ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Πιστοποίησης Επιµορφωτών Β Επιπέδου (ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ04)

2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) Οι σωστές απαντήσεις είναι υπογραµµισµένες 1 1. Οι «πολλαπλές αναπαραστάσεις» ενός επιστηµονικού µοντέλου σε ένα εκπαιδευτικό λογισµικό βοηθούν: α Στην ανάδειξη διαφορετικών στοιχείων του ίδιου φαινοµένου β Στη «µαθηµατικοποίηση» του φαινοµένου γ Στην εξάσκηση στις µαθηµατικές πράξεις δ εν βοηθούν σε τίποτε 2. Το εκπαιδευτικό λογισµικό ΣΕΠ (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) µπορεί να χρησιµοποιείται στην περιοχή της Θερµότητας-Θερµοδυναµικής για: α. Τη διερεύνηση µαθηµατικών µοντέλων β. Την αναπαράσταση δεδοµένων µε πολλαπλούς τρόπους γ. Την ερµηνεία γραφικών παραστάσεων δ. Την κατανόηση των σφαλµάτων στις µετρήσεις 3. Κατά τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών µε ΤΠΕ η διαδικασία της µοντελοποίησης: α. Αποτελεί εποικοδοµητική διαδικασία β. Αναπτύσσει σηµαντικές γνωστικές και µεταγνωστικές δεξιότητες γ. Μπορεί να οδηγήσει σε εννοιολογική αλλαγή 4. Σε ένα λογισµικό, που εστιάζεται στις πολλαπλές αναπαραστάσεις της µοριακής δοµής και συγκεκριµένα στην εξοικείωση των µαθητών µε τη συσχέτιση και µετάφραση των µοριακών ή συντακτικών τύπων και των µοριακών µοντέλων, 1 Η σωστή απάντηση κάθε ερώτησης δύναται να περιλαµβάνει µία ή περισσότερες επιλογές. Στο πλαίσιο της εξέτασης µέσω υπολογιστή, οι επιλογές αυτές δύναται να εµφανιστούν µε διαφορετική σειρά από αυτή που παρουσιάζεται στο παρόν έγγραφο. Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Σελίδα 2 από 33

3 F CF 4 F C F F θα πρέπει κατά κύριο λόγο α. Να εµφανίζεται εναλλακτικά ο µοριακός τύπος, ο συντακτικός τύπος ή το τρισδιάστατο µοριακό µοντέλο κατ επιλογή του χρήστη-διδασκόµενου, ώστε να εστιάζεται κάθε στιγµή η προσοχή του σε µια αναπαράσταση. β. Να εµφανίζεται ταυτόχρονα ο µοριακός τύπος, ο συντακτικός τύπος και το µοριακό µοντέλο, ώστε ο χρήστης-διδασκόµενος να κάνει τις απαραίτητες συσχετίσεις. γ. Να εµφανίζεται µόνο το τρισδιάστατο µοριακό µοντέλο που είναι και ποιο κοντά στη µικροσκοπική πραγµατικότητα. δ. Να εµφανίζονται ο µοριακός και ο συντακτικός τύπος ταυτόχρονα ενώ το µοριακό µοντέλο να προκύπτει µόνο µετά από εντολή του χρήστη. 5. Ενα λογισµικό εικονικού εργαστηρίου θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα εκτέλεσης εικονικών πειραµάτων α. Μόνο στις συνθήκες που επικρατούν στο πραγµατικό εργαστήριο β. Μόνο σε ακραίες συνθήκες που δεν µπορούν να επιτευχθούν σε ένα σχολικό εργαστήριο. γ. Σε συνήθεις αλλά και σε ακραίες συνθήκες. 6. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής µπορεί να λειτουργήσει στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών ως: α. Εξειδικευµένος συνεργάτης στη διαδικασία της µάθησης β. Περιβάλλον που προσφέρει αυθεντικές µαθησιακές καταστάσεις. γ. Μέσο που διευκολύνει τις πολλαπλές αναπαραστάσεις των φυσικών µεγεθών Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Σελίδα 3 από 33

4 7. Το εκπαιδευτικό λογισµικό Modellus δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για: α. Τη διερεύνηση µαθηµατικών µοντέλων β. Την υποστήριξη ηχητικών αρχείων γ. Την κατασκευή και ενσωµάτωση video δ. Την καλλιέργεια νοητικών δεξιοτήτων στην αντιµετώπιση προβληµάτων 8. Το λογισµικό Interactive Physics : α. εν µπορεί να εµφανίσει τις συνιστώσες της ταχύτητας ενός σώµατος β. εν µπορεί να εµφανίσει τις συνιστώσες της δύναµης που ασκείται σε ένα σώµα γ. Εµφανίζει τις συνιστώσες της ταχύτητας και της δύναµης µόνο πριν ξεκινήσει η προσοµοίωση δ. Μπορεί να εµφανίσει αν το επιθυµούµε, κάθε χρονική στιγµή της κίνησης, τις συνιστώσες της ταχύτητας ενός σώµατος και της δύναµης που ασκείται σ αυτό. 9. Η εργασία πεδίου δεν προβλέπεται επαρκώς στο Αναλυτικό Πρόγραµµα για τη γεωγραφία στο γυµνάσιο. Ποια από τις επόµενες θέσεις είναι η πλέον ορθή; α. Ενας καθηγητής µε λίγη προσπάθεια µπορεί να κάνει κάτι αντίστοιχο µέσω των λογισµικών β. εν είναι απαραίτητη η εργασία υπαίθρου γιατί µε τη διδασκαλία σε εικονικά αυθεντικά περιβάλλοντα οι µαθητές σήµερα αποκτούν τις γνώσεις και δεξιότητες που άλλοτε αποκτούσα στο ύπαιθρο γ. Η εργασία πεδίου δεν αντικαθίσταται µε κανένα άλλο µέσο. 10. Ένας καθηγητής που λαµβάνει υπόψη τις προϋπάρχουσες αντιλήψεις των µαθητών κατά τη σχεδίαση ενός Φύλλου Εργασίας εκφράζει περισσότερο την αντίληψη ότι η διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών πρέπει να βασίζεται : α. Στη διερευνητική µάθηση β. Στο γνωστικό εποικοδοµητισµό γ. Στο συµπεριφορισµό δ. Στο µοντέλο επεξεργασίας των πληροφοριών Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Σελίδα 4 από 33

5 11. Οι παραµετρικές προσοµοιώσεις στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών α. Αναπαριστούν µε δυναµικό τρόπο δεδοµένα διαφόρων µορφών β. Επιτρέπουν στον χρήστη τον χειρισµό παραµέτρων και µεταβλητών ενός µοντέλου γ. Βοηθούν στην διερεύνηση και την κατανόηση της λειτουργίας φαινοµένων 12. Από τα ακόλουθα λογισµικά 1. «ΓΑΙΑ ΙΙ» 2. «Γεωλογία Γεωγραφία Α - Β Γυµνασίου» 3. Google Earth σε ποια δεν µπορεί ο χρήστης να εργαστεί µε βάση τις γεωγραφικές συντεταγµένες; α. Μόνο στο (1) β. Μόνο στο (2) γ. Μόνο στο (3) δ. εν µπορεί να εργαστεί σε κανένα µε βάση τις γεωγραφικές συντεταγµένες ε. Μπορεί να εργαστεί σε όλα µε βάση τις γεωγραφικές συντεταγµένες 13. Στα πλεονεκτήµατα του λογισµικού λογισµικό Modellus είναι ότι α. Είναι κατάλληλο όχι µόνο για προσοµοιώσεις αλλά και για µοντελοποιήσεις β. Χρησιµοποιεί πολλαπλές αναπαραστάσεις γ. εν επιτρέπει τον άµεσο χειρισµό αντικειµένων ώστε να µη αλλοιώνεται η εφαρµογή δ. Παρέχει τη δυνατότητα συνεργασίας µεταξύ διδασκόντων διαφορετικών ειδικοτήτων. 14. Τα εικονικά πειράµατα στο υποστηρικτικό λογισµικό Φυσικής Γυµνασίου του ΠΙ «Ένα ταξίδι στον υπέροχο κόσµο της Φυσικής» : Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Σελίδα 5 από 33

6 α. Μπορεί να εισάγονται µόνο από τον δηµιουργό του λογισµικού. β. Μπορεί να εισάγονται µόνο από εξουσιοδοτηµένους χρήστες της αντίστοιχης ιστοσελίδας. γ. Μπορεί να εισάγονται και από τους καθηγητές - χρήστες του λογισµικού. 15. Στα πλεονεκτήµατα του λογισµικού Interactive Physics είναι: α. εν απαιτείται ιδιαίτερος προγραµµατισµός από το χρήστη β. Είναι προσανατολισµένο κυρίως στη µηχανική γ. ύο σώµατα στο περιβάλλον εργασίας µπορούν να κινούνται σε διαφορετικές χρονικές στιγµές κατά την εκτέλεση της προσοµοίωσης. δ. Είναι κατάλληλο για προσοµοιώσεις της Υδροστατικής 16. Η διαφορά της εποικοδοµητικής από την ανακαλυπτική προσέγγιση στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών είναι ότι: α. Κατά την ανακαλυπτική οι µαθητές καθοδηγούνται στην πειραµατική εργασία τους β. Κατά την εποικοδοµητική οι νέες γνώσεις συνδέονται µε προηγούµενες γνώσεις των µαθητών. γ. Οι δύο προσεγγίσεις δεν διαφέρουν. 17. Κατά την εκτέλεση εικονικών πειραµάτων το κύριο διδακτικό πλεονέκτηµα των πολλαπλών αναπαραστάσεων των δεδοµένων είναι ότι α. Επιτρέπουν στους µαθητές να µελετήσουν διάφορες όψεις ενός γεγονότος ή φαινοµένου και τις µεταξύ τους σχέσεις και αλληλεπιδράσεις β. Οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν εκείνη την αναπαράσταση που τους ταιριάζει καλύτερα και άρα έχουν πιο ισχυρό κίνητρο. γ. εν υπάρχει ιδιαίτερο πλεονέκτηµα στην απεικόνιση των δεδοµένων µε πολλαπλές αναπαραστάσεις 18. Μέχρι σήµερα η διδασκαλία των αφηρηµένων εννοιών της γεωγραφίας (π.χ. παράλληλοι και µεσηµβρινοί) γινόταν µε τη Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Σελίδα 6 από 33

7 βοήθεια αναλογικών χαρτών. Αλλάζοντας αυτούς τους χάρτες µε αντίστοιχους ψηφιακούς από κάποιο λογισµικό τότε: α. εν επιτυγχάνουµε κάτι διαφορετικό από πλευράς διδασκαλίας παρά µόνο δίνουµε µία πιο σύγχρονη εικόνα της διδασκαλίας προς τους µαθητές. β. Εµπλουτίζεται η διδασκαλία γιατί µπορούµε εύκολα να παρουσιάσουµε πολλούς διαφορετικούς χάρτες γ. Χάνεται η αµεσότητα που προσφέρει ένας αναλογικός χάρτης. Η αίσθηση της αφής του χάρτη «προσθέτει» στην εικόνα που αφήνει ο χάρτης σε αντίθεση µε τον ψηφιακό που είναι «άυλος». δ. εν υπάρχει διαφορά 19. Ένας καθηγητής ΠΕ04 αναζητά εκπαιδευτικό λογισµικό για να διδάξει το φαινόµενο «διάθλαση» στο Γυµνάσιο. Όµως, δεν θέλει να το δηµιουργήσει ο ίδιος αλλά µάλλον να βρει έτοιµο το περιβάλλον προσοµοίωσης. Ποιο από τα παρακάτω λογισµικά θα του προτείνατε ανεπιφύλακτα; α. Interactive Physics β. ΓΑΙΑ ΙΙ γ. Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α δ. Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ε. The Hot Potatoes 20. Το επιστηµονικό µοντέλο είναι: α. Αντίγραφο ενός πραγµατικού αντικειµένου β. Ένα πείραµα ή ένα φαινόµενο γ. Η µεθοδολογία που ακολουθούν οι επιστήµονες δ. Η αναπαράσταση µιας ιδέας 21. «Ο υπολογιστής ως δάσκαλος» στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών είναι θέση η οποία αναπτύχθηκε 1. Στο πλαίσιο παλαιότερων συµπεριφοριστικών αντιλήψεων για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών. 2. Στο πλαίσιο σύγχρονων εποικοδοµητικών αντιλήψεων. 3. Στο πλαίσιο σύγχρονων αντιλήψεων που προάγουν τη µάθηση των Φυσικών Επιστηµών µέσα από συνεργατικές διαδικασίες Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Σελίδα 7 από 33

8 Ποια απάντηση είναι σωστή; α. Μόνο η (1) β. Μόνο η (2) γ. Μόνο η (3) δ. Καµία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή 22. Στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών τα εικονικά εργαστήρια α. Είναι περιττά λόγω της ύπαρξης των πραγµατικών εργαστηρίων β. Καθιστούν περιττή την ύπαρξη των πραγµατικών εργαστηρίων. γ. ε θα πρέπει να χρησιµοποιούνται παράλληλα µε τα πραγµατικά εργαστήρια γιατί µπερδεύονται οι µαθητές δ. Θα πρέπει να χρησιµοποιούνται παράλληλα µε τα πραγµατικά εργαστήρια γιατί αλληλοσυµπληρώνονται οι δυνατότητές τους 23. Το εκπαιδευτικό λογισµικό Modellus µπορεί να χρησιµοποιείται ως εργαλείο για α. Να αναλύονται και να ερµηνεύονται πειραµατικά δεδοµένα β. ιαλογική κατασκευή µοντέλων γ. Άντληση πληροφοριών δ. ιερεύνηση µόνο γραφικών παραστάσεων 24. Στο λογισµικό ΣΕΠ (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ισχύει ότι α. Από την στιγµή της «έναρξης» ενός πειράµατος δεν υπάρχει η δυνατότητα να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή στη διάταξη β. ίνεται η δυνατότητα προβολής δυο γραφικών παραστάσεων ταυτόχρονα. γ. Η χρήση του λογισµικού µπορεί να γίνεται on-line µέσα από φυλλοµετρητή (browser) 25. Το λογισµικό της Χηµείας «Ο Θαυµαστός Κόσµος της Χηµείας για το Γυµνάσιο» χαρακτηρίζεται ως: α. Λογισµικό Πρακτικής και Εξάσκησης. β. Υπερκείµενο και ηλεκτρονικό βιβλίο πολυµέσων. Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Σελίδα 8 από 33

9 γ. Λογισµικό προσοµοιώσεων. 26. Το λογισµικό Interactive Physics δεν είναι κατάλληλο για: α. Να συµβάλλει στην ανάπτυξη της αυτόνοµης και ενεργητικής συµπεριφοράς των µαθητών β. Να προωθεί τη συνεργατική µάθηση γ. Να ενισχύει τη διαθεµατική προσέγγιση στη διδασκαλία και στη µάθηση δ. Να ασκηθούν οι µαθητές στην περιγραφή, στην ερµηνεία και στην πρόβλεψη φαινοµένων 27. Το λογισµικό Interactive Physics: α. ιαθέτει µία βάση δεδοµένων, στην οποία οι µαθητές µπορούν να προσθέσουν το δικό τους υλικό πολυµέσων και να κάνουν συνθετικές εργασίες. β. ιαθέτει κατάλογο ερωτήσεων Σωστού Λάθους µε τις οποίες ο µαθητής αξιολογείται. (feedback) γ. Κύριος στόχος του είναι να κινητοποιήσει τους µαθητές για µάθηση µέσα από τον πλούτο υπερσυνδέσµων που διαθέτει στο διαδίκτυο δ. Είναι ένα διερευνητικό εκπαιδευτικό λογισµικό µε δυνατότητα δηµιουργίας πολλαπλών αναπαραστάσεων. 28. Από τα ακόλουθα λογισµικά 1. «Γεωλογία Γεωγραφία Α - Β Γυµνασίου» 2. «ΓΑΙΑ ΙΙ» σε ποια µπορούµε να πληκτρολογήσουµε τη θερµοκρασία στο εσωτερικό της γης και να πάρουµε το βάθος που αντιστοιχεί σε εκείνη τη θερµοκρασία; α. Μόνο στο (1) β. Μόνο στο (2) γ. Σε κανένα από τα δύο δ. Και στα δύο 29. Με το εκπαιδευτικό λογισµικό «Ανθρώπινο Σώµα» ο καθηγητής: Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Σελίδα 9 από 33

10 α. Επιλέγει από τις έτοιµες προσοµοιώσεις ή τις ταινίες του λογισµικού και προτείνει δραστηριότητες στους µαθητές του. β. ηµιουργεί προσοµοιώσεις και προτείνει δραστηριότητες στους µαθητές του. γ. Εισάγει προσοµοιώσεις στο περιβάλλον του λογισµικού δ. Προσαρµόζει τις υπάρχουσες προσοµοιώσεις του λογισµικού για τη δηµιουργία προσωπικής βιβλιοθήκης εφαρµογών 30. Τα applets µπορούν να χωριστούν σε κινούµενα σχέδια (αnimations) και "παραµετρικές προσοµοιώσεις" (simulations) ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 31. Στην κατηγορία του κλειστού λογισµικού για τη διδασκαλία των ΦΕ ανήκουν: α. Το Υπερκείµενο και ηλεκτρονικό βιβλίο πολυµέσων β. Οι παραµετρικές προσοµοιώσεις γ. Τόσο το Υπερκείµενο και ηλεκτρονικό βιβλίο πολυµέσων όσο και οι παραµετρικές προσοµοιώσεις δ. εν ανήκουν ούτε το Υπερκείµενο και ηλεκτρονικό βιβλίο πολυµέσων ούτε οι παραµετρικές προσοµοιώσεις 32. Σε πολλές περιοχές των Φυσικών Επιστηµών έχουν τεκµηριωθεί οι αντιλήψεις των µαθητών για τα φαινόµενα και τις επιστηµονικές έννοιες. Αυτές οι αντιλήψεις α. Έχουν διαχρονική ισχύ β. Αποτελούν πάντοτε εµπόδιο για την κατανόηση των επιστηµονικών εννοιών γ. εν αλλάζουν πάντοτε µε τη διδασκαλία 33. Η κίνηση δορυφόρων γύρω από τη Γη είναι ένα ενδιαφέρον γνωστικό αντικείµενο το οποίο δεν µπορούµε να αντιµετωπίσουµε στο σχολικό εργαστήριο και να πειραµατιστούµε. Ποιο λογισµικό θα προτείνατε στον εκπαιδευτικό που διδάσκει την κίνηση δορυφόρων στην Α Λυκείου και δεν επιθυµεί να προγραµµατίσει ο ίδιος; α. Interactive Physics β. ΓΑΙΑ ΙΙ Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Σελίδα 10 από 33

11 γ. Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α δ. Microworlds Pro ε. Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) 34. Στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών τα κινούµενα σχέδια (animations) Επιτρέπουν στον χρήστη τον χειρισµό παραµέτρων και µεταβλητών ενός επιστηµονικού µοντέλου ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 35. Όταν οργανώνουµε δραστηριότητες για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών πρέπει να λάβουµε υπόψη µας ότι µε τους όρους οµαδοσυνεργατική µάθηση (Cooperative learning) και συνεργατική µάθηση (Collaborative learning), εννοούµε το ίδιο. ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 36.Οταν ένας καθηγητής ΠΕ04 πρόκειται να επιλέξει λογισµικό για να υποστηρίξει τη διδασκαλία των µαθηµάτων του θα πρέπει να λάβει υπόψη του κατά κύριο λόγο, µεταξύ άλλων, ότι α. Τα λογισµικά «κλειστού» τύπου δίνουν έµφαση στην παρουσίαση της πληροφορίας συνήθως µε τη µορφή ηλεκτρονικών βιβλίων Τα λογισµικά «ανοικτού» τύπου προσφέρουν συνήθως ένα πλούσιο περιβάλλον αλληλεπίδρασης του µαθητή µε αντικείµενα, φυσικά φαινόµενα και έννοιες β. Τα λογισµικά «ανοικτού» τύπου δίνουν έµφαση στην παρουσίαση της πληροφορίας συνήθως µε τη µορφή ηλεκτρονικών βιβλίων Τα λογισµικά «κλειστού» τύπου προσφέρουν συνήθως ένα πλούσιο περιβάλλον αλληλεπίδρασης του µαθητή µε αντικείµενα φυσικά φαινόµενα και έννοιες γ. Η έµφαση στην παρουσίαση της πληροφορίας (συνήθως µε τη µορφή ηλεκτρονικών βιβλίων) και το πλούσιο περιβάλλον αλληλεπίδρασης του µαθητή µε αντικείµενα, φυσικά φαινόµενα και έννοιες δεν χαρακτηρίζουν τα λογισµικά «ανοικτού» και «κλειστού» τύπου Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Σελίδα 11 από 33

12 37. Ποια από τα παρακάτω αποτελούν πλεονεκτήµατα των περιβαλλόντων προσοµοίωσης: α. Μπορεί να αποτελεί την µόνη προσέγγιση για την επίλυση κάποιων προβληµάτων β. Μπορεί να κοστίζει λιγότερο από το χειρισµό του πραγµατικού συστήµατος γ. Παρουσιάζει µεγαλύτερη ευαισθησία στην αντίληψη των σχέσεων µεταξύ των προβληµάτων δ. ίνει τη δυνατότητα επανάληψης του ιδίου φαινοµένου 38. Στο λογισµικό ΜΑΘΗΜΑ, στο περιβάλλον της ελεύθερης πτώσης: α. Τα πειράµατα µπορούν να γίνουν σε συνθήκες έλλειψης αντίστασης του αέρα στη γη. β. Υπάρχει η δυνατότητα πειραµάτων σε άλλους πλανήτες. γ. Υπάρχει η δυνατότητα πειραµάτων στο περιβάλλον της Σελήνης. δ. Υπάρχει δυνατότητα µεταβολής του ύψους για την αρχική θέση των αντικειµένων. 39. ιαλέξτε ποια από τις δύο παρακάτω φράσεις διακρίνει ένα περιβάλλον προσοµοίωσης φυσικών φαινοµένων από ένα περιβάλλον µοντελοποίησης; α. Ένα περιβάλλον προσοµοίωσης επιτρέπει τον χειρισµό κάποιων παραµέτρων ή µεταβλητών που αφορούν το µοντέλο ενώ ένα περιβάλλον µοντελοποίησης επιτρέπει τη δηµιουργία ενός επιστηµονικού µοντέλου. β. Ένα περιβάλλον µοντελοποίησης επιτρέπει τον χειρισµό κάποιων παραµέτρων ή µεταβλητών που αφορούν το µοντέλο ενώ ένα περιβάλλον προσοµοίωσης επιτρέπει τη δηµιουργία ενός επιστηµονικού µοντέλου. 40. Σε ένα σενάριο µε αντικείµενο τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν δραστηριότητες για τους µαθητές ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Σελίδα 12 από 33

13 41. Με βάση τη την εποικοδοµητική προσέγγιση στη µάθηση των ΦΕ : α. η µάθηση είναι συνήθως ληπτική και αναπαραγωγική διαδικασία β. οι µαθητές/τριες κατά την εκπαιδευτική διαδικασία στις ΦΕ δεν αποκρίνονται απλώς σε εξωτερικά ερεθίσµατα, αλλά προσπαθούν να αποδώσουν νόηµα στη νέα πληροφορία γ. όταν ο µαθητής µαθαίνει, επιδεικνύει ορατή και µετρήσιµη συµπεριφορά δ. η νέα γνώση αποθηκεύεται µαζί µε την παλιά γνώση. 42. Ενας καθηγητής ΠΕ04 σχεδιάζει δραστηριότητες µοντελοποίησης για τους µαθητές του µε το κατάλληλο λογισµικό. Στο σενάριο οι µαθητές προτρέπονται να δοκιµάζουν τα µοντέλα που κατασκευάζουν. Έστω οι παρακάτω θέσεις: Ποια από τις παρακάτω θέσεις ισχύει; 1. Η δοκιµή ενός µοντέλου κατά τη διαδικασία της µοντελοποίησης έχει ως στόχο την αποτύπωση της πραγµατικότητας 2. Η δοκιµή ενός µοντέλου κατά τη διαδικασία της µοντελοποίησης έχει ως στόχο την ανατροφοδότηση και βελτίωση του µοντέλου Ποια από τις θέσεις αυτές ισχύει; α. Μόνο η (1) β. Μόνο η (2) γ. Και οι δύο δ. Καµία από τις δύο 43. Όταν υπάρχει καλά εξοπλισµένο εργαστήριο µε πραγµατικά πειράµατα δεν υπάρχει λόγος ένταξης των εικονικών εργαστηρίων στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών. ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 44.Ένα λογισµικό εικονικού εργαστηρίου θερµότητας επιτρέπει την σύνθεση πειραµατικών διατάξεων µε δοχεία που αλληλεπιδρούν θερµικά. Με βάση το λογισµικό αυτό Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Σελίδα 13 από 33

14 θέλετε να µελετήσουν οι µαθητές τη σχέση της θερµιδοµετρίας. Υπάρχουν διαθέσιµα Φύλλα Εργασίας στα οποία 1. οι µαθητές εκτελούν διαφορετικά πειράµατα µε διαφορετικές ποσότητες νερού και λαδιού ώστε να δουν την επίδραση του είδους του υλικού στην σχέση της θερµιδοµετρίας 2. οι µαθητές εκτελούν διαφορετικά πειράµατα µε διαφορετικές ποσότητες νερού, τα οποία θερµαίνονται µε διαφορετικούς ρυθµούς για να δουν την επίδραση του ρυθµού θέρµανσης στη σχέση της θερµιδοµετρίας. Ποια Φύλλα Εργασίας θα επιλέγατε; α. Μόνο το (1) β. Μόνο το (2) γ. Κανένα από τα πιο πάνω 45. Τα κινούµενα σχέδια (animations) µπορούν να χρησιµοποιηθούν: 1. Ως εργαλεία επεξεργασίας, αναζήτησης και επικοινωνίας της πληροφορίας 2. Ως εργαλεία για την µελέτη των παραµέτρων που επηρεάζουν ένα φυσικό φαινόµενο Τι είναι ορθό; α. Μόνο το (1) β. Μόνο το (2) γ. Τίποτα από τα πιο πάνω δ. Όλα τα παραπάνω 46. Το κύριο διδακτικό πλεονέκτηµα της δυνατότητας εµφάνισης συγχρονικών γραφικών παραστάσεων κατά την εκτέλεση εικονικών πειραµάτων είναι ότι α. Οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν εκείνη την παράσταση που τους ταιριάζει καλύτερα και άρα έχουν πιο ισχυρό κίνητρο. Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Σελίδα 14 από 33

15 β. Επιτρέπουν στους µαθητές να µελετήσουν διάφορες όψεις ενός γεγονότος ή φαινοµένου και τις µεταξύ τους σχέσεις και αλληλεπιδράσεις γ. Οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα να µελετήσουν την εξέλιξη ενός φαινοµένου συγχρόνως µε την εξέλιξη της γραφικής του παράστασης δ. εν υπάρχει ιδιαίτερο πλεονέκτηµα στην απεικόνιση των δεδοµένων µε συγχρονικές γραφικές παραστάσεις 47. Οι αντιλήψεις των µαθητών για τα φυσικά φαινόµενα και τις έννοιες α. Αποτελούν συνηθισµένα λάθη χωρίς ιδιαίτερη σηµασία β. Χρησιµοποιούνται από τους µαθητές για να προβλέπουν φαινόµενα γ. Μπορεί να είναι παρόµοιες όταν οι µαθητές προέρχονται από διαφορετικές χώρες 48. Κατά τη διάρκεια της επιµόρφωσης διατυπώνεται από ένα καθηγητή ΠΕ04 η ακόλουθη θέση «ε νοµίζω ότι ο υπολογιστής είναι απαραίτητος στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών. Το παιδί µπορεί να µαθαίνει τις έννοιες και να λύνει ασκήσεις στην τάξη». α. Η άποψη του εκπαιδευτικού είναι λαθεµένη, γιατί δεν λαµβάνει υπόψη τις δυνατότητες των ΤΠΕ να οπτικοποιήσουν τις έννοιες και να συνδέουν τα φαινόµενα µε τις συµβολικές τους αναπαραστάσεις β. Η άποψη του εκπαιδευτικού είναι λαθεµένη, γιατί διακατέχεται από τεχνοφοβία. γ. Η άποψη του εκπαιδευτικού είναι ορθή, γιατί η κατανόηση της θεωρίας αποτελεί σκοπό της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστηµών δ. Η άποψη του εκπαιδευτικού είναι ορθή. 49. Με το λογισµικό Power Point α. Μπορούµε σε ένα λευκό χάρτη που έχει εισαχθεί στο PowerPoint να τοποθετήσουµε ονοµασίες µε τη µέθοδο σύρε και άφησε. β. Μπορούµε να δηµιουργήσουµε σταυρόλεξα µε το PowerPoint. Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Σελίδα 15 από 33

16 γ. Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε υπερσυνδέσεις µε το PowerPoint. δ. Μπορούµε να συνδέσουµε µια διαφάνεια του PowerPoint µε µια άλλη παρουσίαση. 50. Με το λογισµικό Hot Potatoes α. Μπορώ να χρησιµοποιήσω υπερσυνδέσεις στη δηµιουργία ερωτήσεων. β. Μπορώ να ενσωµατώσω πολυµεσικές εφαρµογές στις ερωτήσεις µου. γ. Μπορώ να εισάγω έγγραφα word.doc στις ερωτήσεις µου. δ. Μπορώ να χρησιµοποιήσω τη µέθοδο σύρε και άφησε (drag and drop) σε κάθε έκδοση του Explorer. 51. Τα «Φύλλα Εργασίας» Φυσικής που συνοδεύουν το λογισµικό Modellus χαρακτηρίζονται από το ότι δεν αξιοποιούν το περιβάλλον για να δηµιουργήσουν προσοµοιώσεις και να πειραµατιστούν οι ίδιοι οι µαθητές. Σε ποιες τάξεις θα µπορούσε να υλοποιηθεί µε µαθησιακά αποτελέσµατα η παραπάνω προσέγγιση; α. Β Γυµνασίου για προσοµοίωση ευθύγραµµων κινήσεων β. Α Λυκείου για την πλήρη µελέτη των ευθύγραµµων κινήσεων γ. Γ Λυκείου για προσοµοίωση ταλαντώσεων και χρήση διανυσµατικών και γραφικών αναπαραστάσεων 52. Ένας εκπαιδευτικός ενδιαφέρεται για την αξιοποίηση των «Τεχνολογιών της πληροφορίας και της Επικοινωνίας» (ΤΠΕ) στη δηµιουργία διαδραστικών ασκήσεων Φυσικής σε δικτυακό περιβάλλον. Ποιο από τα παρακάτω λογισµικά θα του προτείνατε ανεπιφύλακτα; α. Interactive Physics β. Modellus γ. The Hot Potatoes δ. Excel Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Σελίδα 16 από 33

17 53. Ποια από τις επόµενες θέσεις είναι η πλέον ορθή για τα εκπαιδευτικά λογισµικά στην περιοχή των Φυσικών Επιστηµών ; α. Κατασκευάζονται µε έναν ορισµένο σχεδιασµό, ο οποίος αντανακλά µια συγκεκριµένη άποψη για την εκπαίδευση και τη µάθηση και άρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο µε συγκεκριµένους τρόπους, β. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν µε οιοδήποτε τρόπο, ανεξάρτητα από τον αρχικό τους σχεδιασµό γ. Μπορούν κατά κανόνα να χρησιµοποιηθούν στα πλαίσια ποικίλων τύπων διδασκαλίας, αλλά αυτό δεν είναι πάντοτε εφικτό, καθώς η σχεδίαση των εκπαιδευτικών αυτών λογισµικών µπορεί να είναι ασύµβατη µε ορισµένου τύπου διδασκαλίες. δ. Απευθύνονται κυρίως σε εκπαιδευτικούς µε λίγα χρόνια εµπειρίας µε σκοπό να τους βοηθήσουν έµµεσα στη διδασκαλία τους δηµιουργώντας µία «τεχνητή» εµπειρία. 54. Στο λογισµικό ΣΕΠ δίνεται η δυνατότητα χρήσης υγρών ουσιών, αλλά όχι στερεών. ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 55. Τα εικονικά πειράµατα µειονεκτούν σε σχέση µε τα πραγµατικά διότι δεν υποστηρίζουν την απόκτηση πειραµατικών δεξιοτήτων από τους µαθητές ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 56. Ένας καθηγητής πρόκειται να διδάξει µάθηµα φυσικής στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου του. Κατά την έναρξη του µαθήµατος µοιράζει στους µαθητές έντυπο Φύλλο Εργασίας το οποίο περιέχει τις ακόλουθες υποδείξεις για την εκτέλεση µιας δραστηριότητας. 1. ηµιουργείστε διµελείς οµάδες 2. Ανοίξτε το CD «Ένα ταξίδι στο Θαυµαστό Κόσµο της Φυσικής» του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τη Φυσική Γυµνασίου 3. Επιλέξτε να µελετήσετε τη παράλληλη σύνδεση αντιστατών Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Σελίδα 17 από 33

18 4. ιατυπώστε την πρόβλεψή σας για τη λάµψη δύο λαµπών συνδεδεµένων παράλληλα 5. Εκτελέστε την προσοµοίωση του πειράµατος και παρατηρείστε τα αποτελέσµατα 6. Συγκρίνετε τις προβλέψεις σας µε το αποτέλεσµα του εικονικού πειράµατος 7. Γράψτε τα συµπεράσµατά σας 8. Συζητήστε τα συµπεράσµατά σας στην τάξη. Η δραστηριότητα αυτή : α. Υποστηρίζει την καθοδηγούµενη ανακαλυπτική προσέγγιση στη µελέτη της σύνδεσης αντιστατών µε τη βοήθεια του λογισµικού β. Υποστηρίζει την εποικοδοµητική προσέγγιση στη µελέτη της σύνδεσης των αντιστατών µε τη βοήθεια του λογισµικού. γ. Υποστηρίζει µια συνεργατική προσέγγιση στη χρήση του λογισµικού από τους µαθητές δ. εν υποστηρίζει καµία από τις ακόλουθες προσεγγίσεις: συνεργατική, εποικοδοµητική, καθοδηγούµενη ανακαλυπτική 57. Ένα λογισµικό επιτρέπει τον υπολογισµό της συγκέντρωσης της αλκοόλης στο αίµα και του χρόνου µηδενισµού της µε βάση την ποσότητα αλκοολούχου ποτού που καταναλώνεται µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή, το φύλο, το σωµατικό βάρος και τον εθισµό προς το ποτό του ατόµου. Κατά τη χρήση του λογισµικού στην τάξη τι πρέπει να προσέξει ο εκπαιδευτικός για να έχει ουσιαστικό γνωστικό αποτέλεσµα; α. Την εκτέλεση πολλών υπολογισµών µε διαφορετικές κάθε φορά παραµέτρους ώστε να κατανοήσουν οι µαθητές τη βραδύτητα µε την οποία αφοµοιώνεται η αλκοόλη από τον ανθρώπινο οργανισµό. β. Την εκτέλεση πολλών υπολογισµών µε διαφορετικό ποτό κάθε φορά ώστε να κατανοήσουν οι µαθητές τη διαφορετική συγκέντρωση στο αίµα σε αλκοόλη διαφόρων ποτών. γ. Την εκτέλεση διαφορετικών σειρών υπολογισµών σε κάθε µια από τις οποίες µεταβάλλεται µια παράµετρος, ενώ όλες οι άλλες διατηρούνται σταθερές, ώστε να ανακαλύψουν οι µαθητές το είδος της εξάρτησης της συγκέντρωσης και του χρόνου µηδενισµού της από κάθε µια παράµετρο. Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Σελίδα 18 από 33

19 58. Στο τέλος της επιµόρφωσης που έχετε κάνει σε οµάδα ΠΕ04 συζητάτε µε τους επιµορφούµενους για τρόπους µε τους οποίους µπορεί να υποστηριχτεί η διδασκαλία τους. Ο παρακάτω διάλογος διεξάγεται µεταξύ του καθηγητή Κ και του επιµορφωτή Ε σχετικά µε τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ κατά τη διάρκεια ενός µαθήµατος για το βρασµό. Κ: Εγώ θα κατασκευάσω ένα αρχείο στο οποίο θα έχω έτοιµο το εικονικό πείραµα για το βρασµό και θα ζητήσω από τους µαθητές να το τρέξουν. Ε: Γιατί θα πρέπει να ετοιµάσεις εσύ το αρχείο; Κ: Οι µαθητές θα χάσουν πολύ χρόνο στη σύνθεση των εικονικών οργάνων ενώ έτσι θα τους δοθεί ευκαιρία να απαντήσουν στην ουσία του θέµατος γρήγορα και σωστά. Ε: Μήπως όµως µε τον τρόπο αυτό η διαδικασία σύνθεσης του εικονικού πειράµατος, που είναι πολύ σηµαντική για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των µαθητών, δεν ενισχύεται; Κ: Όχι γιατί τους περιγράφω εγώ τις πειραµατικές διατάξεις, άλλωστε στο βιβλίο τους είναι συνηθισµένο να περιγράφονται τα πειράµατα και τα σχήµατα για να αποφεύγονται λάθη. Από τον παραπάνω διάλογο µπορούµε να συµπεράνουµε ότι: 1. Ο επιµορφούµενος στηρίζει την διδασκαλία του στην εποικοδοµητική προσέγγιση για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών 2. Ο επιµορφούµενος σχεδιάζει µία µαθητοκεντρική διδασκαλία 3. Ο επιµορφούµενος αντιλαµβάνεται ότι η χρήση των ΤΠΕ θα διευκολύνει τη διερευνητική µάθηση προς την οποία είναι προσανατολισµένος. Τι ισχύει; α. Μόνο το (1) β. Μόνο το (2) γ. Μόνο το (3) δ. Τίποτα από τα πιο πάνω 59. Σε ένα λογισµικό προσοµοίωσης χηµικού εργαστηρίου οι µαθητές παρασκευάζουν µια σειρά από υδατικά διαλύµατα διαφορετικών συγκεντρώσεων, µετρούν πειραµατικά την Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Σελίδα 19 από 33

20 πυκνότητα καθενός από αυτά, κατασκευάζουν στο Excel µε βάση αυτά τα δεδοµένα ένα διάγραµµα XY πυκνότητας συγκέντρωσης, από το οποίο προκύπτει µια γραµµική εξάρτηση. Στη συνέχεια µετρούν την πυκνότητα ενός διαλύµατος άγνωστης συγκέντρωσης και µε βάση το παραπάνω διάγραµµα προσπαθούν να προσδιορίσουν τη συγκέντρωσή του. Θα τους συµβουλεύατε α. Να τυπώσουν το γράφηµα, να χαράξουν την καλύτερη κατά την εκτίµησή τους ευθεία γραµµή τάσης και γραφικά να προσδιορίσουν από αυτήν τη συγκέντρωση µε βάση την τιµή της πυκνότητας. β. Να βρουν στο Excel την ευθεία γραµµή τάσης του γραφήµατος, να τυπώσουν το γράφηµα µε την ευθεία και γραφικά να προσδιορίσουν από αυτήν τη συγκέντρωση µε βάση την τιµή της πυκνότητας. Θα µπορούσαν βέβαια να προβάλουν την εξίσωση της γραµµικής συνάρτησης στο γράφηµα και να υπολογίσουν ακριβέστερα από αυτήν την τιµή της συγκέντρωσης, αλλά κάτι τέτοιο οδηγεί σε µια µηχανιστική αλγοριθµική εφαρµογή και όχι στην κατανόηση της εξάρτησης των µεγεθών και δυνατότητας πρόβλεψης. γ. Να βρουν στο Excel την ευθεία γραµµή τάσης του γραφήµατος, να προβάλουν στο γράφηµα τη σχετική εξίσωση και µε βάση αυτή να υπολογίσουν τη συγκέντρωση µε βάση την τιµή της πυκνότητας. Οι µαθητές είναι εξοικειωµένοι µε τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων και την τεχνική εύρεσης της γραµµής και εξίσωσης τάσης στο Excel. Επίσης, η ζητούµενη τιµή υπολογίζεται ακριβέστερα. 60. Σε ένα λογισµικό προσοµοίωσης χηµικού εργαστηρίου οι µαθητές παρασκευάζουν µια σειρά από υδατικά διαλύµατα διαφορετικών συγκεντρώσεων, µετρούν πειραµατικά την πυκνότητα καθενός από αυτά, κατασκευάζουν στο Excel µε βάση αυτά τα δεδοµένα ένα διάγραµµα XY πυκνότητας συγκέντρωσης, από το ποίο προκύπτει µια γραµµική εξάρτηση. Στη συνέχεια µετρούν την πυκνότητα ενός διαλύµατος άγνωστης συγκέντρωσης και µε βάση το παραπάνω διάγραµµα προσπαθούν να προσδιορίσουν τη συγκέντρωσή του. Ποια από τις παρακάτω απόψεις εκφράζει καλύτερα την παιδαγωγική αξία του σεναρίου. Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Σελίδα 20 από 33

21 α. Η παιδαγωγική αξία έγκειται στο γεγονός ότι οι µαθητές ασκούνται και εξοικειώνονται µε τη µέτρηση της πυκνότητας ενός υγρού. β. Η παιδαγωγική αξία έγκειται στο γεγονός ότι οι µαθητές µέσω του πειράµατος και της διαγραµµατικής απεικόνισης των αποτελεσµάτων του ανακαλύπτουν την εξάρτηση δύο χαρακτηριστικών µεγεθών του διαλύµατος, διακρίνουν την εξαρτηµένη (πυκνότητα) από την ανεξάρτητη µεταβλητή και εµπλέκονται στη διαδικασία εξαγωγής ενός µοντέλου και της πραγµατοποίησης προβλέψεων µε βάση αυτό. γ. Η παιδαγωγική αξία έγκειται στο γεγονός ότι οι µαθητές ασκούνται και εξοικειώνονται µε την παρασκευή διαλυµάτων ορισµένης συγκέντρωσης. 61. Στην οθόνη του υπολογιστή ένα εγκάρσιο κύµα δηµιουργείται στο ελαστικό µέσο µε το να προκαλούµε αρµονική ταλάντωση στο πρώτο σφαιρίδιο. Για να το πετύχουµε επιλέγουµε, µε τη βοήθεια των τριών µεταβολέων (sliders), το πλάτος της ταλάντωσης Α=70 µονάδες µήκους (σε pixels), τη συχνότητα ταλάντωσης του χεριού (θέση β) και το υλικό του ελαστικού µέσου θέση Υ3). Η ερώτηση: «Τι είδους κίνηση πραγµατοποιεί ένα "όρος" ή µία "κοιλάδα";» αναφέρεται: α. Στη διατύπωση υπόθεσης β. Στην παρατήρηση µιας προσοµοίωσης γ. Στη µέτρηση φυσικών µεγεθών δ. Στην επιβεβαίωση µιας υπόθεσης 62. Στην οθόνη του υπολογιστή ένα εγκάρσιο κύµα δηµιουργείται στο ελαστικό µέσο µε το να προκαλούµε αρµονική ταλάντωση στο πρώτο σφαιρίδιο. Για να το πετύχουµε επιλέγουµε, µε τη βοήθεια των τριών µεταβολέων (sliders), το πλάτος της ταλάντωσης Α=70 µονάδες µήκους (σε pixels), τη συχνότητα ταλάντωσης του χεριού (θέση β) και το υλικό του ελαστικού µέσου θέση Υ3). Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Σελίδα 21 από 33

22 Αν η πρώτη σφαίρα ολοκληρώσει µια ταλάντωση (ένα "κύκλο") τότε δηµιουργείται ένα στιγµιότυπο (µοτίβο) µε ένα "όρος" και µια "κοιλάδα" όπως στο σχήµα: Ένα αγόρι σκέφτεται: «Αν αλλάξουµε το ελαστικό µέσο (κρατώντας το ίδιο πλάτος και την ίδια συχνότητα) τότε θα αλλάξει και το µοτίβο». Τα παραπάνω αναφέρονται: α. Στη διατύπωση υπόθεσης β. Στην παρατήρηση µιας προσοµοίωσης γ. Στη µέτρηση φυσικών µεγεθών δ. Στην επιβεβαίωση µιας υπόθεσης 63. Ένας καθηγητής Λυκείου, µε τη βοήθεια ενός Applet που κατέβασε από το διαδίκτυο, πραγµατοποίησε ένα «εικονικό πείραµα». Τις πέντε φάσεις του πειράµατος τις κράτησε στην παρακάτω εικόνα: Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Σελίδα 22 από 33

23 α. Το «εικονικό πείραµα» αναφέρεται στη διδασκαλία της βολής και στοχεύει να επιβεβαιώσει ότι «για οποιαδήποτε απόσταση του στόχου (πίθηκου) η µικρή σφαίρα τον πετυχαίνει». β. Το «εικονικό πείραµα» αναφέρεται στη διδασκαλία της αρχής ανεξαρτησίας των κινήσεων και στοχεύει να επιβεβαιώσει ότι «για οποιαδήποτε απόσταση του στόχου (πίθηκου) η µικρή σφαίρα τον πετυχαίνει». γ. Το «εικονικό πείραµα» αναφέρεται στη διδασκαλία της βολής και στοχεύει να επιβεβαιώσει ότι «για οποιαδήποτε ταχύτητα της σφαίρας αυτή πετυχαίνει το στόχο». δ. Το «εικονικό πείραµα» αναφέρεται στη διδασκαλία της αρχής ανεξαρτησίας των κινήσεων και στοχεύει να επιβεβαιώσει ότι «για οποιαδήποτε ταχύτητα της σφαίρας αυτή πετυχαίνει το στόχο». 64. Κατά τη διάρκεια της επιµόρφωσης, παρουσιάζετε ως επιµορφωτής στους εκπαιδευτικούς ένα σενάριο για το ph διαλυµάτων οξέων ή βάσεων και την εξάρτησή του από την αραίωση τους, που απευθύνεται στο Γυµνάσιο. Ένας από τους επιµορφούµενους εκπαιδευτικούς παρατηρεί ότι «δεν πρέπει να χρησιµοποιείται το συγκεκριµένο λογισµικό καθόσον τα διαθέσιµα διαλύµατα είναι διαλύµατα µόνο ισχυρών οξέων και βάσεων και έτσι οι µαθητές πολύ πιθανόν θα οδηγηθούν σε παρανοήσεις». Τι θα του απαντούσατε; α. Ότι έχει δίκιο και θα επικοινωνήσετε µε την οµάδα που ανέπτυξε το λογισµικό για να συµπεριλάβει και διαλύµατα ασθενών οξέων/βάσεων. β. Ότι δεν ενδιαφέρει να µάθουν οι µαθητές την ύπαρξη και ασθενών οξέων αλλά µόνο τη σχέση αραίωσης και ph. γ. Ότι η χρησιµότητα των εκπαιδευτικών λογισµικών χηµείας δεν κρίνεται από την δυνατότητά τους να εµπεριέχουν όλα τα χηµικά είδη και αντιδράσεις, αλλά από τη δυνατότητα που παρέχουν στο µαθητή να κάνει πειράµατα, να ελέγχει υποθέσεις και να εξάγει συµπεράσµατα. δ. Ότι τα ασθενή οξέα/βάσεις είναι εκτός του αναλυτικού προγράµµατος της Γ Γυµνασίου. Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Σελίδα 23 από 33

24 65. Σε µία τάξη Λυκείου πρόκειται να αναπτύξετε ένα σενάριο για το ph διαλυµάτων οξέων ή βάσεων και την εξάρτησή του από την αραίωση τους. Στις ρυθµίσεις του λογισµικού προσοµοίωσης που χρησιµοποιείτε έχετε τη δυνατότητα να εµφανίζετε ή όχι το phµετρο και τον πίνακα µε τις µοριακότητες των χηµικών ειδών σε ένα διάλυµα οξέος ή βάσης. Ποια ρύθµιση θα επιλέγατε; α. Θα εµφάνιζα µόνο το phµετρο γιατί στο σενάριο θα προβλέπεται η παρασκευή ενός διαλύµατος δεδοµένης µοριακότητας, ο υπολογισµός πρόβλεψη της τιµής του ph από τους µαθητές και η επιβεβαίωση της ορθότητας του υπολογισµού µε τη µέτρηση του ph. β. Θα εµφάνιζα µόνο τον πίνακα µε τις µοριακότητες γιατί στο σενάριο θα προβλέπεται η παρασκευή διαφόρων διαλυµάτων, η ανάγνωση στον πίνακα της συγκέντρωσης [Η + ] και τελικά ο υπολογισµός του ph από τη σχέση ph=-log 10 ([[Η + ]). γ. Θα εµφάνιζα µόνο τον πίνακα µε τις µοριακότητες γιατί στο σενάριο θα προβλέπεται η παρασκευή διαφόρων διαλυµάτων, η ανάγνωση της συγκέντρωσης [Η + ] και του ph και τελικά η επαλήθευση της σχέσης ph=-log 10 ([[Η + ]). 66. Οι παρακάτω δύο εικόνες αποτελούν διαδοχικές καταστάσεις ενός εικονικού πειράµατος. Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Σελίδα 24 από 33

25 Ποιο πιστεύετε ότι είναι ακριβώς το σενάριο του εικονικού αυτού πειράµατος; α. Η παρασκευή διαλυµάτων οξέων συγκέντρωσης 0.1Μ και η µέτρηση του ph τους. β. Η παρασκευή διαλυµάτων ενός ισχυρού και ενός ασθενούς οξέος και η διαπίστωση από τους µαθητές ότι δεν έχουν το ίδιο ph. γ. Η παρασκευή διαλυµάτων ενός ισχυρού και ενός ασθενούς οξέος και η διαπίστωση από τους µαθητές ότι η µοριακότητα [Η + ] δεν είναι ίδια στα δύο διαλύµατα µε αντίστοιχη επίπτωση στην τιµή του ph. 67. Είστε επιµορφωτής και ένας επιµορφούµενος εκπαιδευτικός σας πληροφορεί ότι στο Λύκειο που υπηρετεί υπάρχει οργανωµένο και πλήρως εξοπλισµένο εργαστήριο Χηµείας, καθώς και αίθουσα πληροφορικής µε εγκατεστηµένα λογισµικά προσοµοίωσης χηµικού εργαστηρίου και σας ρωτά πως θα διδάξει ένα µάθηµα ογκοµέτρησης οξέων και βάσεων σε ότι αφορά το εργαστηριακό του σκέλος. Τι θα του απαντούσατε; α. Να χρησιµοποιήσει µόνο το χηµικό εργαστήριο γιατί τα λογισµικά προσοµοίωσης δεν πρέπει να υποκαθιστούν το πραγµατικό πείραµα όταν υπάρχει η εργαστηριακή υποδοµή. β. Να χρησιµοποιήσει κατ αρχήν το χηµικό εργαστήριο όπου οι µαθητές εξοικειώνονται µε τις βασικές πειραµατικές τεχνικές της ογκοµέτρησης. Στη συνέχεια οι µαθητές καθ οµάδες εκτελούν στο λογισµικό προσοµοίωσης σειρά ογκοµετρήσεων όπου µεταβάλλονται οι συγκεντρώσεις των διαλυµάτων, αλλά και τα οξέα και οι βάσεις που χρησιµοποιούνται (ισχυρά ασθενή). γ. Να χρησιµοποιήσει µόνο λογισµικό προσοµοίωσης µε τους µαθητές καθ οµάδες γιατί είναι ποιο οικονοµικό, ποιο εύκολο για τους µαθητές, επιτρέπει τα λάθη και διευκολύνει τη συνεργατική µάθηση. 68. Ένα λογισµικό εικονικού εργαστηρίου θερµότητας επιτρέπει την σύνθεση πειραµατικών διατάξεων µε δοχεία που αλληλεπιδρούν θερµικά. Η ένταξη του εικονικού εργαστηρίου είναι παιδαγωγικά σηµαντική κυρίως γιατί: Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Σελίδα 25 από 33

26 α. Οι µαθητές ασκούνται και εξοικειώνονται µε την πειραµατική διαδικασία. β. Οι µαθητές µέσω των εικονικών πειραµάτων και της διαγραµµατικής απεικόνισης των αποτελεσµάτων τους ανακαλύπτουν την χρονική εξάρτηση της ανταλλαγής θερµότητας και εµπλέκονται στη διαδικασία εξαγωγής ενός µοντέλου και της πραγµατοποίησης προβλέψεων µε βάση αυτό. γ. Οι µαθητές ασκούνται και εξοικειώνονται µε τα θερµικά φαινόµενα. 69. Κατά τη διάρκεια της επιµόρφωσης, ως επιµορφωτής παρουσιάζετε στους εκπαιδευτικούς ένα σενάριο για τη χρήση ενός εικονικού εργαστηρίου θερµότητας. Ένας από τους επιµορφούµενους εκπαιδευτικούς παρατηρεί ότι τα θερµικά φαινόµενα είναι απλά στη σύνθεσή τους και γι αυτό το εικονικό εργαστήριο είναι «άχρηστο» σε σύγκριση µε τα πραγµατικά πειράµατα. Σε απάντηση 1. Θα επιχειρηµατολογούσατε λέγοντας ότι ένα πραγµατικό πείραµα στη θερµότητα ενέχει τον κίνδυνο να «καούν» οι µαθητές. 2. Θα επιχειρηµατολογούσατε αναφερόµενος στις συνθήκες που θα πρέπει να προσέξει κανείς για να εκτελέσει ένα πραγµατικό πείραµα (τοποθέτηση των θερµοµέτρων, χρόνος σύνθεσης της πειραµατικής διάταξης, κλπ). Ποια από τις παραπάνω θεωρείτε σωστή απάντηση; α. Μόνο την (1) β. Μόνο την (2) γ. Καµία από τις δύο. 70. Στο τέλος της επιµόρφωσης που έχετε κάνει σε οµάδα ΠΕ04 συζητάτε µε τους επιµορφούµενους για τρόπους µε τους οποίους µπορεί να υποστηριχτεί η διδασκαλία τους µε ΤΠΕ. Ένας από τους επιµορφούµενους παρατηρεί ότι «στο σχολείο υπάρχει η ύλη που θα πρέπει να βγάλω και ο χρόνος για να τα εφαρµόσω είναι περιορισµένος». Τι θα του απαντούσατε; α. Θα επιχειρηµατολογούσατε λέγοντας ότι είναι απαίτηση του Υπουργείου να εισαχθούν οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Σελίδα 26 από 33

27 β. Θα επιχειρηµατολογούσατε αναφερόµενος στις δυνατότητες των λογισµικών και στον χρόνο που θα µπορούσε να εξοικονοµηθεί µε την εφαρµογή τους. γ. Θα επιχειρηµατολογούσατε υποδεικνύοντας ευέλικτους τρόπους εφαρµογής των ΤΠΕ όπως επίδειξη µε projector, υποστήριξη µε applets στοιχείων του µαθήµατος και στην προστιθέµενα παιδαγωγικά πλεονεκτήµατα 71. Ο παρακάτω διάλογος καθηγητή µε οµάδα µαθητών προέρχεται από το µάθηµα Υδροστατική πίεση Β Γυµνασίου. Οι µαθητές εργάζονταν σε διµελείς οµάδες µε λογισµικό στο οποίο υπάρχει εικονικό εργαστήριο στην περιοχή της υδροστατικής Καθ. Η υδροστατική πίεση αυτού του υγρού στο δοχείο από ποιους παράγοντες εξαρτάται; Μαθ. 1. Από το φάρδος του δοχείου Μαθ.2. Από το σχήµα του δοχείου. Καθ. Πώς θα ελέγξω αν το εµβαδόν της βάσης (φάρδος) του δοχείου επηρεάζουν την τιµή της υδροστατικής πίεσης; Μαθ.3. Να σύρουµε δυο δοχεία, στενό και φαρδύ και να µετρήσουµε την πίεση και στα δυο δοχεία Καθ. Πού ακριβώς θα µετρήσουµε; Καθ. Παίζει ρόλο αν θα µετρήσουµε στο ίδιο ή σε διαφορετικό βάθος; Μαθ.4. Πρέπει να µετρήσουµε στο ίδιο βάθος. Επιλέξτε ποια από τις παρακάτω προτάσεις θεωρείτε σωστή α. Ο κύριος στόχος του µαθήµατος είναι να αναφέρουν οι µαθητές το τύπο p=ε.h β. Ο κύριος στόχος του µαθήµατος από το οποίο προέρχεται το απόσπασµα είναι να ασκηθούν οι µαθητές στη χρήση των µανόµετρων γ. Ο κύριος στόχος του µαθήµατος από το οποίο προέρχεται το απόσπασµα είναι: να διακρίνουν οι µαθητές τους παράγοντες που επηρεάζουν την υδροστατική πίεση. δ. Κανένας από τους στόχους των υπόλοιπων προτάσεων δεν αποτελεί τον κύριο στόχο του συγκεκριµένου µαθήµατος. Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Σελίδα 27 από 33

28 72. Στην παρακάτω προσοµοίωση φαίνεται ένας µηχανισµός εκτόξευσης σφαιρών ο οποίος βρίσκεται τοποθετηµένος πάνω σε ένα αµαξίδιο. Σε κάποια χρονικής στιγµή της κίνησης του αµαξιδίου εκτοξεύεται µια σφαίρα (φαίνονται τα ίχνη της στην εικόνα). Ο εκπαιδευτικός δείχνει την προσοµοίωση µε projector στην τάξη. Η ενέργειά του αυτή µπορεί να είναι µέρος : α. Παραδοσιακής διδασκαλίας µε χρήση ΤΠΕ β. Εποικοδοµητικής προσέγγιση στη διδασκαλία γ. ιδασκαλίας ανακαλυπτικού τύπου 73. Ας υποθέσουµε ότι σε κάποια από τις ενότητες του µαθήµατος Βιολογίας αποφασίσατε να χρησιµοποιήσετε ένα λογισµικό, µε τους µαθητές να εργάζονται σε οµάδες µπροστά στους υπολογιστές. Οι µαθητές έχουν στη διάθεσή τους ένα «Φύλλο Εργασίας» το οποίο ακολουθούν και συµπληρώνουν όποτε τους ζητηθεί. Επιλέξτε ποια από τις παρακάτω προτάσεις θεωρείτε σωστή; Το «Φύλλο Εργασίας»: α. Πρέπει πάντα να είναι ίδιο και απαράλλακτο, µε τις παραδοσιακές ασκήσεις και προβλήµατα. β. Εξυπηρετεί και διδακτικούς στόχους που δεν µπορούν να υλοποιηθούν µε τα παραδοσιακά µέσα. γ. Αντικαθιστά το διδάσκοντα δ. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι διαφορετικό για κάθε οµάδα Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Σελίδα 28 από 33

29 74. Στην προσοµοίωση φαίνεται να κρατάµε ένα σώµα µάζας 10kg σε επαφή µε ένα κατακόρυφο επίπεδο (τοίχος) ασκώντας του δύναµη. Παρά τη δύναµη που ασκούµε το σώµα ολισθαίνει. (Η θέση του σώµατος δίνεται σε µέτρα και ο χρόνος σε sec). Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης είναι µ κ =0.4 Σε µάθηµα για την τριβή οι µαθητές παρατηρούν την προσοµοίωση και απαντούν σε Φύλλο Εργασίας. Σε µία δραστηριότητα ζητείται «Να υπολογίσετε την ασκούµενη δύναµη». Η διαδικασία αυτή είναι κατάλληλη 1. Για την ανάδειξη των ιδεών των µαθητών 2. Για τον έλεγχο των γνώσεών τους 3. Ως βήµα εκκίνησης της συζήτησης σχετικά µε την τριβή Ποια από τις παραπάνω θεωρείτε σωστή άποψη; α. Μόνο την (1) β. Μόνο την (2) γ. Μόνο την (3) δ. Καµία από τις τρεις 75. Σε µια ενδοσχολική επιµόρφωση στο πλαίσιο της Ο ΥΣΣΕΙΑΣ οι µαθητές της Α Λυκείου, µε την καθοδήγηση του διδάσκοντα, κατάφεραν να πραγµατοποιήσουν την προσοµοίωση της κίνησης δύο µικρών σφαιρών (της πράσινης και της κόκκινης) στο περιβάλλον του εκπαιδευτικού λογισµικού Modellus. Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Σελίδα 29 από 33

30 Ο διδάσκων είχε την ιδέα να ζητήσει από τους µαθητές του να πραγµατοποιήσουν την προσοµοίωση της κίνησης µε την προϋπόθεση ότι η κόκκινη σφαίρα ξεκινάει 8 µονάδες χρόνου µετά από την έναρξη της κίνησης που κάνει η πράσινη σφαίρα. Ο Σταύρος ισχυρίζεται ότι στο παράθυρο «Μοντέλο» πρέπει να γράψουµε x1 = 10 t x2 = 20 (t 8) Η Μαρία σκέφτεται ότι οι σωστές εξισώσεις πρέπει να είναι x1 = 10 t αν (t>8) τότε (x2 = 20 t) Και ο Πέτρος γράφει τις εξισώσεις x1 = 10 t αν (t>8) τότε (x2 = 20 (t 8)) Ποιος από τους τρεις έδωσε την σωστή απάντηση; α. O Σταύρος β. Η Μαρία γ. Ο Πέτρος 76. Στην οθόνη του υπολογιστή ένα εγκάρσιο κύµα δηµιουργείται στο ελαστικό µέσο µε το να προκαλούµε αρµονική ταλάντωση στο πρώτο σφαιρίδιο. Για να το πετύχουµε επιλέγουµε, µε τη βοήθεια των τριών µεταβολέων (sliders), το πλάτος της ταλάντωσης Α=70 µονάδες µήκους (σε pixels), τη συχνότητα ταλάντωσης του χεριού (θέση β) και το υλικό του ελαστικού µέσου (θέση Υ3). Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Σελίδα 30 από 33

31 Παρακάτω παραθέτουµε ένα χαρακτηριστικό απόσπασµα από «Φύλλο Εργασίας» 1. Ένας συµµαθητής σας ισχυρίζεται ότι «το κύµα ταξιδεύει πιο γρήγορα όσο πιο µεγάλο είναι το πλάτος του κύµατος». Συµφωνείτε ή διαφωνείτε µε την άποψη του συµµαθητή σας; Επινοήστε µια διάταξη στην οθόνη µε σκοπό να επιβεβαιώσετε ή να διαψεύστε πειραµατικά τη δική σας άποψή. 2. Ένας συµµαθητής σας ισχυρίζεται ότι «το κύµα ταξιδεύει πιο γρήγορα όσο πιο µεγάλη είναι η συχνότητα που ταλαντώνεται η πηγή του εγκάρσιου κύµατος». Συµφωνείτε ή διαφωνείτε µε την άποψη αυτή του συµµαθητή σας; Επινοήστε µια διάταξη στην οθόνη µε σκοπό να επιβεβαιώσετε ή να διαψεύσετε πειραµατικά τη δική σας άποψή. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις θεωρείτε σωστές; α. Το παραπάνω απόσπασµα δείχνει διδασκαλία που σχεδιάστηκε µε βάση την εποικοδοµητική διδακτική προσέγγιση. β. Το παραπάνω απόσπασµα δείχνει διδασκαλία που σχεδιάστηκε µε βάση τη συνεργατική προσέγγιση στη µάθηση. γ. Στόχος του µαθήµατος από το οποίο προέρχεται το απόσπασµα είναι: να κατανοήσουν οι µαθητές τους παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα διάδοσης ενός εγκάρσιου κύµατος. δ. Στόχος του µαθήµατος από το οποίο προέρχεται το απόσπασµα είναι να γνωρίζουν οι µαθητές τους τύπους για την ταχύτητα διάδοσης ενός εγκάρσιου κύµατος. 77. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης ενός προτεινόµενου σεναρίου κατασκευής ενός µοντέλου κινηµατικής για µαθητές Γ Γυµνασίου µε κάποιο λογισµικό µοντελοποίησης κάποιος καθηγητής παρατηρεί: «νοµίζω ότι αυτό είναι αρκετά δύσκολο για ορισµένους µαθητές οι οποίοι σίγουρα θα καταλήξουν σε κάποιο ελλιπές ή λανθασµένο µοντέλο και γι αυτό πιστεύω Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Σελίδα 31 από 33

32 ότι θα ήταν προτιµότερο να τους παρουσιάζαµε από την αρχή το επιστηµονικά ορθό µοντέλο». Ο καθηγητής φαίνεται ότι: α. Αντιλαµβάνεται τις πραγµατικές συνθήκες της τάξης και τις περιορισµένες δυνατότητες των µαθητών. β. Υιοθετεί την εποικοδοµητική προσέγγιση λαµβάνοντας υπόψη τις αδυναµίες των µαθητών. γ. εν αντιλαµβάνεται την διδακτική αξία της διαχείρισης του λάθους. δ. Εξοικονοµεί πολύτιµο διδακτικό χρόνο. 78. Στο λογισµικό «Γεωλογία Γεωγραφία Α - Β γυµνασίου» υπάρχει παρουσίαση των Μεγάλων Εξερευνήσεων. Αν τη χρησιµοποιήσει ένας εκπαιδευτικός τότε τί θα πρέπει να προσέξει κατά την εφαρµογή της στην τάξη ώστε να έχει ουσιαστικό γνωστικό αποτέλεσµα; α. Την ανάπτυξη της χρονικής ακολουθίας των εξερευνήσεων β. Την παρουσίαση πρώτα της γεωγραφικής γνώσης που αποκτούσαν οι εξερευνητές γ. Την ταυτόχρονη παρουσίαση της χωρικής και χρονικής εξέλιξης των εξερευνήσεων δ. εν παρουσιάζονται καθόλου οι κοινωνικές επιπτώσεις από τις εξερευνήσεις στην τότε κοινωνία, οπότε αυτό επηρεάζει τη σειρά παρουσίασης των ανακαλύψεων 79. Οι µεγάλες εξερευνήσεις αποτελούν ένα ξεχωριστό και σπουδαίο κεφάλαιο στο χώρο της γεωγραφίας, γιατί διεύρυναν τις γεωγραφικές γνώσεις που υπήρχαν µέχρι εκείνη τη χρονική περίοδο προσθέτοντας νέους τόπους και νέα προϊόντα καθώς και νέους δρόµους που εξυπηρετούσαν το εµπόριο. Ακόµη, στάθηκαν αφορµή για τη γνωριµία µε νέα ήθη και έθιµα νέων λαών. Για τους λόγους αυτούς είναι απαραίτητο να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα κατά τη διδασκαλία τους. Παράλληλα όµως θα πρέπει η διδασκαλία να µεταφέρει και το κλίµα που επικρατούσε την εποχή εκείνη στους εξερευνητές Για να το καταφέρει αυτό ένας καθηγητής αναζητεί κατάλληλο ψηφιακό υλικό το οποίο θα χρησιµοποιήσει στην τάξη του. Επιλέξτε το πιο σωστό σύνολο δυνατοτήτων που Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Σελίδα 32 από 33

33 θα πρέπει να έχει, µεταξύ άλλων, το ψηφιακό υλικό ώστε να είναι επαρκές για τη διδασκαλία των µεγάλων εξερευνήσεων: α. Σύνολο Α ιακριτούς συµβολισµούς της πορείας των εξερευνήσεων Χρονική εξέλιξη των εξερευνήσεων Χωρική εξέλιξη των ανακαλύψεων Κινούµενη εικόνα β. Σύνολο Β Πληρότητα στοιχείων Αµεσότητα πρόσβασης σε όλα τα στοιχεία υνατότητα σύγκρισης των διαφορετικών διαδροµών Ευανάγνωστα στοιχεία Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Σελίδα 33 από 33

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Πιστοποίησης Επιµορφωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 1 Καθηγητής, Φυσικός, 2 ο Γενικό Λύκειο Αγ. Νικολάου Κρήτης xaralpan@gmail.com 2 Καθηγήτρια, Φυσικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15 Τίτλος παρέμβασης: «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» (Α 1.1) Χρόνος διάρκεια: 1 διδακτική ώρα. Τάξη: Α Γυμνασίου Γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΒΑΚΙΟ/E-SLATE

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΒΑΚΙΟ/E-SLATE Θέµα ιερεύνησης: Σχεδιασµός γραµµάτων Μπορώ να φτιάξω το δικό µου επεξεργαστή κειµένου; Στη διερεύνηση αυτή οι µαθητές καλούνται να κατασκευάσουν µια γραµµατοσειρά µε όλα τα κεφαλαία γράµµατα του ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 1. Έστω τα ακόλουθα τρία µοντέλα ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Μιχαλούδης

Απόστολος Μιχαλούδης ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών προσομοιώσεων Φυσικής σε θέματα ταλαντώσεων και κυμάτων Απόστολος Μιχαλούδης υπό την επίβλεψη του αν. καθηγητή Ευριπίδη Χατζηκρανιώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αγγελική Γριβοπούλου, ΤΕ01.13-ΠΕ20 ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ο Ε.Κ. Μεσολογγίου Μεσολόγγι, 14/07/2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 15 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Μαΐου 15 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μιχάλης Αργύρης

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μιχάλης Αργύρης ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Μιχάλης Αργύρης 1 Λόγοι και αναλογίες Περίληψη Οι μαθητές έχουν στη διάθεσή τους μια υπολογιστική οντότητα, ένα καγκουρό του οποίου το μέγεθος μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΣΕ «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ»

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΣΕ «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 217 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΣΕ «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» Λουκία Μαρνέλη Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διεύθυνση: Μονής Κύκκου 1, 15669 Παπάγου

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της φυσικής με τη βοήθεια προσομοιώσεων

Η διδασκαλία της φυσικής με τη βοήθεια προσομοιώσεων Η διδασκαλία της φυσικής με τη βοήθεια προσομοιώσεων Ζαφειριάδης Φώτιος Καθηγητής Φυσικής, Γενικό Λύκειο Σκουτάρεως του Ν. Σερρών fotiszaf@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η φυσική είναι ένα μάθημα που στηρίζεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΝΑ ΜΠΑΡΑΤΣΗ-ΜΠΑΡΑΚΟΥ

ΑΝΝΑ ΜΠΑΡΑΤΣΗ-ΜΠΑΡΑΚΟΥ 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΡΑΚΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΑΝΝΑ ΜΠΑΡΑΤΣΗ-ΜΠΑΡΑΚΟΥ ΜΑΪΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ ΕΝΤΥΠΟ Α. Οδηγός οργάνωσης της διδασκαλίας.3 ΕΝΤΥΠΟ Β. Φύλλα εργασίας μαθητή..6

Διαβάστε περισσότερα

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό (;) Λογισμικό (;)

Εκπαιδευτικό (;) Λογισμικό (;) Εκπαιδευτικό (;) Λογισμικό (;) α) Μεμονωμένα «εκπαιδευτικά λογισμικά» ή «εκπαιδευτικά περιβάλλοντα»; (οντότητες κατά πολύ ευρύτερες των εκπαιδευτικών λογισμικών) β) Συνεχής εξέλιξη και εμφάνιση νέων ειδών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της»

Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της» Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της» Καλλιάρας Κωνσταντίνος Καθηγητής Πληροφορικής, 7 ο Γυμνάσιο Τρικάλων kkalliaras@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Αντικείµενο της συγκεκριµένης δραστηριότητας είναι η µεθοδική παρατήρηση των καιρικών συνθηκών για ένα σχετικά µεγάλο χρονικό διάστηµα, η καταγραφή και οργάνωση των παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

1 Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Μαθηματικών

1 Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Μαθηματικών 1.Τίτλος: «Ολυμπιακοί αγώνες» 2.Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές της Ε τάξης. Στο συγκεκριμένο σενάριο εμπλέκονται οι γνωστικές περιοχές των Μαθηματικών (Γεωμετρία), της

Διαβάστε περισσότερα

O πύραυλος. Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική (Δύναμη Μορφές Ενέργειας) - Τεχνολογία Τάξη: Β Γυμνασίου

O πύραυλος. Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική (Δύναμη Μορφές Ενέργειας) - Τεχνολογία Τάξη: Β Γυμνασίου O πύραυλος Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική (Δύναμη Μορφές Ενέργειας) - Τεχνολογία Τάξη: Β Γυμνασίου Χρονική Διάρκεια Προτεινόμενη χρονική διάρκεια σχεδίου εργασίας: 5 διδακτικές ώρες Διδακτικοί Στόχοι Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ-ENOTHTAΣ: ΜΑΘΗΜΑ WORD

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ-ENOTHTAΣ: ΜΑΘΗΜΑ WORD ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ-ENOTHTAΣ: ΜΑΘΗΜΑ WORD (Μορφοποίηση κειμένου έντονα, πλάγια, υπογραμμισμένα γράμματα, στοίχιση κειμένου) 1 ως 2 διδακτικές ώρες. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΠΕ50/70)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΠΕ50/70) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΠΕ50/70) Α. Εκπαιδευτικά λογισμικά (κατά κανόνα ανοικτού τύπου) για επιμέρους γνωστικά αντικείμενα ή λογισμικά για ανάπτυξη δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου. Β. λογισμικά

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Δ ι δ α κ τ ι κ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς Τεχνικές διδασκαλίας

Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Δ ι δ α κ τ ι κ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς Τεχνικές διδασκαλίας Α Τίτλος Προγράμματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Β Ομάδα Στόχος στην οποία απευθύνεται Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Γενικών / Τεχνικών Λυκείων, ΤΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΜΕ ΑΠΛΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ

ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΜΕ ΑΠΛΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ 244 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΜΕ ΑΠΛΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ Αγάθη Καραμπούλα Βιολόγος, καθηγήτρια 2ου Γυμνασίου Σύρου. Γιώργος Μακρυωνίτης Χημικός, υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε. νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές ενότητες Στόχος

Διδακτικές ενότητες Στόχος Η διδασκαλία του τριγωνομετρικού κύκλου με τον παραδοσιακό τρόπο στον πίνακα, είναι μία διαδικασία όχι εύκολα κατανοητή για τους μαθητές, με αποτέλεσμα τη μηχανική παπαγαλίστικη χρήση των τύπων της τριγωνομετρίας.

Διαβάστε περισσότερα

Web 2.0 egatou@sch.gr

Web 2.0 egatou@sch.gr ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ιδακτική Της Πληροφορικής- Καλές Πρακτικές ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ Web 2.0 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ Ευαγγελία Γάτου, egatou@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Οι παροιμίες του τόπου μας» Αθήνα Μάρτιος 2008 Εκπαιδευτικό σενάριο 1 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Παρουσιάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Παρουσιάσεις Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο 5 Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής. Χρήση Η/Υ και Γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η επιτυχία ή αποτυχία µιας παρουσίασης εξαρτάται από ένα µεγάλο αριθµό παραγόντων και σχεδόν

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Εργασίας: Εικονογραφήματα. Μάθημα: Εκθετική συνάρτηση. Λυκείου Αγίου Νεοφύτου. Αριθμός μαθητών στην τάξη: 16

Τίτλος Εργασίας: Εικονογραφήματα. Μάθημα: Εκθετική συνάρτηση. Λυκείου Αγίου Νεοφύτου. Αριθμός μαθητών στην τάξη: 16 Τίτλος Εργασίας: Εικονογραφήματα Μάθημα: Εκθετική συνάρτηση Τάξη στην οποία διδάχθηκε το μάθημα: Β6 κατεύθυνσης Λυκείου Αγίου Νεοφύτου Αριθμός μαθητών στην τάξη: 16 Καθηγητής: Γιώργος Ανδρονίκου Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

1. Να σχεδιάσετε το κύκλωµα διακοπής ρεύµατος σε πηνίο.

1. Να σχεδιάσετε το κύκλωµα διακοπής ρεύµατος σε πηνίο. ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΗΝΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τάξη και τµήµα: Ηµεροµηνία: Όνοµα µαθητή: 1. Να σχεδιάσετε το κύκλωµα διακοπής ρεύµατος σε πηνίο. 2. Η ένταση του ρεύµατος που µετράει το αµπερόµετρο σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ Γνωστικό αντικείμενο Επίπεδο ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Ταυτότητα Στόχος Περιγραφή Προτεινόμενο ή υλοποιημένο Λογισμικό Λέξεις κλειδιά Δημιουργοί α) Γνώσεις για τον κόσμο: Οι δυνάμεις εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE Ζωή-Ελένη Σταθάκη, Ευαγγελία Παυλάτου Τομέας Χημικών Επιστημών, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Κεφ.1 Θεωρητικό Πλαίσιο της Διδακτικής: Βασικές Έννοιες, Σχεδιασμός και Οργάνωση Διδασκαλίας, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου... 15 1.1 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Β ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Από το διδακτικό βιβλίο των Αντωνίου Ν., ηµητριάδη Π. κ.ά. θα διδαχθούν: Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 1.1. Οι φυσικές επιστήµες

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2008 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος.

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2008 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος. Θεωρητικό Μέρος Θέμα 1o A Λυκείου 22 Μαρτίου 28 Στις ερωτήσεις Α,Β,Γ,Δ,E μια μόνο απάντηση είναι σωστή. Γράψτε στο τετράδιό σας το κεφαλαίο γράμμα της ερώτησης και το μικρό γράμμα της σωστής απάντησης.

Διαβάστε περισσότερα

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools»

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» Αβραμίδου Μαργαρίτα Καθηγήτρια Πληροφορικής, 1 ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ Θέμα Διδασκαλίας Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων (Κεφάλαιο 23 ο ) Σχολείο: 2 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Κριτήρια αξιολόγησης θέµατος ελεύθερης ανάπτυξης & Οδηγίες Βαθµολόγησης Κλάδος ΠΕ60-70 Εισαγωγή Στη διεθνή ερευνητική πρακτική χρησιµοποιούνται, συνήθως, δύο µέθοδοι αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Φυσική Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσομοίωση

Λίγα λόγια για την προσομοίωση Λίγα λόγια για την προσομοίωση Η συγκεκριμένη προσομοίωση με εικονικό εργαστήριο είναι μια ενδιαφέρουσα και αρκετά ελκυστική προσομοίωση για τους μαθητές. Γίνεται αναπαράσταση της κίνησης των φορτίων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ 1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Κώστας Κύρος ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 1. Ανοίξτε το λογισμικό Google Earth και προσπαθήστε να εντοπίσετε τη θέση της Ευρώπης στη Γη. Κατόπιν για να

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο με το λογισμικό modellus Πηγή: http://www.dapontes.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=229&itemid=50 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Σενάριο με το λογισμικό modellus Πηγή: http://www.dapontes.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=229&itemid=50 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σενάριο με το λογισμικό modellus Τίτλος: Πότε δύο τρένα έχουν την ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους; Πηγή: http://www.dapontes.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=229&itemid=50 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σε μια πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Διαχείρισης του εκπαιδευτικού υλικού για τη Φυσική Α Λυκείου

Οδηγός Διαχείρισης του εκπαιδευτικού υλικού για τη Φυσική Α Λυκείου Οδηγός Διαχείρισης του εκπαιδευτικού υλικού για τη Φυσική Α Λυκείου Το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο αντιστοιχεί στο νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Α Λυκείου αποτελείται από: 1. Το βιβλίο μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Επιµέλεια: Καλαντζής Παναγιώτης, ηµ. Σχ. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού». Γνωστικό αντικείµενο: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΗΜΟΤΙΚΟΥ 1. ΤΙΤΛΟΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ: Μονάδες µέτρησης επιφανείας

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Β Γυμνασίου 22/6/2015. Οι δείκτες Επιτυχίας και δείκτες Επάρκειας Β Γυμνασίου για το μάθημα της Φυσικής

Β Γυμνασίου 22/6/2015. Οι δείκτες Επιτυχίας και δείκτες Επάρκειας Β Γυμνασίου για το μάθημα της Φυσικής Β Γυμνασίου /6/05 Οι δείκτες Επιτυχίας και δείκτες Επάρκειας Β Γυμνασίου για το μάθημα της Φυσικής Β Γυμνασίου /6/05 Δείκτες Επιτυχίας (Γνώσεις και υπό έμφαση ικανότητες) Παρεμφερείς Ικανότητες (προϋπάρχουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου Κανέλλα Κούτση ΚΣΕ 7ο

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) Curriculum Γεωλογίας - Γεωγραφίας Κική Μακρή, Γεωλόγος M.Sc Υπ. Διδάκτορας Διδασκαλίας της Γεωλογίας kmakri@geo.auth.gr Η δομή του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος Η

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή στο Δημοτικό»

«Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή στο Δημοτικό» «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή στο Δημοτικό» Γίδας Γεώργιος Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 3ο Πιλοτικό Δημοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική

Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική Α. Σαριδάκη, Π. Τσάκωνας, Α. Παλιούρας, Ε. Χριστοπούλου, Α. Πέτσος, Π. Τουκίλογλου, Α. Τζιµογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στον Τριγωνομετρικό Κύκλο» Διδάσκοντας Μαθηματικά με Τ.Π.Ε.

«Εισαγωγή στον Τριγωνομετρικό Κύκλο» Διδάσκοντας Μαθηματικά με Τ.Π.Ε. «Εισαγωγή στον Τριγωνομετρικό Κύκλο» Διδάσκοντας Μαθηματικά με Τ.Π.Ε. Μπολοτάκης Γιώργος Μαθηματικός, Επιμορφωτής Β επιπέδου, Διευθυντής Γυμνασίου Αγ. Αθανασίου Δράμας, Τραπεζούντος 7, Άγιος Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Χρήστος Πράμας

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Χρήστος Πράμας Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στην κατεύθυνση της καλλιέργειας Γνώσεων και Ικανοτήτων για τη ζωή με την αξιοποίηση των ΤΠΕ: Διδακτικές παρεμβάσεις στην ενότητα της "Θερμότητας" στην Ε' τάξη Χρήστος Πράμας

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Τόπος Που Ζω» Παράδειγµα Αξιοποίησης του ιαδικτύου σε Σχέδιο Εργασίας στα Πλαίσια του Μαθήµατος της Γεωγραφίας

«Ο Τόπος Που Ζω» Παράδειγµα Αξιοποίησης του ιαδικτύου σε Σχέδιο Εργασίας στα Πλαίσια του Μαθήµατος της Γεωγραφίας 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 «Ο Τόπος Που Ζω» Παράδειγµα Αξιοποίησης του ιαδικτύου σε Σχέδιο Εργασίας στα Πλαίσια του Μαθήµατος της Γεωγραφίας Βάια Μανώλη ιευθύντρια 6/θ ηµοτικού Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη»

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» Κεφάλαιο: Μινωϊκός πολιτισµός (Ιστορία Γ ηµοτικού) Ενότητες: Το ανάκτορο της Κνωσού Καθηµερινή ζωή των Μινωϊτών Η τέχνη των Μινωϊτών 2. Εµπλεκόµενες

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Ολοκληρωµένων Εκπαιδευτικών Πακέτων»

«Ανάπτυξη Ολοκληρωµένων Εκπαιδευτικών Πακέτων» Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισµικού και Ολοκληρωµένων Εκπαιδευτικών Πακέτων για τα Ελληνικά σχολεία της Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης & ιάθεση Προϊόντων Εκπαιδευτικού Λογισµικού στα Σχολεία

Διαβάστε περισσότερα

One Laptop Per Child

One Laptop Per Child One Laptop Per Child Παρουσίαση του μαθητικού υπολογιστή Αν. Καθηγητής Τσινάκος Αύγουστος, Προϊστάμενος, Τμ. Βιομηχανικής Πληροφορικής TEI Kαβάλας tsinakos@teikav.edu.gr Γιατί μας αφορά ή όλη προσπάθεια?

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο. του Υποέργου 6 «Εκπαίδευση επιµορφωτών και βοηθών επιµορφωτών»

Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο. του Υποέργου 6 «Εκπαίδευση επιµορφωτών και βοηθών επιµορφωτών» Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 6 «Εκπαίδευση επιµορφωτών και βοηθών επιµορφωτών» της Πράξης «Επαγγελµατικό λογισµικό στην ΤΕΕ: επιµόρφωση και εφαρµογή» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.3, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων»

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» «Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» Ευστράτιος Ντουμανάκης Τεχνολόγος Οχημάτων, Εκπαιδευτικός, 12 ο Επαγγελματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης entoum@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Μάθηµα: ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: Σάββατο, 4 Ιουνίου 2011 8:30 11:30

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ INTERACTIVE PHYSICS ΕΛΕΓΧΕΙ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΤΟ INTERACTIVE PHYSICS ΕΛΕΓΧΕΙ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 568 ΤΟ INTERACTIVE PHYSICS ΕΛΕΓΧΕΙ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Βαλαδάκης Ανδρέας Δ. Καθηγητής Βαρβακείου Σχολής avaladak@otenet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Επειδή με το λογισμικό Interactive Physics (IP) δημιουργούμε

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή

Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή MULTIMEDIA ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - CD ROM για Διαδραστικό Πίνακα Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή ΑΚΤΙΝΕΣ v5.0 Πακέτο 112 εκπαιδευτικών προγραμμάτων το οποίο εστιάζει στην υποστήριξη της διδασκαλίας των διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας της Δομής Ακολουθίας στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch

Σενάριο Διδασκαλίας της Δομής Ακολουθίας στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch Σενάριο Διδασκαλίας της Δομής Ακολουθίας στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch Λεωνίδας Λεβέντης 1 Φανή Αποστολίνα 2 levenleo@otenet.gr faposto@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19-2 Καθηγήτρια Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Μέση Γενική Εκπαίδευση. «Modellus», «Virtual Lab Electricity» και «Virtual Lab Light»

Φυσική Μέση Γενική Εκπαίδευση. «Modellus», «Virtual Lab Electricity» και «Virtual Lab Light» Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Φυσική Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλεία «Modellus», «Virtual Lab Electricity» και «Virtual Lab Light» Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ Β ηµοτικό Σχολείο.Σ. ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΟΥ ΑΣ-ΚΡΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου»

ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου» ΚΣΕ ΚΕΚ ΕΥΡΩΪ ΕΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου» ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 1 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Τα µέσα συγκοινωνίας και µεταφοράς» (Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα