Προτού Ασφαλιστείτε. Ενημερωτικό Έντυπο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προτού Ασφαλιστείτε. Ενημερωτικό Έντυπο"

Transcript

1 Προτού Ασφαλιστείτε Ενημερωτικό Έντυπο >

2

3 Προτού Ασφαλιστείτε

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 5 2. Γενικές Πληροφορίες για την EuroLife Ltd 5 3. Γενικά για τα Ασφαλιστικά Σχέδια Βασικά Σχέδια και Επιπρόσθετα Ωφελήματα Συχνότητα και Τρόποι Πληρωμής του Ασφαλίστρου Τρόποι Τερματισμού της Ασφαλιστικής Σύμβασης 5 4. Βασικά Σχέδια Συνδεδεμένα με Μονάδες Επένδυσης (Unit Linked) Γενικές Πληροφορίες Συνδεδεμένα Ασφαλιστικά Επενδυτικά Ταμεία Μέθοδος Υπολογισμού της Αξίας Εξαγοράς της Σύμβασης Χρεώσεις στα Σχέδια από την Επένδυση του Ασφαλίστρου Χρεώσεις στα Σχέδια με Ακύρωση Μονάδων Επένδυσης Χρεώσεις που Εφαρμόζονται στα Συνδεδεμένα Ασφαλιστικά Επενδυτικά Ταμεία Άλλες Χρεώσεις κατά την Εξαγορά Μονάδων Επένδυσης Χαριστικές Μονάδες Επένδυσης Life Plan Investment Plan Ορίζοντας Mortgage Plan Investment Plus Capital Investment Plan 9 5. Βασικά Σχέδια Μη Συνδεδεμένα με Μονάδες Επένδυσης Γενικές Πληροφορίες Ασφάλεια Πρόσκαιρης Διάρκειας (Level Term) Ασφάλεια Δανείου Επιπρόσθετα Ωφελήματα Πρόσκαιρη Διάρκεια Θάνατος από Ατύχημα Μόνιμη Ολική Ανικανότητα Σοβαρές Ασθένειες Μόνιμη Απώλεια από Ατύχημα Ημερήσιο Επίδομα Νοσηλείας Ασφάλεια Εισοδήματος Προστασία Ασφαλίστρου Mortgage Protector Μόνιμη Ολική Ανικανότητα Ασφάλειας Δανείου Ασφαλιστικά Επενδυτικά Ταμεία Τρόπος Λειτουργίας των Ταμείων Περιγραφή Ταμείων Εγγυημένο Ταμείο Εισοδηματικό Ταμείο Μικτό Ταμείο Δυναμικό Ταμείο Επιλογές Ασφαλιστικών Επενδυτικών Ταμείων Αλλαγή Επιμερισμού του Επενδυόμενου Μέρους του Ασφαλίστρου Ανταλλαγή Μονάδων Επένδυσης Άλλες Πληροφορίες Δίκαιο που διέπει την Ασφαλιστική Σύμβαση Νόμισμα της Σύμβασης Δικαίωμα Υπαναχώρησης Διαδικασία Εξέτασης Εγγράφων Παραπόνων Γενικές Ενδείξεις για το Φορολογικό Καθεστώς Ο Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμος (138(Ι)/2001) 14

5 1. Εισαγωγή Κάθε ασφαλιστική εταιρεία που επιδιώκει τη σύναψη Ασφαλιστικής Σύμβασης έχει την υποχρέωση να γνωστοποιεί σε κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο τις συγκεκριμένες από το Νόμο πληροφορίες, πριν από τη σύναψη της Σύμβασης. Το έντυπο αυτό σε συνδυασμό με την Πρόσκληση Ασφάλισης περιέχει όλες αυτές τις πληροφορίες για τον Κλάδο Ζωής αλλά και άλλες πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε το Ασφαλιστικό Σχέδιο που θα αγοράσετε. 2. Γενικές Πληροφορίες για την EuroLife Ltd Η ΕuroLife είναι Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης και το κράτος-μέλος καταγωγής της είναι η Κύπρος. Έχει την έδρα της στη διεύθυνση: Έβρου 4, 2003 Στρόβολος, Τ.Θ , 1511 Λευκωσία, Τηλ , Φαξ Γενικά για τα Ασφαλιστικά Σχέδια 3.1 Βασικά Σχέδια και Επιπρόσθετα Ωφελήματα Οι ασφαλιστικές καλύψεις μπορούν να προσφέρονται σαν Βασικά Σχέδια ή σαν Επιπρόσθετα Ωφελήματα. Ασφαλιστικές καλύψεις που προσφέρονται σαν Επιπρόσθετα Ωφελήματα δεν μπορούν να προσφερθούν μόνες τους αλλά πρέπει να προσαρτηθούν σε ένα Βασικό Σχέδιο. Όταν τα Βασικά Σχέδια είναι συνδεδεμένα με μονάδες επένδυσης τα ασφάλιστρα προς επένδυση επενδύονται σε επενδυτικά ταμεία που διαιρούνται σε μονάδες επένδυσης. Τα περισσότερα από τα Βασικά Σχέδια της EuroLife είναι συνδεδεμένα με μονάδες επένδυσης, σε αντίθεση με τα Επιπρόσθετα Ωφελήματα που δεν είναι συνδεδεμένα με μονάδες επένδυσης. 3.2 Συχνότητα και Τρόποι Πληρωμής του Ασφαλίστρου Συχνότητα 1 : Ανάλογα με το Βασικό Σχέδιο, το ασφάλιστρο μπορεί να πληρώνεται μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία, ετήσια ή εφάπαξ. Στην περίπτωση των Επιπρόσθετων Ωφελημάτων και των Βασικών Σχεδίων που δεν είναι συνδεδεμένα με μονάδες επένδυσης, αν το ασφάλιστρο πληρώνεται εκτός από ετήσια, υπάρχει επιπρόσθετη χρέωση στο ασφάλιστρο ύψους 5% για μηνιαία, 4% για τριμηνιαία και 2% για εξαμηνιαία ασφάλιστρα. Τρόπος Πληρωμής 1 : Ανάλογα με το Σχέδιο και τη συχνότητα πληρωμής του ασφαλίστρου, η πληρωμή του ασφαλίστρου μπορεί να γίνεται με αυτόματη χρέωση λογαριασμού, τραπεζική εντολή ή μετρητά. 3.3 Τρόποι Τερματισμού της Ασφαλιστικής Σύμβασης Γενικά, τα πιο κάτω αποτελούν τρόπο τερματισμού μιας Ασφαλιστικής Σύμβασης. Οι ακριβείς τρόποι τερματισμού για κάθε συγκεκριμένο Σχέδιο αναφέρονται στη Σύμβαση του κάθε Σχεδίου, δείγματα των οποίων μπορείτε να προμηθευτείτε από την EuroLife. Για Σχέδια συνδεδεμένα με μονάδες επένδυσης, η Σύμβαση τερματίζεται με τα ακόλουθα: την εξαγορά της Σύμβασης πριν από την ημερομηνία λήξης της, την έλευση της ημερομηνίας λήξης της Σύμβασης, τον θάνατο του Ασφαλισμένου, την εξάσκηση του Δικαιώματος Υπαναχώρησης όπως περιγράφεται στην παράγραφο 8.3, για Σχέδια με τακτικό ασφάλιστρο μόνο: > αν μετά από παράλειψη πληρωμής του ασφαλίστρου, η αξία εξαγοράς της Σύμβασης είναι χαμηλότερη από αυτή που ορίζεται από καιρό σε καιρό από την EuroLife, > αν, όταν η Σύμβαση είναι Ελεύθερη Περαιτέρω Πληρωμών, το συνολικό ποσό των χρεώσεων που επιβάλλονται είναι μεγαλύτερο από την αξία εξαγοράς της Σύμβασης. Για Σχέδια μη συνδεδεμένα με μονάδες επένδυσης, η Σύμβαση τερματίζεται με τα ακόλουθα: την πάροδο της περιόδου χάριτος για την πληρωμή του ασφαλίστρου, την έλευση της ημερομηνίας λήξης της Σύμβασης, τον θάνατο του Ασφαλισμένου, την εξάσκηση του Δικαιώματος Υπαναχώρησης όπως περιγράφεται στην παράγραφο 8.3. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε χρέωση για οποιοδήποτε από τους πιο πάνω τρόπους τερματισμού της Ασφαλιστικής Σύμβασης, εκτός από την περίπτωση του Σχεδίου με εφάπαξ ασφάλιστρο, όπου σε περίπτωση εξαγοράς επιβάλλεται Δικαίωμα Εξόδου (δείτε την παρ. 4.7). 4. Βασικά Σχέδια Συνδεδεμένα με Μονάδες Επένδυσης (Unit Linked) 4.1 Γενικές Πληροφορίες Συνδεδεμένα Ασφαλιστικά Επενδυτικά Ταμεία Τα Ασφαλιστικά Επενδυτικά Ταμεία στα οποία μπορεί να επενδυθεί το ασφάλιστρο προς επένδυση περιγράφονται στην παράγραφο Μέθοδος Υπολογισμού της Αξίας Εξαγοράς της Σύμβασης Η αξία εξαγοράς είναι ίση με την αξία των μονάδων επένδυσης που είναι κατανεμημένες στη Σύμβαση κατά την ημερομηνία της εξαγοράς. Για τα Σχέδια με τακτικό ασφάλιστρο δεν υπάρχει οποιαδήποτε χρέωση κατά την εξαγορά ενώ για το Σχέδιο με εφάπαξ ασφάλιστρο επιβάλλεται Δικαίωμα Εξόδου (δείτε την παρ. 4.7). Οι μονάδες επένδυσης εκτιμούνται στις αντίστοιχες Τιμές Εξαργύρωσης κατά την ημερομηνία εκτίμησης του κάθε Ταμείου που ακολουθεί την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης Χρεώσεις στα Σχέδια από την Επένδυση του Ασφαλίστρου Για την κάλυψη των εξόδων της σύναψης μιας Ασφαλιστικής Σύμβασης, ένα μέρος από τα πρώτα ασφάλιστρα που πληρώνονται δεν επενδύεται στα Ασφαλιστικά Επενδυτικά Ταμεία. Αυτή η χρέωση διαφέρει από Σχέδιο σε Σχέδιο και εμφανίζεται στην Πρόσκληση Ασφάλισης Χρεώσεις στα Σχέδια με Ακύρωση Μονάδων Επένδυσης 2 Χρέωση Ωφελήματος Θανάτου: Για την ασφαλιστική κάλυψη θανάτου που προσφέρεται στον Ασφαλισμένο, επιβάλλεται κάθε μήνα η σχετική χρέωση. Το ύψος της χρέωσης υπολογίζεται σαν το γινόμενο μεταξύ: του πλεονάσματος (αν υπάρχει) μεταξύ του Ασφαλισμένου Ποσού και της αξίας των μονάδων επένδυσης που είναι κατανεμημένες στη Σύμβαση την ημέρα της χρέωσης και 1 Η συχνότητα και ο τρόπος πληρωμής των Επιπρόσθετων Ωφελημάτων ακολουθούν αυτούς του Βασικού Σχεδίου στο οποίο έχουν προσαρτηθεί. 2 Στα Σχέδια της EuroLife αυτές οι χρεώσεις εφαρμόζονται μόνο στα Σχέδια με τακτικό ασφάλιστρο.

6 6 της τιμής για την κάλυψη του θανάτου. Η τιμή για την κάλυψη του θανάτου εξαρτάται από το φύλο, την ηλικία τη στιγμή της χρέωσης και την καπνιστική συνήθεια του Ασφαλισμένου. Η EuroLife έχει το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τον πίνακα των τιμών οποτεδήποτε μετά από σχετική απόφαση του Αναλογιστή της. Λόγω των πιο πάνω και κυρίως επειδή το ποσό του πλεονάσματος μεταβάλλεται με την αξία των μονάδων επένδυσης, η χρέωση για το ωφέλημα θανάτου είναι κάθε μήνα διαφορετική. Χρέωση Εξόδων Διαχείρισης: Η χρέωση για τα Έξοδα Διαχείρισης επιβάλλεται κάθε μήνα και το ποσό της χρέωσης φαίνεται στη Πρόσκληση Ασφάλισης. Το ύψος της καθορίζεται από καιρό σε καιρό από την EuroLife Χρεώσεις που Εφαρμόζονται στα Συνδεδεμένα Ασφαλιστικά Επενδυτικά Ταμεία Λεπτομερής αναφορά για τη Διαφορά μεταξύ της Τιμής Προσφοράς και Εξαργύρωσης και τα Ετήσια Έξοδα Διαχείρισης γίνεται στην παράγραφο Άλλες Χρεώσεις κατά την Εξαγορά Μονάδων Επένδυσης Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στις παραγράφους για την περιγραφή συγκεκριμένου Σχεδίου, δεν υπάρχουν άλλες χρεώσεις σε περίπτωση εξαγοράς μονάδων επένδυσης Χαριστικές Μονάδες Επένδυσης Τα Σχέδια που είναι συνδεδεμένα με μονάδες επένδυσης προνοούν την παροχή χαριστικών μονάδων επένδυσης από την EuroLife όπως περιγράφεται στην Πρόσκληση Ασφάλισης και τη συγκεκριμένη Ασφαλιστική Σύμβαση. 4.2 Life Plan Σκοπός του Σχεδίου: Κύριος στόχος του Σχεδίου είναι να προσφέρει ασφαλιστική προστασία από τον κίνδυνο του θανάτου. Το ποσό που καταβάλλεται σε περίπτωση θανάτου είναι το επιλεγμένο Ασφαλισμένο Ποσό ή η αξία των μονάδων επένδυσης, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο. Το Σχέδιο μπορεί επίσης να λειτουργήσει και σαν μέσο συστηματικής επένδυσης και δημιουργίας κεφαλαίου. Ο Ιδιοκτήτης του Life Plan μπορεί να ρυθμίζει τη λειτουργία του οποτεδήποτε με τη δυνατότητα επιλογής διαφόρων συνδυασμών ασφαλιστικής προστασίας και επένδυσης. Δεν έχει προκαθορισμένη διάρκεια (ισόβιο). Από την ασφαλιστική κάλυψη που προσφέρεται εξαιρείται μόνο η αυτοκτονία αν συμβεί μέσα σε ένα χρόνο από την έκδοση ή την επαναφορά της Σύμβασης σε ισχύ ή γενικά από την μέρα που αυξάνεται ο ασφαλιστικός κίνδυνος που αναλαμβάνουμε. Μετά την πάροδο δέκα χρόνων από την έναρξη της Σύμβασης, η EuroLife προβαίνει σε Αναθεώρηση της με σκοπό να εξακριβωθεί κατά πόσο το Ασφαλισμένο Ποσό μπορεί να παραμείνει το ίδιο για το ασφάλιστρο που πληρώνεται. Αν όχι, ο Ιδιοκτήτης της σύμβασης θα έχει δύο επιλογές: είτε να μειώσει το Ασφαλισμένο Ποσό και να διατηρήσει το ασφάλιστρο ως έχει, είτε να αυξήσει το ασφάλιστρο για να διατηρηθεί το Ασφαλισμένο Ποσό. Μετά την πρώτη Αναθεώρηση, η EuroLife δικαιούται να προβαίνει σε Αναθεωρήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα. Κυριότερες Επιλογές: Πληθωριστική Αναπροσαρμογή Παρέχει τη δυνατότητα, σε τακτά χρονικά διαστήματα που καθορίζονται από την EuroLife, αυτόματης αύξησης μόνο του ασφαλίστρου ή του ασφαλίστρου και του Ασφαλισμένου Ποσού σύμφωνα με τον Δείκτη Πληθωρισμού όπως αυτός καθορίζεται από την Κυπριακή Κυβέρνηση. Τροποποίηση Ασφαλίστρου Δίνει το δικαίωμα τροποποίησης (αύξησης ή μείωσης) του ασφαλίστρου, άλλης από την τροποποίηση που προνοείται από την Πληθωριστική Αναπροσαρμογή. Επιπρόσθετο Εφάπαξ Ασφάλιστρο Δίνει το δικαίωμα καταβολής εφάπαξ ασφαλίστρων σε οποιαδήποτε ημερομηνία καταβολής του ασφαλίστρου. Τροποποίηση Ασφαλισμένου Ποσού Δίνει το δικαίωμα αναπροσαρμογής του Ασφαλισμένου Ποσού μέσα στα εκάστοτε ισχύοντα περιθώρια. Μετατροπή σε Ασφάλεια Ελεύθερη Περαιτέρω Πληρωμών Νοουμένου ότι υπάρχει ικανοποιητική αξία εξαγοράς, παρέχεται η δυνατότητα μετατροπής της Σύμβασης σε Ελεύθερη Περαιτέρω Πληρωμών. Με την επιλογή αυτή σταματά η υποχρέωση για πληρωμή άλλων ασφαλίστρων, το Ασφαλισμένο Ποσό μπορεί να μείνει αναλλοίωτο, οι όροι για την Πληθωριστική Αναπροσαρμογή, την Τροποποίηση Ασφαλίστρου, την καταβολή Επιπρόσθετου Εφάπαξ Ασφαλίστρου, την Ανάληψη, την Προσθήκη και Αφαίρεση Επιπρόσθετων Ωφελημάτων και την Αλλαγή Επιμερισμού του Επενδυόμενου Μέρους του Ασφαλίστρου παύουν να ισχύουν. Οι χρεώσεις για το Ωφέλημα Θανάτου και τα Έξοδα Διαχείρισης συνεχίζουν να επιβάλλονται, ενώ οποιαδήποτε Επιπρόσθετα Ωφελήματα ακυρώνονται. Επαναφορά Αν η Σύμβαση είναι Ελεύθερη Περαιτέρω Πληρωμών ή τερματισμένη, η επιλογή αυτή δίνει τη δυνατότητα επαναφοράς της σε ισχύ με πληρωμή μερικών ή όλων των απλήρωτων ασφαλίστρων. Ανάληψη Επιτρέπει, μετά την πάροδο δέκα χρόνων από την έναρξη της Σύμβασης, την εξαργύρωση αριθμού μονάδων επένδυσης σε τακτές ή άλλες δόσεις. Με την άσκηση του δικαιώματος της Ανάληψης, σταματά η υποχρέωση για πληρωμή άλλων ασφαλίστρων, το Ασφαλισμένο Ποσό μειώνεται σε ένα ποσό που καθορίζει η EuroLife από καιρό σε καιρό, οι περισσότερες επιλογές σταματούν να ισχύουν, η χρέωση για τα Έξοδα Διαχείρισης συνεχίζει να επιβάλλεται και οποιαδήποτε Επιπρόσθετα Ωφελήματα ακυρώνονται. Μεταφορά Ποσού Ασφαλιστικού Κινδύνου από και προς άλλη Σύμβαση Δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς Ποσού Ασφαλιστικού Κινδύνου από και προς άλλη Σύμβαση κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Προσθήκη και Αφαίρεση Επιπρόσθετων Ωφελημάτων Παρέχει τη δυνατότητα προσθήκης ή / και αφαίρεσης οποιωνδήποτε από τα επιτρεπόμενα για το Σχέδιο Επιπρόσθετα Ωφελήματα. Εξαγορά Το Life Plan μπορεί να εξαγοραστεί οποτεδήποτε, πριν από την ημερομηνία λήξης του, χωρίς καμία χρέωση. Μερική Εξαγορά Δίνεται η δυνατότητα εξαγοράς μόνο μερικών και όχι όλων των μονάδων επένδυσης που είναι πιστωμένες στη Σύμβαση, σύμφωνα με τους εκάστοτε κανονισμούς μας.

7 7 4.3 Investment Plan Σκοπός του Σχεδίου: Το Investment Plan προσφέρεται για τη δημιουργία κεφαλαίου μέσω συστηματικής επένδυσης, σε συνδυασμό με ασφαλιστική προστασία από τον κίνδυνο του θανάτου. Το ποσό που καταβάλλεται σε περίπτωση θανάτου είναι το επιλεγμένο Ασφαλισμένο Ποσό ή η αξία των μονάδων επένδυσης, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο. Το Investment Plan εκδίδεται με προκαθορισμένη διάρκεια, στη λήξη της οποίας καταβάλλεται η αξία εξαγοράς. Από την ασφαλιστική κάλυψη του θανάτου εξαιρείται μόνο η αυτοκτονία αν συμβεί μέσα σε ένα χρόνο από την έκδοση ή την επαναφορά της Σύμβασης σε ισχύ ή από την ημερομηνία άσκησης της επιλογής της Δεκαετούς Παράτασης ή γενικά από την μέρα που αυξάνεται ο ασφαλιστικός κίνδυνος που αναλαμβάνουμε. Κυριότερες Επιλογές: Πληθωριστική Αναπροσαρμογή Παρέχει τη δυνατότητα, σε τακτά χρονικά διαστήματα που καθορίζονται από την EuroLife, αυτόματης αύξησης μόνο του ασφαλίστρου ή του ασφαλίστρου και του Ασφαλισμένου Ποσού σύμφωνα με τον Δείκτη Πληθωρισμού όπως αυτός καθορίζεται από την Κυπριακή Κυβέρνηση. Τροποποίηση Ασφαλίστρου Δίνει το δικαίωμα τροποποίησης (αύξησης ή μείωσης) του ασφαλίστρου, άλλης από την τροποποίηση που προνοείται από την Πληθωριστική Αναπροσαρμογή. Επιπρόσθετο Εφάπαξ Ασφάλιστρο Δίνει το δικαίωμα καταβολής εφάπαξ ασφαλίστρων σε οποιαδήποτε ημερομηνία καταβολής του ασφαλίστρου. Τροποποίηση Ασφαλισμένου Ποσού Δίνει το δικαίωμα αναπροσαρμογής του Ασφαλισμένου Ποσού μέσα στα εκάστοτε ισχύοντα περιθώρια. Μετατροπή σε Ασφάλεια Ελεύθερη Περαιτέρω Πληρωμών Νοουμένου ότι υπάρχει ικανοποιητική αξία εξαγοράς, παρέχεται η δυνατότητα μετατροπής της Σύμβασης σε Ελεύθερη Περαιτέρω Πληρωμών. Με την επιλογή αυτή σταματά η υποχρέωση για πληρωμή άλλων ασφαλίστρων, το Ασφαλισμένο Ποσό μπορεί να μείνει αναλλοίωτο, οι όροι για την Πληθωριστική Αναπροσαρμογή, την Τροποποίηση Ασφαλίστρου, την καταβολή Επιπρόσθετου Εφάπαξ Ασφαλίστρου, τη Δεκαετή Παράταση, την Ανάληψη, την Προσθήκη και Αφαίρεση Επιπρόσθετων Ωφελημάτων και την Αλλαγή Επιμερισμού του Επενδυόμενου Μέρους του Ασφαλίστρου παύουν να ισχύουν. Οι χρεώσεις για το Ωφέλημα Θανάτου και τα Έξοδα Διαχείρισης συνεχίζουν να επιβάλλονται, ενώ οποιαδήποτε Επιπρόσθετα Ωφελήματα ακυρώνονται. Επαναφορά Αν η Σύμβαση είναι Ελεύθερη Περαιτέρω Πληρωμών ή τερματισμένη, η επιλογή αυτή δίνει τη δυνατότητα επαναφοράς της σε ισχύ με πληρωμή μερικών ή όλων των απλήρωτων ασφαλίστρων. Ανάληψη Επιτρέπει, μετά την πάροδο δέκα χρόνων από την έναρξη της Σύμβασης, την εξαργύρωση αριθμού μονάδων επένδυσης σε τακτές ή άλλες δόσεις. Με την άσκηση του δικαιώματος της Ανάληψης, η Σύμβαση μετατρέπεται σε ισόβια, σταματά η υποχρέωση για πληρωμή άλλων ασφαλίστρων, το Ασφαλισμένο Ποσό μειώνεται σε ένα ποσό που καθορίζει η EuroLife από καιρό σε καιρό, οι περισσότερες επιλογές σταματούν να ισχύουν, η χρέωση για τα Έξοδα Διαχείρισης συνεχίζει να επιβάλλεται και οποιαδήποτε Επιπρόσθετα Ωφελήματα ακυρώνονται. Μεταφορά Ποσού Ασφαλιστικού Κινδύνου από και προς άλλη Σύμβαση Δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς Ποσού Ασφαλιστικού Κινδύνου από και προς άλλη Σύμβαση κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Προσθήκη και Αφαίρεση Επιπρόσθετων Ωφελημάτων Παρέχει τη δυνατότητα προσθήκης ή / και αφαίρεσης οποιωνδήποτε από τα επιτρεπόμενα για το Σχέδιο Επιπρόσθετα Ωφελήματα. Εξαγορά Το Investment Plan μπορεί να εξαγοραστεί οποτεδήποτε, πριν από την ημερομηνία λήξης του, χωρίς καμία χρέωση. Μερική Εξαγορά Δίνεται η δυνατότητα εξαγοράς μόνο μερικών και όχι όλων των μονάδων επένδυσης που είναι πιστωμένες στη Σύμβαση, σύμφωνα με τους εκάστοτε κανονισμούς μας. Δεκαετής Παράταση Η διάρκεια ισχύος της Σύμβασης μπορεί να παραταθεί για ακόμα δέκα χρόνια μετά από σχετική αίτηση τριάντα τουλάχιστο μέρες πριν από τη λήξη της. 4.4 Ορίζοντας Σκοπός του Σχεδίου: Ο Ορίζοντας προσφέρεται για τη δημιουργία κεφαλαίου μέσω συστηματικής επένδυσης για εκπαιδευτικούς σκοπούς, σε συνδυασμό με ασφαλιστική προστασία από τον κίνδυνο του θανάτου. Το ποσό που καταβάλλεται σε περίπτωση θανάτου είναι το επιλεγμένο Ασφαλισμένο Ποσό ή η αξία των μονάδων επένδυσης, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο. Ο Ορίζοντας εκδίδεται με προκαθορισμένη διάρκεια, στη λήξη της οποίας καταβάλλεται η αξία εξαγοράς. Από την ασφαλιστική κάλυψη του θανάτου εξαιρείται μόνο η αυτοκτονία αν συμβεί μέσα σε ένα χρόνο από την έκδοση ή την επαναφορά της Σύμβασης του Ορίζοντα σε ισχύ ή από την ημερομηνία άσκησης της επιλογής της Δεκαετούς Παράτασης ή γενικά από τη μέρα που αυξάνεται ο ασφαλιστικός κίνδυνος που αναλαμβάνουμε. Κυριότερες Επιλογές: Πληθωριστική Αναπροσαρμογή Παρέχει τη δυνατότητα, σε τακτά χρονικά διαστήματα που καθορίζονται από την EuroLife, αυτόματης αύξησης μόνο του ασφαλίστρου ή του ασφαλίστρου και του Ασφαλισμένου Ποσού σύμφωνα με τον Δείκτη Πληθωρισμού όπως αυτός καθορίζεται από την Κυπριακή Κυβέρνηση. Τροποποίηση Ασφαλίστρου Δίνει το δικαίωμα τροποποίησης (αύξησης ή μείωσης) του ασφαλίστρου, άλλης από την τροποποίηση που προνοείται από την Πληθωριστική Αναπροσαρμογή. Επιπρόσθετο Εφάπαξ Ασφάλιστρο Δίνει το δικαίωμα καταβολής εφάπαξ ασφαλίστρων σε οποιαδήποτε ημερομηνία καταβολής του ασφαλίστρου. Τροποποίηση Ασφαλισμένου Ποσού

8 8 Δίνει το δικαίωμα αναπροσαρμογής του Ασφαλισμένου Ποσού μέσα στα εκάστοτε ισχύοντα περιθώρια. Μετατροπή σε Ασφάλεια Ελεύθερη Περαιτέρω Πληρωμών Νοουμένου ότι υπάρχει ικανοποιητική αξία εξαγοράς, παρέχεται η δυνατότητα μετατροπής της Σύμβασης σε Ελεύθερη Περαιτέρω Πληρωμών. Με την επιλογή αυτή σταματά η υποχρέωση για πληρωμή άλλων ασφαλίστρων, το Ασφαλισμένο Ποσό μπορεί να μείνει αναλλοίωτο, οι όροι για την Πληθωριστική Αναπροσαρμογή, την Τροποποίηση Ασφαλίστρου, την καταβολή Επιπρόσθετου Εφάπαξ Ασφαλίστρου, τη Δεκαετή Παράταση, την Ανάληψη, την Προσθήκη και Αφαίρεση Επιπρόσθετων Ωφελημάτων και την Αλλαγή Επιμερισμού του Επενδυόμενου Μέρους του Ασφαλίστρου παύουν να ισχύουν. Οι χρεώσεις για το Ωφέλημα Θανάτου και τα Έξοδα Διαχείρισης συνεχίζουν να επιβάλλονται, ενώ οποιαδήποτε Επιπρόσθετα Ωφελήματα ακυρώνονται. Επαναφορά Αν η Σύμβαση είναι Ελεύθερη Περαιτέρω Πληρωμών ή τερματισμένη, η επιλογή αυτή δίνει τη δυνατότητα επαναφοράς της σε ισχύ με πληρωμή μερικών ή όλων των απλήρωτων ασφαλίστρων. Ανάληψη Επιτρέπει, μετά την πάροδο δέκα χρόνων από την έναρξη της Σύμβασης, την εξαργύρωση αριθμού μονάδων επένδυσης σε τακτές ή άλλες δόσεις. Με την άσκηση του δικαιώματος της Ανάληψης, η Σύμβαση μετατρέπεται σε ισόβια, σταματά η υποχρέωση για πληρωμή άλλων ασφαλίστρων, το Ασφαλισμένο Ποσό μειώνεται σε ένα ποσό που καθορίζει η EuroLife από καιρό σε καιρό, οι περισσότερες επιλογές σταματούν να ισχύουν, η χρέωση για τα Έξοδα Διαχείρισης συνεχίζει να επιβάλλεται και οποιαδήποτε Επιπρόσθετα Ωφελήματα ακυρώνονται. Μεταφορά Ποσού Ασφαλιστικού Κινδύνου από και προς άλλη Σύμβαση Δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς Ποσού Ασφαλιστικού Κινδύνου από και προς άλλη Σύμβαση κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Προσθήκη και Αφαίρεση Επιπρόσθετων Ωφελημάτων Παρέχει τη δυνατότητα προσθήκης ή / και αφαίρεσης οποιωνδήποτε από τα επιτρεπόμενα για το Σχέδιο Επιπρόσθετα Ωφελήματα. Εξαγορά Ο Ορίζοντας μπορεί να εξαγοραστεί οποτεδήποτε, πριν από την ημερομηνία λήξης του, χωρίς καμία χρέωση. Μερική Εξαγορά Δίνεται η δυνατότητα εξαγοράς μόνο μερικών και όχι όλων των μονάδων επένδυσης που είναι πιστωμένες στη Σύμβαση, σύμφωνα με τους εκάστοτε κανονισμούς μας. Δεκαετής Παράταση Η διάρκεια ισχύος της Σύμβασης μπορεί να παραταθεί για ακόμα δέκα χρόνια μετά από σχετική αίτηση τριάντα τουλάχιστο μέρες πριν από τη λήξη της. 4.5 Mortgage Plan Σκοπός του Σχεδίου: Το Mortgage Plan προσφέρεται για τη δημιουργία κεφαλαίου μέσω συστηματικής επένδυσης για στεγαστικούς σκοπούς. Εκδίδεται σε συνδυασμό με παροχή σχετικού στεγαστικού δανείου με σκοπό την αποπληρωμή του δανείου στη λήξη του. Το Mortgage Plan εκδίδεται για προκαθορισμένη διάρκεια, στη λήξη της οποίας καταβάλλεται η αξία εξαγοράς. Παρέχεται επίσης ασφαλιστική προστασία από τον κίνδυνο του θανάτου και τον κίνδυνο της ολικής ανικανότητας για εργασία. Για τον κίνδυνο του θανάτου, το ποσό που καταβάλλεται σε περίπτωση θανάτου είναι το επιλεγμένο Ασφαλισμένο Ποσό ή η αξία των μονάδων επένδυσης, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο. Ο κίνδυνος της ανικανότητας καλύπτεται από το ενσωματωμένο Επιπρόσθετο Ωφέλημα Mortgage Protector μέσω του οποίου, σε περίπτωση ολικής ανικανότητας του Ασφαλισμένου για εργασία, καταβάλλονται το ασφάλιστρο και οι τόκοι του συνδεδεμένου στεγαστικού δανείου, με μέγιστο ετήσιο επιτόκιο 9%. Από την ασφαλιστική κάλυψη του θανάτου εξαιρείται μόνο η αυτοκτονία αν συμβεί μέσα σε ένα χρόνο από την έκδοση ή την επαναφορά της Σύμβασης του Mortgage Plan σε ισχύ. Οι εξαιρέσεις στην κάλυψη της ανικανότητας για εργασία αναφέρονται με λεπτομέρεια στη Σύμβαση του Mortgage Protector δείγμα του οποίου μπορείτε να προμηθευτείτε από την EuroLife. Στα πέντε χρόνια της Σύμβασης η EuroLife προβαίνει στην Αναθεώρηση της με σκοπό να εξακριβωθεί κατά πόσο το ασφάλιστρο και το Ασφαλισμένο Ποσό μπορούν να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα. Αν κριθεί αναγκαίο, το Ασφαλισμένο Ποσό μειώνεται ή / και το ασφάλιστρο αυξάνεται ανάλογα. Μετά την πρώτη Αναθεώρηση, η EuroLife δικαιούται να προβαίνει σε Αναθεωρήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα. Κυριότερες Επιλογές: Τροποποίηση Ασφαλίστρου Δίνει το δικαίωμα τροποποίησης (αύξησης ή μείωσης) του ασφαλίστρου, άλλης από οποιεσδήποτε προκαθορισμένες αυξήσεις του ασφαλίστρου. Τροποποίηση Ασφαλισμένου Ποσού Δίνει το δικαίωμα αναπροσαρμογής του ποσού της ασφαλιστικής κάλυψης, μέσα στα εκάστοτε ισχύοντα περιθώρια. Μετατροπή σε Ασφάλεια Ελεύθερη Περαιτέρω Πληρωμών Νοουμένου ότι υπάρχει ικανοποιητική αξία εξαγοράς, παρέχεται η δυνατότητα μετατροπής της Σύμβασης σε Ελεύθερη Περαιτέρω Πληρωμών. Με την επιλογή αυτή σταματά η υποχρέωση για πληρωμή άλλων ασφαλίστρων, το Ασφαλισμένο Ποσό μπορεί να μείνει αναλλοίωτο, οι όροι για την Τροποποίηση του Ασφαλίστρου και την Τροποποίηση του Ασφαλισμένου Ποσού παύουν να ισχύουν, οι χρεώσεις για το Ωφέλημα Θανάτου και τα Έξοδα Διαχείρισης συνεχίζουν να επιβάλλονται και οποιαδήποτε Επιπρόσθετα Ωφελήματα ακυρώνονται. Εξαγορά Το Mortgage Plan μπορεί να εξαγοραστεί οποτεδήποτε, πριν από την ημερομηνία λήξης του, χωρίς καμία χρέωση. 4.6 Investment Plus Σκοπός του Σχεδίου: Το Investment Plus προσφέρεται για τη δημιουργία κεφαλαίου μέσω συστηματικής επένδυσης, σε συνδυασμό με ασφαλιστική προστασία από τον κίνδυνο του θανάτου. Το ποσό που καταβάλλεται σε περίπτωση θανάτου είναι το επιλεγμένο Ασφαλισμένο Ποσό ή η αξία των μονάδων επένδυσης, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο. Το Investment Plus εκδίδεται για προκαθορισμένη διάρκεια στη λήξη της οποίας καταβάλλεται η αξία εξαγοράς. Προσφέρεται μόνο σε οργανωμένα σύνολα. Από την ασφαλιστική κάλυψη που προσφέρεται εξαιρείται μόνο η αυτοκτονία αν συμβεί μέσα σε ένα χρόνο από την έκδοση ή την επαναφορά της Σύμβασης σε ισχύ ή από την ημερομηνία άσκησης της επιλογής της Δεκαετούς Παράτασης ή γενικά από τη μέρα που αυξάνεται ο ασφαλιστικός κίνδυνος που αναλαμβάνουμε.

9 9 Κυριότερες Επιλογές: Πληθωριστική Αναπροσαρμογή Παρέχει τη δυνατότητα, σε τακτά χρονικά διαστήματα που καθορίζονται από την EuroLife, αυτόματης αύξησης μόνο του ασφαλίστρου ή του ασφαλίστρου και του Ασφαλισμένου Ποσού σύμφωνα με τον Δείκτη Πληθωρισμού όπως αυτός καθορίζεται από την Κυπριακή Κυβέρνηση. Τροποποίηση Ασφαλίστρου Δίνει το δικαίωμα τροποποίησης (αύξησης ή μείωσης) του ασφαλίστρου, άλλης από την τροποποίηση που προνοείται από την Πληθωριστική Αναπροσαρμογή. Επιπρόσθετο Εφάπαξ Ασφάλιστρο Δίνει το δικαίωμα καταβολής εφάπαξ ασφαλίστρων σε οποιαδήποτε ημερομηνία καταβολής του ασφαλίστρου. Τροποποίηση Ασφαλισμένου Ποσού Δίνει το δικαίωμα αναπροσαρμογής του Ασφαλισμένου Ποσού μέσα στα εκάστοτε ισχύοντα περιθώρια. Μετατροπή σε Ασφάλεια Ελεύθερη Περαιτέρω Πληρωμών Νοουμένου ότι υπάρχει ικανοποιητική αξία εξαγοράς, παρέχεται η δυνατότητα μετατροπής της Σύμβασης σε Ελεύθερη Περαιτέρω Πληρωμών. Με την επιλογή αυτή σταματά η υποχρέωση για πληρωμή άλλων ασφαλίστρων, το Ασφαλισμένο Ποσό μπορεί να μείνει αναλλοίωτο, οι όροι για την Πληθωριστική Αναπροσαρμογή, την Τροποποίηση Ασφαλίστρου, την καταβολή Επιπρόσθετου Εφάπαξ Ασφαλίστρου, τη Δεκαετή Παράταση, την Ανάληψη, την Προσθήκη και Αφαίρεση Επιπρόσθετων Ωφελημάτων και την Αλλαγή Επιμερισμού του Επενδυόμενου Μέρους του Ασφαλίστρου παύουν να ισχύουν. Οι χρεώσεις για το Ωφέλημα Θανάτου και τα Έξοδα Διαχείρισης συνεχίζουν να επιβάλλονται, ενώ οποιαδήποτε Επιπρόσθετα Ωφελήματα ακυρώνονται. Επαναφορά Αν η Σύμβαση είναι Ελεύθερη Περαιτέρω Πληρωμών ή τερματισμένη, η επιλογή αυτή δίνει τη δυνατότητα επαναφοράς της σε ισχύ με πληρωμή μερικών ή όλων των απλήρωτων ασφαλίστρων. Ανάληψη Επιτρέπει, μετά την πάροδο δέκα χρόνων από την έναρξη της Σύμβασης, την εξαργύρωση αριθμού μονάδων επένδυσης σε τακτές ή άλλες δόσεις. Με την άσκηση του δικαιώματος της Ανάληψης, η Σύμβαση μετατρέπεται σε ισόβια, σταματά η υποχρέωση για πληρωμή άλλων ασφαλίστρων, το Ασφαλισμένο Ποσό μειώνεται σε ένα ποσό που καθορίζει η EuroLife από καιρό σε καιρό, οι περισσότερες επιλογές σταματούν να ισχύουν, η χρέωση για τα Έξοδα Διαχείρισης συνεχίζει να επιβάλλεται και οποιαδήποτε Επιπρόσθετα Ωφελήματα ακυρώνονται. Μεταφορά Ποσού Ασφαλιστικού Κινδύνου από και προς άλλη Σύμβαση Δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς Ποσού Ασφαλιστικού Κινδύνου από και προς άλλη Σύμβαση κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Προσθήκη και Αφαίρεση Επιπρόσθετων Ωφελημάτων Παρέχει τη δυνατότητα προσθήκης ή / και αφαίρεσης οποιωνδήποτε από τα επιτρεπόμενα για το Σχέδιο Επιπρόσθετα Ωφελήματα. Εξαγορά Το Investment Plan μπορεί να εξαγοραστεί οποτεδήποτε, πριν από την ημερομηνία λήξης του, χωρίς καμία χρέωση. Μερική Εξαγορά Δίνεται η δυνατότητα εξαγοράς μόνο μερικών και όχι όλων των μονάδων επένδυσης που είναι πιστωμένες στη Σύμβαση, σύμφωνα με τους εκάστοτε κανονισμούς μας. Δεκαετής Παράταση Η διάρκεια ισχύος της Σύμβασης μπορεί να παραταθεί για ακόμα δέκα χρόνια μετά από σχετική αίτηση τριάντα τουλάχιστο μέρες πριν από τη λήξη της. 4.7 Capital Investment Plan Σκοπός του Σχεδίου: Το Capital Investment Plan προσφέρεται για την επένδυση εφάπαξ ποσών. Προσφέρεται επίσης ασφαλιστική προστασία από τον κίνδυνο του θανάτου. Το ποσό που καταβάλλεται σε περίπτωση θανάτου είναι το Ασφαλισμένο Ποσό ή η αξία των μονάδων επένδυσης, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο. Δεν έχει προκαθορισμένη διάρκεια (ισόβιο). Είναι δυνατή η καταβολή περισσότερων από ένα εφάπαξ ποσών στην ίδια Σύμβαση. Κάθε καταβολή εφάπαξ ποσού δημιουργεί και ένα Υποσυμβόλαιο. Από την ασφαλιστική κάλυψη που προσφέρεται εξαιρείται μόνο η αυτοκτονία αν συμβεί μέσα σε ένα χρόνο από την έκδοση του κάθε Υποσυμβολαίου. Κυριότερες Επιλογές: Ολική Εξαγορά Κάθε Υποσυμβόλαιο του Capital Investment Plan μπορεί να εξαγοραστεί ολικά οποτεδήποτε. Η Ολική αξία εξαγοράς θα ισούται με την αξία των μονάδων επένδυσης του Υποσυμβολαίου μείον το Δικαίωμα Εξόδου. Το Δικαίωμα Εξόδου είναι ίσο με το 10% της αξίας των μονάδων επένδυσης του Υποσυμβολαίου, αν η Ολική εξαγορά γίνει πριν την πρώτη επέτειο του Υποσυμβολαίου. Αν η Ολική εξαγορά του Υποσυμβολαίου γίνει μετά την πρώτη του επέτειο το Δικαίωμα Εξόδου είναι μηδέν. Μερική Εξαγορά Κάθε Υποσυμβόλαιο του Capital Investment Plan μπορεί να εξαγοραστεί μερικά οποτεδήποτε. Η Μερική αξία εξαγοράς θα ισούται με την αξία των μονάδων επένδυσης που θα εξαγοραστούν μείον το Δικαίωμα Εξόδου και το Δικαίωμα Μερικής Εξαγοράς. Το Δικαίωμα Εξόδου είναι ίσο με το 10% της αξίας των μονάδων επένδυσης που εξαγοράζονται, αν η Μερική εξαγορά γίνει πριν την πρώτη επέτειο του Υποσυμβολαίου. Αν η Μερική εξαγορά του Υποσυμβολαίου γίνει μετά την πρώτη του επέτειο το Δικαίωμα Εξόδου είναι μηδέν. Το Δικαίωμα Μερικής Εξαγοράς που καθορίζεται από την EuroLife από καιρό σε καιρό είναι σήμερα Βασικά Σχέδια Μη Συνδεδεμένα με Μονάδες Επένδυσης 5.1 Γενικές Πληροφορίες Τα Βασικά Σχέδια που δεν είναι συνδεδεμένα με μονάδες επένδυσης δεν έχουν ασφάλιστρο προς επένδυση. Το ασφάλιστρο αφορά αποκλειστικά την παροχή της συγκεκριμένης ασφαλιστικής κάλυψης. Αυτά τα Σχέδια δεν αποκτούν αξία εξαγοράς. 5.2 Ασφάλεια Πρόσκαιρης Διάρκειας (Level Term) Μοναδικός σκοπός του Σχεδίου είναι να προσφέρει ασφαλιστική προστασία από τον κίνδυνο του θανάτου για προκαθορισμένο χρονικό

10 διάστημα. Το ποσό που καταβάλλεται σε περίπτωση θανάτου κατά τη διάρκεια της Σύμβασης είναι το επιλεγμένο Ασφαλισμένο Ποσό. Το Σχέδιο δε δημιουργεί αξία εξαγοράς. Από την ασφαλιστική κάλυψη που προσφέρεται εξαιρείται μόνο η αυτοκτονία αν συμβεί μέσα σε ένα χρόνο από την έκδοση ή την επαναφορά της Σύμβασης σε ισχύ. Κυριότερες Επιλογές: Τροποποίηση Ασφαλισμένου Ποσού Δίνει το δικαίωμα αύξησης ή μείωσης του Ασφαλισμένου Ποσού. H τροποποίηση αυτή επιφέρει σχετική τροποποίηση του ασφαλίστρου. Επαναφορά Το Σχέδιο Ασφάλειας Πρόσκαιρης Διάρκειας μπορεί να επαναφερθεί μέσα σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία τερματισμού του. 5.3 Ασφάλεια Δανείου Σκοπός του Σχεδίου είναι να προσφέρει ασφαλιστική προστασία από τον κίνδυνο του θανάτου και της ανικανότητας για εργασία για σκοπούς εξασφάλισης δανείου. Εκδίδεται για προκαθορισμένη διάρκεια και πάντοτε σε συνδυασμό με δάνειο. Το Ασφαλισμένο Ποσό είναι το εκάστοτε υπόλοιπο του συνδεδεμένου δανείου, με ανώτατο όριο το 120% του ποσού δανείου που δηλώνεται στην Πρόσκληση Ασφάλισης. Το Σχέδιο δεν δημιουργεί αξία εξαγοράς. Από την ασφαλιστική κάλυψη του θανάτου εξαιρείται μόνο η αυτοκτονία αν συμβεί μέσα σε ένα χρόνο από την έκδοση ή την επαναφορά της Σύμβασης σε ισχύ. Οι εξαιρέσεις στην κάλυψη της ανικανότητας για εργασία αναφέρονται με λεπτομέρεια στην Σύμβαση του Σχεδίου Ασφάλειας Δανείου, δείγμα της οποίας μπορείτε να προμηθευτείτε από την EuroLife. Τα ασφάλιστρα δεν είναι εγγυημένα. Η EuroLife διατηρεί το δικαίωμα να τα αναπροσαρμόζει σε οποιανδήποτε επέτειο της Σύμβασης του Βασικού Σχεδίου, μετά από έγκριση του Αναλογιστή της, δίνοντας γραπτή ειδοποίηση ενός τουλάχιστο μήνα. Μια τέτοια απόφαση θα αφορά το σύνολο των Συμβάσεων που εκδόθηκαν με παρόμοιους όρους Επιπρόσθετα Ωφελήματα Τα πιο κάτω αποτελούν μια περιληπτική περιγραφή των Επιπρόσθετων Ωφελημάτων που προσφέρονται από την EuroLife και δεν αντικαθιστούν οτιδήποτε αναφέρεται στη Σύμβαση του κάθε ενός Επιπρόσθετου Ωφελήματος. Ειδικότερα, για τις εξαιρέσεις στις ασφαλιστικές καλύψεις που προσφέρονται μπορείτε να μελετήσετε τις σχετικές Συμβάσεις δείγματα των οποίων μπορείτε να προμηθευτείτε από την EuroLife. 6.1 Πρόσκαιρη Διάρκεια Το ωφέλημα αυτό προσφέρει ασφαλιστική προστασία από τον κίνδυνο του θανάτου για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, επιπρόσθετη από την κάλυψη που προσφέρεται από το Βασικό Σχέδιο. 6.2 Θάνατος από Ατύχημα Ο Θάνατος από Ατύχημα προσφέρει ασφαλιστική προστασία από τον κίνδυνο του θανάτου, μόνο αν αυτός προέλθει από ατύχημα. Το ασφαλισμένο ποσό καταβάλλεται επιπρόσθετα από αυτό του Βασικού Σχεδίου. Η κάλυψη διαρκεί μέχρι την ηλικία των 70 ετών ή μέχρι την ημερομηνία λήξης της Σύμβασης του Βασικού Σχεδίου, όποια από τις δύο προηγείται. 6.3 Μόνιμη Ολική Ανικανότητα Το Ασφαλισμένο Ποσό καταβάλλεται σε δώδεκα τριμηνιαίες δόσεις που αρχίζουν μετά την πάροδο των έξι μηνών αναμονής, στην περίπτωση που ο Ασφαλισμένος καταστεί μόνιμα και ολικά ανίκανος, είτε από ατύχημα, είτε από ασθένεια, να ασχολείται με το επάγγελμα του ή με οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα ή ασχολία που να είναι ανάλογο με τη μόρφωση, την εκπαίδευση ή την εμπειρία του. Η κάλυψη διαρκεί μέχρι την ηλικία των 60 ή των 65 ετών, ανάλογα με την επιλογή του Ιδιοκτήτη ή μέχρι την ημερομηνία λήξης της Σύμβασης του Βασικού Σχεδίου, όποια από τις δύο προηγείται. 6.4 Σοβαρές Ασθένειες Οι Σοβαρές Ασθένειες καλύπτουν 11 περιστατικά (τα Ασφαλισμένα Περιστατικά). Τα περιστατικά αυτά αποτελούν σοβαρές ασθένειες και ορίζονται με ακρίβεια στη Σύμβαση του ωφελήματος. Το Ασφαλισμένο Ποσό καταβάλλεται όταν συμβεί ένα Ασφαλισμένο Περιστατικό (διάγνωση ότι ο Ασφαλισμένος πάσχει από σοβαρή ασθένεια, ή σε περίπτωση καλυπτόμενης χειρουργικής επέμβασης, η πραγματοποίηση της). Τα Ασφαλισμένα Περιστατικά που καλύπτονται είναι Έμφραγμα Μυοκαρδίου, Εγκεφαλικό Επεισόδιο, Χειρουργική Επέμβαση της Στεφανιαίας Αρτηρίας, Καρκίνος, Νεφρική Ανεπάρκεια, Μεταμόσχευση Βασικού Οργάνου, Παράλυση, Κατά Πλάκα Σκλήρυνση, Αντικατάσταση Καρδιακών Βαλβίδων, Τύφλωση και Κώμα. Η κάλυψη προσφέρεται για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα που δε μπορεί να διαρκέσει πέρα από την ημερομηνία λήξης της Σύμβασης του Βασικού Σχεδίου. Τα ασφάλιστρα για το ωφέλημα δεν είναι εγγυημένα. Η EuroLife διατηρεί το δικαίωμα να τα αναπροσαρμόζει σε οποιανδήποτε επέτειο της Σύμβασης του Βασικού Σχεδίου, μετά από έγκριση του Αναλογιστή της, δίνοντας γραπτή ειδοποίηση ενός τουλάχιστο μήνα. Μια τέτοια απόφαση θα αφορά το σύνολο των Συμβάσεων που εκδόθηκαν με παρόμοιους όρους. 6.5 Μόνιμη Απώλεια από Ατύχημα Η Μόνιμη Απώλεια από Ατύχημα καλύπτει τον Ασφαλισμένο αν υποστεί Μόνιμη Απώλεια. Μόνιμη Απώλεια ορίζεται ως η αποκοπή ή η απώλεια χρήσης ενός άκρου ή οργάνου του σώματος του Ασφαλισμένου, όπως αυτά αναφέρονται στη Σύμβαση του ωφελήματος και η οποία είναι μόνιμη, ολική και μη αναστρέψιμη. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η Μόνιμη Απώλεια να έχει προκληθεί από ατύχημα. Για κάθε Μόνιμη Απώλεια ορίζεται στη Σύμβαση του ωφελήματος το ποσοστό του Ασφαλισμένου Ποσού που καταβάλλεται. Η κάλυψη διαρκεί μέχρι την ηλικία των 70 ετών ή μέχρι την ημερομηνία λήξης της Σύμβασης του Βασικού Σχεδίου, όποια από τις δύο προηγείται. Τα ασφάλιστρα για το ωφέλημα δεν είναι εγγυημένα. Η EuroLife διατηρεί το δικαίωμα να τα αναπροσαρμόζει σε οποιανδήποτε επέτειο της Σύμβασης του Βασικού Σχεδίου, μετά από έγκριση του Αναλογιστή της, δίνοντας γραπτή ειδοποίηση ενός τουλάχιστο μήνα. Μια τέτοια απόφαση θα αφορά το σύνολο των Συμβάσεων που εκδόθηκαν με παρόμοιους όρους. 6.6 Ημερήσιο Επίδομα Νοσηλείας Το Ημερήσιο Επίδομα Νοσηλείας καλύπτει τον Ασφαλισμένο σε περίπτωση νοσηλείας του σε νοσοκομείο. Μετά την αρχική περίοδο των τριών ημερών νοσηλείας όπου δεν παρέχεται κάλυψη και δεδομένου ότι η απαίτηση του Ασφαλισμένου γίνει αποδεκτή, η EuroLife καταβάλλει το ημερήσιο επίδομα νοσηλείας ανεξάρτητα από τις πραγματικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν. Καταβάλλεται επίσης εφ άπαξ επίδομα ανάρρωσης ίσο με το μισό του επιδόματος νοσηλείας που καταβλήθηκε κατά τη διάρκεια της νοσηλείας στο νοσοκομείο. Το μέγιστο πληρωτέο ποσό ωφελήματος κατά ημερολογιακό έτος δεν μπορεί να υπερβεί τις 180 φορές το ημερήσιο επίδομα νοσηλείας.

11 11 Η κάλυψη διαρκεί μέχρι την ηλικία των 65 ετών ή μέχρι την ημερομηνία λήξης της Σύμβασης του Βασικού Σχεδίου, όποια από τις δύο προηγείται. Τα πληρωτέα ασφάλιστρα διαφοροποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με την εκάστοτε ηλικία του Ασφαλισμένου και τον σχετικό πίνακα ασφαλίστρων. Τα ασφάλιστρα για το ωφέλημα δεν είναι εγγυημένα. Η EuroLife διατηρεί το δικαίωμα να τα αναπροσαρμόζει σε οποιανδήποτε επέτειο της Σύμβασης του Βασικού Σχεδίου, μετά από έγκριση του Αναλογιστή της, δίνοντας γραπτή ειδοποίηση ενός τουλάχιστο μήνα. Μια τέτοια απόφαση θα αφορά το σύνολο των Συμβάσεων που εκδόθηκαν με παρόμοιους όρους. 6.7 Ασφάλεια Εισοδήματος Το ωφέλημα αυτό έχει στόχο την προστασία του εισοδήματος του Ασφαλισμένου σε περίπτωση που καταστεί ολικά ανίκανος για εργασία. Αν ο Ασφαλισμένος κριθεί ολικά ανίκανος για εργασία σύμφωνα με τον ορισμό της ολικής ανικανότητας στη Σύμβαση του ωφελήματος, η EuroLife, μετά την πάροδο της περιόδου αναμονής (επιλογή μεταξύ ενός, τριών ή έξι μηνών) θα καταβάλλει το μηνιαίο επιλεγμένο ποσό μέχρι την ημερομηνία που έχει επιλεγεί ως η ημερομηνία κατά την οποία γίνεται η τελευταία πληρωμή του ωφελήματος, την ανάρρωση του, το θάνατο του ή την ημερομηνία που διαπιστώνεται ότι είναι φορέας του ιού HIV, όποια από αυτές τις ημερομηνίες προηγείται. Το πληρωτέο ωφέλημα μπορεί να μειωθεί αν τα ολικά εισοδήματα του Ασφαλισμένου κατά την ανικανότητα του (εξαιρουμένου του ωφελήματος από τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις) υπερβαίνουν τα εισοδήματα του πριν από την ανικανότητα. Η κάλυψη διαρκεί μέχρι την ηλικία των 65 ετών ή μέχρι την ημερομηνία λήξης της Σύμβασης του Βασικού Σχεδίου, όποια από τις δύο προηγείται. Για τη διάρκεια πληρωμής του ωφελήματος, ο Ασφαλισμένος μπορεί να επιλέξει μεταξύ πληρωμής για δύο μόνο χρόνια και πληρωμής μέχρι την ηλικία των 65 χρόνων. Τα πληρωτέα ασφάλιστρα διαφοροποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με την εκάστοτε ηλικία του Ασφαλισμένου και τον σχετικό πίνακα ασφαλίστρων. Τα ασφάλιστρα για το ωφέλημα δεν είναι εγγυημένα. Η EuroLife διατηρεί το δικαίωμα να τα αναπροσαρμόζει σε οποιανδήποτε επέτειο της Σύμβασης του Βασικού Σχεδίου, μετά από έγκριση του Αναλογιστή της, δίνοντας γραπτή ειδοποίηση ενός τουλάχιστο μήνα. Μια τέτοια απόφαση θα αφορά το σύνολο των Συμβάσεων που εκδόθηκαν με παρόμοιους όρους. 6.8 Προστασία Ασφαλίστρου Σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας που οδηγεί στην πλήρη ανικανότητα του Ασφαλισμένου να ασχολείται με το επάγγελμα του ή με οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα ή ασχολία που να είναι ανάλογο με τη μόρφωση, την εκπαίδευση ή την εμπειρία του, η EuroLife παραιτείται του δικαιώματος είσπραξης κάθε ασφαλίστρου μετά την πάροδο των έξι μηνών αναμονής. Τα επόμενα ασφάλιστρα καταβάλλονται από την EuroLife για όσο χρόνο συνεχίζονται η ανικανότητα εργασίας και η Σύμβαση του Βασικού Σχεδίου. Η κάλυψη διαρκεί μέχρι την ηλικία των 65 ετών ή μέχρι την ημερομηνία λήξης της Σύμβασης του Βασικού Σχεδίου, όποια από τις δύο προηγείται. 6.9 Mortgage Protector Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 4.5, το Mortgage Protector προσφέρεται μόνο σε συνδυασμό με το Mortgage Plan. Σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας που οδηγεί στην πλήρη ανικανότητα του Ασφαλισμένου να απασχολείται σε οποιοδήποτε επάγγελμα, η EuroLife παραιτείται του δικαιώματος είσπραξης κάθε ασφαλίστρου και τόκων του συνδεδεμένου στεγαστικού δανείου με μέγιστο ετήσιο επιτόκιο 9%, μετά την πάροδο των έξι μηνών αναμονής. Τα επόμενα ασφάλιστρα και οι σχετικοί τόκοι καταβάλλονται από την EuroLife για όσο χρόνο συνεχίζονται η ανικανότητα εργασίας και η Σύμβαση του Βασικού Σχεδίου. Η κάλυψη διαρκεί μέχρι την ηλικία των 65 ετών ή μέχρι την ημερομηνία λήξης της Σύμβασης του Βασικού Σχεδίου, όποια από τις δύο προηγείται Μόνιμη Ολική Ανικανότητα Ασφάλειας Δανείου Το ωφέλημα αυτό προσφέρεται μόνο σε συνδυασμό με το Σχέδιο Ασφάλειας Δανείου. Προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας που οδηγεί σε πλήρη ανικανότητα του Ασφαλισμένου να ασχολείται με το επάγγελμα του ή οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα ή ασχολία που να είναι ανάλογο με τη μόρφωση, την εκπαίδευση ή την εμπειρία του. Το Ασφαλισμένο Ποσό είναι το εκάστοτε υπόλοιπο του συνδεδεμένου δανείου, με ανώτατο όριο το 120% του ποσού δανείου που δηλώνεται στην Πρόσκληση Ασφάλισης. Το Ασφαλισμένο Ποσό καταβάλλεται σε τέσσερις ίσες εξαμηνιαίες δόσεις που αρχίζουν από την ημερομηνία κατά την οποία η Απαίτηση για πληρωμή του ωφελήματος γίνεται αποδεκτή από την EuroLife. Η κάλυψη διαρκεί μέχρι την ηλικία των 65 ετών ή μέχρι την ημερομηνία λήξης της Σύμβασης του Βασικού Σχεδίου, όποια από τις δύο προηγείται. Τα ασφάλιστρα για το ωφέλημα δεν είναι εγγυημένα. Η EuroLife διατηρεί το δικαίωμα να τα αναπροσαρμόζει σε οποιανδήποτε επέτειο της Σύμβασης του Βασικού Σχεδίου, μετά από έγκριση του Αναλογιστή της, δίνοντας γραπτή ειδοποίηση ενός τουλάχιστο μήνα. Μια τέτοια απόφαση θα αφορά το σύνολο των Συμβάσεων που εκδόθηκαν με παρόμοιους όρους. 7. Ασφαλιστικά Επενδυτικά Ταμεία Τα ασφάλιστρα προς επένδυση των Βασικών Σχεδίων που είναι συνδεδεμένα με μονάδες επένδυσης μπορούν να επενδυθούν σε ένα ή και περισσότερα από τα ακόλουθα Ασφαλιστικά Επενδυτικά Ταμεία: Εγγυημένο Ταμείο Εισοδηματικό Ταμείο Μικτό Ταμείο Δυναμικό Ταμείο Αυτά τα Ταμεία έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών επιλογών και το κάθε ένα από αυτά περιέχει διαφορετικό βαθμό επενδυτικού κινδύνου. Ο βαθμός επικινδυνότητας περιλαμβάνεται στην περιγραφή του κάθε Ταμείου πιο κάτω. Διευκρινίζεται ότι ο βαθμός επικινδυνότητας του κάθε Ταμείου πιθανό να καθορίζεται με διαφορετικά κριτήρια από εταιρεία σε εταιρεία. Κατά συνέπεια, ο καθορισμός του βαθμού επικινδυνότητας πιο κάτω γίνεται μόνο για σκοπούς σύγκρισης των διαφορετικών Ταμείων που προσφέρονται από την EuroLife και όχι για σκοπούς σύγκρισης με άλλες εταιρείες. 7.1 Τρόπος Λειτουργίας των Ταμείων Το κάθε Ταμείο αποτελείται από μονάδες ίσης αξίας, η τιμή των οποίων υπολογίζεται τουλάχιστο μια φορά την εβδομάδα1. Ανάλογα με τη Βάση Εκτίμησης, η τιμή των μονάδων υπολογίζεται διαιρώντας την αξία του ενεργητικού του Ταμείου με το σύνολο των μονάδων που υπάρχουν σε αυτό. Το κάθε Ταμείο έχει Τιμή Προσφοράς και Τιμή Εξαργύρωσης. Η Τιμή Προσφοράς του κάθε Ταμείου χρησιμοποιείται για την επένδυση των ασφαλίστρων και η Τιμή Εξαργύρωσης χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της αξίας εξαγοράς της Σύμβασης. Η Διαφορά μεταξύ της Τιμής Προσφοράς και Εξαργύρωσης δεν μπορεί να ξεπερνά ένα ποσοστό ίσο με το 5% της Τιμής Προσφοράς. Το σύνολο του ενεργητικού του Ταμείου υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τις τρέχουσες τιμές των επενδύσεων. Σε αυτό προστίθενται τα

12 12 επενδυόμενα ασφάλιστρα και όλα τα έσοδα που προέρχονται από τις επενδύσεις του Ταμείου (μερίσματα, τόκοι κ.λ.π.), ενώ αφαιρούνται όσα έξοδα σχετίζονται με τις επενδύσεις του Ταμείου (φόροι κ.λ.π.). Τα Ταμεία επιβαρύνονται με Έξοδα Διαχείρισης, τα οποία φαίνονται στη περιγραφή του κάθε Ταμείου. Όσον αφορά τον τρόπο εκτίμησης των τρεχουσών τιμών των επενδύσεων, αξίες που είναι εγγεγραμμένες σε χρηματιστήρια της Κύπρου και του εξωτερικού εκτιμώνται με βάση την τιμή κλεισίματος κατά την ημερομηνία εκτίμησης ή σε περίπτωση που τη συγκεκριμένη ημερομηνία δεν έχουν διενεργηθεί πράξεις επί της συγκεκριμένης αξίας, με βάση την τελευταία γνωστή τιμή κλεισίματος. Καταθέσεις και γραμμάτια αποτιμώνται με βάση την αξία τους στο επίσημο νόμισμα της Κυπριακής Δημοκρατίας αφού προστεθούν οποιοιδήποτε τόκοι καθίστανται δεδουλευμένοι μέχρι την ημερομηνία εκτίμησης. Επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία εκτιμούνται σε δίκαια και λογική κατά την άποψη της EuroLife αξία, συνυπολογίζοντας μια λογική πρόβλεψη για δικαιώματα οικονομικών δοσοληψιών ή και φόρους ή και κόστος συντήρησης ή και κόστος εκποίησης που αφορούν τις συγκεκριμένες επενδύσεις. 7.2 Περιγραφή Ταμείων Εγγυημένο Ταμείο Επενδυτικοί Στόχοι: Να πετύχει εξασφαλισμένη ανάπτυξη της αξίας του κεφαλαίου με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση του κινδύνου απώλειας του. Επενδυτική Πολιτική: Για την επίτευξη των επενδυτικών του στόχων το Ταμείο επενδύει πρωταρχικά στις αγορές διαθεσίμων, ομολόγων και προϊόντων εγγυημένου κεφαλαίου και / ή σταθερού εισοδήματος όπου ο κίνδυνος απώλειας του επενδυόμενου κεφαλαίου είναι εξαιρετικά χαμηλός. Σαν αποτέλεσμα, η δυνατότητα επίτευξης κεφαλαιουχικού κέρδους είναι ελάχιστη. Βαθμός Επικινδυνότητας: Χωρίς Επενδυτικό Κίνδυνο. Απευθύνεται σε επενδυτές που προσδοκούν σε εισοδηματική απόδοση χωρίς επενδυτικό κίνδυνο. Εγγύηση: Η EuroLife εγγυάται ότι η αξία της μονάδας επένδυσης του Ταμείου, σε κάθε ημερομηνία εκτίμησης δεν θα είναι ποτέ μικρότερη από την αμέσως προηγούμενη. Λεπτομέρειες Ταμείου: Εσωτερικό Ταμείο Ετήσια Έξοδα Διαχείρισης : 0,80% Ημερομηνία Έναρξης : 31/10/2002 Διαχειριστής Ταμείου : EuroLife Ltd. Σημαντικές Σημειώσεις: Το Ταμείο δεν έχει εγγυημένες αποδόσεις και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Η EuroLife διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τα Ετήσια Έξοδα Διαχείρισης του Ταμείου Εισοδηματικό Ταμείο Επενδυτικοί Στόχοι: Να πετύχει μεσο-μακροπρόθεσμα σταθερή και ικανοποιητική ανάπτυξη της αξίας του Ταμείου, επενδύοντας κυρίως σε ομόλογα, προϊόντα σταθερού και κυμαινόμενου εισοδήματος, καθώς επίσης και σε επενδύσεις που προσφέρουν μακροπρόθεσμα δυνατότητες αύξησης κεφαλαίου. Επενδυτική Πολιτική: Για την επίτευξη των επενδυτικών του στόχων το Ταμείο υιοθετεί επενδυτική πολιτική που στοχεύει στην ακόλουθη σύνθεση του χαρτοφυλακίου: Κατηγορία Επένδυσης Ποσοστό Ομόλογα, χρεόγραφα και άλλες επενδύσεις σταθερού εισοδήματος % Ακίνητη περιουσία 0-15% Μετοχές και μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια εσωτερικού και εξωτερικού 0-20% Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών 0-20% Δάνεια 0-10% Οι διαχειριστές του Ταμείου διατηρούν το δικαίωμα να αυξάνουν βραχυπρόθεσμα το ποσοστό ρευστότητας του Ταμείου ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς. Η ελαχιστοποίηση του επενδυτικού κινδύνου επιτυγχάνεται μέσω μεγάλης διασποράς επενδύσεων σε εκδότες ψηλού δείκτη φερεγγυότητας. Βαθμός Επικινδυνότητας: Χαμηλός Επενδυτικός Κίνδυνος. Απευθύνεται σε επενδυτές που προσδοκούν μεσο-μακροπρόθεσμα σε μια συνολικά ικανοποιητική απόδοση με ελαχιστοποίηση του επενδυτικού κινδύνου. Λεπτομέρειες Ταμείου: Εσωτερικό Ταμείο Ετήσια Έξοδα Διαχείρισης : 0,90% Ημερομηνία Έναρξης : 31/10/2002 Διαχειριστής Ταμείου : EuroLife Ltd. Σημαντικές Σημειώσεις: Το Ταμείο δεν έχει εγγυημένες αποδόσεις και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Η EuroLife διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τα Ετήσια Έξοδα Διαχείρισης του Ταμείου Μικτό Ταμείο Επενδυτικοί Στόχοι: Να πετύχει μακροπρόθεσμα σχετικά ψηλή ανάπτυξη της αξίας του Ταμείου, επενδύοντας τόσο σε αξίες με δυνατότητα ψηλών κεφαλαιουχικών κερδών, όσο και σε επενδύσεις σταθερού εισοδήματος. Επενδυτική Πολιτική:

13 Για την επίτευξη των επενδυτικών του στόχων το Ταμείο υιοθετεί επενδυτική πολιτική που στοχεύει στην ακόλουθη σύνθεση του χαρτοφυλακίου: Κατηγορία Επένδυσης Ποσοστό Ομόλογα, χρεόγραφα και άλλες επενδύσεις σταθερού εισοδήματος 10-65% Ακίνητη περιουσία 0-15% Μετοχές και μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια εσωτερικού και εξωτερικού 35-60% Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών 0-30% Δάνεια 0-15% Οι διαχειριστές του Ταμείου διατηρούν το δικαίωμα να αυξάνουν βραχυπρόθεσμα το ποσοστό ρευστότητας του Ταμείου ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς. Με τη διασπορά των επενδύσεων αποσκοπεί μακροπρόθεσμα στην επίτευξη μιας συνολικά ψηλής απόδοσης με ταυτόχρονη διατήρηση του επενδυτικού κινδύνου σε σχετικά χαμηλά επίπεδα σε σύγκριση με τον επενδυτικό κίνδυνο που ισχύει σε ένα καθαρά μετοχικό χαρτοφυλάκιο. Βαθμός Επικινδυνότητας: Μεσαίος Επενδυτικός Κίνδυνος. Απευθύνεται σε επενδυτές που είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν επενδυτικό κίνδυνο και προσδοκούν σε μια συνολικά ικανοποιητική απόδοση με μεσο-μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα. Λεπτομέρειες Ταμείου: Εσωτερικό Ταμείο Ετήσια Έξοδα Διαχείρισης : 1,00% Ημερομηνία Έναρξης : 1/07/1989 Διαχειριστής Ταμείου : EuroLife Ltd. Σημαντικές Σημειώσεις: Το Ταμείο δεν έχει εγγυημένες αποδόσεις και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Η EuroLife διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τα Ετήσια Έξοδα Διαχείρισης του Ταμείου. Το Μικτό Ταμείο αποτελεί συνέχεια του Ταμείου EuroLife Investment Fund Δυναμικό Ταμείο Επενδυτικοί Στόχοι: Να πετύχει μακροπρόθεσμα ψηλή ανάπτυξη της αξίας του ταμείου, επενδύοντας σε μετοχές και μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια εσωτερικού και εξωτερικού. Οι επενδύσεις σταθερού εισοδήματος θεωρούνται δευτερεύουσας σημασίας και θα αντιπροσωπεύουν πολύ μικρό ποσοστό του Ταμείου. Επενδυτική Πολιτική: Για την επίτευξη των επενδυτικών του στόχων το Ταμείο υιοθετεί επενδυτική πολιτική που στοχεύει στην ακόλουθη σύνθεση του χαρτοφυλακίου: 13 Κατηγορία Επένδυσης Ποσοστό Ομόλογα, χρεόγραφα και άλλες επενδύσεις σταθερού εισοδήματος 0-40% Ακίνητη περιουσία 0-15% Μετοχές και μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια εσωτερικού και εξωτερικού 60-80% Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών 0-20% Δάνεια 0-15% Οι διαχειριστές του Ταμείου διατηρούν το δικαίωμα να αυξάνουν βραχυπρόθεσμα το ποσοστό ρευστότητας του Ταμείου ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς. Η επενδυτική πολιτική στηρίζεται στην απόδοση τόσο από υπεραξίες όσο και από εισοδηματικές αποδόσεις των επενδύσεων του χαρτοφυλακίου. Παράλληλα η διασπορά των επενδύσεων και ο μακροπρόθεσμος ορίζοντας μειώνουν τον επενδυτικό κίνδυνο. Βαθμός Επικινδυνότητας: Ψηλός Επενδυτικός Κίνδυνος. Απευθύνεται σε επενδυτές που είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν σχετικά αυξημένο επενδυτικό κίνδυνο προσδοκώντας σε ψηλές αποδόσεις σε ένα μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα. Λεπτομέρειες Ταμείου: Εσωτερικό Ταμείο Ετήσια Έξοδα Διαχείρισης : 1,20% Ημερομηνία Έναρξης : 31/10/2002 Διαχειριστής Ταμείου : EuroLife Ltd. Σημαντικές Σημειώσεις: Το Ταμείο δεν έχει εγγυημένες αποδόσεις και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Η EuroLife διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τα Ετήσια Έξοδα Διαχείρισης του Ταμείου. 7.3 Επιλογές Ασφαλιστικών Επενδυτικών Ταμείων Σε σχέση με τα Ασφαλιστικά Επενδυτικά Ταμεία προσφέρονται οι πιο κάτω επιλογές: Αλλαγή Επιμερισμού του Επενδυόμενου Μέρους του Ασφαλίστρου Μετά από την αρχική επιλογή Ταμείων στα οποία θα επενδύεται το επενδυόμενο μέρος του ασφαλίστρου και εφόσον η Σύμβαση του Βασικού Σχεδίου βρίσκεται σε πλήρη ισχύ, είναι δυνατό να διαφοροποιηθεί ο επιμερισμός του ασφαλίστρου μεταξύ των Ταμείων, σύμφωνα με τους εκάστοτε κανονισμούς της EuroLife. Διαδικασία / Κανονισμοί: πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί η σχετική αίτηση και να καταβληθεί το ποσό της χρέωσης, αν υπάρχει, ο μέγιστος αριθμός Αλλαγών Επιμερισμού του Ασφαλίστρου που μπορούν να γίνουν στο διάστημα μεταξύ Επετείων της Σύμβασης είναι τέσσερις,

14 η πρώτη Αλλαγή Επιμερισμού του Ασφαλίστρου στο διάστημα μεταξύ Επετείων της Σύμβασης είναι δωρεάν. Οποιαδήποτε επόμενη Αλλαγή Επιμερισμού του ασφαλίστρου υπόκειται σε χρέωση 35, η ημερομηνία ισχύος της Αλλαγής Επιμερισμού του Ασφαλίστρου είναι η ημερομηνία οφειλής Ασφαλίστρου που ακολουθεί την ημερομηνία κατά την οποία η EuroLife παρέλαβε στα Κεντρικά της Γραφεία τη γραπτή αίτηση για Αλλαγή Επιμερισμού του Ασφαλίστρου Ανταλλαγή Μονάδων Επένδυσης Σε οποιαδήποτε στιγμή, εφόσον η Σύμβαση του Βασικού Σχεδίου βρίσκεται σε πλήρη ισχύ ή είναι Ελεύθερη Περαιτέρω Πληρωμών, είναι δυνατό να εξαργυρωθούν μονάδες επένδυσης από ένα Ταμείο και να επανεπενδυθεί η αξία τους σε άλλο, σύμφωνα με τους εκάστοτε κανονισμούς της EuroLife. Διαδικασία / Κανονισμοί: πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί η σχετική αίτηση και να καταβληθεί το ποσό της χρέωσης, αν υπάρχει, ο μέγιστος αριθμός Ανταλλαγής Μονάδων Επένδυσης που μπορούν να γίνουν στο διάστημα μεταξύ Επετείων της Σύμβασης είναι τέσσερις, η πρώτη Ανταλλαγή Μονάδων Επένδυσης στο διάστημα μεταξύ Επετείων της Σύμβασης είναι δωρεάν. Οποιαδήποτε επόμενη Ανταλλαγή Μονάδων Επένδυσης υπόκειται σε χρέωση 35, η αξία των μονάδων του Ταμείου που θα εξαργυρώνονται και ο αριθμός των μονάδων του Ταμείου στο οποίο η αξία τους θα επανεπενδύεται θα υπολογίζονται χρησιμοποιώντας τις Τιμές Εξαργύρωσης του κάθε Ταμείου. Οι Τιμές Εξαργύρωσης που θα χρησιμοποιούνται θα είναι αυτές που θα εκδίδονται κατά την ημερομηνία εκτίμησης των Ταμείων που ακολουθεί την ημερομηνία παραλαβής στα Κεντρικά Γραφεία της EuroLife της αίτησης για Ανταλλαγή Μονάδων Επένδυσης Άλλες Πληροφορίες 8.1 Δίκαιο που διέπει την Ασφαλιστική Σύμβαση Κάθε Ασφαλιστική Σύμβαση της EuroLife διέπεται από το Κυπριακό Δίκαιο και ερμηνεύεται σύμφωνα με αυτό. Για την επίλυση οποιωνδήποτε διαφορών που πιθανό να προκύψουν από τη Σύμβαση αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 8.2 Νόμισμα της Σύμβασης Όλα τα πληρωτέα προς ή από την EuroLife ποσά καταβάλλονται στο επίσημο νόμισμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 8.3 Δικαίωμα Υπαναχώρησης Σύμφωνα με το Νόμο, ο κάθε κάτοχος ατομικής Ασφαλιστικής Σύμβασης του Κλάδου Ζωής έχει το δικαίωμα μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερολογιακών ημερών από τη στιγμή που πληροφορήθηκε τη σύναψη της Σύμβασης, να γνωστοποιήσει εγγράφως στην EuroLife την απόφαση του προς υπαναχώρηση και τερματισμό της Σύμβασης. Η ειδοποίηση υπαναχώρησης πρέπει να υποβάλλεται κατά τον καθορισμένο (από τον Έφορο Ασφαλίσεων) τύπο που παραδίδεται στον Ιδιοκτήτη της Σύμβασης με την παράδοση της. Με την εξάσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης στα προκαθορισμένα χρονικά πλαίσια αποσβένονται όλες οι υποχρεώσεις του Ιδιοκτήτη της Σύμβασης που απορρέουν από αυτή. Εφόσον ασκηθεί το δικαίωμα υπαναχώρησης, κάθε ποσό που καταβλήθηκε σε σχέση με τη Σύμβαση επιστρέφεται το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης αφού αφαιρεθούν τα ιατρικά έξοδα που πιθανό να έχουν διενεργηθεί για τη συγκεκριμένη Σύμβαση. Σε καμία περίπτωση δε μπορούν τα ιατρικά έξοδα που θα αφαιρεθούν να υπερβούν το ποσό του ασφαλίστρου που καταβλήθηκε. Στην περίπτωση όμως που η υπαναχώρηση αφορά Σύμβαση της οποίας το ασφάλιστρο αποτελείται από μια και μόνο δόση που καταβάλλεται εφάπαξ, ή την τροποποίηση Σύμβασης που επάγεται την καταβολή ενός εφάπαξ ασφαλίστρου, επιστρέφεται το ποσό που καταβλήθηκε αφού προηγουμένως αφαιρεθεί κάθε ζημιά που η EuroLife πιθανό να υπέστη ως αποτέλεσμα πτωτικής διακύμανσης σε χρηματιστηριακές αγορές ενόσω η Σύμβαση τελούσε σε ισχύ. 8.4 Διαδικασία Εξέτασης Εγγράφων Παραπόνων Οποιαδήποτε παράπονα πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στα κεντρικά γραφεία της EuroLife. Η EuroLife αναλαμβάνει τη διερεύνηση και απάντηση οποιωνδήποτε εγγράφων παραπόνων μέσα σε διάστημα 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους. Ανεξάρτητα με τη διαδικασία υποβολής παραπόνων, ο Ιδιοκτήτης της Ασφαλιστικής Σύμβασης έχει το δικαίωμα προσφυγής στη δικαιοσύνη. 8.5 Γενικές Ενδείξεις για το Φορολογικό Καθεστώς Τα ασφάλιστρα, τα ποσά που καταβάλλονται όταν επέλθει ο κίνδυνος που ασφαλίζεται και τα ποσά που καταβάλλονται στην εξαργύρωση ή τη λήξη μιας Ασφαλιστικής Σύμβασης φοροαπαλλάσσονται κάτω από προϋποθέσεις που καθορίζονται με λεπτομέρεια στον Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο του Ο Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμος (138(Ι)/2001) Με βάση τις πρόνοιες του πιο πάνω Νόμου, η Τράπεζα Κύπρου Λτδ, σαν Υπεύθυνος Επεξεργασίας, ενημερώνει το Υποκείμενο των Δεδομένων, ότι για τη σύναψη και την εκτέλεση της Ασφαλιστικής Σύμβασης είναι απαραίτητη η επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μερικά από τα οποία θεωρούνται Ευαίσθητα Δεδομένα. Τα δεδομένα θα καταχωρούνται, σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή, σε ένα ή περισσότερα διασυνδεδεμένα μεταξύ τους αρχεία, τα οποία θα τηρούνται από την EuroLife ή άλλη εταιρεία του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου ή άλλη συμβεβλημένη / συνεργαζόμενη εταιρεία. Πέραν του βασικού σκοπού επεξεργασίας που είναι η εκτέλεση της Ασφαλιστικής Σύμβασης, τα δεδομένα θα υπόκεινται σε επεξεργασία με σκοπό την Προώθηση Προϊόντων και Υπηρεσιών ή / και την Έρευνα και Στατιστική Ανάλυση. Αποδέκτες των δεδομένων θα είναι τα αρμόδια μέλη του προσωπικού της EuroLife ή του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου ή των συμβεβλημένων / συνεργαζομένων εταιρειών ή προσώπων, τα οποία τελούν υπό τον έλεγχο του Εκτελούντος την Επεξεργασία και τηρούν την αρχή του απορρήτου. Επίσης, Αποδέκτες μπορεί να είναι και οι ιατροί οι οποίοι έχουν εξετάσει ή θα εξετάσουν το Υποκείμενο των Δεδομένων, καθώς και το αρμόδιο προσωπικό των Κλινικών τους. Το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει τα δικαιώματα Ενημέρωσης, Πρόσβασης, Διόρθωσης και Αντίρρησης για επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Ειδικότερα για την επεξεργασία Ευαίσθητων Δεδομένων, απαιτείται η ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων. Σε περίπτωση ολικής άρνησης στην παροχή συγκατάθεσης ή αντίρρησης για επεξεργασία, η EuroLife θα δικαιούται να μην προχωρήσει στην έκδοση της Πρόσκλησης Ασφάλισης, ή να μη αποδεχθεί την Αίτηση για Ασφάλιση, ή να τερματίσει την Ασφαλιστική Σύμβαση, ή να απορρίψει την Απαίτηση Αποζημίωσης.

15

16

Προτού Ασφαλιστείτε. Ενηµερωτικό Έντυπο

Προτού Ασφαλιστείτε. Ενηµερωτικό Έντυπο Προτού Ασφαλιστείτε Ενηµερωτικό Έντυπο > Protou Asfalistite.indd 1 Protou Asfalistite.indd 2 Προτού Ασφαλιστείτε Protou Asfalistite.indd 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 5 2. Γενικές Πληροφορίες για την EuroLife

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο Ασφαλιζόμενου: d ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ασφαλιστικό Γραφείο: Ονοματεπώνυμο Συνεργάτη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Email: Ημερομηνία Έκδοσης: 20/01/2014 1 ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.)

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Σε άτομα μέχρι την ηλικία των 64 ετών που αγοράζουν ασφαλιστικό σχέδιο ζωής. Κάλυψη σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACCELERATOR PLUS

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACCELERATOR PLUS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACCELERATOR PLUS Το Accelerator Plus είναι το νέο πρόγραμμα Unit Linked περιοδικών καταβολών της MetLife Alico AEAZ. Θα αντικαταστήσει τα βασικά Προγράμματα ScoreInvest και Accelerator καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Pension Plan. Για ένα σίγουρο μέλλον.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Pension Plan. Για ένα σίγουρο μέλλον. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Pension Plan Για ένα σίγουρο μέλλον. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Pension Plan Απoλαύστε το παρόν, σχεδιάστε το μέλλον! Η ποιότητα ζωής είναι βασική προτεραιότητα, τώρα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Junior Principle Για το ασφαλές μέλλον των παιδιών σας.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Junior Principle Για το ασφαλές μέλλον των παιδιών σας. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Junior Principle Για το ασφαλές μέλλον των παιδιών σας. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Junior Principle Στέρεες βάσεις για ένα δυνατό ξεκίνημα! H Generali, με το πρωτοποριακό

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.) Ημερομηνία Έκδοσης: Δεκέμβριος 2012 Ενημερωτικό Φυλλάδιο Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ CAPITALINK ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛHΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΕΙΓΜΑ CAPITALINK ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛHΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ CAPITALINK ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛHΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με τη MetLife A.E.A.Z. αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ CAPITALINK ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛHΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΕΙΓΜΑ CAPITALINK ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛHΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ CAPITALINK ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛHΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με τη MetLife Alico A.E.A.Z. αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί να νοσηλευτεί ή να χειρουργηθεί 2. Αποτελεί συμπληρωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Ερωτήσεις & Απαντήσεις Ημερ.: 10 / 09 / 2015 Ερωτήσεις & Απαντήσεις Α. Ακυρώσεις Ισχύς συμβολαίων Τι ισχύει για τις ακυρώσεις συμβολαίων μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας; Οι τράπεζες είναι πλέον ανοιχτές και οι ασφαλισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί Λευκωσία Σεπτέμβριος 2007 Το έγγραφο αυτό είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 361 Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2014 Θέμα: Έντυπο πληροφοριών για τις ασφαλίσεις ΖΩΗΣ Σας ενημερώνουμε ότι το περιεχόμενο του ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο Ασφαλιζόμενου: ΠΕΛΑΤΙΔΟΥdΑΓΑΠΗΤΗ Ονοματεπώνυμο Αντισυμβαλλομένου: ΠΕΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣdΑΞΙΟΤΙΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ασφαλιστικό Γραφείο: Ονοματεπώνυμο Συνεργάτη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Σημειώσεις '000 '000 Έσοδα Τόκων 2 107.714 81.410 Έξοδα Τόκων 3 71.942 58.264 Καθαρά Έσοδα Τόκων 35.772 23.146

Διαβάστε περισσότερα

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: οι Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23 ΑΡΘΡΟ 1ο : ΟΡΙΣΜΟΙ «ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ»:Το κεφάλαιο επιβίωσης και το κεφάλαιο θανάτου όπου: α. «Κεφάλαιο επιβίωσης» είναι το ποσό της μηνιαίας σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33 Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24, Μαρούσι, Αθήνα Τηλ: 210 87.87.000 e-mail: contact@metlifealico.gr www.metlifealico.gr Σπύρος Γεωργιάδης Ασφαλιστικός Σύμβουλος Γραφείο Πωλήσεων DSF 581 Δ.:

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ

Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ PENSION PLAN ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την Ισχύουσα Νομοθεσία και όλα

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο.

Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο. Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο. Αγαπητό Μέλος Μετά από προτροπές πολλών μας μελών για δημιουργία προγράμματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Οργάνωσης μας, είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΗ Πιστωτής: Διεύθυνση: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 5(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005), και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Unit Linked UNIQUE FUND. εφάπαξ καταβολής

Πρόγραµµα Unit Linked UNIQUE FUND. εφάπαξ καταβολής Πρόγραµµα Unit Linked UNIQUE FUND εφάπαξ καταβολής Περιγραφή: Ανήκει στην οικογένεια των Unit Linked προγραμμάτων που το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η σύνδεσή τους με μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων με

Διαβάστε περισσότερα

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στις 29 Απριλίου 2004, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε και επίσημα τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 883/2004. Ο κανονισμός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος

Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση;

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση; Γιατί ν ασφαλιστώ; Η απάντηση είναι απλή. Σου την προσφέρουν καθημερινά οι εφημερίδες, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση. Τροχαία ατυχήματα, εργατικά ατυχήματα, πυρκαγιές, κλοπές, πλημμύρες, σεισμοί, αεροπορικά

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτική περιγραφή των καλύψεων του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ TEA-EEKE μέχρι 70 ετών ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦ. Τα ημερήσια έξοδα για

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 1259 Νέα Ευρωπαϊκή οδηγία για την κοινή τιμολόγηση των δύο φύλων

Εγκύκλιος αριθ. 1259 Νέα Ευρωπαϊκή οδηγία για την κοινή τιμολόγηση των δύο φύλων Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2012 Προς όλους τους Συνεργάτες ΣΕΙΡΑ 2 Εγκύκλιος αριθ. 1259 Νέα Ευρωπαϊκή οδηγία για την κοινή τιμολόγηση των δύο φύλων Αγαπητοί Συνεργάτες, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι τράπεζες μέλη του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου («ΣΕΤΚ»), μέσα στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Προθεσμιακές Καταθέσεις

Προθεσμιακές Καταθέσεις Προθεσμιακές Καταθέσεις Σε ισχύ από 09.11.2015 Η RCB Bank Ltd είναι μια τράπεζα γενικών εργασιών με ιστορία 20 ετών και μία από τις κορυφαίες τράπεζες του χρηματοπιστωτικού τομέα της Κύπρου. Η Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ Εισαγωγή Οι τράπεζες μέλη του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου («ΣΕΤΚ»), μέσα στα πλαίσια παροχής όσο το δυνατό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 Aριθμός 6891 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ( ΕΥΤΕΡΗ ΕΚ ΟΣΗ) ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες διαδικασίες χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων και αναθεώρησης υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων

Νέες διαδικασίες χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων και αναθεώρησης υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων Νέες διαδικασίες χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων και αναθεώρησης υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων l Για φυσικά πρόσωπα l Για νομικά πρόσωπα ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Δεκέμβριο του 2013 η Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015)

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1.7.2015 Πόσο θα διαρκέσει η τραπεζική αργία; Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

3.500 20 8.000 50 15.000 100 30.000 200 4.500 20 11.000 50 22.000 100 44.000 200

3.500 20 8.000 50 15.000 100 30.000 200 4.500 20 11.000 50 22.000 100 44.000 200 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΡΤΩΝ funpoints 1. Το αναβαθµισµένο σχέδιο funpoints (το «Σχέδιο») τίθεται σε ισχύ από 01/08/13. Στο Σχέδιο, έχουν δυνατότητα συµµετοχής όλοι οι κάτοχοι προσωπικών,

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! Τα νέα δεδομένα στην υγεία Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό ιδιωτικών δαπανών υγείας στην Ευρώπη (41%). Πάνω από 2 εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΔΑΕΠ)

ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΔΑΕΠ) ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΔΑΕΠ) ΤΑΜΕΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Εισαγωγή και Σκοπός Αυτό το έγγραφο είναι η Δήλωση των Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής (η Δήλωση ) του πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΗ 19 «Διαδικασίες αναπροσαρμογής στις συμβάσεις Repos στις περιπτώσεις εταιρικών πράξεων», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση των από 18/12/2008 και 6/9/2010 1 συνεδριάσεων του 2 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν.

β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν. Αναλυτικά στην ΠΟΛ.1077 αναφέρονται τα εξής: Άρθρο 1 Έκταση εφαρμογής Τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, οι φορείς

Διαβάστε περισσότερα

Αντισυμβαλλόμενος : ΤΑΠΕΙΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Hμ.Γέννησης : 22/ 4/1976 Ηλικία : 35 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΖΩΗΣ

Αντισυμβαλλόμενος : ΤΑΠΕΙΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Hμ.Γέννησης : 22/ 4/1976 Ηλικία : 35 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΖΩΗΣ American Life Insurance Company Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24 Μαρούσι, Αθήνα Τηλ: 210 87.87.000 e-mail: contact@metlifealico.gr www.metlifealico.gr Η American Life Insurance Company είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, 1999 Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0343 Οδηγία 87/343/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για την τροποποίηση, όσον αφορά την ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων, της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ περί συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90

Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90 Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90 Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 2ης ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ Το παρόν Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Συμπληρωματικού Ασφαλιστηρίου Νοσοκομειακής Περίθαλψης στο οποίο προσαρτάται και ισχύει εφόσον αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

H ανάγκη για κάλυψη ιατρικών εξόδων

H ανάγκη για κάλυψη ιατρικών εξόδων H ανάγκη για κάλυψη ιατρικών εξόδων Οι δαπάνες της υγείας αυξάνονται σε μεγάλο βαθμό σε σύγκριση με τον πληθωρισμό, ανατρέποντας πολλές φορές τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Η κάλυψη των ιατρικών εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. Γενικά Ο φόρος στις ΕΠΕ υπολογίζεται πάνω στα καθαρά κέρδη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση τυχόν μερισμάτων ή κερδών από συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, με συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα:

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: 1. Στις 2/12/2010 αγοράστηκαν εμπορεύματα (εκτυπωτές Η/Υ) αξίας 8000 αντί 6000 με μετρητά 1500, με απλή πίστωση

Διαβάστε περισσότερα

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund 0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός & Βασικές Πληροφορίες για τους επενδυτές Επισυνάπτεται Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερισμάτων

Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερισμάτων Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερισμάτων ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ υπό μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 412 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014 Θέμα: Έντυπο πληροφοριών για τις ασφαλίσεις ΖΩΗΣ Σας ενημερώνουμε ότι το περιεχόμενο του ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς Κυριάκος Φιλίνης Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις Εμπορικές τράπεζες ΣυνεταιριστικέςτράπεζεςΣ έ ά ζ Πιστωτικές ενώσεις Οργανισμοί αποταμιεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος.

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος. ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος Οκτώβριος 2013 Τί είναι η ΑΕΕΑΠ; Εταιρία ειδικού σκοπού Επενδύει τα κεφάλαιά της αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρίσεις προγραμμάτων Υγείας

Συγκρίσεις προγραμμάτων Υγείας Συγκρίσεις προγραμμάτων Υγείας ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FULL ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ TO ΠΛΕΟΝΕΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1. 19.05.2015 matonakis@myadvisor.gr 211 800 4634 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τον Μάϊο του 2015 η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά µε τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως µεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Επίδομα Ανεργίας Επίδομα Ασθενείας Επίδομα Μητρότητας Βοηθήματα Τοκετού και Γάμου Επίδομα Σωματικής Βλάβης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : Λ.Ε.Α.. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/3146/02 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα Πρόσθετη

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Tο Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:...

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α.ΝΟΥΛΑΣ Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ελλάδος Κεντρικά Γραφεία Διεύθυνση Ομαδικών Ασφαλίσεων No Αρ. Συμβολαίου Συμβαλλόμενος ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Allianz (fij) Μ'αυτή την Πρόσθετη Πράξη, η

Διαβάστε περισσότερα

PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ. Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ

PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ. Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ PENSION PLAN ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΜΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύµφωνα µε την Ισχύουσα Νοµοθεσία και όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ Η παρούσα σύνοψη πρέπει να διαβάζεται ως εισαγωγή στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο και κάθε απόφαση επένδυσης στο RAAM EUROPE πρέπει να βασίζεται στην εκτίμηση του Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

EKPOIZObanks CORRECT 26/01/2007 15:05 Page 1. Στεγαστικά δάνεια. Τι να γνωρίζουµε, τι να προσέχουµε

EKPOIZObanks CORRECT 26/01/2007 15:05 Page 1. Στεγαστικά δάνεια. Τι να γνωρίζουµε, τι να προσέχουµε EKPOIZObanks CORRECT 26/01/2007 15:05 Page 1 Στεγαστικά δάνεια Τι να γνωρίζουµε, τι να προσέχουµε EKPOIZObanks CORRECT 26/01/2007 15:05 Page 2 Τι πρέπει να γνωρίζουµε 2 Η λήψη στεγαστικού δανείου για την

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ιούνιος 2007 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δ.Χ. Β.Ελλάδος & Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε.

Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δ.Χ. Β.Ελλάδος & Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 89.234,93 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 89.234,93 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

UltraCare. Οδηγός προγραμμάτων. Για προγράμματα με ημερομηνία έναρξης από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετέπειτα

UltraCare. Οδηγός προγραμμάτων. Για προγράμματα με ημερομηνία έναρξης από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετέπειτα UltraCare Οδηγός προγραμμάτων Για προγράμματα με ημερομηνία έναρξης από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετέπειτα UltraCare Contents Ο οδηγός προγραμμάτων σας 3 Ατομικά προγράμματα 3 Περίοδος υπαναχώρησης 3

Διαβάστε περισσότερα

«Η θεωρία του οικονομικού underwriting» Τάσος Γαρυφαλλάκης Underwriter Ζωής & Υγείας Αξίωμα ΕΠΕ

«Η θεωρία του οικονομικού underwriting» Τάσος Γαρυφαλλάκης Underwriter Ζωής & Υγείας Αξίωμα ΕΠΕ «Η θεωρία του οικονομικού underwriting» Τάσος Γαρυφαλλάκης Underwriter Ζωής & Υγείας Αξίωμα ΕΠΕ Θέματα Τι είναι το οικονομικό underwriting Συχνές παρανοήσεις Αναγνωρίζοντας τις ανάγκες Γιατί γίνεται το

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα