ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Υ.Φ.Α. ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Υ.Φ.Α. ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ"

Transcript

1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Υ.Φ.Α. ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ Διαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.1 06/10/2008 σελ. 1 από 37

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τυπική διαδικασία αφίξεως πλοίου Αναχώρηση από το λιμάνι φόρτωσης Αναγγελία αναμενόμενου χρόνου άφιξης Διαδικασία ελλιμενισμού Διαδικασία πρόσδεσης Διαδικασία εκφόρτωσης Εξοπλισμός και αυτόματα συστήματα σχετικά με την εκφόρτωση Σύστημα εκτάκτου διακοπής της διαδικασίας εκφόρτωσης (ESD) Γρήγορη αποδέσμευση βραχιόνων έγχυσης ΥΦΑ (PERC) Σύστημα αυτόματης αποδέσμευσης όλων των δεστρών της προβλήτας Τρόποι επικοινωνίας πλοίου εγκατάστασης Φορητοί ασύρματοι - ραδιοεπικοινωνία Τηλεφωνικές γραμμές, φαξ και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επικοινωνίας Πρόσβαση στην εγκατάσταση ΥΦΑ - Επίπεδα ασφαλείας (ISPS) της εγκατάστασης ΥΦΑ Επίπεδο Ασφαλείας Επίπεδο Ασφαλείας Επίπεδο Ασφαλείας Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Έλεγχος καταστάσεως έκτακτης ανάγκης Έκτακτη ανάγκη στην εγκατάσταση ΥΦΑ Μέσα ανίχνευσης έκτακτης κατάστασης Μέσα προστασίας και καταστολής έκτακτης ανάγκης - Εξοπλισμός πυρόσβεσης προβλήτας Ρυμουλκό επιφυλακής...13 Διαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.1 06/10/2008 σελ. 2 από 37

3 5.3 Ετοιμότητα πλοίου-κανονισμοί SOLAS Διακοπή εκφόρτωσης λόγω καιρικών συνθηκών Αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης Περιστατικό στο πλοίο Φωτιά στο πλοίο Διαρροή ΥΦΑ στο πλοίο Περιστατικό στην Εγκατάσταση ΥΦΑ Φωτιά στην προβλήτα Διαρροή ΥΦΑ στην προβλήτα...16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΈΓΡΑΦΑ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ...17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ...27 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ3: ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...33 Διαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.1 06/10/2008 σελ. 3 από 37

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εγκατάσταση ΥΦΑ του ΔΕΣΦΑ βρίσκεται επί της νήσου Ρεβυθούσας στον κόλπο Μεγάρων. Η θέση της νήσου Ρεβυθούσας βρίσκεται σε βόρειο γεωγραφικό πλάτος 37 57,6 και ανατολικό γεωγραφικό μήκος 23 24,2. Η εγκατάσταση διαθέτει πλήρως εξοπλισμένη προβλήτα εκφόρτωσης πλοίων ΥΦΑ στη νότια πλευρά του νησιού. Η προβλήτα της εγκατάστασης μπορεί να δεχτεί πλοία μήκους έως 290 μέτρα και μέγιστου βυθίσματος 11,54 μέτρα. Η Εγκατάσταση ΥΦΑ κατέστη λειτουργική το έτος Το πρώτο πλοίο που προσέγγισε ήταν το Century, που μετέφερε περίπου m 3 αλγερινού LNG. Στις αρχές του έτους 2008 ολοκληρώθηκε η φάση επέκτασης της εγκατάστασης με αποτέλεσμα την αύξηση της Δυναμικότητας Αεριοποίησης και την αύξηση της δυναμικότητας Έγχυσης Φορτίου ΥΦΑ από πλοίο μεταφοράς ΥΦΑ. Το Λιμεναρχείο Ελευσίνας έχει καθορίσει ζώνη αποκλεισμού ακτίνας 300 m γύρω από την προβλήτα ΥΦΑ για την οποία πρέπει να είναι ενήμεροι οι πλοηγοί τρίτων πλοίων, ώστε να τηρείται ελεύθερη επαρκής περιοχή προς πρόσδεση, για τα προς ελλιμενισμό πλοία μεταφοράς ΥΦΑ. Η Λιμενική Αρχή που είναι υπεύθυνη για τη θαλάσσια ασφάλεια στη Ρεβυθούσα είναι η Λιμενική Αρχή Ελευσίνας. Η αρμοδιότητα για την εντός λιμένος πλοήγηση στη Ρεβυθούσα ανήκει στην Υπηρεσία του Λιμεναρχείου Πειραιώς. Στο παρόν εγχειρίδιο περιγράφονται οι λειτουργικές διαδικασίες που αφορούν τον ελλιμενισμό, την πρόσδεση, την εκφόρτωση και τον απόπλου πλοίου μεταφοράς ΥΦΑ στην Εγκατάσταση ΥΦΑ του ΔΕΣΦΑ και τη διαχείριση συμβάντος έκτακτης ανάγκης. Στόχος του εγχειριδίου είναι η κατανόηση όλων των διαδικασιών και από τα δύο μέρη ώστε η διαδικασία της Εκφόρτωσης πλοίου ΥΦΑ να πραγματοποιηθεί με τη μέγιστη ασφάλεια. Οι διαδικασίες που παρατίθενται στο παρόν εγχειρίδιο εφαρμόζονται σε όλα τα δεξαμενόπλοια μεταφοράς ΥΦΑ που μπορεί να υποδεχτεί ο τερματικός σταθμός ΥΦΑ του ΔΕΣΦΑ. Eιδικότερα, το παρόν εγχειρίδιο απευθύνεται στο προσωπικό του τερματικού σταθμού και τα πληρώματα των πλοίων. Tο σύνολο των εργαζομένων που εμπλέκεται στη διαδικασία της Εκφόρτωσης Φορτίου ΥΦΑ πρέπει να συμμορφώνεται με τις διαδικασίες που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο. Διαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.1 06/10/2008 σελ. 4 από 37

5 1. Τυπική διαδικασία αφίξεως πλοίου Όλα τα δεξαμενόπλοια μεταφοράς ΥΦΑ τα οποία πρόκειται να εκφορτώσουν Φορτίο ΥΦΑ στον τερματικό σταθμό ΥΦΑ της νήσου Ρεβυθούσας θα πρέπει να εφαρμόζουν την ακόλουθη διαδικασία αφίξεως πλοίου. 1.1 Αναχώρηση από το λιμάνι φόρτωσης Μετά την αναχώρησή του από το λιμάνι φόρτωσης (ή άλλο λιμάνι) με προορισμό τη Ρεβυθούσα ο πλοίαρχος του πλοίου μεταφοράς ΥΦΑ, μέσω του πράκτορά του πλοίου, θα πρέπει να αποστέλλει με φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή στο φαξ που αναφέρεται στην παράγραφο 3.2 του παρόντος) στον επικεφαλής της Εγκατάστασης ΥΦΑ Ρεβυθούσας τα παρακάτω στοιχεία: Όνομα του πλοίου Λιμένας νηολογήσεως Όνομα πλοιάρχου Αναμενόμενος χρόνος άφιξης Ολική χωρητικότητα πλοίου σε κόρους (GRT) Oλικό μήκος πλοίου Πρωραίο και πρυμναίο βύθισμα κατά την άφιξη και εκτιμώμενο βύθισμα κατά τον απόπλου Πιστοποιητικό ποιότητας και ποσότητας του ΥΦΑ προς εκφόρτωση Αριθμός πληρώματος Λιμάνι φόρτωσης Λιμάνι στο οποίο έγινε η τελευταία προσέγγιση 1.2 Αναγγελία αναμενόμενου χρόνου άφιξης Η αναγγελία του αναμενόμενου χρόνου αφίξεως του πλοίου (ΕΤΑ) πραγματοποιείται με αποστολή φαξ ή ηλεκτρονικού μηνύματος από τον πράκτορα του πλοίου στον επικεφαλής της Εγκατάστασης ΥΦΑ Ρεβυθούσας, κατά τις ακόλουθες χρονικές στιγμές: 72 ώρες πριν την άφιξη 24 ώρες πριν την άφιξη 12 ώρες πριν την άφιξη Τουλάχιστον 24 ώρες πριν τον αναμενόμενο χρόνο άφιξης του πλοίου ο SFSO (ship facility security officer) στέλνει στον PFSO (port facility security officer) της Εγκατάστασης ΥΦΑ ηλεκτρονικό μήνυμα (στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στην παράγραφο 3.2 του παρόντος) στο οποίο προσδιορίζει το επίπεδο ασφαλείας που θα τηρήσει κατά τον Διαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.1 06/10/2008 σελ. 5 από 37

6 ελλιμενισμό και την εκφόρτωση στην Εγκατάσταση ΥΦΑ. Ο PFSO απαντά και αποδέχεται ή επιβάλλει το επίπεδο ασφαλείας που θα τηρήσει η Εγκατάσταση ΥΦΑ. Το πλοίο μεταφοράς ΥΦΑ εκτός των παραπάνω χρονικών διαστημάτων ενημερώνει τον επικεφαλής της Εγκατάστασης ΥΦΑ για οτιδήποτε μπορεί να αλλάξει τον αναμενόμενο χρόνο άφιξης του πλοίου. Οι πλοίαρχοι πρέπει να είναι ενήμεροι ότι το Ελληνικό Λιμενικό Σώμα είναι η κρατική Αρχή που έχει την αρμοδιότητα για κάθε θέμα που αφορά ασφάλεια, ρύπανση από πετρελαιοειδή και ελευθεροκοινωνία (free pratique) όπως αυτές οι αρμοδιότητες περιλαμβάνονται στους Γενικούς Κανονισμούς του Λιμένα Ελευσίνας. 1.3 Διαδικασία ελλιμενισμού Ενόσω βρίσκεται στην περιοχή εμβέλειας VHF ο πλοίαρχος επικοινωνεί με το κέντρο ελέγχου της Εγκατάστασης ΥΦΑ με ασύρματο VHF για την παροχή όλων των τελευταίων πληροφοριών περιλαμβανομένου του αναμενόμενου χρόνου αφίξεως στα ανοικτά της εγκαταστάσεως αγκυροβολίας. Όταν το πλοίο φθάσει στο αγκυροβόλιο επικοινωνεί μέσω ασυρμάτου VHF με το κέντρο ελέγχου της Εγκατάστασης ΥΦΑ και γνωστοποιεί το χρόνο κατά τον οποίο θα είναι έτοιμο για ελλιμενισμό. Η διαδικασία ελλιμενισμού μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια όλου του 24ώρου και εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν. Ο ελλιμενισμός του πλοίου δεν επιτρέπεται κάτω από τις ακόλουθες καιρικές συνθήκες: Η ταχύτητα ανέμου υπερβαίνει τους 25 κόμβους Πρόγνωση ανέμων ταχύτητας άνω των 40 κόμβων (από λιμεναρχείο Ελευσίνας) Ύψος κυματισμού υπέρ το 1,2 μ Οριζόντια ορατότητα επί της προβλήτα μικρότερη του ενός ναυτικού μιλίου Έχει εκδοθεί προαναγγελία σεισμού Έχει καθοριστεί επίπεδο ασφαλείας 3 κατά ISPS της λιμενικής εγκατάστασης Κρίνεται αναγκαίο από τον επικεφαλής του τερματικού σταθμού Εφόσον ο πλοηγός έχει επιβιβαστεί στο πλοίο, τα ρυμουλκά και οι λέμβοι αγκυροβολίας βρίσκονται στην θέση τους, μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία του ελλιμενισμού. Η επιλογή του αριθμού των ρυμουλκών και της ισχύος έλξης τους (bollard pull) γίνεται από τον Διαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.1 06/10/2008 σελ. 6 από 37

7 πράκτορα του πλοίου σε συνεργασία με τον πλοίαρχο του πλοίου μεταφοράς ΥΦΑ, σύμφωνα με το μέγεθος του πλοίου που πρόκειται να ελλιμενιστεί. Υπάρχει ισχυρή προτίμηση για παραβολή του πλοίου στην προβλήτα της εγκατάστασης με την αριστερή πλευρά του, λόγω της θέσης του πύργου πρόσβασης. Για την διαδικασία του ελλιμενισμού υπεύθυνος είναι ο πλοίαρχος του πλοίου μεταφοράς ΥΦΑ και ο πλοηγός. Ο Υπεύθυνος προβλήτας της εγκατάστασης ΥΦΑ επιβλέπει και επιτηρεί την όλη διαδικασία ελλιμενισμού. 1.4 Διαδικασία πρόσδεσης Για τη διαδικασία πρόσδεσης του πλοίου πρέπει να χρησιμοποιούνται δύο λέμβοι με κατάλληλα εκπαιδευμένο πλήρωμα μαζί με συνεργείο αγκυροβολίας στην προβλήτα, τα οποία φέρουν τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας. Ο αριθμός των κάβων πρόσδεσης αλλά και η διάταξη αυτών καθορίζεται κατά τη διαδικασία έγκρισης της συμβατότητας του πλοίου με την προβλήτα. 2. Διαδικασία εκφόρτωσης Μόλις το πλοίο ελλιμενιστεί και προσδεθεί κατάλληλα τότε η αρμοδιότητα για τη διαχείριση του φορτίου κατανέμεται μεταξύ του πλοίου και του τερματικού σταθμού και ασκείται από κοινού από τον πλοίαρχο και τον επικεφαλής βάρδιας της Εγκατάστασης ΥΦΑ. Ο πλοίαρχος είναι υπεύθυνος για τις διαδικασίες που εκτελούνται από το πλοίο και ο επικεφαλής βάρδιας της Εγκατάστασης ΥΦΑ, για τις διαδικασίες που διενεργούνται στην Εγκατάσταση ΥΦΑ. Μετά την ασφαλή πρόσδεση του πλοίου, τη σύνδεση του καλωδίου γείωσης, των επικοινωνιών και την τοποθέτηση της σκάλας πρόσβασης (απαιτείται έγκριση από τον πλοίαρχο), ο υπεύθυνος εκφόρτωσης της Εγκατάστασης ΥΦΑ και ο επικεφαλής βάρδιας της Εγκατάστασης ΥΦΑ κατευθύνονται στο πλοίο για την συνάντηση με τον πλοίαρχο, για την διευκρίνιση όλων των διαδικασιών, τον έλεγχο και τη συμπλήρωση της λίστας ελέγχου του πλοίου/εγκατάστασης ΥΦΑ και την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων. Επίσης υπογράφεται από τον πλοίαρχο η δήλωση αποδοχής των όρων και διαδικασιών του παρόντος εγχειριδίου. Η λίστα ελέγχου πλοίου/εγκατάστασης ΥΦΑ αποστέλλεται από την Εγκατάσταση ΥΦΑ στην αρμόδια Λιμενική αρχή, μετά το τέλος της εκφόρτωσης και τον απόπλου του πλοίου μεταφοράς ΥΦΑ. Διαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.1 06/10/2008 σελ. 7 από 37

8 Στο παράρτημα 1 έχουν καταχωρηθεί όλα τα έντυπα που συμπληρώνονται και υπογράφονται από τον πλοίαρχο του πλοίου μεταφοράς ΥΦΑ και τον υπεύθυνο εκφόρτωσης. Όλα τα δεξαμενόπλοια μεταφοράς ΥΦΑ που προσεγγίζουν την Εγκατάσταση ΥΦΑ διατηρούν επαρκές πλήρωμα με καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας ώστε να καθίσταται δυνατή η ασφαλής και αποδοτική εκτέλεση όλων των λειτουργιών κατά τη διάρκεια της εκφόρτωσης φορτίων ΥΦΑ στην Εγκατάσταση ΥΦΑ Η διαδικασία εκφόρτωσης της Εγκατάστασης ΥΦΑ περιγράφεται στο παράρτημα 2 του παρόντος. 2.1 Εξοπλισμός και αυτόματα συστήματα σχετικά με την εκφόρτωση Σύστημα εκτάκτου διακοπής της διαδικασίας εκφόρτωσης (ESD) Η βασικότερη ενέργεια αυτού του συστήματος είναι η διακοπή της ροής εγχυνόμενου ΥΦΑ, με το κλείσιμο όλων των βανών στις γραμμές έγχυσης, από το πλοίο έως τις δεξαμενές της Εγκατάστασης ΥΦΑ. Το σύστημα έκτακτης διακοπής της διαδικασίας εκφόρτωσης ΥΦΑ μπορεί να ενεργοποιηθεί από το κέντρο ελέγχου της Εγκατάστασης ΥΦΑ, από τον τοπικό πίνακα στην προβλήτα και από τοπικό διακόπτη στην περιοχή της προβλήτας. Επίσης το σύστημα έκτακτης διακοπής της διαδικασίας εκφόρτωσης ΥΦΑ μπορεί να ενεργοποιηθεί από το πλοίο μεταφοράς ΥΦΑ αν κριθεί απαραίτητο. Τα συστήματα έκτακτης διακοπής της διαδικασίας εκφόρτωσης ΥΦΑ πλοίου και Εγκατάστασης ΥΦΑ πρέπει να είναι απόλυτα συμβατά και πριν από την έναρξη της έγχυσης θα πρέπει πάντα να δοκιμάζεται η συμβατότητα και η λειτουργικότητά τους. Ο χρόνος κλεισίματος των βανών στις γραμμές έγχυσης της Εγκατάστασης ΥΦΑ είναι 30sec Γρήγορη αποδέσμευση βραχιόνων έγχυσης ΥΦΑ (PERC) Κάθε βραχίονας εκφόρτωσης της εγκατάστασης ΥΦΑ είναι εξοπλισμένος με αυτόματο σύστημα γρήγορης αποδέσμευσης. Το σύστημα αυτό μπορεί να ενεργοποιηθεί αυτόματα ή χειροκίνητα, οπότε και πραγματοποιείται γρήγορη αποδέσμευση των βραχιόνων από την πολλαπλή έγχυσης του πλοίου. Η ενεργοποίησή του μπορεί να γίνει από το τοπικό κέντρο ελέγχου στην προβλήτα της εγκατάστασης, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης για γρήγορη αποχώρηση του πλοίου από την προβλήτα Σύστημα αυτόματης αποδέσμευσης όλων των δεστρών της προβλήτας Όλες οι δέστρες των κάβων του πλοίου μεταφοράς έχουν σύστημα για τη γρήγορη αποδέσμευση των κάβων. Η ενεργοποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί τοπικά σε κάθε Διαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.1 06/10/2008 σελ. 8 από 37

9 δέστρα. Επίσης υπάρχει αυτόματο σύστημα αποδέσμευσης όλων των κάβων του πλοίου από το τοπικό κέντρο ελέγχου της προβλήτας. Η αποδέσμευση των κάβων μπορεί να πραγματοποιηθεί από την εγκατάσταση ΥΦΑ, μετά από την έγκριση του πλοιάρχου. Πληροφορίες για τον εξοπλισμό της προβλήτας και γενικότερα στοιχεία για την εγκατάσταση ΥΦΑ του Διαχειριστή υπάρχουν στο εγχειρίδιο Εγκατάσταση ΥΦΑ και Προβλήτα Εκφόρτωσης πλοίων ΥΦΑ. 3. Τρόποι επικοινωνίας πλοίου εγκατάστασης 3.1 Φορητοί ασύρματοι - ραδιοεπικοινωνία Ο τερματικός σταθμός είναι εφοδιασμένος με σύστημα ασυρμάτων ραδιοεπικοινωνίας που λειτουργεί στις περιοχές ναυτικών συχνοτήτων VHF. Είναι σύστημα πολλαπλών συχνοτήτων με κανάλια διαθέσιμα για χρήση εντός του τερματικού σταθμού, για επικοινωνία πλοίου/ξηράς και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Κανάλια επικοινωνίας πλοίου Εγκατάστασης ΥΦΑ είναι το 6 και το 68. Φορητός ασύρματος επικοινωνίας (walky talky- radio communication) με φορτιστή δίνεται από την Εγκατάσταση ΥΦΑ στο πλοίο μεταφοράς ΥΦΑ και αποτελεί το βασικό μέσο επικοινωνίας μεταξύ Εγκατάστασης ΥΦΑ και πλοίου. Το κανάλι επικοινωνίας με το πλοίο είναι το κανάλι Τηλεφωνικές γραμμές, φαξ και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επικοινωνίας Δύο τηλέφωνα είναι διαθέσιμα για την επικοινωνία πλοίου/ξηράς μέσω του καλωδίου του συστήματος έκτακτης διακοπής της διαδικασίας εκφόρτωσης (ESD). μια τηλεφωνική σύνδεση τύπου hot line (άμεσης προτεραιότητας) και μια συνδεδεμένη με το κοινόχρηστο σύστημα τηλεφώνων της Εγκατάστασης ΥΦΑ Τηλέφωνα επικοινωνίας με την εγκατάσταση είναι: Κέντρο ελέγχου: 6142, 6006 Επικεφαλής Εγκατάστασης ΥΦΑ: 6001 Επικεφαλής λειτουργίας: 6102 Επικεφαλής ασφαλείας (PFSO): 6008 Επικεφαλής συντήρησης: 6117 Διαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.1 06/10/2008 σελ. 9 από 37

