Διαχείριση Λειτουργιών BBB

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαχείριση Λειτουργιών BBB"

Transcript

1 Διαχείριση Λειτουργιών BBB Στη συνέχεια θα βρείτε μια χαρτογράφηση και ανάλυση των λειτουργιών του λογισμικού τηλεκπαίδευσης, χρήσιμες για την διεξαγωγή του μαθήματος και τις σχέσεις με τους εκπαιδευόμενους. Πολύ πιο αναλυτικές οδηγίες υπάρχουν και σε έντυπη αλλά και σε μορφή βίντεο. Για διευκρίνιση η ομάδα τεχνικής υποστήριξης είναι στη διάθεσή σας. Το τρέχω κείμενο προϋποθέτει ότι ο χρήστης έχει ακολουθήσει τις οδηγίες του Σύντομου Οδηγού (Τεκμήριο Α1) για να συνδεθεί και να φτάσει μέχρι το περιβάλλον διεπαφής του λογισμικού ΒΒΒ. Ρόλοι Χρηστών Σε κάθε συνεδρία, ο συνδεδεμένος χρήστης μπορεί να έχει έναν από τους παρακάτω Ρόλους: Συμμετέχων Συντονιστής (Moderator) Εισηγητής (Presenter) Κάθε Συμμετέχων σε on-line συνεδρία μπορούν να χρησιμοποιεί τις βασικές λειτουργίες web-conferencing του BigBlueButton: Συμμετοχή με Εικόνα (Διαμοιρασμός Κάμερας) Συμμετοχή με Ήχο (Διαμοιρασμός Μικροφώνου) Παρακολούθηση Παρουσίασης Παρακολούθηση Διαμοιρασμένης Επιφάνειας Εργασίας Συμμετοχή σε Δωμάτια Συζητήσεων (Chat Rooms) Ο Συντονιστής (Moderator) έχει το ρόλο διαχείρισης της συνεδρίας και μπορεί να εκτελέσει της εξής διαχειριστικές λειτουργίες: i. Να αλλάξει όταν χρειάζεται τον εισηγητή της συνεδρίας. ii. iii. Να απενεργοποιήσει και να ενεργοποιήσει τα μικρόφωνα των χρηστών, με βάση την προτεραιότητα που προκύπτει από τις ανάγκες της συνεδρίας, καθώς και να «κλειδώσει» την τρέχουσα κατάσταση των μικροφώνων. Να επιλύει τεχνικά προβλήματα σχετικά με τη σύνδεση και τη συμμετοχή των χρηστών στη συνεδρία. Ο Εισηγητής (Presenter) της συνεδρίας έχει τη δυνατότητα παρουσίασης υλικού με τη μορφή διαφανειών ακίνητης εικόνας. Συγκεκριμένα, μπορεί να εκτελέσει τις παρακάτω λειτουργίες: Παρουσίαση (presentation): Παρουσίαση, ενός ή περισσότερων εκ περιτροπής, πολυσέλιδων εγγράφων με τη μορφή διαφανειών στους υπόλοιπους χρήστες, με παράλληλη δυνατότητα χρήσης εργαλείων ασπροπίνακα (whiteboard), π.χ. για επισήμανση, επιλογή, υπογράμμιση κοκ. Διαμοιρασμός Επιφάνειας Εργασίας (Desktop Sharing): Διαμοιρασμός μέρους ή ολόκληρης της Επιφάνειας Εργασίας του προσωπικού υπολογιστή του εισηγητή στους υπόλοιπους χρήστες σε πραγματικό χρόνο. Κάθε στιγμή, μόνο ένας χρήστης μπορεί να είναι εισηγητής. Το ποιος είναι κάθε φορά εισηγητής ορίζεται από το συντονιστή της συνεδρίας. 1

2 Περιβάλλον Διεπαφής BigBlueButton Παρακάτω γίνεται περιγραφή του περιβάλλοντος διεπαφής του BigBlueButton, με βάση την αρίθμηση στο σχήμα 3.1. Μπορείτε αλλάξτε διαστάσεις και αναλογίες των παραθύρων σύροντάς τα από τις άκρες τους, να τα μεγιστοποιήστε και να τα ελαχιστοποιήστε χρησιμοποιώντας την κάτω παύλα και το τετραγωνάκι, αντίστοιχα, στην πάνω δεξιά γωνία τους. Παράθυρο Διαχείρισης Χρηστών 1. Πίνακας συνδεδεμένων χρηστών, όπου φαίνεται το όνομα του χρήστη, ο ρόλος του (αν είναι εισηγητής ή/και συντονιστής), αν διαμοιράζει την κάμερά του και αν αιτείται το λόγο για συμμετοχή στη συνομιλία. 2. Εικονίδιο που υποδεικνύει ότι ο χρήστης έχει το ρόλο του συντονιστή. 3. Εικονίδιο που υποδεικνύει ότι ο χρήστης έχει το ρόλο του εισηγητή. 4. Πλήκτρο αλλαγής εισηγητή (μόνο για συντονιστές). 5. Πλήκτρο Αιτήματος Λόγου για συμμετοχή στη συνομιλία. Διαμοιρασμός Μικροφώνου 6. Πλήκτρο αλλαγής κατάστασης μικροφώνου χρήστη. Πατώντας το ο συντονιστής μπορεί να κλείσει ή να ανοίξει (mute/unmute) τα μικρόφωνα των χρηστών. Στο περιβάλλον διεπαφής του συμμετέχοντα εμφανίζεται μόνο ως εικονίδιο, υποδεικνύοντας την κατάσταση μικροφώνων των συμμετεχόντων. 7. Πλήκτρο κλειδώματος της κατάστασης μικροφώνων των χρηστών (μόνο για συντονιστές). Με το πλήκτρο αυτό ο συντονιστής μπορεί να κλειδώσει την κατάσταση μικροφώνου, ώστε ο χρήστης να μη μπορεί να την αλλάξει. 8. Πλήκτρο σίγασης μικροφώνου χρήστη. Με αυτό ο χρήστης μπορεί να κλείσει και να ανοίξει το δικό του μικρόφωνο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το πλήκτρο αυτό δεν εμφανίζεται στη διεπαφή του συμμετέχοντα, όταν η κατάσταση μικροφώνου του χρήστη έχει κλειδωθεί από το συντονιστή. 9. Πλήκτρο σίγασης όλων των μικροφώνων (μόνο για συντονιστές). Με το πλήκτρο αυτό ο συντονιστής κλείνει τα μικρόφωνα όλων των χρηστών. 10. Πλήκτρο διαμοιρασμού μικροφώνου. Με το πλήκτρο αυτό ο χρήστης επιτρέπει στο Flash Player να χρησιμοποιήσει το μικρόφωνο του υπολογιστή του. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ο χρήστης δεν έχει διαμοιράσει το μικρόφωνό του, στο παράθυρο των ακροατών δεν εμφανίζεται η λειτουργία της Σίγασης. Διαμοιρασμός Επιφάνειας Εργασίας 11. Πλήκτρο Διαμοιρασμού Επιφάνειας Εργασίας. Με αυτό το πλήκτρο ο χρήστης που έχει το ρόλο του εισηγητή ανοίγει το παράθυρο προεπισκόπησης του διαμοιρασμού επιφάνειας εργασίας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το πλήκτρο αυτό εμφανίζεται μόνο στο περιβάλλον διεπαφής του εισηγητή. 12. Περιοχή προεπισκόπησης επιφάνειας εργασίας, όπου ο εισηγητής βλέπει τη διαμοιρασμένη περιοχή της οθόνης του. 13. Πλήκτρο επιλογής προεπισκόπησης πλήρους οθόνης. 14. Πλήκτρο επιλογής προεπισκόπησης συγκεκριμένης περιοχής της οθόνης. 15. Πλήκτρο διακοπής διαμοιρασμού επιφάνειας εργασίας. 2

3 Περιβάλλον Διεπαφής BigBlueButton 3

4 Παράθυρο Παρουσιάσεων ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πέρα από την περιοχή προβολής παρουσίασης διαφάνειας, τα υπόλοιπα πλήκτρα εμφανίζονται μόνο στο περιβάλλον διεπαφής του χρήστη που έχει το ρόλο του εισηγητή. 16. Περιοχή προβολής παρουσίασης διαφάνειας. 17. Πλήκτρο μεταφόρτωσης (upload) αρχείου προς παρουσίαση. Πατώντας αυτό το πλήκτρο εμφανίζεται παράθυρο διαλόγου για αναζήτηση του αρχείου παρουσίασης στους φακέλους του υπολογιστή του χρήστη, για προβολή στο περιβάλλον του BigBlueButton και για επαναχρησιμοποίηση ή διαγραφή προηγούμενης παρουσίασης (βλ. παράγραφο 3.3.6). 18. Μενού επιλογής διαφανειών, με δυνατότητα παρουσίασης των διαφανειών είτε με τη σειρά, είτε με τυχαία προσπέλαση. 19. Μπάρα αυξομείωσης μεγέθους προβολής παρουσίασης (zoom in/zoom out). 20. Πλήκτρα προσαρμογής μεγέθους παρουσίασης, είτε στο παράθυρο είτε στη διαφάνεια. 21. Πλήκτρο εμφάνισης/απόκρυψης μενού ασπροπίνακα (whiteboard). 22. Μενού λειτουργιών ασπροπίνακα, απ όπου ο χρήστης μπορεί να επισημάνει και να επιλέξει μέρος του περιεχομένου της διαφάνειας. Παράθυρο Δωματίου Συζητήσεων (Chat Room) 23. Καρτέλες δωματίων συζητήσεων, για συνομιλία είτε με όλους τους χρήστες (πατώντας την καρτέλα «All») είτε με συγκεκριμένο συνομιλητή (πατώντας την καρτέλα «+») 24. Περιοχή προβολής συνομιλιών. 25. Πεδίο πληκτρολόγησης κειμένου. 26. Πλήκτρο αποστολής κειμένου στο δωμάτιο συζήτησης. 27. Επιλογή χρώματος γραμματοσειράς. Διαμοιρασμός Κάμερας 28. Περιοχή προβολής διαμοιραζόμενων καμερών των χρηστών. Εμφανίζονται οι διαμοιραζόμενες κάμερες των χρηστών. 29. Πλήκτρο διαμοιρασμού κάμερας. Με αυτό το πλήκτρο ο χρήστης ενεργοποιεί τη συγκεκριμένη λειτουργία. 30. Πλήκτρο προβολής της διαμοιραζόμενης κάμερας. Εμφανίζεται δεξιά των ονομάτων των χρηστών που έχουν διαμοιράσει την κάμερά τους. Αν ο χρήστης έχει κλείσει το παράθυρο κάμερας ενός άλλου συμμετέχοντα, μπορεί να το ξανανοίξει με αυτό το πλήκτρο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν η χρήστης κλείσει το παράθυρο της δικής του κάμερας, άρει το διαμοιρασμό της και χρειάζεται να τη διαμοιράσει εκ νέου πατώντας το πλήκτρο διαμοιρασμού κάμερας. Λοιπές Λειτουργίες 31. Μενού επιλογής γλώσσας του περιβάλλοντος διεπαφής. 32. Πλήκτρο βοήθειας, που ανοίγει σε νέα καρτέλα/παράθυρο τον ιστότοπο του BigBlueButton Inc. με εκπαιδευτικά βίντεο για το λογισμικό. 33. Αποσύνδεση από τη συνεδρία και κλείσιμο του περιβάλλοντος διεπαφής. 34. Πλήκτρο επαναφοράς των παραθύρων στις αρχικές διαστάσεις και μέγεθος. Είσοδος στο BigBlueButton Κατά την είσοδό σας στο περιβάλλον του BigBlueButton εμφανίζεται παράθυρο διαλόγου με λειτουργίες για τον έλεγχο και την ενεργοποίηση των συσκευών ήχου του υπολογιστή σας (ακουστικά και μικρόφωνο), ώστε να συμμετάσχετε ως ακροατής. 4

5 1. Test Speaker: Πατήστε το πλήκτρο «Test Speaker» για την αναπαραγωγή δοκιμαστικού ήχου, ώστε να ελέγξτε τη σωστή λειτουργία των ακουστικών σας. 2. Join Audio: Εφόσον ο δοκιμαστικός ήχος ακούγεται κανονικά από τα ακουστικά σας, πατήστε το πλήκτρο «Join Audio» για να εισέλθετε στη συνεδρία ως ακροατής. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση που δεν πατήστε το πλήκτρο «Join Audio» αλλά κλείστε το παράθυρο πατώντας το X, θα συνδεθείτε και πάλι στη συνεδρία, όχι όμως ως ακροατής, δηλαδή με ηχεία και μικρόφωνο αποσυνδεδεμένα, οπότε δε θα μπορείτε να ακούστε άλλο συνομιλητή ή να μιλήστε. Αν στη συνέχεια θελήστε να συμμετάσχετε ως ακροατής, κάντε κλικ στο εικονίδιο με το μικρόφωνο πάνω αριστερά στην οθόνη του BigBlueButton: για να επαναλάβετε τη διαδικασία με το ίδιο παράθυρο διαλόγου. Διαχείριση Συνεδρίας (μόνο για συντονιστές) Ο χρήστης που έχει το ρόλο του συντονιστή υποδεικνύεται από το σχετικό εικονίδιο στο πεδίο Ρόλος στο παράθυρο διαχείρισης χρηστών: Ως συντονιστής μπορείτε να εκτελέσετε 2 βασικές λειτουργίες: Αλλαγή εισηγητή συνεδρίας Διαχείριση διαμοιρασμού μικροφώνων των χρηστών 5

6 Αλλαγή εισηγητή συνεδρίας Κατά την έναρξη της συνεδρίας, το ρόλο του εισηγητή τον έχει αυτόματα ο πρώτος συντονιστής που θα εισέλθει στο σύστημα. Ο εισηγητής αναγνωρίζεται από το σχετικό εικονίδιο στο πεδίο Κατάσταση στο παράθυρο διαχείρισης χρηστών: Για να αλλάξτε τον εισηγητή της συνεδρίας χρειάζεται να επιλέξτε το όνομα του χρήστη στο παράθυρο χρηστών: και να πιέστε το πλήκτρο «Αλλαγή εισηγητή»: Τότε το εικονίδιο του εισηγητή εμφανίζεται αριστερά του ονόματος του επιλεγμένου χρήστη: ο οποίος μπορεί πλέον να κάνει παρουσίαση εγγράφου και να διαμοιράσει την οθόνη του. Διαχείριση διαμοιρασμού μικροφώνων των χρηστών Για την ορθή χρήση του BigBlueButton συνίσταται κάθε στιγμή να είναι ανοιχτό μόνο το μικρόφωνο του χρήστη που έχει το λόγο. Ως συντονιστής της συνεδρίας μπορείτε να ανοίξτε και να κλείστε τα μικρόφωνα των συμμετεχόντων στη συνομιλία (δηλαδή που έχουν κάνει κατά την είσοδό τους στο BigBlueButton διαμοιρασμό μικροφώνου, βλ. παράγραφο 3.3.3), πατώντας τα πλήκτρα με το μικρόφωνο αριστερά από τα ονόματά τους, στο παράθυρο «Ακροατές»: Κάθε χρήστης που δεν έχει το ρόλο του συντονιστή, μπορεί να ανοίξει και να κλείσει μόνο το δικό του μικρόφωνο, πατώντας το πλήκτρο «Σίγαση/Συνομιλία» στο παράθυρο «Ακροατές»: 6

7 Για να ανοίξτε ή να κλείστε απ ευθείας τα μικρόφωνα όλων των συμμετεχόντων, μπορείτε να πατήστε το πλήκτρο «Σίγαση όλων/κατάργηση σίγασης όλων»: ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση που εκτελέστε τη λειτουργία «Σίγαση όλων», θα κλείστε και το δικό σας μικρόφωνο. Για να το ξανανοίξτε, χρειάζεται να πατήστε το πλήκτρο με το μικρόφωνο. Τέλος, μπορείτε να κλειδώστε την κατάσταση μικροφώνων των χρηστών, ώστε να μη μπορούν να την αλλάξουν από το δικό τους περιβάλλον διεπαφής. Συγκεκριμένα, ο χρήστης του οποίου το μικρόφωνο είναι κλειδωμένο από το συντονιστή, δε βλέπει το πλήκτρο «Σίγαση/Συνομιλία» στο παράθυρο «Ακροατές»: Μπορείτε να κλειδώστε τα μικρόφωνα των χρηστών με τα πλήκτρα με σύμβολο την κλειδαριά, που βρίσκονται δεξιά των ονομάτων τους: 7

8 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πλήκτρο με το εικονίδιο του μικροφώνου μπορεί να αλλάξει την κατάσταση μικροφώνου του χρήστη (ανοιχτό/κλειστό), ακόμα κι αν αυτό είναι κλειδωμένο. Όμως, το κλείδωμα έχει υψηλότερη προτεραιότητα από το πλήκτρο «Σίγαση όλων/κατάργηση σίγασης όλων», που δεν άρει την κατάσταση του μικροφώνου, όταν αυτό έχει κλειδωθεί. Διαμοιρασμός Κάμερας Για να ξεκινήστε το διαμοιρασμό κάμερας, πιέστε το εικονίδιο με την κάμερα, πάνω αριστερά στο περιβάλλον διεπαφής: Στη συνέχεια εμφανίζεται παράθυρο προεπισκόπησης βίντεο: απ όπου μπορείτε να: 1. Επιλέξτε κάμερα, εφόσον έχετε συνδεδεμένες περισσότερες από μία στον υπολογιστή σας. 2. Επιλέξτε ανάλυση του διαμοιραζόμενου βίντεο (μόνο ως συντονιστής). 3. Πατήστε το play για να ξεκινήσει ο διαμοιρασμός κάμερας και να σας βλέπουν οι υπόλοιποι χρήστες. Όταν ξεκινήσει ο διαμοιρασμός, το παράθυρο προεπισκόπησης κλείνει και το βίντεο κάθε χρήστη προβάλλεται στο παράθυρο «Αγκύρωση κάμερας»: Στο παράθυρο «Αγκύρωση κάμερας», οι διαμοιραζόμενες κάμερες μπορεί να έχουν τις ίδιες διαστάσεις, ή να είναι στο προσκήνιο η κάμερα επιλεγμένου χρήστη (π.χ. του εισηγητή): 8

9 Αυτό γίνεται κάνοντας κλικ στο παράθυρο μιας από τις κάμερες που είναι στο παρασκήνιο, οπότε έρχεται στο προσκήνιο. Κάνοντας κλικ στην κάμερα που είναι στο προσκήνιο, αποκτούν όλες τις ίδιες διαστάσεις. Μπορείτε να σύρετε το παράθυρο κάθε κάμερας έξω από το παράθυρο «Αγκύρωση κάμερας» ώστε να αποκτήσει την ανάλυση που επιλέξατε κατά την προεπισκόπηση. Το παραθύρο μπορεί να αυξομειωθεί, αλλά και να επανέλθει στις αρχικές διαστάσεις με το πλήκτρο που εμφανίζεται κατά τη μετακίνηση του κέρσορα στο κάτω δεξί μέρος του: Αν κλείστε το παράθυρο κάμερας ενός άλλου συμμετέχοντα, μπορεί να το ξανανοίξτε πατώντας το πλήκτρο με το εικονίδιο της κάμερας από το παράθυρο «Users»: Τα εικονίδια αυτά στο παράθυρο «Users» υποδηλώνουν τους χρήστες που έχουν διαμοιράσει την κάμερά τους. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση που κλείστε το παράθυρο της δικής σας κάμερας, άρετε το διαμοιρασμό της και χρειάζεται να τη διαμοιράστε εκ νέου. 9

10 Παρουσιάσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρουσίαση μπορεί να κάνει μόνο η χρήστης που έχει το ρόλο του Εισηγητή. Μεταφόρτωση (upload) αρχείου προς παρουσίαση Για να κάνετε μια νέα παρουσίαση πατήστε το πλήκτρο μεταφόρτωσης (upload) αρχείου προς παρουσίαση, κάτω αριστερά στο παράθυρο παρουσιάσεων: Στη συνέχεια εμφανίζεται το παράθυρο «Μεταφόρτωση Παρουσίασης»: απ όπου μπορείτε: 1. Να κάνετε αναζήτηση του προς παρουσίαση αρχείου στους φακέλους του υπολογιστή σας πατώντας το πλήκτρο «+». 2. Αφού επιλέξει το αρχείο, να πατήστε το πλήκτρο «Μεταφόρτωση» για να ξεκινήσει η παρουσίαση. Όταν ξεκινήσει η παρουσίαση, η πρώτη διαφάνεια του αρχείου προβάλλεται στο παράθυρο παρουσιάσεων. Για την πλοήγηση στις διαφάνειες της παρουσίασης (αν είναι περισσότερες από μία), μπορείτε από το μενού επιλογής διαφάνειας, είτε να χρησιμοποιήστε τα πράσινα βέλη: είτε να πατήστε το πλήκτρο επιλογής διαφάνειας και να επιλέξτε απ ευθείας τη διαφάνεια που θέλετε: Εναλλακτικά, μπορείτε κάνοντας δεξί κλικ στο παράθυρο παρουσιάσεων, από το εμφανιζόμενο μενου: 10

11 1. Να μεταβείτε στην επόμενη ή την προηγούμενη διαφάνεια. 2. Να πληκτρολογήστε απευθείας τον αριθμό της διαφάνειας που επιθυμείτε να παρουσιάσετε: Ως εισηγητής μπορείτε να εστιάσετε σε όποια περιοχή της διαφάνειας επιθυμείτε με έναν από τους παρακάτω τρόπους: 1. Με τη μπάρα αυξομείωσης μεγέθους προβολής παρουσίασης (zoom in/zoom out). 2. Με το πλήκτρο προσαρμογής της διαφάνειας στο πλάτος του παραθύρου. 3. Με το πλήκτρο προβολής ολόκληρης της διαφάνειας προσαρμοσμένης στο μέγεθος του παραθύρου. Παρουσίαση ήδη μεταφορτωμένου εγγράφου Μπορείτε να παρουσιάστε ξανά ένα έγγραφο που είχε προηγουμένως μεταφορτωθεί και παρουσιαστεί, στο πλαίσιο της ίδιας συνεδρίας. Κάθε αρχείο που μεταφορτώνεται, παραμένει διαθέσιμο προς παρουσίαση όση ώρα διαρκεί η συνεδρία. Για να παρουσιάστε έγγραφο που έχει ήδη μεταφορτωθεί, χρειάζεται να πατήστε το πλήκτρο μεταφόρτωσης (upload) αρχείου προς παρουσίαση: και στο παράθυρο «Μεταφόρτωση Παρουσίασης» μπορείτε: 1. Να επιλέξτε από το αναδυόμενο μενού «Μεταφορτωμένες Παρουσιάσεις» ένα από τα έγγραφα που έχουν ήδη μεταφορτωθεί. 11

12 2. Είτε να πατήστε το πλήκτρο «Προβολή» για να το παρουσιάστε, είτε το «X» για να το διαγράψτε από τη λίστα των μεταφορτωμένων παρουσιάσεων. Λειτουργίες ασπροπίνακα (whiteboard) Πατώντας το πλήκτρο εμφάνισης/απόκρυψης μενού ασπροπίνακα (whiteboard) στο κάτω αριστερά μέρος του παραθύρου παρουσιάσεων: εμφανίζεται (ή αποκρύπτεται, αν είναι ήδη ανοιχτό) το μενού λειτουργιών ασπροπίνακα. Από εκεί μπορείτε να επισημάνετε περιοχές της διαφάνειας που παρουσιάζετε. Συγκεκριμένα, το μενού παρέχει τις εξής λειτουργίες: 1. Επισήμανση περιοχής του εγγράφου: 2. Επιλογή περιοχής του εγγράφου: 3. Διαγραφή επισημάνσεων και επιλογών που έχουν γίνει σε μια διαφάνεια. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: διαγράφεται μόνο ό,τι υπάρχει στην τρέχουσα διαφάνεια. 4. Αναίρεση προηγούμενης επισήμανσης ή επιλογής. 5. Επιλογή χρώματος επισήμανσης ή επιλογής: 12

13 6. Αλλαγή πάχους γραμμής επισήμανσης ή επιλογής: Διαμοιρασμός Επιφάνειας Εργασίας ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρουσίαση μπορεί να κάνει μόνο η χρήστης που έχει το ρόλο του Εισηγητή. Για την έναρξη του διαμοιρασμού επιφάνειας εργασίας, μπορείτε να πατήστε το πλήκτρο διαμοιρασμού στο πάνω αριστερά μέρος του περιβάλλοντος διεπαφής: για να ανοίξτε το παράθυρο προεπισκόπησης: απ όπου μπορείτε να διαμοιράσετε: 1. Ολόκληρη την οθόνη του υπολογιστή σας 2. Ορισμένη περιοχή της οθόνης του υπολογιστή σας Μετά την επιλογή τύπου διαμοιρασμού, εμφανίζεται παράθυρο επιβεβαίωσης ότι ο χρήστης επιθυμεί να γίνει διαμοιρασμός της επιφάνειας εργασίας. Για να προχωρήσει η διαδικασία διαμοιρασμού χρειάζεται να επιλέξτε αποδοχή (I accept the risk and want to run the application) και να πιέστε το πλήκτρο «Run»: 13

14 Στην περίπτωση που επιλέξτε να διαμοιράστε ορισμένη περιοχή της οθόνης, εμφανίζεται πλαίσιο επιλογής της διαμοιραζόμενης περιοχής, μεταβλητού μεγέθους και θέσης, ώστε να επιλέξτε το μέγεθος που επιθυμείτε και να ξεκινήστε το διαμοιρασμό πατώντας το πλήκτρο «Start Sharing»: Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης μπορείτε να μετακινείστε το πλαίσιο επιλογής της διαμοιραζόμενης περιοχής, όχι όμως να αλλάξτε το μέγεθός του. Όταν ξεκινήσει ο διαμοιρασμός, το παράθυρο προεπισκόπησης στο περιβάλλον διεπαφής σας προβάλει σε προεπισκόπηση το διαμοιραζόμενο περιεχόμενο. Πατώντας το κουμπί «Κλείσιμο» μπορείτε να τερματίστε την παρουσίαση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παράθυρο προεπισκόπησης είναι μη μεταβλητού μεγέθους. Στο περιβάλλον διεπαφής των υπόλοιπων χρηστών, εμφανίζεται η διαμοιραζόμενη περιοχή της οθόνης σας σε παράθυρο με το 14

15 μέγεθος που έχετε προηγουμένως επιλέξει. Το παράθυρο μπορεί να μικρύνει, όχι όμως να μεγαλώσει. Στην περίπτωση που μικρύνει, μπορείτε: 1. είτε να προσαρμόστε το περιεχόμενο στο μέγεθος του παραθύρου 2. είτε να προβάλετε το περιεχόμενο στο πραγματικό του μέγεθος 15

16 Διαμοιρασμός Μικροφώνου Μπορείτε να κάνετε διαμοιρασμό μικροφώνου κατά την είσοδό σας στο σύστημα, πατώντας το πλήκτρο «Join Audio» στο αρχικό παράθυρο διαλόγου (βλ. παράγραφο 3.3.3). Εφόσον έχετε διαμοιράσει το μικρόφωνό σας, μπορείτε να το ανοίξτε ή να το κλείστε πατώντας, στο παράθυρο «Ακροατές», το πλήκτρο με την ένδειξη «Σίγαση» (όταν είναι ανοιχτό) ή «Συνομιλία» (όταν είναι κλειστό): ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ο συντονιστής έχει κλειδώσει την κατάσταση μικροφώνου του χρήστη, το πλήκτρο «Σίγαση/Συνομιλία» δεν εμφανίζεται στο παράθυρο «Ακροατές». Επιπλέον, μπορείτε να άρετε το διαμοιρασμό του μικροφώνου σας, πατώντας το πλήκτρο «Διαμοιρασμός Μικροφώνου», στο πάνω αριστερά μέρος του περιβάλλοντος διεπαφής: και στη συνέχεια να κάνετε εκ νέου διαμοιρασμό με το ίδιο πλήκτρο: Δωμάτια Συζητήσεων (Chat Rooms) Στο παράθυρο Δωματίων Συζητήσεων, μπορείτε να μετάσχετε σε συνομιλία είτε με όλους τους χρήστες είτε με κάποιο χρήστη της επιλογής σας. Για διεξαγωγή συνομιλίας με όλους τους συμμετέχοντες στη συνεδρία, στην καρτέλα «All» μπορείτε να εισάγετε το κείμενό σας στο χώρο πληκτρολόγησης κειμένου, να επιλέξτε το χρώμα της γραμματοσειράς, και πατώντας το πλήκτρο «Αποστολή» να εμφανίστε το κείμενό σας στο δωμάτιο συζήτησης. Για να διεξάγετε συνομιλία χρειάζεται να πατήστε την καρτέλα «+»: 16

17 για να επιλέξτε με ποιον επιθυμείτε να διεξάγετε ιδιωτική συνομιλία και να δημιουργηθεί ένα νέο δωμάτιο συζήτησης: Επίσης, πατώντας την καρτέλα «+», μπορείτε να αλλάξτε το μέγεθος της γραμματοσειράς: Μπορείτε να αντιγράψτε τις συνομιλίες ενός δωματίου συζητήσεων κάνοντας δεξί κλικ στο πεδίο προβολής συνομιλιών και επιλέγοντας «Copy All Text»: Ρυθμίσεις Flash Player Μπορεί να ρυθμίστε την πρόσβαση του Flash Player στην κάμερα και το μικρόφωνό του. Κάνοντας δεξί κλικ στο περιβάλλον διεπαφής του BigBlueButton και επιλέγοντας «Settings»: μπορείτε, επιλέγοντας τις αντίστοιχες καρτέλες στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται, να εκτελέστε τις εξής λειτουργίες: 1. Να αποδεχτείτε ή όχι την πρόσβαση του Flash Player στην κάμερα και το μικρόφωνο του υπολογιστή σας: 17

18 2. Να επιλέξτε ποιο μικρόφωνο θα χρησιμοποιήσει ο Flash Player (στην περίπτωση που έχετε συνδεδεμένα περισσότερα από ένα στον υπολογιστή σας), να ρυθμίστε την έντασή του και να μειώστε την ηχώ: 3. Να επιλέξτε ποια κάμερα θα χρησιμοποιήσει ο Flash Player (στην περίπτωση που έχετε συνδεδεμένες περισσότερες από μία στον υπολογιστή σας): 18

Οδηγίες για το BBB. Βήμα 1ο: Να εξασφαλίσετε ότι έχετε τον απαραίτητο εξοπλισμό

Οδηγίες για το BBB. Βήμα 1ο: Να εξασφαλίσετε ότι έχετε τον απαραίτητο εξοπλισμό Οδηγίες για το BBB Για τη συμμετοχή σας στις τηλεδιασκέψεις της υπηρεσίας meeting.sch.gr που θα διεξαγονται μέσω του λογισμικού τηλεδιασκέψεων BigBlueButton, θα χρειαστεί να γίνουν κάποιες απαραίτητες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ [1] ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 1. Για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα τηλεκατάρτισης θα πρέπει να διαθέτετε: ένα Η/Υ με εγκατεστημένο ένα internet browser (λ.χ. Internet Explorer, Mozilla

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ BLACKBOARD ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ BLACKBOARD ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ BLACKBOARD ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Οδηγός για Ρυθμίσεις μικροφώνου και ηχείου WHITEBOARD Διαδραστικός πίνακας VIDEO & ΗΧΟΣ Ενεργοποίηση και ρύθμιση κάμερας, ηχείων, μικροφώνου Ζητάμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης για την κάμερα web της HP

Οδηγός χρήσης για την κάμερα web της HP Οδηγός χρήσης για την κάμερα web της HP v4.3.el Part number: 5992-4251 Copyright 2008 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 6 Δημιουργία λογαριασμού 13 Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28 Βασικές λειτουργίες 32 Επιλογές συνομιλίας 48 Γενικές ρυθμίσεις Skype 64 Το Skype σε φορητές συσκευές 78 Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας microsιμ

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας microsιμ Γρήγορος Οδηγός ομή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Reset 2 Θήρα Micro USB 3 Προστατευτιό κάλυμμα καρτών 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 5 Ακουστικό 6 Μπροστινή κάμερα 7 Πίσω Κάμερα 8 Φλας 13 14 9 Πλήκτρα αυξομείωσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

support@displaynote.com +44-2890-730-482

support@displaynote.com +44-2890-730-482 Οδηγίες χρήσης Περιεχόμενα Ρύθμιση... 3 Λήψη του λογισμικού... 3 Εγκατάσταση του λογισμικού... 3 Λήψη της εφαρμογής... 4 Ρύθμιση της σύνδεσης... 5 Χρήση του DisplayNote... 6 Δημιουργία λογαριασμού DisplayNote...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Οδηγός Χρήστη Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 3 2. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 6 3. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 9 4. ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΟΧ Σελ. 1 / 10 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ URL: http://elearning.landslides.gr/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Για τη συμμετοχή σας στην εξ αποστάσεως συνεδρία θα χρειαστείτε: έναν προσωπικό υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Windows, [βέλτιστη επιλογή: σύγχρονος Η/Υ με Windows

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ CISCO JABBER ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/76

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ CISCO JABBER ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/76 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ CISCO JABBER ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/76 31/07/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Windows XP. 2.2 Επιφάνεια εργασίας. 2.3 Γραμμή εργασιών 1/10

2.1 Windows XP. 2.2 Επιφάνεια εργασίας. 2.3 Γραμμή εργασιών 1/10 2.1 Windows XP 1. Τι είναι τα Windows XP; 2. Τι εννοούμε με τον όρο λειτουργικό σύστημα; 3. Αναφέρετε μερικά άλλα λειτουργικά συστήματα που κυκλοφορούν στην αγορά. 4. Αναφέρετε μερικά από τα βοηθητικά

Διαβάστε περισσότερα

Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007

Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007 Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007 Το πρόγραμμα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή (παρουσίασης) του PowerPoint μπορεί να έχει ως στόχο να ενημερώσει, να διδάξει ή και

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Ελληνικά 1.1 Εισαγωγή Το TVGo DVB-T02PRO μπορεί να μετατρέψει τον φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή σας σε μία προσωπική ψηφιακή τηλεόραση και σας επιτρέπει να παρακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή)

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility (διαδικτυακή εφαρμογή) Αύγουστος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point)

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Το πρόγραμμα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή (παρουσίασης) του PowerPoint μπορεί να έχει ως στόχο να ενημερώσει, να διδάξει ή και να

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό. Περιεχόμενα

Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό. Περιεχόμενα Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό Περιεχόμενα Βασικές απαιτήσεις... 2 Εγκατάσταση και Εκκίνηση... 2 Παράθυρο Πλοήγησης... 8 Πλήκτρα Ενεργειών του Πίνακα Πλοήγησης... 13 Πλήκτρα

Διαβάστε περισσότερα

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών Προϋποθέσεις συστήματος: Windows (XP, Vista, 7) με DirectX 9.x και τελευταίες ServicePack ή MacOS X 10.3.x (ή υψηλότερη), κάρτα γραφικών 3D με υποστήριξη OpenGL, ελάχ. 512 MB RAM, 1 GB διαθέσιμος χώρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1 Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1. Πατήστε το Πλήκτρο Κεντρικής Σελίδας > > Επαφές. 2. Πατήστε το Πλήκτρο Μενού > Εισαγωγή / Εξαγωγή > Εισαγωγή από κάρτα SIM. Η συσκευή σας ZTE-RACER θα διαβάσει αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

TomTom Εγχειρίδιο αναφοράς

TomTom Εγχειρίδιο αναφοράς TomTom Εγχειρίδιο αναφοράς Περιεχόμενα Ζώνες κινδύνου 3 Ζώνες κινδύνου στη Γαλλία... 3 Προειδοποιήσεις ζωνών κινδύνου... 3 Αλλαγή του τρόπου προειδοποίησης... 4 Κουμπί αναφορά... 4 Αναφορά νέας ζώνης κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων EBSCO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων EBSCO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Οδηγός Χρήσης Απρίλιος, 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ EBSCO... 3 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ADOBE DIGITAL EDITIONS... 3 2. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Η-ΒΙΒΛΙΩΝ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εκπαιδευτή

Εγχειρίδιο εκπαιδευτή Εγχειρίδιο εκπαιδευτή Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... 3 2. Τι είναι η Πλατφόρµα Τηλεκατάρτισης... 4 3. Απαραίτητος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑΤΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΑΠΟ YOUTUBE ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ CD-ROM. Στάδιο 1: Κατέβασμα τραγουδιών από το YouTube στον υπολογιστή μας σε μορφή mp3.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑΤΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΑΠΟ YOUTUBE ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ CD-ROM. Στάδιο 1: Κατέβασμα τραγουδιών από το YouTube στον υπολογιστή μας σε μορφή mp3. Στάδιο 1: Κατέβασμα τραγουδιών από το YouTube στον υπολογιστή μας σε μορφή mp3. 1. Ανοίγουμε το πρόγραμμα του internet και στη σελίδα Google κάνουμε κλικ στα εικονίδια με τα τετραγωνάκια πάνω δεξιά και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ε: ΣΤΑ ΠΟΣΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΘΑ ΚΡΙΝΕΤΑΙ Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΚΑΘΕ ΑΓΩΝΑ;

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ε: ΣΤΑ ΠΟΣΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΘΑ ΚΡΙΝΕΤΑΙ Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΚΑΘΕ ΑΓΩΝΑ; ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ε: ΣΤΑ ΠΟΣΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΘΑ ΚΡΙΝΕΤΑΙ Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΚΑΘΕ ΑΓΩΝΑ; Α: Το τουρνουά θα αποτελείται από αγώνες 5Χ5 ξαφνικού θανάτου (δηλαδή κρίνονται στη μία νίκη) και οι τελικοί θα κρίνονται στις δύο

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα Skype (έκδοση 4.0.0.226)

Το πρόγραμμα Skype (έκδοση 4.0.0.226) Το πρόγραμμα Skype (έκδοση 4.0.0.226) Το Skype είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορούμε να μετατρέψουμε τον υπολογιστή μας σε βιντεοτηλέφωνο! Για να είναι ικανοποιητική η ποιότητα του ήχου και πολύ περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος σε συνεδρία της Blackboard και βασικές ρυθμίσεις

Είσοδος σε συνεδρία της Blackboard και βασικές ρυθμίσεις Είσοδος σε συνεδρία της Blackboard και βασικές ρυθμίσεις Tα πρώτα βήματα κατά την είσοδο μας στην Blackboard Κάθε φορά που ο καθηγητής/εισηγητης σας προγραμματίζει για εσάς ένα ηλεκτρονικό μάθημα μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου Εάν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή για να εισάγετε, οργανώσετε και να δείτε βίντεο, κατεβάστε το λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου (συμβατό μόνο με PC). Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.fisher-price.com/kidtough

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού. Μελέτη Περιβάλλοντος Α & Β Δημοτικού

Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού. Μελέτη Περιβάλλοντος Α & Β Δημοτικού Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού Μελέτη Περιβάλλοντος Α & Β Δημοτικού Μελέτη Περιβάλλοντος Α & Β Δημοτικού Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μελέτη Περιβάλλοντος...2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ...3

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων

Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων Άσκηση 1: Επιλέξτε τη σωστή απάντηση 1. Ποιες από τις παρακάτω πορείες μας οδηγούν στο να επανεκκινήσουμε τον υπολογιστή μας; o Έναρξη Τερματισμός Επανεκκίνηση o Ctrl + Alt

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Εισαγωγή 6 Τα βασικά συστατικά του υπολογιστή 10 Η επιφάνεια εργασίας (desktop) 16 Windows 7 Windows 8 Τα πρώτα βήματα στο Internet 84

περιεχόμενα Εισαγωγή 6 Τα βασικά συστατικά του υπολογιστή 10 Η επιφάνεια εργασίας (desktop) 16 Windows 7 Windows 8 Τα πρώτα βήματα στο Internet 84 περιεχόμενα Εισαγωγή 6 Τα βασικά συστατικά του υπολογιστή 10 Η επιφάνεια εργασίας (desktop) 16 Windows 7 H πρώτη επαφή με τα Windows 7 21 Απλές αλλαγές και ρυθμίσεις 26 Χειρισμός προγραμμάτων 31 Αναζήτηση,

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATION TECHNOLOGY IN LEARNING ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

INFORMATION TECHNOLOGY IN LEARNING ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INFORMATION TECHNOLOGY IN LEARNING ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Εγκατάσταση του CD-ROM Βάλτε το CD του προγράμματος στον οδηγό των CD-ROM. Θα πρέπει αυτόματα να ξεκινήσει η εγκατάσταση του προγράμματος.

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη Εκκίνηση. Όταν ξεκινήσετε το GeoGebra, εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο:

Γρήγορη Εκκίνηση. Όταν ξεκινήσετε το GeoGebra, εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Τι είναι το GeoGebra; Γρήγορη Εκκίνηση Λογισμικό Δυναμικών Μαθηματικών σε ένα - απλό στη χρήση - πακέτο Για την εκμάθηση και τη διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης Συνδυάζει διαδραστικά γεωμετρία,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Libre Office Παρουσιάσεις με το Impress. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ

Εισαγωγή στο Libre Office Παρουσιάσεις με το Impress. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγή στο Libre Office Παρουσιάσεις με το Impress Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγικά Οι παρουσιάσεις είναι μια εφαρμογή που χρησιμεύει στην παρουσίαση των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές προϋποθέσεις

Τεχνικές προϋποθέσεις Τεχνικές προϋποθέσεις Υποστήριξη Windows Επεξεργαστής Intel Core Duo CPU.XX GHz ή AMD. ( GB of RAM προτεινόμενο) Ενεργά JavaScript και Cookies Active X, ενεργό για τον Microsoft Internet Explorer (προτεινόμενο)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 INTERNET PHONE

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 INTERNET PHONE INTERNET PHONE A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το Internet Phone θέτει καινούργια δεδοµένα για την επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ομή οθόνη 3 Αισθητήρας εγγύτητας 2 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 9 Φλας 4 Μπροστινή κάμερα 10 Κάμερα 5 Πλήκτρο ενεργοποίησης/κλειδώματος 11 Ηχείο 6 Menu

ομή οθόνη 3 Αισθητήρας εγγύτητας 2 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 9 Φλας 4 Μπροστινή κάμερα 10 Κάμερα 5 Πλήκτρο ενεργοποίησης/κλειδώματος 11 Ηχείο 6 Menu Γρήγορος Οδηγός, ομή 1 2 3 4 5 9 10 6 7 8 11 12 13 1 Πλήκτρο αυξομείωσης έντασης ήχου 8 Επιστροφή στην προηγούμενη 2 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm οθόνη 3 Αισθητήρας εγγύτητας 9 Φλας 4 Μπροστινή κάμερα 10 Κάμερα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite Το PowerSuite είναι η ολοκληρωμένη λύση απόδοσης για τον υπολογιστή σας. Ενσωματώνοντας το RegistryBooster, το DriverScanner και το SpeedUpMyPC σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας σάρωσης, το PowerSuite

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη BlackBerry Internet Service Οδηγός χρήστη Δημοσίευση: 2014-01-08 SWD-20140108171026083 Περιεχόμενα 1 Γρήγορα αποτελέσματα... 7 Πληροφορίες για τα σχέδια υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων της υπηρεσίας BlackBerry

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Σύντομη Περιγραφή Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως της δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Cisco Unified Personal Communicator Έκδοση 8.5

Cisco Unified Personal Communicator Έκδοση 8.5 Frequently Asked Questions Cisco Unified Personal Communicator Έκδοση 8.5 Συχνές ερωτήσεις 2 Βασικά 2 Ρύθμιση 3 Διαθεσιμότητα 6 Επαφές 9 Συνομιλία 12 Κλήσεις 21 Κλήσεις συνδιάσκεψης 29 Φωνητικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου. Άναμμα/Σβήσιμο. Διακόπτης Κλειδώματος. Σύνδεση USB

Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου. Άναμμα/Σβήσιμο. Διακόπτης Κλειδώματος. Σύνδεση USB Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου 1. Συνδέστε τη μια άκρη του καλωδίου USB στο MEGA PLAYER 521, την άλλη άκρη στον προαιρετικό προσαρμογέα (adapter) και συνδέστε το με πρίζα Εναλλασσόμενου Ρεύματος. (ή συνδέστε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 1 Oδηγίες χρήσης TD-2304SE, TD-2308SE, TD-2316ME 2 1. Συνδέσεις 1.1 Πίσω πλευρά TD-2304SE Σχήμα.2.1 πίσω πλευρά καταγραφικού 4 καναλιών

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJCONSOLE RMX2 KAI TO DJUCED

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJCONSOLE RMX2 KAI TO DJUCED ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJCONSOLE RMX2 KAI TO DJUCED ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ Εισάγετε το CD-ROM. Εκτελέστε το πρόγραμμα εγκατάστασης. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Οι εφαρμογές DJUCED και VirtualDJ LE είναι εγκατεστημένες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 6 Gmail 8. Υαhoo! Mail 58. Δημιουργία λογαριασμού 58 Αλλαγή κωδικού 68 Επισύναψη αρχείων 69 Φίλτρα 71

Εισαγωγή 6 Gmail 8. Υαhoo! Mail 58. Δημιουργία λογαριασμού 58 Αλλαγή κωδικού 68 Επισύναψη αρχείων 69 Φίλτρα 71 περιεχόμενα Εισαγωγή 6 Gmail 8 Δημιουργία λογαριασμού 8 Δημιουργία επαφών 16 Αποστολή e-mail 24 Aπάντηση και προώθηση 30 Ρυθμίσεις Gmail 32 Ετικέτες 35 Φίλτρα e-mail 47 Πρόσβαση στο Gmail από Outlook 51

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 2 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2 ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΣΑΣ 3 ΟΘΟΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 3 ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ 4 ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ 4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 5 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ILLUSION F1S FREE TO AIR

ILLUSION F1S FREE TO AIR ILLUSION F1S FREE TO AIR ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα Γρήγορος Οδηγός, Δομή 1 2 3 4 5 6 7 7 8 6 10 11 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB 9 Είσοδος Κάρτας SD 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 10 Πίσω κάμερα 5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κάνοντας κλικ σε έναν τίτλο σε αυτόν τον πίνακα περιεχομένων, θα εμφανιστεί η αντίστοιχη παράγραφος 1. 2. 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ 4 ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης των δράσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του Θερμαϊκού Κόλπου και διαδραστικής εφαρμογής αναφοράς περιβαλλοντικών προβλημάτων Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ. Υλοποίηση ψηφιακού κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών Δήμος Σάμου Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση Portal

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ. Υλοποίηση ψηφιακού κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών Δήμος Σάμου Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση Portal ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ Υλοποίηση ψηφιακού κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών Δήμος Σάμου Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση Portal ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ DOTSOFT Α.Ε. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π.2.4.3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΈΚΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ETB8646 TABLET 8 ANDROID 4.4. Οδηγίες χρήσης

ETB8646 TABLET 8 ANDROID 4.4. Οδηγίες χρήσης ETB8646 TABLET 8 ANDROID 4.4 Οδηγίες χρήσης 1 Περιεχόμενα Καλώς ορίσατε... 3 Σημαντικές υποδείξεις... 3 Πλήκτρα και λειτουργίες... 4 Ι. Ξεκίνημα... 5 1.1 Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση... 5 1.1.1 Ενεργοποίηση...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων. Πριν την εγκατάσταση... 3. Ελάχιστες απαιτήσεις σε εξοπλισμό... 3 2. Εγκατάσταση... 4

Διαβάστε περισσότερα

ICDL Ενότητα 6. Παρουσιάσεις με τη χρήση. OpenOffice.org Impress

ICDL Ενότητα 6. Παρουσιάσεις με τη χρήση. OpenOffice.org Impress ICDL Ενότητα 6 Παρουσιάσεις με τη χρήση OpenOffice.org Impress 1 Περιεχόμενα σελίδες 2 ICDL Ενότητα 6 Παρουσιάσεις με τη χρήση OpenOffice.org Impress 1η ενότητα: Χρήση της εφαρμογής 3 6.1.1 Τα πρώτα βήματα

Διαβάστε περισσότερα

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο)

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) - Με πόσους τρόπους μπορούμε να διηγηθούμε μια ιστορία; - Μπορούμε να την πούμε ο ένας στον άλλο. - Μπορούμε να την γράψουμε. - Μπορούμε να τη ζωγραφίσουμε κομμάτι-κομμάτι.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sweex. Με αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. Smart TV box

Οδηγός χρήσης. Smart TV box Smart TV box CPU: Τετραπύρηνη έως 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB μνήμη flash Android Jelly Bean 4.2 OS Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Τηλεχειριστήριο υπερύθρων Υποστήριξη για κάρτα microsdhc Google Play Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το file μόνο αν έχετε κάποιο laptop ή desktop PC που τρέχουν κάποιο version των Microsoft Windows. 1) Copy

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας

Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας Πώς να δημιουργήσουμε ένα νέο λογαριασμό χρήστη (User Account) στα Windows 7 Αρκετές φορές τυχαίνει να χρησιμοποιούν διάφορα άτομα τον Η/Υ σας. Σε τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα σήµατα Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή κατατεθέντα εµπορικά σήµατα της Nokia Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων. Microsoft Windows XP

Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων. Microsoft Windows XP Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων ΜΕΡΟΣ 2 Microsoft Windows XP 0/58 2.1 Windows XP 1. Τα Windows XP είναι η τελευταία έκδοση του λειτουργικού συστήματος της Microsoft, των Microsoft Windows. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤO CISCO IP PHONE 7912

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤO CISCO IP PHONE 7912 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤO CISCO IP PHONE 7912 ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Περιεχόμενα 1. Επισκόπηση του τηλεφώνου 3 1.1. Κουμπιά και υλικό 3 1.2. Μενού εφαρμογών..4 1.3. Γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων

Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ Για να αναζητήσετε Μαθησιακά Αντικείμενα στο Φωτόδεντρο χρησιμοποιείστε το πεδίο εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ZTrade One version 1.1

ZTrade One version 1.1 ZTrade One version 1.1 Περιεχόμενα 1. Πλοήγηση 2. Κατάσταση Εφαρμογής 3. Λίστα Μετοχών 4. Χαρτοφυλάκια 5. Ξένοι Δείκτες 6. Τεχνική Ανάλυση 7. Ειδοποιήσεις 8. Ρυθμίσεις 1. Πλοήγηση Η εφαρμογή οργανώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση.

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. Motorola O1 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104 Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ώρα και Ημερομηνία 3 1.1 Ημερομηνία 3 1.2 Ώρα.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας EasyMP Multi PC Projection

Εγχειρίδιο λειτουργίας EasyMP Multi PC Projection Εγχειρίδιο λειτουργίας EsyMP Multi PC Projection Περιεχόμενα 2 Πληροφορίες για το EsyMP Multi PC Projection Στυλ συναντήσεων που προτείνονται από το EsyMP Multi PC Projection... 5 Διεξαγωγή συναντήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχίστε εδώ BlackBerry Torch 9800 Smartphone

Αρχίστε εδώ BlackBerry Torch 9800 Smartphone Καλωσήρθατε στο BlackBerry! Γνωρίστε το νέο σας smartphone BlackBerry Torch 9800. Εξερεύνηση πλήκτρων 2010 Research In Motion Limited. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Διαβάστε περισσότερα

WEBINARS : οδηγός χρήσης

WEBINARS : οδηγός χρήσης WEBINARS : οδηγός χρήσης Τι είναι το Webinar; τι μπορώ να κάνω με αυτό; Το webinar, συντομογραφία του Web-based seminar, είναι μια παρουσίαση ή μάθημα που διενεργείται μέσω Internet. Ένα πολύ σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ Αναζήτηση Δημόσιου Περιεχομένου Η διεύθυνση ιστού της νεάς πλατφόρμας διαχείρισης βιντεοδιαλέξεων Δήλος είναι: http://delos.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) 1. Είσοδος στην υπηρεσία ClassWeb Στη κεντρική σελίδα της υπηρεσίας στα πεδία Όνομα Χρήστη και Κωδικός πρόσβασης πληκτρολογούμε τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Gmail: Η προσέγγιση της Google στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Gmail: Η προσέγγιση της Google στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Gmail: Η προσέγγιση της Google στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Από την ομάδα εργασίας του Gmail) Το Gmail κάνει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εύκολο και αποτελεσματικό.. Οι 10 κυριότεροι λόγοι για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Simplifying Complexity Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 2 2 Οδηγίες Χρήσης... 2 2.1 Πρώτη Εγγραφή στην Πλατφόρμα... 2 2.2 Είσοδος στην Πλατφόρμα...4 2.3 Δημιουργία Καρτέλας

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007

Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 - 17 - PowerPoint 2007 Δημιουργία παρουσίασης Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη γρήγορη και εύκολη δημιουργία βασικής παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRW110 KX-PRW120. Οδηγός εφαρμογής Smartphone Connect. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με Smartphone Connect. Αρ. μοντέλου

KX-PRW110 KX-PRW120. Οδηγός εφαρμογής Smartphone Connect. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με Smartphone Connect. Αρ. μοντέλου Οδηγός εφαρμογής Smartphone Connect Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με Smartphone Connect Αρ. μοντέλου KX-PRW110 KX-PRW120 Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Στο παρόν έντυπο επεξηγείται

Διαβάστε περισσότερα

και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr

και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr Υπολογιστές για Μικρούς και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr MICROSOFT WINDOWS XP Ξεκινώντας με τα WINDOWS Επιφάνεια Εργασίας Επιμέλεια: ΚΩΛΕΤΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 CU-SEEME

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 CU-SEEME CU-SEEME A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το Cu-SeeMe είναι ένα πρόγραµµα Video Conference που σας επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Εκκαθάριση cache του browser για τα Windows

Εκκαθάριση cache του browser για τα Windows Εκκαθάριση cache του browser για τα Windows Microsoft Internet Explorer 9.0 ανοιχτεί) ή κάντε κλικ στο εικονίδιο Gear στη σωστή γραμμή. 3. Κάντε κλικ στο Επιλογές Internet και επιλέξτε την καρτέλα Γενικά.

Διαβάστε περισσότερα

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Ευ ομή Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Περιεχόμενα 1. Χειρισμός του περιβάλλοντος LT125-dp Εγκατάσταση & Τρέξιμο Χειρισμός της ψηφιακής εφαρμογής Πλοήγηση στο περιεχόμενο Αλλαγή του μεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα