια Κ.Στεφάνου, Αρ.Φατούρος, Θ.Χριστοδουλίδης), Εκδ. Ι.Σιδέρης, Αθήνα, 2001, σελ Ιστορικό - γενικά χαρακτηριστικά - πεδίο εφαρμογής των δύο νέων κανονισμών για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων Αρμενόπουλος 2001, σελ Sports in the international context (από κοινού με Α.Μantakou), Revue hellénique de droit international / Hellenic Review of International Law (τεύχος εθνικών εισηγήσεων στο ΧVII συνέδριο συγκριτικού δικαίου, Brisbane, 2002), 2002, σελ.69-83

9 9 37. Η αυτονομία των συμβαλλομένων, dépeçage και μετασυμβατικός καθορισμός του εφαρμοστέου δικαίου στο συλλογικό έργο Η Σύμβαση της Ρώμης του 1980 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές. Δέκα χρόνια εφαρμογής της από τα Ελληνικά Δικαστήρια (επιμέλεια Ζ.Παπασιώπη-Πασιά πρακτικά ημερίδας, Θεσσαλονίκη , Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Θεσσαλονίκη & Τομέας Διεθνών Σπουδών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης), Εκδ.Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2003, σελ Οι επιπτώσεις της διεύρυνσης στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο και στο αθλητικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο συλλογικό έργο Η επίδραση της διεύρυνσης στο δίκαιο και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επιμέλεια Γ.-Ε.Καλαβρός πρακτικά ημερίδας, Κομοτηνή , Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης [Τμήμα Νομικής, Τομέας Διεθνών Σπουδών] & Ελληνική Πανεπιστημιακή Ενωση Ευρωπαϊκών Σπουδών), Εκδ.Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2003, σελ Questions spéciales relatives à l unification communautaire du droit international privé de la famille Mélanges en hommage à Jean-Victor Louis, Éditions de l Université de Bruxelles, Bruxelles, 2003, τόμος I, σελ La révision et communautarisation de la Convention de Bruxelles par le règlement 44/2001 Cahiers de droit européen 2003, σελ H αναθεώρηση της Σύμβασης των Βρυξελλών με τον κανονισμό 44/2001 (επικαιροποιημένη και με προσθήκη ελληνικών παραπομπών μορφή της δημοσίευσης αριθ.40) Νομικό Βήμα 2004, σελ

10 Greece (από κοινού με H.Meidanis) στο European Civil Practice των A.Layton και H.Mercer (general editors), Thomson/Sweet&Maxwell, London, 2004, 2 η έκδοση, τόμος 2 (εθνικά τμήματα), σελ Le titre exécutoire européen στο συλλογικό έργο Quelle justice pour l Europe? La charte européenne des droits fondamentaux et la Convention pour l avenir de l Europe (πρακτικά συμποσίου, Bordeaux , Ινστιτούτο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ευρωπαΐων Δικηγόρων σε συνεργασία με το Institut de formation en droits de l homme du Barreau de Paris και με το Institut des droits de l homme du Barreau de Bordeaux), Bruylant, Bruxelles, 2004, σελ The European Enforcement Order (Regulation 805/2004) στο συλλογικό έργο International Civil Litigation in Europe and Relations with Third States (επιμέλεια A.Nuyts, N.Watté), Bruylant, Bruxelles, 2005, σελ Η πρόταση Ευρωπαϊκού Εκτελεστού Τίτλου στο συλλογικό έργο Η εξέλιξη του κοινοτικού δικαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον (επιμέλεια Π. Νάσκου-Περράκη πρακτικά ημερίδας, Θεσσαλονίκη , Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Θεσσαλονίκη & Τομέας Διεθνών Σπουδών Τμήματος Νομικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης), Eκδ.Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή, 2005, σελ Les autorités nationales de la concurrence et l'article 234 du traité. Un étrange arrêt de la Cour de justice

11 11 (από κοινού με Μ.Waelbroeck) Cahiers de droit européen 2005, σελ Droit communautaire et sport amateur UAE Journal, Οctobre - Νovembre 2005, σελ European Harmonization of Tort Law Revue hellénique de droit international / Hellenic Review of International Law 2005, σελ Ο ρόλος του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Kοινοτήτων στην τήρηση και εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου του περιβάλλοντος στα πρακτικά (επιμέλεια Γρ.Τσάλτας) συνεδρίου της Ιεράς Μονής Κύκκου και του Παντείου Πανεπιστημίου [Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής έρευνας και κατάρτισης] με τίτλο Περιβάλλον, πολιτισμός και ορθοδοξία. Η προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς ως ανθρώπινο δικαίωμα, Λευκωσία , Éκδοση Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, Λευκωσία, 2006, σελ Πρώτες σκέψεις για το Πρωτόκολλο αριθ. 14 της ΕΣΔΑ και για τη δυνατότητα θεραπείας των δυσλειτουργιών του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στο συλλογικό έργο Η Διεθνής Κοινότητα σε κίνηση. Συμβολές στη μνήμη Γεωργίου Τενεκίδη (Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών [Διεθνολογικά Δημοσιεύματα αριθ.3] / επιμέλεια Στ.Περράκης), Εκδ. Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2006, σελ Το δικαιοδοτικό σύστημα (αναθεωρημένη και επικαιροποιημένη μορφή της δημοσίευσης αριθ.34)

12 12 στο συλλογικό έργο Εισαγωγή στις Ευρωπαϊκές Σπουδές (Ελληνική Πανεπιστημιακή Ένωση Ευρωπαϊκών Σπουδών), τόμος Α', Ενοποιητική δυναμική - Δικαιοταξία - Διακυβέρνηση (επιμέλεια Κ.Στεφάνου, Μ. Τσινισιζέλης, Αρ.Φατούρος, Θ.Χριστοδουλίδης), Εκδ.Ι.Σιδέρης, Αθήνα, 2006, σελ Η δικαστική συνεργασία επί των αστικών υποθέσεων στα πλαίσια της ΕΕ στο συλλογικό έργο Εισαγωγή στις Ευρωπαϊκές Σπουδές (Ελληνική Πανεπιστημιακή Ένωση Ευρωπαϊκών Σπουδών), τόμος Α', Ενοποιητική δυναμική - Δικαιοταξία - Διακυβέρνηση (επιμέλεια Κ.Στεφάνου, Μ. Τσινισιζέλης, Αρ.Φατούρος, Θ.Χριστοδουλίδης) Εκδ.Ι.Σιδέρης, Αθήνα, 2006, σελ Το ευρωπαϊκό δίκαιο των δημόσιων συμβάσεων στο συλλογικό έργο Εισαγωγή στις Ευρωπαϊκές Σπουδές (Ελληνική Πανεπιστημιακή Ένωση Ευρωπαϊκών Σπουδών), τόμος Γ', Οικονομική Ολοκλήρωση και Πολιτικές. Tο Ρυθμιστικό Πλαίσιο (επιμέλεια Κ.Στεφάνου), Εκδ.Ι.Σιδέρης, Αθήνα, 2006, σελ Le contrat sans loi en droit international privé et en droit nonétatique Revue hellénique de droit international / Hellenic Review of International Law (τεύχος εθνικών εισηγήσεων στο ΧVII συνέδριο συγκριτικού δικαίου, Utrecht, 2006) 2006, σελ Σκέψεις για την εξέλιξη του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και για το νέο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 2007, σελ

13 Εξέταση οικογενειακών θεμάτων υπό το πρίσμα της επί αστικών θεμάτων δικαστικής συνεργασίας: παρούσα κατάσταση, προκλήσεις και μελλοντικές προοπτικές στο συλλογικό έργο Εκπαίδευση δικαστών στην Αλβανία - Φάση ΙΙ. Το οικογενειακό δίκαιο υπό το πρίσμα του διεθνούς και του κοινοτικού δικαίου, Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου & Shkolla e Magjistratures se Shqiperise, Ελληνική έκδοση, 2007, σελ H επίδραση της νομολογίας του ΔΕΚ στα θέματα της προσωρινής δικαστικής προστασίας στο συλλογικό έργο Η πολιτική δίκη υπό το φως της νομολογίας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Aνθρώπου (επιμέλεια Ν.Νίκας πρακτικά ακαδημαϊκού συμποσίου προς τιμήν του Κωνσταντίνου Κεραμέως, Θεσσαλονίκη , Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης), Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2008, σελ Le Tribunal de la fonction publique et la question des dépens Mélanges en hommage à Georges Vandersanden, Bruylant, Bruxelles, 2008, σελ Quelques réflexions sur le difficile équilibre entre la transparence et la protection des données personnelles Revue hellénique de droit international / Hellenic Review of International Law 2008, σελ Questions relatives aux exigences du procès équitable dans le contentieux de la fonction publique de l Union européenne Revue universelle des droits de l homme / Universal Review of Human Rights 2011, σελ.60-66

14 Εφαρμογές του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου σε καταστάσεις κατοχής Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 2011, σελ Questions de droit international privé dans la détermination de l état personnel στο συλλογικό έργο Les évolutions de la protection des fonctionnaires internationaux et européens. Développements récents (επιμέλεια S. Van Raepenbusch, G.Vandersanden / διεύθυνση Palmieri πρακτικά επιστημονικής εκδήλωσης, Luxembourg , Comité des représentants du personnel des Organisations coordonnées [CRP] & Υπουργείο Εξωτερικών του Λουξεμβούργου & Université de Luxembourg), Bruylant [Collection pratique du contentieux européen No 2], Bruxelles, 2012, σελ Αντί απολογισμού για τα έξι πρώτα χρόνια λειτουργίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αρμενόπουλος 2012, σελ Το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο ως εργαλείο επίλυσης υπαλληλικών διαφορών από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διοικητική Δίκη 2013, σελ H διπλή ιθαγένεια και η έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τιμητικός τόμος Σπυρίδωνος.Βρέλλη, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2014, σελ Comparative Law and the European Union Civil Service Tribunal Υπό δημοσίευση το 2014 σε συλλογικό έργο του British Institute of International and Comparative Law

15 Réflexions comparatives sur le livre VII du nouveau Code Civil roumain, notamment sous l angle du droit hellénique et du droit de l U.E. Υπό δημοσίευση το 2014 από τη Νομική Σχολή Βουκουρεστίου (πρακτικά συνεδρίου που έγινε τον Οκτώβριο τιυ 2013 για την έναρξη ισχύος του ρουμανικού αστικού κώδικα) Γ. Γνωμοδοτήσεις 1. Επαγγελματίες αθλητές και κοινοτικό δίκαιο Αρμενόπουλος 2002, σελ Δημοσιοποίηση «προκαταρκτικών» προσφορών και αποκλίσεις από την προκήρυξη στις κατά την οδηγία 93/38/ΕΟΚ διαδικασίες διαπραγμάτευσης Δημόσιες Συμβάσεις - Κρατικές Ενισχύσεις 2005, σελ Δ. Παρατηρήσεις νομολογίας 1. Δικαστήριο των Ευρ. Κοινοτήτων , Burton/British Railways, 19/81 [ισότητα φύλων στην εργασία] Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 1983, σελ Δικαστήριο των Ευρ. Κοινοτήτων , von Kolson und Κamann/Land Nordrhein Westfalen, 79/83, και Harz/Deutsche Tradex, 14/83 [ισότητα φύλων στην εργασία] Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 1985, σελ Δικαστήριο των Ευρ. Κοινοτήτων , Hydrotherm Geratebau/Compact, 170/83

