&

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "... 6 . & ... 25 . ... 33 ... 38 1. ... 48"

Transcript

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 Προηγµένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες για τον πολίτη Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού ιεθνούς ιαγωνισµού Για την Ανάπτυξη Έξυπνου Οικισµού στο ήµο Καλαµάτας

2 Πίνακας Περιεχοµένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...6 ΟΡΙΣΜΟΙ- ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...6 ΑΡΘΡΟ 1. ΨΗΦΙΑΚΉ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΌΤΗΤΑ ΜΈΤΡΟ 4.3 ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ...8 ΑΡΘΡΟ 2. ΣΤΌΧΟΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ...10 ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ...10 ΑΡΘΡΟ 4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ...11 ΑΡΘΡΟ 5. ΙΆΡΚΕΙΑ ΈΡΓΟΥ - ΧΡΟΝΟ ΙΆΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ...12 ΑΡΘΡΟ 6. ΝΟΜΙΚΌ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΌ & ΘΕΣΜΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ...12 ΑΡΘΡΟ 7. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΝΑΘΈΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΉΣ...13 ΆΡΘΡΟ 8. ΤΡΌΠΟΣ ΛΉΨΗΣ ΤΩΝ ΤΕΥΧΏΝ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΉΣ ΤΗΣ ΙΑΚΉΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΊΕΥΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΊΑ ΛΉΨΗΣ ΤΩΝ ΤΕΥΧΏΝ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ...14 ΑΡΘΡΟ 9. ΤΌΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΌΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ...15 ΑΡΘΡΟ 10. ΠΑΡΟΧΉ ΙΕΥΚΡΙΝΊΣΕΩΝ ΕΠΊ ΤΗΣ ΠΡΟΚΉΡΥΞΗΣ...15 ΑΡΘΡΟ 11. ΣΧΉΜΑ ΙΟΊΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ ΈΡΓΟΥ...15 ΑΡΘΡΟ 12. ΙΚΑΊΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ...16 ΑΡΘΡΟ 13. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ Κύρια ικαιολογητικά Πρόσθετα δικαιολογητικά συµµετοχής Α. ικαιολογητικά πιστοποίησης χρηµατοοικονοµικής ικανότητας Β. ικαιολογητικά πιστοποίησης τεχνικής ικανότητας...17 ΑΡΘΡΟ 15. ΥΠΟΒΟΛΉ ΦΑΚΈΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ / ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ...21 ΑΡΘΡΟ 16Α. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΈΣ ΠΡΟΣΦΟΡΈΣ...23 ΑΡΘΡΟ 17. ΧΡΌΝΟΣ ΙΣΧΎΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ...23 ΑΡΘΡΟ 18. ΤΙΜΈΣ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ ΝΌΜΙΣΜΑ...23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ...25 ΑΡΘΡΟ 19. ΤΕΧΝΙΚΉ ΠΡΟΣΦΟΡΆ...25 Μέρος Α. Συνοπτική Περιγραφή...25 Μέρος Β. Προσφερόµενος Εξοπλισµός & Υπηρεσίες...26 Μέρος Γ. Σχήµα διοίκησης και υλοποίησης έργου Οµάδα Έργου...29 ΑΡΘΡΟ 20. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΠΡΟΣΦΟΡΆ...31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ...33 ΑΡΘΡΟ 21. ΑΠΟΣΦΡΆΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΤΙΜΏΝ...33 ΑΡΘΡΟ 21Α. ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΑΝΆΘΕΣΗΣ - ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ...33 ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ...38 ΑΡΘΡΟ 24. ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ - ΚΑΤΑΚΎΡΩΣΗ...38 ΑΡΘΡΟ 25. ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΉ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ...38 ΑΡΘΡΟ 25Α. ΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΠΡΟΣΦΥΓΈΣ - ΕΝΣΤΆΣΕΙΣ...40 ΑΡΘΡΟ 26. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΆ ΙΚΑΙΏΜΑΤΑ...40 ΑΡΘΡΟ 27 ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΌΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΉΣ - ΚΡΑΤΉΣΕΙΣ...41 ΑΡΘΡΟ 28. ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΈΣ ΕΠΙΣΤΟΛΈΣ...42 ΑΡΘΡΟ 29. ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΌΣ - ΦΌΡΟΙ - ΑΣΜΟΊ...43 ΑΡΘΡΟ 30. ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΉ ΈΡΓΟΥ...43 ΑΡΘΡΟ 31. ΠΕΡΊΟ ΟΣ ΕΓΓΎΗΣΗΣ ΚΑΛΉΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ...44 ΑΡΘΡΟ 32. ΠΟΙΝΙΚΈΣ ΡΉΤΡΕΣ ΕΚΠΤΏΣΕΙΣ...45 ΑΡΘΡΟ 33. ΛΟΙΠΈΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΑΝΑ ΌΧΟΥ...45 ΑΡΘΡΟ 34. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΌΤΗΤΑ...46 ΑΡΘΡΟ 35. ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟ ΊΚΑΙΟ - ΙΑΙΤΗΣΊΑ...47 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΞ.ΟΙΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ...48

3 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΟΥ ΙΚΤΎΟΥ ΤΟΠΟΛΟΓΊΑ ΕΝΣΎΡΜΑΤΟΥ ΙΚΤΎΟΥ ΤΟΠΟΛΟΓΊΑ ΑΣΎΡΜΑΤΟΥ ΙΚΤΎΟΥ ΧΆΡΤΗΣ Ό ΕΥΣΗΣ ΕΚΣΚΑΦΈΣ ΦΡΕΆΤΙΑ ΣΩΛΗΝΏΣΕΙΣ/ΚΑΛΏ ΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΙΑΣΎΝ ΕΣΗΣ ΚΤΙΡΊΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΙΑΣΎΝ ΕΣΗΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΏΝ ΚΌΜΒΟΙ ΙΑΝΟΜΉΣ ΚΎΡΙΟΣ ΚΌΜΒΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ...62 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΠΕ)...63 Πίνακας ΠΠΕ(Ο): ίκτυο Οπτικών Ινών...63 Πίνακας ΠΠΕ(ΚΚ): Κύριος Κόµβος...65 Πίνακας ΠΠΕ(ΣΚ ): Κόµβοι ιανοµής (Κ i) (i= 1,2,3,4) (αθροιστικά)...67 Πίνακας ΠΠΕ(Σ): Τελικοί Χρήστες (Ui, i=1-459) (αθροιστικά)...68 Πίνακας ΠΠΕ(Κ): Εσωτερική καλωδίωση κτηρίου (κi, i=1-354)...68 Πίνακας ΠΠΕ(ΑΣ): Ασύρµατος Εξοπλισµός...69 Πίνακας ΠΠΕ(ΥΠ): Υπηρεσίες Πρόσβασης - ιασύνδεση µε Εξωτερικά ίκτυα...69 Πίνακας ΠΠΕ(ΕΣ): Εκπόνηση Επιχειρηµατικού Σχεδίου...70 Πίνακας ΠΠΕ(Λ): Περιγραφή Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας του ικτύου κατά την Περίοδο Εγγύησης...70 Πίνακας ΠΠΥΕ(Apl1): Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τηλεδιάσκεψης - Τηλεεκπαιδευσης...71 Πίνακας ΠΠΥΕ(Apl2): Υπηρεσία Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης...72 Πίνακας ΠΠΥΕ(Apl3): Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υγείας (e-health)...73 Πίνακας ΠΠΕ(Λ): Περιγραφή Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας του ικτύου κατά την περίοδο εγγύησης...74 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (ΠΤΧ) ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΠΣ) ΙΚΤΥΟ...75 ΠΤΧ 1.1 : Σωληνώσεις (Σ)...75 ΠΤΧ 1.2 : Συστοιχίες Μικροσωληνώσεων (Μ1)...76 ΠΤΧ 1.3 : Συστοιχίες Μικροσωληνώσεων (Μ2)...77 ΠΤΧ 1.4 : Συστοιχίες Μικροσωληνώσεων (Μ3)...78 ΠΤΧ 1.5 : ιακλαδωτήρες Μικροσωληνώσεων...79 ΠΤΧ 1.6: Φρεάτια Φ ΠΤΧ 1.7: Φρεάτια Φ ΠΤΧ 1.8: Φρεάτια Φ ΠΤΧ 1.9: Χάνδακας (Χ1)...84 ΠΤΧ 1.10: ΜικροΧάνδακας (Χ2)...85 ΠΤΧ 1.11: Οπτική καλωδίωση Κ1/NN ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΜΒΩΝ...87 ΠΤΧ 2.1: Ικριώµατα οπτικών κατανεµητών κόµβων ιανοµής & Κυρίου Κόµβου...87 ΠΤΧ 2.3: Οπτικοί κατανεµητές (ODF)...88 ΠΤΧ 2.4: Ικριώµατα ενεργού εξοπλισµού κόµβων ιανοµής & Κυρίου Κόµβου...88 ΠΤΧ 2.5: ιαµόρφωση εσωτερικών χώρων φιλοξενίας κόµβων...90 ΠΤΧ 2.6: Συνδετικές χορδές Cross-Connect (XC patchcords)...90 ΠΤΧ 2.7: Συνδετικές χορδές FOT (FOT patchcords)...91 ΠΤΧ 2.8: Pigtails ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΜΒΩΝ...Σφάλµα! εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 3. ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΜΒΩΝ...92 ΠΤΧ 3.1: Ethernet Μεταγωγείς Κόµβων ιανοµής...92

4 ΠΤΧ 3.2: Ethernet Μεταγωγέας Κύριου Κόµβου...94 ΠΤΧ 3.3: Wireless Access Point Εξωτερικού χώρου...96 ΠΤΧ 3.4: Wireless Access Point Controller...98 ΠΤΧ 3.5: UPS κόµβων ιανοµής ΠΤΧ 3.6: UPS Κυρίου Κόµβου ΠΤΧ 3.7: Κλιµατιστικά Κόµβων ΠΤΧ 3.8: ροµολογητές ΠΤΧ 3.9: Τείχος προστασίας (Firewall) ΠΤΧ 3.10: Οικίσκοι εξωτερικού χώρου ενεργού & παθητικού εξοπλισµού για τους Κόµβους ιανοµής (Κ ) ΧΡΗΣΤΕΣ ΠΤΧ 4.1: Οπτικοί κατανεµητές (ODF) ΠΤΧ 4.2: Ενεργός Εξοπλισµός (Ηλεκτροοπτικός Μετατροπέας Ethernet) ΠΤΧ 4.3: Gateway Modem - Router ΠΤΧ 4.4: Οπτική καλωδίωση σε εσωτερικό κτιρίου ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΤΧ 5.1: Εξυπηρετητής διαδικτύου (Web server) ΠΤΧ 5.2: Λογισµικό εξυπηρετητή διαδικτύου (Web server) ΠΤΧ 5.3: Εξυπηρετητής /DHCP/ Εξυπηρετητής συστήµατος διαχείρισης δικτύου (NMS) ΠΤΧ 5.4: Λογισµικό εξυπηρετητή ΠΤΧ 5.5: Λογισµικό εξυπηρετητή DHCP ΠΤΧ 5.6: Λογισµικό εξυπηρετητή συστήµατος διαχείρισης δικτύου (NMS) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΤΧ 6.1 Εφαρµογή Τηλεδιάσκεψης Τηλεεκπαιδευσης ΠΤΧ 6.2 Εφαρµογή Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΠΤΧ 6.3 Εφαρµογή Ηλεκτρονικής Υγείας (e-health) ΠΣ 1: Ποιότητα και όροι προσφερόµενης Εγγύησης καλής λειτουργίας ΠΣ 2: Μετρήσεις, σήµανση και τεκµηρίωση του δικτύου ΠΣ 3: Αναλυτική Μελέτη ιόδευσης και Σχεδιασµού ΠΣ 4: Επιχειρηµατικό Σχέδιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4. ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΟΠ) Πίνακας ΠΟΠ(Ο): ίκτυο Οπτικών Ινών Πίνακας ΠΟΠ(ΚΚ): Κύριος Κόµβος Πίνακας ΠΟΠ(ΣΚ ): Κόµβος ιανοµής (Κ i) (i= 1,2,3,4) Πίνακας ΠΟΠ(Σ): Τελικοί Χρήστες (Ui, i=1-459) Πίνακας ΠΟΠ(Κ): Εσωτερική καλωδίωση κτηρίου (κi, i=1-354) Πίνακας ΠΟΠ (ΑΣ): Ασύρµατος Εξοπλισµός Πίνακας ΠΟΠ(ΥΠ): Υπηρεσίες Πρόσβασης - ιασύνδεση µε Εξωτερικά ίκτυα Πίνακας ΠΟΠ(ΕΣ): Εκπόνηση Επιχειρηµατικού Σχεδίου Πίνακας ΠΟΠΥΕ(Apl1): Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τηλεδιάσκεψης - Τηλεεκπαιδευσης 141 Πίνακας ΠΟΠΥΕ(Apl2): Υπηρεσία Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Πίνακας ΠΟΠΥΕ(Apl3): Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υγείας (e-health) Πίνακας ΠΟΠ(Λ): Περιγραφή Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας του ικτύου κατά την περίοδο εγγύησης Πίνακας ΠΟΠ(Λ): Υπηρεσίες Προληπτικής Λειτουργίας και Υποδοµή Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας Λ Πίνακας ΠΟΠ(Λ): Υπηρεσίες Προληπτικής Λειτουργίας και Υποδοµή Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας Λ για τα τρία (3) χρόνια µετά τη λήξη της ετήσιας περιόδου εγγύησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5. ΛΙΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ...151

5 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ...155

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ- ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 1. ΚΠΣ : Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης / σύνολο αναπτυξιακών και άλλων προγραµµάτων και δράσεων για την Ελλάδα, συγχρηµατοδοτούµενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). 2. ΕΥ ΕΠ ΚτΠ : Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινωνία της Πληροφορίας. 3. ΕΕ : Ευρωπαϊκή Ένωση / ένωση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 4. ΕΕΕΚ : Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 5. Έργο : το σύνολο του υπό ανάθεση έργου. 6. Υποέργο : τµήµα του έργου. 7. ιακήρυξη : το παρόν έγγραφο που εκδίδεται κατά νόµον και για τους ενδιαφερόµενους / υποψηφίους διαγωνιζόµενους από την αναθέτουσα Αρχή και περιέχει, µεταξύ άλλων, την περιγραφή του αντικειµένου, τις προϋποθέσεις και το κανονιστικό πλαίσιο επί τη βάσει του οποίου διενεργείται ο διαγωνισµός. 8. Ε : Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού και Αξιολόγησης. Το αρµόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή. 9. Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης (ΕΠΠΕ): Το αρµόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, που συγκροτείται ταυτόχρονα µε την υπογραφή της σχετικής σύµβασης µε τον Ανάδοχο, µε βασικές αρµοδιότητες την επίβλεψη για την προσήκουσα εκτέλεση των όρων της σύµβασης του έργου και την παραλαβή του έργου (τµηµατική οριστική). 10.ΝΠ και ΝΠΙ : Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου και Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ικαίου, σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο. 11.Σύµβαση : Το συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών για το προκηρυσσόµενο έργο. 12.Αναθέτουσα Αρχή : Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, που προκηρύσσει το παρόν έργο και που θα υπογράψει µε τον/τους Ανάδοχο/ους τη σύµβαση για την εκτέλεση του έργου. 13.Ο/οι προσφέρων/ντες: Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ενώσεις ή/και κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή ή κεχωρισµένη προσφορά που θα επιλεγεί/ουν και θα κληθεί/ουν να υπογράψει/ουν την σύµβαση και θα εκτελέσει/ουν το έργο.

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 14.Προϋπολογισµός Έργου: Η εγκριθείσα από την ΕΥ ΕΠ ΚτΠ µε την σχετική απόφαση ένταξης, δαπάνη για την υλοποίηση του έργου. 15.Συµβατική Τιµή : Η συνολική τιµή στην οποία θα κατακυρωθεί το έργο και θα αποτυπωθεί στη σύµβαση. 16.Συµβατικά τεύχη : τα τεύχη της σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του έργου. Για την ερµηνεία της σύµβασης λαµβάνονται υπόψη κατά σειρά ισχύος η παρούσα προκήρυξη, η απόφαση κατακύρωσης και η τεχνική και οικονοµική προσφορά του Αναδόχου. 17.Αντίκλητος: Το πρόσωπο που ο διαγωνιζόµενος / υποψήφιος ανάδοχος µε έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου αυτού (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax, κλπ) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας (ιδία κοινοποιήσεις αποφάσεων, εγγράφων κλπ.) της Αναθέτουσας Αρχής µε αυτόν. 18.Απόφαση Ένταξης Έργου: Η απόφαση του Ειδικού Γραµµµατέα του ΕΠ ΚτΠ που απευθύνεται προς την Αναθέτουσα Αρχή, και µε την οποίο εντάσσεται το έργο για χρηµατοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ΚτΠ. Σε αυτήν περιγράφονται µε σαφήνεια εκτός των άλλων ο Π/Υ του έργου, οι επιλέξιµες δαπάνες, το χρονοδιάγραµµα και οι προυποθέσεις και δεσµεύσεις που αναλαµβάνει ο Τελικός ικαιούχος. 19.Συχνές Ερωτήσεις (FAQ-Frequently Asked Quenstions): Το Ηλεκτρονικό Αρχείο µε τις Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις που αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο (site) της ιαχειριστικής Αρχής ΕΠ ΚτΠ και αφορούν στην παροχή διευκρινήσεων για όλες τις φάσεις του έργου από τη διακήρυξη µέχρι τη φάση ολοκλήρωσης. 20.ΕΕΤΤ: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων 21.Ευρυζωνικότητα: Oρίζεται µε ευρεία έννοια ως το προηγµένο, εφικτό και καινοτόµο από πολιτική, κοινωνική, οικονοµική και τεχνολογική άποψη περιβάλλον αποτελούµενο από: την παροχή γρήγορων συνδέσεων στο ιαδύκτιο σε όσο το δυνατόν µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού, µε ανταγωνιστικές τιµές (µε τη µορφή καταναλωτικού αγαθού), χωρίς εγγενείς περιορισµούς στα συστήµατα µετάδοσης και τον τερµατικό εξοπλισµό των επικοινωνούντων άκρων την κατάλληλη δικτυακή υποδοµή που: α) επιτρέπει την κατανεµηµένη ανάπτυξη υπαρχόντων και µελλοντικών δικτυακών εφαρµογών και πληροφοριακών υπηρεσιών, β) δίνει τη δυνατότητα αδιάλειπτης σύνδεσης των χρηστών σε αυτές γ) ικανοποιεί τις εκάστοτε ανάγκες των εφαρµογών σε εύρος ζώνης, αναδραστικότητα και διαθεσιµότητα, και δ) είναι ικανή να αναβαθµίζεται συνεχώς και µε µικρό επιπλέον κόστος

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ώστε να εξακολουθεί να ικανοποιεί τις ανάγκες όπως αυτές αυξάνουν και µετεξελίσσονται µε ρυθµό και κόστος που επιτάσσονται από την πρόοδο της πληροφορικής και της τεχνολογίας επικοινωνιών την δυνατότητα του πολίτη να επιλέγει α) ανάµεσα σε εναλλακτικές προσφορές σύνδεσης που ταιριάζουν στον εξοπλισµό του, β) µεταξύ διαφόρων δικτυακών εφαρµογών και γ) µεταξύ διαφόρων υπηρεσιών πληροφόρησης και ψυχαγωγίας και µε πιθανή συµµετοχή του ίδιου του πολίτη στην παροχή περιεχοµένου, εφαρµογών και υπηρεσιών το κατάλληλο ρυθµιστικό πλαίσιο αποτελούµενο από πολιτικές, µέτρα, πρωτοβουλίες, άµεσες και έµµεσες παρεµβάσεις, αναγκαίες για την ενδυνάµωση της καινοτοµίας, την προστασία του ανταγωνισµού και την εγγύηση σοβαρής ισορροπηµένης οικονοµικής ανάπτυξης ικανής να προέλθει από τη γενικευµένη συµµετοχή στην Ευρυζωνικότητα και την Κοινωνία της Πληροφορίας. ΑΡΘΡΟ 1. Ψηφιακή Στρατηγική - Στρατηγική για την Ευρυζωνικότητα Μέτρο 4.3 του ΕΠ ΚτΠ Η Ελλάδα έχει διαµορφώσει την ψηφιακή της στρατηγική για την περίοδο η οποία αντικαθιστά τη «Λευκή Βίβλο» για την Κοινωνία της Πληροφορίας και ενισχύει το ρόλο του υφιστάµενου Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας», διορθώνοντας τις στοχεύσεις του. Παράλληλα, η νέα ψηφιακή στρατηγική απαντά στις προκλήσεις της ' Προγραµµατικής Περιόδου ( ) και είναι συµβατή µε την νέα ευρωπαϊκή πολιτική για την Κοινωνία της Πληροφορίας «i2010» και το σχέδιο δράσης «Jobs & Growth». Περισσότερες πληροφορίες για την ψηφιακή στρατηγική στην ηλεκτρονική διεύθυνση: GR/sthnellada/committee/default1/top.htm. Επίσης στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» έχει ήδη διαµορφώσει Στρατηγική για την Ευρυζωνικότητα (http://www.broadband.gr/) µε βασικούς στόχους: ηµιουργία ανταγωνιστικών ευρυζωνικών δικτύων στην Ελληνική επικράτεια. ιασύνδεση µεγάλου µέρους των φορέων δηµόσιας διοίκησης, υγείας, δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης Αύξηση του ανταγωνισµού στην παροχή τηλεπικοινωνιακών υποδοµών και υπηρεσιών µε στόχο τη µείωση του κόστους. Τόνωση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας στις περιοχές κατασκευής των δικτύων.

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ υνατότητα παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών σε πολίτες µη ευνοηµένων αστικών ή αγροτικών περιοχών Κάλυψη των µακροπρόθεσµων τηλεπικοινωνιακών αναγκών σε µεγάλο µέρος του πληθυσµού της χώρας Προώθηση της ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών. Έµµεση ενίσχυση της βιοµηχανίας παραγωγής περιεχοµένου, αφού η διάδοση της ευρυζωνικότητας αποτελεί ικανή συνθήκη για τη διάδοση νέων, προηγµένων ευρυζωνικών υπηρεσιών. Η στρατηγική αυτή περιλαµβάνει το Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας (http://www.infosoc.gr/infosoc/el- GR/specialreports/broadband_plan/ ) που προβλέπει την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας αλλά και την ενίσχυση του διαφανούς ανταγωνισµού στην αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών, µε τρεις µεγάλες κατηγορίες δράσεων που αφορούν σε: Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδοµών, Ανάπτυξη ευρυζωνικού περιεχοµένου και υπηρεσιών, και Ενίσχυση της ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών Πιλοτική ανάπτυξη Έξυπνων Οικισµών (ΕΞΟΙΚ) Βασικός στόχος του Μέτρου 4.3 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος είναι µεταξύ άλλων η ανάπτυξη πιλοτικών δράσεων που αφορούν στην εφαρµογή νέων τεχνολογιών, σε ορισµένες γεωγραφικές περιοχές και ορισµένο αριθµό χρηστών, οι οποίες δεν θεωρούνται άµεσα κερδοφόρες και θα συµβάλουν στην αναβάθµιση της ποιότητας ζωής του πολίτη, (π.χ. έξυπνοι οικισµοί) καθώς και η ανάπτυξη της Ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών. Η υλοποίηση δράσεων που αφορούν στην κατηγορία πράξης 4: Υποδοµές και Υπηρεσίες για τη δηµιουργία «Έξυπνων Οικισµών» και «έξυπνων κτηρίων», αποσκοπεί: στη διερεύνηση του βαθµού και επιπέδου χρήσης των παρεχόµενων υπηρεσιών και στην αξιοποίησή τους από τους ίδιους τους πολίτες στους οποίους παρέχονται, στην αξιολόγηση της αναµενόµενης αναβάθµισης της ποιότητας ζωής των εµπλεκόµενων πολιτών και σε σχέση µε το κόστος υλοποίησης και λειτουργίας υποδοµών / υπηρεσιών, στη διερεύνηση της απήχησης που θα έχει στο µέσο πολίτη της Χώρας, η παροχή των προηγµένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στον "έξυπνο" οικισµό και το επίπεδο της εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους πολίτες προκειµένου να ενταχθούν και στη δική του καθηµερινότητα οι αντίστοιχες υπηρεσίες, κλπ.

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 2. Στόχος του Έργου Στόχος του έργου είναι η υλοποίηση σε πιλοτικό επίπεδο ενός Έξυπνου Οικισµού στην πόλη του ήµου Καλαµάτας, «ΕΞ.ΟΙΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» µε την ανάπτυξη των αναγκαίων τηλεπικοινωνιακών υποδοµών, υποδοµών πρόσβασης χρηστών και υπηρεσιών. Η παροχή προηγµένων υπηρεσιών σε πολίτες, οι οποίες άπτονται της καθηµερινότητάς τους ή αφορούν στην εκτέλεση του επαγγελµατικού τους έργου, συµβάλλει στην αναβάθµιση του επιπέδου των πολιτών που διαµένουν ή δραστηριοποιούνται στον «Έξυπνο Οικισµό» και τους εξοικειώνει µε τις νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες. Η υλοποίηση του εν λόγω έργου, σε πλήρη συνέργεια µε το ήδη υλοποιούµενο έργο της ανάπτυξης της απαραίτητης παθητικής υποδοµής (Μητροπολιτικό ίκτυο Οπτικών Ινών ήµου Καλαµάτας ΜΑΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ), συµβάλει στην ολοκλήρωση των στόχων του eeurope2005 για την συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή αλλά και δηµιουργεί τις βασικές προυποθέσεις για την εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής πρωτοβουλίας i2010 και ιδαίτερα τον στόχο που αφορά στην ισότιµη συµµετοχή των Eυρωπαίων πολιτών και την εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής, µέσω των δυνατοτήτων της Kοινωνίας της Πληροφορίας (inclusion and better quality of life). Για το µέρος του ΕΞ.ΟΙΚ που προβλέπονται οπτικές ίνες αυτές θα καταλήγουν µέχρι τα κτήρια του ΕΞ.ΟΙΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (FTTB, FTTΗ). ΑΡΘΡΟ 3. Αντικείµενο του διαγωνισµού Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή σύµφωνα µε την από <ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ> απόφαση του. προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισµό για την Ανάπτυξη Έξυπνου Οικισµού στo ήµο Καλαµάτας της Γενικής Γραµµατείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου µε την ονοµασία «Έξυπνος Οικισµού ήµου Καλαµάτας». Το προκηρυσσόµενο τοπικά έργο είναι ενταγµένο στα πλαίσια του µέτρου ΜΕΤΡΟ 4.3: «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ ΚΠΣ. Αντικείµενο της προκήρυξης είναι η προµήθεια, η εγκατάσταση η διασφάλιση ορθής λειτουργίας του έξυπνου οικισµού απαρτιζοµένου από αγωγούς, φρεάτια, οπτικά καλώδια, διατάξεις τερµατισµού, συγκόλλησης, µικτονόµησης και δικτυακούς κόµβους, ενεργό εξοπλισµό, εξοπλισµό ασυρµατικών ζεύξεων καθώς και πληροφοριακό σύστηµα κατάλληλο για την παροχή εφαρµογών προς τους χρήστες όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στα σχετικά Παραρτήµατα. Το αντικείµενο του έργου κατηγοριοποιείται σε: α) προµήθεια, εγκατάσταση και διασφάλιση ορθής λειτουργίας υπόγειων υποδοµών δικτύων οπτικών ινών β) προµήθεια, εγκατάσταση και διασφάλιση ορθής λειτουργίας υποδοµών ενεργού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού γ) προµήθεια, εγκατάσταση και διασφάλιση ορθής λειτουργίας υποδοµών εξοπλισµού ασύρµατης δικτύωσης και πρόσβασης

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ δ) προµήθεια, εγκατάσταση και ορθή λειτουργία πληροφοριακού συστήµατος κατάλληλο για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών προς τους χρήστες του ΕΞ.ΟΙΚ υπό την µορφή της «Ελάχιστης Υπηρεσίας» όπως αυτή προσδιοριζόταν στη σχετική πρόσκληση της ΕΥ ΕΠ ΚτΠ καθώς και την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, φιλοξενίας ιστοσελίδων, διασύνδεσης στο διαδίκτυο (Internet) και στο αστικό - υπεραστικό τηλεφωνικό δίκτυο µέσω διαδικτύου. Μια γενική περιγραφή του έργου καθως και η Μελέτη Εφαρµογής Υλοποίησης του Έργου υπάρχει στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ενώ οι τεχνικές προδιαγραφές περιλαµβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 πρέπει να επικαιροποιηθεί από τον Ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 4. Προϋπολογισµός 1. Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε ,27, πλέον του ΦΠΑ, ήτοι, σύνολο, σε ,00. Το 20% αντιστοιχεί στα ζητούµενα υποσυστήµατα εφαρµογών (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α) και το υπολοιπο 80% σε όλα τα άλλα τµήµατα του έργου εκτός των εφαρµογών (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β). 2. Το έργο χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ, σε ποσοστό 80% από το ΕΤΠΑ και 20% από Εθνικούς Πόρους. 3. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προσφύγει στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση µε τον Ανάδοχο του παρόντος έργου για συµπληρωµατικές ή σχετικές µε το παρόν έργο προµήθειες εξοπλισµού και υπηρεσιών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα σχετικά άρθρα του Π 60/2007 (Ενσωµάτωση Οδηγίας 2004/18/ΕΚ). Η πρόσθετη αµοιβή του αναδόχου θα υπολογίζεται µε βάση τις κοστολογήσεις της αρχικής σύµβασης, οι οποίες δεν αναπροσαρµόζονται. Εαν δεν είχε προβλεφθεί σχετική κοστολόγηση στην αρχική σύµβαση τότε η πρόσθετη αµοιβή θα προσδιορισθεί µε διαπραγµάτευση µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται επίσης να αναθέσει νέες υπηρεσίες προληπτικής λειτουργίας, που συνίσταται σε επανάληψη των σχετικών υπηρεσιών που θα ανατεθούν µε τον παρόντα διαγωνισµό όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 19 παρ. (V) της παρούσας, σύµφωνα µε τη διαδικασία και τους όρους που περιγράφονται στο Π.. 60/ Προσφορές που υπερβαίνουν τον προυπολογισµό, όπως αυτός προσδιορίζεται παραπάνω στο σηµείο 1 απορρίπτονται. 5. Οι δαπάνες του έργου θα βαρύνουν το πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων της Γενικής Γραµµατείας Περιφέρειας Πελοποννήσου ΣΑΕΠ 215/3, κωδικός αριθµός έργου <...>

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 5. Υλοποίησης ιάρκεια έργου - Χρονοδιάγραµµα Η διάρκεια του έργου δεν µπορεί να υπερβεί τον έναν (1) χρόνο από την υπογραφή της σύµβασης. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει (µε την τεχνική προσφορά του) αναλυτικό χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου, σύµφωνα και µε τους πίνακες συµµόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών και τις Φάσεις Υλοποίησης του Έργου. Το χρονοδιάγραµµα είναι ουσιώδες και θα ληφθεί υπ' όψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών. Προσφορά µε χρόνο υλοποίησης µεγαλύτερο από τον προβλεπόµενο θα απορρίπτεται. ΑΡΘΡΟ 6. Νοµικό, κανονιστικό & Θεσµικό Πλαίσιο ιαγωνισµού Ο παρών Ανοιχτός διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε: Τις διατάξεις του Π.. 60/2007 (ΦΕΚ 64/ ) µε το οποίο έγινε προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου Τις διατάξεις των άρθρων 35 παρ. 1 και 36 του Π.. 346/1998 (ΦΕΚ 230/Α/ ) που εξακολουθούν να παραµένουν εν ισχύει. Τις διατάξεις του (Π 118/2007) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (ΚΠ )», όπως εν προκειµένω και σύµφωνα µε την φύση του έργου δύναται να ισχύουν αναλογικά ή συµπληρωµατικά και κατά το µέρος που δεν αντίκεται στις διατάξεις της του Π 60/2007. Τις διατάξεις του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α 247) «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/ ), όπως τροποποιήθηκαν. Το π.δ. 82/1996 (ΦΕΚ 66/Α/ ) «Περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών Ελληνικών Ανώνυµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ηµοσίου». Τις διατάξεις του ν. 2522/1977 (ΦΕΚ Α 178) «ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665/ΕΟΚ. Τις διατάξεις του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/ ) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε από το ν.3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/ )

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ «Τροποποίηση του ν. 3310/2005 Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». Τις διατάξεις του Ν. 3021/02, (ΦΕΚ 143/ ), «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων συβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις» Τις διατάξεις του Ν. 3060/02, Άρθρο 2, «Έλεγχος νοµιµότητας συβάσεων προµηθειών, παροχής υπηεσιων κα δηµοσίων έργων» Την ΥΑΠ/Φ.30/Φ/133/367 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1223/Β/ ) µε θέµα «Εξαίρεση περιπτώσεων προµήθειας εξοπλισµού πληροφορικής (υλικού, λογισµικού δικτύων) και παροχής συναφών υπηρεσιών από την έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης». Την υπ' αρ. Π1/6017/ Υπουργική Απόφαση που τροποποιεί την υπ' αρ. Π1/2830/ Υπουργική Απόφαση, σύµφωνα µε τις οποίες εξαιρούνται από την ένταξη τους στα ΕΠΠ ετών και οι προµήθειες ειδών πληροφορικής που εντάσσονται στο Ε.Π. "ΚτΠ".Τις διατάξεις του ν.2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/ ) «ιαχείριση, Παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις». Την υπ αρ.. απόφαση ένταξης του έργου «Ανάπτυξη Έξυπνου Οικισµού στo ήµο Καλαµάτας» Την υπ αρ. 37/2005 Γνωµοδότηση του Β1 Τµήµατος ιακοπών του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, όπως έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών κατά το άρθρο 7 παρ. 4 ν. 3086/2002 (ΦΕΚ 324/Α/2002) και την µε αρ. πρωτ. 8511/ΕΑ/ Γνωµοδότηση της Μονάδας Παρακολούθησης ιαγωνισµών και Συµβάσεων (ΜΟΠΑ ΙΣ), σύµφωνα µε τις οποίες έργα αυτού του φυσικού αντικειµένου, όπως και στην πρόσκληση 93 του ΕΠ ΚτΠ έχουν χαρακτηριστεί ως έργα ηµόσια Σύµβασης Προµηθειών. ΑΡΘΡΟ 7. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου που προκηρύσσει το διαγωνισµό αυτό µε βάση την από <ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ> απόφαση <ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ> του.. ιεύθυνση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τηλέφωνα Επικοινωνίας : Fax :

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΆΡΘΡΟ 8. Τρόπος Λήψης των Τευχών του ιαγωνισµού Ηµεροµηνίες Αποστολής της διακήρυξης για δηµοσίευση Προθεσµία Λήψης των Τευχών του ιαγωνισµού 1. Η διάθεση των τευχών του διαγωνισµού γίνεται από τον/την Κο/Κα. εργάσιµες µέρες και ώρες 9:30 π.µ. έως 14:30 µ.µ. Οι παραλήπτες της διακήρυξης θα πρέπει να συµπληρώνουν σχετικό έντυπο µε τα στοιχεία των ενδιαφεροµένων (Επωνυµία, επάγγελµα, διεύθυνση, ταχυδροµικό κώδικα, τηλέφωνο, fax, ΑΦΜ, ΟΥ), έτσι ώστε η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ να έχει στη διάθεση του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ' αυτής. Για τυχόν ελλείψεις στη συµπλήρωση των στοιχείων του πιο πάνω εντύπου την ευθύνη φέρει ο υποψήφιος. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση των τευχών του διαγωνισµού. Η διάθεση της διακήρυξης γίνεται από την έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου και η παραλαβή της γίνεται µε ευθύνη κάθε υποψηφίου είτε αυτοπροσώπως είτε µε ταχυµεταφορέα (courier). Στην περίπτωση παραλαβής της διακήρυξης µέσω ταχυµεταφορέα (courier), η Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση της διακήρυξης. Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την παραλαβή της, να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και τον συνολικό αριθµό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη, να το γνωρίσουν έγγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή ζητώντας νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου αυτής θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της προκήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή µέσω του ιαδικτύου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: της Αναθέτουσας αρχής και της ΕΥ ΕΠ ΚτΠ. Η Αναθέτουσα Αρχή, αν και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και την ορθότητα των εγγράφων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες, δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να την εγγυηθεί. Περίληψη της προκήρυξης δηµοσιεύτηκε στον ελληνικό τύπο στις <ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ>, εστάλη στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης στις <ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ>, εστάλη στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ενδεικτική ανακοίνωση προκαταρκτικής ενηµέρωσης (προδηµοσίευση) στις <ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ> και εστάλη για δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις <ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ>. Επίσης περίληψη της προκήρυξης εστάλη στα Επιµελητήρια και στον Ελληνικό οργανισµό Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (ΕΟΜΜΕΧ) την <ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ>. Καταχωρήθηκε επίσης και στους δικτυακούς τόπους και στις <ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ>. ΑΡΘΡΟ 9. Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές στα γραφεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ΤΕΡΜΑ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, ΤΡΙΠΟΛΗ, σύµφωνα µε τους όρους και εντός της προθεσµίας που ορίζεται από την παρούσα προκήρυξη. Προσφορές που κατατίθενται µετά την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής, είναι εκπρόθεσµες και δεν παραλαµβάνονται από την Ε. ΑΡΘΡΟ 10. Παροχή ιευκρινίσεων επί της Προκήρυξης 1. Οι υποψήφιοι µπορούν να ζητήσουν εγγράφως και ενυπογράφως (της τηλεµοιοτυπίας fax συµπεριλαµβανοµένης) διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας προκήρυξης από την Αναθέτουσα Αρχή µέχρι δεκαπέντε (15) εργάσιµες ηµέρες πριν τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. 2. Η Αναθέτουσα Αρχή θα αποστείλει έγγραφη απάντηση (της τηλεµοιοτυπίας fax συµπεριλαµβανοµένης) για όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν και σε όλους τους υποψηφίους που θα το ζητήσουν εγγράφως σε έντυπη µορφή (της τηλεµοιοτυπίας fax συµπεριλαµβανοµένης). Η αποστολή των εγγράφων απαντήσεων εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής θα πραγµατοποιηθεί το αργότερο µέχρι έξι (6) εργάσιµες ηµέρες πριν από την εκπνοή της προθεσµίας που έχει καθοριστεί για την παραλαβή των προσφορών, και εφόσον αυτά έχουν ζητηθεί εγγράφως σε έντυπη µορφή τουλάχιστον δεκαπέντε (15) εργάσιµες µέρες πριν από την εκπνοή της προθεσµίας που έχει καθοριστεί για την παραλαβή των προσφορών. 3. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινήσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της προκήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 4. Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου της Αναθέτουσας αρχής. ΑΡΘΡΟ 11. Σχήµα ιοίκησης και Υλοποίησης Έργου Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην τεχνική προσφορά του ολοκληρωµένη πρόταση για το σχήµα διοίκησης και υλοποίησης του έργου περιγράφοντας µε σαφήνεια την οργάνωση και το προσωπικό που θα διαθέσει, µε αναλυτική αναφορά του αντικείµενου και του χρόνου απασχόλησης τους στο έργο.

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 12. ικαίωµα Συµµετοχής 1. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, έχουν: Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ενώσεις ή/και κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ενός Κράτους - Μέλους της ΕΕ, του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου (E.O.X) όπως και χωρών που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε) και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ και του (E.O.X) και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συµβαλλόµενα µέρη στη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε). Ο προσφέρων πρέπει να έχει αποδεδειγµένη ενασχόληση και ικανότητες, εξειδικευµένες γνώσεις, σηµαντική και τεκµηριωµένη εµπειρία σε όλους τους τοµείς που αφορούν στο αντικείµενο του έργου και συγκεκριµένα στην α) προµήθεια, εγκατάσταση και διασφάλιση ορθής λειτουργίας υπόγειων υποδοµών δικτύων οπτικών ινών, β) προµήθεια, εγκατάσταση και διασφάλιση ορθής λειτουργίας υποδοµών ενεργού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού σύνδεσης στο δίκτυο γ) προµήθεια, εγκατάσταση και διασφάλιση ορθής λειτουργίας υποδοµών εξοπλισµού ασύρµατης δικτύωσης και πρόσβασης (Κατηγορίες CPV: : ίκτυα, : Τηλεπικοινωνιακό υλικό, : Σύστηµα ασύρµατης τηλεπικοινωνίας : καλώδια οπτικών ινών και : κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς µεγάλων αποστάσεων, καλώδια επικοινωνιών) και να πληροί τους όρους που καθορίζονται στο ΆΡΘΡΟ 13. «ικαιολογητικά Συµµετοχής». Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό είτε µεµονωµένα, είτε ως µέλος µίας µόνο ένωσης φορέων. Στην περίπτωση ένωσης υποβάλλεται κοινή προσφορά από τον εκπρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί από τα αντίστοιχα αρµόδια διοικητικά όργανα των φορέων που συµµετέχουν στην ένωση ή κοινοπραξία. Η συµµετοχή ενός υποψηφίου αναδόχου στο διαγωνισµό σε περισσότερες από µία υποβαλλόµενες προσφορές διαγωνιζοµένων αποτελεί λόγο αποκλεισµού όλων των υποβαλλόµενων προσφορών στις οποίες συµµετέχει ο συγκεκριµένος υποψήφιος ανάδοχος. ΑΡΘΡΟ 13. ικαιολογητικά Συµµετοχής 13.1 Κύρια ικαιολογητικά Πλήρης εφαρµογή των αναφεροµένων σε όλες τις παραγράφους του άρθρου 6 του Π 118 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» ΦΕΚ 150/10 Ιουλίου Η προσφορά ενώσεων προµηθευτών διέπεται από τα αναφερόµενα στο άρθρο 7 του Π 118. Επι πλέον η Ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλει προσφορά. Ωστόσο στην

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ περίπτωση που της ανατεθεί το ΕΡΓΟ, θα υποχρεωθεί να περιβληθεί ορισµένη νοµική µορφή (Κοινοπραξία), για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύµβασης Πρόσθετα δικαιολογητικά συµµετοχής Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποχρεούνται να υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά τους, τα ακόλουθα δικαιολογητικά, επι ποινή αποκλεισµού: 13.2.Α. ικαιολογητικά πιστοποίησης χρηµατοοικονοµικής ικανότητας 1. Βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης. 2. Ισολογισµούς ή αποσπάσµατα ισολογισµών των τριών (3) προηγουµένων του έτους του διαγωνισµού οικονοµικών χρήσεων. 3. Υπεύθυνη ήλωση περί του κύκλου εργασιών ως προς την εκτέλεση ανάλογων έργων προς το συγκεκριµένο κατά την διάρκεια της προηγούµενης πενταετίας και περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών της προηγούµενης πενταετίας. Το ύψος του κύκλου εργασιών ανάλογων έργων της προηγούµενης πενταετίας, πρέπει να είναι τουλάχιστον τρι(3)πλάσιο του προϋπολογισµού του έργου. Αν ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστηµα µικρότερο των 3 διαχειριστικών χρήσεων, καταθέτει τα ανωτέρω στοιχεία 2 και 3, για το χρονικό διάστηµα της λειτουργίας του, µε τον περιορισµό για το ύψος του κύκλου εργασιών ανάλογων (τρι(3)πλάσιο του προϋπολογισµού του έργου) να εξακολουθεί να ισχύει Β. ικαιολογητικά πιστοποίησης τεχνικής ικανότητας 1. Γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδοµή, το απασχολούµενο προσωπικό κατά ειδικότητα (οργανόγραµµα) και τη δυνατότητα παραγωγής του ζητούµενου Έργου και έγκαιρης ανταπόκρισης στις απαιτήσεις αυτού. Επίσης οι προσφέροντες θα πρέπει να περιγράψουν τα µέσα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου των παρεχόµενων από αυτούς υπηρεσιών, της επιµόρφωσης των στελεχών τους και επιπροσθέτως να προσκοµίσουν πληροφορίες σχετικά µε την προµήθεια, εγκατάσταση και διασφάλιση ορθής λειτουργίας υπόγειων υποδοµών δικτύων οπτικών ινών, ενεργού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού σύνδεσης στο δίκτυο οπτικών ινών και εξοπλισµού ασύρµατης δικτύωσης και πρόσβασης. 2. Βιογραφικά σηµειώµατα όλων των µελών της οµάδας έργου που θα απασχοληθούν για την υλοποίηση του έργου. Τα Βιογραφικά Σηµειώµατα που θα υποβληθούν θα πρέπει να έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε το «Υπόδειγµα Βιογραφικού Σηµειώµατος» που υπάρχει στο σχετικό Παράρτηµα. Στα βιογραφικά σηµειώµατα απαιτείται η περιγραφή της εµπειρίας για συναφή µε το παρόν έργα. Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να φροντίσει ώστε να είναι

18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ συµπληρωνένη µε σαφήνεια η στήλη του βιογραφικού που αναφέρεται στο φυσικό αντικείµενο που εκτέλεσε το στέλεχός του. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη σύνταξη του βιογραφικού σηµειώµατος του Υπευθύνου του έργου και του Αναπληρωτή του από τα οποία πρέπει να τεκµηριώνεται αναφισβήτητη εργασιακή εµπειρία συναφούς αντικειµένου τουλάχιστον οκτώ (8) ετών για τον Υπεύθυνο Έργου και έξι (6) τουλάχιστον ετών για τον Αναπληρωτή Υπεύθυνο. Για τον υπολογισµό του παραπάνω ορίου της εργασιακής εµπειρίας για τον καθένα λαµβάνεται υπόψη η αθροιστική εµπειρία στα έργα συναφούς αντικειµένου β), γ), δ) όπως αυτά ορίζονται παρακάτω αλλά τα τρία τουλάχιστον (3) χρόνια πρέπει να είναι εµπειρία στο αντικείµενο β): «Ολοκληρωµένα έργα εγκατάστασης και διασφάλισης ορθής λειτουργίας υπόγειων ικτύων Οπτικών Ινών». 3. Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων συναφών έργων, τα οποία υλοποίησε επιτυχώς η εταιρεία του υποψηφίου αναδόχου (προσµετρούνται τα έργα όλων των ετιαρειών στην περίπτωση Ένωσης) κατά την προηγούµενη πενταετία (5), στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, στα οποία το ποσοστό συµµετοχής του διαγωνιζοµένου (σε περίπτωση προσφορας που ο διαγωνιζόµενος είναι Ένωση εταιρειών, του αντίστοιχου µέλους της Ένωσης) σε αυτό ήταν τουλάχιστον 50%, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του πίνακα που ακολουθεί παρακάτω. Για την τεκµηρίωση της σχετικής εµπειρίας, εάν ο Πελάτης είναι ηµόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκµηρίωσης επιτυχούς υλοποίησης υποβάλλεται πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής που συντάσσεται από την αρµόδια ηµόσια Αρχή. Εάν ο Πελάτης είναι εταιρεία του ιδιωτικού τοµέα, ως στοιχείο τεκµηρίωσης επιτυχούς υλοποίησης υποβάλλεται Υπεύθυνη ήλωση είτε του ιδιώτη, είτε του υποψηφίου Αναδόχου. Ως συναφή έργα νοούνται κατά σειράν τα παρακάτω: α) Ολοκληρωµένα έργα εγκατάστασης και διασφάλισης ορθής λειτουργίας υπόγειων υποδοµών δικτύων οπτικών ινών συν ενεργού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού σύνδεσης στο δίκτυο οπτικών ινών, συν εξοπλισµού ασύρµατης δικτύωσης και πρόσβασης (Wi-Fi, WIMAX). β) Ολοκληρωµένα έργα εγκατάστασης και διασφάλισης ορθής λειτουργίας υπόγειων ικτύων Οπτικών Ινών. γ) Έργα Ασύρµατων ικτύων δ) Έργα προµήθειας, εγκατάστασης και διασφάλισης ορθής λειτουργίας υποδοµών ενεργού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ 5ΕΤΙΑΣ Α/Α ΠΛΗΡΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑ - ΠΕΛΑΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ ΕΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Π/Υ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΗΚΟΣ ΧΑΝΤΑΚΙΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΣΕ ΧΛΜ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ ΣΥΜΒΑΣΗ Από τον παραπάνω πίνακα πρέπει να προκύπτει µε σαφήνεια για τον διαγωνιζόµενο (σε περίπτωση ένωσης αθροιστκά για τα µέλη της) ότι έχει ήδη αναλάβει και ολοκληρώσει επιτυχώς κατά τα τελευταία πέντε (5) χρόνια συναφή µε το παρόν έργα, στα οποία να περιλαµβάνεται οπωσδήποτε η κατηγορία β) προµήθεια, εγκατάσταση και διασφάλιση ορθής λειτουργίας υποδοµών υπόγειων δικτύων οπτικών ινών, για τα οποία πρέπει το µήκος των Χµ οπτικών υποδοµών (µήκος χαντακιού) που εγκαταστάθηκαν αθροιστικά να είναι µεγαλύτερο από το τετρα(4)πλάσιο του µήκους των χιλιοµέτρων χαντακιού του παρόντος έργου (ελάχιστο όριο). Από το όριο αυτό στην περίπτωση ένωσης, ένα µέλος της Ένωσης, πρέπει να έχει υλοποιήσει τουλάχιστον το 50%. Από τον παραπάνω πίνακα έργων ένα µόνον έργο της κατηγορίας β) κατά την κρίση του προσφέροντος, το οποίο έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς, θα πρέπει να περιγραφεί αναλυτικά και να προσκοµιστεί υποχρεωτικά επικυρωµένο αντίγραφο της σύµβασης. 4. Αναφορά του τµήµατος του έργου, το οποίο δεν µπορεί να αντιστοιχεί σε προυπολογισµό µεγαλύτερο του 30% του προυπολογισµού χωρίς ΦΠΑ του συνολικού έργου, που ο υποψήφιος (µεµονωµένος ή ένωση εταιρειών) προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους, καταθέτοντας συµπληρωµένο τον παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας. Η εκδήλωση τέτοιας πρόθεσης δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου φορέα (Αναδόχου). Σε περίπτωση που από την αξιολόγηση της οικονοµικής προσφοράς διαπιστωθεί υπέρβαση του 30% του προυπολογισµού που ανατίθεται υπεργολαβικά σε τρίτους, η προσφορά θα αποκλείεται. Το φυσικό αντικείµενο που ανατίθεται σε υπεργολάβο πρέπει να είναι διακριτό και αυτοτελές. εν γίνονται δεκτές προσφορές που δεν περιγράφουν µε σαφήνεια το αυτοτελές µέρος του φυσικού αντικειµένου που καλείται να υλοποιήσει ο υπεργολάβος, και δηλώνουν απλά ότι ο υπεργολάβος συµµετέχει µε ένα ποσοστό ανθρωποµηνών που διαχέονται στις διάφορες φάσεις του έργου ως επέκταση κατά κάποιον τρόπο της Οµάδας Έργου. Περιγραφή διακριτού αυτοτελούς τµήµατος Έργου ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ Επωνυµία Ποσοστό Αριθµός και Υπεργολάβου Συµµετοχής στο έργο και ποσοστό ανθρωποµηνών

20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ που προτίθεται ο υποψήφιος Ανάδοχος να αναθέσει σε Υπεργολάβο (φυσικό αντικείµενο, όχι οικονοµικά στοιχεία) Εάν τµήµα του έργου ανατεθεί σε υπεργολάβο, ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να κατονοµάσει τον υπεργολάβο δίνοντας παράλληλα τα πλήρη στοιχεία του και να προσκοµίσει υπεύθυνη δήλωση, µέσω της οποίας θα δεσµεύεται για τη συµµετοχή του Υπεργολάβου. Αντίστοιχα ο υπεργολάβος, θα πρέπει να προσκοµίσει υπεύθυνη δήλωση µέσω της οποίας θα δεσµεύεται για τη συµµετοχή στο έργο και να αναλάβει υλοποιήσει το τµήµα του έργου που έχει συµφωνηθεί µε τον Υποψήφιο Ανάδοχο. Ο παραπάνω πίνακας θα πρέπει να συµπεριληφθεί και στην οικονοµική προσφορά µε την προσθήκη µιας ακόµα στήλης µε τίτλο «Προυπολογισµός τµήµατος Έργου που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει σε Υπεργολάβο». Ο υπεργολάβος που θα κατονοµαστεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο, δεν µπορεί να συµµετέχει σε άλλο υποψήφιο σχήµα, επί ποινή αποκλεισµού των υποψηφίων που έχουν συµπεριλάβει κοινό υπεργολάβο στο σχήµα τους. Σηµειώνεται ότι ο όρος αυτός δεν ισχύει για προµηθευτές, δηλαδή για όσους προµηθεύουν τον Ανάδοχο µε εξοπλισµό (υλικό ή λογισµικό) χωρίς να εκτελούν καµία υπηρεσία εγκατάστασης ή παραµετροποίησής του. Εάν τµήµα του έργου ανατεθεί σε υπεργολάβο, ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει στο φάκελλο δικαιολογητικών συµπληρωµένο τον πίνακα µε τίτλο «ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ 5ΕΤΙΑΣ» που αναφέρεται στην παράγραφο 13.2.Β, όπου τα έργα που θα περιγραφούν θα αφορούν στο φυσικό αντικείµενο που καλείται να υλοποιήσει ο Υπεργολάβος. Σε περίπτωση ένωσης που υποβάλλει κοινή προσφορά, τα δικαιολογητικά της παραγράφου 13.2.Α και τα δικαιολογητικά της υποπαρ 1 της παρ 13.2.Β του παρόντος άρθρου, προσκοµίζονται υποχρεωτικά για κάθε µέλος της ένωσης. Σε αυτή την περίπτωση, οι απαιτούµενες ελάχιστες προϋποθέσεις, µπορούν να καλύπτονται µερικώς για κάθε ένα µέλος της ένωσης, µε την προϋπόθεση ότι στο σύνολό της, αθροιστικά, η προσφορά της ένωσης ικανοποιεί και καλύπτει εξ ολοκλήρου τις προϋποθέσεις και απαιτήσεις αυτές.

21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 15. Υποβολή Φακέλου Προσφοράς / Περιεχόµενο 1. Οι προσφορές αφορούν ολόκληρο το έργο και πρέπει να κατατεθούν από τους εκπροσώπους των διαγωνιζοµένων επί αποδείξει στην Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνσµού (Ε ), µέχρι τη <ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ> και ώρα 10:00 π.µ. στη διεύθυνση ΤΕΡΜΑ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, 22100, ΤΡΙΠΟΛΗ µέσα σε σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη: <ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ> ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Ανοικτό ιαγωνισµό του Έργου «Έξυπνος Οικισµός ήµου Καλαµάτας» ιακήρυξη Αριθµ. Πρωτ.:. Ηµεροµηνία ιαγωνισµού: (../../2008) «Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία» Aναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Πελοποννήσου <ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ> Οι προσφορές µπορεί επίσης να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη, όµως, προυπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας του διαγωνισµού. 2. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισµού σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Π 118 να περιέχει: Έναν σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει πλέον των ενδείξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και την ένδειξη «Φάκελος ικαιολογητικών Συµµετοχής» και θα εµπεριέχει τα νοµιµοποιητικά στοιχεία, άλλα δικαιολογητικά και γενικότερα κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο που ορίζει το «ΑΡΘΡΟ 13. ικαιολογητικά Συµµετοχής» της παρούσας προκήρυξης. Ο φάκελος αυτός θα περιέχει δύο (2) ερµητικά κλειστούς υπο-φακέλους: έναν (1) υπο-φάκελο µε τα πρωτότυπα (µε την ένδειξη «Πρωτότυπο») των δικαιολογητικών συµµετοχής, των δηλώσεων, εγγυήσεων και λοιπών στοιχείων, ένα έγγραφο υποβολής προσφοράς καθώς και τις δηλώσεις συµµετοχής υπογεγραµµένες από τους νοµίµους εκπροσώπους των συµµετεχόντων φορέων και ένα (1) δεύτερον υπο-φάκελο µε ένα (1) ακριβές αντίγραφο όλων των παραπάνω

22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Έναν σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει πλέον των ενδείξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και την ένδειξη «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς». Ο φάκελος αυτός θα περιέχει δύο σφραγισµένους υπο-φακέλους: έναν (1) υπο-φάκελο µε ένα (1) πρωτότυπο (µε την ένδειξη «Πρωτότυπο») της τεχνικής προσφοράς, και έναν υπο-φάκελο, που θα περιέχει ένα (1) ακριβές αντίγραφο της τεχνικής προσφοράς. ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αντίγραφο της τεχνικής προσφοράς σε µη επανεγγράψιµο µέσο (CD) Σηµείωση: Σε περίπτωση που το σύνολο ή µέρος των τεχνικών φυλλαδίων είναι δυνατό να συµπεριληφθούν στο CD, τότε δεν είναι αναγκαίο να υποβληθούν έντυπα στο αντίγραφο της Τεχνικής Προσφοράς. Έναν σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει πλέον των ενδείξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και την ένδειξη «Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς». Ο φάκελος αυτός θα περιέχει δύο σφραγισµένους υπο-φακέλους: έναν (1) υπο-φάκελο µε ένα (1) πρωτότυπο (µε την ένδειξη «Πρωτότυπο») της οικονοµικής προσφοράς, και έναν υπο-φάκελο που θα περιέχει ένα (1) ακριβές αντίγραφο της οικονοµικής προσφοράς. ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αντίγραφο της οικονοµικής προσφοράς σε µη επανεγγράψιµο µέσο (CD) Σε κάθε σελίδα του πρωτότυπου της τεχνικής και της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ. Όλες οι σελίδες µονογράφονται από τον διαγωνιζόµενο ή από νόµιµα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του. Σε περίπτωση διαφορών µεταξύ πρωτοτύπου και αντιγράφου, υπερισχύει το πρωτότυπο της προσφοράς. Τόσο στον φάκελο µε την ένδειξη «Φάκελος ικαιολογητικών Συµµετοχής», όσο και στον φάκελο µε την ένδειξη «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς» δεν επιτρέπεται επί ποινή αποκλεισµού να περιέχονται µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο αναφορές σε οικονοµικά στοιχεία και τιµές. Ακόµα και το ηλεκτρονικό αντίγραφο της τεχνικής προσφοράς σε CD πρέπει να ελεγχθεί πριν παραδοθεί ώστε να µην υπάρχουν οποιεσδήποτε αναφορές σε τιµές ή/και οικονοµικά στοιχεία που επισύρουν ποινή αποκλεισµού. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τότε αυτά συσκευάζονται καταλλήλως και συνοδεύουν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Ε εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξη τους, η τάξη και η σειρά των όρων της προκήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήµατα της προκήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. εν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της µορφής «ελήφθη υπόψη» (NOTED), κλπ. Παραποµπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις του Κατασκευαστικών Οίκων επιτρέπονται εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριµένος αριθµός παραγράφου και

23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ σελίδας. Προσφορά µε, κατά την κρίση της Ε, γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση. Ο προσφέρων υποχρεούται να συµπληρώσει ο ίδιος, πέρα από τις κατά παράγραφο απαντήσεις, και τους σχετικούς συνοδευτικούς πίνακες και παραρτήµατα της προκήρυξης, σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση οδηγίες. ΆΡΘΡΟ 16. Γλώσσα Τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια των διαγωνισµών και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. ΑΡΘΡΟ 16α. Εναλλακτικές Προσφορές 1. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 2. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προτάσεις, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο διαγωνιζόµενος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής, αν οι προτάσεις αυτές δε ληφθούν υπ όψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών. ΑΡΘΡΟ 17. Χρόνος Ισχύος Προσφορών Σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Π 118 ΑΡΘΡΟ 18. Τιµές Προσφορών Νόµισµα Οι τιµές των προσφορών, θα εκφράζονται σε Ευρώ ( ). Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση (λειτουργικά έξοδα, µετακινήσεις, έξοδα διοίκησης, ταχυδροµικών αποστολών, τηλεπικοινωνιακά τέλη, κλπ.) εκτός από τον ΦΠΑ, για παράδοση του έργου στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη. Οι τιµές χωρίς ΦΠΑ θα είναι εκείνες που θα λαµβάνονται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Σε ιδιαίτερη γραµµή των ως άνω τιµών, οι διαγωνιζόµενοι θα καθορίζουν το ποσό και ποσοστό επί τοις εκατό, µε το οποίο θα επιβαρύνουν αθροιστικά τις τιµές αυτές µε τον Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την επιτροπή αξιολόγησης. Σε οποιαδήποτε περίπτωση αν δεν αναγράφεται τιµή για εξοπλισµό, δραστηριότητα ή υπηρεσία που αναφέρεται στην προσφορά, θεωρείται από την Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών ότι προσφέρεται ΩΡΕΑΝ. Σε περίπτωση λογιστικής ασυµφωνίας µεταξύ της τιµής µονάδας και της συνολικής τιµής, υπερισχύει η τιµή µονάδας.

24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Προσφορά που δε δίδει τιµή σε ΕΥΡΩ ή δίδει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Για την ανάλυση των τιµών της προσφοράς τους οι υποψήφιοι είναι υποχρεωµένοι να συµπληρώσουν τα υποδείγµατα οικονοµικών προσφορών της διακήρυξης. Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εκτέλεσης της σύµβασης. Ο υποψήφιος Ανάδοχος έχει µελετήσει και εκτιµήσει τις απαιτήσεις του έργου και τα οικονοµικά µεγέθη που θα απαιτηθούν για την προµήθεια του δικτύου και την καλή εκτέλεση των εργασιών. Εγγυάται επίσης για την ακρίβεια των επί µέρους στοιχείων του κόστους. Κατά συνέπεια ρητά συµφωνείται ότι καµία αξίωση για πρόσθετη χρηµατοδότηση δεν θα µπορεί να προβληθεί από τον Ανάδοχο, ο οποίος δηλώνει ότι παραιτείται απ όλα τα δικαιώµατα που προκύπτουν από τα άρθρα 388, 696 και 697 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι προµηθευτές δεν δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιµών. Εφόσον από την Προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµού.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Εµµανουήλ Παππά ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22 /07 /2009

ήµος Εµµανουήλ Παππά ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22 /07 /2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ήµος Εµµανουήλ Παππά ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22 /07 /2009 Ταχ. /νση : ηµαρχείο Εµµανουήλ Παππά, Χρυσό Σερρών Σέρρες, Τ.Κ. 62046 Τηλέφωνο : 23213 52643, FAX: 2321352648 E-mail : texnep@0670.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΘΕΜΑ : Κάθε ενδιαφερόµενο : ιευκρινίσεις- ιορθώσεις επί των τευχών της ανοικτής διαδικασίας για την «Προµήθεια Υπηρεσιών για την εκπόνηση Γενικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης για την περίοδο 2015-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.2 Ανάπτυξη Υποδομών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης

ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.2 Ανάπτυξη Υποδομών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.2 Ανάπτυξη Υποδομών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού «Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 70 100 ΤΗΛ: 2810 752111, 2810 753300 FAX: 2810 752431, 2810 753310 e-mail: info@anher.gr Αριθµ. Πρωτ.: 503 Αρ. Πρακτικού.Σ.:252/06-02-2008

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική προδιαγραφή. 1.2. Επισηµαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Κουντουριώτου 80 Τ.Κ. 74100 Ρέθυµνο Πληροφορίες: Σοφία Παλιεράκη Τηλέφωνο : 28310 88331, 2831088311 E-mail : dimosty@rethymno.gr ΡΕΘΥΜΝΟ: ΧΧ/ΧΧ/2009 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα: 16/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIΛHΨH ΔIAKHPYΞHΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔIAΓΩNIΣMOY (2/2012)

ΠEPIΛHΨH ΔIAKHPYΞHΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔIAΓΩNIΣMOY (2/2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Λ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων 61 Αθήνα 29-6-2012 Τ.Κ. 111 44 Αθήνα Yπεύθυνοι: Ι. Παπαδοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού ικτύου τοπικής πρόσβασης

ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού ικτύου τοπικής πρόσβασης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού ικτύου τοπικής πρόσβασης Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού ιαγωνισµού Για την προµήθεια και εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: Προσφορά για την κατασκευή, διαµόρφωση και αποµάκρυνση του εκθεσιακού χώρου της 16 ης ιεθνούς Έκθεσης Αλεξανδρούπολης. Το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση : Λ. Κουντουριώτου 80 Τηλέφωνο : 2831040019, FAX: 2831040004 E-mail : palieraki@rethymno.gr Δήμος Ρεθύμνου19/05/2009 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 11 Μαίου 2015 ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΕ ΟΤΑ (δ.τ.: ΚΕΚ Α) Αρ. Πρωτ.: 2328/ΜΓ Πληροφορίες : ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Email: kekda@otenet.gr Τηλέφωνο : 210 5221047 Φαξ : 210 5221140

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Ταχ. Δ/νση : ΠΛ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τ.Κ. 69100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Ταχ. Δ/νση : ΠΛ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τ.Κ. 69100 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δήμος Κομοτηνής,09/06//2009 Ταχ. Δ/νση : ΠΛ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τ.Κ. 69100 Αρ. Πρ.:19236 Τηλέφωνο :25310-24444

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΝΑΘ) ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Ηρακλείου 12 Ταχ. Κώδικας : 54012 Πόλη : Θεσσαλονίκη Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΚΕΝΑΚΑΠ. A.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Ιωαννίνων 84, 422 00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη:

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πλατεία Βιζυηνού 1 ΤΑΧ.ΚΩ ΙΚΑΣ: 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΛΗΡ.: Μ. Γκιουλέ ΤΗΛ.: 25313-52436 FAX : 2531 Email : m.gkioule@komotini.gr Κοµοτηνή, 17/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ:6436/13/03.12 Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού ιεθνούς ιαγωνισµού για την ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - Ο ΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΡΩΝ ΠΙΣΙΝΩΝ ΑΚΗ,

ΘΕΜΑ: ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΡΩΝ ΠΙΣΙΝΩΝ ΑΚΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 21

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Υποέργο Α: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συνολική αξία 313.005,17 ευρώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Υποέργο Α: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συνολική αξία 313.005,17 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κέρκυρα, 01/04/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Πρωτ. οικ. 31755/13339 Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδ. :

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.06.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 03.08.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 29.07.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Irakleio Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 14/3/2013 ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42, Αριθμ. Πρωτ.: 78 Ταχ. Κώδικας : 30100, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα,16 /02/10 Αρ. πρωτ.: 8117 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΚΑΕΞΑΣΕΛΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 18-9-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 58Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 28210-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΣΜΥΡΝΗΣ 11, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, 06/09/2013 Παρασκευή 11:00 π.μ.

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΣΜΥΡΝΗΣ 11, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, 06/09/2013 Παρασκευή 11:00 π.μ. Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης Μυτιλήνη, 16/7/2013 Ταχ. Δ/νση: ΣΜΥΡΝΗΣ 11, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, Τ.Κ. 81100 Τηλέφωνο : 22510 28187 FAX: 22510 23466 E-mail : publibmyt@lesvos.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση Ευρυζωνικού Δικτύου Πρόσβασης στον Δήμο Άσσου Λεχαίου Νομού Κορινθίας

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση Ευρυζωνικού Δικτύου Πρόσβασης στον Δήμο Άσσου Λεχαίου Νομού Κορινθίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου τοπικής πρόσβασης Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 10/09/2015 Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 10/09/2015 Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 18948/13-8-15 ΠΛΗΡ: Δ. ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: loukidou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ : 85158 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΟ (2) MINI BUS»

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ : 85158 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΟ (2) MINI BUS» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 67/12 (ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ) ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ : 85158 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΟ (2) MINI BUS» ΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 10-3-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 9Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

μελέτης. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

μελέτης. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο : 13-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα, 04 Μαΐου 2015 Αριθμ.Πρωτ.: 343 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Ιωάννινα, 04 Μαΐου 2015 Αριθμ.Πρωτ.: 343 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Α.Μ.Α.Ε.: 10532/42/Β/86/0043 Α.Φ.Μ.: 094090977/ΔΟΥ Ιωαννίνων Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αγίων Ασωμάτων 11 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δικαιούχος/Φορέας Πρότασης) Ταχ. Διεύθυνση : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΥΑΡ ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ ΚΟΜΒΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΤΚ 74100 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΘΕΜΑ: : Περίληψη προκήρυξης για τη σύναψη σύμβασης με απευθείας ανάθεση για την Επιλογή Εξειδικευμένου Συμβούλου για το έργο «Δημιουργία και θέση σε λειτουργία πλήρους κόμβου φιλοξενίας προηγμένου υπολογιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ»

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» Μαρούσι, 29-8-2013 ΑΠ.: 700/7 ΑΠΟΦΑΣΗ Επικύρωση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Αποδοχή του Δικαιολογητικού Συμμετοχής της Εταιρείας με την επωνυμία «MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002706577 2015-04-15

15PROC002706577 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.15 10:56:27 EEST Reason: Location: Athens

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά του έργου τίτλο:

Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά του έργου τίτλο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κιλκίς Ταχ. Δ/νση : Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 3, ΚΙΛΚΙΣ 61100 Τηλέφωνο : 23413-50100, FAX: 23413-50103 ΝΑ Κιλκίς, Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 3 - ΚΙΛΚΙΣ - 611 00 : 10-07-2009 Αρ. Πρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΒΙ» Αθήνα, 22 Ιουνίου 2015 Α.Π.: ΚΠ 3451/2015 ΓΔ 527/2015 Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τμήμα: Οικονομικό Γραφείο: Προμηθειών Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr Κηφισιά 18-06-2015 Αριθ. πρωτ. 8219/23-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β45ΜΟΡ1Π-ΘΕΖ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: Β45ΜΟΡ1Π-ΘΕΖ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε. Ημερομηνία Ημέρα Ώρα 10/09/2013 Τρίτη 10.00 π.μ.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε. Ημερομηνία Ημέρα Ώρα 10/09/2013 Τρίτη 10.00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι Ταχ. Κώδικας: 28100, Κεφαλλονιά Πληροφορίες: Γεώργιος Κοντογιάννης Τηλ.: 2671360152/ Φαξ : 2671022572 URL: www.kefallonia.gov.gr email: gkontogi@kefallonia.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 210 9549100, FAX: 210 9577050 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 30/04/2013 Αρ. πρωτ.: Γ-2013-0471 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ846914Υ-ΩΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α. Αιγάλεω, 13/5/2014 Αριθμ. Πρωτ.

ΑΔΑ: ΒΙΦ846914Υ-ΩΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α. Αιγάλεω, 13/5/2014 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ) Ταχ. Δ/νση: Π. Ράλλη & Θηβών 250 122 44 Αιγάλεω ΑΦΜ: 090197199

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΘΕΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«ΑΝΑΘΕΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΘΕΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Μέρος A: Γενικοί και Ειδικοί Όροι 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 27/02/2015. Αρ. Πρωτ. 3250

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 27/02/2015. Αρ. Πρωτ. 3250 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 27/02/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 3250 ΤΜΗΜΑ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΓΓΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.: 1357/27-01-2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14 14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 4976 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1939 Πληροφορίες: Σταυρούλα Μαγουλιανού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα Μελέτη αφορά την και θα καλύψει ανάγκες όλων των υπηρεσιών του ήµου. Η προµήθεια περιλαµβάνει άδειες χρήσης για την τελευταία έκδοση του πακέτου λογισµικού Word, PowerPoint,

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για την Τεχνική Υπηρεσία Κ.Μ: Π 76/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την κάλυψη των αναγκών της

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 7/4/2014 Αρ. Πρωτ. 155

Ημερομηνία: 7/4/2014 Αρ. Πρωτ. 155 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΕ DOMAIN NAME: www.sydfotini.gr Ημερομηνία: 7/4/2014 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 03/12/10 Αρ. πρωτ.:8925 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΕΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ

ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΕΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ α.α. 9/2009 ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΕΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ Κ.Α. 00.6433 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.490.00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π117/2014 ΠΡΟΫΠ. : 14.873,16 με το Φ. Π. Α. α/α Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050 Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 10/04/2012 Αρ. πρωτ.: Γ-2012-0376 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : Απόφαση Εφαρµογής Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2012

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : Απόφαση Εφαρµογής Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΚΡΑΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Κάνιγγος 20 Τ.Κ.: 101 81 Πληρ : Γ. Βλέτσης Τηλ : 210 38.93.329 FAX : 210 38.17.151

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης του Δήμου Δύμης»

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης του Δήμου Δύμης» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου τοπικής πρόσβασης Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα