ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 377/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 377/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 377/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 18/ της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα: Περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στο δηµοτικό δίκτυο του οικισµού Μαλίων του ήµου Χερσονήσου. Στις Γούρνες, σήµερα την 10η του µηνός Οκτωβρίου, του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην έδρα του ήµου (στην αίθουσα συνεδρίων του.ε.κ.κ.), ύστερα από τη µε αριθµό πρωτ.26613/ πρόσκληση του Προέδρου που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα στους δηµοτικούς συµβούλους σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Αντιπρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα τριάντα τρία (33) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου, τους δύο (2) Προέδρους /Εκπροσώπους των ηµοτικών/τοπικών Κοινοτήτων, ήταν: Α. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ Παρόντες 1 Μεραµβελιωτάκης Γεώργιος Αντιδήµαρχος 13 Λαµπρινός Νικηφόρος, Μέλος.Σ. 2 Πλευράκης Εµµανουήλ, Αντιδήµαρχος 14 Παρλαµάς Κωνσταντίνος, Μέλος.Σ. 3 Λουλουδάκης Απόστολος Αντιδήµαρχος 15 Σέγκος Ιωάννης, Μέλος.Σ. 4 Πετράκης Εµµανουήλ, Αντιδήµαρχος 16 Χειρακάκης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος.Σ. 5 Μουντράκης Ευθύµιος, Αντιδήµαρχος 17 Φιλιππάκης Κωνσταντίνος, Μέλος.Σ. 6 Παπουτσάκης Γεώργιος, Γραµµατέας.Σ. 18 Μπάτσης ηµήτριος, Μέλος.Σ. 7 Φραγκιαδάκης Βαρδής, Μέλος.Σ. 19 Ζαχαριουδάκης Κωνσταντίνος, Μέλος.Σ. 8 Αργυράκης Νικόλαος, Μέλος.Σ. 20 Ζαχαριουδάκης Ιωάννης, Μέλος.Σ. 9 Βασιλείου Αντώνιος, Μέλος.Σ. 21 Γαράκη Μαρία, Μέλος.Σ. 10 Κουλούρας Εµµανουήλ, Μέλος.Σ. 22 Χαλκιαδάκης Γεώργιος, Μέλος.Σ. 11 Καλαϊτζάκης Αθανάσιος, Μέλος.Σ. 23 Μπιτζαράκης Αντώνιος, Μέλος.Σ. 12 Μηλάκης Ιωάννης, Μέλος.Σ. 24 Παρθενιώτης Γεώργιος, Μέλος.Σ. Απόντες 1 Κατσαµποξάκης Σπυρίδων, Αντιδήµαρχος 6 Σταυρουλάκης Νικόλαος,Μέλος.Σ. 2 Ρουσάκης Ιωάννης, Μέλος.Σ. 7 Χρηστάκης Ιωάννης, Πρόεδρος 3 Ασπετάκης Αντώνιος, Μέλος.Σ. 8 Τσαντηράκης Κωνσταντίνος, Μέλος 1

2 4 ανελάκης Γεώργιος, Μέλος.Σ. 9 Σµυρνάκης Νικόλαος, Μέλος.Σ 5 Ανυφαντάκης Εµµανουήλ, Μέλος.Σ. Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και προσκλήθηκαν νόµιµα µε την αριθµ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου. Β. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕ ΡΟΥΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ / ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Παρόντες 1.Τσιχλή Αικατερίνη ηµοτικής Κοινότητας Λ. Χερσονήσου 2.Λαπίδης Θεόδωρος ηµοτικής Κοινότητας Μαλίων Απόντες Κανείς Ο ήµαρχος κ. Μαστοράκης Ιωάννης προσκλήθηκε νόµιµα και παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται η κ. Αργυρώ Μπατσολάκη, υπάλληλος του ήµου, κλάδου ΠΕ1 ιοικητικών, για την τήρηση των πρακτικών. Ο κ. Βασιλάκης Νικόλαος ιευθυντής ιοικητικών Υπηρεσιών παραβρέθηκε στη συνεδρίαση για παροχή διευκρινήσεων σχετικά µε θέµατα της αρµοδιότητας του. Επίσης παραβρέθηκε και ο υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. ηµοσθένης Σπυρλιδάκης ο οποίος εισηγήθηκε το 1 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης. Οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ Μεραµβελιωτάκης Γεώργιος, Λουλουδάκης Απόστολος και Μουντράκης Ευθύµιος αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 4 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς από το σύνολο 33 µελών ήταν παρόντα 24 µέλη ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και τα εκτός ηµερήσιας διάταξης: Θέµα 1 ο : Περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στο δηµοτικό δίκτυο του οικισµού Μαλίων του ήµου Χερσονήσου. Αριθµός Απόφασης 377/2014 Για το παραπάνω θέµα ο Αντιπρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου έδωσε το λόγο στον Αρµόδιο Αντιδήµαρχο κ. Πετράκη Εµµανουήλ ο οποίος έθεσε υπόψη των Μελών του Σώµατος τη µε αριθµ. 63/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οποία αναφέρονται τα εξής: ΘΕΜΑ 1ο : «Περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στο δηµοτικό δίκτυο του οικισµού Μαλίων του ήµου Χερσονήσου». Αριθµός Απόφασης : 63 / 2014 O Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κηρύττοντας την έναρξη της συνεδρίασης είπε τα εξής : 2

3 Σας κάλεσα σε έκτακτη συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 διότι η συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέµα είναι κατεπείγουσα για τους εξής λόγους: Για την έναρξη των εργασιών κατασκευής πεζοδροµίων στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στον οικισµό Μαλίων απαιτείται από την Αστυνοµική /νση κυκλοφοριακή ρύθµιση στην Παλαιά Εθνική Οδό. Πριν από την έκδοση της ρύθµισης από την Αστυνοµία απαιτείται απόφαση από το ηµοτικό Συµβούλιο για τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις που θα γίνουν στους δηµοτικούς δρόµους του οικισµού Μαλίων. Στη συνέχεια κάλεσε τα µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να εγκρίνουν το κατεπείγον της συνεδρίασης. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΟΜΌΦΩΝΑ συνεδρίασης. αποφάσισε το κατεπείγον της Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έδωσε το λόγο στον κ. Σπυρλιδάκη ηµοσθένη από την /νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου Χερσονήσου, ο οποίος παρουσίασε στα µέλη της Επιτροπής τη µελέτη κυκλοφοριακών ρυθµίσεων που συνέταξε η ΤΥ και τη σχετική εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητα Ζωής η οποία έχει ως εξής: Σχετ: (α) Η υπ αρ. 21/2011 απόφαση της.κ. Μαλίων (β) Η υπ αρ. 11/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας (γ) Η υπ αρ. 38/2011 απόφαση της.κ. Μαλίων (δ) Η µε αρ. 12/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας (ε) Η µε αρ. 110/2012 απόφαση του.σ. (στ) Η µε αρ. 30/2012 τροπ. µελέτη της.τ.υ. (ζ) Την µε αρ. πρωτ: 65033/23798/ απόφαση της.τ.ε. της ΠΕ Ηρακλείου (η) Το µε αρ. πρωτ: 1016/49/242-β / έγγραφο του Α.Τ. Χερσονήσου (θ) Το µε αρ. πρωτ: 1016/49/63-α/ έγγραφο του Α.Τ. Χερσονήσου (ι) Το µε αρ. πρωτ: 69687/25413/ έγγραφο της.τ.ε. Περιφέρειας Κρήτης (ια) Η µε αρ. 353/2013 απόφαση του.σ.χερσονήσου (ιβ) Η µε αρ.10/2014 απόφαση της.κ.μαλίων (ιγ) Η µε αρ. πρωτ:38431/ απόφαση της /νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας (ιδ) Το µε αρ. πρωτ: 1016/49/9-α/ έγγραφο του Α.Τ.Χερσονήσου 1. Σύντοµο ιστορικό Με την (α) σχετική απόφαση της ηµοτικής Κοινότητας Μαλίων, η οποία διαβιβάστηκε στο ήµο µε το από έγγραφο καθώς επίσης και µε την (β) σχετική απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας του ήµου, ζητήθηκε από τη /νση Τεχνικών Υπηρεσιών η σύνταξη τεχνικής µελέτης στον οικισµό Μαλίων µε σκοπό τη ρύθµιση της κυκλοφορίας µε στόχο την αναβάθµιση της οδικής ασφάλειας µε την υιοθέτηση συγκεκριµένων κυκλοφοριακών ρυθµίσεων. 3

4 Παράλληλα µε τις (γ), (δ) &(ε) σχετικές αποφάσεις της.κ. Μαλίων, της Επιτροπής Ποιότητας και του.σ. προτείνονται συµπληρωµατικές ρυθµίσεις που αφορούν κυρίως την απαγόρευση της στάθµευσης. Τέλος η 30/2012 µελέτη της.τ.υ. µε τίτλο «ιαµόρφωση πεζοδροµίων στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στον οικισµό των Μαλίων» η οποία εκπονήθηκε το Σεπτέµβριο του 2012 και εγκρίθηκε µε την 466/2012 απόφαση του.σ., προβλέπει την ανάπλαση του κεντρικού δρόµου του οικισµού επί της ΠΕΟ από την εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου έως την ανατολική έξοδο του οικισµού. Η υλοποίηση της µελέτης αυτής προϋποθέτει τη λήψη συγκεκριµένων κυκλοφοριακών ρυθµίσεων επί της ΠΕΟ και συγκεκριµένα: Τον περιορισµό της διατοµής του οδοστρώµατος στα 7,0m ήτοι 3,5µ ανά λωρίδα κυκλοφορίας από το ύψος της εκκλησίας του Αγ. Νεκταρίου έως την έξοδο του οικισµού µε παράλληλη επιβολή ορίου ταχύτητας καθόλο το µήκος της ΠΕΟ εντός του οικισµού τα 40km/hr. απαγόρευση της στάσης και της στάθµευσης καθόλο το µήκος της ανάπλασης δηλαδή από την εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου έως την ανατολική έξοδο του οικισµού. Τη δηµιουργία ειδικών εσοχών στάσης-στάθµευσης παραπλεύρως του οδοστρώµατος. Τη δηµιουργία διαβάσεων πεζών επί της ΠΕΟ περίπου ανά 100m µε την ανάλογη οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση. Η εν λόγω µελέτη εγκρίθηκε µε τις 466/2012 και 353/2013 αποφάσεις του.σ. Χερσονήσου, ενώ η υιοθέτηση των κυκλοφοριακών ρυθµίσεων που περιλαµβάνει απαιτεί τη λήψη απόφασης του Αστυνοµικής ιεύθυνσης Ηρακλείου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 (ΚΟΚ). Παράλληλα εξασφαλίστηκε η σύµφωνη γνώµη της ΤΕ της Περιφέρειας Κρήτης µε το (ι) σχετικό της έγγραφο. Η Τεχνική Υπηρεσία λαµβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω συνέταξε µελέτη κυκλοφοριακών ρυθµίσεων (Μάιος 2013 όπως στη συνέχεια συµπληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2014) στο σύνολο του οικισµού Μαλίων σύµφωνα µε την παρ. 16 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 η οποία στοχεύει: 1. Στην καταγραφή της υφιστάµενης κυκλοφοριακής οργάνωσης του κύριου και του τοπικού δικτύου του οικισµού, 2. Στη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφοριακής ροής στις περιοχές που θα επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχηµάτων, 3. Στην αντιµετώπιση των κυκλοφοριακών εµπλοκών στα κεντρικά σηµεία του οικισµού 4. Στη βελτίωση των συνθηκών κίνησης των πεζών Η µελέτη περιλαµβάνει: Τεχνική έκθεση Προτεινόµενες άµεσες παρεµβάσεις ρυθµίσεις Προτεινόµενες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις µετά από παρεµβάσεις. Τεχνικές προδιαγραφές κατακόρυφης σήµανσης Οριζοντιογραφική θέση της προτεινόµενης οριζόντιας και κατακόρυφης σήµανσης 4

5 2. Προτεινόµενες άµεσες παρεµβάσεις ρυθµίσεις 2.1. Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις Ως άµεσες παρεµβάσεις βελτίωσης των κυκλοφοριακών συνθηκών όσον αφορά την κίνηση των πεζών σύµφωνα µε την ανωτέρω µελέτη είναι: η πεζοδρόµηση της οδού Ματθαίου Ζαχαριάδη από τη διασταύρωση της µε την οδό Οδ. Ελύτη έως τη συµβολή της µε την οδό ηµοκρατίας την θερινή περίοδο δηλαδή από έως και από ώρα 20:00 έως στις 6:00. Η φορά της οδού θα παραµείνει ως έχει δηλ. µονόδροµος από την οδό Οδυσσέα Ελύτη και βόρεια (κατεύθυνση Νότος Βορράς) ενώ το τµήµα της οδούς από την ΠΕΟ έως την οδό Ελύτη θα παραµείνει διπλής κατεύθυνσης. η πεζοδρόµηση της οδού Αγίου ηµητρίου από γωνία Μπελιβάνη (διασταύρωση µε 25ης Μαρτίου, αρχή πλακόστρωσης) έως οικία Ιωάννη Λυδάκη (οδός Αθ. ιάκου) την θερινή περίοδο δηλαδή από έως και ώρες από 20:00 έως στις 01:00. Το κοµµάτι αυτό είναι ήδη πλακοστρωµένο µε κυβόλιθο. Για τις λοιπές ώρες η οδός Αγ. ηµητρίου θα είναι µονόδροµος µε κατεύθυνση την οδό 28 ης Οκτωβρίου. (Ανατολή- ύση). Η πεζοδρόµηση της οδού Αγ. Ιωάννη (νότιο τµήµα του οικισµού) λόγω της έντονης κατά µήκους κλίσης της και η ανακατασκευή τµήµατος αυτής υπό µορφής οδού κλίµακας, θεωρείται επιβεβληµένη προκειµένου να αναβαθµιστεί το επίπεδο ασφάλειας πεζών και οχηµάτων Από τους ανωτέρω πεζόδροµους θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα διέλευσης οχηµάτων άµεσης ανάγκης, τουριστικών λεωφορείων για την εξυπηρέτηση παρακείµενων τουριστικών µονάδων καθώς επίσης και των µόνιµων κατοίκων που εξυπηρετούνται από τις ανωτέρω οδούς και διαθέτουν ιδιόκτητο ή ενοικιαζόµενο χώρο στάθµευσης. 2.2 ηµιουργία διαβάσεων πεζών Α. Επί του δηµοτικού δικτύου επί της οδού Ματθαίου Ζαχαριάδη (στην αρχή) για τη διευκόλυνση της κίνησης των µαθητών του δηµοτικού σχολείου. στη συµβολή της οδού ηµοκρατίας µε την παραλιακή οδό δηλ. µε τις οδούς Γραµµατικάκη & Τσαγκαράκη (4 διαβάσεις) στη συµβολή της οδού ηµοκρατίας µε την οδό Ματθαίου Ζαχαριάδη Στη συµβολή της ηµοκρατίας µε την οδό Ματθαίου Ζαχαριάδη (2 διαβάσεις) στη συµβολή της Ζωοδόχου Πηγής µε την παραλιακή οδό (2 διαβάσεις) στη συµβολή των οδών Εµµ. Τσαγκαράκη, Ιωσήφ Χατζηδάκη και Μάχης Κρήτης (θέση Σταυρί) (3 διαβάσεις) Β. Επί του επαρχιακού και εθνικού δικτύου Στο Γυµνάσιο - Λύκειο Μαλίων επί της ΠΕΟ στο ύψος του Ηρώου Επι της ΠΕΟ στο ύψος του ταχυδροµείου όπου διέρχονται οι µαθητές του δηµοτικού σχολείου 5

6 Επί της ΠΕΟ στη διασταύρωσή της µε την οδό Ζαχαριάδη. Επί της οδού Παύλου Μελά στη συµβολή της µε την οδό Γ. Λαπίδη (επαρχιακό δίκτυο) Σε όλες τις νέες διαβάσεις πεζών προβλέπεται τόσο οριζόντια όσο και κατακόρυφη σήµανση του ΚΟΚ. 2.3 Για τα οχήµατα προτείνονται: Α. Επί του δηµοτικού δικτύου η µετατροπή της οδού Ζωοδόχου Πηγής (δρόµος που οδηγεί στο νεκροταφείο) από µονής σε διπλής κατεύθυνσης αποσυµφορίζοντας την οδό Ζαχαριάδη από την κίνηση προς Βορρά. η αλλαγή φοράς στην κυκλοφορία του υφιστάµενου πεζόδροµου (βλ. 187/2007 απόφαση.σ. πρώην ήµου Μαλίων) της οδού ηµοκρατίας από άνοδο σε κάθοδο για τις ώρες τροφοδοσίας των καταστηµάτων, των οχηµάτων εκτάκτου ανάγκης, των τουριστικών λεωφορείων για την εξυπηρέτηση παρακείµενων τουριστικών µονάδων, καθώς επίσης και των µόνιµων κατοίκων που εξυπηρετούνται από τις ανωτέρω οδούς και διαθέτουν ιδιόκτητο ή ενοικιαζόµενο χώρο στάθµευσης. Η νέα φορά της οδού θα είναι από Νότο προς Βορρά. η µονοδρόµηση της οδού Ιλαρίωνος Κατσούλη από το ύψος του δηµοτικού σχολείου έως τη συµβολή της µε την οδό Ματθαίου Ζαχαριάδη µε σκοπό την αποφόρτιση της περιοχής πλησίον του δηµοτικού σχολείου. η µονοδρόµηση της οδού 1821 από το ύψος της οδού Σπηλαίου Μιλάτου έως τη συµβολή της µε την οδό Ελ. Βενιζέλου. (ΠΕΟ) η µονοδρόµηση της οδού οπλαρχηγών (πρώην περιφερειακό ιατρείο) από τη Ζωοδόχου Πηγής έως την Ελ. Βενιζέλου (κατεύθυνση Ανατολή ύση) Β. Επί του εθνικού και επαρχιακού δικτύου επιβολή ορίου ταχύτητας καθόλο το µήκος της ΠΕΟ εντός του οικισµού τα 40km/hr. Η προτεραιότητα της επαρχιακής οδού µε αρ.54 (Μάλια Κράσι) έναντι των δηµοτικών οδών που συµβάλλουν σε αυτήν. ενώ η εξασφάλιση οµαλών κυκλοφοριακών ροών απαιτεί: 2.4 Απαγόρευση της στάθµευσης στις παρακάτω οδούς: Α. Επί του δηµοτικού δικτύου επί της οδού Νικολάου Γραµµατικάκη και συγκεκριµένα από ξενοδοχείο Σειρήνες µέχρι τη συµβολή της µε την οδό ηµοκρατίας. επί της οδού Νικολάου Γραµµατικάκη από ξενοδοχείο ροσιά µέχρι ξενοδοχείο ιδιοκτησίας Εµµανουήλ Αργυράκη. επί της οδού Ματθαίου Ζαχαριάδη από το φανάρι της Π.Ε.Ο έως τη συµβολή της µε την οδό ηµοκρατίας. 6

