Ο Απαραίτητος Οδηγός Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία για Εθελοντές

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Απαραίτητος Οδηγός Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία για Εθελοντές"

Transcript

1 Ο Απαραίτητος Οδηγός Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία για Εθελοντές 1

2 This resource kit was developed by Safe Work Australia in conjunction with the Department of Prime Minister and Cabinet Not-for-Profit Reform Council working group. The Working Group was comprised of representatives from peak volunteer organisations: Volunteering SA & NT Uniting Care Australia Anglicare Australia The Smith Family The Red Cross Scouts Australia Surf Life Saving Australia, and The Australian Sports Commission. Safe Work Australia acknowledges the contribution of the working group in the development of this important resource for volunteers and the vital role volunteers play in communities around Australia. ISBN [PDF] Creative Commons This copyright work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Australia licence. To view a copy of this licence, visit In essence, you are free to copy, communicate and adapt the work for non commercial purposes, as long as you attribute the work to Safe Work Australia and abide by the other licence terms. 2

3 Πίνακας Περιεχομένων 1 Εισαγωγή 4 2 Ποιος έχει υποχρεώσεις σύμφωνα με το νόμο WHS; 6 3 Τι χρειάζεται να κάνει ο οργανισμός που προσφέρετε τις υπηρεσίες σας ως εθελοντής; 9 4 Τι χρειάζεται να κάνετε ως εθελοντής λειτουργός; 12 5 Εθελοντές υπεύθυνοι/αξιωματούχοι 14 6 Παροχή εθελοντικών υπηρεσιών από το σπίτι 17 7 Εθελοντικοί Οργανισμοί Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης 18 8 Η νομοθεσία WHS laws σας προστατεύει από τον εκφοβισμό, και τις διακρίσεις 19 9 Άλλοι νόμοι Λίστα ελέγχου 22 3

4 1 Εισαγωγή Ο καθένας έχει το δικαίωμα να είναι ασφαλής στην εργασία, περιλαμβανομένων και των εθελοντών. Οι εθελοντές διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στις τοπικές κοινωνίες σε όλη την Αυστραλία και συνεισφέρουν σημαντικά από την καθημερινή προσφορά μη αμειβόμενης εργασίας για διάφορους οργανισμούς. Αυτός ο οδηγός παρέχει πληροφορίες για το πώς ισχύουν οι νέοι νόμοι υγείας και ασφάλειας στην εργασία (Work Health and Safety - WHS) στην περίπτωση των εθελοντών, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Περιγράφει τρόπους που οι εθελοντές μπορούν να ικανοποιούν τις υποχρεώσεις τους για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, και εξηγεί τι μπορούν να αναμένουν οι εθελοντές από τους οργανισμούς που τους προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως εθελοντές. Ο οδηγός αυτός αποτελεί μέρος ενός πακέτου πόρων που δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τους εθελοντές και τους οργανισμούς που τους απασχολούν να κατανοήσουν το νόμο WHS που είναι διαθέσιμος στο διαδικτυακό τόπο Safe Work Australia. Εναρμονισμένοι νόμοι Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία Την 1 η Ιανουαρίου 2012 η Australian Capital Territory, New South Wales, Queensland, η Northern Territory και η Commonwealth εναρμόνισαν το νόμο WHS. Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα που διεξάγουν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνοντες (οργανισμοί) και λειτουργοί, περιλαμβανόμενων και των εθελοντών, σε αυτές τις δικαιοδοσίες (πολιτείες ή επικράτειες) προστατεύονται από τον ίδιο νόμο WHS. Η Tasmania θα εφαρμόσει τον ίδιο νόμο WHS την 1 η Ιανουαρίου Ασχέτως εντός ποιας δικαιοδοσίας εργάζεστε ως εθελοντής, οι πληροφορίες σε αυτό τον οδηγό θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχετε σύμφωνα με το νόμο WHS. Βασικοί ορισμοί που χρησιμοποιούνται σε αυτό τον οδηγό Μερικές από τις λέξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό τον οδηγό έχουν ιδιαίτερη έννοια σύμφωνα με το νόμο WHS. Παρακάτω παρέχεται ένα κατάλογος αυτών των όρων και η έννοια τους. Βασικός όρος Πρόσωπο που διεξάγει μία επιχείρηση ή αναλαμβάνει (PCBU) Έννοια Ένα πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) που διεξάγει μία επιχείρηση ή αναλαμβάνει (PCBU) είναι το κύριο υπεύθυνο σύμφωνα με το νόμο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (WHS). Συνήθως αυτό το πρόσωπο είναι ο εργοδότης και μπορεί να είναι ένας συνεταιρισμός, μία εταιρεία, ένας μη ενσωματωμένος φορέας ή σύλλογος, ατομική επιχείρηση, κυβερνητικό υπουργείο ή θεσπισμένη αρχή. Ένας οργανισμός εθελοντών θεωρείται ως PCBU αν απασχολεί έναν ή περισσότερους έμμισθους λειτουργούς. Σε όλο το μήκος αυτού του οδηγού μία PCBU αναφέρεται ως οργανισμός. 4

5 Βασικός όρος Εύλογη μέριμνα Εύλογα εφικτό Εθελοντής/εθελόντρ ια Σύλλογος εθελοντών Λειτουργός Έννοια Ο όρος αυτός περιγράφει το επίπεδο μέριμνας που οι λειτουργοί, περιλαμβανόμενων και των εθελοντών, πρέπει να ικανοποιούν. Σημαίνει ότι πρέπει να πράττουν ότι θα έπραττε κάθε λογικό άτομο στις περιστάσεις που αφορούν τα εξής πράγματα: τις γνώσεις σας το ρόλο σας τις δεξιότητες και τους πόρους στη διάθεσή σας τα προσόντα σας τις πληροφορίες που έχετε στη διάθεσή σας, και τις συνέπειες στην υγεία και ασφάλεια σε περίπτωση αποτυχίας να ενεργήσετε. Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για να πληροί ή περιορίζει τις υποχρεώσεις υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Όσον αφορά την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, αν κάτι είναι εύλογα εφικτό σημαίνει ότι είναι, ή ήταν μία συγκεκριμένη στιγμή, εύλογο να γίνει, λαμβάνοντας υπόψη: την πιθανότητα απειλής ή του σχετικού κινδύνου να συμβεί το βαθμό βλάβης που θα μπορούσε να προξενήσει η απειλή ή ο κίνδυνος τι γνωρίζει το άτομο που αφορά, ή που εύλογα θα έπρεπε να γνωρίζει, σχετικά με την απειλή ή τον κίνδυνο, και τους τρόπους εξάλειψης ή ελαχιστοποίησης του κινδύνου τη διαθεσιμότητα και καταλληλόλητα των τρόπων εξάλειψης ή ελαχιστοποίησης του κινδύνου, και το κόστος εξάλειψης ή ελαχιστοποίησης του κινδύνου. Ένα άτομο που εργάζεται χωρίς αμοιβή ή ανταμοιβή σε μία PCBU. Μία ομάδα ανθρώπων που εργάζονται μαζί για έναν ή περισσότερους κοινοτικούς σκοπούς που δεν απασχολούν κανένα έμμισθο λειτουργό. Οι σύλλογοι εθελοντών δεν καλύπτονται από τον παρόντα Νόμο Περί WHS. Λειτουργός σημαίνει οποιοδήποτε άτομο εκτελεί εργασία για μία PCBU με οποιαδήποτε ιδιότητα, περιλαμβανόμενης κι αυτής του εθελοντή/της εθελόντριας. 5

6 2 Ποιος έχει υποχρεώσεις σύμφωνα με το νόμο WHS; Οργανισμοί Οι περισσότεροι οργανισμοί που εκτελούν εργασίες έχουν υποχρεώσεις/καθήκοντα σύμφωνα με το νόμο WHS, αλλά οι σύλλογοι εθελοντών ομάδες ανθρώπων που αποτελούνται τελείως από εθελοντές και δεν απασχολούν κανένα έμμισθο λειτουργό δεν έχουν αυτές τις υποχρεώσεις. Αν προσφέρετε τις υπηρεσίες σας ως εθελοντής σε μία τέτοια ομάδα, τότε δεν έχετε επίσης υποχρεώσεις σύμφωνα με του νόμους WHS. Οι νόμοι WHS απαιτούν όπως οι οργανισμοί που απασχολούν οποιουδήποτε έμμισθους λειτουργούς να εξασφαλίζουν, στο μέτρο που αυτό είναι εύλογα εφικτό, τη σωματική και ψυχική υγεία των λειτουργών τους, περιλαμβανόμενων και των εθελοντών. Αυτό σημαίνει ότι οι εθελοντές δικαιούνται τις ίδιες υποχρεώσεις όπως όλοι οι άλλοι λειτουργοί και λαβαίνετε το ανώτατο επίπεδο προστασίας όποτε προσφέρετε τις υπηρεσίες σας εθελοντικά. Ο Οδηγός αυτός αναφέρεται στους διάφορους τύπους οργανισμών που έχουν υποχρεώσεις προς τους εθελοντές σύμφωνα με τους νόμους WHS με την απλή ονομασία οργανισμοί. Γνωρίζετε; Οι υποχρεώσεις/τα καθήκοντα υγείας και ασφάλειας δεν είναι τελείως νέες. Στην Queensland, στη Northern Territory, South Australia και στην Australian Capital Territory οι προηγούμενοι νόμοι υγείας και ασφάλειας στην εργασία ίσχυαν ειδικά για τους εθελοντές. Σε άλλες δικαιοδοσίες υπήρχε η υποχρέωση προστασίας άλλων ανθρώπων στο χώρο εργασίας, περιλαμβανομένων και των εθελοντών και των επισκεπτών στο χώρο εργασίας. Χρησιμοποιείστε το παρακάτω διάγραμμα ροής για να μάθετε αν εσείς ή ο οργανισμός σας έχετε υποχρεώσεις υγείας και ασφάλειας. 6

7 1 ο Παράδειγμα προσφορά εθελοντικών υπηρεσιών για σύλλογο εθελοντών: Η Sally έχει εκλεγεί ως ταμίας της τοπικής ιστορικής εταιρείας. Η ιστορική εταιρεία ιδρύθηκε το 1982 και διοικείται από μια ομάδα εθελοντών. Η εταιρεία συνεδριάζει σε τακτική βάση. Μερικές φορές η εταιρεία πληρώνει ένα μάστορα για να διατηρεί το κτήριο που της δωρήθηκε. Ο μάστορας δεν απασχολείται έμμισθα από οποιοδήποτε μέλος της εταιρείας. Καθώς η ομάδα των εθελοντών δεν απασχολεί κανένα άτομο και όλοι εργάζονται μαζί για ένα κοινοτικό σκοπό, αποτελούν ένα σύλλογο εθελοντών. Αυτό σημαίνει ότι η Sally και η ιστορική εταιρεία δεν έχουν καμία υποχρέωση βάσει του Νόμου Περί Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (WHS). 2 ο Παράδειγμα προσφορά εθελοντικών υπηρεσιών σε άτομο που διεξάγει επιχείρηση ή αναλαμβάνων οργανισμός: Η Sally έχει εκλεγεί ως ταμίας της τοπικής ιστορικής εταιρείας. Η ιστορική εταιρεία ιδρύθηκε και συστάθηκε το 1982 και διοικείται από έμμισθους υπαλλήλους και εθελοντές. Η εταιρεία απασχολεί ένα άτομο που κρατά τα λογιστικά βιβλία και ένα άλλο άτομο για να λειτουργεί το γραφείο με μερική απασχόληση. Καθώς η εταιρεία απασχολεί άτομα είναι υποχρεωμένη ως νομικό πρόσωπο που διεξάγει μια επιχείρηση ή ο αναλαμβάνων οργανισμός (PCBU) βάσει του Νόμου Περί (WHS). Σημαίνει, επίσης, ότι η Sally έχει υποχρεώσεις ως εργαζόμενη βάσει του Νόμου Περί (WHS) Οι νόμοι WHS και εργασία Όπως οι εθελοντικοί σύλλογοι δεν έχουν υποχρεώσεις βάσει του Νόμου Περί WHS, έτσι επίσης ορισμένες δραστηριότητες δεν καλύπτονται από το νόμο WHS. Οι δραστηριότητες που είναι 7

8 καθαρά οικιακές, κοινωνικές, ψυχαγωγικές ή ιδιωτικής φύσεως δεν θα θεωρούνται ως εργασία και ως εκ τούτου είναι μάλλον απίθανο να καλυφθεί από το Νόμο Περί WHS. Για παράδειγμα: ο συντονισμός παιχνιδιού αμπάριζας με παιδιά ως αρχηγός εθελοντής η διδασκαλία ομάδας παιδιών για το πώς να ανάβουν φωτιά κατασκήνωσης με ασφάλεια, ή οδηγός περιπάτων στο δάσος με ομάδα νέων ανθρώπων ένα Σαββατοκύριακο. Οι δραστηριότητες που μπορούν να θεωρηθούν εργασία περιλαμβάνουν: τη συντήρηση αντικειμένων που απαιτούνται για τη λειτουργία ενός οργανισμού, για παράδειγμα εργασίες συντήρησης σε μία αίθουσα όπου συνεδριάζει μία ομάδα εθελοντών τις δραστηριότητες που οι άνθρωποι συνήθως πληρώνονται για να κάνουν, αλλά πραγματοποιούνται για τον οργανισμό σας από έναν εθελοντή, για παράδειγμα, η οδήγηση με όχημα πελατών σε ραντεβού. Αν δεν είστε σίγουροι αν η εθελοντική εργασία που προσφέρετε καλύπτεται ή δεν καλύπτεται από το Νόμο Περί WHS, μιλήστε στον οργανισμό που του παρέχετε τις υπηρεσίες σας ως εθελοντής. Εθελοντές Σύμφωνα με το Νομό Περί WHS θεωρείστε εθελοντής αν εργάζεστε χωρίς αμοιβή ή οικονομική ανταμοιβή (αλλά μπορείτε να πληρώνεστε για έξοδα που σχετίζονται με μία δραστηριότητα) για έναν οργανισμό που επίσης απασχολεί έμμισθους λειτουργούς. Αν θεωρείστε ως εθελοντής βάσει του Νόμου Περί WHS τότε είστε επίσης και λειτουργός. Αυτό σημαίνει ότι ο οργανισμός στον οποίο παρέχετε τις υπηρεσίες σας εθελοντικά, πρέπει να σας παρέχει τις ίδιες προστασίες όπως και στους έμμισθους λειτουργούς. Ως λειτουργός έχετε υποχρεώσεις βάσει του Νόμου Περί WHS (βλ. Κεφάλαιο 4). 8

9 3 Τι χρειάζεται να κάνει ο οργανισμός που του προσφέρετε τις υπηρεσίες σας ως εθελοντής; Αν ο οργανισμός στον οποίο προσφέρετε τις υπηρεσίες σας ως εθελοντής σας καλύπτεται από το Νόμο Περί WHS, πρέπει να διασφαλίζει, στο μέτρο που αυτό είναι εύλογα εφικτό, την υγεία και ασφάλεια όλων των λειτουργών του, περιλαμβανομένων και των εθελοντών. Αυτό σημαίνει ότι σε εσάς, ως εθελοντής, πρέπει να παρέχεται η ίδια προστασία όπως στους έμμισθους λειτουργούς. Η προστασία αυτή καλύπτει τη σωματική ασφάλειά σας καθώς και την ψυχική υγεία σας στην εργασία. Αυτή η υποχρέωση ενός οργανισμού εξειδικεύεται από το στο μέτρο που αυτό είναι εύλογα εφικτό. Αυτό σημαίνει ότι ο οργανισμός δεν χρειάζεται να εγγυηθεί ότι δεν θα συμβεί καμία βλάβη/ζημιά, αλλά πρέπει να κάνει ό,τι είναι εύλογα δυνατό για την εξασφάλιση της υγείας και ασφάλειας. Άλλοι παράγοντες που θα ληφθούν υπόψη στον καθορισμό του τι υποχρεούται να κάνει ο οργανισμός για να σας κρατήσει ασφαλείς όταν προσφέρετε τις υπηρεσίες σας ως εθελοντής είναι: το είδος του οργανισμού για το οποίο εργάζεστε - για παράδειγμα, μη κερδοσκοπικός το είδος της εργασίας που εκτελείτε τη φύση των κινδύνων που συνδέονται με αυτή την εργασία και την πιθανότητα να υποστείτε τραυματισμό ή ασθένεια τι μπορεί να γίνει για την εξάλειψη ή την ελαχιστοποίηση αυτών των κινδύνων, και την τοποθεσία ή το περιβάλλον όπου εκτελείται η εργασία. Για παράδειγμα, για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ο οργανισμός μπορεί να σας προσφέρει: εκπαίδευση, πληροφορίες και οδηγίες για το πώς να κάνετε τη εργασία σας με ασφάλεια προσωπικό εξοπλισμό προστασίας εγκαταστάσεις πρώτων βοηθειών ή εκπαίδευσης, και πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης, πώς να αναφέρετε κινδύνους και περιστατικά. Ένα άλλο πράγμα που πρέπει να κάνει ο οργανισμός που του προσφέρετε τις υπηρεσίες σας ως εθελοντής ως μέρος των υποχρεώσεων του, είναι απλώς να σας μιλήσει για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Παράδειγμα: Ο John προσφέρει τις υπηρεσίες του ως εθελοντής του για ένα οργανισμό υγείας. Μεταφέρει τους πελάτες από και προς ιατρικά ραντεβού με το αυτοκίνητό του. Υπάρχει κίνδυνος ότι ο John θα μπορούσε να εμπλακεί σε ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα, ενώ ο ίδιος προσφέρει τις υπηρεσίες του ως εθελοντής του. Ο οργανισμός στον οποίο προσφέρει τις υπηρεσίες του ως εθελοντής του δεν μπορεί να εξαλείψει εντελώς τον κίνδυνο, αλλά κάνει μία σειρά από πράγματα για να βοηθήσει στην ελαχιστοποίηση του. Ο οργανισμός: ελέγχει ότι ο John έχει ισχύουσα άδεια οδήγησης επιβεβαιώνει ότι το αυτοκίνητο του John συντηρείται σωστά και έχει ισχύουσα ασφάλιση και έχει άδεια κυκλοφορίας παρέχει στο John την Πολιτική Μεταφοράς Πελατών και εκπαίδευση ασφαλής διαδικασίας πριν προσφέρει τις υπηρεσίες του ως εθελοντής, και ελέγχει ότι ο John αντιλαμβάνεται ότι η Πολιτική Μεταφοράς Πελατών απαιτεί όπως αυτός και τυχόν επιβάτες πελάτες πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες 9

10 οδικής κυκλοφορίας της πολιτείας που λειτουργούν, περιλαμβανόμενης και της χρήσης ζώνης ασφαλείας. Με τον κάνει αυτά τα πράγματα, ο οργανισμός έχει κάνει στο μέτρο που αυτό είναι εύλογα εφικτό να εξασφαλίσει ότι ο John και ο πελάτης είναι ασφαλείς. Για περισσότερες πληροφορίες για την οδήγηση ως εθελοντής για κοινοτικό οργανισμό δείτε το πληροφοριακό δελτίο fact sheet του Συμβουλίου Κοινωνικών Υπηρεσιών της ΝΝΟ Ασφάλεια και Οδήγηση σαν μέρος του Εθελοντισμού [Insurance and Driving as part of Volunteering]. Μιλώντας για την Ασφάλεια Ο οργανισμός που του προσφέρετε τις υπηρεσίες σας ως εθελοντής πρέπει να σας μιλήσει ή διαφορετικά να διαβουλευτεί μαζί σας για ζητήματα υγείας και ασφαλείας στην εργασία που σας επηρεάζουν. Αυτό περιλαμβάνει να σας μιλήσει για πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με την εργασία σας και πώς ο οργανισμός σάς προστατεύει από τη ζημιά/βλάβη. Η διαβούλευση πρέπει να περιλαμβάνει ότι σας δίνει τη δυνατότητα να καταθέσετε ιδέες για το πώς εσείς και άλλοι να είστε όσο το δυνατόν περισσότερο ασφαλείς όταν προσφέρετε τις υπηρεσίες σας ως εθελοντής. Δεν υπάρχει ένας σωστός τρόπος για να μιλήσει κάποιος για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, αλλά πώς το κάνουν οι οργανισμοί θα εξαρτηθεί από το μέγεθος του οργανισμού, το είδος της εργασίας που εκτελείται και το καθεστώς εμπλοκής των λειτουργών. Αν ο οργανισμός που του προσφέρετε αυτή τη στιγμή τις υπηρεσίες σας ως εθελοντής σας μιλάει για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία και είστε ευχαριστημένοι με τον τρόπο που λειτουργεί, αυτό είναι υπέροχο! Τα πράγματα μπορούν να μείνουν ως είναι. Οι τρόποι διαβούλευσης που μπορεί να γίνουν περιλαμβάνουν: αποστολή τακτικών ενημερωτικών δελτίων ταχυδρομικά ή με τα οποία περιέχουν νέα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, πληροφορίες και ενημέρωση τακτική ενημέρωση του τμήματος εθελοντών στον πίνακα ανακοινώσεων ή σε διαδικτυακούς τόπους με πληροφορίες, περιλαμβανομένων των πιο πρόσφατων πολιτικών και διαδικασιών ασφάλειας στην εργασία τη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικής ταχυδρομικής διεύθυνσης προτάσεων για να στέλνετε προτάσεις για τρόπους εργασίας με ασφάλεια και άλλα ζητήματα την πραγματοποίηση τακτικών συναντήσεων για συζήτηση της εργασίας που κάνετε και πώς να την κάνετε με ασφαλέστερο τρόπο την πραγματοποίηση σύντομων «οργανικών συζητήσεων» όπου συζητούνται ειδικά ζητήματα υγείας και ασφάλειας που σχετίζονται με συγκεκριμένα καθήκοντα, ή διασύνδεση με εκπροσώπους υγείας και ασφάλειας, αν το ζητήσουν λειτουργοί. Ο οργανισμός θα πρέπει να σας μιλάει τακτικά για να εκτελείτε την εργασία σας με ασφάλεια. Θα πρέπει επίσης να σας ενημερώνει για το τι πρέπει να κάνετε και με ποιον να επικοινωνείτε αν συμβεί κάτι όταν προσφέρετε τις υπηρεσίες σας ως εθελοντής ή αν έχετε κάποια πρόταση για το πώς να γίνει η εργασία σας ασφαλέστερη. Αν παρατηρήσετε ένα ζήτημα υγείας και ασφάλειας που χρειάζεται διόρθωση, θα πρέπει να το θέσετε στο διευθυντή ή τον προϊστάμενό σας. Θα πρέπει να συνεργαστείτε για να βρείτε μία αποτελεσματική λύση. Αν το ζήτημα υγείας και ασφάλειας στην εργασία δεν μπορεί να επιλυθεί με συζήτηση με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, τότε ο οργανισμός που του προσφέρετε τις υπηρεσίες σας ως εθελοντής χρειάζεται να ακολουθήσει τη διαδικασία επίλυσης του ζητήματος που προβλέπεται από τους νόμους WHS. 10

11 Παράδειγμα: Η Sophie ξεκινά να προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες της σε έναν τοπικό οργανισμό υγείας. Την πρώτη ημέρα εργασίας της το άτομο που διαχειρίζεται το πρόγραμμα εθελοντών στον οργανισμό μιλά στη Sophie για διάφορα πράγματα, όπως: την εργασία που θα κάνει πώς να κάνει την εργασία της με ασφάλεια τις πολιτικές, πρακτικές και διαδικασίες που έχει ο οργανισμός για τους λειτουργούς, περιλαμβανομένων και των εθελοντών, χρησιμοποιούν χρήση της ηλεκτρονικής ταχυδρομικής διεύθυνσης προτάσεων υγείας και ασφάλειας του οργανισμού και την ιστοσελίδα για τους εργαζομένους, περιλαμβανομένων και των εθελοντών, και με ποιόν να επικοινωνεί αν συμβεί κάτι που επηρεάζει την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Ο διευθυντής της Sophie της δίνει αντίγραφα των πολιτικών, πρακτικών και διαδικασιών της εργασίας. Η Sophie παρακολουθεί επίσης εκπαίδευση μισής ημέρας για το πώς να χρησιμοποιεί τα μηχανήματα που θα πρέπει να χειρίζεται όταν προσφέρει τις υπηρεσίες της ως εθελόντρια. Ένα μήνα αφού η Sophie έχει ξεκινήσει εργασία στον οργανισμό, ο διευθυντής οργανώνει μία συνάντηση των εθελοντών. Ο διευθυντής ανακοινώνει ότι μία από τις πολιτικές ασφαλούς εργασίας είναι υπό αναθεώρηση και ζητά από τους εθελοντές να προτείνουν βελτιώσεις στην πολιτική. Η Sophie διαβάζει την πολιτική και τη συζητά με άλλους εθελοντές για αλλαγές. Η Sophie δεν έχει καμία πρόταση να συμπεριληφθεί στην πολιτική, αλλά άλλοι εθελοντές υποβάλλουν ιδέες στην ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση προτάσεων για εξέταση από το διευθυντή τους. Όταν η πολιτική οριστικοποιείται δημοσιεύεται μία ανακοίνωση στον πίνακα ανακοινώσεων του προσωπικού και στο τμήμα εθελοντών στο διαδικτυακό τόπο του οργανισμού. Ο οργανισμός που του προσφέρει τις υπηρεσίες ως εθελόντρια η Sophie μιλά στους λειτουργούς και εθελοντές του σε τακτική βάση για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Ο τρόπος που ο οργανισμός διαβουλεύεται με τους λειτουργούς λειτουργεί καλά, και έτσι συνεχίζουν με αυτόν τον τρόπο. 11

12 4 Τι χρειάζεται να κάνετε ως εθελοντής λειτουργός; Ο οργανισμός που του προσφέρετε τις υπηρεσίες σας ως εθελοντής πρέπει να διασφαλίζει ότι είστε όσο το δυνατόν ασφαλείς, ενώ προσφέρετε τις υπηρεσίες σας ως εθελοντής, αλλά και ως εθελοντής θα πρέπει να: λαβαίνετε εύλογη επιμέλεια για την υγεία και την ασφάλειά σας λαβαίνετε εύλογη επιμέλεια για να διασφαλίζετε ότι δεν επηρεάζετε την υγεία και ασφάλεια άλλων ανθρώπων εκτελείτε τα καθήκοντά σας με ασφαλή τρόπο ακολουθείτε τις εύλογες οδηγίες υγείας και ασφάλειας της εργασίας που σας έχουν δοθεί από τον οργανισμό που του προσφέρετε τις υπηρεσίες σας ως εθελοντής, και συνεργάζεστε με τις εύλογες πολιτικές και διαδικασίες του οργανισμού που του προσφέρετε τις υπηρεσίες σας ως εθελοντής που σχετίζονται με την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Ουσιαστικά το τι αποτελεί εύλογη επιμέλεια και τι αναμένεται από τους λειτουργούς είναι ο,τιδήποτε θα έκανε ένας λογικός άνθρωπος σε συνθήκες που σχετίζονται με πράγματα όπως: τις γνώσεις σας το ρόλο σας τις δεξιότητες και τους πόρους στη διάθεσή σας τα προσόντα σας τις πληροφορίες που έχετε στη διάθεσή σας τις συνέπειες στην υγεία και ασφάλεια σε περίπτωση αποτυχίας να ενεργήσετε. Άλλοι τρόποι για να βεβαιωθείτε ότι έχετε λάβει εύλογη επιμέλεια είναι: η διεξαγωγή δραστηριοτήτων βάσει του ρόλου που σας έχει ανατεθεί μη διεξαγωγή δραστηριοτήτων για τις οποίες δεν έχετε τις δεξιότητες να αναλάβετε να μην κάνετε τίποτα που θα μπορούσε να φαίνεται μη ασφαλές. Μερικά παραδείγματα από πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να ικανοποιήσετε τις υποχρεώσεις σας υγείας και ασφάλειας στην εργασία περιλαμβάνουν: ανάγνωση, κατανόηση και συνεργασία με πολιτικές και διαδικασίες που σας παρέχονται από τον οργανισμό που του προσφέρετε τις υπηρεσίες σας ως εθελοντής αν ο οργανισμός σας σάς ερωτά για μία διαδικασία εργασίας που αλλάζει ή αναπτύσσει, του προσφέρετε τις ιδέες σας για το πώς να κάνετε την εργασία με ασφάλεια αν είστε κουρασμένοι και η εθελοντική εργασία σας περιλαμβάνει οδήγηση, καλέστε τον οργανισμό και πείτε τους ότι δεν είστε σε θέση να εργαστείτε σήμερα ως εθελοντής αν μεταφέρετε έναν πελάτη με αυτοκίνητο, βεβαιωθείτε ότι εσείς και ο πελάτης σας φοράτε τις ζώνες ασφάλειάς σας και τηρείτε τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας αν μαθαίνετε κάποιον να οδηγεί ποδήλατο, βεβαιωθείτε ότι φοράει κράνος και γερά παπούτσια. Το να λαβαίνετε εύλογη επιμέλεια δεν είναι δύσκολο. Απλά κάντε τα πράγματα που περιγράφονται στην αρχή του παρόντος κεφαλαίου και μιλήστε με τους διευθυντές σας αν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες για την υγεία και ασφάλειά σας ή αυτή άλλων ανθρώπων σε σχέση με την εργασία σας. 12

13 Οι εθελοντές είναι απίθανο να διωχθούν Αν κάνετε τα πράγματα που περιγράφονται σ αυτό τον Οδηγό, όταν προσφέρετε τις υπηρεσίες σας εθελοντικά, δεν μπορεί να σας επιβληθεί πρόστιμο ή να διωχθείτε βάσει του Νόμου WHS. Σε ορισμένες δικαιοδοσίες ισχύουν για τους εθελοντές για περισσότερο από δυο δεκαετίες καθήκοντα εργασιακής ασφάλειας κι υγιεινής, αλλά δεν έχουν αναφερθεί διώξεις εθελοντών στο πλαίσιο αυτών των νόμων. Παρομοίως δεν έχουν υπάρξει διώξεις εθελοντών στο πλαίσιο των νέων νόμων WHS. Στο παρελθόν οι διώξεις εναντίον των έμμισθων εργαζομένων ήταν σπάνιες και μόνο σε σχέση με σοβαρά περιστατικά, όπου υπήρχε υψηλός βαθμός απροσεξίας ή αμέλειας. Αναμένεται ότι οι ρυθμιστικές αρχές θα έχουν την ίδια προσέγγιση με τους νέους νόμους WHS σε σχέση με έμμισθους εργαζόμενους και εθελοντές, και οι διώξεις θα είναι τόσο σπάνιες όσο υπήρξαν και στο παρελθόν. Παράδειγμα: Ο Sam ξεκινά την πρώτη του βάρδια ως εθελοντής σε μία τοπική λέσχη περιπέτειας. Στην πρώτη του βάρδια άλλοι εθελοντές του λένε ότι θα πρέπει να περάσει από μία διαδικασία μύησης που περιλαμβάνει να κλειδωθεί σε ένα υπερθερμασμένο ατμοθάλαμο για όσο χρονικό διάστημα μπορεί να αντέξει. Ο Sam λέει στους άλλους εθελοντές ότι πάσχει από μία πάθηση και ότι η μύηση θα μπορούσε να τον βλάψει σοβαρά. Οι άλλοι εθελοντές πειράζουν Sam μέχρι που αυτός ενδίδει. Ο Sam μπαίνει στον ατμοθάλαμο. Οι άλλοι εθελοντές κλειδώνουν την πόρτα και ανεβάζουν τη θερμοκρασία. Ο Sam αισθάνεται πολύ στενάχωρα και λιποθυμά στον ατμοθάλαμο. Ο επικεφαλής της ομάδας των εθελοντών ανακαλύπτει τι συμβαίνει και γνωρίζει ότι ο οργανισμός έχει αυστηρές πολιτικές που απαγορεύουν τέτοιου είδους συμπεριφορές. Ο επικεφαλής της ομάδας τρέχει μέσα στον ατμοθάλαμο και βγάζει αμέσως έξω το Sam. Ο επικεφαλής της ομάδας φροντίζει το Sam, παρέχοντάς του τις πρώτες βοήθειες που χρειάζεται. Ο επικεφαλής της ομάδας αναφέρει το περιστατικό στον οργανισμό μόλις είναι σε θέση να το κάνει. Σε αυτή την περίπτωση φαίνεται ότι: ο οργανισμός έλαβε όλα τα εύλογα μέτρα για να προσπαθήσει να αποτρέψει αυτά τα είδη μυήσεων. Γι αυτό είναι απίθανο να διωχτεί για μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του για την υγεία ασφάλεια στην εργασία. επειδή ο επικεφαλής της ομάδας έδειξε την εύλογη επιμέλεια και δεν αγνόησε τι συνέβαινε, αλλά ενήργησε βάσει του ρόλου του ως επικεφαλής της ομάδας, έχει συμμορφωθεί με την υποχρέωσή του ως λειτουργός. Είναι εξαιρετικά απίθανο τότε ότι ο επικεφαλής της ομάδας θα διωχτεί για μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις των λειτουργών βάσει του Νόμου Περί WHS. υπάρχει πιθανότητα ότι οι εθελοντές που κλείδωσαν το Sam στον ατμοθάλαμο να διωχθούν για μη τήρηση του καθήκοντός τους ως λειτουργοί, βάσει του Νόμου Περί WHS, να λάβουν εύλογη επιμέλεια όπως οι πράξεις ή παραλείψεις τους, δεν επηρεάζουν αρνητικά την υγεία και ασφάλεια των άλλων. Οι εθελοντές είναι σαφώς προσωπικά υπεύθυνοι επειδή συμμετείχαν ενεργά σε πράξεις που απείλησαν την υγεία του Σαμ. Θα μπορούσαν επίσης να διωχθούν βάσει άλλων νόμων. Τι γίνεται αν συμβεί κάτι; Αν, όταν προσφέρετε τις υπηρεσίες σας ως εθελοντής, εσείς ή κάποιος άλλος: 13

14 τραυματιστείτε σοβαρά, ασθενήσετε σοβαρά, ή εκτεθείτε σε σοβαρό κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά σας/του επειδή συνέβει ένα επικίνδυνο περιστατικό Θα πρέπει να ενημερώσετε τον οργανισμό που του προσφέρετε τις υπηρεσίες σας ως εθελοντής όσο το συντομότερο δυνατόν. Αυτό μπορεί να είναι τόσο εύκολο όπως να το πείτε στον προϊστάμενο ή τον διευθυντή σας. Σύμφωνα με το Νόμο Περί WHS αυτοί οι τύποι περιστατικών, καθώς και θανάτων στο χώρο εργασίας, είναι γνωστά ως περιστατικά υποχρεωτικής δήλωσης. Ο οργανισμός που του προσφέρετε τις υπηρεσίες σας ως εθελοντής υποχρεούται να ενημερώνει τη ρυθμιστική αρχή υγείας και ασφάλειας στην εργασία στην πολιτεία ή επικράτειά σας αν συμβαίνουν περιστατικά υποχρεωτικής δήλωσης ως αποτέλεσμα εργασιών του οργανισμού. Ο οργανισμός πρέπει να ενημερώνει τη ρυθμιστική αρχή μόλις είναι σε εύλογη θέση να το πράξει. Αν συμβεί κάτι που δεν είναι τόσο σοβαρό όσο ένα περιστατικό υποχρεωτικής δήλωσης, θα πρέπει ακόμη να ενημερώνετε τον οργανισμό. Μπορεί ακόμα να έχει μία πολιτική που απαιτεί να αναφέρετε αυτά τα πράγματα. Επίσης, να αναφέρετε λιγότερο σοβαρά περιστατικά, περιλαμβανομένων των παρ ολίγο να γίνει περιστατικών, στον οργανισμό που του προσφέρετε τις υπηρεσίες σας ως εθελοντής μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη πιο σοβαρών περιστατικών στο μέλλον. 5 Εθελοντές υπεύθυνοι/αξιωματούχοι Μερικοί εθελοντές μπορούν να συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο ενός οργανισμού ή να έχουν κάποιον άλλο ρόλο όταν λαβαίνουν ή συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν το σύνολο ή ένα σημαντικό μέρος του οργανισμού που είστε εθελοντής. Οι αποφάσεις τους μπορούν επίσης να έχουν την ικανότητα να επηρεάζουν σημαντικά την οικονομική κατάσταση του οργανισμού. Μόνο αν ο εθελοντής λαβαίνει, ή συμμετέχει στη λήψη αυτών των ειδών αποφάσεων θεωρούνται ότι είναι υπεύθυνοι/αξιωματούχοι [ officer ] βάσει του Νόμου Περί WHS. Ένας αξιωματούχος καθορίζεται από την επιρροή της φύσης του ρόλου του στη λήψη αποφάσεων εντός του οργανισμού, και όχι εξαιτίας ενός τίτλου που μπορεί να αποκτήσει, για παράδειγμα, υπεύθυνος πρώτων βοηθειών, υπεύθυνος υγείας και ασφάλειας ή διοικητικός υπεύθυνος. Καθήκοντα των εθελοντών υπευθύνων/αξιωματούχων Αν είστε ένας αξιωματούχος εθελοντής θα πρέπει να επιδείξετε τη δέουσα επιμέλεια για να διασφαλίζετε ότι ο οργανισμός συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του υγείας και ασφαλείας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διασφαλίζετε ότι στον οργανισμό λειτουργούν κατάλληλα συστήματα εργασίας και θα πρέπει να παρακολουθείτε ενεργά και να αξιολογείτε τη διαχείριση υγείας και ασφάλειας εντός του οργανισμού. Η άσκηση της δέουσας επιμέλειας ως αξιωματούχος σημαίνει ότι πρέπει να λαβαίνετε εύλογα μέτρα για να: Μαθαίνετε συνεχώς και να παραμένετε ενήμεροι σε ζητήματα υγείας και ασφάλειας. Για παράδειγμα, μαθαίνετε τι απαιτεί ο Νόμος Περί WHS και τις στρατηγικές και διαδικασίες για την εξάλειψη ή ελαχιστοποίηση των απειλών και κινδύνων στο μέτρο που αυτό είναι εύλογα εφικτό. Κατανοείτε τη φύση της εργασίας που εκτελεί ο οργανισμός και παραμένετε ενήμεροι για τους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι έμμισθοι λειτουργοί και οι 14

15 εθελοντές όταν εργάζονται για τον οργανισμό. Για παράδειγμα, μπορεί να απαιτούνται συμβουλές από ένα άτομο με τα κατάλληλα προσόντα για να αποκτήσετε μία γενική κατανόηση των απειλών και κινδύνων που σχετίζονται με τις εργασίες του οργανισμού. Εξασφαλίζετε και επιβεβαιώνετε ότι ο οργανισμός έχει διαθέσιμους για χρήση, και χρησιμοποιεί, τους κατάλληλους πόρους και διαδικασίες για την εξάλειψη ή την ελαχιστοποίηση των κινδύνων για την υγεία και ασφάλεια. Για παράδειγμα, αυτό απαιτεί να κατανοείτε τι χρειάζεται για την υγεία και ασφάλεια, τη λήψη αποφάσεων για διαδικασίες και πόρους και τη διαβεβαίωση ότι χρησιμοποιούνται. Εξασφαλίζετε και επιβεβαιώνετε ότι ο οργανισμός διαθέτει διαδικασίες για την επικοινωνία και λαβαίνει υπόψη πληροφορίες για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία και ανταποκρίνεται σε αυτές τις πληροφορίες. Αυτό πρέπει να περιλαμβάνει την αναφορά περιστατικών και αναδυόμενων απειλών και κινδύνων, να προσδιορίζει, αν απαιτείται, ενέργειες για την εξάλειψη ή την ελαχιστοποίηση κινδύνων, στο μέτρο που αυτό είναι εύλογα εφικτό. Εξασφαλίζετε και επιβεβαιώνετε ότι ο οργανισμός διαθέτει και εφαρμόζει, διαδικασίες συμμόρφωσης με τυχόν καθήκοντα και απαιτήσεις της νομοθεσίας WHS. Οι αξιωματούχοι μπορούν να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους κάνοντας πράγματα όπως: να μιλούν για ζητήματα υγείας ασφάλειας στην εργασία σε συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου να διασφαλίζουν ότι υπάρχει συνεχής διαβούλευση με τους εθελοντές και άλλους λειτουργούς για ζητήματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία να ρωτούν για τις διαδικασίες ασφαλείας του οργανισμού και να ελέγχουν ότι αυτές βοηθούν τον οργανισμό να πληροί τις υποχρεώσεις του υγείας και ασφάλειας στην εργασία να μαθαίνουν και να παραμένουν ενήμεροι για το τι κάνουν οι λειτουργοί, περιλαμβανομένων και των εθελοντών, εντός του οργανισμού και τους κινδύνους που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν στο χώρο εργασίας να αναζητούν συμβουλές για συγκεκριμένα ζητήματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία να ενημερώνονται για τις εξελίξεις στην υγεία και ασφάλεια στην εργασία και των βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τον οργανισμό. Οι εθελοντές αξιωματούχοι δεν μπορούν να διωχθούν Ένας αξιωματούχος εθελοντής δεν μπορεί να διωχθεί για ανεπάρκεια συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις του ως αξιωματούχος βάσει του Νόμου Περί WHS. Η ασυλία των αξιωματούχων εθελοντών έχει σχεδιαστεί για να διασφαλιστεί ότι η εθελοντική συμμετοχή στο επίπεδο αξιωματούχου δεν αποθαρρύνεται. Ένας αξιωματούχος εθελοντής μπορεί όμως να διωχθεί υπό την ιδιότητά του ως λειτουργός, αν δεν λάβει την εύλογη επιμέλεια ως λειτουργός (βλ. Κεφάλαιο 4). Παράδειγμα: Ο Bill προσφέρει τις υπηρεσίες του ως εθελοντής στο διοικητικό συμβούλιο ενός φιλανθρωπικού οργανισμού. Ο ίδιος παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου κάθε μήνα. Στις συνεδριάσεις αυτές, μέλη του διοικητικού συμβουλίου λαβαίνουν συχνά αποφάσεις που επηρεάζουν το σύνολο ή ένα σημαντικό μέρος του φιλανθρωπικού οργανισμού. Μπορούν να περιλαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με: πώς θα διατεθεί και ξοδευτεί η χρηματοδότηση πόσοι εθελοντές θα εργάζονται ανά πάσα στιγμή στην αποθήκη του φιλανθρωπικού οργανισμού, και πολιτικές και διαδικασίες που χρησιμοποιούνται από τους λειτουργούς του φιλανθρωπικού οργανισμού, περιλαμβανομένων και των εθελοντών. Επειδή οι 15

16 αποφάσεις που λαμβάνονται και συμμετέχει ο Bill επηρεάζουν όλο ή σημαντικό μέρος της οργανισμού, θεωρείται ως αξιωματούχος του οργανισμού και έτσι απαιτείται από το Νόμο Περί WHS να ασκεί τη δέουσα επιμέλεια. Ο Bill παρευρίσκεται σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου τον Μάιο. Στη συνεδρίαση αυτή, τα μέλη του συμβουλίου συζητούν και συμφωνούν σε ένα πακέτο εκπαίδευσης, που όλοι θα πρέπει να ολοκληρώσουν πριν αρχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως εθελοντές. Ως μέρος άσκησης δέουσας επιμέλειας ο Bill: κατανοεί ότι ο φιλανθρωπικός οργανισμός έχει υποχρεώσεις για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία βάσει του Νόμου Περί WHS διασφαλίζει ότι το πακέτο εκπαίδευσης καλύπτει θέματα που σχετίζονται με την εργασία που εκτελούν οι εθελοντές και λειτουργοί του οργανισμού συμφωνεί με τ άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ότι το πακέτο εκπαίδευσης θα πρέπει να αξιολογείται και αναθεωρείται, αν απαιτείται, μία φορά κάθε τρία χρόνια, και ελέγχει ότι ο οργανισμός έχει άλλες πολιτικές και διαδικασίες που λειτουργούν καλά στην κάλυψη άλλων πτυχών της εργασίας που κάνουν εθελοντές και οι λειτουργοί. Επειδή ο Bill είναι αξιωματούχος εθελοντής, ο ίδιος δεν μπορεί να διωχθεί για μη επίδειξη δέουσας επιμέλειας. Ωστόσο, είναι προς το συμφέρον του οργανισμού ο Bill να επιδείξει δέουσα επιμέλεια. Λόγω της θέσης του εντός του οργανισμού, ο Bill θεωρείται επίσης λειτουργός και απαιτείται να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του βάσει του Νόμου Περί WHS. 16

17 6 Παροχή υπηρεσιών ως εθελοντές από το σπίτι Ως εθελοντής μπορεί να εκτελείτε την εργασία σας για έναν οργανισμό από το σπίτι σας. Αν ισχύει αυτή η περίπτωση, έχετε ακόμη υποχρέωση ως εθελοντής λειτουργός βάσει του Νόμου Περί WHS όταν εκτελείτε την εθελοντική εργασία σας. Το σπίτι σας ως χώρος εργασίας Αν εκτελείτε εργασία ως εθελοντής από το σπίτι σας, ο οργανισμός που του προσφέρετε τις υπηρεσίες σας ως εθελοντής δεν είναι ιδιοκτήτης, δεν ελέγχει ή διαχειρίζεται τους χώρους από όπου εργάζεστε. Αυτό σημαίνει ότι ο οργανισμός σας έχει περιορισμένη ικανότητα να διασφαλίσει την υγεία και ασφάλεια των εθελοντών όταν εργάζονται. Ο οργανισμός σας πρέπει ακόμη να συμμορφώνεται με την υποχρέωσή του να διασφαλίζει την υγεία και ασφάλειά σας, αλλά τι είναι εύλογα εφικτό για τον οργανισμό θα είναι διαφορετικό από ό,τι αν εργαζόσαστε σε ένα χώρο εργασίας που ελέγχει ο οργανισμός. Ο οργανισμός σας για να εκπληρώσει το καθήκον του μπορεί να σας δώσει πληροφορίες ή συμβουλές για το πώς να δημιουργήσετε ένα σημείο εργασίας και να διασφαλίσει ότι έχετε όλο τον εξοπλισμό που χρειάζεστε για να κάνετε την εργασία που σας έχει δοθεί. Παρομοίως όταν εργάζεστε σε άλλο ιδιωτικό σπίτι, μπορούν να σας κάνουν ερωτήσεις για το σπίτι σας για να συγκεντρώσει αρκετές πληροφορίες, έτσι ώστε οι οδηγίες που παρέχει ο οργανισμός να είναι κατάλληλες και πρακτικές για την αντιμετώπιση των σχετικών κινδύνων υγείας και ασφάλειας για την κατάστασή σας. Θα πρέπει ακόμα να: λάβετε τη δέουσα επιμέλεια της δικής σας υγείας και ασφάλειας διασφαλίζετε ότι αυτό που κάνετε για τον οργανισμό δεν επηρεάζει άλλους, και ακολουθείτε τις εύλογες οδηγίες, πολιτικές και διαδικασίες του οργανισμού. Αν εκτελείτε εργασία ως εθελοντής από το σπίτι σας και άλλοι εθελοντές θα εργάζονται εκεί μαζί σας, θα πρέπει επίσης να διασφαλίσετε ότι το σπίτι σας είναι ασφαλές γι αυτούς να εισέλθουν. Αυτό είναι το ίδιο καθημερινό καθήκον που έχετε με κάθε επισκέπτη που έρχεται στο σπίτι σας βάσει του εθιμικού δικαίου. Εκτέλεση υπηρεσιών ως εθελοντής σε σπίτια άλλων ανθρώπων Μπορεί να εκτελείτε εργασία ως εθελοντής σε σπίτια άλλων ανθρώπων. Αν ισχύει αυτή η περίπτωση, ο οργανισμός που του προσφέρετε τις υπηρεσίες σας ως εθελοντής θα πρέπει να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με το σπίτι που θα επισκεφθείτε πριν πάτε εκεί. Ο οργανισμός θα μπορούσε να σας πει για ειδικούς κινδύνους που πρέπει να γνωρίζετε στο σπίτι, για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχει σκύλος στην αυλή ή οι σκάλες μπορεί να είναι ιδιαίτερα απότομες. Αν επισκέπτεστε διάφορα σπίτια μπορεί να μην είναι εύλογα εφικτό για τον οργανισμό σας να σας παρέχει πληροφορίες για ειδικούς κινδύνους σε κάθε σπίτι, αλλά θα πρέπει να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα είδη των κινδύνων που ενδέχεται να συναντήσετε. Ο οργανισμός θα πρέπει να σας παρέχει πάντα κάθε άλλη πληροφορία που χρειάζεστε για να επιτελείτε την εργασία σας ως εθελοντής με ασφάλεια. Δεν αποτελεί απαίτηση ότι κάθε φορά πρέπει να παρευρίσκονται δύο εθελοντές σε ένα σπίτι για να εκτελούν εργασία για έναν οργανισμό, ωστόσο ο οργανισμός που του προσφέρετε τις υπηρεσίες σας ως εθελοντής μπορεί να σας ζητήσει να το πράξετε ως έναν τρόπο καλύτερης διασφάλισης της υγείας και ασφάλειάς σας. 17

18 7 Εθελοντές Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης Αν προσφέρετε τις υπηρεσίες σας ως εθελοντής σε έναν οργανισμό υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, έχετε τις ίδιες υποχρεώσεις όπως και κάθε άλλος εθελοντής βάσει του Νόμου Περί WHS. Θα πρέπει να: λαβαίνετε εύλογη επιμέλεια της υγείας και ασφάλειά σας διασφαλίσετε, στο μέτρο που αυτό είναι ευλόγως εφικτό, ότι οι ενέργειές σας δεν επηρεάζουν την υγεία και ασφάλεια άλλων ανθρώπων συμμορφώνεστε, στο μέτρο που μπορείτε να το κάνετε, με εύλογες οδηγίες για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία που σας έχουν δοθεί από τον οργανισμό, και συνεργάζεστε με εύλογες πολιτικές και διαδικασίες που σας έχουν δοθεί από τον οργανισμό που του προσφέρετε τις υπηρεσίες σας ως εθελοντής σας (βλ. Κεφάλαιο 4). Εθελοντές και υπεύθυνοι/αξιωματούχοι Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης Σύμφωνα με το Νόμο Περί WHS ένας υπεύθυνος/αξιωματούχος ενός οργανισμού δεν ονομάζεται υπεύθυνος/αξιωματούχος λόγω του τίτλου ή βαθμού του, για παράδειγμα, Υπεύθυνος Πρώτων Βοηθειών. Σύμφωνα με το νόμο WHS οι υπεύθυνοι/αξιωματούχοι θεωρούνται οι άνθρωποι που αποφασίζουν ή συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν το σύνολο ή ένα σημαντικό μέρος ενός οργανισμού και την οικονομική του κατάσταση (βλ. Κεφάλαιο 5). Θεωρείται ως υπεύθυνος/αξιωματούχος ο ελεγκτής περιστατικού ; Παρόλο που οι ελεγκτές περιστατικού μπορεί να κατευθύνουν συγκεκριμένες επιχειρήσεις ανταπόκρισης, γενικά δε λαβαίνουν ή συμμετέχουν στη λήψη σημαντικών αποφάσεων που επηρεάζουν το σύνολο ή ένα σημαντικό μέρος ενός οργανισμού ή το πώς λειτουργεί ο οργανισμός. Άρα θεωρείται απίθανο ότι ένας ελεγκτής περιστατικού θα θεωρείται ως υπεύθυνος/ αξιωματούχος σύμφωνα με το Νόμο Περί WHS. 18

19 8 Ο νόμος WHS σας προστατεύει από τον εκφοβισμό και τις διακρίσεις Εκφοβισμός στο χώρο εργασίας Η ευθύνη που έχει για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία ο οργανισμός που του προσφέρετε τις υπηρεσίες σας ως εθελοντής, απαιτεί από αυτόν να αποτρέπει τον εκφοβισμό, το στρες και την παρενόχληση. Οι λειτουργοί, περιλαμβανόμενων και των εθελοντών, έχουν επίσης υποχρέωση όπως οι πράξεις τους να μην αποτελούν κίνδυνο για τη δική τους υγεία και ασφάλεια, ή αυτή άλλων ανθρώπων στο χώρο εργασίας. Αν αισθάνεστε ότι έχετε πέσει θύμα εκφοβισμού, όταν προσφέρετε τις υπηρεσίες σας ως εθελοντής, και δεν αισθάνεστε ότι μπορείτε να θέσετε το ζήτημα στον προϊστάμενο ή το διευθυντή σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη ρυθμιστική αρχή της πολιτείας ή επικράτειάς σας για πληροφορίες και συμβουλές. Τα στοιχεία επικοινωνίας της Work health and safety regulator είναι διαθέσιμα στο διαδικτυακό τόπο της Safe Work Australia. WHS και διακρίσεις Ο Νόμος Περί WHS απαγορεύει επίσης ρητά τις διακρίσεις ή την άνιση μεταχείριση των λειτουργών, περιλαμβανομένων και των εθελοντών, επειδή έγειραν κάποια ανησυχία για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Αν βρεθεί άτομο που εμπλέκεται σε διάκριση αυτού του είδους μπορεί να υποστεί ποινικές κυρώσεις. 19

20 9 Άλλοι νόμοι Όταν προσφέρετε τις υπηρεσίες σας ως εθελοντής υπάρχουν και άλλοι νόμοι που θα πρέπει να συμμορφώνεστε ή που σας προσφέρουν προστασίες. Παρακάτω παρέχεται ένας οδηγός για μερικούς από αυτούς τους νόμους. Θα πρέπει να ζητήστε επιπλέον συμβουλές από τον οργανισμό σας ή το αρμόδιο όργανο των εθελοντών. Νόμοι κατά των διακρίσεων Εκτός από τα μέτρα προστασίας κατά των διακρίσεων που προβλέπονται στο νόμο WHS, οι νόμοι κατά των διακρίσεων των πολιτειών, των επικρατειών και της Κοινοπολιτείας απαγορεύουν τις διακρίσεις κατά ενός ατόμου, λόγω των χαρακτηριστικών αυτού του ατόμου. Για παράδειγμα, οι νόμοι απαγορεύουν τις διακρίσεις λόγω της φυλής ενός ατόμου, λόγω φύλου, ηλικίας, αναπηρίας, θρησκευτικών πεποιθήσεων, πολιτικών πεποιθήσεων, γονικής ιδιότητας ή συνδικαλιστικών δραστηριοτήτων, καθώς και λόγω άλλων χαρακτηριστικών. Ο διαδικτυακός τόπος Commonwealth Human Rights and Equal Opportunity Commission website παρέχει πληροφορίες για τους νόμους κατά των διακρίσεων της Κοινοπολιτείας, καθώς και συνδέσεις προς τους διαδικτυακούς τόπους των State and Territory anti-discrimination bodies. Ασφάλιση Σε γενικές γραμμές, οι εθελοντές δεν καλύπτονται από τη νομοθεσία εργατικών αποζημιώσεων. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να ελέγξετε ότι ο οργανισμός που του προσφέρετε τις υπηρεσίες σας ως εθελοντής έχει την κατάλληλη ασφάλιση που καλύπτει επαρκώς εσάς και τις δραστηριότητες που εκτελείτε ως εθελοντής. Ο διαδικτυακός τόπος Volunteering Australia website παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους πιο κοινούς τύπους ασφάλισης που καλύπτει τους εθελοντές. Προστασία από προσωπική αστική ευθύνη, αλλά όχι από ποινική ευθύνη Σε όλη την Αυστραλία υπάρχουν νόμοι που σας προστατεύουν ως εθελοντή από το να επισύρετε προσωπική αστική ευθύνη από ο,τιδήποτε κάνετε ή κάνατε, όταν οι συνέπειες των υπηρεσιών που προσφέρετε ως εθελοντής καταλήξουν σε απώλεια ή ζημιά. Ωστόσο, οι νόμοι αυτοί δεν θα προστατεύουν έναν εθελοντή από προσωπική αστική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια που προκύψει από ο,τιδήποτε κάνατε ή δεν κάνατε, ενώ βρισκόσαστε υπό την επήρεια ναρκωτικών ή αλκοόλ, ή ενώ ενεργούσατε εκτός των αρμοδιοτήτων των δραστηριοτήτων που είσαστε εξουσιοδοτημένοι από τον οργανισμό, ή σε αντίθεση με τις δραστηριότητες του οργανισμού. Οι νόμοι αυτοί δεν προστατεύουν επίσης τον εθελοντή από την ποινική ευθύνη. Για παράδειγμα, αν εμπλακείτε σε ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα ενώ οδηγείτε ως μέρος της εθελοντικής εργασίας σας, σε γενικές γραμμές οι νόμοι αυτοί θέτουν οποιαδήποτε αστική ευθύνη που προκύπτει από τη ζημία στον οργανισμό που του παρέχετε τις υπηρεσίες ως εθελοντής. Αλλά αν διαπράξατε ποινική συμπεριφορά, όπως υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση σε κατάσταση μέθης ή επικίνδυνη οδήγηση, τότε θα είστε προσωπικά υπεύθυνοι για τη ζημία. Υπάρχουν εξαιρέσεις στον κανόνα αυτό για ορισμένους εθελοντές, για παράδειγμα, των εθελοντών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης που δεν θα αντιμετωπίσουν ποινική ευθύνη για πράγματα που γίνονται με καλή πίστη, όπως φθορά ξένης ιδιοκτησίας που ήταν αναγκαία για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης. 20

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

DVD Παραπόνων Καταναλωτών Φροντίδας Ηλικιωμένων ΣΕΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟ

DVD Παραπόνων Καταναλωτών Φροντίδας Ηλικιωμένων ΣΕΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟ DVD Παραπόνων Καταναλωτών Φροντίδας Ηλικιωμένων ΣΕΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟ «Έχω μια ανησυχία - Ένα βίντεο για τους ηλικιωμένους που λαμβάνουν φροντίδα, τις οικογένειες και φίλους τους» Noeline Brown

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών

Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών Greek Rights and Responsibilities Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών Περιεχόμενα Η Περίθαλψη της Υγείας σας Τα Δικαιώματα & οι Υποχρεώσεις σας...3 Πρόσβαση Έχετε το δικαίωμα σε υγειονομική

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Υπηρεσιών Αναπηρίας και Η Υπηρεσία Σας Eύκολη Ελληνική Απόδοση

Πρότυπα Υπηρεσιών Αναπηρίας και Η Υπηρεσία Σας Eύκολη Ελληνική Απόδοση Πρότυπα Υπηρεσιών Αναπηρίας και Η Υπηρεσία Σας Eύκολη Ελληνική Απόδοση 1 Greek Σχετικά με αυτό το βιβλίο Αυτό το βιβλίο σάς λέει τα πάντα σχετικά με τα 12 Πρότυπα Υπηρεσιών Αναπηρίας (Disability Services

Διαβάστε περισσότερα

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr»

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Επεξήγηση web site με λογικό διάγραμμα «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλοί άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Έκδοση : 3 η Περίοδος Ιούλιος Σεπτ. 13. Περιεχόμενα. Μήνυμα Λειτουργού Υγείας & Ασφάλειας. Γενική Επισκευή ΜΗΔΕΝ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΔΡΑΣΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Έκδοση : 3 η Περίοδος Ιούλιος Σεπτ. 13. Περιεχόμενα. Μήνυμα Λειτουργού Υγείας & Ασφάλειας. Γενική Επισκευή ΜΗΔΕΝ ΑΤΥΧΗΜΑ Περιεχόμενα Μήνυμα Λειτουργού Υγείας & Ασφάλειας Γενική Επισκευή ΜΗΔΕΝ ΑΤΥΧΗΜΑ Ακαδημία Ταλέντων Συμβολή στη Γενική Επισκευή Βραβεία Ασφάλειας & Υγείας Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ασφάλειας & Υγείας 21-25 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Επιχειρηματικός Κώδικας Δεοντολογίας στον Τομέα της Υγείας για Τρίτους Ενδιάμεσους

Διεθνής Επιχειρηματικός Κώδικας Δεοντολογίας στον Τομέα της Υγείας για Τρίτους Ενδιάμεσους Διεθνής Επιχειρηματικός Κώδικας Δεοντολογίας στον Τομέα της Υγείας για Η υποχρέωσή σας να συμμορφωθείτε με όλους τους νόμους και τις πολιτικές της Johnson & Johnson. Οι εταιρίες Johnson & Johnson και οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΩΣ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Enter the name of the interviewer. ΠΩΣ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

CatholicCare Sydney Προστατεύοντας τα δικαιωμάτα σας

CatholicCare Sydney Προστατεύοντας τα δικαιωμάτα σας CatholicCare Sydney Προστατεύοντας τα δικαιωμάτα σας Το δικαίωμά σας να παραπονεθείτε CatholicCare Sydney Greek Translation Protecting Your Rights ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ Το δικαίωμά σας να παραπονεθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αυστραλιανός Καταστατικός Χάρτης Δικαιωμάτων Υγειονομικής Περίθαλψης στη Βικτώρια GREEK

Ο Αυστραλιανός Καταστατικός Χάρτης Δικαιωμάτων Υγειονομικής Περίθαλψης στη Βικτώρια GREEK Ο Αυστραλιανός Καταστατικός Χάρτης Δικαιωμάτων Υγειονομικής Περίθαλψης στη Βικτώρια GREEK 2 Ο Αυστραλιανός Καταστατικός Χάρτης Δικαιωμάτων Υγειονομικής Περίθαλψης Ο Αυστραλιανός Καταστατικός Χάρτης Δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN WWW.LEASEPLAN.gr οκτωβριοσ 2012 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Πώς δουλεύουμε...03 Οι αξίες μας στην πράξη...04 Γενικές αρχές του Κώδικα...05 Οι πελάτες,

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Greek του προσώπου που λαμβάνει φροντίδα Rights & Responsibilities of the person receiving care Συνεχίζοντας την Αποστολή των Μοναχών του Τάγματος Sisters of the Little Company

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Πλαίσιο και Επισκόπηση Εισαγωγή Η εταιρεία «Celebrity International Movers SA» χρειάζεται να συλλέγει και να χρησιμοποιεί συγκεκριμένες πληροφορίες για τα πρόσωπα. Τα πρόσωπα αυτά μπορεί να είναι πελάτες,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επιχορηγήσεων Πολιτισμικής Ποικιλομορφίας. 1 Ιουλίου 2015 30 Ιουνίου 2016

Πρόγραμμα Επιχορηγήσεων Πολιτισμικής Ποικιλομορφίας. 1 Ιουλίου 2015 30 Ιουνίου 2016 Πρόγραμμα Επιχορηγήσεων Πολιτισμικής Ποικιλομορφίας 1 Ιουλίου 2015 30 Ιουνίου 2016 Χρηματοδοτική συνεισφορά από το Δήμο Stonnington για δραστηριότητες κοινωνικής υποστήριξης μεταναστευτικών συλλόγων ηλικιωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Με την ευρωπαϊκή και την εθνική νοµοθεσία έχει απαγορευθεί η εµπορία και η χρήση αµιαντούχων προϊόντων ή υλικών από την 1 η Ιανουαρίου 2005.

Με την ευρωπαϊκή και την εθνική νοµοθεσία έχει απαγορευθεί η εµπορία και η χρήση αµιαντούχων προϊόντων ή υλικών από την 1 η Ιανουαρίου 2005. ΓΡΗΓ. ΠΕΛΩΡΙΑ ΗΣ Π.Μ. Μ.Μ.Μ. Υπουργείο Απασχόλησης & Κοιν. Προστασίας Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) /νση Προγραµµατισµού & Συντονισµού Τεχνικής & Υγειονοµικής Επιθεώρησης Εργασίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε τρεις μήνες* μεριμνά, ώστε να τηρούνται τα αναγκαία πρακτικά των συνεδριάσεων

συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε τρεις μήνες* μεριμνά, ώστε να τηρούνται τα αναγκαία πρακτικά των συνεδριάσεων Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 531 Κ.Δ.Π. 175/88 Αρ. 2336, 8.7.88 Αριθμός 175 Οι περί Επιτροπών Ασφάλειας στους Τόπους Εργασίας Κανονισμοί του 1988, που κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ / ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΩΣ ΚΑΤΟΧΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ / ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ / ΘΥΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΠΤΥΧΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ / ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΩΣ ΚΑΤΟΧΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ / ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ / ΘΥΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΠΤΥΧΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ / ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΩΣ ΚΑΤΟΧΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ / ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ / ΘΥΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΠΤΥΧΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Κατά την εκτέλεση εργασιών σε ένα εργοτάξιο εμπλέκονται κυρίως τέσσερα βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 0 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Περιεχόμενα Σελ. 1 Δήλωση Διοίκησης Σελ. 2 Βασικές Αρχές Λειτουργίας 1. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2. Δίκαιες Συνθήκες Εργασίας 3. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 1325 K.AJI. 134/97 Αρ. 3145,

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 1325 K.AJI. 134/97 Αρ. 3145, E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 1325 K.AJI. 134/97 Αρ. 3145, 24.4.97 Αριθμός 134 Οι περί Επιτροπών Ασφάλειας στην Εργασία Κανονισμοί του 1997, που κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟI ΕΛΕΓΚΤΕΣ AE ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ. The Innovating Partner you need. Ανεξάρτητο μέλος της UHY International

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟI ΕΛΕΓΚΤΕΣ AE ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ. The Innovating Partner you need. Ανεξάρτητο μέλος της UHY International ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟI ΕΛΕΓΚΤΕΣ AE ΠΑΤΗΣΙΩΝ 75 104 34 ΑΘΗΝΑ The Innovating Partner you need Ανεξάρτητο μέλος της UHY International 2 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ... 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας EL Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την περίοδο Ιανουαρίου 2001 - Φεβρουαρίου 2002 14 Μαρτίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή......3

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3401, 7/4/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3401, 7/4/2000 Ο περί Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτων Αναγκών Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 44(I) του 2000 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Μεταφορικών Εταιρειών - Ασφάλεια. Θεοδόσης Αναγνωστόπουλος Operational Excellence & QHSSE Manager October 2013

Αξιολόγηση Μεταφορικών Εταιρειών - Ασφάλεια. Θεοδόσης Αναγνωστόπουλος Operational Excellence & QHSSE Manager October 2013 Αξιολόγηση Μεταφορικών Εταιρειών - Ασφάλεια Θεοδόσης Αναγνωστόπουλος Operational Excellence & QHSSE Manager October 2013 Σκοπός 1. Να αναδειχθεί η ανάγκη ύπαρξης οργανωμένων, αυτοδύναμων και εξωστρεφών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές δεοντολογίας στην άσκηση του επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού κατά τον Σύλλογο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ).

Βασικές αρχές δεοντολογίας στην άσκηση του επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού κατά τον Σύλλογο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ). Βασικές αρχές δεοντολογίας στην άσκηση του επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού κατά τον Σύλλογο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ). Ι. Συμπεριφορά των Κοινωνικών Λειτουργών σχετικά με την Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους )

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα στο απόρρητο των πληροφοριών.το προσωπικό της Bloomsbury International δεν θα περάσει προσωπικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΠΟΝΑ LLOYD'S

ΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΠΟΝΑ LLOYD'S Παράπονα Ιανουάριος 2016 ΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΠΟΝΑ LLOYD'S ιαχείριση διεθνών παραπόνων στη Llyd s: Καθοδήγηση για managing agents και τους εκπροσώπους τους Το παρόν σημείωμα οδηγιών παρέχει μια πρακτική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισαγωγή στην Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία Εισαγωγή στην Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία Η

Διαβάστε περισσότερα

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0344 Οδηγία 87/344/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την ασφάλιση νομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ/ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ/ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Η CBRE Group, Inc., συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων, επιχειρηματικών μονάδων, συνεργαζόμενων και θυγατρικών εταιρειών αυτής (από κοινού «CBRE») είναι πλήρως δεσμευμένη στην πραγματοποίηση των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση;

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση; Γιατί ν ασφαλιστώ; Η απάντηση είναι απλή. Σου την προσφέρουν καθημερινά οι εφημερίδες, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση. Τροχαία ατυχήματα, εργατικά ατυχήματα, πυρκαγιές, κλοπές, πλημμύρες, σεισμοί, αεροπορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT:ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

PROJECT:ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ PROJECT:ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ 4: Πώς κάποιος μπορεί να μας παρενοχλήσει διαδικτυακά και τι μπορούμε να κάνουμε για το θέμα αυτό; ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΒΕΙΣΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΜΟΙΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Σελ.1/5 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 00 10.08.10 Πρώτο σχέδιο - ιανομή για σχόλια Όλες 01 15.10.10 Τελική έκδοση - Ελέγχτηκε: Λειτουργός Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

GREEK. Οι Κοινοτικές Υπηρεσίες Υγείας Merri Health και εσείς

GREEK. Οι Κοινοτικές Υπηρεσίες Υγείας Merri Health και εσείς GREEK Οι Κοινοτικές Υπηρεσίες Υγείας Merri Health και εσείς Απλά αγγλικά 2017 Σχετικά με αυτό το βιβλίο Το βιβλίο αυτό είναι για: Τις Κοινοτικές Υπηρεσίες Υγείας Merri Community Health Services. Και. για

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α )

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Εργασιακά Θέματα Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Συνοπτική παρουσίαση.. 3 2. Γενικοί κανόνες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΜΕΜΟ) Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2013 ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις Ένας ηλικιωμένος Γερμανός που

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο δικαιωμάτων. Τα δικαιώματά σας:

Έγγραφο δικαιωμάτων. Τα δικαιώματά σας: Έγγραφο δικαιωμάτων Το φυλλάδιο αυτό σας παρέχει σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά τα δικαιώματά σας όταν βρίσκεστε στο αστυνομικό τμήμα. Με τον όρο δικαιώματα εννοούμε σημαντικές ελευθερίες και δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3590, 29/3/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3590, 29/3/2002 Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 25(I) του 2002

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου 26 Οκτωβρίου 2015 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ο Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1. ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1.1 Η DPG DIGITAL MEDIA δεσμεύεται να ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ

ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση INFO KIT Μέρος 1 Μάης 2011 Εισαγωγή Το έγγραφο αυτό προορίζεται για τους εθελοντές και τους φορείς που συμμετέχουν στην ΕΕΥ. Δίνει σαφείς πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Co-funded by the European Union

Co-funded by the European Union 1 Συμμετοχή Η συμμετοχή είναι δικαίωμα σου! Τα παιδιά, οι νέοι όπως και οι ενήλικες, έχουν το δικαίωμα της παροχής συμβουλών και το δικαίωμα του να εισακούονται σε διαδικασίες που τους αφορούν. Πρώτα όμως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.) Ημερομηνία:.. Σχολείο:. Τάξη:. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.) Πρόλογος Αγαπητέ/ή μαθητή/τρια, Το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala. Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου;

Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala. Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου; Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala Μπιλμπάο, 28 Απριλίου 2008 Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου; Jukka Takala: Η εκτίμηση κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης Όροι και προϋποθέσεις χρήσης 1. Αποδοχή Η πρόσβαση και η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και σε όλους τους νόμους που εφαρμόζονται σχετικά. Με την πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να έχουν τεχνικό ασφάλειας; Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις εφόσον απασχολούν έστω και έναν

Διαβάστε περισσότερα

Safe Hunter Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου

Safe Hunter Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου Safe Hunter Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου H Εταιρεία δημιούργησε τον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της. Δύναται να προβαίνει σε χρήση συγκεκριμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ CHEMPARK DORMAGEN

ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ CHEMPARK DORMAGEN ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ CHEMPARK DORMAGEN Οδηγίες ασφαλείας Διαβάστε τις οδηγίες ασφαλείας πριν από την είσοδό σας στο CHEMPARK και λάβετέ τις υπόψη κατά την παραμονή σας! Σας ευχαριστούμε! 1. ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

ΙΣΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΙΣΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΑΞΙΖΕΙ ΤΟΝ ΚΟΠΟ! ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΗΣ ΑΞΙΑΣ Σε τί συνίσταται ο Νόμος περί ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας; Ο Νόμος περί ίσης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 18/11/2014

Δελτίο Τύπου 18/11/2014 Δελτίο Τύπου 18/11/2014 Ο ΟΑΕΔ / EURES και η BBi Communication ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Φινλανδίας για απασχόληση στον τομέα της δημόσιας υγείας και περίθαλψης - Έλληνες γιατροί και νοσηλευτές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΣΙΜΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ;

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΣΙΜΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ; 7 ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΣΙΜΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ; Έχοντας πείσει τον πελάτη ότι η συμφωνία είναι κατάλληλη για αυτόν, μια επαγγελματική και γρήγορη διαδικασία κλεισίματος θα διασφαλίσει ότι η πώληση δεν

Διαβάστε περισσότερα

Οδικό τροχαίο ατύχηµα είναι αιφνίδιο και ζηµιογόνο γεγονός, που προκαλείται από τη λειτουργία του οχήµατος και προξενεί βλάβη σε πρόσωπα ή πράγµατα.

Οδικό τροχαίο ατύχηµα είναι αιφνίδιο και ζηµιογόνο γεγονός, που προκαλείται από τη λειτουργία του οχήµατος και προξενεί βλάβη σε πρόσωπα ή πράγµατα. Το θέµα στο οποίο θα αναφερθούµε σήµερα, είναι τα τροχαία ατυχήµατα, τα αίτια που τα προκαλούν, οι συνέπειες από αυτά και οι προτάσεις της Τροχαίας για τη µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων. Πριν µπούµε στην

Διαβάστε περισσότερα

«Οι συνέπειες από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη στην Ελληνική Βιομηχανία»

«Οι συνέπειες από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη στην Ελληνική Βιομηχανία» «Οι συνέπειες από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη στην Ελληνική Βιομηχανία» Γιώργος Δ. Κωνσταντινόπουλος Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω Ειδικός Εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή και Ασφάλεια

Υγιεινή και Ασφάλεια Υγιεινή και Ασφάλεια Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Υγιεινής και Ασφάλειας. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή δήλωση για την Τηλε-εργασία από τους Ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους στον ασφαλιστικό τομέα

Κοινή δήλωση για την Τηλε-εργασία από τους Ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους στον ασφαλιστικό τομέα Κοινή δήλωση για την Τηλε-εργασία από τους Ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους στον ασφαλιστικό τομέα I. Εισαγωγή Μετά από περισσότερο από δέκα χρόνια από τη σύναψη της Συμφωνίας-πλαίσιο για την τηλε-εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΙΣΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΙΣΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ Ζήτημα Δικαιοσύνης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΗΣ ΑΞΙΑΣ Σε τί συνίσταται ο Νόμος περί ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας; Ο Νόμος περί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ Ο παρών κώδικας δεοντολογίας αναφέρεται και αφορά τόσο τον υπεύθυνο της επεξεργασίας (κατά

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας του παιδιού. Συλλόγου Φίλων Εθελοντών της Ε.Π.Α.Θ. Γενικές αρχές

Πολιτική Προστασίας του παιδιού. Συλλόγου Φίλων Εθελοντών της Ε.Π.Α.Θ. Γενικές αρχές Πολιτική Προστασίας του παιδιού Συλλόγου Φίλων Εθελοντών της Ε.Π.Α.Θ. Γενικές αρχές Ο Σύλλογος Φίλων Εθελοντών της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων προωθεί τα δικαιώματα των παιδιών, για την ασφάλεια και

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους

Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους Γραμματεία Διυπουργικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας 19/03/2014 Πόσα παιδιά (

Διαβάστε περισσότερα

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - EDITORIAL Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο Ο όρος υγεία και ασφάλεια στην εργασία αφορά τις συνθήκες και τους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Information, Linkages and Capacity Building Commissioning Framework

Information, Linkages and Capacity Building Commissioning Framework Information, Linkages and Capacity Building Commissioning Framework Οκτώβριος 2016 Τι περιέχει το έγγραφο που κρατάτε στα χέρια σας; Οκτώβριος 2016 1 Τι περιέχει το έγγραφο που κρατάτε στα χέρια σας; 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 19/11/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Ενότητα: Εισαγωγή ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρίξεις Φροντιστών

Υποστηρίξεις Φροντιστών Σελίδα Υποστηρίξεις Φροντιστών Το φυλλάδιο αυτό περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις υποστηρίξεις που διατίθενται για φροντιστές σε όλη τη Νέα Νότια Ουαλία. Οι κυριότερες επαφές περιλαμβάνουν: Carers NSW

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 679/2016)

ΝΕΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 679/2016) ΝΕΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 679/2016) Εισαγωγή: Στα πλαίσια του προγράμματος Data protection Reform, η Ευρωπαϊκή Ένωση στις 24 Μαΐου του 2016 ψήφισε τον Νέο Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Tάξη & Τμήμα:... Σχολείο:... Ημερομηνία:.../.../200... Όνομα:... Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς

Διαβάστε περισσότερα

Απόσυρση Ανάκληση Προϊόντων Τροφίμων Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων

Απόσυρση Ανάκληση Προϊόντων Τροφίμων Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων Απόσυρση Ανάκληση Προϊόντων Τροφίμων Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων Επιχειρείται να δοθεί το υφιστάμενο καθεστώς ανάκλησης απόσυρσης των προϊόντων τροφίμων με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση 3 η Ημέρα 12/6/2014 Πειθαρχικός Κώδικας Η πειθαρχία είναι ουσιώδης παράμετρος σε κάθε επιχείρηση για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 6 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 6 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 6 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Διαρκής στόχος για μας, παραμένει ο «μηδενισμός των ατυχημάτων»

Διαρκής στόχος για μας, παραμένει ο «μηδενισμός των ατυχημάτων» Λαμβάνοντας σοβαρά το ρόλο μας Η υγεία και ασφάλεια στην εργασία αφορά τον κάθε ένα από εμάς, την Εταιρία, τον εργαζόμενο, την οικογένεια μας, την κοινωνία. Είναι ευθύνη όλων, είναι δική μας ευθύνη. Εμείς

Διαβάστε περισσότερα

Cleopatra Hotel. Χρειάζεστε άδεια εργασίας για να δουλέψετε στην Κύπρο?(κυκλώστε) ΝΑΙ/ ΟΧΙ

Cleopatra Hotel. Χρειάζεστε άδεια εργασίας για να δουλέψετε στην Κύπρο?(κυκλώστε) ΝΑΙ/ ΟΧΙ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υποβολή αίτησης 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις με αστερίσκο (υποχρεωτικό) 2. Το έντυπο να συμπληρωθεί από τον αιτητή 3. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε συμπληρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής: Γιώργος Βασιλείου. Κωδικός Μαθήματος:ΥΓΑ101. Καλή αρχή σε όλους!!!

Καθηγητής: Γιώργος Βασιλείου. Κωδικός Μαθήματος:ΥΓΑ101. Καλή αρχή σε όλους!!! Καθηγητής: Γιώργος Βασιλείου Κωδικός Μαθήματος:ΥΓΑ101 Καλή αρχή σε όλους!!! Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία είναι ανθρώπινο δικαίωμα και συμπεριλαμβάνεται στην Παγκόσμια Διακύρηξη των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Ένταξη νέων υπαλλήλων - Κάνοντας το σωστό σύμφωνα με το WorkChoices

Ένταξη νέων υπαλλήλων - Κάνοντας το σωστό σύμφωνα με το WorkChoices Ένταξη νέων υπαλλήλων - Κάνοντας το σωστό σύμφωνα με το WorkChoices Κάθε νέος υπάλληλος πρέπει να υποβληθεί σε ένα πρόγραμμα ένταξης για να εξασφαλίσει μια αποτελεσματική εισαγωγή στον εργασιακό χώρο.

Διαβάστε περισσότερα

Testversion Ej för ifyllnad

Testversion Ej för ifyllnad Υπηρεσίες μέριμνας κατ οίκον για άτομα κάτω των 65 ετών grekiska 1. Γενική αξιολόγηση της υπηρεσίας μέριμνας κατ οίκον Πολύ Αρκετά Ούτε ούτε Αρκετά Πολύ a. Πόσο είστε γενικά με την υπηρεσία μέριμνας κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. Εισαγωγή Ο Κώδικας Δεοντολογίας απευθύνεται στους

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το EthicsPoint

Σχετικά με το EthicsPoint Σχετικά με το EthicsPoint Αναφορές Γενικά Ασφάλεια & Εμπιστευτικότητα Αναφορών Συμβουλές & Βέλτιστες Πρακτικές Σχετικά με το EthicsPoint Τι είναι το EthicsPoint; Το EthicsPoint είναι ένα περιεκτικό και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Φεβρουάριος 2013 Οι οδηγίες αυτές βοηθούν στην πρόληψη σοβαρών τραυματισμών σε ανθρώπους και παιδιά που

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση Ερωτηματολογίου Έρευνας με θέμα:

Κωδικοποίηση Ερωτηματολογίου Έρευνας με θέμα: Κωδικοποίηση Ερωτηματολογίου Έρευνας με θέμα: «Σχέσεις και συνθήκες εργασίας - Ερωτηματολόγιο εργαζομένων» Μεταβλητή Ερώτηση Απάντηση Κωδικός E1 Φύλο Άνδρας 1 Γυναίκα 2 E2 Ηλικία Κάτω από 20 1 20-24 2

Διαβάστε περισσότερα

Αμυντική Οδήγηση. Σχολή ασφαλούς οδήγησης

Αμυντική Οδήγηση. Σχολή ασφαλούς οδήγησης Αμυντική Οδήγηση Σχολή ασφαλούς οδήγησης ;Ένα τμήμα της Thessdrive IKE ΠΟΣΟ ασφαλείς είστε εσείς, οι συνάδελφοι σας και όσοι νοιάζεστε; Η κυκλοφορία στους δρόμους γίνεται ολοένα και πιο επικίνδυνη και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διασφάλισης του επιπέδου φροντίδας για την υγεία των πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα: Προληπτικά μέτρα για το άγχος στη Ναυτιλία

Πρόγραμμα: Προληπτικά μέτρα για το άγχος στη Ναυτιλία Πρόγραμμα: Προληπτικά μέτρα για το άγχος στη Ναυτιλία 1. Εισαγωγή 1.1. Γενική εισαγωγή στο εργασιακό άγχος Η φύση της εργασιακής ζωής έχει αλλάξει σημαντικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Το παρόν κείμενο αποτελεί τον Κανονισμό λειτουργίας της «Μητρώου

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Το παρόν κείμενο αποτελεί τον Κανονισμό λειτουργίας της «Μητρώου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ» Το παρόν κείμενο αποτελεί τον Κανονισμό λειτουργίας της «Μητρώου Εθελοντών» του Δήμου Ευρώτα, όπου περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες τις σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά (Greek) Πληροφορίες για τραυματισμένους εργαζόμενους

Ελληνικά (Greek) Πληροφορίες για τραυματισμένους εργαζόμενους Ελληνικά (Greek) Πληροφορίες για τραυματισμένους εργαζόμενους Αν τραυματιστείτε στην εργασία Αν τραυματιστείτε στην εργασία και χρειάζεστε ιατρική θεραπεία ή/και έχετε μειωμένη ικανότητα για εργασία, τότε

Διαβάστε περισσότερα

10. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

10. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 10. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ Σύμφωνα με την παράγραφο (ι) του Διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 20 Ιουλίου 2011, με το οποίο διορίστηκα, εμπίπτει στους όρους εντολής μου η υποβολή «εισηγήσεων για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Λεωφόρος Κέννεντυ 80, 1076 Λευκωσία Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ : 1. Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία ασφαλιζόμενου : 2. Πατρώνυμο 3. Επάγγελμα / Είδος επιχείρησης: 4. Α.Φ.Μ. : Δ.Ο.Υ. : 6. Διεύθυνση Αλληλογραφίας : οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 25.11.2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1119/2007, του Norbert Höfs, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την απόσυρση φαρμακευτικών προϊόντων που

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα