ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ε' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ε' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ε' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Σπάρτη, Αρ. Πρωτ: 3242 Ταχ. Δ/νση: Κων. Παλαιολόγου 133 Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: A. Mαλτέζου Τηλέφωνο: / Τηλεομοιοτυπία (Fax): Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ΑΠΟΦΑΣΗ της Ε ΕΠΚΑ ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της σύμβασης του υποέργου «προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών και λοιπών μουσειακών κατασκευών των εκθεσιακών χώρων του Αρχαιολογικού Μουσείου Νεάπολης Βοιών» του έργου «Έκθεση του αρχαιολογικού Μουσείου Νεάπολης Βοιών». Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 1 παρ. 5 και 6 του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α/19). 2. Τα άρθρα του Ν. 2362/95 «Περί Δημόσιου Λογιστικού» (ΦΕΚ Α/247). 3. Το άρθρο 12 παρ. 1 του Π.Δ. 99/1992 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων» (ΦΕΚ Α/46). 4. Το Π.Δ. 118/ 2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» (ΦΕΚ Α/150), και συγκεκριμένα το άρθρο 24 αυτού. 5. Τη μελέτη εγκριθείσα δια της με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ1/Φ21- Ε/90782/ Απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ ΓΔΑΜΤΕ/ ΔΜΜΠΚ/ ΤΑΜ/ / 13317/ 1838/ 242/ Απόφαση της Δ/νσης Μελετών Μουσείων & Πολιτιστικών Κτιρίων. 6. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ1/Φ21-Ε/83800/1397/ Απόφαση του ΥΠΠΟΤ αυτεπιστασίας του παραπάνω έργου. 7. Την αρ. ΥΠΠΟΤ/ ΔΙΟΙΚ/ Α4/ ΠΜΥ/ / Απόφαση της Δ/νσης Διοικητικού του ΥΠΠΟΤ με την οποία ορίζεται αναπληρωτής ελλείποντος Προϊσταμένου της Ε ΕΠΚΑ η μόνιμη υπάλληλος της Δ ΕΠΚΑ με βαθμό Β του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων του ΥΠΠΟΤ κ. Άλκηστις Παπαδημητρίου. 8. Την αρ. 2053/ Απόφαση ένταξης του έργου «ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΙΩΝ». 9. Τη Σ.Α.Ε με την οποία εγγράφεται το έργο στο Π.Δ.Ε. με τον κωδικό 2011ΣΕ

2 10. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α/98). 11. Την αρ. 1815/ η Τροποποίηση του τεχνικού δελτίου πράξης του έργου από την ενδιάμεση διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 12. Την με αρ. πρωτ. 2593/ Προέγκριση δημοπράτησης του υποέργου Νο 2 προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών και λοιπών μουσειακών κατασκευών των εκθεσιακών χώρων του Αρχαιολογικού Μουσείου Νεάπολης Βοιών από την Μονάδα Γ της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 13. Την αρ. 2644/ Απόφαση της Ε ΕΠΚΑ για την διεξαγωγή του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών και λοιπών μουσειακών κατασκευών των εκθεσιακών χώρων του αρχαιολογικού μουσείου Νεάπολης Βοιών. 14. Την αρ. 1/2013 διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών και λοιπών μουσειακών κατασκευών των εκθεσιακών χώρων του αρχαιολογικού μουσείου Νεάπολης Βοιών που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΥΠ.ΠΟ.Α και στην ιστοσελίδα et.diavgeia.gov.gr από Τις αρ. 196/ και 164/ Αποφάσεις της Ε ΕΠΚΑ με τις οποίες συγκροτήθηκαν οι Επιτροπές για την α) Διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών, β) παραλαβή πάσης φύσεως προμηθειών και γ) αξιολόγηση ενστάσεων και προσφυγών. 16. Την αρ. 3707/ Απόφαση της Ε ΕΠΚΑ που αφορά στην έγκριση του αρ. 1/ Πρακτικού δικαιολογητικών συμμετοχής. 17. Την αρ. 3889/ Απόφαση της Ε ΕΠΚΑ που αφορά στην έγκριση του αρ. 2/ Πρακτικού αξιολόγησης τεχνικής προσφοράς. 18. Την αρ. 4108/ Απόφαση της Ε ΕΠΚΑ που αφορά στην έγκριση του αρ. 3/ Πρακτικού αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς. 19. Το αρ. 4634/ έγγραφο της Ε ΕΠΚΑ με το οποίο ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία βάσει του αρ.4/ Πρακτικού της Επιτροπής διεξαγωγής δημοσίων διαγωνισμών/ Αξιολόγησης. 20. Την αρ. 4825/ Απόφαση της Ε ΕΠΚΑ που αφορά στην έγκριση των αρ. 4/ & 5/ Πρακτικών αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 21. Την αρ. 5542/ προέγκριση σύμβασης του υποέργου «προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών και λοιπών μουσειακών κατασκευών των εκθεσιακών χώρων του Αρχαιολογικού Μουσείου Νεάπολης Βοιών» της Πράξης «Έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Νεάπολης Βοιών» από την Μονάδα Γ της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 22. Την αρ. 5533/ Απόφαση κατακύρωσης σύμβασης του υποέργου «προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών και λοιπών μουσειακών κατασκευών των εκθεσιακών χώρων του Αρχαιολογικού Μουσείου Νεάπολης Βοιών». 23. Την από υπογραφείσα σύμβαση με τον ανάδοχο του υποέργου «προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών και λοιπών μουσειακών κατασκευών των εκθεσιακών χώρων του Αρχαιολογικού Μουσείου Νεάπολης Βοιών» «ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΤΡΑΓΚΟΝ» και με τον διακριτό τίτλο «TETRAGON L.t.d.» και συγκεκριμένα το άρθρο 19 αυτής. 24. Την από αναφορά της επιβλέπουσας μηχανικού σχετικά με τροποποιήσεις μικρής κλίμακας και το με αρ. πρωτ. 1088/ έγγραφο της Υπηρεσίας μας κοινοποίησης αυτών προς τον ανάδοχο. 25. Την από αναφορά της επιβλέπουσας μηχανικού, το αρ. 1107/ έγγραφο της Εφορείας μας στον ανάδοχο για σύμφωνη γνώμη και την με αρ. πρωτ. 1154/ σύμφωνη γνώμη του αναδόχου. 26. Την από αναφορά της επιβλέπουσας μηχανικού, το από πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής για την α παράδοση του Υποέργου και το αρ. πρωτ. 1288/ διαβιβαστικό της Υπηρεσίας μας. 27. Την από αναφορά της επιβλέπουσας μηχανικού για μικροτροποποιήσεις, το αρ. 2145/ έγγραφο της Υπηρεσίας μας στον ανάδοχο και την με αρ.πρωτ. 2259/ σύμφωνη γνώμη του αναδόχου. 28. Την αρ. 2172/ Απόφαση της Υπηρεσίας μας για παράταση χρονοδιαγράμματος υποέργου (ΑΔΑ: ΒΙΙΟΓ-9ΕΛ). 29. Την από Γνωμοδότηση της Επιτροπής παραλαβής σχετικά με τροποποιήσεις μικρής κλίμακας και επικαιροποίηση χρονοδιαγράμματος και των τμηματικών παραδόσεων.

3 30. Την από αναφορά της επιβλέπουσας μηχανικού, το από πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής για την β παράδοση του Υποέργου και το αρ. πρωτ. 3018/ διαβιβαστικό της Υπηρεσίας μας. Αποφασίζουμε Α. Την τροποποίηση του άρθρου 7 της σύμβασης, παράγραφο 5 ως προς το επιμέρους περιεχόμενο κάθε ενδιάμεσης φάσης ως εξής: 1. Οι τμηματικές παραδόσεις πραγματοποιούνται από τον προμηθευτή εντός των κατωτέρω χρόνων: πρώτη τμηματική παράδοση: εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών από την κατά τα ανωτέρω επισημοποίηση των δειγμάτων. Περιλαμβάνει: την κατασκευή του υποβάθρου του υπερυψωμένου δαπέδου και των πάγκων, ως ενιαίου συστήματος, την ολόσωμη επιτοίχια προθήκη Π08 (περιλαμβανομένων των μηχανισμών και του φωτισμού της) και τις βαφές με φυσικό κονίαμα συνολικά, τους εσωτερικούς σκελετούς των λίθινων βάθρων και καθισμάτων και την τοποθέτηση των ραγών τριφασικού ρεύματος/διατρήσεις για την υποδοχή των χωνευτών φωτιστικών στην ψευδοροφή του εκθεσιακού χώρου, καλωδιώσεις και το σύνολο των ξύλινων κατασκευών διαμορφώσεων (ψευδότοιχων) και επιφανειών φόντου. δεύτερη τμηματική παράδοση: εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από το πέρας και την παραλαβή του κατά τα ανωτέρω χρονικού διαστήματος της πρώτης τμηματικής παράδοσης. Περιλαμβάνει την τοποθέτηση, τρίψιμο και γυάλισμα των σανίδων ιρόκο επί του υποβάθρου δαπέδου και πάγκων, την επένδυση με πέτρα τύπου Σερένα των βάθρων και καθισμάτων, τις ελεύθερες, εγκιβωτισμένες και επικαθήμενες προθήκες (περιλαμβανομένων των μηχανισμών και του εσωτερικού φωτισμού τους), τη διαφανή επιφάνεια συμπλήρωσης του Εδίκτου του Διοκλητιανού και τα μεταλλικά και πλεξιγκλάς στηρίγματα των εκθεμάτων και του εποπτικού υλικού. Ειδικά για τα 16 ανοξείδωτα στηρίγματα εκθεμάτων, θα τοποθετηθούν σε αυτή τη φάση, προκειμένου να γίνει η τελική πρόβα και διορθώσεις και δύνανται να απομακρυνθούν ώστε να φινιριστούν και να παραδοθούν στην επόμενη φάση. Τέλος, την εγκατάσταση του γενικού φωτισμού του εκθεσιακού χώρου, δηλαδή των σποτ οροφής και των σποτ τύπου projector. τρίτη τμηματική παράδοση: εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) ημερολογιακών ημερών από το πέρας και την παραλαβή του κατά τα ανωτέρω χρονικού διαστήματος της δεύτερης τμηματικής παράδοσης. Περιλαμβάνει την ρύθμιση του γενικού και σημειακού μουσειακού φωτισμού εντός των εκθεσιακών χώρων και εντός των προθηκών, καθώς και την τελική παράδοση τοποθέτηση των 16 ανοξείδωτων στηριγμάτων των λίθινων εκθεμάτων. Επίσης την εκπαίδευση του προσωπικού. Οι ανωτέρω επιμέρους τροποποιήσεις αποφασίζονται για την καλύτερη λειτουργία του εργοταξίου και συνεισφέρουν σημαντικά στην βελτίωση της ποιότητας του έργου, αποφεύγοντας πιθανές βλάβες και φθορές από τις επικαλυπτόμενες επιμέρους εργασίες. Β. Την τροποποίηση του Παραρτήματος Α της σύμβασης, περί Τεχνικών Προδιαγραφών και λοιπών Τεχνικών πληροφοριών, ως προς μικρής κλίμακας προσαρμογές που κρίθηκαν αναγκαίες κατά τη φάση μουσειολογικής εφαρμογής και εργασιών συντήρησης του έργου. Σημειώνεται και δηλώνεται ρητώς με την παρούσα ότι οι εν λόγω αλλαγές ουδεμία ποσοτική ή ποιοτική επιβάρυνση στο φυσικό ή οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης φέρουν, ούτε τροποποιούν το συμφωνηθέν οικονομικό τίμημα της σύμβασης σε καμία περίπτωση. Τυχόν αύξηση ποιοτικών χαρακτηριστικών ή ποσοτικών μεγεθών που προκύπτουν από την παρούσα τροποποίηση, έχουν την αποδοχή του Αναδόχου, ο οποίος δέχεται να απορροφήσει τυχόν οικονομικές διαφορές. Αναλυτικά, οι τροποποιήσεις του παραρτήματος Α έχουν ως εξής: Α. ΔΑΠΕΔΑ ΠΑΓΚΟΙ

4 Η διαμόρφωση οπής στο δάπεδο, διαστάσεων 0.80x0.80m, στο μέσο της εισόδου της αίθουσας Βοιών, για μελλοντική χρήση. Η οπή θα φέρει περιμετρικά σοβατεπιά όπως το σύνολο του ψευδοδαπέδου. Β. ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΦΟΝΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ Η ένωση των επιφανειών των δύο πρώτων φωτογραφιών (Φ07 και Φ08) στην ενότητα "Οχυρά Ανατολικής Ακτής" σε μία ενιαία επιφάνεια και η μεταφορά της τρίτης επιφάνειας (Φ06) στην ενότητα της Ασωπού, στην πρώτη αίθουσα, ανάμεσα στα δύο παράθυρα. Γ. ΛΙΘΙΝΑ ΒΑΘΡΑ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Ι) Το Β05 να αποτελέσει δύο ίσα τεμάχια, προκειμένου να εναρμονίζεται με τα δύο νοηματικά σύνολα που φιλοξενεί, με τελικές διαστάσεις εκάστου 225x80x20cm και απόσταση max 5εκ ανάμεσά τους. ΙΙ)Το Β07 να έχει τελικές εξωτερικές διαστάσεις 100x35x75cm, επί του οποίου θα στηριχθεί απευθείας άγαλμα Πανός ύψους μεγαλύτερου από το προβλεφθέν, εξ ου και η προτεινόμενη μείωση ύψους (η διαφορά υλικού καλύπτει την ανάγκη επένδυσης των δύο πλαϊνών όψεων που προκύπτουν από την αλλαγή στο Β05) ΙΙΙ) Το Β07.1 να έχει τελικές εξωτερικές διαστάσεις 20x20x45cm IV) To B07.2 να έχει τελικές εξωτερικές διαστάσεις 25x25x25cm και να χρησιμεύσει για την έκθεση κεφαλής στην ενότητα Επιδαύρου Λιμηράς, σε αντικατάσταση του βάθρου του Πανός V) To Β07.3 να έχει τελικές εξωτερικές διαστάσεις 20x15x30cm. VI) O εσωτερικός σκελετός των πέντε καθισμάτων να γίνει από κόντρα πλακέ ή κόντρα πλακέ θαλάσσης, πάχους τουλάχιστον 19εκ. προκειμένου η μετατόπισή τους να επιτρέπει τη συντήρηση και τον καθαρισμό του δαπέδου. Να τοποθετηθούν είτε ρεγουλατόροι βαρέως τύπου, όπως προβλέπεται από τη σύμβαση είτε τροχοί με αυτοματισμό ακινητοποίησης (στόπερ). VII) Για λόγους στατικής επάρκειας, μετά από πρόβες που κατέδειξαν την αδυναμία ασφαλούς στήριξης των λίθινων ευρημάτων με τον προτεινόμενο τρόπο, η αντικατάσταση των βάσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα (που κατασκευάστηκαν, παρελήφθησαν και φυλάσσονται σε χώρο του Μουσείου), με μεταλλικό σκελετό από κοιλοδοκούς, πριν την επένδυσή τους με μάρμαρο για τα βάθρα: Β01 / Β04 / Β05, Β06+Β07 / Β08. Ειδικά για το Β08 κρίνεται αναγκαίο, για λόγους αρχαιολογικής ερμηνείας, να σηκωθεί κατά 10 εκατοστά, αυξάνοντας τόσο το ύψος του σκελετού όσο και το ύψος της μαρμάρινης επένδυσης. Δ. ΠΡΟΘΗΚΕΣ Ι) Η Π01 να έχει τελικές εξωτερικές διαστάσεις 65x35x45cm II) H Π02 να έχει εξωτερικές τελικές διαστάσεις 55x35x25cm III) H Π04 να έχει εξωτερικές τελικές διαστάσεις 150x45x25cm IV) H Π03 να αποκτήσει σταθερή βάση ύψους 10εκ από πλαίσιο mdf, προκειμένου να ανοίγει η θύρα της χωρίς να εμποδίζεται από το ξύλινο δάπεδο. Οι τελικές εξωτερικές διαστάσεις της προθήκης παραμένουν ως έχουν. Στις προθήκες τύπου Α, η μπάρα φωτισμού με σποτ led της οροφής να μετακινηθεί από το μέσο της οροφής στο μπροστινό άκρο της, για καλύτερο φωτιστικό αποτέλεσμα επί των εκθεμάτων. Ε. ΒΑΦΕΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ Η βαφή του δαπέδου της οπής. Η βαφή της ψευδοροφής με πλαστικό χρώμα νερού αντί σπατουλαριστού, το οποίο χρησιμοποιήθηκε στο φουαγέ. Η αναπληρώτρια ελλείποντος Προϊσταμένου της Ε ΕΠΚΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 1. ΥΠΠΟΑ/ΕΥΤΟΠ Θεμιστοκλέους Α Θ Η Ν Α Άλκηστις Παπαδημητρίου Αρχαιολόγος με βαθμό Β

5 2. Ενδιάμεση Διαχ. Αρχή Περιφ. Πελοποννήσου Μονάδα Γ : Επιτόπιων Επαληθεύσεων Τέρμα Ερυθρού Σταυρού ΤΡΙΠΟΛΗ 3. TETRAGON LTD Καραϊσκάκη 2Β Θεσσαλονίκη

Ένταξη Πράξης «Έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Νεάπολης Βοιών» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος Ιόνιοι Νήσοι 2007-2013»

Ένταξη Πράξης «Έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Νεάπολης Βοιών» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος Ιόνιοι Νήσοι 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Μονάδα Α : Προγραμματισμού & Αξιολόγησης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10681 Πληροφορίες : Ιωάννα-Ασπασία Κολώκα Τηλέφωνο : 2103307646

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ. Κέρκυρα, 13 Σεπτεμβρίου 2012 Αρ. πρωτ. 1142. Στην Κέρκυρα, σήμερα, 13/09/2012, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ. Κέρκυρα, 13 Σεπτεμβρίου 2012 Αρ. πρωτ. 1142. Στην Κέρκυρα, σήμερα, 13/09/2012, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ : 1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΝΟΥ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ ΤΟΥ Β ΟΡΟΦΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΠΕΡΓΚΟΛΩΝ ΜΕΧΡΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» για τις ανάγκες

ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΠΕΡΓΚΟΛΩΝ ΜΕΧΡΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» για τις ανάγκες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Bαθμός Προτεραιότητας: Bαθμός Aσφαλείας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Bαθμός Προτεραιότητας: Bαθμός Aσφαλείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς EΦOPEIA APXAIOTHTΩN ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Tαχ. Δ/νση: Oδός Iπποτών

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέα στο Μητρώο

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέα στο Μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. 3.044,25 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) με δικαίωμα προαίρεσης ή απομείωσης έως 30% ΣΥΜΒΑΣΗ

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. 3.044,25 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) με δικαίωμα προαίρεσης ή απομείωσης έως 30% ΣΥΜΒΑΣΗ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.16 12:10:15 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΧΣΗ465ΦΘ3-899 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015, ώρα 09.00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015, ώρα 09.00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ε Καβάλα, 19 Ιουνίου 2015 Αριθ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧAΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση : Αρετής Νιώτη & Σκορδιλών 24 Τ.Κ. 71 202, Ηράκλειο Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΚΓ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερπετσιδάκη Ιωάννα, έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΚΓ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερπετσιδάκη Ιωάννα, έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧAΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ.Δ/νση: ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΟΥ & ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 1 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ/43819/24015/1452 Ηµ/νία: 20/02/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ/43819/24015/1452 Ηµ/νία: 20/02/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.20 19:20:08 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΚΘ0465ΦΘ3-ΩΗΖ Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ/43819/24015/1452

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 26.03.2015 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 19.03.

Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 26.03.2015 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 19.03. Κέρκυρα, 27.02.2015 Αρ. Πρωτ. 916 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧ/ΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κέρκυρα, 22.12.2014 Αρ. πρωτ. 1518 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2014 Το Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΚΓ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερπετσιδάκη Ιωάννα, έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΚΓ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερπετσιδάκη Ιωάννα, έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧAΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ.Δ/νση: ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΟΥ & ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 1 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 17-05-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 568 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ Αθήνα, 1-12-2014 ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤAΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ ΠΤEΡΥΓΑΣ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚH ΠΤΕΡΥΓΑ Β ΟΡOΦΟΥ ΣΤΟ ΑΝAΚΤΟΡΟ ΤΩΝ ΑΓIΩΝ ΜΙΧΑHΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Σπάρτη, 3.7.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 4857

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Σπάρτη, 3.7.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 4857 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.03 15:22:18 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα, 17 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7Λ6-ΙΥΤ. Πάτρα, 26/03/2014 Αριθ. Πρωτ.: 81226/2415. : Πανεπιστημίου 254 : 261 10 : 2610490163 : Α. Ψιλοβασιλόπουλος : 2613613409-10

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7Λ6-ΙΥΤ. Πάτρα, 26/03/2014 Αριθ. Πρωτ.: 81226/2415. : Πανεπιστημίου 254 : 261 10 : 2610490163 : Α. Ψιλοβασιλόπουλος : 2613613409-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας FAX Πληροφορίες Τηλέφωνα : Πανεπιστημίου 254 : 261 10 : 2610490163

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Programme co-funded by the European

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΒΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κομοτηνή, 30/07//2015

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΠΒΒ465ΦΘ3-ΑΒΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 10/06/2015

ΑΔΑ: 6ΠΒΒ465ΦΘ3-ΑΒΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 10/06/2015 ΑΔΑ: 6ΠΒΒ465ΦΘ3-ΑΒΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 10/06/2015 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α.Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΕΜΕ/ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 156198/92622/5610/1046 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/277673/162180/9807 Ηµ/νία: 29/10/2014

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/277673/162180/9807 Ηµ/νία: 29/10/2014 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.29 16:23:19 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΖΕ5Γ-6ΨΗ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/277673/162180/9807 Ηµ/νία:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΤΠΚΑΧΜΑΕΕ/329651/188575/3794/802 Ηµ/νία: 17/12/2014

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΤΠΚΑΧΜΑΕΕ/329651/188575/3794/802 Ηµ/νία: 17/12/2014 ΑΔΑ: ΩΙΨ7Γ-ΦΨΙ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.17 18:12:45 EET Reason: Location: Athens Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΤΠΚΑΧΜΑΕΕ/329651/188575/3794/802

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Δ Αθήνα, 3-4-2014

Διαβάστε περισσότερα