ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Πιστοποίησης Επιµορφωτών Β Επιπέδου (ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ04)

2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) Οι σωστές απαντήσεις είναι υπογραµµισµένες 1 1. Οι «πολλαπλές αναπαραστάσεις» ενός επιστηµονικού µοντέλου σε ένα εκπαιδευτικό λογισµικό βοηθούν: α Στην ανάδειξη διαφορετικών στοιχείων του ίδιου φαινοµένου β Στη «µαθηµατικοποίηση» του φαινοµένου γ Στην εξάσκηση στις µαθηµατικές πράξεις δ εν βοηθούν σε τίποτε 2. Το εκπαιδευτικό λογισµικό ΣΕΠ (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) µπορεί να χρησιµοποιείται στην περιοχή της Θερµότητας-Θερµοδυναµικής για: α. Τη διερεύνηση µαθηµατικών µοντέλων β. Την αναπαράσταση δεδοµένων µε πολλαπλούς τρόπους γ. Την ερµηνεία γραφικών παραστάσεων δ. Την κατανόηση των σφαλµάτων στις µετρήσεις 3. Κατά τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών µε ΤΠΕ η διαδικασία της µοντελοποίησης: α. Αποτελεί εποικοδοµητική διαδικασία β. Αναπτύσσει σηµαντικές γνωστικές και µεταγνωστικές δεξιότητες γ. Μπορεί να οδηγήσει σε εννοιολογική αλλαγή 4. Σε ένα λογισµικό, που εστιάζεται στις πολλαπλές αναπαραστάσεις της µοριακής δοµής και συγκεκριµένα στην εξοικείωση των µαθητών µε τη συσχέτιση και µετάφραση των µοριακών ή συντακτικών τύπων και των µοριακών µοντέλων, 1 Η σωστή απάντηση κάθε ερώτησης δύναται να περιλαµβάνει µία ή περισσότερες επιλογές. Στο πλαίσιο της εξέτασης µέσω υπολογιστή, οι επιλογές αυτές δύναται να εµφανιστούν µε διαφορετική σειρά από αυτή που παρουσιάζεται στο παρόν έγγραφο. Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Σελίδα 2 από 33

3 F CF 4 F C F F θα πρέπει κατά κύριο λόγο α. Να εµφανίζεται εναλλακτικά ο µοριακός τύπος, ο συντακτικός τύπος ή το τρισδιάστατο µοριακό µοντέλο κατ επιλογή του χρήστη-διδασκόµενου, ώστε να εστιάζεται κάθε στιγµή η προσοχή του σε µια αναπαράσταση. β. Να εµφανίζεται ταυτόχρονα ο µοριακός τύπος, ο συντακτικός τύπος και το µοριακό µοντέλο, ώστε ο χρήστης-διδασκόµενος να κάνει τις απαραίτητες συσχετίσεις. γ. Να εµφανίζεται µόνο το τρισδιάστατο µοριακό µοντέλο που είναι και ποιο κοντά στη µικροσκοπική πραγµατικότητα. δ. Να εµφανίζονται ο µοριακός και ο συντακτικός τύπος ταυτόχρονα ενώ το µοριακό µοντέλο να προκύπτει µόνο µετά από εντολή του χρήστη. 5. Ενα λογισµικό εικονικού εργαστηρίου θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα εκτέλεσης εικονικών πειραµάτων α. Μόνο στις συνθήκες που επικρατούν στο πραγµατικό εργαστήριο β. Μόνο σε ακραίες συνθήκες που δεν µπορούν να επιτευχθούν σε ένα σχολικό εργαστήριο. γ. Σε συνήθεις αλλά και σε ακραίες συνθήκες. 6. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής µπορεί να λειτουργήσει στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών ως: α. Εξειδικευµένος συνεργάτης στη διαδικασία της µάθησης β. Περιβάλλον που προσφέρει αυθεντικές µαθησιακές καταστάσεις. γ. Μέσο που διευκολύνει τις πολλαπλές αναπαραστάσεις των φυσικών µεγεθών Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Σελίδα 3 από 33

4 7. Το εκπαιδευτικό λογισµικό Modellus δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για: α. Τη διερεύνηση µαθηµατικών µοντέλων β. Την υποστήριξη ηχητικών αρχείων γ. Την κατασκευή και ενσωµάτωση video δ. Την καλλιέργεια νοητικών δεξιοτήτων στην αντιµετώπιση προβληµάτων 8. Το λογισµικό Interactive Physics : α. εν µπορεί να εµφανίσει τις συνιστώσες της ταχύτητας ενός σώµατος β. εν µπορεί να εµφανίσει τις συνιστώσες της δύναµης που ασκείται σε ένα σώµα γ. Εµφανίζει τις συνιστώσες της ταχύτητας και της δύναµης µόνο πριν ξεκινήσει η προσοµοίωση δ. Μπορεί να εµφανίσει αν το επιθυµούµε, κάθε χρονική στιγµή της κίνησης, τις συνιστώσες της ταχύτητας ενός σώµατος και της δύναµης που ασκείται σ αυτό. 9. Η εργασία πεδίου δεν προβλέπεται επαρκώς στο Αναλυτικό Πρόγραµµα για τη γεωγραφία στο γυµνάσιο. Ποια από τις επόµενες θέσεις είναι η πλέον ορθή; α. Ενας καθηγητής µε λίγη προσπάθεια µπορεί να κάνει κάτι αντίστοιχο µέσω των λογισµικών β. εν είναι απαραίτητη η εργασία υπαίθρου γιατί µε τη διδασκαλία σε εικονικά αυθεντικά περιβάλλοντα οι µαθητές σήµερα αποκτούν τις γνώσεις και δεξιότητες που άλλοτε αποκτούσα στο ύπαιθρο γ. Η εργασία πεδίου δεν αντικαθίσταται µε κανένα άλλο µέσο. 10. Ένας καθηγητής που λαµβάνει υπόψη τις προϋπάρχουσες αντιλήψεις των µαθητών κατά τη σχεδίαση ενός Φύλλου Εργασίας εκφράζει περισσότερο την αντίληψη ότι η διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών πρέπει να βασίζεται : α. Στη διερευνητική µάθηση β. Στο γνωστικό εποικοδοµητισµό γ. Στο συµπεριφορισµό δ. Στο µοντέλο επεξεργασίας των πληροφοριών Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Σελίδα 4 από 33

5 11. Οι παραµετρικές προσοµοιώσεις στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών α. Αναπαριστούν µε δυναµικό τρόπο δεδοµένα διαφόρων µορφών β. Επιτρέπουν στον χρήστη τον χειρισµό παραµέτρων και µεταβλητών ενός µοντέλου γ. Βοηθούν στην διερεύνηση και την κατανόηση της λειτουργίας φαινοµένων 12. Από τα ακόλουθα λογισµικά 1. «ΓΑΙΑ ΙΙ» 2. «Γεωλογία Γεωγραφία Α - Β Γυµνασίου» 3. Google Earth σε ποια δεν µπορεί ο χρήστης να εργαστεί µε βάση τις γεωγραφικές συντεταγµένες; α. Μόνο στο (1) β. Μόνο στο (2) γ. Μόνο στο (3) δ. εν µπορεί να εργαστεί σε κανένα µε βάση τις γεωγραφικές συντεταγµένες ε. Μπορεί να εργαστεί σε όλα µε βάση τις γεωγραφικές συντεταγµένες 13. Στα πλεονεκτήµατα του λογισµικού λογισµικό Modellus είναι ότι α. Είναι κατάλληλο όχι µόνο για προσοµοιώσεις αλλά και για µοντελοποιήσεις β. Χρησιµοποιεί πολλαπλές αναπαραστάσεις γ. εν επιτρέπει τον άµεσο χειρισµό αντικειµένων ώστε να µη αλλοιώνεται η εφαρµογή δ. Παρέχει τη δυνατότητα συνεργασίας µεταξύ διδασκόντων διαφορετικών ειδικοτήτων. 14. Τα εικονικά πειράµατα στο υποστηρικτικό λογισµικό Φυσικής Γυµνασίου του ΠΙ «Ένα ταξίδι στον υπέροχο κόσµο της Φυσικής» : Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Σελίδα 5 από 33

6 α. Μπορεί να εισάγονται µόνο από τον δηµιουργό του λογισµικού. β. Μπορεί να εισάγονται µόνο από εξουσιοδοτηµένους χρήστες της αντίστοιχης ιστοσελίδας. γ. Μπορεί να εισάγονται και από τους καθηγητές - χρήστες του λογισµικού. 15. Στα πλεονεκτήµατα του λογισµικού Interactive Physics είναι: α. εν απαιτείται ιδιαίτερος προγραµµατισµός από το χρήστη β. Είναι προσανατολισµένο κυρίως στη µηχανική γ. ύο σώµατα στο περιβάλλον εργασίας µπορούν να κινούνται σε διαφορετικές χρονικές στιγµές κατά την εκτέλεση της προσοµοίωσης. δ. Είναι κατάλληλο για προσοµοιώσεις της Υδροστατικής 16. Η διαφορά της εποικοδοµητικής από την ανακαλυπτική προσέγγιση στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών είναι ότι: α. Κατά την ανακαλυπτική οι µαθητές καθοδηγούνται στην πειραµατική εργασία τους β. Κατά την εποικοδοµητική οι νέες γνώσεις συνδέονται µε προηγούµενες γνώσεις των µαθητών. γ. Οι δύο προσεγγίσεις δεν διαφέρουν. 17. Κατά την εκτέλεση εικονικών πειραµάτων το κύριο διδακτικό πλεονέκτηµα των πολλαπλών αναπαραστάσεων των δεδοµένων είναι ότι α. Επιτρέπουν στους µαθητές να µελετήσουν διάφορες όψεις ενός γεγονότος ή φαινοµένου και τις µεταξύ τους σχέσεις και αλληλεπιδράσεις β. Οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν εκείνη την αναπαράσταση που τους ταιριάζει καλύτερα και άρα έχουν πιο ισχυρό κίνητρο. γ. εν υπάρχει ιδιαίτερο πλεονέκτηµα στην απεικόνιση των δεδοµένων µε πολλαπλές αναπαραστάσεις 18. Μέχρι σήµερα η διδασκαλία των αφηρηµένων εννοιών της γεωγραφίας (π.χ. παράλληλοι και µεσηµβρινοί) γινόταν µε τη Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Σελίδα 6 από 33

7 βοήθεια αναλογικών χαρτών. Αλλάζοντας αυτούς τους χάρτες µε αντίστοιχους ψηφιακούς από κάποιο λογισµικό τότε: α. εν επιτυγχάνουµε κάτι διαφορετικό από πλευράς διδασκαλίας παρά µόνο δίνουµε µία πιο σύγχρονη εικόνα της διδασκαλίας προς τους µαθητές. β. Εµπλουτίζεται η διδασκαλία γιατί µπορούµε εύκολα να παρουσιάσουµε πολλούς διαφορετικούς χάρτες γ. Χάνεται η αµεσότητα που προσφέρει ένας αναλογικός χάρτης. Η αίσθηση της αφής του χάρτη «προσθέτει» στην εικόνα που αφήνει ο χάρτης σε αντίθεση µε τον ψηφιακό που είναι «άυλος». δ. εν υπάρχει διαφορά 19. Ένας καθηγητής ΠΕ04 αναζητά εκπαιδευτικό λογισµικό για να διδάξει το φαινόµενο «διάθλαση» στο Γυµνάσιο. Όµως, δεν θέλει να το δηµιουργήσει ο ίδιος αλλά µάλλον να βρει έτοιµο το περιβάλλον προσοµοίωσης. Ποιο από τα παρακάτω λογισµικά θα του προτείνατε ανεπιφύλακτα; α. Interactive Physics β. ΓΑΙΑ ΙΙ γ. Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α δ. Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ε. The Hot Potatoes 20. Το επιστηµονικό µοντέλο είναι: α. Αντίγραφο ενός πραγµατικού αντικειµένου β. Ένα πείραµα ή ένα φαινόµενο γ. Η µεθοδολογία που ακολουθούν οι επιστήµονες δ. Η αναπαράσταση µιας ιδέας 21. «Ο υπολογιστής ως δάσκαλος» στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών είναι θέση η οποία αναπτύχθηκε 1. Στο πλαίσιο παλαιότερων συµπεριφοριστικών αντιλήψεων για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών. 2. Στο πλαίσιο σύγχρονων εποικοδοµητικών αντιλήψεων. 3. Στο πλαίσιο σύγχρονων αντιλήψεων που προάγουν τη µάθηση των Φυσικών Επιστηµών µέσα από συνεργατικές διαδικασίες Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Σελίδα 7 από 33

8 Ποια απάντηση είναι σωστή; α. Μόνο η (1) β. Μόνο η (2) γ. Μόνο η (3) δ. Καµία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή 22. Στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών τα εικονικά εργαστήρια α. Είναι περιττά λόγω της ύπαρξης των πραγµατικών εργαστηρίων β. Καθιστούν περιττή την ύπαρξη των πραγµατικών εργαστηρίων. γ. ε θα πρέπει να χρησιµοποιούνται παράλληλα µε τα πραγµατικά εργαστήρια γιατί µπερδεύονται οι µαθητές δ. Θα πρέπει να χρησιµοποιούνται παράλληλα µε τα πραγµατικά εργαστήρια γιατί αλληλοσυµπληρώνονται οι δυνατότητές τους 23. Το εκπαιδευτικό λογισµικό Modellus µπορεί να χρησιµοποιείται ως εργαλείο για α. Να αναλύονται και να ερµηνεύονται πειραµατικά δεδοµένα β. ιαλογική κατασκευή µοντέλων γ. Άντληση πληροφοριών δ. ιερεύνηση µόνο γραφικών παραστάσεων 24. Στο λογισµικό ΣΕΠ (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ισχύει ότι α. Από την στιγµή της «έναρξης» ενός πειράµατος δεν υπάρχει η δυνατότητα να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή στη διάταξη β. ίνεται η δυνατότητα προβολής δυο γραφικών παραστάσεων ταυτόχρονα. γ. Η χρήση του λογισµικού µπορεί να γίνεται on-line µέσα από φυλλοµετρητή (browser) 25. Το λογισµικό της Χηµείας «Ο Θαυµαστός Κόσµος της Χηµείας για το Γυµνάσιο» χαρακτηρίζεται ως: α. Λογισµικό Πρακτικής και Εξάσκησης. β. Υπερκείµενο και ηλεκτρονικό βιβλίο πολυµέσων. Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Σελίδα 8 από 33

9 γ. Λογισµικό προσοµοιώσεων. 26. Το λογισµικό Interactive Physics δεν είναι κατάλληλο για: α. Να συµβάλλει στην ανάπτυξη της αυτόνοµης και ενεργητικής συµπεριφοράς των µαθητών β. Να προωθεί τη συνεργατική µάθηση γ. Να ενισχύει τη διαθεµατική προσέγγιση στη διδασκαλία και στη µάθηση δ. Να ασκηθούν οι µαθητές στην περιγραφή, στην ερµηνεία και στην πρόβλεψη φαινοµένων 27. Το λογισµικό Interactive Physics: α. ιαθέτει µία βάση δεδοµένων, στην οποία οι µαθητές µπορούν να προσθέσουν το δικό τους υλικό πολυµέσων και να κάνουν συνθετικές εργασίες. β. ιαθέτει κατάλογο ερωτήσεων Σωστού Λάθους µε τις οποίες ο µαθητής αξιολογείται. (feedback) γ. Κύριος στόχος του είναι να κινητοποιήσει τους µαθητές για µάθηση µέσα από τον πλούτο υπερσυνδέσµων που διαθέτει στο διαδίκτυο δ. Είναι ένα διερευνητικό εκπαιδευτικό λογισµικό µε δυνατότητα δηµιουργίας πολλαπλών αναπαραστάσεων. 28. Από τα ακόλουθα λογισµικά 1. «Γεωλογία Γεωγραφία Α - Β Γυµνασίου» 2. «ΓΑΙΑ ΙΙ» σε ποια µπορούµε να πληκτρολογήσουµε τη θερµοκρασία στο εσωτερικό της γης και να πάρουµε το βάθος που αντιστοιχεί σε εκείνη τη θερµοκρασία; α. Μόνο στο (1) β. Μόνο στο (2) γ. Σε κανένα από τα δύο δ. Και στα δύο 29. Με το εκπαιδευτικό λογισµικό «Ανθρώπινο Σώµα» ο καθηγητής: Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Σελίδα 9 από 33

10 α. Επιλέγει από τις έτοιµες προσοµοιώσεις ή τις ταινίες του λογισµικού και προτείνει δραστηριότητες στους µαθητές του. β. ηµιουργεί προσοµοιώσεις και προτείνει δραστηριότητες στους µαθητές του. γ. Εισάγει προσοµοιώσεις στο περιβάλλον του λογισµικού δ. Προσαρµόζει τις υπάρχουσες προσοµοιώσεις του λογισµικού για τη δηµιουργία προσωπικής βιβλιοθήκης εφαρµογών 30. Τα applets µπορούν να χωριστούν σε κινούµενα σχέδια (αnimations) και "παραµετρικές προσοµοιώσεις" (simulations) ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 31. Στην κατηγορία του κλειστού λογισµικού για τη διδασκαλία των ΦΕ ανήκουν: α. Το Υπερκείµενο και ηλεκτρονικό βιβλίο πολυµέσων β. Οι παραµετρικές προσοµοιώσεις γ. Τόσο το Υπερκείµενο και ηλεκτρονικό βιβλίο πολυµέσων όσο και οι παραµετρικές προσοµοιώσεις δ. εν ανήκουν ούτε το Υπερκείµενο και ηλεκτρονικό βιβλίο πολυµέσων ούτε οι παραµετρικές προσοµοιώσεις 32. Σε πολλές περιοχές των Φυσικών Επιστηµών έχουν τεκµηριωθεί οι αντιλήψεις των µαθητών για τα φαινόµενα και τις επιστηµονικές έννοιες. Αυτές οι αντιλήψεις α. Έχουν διαχρονική ισχύ β. Αποτελούν πάντοτε εµπόδιο για την κατανόηση των επιστηµονικών εννοιών γ. εν αλλάζουν πάντοτε µε τη διδασκαλία 33. Η κίνηση δορυφόρων γύρω από τη Γη είναι ένα ενδιαφέρον γνωστικό αντικείµενο το οποίο δεν µπορούµε να αντιµετωπίσουµε στο σχολικό εργαστήριο και να πειραµατιστούµε. Ποιο λογισµικό θα προτείνατε στον εκπαιδευτικό που διδάσκει την κίνηση δορυφόρων στην Α Λυκείου και δεν επιθυµεί να προγραµµατίσει ο ίδιος; α. Interactive Physics β. ΓΑΙΑ ΙΙ Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Σελίδα 10 από 33

11 γ. Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α δ. Microworlds Pro ε. Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) 34. Στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών τα κινούµενα σχέδια (animations) Επιτρέπουν στον χρήστη τον χειρισµό παραµέτρων και µεταβλητών ενός επιστηµονικού µοντέλου ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 35. Όταν οργανώνουµε δραστηριότητες για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών πρέπει να λάβουµε υπόψη µας ότι µε τους όρους οµαδοσυνεργατική µάθηση (Cooperative learning) και συνεργατική µάθηση (Collaborative learning), εννοούµε το ίδιο. ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 36.Οταν ένας καθηγητής ΠΕ04 πρόκειται να επιλέξει λογισµικό για να υποστηρίξει τη διδασκαλία των µαθηµάτων του θα πρέπει να λάβει υπόψη του κατά κύριο λόγο, µεταξύ άλλων, ότι α. Τα λογισµικά «κλειστού» τύπου δίνουν έµφαση στην παρουσίαση της πληροφορίας συνήθως µε τη µορφή ηλεκτρονικών βιβλίων Τα λογισµικά «ανοικτού» τύπου προσφέρουν συνήθως ένα πλούσιο περιβάλλον αλληλεπίδρασης του µαθητή µε αντικείµενα, φυσικά φαινόµενα και έννοιες β. Τα λογισµικά «ανοικτού» τύπου δίνουν έµφαση στην παρουσίαση της πληροφορίας συνήθως µε τη µορφή ηλεκτρονικών βιβλίων Τα λογισµικά «κλειστού» τύπου προσφέρουν συνήθως ένα πλούσιο περιβάλλον αλληλεπίδρασης του µαθητή µε αντικείµενα φυσικά φαινόµενα και έννοιες γ. Η έµφαση στην παρουσίαση της πληροφορίας (συνήθως µε τη µορφή ηλεκτρονικών βιβλίων) και το πλούσιο περιβάλλον αλληλεπίδρασης του µαθητή µε αντικείµενα, φυσικά φαινόµενα και έννοιες δεν χαρακτηρίζουν τα λογισµικά «ανοικτού» και «κλειστού» τύπου Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Σελίδα 11 από 33

12 37. Ποια από τα παρακάτω αποτελούν πλεονεκτήµατα των περιβαλλόντων προσοµοίωσης: α. Μπορεί να αποτελεί την µόνη προσέγγιση για την επίλυση κάποιων προβληµάτων β. Μπορεί να κοστίζει λιγότερο από το χειρισµό του πραγµατικού συστήµατος γ. Παρουσιάζει µεγαλύτερη ευαισθησία στην αντίληψη των σχέσεων µεταξύ των προβληµάτων δ. ίνει τη δυνατότητα επανάληψης του ιδίου φαινοµένου 38. Στο λογισµικό ΜΑΘΗΜΑ, στο περιβάλλον της ελεύθερης πτώσης: α. Τα πειράµατα µπορούν να γίνουν σε συνθήκες έλλειψης αντίστασης του αέρα στη γη. β. Υπάρχει η δυνατότητα πειραµάτων σε άλλους πλανήτες. γ. Υπάρχει η δυνατότητα πειραµάτων στο περιβάλλον της Σελήνης. δ. Υπάρχει δυνατότητα µεταβολής του ύψους για την αρχική θέση των αντικειµένων. 39. ιαλέξτε ποια από τις δύο παρακάτω φράσεις διακρίνει ένα περιβάλλον προσοµοίωσης φυσικών φαινοµένων από ένα περιβάλλον µοντελοποίησης; α. Ένα περιβάλλον προσοµοίωσης επιτρέπει τον χειρισµό κάποιων παραµέτρων ή µεταβλητών που αφορούν το µοντέλο ενώ ένα περιβάλλον µοντελοποίησης επιτρέπει τη δηµιουργία ενός επιστηµονικού µοντέλου. β. Ένα περιβάλλον µοντελοποίησης επιτρέπει τον χειρισµό κάποιων παραµέτρων ή µεταβλητών που αφορούν το µοντέλο ενώ ένα περιβάλλον προσοµοίωσης επιτρέπει τη δηµιουργία ενός επιστηµονικού µοντέλου. 40. Σε ένα σενάριο µε αντικείµενο τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν δραστηριότητες για τους µαθητές ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Σελίδα 12 από 33

13 41. Με βάση τη την εποικοδοµητική προσέγγιση στη µάθηση των ΦΕ : α. η µάθηση είναι συνήθως ληπτική και αναπαραγωγική διαδικασία β. οι µαθητές/τριες κατά την εκπαιδευτική διαδικασία στις ΦΕ δεν αποκρίνονται απλώς σε εξωτερικά ερεθίσµατα, αλλά προσπαθούν να αποδώσουν νόηµα στη νέα πληροφορία γ. όταν ο µαθητής µαθαίνει, επιδεικνύει ορατή και µετρήσιµη συµπεριφορά δ. η νέα γνώση αποθηκεύεται µαζί µε την παλιά γνώση. 42. Ενας καθηγητής ΠΕ04 σχεδιάζει δραστηριότητες µοντελοποίησης για τους µαθητές του µε το κατάλληλο λογισµικό. Στο σενάριο οι µαθητές προτρέπονται να δοκιµάζουν τα µοντέλα που κατασκευάζουν. Έστω οι παρακάτω θέσεις: Ποια από τις παρακάτω θέσεις ισχύει; 1. Η δοκιµή ενός µοντέλου κατά τη διαδικασία της µοντελοποίησης έχει ως στόχο την αποτύπωση της πραγµατικότητας 2. Η δοκιµή ενός µοντέλου κατά τη διαδικασία της µοντελοποίησης έχει ως στόχο την ανατροφοδότηση και βελτίωση του µοντέλου Ποια από τις θέσεις αυτές ισχύει; α. Μόνο η (1) β. Μόνο η (2) γ. Και οι δύο δ. Καµία από τις δύο 43. Όταν υπάρχει καλά εξοπλισµένο εργαστήριο µε πραγµατικά πειράµατα δεν υπάρχει λόγος ένταξης των εικονικών εργαστηρίων στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών. ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 44.Ένα λογισµικό εικονικού εργαστηρίου θερµότητας επιτρέπει την σύνθεση πειραµατικών διατάξεων µε δοχεία που αλληλεπιδρούν θερµικά. Με βάση το λογισµικό αυτό Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Σελίδα 13 από 33

14 θέλετε να µελετήσουν οι µαθητές τη σχέση της θερµιδοµετρίας. Υπάρχουν διαθέσιµα Φύλλα Εργασίας στα οποία 1. οι µαθητές εκτελούν διαφορετικά πειράµατα µε διαφορετικές ποσότητες νερού και λαδιού ώστε να δουν την επίδραση του είδους του υλικού στην σχέση της θερµιδοµετρίας 2. οι µαθητές εκτελούν διαφορετικά πειράµατα µε διαφορετικές ποσότητες νερού, τα οποία θερµαίνονται µε διαφορετικούς ρυθµούς για να δουν την επίδραση του ρυθµού θέρµανσης στη σχέση της θερµιδοµετρίας. Ποια Φύλλα Εργασίας θα επιλέγατε; α. Μόνο το (1) β. Μόνο το (2) γ. Κανένα από τα πιο πάνω 45. Τα κινούµενα σχέδια (animations) µπορούν να χρησιµοποιηθούν: 1. Ως εργαλεία επεξεργασίας, αναζήτησης και επικοινωνίας της πληροφορίας 2. Ως εργαλεία για την µελέτη των παραµέτρων που επηρεάζουν ένα φυσικό φαινόµενο Τι είναι ορθό; α. Μόνο το (1) β. Μόνο το (2) γ. Τίποτα από τα πιο πάνω δ. Όλα τα παραπάνω 46. Το κύριο διδακτικό πλεονέκτηµα της δυνατότητας εµφάνισης συγχρονικών γραφικών παραστάσεων κατά την εκτέλεση εικονικών πειραµάτων είναι ότι α. Οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν εκείνη την παράσταση που τους ταιριάζει καλύτερα και άρα έχουν πιο ισχυρό κίνητρο. Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Σελίδα 14 από 33

15 β. Επιτρέπουν στους µαθητές να µελετήσουν διάφορες όψεις ενός γεγονότος ή φαινοµένου και τις µεταξύ τους σχέσεις και αλληλεπιδράσεις γ. Οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα να µελετήσουν την εξέλιξη ενός φαινοµένου συγχρόνως µε την εξέλιξη της γραφικής του παράστασης δ. εν υπάρχει ιδιαίτερο πλεονέκτηµα στην απεικόνιση των δεδοµένων µε συγχρονικές γραφικές παραστάσεις 47. Οι αντιλήψεις των µαθητών για τα φυσικά φαινόµενα και τις έννοιες α. Αποτελούν συνηθισµένα λάθη χωρίς ιδιαίτερη σηµασία β. Χρησιµοποιούνται από τους µαθητές για να προβλέπουν φαινόµενα γ. Μπορεί να είναι παρόµοιες όταν οι µαθητές προέρχονται από διαφορετικές χώρες 48. Κατά τη διάρκεια της επιµόρφωσης διατυπώνεται από ένα καθηγητή ΠΕ04 η ακόλουθη θέση «ε νοµίζω ότι ο υπολογιστής είναι απαραίτητος στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών. Το παιδί µπορεί να µαθαίνει τις έννοιες και να λύνει ασκήσεις στην τάξη». α. Η άποψη του εκπαιδευτικού είναι λαθεµένη, γιατί δεν λαµβάνει υπόψη τις δυνατότητες των ΤΠΕ να οπτικοποιήσουν τις έννοιες και να συνδέουν τα φαινόµενα µε τις συµβολικές τους αναπαραστάσεις β. Η άποψη του εκπαιδευτικού είναι λαθεµένη, γιατί διακατέχεται από τεχνοφοβία. γ. Η άποψη του εκπαιδευτικού είναι ορθή, γιατί η κατανόηση της θεωρίας αποτελεί σκοπό της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστηµών δ. Η άποψη του εκπαιδευτικού είναι ορθή. 49. Με το λογισµικό Power Point α. Μπορούµε σε ένα λευκό χάρτη που έχει εισαχθεί στο PowerPoint να τοποθετήσουµε ονοµασίες µε τη µέθοδο σύρε και άφησε. β. Μπορούµε να δηµιουργήσουµε σταυρόλεξα µε το PowerPoint. Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Σελίδα 15 από 33

16 γ. Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε υπερσυνδέσεις µε το PowerPoint. δ. Μπορούµε να συνδέσουµε µια διαφάνεια του PowerPoint µε µια άλλη παρουσίαση. 50. Με το λογισµικό Hot Potatoes α. Μπορώ να χρησιµοποιήσω υπερσυνδέσεις στη δηµιουργία ερωτήσεων. β. Μπορώ να ενσωµατώσω πολυµεσικές εφαρµογές στις ερωτήσεις µου. γ. Μπορώ να εισάγω έγγραφα word.doc στις ερωτήσεις µου. δ. Μπορώ να χρησιµοποιήσω τη µέθοδο σύρε και άφησε (drag and drop) σε κάθε έκδοση του Explorer. 51. Τα «Φύλλα Εργασίας» Φυσικής που συνοδεύουν το λογισµικό Modellus χαρακτηρίζονται από το ότι δεν αξιοποιούν το περιβάλλον για να δηµιουργήσουν προσοµοιώσεις και να πειραµατιστούν οι ίδιοι οι µαθητές. Σε ποιες τάξεις θα µπορούσε να υλοποιηθεί µε µαθησιακά αποτελέσµατα η παραπάνω προσέγγιση; α. Β Γυµνασίου για προσοµοίωση ευθύγραµµων κινήσεων β. Α Λυκείου για την πλήρη µελέτη των ευθύγραµµων κινήσεων γ. Γ Λυκείου για προσοµοίωση ταλαντώσεων και χρήση διανυσµατικών και γραφικών αναπαραστάσεων 52. Ένας εκπαιδευτικός ενδιαφέρεται για την αξιοποίηση των «Τεχνολογιών της πληροφορίας και της Επικοινωνίας» (ΤΠΕ) στη δηµιουργία διαδραστικών ασκήσεων Φυσικής σε δικτυακό περιβάλλον. Ποιο από τα παρακάτω λογισµικά θα του προτείνατε ανεπιφύλακτα; α. Interactive Physics β. Modellus γ. The Hot Potatoes δ. Excel Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Σελίδα 16 από 33

17 53. Ποια από τις επόµενες θέσεις είναι η πλέον ορθή για τα εκπαιδευτικά λογισµικά στην περιοχή των Φυσικών Επιστηµών ; α. Κατασκευάζονται µε έναν ορισµένο σχεδιασµό, ο οποίος αντανακλά µια συγκεκριµένη άποψη για την εκπαίδευση και τη µάθηση και άρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο µε συγκεκριµένους τρόπους, β. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν µε οιοδήποτε τρόπο, ανεξάρτητα από τον αρχικό τους σχεδιασµό γ. Μπορούν κατά κανόνα να χρησιµοποιηθούν στα πλαίσια ποικίλων τύπων διδασκαλίας, αλλά αυτό δεν είναι πάντοτε εφικτό, καθώς η σχεδίαση των εκπαιδευτικών αυτών λογισµικών µπορεί να είναι ασύµβατη µε ορισµένου τύπου διδασκαλίες. δ. Απευθύνονται κυρίως σε εκπαιδευτικούς µε λίγα χρόνια εµπειρίας µε σκοπό να τους βοηθήσουν έµµεσα στη διδασκαλία τους δηµιουργώντας µία «τεχνητή» εµπειρία. 54. Στο λογισµικό ΣΕΠ δίνεται η δυνατότητα χρήσης υγρών ουσιών, αλλά όχι στερεών. ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 55. Τα εικονικά πειράµατα µειονεκτούν σε σχέση µε τα πραγµατικά διότι δεν υποστηρίζουν την απόκτηση πειραµατικών δεξιοτήτων από τους µαθητές ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 56. Ένας καθηγητής πρόκειται να διδάξει µάθηµα φυσικής στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου του. Κατά την έναρξη του µαθήµατος µοιράζει στους µαθητές έντυπο Φύλλο Εργασίας το οποίο περιέχει τις ακόλουθες υποδείξεις για την εκτέλεση µιας δραστηριότητας. 1. ηµιουργείστε διµελείς οµάδες 2. Ανοίξτε το CD «Ένα ταξίδι στο Θαυµαστό Κόσµο της Φυσικής» του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τη Φυσική Γυµνασίου 3. Επιλέξτε να µελετήσετε τη παράλληλη σύνδεση αντιστατών Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Σελίδα 17 από 33

18 4. ιατυπώστε την πρόβλεψή σας για τη λάµψη δύο λαµπών συνδεδεµένων παράλληλα 5. Εκτελέστε την προσοµοίωση του πειράµατος και παρατηρείστε τα αποτελέσµατα 6. Συγκρίνετε τις προβλέψεις σας µε το αποτέλεσµα του εικονικού πειράµατος 7. Γράψτε τα συµπεράσµατά σας 8. Συζητήστε τα συµπεράσµατά σας στην τάξη. Η δραστηριότητα αυτή : α. Υποστηρίζει την καθοδηγούµενη ανακαλυπτική προσέγγιση στη µελέτη της σύνδεσης αντιστατών µε τη βοήθεια του λογισµικού β. Υποστηρίζει την εποικοδοµητική προσέγγιση στη µελέτη της σύνδεσης των αντιστατών µε τη βοήθεια του λογισµικού. γ. Υποστηρίζει µια συνεργατική προσέγγιση στη χρήση του λογισµικού από τους µαθητές δ. εν υποστηρίζει καµία από τις ακόλουθες προσεγγίσεις: συνεργατική, εποικοδοµητική, καθοδηγούµενη ανακαλυπτική 57. Ένα λογισµικό επιτρέπει τον υπολογισµό της συγκέντρωσης της αλκοόλης στο αίµα και του χρόνου µηδενισµού της µε βάση την ποσότητα αλκοολούχου ποτού που καταναλώνεται µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή, το φύλο, το σωµατικό βάρος και τον εθισµό προς το ποτό του ατόµου. Κατά τη χρήση του λογισµικού στην τάξη τι πρέπει να προσέξει ο εκπαιδευτικός για να έχει ουσιαστικό γνωστικό αποτέλεσµα; α. Την εκτέλεση πολλών υπολογισµών µε διαφορετικές κάθε φορά παραµέτρους ώστε να κατανοήσουν οι µαθητές τη βραδύτητα µε την οποία αφοµοιώνεται η αλκοόλη από τον ανθρώπινο οργανισµό. β. Την εκτέλεση πολλών υπολογισµών µε διαφορετικό ποτό κάθε φορά ώστε να κατανοήσουν οι µαθητές τη διαφορετική συγκέντρωση στο αίµα σε αλκοόλη διαφόρων ποτών. γ. Την εκτέλεση διαφορετικών σειρών υπολογισµών σε κάθε µια από τις οποίες µεταβάλλεται µια παράµετρος, ενώ όλες οι άλλες διατηρούνται σταθερές, ώστε να ανακαλύψουν οι µαθητές το είδος της εξάρτησης της συγκέντρωσης και του χρόνου µηδενισµού της από κάθε µια παράµετρο. Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Σελίδα 18 από 33

19 58. Στο τέλος της επιµόρφωσης που έχετε κάνει σε οµάδα ΠΕ04 συζητάτε µε τους επιµορφούµενους για τρόπους µε τους οποίους µπορεί να υποστηριχτεί η διδασκαλία τους. Ο παρακάτω διάλογος διεξάγεται µεταξύ του καθηγητή Κ και του επιµορφωτή Ε σχετικά µε τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ κατά τη διάρκεια ενός µαθήµατος για το βρασµό. Κ: Εγώ θα κατασκευάσω ένα αρχείο στο οποίο θα έχω έτοιµο το εικονικό πείραµα για το βρασµό και θα ζητήσω από τους µαθητές να το τρέξουν. Ε: Γιατί θα πρέπει να ετοιµάσεις εσύ το αρχείο; Κ: Οι µαθητές θα χάσουν πολύ χρόνο στη σύνθεση των εικονικών οργάνων ενώ έτσι θα τους δοθεί ευκαιρία να απαντήσουν στην ουσία του θέµατος γρήγορα και σωστά. Ε: Μήπως όµως µε τον τρόπο αυτό η διαδικασία σύνθεσης του εικονικού πειράµατος, που είναι πολύ σηµαντική για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των µαθητών, δεν ενισχύεται; Κ: Όχι γιατί τους περιγράφω εγώ τις πειραµατικές διατάξεις, άλλωστε στο βιβλίο τους είναι συνηθισµένο να περιγράφονται τα πειράµατα και τα σχήµατα για να αποφεύγονται λάθη. Από τον παραπάνω διάλογο µπορούµε να συµπεράνουµε ότι: 1. Ο επιµορφούµενος στηρίζει την διδασκαλία του στην εποικοδοµητική προσέγγιση για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών 2. Ο επιµορφούµενος σχεδιάζει µία µαθητοκεντρική διδασκαλία 3. Ο επιµορφούµενος αντιλαµβάνεται ότι η χρήση των ΤΠΕ θα διευκολύνει τη διερευνητική µάθηση προς την οποία είναι προσανατολισµένος. Τι ισχύει; α. Μόνο το (1) β. Μόνο το (2) γ. Μόνο το (3) δ. Τίποτα από τα πιο πάνω 59. Σε ένα λογισµικό προσοµοίωσης χηµικού εργαστηρίου οι µαθητές παρασκευάζουν µια σειρά από υδατικά διαλύµατα διαφορετικών συγκεντρώσεων, µετρούν πειραµατικά την Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Σελίδα 19 από 33

20 πυκνότητα καθενός από αυτά, κατασκευάζουν στο Excel µε βάση αυτά τα δεδοµένα ένα διάγραµµα XY πυκνότητας συγκέντρωσης, από το οποίο προκύπτει µια γραµµική εξάρτηση. Στη συνέχεια µετρούν την πυκνότητα ενός διαλύµατος άγνωστης συγκέντρωσης και µε βάση το παραπάνω διάγραµµα προσπαθούν να προσδιορίσουν τη συγκέντρωσή του. Θα τους συµβουλεύατε α. Να τυπώσουν το γράφηµα, να χαράξουν την καλύτερη κατά την εκτίµησή τους ευθεία γραµµή τάσης και γραφικά να προσδιορίσουν από αυτήν τη συγκέντρωση µε βάση την τιµή της πυκνότητας. β. Να βρουν στο Excel την ευθεία γραµµή τάσης του γραφήµατος, να τυπώσουν το γράφηµα µε την ευθεία και γραφικά να προσδιορίσουν από αυτήν τη συγκέντρωση µε βάση την τιµή της πυκνότητας. Θα µπορούσαν βέβαια να προβάλουν την εξίσωση της γραµµικής συνάρτησης στο γράφηµα και να υπολογίσουν ακριβέστερα από αυτήν την τιµή της συγκέντρωσης, αλλά κάτι τέτοιο οδηγεί σε µια µηχανιστική αλγοριθµική εφαρµογή και όχι στην κατανόηση της εξάρτησης των µεγεθών και δυνατότητας πρόβλεψης. γ. Να βρουν στο Excel την ευθεία γραµµή τάσης του γραφήµατος, να προβάλουν στο γράφηµα τη σχετική εξίσωση και µε βάση αυτή να υπολογίσουν τη συγκέντρωση µε βάση την τιµή της πυκνότητας. Οι µαθητές είναι εξοικειωµένοι µε τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων και την τεχνική εύρεσης της γραµµής και εξίσωσης τάσης στο Excel. Επίσης, η ζητούµενη τιµή υπολογίζεται ακριβέστερα. 60. Σε ένα λογισµικό προσοµοίωσης χηµικού εργαστηρίου οι µαθητές παρασκευάζουν µια σειρά από υδατικά διαλύµατα διαφορετικών συγκεντρώσεων, µετρούν πειραµατικά την πυκνότητα καθενός από αυτά, κατασκευάζουν στο Excel µε βάση αυτά τα δεδοµένα ένα διάγραµµα XY πυκνότητας συγκέντρωσης, από το ποίο προκύπτει µια γραµµική εξάρτηση. Στη συνέχεια µετρούν την πυκνότητα ενός διαλύµατος άγνωστης συγκέντρωσης και µε βάση το παραπάνω διάγραµµα προσπαθούν να προσδιορίσουν τη συγκέντρωσή του. Ποια από τις παρακάτω απόψεις εκφράζει καλύτερα την παιδαγωγική αξία του σεναρίου. Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Σελίδα 20 από 33

21 α. Η παιδαγωγική αξία έγκειται στο γεγονός ότι οι µαθητές ασκούνται και εξοικειώνονται µε τη µέτρηση της πυκνότητας ενός υγρού. β. Η παιδαγωγική αξία έγκειται στο γεγονός ότι οι µαθητές µέσω του πειράµατος και της διαγραµµατικής απεικόνισης των αποτελεσµάτων του ανακαλύπτουν την εξάρτηση δύο χαρακτηριστικών µεγεθών του διαλύµατος, διακρίνουν την εξαρτηµένη (πυκνότητα) από την ανεξάρτητη µεταβλητή και εµπλέκονται στη διαδικασία εξαγωγής ενός µοντέλου και της πραγµατοποίησης προβλέψεων µε βάση αυτό. γ. Η παιδαγωγική αξία έγκειται στο γεγονός ότι οι µαθητές ασκούνται και εξοικειώνονται µε την παρασκευή διαλυµάτων ορισµένης συγκέντρωσης. 61. Στην οθόνη του υπολογιστή ένα εγκάρσιο κύµα δηµιουργείται στο ελαστικό µέσο µε το να προκαλούµε αρµονική ταλάντωση στο πρώτο σφαιρίδιο. Για να το πετύχουµε επιλέγουµε, µε τη βοήθεια των τριών µεταβολέων (sliders), το πλάτος της ταλάντωσης Α=70 µονάδες µήκους (σε pixels), τη συχνότητα ταλάντωσης του χεριού (θέση β) και το υλικό του ελαστικού µέσου θέση Υ3). Η ερώτηση: «Τι είδους κίνηση πραγµατοποιεί ένα "όρος" ή µία "κοιλάδα";» αναφέρεται: α. Στη διατύπωση υπόθεσης β. Στην παρατήρηση µιας προσοµοίωσης γ. Στη µέτρηση φυσικών µεγεθών δ. Στην επιβεβαίωση µιας υπόθεσης 62. Στην οθόνη του υπολογιστή ένα εγκάρσιο κύµα δηµιουργείται στο ελαστικό µέσο µε το να προκαλούµε αρµονική ταλάντωση στο πρώτο σφαιρίδιο. Για να το πετύχουµε επιλέγουµε, µε τη βοήθεια των τριών µεταβολέων (sliders), το πλάτος της ταλάντωσης Α=70 µονάδες µήκους (σε pixels), τη συχνότητα ταλάντωσης του χεριού (θέση β) και το υλικό του ελαστικού µέσου θέση Υ3). Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Σελίδα 21 από 33

22 Αν η πρώτη σφαίρα ολοκληρώσει µια ταλάντωση (ένα "κύκλο") τότε δηµιουργείται ένα στιγµιότυπο (µοτίβο) µε ένα "όρος" και µια "κοιλάδα" όπως στο σχήµα: Ένα αγόρι σκέφτεται: «Αν αλλάξουµε το ελαστικό µέσο (κρατώντας το ίδιο πλάτος και την ίδια συχνότητα) τότε θα αλλάξει και το µοτίβο». Τα παραπάνω αναφέρονται: α. Στη διατύπωση υπόθεσης β. Στην παρατήρηση µιας προσοµοίωσης γ. Στη µέτρηση φυσικών µεγεθών δ. Στην επιβεβαίωση µιας υπόθεσης 63. Ένας καθηγητής Λυκείου, µε τη βοήθεια ενός Applet που κατέβασε από το διαδίκτυο, πραγµατοποίησε ένα «εικονικό πείραµα». Τις πέντε φάσεις του πειράµατος τις κράτησε στην παρακάτω εικόνα: Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Σελίδα 22 από 33

23 α. Το «εικονικό πείραµα» αναφέρεται στη διδασκαλία της βολής και στοχεύει να επιβεβαιώσει ότι «για οποιαδήποτε απόσταση του στόχου (πίθηκου) η µικρή σφαίρα τον πετυχαίνει». β. Το «εικονικό πείραµα» αναφέρεται στη διδασκαλία της αρχής ανεξαρτησίας των κινήσεων και στοχεύει να επιβεβαιώσει ότι «για οποιαδήποτε απόσταση του στόχου (πίθηκου) η µικρή σφαίρα τον πετυχαίνει». γ. Το «εικονικό πείραµα» αναφέρεται στη διδασκαλία της βολής και στοχεύει να επιβεβαιώσει ότι «για οποιαδήποτε ταχύτητα της σφαίρας αυτή πετυχαίνει το στόχο». δ. Το «εικονικό πείραµα» αναφέρεται στη διδασκαλία της αρχής ανεξαρτησίας των κινήσεων και στοχεύει να επιβεβαιώσει ότι «για οποιαδήποτε ταχύτητα της σφαίρας αυτή πετυχαίνει το στόχο». 64. Κατά τη διάρκεια της επιµόρφωσης, παρουσιάζετε ως επιµορφωτής στους εκπαιδευτικούς ένα σενάριο για το ph διαλυµάτων οξέων ή βάσεων και την εξάρτησή του από την αραίωση τους, που απευθύνεται στο Γυµνάσιο. Ένας από τους επιµορφούµενους εκπαιδευτικούς παρατηρεί ότι «δεν πρέπει να χρησιµοποιείται το συγκεκριµένο λογισµικό καθόσον τα διαθέσιµα διαλύµατα είναι διαλύµατα µόνο ισχυρών οξέων και βάσεων και έτσι οι µαθητές πολύ πιθανόν θα οδηγηθούν σε παρανοήσεις». Τι θα του απαντούσατε; α. Ότι έχει δίκιο και θα επικοινωνήσετε µε την οµάδα που ανέπτυξε το λογισµικό για να συµπεριλάβει και διαλύµατα ασθενών οξέων/βάσεων. β. Ότι δεν ενδιαφέρει να µάθουν οι µαθητές την ύπαρξη και ασθενών οξέων αλλά µόνο τη σχέση αραίωσης και ph. γ. Ότι η χρησιµότητα των εκπαιδευτικών λογισµικών χηµείας δεν κρίνεται από την δυνατότητά τους να εµπεριέχουν όλα τα χηµικά είδη και αντιδράσεις, αλλά από τη δυνατότητα που παρέχουν στο µαθητή να κάνει πειράµατα, να ελέγχει υποθέσεις και να εξάγει συµπεράσµατα. δ. Ότι τα ασθενή οξέα/βάσεις είναι εκτός του αναλυτικού προγράµµατος της Γ Γυµνασίου. Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Σελίδα 23 από 33

24 65. Σε µία τάξη Λυκείου πρόκειται να αναπτύξετε ένα σενάριο για το ph διαλυµάτων οξέων ή βάσεων και την εξάρτησή του από την αραίωση τους. Στις ρυθµίσεις του λογισµικού προσοµοίωσης που χρησιµοποιείτε έχετε τη δυνατότητα να εµφανίζετε ή όχι το phµετρο και τον πίνακα µε τις µοριακότητες των χηµικών ειδών σε ένα διάλυµα οξέος ή βάσης. Ποια ρύθµιση θα επιλέγατε; α. Θα εµφάνιζα µόνο το phµετρο γιατί στο σενάριο θα προβλέπεται η παρασκευή ενός διαλύµατος δεδοµένης µοριακότητας, ο υπολογισµός πρόβλεψη της τιµής του ph από τους µαθητές και η επιβεβαίωση της ορθότητας του υπολογισµού µε τη µέτρηση του ph. β. Θα εµφάνιζα µόνο τον πίνακα µε τις µοριακότητες γιατί στο σενάριο θα προβλέπεται η παρασκευή διαφόρων διαλυµάτων, η ανάγνωση στον πίνακα της συγκέντρωσης [Η + ] και τελικά ο υπολογισµός του ph από τη σχέση ph=-log 10 ([[Η + ]). γ. Θα εµφάνιζα µόνο τον πίνακα µε τις µοριακότητες γιατί στο σενάριο θα προβλέπεται η παρασκευή διαφόρων διαλυµάτων, η ανάγνωση της συγκέντρωσης [Η + ] και του ph και τελικά η επαλήθευση της σχέσης ph=-log 10 ([[Η + ]). 66. Οι παρακάτω δύο εικόνες αποτελούν διαδοχικές καταστάσεις ενός εικονικού πειράµατος. Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Σελίδα 24 από 33

25 Ποιο πιστεύετε ότι είναι ακριβώς το σενάριο του εικονικού αυτού πειράµατος; α. Η παρασκευή διαλυµάτων οξέων συγκέντρωσης 0.1Μ και η µέτρηση του ph τους. β. Η παρασκευή διαλυµάτων ενός ισχυρού και ενός ασθενούς οξέος και η διαπίστωση από τους µαθητές ότι δεν έχουν το ίδιο ph. γ. Η παρασκευή διαλυµάτων ενός ισχυρού και ενός ασθενούς οξέος και η διαπίστωση από τους µαθητές ότι η µοριακότητα [Η + ] δεν είναι ίδια στα δύο διαλύµατα µε αντίστοιχη επίπτωση στην τιµή του ph. 67. Είστε επιµορφωτής και ένας επιµορφούµενος εκπαιδευτικός σας πληροφορεί ότι στο Λύκειο που υπηρετεί υπάρχει οργανωµένο και πλήρως εξοπλισµένο εργαστήριο Χηµείας, καθώς και αίθουσα πληροφορικής µε εγκατεστηµένα λογισµικά προσοµοίωσης χηµικού εργαστηρίου και σας ρωτά πως θα διδάξει ένα µάθηµα ογκοµέτρησης οξέων και βάσεων σε ότι αφορά το εργαστηριακό του σκέλος. Τι θα του απαντούσατε; α. Να χρησιµοποιήσει µόνο το χηµικό εργαστήριο γιατί τα λογισµικά προσοµοίωσης δεν πρέπει να υποκαθιστούν το πραγµατικό πείραµα όταν υπάρχει η εργαστηριακή υποδοµή. β. Να χρησιµοποιήσει κατ αρχήν το χηµικό εργαστήριο όπου οι µαθητές εξοικειώνονται µε τις βασικές πειραµατικές τεχνικές της ογκοµέτρησης. Στη συνέχεια οι µαθητές καθ οµάδες εκτελούν στο λογισµικό προσοµοίωσης σειρά ογκοµετρήσεων όπου µεταβάλλονται οι συγκεντρώσεις των διαλυµάτων, αλλά και τα οξέα και οι βάσεις που χρησιµοποιούνται (ισχυρά ασθενή). γ. Να χρησιµοποιήσει µόνο λογισµικό προσοµοίωσης µε τους µαθητές καθ οµάδες γιατί είναι ποιο οικονοµικό, ποιο εύκολο για τους µαθητές, επιτρέπει τα λάθη και διευκολύνει τη συνεργατική µάθηση. 68. Ένα λογισµικό εικονικού εργαστηρίου θερµότητας επιτρέπει την σύνθεση πειραµατικών διατάξεων µε δοχεία που αλληλεπιδρούν θερµικά. Η ένταξη του εικονικού εργαστηρίου είναι παιδαγωγικά σηµαντική κυρίως γιατί: Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Σελίδα 25 από 33

26 α. Οι µαθητές ασκούνται και εξοικειώνονται µε την πειραµατική διαδικασία. β. Οι µαθητές µέσω των εικονικών πειραµάτων και της διαγραµµατικής απεικόνισης των αποτελεσµάτων τους ανακαλύπτουν την χρονική εξάρτηση της ανταλλαγής θερµότητας και εµπλέκονται στη διαδικασία εξαγωγής ενός µοντέλου και της πραγµατοποίησης προβλέψεων µε βάση αυτό. γ. Οι µαθητές ασκούνται και εξοικειώνονται µε τα θερµικά φαινόµενα. 69. Κατά τη διάρκεια της επιµόρφωσης, ως επιµορφωτής παρουσιάζετε στους εκπαιδευτικούς ένα σενάριο για τη χρήση ενός εικονικού εργαστηρίου θερµότητας. Ένας από τους επιµορφούµενους εκπαιδευτικούς παρατηρεί ότι τα θερµικά φαινόµενα είναι απλά στη σύνθεσή τους και γι αυτό το εικονικό εργαστήριο είναι «άχρηστο» σε σύγκριση µε τα πραγµατικά πειράµατα. Σε απάντηση 1. Θα επιχειρηµατολογούσατε λέγοντας ότι ένα πραγµατικό πείραµα στη θερµότητα ενέχει τον κίνδυνο να «καούν» οι µαθητές. 2. Θα επιχειρηµατολογούσατε αναφερόµενος στις συνθήκες που θα πρέπει να προσέξει κανείς για να εκτελέσει ένα πραγµατικό πείραµα (τοποθέτηση των θερµοµέτρων, χρόνος σύνθεσης της πειραµατικής διάταξης, κλπ). Ποια από τις παραπάνω θεωρείτε σωστή απάντηση; α. Μόνο την (1) β. Μόνο την (2) γ. Καµία από τις δύο. 70. Στο τέλος της επιµόρφωσης που έχετε κάνει σε οµάδα ΠΕ04 συζητάτε µε τους επιµορφούµενους για τρόπους µε τους οποίους µπορεί να υποστηριχτεί η διδασκαλία τους µε ΤΠΕ. Ένας από τους επιµορφούµενους παρατηρεί ότι «στο σχολείο υπάρχει η ύλη που θα πρέπει να βγάλω και ο χρόνος για να τα εφαρµόσω είναι περιορισµένος». Τι θα του απαντούσατε; α. Θα επιχειρηµατολογούσατε λέγοντας ότι είναι απαίτηση του Υπουργείου να εισαχθούν οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Σελίδα 26 από 33

27 β. Θα επιχειρηµατολογούσατε αναφερόµενος στις δυνατότητες των λογισµικών και στον χρόνο που θα µπορούσε να εξοικονοµηθεί µε την εφαρµογή τους. γ. Θα επιχειρηµατολογούσατε υποδεικνύοντας ευέλικτους τρόπους εφαρµογής των ΤΠΕ όπως επίδειξη µε projector, υποστήριξη µε applets στοιχείων του µαθήµατος και στην προστιθέµενα παιδαγωγικά πλεονεκτήµατα 71. Ο παρακάτω διάλογος καθηγητή µε οµάδα µαθητών προέρχεται από το µάθηµα Υδροστατική πίεση Β Γυµνασίου. Οι µαθητές εργάζονταν σε διµελείς οµάδες µε λογισµικό στο οποίο υπάρχει εικονικό εργαστήριο στην περιοχή της υδροστατικής Καθ. Η υδροστατική πίεση αυτού του υγρού στο δοχείο από ποιους παράγοντες εξαρτάται; Μαθ. 1. Από το φάρδος του δοχείου Μαθ.2. Από το σχήµα του δοχείου. Καθ. Πώς θα ελέγξω αν το εµβαδόν της βάσης (φάρδος) του δοχείου επηρεάζουν την τιµή της υδροστατικής πίεσης; Μαθ.3. Να σύρουµε δυο δοχεία, στενό και φαρδύ και να µετρήσουµε την πίεση και στα δυο δοχεία Καθ. Πού ακριβώς θα µετρήσουµε; Καθ. Παίζει ρόλο αν θα µετρήσουµε στο ίδιο ή σε διαφορετικό βάθος; Μαθ.4. Πρέπει να µετρήσουµε στο ίδιο βάθος. Επιλέξτε ποια από τις παρακάτω προτάσεις θεωρείτε σωστή α. Ο κύριος στόχος του µαθήµατος είναι να αναφέρουν οι µαθητές το τύπο p=ε.h β. Ο κύριος στόχος του µαθήµατος από το οποίο προέρχεται το απόσπασµα είναι να ασκηθούν οι µαθητές στη χρήση των µανόµετρων γ. Ο κύριος στόχος του µαθήµατος από το οποίο προέρχεται το απόσπασµα είναι: να διακρίνουν οι µαθητές τους παράγοντες που επηρεάζουν την υδροστατική πίεση. δ. Κανένας από τους στόχους των υπόλοιπων προτάσεων δεν αποτελεί τον κύριο στόχο του συγκεκριµένου µαθήµατος. Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Σελίδα 27 από 33

28 72. Στην παρακάτω προσοµοίωση φαίνεται ένας µηχανισµός εκτόξευσης σφαιρών ο οποίος βρίσκεται τοποθετηµένος πάνω σε ένα αµαξίδιο. Σε κάποια χρονικής στιγµή της κίνησης του αµαξιδίου εκτοξεύεται µια σφαίρα (φαίνονται τα ίχνη της στην εικόνα). Ο εκπαιδευτικός δείχνει την προσοµοίωση µε projector στην τάξη. Η ενέργειά του αυτή µπορεί να είναι µέρος : α. Παραδοσιακής διδασκαλίας µε χρήση ΤΠΕ β. Εποικοδοµητικής προσέγγιση στη διδασκαλία γ. ιδασκαλίας ανακαλυπτικού τύπου 73. Ας υποθέσουµε ότι σε κάποια από τις ενότητες του µαθήµατος Βιολογίας αποφασίσατε να χρησιµοποιήσετε ένα λογισµικό, µε τους µαθητές να εργάζονται σε οµάδες µπροστά στους υπολογιστές. Οι µαθητές έχουν στη διάθεσή τους ένα «Φύλλο Εργασίας» το οποίο ακολουθούν και συµπληρώνουν όποτε τους ζητηθεί. Επιλέξτε ποια από τις παρακάτω προτάσεις θεωρείτε σωστή; Το «Φύλλο Εργασίας»: α. Πρέπει πάντα να είναι ίδιο και απαράλλακτο, µε τις παραδοσιακές ασκήσεις και προβλήµατα. β. Εξυπηρετεί και διδακτικούς στόχους που δεν µπορούν να υλοποιηθούν µε τα παραδοσιακά µέσα. γ. Αντικαθιστά το διδάσκοντα δ. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι διαφορετικό για κάθε οµάδα Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Σελίδα 28 από 33

29 74. Στην προσοµοίωση φαίνεται να κρατάµε ένα σώµα µάζας 10kg σε επαφή µε ένα κατακόρυφο επίπεδο (τοίχος) ασκώντας του δύναµη. Παρά τη δύναµη που ασκούµε το σώµα ολισθαίνει. (Η θέση του σώµατος δίνεται σε µέτρα και ο χρόνος σε sec). Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης είναι µ κ =0.4 Σε µάθηµα για την τριβή οι µαθητές παρατηρούν την προσοµοίωση και απαντούν σε Φύλλο Εργασίας. Σε µία δραστηριότητα ζητείται «Να υπολογίσετε την ασκούµενη δύναµη». Η διαδικασία αυτή είναι κατάλληλη 1. Για την ανάδειξη των ιδεών των µαθητών 2. Για τον έλεγχο των γνώσεών τους 3. Ως βήµα εκκίνησης της συζήτησης σχετικά µε την τριβή Ποια από τις παραπάνω θεωρείτε σωστή άποψη; α. Μόνο την (1) β. Μόνο την (2) γ. Μόνο την (3) δ. Καµία από τις τρεις 75. Σε µια ενδοσχολική επιµόρφωση στο πλαίσιο της Ο ΥΣΣΕΙΑΣ οι µαθητές της Α Λυκείου, µε την καθοδήγηση του διδάσκοντα, κατάφεραν να πραγµατοποιήσουν την προσοµοίωση της κίνησης δύο µικρών σφαιρών (της πράσινης και της κόκκινης) στο περιβάλλον του εκπαιδευτικού λογισµικού Modellus. Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Σελίδα 29 από 33

30 Ο διδάσκων είχε την ιδέα να ζητήσει από τους µαθητές του να πραγµατοποιήσουν την προσοµοίωση της κίνησης µε την προϋπόθεση ότι η κόκκινη σφαίρα ξεκινάει 8 µονάδες χρόνου µετά από την έναρξη της κίνησης που κάνει η πράσινη σφαίρα. Ο Σταύρος ισχυρίζεται ότι στο παράθυρο «Μοντέλο» πρέπει να γράψουµε x1 = 10 t x2 = 20 (t 8) Η Μαρία σκέφτεται ότι οι σωστές εξισώσεις πρέπει να είναι x1 = 10 t αν (t>8) τότε (x2 = 20 t) Και ο Πέτρος γράφει τις εξισώσεις x1 = 10 t αν (t>8) τότε (x2 = 20 (t 8)) Ποιος από τους τρεις έδωσε την σωστή απάντηση; α. O Σταύρος β. Η Μαρία γ. Ο Πέτρος 76. Στην οθόνη του υπολογιστή ένα εγκάρσιο κύµα δηµιουργείται στο ελαστικό µέσο µε το να προκαλούµε αρµονική ταλάντωση στο πρώτο σφαιρίδιο. Για να το πετύχουµε επιλέγουµε, µε τη βοήθεια των τριών µεταβολέων (sliders), το πλάτος της ταλάντωσης Α=70 µονάδες µήκους (σε pixels), τη συχνότητα ταλάντωσης του χεριού (θέση β) και το υλικό του ελαστικού µέσου (θέση Υ3). Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Σελίδα 30 από 33

31 Παρακάτω παραθέτουµε ένα χαρακτηριστικό απόσπασµα από «Φύλλο Εργασίας» 1. Ένας συµµαθητής σας ισχυρίζεται ότι «το κύµα ταξιδεύει πιο γρήγορα όσο πιο µεγάλο είναι το πλάτος του κύµατος». Συµφωνείτε ή διαφωνείτε µε την άποψη του συµµαθητή σας; Επινοήστε µια διάταξη στην οθόνη µε σκοπό να επιβεβαιώσετε ή να διαψεύστε πειραµατικά τη δική σας άποψή. 2. Ένας συµµαθητής σας ισχυρίζεται ότι «το κύµα ταξιδεύει πιο γρήγορα όσο πιο µεγάλη είναι η συχνότητα που ταλαντώνεται η πηγή του εγκάρσιου κύµατος». Συµφωνείτε ή διαφωνείτε µε την άποψη αυτή του συµµαθητή σας; Επινοήστε µια διάταξη στην οθόνη µε σκοπό να επιβεβαιώσετε ή να διαψεύσετε πειραµατικά τη δική σας άποψή. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις θεωρείτε σωστές; α. Το παραπάνω απόσπασµα δείχνει διδασκαλία που σχεδιάστηκε µε βάση την εποικοδοµητική διδακτική προσέγγιση. β. Το παραπάνω απόσπασµα δείχνει διδασκαλία που σχεδιάστηκε µε βάση τη συνεργατική προσέγγιση στη µάθηση. γ. Στόχος του µαθήµατος από το οποίο προέρχεται το απόσπασµα είναι: να κατανοήσουν οι µαθητές τους παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα διάδοσης ενός εγκάρσιου κύµατος. δ. Στόχος του µαθήµατος από το οποίο προέρχεται το απόσπασµα είναι να γνωρίζουν οι µαθητές τους τύπους για την ταχύτητα διάδοσης ενός εγκάρσιου κύµατος. 77. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης ενός προτεινόµενου σεναρίου κατασκευής ενός µοντέλου κινηµατικής για µαθητές Γ Γυµνασίου µε κάποιο λογισµικό µοντελοποίησης κάποιος καθηγητής παρατηρεί: «νοµίζω ότι αυτό είναι αρκετά δύσκολο για ορισµένους µαθητές οι οποίοι σίγουρα θα καταλήξουν σε κάποιο ελλιπές ή λανθασµένο µοντέλο και γι αυτό πιστεύω Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Σελίδα 31 από 33

32 ότι θα ήταν προτιµότερο να τους παρουσιάζαµε από την αρχή το επιστηµονικά ορθό µοντέλο». Ο καθηγητής φαίνεται ότι: α. Αντιλαµβάνεται τις πραγµατικές συνθήκες της τάξης και τις περιορισµένες δυνατότητες των µαθητών. β. Υιοθετεί την εποικοδοµητική προσέγγιση λαµβάνοντας υπόψη τις αδυναµίες των µαθητών. γ. εν αντιλαµβάνεται την διδακτική αξία της διαχείρισης του λάθους. δ. Εξοικονοµεί πολύτιµο διδακτικό χρόνο. 78. Στο λογισµικό «Γεωλογία Γεωγραφία Α - Β γυµνασίου» υπάρχει παρουσίαση των Μεγάλων Εξερευνήσεων. Αν τη χρησιµοποιήσει ένας εκπαιδευτικός τότε τί θα πρέπει να προσέξει κατά την εφαρµογή της στην τάξη ώστε να έχει ουσιαστικό γνωστικό αποτέλεσµα; α. Την ανάπτυξη της χρονικής ακολουθίας των εξερευνήσεων β. Την παρουσίαση πρώτα της γεωγραφικής γνώσης που αποκτούσαν οι εξερευνητές γ. Την ταυτόχρονη παρουσίαση της χωρικής και χρονικής εξέλιξης των εξερευνήσεων δ. εν παρουσιάζονται καθόλου οι κοινωνικές επιπτώσεις από τις εξερευνήσεις στην τότε κοινωνία, οπότε αυτό επηρεάζει τη σειρά παρουσίασης των ανακαλύψεων 79. Οι µεγάλες εξερευνήσεις αποτελούν ένα ξεχωριστό και σπουδαίο κεφάλαιο στο χώρο της γεωγραφίας, γιατί διεύρυναν τις γεωγραφικές γνώσεις που υπήρχαν µέχρι εκείνη τη χρονική περίοδο προσθέτοντας νέους τόπους και νέα προϊόντα καθώς και νέους δρόµους που εξυπηρετούσαν το εµπόριο. Ακόµη, στάθηκαν αφορµή για τη γνωριµία µε νέα ήθη και έθιµα νέων λαών. Για τους λόγους αυτούς είναι απαραίτητο να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα κατά τη διδασκαλία τους. Παράλληλα όµως θα πρέπει η διδασκαλία να µεταφέρει και το κλίµα που επικρατούσε την εποχή εκείνη στους εξερευνητές Για να το καταφέρει αυτό ένας καθηγητής αναζητεί κατάλληλο ψηφιακό υλικό το οποίο θα χρησιµοποιήσει στην τάξη του. Επιλέξτε το πιο σωστό σύνολο δυνατοτήτων που Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Σελίδα 32 από 33

33 θα πρέπει να έχει, µεταξύ άλλων, το ψηφιακό υλικό ώστε να είναι επαρκές για τη διδασκαλία των µεγάλων εξερευνήσεων: α. Σύνολο Α ιακριτούς συµβολισµούς της πορείας των εξερευνήσεων Χρονική εξέλιξη των εξερευνήσεων Χωρική εξέλιξη των ανακαλύψεων Κινούµενη εικόνα β. Σύνολο Β Πληρότητα στοιχείων Αµεσότητα πρόσβασης σε όλα τα στοιχεία υνατότητα σύγκρισης των διαφορετικών διαδροµών Ευανάγνωστα στοιχεία Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Σελίδα 33 από 33

Να γνωρίσουν οι µαθητές όσο το δυνατό περισσότερες έννοιες

Να γνωρίσουν οι µαθητές όσο το δυνατό περισσότερες έννοιες Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις 5 Απλή Απλή Όταν διδάσκουµε Φυσικές Επιστήµες µε ΤΠΕ πρέπει κυρίως να αποσκοπούµε στο: Όταν υπάρχει καλά εξοπλισµένο εργαστήριο µε πραγµατικά πειράµατα δεν υπάρχει λόγος ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με τη βοήθεια του λογισμικού Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Νοέμβριος 2013 0 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άθροισµα γωνιών τριγώνου, γωνίες ισοπλεύρου, ισοσκελούς τριγώνου και εξωτερική γωνία τριγώνου στην Α Γυµνασίου

Άθροισµα γωνιών τριγώνου, γωνίες ισοπλεύρου, ισοσκελούς τριγώνου και εξωτερική γωνία τριγώνου στην Α Γυµνασίου ΣΕΝΑΡΙΟ «Προσπάθησε να κάνεις ένα τρίγωνο» Άθροισµα γωνιών τριγώνου, γωνίες ισοπλεύρου, ισοσκελούς τριγώνου και εξωτερική γωνία τριγώνου στην Α Γυµνασίου Ηµεροµηνία: Φλώρινα, 6-5-2014 Γνωστική περιοχή:

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή.

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή. Σενάριο 6. Συµµεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Προσομοίωσης

Εφαρμογές Προσομοίωσης Εφαρμογές Προσομοίωσης H προσομοίωση (simulation) ως τεχνική μίμησης της συμπεριφοράς ενός συστήματος από ένα άλλο σύστημα, καταλαμβάνει περίοπτη θέση στα πλαίσια των εκπαιδευτικών εφαρμογών των ΤΠΕ. Μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Σχεδίαση µικρών εξειδικευµένων προγραµµάτων, νόµοι κίνησης, Φύλλα εργασίας.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Σχεδίαση µικρών εξειδικευµένων προγραµµάτων, νόµοι κίνησης, Φύλλα εργασίας. Το «εικονικό εργαστήριο» για τη µελέτη των νόµων του Νεύτωνα σε τρία διαφορετικά περιβάλλοντα: Modellus, Interactive Physics, Microworlds Pro Ρόδος, 26 29 Σεπτεµβρίου 2002 Νίκος απόντες, Θανάσης Γεράγγελος,

Διαβάστε περισσότερα

Η λογαριθµική συνάρτηση και οι ιδιότητές της

Η λογαριθµική συνάρτηση και οι ιδιότητές της ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Η λογαριθµική συνάρτηση και οι ιδιότητές της Η διδασκαλία της λογαριθµικής συνάρτησης, στο σχολικό εγχειρίδιο της Β Λυκείου, έχει σαν βάση την εκθετική συνάρτηση και την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ)

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ) Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί Α) Στην ιστορία. Α) Β) Γ) ) Απλή Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος. Γ) Στις φυσικές επιστήµες. ) Σε όλα τα παραπάνω. Είστε

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος του HOOK- Μέτρηση δύναµης.

Νόµος του HOOK- Μέτρηση δύναµης. Σενάριο στη Φυσική Β Γυµνασίου. ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΗΟΟΚ 1. Τίτλος Νόµος του HOOK- Μέτρηση δύναµης. 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Φυσική Β Γυµνασίου. Ενότητα : υνάµεις. Σε αυτό εµπλέκονται γνωστικά αντικείµενα

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματική διερεύνηση των φαινομένων που αφορούν αμείωτες ταλαντώσεις

Πειραματική διερεύνηση των φαινομένων που αφορούν αμείωτες ταλαντώσεις ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΟ INTERACTIVE PHYSICS2005 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Πειραματική διερεύνηση των φαινομένων που αφορούν αμείωτες ταλαντώσεις 1.2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αξονική συµµετρία» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 19 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Ενότητα Προγραµµατισµός στο ηµοτικό (Ε και

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Πιστοποίησης Επιµορφωτών

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήµατα σχεδίασης και παρατήρησης (για εστίαση σε συγκεκριµένες πτυχές των αλλαγών στο σχήµα).

Ερωτήµατα σχεδίασης και παρατήρησης (για εστίαση σε συγκεκριµένες πτυχές των αλλαγών στο σχήµα). τάξης είναι ένα από τα στοιχεία που το καθιστούν σηµαντικό. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του αυτές τις παραµέτρους και να προσαρµόσει το σενάριο ανάλογα. Ιδιαίτερα όταν εφαρµόσει το σενάριο

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφη - Οριζόντια μετατόπιση συνάρτησης

Κατακόρυφη - Οριζόντια μετατόπιση συνάρτησης ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΣΕ 4 ου ΣΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ: ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Κατακόρυφη - Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηµατική. Μοντελοποίηση

Μαθηµατική. Μοντελοποίηση Μαθηµατική Μοντελοποίηση Μοντελοποίηση Απαιτητική οικονοµία και αγορά εργασίας Σύνθετες και περίπλοκες προβληµατικές καταστάσεις Μαθηµατικές και τεχνολογικές δεξιότητες Επίλυση σύνθετων προβληµάτων Μαθηµατικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Α. 200 C B. 100 C Γ. 50 C

Α. 200 C B. 100 C Γ. 50 C ιδακτική ενότητα: Βρασµός Β' Γυµνασίου Σχέδιο µαθήµατος Α) ιδακτικοί στόχοι Οι µαθητές θα πρέπει: 1. Να αναγνωρίζουν πότε ένα υγρό βράζει 2. Να διακρίνουν το βρασµό από την εξάτµιση 3. Να διατυπώνουν τον

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν.

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Το ηλιακό μας σύστημα Συγγραφέας: Παναγιώτα Παπαγρηγορίου Τάξη: ΣΤ Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Γεωγραφία, Ιστορία, Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία μεταμορφώνεται ΤΑΞΗ ΣΤ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Μια διδακτική ώρα(45 λεπτά) ΕΜΠΛΕΚΩΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόµενο του Βρασµού

Το φαινόµενο του Βρασµού Α) Ι ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Το φαινόµενο του Βρασµού Τάξη : Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Οι µαθητές µετά το τέλος της διδασκαλίας να είναι σε θέση: 1. Να αναγνωρίζουν πότε ένα υγρό βράζει. 2. Να διακρίνουν το βρασµό από την εξάτµιση

Διαβάστε περισσότερα

Η µελέτη της Γης µε τους µικρόκοσµους της ΓΑΙΑΣ

Η µελέτη της Γης µε τους µικρόκοσµους της ΓΑΙΑΣ Η µελέτη της Γης µε τους µικρόκοσµους της ΓΑΙΑΣ Νίκος απόντες, Γιάννης Κωτσάνης, Σπύρος Τσοβόλας, Βασίλης Οικονόµου Εκπαιδευτικοί ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης daponte@sch.gr, kotsanis@doukas.gr, stsovol@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών

Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών Κων/νος Στεφανίδης Σχολικός Σύμβουλος Πειραιά kstef2001@yahoo.gr Νικόλαος Στεφανίδης Φοιτητής ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 6 «Εκπαίδευση επιµορφωτών και βοηθών επιµορφωτών» της Πράξης «Επαγγελµατικό λογισµικό στην ΤΕΕ: επιµόρφωση και εφαρµογή» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.3, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

το σύστηµα ελέγχει διαρκώς το µαθητή,

το σύστηµα ελέγχει διαρκώς το µαθητή, Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Ένας νηπιαγωγός, προκειµένου να διδάξει σε παιδιά προσχολικής ηλικίας το λεξιλόγιο των φρούτων Σωστό και λαχανικών που συνδέονται µε τις διατροφικές συνήθειες µας, δε ζητάει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ: Εφαπτομένη οξείας γωνίας στη Β Γυμνασίου

ΣΕΝΑΡΙΟ: Εφαπτομένη οξείας γωνίας στη Β Γυμνασίου ΣΕΝΑΡΙΟ: Εφαπτομένη οξείας γωνίας στη Β Γυμνασίου Συγγραφέας: Κοπατσάρη Γεωργία Ημερομηνία: Φλώρινα, 5-3-2014 Γνωστική περιοχή: Μαθηματικά (Γεωμετρία) Β Γυμνασίου Προτεινόμενο λογισμικό: Προτείνεται να

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ MODELUS ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ

ΤΟ MODELUS ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 268 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟ MODELUS ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Σ. Τσοβόλας Φυσικός, Επιμορφωτής ΤΠΕ Θ. Μαστρογιάννης Επιμορφωτής ΤΠΕ Στον πυρήνα του προγράμματος υπάρχει μια περιοχή εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ)

Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος Γράψτε ένα τίτλο για το σενάριο ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΕΣ. «ΝΑ ΠΕΡΑΣΩ Ή ΌΧΙ» 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περι

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος Γράψτε ένα τίτλο για το σενάριο ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΕΣ. «ΝΑ ΠΕΡΑΣΩ Ή ΌΧΙ» 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περι ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΒΑΚΙΟ/E-SLATE

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΒΑΚΙΟ/E-SLATE Θέµα ιερεύνησης: Σχεδιασµός γραµµάτων Μπορώ να φτιάξω το δικό µου επεξεργαστή κειµένου; Στη διερεύνηση αυτή οι µαθητές καλούνται να κατασκευάσουν µια γραµµατοσειρά µε όλα τα κεφαλαία γράµµατα του ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 1 Καθηγητής, Φυσικός, 2 ο Γενικό Λύκειο Αγ. Νικολάου Κρήτης xaralpan@gmail.com 2 Καθηγήτρια, Φυσικός,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα

Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα Σενάριο 3. Τα µέσα των πλευρών τριγώνου Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα τριγώνων, τριγωνοµετρικοί αριθµοί περίµετρος και εµβαδόν.

Διαβάστε περισσότερα

«Ψηφιακά δομήματα στα μαθηματικά ως εργαλεία μάθησης για το δάσκαλο και το μαθητή»

«Ψηφιακά δομήματα στα μαθηματικά ως εργαλεία μάθησης για το δάσκαλο και το μαθητή» Ψηφιακό σχολείο: Το γνωστικό πεδίο των Μαθηματικών «Ψηφιακά δομήματα στα μαθηματικά ως εργαλεία μάθησης για το δάσκαλο και το μαθητή» ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ Πληροφορικός ΠΕ19 (1 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15 Τίτλος παρέμβασης: «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» (Α 1.1) Χρόνος διάρκεια: 1 διδακτική ώρα. Τάξη: Α Γυμνασίου Γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ανοικτή αυτή πρακτική έχει διάρκεια 2 διδακτικών ωρών και λαμβάνει μέρος στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.

Η ανοικτή αυτή πρακτική έχει διάρκεια 2 διδακτικών ωρών και λαμβάνει μέρος στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. ΣΧΟΛΕΙΟ Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική πρακτική υλοποιήθηκε από τους μαθητές της Ε τάξης δημοτικού κατά την διάρκεια των παρεμβάσεων «εφαρμογής στην τάξη» της 6ης περιόδου επιμόρφωσης Β επιπέδου ΤΠΕ, αξιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Φυσική (ΔΕ) Δημιουργός: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΡΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση πολυμέσων σε εκπαιδευτικό λογισμικό

Χρήση πολυμέσων σε εκπαιδευτικό λογισμικό Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Γραφικές Τέχνες και Πολυμέσα ΓΤΠ 61 Πληροφορική Πολυμέσα Τμήμα ΘΕΣ-1 Εργασία / Παρουσίαση: Χρήση πολυμέσων σε εκπαιδευτικό λογισμικό Ν. Ντελής Θεσσαλονίκη, 1 Νοεμβρίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ευάγγελος Κολτσάκης, ΠΕ0401 ΣΧΟΛΕΙΟ Καλλιτεχνικό Σχολείο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκη, 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή διαλυµάτων µε περιεκτικότητα % w/w Οδηγίες για τον καθηγητή

Παρασκευή διαλυµάτων µε περιεκτικότητα % w/w Οδηγίες για τον καθηγητή Οδηγίες για τον καθηγητή Τάξη Μάθηµα Γνωστικό αντικείµενο: ιδακτική ενότητα Απαιτούµενος χρόνος B Γυµνασίου - A Λυκείου Χηµεία Περιεκτικότητα διαλυµάτων w/w ιαλύµατα Από το νερό στο άτοµο Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαρία Καραβελάκη-Καπλάνη, M.Sc. INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46 176 73 Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098 E-mail: intelrn@prometheus.hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αναπνευστικό σύστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΤΟΥ ΤΡΙΩΝΥΜΟΥ

ΤΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΤΟΥ ΤΡΙΩΝΥΜΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟ του Κύπρου Κυπρίδηµου, µαθηµατικού ΤΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΤΟΥ ΤΡΙΩΝΥΜΟΥ Περίληψη Στη δραστηριότητα αυτή οι µαθητές καλούνται να διερευνήσουν το πρόσηµο του τριωνύµου φ(x) = αx 2 + βx + γ. Προτείνεται να διδαχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 184 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ιωάννου Στυλιανός Εκπαιδευτικός Μαθηματικός Β θμιας Εκπ/σης Παιδαγωγική αναζήτηση Η τριγωνομετρία

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία ως κατασκευή και όχι ως μετάδοση ως αποτέλεσμα εμπειρίας και όχι ως μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 1. Σκιτσάροντας µε Παραλληλόγραµµα. Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία (και σχέσεις µεταξύ γενικευµένων αριθµών).

Σενάριο 1. Σκιτσάροντας µε Παραλληλόγραµµα. Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία (και σχέσεις µεταξύ γενικευµένων αριθµών). Σενάριο 1. Σκιτσάροντας µε Παραλληλόγραµµα Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία (και σχέσεις µεταξύ γενικευµένων αριθµών). Θέµα: Η διερεύνηση µερικών βασικών ιδιοτήτων των παραλληλογράµµων από τους µαθητές µε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Μιχαλούδης

Απόστολος Μιχαλούδης ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών προσομοιώσεων Φυσικής σε θέματα ταλαντώσεων και κυμάτων Απόστολος Μιχαλούδης υπό την επίβλεψη του αν. καθηγητή Ευριπίδη Χατζηκρανιώτη

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1

ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1 ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1 Εργαστηριακές ασκήσεις σε Εικονικό Περιβάλλον με τα Λογισμικά LabVIEW, Eagle και ΝΙ Circuit Design Suite 10 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΣΕ «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ»

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΣΕ «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 217 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΣΕ «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» Λουκία Μαρνέλη Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διεύθυνση: Μονής Κύκκου 1, 15669 Παπάγου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή των εννοιών μέσης και στιγμιαίας ταχύτητας σε περιβάλλον όπου αξιοποιούνται οι

Εισαγωγή των εννοιών μέσης και στιγμιαίας ταχύτητας σε περιβάλλον όπου αξιοποιούνται οι 3ο ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Η ΜΕΣΗ ΚΑΙ Η ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2. Γνωστικό αντικείμενο: ΦΥΣΙΚΗ 3. Τάξη: Β 4. Μάθημα: 2.2 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 5. Γενική ενότητα: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΚΙΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Εισαγωγικά Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. Προβληματιζόμαστε... Τι εννοούμε με τον όρο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και τι

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Τίτλος: Ο Σωκράτης και η εποχή του Συγγραφέας: Καλλιόπη Στυλιανή Κοντιζά Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων Τάξη: Γ Γυμνασίου Κείμενο: Κεφάλαιο 3 ο : Σωκράτης και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑΚΑ ΦΟΡΤΙΑ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑΚΑ ΦΟΡΤΙΑ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 475 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑΚΑ ΦΟΡΤΙΑ Μαστρογιάννης Αθανάσιος Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 31. To σενάριο προτείνεται να διεξαχθεί µε τη χρήση του λογισµικού Geogebra.

Εικόνα 31. To σενάριο προτείνεται να διεξαχθεί µε τη χρήση του λογισµικού Geogebra. Σενάριο 4. Η µέτρηση του εµβαδού ενός παραβολικού οικοπέδου Γνωστική περιοχή: Μαθηµατικά Γ' Λυκείου. Παραβολή. Τετραγωνική συνάρτηση. Εµβαδόν. Ορισµένο ολοκλήρωµα Θέµα: Οι τέσσερις πλευρές ενός οικοπέδου

Διαβάστε περισσότερα

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες ηµοτικού) τάξεις Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ηλεκτροµαγνητισµός (ηλεκτρισµός και µαγνήτες)» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 2η Ανάπτυξη σεναρίου σχεδίου μαθήματος με χρήση εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Το ελικόπτερο. Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική (Κίνηση - Μορφές Ενέργειας) - Τεχνολογία Τάξη: Β Γυμνασίου

Το ελικόπτερο. Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική (Κίνηση - Μορφές Ενέργειας) - Τεχνολογία Τάξη: Β Γυμνασίου Το ελικόπτερο Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική (Κίνηση - Μορφές Ενέργειας) - Τεχνολογία Τάξη: Β Γυμνασίου Χρονική Διάρκεια Προτεινόμενη χρονική διάρκεια σχεδίου εργασίας: 5 διδακτικές ώρες Διδακτικοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 15 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Μαΐου 15 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Α) Διάταξη χώρου (γενικά): Β) Διάταξη χώρου (ως προς τις ΦΕ): Γ) Δυναμικό τάξης (αριθμός μαθητών, φύλο μαθητών, προνήπια-νήπια, κλπ): Δ) Διάρκεια διδασκαλίας: Ε) Ήταν προϊδεασμένοι οι μαθητές για το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «Ο ΚΥΚΛΟΣ» Νικόλαος Μπαλκίζας Ιωάννα Κοσμίδου

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «Ο ΚΥΚΛΟΣ» Νικόλαος Μπαλκίζας Ιωάννα Κοσμίδου ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «Ο ΚΥΚΛΟΣ» Νικόλαος Μπαλκίζας Ιωάννα Κοσμίδου Αθήνα, Φεβρουάριος 2008 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «Ο ΚΥΚΛΟΣ» Νικόλαος Μπαλκίζας Ιωάννα Κοσμίδου 1.

Διαβάστε περισσότερα

Οι συγκοινωνίες στην Ελλάδα. Γεωγραφία Γλώσσα Ερευνώ και Ανακαλύπτω ΤΠΕ

Οι συγκοινωνίες στην Ελλάδα. Γεωγραφία Γλώσσα Ερευνώ και Ανακαλύπτω ΤΠΕ ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Οι συγκοινωνίες» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

1. Τίτλος: Οι κρυµµένοι τριγωνοµετρικοί αριθµοί Συγγραφέας Βλάστος Αιµίλιος. Γνωστική περιοχή των µαθηµατικών: Τριγωνοµετρία

1. Τίτλος: Οι κρυµµένοι τριγωνοµετρικοί αριθµοί Συγγραφέας Βλάστος Αιµίλιος. Γνωστική περιοχή των µαθηµατικών: Τριγωνοµετρία 1. Τίτλος: Οι κρυµµένοι τριγωνοµετρικοί αριθµοί Συγγραφέας Βλάστος Αιµίλιος Γνωστική περιοχή των µαθηµατικών: Τριγωνοµετρία Θέµα- Σκεπτικό της δραστηριότητας. Η ιδέα πάνω στην οποία έχει στηριχτεί ο σχεδιασµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Οι κλασματικές μονάδες και οι απλοί κλασματικοί αριθμοί ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 1. Έστω τα ακόλουθα τρία µοντέλα ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1. Οι ψηφιακές τεχνολογίες ως γνωστικά εργαλεία στην υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παρουσίασης με εικόνες και εφέ κίνησης με το λογισμικό παρουσίασης Impress

Δημιουργία παρουσίασης με εικόνες και εφέ κίνησης με το λογισμικό παρουσίασης Impress Δημιουργία παρουσίασης με εικόνες και εφέ κίνησης με το λογισμικό παρουσίασης Impress Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΑΚΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Χαρατσής Κωνσταντίνος 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Παίζω και Μαθαίνω στο Scratch 1.2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Τ.Π.Ε. στο ηµοτικό 1.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Σάββατο 5 Μαρτίου και Σάββατο 19 Μαρτίου 2016,ώρες 9.00-15.00 (2 δια ζώσης συναντήσεις του Σεμιναρίου) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η Διδασκαλία της Οπτικής στην Ε και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

O πύραυλος. Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική (Δύναμη Μορφές Ενέργειας) - Τεχνολογία Τάξη: Β Γυμνασίου

O πύραυλος. Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική (Δύναμη Μορφές Ενέργειας) - Τεχνολογία Τάξη: Β Γυμνασίου O πύραυλος Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική (Δύναμη Μορφές Ενέργειας) - Τεχνολογία Τάξη: Β Γυμνασίου Χρονική Διάρκεια Προτεινόμενη χρονική διάρκεια σχεδίου εργασίας: 5 διδακτικές ώρες Διδακτικοί Στόχοι Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μιχάλης Αργύρης

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μιχάλης Αργύρης ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Μιχάλης Αργύρης 1 Λόγοι και αναλογίες Περίληψη Οι μαθητές έχουν στη διάθεσή τους μια υπολογιστική οντότητα, ένα καγκουρό του οποίου το μέγεθος μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτάται η συχνότητα από τη µάζα στην Απλή Αρµονική Ταλάντωση;

Εξαρτάται η συχνότητα από τη µάζα στην Απλή Αρµονική Ταλάντωση; Εξαρτάται η συχνότητα από τη µάζα στην Απλή Αρµονική Ταλάντωση; Ξεκινώντας θα ήθελα να θυµίσω κάποια στοιχεία που σχετίζονται µε τον ορισµό της συχνότητας σε ένα περιοδικό φαινόµενο, άρα και στην ΑΑΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό αντικείµενο της ενότητας είναι η παρουσίαση του

Γνωστικό αντικείµενο της ενότητας είναι η παρουσίαση του Κολίτση Φιλοθέη ΠΛΑΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΚΣΕ 1. Θέµα της ενότητας Αναφέρετε το γνωστικό αντικείµενο της ενότητας, τη σχέση της µε το ΑΠΣ και το υλικό του ΚΣΕ. Ποιες ήταν οι κυριότερες νέες γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης)

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Πανεπιστήµιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Μιχάλης Σκουµιός Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Παρατήρηση ιδασκαλίας και Μοντέλο Συγγραφής Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα