New Abstractions For Data Parallel Programming

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "New Abstractions For Data Parallel Programming"

Transcript

1 New Abstractions For Data Parallel Programming ϑαμεσ Χ. Βροδμαν Δεπαρτμεντ οφ Χομπυτερ Σχιενχε Υνιϖερσιτψ οφ Ιλλινοισ βροδμαν2 ιλλινοισ.εδυ Ιν χολλαβορατιον ωιτη: Βασιλιο Φραγυελα, Μαρ α Γαρζαρ ν, Δαϖιδ Παδυα 1

2 Higher Level Operators Τηερε ισ στιλλ μυχη ροομ φορ αδϖανχεσ ιν παραλλελ προγραμμινγ Ωηατ δο ωε ωαντ το χοντρολ? Λοχαλιτψ Γρανυλαριτψ Δατα Διστριβυτιον Λοαδ Βαλανχε Ιντροδυχε νεω δατα τψπεσ ανδ ηιγηερ λεϖελ οπερατορσ το ραισε τηε λεϖελ οφ αβστραχτιον Ωαντ τηεσε οπερατορσ το βε παραλλελ (δατα παραλλελ) Αυτοματιχ δετεχτιον οφ παραλλελισμ διφφιχυλτ 2

3 Data Parallel Advantages Σχαλαβλε προγραμσ αρε δατα παραλλελ Δατα παραλλελ προγραμσ ρεσεμβλε χονϖεντιοναλ, σεριαλ προγραμσ. Παραλλελισμ ισ ενχαπσυλατεδ Παραλλελισμ ισ στρυχτυρεδ Πορταβλε Χαν ρυν ον ανψ χλασσ οφ μαχηινε φορ ωηιχη τηε αππροπριατε οπερατορσ αρε ιμπλεμεντεδ Σηαρεδ/Διστριβυτεδ Μεμορψ, ΣΙΜΔ, ΓΠΥσ, ετχ. Χοντρολ δετερμιναχψ Ενφορχε Ενχαπσυλατε νον δετερμιναχψ 3

4 Programs with Data Parallel Operators Προγραμσ ωιλλ βε α σεθυενχε οφ δατα παραλλελ οπερατορσ (πριμιτιϖε οπερατιονσ) αππλιεδ το τηεσε δατα τψπεσ 4

5 Outline Ηιεραρχηιχαλλψ Τιλεδ Αρραψσ Νον Νυμεριχαλ Χομπυτατιονσ Χομπυτατιονσ ωιτη Χονφλιχτινγ Χομπυτατιονσ Χονχλυσιονσ 5

6 Which operators? Τηερε ισ αν εξτενσιϖε χολλεχτιον οφ δατα παραλλελ οπερατορσ ΑΠΛ, Φ90, Ματλαβ ΣΕΤΛ, ΛΙΣΠ Ετχ. 6 Τηεσε οπερατορσ αλλοω εξπρεσσιον οφ παραλλελισμ, βυτ αρε νοτ δεσιγνεδ το εξπλιχιτλψ χοντρολ: Λοχαλιτψ Γρανυλαριτψ

7 Arrays Φορ αρραψσ, ωε ιντροδυχεδ α νοτατιον χαλλεδ τηε Ηιεραρχηιχαλλψ Τιλεδ Αρραψ (ΗΤΑ) Τραδιτιοναλ Φ90 αρραψ οπερατορσ Τιλινγ Μακεσ τιλεσ φιρστ χλασσ οβϕεχτσ Ρεχογνιζεσ τηε ιμπορτανχε οφ τιλινγ το χοντρολ: Λοχαλιτψ Δατα Διστριβυτιον Γρανυλαριτψ Ρεφερενχεδ εξπλιχιτλψ Εξτενδεδ αρραψ οπερατιονσ το οπερατε ωιτη τιλεσ 7

8 Hierarchically Tiled Arrays Διστριβυτεδ Μυλτιχορε Λοχαλιτψ 8

9 Higher Level HTA Operations Ελεμεντ-βψ-ελεμεντ οπερατιονσ, ρεδυχτιον, χιρχυλαρ σηιφτ, ρεπλιχατε, τρανσποσε, ΜαπΡεδυχε, ετχ 9 Προγραμμερσ χαν χρεατε νεω χομπλεξ παραλλελ οπερατορσ τηρουγη τηε πριμιτιϖεσ ημαπ Αππλιεσ υσερ δεφινεδ οπερατορσ το εαχη τιλε οφ τηε ΗΤΑ Ανδ χορρεσπονδινγ τιλεσ ιφ μυλτιπλε ΗΤΑσ αρε ινϖολϖεδ Οπερατορ αππλιεδ ιν παραλλελ αχροσσ τιλεσ Ασσυμεσ οπερατιον ον τιλεσ ισ χομπλετελψ ινδεπενδεντ

10 Cannon's Matrix Multiplication Α 00 Α 01 Α 02 Β 00 Β 01 Β 02 Α 10 Α 11 Α 12 ινιτιαλ σκεω Β 10 Β 11 Β 12 Α 20 Α 21 Α 22 Β 20 Β 21 Β 22 Α 00 Β 00 Α 01 Β 11 Α 02 Β 22 Α 11 Α 12 Β 21 Β 10 Α 10 Β 02 Α 22 Β 20 Α 20 Β 01 Α 21 Β 12 Α 00 Β 00 Α 01 Β 11 Α 02 Β 22 Α 11 Α 12 Β 21 σηιφτ-μυλτιπλψ-αδδ Α 10 Β 10 Β 02 Α 22 Β 20 Α 20 Β 01 Α 21 Β 12 10

11 Cannon's Matrix Multiplication ΗΤΑ Α, Β, Χ = ΧρεατεappleΗΤΑ( [3, 3], ) φορ ι = 0:μ-1 Α(ι,:) = χιρχappleσηιφτ( Α(ι,:), [ 0, -(ι-1)] ) οφ τιλεσ Β(:,ι) = χιρχappleσηιφτ( Β(:,ι), [ -(ι-1), 0 ] ) οφ τιλεσ // α ροω // α χολυμν 11 φορ ι = 0:ν-1 ημαπ( ΜΥΛΤappleΑΔΔ(), Χ, Α, Β) // οπερατεσ ον αλλ τιλεσ ιν παραλλελ Α = χιρχappleσηιφτ( Α, [ 0-1 ] ) Β = χιρχappleσηιφτ( Β, [ -1 0 ] )

12 HTA Library ΗΤΑσ ηαϖε βεεν ιμπλεμεντεδ ασ Χ++ ανδ ΜΑΤΛΑΒ λιβραριεσ Σηαρεδ ανδ Διστριβυτεδ Μεμορψ Α ΓΠΥ ϖερσιον ισ πλαννεδ Τηε οπερατορσ ιν τηε λιβραρψ ωερε συφφιχιεντ το νατυραλλψ ιμπλεμεντ σεϖεραλ βενχημαρκ συιτεσ Εξαμπλε: ΝΑΣ Παραλλελ Βενχημαρκσ Περφορμανχε ισ χομπετιτιϖε ωιτη χουντερπαρτσ 12 Φυρτηερμορε, τηε ΗΤΑ νοτατιον προδυχεσ χοδε τηατ ισ χομπαχτ ανδ μορε ρεαδαβλε

13 Advantages of tiling as a first class construct Lines of code 13 EP CG MG FT LU Λινεσ οφ Χοδε. ΗΤΑ ϖσ. ΜΠΙ

14 Performance Results Ωιτη βασιχ χομπιλερ οπτιμιζατιονσ, χαν ματχη Φορτραν/ΜΠΙ Running time in seconds (log2) ΜΓ G5 NAS G5 HTA gen G5 HTA opt Itanium NAS Itanium HTA opt Running time in seconds (log2) ΦΤ G5 NAS G5 HTA gen G5 HTA opt Itanium NAS Itanium HTA opt 14 Running time in seconds (log2) ΙΣ Number of processors Number of processors G5 NAS G5 HTA gen G5 HTA opt Itanium NAS Itanium HTA opt Running time in seconds (log2) ΧΓ Number of processors Number of processors G5 NAS G5 HTA gen G5 HTA opt Itanium NAS Itanium HTA opt

15 Non Numerical Programs ΗΤΑσ ωορκεδ ωελλ φορ νυμεριχαλ προγραμσ, βυτ μανψ προγραμσ νοτ νυμεριχαλ Ιδεντιφψ τηε δατα παραλλελ οπερατορσ ανδ δατα στρυχτυρεσ νεεδεδ φορ τηεσε τψπεσ οφ προγραμσ Τηε χομμυνιτψ δοεσ νοτ ηαϖε ασ μυχη εξπεριενχε ασ φορ νυμεριχαλ προγραμσ Σαμε γοαλσ Παραλλελισμ Λοχαλιτψ Προγραμμαβιλιτψ Περφορμανχε 15

16 New Data Structures for Non Numerical Computations Χονσιδερ αγγρεγατεσ οτηερ τηαν αρραψσ ασ α ταργετ φορ δατα παραλλελισμ Τρεεσ, Γραπησ, Σετσ Σετσ αρε ονε ποσσιβιλιτψ Ηαϖε βεεν εξαμινεδ βεφορε (ΣΕΤΛ, Χοννεχτιον Μαχηινε) 16 Ωηατ πριμιτιϖεσ δο ωε νεεδ? Μαπ αππλψ σομε φυνχτιον το εϖερψ ελεμεντ οφ α σετ. Φυλλψ ινδεπενδεντ. Τραδιτιοναλ σετ οπερατιονσ Υνιον, Ιντερσεχτιον, ετχ Ρεδυχε αππλψ ρεδυχτιονσ αχροσσ α σετ ορ μυλτιπλε σετσ Σχαν περφορμ α πρεφιξ οπερατιον ον σετσ ΜαπΡεδυχε

17 What problem domains can be solved in parallel using set operations Ωε ηαϖε στυδιεδ σεϖεραλ αρεασ ινχλυδινγ Σεαρχη Δαταμινινγ Μεση Ρεφινεμεντ Ιν αλλ χασεσ, ιτ ωασ ποσσιβλε το οβταιν α ηιγηλψ παραλλελ ανδ ρεαδαβλε ϖερσιον υσινγ σετ οπερατιονσ 17

18 Example Data Parallel Search 15 Puzzle 4ξ4 γριδ οφ τιλεσ ωιτη α ηολε Σλιδε τιλεσ το γο φρομ α σταρτ στατε το τηε Γοαλ Στατεσ (πυζζλε χονφιγυρατιονσ) ανδ τρανσιτιονσ (μοϖεσ) φορμ α γραπη Σολϖε υσινγ α Σεαρχη

19 19 Example - Search

20 Data Parallel Search Algorithms ΕΞΠΑΝ Δ ΕΞΠΑΝ Δ W ΣΕΛΕΧΤ W ΣΕΛΕΧΤ 20

21 Data Parallel Search Algorithms Σετ ωορκappleλιστ Σετ στατεσ Σετ συχχεσσορσ Σεαρχη( ινιτιαλappleστατε ) ωορκappleλιστ.αδδ( ινιτιαλappleστατε ) Σεθυενχε οφ δατα παραλλελ οπερατορσ Παραλλελισμ ενχαπσυλατεδ Χοδε λοοκσ σεθυεντιαλ Τηε ιμπλεμεντατιον οφ ΣΕΛΕΧΤ() δετερμινεσ τηε τψπε οφ σεαρχη: ωηιλε ( νοτ δονε ) μαπ( ΣΕΛΕΧΤ(), ωορκappleλιστ, στατεσ ) ΑΛΛ Βρεαδτη-Φιρστ ΔΕΕΠΕΣΤ Δεπτη-Φιρστ ΒΕΣΤ (Ηευριστιχ) Βεστ-Φιρστ ιφ ( νοτ φουνδappleσολυτιον(ωορκappleλιστ) ) μαπ( ΕΞΠΑΝΔ(), στατεσ, συχχεσσορσ ) μαπ( ΥΠΔΑΤΕ(), ωορκappleλιστ, συχχεσσορσ ) 21

22 Tiled Sets Τηε γρεατ νυμβερ οφ αλγοριτημσ τηατ υσε βοτη στατιχ ανδ δψναμιχ τιλινγ ινδιχατε τηατ τιλινγ ισ α φυνδαμενταλ οπερατιον ον χολλεχτιονσ Μυστ χονσιδερ τιλινγ ασ ανοτηερ πριμιτιϖε φορ οπερατιονσ ον σετσ 22 Ωαντ το τιλε φορ σαμε βενεφιτσ ωε σεε φορ αρραψσ: Λοχαλιτψ Παραλλελισμ Γρανυλαριτψ Λοαδ Βαλανχινγ

23 Mapping and Tiled Sets Χαννοτ χρεατε α τιλεδ σετ ασ εασιλψ ασ α τιλεδ αρραψ Σπεχιφψινγ τιλινγ ισ τριϖιαλ φορ Αρραψσ Σεθυενχεσ οφ διμενσιονσ, ετχ. Το σπεχιφψ τηε τιλινγ στρυχτυρε οφ α Τιλεδ Σετ ρεθυιρεσ: Τηε νυμβερ οφ τιλεσ Α μαππινγ φυνχτιον τηατ τακεσ αν ελεμεντ οφ τηε σετ ανδ σπεχιφιεσ τηε δεστινατιον τιλε 3 Σε τ 4 Τιλε

24 Locality vs Load Balance Χηοοσινγ α γοοδ μαππινγ φυνχτιον ισ ιμπορταντ ασ ιτ αφφεχτσ: Λοαδ Βαλανχε Λοχαλιτψ Λοαδ ιμβαλανχε χαν οχχυρ ιφ δατα ισ νοτ εϖενλψ μαππεδ το τιλεσ 24 Οϖερδεχομποσιτιον χαν ηελπ Χομπρομισε βετωεεν εξτρα οϖερηεαδ ανδ βεττερ λοαδ βαλανχε Σπεχιφψ μορε τιλεσ τηαν προχεσσορσ ανδ ηαϖε α σμαρτ ρυντιμε (ι.ε. Χιλκ σ ανδ Ιντελ ΤΒΒ σ Τασκ Στεαλινγ, ΧΗΑΡΜ++)

25 Tiled Sets and Locality Τηε μαππινγ φυνχτιον αφφεχτσ λοχαλιτψ Τιλεδ Σετ ΕΞΠΑΝ Δ ΡεΜαπ 25 Ιδεαλλψ, αλλ τηε νεω νοδεσ ωουλδ μαπ το τηε σαμε τιλε ασ τηε νοδεσ τηατ χρεατε τηεμ Σηαρεδ Μεμορψ νεω ελεμεντσ ιν χαχηε φορ τηε νεξτ ιτερατιον Διστριβυτεδ Μεμορψ μινιμιζεσ χομμυνιχατιον Ιφ τηε μαππινγ δοεσ νοτ ενφορχε λοχαλιτψ (περηαπσ το οβταιν βεττερ λοαδ βαλανχε), τηεν α νεω πριμιτιϖε, ΡεΜαπ, ισ νεεδεδ

26 Data Parallel Search with Tiled Sets ΤιλεδΣετ ωορκappleλιστ[ # οφ Τιλεσ ] ΤιλεδΣετ στατεσ[ # οφ Τιλεσ ] ΤιλεδΣετ συχχεσσορσ[ # οφ Τιλεσ ] Τιλεδ Σετσ Πριμιτιϖεσ Οπερατορσ ΒΦΣ( ινιτιαλappleστατε ) ωορκappleλιστ[μαππινγappleφυνχ(ινιτιαλappleστατε)].ινσερτ( ινιτιαλappleστατε ) ωηιλε ( νοτ δονε ) μαπ( ΣΕΛΕΧΤ(), ωορκappleλιστ, στατεσ ) ιφ ( ΓΟΑΛ νοτ ιν νοδεσ ) μαπ( ΕΞΠΑΝΔ(), στατεσ, συχχεσσορσ ) ΡεΜαπ( ΜΑΠΠΙΝΓappleΦΥΝΧ(), ΥΝΙΟΝ(), συχχεσσορσ ) μαπ( ΥΠΔΑΤΕ(), συχχεσσορσ, ωορκappleλιστ ) 26

27 Experimental Results 9 Heuristic 15 Puzzle Search - 16 cores, Intel Xeon Speedup Μαππινγ 1 Μαππινγ 2 Μαππινγ Number of Tiles 27

28 Computations with Conflicting Operations Σο φαρ, ωε ϖε βεεν εξαμινινγ χομπυτατιονσ ωηερε τηε οπερατιονσ αρε φυλλψ ινδεπενδεντ 28 Χομπυτατιονσ ωιτη χονφλιχτσ χουλδ στιλλ βενεφιτ φρομ δατα παραλλελισμ ωιτη αππροπριατε εξτενσιονσ Ενφορχε δετερμιναχψ Ενχαπσυλατε νον δετερμιναχψ

29 Computations with Conflicting Operations Χονσιδερ: φορ ι=0:ν-1 Α( Κ(ι) ) += ς(ι) Μ( Κ(ι) ) = μαξ( Μ( Κ(ι) ), Α( Κ(ι) ) ) Χονφλιχτσ ιφ Κ ηασ ρεπεατεδ ϖαλυεσ Χαν βε συχχεσσφυλλψ παραλλελιζεδ ιφ τηε προγραμμερ χαν σπεχιφψ τηατ ορδερ ματτερσ ωηεν χολλισιονσ οχχυρ Αλλοω τηε παραλλελ υπδατε οφ διφφερεντ λοχατιονσ, βυτ σεριαλιζε υπδατεσ το τηε σαμε λοχατιον Ινσπεχτορ/Εξεχυτορ Φινδ α σχηεδυλε οφ ινδεπενδεντ υπδατεσ τηατ χαν οχχυρ ιν παραλλελ εαχη ιτερατιον 29

30 Computations with Conflicting Operations Χονσιδερ α σιμπλερ εξαμπλε: φορ ι=0:ν-1 Α( Κ(ι) ) += ς(ι) Ορδερ ηερε ισ λεσσ ιμπορταντ Χουλδ ενφορχε δετερμιναχψ ασ βεφορε βψ υσινγ α μαπ πριμιτιϖε τηατ ενφορχεσ τηε σεθυεντιαλ ορδερινγ Ανοτηερ ποσσιβιλιτψ ισ το αννοτατε τηατ αλλ υπδατεσ το Α μυστ βε ατομιχ Τηε φυνχτιον πασσεδ το τηε μαπ πριμιτιϖε χαν χονταιν χριτιχαλ σεχτιονσ Ενχαπσυλατε νον δετερμιναχψ 30 Οτηερσ αρε ωορκινγ ον ενχαπσυλατινγ νον-δετερμιναχψ Αδϖε/Βοχχηινο ΔΠϑ, Ιλλινοισ

31 Conclusions Ωε ωαντ το υσε ηιγηερ λεϖελ, δατα τψπεσ ανδ δατα παραλλελ οπερατορσ το ινχρεασε: Προγραμμαβιλιτψ Πορταβιλιτψ Παραλλελισμ Ωορκεδ φορ Αρραψσ Ηιεραρχηιχαλλψ Τιλεδ Αρραψσ Νεεδ το ιδεντιφψ τηε νεω πριμιτιϖεσ νεεδεδ το δο οτηερ χομπυτατιονσ Νον νυμεριχαλ Χομπυτατιονσ ωιτη χονφλιχτινγ οπερατιονσ 31

32 Conclusions Σετσ αρε α προμισινγ δατα τψπε Ρεσυλτινγ προγραμσ ηιγηλψ ρεαδαβλε Λαργε ποολ οφ οπερατορσ Χαν βενεφιτ φρομ τιλινγ ωηεν εξτενδεδ αππροπριατελψ Ηοω δο ωε ηελπ προγραμμερσ φινδ γοοδ μαππινγ φυνχτιονσ φορ ιρρεγυλαρ δατα στρυχτυρεσ? Χομπυτατιονσ ωιτη χονφλιχτινγ οπερατιονσ χαν βενεφιτ φρομ δατα παραλλελισμ ωιτη τηε ριγητ εξτενσιονσ Ενφορχε δετερμιναχψ Ενχαπσυλατε νον δετερμιναχψ Χηαλλενγεσ Περφορμανχε Ηοω μυχη χομπιλερ συππορτ δο ωε νεεδ? Μορε αππλιχατιονσ το ιδεντιφψ νεω πριμιτιϖεσ 32

33 # Tiles/Tasks Νο Τιλε Τιλεδ

34 25 20 Speedup Initial States 34

35 Data Parallel vs Task Parallel Ονε χουλδ ιμπλεμεντ α τασκ παραλλελ ϖερσιον οφ τηισ σεαρχη ιν σεϖεραλ ωαψσ: Α τασκ ισ τηε εξπανσιον οφ ονε νοδε, χρεατινγ α νεω τασκ φορ εαχη χηιλδ ανδ λεττινγ α ρυντιμε μαναγε εξεχυτιον Α τασκ ισ τηε ωηολε σεαρχη. Προγραμμερ ισ ρεσπονσιβλε φορ λοαδ βαλανχινγ. Εαχη χηοιχε ηασ τραδε-οφφσ: Τηε φορμερ συππορτσ βεττερ λοαδ βαλανχε ατ τηε χοστ οφ χοντρολ οϖερ λοχαλιτψ Τηε λαττερ συππορτσ βεττερ λοχαλιτψ ατ τηε χοστ οφ ινχρεασεδ χομπλεξιτψ. (Λοχκσ, Μανυαλ ωορκ στεαλινγ, ετχ) 35 Τηε δατα παραλλελ ϖερσιον γιϖεσ τηε προγραμμερ εξπλιχιτ χοντρολ οϖερ λοχαλιτψ, διστριβυτιον, ανδ λοαδ βαλανχε

Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance

Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance Scope of Presentation Τηισ πρεσεντατιον ισ ιντενδεδ φορ βοτη εξπεριενχεδ φιελδ περσοννελ φαμιλιαρ ωιτη λαυνδρψ ινσταλλατιονσ, ασ ωελλ

Διαβάστε περισσότερα

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ.

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. 14 Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. ΗΙΓΗΕΡ ΤΙΕΡ ΣΕΧΤΙΟΝ ΟΝΕ Θυεστιονσ ΟΝΕ ανδ ΤΩΟ Ιν τηεσε θυεστιονσ, µατχη τηε

Διαβάστε περισσότερα

Poverty in Egypt: 1974-1996

Poverty in Egypt: 1974-1996 Copyright License Agreement Presentation of the articles in the Topics in Middle Eastern and North African Economies was made possible by a limited license granted to Loyola University Chicago and Middle

Διαβάστε περισσότερα

Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ.

Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ. ϑανυαρψ 1994 3.95 Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ. Αν εϖεν βρεακ οφ τηε ραχκ χρεατεσ αν ιντραχταβλε προβλεµ: χαλχυλατινγ τηε πατησ τηε

Διαβάστε περισσότερα

Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete Using Microwaves

Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete Using Microwaves Page 1 of 6 International Symposium (NDT-CE 2003) Non-Destructive Testing in Civil Engineering 2003 Start > Contributions >Lectures > Quality Control: Print Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete

Διαβάστε περισσότερα

Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems.

Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9383

Διαβάστε περισσότερα

Langara College Spring 2009 - archived

Langara College Spring 2009 - archived Τεντατιϖε Λεχτυρε Σχηεδυλε φορ ΠηοτοΙμαγινγ 1215 (2009) Δατε: Λεχτυρε Συβϕεχτσ: Ρεαδινγσ: Πραχτιχαλ Ασσιγνμεντσ Δυε: Ωριττεν Ασσιγνμεντσ Δυε: ϑαν. 9 Οριεντατιον, Χονσιστενχψ, Ωηψ τηε Νεεδ φορ Στανδαρδσ

Διαβάστε περισσότερα

Firefly Synchronization of adhoc. Dr. Michael Emmerich Natural Computing Group

Firefly Synchronization of adhoc. Dr. Michael Emmerich Natural Computing Group Firefly Synchronization of adhoc networks Dr. Michael Emmerich Natural Computing Group Synchronizing using pulse-coupled oscillators: Fireflies, Heart, and Wireless Networks FIREFLIES SYNCHRONIZATION Simple

Διαβάστε περισσότερα

Scranton Public School

Scranton Public School Scranton Public School Superintendent s Note March 2015 Χονγρατυλατιονσ το Μρ. Περκινσ φορ ωιννινγ τηε Νορτη ακοτα Μυσιχ Αωαρδ φορ Εδυχατορσ. Μρ. Περκινσ ρεχειϖεδ τηισ αωαρδ ατ α χερεμονψ ηελδ ιν Βισμαρχκ

Διαβάστε περισσότερα

The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third.

The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third. FISH Group The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third. Project One: Fish Health The Fish Health project was set up in the very onset of RIVER. The primary objective

Διαβάστε περισσότερα

Previously Published Works UCLA

Previously Published Works UCLA Previously Published Works UCLA A University of California author or department has made this article openly available. Thanks to the Academic Senate s Open Access Policy, a great many UC-authored scholarly

Διαβάστε περισσότερα

Πλαντ µορπηολογιεσ/µαχρο πηψτεσ: o Αδϖεντιτιουσ ροοτσ, πνευµατοπηορεσ Ωατερ µαρκσ/σταινινγ ον συρφαχε, τρυνκσ

Πλαντ µορπηολογιεσ/µαχρο πηψτεσ: o Αδϖεντιτιουσ ροοτσ, πνευµατοπηορεσ Ωατερ µαρκσ/σταινινγ ον συρφαχε, τρυνκσ Λεχτυρε 6: ελινεατιον ωορδ πιχτυρε Προπερτιεσ οφ Ωετλανδ (Ηψδριχ) Σοιλσ) Αρεασ/ζονεσ οφ βιογεοχηεµιχαλ αχτιϖιτψ ωηερε πλαντσ, ανιµαλ ανδ µιχρο οργανισµσ ιντεραχτ ωιτη τηε ωατερ χψχλε Χονταιν βοτη µινεραλ

Διαβάστε περισσότερα

Monday, November 28, 11

Monday, November 28, 11 Forests in watersheds Threats Why should we care Watershed Partnerships You can help A critical component of a watershed s ability to collect rainwater is the existence of forests. Fog condensing on trees

Διαβάστε περισσότερα

UNDER SUPERVISION OF

UNDER SUPERVISION OF Baluja Labs Synopsis ON UNDER SUPERVISION OF Submitted in partial fulfillment of the requirements of the degree of 1 Baluja Labs Baluja Labs TABLE OF CONTENTS S.No. Content Page No. 1. Introduction 4 2.

Διαβάστε περισσότερα

HKDSE: The new senior secondary qualification

HKDSE: The new senior secondary qualification HKDSE: The new senior secondary qualification Peter W. Hill Secretary General, HKEAA Old versus new Old Almost all take HKCEE at end of th year About a third do HKALE at the end of 7 th year About a half

Διαβάστε περισσότερα

A neurobiological theory of meaning in perception.

A neurobiological theory of meaning in perception. Global episodic beta/gamma synchrony 1 Freeman & Rogers A neurobiological theory of meaning in perception. Part 5. Multicortical patterns of phase modulation in gamma EEG International Journal of Bifurcation

Διαβάστε περισσότερα

Immunocytochemistry. Results - Summary Graphs - Pass Rates Best Methods - Selected Images. Run 96. Assessment Dates: 5-20th January 2012

Immunocytochemistry. Results - Summary Graphs - Pass Rates Best Methods - Selected Images. Run 96. Assessment Dates: 5-20th January 2012 Run 96 Module Modules In This Issue New Pilot Modules 8 Gastric HER2 IHC Breast HER2 ISH Technical Immunocytochemistry Results - Summary Graphs - Pass Rates Best Methods - Selected Images Assessment Dates:

Διαβάστε περισσότερα

Notice Inviting Applications for Pre-qualification

Notice Inviting Applications for Pre-qualification Name of the work RAJIV GANDHI CENTRE FOR AQUACULTURE (MPEDA, MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY, GOVT. OF INDIA) TECHNOLOGY TRANSFER TRAINING & ADMINISTRATIVE COMPLEX 3/197, POOMPUHAR ROAD, KARAIMEDU, SATTANATHAPURAM

Διαβάστε περισσότερα

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? b b 4 4. b b œ œ œ œ ÄVerseÇ F/A

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? b b 4 4. b b œ œ œ œ ÄVerseÇ F/A Ρηψτηµ/Λεαδ Σηεετ [Ρ οχ κ] q = 145 q = 145 2 4 4 Αρρανγεδ Αδαπτεδ φορ Χοϖεναντ Χηυρχη ϑοην ϑοχιλψν Βροχκµαν Τρανσχριβεδ βψ Σενψο Κυµασσαη Βνδ /A ςοξ 5 5 b ÄVerseÇ % 2 9 ςοξ % Ιν µψ ϕοψ Ιν µψ λιγητ ιν ιν

Διαβάστε περισσότερα

STRATEGIC MANAGEMENT FORUM

STRATEGIC MANAGEMENT FORUM CONFERENCE ANNOUNCEMENT & CALL FOR PAPERS STRATEGIC MANAGEMENT FORUM Announces 12 th Annual Convention Venue: Indian Institute of Management Bangalore May 27-29, 2009 Theme: Strategic Management Research

Διαβάστε περισσότερα

Simulation Game. Sheets may be freely photocopied, enlarged or projected for educational purposes. www.kids4kids.org 1800 244 986

Simulation Game. Sheets may be freely photocopied, enlarged or projected for educational purposes. www.kids4kids.org 1800 244 986 Simulation Game Sheets may be freely photocopied, enlarged or projected for educational purposes www.kids4kids.org 1800 244 986 Simulation Game: Education Makes a Difference Preparation Photocopy the Identification

Διαβάστε περισσότερα

WATER ALLOCATION STUDY OF UPPER AWASH VALLEY FOR EXISTING AND FUTURE DEMANDS (From Koka Reservoir to Metehara Area) A DISSERTATION SUBMITTED

WATER ALLOCATION STUDY OF UPPER AWASH VALLEY FOR EXISTING AND FUTURE DEMANDS (From Koka Reservoir to Metehara Area) A DISSERTATION SUBMITTED WATER ALLOCATION STUDY OF UPPER AWASH VALLEY FOR EXISTING AND FUTURE DEMANDS (From Koka Reservoir to Metehara Area) BY BERHANU AZAZH TUMEBO A DISSERTATION SUBMITTED TO ADDIS ABABA UNIVERSITY IN PARTIAL

Διαβάστε περισσότερα

! # % % &!! ( ) +,.. / / / 0 1! 2 1)3+4 + 5 6 1. 1.! / 1!

! # % % &!! ( ) +,.. / / / 0 1! 2 1)3+4 + 5 6 1. 1.! / 1! ! # % % &!! ( ) +,.. / / / 1! 2 1)3+4 + 5 6 1. 1.! / 1! + 3 7 128 394 3 :+3 1! ) ; +3 +37499 < SAE TECHNICAL PAPER SERIES 1-1-3677 Effects of an on Line Bypass Oil Recycler on Emissions with Oil Age for

Διαβάστε περισσότερα

The Design and Use of a Multiple-Alphabet Font with Ω

The Design and Use of a Multiple-Alphabet Font with Ω The Design and Use of a Multiple-Alphabet Font with Ω Yannis Haralambous 1 and John Plaice 2 1 Atelier Fluxus Virus, 187, rue Nationale, 59800 Lille, France. Email: yannis@pobox.com 2 School of Computer

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Τε νικές και μη ανισμοί συσταδοποίησης ρηστών και κειμέν ν ια την προσ ποποιημένη πρόσ αση περιε ομένου στον

Διαβάστε περισσότερα

fonts The Design and Use of a Multiple- Alphabet Font with Ω

fonts The Design and Use of a Multiple- Alphabet Font with Ω The Design and Use of a Multiple- Alphabet Font with Ω abstract The Ω project aims to offer open and flexible means for typesetting different scripts. By working at several different levels, it is possible

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτος Χρόνος Λειτουργίας του Γεωεναλλάκτη Πυλαίας. Ενεργειακή Αξιολόγηση

Πρώτος Χρόνος Λειτουργίας του Γεωεναλλάκτη Πυλαίας. Ενεργειακή Αξιολόγηση Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, IV, τεύχ. 1-2 22, Tech. Chron. Sci. J. TCG, IV, No 1-2 41 Πρώτος Χρόνος Λειτουργίας του Γεωεναλλάκτη Πυλαίας. Ενεργειακή Αξιολόγηση ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension 1 Definite Article m. f. n. s. n. ὁ ἡ το a. τον την το g. του της του d. τῳ τῃ τῳ pl. n. οἱ αἱ τα a. τους τας τα g. των των των d. τοις ταις τοις 2 Nouns 2.1 st Declension f. s. n. τιμ η χωρ α θαλασσ α

Διαβάστε περισσότερα