Διαχείριση Λειτουργιών BBB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαχείριση Λειτουργιών BBB"

Transcript

1 Διαχείριση Λειτουργιών BBB Στη συνέχεια θα βρείτε μια χαρτογράφηση και ανάλυση των λειτουργιών του λογισμικού τηλεκπαίδευσης, χρήσιμες για την διεξαγωγή του μαθήματος και τις σχέσεις με τους εκπαιδευόμενους. Πολύ πιο αναλυτικές οδηγίες υπάρχουν και σε έντυπη αλλά και σε μορφή βίντεο. Για διευκρίνιση η ομάδα τεχνικής υποστήριξης είναι στη διάθεσή σας. Το τρέχω κείμενο προϋποθέτει ότι ο χρήστης έχει ακολουθήσει τις οδηγίες του Σύντομου Οδηγού (Τεκμήριο Α1) για να συνδεθεί και να φτάσει μέχρι το περιβάλλον διεπαφής του λογισμικού ΒΒΒ. Ρόλοι Χρηστών Σε κάθε συνεδρία, ο συνδεδεμένος χρήστης μπορεί να έχει έναν από τους παρακάτω Ρόλους: Συμμετέχων Συντονιστής (Moderator) Εισηγητής (Presenter) Κάθε Συμμετέχων σε on-line συνεδρία μπορούν να χρησιμοποιεί τις βασικές λειτουργίες web-conferencing του BigBlueButton: Συμμετοχή με Εικόνα (Διαμοιρασμός Κάμερας) Συμμετοχή με Ήχο (Διαμοιρασμός Μικροφώνου) Παρακολούθηση Παρουσίασης Παρακολούθηση Διαμοιρασμένης Επιφάνειας Εργασίας Συμμετοχή σε Δωμάτια Συζητήσεων (Chat Rooms) Ο Συντονιστής (Moderator) έχει το ρόλο διαχείρισης της συνεδρίας και μπορεί να εκτελέσει της εξής διαχειριστικές λειτουργίες: i. Να αλλάξει όταν χρειάζεται τον εισηγητή της συνεδρίας. ii. iii. Να απενεργοποιήσει και να ενεργοποιήσει τα μικρόφωνα των χρηστών, με βάση την προτεραιότητα που προκύπτει από τις ανάγκες της συνεδρίας, καθώς και να «κλειδώσει» την τρέχουσα κατάσταση των μικροφώνων. Να επιλύει τεχνικά προβλήματα σχετικά με τη σύνδεση και τη συμμετοχή των χρηστών στη συνεδρία. Ο Εισηγητής (Presenter) της συνεδρίας έχει τη δυνατότητα παρουσίασης υλικού με τη μορφή διαφανειών ακίνητης εικόνας. Συγκεκριμένα, μπορεί να εκτελέσει τις παρακάτω λειτουργίες: Παρουσίαση (presentation): Παρουσίαση, ενός ή περισσότερων εκ περιτροπής, πολυσέλιδων εγγράφων με τη μορφή διαφανειών στους υπόλοιπους χρήστες, με παράλληλη δυνατότητα χρήσης εργαλείων ασπροπίνακα (whiteboard), π.χ. για επισήμανση, επιλογή, υπογράμμιση κοκ. Διαμοιρασμός Επιφάνειας Εργασίας (Desktop Sharing): Διαμοιρασμός μέρους ή ολόκληρης της Επιφάνειας Εργασίας του προσωπικού υπολογιστή του εισηγητή στους υπόλοιπους χρήστες σε πραγματικό χρόνο. Κάθε στιγμή, μόνο ένας χρήστης μπορεί να είναι εισηγητής. Το ποιος είναι κάθε φορά εισηγητής ορίζεται από το συντονιστή της συνεδρίας. 1

2 Περιβάλλον Διεπαφής BigBlueButton Παρακάτω γίνεται περιγραφή του περιβάλλοντος διεπαφής του BigBlueButton, με βάση την αρίθμηση στο σχήμα 3.1. Μπορείτε αλλάξτε διαστάσεις και αναλογίες των παραθύρων σύροντάς τα από τις άκρες τους, να τα μεγιστοποιήστε και να τα ελαχιστοποιήστε χρησιμοποιώντας την κάτω παύλα και το τετραγωνάκι, αντίστοιχα, στην πάνω δεξιά γωνία τους. Παράθυρο Διαχείρισης Χρηστών 1. Πίνακας συνδεδεμένων χρηστών, όπου φαίνεται το όνομα του χρήστη, ο ρόλος του (αν είναι εισηγητής ή/και συντονιστής), αν διαμοιράζει την κάμερά του και αν αιτείται το λόγο για συμμετοχή στη συνομιλία. 2. Εικονίδιο που υποδεικνύει ότι ο χρήστης έχει το ρόλο του συντονιστή. 3. Εικονίδιο που υποδεικνύει ότι ο χρήστης έχει το ρόλο του εισηγητή. 4. Πλήκτρο αλλαγής εισηγητή (μόνο για συντονιστές). 5. Πλήκτρο Αιτήματος Λόγου για συμμετοχή στη συνομιλία. Διαμοιρασμός Μικροφώνου 6. Πλήκτρο αλλαγής κατάστασης μικροφώνου χρήστη. Πατώντας το ο συντονιστής μπορεί να κλείσει ή να ανοίξει (mute/unmute) τα μικρόφωνα των χρηστών. Στο περιβάλλον διεπαφής του συμμετέχοντα εμφανίζεται μόνο ως εικονίδιο, υποδεικνύοντας την κατάσταση μικροφώνων των συμμετεχόντων. 7. Πλήκτρο κλειδώματος της κατάστασης μικροφώνων των χρηστών (μόνο για συντονιστές). Με το πλήκτρο αυτό ο συντονιστής μπορεί να κλειδώσει την κατάσταση μικροφώνου, ώστε ο χρήστης να μη μπορεί να την αλλάξει. 8. Πλήκτρο σίγασης μικροφώνου χρήστη. Με αυτό ο χρήστης μπορεί να κλείσει και να ανοίξει το δικό του μικρόφωνο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το πλήκτρο αυτό δεν εμφανίζεται στη διεπαφή του συμμετέχοντα, όταν η κατάσταση μικροφώνου του χρήστη έχει κλειδωθεί από το συντονιστή. 9. Πλήκτρο σίγασης όλων των μικροφώνων (μόνο για συντονιστές). Με το πλήκτρο αυτό ο συντονιστής κλείνει τα μικρόφωνα όλων των χρηστών. 10. Πλήκτρο διαμοιρασμού μικροφώνου. Με το πλήκτρο αυτό ο χρήστης επιτρέπει στο Flash Player να χρησιμοποιήσει το μικρόφωνο του υπολογιστή του. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ο χρήστης δεν έχει διαμοιράσει το μικρόφωνό του, στο παράθυρο των ακροατών δεν εμφανίζεται η λειτουργία της Σίγασης. Διαμοιρασμός Επιφάνειας Εργασίας 11. Πλήκτρο Διαμοιρασμού Επιφάνειας Εργασίας. Με αυτό το πλήκτρο ο χρήστης που έχει το ρόλο του εισηγητή ανοίγει το παράθυρο προεπισκόπησης του διαμοιρασμού επιφάνειας εργασίας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το πλήκτρο αυτό εμφανίζεται μόνο στο περιβάλλον διεπαφής του εισηγητή. 12. Περιοχή προεπισκόπησης επιφάνειας εργασίας, όπου ο εισηγητής βλέπει τη διαμοιρασμένη περιοχή της οθόνης του. 13. Πλήκτρο επιλογής προεπισκόπησης πλήρους οθόνης. 14. Πλήκτρο επιλογής προεπισκόπησης συγκεκριμένης περιοχής της οθόνης. 15. Πλήκτρο διακοπής διαμοιρασμού επιφάνειας εργασίας. 2