10 Φαξ Εγκατάστασης ΥΦΑ Κτίριο Διοίκησης: Κέντρο ελέγχου: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 4. Πρόσβαση στην εγκατάσταση ΥΦΑ - Επίπεδα ασφαλείας (ISPS) της εγκατάστασης ΥΦΑ Κάθε εισερχόμενος στην Εγκατάσταση ΥΦΑ και κατ επέκταση στην προβλήτα, επιβεβαιώνει την ταυτότητα του στον φύλακα της πύλης με κατάλληλα έγγραφα, διαφορετικά δεν επιτρέπεται η είσοδός του. Όλοι οι εισερχόμενοι/εξερχόμενοι καταγράφονται σε ειδικό έντυπο όπου καταχωρίζεται η ώρα εισόδου/εξόδου και οι έλεγχοι που του έγιναν. Το προσωπικό ασφαλείας της πύλης εισόδου ελέγχει όλα τα δέματα και τις επιστολές, χρησιμοποιώντας αν απαιτείται σύστημα ακτίνων Χ. Η είσοδος και η έξοδος πληρώματος και επισκεπτών του πλοίου δεν επιτρέπεται δια μέσου της Εγκατάστασης ΥΦΑ του ΔΕΣΦΑ. Το πλοίο θα πρέπει να χρησιμοποιεί θαλάσσια μέσα μεταφοράς (λάντζες) από και προς το πλησιέστερο λιμάνι (Πάχη Μεγάρων). Η πρόσβαση από και προς το πλοίο από την εγκατάσταση ΥΦΑ επιτρέπεται και εξαιρείται μόνο μετά από ειδική γραπτή άδεια του ΥΑΛΕ (PFSO). Προσωπικό και συνεργάτες του ΔΕΣΦΑ εισέρχονται στο πλοίο, μετά από εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται παραπάνω και με συνοδεία εξουσιοδοτημένου ατόμου της εγκατάστασης. 4.1 Επίπεδο Ασφαλείας 1 Εκτελείται η εκφόρτωση κανονικά, σύμφωνα με τη διαδικασία εκφόρτωσης της Εγκατάστασης ΥΦΑ. Συνήθη μέτρα Αποκλεισμός προβλήτας από οχήματα Απαγόρευση θερμών εργασιών στην περιοχή της προβλήτας Επιτήρηση θαλάσσιας ζώνης αποκλεισμού Έλεγχος πρόσβασης στην προβλήτα Προσωπικό Λειτουργίας και Συντήρησης Υπεύθυνος εκφόρτωσης Καπετάνιος ΔΕΣΦΑ Διαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.1 06/10/2008 σελ. 10 από 37

11 Εργοδηγός βάρδιας Χειριστές πεδίου Πυροσβέστης Προσωπικό συντήρησης max 2 άτομα, ΔΕΣΦΑ για ψυχρές εργασίες Δεν επιτρέπεται παρουσία προσωπικού εργολάβων, υπεργολάβων 4.2 Επίπεδο Ασφαλείας 2 Η εκφόρτωση πραγματοποιείται κανονικά σύμφωνα με τις διαδικασία εκφόρτωσης ΥΦΑ της Εγκατάστασης ΥΦΑ. Επιπλέον μέτρα Συντάσσεται D.O.S. (declaration of security) Το προσωπικό λειτουργίας μειώνεται στο ελάχιστο δυνατό Δεν γίνονται εργασίες συντήρησης (θερμές-ψυχρές) μόνο επικουρικές εργασίες για την εκφόρτωση με ειδική άδεια Περιπολία σκάφους ΔΕΣΦΑ στη θαλάσσια ζώνη αποκλεισμού Αύξηση προσωπικού ασφαλείας Αύξηση της επιτήρησης CCTV Αυξημένες περιπολίες στο jetty Η είσοδος επισκεπτών στην εγκατάσταση επιτρέπεται μόνο με άδεια του PFSO Συνεχής επαφή με Δημόσιες Αρχές, ανταλλαγή πληροφοριών και ενδεχόμενες κοινές δράσεις 4.3 Επίπεδο Ασφαλείας 3 Εάν καθοριστεί επίπεδο ασφαλείας 3 προ της άφιξης του πλοίου μεταφοράς ΥΦΑ, και για όσο διάστημα βρίσκεται εν ισχεί, δεν επιτρέπεται η προσέγγιση πλοίου στην Εγκατάσταση ΥΦΑ. Όταν το επίπεδο ασφαλείας 3 καθοριστεί κατά την διάρκεια της εκφόρτωσης τότε: Σταματάει η εκφόρτωση του πλοίου Γίνεται έκτακτη αποσύνδεση και άμεση απομάκρυνση του πλοίου Εκκένωση της εγκατάστασης με παραμονή ελάχιστου προσωπικού Ζητείται άμεσα η συνδρομή και συμμετοχή των Δημόσιων Αρχών, για έλεγχο και επιτήρηση: εναέριου, θαλάσσιου, υποθαλάσσιου χώρου. Διαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.1 06/10/2008 σελ. 11 από 37

12 5. Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Παρακάτω περιγράφονται οι διαδικασίες που ενεργοποιούνται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης πάνω στην Εγκατάσταση ΥΦΑ με επιπτώσεις μόνο στην Εγκατάσταση ΥΦΑ ή/και στο πλοίο μεταφοράς ΥΦΑ. 5.1 Έλεγχος καταστάσεως έκτακτης ανάγκης Όταν λάβει χώρα συμβάν έκτακτης ανάγκης ενόσω πλοίο μεταφοράς ΥΦΑ έχει προσδέσει ή προσεγγίζει στην προβλήτα της Εγκατάστασης ΥΦΑ, υπεύθυνο για τον συνολικό έλεγχο των δράσεων είναι το αρμόδιο προσωπικό της Εγκατάστασης ΥΦΑ. Τοπικός έλεγχος της καταστάσεως έκτακτης ανάγκης μπορεί να εκχωρηθεί στην ομάδα έκτακτης ανάγκης του τερματικού σταθμού επί της προβλήτας της οποίας ηγείται ο επικεφαλής βάρδιας και ο πλοίαρχος του πλοίου μεταφοράς ΥΦΑ. Συμβάν ανεξάρτητο του φορτίου στο οποίο εμπλέκεται μόνο το πλοίο όπως για παράδειγμα πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο τελεί υπό τον έλεγχο του πλοιάρχου αν και παρέχεται κατάλληλη βοήθεια από τον τερματικό σταθμό. 5.2 Έκτακτη ανάγκη στην εγκατάσταση ΥΦΑ Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης στην Εγκατάσταση ΥΦΑ, που δεν επηρεάζει όμως τη διαδικασία της εκφόρτωσης ΥΦΑ άμεσα, θα πρέπει ο επικεφαλής της βάρδιας να ενημερώσει το πλοίο μεταφοράς μέσω VHF, για να διακόψει τη διαδικασία της εκφόρτωσης. Σε περίπτωση εκδήλωσης συμβάντος έκτακτης ανάγκης που επηρεάζει τη διαδικασία της εκφόρτωσης, θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω ενέργειες: Ενεργοποίηση του συστήματος έκτακτης ανάγκης (ESD) Ενημέρωση του πλοίου μεταφοράς για την κατάσταση Ενεργοποίηση των μέσων προστασίας αν δεν έχουν ενεργοποιηθεί Ενεργοποίηση του σχεδίου έκτακτης ανάγκης της εγκατάστασης (παράρτημα 3) Σήματα έκτακτης ανάγκης Ηχητικό και κόκκινο φωτεινό σήμα σε περίπτωση ενεργοποίησης του συστήματος έκτακτης ανάγκης στην περιοχή της προβλήτας. Τρία διαφορετικά ηχητικά σήματα στις περιπτώσεις διαρροής υγρού, αερίου και φωτιάς. Διαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.1 06/10/2008 σελ. 12 από 37

13 5.2.2 Μέσα ανίχνευσης έκτακτης κατάστασης Στην Εγκατάσταση ΥΦΑ υπάρχουν διάφορα μέσα ανίχνευσης των επικίνδυνων καταστάσεων. Ανιχνευτές φωτιάς Ανιχνευτές διαρροής αερίου Ανιχνευτές διαρροής ΥΦΑ Σύστημα ηλεκτρονικής επιτήρησης πεδίου με κάμερες Σύστημα επιτήρησης και καταγραφής θαλάσσιας ζώνης Μέσα προστασίας και καταστολής έκτακτης ανάγκης - Εξοπλισμός πυρόσβεσης προβλήτας Πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης Καταιονισμός νερού με διασκορπιστήρες Θαλασσινό νερό, αφρός υψηλής διόγκωσης, πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης, καταιονισμός νερού Τηλεχειριζόμενο κανόνι πυρόσβεσης με θαλασσινό νερό Σύνδεση με πυροσβεστικό δίκτυο εγκατάστασης Πάνω επίπεδο προβλήτας Μεσσαίο επίπεδο προβλήτας Κατώτερο επίπεδο προβλήτας Πύργος προβλήτας Πύργος πρόσβασης International Pipe Connection 2 ½ FF/ 8 bolts and nuts (required only 4 bolts& Nuts) Ρυμουλκό επιφυλακής Όταν πλοίο μεταφοράς ΥΦΑ βρίσκεται στην προβλήτα της εγκατάστασης ένα ρυμουλκό βρίσκεται πάντοτε σε κατάσταση αναμονής στον τερματικό σταθμό. Το ρυμουλκό είναι ασφαλισμένο στο ειδικό αγκυροβόλιο ρυμουλκών περί τα 300 μ δυτικά της προβλήτας ΥΦΑ. Ο κυβερνήτης του ρυμουλκού έχει σε συνεχή βάση το σκάφος έτοιμο για δράση και τηρεί επαφή ακροάσεως στο κανάλι 68 των VHF DSC. Ο έλεγχος των δραστηριοτήτων του ρυμουλκού τελεί υπό τις άμεσες οδηγίες του τερματικού σταθμού. Κατά τη διάρκεια των κανονικών εργασιών εκφορτώσεως το ρυμουλκό ενεργεί ως σκάφος επιφυλακής και αποτρέπει άλλα σκάφη από του να πλησιάσουν στη ζώνη αποκλεισμού της προβλήτας της εγκατάστασης ΥΦΑ. Διαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.1 06/10/2008 σελ. 13 από 37

14 Σε περίπτωση αντίξοων καιρικών συνθηκών με ταχύτητες ανέμου υπερβαίνουσες τους 30 κόμβους (ή στην περίπτωση πιθανής αποσύνδεσης του πλοίου από το αγκυροβόλιο) το ρυμουλκό καλείται να παρέχει άμεση βοήθεια στο πλοίο εάν απαιτηθεί. Το ρυμουλκό είναι εξοπλισμένο με σταθερό πυροσβεστικό εξοπλισμό που ανταποκρίνεται στα αυστηρότερα πρότυπα πυροσβέσεως και γίνεται δοκιμαστική λειτουργία τους πριν από κάθε εκφόρτωση στην Εγκατάσταση ΥΦΑ. 5.3 Ετοιμότητα πλοίου-κανονισμοί SOLAS Όλα τα δεξαμενόπλοια μεταφοράς ΥΦΑ θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα σύμφωνα με τα αυστηρότερα πρόπυπα πυροσβέσεως όπως καθορίζονται από τη SOLAS και τα πληρώματα των πλοίων να είναι εκπαιδευμένα σ αυτά τα αντικείμενα. Στα επί του πλοίου συστήματα περιλαμβάνονται μέτρα για την πυρόσβεση στους χώρους ενδιαιτήσεως, το μηχανοστάσιο, τους χώρους αποθηκεύσεως εφοδίων και τα καταστρώματα φορτίου. Για δεξαμενόπλοιο μεταφοράς ΥΦΑ η πλέον πιθανή πηγή πυρκαγιάς θεωρείται το μηχανοστάσιο που βρίσκεται μακριά από τα καταστρώματα φορτίου. Τα πλοία μεταφοράς ΥΦΑ διαθέτουν τις δικές τους διατάξεις για κατάσβεση πυρκαγιάς επί του πλοίου και ο οικείος εξοπλισμός είναι κατάλληλος για τις περισσότερες από τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Πάντως σε περίπτωση πυρκαγιάς επί του πλοίου ο τερματικός σταθμός είναι έτοιμος για επικουρία. 5.4 Διακοπή εκφόρτωσης λόγω καιρικών συνθηκών Κατά τη διάρκεια της εκφόρτωσης πλοίου μεταφοράς στην εγκατάσταση ΥΦΑ είναι πιθανόν να υπάρξει ραγδαία μεταβολή των καιρικών συνθηκών σε βαθμό που να επιβάλει τη διακοπή της διαδικασίας εκφόρτωησης ή ακόμη και την απομάκρυνση του πλοίου από την προβλήτα της Εγκατάστασης ΥΦΑ. Τα όρια των ανέμων που επιβάλλουν το σταμάτημα ή την πρόωρη αναχώρηση του πλοίου από την προβλήτα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Εργασία Διακοπή έγχυσης ΥΦΑ Αποσύνδεση βραχιόνων έγχυσης ΥΦΑ Επανέναρξη εργασιών έγχυσης Πρόωρος απόπλους του πλοίου μεταφοράς (σύντμηση εργασιών επί του φορτίου) Όριο ταχύτητας ανέμου 25 κόμβοι με τάση αυξήσεως 35 κόμβοι 20 κόμβοι με τάση μειώσεως Όταν υφίσταται πρόγνωση ταχύτητας ανέμου άνω των 40 κόμβων Διαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.1 06/10/2008 σελ. 14 από 37

15 Περαιτέρω οι εργασίες επί του φορτίου διακόπτονται οποτεδήποτε υπάρχει αναγγελία σεισμού ή όταν οι συνθήκες στο αγκυροβόλιο προκαλούν υπερβολική παραμόρφωση στα σχοινιά προσδέσεως. Εάν παρατηρούνται ηλεκτρικές καταιγίδες στην περιοχή του τερματικού σταθμού (ή σε γειτονική περιοχή) διακόπτονται όλες οι εργασίες επί του φορτίου και εάν κρίνεται αναγκαίο κλείνουν οι δικλείδες φορτίου. 6. Αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης 6.1 Περιστατικό στο πλοίο Για κάθε περιστατικό που συμβαίνει στο πλοίο κατά τη διάρκεια της εκφόρτωσης, η διαχείριση της έκτακτης κατάστασης γίνεται από το πλοίο και η Εγκατάσταση ΥΦΑ εφαρμόζει το δικό της εσωτερικό σχέδιο Φωτιά στο πλοίο Ενέργειες από το πλοίο Ενεργοποίηση ESD1 Άμεση ενημέρωση Εγκατάστασης ΥΦΑ Ενεργοποίηση εσωτερικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης πλοίου Ενέργειες Εγκατάστασης ΥΦΑ Άμεση εκκένωση προβλήτας Ενεργοποίηση καταιονισμών προβλήτας Επάνδρωση χειριστηρίου υδραυλικών κανονιών και ενεργοποίησή τους μετά από αίτημα του πλοίου Ετοιμότητα πυροσβεστικών οχημάτων και ασθενοφόρου Ενημέρωση ιεραρχίας ΔΕΣΦΑ Κοινές Δράσεις Αποφασίζουν από κοινού για την άμεση αναχώρηση του πλοίου Επικοινωνούν με τις Δημόσιες αρχές Διαρροή ΥΦΑ στο πλοίο Ενέργειες από πλοίο Ενεργοποίηση ESD1 από το πλοίο Άμεση ενημέρωση Εγκατάστασης ΥΦΑ Διαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.1 06/10/2008 σελ. 15 από 37

16 Ενεργοποίηση εσωτερικού σχεδίου πλοίου Ενέργειες εγκατάστασης ΥΦΑ Άμεση εκκένωση προβλήτας Ετοιμότητα πυροσβεστικών οχημάτων και ασθενοφόρου Ενημέρωση ιεραρχίας ΔΕΣΦΑ Κοινές Δράσεις Αποφασίζουν από κοινού για την άμεση αναχώρηση του πλοίου Επικοινωνούν με τις Δημόσιες αρχές 6.2 Περιστατικό στην Εγκατάσταση ΥΦΑ Φωτιά στην προβλήτα Ενέργειες στην εγκατάσταση ΥΦΑ Ενεργοποίηση ESD3 Ενεργοποίηση σχεδίου έκτακτης ανάγκης Εγκατάστασης ΥΦΑ Κοινές Δράσεις Αποφασίζουν από κοινού για την άμεση αναχώρηση του πλοίου Διαρροή ΥΦΑ στην προβλήτα Ενέργειες στην Εγκατάσταση ΥΦΑ Ενεργοποίηση ESD3 Ενεργοποίηση σχεδίου έκτακτης ανάγκης Εγκατάστασης ΥΦΑ Κοινές Δράσεις Αποφασίζουν από κοινού για την άμεση αναχώρηση του πλοίου Διαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.1 06/10/2008 σελ. 16 από 37

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΈΓΡΑΦΑ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ Διαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.1 06/10/2008 σελ. 17 από 37

18 LNG TERMINAL Λίστα Ελέγχου Ασφάλειας Πλοίου/ Εγκατάστασης Όνομα του πλοίου: Προβλήτα: Λιμάνι: Ημερομηνία αφίξεως: Ώρα αφίξεως: Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Για την ασφάλεια της λειτουργίας απαιτείται όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν καταφατικά σημαδεύοντας με σαφήνεια (ν) το κατάλληλο Τετραγωνίδιο. Εάν δεν είναι δυνατό να δοθεί μια καταφατική απάντηση, θα πρέπει να αναφερθεί ο λόγος και να γίνει μια συμφωνία σχετικά με τις κατάλληλες προφυλάξεις που πρέπει να ληφθούν μεταξύ του πλοίου και της Εγκατάστασης ΥΦΑ. Εκεί όπου θεωρείται ότι κάποια ερώτηση δεν είναι σχετική, τότε θα πρέπει να διατυπώνεται σχετική σημείωση στην στήλη των παρατηρήσεων. Ένα τετραγωνίδιο στις στήλες «πλοίο» και «σταθμός» υποδεικνύει ότι οι έλεγχοι πρέπει να γίνονται από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η παρουσία των γραμμάτων A, P ή R στον κωδικό της στήλης υποδεικνύει τα ακόλουθα: A Οι οποιεσδήποτε διαδικασίες και συμφωνίες πρέπει να γίνονται εγγράφως στην στήλη των παρατηρήσεων της παρούσας λίστας ελέγχου ή με άλλον αμοιβαία αποδεκτό τρόπο. Σε άλλη περίπτωση, θα πρέπει να απαιτείται η υπογραφή και των δυο εμπλεκομένων μερών. P Στην περίπτωση μιας αρνητικής απάντησης η εργασία θα πρέπει να διεκπεραιωθεί με την άδεια της Λιμενικής Αρχής. R Τα υποδεικνυόμενα θέματα πρέπει να επανελέγχονται κατά διαστήματα που δεν θα υπερβαίνουν εκείνα τα συμφωνημένα στην δήλωση. Εγκατάσταση ΥΦΑ Λίστα Ελέγχου Ασφαλείας Πλοίου / Εγκατάστασης ΜΕΡΟΣ A Γενικές Ερωτήσεις Αρ. Γενικά Πλοίο Σταθμός Κωδικός Παρατηρήσεις 1 Είναι το πλοίο δεμένο με ασφάλεια; R ιακοπή Εκφόρτωσης σε ταχύτητα ανέμου :30 Knt. Αποσύνδεση σε ταχύτητα ανέμου των:: 35 Knt. Εσπευσμένος απόπλους σε ταχύτητα ανέμου: > 40 Knt. 2 Τα συρματόσχοινα εκτάκτου ανάγκης (ρυμούλκησης) έχουν τοποθετηθεί σωστά; R 3 Υπάρχει ασφαλής πρόσβαση μεταξύ του πλοίου και της ακτής; Διαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.1 06/10/2008 σελ. 18 από 37 R

19 4 Είναι το πλοίο ικανό να κινηθεί αυτοδύναμα; 5 Εκτελείται σωστά και αποτελεσματικά η επιτήρηση όλων των ενεργειών στο πλοίο και στην εγκατάσταση; 6 Είναι το συμφωνημένο σύστημα επικοινωνίας πλοίου/εγκατάστασης σε συνεχή λειτουργία; 7 Είναι καλά επεξηγημένα και κατανοητά τα σήματα έκτακτης ανάγκης που χρησιμοποιούνται από το πλοίο και την εγκατάσταση; 8 Έχουν συμφωνηθεί οι διαδικασίες για τον χειρισμό του φορτίου και του έρματος; 9 Έχει συμφωνηθεί η διαδικασία αυτόματης διακοπής της διαδικασίας εκφόρτωσης; 10 Υπάρχουν τοποθετημένοι και έτοιμοι για άμεση χρήση οι εύκαμπτοι σωλήνες πυρόσβεσης και ο πυροσβεστικός εξοπλισμός στο πλοίο και στην ξηρά και είναι υπό πίεση ο κύριος αγωγός πυροσβέσεως; 11 Είναι οι βραχίονες και η πολλαπλή του PR R AR A AR A R πλοίου σε καλή κατάσταση, σωστά συνδεδεμένοι και κατάλληλοι για τις εργασίες που προορίζονται; 12 Οι μη χρησιμοποιούμενες συνδέσεις φορτίου στην πολλαπλή του πλοίου είναι δεόντως ασφαλισμένες με τυφλές φλάντζες πλήρως στερεωμένες; 13 Τα επιστόμια αναρρόφησης θαλάσσης και πλευρικών εξαγωγών όταν δεν χρησιμοποιούνται, είναι κλειστά και εμφανώς σφαλισμένα; 14 Είναι όλα τα καλύμματα των δεξαμενών φορτίου και καυσίμων κλειστά; 15 Βρίσκεται εν χρήση το εγκεκριμένο σύστημα εξαερισμού των δεξαμενών; 16 Είναι οι φακοί χειρός του ενδεδειγμένου AR τύπου; Διαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.1 06/10/2008 σελ. 19 από 37

20 17 Είναι οι φορητοί ασύρματοι VHF/UHF ενός εγκεκριμένου τύπου; 18 Είναι οι κεραίες του κυρίου ασυρμάτου του πλοίου γειωμένες και τα ραντάρ σβηστά; 19 Είναι τα ηλεκτρικά καλώδια του φορητού ηλεκτρικού εξοπλισμού αποσυνδεδεμένα από την γραμμή τροφοδότησης; 20 Είναι όλες οι εξωτερικές πόρτες, τα φινιστρίνια και τα παράθυρα στα ενδιαιτήματα κλεισμένα; 21 Είναι κλειστές οι είσοδοι του κλιματισμού R που θα μπορούσαν να επιτρέψουν την είσοδο των ατμών του φορτίου; 22 Τηρούνται όλες οι προδιαγραφές για τη χρήση του εξοπλισμού της κουζίνας και των μαγειρικών συσκευών; 23 Τηρούνται οι κανονισμοί περί του μη καπνίσματος; 24 Τηρούνται οι κανονισμοί περί των γυμνών R λαμπτήρων; 25 Υπάρχει κάποια πρόβλεψη για μια διαφυγή έκτακτης ανάγκης; 26 Υπάρχει αρκετό προσωπικό στο πλοίο και στη στεριά για την αντιμετώπιση μιας έκτακτης ανάγκης; 27 Υπάρχουν κατάλληλα μέσα μόνωσης στην σύνδεση πλοίου / εγκατάστασης; 28 Εάν το πλοίο έχει την δυνατότητα για «κλειστή φόρτωση», έχουν συμφωνηθεί οι απαιτήσεις για τις κλειστές διαδικασίες; 29 Έχει γίνει κατάλληλη σύνδεση της R R γραμμής επιστροφής αερίων; 30 Εάν έχει συνδεθεί μια γραμμή επιστροφής αερίων, έχουν συμφωνηθεί οι παράμετροι λειτουργίας; 31 Είναι τα σχέδια ελέγχου πυρκαγιάς έκτακτης ανάγκης τοποθετημένα εξωτερικά; Διαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.1 06/10/2008 σελ. 20 από 37

21 32 Είναι ο διεθνής σύνδεσμος πλοίου/ξηράς προσαρμοσμένος στον κύριο αγωγό πυροσβέσεως όπως απαιτείται; 33 Έχουν συμφωνηθεί τα Επίπεδα Επίπεδο πλοίου: Ασφαλείας μεταξύ του SFSO του πλοίου και του PFSO και έχουν συμπληρωθεί όλα τα πρωτόκολλα, εάν χρειάζεται; Επίπεδο ακτής: Εάν το πλοίο είναι εφοδιασμένο ή πρέπει να εφοδιαστεί, με ένα Σύστημα Αδρανές Αερίου, τότε θα πρέπει να απαντηθούν και οι ακόλουθες ερωτήσεις. 34 Βρίσκεται το σύστημα αδρανές αερίου σε πλήρη λειτουργική κατάσταση και έτοιμο προς λειτουργία; 35 Είναι όλες τα παρεμβύσματα καταστρώματος σε καλή κατάσταση; 36 Είναι σωστά τα επίπεδα υγρού στους διακόπτες P/V; 37 Έχουν βαθμονομηθεί σωστά οι σταθεροί και οι φορητοί αναλυτές οξυγόνου και βρίσκονται σε καλή κατάσταση; 38 Είναι σε καλή κατάσταση τα μηχανήματα καταγραφής της περιεκτικότητας της πίεσης του αερίου και του οξυγόνου; 39 Έχουν όλες οι δεξαμενές θετική πίεση και περιεκτικότητα σε οξυγόνο 8% ή λιγότερη κατ όγκο; 40 Είναι όλες οι βαλβίδες της μεμονωμένης δεξαμενής αδρανούς αερίου (εάν είναι τοποθετημένες) σωστά ρυθμισμένες και κλεισμένες; 41 Είναι όλα τα άτομα που ασχολούνται με P R R R PR R τις διαδικασίες φορτώσεως ενημερωμένα σχετικά με το ότι σε περίπτωση βλάβης της εγκατάστασης αδρανούς αερίου, οι διαδικασίες εκφόρτωσης θα πρέπει να διακοπούν και να ειδοποιηθεί αμέσως η εγκατάσταση; ΜΕΡΟΣ Γ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΕΡΙΑ Αρ. Χύμα υγροποιημένα αέρια Πλοίο Σταθμός Κωδικός Παρατηρήσεις Διαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.1 06/10/2008 σελ. 21 από 37

22 1 Υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικές με τον ασφαλή χειρισμό του φορτίου; 2 Είναι διαθέσιμο το MSDS του φορτίου; 5 Το σύστημα ψεκασμού ύδατος είναι έτοιμο προς χρήση; 3 Είναι ο κατάλληλος προστατευτικός εξοπλισμός (συμπεριλαμβάνοντας και τις αναπνευστικές συσκευές); 4 Είναι τα κύτη και οι ενδιάμεσοι χώροι κατάλληλα ουδετεροποιημένοι ή πληρωμένοι με ξηρό αέρα όπως απαιτείται; Βρίσκονται όλες οι βάνες ελέγχου εξ αποστάσεως σε καλή κατάσταση λειτουργίας; 6 Είναι όλες οι αντλίες και οι συμπιεστές φορτίου σε καλή κατάσταση λειτουργίας, και έχουν συμφωνηθεί μεταξύ του πλοίου και της ξηράς οι ανώτατες πιέσεις λειτουργίας; 7 Βρίσκεται η μονάδα επανυγροποίησης ή ο A εξοπλισμός διαχείρισης των αερίων σε καλή κατάσταση λειτουργίας; 8 Είναι ο εξοπλισμός ανίχνευσης αερίου σωστά ρυθμισμένος, βαθμονομημένος και σε καλή κατάσταση λειτουργίας; 9 Είναι οι μετρητές στάθμης και οι συναγερμοί σωστά ρυθμισμένοι και σε καλή κατάσταση λειτουργίας; 10 Είναι τα συστήματα διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης σε καλή κατάσταση λειτουργίας; 11 Γνωρίζει η εγκατάσταση τον χρόνο κλεισίματος των αυτόματων βανών του πλοίου, έχει το πλοίο στην κατοχή του παρόμοιες λεπτομέρειες για το σύστημα της εγκατάστασης; A Πλοίο: Στεριά: 30 δευτερόλεπτα Διαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.1 06/10/2008 σελ. 22 από 37

23 12 Έχει γίνει η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του πλοίου και της εγκατάστασης σχετικά με τις ανώτερες/ κατώτερες θερμοκρασίες /πιέσεις του φορτίου που πρόκειται να διαχειριστεί; 13 Είναι οι δεξαμενές φορτίου A προστατευμένες κατά της ακούσιας υπερχείλισης την οποιαδήποτε στιγμή ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι οποιεσδήποτε διαδικασίες; 14 Έχει ο χώρος του συμπιεστή τον σωστό 15 εξαερισμό, ο χώρος του μηχανοστασίου την δέουσα συμπίεση και βρίσκεται εν λειτουργία το σύστημα συναγερμού; Είναι τα ασφαλιστικά των δεξαμενών φορτίου ρυθμισμένα σωστά και τα σημεία λειτουργίας αυτών έχουν ευκρινή ένδειξη; εξαμενή No 1: εξαμενή No 3: εξαμενή No 5 εξαμενή No 2: εξαμενή No 4: εξαμενή No 6: ήλωση Εμείς, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, έχουμε ελέγξει, όπου χρειαζόταν από κοινού, όλα τα θέματα της παρούσας λίστας ελέγχου και είμαστε ικανοποιημένοι διότι οι καταχωρίσεις που έχουν γίνει είναι σωστές σύμφωνα με την άποψή μας. Έχουμε επίσης συμφωνήσει για την πραγματοποίηση επαναλαμβανόμενων ελέγχων ανάλογα με τις ανάγκες και ότι εκείνα τα θέματα τα σημειωμένα με το γράμμα R στην στήλη του Κώδικα θα πρέπει να επανελέγχονται κατά διαστήματα που δεν θα υπερβαίνουν τις 4 ώρες. Για το Πλοίο Για την Εγκατάσταση ΥΦΑ Όνομα: Όνομα: Βαθμός: Θέση: Υπογραφή: Υπογραφή: Ημερομηνία: Ώρα: Ημερομηνία: Ώρα: Διαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.1 06/10/2008 σελ. 23 από 37

24 Εγκατάσταση ΥΦΑ Ρεβυθούσας Ημερομηνία Προς τον Πλοίαρχο SS/MV.. Αγαπητέ Κύριε, Γενικές απαιτήσεις ασφαλείας Η αρμοδιότητα για την ασφαλή διεξαγωγή των λειτουργιών κατά τη διάρκεια παραμονής του πλοίου σας στον τερματικό σταθμό ΥΦΑ Ρεβυθούσας ανήκει από κοινού σε σας ως πλοίαρχο και στον επικεφαλής του Τμήματος Λειτουργίας του τερματικού σταθμού. Κατά συνέπεια πριν την έναρξη των εργασιών ζητούμε την πλήρη συμφωνία σας ως προς απαιτήσεις ασφαλείας που έχουν οριστεί στη Λίστα Ελέγχου Ασφαλείας Πλοίου/Ξηράς και το προσαρτημένο Εγχειρίδιο Διαδικασιών. Οι απαιτήσεις αυτές βασίζονται σε ασφαλείς πρακτικές ευρέως αποδεκτές στη βιομηχανία αερίου και από πλοιοκτήτες δεξαμενόπλοιων μεταφοράς αερίου. Αναμένουμε ότι εσείς και όλα τα άτομα που βρίσκονται υπό τις διαταγές σας θα εμμείνουν αυστηρά στην τήρηση αυτών των απαιτήσεων καθ όλη τη διάρκεια της παραμονής σας στον τερματικό σταθμό ΥΦΑ Ρεβυθούσας και εμείς από την πλευρά μας θα εξασφαλίσουμε ότι το προσωπικό μας θα πράξει το ίδιο και θα συνεργάζεται πλήρως με εσάς με στόχο την αποτελεσματική και ασφαλή διεκπεραίωση όλων των σχετικών εργασιών. Πριν την έναρξη των σχετικών εργασιών και στη συνέχεια ανά διαστήματα τεσσάρων ωρών (κατά προσέγγιση) για το αμοιβαίο συμφέρον μας ένα μέλος του προσωπικού του τερματικού σταθμού μαζί με αξιωματικό του πλοίου θα εκτελούν επιθεώρηση ρουτίνας του πλοίου σας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Λίστας Ελέγχου Ασφαλείας Πλοίου/Ξηράς. Σε περίπτωση όπου κριθεί αναγκαία λήψη διορθωτικής δράσης δεν θα συμφωνήσουμε στην έναρξη εργασιών επί του φορτίου ή, εάν έχουν ήδη αρχίσει, θα απαιτούμε τη διακοπή τους. Καθ όμοιο τρόπο, εάν θεωρείτε ότι η ασφάλεια τίθεται σε κίνδυνο από οποιαδήποτε ενέργεια του προσωπικού μας, ή οποιουδήποτε εξοπλισμού υπό τον έλεγχο μας, εσείς θα πρέπει να απαιτείτε την άμεση διακοπή των εργασιών. Παρακαλούμε γνωστοποιήσατε λήψη αυτής της επιστολής με προσυπογραφή και επιστροφή του συνημμένου αντιγράφου. Υπογράφτηκε από Εκπρόσωπος τερματικού σταθμού Εκπρόσωπος τερματικού σταθμού εν υπηρεσία είναι. Θέση ή τίτλος.. Αριθμός τηλεφώνου Κανάλι UHF/VHF Υπογράφτηκε από.. Πλοίαρχος SS/MV. Ημερομηνία.. Ωρα.. Διαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.1 06/10/2008 σελ. 24 από 37

25 Εγκατάσταση ΥΦΑ Ρεβυθούσας Ημερομηνία Προς τον Πλοίαρχο SS/MV.. Αγαπητέ Κύριε, Συμμόρφωση με κανονισμούς προβλήτα και επιχειρησιακές διαδικασίες Εάν η παρούσα είναι η πρώτη προσέγγιση σας στον τερματικό σταθμό ΥΦΑ Ρεβυθούσας, συνοδευτικά της επιστολής αυτής θα λάβετε αντίτυπο του Εγχειριδίου Διαδικασιών που περιλαμβάνει όλες τις τυπικές επιχειρησιακές διαδικασίες πλοίου/ξηράς που εφαρμόζονται στη Ρεβυθούσα. Πριν την έναρξη των εργασιών εσείς και οι αξιωματικοί σας πρέπει να έχετε πλήρη γνώση αυτών των απαιτήσεων. Παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε λήψη της παρούσας επιστολής υπογράφοντας κατωτέρω. Παρακαλούμε ακόμη να σημειώσετε ότι με την υπογραφή της παρούσας επιστολής συμφωνείτε ως προς τη συμμόρφωση με τις διαδικασίες και κανονισμούς που περιγράφονται στο εγχειρίδιο. Υπογράφτηκε από.. Εκπρόσωπος τερματικού σταθμού Υπογράφτηκε από Πλοίαρχος SS/MV. Ημερομηνία.. Ωρα. Διαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.1 06/10/2008 σελ. 25 από 37

26 Εγκατάσταση ΥΦΑ Ρεβυθούσας Ημερομηνία Προς τον Πλοίαρχο SS/MV.. Αγαπητέ Κύριε, Εξοπλισμός προστασίας προσωπικού Σε συμφωνία με τον Πολιτική Ασφαλείας του Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ Ρεβυθούσας η χρήση κράνους και γυαλιών προστασίας των οφθαλμών είναι υποχρεωτική για όλα τα άτομα που βρίσκονται έξω από κτήρια του τερματικού σταθμού. Κατά συνέπεια ο τερματικός σταθμός απαιτεί όπως όλο το προσωπικό του πλοίου σας κάνει χρήση αυτών των μέσων προστασίας όταν κινείται στην περιοχή του τερματικού σταθμού. Υπογράφτηκε από.. Εκπρόσωπος τερματικού σταθμού Υπογράφτηκε από Πλοίαρχος SS/MV. Ημερομηνία.. Ωρα. Διαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.1 06/10/2008 σελ. 26 από 37

27 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ Διαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.1 06/10/2008 σελ. 27 από 37

28 ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΥΦΑ ΑΠΟ ΠΛΟΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Διαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.1 06/10/2008 σελ. 28 από 37

29 1 ΣΚΟΠΟΣ Η Διαδικασία αυτή αποσκοπεί στο να παρουσιάσει τις ενέργειες που απαιτούνται κατά την διάρκεια Εκφόρτωσης ΥΦΑ από Δεξαμενόπλοιο προς τις Δεξαμενές του Σταθμού ΥΦΑ. 2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Τμήμα Λειτουργίας - Προϊστάμενος Λειτουργίας - Επικεφαλής Βάρδιας - Χειριστής Πίνακα - Χειριστής Πεδίου Υπεύθυνος εκφόρτωσης Υπεύθυνο προβλήτας ΥΦΑ Τμήμα Ασφαλείας - Πυροσβέστης Βάρδιας Χημείο - Υπεύθυνος Χημείου 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α. Προβλεπόμενες εργασίες το λιγότερο 48 ώρες πριν την άφιξη του Πλοίου. Οι παρακάτω εργασίες γίνονται για να ελεγχθεί και να βελτιωθεί η αξιοπιστία των ευκολιών Εκφόρτωσης του Δεξαμενόπλοιου : 1. Έλεγχος των Βραχιόνων Εκφόρτωσης Βάλε τον πίνακα FMC σε λειτουργία και έλεγξε ότι δεν υπάρχει κανένα σφάλμα (alarm). 2. Έλεγχος του Πύργου Πρόσβασης στο πλοίο Βάλε τον πύργο πρόσβασης σε λειτουργία και έλεγξε ότι η Υδραυλική Αντλία δουλεύει και ότι δεν υπάρχει κανένα σφάλμα (alarm) και στους δύο πίνακες. 3. Σύστημα Γάντζων Πρόσδεσης Έλεγχος ότι όλοι οι γάντζοι λειτουργούν (αν δουλεύει ο κινητήρας, αν απελευθερώνονται, αν κλειδώνονται), και ότι δεν έχει μείνει κανένας ανοιχτός. 4. Πίεση Αερίων ΥΦΑ στην Εγκατάσταση Κατά την ίδια ώρα και για να επιτρέψουμε στα Αέρια ΥΦΑ να συλλεχθούν κατά την διάρκεια της εκφόρτωσης, ο Συμπιεστής Αερίων ΥΦΑ (BOG) πρέπει να τεθεί χειροκίνητα στην θέση ''dig in the BOG Pressure''. Έτσι ο όγκος απελευθερώνεται και μπορεί να αντικατασταθεί από τα απαέρια του πλοίου. Τυπικό Διάγραμμα της Πίεσης : Σχετική Πίεση στο Σύστημα Αερίων των Δεξαμενών ΥΦΑ Μείωση της Πίεσης στο ελάχιστο δυνατό 250 mbarg = Όριο για Περίπου 200 mbarg 48 hours Σύνδεση Βραχίονα Επιστροφής Ατμών Διαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.1 06/10/2008 σελ. 29 από 37

30 Β. Μια (1) ώρα πριν την πρόσδεση του Πλοίου, το Σύστημα Πρόσδεσης (Docking System) πρέπει να μπει σε λειτουργία. 4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ (ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ) ΒΗΜΑ 1 Η ΦΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΥΦΑ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΟ Πλοηγός Δ.1 Το Πλοίο παραβάλλεται στην προβλήτα και προσδένει, με τη βοήθεια ρυμουλκών και το πλήρωμα αυτών. Το Πλοίο παραβάλλεται υπό τις οδηγίες του Πλοηγού και προσδένεται σύμφωνα με το σχέδιο πρόσδεσης το οποίο αναφέρεται στα Ρυμουλκά, Ενεργοποίηση των γάντζων Δ.2 πρόσδεσης, Ενεργοποίηση του προγράμματος των γάντζων πρόσδεσης (PC που βρίσκεται στον Θάλαμο Ελέγχου). Υπεύθυνος εκφόρτωσης/υπεύθ υνο προβλήτας ΥΦΑ Χειριστής Πεδίου Δ.3 Δίνεται στο Πλοίο το καλώδιο της γείωσης. Μετά τη σύνδεση του καλωδίου βάζουμε τον διακόπτη γείωσης στην θέση ON. Χειριστής Πεδίου Δ.4 Σύνδεση του καλωδίου ESD. Συνδέονται η γραμμή σήματος του ESD 1 και της γραμμής τηλεφώνου (Hot Line). Χειριστής Πεδίου/ Χειριστής Πίνακα Δ.5 Γυρίζει τον χειροκίνητο διακόπτη στην κατάσταση ενεργοποίησης. Έλεγχος του τηλεφώνου από τον Θάλαμο Ελέγχου. Στον χειροκίνητο διακόπτη γύρισε το κλειδί στην θέση ESD. Έλεγχος της γραμμής Hot Line. Χειριστής Πεδίου Δ.6 Τοποθέτηση του πύργου πρόσβασης. Εργοδηγός βάρδιας Δ.7 Τοποθέτηση Δίχτυ Ασφαλείας στον πύργο πρόσβασης στο πλοίο ( Αν ζητηθεί από το Πλοίο) και Έλεγχος ότι υπάρχει δίχτυ Ασφαλείας. Χειριστής Πεδίου Δ.8 Τροφοδοτούμε με ισχύ τον πίνακα FMC και έλεγχος αν υπάρχει ισχύς. Πυροσβέστης Βάρδιας Πλοίο και Εγκατάσταση Δ.9 Τοποθετεί 2 μάνικες πυρκαγιάς στην προβλήτα συνδεδεμένες με το δίκτυο πυρασφαλείας της Εγκατάστασης (υπό πίεση). Δίνει στο πλοίο 1 μάνικα πυρκαγιάς με τον διεθνή σύνδεσμο πλοίου/ξηράς που είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο πυρασφαλείας της Εγκατάστασης (όχι υπό πίεση). Έλεγχος των παραπάνω ενεργειών. Έλεγχος της επικοινωνίας μεταξύ Πλοίου Εγκατάστασης. (Η Εγκατάσταση εφοδιάζει το πλοίο με φορητό ασύρματο, μπαταρία και φορτιστή μπαταρίας) Δ.10 Επιβεβαίωση ότι: - Η τηλεφωνική γραμμή (Hot Line) είναι εντάξει - Ο ασύρματος VHF Κανάλι 7 γιά την Εγκατάσταση και κανάλι 68 γιά το Πλοίο είναι εντάξει - Ο ασύρματος UHF (Motorola) στο κανάλι 2 είναι εντάξει Χειριστής Πεδίου Δ.11 Έλεγχος της μονάδας τηλεκίνησης FMC. Πλοίαρχος Υποπλοίαρχος Επικεφαλής Βάρδιας Υπεύθυνος Εκφόρτωσης Δ.12 Χειριστής Πεδίου Δ.13 Σύσκεψη μέσα στο Πλοίο πριν την Εκφόρτωση. Σύνδεση των Βραχιόνων ένας ένας με την εξής σειρά : - Ζ 3102 Βραχίονας Ατμών - Ζ 3101 Α Βραχίονας ΥΦΑ - Ζ 3101 Β Βραχίονας ΥΦΑ - Ζ3101 C Βραχίονας ΥΦΑ Διαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.1 06/10/2008 σελ. 30 από 37

31 Χειριστής Πεδίου Δ.14 Επικεφαλής Βάρδιας/ Χειριστής Πίνακα Επικεφαλής Βάρδιας Χειριστής Πεδίου Επικεφαλής Βάρδιας/ Χειριστής Πεδίου Δ.15 Δ.16 Δ.17 Πλοίο Εγκατάσταση Δ.18 Χειριστές Πεδίου Δ.19 - Επιλογή βραχίονα με το τηλεχειριστήριο - Απελευθέρωση της βάσης του βραχίονα - Έλεγξε την θέση στον πίνακα και μετακίνησε τον βραχίονα μέχρι να απελευθερωθεί από την θέση κλειδώματος στην βάση του βραχίονα Μετά την σύνδεση των βραχιόνων γίνεται απομόνωση των διπλών βανών (Double Valves) και οπλίζεται το σύστημα PERC. - Σύστημα PERC του βραχίονα, σήμα στον πίνακα FMC - Σύστημα PERC του βραχίονα, σήμα στον πίνακα DCS Γίνεται καθαρισμός των βραχιόνων με παροχή Αζώτου από την Εγκατάσταση για εκτοπισμό του οξυγόνου. Η περιεκτικότητα σε Οξυγόνο στους βραχίονες πρέπει να είναι κάτω από 3%. Έλεγχος διαρροής των βραχιόνων στο σημείο σύνδεσης με την πολλαπλή του πλοίου με παροχή Αζώτου από την Εγκατάσταση. - Ζ 3102 Βραχίονας Ατμών με πίεση 1 barg. - Ζ 3101 Α/Β/C Βραχίονες ΥΦΑ με πίεση 5 barg. Ο έλεγχος γίνεται με χρήση σαπωνοδιαλύματος. Παράλληλα, ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ η ΡΟΗ Αζώτου δια μέσω των κρυογενικών SWIVEL JOINTS για ΚΑΘΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ, επαληθεύοντας την ροή Αζώτου από την ειδική οπή που βρίσκεται στο σύστημα υδραυλικής ασφάλισης (COUPLING). Έλεγχος του ESD 1 με χειροκίνητη ενεργοποίηση. Ο έλεγχος γίνεται εναλλάξ από το Πλοίο και την Εγκατάσταση σε κάθε ταξίδι. Αποκατάσταση (Reset) των βανών του ESD 1. Κάνουν αποκατάσταση σε όλο το σύστημα ESD και όλες τις βάνες τοπικά. Βεβαιώσου ότι το σύστημα PERC είναι οπλισμένο σε όλους τους Βραχίονες. Πλοίο Δ.20 Μέτρηση Φορτίου των Δεξαμενών του Πλοίου. Πλοίο Δ.21 Ανοίγει την γραμμή Ατμών προς την Εγκατάσταση για να εξισορροπηθούν οι πιέσεις Πλοίου-Ξηράς. Έναρξη Ψύξης Βραχιόνων (ζητείται από τον Εργοδηγό Βάρδιας ή το Χειριστή Πίνακα). - Το Πλοίο ανοίγει την πολλαπλή του στους Βραχίονες - Η Εγκατάσταση ανοίγει τα δύο εξαεριστικά στους Βραχίονες για την ψύξη Πλοίο Δ.22 αυτών - Το Πλοίο ξεκινά μια βοηθητική αντλία ΥΦΑ κάνοντας εσωτερική ανακυκλοφορία του φορτίου, ψύχοντας τις γραμμές του και μετά από λίγο αρχίζει η ψύξη των Βραχιόνων του Σταθμού. - Κρατά σταθερή πίεση στους Βραχίονες 1,5 kg. Την όλη διαδικασία ψύξης των Βραχιόνων και την έναρξη της Εκφόρτωσης παρακολουθεί ο Υπεύθυνος Εκφόρτωσης από τον Θάλαμο Ελέγχου Εκφόρτωσης του Πλοίου. Όταν οι Βραχίονες ψυχθούν ( ο C) κλείνουν τα εξαεριστικά των βραχιόνων προς το δοχείο συλλογής ΥΦΑ της προβλήτας. Ο χειριστής πίνακα ζητά να ξεκινήσει η Εκφόρτωση, ανοίγουν οι βάνες πάνω στους 2 αγωγούς εκφόρτωσης και αρχίζει η Εκφόρτωση όπως έχει συμφωνηθεί στη σύσκεψη Χειρ/τής Πεδίου Δ.23 πριν την έναρξη της εκφόρτωσης. Χειρ/τής Πίνακα Ελέγχονται τα παρακάτω : - Πίεση Βραχιόνων - Πίεση Δεξαμενής - Ροή ΥΦΑ Χειριστής Πίνακα Δ.24 Ζητά από το Πλοίο να κρατά σταθερή ροή Εκφόρτωσης όπως έχει συμφωνηθεί. Συνεχή παρακολούθηση της ροής του φορτίου. Η Γραμμή επιστροφής Ατμών στο Πλοίο παραμένει ανοιχτή σε όλη τη διάρκεια της Εκφόρτωσης και μετά το πέρας αυτής μέχρι την αποσύνδεση των Βραχιόνων. Χειριστής Πίνακα Δ.25 Προσπαθεί να διατηρεί την διαφορά πίεσης μεταξύ Εγκατάστασης Πλοίου στα 30 mbar. Αν η Πίεση στην Εγκατάσταση είναι πολύ υψηλή τότε : - Ξεκίνα τον δεύτερο συμπιεστή αερίων (BOG). - Αν η θερμοκρασία στον Recondenser είναι πολύ υψηλή, τότε επικοινώνησε με τον Θάλαμο Ελέγχου στο Πάτημα και ζήτα να αυξήσεις το Send Out. Διαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.1 06/10/2008 σελ. 31 από 37

32 Υπεύθυνος Χημείου Δ.26 Κατά την διάρκεια της έγχυσης ΥΦΑ στην εγκατάσταση πραγματοποιείται δειγματοληψία ΥΦΑ για ανάλυση στο χημείο. Πλοίο/ Επικεφαλής Βάρδιας Δ.27 Πέρας Εκφόρτωσης ΥΦΑ. Ζητείται μείωση της ροής Εκφόρτωσης. Σταματούν μία-μία όλες οι αντλίες έγχυσης ΥΦΑ. Πλοίο / Επικεφαλής Βάρδιας Δ.28 Βοηθητικές παροχές στο Πλοίο αν ζητηθούν (π.χ. Άζωτο). Η παροχή ευκολιών μπορεί να γίνει μετά την Εκφόρτωση ΥΦΑ. Στην περίπτωση Αζώτου κατά προτίμηση να γίνεται μετά την εκφόρτωση, αλλά μπορεί να γίνει και κατά την διάρκεια της εκφόρτωσης μόνο από την ξηρά. Σύνδεση μάνικας. Μέτρηση Δεξαμενής Αζώτου της Εγκατάστασης Ενεργοποίηση των βανών για την μεταφορά. Το Πλοίο έτοιμο για να παραλάβει Άζωτο. Φόρτωση Αζώτου. Μέτρηση Δεξαμενής Αζώτου και υπολογισμός ποσότητας που παραδόθηκε. Αποσύνδεση μάνικας. Το πλήρωμα του Πλοίου ελέγχει την ποσότητα που παραλαμβάνει. Πλοίο Δ.29 Προετοιμασία αποσύνδεσης Βραχιόνων : Κλείνουν οι βάνες της πολλαπλής του Πλοίου. Χειριστής Πίνακα Δ.30 Προετοιμασία αποσύνδεσης Βραχιόνων: Κλείνουν οι βάνες των Βραχιόνων και των γραμμών Εκφόρτωσης. Χειριστής Πεδίου Δ.31 - Αφοπλισμός συστήματος PERC. Από τον πίνακα FMC έλεγξε τον αφοπλισμό του συστήματος PERC. - Καθαρισμός Βραχιόνων από την Εγκατάσταση. Άνοιγμα των βανών αποστράγγισης Υγρού, οι βραχίονες ελεύθεροι από ΥΦΑ και καθαρισμός με Άζωτο. Ξεκίνημα του θερμαντήρα H-3101του δοχείου συλλογής ΥΦΑ της προβλήτας. - Καθαρισμός βραχιόνων από το Πλοίο(Flush Purge). Οι βραχίονες πρέπει να απομονωθούν από την πλευρά της ξηράς και να βρεθούν υπό πίεση πάνω από 5 barg. - Απόψυξη των βραχιόνων. Πρέπει να γίνεται φυσιολογική απόψυξη των βραχιόνων, με παροχή Αζώτου,μέχρι να αποψυχθούν εντελώς και να αποσυνδεθούν. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η ρίψη νερού. - Αποσύνδεση βραχιόνων ΥΦΑ. - Κλείσιμο της γραμμής Επιστροφής Ατμών και καθαρισμός του βραχίονα ατμών. Ζητείται από το πλοίο Υπεύθυνος εκφόρτωσης/ Υποπλοίαρχος Πλοίου - Αποσύνδεση βραχίονα Ατμών. Επιστροφή του βραχίονα στη θέση του. Δ.32 Επιθεώρηση Δεξαμενών Φορτίου.Υπολογισμός εναπομείναντος φορτίου στο Πλοίο. Χειριστής Πεδίου Δ.33 Αποσύνδεση καλωδίου επικοινωνιών. - Βάλε το ESD 1 στην θέση Εκτός, - Αποσύνδεσε το καλώδιο του ESD 1. - Πάρε την Motorola που έχει δοθεί στο Πλοίο από την Εγκατάσταση. Χειριστής Πεδίου Δ.34 - Απόσυρση του πύργου πρόσβασης στο πλοίο, όταν ζητηθεί από τον επικεφαλή βάρδιας - Πριν μετακινηθεί ο πύργος πρόσβασης στο πλοίο βεβαιώσου ότι έχεις πάρει την Motorola από το Πλοίο. - Η πρόσβαση τοποθετείται στην θέση της. Χειριστής Πεδίου Δ.35 Μετακίνηση, αποσύνδεση και αποθήκευση του καλωδίου της Γείωσης. - Ο ηλεκτρικός επιλογέας στην θέση OFF. - Αποσύνδεση του καλωδίου της Γείωσης. - Ο διακόπτης του πίνακα FMC στη θέση OFF. Υπεύθυνος εκφόρτωσης/υπεύθυν ος προβλήτας πλοίαρχος/ πλοηγός Δ.36 - Απόδεση και απομάκρυνση του Πλοίου από την Προβλήτα. Τα σχοινιά προσδέσεως ελευθερώνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του Πλοηγού. - Από το συνεργείο πρόσδεσης, απόδεσης. - Με την βοήθεια Ρυμουλκών. - Έλεγχος ότι οι γάντζοι προσδέσεως είναι στην σωστή θέση (όχι κλειστό). Διαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.1 06/10/2008 σελ. 32 από 37

33 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ3: ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Διαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.1 06/10/2008 σελ. 33 από 37

34 Διαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.1 06/10/2008 σελ. 34 από 37

35 Διαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.1 06/10/2008 σελ. 35 από 37

36 Διαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.1 06/10/2008 σελ. 36 από 37

37 Διαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.1 06/10/2008 σελ. 37 από 37

ιαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.3, 4/5/2011 σελ. 1 από 38

ιαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.3, 4/5/2011 σελ. 1 από 38 ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Υ.Φ.Α. ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ ιαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.3, 4/5/2011 σελ. 1 από 38 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1. Τρόποι επικοινωνίας µε την εγκατάσταση ΥΦΑ...5 Φορητοί ασύρµατοι - ραδιοεπικοινωνία...5

Διαβάστε περισσότερα

Στον Κώδικα έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες της Κυπριακής αγοράς και πριν τη δημοσίευσή του ο Κώδικας τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Στον Κώδικα έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες της Κυπριακής αγοράς και πριν τη δημοσίευσή του ο Κώδικας τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή και Πεδίο Εφαρμογής 1.1 Εισαγωγή Ο Κώδικας Πρακτικής για τα Πρατήρια Διανομής Υγραερίου Κίνησης, στο εξής καλούμενος Κώδικας, έχει συνταχθεί από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΛΑΛΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΠΟΤΟΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ «ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ SAVVI MΑRINE A.E.Α.Σ.» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Σελίδα 1 Πίνακας περιεχοµένων Άρθρο 1... 3 Πεδίο εφαρµογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Α Ε. Ν ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ FIRE PREVENTION AND FIRE FIGHTING

ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Α Ε. Ν ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ FIRE PREVENTION AND FIRE FIGHTING ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Α Ε. Ν ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ FIRE PREVENTION AND FIRE FIGHTING ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1 ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΑϊΣΙΟ ΠΟΥ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕ, ΚΑΙ ΜΕ ΒΟΗΘΑΕΙ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΝΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΝΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΝΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Οδηγίες σχετικά µε τις νέες τροποποιήσεις της Σ SOLAS 74 (κανονισµοί σχετικά µε την ασφάλεια από έκνοµες ενέργειες) και τον νέο ιεθνή Κώδικα Ασφάλειας Πλοίων και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ)

ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.M.: 04/2015 Κ.Α:30-7333.0032 Προϋπ 69.870,28 Ευρώ ( με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1. Πεδίο εφαρµογής 65. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 70/90

Αρθρο 1. Πεδίο εφαρµογής 65. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 70/90 65. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 70/90 Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζοµένων σε ναυπηγικές εργασίες. Φ.Ε.Κ. 31 Α της 14 Μαρτ. 1990 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Το ένευσμα για αυτή την εργασία ηταν οταν το 2001 ως Διευθυντής Αποθηκών της ΒSH

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Το ένευσμα για αυτή την εργασία ηταν οταν το 2001 ως Διευθυντής Αποθηκών της ΒSH ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το ένευσμα για αυτή την εργασία ηταν οταν το 2001 ως Διευθυντής Αποθηκών της ΒSH επειχείρησα να βγάλω μια οδηγία για τη πυρασφάλεια και γενικότερα για την ασφαλεια αποθηκών. Στην προσπάθεια μου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΟΣΧΟΥΡΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΥΦΑ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ» Κανονισμός Πιστοπ. Πλοίων Rev.02, 14/06/2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΡΙΣΜΟΙ... 3 ΓΕΝΙΚΑ... 4 1. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Έγγραφο συνόδου 2009 C6-0091/2006 1997/0335(COD) EL 16/03/2006 Κοινή θέση Κοινή θέση η οποία καθορίσθηκε από το Συµβούλιο στις 23 Φεβρουαρίου 2006 για την έκδοση της οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

1200. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

1200. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 1200.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 1200. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Το τμήμα αυτό της Γενικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται στα υλικά, στις εργασίες και τον ενδεδειγμένο τρόπο κατασκευής της εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 04/2013 ΘΕΜΑ: ΒΥΘΙΣΗ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΑΡΤΕΜΙΣ V ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΠΛΟΥ ΤΟΥ M/V JSM

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 04/2013 ΘΕΜΑ: ΒΥΘΙΣΗ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΑΡΤΕΜΙΣ V ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΠΛΟΥ ΤΟΥ M/V JSM ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ (ΕΛ.Υ.Δ.Ν.Α.) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 04/2013 ΘΕΜΑ: ΒΥΘΙΣΗ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΑΡΤΕΜΙΣ V ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 01/2012 ΘΕΜΑ: ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΓΚΑΡΑΖ ΣΤΟ Ε/Γ-Ο/Γ «ΚΡΗΤΗ ΙΙ» Ν.ΧΑΝΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 01/2012 ΘΕΜΑ: ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΓΚΑΡΑΖ ΣΤΟ Ε/Γ-Ο/Γ «ΚΡΗΤΗ ΙΙ» Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ (ΕΛΥΔΝΑ) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 01/2012 ΘΕΜΑ: ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΓΚΑΡΑΖ ΣΤΟ Ε/Γ-Ο/Γ «ΚΡΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' Άρθρο 32 Σκοπός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' Άρθρο 32 Σκοπός Ο νόμος για τα υδατοδρόμια περιλαμβάνεται σε ένα γενικότερο Νόμο που έχει τίτλο «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» Ο νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα VI του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής για τις «Αεροπορικές δραστηριότητες OPS» Μέρος NCC εκτελεστικοί κανόνες

Παράρτημα VI του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής για τις «Αεροπορικές δραστηριότητες OPS» Μέρος NCC εκτελεστικοί κανόνες Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας Παράρτημα VI του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής για τις «Αεροπορικές δραστηριότητες OPS» Μέρος NCC εκτελεστικοί κανόνες R.F010-02 Ευρωπαϊκός Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET www.e-kyriazis.gr info@e-kyriazis.gr Οι συσκευές θέρµανσης (εφεξής "σόµπες") από την ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΒΕΕ (εφεξής KYRIAZIS) έχουν κατασκευαστεί και ελεγχθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LP30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LP30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LP30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρεία μας. Το προϊόν μας είναι μια τέλεια λύση θέρμανσης που γεννήθηκε από την πιο προχωρημένη τεχνολογία με μια ποιότητα επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ )

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

38 τύποι ζωνών, 9 επιλογές / ζώνη. Αρχείο μνήμης τελευταίων 500 συμβάντων. Βοηθητική παροχή 550mA Ηλεκτρονικές ασφάλειες PTC

38 τύποι ζωνών, 9 επιλογές / ζώνη. Αρχείο μνήμης τελευταίων 500 συμβάντων. Βοηθητική παροχή 550mA Ηλεκτρονικές ασφάλειες PTC PC1616NKΕ (6-16-32 ζώνες) Πίνακας συναγερμού 6 ζωνών με δυνατότητα επέκτασης σε 16 ζώνες και με δέκτη RF σε 32 ασύρματες. 6 ζώνες στην κεντρική μονάδα επεκτάσιμες σε 16 με τη χρήση ζωνών πληκτρολογίου

Διαβάστε περισσότερα

YΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ TΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

YΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ TΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 71,42% το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Βασισµένη στην ιεθνή Σύµβαση "Πρότυπα Εκπαίδευσης, Εκδoσης Πιστοποιητικών και Τήρησης Φυλακών των Ναυτικών" του ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού.

Βασισµένη στην ιεθνή Σύµβαση Πρότυπα Εκπαίδευσης, Εκδoσης Πιστοποιητικών και Τήρησης Φυλακών των Ναυτικών του ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού. Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Μ Η Χ Α Ν Ο Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ Βασισµένη στην ιεθνή Σύµβαση "Πρότυπα Εκπαίδευσης, Εκδoσης Πιστοποιητικών και Τήρησης Φυλακών των Ναυτικών" του ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2 1. Χρονοδιάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Είδος του έργου και χρήση αυτού: Υδραυλικό έργο Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στη Φωλιά Σύντομη περιγραφή του έργου: Ανόρυξη μιας αρδευτικής γεώτρησης για κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

LEGISLATIVE DATABASE. www.fishinmed.eu GREECE PD 281/1996. Safety and health TAG. Safety equipment Working conditions Health specifications

LEGISLATIVE DATABASE. www.fishinmed.eu GREECE PD 281/1996. Safety and health TAG. Safety equipment Working conditions Health specifications 1 www.fishinmed.eu LEGISLATIVE DATABASE GREECE PD 281/1996 Safety and health TAG Safety equipment Working conditions Health specifications DISCLAIMER The contents of this document are the sole responsibility

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 595. (Οπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/98 (ΦΕΚ Α 196) και το Π.. 282/99 (ΦΕΚ Α 242)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 595. (Οπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/98 (ΦΕΚ Α 196) και το Π.. 282/99 (ΦΕΚ Α 242) 1 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 595 (Οπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/98 (ΦΕΚ Α 196) και το Π.. 282/99 (ΦΕΚ Α 242) Οροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργία πρατηρίων διανοµής υγραερίου GPL (LPG).

Διαβάστε περισσότερα