16 16 [ανταγωνισμός] Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 1985, σελ Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 2175/84 [«εφαρμογή» διεθνούς συμβάσεως πριν από την έναρξη ισχύος της] Αρμενόπουλος 1986, σελ Τtribunal d arrondissement de Luxembourg [Σύμβαση Βρυξελλών της ] Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 1987, σελ Cour de cassation française , Tag/Halbardier [Σύμβαση Βρυξελλών της ] Revue critique de droit international privé 1988, σελ Cour de justice des C.E , Lebon, 316/85 [ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων στην Κοινότητα] Cahiers de droit européen 1988, σελ Chronique de jurisprudence de la Cour de justice relative à la Convention de Bruxelles. Αnnées judiciaires 1988/89 et 1989/90 [αποφάσεις της , 189/87, Kalfelis, , 32/88, Six Constructions, , C- 115/88, Reichert, , C-220/88, Dumez, , C-365/88,Hagen, , C-305/88 Lancray] Cahiers de droit européen 1990, σελ , , , , , , Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 3115/91

17 17 [Σύμβαση Βρυξελλών της ] Αρμενόπουλος 1992, σελ Chronique de jurisprudence de la Cour de justice relative à la Convention de Bruxelles. Αnnées judiciaires 1990/91 et 1991/92 [αποφάσεις της , C-357/89, Overseas Union, , C-190/89, Marc Rich, , C-183/90, Van Dalfsen, , C-280/90, Hacker , C-214/89, Duffryn, , C-261/90, Reichert, , C-26/91, Handte] Cahiers de droit européen 1992, σελ , , , , , , Chronique de jurisprudence de la Cour de justice relative a la Convention de Bruxelles. Αnnées judiciaires 1992/93 et 1993/94 [αποφάσεις της , C-123/91, MInalmet, , C-89/91, Shearson, , C-172/91, Sonntag, , C-125/92, Mulox, , C-129/92, Owens, , C-294/92, Webb, , C-414/92, Solo, , C-292/93, Lieber, , C-288/92, Custom Made] Cahiers de droit européen 1995, σελ , , , , , , , ,

18 Chronique de jurisprudence de la Cour de justice relative à la Convention de Bruxelles. Αnnées judiciaires 1994/95 et 1995/96 [αποφάσεις της , C-318/93, Brenner, , C-406/92, Tatry, , C-68/93, Shevill, , C-439/93, Lloyd s, , C-341/93, Danvaern, , C-474/93, Hengst, , C-432/93, SISRO, , C-364/93, Marinari, , C-275/94, van der Linden] Cahiers de droit européen 1997, σελ , , , , , , , , Chronique de jurisprudence de la Cour de justice relative à la Convention de Bruxelles. Αnnées judiciaires 1996/97 et 1997/98 [αποφάσεις της , C-78/95, Hendrikman, , C-383/95, Rutten, , C-106/95, MSG, , C-220/95, van den Boogaard, , C-295/95, Farrell, , C-269/95, Benincasa, , C-163/95, von Horn, , C-351/96, Drouot] Cahiers de droit européen 1999, σελ , , , , , , , Chronique de jurisprudence de la Cour de justice relative à la Convention de Bruxelles. Αnnées judiciaires 1998/99, 1999/2000, 2000/01, 2001/02 [αποφάσεις της

19 , C-51/97, Réunion européenne, , C-391/95, Van Uden, , C-159/97, Transporti Castelletti, , C-99/96, Mietz, , C-267/97, Coursier, , C-260/97, Unibank, , C-440/97, Concorde, , C-420/97, Leathertex, , C-8/98, Dansommer, , C-7/98, Krombach, , C-38/98, Renault, , C-412/98, Group Josi, , C-387/98, Coreck Maritime, , C-518/99, Gaillard [διάταξη άρθρ κανον.διαδικ.] , C-256/00, Besix, , C-37/00, Weber, , C-80/00, Italian Leather, , C-96/00, Gabriel] Cahiers de droit européen 2003, σελ , , , , , , , , , , , , , , , , , Chronique de jurisprudence de la Cour de justice relative à la Convention de Bruxelles. Αnnées judiciaires 2002/03 et 2003/04 [αποφάσεις της , C-334/00, Tacconi, C-167/00, Henkel, , C-271/00, Baten, , C-437/00, Pugliese, , C-111/01, Gantner,

20 , C-266/01, TIARD, , C-116/02, Gasser, , C-433/01, Freistaat Bayern, , C- 18/02, Torline, , C-265/02, Frahuil, , C , Turner, , C-168/02, Kronhofer] Cahiers de droit européen 2005, σελ , , , , , , , , , , , Chronique de jurisprudence de la Cour de justice relative à la Convention de Bruxelles. Αnnées judiciaires 2004/05 et 2005/06 [αποφάσεις της , C-39/02, Maersk, , C-148/03, Nürnberg, , C-464/01, Gruber, , C-27/02, Engler, , C-281/02, Owusu, , C-104/03, St. Paul Diary, , C-112/003, Peloux, , C-77/04, Réunion européenne II, , C- 73/04, Klein, , C-522/03, Scania, , C-3/05, Verdoliva, , C-343/04, ČEZ , C-4/03, GAT , C-539/03, Roche] Cahiers de droit européen 2006, σελ , , , , , , , , , , , , ,

21 21 Ε. Πρακτικοί οδηγοί Επιμέλεια εκδόσεων 1. Guide pratique de la Convention de Bruxelles Union des Avocats Européens, Luxembourg, 1988, 94 σελίδες 2. Leitfaden zum Europäischen Gerichtstands- und Vollstreckungsübereinkommen Europäischer Anwaltsverein (Hrsg.), Nomos, Baden-Baden, 1990, 163 σελίδες 3. L espace judiciaire européen en matière civile et commerciale / The European Judicial Area in Civil and Commercial Matters (από κοινού με R.Fentiman, A.Nuyts, N.Watté) Bruylant, Bruxelles, 1999, 350 σελίδες Στ. Πανεπιστημιακές σημειώσεις * 1. Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης (Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας), Θεσσαλονίκη, 1985, 163 σελίδες 2. Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Συνεργασίας Πάντειο Πανεπιστήμιο (Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών), Αθήνα, 1991, 152 σελίδες 3. Φάκελλος για το μάθημα JEAN MONNET του Η εξαμήνου της κατεύθυνσης Διεθνών Σπουδών με τίτλο Ελλάδα ΕΟΚ ΙΙ (νομικές πτυχές) * Εκτός των σημειώσεων που έλαβαν κατόπιν τη μορφή διδακτικού εγχειριδίου, ειδικότερα των αναφερομένων υπό Α.5 και Α.7/9.

22 22 Πάντειο Πανεπιστήμιο (Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών), Αθήνα, 1991, 124 σελίδες & 1992, 288 σελίδες 4. Πρόσφατες εξελίξεις ιδιωτικού διεθνούς δικαίου (από κοινού με Μ.Κατσιγιάννη-Παπακωνσταντίνου) Πάντειο Πανεπιστήμιο (Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών), Αθήνα, 1999, 58 σελίδες 5. Φάκελλος για το μάθημα του Ε εξαμήνου «Διεθνής Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (από κοινού με Μ.Κλάδη-Ευσταθοπούλου) Πάντειο Πανεπιστήμιο (Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών), Αθήνα, 1999, 157 σελίδες Ζ. Βιβλιοκρισίες Βιβλιοπαρουσιάσεις 1. Peter Kaye, Civil jurisdiction and enforcement of foreign judgments. Abingdon, Oxon: Professional Books Limited, cxvi+1949 pages Common Μarket Law Review 1988, σελ (από κοινού με Γ.Κρεμλή) 2. SOLDATOS P. : Le système institutionnel et politique des Communautés européennes dans un monde en mutation. Théorie et pratique, Βruylant, Bruxelles, 1989, 305 pages Cahiers de droit européen 1991, σελ Rapports généraux [du] XIVe congrès international, Académie internationale de Droit Comparé, Athènes 1994, Institut hellénique de droit international et étranger, K.KERAMEUS (ed.), Athènes/Den Haag, Sakkoulas/ Kluwer, 1996, XIX pages + XXIII Cahiers de droit européen 1998, σελ

23 23 Η. Εκθέσεις Report on the national case-law relating to the Lugano Convention drawn up in performance of the task entrusted to the Spanish, Greek and Swiss delegations at the 5 th session of the Lugano Convention s Standing Committee (Interlaken ) (από κοινού με A.Borràs, A.Markus) Praxis des internationalen Privat- und Verfahrenrechts 2001, σελ Θ. Πρόλογοι 1. Ν.ΛΥΜΟΥΡΗΣ (εισαγωγή-επιμέλεια), Η συμμόρφωση των κρατών μελών της Ε.Ε. στις αποφάσεις του ΔΕΚ: Η «υπόθεση του Κουροπητού», Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης του Παντείου Πανεπιστημίου [Κείμενα Τεκμηρίωσης αριθ.3], Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2003 σελ Π.ΣΚΟΥΡΗΣ, Το Ευρωπαϊκό Υπαλληλικό Δίκαιο & το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2006 σελ Αφιέρωμα του περιοδικού ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, τεύχος Φεβρουαρίου 2009, στη νομολογία του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επιμέλεια Απ.ΑΝΘΙΜΟΣ) Αρμενόπουλος 2009, σελ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τρέχουσα ιδιότητα Καθηγητής ιεθνούς Οικονοµικού ικαίου & Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης - Κάτοχος της Α ευρωπαϊκής έδρας Jean Monnet στο Τµήµα ιεθνών &

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό / Επιστημονικό έργο Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Ερευνητικό / Επιστημονικό έργο Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Ερευνητικό / Επιστημονικό έργο Εκπαιδευτικού Προσωπικού 1 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 2011...

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατία 156 54006 Θεσσαλονίκη Τηλ.: +302310 891499, +302310 891491, Fax: +30 2310 891439 E-mail: perraki@uom.gr Β.

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χαράλαµπου, Οµότιµος Καθηγητής Ιδιωτικού ιεθνούς και Συγκριτικού ικαίου του Τµήµατος Νοµικής του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης - ικηγόρος στην Αθήνα Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1937

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό / Επιστημονικό έργο Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Ερευνητικό / Επιστημονικό έργο Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Ερευνητικό / Επιστημονικό έργο Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δεκέμβριος 2010 1 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...2

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Εκλεγμένος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Εκλεγμένος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Εκλεγμένος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 28 Φεβρουαρίου 2014 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: Λιβαδά Όνομα: Χριστίνα Ημερομηνία Γεννήσεως: 02.01.1973 Διεύθυνση: Βασιλέως Κων/νου 33 Τηλέφωνο: 0030 6977657973 E-mail address: clivada@hba.gr ΣΠΟΥΔΕΣ 1990-1995: Νομική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταδιοδροµία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταδιοδροµία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµατος Δηµόσια Διοίκησης Παντείου Πανεπιστηµίου Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστηµών Γνωστικό Αντικείµενο: Διοικητικός Προγραµµατισµός - Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΊΑ Π. ΣΥΚΙΩΤΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΘΑΝΑΣΊΑ Π. ΣΥΚΙΩΤΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΑΝΑΣΊΑ Π. ΣΥΚΙΩΤΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ e-mail: asikioto@law.duth.gr Η Αθανασία Συκιώτου γεννήθηκε και σπούδασε στην Αθήνα στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών απ όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ» Στη μνήμη του Ευρωβουλευτή και Δικαστή ΕΔΔΑ, Καθηγητή Δημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Ζαϊμη 45, 106 82 Αθήνα, Τηλ.: 210 82 03 411, Fax: 210 82 11 393

Διεύθυνση: Ζαϊμη 45, 106 82 Αθήνα, Τηλ.: 210 82 03 411, Fax: 210 82 11 393 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΡΥΔΗ Γεώργιου Επίκουρου Καθηγητή Ευρωπαϊκού Δικαίου Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Έδρα Jean Monnet, Δικηγόρος Αθηνών Διεύθυνση: Ζαϊμη

Διαβάστε περισσότερα

. 5) . 6-7) . 8) . 8). 9-27) . Briefing papers.1. .2. .3..4. 'Working Papers' ECEFIL.5. VI. . 28-44)

. 5) . 6-7) . 8) . 8). 9-27)   . Briefing papers.1.  .2. .3..4. 'Working Papers' ECEFIL.5.  VI. . 28-44) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ BΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Αθήνα Ιανουάριος 2013 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΣΠΟΥ ΕΣ (σελ. 5) ΙΙ. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (σελ. 6-7) Α. Ακαδηµαϊκό καθεστώς B. ιδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ τ. Πρύτανης, τ. Υφυπουργός pptheod@gmail.com papathod@uop.gr ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Καθηγητής Αντεγκληματικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου τ. Maître de Conférences Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ ΣΙΟΥΤΗ FLOGAITIS SIOUTIS LAW FIRM

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ ΣΙΟΥΤΗ FLOGAITIS SIOUTIS LAW FIRM ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ ΣΙΟΥΤΗ FLOGAITIS SIOUTIS LAW FIRM Εισαγωγή Η Δικηγορική Εταιρεία «Φλογαϊτης - Σιούτη», µε έδρα την οδό Β. Σοφίας 27 στην περιοχή του Κολωνακίου, παρέχει από το 1990 ολοκληρωµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣIΕΥΜΑΤΑ. Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ Α.1. Βιβλία (αυτoτελή - συλλoγικά έργα - αvάτυπα)

ΝΙΚΟΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣIΕΥΜΑΤΑ. Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ Α.1. Βιβλία (αυτoτελή - συλλoγικά έργα - αvάτυπα) ΝΙΚΟΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣIΕΥΜΑΤΑ Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ Α.1. Βιβλία (αυτoτελή - συλλoγικά έργα - αvάτυπα) A STATE S EXCEPTIONAL ECONOMIC MEASURES UNDER THE EUROPEAN CONVENTION OF HUMAN RIGHTS. THE CASE OF THE GREEK

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Iωάννας Κυριτσάκη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Iωάννας Κυριτσάκη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Iωάννας Κυριτσάκη Διεύθυνση κατοικίας: Ακρίτα 18, 67100, Ξάνθη Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2541066447 & 6947267632 E-mail: ikiritsa@env.duth.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2004-2008 Διδακτορική Διατριβή,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 1. Ακαδημαϊκή εξέλιξη - Διδακτική εμπειρία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 1. Ακαδημαϊκή εξέλιξη - Διδακτική εμπειρία ΞΕΝΟΦΩΝ Ι.. ΚΟΝΤΙΙΑΔΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΙΟΥ ΔΙΙΚΑΙΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΙΣΤΗΜΙΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Είμαι Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών (με

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιωάννη ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ του Στεφάνου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιωάννη ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ του Στεφάνου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιωάννη ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ του Στεφάνου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γεννήθηκε στα Ιωάννινα στις 27/06/1967. Παντρεμένος, πατέρας δύο παιδιών. Μέλος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού Πανεπιστημίων.

Διαβάστε περισσότερα

1. La liberté du commerce et de l industrie en droit belge et en droit français, (in French), Bruxelles, Bruylant, 1979, 332 pp.

1. La liberté du commerce et de l industrie en droit belge et en droit français, (in French), Bruxelles, Bruylant, 1979, 332 pp. E Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α W O R K S Αντώνη Μανιτάκη Ομότιμου Καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ι. ΜΟΝΟΓΡΑΦΊΕΣ 1. La liberté du commerce et de l industrie en droit

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β. Δ Ο Υ Β Λ Η

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β. Δ Ο Υ Β Λ Η Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β. Δ Ο Υ Β Λ Η Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο Β α σ ί λ ε ι ο ς Δ ο ύ β λ η ς Όνομα Πατρός Αλέξανδρος Όνομα Μητρός Μαγδαληνή Τόπος και Χρόνος Γέννησης Αθήνα, 1954

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εργασίας: Πάντειον Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα Ιδιωτική: Λέσβου 15, 112 56 ΑΘΗΝΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εργασίας: Πάντειον Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα Ιδιωτική: Λέσβου 15, 112 56 ΑΘΗΝΑ Ισμήνη Κριάρη Κατράνη Καθηγήτρια Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Πανεπιστημίου/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εργασίας: Πάντειον Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα Ιδιωτική: Λέσβου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2009. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (Βλ. Ελευθερία εγκατάστασης και ελεύθερη παροχή υπηρεσιών)

ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2009. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (Βλ. Ελευθερία εγκατάστασης και ελεύθερη παροχή υπηρεσιών) ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2009 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (Βλ. Ελευθερία εγκατάστασης και ελεύθερη παροχή υπηρεσιών) ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ RENUCCI, JEAN-FRANCOIS:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Δ.Ν.

ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Δ.Ν. ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Δ.Ν. 1. Βιογραφικά στοιχεία Προσωπικά στοιχεία Επώνυμο: Παπαπετροπούλου-Ταλιαδούρου Ονομα : Ευανθία Ημερ. Γέννησης : 21.01.1957 Οικ. Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνιολογίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ευρωπαικές Κοινωνίες και Ευρωπαική Ολοκλήρωση

Πανεπιστήμιο Αιγαίο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνιολογίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ευρωπαικές Κοινωνίες και Ευρωπαική Ολοκλήρωση Πανεπιστήμιο Αιγαίο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνιολογίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ευρωπαικές Κοινωνίες και Ευρωπαική Ολοκλήρωση Μάθημα : Ευρωπαϊκό Δίκαιο Διδάσκοντες : Γρηγορίου Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Με την συμβολή του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΦΑΚΕΛΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2012 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.Σ.Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.Σ.Α. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.Σ.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο Βιβλιογραφικό ελτίο καταγράφονται οι εκδόσεις που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη ανά εξάµηνο, καθώς επίσης επίκαιρα άρθρα που δηµοσιεύονται σε νοµικά περιοδικά και καταχωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο Βιβλιογραφικό Δελτίο καταγράφονται οι εκδόσεις που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη ανά εξάμηνο, καθώς επίσης επίκαιρα άρθρα που δημοσιεύονται σε νομικά περιοδικά και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΖΗΣ. Βιογραφικό σημείωμα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΖΗΣ. Βιογραφικό σημείωμα ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΖΗΣ Βιογραφικό σημείωμα Α) Ιδιότητα: Καθηγητής Β) Γνωστικό αντικείμενο: Κοινωνική πολιτική με έμφαση στις εργασιακές σχέσεις Γ) Πεδία επιστημονικού ενδιαφέροντος: Σύγχρονες τάσεις στις εργασιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ. Υπόμνημα Για τις σπουδές και το Έργο

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ. Υπόμνημα Για τις σπουδές και το Έργο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Υπόμνημα Για τις σπουδές και το Έργο Θεοφανούς Παπαζήση Καθηγήτριας Αστικού Δικαίου ΝΟΠΕ/ΑΠΘ Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΟΤΔΕ

ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΟΤΔΕ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΘΕΟΔΟΗ ΣΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ Διδάκτωρ Νομικής Δικηγόρος Διεύθυνση: Πλατεία Αιγύπτου 1, 10434, Αθήνα Σηλ. 210 8256094-5, Υαξ. 210 8256096, κιν. 6944607647 e-mail: theodosis@lixlex.com

Διαβάστε περισσότερα