Χρυσούλα Μπάκα, Εκπαιδευτικός / Επικοινωνιολόγος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρυσούλα Μπάκα, Εκπαιδευτικός / Επικοινωνιολόγος"

Transcript

1 Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΣΟ ΚΑΙ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Χρυσούλα Μπάκα, Εκπαιδευτικός / Επικοινωνιολόγος Εισαγωγή Η παρούσα εισήγηση πραγματεύεται το ζήτημα της πρόληψης ασθενειών και ατυχημάτων στο Οδικό Περιβάλλον, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη προαγωγής της υγείας και της ασφάλειας, προς όφελος όλων των παιδιών κάτω των 18 ετών, στο πλαίσιο του σύγχρονου σχολείου. Σύμφωνα με τις νέες τάσεις και αντιλήψεις, η εκπαίδευση, μεταξύ άλλων, επιδιώκει να προωθήσει γενικότερους παιδευτικούς σκοπούς όπως είναι, η ανάπτυξη αξιών, στάσεων και συμπεριφορών, οι οποίες ευνοούν την κοινωνικοποίησή τους, προωθούν τα ενδιαφέροντα τους και τα προετοιμάζουν για τις απαιτήσεις της ζωής (Ματσαγγούρας, 2004: 139). Στο πλαίσιο του σύγχρονου αυτού προβληματισμού και επαναπροσδιορισμού των σκοπών και στόχων της σχολικής παιδαγωγικής, προκύπτει και η ανάγκη προαγωγής και υπεράσπισης του δικαιώματος κάθε παιδιού να ζει και να κινείται με ασφάλεια στο Οδικό Περιβάλλον, προφυλάσσοντας το ίδιο, τον εαυτό του και τους άλλους από τις συνέπειες που δημιουργούν οι μεταφορές 142, οι οποίες είναι ταυτισμένες με σοβαρά προβλήματα, όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση και τα τροχαία ατυχήματα. Η σπουδαιότητα της προαγωγής και ανάπτυξης υγιεινών στάσεων και συμπεριφορών αναγνωρίστηκε και στους προσανατολισμούς της πολιτικής του ΥΠΕΠΘ, το οποίο, στο πλαίσιο των δράσεων που προτείνει, ενσωμάτωσε και τη θεματική περιοχή της «Κυκλοφοριακής Αγωγής», επιχειρώντας την προώθηση της Αγωγής Υγείας & Οδικής Ασφάλειας. Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας, με τον όρο Αγωγή Υγείας & Οδικής Ασφάλειας εννοούμε «κάθε σκόπιμη και προγραμματισμένη πράξη-διαδικασία που αποσκοπεί στην ανάπτυξη γνώσεων, αξιών, δεξιοτήτων και συμπεριφορών στο πλαίσιο της πρόληψης ασθενειών και ατυχημάτων που προέρχονται από τις μεταφορές στο Οδικό Περιβάλλον». Δεδομένου όμως ότι οι συνέπειες των οδικών μεταφορών είναι τραγικές και επηρεάζουν όλους ανεξαίρετα τους πολίτες και ιδιαίτερα τα παιδιά, εγείρεται το ερώτημα κατά πόσο είναι δίκαιο να μην επωφελούνται όλα τα παιδιά του σχολικού πληθυσμού, από τις ενέργειες πρόληψης υγείας και οδικής ασφάλειας που προβλέπει το εκπαιδευτικό σύστημα. Με λίγα λόγια προκύπτει προβληματισμός μήπως τα λεγόμενα Προγράμματα Κυκλοφοριακής Αγωγής δημιουργούν νέες ανισότητες με το να μην εφαρμόζονται συστηματικά και οργανωμένα σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, από την προσχολική βαθμίδα εκπαίδευσης έως και τη Δευτεροβάθμια, προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες αναπτυξιακές τους ανάγκες, καθώς και στις ιδιαίτερες τοπικές οδικές συνθήκες. Ο προβληματισμός αυτός εδράζεται στη φιλοσοφία και τη λογική, (α) του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. (2000/C364/01), σύμφωνα με τον οποίο: «κάθε πρόσωπο δικαιούται να έχει πρόσβαση στην πρόληψη σε θέματα υγείας», και (β) στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού των Ηνωμένων Εθνών (Γεν. Συνελ. των Η.Ε ), η οποία 142 Με τον όρο μεταφορά εννοούμε την κίνηση προσώπου ή πράγματος από ένα τόπο σε άλλο, καθώς και τα μέσα για τη μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων. ISSN:

2 προβλέπει ότι πρέπει να εξασφαλίζεται η επιβίωση και ανάπτυξη του παιδιού και να αναγνωρίζεται το εγγενές δικαίωμά του στη ζωή. Παίρνοντας λοιπόν υπόψη α) τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονεί το Οδικό Περιβάλλον για την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών και β) τα θεμελιώδη δικαιώματα του παιδιού, επιχειρούμε με την παρούσα εισήγηση: να αναδείξουμε την ύψιστη σημασία της Προαγωγής Υγείας και Οδικής Ασφάλειας, να περιγράψουμε τα προβλήματα και τις αρνητικές συνέπειες των οδικών μεταφορών και να καταδείξουμε τον τρόπο με τον οποίο απαντά η πολιτεία απέναντι σε αυτά, να ανοίξουμε διάλογο για ανάπτυξη ολοκληρωμένων στρατηγικών που θα στοχεύουν στην προάσπιση του δικαιώματος κάθε παιδιού να επιτυγχάνει βιώσιμη κινητικότητα και προσβασιμότητα στο οδικό περιβάλλον. Η Σημασία της Προαγωγής Υγείας και Οδικής Ασφάλειας των Παιδιών στο Σχολικό Πλαίσιο Σύμφωνα με την κοινή αντίληψη ο όρος Υγεία σημαίνει απουσία ασθένειας ή αναπηρίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) όμως, ορίζει την Υγεία ως μια κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας, που εξαρτάται από τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνθήκες (Τούντας, 2004). Οι Tones and Tilford (1994:44) ορίζουν το γενικό όρο Αγωγή Υγείας ως μια «σκόπιμη δραστηριότητα η οποία σχεδιάζεται για να επιτευχθεί Υγεία ή σχετική με τις ασθένειες μάθηση, καθώς και μόνιμη αλλαγή σε μια ατομική ικανότητα ή τάση». Επιπλέον, για τις ανάγκες της παρούσας εισήγησης πρέπει να διευκρινίσουμε ότι με τον όρο Οδική Ασφάλεια εννοούμε όχι μόνο την έλλειψη τραυµατισµού ή δυνητικού κινδύνου, αλλά και την απουσία συναισθήματος ανασφάλειας, από το οποίο υποφέρουν κυρίως τα εμποδιζόμενα άτομα και μεταξύ αυτών και τα παιδιά. Όσον αφορά δε στην έννοια της Προαγωγή Υγείας, σύμφωνα με τον Χάρτη τη Οττάβα (Ottawa Charter for Health Promotion,1986) είναι η διαδικασία που δίνει τη δυνατότητα στα άτομα να αυξήσουν τον έλεγχο και να βελτιώσουν την υγεία τους, φτάνοντας σε μια κατάσταση πλήρους σωματικής, διανοητικής και κοινωνικής ευεξίας. Δηλαδή, δεν πρόκειται απλώς για μια ιατρική υπηρεσία, αλλά αποτελεί μια ευρύτερη δραστηριότητα στο χώρο της υγείας και της κοινωνίας, όπου όχι μόνο οι επαγγελματίες υγείας, αλλά και οι κοινωνικοί επιστήμονες, οι εκπαιδευτικοί, οι περιβαλλοντολόγοι, κ.ά. διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξή της (Τούντας, 2004). Στον παραπάνω Χάρτη αναφέρεται ακόμη ότι η δράση της Προαγωγής Υγείας επικεντρώνεται κυρίως στην επίτευξη Ισότητας στην Υγεία και στοχεύει στον περιορισμό των ανισοτήτων και τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων όλων των ανθρώπων να πετύχουν την καλύτερη δυνατή Υγεία. Έτσι, η δράση αυτή περιλαμβάνει α)τη θεμελίωση ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος, β)πρόσβαση στην πληροφορία, και γ)δεξιότητες ζωής και ευκαιρίες για υγιεινές επιλογές, ώστε το άτομο να προετοιμάζεται, σε όλα τα επίπεδα ζωής, για την αντιμετώπιση ασθενειών και τραυματισμών. Ωστόσο, σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη και τη συμπεριφορά του παιδιού είναι τα πλαίσια μέσα στα οποία ζει, επικοινωνεί και δραστηριοποιείται. Η συστημική σκέψη είναι αυτή που μας επιτρέπει να αντιληφθούμε ότι μετά την οικογένεια, ένα σημαντικό για την ανάπτυξη του παιδιού ISSN:

3 πλαίσιο αναφοράς, είναι το μικροσύστημα του σχολείου. Το σχολείο αποτελεί ένα σύνθετο οργανισμό τα μέλη του οποίου αλληλεπιδρούν και αλληλοεξαρτώνται. Η κοινωνικο-συναισθηματική και γνωστική ανάπτυξη του παιδιού μπορεί να επηρεαστεί, αρνητικά ή θετικά από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του σχολικού πλαισίου και οι επιδράσεις αυτές να είναι καθοριστικές και στη μετέπειτα ενήλικη ζωή του (Πετρογιάννης, 2003: ). Δεδομένου λοιπόν ότι τα θεμέλια της καλής υγείας και ασφάλειας οικοδομούνται από νωρίς στη ζωή του παιδιού, ένα υγιές και οργανωμένο σχολικό περιβάλλον, μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τη στάση του απέναντι στα ζητήματα υγείας και ασφάλειας στο Οδικό Περιβάλλον. Το Σχολείο, διαμέσου μιας στοχευμένης πολιτικής Προαγωγής Υγείας και Ασφάλειας, μπορεί να δώσει τη δυνατότητα και τα μέσα σε κάθε μαθητή, ανεξάρτητα από την ηλικιακή του ομάδα, να αναπτύξει γνώσεις, δεξιότητες, συμπεριφορές και κίνητρα, ώστε να ενεργεί με τρόπους που συνεισφέρουν στην προσωπική του ευημερία και την ευημερία των άλλων ανθρώπων και της κοινωνίας (Scratchley, 1999:2). Επιπλέον, με τη σχολική αγωγή υγείας και ασφάλειας δύναται να παρέχεται στα παιδιά δυνατότητα συναίσθησης της σημασίας των θεμάτων υγείας, των δυνητικών προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίσουν, καθώς και τη γνώση και κατανόηση των πιθανών αιτιών. Ένα υποστηρικτικό περιβάλλον μπορεί να εμπλέξει τα παιδιά στην εξέταση της στάσης τους απέναντι σε ένα ειδικό ζήτημα, να στοχαστούν τρόπους με τους οποίους μπορούν να ασχοληθούν με αυτό και μετά να εφαρμόσουν στην πράξη δεξιότητες που απέκτησαν, αναλαμβάνοντας θετικές και ζωτικές δράσεις. Από την άλλη πλευρά οι εκπαιδευτικοί εκτός του ότι μπορούν να παρέχουν στα παιδιά ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον, στα διαπλαστικά χρόνια της ζωής τους, είναι σε θέση να επηρεάσουν και τους γονείς/κηδεμόνες (Scratchley, οπ.π.: 3). Η Προαγωγή Υγείας και Οδικής Ασφάλειας, επομένως, των παιδιών, όχι μόνο αντανακλά τη μέγιστη αξία και χρησιμότητά της στο σχολικό πλαίσιο, αλλά προβάλλει και ως επιτακτικά αναγκαία, αν λάβουμε υπόψη μας ότι δεν θα μπορέσουμε ποτέ να εξασφαλίσουμε ένα απόλυτα ασφαλές Οδικό Περιβάλλον, αφού από τον τρόπο δομής, λειτουργίας και διαχείρισής του καθίσταται πάντα επικίνδυνο και απειλητικό για τη δημόσια υγεία. Περιβαλλοντικά Προβλήματα και Υγεία Η έκταση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και των κινδύνων στο Οδικό Περιβάλλον είναι ευρεία, αλλά στο παρόν κείμενο επιλέξαμε να περιοριστούμε στα ζητήματα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των τροχαίων ατυχημάτων 143. Το Οδικό Περιβάλλον ως κατασκευασμένο τεχνοσύστημα αποτελεί μια από τις σοβαρότερες πηγές κινδύνων, καθώς η έλλειψη οδικής ασφάλειας επέχει χαρακτήρα μόνιμης απειλής και σε συνδυασμό με τις επιδράσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προέρχεται κυρίως από τις μεταφορές, προσβάλλουν άμεσα τη δημόσια υγεία. Όπως και τα άλλα υποσυστήματα λοιπόν της οικοσφαίρας, έτσι και το οδικό περιβάλλον φορτίστηκε με την έννοια του οικολογικού, κοινωνικού και οικονομικού προβλήματος και γίνεται ένα από τα σοβαρότερα θέματα των μετανεωτερικών κοινωνιών. 143 Ατύχηµα: Απροσδόκητο δυσµενές γεγονός. Μπορεί να είναι πτώση, σύγκρουση, έκρηξη. Οδικό ατύχηµα (ή τροχαίο ατύχηµα): ορισµός που χρησιµοποιείται για στατιστικούς λόγους στις περισσότερες χώρες και θεωρείται η σύγκρουση που συµβαίνει σε έναν δηµόσιο δρόµο και που περιλαµβάνει τουλάχιστον ένα κινούµενο όχηµα. Τα τροχαία ατυχήµατα περιλαµβάνουν ατυχήµατα µε υλικές ζηµιές µόνο και ατυχήματα με τραυματίες Hollnagel, E., (2004: 5) ISSN:

4 Αν και τα συστήματα μεταφοράς είναι πραγματικά η καρδιά μιας κοινωνίας, ευρωπαϊκές μελέτες αποδεικνύουν ότι οι οδικές μεταφορές και μετακινήσεις παρουσιάζουν τους μεγαλύτερους κινδύνους και κοστίζουν περισσότερο σε ανθρώπινες ζωές. Όλοι άλλωστε αναγνωρίζουμε ότι η Ατμοσφαιρική Ρύπανση συμβάλλει καθοριστικά στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος, επηρεάζει την ποιότητα ζωής, ιδιαίτερα στις αστικές ζώνες και πλήττει την ανθρώπινη υγεία. Ένας από τους βασικότερους ρυπαντές είναι το όζον, οι επιδράσεις του οποίου έχουν συνδεθεί με αναπνευστικές ασθένειες, την αυξανόμενη συχνότητα άσθματος και τον εκφυλισμό του κεντρικού νευρικού συστήματος (NCEE, 2000). Εκείνο όμως που θεωρείται πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι τα παιδιά εκτίθενται περισσότερο στους κινδύνους της περιβαλλοντικής ρύπανσης, σε σχέση με τους ενήλικες, διότι το ανοσοποιητικό, αναπνευστικό και νευρικό τους σύστημα είναι ακόμη αναπτυσσόμενο και γι αυτό ευπρόσβλητο σε επιβλαβείς παράγοντες, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αρρώστιες όπως το άσθμα και η λευκαιμία να είναι σε αύξηση. Όμως, «ένα υγιές περιβάλλον δεν είναι προνόμιο, αλλά ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα», βεβαιώνει η Επίτροπος Περιβάλλοντος της Ε.Ε. Margot Wallström και συμπληρώνει ότι, πρέπει να στοχεύσουμε στην επίτευξη καλύτερης υγείας τους, όπως απαιτείται από τη Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών. Άλλωστε, σύμφωνα με την ίδια «ό,τι είναι καλό για τα παιδιά μας είναι καλό για το παρόν και το μέλλον της κοινωνίας μας συνολικά» (A European Environment and Health Strategy, 11 June 2003, COM(2003)338 final). Εκτός όμως από τις συνέπειες της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, τόσο τα παιδιά όσο και οι ενήλικες έρχονται αντιμέτωποι με τους τρομακτικούς κινδύνους και τις παγίδες του Οδικού περιβάλλοντος. Αρκεί να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με το κείμενο της Λευκής Βίβλου (White Paper, 2001), από το 1970 έως το 2000 ο φόρος που κατέβαλαν οι ευρωπαίοι πολίτες στο βωμό της κινητικότητας ήταν 1,64 εκατομμύρια νεκροί που είχαν εμπλακεί σε τροχαία ατυχήματα. Επιπλέον, προβλέπεται ότι «ένα άτομο στα τρία θα τραυματιστεί σοβαρά στη διάρκεια της ζωής του σε τροχαίο ατύχημα», ενώ το άμεσο μετρήσιμο κόστος των τροχαίων ατυχημάτων ανέρχεται σε 45 δισεκατομμύρια ευρώ (White Paper, 2001). Ειδικότερα, όσον αφορά στα παιδιά, υπάρχουν ενδείξεις ότι ο σχεδιασμός του Οδικού περιβάλλοντος, δε λαμβάνει υπόψη του τις ανάγκες τους. Από την άλλη πλευρά όμως, αυτά διαθέτουν τα δικά τους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία αποτελούν παράγοντες κινδύνου για σοβαρούς τραυματισμούς στην κυκλοφορία. Γενικά οι περιορισμοί, όπως είναι η έλλειψη γνώσης της ορθής οδικής συμπεριφοράς (Μunro, A.,S, Niekerk, A., & Seedat, M., 2006), η ανεπαρκής ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων, καθώς και οι περιορισμοί που θέτουν το σώμα και η ηλικία τους, είναι τα ζωτικά στοιχεία που τους αφαιρούν τη δυνατότητα ασφαλούς συμμετοχής στο Οδικό Κυκλοφοριακό Σύστημα. Συγκεκριμένη έρευνα στη Βρετανία, που είχε ως δείγμα παιδιά ηλικίας 5-6 ετών, θέτοντας ως στόχο να καταδείξει ποια είναι η οδική συμπεριφορά των παιδιών, σε πραγματικές κυκλοφοριακές συνθήκες, απέδειξε ότι τα παιδιά διαθέτουν ελάχιστες δυνατότητες να διασχίσουν ακίνδυνα τους δρόμους. Μάλιστα, το 60% των παιδιών απέτυχε να σταματήσει πριν να προχωρήσει από το κράσπεδο προς στο δρόμο (Ζeedyk,M., Wallace, L.& Spry, L., 2002). Επίσης, σύμφωνα με ευρωπαϊκές μελέτες, για κάθε δεκάδα (10) παιδιών, ηλικίας 1-14 ετών, που πεθαίνουν στην περιοχή της Ευρώπης, τα 3-4 είναι θύματα ατυχημάτων (Fact Sheet EURO/05/03,Copenhagen, 27 Nov. 2003). Ωστόσο, παρά την οδυνηρή αυτή πραγματικότητα, μέσα από μια ακατανόητη λογική σχετικοποίησης των κινδύνων, οι πολίτες επιδεικνύουν ανοχή, ακόμη και στην περίπτωση των παιδιών. Το πρόβλημα για τα παιδιά είναι τόσο σοβαρό που τα οδικά ISSN:

5 ατυχήματα αναφέρονται ως τα πιο σοβαρά από όλους τους κινδύνους υγείας, που αντιμετωπίζουν αυτά στις αναπτυγμένες χώρες. Γι αυτό σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού των Ηνωμένων Εθνών (Γενική Συνέλευση των Η.Ε ) «τα συμβαλλόμενα Κράτη (μεταξύ αυτών και η Ελλάδα) υποχρεούνται: να εξασφαλίζουν στο παιδί την αναγκαία για την ευημερία του προστασία και φροντίδα (αρθ.4) να αναγνωρίζουν ότι κάθε παιδί έχει εγγενές δικαίωμα στη ζωή, (αρθ.6) να εξασφαλίζουν στο μέτρο του δυνατού, την επιβίωση και την ανάπτυξη του παιδιού, (αρθ.6) να αναγνωρίζουν το δικαίωμα του παιδιού να απολαμβάνει το καλύτερο δυνατό επίπεδο υγείας (αρθ.24) και να παίρνουν κατάλληλα μέτρα α) για να μειώσουν την παιδική θνησιμότητα β) για να ενημερώνονται γονείς και παιδιά για τα θέματα υγείας για την υγιεινή και την καθαριότητα του περιβάλλοντος και την πρόληψη των ατυχημάτων και να βρίσκουν υποστήριξη στη χρήση των βασικών γνώσεων (αρθ.24)». Στο πλαίσιο αυτού του προβληματισμού και των γενικών κατευθυντήριων γραμμών, που απορρέουν από την παραπάνω Σύμβαση, κάθε πολιτεία είναι υποχρεωμένη να αναλάβει δράσεις και να ανταποκριθεί στο αίτημα των πολιτών για άνετες και ασφαλείς μετακινήσεις. Η απάντηση της πολιτείας στα ζητήματα Προαγωγής Υγείας και Οδικής Ασφάλειας Το Περιφερειακό Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Ευρώπη, συγκάλεσε την 4 η Υπουργική Διάσκεψη στη Βουδαπέστη, τον Ιούνιο του 2004, η οποία εστίασε στην υγεία των παιδιών και το μέλλον των επόμενων γενιών, στο ευρύτερο πλαίσιο της Αειφόρου Ανάπτυξης. Αναπτύχθηκε ένα σχέδιο δράσης για το Περιβάλλον και την Υγεία των παιδιών, στην Ευρώπη, και έθεσε την υγεία τους, στην κορυφή της πολιτικής Ατζέντας (The WHO Regional Office for Europe, Fourth Ministerial Conference on Environment and Health, Budapest, June 2004). Παρά το γεγονός όμως ότι τα ζητήματα Υγείας και Ασφάλειας ανήκουν πλέον στην παγκόσμια προβληματική, υπάρχουν ενδείξεις και μένει να επιβεβαιωθούν ερευνητικά, ότι η Ελληνική Πολιτεία δεν έχει ακόμη δρομολογήσει δράσεις πρόληψης ασθενειών και οδικών τραυματισμών για όλα τα παιδιά-μέλη των σχολικών κοινοτήτων. Συγκεκριμένα, από τα προγράμματα Κυκλοφοριακής Αγωγής, όπως τα ονομάζει το ΥΠ.Ε.Π.Θ., επωφελούνται ελάχιστα παιδιά, σε σχέση με το σύνολο του σχολικού πληθυσμού, καθώς τα ζητήματα της πρόληψης υγείας και ασφάλειας των παιδιών στο Οδικό περιβάλλον, περιλαμβάνονται στη θεματική περιορισμένου αριθμού σχολικών προγραμμάτων, αφού με την από (Φ11/69/110119/Γ1) Εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ., η «Κυκλοφοριακή Αγωγή» πρέπει να εφαρμόζεται υποχρεωτικά μόνο στις τάξεις της Ε & ΣΤ Δημοτικού και επιλεκτικά σε πέντε (5) νομούς της χώρας. Χωρίς να αναφερθούμε βέβαια στο ζήτημα του τρόπου εφαρμογής, των μεθόδων, του υπάρχοντος εποπτικού υλικού και της αποτελεσματικότητας των εν λόγω προγραμμάτων, αφού αυτό θα αποτελούσε αντικείμενο συγκεκριμένης ερευνητικής μελέτης, προβάλλουμε τον προβληματισμό μήπως τα ζητήματα υγείας και ασφάλειας των παιδιών πρέπει να προσεγγιστούν μέσα από μια άλλη οπτική, η οποία (α) θα επιτρέπει την ανάδειξή τους σε βασική προτεραιότητα του σύγχρονου ISSN:

6 σχολείου και (β) θα ενσωματώνει τη λογική και τη φιλοσοφία του χάρτη της Οττάβα για επίτευξη Ισότητας στην Υγεία, περιορισμό των ανισοτήτων και διασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων όλων των ανθρώπων, προκειμένου να πετύχουν την καλύτερη δυνατή Υγεία. Με λίγα λόγια, αποφεύγοντας μια επιλεκτική εφαρμογή Προγραμμάτων Κυκλοφοριακής Αγωγής, το σύνολο των μαθητών θα επιτυγχάνει ουσιαστική πρόσβαση σε γνώσεις, στάσεις, αξίες και βιωματικές εμπειρίες για την προφύλαξη της υγείας και της ασφάλειάς τους. Υπό αυτή την έννοια επομένως, η εισαγωγή της παραπάνω θεματικής περιοχής στο σχολικό πλαίσιο, ξεφεύγει από τον κίνδυνο να δημιουργήσει το ενδεχόμενο νέων ανισοτήτων μεταξύ των παιδιών. Ωστόσο, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι η ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων Αγωγής Υγείας και Οδικής Ασφάλειας αποτελεί ένα από τα δυσκολότερα εγχειρήματα της σημερινής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, καθώς η κοινωνία μας είναι αντιμέτωπη με τα χρόνια προβλήματα που δημιούργησε η απουσία θεσμοθετημένης Κυκλοφοριακής Αγωγής και πρακτικής Οδικής Εκπαίδευσης 144. Συγχρόνως, σοβαρά εμπόδια τίθενται και από και το έλλειμμα σχετικής επιστημονικής βιβλιογραφίας, ερευνητικών μελετών και καταρτισμένου σε ανάλογα ζητήματα εκπαιδευτικού προσωπικού. Συμπεράσματα Προτάσεις Η ανάπτυξη πολιτικής για την Προαγωγή Υγείας και Οδικής Ασφάλειας αποτελεί Ευρωπαϊκή αλλά και Παγκόσμια προτεραιότητα στις μετανεωτερικές κοινωνίες, καθώς οι αρνητικές συνέπειες των μεταφορών στο Οδικό Περιβάλλον θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και ιδιαίτερα την υγεία και ασφάλεια των παιδιών. Στο πλαίσιο αυτής της γενικότερης προβληματικής για την προάσπιση του δικαιώματος του παιδιού, για βιώσιμη κινητικότητα και προσβασιμότητα, χωρίς φραγμούς και απειλές κινδύνων, το σύγχρονο σχολείο, ως ένα από τα ζωτικά πλαίσια δράσης και αγωγής, επιφορτίζεται με την ευθύνη προώθησης ανάλογης πολιτικής που θα στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών κάθε παιδιού-μέλους της σχολικής κοινότητας. Η επιλεκτική ή προαιρετική εφαρμογή Προγραμμάτων Κυκλοφοριακής Αγωγής δεν επιφέρει ισότητα μεταξύ των παιδιών και δε διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες και δυνατότητες για επίτευξη της καλύτερη δυνατής Υγείας, καθώς όλοι ανεξαίρετα έχουν ανάγκη να θέσουν τα θεμέλια ενός υγιεινού τρόπου ζωής και να αναπτύξουν στρατηγικές αυτοπροστασίας και ασφάλειας. Άλλωστε, όπως ήδη έχουμε υπογραμμίσει, είναι, εκ των πραγμάτων, αδύνατο να δημιουργήσουμε ένα απόλυτα ασφαλές Οδικό Περιβάλλον. Κατά συνέπεια, η εκπαιδευτική κοινότητα, όχι από τυπική υποχρέωση, αλλά από ηθικό καθήκον οφείλει να θέσει ως ύψιστη προτεραιότητα την ανάπτυξη υγιών στάσεων και συμπεριφορών των μαθητών, μέσα από προγράμματα και πρακτικές που θα προκύπτουν από ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης, οι διαμορφωτές του οποίου θα έχουν λάβει υπόψη σχετικά ερευνητικά δεδομένα. Ένα τέτοιο πλαίσιο, που δε θα στοχεύει στην απλή πληροφόρηση για το περιεχόμενο του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, αλλά θα επιδιώκει τη διδασκαλία αξιών, οι οποίες θα είναι σημεία αναφοράς για τη λήψη αποφάσεων και γενικοί οδηγοί συμπεριφοράς στο οδικό περιβάλλον, είναι ωφέλιμο να εδράζεται στη 144 Το έτος 2000 ξεκίνησε η θεσμοθετημένη Θεωρητική και Πρακτική Εκπαίδευση των νέων υποψηφίων οδηγών, ενώ η Κυκλοφοριακή Αγωγή εντάχθηκε, πρόσφατα, στη σχολική παιδαγωγική. Αντίθετα, σε όλα τα αναπτυγμένα κράτη, η Κυκλοφοριακή Αγωγή αποτελεί, εδώ και χρόνια, ειδικό σκοπό της εκπαίδευσής τους και θεμελιώδη παράγοντα Οδικής Ασφάλειας. ISSN:

7 συνεργασία και τη διαβούλευση όλων των εμπλεκομένων στην αγωγή του παιδιού, όπως Δάσκαλοι, Γονείς, Επαγγελματίες Υγείας, Μαθητές κ.ά.. Άλλωστε, όλοι γνωρίζουμε ότι κάθε παιδί αναπτύσσει γνώσεις, αντιλήψεις και συμπεριφορές από διαφορετικά περιβάλλοντα και ενυπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος πρόσληψης αντιφατικών και συγκεχυμένων μηνυμάτων. Επειδή όμως, ο τραγικός απολογισμός των θανάτων, των τραυματισμών και των ασθενειών από τις συνέπειες των μεταφορών, δεν αφήνει κανένα περιθώριο λάθους, αμέλειας ή αργοπορίας σε βάρος των παιδιών, η ικανοποίηση τέτοιων βασικών προϋποθέσεων όπως είναι η συνεργασία και η διαβούλευση μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στο να καταστεί το παιδί ανεξάρτητο, υπεύθυνο και ικανό να διαχειριστεί τα προβλήματα της μετακίνησής του και να εξυπηρετεί τις ανάγκες του μέσα σε ένα υγιές και ασφαλές κυκλοφοριακό περιβάλλον. Είναι πράγματι πρόκληση να προάγουμε τέτοιες διαδικασίες και δραστηριότητες για όλα τα παιδιά και να επιδιώξουμε την ανάπτυξη μιας άλλης οδικής κουλτούρας, που θα αντιπροσωπεύει κάτι ευρύτερο από την ασφαλή συμμετοχή τους στην κυκλοφορία και τον περιορισμό των ασθενειών και των οδικών ατυχημάτων. Αναφορές 1. Ματσαγγούρας, Η.,(2004).Η Διαθεματικότητα στη Σχολική Γνώση, (2 η εκδ.)αθήνα: Γρηγόρης 2.Πετρογιάννης, Κ.,(2003). Η Μελέτη της ανθρώπινης ανάπτυξης: Οικοσυστημική Προσέγγιση, Αθήνα: Καστανιώτης 3. Τούντας, Γ., (2004). Κοινωνία και Υγεία, (3 η εκδ.) Αθήνα: Οδυσσέας 4. Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού των Ηνωμένων Εθνών (Γεν. Συν. των Η.Ε ) 5. Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. (2000/C364/01) 6. Zeedyk, S., Wallace, L.& Spry, L., (2002) Stop, look, listen, and think? What young children really do when crossing the road, Accident Analysis and Prevention V.34, pp Hollnagel, E.,( 2004). Barriers and Accident Prevention, Great Britain: Ashgate 8. Μunro, A.,S, Niekerk, A., & Seedat, M., (2006), Childhood Unitentional injuries:the perceived impact of the environment, lack of supervision and child characteristics, Child: Care, Health & Development, V.32, Nr3, pp National Center For Environmental Economics, (Dec.2000)America s Children and the Environment 10.Scrattchley, M., (1999). Issues for the New Zealand health Curriculum, Health Education, V.99, Nr 5 pp Tones, K.& Tilford, S.(1994), Health Education: Effectiveness,Efficiency and Equity. London: Chapman Hall 12. Ottawa Charter for Health Promotion, 1 st International Conference on Health Promotion, 21 Nov. 1986) 13. Wallström, M., A European Environment and Health Strategy,11 June 2003,COM(2003)338 final). 12.White Paper, (2001).European transport policy for 2010:time to decide, Brussels, COM(2001) WHO, Regional Office for Europe, Fourth Ministerial Conference on Environment and Health, Budapest, June 2004). ISSN:

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Μεθοδολογική προσέγγιση ανάπτυξης των Θεματικών Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή αγωγή για παιδιά και γονείςασφαλής εκκίνηση για µια ολοκληρωµένη πολιτική Οδικής Ασφάλειας

Κυκλοφοριακή αγωγή για παιδιά και γονείςασφαλής εκκίνηση για µια ολοκληρωµένη πολιτική Οδικής Ασφάλειας Κυκλοφοριακή αγωγή για παιδιά και γονείςασφαλής εκκίνηση για µια ολοκληρωµένη πολιτική Οδικής Ασφάλειας ρ Μαρία Σωτηράκου Χρυσούλα Μπάκα Υπουργείο Παιδείας ιεύθυνση Σ.Ε.Π.Ε.. Τµήµα Περιβαλλοντικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση & Υγεία στη Φυσική Αγωγή

Άσκηση & Υγεία στη Φυσική Αγωγή Άσκηση & Υγεία στη Φυσική Αγωγή Οδηγός Οργάνωσης Μαθημάτων «Άσκησης για Υγεία» Αρχές, Ιδέες & Συμβουλές ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ Jo Harris, Jill Elbourn, Ανδρέας Αυγερινός Το υλικό αυτό χρησιμοποιήθηκε σαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Οι ναυτικοί στην Ευρώπη - Πραγματικότητα και προοπτικές

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Οι ναυτικοί στην Ευρώπη - Πραγματικότητα και προοπτικές ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Οι ναυτικοί στην Ευρώπη - Πραγματικότητα και προοπτικές Copyright 2008 Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού (Πάσης Τάξεως) Κολοκοτρώνη 102-104 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ.: 210 4133743-4,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ελ. Βενιζέλου 236, 163 41 Ηλιούπολη ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-9949837, Τηλεοµοιοτυπία (Fax): 210-5238967 Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e mail): esaea@otenet.gr http://www.esaea.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Η συνεκπαίδευση (inclusion) στην Ευρώπη

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Η συνεκπαίδευση (inclusion) στην Ευρώπη 1236 ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η συνεκπαίδευση (inclusion) στην Ευρώπη Γεωργιάδη Μ., Υποψ. Διδάκτ. Παν. Κρήτης Κουρκούτας Ηλ., Επίκ. Καθηγητής, Παν. Κρήτης Καλύβα Ευφρ., Lecturer, City Liberal Studies, Thessaloniki,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Πρόγραμμα Σπουδών. Σχολική και Κοινωνική Ζωή. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Πρόγραμμα Σπουδών. Σχολική και Κοινωνική Ζωή. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών Σχολική και Κοινωνική Ζωή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΑΘΗΝΑ 2011 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Υπουργείο Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2- 3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEPS (Healthy Eating and Physical Activity in Schools) Τίτλος Κατευθυντήριες οδηγίες για την προαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 21 (AGENDA 21)

ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 21 (AGENDA 21) Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 21 (AGENDA 21) Σειρά: Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Τεύχος 4 Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Eξίσωση των Ευκαιριών - Καταπολέµηση των ιακρίσεων

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Eξίσωση των Ευκαιριών - Καταπολέµηση των ιακρίσεων ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Ε.Σ.Α.Ε.Α.) ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Eξίσωση των Ευκαιριών - Καταπολέµηση των ιακρίσεων Η παρούσα Εκθεση συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ρ Χρυσάνθη Κάτζη Frederick Research Centre Η έννοια της Αειφόρου Ανάπτυξης Η έννοια της Αειφόρου Ανάπτυξης προσδιορίζεται το 1987 από την έκθεση Bruntland ως το είδος της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ζ. ΜΕΚΟΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

[ ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

[ ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ [ ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΧΑΡΤΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις

Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 1ο, 124-140, 2014 Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις Οδυσσέας Ευαγγέλου oevangelou@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Α ΜΕΡΟΣ... 3 Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης... 3 1. Εννοιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Από τη θεωρία στην πράξη

Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Από τη θεωρία στην πράξη Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Από τη θεωρία στην πράξη Τίτλοι πρωτοτύπων Fin Mogensen and Michela Mayer (Eds), ECO-schools trends and divergences. A comparative study on ECO-school development processes

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Πρόληψη κακοποίησης και παραµέλησης των παιδιών: καλές πρακτικές

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Πρόληψη κακοποίησης και παραµέλησης των παιδιών: καλές πρακτικές ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πρόληψη κακοποίησης και παραµέλησης των παιδιών: καλές πρακτικές Διονύσης Μπαλούρδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ)

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ) 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ»

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Περίληψη Η παρούσα έκθεση πραγματεύεται το ζήτημα της ευρύτερης ανάδειξης της μάθησης που αποκτάται εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Κυριάκος Σουλιώτης Ελευθέριος Θηραίος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Γεώργιος Κ. Κούσουλας

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Γεώργιος Κ. Κούσουλας LIFE05 ENV/GR/000245 Environmental Friendly Technologies for Rural Development ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γεώργιος Κ. Κούσουλας Εκπαιδευτικός Δ.Ε. Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ/ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα