Διαχείριση Λειτουργιών BBB

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαχείριση Λειτουργιών BBB"

Transcript

1 Διαχείριση Λειτουργιών BBB Στη συνέχεια θα βρείτε μια χαρτογράφηση και ανάλυση των λειτουργιών του λογισμικού τηλεκπαίδευσης, χρήσιμες για την διεξαγωγή του μαθήματος και τις σχέσεις με τους εκπαιδευόμενους. Πολύ πιο αναλυτικές οδηγίες υπάρχουν και σε έντυπη αλλά και σε μορφή βίντεο. Για διευκρίνιση η ομάδα τεχνικής υποστήριξης είναι στη διάθεσή σας. Το τρέχω κείμενο προϋποθέτει ότι ο χρήστης έχει ακολουθήσει τις οδηγίες του Σύντομου Οδηγού (Τεκμήριο Α1) για να συνδεθεί και να φτάσει μέχρι το περιβάλλον διεπαφής του λογισμικού ΒΒΒ. Ρόλοι Χρηστών Σε κάθε συνεδρία, ο συνδεδεμένος χρήστης μπορεί να έχει έναν από τους παρακάτω Ρόλους: Συμμετέχων Συντονιστής (Moderator) Εισηγητής (Presenter) Κάθε Συμμετέχων σε on-line συνεδρία μπορούν να χρησιμοποιεί τις βασικές λειτουργίες web-conferencing του BigBlueButton: Συμμετοχή με Εικόνα (Διαμοιρασμός Κάμερας) Συμμετοχή με Ήχο (Διαμοιρασμός Μικροφώνου) Παρακολούθηση Παρουσίασης Παρακολούθηση Διαμοιρασμένης Επιφάνειας Εργασίας Συμμετοχή σε Δωμάτια Συζητήσεων (Chat Rooms) Ο Συντονιστής (Moderator) έχει το ρόλο διαχείρισης της συνεδρίας και μπορεί να εκτελέσει της εξής διαχειριστικές λειτουργίες: i. Να αλλάξει όταν χρειάζεται τον εισηγητή της συνεδρίας. ii. iii. Να απενεργοποιήσει και να ενεργοποιήσει τα μικρόφωνα των χρηστών, με βάση την προτεραιότητα που προκύπτει από τις ανάγκες της συνεδρίας, καθώς και να «κλειδώσει» την τρέχουσα κατάσταση των μικροφώνων. Να επιλύει τεχνικά προβλήματα σχετικά με τη σύνδεση και τη συμμετοχή των χρηστών στη συνεδρία. Ο Εισηγητής (Presenter) της συνεδρίας έχει τη δυνατότητα παρουσίασης υλικού με τη μορφή διαφανειών ακίνητης εικόνας. Συγκεκριμένα, μπορεί να εκτελέσει τις παρακάτω λειτουργίες: Παρουσίαση (presentation): Παρουσίαση, ενός ή περισσότερων εκ περιτροπής, πολυσέλιδων εγγράφων με τη μορφή διαφανειών στους υπόλοιπους χρήστες, με παράλληλη δυνατότητα χρήσης εργαλείων ασπροπίνακα (whiteboard), π.χ. για επισήμανση, επιλογή, υπογράμμιση κοκ. Διαμοιρασμός Επιφάνειας Εργασίας (Desktop Sharing): Διαμοιρασμός μέρους ή ολόκληρης της Επιφάνειας Εργασίας του προσωπικού υπολογιστή του εισηγητή στους υπόλοιπους χρήστες σε πραγματικό χρόνο. Κάθε στιγμή, μόνο ένας χρήστης μπορεί να είναι εισηγητής. Το ποιος είναι κάθε φορά εισηγητής ορίζεται από το συντονιστή της συνεδρίας. 1

2 Περιβάλλον Διεπαφής BigBlueButton Παρακάτω γίνεται περιγραφή του περιβάλλοντος διεπαφής του BigBlueButton, με βάση την αρίθμηση στο σχήμα 3.1. Μπορείτε αλλάξτε διαστάσεις και αναλογίες των παραθύρων σύροντάς τα από τις άκρες τους, να τα μεγιστοποιήστε και να τα ελαχιστοποιήστε χρησιμοποιώντας την κάτω παύλα και το τετραγωνάκι, αντίστοιχα, στην πάνω δεξιά γωνία τους. Παράθυρο Διαχείρισης Χρηστών 1. Πίνακας συνδεδεμένων χρηστών, όπου φαίνεται το όνομα του χρήστη, ο ρόλος του (αν είναι εισηγητής ή/και συντονιστής), αν διαμοιράζει την κάμερά του και αν αιτείται το λόγο για συμμετοχή στη συνομιλία. 2. Εικονίδιο που υποδεικνύει ότι ο χρήστης έχει το ρόλο του συντονιστή. 3. Εικονίδιο που υποδεικνύει ότι ο χρήστης έχει το ρόλο του εισηγητή. 4. Πλήκτρο αλλαγής εισηγητή (μόνο για συντονιστές). 5. Πλήκτρο Αιτήματος Λόγου για συμμετοχή στη συνομιλία. Διαμοιρασμός Μικροφώνου 6. Πλήκτρο αλλαγής κατάστασης μικροφώνου χρήστη. Πατώντας το ο συντονιστής μπορεί να κλείσει ή να ανοίξει (mute/unmute) τα μικρόφωνα των χρηστών. Στο περιβάλλον διεπαφής του συμμετέχοντα εμφανίζεται μόνο ως εικονίδιο, υποδεικνύοντας την κατάσταση μικροφώνων των συμμετεχόντων. 7. Πλήκτρο κλειδώματος της κατάστασης μικροφώνων των χρηστών (μόνο για συντονιστές). Με το πλήκτρο αυτό ο συντονιστής μπορεί να κλειδώσει την κατάσταση μικροφώνου, ώστε ο χρήστης να μη μπορεί να την αλλάξει. 8. Πλήκτρο σίγασης μικροφώνου χρήστη. Με αυτό ο χρήστης μπορεί να κλείσει και να ανοίξει το δικό του μικρόφωνο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το πλήκτρο αυτό δεν εμφανίζεται στη διεπαφή του συμμετέχοντα, όταν η κατάσταση μικροφώνου του χρήστη έχει κλειδωθεί από το συντονιστή. 9. Πλήκτρο σίγασης όλων των μικροφώνων (μόνο για συντονιστές). Με το πλήκτρο αυτό ο συντονιστής κλείνει τα μικρόφωνα όλων των χρηστών. 10. Πλήκτρο διαμοιρασμού μικροφώνου. Με το πλήκτρο αυτό ο χρήστης επιτρέπει στο Flash Player να χρησιμοποιήσει το μικρόφωνο του υπολογιστή του. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ο χρήστης δεν έχει διαμοιράσει το μικρόφωνό του, στο παράθυρο των ακροατών δεν εμφανίζεται η λειτουργία της Σίγασης. Διαμοιρασμός Επιφάνειας Εργασίας 11. Πλήκτρο Διαμοιρασμού Επιφάνειας Εργασίας. Με αυτό το πλήκτρο ο χρήστης που έχει το ρόλο του εισηγητή ανοίγει το παράθυρο προεπισκόπησης του διαμοιρασμού επιφάνειας εργασίας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το πλήκτρο αυτό εμφανίζεται μόνο στο περιβάλλον διεπαφής του εισηγητή. 12. Περιοχή προεπισκόπησης επιφάνειας εργασίας, όπου ο εισηγητής βλέπει τη διαμοιρασμένη περιοχή της οθόνης του. 13. Πλήκτρο επιλογής προεπισκόπησης πλήρους οθόνης. 14. Πλήκτρο επιλογής προεπισκόπησης συγκεκριμένης περιοχής της οθόνης. 15. Πλήκτρο διακοπής διαμοιρασμού επιφάνειας εργασίας. 2

3 Περιβάλλον Διεπαφής BigBlueButton 3

4 Παράθυρο Παρουσιάσεων ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πέρα από την περιοχή προβολής παρουσίασης διαφάνειας, τα υπόλοιπα πλήκτρα εμφανίζονται μόνο στο περιβάλλον διεπαφής του χρήστη που έχει το ρόλο του εισηγητή. 16. Περιοχή προβολής παρουσίασης διαφάνειας. 17. Πλήκτρο μεταφόρτωσης (upload) αρχείου προς παρουσίαση. Πατώντας αυτό το πλήκτρο εμφανίζεται παράθυρο διαλόγου για αναζήτηση του αρχείου παρουσίασης στους φακέλους του υπολογιστή του χρήστη, για προβολή στο περιβάλλον του BigBlueButton και για επαναχρησιμοποίηση ή διαγραφή προηγούμενης παρουσίασης (βλ. παράγραφο 3.3.6). 18. Μενού επιλογής διαφανειών, με δυνατότητα παρουσίασης των διαφανειών είτε με τη σειρά, είτε με τυχαία προσπέλαση. 19. Μπάρα αυξομείωσης μεγέθους προβολής παρουσίασης (zoom in/zoom out). 20. Πλήκτρα προσαρμογής μεγέθους παρουσίασης, είτε στο παράθυρο είτε στη διαφάνεια. 21. Πλήκτρο εμφάνισης/απόκρυψης μενού ασπροπίνακα (whiteboard). 22. Μενού λειτουργιών ασπροπίνακα, απ όπου ο χρήστης μπορεί να επισημάνει και να επιλέξει μέρος του περιεχομένου της διαφάνειας. Παράθυρο Δωματίου Συζητήσεων (Chat Room) 23. Καρτέλες δωματίων συζητήσεων, για συνομιλία είτε με όλους τους χρήστες (πατώντας την καρτέλα «All») είτε με συγκεκριμένο συνομιλητή (πατώντας την καρτέλα «+») 24. Περιοχή προβολής συνομιλιών. 25. Πεδίο πληκτρολόγησης κειμένου. 26. Πλήκτρο αποστολής κειμένου στο δωμάτιο συζήτησης. 27. Επιλογή χρώματος γραμματοσειράς. Διαμοιρασμός Κάμερας 28. Περιοχή προβολής διαμοιραζόμενων καμερών των χρηστών. Εμφανίζονται οι διαμοιραζόμενες κάμερες των χρηστών. 29. Πλήκτρο διαμοιρασμού κάμερας. Με αυτό το πλήκτρο ο χρήστης ενεργοποιεί τη συγκεκριμένη λειτουργία. 30. Πλήκτρο προβολής της διαμοιραζόμενης κάμερας. Εμφανίζεται δεξιά των ονομάτων των χρηστών που έχουν διαμοιράσει την κάμερά τους. Αν ο χρήστης έχει κλείσει το παράθυρο κάμερας ενός άλλου συμμετέχοντα, μπορεί να το ξανανοίξει με αυτό το πλήκτρο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν η χρήστης κλείσει το παράθυρο της δικής του κάμερας, άρει το διαμοιρασμό της και χρειάζεται να τη διαμοιράσει εκ νέου πατώντας το πλήκτρο διαμοιρασμού κάμερας. Λοιπές Λειτουργίες 31. Μενού επιλογής γλώσσας του περιβάλλοντος διεπαφής. 32. Πλήκτρο βοήθειας, που ανοίγει σε νέα καρτέλα/παράθυρο τον ιστότοπο του BigBlueButton Inc. με εκπαιδευτικά βίντεο για το λογισμικό. 33. Αποσύνδεση από τη συνεδρία και κλείσιμο του περιβάλλοντος διεπαφής. 34. Πλήκτρο επαναφοράς των παραθύρων στις αρχικές διαστάσεις και μέγεθος. Είσοδος στο BigBlueButton Κατά την είσοδό σας στο περιβάλλον του BigBlueButton εμφανίζεται παράθυρο διαλόγου με λειτουργίες για τον έλεγχο και την ενεργοποίηση των συσκευών ήχου του υπολογιστή σας (ακουστικά και μικρόφωνο), ώστε να συμμετάσχετε ως ακροατής. 4

5 1. Test Speaker: Πατήστε το πλήκτρο «Test Speaker» για την αναπαραγωγή δοκιμαστικού ήχου, ώστε να ελέγξτε τη σωστή λειτουργία των ακουστικών σας. 2. Join Audio: Εφόσον ο δοκιμαστικός ήχος ακούγεται κανονικά από τα ακουστικά σας, πατήστε το πλήκτρο «Join Audio» για να εισέλθετε στη συνεδρία ως ακροατής. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση που δεν πατήστε το πλήκτρο «Join Audio» αλλά κλείστε το παράθυρο πατώντας το X, θα συνδεθείτε και πάλι στη συνεδρία, όχι όμως ως ακροατής, δηλαδή με ηχεία και μικρόφωνο αποσυνδεδεμένα, οπότε δε θα μπορείτε να ακούστε άλλο συνομιλητή ή να μιλήστε. Αν στη συνέχεια θελήστε να συμμετάσχετε ως ακροατής, κάντε κλικ στο εικονίδιο με το μικρόφωνο πάνω αριστερά στην οθόνη του BigBlueButton: για να επαναλάβετε τη διαδικασία με το ίδιο παράθυρο διαλόγου. Διαχείριση Συνεδρίας (μόνο για συντονιστές) Ο χρήστης που έχει το ρόλο του συντονιστή υποδεικνύεται από το σχετικό εικονίδιο στο πεδίο Ρόλος στο παράθυρο διαχείρισης χρηστών: Ως συντονιστής μπορείτε να εκτελέσετε 2 βασικές λειτουργίες: Αλλαγή εισηγητή συνεδρίας Διαχείριση διαμοιρασμού μικροφώνων των χρηστών 5

6 Αλλαγή εισηγητή συνεδρίας Κατά την έναρξη της συνεδρίας, το ρόλο του εισηγητή τον έχει αυτόματα ο πρώτος συντονιστής που θα εισέλθει στο σύστημα. Ο εισηγητής αναγνωρίζεται από το σχετικό εικονίδιο στο πεδίο Κατάσταση στο παράθυρο διαχείρισης χρηστών: Για να αλλάξτε τον εισηγητή της συνεδρίας χρειάζεται να επιλέξτε το όνομα του χρήστη στο παράθυρο χρηστών: και να πιέστε το πλήκτρο «Αλλαγή εισηγητή»: Τότε το εικονίδιο του εισηγητή εμφανίζεται αριστερά του ονόματος του επιλεγμένου χρήστη: ο οποίος μπορεί πλέον να κάνει παρουσίαση εγγράφου και να διαμοιράσει την οθόνη του. Διαχείριση διαμοιρασμού μικροφώνων των χρηστών Για την ορθή χρήση του BigBlueButton συνίσταται κάθε στιγμή να είναι ανοιχτό μόνο το μικρόφωνο του χρήστη που έχει το λόγο. Ως συντονιστής της συνεδρίας μπορείτε να ανοίξτε και να κλείστε τα μικρόφωνα των συμμετεχόντων στη συνομιλία (δηλαδή που έχουν κάνει κατά την είσοδό τους στο BigBlueButton διαμοιρασμό μικροφώνου, βλ. παράγραφο 3.3.3), πατώντας τα πλήκτρα με το μικρόφωνο αριστερά από τα ονόματά τους, στο παράθυρο «Ακροατές»: Κάθε χρήστης που δεν έχει το ρόλο του συντονιστή, μπορεί να ανοίξει και να κλείσει μόνο το δικό του μικρόφωνο, πατώντας το πλήκτρο «Σίγαση/Συνομιλία» στο παράθυρο «Ακροατές»: 6

7 Για να ανοίξτε ή να κλείστε απ ευθείας τα μικρόφωνα όλων των συμμετεχόντων, μπορείτε να πατήστε το πλήκτρο «Σίγαση όλων/κατάργηση σίγασης όλων»: ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση που εκτελέστε τη λειτουργία «Σίγαση όλων», θα κλείστε και το δικό σας μικρόφωνο. Για να το ξανανοίξτε, χρειάζεται να πατήστε το πλήκτρο με το μικρόφωνο. Τέλος, μπορείτε να κλειδώστε την κατάσταση μικροφώνων των χρηστών, ώστε να μη μπορούν να την αλλάξουν από το δικό τους περιβάλλον διεπαφής. Συγκεκριμένα, ο χρήστης του οποίου το μικρόφωνο είναι κλειδωμένο από το συντονιστή, δε βλέπει το πλήκτρο «Σίγαση/Συνομιλία» στο παράθυρο «Ακροατές»: Μπορείτε να κλειδώστε τα μικρόφωνα των χρηστών με τα πλήκτρα με σύμβολο την κλειδαριά, που βρίσκονται δεξιά των ονομάτων τους: 7

8 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πλήκτρο με το εικονίδιο του μικροφώνου μπορεί να αλλάξει την κατάσταση μικροφώνου του χρήστη (ανοιχτό/κλειστό), ακόμα κι αν αυτό είναι κλειδωμένο. Όμως, το κλείδωμα έχει υψηλότερη προτεραιότητα από το πλήκτρο «Σίγαση όλων/κατάργηση σίγασης όλων», που δεν άρει την κατάσταση του μικροφώνου, όταν αυτό έχει κλειδωθεί. Διαμοιρασμός Κάμερας Για να ξεκινήστε το διαμοιρασμό κάμερας, πιέστε το εικονίδιο με την κάμερα, πάνω αριστερά στο περιβάλλον διεπαφής: Στη συνέχεια εμφανίζεται παράθυρο προεπισκόπησης βίντεο: απ όπου μπορείτε να: 1. Επιλέξτε κάμερα, εφόσον έχετε συνδεδεμένες περισσότερες από μία στον υπολογιστή σας. 2. Επιλέξτε ανάλυση του διαμοιραζόμενου βίντεο (μόνο ως συντονιστής). 3. Πατήστε το play για να ξεκινήσει ο διαμοιρασμός κάμερας και να σας βλέπουν οι υπόλοιποι χρήστες. Όταν ξεκινήσει ο διαμοιρασμός, το παράθυρο προεπισκόπησης κλείνει και το βίντεο κάθε χρήστη προβάλλεται στο παράθυρο «Αγκύρωση κάμερας»: Στο παράθυρο «Αγκύρωση κάμερας», οι διαμοιραζόμενες κάμερες μπορεί να έχουν τις ίδιες διαστάσεις, ή να είναι στο προσκήνιο η κάμερα επιλεγμένου χρήστη (π.χ. του εισηγητή): 8

9 Αυτό γίνεται κάνοντας κλικ στο παράθυρο μιας από τις κάμερες που είναι στο παρασκήνιο, οπότε έρχεται στο προσκήνιο. Κάνοντας κλικ στην κάμερα που είναι στο προσκήνιο, αποκτούν όλες τις ίδιες διαστάσεις. Μπορείτε να σύρετε το παράθυρο κάθε κάμερας έξω από το παράθυρο «Αγκύρωση κάμερας» ώστε να αποκτήσει την ανάλυση που επιλέξατε κατά την προεπισκόπηση. Το παραθύρο μπορεί να αυξομειωθεί, αλλά και να επανέλθει στις αρχικές διαστάσεις με το πλήκτρο που εμφανίζεται κατά τη μετακίνηση του κέρσορα στο κάτω δεξί μέρος του: Αν κλείστε το παράθυρο κάμερας ενός άλλου συμμετέχοντα, μπορεί να το ξανανοίξτε πατώντας το πλήκτρο με το εικονίδιο της κάμερας από το παράθυρο «Users»: Τα εικονίδια αυτά στο παράθυρο «Users» υποδηλώνουν τους χρήστες που έχουν διαμοιράσει την κάμερά τους. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση που κλείστε το παράθυρο της δικής σας κάμερας, άρετε το διαμοιρασμό της και χρειάζεται να τη διαμοιράστε εκ νέου. 9

10 Παρουσιάσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρουσίαση μπορεί να κάνει μόνο η χρήστης που έχει το ρόλο του Εισηγητή. Μεταφόρτωση (upload) αρχείου προς παρουσίαση Για να κάνετε μια νέα παρουσίαση πατήστε το πλήκτρο μεταφόρτωσης (upload) αρχείου προς παρουσίαση, κάτω αριστερά στο παράθυρο παρουσιάσεων: Στη συνέχεια εμφανίζεται το παράθυρο «Μεταφόρτωση Παρουσίασης»: απ όπου μπορείτε: 1. Να κάνετε αναζήτηση του προς παρουσίαση αρχείου στους φακέλους του υπολογιστή σας πατώντας το πλήκτρο «+». 2. Αφού επιλέξει το αρχείο, να πατήστε το πλήκτρο «Μεταφόρτωση» για να ξεκινήσει η παρουσίαση. Όταν ξεκινήσει η παρουσίαση, η πρώτη διαφάνεια του αρχείου προβάλλεται στο παράθυρο παρουσιάσεων. Για την πλοήγηση στις διαφάνειες της παρουσίασης (αν είναι περισσότερες από μία), μπορείτε από το μενού επιλογής διαφάνειας, είτε να χρησιμοποιήστε τα πράσινα βέλη: είτε να πατήστε το πλήκτρο επιλογής διαφάνειας και να επιλέξτε απ ευθείας τη διαφάνεια που θέλετε: Εναλλακτικά, μπορείτε κάνοντας δεξί κλικ στο παράθυρο παρουσιάσεων, από το εμφανιζόμενο μενου: 10

11 1. Να μεταβείτε στην επόμενη ή την προηγούμενη διαφάνεια. 2. Να πληκτρολογήστε απευθείας τον αριθμό της διαφάνειας που επιθυμείτε να παρουσιάσετε: Ως εισηγητής μπορείτε να εστιάσετε σε όποια περιοχή της διαφάνειας επιθυμείτε με έναν από τους παρακάτω τρόπους: 1. Με τη μπάρα αυξομείωσης μεγέθους προβολής παρουσίασης (zoom in/zoom out). 2. Με το πλήκτρο προσαρμογής της διαφάνειας στο πλάτος του παραθύρου. 3. Με το πλήκτρο προβολής ολόκληρης της διαφάνειας προσαρμοσμένης στο μέγεθος του παραθύρου. Παρουσίαση ήδη μεταφορτωμένου εγγράφου Μπορείτε να παρουσιάστε ξανά ένα έγγραφο που είχε προηγουμένως μεταφορτωθεί και παρουσιαστεί, στο πλαίσιο της ίδιας συνεδρίας. Κάθε αρχείο που μεταφορτώνεται, παραμένει διαθέσιμο προς παρουσίαση όση ώρα διαρκεί η συνεδρία. Για να παρουσιάστε έγγραφο που έχει ήδη μεταφορτωθεί, χρειάζεται να πατήστε το πλήκτρο μεταφόρτωσης (upload) αρχείου προς παρουσίαση: και στο παράθυρο «Μεταφόρτωση Παρουσίασης» μπορείτε: 1. Να επιλέξτε από το αναδυόμενο μενού «Μεταφορτωμένες Παρουσιάσεις» ένα από τα έγγραφα που έχουν ήδη μεταφορτωθεί. 11

12 2. Είτε να πατήστε το πλήκτρο «Προβολή» για να το παρουσιάστε, είτε το «X» για να το διαγράψτε από τη λίστα των μεταφορτωμένων παρουσιάσεων. Λειτουργίες ασπροπίνακα (whiteboard) Πατώντας το πλήκτρο εμφάνισης/απόκρυψης μενού ασπροπίνακα (whiteboard) στο κάτω αριστερά μέρος του παραθύρου παρουσιάσεων: εμφανίζεται (ή αποκρύπτεται, αν είναι ήδη ανοιχτό) το μενού λειτουργιών ασπροπίνακα. Από εκεί μπορείτε να επισημάνετε περιοχές της διαφάνειας που παρουσιάζετε. Συγκεκριμένα, το μενού παρέχει τις εξής λειτουργίες: 1. Επισήμανση περιοχής του εγγράφου: 2. Επιλογή περιοχής του εγγράφου: 3. Διαγραφή επισημάνσεων και επιλογών που έχουν γίνει σε μια διαφάνεια. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: διαγράφεται μόνο ό,τι υπάρχει στην τρέχουσα διαφάνεια. 4. Αναίρεση προηγούμενης επισήμανσης ή επιλογής. 5. Επιλογή χρώματος επισήμανσης ή επιλογής: 12

13 6. Αλλαγή πάχους γραμμής επισήμανσης ή επιλογής: Διαμοιρασμός Επιφάνειας Εργασίας ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρουσίαση μπορεί να κάνει μόνο η χρήστης που έχει το ρόλο του Εισηγητή. Για την έναρξη του διαμοιρασμού επιφάνειας εργασίας, μπορείτε να πατήστε το πλήκτρο διαμοιρασμού στο πάνω αριστερά μέρος του περιβάλλοντος διεπαφής: για να ανοίξτε το παράθυρο προεπισκόπησης: απ όπου μπορείτε να διαμοιράσετε: 1. Ολόκληρη την οθόνη του υπολογιστή σας 2. Ορισμένη περιοχή της οθόνης του υπολογιστή σας Μετά την επιλογή τύπου διαμοιρασμού, εμφανίζεται παράθυρο επιβεβαίωσης ότι ο χρήστης επιθυμεί να γίνει διαμοιρασμός της επιφάνειας εργασίας. Για να προχωρήσει η διαδικασία διαμοιρασμού χρειάζεται να επιλέξτε αποδοχή (I accept the risk and want to run the application) και να πιέστε το πλήκτρο «Run»: 13

14 Στην περίπτωση που επιλέξτε να διαμοιράστε ορισμένη περιοχή της οθόνης, εμφανίζεται πλαίσιο επιλογής της διαμοιραζόμενης περιοχής, μεταβλητού μεγέθους και θέσης, ώστε να επιλέξτε το μέγεθος που επιθυμείτε και να ξεκινήστε το διαμοιρασμό πατώντας το πλήκτρο «Start Sharing»: Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης μπορείτε να μετακινείστε το πλαίσιο επιλογής της διαμοιραζόμενης περιοχής, όχι όμως να αλλάξτε το μέγεθός του. Όταν ξεκινήσει ο διαμοιρασμός, το παράθυρο προεπισκόπησης στο περιβάλλον διεπαφής σας προβάλει σε προεπισκόπηση το διαμοιραζόμενο περιεχόμενο. Πατώντας το κουμπί «Κλείσιμο» μπορείτε να τερματίστε την παρουσίαση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παράθυρο προεπισκόπησης είναι μη μεταβλητού μεγέθους. Στο περιβάλλον διεπαφής των υπόλοιπων χρηστών, εμφανίζεται η διαμοιραζόμενη περιοχή της οθόνης σας σε παράθυρο με το 14

15 μέγεθος που έχετε προηγουμένως επιλέξει. Το παράθυρο μπορεί να μικρύνει, όχι όμως να μεγαλώσει. Στην περίπτωση που μικρύνει, μπορείτε: 1. είτε να προσαρμόστε το περιεχόμενο στο μέγεθος του παραθύρου 2. είτε να προβάλετε το περιεχόμενο στο πραγματικό του μέγεθος 15

16 Διαμοιρασμός Μικροφώνου Μπορείτε να κάνετε διαμοιρασμό μικροφώνου κατά την είσοδό σας στο σύστημα, πατώντας το πλήκτρο «Join Audio» στο αρχικό παράθυρο διαλόγου (βλ. παράγραφο 3.3.3). Εφόσον έχετε διαμοιράσει το μικρόφωνό σας, μπορείτε να το ανοίξτε ή να το κλείστε πατώντας, στο παράθυρο «Ακροατές», το πλήκτρο με την ένδειξη «Σίγαση» (όταν είναι ανοιχτό) ή «Συνομιλία» (όταν είναι κλειστό): ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ο συντονιστής έχει κλειδώσει την κατάσταση μικροφώνου του χρήστη, το πλήκτρο «Σίγαση/Συνομιλία» δεν εμφανίζεται στο παράθυρο «Ακροατές». Επιπλέον, μπορείτε να άρετε το διαμοιρασμό του μικροφώνου σας, πατώντας το πλήκτρο «Διαμοιρασμός Μικροφώνου», στο πάνω αριστερά μέρος του περιβάλλοντος διεπαφής: και στη συνέχεια να κάνετε εκ νέου διαμοιρασμό με το ίδιο πλήκτρο: Δωμάτια Συζητήσεων (Chat Rooms) Στο παράθυρο Δωματίων Συζητήσεων, μπορείτε να μετάσχετε σε συνομιλία είτε με όλους τους χρήστες είτε με κάποιο χρήστη της επιλογής σας. Για διεξαγωγή συνομιλίας με όλους τους συμμετέχοντες στη συνεδρία, στην καρτέλα «All» μπορείτε να εισάγετε το κείμενό σας στο χώρο πληκτρολόγησης κειμένου, να επιλέξτε το χρώμα της γραμματοσειράς, και πατώντας το πλήκτρο «Αποστολή» να εμφανίστε το κείμενό σας στο δωμάτιο συζήτησης. Για να διεξάγετε συνομιλία χρειάζεται να πατήστε την καρτέλα «+»: 16

17 για να επιλέξτε με ποιον επιθυμείτε να διεξάγετε ιδιωτική συνομιλία και να δημιουργηθεί ένα νέο δωμάτιο συζήτησης: Επίσης, πατώντας την καρτέλα «+», μπορείτε να αλλάξτε το μέγεθος της γραμματοσειράς: Μπορείτε να αντιγράψτε τις συνομιλίες ενός δωματίου συζητήσεων κάνοντας δεξί κλικ στο πεδίο προβολής συνομιλιών και επιλέγοντας «Copy All Text»: Ρυθμίσεις Flash Player Μπορεί να ρυθμίστε την πρόσβαση του Flash Player στην κάμερα και το μικρόφωνό του. Κάνοντας δεξί κλικ στο περιβάλλον διεπαφής του BigBlueButton και επιλέγοντας «Settings»: μπορείτε, επιλέγοντας τις αντίστοιχες καρτέλες στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται, να εκτελέστε τις εξής λειτουργίες: 1. Να αποδεχτείτε ή όχι την πρόσβαση του Flash Player στην κάμερα και το μικρόφωνο του υπολογιστή σας: 17

18 2. Να επιλέξτε ποιο μικρόφωνο θα χρησιμοποιήσει ο Flash Player (στην περίπτωση που έχετε συνδεδεμένα περισσότερα από ένα στον υπολογιστή σας), να ρυθμίστε την έντασή του και να μειώστε την ηχώ: 3. Να επιλέξτε ποια κάμερα θα χρησιμοποιήσει ο Flash Player (στην περίπτωση που έχετε συνδεδεμένες περισσότερες από μία στον υπολογιστή σας): 18

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ BBB ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ BBB ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ BBB ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Οι συμμετέχοντες συνίσταται να έχουν καλή γνώση και κατανόηση του σύντομου οδηγού. Eπιπλέον υποστηρικτικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Εφαρμογής Web based Video Conference

Οδηγός Χρήσης της Εφαρμογής Web based Video Conference Οδηγός Χρήσης της Εφαρμογής Web based Video Conference Περιεχόμενα Περιβάλλον Εφαρμογής... 3 1. Σύνδεση... 3 2. Κατάσταση Σύνδεσης... 3 3. Συνδεδεμένοι Χρήστες... 4 4. Συμμετέχοντες... 4 Διάταξη Push to

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ [1] ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 1. Για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα τηλεκατάρτισης θα πρέπει να διαθέτετε: ένα Η/Υ με εγκατεστημένο ένα internet browser (λ.χ. Internet Explorer, Mozilla

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το BBB. Βήμα 1ο: Να εξασφαλίσετε ότι έχετε τον απαραίτητο εξοπλισμό

Οδηγίες για το BBB. Βήμα 1ο: Να εξασφαλίσετε ότι έχετε τον απαραίτητο εξοπλισμό Οδηγίες για το BBB Για τη συμμετοχή σας στις τηλεδιασκέψεις της υπηρεσίας meeting.sch.gr που θα διεξαγονται μέσω του λογισμικού τηλεδιασκέψεων BigBlueButton, θα χρειαστεί να γίνουν κάποιες απαραίτητες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης του Jitsi 2.0

Οδηγίες Χρήσης του Jitsi 2.0 Οδηγίες Χρήσης του Jitsi 2.0 (Για όλα τα Λειτουργικά Συστήματα) Το Jitsi (πρώην SIP Communicator) είναι ένα πρόγραμμα επικοινωνίας με ήχο/εικόνα και chat που υποστηρίζει πρωτόκολλα επικοινωνίας SIP, XMPP/Jabber,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ epresence Οδηγός συμμετοχής σε τηλεδιάσκεψη Τελευταία ημερομηνία αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ BLACKBOARD ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ BLACKBOARD ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ BLACKBOARD ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Οδηγός για Ρυθμίσεις μικροφώνου και ηχείου WHITEBOARD Διαδραστικός πίνακας VIDEO & ΗΧΟΣ Ενεργοποίηση και ρύθμιση κάμερας, ηχείων, μικροφώνου Ζητάμε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ BLACKBOARD ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΜΟ ΑΥΤΟ ΟΔΗΓΟ

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ BLACKBOARD ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΜΟ ΑΥΤΟ ΟΔΗΓΟ ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ BLACKBOARD ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΜΟ ΑΥΤΟ ΟΔΗΓΟ Συμβουλές για ομαλότερη διεξαγωγή του μαθήματος 1. Για την σωστή παρακολούθηση των συμμετεχόντων είναι προτιμότερο να χρησιμοποιηθούν ακουστικά κεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

Ζωντανή τάξη μαθήματος

Ζωντανή τάξη μαθήματος Ζωντανή τάξη μαθήματος Οδηγός Χρήσης Εκπαιδευόμενου Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης Τηλεπρομηθέα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΖΩΝΤΑΝΗ ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ... 2 1.1 Εισαγωγή... 4 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΤΑΞΗΣ... 5 2.1 Γνωριμία

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 6 Δημιουργία λογαριασμού 13 Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28 Βασικές λειτουργίες 32 Επιλογές συνομιλίας 48 Γενικές ρυθμίσεις Skype 64 Το Skype σε φορητές συσκευές 78 Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης

Οδηγός Χρήστη Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης Οδηγός Χρήστη Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης Περιεχόμενα Γενικά... 3 Απαραίτητο λογισμικό... 3 Είσοδος στην πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης... 3 Πλοήγηση στην πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης... 5 Πλοήγηση στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος σε συνεδρία της Blackboard και βασικές ρυθμίσεις

Είσοδος σε συνεδρία της Blackboard και βασικές ρυθμίσεις Είσοδος σε συνεδρία της Blackboard και βασικές ρυθμίσεις Tα πρώτα βήματα κατά την είσοδο μας στην Blackboard Αφού εγγραφείτε σε ένα μάθημα για να μπορέσετε να συνδεθείτε στην αίθουσα της Blackboard λίγη

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ρυθμίστε το τηλέφωνο Android για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το λογαριασμό του Office

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση

Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση Novel Tech «Μέλος του Επιστημονικού & Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης» http://www.noveltech.gr info@noveltech.gr Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης για την κάμερα web της HP

Οδηγός χρήσης για την κάμερα web της HP Οδηγός χρήσης για την κάμερα web της HP v4.3.el Part number: 5992-4251 Copyright 2008 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ CISCO JABBER ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/76

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ CISCO JABBER ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/76 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ CISCO JABBER ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/76 31/07/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint

Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Για να εκκινήσουμε το Office PowerPoint 2007 ακολουθούμε τα εξής βήματα: Έναρξη à Όλα τα προγράμματα PowerPoint 2007. à Microsoft Office à Microsoft Office Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect Vodafone Business WebHosting Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης Photo Album Αναλυτικός οδηγός χρήσης: Photo Album Vodafone Business Connect - Υπηρεσίες φιλοξενίας εταιρικού e-mail & web

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας microsιμ

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας microsιμ Γρήγορος Οδηγός ομή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Reset 2 Θήρα Micro USB 3 Προστατευτιό κάλυμμα καρτών 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 5 Ακουστικό 6 Μπροστινή κάμερα 7 Πίσω Κάμερα 8 Φλας 13 14 9 Πλήκτρα αυξομείωσης

Διαβάστε περισσότερα

support@displaynote.com +44-2890-730-482

support@displaynote.com +44-2890-730-482 Οδηγίες χρήσης Περιεχόμενα Ρύθμιση... 3 Λήψη του λογισμικού... 3 Εγκατάσταση του λογισμικού... 3 Λήψη της εφαρμογής... 4 Ρύθμιση της σύνδεσης... 5 Χρήση του DisplayNote... 6 Δημιουργία λογαριασμού DisplayNote...

Διαβάστε περισσότερα

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών Προϋποθέσεις συστήματος: Windows (XP, Vista, 7) με DirectX 9.x και τελευταίες ServicePack ή MacOS X 10.3.x (ή υψηλότερη), κάρτα γραφικών 3D με υποστήριξη OpenGL, ελάχ. 512 MB RAM, 1 GB διαθέσιμος χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Windows Phone Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ρυθμίστε το Windows Phone για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το λογαριασμό του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή)

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility (διαδικτυακή εφαρμογή) Αύγουστος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Windows XP. 2.2 Επιφάνεια εργασίας. 2.3 Γραμμή εργασιών 1/10

2.1 Windows XP. 2.2 Επιφάνεια εργασίας. 2.3 Γραμμή εργασιών 1/10 2.1 Windows XP 1. Τι είναι τα Windows XP; 2. Τι εννοούμε με τον όρο λειτουργικό σύστημα; 3. Αναφέρετε μερικά άλλα λειτουργικά συστήματα που κυκλοφορούν στην αγορά. 4. Αναφέρετε μερικά από τα βοηθητικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή Οδηγίες εγγραφής και σύνδεσης στην ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος http://users.sch.gr/galexiad galexiad@gmail.com 2 Τα στάδια Α έως και Δ που περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚYΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚYΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚYΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤO ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΤΠΚ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ VPN ΥΣΠΤ Η υπηρεσία πρόσβασης στο δίκτυο δεδομένων του ΤΠΚ μέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1 Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1. Πατήστε το Πλήκτρο Κεντρικής Σελίδας > > Επαφές. 2. Πατήστε το Πλήκτρο Μενού > Εισαγωγή / Εξαγωγή > Εισαγωγή από κάρτα SIM. Η συσκευή σας ZTE-RACER θα διαβάσει αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑΤΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΑΠΟ YOUTUBE ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ CD-ROM. Στάδιο 1: Κατέβασμα τραγουδιών από το YouTube στον υπολογιστή μας σε μορφή mp3.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑΤΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΑΠΟ YOUTUBE ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ CD-ROM. Στάδιο 1: Κατέβασμα τραγουδιών από το YouTube στον υπολογιστή μας σε μορφή mp3. Στάδιο 1: Κατέβασμα τραγουδιών από το YouTube στον υπολογιστή μας σε μορφή mp3. 1. Ανοίγουμε το πρόγραμμα του internet και στη σελίδα Google κάνουμε κλικ στα εικονίδια με τα τετραγωνάκια πάνω δεξιά και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ GOOGLE DRIVE ΩΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΜΕΣΟ, ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ

ΤΟ GOOGLE DRIVE ΩΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΜΕΣΟ, ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΤΟ GOOGLE DRIVE ΩΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΜΕΣΟ, ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ Ε π ι μ έ λ ε ι α. / Ε ι σ ή γ η σ η : Π α ν τ α ζ ή Α φ ρ ο δ ί τ η 3 0 / 1 0 / 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Διαχειριστής Πλήκτρων Μacro Εγχειρίδιο Χρήστη

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Διαχειριστής Πλήκτρων Μacro Εγχειρίδιο Χρήστη ΕΛΛΗΝΙΚΑ Διαχειριστής Πλήκτρων Μacro Εγχειρίδιο Χρήστη Εισαγωγή Η Διαχείριση Πλήκτρων Μacro αποτελεί ένα ειδικό λογισμικό εφαρμογής της ταμπλέτας. Χρησιμοποιώντας το Διαχειριστή Πλήκτρων Μacro, μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση 457 ΟΠΣ Πολιτικής Προστασίας. Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Γεωγραφικής Απεικόνισης (Version: 1.0)

Σύμβαση 457 ΟΠΣ Πολιτικής Προστασίας. Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Γεωγραφικής Απεικόνισης (Version: 1.0) Σύμβαση 457 ΟΠΣ Πολιτικής Προστασίας Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Γεωγραφικής Απεικόνισης (Version: 1.0) ΑΝΑΔΟΧΟΣ : SPACE COM A.E. INTRACOM IT SERVICES - QUALITY & RELIABILITY A.E. ΑΘΗΝΑ Ιούνιος 2008 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

TomTom Εγχειρίδιο αναφοράς

TomTom Εγχειρίδιο αναφοράς TomTom Εγχειρίδιο αναφοράς Περιεχόμενα Ζώνες κινδύνου 3 Ζώνες κινδύνου στη Γαλλία... 3 Προειδοποιήσεις ζωνών κινδύνου... 3 Αλλαγή του τρόπου προειδοποίησης... 4 Κουμπί αναφορά... 4 Αναφορά νέας ζώνης κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο της εφαρμογής αναπαραγωγής CD V2.6 i. Εγχειρίδιο της εφαρμογής αναπαραγωγής CD V2.6

Εγχειρίδιο της εφαρμογής αναπαραγωγής CD V2.6 i. Εγχειρίδιο της εφαρμογής αναπαραγωγής CD V2.6 i της CD V2.6 ii Copyright 2002, 2003, 2004 Sun Microsystems Copyright 2009 Στέργιος Προσινικλής (steriosprosinikls@gmail.com) Δίνεται άδεια για αντιγραφή, διανομή και/ή τροποποίηση του εγγράφου υπό τους

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου Εάν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή για να εισάγετε, οργανώσετε και να δείτε βίντεο, κατεβάστε το λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου (συμβατό μόνο με PC). Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.fisher-price.com/kidtough

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Οδηγός Χρήστη Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 3 2. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 6 3. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 9 4. ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

MANAGER SIDE BAR. Μία άλλη λειτουργία είναι το ξυπνητήρι. Μπορείτε να ορίσετε τον χρόνο υπενθύμισης. Μετά την λήξη του χρόνου θα ειδοποιηθείτε ηχητικά

MANAGER SIDE BAR. Μία άλλη λειτουργία είναι το ξυπνητήρι. Μπορείτε να ορίσετε τον χρόνο υπενθύμισης. Μετά την λήξη του χρόνου θα ειδοποιηθείτε ηχητικά MANAGER SIDE BAR Η Manager side bar είναι μία εφαρμογή σχεδιασμένη να προσφέρει μια σειρά από λειτουργίες και ευκολίες σε κάθε χρήστη Η/Υ προχωρημένο ή αρχάριο. Βασική λειτουργία της εφαρμογής είναι ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Για τη συμμετοχή σας στην εξ αποστάσεως συνεδρία θα χρειαστείτε: έναν προσωπικό υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Windows, [βέλτιστη επιλογή: σύγχρονος Η/Υ με Windows

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Εισαγωγή 6 Τα βασικά συστατικά του υπολογιστή 10 Η επιφάνεια εργασίας (desktop) 16 Windows 7 Windows 8 Τα πρώτα βήματα στο Internet 84

περιεχόμενα Εισαγωγή 6 Τα βασικά συστατικά του υπολογιστή 10 Η επιφάνεια εργασίας (desktop) 16 Windows 7 Windows 8 Τα πρώτα βήματα στο Internet 84 περιεχόμενα Εισαγωγή 6 Τα βασικά συστατικά του υπολογιστή 10 Η επιφάνεια εργασίας (desktop) 16 Windows 7 H πρώτη επαφή με τα Windows 7 21 Απλές αλλαγές και ρυθμίσεις 26 Χειρισμός προγραμμάτων 31 Αναζήτηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΟΧ Σελ. 1 / 10 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ URL: http://elearning.landslides.gr/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Ελληνικά 1.1 Εισαγωγή Το TVGo DVB-T02PRO μπορεί να μετατρέψει τον φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή σας σε μία προσωπική ψηφιακή τηλεόραση και σας επιτρέπει να παρακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά...3. Απαραίτητο λογισμικό...3. Είσοδος στην πλατφόρμα Τηλεκατάρτησης...3. Πλοήγηση στην πλατφόρμα Τηλεκατάρτησης...6

Γενικά...3. Απαραίτητο λογισμικό...3. Είσοδος στην πλατφόρμα Τηλεκατάρτησης...3. Πλοήγηση στην πλατφόρμα Τηλεκατάρτησης...6 Περιεχόμενα Γενικά...3 Απαραίτητο λογισμικό...3 Είσοδος στην πλατφόρμα Τηλεκατάρτησης...3 Πλοήγηση στην πλατφόρμα Τηλεκατάρτησης...6 Οργάνωση της περιοχής του μαθήματος...7 Χρόνος Εκπαίδευσης...9 Έξοδος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite Το PowerSuite είναι η ολοκληρωμένη λύση απόδοσης για τον υπολογιστή σας. Ενσωματώνοντας το RegistryBooster, το DriverScanner και το SpeedUpMyPC σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας σάρωσης, το PowerSuite

Διαβάστε περισσότερα

www.e-katartisi.com Equal Society e-learning platform

www.e-katartisi.com Equal Society e-learning platform www.e-katartisi.com Equal Society e-learning platform Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Για να εισέλθετε στην πλατφόρµα τηλεκατάρτισης της Equal Society και να έχετε πρόσβαση στα περιεχόµενά

Διαβάστε περισσότερα

SMART Board & SMART Notebook 10. Οδηγός Χρήσης

SMART Board & SMART Notebook 10. Οδηγός Χρήσης SMART Board & SMART Notebook 10 Οδηγός Χρήσης Τι είναι το SMART Board; Ο διαδραστικός πίνακας αφής που συνδυάζει την απλότητα χρήσης του παραδοσιακού πίνακα με την δύναμη του υπολογιστή Τι είναι το SMART

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Οι πίνακες Οι πίνακες είναι ορθογώνια πλαίσια που χωρίζονται σε γραµµές και στήλες. Η τοµή µιας γραµµής µε µια στήλη προσδιορίζει ένα κελί. Τα στοιχεία, που παρουσιάζουµε,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα Σύστημα Διαχείρισης Εκπαίδευσης Εγχειρίδιο Χρήσης Εκπαιδευόμενου Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα τηλ.: 210-3689381, 210-3689354 fax:

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Λειτουργίες των. Windows 7

Χρήσιμες Λειτουργίες των. Windows 7 Χρήσιμες Λειτουργίες των Windows 7 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Χαρακτηριστικά των Windows 7... 3 1. Θέματα (themes):... 3 1.1. Aero Peek... 4 1.2. Aero Shake:... 4 1.3. Aero Snap:... 4 1.4. Αero Flip:...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων EBSCO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων EBSCO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Οδηγός Χρήσης Απρίλιος, 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ EBSCO... 3 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ADOBE DIGITAL EDITIONS... 3 2. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Η-ΒΙΒΛΙΩΝ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

ZTrade One version 1.1

ZTrade One version 1.1 ZTrade One version 1.1 Περιεχόμενα 1. Πλοήγηση 2. Κατάσταση Εφαρμογής 3. Λίστα Μετοχών 4. Χαρτοφυλάκια 5. Ξένοι Δείκτες 6. Τεχνική Ανάλυση 7. Ειδοποιήσεις 8. Ρυθμίσεις 1. Πλοήγηση Η εφαρμογή οργανώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία 3D για λογισμικό SMART Notebook 11.1. Οδηγός χρήστη

Εργαλεία 3D για λογισμικό SMART Notebook 11.1. Οδηγός χρήστη Εργαλεία 3D για λογισμικό SMART Notebook 11.1 Οδηγός χρήστη Δήλωση προϊόντος Αν δηλώσετε το προϊόν SMART, θα σας ειδοποιήσουμε για νέα χαρακτηριστικά και αναβαθμίσεις λογισμικού. Κάντε τη δήλωση online

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ VLT ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Δεκέμβριος 2014 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Dir Me Up

Εισαγωγή στο Dir Me Up Εισαγωγή στο Dr Me Up V2.00 / 2013-05-18 [Τα νέα χαρακτηριστικά από την προηγούμενη 1.30 έκδοση εμφανίζονται με μπλέ χρώμα] Bong Atttude 2013 Εισαγωγή 1/ Επιστρέψτε στην προηγούμενη τοποθεσία. 2/ Πηγαίνετε

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη Εκκίνηση. Όταν ξεκινήσετε το GeoGebra, εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο:

Γρήγορη Εκκίνηση. Όταν ξεκινήσετε το GeoGebra, εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Τι είναι το GeoGebra; Γρήγορη Εκκίνηση Λογισμικό Δυναμικών Μαθηματικών σε ένα - απλό στη χρήση - πακέτο Για την εκμάθηση και τη διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης Συνδυάζει διαδραστικά γεωμετρία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά HDD Password Tool Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά 1 Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 Εμπορικά σήματα... 4 Κεφάλαιο 2: Απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα... 5 - HDD Password Tool για Windows... 5

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point)

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Το πρόγραμμα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή (παρουσίασης) του PowerPoint μπορεί να έχει ως στόχο να ενημερώσει, να διδάξει ή και να

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα Skype (έκδοση 4.0.0.226)

Το πρόγραμμα Skype (έκδοση 4.0.0.226) Το πρόγραμμα Skype (έκδοση 4.0.0.226) Το Skype είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορούμε να μετατρέψουμε τον υπολογιστή μας σε βιντεοτηλέφωνο! Για να είναι ικανοποιητική η ποιότητα του ήχου και πολύ περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων

Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων Άσκηση 1: Επιλέξτε τη σωστή απάντηση 1. Ποιες από τις παρακάτω πορείες μας οδηγούν στο να επανεκκινήσουμε τον υπολογιστή μας; o Έναρξη Τερματισμός Επανεκκίνηση o Ctrl + Alt

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJCONTROL INSTINCT ΚΑΙ ΤΟ DJUCED

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJCONTROL INSTINCT ΚΑΙ ΤΟ DJUCED ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJCONTROL INSTINCT ΚΑΙ ΤΟ DJUCED ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ Εισάγετε το CD-ROM. Εκτελέστε το πρόγραμμα εγκατάστασης. Ακολουθήστε τις οδηγίες. 6 1 2 7 3 4 5 1- Ισορροπία, κανάλια 1-2 (έξοδος μίξης)

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές προϋποθέσεις

Τεχνικές προϋποθέσεις Τεχνικές προϋποθέσεις Υποστήριξη Windows Επεξεργαστής Intel Core Duo CPU.XX GHz ή AMD. ( GB of RAM προτεινόμενο) Ενεργά JavaScript και Cookies Active X, ενεργό για τον Microsoft Internet Explorer (προτεινόμενο)

Διαβάστε περισσότερα

Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007

Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007 Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007 Το πρόγραμμα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή (παρουσίασης) του PowerPoint μπορεί να έχει ως στόχο να ενημερώσει, να διδάξει ή και

Διαβάστε περισσότερα

SMART Ink. Λειτ ουργικά συστ ήματ α Windows. Οδηγός χρήστ η

SMART Ink. Λειτ ουργικά συστ ήματ α Windows. Οδηγός χρήστ η SMART Ink Λειτ ουργικά συστ ήματ α Windows Οδηγός χρήστ η Σημείωση για το εμπορικό σήμα Τα SMART Ink, SMART Notebook, SMART Meetin Pro, Bridit, smarttech, το λογότυπο της SMART loo και όλα τα σλόγκαν της

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATION TECHNOLOGY IN LEARNING ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

INFORMATION TECHNOLOGY IN LEARNING ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INFORMATION TECHNOLOGY IN LEARNING ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Εγκατάσταση του CD-ROM Βάλτε το CD του προγράμματος στον οδηγό των CD-ROM. Θα πρέπει αυτόματα να ξεκινήσει η εγκατάσταση του προγράμματος.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Μάθημα: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (ΜΚ0203) Μάθημα 1: Δημιουργία παρουσιάσεων - Μέρος Α

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Μάθημα: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (ΜΚ0203) Μάθημα 1: Δημιουργία παρουσιάσεων - Μέρος Α Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Μάθημα: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (ΜΚ0203) PowerPoint Μάθημα 1: Δημιουργία παρουσιάσεων - Μέρος Α Μαρίνα Παπαστεργίου, Επίκουρος Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα Γρήγορος Οδηγός, Δομή 1 2 3 4 5 6 7 7 8 6 10 11 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB 9 Είσοδος Κάρτας SD 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 10 Πίσω κάμερα 5

Διαβάστε περισσότερα

ILLUSION F1S FREE TO AIR

ILLUSION F1S FREE TO AIR ILLUSION F1S FREE TO AIR ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων

Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ Για να αναζητήσετε Μαθησιακά Αντικείμενα στο Φωτόδεντρο χρησιμοποιείστε το πεδίο εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ. Υλοποίηση ψηφιακού κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών Δήμος Σάμου Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση Portal

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ. Υλοποίηση ψηφιακού κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών Δήμος Σάμου Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση Portal ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ Υλοποίηση ψηφιακού κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών Δήμος Σάμου Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση Portal ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ DOTSOFT Α.Ε. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π.2.4.3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΈΚΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό. Περιεχόμενα

Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό. Περιεχόμενα Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό Περιεχόμενα Βασικές απαιτήσεις... 2 Εγκατάσταση και Εκκίνηση... 2 Παράθυρο Πλοήγησης... 8 Πλήκτρα Ενεργειών του Πίνακα Πλοήγησης... 13 Πλήκτρα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Excel 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης Γρήγορη αναφορά Αντιγραφή Δημιουργία αντιγράφων Γρήγορη δημιουργία αντιγράφου 3 Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή πατήστε το κουμπί αντίγραφο 4 Εάν τοποθετήσατε το έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα σήµατα Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή κατατεθέντα εµπορικά σήµατα της Nokia Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ALTEC SOFTWARE

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ALTEC SOFTWARE Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ALTEC SOFTWARE Περιεχόµενα Σύνδεση στον προσωπικό χώρο...2 Το κεντρικό παράθυρο...3 ιαδροµή φακέλου...3 ιαχείριση αρχείων και φακέλων...4 Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ε: ΣΤΑ ΠΟΣΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΘΑ ΚΡΙΝΕΤΑΙ Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΚΑΘΕ ΑΓΩΝΑ;

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ε: ΣΤΑ ΠΟΣΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΘΑ ΚΡΙΝΕΤΑΙ Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΚΑΘΕ ΑΓΩΝΑ; ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ε: ΣΤΑ ΠΟΣΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΘΑ ΚΡΙΝΕΤΑΙ Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΚΑΘΕ ΑΓΩΝΑ; Α: Το τουρνουά θα αποτελείται από αγώνες 5Χ5 ξαφνικού θανάτου (δηλαδή κρίνονται στη μία νίκη) και οι τελικοί θα κρίνονται στις δύο

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος σε συνεδρία της Blackboard και βασικές ρυθμίσεις

Είσοδος σε συνεδρία της Blackboard και βασικές ρυθμίσεις Είσοδος σε συνεδρία της Blackboard και βασικές ρυθμίσεις Tα πρώτα βήματα κατά την είσοδο μας στην Blackboard Κάθε φορά που ο καθηγητής/εισηγητης σας προγραμματίζει για εσάς ένα ηλεκτρονικό μάθημα μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Κουμπί Κενή βάση δεδομένων Κουμπί του Office Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στο κουμπί «Κενή βάση δεδομένων»

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το file μόνο αν έχετε κάποιο laptop ή desktop PC που τρέχουν κάποιο version των Microsoft Windows. 1) Copy

Διαβάστε περισσότερα

GET SDI PORTAL v1. Οδηγός Βοήθειας

GET SDI PORTAL v1. Οδηγός Βοήθειας GET SDI PORTAL v1 Οδηγός Βοήθειας Μεταδεδομένα εγγράφου Στοιχείο/Element Τιμή/value Ημερομηνία/Date 2011-06-16 Τίτλος/Title GETSDIPortal_v1_Help_v1.0 Θέμα/Subject Οδηγός Βοήθειας Έκδοση/Version 1.0 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Libre Office Παρουσιάσεις με το Impress. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ

Εισαγωγή στο Libre Office Παρουσιάσεις με το Impress. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγή στο Libre Office Παρουσιάσεις με το Impress Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγικά Οι παρουσιάσεις είναι μια εφαρμογή που χρησιμεύει στην παρουσίαση των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ναυτίλος Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Εγχειρίδιο Χρήσης για τον υποψήφιο Έκδοση 1.4.1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά... 3 2. Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα