Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Π ΡΑ Γ Μ Ε Ν Ω Ν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Π ΡΑ Γ Μ Ε Ν Ω Ν 2 0 1 4"

Transcript

1 Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Π ΡΑ Γ Μ Ε Ν Ω Ν

2

3 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ii ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2014

4 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Μήνυμα από τον Πρύτανη Ενοτητα 1 Εισαγωγή 4 Ενοτητα 2 Σπουδές 20 Ενοτητα 3 Έρευνα 38 Ενοτητα 4 Κοινωνική Προσφορά 76 Ενοτητα 5 Ακαδημαϊκό Προσωπικό 102 Ενοτητα 6 Διοικητικές Υπηρεσίες 110 Ενοτητα 7 Διεθνείς Σχέσεις 114 Ενοτητα 8 Σημαντικά Γεγονότα 126 Ενοτητα 9 Φοιτητικά Θέματα 146 Ενοτητα 10 Πανεπιστημιούπολη και Κτηριακές Εγκαταστάσεις 160 Ενοτητα 11 Δωρεές 166 Ενοτητα 12 Οικονομική Διαχείριση 170

5 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Μήνυμα από τον Πρόεδρο Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου απέκτησε τέσσερα νέα μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του, την 1η Ιανουαρίου Αποστολή του Συμβουλίου τη χρονιά που μας πέρασε ήταν η αντιμετώπιση των νέων δεδομένων της κυπριακής οικονομίας μετά την κρίση του Μαρτίου Πιστεύω ότι αντιμετωπίσαμε με επιτυχία όλες τις προκλήσεις για να συνεχίσει το Πανεπιστήμιο μας να επιτελεί το ρόλο και την αποστολή που του ανάθεσε η κυπριακή πολιτεία. Η χρονιά που μας πέρασε σηματοδοτήθηκε από την εξασφάλιση συνολικού δανείου 162 εκ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την ολοκλήρωση των κτηριακών αναγκών της Πανεπιστημιούπολης. Η ενέργεια αυτή είναι πολύ θετική για να υλοποιήσουμε τους μελλοντικούς μας στόχους για ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα που πρωτοστατεί στην ακαδημαϊκή αριστεία και την ερευνητική δραστηριότητα. Ευχαριστώ τον Πρύτανη και τους δύο Αντιπρυτάνεις για την αγαστή συνεργασία μεταξύ μας, όπως και όλα τα μέλη του Συμβουλίου για την εποικοδομητική και καρποφόρα στάση τους. Συγχαίρω τη Σύγκλητο και την ακαδημαϊκή κοινότητα, για το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο που επιτελούν. Ευχαριστώ τους Προϊσταμένους των Διοικητικών Υπηρεσιών και τα μέλη του Διοικητικού Προσωπικού για τον επαγγελματισμό και την υποστήριξη τους προς την όλη προσπάθεια. Τέλος, εύχομαι καλές επιτυχίες στους φοιτητές και φοιτήτριες μας στη δύσκολη πορεία των σπουδών τους. Χαιρετισμούς, Μάνθος Μαυρομμάτης Πρόεδρος Συμβουλίου Πανεπιστημίου Κύπρου iv ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2014

6 Μήνυμα από τον Πρύτανη Το 2014 ήταν ακόμη μία δύσκολη χρονιά για την Κύπρο, όπως και για την Ευρώπη. Οι παγκόσμιες κοινωνικό-οικονομικές συνθήκες συνέχισαν να επηρεάζουν την κυπριακή κοινωνία, αποδυναμώνοντας περαιτέρω όλους τους πυλώνες ανάπτυξης της χώρας. Οι δυσμενείς τους συνέπειες και η επιβεβλημένη οικονομική περισυλλογή έκανε πιο επιτακτική την ανάγκη για το Πανεπιστήμιο Κύπρου να επαναπροσδιορίσει τόσο τους στρατηγικούς του αναπτυξιακούς στόχους, όσο και τα μέσα που μπορεί να έχει στη διάθεσή του για τη μεθοδική τους υλοποίηση και εν γένει την ακάθεκτη αναπτυξιακή του πορεία. Οι εν λόγω στόχοι, όπως είναι γνωστό, απορρέουν από το όραμα του Ιδρύματος, καθώς και την αποστολή που του έχει αναθέσει η κυπριακή κοινωνία, να αφουγκράζεται αφενός τις ανάγκες των πολιτών της και να ανταποκρίνεται αφετέρου στις προσδοκίες των νέων. Η πρόκληση λοιπόν, που αποτέλεσε και το μεγάλο στοίχημα για το πρώτο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας, ήταν να συνεχίσει με αμείωτους ρυθμούς και με την ίδια συνέπεια την εκπλήρωση της αποστολής του. Παρά το αρνητικό οικονομικό περιβάλλον, οι εξαιρετικές προσπάθειες που καταβλήθηκαν από το Πανεπιστήμιο προκειμένου να κερδίσει το στοίχημα αυτό, είχαν ως αποτέλεσμα την προσφορά βελτιωμένου έργου, όπως αυτό αναδεικνύεται στην ετήσια έκθεση του υπό ανασκόπηση έτους. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση χαιρετίζω την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων του Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2014, στην οποία σας παρατίθεται το απολογιστικό υλικό που αφορά στους τέσσερεις άξονες της λειτουργίας του Πανεπιστημίου: α) την εκπαίδευση, β) την έρευνα και την καινοτομία, γ) την ώσμωση με την κοινωνία και δ) το εργασιακό περιβάλλον του Ιδρύματος. Με αίσθημα ευθύνης, θέτουμε στη διάθεση του κάθε αναγνώστη την αποτιμημένη πορεία του προγραμματισμού του Ιδρύματος. Κατά το 2014, το Πανεπιστήμιο Κύπρου συνέχισε την περαιτέρω ανάπτυξη, με απώτερο σκοπό τόσο την ανοικοδόμηση ενός πρωτοπόρου εκπαιδευτικού και ερευνητικού ιδρύματος, το οποίο να αναγνωρίζεται ως κέντρο αριστείας, όσο και την εδραίωση και συνεχή του διάκριση στο διεθνή χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης. Όπως καταγράφεται στις σελίδες της έκδοσης, το Πανεπιστήμιο πέτυχε σημαντικά δείγματα αριστείας στο υπό αναφορά έτος. Συγκεκριμένα, στην κατεύθυνση της εκπαίδευσης συγκροτήθηκαν νέα διεθνή προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, αναβαθμίζοντας παράλληλα την ποιότητα των υφιστάμενων προγραμμάτων, ενώ αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των φοιτητών και διευρύνθηκε η δεξαμενή των νεοεισερχομένων. Παράλληλα, η Ιατρική Σχολή έκλεισε επιτυχώς δύο χρόνια λειτουργίας.

7 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Το Πανεπιστήμιο προχώρησε σταθερά με το πρόγραμμα ανάπτυξης των κτηριακών του υποδομών, καθώς και του ερευνητικού εξοπλισμού, ως αναπόσπαστης υποστηρικτικής υποδομής σε θέματα διδασκαλίας, εκπαίδευσης, έρευνας, εργασίας, αλλά και γενικής υποστήριξης και ψυχαγωγίας. Εντατικοποιήθηκαν οι εργασίες κατασκευής του Κέντρου Πληροφόρησης Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου», ώστε να διασφαλιστεί η έναρξη λειτουργίας της το συντομότερο. Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του «ΦΑΕΘΩΝ», το 1ο Φωτοβολταϊκό Πάρκο του ΠΚ συνολικής ισχύος Kw, ενώ επισπεύστηκαν οι ενέργειες για εγκατάσταση του «ΑΠΟΛΛΩΝ», του 2ο Φωτοβολταικού Πάρκου του Πανεπιστημίου, συνολικής ισχύος 10Mw που πρόκειται να ανεγερθεί στο ανατολικό άκρο της Πανεπιστημιούπολης, εντός της ουδέτερης ζώνης. Το υπό αναφορά έτος αποτελεί και χρονιά-σταθμό για το ακαδημαϊκό μας Ίδρυμα καθώς υπεγράφη η Συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Πανεπιστημίου Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Μέσω του επενδυτικού προγράμματος της ΕΤΕπ, ύψους 217 περίπου εκατομμυρίων ευρώ, το Πανεπιστήμιο προχωρά δυναμικά στην περαιτέρω ανάπτυξή του και την επέκταση της Πανεπιστημιούπολης, αποτελώντας και το πρώτο βήμα προς το Πανεπιστήμιο των φοιτητών, των 600 ακαδημαϊκών, των 2000 νέων ερευνητών και των 400 μελών διοικητικού προσωπικού μέχρι το Δίνεται η δυνατότητα λοιπόν στο Πανεπιστήμιο να αποκτήσει υποδομές που θα το μετατρέψουν σε ένα «πράσινο» πανεπιστήμιο, εξασφαλίζοντας ενεργειακή αυτονομία και φιλική προς το περιβάλλον ανάπτυξη. Έτσι, το σταθερό άνοιγμα του Πανεπιστημίου με την προσφορά νέων διεθνών προγραμμάτων σπουδών, τη σταθερή ανάπτυξη της κτηριακής του υποδομής, τη δυναμική αύξηση του αριθμού των εκδόσεων και των δημοσιεύσεων, καθώς και των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αποτελούν σημαντικά στοιχεία που συνετέλεσαν στη ραγδαία του άνοδο στους καταλόγους των διεθνών κατατάξεων. Ενδεικτικά, να αναφερθεί ότι το 2014, το Πανεπιστήμιο κατείχε την 953η θέση στον κατάλογο του Center for World University Rankings (CWUR). Επιπρόσθετα, η ραγδαία ανάπτυξη της Ιατρικής Σχολής θα αποτελεί εγγύηση στην ώθηση του ακαδημαϊκού μας Ιδρύματος στις διεθνείς κατατάξεις, εφόσον τα πανεπιστήμια με Ιατρικές Σχολές κατέχουν προνομιακή θέση στις διεθνείς κατατάξεις λόγω της επίδρασης που έχουν οι δημοσιεύσεις σε ιατρικά περιοδικά. Με τον επαναπροσδιορισμό των στόχων του, εν μέσω των δύσκολων συνθηκών της παγκόσμιας οικονομική κρίσης κατά το 2014, το Πανεπιστήμιο επικεντρώθηκε στην ενίσχυση του ερευνητικού του έργου, αυξάνοντας την εσωτερική χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων και επιδιώκοντας, παράλληλα, την προσέλκυση και αξιοποίηση μεγαλύτερου αριθμού ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων και εντέλει την εξωτερική χρηματοδότηση. Με την ενεργό συμμετοχή του σε πλειάδα διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων, το Ίδρυμα πέτυχε να αυξήσει σημαντικά τη χρηματοδότησή του στην έρευνα, κάτι το οποίο συνέβαλε ιδιαίτερα στη σημαντική αύξηση του αριθμού των διεθνών δημοσιευμάτων των ακαδημαϊκών του μελών, ενώ δόθηκε η δυνατότητα στο Πανεπιστήμιο να εργοδοτήσει περισσότερους νέους επιστήμονες και ερευνητές. vi ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2014

8 Όπως επιτάσσουν οι εξαιρετικά δύσκολες κοινωνικο-οικονομικές συγκυρίες, το Πανεπιστήμιο συνέχισε και κατά το 2014 την ώσμωση με την κοινωνία, εντείνοντας τον διάλογο μαζί της και τη συμβολή του στο οικονομικο-κοινωνικό γίγνεσθαι του τόπου, μέσω της εμπειρογνωμοσύνης και της τεχνογνωσίας των ακαδημαϊκών του. Ο διάλογος και η ουσιαστική του συμβολή ανιχνεύονται έμπρακτα μέσα από πληθώρα δραστηριοτήτων, όπως είναι, μεταξύ άλλων, οι διαλέξεις, τα συνέδρια και τα σεμινάρια, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι εκδόσεις και η συμμετοχή των ακαδημαϊκών σε συμβούλια και επιτροπές. Εξίσου μεγάλη έμφαση δόθηκε και στον άξονα του εργασιακού περιβάλλοντος, κάτι που επετεύχθη, όχι μόνο μέσω της αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού των κτηριακών υποδομών και του εργασιακού εξοπλισμού, αλλά, κυρίως μέσω της προσέλκυσης άριστων ακαδημαϊκών και φοιτητών, αλλά, και άρτια καταρτισμένου διοικητικού προσωπικού. Προς την κατεύθυνση αυτή συνέβαλε και η εφαρμογή νέων τεχνολογιών που εισήχθησαν. Όλα αυτά συνέτειναν στο έπακρο στη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει το Πανεπιστήμιο. Θερμές ευχαριστίες, εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, απευθύνω σε όλους τους ευεργέτες, τους δωρητές, τους υποστηρικτές και τους φίλους του, οι οποίοι, για ακόμη μία χρονιά, στήριξαν έμπρακτα το Πανεπιστήμιο. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνω στην οικογένεια Σιακόλα για τη νέα δωρεά των 9 εκατομμυρίων που αποτελεί τη συνέχεια της δωρεάς των 4.5 εκατομμυρίων ευρώ, στην οποία είχε επίσης προβεί το «Ίδρυμα Νίκου και Ελπίδας Σιακόλα» για την ανέγερση του «Σιακόλειου Εκπαιδευτικού Κέντρου Υγείας», όπου θα στεγάζεται το Κλινικό μέρος της Ιατρικής Σχολής. Το Πανεπιστήμιο είναι πραγματικά ευλογημένο και περήφανο που τα ονόματα των φίλων του είναι πλέον άρρηκτα συνδεδεμένα με τα ορόσημα της πορείας του. Ταυτόχρονα, σημειώνεται πως η έλλειψη μιας τέτοιας στήριξης θα δυσχέραινε σε μεγάλο βαθμό την επιτέλεση του έργου του. Συγχαρητήρια για το έργο που επιτελέσθηκε αξίζουν και οι τρεις συνιστώσες του Πανεπιστημίου, δηλ. οι φοιτητές, το ακαδημαϊκό και το διοικητικό προσωπικό, οι οποίοι εργάστηκαν άοκνα, με αποφασιστικότητα και σε πνεύμα συνεργασίας. Καταλήγοντας, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον Πρόεδρο του Συμβουλίου και στους δύο Αντιπρυτάνεις, καθώς και στα μέλη των συλλογικών σωμάτων Συμβουλίου, Συγκλήτου, Πρυτανικού Συμβουλίου, αλλά και στους προϊσταμένους των διοικητικών υπηρεσιών, τόσο για τη δημιουργική τους συνεργασία, όσο και για τη δέσμευση και προσήλωσή τους στην υλοποίηση των στόχων του Πανεπιστημίου. Mε εκτίμηση, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης Πρύτανης

9

10 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 2 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2014

11 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ NOTHTA 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 3

12 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Εισαγωγή To Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί την κορυφαία βαθμίδα της παιδείας της Κύπρου και έχει καθιερωθεί στη συνείδηση των Κυπρίων πολιτών ως το κατ εξοχήν ανώτατο εκπαιδευτικό και ερευνητικό ίδρυμα της χώρας. Κατά το 2014, το Πανεπιστήμιο συμπλήρωσε είκοσι χρόνια διαδρομής στους ορίζοντες της γνώσης, της εκπαίδευσης, της έρευνας και της κοινωνικής προσφοράς. To όραμα του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι όπως καταστεί ένα πρωτοπόρο εκπαιδευτικό και ερευνητικό ίδρυμα, που να διακρίνεται στο διεθνή χώρο για την προαγωγή της επιστήμης, του πνεύματος και του πολιτισμού και να αναγνωρίζεται ως κέντρο αριστείας, γέφυρα συνεργασίας και επικοινωνίας στην περιοχή της Μεσογείου. Η αποστολή του επικεντρώνεται σε τρεις κατευθύνσεις: την Εκπαίδευση, την Έρευνα και την Κοινωνική Προσφορά. Εκπαίδευση Προσφορά πολύπλευρων προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών, κυρίως σε ειδικότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική ανάπτυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας και του λαού της Κύπρου ως συνόλου, που οδηγούν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των φοιτητών και καλλιεργούν την προοπτική της διά βίου μάθησης, ενώ, παράλληλα, προετοιμάζουν αποφοίτους ικανούς να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά προγράμματα διεθνούς κύρους. Ανάπτυξη πρωτοποριακών και εξειδικευμένων προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, που, αφενός, καθιστούν τους φοιτητές κοινωνούς και ενεργούς μετόχους των διεθνών επιστημονικών εξελίξεων και, αφετέρου, είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της σύγχρονης οικονομίας της γνώσης. Δημιουργία μιας δραστήριας φοιτητικής κοινότητας, πολυσυλλεκτικής στη σύνθεσή της, τα μέλη της οποίας θα μαθαίνουν να σέβονται την ετερότητα, να καλλιεργούν την κριτική και πρωτότυπη σκέψη, και να ολοκληρώνουν τον χαρακτήρα τους. 4 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2014

13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συνεργασία με ευρωπαϊκά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης και άλλα διεθνή ερευνητικά κέντρα, με στόχο την ανάπτυξη κοινών εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων και την ανταλλαγή ακαδημαϊκών και φοιτητών. Έρευνα Ενεργός συμμετοχή στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο έρευνας, μέσα από την προώθηση πρωτότυπων ερευνητικών προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών περιοχών, με τρόπο ώστε όλα τα τμήματα να συμβάλλουν σημαντικά στην επέκταση της επιστημονικής γνώσης διεθνώς. Συνεισφορά, μέσω της έρευνας, στην αναβάθμιση της τεχνολογίας, στην εδραίωση της κοινωνίας της γνώσης, στη βελτίωση του περιβάλλοντος, της υγείας, της κοινωνικής οργάνωσης και της αυτοπραγμάτωσης του ατόμου. Διερεύνηση του ευρωπαϊκού προσώπου της χώρας, η μελέτη και κατανόηση της μακράς ελληνικής παράδοσης και των άλλων πολιτισμικών της παραδόσεων, και της αλληλεπίδρασής τους με τους λαούς της Ανατολικής Μεσογείου. Διασφάλιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της ελευθερίας επιστημονικής αναζήτησης και διακίνησης ιδεών. Κοινωνική Προσφορά Δημιουργία ενός βήματος διαλόγου, αλληλοκατανόησης και συνεργασίας των κοινοτήτων και μειονοτήτων του νησιού, με επίγνωση της παράδοσης της καθεμίας. Συμβολή, με την ουσιαστική συμμετοχή στη διαμόρφωση πολιτικής, στην αναβάθμιση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής της Κύπρου, με στόχο τον εκσυγχρονισμό της κυπριακής κοινωνίας. Ενίσχυση και η επέκταση των πρωτοβουλιών για συνεργασίες με οικονομικούς οργανισμούς, με στόχο την καινοτομία και την εκμετάλλευση της νέας γνώσης, με τρόπο που να συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη και να συνάδει με την επιστημονική και ηθική δεοντολογία. Ανάπτυξη πρωτοβουλιών, που θα επιδιώκουν το άνοιγμα του Πανεπιστημίου στην κοινωνία και την ενίσχυση της διά βίου μάθησης. Στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης του Πανεπιστημίου Κύπρου όσον αφορά τη δύσκολη οικονομική περίοδο στην οποία διήλθε η χώρα και τις προσπάθειες που καταβάλει για την ανάκαμψή της, εγκαινιάστηκε το Νοέμβριο του 2013, προωθητική εκστρατεία (βλ.www. ucy.ac.cy/buycypriot) με στόχο την ενημέρωση των πέραν των οχτώ χιλιάδων μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, αλλά και του ευρύτερου κοινού, για τα κυπριακά προϊόντα. Στο πλαίσιο της εκστρατείας προκήρυξε επίσης διαγωνισμό για σχεδιασμό σειράς πανεπιστημιακών ειδών ένδυσης και παρήγαγε προϊόντα τα οποία είναι αποκλειστικά κατασκευασμένα στην Κύπρο, στηρίζοντας έτσι της κυπριακές βιοτεχνίες ρούχων. Εργασιακό Περιβάλλον Παράλληλα με τους πιο πάνω τρεις βασικούς στόχους του, το Πανεπιστήμιο Κύπρου αναγνωρίζει τη μεγάλη σημασία της ανάπτυξης ενός γόνιμου εργασιακού περιβάλλοντος και επιδιώκει: ΕΝΟΤΗΤΑ 1 5

14 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Την προώθηση υποδειγματικών συνθηκών εργασίας, ώστε να μπορούμε να ελκύουμε και να διατηρούμε άρτια καταρτισμένο, δυναμικό και ενθουσιώδες ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό, ικανό για κριτική σκέψη και ανάληψη πρωτοβουλιών. Τη δημιουργία ενός ευέλικτου και αποτελεσματικού οργανισμού, ο οποίος να αποτελεί πρότυπο και να ενθαρρύνει τις προσπάθειες του διοικητικού προσωπικού να συνεισφέρει στην επιδίωξη των κοινών στόχων και την περαιτέρω ανάπτυξη του Πανεπιστημίου. Αναπτυξιακές Δραστηριότητες Ίδρυση Ιατρικής Σχολής Η μεγαλύτερη εξέλιξη όσον αφορά στις σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι η ίδρυση και η οργάνωση της Ιατρικής Σχολής. Η Ιατρική Σχολή, ύστερα από 15 χρόνια συζητήσεων και διαβουλεύσεων με το Κράτος, άνοιξε τις πύλες της, τον Σεπτέμβριο του 2013, και δέχθηκε τους πρώτους 40 προπτυχιακούς φοιτητές. Το πρόγραμμα είναι εξαετές, με έδρα το Πανεπιστήμιο Κύπρου, και τα συνδεδεμένα ή προσαρτημένα σε αυτό νοσοκομεία βρίσκονται, κυρίως, στην περιοχή της Λευκωσίας. Στόχος του είναι η εκπαίδευση νέων επιστημόνων στην ιατρική, οι οποίοι, αφού ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και ύστερα από ένα προπαρασκευαστικό έτος, να είναι σε θέση να εργαστούν στο Σύστημα Υγείας της Κύπρου ή και αλλού. To πρόγραμμα στοχεύει στην προαγωγή της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης, στη διά βίου μάθηση και στην αριστεία όσον αφορά στην εξάσκηση της κλινικής ιατρικής, με επίκεντρο τον ασθενή και την προσφορά στους φοιτητές των κατάλληλων εφοδίων, ώστε να είναι επαρκώς καταρτισμένοι, για να ασκήσουν την ιατρική στον 21ο αιώνα, μέσω ενός σύγχρονου προγράμματος σπουδών και με τη σφραγίδα της Ακαδημαϊκής Αριστείας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Στοιχείων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Τον Δεκέμβριο του 2013 υπογράφηκε η Σύμβαση για την προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στοιχείων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου και της εταιρείας TELMEN LTD. Τα Φ/Β συστήματα αναμένεται να παράγουν KWh ετησίως, που αντιστοιχεί με εξοικονόμηση 420 τόνων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Το έργο εμπίπτει στην ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου για αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» Συνεχίστηκε η κατασκευή του Κέντρου Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου», στην Πανεπιστημιούπολη, από την κοινοπραξία των εταιρειών J&P και J&P Avax Joint Venture. Το έργο, το οποίο θεωρείται διεθνούς εμβέλειας, έχει σχεδιαστεί από τον διάσημο γαλλικό αρχιτεκτονικό οίκο Ateliers Jean Nouvel. Η οικογένεια του γνωστού Κύπριου επιχειρηματία και μεγάλου ευεργέτη Στέλιου Ιωάννου είναι ο σημαντικός δωρητής για το έργο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία. 6 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2014

15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εντός του 2014 έχει, συμπληρωθεί ο φέρων οργανισμός του κτηρίου, συνεχίστηκαν οι εργασίες εγκατάστασης μηχανολογικών υπηρεσιών ενώ έχουν αρχίσει οι εργασίες τοιχοποιιών και δαπεδοστρώσεων. Σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών, το ποσοστό υλοποίησης του έργου ανήλθε στο 40%. Κατά το διάστημα αυτό έχουν αντιμετωπισθεί αρκετά θέματα που αφορούσαν εκκρεμότητες σχεδιασμού, επιλογής υλικών και έκδοση διευκρινίσεων προς τον Εργολάβο και αναμένεται ότι οι ρυθμοί εκτέλεσης θα αυξηθούν για να καταστεί δυνατή η υλοποίηση του έργου το συντομότερο δυνατόν. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα και την πορεία του Έργου, όπως και τις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες, εκτιμάται ότι οι εργασίες θα αποπερατωθούν το Φθινόπωρο του Ίδρυση Ινστιτούτου Κομφούκιος Το Πανεπιστήμιο το 2014 προχώρησε, επίσης, στην ίδρυση του Ινστιτούτου Κομφούκιος, το πρώτο που ιδρύεται στην Κύπρο, για τη διδασκαλία της κινεζικής γλώσσας και πολιτισμού, καθώς και για την ανάπτυξη ισχυρότερων εκπαιδευτικών, επιστημονικών, τεχνολογικών, επιχειρηματικών και πολιτιστικών δεσμών ανάμεσα στην Κίνα και στην Κύπρο. Η συμφωνία ίδρυσης του Ινστιτούτου Κομφούκιος υπογράφηκε μεταξύ του Beijing Institute of Education (BJIE) και του Πανεπιστημίου Κύπρου, και είναι μια κοινοπραξία με το Office of Chinese Language Council International (HANBAN). Στα πλαίσια της συμφωνίας, συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου και του ΒJΙΕ στους τομείς της έρευνας και της εκπαίδευσης. Το Ινστιτούτο Κομφούκιος έχει αρχίσει ήδη τη λειτουργία του, και τα πρώτα μαθήματα της κινεζικής γλώσσας ως επιλεγόμενου μαθήματος ξεκίνησαν να προσφέρονται στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου από τον Σεπτέμβριο του Νέες Πρυτανικές Αρχές Την Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2014, διεξήχθησαν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου οι έκτες Πρυτανικές Εκλογές για την ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων. Σε μια σημαντική περίοδο ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Κύπρου ανέλαβε και πάλι τα ηνία του ιδρύματος ο επανεκλεγείς Πρύτανης, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης. Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων επανεξελέγη ο Καθηγητής Αθανάσιος Γαγάτσης και Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης εξελέγη ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Π.Κωνσταντίνου. Οι νέες Πρυτανικές Αρχές κλήθηκαν να θέσουν σε άμεση εφαρμογή το σχέδιο ανάπτυξης της Β φάσης της Πανεπιστημιούπολης, αξιοποιώντας με τον πιο επωφελή για το πανεπιστήμιο τρόπο το δάνειο που εξασφάλισε το Ίδρυμα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Κατά την επόμενη τετραετία αναμένεται να αποπερατωθεί δέσμη σημαντικών έργων που θα επιτρέψουν να ολοκληρωθεί η κτιριακή ανάπτυξη της Πανεπιστημιούπολης «Της Πόλης της Γνώσης». Ένα από τα πιο σημαντικά έργα υποδομής και επένδυσης στην εκπαίδευση και την έρευνα, που υλοποιείται στη Κύπρο. Ένα έργο για το μέλλον και τις μελλοντικές γενιές των Κυπρίων. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 7

16 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Το όραμα της νέας Πρυτανείας αφορά μία αυτόνομη ενεργειακά Πανεπιστημιούπολη χάρη στα δύο φωτοβολταϊκά πάρκα Απόλλων και Φαέθων, στην οποία θα διεξάγεται, μεταξύ άλλων, έρευνα αιχμής σε διάφορα θέματα. Μία πόλη που θα λειτουργεί ως φυτώριο γνώσης, αλλά και πολιτισμού με τη διεξαγωγή εκδηλώσεων ανοιχτών προς το κοινό, η οποία θα προσφέρει στους πολίτες βήμα διαλόγου για φλέγοντα θέματα που τους απασχολούν όπως, η ανεργία, η οικονομία, η χρηστή διοίκηση κ.ο.κ. Παράλληλη προτεραιότητα για τη νέα Πρυτανεία είναι και ο λειτουργικός εκσυγχρονισμός του ιδρύματός μας με βάση διεθνή πρότυπα και καλές πρακτικές. Προτεραιότητα αποτελεί η τροποποίηση του Περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου, έτσι ώστε να συνάδει με τις φιλοδοξίες για υψηλή ποιότητα και ανταγωνιστικότητα διεθνώς. Στόχος η δημιουργία ενός Πανεπιστήμιου υψηλών προδιαγραφών, το Πανεπιστήμιο του μέλλοντος μέσα σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, στη μετά τη λύση εποχή. Το Πανεπιστήμιο - σημείο αναφοράς από όλες τις απόψεις και για όλους τους Κύπριους πολίτες. Η επίσημη μεταβίβαση εξουσίας στις Νέες Πρυτανικές Αρχές έγινε στις 15 Δεκεμβρίου το Δημιουργία Κέντρου Επιχειρηματικότητας Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει προχωρήσει στη δημιουργία Κέντρου Επιχειρηματικότητας. Το Κέντρο θα έχει ως σκοπό την ανάπτυξη μιας υγιούς κουλτούρας επιχειρηματικότητας στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού οικοσυστήματος, το οποίο θα εμπλέξει και θα δημιουργήσει συνέργειες ανάμεσα στα διάφορα μέρη της πανεπιστημιακής κοινότητας, όπως φοιτητές, καθηγητές, διοικητικό προσωπικό, απόφοιτους του Πανεπιστημίου αλλά και οργανισμούς της ευρύτερης κοινωνίας. Το Κέντρο θα συμβάλλει στην ώθηση της επιχειρηματικής ανάπτυξης και στη μεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας από το Πανεπιστήμιο Κύπρου στην κοινωνία, συνεισφέροντας άμεσα και δίνοντας ώθηση στην επιχειρηματική ανάπτυξη και τη μεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας. Τελική αποστολή η μετατροπή της έρευνας και καινοτομίας σε νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες σε συνεργασία με φορείς της κοινωνίας, προς όφελος του ίδιου του Πανεπιστημίου, αλλά και της οικονομίας. Τεχνολογική Πρόοδος Tο Πανεπιστήμιο Κύπρου αποδίδει ιδιαίτερη σημασία σε προηγμένες υπηρεσίες προς την πανεπιστημιακή κοινότητα, που απορρέουν από την εισαγωγή και εφαρμογή νέων τεχνολογιών. Η-Πανεπιστήμιο Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που απορρέουν από την εισαγωγή και εφαρμογή νέων τεχνολογιών, προωθεί την υλοποίηση του έργου Η-Πανεπιστήμιο. Το αντικείμενο του έργου Η-Πανεπιστήμιο του Πανεπιστημίου Κύπρου στηρίζεται σε μια χρηστο-κεντρική (user-oriented) προσέγγιση, με στόχο την παροχή προσωποποιημένων και ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς όλους τους χρήστες του Πανεπιστημίου (φοιτητές, ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό, αποφοίτους και ευρύτερο κοινό). Αφορά, κατ ουσία, σε έργο ανάπτυξης υπηρεσιών μιας στάσης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 8 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2014

17 ΕΙΣΑΓΩΓΗ προς όλους τους συναλλασσoμένους με αυτό, ήτοι μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (φοιτητές, ακαδημαϊκό, διοικητικό προσωπικό), εξωτερικούς συναλλασσομένους (π.χ. προμηθευτές) και λοιπούς εξωτερικούς φορείς (π.χ. υπουργεία), καλύπτοντας και ακολουθώντας πλήρως όλους τους απαραίτητους κανόνες ασφάλειας και προσβασιμότητας. Ήδη οι χρήστες του Πανεπιστημίου αξιοποιούν υπηρεσίες, που παρέχονται μέσω του Η-Πανεπιστημίου, όπως, για παράδειγμα, να μπορούν να διαχειριστούν από μόνοι τους λογαριασμούς τους. Παράλληλα, έχει τεθεί σε πιλοτική λειτουργία και η διαδικτυακή πύλη, η οποία παρέχει μονοθυρική πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες. Υποδομή και Υπηρεσίες Δικτύου Το Πανεπιστήμιο Κύπρου παρέχει υψηλών ταχυτήτων πρόσβαση στο διαδίκτυο και υπηρεσίες δικτύου στα χιλιάδες μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας. Κατά το έτος 2014, έγινε αναδιοργάνωση και επέκταση ενσύρματου και ασύρματου δικτύου, καθώς και του δικτύου της IP τηλεφωνίας. Σημαντική ήταν η αναβάθμιση των κτηριακών διασυνδέσεων του Πανεπιστημίου με την εγκατάσταση μισθωμένων οπτικών ινών, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα ΕΝΟΤΗΤΑ 1 9

18 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ αξιοποίησης υψηλών ταχυτήτων πρόσβασης. Ειδικά, το ασύρματο δίκτυο, που παρέχεται σε όλους του χώρους του Πανεπιστήμιο Κύπρου, αποτελεί απαραίτητη υπηρεσία, αφού, εκτός από τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, χρησιμοποιείται σε συνέδρια και εκδηλώσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου. Επιπρόσθετα προς το ασύρματο δίκτυο, η παροχή της υπηρεσίας eduroam (www.eduroam.ac.cy ) προωθεί την ακαδημαϊκή συνεργασία, κυρίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το 2014 προωθήθηκε η χρήση των ενοποιημένων υπηρεσιών τηλεφωνίας, κυρίως με την βελτίωση του ηλεκτρονικού τρόπου παραλαβής/αποστολής τηλεομοιότυπων, καθώς και την επέκταση στη χρήση της υπηρεσίας τηλεφωνίας σε προσωπικές συσκευές. Σημαντική ήταν η συμβολή στην προώθηση του έργου του Πανεπιστημίου Κύπρου μέσω της παροχής υπηρεσιών πολυμέσων, όπως ψηφιοποίηση, παραγωγή και διάθεση υλικού από εκδηλώσεις, καθώς και διενέργεια ζωντανών μεταδόσεων, αξιοποιώντας τη νέα υποδομή ψηφιακής μετάδοσης βιντεοροών (streaming). Συνεχίστηκε ο εμπλουτισμός του ψηφιακού αρχείου και διάθεση αυτού μέσω της νέας διαδικτυακής πύλης βίντεο (video portal). Σημαντική παραμένει η συμμετοχή στο έργο επέκτασης της πανεπιστημιούπολης ως προς την ανάπτυξη της πληροφορικής στα νέα κτήρια. 10 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2014

19 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Υποδομή Συστημάτων Τα επιχειρησιακά πληροφορικά συστήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου φιλοξενούνται σε τρία Κέντρα Δεδομένων, τα οποία βρίσκονται τοποθετημένα σε δύο διαφορετικές τοποθεσίες (στην Πανεπιστημιούπολη και στα Κεντρικά Κτήρια) για σκοπούς επιχειρησιακής συνέχειας. Τα Κέντρα Δεδομένων υποστηρίζονται με μοντέρνο εξοπλισμό για τη διασφάλιση της λειτουργίας του φιλοξενούμενου εξοπλισμού, όπως διπλές γεννήτριες και συστήματα συνεχούς τροφοδότησης σταθερού ρεύματος, διπλά συστήματα παροχής ελεγχόμενου κλιματισμού και υγρασίας, συστήματα πυρασφάλειας και συστήματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης. Το 2014 άρχισε ο σχεδιασμός του τέταρτου Κέντρου Δεδομένων του Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο θα στεγαστεί στο νέο Κέντρο Πληροφόρησης Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» και θα επεκτείνει τις δυνατότητες φιλοξενίας περισσότερου εξοπλισμού τόσο της ΥΠΣ όσο και των υπόλοιπων οργανωτικών οντοτήτων του Πανεπιστημίου Κύπρου. Μια από τις κύριες υπηρεσίες που στεγάζεται στα Κέντρα Δεδομένων είναι η Εικονική Υποδομή του Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία στηρίζεται σε τελευταίας τεχνολογίας μηχανογραφικό εξοπλισμό, αποθηκευτικά συστήματα και άρτια λογισμικά εικονικής υποδομής. Η Εικονική Υποδομή παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας, αναβάθμισης ή/και απόσυρσης εικονικών μηχανών για στήριξη επιχειρησιακών συστημάτων σε διάστημα μερικών λεπτών. Στην Εικονική Υποδομή του Πανεπιστημίου Κύπρου, φιλοξενείται, επίσης, η νέα Υπηρεσία Επικοινωνίας και Συνεργασίας, έργο το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ολοκληρώθηκε επιτυχώς το Η νέα υπηρεσία αντικατέστησε την παλαιότερη Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, προσφέροντας στην πανεπιστημιακή κοινότητα αναβαθμισμένες λειτουργίες η-ταχυδρομείου, ημερολογίου, επαφών, εργασιών και ηλεκτρονικών αρχείων. Με στόχο την ενδυνάμωση του διδακτικού έργου του Πανεπιστήμιο Κύπρου, παρέχονται 4 εργαστήρια μικροϋπολογιστών κοινής χρήσης για τους φοιτητές και το ακαδημαϊκό προσωπικό. Τα εργαστήρια αυτά αναβαθμίζονται συνεχώς στα τελευταία διαθέσιμα λειτουργικά συστήματα και λογισμικά, και προσφέρουν πρόσβαση στον χρήστη μέσω ενός ενιαίου λογαριασμού, όπως και οι πλείστες υπηρεσίες υποδομής του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς, επίσης, και υπηρεσίες εκτύπωσης. Υπηρεσίες Ασφάλειας Οι υπηρεσίες και οι πληροφορίες του Πανεπιστημίου προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση μέσω καταλόγων επιτρεπόμενης πρόσβασης (access lists). Διατίθεται, επίσης, δυνατότητα φιλτραρίσματος περιεχομένου, που στοχεύει στην προστασία δεδομένων, συστημάτων και χρηστών του Πανεπιστημίου από κακόβουλο περιεχόμενο ιστοσελίδων ή κακόβουλο λογισμικό, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει μία ιστοσελίδα. Προσφέρεται προστασία από ιούς μέσω ιομορφικού λογισμικού σε υπολογιστές και εξυπηρετητές, που ανήκουν στο Πανεπιστήμιο (π.χ. εργαστήρια) και λογισμικό παραγωγής εφεδρικών αντιγράφων ασφάλειας τόσο για τους εξυπηρετητές όσο και για τους χρήστες του Πανεπιστημίου Κύπρου. Παρέχεται, επίσης, υπηρεσία παρακολούθησης του δικτύου και των συστημάτων του Πανεπιστημίου για ασυνήθιστη συμπεριφορά και για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων και κακόβουλων ενεργειών. Κατά το 2014, έχει εγκατασταθεί νέος εξοπλισμός για αναβάθμιση αυτής της υπηρεσίας. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 11

20 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου Μάνθος Μαυρομμάτης Πρόεδρος Αναστάσιος Λεβέντης Αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Χριστοφίδης Πρύτανης Αθανάσιος Γαγάτσης Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Μάριος Μαυρονικόλας (μέχρι 15/12/2014), Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου (από 16/12/2014) Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης Συμεών Μάτσης Μέλος Χρήστος Παπαέλληνας Μέλος Παύλος Φωτιάδης (μέχρι 9/4/2014) Μέλος Αλεξάνδρα Γαλανού (από 23/4/2014) Μέλος Έλενα Ζαχαριάδου (μέχρι 13/7/2014) Μέλος Νάταλη Παρτασίδου (από 22/8/2014) Μέλος Ανδρέας Σωτηρίου Εκπρόσωπος Ακαδημαϊκού Προσωπικού, Μέλος Κυριάκος Δημητρίου Εκπρόσωπος Ακαδημαϊκού Προσωπικού, Μέλος Πρόεδρος Φ.Ε.ΠΑΝ. Mέλος Χαράλαμπος Κίτσιος Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού, Mέλος Ανδρούλλα Θεοφάνους Αναπληρώτρια του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών Μέλος (χωρίς δικαίωμα ψήφου)-γραμματέας (μέχρι 28/2/2014) Άγης Ελισσαίος Αναπληρωτής του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών Μέλος (χωρίς δικαίωμα ψήφου)-γραμματέας (από 1/3/2014) 12 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2014

21 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κύπρου 1.. Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, Πρύτανης, Πρόεδρος 2.. Αθανάσιος Γαγάτσης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων 3.. Μάριος Μαυρονικόλας, Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης (μέχρι 15/12/2014) 4. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης (από 16/12/2014) 5.. Niyazi Kizilyürek, Κοσμήτορας Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών 6.. Γιώργος Παπαδόπουλος, Κοσμήτορας Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών 7.. Στέλιος Ν. Γεωργίου, Κοσμήτορας Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής 8.. Χαρίδημος Τσούκας, Κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης 9.. Πάνος Παπαναστασίου, Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής 10.. Μιχάλης Πιερής, Κοσμήτορας Φιλοσοφικής Σχολής 11.. Χάρης Ρ. Θεοχάρης, Κοσμήτορας Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών 12.. Εύη Βαρσαμοπούλου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών 13.. Γιώργος Φλώρος, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών 14.. Παναγιώτης Χριστιάς, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών 15.. Γιώργος Κυριαζής, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών 16.. Νιόβη Σανταμά, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών 17.. Χαράλαμπος Τσέρτος, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών 18.. Λεωνίδας Κυριακίδης, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής 19.. Κωνσταντίνος Π. Κωνσταντίνου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής 20.. Τιμόθεος Παπαδόπουλος, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής 21.. Ηρακλής Βλαδιμήρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης 22.. Θεοφάνης Μαμουνέας, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης 23.. Σπύρος Μαρτζούκος, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης 24.. Γιώργος Έλληνας, Πολυτεχνική Σχολή 25.. Σταύρος Κάσινος, Πολυτεχνική Σχολή 26.. Παναγιώτα Πύλα, Πολυτεχνική Σχολή 27.. Παντελής Βουτουρής, Φιλοσοφική Σχολή ΕΝΟΤΗΤΑ 1 13

22 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κύπρου 28.. Βασιλική Κασσιανίδου, Φιλοσοφική Σχολή 29.. Δημήτρης Πορτίδης, Φιλοσοφική Σχολή 30.. Γιάννα Βαλανίδου, Φοιτητική Ένωση Πανεπιστημίου Κύπρου (Φ.Ε.ΠΑΝ.) 31.. Σταύρος Ζαχαρία, Φ.Ε.ΠΑΝ Ηλίας Κακκή, Φ.Ε.ΠΑΝ Μάριος Μανώλη, Φ.Ε.ΠΑΝ Νικολέττα Παπαγεωργίου, Φ.Ε.ΠΑΝ Απόστολος Τσακιστός, Φ.Ε.ΠΑΝ Μιχάλης Φιλιππάκης, Φ.Ε.ΠΑΝ Έλενα Διομήδη-Παρπούνα, Αναπληρώτρια του Διευθυντή Βιβλιοθήκης, Μέλος (χωρίς δικαίωμα ψήφου) 38.. Άγης Ελισσαίος, Αναπληρωτής του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών, Μέλος (χωρίς δικαίωμα ψήφου)-γραμματέας Σημείωση: Κατά το 2014 είχαν διατελέσει μέλη της Συγκλήτου και οι ακόλουθοι: Ευστάθιος Παπαροδίτης, τέως Κοσμήτορας Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών Γιώργος Καζαμίας, τέως Κοσμήτορας Φιλοσοφικής Σχολής Αντώνης Μπαλασόπουλος, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Θεοχάρης Σταυρίδης, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Μαίρη Ιωαννίδου-Κουτσελίνη, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής Γιάννης Παπαδάκης, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής Αθανάσιος Ραφτόπουλος, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής Μάριος Πολυκάρπου, Πολυτεχνική Σχολή Μάριος Φωκάς, Πολυτεχνική Σχολή Σταύρος Ζαχαρία, Φ.Ε.ΠΑΝ. Αλέξανδρος Θεοκλή, Φ.Ε.ΠΑΝ. Κωνσταντίνος Κουππής, Φ.Ε.ΠΑΝ. Χριστόδουλος Νικολάου, Φ.Ε.ΠΑΝ. Γιώργος Χαραλάμπους, Φ.Ε.ΠΑΝ. Φίλιππος Τσιμπόγλου, τέως Διευθυντής Βιβλιοθήκης Ανδρούλα Θεοφάνους, τέως Αναπληρώτρια του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών 14 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2014

23 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κοσμήτορες/Αναπληρωτές Κοσμήτορες Σχολών και Πρόεδροι Τμημάτων 2014 ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Κοσμήτορας: Niyazi Kizilyürek Aναπληρωτής Κοσμήτορας: Kleanthes K. Grohmann Τμήμα Αγγλικών Σπουδών Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Πρόεδρος Γιώργος Φλώρος Αντώνης Μπαλασόπουλος (μέχρι Απρίλη 2014) Fabienne Baider Thomas Sinclair Martin Strohmeier (μέχρι Ιούνη 2014) ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Κοσμήτορας: Γιώργος Παπαδόπουλος Ευστάθιος Παπαροδίτης (μέχρι Μάη 2014) Αναπληρωτής Κοσμήτορας: Επαμεινώνδας Λεοντίδης Άγγελος Ευσταθίου (μέχρι Μάη 2014) Τμήμα Βιολογικών Επιστημών Μαθηματικών και Στατιστικής Πληροφορικής Φυσικής Χημείας Πρόεδρος Σπύρος Σφενδουράκης Κυριαζής Γεώργιος Χριστόδουλος Σοφοκλέους (μέχρι Δεκέμβρη 2014) Πιτσιλλίδης Ανδρέας Μάριος Δικαιάκος (μέχρι Νοέμβρη 2014) Φώτιος Πτωχός Γιώργος Αρχοντής (μέχρι Μάρτη 2014) Αναστάσιος Τασιόπουλος Ιωάννης Πασχαλίδης (μέχρι Μάρτη 2014) ΕΝΟΤΗΤΑ 1 15

24 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Κοσμήτορας: Στέλιος Ν. Γεωργίου Αναπληρώτρια Κοσμήτορας: Ελένη Φτιάκα Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Ψυχολογίας Νομικής Πρόεδρος Μαίρη Ιωαννίδου-Κουτσελίνη Κώστας Μ. Κωνσταντίνου Γιάννης Παπαδάκης (μέχρι Μάη 2014) Τιμόθεος Παπαδόπουλος Ειρήνη-Άννα Διακίδου (μέχρι Μάη 2014) Νικήτας Χατζημιχαήλ (Προσωρινός Πρόεδρος) ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κοσμήτορας: Χαρίδημος Τσούκας Aναπληρωτής Κοσμήτορας: Κώστας Χατζηγιάννης Σωφρόνης Κληρίδης (Μέχρι Αύγουστο 2014) Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικών Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πρόεδρος Ηρακλής Βλαδιμήρου Θεοφάνης Μαμμουνέας Γιώργος Νησιώτης ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Κοσμήτορας: Πάνος Παπαναστασίου Aναπληρωτής Κοσμήτορας: Χρίστος Παναγιώτου Τμήμα Αρχιτεκτονικής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Πρόεδρος Παναγιώτα Ι. Πύλα Γιώργος Έλληνας Σταύρος Ιεζεκιήλ (Μέχρι Αύγουστο 2014) Σταύρος Κάσινος Σταυρούλα Πανταζοπούλου 16 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2014

25 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Κοσμήτορας: Μιχάλης Πιερής Γεώργιος Καζαμίας (μέχρι Οκτώβρη 2014) Aναπληρωτής Κοσμήτορας: Alexander Beihammer Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών Ιστορίας και Αρχαιολογίας Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Πρόεδρος Παντελής Βουτουρής Γιώργος Παπασάββας Αντώνης Τσακμάκης Άννα Παναγιώτου (μέχρι Μάρτη 2014) ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Κοσμήτορας: Αντρέας Αδάμου Αναπληρωτής Κοσμήτορας: Ζαχαρίας Ζαχαρίου ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κοσμήτορας: Χάρης Ρ. Θεοχάρης Αναπληρωτής Κοσμήτορας: Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου ΕΝΟΤΗΤΑ 1 17

26

27 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2014 ΣΠΟΥΔΕΣ

28 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Σπουδές Οι Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Τα πανεπιστήμια, είναι επιφορτισμένα με την ευθύνη της οικοδόμησης της κοινωνίας του 21ου αιώνα, της οποίας βάση αποτελούν οι νέοι άνθρωποι. Η οικοδόμηση της σύγχρονης κοινωνίας της γνώσης αρχίζει με την προπτυχιακή εκπαίδευση. To Πανεπιστήμιο Κύπρου εντάσσει στην αποστολή του την προσφορά πολύπλευρων προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών, την ανάπτυξη πρωτοποριακών προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών και τη συνεργασία με ευρωπαϊκά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης. Oι στόχοι αυτοί αποτυπώνονται στα συνεχή βήματα ανάπτυξης που κάνει το Πανεπιστήμιο. To στίγμα του ακαδημαϊκού έτους δίνουν η ίδρυση της Ιατρικής Σχολής, η περαιτέρω ανάπτυξη των προγραμμάτων σπουδών, η αύξηση του αριθμού των φοιτητών και και οι προσπάθειες ενίσχυσης της ποιότητας σπουδών. Προπτυχιακές Σπουδές Κατά το ακαδημαϊκό έτος , λειτούργησαν 8 σχολές και 23 τμήματα, τα οποία προσέφεραν 41 προγράμματα σπουδών. Ο αριθμός των προπτυχιακών φοιτητών ανερχόταν στους 5265, που κατανέμονταν ως εξής: Ελληνοκύπριοι 4853 Τουρκοκύπριοι 8 Ελλαδίτες 363 Φοιτητές από άλλες χώρες της Ε.Ε. 21 Αλλοδαποί εκτός Ε.Ε. 20 Σύνολο 5265 Oι 74 από το σύνολο των 5265 φοιτητών προέρχονται από τις θρησκευτικές ομάδες των Αρμενίων, Μαρωνιτών και Λατίνων. Σημειώνεται ότι στους αριθμούς αυτούς δεν υπολογίζονται οι 82 φοιτητές του Προγράμματος ERASMUS+, οι οποίοι, κατά το , φοιτούσαν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Συγκριτικά, πρέπει να αναφερθεί ότι κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, , ο αριθμός των προπτυχιακών φοιτητών ήταν ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2014

29 ΣΠΟΥΔΕΣ To ακαδημαϊκό έτος αποτελείται από δύο εξάμηνα, και ο αναμενόμενος χρόνος συμπλήρωσης του κύκλου σπουδών είναι οκτώ εξάμηνα. Τα προγράμματα σπουδών βασίζονται στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS). Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Oι επίσημες γλώσσες διδασκαλίας του Πανεπιστημίου είναι η Ελληνική και η Τουρκική. Για κάθε φοιτητή ορίζεται ακαδημαϊκός σύμβουλος, ο οποίος επικουρεί το φοιτητή και τον συμβουλεύει, αναφορικά με το πρόγραμμα σπουδών του και την αξιοποίηση των ποικίλων ευκαιριών που προσφέρονται για ανάπτυξη επιστημονικής ταυτότητας. Δεν υπάρχουν δίδακτρα για φοιτητές που προέρχονται από χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Σχολή Τμήμα Προγράμματα Σπουδών/Πτυχίο Ανθρωπιστικών Επιστημών Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών Αγγλικών Σπουδών Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Βιολογικών Επιστημών Μαθηματικών και Στατιστικής Πληροφορικής Φυσικής Αγγλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας Αγγλόφωνη Λογοτεχνία και Πολιτισμικές Σπουδές Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία Μεταφραστικές Σπουδές Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Σύγχρονων Γλωσσών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Τουρκικών Σπουδών - Ιστορία/Πολιτική Τουρκικών Σπουδών - Φιλολογία/Λογοτεχνία Βιολογικών Επιστημών Μαθηματικών Μαθηματικών και Στατιστικής Πληροφορικής Φυσικής Συνέχεια στη σελ.22 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 21

30 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (συνέχεια) Σχολή Τμήμα Προγράμματα Σπουδών/Πτυχίο Χημείας Χημείας-Χημείας Τροφίμων και Περιβάλλοντος Χημείας-Βιολογικής Χημείας Χημείας-Χημείας Υλικών Ιατρική Ιατρικής Ιατρικής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιστημών της Αγωγής Επιστημών της Αγωγής Δημοτική Εκπαίδευση Επιστημών της Αγωγής Προδημοτική Εκπαίδευση Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Νομικής Ψυχολογίας Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Οικονομικών Κοινωνιολογίας Πολιτικής Επιστήμης Δημοσιογραφίας Νομικής Ψυχολογίας Διοίκησης Επιχειρησιακής Διοίκησης Μάρκετινγκ Λογιστικής Χρηματοοικονομικής Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Οικονομικών Σπουδών Οικονομικών Διατμηματικό πρόγραμμα στα Μαθηματικά και Οικονομικά Πολυτεχνική Αρχιτεκτονικής Αρχιτεκτονικής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Μηχανολόγων Μηχανικών και Κατασκευαστικής Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Μηχανικού Υπολογιστών Μηχανολόγου Μηχανικού Πολιτικού Μηχανικού και Μηχανικού Περιβάλλοντος Συνέχεια στη σελ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2014

31 ΣΠΟΥΔΕΣ Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (συνέχεια) Σχολή Τμήμα Προγράμματα Σπουδών/Πτυχίο Φιλοσοφική Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών Βυζαντινής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας Ιστορίας και Αρχαιολογίας Ιστορίας και Αρχαιολογίας Ιστορίας Ιστορίας και Αρχαιολογίας - Αρχαιολογίας Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Κλασικών Σπουδών Φιλοσοφίας ΕΝΟΤΗΤΑ 2 23

32 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών Προπτυχιακοί Φοιτητές ανά Τμήμα Τμήμα Αγγλικών Σπουδών Σύγχρονων Γλωσσών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Πληροφορικής Μαθηματικών και Στατιστικής Βιολογικών Επιστημών Φυσικής Χημείας Συνολικός Αριθμός Ιατρική 30 Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιστημών της Αγωγής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Νομικής Ψυχολογίας Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Οικονομικών Πολυτεχνική Σχολή Αρχιτεκτονικής 116 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 357 Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Κατασκευαστικής 219 Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος 198 Φιλοσοφική Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών 150 Ιστορίας και Αρχαιολογίας 159 Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας 196 Σύνολο 5265 Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών Η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών άρχισε τη λειτουργία της τον Ιανουάριο του 2012, με τον διορισμό των εκπροσώπων των τμημάτων του Πανεπιστημίου και των μεταπτυχιακών φοιτητών, και την εκλογή του Κοσμήτορα και του Αναπληρωτή Κοσμήτορα. Η Σχολή δεν αποτελείται από τμήματα αλλά από τα μεταπτυχιακά τους προγράμματα. Δεν έχει, επίσης, 24 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2014

33 ΣΠΟΥΔΕΣ δικό της ακαδημαϊκό προσωπικό, αλλά παρέχει διοικητική υποστήριξη στα προγράμματα σπουδών και συντονίζει την ανάπτυξη, αξιολόγηση και προώθηση τους, με σεβασμό στην ανεξαρτησία και ιδιομορφία του κάθε τμήματος. Η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών διοικείται από Κοσμήτορα, Αναπληρωτή Κοσμήτορα και το Συμβούλιο της Σχολής, το οποίο αποτελείται από: Τον Καθηγητή Χάρη Ρ. Θεοχάρη, Κοσμήτορα της Σχολής (Πρόεδρο) Τον Αναπληρωτή Καθηγητή Κρίστη Χασάπη, Αναπληρωτή Κοσμήτορα της Σχολής Ένα μέλος της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών από κάθε ακαδημαϊκό τμήμα Εφτά εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών Οι στόχοι της Σχολής είναι οι πιο κάτω: Η διατύπωση και εφαρμογή δεικτών ποιότητας των μεταπτυχιακών σπουδών, με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Η υποστήριξη τμημάτων στη διεκδίκηση περισσότερης οικονομικής στήριξης των μεταπτυχιακών σπουδών και της έρευνας από πηγές εκτός Πανεπιστημίου. Η ενθάρρυνση των τμημάτων για τη θέσπιση διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών κυρίως στο διδακτορικό επίπεδο. Η επιδίωξη αλλαγής της νομοθεσίας, ώστε να επιτρέπεται η προσφορά πρωτότυπων μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε διεθνείς γλώσσες. Άλλοι στόχοι της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η αναβάθμιση και ενδυνάμωση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων των τμημάτων του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο καθορισμός ενιαίας πολιτικής αναφορικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα, η ανάπτυξη της έρευνας και η διασύνδεση του Πανεπιστημίου με ευρωπαϊκά προγράμματα σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Η ίδρυση της Σχολής ενοποιήσει το τυπικό μέρος των διαδικασιών εισδοχής των φοιτητών υποβοηθήσει τα τμήματα για συνεχή αξιολόγηση και βελτίωση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Ιδρύματος. Παράλληλα, στοχεύει να συνεισφέρει στην ενδυνάμωση των σχέσεων τόσο των φοιτητών όσο και των ακαδημαϊκών με την κοινωνία, και θα ενισχύσει και θα βελτιώσει την παραγωγικότητα στον χώρο της έρευνας. Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Σχολή Τμήμα Τίτλος Προγράμματος Ανθρωπιστικών Επιστημών Αγγλικών Σπουδών Σημείωση: * Μάστερ / ** Διδακτορικό / *** Μάστερ και Διδακτορικό Αγγλική Λογοτεχνία και Συγκριτικές Πολιτισμικές Σπουδές*** Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία* Γλωσσολογία ** Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας* Συνέχεια στη σελ.26 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 25

34 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (συνέχεια) Σχολή Τμήμα Τίτλος Προγράμματος Μεταφραστικές Σπουδές** Τουρκικών και Τουρκικές Σπουδές*** Μεσανατολικών Σπουδών Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών Γαλλικές Σπουδές*** Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών Βιολογικών Επιστημών Μαθηματικών και Στατιστικής Πληροφορικής Φυσικής Χημείας Σημείωση: * Μάστερ / ** Διδακτορικό / *** Μάστερ και Διδακτορικό Μοριακή Βιολογία*** Πειραματική Μοριακή Βιολογία* Ιατρική Γενετική*** Βιοΐατρικές Επιστήμες *** Βιοποικιλότητα και Οικολογία *** Εφαρμοσμένα Μαθηματικά* Καθαρά Μαθηματικά* Μαθηματικά Poitiers Γαλλία* Στατιστική** Εφαρμοσμένη Στατιστική* Μαθηματικά** Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής* Επαγγελματικό Μάστερ σε Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής* Διαδικτυακός Υπολογισμός* Επιστήμη της Πληροφορικής* Ευφυή Συστήματα* Πληροφορική** Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Παιχνιδίων και Διαδραστικών Τεχνολογιών (διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα συνεργασία με ΤΕΠΑΚ)* Φυσική*** Αρχές Φυσικής* Χημεία*** Χημεία Τροφίμων* Συνέχεια στη σελ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2014

35 ΣΠΟΥΔΕΣ Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (συνέχεια) Σχολή Τμήμα Τίτλος Προγράμματος Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής Επιστημών της Αγωγής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Ψυχολογίας Σημείωση: * Μάστερ / ** Διδακτορικό / *** Μάστερ και Διδακτορικό Ανάπτυξη Προγραμμάτων και Διδασκαλία*** Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών* Εκπαιδευτική Διοίκηση και Αξιολόγηση*** Επιστήμες της Αγωγής*** Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση*** Διδακτική του Γλωσσικού Μαθήματος* Μαθηματική Παιδεία*** Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες*** Γλώσσα και Εκπαίδευση ** Σπουδές Φύλου *** Κοινωνιολογία** Πολιτικές Επιστήμες** Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία* Πολιτική Επιστήμη (κατεύθυνση Διεθνείς Σχέσεις ή Ευρωπαϊκή Πολιτική) * Γνωστική, Εξελικτική και Εκπαιδευτική Ψυχολογία*** Εφαρμοσμένο Πρόγραμμα Σχολικής Ψυχολογίας* Γνωστική Εκπαιδευτική Ψυχολογία* Κοινωνική-Αναπτυξιακή Ψυχολογία* Κλινική Ψυχολογία** Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση (διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα συνεργασία με Πανεπιστήμιο Αθηνών) * Συνέχεια στη σελ.28 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 27

36 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (συνέχεια) Σχολή Τμήμα Τίτλος Προγράμματος Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Πολυτεχνική Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Αρχιτεκτονικής Σημείωση: * Μάστερ / ** Διδακτορικό / *** Μάστερ και Διδακτορικό Χρηματοοικονομική*** Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) (ελληνικά και αγγλικά) * Financial Economics* (διατμηματικό) Οικονομικά*** Νομισματικά και Χρηματοοικονομικά* Οικονομική Ανάλυση (ελληνικά και αγγλικά)* Financial Economics* (διατμηματικό) Ηλεκτρολόγου Μηχανικού*** Μηχανικού Υπολογιστών*** Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός* (διατμηματικό) Μηχανικού Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής*** Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών*** Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός* (διατμηματικό) Πολιτικού Μηχανικού*** Μηχανικού Περιβάλλοντος*** Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός* (διατμηματικό) Μηχανική Πετρελαίων (ελληνικά και αγγλικά)* Αρχιτεκτονική** Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός* (διατμηματικό) Συνέχεια στη σελ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2014

37 ΣΠΟΥΔΕΣ Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (συνέχεια) Σχολή Τμήμα Τίτλος Προγράμματος Φιλοσοφική Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών Ιστορίας και Αρχαιολογίας Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Σημείωση: * Μάστερ / ** Διδακτορικό / *** Μάστερ και Διδακτορικό Νεοελληνική Φιλολογία*** Βυζαντινές Σπουδές*** (διατμηματικό) Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία*** Μεσογειακή Αρχαιολογία: από την Προϊστορία έως την Ύστερη Αρχαιότητα *** Παραδοσιακός Πολιτισμός (16ος 20ο αι.)** Βυζαντινές Σπουδές*** (διατμηματικό) Διαχείριση της Πολιτισμικής Κληρονομιάς** Αρχαία Ιστορία *** Χερσαία και Υποβρύχια Αρχαιολογία Πεδίου του Τμήματος ΙΣΑ* Κλασικές Σπουδές*** ΕΝΟΤΗΤΑ 2 29

38 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Μεταπτυχιακοί Φοιτητές ανά Τμήμα, Τμήμα Αριθμός Φοιτητών Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 427 Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 192 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 117 Τμήμα Πληροφορικής 116 Τμήμα Ψυχολογίας 152 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος 122 Τμήμα Βιολογικών Επιστημών 77 Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 82 Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών 72 Τμήμα Οικονομικών 59 Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 76 Τμήμα Χημείας 44 Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής 51 Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής 39 Τμήμα Αγγλικών Σπουδών 33 Τμήμα Φυσικής 26 Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών 21 Τμήμα Αρχιτεκτονικής 23 Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας 19 Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών 12 Σύνολο 1760 Κατά το ακαδημαϊκό έτος , ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών ανήλθε στους 1760 (βλ. παραπάνω πίνακα). Συγκριτικά, αναφέρεται ότι κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος , ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών ήταν ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2014

39 ΣΠΟΥΔΕΣ Μεταπτυχιακοί Φοιτητές επιπέδου Μάστερ ανά Πρόγραμμα Τμήμα Τίτλος Προγράμματος Σύνολο Αγγλικών Σπουδών Αγγλική Λογοτεχνία και Συγκριτικές Πολιτισμικές Σπουδές 6 Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας 11 Τουρκικών και Τουρκικές Σπουδές 13 Μεσανατολικών Σπουδών Γαλλικών Σπουδών και Γαλλικές Σπουδές 3 Σύγχρονων Γλωσσών Βιολογικών Επιστημών Μοριακή Βιολογία 19 Ιατρική Γενετική 1 Πειραματική Μοριακή Βιολογία 5 Βιοϊατρικές Επιστήμες 5 Βιοποικιλότητα και Οικολογία 4 Μαθηματικών και Στατιστικής Πληροφορικής Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Καθαρά Μαθηματικά Εφαρμοσμένη Στατιστική Επαγγελματικό Μάστερ σε Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής Διαδικτυακός Υπολογισμός Επιστήμη της Πληροφορικής Ευφυή Συστήματα Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Παιγνιδιών Φυσικής Φυσικής 6 Αρχές Φυσικής 7 Χημείας Χημείας 12 Επιστημών της Αγωγής Ανάπτυξη Προγραμμάτων και Διδασκαλία 31 Εκπαιδευτική Διοίκηση και Αξιολόγηση 37 Διδακτική και Μεθοδολογία Μαθηματικών 20 Επιστήμες της Αγωγής 76 Μαθηματική Παιδεία 31 Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες 35 Διδακτική του Γλωσσικού Μαθήματος 31 Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση 35 Σπουδές Φύλου 41 Συνέχεια στη σελ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 31

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Φίλιππος Παττούρας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Φίλιππος Παττούρας ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Φίλιππος Παττούρας Προϊστάμενος Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Τηλ.: 22 89 40 22, E-mail: pattouras.philippos@ucy.ac.cy Κυριακή, 26 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια, πρέπει να βεβαιωθούν ότι η βαθμολογία τους στις Παγκύπριες Εξετάσεις δεν

Κριτήρια, πρέπει να βεβαιωθούν ότι η βαθμολογία τους στις Παγκύπριες Εξετάσεις δεν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ (ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014) Οι υποψήφιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 Περιεχόμενα Μήνυμα από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου 4 Μήνυμα από τον Πρύτανη 5 Ενότητα 1 Εισαγωγή 9 Ενότητα 2 Σπουδές 21 Ενότητα 3 Έρευνα 29 Ενότητα 4 Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Πεπραγμένων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Έκθεση Πεπραγμένων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2015 Έκθεση Πεπραγμένων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου 4 Μήνυμα από τον Πρύτανη 5 Ενότητα 1 Εισαγωγή 10 Ενότητα 2 Σπουδές 24 Ενότητα 3 Έρευνα 40 Ενότητα 4 Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 2015 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOINΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΕΝTYΠΩΣΙΑΚΑ ΚΤHΡΙΑ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ANAKOINΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΕΝTYΠΩΣΙΑΚΑ ΚΤHΡΙΑ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ANAKOINΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Επικοινωνία: Γραφείο Επικοινωνίας Τομέας Προώθησης και Προβολής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Τηλ. 22894304 ηλ. διεύθυνση: prinfo@ucy.ac.cy ιστοσελίδα: www.ucy.ac.cy/pr ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Π.Κ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2011/ /15

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Π.Κ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2011/ /15 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Π.Κ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ / / Ιούνιος Αξιολόγηση Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων / / Page ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ... Α. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2013 Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Π α ρ α ρ τ ή µ α τ α. Ημερολόγιο Ακαδημαϊκού Έτους Οργανογράμματα Χάρτες Κατάλογος Τηλεφώνων

Π α ρ α ρ τ ή µ α τ α. Ημερολόγιο Ακαδημαϊκού Έτους Οργανογράμματα Χάρτες Κατάλογος Τηλεφώνων Π α ρ α ρ τ ή µ α τ α Ημερολόγιο Ακαδημαϊκού Έτους Οργανογράμματα Χάρτες Κατάλογος Τηλεφώνων 301 Ηµερολόγιο Ακαδηµαϊκού Έτους ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2011-2015 2016 1 Η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΣΜΣ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, υλοποιώντας απόφαση των Πρυτανικών Αρχών, προχώρησε σε εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στην τελετή αποφοίτησης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Τρίτη 21 Ιουνίου 2016

Χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στην τελετή αποφοίτησης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Τρίτη 21 Ιουνίου 2016 Χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στην τελετή αποφοίτησης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Τρίτη 21 Ιουνίου 2016 Κυρίες και κύριοι, Σε μία τόσο σημαντική στιγμή στην ζωή νέων ανθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015/16

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Αποτελέσματα Β Kατανομής θέσεων Παγκυπρίων Εξετάσεων για εισδοχή το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 Αρ. Ταυτότητας 3 Βαθμολογία 1101 - ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει πιο κάτω τα αποτελέσματα των υποψηφίων που έχουν εξασφαλίσει θέση με

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει πιο κάτω τα αποτελέσματα των υποψηφίων που έχουν εξασφαλίσει θέση με

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει ότι η περίοδος υποβολής αιτήσεων για μετεγγραφές (εξωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ 2 ΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013-2014 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Γ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016) Το Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015/16 Η

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Παρουσίασης

Περιεχόμενα Παρουσίασης 1 Περιεχόμενα Παρουσίασης Σπουδές και εκπαίδευση Ποιοί είμαστε Τι προσφέρουμε: Προγράμματα σπουδών Προπτυχιακές σπουδές Επαγγελματικά δικαιώματα Μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα Διδακτορικές σπουδές Μεταδιδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012 Περιεχόμενα Μήνυμα από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου 2 Μήνυμα από τον Πρύτανη 4 Ενότητα 1 Εισαγωγή 9 Ενότητα 2 Σπουδές 23 Ενότητα 3 Έρευνα 33 Ενότητα 4 Κοινωνική Προσφορά 43 Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013, ώρα: 5:30 μ.μ. Ξενοδοχείο Hilton Park

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013, ώρα: 5:30 μ.μ. Ξενοδοχείο Hilton Park Χαιρετισμός του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κυριάκου Κενεβέζου, εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στην τελετή αποφοίτησης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ένα από τα μεγαλύτερα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Κύπρο είναι το Πανεπιστήμιο Frederick με εκπροσώπηση και εξεταστικό κέντρο στην Κέρκυρα!

Ένα από τα μεγαλύτερα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Κύπρο είναι το Πανεπιστήμιο Frederick με εκπροσώπηση και εξεταστικό κέντρο στην Κέρκυρα! Ένα από τα μεγαλύτερα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Κύπρο είναι το Πανεπιστήμιο Frederick με εκπροσώπηση και εξεταστικό κέντρο στην Κέρκυρα! Πρόκειται για το μόνο που λειτουργεί με άδεια λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν 2 0 1 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου. 2 Μήνυμα από τον Πρύτανη 4 Ενότητα 1 Εισαγωγή 8 Ενότητα 2 Σπουδές 22 Ενότητα 3 Έρευνα 32 Ενότητα 4 Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Αυξ.Αρ.Αιτ.:. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΕΣΤΕΙΛΑΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ Οι αιτήσεις για εξωτερική μετεγγραφή στο

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

H ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ H ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Αθανασία Νικολαΐδου Ανώτερη Λειτουργός Εκπαίδευσης Tηλ.: 00357 22800788 Fax:00357 22427560 E-mail: anicolaidou@moec.gov.cy 1 To σύστημα της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Α) Γενικά στοιχεία που αφορούν τους υποψηφίους για τις Παγκύπριες Εξετάσεις 2017

Α) Γενικά στοιχεία που αφορούν τους υποψηφίους για τις Παγκύπριες Εξετάσεις 2017 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 12 Mα ί ου 2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι με βάση τις αιτήσεις των υποψηφίων για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ) του Πανεπιστημίου Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014 / 2015 ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλώ όπως διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες στις σελίδες 8 και 9 πριν συμπληρώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση, ικανό να προσφέρει εκπαίδευση και έρευνα υψηλού επιπέδου σε κλάδους αιχμής που

σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση, ικανό να προσφέρει εκπαίδευση και έρευνα υψηλού επιπέδου σε κλάδους αιχμής που Παρουσίαση από την Πρόεδρο της ιοικούσας Επιτροπής Καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού Παπαηλιού ΟΡΑΜΑ Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα 2 Πρόλογος Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς καλύπτει δύο σημαντικούς κλάδους της Ψηφιακής Οικονομίας και της Κοινωνίας της Γνώσης: τον κλάδο των Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ελλαδίτες Υποψήφιοι Προπτυχιακοί Φοιτητές που έχουν εξασφαλίσει θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για το 2014-15 Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Οι Παγκύπριες Εξετάσεις σε αριθμούς

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Οι Παγκύπριες Εξετάσεις σε αριθμούς ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 11 Μαΐου 2015 Οι Παγκύπριες Εξετάσεις σε αριθμούς Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει τα ακόλουθα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις Παγκύπριες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ελλαδίτες Υποψήφιοι Προπτυχιακοί Φοιτητές που έχουν εξασφαλίσει θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για το 2013-14

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ελλαδίτες Υποψήφιοι Προπτυχιακοί Φοιτητές που έχουν εξασφαλίσει θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για το 2013-14 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ελλαδίτες Υποψήφιοι Προπτυχιακοί Φοιτητές που έχουν εξασφαλίσει θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για το 2013-14 Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ) του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 28ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 28ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 28ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Συζήτηση-Αποφάσεις Ενέργεια Ημερομηνία Εκτέλεσης 28/ΣΥΜ/2.5 Το

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου. Δρ. Δημήτρη Κοντίδη. στην Τελετή Αποφοίτησης. Εξοχότατε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας,

Χαιρετισμός Προέδρου του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου. Δρ. Δημήτρη Κοντίδη. στην Τελετή Αποφοίτησης. Εξοχότατε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, Χαιρετισμός Προέδρου του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Δρ. Δημήτρη Κοντίδη στην Τελετή Αποφοίτησης Τετάρτη και Πέμπτη, 19-20 Ιουνίου 2013, Λεμεσός Εξοχότατε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, Έντιμε κύριε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΑΕΙ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΏΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 2013

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΑΕΙ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΏΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 2013 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 50 15.92185 19.12086 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 44 17.10303 19.3428 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) 41 15.65353 19.77458 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ... 3 2. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ... 4 3. ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Πιο κάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα, όπως αυτά έχουν προκύψει από την ποσοτική και ποιοτική ανάλυση. Συγκεκριμένα, τα ποσοτικά αποτελέσματα αφορούν στο ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Ελλαδίτες Υποψήφιοι που έχουν εξασφαλίσει θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για το

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Ελλαδίτες Υποψήφιοι που έχουν εξασφαλίσει θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ελλαδίτες Υποψήφιοι που έχουν εξασφαλίσει θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για το 2009-10 Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει τα αποτελέσματα των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2014-2015 ISSN 2357-1225 (print) ISSN 2357-1233 (online) Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Επιπέδου Μάστερ Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Διαχείριση και Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει πιο κάτω τα αποτελέσματα των υποψηφίων που έχουν εξασφαλίσει θέση με

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει πιο κάτω τα αποτελέσματα των υποψηφίων που έχουν εξασφαλίσει θέση με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΕΙ Κύπρου και Στρατιωτικές Σχολές Ελλάδας: Ελάχιστες και μέγιστες βαθμολογίες επιτυχόντων ανά Σχολή / Τμήμα (Α κατανομή)

ΑΑΕΙ Κύπρου και Στρατιωτικές Σχολές Ελλάδας: Ελάχιστες και μέγιστες βαθμολογίες επιτυχόντων ανά Σχολή / Τμήμα (Α κατανομή) ΑΑΕΙ Κύπρου και Στρατιωτικές Σχολές Ελλάδας: Ελάχιστες και μέγιστες βαθμολογίες επιτυχόντων ανά Σχολή / 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 44 14.92599 19.39092 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 40 16.8122

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. 21η ΙΟΥΛΙΟΥ 2014

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. 21η ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 21η ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 1 Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΑ 1989 : Ίδρυση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1991 : Πρόσληψη των πρώτων μελών του προσωπικού 1992 : Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίας Συγκλήτου αρ. 15/2012 Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012, Ώρα 11:30 π.μ. 2:30 μ.μ.

Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίας Συγκλήτου αρ. 15/2012 Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012, Ώρα 11:30 π.μ. 2:30 μ.μ. Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίας Συγκλήτου αρ. 15/2012 Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012, Ώρα 11:30 π.μ. 2:30 μ.μ. ΘΕΜΑΤΑ: 1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 1.1 Γενική Ενημέρωση Πρύτανη 1.1.1 Εκδηλώσεις Πανεπιστημίου Κύπρου 1.2 Σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010 / 2011 ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλώ όπως διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες στις σελίδες 6 και 7 πριν συμπληρώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013/14 Η

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου 4. Μήνυμα από τον Πρύτανη 6. Ενότητα 1. Εισαγωγή 9. Ενότητα 2. Σπουδές 21. Ενότητα 3.

Μήνυμα από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου 4. Μήνυμα από τον Πρύτανη 6. Ενότητα 1. Εισαγωγή 9. Ενότητα 2. Σπουδές 21. Ενότητα 3. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου 4 Μήνυμα από τον Πρύτανη 6 Ενότητα 1. Εισαγωγή 9 Ενότητα 2. Σπουδές 21 Ενότητα 3. Έρευνα 29

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΤΕΛΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΤΕΛΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ unic.ac.cy Τα δίδακτρα για πτυχιακά προγράμματα σπουδών των Κύπριων/Ευρωπαίων φοιτητών είναι 149 ανά Ευρωπαϊκή Πιστωτική Μονάδα (ECTS) συν συμπληρωματικά τέλη 5-30 ανά ECTS για ορισμένα προγράμματα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ελλαδίτες Υποψήφιοι που έχουν εξασφαλίσει θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για το 2012-13

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ελλαδίτες Υποψήφιοι που έχουν εξασφαλίσει θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για το 2012-13 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ελλαδίτες Υποψήφιοι που έχουν εξασφαλίσει θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για το 2012-13 Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει πιο κάτω τα αποτελέσματα των Ελλαδιτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία ECTS Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη Υποχρεωτικό 6 Ελληνική Γλώσσα Υποχρεωτικό 6 Η Ιστορία και η Διδακτικής της Υποχρεωτικό 6

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1.Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει ότι η περίοδος υποβολής αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

AΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ TYΠΟΥ Επικοινωνία: Γραφείο Επικοινωνίας Τομέας Προώθησης και Προβολής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Τηλ. 22894304 ηλ. διεύθυνση: prinfo@ucy.ac.cy ιστοσελίδα: www.pr.ucy.ac.cy Λευκωσία, 22 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΤΥΧΙΟ Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΠΤΥΧΙΟ Σύγχρονων Γλωσσών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ και ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Προγράμματα Κοινός κορμός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΤΥΧΕΙ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (INTERNATIONAL BACCALAUREATE, GCE Ή ΑΛΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Συνελεύσεις Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού 18 Ιανουαρίου 2013

Γενικές Συνελεύσεις Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού 18 Ιανουαρίου 2013 Γενικές Συνελεύσεις Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού 18 Ιανουαρίου 2013 1 Πρόγραμμα Συνέλευσης Στρατηγικοί Στόχοι 2010-2020 Υφιστάμενη Κατάσταση Οικονομική Κρίση Ευκαιρία για Ενίσχυση Ποιότητας και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ» Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΔΕΟΚ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΔΕΟΚ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΔΕΟΚ ΠΕΜΠΤΗ, 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 HILTON PARK, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κυρίες και κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013-2014 Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ... 3 2. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ... 4 3. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΙΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ

ΕΛΛΑΔΙΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΑΔΙΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2015-2016 Η Υπηρεσία Σπουδών και

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Στόχοι. διδασκαλίας.

Δομή και Στόχοι. διδασκαλίας. Δομή και Στόχοι Mε απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, στις 30 Αυγούστου 2002, ιδρύθηκε το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας. Το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης, όπως αργότερα μετονομάστηκε, δραστηριοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Γ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015) Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει πιο κάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Ελλαδίτες Υποψήφιοι που έχουν εξασφαλίσει θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για το 2008-09

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Ελλαδίτες Υποψήφιοι που έχουν εξασφαλίσει θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για το 2008-09 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ελλαδίτες Υποψήφιοι που έχουν εξασφαλίσει θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για το 2008-09 Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει τα αποτελέσματα των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) Γιατί στο Νεάπολις Επιλέγοντας το Πανεπιστήμιο Νεάπολις γίνεσαι μέλος μιας ζωντανής κοινότητας που αποτελείται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και από ακαδημαϊκό προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ελλαδίτες Υποψήφιοι που έχουν εξασφαλίσει θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για το

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ελλαδίτες Υποψήφιοι που έχουν εξασφαλίσει θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για το ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ελλαδίτες Υποψήφιοι που έχουν εξασφαλίσει θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για το 2011-12 Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει πιο κάτω τα αποτελέσματα των Ελλαδιτών

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Ίδρυση Το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών ιδρύθηκε το 1989. Δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές του στο πρώτο έτος λειτουργίας του Πανεπιστημίου Κύπρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΙΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ

ΕΛΛΑΔΙΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΑΔΙΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2017-2018 Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ!

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ! ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ! Ιστορικό ΕΤΗ ΣΤΑΘΜΟΙ 1973 1977 1987 1998 ΙΔΡΥΣΗ ΠΚ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ 1 o ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ο ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015 Οκτώβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ... 3 2. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ... 4 3. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ... 4 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Εισαγωγικό Μήνυμα Καλώς ήλθατε στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία». Αποστολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Κοινωνική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Πεπραγμένων 2016

Έκθεση Πεπραγμένων 2016 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Έκθεση Πεπραγμένων 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2016 Μήνυμα από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου 4 Μήνυμα από τον Πρύτανη 5 Ενότητα 1 Εισαγωγή 10 Ενότητα 2 Σπουδές 26 Ενότητα 3 Έρευνα 48 Ενότητα 4 Καινοτομία

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοαξιολόγηση: (Boud & Donovan, 1982; MacBeath, 1999) εκ των έσω αξιολόγηση της µονάδας Βασικός Στόχος: βελτίωση της µονάδας µέσω µιας συνεχόµενης δι

Αυτοαξιολόγηση: (Boud & Donovan, 1982; MacBeath, 1999) εκ των έσω αξιολόγηση της µονάδας Βασικός Στόχος: βελτίωση της µονάδας µέσω µιας συνεχόµενης δι Ενηµερωτική Ηµερίδα: Διασφάλιση Ποιότητας σε περιόδους κρίσης Εισήγηση: Η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης: προβλήµατα και προοπτικές του Ιδρύµατος Εισηγητής: Κώστας Καραµάνης Μέλος ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Ηπείρου Άρτα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ/ΝΧ 14/10/2014 Σελίδα 1

ΚΕ/ΝΧ 14/10/2014 Σελίδα 1 Α/Α Αίτησης: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ - ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Οι αιτήσεις για εσωτερική μετεγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ελλαδίτες Υποψήφιοι που έχουν εξασφαλίσει θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για το

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ελλαδίτες Υποψήφιοι που έχουν εξασφαλίσει θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για το ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ελλαδίτες Υποψήφιοι που έχουν εξασφαλίσει θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για το 2010-11 Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει τα αποτελέσματα των Ελλαδιτών υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna Η Διαδικασία της Bologna και o Ευρωπαϊκός Χώρος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ο πρωταρχικός στόχος της διαδικασίας της Bologna είναι η δημιουργία ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου στην Ανώτερη Εκπαίδευση, που προωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Σχεδιασμός Πρόταση για την Ανάπτυξη της Σχολής

Στρατηγικός Σχεδιασμός Πρόταση για την Ανάπτυξη της Σχολής Στρατηγικός Σχεδιασμός Πρόταση για την Ανάπτυξη της Σχολής Α. Κανάτας, Κοσμήτορας της Σχολής Απρίλιος 2014 Δομή Παρουσίασης Όραμα & Αποστολή Νομοθετικό Πλαίσιο Ανάγκη Στρατηγικού Σχεδιασμού Άξονες Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016 Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου (μάστερ και διδακτορικού επιπέδου) θα εγγραφούν ηλεκτρονικά στα

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα