Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α"

Transcript

1 Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 405

2 Α. ΓΕΝΙΚΗ I) ΛΕΞΙΚΑ - ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ - ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 1. Σε ελληνική γλώσσα ΓΚΡΕΚΟΥ Α., Ζωή ( ),, Αθήνα, Διάττων, ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. - ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Λ., Η Ευτέρπη ( ), Θεσσαλονίκη, University Studio Press, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ., Λεξικό όρων 3. Γλωσσολογίας τ. Α και τ. Β, Αθήνα, Καστανιώτης, ΔΗΜΑΡΑΣ Κ. Θ., Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Αθήνα, Ίκαρος, ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Χ. Λ., Περιοδικά Λόγου και Τέχνης ( ), τ. Α : Αθηναϊκά περιοδικά ( ), Θεσσαλονίκη, University Studio Press, ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ Μ., Αφιερώματα περιοδικών: Συμβολή στην καταγραφή τους ( ), Αθήνα, Ε.Λ.Ι.Α., ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗΣ Στ., Συναγωγή Νέων Λέξεων υπό των λογίων πλασθεισών από της Αλώσεως μέχρι των καθ ημάς χρόνων, (ανατύπωση της πρώτης έκδοσης: 1900 με πρόλογο του Κ. Θ. Δημαρά), Αθήνα, Ερμής, ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Μιχ., Το Περιοδικόν μας ( ), Θεσσαλονίκη, University Studio Press, ΒEATON R., Εισαγωγή στη Νεώτερη Ελληνική Λογοτεχνία, Ποίηση και πεζογραφία, [μτφ. Ε. Ζούργου - Μ. Σπανάκη], Αθήνα, Νεφέλη,

3 ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κυρ., Νεοελληνικά Φιλολογικά Ψευδώνυμα ( ), Αθήνα, Ε.Λ.Ι.Α., ΝΤΕΝΙΣΗ Σ., Μεταφράσεις Μυθιστορημάτων και Διηγημάτων , Εισαγωγή, μελέτη και καταγραφή, Αθήνα, Περίπλους, ΠΑΠΑΛΕΟΝΤΙΟΥ Λ., Λογοτεχνικές Μεταφράσεις του μείζονος Ελληνισμού: Μικρασία Κύπρος Αίγυπτος , Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη ΠΟΛΙΤΗΣ Λ., Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Αθήνα, Μ.Ι.Ε.Τ., Ξενόγλωσσα BRANCA V. (επιμέλ.), Dizionario Critico della Letteratura Italiana, τόμ. 2, Τορίνο, Unione Tipografico Editrice Torinense, DRABBLE M. (επιμέλ.), Oxford Companion to English Literature, Οξφόρδη, Oxford University Press, DREHER S. et ROLLI M., Bibliographie de la Littérature Française ( ), Complément à la Bibliographie de H. P. Thieme, (Genève), Slatkin reprints, 1976 [ανατύπωση της πρώτης έκδοσης: 1948]. GARLAND H. & M. (επιμέλ.), Oxford Companion to German Literature, Οξφόρδη, Oxford University Press, HART J. (επιμέλ.), The Concice Oxford Companion to American Literature, Οξφόρδη, Oxford University Press, HARVEY P. - Heseltine J. E. (επιμέλ.), Oxford Companion to French Literature, Οξφόρδη, Oxford University Press,

4 HAWTHORN J., A Concice Glossary of Contemporary Literary Terms, Kent, Edward Arnold, LAFFONT - BOMPIANI, Le Nouveau Dictionnaire des Auteurs de touts les temps et touts les pays, (τόμοι 1-3), Παρίσι, Robert Lafont, Littérature Française, τόμοι. 9-14, Παρίσι Paris, Artaud EHRARD J. (επιμέλ.), τόμ. 9: Le siècle XVII, I , Παρίσι, Artaud, MAUZI / MENANT (επιμέλ.), τόμ. 10: Le siècle XVII, II , Παρίσι, Artaud, DIDIER B. (επιμέλ.), τόμ. 11: Le siècle XVII, III , Παρίσι, Artaud, MILNER M. (επιμέλ.), τόμ. 12, Le romantisme I, , Παρίσι, Artaud, PICHOIS C. (επιμέλ.), τόμ. 13, Le romantisme II, , Παρίσι, Artaud, POUILLIART R. (επιμέλ.), τόμ. 14, Le romantisme III, , Παρίσι Artaud, MARMONTEL J.-F., Éléments de Littérature (Nouvelle edition, augmentée par des Essais Sur le gout et Sur les romans et de Considérations sur la littérature romantique) (8 τόμοι), Παρίσι, F. J. Busscher,1822. MARTIN H.J. - CHARTIER R. (επιμέλ.), Histoire de l édition Française (τόμ. III): Le temps des éditeurs (du romantisme a la Belle Époque), (Παρίσι), Promodis, PREMINGER A. (επιμέλ.), The Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics, Princeton, Princeton University Press, ΤHIEME H., Bibliographie de la Littérature Française (de 1800 à 1930), (Γενεύη - Παρίσι), Slatkine Reprints, 1983 [ανατύπωση της έκδοσης του Παρισιού: 1933). WELLEK R., A History of Μodern Criticism , τόμ. II, The Romantic Age, New Heaven, Connecticut, Yale University Press, ΙΙ) ΠΗΓΕΣ 408

5 1. Eλληνικές [ΑΝΩΝΥΜΟ], «Τίνι τρόπω γράφονται τα μυθιστορήματα», Χρυσσαλίς, τ. Α, φυλ. 22 (15/11/1863), και φυλ. 23 (30/11/1863), ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Ν., «Γ.Μ. Βιζυηνός (Ο Έλλην Γκύ δε Μωπασσάν)», Εθνικόν Ημερολόγιον Κ.Φ. Σκόκου 9 (1894), ΒΙΖΥΗΝΟΣ Γ. Μ., Μελέται επί του Καλού, τ. Α : Πνευματικαί Ιδιοφυίαι και τ. Β : Αι αρχαί των τεχνών, Αθήνα, Τυπογρ. Σπ. Κουσουλίνου, ΒΙΚΕΛΑΣ Δ., Περί νεοελληνικής φιλολογίας. Δοκίμιον αναγνωσθέν εν τη ελληνική σχολή του Λονδίνου κατά την εσπερινήν διατριβήν της 21ης Μαρτίου 1871, Αθήνα, Καραβίας, (χ.χ.) [ανατύπωση της πρώτης έκδoσης: 1871]. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΗΠΕΙΡΩΤΗΣ ΑΓ., «Επιστολιμαία διατριβή αντί προλόγου» (στη μτφ. της Νανάς του Ζola), στον τόμο Π. Δ. Μαστροδημήτρης, Ο Ζητιάνος του Καρκαβίτσα, εισαγωγή - κείμενο - γλωσσάριο, Αθήνα, Καρδαμίτσα , Ο ΔΙΟΝΥΣΟΣ, τ. Α (1901) και Β (1902), Αθήνα, Ε.Λ.Ι.Α., 1981 [ανατύπωση]. ΖΑΜΠΕΛΙΟΣ ΣΠ., «Πόθεν η κοινή λέξις τραγουδώ; Σκέψεις περί Ελληνικής Ποιήσεως» (1859): Σολωμός: Προλεγόμενα Κριτικά Στάη - Πολυλά - Ζαμπέλιου (επιμέλ. Ανδρ. Κίτσος - Μυλωνάς), Αθήνα, Ε.Λ.Ι.Α., 1980 [ανατύπωση], ΚΑΒΑΦΗΣ Κ.Π., Πεζά [επιμ. Γ. Παπουτσάκης], Αθήνα, Φέξης, ΚΑΒΑΦΗΣ Κ.Π., Σχόλια σε ποιήματα: D. Haas, «Σχόλια του Καβάφη σε ποιήματά του»: Σαββίδης, Μαρωνίτης κ. ά., Κύκλος Καβάφη, Αθήνα, Ίδρυμα Σχολής Μωραΐτη ΚΟΡΑΗΣ ΑΔ., «Επιστολή προς Αλέξανδρον Βασιλείου»: Αδ. Κοραής, Προλεγόμενα στους αρχαίους έλληνες συγγραφείς και η Αυτοβιογραφία του, Αθήνα, Μ.Ι.Ε.Τ., 1986,

6 KOΡΑΗΣ ΑΔ., Αλληλογραφία, Αθήνα, ΟΜΕΔ, ΛΑΜΠΕΛΕΤ Γ., «Ο Βάγνερ κρινόμενος», Κριτική, τχ. 19, ΛΑΜΠΕΛΕΤ Γ., «Ο Βάγνερ και τα θύματά του», Κριτική, τχ. 21, ΜΕΛΙΣΣΑ, Η ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ (εισαγ. Αικ. Κουμαριανού), Αθήνα, Ε.Λ.Ι.Α [ανατύπ.]. ΜΟΔΙΝΟΣ [ΠΟΛΥΒ.], «Το ψυχολογικόν μυθιστόρημα», εφ. Η φωνή της Κύπρου 5/4/95. BERGSON Η., To γέλιο, δοκίμιο για τη σημασία του κωμικού [=Essai sur la signification du comique, 1900] (μτφρ. Ι. Λο Σκόκο), Αθήνα, Γ. Αναγνωστίδης, (χ.χ.). ΜΠΡΑΝΤΕΣ Γ., Ερρίκος Ίψεν (μτφρ. Α. Δ. Παπαδήμας), Αθήνα, Μαρσύας 1928 [το πρωτότυπο 1906]. ΝΙΡΒΑΝΑΣ Π., Φιλολογικά απομνημονεύματα (επιμέλ. Κ. Καφαντάρης), Αθήνα, Οδυσσέας, ΝΙΡΒΑΝΑΣ Π., Τα Άπαντα, Τα λογοτεχνικά και κριτικά με τα καλλίτερα χρονογραφήματα, Τόμος Δ : Τα φιλολογικά και κριτικά. Τα ποιήματα, (εκδ.-επιμέλ. Γ. Βαλέτας), Αθήνα, Γιοβάννης, ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡ., «Η ζωή μου σαν μυθιστόρημα. Αυτοβιογραφία», Άπαντα 38, Αθήνα, Βλάσσης, ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡ., «Οι διηγηματογράφοι μας ένας - ένας», εφ. Άστυ (13 και 14/11896). ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡ., Άπαντα 11, Αθήνα, Μπίρης ΠΑΛΑΜΑΣ Κ., Άπαντα (τόμοι 1-32), Αθήνα, Βλάσσης, (χ.χ.) [αναπαραγωγή της δεκαεξάτομης έκδοσης Μπίρη - Γκοβόστη]. 410

7 ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ Ι., «Φιλολογία, γραμματολογία, λογοτεχνία», Εστία 22 [31/8/1886], ΠΟΕ Ε. Α., «Η φιλοσοφία της σύνθεσης [=The philosophy of composition]» (μτφ. Στ. Μπεκατώρος): Ε. Α. Πόε, τ. Α Ποιήματα / Κριτική / Επιστολές (επιμέλ. Στ. Μπεκατώρος), Αθήνα, Πλέθρον, 1991, ΠΟΛΥΛΑΣ ΙΑΚ., «Πόθεν η μυστικοφοβία του κ. Σπ. Ζαμπέλιου. Στοχασμοί» (1860): Σολωμός: Προλεγόμενα Κριτικά Στάη - Πολυλά - Ζαμπέλιου (επιμέλ. Ανδρ. Κίτσος - Μυλωνάς), Αθήνα, Ε.Λ.Ι.Α., 1980, ΠΟΛΥΛΑΣ ΙΑΚ., «Προλεγόμενα» (1859): Σολωμός: Προλεγόμενα Κριτικά Στάη - Πολυλά - Ζαμπέλιου, (επιμέλ. Ανδρ. Κίτσος - Μυλωνάς), Αθήνα, Ε.Λ.Ι.Α. 1980, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ και ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ: Γ. Παπακώστας, Το περιοδικό Εστία και το διήγημα, Αθήνα, Εκπαιδευτήρια Κωστέα Γείτονα, 1982, ΠΡΟΛΟΓΟΙ Νεοελληνικών Μυθιστορημάτων ( ): Π. Δ. Μαστροδημήτρης, Πρόλογοι Νεοελληνικών Μυθιστορημάτων ( ), Αθήνα, Δόμος, ΡΟΪΔΗΣ ΕΜΜ., «Αγγλική Γραμματολογία» και «Αγγλική Φιλοσοφία»: Γ. Π. Σαββίδης - Δ. Δρακοπούλου, «Άγνωστα άρθρα του Ροΐδη στην Εγκυκλοπαίδεια Μπάρτ-Χίρστ»: Αφιέρωμα στον Εμμ. Ροΐδη, Συριανά Γράμματα 25 (Ιανουάριος 1994), ΡΟΪΔΗΣ ΕΜΜ., Άπαντα (τόμοι Α -Ε ), Αθήνα, Ερμής, ΡΟΪΔΗΣ ΕΜΜ., Σκαλαθύρματα (επιμέλ. Α.Αγγέλου), Αθήνα, Ερμής, ΣΚΟΚΟΣ Κ., «Πρόλογος»: Το Ελληνικόν Διήγημα ήτοι Απάνθισμα εκλεκτών διηγημάτων της νεοελληνικής λογοτεχνίας (επιμέλ. Κ. Σκόκος), Αθήνα, Εστία, 1920,

8 ΣΟΛΩΜΟΣ ΔΙΟΝ., Άπαντα τ. Α : Ποιήματα (επιμέλ. Λ. Πολίτης), Αθήνα, Ίκαρος [ανατύπωση της έκδοσης του 1948]. ΣΤΑΗΣ ΕΜΜ., «Κριτική. Ο Λάμπρος του Σολωμού» (1853): Ανδρ. Κίτσος Μυλωνάς (επιμέλ.), Σολωμός: Προλεγόμενα Κριτικά Στάη - Πολυλά - Ζαμπέλιου, Αθήνα, Ε.Λ.Ι.Α., 1980, ΣΤΑΗΣ ΕΜΜ., «Περί Σολωμού» (1893): Ανδρ. Κίτσος Μυλωνάς (επιμέλ.), Σολωμός: Προλεγόμενα Κριτικά Στάη - Πολυλά - Ζαμπέλιου, Αθήνα, Ε.Λ.Ι.Α., 1980, Η ΤΕΧΝΗ, Αθήνα, Ε.Λ.Ι.Α., 1980 [ανατύπωση]. ΦΑΓΚΕ ΑΙΜ., Παγκόσμιος Λογοτεχνία (μτφρ.-διασκ.-συμπλήρωμα Α. Καμπάνης), Αθήνα, Βασιλείου, ΨΥΧΑΡΗΣ Γ., «Ο Σολωμός» και «Για την Τρισεύγενη»: Ψυχάρης, Ρόδα και μήλα, τόμ. Δ, Αθήνα, Εστία, 1907, ΨΥΧΑΡΗΣ Γ., «Πρόλογος»: Γ. Ψυχάρης, Στον ήσκιο του πλατάνου, Δεκαπέντε διηγήματα, Εστία, Αθήνα, 1911, Ξένες BOURGET P., Essais de psychologie contemporaine, Παρίσι, 1883 (χ. ε.). BRUNETIERE F., «La litteérature européenne», Revue des deux mondes 161 (1900), BRUNETIERE F., Manuel d histoire de la littérature française, Παρίσι, Librairie Ch. Delagrave, BRUNETIERE F., Questions de critique, Παρίσι, Calmann Levy,

9 CARLYLE T., Essais choisis de critique et de moral (μτφρ. E. Barthelemy), Παρίσι, Societé du Mercure de France, D ANNUNZIO G., «Πρόλογος»: Trionfo della Morte, Μιλάνο, Fratelli Treves, 1905, iv-xi. DOUMIC R., «Revue litteraire: La glorification de l energie», Revue des Deux Mondes, τόμ. 126 (Δεκέμβριος1894), GOETHE J. W. VON, «Aphorisms on Αrt and History» και «On the Novel and Drama»: K. Wheeler (επιμέλ.), German aesthetic and literary criticism. The romantic ironists and Goethe, Καίμπριτζ, Cambridge University Press, 1984, GONCOURT, E. ET J., «Πρόλογος» στο μυθιστόρημα Germinie Lacerteux: E. Auerbach, Mimesis. The Representation of Reality in Western Literature (μτφρ. W. Trask), Princeton, Princeton University Press, 1991 [ανατύπ.], JULLEVILLE P. (επιμέλ.), Histoire de la langue et la litterature francaise, τόμ. 8 (19 me siecle - Periode contemporaine ), Krauss Reprint, 1975 [ανατύπωση της πρώτης έκδοσης: 1901]. LANSON G. - TUFFRAU P., Manuel illustre de la litterature francaise. Des origines a l epoque contemporaine, Παρίσι, Hachette, LEMAITRE J., Les Contemporains: études et portraits littéraires (8 vols.: /2), Παρίσι, Societé française d imprimerie et de librairie, LEMAITRE J., «De l influence récénte des littératures du Nord», Revue des Deux Mondes, τόμ. 126 (Δεκέμβριος 1894), MAUPASSANT GUY DE, «Le Roman»: Guy de Maupassant, Piere et Jean (επιμέλ. D. Leuwers), Παρίσι, Flammarion,

10 SCHLEGEL FR., «Athenaum Fragments»: K. Wheeler (επιμέλ.), German aesthetic and literary criticism. The romantic ironists and Goethe, Καίμπριτζ, Cambridge University Press, 1984, TAINE H., Dernieres essais de critique et d histoire, Παρίσι, Hachette, TAINE H., L Idealisme Anglais: Etudes sur Carlyle, Παρίσι, Germer Bailliere, TAINE H., Philosophie de l art (τόμοι 1-2), Παρίσι, Hachette, VOGUE E. - M. DE, «La renaissance latine», Revue des Deux Mondes,τόμ. 127 (Ιανουάριος 1895), VOGUE E. - M. DE, Le Roman Russe, Παρίσι, Librairie Plon, ZOLA E., «Experience and the naturalistic novel»: Ph. Stevick (επιμέλ.), The theory of the Novel, Νέα Υόρκη, The Free press, 1967, ΙΙΙ) ΜΕΛΕΤΕΣ α. Θεωρητικές (είδη και θεωρία της λογοτεχνίας) 1. Σε ελληνική γλώσσα ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Δ., Η φωνή της μνήμης: Δοκίμιο για τα λογοτεχνικά είδη, Αθήνα, Λιβάνης, JAUSS H.-R., Η θεωρία της πρόσληψης, τρία μελετήματα (μτφρ. Μ. Πεχλιβάνος), Αθήνα, Εστία, GENETTE G., Tα όρια της διήγησης (μτφρ. Ε. Θεοδωροπούλου), Αθήνα, Καρδαμίτσας,

11 ΉΓΚΛΕΤΟΝ Τ., Εισαγωγή στη θεωρία της λογοτεχνίας (εισαγ.-μτφρ. Δ. Τζιόβας), Αθήνα, Οδυσσέας, BEARDSLEY M. C., Ιστορία των αισθητικών θεωριών (μτφρ. Κούρτοβικ Χριστοδουλίδης), Αθήνα, Νεφέλη, BLOOM H., Η αγωνία της επίδρασης. Μια θεωρία για την ποίηση (εισ./μτφρ. Δ. Δημηρούλης), Αθήνα, Άγρα ΠΡΟΠ Β., Η μορφολογία του παραμυθιού, Η διαμάχη με τον Κλωντ Λεβί-Στρως και άλλα κείμενα (μτφρ. Α. Παρίση), Αθήνα, Καρδαμίτσα, ΣΚΑΡΤΣΗΣ Σ. (επιμέλ.), Πρακτικά του 8ου Συμποσίου Ποίησης: ποίηση και πεζογραφία, Πάτρα, Αχαϊκές Εκδόσεις, ΤΟΝΤΟΡΟΦ Τ., Εισαγωγή στη Φανταστική Λογοτεχνία (μτφρ. Α. Παρίση), Αθήνα, Οδυσσέας, HAGG TH., To αρχαίο μυθιστόρημα (μτφρ. Τζ. Μαστοράκη), Αθήνα, Μ.Ι.Ε.Τ., HAWTHORN J., Ξεκλειδώνοντας το κείμενο, μια εισαγωγή στη θεωρία της λογοτεχνίας (μτφρ. Μ. Αθανασοπούλου), Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ξενόγλωσσες ΑBRAMS M. H., The Mirror and the Lamp, Romantic Theory and the Critical Tradition, Οξφόρδη, Oxford University Press, AUERBACH E., Mimesis: The Representation of Reality in Western literature (μτφρ. W. Trask), Princeton, Princeton University Press, 1991 [ανατύπωση της έκδοσης του 1968]. COHN D., Transparent Minds, Narrative Μodes for Ρresenting Consciousness in Fiction, Princeton, Princeton University Press,

12 GENETTE G., Architext: An Ιntroduction (μτφρ. S. Lewin εισαγ. R. Scholes], Berkley και Los Angeles, Quantum, GENETTE G., Narrative Discourse, an Εssay in Μethod [εισαγ. J. Culler - μτφρ. J. Lewin], Ιθάκη (Νέα Υόρκη), Cornell University Press, GENETTE G., Palimpsestes, La litterature au seconde degree, Παρίσι, Seuil, HAMBURGER K., Logique des genres litteraires (μτφρ. P. Gadiot - εισαγ. G. Genette), Παρίσι, Seuil, HUME K., Fantasy and Mimesis: Responses to Reality in Western Literature, Nέα Yόρκη, Methuen, JAUSS H.-R., Toward an Aesthetic of Reception (μτφρ. T. Bathi εισαγ. P. de Man], Minnesota, The Harvester Press (University of Minnesota), KIBEDI - VARGA A., Les Poetiques du Classicisme, Παρίσι, Aux amateurs de livres, LACOUE - LABARTHE PH. & NANCY J. - L., The Literary Absolute, The Theory of Literature in German Romanticism (μτφρ. Ph. Barnard - Ch. Lester), Nέα Yόρκη, State University of New York Press, MORSON G. S. - C. EMERSON, Mikhail Bakhtin: A Creation of a Prosaics, Stanford, Stanford University Press, NORRIS CH., Spinoza and the Origins of Modern Critical Theory, Οξφόρδη και Καίμπριτζ Massachussets, Basil Blackwell, PRAZ M., The Romantic Agony (μτφρ. A. Davidson εισαγ. F. Kermode], Οξφόρδη, Oxford University Press,

13 SCHAEFFER J.-M., Qu est-ce qu un genre litteraire?, Παρίσι, Seuil, STEVICK PH. (επιμέλ.), The Theory of the Novel, Nέα Yόρκη, The Free press, SZONDI P., Poésie et Poétique de l idéalisme allemand (μτφρ. Bollack, Cassin, I. και J. Michot, Stierlin], Παρίσι, Gallimard, TIEGHEM P. VAN, Les grandes doctrines littéraires en France (de la Pleiade au Surréalisme), Παρίσι, Presses Universitaires de France, TODOROV TZ., Genres in Discourse (μτφρ. C. Porter), Καίμπριτζ, Cambridge University Press, VIETOR K., «L histoire des genres littéraires»: K. Vietor, Theorie des genres, Παρίσι, Seuil, 1986, β. Μελέτες για την Νεοελληνική λογοτεχνία (19ος αι.) ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Δ., «ήχος λεπτός [ ] γλυκύτατο[ς], ανεκδιήγητο[ς] : Το σολωμικό έργο και η εξακολουθητική αμηχανία μιας εποχής ( )»: Πρακτικά Συνεδρίου: «Διονύσιος Σολωμός: κανών νεοελληνικού πνευματικού βίου;», Αθήνα, Εταιρία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, 1999, ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Δ., «Η χρυσή βαθμίδα, ο ερασιτέχνης Ποιητής και ο Σολωμός: ο Πολυλάς σοννετογράφος»: Πόρφυρας, ΑΓΓΕΛΟΥ Α., «Το λαϊκό ανάγνωσμα - Ποιο λαϊκό ανάγνωσμα;»: Giulio Cesare Dalla Croce, O Μπερτόλοδος και Ο Μπερτολδίνος (επιμέλ.-εισαγ. Α. Αγγέλου), Αθήνα, Ερμής, 1988, 9* - 211*. 417

14 ΑΓΓΕΛΟΥ Α., «Εισαγωγή: Ο Ζωγράφος του Γρ. Παλαιολόγου»: Γρηγόριος Παλαιολόγος, Ο Ζωγράφος (εισαγ.-επιμέλ. Α. Αγγέλου], Αθήνα, Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, 1989, ΑΛΙΣΑΝΔΡΑΤΟΣ Γ., «Ο διάλογος Πολυλά - Ζαμπελίου για την ποίηση του Σολωμού»: Πόρφυρας, ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ Β., O Κωστής Παλαμάς ιστορικός της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Αθήνα, Θεμέλιο, ΒΑΓΕΝΑΣ Ν., Η ειρωνική γλώσσα, Κριτικές μελέτες για τη νεοελληνική λογοτεχνία, Αθήνα, Στιγμή, ΒΙΤΤΙ Μ., Ιδεολογική λειτουργία της ελληνικής ηθογραφίας, Αθήνα, Κέδρος, και ΒΟΥΤΟΥΡΗΣ Π., Ως εις καθρέπτην... Προτάσεις και υποθέσεις για την ελληνική πεζογραφία του 19ου αιώνα, Αθήνα, Νεφέλη, ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ Ε., «Ο Ιάκωβος Πολυλάς, οι σύγχρονοι και οι νεώτεροί του Επτανήσιοι συνέχεια και ρήξη»: Πόρφυρας, ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ Ε., «Η μεταφραστική αντίληψη του Ιάκωβου Πολυλά και οι αποδόσεις του ποιητικών κειμένων της κλασικής λογοτεχνίας»: Πόρφυρας, ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΑΘ., ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΙΔΗΣ: Η πορεία προς την Πάπισσα Ιωάννα ( ), Αθήνα, Ιστός, ΔΑΛΛΑΣ, ΚΟΚΟΛΗΣ, ΜΟΥΛΛΑΣ κ.ά., Η κριτική στη νεώτερη Ελλάδα, Αθήνα, Ίδρυμα Σχολής Μωραΐτη, ΔΗΜΑΡΑΣ Κ. Θ., Ελληνικός Ρωμαντισμός, Αθήνα, Ερμής,

15 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Γ. Χ., Ο Νουμάς και η εποχή του ( ): Γλωσσικοί και ιδεολογικοί αγώνες, Αθήνα, Επικαιρότητα, ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ Α., «Μορφικές μεταρρυθμίσεις στην ελληνική ποίηση του τέλους 19ου και των αρχών του 20ού (συνοπτικό διάγραμμα)», Παλίμψιστον 5, ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ Π. Γ., Δ. Κακλαμάνος, Ο άνθρωπος και το συγγραφικό έργο του, Αθήνα, Δόμος, ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ Ε., «Ο Πολυλάς εκδότης του Σολωμού»: Πόρφυρας, ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ ΑΙΚ., «Ο Κ. Παλαμάς και ο ελληνικός τύπος», Γράμματα και τέχνες 71 (περίοδος Γ ), 6-8. ΜΑΥΡΕΛΟΣ Ν., «Η Μαύρα : Ένα αθησαύριστο διήγημα του Ν. Επισκοπόπουλου στην εφ. Άστυ στις 19/12/1893», μικροφιλολογικά 1 (Άνοιξη 1997), ΜΑΥΡΕΛΟΣ Ν., «Ο Ροΐδης, ο Εδγάρος Πόου και η Περιήγησις εις την Σελήνην», μικροφιλολογικά 2 (φθινόπωρο 1997), 3-7. ΜΑΥΡΕΛΟΣ Ν., «Ο Σολωμός «Έλλην και κοσμοπολίτης συγχρόνως»: Μια διαμεσολαβημένη παρουσίαση του σολωμικού έργου σε αντιπαλαμικούς τόνους», υπό δημοσίευση Πρακτικά του Συμποσίου «Σεφέρεια Δ» [αφιερωμένο στον Δ. Σολωμό] (Αγ. Νάπα, Απριλίου 1999). ΜΟΥΛΛΑΣ Π., Ρήξεις και συνέχειες, μελέτες για τον 19ο αιώνα, Αθήνα, Σοκόλης, ΜΟΥΛΛΑΣ Π., Ο λόγος της απουσίας. Δοκίμιο για την επιστολογραφία με σαράντα επιστολές του Φώτου Πολίτη ( ), Αθήνα, Μ.Ι.Ε.Τ., BEATON R., «Realism and folklore in nineteenth century Greek fiction», Byzantine and Modern Greek Studies 8 (1982-3),

16 ΝΤΕΝΙΣΗ Σ., Το ελληνικό ιστορικό μυθιστόρημα και ο Sir Walter Scott ( ), Αθήνα, Καστανιώτης, ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ Π., «Η πρόσληψη των Προλεγομένων και Ευρισκομένων, όπως την κρίνει ο Μαβίλης»: Πόρφυρας, ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Γ. Π., Φιλολογικά σαλόνια και καφενεία της Αθήνας, Αθήνα, Εστία, ΠΑΠΑΛΕΟΝΤΙΟΥ Λ., Τα πρώτα βήματα της κυπριακής λογοτεχνικής κριτικής ( ), Λευκωσία, Πολιτιστικές υπηρεσίες υπουργείου παιδείας και πολιτισμού, ΠΟΛΙΤΗΣ Α., Ρομαντικά χρονικά, Ιδεολογίες και νοοτροπίες στην Ελλάδα του , Αθήνα, Μνήμων, ΠΟΛΙΤΟΥ Ε., «Η εφημερίδα Ραμπαγάς ( ) και η συμβολή της στην ανανέωση της νεοελληνικής λογοτεχνίας» [ανάτυπο: Παρνασσός, τ. ΚΑ, αρ. 2, ]. ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ Δ., «Ο ερασιτεχνισμός του Ιακώβου Πολυλά (περί της εκλογής του δεκατρισυλλάβου στη μετάφραση του Αμλέτου)»: Πόρφυρας, ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ Θ., «Η πρόσληψη του Πολυλά από τους εκπροσώπους της Κερκυραϊκής Σχολής»: Πόρφυρας, ΣΑΧΙΝΗΣ ΑΠ., Η πεζογραφία του Αισθητισμού, Αθήνα, Εστία, ΣΑΧΙΝΗΣ ΑΠ., Συμβολή στην ιστορία της Πανδώρας και των παλιών περιοδικών, Αθήνα, 1964 (χ.ε.). ΣΑΧΙΝΗΣ ΑΠ., Ο Παλαμάς και η κριτική, Αθήνα, Ίδρυμα Κωστή Παλαμά, ΤΖΙΟΒΑΣ Δ., «Εισαγωγή, Ο Ιάκωβος Πιτζιπίος: Οι μεταμορφώσεις της αρετής και της πεζογραφίας του»: Ιάκ. Πιτζιπίος, Η Ορφανή της Χίου ή ο θρίαμβος της αρετής / Ο 420

17 Πίθηκος Ξούθ ή τα ήθη του αιώνος [εισαγ.-επιμέλ.: Δ. Τζιόβας], Αθήνα, Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, 1995 ΤΣΑΝΤΣΑΝΟΓΛΟΥ, ΜΟΥΛΛΑΣ, ΣΠΑΘΗΣ Κ.Α., Σάτιρα και πολιτική στη νεώτερη Ελλάδα. Από τον Σολωμό στον Σεφέρη, Αθήνα, Ίδρυμα Σχολής Μωραΐτη, ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ Λ., Ο φιλολογικός περιοδικός τύπος ( ), Αθήνα, Μπάυρον, Β. ΕΙΔΙΚΗ 1. Σε ελληνική γλώσσα ΒΑΛΕΤΑΣ Γ., Το ελληνικό διήγημα: Η θεωρία και η ιστορία του, Αθήνα, Φιλιππότης, ΒΑΛΕΤΑΣ Γ., Η γενιά του 80. Ο νεοελληνικός νατουραλισμός και οι αρχές της ηθογραφίας, Αθήνα, 1981 (χ.ε.). ΒΕΛΟΥΔΗΣ Γ., Διονύσιος Σολωμός, Ρομαντική ποίηση και ποιητική: Οι γερμανικές πηγές, Αθήνα, Γνώση, ΒΕΛΟΥΔΗΣ Γ., «Η νεοελληνική μπαλλάντα», Το Βήμα 28/7/1996. ΒΕΛΟΥΔΗΣ Γ., «Ο Goethe στην Ελλάδα» και «Ο επτανησιακός εγελειανισμός»: Γ. Βελουδής, Μονά - Ζυγά, δέκα νεοελληνικά μελετήματα, Αθήνα, Γνώση, 1992, και GUYARD M.-FR., Συγκριτική Γραμματολογία (μτφ. Ζ. Σιαφλέκης), Αθήνα, Ζαχαρόπουλος, ΔΗΤΣΑ Μ., Νεολογία και κριτική, Αθήνα, Ερμής, ΚΑΙΡΟΦΥΛΑΣ Γ., Η Αθηναϊκή σάτιρα, Αθήνα, Φιλιππότης,

18 ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. Δ., «Εισαγωγή» στον τόμο Π. Δ. Μαστροδημήτρης, Ο Ζητιάνος του Καρκαβίτσα [εισαγ.-κείμενο-γλωσσάριο: Π. Δ. Μαστροδημήτρης], Αθήνα, Καρδαμίτσας, , ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΧΡ., «Παπαδιαμάντης και ηθογραφία ή ηθογραφίας αναίρεσις», [ανάτυπο: Γράμματα και Τέχνες, Ιανουάριος 1992, Αθήνα, Σοκόλης, 1992]. ΜΗΤΣΑΚΗΣ Κ., Αναδρομή στις ρίζες. Γ. Βιζυηνός, Αθήνα, 1977 (χ.ε.). ΜΟΥΛΛΑΣ Π., «Το νεοελληνικό διήγημα και ο Γ. Μ. Βιζυηνός»: Γ. Μ. Βιζυηνός, Νεοελληνικά Διηγήματα (εισαγ.-επιμέλ.: Π. Μουλλάς), Αθήνα, Ερμής, 1986 [ανατύπωση], ιζ -ρλς. ΜΟΥΛΛΑΣ Π., «Το διήγημα. Αυτοβιογραφία του Παπαδιαμάντη», εισαγωγή στον τόμο Α. Παπαδιαμάντης, Αυτοβιογραφούμενος (εισαγ.-επιμέλ.: Π. Μουλλάς), Αθήνα, Ερμής 1981 [ανατύπωση], ιε - ξε. ΜΠΑΛΟΥΜΗΣ ΕΠ., Ηθογραφικό διήγημα, κοινωνικοιστορική προσέγγιση, Καρκαβίτσας - Παπαδιαμάντης - Πολυλάς, Αθήνα, Μπούρας, (χ.χ.). ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ Γ., «Οι απαρχές του αστικού μυθιστορήματος», Διαβάζω 338 (22/6/94) [αφιέρωμα: Ελληνικό Αστικό μυθιστόρημα], ΜΠΑΧΤΙΝ Μ., Έπος και Μυθιστόρημα (πρόλ.-μτφρ.: Γ. Κιουρτσάκης), Αθήνα, Πόλις, ΜUECKE D. C., Eιρωνεία (μτφ. Κ. Πύρζας), Αθήνα, Ερμής, ΝΤΕΝΙΣΗ Σ., «Μυθιστόρημα των αποκρύφων», Περίπλους [περίοδος β ], τ. 43 (Ιούλιος Φεβρουάριος 1997), ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Ν., Ο Ίψεν στην Ελλάδα. Από την πρώτη γνωριμία στην καθιέρωση ( ), Αθήνα, Κέδρος,

19 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Γ., Η ποιητική της Αυτοβιογραφίας, Αθήνα, Σμίλη, ΠΟΛΙΤΟΥ - ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΥ ΕΛ., «Ηθογραφία»: Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος - Λαρούς - Μπριττάνικα τόμ. 26. ΠΟΛΙΤΟΥ - ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΥ ΕΛ., Η συγκριτική Φιλολογία, χώρος, σκοπός και μέθοδοι έρευνας, Αθήνα, Καρδαμίτσα, ΠΟΛΙΤΟΥ - ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΥ ΕΛ., «Ο Κ. Θ. Δημαράς θεμελιωτής της Συγκριτικής Φιλολογίας στην Ελλάδα», Σύγκριση 4 (Ιούνιος 1992), 2-5. POLLARD A., Σάτιρα (μτφρ. Θ. Παπαμάργαρης), Αθήνα, Ερμής, REID I., To διήγημα (μτφρ. Λ. Μεγάλου Σεφεριάδη), Αθήνα, Ερμής, ΣΑΧΙΝΗΣ ΑΠ., Θεωρία και άγνωστη ιστορία του μυθιστορήματος στην Ελλάδα ( ), Αθήνα, Καρδαμίτσας, ΣΑΧΙΝΗΣ ΑΠ., Το νεοελληνικό μυθιστόρημα, Αθήνα, Εστία, ΣΙΑΦΛΕΚΗΣ Ζ., Η εύθραυστη αλήθεια: Εισαγωγή στη θεωρία του λογοτεχνικού μύθου, Αθήνα, Gutenberg, ΣΙΑΦΛΕΚΗΣ Ζ., Συγκριτισμός και Ιστορία της Λογοτεχνίας, Αθήνα, Επικαιρότητα, ΣΙΔΕΡΗΣ Γ., Ιστορία του Νεοελληνικού Θεάτρου , τ. Α ( ), Αθήνα, Καστανιώτης, ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ., Η νεοελληνική αφηγηματική πεζογραφία, Σειρά B : Το τέλος της καθαρεύουσας και Σειρά Γ : Ο δημοτικισμός και η συνέχεια της ηθογραφίας, Ιωάννινα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,

20 ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΑΓΓ., «Το πρόβλημα της ηθογραφίας», Νεοελληνικά Γράμματα, αρ. 29 (19/6/37), 2 και αρ. 32 (10/7/37), 2. TΟΜΣΟΝ, To Γκροτέσκο (μτφρ. Ι. Ράλλη - Κ. Χατζηδήμου), Αθήνα, Ερμής, ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΦΡ., «Νεοελληνικό διήγημα», στον τόμο Φρ. Φαρμάκης, Το νεοελληνικό διήγημα και άλλες μελέτες, Αθήνα, Κ. Σερμπίνης, ΧΑΡΤΝΟΛ Φ., Ιστορία του Θεάτρου (μτφρ. Ρ. Πατεράκη), Αθήνα, Υποδομή, ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗΣ Θ., Το Κωμειδύλλιο, τ.α : Το Κωμειδύλλιο και η εποχή του. Εισαγωγή, Αθήνα, Ερμής Ξενόγλωσσα ALLUIN B. - SUARD FR. (επιμέλ.), La Nouvelle: Definitions, transformations, Lille, Presses Universitaires de Lille, BROKE-ROSE CH., A Rhetoric of the Unreal, Studies in Narrative and Structure, Especially of the Fantastic, Καίμπριτζ, Cambridge University Press, BRUNEL P. - PICHOIS C. - ROUSSEAU A.-M., Qu est-ce que la litterature comparee?, Παρίσι, Armand Colin, CASTEX P. - G., Le conte fantastique en France: de Nodier a Maupassant, Παρίσι, Jose Corti, CHARTIER P., Introduction aux grandes theories du roman, Παρίσι, Dunod-Bordas, EJXENBAUM B. M., O Henry and the Τheory of the Short Story [μτφρ.-σημειώσειςεπιλεγόμ.: I. R. Titunic], Ann Arbor Michigan, Ann Arbor,

21 FRANCE ALLEMAGNE: L amour et la haine, Magazine Litteraire no. 359 (Novembre 1997), [αφιέρωμα στις πολιτισμικές σχέσεις των δύο λαών τον 19ο και 20ο αιώνα]. HAWTHORN J., Studying the Νovel, Αn Ιntroduction, Kent, Edward Arnold, HUTCHEON L., Irony s Εdge: Τheory and Ρolitics of Ιrony, Λονδίνο, Routledge, KAYSER W., The Grotesque in Αrt and Literature [μτφρ. U. Weisstein], Nέα Yόρκη, Columbia University Press, POUILLON J., Temps et le roman, Παρίσι, Gallimard, PRATT M. - L., «The Short Story: the long and the short of it», Poetics 10 (1981), ROBERT M., Roman des origines et origines du roman, Παρίσι, Gallimard, SHAW V., The Short Story: a Critical Introduction, Nέα Yόρκη, Longman, STEINMETZ J.-L., La litterature fantastique, Παρίσι, Presses Universitaires de France, STEVICK PH. (επιμέλ.), The theory of the novel, Nέα Yόρκη, The Free Press, Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ Ν. ΕΠΙΣΚΟΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ - ΑΡΘΡΑ) [ΑΝΩΝΥΜΟ], [Βιβλιοκρισία για τα Διηγήματα του Δειλινού στη στήλη «Ολίγα λόγια διά μερικά βιβλία»], Άστυ 24/12/

22 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Μ., «Nicolas Segur», Νέα Εστία 39 (1946), ΔΑΛΛΑΣ Γ., «Νικόλαος Επισκοπόπουλος», παρουσίαση του έργου του στο Η παλαιότερη πεζογραφία μας, Από τις αρχές της ως τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, τ. Θ ( ), Σοκόλης, Αθήνα 199, ΔΑΛΛΑΣ Γ., «Νικόλαος Επισκοπόπουλος. Ένας πρωτοπόρος του αισθητισμού» 2, στο Γ. Δάλλας, Ευρυγώνια. Δοκίμια για την ποίηση και την πεζογραφία, Νεφέλη, Αθήνα 2000, ΛΑΜΠΕΛΕΤ Γ., «Ο Βάγνερ και τα θύματά του», Κριτική, τόμ. Α (τ.χ. 21), ΛΑΜΠΕΛΕΤ Γ., «Ο Βάγνερ κρινόμενος», Κριτική, τόμ. Β (τ.χ. 19), ΜΑΡΓΑΡΗΣ Δ., «Επισκοπόπουλος - Segur», Νέα Εστία 39 (1946), ΜΑΥΡΕΛΟΣ Ν., «Η Μαύρα : Ένα αθησαύριστο διήγημα του Ν. Επισκοπόπουλου στην εφ. Άστυ στις 19/12/1893», μικροφιλολογικά 1 (Άνοιξη 1997), ΜΑΥΡΕΛΟΣ Ν., «Ο γνωστός μυθιστοριογράφος και ο παραμελημένος κριτικός. Η περίπτωση του Ν. Segur», μικροφιλολογικά, 6 (Φθινόπωρο 1999), ΜΑΥΡΕΛΟΣ Ν., «Δ. Σολωμός: Έλλην και κοσμοπολίτης συγχρόνως : Μια διαμεσολαβημέλη ανάγνωση του σολωμικού έργου σε αντιπαλαμικούς τόνους», υπό δημοσίευσιν στα πρακτικά του συμποσίου που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Κύπρου για τον Δ. Σολωμό: «Σεφέρεια δ», Αγία Νάπα, Απρίλιος ΝΙΡΒΑΝΑΣ Π., «Nicolas Segur (N. Επισκοπόπουλος)», Φιλολογικά Απομνημονεύματα, 1933 (αναδημοσίευση: Τ.Δ., ). ΝΙΡΒΑΝΑΣ Π., «N. Επισκοπόπουλου, Άσμα Ασμάτων». Ανατύπωσις εκ του Περιοδικού μας», Το Περιοδικόν μας Β, τχ. 16 (15/10/1900), Το κείμενο αυτό αποτελεί αναδημοσίευση του προλογίσματος του έργου του Επισκοπόπουλου στον τόμο Θ της σειράς Η παλαιότερη πεζογραφία μας (βλ. προηγούμενο λήμμα). 426

23 ΝΙΡΒΑΝΑΣ Π., «N. Επισκοπόπουλος (Τα διηγήματα του δειλινού)», Άπαντα Δ, ΝΙΡΒΑΝΑΣ Π., «Το Νησί της Αγάπης του Ν. Σεγκύρ», Άπαντα Δ, ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡ., «Νικόλαος Επισκοπόπουλος», Εθνικόν Ημερολόγιον 1895, (αναδημοσίευση: Τ.Δ., ). ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡ., «Ο Νικόλαος Επισκοπόπουλος»: Η ζωή μου σαν μυθιστόρημα, Αθήνα, Βλάσση, 1984, ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡ., «Νικόλαος Επισκοπόπουλος. Παιδικές και νεανικές αναμνήσεις», Νέα Εστία 39 (1946), (αναδημοσίευση: Τ.Δ., ). ΞΕΦΛΟΥΔΑΣ ΣΤ., «Εισαγωγή» και «Βιογραφικό - Βιβλιογραφικό σημείωμα»: Ξεφλούδας Στ. (επιμέλ.), Νιρβάνας, Χρηστομάνος, Ροδοκανάκης και άλλοι: Βασική Βιβλιοθήκη 30, Αθήνα, Ζαχαρόπουλος, 1953, και ΠΑΛΑΜΑΣ Κ., «N. Επισκοπόπουλος. Τα Διηγήματα του Δειλινού» Τέχνη 1 (1899): Άπαντα 12, ΠΑΛΑΜΑΣ Κ., «Δύο γράμματα για ένα βιβλίο (N. Επισκοπόπουλου Άσμα Ασμάτων» Άστυ : Άπαντα 12, και Άπαντα 31, ΠΑΛΑΜΑΣ Κ., «Το μυστικό της Πηνελόπης», εφ. Ελεύθερος Λόγος 16/2/1925: Άπαντα 24, ΠΑΛΑΜΑΣ Κ., «Οι μεγάλοι Ευρωπαίοι», εφ. Ελεύθερον Βήμα 12/8/1926: Άπαντα 25, ΠΑΠΑΔΗΜΑ Μ., «Η διπλή ζωή του Ν. Επισκοπόπουλου», Περίπλους 45 [περίοδος β ] (Μάρτιος - Ιούνιος 1998),

24 ΣΑΛΚΙΤΖΟΓΛΟΥ Τ., «Νικόλαος Επισκοπόπουλος Nicolas Segur ( )», Περίπλους 45 [περίοδος β ] (Μάρτιος - Ιούνιος 1998), ΣΑΧΙΝΗΣ ΑΠ., «Ο Νικόλαος Επισκοπόπουλος»: Απ. Σαχίνης, Η πεζογραφία του Αισθητισμού, Αθήνα, Εστία, 1981, ΣΑΧΙΝΗΣ ΑΠ., «Εισαγωγή. Ο Νικόλαος Επισκοπόπουλος και τα νεοελληνικά του αφηγήματα»: Δ.Δ-Ά.Α., ΣΚΟΚΟΣ Κ., «Νικόλαος Επισκοπόπουλος»: Το Ελληνικόν Διήγημα ήτοι Απάνθισμα εκλεκτών διηγημάτων της νεοελληνικής λογοτεχνίας, τ. Β (επιμέλ. Κ. Σκόκος), Αθήνα, Εστία, 1920, 46. ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ ΣΤ., «Νικόλαος Επισκοπόπουλος ( )»: Σκοπετέας Στ. (επιμέλ.), Ο Κονδυλάκης και το Χρονογράφημα, τ. Β : Βασική Βιβλιοθήκη 34, Αθήνα, Ζαχαρόπουλος, (χ.χ.),

25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 429

26 Ι. ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ Ν. ΕΠΙΣΚΟΠΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 430

27 Α. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ Έντυπο Ημερομηνία Τίτλος Σχόλια Εθνικόν Ημερολόγιον 1894 Τέλος 1893 Η ζωή μετά θάνατον Διήγημα. Β δημοσίευση με ελάχιστες αλλαγές (λέξεις και δύο φράσεις) στο Άστυ 2/5/1894 με τίτλο Θάνατος και ζωή. Το 1989 στα Τ.Δ. 3 με τον πρώτο τίτλο. Άστυ 7/12/1893 Ut diese mineur Διήγημα. Το 1899 στα Δ.-Δ. Το 1992 στο Δ.Δ. - Α.Α. Άστυ 19/12/1893 Μαύρα Διήγημα 4. Άστυ 25/12/1893 Μια ψυχή (Χριστουγεννιάτικο Διήγημα) Διήγημα. Άστυ 1/1/1894 Ο Ιππότης Μάξ Διήγημα. Άστυ 10/1/1894 Η μητέρα γη 5 Διήγημα. Το 1899 στα Δ.-Δ. Το 1992 στο Δ.Δ. - Α.Α. Άστυ 8/2/1894 Η φυσιολογία του περιπάτου Μονολογικό κείμενο με φιλοσοφίζουσα διάθεση. Άστυ 29/3/1894 Στη θάλασσα Διήγημα. Το 1899 στα Δ.-Δ. Το 1992 στο Δ.Δ. - Α.Α. Άστυ 1/5/1894 Ανθισμένοι Έρωτες Χρονογράφημα με λυρικό παράθεμα από τις σημειώσεις του, όπως λέει. Άστυ 2/5/1894 Θάνατος και ζωή Διήγημα. Β δημοσίευση με ελάχιστες αλλαγές (λέξεις και δύο φράσεις) του «Η ζωή μετά θάνατον». Το 1989 στα Τ.Δ. με τον 3 Οι συντομογραφίες που χρησιμοποιούνται για αυτόνομες εκδόσεις είναι οι εξής: (Δ.-Δ.) για την έκδοση των Διηγημάτων του Δειλινού το 1899, (Δ.Δ. - Α.Α.) για την δεύτερη συγκεντρωτική έκδοση των Διηγημάτων του Δειλινού και του Άσματος Ασμάτων το 1992 στον ίδιο τόμο με επιμέλεια του Απ. Σαχίνη και (Τ.Δ.) για την έκδοση των Τρελλών Διηγημάτων το 1989 με επιμέλεια Μ. Αναγνωστάκη. Για τις εκδόσεις αυτές πλήρης παραπομπή υπάρχει στην κατάλληλη ημερομηνία του πίνακα. 4 Το διήγημα έχει αρκετές ομοιότητες με την «Αιώνια Γυνή». 5 Στην πρώτη αυτή μορφή στο Άστυ λείπει μια παράγραφος που θα προστεθεί αργότερα στην έκδοση του 1899: «Έπειτα σιγή. Προς το άπειρον» [βλ. Δ.Δ. Α.Α.]. 431

28 πρώτο τίτλο. Άστυ 12/5/1894 Εφιάλτης Διήγημα. Τώρα στα Τ.Δ. 6 Άστυ 29/7/1894 Με την λαϊκή Χρονογράφημα σατιρικό.. Άστυ 2/8/1894 Το φιλί του Ήλιου Διήγημα. Το 1899 στα Δ.-Δ. Το 1992 στο Δ.Δ. - Α.Α. Εστία [σσ και ] Καλιγόλας, Ψυχογραφία Διήγημα. Το 1989 στα Τ.Δ. Εθνικόν Ημερολόγιον 1895 Τέλος 1892 Αιώνια γυνή Διήγημα. Το 1953 στη Βασική Βιβλιοθήκη, τ.30, Το 1989 στα Τ.Δ. Άστυ 25/12/1894 Αιώνια Χριστούγεννα Διήγημα. Το 1899 στα Δ.-Δ. Το 1992 στο Δ.Δ. - Α.Α. Άστυ 1/1/1895 Οι θησαυροί του χρόνου Μονολογικό κείμενο με λυρικότροπη ημερολογιακή υφή. Εστία [σσ ] Ο Νεκρός Διήγημα. Το 1989 στα Τ.Δ. Άστυ 25/12/1895 Σαν όνειρο (Χριστουγεννιάτικη εικών) Διήγημα. Εθνικόν Ημερολόγιον Σεπτ Η μεγάλη κωμωδία 7 [Από τα Τώρα στα Τ.Δ διηγήματα του πόνου] Άστυ 3/1/1896 Μονόλογος Ωρολογίου Μονολογικό κείμενο με επίλογο σε τρίτο πρόσωπο. Άστυ 24/3/1896 Διαγόρας. Εικών Διήγημα. Άστυ 1/5/1896 Πρωτομαγιά Χρονογράφημα Άστυ 27/10/1896 Μικρά τραγωδία [Από τα διηγήματα του πόνου] Διήγημα. Άστυ 25/12/1896 Το αστέρι των Μάγων 8 Διήγημα. Άστυ 1/1/1897 Οι λιτανείες του λυκόφωτος Διήγημα. Αναδημ. το 1899 στα Δ.-Δ. με τίτλο «Ο θρήνος του δειλινού» 9. Το 1992 στο Δ.Δ. - Α.Α. Άστυ 6/9/1897 Ένας απλούς διάλογος Περίεργο χρονογράφημα 6 Στο Άστυ [11/8/95] υπάρχει ρεπορτάζ για τα κεντρικά σφαγεία Αθήνας με ίδιες περιγραφές. 7 Σε αντίθεση βλ. παρακάτω την «Μικρά Τραγωδία». 8 Ο Σαχίνης δίνει τον τίτλο αυτόν, κάτι που δεν υπάρχει στο κύριο φύλλο του Άστεως, που εντόπισα και στην Βιβλιοθήκη του Κοραή και στην Βιβλιοθήκη της Βουλής. Ίσως να υπάρχει σε έκτακτο φύλλο (ή το Ημίφυλλον) που ο Σαχίνης εντόπισε στην Εθνική Βιβλιοθήκη, όπου η πρόσβαση είναι πλέον αδύνατη. Ο Σαχίνης ωστόσο δεν διευκρινίζει κάτι τέτοιο στην παραπομπή του. 9 Οι διαφορές μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης μορφής εντοπίζονται κατά βάση γραφηματικό επίπεδο, χωρίς να λείπουν και κάποιες αλλαγές σε μεμονωμένες λέξεις και στη σύνταξη. 432

29 Διάλογος με την Αθηνά. Άστυ 7/12/1897 Ο αερόλιθος Διήγημα. Άστυ (Ημίφυλλον) 14/12/1897 Το ελιξίριον της ζωής Διήγημα. Αναδημ. το 1899 στα Δ.-Δ. Το 1992 στο Δ.Δ. - Α.Α. Άστυ 25/12/1897 Το φίλημα (Χριστουγεννιάτικη ανάμνησις) Διήγημα. Εθνικόν Ημερολόγιον 1898 Τέλος 1897 Απολογία Διήγημα. Άστυ (Ημίφυλλον) [Από τα «Διηγήματα της 4/1/1898 Δύο σταγόνες αίματος Διήγημα. Κυριακής»] Άστυ 3/4/1898 Επί του σταυρού Διήγημα που αφηγείται την σκηνή της σταύρωσης. Άστυ 31/5/1898 Πέριξ του διαζυγίου, Μετά είκοσι μήνας. Σατιρικός διάλογος. Τέχνη τχ. 1 Νοέμβριος 1898 [σσ. 8-9] Τα μαλλιά Η Β δημοσίευσή του ως μέρος του Α.Α (1900) στο τμήμα Ερωτικόν ενότ. 3. Το 1953 ως διήγημα στη Βασική Βιβλιοθήκη τ. 30, Το 1992 στο Δ.Δ. - Α.Α. Αυτόνομη έκδοση Τέλη 1898 Τα Διηγήματα του Δειλινού 10 «Πολυτελής έκδοση» κατά τον Νιρβάνα [Διηγήματα, 94]. Β έκδ. το 1992 στο Δ.Δ. Α. Α. Άστυ 25/12/1898 Η γέννησις του Χριστού (Εικών του Μπέρν Ζονς) Εθνικόν Ημερολόγιον Τέλος 1898 Τα μυστήρια Τώρα στα Τ.Δ Τέχνη τχ. 3 Ιανουάριος 1899 [σσ. 63-4] Το φίλημα του Ασσούρ (Από τας Ασσυριακάς εικόνας) Διήγημα. Άστυ 30/11/1899 Από το τραγούδι της Αγάπης (πεζά ποιήματα), «Η προσευχή», «Το κύμα» και «Μέσα στη νύχτα» Το 1900 στο Ά.Α., (Εωθινόν 1 και 2 και ερωτικόν 1). Το 1992 στο Δ.Δ. - Α.Α. Δεν αναφέρει ο Σαχίνης την α Εθνικόν Ημερολόγιον 1900 δημοσίευσή τους Τέλος 1899 Στον θάνατο Το 1953 ανθολογείται στην 10 Τα διηγήματα που περιλαμβάνει ο τόμος είναι οκτώ, όλα αναδημοσιεύσεις: «Ο θρήνος του δειλινού», Το ελιξίριον της ζωής», «Αιώνια Χριστούγεννα», «Το φιλί του ήλιου», «Η μητέρα γη», Ut diese mineur», «Ο Εφιάλτης» και «Στη θάλασσα». 433

30 Βασική Βιβλιοθήκη τ. 30, Άστυ 17/2/1900 Η μούσα του χορού Διαλογικό κείμενο (διάλογος με την μούσα Τερψιχόρη). Άστυ 1/3/1900 Μία κάτοικος του Άρεως Αφήγημα σαν ρεπορτάζ 11. Παναθήναια 1 τχ. 3 (1/4/1900) [σσ. 98-9] Χρυσάνθεμα 12 Το 1953 ανθολογείται στη Βασική Βιβλιοθήκη τ. 30, Το περιοδικόν μας 1 τχ.4 (15/4/1900) [σσ ] Ο ήλιος στα χιόνια Το 1953 ανθολογείται στη Βασική Βιβλιοθήκη τ. 30, Το 1989 στα Τ.Δ. Το περιοδικόν μας 1 τχ.7 (1/6/1900) [σσ. Διάλογοι διά νευρόσπαστα. Τα Διαλογικό κείμενο ] δάκρυα της γης Το 1953 ανθολογείται στη Βασική Βιβλιοθήκη τ. 30, Το περιοδικόν μας 1 τχ. 8 (15/6/1900) [σσ ] Άσμα Ασμάτων Συνεχίζεται στο επόμενο. Το περιοδικόν μας 1 τχ. 9 (1/7/1900) [σσ ] Άσμα Ασμάτων Συνεχίζεται στο επόμενο. Το περιοδικόν μας 1 τχ. 10 (15/7/1900) [σσ ] Άσμα Ασμάτων Συνεχίζεται και τελειώνει. Κυκλοφορεί και σε ιδιαίτερο ανάτυπο [βλ. Σαχίνη, Αισθ., 211] Ανάτυπο από Το περιοδικόν μας Φθινόπωρο του 1900 Άσμα Ασμάτων Το 1992 στο Δ.Δ. - Α.Α. Άστυ 25/9/1900 Πανσέληνος 13 Πεζό ποίημα. Εθνικόν Ημερολόγιον Τέλος του Η πρώτη καταιγίς Το 1989 στα Τ.Δ [σσ ] Το περιοδικόν μας 2 τχ. 21 (1/1/1901) [σσ ] Από την αγάπη στο θάνατο Το 1953 στη Βασική 11 Παιγνιώδες κείμενο υπό μορφή ρεπορτάζ. Θυμίζει παρωδία των κειμένων που έβριθαν εκείνη την εποχή για αρειανούς και ο κόσμος τα πίστευε. Πρβλ. την «Περιήγησιν εις την Σελήνην» του Ροΐδη [βλ. Ν. Μαυρέλος, «Ο Ροΐδης, ο Εδγάρος Πόου και η Περιήγησις εις την Σελήνην», Μικροφιλολογικά 2 (Φθινόπωρο 1997), 3-7]. 12 Ο Σαχίνης το χαρακτηρίζει «περιγραφή μιας έκθεσης χρυσανθέμων στον Παρνασσό, που μεταβάλλεται, στα χέρια του συγγραφέα, σε ωραίο πεζοτράγουδο» [Σαχίνης, Αισθητισμός, 217]. Όμως τέτοιου είδους λυρικά χρονογραφήματα υπάρχουν αρκετά στο Άστυ και το Νεόν Άστυ. Π.χ. βλ. το κείμενο «Αι ψυχαί των ανθέων» [Άστυ 31/10/1900], που περιγράφει πάλι με λυρικό τρόπο έκθεση λουλουδιών, ή «Το πένθος της Ανοίξεως» [Άστυ 9/5/1901], όπου, αφορμώμενος από αναφορά του D Annunzio στην άνοιξη, περιγράφει την Κηφησιά, ή ακόμα το «Η Άνοιξις του Χειμώνος» [Άστυ 4/11/1901], «Το τραγούδι του Μαΐου» [Νέον Άστυ, 1/5/1904] κλπ. 13 Πρβλ. τα παρόμοιου περιεχομένου κείμενα (αλλά χρονογραφήματα) «Πρωινά γράμματα» [Άστυ 31/7/00] και «Αττικαί νύκται» [Άστυ 16/11/1901]. 434

31 Άστυ 5/2/1901 Το εβδομαδιαίον θέατρον. Ομιλίαι του χορού Βιβλιοθήκη τ. 30, Το 1989 στα Τ.Δ. Σατιρικό μονόπρακτο. Παναθήναια 2 τχ. 17, (30/6/1901) Έρημες Ψυχές 14 [σσ ] Αυτόνομη έκδοση των 1901 Έρημες Ψυχές. Παναθηναίων στο τυπογραφείο της Εστίας Ο Βασιλιάς Κοφετουά και η επαίτις, Εικών του Μπερν Ζονς 15 Εθνικόν Ημερολόγιον Τέλος του 1901 Βενετία η τρελλή 1902 Παναθήναια 3 (15/2/1902) [σσ ] Οι Θεοί Το 1953 στη Βασική Βιβλιοθήκη τ. 30, Νέον Άστυ 22/5/1902 Αθηναϊκοί διάλογοι. Ο Λασσάνειος Σατιρικός διάλογος για τον διαγωνισμό. Παναθήναια 4 (31/8 και 15/9/1902) [σσ ] Το ερυθρούν κρίνον 16 Το 1953 στη Βασική Βιβλιοθήκη τ. 30, Νέον Άστυ 25/10/1902 Αθηναϊκοί διάλογοι. Το αιώνιον θύμα Διαλογικό κείμενο για τον τύπο. Νέον Άστυ 7/1/1903 Αθηναϊκοί διάλογοι. Μεταξύ πέμπτης και έκτης Διαλογικό κείμενο για τον πολιτισμό. Νέον Άστυ 19/10/1903 Διάφοροι κακολογίαι Διαλογικό κείμενο για την ποιότητα του ελληνικού τύπου. Νέον Άστυ 24/10/1903 Τα δώρα της φαντασίας Διαλογικό σατιρικό κείμενο για τον τύπο. Νέον Άστυ 21/3/1904 Ένα χρονικόν του μέλλοντος Χρονογράφημα με εγκιβωτισμένο σατιρικό δήθεν προφητικό κείμενο. Νέον Άστυ 1/6/1904 Αθηναϊκοί διάλογοι. Η εξέλιξις της φάρσας Διαλογικό σατιρικό κείμενο για τα θέατρα και το ρεπερτόριό 14 Το 1901 σε αυτόνομη έκδοση [βλ. παρακάτω]. Το αναφέρει ο Παλαμάς το 1902 [βλ. Άπαντα 11, 143], χρησιμοποιώντας μάλιστα τον υπότιτλο, «Ο βασιλιάς Κομφετοά», αλλά και ο Σκόκος, με τον τίτλο του [Έρημες Ψυχές], χωρίς υπότιτλο [βλ. Σκόκος, «Επισκοπόπουλος ]. 15 Ο υπότιτλος αυτός δεν εμφανίζεται στη σελίδα τίτλου αλλά μόνος του μία σελίδα πριν την αρχή του κειμένου. Ο πίνακας King Cophetua and the beggar maid ανήκει πράγματι στον άγγλο ζωγράφο Burn- Jones. 16 Ενώ είναι στην κατηγορία διήγημα, αποτελεί στην ουσία κείμενο για τον France και το ομώνυμο βιβλίο του. 435

32 τους. Εθνικόν Ημερολόγιον 1905 [σσ ] Τραγωδίαι επί των κυμάτων Διήγημα. 436

33 Β. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ 17 ΑΣΤΥ ( ) Ημερομηνία /12/ Στήλη Τίτλος Υπογραφή Από ημέρας εις ημέραν Τo σύγχρονο Διήγημα 14/1/1894 >> Ο σύγχρονος συμβολισμός 4/ 2/ 1894 >> Μαργαρίτα Στέφα 8/ 2/ 1894 >> Η φυσιολογία του περιπάτου 24/2/1894 >> Υπεράνω των ανθρωπίνων δυνάμεων 28/3/1894 >> Τουρκική φιλολογία α Στ.φ. (*) 4/ 4/ 1894 >> Άλβαρ Σόλνες Ν.Επ. 21/4/1894 >> Φιλολογίτις Ν.Επ. 29/4/1894 Σκανδαλώδη βιβλία - Το Ν.Επ. Ιταλικόν θέατρον >> Ποικίλα αναγνώσματα Δουμάς και Σαρδού Ε. 15/5/1894 Επιφυλλίς του Άστεως Τούρκοι συγγραφείς β Ε. 1/ 6/1894 Από ημέρας εις ημέραν Εντυπώσεις: Ανέκδοτα Ν.Επ. έργα Δ. Παπαρηγόπουλου 4/ 6/1894 >> Μία έλλειψις 23/6/94 >> Ευφθηνά βιβλία 13/7/1894 >> Ιωάννης Μωρεάς 29/7/1894 >> Με την λαϊκήν 7/ 8/1894 >> Το δράμα μου 11/8/1894 >> Μία παράστασις του Ε. «Οιδίποδος Τυράννου» 15/8/1894 >> Διονύσιος Λάτας 1/9/1894 >> Λίγο απ όλα 6/10/1894 >> Μια δικαιολογία 12/10/189 >> Μερικαί ιδέαι 4 18/10/189 >> Εις το βασίλειον των 17 Ο Πίνακας αυτός περιλαμβάνει όλα τα άρθρα λογοτεχνικής και θεατρικής κριτικής στα ελληνικά που αποτέλεσαν το υλικό αυτής της διατριβής. Οι πίνακες με τις βιβλιοκριτικές και τη θεατρική κριτική καταρτίστηκαν από άρθρα που περιλαμβάνονται σ αυτόν τον πίνακα, αλλά έχουν χρηστική αξία. 437

34 4 κοινοτοπιών 19/10/189 >> Ο Ίψεν εν Αθήναις 4 3/ >> Αι κρίσεις των 11/1894 εφημερίδων 15/11/189 >> Νησιώτικες Ιστορίες 4 17/11/189 >> Κοσμογονικοί μύθοι 4 17/12/189 >> Το νέον μας πιεστήριον 4 22/12/189 4 >> Ο «Μικρός Έϋολφ» / 1/1895 >> Τι θέλει ένα περιοδικόν 9/ 1/1895 >> Φιλολογικός Κοσμοπολιτισμός 23/1/1895 >> Ο ασθενής ποιητής [για Παράσχο] 18/2/1895 >> Πρωτοτυπία εγκλημάτων 8/ 3/1895 >> Εις το ανατομείον 1/ 5/1895 >> Η Εικών του Δόριαν Γρεϋ Ν. Επ 14/5/1895 >> Και πάλιν ο «Έϋολφ» 18/5/1895 >> Ο «Ταγχόϋζερ» 29/5/1895 >> Εις την Γαλλικήν Ακαδημίαν 3/ 6/1895 >> Γαβριήλ Δ Αννούντσιο 6/ 6/1895 >> Τα θέατρα Ε. 8/ 6/1895 >> Η υποδοχή του Μπουρζέ Ε. 15/6/1895 >> Ένα παστέλ του κ. Ροϊλού 16/6/1895 Εικόνες Ακαδημαϊκ ων Ιούλιος Λεμαίτρ 2/ 7/1895 Φιλολογική Ζωή Γύρω στην Ελλάδα 7/ 7/1895 Από τον κόσμο των Αλεκτρυονομαχία θεάτρων 17/7/1895 Εκ του κόσμου των Εν ακόμη κωμειδύλλιον θεάτρων 6/ 8/1895 >> Ψυχολογικαί παρατηρήσεις 11/8/1895 Από τον κόσμον των Μαίφαρτ-Ζαν Δ Αρράς θεάτρων 14/8/1895 >> Αθηναΐς Ε. 15/8/1895 >> Ο «Ψυχοπατέρας» 16/8/1895 Εντυπώσεις «Ρωμαίος και Ιουλιέττα» 15/9/1895 (πρωτοσέλιδο άρθρο) Έλλην Ζωγράφος: Μια συνομιλία μετά του κ. Γύζη. Ο καλλιτέχνης και ο άνθρωπος. Αναμνήσεις και ανέκδοτα. 438

35 16/10/189 Ξέναι Σελίδες Ιδιότροποι μεγαλοφυΐαι 5 22/10/189 Φιλολογική Ζωή Αι παρθένοι των βράχων 5 30/10/189 Σημειώσεις Μία εικών του 5 Θεοτοκόπουλου 20/11/189 Από ημέρας εις ημέραν Αλέξαν. Δουμάς 5 23/11/189 >> «Η οδός Θηβών» Ε 5 25/11/189 Από τον κόσμον των «Ευρυμέδη» 5 θεάτρων 5/12/1895 >> Ο «Τρίτος» 7/12/1895 Διάλεξις της Πέμπτης Νέα Ζωή Ν. Επισκοπόπουλος 14/12/189 5 Διάλεξις της Πέμπτης Ο ΙΘ αιών: Β :Το ρεύμα του θεττικισμού Ν. Επισκοπόπουλος 18/12/189 5 Φιλολογική Ζωή Ελληνικά διηγήματα /1/1896 Σημειώσεις Παύλος Βερλαίν 6/ 1/1896 >> Π. Χιώτης 11/1/1896 Επιστημονική Ζωή Ο Άρης επί του Τάπητος Ε. 17/1/1896 Σκιαγραφίαι Ανατόλ Φράνς Ακαδημαϊκών 1/2/1896 Τα μεγάλα ζητήματα Έν άρθρον του Τολστόι 11/2/1896 Από ημέρας εις ημέραν Η λατρεία των νεκρών 19/2/1896 (πρωτοσέλιδο άρθρο) Βύρων Ν. Επισκοπόπουλος >> Από ημέρας εις ημέραν Η κόρη των Αθηνών 11/3/1896 Φιλολογική Ζωή «Παλαιά και νέα» 16/4/1896 (πρωτοσέλιδο άρθρο) Γεώργιος Βιζυηνός 17/4/1896 Φιλολογική Ζωή Δύο δράματα 22/4/1896 Από ημέρας εις ημέραν Οι καρποί του Λασσανείου 4/ 5/1896 >> Η «Ρώμη» του Ζολά 7/5/1896 Ανά τον κόσμον «Ο μέγας Πάν» 7/ 7/1896 Από ημέρας εις ημέραν Οι Γκογούρ 29/7/1896 >> Ιάκωβος Πολυλάς 21/9/1896 >> Θεοσοφία 2/11/1896 >> Ανασκαφαί ερώτων 9/11/1896 Σημειώσεις Από την χώραν του θανάτου 18/11/189 6 Από ημέρας εις ημέραν Από την δυστυχίαν και τον θάνατον /1/1897 >> Εις την χώραν των Ε. 439

36 μυστηρίων 7/ 9/1897 >> Ένας φοβερός σύζυγος 22/11/189 (πρωτοσέλιδο άρθρο) «Το όνειρο του 7 Γιαννίρη» 27/11/189 Από ημέρας εις ημέραν Εν πρότυπον μοναστήριον 7 10/12/189 (άρθρο) Αλφόνσος Δωδέ 7 27/12/189 7 Από ημέρας εις ημέραν Χριστουγεννιάτικος αμητός /1/1898 Ένδοξοι Έλληνες εν τη Δύσει (Ημίφυλλο του Άστεως) 7/ 1/1898 Από ημέρας εις ημέραν Ο αιώνιος παλαιστής 19/1/1898 Φιλολογική Ζωή Ο ποιητής της «Νεκράς Πόλεως» 13/2/1898 Από ημέρας εις ημέραν Η καταδίκη [για καταδίκη του Zola] 1/ 3/1898 Αθηναϊκή εβδομάς, υπό - Αθηναίου 4/ 3/1898 Από ημέρας εις ημέραν «Παρίσι» 12/3/1898 (πρωτοσέλιδο άρθρο) Ο Σάρ 22/3/1898 >> Γνώμαι προς διάδοσιν 25/3/1898 Φιλολογική Ζωή «Ο εχθρός του λαού» 19/5/1898 Από ημέρας εις ημέραν Αφροδίτη 10/6/1898 >> Η ελληνική σκηνή 20/6/1898 >> Η ζωντανή ιστορία 11/7/1898 Από τον φιλολογικόν Η εκατονταετηρίς του κόσμον Μισελέ 27/8/1898 Από ημέρας εις ημέραν Εν ιδανικόν [για Ζολά] Ν.Επ. 7/ 9/1898 Φιλολογική ζωή Στέφανος Μαλλαρμέ 10/9/1898 Από τον κόσμον των Τα είδη του γέλωτος θεάτρων 13/9/1898 Από ημέρας εις ημέραν «Από την φύσιν και από την ζωήν» 14/9/1898 >> Τολστόη 19/9/1898 Οι επισκέπται των ΑΝΑΤΟΛ ΦΡΑΝΣ Αθηνών 21/9/1898 (άρθρο) Εις επίσημος ξένος, Ε. Συνομιλία με τον Ανατόλ Φράνς επί του καταστρώματος της «Ναυσικάς» 26/9/1898 Από ημέρας εις ημέραν Μία συνδιάλεξις με τον Ανατόλ Φράνς 14/10/189 >> Ο πρίγκηψ των ποιητών 440

37 8 25/10/ /10/ /11/ /12/ /12/ (άρθρο) Αποκαλυπτήρια ποιητού Από ημέρας εις ημέραν Η αγάπη και ο θάνατος Φιλολογική Ζωή >> Διά την φιλολογίαν Φιλολογικόν Ζήτημα «Τα ελεγεία και τα ειδύλλια» Ποιος είνε ο καλλίτερος ποιητής μας. Αι γνώμαι των λογίων μας. 21/1/1899 (πρωτοσέλιδο άρθρο) Γαβριήλ Δ` Αννούτσιο Ν. Επισκοπόπουλος 22/1/1899 >> Ο συγγραφεύς του λαού [για D Ennery] 7/3/1899 Φιλολογική Ζωή Το νέον είδωλον [για Fr. Ε. De Cyrel] 8/3/1899 Από ημέρας εις ημέραν «Συρανό» 26/3/1899 Ταξιδιωτικές εντυπώσεις Αι ημέραι της Νεαπόλεως 5/4/1899 (α σέλιδο άρθρο) Ρώμη [για την πόλη] Ν. Επισκοπόπουλος 21/4/1899 (α σέλιδο άρθρο) Από το Παρίσι Ε. 22/7/1899 >> Εν φιλολογικόν σαλόνι 4/ 8/ 1899 >> Πώς ζουν οι Άγγλοι 22/8/1899 άρθρο (σ. 3) Οι ιππόται της ελληνικής ψυχής 22/8/1899 πρωτοσέλιδο άρθρο Ο πατήρ του Φάουστ Ν. Επισκοπόπουλος 12/9/1899 Από ημέρας εις ημέραν Παρωδίαι μητέρων 2/10/1899 >> Ο θρίαμβος της τραγωδίας 7/10/1899 >> «Γονιμότης» [για Ζολά] 18/10/189 >> Το νέον έργον του 9 Ψυχάρη 30/10/189 Πρωινά Γράμματα [Για Γεροστάθη του Μελά] 9 14/11/189 Από ημέρας εις ημέραν Η έναρξις του 9 «Παρνασσού» 23/11/189 >> Εν βυζαντινόν N. Eπ. 9 μυθιστόρημα [Για Paul Adam] 5/12/1899 >> «Ανάστασις» 20/12/189 >> Το νηπενθές 9 24/12/189 >> Η Νέα Ζωγραφική

38 7/ 1/1900 >> «Όταν θ αφυπνισθώμεν μεταξύ των Νεκρών» 17/1/1900 Οι ποιηταί μας Κωστής Παλαμάς 19/1/1900 >> Γεώργιος Δροσίνης 22/1/1900 >> Γεώργιος Σουρής 23/1/1900 >> Ιωάννης Πολέμης 30/1/1900 >> Αριστομένης Προβελέγγιος 31/1/1900 Από ημέρας εις ημέραν Τα μικρόβια 1/ 2/1900 >> Ο κ. Μελαγχροινός και Ν. Επ αι λέξεις 10/2/1900 >>, Παύλος Ερβιέ Αιμίλιος Φυσιογνωμίαι ακαδημαϊκών Φαγκέ 26/2/1900 >> Η γαλλική κωμωδία 28/2/1900 >> Η Δέσποινα των χαιρετισμών 1/ 3/1900 >> Μία κάτοικος του Άρεως 12/3/1900 >> Πέριξ του «Αετιδέως» 19/4/1900 (πρωτοσέλιδο άρθρο) Μία συνέντευξις με τον Ν. Επ. Ανατόλ Φράνς- Η Ελλάς εις την έκθεσιν Αι εντυπώσεις του από το περίπτερόν μας 23/4/1900 >> Το Ελληνικόν περίπτερον Μία συνέντευξις με τον κ. Ψυχάρη 2/ 5/1900 >> Μία συνομιλία με τον Ζολά - Η συμπάθειά του προς την Ελλάδα- το νέον έργον του 8/ 5/1900 (Ένα μυθιστόρημα υπό Η «Γύψινη Σφίγξ» Ε. τον Παρθενώνα) 14/5/1900 Από ημέρας εις ημέραν Το νέον έργον του Εφταλιώτη 17/5/1900 >> Το επεισόδιον Δ Αννούτσιο 30/5/1900 (πρωτοσέλιδο άρθρο) Το ελληνικόν θέατρον 3/ 6/1900 Από ημέρας εις ημέραν Μια κωμωδία του Σαρδού 10/7/1900 >> Το αίνιγμα της χειρός Ε. 8/ 8/1900 Πρωινά γράμματα - Ν. Επ 11/8/1900 Από ημέραςεις ημέραν Quo Vadis 14/8/1900 (πρωτοσέλιδο άρθρο) Νίτσε Ν. Επισκοπόπουλος 16/8/1900 Από ημέρας εις ημέραν Ο Νίτσε και αι γυναίκες 30/8/1900 (πρωτοσέλιδο άρθρο) Ελισάβετ της Αυστρίας Ν. Επισκοπόπουλος 6/ 9/1900 Πρωινά γράμματα Άτιτλο [γιατί οι Έλληνες Ε. δεν διαβάζουν ξένη λογοτεχνία] 442

39 14/9/1900 (πρωτοσέλιδο άρθρο) Μια ωραία πλάνη Ν. Επισκοπόπουλος >> Πρωινά γράμματα Άτιτλο [Βιβλιοκριτική για τα Τραγούδια της Ορφανής του Σκίπη] 27/9/1900 Από ημέρας εις ημέραν Ο Βουρζέ καλόγηρος 9/10/00 Το εβδομαδιαίον θέατρον Διάλογος ζώντος και νεκρού [σατιρικός διάλογος Σουρή-Αριστοφάνη] 12/10/190 Πρωινά γράμματα /10/190 >> /11/190 Από χθες έως σήμερον Τα βάσανα του Φάουστ Ε. 0 29/11/190 0 Πρωινά γράμματα Ο Μικρός Πλούταρχος / 1/1901 Tό πνεύμα του αιώνος Το μυθιστόρημα και το διήγημα κατά τον 19ον Ν. Επισκοπόπουλος αιώνα 12/1/1901 Από χθες έως σήμερον, Μια ποιητική συλλογή Ε. Σημειώσεις αθηναίου 14/1/1901 Από ημέρας εις ημέραν Μπαίκλιν 1/ 3/1901 (πρωτοσέλιδο άρθρο) Η ελληνική τέχνη κατά τον Μεσαίωνα, Η Ραβέννα και τα ψηφιδωτά της 17/3/1901 [ Εντυπώσεις [από την ] Αι Άλπεις Ελβετίαν 30/3/1901 >> Αι Λίμναι 31/3/1901 (πρωτοσέλιδο άρθρο) Αι γυναίκες εις τον Γολγοθάν 10/4/1901 Σύγχρονοι φυσιογνωμίαι Τολστόη 15/4/1901 (πρωτοσέλιδο άρθρο) Εν σχέδιον μιας νέας κοινωνίας - το νέον έργον του Ζολά 18/4/1901 Πρωινά γράμματα Η ποιητική μας κίνησις 4/ 5/1901 Από ημέρας εις ημέραν Οι «Ιππόται του σταυρού» 24/5/1901 (πρωτοσέλιδο άρθρο) Αι «Μέλισσαι» του Μέτερλιγκ 31/5/1901 Από χθες έως σήμερον Διόνυσος Ε. 4/ 6/1901 (άρθρο) Αι νέαι μορφαί της ελληνικής φιλολογίας Ν. Επισκοπόπουλος 12/6/1901 (πρωτοσέλιδο άρθρο) Η αναμόρφωσις της ελληνικής εκπαιδεύσεως Ν. Επισκοπόπουλος 15/6/1901 Από ημέρας εις ημέραν «Το βοτάνι της αγάπης» 443

40 20/6/1901 >> Θαΐς και Σεραπίων 1/ 7/1901 Από χθες έως σήμερον Η αστυνομία και το Ε. υπερφυσικόν 12/7/1901 Από ημέρας εις ημέραν Τα δύο στρατόπεδα 14/7/1901 >> «Ο αόρατος» 26/7/1901 >> Μία επτανησιακή μορφή 5/ 8/1901 (άρθρο) Πάρσιφαλ Ν. Επισκοπόπουλος 4/10/1901 Από ημέρας εις ημέραν Πνευματικαί εορταί 14/10/190 >> Τα κυοφορούμενα δράματα 1 22/10/190 1 (πρωτοσέλιδο άρθρο) Το δένδρον της γνώσεως ΝΕΟΝ ΑΣΤΥ ( ) /2/1902 (πρωτοσέλιδο άρθρο) Βίκτωρ Ουγκώ Ν. Επισκοπόπουλος 24/2/1902 ( >> ) Η ωδή του Δ Αννούτσιο 4/ 3/1902 Αθηναϊκαί ημέραι Έμπροσθεν του θανάτου 5/ 3/1902 (πρωτοσέλιδο άρθρο) Αι παραστάσεις της Χάδιγκ- Η «Πριγκίπισσα της Βαγδάτης» 4/ 4/1902 Από ημέρας εις ημέραν Εν ιδεώδες βιβλίον 20/4/1902 Αθηναϊκή ζωή Μία ρωμαϊκή αυτοκτονία 28/4/1902 Από ημέρας εις ημέραν Λησμονημένοι Έλληνες Ε. 22/5/1902 Αθηναϊκοί διάλογοι Ο Λασσάνειος 30/5/1902 (μεγάλο άρθρο σε 1η και Σολωμός 2η σελ.) 7/ 6/1902 (άρθρο) Αι εορταί του Σολωμού Τα μεθεόρτια 19/6/1902 (πρωτοσέλιδο άρθρο) Ναυσικάα και Καλυψώ 21/6/1902 Από ημέρας εις ημέραν Τα τελευταία κεφάλαια του μυθιστορήματος 1/ 8/1902 >> Το έγκλημα Ε. 18/8/1902 >> Η ηρωίς των Σούσων Ε. 19/8/1902 >> Η δύναμις της φαντασίας Ε. 21/8/1902 (πρωτοσέλιδο άρθρο) Σύγχρονοι ηγούμενοι 1/ 9/1902 Από ημέρας εις ημέραν Αι εκπλήξεις Ε. 444

41 3ή4 18 /9/ >> «Όνειρον θερινής νυκτός» /9/1902 >> Το τέλος του κόσμου Ε. 17/9/1902 (άρθρο) Αιφνίδιος θάνατος του Ζολά [χωρίς υπογρ. Μάλλον του Ν. Επ.] 18/9/1902 (πρωτοσέλιδο άρθρο) Ζολά 22/9/1902 Από χθες έως σήμερον Πινακίδες Η προφητεία του Πόε [χωρίς υπογρ. Μάλλον του Ν. Επ. 24/9/1902 Από ημέρας εις ημέραν Η «Άλκηστις» εις την «Νέαν Σκηνήν» 2/10/1902 >> Μια απελπιστική συνομιλία 8/10/1902 >> Ο αληθής Ταρταρίνος Ε. 21/10/190 (πρωτοσέλιδο άρθρο) Η ελληνική ζωγραφική 2 25/10/190 Αθηναϊκοί διάλογοι Τα αιώνιον θύμα 2 28/11/190 Από ημέρας εις ημέραν Ο Αμαξάς Ένσελ [για N. Eπ. 2 Hauptmann] 1/12/1902 >> Η εκπαιδευτική αναγέννησις 9/12/1902 >> Ολίγη φιλολογία 27/12/190 >> «Γαλήνη» 2 30/12/190 2 >> Ο τύπος εις την Τουρκίαν Ο αναγνώστης [Ίσως ο Ν. Επ.] / 1/1903 >> Τα θύματα της φιλολογίας 9/ 1/1903 >> «Ρόδα και μήλα» 22/1/1903 >> Τα παράξενα 14/2/1903 >> Το τερπνόν μετά του ωφελίμου 26/9/1903 >> Αι εορταί του Βάγνερ και η Ελλάς 29/9/1903 >> Η «Τρισεύγενη» 7/10/1903 >> Ύμνοι προς την Ελλάδα 19/10/190 >> Διάφοροι κακολογίαι 3 24/10/190 Αθηναϊκή ζωή Τα δώρα της φαντασίας Ε. 3 25/10/190 Από ημέρας εις ημέραν Κινέζοι και Έλληνες 3 συγγραφείς 16/11/190 >> Επιδημία 18 Στο φύλλο υπάρχουν και οι δύο ημερομηνίες και, επειδή δεν είναι συνεχόμενα τα φύλλα που μπόρεσα να δω, δεν μπορώ να προσδιορίσω αν είναι 3 ή 4 Σεπτεμβρίου. 445

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Αναπληρωτής Καθηγητής Δημήτρης Αγγελάτος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Αναπληρωτής Καθηγητής Δημήτρης Αγγελάτος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ του Νικόλαου Μαυρέλου ΘΕΜΑ: «Οι κοσμοπολίτες και οι φουστανελοφόροι: Το ελληνόγλωσσο κριτικό έργο του

Διαβάστε περισσότερα

Οι δημοσιεύσεις της περιλαμβάνουν τους τόμους Με άξονα το φως, Η διαμόρφωση και η

Οι δημοσιεύσεις της περιλαμβάνουν τους τόμους Με άξονα το φως, Η διαμόρφωση και η ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 1. ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΤΡΙΑΝΟΥ Οι δημοσιεύσεις της περιλαμβάνουν τους τόμους Με άξονα το φως, Η διαμόρφωση και η κρυστάλλωση της ποιητικής του Οδυσσέα Ελύτη (Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Κατερίνα Κωστίου αναπληρώτρια καθηγήτρια νεοελληνικής φιλολογίας Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Σπάνιων Βιβλίων & Περιοδικών

Σπάνιων Βιβλίων & Περιοδικών ΚΑΤA ΛΟΓΟς ς ΠΩΛΠ ΩΛHΣΕΩΝ Σπάνιων Βιβλίων & Περιοδικών 5 Σεπτέμβριος 2009 Εναρξη πωλήσεων Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2009 Τα βιβλία που περιλαμβάνονται σε αυτό τον κατάλογο μπορείτε να τα δείτε στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Αγγέλα Καστρινάκη Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η Σ Κ Α Ι Δ Ι Δ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ

Αγγέλα Καστρινάκη Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η Σ Κ Α Ι Δ Ι Δ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Αγγέλα Καστρινάκη Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η Σ Κ Α Ι Δ Ι Δ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ ΡΕΘΥΜΝΟ Σεπτέμβριος 2014 1 Βιογραφικό σημείωμα Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1961. Τελείωσα το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA KAI ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ YΠOMNHMA ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA KAI ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ YΠOMNHMA ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA KAI ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ YΠOMNHMA ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΤΡΑ 2011 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Σπουδές Επιστηµονική κατάρτιση 3 Β. Ακαδηµαϊκές θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σπάνιων Βιβλίων & Περιοδικών

Σπάνιων Βιβλίων & Περιοδικών ΚΑΤAΛΟΓΟς ς ΠΩΛΠ ΩΛHΣΕΩΝ Σπάνιων Βιβλίων & Περιοδικών 6 Ιανουάριος 2010 Εναρξη πωλήσεων Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2010 ώρα 10:00 π. μ. Τα βιβλία που περιλαμβάνονται σε αυτό τον κατάλογο μπορείτε να τα δείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. και ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ YΠOMNHMA ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ. της Κατερίνας Κωστίου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. και ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ YΠOMNHMA ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ. της Κατερίνας Κωστίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ και ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ YΠOMNHMA ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ της Κατερίνας Κωστίου ΠΑΤΡΑ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 3 2 I. Σπουδές-Ακαδημαϊκοί τίτλοι. ΙΙ. Ακαδημαϊκή επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Για τον Ανδρέα Κάλβο («Εις Αγαρηνούς») ΒΑΛΕΤΑΣ, Γ., Επίτοµη Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, εκδ. Πέτρος Ράνος, Αθήνα, 1966, σσ. 83-84. ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ,

Διαβάστε περισσότερα

29η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

29η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 29η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Δημοπρασία: Α Μέρος: 12:00 Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2014 Β Μέρος: 12:00 Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2014 Λαμπόβου 3 & Δυρραχίου 67, Σεπόλια Πλησίον

Διαβάστε περισσότερα

Πολυφωνία. Σ. Ν. Φιλιππίδης δίδαξε για 25 χρόνια κλασική και νεοελληνική φιλολογία, καθώς και θεωρία της λογοτεχνίας

Πολυφωνία. Σ. Ν. Φιλιππίδης δίδαξε για 25 χρόνια κλασική και νεοελληνική φιλολογία, καθώς και θεωρία της λογοτεχνίας ISBN 978-960-524-291-6 978-960-9430-00-5 Πολυφωνία Ο Σ. Ν. Φιλιππίδης δίδαξε για 25 χρόνια κλασική και νεοελληνική φιλολογία, καθώς και θεωρία της λογοτεχνίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Α ΗΜΕΡΑ Σάββατο 21 Ιουνίου 2014 - Ώρα 12:00

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Α ΗΜΕΡΑ Σάββατο 21 Ιουνίου 2014 - Ώρα 12:00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Α ΗΜΕΡΑ Σάββατο 21 Ιουνίου 2014 - Ώρα 12:00 1. Ελληνική Λογοτεχνία..........1-120 2. Ξένη Λογοτεχνία............121-132 3. Παιδική Λογοτεχνία.........133-168 4. Παιδεία...................169-192

Διαβάστε περισσότερα

Σπάνιων Βιβλίων & Περιοδικών

Σπάνιων Βιβλίων & Περιοδικών ΚΑΤAΛΟΓΟς ς ΠΩΛΠ ΩΛHΣΕΩΝ Σπάνιων Βιβλίων & Περιοδικών 7 Σεπτέμβριος 2010 Εναρξη πωλήσεων Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2010 ώρα 10:00 π. μ. Τα βιβλία που περιλαμβάνονται σε αυτό τον κατάλογο μπορείτε να τα δείτε

Διαβάστε περισσότερα

Άννα Ταµπάκη. Α. Σκιαγράφηση των πεδίων της έρευνας 1

Άννα Ταµπάκη. Α. Σκιαγράφηση των πεδίων της έρευνας 1 Στρογγυλό Τραπέζι «Πολιτισµικές διαµεσολαβήσεις και διαµόρφωση του εθνικού χαρακτήρα στον περιοδικό τύπο του 19 ου αιώνα». Εισαγωγή Παρουσίαση των στόχων της έρευνας και των πρώτων πορισµάτων της Α. Σκιαγράφηση

Διαβάστε περισσότερα

Κική Δημοπούλου Όλγα Γρηγοριάδου, Βιβλιογραφία Τάκη Σινόπουλου (1934-2004)

Κική Δημοπούλου Όλγα Γρηγοριάδου, Βιβλιογραφία Τάκη Σινόπουλου (1934-2004) Κική Δημοπούλου Προλεγόμενα στην έκδοση: Κική Δημοπούλου Όλγα Γρηγοριάδου, Βιβλιογραφία Τάκη Σινόπουλου (1934-2004) Θεσσαλονίκη University Studio Press 2009 Ο Τάκης Σινόπουλος, η πρώτη μεταπολεμική γενιά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΟΓΙΑ ΕΚΔΟΤΡΙΑ ΚΑΙ Η «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΗ ΕΛΑΦΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΗ»

Η ΛΟΓΙΑ ΕΚΔΟΤΡΙΑ ΚΑΙ Η «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΗ ΕΛΑΦΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΗ» ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΟΡΝΗΛΙΑ Λ. ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ ΤΑΒΑΝΙΩΤΟΥ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 1878 ΑΘΗΝΑ 1964). Η ΛΟΓΙΑ ΕΚΔΟΤΡΙΑ ΚΑΙ Η «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΗ ΕΛΑΦΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΗ» ΚΟΡΝΗΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΛHΣΕΩΝ. Σπάνιων Βιβλίων & Περιοδικών. 8 Φεβρουάριος 2011. Εναρξη πωλήσεων Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2011 ώρα 10:00 π. μ.

ΩΛHΣΕΩΝ. Σπάνιων Βιβλίων & Περιοδικών. 8 Φεβρουάριος 2011. Εναρξη πωλήσεων Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2011 ώρα 10:00 π. μ. ΚΑΤAΛΟΓΟς ς ΠΩΛΠ ΩΛHΣΕΩΝ Σπάνιων Βιβλίων & Περιοδικών 8 Φεβρουάριος 2011 Εναρξη πωλήσεων Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2011 ώρα 10:00 π. μ. Τα βιβλία που περιλαμβάνονται σε αυτό τον κατάλογο μπορείτε να τα δείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Α ΗΜΕΡΑ Σάββατο 21 Ιουνίου 2014 - Ώρα 12:00

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Α ΗΜΕΡΑ Σάββατο 21 Ιουνίου 2014 - Ώρα 12:00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Α ΗΜΕΡΑ Σάββατο 21 Ιουνίου 2014 - Ώρα 12:00 1. Ελληνική Λογοτεχνία..........1-120 2. Ξένη Λογοτεχνία............121-132 3. Παιδική Λογοτεχνία.........133-168 4. Παιδεία...................169-192

Διαβάστε περισσότερα

Ο Εµίλ Ζολά µέσα από τον ελληνικό περιοδικό τύπο των δύο τελευταίων δεκαετιών του 19ου αιώνα: µια πρώτη προσέγγιση. Μαρία Σπυριδοπούλου

Ο Εµίλ Ζολά µέσα από τον ελληνικό περιοδικό τύπο των δύο τελευταίων δεκαετιών του 19ου αιώνα: µια πρώτη προσέγγιση. Μαρία Σπυριδοπούλου Ο Εµίλ Ζολά µέσα από τον ελληνικό περιοδικό τύπο των δύο τελευταίων δεκαετιών του 19ου αιώνα: µια πρώτη προσέγγιση Μαρία Σπυριδοπούλου Όπως όλες οι αναδυόµενες λογοτεχνίες του 19 ου αιώνα στην Ευρώπη,

Διαβάστε περισσότερα

1/86 2/86 3/86 Ξένη Λογοτεχνία 001 ΒΑΛΑΒΑΡΑΤΑ Η ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΗΣ ΜΑΧΑΒΑΡΑΤΑΣ, ποιηθείσα υπό του Αμάρα ή Αμαράσανδρα [ ], μεταγλωττισθείσα από του βραχμανικού παρά Δημητρίου Γαλανού, Αθηναίου, νυν δε το πρώτον

Διαβάστε περισσότερα

024 ΒΑΪΤΑΝ ΖΕΡΑΗ ΗΛΙΑΣ, μετάφρασις εκ του γαλλικού υπό Σοφίας Δήμου, (Βιβλιοθήκη της "Διαπλάσεως των Παίδων")

024 ΒΑΪΤΑΝ ΖΕΡΑΗ ΗΛΙΑΣ, μετάφρασις εκ του γαλλικού υπό Σοφίας Δήμου, (Βιβλιοθήκη της Διαπλάσεως των Παίδων) 1/94 2/94 Ξένη Λογοτεχνία 001 ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΜΑΓΩΝ, κατά μετάφρασιν ελευθέραν Ηλία Ι. Οικονομόπουλου BERTHET (ELIE) με εικόνες εντός κειμένου, δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές), [Ηλιού-Πολέμη 1894.284],

Διαβάστε περισσότερα

27η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

27η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 27η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Δημοπρασία: Α Μέρος: 12:00 Σάββατο 5 Απριλίου 2014 Β Μέρος: 12:00 Κυριακή 6 Απριλίου 2014 Λαμπόβου 3 & Δυρραχίου 67, Σεπόλια Πλησίον

Διαβάστε περισσότερα

22η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

22η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 22η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Δημοπρασία: Α Μέρος: 11:00 Σάββατο 20 Απριλίου 2013 Β Μέρος: 11:00 Κυριακή 21 Απριλίου 2013 Λαμπόβου 3 & Δυρραχίου 67, Σεπόλια Πλησίον

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου University of Cyprus

Πανεπιστήμιο Κύπρου University of Cyprus Πανεπιστήμιο Κύπρου University of Cyprus ΤΜΗΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΟΛΩΜΙΚΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΤΜΗΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

001 ΒΑΪΤΑΝ ΖΕΡΑΗ ΗΛΙΑΣ, μετάφρασις εκ του γαλλικού υπό Σοφίας Δήμου, (Βιβλιοθήκη της "Διαπλάσεως των Παίδων")

001 ΒΑΪΤΑΝ ΖΕΡΑΗ ΗΛΙΑΣ, μετάφρασις εκ του γαλλικού υπό Σοφίας Δήμου, (Βιβλιοθήκη της Διαπλάσεως των Παίδων) 1/118 2/118 3/118 Ξένη Λογοτεχνία 001 ΒΑΪΤΑΝ ΖΕΡΑΗ ΗΛΙΑΣ, μετάφρασις εκ του γαλλικού υπό Σοφίας Δήμου, (Βιβλιοθήκη της "Διαπλάσεως των Παίδων") πανί (ο τίτλος με χρυσό στο πάνω κάλυμμα), [Ηλιού-Πολέμη

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Αποστολίδου. «Το περιοδικό Το Νέον Πνεύμα (1893-1894)»

Μαρία Αποστολίδου. «Το περιοδικό Το Νέον Πνεύμα (1893-1894)» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Μαρία Αποστολίδου «Το περιοδικό Το Νέον Πνεύμα (1893-1894)» Μεταπτυχιακή εργασία Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Γ. Φαρίνου-Μαλαματάρη Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΓIA TH ΛOΓOTEXNIA TO EΠIΣTHMONIKO KAI ΠANEΠIΣTHMIAKO BIBΛIO ΣTIΣ EKΔOΣEIΣ ΠATAKH OKTΩBPIOΣ 2010

ΓIA TH ΛOΓOTEXNIA TO EΠIΣTHMONIKO KAI ΠANEΠIΣTHMIAKO BIBΛIO ΣTIΣ EKΔOΣEIΣ ΠATAKH OKTΩBPIOΣ 2010 TO EΠIΣTHMONIKO KAI ΠANEΠIΣTHMIAKO BIBΛIO ΣTIΣ EKΔOΣEIΣ ΠATAKH OKTΩBPIOΣ 2010 ΓIA TH ΛOΓOTEXNIA Iστορία και κριτική της νεοελληνικής λογοτεχνίας Iστορία και κριτική της παγκόσμιας λογοτεχνίας Θεωρία λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

34η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ Δημοπρασία:

34η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ Δημοπρασία: 34η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ Δημοπρασία: Α Μέρος: 12:00 Σάββατο 20 Ιουνίου 2015 Β Μέρος: 12:00 Κυριακή 21 Ιουνίου 2015 Λαμπόβου 3 & Δυρραχίου 67, Σεπόλια

Διαβάστε περισσότερα

A/A Περιγραφή Τιμή ΟΥΕΛΣ Ε. ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟΝ και άλλα διηγήματα, Αθήνα 1934, σ.

A/A Περιγραφή Τιμή ΟΥΕΛΣ Ε. ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟΝ και άλλα διηγήματα, Αθήνα 1934, σ. A/A Περιγραφή Τιμή ΟΥΕΛΣ Ε. ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟΝ και άλλα διηγήματα, Αθήνα 1934, σ. 0002 250, Εκδοτικός οίκος ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΕΜΠΟΥ ΠΩΛ ΜΑΝΤΑΜ ΝΤΥΜΠΑΡΥ (VIE ROMANCEE), 1944, σ. 82, 0003 ελεύθερη απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Α. ΠΟΙΗΣΗ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Α. ΠΟΙΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Α. ΠΟΙΗΣΗ Για τον ιονύσιο Σολωµό («Ο Κρητικός») ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Γ., Η ποίηση στη ζωή µας, εκδ. Εστία, Αθήνα χ.χ. FURST L. R., Ροµαντισµός, µτφρ. Ι. Ράλλη - Κ. Χατζηδήµου, εκδ. Ερµής, Αθήνα 2 1988.

Διαβάστε περισσότερα