ΑΦΑΝΤΟΥ 50, , , , , ,675147

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΦΑΝΤΟΥ 50,48924 9,197652 31,31115 0,978474 2,348337 5,675147"

Transcript

1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα πτυχιακή µε θέµα ιαχείριση αστικών λυµάτων βορείου τριγώνου Ν. Ρόδου, αφενός διερευνά τη δυναµικότητα της υφιστάµενης ΕΕΛ του. Ροδίων και αφετέρου προτείνει κατάλληλες επεκτάσεις / αναθεωρήσεις αυτής προκειµένου τη συνεπεξεργασία των λυµάτων των ήµων Ροδίων, Ιαλυσού, Καλλιθέας, Αφάντου και Αρχάγγελου στην ΕΕΛ του. Ροδίων µε έτη αναφοράς το 2015 και Ως εκ τούτου διαπραγµατεύεται τα εξής αντικείµενα: α) Εκτίµηση συνολικού πληθυσµού, µόνιµου και εποχιακού των ήµων Ροδίων, Ιαλυσού, Καλλιθέας, Αφάντου και Αρχάγγελου, βάσει πληροφοριών της ΕΣΥΕ, των ήµων, του ΕΟΤ και της Ένωσης ξενοδόχων, µε έτη αναφοράς τα 2009, 2013, 2015 & β) Στατιστική ανάλυση / επεξεργασία του δείγµατος των παροχών καθώς και των φορτίων των λυµάτων τα οποία εισέρχονται στην υφιστάµενη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων στη θέση Βόδι του ήµου Ροδίων, προκειµένου να γίνει εκτίµηση του πληθυσµού ο οποίος εξυπηρετείται τη παρούσα χρονική στιγµή. γ) Εκτίµηση της δυναµικότητας της υφιστάµενης ΕΕΛ µέσω υγειονολογικών υπολογισµών, καθώς και της δυναµικότητας αυτής κατόπιν κατάλληλων επεµβάσεων / αναβαθµίσεων οι οποίες θα επιτρέπουν επεξεργασία υψηλότερων φορτίων. δ) Εν συνεχεία των ανωτέρω, λαµβάνει χώρα η αξιολόγηση του υφιστάµενου σχεδιασµού, βάσει του οποίου θα είναι εφικτή η συνεπεξεργασία των λυµάτων των πέντε ήµων στην ΕΕΛ του ήµου Ροδίων, καθώς και προτάσεις για δόκιµες αναθεωρήσεις του σχεδιασµού, ειδικότερα ως προς την επεξεργασία των λυµάτων των ήµων Αφάντου και Αρχάγγελου. Αναλυτικότερα, η παρούσα πτυχιακή στηρίζεται στην λεπτοµερή επεξεργασία των ανωτέρω αντικειµένων και αποτελείται από επτά ενότητες. Στην πρώτη ενότητα περιγράφεται ο καθορισµός της περιοχής µελέτης του έργου καθώς και οι χρήσεις γης των εξεταζόµενων ήµων. Κατόπιν περιγράφεται η υφιστάµενη εγκατάσταση επεξεργασίας καθώς και αποτύπωση της υφιστάµενης αποχέτευσης. Στην δεύτερη ενότητα αναλύονται τα πληθυσµιακά δεδοµένα της περιοχής µελέτης και γίνεται πρόβλεψη της εξέλιξης του πληθυσµού έως και το έτος ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 1

2 Στην τρίτη ενότητα γίνεται η εκτίµηση του σηµερινού εξυπηρετούµενου πληθυσµού από την υφιστάµενη εγκατάσταση µέσω στατιστικής ανάλυσης δείγµατος παροχών εισόδου, ενώ στην τέταρτη ενότητα µέσω υγειονολογικών υπολογισµών εκτιµάται η δυναµικότητα της υφιστάµενης ΕΕΛ. Στην πέµπτη ενότητα διατυπώνονται προτάσεις αναφορικά µε τις δυνατότητες σύνδεσης πρόσθετων περιοχών στην εγκατάσταση µε χρονικό ορίζοντα τα έτη 2009, 2015 και 2035, και υπολογίζονται οι παροχές και τα ρυπαντικά φορτία των πέντε ήµων. Στην έκτη ενότητα διατυπώνονται προτάσεις σχετικά µε τα απαιτούµενα έργα επέκτασης της εγκατάστασης, ενώ στην έβδοµη ενότητα συνοψίζονται τα κύρια συµπεράσµατα του έργου. Εν συνεχεία, στο Παράρτηµα το οποίο ακολουθεί την πτυχιακή έκθεση περιέχονται ο χάρτης της περιοχής µελέτης, διάγραµµα ροής της υφιστάµενης ΕΕΛ του. Ροδίων, γενικές διατάξεις των προβλεπόµενων βάσει της αρχικής µελέτης έργων καθώς επίσης και ενδεικτικές διατάξεις των κύριων προτεινόµενων έργων αρχικής και τελικής επέκτασης της υφιστάµενης εγκατάστασης. Για την εκτίµηση της χρονικής εξέλιξης του πληθυσµού των πέντε ήµων χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας (απογραφές 1981, 1991, 2001, χρήσεις γης, νοικοκυριά, αφίξεις-διανυκτερεύσεις, κ.α.), του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού, της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, καθώς και πληροφορίες από τους εξεταζόµενους ήµους. Όσον αφορά την αξιολόγηση της λειτουργίας της υφιστάµενης εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων έγινε χρήση στοιχείων τα οποία διατέθηκαν από την ηµόσια Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης ( ΕΥΑ) Ρόδου. Τέλος, πληροφορίες οι οποίες αφορούν την πορεία υλοποίησης των αποχετευτικών δικτύων των επιµέρους ήµων, συλλέχθησαν από τους ήµους Καλλιθέας, Ιαλυσού, και Αρχαγγέλου και τις ΕΥΑ Ρόδου και Αφάντου. ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 2

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Το έργο της υφιστάµενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων, βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του βόρειου τριγώνου της νήσου Ρόδου και η µελέτη αυτού έγινε περιλαµβάνοντας τους ήµους Ροδίων, Ιαλυσού και Καλλιθέας. Η διερεύνηση, η οποία ακολουθεί σε επόµενα Κεφάλαια, γίνεται ενόψει επέκτασης της περιοχής µελέτης ούτως ώστε να λαµβάνει υπόψη το σύνολο των ήµων Ροδίων, Ιαλυσού, Καλλιθέας, Αφάντου και Αρχάγγελου. Η ευρύτερη περιοχή του ήµου Αφάντου συνορεύει βόρεια µε τον ήµο Καλλιθέας, δυτικά µε το ήµο Καµείρου, ανατολικά µε την θάλασσα και νότια µε το ήµο Αρχαγγέλου. Στα διοικητικά της όρια περιλαµβάνεται η περιοχή των Κολυµπίων που ήταν πριν µερικά χρόνια αγροτική περιοχή και έχει µετεξελιχθεί σε καθαρά τουριστική µε σχετικά µεγάλης δυναµικότητος ξενοδοχεία. Ο κυρίως οικισµός Αφάντου, είναι κτισµένος δυτικά της νέας Εθνικής οδού Ρόδου - Λίνδου που περιλαµβάνει το κατ' εξοχήν πυκνοδοµηµένο τµήµα. Ενοικιαζόµενα δωµάτια λειτουργούν παραπλεύρως της Εθνικής οδού Ρόδου - Λίνδου κατά το τµήµα της το παράλληλο προς τον οικισµό. υτικά του άξονα της Εθνικής οδού µέχρι την παραλία και από τις εγκαταστάσεις του Αµερικανικού ραδιοφωνικού σταθµού "Η Φωνή της Αµερικής" µέχρι το βόρειο όριο των εγκαταστάσεων GOLF, υπάρχουν σήµερα περί τις ξενοδοχειακές κλίνες, µε σηµαντικές προοπτικές αναπτύξεως τα αµέσως επόµενα χρόνια. Η περιοχή των Κολυµπίων βρίσκεται σε απόσταση 4 χιλιοµέτρων από τον οικισµό δυτικά της Εθνικής οδού Ρόδου - Λίνδου και έχει αυτή τη στιγµή περίπου ξενοδοχειακές κλίνες. Η ευρύτερη περιοχή του ήµου Αρχαγγέλου, συνορεύει βόρεια µε τον ήµο Αφάντου, ανατολικά µε την θάλασσα,νότια µε το ήµο Λίνδου και δυτικά µε τους ήµους Λίνδου και Καµείρου και περιλαµβάνει τις παραλιακές περιοχές των Στεγνών και της Τσαµπίκας. Ο οικισµός Αρχαγγέλου, βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της Εθνικής Οδού και συνδέεται µαζί της µε δύο κύριες αρτηρίες. Η πρώτη βόρεια, µετά το Κέντρο Υγείας Αρχαγγέλου και η δεύτερη νοτιοδυτικά του οικισµού, στην διασταύρωση της παλαιάς µε την νέα Εθνική Οδό. Απέχει περίπου 30 χιλιόµετρα από την πόλη της Ρόδου και είναι κτισµένος σε µέσο υψόµετρο +160 µ., σε µικρή απόσταση από τη θάλασσα λόγω απόκρηµνης διαµόρφωσης του εδάφους µέχρι την ακτή, στο νοτιοανατολικό άκρο της κλειστής λεκάνης του χειµάρρου Λειβάδια. ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 3

4 1.1.2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΕΝΙΚΑ Οι χρήσεις γης στο τοπίο µιας περιοχής είναι το αποτέλεσµα της σχέσης που δηµιουργείται ανάµεσα στο φυσικό ανάγλυφο, τις κοινωνικές δοµές, τις οικονοµικές - παραγωγικές δραστηριότητες, τις πολιτιστικές - ιστορικές αξίες και το οικιστικό δίκτυο. Πρόκειται για µια αµφίδροµη σχέση που δηµιουργεί ένα δυναµικό χωρο-τοπίο που µεταβάλλεται στην πορεία του χρόνου ανάλογα µε τις ανθρώπινες δραστηριότητες και επεµβάσεις. Αυτές µε την σειρά τους είναι άµεσα εξαρτηµένες από το κοινωνικό και οικονοµικό στίγµα της εκάστοτε εποχής και δίνουν την έκταση και τον χαρακτήρα της αλληλεπίδρασής τους µε το φυσικό σύστηµα. ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΜΩΝ Ακολουθούν Πίνακες / ιαγράµµατα τα οποία αφορούν χρήσεις γης για κάθε εξεταζόµενο ήµο. ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ Ο Αρχάγγελος είναι το µεγαλύτερο χωριό της Ρόδου και η έδρα του οµώνυµου δήµου. Βρίσκεται στη νότια πλευρά της νήσου Ρόδου και σε απόσταση 28χλµ. από την πόλη. Κτίστηκε τα µεσαιωνικά χρόνια σε µακρινή απόσταση από την παραλιακή θέση, για να προστατεύει τους κατοίκους από τις πειρατικές επιδροµές, και όσον αφορά την αρχιτεκτονική έχει έντονα παραδοσιακό χαρακτήρα. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ & ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΕΙΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ ΑΣΗ ΝΕΡΑ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΑΛΛΕΣ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 42,06 24,55 19,31 4,03 1,03 9,01 ΠΟΣΟΣΤΑ 42% 25% 19% 4% 1% 9% ιάγραµµα 1.1 Χρήσεις γης ήµου Αρχάγγελου ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 4

5 ΗΜΟΣ ΑΦΑΝΤΟΥ Η κωµόπολη της Αφάντου αποτελεί το διοικητικό κέντρο το οµώνυµου δήµου. Βρίσκεται σε απόσταση 2χλµ. νότια της πόλης. Ο οικισµός είναι κτισµένος κατά την τυπική νησιώτικη αρχιτεκτονική και χαρακτηρίζεται από τις κατάφυτες εκτάσεις της ενδοχώρας και τις εκτεταµένες παραλίες της που προσελκύουν χιλιάδες τουρίστες. Ειδικότερα η παραλία Αφάντου είναι ιδιαίτερα οργανωµένη και διαθέτει την κατάλληλη υποδοµή για όλα τα θαλάσσια σπορ. Θεωρείται µια από τις δηµοφιλέστερες και πολυσύχναστες πλαζ του νησιού. Κοντά στην παραλία βρίσκεται και το σύγχρονο γήπεδο γκολφ. Η οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής του ήµου αρχίζει την δεκαετία του 80 µε την τουριστική αξιοποίηση. Το 1997 τ Αφάντου, η Αρχίπολη και τα Κολύµπια, ενώθηκαν διοικητικά µε το σχέδιο Ιωάννης Καποδίστριας της Ελληνικής Κυβέρνησης και σχηµάτισαν τον σηµερινό ήµο Αφάντου. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ & ΑΓΡΑΝ/ΣΕΙΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ ΑΣΗ ΝΕΡΑ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΑΛΛΕΣ. ΑΦΑΝΤΟΥ 50, , , , , , ΠΟΣΟΣΤΑ 51 9% 31% 1% 2% 6% ιάγραµµα 1.2 Χρήσεις γης ήµου Αφάντου ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 5

6 ΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ο ήµος Καλλιθέας βρίσκεται στο βορειοανατολικό τµήµα της νήσου Ρόδου, νότια της πόλης της Ρόδου, και περιλαµβάνει τρία δηµοτικά διαµερίσµατα: τις Καλυθιές, τη Κοσκινού και την Ψίνθο. Η Καλλιθέα απέχει 11 χλµ. από την πόλη και σήµα κατατεθέν της περιοχής είναι οι ιαµατικές πηγές που διαθέτει καθώς και ο ιδιαίτερα δοµηµένος όρµος µε τα φοινικόδεντρα της χαρίζουν µια όψη εξωτική. Το χωριό Καλυθιές βρίσκεται στη νότια πλευρά της Ρόδου και απέχει 19 χλµ. από την πόλη αποτελώντας την έδρα του ήµου Καλλιθέας. Κοντά στο χωριό βρίσκεται το σπήλαιο του Αγίου Γεωργίου όπου βρέθηκαν υπολείµµατα ανθρώπινης παρουσίας από τη νεολιθική εποχή ( π.χ.). Λίγο πιο βόρεια από το χωριό Καλυθιές, βρίσκεται το µεσαιωνικό χωριό Κοσκινού, γνωστό ήδη από τον 5ο αιώνα. Είναι ένα από τα χωριά που τα σπίτια του διατηρούν σηµαντικά δείγµατα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, µε πολύχρωµες προσόψεις και θαυµάσια εσωτερική διακόσµηση και αξιοσηµείωτες παραλίες. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ & ΑΓΡΑΝ/ΣΕΙΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ ΑΣΗ ΝΕΡΑ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΑΛΛΕΣ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 40, , , , , ΠΟΣΟΣΤΑ 40,5% 7% 49% 0% 2% 1,5% ιάγραµµα 1.3 Χρήσεις γης ήµου Καλλιθέας ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 6

7 ΗΜΟΣ ΙΑΛΥΣΟΥ Νοτιοδυτικά από την πόλη της Ρόδου και σε απόσταση 8 χλµ. βρίσκεται ο όρµος των Τριάντα και το οµώνυµο χωριό που κτίστηκε στην ίδια θέση, όπου στην αρχαιότητα βρισκόταν η ωρική πόλη της Ιαλυσού. Η Ιαλυσός ήταν η µια από τις τρεις σηµαντικές πόλεις της Ρόδου στην αρχαιότητα. Στην κορυφή του γειτονικού λόφου Φιλέρηµος ήταν η ακρόπολη της αρχαίας πόλης. Η Ιαλυσός ή Τριάντα είναι µια από τις πιο τουριστικές περιοχές της Ελλάδας λόγω του δροσερού και ευχάριστου κλίµατος κατά τους καλοκαιρινούς µήνες. Κατά µήκος της παραλίας Ιξιά έχουν κτιστεί µεγάλα και πολυτελή ξενοδοχεία, ενώ τα παλιότερα χρόνια οι ίδιοι οι Ροδίτες είχαν επιλέξει την περιοχή ως τόπο παραθερισµού, κτίζοντας νεοκλασικά σπίτια και βίλες. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ & ΑΓΡΑΝ/ΣΕΙΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ ΑΣΗ ΝΕΡΑ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΑΛΛΕΣ. ΙΑΛΥΣΟΥ 64, , , , ΠΟΣΟΣΤΑ 64% 0% 23% 0% 12% 1% ιάγραµµα 1.4 Χρήσεις γης ήµου Ιαλυσού ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 7

8 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Η πόλη της Ρόδου, βρίσκεται στο βόρειο άκρο του και αποτελεί την πρωτεύουσα του νοµού έχοντας στο κέντρο της την Μεσαιωνική Πόλη. Το 1988, η Μεσαιωνική Πόλη αναγνωρίστηκε ως Πόλη Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς. Η Μεσαιωνική Πόλη είναι µείγµα διαφορετικών αρχιτεκτονικών από διάφορες ιστορικές περιόδους µε δεσπόζουσα την περίοδο της παραµονής στο νησί του τάγµατος των Ιπποτών του Αγίου Ιωάννη καθώς και αυτής των Οθωµανών. Τη σηµερινή εποχή αποτελείται από εµπορικές, τουριστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες καθώς επίσης και κατοικήσιµες περιοχές. Χωρίζεται στη σύγχρονη, νέα πόλη, η οποία έχει κοσµοπολίτικο χαρακτήρα και τη µεσαιωνική πόλη, η οποία συγκεντρώνει µεγάλη τουριστική κίνηση. Το σύγχρονο πρόσωπο της Ρόδου αποτυπώνεται στη πρωτεύουσα, την αποκαλούµενη Νέα Πόλη. Νεοκλασικά κτίρια και άλλα µοντέρνας αρχιτεκτονικής της προσδίνουν µια ξεχωριστή κοσµοπολίτικη ατµόσφαιρα και µια λάµψη µοναδική. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ & ΑΓΡΑΝ/ΣΕΙΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ ΑΣΗ ΝΕΡΑ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΑΛΛΕΣ. ΡΟ ΟΥ 51, , , , ΠΟΣΟΣΤΑ 51% 0% 4% 0% 44% 1% ιάγραµµα 1.5 Χρήσεις γης ήµου Ρόδου Επίσης, όσον αφορά τα ποσοστά τα οποία καταλαµβάνουν οι γεωργικές περιοχές, τα δάση, οι υγρές εκτάσεις καθώς και οι τεχνητές περιοχές, έχουµε τις παρακάτω κατανοµές: ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 8

9 ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΧΙΛΙΑ ΕΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΞ. ΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ / ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΗΜΟ Γεωγραφικά ιαµερίσµατα και νοµοί Geografic Regions and departments Αριθµός δήµων / κοινοτήτων Number of Municipalities / Communes Σύνολο εκτάσεων All areas Αρόσιµη γη Arable land Μόνιµες καλλιέργειες Permanent crops ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ AGRICULTURAL AREAS Βοσκότοποι - Μεταβατικές δασώδεις / θαµνώδεις εκτάσεις Pastures - transitional wood land / shrumb Βοσκότοποι - Συνδιασµοί θαµνώδους και / ή ποώδους βλάστησης Pastures - shrumb and / or herbaceous vegetation associations Βοσκότοποι - Εκτάσεις µε αραιή ή καθόλου βλάστηση Rastures - Open spaces with little or no vegetation Ετερογενείς γεωργικές περιοχές Heterogenous agricultural areas. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 116,5 0,1 13,6 0,0 27,7 0,9 35,3. ΑΦΑΝΤΟΥ 51,1 0,5 9,4 0,0 4,7 0,0 15,9. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 108,3 0,9 2,8 0,0 7,6 0,0 40,0. ΙΑΛΥΣΟΥ 16,7 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 10,1. ΡΟ ΟΥ 19,5 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8 ΣΥΝΟΛΟ 312,1 3,7 26,4 0,0 40,0 0,9 109,1 ΑΣΗ ΗΜΙΦΥΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ - ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΧΙΛΙΑ ΕΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΞ. ΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ / ΚΑΛΥΨΗΣ ΗΜΟ Γεωγραφικά ιαµερίσµατα και νοµοί Geografic Regions and departments Αριθµός δήµων / κοινοτήτων Number of Municipalities / Communes Σύνολο εκτάσεων All areas ΑΣΗ ΗΜΙ-ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ άση Forests Μεταβατικές δασώδεις-θαµνώδεις εκτάσεις Transitional wood land / shrumb / FORESTS AND SEMI - NATURAL AREAS Συνδυασµοί θαµνώδους και / ή ποώδους βλάστησης Shrumb and / or herbaceous vegetation associations Εκτάσεις µε αραιή ή καθόλου βλάστηση Open spaces with little or no vegetation. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 116,5 2,1 4,3 16,1 10,5. ΑΦΑΝΤΟΥ 51,1 3,6 7,9 4,5 2,9. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 108,3 2,4 14,8 35,8 0,9. ΙΑΛΥΣΟΥ 16,7 1,1 1,9 0,9 0,1. ΡΟ ΟΥ 19,5 0,0 0,3 0,5 0,2 ΣΥΝΟΛΟ 312,1 9,2 29,2 57,8 14,6 ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 9

10 ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΝΕΡΑ - ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΧΙΛΙΑ ΕΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΞ. ΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ / ΚΑΛΥΨΗΣ ΗΜΟ Γεωγραφικά ιαµερίσµατα και νοµοί Geografic Regions and departments Αριθµός δήµων / κοινοτήτων Number of Municipalities / Communes Σύνολο εκτάσεων All areas ΕΚTAΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΝΕΡΑ / SURFACES UNDER WATER Χερσαία ύδατα Inland waters Εσωτερικές υγρές ζώνες Inland wetlands Παραθαλάσσιες υγρές ζώνες Coastal wetlands. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 116,5 4,7 0,0 0,0. ΑΦΑΝΤΟΥ 51,1 0,5 0,0 0,0. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 108,3 0,0 0,0 0,0. ΙΑΛΥΣΟΥ 16,7 0,0 0,0 0,0. ΡΟ ΟΥ 19,5 0,0 0,0 0,0 ΣΥΝΟΛΟ 312,1 5,2 0,0 0,0 ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΧΙΛΙΑ ΕΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΞ. ΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ / ΚΑΛΥΨΗΣ ΗΜΟ Γεωγραφικά ιαµερίσµατα και νοµοί Geografic Regions and departments Αριθµός δήµων / κοινοτήτων Number of Municipalities / Communes Σύνολο εκτάσεων All areas Αστική οικοδόµηση Urban fabric ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ / ARTIFICIAL SURFACES Βιοµηχανικές και εµπορικές ζώνες Industrial and commercial units ίκτυα συγκοινωνιών Transport units Ορυχεία,χώροι απόρριψης απορριµµάτων και εργοτάξια Mine, dump and construction sites Τεχνητές, µη γεωργικές ζώνες πρασίνου, χώροι αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων Artificial, non agricultural vegetated areas sport and cultural activity sites. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 116,5 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0. ΑΦΑΝΤΟΥ 51,1 0,4 0,8 0,0 0,0 0,0. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 108,3 0,8 1,7 0,0 0,6 0,0. ΙΑΛΥΣΟΥ 16,7 1,4 0,6 0,0 0,0 0,0. ΡΟ ΟΥ 19,5 6,1 1,8 0,3 0,0 0,3 ΣΥΝΟΛΟ 312,1 9,9 4,9 0,3 0,6 0,3 ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 10

11 1.2 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η υφιστάµενη εγκατάσταση επεξεργασίας και καθαρισµού λυµάτων του ήµου Ροδίων της νήσου Ρόδου αφορά τη διαχείριση και αξιοποίηση των λυµάτων της ευρύτερης περιοχής της Βόρειας Ρόδου περιλαµβάνοντας τους ήµους Ρόδου, Ιαλυσού και Καλλιθέας. Η ευρύτερη περιοχή χαρακτηρίζεται από έντονο οικιστικό και τουριστικό χαρακτήρα µε άµεσο αποτέλεσµα ένα πλήθος αλλοιώσεων / επεµβάσεων στο έδαφος στο νερό και τα ιδιαίτερα οικοσυστήµατα. Η εγκατάσταση επεξεργασίας και καθαρισµού λυµάτων του ήµου Ροδίων έχει κατασκευαστεί στη θέση Βόδι που βρίσκεται στο 7 Ο χλµ. της επαρχιακής οδού Ρόδου Καλλιθέας σε χώρο έκτασης 62 στρεµµάτων, ο οποίος βρίσκεται κάτω από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας βοθρολυµάτων, και στον οποίο χώρο υφίσταται η απόληξη του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού. Τα έργα τα οποία συνιστούν στο σύνολό τους την ΕΕΛ του ήµου Ροδίων, ως προς τη κάτοψη, χωροθετούνται σε τρεις ενότητες και ειδικότερα στο τµήµα το οποίο αφορά την προκαταρκτική επεξεργασία, στο τµήµα της βιολογικής βαθµίδας και χλωρίωσης καθώς και στο τµήµα το οποίο συνίσταται στα έργα επεξεργασίας της προκύπτουσας ιλύος. H πρόσβαση στο γήπεδο της µονάδας γίνεται µέσω ασφαλτοστρωµένου δρόµου διπλής κατεύθυνσης, ενώ εσωτερικά στο χώρο λειτουργεί δίκτυο δρόµων πλάτους 4 µέτρων. Επίσης υπάρχει πρόβλεψη για µελλοντική επέκταση της υφιστάµενης Μονάδας µε τη κατασκευή µία ακριβώς όµοιας ΕΕΛ στο ίδιο οικόπεδο, αφενός, κατά τρόπο ώστε το διάστηµα που θα λαµβάνει χώρα η κατασκευή αυτή, να αποφευχθεί οιαδήποτε διακοπή και δυσλειτουργία της υφιστάµενης και αφετέρου, προκειµένου της εξυπηρέτησης µελλοντικού ισοδύναµου πληθυσµού κατοίκων, πληθυσµός ο οποίος αντιστοιχεί στους ήµους οι οποίοι προαναφέρθηκαν µε έτος αναφοράς το Τα δεδοµένα σχεδιασµού του υφιστάµενου έργου έχουν ως εξής: ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 11

12 ΕΤΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 2015 ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΙΣΟ ΥΝΑΜΟΣ ι.κ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗ m 3 /day ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗ m 3 /h ΑΙΧΜΗΣ BOD5 ΕΙΣΟ ΟΥ Kg/day Mg/l ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ TSS Kg/day Mg/l ΟΛΙΚΟ ΑΖΩΤΟ ΕΙΣΟ ΟΥ Kg/day Mg/l ΟΛΙΚΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ ΟΥ Kg/day Mg/l Ως παροχή σχεδιασµού ελήφθη η µέση ωριαία παροχή και η αντίστοιχη ηµερήσια παροχή της θερινής περιόδου, ενώ τα ρυπαντικά στοιχεία υπολογίστηκαν βάσει της παροχής αυτής και µε τις ελάχιστες συγκεντρώσεις ρύπων. Ως ασφαλής σχεδιασµός έργου ελήφθη υφιστάµενος ισοδύναµος πληθυσµός κατοίκων ο οποίος αφορά τους ήµους Ροδίων, Ιαλυσού και Καλλιθέας µε χρονικό ορίζοντα το 2015, και εκ των οποίων οι είναι ο µόνιµος πληθυσµός και κλίνες ο εποχιακός πληθυσµός. Με την προβλεπόµενη επέκταση των έργων της ΕΕΛ του. Ροδίων βάσει της αρχικής µελέτης θα πρέπει να διευθετούνται οι πληθυσµιακές ανάγκες µε έτος αναφοράς το Η υφιστάµενη εγκατάσταση έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για την επίτευξη των παρακάτω συγκεντρώσεων: BOD 5 <25 mg/l COD <125 mg/l ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ (TSS) <35 mg/l ΑΜΜΩΝΙΑΚΟ ΑΖΩΤΟ <15 mg/l ΝΙΤΡΙΚΑ <20 mg/l P <10 mg/l Οι παραπάνω απαιτήσεις οι οποίες αφορούν τις συγκεντρώσεις Αµµωνιακού αζώτου, Νιτρικών και Φωσφόρου βασίζονται στις απαιτήσεις της υπ αριθ.2254/1981 Νοµαρχιακής Απόφασης. Έπειτα όµως από την ανανέωση, τροποποίηση και συµπλήρωση των Περιβαλλοντικών όρων του έργου βάσει της υπ αριθ / Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων, οι προαναφερόµενες συγκεντρώσεις τροποποιούνται και γίνονται πιο αυστηρές: BOD 5 <25 mg/l COD <125 mg/l ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ (TSS) <35 mg/l ΑΜΜΩΝΙΑΚΟ ΑΖΩΤΟ <2 mg/l ΚΑΘΙΖΑΝΟΝΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΝΤΟΣ <0,3 ml/l 2 ΩΡΩΝ ΣΕ ΚΩΝΟ IMHOFF ΝΙΤΡΙΚΑ <20 mg/l P <10 mg/l ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 12

13 1.2.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΕΛ. ΡΟ ΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Η λειτουργία της υφιστάµενης εγκατάστασης επεξεργασίας ΕΕΛ του. Ροδίων στη θέση Βόδι βασίζεται στη διεργασία της ενεργού ιλύος. Αποτελείται από δύο γραµµές επεξεργασίας βιολογικής βαθµίδας, και για κάθε επιµέρους µονάδα της εγκατάστασης έχει προβλεφθεί τµήµα παράκαµψης ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη λειτουργία του έργου σε περίπτωση αστοχίας ή συντήρησης κάποιου υποσυστήµατος αυτής. Συνοπτικά, η εν λόγω ΕΕΛ αποτελείται από: - Φρεάτιο εισόδου - Μονάδα ανύψωσης λυµάτων - Εγκατάσταση εσχάρωσης - Μετρητή παροχής - Αεριζόµενη εξάµµωση και αφαίρεση λιπών - Σύστηµα απόσµησης - Πρωτοβάθµια καθίζηση - Βιολογική βαθµίδα (δεξαµενές αερισµού / νιτροποίησης & απονιτροποίησης) - Τελική καθίζηση - Αντλιοστάσια ανακυκλοφορίας, περίσσειας ιλύος, στραγγιδίων,.. - εξαµενή χλωρίωσης - εξαµενή αναρρύθµισης επεξεργασµένων λυµάτων - Προπάχυνση µίγµατος πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας ιλύος - Αναερόβια χώνευση ιλύος - Μεταπάχυνση ιλύος - Αποθήκευση παραγόµενου βιοαερίου & καύση περίσσειας ποσότητας - Αφυδάτωση ιλύος - Σύστηµα αυτόµατης λειτουργίας και ελέγχου της µονάδας - Έργα υποδοµής - Κτιριακά έργα ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 13

14 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΦΙΞΗΣ ΜΟΝΑ Α ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Τα ανεπεξέργαστα λύµατα των ήµων Ροδίων, Ιαλυσού και Καλλιθέας οδηγούνται µέσω του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού µε βαρύτητα στα έργα εισόδου, εισέρχονται στο φρεάτιο άφιξης της εγκατάστασης µε στάθµη πυθµένα +7,70 µ. και κατόπιν ανύψωσης εισέρχονται στο φρεάτιο εισόδου όπου λαµβάνει χώρα η πρώτη φυσική διεργασία της εσχάρωσης, προκειµένου της αποµάκρυνσης ευµεγεθών σωµατιδίων από τη ροή και την αποφυγή αστοχίας στο εξοπλισµό της εγκατάστασης αλλά και την αποφυγή ρύπανσης των υδάτινων ρεµάτων. Το φρεάτιο εισόδου είναι: - Κλειστό, άµεσα επισκέψιµο και συνδέεται µε το σύστηµα απόσµησης του έργου. - Η οροφή αυτού διαθέτει κατάλληλα ανοίγµατα µε αεροστεγή αφαιρετά καλύµµατα καθώς και βαρούλκο ανύψωσης ούτως ώστε να είναι εφικτή είτε η όδευση των µηχανηµάτων για συντήρηση ή επισκευή, είτε η αποµάκρυνση των εσχαρισµάτων των κάδων. - Είναι εφικτή η διευθέτηση παροχής µεγαλύτερης της παροχής αιχµής λόγω των υπερχειλιστών ασφαλείας που το συνοδεύουν. - ιαθέτει ευρύχωρο κλιµακοστάσιο που εξυπηρετεί και το αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης της παρούσας και µελλοντικής φάσης ώστε να ελαττώνονται οι άσκοπες µετακινήσεις του προσωπικού και να αυξάνεται η λειτουργικότητα των µονάδων. Σε πρώτη φάση υπάρχουν δύο αυτόµατες χονδρές εσχάρες µε πλάτος 1,5 µ. και διάκενα 60 mm, η αυτοµατοποίηση των οποίων επιτυγχάνεται µε τη βοήθεια χρονοδιακόπτη, όπου γίνεται η αποµάκρυνση των χονδροειδών φερτών υλικών. Έπειτα, τα λύµατα οδεύουν στο αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης µέσω τεσσάρων κοχλιωτών αντλιών τύπου Αρχιµήδη, η µία εκ των οποίων εφεδρική, έκαστης δυναµικότητας 900m 3 /h. Η τροφοδοσία των λυµάτων προς το βασικό έργο είναι συνεχής µέσω βαρυτικών καναλιών, καθότι η µέγιστη στάθµη των λυµάτων στις λεκάνες τροφοδοσίας των αντλιών βρίσκεται κάτω από τον πυθµένα του αγωγού εισόδου των λυµάτων. Έτσι η τροφοδοσία γίνεται µε ελεύθερη ροή όπου τα λύµατα καταλήγουν στη µονάδα λεπτών εσχαρών (λεπτοεσχάρωση), οι οποίες έχουν πλάτος 1000 mm και καθαρό άνοιγµα οπής µικρότερο από 6 mm, ούτως ώστε να συγκρατούνται τα στερεά µε µέγεθος µεγαλύτερο των 6 mm. ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 14

15 Η διαχείριση των εσχαρισµάτων περιλαµβάνει συµπίεση ώστε να ελαττωθεί η περιεχόµενη υγρασία µε ακόλουθη απόρριψη αυτών σε κατάλληλους κάδους αποκοµιδής. Τη µονάδα εσχάρωσης ακολουθεί η διάταξη µέτρησης παροχής των λυµάτων µε το κανάλι τύπου Parshall, µε δυνατότητα µέτρησης παροχής µέχρι 1,2Q ΑΙΧΜΗΣ, και ειδικότερα µεταξύ m 3 /h. Ο ρόλος του µετρητή παροχής είναι διττός διότι, αφενός επιτυγχάνεται η σωστή ρύθµιση της ταχύτητας των λυµάτων για το στάδιο επεξεργασίας που ακολουθεί και αφετέρου αυτόµατα καθορίζεται η ποσότητα της ιλύος η οποία θα ανακυκλοφορήσει στο κύριο έργο επεξεργασίας (βιολογικός αντιδραστήρας), µε άµεσο αποτέλεσµα τον καθορισµό της συγκέντρωσης των αιωρούµενων στερεών (MLSS) στο βιολογικό αντιδραστήρα. Επόµενο στάδιο της προεπεξεργασίας αποτελούν οι µονάδες εξάµµωσης και απολίπανσης. Ειδικότερα, έχουµε δύο αεριζόµενες δεξαµενές εξάµµωσης/απολίπανσης, µε πλάτος 2,4 µ. για τη δεξαµενή εξάµµωσης και 1,4 µ. για τη δεξαµενή απολίπανσης, µήκος 12 µ. και ωφέλιµο βάθος κεκλιµένου πυθµένα 4.2 µ. Στις δύο αεριζόµενες δεξαµενές η παροχή αέρα κατάλληλης πίεσης τροφοδοτείται µέσω τριών όµοιων λοβοειδών φυσητήρων αέρα (ο ένας εφεδρικός) έκαστος δυναµικότητας 220 m 3 /h, ώστε τα υγρά απόβλητα κατά τη διέλευσή τους εντός αυτών να διαγράφουν µία ελικοειδή ροή και να επιτυγχάνεται αποµάκρυνση σωµατιδίων άµµου µε διάµετρο περίπου 0.20 mm. Η άµµος κατακάθεται στον πυθµένα όπου µέσω σταθερής αντλίας αναρρόφησης δυναµικότητας 35 m 3 /h σε µανοµετρικό 8 m αποµακρύνεται από τη µάζα ων λυµάτων και συγκεντρώνεται σε δύο σιλό όγκου 3 m 3 όπου η συλλεγόµενη άµµος αφυδατώνεται και αποµακρύνεται µε φορτηγά. Τα λίπη προσκολλώνται στις φυσαλίδες του αέρα και επιπλέουν στην επιφάνεια των δεξαµενών όπου συλλέγονται και αποµακρύνονται. Επίσης, κάθε εξαµµωτής διαθέτει στην είσοδό του ανοξείδωτο θυρόφραγµα αποµόνωσης ώστε να είναι δυνατή η γενική παράκαµψη του έργου µε τον αγωγό απευθείας στο φρεάτιο εξόδου µε αποτέλεσµα τη διευθέτηση οιαδήποτε αστοχίας. Το τµήµα της δεξαµενής απολίπανσης διαχωρίζει τα περιεχόµενα λίπη των εισερχόµενων λυµάτων καθώς και τα επιπλέοντα από την πρωτοβάθµια καθίζηση. Εν συνεχεία, ακολουθεί η συλλογή των λιπών σε δύο φρεάτια τα οποία βρίσκονται στην απόληξη κάθε καναλιού λιποσυλλογής, και η όδευση αυτών προς της δεξαµενή συλλογής των λιπών γίνεται µέσω βαρύτητας. ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 15

16 Οι µονάδες προεπεξεργασίας στεγάζονται σε κλειστό σύστηµα µε ειδική διάταξη απόσµησης προκειµένου της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων αλλά και την αντιµετώπιση των δυσοσµιών που προκύπτουν από τα εσχαρίσµατα. Επίσης, σε περίπτωση που το σύστηµα δεν λειτουργεί τα λύµατα µέσω του κεντρικού αγωγού παράκαµψης (by-pass) οδηγούνται κατευθείαν στο τελικό αποδέκτη διάθεσης ο οποίος είναι η θαλάσσια περιοχή του Ακρωτηρίου Βόδι σύµφωνα µε την υπ αριθ. 498/1996 Απόφαση του Νοµάρχη ωδεκανήσου. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι µονάδες οι οποίες στο σύνολό τους βρίσκονται ανάντη των δεξαµενών πρωτοβάθµιας καθίζησης (µονάδα εξάµµωσης-απολίπανσης) στεγάζονται εντός ανεξάρτητου κτιρίου το οποίο διαθέτει πλήρες σύστηµα εξαερισµού και συνδέεται µε το σύστηµα απόσµησης όπου µέσω αεραγωγών αναρροφάται αέρας και από τα κύρια σηµεία έκλυσης οσµών και από τον ευρύτερο εσωτερικό χώρο των κτιρίων, και διέρχεται εντός του συστήµατος απόσµησης. Αποτελείται από πλυντηρίδα οριζοντίου τύπου δύο διαµερισµάτων, όπου το πρώτο διαµέρισµα ψεκάζεται µε διάλυµα θειικού οξέος ενώ το δεύτερο µε διάλυµα καυστικής σόδας και όζοντος. ΜΟΝΑ Α ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ Το επόµενο στάδιο έχει ως σκοπό αφενός την αποµάκρυνση των άµεσα καθιζανόντων στερεών και αφετέρου της αποµάκρυνση των επιπλεόντων στερεών. Η προαναφερόµενη αποµάκρυνση των καθιζανόντων στερεών γίνεται µε φυσική διεργασία και όχι χηµικά υποβοηθούµενη. Η µονάδα διαθέτει πολλαπλές κλειστές ορθογώνιες δεξαµενές πρωτοβάθµιας καθίζησης, τέσσερις τον αριθµό, πλάτους 11,50 µ. µήκους 46 µ. και όγκου 1360 m 3 έκαστη, µε κοινά τοιχώµατα που αποτελούνται από συλλέκτη µορφής πλαστικής αλυσίδας-ξέστρου για τη σάρωση της ιλύος και των επιπλεόντων. Επίσης, οι δεξαµενές πρωτοβάθµιας καθίζησης είναι καλυµµένες µε πλάκα και συνδέονται µε ειδικό σύστηµα απόσµησης. Ο σχεδιασµός των προαναφερόµενων ορθογώνιων δεξαµενών πρωτοβάθµιας καθίζησης έχει γίνει έτσι ώστε να εξασφαλίζει: - οµοιόµορφη κατανοµή της µάζας των αποβλήτων καθώς και πολλαπλούς υπερχειλιστές ώστε να εξασφαλίζεται µέγιστη ταχύτητα υπερχείλισης - εξουδετέρωση σε µεγάλο ποσοστό της ενέργειας της εισερχόµενης φλέβας των αποβλήτων ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 16

17 - η διοχέτευση της ανακυκλοφορούµενης ενεργού ιλύος µπορεί να γίνει είτε εντός του φρεατίου εισόδου ώστε να ακολουθήσει καθίζηση αµφότερων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας ιλύος, είτε άµεσα εντός του αντλιοστασίου προκειµένου ανάµιξης αυτών. Τα µέγιστα ποσοστά αποµάκρυνσης φορτίων είναι: - BOD 30% - SS 60% - TKN 15% - P 10% Τα στραγγίδια τα οποία προκύπτουν από τη πρωτοβάθµια καθίζηση οδηγούνται σε αντλιοστάσιο στραγγιδίων, µαζί µε τα στραγγίδια που προκύπτουν από άλλες βαθµίδες επεξεργασίας, και κατόπιν διοχετεύονται στην είσοδο της βιολογικής βαθµίδας. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΑΣ (ΑΝΟΞΙΚΗ ΕΞΑΜΕΝΗ ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ / ΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ) Τα λύµατα κατά την έξοδό τους από τη δεξαµενή Πρωτοβάθµιας Καθίζησης οδηγούνται στο αντλιοστάσιο ενδιάµεσης ανύψωσης µε προορισµό το σύστηµα του Βιολογικού Αντιδραστήρα, όπου η µέθοδος επεξεργασίας βασίζεται στη µέθοδο της Ενεργού Ιλύος συµβατικής λειτουργίας µε ταυτόχρονη νιτροποίηση / απονιτροποίηση και το οποίο αποτελείται από δύο ανεξάρτητες γραµµές επεξεργασίας ώστε να επιτυγχάνεται βιοαποικοδόµηση του ρυπαντικού φορτίου BOD 5. Κάθε γραµµή επεξεργασίας περιλαµβάνει: Μία Ανοξική εξαµενή πλάτους 15 µ., µήκους 15 µ., βάθος υγρού 4,35 µ. και όγκου 979 m 3, όπου απουσία οξυγόνου, παρουσία οργανικού άνθρακα εισερχόµενων λυµάτων, παρουσία νιτρικών µέσω εσωτερικής ανακυκλοφορίας από το σύστηµα των τριών δεξαµενών αερισµού λαµβάνει χώρα η απονιτροποίηση. Κάθε δεξαµενή απονιτροποίησης διαθέτει δύο αναδευτήρες ανάµιξης- εκ των οποίων ο ένας εφεδρικός- στις κατάλληλες θέσεις ούτως ώστε να επιτυγχάνεται ανάδευση των εισερχόµενων φρέσκων λυµάτων αλλά και των νιτροποιηµένων λυµάτων που εισέρχονται µέσω της εσωτερικής ανακυκλοφορίας από τις δεξαµενές αερισµού, χωρίς να αερίζονται τα λύµατα και να δηµιουργούνται αδρανείς περιοχές µε προβλήµατα οσµών. ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 17

18 Επίσης, για να είναι εφικτή η µέτρηση της συγκέντρωσης αιωρούµενων στερεών (MLSS) εντός των ανοξικών δεξαµενών υφίσταται δύο αυτόµατες διατάξεις µέτρησης. Τρεις εξαµενές Αερισµού πλάτους 15 µ., µήκους 15 µ., βάθος υγρού 4,00 µ. και όγκου 900 m 3 έκαστης, εφοδιασµένες µε έξι επιφανειακούς αεριστήρες µε εγκατεστηµένη ισχύ 90KW έκαστος (λειτουργία µε µέγιστη απορροφούµενη ισχύ µικρότερη των 65KW) ώστε να διοχετεύεται οξυγόνο εντός αυτών. Οι αεριστήρες αφενός καλύπτονται µε ειδικές διατάξεις ώστε να περιορίζεται ο εκλυόµενος θόρυβος και αφετέρου είναι τοποθετηµένοι επάνω σε ειδικές πλατφόρµες από σκυρόδεµα η βάση των οποίων αποτελείται από τέσσερις ανακλαστήρες διασποράς της ροής. Η διοχέτευση των δεξαµενών αερισµού µε οξυγόνο έχει ως άµεσο αποτέλεσµα να λαµβάνει χώρα αποικοδόµηση του εισερχόµενου µέσω των λυµάτων άνθρακα, νιτροποίηση του εισερχόµενου µέσω των λυµάτων αµµωνιακού αζώτου και ένα τµήµα αυτού να χρησιµοποιείται για την αποικοδόµηση του ενδοκυτταρικού άνθρακα της ιλύος (ενδογενή αναπνοή). Τη µετατροπή του εισερχόµενου µέσω των λυµάτων αµµωνιακού αζώτου σε νιτρικά ακολουθεί η διεργασία της απονιτροποίησης, όπου τα νιτρικά µε απουσία οξυγόνου και παρουσία του οργανικού άνθρακα των εισερχόµενων λυµάτων µετατρέπονται σε αέριο άζωτο, πράγµα το οποίο επιτυγχάνεται µε την όδευση µέρους του νιτροποιηµένου υγρού µέσω εσωτερικής ανακυκλοφορίας των λυµάτων στην ανοξική δεξαµενή, η οποία προηγείται του συστήµατος των τριών δεξαµενών αερισµού. Κατ αυτό το τρόπο επιτυγχάνεται η αποµάκρυνση του εισερχόµενου αζώτου. Η ανακυκλοφορία των λυµάτων που εξέρχονται από τη βιολογική βαθµίδα προς την ανοξική δεξαµενή γίνεται µέσω δύο υποβρύχιων φυγοκεντρικών αντλιών παροχής έκαστης 330 m 3 /h. Προκειµένου να ελέγχεται και να διευθετείται ανά πάσα χρονική στιγµή η απαίτηση του συστήµατος του κυρίως έργου σε οξυγόνο είναι εγκατεστηµένοι εντός των δεξαµενών αερισµού δύο αυτόµατοι υπερχειλιστές και δύο οξυγονόµετρα για κάθε γραµµή βιολογικής επεξεργασίας των λυµάτων. Εποµένως κάθε µεταβολή η οποία λαµβάνει χώρα, µέσω του συστήµατος αυτού ενηµερώνεται ο υφιστάµενος προγραµµατιζόµενος λογικός ελεγκτής PLC και ακολούθως ρυθµίζεται η παροχή οξυγόνου στο σύστηµα. ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 18

19 Επίσης δεν υπάρχει µονάδα όπου να λαµβάνει χώρα αποµάκρυνση φωσφόρου µε φυσικές διεργασίες(αναερόβια δεξαµενή), οπότε η αποµάκρυνση αυτού σε πρώτη φάση γίνεται περίπου κατά 10% κατά τη διέλευση των λυµάτων από τη πρωτοβάθµια δεξαµενή καθίζησης. Κατόπιν κατά τη διέλευση των λυµάτων από τη βιολογική βαθµίδα, λόγω της σύνθεσης της ενεργού ιλύος, έχουµε δέσµευση φωσφόρου περίπου 0,02 Kg P /Kg ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ. Εν συνεχεία, προκειµένου η έξοδος των επεξεργασµένων λυµάτων να έχει περιεκτικότητα σε φωσφόρο περίπου 10mg/l θα πρέπει να λάβουν χώρα χηµικές διεργασίες οι οποίες περιλαµβάνουν χηµική κροκίδωση και καταβύθιση. Ειδικότερα, η καταβύθιση του φωσφόρου γίνεται εντός των δεξαµενών αερισµού µε τη προσθήκη µίγµατος χλωριούχου και θειικού σιδήρου (FeClSO 4 ) και είναι διαδικασία η οποία απαιτείται οπωσδήποτε κατά τη χειµερινή περίοδο. Η Ποσότητα του φωσφόρου P που πρέπει να αποµακρυνθεί καταβυθίζεται µε δέσµευση αυτού από το τρισθενή σίδηρο Fe +3 ο οποίος παρέχεται υπό µορφή άλατος FeClSO 4, το οποίο είναι αποθηκευµένο σε κατακόρυφη κυλινδρική δεξαµενή χωρητικότητας 25 m 3 και διοχετεύεται µέσω τριών δοσοµετρικών αντλιών (η µία εφεδρική). Οι χηµικές αντιδράσεις οι οποίες λαµβάνουν χώρα είναι: Fe +3 + PO 4-3 FePO 4 Fe (OH) - Fe(OH) 3 ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ Τα λύµατα κατά την έξοδό τους από το Σύστηµα του Βιολογικού αντιδραστήρα, διοχετεύονται σε δύο δεξαµενές τελικής καθίζησης, η κάθε µία εκ των οποίων είναι κυκλικής διατοµής διαµέτρου 36 µ. ωφέλιµου πλευρικού βάθους 3 µ. και όγκου 3502 m 3 και εξοπλισµένες µε σύστηµα υδραυλικής αναρρόφησης της ιλύος (καθότι η µηχανική σάρωση δεν είναι δόκιµη µέθοδος αποµάκρυνσης της λάσπης εφόσον έχουµε δεξαµενές δευτεροβάθµιας καθίζησης µε διάµετρο µεγαλύτερης των 30 µ.). Η τροφοδότηση των λυµάτων γίνεται κεντρικά κάθε δεξαµενής µε αγωγό διαµέτρου DN400 ο οποίος είναι τοποθετηµένος εσωτερικά και οµοαξονικά της κεντρικής κολώνας έδρασης του σαρωτικού µηχανισµού. Τα διαυγασµένο υγρό το οποίο προκύπτει από το µηχανικό διαχωρισµό της λάσπης, µε τη βοήθεια γέφυρας µήκους ίσης µε την ακτίνα της δεξαµενής, υπερχειλίζει περιµετρικά της δεξαµενής εντός καναλιού πλάτους 0,5µ και οδηγείται στο επόµενο στάδιο επεξεργασίας. Η υπερχείλιση, µέσω ρυθµιζόµενου υπερχειλιστή που υπάρχει εξωτερικά των τοιχίων του καναλιού συλλογής υπερχειλίσεων, γίνεται οµοιόµορφα σε όλη τη περιφέρεια της δεξαµενής. ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 19

20 Επίσης, ο υπερχειλιστής διαθέτει φράγµα (κόφτρα) συγκράτησης επιπλεόντων εντός του υγρού, τα οποία µε τη βοήθεια επιφανειακού ξέστρου µέσω της γέφυρας οδηγούνται εντός χοάνης συλλογής και τελικά σε παράπλευρο φρεάτιο αποθήκευσης από όπου παρουσία µικρού φρεατίου διαχωρίζονται τα υγρά τα οποία µέσω δικλείδας οδηγούνται στο δίκτυο των στραγγιδίων. Η λάσπη η οποία καθιζάνει ή αλλιώς η ενεργός ιλύ η οποία διαχωρίζεται στον πυθµένα των ΤΚ, πλούσια σε µικροοργανισµούς και µε συγκέντρωση στερεών 1%, µέσω υδραυλικής αναρρόφησης από τον πυθµένα της δεξαµενής επανακυκλοφορείται κατά ένα ποσοστό, µέσω ηλεκτροκίνητων τηλεσκοπικών δικλείδων, αναλογικά µε την παροχή των εισερχόµενων αποβλήτων αλλά και τις απαιτήσεις του συστήµατος (συγκέντρωση MLSS) στην αρχή του συστήµατος του Βιολογικού Αντιδραστήρα που περιγράφεται παραπάνω. Τα στραγγίδια τα οποία προκύπτουν από τη δευτεροβάθµια καθίζηση οδηγούνται σε αντλιοστάσιο στραγγιδίων, µαζί µε τα στραγγίδια που προκύπτουν από άλλες βαθµίδες επεξεργασίας, και κατόπιν διοχετεύονται στην είσοδο της βιολογικής βαθµίδας. ΜΟΝΑ Α ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ Το επόµενο στάδιο επεξεργασίας είναι η µονάδα χλωρίωσης στην οποία οδηγούνται µέσω βαρύτητας τα διαυγασµένα λύµατα τα οποία υπερχειλίζουν από της εξαµενή Καθίζησης. Ο σχεδιασµός της µονάδας χλωρίωσης είναι πλάτους 2,00 µ. µήκους 18,00 µ., ωφέλιµου βάθους (2,00-2,38) µ. και όγκου 514 m 3. Η αναλογία πλάτους/µήκους είναι τέτοια ώστε να λαµβάνει χώρα εµβολική ροή και να εξασφαλίζεται ο επαρκής χρόνος επαφής των λυµάτων µε το απολυµαντικό µέσο. Η παροχή µετράται µε κανάλι ανοιχτής ροής µε διατοµή ελέγχου τύπου Parshall και µέτρηση της στάθµης των λυµάτων ανάντη της διατοµής µε αισθητήριο υπερήχων. Ο µετρητής παροχής τύπου Parshall στην είσοδο της µονάδας απολύµανσης παρέχει ευελιξία όσον αφορά τη δοσοµέτρηση του απολυµαντικού αποτρέποντας έτσι υποχλωριώσεις ή υπερχλωριώσεις. Όµοια, στο φρεάτιο εξόδου γίνονται µετρήσεις της συγκέντρωσης του υπολειµµατικού χλωρίου προκειµένου της ρύθµισης της δόσης του απολυµαντικού µέσου. Η χλωρίωση γίνεται µε ιόντα χλωρίου τα οποία προκύπτουν από την ηλεκτρόλυση του θαλάσσιου νερού. Το κτίριο της χλωρίωσης διαθέτει εγκατάσταση εξαερισµού και συστήµατα αυτοµατισµού για αποφυγή, ανίχνευση και εξουδετέρωση διαρροών χλωρίου. ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 20

21 Κατά την έξοδο των λυµάτων από το κανάλι Parshall υπάρχει διάταξη παράκαµψης (by-pass) σε περίπτωση αστοχίας της δεξαµενής χλωρίωσης. Τα εξερχόµενα απολυµασµένα λύµατα οδηγούνται σε σύστηµα µετα-αερισµού µε βαθµίδες προκειµένου διοχέτευσης οξυγόνου και αύξηση συγκέντρωσης αυτού σε τέτοια επίπεδα (5ppm) ώστε κατά την εκβολή των επεξεργασµένων και απολυµασµένων λυµάτων στο υποθαλάσσιο αγωγό να αποφευχθούν οιαδήποτε ανοξικές συνθήκες. Τα επεξεργασµένα και απολυµασµένα πλέον λύµατα µέσω υποθαλάσσιου αγωγού µήκους 450 µ. εκρέουν στο θαλάσσιο χώρο ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΛΥΟΣ Η ηλικία της ιλύος του συστήµατος είναι τέτοια ούτως ώστε να το ποσοστό των πτητικών στερεών να είναι αρκετά υψηλό πράγµα που σηµαίνει ότι η δευτεροβάθµια ιλύ δεν είναι σταθεροποιηµένη. Έτσι, αρχικά το σύνολο της λάσπης που προκύπτει από την πρωτοβάθµια δεξαµενή καθίζησης και της δευτεροβάθµια δεξαµενή καθίζησης αντλείται προς δύο κόσκινα στα οποία αφαιρούνται µεγάλα σχετικά σωµατίδια για τη προστασία της γραµµής επεξεργασίας ιλύος και στη συνέχεια εισέρχεται σε δύο παχυντές βαρύτητας όπου αφαιρείται µέρος του νερού µε αποτέλεσµα ο απαιτούµενος όγκος των χωνευτών να είναι µικρότερος. ΜΟΝΑ Α ΠΡΟΠΑΧΥΝΣΗΣ ΙΛΥΟΣ Το παραπάνω µίγµα λάσπης, κατόπιν αφαίρεσης από αυτό των σχετικά µεγάλων σωµατιδίων, προκειµένου να υποστεί επεξεργασία/συµπύκνωση οδηγείται µέσω δύο αντλιών σε δύο κυκλικές δεξαµενές προπάχυνσης διαµέτρου 11µ., συνολικής επιφάνειας 190 m 2 και συνολικού όγκου 714 m 3 οι οποίες διαθέτουν διπλά ξέστρα, καθώς και σύστηµα χειροκίνητης εξαγωγής του επιφανειακού στρώµατος υγρού. Ο σχεδιασµός αυτών είναι για συγκέντρωση στερεών εισόδου 3%, συγκέντρωση στερεών εξόδου 5% και εβδοµαδιαία λειτουργία. Σε περίπτωση που παρατηρείται µείωση της στάθµης ιλύος µέσω ειδικών αισθητηρίων στάθµης διακόπτεται άµεσα η τροφοδότηση της προπαχυµένης ιλύος προς τους χωνευτές, προκειµένου να αποφευχθούν αστοχίες των αντλιών λόγω ξηρής λειτουργίας. ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 21

22 Η µονάδα προπάχυνσης διαθέτει σύστηµα συνεχούς υπερχείλισης στραγγιδίων καθώς και σύστηµα διαδοχικών δικλείδων ούτως ώστε να επιτυγχάνεται άµεση αφαίρεση υπερκείµενων υγρών, τα οποία εν συνεχεία οδηγούνται στο δίκτυο στραγγιδίων. ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΚΤΙΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΧΩΝΕΥΤΩΝ Στο σύστηµα αναερόβιας χώνευσης περιλαµβάνονται: - οι δεξαµενές χώνευσης - το αεροφυλάκιο - τα συστήµατα θέρµανσης λάσπης και καύσης του παραγόµενου βιοαερίου - όλες οι απαραίτητες σωληνώσεις καθώς και τα συστήµατα ασφαλείας. Με τη διεργασία της αναερόβιας χώνευσης επιτυγχάνεται αφενός επαρκή σταθεροποίηση αυτής ώστε να καταστραφεί ένα µεγάλο ποσοστό των πτητικών στερεών (κατόπιν διάσπασης µακροµοριακών ενώσεων) πρωτού διοχετευτεί στο σύστηµα αφυδάτωσης και αφετέρου προκύπτει η παραγωγή βιοαερίου. Η προπαχυµένη ιλύ µε συγκέντρωση στερεών 5% και ποσοστό πτητικών αιωρούµενων στερεών 70% (VSS) οδηγείται µέσω αντλιών θετικής εκτόπισης στο σύστηµα αναερόβιας χώνευσης το οποίο αποτελείται από δύο δεξαµενές αναερόβιας µεσοφιλικής χώνευσης όπου η θερµοκρασία είναι στους 35 C, εκ των οποίων η µία εφεδρική, και µε αυτόµατο κύκλο λειτουργίας βάσει κατάλληλων ρυθµίσεων. Η κάθε δεξαµενή αναερόβιας χώνευσης είναι κυκλικής διατοµής και τύπου σταθερής οροφής, έχει διάµετρο 16 µ., ωφέλιµο πλευρικό βάθος 8,5 µ., ωφέλιµο βάθος κωνικού τµήµατος 1,4 µ., και συνολικό ωφέλιµο όγκο 1862 m 3. Για την εξασφάλιση της ανάµιξης της λάσπης των χωνευτών, κάθε χωνευτής διαθέτει τρεις αναδευτήρες εγκατεστηµένης ισχύος 7.5KW µε πρόσδοση ενέργειας ανάµιξης 8W/µ 3, εκ των οποίων ο ένας εφεδρικός. Η ρύθµιση της εξερχόµενης ποσότητας ιλύος καθώς και η στάθµη λειτουργίας ελέγχεται άµεσα µε τη βοήθεια τηλεσκοπικών δικλείδων. Επίσης, µέσω αυτόµατου πυκνόµετρου ελέγχεται η πυκνότητα της λάσπης η οποία παραµένει στο σύστηµα χώνευσης ηµέρες και όταν εξέρχεται θα έχει ποσοστό διάσπασης πτητικών αιωρούµενων στερεών (VSS) 50%. ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 22

23 ΑΝΑΜΙΞΗ ΧΩΝΕΥΤΩΝ Το σύστηµα των χωνευτών είναι πλήρους µίξης προκειµένου να επιτυγχάνεται υψηλό ποσοστό διάσπασης των πτητικών. Η ανάµιξη αυτών γίνεται µέσω υποβρύχιων αναδευτήρων. ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΩΝΕΥΤΩΝ Η εξερχόµενη από το σύστηµα αναερόβιας χώνευσης ιλύ έχει ποσοστό διάσπασης πτητικών αιωρούµενων στερεών 50%, µε αποτέλεσµα να έχουµε δηµιουργία βιοαερίου. Το παραγόµενο βιοαέριο διοχετεύεται σε σύστηµα καυστήρα βιοαερίου και λέβητα µε απόδοση 80% ούτως ώστε να έχουµε παραγωγή ζεστού νερού το οποίο µέσω εξωτερικών εναλλακτών ιλύος µε απόδοση 90% θερµαίνει την ανακυκλοφορούµενη λάσπη. Το κτίριο το οποίο ρυθµίζει/εξυπηρετεί τη λειτουργία των χωνευτών έχει επιφάνεια 66 m 2 και διαθέτει: - τρεις αντλίες ανακυκλοφορίας της ιλύος, εκ των οποίων η µια εφεδρική, φυγοκεντρικές τύπου ανοικτής πτερωτής - δύο εναλλάκτες θερµότητας τύπου σωληνωτών στοιχείων θερµοµονωµένους και κατασκευασµένους από ανοξείδωτο χάλυβα - τρεις κυκλοφορητές θερµού νερού- ο ένας εφεδρικός- καθώς - δύο συγκροτήµατα καύσης του παραγόµενου βιοαερίου, εκ των οποίων το ένα εφεδρικό- τα οποία συνίσταται από δύο λέβητες και δύο καυστήρες καθώς και µία δεξαµενή πετρελαίου χωρητικότητας 15 m 3 - τρεις οριζόντιοι φυγοκεντρικοί κυκλοφορητές ζεστού νερού ο ένας εκ των οποίων εφεδρικός. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ Το βιοαέριο το οποίο παράγεται από το σύστηµα των χωνευτών συλλέγεται στο χώρο ο οποίος προβλέπεται στην οροφή κάθε χωνευτή, και µέσω σωληνώσεων διοχετεύεται σε ένα υφιστάµενο αεροφυλάκιο. Αυτό είναι χαλύβδινης κατασκευής υγρού τύπου µε διάµετρο 15,40 µ. ύψος κώδωνα 6,50 µ. µε χωρητικότητα βιοαερίου 1210 m 3 και αποθηκευτική ικανότητα εννέα ωρών. ΠΥΡΣΟΣ ΚΑΥΣΗΣ Εφόσον, κατόπιν διοχέτευσης του παραγόµενου βιοαερίου σε σύστηµα καυστήρα βιοαερίου και λέβητα, προκειµένου να έχουµε παραγωγή ζεστού νερού το οποίο µέσω εξωτερικών εναλλακτών ιλύος θα θερµάνει την ανακυκλοφορούµενη λάσπη, έχουµε περίσσεια ποσότητας βιοαερίου, τότε αυτή ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 23

24 η ποσότητα καίγεται στην ατµόσφαιρα µε τη βοήθεια ενός υφιστάµενου πυρσού καύσης ο οποίος είναι τοποθετηµένος εντός ειδικής λεκάνης κατασκευασµένης από σκυρόδεµα, µε αποτέλεσµα να µη είναι άµεσα εµφανής η λειτουργία του αλλά και να αποφεύγονται οιαδήποτε οχλήσεις. Ο πυρσός αυτός είναι σωληνωτός αυτόµατου ηλεκτρικής εναύσεως, και έχει δυναµικότητα 300Nm 3 /h για καύση του βιοαερίου που παράγεται σε ηµερήσια βάση, εντός µέγιστου χρονικού διαστήµατος δώδεκα ωρών. Επίσης, είναι εφοδιασµένος µε όλα τα απαραίτητα συστήµατα αυτοµατισµού και ασφάλειας. Εκτός των συστηµάτων ασφαλείας, ρύθµισης, αυτοµατισµών και των σηµατοδοτών κινδύνου ο ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός ο οποίος χρησιµοποιείται είναι αντιεκρηκτικού τύπου, οι υπέργειες σωληνώσεις βιοαερίου είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, ενώ οι υπόγειες είναι από πολυαιθυλένιο. Επίσης οι εσωτερικού χώροι εργασίας είναι εφοδιασµένοι µε ανιχνευτές διαρροής αερίου καθώς και µε σύστηµα αυτόµατης διακοπής παροχής. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Προκειµένου να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία των χωνευτών, υπάρχουν κατάλληλα συστήµατα τα οποία καταγράφουν παραµέτρους όπως: - θερµοκρασία χωνευτών σε διαφορετικά βάθη - θερµοκρασία νερού θέρµανσης και λάσπης κατά την είσοδο και έξοδο αυτών από τους εναλλάκτες θερµότητας - ποσότητα (m 3 ) του βιοαερίου το οποίο αξιοποιείται αλλά και της πλεονάζουσας ποσότητας αυτού - µέτρηση PH στους χωνευτές - µέτρηση πυκνότητας της λάσπης ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΑΠΑΧΥΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ Υπάρχουν δύο κυκλικές δεξαµενές µεταπάχυνσης διαµέτρου 12 m βάθους 3,5 m, επιφάνειας 113 m 2 και όγκου 396 m 3 εξοπλισµένες µε περιστρεφόµενο ξέστρο για ανάδευσης ιλύος και µε δυνατότητα λειτουργίας πέντε ηµέρες της εβδοµάδα. Έτσι η προπαχυµένη και σταθεροποιηµένη ιλύ προκύπτει µε µικρότερο όγκο προκειµένου να λάβει χώρα η διεργασία της αφυδάτωσης. ΜΟΝΑ Α ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΦΥ ΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ Από τις αντλίες του µεταπαχυντή λάσπης γίνεται η τροφοδοσία του συγκροτήµατος αφυδάτωσης το οποίο αποτελείται από φυγόκεντρα στην έξοδο των οποίων επιτυγχάνεται συγκέντρωση στερεών της τάξης του 35%. ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 24

25 Η µονάδα αφυδάτωσης βρίσκεται εντός κτιρίου και αποτελείται από: δύο φυγοκεντρικούς διαχωριστές έκαστος δυναµικότητας 20 m3/h σύστηµα παρασκευής πολυηλεκτρολύτη δυναµικότητας 4 Kg/h τέσσερις δοσοµετρικές αντλίες οι δύο εφεδρικές- έκαστη δυναµικότητας 2,5 m3/h σύστηµα ελέγχου Αρχικά προετοιµάζεται ο πολυηλεκτρολύτης προκειµένου να αναµιχθεί µε τη λάσπη εντός ειδικού δοχείου. Κατόπιν η κροκιδωµένη λάσπη εισέρχεται στα φυγόκεντρα. Τα στερεά τα οποία προκύπτουν, οδηγούνται σε ειδικά δοχεία προς αποµάκρυνση. Εντός του κτιρίου της µονάδας αφυδάτωσης υπάρχει πίνακας ελέγχου της παραπάνω διαδικασίας, ο οποίος περιλαµβάνει διακόπτες, ρυθµιστές παροχών, ρυθµιστές ταχύτητας ταινιών, ωροµετρητές, οπτικοακουστικό συναγερµό καθώς και σύστηµα αυτόµατης διακοπής της παραπάνω διαδικασίας. Τα στραγγίδια τα οποία προκύπτουν από τη διαδικασία της αφυδάτωσης καθώς και αυτά που προκύπτουν από τη λειτουργία των φυγόκεντρων διαχωριστών, συλλέγονται σε φρεάτιο εντός του δαπέδου του κτιρίου αφυδάτωσης, οδηγούνται σε αντλιοστάσιο στραγγιδίων και κατόπιν διοχετεύονται στην είσοδο της βιολογικής βαθµίδας ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ/ ΕΡΓΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ & ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ Τα αντλιοστάσια τα οποία υφίσταται διευθετούν την εσωτερική διακίνηση των αστικών προς επεξεργασία λυµάτων, της πρωτοβάθµιας λάσπης, της περίσσειας ιλύος, των στραγγιδίων καθώς και των επεξεργασµένων λυµάτων. Αντλιοστάσια ανακυκλοφορίας ενεργού ιλύος Αντλιοστάσια αποµάκρυνσης περίσσειας ιλύος Αντλιοστάσια µικτής ιλύος Αντλιοστάσια επιπλεόντων Αντλιοστάσια παχυµένης ιλύος Αντλιοστάσια µεταπαχυντών Αντλιοστάσια στραγγιδίων Αντλιοστάσια πυρόσβεσης ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 25

26 ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Αναπόσπαστη ενότητα έργων µίας µονάδας ΕΕΛ αποτελούν και τα βοηθητικά έργα & υποδοµής προκειµένου της επίβλεψης της µονάδας, της αποθήκευσης π.χ. των χηµικών που απαιτούνται, των κτιρίων τα οποία θα εξυπηρετούν το προσωπικό, κλπ. Ειδικότερα έχουµε: - Κτίριο εξυπηρέτησης προσωπικού στο οποίο περιλαµβάνονται αφενός αποδυτήρια, wc, κουζίνα, γραφεία και αφετέρου αποθήκη, συνεργείο των µονάδων το οποίο περιέχει γερανογέφυρα, πάγκους εργασίας και εξοπλισµό επισκευών. - Κτίριο εσχάρωσης το οποίο περιλαµβάνει το σύστηµα µηχανικής εσχάρωσης/µεταφορικής ταινίας/συµπιεστή εσχαρισµάτων, καθώς επίσης δύο ανεξάρτητους ηχοµονωµένους χώρους ο ένας εκ των οποίων φιλοξενεί τα συστήµατα κίνησης των κοχλιών Αρχιµήδη και ο άλλος τους φυσητήρες αερισµού των δεξαµενών εξάµµωσης/απολίπανσης - Κτίριο εξάµµωσης/απολίπανσης το οποίο περιέχει τη µονάδα εξάµµωσης/απολίπανσης καθώς και τον ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό αυτής. - Κτίριο µηχανικής αφυδάτωσης το οποίο περιέχει το συγκρότηµα των δύο φυγοκεντρικών διαχωριστών καθώς και τον απαραίτητο ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό. - Κτίριο εξυπηρέτησης της µονάδας χλωρίωσης όπου είναι εγκατεστηµένος ο ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός αποθήκευσης χλωρίου, εγκατάσταση εξαέρωσης, οι δοσοµετρητές, οι αντλίες διοχέτευσης και οι αυτοµατισµοί. - Κτίριο µονάδας αναερόβιας χώνευσης όπου είναι εγκατεστηµένες οι δύο δεξαµενές αναερόβιας µεσοφιλικής χώνευσης καθώς και ο ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός. - Κτίριο υποσταθµού στο οποίο υπάρχουν πίνακες, µετασχηµατιστές, ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη,.. ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΟΜΗΣ - ίκτυο πόσιµου νερού - ίκτυο βιοµηχανικού νερού µε επεξεργασµένα και φιλτραρισµένα και λύµατα για άρδευση - έκπλυση - ίκτυο στραγγιδίων ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 26

27 - ίκτυο εκκενώσεων δεξαµενών - ίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων - ίκτυο πυρόσβεσης - ίκτυο όµβριων για την αποφυγή πληµµυρών - Ολοκληρωµένο δίκτυο οδοποιίας ούτως ώστε να είναι είναι εφικτή η διακίνηση/πρόσβαση σε κάθε υποπεριοχή του έργου - Εξωτερικό φωτισµό των εγκαταστάσεων - ενδροφύτευση και περίφραξη των εγκαταστάσεων ΑΠΟ ΟΣΗ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ο σχεδιασµός της προαναφερόµενης µονάδας έχει γίνει προκειµένου να καλύπτονται οι παρακάτω προδιαγραφές: - Σε συνθήκες πλήρους φόρτισης η απόδοση καθαρισµού ως προς BOD 5 είναι 96%, ως προς τα αιωρούµενα στερεά TSS είναι 96% και ως προς τα περιεχόµενα κολοβακτηρίδια των επεξεργασµένων λυµάτων εκροής είναι 500 MPN / 100 ml. - Η λάσπη η οποία αποµακρύνεται είναι σταθεροποιηµένη µε συγκέντρωση στερεών TSS 35% - Τα εσχαρίσµατα που προκύπτουν αποµακρύνονται από τη µονάδα συµπιεσµένα και αφυδατωµένα σε ειδικούς κάδους συλλογής. Η παρουσία συστήµατος προγραµµατιζόµενων ελεγκτών PLC, υπολογιστή καθώς και κατάλληλων λογισµικών καθιστά της εγκατάσταση πλήρως αυτοµατοποιηµένη, ούτως ώστε ανά πάσα χρονική στιγµή που δίνεται οιαδήποτε πληροφορία, να λαµβάνει χώρα επέµβαση µέσω του λογισµικού του συστήµατος Η/Υ και να συλλέγει/επεξεργάζεται στατιστικά υπό µορφή πινάκων ή διαγραµµάτων στοιχεία από τη λειτουργία του έργου. ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 27

28 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ιδιαίτερη ανάπτυξη τα τελευταία 35 χρόνια έπειτα από την εφαρµογή του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου στους περισσότερους ήµους της νήσου Ρόδου, είχε ως αποτέλεσµα έντονη οικιστική ανοικοδόµηση αλλά και την ανέγερση πολυτελών και µεγάλων ξενοδοχειακών συγκροτηµάτων, απουσία όµως κύριων έργων υποδοµής. Παράλληλα, η ιδιαίτερη γεωγραφική θέση του του Βόρειου τριγώνου της Ρόδου, η οποία συνίσταται από σχηµατισµό λόφων, κοιλάδων και µε έντονες κλίσεις, δεν καθιστούσε εφικτή την αυτόνοµη αποχέτευση αυτού. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε τη σύνταξη ειδικής Προκαταρκτικής Μελέτης από την ΕΥΑ Ρόδου, που είχε τεθεί για διαχείριση και αξιοποίηση των λυµάτων της ευρύτερης περιοχής της Βόρειας Ρόδου, είχε ως άµεσο αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενιαίου φορέα αποχέτευσης µε σκοπό στον αγωγό µεταφοράς των λυµάτων να εισέρχονται τα λύµατα των ήµων Ρόδου, Καλλιθέας, Ιαλυσού, Αφάντου και Αρχάγγελου. Κατόπιν έγκρισης της παραπάνω Μελέτης από το Υπουργείο Εσωτερικών ορίστηκε πλέον για όλο το προαναφερθέν Βόρειο τρίγωνο της νήσου Ρόδου κοινή θέση εγκατάστασης Βιολογικού καθαρισµού στη θέση Βόδι. ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΕΣ/ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Συλλεκτήριος αγωγός. Ροδίων Για την εξυπηρέτηση της πόλης της Ρόδου αλλά και των τουριστικών εγκαταστάσεων αυτής, ο κεντρικός αποχετευτικός αγωγός έχει αφετηρία την πόλη της Ρόδου, και συγκεκριµένα την οδό Παπαλουκά, και καταλήγει στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων στη Θέση Βόδι µέσω δύο συλλεκτήρων και τριών τοπικών αντλιοστασίων. Συλλεκτήριος αγωγός. Ιαλυσού Ο κεντρικός αποχετευτικός αγωγός Ιαλυσού συνδέει το δίκτυο του ήµου µε τον ΚΑΑ Ρόδου, και ειδικότερα στο φρεάτιο της συµβολής των οδών Ερυθρού Σταυρού Παπαλουκά πλησίον του Κέντρου Παιδικής Μερίµνης Θηλέων Ρόδου. Ο ΚΑΑ έχει αφετηρία τα διοικητικά όρια του ήµου Ιαλυσού µε τον ήµο Ροδίων, οδεύει παράλληλα µε τη Λ. Ηρακλειδών και εν συνεχεία έχει απόληξη στο φρεάτιο έναρξης του ΚΑΑ Ρόδου. ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 28

29 Συλλεκτήριος αγωγός οικισµού.. Κοσκινούς Ο αγωγός Κοσκινούς έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του οικισµού Κοσκινούς. Η όδευσή του έρχεται σε κάθετη διάταξη στον ΚΑΑ Ρόδου λίγο πριν το φρεάτιο εισόδου της εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων στη θέση «Βόδι» (στο 6 ο χιλιόµετρο). Συλλεκτήριος αγωγός. Καλλιθέας Ο αγωγός µεταφοράς των λυµάτων του ήµου Καλλιθέας έχει αφετηρία τον οικισµό των Καλυθιών και καταλήγει στο φρεάτιο εισόδου της ΕΕΛ ήµου Ροδίων. Ο αγωγός αποτελείται από σειρά αγωγών βαρύτητας και καταθλιπτικών αγωγών καθώς και από τα αντλιοστάσια (ΑΣΚ1, ΑΣ5, ΑΣ6, ΑΣ7 και ΑΣ8) τα οποία βρίσκονται: - Το αντλητικό συγκρότηµα Α/Σ1 βρίσκεται στην βόρεια όχθη του χειµάρρου Μάκρωνα. - Το αντλητικό συγκρότηµα Α/Σ5 βρίσκεται εκτός της οδού κυκλοφορίας στη διεύρυνση του ερείσµατος έξω από το ξενοδοχείο GRECOTEL RHODES IMPERIAL, αφού διέλθει από δύο υπόγειες διαβάσεις του ξενοδοχείου RHODES BAY και GRECOTEL RHODES IMPERIAL. - Το αντλητικό συγκρότηµα Α/Σ6 βρίσκεται εκτός της Λ. Ηρακλειδών στην αµµώδη ακτή πλησίον πεζοδροµίου αφού διέλθει κάτω από τη κοίτη µικρού - ρέµατος. - Το αντλητικό συγκρότηµα Α/Σ7 βρίσκεται εκτός της οδού κυκλοφορίας στη διεύρυνση του ερείσµατος του δρόµου απέναντι από το Ξενοδοχείο ΠΟΣΕΙ ΩΝ. - Το αντλητικό συγκρότηµα Α/Σ8 βρίσκεται εκτός της οδού κυκλοφορίας στη διεύρυνση του ερείσµατος του δρόµου απέναντι από το Ξενοδοχείο ΠΟΣΕΙ ΩΝ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Σε ότι αφορά στα εσωτερικά αποχετευτικά δίκτυα των πέντε ήµων, σύµφωνα µε τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν η κατάσταση διαµορφώνεται ως εξής: ήµος Ροδίων Είναι συνδεδεµένο µε το αποχετευτικό δίκτυο το 55% των οικιστικών περιοχών και των λοιπών δραστηριοτήτων, καθώς και το 100% των ξενοδοχειακών µονάδων του ήµου. ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 29

30 ήµος Ιαλυσού Είναι συνδεδεµένα µε την ΕΕΛ ήµου Ροδίων µερικά ξενοδοχεία τα οποία εκτιµάται ότι αντιστοιχούν σε ισοδύναµο πληθυσµό της τάξης των κατοίκων. ήµος Καλλιθέας Το δηµοτικό διαµέρισµα Κοσκινούς διαθέτει εσωτερικό αποχετευτικό δίκτυο το οποίο εξυπηρετεί το 70% του εντός σχεδίου οικιστικού πυρήνα του δηµοτικού διαµερίσµατος, ενώ η εκτός σχεδίου περιοχή δεν εξυπηρετείται από αποχετευτικό δίκτυο. Μέσω του αγωγού προσαγωγής των λυµάτων του οικισµού Κοσκινούς στην εγκατάσταση αποχετεύονται επίσης δύο ξενοδοχειακές µονάδες δυναµικότητας 2081 κλινών. Στον οικισµό Καλυθιών έχει κατασκευασθεί το 70% του εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου, ενώ στον οικισµό Φαληρακίου έχει κατασκευασθεί λιγότερο από το 20% του δικτύου. ήµος Αφάντου Έχει κατασκευασθεί το 80% των εσωτερικών αποχετευτικών δικτύων του οικισµού Αφάντου, ενώ εντός του έτους 2008 είχε προγραµµατιστεί η ανάθεση της εκπόνησης της µελέτης αποχέτευσης του οικισµού Κολυµπίων. ήµος Αρχαγγέλου Έχει κατασκευασθεί το 70% του εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου του οικισµού. ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 30

31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η µελέτη της υφιστάµενης ΕΕΛ έγινε λαµβάνοντας υπόψη τους ήµους Ροδίων, Ιαλυσού και Καλλιθέας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της φέρουσας ικανότητας της υπάρχουσας Βιολογικής Μονάδας κατόπιν διοχέτευσης στον κεντρικό αγωγό αστικών λυµάτων που αφορούν το σύνολο των ήµων: -Ρόδου - Αφάντου - Ιαλυσού - Αρχάγγελου - Καλλιθέας Εποµένως πρωταρχικά είναι απαραίτητος ο υπολογισµός των πληθυσµών το έτος 2008, το έτος 2009, το έτος 2013, το έτος 2015 και κατόπιν εικοσαετίας δηλαδή το έτος Οι παράµετροι οι οποίοι έχουν ληφθεί υπόψη προκειµένου να υπολογιστεί ο πληθυσµός είναι: - Έκταση επιφάνειας - Τοπικός πληθυσµός - Πληθυσµιακή πυκνότητα - Συνολικός αριθµός κλινών - Συνολικός αριθµός κλινών σε ξενοδοχειακές µονάδες - Συνολικός αριθµός κλινών σε συµπληρωµατικά καταλύµατα - Συνολικός αριθµός τουριστών - Συνολικός αριθµός διανυκτερεύσεων - Ποσοστά διανυκτερεύσεων τους µήνες Ιούνιο/Ιούλιο/ Αύγουστο/Σεπτέµβριο - Μέσος όρος ηµερών διαµονής - Αριθµός εξοχικών κατοικιών στοιχεία για τις οποίες παραµέτρους έχουν ληφθεί από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, τον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού καθώς και από την Ένωση Ξενοδόχων της νήσου Ρόδου. ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 31

32 2.2 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Βάσει επίσηµων απογραφικών στοιχείων από τη Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος για τα έτη 1981, 1991 και 2001, τα οποία αφορούν τους ήµους Ροδίων, Ιαλυσού, Καλλιθέας, Αφάντου (δ.δ. Αφάντου) και Αρχαγγέλου (δ.δ. Αρχάγγελου) έχουµε τον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ 2.1: ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1: ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΞ. ΗΜΩΝ ΓΙΑ 1981, 1991 & 2001 ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Ρόδος Κρητικά 417 Σγουρού 616 ΗΜΟΣ ΡΟ ΙΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ) ήµος Αφάντου δδ Αφάντου Αφάντου 3723 Κολύµπια 202 δδ Αρχιπόλεως ΗΜΟΣ ΑΦΑΝΤΟΥ (ΣΥΝΟΛΟ) ΗΜΟΣ ΙΑΛΥΣΟΥ ήµος Αρχάγγελου δδ Αρχαγγέλου δδ Μαλώνος Μαλών 995 Χαράκιον 54..Μασάρων ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ (ΣΥΝΟΛΟ) ήµος Καλλιθέας δδ Καλυθιών δδ Κοσκινού δδ Ψίνθου ΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΣΥΝΟΛΟ) ΣΥΝΟΛΟ ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 32

33 Η εξέλιξη του πληθυσµού διαγραµµατικά για τα έτη 1981, 1991 & 2001 για τους εξεταζόµενους ήµους έχει ως εξής: ιάγραµµα 2.1 Πληθυσµιακή εξέλιξη εξεταζόµενων ήµων για τα έτη 1981,1991 & 2001 Για το σύνολο των ήµων παρατηρείται γραµµική αύξηση του πληθυσµού µεταξύ της εικοσαετίας ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 33

34 2.2.2 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η εκτίµηση του µόνιµου πληθυσµού για τους πέντε εξεταζόµενους ήµους θα γίνει για τα έτη 2009, 2015, 2035 αλλά και για το έτος 2013 διότι οιαδήποτε έργα για επέκταση ή αναβάθµιση της υφιστάµενης εγκατάστασης πρέπει να περάσουν από ειδικές διαδικασίες ελέγχου/έγκρισης από αρµόδιους φορείς/υπηρεσίες, πράγµα το οποίο απαιτεί χρονικά ένα διάστηµα περίπου πέντε ετών. Οπότε, θεωρώντας έτος αναφοράς το 2008 θα πρέπει να έχουµε πληθυσµιακή εκτίµηση πέντε χρόνων από το 2008, και εποµένως µία πρώτη επέκταση της εγκατάστασης γίνεται µε χρονικό ορίζοντα διευθέτησης το έτος ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2008, 2009, 2013, 2015 & 2035 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Γνωρίζοντας τα πληθυσµιακά δεδοµένα για τα έτη 1981, 1991 & 2001, η εκτίµηση του µόνιµου πληθυσµού για τους ήµους Ροδίων, Ιαλυσού, Καλλιθέας, Αφάντου και Αρχάγγελου, ο υπολογισµός θα γίνει µε εφαρµογή του τύπου του ανατοκισµού: P ti = P t0 (1+r) (ti-t0) Όπου, P t0 : ο πληθυσµός του εξεταζόµενου ήµου το έτος 2001 P ti : ο πληθυσµός του εξεταζόµενου ήµου το έτος πρόβλεψης r : ο εκτιµώµενος µέσος ετήσιος ρυθµός µεταβολής του πληθυσµού (ΜΕΡΜ) για τη περίοδο πρόβλεψης Στη συγκεκριµένη περίπτωση ο ρυθµός µεταβολής r θα είναι ο µέσος ρυθµός µεταβολής που προκύπτει από τους ρυθµούς µεταβολής των r(81-91) & r(91-01) και οι οποίοι υπολογίζονται παρακάτω. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΡΜ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Για τον ήµο Ρόδου υπολογίζουµε τους ρυθµούς r(81-91) & r(91-01) ως εξής: r ΡΟ ΟΥ = =[(ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΡΟ ΟΥ 1991 / ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΡΟ ΟΥ 1981 ) 1/10 1] r ΡΟ ΟΥ =[(47527 / 41425) 1/10 1] r ΡΟ ΟΥ = 0, ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 34

35 r ΡΟ ΟΥ = = [(ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΡΟ ΟΥ 2001 / ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΡΟ ΟΥ 1991 ) 1/10 1] r ΡΟ ΟΥ =[(55086 / 47527) 1/10 1] r ΡΟ ΟΥ = 0, ΗΜΟΣ ΑΦΑΝΤΟΥ Για τον ήµο Αφάντου υπολογίζουµε τους ρυθµούς r(81-91) & r(81-91) για το δ.δ. Αφάντου: r ΑΦΑΝΤΟΥ= =[(ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΦΑΝΤΟΥ 1991 / ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΦΑΝΤΟΥ 1981 ) 1/10 1] r ΑΦΑΝΤΟΥ =[(5432 / 3925) 1/10 1] r ΑΦΑΝΤΟΥ = 0, r ΑΦΑΝΤΟΥ = [(ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΦΑΝΤΟΥ 2001 / ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΦΑΝΤΟΥ 1991 ) 1/10 1] r ΑΦΑΝΤΟΥ =[(5897 / 5432) 1/10 1] r ΑΦΑΝΤΟΥ = 0, ΗΜΟΣ ΙΑΛΥΣΟΥ Για τον ήµο Ιαλυσού υπολογίζουµε τους ρυθµούς r(81-91) & r(81-91): r ΙΑΛΥΣΟΥ = = [(ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΙΑΛΥΣΟΥ 1991 / ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΙΑΛΥΣΟΥ 1981 ) 1/10 1] r ΙΑΛΥΣΟΥ =[(6967 / 7212) 1/10 1] r ΙΑΛΥΣΟΥ = -0, r ΙΑΛΥΣΟΥ = = [(ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΙΑΛΥΣΟΥ 2001 / ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΙΑΛΥΣΟΥ 1991 ) 1/10 1] r ΙΑΛΥΣΟΥ =[(10111 / 6967) 1/10 1] r ΙΑΛΥΣΟΥ = 0, ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ Για τον ήµο Αρχάγγελου υπολογίζουµε τους ρυθµούς r(81-91) & r(81-91) του δ.δ. Αρχάγγελου: r ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ = = [(ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 1991 / ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 1981 ) 1/10 1] r ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ =[(5246 / 4171) 1/10 1] r ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ = 0, r ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ= =[(ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 2001 / ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 1991 ) 1/10 1] r ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ =[(5750 / 5246) 1/10 1] r ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ = 0, ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 35

36 ΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Για τον ήµο Καλλιθέας υπολογίζουµε τους ρυθµούς r(81-91) & r(81-91): r ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ = =[(ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1991 / ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1981 ) 1/10 1] r ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ =[(5149 / 5178) 1/10 1] r ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ = -0, r ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ = = [(ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2001 / ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1991 ) 1/10 1] r ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ =[(8594 / 5149) 1/10 1] r ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ = 0, Για το δ.δ. Καλυθιών υπολογίζουµε τους ρυθµούς r(81-91) & r(81-91): r δ.δ.καλυθιων = =[(ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΛΥΘΙΩΝ 1991 / ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΛΥΘΙΩΝ 1981 ) 1/10 1] r δ.δ.καλυθιων =[(3181 / 2788) 1/10 1] r δ.δ.καλυθιων = 0, r δ.δ.καλυθιων = =[(ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΛΥΘΙΩΝ 2001 / ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΛΥΘΙΩΝ 1991 ) 1/10 1] r δ.δ.καλυθιων =[(5454 / 3181) 1/10 1] r δ.δ.καλυθιων = 0, Για το δ.δ. Κοσκινού υπολογίζουµε τους ρυθµούς r(81-91) & r(81-91): r δ.δ.κοσκινου = =[(ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ 1991 / ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ 1981 ) 1/10 1] r δ.δ.κοσκινου =[(1968 / 2390) 1/10 1] r δ.δ.κοσκινου = -0,01924 r δ.δ. ΚΟΣΚΙΝΟΥ = =[(ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ 2001 / ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ 1991 ) 1/10 1] r δ.δ. ΚΟΣΚΙΝΟΥ =[(3140 / 1968) 1/10 1] r δ.δ. ΚΟΣΚΙΝΟΥ = 0, Οι ανωτέρω υπολογισµοί περιέχονται συνοπτικά στον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ 2.2: ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 36

37 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2: ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΕΞ ΗΜΩΝ r(81-91) & r(91-01) ΕΤΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΗΜΟΣ r(81-91) r(91-01) r(81-01) ηµος Ρόδου , , , ΠΟΣΟ ΣΤΟ% Ρόδος , , , ,00 ήµος Αφάντου δδ Αφάντου , , , ,48 ήµος Ιαλυσού , , , ,00 ήµος Αρχαγγέλου δδ Αρχαγγέλου , , , ,87 ήµος Καλλιθέας , , ,02695 δδ Καλυθιών , , , ,46 δδ Κοσκινού , , , ,53 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΗΜΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 Γνωρίζοντας τους µέσους ετήσιους ρυθµούς µεταβολής των πληθυσµών των εξεταζόµενων ήµων, και µε έτος αναφοράς το 2001, ακολουθούν οι υπολογισµοί των πληθυσµών για το έτος ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Για τον ήµο Ρόδου έχουν υπολογιστεί οι ρυθµοί µεταβολής r(81-91) & r(81-91). Για να υπολογίσουµε το πληθυσµό αυτού για το έτος 2008 χρησιµοποιούµε το τύπο του ανατοκισµού P ti = P t0 (1+r) (ti-t0) λαµβάνοντας όµως ρυθµό µεταβολής r(81-01). ΡΟ ΟΥ ο οποίος είναι ο µέσος ρυθµός µεταβολής που προκύπτει από τους ρυθµούς µεταβολής r(81-91).ρο ΟΥ & r(81-91).ρο ΟΥ r ΡΟ ΟΥ = 0, & r ΡΟ ΟΥ = 0, και ο µέσος ρυθµός µεταβολής είναι r(81-91).ρο ΟΥ = 0, οπότε από το τύπο του ανατοκισµού P ti = P t0 (1+r) (ti-t0) P 2008.ΡΟ ΟΥ = P 2001.ΡΟ ΟΥ (1+ r(81-91).ρο ΟΥ) 7 P ΡΟ ΟΥ = * (1 + 0,014353) 7 P 2008 ΡΟ ΟΥ = ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 37

38 ΗΜΟΣ ΑΦΑΝΤΟΥ Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούµενη παράγραφο, ο ήµος Αφάντου αποτελείται από το δηµοτικό διαµέρισµα Αφάντου και το δηµοτικό διαµέρισµα Αρχιπόλεως. Στην περιοχή µελέτης ανήκει µόνο το δηµοτικό διαµέρισµα Αφάντου. Για τον ήµο Αφάντου έχουν υπολογιστεί οι ρυθµοί µεταβολής r(81-91) & r(81-91). Για να υπολογίσουµε το πληθυσµό αυτού για το έτος 2008 χρησιµοποιούµε το τύπο του ανατοκισµού P ti = P t0 (1+r) (ti-t0) λαµβάνοντας όµως ρυθµό µεταβολής r(81-01). ΑΦΑΝΤΟΥ ο οποίος είναι ο µέσος ρυθµός µεταβολής που προκύπτει από τους ρυθµούς µεταβολής r(81-91).αφαντου & r(81-91).αφαντου r ΑΦΑΝΤΟΥ = 0, & r ΑΦΑΝΤΟΥ = 0, και ο µέσος ρυθµός µεταβολής είναι r(81-91).αφαντου = 0, οπότε από το τύπο του ανατοκισµού P ti = P t0 (1+r) (ti-t0) P 2008.ΑΦΑΝΤΟΥ = P 2001.ΑΦΑΝΤΟΥ (1+ r(81-91).αφαντου) 7 P 2008.ΑΦΑΝΤΟΥ = 5897 * (1 + 0,020562) 7 P 2008.ΑΦΑΝΤΟΥ = 6800 ΗΜΟΣ ΙΑΛΥΣΟΥ Για τον ήµο Ιαλυσού έχουν υπολογιστεί οι ρυθµοί µεταβολής r(81-91) & r(81-91). Για να υπολογίσουµε το πληθυσµό αυτού για το έτος 2008 χρησιµοποιούµε το τύπο του ανατοκισµού P ti = P t0 (1+r) (ti-t0) λαµβάνοντας όµως ρυθµό µεταβολής r(81-01). ΑΦΑΝΤΟΥ ο οποίος είναι ο µέσος ρυθµός µεταβολής που προκύπτει από τους ρυθµούς µεταβολής r(81-91).ιαλυσου & r(81-91).ιαλυσου r ΙΑΛΥΣΟΥ = -0, & r ΙΑΛΥΣΟΥ = 0, και ο µέσος ρυθµός µεταβολής είναι r(81-91).ιαλυσου = 0, οπότε από το τύπο του ανατοκισµού P ti = P t0 (1+r) (ti-t0) P 2008.ΙΑΛΥΣΟΥ = P 2001.ΙΑΛΥΣΟΥ (1+ r(81-91).ιαλυσου) 7 P 2008.ΙΑΛΥΣΟΥ = * (1 + 0,017248) 7 P 2008.ΙΑΛΥΣΟΥ = ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ Ο ήµος Αρχάγγελου είναι το νοτιότερο τµήµα της περιοχής της µελέτης και αποτελείται από τα τρία δηµοτικά διαµερίσµατα Αρχαγγέλου, Μαλώνος και Μασάρων. Στην περιοχή µελέτης ανήκει νόνο το δηµοτικό διαµέρισµα Αρχαγγέλου. ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 38

39 Για τον ήµο Αρχάγγελου έχουν υπολογιστεί οι ρυθµοί µεταβολής r(81-91) & r(81-91). Για να υπολογίσουµε το πληθυσµό αυτού για το έτος 2008 θα χρησιµοποιούµε το τύπο του ανατοκισµού P ti = P t0 (1+r) (ti-t0) λαµβάνοντας όµως ρυθµό µεταβολής r(81-01). ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ο οποίος είναι ο µέσος ρυθµός µεταβολής που προκύπτει από τους ρυθµούς µεταβολής r(81-91). ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ & r(81-91). ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ r ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ = 0, & r ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ = 0, και ο µέσος ρυθµός µεταβολής είναι r(81-91). ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ = 0, οπότε από το τύπο του ανατοκισµού P ti =P t0 (1+r) (ti-t0) P ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ = P ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ(1+ r(81-91). ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ) 7 P ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ = 7731 * (1 + 0,012657) 7 P ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ = 8443 ΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ο ήµος Καλλιθέας αποτελείται από τα τρία δηµοτικά διαµερίσµατα των Καλυθιών, Κοσκινού και Ψίνθου. Στην περιοχή µελέτης ανήκουν µόνο τα δηµοτικά διαµερίσµατα Καλλιθέας και Κοσκινού, όπου γίνεται διαχωρισµός του πληθυσµού του δηµοτικού διαµερίσµατος Καλυθιών στον οικισµό Φαληράκι και στον οικισµό Καλυθιών. Καθότι οι απογραφές του 1991 & 2001 αφορούσαν το δηµοτικό διαµέρισµα των Καλυθιών, θα θεωρήσουµε ότι ο οικισµός Φαληράκι αποτελεί το 1/3 του µόνιµου πληθυσµού του δηµοτικού διαµερίσµατος Καλυθιών. Για τον ήµο Καλλιθέας έχουν υπολογιστεί οι ρυθµοί µεταβολής r(81-91) & r(81-91). Για να υπολογίσουµε το πληθυσµό αυτού για το έτος 2008 χρησιµοποιούµε το τύπο του ανατοκισµού P ti = P t0 (1+r) (ti-t0) λαµβάνοντας όµως ρυθµό µεταβολής r(81-01). ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ο οποίος είναι ο µέσος ρυθµός µεταβολής που προκύπτει από τους ρυθµούς µεταβολής r(81-91). ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ & r(81-91). ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ r ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ = -0, & r ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ = 0, και ο µέσος ρυθµός µεταβολής είναι r(81-91). ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ = 0,02695 οπότε από το τύπο του ανατοκισµού P ti = P t0 (1+r) (ti-t0) P ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ = P ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (1+ r(81-91). ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) 7 P ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ = 8594 * (1 + 0,02695) 7 P ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ = ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 39

40 Ξεχωριστά για τα δ.δ. Κοσκινούς και Καλυθιές έχουµε: Για το δ.δ. Κοσκινούς ο µέσος ρυθµός µεταβολής είναι r(81-91) δ.δ. ΚΟΣΚΙΝΟΥΣ = 0,01374 οπότε από το τύπο του ανατοκισµού P ti = P t0 (1+r) (ti-t0) P ΚΟΣΚΙΝΟΥΣ = P ΚΟΣΚΙΝΟΥΣ (1+ r(81-91). ΚΟΣΚΙΝΟΥΣ) 7 P ΚΟΣΚΙΝΟΥΣ = 3140 * (1 + 0,01374) 7 P ΚΟΣΚΙΝΟΥΣ = 3455 Για το δ.δ. Καλυθιών ο µέσος ρυθµός µεταβολής είναι r(81-91) δ.δ. ΚΑΛΥΘΙΩΝ = 0,03412 οπότε από το τύπο του ανατοκισµού P ti = P t0 (1+r) (ti-t0) P ΚΑΛΥΘΙΩΝ = P ΚΟΣΚΙΝΟΥΣ (1+ r(81-91). ΚΑΛΥΘΙΩΝ) 7 P ΚΑΛΥΘΙΩΝ = 5454 * (1 + 0,03412) 7 P ΚΑΛΥΘΙΩΝ = 6898 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΗΜΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο ΤΩΝ 26 ΕΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ Ακολουθώντας την ως άνω µεθοδολογία που εφαρµόστηκε για τον υπολογισµό των πληθυσµών των εξεταζόµενων ήµων για το έτος 2008, προκύπτει για κάθε έτος ξεχωριστά από το 2009 µέχρι και το 2035 ο µόνιµος πληθυσµός. Τα αποτελέσµατα των υπολογισµών δίνονται συνοπτικά στους παρακάτω ΠΙΝΑΚΕΣ 2.3Α & 2.3Β: ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 40

41 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3Α: ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΚΑΛΥΘΙΕΣ ΦΑΛΗΡΑΚΙ ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3Β: ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΚΑΛΥΘΙΕΣ ΦΑΛΗΡΑΚΙ ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 41

42 ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2035 ΜΕ 80% ΚΑΛΥΨΗ Βάσει του ΦΕΚ Β Αριθ.6252/1342, έγινε διερεύνηση της οικιστικής ανάπτυξης στις ζώνες οικιστικής καταλληλότητας βάσει κριτηρίων & µεθοδολογίας η οποία αναλύεται στο προαναφερόµενο ΦΕΚ. Τα στοιχεία τα οποία αφορούν τις χωρικές εκτάσεις, τις οικιστικές εκτάσεις καθώς και τους πληθυσµούς των υπό εξέταση ήµων συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα, και αποτελούν άµεση βοήθεια προκειµένου να γίνουν οι υπολογισµοί του παραπάνω σεναρίου πρόβλεψης πληθυσµών. ΗΜΟΣ ΕΚΤΑΣΗ ΗΜΟΥ (M2) ΕΚΤΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (M2) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΤΑΣΗΣ (%) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΗΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 116,5 1,2 1, ,65 ΑΦΑΝΤΟΥ 51,1 1,2 2, ,46 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 108,3 2,5 2, ,91 ΙΑΛΥΣΟΥ 16,7 2,0 11, ,32 ΡΟ ΟΥ 19,5 8,5 43, ,66 ΣΥΝΟΛΟ 312,1 15,4 4, ,00 Τα αποτελέσµατα για κάθε ήµο ο οποίος πρόκειται να συνδεθεί µε τον υπάρχων αγωγό βασίζονται σε εφαρµογή τυπολόγιου το οποίο ορίζεται στο προαναφερόµενο ΦΕΚ µε βασικά σταθερότυπα τα εξής: - c: χωρητικότητα σε οικιστές - s: επιφάνεια ζώνης σε στρέµµατα - d: πυκνότητα ζώνης σε άτοµα/στρέµµα - λ: συντελεστής κορεσµού - σ: συντελεστής δόµησης των οικοπέδων - Κ: επιφάνεια δόµησης ανά άτοµο για κατοικία σε µ 2 /άτοµο - ε: το ποσοστό κοινόχρηστων και κοινοφελών χώρων και τυπολόγιο: (χωρητικότητα σε οικιστές) = (επιφάνεια οικισµού)* (ποσοστό κορεσµού)*(πυκνότητα ζώνης) c = s*λ*d (πυκνότητα ζώνης) = = [(συντελεστής δόµησης)*(1-ποσοστό κοινόχρηστων χώρων)*1000] / (επιφ. δόµησης/άτοµο) d = σ*(1-ε)*1000 / K ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 42

43 ΗΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (ΧΙΛ.ΣΤΡ) ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ,50 ΗΜΟΣ ΑΦΑΝΤΟΥ ,20 ΑΦΑΝΤΟΥ ΑΡΧΙΠΟΛΕΩΣ ΗΜΟΣ ΙΑΛΥΣΟΥ ,00 ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ,20 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΛΩΝΟΣ ΜΑΣΑΡΩΝ ΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ,50 ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΨΙΝΘΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ,40 Βάσει των ανωτέρω, έχουµε για κάθε εξεταζόµενο ήµο τα παρακάτω αποτελέσµατα: ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ 100% 80% Μόνιµος Πληθυσµός Χωρητικότητα σε οικιστές C ,0 C ,0 Επιφάνεια οικισµού (στρ.) s 8500 s 8500 Ποσοστό κορεσµού λ 1 λ 0,8 Πυκνότητα ζώνης (κάτοικοι/στρέµµα) d 20 d 20 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ Συντελεστής δόµησης σ 1 σ 1 Ποσοστό κοινόχρηστων χώρων ε 0,4 ε 0,4 Επιφάνεια δόµησης ανά άτοµο (m2/άτοµο) Κ 30 Κ 30 ΗΜΟΣ ΑΦΑΝΤΟΥ 100% 80% Μόνιµος Πληθυσµός Χωρητικότητα σε οικιστές C 14400,0 C 11520,0 Επιφάνεια οικισµού (στρ.) s 1200 s 1200 Ποσοστό κορεσµού λ 1 λ 0,8 Πυκνότητα ζώνης (κάτοικοι/στρέµµα) d 12 d 12 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ Συντελεστής δόµησης σ 0,6 σ 0,6 Ποσοστό κοινόχρηστων χώρων ε 0,4 ε 0,4 Επιφάνεια δόµησης ανά άτοµο (m2/άτοµο) Κ 30 Κ 30 ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 43

44 ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 100% 80% Μόνιµος Πληθυσµός Χωρητικότητα σε οικιστές C 14400,0 C 11520,0 Επιφάνεια οικισµού (στρ.) s 1200 s 1200 Ποσοστό κορεσµού λ 1 λ 0,8 Πυκνότητα ζώνης (κάτοικοι/στρέµµα) d 12 d 12 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ Συντελεστής δόµησης σ 0,6 σ 0,6 Ποσοστό κοινόχρηστων χώρων ε 0,4 ε 0,4 Επιφάνεια δόµησης ανά άτοµο (m2/άτοµο) Κ 30 Κ 30 ΗΜΟΣ ΙΑΛΥΣΟΥ 100% 80% Μόνιµος Πληθυσµός Χωρητικότητα σε οικιστές C 24000,0 C 19200,0 Επιφάνεια οικισµού (στρ.) s 2000 s 2000 Ποσοστό κορεσµού λ 1 λ 0,8 Πυκνότητα ζώνης (κάτοικοι/στρέµµα) d 12 d 12 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ Συντελεστής δόµησης σ 0,6 σ 0,6 Ποσοστό κοινόχρηστων χώρων ε 0,4 ε 0,4 Επιφάνεια δόµησης ανά άτοµο (m2/άτοµο) Κ 30 Κ 30 ΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 100% 80% Μόνιµος Πληθυσµός Χωρητικότητα σε οικιστές C 30000,0 C 24000,0 Επιφάνεια οικισµού (στρ.) s 2500 s 2500 Ποσοστό κορεσµού λ 1 λ 0,8 Πυκνότητα ζώνης (κάτοικοι/στρέµµα) d 12 d 12 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ Συντελεστής δόµησης σ 0,6 σ 0,6 Ποσοστό κοινόχρηστων χώρων ε 0,4 ε 0,4 Επιφάνεια δόµησης ανά άτοµο (m2/άτοµο) Κ 30 Κ 30 ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 44

45 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΗΜΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝ ΕΣΗ 2035 ΜΕ 80% ΚΑΛΥΨΗ ΗΜΟΣ 2035 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ,0 ΑΦΑΝΤΟΥ ( ΗΜΟΣ ΑΦΑΝΤΟΥ) 11520,0 ΗΜΟΣ ΙΑΛΥΣΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 11520,0 ΚΑΛΥΘΙΩΝ+ ΚΟΣΚΙΝΟΥ ( ΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΗΜΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝ ΕΣΗ 2035 ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟΥ ΗΜΟΣ 2035 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ ( ΗΜΟΣ ΑΦΑΝΤΟΥ) ΗΜΟΣ ΙΑΛΥΣΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΛΥΘΙΩΝ+ ΚΟΣΚΙΝΟΥ ( ΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) ΣΥΝΟΛΟ Συγκρίνοντας τους παραπάνω πίνακες προκύπτει ότι ο υπολογισµός των πληθυσµών µε τη µέθοδο του ανατοκισµού δίνει αριθµητικά µεγέθη τα οποία είναι µικρότερα αυτών που προκύπτουν µε το σενάριο πρόβλεψης πληθυσµού µε 80% κάλυψη, και κατ επέκταση ο έλεγχος των προγνώσεων για τα πληθυσµιακά δεδοµένα µε έτος πρόβλεψης το 2035, δίνει αξιόπιστα δεδοµένα. ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 45

46 2.3 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ρόδος, για περίπου µισό αιώνα, αποτελεί σχεδόν το πιο διάσηµο τουριστικό προορισµό, αλλά και έναν από τους ιδιαίτερα αξιόλογους τόπους σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, λόγω του ιδιαίτερου συνδυασµού φύσης και κλίµατος που έχει καθώς και τον αξιοσηµείωτο µνηµειακό της πλούτο. Άµεσο αποτέλεσµα αυτού ήταν να διασαλευτεί η ισορροπία µεταξύ οιαδήποτε αναπτυξιακών στόχων και περιβαλλοντικής διάστασης, ώστε π.χ., να υπάρχει έντονη ανάπτυξη και υπεραστικοποίση και ειδικότερα στο βόρειο τµήµα του νησιού όπου υφίσταται η πλειονότητα των Ξενοδοχειακών µονάδων. Έτσι, ο εποχιακός πληθυσµός στις περιοχές που είναι παραλιακά είναι διπλάσιος ή και τριπλάσιος του µόνιµου πληθυσµού. Ο µέσος ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης ήταν ιδιαίτερα έντονος τη δεκαετία περίπου 22% - µε ακόλουθη αξιοσηµείωτη µείωση την επόµενη εικοσαετία, όπου και σταθεροποιήθηκε - περίπου στο 5%. Ωστόσο η µελλοντική πληθυσµιακή εκτίµηση βασίζεται σε µικρότερους µέσους ετήσιους ρυθµούς ανάπτυξης όπως φαίνεται παρακάτω από τους υπολογισµούς οι µέσοι ετήσιοι ρυθµοί κυµαίνονται από (2,0 0,5)% - και αυτό διότι εκτός της χωρητικής ικανότητας κύριο ρόλο έχει ο συντελεστής δόµησης καθώς και η φέρουσα ικανότητα του φυσικού περιβάλλοντος στο οποίο λαµβάνει χώρα η εξέλιξη/ανάπτυξη, καθότι για κάθε χωρική ενότητα επέρχεται ο τουριστικός κορεσµός ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Στους παρακάτω πίνακες παρέχονται στοιχεία από τον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού καθώς και από την Ένωση Ξενοδόχων για: - το πλήθος των Ξενοδοχειακών µονάδων - το πλήθος των ενοικιαζόµενων δωµατίων. Για κάθε ήµο επιλέγουµε από τα αριθµητικά πληροφοριακά δεδοµένα τη µέγιστη τιµή από τις δύο περιπτώσεις και φτιάχνουµε ένα συγκεντρωτικό πίνακα: ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 46

47 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ Βάσει πληροφοριών από τον ΕΟΤ το σύνολο των εξεταζόµενων ήµων που θα είναι συνδεµένοι µε τον κεντρικό αγωγό της υφιστάµενης ΕΕΛ ο αριθµός των κλινών είναι: ΕΟΤ/2008 ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΛΙΝΕΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 964 ΑΦΑΝΤΟΥ 6447 ΙΑΛΥΣΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟ ΟΥ Βάσει πληροφοριών από την Ένωση Ξενοδόχων το σύνολο των εξεταζόµενων ήµων που θα είναι συνδεµένοι µε τον κεντρικό αγωγό της υφιστάµενης ΕΕΛ ο αριθµός των κλινών είναι: Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΩΝ/2008 ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΛΙΝΕΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 1044 ΑΦΑΝΤΟΥ 7173 ΙΑΛΥΣΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟ ΟΥ Για κάθε περίπτωση επιλέγουµε τη δυσµενέστερη περίπτωση δηλαδή το µέγιστο αριθµό κλινών για κάθε ήµο βάσει των παραπάνω πληροφοριών. Έτσι π.χ. οι πληροφορίες της Ένωσης Ξενοδόχων µας δίνει µεγαλύτερα αριθµητικά δεδοµένα όσον αφορά τους ήµους Αρχάγγελου, Αφάντου & Ρόδου, ενώ για τους ήµους Ιαλυσού & Καλλιθέας ο ΕΟΤ αναφέρει µεγαλύτερο αριθµό Ξενοδοχειακών κλινών. ΣΥΝΟΛΟ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΗΜΩΝ 2008 ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΛΙΝΕΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 1044 ΑΦΑΝΤΟΥ 7173 ΙΑΛΥΣΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΚΟΣΚΙΝΟΥ+ΚΑΛΥΘΙΕΣ) (20641,6+5160,4) ΡΟ ΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 47

48 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Βάσει πληροφοριών από τον ΕΟΤ το σύνολο των εξεταζόµενων ήµων που θα είναι συνδεµένοι µε τον κεντρικό αγωγό της υφιστάµενης ΕΕΛ ο αριθµός των ενοικιαζόµενων διαµερισµάτων είναι: ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΗΜΟΣ ΕΟΤ/2008 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΛΙΝΕΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 867 ΑΦΑΝΤΟΥ 1415 ΙΑΛΥΣΟΥ 907 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 5933 ΡΟ ΟΥ 976 Βάσει πληροφοριών από την Ένωση Ξενοδόχων το σύνολο των εξεταζόµενων ήµων που θα είναι συνδεµένοι µε τον κεντρικό αγωγό της υφιστάµενης ΕΕΛ ο αριθµός των ενοικιαζόµενων διαµερισµάτων είναι: Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΩΝ/2008 ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΗΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΛΙΝΕΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 849 ΑΦΑΝΤΟΥ 1372 ΙΑΛΥΣΟΥ 1017 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 5817 ΡΟ ΟΥ 1036 Για κάθε περίπτωση επιλέγουµε τη δυσµενέστερη περίπτωση δηλαδή το µέγιστο αριθµό κλινών για κάθε ήµο βάσει των παραπάνω πληροφοριών. Έτσι π.χ. οι πληροφορίες της Ένωσης Ξενοδόχων µας δίνει µεγαλύτερα αριθµητικά δεδοµένα όσον αφορά τους ήµους Ιαλυσού & Ρόδου, ενώ για τους ήµους αρχάγγελου, Αφάντου & Καλλιθέας ο ΕΟΤ αναφέρει µεγαλύτερο αριθµό κλινών ενοικιαζόµενων δωµατίων. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΗΜΩΝ 2008 ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΗΜΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΚΛΙΝΕΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 867 ΑΦΑΝΤΟΥ 1415 ΙΑΛΥΣΟΥ 1017 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 5933 (ΚΟΣΚΙΝΟΥ+ΚΑΛΥΘΙΕΣ) ( ) ΡΟ ΟΥ 1036 ΣΥΝΟΛΟ ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 48

49 Μεταξύ της πληθώρας των τουριστικών µικροεπενδύσεων υπάρχουν τουριστικά παράνοµα καταλύµατα τα οποία δεν είναι καταγεγραµµένα. Βάσει παλαιότερης µελέτης της ΕΣΥΕ αλλά και από πληροφορίες της Ένωσης Ξενοδόχων, η υιοθέτηση προσαύξησης κατά 75% των ενοικιαζόµενων δωµατίων/διαµερισµάτων δίνει βάσιµα δεδοµένα για τον εκτιµώµενο αριθµό κλινών αυτών: Για το ήµο Αρχάγγελου: 1,75*867 = 1517 Για το ήµο Αφάντου: 1,75*1415 = 2476 Για το ήµο Ιαλυσού: 1,75*1017 = 1780 Για το ήµο Καλλιθέας: - οικισµός Κοσκινού: 1,75*1186,6 = οικισµός Καλυθιών: 1,75*4746,4 = 8306 Σύνολο. Καλλιθέας: Για το ήµο Ροδίων: 1,75*1036 = 1813 Οπότε το σύνολο των κλινών που αφορούν Ξενοδοχειακές µονάδες και ενοικιαζόµενα δωµάτια καταγεγραµµένα και µη είναι: Για το ήµο Αρχάγγελου: ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ = ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ + ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ = = 2561 Για το ήµο Αφάντου: ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ ΑΦΑΝΤΟΥ = ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΑΦΑΝΤΟΥ + ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ. ΑΦΑΝΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ ΑΦΑΝΤΟΥ = = 9649 Για το ήµο Ιαλυσού: ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ ΙΑΛΥΣΟΥ = ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΙΑΛΥΣΟΥ + ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ. ΙΑΛΥΣΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ ΙΑΛΥΣΟΥ = = Για το ήµο Καλλιθέας: Οικισµός Κοσκινού ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ ΚΟΣΚΙΝΟΥ = ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΟΣΚΙΝΟΥ + ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ. ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ ΚΟΣΚΙΝΟΥ = = Οικισµός Καλυθιές ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ ΚΑΛΥΘΙΕΣ = ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΛΥΘΙΕΣ + ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ. ΚΑΛΥΘΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ ΚΑΛΥΘΙΕΣ = = ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ = ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 49

50 Για το ήµο Ροδίων: ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ ΡΟ ΙΩΝ = ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΡΟ ΙΩΝ + ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ. ΡΟ ΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ ΡΟ ΙΩΝ = = Τα παραπάνω αποτελέσµατα δίνονται συνοπτικά στον ΠΙΝΑΚΑ 2.7 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.6: ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ ΗΜΩΝ ΤΟ 2008 ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ+ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ) ΗΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖ. ΚΛΙΝΕΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΚΑΛΥΘΙΕΣ ΡΟ ΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ Όσον αφορά τη µελλοντική κατάσταση µε έτος αναφοράς το 2009, υπάρχουν πληροφορίες αφενός από τον ΕΟΤ, βάσει λίστας εγκεκριµένων προς οικοδόµηση Ξενοδοχειακών µονάδων, και αφετέρου από την Ένωση Ξενοδόχων για κάθε ήµο. Τα στοιχεία αυτά έχουν ως εξής: - ΕΟΤ / ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ Βάσει πληροφοριών από τον ΕΟΤ το σύνολο των εγκεκριµένων κλινών για το έτος 2009 θα διαµορφωθεί ως εξής: ΗΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ - ΑΦΑΝΤΟΥ 1660 ΙΑΛΥΣΟΥ 946 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 595 ΡΟ ΟΥ - ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 50

51 - ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟ ΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ Βάσει πληροφοριών από την Ένωση Ξενοδόχων ο αριθµός των τουριστών για το έτος 2009 θα διαµορφωθεί ως εξής (για το ήµο Ρόδου θεωρείται µηδενική αύξηση): ΗΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ/ΑΥΞΗΣΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 500 ΑΦΑΝΤΟΥ 500 ΙΑΛΥΣΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟ ΟΥ - Από τα παραπάνω δεδοµένα τα οποία παρατίθενται επιλέγουµε τη µέγιστη τιµή για κάθε ήµο. Έτσι έχουµε: ΠΙΝΑΚΑΣ 2.7: ΑΥΞΗΣΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΗΜΩΝ ΤΟ 2008 ΗΜΟΙ ΑΥΞΗΣΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 500 Ξ. ΚΛΙΝΕΣ ΑΦΑΝΤΟΥ 1660 Ξ. ΚΛΙΝΕΣ ΙΑΛΥΣΟΥ 1000 Ξ. ΚΛΙΝΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2000 Ξ. ΚΛΙΝΕΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ 1600 Ξ. ΚΛΙΝΕΣ ΚΑΛΥΘΙΕΣ 400 Ξ. ΚΛΙΝΕΣ ΡΟ ΟΥ* - ΣΥΝΟΛΟ 7160 ΚΛΙΝΕΣ *Τα αριθµητικά δεδοµένα της πρόβλεψης οφείλονται ως επί το πλείστον στα περιθώρια για ανάπτυξη που έχει ο κάθε οικισµός. Έτσι π.χ. ο ήµος Ρόδου καθότι έχει σχεδόν εξαντλήσει τα όρια ανάπτυξης θεωρείται ότι για την επόµενη επταετία δεν θα έχει ανέγερση Ξενοδοχειακών Συγκροτηµάτων. ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 51

52 Όσον αφορά το σύνολο των Ξενοδοχειακών κλινών σε κάθε ήµο που εξετάζουµε για το έτος 2009 θα έχουµε το άθροισµα αυτών για το έτος 2008, βάσει του ΠΙΝΑΚΑ 2.6 συν την αύξηση που αναµένεται εντός ενός έτους από βάσει του ΠΙΝΑΚΑ 2.7: Για το ήµο Αρχάγγελου: ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 2009= ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΝΕΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 2009 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 2009= ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 2009= 1544 Για το ήµο Αφάντου: ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΑΦΑΝΤΟΥ 2009= ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΑΦΑΝΤΟΥ ΝΕΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΑΦΑΝΤΟΥ 2009 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΑΦΑΝΤΟΥ 2009= ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΑΦΑΝΤΟΥ 2009= 8833 Για το ήµο Ιαλυσού: ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΙΑΛΥΣΟΥ 2009= ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΙΑΛΥΣΟΥ ΝΕΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΙΑΛΥΣΟΥ 2009 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΙΑΛΥΣΟΥ 2009= ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΙΑΛΥΣΟΥ 2009= Για το ήµο Καλλιθέας: Οικισµός Κοσκινού ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΟΣΚΙΝΟΥ 2009= ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΝΕΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΟΣΚΙΝΟΥ 2009 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΟΣΚΙΝΟΥ 2009= 20641, ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΟΣΚΙΝΟΥ 2009= Οικισµός Καλυθιές ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΛΥΘΙΕΣ 2009= ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΛΥΘΙΕΣ ΝΕΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΛΥΘΙΕΣ 2009 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΛΥΘΙΕΣ 2009= 5160, ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΛΥΘΙΕΣ 2009= 5560 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2009= ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΛΥΘΙΕΣ 2009 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2009= ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2009= Για το ήµο Ροδίων: ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΡΟ ΙΩΝ 2009= ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΡΟ ΙΩΝ ΝΕΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΡΟ ΙΩΝ 2009 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΡΟ ΙΩΝ 2009= ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΡΟ ΙΩΝ 2009= Τα παραπάνω αποτελέσµατα δίνονται συνοπτικά στο ΠΙΝΑΚΑ 2.8 ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 52

53 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.8: ΣΥΝΟΛΟ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009 ΗΜΟΣ 2008 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009 ΣΥΝΟΛΟ 2009 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ 20641, ΚΑΛΥΘΙΕΣ 5160, ΡΟ ΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Όσον αφορά το σύνολο των Ενοικιαζόµενων κλινών σε κάθε ήµο που εξετάζουµε για το έτος 2009 θα έχουµε το άθροισµα αυτών για το έτος 2008, βάσει του ΠΙΝΑΚΑ 2.7 συν την αύξηση που αναµένεται εντός ενός έτους από , αύξηση την οποία θεωρούµε ότι θα είναι της τάξης του 1,5 % για όλους τους ήµους που εξετάζουµε πλην του ήµου Ροδίων ο οποίος αναµένεται να έχει αύξηση της τάξης του **0,5 % **Τα αριθµητικά δεδοµένα της πρόβλεψης οφείλονται ως επί το πλείστον στα περιθώρια για ανάπτυξη που έχει ο κάθε οικισµός καθότι λόγω της πληθυσµιακής έκρηξης της δεκαετίας του 1970 και της τουριστικής ανάπτυξης της Ανατολικής και Νότιας Ρόδου αναµένεται µείωση του ετήσιου ποσοστού αύξησης του µόνιµου αλλά και του εποχιακού πληθυσµού. Έτσι π.χ. ο ήµος Ρόδου καθότι έχει σχεδόν εξαντλήσει τα όρια ανάπτυξης θεωρείται ότι για το επόµενο έτος θα έχει µικρή αύξηση Ενοικιαζόµενων Κλινών. Για το ήµο Αρχάγγελου: ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 2009= ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΝΕΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 2009 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 2009= 1517,25 + 0,015*1517,25 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 2009= 1540 Για το ήµο Αφάντου: ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ. ΑΦΑΝΤΟΥ 2009= ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ. ΑΦΑΝΤΟΥ ΝΕΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ. ΑΦΑΝΤΟΥ 2009 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ. ΑΦΑΝΤΟΥ 2009= 2476,25 + 0,015*2476,25 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ. ΑΦΑΝΤΟΥ 2009= 2513 ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 53

54 Για το ήµο Ιαλυσού: ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ. ΙΑΛΥΣΟΥ 2009= ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ. ΙΑΛΥΣΟΥ ΝΕΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ. ΙΑΛΥΣΟΥ 2009 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ. ΙΑΛΥΣΟΥ 2009= 1779,75 + 0,015*1779,75 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ. ΙΑΛΥΣΟΥ 2009= 1806 Για το ήµο Καλλιθέας: Οικισµός Κοσκινού ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ. ΚΟΣΚΙΝΟΥ 2009= ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ. ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΝΕΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ. ΚΟΣΚΙΝΟΥ 2009 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ. ΚΟΣΚΙΝΟΥ 2009= ,015*2077 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ. ΚΟΣΚΙΝΟΥ 2009= 2108 Οικισµός Καλυθιών ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ. ΚΑΛΥΘΙΕΣ 2009= ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ. ΚΑΛΥΘΙΕΣ ΝΕΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ. ΚΑΛΥΘΙΕΣ 2009 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ. ΚΑΛΥΘΙΕΣ 2009= 8306,2 + 0,015*8306,2 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ. ΚΑΛΥΘΙΕΣ 2009= 8431 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2009 = ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ. ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ. ΚΑΛΥΘΙΕΣ 2009 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2009 = ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2009 =10539 Για το ήµο Ροδίων: ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ. ΡΟ ΙΩΝ 2009= ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ. ΡΟ ΙΩΝ ΝΕΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ. ΡΟ ΙΩΝ 2009 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ. ΡΟ ΙΩΝ 2009= ,005*1813 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ. ΡΟ ΙΩΝ 2009= 1822 Τα παραπάνω αποτελέσµατα δίνονται συνοπτικά στο ΠΙΝΑΚΑ 2.9 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.9: ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009 ΗΜΟΣ 2008 ΠΡΟΒΛΕΨΗ/ΑΥΞΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009 % ΣΥΝΟΛΟ 2009 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ , ΑΦΑΝΤΟΥ , ΙΑΛΥΣΟΥ , ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ , ΚΟΣΚΙΝΟΥ , ΚΑΛΥΘΙΕΣ , ΡΟ ΟΥ , ΣΥΝΟΛΟ ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 54

55 ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009 Για το ήµο Αρχάγγελου: ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 2009= ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 2009 ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 2009 = ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 2009 = 3084 Για το ήµο Αφάντου: ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ ΑΦΑΝΤΟΥ 2009= ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΑΦΑΝΤΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ. ΑΦΑΝΤΟΥ 2009 ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ ΑΦΑΝΤΟΥ 2009 = ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ ΑΦΑΝΤΟΥ 2009 = Για το ήµο Ιαλυσού: ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ ΙΑΛΥΣΟΥ 2009= ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΙΑΛΥΣΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ. ΙΑΛΥΣΟΥ 2009 ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ ΙΑΛΥΣΟΥ 2009 = ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ ΙΑΛΥΣΟΥ 2009 = Για το ήµο Καλλιθέας: Οικισµός Κοσκινούς ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ ΚΟΣΚΙΝΟΥ 2009= ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ. ΚΟΣΚΙΝΟΥ 2009 ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ ΚΟΣΚΙΝΟΥ 2009 = ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ ΚΟΣΚΙΝΟΥ 2009 = Οικισµός Καλυθιών ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ ΚΑΛΥΘΙΕΣ 2009= ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΛΥΘΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ. ΚΑΛΥΘΙΕΣ 2009 ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ ΚΑΛΥΘΙΕΣ 2009 = ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ ΚΑΛΥΘΙΕΣ 2009 = ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ ΚΑΛΙΘΕΑΣ 2009= ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ ΚΑΛΥΘΙΕΣ 2009 ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ ΚΑΛΙΘΕΑΣ 2009 = ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ ΚΑΛΙΘΕΑΣ 2009 = Για το ήµο Ροδίων: ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ ΡΟ ΙΩΝ 2009= ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΡΟ ΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ. ΡΟ ΙΩΝ 2009 ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ ΡΟ ΙΩΝ 2009 = ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ ΡΟ ΙΩΝ 2009 = Τα παραπάνω αποτελέσµατα δίνονται συνοπτικά στο ΠΙΝΑΚΑ 2.10 ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 55

56 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.10: ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ ΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009 ΗΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΩΜΑΤΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 2009 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΚΑΛΥΘΙΕΣ ΡΟ ΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 25-ΕΤΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ Ακολουθώντας την ως άνω µεθοδολογία µε τον τύπο του ανατοκισµού, και µε ρυθµό αύξησης της τάξης του 2% ετησίως από το έτος 2009 έως και το έτος 2015, και ακολούθως µε ρυθµό αύξησης της τάξης του 1,5% ετησίως από το έτος 2016 έως και το έτος 2035 για όλους τους ήµους που εξετάζουµε πλην του ήµου Ροδίων, για τον οποίο οι υπολογισµοί θα γίνουν µε ρυθµό αύξησης της τάξης του 0,5% ετησίως από το έτος 2009 έως και το έτος 2035, προκύπτουν τα πληθυσµιακά δεδοµένα για κάθε ήµο τα οποία περιέχονται στους πίνακες ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Όσον αφορά το σύνολο των Ενοικιαζόµενων κλινών, ακολουθώντας τη µεθοδολογία µε τον τύπο του ανατοκισµού, και µε ρυθµό αύξησης της τάξης του 2% ετησίως από το έτος 2009 έως και το έτος 2015, και ακολούθως µε ρυθµό αύξησης της τάξης του 1,5% ετησίως από το έτος 2016 έως και το έτος 2035 για όλους τους ήµους που εξετάζουµε πλην του ήµου Ροδίων, για τον οποίο οι υπολογισµοί θα γίνουν µε ρυθµό αύξησης της τάξης του 0,5% ετησίως από το έτος 2009 έως και το έτος 2035, προκύπτουν τα πληθυσµιακά δεδοµένα για κάθε ήµο τα οποία περιέχονται στους ΠΙΝΑΚΕΣ που ακολουθούν: ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 56

57 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.11Α: ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ ΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 2.11Β: ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ ΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 57

58 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.12Α: ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 2.12Β: ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 58

59 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.13Α: ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΚΑΛΥΘΙΕΣ ΦΑΛΗΡΑΚΙ ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 2.13Β: ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΚΑΛΥΘΙΕΣ ΦΑΛΗΡΑΚΙ ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 59

60 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.14Α: ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (ΜΟΝΙΜΟΥ & ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ) ΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΗΜΟΣ ΗΜΟΙ (ΡΟ ΙΩΝ, ΑΦΑΝΤΟΥ, ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ, ΙΑΛΥΣΟΥ & ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 2.14Β: ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (ΜΟΝΙΜΟΥ & ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ) ΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΗΜΟΣ ΗΜΟΙ (ΡΟ ΙΩΝ, ΑΦΑΝΤΟΥ, ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ, ΙΑΛΥΣΟΥ & ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) ΣΥΝΟΛΟ ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 60

61 Βάσει των ανωτέρω πληθυσµιακών µεγεθών των ΠΙΝΑΚΩΝ 2.14A & 2.14Β, διαγραµµατικά ο συνολικός πληθυσµός (µόνιµος και εποχιακός) για κάθε ήµο, και για τα έτη 2008, 2009, 2013, 2015 & 2035 έχει τη παρακάτω µορφή: ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΜΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΤΟΣ ιάγραµµα 2.2 Πληθυσµιακή εξέλιξη εξεταζόµενων ήµων για τα έτη 2008, 2009, 2013, 2015 & 2035 Βάσει των ανωτέρω ΠΙΝΑΚΩΝ 2.14A & 2.14Β ο συνολικός πληθυσµός µόνιµος και εποχιακός για κάθε ήµο, και για τα έτη 2008, 2013, 2015 & 2035 είναι της τάξης των: ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 61

62 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.15: ΜΟΝΙΜΟΣ & ΕΠΟΧΙΑΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2008, 2009, 2013, 2015 & 2035 ΗΜΟΙ (ΡΟ ΙΩΝ, ΙΑΛΥΣΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΑΦΑΝΤΟΥ & ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ) ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 53% 52% 52% 52% 54% ΕΠΟΧΙΑΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 47% 48% 48% 48% 46% Το σύνολο των εκτιµώµενων πληθυσµών εποχιακού και µόνιµου των πέντε ήµων τους οποίους εξετάζουµε είναι της τάξης των ισοδύναµων κατοίκων, ισοδύναµων κατοίκων και ισοδύναµων κατοίκων για τα έτη 2008, 2009 και 2035 αντίστοιχα. Από τα αριθµητικά αυτά δεδοµένα ο µόνιµος πληθυσµός αντιπροσωπεύει το % του συνολικού πληθυσµού ενώ ο εποχιακός πληθυσµός το % του συνολικού πληθυσµού. Ωστόσο, όσον αφορά τα υφιστάµενα έργα η εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων στη θέση Βόδι έχει σχεδιαστεί για πλυθυσµό ισοδύναµων κατοίκων όσον αφορά τα υφιστάµενα έργα, και µε πληθυσµό ισοδύναµων κατοίκων όσον αφορά τη τελική φάση των έργων η οποία ανάγεται στο έτος 2035, πληθυσµός ο οποίος είναι σαφέστατα µικρότερος από αυτόν που έχει εκτιµηθεί παραπάνω. ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 62

63 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΛ. ΡΟ ΙΩΝ 3.1 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΜΩΝ Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων του ήµου Ροδίων (ΕΕΛ ήµου Ροδίων) έχει κατασκευασθεί προκειµένου της επεξεργασίας των αστικών λυµάτων ισοδυνάµων κατοίκων που αφορούν τους ήµους Ροδίων, Ιαλυσού και Καλλιθέας µε χρονικό ορίζοντα το έτος Εν συνεχεία της µελέτης της εν λόγω ΕΕΛ, έχει προβλεφθεί η κατασκευή µίας ακριβώς όµοιας εγκατάστασης στο ίδιο οικόπεδο, ούτως ώστε να είναι εφικτή η επεξεργασία αστικών αποβλήτων τα οποία αντιστοιχούν σε ισοδύναµους κατοίκους και τα οποία αφορούν τους προαναφερόµενους και µόνο ήµους µε έτος αναφοράς το 2035, όπου χρονικά ανάγεται και η τελική φάση του έργου της ΕΕΛ ήµου Ροδίων. Λαµβάνοντας υπόψη πληροφορίες οι οποίες συλλέχθηκαν από τους ήµους σχετικά µε τις περιοχές οι οποίες αποχετεύονται τη παρούσα χρονική φάση, το σύνολο των λυµάτων τα οποία καταλήγουν στην ΕΕΛ ήµου Ροδίων, αποτελούνται από: Αστικά λύµατα του ήµου Ροδίων σε ποσοστό συνολικά 55%, που συνίσταται σε κατοικίες, ξενοδοχειακές µονάδες και λοιπές δραστηριότητες, τα οποία στο σύνολό τους αντιστοιχούν περίπου σε 6000 ισοδύναµους κατοίκους. Αστικά λύµατα του οικισµού Κοσκινούς του ήµου Καλλιθέας, ήτοι ποσοστό 70% προερχόµενο από τον οικισµό Κοσκινούς µε επιπλέον τα προερχόµενα λύµατα από δύο ξενοδοχειακές µονάδες (χωρητικότητας 2081 κλινών), τα οποία στο σύνολό τους αντιστοιχούν περίπου σε 6000 ισοδύναµους κάτοικους. Αστικά λύµατα προερχόµενα από ένα ποσοστό ξενοδοχειακών µονάδων του ήµου Ιαλυσού τα οποία εκτιµάται ότι αντιστοιχούν σε ισοδύναµο πληθυσµό της τάξης των κατοίκων. Με βάση τα προαναφερόµενα καθώς και τις εκτιµήσεις των πληθυσµιακών στοιχείων που αναλύονται σε προηγούµενο κεφάλαιο, το σύνολο των αποχετευόµενων λυµάτων στην εγκατάσταση, µέσω του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού της πόλης της Ρόδου, είναι περίπου της τάξης των ισοδύναµων κατοίκων. ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 63

64 3.2 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΕΛ. ΡΟ ΙΩΝ Με χρήση των διαθέσιµων λειτουργικών δεδοµένων, τα οποία είναι η χρονοσειρά των παροχών εισόδου στην ΕΕΛ του. Ροδίων από το διάστηµα 01/01/2007 έως 31/12/2007 του έτους 2007, καθώς και τις συγκεντρώσεις των ρύπων των ανεπεξέργαστων λυµάτων, είναι εφικτή η εκτίµηση του πληθυσµού ο οποίος αποχετεύεται τη παρούσα χρονική στιγµή µέσω της προαναφερόµενης εγκατάστασης ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Η στατιστική ανάλυση γίνεται µέσω της γραφικής απεικόνισης των αθροιστικών συχνοτήτων της παροχής, η οποία παροχή αποτελεί στη συγκεκριµένη περίπτωση τη ποσοτική µεταβλητή. Βάσει του παραπάνω δείγµατος των ηµερήσιων παροχών, αρχικά γίνεται καταχώρηση των διαστηµάτων, και κατόπιν µε χρήση της συνάρτησης FREQUENCY προκύπτουν οι συχνότητες εµφάνισης των τιµών των παροχών (βάσει των καταχωρηµένων διαστηµάτων), οι οποίες αποτελούν τις ταξικές συχνότητες, απόλυτες και σχετικές των ηµερήσιων δειγµατοληψιών. Εν συνεχεία γίνεται ο υπολογισµός των αθροιστικών συχνοτήτων των παροχών. Για παράδειγµα, η αθροιστική συχνότητα µιας συγκεκριµένης τιµής της παροχής θα προκύψει ως άθροισµα του συνόλου των ταξικών συχνοτήτων για τις οποίες η τιµή της παροχής λαµβάνει τιµές µικρότερες ή ίσες από τη τιµή αυτή. Κατόπιν της οµαδοποίησης των δεδοµένων των ηµερήσιων παροχών σε πίνακα συχνοτήτων καθώς και της γραφικής απεικόνισης αυτών, είναι απαραίτητος ο υπολογισµός των λεγόµενων µέτρων και ειδικότερα του αριθµητικού µέσου (AVERAGE) αλλά και της διάµεσου (MEDIAN). Είναι βάσιµη η αντιπροσώπευση ενός δείγµατος τιµών µε χρήση του αριθµητικού µέσου όταν ναι µεν έχουµε κάποιες ακραίες τιµές της µεταβλητής που αφορούν µικρό ποσοστό µονάδων αλλά αυτό εξοµαλύνεται µε το µεγάλο δείγµα αριθµητικών δεδοµένων, µε αποτέλεσµα να µην αλλοιώνεται στη δεδοµένη περίπτωση η εγκυρότητα του αριθµητικού µέσου. Σε διαφορετική περίπτωση όπου έχουµε ακραίες τιµές και το δείγµα των αριθµητικών δεδοµένων είναι µικρό, η αντιπροσώπευση του δείγµατος γίνεται µε χρήση της διάµεσου. Η χρήση του µέτρου της διάµεσου παρέχει πληροφορία σχετικά µε τη θέση της αθροιστικής καµπύλης, η οποία προκύπτει από τις υπολογιζόµενες αθροιστικές συχνότητες της παροχής, και ειδικότερα µας ενηµερώνει για το ότι το 50% από τις παροχές έχουν τιµή έως αυτή της διάµεσου. ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 64

65 3.2.2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ 01/01/ /12/2007 Για το παραπάνω δείγµα παροχών που αφορά το διάστηµα 01/01/2007 έως 31/12/2007, κατασκευάζουµε την παρακάτω αθροιστική καµπύλη πιθανότητας υπέρβασης της ηµερήσιας παροχής λυµάτων: % 95,32 % ΠΑΡΟΧΗ (m3/d) m3/d m3/d ιάγραµµα 3.1: Αθροιστική καµπύλη πιθανότητας υπέρβασης της ηµερήσιας παροχής λυµάτων της ΕΕΛ του ήµου Ροδίων για τη χρονική περίοδο 1/1 31/12/ Λαµβάνοντας υπόψη το ιάγραµµα 3.1, η διάµεσος (MEDIAN) της παροχής εισόδου για το παραπάνω διάστηµα, δηλαδή η παροχή εισόδου η οποία αντιστοιχεί στο 50% της πιθανότητας υπέρβασης προκύπτει ίση µε m 3 /d. Η εν λόγω παροχή αντιστοιχεί περίπου στο 42 % της µέσης παροχής σχεδιασµού του έργου των m 3 /d - Η µέση παροχή εισόδου (AVERAGE) για το παραπάνω διάστηµα προκύπτει ίση µε m 3 /d, η οποία αντιστοιχεί στο 45 % της µέσης παροχής σχεδιασµού του έργου των m 3 /d ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 65

66 - Η µέγιστη ηµερήσια παροχή, δηλαδή η παροχή εισόδου η οποία αντιστοιχεί σε τιµή µεγαλύτερη του 95% και µικρότερη του 100% των µετρηµένων παροχών, βάσει του παραπάνω σχήµατος είναι της τάξης των m 3 /d. Καθότι η µέση τιµή είναι µεγαλύτερη αυτής της διαµέσου, έχουµε δεξιά ασυµµετρία της κατανοµής των δεδοµένων. Για την παραπάνω µέγιστη ηµερήσια παροχή εισόδου των m 3 /d, κατόπιν στατιστικής επεξεργασίας του πλήρους δείγµατος παροχών, και για τιµές ειδικής παροχής ακαθάρτων ανά κάτοικο από (0,2 0,3) m 3 /κάτοικο/d, προκύπτει ότι η εγκατάσταση εξυπηρετεί πληθυσµό από ισοδύναµους κατοίκους. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ: 01/01/ /02/2007 & 01/12/ /12/2007 Για το δείγµα παροχών που αφορά τους µήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και εκέµβριο του έτους 2007, κατασκευάζουµε την παρακάτω αθροιστική καµπύλη πιθανότητας υπέρβασης της ηµερήσιας παροχής λυµάτων: ΠΑΡΟΧΗ (m3/d) ιάγραµµα 3.2: Αθροιστική καµπύλη πιθανότητας υπέρβασης της ηµερήσια παροχής λυµάτων της ΕΕΛ του ήµου Ροδίων για τη χειµερινή περίοδο του έτους Λαµβάνοντας υπόψη το ιάγραµµα 3.2, η διάµεσος (MEDIAN) της παροχής εισόδου για το παραπάνω διάστηµα, δηλαδή η παροχή εισόδου η οποία αντιστοιχεί στο 50% της πιθανότητας υπέρβασης προκύπτει ίση µε 10100m 3 /d. Η εν λόγω παροχή αντιστοιχεί περίπου στο 54 % της χειµερινής παροχής σχεδιασµού του έργου των m 3 /d ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 66

67 - Η µέση παροχή εισόδου (AVERAGE) για το παραπάνω διάστηµα προκύπτει ίση µε m 3 /d, η οποία αντιστοιχεί στο 56 % της χειµερινής παροχής σχεδιασµού του έργου των m 3 /d ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ: 01/06/ /09/2007 Για το δείγµα παροχών που αφορά τους µήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του έτους 2007, κατασκευάζουµε την παρακάτω αθροιστική καµπύλη πιθανότητας υπέρβασης της ηµερήσιας παροχής λυµάτων: % ΠΑΡΟΧΗ (m3/d) ιάγραµµα 3.3: Αθροιστική καµπύλη πιθανότητας υπέρβασης της ηµερήσια παροχής λυµάτων της ΕΕΛ του ήµου Ροδίων για τη θερινή περίοδο του έτους Λαµβάνοντας υπόψη το ιάγραµµα 3.3, η διάµεσος (MEDIAN) της παροχής εισόδου για το παραπάνω διάστηµα, δηλαδή η παροχή εισόδου η οποία αντιστοιχεί στο 50% της πιθανότητας υπέρβασης προκύπτει ίση µε m 3 /d. Η εν λόγω παροχή αντιστοιχεί περίπου στο 48 % της θερινής παροχής σχεδιασµού του έργου των m 3 /d - Η µέση παροχή εισόδου (AVERAGE) για το παραπάνω διάστηµα προκύπτει ίση µε m 3 /d, η οποία αντιστοιχεί στο 47 % της θερινής παροχής σχεδιασµού του έργου των m 3 /d ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 67

68 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ TSS, COD, TN Θα εξετάσουµε την οµοιογένεια των δεδοµένων, υπολογίζοντας τα µέτρα θέσης & διασποράς και ειδικότερα τον αριθµητικό µέσο, τον αριθµητικό διάµεσο, τη διακύµανση, τη τυπική απόκλιση καθώς και το συντελεστή µεταβλητότητας. - ιακύµανση ή διασπορά s 2 (second moment or Variation VARP) είναι το άθροισµα των τετραγώνων της µέσης τιµής του δείγµατος από κάθε τιµή, όπου τα ορίσµατα λαµβάνονται ως το σύνολο του πληθυσµού, και δίνεται από τη σχέση: s 2 = 1 n ( x i x) 2 όπου x είναι η µέση τιµή δείγµατος AVERAGE(number1,number2, ) και n είναι το µέγεθος δείγµατος, εφόσον το µέγεθος αυτό ανταποκρίνεται σε ένα µεγάλο αριθµό µετρήσεων (n>50). Ωστόσο, επειδή συνήθως είναι εφικτή η διάθεση µικρών δειγµάτων τα οποία έχουµε λάβει από µεγαλύτερους πληθυσµούς, η καλύτερη εκτίµηση της σταθερής απόκλισης του πληθυσµού από ένα δείγµα είναι η χρήση του παρακάτω τύπου (VAR): s 2 = 1 n 1 ( x i x) 2 - Τυπική απόκλιση s είναι η τετραγωνική ρίζα της διακύµανσης s 2 s = 2 s - Συντελεστής µεταβλητότητας CV είναι το πηλίκο της τυπικής απόκλισης δια της µέσης τιµής του δείγµατος: CV = x s Η οµοιογένεια του δείγµατος είναι άµεσα συνδεδεµένη από το συντελεστή µεταβλητότητας, και ειδικότερα για τιµή του CV 10% το δείγµα είναι οµοιογενές. Βάσει των παραπάνω τύπων και λαµβάνοντας για κάθε περίπτωση τις συγκεντρώσεις του ΠΙΝΑΚΑ 3.1, προκύπτει ο ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2. ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 68

69 ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1 Αποτελέσµατα µετρήσεων συγκεντρώσεων ρύπων ανεπεξέργαστων λυµάτων στην είσοδο της ΕΕΛ ήµου Ροδίων (Στοιχεία ΕΥΑ Ρόδου) ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 69

70 . ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2 Στατιστική επεξεργασία συγκεντρώσεων ρύπων ανεπεξέργαστων λυµάτων στην είσοδο της ΕΕΛ του ήµου Ροδίων (Στοιχεία ΕΥΑ Ρόδου) ΦΟΡΤΙΑ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΙΑΣΤΗΜΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ TSS* 283, ,93 211,43 [193,43 374,29] 74,48 COD 690, ,27 225,52 [625,07 756,85] 32,64 BOD 389, ,56 121,9 [350,54 428,06] 31,31 TN 67,54 148,94 12,2 [60,91 74,17] 18,06 P 10,77 2,45 1,57 [5,96 11,70] 14,57 Η τιµή του συντελεστή µεταβλητότητας CV είναι αρκετά έως πολύ µεγαλύτερης του 10%, µε αποτέλεσµα το δείγµατα, εκτός του ότι είναι εξαιρετικά περιορισµένα, δεν είναι αντιπροσωπευτικά λόγω της µεγάλης τους ανοµοιογένειας. * Από τις τιµές των συγκεντρώσεων των TSS δεν θα συνυπολογίσουµε αυτές των 39,25 mg/l & 86 mg/l διότι είναι εξαιρετικά µικρές ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 70

71 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΙΩΝ TSS, COD, TN Ο υπολογισµός των φορτίων θα γίνει βάσει των τιµών που προκύπτουν από το γινόµενο της συγκέντρωσης σε κάθε χρονική στιγµή µε τη µέση παροχή που έχει προκύψει κατόπιν στατιστικής ανάλυσης του δείγµατος παροχών για το διάστηµα από 1/1 31/12/2007. Κατόπιν, βάσει των φορτίων που έχουν προκύψει, κατασκευάζουµε τις αθροιστικές καµπύλες πιθανότητας υπέρβασης των ηµερήσιων φορτίων αιωρούµενων στερεών, οργανικού άνθρακα και ολικού αζώτου. - ΦΟΡΤΙΑ TSS % ΦΟΡΤΙΑ TSS (Kg TSS/d) 95,84 % 5507 Kg TSS/d ιάγραµµα 3.4: Αθροιστική καµπύλη πιθανότητας υπέρβασης του ηµερήσιου φορτίου αιωρούµενων στερεών της ΕΕΛ του ήµου Ροδίων για τη χρονική περίοδο 1/1 31/12/ Λαµβάνοντας υπόψη το ιάγραµµα 3.4, το µέγιστο ηµερήσιο φορτίο αιωρούµενων στερεών, δηλαδή το φορτίο το οποία αντιστοιχεί σε τιµή µεγαλύτερη του 95% και µικρότερη του 100% των µετρηµένων τιµών φορτίου, είναι της τάξης του 5507 Kg TSS/d. Λαµβάνοντας υπόψη ότι το ισοδύναµο φορτίο αιωρούµενων στερεών είναι 0,075 Κg/ι.κ./d προκύπτει ότι η εγκατάσταση εξυπηρετεί πληθυσµό της τάξης των ι.κ. ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 71

72 - ΦΟΡΤΙΑ COD % ΦΟΡΤΙΟ COD (KgCOD/d) 95,65 % 12448,26 Kg COD/d ιάγραµµα 3.5: Αθροιστική καµπύλη πιθανότητας υπέρβασης του ηµερήσιου φορτίου οργανικού άνθρακα της ΕΕΛ του ήµου Ροδίων για τη χρονική περίοδο 1/1 31/12/ Λαµβάνοντας υπόψη το ιάγραµµα 3.5, το µέγιστο ηµερήσιο φορτίο οργανικού άνθρακα, δηλαδή το φορτίο το οποία αντιστοιχεί σε τιµή µεγαλύτερη του 95% και µικρότερη του 100% των µετρηµένων τιµών φορτίου, είναι της τάξης του Kg COD/d. Θεωρώντας ότι το ισοδύναµο φορτίο οργανικού άνθρακα είναι 0,15 Kg/ι.κ./d* προκύπτει ότι η εγκατάσταση εξυπηρετεί πληθυσµό της τάξης των ι.κ. *Καθότι, αφενός οι µετρήσεις παρουσιάζουν µεγάλες διακυµάνσεις, και αφετέρου δεν υφίσταται χωριστικό σύστηµα αποχέτευσης, προκειµένου εν µέρει να γίνει εξισσορόπηση των διακυµάνεων αυτών, αλλά και να συνυπολογιστούν τυχόν φορτία από παραγωγικές δραστηριότητες, λαµβάνουµε τιµή ισοδύναµου φορτίου του οργανικού άνθρακα 0,15 Kg/ι.κ./d* ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 72

73 - ΦΟΡΤΙΑ TN , , , , % , , ΦΟΡΤΙΟ TN (KgSS/d) ιάγραµµα 3.6: Αθροιστική καµπύλη πιθανότητας υπέρβασης του ηµερήσιου φορτίου ολικού αζώτου της ΕΕΛ του ήµου Ροδίων για τη χρονική περίοδο 1/1 31/12/2007 Καθότι το δείγµα των τιµών συγκεντρώσεων ολικού αζώτου το οποίο διαθέτουµε είναι µικρό, από το παραπάνω ιάγραµµα 3.6 βλέπουµε ότι δεν µπορεί να προσεγγιστεί άµεσα το µέγιστο ηµερήσιο ολικό φορτίο αζώτου. Παράλληλα έχουµε κάποιες ακραίες τιµές πράγµα το οποίο δεν εξοµαλύνεται λόγω του µικρού δείγµατος αριθµητικών δεδοµένων, οπότε στη περίπτωση αυτή αξιόπιστη είναι η χρήση της τιµής της συγκέντρωσης που αντιστοιχεί στη διάµεσο (MEDIAN). Το γινόµενο της συγκέντρωσης αυτής ήτοι η τιµή των 66 mg/l µε τη µέγιστη ηµερήσια παροχή, που έχει προκύψει βάσει της αθροιστικής καµπύλης συχνότητας για το δείγµα των παροχών από 1/1-31/12/2007 ήτοι η τιµή των m 3 /d µας παρέχει µία αντιπροσωπευτική τιµή του εκτιµούµενου µέγιστου φορτίου ολικού αζώτου η οποία είναι η τιµή των 1175 KgN/d. Λαµβάνοντας υπόψη ότι το ισοδύναµο φορτίο ολικού αζώτου είναι 0,014 Kg/ι.κ./d προκύπτει ότι η εγκατάσταση εξυπηρετεί πληθυσµό της τάξης των ι.κ. ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 73

74 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΓΜΑΤΟΣ 01/05/ /09/2007 ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ Για το δείγµα παροχών που αφορά το διάστηµα ανοιξιάτικης και θερινής περιόδου δηλαδή διάστηµα στο οποίο έχουµε το µέγιστο ποσοστό τουρισµού, κατασκευάζουµε την παρακάτω αθροιστική καµπύλη πιθανότητας υπέρβασης της ηµερήσιας παροχής λυµάτων: % m3/d ΠΑΡΟΧΗ (m3/d) 95,027 % m3/d ιάγραµµα 3.7: Αθροιστική καµπύλη πιθανότητας υπέρβασης της ηµερήσια παροχής λυµάτων της ΕΕΛ του ήµου Ροδίων για τη χρονική περίοδο 1/5 30/09/ Λαµβάνοντας υπόψη το ιάγραµµα 3.7, η διάµεσος (MEDIAN) της παροχής εισόδου για το παραπάνω διάστηµα, δηλαδή η παροχή εισόδου η οποία αντιστοιχεί στο 50% της πιθανότητας υπέρβασης προκύπτει ίση µε m 3 /d. Η εν λόγω παροχή αντιστοιχεί περίπου στο 58 % της µέσης παροχής σχεδιασµού του έργου των m 3 /d - Η µέση παροχή εισόδου (AVERAGE) για το παραπάνω διάστηµα προκύπτει ίση µε m 3 /d, η οποία αντιστοιχεί στο 55 % της µέσης παροχής σχεδιασµού του έργου των m 3 /d - Η µέγιστη ηµερήσια παροχή, δηλαδή η παροχή εισόδου η οποία αντιστοιχεί σε τιµή µεγαλύτερη του 95% και µικρότερη του 100% των µετρηµένων παροχών, βάσει του παραπάνω σχήµατος είναι της τάξης των m 3 /d. Η εν λόγω παροχή αντιστοιχεί στο 50% της µέσης θερινής παροχής σχεδιασµού του έργου των m 3 /d. ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 74

75 Καθότι η µέση τιµή είναι µικρότερη αυτής της διαµέσου, έχουµε αριστερή ασυµµετρία της κατανοµής των δεδοµένων. Για την παραπάνω µέγιστη ηµερήσια παροχή εισόδου των m 3 /d, κατόπιν στατιστικής επεξεργασίας του δείγµατος παροχών για το διάστηµα από 1/5 30/9/2007, και για τιµές ειδικής παροχής ακαθάρτων ανά κάτοικο από (0,2 0,3) m 3 /κάτοικο/d, προκύπτει ότι η εγκατάσταση εξυπηρετεί πληθυσµό από ισοδύναµους κατοίκους. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΙΩΝ TSS, COD, TN Ο υπολογισµός των φορτίων θα γίνει βάσει των τιµών που προκύπτουν από το γινόµενο της συγκέντρωσης σε κάθε χρονική στιγµή µε τη µέση παροχή που έχει προκύψει κατόπιν στατιστικής ανάλυσης του δείγµατος παροχών για το διάστηµα από 1/5 30/9/2007. Κατόπιν, βάσει των φορτίων που έχουν προκύψει, κατασκευάζουµε τις αθροιστικές καµπύλες πιθανότητας υπέρβασης των ηµερήσιων φορτίων οργανικού άνθρακα, αιωρούµενων στερεών. - ΦΟΡΤΙΑ TSS % ΦΟΡΤΙΟ TSS (KgSS/d) 95,45 % 7117,5 Kg TSS/d ιάγραµµα 3.8: Αθροιστική καµπύλη πιθανότητας υπέρβασης του ηµερήσιου φορτίου αιωρούµενων στερεών της ΕΕΛ του ήµου Ροδίων για τη χρονική περίοδο 1/5 30/09/ Λαµβάνοντας υπόψη το ιάγραµµα 3.8, το µέγιστο ηµερήσιο φορτίο αιωρούµενων στερεών, δηλαδή το φορτίο το οποία αντιστοιχεί σε τιµή µεγαλύτερη του 95% και µικρότερη του 100% των µετρηµένων τιµών φορτίου, είναι της τάξης του 7118 m 3 /d. ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 75

76 Λαµβάνοντας υπόψη ότι το ισοδύναµο φορτίο αιωρούµενων στερεών είναι 0,075 Κg/ι.κ./d προκύπτει ότι η εγκατάσταση εξυπηρετεί πληθυσµό της τάξης των ι.κ. - ΦΟΡΤΙΑ COD % Φ ΟΡΤΙΟ COD (KgCOD/d) 95,65 % Kg COD/d ιάγραµµα 3.9: Αθροιστική καµπύλη πιθανότητας υπέρβασης του ηµερήσιου φορτίου οργανικού άνθρακα της ΕΕΛ του ήµου Ροδίων για τη χρονική περίοδο 1/5 30/09/ Λαµβάνοντας υπόψη το ιάγραµµα 3.9, το µέγιστο ηµερήσιο φορτίο οργανικού άνθρακα, δηλαδή το φορτίο το οποία αντιστοιχεί σε τιµή µεγαλύτερη του 95% και µικρότερη του 100% των µετρηµένων τιµών φορτίου, είναι της τάξης του m 3 /d. Λαµβάνοντας υπόψη ότι το ισοδύναµο φορτίο οργανικού άνθρακα είναι 0,15 Kg/ι.κ./d προκύπτει ότι η εγκατάσταση εξυπηρετεί πληθυσµό της τάξης των ι.κ. ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 76

77 - ΦΟΡΤΙΑ TN , , , , % , , ΦΟΡΤΙΟ TN (KgSS/d) ιάγραµµα 3.10: Αθροιστική καµπύλη πιθανότητας υπέρβασης του ηµερήσιου φορτίου ολικού αζώτου της ΕΕΛ του ήµου Ροδίων για τη χρονική περίοδο 1/5 30/09/2007 Καθότι το δείγµα των τιµών συγκεντρώσεων ολικού αζώτου το οποίο διαθέτουµε είναι µικρό, από το παραπάνω ιάγραµµα 3.10 βλέπουµε ότι δεν µπορεί να προσεγγιστεί άµεσα το µέγιστο ηµερήσιο ολικό φορτίο αζώτου, του οποίου η τιµή είναι µεγαλύτερη από το 95% των µετρηµένων φορτίων. Προκειµένου να υπολογιστεί το µέγιστο ηµερήσιο ολικό φορτίο αζώτου, βάσει του δείγµατος των συγκεντρώσεων αζώτου, θα γίνει χρήση της τιµής της συγκέντρωσης που αντιστοιχεί στη διάµεσο (MEDIAN) των τιµών αυτών. Το γινόµενο της συγκέντρωσης αυτής ήτοι η τιµή των 66 mg/l µε τη µέγιστη ηµερήσια παροχή, που έχει προκύψει βάσει της αθροιστικής καµπύλης συχνότητας για το δείγµα των παροχών από 1/5-30/9/2007 ήτοι η τιµή των m 3 /d µας παρέχει µία αντιπροσωπευτική τιµή του εκτιµούµενου µέγιστου φορτίου ολικού αζώτου η οποία είναι η τιµή των 1230 KgN/d. Λαµβάνοντας υπόψη ότι το ισοδύναµο φορτίο ολικού αζώτου είναι 0,014 Kg/ι.κ./d προκύπτει ότι η εγκατάσταση εξυπηρετεί πληθυσµό της τάξης των ι.κ. ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 77

78 ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Συναξιολογώντας τα ανωτέρω, δεν υπάρχει σαφή εκτίµηση του αποχετευόµενου πληθυσµού, καθότι ο εκτιµώµενος πληθυσµός ο οποίος εξυπηρετείται από την ΕΕΛ Ροδίων κυµαίνεται µεταξύ ι.κ. για το πλήρες δείγµα παροχών από 1/1 31/12/2007, και µεταξύ ι.κ. για δείγµα παροχών από 1/5 30/9/2007. Η απόκλιση αυτή ενδεχοµένως οφείλεται σε παράγοντες όπως: Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της ΕΥΑ Ρόδου, ο σηµερινός πραγµατικός µόνιµος πληθυσµός του ήµου Ροδίων είναι της τάξης των κατοίκων, δηλαδή περίπου µεγαλύτερος από αυτόν που εκτιµάται µε βάσει τα επικαιροποιηµένα πληθυσµιακά στοιχεία της ΕΣΥΕ. Βάσει του ΠΙΝΑΚΑ 4.2 είναι φανερό ότι ο συντελεστής µεταβλητότητας (CV) είναι υψηλός, ειδικά για τα αιωρούµενα στερεά, πράγµα το οποίο σηµαίνει ότι το δείγµα περιέχει µεγάλη ανοµοιογένεια µετρήσεων. Ο αριθµός των µετρήσεων των συγκεντρώσεων των ρύπων στα ανεπεξέργαστα λύµατα που πραγµατοποιούνται στην ΕΕΛ ήµου Ροδίων αποτελεί ιδιαίτερα µικρό δείγµα πληθυσµού, ειδικότερα όσον αφορά στις συγκεντρώσεις του αζώτου, του φωσφόρου και των αιωρούµενων στερεών, µε άµεσο αποτέλεσµα τα συµπεράσµατα τα οποία προκύπτουν από τη στατιστική ανάλυση να µην είναι συµβατά και ξεκάθαρα. Ωστόσο παρά την ασυνέχεια που χαρακτηρίζει τα ανωτέρω, η ΕΕΛ Ροδίων επεξεργάζεται τη παρούσα χρονική φάση έναν θερινό πληθυσµό της τάξης των ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 78

79 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΕΛ. ΡΟ ΙΩΝ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ Η υφιστάµενη ΕΕΛ ήµου Ροδίων έχει κατασκευασθεί για την επεξεργασία των αστικών λυµάτων ισοδύναµου πληθυσµού κατοίκων και για την επίτευξη συγκεντρώσεων BOD5, COD και αιωρούµενων στερών µικρότερων από 25 mg/l, 125 mg/l και 35 mg/l αντίστοιχα. Σε ότι αφορά στο άζωτο και στον φώσφορο η εγκατάσταση έχει σχεδιασθεί σε συµφωνία µε τις απαιτήσεις της Νοµαρχιακής Απόφασης υπ αριθ. 2254/1981 για την επίτευξη συγκ7εντρώσεων αµµωνιακού αζώτου, νιτρικών και ολικού φωσφόρου µικρότερων από 15 mg/l, 20 mg/l και 10 mg/l αντίστοιχα. Ωστόσο µε την ανανέωση, τροποποίηση και συµπλήρωση των περιβαλλοντικών όρων του έργου (ΚΥΑ υπ. αριθ / ) καθορίζονται ως ποιοτικά όρια στα επεξεργασµένα λύµατα τα κάτωθι: BOD5 < 25 mg/l COD < 125 mg/l SS < 35 mg/l Καθιζάνοντα στερεά εντός 2 ωρών σε κώνο Imhoff < 0,3 ml/l Αµµωνιακό άζωτο 2 mg/l Επιπλέοντα στερεά = 0 ιαλυµένο οξυγόνο > 5 mg/l Όπως επισηµαίνεται στην ΚΥΑ υπ. αριθ / το 95% των λαµβανοµένων δειγµάτων θα βρίσκεται εντός των ανωτέρω ορίων ή θα τηρούνται οι λεπτοµερειακές ρυθµίσεις του Παραρτήµατος 1 της ΚΥΑ 5673/97 ( Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυµάτων ). Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να τηρούνται τα όρια διάθεσης που αναφέρονται στις οικείες Νοµαρχιακές Αποφάσεις, ήτοι ισχύει το όριο των 20 mg/l για την συγκέντρωση των νιτρικών εξόδου, καθώς και το όριο των 10 mg/l για το ολικό φώσφορο. Με βάση τα ανωτέρω γίνεται αντιληπτό ότι σύµφωνα µε τους νέους περιβαλλοντικούς όρους που ισχύουν για την ΕΕΛ ήµου Ροδίων οι απαιτήσεις εκροής είναι αυστηρότερες αυτών που έχουν ληφθεί κατά τον σχεδιασµό του έργου µε ειδικότερη την απαίτηση για σχεδόν πλήρη νιτροποίηση καθόλη την διάρκεια του έτους. ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 79

80 Στη παρούσα φάση θα γίνει εκτίµηση της δυναµικότητας της υφιστάµενης εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων µέσω των υγειονολογικών υπολογισµών για κάθε επιµέρους µονάδα µε βάση τους υφιστάµενους όγκους των δεξαµενών κάθε διεργασίας καθώς και της δυναµικότητας του εγκατεστηµένου ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού. Για τον προσδιορισµό της µέγιστης δυναµικότητας της εγκατάστασης πραγµατοποιήθηκαν αναλυτικοί υγειονολογικοί υπολογισµοί για την γραµµή των λυµάτων και της ιλύος. 4.2 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Για τον υπολογισµό των λειτουργικών παραµέτρων του συστήµατος ενεργού ιλύος µε νιτροποίηση-απονιτροποίηση, χρησιµοποιήθηκαν σχέσεις που προκύπτουν από τις εξισώσεις ισορροπίας µαζών ως προς το BOD 5, τα στερεά και το άζωτο µε υιοθέτηση καταλλήλων κινητικών, οι οποίες περιγράφονται στη συνέχεια. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ BOD 5 Για τον υπολογισµό του χρόνου παραµονής στερεών συναρτήσει της συγκέντρωσης του διαλυτού BOD 5 στην έξοδο του βιολογικού αντιδραστήρα, συνδυάζουµε: 1) Κινητική Monod : µ HT max K SH F + F 2) Εξίσωση ισορροπίας µαζών στη βιολογική βαθµίδα για τους µικροοργανισµούς x H, βάσει της οποίας για να έχουµε κανονικές συνθήκες θα πρέπει ο ρυθµός µεταβολής µάζας να ισούται µε µηδέν. Ειδικότερα: ΕΙΣΡΟΗ x H - ΕΚΡΟΗ x H + ΠΑΡΑΓΩΓΗ x H- ΦΘΟΡΑ x H = 0 Q*X ΕΙΣΟ Ο (Q-W)*X ΕΞΟ Ο W*X W + µ*x*v Α b*x* V Α = 0 (µ b)* X*V Α = (Q-W)*X ΕΞΟ Ο + W*X W (Α) 3) Χρόνος παραµονής στερεών θ C όπου θ C = (ΣΤΕΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ) / ΣΤΕΡΕΑ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ) θ C = V Α * Χ ( Q W ) * X Α + V Κ ΕΞΟ ΟΥ * Χ + W Κ * X W (Β) ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 80

81 Όπου V V A K * Χ η µάζα των στερεών στην δεξαµενή αερισµού A * Χ η µάζα των στερεών στην δεξαµενή καθίζησης αµελητέα K ( Q W )* X ΕΞΟ ΟΥ η µάζα των στερεών στην εκροή W * X W η µάζα των στερεών της περίσσειας ιλύος Και συνδυάζοντας τις παραπάνω σχέσεις (Α) & (Β) προκύπτει η εξής λειτουργική συνάρτηση: 1 θ c = µ b Η 1 θ c = F µ K + F b HT max SH Η Όπου θ C : ηλικία λάσπης (ηµέρες) b H : σταθερά φθοράς των µικροοργανισµών F: διαλυτό BOD 5 εξόδου (mg/l) µ ΗΤmax : µέγιστη ταχύτητα ανάπτυξης για θερµοκρασία T Κ SH : σταθερά κορεσµού κινητικής (120 mg/l) Το ολικό φορτίο εξόδου BOD 5 αποτελείται από ένα ποσοστό διαλυτού φορτίου και το υπόλοιπο είναι το σωµατιδιακό φορτίο, το οποίο εξαρτάται από τα αιωρούµενα στερεά. Από Βιβλιογραφία έχουµε ότι ο λόγος σωµατιδιακού BOD 5 προς συνολικά αιωρούµενα σωµατίδια είναι µεταξύ των τιµών 0,5 0,7 οπότε έστω BOD ΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΟ =0,6* TSS Εφόσον η µονάδα ΕΕΛ είναι σωστά σχεδιασµένη τα στερεά στην έξοδο δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 20 mg/l, και βάσει και των σύγχρονων κριτηρίων σχεδιασµού (ATV & IWA), η διερεύνηση θα γίνει λαµβάνοντας αυστηρότερα κριτήρια εκροής. Βάσει της Οδηγίας της 91/271 της ΕΕ το BOD 5 πρέπει να είναι µικρότερο ή ίσο της τιµής των 25 mg/l στο 90% του χρόνου, εποµένως θα πρέπει BOD 5 15 mg/l στο 50% του χρόνου. Οπότε λαµβάνοντας ότι το BOD ΕΞΟ ΟΥ = 15 mg/l, έχουµε ότι: Οπότε το σωµατιδιακό BOD είναι: BOD ΕΞΟ Ο ΣΩΜΑΤΙ = 0,6*20 mg/l = 12 mg/l ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 81

82 F ΕΞ. ΙΑΛΥΤΟ =(15 12) mg/l = 3 mg/l Εποµένως, το διαλυτό BOD πρέπει να είναι: BOD ΙΑΛΥΤΟ = 3 mg/l. Η διερεύνηση της δυναµικότητας της εγκατάστασης θα γίνει µε κριτήριο εξόδου, το διαλυτό BOD να είναι λιγότερο από 3 mg/l. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ Στη δεξαµενή αερισµού λαµβάνουν χώρα δύο διεργασίες όπου συµµετέχουν διαφορετικοί µικροοργανισµοί. Έχουµε τη διεργασία κατανάλωσης του οργανικού άνθρακα από τους ετεροτροφικούς µ/ο, και τη διεργασία της νιτροποίησης από τους αυτοτροφικούς µ/ο. - Με βάση τους ετεροτροφικούς µ/ο κατανάλωση οργανικού άνθρακα 1 θ c =µ HT K F b + F SH Η - Με βάση τους νιτροποιητές νιτροποίηση 1 θ c =µ ΝT ( K SN S NH4 N + S NH4 N )( K DO + DO ) DO b Ν Για τον υπολογισµό της ταχύτητας ανάπτυξης των µ/ο, λαµβάνοντας υπ όψιν την επίδραση της θερµοκρασίας, εφαρµόζεται η παρακάτω εκθετική συνάρτηση του Arrhenius η οποία δίνει τις αντίστοιχες τιµές για διαφορετικές θερµοκρασίες: µ ΗΤ = µ H20 e KH(T-20) και: µ ΝΤ = µ Ν20 e KΝH(T-20) για τους ετεροτροφικούς και τους νιτροποιητές, αντίστοιχα. Γνωρίζοντας τις απαιτούµενες τιµές εκροών στην έξοδο της βιολογικής βαθµίδας, υποθέτοντας τιµή για την ποσότητα του διαλυµένου οξυγόνου, αλλά και µε τη χρήση εµπειρικών τιµών για τις υπόλοιπες παραµέτρους υπολογίζουµε το χρόνο παραµονής. ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 82

83 Οι τιµές αυτές είναι: µ H20 := 7 d -1 DO = 1,5 mg/l µ Ν20 = 0,6 d -1 K DO = 0,5 mg/l Κ H = 0,07 K SH = 120 mg/l K NH = 0,116 K NH = 0,5 mg/l µ ΗΤ = 6,09 d -1 µ ΝΤ = 0,46 d -1 b H = 0,06 d -1 b N = 0,05 d -1 S NH4-N : συγκέντρωση αµµωνιακού αζώτου στην έξοδο = 2 mg/l. Με δεδοµένο χρόνο παραµονής στερεών και όγκο βιολογικών αντιδραστήρων, ο τύπος που συσχετίζει συγκέντρωση στερεών ανάµικτου υγρού (MLSS) & χρόνου παραµονής στερεών (θ c ) στη εξαµενή Αερισµού/Νιτροποίησης, ο οποίος προκύπτει από την εφαρµογή της ισορροπίας της µάζας στερεών στη δεξαµενή αερισµού, είναι: MLSS =1/λ {(1+βb H θ c / 1+b H θ c ) * Y H E H F o + αs vo + S fo + S p + (Y N E N S NHO / 1+β N θ c } Οι υπόλοιπες συνιστώσες που περιέχονται είναι: λ = θ/θc θ = V Α / Q ΕΙΣΟ ΟΥ : υδραυλικός χρόνος παραµονής στην.α. (ηµέρες) F 0 : συγκέντρωση BOD 5 εισόδου β : συντελεστής δηµιουργίας αδρανών α : ποσοστό µη βιοδιασπ/µων VSS b H : συντελεστής φθοράς ετεροτροφικών µ/ο b N : συντελεστής φθοράς νιτροποιητών Y H : συντελεστής µετατροπής ετεροτροφικής βιοµάζας E H : βαθµός απόδοσης BOD 5 S vo :συγκέντρωση οργανικών στερεών λυµάτων (70%* TSS 0 ) S fo :συγκέντρωση ανόργανων στερεών λυµάτων (30%* TSS 0 ) S Po :συγκέντρωση ανόργανων στερεών λόγω χηµικής αποµάκρυνσης φωσφόρου MLSS: συγκέντρωση στερεών ανάµικτου υγρού (mg/l) Y n : συντελεστής µετατροπής βιοµάζας νιτροποιητών E N : βαθµός απόδοσης αµµωνιακού αζώτου SN ΕΙΣ :συγκέντρωση εισόδου αµµωνιακού αζώτου (mg/l) ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 83

84 Ο συντελεστής ανακυκλοφορίας r προκύπτει κατόπιν εφαρµογής εξίσωσης ισορροπίας στερεών στη δεξαµενή τελικής καθίζησης, ισορροπία η οποία απαιτείται προκειµένου να µην συσσωρεύεται η ιλύς και πλησιάζει στην εκροή: (Q + rq)mlss = (Q W)SS ΕΞΟ Ο + (rq + W)SS u rqss u + WSS u + (Q W)SS ΕΞΟ Ο = (Q + r*q)mlss (Q + rq)mlss = rqss u + r = το κλάσµα 1 λ SSu / MLSS 1 V.Α.* θ MLSS C r * SS (1 + r) = MLSS u + λ Su / MLSS, δηλαδή το πηλίκο της συγκέντρωσης στερεών ανακυκλοφορούµενης ιλύος προς τη συγκέντρωση στερεών ανάµικτου υγρού δίνει τον συντελεστή συµπύκνωσης λάσπης m, οπότε ο συντελεστής ανακυκλοφορίας r : r = 1 λ m 1 Ο υπολογισµός της συγκέντρωσης της ιλύος γίνεται µε πειραµατικό τρόπο µέσω της παραµέτρου του δείκτη καθιζησιµότητας ιλύος SVI. οπότε εφαρµόζοντας το τύπο του kalbskopf 12000*100 SS u = SVI 12000*100 SS = 150 u 12000*100 SS u = SVI SS u = 8000 mg/l έχουµε: Αν στον παραπάνω τύπο του kalbskopf θέσουµε τιµή του SVI µικρότερο της τιµής των 150, έστω 120 τότε προκύπτει συγκέντρωση στερεών περίσσειας ιλύος µε mg/l. Για λόγους οικονοµίας το αντλιοστάσιο το οποίο ρυθµίζει της επανακυκλοφορία λάσπης πρέπει να είναι µικρό, πράγµα το οποίο επιτυγχάνεται όσο ο βαθµός σταθεροποίησης ή συµπύκνωσης m είναι µεγαλύτερος και κατά συνέπεια λαµβάνοντας µία µικρότερη τιµή για τη συγκέντρωση στερεών περίσσειας ιλύος όπως τη τιµή των 8000 mg/l. ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗ Στη βιολογική βαθµίδα έχουµε µετατροπή του οργανικού αζώτου Ν ΟΡΓ. σε αµµωνιακό S NH4-N. Στη συνέχεια το αµµωνιακό άζωτο στη δεξαµενή Αερισµού/Νιτροποίηση µετατρέπεται σε Νιτρικά. Κατά την εσωτερική ανακυκλοφορία από τη δεξαµενή αερισµού στη δεξαµενή απονιτροποίησης (ή ανοξική), έχουµε µετατροπή ποσότητα των παραπάνω δηµιουργούµενων Νιτρικών σε αέριο άζωτο το οποίο οδεύει στην ατµόσφαιρα. ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 84

85 Ο υπολογισµός του απαιτούµενου όγκου απονιτροποίησης βασίζεται στις παρακάτω σχέσεις: V ΑΝΟΞΙΚΗ = M ( NO3 N ) MLVSS * q DN Όπου V ΑΝΟΞΙΚΗ : ο όγκος της ανοξικής δεξαµενής Μ NO3-N : η µάζα των νιτρικών που απονιτροποιούνται προς αέριο άζωτο στην ανοξική δεξαµενή MLVSS: η µάζα των πτητικών αιωρούµενων στερεών της βιοµάζας q DN : η ταχύτητα απονιτροποίησης Συγκέντρωση των πτητικών αιωρούµενων στερεών της βιοµάζας MLVSS Η συγκέντρωση των ολικών αιωρούµενων στερεών της βιοµάζας MLSS συναρτήσει του λ: MLSS = MLSS*λ = 1 1 βbhθc YN EN S NH 4 YH EH F + αsvo + S fo + S Po + λ 1+ bhθc 1+ bnθc + N 0 βbhθc Y 1+ bhθc Y N N NH 4 E F + S + S + S N H H 0 α vo fo Po 1+ bnθc Η συγκέντρωση των πτητικών αιωρούµενων στερεών της βιοµάζας MLVSS συναρτήσει του λ είναι αυτή των ολικών αιωρούµενων στερεών της βιοµάζας MLSS χωρίς όµως τα αδρανή αλλά και τα στερεά τα οποία προκύπτουν από τη διεργασία της χηµικής αποµάκρυνσης φωσφόρου: MLVSS = 1 1 βbhθc YN EN S NH 4 YH EH F0 + αsvo + λ 1+ bhθc 1+ bnθc + N E S Ο Βαθµός σταθεροποίησης είναι: α ΣΤΑΘΕΡ. = MLVSS / MLSS Ταχύτητα απονιτροποίησης q DN Η ταχύτητα απονιτροποίησης δίνεται από τη σχέση: q DN = q 20 DN *e Κ(Τ-20) όπου Κ είναι θερµοκρασιακή σταθερά η οποία ισούται µε 0,07 q 20 DN είναι ο µέγιστος ρυθµός απονιτροποίησης στους 20 C της οποίας η τιµή κυµαίνεται περίπου στα 0,075 Kg NO3-N / Kg MLVSS *d. ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 85

86 Λαµβάνοντας όµως υπόψη τα πιλοτικά αποτελέσµατα που έχουν διεξαχθεί, ο µέγιστος ρυθµός απονιτροποίησης προκύπτει περίπου 3,5 mg NO3-N / g MLVSS*h Εκ των ανωτέρω, εφόσον γνωρίζουµε τον όγκο της ανοξικής δεξαµενής, υπολογίζουµε τη µάζα των νιτρικών η οποία απονιτροποιείται. V ΑΝΟΞΙΚΗ = M ( NO3 N ) MLVSS * q DN M = V ΑΝΟΞΙΚΗ * DN ( NO3 N ) MLVSS * q ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ ΙΛΥΟΣ Ο χρόνος παραµονής στερεών θ c συνδέει άµεσα τη ποσότητα των στερεών τα οποία αφαιρούνται ηµερησίως µε τη ποσότητα των στερεών που παραµένουν στο σύστηµα: M M ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ θ c = ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ / ΗΜΕΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ V Α MLSS+ V ΤΚ... SS θ c = W SS + ( Q W ) TSS u EΞ και καθότι η µάζα V ΤΚ.. SS V Α MLSS θ c = W SS + ( Q W ) TSS u. είναι αµελητέα, έχουµε: EΞ Όσον αφορά τα στερεά εξόδου, θα πρέπει TSS ΕΞΟ ΟΥ 35 mg/l. Ωστόσο βάσει των σύγχρονων κριτηρίων σχεδιασµού οι οποίες αφορούν τη δεξαµενή καθίζησης και την υδραυλική φόρτιση αυτής, πρέπει να είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζεται η έξοδος στερεών TSS ΕΞΟ ΟΥ 20 mg/l ΖΗΤΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Η απαίτηση του βιολογικού αντιδραστήρα σε οξυγόνο είναι: Οξυγόνο για αποµάκρυνση BOD Οξυγόνο λόγω ενδογενούς αναπνοής, Οξυγόνο λόγω νιτροποίησης Οξυγόνο απονιτροποίησης. Το απαιτούµενο οξυγόνο δίνεται από τη σχέση: R = 0,59 * E H * Q * F 0 +4,3 * En * Q * S NH4-Ν + 0,024 * V Α * ΜLSS * R et 2,86 * N απονιτρ. αφορά την οξείδωση αφορά τη νιτροποίηση του οργανικού άνθρακα ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 86

87 Το R et είναι η ειδική ταχύτητα κατανάλωσης οξυγόνου λόγω ενδογενούς αναπνοής. Η τιµή του κυµαίνεται από 2-4 g O 2 /kg MLSS-hr και συνήθως έχει την τιµή R et = 3 g O 2 /kg MLSS-hr για Τ=20 C, οπότε προκειµένου να γίνει αναγωγή στη ζητούµενη θερµοκρασία εφαρµόζεται ο τύπος: R et (Τ C) = R et (20 C) * e 0,07(T-20) Στις δεξαµενές αερισµού τόσο η παροχή του απαιτούµενου για τις βιολογικές διαδικασίες οξυγόνου όσο και η επίτευξη της πλήρους µίξης πραγµατοποιούνται µε τη χρησιµοποίηση κατάλληλων µηχανισµών αερισµού, που διακρίνονται στους διαχυτήρες και στους επιφανειακούς αεριστήρες. Για την επιλογή του εξοπλισµού ο κατασκευαστής έχει ορίσει τη λειτουργία αυτού σε τυπικές συνθήκες (καθαρό νερό, Ρ = 1 atm, Τ=20 C), αφού το OTR αναφέρεται σε συνθήκες πεδίου. Έτσι, πρέπει να υπολογιστεί το οξυγόνο που απαιτείται σε τυπικές συνθήκες (SOTR). SOTR = OTR * C s 20 /θ (Τ-20) * ( C s Τb C) α * F Όπου, θ = σταθερά = 1,024 α = συντελεστής, λόγω του γεγονότος ότι στα λύµατα το Ο 2 διαλύεται δύσκολα = 0,8 F = συντελεστής που εκφράζει την παλαιότητα των διαχυτήρων (στο τέλος της ζωής των διαχυτήρων έχει τιµή 70% της αρχικής) = 0,7 αf = για χρήση διαχυτήρων η τιµή του κυµαίνεται µεταξύ 0,4-0,6 C = η συγκέντρωση οξυγόνου στη δεξαµενή αερισµού = 1 mg/l C s Τb = συγκέντρωση κορεσµού σε Ο 2 στα λύµατα = 0,95*C s T. Από ειδικό πίνακα, προκύπτει η συγκέντρωση κορεσµού του οξυγόνου σε καθαρό νερό στους 20 C (C 20 s ) και στη ζητούµενη θερµοκρασία Τ ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 87

88 4.3 ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΘΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΟ ΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ Η συνολική δυναµικότητα των τριών κύριων κοχλιωτών αντλιών τύπου Αρχιµήδη είναι 2700 m 3 /h, και εποµένως επαρκής για την άντληση της παροχής αιχµής των 2650 m 3 /h για την οποία έχει σχεδιασθεί η υφιστάµενη ΕΕΛ του. Ροδίων. ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Ο µετρητής παροχής τύπου Parshall έχει δυνατότητα µέτρησης παροχών από 300 m 3 /h έως 1,2QΑΙΧΜΗΣ ή 3200 m 3 /h (1,2 * 2650 m 3 /h). ΜΟΝΑ Α ΕΞΑΜΜΩΣΗΣ/ΑΠΟΛΙΠΑΝΣΗΣ Υφίσταται δύο αεριζόµενες ορθογώνιες δεξαµενές συνολικού ωφέλιµου όγκου ίσου µε 108 m 3. Λαµβάνοντας υπόψη ότι ο απαιτούµενος χρόνος παραµονής των λυµάτων είναι περίπου 3min ή 0,05 h, η υφιστάµενη µονάδα επαρκεί για τη επεξεργασία λυµάτων παροχής 2*(108/0,05) m 3 /h ή 4320 m 3 /h, οπότε υπερκαλύπτει την παροχή σχεδιασµού των 2650 m 3 /h. Η παροχή αέρα στις δεξαµενές εξάµµωσης τροφοδοτείται από δύο κύριους λοβοειδείς φυσητήρες µε συνολική δυναµικότητα 440 m 3 /h στα 4 m. Λαµβάνοντας υπόψη το µήκος των 12 m των εν λόγω δεξαµενών, προκύπτει ότι εξασφαλίζεται αερισµός της τάξης των 36 m 3 /h/m, ο οποίος επαρκεί για τις ανάγκες της µονάδας. Επίσης, οι µονάδες εσχάρωσης επαρκούν για την παροχή σχεδιασµού των 2650 m 3 /h ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ Σκοπός της δεξαµενής πρωτοβάθµιας καθίζησης είναι να αποµακρυνθούν τα στερεά που καθιζάνουν εύκολα καθώς και τα επιπλέοντα στερεά. Όσο αυξάνει ο χρόνος παραµονής των λυµάτων στη πρωτοβάθµια δεξαµενή καθίζησης τόσο αυξάνει και υδραυλική φόρτιση των στερεών G. Επίσης όσο αυξάνει η θερµοκρασία µειώνεται το ιξώδες του νερού µε αποτέλεσµα να διευκολύνεται η καθίζηση των στερεών και εν ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 88

89 συνεχεία ο απαιτούµενος χρόνος παραµονής να είναι µικρότερος. Εποµένως, κατά τους χειµερινούς µήνες λόγω µείωσης της θερµοκρασίας, αυξάνεται το ιξώδες και κατ επέκταση δεν διευκολύνεται η καθίζηση των στερών, οπότε απαιτείται µεγαλύτερος υδραυλικός χρόνος παραµονής στη δεξαµενή πρωτοβάθµιας καθίζησης. Ο χρόνος παραµονής συναρτήσει της θερµοκρασίας δίνεται από το τύπο: t τ = t 20 * 1,82*e -0,03T µε t 20 = 2 ώρες t τ = 2 * 1,82* e -0,03*23 t τ = 2,19 ώρες Το εύρος τιµών της υδραυλικής φόρτισης στερεών είναι (30-50) m 3 /m 2 d, µε τυπική τιµή το 40 m 3 /m 2 d όταν ό χρόνος παραµονής είναι περίπου 2 ώρες. Θεωρώντας ελάχιστο χρόνο παραµονής 1,5 h, υδραυλική φόρτιση στερεών G Π Κ Ε.Υ.Φ. = 48 m 3 /m 2 d, και καθότι η συνολική επιφάνεια των πρωτοβάθµιων δεξαµενών καθίζησης είναι 890,4 m 2, και λαµβάνοντας υπόψη ότι: ΕΠΙΤΡ.Υ ΡΑΥΛΙΚΗΦΟΡΤΙΣΗ = Q ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΛΥΜΑΤΑ / ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΚ οπότε G Π Κ Ε.Υ.Φ. = Q ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΛΥΜΑΤΑ / Α ΠΚ Q ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΛΥΜΑΤΑ = G Π Κ Ε.Υ.Φ. * Α ΠΚ Q ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΛΥΜΑΤΑ = 48 m 3 /m 2 d * 890,4m 2 Q ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΛΥΜΑΤΑ = m 3 /d Θεωρώντας ότι σε κάθε κάτοικο αντιστοιχούν 300 lt ηµερησίων ή 0,3 m 3 ηµερησίως, από αυτά οδηγείται στην αποχέτευση περίπου το 80% οπότε έχουµε 0,24 m 3 /d ι.κ. Και Π ι.κ. = [42739m 3 /d] / 0,24 m 3 /d ι.κ. Π ι.κ. = ι.κ. ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 89

90 ιάγραµµα 4.1: υναµικότητα Πρωτοβάθµιας δεξαµενής καθίζησης Εποµένως η δεξαµενή πρωτοβάθµιας καθίζησης µπορεί να δεχτεί λύµατα περίπου ισοδύναµων κατοίκων. τα ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΘΜΙ ΑΣ Α ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΘΜΙ ΑΣ ΜΕΣΩ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΜΕ ΜΟΝΟΣΗΜΑΝΤΗ ΤΙΜΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ θc, ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΝΑΜΙΚΤΟΥ ΥΓΡΟΥ (MLSS) ΚΑΙ Ε ΟΜΕΝΟΥΣ ΟΓΚΟΥΣ ΕΞΑΜΕΝΩΝ Α1 ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ Για θερινές συνθήκες, βάσει των κάτωθι δεδοµένων και υιοθετώντας τη µεθοδολογία οποία αναφέρεται στις προηγούµενες ενότητες, έχουµε: BOD ΕΞΟ ΟΥ 5 15 mg/l ΤSS ΕΞΟ ΟΥ (Αιωρ. Στερεά) 20 mg/l NO 3-N ΕΞΟ ΟΥ 20 mg/l P ΕΞΟ ΟΥ ΟΛΙΚΟ 10 mg/l Τ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΛΥΜΑΤΩΝ 23 o C (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ) V.Π.Κ m 3 ( ΕΞΑΜΕΝΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ) V ΑΕΡΙΣΜΟΥ 5400 m 3 ( ΕΞΑΜΕΝΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ) V ΑΝΟΞΙΚΗ 1958 m 3 ( ΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ) V.Τ.Κ. ( ΕΞΑΜΕΝΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ) 6104 m 3 ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 90

91 Χρόνος παραµονής στερεών - χρόνος παραµονής µε βάση τους ετεροτροφικούς µ/ο 1 θ c =µ HT K F b + F SH Η Για θερµοκρασία Καλοκαιριού 23 C έχουµε: µ ΗΤ = µ H20 e KH(T-20) µ ΗΤ = 7* e 0,07(23-20) µ ΗΤ = 8,64 και ο χρόνος παραµονής 1 θ c H 1 θ c H = F µ K + F b HT = 8,64 * SH Η 0, = 0, 15 θ c H θ = 6, 67 c H ηµέρες - χρόνος παραµονής µε βάση τους νιτροποιητές 1 θ c =µ ΝT ( K SN S NH4 N + S NH4 N )( K DO + DO ) DO b Ν Για θερµοκρασία Καλοκαιριού 23 C έχουµε: µ ΝΤ = µ Ν20 e KΝH(T-20) µ ΝΤ = 0,6 e 0,116(23-20) µ ΝΤ = 0,85 επιλέγοντας αµµωνιακό άζωτο βάσει κριτηρίων εξόδου 2 mg/l 1 θ c N µ S DO = NH 4 N Ν Ν K + S K + DO b T ( )( ) SN NH 4 N DO 1 2 1,5 1 = 0,85( )( ) 0, 05 = 0, 46 0,5+ 2 0,5+ 1,5 θ c N θ ηµέρες = 2, 17 c N θ c N Λαµβάνοντας υπόψη τυχόν παρουσία τοξικών ουσιών οι οποίες παρεµποδίζουν τη νιτροποίηση, προσαυξάνουµε τη παραπάνω τιµή πολλαπλασιάζοντας µε συντελεστή ασφαλείας ο οποίος συνήθως κυµαίνεται από 20-50%. Καθότι έχουν διεξαχθεί ειδικές πιλοτικές δοκιµές, προκειµένου να υπολογισθούν οι ρυθµοί των διεργασιών στους υφιστάµενους βιολογικούς αντιδραστήρες, ένα από τα ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 91

92 προκύπτοντα συµπεράσµατα είναι το γεγονός ότι οι ταχύτητες νιτροποίησης και απονιτροποίησης του συστήµατος ενεργoύ ιλύος προσεγγίζουν τις µέγιστες τιµές. Αυτό σηµαίνει ότι δεν υπάρχει πρόβληµα αναχαίτισης των ρυθµών διεργασιών λόγω παρουσίας τοξικών ουσιών στα εισερχόµενα λύµατα. Από τους παραπάνω υπολογιζόµενους χρόνους παραµονής επιλέγουµε το µεγαλύτερο όπου αποτελεί και τη δυσµενέστερη περίπτωση θc = 7 d Γι αυτό το χρόνο παραµονής υπολογίζουµε πάλι το πραγµατικό διαλυτό BOD, καθώς και το αµµωνιακό που θα έχουµε στην έξοδο: 1 θ c = µ HT K SH F + F ΕΞΟ ΟΥ ΕΞΟ ΟΥ b Η ΕΞΟ ΟΥ 1 8,64 0, 06 7 = F 120+ F ΕΞΟ ΟΥ F ΕΞΟ ΟΥ = 2,89 mg/l. 1 θ c µ S DO = NH 4 N Ν Ν K + S K + DO b T ( )( ) SN NH 4 N DO 1 7 S NH = 0,85( 0,5+ S 4 N NH 4 N 1,5 )( ) 0,05 0,5+ 1,5 S NH 4 N = 0,22 S ΕΞΟ ΟΥ NH4-N = 0,22 mg/lt Με χρήση του τύπου ο οποίος συσχετίζει συγκέντρωση στερεών ανάµικτου υγρού (MLSS) & χρόνου παραµονής στερεών (θ c ) στη εξαµενή Αερισµού/Νιτροποίησης, έχουµε: MLSS =1/λ {(1+βb H θ c / 1+b H θ c ) * Y H E H F o + αs vo + S fo + S p + (Y N E N S NHO / 1+β N θ c } Οι υπόλοιπες συνιστώσες που περιέχονται είναι: β = 0,20 α = 0,10 b H = 0,06 d -1 Y H = 0,65 mg SS/mg BOD E H = (F ΕΙΣ F ΕΞΟ )/ F ΕΙΣ S vo = 70%* TSS 0 mg/l S fo = 30%* TSS 0 mg/l Y n = 0,15 mg SS/mg NH 4 -N E N = (SN ΕΙΣ SN ΕΞΟ )/ SN ΕΙΣ SN ΕΙΣ = 42,5 mg/l b N = 0,05 d -1 ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 92

93 όπου: λ = θ/θc και θ = V Α / Q ΕΙΣΟ ΟΥ οπότε λ = Q V. Α ΕΙΣΟ ΟΥ. *θc και θεωρώντας τιµή των MLSS για το Καλοκαίρι 4700 mg/l η παραπάνω σχέση: Q * = ΕΙΣ 5400 * 1+ 0,20*0,06*7 0,15*( SN ΕΙΣ 0,22) 0,65*( F ΕΙΣ 2,89) + 0,10*0,7* TSS + 0,3* TSS ΕΙΣ + S ,06 *7 ΕΙΣ Po 1+ 0,05*7 3625,7*10 3 /Q ΕΙΣ = 1+ 0,20*0,06*7 0,15*( SN ΕΙΣ 0,22) 0,65*( F ΕΙΣ 2,89) + 0,10*0,7* TSS + 0,3* TSS ΕΙΣ + S ,06 *7 ΕΙΣ Po 1+ 0,05*7 (ΤΥΠΟΣ Ι) Θεωρούµε πως στη δεξαµενή πρωτοβάθµιας καθίζησης επιτυγχάνεται στα ανεπεξέργαστα λύµατα αποµάκρυνση BOD 30%, αποµάκρυνση του 60% των ολικών αιωρούµενων στερεών, αποµάκρυνση 15% του ολικού αζώτου, καθώς και αποµάκρυνση 10% του εισερχόµενου φωσφόρου, οπότε τα ρυπαντικά φορτία που παραµένουν κατά την είσοδο στη δεξαµενή Αερισµού/Νιτροποίησης είναι: F ΕΙΣ = 0,70 x F 0 ΤSS ΕΙΣ = 0,40 x ΤSS 0 Ν ΕΙΣ = 0,85 x Ν 0 P ΕΙΣ = 0,90 x P 0 Από αυτά τα στερεά ΤSS ΕΙΣ που παραµένουν κατά την είσοδο στη δεξαµενή Αερισµού/Νιτροποίησης το 70% είναι οργανικά και το υπόλοιπο 30% είναι αδρανή. SSvo = 0,70 x 0,40 x ΤSS 0 SSfo = 0,30 x 0,40 x ΤSS 0 Επίσης, για κάθε ισοδύναµο κάτοικο αντιστοιχούν ρυπαντικά φορτία: BOD : 60*10-3 Kg/d ή 60 g/d ή 60*10 3 mg/d TSS: 75*10-3 Kg/d ή 75 g/d ή 75*10 3 mg/d ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 93

94 ΤN: 12*10-3 Kg/d ή 12 g/d ή 12*10 3 mg/d P: 3*10-3 Kg/d ή 3 g/d ή 3*10 3 mg/d Οπότε θεωρώντας αριθµό ισοδύναµων κατοίκων έστω Π έχουµε: BOD : Π*60*10-3 Kg/d ή Π* 60 g/d ή Π*60*10 3 mg/d Π*60*10-3 Kg/d / 0,24*Π m 3 F 0 = 0,25 Kg/m 3 TSS: Π*75*10-3 Kg/d ή Π*75 g/d ή Π*75*10 3 mg/d Π*75*10-3 Kg/d / 0,24*Π m 3 ΤSS 0 =0,3125 Kg/m 3 ΤN: Π*12*10-3 Kg/d ή Π*12 g/d ή Π*12*10 3 mg/d Π*12*10-3 Kg/d / 0,24*Π m 3 Ν 0 = 0,05 Kg/m 3 P: Π*3*10-3 Kg/d ή Π*3 g/d ή Π*3*10 3 mg/d Π*3*10-3 Kg/d / 0,24*Π m 3 P 0 = 0,0125 Kg/m 3 Οπότε στη παραπάνω σχέση θα αντικαταστήσουµε ως εξής: F ΕΙΣ = 0,70 x F 0 F ΕΙΣ =0,70 x 0,25 F ΕΙΣ = 0,175 Kg/m 3 ή 175 mg/lt ΤSS ΕΙΣ = 0,40 x ΤSS 0 ΤSS ΕΙΣ =0,40 x 0,3125 ΤSS ΕΙΣ =0,125 Kg/m 3 ή 125 mg/lt Ν ΕΙΣ = 0,85 x Ν 0 Ν ΕΙΣ = 0,85 x 0,05 Ν ΕΙΣ =0,0425 Kg/m 3 ή 42,5 mg/lt P ΕΙΣ = 0,90 x P 0 P ΕΙΣ = 0,90 x 0,0125 P ΕΙΣ = 0,01125 Kg/m 3 ή 11,25 mg/lt ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ/ΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΑΖΩΤΟΥ ΚΑΙ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΘΙΖΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΙΖΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΦΩΣΦΟΡΟΥ (S ΟΛΙΚΟ ) Ο εισερχόµενος φώσφορος µέσω των λυµάτων κατά της είσοδό τους στην ΕΕΛ είναι: P ΕΙΣ = 0,90 x P 0 P ΕΙΣ = 0,90 x 0,0125 P ΕΙΣ = 0,01125 Kg/m 3 ή 11,25 mg/lt Η επιθυµητή συγκέντρωση του φωσφόρου στην έξοδο είναι 10mg/lt Η αποµάκρυνση αυτού γίνεται µόνο µε χηµικά µέσα µέσω τριχλωριούχου σιδήρου. Επίσης, αν λάβουµε υπόψη ότι το 10% αυτού προσροφάται στη βιοµάζα, έχουµε: ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 94

95 P ΑΠΟΜ. = P ΕΙΣ - P ΕΞ - P ΒΙΟΜΑΖΑΣ P ΑΠΟΜ. = (11, ,1*11,25)mg/lt P ΑΠΟΜ. = 0,125 mg/lt Η Ποσότητα του φωσφόρου P που πρέπει να αποµακρυνθεί καταβυθίζεται µε δέσµευση αυτού από το τρισθενή σίδηρο Fe +3 ο οποίος παρέχεται υπό µορφή άλατος FeClSO 4 που είναι αποθηκευµένο σε κατακόρυφη κυλινδρική δεξαµενή χωρητικότητας 25 m 3 και διοχετεύεται µέσω τριών αντλιών µε δοσοµετρητή (η µία εφεδρική). Η χηµική δόση σιδήρου είναι συνήθως 25% µεγαλύτερη της ποσότητας που απαιτείται βάσει τη στοιχειοµετρία της αντίδρασης, οπότε η παραγόµενη λάσπη προέρχεται αφενός από τη δέσµευση του σιδήρου από το φωσφόρο και αφετέρου από τη πλεονάζουσα ποσότητα σιδήρου η οποία καταβυθίζεται. Παραγόµενη ιλύ από τη χηµική δέσµευση του σιδήρου (S P0) Οι χηµικές αντιδράσεις οι οποίες λαµβάνουν χώρα είναι: Fe +3 + PO 4-3 FePO 4 Fe (OH) - Fe(OH) 3 Από τη στοιχειοµετρία της αντίδρασης έχουµε: S P = P ΑΠΟΜ. * 151/31 S P = 0,125 * 151/31 S P = 0,608 mg/l Παραγόµενη ιλύ από τη καταβύθιση της πλεονάζουσας ποσότητας σιδήρου Λαµβάνοντας υπόψη τα µοριακά βάρη των στοιχείων σιδήρου και φωσφόρου, η κατά βάρος αναλογία είναι: 2,3Kg Fe +3 /Kg P Εποµένως Μ ΟΣΗ Fe = P ΕΣΜΕΥΟΜΕΝΟΣ * 2,3 Kg/d Η πλεονάζουσα ποσότητα σιδήρου καταβυθίζεται ως τριοξείδιο του σιδήρου Fe(OH) 3 βάσει της αντίδρασης: Fe HCO - 3 Fe(OH) 3 + 3CO 2 Οπότε η ποσότητα τριοξείδιο του σιδήρου Fe(OH) 3 η οποία προκύπτει είναι λαµβάνοντας υπόψη όπως προαναφέρθηκε παραπάνω ότι η χηµική δόση σιδήρου είναι συνήθως 25% µεγαλύτερη της ποσότητας που απαιτείται: S Fe(OH)3 = 0,25* Μ ΟΣΗ Fe * 107/56 S Fe(OH)3 = 0,25*0,125 *2,3* 107/56 S Fe(OH)3 = 0,137mg/l Εποµένως η συνολική συγκέντρωση της ποσότητας του δηµιουργούµενου ιζήµατος λόγω χηµικής αποµάκρυνσης φωσφόρου είναι S ΟΛΙΚΟ = S P + S Fe(OH)3 S ΟΛΙΚΟ = 0,608+0,137 S ΟΛΙΚΟ = 0,75 mg/l Επίσης, για αποµάκρυνση 15% του ολικού αζώτου ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 95

96 Ν ΕΙΣ = 0,85 x Ν 0 Ν ΕΙΣ = 0,85 x 0,05 Ν ΕΙΣ =0,0425 Kg/m 3 ή 42,5 mg/lt Κατόπιν των παραπάνω ο ΤΥΠΟΣ Ι γίνεται: 3625,7*10 3 /Q ΕΙΣ = 1+ 0,20*0,06*7 0,15*( SN ΕΙΣ 0,65*( F ΕΙΣ 2,89) + 0,10*0,7* TSS + 0,3* TSS ΕΙΣ + S ,06 *7 ΕΙΣ 1+ 0,05* ΟΛΙΚΟ 7 0,22) 3625,7*10 3 /Q ΕΙΣ = 0,496*(175 2,89) + 0,10*0,7* ,3*125+ 0,75+ 0,15*(42,5 0,22) 1+ 0,05*7 3625,7*10 3 /Q ΕΙΣ =[ 85,36 8,75+ 37,5+ 0,75+ 4,7] ,7*10 3 /Q ΕΙΣ = 137,07 Q ΕΙΣ = 3625,7*10 3 /137,07 0,24*Π = Π = 26452/0,24 Π = ι.κ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ/ΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΑΖΩΤΟΥ ΚΑΙ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΘΙΖΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΙΖΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΦΩΣΦΟΡΟΥ (S ΟΛΙΚΟ ) Ο εισερχόµενος φώσφορος µέσω των λυµάτων κατά της είσοδό τους στην ΕΕΛ είναι: P ΕΙΣ = 0,90 x P 0 P ΕΙΣ = 0,90 x 0,0125 P ΕΙΣ = 0,01125 Kg/m 3 ή 11,25 mg/lt Η επιθυµητή συγκέντρωση του φωσφόρου στην έξοδο είναι 10mg/lt Για τη δυσµενέστερη περίπτωση όπου δεν θα έχουµε αποµάκρυνση φωσφόρου από την πρωτοβάθµια καθίζηση τότε ελέγχουµε για P ΕΙΣ = 0,0125 Kg/m 3 Η αποµάκρυνση αυτού γίνεται µόνο µε χηµικά µέσα µέσω τριχλωριούχου σιδήρου. Επίσης, αν λάβουµε υπόψη ότι το 10% αυτού προσροφάται στη βιοµάζα, έχουµε: P ΑΠΟΜ. = P ΕΙΣ - P ΕΞ - P ΒΙΟΜΑΖΑΣ P ΑΠΟΜ. = (12,5-10 0,1*11,25)mg/lt P ΑΠΟΜ. = 1,375 mg/lt Η Ποσότητα του φωσφόρου P που πρέπει να αποµακρυνθεί καταβυθίζεται µε δέσµευση αυτού από το τρισθενή σίδηρο Fe +3 ο οποίος παρέχεται υπό µορφή άλατος FeClSO 4 που είναι αποθηκευµένο σε κατακόρυφη κυλινδρική δεξαµενή χωρητικότητας 25 m 3 και διοχετεύεται µέσω τριών αντλιών µε δοσοµετρητή (η µία εφεδρική). ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 96

97 Η χηµική δόση σιδήρου είναι συνήθως 25% µεγαλύτερη της ποσότητας που απαιτείται βάσει τη στοιχειοµετρία της αντίδρασης, οπότε η παραγόµενη λάσπη προέρχεται αφενός από τη δέσµευση του σιδήρου από το φωσφόρο και αφετέρου από τη πλεονάζουσα ποσότητα σιδήρου η οποία καταβυθίζεται. Παραγόµενη ιλύ από τη χηµική δέσµευση του σιδήρου (S P0) Οι χηµικές αντιδράσεις οι οποίες λαµβάνουν χώρα είναι: Fe +3 + PO -3 4 FePO 4 Fe (OH) - Fe(OH) 3 Από τη στοιχειοµετρία της αντίδρασης έχουµε: S P = P ΑΠΟΜ. * 151/31 S P = 1,375 * 151/31 S P = 6,7 mg/l Παραγόµενη ιλύ από τη καταβύθιση της πλεονάζουσας ποσότητας σιδήρου Λαµβάνοντας υπόψη τα µοριακά βάρη των στοιχείων σιδήρου και φωσφόρου, η κατά βάρος αναλογία είναι: 2,3Kg Fe +3 /Kg P Εποµένως Μ ΟΣΗ Fe = P ΕΣΜΕΥΟΜΕΝΟΣ * 2,3 Kg/d Η πλεονάζουσα ποσότητα σιδήρου καταβυθίζεται ως τριοξείδιο του σιδήρου Fe(OH) 3 βάσει της αντίδρασης: Fe HCO - 3 Fe(OH) 3 + 3CO 2 Οπότε η ποσότητα τριοξείδιο του σιδήρου Fe(OH) 3 η οποία προκύπτει είναι λαµβάνοντας υπόψη όπως προαναφέρθηκε παραπάνω ότι η χηµική δόση σιδήρου είναι συνήθως 25% µεγαλύτερη της ποσότητας που απαιτείται: S Fe(OH)3 = 0,25* Μ ΟΣΗ Fe * 107/56 S Fe(OH)3 = 0,25*6,7 *2,3* 107/56 S Fe(OH)3 = 7,3mg/l Εποµένως η συνολική συγκέντρωση της ποσότητας του δηµιουργούµενου ιζήµατος λόγω χηµικής αποµάκρυνσης φωσφόρου είναι S ΟΛΙΚΟ = S P + S Fe(OH)3 S ΟΛΙΚΟ = 7,3+6,7 S ΟΛΙΚΟ = 14 mg/l Κατόπιν των παραπάνω ο ΤΥΠΟΣ Ι γίνεται: 3625,7*10 3 /Q ΕΙΣ = 1+ 0,20*0,06*7 0,15*( SN ΕΙΣ 0,22) 0,65*( F ΕΙΣ 2,89) + 0,10*0,7* TSS + 0,3* TSS ΕΙΣ + SΟΛΙΚΟ+ 1+ 0,06 *7 ΕΙΣ 1+ 0,05* ,7*10 3 /Q ΕΙΣ = 0,496*(175 2,89) + 0,10*0,7* ,3* ,15*(50 0,22) 1+ 0,05*7 3625,7*10 3 /Q ΕΙΣ =[ 85,37 8,75+ 37, ,5] ,7*10 3 /Q ΕΙΣ = 151 Q ΕΙΣ = 3625,7*10 3 /137,07 0,24*Π = 26451,45 Π = 26434/0,24 Π = ι.κ. Από τους παραπάνω υπολογισµούς, θεωρώντας αποµάκρυνση ποσότητας αζώτου και φωσφόρου κατά την πρωτοβάθµια καθίζηση, προκύπτει ότι η ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 97

98 δυναµικότητα της δεξαµενής αερισµού/νιτροποίησης επαρκεί περίπου για ισοδύναµους κατοίκους. Ωστόσο, διαφοροποιώντας τα µεγέθη κάποιων παραµέτρων, και συγκεκριµένα θεωρώντας τιµή για τα αιωρούµενα στερεά µικτού υγρού MLSS για το Καλοκαίρι 4900 mg/l, αντί της τιµής των 4700mg/l Ο παραπάνω ΤΥΠΟΣ Ι γίνεται: Q ΕΙΣ * = 5400 * * 0,496*(175 2,89) + 0,10*0,7* ,3*125+ 0,75+ 0,15*(42,5 0,22) 1+ 0,05*7 3780*10 3 /Q ΕΙΣ =[ 85,36 8,75+ 37,5+ 0,75+ 4,7] *10 3 /Q ΕΙΣ = 137,07 Q ΕΙΣ = 3780*10 3 /137,07 0,24*Π = Π = 27577/0,24 Π = ι.κ. Συνοψίζοντας, προκύπτει ότι η δυναµικότητα της δεξαµενής αερισµού/νιτροποίησης επαρκεί περίπου για ισοδύναµους κατοίκους ιάγραµµα 4.2: υναµικότητα δεξαµενής Αερισµού/Νιτροποίηση ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 98

99 Α2 ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΝΟΞΙΚΟΥ ΟΓΚΟΥ Ο υπολογισµός του απαιτούµενου όγκου απονιτροποίησης βασίζεται στις παρακάτω σχέσεις, που έχουν αναφερθεί σε προηγούµενη παράγραφο: V ΑΝΟΞΙΚΗ = M ( NO3 N ) MLVSS * q DN Η συγκέντρωση των ολικών αιωρούµενων στερεών της βιοµάζας MLSS συναρτήσει του λ: MLSS = 1 1 βbhθc YN EN S NH 4 YH EH F + αsvo + S fo + S Po + λ 1+ bhθc 1+ bnθc + N 0 MLSS*λ = βbhθc Y 1+ bhθc Y N N NH 4 E F + S + S + S N H H 0 α vo fo Po 1+ bnθc MLSS*λ = 137,07 mg/lt λ = 137,07 / 4700 λ = 0,02916 MLVSS = 1 1 βbhθc YN EN S NH 4 YH EH F + αsvo + λ 1+ bhθc 1+ bnθc + N 0 E S MLVSS = 98,82 / 0,02916 mg/lt MLVSS = 3389 mg/lt Οπότε ο Βαθµός σταθεροποίησης είναι α ΣΤΑΘΕΡ. = MLVSS / MLSS = 3389 / 4700 = 0,72 και α ΣΤΑΘΕΡ. = 0,72 Για την εύρυθµη λειτουργία της εξαµενής Τελικής Καθίζησης η συγκέντρωση των στερεών της πλεονάζουσας ιλύος έχει προκύψει 8000mg/l. Ο συντελεστής ανακυκλοφορίας r προκύπτει: m = Su / S m = 8000 / 4700 = 1,7 και r = 1 λ r = m 1 1 0,02916 r = 1,387 1,7 1 ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 99

100 q DN : η ταχύτητα απονιτροποίησης q DN = q 20 DN *e Κ(Τ-20) όπου Κ είναι θερµοκρασιακή σταθερά η οποία ισούται µε 0,07 q 20 DN είναι ο µέγιστος ρυθµός απονιτροποίησης στους 20 C της οποίας η τιµή κυµαίνεται περίπου στα 0,075 Kg NO3-N / Kg MLVSS *d. Λαµβάνοντας όµως υπόψη τα πιλοτικά αποτελέσµατα που έχουν διεξαχθεί, ο µέγιστος ρυθµός απονιτροποίησης προκύπτει περίπου 3,5 mg NO3-N / g MLVSS*h q 20 DN =3,5 mg NO3-N / g MLVSS*h q 20 DN =3,5 *10-3 *24 Κg NO3-N / Κg MLVSS*d q 20 DN = 0,084 Kg NO3-N / Kg MLVSS *d οπότε για το Καλοκαίρι όπου θεωρούµε θερµοκρασία 23 C έχουµε: q 23 DN = q 20 DN * e Κ(Τ-20) q 23 DN = 0,084 *e 0,07(23-20) q 23 DN = 0,1036 Kg NO3-N / Kg MLVSS *d V ΑΝΟΞΙΚΗ = M ( NO3 N ) MLVSS * q DN M = V ΑΝΟΞΙΚΗ * DN ( NO3 N ) MLVSS * q M = 1958 m 3 ( NO3 N ) 3 3 * 3389*10 Kg / m * 0,1036Kg NO3 - N / Kg MLVSS* d M ( NO3 N ) = 687,5 Kg NO3-N Υπολογισµός περίσσειας ιλύος Όσον αφορά τα στερεά εξόδου, βάσει κριτηρίων πρέπει TSS ΕΞΟ ΟΥ 35 mg/l. Βάσει των σύγχρονων κριτηρίων σχεδιασµού δεξαµενών καθίζησης, τα οποία αφορούν την υδραυλική φόρτιση, η τιµή αυτής πρέπει να είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζεται η έξοδος στερεών TSS ΕΞΟ ΟΥ 20 mg/l Θ c V Α MLSS = W SS + ( Q W ) TSS u EΞ V W = Α MLSS Q * θc * TSS θc( SSu TSS ) ΕΞ ΕΞ ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 100

101 W V = Α MLSS ( V Α / λ) * TSS θc( SSu TSS ) ΕΞ ΕΞ W * 4700 *10 (5400 / 0,02916) * 20*10 = 3 3 7(8000*10 20*10 ) W = 388,14 m3 / d 3 Ισοζύγιο αζώτου Γενικότερα το ισοζύγιο το οποίο αφορά το άζωτο του συστήµατος έχει ως εξής: ΤN ΕΙΣΟ ΟΣ = ΝΗ4-Ν ΕΞΟ Ο + Ν ΟΛΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΕΞΟ Ο + ΝΟ3-Ν ΑΠΟΝΙΤΡ + ΝΟ3-Ν ΕΞΟ Ο ΤN ΕΙΣΟ ΟΣ = ΝΗ4-Ν ΕΞΟ Ο + Ν ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΕΞΟ Ο + Ν ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΙΛΥ + ΝΟ3-Ν ΑΠΟΝΙΤΡ + ΝΟ3-Ν ΕΞΟ Ο Ωστόσο βάσει των δεδοµένων αλλά και των κριτηρίων εξόδου που έχουµε, µπορούµε να κάνουµε µία απλούστευση του παραπάνω ισοζυγίου ως εξής: ΤN ΕΙΣΟ ΟΣ = ΝΗ4-Ν ΕΞΟ Ο + ΝΟ3-Ν ΑΠΟΝΙΤΡ + ΝΟ3-Ν ΕΞΟ Ο + Ν ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΙΛΥ Με βάση το ισοζύγιο αυτό, το ολικό άζωτο της εισόδου καταναλώνεται κατά ένα µέρος µέσω οξείδωσης για παραγωγή νιτρικών, από τα οποία ένα µέρος απονιτροποιείται στην ανοξική δεξαµενή και το υπόλοιπο εξέρχεται µέσω των επεξεργασµένων λυµάτων, και κατά ένα άλλο ποσοστό καταναλώνεται για τη σύνθεση της βιοµάζας. Στο παραπάνω ισοζύγιο δεν λαµβάνουµε υπόψη τα µη βιοαποικοδοµήσιµα σωµατίδια καθώς και το διαλυτό οργανικό άζωτο το οποίο εξέρχεται µέσω των επεξεργασµένων λυµάτων. Κατά αυτό τον τρόπο η συγκέντρωση των νιτρικών στην έξοδο προκύπτει µεγαλύτερη, και εποµένως προκειµένου να συµπεριλάβουµε νοητά τα παραπάνω συστατικά, θα θεωρήσουµε ως συγκέντρωση νιτρικών µικρότερη από αυτή του κριτηρίου εξόδου. Είσοδο Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενη παράγραφο θεωρούµε πως στη δεξαµενή πρωτοβάθµιας καθίζησης επιτυγχάνεται στα ανεπεξέργαστα λύµατα αποµάκρυνση BOD 30%, αποµάκρυνση του 60% των ολικών αιωρούµενων στερεών, αποµάκρυνση 15% του ολικού αζώτου, καθώς και αποµάκρυνση 10% του εισερχόµενου φωσφόρου οπότε: ΤN: Π*12*10-3 Kg/d ή Π*12 g/d ή Π*12*10 3 mg/d Π*12*10-3 Kg/d / 0,24*Π m 3 Ν 0 = 0,05 Kg/m 3 ΜΝ ΕΙΣ = 0,85 x ΜΝ 0 ΜΝ ΕΙΣ = 0,85 * Π*12*10-3 Kg/d ΜΝ ΕΙΣ =10,2 * Π*10-3 Kg/d ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 101

102 Έξοδο Στην έξοδο βάσει των κριτηρίων εξόδου η συγκέντρωση αµµωνιακού αζώτου πρέπει να έχει τιµή µικρότερη ή ίση των 2 mg/l NH 4 -N Από τους υγειονολογικούς υπολογισµούς για χρόνο παραµονής στερεών θc=7 ηµέρες προκύπτει ότι το αµµωνιακό άζωτο στην έξοδο είναι 0,22 mg/l οπότε ΝΗ4-Ν ΕΞΟ Ο = 0,22 mg/l Λαµβάνοντας υπόψη τα µη βιοαποικοδοµήσιµα σωµατίδια καθώς και το διαλυτό οργανικό άζωτο το οποίο εξέρχεται µέσω των επεξεργασµένων λυµάτων, συστατικά τα οποία εφόσον δεν τα περιλαµβάνουµε στο παραπάνω ισοζύγιο αυξάνουν τη τιµή εξόδου των νιτρικών κατά %. Ωστόσο, στη συγκεκριµένη περίπτωση τα παραπάνω συστατικά θα θεωρήσουµε ότι αυξάνουν τη τιµή των νιτρικών κατά ένα ποσοστό περίπου 10% : ΝΟ3-Ν ΕΞΟ Ο = 20*0,90 mg/l = 18 mg/lt. Θα θέσουµε συγκέντρωση νιτρικών εξόδου 18 mg/l NO 3 -N Εποµένως ΝΟ3-Ν ΕΞΟ Ο = 18mg/l Στην έξοδο υπολογίζουµε το λόγο VSS/SS = 0,72. Επίσης, θεωρούµε ότι ένα ποσοστό οργανικού αζώτου %Ν ΙΛΥ (8%) πηγαίνει στην ιλύ W: Ν ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΙΛΥ = %Ν ΙΛΥ * W m 3 /d * VSS/SS * SS u *10-3 mg/l Ν ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΙΛΥ = 0,08 * 388,14 m 3 /d * 0,72 * 8000*10-3 mg/l = 178,9 kg/d. Οπότε, το νιτροποιούµενο άζωτο θα είναι: Ν ΝΙΤΡΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ = Ν ΕΙΣΟ Ο - NH 4 -N ΕΞΟ Ο - Ν ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΙΛΥ Ν ΝΙΤΡΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ = 0,0102Π - (0,24Π-388,14)*0,22* ,9 Η ποσότητα του αζώτου η οποία νιτροποιείται είναι τα νιτρικά τα οποία απονιτροποιούνται στην ανοξική δεξαµενή δηλαδή τα 687,5 Kg NO 3 -N, καθώς και τα νιτρικά εξόδου δηλαδή τα (0,24Π-388,14)*17*10-3 Kg NO 3 -N ΕΞΟ ΟΥ : Ν ΝΙΤΡΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ = 0,0102Π - (0,24Π-388,14)*0,22* ,9 687,5 +(0,24Π-388,14)*18*10-3 = 0,0102Π - (0,24Π-388,14)*0,22* ,9 858,9 = 0,0056*Π Π ΑΝΟΞΙΚΗ = ι.κ. Το αποτέλεσµα αυτό προκύπτει θεωρώντας ότι στη δεξαµενή πρωτοβάθµιας καθίζησης επιτυγχάνεται στα ανεπεξέργαστα λύµατα αποµάκρυνση 15% του ολικού αζώτου. Εξετάζοντας τη δυσµενέστερη περίπτωση κατά την οποία ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 102

103 ουδεµία αποµάκρυνση αζώτου λαµβάνει χώρα στη πρωτοβάθµια δεξαµενή καθίζησης, θα έχουµε: ΤN: Π*12*10-3 Kg/d ή Π*12 g/d ή Π*12*10 3 mg/d Π*12*10-3 Kg/d / 0,24*Π m 3 Ν 0 = 0,05 Kg/m 3 ΜΝ ΕΙΣ = ΜΝ 0 ΜΝ ΕΙΣ = 0,05 * Π*0,24 Kg/d ΜΝ ΕΙΣ = 0,012 Kg/d Οπότε, το νιτροποιούµενο άζωτο θα είναι: Ν ΝΙΤΡΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ = Ν ΕΙΣΟ Ο - NH 4 -N ΕΞΟ Ο - Ν ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΙΛΥ Ν ΝΙΤΡΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ = 0,012Π - (0,24Π-388,14)*0,22* ,9 Η ποσότητα του αζώτου η οποία νιτροποιείται είναι τα νιτρικά τα οποία απονιτροποιούνται στην ανοξική δεξαµενή δηλαδή τα 687,5 Kg NO 3 -N, καθώς και τα νιτρικά εξόδου δηλαδή τα (0,24Π-388,14)*18*10-3 Kg NO 3 -N ΕΞΟ ΟΥ : Ν ΝΙΤΡΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ = 0,012Π - (0,24Π-388,14)*0,22* ,9 687,5 +(0,24Π-388,14)*18*10-3 = 0,012Π - (0,24Π-388,14)*0,22* ,9 859,3 = 0,00763*Π Π ΑΝΟΞΙΚΗ = ι.κ. Αν στο παραπάνω ισοζύγιο δεν λάβουµε υπόψη τα µη βιοαποικοδοµήσιµα σωµατίδια καθώς και το διαλυτό οργανικό άζωτο τα οποίο εξέρχεται µέσω των επεξεργασµένων λυµάτων, τότε για συγκέντρωση νιτρικών εξόδου 20 mg/l NO 3 - N έχουµε: Ν ΝΙΤΡΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ = Ν ΕΙΣΟ Ο - NH 4 -N ΕΞΟ Ο - Ν ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΙΛΥ 687,5 +(0,24Π-388,14)*20*10-3 = 0,012Π - (0,24Π-388,14)*0,22* ,9 858,64 = 0,00715*Π Π ΑΝΟΞΙΚΗ = ι.κ. Από τους παραπάνω υπολογισµούς προκύπτει ότι η δυναµικότητα της ανοξικής δεξαµενής επαρκεί περίπου για ι.κ. ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 103

104 ιάγραµµα 4.3: Ανοξικός όγκος για διάφορα σενάρια πληθυσµού ΖΗΤΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Η απαίτηση του βιολογικού αντιδραστήρα σε οξυγόνο είναι: - Οξυγόνο για αποµάκρυνση BOD - Οξυγόνο λόγω ενδογενούς αναπνοής, - Οξυγόνο λόγω νιτροποίησης - Οξυγόνο απονιτροποίησης. Το απαιτούµενο οξυγόνο δίνεται από τη σχέση: R = 0,59 * E H * Q * F 0 +4,3 * En * Q * S NH4-Ν + 0,024 * V Α * ΜLSS * R et 2,86 * N απονιτρ. αφορά την οξείδωση αφορά τη νιτροποίηση του οργανικού άνθρακα Το R et είναι η ειδική ταχύτητα κατανάλωσης οξυγόνου λόγω ενδογενούς αναπνοής. Η τιµή του κυµαίνεται από 2-4 g O 2 /kg MLSS-hr και συνήθως έχει την τιµή R et = 3 g O 2 /kg MLSS-hr, όµως για Τ=20 C. Θα γίνει η αναγωγή στους 23 C: R et (23 C) = R et (20 C) * e 0,07(T-20) = 3 * e 0,07(23-20) R et (23 C) = 3,7 g O 2 /kg MLSS-hr. ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 104

105 Τα υπόλοιπα µεγέθη τα οποία εµπεριέχονται στον παραπάνω τύπο προκύπτουν κάθε φορά για διάφορα σενάρια πληθυσµού (ΠΙΝΑΚΕΣ 4.1Α & 4.1Β ). Στις υφιστάµενες δεξαµενές αερισµού της ΕΕΛ του. Ροδίων τόσο η παροχή του απαιτούµενου για τις βιολογικές διαδικασίες οξυγόνου όσο και η επίτευξη της πλήρους µίξης πραγµατοποιούνται µε τη χρησιµοποίηση επιφανειακών αεριστήρων. Για την επιλογή του εξοπλισµού ο κατασκευαστής έχει ορίσει τη λειτουργία αυτού σε τυπικές συνθήκες (καθαρό νερό, Ρ = 1 atm, Τ=20 C), αφού το OTR αναφέρεται σε συνθήκες πεδίου. Έτσι, πρέπει να υπολογιστεί το απαιτούµενο οξυγόνο σε τυπικές συνθήκες (SOTR). SOTR = OTR * C s 20 /θ (Τ-20) * ( C s Τb C) α * F (2) Όπου, θ = σταθερά = 1,024 α = συντελεστής, λόγω του γεγονότος ότι στα λύµατα το Ο 2 διαλύεται δύσκολα = 0,8 F = συντελεστής που εκφράζει την παλαιότητα των διαχυτήρων (στο τέλος της ζωής των διαχυτήρων έχει τιµή 70% της αρχικής) = 0,7 αf = για χρήση διαχυτήρων η τιµή του κυµαίνεται µεταξύ 0,4-0,6 C = η συγκέντρωση οξυγόνου στη δεξαµενή αερισµού = 1 mg/l C s Τb = συγκέντρωση κορεσµού σε Ο 2 στα λύµατα = 0,95*C s T. Από πίνακα προκύπτει ότι τη συγκέντρωση κορεσµού του οξυγόνου σε καθαρό νερό στους 20 C (C 20 s ) και 23 C (C Τ s ) για πίεση 760 torr. Έτσι, C 20 s = 9,02 mg/l και C Τ s = 8,58 mg/l. Από τη σχέση (2) και για διάφορα σενάρια πληθυσµών προκύπτει κάθε φορά η τιµή του SOTR (ΠΙΝΑΚΕΣ 4.1Α & 4.1Β ) ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΑΕΡΙΣΤΗΡΩΝ Το σύστηµα αερισµού συνίσταται σε έξι αεριστήρες οι οποίοι µπορούν να προσδώσουν ωριαία παροχή οξυγόνου, σε τυπικές συνθήκες, της τάξης των 948 kgo2/h, οπότε βάσει των (ΠΙΝΑΚΕΣ 4.1Α & 4.1Β ) για διάφορα σενάρια πληθυσµών, για ισοδύναµους κατοίκους έχουµε συνολική απαιτούµενη ποσότητα οξυγόνου ίση µε 708,4 KgO2/h. Εποµένως το υφιστάµενο σύστηµα αερισµού διαθέτει περιθώριο ασφαλείας της τάξης του 34%. ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 105

106 Β ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΘΜΙ ΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΕΣΩ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΙΑΦΟΡΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ Ε ΟΜΕΝΟΥΣ ΟΓΚΟΥΣ ΕΞΑΜΕΝΩΝ Για τον υπολογισµό παραµέτρων µέσω υγειονολογικών υπολογισµών συνδυάζονται σχέσεις οι οποίες έχουν αναφερθεί σε προηγούµενη παράγραφο, και τις οποίες παραθέτουµε συνοπτικά παρακάτω: Ταχύτητα ανάπτυξης µ/ο: µ ΗΤ = µ H20 e KH(T-20) χρόνος παραµονής στερεών υπολογισµός διαλυτού BOD εξόδου: 1 θ c =µ HT K F b + F SH Η χρόνος παραµονής στερεών υπολογισµός συγκέντρωσης αµµωνιακού αζώτου εξόδου: 1 θ c µ S DO = NH 4 N Ν Ν K + S K + DO b T ( )( ) SN NH 4 N DO Συγκέντρωση πτητικών αιωρούµενων στερεών ανάµικτου υγρού: MLVSS = 1 1 βbhθc YN EN S NH 4 YH EH F0 + αsvo + λ 1+ bhθc 1+ bnθc + N περίσσεια ιλύος: W V = Α MLSS Q * θc * TSS θc( SSu TSS ) ΕΞ ΕΞ φόρτιση στερεών: q Σ Q( F = ΕΙΣΟ ΟΥ V Α NEW F MLSS ΕΞΟ ΟΥ ) συντελεστής συµπύκνωσης ιλύος: m= Su MLSS ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 106

107 συντελεστής ανακυκλοφορίας περίσσειας ιλύος: r = 1 λ m 1 βαθµός σταθεροποίησης: MLVSS a= MLSS συντελεστής λ: = θ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΣ λ Q * 24 Μάζα νιτρικών προς απονιτροποίηση: M V = * MLVSS * q ΑΠΟΝ / ΣΗ ΑΝΟΞΙΚΟΣ DN NO συγκέντρωση νιτρικών εξόδου: C NO3 ΕΞΟ ΟΣ = [0,012* Π ι. κ. (0,24* Π ι. κ. -W)*0,001* S ΕΞΟ ΟΥ NH4-N Ν ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΙΛΥΟΣ Μ ΑΠΟΝ/ΣΗ NO3 S ΕΞΟ ΟΥ NH4-N *W*0,001] / (0,24* Π ι. κ. *0,01) οργανικό άζωτο περίσσειας ιλύος: ΟΡΓΑΝΙΚΟ N ΙΛΥΟΣ = 0,08* W * SSu * α 1000 ωριαία απαιτούµενη µάζα οξυγόνου σε τυπικές συνθήκες SOTR: SOTR = 1,074 ( T 20) OTR *9,02 * (0,95* C T S 1) *0,8* 0,7 όπου: OTR = 0,59 * E H * Q * F ΕΙΣΟ ΟΥ +4,3 * En * Q * S NH4-Ν + ΑΠΟΝ / ΣΗ + 0,024 * V Α * ΜLSS * R et 2,86 * NO3 M Οι τιµές των παραµέτρων οι οποίες προκύπτουν για διάφορα σενάρια πληθυσµού περιέχονται στους παρακάτω ΠΙΝΑΚΕΣ 4.1Α & 4.1Β: ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 107

108 ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1Α: Αποτελέσµατα υγειονολογικών υπολογισµών για θερινές συνθήκες ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΙΣΟ ΥΝΑΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ Q V ΑΝΟΞΙΚΟΣ (m 3 ) V ΑΕΡΟΒΙΟΣ(m 3 ) θ.α. Υ ΡΑΥΛΙΚΟΣ(hr) 5,4 5,29 5,19 5,14 5 4,9 4,82 θc (d) 7,5 7,15 6,95 6,85 6,6 6,45 6,3 ΑΕΡΟΒΙΟΣ ΧΡ. ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ (KgBOD/KgMLSS/d) 0,15 0,16 0,164 0,166 0,17 0,175 0,178 MLSS (mg/l) α 0,656 0,658 0,66 0,66 0,662 0,663 0,664 MLVSS (mg/l) r 1,61 1,52 1,5 1,49 1,47 1,46 1,454 m 1,6 1,64 1,65 1,65 1,66 1,66 1,67 W (m 3 /d) 390, ,6 430, OTR 416,0 419,6 425,4 428,1 437,0 443,1 449,1 (Kg O 2/hr) SOTR 638,6 644,0 653,0 657,1 670,8 680,1 689,4 (Kg O 2/hr) M(NO 3-N) ΑΠΟΝΙΤΡΟΠ ,76 650, ,67 647,4 646,5 (Kg/d) TSS ΕΞΟ ΟΥ (mg/l) F ΙΑΛΥΤΟ ΕΞΟ ΟΥ (mg/l) 2,75 2,84 2,9 2,93 3 3,06 3,12 ΝΗ 4-Ν ΕΞΟ ΟΥ (mg/l) 0,22 0,22 0,22 0,24 0,24 0,24 0,26 NO 3-N ΕΞΟ ΟΥ (mg/l) 16,0 17,0 17,6 17,8 18,6 19,0 19,5 ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 108

109 ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1Β: Αποτελέσµατα υγειονολογικών υπολογισµών για θερινές συνθήκες ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΙΣΟ ΥΝΑΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ Q V ΑΝΟΞΙΚΟΣ (m 3 ) V ΑΕΡΟΒΙΟΣ(m 3 ) θ.α. Υ ΡΑΥΛΙΚΟΣ(hr) 4,66 4,57 4,5 4,32 4,22 4,15 θc (d) 6,1 5,9 5,75 5,45 5,3 5,2 ΑΕΡΟΒΙΟΣ ΧΡ. ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ (KgBOD/KgMLSS/d) 0,183 0,189 0,193 0,202 0,208 0,21078 MLSS (mg/l) MLVSS (mg/l) α ,665 0,666 0,667 0,669 0,67 r 1,47 1,43 1,41 1,39 1,38 1,375 m 1,66 1,676 1,69 1,7 1,7 1,71 W (m 3 /d) 465,78 476,54 486,22 523,82 523,82 533,17 OTR 461,5 467,0 472,7 487,7 497,0 502,8 (Kg O 2/hr) SOTR 708,4 716,8 725,6 748,6 762,9 771,8 (Kg O 2/hr) M(NO 3-N) ΑΠΟΝΙΤΡΟΠ 651,06 645,12 642,12 639,46 639,53 639,13 (Kg/d) TSS ΕΞΟ ΟΥ (mg/l) F ΙΑΛΥΤΟ ΕΞΟ ΟΥ (mg/l) 3,2 3,28 3,34 3,48 3,56 3,61 ΝΗ 4-Ν ΕΞΟ ΟΥ (mg/l) 0,26 0,3 0,3 0,3 0,35 0,35 NO 3-N ΕΞΟ ΟΥ (mg/l) 19,9 20,7 21,2 22,1 22,5 22,9 ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 109

110 Βάσει των ανωτέρω αποτελεσµάτων, για διαφορετικά σενάρια πληθυσµού η συγκέντρωση νιτρικών των επεξεργασµένων λυµάτων, διαγραµµατικά έχει ως εξής: 24 ΣΥΓKEΝΤΡΩΣΗ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΕΞΟ ΟΥ (mg/l) ι.κ. 19,9 mg/l ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (ι.κ.) ιάγραµµα 4.4: Συγκέντρωση Νιτρικών εξόδου για διάφορα σενάρια πληθυσµού Γ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΙΑΦΟΡΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Για να γίνει υπολογισµός της δεξαµενής απονιτροποίησης για διάφορα σενάρια πληθυσµού, συνδυάζονται οι παρακάτω σχέσεις: χρόνος παραµονής στερεών υπολογισµός διαλυτού BOD εξόδου: 1 θ c =µ HT K F b + F SH Η ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 110

111 χρόνος παραµονής στερεών υπολογισµός συγκέντρωσης αµµωνιακού αζώτου εξόδου: 1 θ c µ S DO = NH 4 N Ν Ν K + S K + DO b T ( )( ) SN NH 4 N DO Συγκέντρωση πτητικών αιωρούµενων στερεών ανάµικτου υγρού: MLVSS = 1 1 βbhθc YN EN S NH 4 YH EH F0 + αsvo + λ 1+ bhθc 1+ bnθc + N συντελεστής λ: περίσσεια ιλύος: W V = Α = θ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΣ λ Q * 24 MLSS Q * θc * TSS θc( SSu TSS ) ΕΞ ΕΞ βαθµός σταθεροποίησης: MLVSS a= MLSS Μάζα νιτρικών προς απονιτροποίηση: M ΑΠΟΝ / ΣΗ NO3 = =[0,012* Π ι. κ. -(0,24* Π ι. κ. -W)* 0,001* S ΕΞΟ ΟΥ NH4-N -(0,24* Π ι. κ. -W)*0,02-Ν ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΙΛΥΟΣ οργανικό άζωτο περίσσεια ιλύος: ΟΡΓΑΝΙΚΟ N ΙΛΥΟΣ = 0,08* W * SSu * α 1000 Όγκος ανοξικής δεξαµενής: V ΑΝΟΞΙΚΟΣ = ΑΠΟΝ /ΣΗ M NO3 *1000 MLVSS * q DN Οι τιµές του όγκου της δεξαµενής απονιτροποίησης για διάφορα σενάρια πληθυσµού περιέχονται στους παρακάτω ΠΙΝΑΚΕΣ 4.2Α & 4.2Β: ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 111

112 ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2Α: Υπολογισµός όγκου δεξαµενής απονιτροποίησης για διάφορα σενάρια πληθυσµού ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΙΣΟ ΥΝΑΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ Q θc (d) 7,5 7,15 6,95 6,85 6,6 6,45 6,3 NO 3-N ΕΞΟ ΟΥ (mg/l) MLSS (mg/l) MLVSS (mg/l) α 0,656 0,658 0,66 0,66 0,662 0,663 0,664 W (m 3 /d) 390, ,6 430, Ν ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΙΛΥ (Kg/d) 164,03 169,06 173,41 175,60 182,00 186,21 190,48 M(NO 3-N) ΑΠΟΝΙΤΡΟΠ ,76 650, ,67 647,4 646,5 (Kg/d) ΝΗ 4-Ν ΕΞΟ ΟΥ (mg/l) 0,22 0,22 0,22 0,24 0,24 0,24 0,26 V ΑΝΟΞΙΚΟΣ (m 3 ) 1644, , , , , , ,75 ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 112

113 ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2Β: Υπολογισµός όγκου δεξαµενής απονιτροποίησης για διάφορα σενάρια πληθυσµού ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΙΣΟ ΥΝΑΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ Q θc (d) 7,5 7,15 6,95 6,85 6,6 6,45 NO 3-N ΕΞΟ ΟΥ (mg/l) MLSS (mg/l) MLVSS (mg/l) α 0,665 0,666 0,667 0,669 0,67 0,67 W (m 3 /d) 465,78 476,54 486,22 523,82 523,82 533,17 Ν ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΙΛΥ (Kg/d) 198,22 203,18 207,60 218,31 224,60 228,85 M(NO 3-N) ΑΠΟΝΙΤΡΟΠ ,76 650, ,67 647,4 (Kg/d) ΝΗ 4-Ν ΕΞΟ ΟΥ (mg/l) 0,22 0,22 0,22 0,24 0,24 0,24 V ΑΝΟΞΙΚΟΣ (m 3 ) 1935, , , , , ,20 ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 113

114 ιάγραµµα 4.5: Όγκος δεξαµενής απονιτροποίησης για διάφορα σενάρια πληθυσµού ιερευνώντας παραµετρικά τη δυναµικότητα της δεξαµενής απονιτροποίησης για διαφορετικά σενάρια πληθυσµού, προκύπτει, όπως και µε τη προηγούµενη µεθοδολογία, ότι είναι εφικτή η επεξεργασία λυµάτων τα οποία αντιστοιχούν περίπου σε ι.κ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ Ο σχεδιασµός των δεξαµενών τελικής καθίζησης στηρίζεται σε δύο βασικά µεγέθη: Υδραυλική φόρτιση Φόρτιση στερεών Στο σύστηµα της ενεργού ιλύος οι συνθήκες λειτουργίας είναι µεταβαλλόµενες διότι αφενός η παροχή εισόδου των λυµάτων δεν είναι σταθερή και αφετέρου σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει ο συνδυασµός του µεγέθους των MLSS µε την ανακυκλοφορία της ιλύος, πράγµα που καθιστά αναγκαία τη χρήση συντελεστή ασφαλείας προκειµένου να ληφθεί υπόψη η παροχή αιχµής. ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 114

115 Ο σχεδιασµός των υφιστάµενων δεξαµενών τελικής καθίζησης έγινε λαµβάνοντας επιφανειακή φόρτιση υπό µέγιστη ωριαία παροχή αιχµής µικρότερη από 32 m 3 / m 2 d και συγκεκριµένα 31,2 m 3 / m 2 d και για µέγιστη υδραυλική φόρτιση µεγαλύτερη από 16 m 3 / m 2 d και συγκεκριµένα 18 m 3 / m 2 d Ωστόσο, λαµβάνοντας υπόψη ότι η επιλογή του ρυθµού επιφανειακής υπερχείλισης έχει άµεση σχέση µε τα όρια της εκροής, και σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι τα θεσµοθετηµένα όρια συγκεντρώσεων αιωρούµενων στερεών τα οποία αναφέρονται στις οικίες Νοµαρχιακές Αποφάσεις για τα επεξεργασµένα λύµατα είναι µικρότερα από 20 mg/l, έχει ως άµεση συνέπεια οι παραπάνω τιµές που αφορούν την επιφανειακή φόρτιση να διαφοροποιούνται. Ειδικότερα, προκειµένου να γίνει η διερεύνηση της δυναµικότητας της υφιστάµενης δεξαµενής τελικής καθίζησης προτείνονται τα εξής µεγέθη τα οποία βασίζονται σε σύγχρονα κριτήρια σχεδιασµού βάσει των ATV / IWA: - µέγιστη ωριαία παροχή αιχµής από 21,6 24 m 3 / m 2 d - µέγιστη υδραυλική φόρτιση µεγαλύτερη από m 3 / m 2 d επιλέγουµε τη µέση τιµή αυτών q Υ.Φ. = 13 m 3 / m 2 d Τα µεγέθη που αφορούν τις υφιστάµενες δεξαµενές τελικής καθίζησης έχουν ως εξής: Ωφέλιµος συνολικός όγκος δεξαµενών τελικής καθίζησης V ΟΛΙΚΟ ΤΚ =6104 m 3 Ολική επιφάνεια δεξαµενών τελικής καθίζησης Α ΟΛΙΚΟ ΤΚ =2035 m 2 Ωφέλιµο πλευρικό βάθος h Π.Β. = 3,0 m ιάµετρος έκαστης δεξαµενής D = 36 µ. Η υδραυλική φόρτιση δίνεται από τη σχέση: ΕΙΣΟ ΟΥ q Υ. Φ. Q = A ΟΛΙΚΟ ΤΚ * q ΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟ ΟΥ Υ. Φ. ΤΚ = A Q 3 ΕΙΣΟ ΟΥ *13 Π * 0,24= Q = 2035 m Π..Κ. = ι.κ. Οπότε η µέγιστη δυναµικότητα της υφιστάµενης δεξαµενής τελικής καθίζησης είναι περίπου για ισοδύναµους κατοίκους. ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 115

116 ιάγραµµα 4.6: υναµικότητα δεξαµενής δευτεροβάθµιας καθίζησης Πραγµατικός χρόνος παραµονής στερεών Ο πραγµατικός χρόνος παραµονής, συνυπολογίζοντας την ανοξική ζώνη, αλλά µε δεδοµένα τα οποία αντιστοιχούν σε ισοδύναµος κατοίκους βάσει του ΠΙΝΑΚΑ 4.1 είναι: θ ΑΝΟΞ c V = W SS u MLSS + ( Q W ) TSS 1 ΑΝΟΞ EΞ θ ΑΝΟΞ c = * *10 + ( ) *10 3 * 20 θ ΑΝΟΞ C = 2,3 ηµέρες Και θ ΟΛΙΚΟ = θ ΑΕΡΟΒ C + θ ΑΝΟΞ C = 6,45 + 2,3 = 9,0 ηµέρες ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 116

117 ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΛΥΟΣ & ΜΟΝΑ ΑΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΜΟΝΑ Α ΠΡΟΠΑΧΥΝΣΗΣ Οι υφιστάµενοι παχυντές είναι δύο κυκλικής διατοµής δεξαµενές µε διάµετρο έκαστη 11 µ. οι οποίοι δέχονται συγκέντρωση στερεών εισόδου του µίγµατος πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας λάσπης 3%, ενώ στην έξοδο καταγράφουν ποσοστά στερεών της τάξης των 5%. - ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΛΑΣΠΗ Κατά τη πρωτοβάθµια καθίζηση έχουµε αποµάκρυνση 60% των εισερχόµενων στερεών οπότε η µάζα των στερεών της πρωτοβάθµιας ιλύος είναι: Μ SS Α Μ SS Α = 60% * TSS ΕΙΣΟ ΟΥ * Q ΕΙΣΟ ΟΥ Μ SS Α = 60% * 0,3125 * Q ΕΙΣΟ ΟΥ = 60% * 0,3125 * Q ΕΙΣΟ ΟΥ Μ SS Α = 0,1875* Q ΕΙΣΟ ΟΥ kg SS/d Α Α Μ SS = 0,1875 *0,24*Π kg SS/d Μ SS = 0,045*Π kg SS/d Καθότι η συγκέντρωση των στερεών στη πρωτοβάθµια λάσπη είναι περίπου 1,5% δηλαδή 15 kg SS σε 1 m 3 λάσπης, δηλαδή mg/l η παροχή της πρωτοβάθµιας λάσπης είναι: Q SS Α = 0,045*Π /15 kg SS/d Q SS Α = 0,003*Π m 3 SS/d - ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΛΑΣΠΗ Η παροχή της περίσσειας ιλύος έχει υπολογιστεί παραπάνω και είναι W = 388,14 m3 / d Καθότι η συγκέντρωση των στερεών της περίσσειας λάσπης είναι 8000mg/l ή 8 kg SS σε 1 m 3 λάσπης η µάζα στερεών είναι: Μ SS Β = 388,14 *8 kg SS/d Μ SS Β = 3105,12 kg SS/d Εποµένως η µάζα στερεών του µίγµατος πρωτοβάθµιας και περίσσειας λάσπης είναι: Μ SS ΟΛΙΚΟ = 0,045*Π ,12 kg SS/d Στη συνέχεια, το µίγµα πρωτοβάθµιας και περίσσειας λάσπης οδηγείται σε προπαχυντή βαρύτητας όπου η µάζα των στερεών διατηρείται σταθερή αφού αφαιρείται µόνο νερό. Βάσει του τύπου ο οποίος συνδέει τη µάζα των στερεών του µίγµατος λάσπης, την επιφάνεια του παχυντή καθώς και τη φόρτιση των στερεών, έχουµε: ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 117

118 ΜΑΖΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΛΑΣΠΗΣ = ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΑΧΥΝΤΩΝ * ΕΠΙΤΡ. ΦΟΡΤΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ Όσον αφορά τη φόρτιση των στερεών, όταν έχουµε προπάχυνση µε βαρύτητα, η βιβλιογραφία δίνει όρια φορτία στερεών, όταν έχουµε συνδυασµό περίσσειας ιλύος και πρωτοβάθµιας ιλύος, (25 70) kg/m 2 d. Υψηλή τιµή φορτίου στερεών θα δηµιουργήσει εµφράξεις και δυσλειτουργίες στο σύστηµα, ενώ χαµηλή τιµή φορτίου στερεών θα έχει ως αποτέλεσµα δηµιουργία σηπτικών συνθηκών. Επιλέγουµε από το προαναφερόµενο διάστηµα τιµών µία µέση τιµή επιτρεπόµενης φόρτισης στερεών στο προπαχυντή των 50 kg/m 2 d. Οπότε, µε υφιστάµενη συνολική επιφάνεια δεξαµενών των παχυντών βαρύτητας Α ΟΛ. ΠΑΧΥΝΤΕΣ = 2* π*(d/2) 2 = 3,14* 11 2 / 4 m 2 Α ΟΛ. ΠΑΧΥΝΤΕΣ = 190 m 2, έχουµε: Μ SS ΟΛΙΚΟ = Α ΟΛ. ΠΑΧΥΝΤΕΣ * 50 (0,045*Π ,12) = 190*50 Π ΠΡΟΠΑΧΥΝΣΗ = ι.κ. ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ Τα συνολικά στερεά της µικτής ιλύος περιέχουν ποσοστό πτητικών περίπου 70%, παρέχοντας ασφάλεια στους υπολογισµούς διότι όταν γίνεται χηµική αποµάκρυνση φωσφόρου µειώνεται το παραπάνω ποσοστό. Μέσα στον αναερόβιο χωνευτή έχουµε µείωση των πτητικών στερεών κατά 50 % σε θερµοκρασία 35 ο C. Οι υφιστάµενες δεξαµενές των αναερόβιων χωνευτών είναι κυκλικής διατοµής µε διάµετρο έκαστη 16 µ. και συνολικό όγκο V ΟΛ ΧΩΝΕΥΤΕΣ = 3724m 3. Η ηµερήσια ποσότητα λάσπης η οποία βγαίνει από τους µεταπαχυντές είναι: Μ ΟΛΙΚΟ SS = (0,045*Π ,12) kg SS/d µε συγκέντρωση στερεών 5% δηλαδή 50 kg SS σε 1 m 3 λάσπης, δηλαδή mg/l οπότε η παροχή του µίγµατος λάσπης κατά την έξοδο από τους µεταπαχυντές και κατ επέκταση κατά την είσοδο στο σύστηµα αναερόβιας χώνευσης είναι: Q SS ΕΙΣΟ ΟΣ ΧΩΝΕΥΣΗ = Μ SS ΟΛΙΚΟ / 50 m 3 SS/d Q SS ΕΙΣΟ ΟΣ ΧΩΝΕΥΣΗ = (0,045*Π ,12) / 50 m 3 SS/d Q SS ΕΙΣΟ ΟΣ ΧΩΝΕΥΣΗ = (0,0009*Π + 62,1) m 3 SS/d Οπότε για χρόνο παραµονής t ΠΑΡΑΜ. ΙΛΥΟΣ = ηµερών στους χωνευτές V ΟΛ ΧΩΝΕΥΤΕΣ = Q SS ΕΙΣΟ ΟΣ ΧΩΝΕΥΣΗ * t ΠΑΡΑΜ. ΙΛΥΟΣ 3724 = (0,0009*Π + 62,1 )* 19 Π ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΝΕΥΣΗ = ι.κ. ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 118

119 ΟΓΚΟΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ ΧΩΝΕΥΤΩΝ m ι.κ m ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (ι.κ.) ιάγραµµα 4.7: υναµικότητα αναερόβιων χωνευτών ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΑΠΑΧΥΝΣΗΣ Σκοπός της µονάδας µεταπάχυνσης είναι η περαιτέρω συµπύκνωση της χωνεµένης ιλύος, και στη συγκεκριµένη περίπτωση η µονάδα έχει ωφέλιµο όγκο 396 m3. Επίσης υφίσταται τέσσερις αντλίες -οι δύο εφεδρικές- µε συνολική δυναµικότητα 49 m3/d. Λαµβάνοντας υπόψη ότι ο µεταπαχυντής λειτουργεί ως δεξαµενή αποθήκευσης για θ=2 ηµέρες, και βάσει της προηγούµενης παραγράφου όπου Q ΧΩΝΕΥΣΗ SS ΕΙΣΟ ΟΣ = (0,0009*Π + 62,1) m 3 SS/d, έχουµε: V ΜΕΤΑΠΑΧΥΝΤΗ = 2* Q ΧΩΝΕΥΣΗ SS ΕΙΣΟ ΟΣ 396 = 2*(0,0009*Π + 62,1) Π ΜΕΤΑΠΑΧΥΝΤΗ = ι.κ. Επίσης για πληθυσµό ισοδύναµων κατοίκων έχουµε Q ΧΩΝΕΥΣΗ SS ΕΙΣΟ ΟΣ = 161,1 m 3 SS/d και κατ επέκταση ο χρόνος παραµονής προκύπτει περίπου ίσος µε 2,5 ηµέρες. ΜΟΝΑ Α ΑΦΥ ΑΤΩΣΗΣ Η µονάδα µηχανικής αφυδάτωσης αποτελείται από δύο φυγοκεντρικούς διαχωριστές έκαστος δυναµικότητας 20m 3 / h. Παράλληλα, για τη παρασκευή του πολυηλεκτρολύτη υφίσταται τέσσερις δοσοµετρικές αντλίες οι δύο εφεδρικές- µε συνολική δυναµικότητα 5m3/h. ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 119

120 Για εισερχόµενη παροχή αυτή των (0,0009*Π + 62,1) m 3 SS/d και θεωρώντας ηµερήσια λειτουργία του ενός φυγοκεντρικού διαχωριστή περίπου δέκα ώρες ηµερησίως, έχουµε: 20*10 m 3 /d = (0,0009*Π + 62,1) m 3 SS/d Π ΕΝΟΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΑΦΥ ΑΤΩΣΗΣ = ι.κ. ΟΓΚΟΣ ΕΝΟΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΦΥ ΑΤΩΣΗΣ m 3 /h ι.κ. 20 m 3 /h ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (ι.κ.) ιάγραµµα 4.8: υναµικότητα ενός φυγόκεντρου µονάδας αφυδάτωσης ΜΟΝΑ Α ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ Η δεξαµενή χλωρίωσης διαθέτει ωφέλιµο όγκο 508 m 3. Ο ελάχιστος εφαρµοζόµενος χρόνος επαφής είναι συνήθως min για την µέγιστη παροχή. Θεωρώντας ένα µέσο υδραυλικό χρόνο της τάξης των 23 min ή 0,016 d έχουµε: t ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ = Q ΕΙΣΟ ΟΥ = V Q ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΕΙΣΟ ΟΥ Q ΕΙΣΟ ΟΥ = V t ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 508 m 3 /d Π*0,24 = Π = ι.κ. 0,016 οπότε η δεξαµενή χλωρίωσης καλύπτει την απολύµανση των επεξεργασµένων λύµατων προερχοµένων από ι.κ. καθότι εξασφαλίζει χρόνο παραµονής: t ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ = V Q ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΕΙΣΟ ΟΥ t ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ = 0,019 d ή 27,4 min όπου ο υδραυλικός χρόνος παραµονής των 27,4 min είναι επαρκής. ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 120

121 ΟΓΚΟΣ ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ m ι.κ. 508 m ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (ι.κ.) ιάγραµµα 4.9: υναµικότητα δεξαµενής χλωρίωσης ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΙΛΥΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΝΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ/ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΙΛΥΟΣ Στο εν λόγω αντλιοστάσιο οδεύουν τα πρωτοβάθµια επεξεργασµένα λύµατα καθώς και η ανακυκλοφορία της ενεργού ιλύος. Εν συνεχεία το µίγµα ιλύος και λυµάτων οδηγείται στην βιολογική βαθµίδα της εγκατάστασης. Εντός του αντλιοστασίου υφίσταται έξι υποβρύχιες αντλίες, εκ των οποίων οι δύο είναι εφεδρικές, έκαστη δυναµικότητας 1008 m 3 /h σε µανοµετρικό 4m. Εποµένως η συνολική δυναµικότητα των κύριων αντλιών είναι 4032 m 3 /h η οποία ισοδυναµεί µε ανύψωση παροχής λυµάτων που αντιστοιχούν περίπου σε ισοδύναµους κατοίκους, και απόδοση συντελεστή ανακυκλοφορίας ιλύος ίσο µε % της ηµερήσιας παροχής λυµάτων. ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ ΙΛΥΟΣ Στην απόληξη έκαστης δεξαµενής καθίζησης υφίστανται δύο υποβρύχιες αντλίες η µία εφεδρική µε δυναµικότητα 30m3/h σε µανοµετρικό 4,3 µ. Βάσει του συγκεντρωτικού Πίνακα των αποτελεσµάτων για διάφορα σενάρια πληθυσµών, για ισοδύναµους κατοίκους έχουµε παροχή ηµερήσιας ιλύος 465,78 m3/d, οπότε οι αντλίες θα πρέπει να λειτουργούν για περίπου ένα οκτάωρο, και για ισοδύναµους κατοίκους έχουµε παροχή ηµερήσιας ιλύος 439 m3/d, οπότε οι αντλίες θα πρέπει να λειτουργούν για περίπου ένα επτάωρο. ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 121

122 ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΚΤΗΣ ΙΛΥΟΣ Το σύνολο της περίσσειας λάσπης και αυτής που προκύπτει από τη πρωτοβάθµια δεξαµενή καθίζησης, διοχετεύονται σε δεξαµενή συγκέντρωσης µικτής ιλύος µέσω τεσσάρων εµβολοφόρων αντλιών οι δύο εφεδρικές - µε συνολική δυναµικότητα 80 m3/h. Κατά τη πρωτοβάθµια καθίζηση έχουµε αποµάκρυνση 60% των εισερχόµενων στερεών οπότε για συγκέντρωση στερεών πρωτοβάθµιας 15% η παροχή της πρωτοβάθµιας λάσπης για ισοδύναµους κατοίκους είναι: 300 m3/d Βάσει του συγκεντρωτικού Πίνακα των αποτελεσµάτων για διάφορα σενάρια πληθυσµών, για ισοδύναµους κατοίκους έχουµε παροχή ηµερήσιας ιλύος 439 m3/d, οπότε η παροχή της µικτής ιλύος είναι 739 και κατ επέκταση το αντλιοστάσιο θα πρέπει να λειτουργεί για περίπου ένα εννιάωρο. ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 122

123 4.3.2 ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Βάσει της ίδιας µεθοδολογίας, η οποία εφαρµόστηκε στους υγειονοµικούς υπολογισµούς για το Καλοκαίρι, θα γίνει εκτίµηση της δυναµικότητας της υφιστάµενης εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων µε βάση τους δεδοµένους υφιστάµενους όγκους των δεξαµενών κάθε διεργασίας καθώς και της δυναµικότητας του εξοπλισµού και για τον Χειµώνα, λαµβάνοντας θερµοκρασία ανεπεξέργαστων λυµάτων 17 o C ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΘΜΙ ΑΣ Α ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΘΜΙ ΑΣ ΜΕΣΩ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΜΕ ΜΟΝΟΣΗΜΑΝΤΗ ΤΙΜΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ θc, ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΝΑΜΙΚΤΟΥ ΥΓΡΟΥ (MLSS) ΚΑΙ Ε ΟΜΕΝΟΥΣ ΟΓΚΟΥΣ ΕΞΑΜΕΝΩΝ Α1 ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ Για χειµερινές συνθήκες, βάσει των κάτωθι δεδοµένων και υιοθετώντας ίδια µεθοδολογία όπως και για τις θερινές συνθήκες, έχουµε: BOD ΕΞΟ ΟΥ 5 15 mg/l ΤSS ΕΞΟ ΟΥ (Αιωρ. Στερεά) 20 mg/l NO 3-N ΕΞΟ ΟΥ 20 mg/l P ΕΞΟ ΟΥ ΟΛΙΚΟ 10 mg/l Τ ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 17 o C (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ) V.Π.Κ m 3 ( ΕΞΑΜΕΝΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ) V ΑΕΡΙΣΜΟΥ 5400 m 3 ( ΕΞΑΜΕΝΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ) V ΑΝΟΞΙΚΗ 1958 m 3 ( ΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ) V.Τ.Κ. ( ΕΞΑΜΕΝΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ) 6104 m 3 Χρόνος παραµονής στερεών - χρόνος παραµονής µε βάση τους ετεροτροφικούς µ/ο 1 θ c =µ HT K F b + F SH Για θερµοκρασία Χειµώνα 17 C έχουµε: Η µ ΗΤ = µ H20 e KH(T-20) µ ΗΤ = 7* e 0,07(17-20) µ ΗΤ = 5,67 και ο χρόνος παραµονής ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 123

124 1 θ c H 1 θ c H = F µ K + F b HT = 5,67 * SH Η 0, = 0, 15 θ c H θ = 12, 78 c H ηµέρες - χρόνος παραµονής µε βάση τους νιτροποιητές µ/ο µ ΝΤ = µ Ν20 e KΝH(T-20) µ ΝΤ = 0,6 e 0,116(17-20) µ ΝΤ = 0,42 και ο χρόνος παραµονής επιλέγοντας αµµωνιακό άζωτο βάσει κριτηρίων εξόδου 2 mg/l 1 θ c N µ S DO = NH 4 N Ν Ν K + S K + DO b T ( )( ) SN NH 4 N DO 1 2 1,5 1 = 0,42( )( ) 0, 05 = 0, 202 0,5+ 2 0,5+ 1,5 θ c N θ ηµέρες = 4, 95 c N θ c N Οπότε, λαµβάνοντας υπόψη τυχόν παρουσία τοξικών ουσιών οι οποίες παρεµποδίζουν τη νιτροποίηση, προσαυξάνουµε τις παραπάνω τιµές πολλαπλασιάζοντας µε συντελεστή ασφαλείας ο οποίος συνήθως κυµαίνεται από 20-50%. Καθότι έχουν διεξαχθεί ειδικές πιλοτικές δοκιµές, προκειµένου να υπολογισθούν οι ρυθµοί των διεργασιών στους υφιστάµενους βιολογικούς αντιδραστήρες, ένα από τα προκύπτοντα συµπεράσµατα είναι το γεγονός ότι οι ταχύτητες νιτροποίησης και απονιτροποίησης του συστήµατος ενεργoύ ιλύος προσεγγίζουν τις µέγιστες τιµές. Αυτό σηµαίνει ότι δεν υπάρχει πρόβληµα αναχαίτισης των ρυθµών διεργασιών λόγω παρουσίας τοξικών ουσιών στα εισερχόµενα λύµατα. Από τους παραπάνω υπολογιζόµενους χρόνους παραµονής πρέπει να επιλέξουµε τον µεγαλύτερο όπου αποτελεί και τη δυσµενέστερη περίπτωση. Καθότι η υφιστάµενη εγκατάσταση είναι µελετηµένη για επεξεργασία µίγµατος πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας ιλύος, δεν απαιτείται σταθεροποίηση της δευτεροβάθµιας ιλύος, οπότε θα επιλέξουµε µικρότερο θc και συγκεκριµένα οι υπολογισµοί θα γίνουν για θc = 10 d. Γι αυτό το χρόνο παραµονής υπολογίζουµε πάλι το πραγµατικό διαλυτό BOD, καθώς και το αµµωνιακό που θα έχουµε στην έξοδο και θα είναι: ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 124

125 1 θ c = µ HT K SH F + F ΕΞΟ ΟΥ ΕΞΟ ΟΥ b Η ΕΞΟ ΟΥ 1 5,67 0, = F 120+ F ΕΞΟ ΟΥ F ΕΞΟ ΟΥ = 4,59 mg/l. 1 θ c µ S DO = NH 4 N Ν Ν K + S K + DO b T ( )( ) SN NH 4 N DO 1 10 S NH = 0,42( 0,5+ S 4 N NH 4 N 1,5 )( ) 0,05 0,5+ 1,5 S NH 4 N = 0,22 S ΕΞΟ ΟΥ NH4-N = 0,45 mg/lt Με χρήση του τύπου ο οποίος συσχετίζει συγκέντρωση στερεών ανάµικτου υγρού (MLSS) & χρόνου παραµονής στερεών (θ c ) στη εξαµενή Αερισµού/Νιτροποίησης, έχουµε: MLSS =1/λ {(1+βb H θ c / 1+b H θ c ) * Y H E H F o + αs vo + S fo + S p + (Y N E N S NHO / 1+β N θ c } Οι υπόλοιπες συνιστώσες που περιέχονται είναι: β = 0,20 α = 0,10 b H = 0,06 d -1 Y H = 0,65 mg SS/mg BOD E H = (F ΕΙΣ F ΕΞΟ )/ F ΕΙΣ S vo = 70%* TSS 0 mg/l S fo = 30%* TSS 0 mg/l Y n = 0,15 mg SS/mg NH 4 -N E N = (SN ΕΙΣ SN ΕΞΟ )/ SN ΕΙΣ SN ΕΙΣ = 42,5 mg/l b N = 0,05 d -1 όπου: λ = θ/θc και θ = V Α / Q ΕΙΣΟ ΟΥ οπότε λ = Q V. Α ΕΙΣΟ ΟΥ. *θc και θεωρώντας τιµή των MLSS για το Χειµώνα 4700 Mg/l η παραπάνω σχέση: MLSS = 1 1 βbhθc YN EN S NH 4 YH EH F + αsvo + S fo + S P + λ 1+ bhθc 1+ bnθc + N 0 ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 125

126 4700= Q ΕΙΣ *10 * ,20*0,06*10 0,15*( SN ΕΙΣ 0,45) 0,65*( F ΕΙΣ 4,59) + 0,10*0,7* TSS + 0,3* TSS ΕΙΣ + S ,06 *10 ΕΙΣ Po 1+ 0,05*10 (ΤΥΠΟΣ Ι) 2538*10 3 /Q ΕΙΣ = 1+ 0,20*0,06*10 0,15*( SN ΕΙΣ 0,45) 0,65*( F ΕΙΣ 4,59) + 0,10*0,7* TSS + 0,3* TSS ΕΙΣ + S ,06 *10 ΕΙΣ Po 1+ 0,05*10 Θεωρούµε πως στη δεξαµενή πρωτοβάθµιας καθίζησης επιτυγχάνεται στα ανεπεξέργαστα λύµατα αποµάκρυνση BOD 30%, αποµάκρυνση του 60% των ολικών αιωρούµενων στερεών, αποµάκρυνση 15% του ολικού αζώτου, καθώς και αποµάκρυνση 10% του εισερχόµενου φωσφόρου Οπότε, τα ρυπαντικά φορτία που παραµένουν κατά την είσοδο στη δεξαµενή Αερισµού/Νιτροποίησης είναι: F ΕΙΣ = 0,70 x F 0 ΤSS ΕΙΣ = 0,40 x ΤSS 0 Ν ΕΙΣ = 0,85 x Ν 0 P ΕΙΣ = 0,90 x P 0 Από αυτά τα στερεά ΤSS ΕΙΣ που παραµένουν κατά την είσοδο στη δεξαµενή Αερισµού/Νιτροποίησης το 70% είναι οργανικά και το υπόλοιπο 30% είναι αδρανή. SSvo = 0,70 x 0,40 x ΤSS 0 SSfo = 0,30 x 0,40 x ΤSS 0 Επίσης, για κάθε ισοδύναµο κάτοικο αντιστοιχούν ρυπαντικά φορτία: BOD : 60*10-3 Kg/d ή 60 g/d ή 60*10 3 mg/d TSS: 75*10-3 Kg/d ή 75 g/d ή 75*10 3 mg/d ΤN: 12*10-3 Kg/d ή 12 g/d ή 12*10 3 mg/d P: 3*10-3 Kg/d ή 3 g/d ή 3*10 3 mg/d Οπότε θεωρώντας αριθµό ισοδύναµων κατοίκων έστω Π έχουµε: ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 126

127 BOD : Π*60*10-3 Kg/d ή Π* 60 g/d ή Π*60*10 3 mg/d Π*60*10-3 Kg/d / 0,24*Π m 3 F 0 = 0,25 Kg/m 3 TSS: Π*75*10-3 Kg/d ή Π*75 g/d ή Π*75*10 3 mg/d Π*75*10-3 Kg/d / 0,24*Π m 3 ΤSS 0 =0,3125 Kg/m 3 ΤN: Π*12*10-3 Kg/d ή Π*12 g/d ή Π*12*10 3 mg/d Π*12*10-3 Kg/d / 0,24*Π m 3 Ν 0 = 0,05 Kg/m 3 P: Π*3*10-3 Kg/d ή Π*3 g/d ή Π*3*10 3 mg/d Π*3*10-3 Kg/d / 0,24*Π m 3 P 0 = 0,0125 Kg/m 3 Οπότε στη παραπάνω σχέση θα αντικαταστήσουµε ως εξής: F ΕΙΣ = 0,70 x F 0 F ΕΙΣ =0,70 x 0,25 F ΕΙΣ = 0,175 Kg/m 3 ή 175 mg/lt ΤSS ΕΙΣ = 0,40 x ΤSS 0 ΤSS ΕΙΣ =0,40 x 0, ΤSS ΕΙΣ =0,125 Kg/m 3 ή 125 mg/lt Ν ΕΙΣ = 0,85 x Ν 0 Ν ΕΙΣ = 0,85 x 0,05 Ν ΕΙΣ =0,0425 Kg/m 3 ή 42,5 mg/lt P ΕΙΣ = 0,90 x P 0 P ΕΙΣ = 0,90 x 0,0125 P ΕΙΣ = 0,01125 Kg/m 3 ή 11,25 mg/lt ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ/ΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΑΖΩΤΟΥ ΚΑΙ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΘΙΖΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΙΖΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΦΩΣΦΟΡΟΥ (S ΟΛΙΚΟ ) Ο εισερχόµενος φώσφορος µέσω των λυµάτων κατά της είσοδό τους στην ΕΕΛ είναι: P ΕΙΣ = 0,90 x P 0 P ΕΙΣ = 0,90 x 0,0125 P ΕΙΣ = 0,01125 Kg/m 3 ή 11,25 mg/lt Η επιθυµητή συγκέντρωση του φωσφόρου στην έξοδο είναι 10mg/lt Η αποµάκρυνση αυτού γίνεται µόνο µε χηµικά µέσα µέσω τριχλωριούχου σιδήρου. Επίσης, αν λάβουµε υπόψη ότι το 10% αυτού προσροφάται στη βιοµάζα, έχουµε: P ΑΠΟΜ. = P ΕΙΣ - P ΕΞ - P ΒΙΟΜΑΖΑΣ P ΑΠΟΜ. = (11, ,1*11,25)mg/lt P ΑΠΟΜ. = 0,125 mg/lt Η Ποσότητα του φωσφόρου P που πρέπει να αποµακρυνθεί καταβυθίζεται µε δέσµευση αυτού από το τρισθενή σίδηρο Fe +3 ο οποίος παρέχεται υπό µορφή ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 127

128 άλατος FeClSO 4 που είναι αποθηκευµένο σε κατακόρυφη κυλινδρική δεξαµενή χωρητικότητας 25 m 3 και διοχετεύεται µέσω τριών δοσοµετρικών αντλιών (η µία εφεδρική). Η χηµική δόση σιδήρου είναι συνήθως 25% µεγαλύτερη της ποσότητας που απαιτείται βάσει τη στοιχειοµετρία της αντίδρασης, οπότε η παραγόµενη λάσπη προέρχεται αφενός από τη δέσµευση του σιδήρου από το φωσφόρο και αφετέρου από τη πλεονάζουσα ποσότητα σιδήρου η οποία καταβυθίζεται. Παραγόµενη ιλύ από τη χηµική δέσµευση του σιδήρου (S P0) Οι χηµικές αντιδράσεις οι οποίες λαµβάνουν χώρα είναι: Fe +3 + PO -3 4 FePO 4 Fe (OH) - Fe(OH) 3 Από τη στοιχειοµετρία της αντίδρασης έχουµε: S P = P ΑΠΟΜ. * 151/31 S P = 0,125 * 151/31 S P = 0,608 mg/l Παραγόµενη ιλύ από τη καταβύθιση της πλεονάζουσας ποσότητας σιδήρου Λαµβάνοντας υπόψη τα µοριακά βάρη των στοιχείων σιδήρου και φωσφόρου, η κατά βάρος αναλογία είναι: 2,3Kg Fe +3 /Kg P Εποµένως Μ ΟΣΗ Fe = P ΕΣΜΕΥΟΜΕΝΟΣ * 2,3 Kg/d Η πλεονάζουσα ποσότητα σιδήρου καταβυθίζεται ως τριοξείδιο του σιδήρου Fe(OH) 3 βάσει της αντίδρασης: Fe HCO - 3 Fe(OH) 3 + 3CO 2 Οπότε η ποσότητα τριοξείδιο του σιδήρου Fe(OH) 3 η οποία προκύπτει είναι λαµβάνοντας υπόψη όπως προαναφέρθηκε παραπάνω ότι η χηµική δόση σιδήρου είναι συνήθως 25% µεγαλύτερη της ποσότητας που απαιτείται: S Fe(OH)3 = 0,25* Μ ΟΣΗ Fe * 107/56 S Fe(OH)3 = 0,25*0,125 *2,3* 107/56 S Fe(OH)3 = 0,137mg/l Εποµένως η συνολική συγκέντρωση της ποσότητας του δηµιουργούµενου ιζήµατος λόγω χηµικής αποµάκρυνσης φωσφόρου είναι S ΟΛΙΚΟ = S P + S Fe(OH)3 S ΟΛΙΚΟ = 0,608+0,137 S ΟΛΙΚΟ = 0,75 mg/l Επίσης, για αποµάκρυνση 15% του ολικού αζώτου Ν ΕΙΣ = 0,85 x Ν 0 Ν ΕΙΣ = 0,85 x 0,05 Ν ΕΙΣ =0,0425 Kg/m 3 ή 42,5 mg/lt Κατόπιν των παραπάνω ο ΤΥΠΟΣ Ι γίνεται: 2538*10 3 /Q ΕΙΣ = 1+ 0,20*0,06*10 0,15*( SN ΕΙΣ 0,45) 0,65*( F ΕΙΣ 4,59) + 0,10*0,7* TSS + 0,3* TSS ΕΙΣ + S ,06 *10 ΕΙΣ Po 1+ 0,05*10 ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 128

129 2538*10 3 /Q ΕΙΣ = 0,455*(175 4,59) + 0,10*0,7* ,3*125+ 0,75+ 0,15*(42,5 0,45) 1+ 0,05* *10 3 /Q ΕΙΣ = 128,74 Q ΕΙΣ = 2538*10 3 /129,24 0,24*Π = Π = 19714/0,24 Π = ι.κ. 2538*10 3 /Q ΕΙΣ =[ 77,53 8,75+ 37,5+ 0,75+ 4,205] ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ/ΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΑΖΩΤΟΥ ΚΑΙ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΘΙΖΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΙΖΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΦΩΣΦΟΡΟΥ (S ΟΛΙΚΟ ) Ο εισερχόµενος φώσφορος µέσω των λυµάτων κατά της είσοδό τους στην ΕΕΛ είναι: P ΕΙΣ = 0,90 x P 0 P ΕΙΣ = 0,90 x 0,0125 P ΕΙΣ = 0,01125 Kg/m 3 ή 11,25 mg/lt Η επιθυµητή συγκέντρωση του φωσφόρου στην έξοδο είναι 10mg/lt Για τη δυσµενέστερη περίπτωση όπου δεν θα έχουµε αποµάκρυνση φωσφόρου από την πρωτοβάθµια καθίζηση τότε ελέγχουµε για P ΕΙΣ = 0,0125 Kg/m 3 Η αποµάκρυνση αυτού γίνεται µόνο µε χηµικά µέσα µέσω τριχλωριούχου σιδήρου. Επίσης, αν λάβουµε υπόψη ότι το 10% αυτού προσροφάται στη βιοµάζα, έχουµε: P ΑΠΟΜ. = P ΕΙΣ - P ΕΞ - P ΒΙΟΜΑΖΑΣ P ΑΠΟΜ. = (12,5-10 0,1*11,25)mg/lt P ΑΠΟΜ. = 1,375 mg/lt Η Ποσότητα του φωσφόρου P που πρέπει να αποµακρυνθεί καταβυθίζεται µε δέσµευση αυτού από το τρισθενή σίδηρο Fe +3 ο οποίος παρέχεται υπό µορφή άλατος FeClSO 4 που είναι αποθηκευµένο σε κατακόρυφη κυλινδρική δεξαµενή χωρητικότητας 25 m 3 και διοχετεύεται µέσω τριών δοσοµετρικών αντλιών (η µία εφεδρική). Η χηµική δόση σιδήρου είναι συνήθως 25% µεγαλύτερη της ποσότητας που απαιτείται βάσει τη στοιχειοµετρία της αντίδρασης, οπότε η παραγόµενη λάσπη προέρχεται αφενός από τη δέσµευση του σιδήρου από το φωσφόρο και αφετέρου από τη πλεονάζουσα ποσότητα σιδήρου η οποία καταβυθίζεται. Παραγόµενη ιλύ από τη χηµική δέσµευση του σιδήρου (S P0) Οι χηµικές αντιδράσεις οι οποίες λαµβάνουν χώρα είναι: Fe +3 + PO -3 4 FePO 4 Fe (OH) - Fe(OH) 3 Από τη στοιχειοµετρία της αντίδρασης έχουµε: S P = P ΑΠΟΜ. * 151/31 S P = 1,375 * 151/31 S P = 6,7 mg/l ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 129

130 Παραγόµενη ιλύ από τη καταβύθιση της πλεονάζουσας ποσότητας σιδήρου Λαµβάνοντας υπόψη τα µοριακά βάρη των στοιχείων σιδήρου και φωσφόρου, η κατά βάρος αναλογία είναι: 2,3Kg Fe +3 /Kg P Εποµένως Μ ΟΣΗ Fe = P ΕΣΜΕΥΟΜΕΝΟΣ * 2,3 Kg/d Η πλεονάζουσα ποσότητα σιδήρου καταβυθίζεται ως τριοξείδιο του σιδήρου Fe(OH) 3 βάσει της αντίδρασης: Fe HCO - 3 Fe(OH) 3 + 3CO 2 Οπότε η ποσότητα τριοξείδιο του σιδήρου Fe(OH) 3 η οποία προκύπτει είναι λαµβάνοντας υπόψη όπως προαναφέρθηκε παραπάνω ότι η χηµική δόση σιδήρου είναι συνήθως 25% µεγαλύτερη της ποσότητας που απαιτείται: S Fe(OH)3 = 0,25* Μ ΟΣΗ Fe * 107/56 S Fe(OH)3 = 0,25*6,7 *2,3* 107/56 S Fe(OH)3 = 7,3mg/l Εποµένως η συνολική συγκέντρωση της ποσότητας του ιζήµατος λόγω χηµικής αποµάκρυνσης φωσφόρου είναι S ΟΛΙΚΟ = S P + S Fe(OH)3 S ΟΛΙΚΟ = 7,3+6,7 S ΟΛΙΚΟ = 14 mg/l δηµιουργούµενου Κατόπιν των παραπάνω ο ΤΥΠΟΣ Ι γίνεται: 2538*10 3 /Q ΕΙΣ = 1+ 0,20*0,06*10 0,15*( SN ΕΙΣ 0,45) 0,65*( F ΕΙΣ 4,59) + 0,10*0,7* TSS + 0,3* TSS ΕΙΣ + S ,06 *10 ΕΙΣ Po 1+ 0,05* *10 3 /Q ΕΙΣ = 0,455*(175 4,59) + 0,10*0,7* ,3* ,15*(42,5 0,45) 1+ 0,05* *10 3 /Q ΕΙΣ = 142,5 Q ΕΙΣ = 2538*10 3 /142,5 0,24*Π = Π = 17811/0,24 Π = ι.κ. 2538*10 3 /Q ΕΙΣ =[ 78,0325 8,75+ 37,5+ 0,75+ 4,205] Από τους παραπάνω υπολογισµούς, θεωρώντας αποµάκρυνση ποσότητας αζώτου και φωσφόρου κατά την πρωτοβάθµια καθίζηση, προκύπτει ότι η δυναµικότητα της δεξαµενής αερισµού/νιτροποίησης είναι της τάξης των ισοδύναµων κατοίκων. ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 130

131 Α2 ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΝΟΞΙΚΟΥ ΟΓΚΟΥ Ο υπολογισµός του απαιτούµενου όγκου απονιτροποίησης βασίζεται στις παρακάτω σχέσεις, που έχουν προαναφερθεί: V ΑΝΟΞΙΚΗ = M ( NO3 N ) MLVSS * q DN Η συγκέντρωση των ολικών αιωρούµενων στερεών της βιοµάζας MLSS συναρτήσει του λ: MLSS = 1 1 βbhθc YN EN S NH 4 YH EH F + αsvo + S fo + S Po + λ 1+ bhθc 1+ bnθc + N 0 MLSS*λ = βbhθc Y 1+ bhθc Y N N NH 4 E F + S + S + S N H H 0 α vo fo Po 1+ bnθc MLSS*λ = 129,24 mg/lt λ = 129,24 / 4700 λ = 0,0275 E S Η συγκέντρωση των πτητικών αιωρούµενων στερεών της βιοµάζας MLVSS συναρτήσει του λ είναι αυτή των ολικών αιωρούµενων στερεών της βιοµάζας MLSS χωρίς όµως τα αδρανή αλλά και τα στερεά τα οποία προκύπτουν από τη διεργασία της χηµικής αποµάκρυνσης φωσφόρου: MLVSS = 1 1 βbhθc YN EN S NH 4 YH EH F + αsvo + λ 1+ bhθc 1+ bnθc + N 0 MLVSS = 91 / 0,0275 mg/lt MLVSS = 3309 mg/lt Οπότε ο Βαθµός σταθεροποίησης είναι α ΣΤΑΘΕΡ. = MLVSS / MLSS = 3309 / 4700 = 0,7 και α ΣΤΑΘΕΡ. = 0,7 Για την εύρυθµη λειτουργία της εξαµενής Τελικής Καθίζησης η συγκέντρωση των στερεών της πλεονάζουσας ιλύος δεν πρέπει να ξεπερνά τα ( ) mg/l οπότε θεωρούµε ότι η συγκέντρωση της περίσσειας ιλύος είναι περίπου 8000 mg/lt. Ο συντελεστής ανακυκλοφορίας r προκύπτει ως εξής : Βαθµός σταθεροποίησης λάσπης : m = Su / S m = 8000 / 4700 = 1,7 ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 131

132 και r = 1 m 1 λ r = 1 0,0275 1,7 1 r = 1,39 Υπολογισµός ταχύτητας απονιτροποίησης q DN Η ταχύτητα απονιτροποίησης δίνεται από τη σχέση: q DN = q 20 DN *e Κ(Τ-20) όπου Κ είναι θερµοκρασιακή σταθερά η οποία ισούται µε 0,07 q 20 DN είναι ο µέγιστος ρυθµός απονιτροποίησης στους 20 C της οποίας η τιµή κυµαίνεται περίπου στα 0,075 Kg NO3-N / Kg MLVSS *d. Λαµβάνοντας όµως υπόψη τα πιλοτικά αποτελέσµατα που έχουν διεξαχθεί, ο µέγιστος ρυθµός απονιτροποίησης προκύπτει περίπου 3,5 mg NO3-N / g MLVSS*h q 20 DN =3,5 mg NO3-N / g MLVSS*h q 20 DN =3,5 *10-3 *24 Κg NO3-N / Κg MLVSS*d q 20 DN = 0,084 Kg NO3-N / Kg MLVSS *d οπότε για τον Χειµώνα όπου θεωρούµε θερµοκρασία 17 C έχουµε: q 23 DN = q 20 DN * e Κ(Τ-20) q 23 DN = 0,084 *e 0,07(17-20) q 23 DN = 0,068 Kg NO3-N / Kg MLVSS *d V ΑΝΟΞΙΚΗ = M ( NO3 N ) MLVSS * q DN M = V ΑΝΟΞΙΚΗ * DN ( NO3 N ) MLVSS * q M = 1958 m 3 ( NO3 N ) 3 3 * 3389 *10 Kg / m * 0,068Kg NO3 - N / Kg MLVSS* d M ( NO3 N ) = 440,6 Kg NO3-N Υπολογισµός περίσσειας ιλύος Η παροχή της περίσσειας (W) υπολογίζεται ως εξής: Θ c V Α MLSS = W SS + ( Q W ) TSS u EΞ Βάσει των σύγχρονων κριτηρίων σχεδιασµού δεξαµενών καθίζησης, τα οποία αφορούν την υδραυλική φόρτιση, η τιµή αυτής πρέπει να είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζεται η έξοδος στερεών TSS ΕΞΟ ΟΥ 20 mg/l Θ c V Α MLSS = W SS + ( Q W ) TSS u EΞ W V = Α MLSS Q * θc * TSS θc( SSu TSS ) ΕΞ ΕΞ ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 132

133 W V = Α MLSS ( V Α / λ) * TSS θc( SSu TSS ) ΕΞ ΕΞ W * 4700 *10 (5400 / 0,0275) * 20*10 = (8000*10 20 *10 ) W = 315,58 m3 / d 3 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΖΩΤΟΥ Γενικότερα το ισοζύγιο το οποίο αφορά το άζωτο του συστήµατος έχει ως εξής: ΤN ΕΙΣΟ ΟΣ = ΝΗ4-Ν ΕΞΟ Ο + Ν ΟΛΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΕΞΟ Ο + ΝΟ3-Ν ΑΠΟΝΙΤΡ + ΝΟ3-Ν ΕΞΟ Ο Ωστόσο βάσει των δεδοµένων αλλά και των κριτηρίων εξόδου που έχουµε, µπορούµε να κάνουµε µία απλούστευση του παραπάνω ισοζυγίου ως εξής: ΤN ΕΙΣΟ ΟΣ = ΝΗ4-Ν ΕΞΟ Ο + ΝΟ3-Ν ΑΠΟΝΙΤΡ + ΝΟ3-Ν ΕΞΟ Ο + Ν ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΙΛΥ Με βάση το ισοζύγιο αυτό, το ολικό άζωτο της εισόδου καταναλώνεται κατά ένα µέρος µέσω οξείδωσης για παραγωγή νιτρικών, από τα οποία ένα µέρος απονιτροποιείται στην ανοξική δεξαµενή και το υπόλοιπο εξέρχεται µέσω των επεξεργασµένων λυµάτων, και κατά ένα άλλο ποσοστό καταναλώνεται για τη σύνθεση της βιοµάζας. Στο παραπάνω ισοζύγιο δεν λαµβάνουµε υπόψη τα µη βιοαποικοδοµήσιµα σωµατίδια καθώς και το διαλυτό οργανικό άζωτο το οποίο εξέρχεται µέσω των επεξεργασµένων λυµάτων. Κατά αυτό τον τρόπο η συγκέντρωση των νιτρικών στην έξοδο προκύπτει µεγαλύτερη, και εποµένως προκειµένου να συµπεριλάβουµε νοητά τα παραπάνω συστατικά, θα θεωρήσουµε ως συγκέντρωση νιτρικών µικρότερη από αυτή του κριτηρίου εξόδου. ΕΙΣΟ Ο Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενη παράγραφο θεωρούµε πως στη δεξαµενή πρωτοβάθµιας καθίζησης επιτυγχάνεται στα ανεπεξέργαστα λύµατα αποµάκρυνση BOD 30%, αποµάκρυνση του 60% των ολικών αιωρούµενων στερεών, αποµάκρυνση 15% του ολικού αζώτου, καθώς και αποµάκρυνση 10% του εισερχόµενου φωσφόρου οπότε: ΤN: Π*12*10-3 Kg/d ή Π*12 g/d ή Π*12*10 3 mg/d για τη µάζα ΜΝ ΕΙΣ = 0,85 x ΜΝ 0 ΜΝ ΕΙΣ = 0,85 * Π*12*10-3 Kg/d ΜΝ ΕΙΣ =10,2 * Π*10-3 Kg/d ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 133

134 ΕΞΟ Ο Στην έξοδο βάσει των κριτηρίων εξόδου η συγκέντρωση αµµωνιακού αζώτου πρέπει να έχει τιµή µικρότερη ή ίση των 2 mg/l NH 4 -N. Από τους υγειονολογικούς υπολογισµούς η συγκέντρωση αµµωνιακού αζώτου στην έξοδο βρέθηκε ίση µε 0,45 mg/l Εποµένως ΝΗ4-Ν ΕΞΟ Ο = 0,45 mg/l Επίσης, βάσει των κριτηρίων εξόδου η συγκέντρωση των νιτρικών πρέπει να έχει τιµή µικρότερη των 20 mg/l NO 3 -N. Καθότι η µονάδα ΕΕΛ δεν έχει πάντα την ίδια εκροή, η διερεύνηση της δυναµικότητας θα γίνει µε αυστηρότερες προδιαγραφές ώστε να τηρείται το παραπάνω κριτήριο για τα νιτρικά εξόδου. Λαµβάνοντας υπόψη τα µη βιοαποικοδοµήσιµα σωµατίδια καθώς και το διαλυτό οργανικό άζωτο το οποίο εξέρχεται µέσω των επεξεργασµένων λυµάτων, συστατικά τα οποία εφόσον δεν τα περιλαµβάνουµε στο παραπάνω ισοζύγιο αυξάνουν τη τιµή εξόδου των νιτρικών κατά % έχουµε: ΝΟ3-Ν ΕΞΟ Ο = 20*0,9 mg/l = 18 mg/lt. Θα θέσουµε συγκέντρωση νιτρικών εξόδου 18 mg/l NO 3 -N Εποµένως ΝΟ3-Ν ΕΞΟ Ο = 18mg/l Στην έξοδο υπολογίζουµε το λόγο VSS/SS = 0,7. Επίσης, θεωρούµε ότι ένα ποσοστό οργανικού αζώτου %Ν ΙΛΥ (8%) πηγαίνει στην ιλύ W: Ν ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΙΛΥ = %Ν ΙΛΥ * W m 3 /d * VSS/SS * SS u *10-3 mg/l Ν ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΙΛΥ = 0,08 * 315,58 m 3 /d * 0,7 * 8000*10-3 mg/l = 141,4 kg/d. Οπότε, το νιτροποιούµενο άζωτο θα είναι: Ν ΝΙΤΡΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ = Ν ΕΙΣΟ Ο - NH 4 -N ΕΞΟ Ο - Ν ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΙΛΥ Ν ΝΙΤΡΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ = 0,0102Π - (0,24Π-315,58)*0,45* ,4 Η ποσότητα του αζώτου η οποία νιτροποιείται είναι τα νιτρικά τα οποία απονιτροποιούνται στην ανοξική δεξαµενή δηλαδή τα 440,6 Kg NO 3 -N, καθώς και τα νιτρικά εξόδου δηλαδή τα (0,24Π-141,4)*18*10-3 Kg NO 3 -N ΕΞΟ ΟΥ : Ν ΝΙΤΡΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ = 0,0102Π - (0,24Π-315,58)*0,45* ,4 440,6 +(0,24Π-315,58)*18*10-3 = 0,0102Π - (0,24Π-315,58)*0,45* ,4 578 = 0,0078*Π Π ΑΝΟΞΙΚΗ = ι.κ. ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 134

135 Το αποτέλεσµα αυτό προκύπτει θεωρώντας ότι στη δεξαµενή πρωτοβάθµιας καθίζησης επιτυγχάνεται στα ανεπεξέργαστα λύµατα αποµάκρυνση 15% του ολικού αζώτου. Εξετάζοντας τη δυσµενέστερη περίπτωση κατά την οποία ουδεµία αποµάκρυνση αζώτου λαµβάνει χώρα στη πρωτοβάθµια δεξαµενή καθίζησης, θα έχουµε: ΤN: Π*12*10-3 Kg/d ή Π*12 g/d ή Π*12*10 3 mg/d Π*12*10-3 Kg/d / 0,24*Π m 3 Ν 0 = 0,05 Kg/m 3 ΜΝ ΕΙΣ = ΜΝ 0 ΜΝ ΕΙΣ = 0,05 * Π*0,24 Kg/d ΜΝ ΕΙΣ = 0,012 Kg/d Επίσης, αν δεν λάβουµε υπόψη τα µη βιοαποικοδοµήσιµα σωµατίδια καθώς και το διαλυτό οργανικό άζωτο τα οποίο εξέρχεται µέσω των επεξεργασµένων λυµάτων, τότε για συγκέντρωση νιτρικών εξόδου 20 mg/l NO 3 -N έχουµε: Ν ΝΙΤΡΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ = Ν ΕΙΣΟ Ο - NH 4 -N ΕΞΟ Ο - Ν ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΙΛΥ 440,4 +(0,24Π-315,58)*20*10-3 = 0,012Π - (0,24Π-315,58)*0,45* ,4 575,5 = 0,007092*Π Π ΑΝΟΞΙΚΗ = ι.κ. ΖΗΤΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Η απαίτηση του βιολογικού αντιδραστήρα σε οξυγόνο είναι: Οξυγόνο για αποµάκρυνση BOD Οξυγόνο λόγω ενδογενούς αναπνοής, Οξυγόνο λόγω νιτροποίησης Οξυγόνο απονιτροποίησης. Το απαιτούµενο οξυγόνο δίνεται από τη σχέση: R =0,59 * E H * Q * F 0 +4,3 * En * Q * S NH4-Ν + 0,024 * V Α * ΜLSS * R et 2,86 * N απονιτρ. αφορά την οξείδωση αφορά τη νιτροποίηση του οργανικού άνθρακα Το R et είναι η ειδική ταχύτητα κατανάλωσης οξυγόνου λόγω ενδογενούς αναπνοής. Η τιµή του κυµαίνεται από 2-4 g O 2 /kg MLSS-hr και συνήθως έχει την τιµή R et = 3 g O 2 /kg MLSS-hr, όµως για Τ=20 C. Θα γίνει η αναγωγή στους 17 C: R et (17 C) = R et (20 C) * e 0,07(T-20) = 3 * e 0,07(17-20) R et (17 C) = 2,43 g O 2 /kg MLSS-hr. Τα υπόλοιπα µεγέθη τα οποία εµπεριέχονται στον παραπάνω τύπο προκύπτουν κάθε φορά για διάφορα σενάρια πληθυσµού (ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3) ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 135

136 Στις δεξαµενές αερισµού της υφιστάµενης ΕΕΛ του. Ροδίων τόσο η παροχή του απαιτούµενου για τις βιολογικές διαδικασίες οξυγόνου όσο και η επίτευξη της πλήρους µίξης πραγµατοποιούνται µε τη χρησιµοποίηση κατάλληλων επιφανειακών αεριστήρων. Για την επιλογή του εξοπλισµού ο κατασκευαστής έχει ορίσει τη λειτουργία αυτού σε τυπικές συνθήκες (καθαρό νερό, Ρ = 1 atm, Τ=20 C), αφού το OTR αναφέρεται σε συνθήκες πεδίου. Έτσι, πρέπει να υπολογιστεί το οξυγόνο που απαιτείται σε τυπικές συνθήκες (SOTR). SOTR = OTR * C 20 s /θ (Τ-20) * ( C s Τb C) α * F (2) Όπου, θ = σταθερά = 1,024 α = συντελεστής, λόγω του γεγονότος ότι στα λύµατα το Ο 2 διαλύεται δύσκολα = 0,8 F = συντελεστής που εκφράζει την παλαιότητα των διαχυτήρων (στο τέλος της ζωής των διαχυτήρων έχει τιµή 70% της αρχικής) = 0,7 αf = για χρήση διαχυτήρων η τιµή του κυµαίνεται µεταξύ 0,4-0,6 C = η συγκέντρωση οξυγόνου στη δεξαµενή αερισµού = 1 mg/l C s Τb = συγκέντρωση κορεσµού σε Ο 2 στα λύµατα = 0,95*C s T. Από ειδικό πίνακα προκύπτει ότι η συγκέντρωση κορεσµού του οξυγόνου σε καθαρό νερό στους 20 C (C 20 s ) και 17 C (C Τ s ) για πίεση 760 torr. Έτσι, C 20 s = 9,02 mg/l και C Τ s = 9,46 mg/l. Από τη σχέση (2) και για διάφορα σενάρια πληθυσµών προκύπτει κάθε φορά η τιµή του SOTR (ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3). ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΑΕΡΙΣΤΗΡΩΝ Το σύστηµα αερισµού συνίσταται σε έξι αεριστήρες οι οποίοι µπορούν να προσδώσουν ωριαία παροχή οξυγόνου, σε τυπικές συνθήκες, της τάξης των 948 kgo 2 /h, οπότε βάσει του συγκεντρωτικού πίνακα των αποτελεσµάτων για διάφορα σενάρια πληθυσµών (ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3), για ισοδύναµους κατοίκους έχουµε συνολική απαιτούµενη ποσότητα οξυγόνου ίση µε 487,73 KgO2/h. Εποµένως το σύστηµα αερισµού καλύπτει την απαιτούµενη ποσότητα, θέτοντας εκτός λειτουργίας τους τρεις από τους έξι αεριστήρες Β ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΘΜΙ ΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΕΣΩ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΙΑΦΟΡΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ Ε ΟΜΕΝΟΥΣ ΟΓΚΟΥΣ ΕΞΑΜΕΝΩΝ Υιοθετώντας τη µεθοδολογία η οποία εφαρµόστηκε για τις θερινές συνθήκες έχουµε τον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ 4.3: ΠΜΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σελ. 136

137 ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3: Αποτελέσµατα υγειονολογικών υπολογισµών για χειµερινές συνθήκες ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΙΣΟ ΥΝΑΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ Q V ΑΝΟΞΙΚΟΣ (m 3 ) V ΑΕΡΟΒΙΟΣ(m 3 ) θ.α. Υ ΡΑΥΛΙΚΟΣ(hr) 8,30 7,70 7,20 6,92 6,75 6,35 θc (d) 12,65 12,2 11,3 11,2 10,8 10,5 ΦΟΡΤΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ (KgBOD/KgMLSS/d) 0,0985 0,101 0,108 0,109 0,110 0,115 MLSS (mg/l) α 0,6269 0,6290 0,6336 0,6340 0,6360 0,63781 MLVSS (mg/l) r 1,659 1,879 1,905 2,100 2,065 2,330 m 1,586 1,518 1,511 1,464 1,472 1,418 W (m 3 /d) 230,71 250,19 272,00 283,30 292,50 312,36 OTR 271,00 289,54 305,43 317,10 323,00 341,24 (Kg O 2/hr) SOTR 409,21 437,20 461,20 478,82 487,73 515,27 (Kg O 2/hr) M(NO 3-N) ΑΠΟΝΙΤΡΟΠ 420,95 441,38 446,68 461,46 460,51 478,96 (Kg/d) TSS ΕΞΟ ΟΥ (mg/l) F ΙΑΛΥΤΟ ΕΞΟ ΟΥ (mg/l) 3,015 3,08 3,23 3,24 3,32 3,38 ΝΗ 4-Ν ΕΞΟ ΟΥ (mg/l) 0,34 0,35 0,38 0,39 0,4 0,42 NO 3-N ΕΞΟ ΟΥ (mg/l) 17,00 17,70 18,96 19,11 19,72 20,16 Σελ. 137

138 Γ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΙΑΦΟΡΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Υιοθετώντας τη µεθοδολογία η οποία εφαρµόστηκε για τις θερινές συνθήκες έχουµε τον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ 4.4: Σελ. 138

139 ΠΙΝΑΚΑΣ 4.4: Υπολογισµός όγκου δεξαµενής απονιτροποίησης για διάφορα σενάρια πληθυσµού ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΙΣΟ ΥΝΑΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ Q θc (d) 12,65 12,2 11,3 11,2 10,8 10,5 NO 3-N ΕΞΟ ΟΥ (mg/l) MLSS (mg/l) α 0,6269 0,6290 0,6336 0,6340 0,6360 0,63781 MLVSS (mg/l) W (m 3 /d) 230,71 250,19 272,00 283,30 292,50 312,36 Ν ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΙΛΥ (Kg/d) 92,55 100,73 110,29 114,98 119,10 127,50 M(NO 3-N) ΑΠΟΝΙΤΡΟΠ 374,83 402,48 428,24 445,10 455,18 482,30 (Kg/d) ΝΗ 4-Ν ΕΞΟ ΟΥ (mg/l) 0,34 0,35 0,38 0,39 0,4 0,42 V ΑΝΟΞΙΚΟΣ (m 3 ) 1743, , , , , ,65 Σελ. 139

140 Πραγµατικός χρόνος παραµονής στερεών Ο πραγµατικός χρόνος παραµονής για πληθυσµό ισοδύναµων κατοίκων, συνυπολογίζοντας την ανοξική ζώνη προκύπτει: θ ΑΝΟΞ c V = W SS u MLSS + ( Q W ) TSS 1 ΑΝΟΞ EΞ θ ΑΝΟΞ c = * ,5 8000*10 + [ ,5] *10 3 * 20 θ ΑΝΟΞ C περίπου 3,9 ηµέρες Και θ ΟΛΙΚΟ = θ ΑΕΡΟΒ C + θ ΑΝΟΞ C = 10,8 + 3,9 = 15 ηµέρες ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΛΥΟΣ & ΜΟΝΑ ΑΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΜΟΝΑ Α ΠΡΟΠΑΧΥΝΣΗΣ Οι υφιστάµενοι παχυντές είναι δύο κυκλικοί µε διάµετρο έκαστος 11 µ. οι οποίοι δέχονται συγκέντρωση στερεών εισόδου του µίγµατος πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας λάσπης 3% και εξόδου 5%. - ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΛΑΣΠΗ Κατά τη πρωτοβάθµια καθίζηση έχουµε αποµάκρυνση 60% των εισερχόµενων στερεών οπότε η µάζα των στερεών της πρωτοβάθµιας ιλύος είναι: Μ SS Α Μ SS Α = 60% * TSS ΕΙΣΟ ΟΥ * Q ΕΙΣΟ ΟΥ Μ SS Α = 60% * 0,3125 * Q ΕΙΣΟ ΟΥ = 60% * 0,3125 * Q ΕΙΣΟ ΟΥ Μ SS Α = 0,1875* Q ΕΙΣΟ ΟΥ kg SS/d Α Α Μ SS = 0,1875 *0,24*Π kg SS/d Μ SS = 0,045*Π kg SS/d Καθότι η συγκέντρωση των στερεών στη πρωτοβάθµια λάσπη είναι περίπου 1,5% δηλαδή 15 kg SS σε 1 m 3 λάσπης, δηλαδή mg/l η παροχή της πρωτοβάθµιας λάσπης είναι: Q SS Α = 0,045*Π /15 kg SS/d Q SS Α = 0,003*Π m 3 SS/d Σελ. 140

141 - ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΛΑΣΠΗ Η παροχή της περίσσειας ιλύος έχει υπολογιστεί παραπάνω, για χρόνο κράτησης στερεών 10 ηµέρες, και είναι W = 315,58 m 3 / d Καθότι η συγκέντρωση των στερεών της περίσσειας λάσπης είναι 8000mg/l ή 8 kg SS σε 1 m 3 λάσπης η µάζα στερεών είναι: Μ SS Β = 315,58 *8 kg SS/d Μ SS Β = 2524,64 kg SS/d Εποµένως η µάζα στερεών του µίγµατος πρωτοβάθµιας και περίσσειας λάσπης είναι: Μ ΟΛΙΚΟ SS = 0,045*Π ,64 kg SS/d Στη συνέχεια, το µίγµα πρωτοβάθµιας και περίσσειας λάσπης οδηγείται σε προπαχυντή βαρύτητας όπου η µάζα των στερεών διατηρείται σταθερή αφού αφαιρείται µόνο νερό. Βάσει του τύπου ο οποίος συνδέει τη µάζα των στερεών του µίγµατος λάσπης, την επιφάνεια του παχυντή καθώς και τη φόρτιση των στερών, έχουµε: ΜΑΖΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΛΑΣΠΗΣ = ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΑΧΥΝΤΩΝ * ΕΠΙΤΡ. ΦΟΡΤΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ Όσον αφορά τη φόρτιση των στερεών, όταν έχουµε προπάχυνση µε βαρύτητα, η βιβλιογραφία δίνει όρια φορτία στερεών όταν έχουµε συνδυασµό περίσσειας ιλύος και πρωτοβάθµιας ιλύος (25 70) kg/m 2 d. Υψηλή τιµή φορτίου στερεών θα δηµιουργήσει εµφράξεις και δυσλειτουργίες στο σύστηµα, ενώ χαµηλή τιµή φορτίου στερεών θα έχει ως αποτέλεσµα δηµιουργία σηπτικών συνθηκών. Επιλέγουµε από το προαναφερόµενο διάστηµα τιµών µία µέση τιµή επιτρεπόµενης φόρτισης στερεών στο προπαχυντή των 50 kg/m 2 d. Οπότε, µε υφιστάµενη συνολική επιφάνεια δεξαµενών των παχυντών βαρύτητας Α ΟΛ. ΠΑΧΥΝΤΕΣ = 2* π*(d/2) 2 = 3,14* 11 2 / 4 m 2 Α ΟΛ. ΠΑΧΥΝΤΕΣ = 190 m 2, έχουµε: Μ SS ΟΛΙΚΟ = Α ΟΛ. ΠΑΧΥΝΤΕΣ * 50 (0,045*Π ,64) = 190*50 Π ΠΡΟΠΑΧΥΝΣΗ = ι.κ. ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ Τα συνολικά στερεά της µικτής ιλύος περιέχουν ποσοστό πτητικών περίπου 70%, παρέχοντας ασφάλεια στους υπολογισµούς διότι όταν γίνεται χηµική αποµάκρυνση φωσφόρου µειώνεται το παραπάνω ποσοστό. Μέσα στον αναερόβιο χωνευτή έχουµε µείωση των πτητικών στερεών κατά 50 % σε θερµοκρασία 35 ο C. Σελ. 141

142 Οι υφιστάµενες δεξαµενές των αναερόβιων χωνευτών είναι κυκλικής διατοµής µε διάµετρο έκαστη 16 µ. και συνολικό όγκο V ΟΛ ΧΩΝΕΥΤΕΣ = 3724m 3. Η ηµερήσια ποσότητα λάσπης η οποία βγαίνει από τους µεταπαχυντές είναι: Μ ΟΛΙΚΟ SS = (0,045*Π ,64) kg SS/d µε συγκέντρωση στερεών 5% δηλαδή 50 kg SS σε 1 m 3 λάσπης, δηλαδή mg/l οπότε η παροχή του µίγµατος λάσπης κατά την έξοδο από τους µεταπαχυντές και κατ επέκταση κατά την είσοδο στο σύστηµα αναερόβιας χώνευσης είναι: Q SS ΕΙΣΟ ΟΣ ΧΩΝΕΥΣΗ = Μ SS ΟΛΙΚΟ / 50 m 3 SS/d Q SS ΕΙΣΟ ΟΣ ΧΩΝΕΥΣΗ = (0,045*Π ,64) / 50 m 3 SS/d Q SS ΕΙΣΟ ΟΣ ΧΩΝΕΥΣΗ = (0,0009*Π + 50,49) m 3 SS/d Οπότε για χρόνο παραµονής t ΠΑΡΑΜ. ΙΛΥΟΣ = ηµερών στους χωνευτές V ΟΛ ΧΩΝΕΥΤΕΣ = Q SS ΕΙΣΟ ΟΣ ΧΩΝΕΥΣΗ * t ΠΑΡΑΜ. ΙΛΥΟΣ 3724 = (0,0009*Π + 50,49 )* 19 Π ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΝΕΥΣΗ = ι.κ. ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΑΠΑΧΥΝΣΗΣ Σκοπός της µονάδας µεταπάχυνσης είναι η περαιτέρω συµπύκνωση της χωνεµένης ιλύος, και στη συγκεκριµένη περίπτωση έχει ωφέλιµο /όγκο 396 m 3. Επίσης υφίσταται τέσσερις αντλίες -οι δύο εφεδρικές- µε συνολική δυναµικότητα 49 m 3 /d. Βάσει της προηγούµενης παραγράφου έχουµε ότι Q ΧΩΝΕΥΣΗ SS ΕΙΣΟ ΟΣ = (0,0009*Π + 50,49) m 3 SS/d Οπότε για πληθυσµό ισοδύναµων κατοίκων έχουµε Q ΧΩΝΕΥΣΗ SS ΕΙΣΟ ΟΣ = 165,6 m 3 SS/d και κατ επέκταση ο χρόνος παραµονής προκύπτει περίπου ίσος µε 2,4 ηµέρες. ΜΟΝΑ Α ΑΦΥ ΑΤΩΣΗΣ Η µονάδα µηχανικής αφυδάτωσης αποτελείται από δύο φυγοκεντρικούς διαχωριστές έκαστος δυναµικότητας 20 m 3 /d. Παράλληλα, για τη παρασκευή του πολυηλεκτρολύτη υφίσταται τέσσερις δοσοµετρικές αντλίες οι δύο εφεδρικές- µε συνολική δυναµικότητα 5 m 3 /h. Για πληθυσµό ισοδύναµων κατοίκων έχουµε Q ΧΩΝΕΥΣΗ SS ΕΙΣΟ ΟΣ = 122,49 m 3 SS/d ή 857,43 m 3 /εβδοµάδα και εποµένως καθότι το φυγόκεντρο µπορεί να διοχετεύει 20 m 3 /h χωνεµένη ιλύ προς τη µονάδα µηχανικής αφυδάτωσης, η εβδοµαδιαία παροχή των 857,43 m 3 οδηγείται προς αφυδάτωση εντός 43 ωρών, και για πενταήµερη λειτουργία ισοδυναµεί µε 8,6 ώρες ηµερησίως. Σελ. 142

143 ΜΟΝΑ Α ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ Η δεξαµενή χλωρίωσης διαθέτει ωφέλιµο όγκο 508 m 3, οπότε για ισοδύναµο πληθυσµό κατοίκους, θα έχουµε: V. ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ = t ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Q Όπου Q =0,24*80000 m 3 /d Και εποµένως ο θεωρητικός υδραυλικός χρόνος παραµονής: τ = V Q ΚΑΝΑΛΙ t ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ = 0,0265 d ή 38,1 min ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΙΛΥΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ ΙΛΥΟΣ Στην απόληξη έκαστης δεξαµενής καθίζησης υφίστανται δύο υποβρύχιες αντλίες η µία εφεδρική µε δυναµικότητα 30m3/h σε µανοµετρικό 4,3 µ. Βάσει του συγκεντρωτικού Πίνακα των αποτελεσµάτων για διάφορα σενάρια πληθυσµών, για ισοδύναµους κατοίκους έχουµε παροχή ηµερήσιας ιλύος για 4,7 ώρες. ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΚΤΗΣ ΙΛΥΟΣ Το σύνολο της περίσσειας λάσπης και αυτής που προκύπτει από τη πρωτοβάθµια δεξαµενή καθίζησης, διοχετεύονται σε δεξαµενή συγκέντρωσης µικτής ιλύος µέσω τεσσάρων εµβολοφόρων αντλιών οι δύο εφεδρικές - µε συνολική δυναµικότητα 80 m3/h. Κατά τη πρωτοβάθµια καθίζηση έχουµε αποµάκρυνση 60% των εισερχόµενων στερεών οπότε για συγκέντρωση στερεών πρωτοβάθµιας 15% η παροχή της πρωτοβάθµιας λάσπης για ισοδύναµους κατοίκους είναι: 240 m3/d Βάσει του συγκεντρωτικού Πίνακα των αποτελεσµάτων για διάφορα σενάρια πληθυσµών, για ισοδύναµους κατοίκους έχουµε παροχή ηµερήσιας ιλύος 292,5 m3/d, οπότε η παροχή της µικτής ιλύος είναι 532,5 και κατ επέκταση το αντλιοστάσιο θα πρέπει να λειτουργεί για περίπου ένα επτάωρο. Σελ. 143

144 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Κατόπιν της διερεύνησης της δυναµικότητας της υφιστάµενης εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων, διαπιστώνεται ότι η µέγιστη δυναµικότητα αυτής είναι κατά πρώτο λόγο άµεσα εξαρτηµένη από το στάδιο της βιολογικής βαθµίδας, και κατά δεύτερο και κυριότερο λόγο από το στάδιο της δευτεροβάθµιας καθίζησης. Η δυναµικότητα αυτή µεταφράζεται σε µια µέγιστη δυναµικότητα επεξεργασίας των λυµάτων της τάξης των ισοδύναµων κατοίκων. Στο σηµείο αυτό τονίζεται ότι η διαφοροποίηση σε σχέση µε την ονοµαστική δυναµικότητα της υφιστάµενης εγκατάστασης έγκειται αφενός στα αυστηρότερα όρια εκροής που έχουν τεθεί µε τους νέους περιβαλλοντικούς όρους του έργου, και αφετέρου µε την υιοθέτηση νέων κριτηρίων σχεδιασµού (IWA & ATV) ως προς τις δεξαµενές τελικής καθίζησης. Εν αντιθέσει, οι υπόλοιπες µονάδες επεξεργασίας διαθέτουν δυναµικότητα η οποία υπερκαλύπτει την ονοµαστική δυναµικότητα των ισοδύναµων κατοίκων, π.χ. η γραµµή επεξεργασίας της ιλύος έχει επάρκεια για την επεξεργασία ι.κ. Σελ. 144

145 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΕΣ 5.1 ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΕΣ Σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί, έχει κατασκευασθεί ο αγωγός προσαγωγής των λυµάτων των ήµων Ροδίων και Ιαλυσού (ΚΑΑ ήµου Ροδίων), καθώς και ο αγωγός µεταφοράς των λυµάτων του οικισµού Κοσκινούς (ο οποίος συµβάλλει στον ΚΑΑ ήµου Ροδίων λίγο πριν την είσοδο του στην εγκατάσταση). Παράλληλα έχει κατασκευασθεί το µεγαλύτερο τµήµα του αγωγού προσαγωγής των λυµάτων του δηµοτικού διαµερίσµατος Καλυθιών ο οποίος προβλέπεται ότι θα αποχετεύει τα λύµατα των οικισµών Καλυθιές και Φαληράκι, καθώς και τις µεγάλες ξενοδοχειακές µονάδες που βρίσκονται στα νότια του οικισµού Κοσκινούς. Για την ολοκλήρωση του συγκεκριµένου αγωγού αποµένει το τελευταίο τµήµα του καθώς και η κατασκευή των προβλεπόµενων αντλιοστασίων. Σύµφωνα µε πληροφορίες από τον ήµο Καλλιθέας, η ολοκλήρωση του αγωγού µεταφοράς των λυµάτων του δηµοτικού διαµερίσµατος Καλυθιών στην εγκατάσταση ήταν προγραµµατισµένος να περατωθεί περί τα τέλη του έτους Τονίζεται ότι στον αγωγό αυτό θα µεταφέρονται και τα λύµατα των ήµων Αφάντου (οικισµός Αφάντου και Κολυµπίων) και Αρχαγγέλου (οικισµός Αρχαγγέλου). Βάσει των συλλεγόµενων στοιχείων ο αγωγός λυµάτων του ήµου Ροδίων και του ήµου Ιαλυσού έχει διοχετευτικότητα επαρκή για κατοίκους, πράγµα το οποίο υποδηλοί, βάσει των υπολογισµών/εκτιµήσεων που ακολουθούν (ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3), ότι θα είναι αναγκαία η κατασκευή νέου αγωγού ώστε να είναι εφικτή η απορρόφηση των λυµάτων που αντιστοιχούν στα πληθυσµιακά δεδοµένα του έτους 2035 ήτοι ι.κ. Επίσης, λαµβάνοντας υπόψη τις εκτιµήσεις που είχαν γίνει στην αρχική µελέτη για τον αγωγό της Καλλιθέας, και ειδικότερα για παροχετευτικότητα της τάξης των ι.κ., εκ των οποίων οι ι.κ. αφορούσαν τη περιοχή Καλλιθέας και οι ι.κ. τους ήµους Αφάντου και Αρχαγγέλου, είναι προφανές ότι ο εν λόγω αγωγός δεν επαρκεί. Ειδικότερα η πληθυσµιακή εκτίµηση για τον πληθυσµό του ήµου Καλλιθέας, συνυπολογίζοντας τις οικιστικές περιοχές και τα ενοικιαζόµενα δωµάτια του δ.δ. Κοσκινούς, τα υφιστάµενα ξενοδοχεία της Κοσκινούς τα οποία γειτνιάζουν µε το κατάντη τµήµα του αγωγού, τον οικισµό των Καλυθιών και τον οικισµό του Φαληρακίου, είναι της τάξης των ι.κ., (76% µεγαλύτερη της αρχικής εκτίµησης). Σελ. 145

146 Από αυτό συνάγεται ότι είναι ανέφικτη η υποδοχή των λυµάτων των ήµων Αφάντου και Αρχαγγέλου, και εποµένως θα πρέπει να γίνουν συµπληρωµατικοί αγωγοί προκειµένου να εξυπηρετηθεί το σύνολο των κατοίκων των προαναφερόµενων ήµων. Έτσι, π.χ. δόκιµη λύση θα ήταν να διοχετευτούν τα λύµατα που αφορούν τις ξενοδοχειακές µονάδες µε ξεχωριστό αγωγό. 5.2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Σε ότι αφορά στα εσωτερικά αποχετευτικά δίκτυα των πέντε ήµων, σύµφωνα µε πληροφορίες που έχουν δοθεί η κατάσταση θα διαµορφωθεί ως εξής: ήµος Ροδίων Βάσει στοιχείων του ήµου δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης του αποχετευτικού δικτύου, ωστόσο προβλέπεται ότι έως το 2012 θα έχει ολοκληρωθεί το αποχετευτικό δίκτυο στο τµήµα της πόλης που δεν περιλαµβάνει του νέους οικισµούς. Επίσης, έως το 2013 θα έχουν γίνει οι συνδέσεις του 85% περίπου των οικιστικών περιοχών του ήµου. ήµος Ιαλυσού Έχει κατασκευασθεί ένα µεγάλο µέρος του εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου του ήµου (1η και 2η φάση) και είχε προβλεφθεί έως το τέλος του έτους 2008 να αποπερατωθεί η κατασκευή αυτού αλλά και να γίνουν οι απαιτούµενες συνδέσεις για το σύνολο του πληθυσµού. ήµος Καλλιθέας Από τον ήµο Καλλιθέας έχει προβλεφθεί ότι µε την ολοκλήρωση του αγωγού µεταφοράς των λυµάτων του δηµοτικού διαµερίσµατος Καλυθιών (τέλος αρχές 2009) άµεσα θα µπορούν να αποχετευτούν στην εγκατάσταση το σύνολο των οικισµών Καλυθιές και Φαληράκι καθώς και οι ξενοδοχειακές µονάδες της Κοσκινούς. Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα του ήµου Καλλιθέας αναµένεται η ολοκλήρωση του συνόλου των αποχετευτικών δικτύων εντός 5 ετών (2013), συµπεριλαµβανοµένου, κατά τις εκτιµήσεις της ηµοτικής αρχής, και του δικτύου στο Φαληράκι. ήµος Αφάντου Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα του ήµου προβλέπεται η ολοκλήρωση των έργων αποχέτευσης έως το Τονίζεται ότι σε ότι αφορά στον οικισµό Κολυµπίων, λαµβάνοντας υπόψη το σύνολο των διαδικασιών, οι οποίες συνίσταται σε προκήρυξη διαγωνισµού, υποβολή µελετών, χρηµατοδότηση έργου και υλοποίηση αυτού, συνάγεται ότι η ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου είναι απίθανο να πραγµατοποιηθεί νωρίτερα από το ήµος Αρχάγγελου Αναµένεται η αποπεράτωσή του εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου του οικισµού στις αρχές του Σελ. 146

147 5.3 ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Με βάση τα προαναφερόµενα, παρουσιάζεται συνοπτικά στον ΠΙΝΑΚΑ 5.1 η εκτίµηση για τη διαχρονική εξέλιξη του ποσοστού του συνδεδεµένου προς αποχέτευση πληθυσµού για κάθε ήµο, ενώ στους ΠΙΝΑΚΕΣ 5.2Α & 5.2Β παρουσιάζεται ο συνολικός ισοδύναµος πληθυσµός (ΣΙΠ) καθώς ο δυνάµενος να αποχετευτεί πληθυσµός ( ΑΠ) κάθε ήµου αναλυτικά για τα έτη Εν κατακλείδι, εφόσον κατασκευαστεί ο συλλεκτήριος αγωγός Καλλιθέας, ο συνολικός αποχετευόµενος πληθυσµός ο οποίος µπορεί να αποχετευτεί στης ΕΕΛ. Ροδίων είναι της τάξης των ισοδύναµων κατοίκων. Ωστόσο, καθότι η δυνατότητα της εν λόγω ΕΕΛ είναι της τάξης των ισοδύναµων κατοίκων είναι οφθαλµοφανές ότι η δυνατότητα εξυπηρέτησης του συνόλου του πληθυσµού είναι οριακή και κατ επέκταση χωρίς περιθώρια ασφάλειας για επιπλέον παροχές οι οποίες θα προστεθούν µε σηµείο αναφοράς την επόµενη τετραετία. ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1: Χρονική εξέλιξη ποσοστού ολοκλήρωσης συνδέσεων αποχέτευσης εξεταζόµενων ήµων ΗΜΟΣ ΡΟ ΙΩΝ 55% 85% 100% (ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΩΜΑΤΙΑ).ΡΟ ΙΩΝ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ) 100% 100% 100%.ΙΑΛΥΣΟΥ 100% 100% 100%.ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ(..ΚΟΣΚΙΝΟΥΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΩΜΑΤΙΑ).ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ(..ΚΟΣΚΙΝΟΥΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ).ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ(..ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΛΥΘΙΩΝ).ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ(..ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ).ΑΦΑΝΤΟΥ(..ΑΦΑΝΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΦΑΝΤΟΥ) 75% Α 100% 100% 100% Β 100% Γ 100% 75% 100% 100% 25% 100% 100% 0% 100% 100%.ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ(..ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ) 0% 100% 100% Α Ποσοστό το οποίο αφορά τον εντός σχεδίου οικισµό. Β Ισχύει εφόσον ο υπό ολοκλήρωση αγωγός Καλλιθέας θα εξυπηρετήσει τους αυξηµένους πληθυσµούς των ξενοδοχείων της Κοσκινούς, ενώ η εξυπηρέτηση των ήµων Αφάντου- Αρχαγγέλου θα γίνει µε συµπληρωµατικό αγωγό. Γ ισχύει εφόσον ο υπό ολοκλήρωση αγωγός Καλλιθέας θα εξυπηρετήσει και τους µελλοντικούς πληθυσµούς Αφάντου-Αρχαγγέλου, ενώ η εξυπηρέτηση των ξενοδοχείων της Κοσκινούς θα γίνει µε συµπληρωµατικό αγωγό. Σελ. 147

148 ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2Α: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΗΜΟΣ ΣΙΠ ΑΠ ΣΙΠ ΑΠ ΣΙΠ ΑΠ ΣΙΠ ΑΠ ΣΙΠ ΑΠ ΣΙΠ ΑΠ ΣΙΠ ΑΠ ΡΟ ΟΥ (Οικιστικές π. &ενοικιαζ. κλίνες) ΡΟ ΟΥ (Ξενοδοχεία) ΙΑΛΥΣΟΥ ΚΟΣΚΙΝΟΥΣ (Οικιστικές π. &ενοικιαζ. κλίνες).. ΚΟΣΚΙΝΟΥΣ (Ξενοδοχεία).. ΚΑΛΥΘΙΩΝ (Οικισµός Καλυθιών).. ΚΑΛΥΘΙΩΝ (Οικισµός Φαληρακίου) ΑΦΑΝΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Σελ. 148

149 ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2Β: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΗΜΟΣ ΣΙΠ ΑΠ ΣΙΠ ΑΠ ΣΙΠ ΑΠ ΣΙΠ ΑΠ ΣΙΠ ΑΠ ΣΙΠ ΑΠ ΣΙΠ ΑΠ ΡΟ ΟΥ (Οικιστικές π. &ενοικιαζ. κλίνες) ΡΟ ΟΥ (Ξενοδοχεία) ΙΑΛΥΣΟΥ ΚΟΣΚΙΝΟΥΣ (Οικιστικές π. &ενοικιαζ. κλίνες).. ΚΟΣΚΙΝΟΥΣ (Ξενοδοχεία).. ΚΑΛΥΘΙΩΝ (Οικισµός Καλυθιών).. ΚΑΛΥΘΙΩΝ (Οικισµός Φαληρακίου) ΑΦΑΝΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Σελ. 149

150 ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2Γ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΗΜΟΣ ΣΙΠ ΑΠ ΣΙΠ ΑΠ ΣΙΠ ΑΠ ΣΙΠ ΑΠ ΣΙΠ ΑΠ ΣΙΠ ΑΠ ΣΙΠ ΑΠ ΡΟ ΟΥ (Οικιστικές π. &ενοικιαζ. κλίνες) ΡΟ ΟΥ (Ξενοδοχεία) ΙΑΛΥΣΟΥ ΚΟΣΚΙΝΟΥΣ (Οικιστικές π. &ενοικιαζ. κλίνες).. ΚΟΣΚΙΝΟΥΣ (Ξενοδοχεία).. ΚΑΛΥΘΙΩΝ (Οικισµός Καλυθιών).. ΚΑΛΥΘΙΩΝ (Οικισµός Φαληρακίου) ΑΦΑΝΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Σελ. 150

151 ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2 : ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΗΜΟΣ ΣΙΠ ΑΠ ΣΙΠ ΑΠ ΣΙΠ ΑΠ ΣΙΠ ΑΠ ΣΙΠ ΑΠ ΣΙΠ ΑΠ ΡΟ ΟΥ (Οικιστικές π. &ενοικιαζ. κλίνες) ΡΟ ΟΥ (Ξενοδοχεία) ΙΑΛΥΣΟΥ ΚΟΣΚΙΝΟΥΣ (Οικιστικές π. &ενοικιαζ. κλίνες).. ΚΟΣΚΙΝΟΥΣ (Ξενοδοχεία).. ΚΑΛΥΘΙΩΝ (Οικισµός Καλυθιών).. ΚΑΛΥΘΙΩΝ (Οικισµός Φαληρακίου) ΑΦΑΝΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Σελ. 151

152 ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3: Συνολικός και αποχετευόµενος πληθυσµός για τα έτη 2009, 2013 & 2035 ΗΜΟΣ.ΡΟ ΙΩΝ (ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΩΜΑΤΙΑ) ΣΙΠ ΑΠ ΣΙΠ ΑΠ ΣΙΠ ΑΠ ΡΟ ΙΩΝ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ) ΙΑΛΥΣΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ(..ΚΟΣΚΙΝΟΥΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΩΜΑΤΙΑ).ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ(..ΚΟΣΚΙΝΟΥΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ).ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ(..ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΛΥΘΙΩΝ).ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ(..ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ) Α Β Γ ΑΦΑΝΤΟΥ(..ΑΦΑΝΤΟΥ) ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ (..ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ) ΣΥΝΟΛΟ Α Για τον εντός σχεδίου οικισµό Β Με την υπόθεση ότι ο υπό ολοκλήρωση αγωγός Καλλιθέας θα εξυπηρετήσει τους αυξηµένους πληθυσµούς των ξενοδοχείων της Κοσκινούς, και οι ήµοι Αφάντου- Αρχαγγέλου θα εξυπηρετηθούν µε συµπληρωµατικό αγωγό Γ Με την υπόθεση ότι ο υπό ολοκλήρωση αγωγός Καλλιθέας θα εξυπηρετήσει και τους µελλοντικούς πληθυσµούς Αφάντου-Αρχαγγέλου ενώ τα ξενοδοχεία Κοσκινούς από συµπληρωµατικό αγωγό. Λαµβάνοντας υπόψη πληροφορίες/εκτιµήσεις της ηµοτικής αρχής του ήµου Καλλιθέας, πιθανόν ο τελικός πληθυσµός να φθάσε