7 επί της οδού ηµοκρατίας από το ύψος της Π.Ε.Ο. έως το ξενοδοχείο Γραµµατικάκη. στις εισόδους της παραλίας ποταµού.(πλησίον των αρχαιοτήτων) στην πλατεία του Αγ. ηµητρίου (οδός Αγ. ηµητρίου) επί της οδού Βιτσέντζου Κορνάρου (κάθετος στην Αγ. ηµητρίου) Β. Επί του εθνικού και επαρχιακού δικτύου Σε όλο το µήκος της ΠΕΟ και από τις δύο πλευρές εκτός των ειδικά διαµορφωµένων χώρων που βρίσκονται εκτός της οριογραµµής του οδοστρώµατος. επί της οδού 25 ης Μαρτίου (επαρχιακή οδός) από το ύψος του ηµοτικού Καταστήµατος έως τη συµβολή της µε την οδό Ελ. Βενιζέλου. επί της οδού Τζων Κένεντυ (επαρχιακή οδός) από ΚΑΠΗ έως την οδό Παύλου Μελά. 2.5 Απαγόρευση στάσης & στάθµευσης στις παρακάτω οδούς: Α. Επί του δηµοτικού δικτύου Επί της 28 ης Οκτωβρίου στη συµβολή της µε την ΠΕΟ. Επί της Ζωοδόχου Πηγής στη συµβολή της µε την ΠΕΟ Β. Επί του εθνικού και επαρχιακού δικτύου Στη διασταύρωση της ΠΕΟ µε την Επαρχιακή οδό (οδός 25 ης Μαρτίου) Μαλίων Κρασίου. (και στις δύο οδούς) Επί της ΠΕΟ στη συµβολή της µε την οδό Ζωοδόχου Πηγής Επί της 25 ης Μαρτίου από το ύψος του ηµοτικού καταστήµατος έως το Παρθεναγωγείο Μαλίων (επαρχιακή οδός) 2.6 Οριζόντιες διαγραµµίσεις Την αναγραφή stop επί του οδοστρώµατος µε παράλληλη διαγράµµιση της γραµµής στην οποία θα πρέπει να γίνει η διακοπή της κίνησης των οχηµάτων καθώς επίσης και βέλη επιλογής για τις κάτωθι διασταυρώσεις για τις οποίες υπάρχει παράλληλα και κατακόρυφη σήµανση. Α. Επί του δηµοτικού δικτύου ιασταύρωση οδού ηµοκρατίας & παραλιακής οδού ιασταύρωση Ζωοδόχου Πηγής και παραλιακής Επί των οδών Μάχης Κρήτης και Μάχης 1868 στη θέση Σταυρί Β. Επί του εθνικού και επαρχιακού δικτύου Επί της οδού Γ. Λαπίδη στη συµβολή της µε την οδό Παύλου Μελά (επαρχιακή οδός) Οι προτεινόµενες άµεσες ρυθµίσεις παρουσιάζονται στα σχέδια που συνοδεύουν τη µελέτη της.τ.υ. Π1,Π2,Π3&Π4. 3. Μελλοντικές παρεµβάσεις: 7

8 8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Οι µελλοντικές παρεµβάσεις αφορούν το κοµµάτι της ΠΕΟ από την εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου έως την ανατολική έξοδο του οικισµού και θα µπορέσουν να υλοποιηθούν µετά την κατασκευή του έργου που προβλέπεται στη µε αρ.30/2012 τροπ. µελέτη της.τ.υ. του ήµου όπως αυτή εγκρίθηκε µε τις υπ αρ. 466/2012 & 353/2013 αποφάσεις του.σ. Αναλυτικότερα οι παρεµβάσεις που προβλέπονται µε την υλοποίηση του έργου και αφορούν ρυθµίσεις επί του παλαιού εθνικού δικτύου είναι: απαγόρευση της στάσης και της στάθµευσης καθόλο το µήκος της ανάπλασης η δηµιουργία ειδικών εσοχών στάσης-στάθµευσης παραπλεύρως του οδοστρώµατος η δηµιουργία διαβάσεων πεζών επί της ΠΕΟ περίπου ανά 100m µε την ανάλογη οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση. η µείωση του πλάτους του οδοστρώµατος της ΠΕΟ σε 7m καθόλο το µήκος της ανάπλασης Επί του ηµοτικού δικτύου Για τον ήδη λειτουργούντα πεζόδροµο της οδού ηµοκρατίας (Νότιο τµήµα, από τη συµβολή µε την οδό Ματθαίου Ζαχαριάδη έως την ΠΕΟ) στον οποίο η µε αρ. 30/2012 τροπ. Μελέτη δεν προβλέπει την εκτέλεση έργων και ο οποίος θεσµοθετήθηκε µε την υπ αρ. 236/2007 απόφαση του.σ. του πρώην ήµου Μαλίων προτείνεται η πεζοδρόµηση του, τους θερινούς µήνες από έως και από ώρα 20:00 έως 06:00 εφόσον προηγηθούν απαραίτητα οι εργασίες για την οριοθέτηση του οδοστρώµατος και το διαχωρισµό του από το πεζοδρόµιο στο οποίο θα πρέπει να ενσωµατωθούν τα φωτιστικά της οδού, ενώ τις λοιπές ώρες προτείνεται να λειτουργεί ως µονόδροµος µε κατεύθυνση Νότος - Βορράς. Αυτό µπορεί να υλοποιηθεί είτε µε υπερύψωση της στάθµης του πεζοδροµίου κατά µήκος των φωτιστικών είτε µε οριοθέτηση του οδοστρώµατος µε κολωνάκια ύψους 75cm. Οι προτεινόµενες µελλοντικές ρυθµίσεις παρουσιάζονται στα σχέδια που συνοδεύουν τη µελέτη της.τ.υ. Π5&Π6. 4. Εγκρίσεις θεσµοθέτηση των προτεινόµενων κυκλοφοριακών ρυθµίσεων Η από Μάιος 2013 τεχνική µελέτη διαβιβάστηκε και εγκρίθηκε όσον αφορά τις ρυθµίσεις για το επαρχιακό και εθνικό δίκτυο µε τις (ζ) και (ιγ) αποφάσεις της ΤΕ της ΠΕ Ηρακλείου και της ΤΕ της Περιφέρειας Κρήτης και εν συνεχεία διαβιβάστηκαν στην Αστυνοµική ιεύθυνση Ηρακλείου για τη λήψη της απαιτούµενης από το άρθρο 52 του ΚΟΚ απόφασης του Αστυνοµικού ιευθυντή. Παράλληλα επί της µελέτης κυκλοφοριακών ρυθµίσεων (όπως αυτή συµπληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2014 προκειµένου να συµπεριλάβει τη ρύθµιση της πεζοδρόµησης της οδού Αγ. Ιωάννη) γνωµοδότησε η ηµοτική Κοινότητα Μαλίων µε τη (ιβ) σχετικής της απόφασης ενώ το Α.Τ. Χερσονήσου εξέφρασε τις απόψεις του µε τα (η) (θ) και (ιδ) σχετικά του έγγραφα. Τέλος αναρτήθηκαν συνοπτικά οι προτεινόµενες ρυθµίσεις στην ιστοσελίδα του ήµου για την απαιτούµενη διαβούλευση µε τους ηµότες της περιοχής των ρυθµίσεων.

9 Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς επίσης και τα κάτωθι : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Τα άρθρα 10 & 52 του Ν.2696/1996 (κώδικας οδικής κυκλοφορίας) σύµφωνα µε τα οποία η κατακόρυφη και οριζόντια σήµανση των οδών εκτελείται µόνο κατόπιν σχετικής µελέτης. Το γεγονός ότι οι προτεινόµενες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις δεν επηρεάζουν τις υπηρεσίες των µέσων οδικής µαζικής µεταφοράς. ( εν γίνεται τροποποίηση ή µεταφορά στάσεων) Τα άρθρα 79 και 82 του Ν.3463/2006 από τα οποία προκύπτει ότι για τη «ρύθµιση της κυκλοφορίας, των µονοδροµήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, τον προσδιορισµό και τη λειτουργία των χώρων στάθµευσης των οχηµάτων, καθώς και για την τοποθέτηση και λειτουργία µετρητών ή εγκαταστάσεων ρύθµισης της στάθµευσης οχηµάτων σε κοινόχρηστους χώρους» απαιτείται η έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης µετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στο.σ. και µετά από την εκπόνηση και έγκριση των σχετικών µελετών. Τις διατάξεις του άρ. 75γ. του Ν. 3463/2006 σύµφωνα µε τις οποίες η δηµοτική αρχή έχει την αρµοδιότητα να εξασφαλίζει την ποιότητα ζωής και την εύρυθµη λειτουργία της πόλης. Στο πλαίσιο αυτό περιλαµβάνεται µεταξύ άλλων «η εξασφάλιση και διαρκής βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδοµών στις πόλεις και τα χωριά», «η ρύθµιση της κυκλοφορίας, ο καθορισµός πεζοδρόµων, µονοδροµήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας και γενικότερα η λήψη µέτρων για την αποφυγή δυσµενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία». και δεδοµένου ότι οι προτεινόµενες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις έχουν άµεσες επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον παρακαλούµε όπως εισηγηθείτε στο.σ. σχετικά µε: 1. Την έγκριση ή όχι της παρούσας κυκλοφοριακής µελέτης του οικισµού 2. Την έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης σχετικά µε τις προτεινόµενες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις του οικισµού που αφορούν το ηµοτικό δίκτυο και συγκεκριµένα: 5. Προτεινόµενες άµεσες ρυθµίσεις 5.1. Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στο δηµοτικό δίκτυο Ως άµεσες παρεµβάσεις βελτίωσης των κυκλοφοριακών συνθηκών όσον αφορά την κίνηση των πεζών προτείνονται τα εξής: η πεζοδρόµηση της οδού Ματθαίου Ζαχαριάδη από τη διασταύρωση της µε την οδό Οδ. Ελύτη έως τη συµβολή της µε την οδό ηµοκρατίας την θερινή περίοδο δηλαδή από έως και από ώρα 20:00 έως στις 6:00. Η φορά της οδού θα παραµείνει ως έχει δηλ. µονόδροµος από την οδό Οδυσσέα Ελύτη και βόρεια (κατεύθυνση Νότος Βορράς) ενώ το τµήµα της οδούς από την ΠΕΟ έως την οδό Ελύτη θα παραµείνει διπλής κατεύθυνσης. 9

10 η πεζοδρόµηση της οδού Αγίου ηµητρίου από γωνία Μπελιβάνη (διασταύρωση µε 25ης Μαρτίου, αρχή πλακόστρωσης) έως οικία Ιωάννη Λυδάκη (οδός Αθ. ιάκου) την θερινή περίοδο δηλαδή από έως και ώρες από 20:00 έως στις 01:00. Το κοµµάτι αυτό είναι ήδη πλακοστρωµένο µε κυβόλιθο. Για τις λοιπές ώρες η οδός Αγ. ηµητρίου θα είναι µονόδροµος µε κατεύθυνση την οδό 28 ης Οκτωβρίου. (Ανατολή- ύση). Η πεζοδρόµηση της οδού Αγ. Ιωάννη (νότιο τµήµα του οικισµού) λόγω της έντονης κατά µήκους κλίσης της και η ανακατασκευή τµήµατος αυτής υπό µορφής οδού κλίµακας, θεωρείται επιβεβληµένη προκειµένου να αναβαθµιστεί το επίπεδο ασφάλειας πεζών και οχηµάτων Από τους ανωτέρω πεζόδροµους θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα διέλευσης οχηµάτων άµεσης ανάγκης, τουριστικών λεωφορείων για την εξυπηρέτηση παρακείµενων τουριστικών µονάδων καθώς επίσης και των µόνιµων κατοίκων που εξυπηρετούνται από τις ανωτέρω οδούς και διαθέτουν ιδιόκτητο ή ενοικιαζόµενο χώρο στάθµευσης. 5.2 ηµιουργία διαβάσεων πεζών στο δηµοτικό δίκτυο επί της οδού Ματθαίου Ζαχαριάδη (στην αρχή) για τη διευκόλυνση της κίνησης των µαθητών του δηµοτικού σχολείου. στη συµβολή της οδού ηµοκρατίας µε την παραλιακή οδό δηλ. µε τις οδούς Γραµµατικάκη & Τσαγκαράκη (4 διαβάσεις) στη συµβολή της οδού ηµοκρατίας µε την οδό Ματθαίου Ζαχαριάδη στη συµβολή της ηµοκρατίας µε την οδό Ματθαίου Ζαχαριάδη (2 διαβάσεις) στη συµβολή της Ζωοδόχου Πηγής µε την παραλιακή οδό (2 διαβάσεις) στη συµβολή των οδών Εµµ. Τσαγκαράκη, Ιωσήφ Χατζηδάκη και Μάχης Κρήτης (θέση Σταυρί) (3 διαβάσεις) Σε όλες τις νέες διαβάσεις πεζών προβλέπεται τόσο οριζόντια όσο και κατακόρυφη σήµανση του ΚΟΚ. 5.3 Για τα οχήµατα προτείνονται: η µετατροπή της οδού Ζωοδόχου Πηγής (δρόµος που οδηγεί στο νεκροταφείο) από µονής σε διπλής κατεύθυνσης αποσυµφορίζοντας την οδό Ζαχαριάδη από την κίνηση προς Βορρά. την αλλαγή φοράς στην κυκλοφορία του υφιστάµενου πεζόδροµου (βλ. 187/2007 απόφαση.σ. πρώην ήµου Μαλίων) της οδού ηµοκρατίας από άνοδο σε κάθοδο για τις ώρες τροφοδοσίας των καταστηµάτων, των οχηµάτων εκτάκτου ανάγκης, των τουριστικών λεωφορείων για την εξυπηρέτηση παρακείµενων τουριστικών µονάδων, καθώς επίσης και των µόνιµων κατοίκων που εξυπηρετούνται από τις ανωτέρω οδούς και διαθέτουν ιδιόκτητο ή ενοικιαζόµενο χώρο στάθµευσης. Η νέα φορά της οδού θα είναι από Νότο προς Βορρά. η µονοδρόµηση της οδού Ιλαρίωνος Κατσούλη από το ύψος του δηµοτικού σχολείου έως τη συµβολή της µε την οδό Ματθαίου Ζαχαριάδη µε σκοπό την αποφόρτιση της περιοχής πλησίον του δηµοτικού σχολείου. η µονοδρόµηση της οδού 1821 από το ύψος της οδού Σπηλαίου Μιλάτου έως τη συµβολή της µε την οδό Ελ. Βενιζέλου. (ΠΕΟ). 10

11 η µονοδρόµηση της οδού οπλαρχηγών (πρώην περιφερειακό ιατρείο) από τη Ζωοδόχου πηγής έως την Ελ. Βενιζέλου (κατεύθυνση Ανατολή ύση) 5.4 Απαγόρευση της στάθµευσης στις παρακάτω δηµοτικές οδούς: επί της οδού Νικολάου Γραµµατικάκη και συγκεκριµένα από ξενοδοχείο Σειρήνες µέχρι τη συµβολή της µε την οδό ηµοκρατίας. επί της οδού Νικολάου Γραµµατικάκη από ξενοδοχείο ροσιά µέχρι ξενοδοχείο ιδιοκτησίας Εµµανουήλ Αργυράκη. επί της οδού Ματθαίου Ζαχαριάδη από το φανάρι της Π.Ε.Ο έως τη συµβολή της µε την οδό ηµοκρατίας. επί της οδού ηµοκρατίας από το ύψος της Π.Ε.Ο. έως το ξενοδοχείο Γραµµατικάκη. στις εισόδους της παραλίας ποταµού.(πλησίον των αρχαιοτήτων) στην πλατεία του Αγ. ηµητρίου (οδός Αγ. ηµητρίου) επί της οδού Βιτσέντζου Κορνάρου (κάθετος στην Αγ. ηµητρίου) 5.5 Απαγόρευση στάσης & στάθµευσης στις παρακάτω οδούς: επί της 28 ης Οκτωβρίου στη συµβολή της µε την ΠΕΟ. επί της Ζωοδόχου Πηγής στη συµβολή της µε την ΠΕΟ 5.6 Οριζόντιες διαγραµµίσεις επί δηµοτικού δικτύου Την αναγραφή stop επί του οδοστρώµατος µε παράλληλη διαγράµµιση της γραµµής στην οποία θα πρέπει να γίνει η διακοπή της κίνησης των οχηµάτων καθώς επίσης και βέλη επιλογής για τις κάτωθι διασταυρώσεις για τις οποίες υπάρχει παράλληλα και κατακόρυφη σήµανση. ιασταύρωση οδού ηµοκρατίας & παραλιακής οδού διασταύρωση Ζωοδόχου Πηγής και παραλιακής επί των οδών Μάχης Κρήτης και Μάχης 1868 στη θέση Σταυρί Οι προτεινόµενες άµεσες ρυθµίσεις παρουσιάζονται στα σχέδια που συνοδεύουν τη µελέτη της.τ.υ. Π1,Π2,Π3&Π4. 6. Μελλοντικές παρεµβάσεις Για τον ήδη λειτουργούντα πεζόδροµο της οδού ηµοκρατίας (Νότιο τµήµα, από τη συµβολή µε την οδό Ματθαίου Ζαχαριάδη έως την ΠΕΟ) στον οποίο η µε αρ. 30/2012 τροπ. µελέτη, δεν προβλέπει την εκτέλεση έργων και ο οποίος θεσµοθετήθηκε µε την υπ αρ. 236/2007 απόφαση του.σ. του πρώην ήµου Μαλίων προτείνεται η πεζοδρόµηση του, τους θερινούς µήνες από έως και από ώρα 20:00 έως 06:00 εφόσον προηγηθούν απαραίτητα οι εργασίες για την οριοθέτηση του οδοστρώµατος και το διαχωρισµό του από το πεζοδρόµιο στο οποίο θα πρέπει να ενσωµατωθούν τα φωτιστικά της οδού, ενώ τις λοιπές ώρες προτείνεται να λειτουργεί ως µονόδροµος µε κατεύθυνση Νότος - Βορράς. 11

12 Η οριοθέτηση του οδοστρώµατος µπορεί να επιτευχθεί είτε µε υπερύψωση της στάθµης του πεζοδροµίου κατά µήκος των φωτιστικών είτε την τοποθέτηση κολωνακίων ύψους 75cm. Οι προτεινόµενες µελλοντικές ρυθµίσεις παρουσιάζονται στα σχέδια που συνοδεύουν τη µελέτη της.τ.υ. Π5&Π6. σύµφωνα µε το άρθρο 73 Bv) του Ν. 3852/2010. Μετά την παραποµπή και έγκριση από το ηµοτικό Συµβούλιο τοπικής κανονιστικής απόφασης, αυτή θα πρέπει να κοινοποιηθεί στο Αστυνοµικό Τµήµα Χερσονήσου, καθώς επίσης θα πρέπει να σταλεί για δηµοσίευση σε µία ηµερήσια εφηµερίδα του Ν. Ηρακλείου και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και την ιστοσελίδα του ήµου. Η ισχύς της κανονιστικής απόφασης θα αρχίσει µετά τη δηµοσίευση στον τύπο και την εγκατάσταση της προβλεπόµενης σήµανσης. Συνηµµένα: (α) Η υπ αρ. 21/2011 απόφαση της.κ. Μαλίων (β) Η υπ αρ. 11/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας (γ) Η υπ αρ. 38/2011 απόφαση της.κ. Μαλίων (δ) Η µε αρ. 12/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας (ε) Η µε αρ. 110/2012 απόφαση του.σ. (στ) Η µε αρ. 30/2012 τροπ. µελέτη της.τ.υ. (ζ) Την µε αρ. πρωτ: 65033/23798/ απόφαση της.τ.ε. της ΠΕ Ηρακλείου (η) Το µε αρ. πρωτ: 1016/49/242-β / έγγραφο του Α.Τ. Χερσονήσου (θ) Το µε αρ. πρωτ: 1016/49/63-α/ έγγραφο του Α.Τ. Χερσονήσου (ι) Το µε αρ. πρωτ: 69687/25413/ έγγραφο της.τ.ε. Περιφέρειας Κρήτης (ια) Η µε αρ. 353/2013 απόφαση του.σ.χερσονήσου (ιβ) Η µε αρ.10/2014 απόφαση της.κ.μαλίων (ιγ) Η µε αρ. πρωτ:38431/ απόφαση της /νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας (ιδ) Το µε αρ. πρωτ: 1016/49/9-α/ έγγραφο του Α.Τ.Χερσονήσου (ιε) Μελέτη Κυκλοφοριακών ρυθµίσεων Μαλίων (τεχνική έκθεση & 6 σχέδια) Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής πήρε το λόγο και κάλεσε τα µέλη της να αποφασίσουν σχετικά. Έγινε εκτενής διαλογική συζήτηση όπου από τα µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής διατυπώθηκαν οι παρακάτω παρατηρήσεις και ζήτησαν να προστεθούν στο σώµα της απόφασης: η δυνατότητα διέλευσης των σχολικών λεωφορείων από όλους τους πεζόδροµους, εξαιρουµένου του πεζόδροµου της οδού Αγ. Ιωάννη. Η πεζοδρόµηση του τµήµατος της οδού ηµοκρατίας από τη συµβολή της µε την οδό Ματθαίου Ζαχαριάδη έως την παραλιακή οδό τους θερινούς µήνες δηλ. από έως και από ώρα 20:00 έως 06:00. Η απαγόρευση της στάθµευσης στο πρώτο τµήµα της οδού Ζωοδόχουυ Πηγής από την Παγκρήτια Τράπεζα και βόρεια για µήκος 200m περίπου λόγω ανεπαρκούς πλάτους οδοστρώµατος. 12

13 Στις οδούς που απαγορεύεται η στάθµευση, να επιτρέπεται η στάση των οχηµάτων για τις ώρες τροφοδοσίας των καταστηµάτων ( ) & ( ) και έως την ολοκλήρωση της. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε υπόψη της : 1. Την αρίθµ. 21/2011 απόφαση της.κ. Μαλίων 2. Την αρίθµ. 11/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας 3. Την αρίθµ. 38/2011 απόφαση της.κ. Μαλίων 4. Την αρίθµ. 12/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας 5. Την αριθµ. 110/2012 απόφαση του.σ. 6. Την αρίθµ. 30/2012 τροπ. µελέτη της.τ.υ. 7. Την αρίθµ. πρωτ: 65033/23798/ απόφαση της.τ.ε. της ΠΕ Ηρακλείου 8. Το µε αρ. πρωτ: 1016/49/242-β / έγγραφο του Α.Τ. Χερσονήσου 9. Το µε αρ. πρωτ: 1016/49/63-α/ έγγραφο του Α.Τ. Χερσονήσου 10. Το µε αρ. πρωτ: 69687/25413/ έγγραφο της.τ.ε. Περιφέρειας Κρήτη 11. Την αρίθµ. 10/2014 απόφαση της.κ. Μαλίων 12. Την αρίθµ. πρωτ:38431/ απόφαση της /νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 13. Το µε αρ. πρωτ: 1016/49/9-α/ έγγραφο του Α.Τ. Χερσονήσου 14. Την από Ιανουάριος 2014 Μελέτη Κυκλοφοριακών ρυθµίσεων Μαλίων (τεχνική έκθεση & 6 σχέδια) 15. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν παρατηρήσεις από τη διαβούλευση που πραγµατοποιήθηκε µέσω της ιστοσελίδας του ήµου 16. τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, και µετά από διαλογική συζήτηση, Αποφασίζει οµόφωνα : 1. Συµφωνεί µε τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στο δηµοτικό δίκτυο στο οικισµό Μαλίων του ήµου µας, σύµφωνα µε την εισήγηση της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου µας και τις παρατηρήσεις των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 2. Εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο : Την έγκριση της παρούσας κυκλοφοριακής µελέτης του οικισµού Την έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης σχετικά µε τις προτεινόµενες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις του οικισµού που αφορούν το ηµοτικό δίκτυο και συγκεκριµένα: Προτεινόµενες άµεσες ρυθµίσεις Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στο δηµοτικό δίκτυο Ως άµεσες παρεµβάσεις βελτίωσης των κυκλοφοριακών συνθηκών όσον αφορά την κίνηση των πεζών προτείνονται τα εξής: η πεζοδρόµηση της οδού Ματθαίου Ζαχαριάδη από τη διασταύρωση της µε την οδό Οδ. Ελύτη έως τη συµβολή της µε την οδό ηµοκρατίας την θερινή περίοδο δηλαδή από έως και από ώρα 20:00 έως στις 6:00. Η φορά της οδού θα παραµείνει ως έχει δηλ. µονόδροµος από την οδό Οδυσσέα Ελύτη και βόρεια 13

14 (κατεύθυνση Νότος Βορράς) ενώ το τµήµα της οδούς από την ΠΕΟ έως την οδό Ελύτη θα παραµείνει διπλής κατεύθυνσης. η πεζοδρόµηση της οδού Αγίου ηµητρίου από γωνία Μπελιβάνη (διασταύρωση µε 25ης Μαρτίου, αρχή πλακόστρωσης) έως οικία Ιωάννη Λυδάκη (οδός Αθ. ιάκου) την θερινή περίοδο δηλαδή από έως και ώρες από 20:00 έως στις 01:00. Το κοµµάτι αυτό είναι ήδη πλακοστρωµένο µε κυβόλιθο. Για τις λοιπές ώρες η οδός Αγ. ηµητρίου θα είναι µονόδροµος µε κατεύθυνση την οδό 28 ης Οκτωβρίου. (Ανατολή- ύση). Η πεζοδρόµηση του τµήµατος της οδού ηµοκρατίας από την συµβολή της µε την οδό Ματθαίου Ζαχαριάδη έως την παραλιακή οδό του θερινούς µήνες δηλ. από 01/05 έως 31/10 και από ώρα έως Η πεζοδρόµηση της οδού Αγ. Ιωάννη (νότιο τµήµα του οικισµού) λόγω της έντονης κατά µήκους κλίσης της και η ανακατασκευή τµήµατος αυτής υπό µορφής οδού κλίµακας, θεωρείται επιβεβληµένη προκειµένου να αναβαθµιστεί το επίπεδο ασφάλειας πεζών και οχηµάτων Από τους ανωτέρω πεζόδροµους θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα διέλευσης οχηµάτων άµεσης ανάγκης, τουριστικών λεωφορείων για την εξυπηρέτηση παρακείµενων τουριστικών µονάδων σχολικών λεωφορείων, καθώς επίσης και των µόνιµων κατοίκων που εξυπηρετούνται από τις ανωτέρω οδούς και διαθέτουν ιδιόκτητο ή ενοικιαζόµενο χώρο στάθµευσης. ηµιουργία διαβάσεων πεζών στο δηµοτικό δίκτυο επί της οδού Ματθαίου Ζαχαριάδη (στην αρχή) για τη διευκόλυνση της κίνησης των µαθητών του δηµοτικού σχολείου. στη συµβολή της οδού ηµοκρατίας µε την παραλιακή οδό δηλ. µε τις οδούς Γραµµατικάκη & Τσαγκαράκη (4 διαβάσεις) στη συµβολή της οδού ηµοκρατίας µε την οδό Ματθαίου Ζαχαριάδη στη συµβολή της ηµοκρατίας µε την οδό Ματθαίου Ζαχαριάδη (2 διαβάσεις) στη συµβολή της Ζωοδόχου Πηγής µε την παραλιακή οδό (2 διαβάσεις) στη συµβολή των οδών Εµµ. Τσαγκαράκη, Ιωσήφ Χατζηδάκη και Μάχης Κρήτης (θέση Σταυρί) (3 διαβάσεις) Σε όλες τις νέες διαβάσεις πεζών προβλέπεται τόσο οριζόντια όσο και κατακόρυφη σήµανση του ΚΟΚ. Για τα οχήµατα προτείνονται: η µετατροπή της οδού Ζωοδόχου Πηγής (δρόµος που οδηγεί στο νεκροταφείο) από µονής σε διπλής κατεύθυνσης αποσυµφορίζοντας την οδό Ζαχαριάδη από την κίνηση προς Βορρά. την αλλαγή φοράς στην κυκλοφορία του υφιστάµενου πεζόδροµου (βλ. 187/2007 απόφαση.σ. πρώην ήµου Μαλίων) της οδού ηµοκρατίας από άνοδο σε κάθοδο για τις ώρες τροφοδοσίας των καταστηµάτων, των οχηµάτων εκτάκτου ανάγκης, των τουριστικών λεωφορείων για την εξυπηρέτηση παρακείµενων 14

15 τουριστικών µονάδων, καθώς επίσης και των µόνιµων κατοίκων που εξυπηρετούνται από τις ανωτέρω οδούς και διαθέτουν ιδιόκτητο ή ενοικιαζόµενο χώρο στάθµευσης. Η νέα φορά της οδού θα είναι από Νότο προς Βορρά. η µονοδρόµηση της οδού Ιλαρίωνος Κατσούλη από το ύψος του δηµοτικού σχολείου έως τη συµβολή της µε την οδό Ματθαίου Ζαχαριάδη µε σκοπό την αποφόρτιση της περιοχής πλησίον του δηµοτικού σχολείου. η µονοδρόµηση της οδού 1821 από το ύψος της οδού Σπηλαίου Μιλάτου έως τη συµβολή της µε την οδό Ελ. Βενιζέλου. (ΠΕΟ). η µονοδρόµηση της οδού οπλαρχηγών (πρώην περιφερειακό ιατρείο) από τη Ζωοδόχου πηγής έως την Ελ. Βενιζέλου (κατεύθυνση Ανατολή ύση) Απαγόρευση της στάθµευσης στις παρακάτω δηµοτικές οδούς: επί της οδού Νικολάου Γραµµατικάκη και συγκεκριµένα από ξενοδοχείο Σειρήνες µέχρι τη συµβολή της µε την οδό ηµοκρατίας. επί της οδού Νικολάου Γραµµατικάκη από ξενοδοχείο ροσιά µέχρι ξενοδοχείο ιδιοκτησίας Εµµανουήλ Αργυράκη. επί της οδού Ματθαίου Ζαχαριάδη από το φανάρι της Π.Ε.Ο έως τη συµβολή της µε την οδό ηµοκρατίας. επί της οδού ηµοκρατίας από το ύψος της Π.Ε.Ο. έως το ξενοδοχείο Γραµµατικάκη. στις εισόδους της παραλίας ποταµού.(πλησίον των αρχαιοτήτων) στην πλατεία του Αγ. ηµητρίου (οδός Αγ. ηµητρίου) επί της οδού Βιτσέντζου Κορνάρου (κάθετος στην Αγ. ηµητρίου) στο πρώτο τµήµα της οδού Ζωοδόχου Πηγής από την Παγκρήτια Τράπεζα και βόρεια για µήκος 200µ λόγω ανεπαρκούς πλάτους οδοστρώµατος Στις οδούς που απαγορεύεται η στάθµευση, θα επιτρέπεται η στάση των οχηµάτων για τις ώρες τροφοδοσίας των καταστηµάτων ( ) & ( ) καi έως την ολοκλήρωση της. Απαγόρευση στάσης & στάθµευσης στις παρακάτω οδούς: επί της 28 ης Οκτωβρίου στη συµβολή της µε την ΠΕΟ. επί της Ζωοδόχου Πηγής στη συµβολή της µε την ΠΕΟ. Οριζόντιες διαγραµµίσεις επί δηµοτικού δικτύου Την αναγραφή stop επί του οδοστρώµατος µε παράλληλη διαγράµµιση της γραµµής στην οποία θα πρέπει να γίνει η διακοπή της κίνησης των οχηµάτων καθώς επίσης και βέλη επιλογής για τις κάτωθι διασταυρώσεις για τις οποίες υπάρχει παράλληλα και κατακόρυφη σήµανση. ιασταύρωση οδού ηµοκρατίας & παραλιακής οδού διασταύρωση Ζωοδόχου Πηγής και παραλιακής επί των οδών Μάχης Κρήτης και Μάχης 1868 στη θέση Σταυρί Οι προτεινόµενες άµεσες ρυθµίσεις παρουσιάζονται στα σχέδια που συνοδεύουν τη µελέτη της.τ.υ. Π1,Π2,Π3&Π4. Μελλοντικές παρεµβάσεις 15

16 Για τον ήδη λειτουργούντα πεζόδροµο της οδού ηµοκρατίας (Νότιο τµήµα, από τη συµβολή µε την οδό Ματθαίου Ζαχαριάδη έως την ΠΕΟ) στον οποίο η µε αρ. 30/2012 τροπ. µελέτη, δεν προβλέπει την εκτέλεση έργων και ο οποίος θεσµοθετήθηκε µε την υπ αρ. 236/2007 απόφαση του.σ. του πρώην ήµου Μαλίων προτείνεται η πεζοδρόµηση του, τους θερινούς µήνες από έως και από ώρα 20:00 έως 06:00 εφόσον προηγηθούν απαραίτητα οι εργασίες για την οριοθέτηση του οδοστρώµατος και το διαχωρισµό του από το πεζοδρόµιο στο οποίο θα πρέπει να ενσωµατωθούν τα φωτιστικά της οδού, ενώ τις λοιπές ώρες προτείνεται να λειτουργεί ως µονόδροµος µε κατεύθυνση Νότος - Βορράς. Η οριοθέτηση του οδοστρώµατος µπορεί να επιτευχθεί είτε µε υπερύψωση της στάθµης του πεζοδροµίου κατά µήκος των φωτιστικών είτε την τοποθέτηση κολωνακίων ύψους 75cm. Οι προτεινόµενες µελλοντικές ρυθµίσεις παρουσιάζονται στα σχέδια που συνοδεύουν τη µελέτη της.τ.υ. Π5&Π6. σύµφωνα µε το άρθρο 73 Bv) του Ν. 3852/2010. Να υπάρχει δυνατότητα διέλευσης των σχολικών λεωφορείων από όλους τους πεζόδροµους. Η πεζοδρόµηση του τµήµατος της ηµοκρατίας από τη συµβολή της µε την οδό Ματθαίου Ζαχαριάδη έως την παραλιακή οδό τους θερινούς µήνες δηλ. από έως και από ώρα 20:00 έως 06:00. Η απαγόρευση της στάθµευσης στο πρώτο τµήµα της οδού Ζωοδόχου Πηγής από την Παγκρήτια Τράπεζα και βόρεια για µήκος 200m λόγω ανεπαρκούς πλάτους οδοστρώµατος. Στις οδούς που απαγορεύεται η στάθµευση, θα επιτρέπεται η στάση των οχηµάτων για τις ώρες τροφοδοσίας των καταστηµάτων (07-09) & ( ) και έως την ολοκλήρωση της. 3. Μετά την παραποµπή και έγκριση από το ηµοτικό Συµβούλιο τοπικής κανονιστικής απόφασης, αυτή θα πρέπει να κοινοποιηθεί στο Αστυνοµικό Τµήµα Χερσονήσου, καθώς επίσης θα πρέπει να σταλεί για δηµοσίευση σε µία ηµερήσια εφηµερίδα του Ν. Ηρακλείου και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και την ιστοσελίδα του ήµου. 4. Η ισχύς της κανονιστικής απόφασης θα αρχίσει µετά τη δηµοσίευση στον τύπο και την εγκατάσταση της προβλεπόµενης σήµανσης. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 63 / Στη συζήτηση που ακολούθησε ο υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Σπυρλιδάκης ηµοσθένης έδωσε διευκρινίσεις και απάντησε σε ερωτήµατα σχετικά µε τις προτεινόµενες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις. Ακολούθως ο Αντιπρόεδρος ζήτησε από τα µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 16

17 Το ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του, τη µε αριθµ. 63/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τα αναφερόµενα σε αυτήν ως σχετικά από α/α (1) έως (16), τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/2010 και του Ν.3463/2006 (.Κ.Κ.), και ύστερα από διαλογική συζήτηση, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Εγκρίνει την από Μάιος 2013 (όπως στη συνέχεια συµπληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2014) µελέτη κυκλοφοριακών ρυθµίσεων Μαλίων που συνέταξε η ΤΥ. 2. Την έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης σχετικά µε τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στον οικισµό Μαλίων που αφορούν το ηµοτικό δίκτυο και συγκεκριµένα: 2.1 Άµεσες Ρυθµίσεις Πεζοδροµήσεις οδών Άµεσες παρεµβάσεις βελτίωσης των κυκλοφοριακών συνθηκών όσον αφορά την κίνηση των πεζών ως εξής: η πεζοδρόµηση της οδού Ματθαίου Ζαχαριάδη από τη διασταύρωση της µε την οδό Οδ. Ελύτη έως τη συµβολή της µε την οδό ηµοκρατίας την θερινή περίοδο δηλαδή από έως και από ώρα 20:00 έως στις 6:00. Η φορά της οδού θα παραµείνει ως έχει δηλ. µονόδροµος από την οδό Οδυσσέα Ελύτη και βόρεια (κατεύθυνση Νότος Βορράς) ενώ το τµήµα της οδούς από την ΠΕΟ έως την οδό Ελύτη θα παραµείνει διπλής κατεύθυνσης. η πεζοδρόµηση της οδού Αγίου ηµητρίου από γωνία Μπελιβάνη (διασταύρωση µε 25ης Μαρτίου, αρχή πλακόστρωσης) έως οικία Ιωάννη Λυδάκη (οδός Αθ. ιάκου) την θερινή περίοδο δηλαδή από έως και ώρες από 20:00 έως στις 01:00. Το κοµµάτι αυτό είναι ήδη πλακοστρωµένο µε κυβόλιθο. Για τις λοιπές ώρες η οδός Αγ. ηµητρίου θα είναι µονόδροµος µε κατεύθυνση την οδό 28 ης Οκτωβρίου. (Ανατολή- ύση). η πεζοδρόµηση του τµήµατος της οδού ηµοκρατίας από την συµβολή της µε την οδό Ματθαίου Ζαχαριάδη έως την παραλιακή οδό του θερινούς µήνες δηλ. από 01/05 έως 31/10 και από ώρα έως η πεζοδρόµηση της οδού Αγ. Ιωάννη (νότιο τµήµα του οικισµού) λόγω της έντονης κατά µήκους κλίσης της και η ανακατασκευή τµήµατος αυτής υπό µορφής οδού κλίµακας, προκειµένου να αναβαθµιστεί το επίπεδο ασφάλειας πεζών και οχηµάτων. Από τους ανωτέρω πεζόδροµους θα υπάρχει δυνατότητα διέλευσης οχηµάτων άµεσης ανάγκης, τουριστικών λεωφορείων για την εξυπηρέτηση παρακείµενων τουριστικών 17

18 µονάδων, σχολικών λεωφορείων, καθώς επίσης και των µόνιµων κατοίκων που εξυπηρετούνται από τις ανωτέρω οδούς και διαθέτουν ιδιόκτητο ή ενοικιαζόµενο χώρο στάθµευσης ηµιουργία διαβάσεων πεζών στο δηµοτικό δίκτυο επί της οδού Ματθαίου Ζαχαριάδη (στην αρχή) για τη διευκόλυνση της κίνησης των µαθητών του δηµοτικού σχολείου. στη συµβολή της οδού ηµοκρατίας µε την παραλιακή οδό δηλ. µε τις οδούς Γραµµατικάκη & Τσαγκαράκη (4 διαβάσεις) στη συµβολή της οδού ηµοκρατίας µε την οδό Ματθαίου Ζαχαριάδη στη συµβολή της ηµοκρατίας µε την οδό Ματθαίου Ζαχαριάδη (2 διαβάσεις) στη συµβολή της Ζωοδόχου Πηγής µε την παραλιακή οδό (2 διαβάσεις) στη συµβολή των οδών Εµµ. Τσαγκαράκη, Ιωσήφ Χατζηδάκη και Μάχης Κρήτης (θέση Σταυρί) (3 διαβάσεις) Σε όλες τις νέες διαβάσεις πεζών προβλέπεται τόσο οριζόντια όσο και κατακόρυφη σήµανση του ΚΟΚ Για τα οχήµατα η µετατροπή της οδού Ζωοδόχου Πηγής (δρόµος που οδηγεί στο νεκροταφείο) από µονής σε διπλής κατεύθυνσης αποσυµφορίζοντας την οδό Ζαχαριάδη από την κίνηση προς Βορρά. η αλλαγή φοράς στην κυκλοφορία του υφιστάµενου πεζόδροµου (βλ. 187/2007 απόφαση.σ. πρώην ήµου Μαλίων) της οδού ηµοκρατίας από άνοδο σε κάθοδο για τις ώρες τροφοδοσίας των καταστηµάτων, των οχηµάτων εκτάκτου ανάγκης, των τουριστικών λεωφορείων για την εξυπηρέτηση παρακείµενων τουριστικών µονάδων, καθώς επίσης και των µόνιµων κατοίκων που εξυπηρετούνται από τις ανωτέρω οδούς και διαθέτουν ιδιόκτητο ή ενοικιαζόµενο χώρο στάθµευσης. Η νέα φορά της οδού θα είναι από Νότο προς Βορρά. η µονοδρόµηση της οδού Ιλαρίωνος Κατσούλη από το ύψος του δηµοτικού σχολείου έως τη συµβολή της µε την οδό Ματθαίου Ζαχαριάδη µε σκοπό την αποφόρτιση της περιοχής πλησίον του δηµοτικού σχολείου. η µονοδρόµηση της οδού 1821 από το ύψος της οδού Σπηλαίου Μιλάτου έως τη συµβολή της µε την οδό Ελ. Βενιζέλου. (ΠΕΟ). η µονοδρόµηση της οδού οπλαρχηγών (πρώην περιφερειακό ιατρείο) από τη Ζωοδόχου Πηγής έως την Ελ. Βενιζέλου (κατεύθυνση Ανατολή ύση) Απαγόρευση της στάθµευσης στις παρακάτω δηµοτικές οδούς: επί της οδού Νικολάου Γραµµατικάκη και συγκεκριµένα από ξενοδοχείο Σειρήνες µέχρι τη συµβολή της µε την οδό ηµοκρατίας. 18

19 επί της οδού Νικολάου Γραµµατικάκη από ξενοδοχείο ροσιά µέχρι ξενοδοχείο ιδιοκτησίας Εµµανουήλ Αργυράκη. επί της οδού Ματθαίου Ζαχαριάδη από το φανάρι της Π.Ε.Ο έως τη συµβολή της µε την οδό ηµοκρατίας. επί της οδού ηµοκρατίας από το ύψος της Π.Ε.Ο. έως το ξενοδοχείο Γραµµατικάκη. στις εισόδους της παραλίας ποταµού.(πλησίον των αρχαιοτήτων) στην πλατεία του Αγ. ηµητρίου (οδός Αγ. ηµητρίου) επί της οδού Βιτσέντζου Κορνάρου (κάθετος στην Αγ. ηµητρίου) στο πρώτο τµήµα της οδού Ζωοδόχου Πηγής από την Παγκρήτια Τράπεζα και βόρεια για µήκος 200µ λόγω ανεπαρκούς πλάτους οδοστρώµατος Στις οδούς που απαγορεύεται η στάθµευση, θα επιτρέπεται η στάση των οχηµάτων για τις ώρες τροφοδοσίας των καταστηµάτων ( ) & ( ) κα έως την ολοκλήρωση της Απαγόρευση στάσης & στάθµευσης στις παρακάτω οδούς: επί της 28 ης Οκτωβρίου στη συµβολή της µε την ΠΕΟ. επί της Ζωοδόχου Πηγής στη συµβολή της µε την ΠΕΟ Οριζόντιες διαγραµµίσεις επί δηµοτικού δικτύου Την αναγραφή stop επί του οδοστρώµατος µε παράλληλη διαγράµµιση της γραµµής στην οποία θα γίνει η διακοπή της κίνησης των οχηµάτων καθώς επίσης και βέλη επιλογής για τις κάτωθι διασταυρώσεις για τις οποίες υπάρχει παράλληλα και κατακόρυφη σήµανση. ιασταύρωση οδού ηµοκρατίας & παραλιακής οδού διασταύρωση Ζωοδόχου Πηγής και παραλιακής επί των οδών Μάχης Κρήτης και Μάχης 1868 στη θέση Σταυρί Οι προαναφερόµενες άµεσες ρυθµίσεις παρουσιάζονται στα σχέδια που συνοδεύουν τη µελέτη της.τ.υ. Π1,Π2,Π3&Π Μελλοντικές παρεµβάσεις Για τον ήδη λειτουργούντα πεζόδροµο της οδού ηµοκρατίας (Νότιο τµήµα, από τη συµβολή µε την οδό Ματθαίου Ζαχαριάδη έως την ΠΕΟ) στον οποίο η µε αρ. 30/2012 τροπ. µελέτη, δεν προβλέπει την εκτέλεση έργων και ο οποίος θεσµοθετήθηκε µε την υπ αρ. 236/2007 απόφαση του.σ. του πρώην ήµου Μαλίων η πεζοδρόµηση του, τους θερινούς µήνες από έως και από ώρα 20:00 έως 06:00 εφόσον προηγηθούν απαραίτητα οι εργασίες για την οριοθέτηση του οδοστρώµατος και το διαχωρισµό του από το πεζοδρόµιο στο οποίο θα πρέπει να ενσωµατωθούν τα φωτιστικά της οδού, ενώ τις λοιπές ώρες προτείνεται να λειτουργεί ως µονόδροµος µε κατεύθυνση Νότος - Βορράς. 19

20 Η οριοθέτηση του οδοστρώµατος µπορεί να επιτευχθεί είτε µε υπερύψωση της στάθµης του πεζοδροµίου κατά µήκος των φωτιστικών είτε την τοποθέτηση κολωνακίων ύψους 75cm. Οι µελλοντικές ρυθµίσεις παρουσιάζονται στα σχέδια που συνοδεύουν τη µελέτη της.τ.υ. Π5&Π6, σύµφωνα µε το άρθρο 73 Bv) του Ν. 3852/ Η τοπική κανονιστική απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στο Αστυνοµικό Τµήµα Χερσονήσου, καθώς επίσης να σταλεί για δηµοσίευση σε µία ηµερήσια εφηµερίδα του Ν. Ηρακλείου και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και την ιστοσελίδα του ήµου. 2.4 Η ισχύς της κανονιστικής απόφασης θα αρχίσει µετά τη δηµοσίευση στον τύπο και την εγκατάσταση της προβλεπόµενης σήµανσης. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 377/2014 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙ ΠΡΟΕ ΡΟΙ -Τ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ( α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν ο ι υ π ο γ ρ α φ έ ς τ ω ν π α ρ ό ν τ ω ν ) Η Γραµµατέας Αργυρώ Μπατσολάκη Γούρνες Ακριβές απόσπασµα Ο Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου Χρηστάκης Ιωάννης 20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 105/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 105/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 105/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 6/23-03-2015 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα: «Προσωρινές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 430/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 430/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 430/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 22/13-10-2015 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Ι Α ΙΚΤΥO

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Ι Α ΙΚΤΥO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 243/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 9/17-06-2014 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα: Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 45Ο4ΩΗΜ-ΡΜΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 401/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 45Ο4ΩΗΜ-ΡΜΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 401/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 401/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 20/6-09-2011 της ειδικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα: Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 403/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 403/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 403/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 21/6-09-2011 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα: «Εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 16206 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 16206 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 16206 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Θ Ε Μ Α: Πρόσκληση στην 18 η τακτική συνεδρίαση έτους 2015 του ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 119/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 119/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 119/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 6/23-03-2015 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα: «Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 42/2017 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 42/2017 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 42/2017 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 2/27-01-2017 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα: «Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 15 Ιουλίου 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 15 Ιουλίου 2015 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 15 Ιουλίου 2015 220 01 - ΑΣΤΡΟΣ Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Πληρ.: Τερζάκης Γεώργιος Τηλ.: 2755360172 - Fax: 2755360179

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 111/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 111/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 111/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 4/21-03-2016 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα: «Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 541/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 541/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 541/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 32/13-12-2011 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ : 20 ον ΑΠΟΦΑΣΗ : 104/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 7 ης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 220/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 220/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 220/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 12/26-05-2015 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 4573 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 4573 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, 16-03-2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 4573 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Θ Ε Μ Α: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Πρόσκληση στην 4 η τακτική συνεδρίαση έτους 2016 του ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛ4ΩΩΡΣ-ΞΙΥ Από το υπ αριθµ. 18/26-06-2013 πρακτικό συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. Αριθµ. Απόφ. 268/2013 ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση κανονισµού λειτουργίας υπόγειου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα πέντε µέλη του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας παρόντες ήταν:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα πέντε µέλη του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας παρόντες ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 04 / 2011 συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Χερσονήσου του ήµου Χερσονήσου. Σήµερα την 30 η / 03 / 2011, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, 16-07-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 14575 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, 16-07-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 14575 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, 16-07-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 14575 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Θ Ε Μ Α: Πρόσκληση στην 17 η τακτική συνεδρίαση έτους 2015 του ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα

Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 9/2011 Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Θέρμης Αριθμ. Απόφασης. 64/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, 04-02-2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.:1945 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Θ Ε Μ Α: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Πρόσκληση στην 2 η τακτική συνεδρίαση έτους 2016 του ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, 19-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 3143 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, 19-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 3143 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, 19-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 3143 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Θ Ε Μ Α: Πρόσκληση στην 4 η τακτική συνεδρίαση έτους 2015 του ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την 6 η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Χερσονήσου».

Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την 6 η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Χερσονήσου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γούρνες 28-5-2015 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Αριθµός πρωτ. :10539 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. /ν ση : Γούρνες Τ..Κ. : 700 14 Τηλ. : 2813 404645 Αρµόδιος : Αικ. Μανδαλάκη Fax : 2813-404608.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 6 ης /2012 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 6 ης /2012 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 6 ης /2012 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 2 ο : «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β492ΩΗΜ-Δ2Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 207/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΑΔΑ: Β492ΩΗΜ-Δ2Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 207/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 207/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 7/15-5-2012 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα: Περί

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 28/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 28/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης /20-6-2014 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης /20-6-2014 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης /20-6-2014 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Συνεδρίαση : 8η Αριθµός απόφασης: 60/2016 ΘΕΜΑ: Έγκριση της Τεχνικής Μελέτης µε θέµα: «ιαµόρφωση πεζοδροµίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 23/2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 23/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ελληνική ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 6 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 7ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 23/2014 Θέμα: : «Έκδοση Απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 20/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 20/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθµ.Απόφασης: 5/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Επανυποβολή προς έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής έργων που κατασκευάστηκαν

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθµ.Απόφασης: 5/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Επανυποβολή προς έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής έργων που κατασκευάστηκαν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 2/2015 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 5/2015 Π Ε Ρ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 28/2015 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 364/2014 απόφασης του ΔΣ που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Απόλλωνος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 364/2014 απόφασης του ΔΣ που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Απόλλωνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 16/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:401/2015 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΓΨΩΞ3-ΥΙΘ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 21/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 580/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 580/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 580/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 35/22-12-2011 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Μ4ΩΗΡ-197. Ελληνική

ΑΔΑ: Β4Μ4ΩΗΡ-197. Ελληνική Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ : Έκδοση Απόφασης Κανονιστικού περιεχομένου για τον ορισμό θέσεων (πιάτσα) ΤΑΞΙ στην οδό Δαρειώτου και απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης σε τμήμα της οδού Δαρειώτου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 11/12/2012 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουνίου 2015.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουνίου 2015. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουνίου 2015. Αριθμός Απόφασης 196/2015 Θέμα 22 ο : Έκδοση κανονιστικής απόφασης που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της γωνίας της οδού Παπαρηγοπούλου και 28 ης Οκτωβρίου στην Τρίπολη.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της γωνίας της οδού Παπαρηγοπούλου και 28 ης Οκτωβρίου στην Τρίπολη. 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της γωνίας της οδού Παπαρηγοπούλου και 28 ης Οκτωβρίου στην Τρίπολη. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 27/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 27/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 31/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού δια ιστώθηκε νόµιµη α αρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν αρόντα τα αρακάτω µέλη :

Αφού δια ιστώθηκε νόµιµη α αρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν αρόντα τα αρακάτω µέλη : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 2 /2013 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 1 ης συνεδρίασης της Ε ιτρο ής Ποιότητας Ζωής του ήµου Λαµιέων. Θ Ε Μ Α : «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ». Σήµερα την 14η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩ63-Ο0Ξ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 27/2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 364/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩ63-Ο0Ξ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 27/2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 364/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 27/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 364/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ 803/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για τον καθορισµό των τελών διαφήµισης

ΑΠΟΝΤΕΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ 803/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για τον καθορισµό των τελών διαφήµισης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 13-12-2012 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. πρωτ.: ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Ι ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Προς: ΠΡΟΕ ΡΟ.Σ. ΒΟΛΟΥ Σας διαβιβάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 158/2011 Περί αγοράς οικοπέδου στην Τοπική Κοινότητα Άρµατος. Σήµερα, στις 25 του µήνα Μαΐου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 16-11-2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 31893 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Θ Ε Μ Α: Πρόσκληση στην 16 η τακτική συνεδρίαση έτους 2012 του ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ηµεροµηνία:29/5/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 464 & Αγ. Αναργύρων Νέα Χαλκηδόνα, ΤΚ 14343 Πληροφ. : Τηλ. : 210 25 89 917

Διαβάστε περισσότερα

από το πρακτικό της 7 ης συνεδρίασης

από το πρακτικό της 7 ης συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της 7 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης Σήμερα 28 Μαρτίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:45 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 10/31 Οκτωβρίου Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης.

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 10/31 Οκτωβρίου Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 10/31 Οκτωβρίου 2014 ΕΔΡΑ : ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Πρακτικό Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΜ/ΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΗΣ Αριθ. Απόφασης:29/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 5/2011 της συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Θέρµης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 11/12/2012 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την 8 η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Χερσονήσου».

Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την 8 η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Χερσονήσου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γούρνες 17-7-2015 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Αριθµός πρωτ. :14687 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /ν ση : Γούρνες Τ..Κ. : 700 14 Τηλ. : 2813 404645 Αρµόδιος : Αικ. Μανδαλάκη Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΛΩΞ1-ΟΟΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: Β4ΜΛΩΞ1-ΟΟΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθµός Απόφασης: 154 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Απ ευθείας ανάθεση για την προµήθεια «Αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών σωµάτων

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 3/204 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 42/204 Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 662014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 662014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 662014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 20/2014 της τακτικής συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ : 30 ον ΑΠΟΦΑΣΗ : 136/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 11 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 6ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ -ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ Σήµερα, ηµέρα Πέµπτη 24 Μαρτίου 2011 και ώρα 12:30 µ.µ. συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 10 Οκτωβρίου 2011 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 14633 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 16 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 16 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ.

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 96/2015 Στη Ρόδο σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 11/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 87/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 20/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 20/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 20/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 147/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Από το πρακτικό της 24ης /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη

Α Π Ο Φ Α Σ Η Από το πρακτικό της 24ης /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Από το πρακτικό της 24ης /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη Αριθ.αποφ. 885/16-11-15

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Παραχώρηση χρήσεως κοινόχρηστου χώρου», είσοδο έξοδο οχημάτων - σε ιδιωτική θέση στάθμευσης (παρκινγκ), (16 αιτήσεις).

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Παραχώρηση χρήσεως κοινόχρηστου χώρου», είσοδο έξοδο οχημάτων - σε ιδιωτική θέση στάθμευσης (παρκινγκ), (16 αιτήσεις). ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 20 / 2010 Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 334 / 2010 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Περίληψη Παραχώρηση χρήσεως κοινόχρηστου χώρου», είσοδο έξοδο οχημάτων - σε ιδιωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 19/2014 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 19/2014 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 19/2014 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 9 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 8/2/2013 Αριθ. Πρωτ. : 1634

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Από το πρακτικό της 9ης /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη

Α Π Ο Φ Α Σ Η Από το πρακτικό της 9ης /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Από το πρακτικό της 9ης /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη Αριθ.αποφ. 335 /27-04-15

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Από το πρακτικό της 6ης /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη

Α Π Ο Φ Α Σ Η Από το πρακτικό της 6ης /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Από το πρακτικό της 6ης /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη Αριθ.αποφ. 257/26-03-15

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 13/1-4-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 163/2015 ΘΕΜΑ : Ανάκληση της αριθ. 108/2015 απόφασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.1/2015 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Αριθµ.Απόφασης: 4/2015 ΘΕΜΑ ιόρθωση της αριθµ.54/2014 Α.Κ.Σ. (αφορά στην ενοικίαση δηµοτικού ακινήτου στη θέση «Τσαϊρα») Στα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-Ρ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 8 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση. απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 8 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση. απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..31η/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 16ης-12-2014 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..421/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς την Π.Α.Υ. και τα επιµέρους ποσά)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς την Π.Α.Υ. και τα επιµέρους ποσά) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς την Π.Α.Υ. και τα επιµέρους ποσά) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20 /10/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ.Πρακτικού: 18/ Αριθ.

Της από 20 /10/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ.Πρακτικού: 18/ Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20 /10/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 18/20-10-2014 Αριθ.Απόφασης: 563/2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμόν 2/2014 Πρακτικό Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Στο Άστρος και στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 377/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 377/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 377/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 17/05-09-2016 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 28/ συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Αριθµ. Απόφασης 516/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 28/ συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Αριθµ. Απόφασης 516/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 25-11-2013 ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ΓΡ. ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 516 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 34/2013 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 34/2013 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 34/2013 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 12 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

: 13 / 18-4 - 2011 : 439 / 2011 : 2011 20:00 13/12-4-2011 41

: 13 / 18-4 - 2011 : 439 / 2011 : 2011 20:00 13/12-4-2011 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 13 / 18-4 - 2011 Αριθµ. Απόφασης: 439 / 2011 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 3/2016 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 17/2016

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 14/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 14/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 17/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 17/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, 08-10-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 21306 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, 08-10-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 21306 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, 08-10-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 21306 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Θ Ε Μ Α: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Πρόσκληση στην 22 η τακτική συνεδρίαση έτους 2015 του ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (21), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (21), δηλαδή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 15560/14-12-2015 Από το πρακτικό της αριθ. 16ης/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 203/2015 «Περί μονοδρόμησης τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1-

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθµ. Απόφασης: 797 / 2014. ΘΕΜΑ: Έγκριση καταστροφής και εκποίησης άχρηστων υλικών του ήµου.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθµ. Απόφασης: 797 / 2014. ΘΕΜΑ: Έγκριση καταστροφής και εκποίησης άχρηστων υλικών του ήµου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 26 / 03-12-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 797 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση καταστροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Απόσπασµα Από το πρακτικό της 14 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2014 Αρ. Aπόφασης 263

Διαβάστε περισσότερα

ιαµπερής κίνηση ιαµπερής κίνηση από την οδό Αβέρωφ την οδό Αλλαµανή.

ιαµπερής κίνηση ιαµπερής κίνηση από την οδό Αβέρωφ την οδό Αλλαµανή. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 74 Στην Καρδίτσα σήµερα την 24η του µήνα Μαϊου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 32 / συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 32 / συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 5-11-2013 ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 431 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µελέτη έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 29/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 29/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 16/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης : 274/ 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο

Αριθµός απόφασης : 274/ 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Ελληνική Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Από το µε αριθµό 21/2016 πρακτικό συνεδρίασης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -------------------- Αριθµός απόφασης : 274/ 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Θέµα: Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 85/2015 ΘΕΜΑ. Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 14/30 Οκτωβρίου Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης.

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 14/30 Οκτωβρίου Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 14/30 Οκτωβρίου 2013 ΕΔΡΑ : ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Πρακτικό Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του

Διαβάστε περισσότερα