3 Περιβάλλον Διεπαφής BigBlueButton 3

4 Παράθυρο Παρουσιάσεων ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πέρα από την περιοχή προβολής παρουσίασης διαφάνειας, τα υπόλοιπα πλήκτρα εμφανίζονται μόνο στο περιβάλλον διεπαφής του χρήστη που έχει το ρόλο του εισηγητή. 16. Περιοχή προβολής παρουσίασης διαφάνειας. 17. Πλήκτρο μεταφόρτωσης (upload) αρχείου προς παρουσίαση. Πατώντας αυτό το πλήκτρο εμφανίζεται παράθυρο διαλόγου για αναζήτηση του αρχείου παρουσίασης στους φακέλους του υπολογιστή του χρήστη, για προβολή στο περιβάλλον του BigBlueButton και για επαναχρησιμοποίηση ή διαγραφή προηγούμενης παρουσίασης (βλ. παράγραφο 3.3.6). 18. Μενού επιλογής διαφανειών, με δυνατότητα παρουσίασης των διαφανειών είτε με τη σειρά, είτε με τυχαία προσπέλαση. 19. Μπάρα αυξομείωσης μεγέθους προβολής παρουσίασης (zoom in/zoom out). 20. Πλήκτρα προσαρμογής μεγέθους παρουσίασης, είτε στο παράθυρο είτε στη διαφάνεια. 21. Πλήκτρο εμφάνισης/απόκρυψης μενού ασπροπίνακα (whiteboard). 22. Μενού λειτουργιών ασπροπίνακα, απ όπου ο χρήστης μπορεί να επισημάνει και να επιλέξει μέρος του περιεχομένου της διαφάνειας. Παράθυρο Δωματίου Συζητήσεων (Chat Room) 23. Καρτέλες δωματίων συζητήσεων, για συνομιλία είτε με όλους τους χρήστες (πατώντας την καρτέλα «All») είτε με συγκεκριμένο συνομιλητή (πατώντας την καρτέλα «+») 24. Περιοχή προβολής συνομιλιών. 25. Πεδίο πληκτρολόγησης κειμένου. 26. Πλήκτρο αποστολής κειμένου στο δωμάτιο συζήτησης. 27. Επιλογή χρώματος γραμματοσειράς. Διαμοιρασμός Κάμερας 28. Περιοχή προβολής διαμοιραζόμενων καμερών των χρηστών. Εμφανίζονται οι διαμοιραζόμενες κάμερες των χρηστών. 29. Πλήκτρο διαμοιρασμού κάμερας. Με αυτό το πλήκτρο ο χρήστης ενεργοποιεί τη συγκεκριμένη λειτουργία. 30. Πλήκτρο προβολής της διαμοιραζόμενης κάμερας. Εμφανίζεται δεξιά των ονομάτων των χρηστών που έχουν διαμοιράσει την κάμερά τους. Αν ο χρήστης έχει κλείσει το παράθυρο κάμερας ενός άλλου συμμετέχοντα, μπορεί να το ξανανοίξει με αυτό το πλήκτρο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν η χρήστης κλείσει το παράθυρο της δικής του κάμερας, άρει το διαμοιρασμό της και χρειάζεται να τη διαμοιράσει εκ νέου πατώντας το πλήκτρο διαμοιρασμού κάμερας. Λοιπές Λειτουργίες 31. Μενού επιλογής γλώσσας του περιβάλλοντος διεπαφής. 32. Πλήκτρο βοήθειας, που ανοίγει σε νέα καρτέλα/παράθυρο τον ιστότοπο του BigBlueButton Inc. με εκπαιδευτικά βίντεο για το λογισμικό. 33. Αποσύνδεση από τη συνεδρία και κλείσιμο του περιβάλλοντος διεπαφής. 34. Πλήκτρο επαναφοράς των παραθύρων στις αρχικές διαστάσεις και μέγεθος. Είσοδος στο BigBlueButton Κατά την είσοδό σας στο περιβάλλον του BigBlueButton εμφανίζεται παράθυρο διαλόγου με λειτουργίες για τον έλεγχο και την ενεργοποίηση των συσκευών ήχου του υπολογιστή σας (ακουστικά και μικρόφωνο), ώστε να συμμετάσχετε ως ακροατής. 4

5 1. Test Speaker: Πατήστε το πλήκτρο «Test Speaker» για την αναπαραγωγή δοκιμαστικού ήχου, ώστε να ελέγξτε τη σωστή λειτουργία των ακουστικών σας. 2. Join Audio: Εφόσον ο δοκιμαστικός ήχος ακούγεται κανονικά από τα ακουστικά σας, πατήστε το πλήκτρο «Join Audio» για να εισέλθετε στη συνεδρία ως ακροατής. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση που δεν πατήστε το πλήκτρο «Join Audio» αλλά κλείστε το παράθυρο πατώντας το X, θα συνδεθείτε και πάλι στη συνεδρία, όχι όμως ως ακροατής, δηλαδή με ηχεία και μικρόφωνο αποσυνδεδεμένα, οπότε δε θα μπορείτε να ακούστε άλλο συνομιλητή ή να μιλήστε. Αν στη συνέχεια θελήστε να συμμετάσχετε ως ακροατής, κάντε κλικ στο εικονίδιο με το μικρόφωνο πάνω αριστερά στην οθόνη του BigBlueButton: για να επαναλάβετε τη διαδικασία με το ίδιο παράθυρο διαλόγου. Διαχείριση Συνεδρίας (μόνο για συντονιστές) Ο χρήστης που έχει το ρόλο του συντονιστή υποδεικνύεται από το σχετικό εικονίδιο στο πεδίο Ρόλος στο παράθυρο διαχείρισης χρηστών: Ως συντονιστής μπορείτε να εκτελέσετε 2 βασικές λειτουργίες: Αλλαγή εισηγητή συνεδρίας Διαχείριση διαμοιρασμού μικροφώνων των χρηστών 5

6 Αλλαγή εισηγητή συνεδρίας Κατά την έναρξη της συνεδρίας, το ρόλο του εισηγητή τον έχει αυτόματα ο πρώτος συντονιστής που θα εισέλθει στο σύστημα. Ο εισηγητής αναγνωρίζεται από το σχετικό εικονίδιο στο πεδίο Κατάσταση στο παράθυρο διαχείρισης χρηστών: Για να αλλάξτε τον εισηγητή της συνεδρίας χρειάζεται να επιλέξτε το όνομα του χρήστη στο παράθυρο χρηστών: και να πιέστε το πλήκτρο «Αλλαγή εισηγητή»: Τότε το εικονίδιο του εισηγητή εμφανίζεται αριστερά του ονόματος του επιλεγμένου χρήστη: ο οποίος μπορεί πλέον να κάνει παρουσίαση εγγράφου και να διαμοιράσει την οθόνη του. Διαχείριση διαμοιρασμού μικροφώνων των χρηστών Για την ορθή χρήση του BigBlueButton συνίσταται κάθε στιγμή να είναι ανοιχτό μόνο το μικρόφωνο του χρήστη που έχει το λόγο. Ως συντονιστής της συνεδρίας μπορείτε να ανοίξτε και να κλείστε τα μικρόφωνα των συμμετεχόντων στη συνομιλία (δηλαδή που έχουν κάνει κατά την είσοδό τους στο BigBlueButton διαμοιρασμό μικροφώνου, βλ. παράγραφο 3.3.3), πατώντας τα πλήκτρα με το μικρόφωνο αριστερά από τα ονόματά τους, στο παράθυρο «Ακροατές»: Κάθε χρήστης που δεν έχει το ρόλο του συντονιστή, μπορεί να ανοίξει και να κλείσει μόνο το δικό του μικρόφωνο, πατώντας το πλήκτρο «Σίγαση/Συνομιλία» στο παράθυρο «Ακροατές»: 6

7 Για να ανοίξτε ή να κλείστε απ ευθείας τα μικρόφωνα όλων των συμμετεχόντων, μπορείτε να πατήστε το πλήκτρο «Σίγαση όλων/κατάργηση σίγασης όλων»: ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση που εκτελέστε τη λειτουργία «Σίγαση όλων», θα κλείστε και το δικό σας μικρόφωνο. Για να το ξανανοίξτε, χρειάζεται να πατήστε το πλήκτρο με το μικρόφωνο. Τέλος, μπορείτε να κλειδώστε την κατάσταση μικροφώνων των χρηστών, ώστε να μη μπορούν να την αλλάξουν από το δικό τους περιβάλλον διεπαφής. Συγκεκριμένα, ο χρήστης του οποίου το μικρόφωνο είναι κλειδωμένο από το συντονιστή, δε βλέπει το πλήκτρο «Σίγαση/Συνομιλία» στο παράθυρο «Ακροατές»: Μπορείτε να κλειδώστε τα μικρόφωνα των χρηστών με τα πλήκτρα με σύμβολο την κλειδαριά, που βρίσκονται δεξιά των ονομάτων τους: 7

8 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πλήκτρο με το εικονίδιο του μικροφώνου μπορεί να αλλάξει την κατάσταση μικροφώνου του χρήστη (ανοιχτό/κλειστό), ακόμα κι αν αυτό είναι κλειδωμένο. Όμως, το κλείδωμα έχει υψηλότερη προτεραιότητα από το πλήκτρο «Σίγαση όλων/κατάργηση σίγασης όλων», που δεν άρει την κατάσταση του μικροφώνου, όταν αυτό έχει κλειδωθεί. Διαμοιρασμός Κάμερας Για να ξεκινήστε το διαμοιρασμό κάμερας, πιέστε το εικονίδιο με την κάμερα, πάνω αριστερά στο περιβάλλον διεπαφής: Στη συνέχεια εμφανίζεται παράθυρο προεπισκόπησης βίντεο: απ όπου μπορείτε να: 1. Επιλέξτε κάμερα, εφόσον έχετε συνδεδεμένες περισσότερες από μία στον υπολογιστή σας. 2. Επιλέξτε ανάλυση του διαμοιραζόμενου βίντεο (μόνο ως συντονιστής). 3. Πατήστε το play για να ξεκινήσει ο διαμοιρασμός κάμερας και να σας βλέπουν οι υπόλοιποι χρήστες. Όταν ξεκινήσει ο διαμοιρασμός, το παράθυρο προεπισκόπησης κλείνει και το βίντεο κάθε χρήστη προβάλλεται στο παράθυρο «Αγκύρωση κάμερας»: Στο παράθυρο «Αγκύρωση κάμερας», οι διαμοιραζόμενες κάμερες μπορεί να έχουν τις ίδιες διαστάσεις, ή να είναι στο προσκήνιο η κάμερα επιλεγμένου χρήστη (π.χ. του εισηγητή): 8

9 Αυτό γίνεται κάνοντας κλικ στο παράθυρο μιας από τις κάμερες που είναι στο παρασκήνιο, οπότε έρχεται στο προσκήνιο. Κάνοντας κλικ στην κάμερα που είναι στο προσκήνιο, αποκτούν όλες τις ίδιες διαστάσεις. Μπορείτε να σύρετε το παράθυρο κάθε κάμερας έξω από το παράθυρο «Αγκύρωση κάμερας» ώστε να αποκτήσει την ανάλυση που επιλέξατε κατά την προεπισκόπηση. Το παραθύρο μπορεί να αυξομειωθεί, αλλά και να επανέλθει στις αρχικές διαστάσεις με το πλήκτρο που εμφανίζεται κατά τη μετακίνηση του κέρσορα στο κάτω δεξί μέρος του: Αν κλείστε το παράθυρο κάμερας ενός άλλου συμμετέχοντα, μπορεί να το ξανανοίξτε πατώντας το πλήκτρο με το εικονίδιο της κάμερας από το παράθυρο «Users»: Τα εικονίδια αυτά στο παράθυρο «Users» υποδηλώνουν τους χρήστες που έχουν διαμοιράσει την κάμερά τους. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση που κλείστε το παράθυρο της δικής σας κάμερας, άρετε το διαμοιρασμό της και χρειάζεται να τη διαμοιράστε εκ νέου. 9

10 Παρουσιάσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρουσίαση μπορεί να κάνει μόνο η χρήστης που έχει το ρόλο του Εισηγητή. Μεταφόρτωση (upload) αρχείου προς παρουσίαση Για να κάνετε μια νέα παρουσίαση πατήστε το πλήκτρο μεταφόρτωσης (upload) αρχείου προς παρουσίαση, κάτω αριστερά στο παράθυρο παρουσιάσεων: Στη συνέχεια εμφανίζεται το παράθυρο «Μεταφόρτωση Παρουσίασης»: απ όπου μπορείτε: 1. Να κάνετε αναζήτηση του προς παρουσίαση αρχείου στους φακέλους του υπολογιστή σας πατώντας το πλήκτρο «+». 2. Αφού επιλέξει το αρχείο, να πατήστε το πλήκτρο «Μεταφόρτωση» για να ξεκινήσει η παρουσίαση. Όταν ξεκινήσει η παρουσίαση, η πρώτη διαφάνεια του αρχείου προβάλλεται στο παράθυρο παρουσιάσεων. Για την πλοήγηση στις διαφάνειες της παρουσίασης (αν είναι περισσότερες από μία), μπορείτε από το μενού επιλογής διαφάνειας, είτε να χρησιμοποιήστε τα πράσινα βέλη: είτε να πατήστε το πλήκτρο επιλογής διαφάνειας και να επιλέξτε απ ευθείας τη διαφάνεια που θέλετε: Εναλλακτικά, μπορείτε κάνοντας δεξί κλικ στο παράθυρο παρουσιάσεων, από το εμφανιζόμενο μενου: 10

11 1. Να μεταβείτε στην επόμενη ή την προηγούμενη διαφάνεια. 2. Να πληκτρολογήστε απευθείας τον αριθμό της διαφάνειας που επιθυμείτε να παρουσιάσετε: Ως εισηγητής μπορείτε να εστιάσετε σε όποια περιοχή της διαφάνειας επιθυμείτε με έναν από τους παρακάτω τρόπους: 1. Με τη μπάρα αυξομείωσης μεγέθους προβολής παρουσίασης (zoom in/zoom out). 2. Με το πλήκτρο προσαρμογής της διαφάνειας στο πλάτος του παραθύρου. 3. Με το πλήκτρο προβολής ολόκληρης της διαφάνειας προσαρμοσμένης στο μέγεθος του παραθύρου. Παρουσίαση ήδη μεταφορτωμένου εγγράφου Μπορείτε να παρουσιάστε ξανά ένα έγγραφο που είχε προηγουμένως μεταφορτωθεί και παρουσιαστεί, στο πλαίσιο της ίδιας συνεδρίας. Κάθε αρχείο που μεταφορτώνεται, παραμένει διαθέσιμο προς παρουσίαση όση ώρα διαρκεί η συνεδρία. Για να παρουσιάστε έγγραφο που έχει ήδη μεταφορτωθεί, χρειάζεται να πατήστε το πλήκτρο μεταφόρτωσης (upload) αρχείου προς παρουσίαση: και στο παράθυρο «Μεταφόρτωση Παρουσίασης» μπορείτε: 1. Να επιλέξτε από το αναδυόμενο μενού «Μεταφορτωμένες Παρουσιάσεις» ένα από τα έγγραφα που έχουν ήδη μεταφορτωθεί. 11

12 2. Είτε να πατήστε το πλήκτρο «Προβολή» για να το παρουσιάστε, είτε το «X» για να το διαγράψτε από τη λίστα των μεταφορτωμένων παρουσιάσεων. Λειτουργίες ασπροπίνακα (whiteboard) Πατώντας το πλήκτρο εμφάνισης/απόκρυψης μενού ασπροπίνακα (whiteboard) στο κάτω αριστερά μέρος του παραθύρου παρουσιάσεων: εμφανίζεται (ή αποκρύπτεται, αν είναι ήδη ανοιχτό) το μενού λειτουργιών ασπροπίνακα. Από εκεί μπορείτε να επισημάνετε περιοχές της διαφάνειας που παρουσιάζετε. Συγκεκριμένα, το μενού παρέχει τις εξής λειτουργίες: 1. Επισήμανση περιοχής του εγγράφου: 2. Επιλογή περιοχής του εγγράφου: 3. Διαγραφή επισημάνσεων και επιλογών που έχουν γίνει σε μια διαφάνεια. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: διαγράφεται μόνο ό,τι υπάρχει στην τρέχουσα διαφάνεια. 4. Αναίρεση προηγούμενης επισήμανσης ή επιλογής. 5. Επιλογή χρώματος επισήμανσης ή επιλογής: 12

13 6. Αλλαγή πάχους γραμμής επισήμανσης ή επιλογής: Διαμοιρασμός Επιφάνειας Εργασίας ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρουσίαση μπορεί να κάνει μόνο η χρήστης που έχει το ρόλο του Εισηγητή. Για την έναρξη του διαμοιρασμού επιφάνειας εργασίας, μπορείτε να πατήστε το πλήκτρο διαμοιρασμού στο πάνω αριστερά μέρος του περιβάλλοντος διεπαφής: για να ανοίξτε το παράθυρο προεπισκόπησης: απ όπου μπορείτε να διαμοιράσετε: 1. Ολόκληρη την οθόνη του υπολογιστή σας 2. Ορισμένη περιοχή της οθόνης του υπολογιστή σας Μετά την επιλογή τύπου διαμοιρασμού, εμφανίζεται παράθυρο επιβεβαίωσης ότι ο χρήστης επιθυμεί να γίνει διαμοιρασμός της επιφάνειας εργασίας. Για να προχωρήσει η διαδικασία διαμοιρασμού χρειάζεται να επιλέξτε αποδοχή (I accept the risk and want to run the application) και να πιέστε το πλήκτρο «Run»: 13

14 Στην περίπτωση που επιλέξτε να διαμοιράστε ορισμένη περιοχή της οθόνης, εμφανίζεται πλαίσιο επιλογής της διαμοιραζόμενης περιοχής, μεταβλητού μεγέθους και θέσης, ώστε να επιλέξτε το μέγεθος που επιθυμείτε και να ξεκινήστε το διαμοιρασμό πατώντας το πλήκτρο «Start Sharing»: Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης μπορείτε να μετακινείστε το πλαίσιο επιλογής της διαμοιραζόμενης περιοχής, όχι όμως να αλλάξτε το μέγεθός του. Όταν ξεκινήσει ο διαμοιρασμός, το παράθυρο προεπισκόπησης στο περιβάλλον διεπαφής σας προβάλει σε προεπισκόπηση το διαμοιραζόμενο περιεχόμενο. Πατώντας το κουμπί «Κλείσιμο» μπορείτε να τερματίστε την παρουσίαση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παράθυρο προεπισκόπησης είναι μη μεταβλητού μεγέθους. Στο περιβάλλον διεπαφής των υπόλοιπων χρηστών, εμφανίζεται η διαμοιραζόμενη περιοχή της οθόνης σας σε παράθυρο με το 14

15 μέγεθος που έχετε προηγουμένως επιλέξει. Το παράθυρο μπορεί να μικρύνει, όχι όμως να μεγαλώσει. Στην περίπτωση που μικρύνει, μπορείτε: 1. είτε να προσαρμόστε το περιεχόμενο στο μέγεθος του παραθύρου 2. είτε να προβάλετε το περιεχόμενο στο πραγματικό του μέγεθος 15

16 Διαμοιρασμός Μικροφώνου Μπορείτε να κάνετε διαμοιρασμό μικροφώνου κατά την είσοδό σας στο σύστημα, πατώντας το πλήκτρο «Join Audio» στο αρχικό παράθυρο διαλόγου (βλ. παράγραφο 3.3.3). Εφόσον έχετε διαμοιράσει το μικρόφωνό σας, μπορείτε να το ανοίξτε ή να το κλείστε πατώντας, στο παράθυρο «Ακροατές», το πλήκτρο με την ένδειξη «Σίγαση» (όταν είναι ανοιχτό) ή «Συνομιλία» (όταν είναι κλειστό): ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ο συντονιστής έχει κλειδώσει την κατάσταση μικροφώνου του χρήστη, το πλήκτρο «Σίγαση/Συνομιλία» δεν εμφανίζεται στο παράθυρο «Ακροατές». Επιπλέον, μπορείτε να άρετε το διαμοιρασμό του μικροφώνου σας, πατώντας το πλήκτρο «Διαμοιρασμός Μικροφώνου», στο πάνω αριστερά μέρος του περιβάλλοντος διεπαφής: και στη συνέχεια να κάνετε εκ νέου διαμοιρασμό με το ίδιο πλήκτρο: Δωμάτια Συζητήσεων (Chat Rooms) Στο παράθυρο Δωματίων Συζητήσεων, μπορείτε να μετάσχετε σε συνομιλία είτε με όλους τους χρήστες είτε με κάποιο χρήστη της επιλογής σας. Για διεξαγωγή συνομιλίας με όλους τους συμμετέχοντες στη συνεδρία, στην καρτέλα «All» μπορείτε να εισάγετε το κείμενό σας στο χώρο πληκτρολόγησης κειμένου, να επιλέξτε το χρώμα της γραμματοσειράς, και πατώντας το πλήκτρο «Αποστολή» να εμφανίστε το κείμενό σας στο δωμάτιο συζήτησης. Για να διεξάγετε συνομιλία χρειάζεται να πατήστε την καρτέλα «+»: 16

17 για να επιλέξτε με ποιον επιθυμείτε να διεξάγετε ιδιωτική συνομιλία και να δημιουργηθεί ένα νέο δωμάτιο συζήτησης: Επίσης, πατώντας την καρτέλα «+», μπορείτε να αλλάξτε το μέγεθος της γραμματοσειράς: Μπορείτε να αντιγράψτε τις συνομιλίες ενός δωματίου συζητήσεων κάνοντας δεξί κλικ στο πεδίο προβολής συνομιλιών και επιλέγοντας «Copy All Text»: Ρυθμίσεις Flash Player Μπορεί να ρυθμίστε την πρόσβαση του Flash Player στην κάμερα και το μικρόφωνό του. Κάνοντας δεξί κλικ στο περιβάλλον διεπαφής του BigBlueButton και επιλέγοντας «Settings»: μπορείτε, επιλέγοντας τις αντίστοιχες καρτέλες στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται, να εκτελέστε τις εξής λειτουργίες: 1. Να αποδεχτείτε ή όχι την πρόσβαση του Flash Player στην κάμερα και το μικρόφωνο του υπολογιστή σας: 17

18 2. Να επιλέξτε ποιο μικρόφωνο θα χρησιμοποιήσει ο Flash Player (στην περίπτωση που έχετε συνδεδεμένα περισσότερα από ένα στον υπολογιστή σας), να ρυθμίστε την έντασή του και να μειώστε την ηχώ: 3. Να επιλέξτε ποια κάμερα θα χρησιμοποιήσει ο Flash Player (στην περίπτωση που έχετε συνδεδεμένες περισσότερες από μία στον υπολογιστή σας): 18

«Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Ενταγμένη πράξη στο ΕΠΕΔΒΜ 2 ο Υποέργο (01/7/ /9/2015)

«Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Ενταγμένη πράξη στο ΕΠΕΔΒΜ 2 ο Υποέργο (01/7/ /9/2015) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ BBB ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ BBB ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ BBB ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Οι συμμετέχοντες συνίσταται να έχουν καλή γνώση και κατανόηση του σύντομου οδηγού. Eπιπλέον υποστηρικτικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Εφαρμογής Web based Video Conference

Οδηγός Χρήσης της Εφαρμογής Web based Video Conference Οδηγός Χρήσης της Εφαρμογής Web based Video Conference Περιεχόμενα Περιβάλλον Εφαρμογής... 3 1. Σύνδεση... 3 2. Κατάσταση Σύνδεσης... 3 3. Συνδεδεμένοι Χρήστες... 4 4. Συμμετέχοντες... 4 Διάταξη Push to

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ [1] ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 1. Για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα τηλεκατάρτισης θα πρέπει να διαθέτετε: ένα Η/Υ με εγκατεστημένο ένα internet browser (λ.χ. Internet Explorer, Mozilla

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 1. Για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα τηλεκατάρτισης θα πρέπει να διαθέτετε: ένα Η/Υ με εγκατεστημένο ένα internet browser (λ.χ. Internet Explorer, Mozilla Firefox,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 1. Για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα τηλεκατάρτισης θα πρέπει να διαθέτετε: ένα Η/Υ με εγκατεστημένο ένα internet browser (λ.χ. Internet Explorer, Mozilla Firefox,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το BBB. Βήμα 1ο: Να εξασφαλίσετε ότι έχετε τον απαραίτητο εξοπλισμό

Οδηγίες για το BBB. Βήμα 1ο: Να εξασφαλίσετε ότι έχετε τον απαραίτητο εξοπλισμό Οδηγίες για το BBB Για τη συμμετοχή σας στις τηλεδιασκέψεις της υπηρεσίας meeting.sch.gr που θα διεξαγονται μέσω του λογισμικού τηλεδιασκέψεων BigBlueButton, θα χρειαστεί να γίνουν κάποιες απαραίτητες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης πλατφόρμας τηλεκατάρτισης. Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων»

Οδηγίες χρήσης πλατφόρμας τηλεκατάρτισης. Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» Οδηγίες χρήσης πλατφόρμας τηλεκατάρτισης Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» Περιεχόμενα Πλοήγηση στο εκπαιδευτικό portal... 3 Περιβάλλον συστήματος τηλεδιάσκεψης... 7 Επικοινωνία και Συνεργασία...

Διαβάστε περισσότερα

1. Να εξασφαλίσετε ότι έχετε τον απαραίτητο εξοπλισμό. 2. Να έχετε εγκατεστημένο τον φυλλομετρητή (browser) Mozilla Firefox (v.

1. Να εξασφαλίσετε ότι έχετε τον απαραίτητο εξοπλισμό. 2. Να έχετε εγκατεστημένο τον φυλλομετρητή (browser) Mozilla Firefox (v. Για να εξασφαλιστεί η επιτυχής και αποτελεσματική πρόσβασή σας στις εξ αποστάσεως συνεδρίες σύγχρονης επικοινωνίας και μάθησης που θα διεξαχθούν μέσω του λογισμικού τηλεδιασκέψεων BigBlueButton, θα χρειαστεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης του Jitsi 2.0

Οδηγίες Χρήσης του Jitsi 2.0 Οδηγίες Χρήσης του Jitsi 2.0 (Για όλα τα Λειτουργικά Συστήματα) Το Jitsi (πρώην SIP Communicator) είναι ένα πρόγραμμα επικοινωνίας με ήχο/εικόνα και chat που υποστηρίζει πρωτόκολλα επικοινωνίας SIP, XMPP/Jabber,

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου

Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου Ανοίγει η παρουσίαση και εμφανίζεται η διαφάνεια τίτλου, "Πειράματα με αρχεία ήχου". Άσκηση 1: Εισαγωγή ήχου για συνεχή αναπαραγωγή Βήμα 1: Εισαγωγή ήχου Στη διαφάνεια 1, με

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση συνδυασμών κίνησης

Τροποποίηση συνδυασμών κίνησης Τροποποίηση συνδυασμών κίνησης Σε αυτήν την πρακτική εξάσκηση, θα τροποποιήσετε τους συνδυασμούς που έχουν εφαρμοστεί στην παρουσίαση της εταιρείας σας. Βήμα 1: Αλλαγή του εφέ για το κείμενο του τίτλου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ epresence Οδηγός συμμετοχής σε τηλεδιάσκεψη Τελευταία ημερομηνία αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ BLACKBOARD ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΜΟ ΑΥΤΟ ΟΔΗΓΟ

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ BLACKBOARD ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΜΟ ΑΥΤΟ ΟΔΗΓΟ ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ BLACKBOARD ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΜΟ ΑΥΤΟ ΟΔΗΓΟ Συμβουλές για ομαλότερη διεξαγωγή του μαθήματος 1. Για την σωστή παρακολούθηση των συμμετεχόντων είναι προτιμότερο να χρησιμοποιηθούν ακουστικά κεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ BLACKBOARD ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ BLACKBOARD ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ BLACKBOARD ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Οδηγός για Ρυθμίσεις μικροφώνου και ηχείου WHITEBOARD Διαδραστικός πίνακας VIDEO & ΗΧΟΣ Ενεργοποίηση και ρύθμιση κάμερας, ηχείων, μικροφώνου Ζητάμε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης ΠΜΣ Πληροφορική

Εγχειρίδιο Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης ΠΜΣ Πληροφορική Εγχειρίδιο Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης ΠΜΣ Πληροφορική 2015-2016 Κέρκυρα, Οκτώβριος 2015 ... 4... 5... 6... 6... 6... 7... 9... 10... 11... 12... 17... 20... 20... 22... 22... 25... 29... 30... 31... 33...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Για να συνδεθείτε στην πλατφόρμα και να συμμετέχετε στα μαθήματα τηλεκπαίδευσης θα χρειαστείτε:

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Για να συνδεθείτε στην πλατφόρμα και να συμμετέχετε στα μαθήματα τηλεκπαίδευσης θα χρειαστείτε: ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Για να συνδεθείτε στην πλατφόρμα και να συμμετέχετε στα μαθήματα τηλεκπαίδευσης θα χρειαστείτε: Υπολογιστή με Windows, Linux, ή Mac. Σύνδεση στο Internet.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλίδες και υποσέλιδα

Κεφαλίδες και υποσέλιδα Κεφαλίδες και υποσέλιδα Διασκεδάστε με τις επιλογές κεφαλίδων και υποσέλιδων δοκιμάζοντας τις ασκήσεις που ακολουθούν. Άσκηση 1: Εισαγωγή υποσέλιδων σε διαφάνειες Η παρουσίαση αποτελείται από πέντε διαφάνειες.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Υπηρεσίας Τηλεδιασκέψεων

Οδηγίες Χρήσης Υπηρεσίας Τηλεδιασκέψεων Οδηγίες Χρήσης Υπηρεσίας Τηλεδιασκέψεων Η υπηρεσία Εικονικής Τάξης έχει υλοποιηθεί µε χρήση του ανοικτού λογισµικού για τηλεδιασκέψεις Big Blue Button (BBB) http://bigbluebutton.org/. Η υπηρεσία Εικονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

Ζωντανή τάξη μαθήματος

Ζωντανή τάξη μαθήματος Ζωντανή τάξη μαθήματος Οδηγός Χρήσης Εκπαιδευόμενου Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης Τηλεπρομηθέα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΖΩΝΤΑΝΗ ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ... 2 1.1 Εισαγωγή... 4 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΤΑΞΗΣ... 5 2.1 Γνωριμία

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ενός κενού πίνακα

Δημιουργία ενός κενού πίνακα 3.4.1.1 Δημιουργία ενός κενού πίνακα Ένας πίνακας αποτελείται από έναν αριθμό γραμμών και στηλών που δημιουργούν ένα πλέγμα. Σε αυτό το πλέγμα είναι πιθανή η ύπαρξη ή μη περιθωρίων. Κάθε κελί του πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 6 Δημιουργία λογαριασμού 13 Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28 Βασικές λειτουργίες 32 Επιλογές συνομιλίας 48 Γενικές ρυθμίσεις Skype 64 Το Skype σε φορητές συσκευές 78 Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Microsoft PowerPoint 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος σε συνεδρία της Blackboard και βασικές ρυθμίσεις

Είσοδος σε συνεδρία της Blackboard και βασικές ρυθμίσεις Είσοδος σε συνεδρία της Blackboard και βασικές ρυθμίσεις Tα πρώτα βήματα κατά την είσοδο μας στην Blackboard Αφού εγγραφείτε σε ένα μάθημα για να μπορέσετε να συνδεθείτε στην αίθουσα της Blackboard λίγη

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση

Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση Novel Tech «Μέλος του Επιστημονικού & Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης» http://www.noveltech.gr info@noveltech.gr Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητα 9 Δημιουργία και διαχείριση blog μέσω του Blogger. Δημιουργία ιστολογίου

Δραστηριότητα 9 Δημιουργία και διαχείριση blog μέσω του Blogger. Δημιουργία ιστολογίου Δραστηριότητα 9 Δημιουργία και διαχείριση blog μέσω του Blogger Δημιουργία ιστολογίου 1. Ανοίξτε το φυλλομετρητή Google Chrome, πληκτρολογήστε στη γραμμή διευθύνσεων τη διεύθυνση www.blogger.com και πατήστε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Α.Τ.Ε.Ι ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στα Windows ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΖΙΓΚΟΥ 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ξεκινώντας με τα MS Windows Ασκήσεις Ερώτηση 1 Επιλέξτε από τις παρακάτω ενέργειες αυτή που θα τερματίσει

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία προσαρμοσμένης διαδρομής κίνησης και αλλαγή του μεγέθους της με χρήση σημείων επεξεργασίας

Δημιουργία προσαρμοσμένης διαδρομής κίνησης και αλλαγή του μεγέθους της με χρήση σημείων επεξεργασίας Δημιουργία προσαρμοσμένης διαδρομής κίνησης και αλλαγή του μεγέθους της με χρήση σημείων επεξεργασίας Αυτό μοιάζει πανεύκολο μετά την άσκηση που έχετε κάνει στο Μάθημα 1. Θα προσθέσετε μια προσαρμοσμένη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης για την κάμερα web της HP

Οδηγός χρήσης για την κάμερα web της HP Οδηγός χρήσης για την κάμερα web της HP v4.3.el Part number: 5992-4251 Copyright 2008 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης

Οδηγός Χρήστη Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης Οδηγός Χρήστη Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης Περιεχόμενα Γενικά... 3 Απαραίτητο λογισμικό... 3 Είσοδος στην πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης... 3 Πλοήγηση στην πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης... 5 Πλοήγηση στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ρυθμίστε το τηλέφωνο Android για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το λογαριασμό του Office

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 31

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 31 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook 2003 9 Διευθέτηση και εκκίνηση του Outlook... 10 Το περιβάλλον του Outlook... 16 Οι προσωπικοί φάκελοι του Outlook... 20 Η Λίστα φακέλων... 21 Ο φάκελος Το Outlook

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας microsιμ

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας microsιμ Γρήγορος Οδηγός ομή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Reset 2 Θήρα Micro USB 3 Προστατευτιό κάλυμμα καρτών 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 5 Ακουστικό 6 Μπροστινή κάμερα 7 Πίσω Κάμερα 8 Φλας 13 14 9 Πλήκτρα αυξομείωσης

Διαβάστε περισσότερα

SMART Ink. Λογισμικό λειτ ουργικού συστ ήματ ος Mac OS X. Οδηγός χρήστ η

SMART Ink. Λογισμικό λειτ ουργικού συστ ήματ ος Mac OS X. Οδηγός χρήστ η SMART Ink Λογισμικό λειτ ουργικού συστ ήματ ος Mac OS X Οδηγός χρήστ η Σημείωση για το εμπορικό σήμα SMART Board, SMART Ink, SMART Notebook, smarttech, το λογότυπο της SMART και όλα τα σλόγκαν της SMART

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint

Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Για να εκκινήσουμε το Office PowerPoint 2007 ακολουθούμε τα εξής βήματα: Έναρξη à Όλα τα προγράμματα PowerPoint 2007. à Microsoft Office à Microsoft Office Όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ CISCO JABBER ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/76

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ CISCO JABBER ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/76 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ CISCO JABBER ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/76 31/07/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Office 365 σε iphone ή ipad

Χρήση του Office 365 σε iphone ή ipad Χρήση του Office 365 σε iphone ή ipad Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ρυθμίστε το iphone ή το ipad για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το λογαριασμό του Office

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect Vodafone Business WebHosting Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης Photo Album Αναλυτικός οδηγός χρήσης: Photo Album Vodafone Business Connect - Υπηρεσίες φιλοξενίας εταιρικού e-mail & web

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

A7.2 Δημιουργία Απλής Γραφικής Εφαρμογής σε Περιβάλλον Scratch

A7.2 Δημιουργία Απλής Γραφικής Εφαρμογής σε Περιβάλλον Scratch A7.2 Δημιουργία Απλής Γραφικής Εφαρμογής σε Περιβάλλον Scratch Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ενεργοποιούμε το λογισμικό Scratch Να αναγνωρίζουμε τα κύρια μέρη του περιβάλλοντος του Scratch Να δημιουργούμε/εισάγουμε/τροποποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή της εμφάνισης κειμένου: μέγεθος γραμματοσειράς, είδος γραμματοσειράς

Αλλαγή της εμφάνισης κειμένου: μέγεθος γραμματοσειράς, είδος γραμματοσειράς 3.3.1.1 Αλλαγή της εμφάνισης κειμένου: μέγεθος γραμματοσειράς, είδος γραμματοσειράς Γραμματοσειρές Η λέξη γραμματοσειρά αναφέρεται στο στυλ που εμφανίζονται τα γράμματα. Παρακάτω ακολουθούν κάποια παραδείγματα,

Διαβάστε περισσότερα

Archive Player Divar Series. Εγχειρίδιο χειρισμού

Archive Player Divar Series. Εγχειρίδιο χειρισμού Archive Player Divar Series el Εγχειρίδιο χειρισμού Archive Player Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή 4 2 Λειτουργία 5 2.1 Εκκίνηση του προγράμματος 5 2.2 Παρουσίαση του κύριου

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση για το προϊόν

Σημείωση για το προϊόν Έναρξη από εδώ Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Χρήση προτύπου 2. Κεφάλαιο 2 Τροποποίηση μιας παρουσίασης 9. Κεφάλαιο 4 Προσθήκη αντικειμένων 26. Κεφάλαιο 5 Ειδικά εφέ 35

Κεφάλαιο 1 Χρήση προτύπου 2. Κεφάλαιο 2 Τροποποίηση μιας παρουσίασης 9. Κεφάλαιο 4 Προσθήκη αντικειμένων 26. Κεφάλαιο 5 Ειδικά εφέ 35 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Χρήση προτύπου 2 Κεφάλαιο 2 Τροποποίηση μιας παρουσίασης 9 Κεφάλαιο 3 Εφαρμογή σχεδίων 19 Κεφάλαιο 4 Προσθήκη αντικειμένων 26 Κεφάλαιο 5 Ειδικά εφέ 35 Κεφάλαιο 6 Κουμπιά ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών Προϋποθέσεις συστήματος: Windows (XP, Vista, 7) με DirectX 9.x και τελευταίες ServicePack ή MacOS X 10.3.x (ή υψηλότερη), κάρτα γραφικών 3D με υποστήριξη OpenGL, ελάχ. 512 MB RAM, 1 GB διαθέσιμος χώρος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013 1. Δίκτυα Υπολογιστών και Διαδίκτυο... 3 1.1. Όροι Και Έννοιες... 3 1.2. Ασφάλεια Στο Διαδίκτυο... 5 2. Περιήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό 7 Το Περιβάλλον Ενός Φυλλομετρητή...

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Λειτουργίες του Word

Βασικές Λειτουργίες του Word Βασικές Λειτουργίες του Word 2 ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Πληκτρολόγηση κειμένου Αποθήκευση, κλείσιμο, άνοιγμα εγγράφου Μη αυτόματη αλλαγή γραμμών/σελίδων Περιήγηση σε ένα έγγραφο Δημιουργία νέου εγγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες αυτοκινήτου της

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Windows XP. 2.2 Επιφάνεια εργασίας. 2.3 Γραμμή εργασιών 1/10

2.1 Windows XP. 2.2 Επιφάνεια εργασίας. 2.3 Γραμμή εργασιών 1/10 2.1 Windows XP 1. Τι είναι τα Windows XP; 2. Τι εννοούμε με τον όρο λειτουργικό σύστημα; 3. Αναφέρετε μερικά άλλα λειτουργικά συστήματα που κυκλοφορούν στην αγορά. 4. Αναφέρετε μερικά από τα βοηθητικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Windows XP Κεφάλαιο 2: Επιφάνεια εργασίας (desktop)... 15

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Windows XP Κεφάλαιο 2: Επιφάνεια εργασίας (desktop)... 15 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Windows XP... 9 Κεφάλαιο 2: Επιφάνεια εργασίας (desktop)... 15 Κεφάλαιο 3: Γραμμή εργασιών (taskbar)... 26 Κεφάλαιο 4: Χειρισμός παραθύρων... 44

Διαβάστε περισσότερα

Motorola S2000. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004

Motorola S2000. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004 Motorola S2000 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004 Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ώρα και Ημερομηνία... 3 1.1 Ημερομηνία...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΟΔΗΓΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ L.M.S. 1 Γενικά Απαραίτητο λογισμικό Είσοδος στην πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης...

Περιεχόμενα ΟΔΗΓΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ L.M.S. 1 Γενικά Απαραίτητο λογισμικό Είσοδος στην πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης... Περιεχόμενα 1 Γενικά... 3 2 Απαραίτητο λογισμικό... 3 3 Είσοδος στην πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης... 3 4 Πλοήγηση στην πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης... 5 5 Έξοδος από την πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης... 10 SQLearn

Διαβάστε περισσότερα

support@displaynote.com +44-2890-730-482

support@displaynote.com +44-2890-730-482 Οδηγίες χρήσης Περιεχόμενα Ρύθμιση... 3 Λήψη του λογισμικού... 3 Εγκατάσταση του λογισμικού... 3 Λήψη της εφαρμογής... 4 Ρύθμιση της σύνδεσης... 5 Χρήση του DisplayNote... 6 Δημιουργία λογαριασμού DisplayNote...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 33

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 33 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook 2007 9 Διευθέτηση και εκκίνηση του Outlook... 10 Το περιβάλλον του Outlook... 17 Οι προσωπικοί φάκελοι του Outlook... 22 Η Λίστα φακέλων... 23 Το Outlook Σήμερα...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Windows Phone Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ρυθμίστε το Windows Phone για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το λογαριασμό του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: «Microsoft PowerPoint 2007» Κεφάλαιο 6.7: Αναδιάταξη κειμένου και αντικειμένων

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: «Microsoft PowerPoint 2007» Κεφάλαιο 6.7: Αναδιάταξη κειμένου και αντικειμένων Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων ΕΝΟΤΗΤΑ 6: «Microsoft PowerPoint 2007» Κεφάλαιο 6.7: Αναδιάταξη κειμένου και αντικειμένων Αντώνης Χατζηνούσκας 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Σκοπός του Μαθήματος Β. Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή Οδηγίες εγγραφής και σύνδεσης στην ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος http://users.sch.gr/galexiad galexiad@gmail.com 2 Τα στάδια Α έως και Δ που περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ GOOGLE DRIVE ΩΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΜΕΣΟ, ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ

ΤΟ GOOGLE DRIVE ΩΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΜΕΣΟ, ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΤΟ GOOGLE DRIVE ΩΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΜΕΣΟ, ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ Ε π ι μ έ λ ε ι α. / Ε ι σ ή γ η σ η : Π α ν τ α ζ ή Α φ ρ ο δ ί τ η 3 0 / 1 0 / 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MICROSOFT POWERPOINT

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MICROSOFT POWERPOINT ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MICROSOFT POWERPOINT 1 Εισαγωγή Το PowerPoint είναι µια ισχυρή εφαρµογή για τη δηµιουργία παρουσιάσεων και µπορεί να χρησιµεύσει στη δηµιουργία διαφανειών, καθώς και συνοδευτικών σηµειώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Οι νεότερες εξελίξεις στον GM EPC

Οι νεότερες εξελίξεις στον GM EPC Οι νεότερες εξελίξεις στον GM EPC Πλοήγηση με χρήση γραφικών στοιχείων Ο κατάλογος επόμενης γενιάς GM Next Gen EPC διαθέτει διάφορες λειτουργίες που έχουν σχεδιαστεί για ταχύτερη και ευκολότερη εύρεση

Διαβάστε περισσότερα

είσοδος στο χαρτοφυλάκιο φοιτητή

είσοδος στο χαρτοφυλάκιο φοιτητή είσοδος στο προσωπικό Χαρτοφυλάκιο Εκπαιδευόμενοι Βήμα είσοδος στο χαρτοφυλάκιο φοιτητή Από την αρχική σελίδα της πλατφόρμας πληκτρολογήστε: το username & password (λογαριασμός Εκπαιδευόμενου) πατήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚYΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚYΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚYΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤO ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΤΠΚ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ VPN ΥΣΠΤ Η υπηρεσία πρόσβασης στο δίκτυο δεδομένων του ΤΠΚ μέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Για τη συμμετοχή σας στην εξ αποστάσεως συνεδρία θα χρειαστείτε: έναν προσωπικό υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Windows, [βέλτιστη επιλογή: σύγχρονος Η/Υ με Windows

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1 Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1. Πατήστε το Πλήκτρο Κεντρικής Σελίδας > > Επαφές. 2. Πατήστε το Πλήκτρο Μενού > Εισαγωγή / Εξαγωγή > Εισαγωγή από κάρτα SIM. Η συσκευή σας ZTE-RACER θα διαβάσει αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα Windows Vista Επιφάνεια εργασίας Γραμμή εργασιών... 31

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα Windows Vista Επιφάνεια εργασίας Γραμμή εργασιών... 31 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Windows Vista... 9 92 Επιφάνεια εργασίας... 18 93 Γραμμή εργασιών... 31 94 Χειρισμός παραθύρων... 53 95 Το παράθυρο Υπολογιστής... 77 96 Το μενού Έναρξη...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγκατάσταση της εσωτερικής οθόνης

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγκατάσταση της εσωτερικής οθόνης Εισαγωγή Mε αυτό το έξυπνο σύστημα ενδοεπικοινωνίας με βίντεο είστε βέβαιοι ότι δεν θα βρεθείτε προ εκπλήξεως εάν κάποιος είναι στην πόρτα σας. Η εξωτερική μονάδα αποτελείται από ένα κουδούνι με πολύ μικρή

Διαβάστε περισσότερα

Έργα. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης. Παρακολούθηση των εργασιών σας. Προβολή εργασιών σε λωρίδα χρόνου. Κοινή χρήση του έργου σας με άλλα άτομα

Έργα. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης. Παρακολούθηση των εργασιών σας. Προβολή εργασιών σε λωρίδα χρόνου. Κοινή χρήση του έργου σας με άλλα άτομα Έργα Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Παρακολούθηση των εργασιών σας Η λίστα εργασιών του SharePoint είναι μια εύχρηστη λύση για να παρακολουθείτε όλα όσα χρειάζεται να γίνουν σε ένα έργο. Μπορείτε να προσθέτετε

Διαβάστε περισσότερα

Τσαουσάκης Σταύρος ΠΕ70 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3

Τσαουσάκης Σταύρος ΠΕ70 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 Τσαουσάκης Σταύρος ΠΕ70 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 1. Πηγαίνετε Έναρξη-Προγράµµατα-Microsoft Office-Microsoft Office PowerPoint 2003 και ανοίξτε το πρόγραµµα. 2. Εµφανίζεται η πρώτη διαφάνεια. 3. Κάντε κλικ και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή)

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility (διαδικτυακή εφαρμογή) Αύγουστος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑΤΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΑΠΟ YOUTUBE ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ CD-ROM. Στάδιο 1: Κατέβασμα τραγουδιών από το YouTube στον υπολογιστή μας σε μορφή mp3.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑΤΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΑΠΟ YOUTUBE ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ CD-ROM. Στάδιο 1: Κατέβασμα τραγουδιών από το YouTube στον υπολογιστή μας σε μορφή mp3. Στάδιο 1: Κατέβασμα τραγουδιών από το YouTube στον υπολογιστή μας σε μορφή mp3. 1. Ανοίγουμε το πρόγραμμα του internet και στη σελίδα Google κάνουμε κλικ στα εικονίδια με τα τετραγωνάκια πάνω δεξιά και

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Δεκέμβριος 2011 [1] Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική Οθόνη...

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση 457 ΟΠΣ Πολιτικής Προστασίας. Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Γεωγραφικής Απεικόνισης (Version: 1.0)

Σύμβαση 457 ΟΠΣ Πολιτικής Προστασίας. Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Γεωγραφικής Απεικόνισης (Version: 1.0) Σύμβαση 457 ΟΠΣ Πολιτικής Προστασίας Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Γεωγραφικής Απεικόνισης (Version: 1.0) ΑΝΑΔΟΧΟΣ : SPACE COM A.E. INTRACOM IT SERVICES - QUALITY & RELIABILITY A.E. ΑΘΗΝΑ Ιούνιος 2008 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ "PROΩΘΗΣΗ" PROώθηση

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PROΩΘΗΣΗ PROώθηση ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ "PROΩΘΗΣΗ" PROώθηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ... 3 ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 3 ΡΥΘΜΙΣΗ Wi-Fi... 4 ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΡΗΣΤΗ... 6 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντιατρικό Λογισμικό

Οδοντιατρικό Λογισμικό Οδοντιατρικό Λογισμικό Με το παρόν εγχειρίδιο, θα μάθετε απλά και γρήγορα, τις βασικές λειτουργίες της εφαρμογής, ώστε να ξεκινήσετε άμεσα τη χρήση της, ενώ στην ενότητα για προχωρημένους χρήστες, θα ανακαλύψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΗ 2.0 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΗ 2.0 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΗ 2.0 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Συντάκτης: Ρούσσος Γιάννης (Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ... 3 Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Διαχειριστής Πλήκτρων Μacro Εγχειρίδιο Χρήστη

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Διαχειριστής Πλήκτρων Μacro Εγχειρίδιο Χρήστη ΕΛΛΗΝΙΚΑ Διαχειριστής Πλήκτρων Μacro Εγχειρίδιο Χρήστη Εισαγωγή Η Διαχείριση Πλήκτρων Μacro αποτελεί ένα ειδικό λογισμικό εφαρμογής της ταμπλέτας. Χρησιμοποιώντας το Διαχειριστή Πλήκτρων Μacro, μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο της εφαρμογής αναπαραγωγής CD V2.6 i. Εγχειρίδιο της εφαρμογής αναπαραγωγής CD V2.6

Εγχειρίδιο της εφαρμογής αναπαραγωγής CD V2.6 i. Εγχειρίδιο της εφαρμογής αναπαραγωγής CD V2.6 i της CD V2.6 ii Copyright 2002, 2003, 2004 Sun Microsystems Copyright 2009 Στέργιος Προσινικλής (steriosprosinikls@gmail.com) Δίνεται άδεια για αντιγραφή, διανομή και/ή τροποποίηση του εγγράφου υπό τους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Οδηγός Χρήστη Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 3 2. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 6 3. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 9 4. ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

TomTom Εγχειρίδιο αναφοράς

TomTom Εγχειρίδιο αναφοράς TomTom Εγχειρίδιο αναφοράς Περιεχόμενα Ζώνες κινδύνου 3 Ζώνες κινδύνου στη Γαλλία... 3 Προειδοποιήσεις ζωνών κινδύνου... 3 Αλλαγή του τρόπου προειδοποίησης... 4 Κουμπί αναφορά... 4 Αναφορά νέας ζώνης κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

( Απάντηση: Ο τόνος βρίσκεται δεξιά από το γράμμα Λ. ) ( Απάντηση: Κρατάμε πατημένο το πλήκτρο Shift και πατάμε το πλήκτρο 8. )

( Απάντηση: Ο τόνος βρίσκεται δεξιά από το γράμμα Λ. ) ( Απάντηση: Κρατάμε πατημένο το πλήκτρο Shift και πατάμε το πλήκτρο 8. ) 1 Επεξεργασία Κειμένου OpenOffice writer Απόσπασμα Μάθημα: Γλώσσα, Τάξη: Δ Ενότητα 2: «Ρώτα το νερό τι τρέχει» Θυμόμαστε: Ποιο πλήκτρο είναι ο τόνος; ( Απάντηση: Ο τόνος βρίσκεται δεξιά από το γράμμα Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα Skype (έκδοση 4.0.0.226)

Το πρόγραμμα Skype (έκδοση 4.0.0.226) Το πρόγραμμα Skype (έκδοση 4.0.0.226) Το Skype είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορούμε να μετατρέψουμε τον υπολογιστή μας σε βιντεοτηλέφωνο! Για να είναι ικανοποιητική η ποιότητα του ήχου και πολύ περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου Εάν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή για να εισάγετε, οργανώσετε και να δείτε βίντεο, κατεβάστε το λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου (συμβατό μόνο με PC). Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.fisher-price.com/kidtough

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης για την HP Elite Autofocus Webcam

Οδηγός χρήσης για την HP Elite Autofocus Webcam Οδηγός χρήσης για την HP Elite Autofocus Webcam v4.2.el Part number: 5992-2507 Copyright 2007 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Λειτουργίες των. Windows 7

Χρήσιμες Λειτουργίες των. Windows 7 Χρήσιμες Λειτουργίες των Windows 7 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Χαρακτηριστικά των Windows 7... 3 1. Θέματα (themes):... 3 1.1. Aero Peek... 4 1.2. Aero Shake:... 4 1.3. Aero Snap:... 4 1.4. Αero Flip:...

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Ελληνικά 1.1 Εισαγωγή Το TVGo DVB-T02PRO μπορεί να μετατρέψει τον φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή σας σε μία προσωπική ψηφιακή τηλεόραση και σας επιτρέπει να παρακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων Ενότητα 4 Επεξεργασία πινάκων 36 37 4.1 Προσθήκη πεδίων Για να εισάγετε ένα πεδίο σε ένα πίνακα που υπάρχει ήδη στη βάση δεδομένων σας, βάζετε τον κέρσορα του ποντικιού στο πεδίο πάνω από το οποίο θέλετε

Διαβάστε περισσότερα