ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Α. Βιβλία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Α. Βιβλία"

Transcript

1 1 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Α. Βιβλία 1. Συγκρούσεις νόμων και κοινοτική έννομη τάξη Διδακτορική διατριβή της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Θεσσαλονίκης, Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Θεσσαλονίκη & Νομικές Εκδόσεις Αν.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα, 1984 [Βιβλιοθήκη Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου αριθ.4], 307 σελίδες (με τους πίνακες και τα παραρτήματα) 2. Η Σύμβαση των Βρυξελλών για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση όπως ισχύει στην Ελλάδα. Ερμηνεία κατ άρθρο (από κοινού με Κ. Κεραμέα και Γ. Κρεμλή) Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 1989, 443 σελίδες (με τους πίνακες και τα παραρτήματα) 3. Διεθνής προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Mε ερμηνεία των άρθρων 6 και 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 1992, 257 σελίδες (με τους πίνακες και τα παραρτήματα) 4. Η Σύμβαση του Λουγκάνο της Ενίσχυση ή αποδυνάμωση της κοινοτικής ενοποίησης του ιδ.δ.δ.; Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 1995, 171 σελίδες (με τους πίνακες και τα παραρτήματα) 5. Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο. Πανεπιστημιακές παραδόσεις και κείμενα Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 1995, 255 σελίδες (με τους πίνακες και τα παραρτήματα)

2 2 6. Η Σύμβαση των Βρυξελλών για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση όπως ισχύει στην Ελλάδα. Ερμηνεία κατ άρθρο. Συμπλήρωμα (από κοινού με Κ. Κεραμέα και Γ. Κρεμλή) Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 1996, 228 σελίδες (με τους πίνακες και τα παραρτήματα) 7. Η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών, κεφαλαίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και υπό το φως των διατάξεων της συνθήκης του Άμστερνταμ Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 1999, 148 σελίδες (με τους πίνακες και τα παραρτήματα) 8. Η συμβολή της κοινοτικής έννομης τάξης στην ενοποίηση του οικογενειακού διεθνούς δικαίου. Με ανάλυση του κανονισμού 1347/2000 Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2001, 220 σελίδες (με τους πίνακες και τα παραρτήματα) 9. Η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών, κεφαλαίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση B έκδοση Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2002, 211 σελίδες (με τους πίνακες και τα παραρτήματα) 10. Η κατ άρθρο 26.2 ΣΛΛΕ εσωτερική αγορά. Ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών, κεφαλαίων (από κοινού με Μ.Μενγκ-Παπαντώνη) Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2013, xviii σελίδες (με τους πίνακες και τα παραρτήματα)

3 3 B. Άρθρα 1. Οι νομικές πλευρές των ελέγχων υγιεινής των αγροτικών προϊόντων στην Ε.Ο.Κ. Αρμενόπουλος 1980, σελ Vers une unification des règles de conflit en matière des relations individuelles de travail dans la C.E.E. Revue de droit international et de droit comparé 1981, σελ Ενιαία εκλογική διαδικασία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 1982, σελ Iστορικό της κοινοτικής σύμβασης ιδιωτικού διεθνούς δικαίου Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 1983, σελ Aspects juridiques du mémorandum hellénique Revue d intégration européenne 1983, σελ L effet direct des accords internationaux de la Communauté Cahiers de droit européen 1984, σελ Το σχέδιο της ομοιόμορφης εκλογικής διαδικασίας για την άμεση εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο συλλογικό έργο Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προβλήματα, πραγματοποιήσεις, προοπτικές (Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Θεσσαλονίκη / πρόλογος Δ.Ευρυγένης, επιμέλεια Π.Στάγκος), Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Θεσσαλονίκη & Νομικές Εκδόσεις Αν.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα, 1984 [Βιβλιοθήκη Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου αριθ.7], σελ

4 4 8. Η ελεύθερη κυκλοφορία των οικογενειών των εργαζομένων στην Κοινότητα Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 1986 (τεύχος αφιερώματος Δημ.Ευρυγένη), σελ Grèce στο συλλογικό έργο Institutions judiciaires des Etats Membres, Édition de la Cour de justice des Communautés européennes, Luxembourg, 1987, σελ. ΕL Το εφαρμοστέο δίκαιο στις περιουσιακές σχέσεις μικτών γάμων ελλήνων Αρμενόπουλος 1987, σελ Application of the Convention Rules to Countries Outside the EC στο συλλογικό έργο The Brussels Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Foreign Judgments (επιμέλεια G.Moloney, N.Robinson πρακτικά διημερίδας, Cork , Irish Centre for European Law & Ενωση Ευρωπαΐων Δικηγόρων), Irish Centre for European Law, Dublin, 1989, σελ Οι πρόσφατες εξελίξεις στο κοινοτικό δίκαιο αντιντάμπιγκ Επιθεώρηση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1990, σελ Βάσεις διεθνούς δικαιοδοσίας Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 1990, σελ [Παρατηρήσεις στην] Aνακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την προσχώρηση των κοινοτήτων στην ευρωπαϊκή σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών καθώς και σε ορισμένα από τα πρωτόκολλα της (ΣΕΚ [90] 2087 τελικό, Βρυξέλλες )

5 5 Κοινοβουλευτική Επιθεώρηση, τεύχος 7/8 (1991), σελ Η προστασία των καταναλωτών στην Ε.Κ. Επιθεώρηση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1991, σελ L applicabilité des conventions de La Haye dans le carde de la Convention de Bruxelles Revue belge de droit international 1991, σελ Οι νέες διατάξεις για το κοινοτικό δικαιοδοτικό σύστημα στο συλλογικό έργο Η Συνθήκη του Μάαστριχτ. Συνθετική θεώρηση (Πάντειο Πανεπιστήμιο, Κέντρο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων [Μελέτες Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης] / επιμέλεια Θ. Χριστοδουλίδης, Κ.Στεφάνου), Εκδ. Ι.Σιδέρης, Αθήνα, 1993, σελ Αθλητισμός και κοινοτική έννομη τάξη Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 1994, σελ = Χαρμόσυνο Αριστόβουλου Μάνεση, Εκδ.Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή, 1999, τόμος ΙΙΙ, σελ La Convention de Bruxelles: développements récents - problèmes pratiques UAE Journal, June 1994, σελ Η δικονομική θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κοινοβουλευτική Επιθεώρηση, τεύχος 17/18 (1994), σελ Οι διατάξεις της συνθήκης του Maastricht για τη συνεργασία στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων και οι επιπτώσεις τους στο δίκαιο κατάστασης αλλοδαπών

6 6 στο συλλογικό έργο Το νομικό καθεστώς των αλλοδαπών στην Ελλάδα (επιστημονική ημερίδα, Αθήνα ), Ελληνική Εταιρία Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου, Αθήνα, 1995, σελ Τα πρωτόκολλα ερμηνείας από το κοινοτικό Δικαστήριο της σύμβασης της Ρώμης της για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές: Προσφορά στον Ηλία Κρίσπη, Εκδ.Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 1995, σελ «La responsabilité étatique pour les dommages causés aux particuliers du fait de violations du droit communautaire. L arrêt Francovich du , ses conséquences et ses suites», Revue hellénique de droit international / Hellenic Review of International Law 1995, σελ Η έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο συλλογικό έργο Η ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεσμικές, πολιτικές και οικονομικές πτυχές (επιμέλεια Ν.Μαραβέγιας, Μ.Τσινισιζέλης), Θεμέλιο [Βιβλιοθήκη ευρωπαϊκών θεμάτων], Αθήνα, 1995, σελ [Παρατηρήσεις στη Σύμβαση του Λουγκάνο της ] Κοινοδίκιον 1997, σελ Το κοινοτικό πλαίσιο-ανάλυση της υπόθεσης Bosman και συναφών υποθέσεων από άποψη κοινοτικού δικαίου στα πρακτικά του Β νομικού συνεδρίου του Συλλόγου Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών με τίτλο Δικαιοσύνη & αθλητισμός, Αθήνα , Π.Ν.Σάκκουλας [Δίκαιο & Οικονομία], Αθήνα, 1997, σελ

7 7 27. Garanties juridiques en matières civile et pénale et le droit au procès équitable στο συλλογικό έργο Les nouveaux droits de l homme en Europe (πρακτικά του 11 ου συνεδρίου της Ένωσης Ευρωπαΐων Δικηγόρων, Mallorca ), Bruylant, Bruxelles, 1999, σελ Guidelines for the round table discussion on the relationship between the Brussels Convention and the Community Law στο συλλογικό έργο L espace judiciaire européen en matières civile et commerciale / The European Judicial Area in Civil and Commercial Matters (επιμέλεια R.Fentiman, A.Nuyts, H.Tagaras, N.Watté), Bruylant, Bruxelles, 1999, σελ Règles communautaires de libre circulation, discriminations à rebours et situations dites «purement internes» Mélanges en hommage à Michel Waelbroeck, Bruylant, Bruxelles, 1999, τόμος ΙΙ, σελ Nationality of Players and International Transfers στα πρακτικά διεθνούς νομικού συμποσίου της FIBA, Βarcelona , Federaciòn Española de Baloncesto (en colaboraciòn con la FIBA) & Deusto, Bilbao, 1999, σελ Πεδίο εφαρμογής της Συμβάσεως και γενικές διατάξεις για τη διεθνή δικαιοδοσία στο Liber Amicorum Κωνσταντίνου Δ. Κεραμέως. Η Σύμβαση των Βρυξελλών για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων. Δέκα χρόνια εφαρμογής της στην Ελλάδα (επιμέλεια Ν.Νίκας), Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2000, σελ The role of the European and International Governing Bodies in Sports στα πρακτικά του 1 ου διεθνούς συνεδρίου αθλητικού δικαίου

8 8 του ευρωπαϊκού νομικού/δικηγορικού δικτύου ΑVRIO, Bonn , AVRIO Publications Ltd, Scotland/Deutschland, 2000, σελ La notion d accusation en matière pénale et les droits de l accusé στο συλλογικό έργο Le procès équitable et la protection juridictionnelle du citoyen (πρακτικά συμποσίου για την 50ή επέτειο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Bordeaux , Ινστιτούτο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ευρωπαΐων Δικηγόρων & Institut des droits de l homme du Barreau de Bordeaux), Bruylant, Bruxelles, 2001, σελ = Le Journal des Droits de l Homme, supplément numéro 41 au journal Les annonces de la Seine, , σελ Το δικαιοδοτικό σύστημα στο συλλογικό έργο Εισαγωγή στις Ευρωπαϊκές Σπουδές (Ελληνική Πανεπιστημιακή Ενωση Ευρωπαϊκών Σπουδών), τόμος Α', Ιστορία, Θεσμοί και Δίκαιο (επιμέλεια Κ.Στεφάνου, Αρ.Φατούρος, Θ.Χριστοδουλίδης), Εκδ. Ι.Σιδέρης, Αθήνα, 2001, σελ Ιστορικό - γενικά χαρακτηριστικά - πεδίο εφαρμογής των δύο νέων κανονισμών για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων Αρμενόπουλος 2001, σελ Sports in the international context (από κοινού με Α.Μantakou), Revue hellénique de droit international / Hellenic Review of International Law (τεύχος εθνικών εισηγήσεων στο ΧVII συνέδριο συγκριτικού δικαίου, Brisbane, 2002), 2002, σελ.69-83

9 9 37. Η αυτονομία των συμβαλλομένων, dépeçage και μετασυμβατικός καθορισμός του εφαρμοστέου δικαίου στο συλλογικό έργο Η Σύμβαση της Ρώμης του 1980 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές. Δέκα χρόνια εφαρμογής της από τα Ελληνικά Δικαστήρια (επιμέλεια Ζ.Παπασιώπη-Πασιά πρακτικά ημερίδας, Θεσσαλονίκη , Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Θεσσαλονίκη & Τομέας Διεθνών Σπουδών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης), Εκδ.Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2003, σελ Οι επιπτώσεις της διεύρυνσης στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο και στο αθλητικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο συλλογικό έργο Η επίδραση της διεύρυνσης στο δίκαιο και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επιμέλεια Γ.-Ε.Καλαβρός πρακτικά ημερίδας, Κομοτηνή , Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης [Τμήμα Νομικής, Τομέας Διεθνών Σπουδών] & Ελληνική Πανεπιστημιακή Ενωση Ευρωπαϊκών Σπουδών), Εκδ.Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2003, σελ Questions spéciales relatives à l unification communautaire du droit international privé de la famille Mélanges en hommage à Jean-Victor Louis, Éditions de l Université de Bruxelles, Bruxelles, 2003, τόμος I, σελ La révision et communautarisation de la Convention de Bruxelles par le règlement 44/2001 Cahiers de droit européen 2003, σελ H αναθεώρηση της Σύμβασης των Βρυξελλών με τον κανονισμό 44/2001 (επικαιροποιημένη και με προσθήκη ελληνικών παραπομπών μορφή της δημοσίευσης αριθ.40) Νομικό Βήμα 2004, σελ

10 Greece (από κοινού με H.Meidanis) στο European Civil Practice των A.Layton και H.Mercer (general editors), Thomson/Sweet&Maxwell, London, 2004, 2 η έκδοση, τόμος 2 (εθνικά τμήματα), σελ Le titre exécutoire européen στο συλλογικό έργο Quelle justice pour l Europe? La charte européenne des droits fondamentaux et la Convention pour l avenir de l Europe (πρακτικά συμποσίου, Bordeaux , Ινστιτούτο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ευρωπαΐων Δικηγόρων σε συνεργασία με το Institut de formation en droits de l homme du Barreau de Paris και με το Institut des droits de l homme du Barreau de Bordeaux), Bruylant, Bruxelles, 2004, σελ The European Enforcement Order (Regulation 805/2004) στο συλλογικό έργο International Civil Litigation in Europe and Relations with Third States (επιμέλεια A.Nuyts, N.Watté), Bruylant, Bruxelles, 2005, σελ Η πρόταση Ευρωπαϊκού Εκτελεστού Τίτλου στο συλλογικό έργο Η εξέλιξη του κοινοτικού δικαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον (επιμέλεια Π. Νάσκου-Περράκη πρακτικά ημερίδας, Θεσσαλονίκη , Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Θεσσαλονίκη & Τομέας Διεθνών Σπουδών Τμήματος Νομικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης), Eκδ.Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή, 2005, σελ Les autorités nationales de la concurrence et l'article 234 du traité. Un étrange arrêt de la Cour de justice

11 11 (από κοινού με Μ.Waelbroeck) Cahiers de droit européen 2005, σελ Droit communautaire et sport amateur UAE Journal, Οctobre - Νovembre 2005, σελ European Harmonization of Tort Law Revue hellénique de droit international / Hellenic Review of International Law 2005, σελ Ο ρόλος του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Kοινοτήτων στην τήρηση και εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου του περιβάλλοντος στα πρακτικά (επιμέλεια Γρ.Τσάλτας) συνεδρίου της Ιεράς Μονής Κύκκου και του Παντείου Πανεπιστημίου [Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής έρευνας και κατάρτισης] με τίτλο Περιβάλλον, πολιτισμός και ορθοδοξία. Η προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς ως ανθρώπινο δικαίωμα, Λευκωσία , Éκδοση Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, Λευκωσία, 2006, σελ Πρώτες σκέψεις για το Πρωτόκολλο αριθ. 14 της ΕΣΔΑ και για τη δυνατότητα θεραπείας των δυσλειτουργιών του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στο συλλογικό έργο Η Διεθνής Κοινότητα σε κίνηση. Συμβολές στη μνήμη Γεωργίου Τενεκίδη (Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών [Διεθνολογικά Δημοσιεύματα αριθ.3] / επιμέλεια Στ.Περράκης), Εκδ. Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2006, σελ Το δικαιοδοτικό σύστημα (αναθεωρημένη και επικαιροποιημένη μορφή της δημοσίευσης αριθ.34)

12 12 στο συλλογικό έργο Εισαγωγή στις Ευρωπαϊκές Σπουδές (Ελληνική Πανεπιστημιακή Ένωση Ευρωπαϊκών Σπουδών), τόμος Α', Ενοποιητική δυναμική - Δικαιοταξία - Διακυβέρνηση (επιμέλεια Κ.Στεφάνου, Μ. Τσινισιζέλης, Αρ.Φατούρος, Θ.Χριστοδουλίδης), Εκδ.Ι.Σιδέρης, Αθήνα, 2006, σελ Η δικαστική συνεργασία επί των αστικών υποθέσεων στα πλαίσια της ΕΕ στο συλλογικό έργο Εισαγωγή στις Ευρωπαϊκές Σπουδές (Ελληνική Πανεπιστημιακή Ένωση Ευρωπαϊκών Σπουδών), τόμος Α', Ενοποιητική δυναμική - Δικαιοταξία - Διακυβέρνηση (επιμέλεια Κ.Στεφάνου, Μ. Τσινισιζέλης, Αρ.Φατούρος, Θ.Χριστοδουλίδης) Εκδ.Ι.Σιδέρης, Αθήνα, 2006, σελ Το ευρωπαϊκό δίκαιο των δημόσιων συμβάσεων στο συλλογικό έργο Εισαγωγή στις Ευρωπαϊκές Σπουδές (Ελληνική Πανεπιστημιακή Ένωση Ευρωπαϊκών Σπουδών), τόμος Γ', Οικονομική Ολοκλήρωση και Πολιτικές. Tο Ρυθμιστικό Πλαίσιο (επιμέλεια Κ.Στεφάνου), Εκδ.Ι.Σιδέρης, Αθήνα, 2006, σελ Le contrat sans loi en droit international privé et en droit nonétatique Revue hellénique de droit international / Hellenic Review of International Law (τεύχος εθνικών εισηγήσεων στο ΧVII συνέδριο συγκριτικού δικαίου, Utrecht, 2006) 2006, σελ Σκέψεις για την εξέλιξη του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και για το νέο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 2007, σελ

13 Εξέταση οικογενειακών θεμάτων υπό το πρίσμα της επί αστικών θεμάτων δικαστικής συνεργασίας: παρούσα κατάσταση, προκλήσεις και μελλοντικές προοπτικές στο συλλογικό έργο Εκπαίδευση δικαστών στην Αλβανία - Φάση ΙΙ. Το οικογενειακό δίκαιο υπό το πρίσμα του διεθνούς και του κοινοτικού δικαίου, Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου & Shkolla e Magjistratures se Shqiperise, Ελληνική έκδοση, 2007, σελ H επίδραση της νομολογίας του ΔΕΚ στα θέματα της προσωρινής δικαστικής προστασίας στο συλλογικό έργο Η πολιτική δίκη υπό το φως της νομολογίας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Aνθρώπου (επιμέλεια Ν.Νίκας πρακτικά ακαδημαϊκού συμποσίου προς τιμήν του Κωνσταντίνου Κεραμέως, Θεσσαλονίκη , Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης), Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2008, σελ Le Tribunal de la fonction publique et la question des dépens Mélanges en hommage à Georges Vandersanden, Bruylant, Bruxelles, 2008, σελ Quelques réflexions sur le difficile équilibre entre la transparence et la protection des données personnelles Revue hellénique de droit international / Hellenic Review of International Law 2008, σελ Questions relatives aux exigences du procès équitable dans le contentieux de la fonction publique de l Union européenne Revue universelle des droits de l homme / Universal Review of Human Rights 2011, σελ.60-66

14 Εφαρμογές του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου σε καταστάσεις κατοχής Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 2011, σελ Questions de droit international privé dans la détermination de l état personnel στο συλλογικό έργο Les évolutions de la protection des fonctionnaires internationaux et européens. Développements récents (επιμέλεια S. Van Raepenbusch, G.Vandersanden / διεύθυνση Palmieri πρακτικά επιστημονικής εκδήλωσης, Luxembourg , Comité des représentants du personnel des Organisations coordonnées [CRP] & Υπουργείο Εξωτερικών του Λουξεμβούργου & Université de Luxembourg), Bruylant [Collection pratique du contentieux européen No 2], Bruxelles, 2012, σελ Αντί απολογισμού για τα έξι πρώτα χρόνια λειτουργίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αρμενόπουλος 2012, σελ Το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο ως εργαλείο επίλυσης υπαλληλικών διαφορών από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διοικητική Δίκη 2013, σελ H διπλή ιθαγένεια και η έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τιμητικός τόμος Σπυρίδωνος.Βρέλλη, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2014, σελ Comparative Law and the European Union Civil Service Tribunal Υπό δημοσίευση το 2014 σε συλλογικό έργο του British Institute of International and Comparative Law

15 Réflexions comparatives sur le livre VII du nouveau Code Civil roumain, notamment sous l angle du droit hellénique et du droit de l U.E. Υπό δημοσίευση το 2014 από τη Νομική Σχολή Βουκουρεστίου (πρακτικά συνεδρίου που έγινε τον Οκτώβριο τιυ 2013 για την έναρξη ισχύος του ρουμανικού αστικού κώδικα) Γ. Γνωμοδοτήσεις 1. Επαγγελματίες αθλητές και κοινοτικό δίκαιο Αρμενόπουλος 2002, σελ Δημοσιοποίηση «προκαταρκτικών» προσφορών και αποκλίσεις από την προκήρυξη στις κατά την οδηγία 93/38/ΕΟΚ διαδικασίες διαπραγμάτευσης Δημόσιες Συμβάσεις - Κρατικές Ενισχύσεις 2005, σελ Δ. Παρατηρήσεις νομολογίας 1. Δικαστήριο των Ευρ. Κοινοτήτων , Burton/British Railways, 19/81 [ισότητα φύλων στην εργασία] Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 1983, σελ Δικαστήριο των Ευρ. Κοινοτήτων , von Kolson und Κamann/Land Nordrhein Westfalen, 79/83, και Harz/Deutsche Tradex, 14/83 [ισότητα φύλων στην εργασία] Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 1985, σελ Δικαστήριο των Ευρ. Κοινοτήτων , Hydrotherm Geratebau/Compact, 170/83

16 16 [ανταγωνισμός] Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 1985, σελ Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 2175/84 [«εφαρμογή» διεθνούς συμβάσεως πριν από την έναρξη ισχύος της] Αρμενόπουλος 1986, σελ Τtribunal d arrondissement de Luxembourg [Σύμβαση Βρυξελλών της ] Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 1987, σελ Cour de cassation française , Tag/Halbardier [Σύμβαση Βρυξελλών της ] Revue critique de droit international privé 1988, σελ Cour de justice des C.E , Lebon, 316/85 [ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων στην Κοινότητα] Cahiers de droit européen 1988, σελ Chronique de jurisprudence de la Cour de justice relative à la Convention de Bruxelles. Αnnées judiciaires 1988/89 et 1989/90 [αποφάσεις της , 189/87, Kalfelis, , 32/88, Six Constructions, , C- 115/88, Reichert, , C-220/88, Dumez, , C-365/88,Hagen, , C-305/88 Lancray] Cahiers de droit européen 1990, σελ , , , , , , Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 3115/91

17 17 [Σύμβαση Βρυξελλών της ] Αρμενόπουλος 1992, σελ Chronique de jurisprudence de la Cour de justice relative à la Convention de Bruxelles. Αnnées judiciaires 1990/91 et 1991/92 [αποφάσεις της , C-357/89, Overseas Union, , C-190/89, Marc Rich, , C-183/90, Van Dalfsen, , C-280/90, Hacker , C-214/89, Duffryn, , C-261/90, Reichert, , C-26/91, Handte] Cahiers de droit européen 1992, σελ , , , , , , Chronique de jurisprudence de la Cour de justice relative a la Convention de Bruxelles. Αnnées judiciaires 1992/93 et 1993/94 [αποφάσεις της , C-123/91, MInalmet, , C-89/91, Shearson, , C-172/91, Sonntag, , C-125/92, Mulox, , C-129/92, Owens, , C-294/92, Webb, , C-414/92, Solo, , C-292/93, Lieber, , C-288/92, Custom Made] Cahiers de droit européen 1995, σελ , , , , , , , ,

18 Chronique de jurisprudence de la Cour de justice relative à la Convention de Bruxelles. Αnnées judiciaires 1994/95 et 1995/96 [αποφάσεις της , C-318/93, Brenner, , C-406/92, Tatry, , C-68/93, Shevill, , C-439/93, Lloyd s, , C-341/93, Danvaern, , C-474/93, Hengst, , C-432/93, SISRO, , C-364/93, Marinari, , C-275/94, van der Linden] Cahiers de droit européen 1997, σελ , , , , , , , , Chronique de jurisprudence de la Cour de justice relative à la Convention de Bruxelles. Αnnées judiciaires 1996/97 et 1997/98 [αποφάσεις της , C-78/95, Hendrikman, , C-383/95, Rutten, , C-106/95, MSG, , C-220/95, van den Boogaard, , C-295/95, Farrell, , C-269/95, Benincasa, , C-163/95, von Horn, , C-351/96, Drouot] Cahiers de droit européen 1999, σελ , , , , , , , Chronique de jurisprudence de la Cour de justice relative à la Convention de Bruxelles. Αnnées judiciaires 1998/99, 1999/2000, 2000/01, 2001/02 [αποφάσεις της

19 , C-51/97, Réunion européenne, , C-391/95, Van Uden, , C-159/97, Transporti Castelletti, , C-99/96, Mietz, , C-267/97, Coursier, , C-260/97, Unibank, , C-440/97, Concorde, , C-420/97, Leathertex, , C-8/98, Dansommer, , C-7/98, Krombach, , C-38/98, Renault, , C-412/98, Group Josi, , C-387/98, Coreck Maritime, , C-518/99, Gaillard [διάταξη άρθρ κανον.διαδικ.] , C-256/00, Besix, , C-37/00, Weber, , C-80/00, Italian Leather, , C-96/00, Gabriel] Cahiers de droit européen 2003, σελ , , , , , , , , , , , , , , , , , Chronique de jurisprudence de la Cour de justice relative à la Convention de Bruxelles. Αnnées judiciaires 2002/03 et 2003/04 [αποφάσεις της , C-334/00, Tacconi, C-167/00, Henkel, , C-271/00, Baten, , C-437/00, Pugliese, , C-111/01, Gantner,

20 , C-266/01, TIARD, , C-116/02, Gasser, , C-433/01, Freistaat Bayern, , C- 18/02, Torline, , C-265/02, Frahuil, , C , Turner, , C-168/02, Kronhofer] Cahiers de droit européen 2005, σελ , , , , , , , , , , , Chronique de jurisprudence de la Cour de justice relative à la Convention de Bruxelles. Αnnées judiciaires 2004/05 et 2005/06 [αποφάσεις της , C-39/02, Maersk, , C-148/03, Nürnberg, , C-464/01, Gruber, , C-27/02, Engler, , C-281/02, Owusu, , C-104/03, St. Paul Diary, , C-112/003, Peloux, , C-77/04, Réunion européenne II, , C- 73/04, Klein, , C-522/03, Scania, , C-3/05, Verdoliva, , C-343/04, ČEZ , C-4/03, GAT , C-539/03, Roche] Cahiers de droit européen 2006, σελ , , , , , , , , , , , , ,

21 21 Ε. Πρακτικοί οδηγοί Επιμέλεια εκδόσεων 1. Guide pratique de la Convention de Bruxelles Union des Avocats Européens, Luxembourg, 1988, 94 σελίδες 2. Leitfaden zum Europäischen Gerichtstands- und Vollstreckungsübereinkommen Europäischer Anwaltsverein (Hrsg.), Nomos, Baden-Baden, 1990, 163 σελίδες 3. L espace judiciaire européen en matière civile et commerciale / The European Judicial Area in Civil and Commercial Matters (από κοινού με R.Fentiman, A.Nuyts, N.Watté) Bruylant, Bruxelles, 1999, 350 σελίδες Στ. Πανεπιστημιακές σημειώσεις * 1. Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης (Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας), Θεσσαλονίκη, 1985, 163 σελίδες 2. Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Συνεργασίας Πάντειο Πανεπιστήμιο (Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών), Αθήνα, 1991, 152 σελίδες 3. Φάκελλος για το μάθημα JEAN MONNET του Η εξαμήνου της κατεύθυνσης Διεθνών Σπουδών με τίτλο Ελλάδα ΕΟΚ ΙΙ (νομικές πτυχές) * Εκτός των σημειώσεων που έλαβαν κατόπιν τη μορφή διδακτικού εγχειριδίου, ειδικότερα των αναφερομένων υπό Α.5 και Α.7/9.

22 22 Πάντειο Πανεπιστήμιο (Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών), Αθήνα, 1991, 124 σελίδες & 1992, 288 σελίδες 4. Πρόσφατες εξελίξεις ιδιωτικού διεθνούς δικαίου (από κοινού με Μ.Κατσιγιάννη-Παπακωνσταντίνου) Πάντειο Πανεπιστήμιο (Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών), Αθήνα, 1999, 58 σελίδες 5. Φάκελλος για το μάθημα του Ε εξαμήνου «Διεθνής Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (από κοινού με Μ.Κλάδη-Ευσταθοπούλου) Πάντειο Πανεπιστήμιο (Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών), Αθήνα, 1999, 157 σελίδες Ζ. Βιβλιοκρισίες Βιβλιοπαρουσιάσεις 1. Peter Kaye, Civil jurisdiction and enforcement of foreign judgments. Abingdon, Oxon: Professional Books Limited, cxvi+1949 pages Common Μarket Law Review 1988, σελ (από κοινού με Γ.Κρεμλή) 2. SOLDATOS P. : Le système institutionnel et politique des Communautés européennes dans un monde en mutation. Théorie et pratique, Βruylant, Bruxelles, 1989, 305 pages Cahiers de droit européen 1991, σελ Rapports généraux [du] XIVe congrès international, Académie internationale de Droit Comparé, Athènes 1994, Institut hellénique de droit international et étranger, K.KERAMEUS (ed.), Athènes/Den Haag, Sakkoulas/ Kluwer, 1996, XIX pages + XXIII Cahiers de droit européen 1998, σελ

23 23 Η. Εκθέσεις Report on the national case-law relating to the Lugano Convention drawn up in performance of the task entrusted to the Spanish, Greek and Swiss delegations at the 5 th session of the Lugano Convention s Standing Committee (Interlaken ) (από κοινού με A.Borràs, A.Markus) Praxis des internationalen Privat- und Verfahrenrechts 2001, σελ Θ. Πρόλογοι 1. Ν.ΛΥΜΟΥΡΗΣ (εισαγωγή-επιμέλεια), Η συμμόρφωση των κρατών μελών της Ε.Ε. στις αποφάσεις του ΔΕΚ: Η «υπόθεση του Κουροπητού», Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης του Παντείου Πανεπιστημίου [Κείμενα Τεκμηρίωσης αριθ.3], Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2003 σελ Π.ΣΚΟΥΡΗΣ, Το Ευρωπαϊκό Υπαλληλικό Δίκαιο & το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2006 σελ Αφιέρωμα του περιοδικού ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, τεύχος Φεβρουαρίου 2009, στη νομολογία του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επιμέλεια Απ.ΑΝΘΙΜΟΣ) Αρμενόπουλος 2009, σελ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταδιοδροµία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταδιοδροµία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµατος Δηµόσια Διοίκησης Παντείου Πανεπιστηµίου Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστηµών Γνωστικό Αντικείµενο: Διοικητικός Προγραµµατισµός - Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Ζαϊμη 45, 106 82 Αθήνα, Τηλ.: 210 82 03 411, Fax: 210 82 11 393

Διεύθυνση: Ζαϊμη 45, 106 82 Αθήνα, Τηλ.: 210 82 03 411, Fax: 210 82 11 393 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΡΥΔΗ Γεώργιου Επίκουρου Καθηγητή Ευρωπαϊκού Δικαίου Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Έδρα Jean Monnet, Δικηγόρος Αθηνών Διεύθυνση: Ζαϊμη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΧΑΛΗΣ Δ. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Νομική Σχολή ΔΠΘ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΜΙΧΑΛΗΣ Δ. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Νομική Σχολή ΔΠΘ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΙΧΑΛΗΣ Δ. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Νομική Σχολή ΔΠΘ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Γεννήθηκε το 1957 στην Καβάλα. Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής ΔΠΘ (1980) και Διδάκτωρ του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου της ίδιας

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ [Αφορά όλους τους φοιτητές που φοιτούν στη Σχολή, σε οποιαδήποτε εξάμηνο, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Ωστόσο, για τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί στη Σχολή πριν από το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ- ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ- ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ- ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ενηµερωµένο έως και 30.8.2012 ΛΕΙΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΙΣ 30.8.2012-2 Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΝΟΜΑ : Βασίλειος Πέτρος. ΕΠΩΝΥΜΟ : Καραγιάννης ΤΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Δ.Ν.

ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Δ.Ν. ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Δ.Ν. 1. Βιογραφικά στοιχεία Προσωπικά στοιχεία Επώνυμο: Παπαπετροπούλου-Ταλιαδούρου Ονομα : Ευανθία Ημερ. Γέννησης : 21.01.1957 Οικ. Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινό Ελληνογαλλικό Μεταπτυχιακό Ευρωπαϊκού και Συγκριτικού Κοινωνικού Δικαίου Master franco-hellénique en droit social européen et comparé

Κοινό Ελληνογαλλικό Μεταπτυχιακό Ευρωπαϊκού και Συγκριτικού Κοινωνικού Δικαίου Master franco-hellénique en droit social européen et comparé Κοινό Ελληνογαλλικό Μεταπτυχιακό Ευρωπαϊκού και Συγκριτικού Κοινωνικού Δικαίου Master franco-hellénique en droit social européen et comparé Υπεύθυνοι Καθηγητές - Professeurs responsables Άγγελος Στεργίου

Διαβάστε περισσότερα

2000: Master of Laws (LL.M.): Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Εδιμβούργου, 1999: Πτυχίο Νομικής (LL.B.): Τμήμα Νομικής, Σχολή Νομικών,

2000: Master of Laws (LL.M.): Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Εδιμβούργου, 1999: Πτυχίο Νομικής (LL.B.): Τμήμα Νομικής, Σχολή Νομικών, Σπουδές 2000: Master of Laws (LL.M.): Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Εδιμβούργου, Ηνωμένο Βασίλειο. 1999: Πτυχίο Νομικής (LL.B.): Τμήμα Νομικής, Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Εθνικό και

Διαβάστε περισσότερα

1999-2004 Πτυχιούχος της νομικής σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Ημερομηνία ορκωμοσίας 28-04-2004. Βαθμός πτυχίου 7,00 Λίαν καλώς.

1999-2004 Πτυχιούχος της νομικής σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Ημερομηνία ορκωμοσίας 28-04-2004. Βαθμός πτυχίου 7,00 Λίαν καλώς. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΓΑΛΙΑΣ Διεύθυνση Βασιλίσσης Όλγας 26 Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54641 Διεύθυνση Γραφείου Ερμού 41- Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54624 Κινητό τηλέφωνο 6948304620

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. moustakasm @yahoo 15. 00-16. 00

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. moustakasm @yahoo 15. 00-16. 00 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. Διορισμού 1330/Τ.Γ /17.12.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΜΑΚΡΙΔΟΥ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΜΑΚΡΙΔΟΥ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΜΑΚΡΙΔΟΥ. Η Καλλιόπη Μακρίδου είναι Καθηγήτρια Αστικού Δικονομικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Α.Π.Θ, δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω του Δ.Σ.Θ και Διευθύντρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: Λιβαδά Όνομα: Χριστίνα Ημερομηνία Γεννήσεως: 02.01.1973 Διεύθυνση: Βασιλέως Κων/νου 33 Τηλέφωνο: 0030 6977657973 E-mail address: clivada@hba.gr ΣΠΟΥΔΕΣ 1990-1995: Νομική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 2. Επικοινωνία Διεύθυνση Ώρες Υποδοχής Τηλέφωνο Ηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο και Εναλλακτικοί Τρόποι Επίλυσης των Διαφορών»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο και Εναλλακτικοί Τρόποι Επίλυσης των Διαφορών» Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο και Εναλλακτικοί Τρόποι Επίλυσης των Διαφορών» Το νέο Π.Μ.Σ. Το νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύσεις (ενδεικτικά)

Δημοσιεύσεις (ενδεικτικά) Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Γενικά βιογραφικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Κουζής Διευθύνσεις και τηλέφωνα Εργασίας: s Πάντειο Πανεπιστήμιο, Συγγρού 136, ΤΚ 176 71 - Καλλιθέα, Γραφείο Δ8 νέου κτιρίου,

Διαβάστε περισσότερα

E-mail address: clivada@hba.gr

E-mail address: clivada@hba.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο: Λιβαδά Όνοµα: Χριστίνα Ηµεροµηνία Γεννήσεως: 02.01.1973 ιεύθυνση: Βασιλέως Κων/νου 33 Τηλέφωνο: 0030 210 3386528, 6977657973 E-mail address: clivada@hba.gr ΣΠΟΥ ΕΣ 1990-1995:

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 4-9-2015 -Ειδικά Μαθήματα Εμβάθυνσης στο Εμπορικό Δίκαιο. Δευτέρα 7-9-2015 -Αστικό Δικονομικο Δίκαιο (Ένδικα Μέσα-Αναγκαστική Εκτέλεση)

Παρασκευή 4-9-2015 -Ειδικά Μαθήματα Εμβάθυνσης στο Εμπορικό Δίκαιο. Δευτέρα 7-9-2015 -Αστικό Δικονομικο Δίκαιο (Ένδικα Μέσα-Αναγκαστική Εκτέλεση) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Θεσσαλονίκη 3-9-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τετάρτη 2-9-2015 -Ειδικά Μαθήματα Εμβάθυνσης στο Αστικό

Διαβάστε περισσότερα

PAPER 2 Tο άρθρο 49δις του Συντάγµατος του Λουξεµβούργου και το κοινοτικό δίκαιο

PAPER 2 Tο άρθρο 49δις του Συντάγµατος του Λουξεµβούργου και το κοινοτικό δίκαιο Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα «Συνταγµατικό ίκαιο», 2003-2004 ιδάσκων: Καθηγητής κ. Ανδρέας ηµητρόπουλος PAPER 2 Tο άρθρο 49δις του Συντάγµατος του Λουξεµβούργου και το κοινοτικό δίκαιο Επιµέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2. (Εγκρίθηκαν στις 19 Μαρτίου 2015) 3. εφαρμοστέου δικαίου επί των διεθνών εμπορικών συμβάσεων.

ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2. (Εγκρίθηκαν στις 19 Μαρτίου 2015) 3. εφαρμοστέου δικαίου επί των διεθνών εμπορικών συμβάσεων. ΑΡΧΕΣ [ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ (ΣΧΙΔΔ)] 1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2 (Εγκρίθηκαν στις 19 Μαρτίου 2015) 3 Προοίμιο Το κείμενο αυτό εκθέτει τις γενικές αρχές που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 240/2009 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 240/2009 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 240/2009 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η σχολιαζόμενη απόφαση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον διότι με τα εργαλεία του ιδιωτικού δικαίου και ειδικότερα το δίκαιο της αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική να έµπαινε κατ αρχήν στον πληθυντικό (Ευρωπαϊκές Εκπαιδευτικές Πολιτικές). Το παράδοξο αφορά το γεγονός ότι η έκφραση

Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική να έµπαινε κατ αρχήν στον πληθυντικό (Ευρωπαϊκές Εκπαιδευτικές Πολιτικές). Το παράδοξο αφορά το γεγονός ότι η έκφραση Σταµέλος Γιώργος Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική Η φράση Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική (ΕΕΠ) εµπεριέχει ένα διφορούµενο και ένα παράδοξο. Το διφορούµενο έγκειται στο γεγονός ότι το «ευρωπαϊκή» παραπέµπει

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο ΚΤΙΣΤΑΚΗ Αναπληρώτρια Εισαγωγή στη Επιστήμη(Αρχές Διοίκησης & Οργάνωσης) Τηλέφων. Ηλ.

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο ΚΤΙΣΤΑΚΗ Αναπληρώτρια Εισαγωγή στη Επιστήμη(Αρχές Διοίκησης & Οργάνωσης) Τηλέφων. Ηλ. 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο ΚΤΙΣΤΑΚΗ Αναπληρώτρια Εισαγωγή στη ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Καθηγήτρια Διοικητική Επιστήμη(Αρχές Διοίκησης & Οργάνωσης) Φ.Ε.Κ. Διορισμού ΦΕΚ 1376/τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος του Καθηγητού Ν. Κ. Κλαμαρή. Προλογικό σημείωμα της συγγραφέως...

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος του Καθηγητού Ν. Κ. Κλαμαρή. Προλογικό σημείωμα της συγγραφέως... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος του Καθηγητού Ν. Κ. Κλαμαρή Προλογικό σημείωμα της συγγραφέως... Σελ. ΙΧ ΧΙΙΙ I. Έννοια, αναγκαιότητα και κοινωνική λειτουργία της αναγκαστικής εκτελέσεως αλλοδαπών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΟΜΕΑΣ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : babalioutas.l@dsa.gr ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 158 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηματοδότηση από το Κοινοτικό Πρόγραμμα PROGRESS

Συγχρηματοδότηση από το Κοινοτικό Πρόγραμμα PROGRESS Συγχρηματοδότηση από το Κοινοτικό Πρόγραμμα PROGRESS Η αρχή της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης κατά το ευρωπαϊκό και το ελληνικό δίκαιο Κομοτηνή 10,11 & 12 Μαρτίου 2010 1η ΗΜΕΡΑ Τετάρτη, 10 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΚΡΙΣΗ

ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΚΡΙΣΗ Επιστημονική εκδήλωση του Ινστιτούτου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ευρωπαίων Δικηγόρων (IDHAE) και του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Αθήνα, 3 Ιουνίου 2016 Αίθουσα εκδηλώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ τ. Πρύτανης, τ. Υφυπουργός pptheod@gmail.com papathod@uop.gr ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Καθηγητής Αντεγκληματικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου τ. Maître de Conférences Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος και Τόπος γέννησης: 21.4.1946 - Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: έγγαµος µε την Κων/να Γουσίου και πατέρας τριών αρρένων τέκνων.

Χρόνος και Τόπος γέννησης: 21.4.1946 - Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: έγγαµος µε την Κων/να Γουσίου και πατέρας τριών αρρένων τέκνων. Αναπληρωτής Καθηγητής Γρηγόριος Ευάγγελος- Καλαβρός 1. Προσωπική κατάσταση: Χρόνος και Τόπος γέννησης: 21.4.1946 - Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: έγγαµος µε την Κων/να Γουσίου και πατέρας τριών αρρένων

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Μ. Σταμάτης, καθηγητής φιλοσοφίας του δικαίου, Νομική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Κώστας Μ. Σταμάτης, καθηγητής φιλοσοφίας του δικαίου, Νομική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κώστας Μ. Σταμάτης, καθηγητής φιλοσοφίας του δικαίου, Νομική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ι. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου έλαβε πτυχίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΚΑΖΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θέμα εργασίας: ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Πολιτεία και Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία

Ελληνική Πολιτεία και Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ και ΕΔΡΑ JEAN MONNET Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου και Πολιτισμού Συνέδριο στη μνήμη Δ.Θ. Τσάτσου και Γ. Παπαδημητρίου Ελληνική Πολιτεία και Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιούνιος 2013 Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ημερομηνία γεννήσεως: 24.06.1962 Ελληνική υπηκοότητα. Ενα παιδί. Διεύθυνση εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

μ ÛÈÎ Ú ÈÎ Ô Î È ÈÔ ÎËÛË

μ ÛÈÎ Ú ÈÎ Ô Î È ÈÔ ÎËÛË μ ÛÈÎ Ú ÈÎ Ô Î È ÈÔ ÎËÛË Δ ª 1 π À À ÎÙÔÚ ÙÔÈ Â ÈÎ Ô ÙË Úˆapple Î ŒÓˆÛË Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό ηµόσιο ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Στοιχεία ικαίου της

Διαβάστε περισσότερα

Εμμανουέλα Τρούλη Δ.Ν., LL.M. Columbia, Απόφοιτος Νομικής ΔΠΘ

Εμμανουέλα Τρούλη Δ.Ν., LL.M. Columbia, Απόφοιτος Νομικής ΔΠΘ Εισαγωγή ΡΗΤΡΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΡΗΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 1 Εμμανουέλα Τρούλη Δ.Ν., LL.M. Columbia, Απόφοιτος Νομικής ΔΠΘ Στην καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Θεσµοί και Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία 15 ος - 19 ος αι.

Θεσµοί και Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία 15 ος - 19 ος αι. ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Θεσµοί και Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία 15 ος - 19 ος αι. ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 2004 Πρόλογος Το φθινόπωρο του 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Δικαίου και Διοίκησης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ο Χαράλαμπος Ανθόπουλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Δικαίου και Διοίκησης στο Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΥΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Κ Α Λ Λ Ι Ο Π Η Σ Κ Α Λ Α Μ Π Ο Υ Κ Α ΕΠΙΚΟΥΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ : ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΠΙΘΕΤΟ : ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ. Επίκουρος Καθηγητής, Νομική Σχολή, Α.Π.Θ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ. Επίκουρος Καθηγητής, Νομική Σχολή, Α.Π.Θ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ Επίκουρος Καθηγητής, Νομική Σχολή, Α.Π.Θ. I. Βιογραφικό Ο Βασίλειος Κούρτης είναι πτυχιούχος, διπλωματούχος μεταπτυχιακών σπουδών και διδάκτορας της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Τα μαθήματα που θα προσφερθούν στις κατευθύνσεις του ΠΜΣ της Νομικής Σχολής είναι τα ακόλουθα:

Τα μαθήματα που θα προσφερθούν στις κατευθύνσεις του ΠΜΣ της Νομικής Σχολής είναι τα ακόλουθα: Τα μαθήματα που θα προσφερθούν στις κατευθύνσεις του ΠΜΣ της Νομικής Σχολής είναι τα ακόλουθα: 1.Κατεύθυνση «ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» Αστικό Δίκαιο Ενωσιακής προέλευσης (Κοινοτικό Αστικό Δίκαιο) Ερμηνεία των Νομών

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσαφώ Τσούκα Αναπληρώτρια Kαθηγήτρια Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Χρυσαφώ Τσούκα Αναπληρώτρια Kαθηγήτρια Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Συμμετοχή της Ελλάδος στον Κανονισμό 1259/2010 για το εφαρμοστέο δίκαιο στο διαζύγιο και το δικαστικό χωρισμό («Ρώμη ΙΙΙ») Χρυσαφώ Τσούκα Αναπληρώτρια Kαθηγήτρια Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου της Νομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Α. ΑΡΘΡΑ Η αστική ευθύνη των δημόσιων νοσοκομείων (νπδδ) από ιατρικά λάθη... 461

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Α. ΑΡΘΡΑ Η αστική ευθύνη των δημόσιων νοσοκομείων (νπδδ) από ιατρικά λάθη... 461 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΑΡΘΡΑ Η αστική ευθύνη των δημόσιων νοσοκομείων (νπδδ) από ιατρικά λάθη... 461 Πατρίνας Παπαρρηγοπούλου Πεχλιβανίδη, Επίκουρης Καθηγήτριας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Η υπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Εισαγωγή στην Οργάνωση Διεθνούς Κοινωνίας Συνεννόηση με τον κ. καθηγητή.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Εισαγωγή στην Οργάνωση Διεθνούς Κοινωνίας Συνεννόηση με τον κ. καθηγητή. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Θεσσαλονίκη, 6-5-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εξεταστική: 6/6/2015 4/7/2015 Εισαγωγή στην Οργάνωση Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Τέως Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Αύγ.-Σεπτ. 2007) Τέως Υπουργός Εσωτερικών (Αύγ.-Σεπτ. 2009)

Τέως Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Αύγ.-Σεπτ. 2007) Τέως Υπουργός Εσωτερικών (Αύγ.-Σεπτ. 2009) Σπυρίδων Ι. Φλογαΐτης Διδάκτωρ Νομικής, Διδάκτωρ Ιστορίας Diplômé de l'ecole Pratique des Hautes Etudes-IVème Section Επίτιμος Διδάκτωρ, NSPSPA, Βουκουρέστι, Ρουμανία Επίτιμος Διδάκτωρ, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ.. VI ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ..IX 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ..1 2. ΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ.. VI ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ..IX 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ..1 2. ΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ.. VI ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ..IX 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ..1 2. ΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...1 Ι. Οι κατηγορίες των διακριτικών γνωρισμάτων 2 Α. Τα διακριτικά

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατία 156 54006 Θεσσαλονίκη Τηλ.: +302310 891499, +302310 891491, Fax: +30 2310 891439 E-mail: perraki@uom.gr Β.

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και συγχρημοτοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο. Η πτώχευση.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Μιχάλης Ρηγίνος 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1977 αποφοίτησε από το Οικονομικό Τμήμα της ΑΣΟΕΕ και στη συνέχεια σπούδασε Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 Κεφάλαιο πρώτο: ΙΙ. Η διοίκηση, ΙΙΙ. Το διοικητικό δίκαιο (σελ. 16 25) Σκοπός των ως

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και συγχρημοτοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο. Το οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Του Αποστόλη Γέροντα, Αναπληρωτή Καθηγητή Νοµικής Σχολής του. Μεταπτυχιακές σπουδές: ιδακτορικό ίπλωµα στη Νοµική Σχολή του

Του Αποστόλη Γέροντα, Αναπληρωτή Καθηγητή Νοµικής Σχολής του. Μεταπτυχιακές σπουδές: ιδακτορικό ίπλωµα στη Νοµική Σχολή του ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Του Αποστόλη Γέροντα, Αναπληρωτή Καθηγητή Νοµικής Σχολής του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, Τόπος Γέννησης: Αµπελοχώρι Ιωαννίνων(περιοχή Τζουµέρκων) Έτος Γέννησης: 14.7.1953 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

1. Προσωπικά Στοιχεία. 2. Επικοινωνία. Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση Προαιρετικά. 3. Σπουδές

1. Προσωπικά Στοιχεία. 2. Επικοινωνία. Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση Προαιρετικά. 3. Σπουδές 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Αιμιλία Λέκτορας Συνταγματικό Παπάζογλου- Δίκαιο Μητροπούλου Φ.Ε.Κ. Διορισμού Φ.Ε.Κ 217/10/12/97 Διεύθυνση Πάντειο Πανεπιστήμιο Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Dr. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής του Δικαίου της ΕΕ στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Jean Monnet Chair Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Dr. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής του Δικαίου της ΕΕ στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Jean Monnet Chair Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Dr. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής του Δικαίου της ΕΕ στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Jean Monnet Chair Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τόπος και ημερομηνία γέννησης : Πύργος, 1946, Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/4/2014 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ : ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/4/2014 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ : ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/4/2014 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ : ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4254 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

þÿºá Ä Ã «ÈÅDZà µ½ Í» õ

þÿºá Ä Ã «ÈÅDZà µ½ Í» õ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Articles 1983 þÿÿ¹ µ³³å õ¹Â ÀÁ ÃÉÀ¹º  þÿµ»µå µá ±Â Ä Â ÅÁ º±¹ þÿºá Ä Ã «ÈÅDZà µ½ Í» õ þÿèåç¹±äṺì

Διαβάστε περισσότερα

Cohérence et vraisemblance dans l enseignement de la traduction

Cohérence et vraisemblance dans l enseignement de la traduction Cohérence et vraisemblance dans l enseignement de la traduction «Je n aurais pas laissé cette faute si j avais pu me relire» «J aurais corrigé ma traduction si vous m aviez laissé plus de temps» «Si j

Διαβάστε περισσότερα

*Του Γιώργου Α. Κώτσηρα, Δρος Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, Δικηγόρου ειδικευμένου σε θέματα κρατικών ενισχύσεων.

*Του Γιώργου Α. Κώτσηρα, Δρος Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, Δικηγόρου ειδικευμένου σε θέματα κρατικών ενισχύσεων. Βασικές πτυχές της διαδικασίας ανάκτησης των κρατικών ενισχύσεων επ άφορμή της υπόθεσης Apple. Σκέψεις για το ιδιάζον δικονομικό καθεστώς προσωρινής δικαστικής προστασίας στην ανάκτηση των κρατικών ενισχύσεων.*.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ RES PUBLICA IΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Αυτοτελή έργα του ιδίου Συντομογραφίες Πρόλογος VII ΙΧ ΧV Μελέτες 1. Η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας (άρθρο 5 1 εδ. α Συντ.). 1 2. Το εκ Συντακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο δίκαιο ΕΕ

Εισαγωγή στο δίκαιο ΕΕ Μεταπτυχιακό ΔΕΟΣ (Οκτώβριος 2015) Γ. Καρύδης Εισαγωγή στο δίκαιο ΕΕ 1 η και 2 η Διάλεξη : Βασικά σημεία Ι. Ορισμοί Ιστορικά στοιχεία Ορισμός Δικαίου ΕΕ : Σύστημα κανόνων νομικά δεσμευτικών που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

Ορφανίδης Γεώργιος. Γεώργιος Τσ. Ορφανίδης 1971-1976 Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών. 1977-1981. Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Κολωνία (Γερμανίας)

Ορφανίδης Γεώργιος. Γεώργιος Τσ. Ορφανίδης 1971-1976 Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών. 1977-1981. Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Κολωνία (Γερμανίας) Ορφανίδης Γεώργιος Γεώργιος Τσ. Ορφανίδης 1971-1976 Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Σπουδές 1977-1981. Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Κολωνία (Γερμανίας) Ακαδημαϊκή Θέση Καθηγητής Πολιτικής Δικονομίας Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Το Δικαστήριο της ΕΕ: Εγγυητής της εύρυθμης λειτουργίας της Ένωσης και των δικαιωμάτων των πολιτών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Το Δικαστήριο της ΕΕ: Εγγυητής της εύρυθμης λειτουργίας της Ένωσης και των δικαιωμάτων των πολιτών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ προς τιμήν του Καθηγητή κ. Βασίλειου Σκουρή, Προέδρου του Δικαστηρίου της ΕΕ Το Δικαστήριο της ΕΕ: Εγγυητής της εύρυθμης λειτουργίας της Ένωσης και των δικαιωμάτων των πολιτών Παρασκευή 28 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [02]

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [02] ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [02] ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [02.01.---] Γέσιου Φαλτσή Π. Η Ομοδικία εις την Πολιτικήν Δίκην Κουτσούκος Ν. Η Προσεπίκληση του Δικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

και ηµόσιας ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1988-92: Αναπληρωτής Καθηγητής των ιεθνών Σχέσεων στο Τµήµα

και ηµόσιας ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1988-92: Αναπληρωτής Καθηγητής των ιεθνών Σχέσεων στο Τµήµα ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΒΑΛΗΝΑΚΗΣ ΣΠΟΥ ΕΣ Ιούνιος 1981: ιδάκτωρ των ιεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήµιο Pantheon Sorbonne (Παρίσι Ι) µε άριστα 1980-1981: Πανεπιστήµιο Παρίσι Ι, Diplome d Etudes Approfondies (DEA) Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος δημοσιεύσεων Σπυρόπουλος, Φώτιος, Χωρίς δικαίωμα πρόσβαση σε ηλεκτρονικά δεδομένα Ποινική και εγκλημαtολογική προσέγγιση Αξιολόγηση της ελληνικής ποινικής νομοθεσίας Έρευνα σε δείγμα νομικών,

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αναπληρωτής Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΦΕΚ 507/τΓ/26-07-2011) Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αποφοίτησε από το Οικονομικό τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1971 και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP 2 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ErP? Αντιμετωπίζοντας την κλιματική αλλαγή, διασφαλίζοντας την ασφάλεια της παροχής ενέργειας2 και την αύξηση της ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κατάλογος περιοδικών Ο κατάλογος που ακολουθεί περιλαμβάνει όλα τα περιοδικά ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα που διαθέτει η βιβλιοθήκη του ΔΣΑ. Η καταγραφή γίνεται αλφαβητικά.

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Διεύθυνση: Δωδεκανήσου 15, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2314 319200, 6979387627

Βιογραφικό Σημείωμα. ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Διεύθυνση: Δωδεκανήσου 15, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2314 319200, 6979387627 Βιογραφικό Σημείωμα Σπουδές: ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Διεύθυνση: Δωδεκανήσου 15, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2314 319200, 6979387627 2003: Αποφοίτηση από το Ενιαίο Λύκειο Αρτέμιδας Αττικής «Οδυσσέας Ελύτης»

Διαβάστε περισσότερα

http://hdl.handle.net/11728/6817 Downloaded from HEPHAESTUS Repository, Neapolis University institutional repository

http://hdl.handle.net/11728/6817 Downloaded from HEPHAESTUS Repository, Neapolis University institutional repository Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ÅÁÉÀ±Êº ˆ½Éà º±¹ ı ±½ þÿ º º±, œ±á ± þÿ Á̳Á±¼¼± ¹µ ½  º±¹ ÅÁÉÀ±ÊºÌ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ αριθ. 1 της ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ αριθ. 1 της ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2016 (OR. en) 8017/1/16 REV 1 OJ CRP2 14 COMIX 296 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Θέμα: Hμερομηνία: 20 Απριλίου 2016 Ώρα: 10:00 Τόπος: 2582η συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ Α

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ Α ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ Α ΠΡΟΛΟΓΟΣ Γ έκδοσης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β έκδοσης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α έκδοσης ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΩΝ Α & Β ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ Α ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΜΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ο πολεοδομικός σχεδιασμός: Το ασύμπτωτο νομοθεσίας και πραγματικότητας... 837

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ο πολεοδομικός σχεδιασμός: Το ασύμπτωτο νομοθεσίας και πραγματικότητας... 837 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΑΡΘΡΑ Ο πολεοδομικός σχεδιασμός: Το ασύμπτωτο νομοθεσίας και πραγματικότητας... 837 Βλάσιου Ι. Παπαγρηγορίου,.Ν., Καθηγητή Παντείου Πανεπιστημίου, ικηγόρου Το επονομαζόμενο «δικαίωμα στην

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού Δονάτος Παπαγιάννης Καθηγητής Ευρωπαϊκό Δίκαιο Τεύχος Γ, 665/29-8- 2009

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού Δονάτος Παπαγιάννης Καθηγητής Ευρωπαϊκό Δίκαιο Τεύχος Γ, 665/29-8- 2009 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού Δονάτος Παπαγιάννης Καθηγητής Ευρωπαϊκό Δίκαιο Τεύχος Γ, 665/29-8- 2009 2. Επικοινωνία Διεύθυνση Αριστοτέλου ς 3 Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος Καθηγητού Νικολάου Κ. Κλαμαρή. Προλογικό Σημείωμα Συγγραφέως.. Συντομογραφίες. Γενική Βιβλιογραφία... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος Καθηγητού Νικολάου Κ. Κλαμαρή. Προλογικό Σημείωμα Συγγραφέως.. Συντομογραφίες. Γενική Βιβλιογραφία... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρόλογος Καθηγητού Νικολάου Κ. Κλαμαρή. Προλογικό Σημείωμα Συγγραφέως.. Συντομογραφίες Γενική Βιβλιογραφία... Σελ. IX XIX XXXVII XLI ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ειδική Βιβλιογραφία... 1 ιάγραμμα Πρώτου Κεφαλαίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 1.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0586/2005, του Ιωάννη Βουτινόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παράνομες χρηματιστηριακές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΕULP-512: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κράτος και Κοινωνικά Δικαιώματα

ΕULP-512: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κράτος και Κοινωνικά Δικαιώματα ΕULP-512: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κράτος και Κοινωνικά Δικαιώματα Πηγές Ευρωπαϊκού Δικαίου και Κοινωνική Πολιτική Δρ. Χριστίνα Ιωάννου Πηγές Ευρωπαϊκού Δικαίου Υπάρχουν 3 πηγές Ευρωπαϊκού Δικαίου: 1. Πρωτογενές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987)

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Διάγραμμα Περιεχομένων ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Εισαγωγικά...23 Ι. Θρησκευτική Ελευθερία...25 Α. Γενικά...25 Β. Ελευθερία της θρησκευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Αγάπιου Παπανεοφύτου. Αναπληρωτή Καθηγητή του Ποινικού Δικαίου. στο Τμήμα ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Βιογραφικό Αγάπιου Παπανεοφύτου. Αναπληρωτή Καθηγητή του Ποινικού Δικαίου. στο Τμήμα ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Βιογραφικό Αγάπιου Παπανεοφύτου Αναπληρωτή Καθηγητή του Ποινικού Δικαίου στο Τμήμα ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 1. Γενικά Βιογραφικά στοιχεία Γεννήθηκα στην Αθήνα - Νέα Σμύρνη στις 17.8.1951. Είμαι παντρεμένος και πατέρας

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνεργασία με τoν ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Η ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Σε συνεργασία με τoν ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Η ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΘ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣTΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΕ και ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Σε συνεργασία με τoν ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Η ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αφιερωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Ηθικής & Δεοντολογίας

Κώδικας. Ηθικής & Δεοντολογίας Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας Κώδικας - 1 - Ηθικής & Δεοντολογίας Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ Αθήνας - 2 - Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων / Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας περιεχόμενα Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Χριστίνα Δεληγιάννη-Δημητράκου Xριστίνα Δεληγιάννη-Δμητράκου

Χριστίνα Δεληγιάννη-Δημητράκου Xριστίνα Δεληγιάννη-Δμητράκου Χριστίνα Δεληγιάννη-Δημητράκου Καθηγήτρια-Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Νομική Σχολή/Τομέας Διεθνών Σπουδών Τηλ: 2310 996608/07 2310 341878/ Κινητό: 6973391382 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ H κ.xριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Iωάννας Κυριτσάκη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Iωάννας Κυριτσάκη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Iωάννας Κυριτσάκη Διεύθυνση κατοικίας: Ακρίτα 18, 67100, Ξάνθη Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2541066447 & 6947267632 E-mail: ikiritsa@env.duth.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2004-2008 Διδακτορική Διατριβή,

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓPAΦIKΟ ΣΠOY EΣ TITΛOI - AKA HMAΪKH ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ EΞEΛIΞH ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

BIOΓPAΦIKΟ ΣΠOY EΣ TITΛOI - AKA HMAΪKH ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ EΞEΛIΞH ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΗΞΟΥΡΙΩΤΗΣ Αν. Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΠΘ Φερών 6, Αθήνα 10434 Τηλ. 010 82 56 095 Fax 010 82 56 096 Κιν. Τηλ. 6977 509280 BIOΓPAΦIKΟ ΣΠOY EΣ TITΛOI - AKA HMAΪKH ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ EΞEΛIΞH ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4106, 29/12/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4106, 29/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Χ. Βούλγαρης Καθηγητής Νομικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Ιωάννης Χ. Βούλγαρης Καθηγητής Νομικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΩ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ * Ι. Εισαγωγή Ιωάννης Χ. Βούλγαρης Καθηγητής Νομικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

FAX 210.6445507 d_anastasopoulos@ethemis.gr

FAX 210.6445507 d_anastasopoulos@ethemis.gr ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ικηγόρος Αθηνών Υποψήφιος ιδάκτωρ του Τµήµατος Νοµικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών µε θέµα διδακτορικής διατριβής: η συνταγµατική και ποινική προστασία των προσωπικών δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ Ν. ΤΡΟΥΛΗ ΣΠΟΥΔΕΣ 8/2001-5/2002 COLUMBIA UNIVERSITY SCHOOL OF LAW (Νέα Υόρκη, ΗΠΑ) Τίτλος Σπουδών: LL.M. (Μάστερ) Κατεύθυνση: Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο Υποτροφίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ Ακαδηµαϊκό Έτος: 2015-16 Ζ εξάµηνο - Χειµερινό -Υποχρεωτικό]. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Διδάσκoντες:

Διαβάστε περισσότερα

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Une mission d entreprises françaises en Grèce a été organisée par la ME Ubifrance, à l occasion du salon International ENERGY PHOTOVOLTAIC

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.11.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης Αντώνης Χασάπης 839 Αντώνης Χασάπης Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακός ΠΔΜ, Ελλάδα Résumé Dans le domaine de la didactique des langues vivantes l intérêt de la recherche scientifique se tourne vers le développement

Διαβάστε περισσότερα

«Οι Ειρηνευτικές Δυνάμεις του Κεφαλαίου VII του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών μετά το 2000»

«Οι Ειρηνευτικές Δυνάμεις του Κεφαλαίου VII του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών μετά το 2000» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΣΤΕΡΗΣ ΠΛΙΑΚΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΣΤΕΡΗΣ ΠΛΙΑΚΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΣΤΕΡΗΣ ΠΛΙΑΚΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, 10434, Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-8203128/ 210-6208616/ 6944-710385

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Ειδικοί Σκοποί ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Με τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στο Γυµνάσιο επιδιώκεται οι µαθητές να αναπτύξουν την επικοινωνιακή ικανότητα, και ειδικότερα: Να κατανοούν

Διαβάστε περισσότερα

Β ΕΞΑΜΗΝΟ Ώρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9-10 ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 6, Α. Μαθ., Β Μαθ. ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ 2,4 Aιθ.1, (κλ.

Β ΕΞΑΜΗΝΟ Ώρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9-10 ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 6, Α. Μαθ., Β Μαθ. ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ 2,4 Aιθ.1, (κλ. Β ΕΞΑΜΗΝΟ 9-10 ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 6, Α. Μαθ., Β Μαθ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 6, Α Μαθ., Β Μαθ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 1,(κλ. Β) 10-11 ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Α ΜΑΘ. 11-12 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή της προσήκουσας νομικής βάσης για το οικογενειακό δίκαιο Μελλοντικές προοπτικές

Η επιλογή της προσήκουσας νομικής βάσης για το οικογενειακό δίκαιο Μελλοντικές προοπτικές ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η επιλογή της προσήκουσας νομικής βάσης για το οικογενειακό δίκαιο Μελλοντικές προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ. Ιστορία και θεωρία της µετάφρασης 18 ος αιώνας Ο Διαφωτισµός

ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ. Ιστορία και θεωρία της µετάφρασης 18 ος αιώνας Ο Διαφωτισµός ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ Ιστορία και θεωρία της µετάφρασης 18 ος αιώνας Ο Διαφωτισµός Αθήνα 1995 Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος του Κέντρου (τώρα Ινστιτούτου) Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα