ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου : «Υφιστάμενο Αλιευτικό Καταφύγιο», στο Παντελι, νήσου Λέρου, νομού Δωδεκανήσου.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου : «Υφιστάμενο Αλιευτικό Καταφύγιο», στο Παντελι, νήσου Λέρου, νομού Δωδεκανήσου."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πειραιάς 13 / 01 / 2015 Α.Π 2198 Σχετ / / /14 Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Ελευθερίας 1 Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Αρ. Σκιαδοπουλος Τηλέφωνο : (22410) FAX : ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Διοικητήριο / Ενταύθα. (συν. ΜΠΕ) 1) Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου 2) Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου Διοικητήριο Ρόδος ) Υ.ΠΕ.ΚΑ Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Γεν. Θεμάτων - Πατησίων ΑΘΗΝΑ ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου : «Υφιστάμενο Αλιευτικό Καταφύγιο», στο Παντελι, νήσου Λέρου, νομού Δωδεκανήσου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ. Έχοντας υπόψη: 1) Τον Ν.1650/86 «για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160Α/ ), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3010/ (ΦΕΚ 91Α) 2) Τον Ν.4014/ (ΦΕΚ 209/Α/ ) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περ/κού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπ. Περιβάλλοντος. 3) Τον Ν.4042/12 (Α24) «Ποινική προστασία περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με Οδηγία 2008/99/Ε.Κ.- Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων-εναρμόνιση με Οδηγία 2008/98/Ε.Κ.-Ρύθμιση θεμάτων του Υπ ΠΕ.Κ.Α». 4) Την Y.A. 1958/12 (ΦΕΚ 21Β/12) «κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1, παραγρ 4, του Ν. 4014/11». 5) Την Υ.Α / περι «Τροποποίησης της Υ.Α. 1958/ , κατάταξης δημοσίων & ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες.» 6) Την Υ.Α. οικ.48963/ «Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Π.Ο, για έργα & δραστηριότητες κατηγορίας Α- της υπ.αρ.1958/ Απόφασης ΥΠΕΚΑ., σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ 7, του Ν.4014/11». 7) Την Υ.Α. οικ /ευπε/ (ΦΕΚ 964Β/13) «Εξειδίκευση διαδικασιών ειδικότερων κριτηρίων Περ/κής Αδειοδοτησης έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3,4,5,6, και 7 του Ν.4014/11, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο -2-, παρ. 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανώτερων διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού, με τις διαδικασίες αυτές θέματα». 8) ΚΥΑ 1649/45/14 (ΦΕΚ 445Β/14) «Εξειδίκευση διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στην δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων Α Κατηγορίας, της Υ.Α. 1958/12, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19, παραγρ 9, του Ν.4014/11, καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας. 9) Την ΚΥΑ 21398/12 (ΦΕΚ 1470.Β/12) περί «Ίδρυσης & λειτουργίας Ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών Ορων (ΑΕΠΟ), των αποφάσεων ανανέωσης η τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με το άρθρο 19, του Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209 Α /11)» 10) Τον Ν. 3028/02, «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». 11) Τον Ν. 3199/03 (ΦΕΚ 280 Α ) «Προστασία και Διαχείριση Υδάτων». 1

2 12) Την ΚΥΑ /2.2.11(ΦΕΚ354Β/11) καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις., όπως τροποποιήθηκε. 13) Την υπ.αρ. 2254/81 (ΦΕΚ209Β/9.4.81) Απόφαση Νομάρχη Δωδ/σου, περί διαθέσεως λυμάτων & βιομηχανικών αποβλήτων στις θαλάσσιες περιοχές νήσων Ρόδου, Κω, Καλύμνου, κλπ, όπως τροποποιήθηκε για όλο τον νομό. 14) Την ΚΥΑ 5673/400/97 (ΦΕΚ 192Β/97) Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων. 15) Τον Ν. 3937/11 (ΦΕΚ 60 Α /11) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» 16) Την Υ.Α /07 (ΦΕΚ 241Δ/07) «ορισμός θαλάσσιων περιοχών», με λιβάδια Ποσειδωνιας (Posidonia oceanica), στις οποίες απαγορεύεται η αλιεία με συρομενα εργαλεία», και από όπου προκύπτει, ότι στη παραπάνω νησίδα δεν αναπτύσσονται τέτοιου είδους περιοχές προστασίας 17) Την ΚΥΑ 8353/12 (ΦΕΚ 415Β/12) Τροποποίηση & συμπλήρωση της υπ.αρ /10 ΚΥΑ, περί καθορισμού μέτρων και διαδικασιών για την διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων /ενδιαιτημάτων της» 18) Τον Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α / ), περί «Αιγιαλού και παραλίας». 19) Τον Ν.4072/12 (ΦΕΚ 86 Α /12) «Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος..Ρυθμίσεις θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων, αλιείας & άλλες διατάξεις..» και ειδικότερα το άρθρο 207 περί «τροποποίησης διατάξεων για της Επιτροπή Σχεδιασμού κα Ανάπτυξης Λιμένων (Ν.2932/01)», σύμφωνα με την οποία απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Λιμένων, επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 20) Την Υ.Α.25290/03 (ΦΕΚ1487/03) Έγκριση Περιφ. Πλαισίου Σχεδιασμού Αειφόρου Ανάπτυξης, Νοτίου Αιγαίου. 21) Την ΚΥΑ 8111./41/09 (ΦΕΚ 412Β/09) Μέτρα και Όροι για τις Λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων, που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/71/ΕΚ. - αντικατάσταση της ΚΥΑ 3418/07/02 (ΦΕΚ 712 Β ) «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου»" 22) Την ΚΥΑ /02/07 (ΦΕΚ 202Β/07) «Κατάταξη Λιμένων» (ανήκει στους «τοπικής Σημασίας λιμένες»). 23) Τον Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.10) Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδ. Αποκεντρ Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης. 24) Το 143/10 Π.Δ. (ΦΕΚ 236/Α/ ) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. 25) Την υπ.αρ. οικ /5738/ (ΦΕΚ 3181Β/ ) Απόφαση Γεν. Γραμματέως Α.Δ.Α. : «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της ΑΔΑ και στους Προϊσταμένους οργανικών μονάδων αυτής». 26) Την με Α.Π. οικ /9157/ Απόφαση Γενικής Γραμματέως Α.Δ.Α., «Αναπλήρωση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» 27) Την υπ.αρ «πράξη 22» της 3/7/14 (ΦΕΚ 375/ΥΟΔΔ/3.7.14) με θέμα: «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Κρήτης & Αιγαίου και διορισμός νέων Γενικών Γραμματέων». 28) Η με Α.Π. οικ /1868/Φ.2.4.ΠΕΣΠΑ/ Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, Συγκρότησης Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2. του άρθρου 13, του Ν.4014/ ) Η με Α.Π. οικ.17439/2596/φ.2.4.πεσπα/ Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, περί «Επικαιροποίησης Συγκρότησης Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2.α. του άρθρου 13, του Ν.4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35, του Ν.4062/12» 30) Η με Α.Π /Φ.2.4.ΠΕΣΠΑ/ Απόφαση Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, «Ανασυγκρότηση Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2.α. του άρθρου 13, του Ν.4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35, του Ν.4062/12 και ως ισχύει». 31) Το με Α.Π. ΔΤΕ 3610/ έγγραφο Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με το οποίο μας διαβιβάσθηκε η ΜΠΕ του έργου «Νομιμοποίηση λιμένων αρμοδιότητας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου (ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π) («Αλιευτικό Καταφύγιο Παντελι Λερου»). 32) Το με Α.Π 1102/ έγγραφο Δ.Λ.Τ Πατμου, με το οποίο βεβαιώνεται ότι οι γνωμοδοτήσεις και οι Αποφάσεις συναρμόδιων Υπηρεσιών & Οργάνων, αντίγραφα των οποίων επισυνάπτονται στη υποβληθείσα ΜΠΕ, αφορούν στα εργα, όπως περιγράφονται και απεικονίζονται στα κείμενα και στα σχέδια τους αντίστοιχα. 33) Η από 23/6/2014 αίτηση του μελετητή κ. Ν. Χατζηνικολάου, με την οποία υπεβλήθησαν στην Υπηρεσία μας, σχετικά συμπληρωματικά στοιχεία (συμπληρωματικά τεύχη, μελέτη σε ψηφιακή μορφή κλπ).. 34) Το με Α.Π. ΔΚ 20/ έγγραφο Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδ/σου, με το οποίο παρέχονται στον μελετητή. στοιχεία για την σύνταξη των ΜΠΕ, νομιμοποίησης λιμένων αρμοδιότητας του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ. Πάτμου. 35) Το με ΑΠ. Γ.ΚΑΛ/Φ /38/41/ έγγραφο Γραφείου Προστασίας Περ/ντος & Αρχιτεκτ. Κληρονομιάς / Π.Ε. Καλύμνου / Γ.Γ. Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, (γνωστοποίηση Πρακτικό 2 ης Συνεδρίασης - 5/2/13 ΣΧΟΠ-, σχετικά με την μελέτη νομιμοποίησης του Αλιευτικού Καταφύγιου Παντελι Λέρου (Ομόφωνη θετική Απόφαση.) 36) Το με Α.Π. 677/ έγγραφο Δήμου Λέρου, προς στην Κ.Υ. Δωδ/σου, με το οποίο γνωστοποιείται η υπ.αρ. 78/ Απόφαση Δ.Σ. Λέρου, περί νομιμοποίησης Αλιευτικού Καταφυγίου Παντελίου (Ομόφωνη Θετική). 37) Το με Α.Π. Σ /Φ.542/90/28 έγγραφο ΓΕΝ / Δ./νση Α2 / Τμήμα Ι-, σύμφωνα με το οποίο η παραπάνω Υπηρεσία δεν έχει αντίρρηση για την νομιμοποίηση των υφιστάμενων Λιμενικών έργων Παντελίου Λέρου, καθόσον δεν εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια της Ναυσιπλοΐας, και δεν παρεμποδίζουν την επιχειρησιακή δραστηριότητα του Πολεμικού Ναυτικού. 2

3 38) Το με Α.Π. 815/ έγγραφο της ΚΒ ΕΠΚΑ, σύμφωνα με το οποίο η παραπάνω Υπηρεσία, δεν έχει αντίρρηση για την νομιμοποίηση του αλιευτικού Καταφυγίου Παντελιου Λερου. 39) Το με Α.Π. 1265/ έγγραφο της 4 ης ΕΒΑ, σύμφωνα με το οποίο η παραπάνω Υπηρεσία, δεν έχει αντίρρηση για την νομιμοποίηση του αλιευτικού Καταφυγίου Παντελιου Λέρου. 40) Το υπ.αρ ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΑΠΚ/ΕΕΑ/79085/48135/1763/ έγγραφο Τμήματος Εναλίων Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Ερευνών, της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, σύμφωνα με το οποίο η παραπάνω Υπηρεσία, δεν έχει αντίρρηση την νομιμοποίηση του εν θέματι έργου. 41) Το με Α.Π Λ40/067/13/ έγγραφο του Τμήματος Β Μελετών & Έργων της Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Λιμένων /& Λιμενικής Πολιτικής / Υπουργείου Ανάπτυξης-Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας (νυν Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου), στο οποίο διατυπώνεται η κατά αρχην θετική γνωμοδότηση για την νομιμοποίηση των υφιστάμενων έργων (υπό όρους) 42) Το με Α.Π / έγγραφο της Δ/νσης Τουριστικών Εγκαταστάσεων/ΕΟΤ του Υπουργείου Τουρισμού, συμφωνα με το οποίο η παραπάνω Υπηρεσία, δεν έχει αντίρρηση για το εν θέματι έργο. 43) Το με Α.Π / έγγραφο Τμήματος Προγραμματισμού / Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας, Γενικής Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με το οποίο γνωστοποιείται το υπ.αρ. 12/13 Πρακτικό της Επιτροπής Π.Ε.Χ.Ω.Π. (θετική γνωμοδότηση) 44) Την υπ.αρ /04 Απόφαση (ΦΕΚ 1275Δ/04) Γ.Γ. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, «Επικύρωση Έκθεσης καθορισμού ορίων Αιγιαλού & Παραλίας στη περιοχή «Παντελι», Δήμου Λέρου, νήσου Λερου, Δωδ/σου. 45) Την υπ.αρ /3935/13 (ΦΕΚ 163 Τ.Α.Α. & Π.Θ) Απόφαση Γ.Γ. ΑΔΑ Αιγαίου «Καθορισμός χώρων που εξομοιώνονται με Ζώνη Λιμένα, στην νήσο Λέρο Δωδ/σου. 46) Το με Α.Π. Φ /2/13/ έγγραφο Υπηρεσίας Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού. 47) Το με Α.Π. 1907/ έγγραφο Δ.Λ.Τ Πατμου, στο οποίο διευκρινίζει ότι ως Υπηρεσία, δεν υποχρεούται στην κατάρτιση & εφαρμογή «Σχεδίου Παραλαβής & διαχείρισης Αποβλήτων στους λιμένες αρμοδιότητας του (Πατμος, Λερος, Λειψοί, Αγαθονησι, Αρκιοι), αλλά μόνο της Πάτμου, που αποτελεί λιμένα «μείζονος ενδιαφέροντος» (άρθρο -3- και το Παράρτημα ΙΙΙ- της υπ.αρ /4/09/ ΚΥΑ). 48) Το με Α.Π. 8220/102/14/ έγγραφο της Δ/νσης Λιμενικής Πολιτικής / Γεν. Γραμ. Λιμένων - Λιμεν Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου, σύμφωνα με το οποίο, για τον λογο ότι μέχρι σήμερα, το Δ.Λ.Τ. Πατμου, δεν κατάρτησε «Σχέδιο παραλαβής & διαχείρισης αποβλήτων» για τις λιμενικές του εγκαταστάσεις, εντάσσεται στο εγκεκριμένο Σχέδιο Οργανισμού Λιμένα Πειραιά. 49) Το με Α.Π / έγγραφο μας, με το οποίο διαβιβάσθηκε η Μ.Π.Ε του εν θεματι έργου, για δημοσιοποίηση- διαβούλευση, στο Π.Σ. Νοτίου Αιγαίου, στην Δ/νση Τ.Ε Δωδ/σου, στις Αρχαιολογικές Υπηρεσίες, στο ΓΕΝ, στην Δ/νση Λιμενικών Έργων (ΥΠ.Ν.Α.) και στην Κτηματική Υπηρεσία. 50) Την με Α.Π. Π.Σ. 6690/ «Δημοσίευση Ανακοίνωσης», της ΜΠΕ του έργου, από το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων / Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας / Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 51) Το με Α.Π /10695/ έγγραφο Τμήματος Συλλογικών Οργάνων, της Δ/νσης Διοίκησης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με το οποίο μας διαβιβάσθηκαν τα Πρακτικά του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, τα έχοντα σχέση με το εν θεματι έργο (θετική γνωμοδότηση) 52) Την με Α.Π. 5444/ θετική γνωμοδότηση του Τμήματος Υδροοικονομίας Δωδ/σου. 53) Την υπ.αρ 153/14 Απόφαση (θετική γνωμοδότηση), του Π.Σ Νοτίου Αιγαίου, για την έγκριση της ΜΠΕ του εν θεματι έργου. (12 ο Πρακτικό - 22 ο θέμα / Συνεδρίαση 10/10/14) 54) Το γεγονός ότι για το συγκεκριμένο λιμενικό έργο, ουδέποτε εκδόθηκε ΑΕΠΟ, και ως εκ τούτου ακολουθηθηκει η διαδικασία της Περιβαλλοντικής Αδειοδοτησης του, (εκλαμβάνεται ως νέο έργο), με την υποβολή νέας ΜΠΕ. 55) Το άρθρο -4- του Ν.4014/11 («έργα και δραστηριότητες υποκατηγορίας Α-2»). 56) Το άρθρο -9- του Ν.4014/11 (υφιστάμενα έργα, στερούμενα περιβαλλοντικών Όρων). 57) Το άρθρο -13- του Ν.4014/11 (Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης). 58) Το με Α.Π / έγγραφο μας με το οποίο διαβιβάσθηκε στο ΠΕΣΠΑ / ΑΔΑ, η ΜΠΕ του εν θεματι έργου με συνηγμένη σχετική Εισήγηση της Υπηρεσίας μας, για την χορήγηση σύμφωνης γνώμης, σύμφωνα με την παραγρ. 2 / άρθρο 9 / Ν. 4014/11, καθόσον το υφιστάμενο εν θεματι έργο, στερείται ΑΕΠΟ. (ουδέποτε εκδόθηκε ) 59) Το με Α.Π /Φ.ΠΕΣΠΑ 8/14/ έγγραφο της Γραμματείας ΠΕΣΠΑ / ΑΔΑ, με το οποίο μας διαβιβάσθηκαν τα αποσπασματα Πρακτικών της 8/ Συνεδρίασης. ΠΕΣΠΑ / ΑΔΑ. 60) Τα Πρακτικά της 8/ Συνεδρίασης ΠΕΣΠΑ / ΑΔΑ ( Θέμα 9 ο - Ομόφωνη θετική Γνωμοδότηση, υπό όρους). 61) Το γεγονός ότι το εν θεματι έργο και σύμφωνα με την υπ. αρ Y.A.1958/12 (ΦΕΚ 21Β/12) κατάταξη δημόσιων & ιδιωτικών έργων & δραστηριοτήτων σε κατηγορίες», κατατάσσεται στην Α2- υποκατηγορία του Παραρτήμ. IΙΙ- (Ομάδα 3 η Λιμενικά Έργα) και συγκεκριμένα: στην α/α.6 (Λιμένες εξυπηρέτησης αλιευτικών σκαφών ή μικτής χρήσης με τουριστικά σκάφη, εξυπηρέτησης ναυταθλητικών δραστηριοτήτων, ιχθυόσκαλες και συναφείς εγκαταστάσεις με συνολικό μήκος κρηπιδωμάτων 932,25μ.<1.000μ.). ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Εγκρίνουμε τους κάτωθι περιβαλλοντικούς όρους και περιορισμούς, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία του έργου : «Αλιευτικό Καταφύγιο -Παντελι Λερου». 3

4 α) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας ΕΡΓΟ: Νομιμοποίηση «Αλιευτικού Καταφύγιου, Παντέλι Λέρου» ΘΕΣΗ: Παντέλι Λέρου - Δωδ/σου. ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ: Δ.Λ.Τ. Πάτμου (ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π) ( ) ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ: -Α2- υποκατηγορία / Παραρτημ. IΙΙ- / Ομάδα 3 η Λιμενικά Έργα - α/α.6 (Λιμένες εξυπηρέτησης αλιευτικών σκαφών ή μικτής χρήσης με τουριστικά σκάφη, εξυπηρέτησης ναυταθλητικών δραστηριοτήτων, ιχθυόσκαλες και συναφείς εγκαταστάσεις με συνολικό μήκος κρηπιδωμάτων 932,25μ.<1.000μ.). Μη τεχνική Περιγραφή του έργου (απόσπασμα από υποβληθεισα Μ.Π.Ε.) Το εν θεματι αλιευτικό καταφύγιο βρίσκεται στην Παραλία Παντελίου (κόλπος Παντελίου), στο κεντρικό τμήμα του νησιού, παραπλεύρως του ομώνυμου οικισμού και σε απόσταση περίπου 700m από τον οικισμό της Αγίας Μαρίνας. Εξετάζεται το αλιευτικό καταφύγιο Παντελίου Λέρου, ολοκληρωμένο έργο που έχει κατασκευαστεί στο πρόσφατο παρελθόν. Απαρτίζεται από προσήνεμο μώλο συνολικού μήκους 157,00m, καθώς και από κρηπιδώματα συνολικού μήκους 150,00m. Ελλιμενίζονται αποκλειστικά αλιευτικά σκάφη (επαγγελματικά και ερασιτεχνικά), με μήκη που ποικίλλουν από 4,0m (το μικρότερο) έως 20,0m (το μεγαλύτερο). Ο κύριος όγκος των ανωτέρω σκαφών έχει μήκος από 8,0m - 10,0m, ενώ η μέγιστη χωρητικότητα του ανωτέρω καταφυγίου ανέρχεται σε περίπου εξήντα (60) σκάφη. Το αλιευτικό καταφύγιο Παντελίου Λέρου αφορά στη δημιουργία «υπήνεμης λιμενολεκάνης» στον όρμο του Παντελίου, ώστε να εξυπηρετούνται τόσο αλιευτικά σκάφη της περιοχής όσο και τυχόν επιβατηγά ημερόπλοια, υδροπτέρυγα ή ενδεχομένως και μικρά φορτηγά πλοία. Το έργο που υλοποιήθηκε κατά την δεκαετία του 1980, συνίστατο σε κατασκευή προσήνεμου μώλου, προκειμένου να δημιουργηθεί λιμενολεκάνη προστατευμένη από τους κυματισμούς για τον ελλιμενισμό αλιευτικών σκαφών. Ο μώλος αποτελείται από δύο τμήματα : το πρώτο μήκους 59,30 m και το δεύτερο μήκους 97,70 m (ακρομώλιο). Το πρώτο τμήμα μήκους 27,0m κατασκευάσθηκε επί της ξηράς, προκειμένου να προστατευθεί η προσπέλαση προς τον μώλο από τους κυματισμούς. Το υπόλοιπο τμήμα των 59,30m και ολόκληρο το ακρομώλιο διαθέτει κρηπίδωμα και εξωτερικά διατομή με πρανή. Λόγω του χαλαρού υπεδάφους, έγινε εξυγίανσή του, σε μέσο πάχος 4,00m με αμμοχάλικο, το στρώμα του οποίου συνεχίστηκε μέχρι βάθους -10,0m με κλίση 1:1,5 για να αποτελέσει τη βάση του μώλου. Πάνω από τη στάθμη αυτή και μέχρι βάθους -5,30m κατασκευάσθηκε πυρήνας από λιθορριπή βάρους μέχρι 20kg. Ακολούθησε κατασκευή στρώσης λιθορριπής πάχους 1,00 m και ατομικού βάρους λίθων 0,50-100kg, για την έδραση του κρηπιδοτοίχου. Ο κρηπιδότοιχος κατασκευάσθηκε από στήλες τεχνητών ογκολίθων (Τ.Ο.) πλάτους 2,50m, πλην τριών στηλών που είχαν πλάτος 1,95m. Όλες οι στήλες αποτελούνται από τρεις Τ.Ο., δίνοντας συνολικά ύψος κρηπιδοτοίχου 4,60m. Στο σημείο αλλαγής της διεύθυνσης του κρηπιδοτοίχου, αφέθηκε κενό μεταξύ των στηλών των Τ.Ο., το οποίο πληρώθηκε με σκυρόδεμα. Σε απόσταση 55,75m από της αρχής τοποθετήθηκε στο σώμα του κρηπιδοτοίχου και όλης της διατομής οχετός εξωτερικών διαστάσεων 2,50m x 3,0m (εσωτερικών 1,90m x 2,40m) από 4 προκατασκευασμένα τεμάχια από σκυρόδεμα, με σκοπό την ανανέωση των υδάτων της λιμενολεκάνης. Η θωράκιση του μώλου έγινε με Φ.Ο. εξ αλιεύσεως Γ & Δ κατηγορίας κατά ποσοστό 60% και 40% αντίστοιχα. Η κλίση θωράκισης είναι 1:1,50, το πάχος 2,50m, ενώ η στέψη της στο +3,50m και φθάνει μέχρι το -4,50m μέσα στη θάλασσα. Η δεύτερη στρώση πάχους 1,20m, αποτελείται από φυσικούς ογκόλιθους kg και θωρακίζει τη λιθορριπή του πυρήνα από τη στάθμη -4,50m εως -10,00m. Η λιθορριπή πυρήνα έχει βάρος μέχρι 20kg. Πίσω από τον κρηπιδότοιχο κατασκευάσθηκε το ανακουφιστικό πρίσμα με λιθορριπή βάρους kg. Ο πόδας του κρηπιδοτοίχου θωρακίστηκε από τεχνητούς ογκόλιθους διαστάσεων 2,00m x 2,50m x 0,50m και από λιθορριπή βάρους kg που τοποθετήθηκε έξω από τους τεχνητούς ογκόλιθους ποδός. Για την προστασία της κυκλοφορίας στο κρηπίδωμα κατασκευάσθηκε προς τη θάλασσα στηθαίο προστασίας μέχρι τη στάθμη +3,50m, το οποίο άφησε καθαρό πλάτος κρηπιδώματος 5,00m. Για την εξυπηρέτηση των σκαφών τόσο τα παραλιακά κρηπιδώματα όσο και ο μώλος είναι εξοπλισμένα με δέστρες, κρίκους πρόσδεσης και τα προβλεπόμενα φρεάτια υπονόμευσης. Στο ακρομώλιο εγκαταστάθηκε βάση φανού από οπλισμένο σκυρόδεμα, επί της οποίας τοποθετήθηκε ο φανός σήμανσης του λιμένα. Υπάρχουν μεταλλικά κιβώτια pillar για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού στα σκάφη. Για την τροφοδοσία των σκαφών με ηλεκτρικό ρεύμα και νερό επί των κρηπιδωμάτων υπάρχουν δύο μεταλλικά κιβώτια pillar. Τόσο στα παραλιακά κρηπιδώματα όσο και στην στέψη του στηθαίου υπάρχουν τοποθετημένα φωτιστικά σώματα για να καταστήσουν ευχερέστερη την χρήση του καταφυγίου κατά τις νυκτερινές ώρες. Το αλιευτικό καταφύγιο Παντελίου Λέρου αποτελεί πύλη επικοινωνίας του νησιού και διαμέσου αυτού γίνονται μεταφορές ανθρώπων και αγαθών από και προς το νησί συμπληρωματικά με αντίστοιχα λιμενικά έργα στο Λακκί και στον Ξηρόκαμπο, ενώ προσφέρει και ελλιμενισμό στον αλιευτικό στόλο του Παντελίου. Η αναγκαιότητά του είναι πέρα κάθε αμφιβολίας, όπως και κάποιες αναπόφευκτες μέτριας έντασης αρνητικές επιπτώσεις που προκλήθηκαν κατά την κατασκευή του ή προκαλούνται κατά τη λειτουργία του. 4

5 β) Θεσμοθετημένα βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής του έργου ή της δραστηριότητας β1) ΥΑ.25290/03(ΦΕΚ1487/03) Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Σχεδιασμού Αειφόρου Ανάπτυξης (Νοτίου Αιγαίου). β2) Το έργο στο σύνολο του, βρίσκεται σε περιοχή εκτος προστατευόμενων περιοχών (πχ Natura 2000). - Η νήσος Λέρος δεν ανήκει στον Εθνικό κατάλογο περιοχών Natura Η νήσος Λέρος δεν είναι καταγεγραμμένη, ως θαλάσσια περιοχή όπου εμφανίζονται υποθαλάσσια λιβάδια Ποσειδωνίας (ΦΕΚ 241Δ /07). γ ) Οριακές τιμές εκπομπών ρύπων στην ατμόσφαιρα, ύδατα, έδαφος και ποιότητα περιβάλλοντος Οι οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας αναφέρονται στις ακόλουθες διατάξεις: - ΚΥΑ 14122/549/Ε103/11 (ΦΕΚ 488/Β/ ) «Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας». - ΚΥΑ 22306/1075/Ε103/07 (ΦΕΚ920/Β/8.6.07) «Καθορισμός τιμών-στόχων, ορίων στον ατμοσφαιρικό αέρα..». - Για τις σημειακές εκπομπές στερεών σε αιώρηση (σκόνες) από τα εργοτάξια και τις εγκαταστάσεις του έργου, ισχύει το οριζόμενο όριο στο άρθρο 2 ( δ) του Π.Δ.1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/ ) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων». Για τα υγρά απόβλητα ισχύει: - ΚΥΑ. 5673/400/ (ΦΕΚ 192 Β/97) «επεξεργασία αστικών αποβλήτων». - ΚΥΑ / (ΦΕΚ354/Β /8.3.11) «Καθορισμός μέτρων, όρων & διαδικασιών για επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων», όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ / (ΦΕΚ 2220Β/13) γ2) Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στους αποδέκτες σύμφωνα με κείμενες διατάξεις. Δεν έχουν καθοριστεί για εδαφικούς αποδέκτες μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων. - Για την ατμόσφαιρα όσον αφορά τους ρύπους SO2 NO2 NOX, PM10 και Pb, ισχύουν τα όρια που αναφέρονται στην ΠΥΣ 34/02 (ΦΕΚ 125 Α/02) - Για τους ρύπους CO και Βενζόλιο : ισχύουν τα όρια που αναφέρονται στην Οδηγία 2000/69/ΕΚ γ3) Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων - Ισχύει η υπ.αρ /2028/03 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1418/ ) «περί μέτρων και όρων για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους». Κατά την λειτουργία της μονάδας : - Ισχύει το Π.Δ.1180/81 (ΦΕΚ 2931Α/81), βάσει του οποίου καθορίζεται το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου, που εκπέμπεται στο περιβάλλον, από τη λειτουργία των πάσης φύσεως σταθερών μηχανολογικών εγκαταστάσεων, και σύμφωνα με το οποίο το ανώτατο όριο θορύβου είναι 50 db(a) στα όρια του οικοπέδου. - Ισχύει η υπ.αρ /2028/03 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1418/ ) «περί μέτρων και όρων για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους» - Ισχύει η Υ.Α 13568/24/06 (ΦΕΚ 384Β/06), περί μέτρων, όρων και μεθόδων για την αξιολόγηση θορύβου στο περιβάλλον, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2002/49/ΕΚ. δ) Τεχνικά Έργα και Μέτρα Αντιρρύπανσης ή γενικότερα Αντιμετώπισης της υποβάθμισης του Περιβάλλοντος που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν. Γενικές ρυθμίσεις 1. Ο φορέας του έργου ως και πας, κατά νόμο υπόχρεος, φέρει ακέραιη την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την Απόφαση (ΑΕΠΟ). 2. Ο φορέας του έργου, υποχρεούται να ορίσει αρμόδιο πρόσωπο για την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που τίθενται με την Απόφαση (ΑΕΠΟ) και να γνωστοποιήσει το όνομά του στην περιβαλλοντική αρχή. 3. Ο φορέας του έργου, δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξάρτητα από την ύπαρξη σχετικής ρητής αναφοράς στους Π.Ο. του έργου. δ1) Γενικοί όροι που αφορούν στο σύνολο του έργου. 4. Να ληφθούν όλες οι απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις, που αφορούν το σύνολο των έργων. 5. Να ολοκληρωθεί η διαδικασία νομιμοποίησης των υφισταμένων έργων δ.2) Φάση κατασκευής του έργου Όροι, μέτρα και περιορισμοί για την εξοικονόμηση/ορθολογική χρήση φυσικών πόρων (νερό, ενέργεια, καύσιμα). Πρόκειται για υφιστάμενο έργο. Δεν προβλέπονται νέες εργασίες στο χώρο του Λιμένα. δ.3) Φάση λειτουργίας του έργου - Όροι, μέτρα και περιορισμοί για την διαχείριση των αποβλήτων. Σύμφωνα με το υπ. αρ 8220/102/14/ έγγραφο της Δ/νσης Λιμενικής Πολιτικής / Γεν. Γραμ. Λιμένων - Λιμεν Πολιτικής, του Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου, για τον λόγο ότι μέχρι σήμερα, το Δ.Λ.Τ. Πάτμου, δεν κατάρτησε Σχέδιο «παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων» για τις λιμενικές του εγκαταστάσεις, εντάσσεται στο εγκεκριμένο Σχέδιο Οργανισμού Λιμένα Πειραιά. 5

6 6. Να εξασφαλίζεται με μέριμνα του φορέα διαχείρισης του Λιμένα η συγκέντρωση και αποκομιδή απορριμμάτων. 7. Να γίνεται τακτικός καθαρισμός του πυθμένα και των υδάτων από μικροαπορρίμματα. 8. Σκάφη που διαθέτουν τουαλέτες «άμεσης εκκένωσης» στη θάλασσα, να σφραγίζονται κατά τη διάρκεια ελλιμενισμού τους. 9. Απαγορεύεται η εκκένωση περιεχομένου χημικών τουαλετών στη θάλασσα και η πλύση των σκαφών εντός του λιμένα. Επίσης απαγορεύεται η απόρριψη στη θάλασσα, οποιασδήποτε ποσότητας στερεών αποβλήτων, καυσίμων, λιπαντικών και απορρυπαντικών. 10. Ο χώρος του Λιμένα, με ευθύνη η υπόδειξη της οικείας Λιμενικής Αρχής, θα είναι μόνιμα εφοδιασμένος με αντιρρυπαντικό εξοπλισμό και με όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέσα και εξοπλισμό αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή. Ενδεικτικά θα αποτελείται από πλωτό απορροφητικό φράγμα, απορροφητικές πετσέτες, φορητούς ψεκαστήρες διασκορπιστών και διασκορπιστικό υλικό πετρελαιοκηλίδων. Θα αποφεύγεται η χρήση κροκιδοτικών, που οδηγούν σε καταβύθιση πετρελαιοειδών. 11. Ο Δήμος και το Λ.Τ. Πάτμου, θα οργανώνουν εκπαίδευση και Ασκήσεις Αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης, με σκοπό να μπορέσουν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε πραγματικό περιστατικό Θαλάσσιας ρύπανσης. 12. Να αποφεύγεται ή άσκοπη λειτουργία μηχανών και η διενέργεια άσκοπων ελιγμών από τα σκάφη. 13. Να τηρούνται οι διατάξεις του Υ.Ε.Ν. περί «λειτουργίας λιμένων». 14. Να υπάρχει εγκατάσταση δικτύου πυρόσβεσης εγκεκριμένη από την οικεία Π.Υ. δ.4 ) Λοιποί όροι, μέτρα και περιορισμοί 15. Να ληφθούν όλες οι απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις, που αφορούν το σύνολο των έργων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 16. Ισχύουν οι όροι, μέτρα & περιορισμοί που περιγράφονται στην ΜΠΕ, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα αναφερόμενα στις παραπάνω παραγράφους. 17. Το κόστος έργων, δράσεων, παρεμβάσεων που προκύπτουν από τους Π.Ο, περιορισμούς & ρυθμίσεις, βαρύνουν τον φορέα του έργου. 18. Το Δ.Λ.Τ Πάτμου, το συντομότερο δυνατόν, να μεριμνήσει για την εκπόνηση και έγκριση «οικείου Σχεδίου παραλαβής & Διαχείρισης αποβλήτων» των πλοίων που καταπλέουν στους Λιμένες αρμοδιότητας του, στο οποίο θα εντάξει και το Αλιευτικό Καταφύγιο Παντελίου Λέρου. 19. Να γίνονται τουλάχιστον 3 μετρήσεις ετησίως (πχ Φεβρουάριος - Ιούνιος - Οκτώβριος) και δειγματοληψία σε δύο σταθερά σημεία στο λιμένα, ένα στο εσωτερικό και ένα στην είσοδο, στα οποία θα μετρούνται όλες οι παράμετροι ποιότητας νερών που καθορίζονται από την Ελληνική & Κοινοτική Νομοθεσία για την αξιολόγηση της ποιότητας των νερών. Τα αποτελέσματά τους να καταχωρουνται σε ειδικό βιβλίο, που θα τηρείται από τον κύριο του έργου Ενδεικτικοί παράμετροι μετρησης : pη Διαλυμένο Οξυγόνο - Χρωματισμός - Κολοβακτηριοειδή - Θερμοκρασία - αιωρούμενα στερεά - Πετρελαϊκοί υδρογονάνθρακες κλπ. 20. Η παρούσα απόφαση δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο από την υποχρέωση εφοδιασμού τυχόν άλλων εγκρίσεων εάν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση. ε) Χρονικό διάστημα ισχύος της ΑΕΠΟ προϋποθέσεις για ανανέωση / τροποποίηση 1) Οι περιβαλλοντικοί όροι (Π.Ο.) της παρούσας Απόφασης, ισχύουν για δέκα (10) έτη από την έκδοσή της και με την προϋπόθεση ότι : αυτοί θα τηρούνται με ακρίβεια και ότι οι συναρμόδιοι φορείς, δεν έχουν επιπλέον επιφυλάξεις κατά την διάρκεια λειτουργίας του έργου. 2) Ο φορέας του έργου, εγκαίρως πριν από τη λήξη ισχύος της παρούσης ΑΕΠΟ, και εφόσον επιθυμεί τη συνέχιση λειτουργίας του, οφείλει να επανέλθει με νεότερη αίτησή του προς την εκάστοτε αρμόδια για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση υπηρεσία, προκειμένου να τηρηθούν τα αναφερόμενα στο άρθρο -5 / Ν. 4014/11. 3) Η ΑΕΠΟ εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και μετά τη λήξη της, μέχρι την έκδοση νέας ανανεωμένης ή τροποποιημένης απόφασης, εφόσον ο υπόχρεος φορέας αιτηθεί εγκαίρως την ανανέωση ή τροποποίησή της τουλάχιστον -2 μήνες πριν από τη λήξη της, υποβάλλοντας προς τούτο τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά. 4) Για εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου ή δραστηριότητας, όπως περιγράφεται στη Μ.Π.Ε. και υλοποιείται με τους όρους και περιορισμούς της ΑΕΠΟ απαιτείται η τήρηση του άρθρο -6 / Ν. 4014/11. 5) Σε περίπτωση που από τακτικές & έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διαπιστωθούν σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί από την ΑΕΠΟ, επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι όροι αυτης (ΑΕΠΟ), όπως προβλέπεται στην παραγρ-9 του άρθρο -2 σε συνδυασμό με το άρθρο -6 / Ν. 4014/11, μη εξαιρουμένων και τυχών αντισταθμιστικών μέτρων ή τελών κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρο -17 / Ν. 4014/11. 6) Η παρούσα Αποφαση, χορηγείται βάσει δεδομένων που παρουσιάζονται στην ΜΠΕ που την συνοδεύει και που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της, χωρίς τη διενέργεια προληπτικών ελέγχων, του αρθρ. 20 του Ν. 4014/11. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία της ΜΠΕ. είναι αναληθή, η ισχύς της παρούσας ανακαλείται. 7) Αλλαγή βασικών χαρακτηριστικών του έργου, όπως περιγράφεται στην ΜΠΕ, με τους όρους και περιορισμούς της παρούσας, είναι δυνατή, μόνο εφόσον δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και μόνο ύστερα από σχετική έγκριση της αρμόδιας για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του εν λόγω έργου Υπηρεσίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται τροποποίηση της Α.Ε.Π.Ο. 6

7 στ) Λοιπές διατάξεις 1) Η ΑΕΠΟ δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, ούτε απαλλάσσει τον υπόχρεο φορέα από την υποχρέωση εφοδιασμού του με άλλες άδειες, που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας του χώρου υλοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας, καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης του γηπέδου και δεν συνεπάγεται νομιμοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάμενων κατασκευών για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί αυθαιρέτων κατασκευών. 2) Τα ανωτέρω στοιχεία εξετάστηκαν και παρατίθενται στην Μ.Π.Ε, με ευθύνη του φορέα του έργου. 3) Η Α.Ε.Π.Ο. ισχύει με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε ειδικές διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτής. ζ) Έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της ΑΕΠΟ. 1) Η θεωρημένη Μ.Π.Ε του εν θεματι εργου και ο φάκελος που την συνοδεύει, πρέπει να είναι διαθέσιμοι στο χώρο του εξεταζόμενου έργου και να επιδεικνύονται από τον υπόχρεο φορέα σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ελεγκτικό όργανο. 2) Ο υπόχρεος φορέας έχει την υποχρέωση: να τηρεί στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων κλπ), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή του με τους περιβαλλοντικούς όρους της ΑΕΠΟ. Τα στοιχεία αυτά, θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του έργου ή της δραστηριότητας. να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο. να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες. να διευκολύνει τον έλεγχο και να συμμορφώνεται στις συστάσεις - υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 3) Τυχόν θέματα, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της ΑΕΠΟ και δεν καλύπτονται από τους όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής) και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν βάσει της σχετικής θεωρημένης ΜΠΕ και του φακέλου που την συνοδεύει. 4) Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης περιβάλλοντος ή παράβασης των όρων της ΑΕΠΟ, επιβάλλονται στους υπεύθυνους του έργου οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 & 30 / Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκαν με τους Ν.3010/02, Ν.4014/11, Ν.4042/12 Δυνατότητα προσφυγής κατά της Α.Ε.Π.Ο. Κατά της παρούσης, επιτρέπεται, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου -1- του Ν.2503/97, προσφυγή στον Υπουργό Π.Ε.Κ.Α. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Δημοσιοποίηση H επιβαλλόμενη από τον νόμο δημοσίευση της παρούσας Απόφασης, γίνεται με την ανάρτηση της στον ειδικό δικτυακό τόπο, στην δικτυακή διεύθυνση aepo.ypeka.gr (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο -19- / Ν.4014/11, καθώς και στην Κ.Υ.Α /12 (ΦΕΚ 1470.Β/12) Εσωτ. Διανομή 1. Χρον. Αρχείο 2. Φ. Λιμεν Παντελι Λερου (ΜΠΕ). 3. Φακ. Χρον. Α.Π. 4. Φακ. Γεν. Γραμματέα 5. Φακ. Γεν. Δ/ντη Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 7

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ.

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 2 12 2014 Αριθ. πρωτ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 2 12 2014 Αριθ. πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΠΡΟΣ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 03-06-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤ. ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 1921/50472 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ Σχετικά: 4270/111879, 121756/4471, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

: Μ. Παρλαμά 2 & Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417 : 71304 Ηράκλειο : 2051 : Μακρυγιάννης Χαρίτος Μηχανικός ΤΕ : 2810-529268 : 2810-529256

: Μ. Παρλαμά 2 & Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417 : 71304 Ηράκλειο : 2051 : Μακρυγιάννης Χαρίτος Μηχανικός ΤΕ : 2810-529268 : 2810-529256 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Λειτουργία υφιστάμενης Μονάδας

ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Λειτουργία υφιστάμενης Μονάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κέρκυρα 17/02/2015 Αρ. Πρωτ. 22709/11588ΠΕ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ17ΟΡ1Υ-ΦΚΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η. Κομοτηνή, 8 11 2013

ΑΔΑ: ΒΛ17ΟΡ1Υ-ΦΚΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η. Κομοτηνή, 8 11 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Θ Ρ Α Κ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Κ Η Σ & Π Ε Ρ Ι Β Α Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΟΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΟΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 14 Νοέμβριου 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 4898/216787 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Θεοδωράτου & Βέλλιου Ταχ. Κώδικας : 351 00 Πληροφορίες : Μ. Τζήκα Τηλέφωνο : 22310-43191 Fax : 22310-42502 ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Θεοδωράτου & Βέλλιου Ταχ. Κώδικας : 351 00 Πληροφορίες : Μ. Τζήκα Τηλέφωνο : 22310-43191 Fax : 22310-42502 ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 10 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 5470/234263 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ

ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ. : 114 73. F.A.X. : 210 6430625 E-mail : a.antoniadis@prv.ypeka.gr 209/Α/2011). 162/Α/2006).

Τ.Κ. : 114 73. F.A.X. : 210 6430625 E-mail : a.antoniadis@prv.ypeka.gr 209/Α/2011). 162/Α/2006). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ( ΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, 12 03-2015 Αρ. πρωτ.: οικ. 17079

Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, 12 03-2015 Αρ. πρωτ.: οικ. 17079 Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 2-12- 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 4962/220871 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γενική ιεύθυνση χωρ/κής & Περιβ/κής πολιτικής /νση: Περ/ντος & Χωρικού σχεδιασµού Ηπείρου Τµήµα: Περ/κού &

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ: Πίνακας Αποδεκτών ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝ: Πίνακας Αποδεκτών ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ A Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ.: 114 73 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 13-3-2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ.: 2401/1311 ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ- ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ- ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της εταιρίας «ΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» από Αποστακτήριο σε Αποστακτήριο και Οινοποιείο κατόπιν κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης, που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου Τμήμα Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα