ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ, ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ, ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ."

Transcript

1 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Καλλιρρόης 89, Αθήνα Τηλ , Fax: ASSOCIATION OF CIVIL ENGINEERS OF GREECE 89, Kallirois str., , Athens, Greece Tel.: , Fax: ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙ ΗΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΣΠΜΕ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ, ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Το 1958 το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας, σε υπόµνηµά του προς την τότε υπηρεσία οικισµού του Υπουργείου ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ µε τίτλο «Λειτουργία πολεοδοµικών Γραφείων- Αστυνοµία κατασκευών-προώθηση της τεχνικής και των Τεχνικών εις επαρχίας» αναφέρει µεταξύ άλλων: «Συµφώνως προς τα επίσηµα στοιχεία, ο αριθµός των αυθαιρέτως ανεγερθεισών ιδιωτικών οικοδοµών κατά το έτος 1957 ανήλθεν εις , επί συνόλου οικοδοµών ανεγερθεισών παρ ιδιωτών ήτοι ανήλθεν εις ποσοστόν 36,4%» ηλαδή δεκατρία χρόνια µετά τη λήξη της Γερµανικής κατοχής στη χώρα και οκτώ από την επίσηµη λήξη του εµφυλίου πόλεµου, το Τεχνικό Επιµελητήριο επεσήµαινε το πρόβληµα των αυθαιρέτων κατασκευών, ως πληγή για το περιβάλλον, την εθνική οικονοµία και το κοινωνικό σύνολο. Σήµερα δεν είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε τον ακριβή αριθµό των αυθαιρέτων κτισµάτων. Υπάρχει εκτίµηση ότι ως ποσοστό επί του συνόλου είναι κατά τι χαµηλότερος, πάντα όµως ιδιαίτερα υψηλός. Σήµερα παραµένουν στο ακέραιο οι επισηµάνσεις για τη λειτουργία των πολεοδοµικών γραφείων και το θέµα των ελέγχων των κατασκευών. Ακραίο σηµείο της υποτίµησης στους ελέγχους αποτελεί η υποβάθµιση της έννοιας της επίβλεψης σε δηµόσια και ιδιωτικά έργα. Η επίβλεψη είναι ο έλεγχος της συµµόρφωσης µιας κατασκευής προς τα δεδοµένα µιας µελέτης που πληροί τις προϋποθέσεις της νοµιµότητας, ασφάλειας, οικονοµίας, αισθητικής, προστασίας περιβάλλοντος. Έως σήµερα, ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ διατυπώνει, σε χρονικούς κύκλους µε την ίδια πάντα δύναµη όµως προτάσεις. Και η νοµοθεσία ακολουθεί τους δικούς της κύκλους, η αλήθεια είναι µε πολύ πιο αργούς ρυθµούς. Από τις ρεαλιστικές και σοβαρές εκ των προτάσεων που διατυπώνονται, από υπηρεσίες και φορείς µηχανικών, άλλες απορρίπτονται τελείως, άλλες απορρίπτονται δια της µεθόδου της ενσωµάτωσης σε νόµους που δεν υλοποιούνται, άλλες έρχονται σε σύγκρουση µε άλλες νοµοθετηµένες διατάξεις,

2 άλλες εκκρεµούν προς νοµοθέτηση, λίγες έχουν γίνει αποδεκτές και λειτουργήσει. Έως σήµερα η επίσηµη πολιτική που ασκείται ονοµαστικά καταδικάζει τα αυθαίρετα, ουσιαστικά τα νοµιµοποιεί, δηµιουργώντας προϋποθέσεις νέας γενεάς αυθαιρέτων. Στην Ελλάδα σε καίριες διατάξεις του δεν υλοποιείται και δεν εφαρµόζεται ο Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός. Αντίθετα διατάξεις που επιβάλλουν οι «νόµοι της αγοράς» µε µορφή ενός παρά οικοδοµικού κανονισµού, δείχνουν να τυγχάνουν µιας γενικευµένης εφαρµογής. Έως σήµερα η αδυναµία στην υπεράσπιση, υπαρκτών ή µη, κανόνων και της πολιτείας και της κοινωνίας, καµουφλάρεται κάτω από ένα ιδιαίτερα αυστηρό σε παγκόσµιο επίπεδο και έως τούτου ανεφάρµοστο, σύστηµα προστίµων, ποινών και κυρώσεων. ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΙΝΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Η ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΟΜΗΣΗ. Η πρώτη γενιά αυθαιρέτων στη χώρα µας προέκυψε κυρίως από βίαια ιστορικά γεγονότα, πολεµικές συρράξεις, πρόσφυγες. Το κράτος ήταν ανέτοιµο να ικανοποιήσει την ανάγκη στέγασης µεγάλων µαζών. Κατασκευάσθηκαν, µέσα και έξω από τα όρια των αστικών κέντρων, κτίσµατα πρόχειρα για να στεγάσουν οικογένειες, σε χώρους χωρίς καµία στοιχειώδη υποδοµή όπως ηλεκτρισµό, ύδρευση, αποχέτευση, δίκτυα συγκοινωνιακά, νοσοκοµεία, σχολεία κλπ. Αποτέλεσµα, η προσθήκη στους «οικισµούς» αυτούς και νέων αυθαίρετων κτισµάτων άλλων χρήσεων. Η τελική ένταξη όλων σε σχέδιο πόλης θεσµοθετήθηκε µε υποχρεωτική πλέον προσαρµογή του σχεδίου στην ήδη διαµορφωµένη κατάσταση, πολεοδοµικά προβληµατική. Με τη βασική αρχή ότι η κατοικία είναι δικαίωµα των πολιτών, και υποχρέωση της πολιτείας είναι να εξασφαλίσει στους πολίτες τις πλέον κατάλληλες συνθήκες για την κατασκευή κατοικιών ή άλλων χρήσεων, µπορούµε να κατανοήσουµε, όχι και να δικαιολογήσουµε, ότι και επόµενες γενεές αυθαιρέτων αντιµετωπίσθηκαν µε την ίδια λογική πολεοδοµικής τακτοποίησης χώρων. Ο αυθαίρετος τοµέας αντικατέστησε µε αρκετή «επιτυχία» την έλλειψη εθνικής στεγαστικής πολιτικής για «φθηνή κατοικία», την έλλειψη διάθεσης σχετικών πόρων και την ανυπαρξία µέχρι πριν λίγα χρόνια ουσιαστικής και δίκαιης για τους µη κατέχοντες στεγαστικής πίστης. Η χώρα µας, µόλις τα τελευταία τριάντα χρόνια, απέκτησε την πολιτική σταθερότητα εκείνη που επιτρέπει την σοβαρή και σε βάθος ενασχόληση µε τα θέµατα οικιστικής πολιτικής. Υπήρξαν σηµαντικές προσπάθειες προώθησης του πολεοδοµικού σχεδιασµού στη χώρα µας και οργάνωσης των εκτός σχεδίου περιοχών µε ειδικές ρυθµίσεις. Τα αποτελέσµατα εφαρµογής τους υπήρξαν ανεπαρκή. Οι εντάξεις περιοχών καθυστερούν για δέκα και είκοσι χρόνια, µε αποτέλεσµα, όποιος έχει γη σε εκτός σχεδίου περιοχή να οδηγηθεί στη λύση της αυθαίρετης δόµησης µε συνέργια ή όχι των µηχανικών για την κάλυψη αναγκών σε πρώτη ή δεύτερη (παραθεριστική) κατοικία. Τα αυθαίρετα συνεχίσθηκαν και µετά το 1983 την εποχή του περίφηµου «Αν το δηλώσεις θα το σώσεις» και µετά το 1997 και µέχρι σήµερα, και δε φαίνεται να είναι ικανά να τα σταµατήσουν ούτε τα υψηλά υψηλότερα µε το νέο Νόµο 3212/03 - πρόστιµα προς τους αυθαιρετούντες. Τα περισσότερα ποτέ δεν βεβαιώθηκαν στις αρµόδιες Οικονοµικές Υπηρεσίες και φυσικά ποτέ δεν εισπράχθηκαν. Αυτό βέβαια δεν συνεπάγεται την ενιαία γραµµή του Υπουργείου Οικονοµικών µε τα άλλα, πιο αρµόδια, Υπουργεία. Πολλές φορές και πρόσφατα, το ΥΠΟΙΟ

3 αντιµετώπισε τα αυθαίρετα µόνο σαν πηγή άµεσων εσόδων. Οι πρώτες γενεές αυθαιρέτων κληροδότησαν σε αυτήν την περίοδο νοµικά κενά, γραφειοκρατία, ατέρµονες διαδικασίες και κυρίως τη σιγουριά της νοµιµοποίησης της επόµενης γενεάς. Ουσιαστικά κανένας δεν φοβάται το γκρέµισµα των αυθαιρέτων. Αν ταξινοµούσαµε σχηµατικά τις αυθαίρετες κατασκευές θα µιλούσαµε για 4 κατηγορίες: 1. αυθαίρετα σε περιοχές που επιτρέπεται η δόµηση, 2. αυθαίρετα σε περιοχές που δεν είναι δυνατή η δόµηση 3. αυθαίρετα σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, ρέµατα και 4. «µικροαυθαιρεσίες» και «σχετικά αθώες» παραβάσεις. Οι τελευταίες αφορούν κυρίως παραβάσεις του κτιριοδοµικού κανονισµού ή µικροπροσθήκες σε νόµιµα υφιστάµενα κτίρια, µετατροπή των ηµιυπαίθριων χώρων ή εξωστών σε χώρους κατοικίας κλπ. Ο µεγάλος αριθµός των τελευταίων όµως δηµιουργεί µία υφιστάµενη κατάσταση ψευδονοµιµότητας και εθίζει µιαν ολόκληρη κοινωνία στην ανοχή των κάθε είδους και µεγέθους αυθαιρεσιών, στη λογική των µικρών και µεγάλων διαπλοκών. Οι αυθαιρετούντες µικροϊδιοκτήτες είναι οι ίδιοι όµηροι της εκούσιας ή ακούσιας αυθαιρεσίας τους, οι δε νόµιµοι ιδιοκτήτες είναι επίσης θύµατα της αυθαιρεσίας γιατί χάνουν τον κοινωνικό τους πλούτο και την ποιότητα ζωής που θα είχαν. εν είναι µόνο ελληνικό ή βαλκανικό φαινόµενο η αυθαίρετη δόµηση. Είναι παγκόσµιο φαινόµενο. Υπάρχει σηµαντική διαφοροποίηση µεταξύ βαθµού αυθαίρετης ανάπτυξης από χώρα σε χώρα (στην Ε.Ε. το µεγαλύτερο πρόβληµα παρουσιάζεται στο νότο δηλαδή στην Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία). Τα φαινόµενα, η έκταση το µέγεθος των προβληµάτων συνδέονται και µε τον βαθµό ανάπτυξης κάθε χώρας. Είναι δείκτης της ανάπτυξής της. Αλλά και του βαθµού που είναι κατακτηµένες οι δηµοκρατικές, οι πραγµατικά συµµετοχικές διαδικασίες. Τις συνέπειες από την αποδόµηση που επέβαλε στην Ελλάδα η δικτατορία του 1967 στο δοµηµένο ή µη περιβάλλον τις αντιµετωπίζουµε, ενίοτε και µε ιδιαίτερη ένταση (σχετική είναι η συνεχής τα τελευταία χρόνια συζήτηση για την αναθεώρηση του άρθρου 24 του Συντάγµατος), ακόµα και τώρα. Τα αυθαίρετα συνιστούσαν πάντα ένα ευαίσθητο πολιτικό πρόβληµα, και τα κυκλώµατα πίσω από αυτά δεν ήσαν αµέτοχα ισχυρών τοπικών ή υπερτοπικών πολιτικών σκοπιµοτήτων. Το Ελληνικό Σύνταγµα, αλλά και το Ευρωπαϊκό δίκαιο, περιλαµβάνουν δύο κρίσιµες έννοιες:

4 Πρώτον ότι ο σχεδιασµός, χωροταξικός, πολεοδοµικός, οφείλει να προκύπτει ως προϊόν µελέτης των ειδικών επιστηµόνων και εύτερον ότι ο κριτής των επιλογών που προκύπτουν από αυτές είναι η κοινωνία, όχι µόνο δια των εκπροσώπων της, αλλά και µε τη συµµετοχή των πολιτών. Όλα τα Κράτη Μέλη έχουν διαδικασίες επιβολής µέτρων κατά της αυθαίρετης δόµησης ή αλλαγής χρήσεων γης. Τις υπαγάγουν στην πολιτική τους που αφορά στον σχεδιασµό του χώρου. Στην Ελλάδα η επιβολή κυρώσεων πρακτικά απουσιάζει. Ο χωρικός σχεδιασµός αναφέρεται στους κανόνες που θεσµοθετεί και στις µεθόδους που χρησιµοποιεί, κυρίως ο δηµόσιος τοµέας, ώστε να επηρεάσει την µελλοντική κατανοµή των δραστηριοτήτων στον χώρο. Αποσκοπεί στην ορθολογική οργάνωση των χρήσεων γης και των διασυνδέσεων µεταξύ τους, στην εξισορρόπηση της απαίτησης για ανάπτυξη και της προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και στην επίτευξη κοινωνικών και οικονοµικών σκοπών. Περιλαµβάνει µέτρα συντονισµού των χωρικών επιπτώσεων άλλων τοµεακών πολιτικών, ώστε να υπάρξει ισόρροπη ανάπτυξη µεταξύ των περιφερειών και να ελεγχθεί η αλλαγή χρήσεων γης και ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Προσεγγίζοντας τα συστήµατα χωρικού σχεδιασµού στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρά την κοινή αναγνώριση της αναγκαιότητάς του, τα ειδικά πλαίσια και τις κατευθύνσεις οδηγιών προς τα κράτη - µέλη, υπάρχει µία πληθώρα διαφορετικών παραγόντων που καθορίζουν την έννοια του σχεδιασµού σε κάθε χώρα. Τέτοιοι παράγοντες είναι οι ιστορικές και πολιτιστικές συνθήκες, οι γεωγραφικές ιδιοµορφίες και οι µορφές χρήσεων γης, το συνταγµατικό, διοικητικό και θεσµικό πλαίσιο, τα επίπεδα αστικής και οικονοµικής ανάπτυξης καθώς και οι πολιτικές και ιδεολογικές προσδοκίες. Θα ήταν παράλογη π.χ. η κατάργηση της εκτός Σχεδίου όµησης µε κατάργηση της αρτιότητας των τεσσάρων στρεµµάτων στην Ελληνική Επικράτεια. Θα οδηγήσει απλά σε νέες γενιές αυθαιρέτων. Οι παράγοντες αυτοί, παρότι επηρεάζουν διαφορετικά τις περιοχές της Ευρώπης, διαµορφώνουν κάποιες γενικές τάσεις, που επιγραµµατικά είναι:

5 η κοινωνική και οικονοµική πόλωση κεντρικών περιοχών µε αρνητικά φαινόµενα κορεσµού. Συγχρόνως παρουσιάζεται υποβάθµιση της υπαίθρου µε πληθυσµιακή µείωση και αποδυνάµωση του ρόλου πολλών µικρών πόλεων µετατροπή των χρήσεων γης, απώλεια γεωργικής γης λόγω αστικής εξάπλωσης και δηµιουργία υποβαθµισµένης και µολυσµένης γης σε αστικές περιοχές καταστροφές ή απειλή για την ποιότητα του περιβάλλοντος και πιέσεις σε ευαίσθητες περιοχές περιβαλλοντικής αξίας και σε φυσικούς πόρους αυξανόµενα επίπεδα αποβλήτων και συναφή προβλήµατα επανάχρησης, απόρριψης και ρύπανσης Στην Ελλάδα από όποια σκοπιά και αν δει κανείς το θέµα έχουµε ανάγκη σύγχρονου χωρικού σχεδιασµού, έχουµε ανάγκη, άµεσα, ύπαρξης κανόνων που να είναι εφαρµόσιµοι. Στο Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος έχουµε διατυπώσει µια σειρά προτάσεων για αναγκαίες δράσεις. Στηρίζονται σε κατευθύνσεις που για την πλειοψηφία των Ευρωπαϊκών χωρών αποτελούν, υλοποιηµένες ήδη σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό τάσεις. Μεταξύ αυτών είναι: - Ισόρροπη χωρική ανάπτυξη, - Αστική ανανέωση υποβαθµισµένων αστικών περιοχών, συµπεριλαµβανοµένων των κέντρων πόλης και των εγκαταλελειµµένων βιοµηχανικών ζωνών. - ηµιουργία Μητροπολιτικών ήµων µε συνεργασία µεταξύ κεντρικών πόλεων και γύρω δήµων - Αντιµετώπιση των ελλείψεων στο στεγαστικό τοµέα µε ταχύτερη επέκταση των Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων, - Προώθηση διαχειριστικών µέτρων στον τοµέα της υλοποίησης του χωρικού σχεδιασµού. Πέραν του πολεοδοµικού σχεδιασµού, της χωροθέτησης του εθνικού χωροταξικού σχεδίου, των ειδικών πλαισίων, των Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων, µια σειρά µέτρων µπορούν να συµβάλουν στον περιορισµό της αυθαίρετης δόµησης. Όσο πιο πειστικά και αποφασιστικά είναι τα µέτρα που θα ληφθούν προς αυτήν την κατεύθυνση, τόσο πιο νηφάλια και µε ουσιαστική αποτίµηση του πλούτου που

6 ενσωµατώνουν θα αντιµετωπισθεί το θέµα των ήδη υπαρχόντων αυθαιρέτων. ηλαδή πρώτα θα πρέπει να αποκλεισθεί η περίπτωση της επόµενης γενεάς και µετά θα πρέπει να ληφθούν µέτρα που αφορούν τις υπάρχουσες γενεές αυθαιρέτων. Να ολοκληρωθεί, λοιπόν, το Εθνικό Κτηµατολόγιο, περιλαµβάνοντας τις αναγκαίες πρόσθετες πληροφορίες για τα κτίσµατα και τις χρήσεις γης. Το κτηµατολόγιο αποτελεί έναν ισχυρό εκσυγχρονιστικό θεσµό, όχι µια ακόµα εκσυγχρονισµένη γραφειοκρατία. Με τα οριστικά κτηµατολογικά γραφεία µπορεί να αποτελέσει «one stop shop» για θέµατα που σχετίζονται µε την αγορά ακινήτων. Αποτελεί προϋπόθεση για σωστό σχεδιασµό και εργαλείο εξοικονόµησης πόρων σε µια πολιτική αντιµετώπισης της αυθαίρετης δόµησης. Να υπάρχουν αξιόπιστοι και διαρκείς έλεγχοι. [µεταξύ άλλων µέτρων, µε χρήση αυτοµατοποιηµένων φωτογραµµετρικών µεθόδων µε περιοδικούς ελέγχους από ανεξάρτητη αρχή σε επίπεδο νοµαρχίας χωρίς άµεση επαφή του ελεγκτή µε τον πολίτη να γίνεται η ανίχνευση των νέων κτισµάτων και η σύγκριση µε τα πολεοδοµικά σχέδια]. Να αλλάξει ριζικά, επαναστατικά, το καθεστώς λειτουργίας των πολεοδοµιών το οποίο κατά την άποψή όλων φορέων των µηχανικών επιδεινώθηκε και ήταν σε λανθασµένη κατεύθυνση µε την αποκέντρωση των υπηρεσιών που υπάγονται πλέον στις Νοµαρχίες ή στους ήµους και πρέπει να επανέλθει στο ΥΠΕΧΩ Ε. Θέλω να ελπίζω πως η δέσµευση του Προέδρου του ΤΕΕ ότι µέσα σε τρία χρόνια θα αλλάξει η γνώµη των πολιτών για αυτές θα γίνει πραγµατικότητα, κάτι που απαιτεί συντονισµένη κοινωνική παρέµβαση. Επί πλέον κάτι που δεν είναι ήσσονος σηµασίας αν αναλογισθεί κανείς ότι οι αυθαιρεσίες προϋποθέτουν σύνθετο νοµικό πλαίσιο (το οποίο και καταπατούν): να απλουστευθεί, ολοκληρωθεί και κωδικοποιηθεί η νοµοθεσία.

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2007-2008 ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Αυθαίρετη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι µ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς Τ Μ Η Μ Α Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ Κ Ρ Η Τ Η Σ

Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι µ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς Τ Μ Η Μ Α Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ Κ Ρ Η Τ Η Σ Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι µ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς Τ Μ Η Μ Α Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ Κ Ρ Η Τ Η Σ Ο ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ Προβλήµατα - Εµπόδια

Διαβάστε περισσότερα

Η Αυθαίρετη Δόμηση στην Ελλάδα: μια διερεύνηση

Η Αυθαίρετη Δόμηση στην Ελλάδα: μια διερεύνηση Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΜΒΑ Νέες Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων Διπλωματική Εργασία Η Αυθαίρετη Δόμηση στην Ελλάδα: μια διερεύνηση Όνομα: Αντώνιος Επώνυμο: Χατζηβασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα, 18 Μαΐου 2009 και ώρα 18.30

ευτέρα, 18 Μαΐου 2009 και ώρα 18.30 ΙΚΗΓΟΡΙΚOΣ ΣYΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΝΩΣΗ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ηµερίδα µε θέµα: «ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ποιοτική διασφάλιση στα ιδιωτικά έργα. Κοινωνικό-οικονοµικό κόστος και προτάσεις θεσµικής και οργανωτικής αντιµετώπισης. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 2008. Σπουδάστρια: Κοτσάλου Βασιλική. Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Σταματίου Ελένη ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - 1 - Β ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Αθήνα 2008. Σπουδάστρια: Κοτσάλου Βασιλική. Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Σταματίου Ελένη ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - 1 - Β ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Αθήνα 2008 «Η αυθαίρετη δόμηση, οι χρήσεις γης και η εξέλιξη του κτηματολογίου στην Ελλάδα θεσμικό πλαίσιο, διοικητική παθογένεια, αδυναμίες εφαρμογής Η διεθνής πρακτική» Σπουδάστρια: Κοτσάλου Βασιλική

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις της νοµοθεσίας για τον αιγιαλό και την παραλία- Οικιστική ανάπτυξη- Προβλέψεις, παραβλέψεις και επιπτώσεις στον παράκτιο χώρο

Εξελίξεις της νοµοθεσίας για τον αιγιαλό και την παραλία- Οικιστική ανάπτυξη- Προβλέψεις, παραβλέψεις και επιπτώσεις στον παράκτιο χώρο Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 9(22): 513-536 Εξελίξεις της νοµοθεσίας για τον αιγιαλό και την παραλία- Οικιστική ανάπτυξη- Προβλέψεις, παραβλέψεις και επιπτώσεις στον παράκτιο χώρο Ελένη Σταµατίου Εντεταλµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον»

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον» ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) ανέλαβε την έκδοση Γνώμης Πρωτοβουλίας με τίτλο ««Τουρισμός και Περιβάλλον»,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον»

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον» ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) ανέλαβε την έκδοση Γνώμης Πρωτοβουλίας με τίτλο ««Τουρισμός και Περιβάλλον»,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ. Για τους σκοπούς της παρούσας µελέτης τα πιο σηµαντικά διδάγµατα της περιβαλλοντικής οικονοµικής είναι τα εξής:

ΣΥΝΟΨΗ. Για τους σκοπούς της παρούσας µελέτης τα πιο σηµαντικά διδάγµατα της περιβαλλοντικής οικονοµικής είναι τα εξής: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΟΨΗ Βασικό κίνητρο για την εξέταση των αλληλεξαρτήσεων µεταξύ τουριστικής ανάπτυξης και περιβάλλοντος, η οποία αποτελεί αντικείµενο αυτής της µελέτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΙΑΤΗΡΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ; ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΙΑΤΗΡΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ; ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΙΑΤΗΡΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ; ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΙΜΩΝ ΧΑΤΖΗΜΠΙΡΟΣ Ξεκινώντας από µια ακολουθία ερωτηµάτων, επιχειρείται στο παρόν κείµενο να δοθούν σύντοµες και, οπωσδήποτε, ατελείς απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1 Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΚΡΑΙΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ EΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ιαδικτυακά Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων σε περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

χωροταξίας, πολεοδοµίας & περιφερειακής ανάπτυξης

χωροταξίας, πολεοδοµίας & περιφερειακής ανάπτυξης ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ χωροταξίας, πολεοδοµίας & περιφερειακής ανάπτυξης 11 Γνωµοδοτήσεις Σχέδιο Π.. «Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης» Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας / Αττικής 221 Απόψεις Η κατάσταση των Γ.Π.Σ././Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 6 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 8 2.1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ 8 2.2 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 9 3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ 10 3.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Γ.Π.Σ. ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΘΕΜΑ: Γ.Π.Σ. ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ολοκλήρωση του κειµένου αυτού δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την ουσιαστική συµβολή πολλών ειδικών από διάφορους συναφείς µε το αντικείµενο χώρους.

Η ολοκλήρωση του κειµένου αυτού δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την ουσιαστική συµβολή πολλών ειδικών από διάφορους συναφείς µε το αντικείµενο χώρους. Θερµές ευχαριστίες Η ολοκλήρωση του κειµένου αυτού δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την ουσιαστική συµβολή πολλών ειδικών από διάφορους συναφείς µε το αντικείµενο χώρους. Θερµές ευχαριστίες οφείλονται ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ABSTRACT 1. ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1.1 ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 1.2 ΚΑΤΑΠΑΤΗΤΕΣ ΓΗΣ Ή ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΙ ΟΙΚΙΣΤΕΣ 1.3 ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ABSTRACT 1. ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1.1 ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 1.2 ΚΑΤΑΠΑΤΗΤΕΣ ΓΗΣ Ή ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΙ ΟΙΚΙΣΤΕΣ 1.3 ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ABSTRACT 1. ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1.1 ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 1.2 ΚΑΤΑΠΑΤΗΤΕΣ ΓΗΣ Ή ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΙ ΟΙΚΙΣΤΕΣ 1.3 ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ 2. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ Π.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2.1 ΤΑ ΠΡΩΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ολοκλήρωση του κειµένου αυτού δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την ουσιαστική συµβολή πολλών ειδικών από διάφορους συναφείς µε το αντικείµενο χώρους.

Η ολοκλήρωση του κειµένου αυτού δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την ουσιαστική συµβολή πολλών ειδικών από διάφορους συναφείς µε το αντικείµενο χώρους. Θερµές ευχαριστίες Η ολοκλήρωση του κειµένου αυτού δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την ουσιαστική συµβολή πολλών ειδικών από διάφορους συναφείς µε το αντικείµενο χώρους. Θερµές ευχαριστίες οφείλονται ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΡΙΟ,ΕΝΕΡΓΕΙΑ,ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & Η ΑΛΛΗΛΟΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥΣ

ΚΤΗΡΙΟ,ΕΝΕΡΓΕΙΑ,ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & Η ΑΛΛΗΛΟΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ» ΚΤΗΡΙΟ,ΕΝΕΡΓΕΙΑ,ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & Η ΑΛΛΗΛΟΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥΣ Αργυροπούλου Ανδρονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΙΟΥ 2009 Η εφαρμογή του Νόμου 3661/08 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Βιοκλιματικός-Ενεργειακός

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΙ ΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. Σχέδιο ΚΥΑ

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΙ ΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. Σχέδιο ΚΥΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΙ ΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Σχέδιο ΚΥΑ Μάιος 2007 Περιεχόµενα Κεφάλαιο Α Γενικές ιατάξεις...9 Αρθρο 1 Σκοπός και περιεχόµενο... 9 Αρθρο 2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ Θέσεις περιβαλλοντικής πολιτικής και πολιτικής αστικού σχεδιασμού Περιεχόμενα Τεύχους Α.1 Διάκριση και καθορισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ διαφορετικών επιπέδων διοίκησης (κάθετα)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ Σ ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑ ΕΛΦΟΥΣ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2002

ΤΟ Σ ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑ ΕΛΦΟΥΣ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2002 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΕΠΟΧ 01/02 23 Ιανουαρίου 2002 ΤΟ Σ ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑ ΕΛΦΟΥΣ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2002 ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΠΙΤΤΑΣ ΣΤΙΣ 22.2.02 (βλ. αναλυτική πρόσκληση και ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστική κατοικία: Η θεσμική της κατοχύρωση και η εφαρμογή της στον ελληνικό χώρο 1

Τουριστική κατοικία: Η θεσμική της κατοχύρωση και η εφαρμογή της στον ελληνικό χώρο 1 Τουριστική κατοικία: Η θεσμική της κατοχύρωση και η εφαρμογή της στον ελληνικό χώρο 1 ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ - ΚΟΛΩΝΙΑ ΣΟΦΙΑ Καθηγήτρια ΕΜΠ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μηχ/κος Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ 1 2 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ «Το έδαφος αποτελεί ένα αγαθό κοινού ενδιαφέροντος για την Κοινότητα, παρόλο που κατά κύριο λόγο ανήκει σε ιδιώτες, και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Γ Κ.Π.Σ. (2000 2006) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για την Ελλάδα 2000-2006 2. ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα