Διαχείριση Λειτουργιών BBB

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαχείριση Λειτουργιών BBB"

Transcript

1 Διαχείριση Λειτουργιών BBB Στη συνέχεια θα βρείτε μια χαρτογράφηση και ανάλυση των λειτουργιών του λογισμικού τηλεκπαίδευσης, χρήσιμες για την διεξαγωγή του μαθήματος και τις σχέσεις με τους εκπαιδευόμενους. Πολύ πιο αναλυτικές οδηγίες υπάρχουν και σε έντυπη αλλά και σε μορφή βίντεο. Για διευκρίνιση η ομάδα τεχνικής υποστήριξης είναι στη διάθεσή σας. Το τρέχω κείμενο προϋποθέτει ότι ο χρήστης έχει ακολουθήσει τις οδηγίες του Σύντομου Οδηγού (Τεκμήριο Α1) για να συνδεθεί και να φτάσει μέχρι το περιβάλλον διεπαφής του λογισμικού ΒΒΒ. Ρόλοι Χρηστών Σε κάθε συνεδρία, ο συνδεδεμένος χρήστης μπορεί να έχει έναν από τους παρακάτω Ρόλους: Συμμετέχων Συντονιστής (Moderator) Εισηγητής (Presenter) Κάθε Συμμετέχων σε on-line συνεδρία μπορούν να χρησιμοποιεί τις βασικές λειτουργίες web-conferencing του BigBlueButton: Συμμετοχή με Εικόνα (Διαμοιρασμός Κάμερας) Συμμετοχή με Ήχο (Διαμοιρασμός Μικροφώνου) Παρακολούθηση Παρουσίασης Παρακολούθηση Διαμοιρασμένης Επιφάνειας Εργασίας Συμμετοχή σε Δωμάτια Συζητήσεων (Chat Rooms) Ο Συντονιστής (Moderator) έχει το ρόλο διαχείρισης της συνεδρίας και μπορεί να εκτελέσει της εξής διαχειριστικές λειτουργίες: i. Να αλλάξει όταν χρειάζεται τον εισηγητή της συνεδρίας. ii. iii. Να απενεργοποιήσει και να ενεργοποιήσει τα μικρόφωνα των χρηστών, με βάση την προτεραιότητα που προκύπτει από τις ανάγκες της συνεδρίας, καθώς και να «κλειδώσει» την τρέχουσα κατάσταση των μικροφώνων. Να επιλύει τεχνικά προβλήματα σχετικά με τη σύνδεση και τη συμμετοχή των χρηστών στη συνεδρία. Ο Εισηγητής (Presenter) της συνεδρίας έχει τη δυνατότητα παρουσίασης υλικού με τη μορφή διαφανειών ακίνητης εικόνας. Συγκεκριμένα, μπορεί να εκτελέσει τις παρακάτω λειτουργίες: Παρουσίαση (presentation): Παρουσίαση, ενός ή περισσότερων εκ περιτροπής, πολυσέλιδων εγγράφων με τη μορφή διαφανειών στους υπόλοιπους χρήστες, με παράλληλη δυνατότητα χρήσης εργαλείων ασπροπίνακα (whiteboard), π.χ. για επισήμανση, επιλογή, υπογράμμιση κοκ. Διαμοιρασμός Επιφάνειας Εργασίας (Desktop Sharing): Διαμοιρασμός μέρους ή ολόκληρης της Επιφάνειας Εργασίας του προσωπικού υπολογιστή του εισηγητή στους υπόλοιπους χρήστες σε πραγματικό χρόνο. Κάθε στιγμή, μόνο ένας χρήστης μπορεί να είναι εισηγητής. Το ποιος είναι κάθε φορά εισηγητής ορίζεται από το συντονιστή της συνεδρίας. 1

2 Περιβάλλον Διεπαφής BigBlueButton Παρακάτω γίνεται περιγραφή του περιβάλλοντος διεπαφής του BigBlueButton, με βάση την αρίθμηση στο σχήμα 3.1. Μπορείτε αλλάξτε διαστάσεις και αναλογίες των παραθύρων σύροντάς τα από τις άκρες τους, να τα μεγιστοποιήστε και να τα ελαχιστοποιήστε χρησιμοποιώντας την κάτω παύλα και το τετραγωνάκι, αντίστοιχα, στην πάνω δεξιά γωνία τους. Παράθυρο Διαχείρισης Χρηστών 1. Πίνακας συνδεδεμένων χρηστών, όπου φαίνεται το όνομα του χρήστη, ο ρόλος του (αν είναι εισηγητής ή/και συντονιστής), αν διαμοιράζει την κάμερά του και αν αιτείται το λόγο για συμμετοχή στη συνομιλία. 2. Εικονίδιο που υποδεικνύει ότι ο χρήστης έχει το ρόλο του συντονιστή. 3. Εικονίδιο που υποδεικνύει ότι ο χρήστης έχει το ρόλο του εισηγητή. 4. Πλήκτρο αλλαγής εισηγητή (μόνο για συντονιστές). 5. Πλήκτρο Αιτήματος Λόγου για συμμετοχή στη συνομιλία. Διαμοιρασμός Μικροφώνου 6. Πλήκτρο αλλαγής κατάστασης μικροφώνου χρήστη. Πατώντας το ο συντονιστής μπορεί να κλείσει ή να ανοίξει (mute/unmute) τα μικρόφωνα των χρηστών. Στο περιβάλλον διεπαφής του συμμετέχοντα εμφανίζεται μόνο ως εικονίδιο, υποδεικνύοντας την κατάσταση μικροφώνων των συμμετεχόντων. 7. Πλήκτρο κλειδώματος της κατάστασης μικροφώνων των χρηστών (μόνο για συντονιστές). Με το πλήκτρο αυτό ο συντονιστής μπορεί να κλειδώσει την κατάσταση μικροφώνου, ώστε ο χρήστης να μη μπορεί να την αλλάξει. 8. Πλήκτρο σίγασης μικροφώνου χρήστη. Με αυτό ο χρήστης μπορεί να κλείσει και να ανοίξει το δικό του μικρόφωνο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το πλήκτρο αυτό δεν εμφανίζεται στη διεπαφή του συμμετέχοντα, όταν η κατάσταση μικροφώνου του χρήστη έχει κλειδωθεί από το συντονιστή. 9. Πλήκτρο σίγασης όλων των μικροφώνων (μόνο για συντονιστές). Με το πλήκτρο αυτό ο συντονιστής κλείνει τα μικρόφωνα όλων των χρηστών. 10. Πλήκτρο διαμοιρασμού μικροφώνου. Με το πλήκτρο αυτό ο χρήστης επιτρέπει στο Flash Player να χρησιμοποιήσει το μικρόφωνο του υπολογιστή του. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ο χρήστης δεν έχει διαμοιράσει το μικρόφωνό του, στο παράθυρο των ακροατών δεν εμφανίζεται η λειτουργία της Σίγασης. Διαμοιρασμός Επιφάνειας Εργασίας 11. Πλήκτρο Διαμοιρασμού Επιφάνειας Εργασίας. Με αυτό το πλήκτρο ο χρήστης που έχει το ρόλο του εισηγητή ανοίγει το παράθυρο προεπισκόπησης του διαμοιρασμού επιφάνειας εργασίας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το πλήκτρο αυτό εμφανίζεται μόνο στο περιβάλλον διεπαφής του εισηγητή. 12. Περιοχή προεπισκόπησης επιφάνειας εργασίας, όπου ο εισηγητής βλέπει τη διαμοιρασμένη περιοχή της οθόνης του. 13. Πλήκτρο επιλογής προεπισκόπησης πλήρους οθόνης. 14. Πλήκτρο επιλογής προεπισκόπησης συγκεκριμένης περιοχής της οθόνης. 15. Πλήκτρο διακοπής διαμοιρασμού επιφάνειας εργασίας. 2

3 Περιβάλλον Διεπαφής BigBlueButton 3

4 Παράθυρο Παρουσιάσεων ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πέρα από την περιοχή προβολής παρουσίασης διαφάνειας, τα υπόλοιπα πλήκτρα εμφανίζονται μόνο στο περιβάλλον διεπαφής του χρήστη που έχει το ρόλο του εισηγητή. 16. Περιοχή προβολής παρουσίασης διαφάνειας. 17. Πλήκτρο μεταφόρτωσης (upload) αρχείου προς παρουσίαση. Πατώντας αυτό το πλήκτρο εμφανίζεται παράθυρο διαλόγου για αναζήτηση του αρχείου παρουσίασης στους φακέλους του υπολογιστή του χρήστη, για προβολή στο περιβάλλον του BigBlueButton και για επαναχρησιμοποίηση ή διαγραφή προηγούμενης παρουσίασης (βλ. παράγραφο 3.3.6). 18. Μενού επιλογής διαφανειών, με δυνατότητα παρουσίασης των διαφανειών είτε με τη σειρά, είτε με τυχαία προσπέλαση. 19. Μπάρα αυξομείωσης μεγέθους προβολής παρουσίασης (zoom in/zoom out). 20. Πλήκτρα προσαρμογής μεγέθους παρουσίασης, είτε στο παράθυρο είτε στη διαφάνεια. 21. Πλήκτρο εμφάνισης/απόκρυψης μενού ασπροπίνακα (whiteboard). 22. Μενού λειτουργιών ασπροπίνακα, απ όπου ο χρήστης μπορεί να επισημάνει και να επιλέξει μέρος του περιεχομένου της διαφάνειας. Παράθυρο Δωματίου Συζητήσεων (Chat Room) 23. Καρτέλες δωματίων συζητήσεων, για συνομιλία είτε με όλους τους χρήστες (πατώντας την καρτέλα «All») είτε με συγκεκριμένο συνομιλητή (πατώντας την καρτέλα «+») 24. Περιοχή προβολής συνομιλιών. 25. Πεδίο πληκτρολόγησης κειμένου. 26. Πλήκτρο αποστολής κειμένου στο δωμάτιο συζήτησης. 27. Επιλογή χρώματος γραμματοσειράς. Διαμοιρασμός Κάμερας 28. Περιοχή προβολής διαμοιραζόμενων καμερών των χρηστών. Εμφανίζονται οι διαμοιραζόμενες κάμερες των χρηστών. 29. Πλήκτρο διαμοιρασμού κάμερας. Με αυτό το πλήκτρο ο χρήστης ενεργοποιεί τη συγκεκριμένη λειτουργία. 30. Πλήκτρο προβολής της διαμοιραζόμενης κάμερας. Εμφανίζεται δεξιά των ονομάτων των χρηστών που έχουν διαμοιράσει την κάμερά τους. Αν ο χρήστης έχει κλείσει το παράθυρο κάμερας ενός άλλου συμμετέχοντα, μπορεί να το ξανανοίξει με αυτό το πλήκτρο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν η χρήστης κλείσει το παράθυρο της δικής του κάμερας, άρει το διαμοιρασμό της και χρειάζεται να τη διαμοιράσει εκ νέου πατώντας το πλήκτρο διαμοιρασμού κάμερας. Λοιπές Λειτουργίες 31. Μενού επιλογής γλώσσας του περιβάλλοντος διεπαφής. 32. Πλήκτρο βοήθειας, που ανοίγει σε νέα καρτέλα/παράθυρο τον ιστότοπο του BigBlueButton Inc. με εκπαιδευτικά βίντεο για το λογισμικό. 33. Αποσύνδεση από τη συνεδρία και κλείσιμο του περιβάλλοντος διεπαφής. 34. Πλήκτρο επαναφοράς των παραθύρων στις αρχικές διαστάσεις και μέγεθος. Είσοδος στο BigBlueButton Κατά την είσοδό σας στο περιβάλλον του BigBlueButton εμφανίζεται παράθυρο διαλόγου με λειτουργίες για τον έλεγχο και την ενεργοποίηση των συσκευών ήχου του υπολογιστή σας (ακουστικά και μικρόφωνο), ώστε να συμμετάσχετε ως ακροατής. 4

5 1. Test Speaker: Πατήστε το πλήκτρο «Test Speaker» για την αναπαραγωγή δοκιμαστικού ήχου, ώστε να ελέγξτε τη σωστή λειτουργία των ακουστικών σας. 2. Join Audio: Εφόσον ο δοκιμαστικός ήχος ακούγεται κανονικά από τα ακουστικά σας, πατήστε το πλήκτρο «Join Audio» για να εισέλθετε στη συνεδρία ως ακροατής. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση που δεν πατήστε το πλήκτρο «Join Audio» αλλά κλείστε το παράθυρο πατώντας το X, θα συνδεθείτε και πάλι στη συνεδρία, όχι όμως ως ακροατής, δηλαδή με ηχεία και μικρόφωνο αποσυνδεδεμένα, οπότε δε θα μπορείτε να ακούστε άλλο συνομιλητή ή να μιλήστε. Αν στη συνέχεια θελήστε να συμμετάσχετε ως ακροατής, κάντε κλικ στο εικονίδιο με το μικρόφωνο πάνω αριστερά στην οθόνη του BigBlueButton: για να επαναλάβετε τη διαδικασία με το ίδιο παράθυρο διαλόγου. Διαχείριση Συνεδρίας (μόνο για συντονιστές) Ο χρήστης που έχει το ρόλο του συντονιστή υποδεικνύεται από το σχετικό εικονίδιο στο πεδίο Ρόλος στο παράθυρο διαχείρισης χρηστών: Ως συντονιστής μπορείτε να εκτελέσετε 2 βασικές λειτουργίες: Αλλαγή εισηγητή συνεδρίας Διαχείριση διαμοιρασμού μικροφώνων των χρηστών 5

6 Αλλαγή εισηγητή συνεδρίας Κατά την έναρξη της συνεδρίας, το ρόλο του εισηγητή τον έχει αυτόματα ο πρώτος συντονιστής που θα εισέλθει στο σύστημα. Ο εισηγητής αναγνωρίζεται από το σχετικό εικονίδιο στο πεδίο Κατάσταση στο παράθυρο διαχείρισης χρηστών: Για να αλλάξτε τον εισηγητή της συνεδρίας χρειάζεται να επιλέξτε το όνομα του χρήστη στο παράθυρο χρηστών: και να πιέστε το πλήκτρο «Αλλαγή εισηγητή»: Τότε το εικονίδιο του εισηγητή εμφανίζεται αριστερά του ονόματος του επιλεγμένου χρήστη: ο οποίος μπορεί πλέον να κάνει παρουσίαση εγγράφου και να διαμοιράσει την οθόνη του. Διαχείριση διαμοιρασμού μικροφώνων των χρηστών Για την ορθή χρήση του BigBlueButton συνίσταται κάθε στιγμή να είναι ανοιχτό μόνο το μικρόφωνο του χρήστη που έχει το λόγο. Ως συντονιστής της συνεδρίας μπορείτε να ανοίξτε και να κλείστε τα μικρόφωνα των συμμετεχόντων στη συνομιλία (δηλαδή που έχουν κάνει κατά την είσοδό τους στο BigBlueButton διαμοιρασμό μικροφώνου, βλ. παράγραφο 3.3.3), πατώντας τα πλήκτρα με το μικρόφωνο αριστερά από τα ονόματά τους, στο παράθυρο «Ακροατές»: Κάθε χρήστης που δεν έχει το ρόλο του συντονιστή, μπορεί να ανοίξει και να κλείσει μόνο το δικό του μικρόφωνο, πατώντας το πλήκτρο «Σίγαση/Συνομιλία» στο παράθυρο «Ακροατές»: 6

7 Για να ανοίξτε ή να κλείστε απ ευθείας τα μικρόφωνα όλων των συμμετεχόντων, μπορείτε να πατήστε το πλήκτρο «Σίγαση όλων/κατάργηση σίγασης όλων»: ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση που εκτελέστε τη λειτουργία «Σίγαση όλων», θα κλείστε και το δικό σας μικρόφωνο. Για να το ξανανοίξτε, χρειάζεται να πατήστε το πλήκτρο με το μικρόφωνο. Τέλος, μπορείτε να κλειδώστε την κατάσταση μικροφώνων των χρηστών, ώστε να μη μπορούν να την αλλάξουν από το δικό τους περιβάλλον διεπαφής. Συγκεκριμένα, ο χρήστης του οποίου το μικρόφωνο είναι κλειδωμένο από το συντονιστή, δε βλέπει το πλήκτρο «Σίγαση/Συνομιλία» στο παράθυρο «Ακροατές»: Μπορείτε να κλειδώστε τα μικρόφωνα των χρηστών με τα πλήκτρα με σύμβολο την κλειδαριά, που βρίσκονται δεξιά των ονομάτων τους: 7

8 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πλήκτρο με το εικονίδιο του μικροφώνου μπορεί να αλλάξει την κατάσταση μικροφώνου του χρήστη (ανοιχτό/κλειστό), ακόμα κι αν αυτό είναι κλειδωμένο. Όμως, το κλείδωμα έχει υψηλότερη προτεραιότητα από το πλήκτρο «Σίγαση όλων/κατάργηση σίγασης όλων», που δεν άρει την κατάσταση του μικροφώνου, όταν αυτό έχει κλειδωθεί. Διαμοιρασμός Κάμερας Για να ξεκινήστε το διαμοιρασμό κάμερας, πιέστε το εικονίδιο με την κάμερα, πάνω αριστερά στο περιβάλλον διεπαφής: Στη συνέχεια εμφανίζεται παράθυρο προεπισκόπησης βίντεο: απ όπου μπορείτε να: 1. Επιλέξτε κάμερα, εφόσον έχετε συνδεδεμένες περισσότερες από μία στον υπολογιστή σας. 2. Επιλέξτε ανάλυση του διαμοιραζόμενου βίντεο (μόνο ως συντονιστής). 3. Πατήστε το play για να ξεκινήσει ο διαμοιρασμός κάμερας και να σας βλέπουν οι υπόλοιποι χρήστες. Όταν ξεκινήσει ο διαμοιρασμός, το παράθυρο προεπισκόπησης κλείνει και το βίντεο κάθε χρήστη προβάλλεται στο παράθυρο «Αγκύρωση κάμερας»: Στο παράθυρο «Αγκύρωση κάμερας», οι διαμοιραζόμενες κάμερες μπορεί να έχουν τις ίδιες διαστάσεις, ή να είναι στο προσκήνιο η κάμερα επιλεγμένου χρήστη (π.χ. του εισηγητή): 8

9 Αυτό γίνεται κάνοντας κλικ στο παράθυρο μιας από τις κάμερες που είναι στο παρασκήνιο, οπότε έρχεται στο προσκήνιο. Κάνοντας κλικ στην κάμερα που είναι στο προσκήνιο, αποκτούν όλες τις ίδιες διαστάσεις. Μπορείτε να σύρετε το παράθυρο κάθε κάμερας έξω από το παράθυρο «Αγκύρωση κάμερας» ώστε να αποκτήσει την ανάλυση που επιλέξατε κατά την προεπισκόπηση. Το παραθύρο μπορεί να αυξομειωθεί, αλλά και να επανέλθει στις αρχικές διαστάσεις με το πλήκτρο που εμφανίζεται κατά τη μετακίνηση του κέρσορα στο κάτω δεξί μέρος του: Αν κλείστε το παράθυρο κάμερας ενός άλλου συμμετέχοντα, μπορεί να το ξανανοίξτε πατώντας το πλήκτρο με το εικονίδιο της κάμερας από το παράθυρο «Users»: Τα εικονίδια αυτά στο παράθυρο «Users» υποδηλώνουν τους χρήστες που έχουν διαμοιράσει την κάμερά τους. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση που κλείστε το παράθυρο της δικής σας κάμερας, άρετε το διαμοιρασμό της και χρειάζεται να τη διαμοιράστε εκ νέου. 9

10 Παρουσιάσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρουσίαση μπορεί να κάνει μόνο η χρήστης που έχει το ρόλο του Εισηγητή. Μεταφόρτωση (upload) αρχείου προς παρουσίαση Για να κάνετε μια νέα παρουσίαση πατήστε το πλήκτρο μεταφόρτωσης (upload) αρχείου προς παρουσίαση, κάτω αριστερά στο παράθυρο παρουσιάσεων: Στη συνέχεια εμφανίζεται το παράθυρο «Μεταφόρτωση Παρουσίασης»: απ όπου μπορείτε: 1. Να κάνετε αναζήτηση του προς παρουσίαση αρχείου στους φακέλους του υπολογιστή σας πατώντας το πλήκτρο «+». 2. Αφού επιλέξει το αρχείο, να πατήστε το πλήκτρο «Μεταφόρτωση» για να ξεκινήσει η παρουσίαση. Όταν ξεκινήσει η παρουσίαση, η πρώτη διαφάνεια του αρχείου προβάλλεται στο παράθυρο παρουσιάσεων. Για την πλοήγηση στις διαφάνειες της παρουσίασης (αν είναι περισσότερες από μία), μπορείτε από το μενού επιλογής διαφάνειας, είτε να χρησιμοποιήστε τα πράσινα βέλη: είτε να πατήστε το πλήκτρο επιλογής διαφάνειας και να επιλέξτε απ ευθείας τη διαφάνεια που θέλετε: Εναλλακτικά, μπορείτε κάνοντας δεξί κλικ στο παράθυρο παρουσιάσεων, από το εμφανιζόμενο μενου: 10

11 1. Να μεταβείτε στην επόμενη ή την προηγούμενη διαφάνεια. 2. Να πληκτρολογήστε απευθείας τον αριθμό της διαφάνειας που επιθυμείτε να παρουσιάσετε: Ως εισηγητής μπορείτε να εστιάσετε σε όποια περιοχή της διαφάνειας επιθυμείτε με έναν από τους παρακάτω τρόπους: 1. Με τη μπάρα αυξομείωσης μεγέθους προβολής παρουσίασης (zoom in/zoom out). 2. Με το πλήκτρο προσαρμογής της διαφάνειας στο πλάτος του παραθύρου. 3. Με το πλήκτρο προβολής ολόκληρης της διαφάνειας προσαρμοσμένης στο μέγεθος του παραθύρου. Παρουσίαση ήδη μεταφορτωμένου εγγράφου Μπορείτε να παρουσιάστε ξανά ένα έγγραφο που είχε προηγουμένως μεταφορτωθεί και παρουσιαστεί, στο πλαίσιο της ίδιας συνεδρίας. Κάθε αρχείο που μεταφορτώνεται, παραμένει διαθέσιμο προς παρουσίαση όση ώρα διαρκεί η συνεδρία. Για να παρουσιάστε έγγραφο που έχει ήδη μεταφορτωθεί, χρειάζεται να πατήστε το πλήκτρο μεταφόρτωσης (upload) αρχείου προς παρουσίαση: και στο παράθυρο «Μεταφόρτωση Παρουσίασης» μπορείτε: 1. Να επιλέξτε από το αναδυόμενο μενού «Μεταφορτωμένες Παρουσιάσεις» ένα από τα έγγραφα που έχουν ήδη μεταφορτωθεί. 11

12 2. Είτε να πατήστε το πλήκτρο «Προβολή» για να το παρουσιάστε, είτε το «X» για να το διαγράψτε από τη λίστα των μεταφορτωμένων παρουσιάσεων. Λειτουργίες ασπροπίνακα (whiteboard) Πατώντας το πλήκτρο εμφάνισης/απόκρυψης μενού ασπροπίνακα (whiteboard) στο κάτω αριστερά μέρος του παραθύρου παρουσιάσεων: εμφανίζεται (ή αποκρύπτεται, αν είναι ήδη ανοιχτό) το μενού λειτουργιών ασπροπίνακα. Από εκεί μπορείτε να επισημάνετε περιοχές της διαφάνειας που παρουσιάζετε. Συγκεκριμένα, το μενού παρέχει τις εξής λειτουργίες: 1. Επισήμανση περιοχής του εγγράφου: 2. Επιλογή περιοχής του εγγράφου: 3. Διαγραφή επισημάνσεων και επιλογών που έχουν γίνει σε μια διαφάνεια. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: διαγράφεται μόνο ό,τι υπάρχει στην τρέχουσα διαφάνεια. 4. Αναίρεση προηγούμενης επισήμανσης ή επιλογής. 5. Επιλογή χρώματος επισήμανσης ή επιλογής: 12

13 6. Αλλαγή πάχους γραμμής επισήμανσης ή επιλογής: Διαμοιρασμός Επιφάνειας Εργασίας ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρουσίαση μπορεί να κάνει μόνο η χρήστης που έχει το ρόλο του Εισηγητή. Για την έναρξη του διαμοιρασμού επιφάνειας εργασίας, μπορείτε να πατήστε το πλήκτρο διαμοιρασμού στο πάνω αριστερά μέρος του περιβάλλοντος διεπαφής: για να ανοίξτε το παράθυρο προεπισκόπησης: απ όπου μπορείτε να διαμοιράσετε: 1. Ολόκληρη την οθόνη του υπολογιστή σας 2. Ορισμένη περιοχή της οθόνης του υπολογιστή σας Μετά την επιλογή τύπου διαμοιρασμού, εμφανίζεται παράθυρο επιβεβαίωσης ότι ο χρήστης επιθυμεί να γίνει διαμοιρασμός της επιφάνειας εργασίας. Για να προχωρήσει η διαδικασία διαμοιρασμού χρειάζεται να επιλέξτε αποδοχή (I accept the risk and want to run the application) και να πιέστε το πλήκτρο «Run»: 13

14 Στην περίπτωση που επιλέξτε να διαμοιράστε ορισμένη περιοχή της οθόνης, εμφανίζεται πλαίσιο επιλογής της διαμοιραζόμενης περιοχής, μεταβλητού μεγέθους και θέσης, ώστε να επιλέξτε το μέγεθος που επιθυμείτε και να ξεκινήστε το διαμοιρασμό πατώντας το πλήκτρο «Start Sharing»: Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης μπορείτε να μετακινείστε το πλαίσιο επιλογής της διαμοιραζόμενης περιοχής, όχι όμως να αλλάξτε το μέγεθός του. Όταν ξεκινήσει ο διαμοιρασμός, το παράθυρο προεπισκόπησης στο περιβάλλον διεπαφής σας προβάλει σε προεπισκόπηση το διαμοιραζόμενο περιεχόμενο. Πατώντας το κουμπί «Κλείσιμο» μπορείτε να τερματίστε την παρουσίαση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παράθυρο προεπισκόπησης είναι μη μεταβλητού μεγέθους. Στο περιβάλλον διεπαφής των υπόλοιπων χρηστών, εμφανίζεται η διαμοιραζόμενη περιοχή της οθόνης σας σε παράθυρο με το 14

15 μέγεθος που έχετε προηγουμένως επιλέξει. Το παράθυρο μπορεί να μικρύνει, όχι όμως να μεγαλώσει. Στην περίπτωση που μικρύνει, μπορείτε: 1. είτε να προσαρμόστε το περιεχόμενο στο μέγεθος του παραθύρου 2. είτε να προβάλετε το περιεχόμενο στο πραγματικό του μέγεθος 15

16 Διαμοιρασμός Μικροφώνου Μπορείτε να κάνετε διαμοιρασμό μικροφώνου κατά την είσοδό σας στο σύστημα, πατώντας το πλήκτρο «Join Audio» στο αρχικό παράθυρο διαλόγου (βλ. παράγραφο 3.3.3). Εφόσον έχετε διαμοιράσει το μικρόφωνό σας, μπορείτε να το ανοίξτε ή να το κλείστε πατώντας, στο παράθυρο «Ακροατές», το πλήκτρο με την ένδειξη «Σίγαση» (όταν είναι ανοιχτό) ή «Συνομιλία» (όταν είναι κλειστό): ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ο συντονιστής έχει κλειδώσει την κατάσταση μικροφώνου του χρήστη, το πλήκτρο «Σίγαση/Συνομιλία» δεν εμφανίζεται στο παράθυρο «Ακροατές». Επιπλέον, μπορείτε να άρετε το διαμοιρασμό του μικροφώνου σας, πατώντας το πλήκτρο «Διαμοιρασμός Μικροφώνου», στο πάνω αριστερά μέρος του περιβάλλοντος διεπαφής: και στη συνέχεια να κάνετε εκ νέου διαμοιρασμό με το ίδιο πλήκτρο: Δωμάτια Συζητήσεων (Chat Rooms) Στο παράθυρο Δωματίων Συζητήσεων, μπορείτε να μετάσχετε σε συνομιλία είτε με όλους τους χρήστες είτε με κάποιο χρήστη της επιλογής σας. Για διεξαγωγή συνομιλίας με όλους τους συμμετέχοντες στη συνεδρία, στην καρτέλα «All» μπορείτε να εισάγετε το κείμενό σας στο χώρο πληκτρολόγησης κειμένου, να επιλέξτε το χρώμα της γραμματοσειράς, και πατώντας το πλήκτρο «Αποστολή» να εμφανίστε το κείμενό σας στο δωμάτιο συζήτησης. Για να διεξάγετε συνομιλία χρειάζεται να πατήστε την καρτέλα «+»: 16

17 για να επιλέξτε με ποιον επιθυμείτε να διεξάγετε ιδιωτική συνομιλία και να δημιουργηθεί ένα νέο δωμάτιο συζήτησης: Επίσης, πατώντας την καρτέλα «+», μπορείτε να αλλάξτε το μέγεθος της γραμματοσειράς: Μπορείτε να αντιγράψτε τις συνομιλίες ενός δωματίου συζητήσεων κάνοντας δεξί κλικ στο πεδίο προβολής συνομιλιών και επιλέγοντας «Copy All Text»: Ρυθμίσεις Flash Player Μπορεί να ρυθμίστε την πρόσβαση του Flash Player στην κάμερα και το μικρόφωνό του. Κάνοντας δεξί κλικ στο περιβάλλον διεπαφής του BigBlueButton και επιλέγοντας «Settings»: μπορείτε, επιλέγοντας τις αντίστοιχες καρτέλες στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται, να εκτελέστε τις εξής λειτουργίες: 1. Να αποδεχτείτε ή όχι την πρόσβαση του Flash Player στην κάμερα και το μικρόφωνο του υπολογιστή σας: 17

18 2. Να επιλέξτε ποιο μικρόφωνο θα χρησιμοποιήσει ο Flash Player (στην περίπτωση που έχετε συνδεδεμένα περισσότερα από ένα στον υπολογιστή σας), να ρυθμίστε την έντασή του και να μειώστε την ηχώ: 3. Να επιλέξτε ποια κάμερα θα χρησιμοποιήσει ο Flash Player (στην περίπτωση που έχετε συνδεδεμένες περισσότερες από μία στον υπολογιστή σας): 18

Bosch Video Management System. Εγχειρίδιο χρήσης

Bosch Video Management System. Εγχειρίδιο χρήσης Bosch Video Management System el Εγχειρίδιο χρήσης Bosch Video Management System Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Χρήση της Βοήθειας 6 1.1 Εύρεση πληροφοριών 6 1.2 Εκτύπωση της Βοήθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ. Κωδ. 6000 - ΕΚΔΟΣΗ 1 η / Μάρτιος 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ. Κωδ. 6000 - ΕΚΔΟΣΗ 1 η / Μάρτιος 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ Κωδ. 6000 - ΕΚΔΟΣΗ 1 η / Μάρτιος 2014 Σελίδα 2 Πίνακας περιεχομένων Α. Εισαγωγή... 3 Τι είναι η εκπαίδευση εξ αποστάσεως και πώς διεξάγεται... 3 Τι είναι η ασύγχρονη τηλεκπαίδευση - Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Cisco Unified Personal Communicator Έκδοση 8.5

Cisco Unified Personal Communicator Έκδοση 8.5 Frequently Asked Questions Cisco Unified Personal Communicator Έκδοση 8.5 Συχνές ερωτήσεις 2 Βασικά 2 Ρύθμιση 3 Διαθεσιμότητα 6 Επαφές 9 Συνομιλία 12 Κλήσεις 21 Κλήσεις συνδιάσκεψης 29 Φωνητικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το BBB. Βήμα 1ο: Να εξασφαλίσετε ότι έχετε τον απαραίτητο εξοπλισμό

Οδηγίες για το BBB. Βήμα 1ο: Να εξασφαλίσετε ότι έχετε τον απαραίτητο εξοπλισμό Οδηγίες για το BBB Για τη συμμετοχή σας στις τηλεδιασκέψεις της υπηρεσίας meeting.sch.gr που θα διεξαγονται μέσω του λογισμικού τηλεδιασκέψεων BigBlueButton, θα χρειαστεί να γίνουν κάποιες απαραίτητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ CISCO IP PHONE 7940 & 7960

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ CISCO IP PHONE 7940 & 7960 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ CISCO IP PHONE 7940 & 7960 ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Περιεχόμενα 1. Συνοπτικές Οδηγίες..4 1.1. Προβολή των αρχείων καταγραφής και κλήση μέσω αυτών.4

Διαβάστε περισσότερα

1. Εγκατάσταση και πρώτες ρυθμίσεις

1. Εγκατάσταση και πρώτες ρυθμίσεις Οδηγός για τον Mozilla Firefox 3.5 για χρήστες Microsoft Windows 1. Εγκατάσταση και πρώτες ρυθμίσεις 1.1.Λήψη και Εγκατάσταση του Firefox 1.1.1.Εγκατάσταση σε συστήματα Windows Σημείωση: Εάν κάνετε αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη Xperia E1 D2004/D2005

Οδηγός χρήστη Xperia E1 D2004/D2005 Οδηγός χρήστη Xperia E1 D2004/D2005 Περιεχόμενα Οδηγός έναρξης...6 Επισκόπηση...6 Συναρμολόγηση...7 Εκκίνηση της συσκευής σας για πρώτη φορά...8 Γιατί χρειάζομαι λογαριασμό Google ;...9 Φόρτιση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia M 1904/C1905

Οδηγός χρήστη. Xperia M 1904/C1905 Οδηγός χρήστη Xperia M 1904/C1905 Περιεχόμενα Οδηγός έναρξης...6 Android τι και πώς;...6 Επισκόπηση...6 Συναρμολόγηση...7 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής...9 Κλείδωμα και ξεκλείδωμα της οθόνης...9

Διαβάστε περισσότερα

και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr

και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr Υπολογιστές για Μικρούς και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr MICROSOFT WINDOWS XP Ξεκινώντας με τα WINDOWS Επιφάνεια Εργασίας Επιμέλεια: ΚΩΛΕΤΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ [1] ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 1. Για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα τηλεκατάρτισης θα πρέπει να διαθέτετε: ένα Η/Υ με εγκατεστημένο ένα internet browser (λ.χ. Internet Explorer, Mozilla

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Torch 9810 Smartphone

BlackBerry Torch 9810 Smartphone BlackBerry Torch 9810 Smartphone Οδηγός χρήσης Έκδοση: 7.0 SWD-1735726-0613025143-019 Περιεχόμενα Γρήγορη βοήθεια... 6 Γρήγορα αποτελέσματα: Το smartphone σας... 6 Πώς: Top 10... 23 Συμβουλές: Top 10...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. BlackBerry Bold Series. BlackBerry Bold 9900/9930 Smartphones. Έκδοση: 7.1

Οδηγός χρήσης. BlackBerry Bold Series. BlackBerry Bold 9900/9930 Smartphones. Έκδοση: 7.1 BlackBerry Bold Series BlackBerry Bold 9900/9930 Smartphones Έκδοση: 7.1 Οδηγός χρήσης Δημοσίευση: 2012-09-24 SWD-20120924085749111 Περιεχόμενα Γρήγορη βοήθεια... 9 Γρήγορα αποτελέσματα: Το smartphone

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007

Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 - 17 - PowerPoint 2007 Δημιουργία παρουσίασης Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη γρήγορη και εύκολη δημιουργία βασικής παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Torch Series

BlackBerry Torch Series BlackBerry Torch Series BlackBerry Torch 9850/9860 Smartphones Οδηγός χρήσης Έκδοση: 7.0 SWD-1735726-0614120526-019 Περιεχόμενα Γρήγορη βοήθεια... 6 Γρήγορα αποτελέσματα: Το smartphone σας... 6 Πώς: Top

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Curve Series

BlackBerry Curve Series BlackBerry Curve Series BlackBerry Curve 9350/9360/9370 Smartphones Οδηγός χρήσης Έκδοση: 7.0 SWD-1735726-0619085604-019 Περιεχόμενα Γρήγορη βοήθεια... 6 Γρήγορα αποτελέσματα: Το smartphone σας... 6 Πώς:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia J ST26i/ST26a

Οδηγός χρήστη. Xperia J ST26i/ST26a Οδηγός χρήστη Xperia J ST26i/ST26a Περιεχόμενα Xperia J Οδηγός χρήστη...6 Οδηγός έναρξης...7 Τι είναι το Android ;...7 Γενική επισκόπηση τηλεφώνου...7 Συναρμολόγηση...9 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia E4 E2104/E2105

Οδηγός χρήστη. Xperia E4 E2104/E2105 Οδηγός χρήστη Xperia E4 E2104/E2105 Περιεχόμενα Οδηγός έναρξης...6 Πληροφορίες για τον Οδηγό χρήστη...6 Επισκόπηση...6 Συναρμολόγηση...7 Εκκίνηση της συσκευής σας για πρώτη φορά...9 Γιατί χρειάζομαι λογαριασμό

Διαβάστε περισσότερα

Windows Phone 8X της HTC Οδηγός χρήσης

Windows Phone 8X της HTC Οδηγός χρήσης Windows Phone 8X της HTC Οδηγός χρήσης 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Αφαίρεση συσκευασίας Το τηλέφωνό σας 8 Κάρτα SIM 9 Μπαταρία 11 Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της τροφοδοσίας 12 Ρύθμιση του τηλεφώνου σας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Έκδοση 1.0 Δημιουργός Εκδότης, 2008 SIEM Τηλ. 210-7299571, Φαξ: 210-7299572 email: siem@siem.gr 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων. Microsoft Windows XP

Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων. Microsoft Windows XP Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων ΜΕΡΟΣ 2 Microsoft Windows XP 0/58 2.1 Windows XP 1. Τα Windows XP είναι η τελευταία έκδοση του λειτουργικού συστήματος της Microsoft, των Microsoft Windows. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia M2 D2303/D2305/D2306

Οδηγός χρήστη. Xperia M2 D2303/D2305/D2306 Οδηγός χρήστη Xperia M2 D2303/D2305/D2306 Περιεχόμενα Οδηγός έναρξης...6 Πληροφορίες για τον Οδηγό χρήστη...6 Επισκόπηση...6 Συναρμολόγηση...7 Εκκίνηση της συσκευής σας για πρώτη φορά...8 Γιατί χρειάζομαι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη C5302/C5303/C5306

Οδηγός χρήστη C5302/C5303/C5306 Οδηγός χρήστη SP C5302/C5303/C5306 Περιεχόμενα Xperia SP Οδηγός χρήστη...6 Οδηγός έναρξης...7 Πληροφορίες για τον Οδηγό χρήστη...7 Android τι και πώς;...7 Επισκόπηση συσκευής...8 Συναρμολόγηση...9 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia M4 Aqua Dual E2312/E2333/E2363

Οδηγός χρήστη. Xperia M4 Aqua Dual E2312/E2333/E2363 Οδηγός χρήστη Xperia M4 Aqua Dual E2312/E2333/E2363 Περιεχόμενα Οδηγός έναρξης... 6 Πληροφορίες σχετικά με αυτόν τον Οδηγό χρήστη...6 Επισκόπηση... 6 Συναρμολόγηση...7 Εκκίνηση της συσκευής σας για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia Tablet Z SGP311/SGP312

Οδηγός χρήστη. Xperia Tablet Z SGP311/SGP312 Οδηγός χρήστη Xperia Tablet Z SGP311/SGP312 Περιεχόμενα Οδηγός έναρξης... 6 Πληροφορίες σχετικά με αυτόν τον Οδηγό χρήστη...6 Επισκόπηση συσκευής... 6 Συναρμολόγηση...7 Εκκίνηση της συσκευής σας για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

PORSCHE DESIGN Smartphone P'9981. Οδηγός χρήσης Έκδοση: 7.0

PORSCHE DESIGN Smartphone P'9981. Οδηγός χρήσης Έκδοση: 7.0 PORSCHE DESIGN Smartphone P'9981 Οδηγός χρήσης Έκδοση: 7.0 SWD-1735726-0109120247-019 Περιεχόμενα Γρήγορη βοήθεια... 5 Γρήγορα αποτελέσματα: Το smartphone σας... 5 Πώς: Top 10... 21 Συμβουλές: Top 10...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. των. Επιτροπή.

Εγχειρίδιο. των. Επιτροπή. στοχασμός Εγχειρίδιο χρήσης του Μαθησιακού Περιβάλλοντος και του Περιβάλλοντος του Εκπαιδευτικού Η πλατφόρμα του ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των ερευνητικώνν προγραμμάτων «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» (ΠΛΗΡΟ/0506,,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης Vodafone Smart III

Εγχειρίδιο χρήσης Vodafone Smart III Κάποιες υπηρεσίες και εφαρμογές μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες. Παρακαλώ ρωτήστε τα καταστήματα για λεπτομέρειες. Το λογότυπο Facebook αποτελεί εμπορικό σήμα της Facebook, Inc. Τα λογότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤO CISCO IP PHONE 7912

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤO CISCO IP PHONE 7912 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤO CISCO IP PHONE 7912 ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Περιεχόμενα 1. Επισκόπηση του τηλεφώνου 3 1.1. Κουμπιά και υλικό 3 1.2. Μενού εφαρμογών..4 1.3. Γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Smart 4 power

Εγχειρίδιο χρήστη. Smart 4 power Εγχειρίδιο χρήστη Smart 4 power Ορισμένες υπηρεσίες και εφαρμογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες. Ρωτήστε στο κατάστημα για περισσότερες πληροφορίες. Το Android είναι εμπορικό σήμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia SL LT26ii

Οδηγός χρήστη. Xperia SL LT26ii Οδηγός χρήστη Xperia SL LT26ii Περιεχόμενα Xperia SL Οδηγός χρήστη...6 Οδηγός έναρξης...7 Android τι και γιατί;...7 Επισκόπηση...7 Συναρμολόγηση...8 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής...10 Κλείδωμα

Διαβάστε περισσότερα