ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Υ.Φ.Α. ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Υ.Φ.Α. ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ"

Transcript

1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Υ.Φ.Α. ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ Διαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.1 06/10/2008 σελ. 1 από 37

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τυπική διαδικασία αφίξεως πλοίου Αναχώρηση από το λιμάνι φόρτωσης Αναγγελία αναμενόμενου χρόνου άφιξης Διαδικασία ελλιμενισμού Διαδικασία πρόσδεσης Διαδικασία εκφόρτωσης Εξοπλισμός και αυτόματα συστήματα σχετικά με την εκφόρτωση Σύστημα εκτάκτου διακοπής της διαδικασίας εκφόρτωσης (ESD) Γρήγορη αποδέσμευση βραχιόνων έγχυσης ΥΦΑ (PERC) Σύστημα αυτόματης αποδέσμευσης όλων των δεστρών της προβλήτας Τρόποι επικοινωνίας πλοίου εγκατάστασης Φορητοί ασύρματοι - ραδιοεπικοινωνία Τηλεφωνικές γραμμές, φαξ και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επικοινωνίας Πρόσβαση στην εγκατάσταση ΥΦΑ - Επίπεδα ασφαλείας (ISPS) της εγκατάστασης ΥΦΑ Επίπεδο Ασφαλείας Επίπεδο Ασφαλείας Επίπεδο Ασφαλείας Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Έλεγχος καταστάσεως έκτακτης ανάγκης Έκτακτη ανάγκη στην εγκατάσταση ΥΦΑ Μέσα ανίχνευσης έκτακτης κατάστασης Μέσα προστασίας και καταστολής έκτακτης ανάγκης - Εξοπλισμός πυρόσβεσης προβλήτας Ρυμουλκό επιφυλακής...13 Διαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.1 06/10/2008 σελ. 2 από 37

3 5.3 Ετοιμότητα πλοίου-κανονισμοί SOLAS Διακοπή εκφόρτωσης λόγω καιρικών συνθηκών Αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης Περιστατικό στο πλοίο Φωτιά στο πλοίο Διαρροή ΥΦΑ στο πλοίο Περιστατικό στην Εγκατάσταση ΥΦΑ Φωτιά στην προβλήτα Διαρροή ΥΦΑ στην προβλήτα...16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΈΓΡΑΦΑ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ...17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ...27 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ3: ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...33 Διαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.1 06/10/2008 σελ. 3 από 37

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εγκατάσταση ΥΦΑ του ΔΕΣΦΑ βρίσκεται επί της νήσου Ρεβυθούσας στον κόλπο Μεγάρων. Η θέση της νήσου Ρεβυθούσας βρίσκεται σε βόρειο γεωγραφικό πλάτος 37 57,6 και ανατολικό γεωγραφικό μήκος 23 24,2. Η εγκατάσταση διαθέτει πλήρως εξοπλισμένη προβλήτα εκφόρτωσης πλοίων ΥΦΑ στη νότια πλευρά του νησιού. Η προβλήτα της εγκατάστασης μπορεί να δεχτεί πλοία μήκους έως 290 μέτρα και μέγιστου βυθίσματος 11,54 μέτρα. Η Εγκατάσταση ΥΦΑ κατέστη λειτουργική το έτος Το πρώτο πλοίο που προσέγγισε ήταν το Century, που μετέφερε περίπου m 3 αλγερινού LNG. Στις αρχές του έτους 2008 ολοκληρώθηκε η φάση επέκτασης της εγκατάστασης με αποτέλεσμα την αύξηση της Δυναμικότητας Αεριοποίησης και την αύξηση της δυναμικότητας Έγχυσης Φορτίου ΥΦΑ από πλοίο μεταφοράς ΥΦΑ. Το Λιμεναρχείο Ελευσίνας έχει καθορίσει ζώνη αποκλεισμού ακτίνας 300 m γύρω από την προβλήτα ΥΦΑ για την οποία πρέπει να είναι ενήμεροι οι πλοηγοί τρίτων πλοίων, ώστε να τηρείται ελεύθερη επαρκής περιοχή προς πρόσδεση, για τα προς ελλιμενισμό πλοία μεταφοράς ΥΦΑ. Η Λιμενική Αρχή που είναι υπεύθυνη για τη θαλάσσια ασφάλεια στη Ρεβυθούσα είναι η Λιμενική Αρχή Ελευσίνας. Η αρμοδιότητα για την εντός λιμένος πλοήγηση στη Ρεβυθούσα ανήκει στην Υπηρεσία του Λιμεναρχείου Πειραιώς. Στο παρόν εγχειρίδιο περιγράφονται οι λειτουργικές διαδικασίες που αφορούν τον ελλιμενισμό, την πρόσδεση, την εκφόρτωση και τον απόπλου πλοίου μεταφοράς ΥΦΑ στην Εγκατάσταση ΥΦΑ του ΔΕΣΦΑ και τη διαχείριση συμβάντος έκτακτης ανάγκης. Στόχος του εγχειριδίου είναι η κατανόηση όλων των διαδικασιών και από τα δύο μέρη ώστε η διαδικασία της Εκφόρτωσης πλοίου ΥΦΑ να πραγματοποιηθεί με τη μέγιστη ασφάλεια. Οι διαδικασίες που παρατίθενται στο παρόν εγχειρίδιο εφαρμόζονται σε όλα τα δεξαμενόπλοια μεταφοράς ΥΦΑ που μπορεί να υποδεχτεί ο τερματικός σταθμός ΥΦΑ του ΔΕΣΦΑ. Eιδικότερα, το παρόν εγχειρίδιο απευθύνεται στο προσωπικό του τερματικού σταθμού και τα πληρώματα των πλοίων. Tο σύνολο των εργαζομένων που εμπλέκεται στη διαδικασία της Εκφόρτωσης Φορτίου ΥΦΑ πρέπει να συμμορφώνεται με τις διαδικασίες που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο. Διαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.1 06/10/2008 σελ. 4 από 37

5 1. Τυπική διαδικασία αφίξεως πλοίου Όλα τα δεξαμενόπλοια μεταφοράς ΥΦΑ τα οποία πρόκειται να εκφορτώσουν Φορτίο ΥΦΑ στον τερματικό σταθμό ΥΦΑ της νήσου Ρεβυθούσας θα πρέπει να εφαρμόζουν την ακόλουθη διαδικασία αφίξεως πλοίου. 1.1 Αναχώρηση από το λιμάνι φόρτωσης Μετά την αναχώρησή του από το λιμάνι φόρτωσης (ή άλλο λιμάνι) με προορισμό τη Ρεβυθούσα ο πλοίαρχος του πλοίου μεταφοράς ΥΦΑ, μέσω του πράκτορά του πλοίου, θα πρέπει να αποστέλλει με φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή στο φαξ που αναφέρεται στην παράγραφο 3.2 του παρόντος) στον επικεφαλής της Εγκατάστασης ΥΦΑ Ρεβυθούσας τα παρακάτω στοιχεία: Όνομα του πλοίου Λιμένας νηολογήσεως Όνομα πλοιάρχου Αναμενόμενος χρόνος άφιξης Ολική χωρητικότητα πλοίου σε κόρους (GRT) Oλικό μήκος πλοίου Πρωραίο και πρυμναίο βύθισμα κατά την άφιξη και εκτιμώμενο βύθισμα κατά τον απόπλου Πιστοποιητικό ποιότητας και ποσότητας του ΥΦΑ προς εκφόρτωση Αριθμός πληρώματος Λιμάνι φόρτωσης Λιμάνι στο οποίο έγινε η τελευταία προσέγγιση 1.2 Αναγγελία αναμενόμενου χρόνου άφιξης Η αναγγελία του αναμενόμενου χρόνου αφίξεως του πλοίου (ΕΤΑ) πραγματοποιείται με αποστολή φαξ ή ηλεκτρονικού μηνύματος από τον πράκτορα του πλοίου στον επικεφαλής της Εγκατάστασης ΥΦΑ Ρεβυθούσας, κατά τις ακόλουθες χρονικές στιγμές: 72 ώρες πριν την άφιξη 24 ώρες πριν την άφιξη 12 ώρες πριν την άφιξη Τουλάχιστον 24 ώρες πριν τον αναμενόμενο χρόνο άφιξης του πλοίου ο SFSO (ship facility security officer) στέλνει στον PFSO (port facility security officer) της Εγκατάστασης ΥΦΑ ηλεκτρονικό μήνυμα (στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στην παράγραφο 3.2 του παρόντος) στο οποίο προσδιορίζει το επίπεδο ασφαλείας που θα τηρήσει κατά τον Διαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.1 06/10/2008 σελ. 5 από 37

6 ελλιμενισμό και την εκφόρτωση στην Εγκατάσταση ΥΦΑ. Ο PFSO απαντά και αποδέχεται ή επιβάλλει το επίπεδο ασφαλείας που θα τηρήσει η Εγκατάσταση ΥΦΑ. Το πλοίο μεταφοράς ΥΦΑ εκτός των παραπάνω χρονικών διαστημάτων ενημερώνει τον επικεφαλής της Εγκατάστασης ΥΦΑ για οτιδήποτε μπορεί να αλλάξει τον αναμενόμενο χρόνο άφιξης του πλοίου. Οι πλοίαρχοι πρέπει να είναι ενήμεροι ότι το Ελληνικό Λιμενικό Σώμα είναι η κρατική Αρχή που έχει την αρμοδιότητα για κάθε θέμα που αφορά ασφάλεια, ρύπανση από πετρελαιοειδή και ελευθεροκοινωνία (free pratique) όπως αυτές οι αρμοδιότητες περιλαμβάνονται στους Γενικούς Κανονισμούς του Λιμένα Ελευσίνας. 1.3 Διαδικασία ελλιμενισμού Ενόσω βρίσκεται στην περιοχή εμβέλειας VHF ο πλοίαρχος επικοινωνεί με το κέντρο ελέγχου της Εγκατάστασης ΥΦΑ με ασύρματο VHF για την παροχή όλων των τελευταίων πληροφοριών περιλαμβανομένου του αναμενόμενου χρόνου αφίξεως στα ανοικτά της εγκαταστάσεως αγκυροβολίας. Όταν το πλοίο φθάσει στο αγκυροβόλιο επικοινωνεί μέσω ασυρμάτου VHF με το κέντρο ελέγχου της Εγκατάστασης ΥΦΑ και γνωστοποιεί το χρόνο κατά τον οποίο θα είναι έτοιμο για ελλιμενισμό. Η διαδικασία ελλιμενισμού μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια όλου του 24ώρου και εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν. Ο ελλιμενισμός του πλοίου δεν επιτρέπεται κάτω από τις ακόλουθες καιρικές συνθήκες: Η ταχύτητα ανέμου υπερβαίνει τους 25 κόμβους Πρόγνωση ανέμων ταχύτητας άνω των 40 κόμβων (από λιμεναρχείο Ελευσίνας) Ύψος κυματισμού υπέρ το 1,2 μ Οριζόντια ορατότητα επί της προβλήτα μικρότερη του ενός ναυτικού μιλίου Έχει εκδοθεί προαναγγελία σεισμού Έχει καθοριστεί επίπεδο ασφαλείας 3 κατά ISPS της λιμενικής εγκατάστασης Κρίνεται αναγκαίο από τον επικεφαλής του τερματικού σταθμού Εφόσον ο πλοηγός έχει επιβιβαστεί στο πλοίο, τα ρυμουλκά και οι λέμβοι αγκυροβολίας βρίσκονται στην θέση τους, μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία του ελλιμενισμού. Η επιλογή του αριθμού των ρυμουλκών και της ισχύος έλξης τους (bollard pull) γίνεται από τον Διαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.1 06/10/2008 σελ. 6 από 37

7 πράκτορα του πλοίου σε συνεργασία με τον πλοίαρχο του πλοίου μεταφοράς ΥΦΑ, σύμφωνα με το μέγεθος του πλοίου που πρόκειται να ελλιμενιστεί. Υπάρχει ισχυρή προτίμηση για παραβολή του πλοίου στην προβλήτα της εγκατάστασης με την αριστερή πλευρά του, λόγω της θέσης του πύργου πρόσβασης. Για την διαδικασία του ελλιμενισμού υπεύθυνος είναι ο πλοίαρχος του πλοίου μεταφοράς ΥΦΑ και ο πλοηγός. Ο Υπεύθυνος προβλήτας της εγκατάστασης ΥΦΑ επιβλέπει και επιτηρεί την όλη διαδικασία ελλιμενισμού. 1.4 Διαδικασία πρόσδεσης Για τη διαδικασία πρόσδεσης του πλοίου πρέπει να χρησιμοποιούνται δύο λέμβοι με κατάλληλα εκπαιδευμένο πλήρωμα μαζί με συνεργείο αγκυροβολίας στην προβλήτα, τα οποία φέρουν τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας. Ο αριθμός των κάβων πρόσδεσης αλλά και η διάταξη αυτών καθορίζεται κατά τη διαδικασία έγκρισης της συμβατότητας του πλοίου με την προβλήτα. 2. Διαδικασία εκφόρτωσης Μόλις το πλοίο ελλιμενιστεί και προσδεθεί κατάλληλα τότε η αρμοδιότητα για τη διαχείριση του φορτίου κατανέμεται μεταξύ του πλοίου και του τερματικού σταθμού και ασκείται από κοινού από τον πλοίαρχο και τον επικεφαλής βάρδιας της Εγκατάστασης ΥΦΑ. Ο πλοίαρχος είναι υπεύθυνος για τις διαδικασίες που εκτελούνται από το πλοίο και ο επικεφαλής βάρδιας της Εγκατάστασης ΥΦΑ, για τις διαδικασίες που διενεργούνται στην Εγκατάσταση ΥΦΑ. Μετά την ασφαλή πρόσδεση του πλοίου, τη σύνδεση του καλωδίου γείωσης, των επικοινωνιών και την τοποθέτηση της σκάλας πρόσβασης (απαιτείται έγκριση από τον πλοίαρχο), ο υπεύθυνος εκφόρτωσης της Εγκατάστασης ΥΦΑ και ο επικεφαλής βάρδιας της Εγκατάστασης ΥΦΑ κατευθύνονται στο πλοίο για την συνάντηση με τον πλοίαρχο, για την διευκρίνιση όλων των διαδικασιών, τον έλεγχο και τη συμπλήρωση της λίστας ελέγχου του πλοίου/εγκατάστασης ΥΦΑ και την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων. Επίσης υπογράφεται από τον πλοίαρχο η δήλωση αποδοχής των όρων και διαδικασιών του παρόντος εγχειριδίου. Η λίστα ελέγχου πλοίου/εγκατάστασης ΥΦΑ αποστέλλεται από την Εγκατάσταση ΥΦΑ στην αρμόδια Λιμενική αρχή, μετά το τέλος της εκφόρτωσης και τον απόπλου του πλοίου μεταφοράς ΥΦΑ. Διαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.1 06/10/2008 σελ. 7 από 37

8 Στο παράρτημα 1 έχουν καταχωρηθεί όλα τα έντυπα που συμπληρώνονται και υπογράφονται από τον πλοίαρχο του πλοίου μεταφοράς ΥΦΑ και τον υπεύθυνο εκφόρτωσης. Όλα τα δεξαμενόπλοια μεταφοράς ΥΦΑ που προσεγγίζουν την Εγκατάσταση ΥΦΑ διατηρούν επαρκές πλήρωμα με καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας ώστε να καθίσταται δυνατή η ασφαλής και αποδοτική εκτέλεση όλων των λειτουργιών κατά τη διάρκεια της εκφόρτωσης φορτίων ΥΦΑ στην Εγκατάσταση ΥΦΑ Η διαδικασία εκφόρτωσης της Εγκατάστασης ΥΦΑ περιγράφεται στο παράρτημα 2 του παρόντος. 2.1 Εξοπλισμός και αυτόματα συστήματα σχετικά με την εκφόρτωση Σύστημα εκτάκτου διακοπής της διαδικασίας εκφόρτωσης (ESD) Η βασικότερη ενέργεια αυτού του συστήματος είναι η διακοπή της ροής εγχυνόμενου ΥΦΑ, με το κλείσιμο όλων των βανών στις γραμμές έγχυσης, από το πλοίο έως τις δεξαμενές της Εγκατάστασης ΥΦΑ. Το σύστημα έκτακτης διακοπής της διαδικασίας εκφόρτωσης ΥΦΑ μπορεί να ενεργοποιηθεί από το κέντρο ελέγχου της Εγκατάστασης ΥΦΑ, από τον τοπικό πίνακα στην προβλήτα και από τοπικό διακόπτη στην περιοχή της προβλήτας. Επίσης το σύστημα έκτακτης διακοπής της διαδικασίας εκφόρτωσης ΥΦΑ μπορεί να ενεργοποιηθεί από το πλοίο μεταφοράς ΥΦΑ αν κριθεί απαραίτητο. Τα συστήματα έκτακτης διακοπής της διαδικασίας εκφόρτωσης ΥΦΑ πλοίου και Εγκατάστασης ΥΦΑ πρέπει να είναι απόλυτα συμβατά και πριν από την έναρξη της έγχυσης θα πρέπει πάντα να δοκιμάζεται η συμβατότητα και η λειτουργικότητά τους. Ο χρόνος κλεισίματος των βανών στις γραμμές έγχυσης της Εγκατάστασης ΥΦΑ είναι 30sec Γρήγορη αποδέσμευση βραχιόνων έγχυσης ΥΦΑ (PERC) Κάθε βραχίονας εκφόρτωσης της εγκατάστασης ΥΦΑ είναι εξοπλισμένος με αυτόματο σύστημα γρήγορης αποδέσμευσης. Το σύστημα αυτό μπορεί να ενεργοποιηθεί αυτόματα ή χειροκίνητα, οπότε και πραγματοποιείται γρήγορη αποδέσμευση των βραχιόνων από την πολλαπλή έγχυσης του πλοίου. Η ενεργοποίησή του μπορεί να γίνει από το τοπικό κέντρο ελέγχου στην προβλήτα της εγκατάστασης, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης για γρήγορη αποχώρηση του πλοίου από την προβλήτα Σύστημα αυτόματης αποδέσμευσης όλων των δεστρών της προβλήτας Όλες οι δέστρες των κάβων του πλοίου μεταφοράς έχουν σύστημα για τη γρήγορη αποδέσμευση των κάβων. Η ενεργοποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί τοπικά σε κάθε Διαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.1 06/10/2008 σελ. 8 από 37

9 δέστρα. Επίσης υπάρχει αυτόματο σύστημα αποδέσμευσης όλων των κάβων του πλοίου από το τοπικό κέντρο ελέγχου της προβλήτας. Η αποδέσμευση των κάβων μπορεί να πραγματοποιηθεί από την εγκατάσταση ΥΦΑ, μετά από την έγκριση του πλοιάρχου. Πληροφορίες για τον εξοπλισμό της προβλήτας και γενικότερα στοιχεία για την εγκατάσταση ΥΦΑ του Διαχειριστή υπάρχουν στο εγχειρίδιο Εγκατάσταση ΥΦΑ και Προβλήτα Εκφόρτωσης πλοίων ΥΦΑ. 3. Τρόποι επικοινωνίας πλοίου εγκατάστασης 3.1 Φορητοί ασύρματοι - ραδιοεπικοινωνία Ο τερματικός σταθμός είναι εφοδιασμένος με σύστημα ασυρμάτων ραδιοεπικοινωνίας που λειτουργεί στις περιοχές ναυτικών συχνοτήτων VHF. Είναι σύστημα πολλαπλών συχνοτήτων με κανάλια διαθέσιμα για χρήση εντός του τερματικού σταθμού, για επικοινωνία πλοίου/ξηράς και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Κανάλια επικοινωνίας πλοίου Εγκατάστασης ΥΦΑ είναι το 6 και το 68. Φορητός ασύρματος επικοινωνίας (walky talky- radio communication) με φορτιστή δίνεται από την Εγκατάσταση ΥΦΑ στο πλοίο μεταφοράς ΥΦΑ και αποτελεί το βασικό μέσο επικοινωνίας μεταξύ Εγκατάστασης ΥΦΑ και πλοίου. Το κανάλι επικοινωνίας με το πλοίο είναι το κανάλι Τηλεφωνικές γραμμές, φαξ και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επικοινωνίας Δύο τηλέφωνα είναι διαθέσιμα για την επικοινωνία πλοίου/ξηράς μέσω του καλωδίου του συστήματος έκτακτης διακοπής της διαδικασίας εκφόρτωσης (ESD). μια τηλεφωνική σύνδεση τύπου hot line (άμεσης προτεραιότητας) και μια συνδεδεμένη με το κοινόχρηστο σύστημα τηλεφώνων της Εγκατάστασης ΥΦΑ Τηλέφωνα επικοινωνίας με την εγκατάσταση είναι: Κέντρο ελέγχου: 6142, 6006 Επικεφαλής Εγκατάστασης ΥΦΑ: 6001 Επικεφαλής λειτουργίας: 6102 Επικεφαλής ασφαλείας (PFSO): 6008 Επικεφαλής συντήρησης: 6117 Διαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.1 06/10/2008 σελ. 9 από 37

10 Φαξ Εγκατάστασης ΥΦΑ Κτίριο Διοίκησης: Κέντρο ελέγχου: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 4. Πρόσβαση στην εγκατάσταση ΥΦΑ - Επίπεδα ασφαλείας (ISPS) της εγκατάστασης ΥΦΑ Κάθε εισερχόμενος στην Εγκατάσταση ΥΦΑ και κατ επέκταση στην προβλήτα, επιβεβαιώνει την ταυτότητα του στον φύλακα της πύλης με κατάλληλα έγγραφα, διαφορετικά δεν επιτρέπεται η είσοδός του. Όλοι οι εισερχόμενοι/εξερχόμενοι καταγράφονται σε ειδικό έντυπο όπου καταχωρίζεται η ώρα εισόδου/εξόδου και οι έλεγχοι που του έγιναν. Το προσωπικό ασφαλείας της πύλης εισόδου ελέγχει όλα τα δέματα και τις επιστολές, χρησιμοποιώντας αν απαιτείται σύστημα ακτίνων Χ. Η είσοδος και η έξοδος πληρώματος και επισκεπτών του πλοίου δεν επιτρέπεται δια μέσου της Εγκατάστασης ΥΦΑ του ΔΕΣΦΑ. Το πλοίο θα πρέπει να χρησιμοποιεί θαλάσσια μέσα μεταφοράς (λάντζες) από και προς το πλησιέστερο λιμάνι (Πάχη Μεγάρων). Η πρόσβαση από και προς το πλοίο από την εγκατάσταση ΥΦΑ επιτρέπεται και εξαιρείται μόνο μετά από ειδική γραπτή άδεια του ΥΑΛΕ (PFSO). Προσωπικό και συνεργάτες του ΔΕΣΦΑ εισέρχονται στο πλοίο, μετά από εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται παραπάνω και με συνοδεία εξουσιοδοτημένου ατόμου της εγκατάστασης. 4.1 Επίπεδο Ασφαλείας 1 Εκτελείται η εκφόρτωση κανονικά, σύμφωνα με τη διαδικασία εκφόρτωσης της Εγκατάστασης ΥΦΑ. Συνήθη μέτρα Αποκλεισμός προβλήτας από οχήματα Απαγόρευση θερμών εργασιών στην περιοχή της προβλήτας Επιτήρηση θαλάσσιας ζώνης αποκλεισμού Έλεγχος πρόσβασης στην προβλήτα Προσωπικό Λειτουργίας και Συντήρησης Υπεύθυνος εκφόρτωσης Καπετάνιος ΔΕΣΦΑ Διαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.1 06/10/2008 σελ. 10 από 37

11 Εργοδηγός βάρδιας Χειριστές πεδίου Πυροσβέστης Προσωπικό συντήρησης max 2 άτομα, ΔΕΣΦΑ για ψυχρές εργασίες Δεν επιτρέπεται παρουσία προσωπικού εργολάβων, υπεργολάβων 4.2 Επίπεδο Ασφαλείας 2 Η εκφόρτωση πραγματοποιείται κανονικά σύμφωνα με τις διαδικασία εκφόρτωσης ΥΦΑ της Εγκατάστασης ΥΦΑ. Επιπλέον μέτρα Συντάσσεται D.O.S. (declaration of security) Το προσωπικό λειτουργίας μειώνεται στο ελάχιστο δυνατό Δεν γίνονται εργασίες συντήρησης (θερμές-ψυχρές) μόνο επικουρικές εργασίες για την εκφόρτωση με ειδική άδεια Περιπολία σκάφους ΔΕΣΦΑ στη θαλάσσια ζώνη αποκλεισμού Αύξηση προσωπικού ασφαλείας Αύξηση της επιτήρησης CCTV Αυξημένες περιπολίες στο jetty Η είσοδος επισκεπτών στην εγκατάσταση επιτρέπεται μόνο με άδεια του PFSO Συνεχής επαφή με Δημόσιες Αρχές, ανταλλαγή πληροφοριών και ενδεχόμενες κοινές δράσεις 4.3 Επίπεδο Ασφαλείας 3 Εάν καθοριστεί επίπεδο ασφαλείας 3 προ της άφιξης του πλοίου μεταφοράς ΥΦΑ, και για όσο διάστημα βρίσκεται εν ισχεί, δεν επιτρέπεται η προσέγγιση πλοίου στην Εγκατάσταση ΥΦΑ. Όταν το επίπεδο ασφαλείας 3 καθοριστεί κατά την διάρκεια της εκφόρτωσης τότε: Σταματάει η εκφόρτωση του πλοίου Γίνεται έκτακτη αποσύνδεση και άμεση απομάκρυνση του πλοίου Εκκένωση της εγκατάστασης με παραμονή ελάχιστου προσωπικού Ζητείται άμεσα η συνδρομή και συμμετοχή των Δημόσιων Αρχών, για έλεγχο και επιτήρηση: εναέριου, θαλάσσιου, υποθαλάσσιου χώρου. Διαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.1 06/10/2008 σελ. 11 από 37

12 5. Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Παρακάτω περιγράφονται οι διαδικασίες που ενεργοποιούνται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης πάνω στην Εγκατάσταση ΥΦΑ με επιπτώσεις μόνο στην Εγκατάσταση ΥΦΑ ή/και στο πλοίο μεταφοράς ΥΦΑ. 5.1 Έλεγχος καταστάσεως έκτακτης ανάγκης Όταν λάβει χώρα συμβάν έκτακτης ανάγκης ενόσω πλοίο μεταφοράς ΥΦΑ έχει προσδέσει ή προσεγγίζει στην προβλήτα της Εγκατάστασης ΥΦΑ, υπεύθυνο για τον συνολικό έλεγχο των δράσεων είναι το αρμόδιο προσωπικό της Εγκατάστασης ΥΦΑ. Τοπικός έλεγχος της καταστάσεως έκτακτης ανάγκης μπορεί να εκχωρηθεί στην ομάδα έκτακτης ανάγκης του τερματικού σταθμού επί της προβλήτας της οποίας ηγείται ο επικεφαλής βάρδιας και ο πλοίαρχος του πλοίου μεταφοράς ΥΦΑ. Συμβάν ανεξάρτητο του φορτίου στο οποίο εμπλέκεται μόνο το πλοίο όπως για παράδειγμα πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο τελεί υπό τον έλεγχο του πλοιάρχου αν και παρέχεται κατάλληλη βοήθεια από τον τερματικό σταθμό. 5.2 Έκτακτη ανάγκη στην εγκατάσταση ΥΦΑ Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης στην Εγκατάσταση ΥΦΑ, που δεν επηρεάζει όμως τη διαδικασία της εκφόρτωσης ΥΦΑ άμεσα, θα πρέπει ο επικεφαλής της βάρδιας να ενημερώσει το πλοίο μεταφοράς μέσω VHF, για να διακόψει τη διαδικασία της εκφόρτωσης. Σε περίπτωση εκδήλωσης συμβάντος έκτακτης ανάγκης που επηρεάζει τη διαδικασία της εκφόρτωσης, θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω ενέργειες: Ενεργοποίηση του συστήματος έκτακτης ανάγκης (ESD) Ενημέρωση του πλοίου μεταφοράς για την κατάσταση Ενεργοποίηση των μέσων προστασίας αν δεν έχουν ενεργοποιηθεί Ενεργοποίηση του σχεδίου έκτακτης ανάγκης της εγκατάστασης (παράρτημα 3) Σήματα έκτακτης ανάγκης Ηχητικό και κόκκινο φωτεινό σήμα σε περίπτωση ενεργοποίησης του συστήματος έκτακτης ανάγκης στην περιοχή της προβλήτας. Τρία διαφορετικά ηχητικά σήματα στις περιπτώσεις διαρροής υγρού, αερίου και φωτιάς. Διαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.1 06/10/2008 σελ. 12 από 37

13 5.2.2 Μέσα ανίχνευσης έκτακτης κατάστασης Στην Εγκατάσταση ΥΦΑ υπάρχουν διάφορα μέσα ανίχνευσης των επικίνδυνων καταστάσεων. Ανιχνευτές φωτιάς Ανιχνευτές διαρροής αερίου Ανιχνευτές διαρροής ΥΦΑ Σύστημα ηλεκτρονικής επιτήρησης πεδίου με κάμερες Σύστημα επιτήρησης και καταγραφής θαλάσσιας ζώνης Μέσα προστασίας και καταστολής έκτακτης ανάγκης - Εξοπλισμός πυρόσβεσης προβλήτας Πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης Καταιονισμός νερού με διασκορπιστήρες Θαλασσινό νερό, αφρός υψηλής διόγκωσης, πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης, καταιονισμός νερού Τηλεχειριζόμενο κανόνι πυρόσβεσης με θαλασσινό νερό Σύνδεση με πυροσβεστικό δίκτυο εγκατάστασης Πάνω επίπεδο προβλήτας Μεσσαίο επίπεδο προβλήτας Κατώτερο επίπεδο προβλήτας Πύργος προβλήτας Πύργος πρόσβασης International Pipe Connection 2 ½ FF/ 8 bolts and nuts (required only 4 bolts& Nuts) Ρυμουλκό επιφυλακής Όταν πλοίο μεταφοράς ΥΦΑ βρίσκεται στην προβλήτα της εγκατάστασης ένα ρυμουλκό βρίσκεται πάντοτε σε κατάσταση αναμονής στον τερματικό σταθμό. Το ρυμουλκό είναι ασφαλισμένο στο ειδικό αγκυροβόλιο ρυμουλκών περί τα 300 μ δυτικά της προβλήτας ΥΦΑ. Ο κυβερνήτης του ρυμουλκού έχει σε συνεχή βάση το σκάφος έτοιμο για δράση και τηρεί επαφή ακροάσεως στο κανάλι 68 των VHF DSC. Ο έλεγχος των δραστηριοτήτων του ρυμουλκού τελεί υπό τις άμεσες οδηγίες του τερματικού σταθμού. Κατά τη διάρκεια των κανονικών εργασιών εκφορτώσεως το ρυμουλκό ενεργεί ως σκάφος επιφυλακής και αποτρέπει άλλα σκάφη από του να πλησιάσουν στη ζώνη αποκλεισμού της προβλήτας της εγκατάστασης ΥΦΑ. Διαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.1 06/10/2008 σελ. 13 από 37

14 Σε περίπτωση αντίξοων καιρικών συνθηκών με ταχύτητες ανέμου υπερβαίνουσες τους 30 κόμβους (ή στην περίπτωση πιθανής αποσύνδεσης του πλοίου από το αγκυροβόλιο) το ρυμουλκό καλείται να παρέχει άμεση βοήθεια στο πλοίο εάν απαιτηθεί. Το ρυμουλκό είναι εξοπλισμένο με σταθερό πυροσβεστικό εξοπλισμό που ανταποκρίνεται στα αυστηρότερα πρότυπα πυροσβέσεως και γίνεται δοκιμαστική λειτουργία τους πριν από κάθε εκφόρτωση στην Εγκατάσταση ΥΦΑ. 5.3 Ετοιμότητα πλοίου-κανονισμοί SOLAS Όλα τα δεξαμενόπλοια μεταφοράς ΥΦΑ θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα σύμφωνα με τα αυστηρότερα πρόπυπα πυροσβέσεως όπως καθορίζονται από τη SOLAS και τα πληρώματα των πλοίων να είναι εκπαιδευμένα σ αυτά τα αντικείμενα. Στα επί του πλοίου συστήματα περιλαμβάνονται μέτρα για την πυρόσβεση στους χώρους ενδιαιτήσεως, το μηχανοστάσιο, τους χώρους αποθηκεύσεως εφοδίων και τα καταστρώματα φορτίου. Για δεξαμενόπλοιο μεταφοράς ΥΦΑ η πλέον πιθανή πηγή πυρκαγιάς θεωρείται το μηχανοστάσιο που βρίσκεται μακριά από τα καταστρώματα φορτίου. Τα πλοία μεταφοράς ΥΦΑ διαθέτουν τις δικές τους διατάξεις για κατάσβεση πυρκαγιάς επί του πλοίου και ο οικείος εξοπλισμός είναι κατάλληλος για τις περισσότερες από τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Πάντως σε περίπτωση πυρκαγιάς επί του πλοίου ο τερματικός σταθμός είναι έτοιμος για επικουρία. 5.4 Διακοπή εκφόρτωσης λόγω καιρικών συνθηκών Κατά τη διάρκεια της εκφόρτωσης πλοίου μεταφοράς στην εγκατάσταση ΥΦΑ είναι πιθανόν να υπάρξει ραγδαία μεταβολή των καιρικών συνθηκών σε βαθμό που να επιβάλει τη διακοπή της διαδικασίας εκφόρτωησης ή ακόμη και την απομάκρυνση του πλοίου από την προβλήτα της Εγκατάστασης ΥΦΑ. Τα όρια των ανέμων που επιβάλλουν το σταμάτημα ή την πρόωρη αναχώρηση του πλοίου από την προβλήτα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Εργασία Διακοπή έγχυσης ΥΦΑ Αποσύνδεση βραχιόνων έγχυσης ΥΦΑ Επανέναρξη εργασιών έγχυσης Πρόωρος απόπλους του πλοίου μεταφοράς (σύντμηση εργασιών επί του φορτίου) Όριο ταχύτητας ανέμου 25 κόμβοι με τάση αυξήσεως 35 κόμβοι 20 κόμβοι με τάση μειώσεως Όταν υφίσταται πρόγνωση ταχύτητας ανέμου άνω των 40 κόμβων Διαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.1 06/10/2008 σελ. 14 από 37

15 Περαιτέρω οι εργασίες επί του φορτίου διακόπτονται οποτεδήποτε υπάρχει αναγγελία σεισμού ή όταν οι συνθήκες στο αγκυροβόλιο προκαλούν υπερβολική παραμόρφωση στα σχοινιά προσδέσεως. Εάν παρατηρούνται ηλεκτρικές καταιγίδες στην περιοχή του τερματικού σταθμού (ή σε γειτονική περιοχή) διακόπτονται όλες οι εργασίες επί του φορτίου και εάν κρίνεται αναγκαίο κλείνουν οι δικλείδες φορτίου. 6. Αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης 6.1 Περιστατικό στο πλοίο Για κάθε περιστατικό που συμβαίνει στο πλοίο κατά τη διάρκεια της εκφόρτωσης, η διαχείριση της έκτακτης κατάστασης γίνεται από το πλοίο και η Εγκατάσταση ΥΦΑ εφαρμόζει το δικό της εσωτερικό σχέδιο Φωτιά στο πλοίο Ενέργειες από το πλοίο Ενεργοποίηση ESD1 Άμεση ενημέρωση Εγκατάστασης ΥΦΑ Ενεργοποίηση εσωτερικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης πλοίου Ενέργειες Εγκατάστασης ΥΦΑ Άμεση εκκένωση προβλήτας Ενεργοποίηση καταιονισμών προβλήτας Επάνδρωση χειριστηρίου υδραυλικών κανονιών και ενεργοποίησή τους μετά από αίτημα του πλοίου Ετοιμότητα πυροσβεστικών οχημάτων και ασθενοφόρου Ενημέρωση ιεραρχίας ΔΕΣΦΑ Κοινές Δράσεις Αποφασίζουν από κοινού για την άμεση αναχώρηση του πλοίου Επικοινωνούν με τις Δημόσιες αρχές Διαρροή ΥΦΑ στο πλοίο Ενέργειες από πλοίο Ενεργοποίηση ESD1 από το πλοίο Άμεση ενημέρωση Εγκατάστασης ΥΦΑ Διαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.1 06/10/2008 σελ. 15 από 37

16 Ενεργοποίηση εσωτερικού σχεδίου πλοίου Ενέργειες εγκατάστασης ΥΦΑ Άμεση εκκένωση προβλήτας Ετοιμότητα πυροσβεστικών οχημάτων και ασθενοφόρου Ενημέρωση ιεραρχίας ΔΕΣΦΑ Κοινές Δράσεις Αποφασίζουν από κοινού για την άμεση αναχώρηση του πλοίου Επικοινωνούν με τις Δημόσιες αρχές 6.2 Περιστατικό στην Εγκατάσταση ΥΦΑ Φωτιά στην προβλήτα Ενέργειες στην εγκατάσταση ΥΦΑ Ενεργοποίηση ESD3 Ενεργοποίηση σχεδίου έκτακτης ανάγκης Εγκατάστασης ΥΦΑ Κοινές Δράσεις Αποφασίζουν από κοινού για την άμεση αναχώρηση του πλοίου Διαρροή ΥΦΑ στην προβλήτα Ενέργειες στην Εγκατάσταση ΥΦΑ Ενεργοποίηση ESD3 Ενεργοποίηση σχεδίου έκτακτης ανάγκης Εγκατάστασης ΥΦΑ Κοινές Δράσεις Αποφασίζουν από κοινού για την άμεση αναχώρηση του πλοίου Διαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.1 06/10/2008 σελ. 16 από 37

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΈΓΡΑΦΑ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ Διαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.1 06/10/2008 σελ. 17 από 37

18 LNG TERMINAL Λίστα Ελέγχου Ασφάλειας Πλοίου/ Εγκατάστασης Όνομα του πλοίου: Προβλήτα: Λιμάνι: Ημερομηνία αφίξεως: Ώρα αφίξεως: Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Για την ασφάλεια της λειτουργίας απαιτείται όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν καταφατικά σημαδεύοντας με σαφήνεια (ν) το κατάλληλο Τετραγωνίδιο. Εάν δεν είναι δυνατό να δοθεί μια καταφατική απάντηση, θα πρέπει να αναφερθεί ο λόγος και να γίνει μια συμφωνία σχετικά με τις κατάλληλες προφυλάξεις που πρέπει να ληφθούν μεταξύ του πλοίου και της Εγκατάστασης ΥΦΑ. Εκεί όπου θεωρείται ότι κάποια ερώτηση δεν είναι σχετική, τότε θα πρέπει να διατυπώνεται σχετική σημείωση στην στήλη των παρατηρήσεων. Ένα τετραγωνίδιο στις στήλες «πλοίο» και «σταθμός» υποδεικνύει ότι οι έλεγχοι πρέπει να γίνονται από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η παρουσία των γραμμάτων A, P ή R στον κωδικό της στήλης υποδεικνύει τα ακόλουθα: A Οι οποιεσδήποτε διαδικασίες και συμφωνίες πρέπει να γίνονται εγγράφως στην στήλη των παρατηρήσεων της παρούσας λίστας ελέγχου ή με άλλον αμοιβαία αποδεκτό τρόπο. Σε άλλη περίπτωση, θα πρέπει να απαιτείται η υπογραφή και των δυο εμπλεκομένων μερών. P Στην περίπτωση μιας αρνητικής απάντησης η εργασία θα πρέπει να διεκπεραιωθεί με την άδεια της Λιμενικής Αρχής. R Τα υποδεικνυόμενα θέματα πρέπει να επανελέγχονται κατά διαστήματα που δεν θα υπερβαίνουν εκείνα τα συμφωνημένα στην δήλωση. Εγκατάσταση ΥΦΑ Λίστα Ελέγχου Ασφαλείας Πλοίου / Εγκατάστασης ΜΕΡΟΣ A Γενικές Ερωτήσεις Αρ. Γενικά Πλοίο Σταθμός Κωδικός Παρατηρήσεις 1 Είναι το πλοίο δεμένο με ασφάλεια; R ιακοπή Εκφόρτωσης σε ταχύτητα ανέμου :30 Knt. Αποσύνδεση σε ταχύτητα ανέμου των:: 35 Knt. Εσπευσμένος απόπλους σε ταχύτητα ανέμου: > 40 Knt. 2 Τα συρματόσχοινα εκτάκτου ανάγκης (ρυμούλκησης) έχουν τοποθετηθεί σωστά; R 3 Υπάρχει ασφαλής πρόσβαση μεταξύ του πλοίου και της ακτής; Διαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.1 06/10/2008 σελ. 18 από 37 R

19 4 Είναι το πλοίο ικανό να κινηθεί αυτοδύναμα; 5 Εκτελείται σωστά και αποτελεσματικά η επιτήρηση όλων των ενεργειών στο πλοίο και στην εγκατάσταση; 6 Είναι το συμφωνημένο σύστημα επικοινωνίας πλοίου/εγκατάστασης σε συνεχή λειτουργία; 7 Είναι καλά επεξηγημένα και κατανοητά τα σήματα έκτακτης ανάγκης που χρησιμοποιούνται από το πλοίο και την εγκατάσταση; 8 Έχουν συμφωνηθεί οι διαδικασίες για τον χειρισμό του φορτίου και του έρματος; 9 Έχει συμφωνηθεί η διαδικασία αυτόματης διακοπής της διαδικασίας εκφόρτωσης; 10 Υπάρχουν τοποθετημένοι και έτοιμοι για άμεση χρήση οι εύκαμπτοι σωλήνες πυρόσβεσης και ο πυροσβεστικός εξοπλισμός στο πλοίο και στην ξηρά και είναι υπό πίεση ο κύριος αγωγός πυροσβέσεως; 11 Είναι οι βραχίονες και η πολλαπλή του PR R AR A AR A R πλοίου σε καλή κατάσταση, σωστά συνδεδεμένοι και κατάλληλοι για τις εργασίες που προορίζονται; 12 Οι μη χρησιμοποιούμενες συνδέσεις φορτίου στην πολλαπλή του πλοίου είναι δεόντως ασφαλισμένες με τυφλές φλάντζες πλήρως στερεωμένες; 13 Τα επιστόμια αναρρόφησης θαλάσσης και πλευρικών εξαγωγών όταν δεν χρησιμοποιούνται, είναι κλειστά και εμφανώς σφαλισμένα; 14 Είναι όλα τα καλύμματα των δεξαμενών φορτίου και καυσίμων κλειστά; 15 Βρίσκεται εν χρήση το εγκεκριμένο σύστημα εξαερισμού των δεξαμενών; 16 Είναι οι φακοί χειρός του ενδεδειγμένου AR τύπου; Διαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.1 06/10/2008 σελ. 19 από 37

20 17 Είναι οι φορητοί ασύρματοι VHF/UHF ενός εγκεκριμένου τύπου; 18 Είναι οι κεραίες του κυρίου ασυρμάτου του πλοίου γειωμένες και τα ραντάρ σβηστά; 19 Είναι τα ηλεκτρικά καλώδια του φορητού ηλεκτρικού εξοπλισμού αποσυνδεδεμένα από την γραμμή τροφοδότησης; 20 Είναι όλες οι εξωτερικές πόρτες, τα φινιστρίνια και τα παράθυρα στα ενδιαιτήματα κλεισμένα; 21 Είναι κλειστές οι είσοδοι του κλιματισμού R που θα μπορούσαν να επιτρέψουν την είσοδο των ατμών του φορτίου; 22 Τηρούνται όλες οι προδιαγραφές για τη χρήση του εξοπλισμού της κουζίνας και των μαγειρικών συσκευών; 23 Τηρούνται οι κανονισμοί περί του μη καπνίσματος; 24 Τηρούνται οι κανονισμοί περί των γυμνών R λαμπτήρων; 25 Υπάρχει κάποια πρόβλεψη για μια διαφυγή έκτακτης ανάγκης; 26 Υπάρχει αρκετό προσωπικό στο πλοίο και στη στεριά για την αντιμετώπιση μιας έκτακτης ανάγκης; 27 Υπάρχουν κατάλληλα μέσα μόνωσης στην σύνδεση πλοίου / εγκατάστασης; 28 Εάν το πλοίο έχει την δυνατότητα για «κλειστή φόρτωση», έχουν συμφωνηθεί οι απαιτήσεις για τις κλειστές διαδικασίες; 29 Έχει γίνει κατάλληλη σύνδεση της R R γραμμής επιστροφής αερίων; 30 Εάν έχει συνδεθεί μια γραμμή επιστροφής αερίων, έχουν συμφωνηθεί οι παράμετροι λειτουργίας; 31 Είναι τα σχέδια ελέγχου πυρκαγιάς έκτακτης ανάγκης τοποθετημένα εξωτερικά; Διαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.1 06/10/2008 σελ. 20 από 37

21 32 Είναι ο διεθνής σύνδεσμος πλοίου/ξηράς προσαρμοσμένος στον κύριο αγωγό πυροσβέσεως όπως απαιτείται; 33 Έχουν συμφωνηθεί τα Επίπεδα Επίπεδο πλοίου: Ασφαλείας μεταξύ του SFSO του πλοίου και του PFSO και έχουν συμπληρωθεί όλα τα πρωτόκολλα, εάν χρειάζεται; Επίπεδο ακτής: Εάν το πλοίο είναι εφοδιασμένο ή πρέπει να εφοδιαστεί, με ένα Σύστημα Αδρανές Αερίου, τότε θα πρέπει να απαντηθούν και οι ακόλουθες ερωτήσεις. 34 Βρίσκεται το σύστημα αδρανές αερίου σε πλήρη λειτουργική κατάσταση και έτοιμο προς λειτουργία; 35 Είναι όλες τα παρεμβύσματα καταστρώματος σε καλή κατάσταση; 36 Είναι σωστά τα επίπεδα υγρού στους διακόπτες P/V; 37 Έχουν βαθμονομηθεί σωστά οι σταθεροί και οι φορητοί αναλυτές οξυγόνου και βρίσκονται σε καλή κατάσταση; 38 Είναι σε καλή κατάσταση τα μηχανήματα καταγραφής της περιεκτικότητας της πίεσης του αερίου και του οξυγόνου; 39 Έχουν όλες οι δεξαμενές θετική πίεση και περιεκτικότητα σε οξυγόνο 8% ή λιγότερη κατ όγκο; 40 Είναι όλες οι βαλβίδες της μεμονωμένης δεξαμενής αδρανούς αερίου (εάν είναι τοποθετημένες) σωστά ρυθμισμένες και κλεισμένες; 41 Είναι όλα τα άτομα που ασχολούνται με P R R R PR R τις διαδικασίες φορτώσεως ενημερωμένα σχετικά με το ότι σε περίπτωση βλάβης της εγκατάστασης αδρανούς αερίου, οι διαδικασίες εκφόρτωσης θα πρέπει να διακοπούν και να ειδοποιηθεί αμέσως η εγκατάσταση; ΜΕΡΟΣ Γ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΕΡΙΑ Αρ. Χύμα υγροποιημένα αέρια Πλοίο Σταθμός Κωδικός Παρατηρήσεις Διαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.1 06/10/2008 σελ. 21 από 37

22 1 Υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικές με τον ασφαλή χειρισμό του φορτίου; 2 Είναι διαθέσιμο το MSDS του φορτίου; 5 Το σύστημα ψεκασμού ύδατος είναι έτοιμο προς χρήση; 3 Είναι ο κατάλληλος προστατευτικός εξοπλισμός (συμπεριλαμβάνοντας και τις αναπνευστικές συσκευές); 4 Είναι τα κύτη και οι ενδιάμεσοι χώροι κατάλληλα ουδετεροποιημένοι ή πληρωμένοι με ξηρό αέρα όπως απαιτείται; Βρίσκονται όλες οι βάνες ελέγχου εξ αποστάσεως σε καλή κατάσταση λειτουργίας; 6 Είναι όλες οι αντλίες και οι συμπιεστές φορτίου σε καλή κατάσταση λειτουργίας, και έχουν συμφωνηθεί μεταξύ του πλοίου και της ξηράς οι ανώτατες πιέσεις λειτουργίας; 7 Βρίσκεται η μονάδα επανυγροποίησης ή ο A εξοπλισμός διαχείρισης των αερίων σε καλή κατάσταση λειτουργίας; 8 Είναι ο εξοπλισμός ανίχνευσης αερίου σωστά ρυθμισμένος, βαθμονομημένος και σε καλή κατάσταση λειτουργίας; 9 Είναι οι μετρητές στάθμης και οι συναγερμοί σωστά ρυθμισμένοι και σε καλή κατάσταση λειτουργίας; 10 Είναι τα συστήματα διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης σε καλή κατάσταση λειτουργίας; 11 Γνωρίζει η εγκατάσταση τον χρόνο κλεισίματος των αυτόματων βανών του πλοίου, έχει το πλοίο στην κατοχή του παρόμοιες λεπτομέρειες για το σύστημα της εγκατάστασης; A Πλοίο: Στεριά: 30 δευτερόλεπτα Διαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.1 06/10/2008 σελ. 22 από 37

23 12 Έχει γίνει η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του πλοίου και της εγκατάστασης σχετικά με τις ανώτερες/ κατώτερες θερμοκρασίες /πιέσεις του φορτίου που πρόκειται να διαχειριστεί; 13 Είναι οι δεξαμενές φορτίου A προστατευμένες κατά της ακούσιας υπερχείλισης την οποιαδήποτε στιγμή ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι οποιεσδήποτε διαδικασίες; 14 Έχει ο χώρος του συμπιεστή τον σωστό 15 εξαερισμό, ο χώρος του μηχανοστασίου την δέουσα συμπίεση και βρίσκεται εν λειτουργία το σύστημα συναγερμού; Είναι τα ασφαλιστικά των δεξαμενών φορτίου ρυθμισμένα σωστά και τα σημεία λειτουργίας αυτών έχουν ευκρινή ένδειξη; εξαμενή No 1: εξαμενή No 3: εξαμενή No 5 εξαμενή No 2: εξαμενή No 4: εξαμενή No 6: ήλωση Εμείς, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, έχουμε ελέγξει, όπου χρειαζόταν από κοινού, όλα τα θέματα της παρούσας λίστας ελέγχου και είμαστε ικανοποιημένοι διότι οι καταχωρίσεις που έχουν γίνει είναι σωστές σύμφωνα με την άποψή μας. Έχουμε επίσης συμφωνήσει για την πραγματοποίηση επαναλαμβανόμενων ελέγχων ανάλογα με τις ανάγκες και ότι εκείνα τα θέματα τα σημειωμένα με το γράμμα R στην στήλη του Κώδικα θα πρέπει να επανελέγχονται κατά διαστήματα που δεν θα υπερβαίνουν τις 4 ώρες. Για το Πλοίο Για την Εγκατάσταση ΥΦΑ Όνομα: Όνομα: Βαθμός: Θέση: Υπογραφή: Υπογραφή: Ημερομηνία: Ώρα: Ημερομηνία: Ώρα: Διαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.1 06/10/2008 σελ. 23 από 37

24 Εγκατάσταση ΥΦΑ Ρεβυθούσας Ημερομηνία Προς τον Πλοίαρχο SS/MV.. Αγαπητέ Κύριε, Γενικές απαιτήσεις ασφαλείας Η αρμοδιότητα για την ασφαλή διεξαγωγή των λειτουργιών κατά τη διάρκεια παραμονής του πλοίου σας στον τερματικό σταθμό ΥΦΑ Ρεβυθούσας ανήκει από κοινού σε σας ως πλοίαρχο και στον επικεφαλής του Τμήματος Λειτουργίας του τερματικού σταθμού. Κατά συνέπεια πριν την έναρξη των εργασιών ζητούμε την πλήρη συμφωνία σας ως προς απαιτήσεις ασφαλείας που έχουν οριστεί στη Λίστα Ελέγχου Ασφαλείας Πλοίου/Ξηράς και το προσαρτημένο Εγχειρίδιο Διαδικασιών. Οι απαιτήσεις αυτές βασίζονται σε ασφαλείς πρακτικές ευρέως αποδεκτές στη βιομηχανία αερίου και από πλοιοκτήτες δεξαμενόπλοιων μεταφοράς αερίου. Αναμένουμε ότι εσείς και όλα τα άτομα που βρίσκονται υπό τις διαταγές σας θα εμμείνουν αυστηρά στην τήρηση αυτών των απαιτήσεων καθ όλη τη διάρκεια της παραμονής σας στον τερματικό σταθμό ΥΦΑ Ρεβυθούσας και εμείς από την πλευρά μας θα εξασφαλίσουμε ότι το προσωπικό μας θα πράξει το ίδιο και θα συνεργάζεται πλήρως με εσάς με στόχο την αποτελεσματική και ασφαλή διεκπεραίωση όλων των σχετικών εργασιών. Πριν την έναρξη των σχετικών εργασιών και στη συνέχεια ανά διαστήματα τεσσάρων ωρών (κατά προσέγγιση) για το αμοιβαίο συμφέρον μας ένα μέλος του προσωπικού του τερματικού σταθμού μαζί με αξιωματικό του πλοίου θα εκτελούν επιθεώρηση ρουτίνας του πλοίου σας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Λίστας Ελέγχου Ασφαλείας Πλοίου/Ξηράς. Σε περίπτωση όπου κριθεί αναγκαία λήψη διορθωτικής δράσης δεν θα συμφωνήσουμε στην έναρξη εργασιών επί του φορτίου ή, εάν έχουν ήδη αρχίσει, θα απαιτούμε τη διακοπή τους. Καθ όμοιο τρόπο, εάν θεωρείτε ότι η ασφάλεια τίθεται σε κίνδυνο από οποιαδήποτε ενέργεια του προσωπικού μας, ή οποιουδήποτε εξοπλισμού υπό τον έλεγχο μας, εσείς θα πρέπει να απαιτείτε την άμεση διακοπή των εργασιών. Παρακαλούμε γνωστοποιήσατε λήψη αυτής της επιστολής με προσυπογραφή και επιστροφή του συνημμένου αντιγράφου. Υπογράφτηκε από Εκπρόσωπος τερματικού σταθμού Εκπρόσωπος τερματικού σταθμού εν υπηρεσία είναι. Θέση ή τίτλος.. Αριθμός τηλεφώνου Κανάλι UHF/VHF Υπογράφτηκε από.. Πλοίαρχος SS/MV. Ημερομηνία.. Ωρα.. Διαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.1 06/10/2008 σελ. 24 από 37

25 Εγκατάσταση ΥΦΑ Ρεβυθούσας Ημερομηνία Προς τον Πλοίαρχο SS/MV.. Αγαπητέ Κύριε, Συμμόρφωση με κανονισμούς προβλήτα και επιχειρησιακές διαδικασίες Εάν η παρούσα είναι η πρώτη προσέγγιση σας στον τερματικό σταθμό ΥΦΑ Ρεβυθούσας, συνοδευτικά της επιστολής αυτής θα λάβετε αντίτυπο του Εγχειριδίου Διαδικασιών που περιλαμβάνει όλες τις τυπικές επιχειρησιακές διαδικασίες πλοίου/ξηράς που εφαρμόζονται στη Ρεβυθούσα. Πριν την έναρξη των εργασιών εσείς και οι αξιωματικοί σας πρέπει να έχετε πλήρη γνώση αυτών των απαιτήσεων. Παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε λήψη της παρούσας επιστολής υπογράφοντας κατωτέρω. Παρακαλούμε ακόμη να σημειώσετε ότι με την υπογραφή της παρούσας επιστολής συμφωνείτε ως προς τη συμμόρφωση με τις διαδικασίες και κανονισμούς που περιγράφονται στο εγχειρίδιο. Υπογράφτηκε από.. Εκπρόσωπος τερματικού σταθμού Υπογράφτηκε από Πλοίαρχος SS/MV. Ημερομηνία.. Ωρα. Διαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.1 06/10/2008 σελ. 25 από 37

26 Εγκατάσταση ΥΦΑ Ρεβυθούσας Ημερομηνία Προς τον Πλοίαρχο SS/MV.. Αγαπητέ Κύριε, Εξοπλισμός προστασίας προσωπικού Σε συμφωνία με τον Πολιτική Ασφαλείας του Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ Ρεβυθούσας η χρήση κράνους και γυαλιών προστασίας των οφθαλμών είναι υποχρεωτική για όλα τα άτομα που βρίσκονται έξω από κτήρια του τερματικού σταθμού. Κατά συνέπεια ο τερματικός σταθμός απαιτεί όπως όλο το προσωπικό του πλοίου σας κάνει χρήση αυτών των μέσων προστασίας όταν κινείται στην περιοχή του τερματικού σταθμού. Υπογράφτηκε από.. Εκπρόσωπος τερματικού σταθμού Υπογράφτηκε από Πλοίαρχος SS/MV. Ημερομηνία.. Ωρα. Διαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.1 06/10/2008 σελ. 26 από 37

27 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ Διαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.1 06/10/2008 σελ. 27 από 37

28 ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΥΦΑ ΑΠΟ ΠΛΟΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Διαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.1 06/10/2008 σελ. 28 από 37

29 1 ΣΚΟΠΟΣ Η Διαδικασία αυτή αποσκοπεί στο να παρουσιάσει τις ενέργειες που απαιτούνται κατά την διάρκεια Εκφόρτωσης ΥΦΑ από Δεξαμενόπλοιο προς τις Δεξαμενές του Σταθμού ΥΦΑ. 2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Τμήμα Λειτουργίας - Προϊστάμενος Λειτουργίας - Επικεφαλής Βάρδιας - Χειριστής Πίνακα - Χειριστής Πεδίου Υπεύθυνος εκφόρτωσης Υπεύθυνο προβλήτας ΥΦΑ Τμήμα Ασφαλείας - Πυροσβέστης Βάρδιας Χημείο - Υπεύθυνος Χημείου 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α. Προβλεπόμενες εργασίες το λιγότερο 48 ώρες πριν την άφιξη του Πλοίου. Οι παρακάτω εργασίες γίνονται για να ελεγχθεί και να βελτιωθεί η αξιοπιστία των ευκολιών Εκφόρτωσης του Δεξαμενόπλοιου : 1. Έλεγχος των Βραχιόνων Εκφόρτωσης Βάλε τον πίνακα FMC σε λειτουργία και έλεγξε ότι δεν υπάρχει κανένα σφάλμα (alarm). 2. Έλεγχος του Πύργου Πρόσβασης στο πλοίο Βάλε τον πύργο πρόσβασης σε λειτουργία και έλεγξε ότι η Υδραυλική Αντλία δουλεύει και ότι δεν υπάρχει κανένα σφάλμα (alarm) και στους δύο πίνακες. 3. Σύστημα Γάντζων Πρόσδεσης Έλεγχος ότι όλοι οι γάντζοι λειτουργούν (αν δουλεύει ο κινητήρας, αν απελευθερώνονται, αν κλειδώνονται), και ότι δεν έχει μείνει κανένας ανοιχτός. 4. Πίεση Αερίων ΥΦΑ στην Εγκατάσταση Κατά την ίδια ώρα και για να επιτρέψουμε στα Αέρια ΥΦΑ να συλλεχθούν κατά την διάρκεια της εκφόρτωσης, ο Συμπιεστής Αερίων ΥΦΑ (BOG) πρέπει να τεθεί χειροκίνητα στην θέση ''dig in the BOG Pressure''. Έτσι ο όγκος απελευθερώνεται και μπορεί να αντικατασταθεί από τα απαέρια του πλοίου. Τυπικό Διάγραμμα της Πίεσης : Σχετική Πίεση στο Σύστημα Αερίων των Δεξαμενών ΥΦΑ Μείωση της Πίεσης στο ελάχιστο δυνατό 250 mbarg = Όριο για Περίπου 200 mbarg 48 hours Σύνδεση Βραχίονα Επιστροφής Ατμών Διαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.1 06/10/2008 σελ. 29 από 37

30 Β. Μια (1) ώρα πριν την πρόσδεση του Πλοίου, το Σύστημα Πρόσδεσης (Docking System) πρέπει να μπει σε λειτουργία. 4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ (ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ) ΒΗΜΑ 1 Η ΦΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΥΦΑ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΟ Πλοηγός Δ.1 Το Πλοίο παραβάλλεται στην προβλήτα και προσδένει, με τη βοήθεια ρυμουλκών και το πλήρωμα αυτών. Το Πλοίο παραβάλλεται υπό τις οδηγίες του Πλοηγού και προσδένεται σύμφωνα με το σχέδιο πρόσδεσης το οποίο αναφέρεται στα Ρυμουλκά, Ενεργοποίηση των γάντζων Δ.2 πρόσδεσης, Ενεργοποίηση του προγράμματος των γάντζων πρόσδεσης (PC που βρίσκεται στον Θάλαμο Ελέγχου). Υπεύθυνος εκφόρτωσης/υπεύθ υνο προβλήτας ΥΦΑ Χειριστής Πεδίου Δ.3 Δίνεται στο Πλοίο το καλώδιο της γείωσης. Μετά τη σύνδεση του καλωδίου βάζουμε τον διακόπτη γείωσης στην θέση ON. Χειριστής Πεδίου Δ.4 Σύνδεση του καλωδίου ESD. Συνδέονται η γραμμή σήματος του ESD 1 και της γραμμής τηλεφώνου (Hot Line). Χειριστής Πεδίου/ Χειριστής Πίνακα Δ.5 Γυρίζει τον χειροκίνητο διακόπτη στην κατάσταση ενεργοποίησης. Έλεγχος του τηλεφώνου από τον Θάλαμο Ελέγχου. Στον χειροκίνητο διακόπτη γύρισε το κλειδί στην θέση ESD. Έλεγχος της γραμμής Hot Line. Χειριστής Πεδίου Δ.6 Τοποθέτηση του πύργου πρόσβασης. Εργοδηγός βάρδιας Δ.7 Τοποθέτηση Δίχτυ Ασφαλείας στον πύργο πρόσβασης στο πλοίο ( Αν ζητηθεί από το Πλοίο) και Έλεγχος ότι υπάρχει δίχτυ Ασφαλείας. Χειριστής Πεδίου Δ.8 Τροφοδοτούμε με ισχύ τον πίνακα FMC και έλεγχος αν υπάρχει ισχύς. Πυροσβέστης Βάρδιας Πλοίο και Εγκατάσταση Δ.9 Τοποθετεί 2 μάνικες πυρκαγιάς στην προβλήτα συνδεδεμένες με το δίκτυο πυρασφαλείας της Εγκατάστασης (υπό πίεση). Δίνει στο πλοίο 1 μάνικα πυρκαγιάς με τον διεθνή σύνδεσμο πλοίου/ξηράς που είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο πυρασφαλείας της Εγκατάστασης (όχι υπό πίεση). Έλεγχος των παραπάνω ενεργειών. Έλεγχος της επικοινωνίας μεταξύ Πλοίου Εγκατάστασης. (Η Εγκατάσταση εφοδιάζει το πλοίο με φορητό ασύρματο, μπαταρία και φορτιστή μπαταρίας) Δ.10 Επιβεβαίωση ότι: - Η τηλεφωνική γραμμή (Hot Line) είναι εντάξει - Ο ασύρματος VHF Κανάλι 7 γιά την Εγκατάσταση και κανάλι 68 γιά το Πλοίο είναι εντάξει - Ο ασύρματος UHF (Motorola) στο κανάλι 2 είναι εντάξει Χειριστής Πεδίου Δ.11 Έλεγχος της μονάδας τηλεκίνησης FMC. Πλοίαρχος Υποπλοίαρχος Επικεφαλής Βάρδιας Υπεύθυνος Εκφόρτωσης Δ.12 Χειριστής Πεδίου Δ.13 Σύσκεψη μέσα στο Πλοίο πριν την Εκφόρτωση. Σύνδεση των Βραχιόνων ένας ένας με την εξής σειρά : - Ζ 3102 Βραχίονας Ατμών - Ζ 3101 Α Βραχίονας ΥΦΑ - Ζ 3101 Β Βραχίονας ΥΦΑ - Ζ3101 C Βραχίονας ΥΦΑ Διαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.1 06/10/2008 σελ. 30 από 37

31 Χειριστής Πεδίου Δ.14 Επικεφαλής Βάρδιας/ Χειριστής Πίνακα Επικεφαλής Βάρδιας Χειριστής Πεδίου Επικεφαλής Βάρδιας/ Χειριστής Πεδίου Δ.15 Δ.16 Δ.17 Πλοίο Εγκατάσταση Δ.18 Χειριστές Πεδίου Δ.19 - Επιλογή βραχίονα με το τηλεχειριστήριο - Απελευθέρωση της βάσης του βραχίονα - Έλεγξε την θέση στον πίνακα και μετακίνησε τον βραχίονα μέχρι να απελευθερωθεί από την θέση κλειδώματος στην βάση του βραχίονα Μετά την σύνδεση των βραχιόνων γίνεται απομόνωση των διπλών βανών (Double Valves) και οπλίζεται το σύστημα PERC. - Σύστημα PERC του βραχίονα, σήμα στον πίνακα FMC - Σύστημα PERC του βραχίονα, σήμα στον πίνακα DCS Γίνεται καθαρισμός των βραχιόνων με παροχή Αζώτου από την Εγκατάσταση για εκτοπισμό του οξυγόνου. Η περιεκτικότητα σε Οξυγόνο στους βραχίονες πρέπει να είναι κάτω από 3%. Έλεγχος διαρροής των βραχιόνων στο σημείο σύνδεσης με την πολλαπλή του πλοίου με παροχή Αζώτου από την Εγκατάσταση. - Ζ 3102 Βραχίονας Ατμών με πίεση 1 barg. - Ζ 3101 Α/Β/C Βραχίονες ΥΦΑ με πίεση 5 barg. Ο έλεγχος γίνεται με χρήση σαπωνοδιαλύματος. Παράλληλα, ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ η ΡΟΗ Αζώτου δια μέσω των κρυογενικών SWIVEL JOINTS για ΚΑΘΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ, επαληθεύοντας την ροή Αζώτου από την ειδική οπή που βρίσκεται στο σύστημα υδραυλικής ασφάλισης (COUPLING). Έλεγχος του ESD 1 με χειροκίνητη ενεργοποίηση. Ο έλεγχος γίνεται εναλλάξ από το Πλοίο και την Εγκατάσταση σε κάθε ταξίδι. Αποκατάσταση (Reset) των βανών του ESD 1. Κάνουν αποκατάσταση σε όλο το σύστημα ESD και όλες τις βάνες τοπικά. Βεβαιώσου ότι το σύστημα PERC είναι οπλισμένο σε όλους τους Βραχίονες. Πλοίο Δ.20 Μέτρηση Φορτίου των Δεξαμενών του Πλοίου. Πλοίο Δ.21 Ανοίγει την γραμμή Ατμών προς την Εγκατάσταση για να εξισορροπηθούν οι πιέσεις Πλοίου-Ξηράς. Έναρξη Ψύξης Βραχιόνων (ζητείται από τον Εργοδηγό Βάρδιας ή το Χειριστή Πίνακα). - Το Πλοίο ανοίγει την πολλαπλή του στους Βραχίονες - Η Εγκατάσταση ανοίγει τα δύο εξαεριστικά στους Βραχίονες για την ψύξη Πλοίο Δ.22 αυτών - Το Πλοίο ξεκινά μια βοηθητική αντλία ΥΦΑ κάνοντας εσωτερική ανακυκλοφορία του φορτίου, ψύχοντας τις γραμμές του και μετά από λίγο αρχίζει η ψύξη των Βραχιόνων του Σταθμού. - Κρατά σταθερή πίεση στους Βραχίονες 1,5 kg. Την όλη διαδικασία ψύξης των Βραχιόνων και την έναρξη της Εκφόρτωσης παρακολουθεί ο Υπεύθυνος Εκφόρτωσης από τον Θάλαμο Ελέγχου Εκφόρτωσης του Πλοίου. Όταν οι Βραχίονες ψυχθούν ( ο C) κλείνουν τα εξαεριστικά των βραχιόνων προς το δοχείο συλλογής ΥΦΑ της προβλήτας. Ο χειριστής πίνακα ζητά να ξεκινήσει η Εκφόρτωση, ανοίγουν οι βάνες πάνω στους 2 αγωγούς εκφόρτωσης και αρχίζει η Εκφόρτωση όπως έχει συμφωνηθεί στη σύσκεψη Χειρ/τής Πεδίου Δ.23 πριν την έναρξη της εκφόρτωσης. Χειρ/τής Πίνακα Ελέγχονται τα παρακάτω : - Πίεση Βραχιόνων - Πίεση Δεξαμενής - Ροή ΥΦΑ Χειριστής Πίνακα Δ.24 Ζητά από το Πλοίο να κρατά σταθερή ροή Εκφόρτωσης όπως έχει συμφωνηθεί. Συνεχή παρακολούθηση της ροής του φορτίου. Η Γραμμή επιστροφής Ατμών στο Πλοίο παραμένει ανοιχτή σε όλη τη διάρκεια της Εκφόρτωσης και μετά το πέρας αυτής μέχρι την αποσύνδεση των Βραχιόνων. Χειριστής Πίνακα Δ.25 Προσπαθεί να διατηρεί την διαφορά πίεσης μεταξύ Εγκατάστασης Πλοίου στα 30 mbar. Αν η Πίεση στην Εγκατάσταση είναι πολύ υψηλή τότε : - Ξεκίνα τον δεύτερο συμπιεστή αερίων (BOG). - Αν η θερμοκρασία στον Recondenser είναι πολύ υψηλή, τότε επικοινώνησε με τον Θάλαμο Ελέγχου στο Πάτημα και ζήτα να αυξήσεις το Send Out. Διαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.1 06/10/2008 σελ. 31 από 37

32 Υπεύθυνος Χημείου Δ.26 Κατά την διάρκεια της έγχυσης ΥΦΑ στην εγκατάσταση πραγματοποιείται δειγματοληψία ΥΦΑ για ανάλυση στο χημείο. Πλοίο/ Επικεφαλής Βάρδιας Δ.27 Πέρας Εκφόρτωσης ΥΦΑ. Ζητείται μείωση της ροής Εκφόρτωσης. Σταματούν μία-μία όλες οι αντλίες έγχυσης ΥΦΑ. Πλοίο / Επικεφαλής Βάρδιας Δ.28 Βοηθητικές παροχές στο Πλοίο αν ζητηθούν (π.χ. Άζωτο). Η παροχή ευκολιών μπορεί να γίνει μετά την Εκφόρτωση ΥΦΑ. Στην περίπτωση Αζώτου κατά προτίμηση να γίνεται μετά την εκφόρτωση, αλλά μπορεί να γίνει και κατά την διάρκεια της εκφόρτωσης μόνο από την ξηρά. Σύνδεση μάνικας. Μέτρηση Δεξαμενής Αζώτου της Εγκατάστασης Ενεργοποίηση των βανών για την μεταφορά. Το Πλοίο έτοιμο για να παραλάβει Άζωτο. Φόρτωση Αζώτου. Μέτρηση Δεξαμενής Αζώτου και υπολογισμός ποσότητας που παραδόθηκε. Αποσύνδεση μάνικας. Το πλήρωμα του Πλοίου ελέγχει την ποσότητα που παραλαμβάνει. Πλοίο Δ.29 Προετοιμασία αποσύνδεσης Βραχιόνων : Κλείνουν οι βάνες της πολλαπλής του Πλοίου. Χειριστής Πίνακα Δ.30 Προετοιμασία αποσύνδεσης Βραχιόνων: Κλείνουν οι βάνες των Βραχιόνων και των γραμμών Εκφόρτωσης. Χειριστής Πεδίου Δ.31 - Αφοπλισμός συστήματος PERC. Από τον πίνακα FMC έλεγξε τον αφοπλισμό του συστήματος PERC. - Καθαρισμός Βραχιόνων από την Εγκατάσταση. Άνοιγμα των βανών αποστράγγισης Υγρού, οι βραχίονες ελεύθεροι από ΥΦΑ και καθαρισμός με Άζωτο. Ξεκίνημα του θερμαντήρα H-3101του δοχείου συλλογής ΥΦΑ της προβλήτας. - Καθαρισμός βραχιόνων από το Πλοίο(Flush Purge). Οι βραχίονες πρέπει να απομονωθούν από την πλευρά της ξηράς και να βρεθούν υπό πίεση πάνω από 5 barg. - Απόψυξη των βραχιόνων. Πρέπει να γίνεται φυσιολογική απόψυξη των βραχιόνων, με παροχή Αζώτου,μέχρι να αποψυχθούν εντελώς και να αποσυνδεθούν. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η ρίψη νερού. - Αποσύνδεση βραχιόνων ΥΦΑ. - Κλείσιμο της γραμμής Επιστροφής Ατμών και καθαρισμός του βραχίονα ατμών. Ζητείται από το πλοίο Υπεύθυνος εκφόρτωσης/ Υποπλοίαρχος Πλοίου - Αποσύνδεση βραχίονα Ατμών. Επιστροφή του βραχίονα στη θέση του. Δ.32 Επιθεώρηση Δεξαμενών Φορτίου.Υπολογισμός εναπομείναντος φορτίου στο Πλοίο. Χειριστής Πεδίου Δ.33 Αποσύνδεση καλωδίου επικοινωνιών. - Βάλε το ESD 1 στην θέση Εκτός, - Αποσύνδεσε το καλώδιο του ESD 1. - Πάρε την Motorola που έχει δοθεί στο Πλοίο από την Εγκατάσταση. Χειριστής Πεδίου Δ.34 - Απόσυρση του πύργου πρόσβασης στο πλοίο, όταν ζητηθεί από τον επικεφαλή βάρδιας - Πριν μετακινηθεί ο πύργος πρόσβασης στο πλοίο βεβαιώσου ότι έχεις πάρει την Motorola από το Πλοίο. - Η πρόσβαση τοποθετείται στην θέση της. Χειριστής Πεδίου Δ.35 Μετακίνηση, αποσύνδεση και αποθήκευση του καλωδίου της Γείωσης. - Ο ηλεκτρικός επιλογέας στην θέση OFF. - Αποσύνδεση του καλωδίου της Γείωσης. - Ο διακόπτης του πίνακα FMC στη θέση OFF. Υπεύθυνος εκφόρτωσης/υπεύθυν ος προβλήτας πλοίαρχος/ πλοηγός Δ.36 - Απόδεση και απομάκρυνση του Πλοίου από την Προβλήτα. Τα σχοινιά προσδέσεως ελευθερώνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του Πλοηγού. - Από το συνεργείο πρόσδεσης, απόδεσης. - Με την βοήθεια Ρυμουλκών. - Έλεγχος ότι οι γάντζοι προσδέσεως είναι στην σωστή θέση (όχι κλειστό). Διαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.1 06/10/2008 σελ. 32 από 37

33 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ3: ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Διαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.1 06/10/2008 σελ. 33 από 37

34 Διαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.1 06/10/2008 σελ. 34 από 37

35 Διαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.1 06/10/2008 σελ. 35 από 37

36 Διαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.1 06/10/2008 σελ. 36 από 37

37 Διαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.1 06/10/2008 σελ. 37 από 37

ιαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.3, 4/5/2011 σελ. 1 από 38

ιαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.3, 4/5/2011 σελ. 1 από 38 ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Υ.Φ.Α. ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ ιαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.3, 4/5/2011 σελ. 1 από 38 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1. Τρόποι επικοινωνίας µε την εγκατάσταση ΥΦΑ...5 Φορητοί ασύρµατοι - ραδιοεπικοινωνία...5

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Υ.Φ.Α. ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Υ.Φ.Α. ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Υ.Φ.Α. ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ Τεχ.Προδ.Προσεγ.Πλ.Τερμ.Στ.Υ.Φ.Α.Ρεβ Rev.1 06/10/2008 Εγκατάσταση ΥΦΑ και Προβλήτα Εκφόρτωσης Πλοίων ΥΦΑ Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΥΦΑ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ» Κανονισμός Πιστοπ. Πλοίων Rev.02, 14/06/2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΡΙΣΜΟΙ... 3 ΓΕΝΙΚΑ... 4 1. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2342 τ.β /29-8-2014

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2342 τ.β /29-8-2014 Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2342 τ.β /29-8-2014 Αριθμ. Φ.: 514.1/2014/Αριθμ. Σχ.: 3317 Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 55 «Συμπλήρωση διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 18». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6 Η γεννήτριες DSPA 11-1 έως DSPA 11-6 προορίζονται για τον εντοπισµό και την κατάσβεση πυρκαγιάς τύπου Α και Β, και υπό ηλεκτρική τάση. Βρίσκει µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92 Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας

ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας Καύση είναι η χημική ένωση του οξυγόνου με μεγάλη ποικιλία στοιχείων και ενώσεων, η οποία συνοδεύεται με έκλυση θερμότητας.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ «ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ» ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ «ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ» ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ «ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ» ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΔΙ.ΠΕ.Ν.Α.Κ.) KAI ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

καυσίμων Έλεγχοι Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

καυσίμων Έλεγχοι Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομοθεσία πυρασφαλείας στα πρατήρια υγρών καυσίμων Έλεγχοι Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Εισηγητής: Διονύσιος Κουτσούκος Υπεύθυνος Τμήματος Επιστημονικής Έρευνας & Μεθοδολογίας Δ/νσης Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

[Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου]

[Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου] [Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου] ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕ-ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΝΕΡΟΥ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ: Ψαθάδικα, Νήσος Μήλος ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Αρχιτεκτονικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ του Κωνσταντίνου Ε. Μαρούλη Γενικού Δντή Μεταφοράς. Διοικητικών και Οικονομικών του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ DOORADO - Προϊόντα ασφαλείας για το σπίτι, το κατάστηµα και το πάρκινγκ Τηλ: 210 55 51 680 Φαξ: 21 21 21 9038 ιεύθ: Παπαθανασίου 5, 19600 Μάνδρα Αττικής Internet link: www.doorado.biz E-mail: doorado@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε µελέτη φωτισµού ασφαλείας πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τα σχετικά πρότυπα:

Κάθε µελέτη φωτισµού ασφαλείας πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τα σχετικά πρότυπα: ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ 1. Πρόλογος Κάθε µελέτη φωτισµού ασφαλείας πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τα σχετικά πρότυπα: 1. ΕΝ 1838 : 1999 : Εφαρµογές Φωτισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και Και Λιπαντικών ΕΜΠ

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και Και Λιπαντικών ΕΜΠ Φυσικού Αερίου Αλυσίδα Υγροποιημένου Η "αλυσίδα" του LNG Εξόρυξηξ Μεταφορά μέσω αγωγών στις εγκαταστάσεις υγροποίησης Υγροποίηση η Αποθήκευση σε κρυογενικές δεξαμενές Φόρτωση στα δεξαμενόπλοια μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ελέγχου Ρολών. Εκπαιδευτικό κέντρο ISC

Βασικές Αρχές Ελέγχου Ρολών. Εκπαιδευτικό κέντρο ISC Εκπαιδευτικό κέντρο ISC July 2010 > Ρολά / Περσίδες Περιεχόμενα Έλεγχος ρολών - πλεονεκτήματα Τρόποι Ελέγχου Ρολών Ρολά στο σπίτι Ρολά στο γραφείο Ανασκόπηση προσφοράς της Schneider Electric 2 > Ρολά /

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ OZAT CFV10. ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ. 7,69 kg/h σε 10% κ.β.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ OZAT CFV10. ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ. 7,69 kg/h σε 10% κ.β. OZAT CFV10 ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ ή 7,69 kg/h σε 10% κ.β. ΑΠΟ ΟΞΥΓΟΝΟ OZONIA DEGREMONT TECHNOLOGIES AQUACHEM Αµαζόνων 1, Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη 55133-1 - ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών ιατάξεων (Α 166).

(Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών ιατάξεων (Α 166). ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΞΙΣ υπ αριθ. 7 ΑΠΟΦΑΣΗ 7568 Φ. 700.1 ΤΗΣ 9.2/13.3.1996 Λήψη µέτρων πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση θερµών εργασιών Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ. Πηγή Ανάπτυξης, Φορέας Ενέργειας

ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ. Πηγή Ανάπτυξης, Φορέας Ενέργειας ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ Πηγή Ανάπτυξης, Φορέας Ενέργειας Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) είναι ο υπεύθυνος φορέας για τη λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση,

Διαβάστε περισσότερα

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης U R Safe GSM Emergency Alarm System URS-007EG Εγχειρίδιο χρήσης Για την καλύτερη κατανόηση των λειτουργιών της συσκευής, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο, πριν χρησιμοποιήσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η παρούσα τεχνική περιγραφή, συντάχθηκε από: για την εγκατάσταση συστήματος ανίχνευσης δημιουργίας εκρηκτικών μιγμάτων στην επιχείρηση:. Ο σχεδιασμός και η λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟΥ ΘΕΙΟΥ ( SF6 ) Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Η παραπάνω µονάδα θα έχει σαν κύριο σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Διαθέστε στους: Διευθυντή πωλήσεων Λογιστήριο Διευθυντή συντήρησης Τεχνικό Διευθυντή ανταλλακτικών

Διαθέστε στους: Διευθυντή πωλήσεων Λογιστήριο Διευθυντή συντήρησης Τεχνικό Διευθυντή ανταλλακτικών Δελτίο συντήρησης Αρ. δελτίου 2007-19M Aρ. OEM 2007-09 Διαθέστε στους: Διευθυντή πωλήσεων Λογιστήριο Διευθυντή συντήρησης Τεχνικό Διευθυντή ανταλλακτικών Επίσημη ειδοποίηση ανάκλησης σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Check Box. Ειδοποίησε τον Πρόεδρο του Ομίλου (για να ενεργοποιήσει την Ομάδα Έκτακτης Ανάγκης) Εκκένωσε τον Όμιλο

Check Box. Ειδοποίησε τον Πρόεδρο του Ομίλου (για να ενεργοποιήσει την Ομάδα Έκτακτης Ανάγκης) Εκκένωσε τον Όμιλο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Εκκένωσε τον Όμιλο Συγκέντρωσε όλους τους Αθλητές/Άτομα στον Σταθμό Συγκέντρωσης του Ομίλου Διακοπή από τον κεντρικό διακόπτη την ηλεκτρική παροχή προς

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Σακκαλής Πυραγός Χηµικός Μηχανικός Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος / ιεύθυνση Πυρόσβεσης ιάσωσης. Νοέµβριος 2003

Νικόλαος Σακκαλής Πυραγός Χηµικός Μηχανικός Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος / ιεύθυνση Πυρόσβεσης ιάσωσης. Νοέµβριος 2003 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ Νικόλαος Σακκαλής Πυραγός Χηµικός Μηχανικός Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος / ιεύθυνση Πυρόσβεσης ιάσωσης Νοέµβριος 2003 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ RG.A3

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ RG.A3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ RG.A3 Σελίδα: 1 / 10 1. Γενικές Πληροφορίες. Η βαλβίδα RG.A3 (/210 & /380) εναρμονίζεται πλήρως με την Ευρωπαϊκή Οδηγία ΕΝ 81-2 : 1998 + Α3 : 2009 (D).

Διαβάστε περισσότερα

Αυλωτοί θερμαντήρες αέρα συμπαγούς σχεδίασης

Αυλωτοί θερμαντήρες αέρα συμπαγούς σχεδίασης Πάνω από 91,5% ΚΑΘΑΡΗ Απόδοση! Συμπαγές μέγεθος - ιδανικοί όταν ο χώρος είναι πολύτιμος Για εγκατάσταση κλειστού ή ανοικτού κυκλώματος καύσης Καυστήρες αυτόματης ανάφλεξης με κλείδωμα και επαναφορά κλειδώματος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

TM40 Οδηγίες τελικού χρήστη

TM40 Οδηγίες τελικού χρήστη MG5000 MG5050 SP5500 SP6000 SP7000 TM40 δηγίες τελικού χρήστη Ρυθμίσεις χρηστών Για λόγους ασφάλειας, γράψτε μόνο το όνομα του χρήστη και όχι τον κωδικό του. 4-ψηφίων κωδικός 6-ψηφίων κωδικός Χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣEIΣ & ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ. ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5".

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5. Εγχειρίδιο χρήστη Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5". 2 Περιεχόμενα 1. ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ... 4 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ... 6 2.1 Απάντηση κλήσεων 6 2.2 Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης 7 2.3 Απόρρητο συνομιλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ανίχνευσης διαφυγής αερίου

Σύστηµα ανίχνευσης διαφυγής αερίου SIEMENS 7 682.1 Σύστηµα ανίχνευσης διαφυγής αερίου για εγκαταστάσεις θέρµανσης LYC13.5 Q / EXP6.5 Χρήση Περίληψη τύπων Ηλεκτρονικό σύστηµα για ανίχνευση διαφυγής αερίου, µε ένα ή περισσότερα αισθητήρια,

Διαβάστε περισσότερα

www.tele.gr ΗΧ-GSM02 rev1.2 www.tele.gr

www.tele.gr ΗΧ-GSM02 rev1.2 www.tele.gr ΗΧ -GSM02 Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης H δήλωση συµµόρφωσης CE της συσκευής είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος

Διαβάστε περισσότερα

MarineTraffic Έρευνα & Εφαρμογές. Δημήτρης Λέκκας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

MarineTraffic Έρευνα & Εφαρμογές. Δημήτρης Λέκκας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου MarineTraffic Έρευνα & Εφαρμογές Δημήτρης Λέκκας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2 Συλλογή δεδομένων κυρίως με τη βοήθεια της Διαδικτυακής Κοινότητας 3 Automatic Identification System (AIS): Όλα τα πλοία ολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ;

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ; ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ; Καινοτομία ή Υποχρέωση; Ευστράτιος Αναστασόπουλος Αξιωματικός Εκπαιδευτής Π.Σ. Καθηγητής Κολλεγίων Νομοθετικό Πλαίσιο Η εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΛΑΤΡΩΝ (ΠΟΕΔ) ΠΑΦΟΥ (ΟΕΛΜΕΚ) Θέμα : Λειτουργία Εξοχικών Κατοικιών ΠΟΕΔ κατά τη θερινή περίοδο

ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΛΑΤΡΩΝ (ΠΟΕΔ) ΠΑΦΟΥ (ΟΕΛΜΕΚ) Θέμα : Λειτουργία Εξοχικών Κατοικιών ΠΟΕΔ κατά τη θερινή περίοδο ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ Λεωφ. Μακαρίου Γ 18, 1065 Λευκωσία Κύπρος, Τηλ. : 22817585 Φαξ : 22817599, E-mail : poed@cytanet.com.cy ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΛΑΤΡΩΝ (ΠΟΕΔ) ΠΑΦΟΥ (ΟΕΛΜΕΚ) Προς όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:"Διαδικασία Πιστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (A.K.AA-I.S.M.)" Εγκύκλιος I.S.M./003/09/95".

ΘΕΜΑ:Διαδικασία Πιστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (A.K.AA-I.S.M.) Εγκύκλιος I.S.M./003/09/95. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : I. S. Μ. Ταχ. Δ/νση : Κ. Παλαιολόγου 1 Ταχ. Κώδικας: 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ TELEX:212581 FAX : 41.37.997 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ict Προσωπικό Ασφαλείας Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας & Φύλαξης Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS CODE)

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ict Προσωπικό Ασφαλείας Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας & Φύλαξης Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS CODE) ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ict Προσωπικό Ασφαλείας Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας & Φύλαξης Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS CODE) ΕΚΔΟΣΗ 1.0 2 ΦΥΛΑΞΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ISPS Εισαγωγή Πράξη ασφαλείας θαλασσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr ΗΧ -GSM02Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος της κεντρικής µονάδας υπάρχει µια σειρά ακροδεκτών σύνδεσης, οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4164, 30/5/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4164, 30/5/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ, ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σώμα βαλβίδας τύπου Υ (σειρά AS-A/Y-05) ή γωνιακού τύπου (σειρά ΑS-A/T-05 για διατομές μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

AUTOTECH R-2010 - Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για ρολλά 230VAC

AUTOTECH R-2010 - Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για ρολλά 230VAC AUTOTECH R-2010 - Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για ρολλά 230VAC Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου (πλακέτα) για ρολλά, τύπου R-2010. Είναι κατάλληλος για ρολλά που τροφοδοτούνται από μονοφασικό εναλλασσόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 39/ 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & & ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Στο κείμενο που ακολουθεί, οι αριθμοί και τα γράμματα που περιγράφουν τα πλήκτρα, γράφονται μέσα σε παρένθεση π.χ. (3) ή (A) ή (d) ΓΕΝΙΚΑ Οι οδηγίες συντάχθηκαν από το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΦΟΡΗΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΦΟΡΗΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΦΟΡΗΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ MegaTron Mobile ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Version 64 ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ 4 1 ΠΩΛΗΣΕΙΣ 5 11 Picking Τιμολογίων 5 111 Επιλογή παραστατικού (Τιμολογίου)

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου AUTOTECH S-5060T

Σύνδεση ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου AUTOTECH S-5060T Σύνδεση ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου AUTOTECH S-5060T Απαιτούμενη παροχή ρεύματος ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δεν πρέπει να γίνονται εργασίες στον πίνακα όταν αυτός είναι υπό τάση (συνδεδεμένος στο ρεύμα). Όλες οι συνδέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 GR868RX8. Art. 4052. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 GR868RX8. Art. 4052. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 GR868RX8 Art. 4052 Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Το παρόν φυλλάδιο οδηγιών χρήσης είναι πνευματική ιδιοκτησία της SIGMA SECURITY A.B.E.E. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Model: ED-CS5000 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Ο πίνακας είναι συμβατός με χειριστήρια σταθερού (11 32bit) η κυλιόμενου κωδικού στην συχνότητα των 433,92Mhz

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Λιµενικής Εγκατάστασης Θέµατα Αξιολόγηση Ασφάλειας Λιµενικών Εγκαταστάσεων

Ασφάλεια Λιµενικής Εγκατάστασης Θέµατα Αξιολόγηση Ασφάλειας Λιµενικών Εγκαταστάσεων Στοιχείο # "ISPS Μέρος/ Ενότητα Αναφοράς" Ασφάλεια Λιµενικής Εγκατάστασης Θέµατα Αξιολόγηση Ασφάλειας Λιµενικών Εγκαταστάσεων ΜΕΡΟΣ Α - ISPS ΝΑΙ ΟΧΙ Σχετικά Έγγραφα Παρατηρήσεις Ασφάλεια Λιµενικής Εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» (ΕΣΗΔΗΣ) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» (ΕΣΗΔΗΣ) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» (ΕΣΗΔΗΣ) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Έκδοση: 01.00 20/09/2013 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ...3 1.1 Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα Γραφεία του Συνδέσμου τηλ. 22344647 και φαξ 22344521.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα Γραφεία του Συνδέσμου τηλ. 22344647 και φαξ 22344521. Ο Σύνδεσμος Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου, ως οργανισμός κατάρτισης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Μέσης, Τεχνικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης διοργανώνει το πρόγραμμα με τίτλο «Διαχείριση και χρήση εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εντοπισμός GPS, GSM τηλεειδοποίηση συναγερμού, τηλεχειρισμός GSM YACHT GUARD GPS

Εντοπισμός GPS, GSM τηλεειδοποίηση συναγερμού, τηλεχειρισμός GSM YACHT GUARD GPS Εντοπισμός GPS, GSM τηλεειδοποίηση συναγερμού, τηλεχειρισμός GSM YACHT GUARD GPS Το Yacht Guard είναι ένα πολυσύστημα ελέγχου και συναγερμού σχεδιασμένο ειδικά για σκάφη. Συνδυάζει τις παρακατω λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ ήλωση αποποίησης - Disclaimer Ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών πληροφορεί ότι το υλικό αυτό είναι καθαρά πληροφοριακό και ότι δεν φέρει ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ «Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

---------------- ------------------------------ -----------------------

---------------- ------------------------------ ----------------------- ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δεκάλογος της πρόληψης ή έστω της μείωσης του κινδύνου μιας πυρκαγιάς :

Δεκάλογος της πρόληψης ή έστω της μείωσης του κινδύνου μιας πυρκαγιάς : ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ --------------- ΣΧΕΔΙΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ «ΛΟΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΕΤΩΝ» ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Σε περίπτωση που εκδηλωθεί πυρκαγιά στην κατασκήνωση ή κάπου κοντά

Διαβάστε περισσότερα

GMI 10. εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης

GMI 10. εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης GMI 10 εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης Εισαγωγή Δείτε τον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις που αφορούν το προϊόν και άλλες σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούνιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 20-07 -1995

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 20-07 -1995 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 20-07 -1995 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 1428.ISM/16/95 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΤΜΗΜΑ I. S. Μ. Ταχ.Δ/νση: Κ.Παλαιολόγου 1 Ταχ.Κώδικας 185-35 Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Εγχειρίδιο Χρήσης Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...1 Εισαγωγή...2 Χαρακτηριστικά...3 Τεχνικές Προδιαγραφές...3 Εγκατάσταση...4 Συμβουλές Εγκατάστασης Αισθητήρων...5 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Σ ΚΑ ΑΑ Λ ΑΤΠ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΙΧΟΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ - ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ Α1 Τοίχοι πλήρωσης εξωτερικοί χαµηλή Χ Χ Χ µεσαία Μ Μ Μ Ν Α1.1 Θέσεις ρωγµών χαµηλή Μ Μ

Διαβάστε περισσότερα

Ε 95.12.10. Έκδοση 1/03.03.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ

Ε 95.12.10. Έκδοση 1/03.03.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ Ε 95.12.10 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1/03.03.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 10 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ Η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΕΡΑΝΤΛΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΕΜΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΛΑΔΙΟΥ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΔΟΧΕΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΟΓΚΟΥ-ΧΩΝΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ -Οι αεροκίνητες αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι Τίτλος: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ενδεικτ.προυπολ.: 94.464,00 Κ.Α. :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση της υπ αριθ. 13/2013 Πυροσβεστικής Διάταξης»

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση της υπ αριθ. 13/2013 Πυροσβεστικής Διάταξης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194. Περιγραφή : Τύπος : Ανιχνευτής αέριου μεθανίου (CH4) LPG ανιχνευτής

Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194. Περιγραφή : Τύπος : Ανιχνευτής αέριου μεθανίου (CH4) LPG ανιχνευτής SIEMENS 7 680.7 INTELLIGAS Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194 Ηλεκτρονικοί ελεγκτές διαφυγής αερίου, για οικιακή χρήση. Με ημιαγωγό αισθητήριο διοξειδίου του κασσίτερου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΤΜΩΝ Τρόπος λειτουργίας.

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΤΜΩΝ Τρόπος λειτουργίας. Βασικές Αρχές ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΤΜΩΝ Τρόπος λειτουργίας. Η ανάκτηση των ατμών γίνεται με την βοήθεια ενός συστήματος σωληνώσεων από την δεξαμενή και τις εξαερώσεις μέχρι το βυτίο και έχει ως σκοπό να μεταφέρει

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 159 11/2002 GR

7 747 002 159 11/2002 GR 7 747 002 159 11/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G124/G124 V Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

1ZSE 5492-156 el, Αναθ. 4. Συστήματα αλλαγής τάσης υπό φορτίο (ΣΑΤΥΦ), τύπος UBB Εγχειρίδιο χρήστη

1ZSE 5492-156 el, Αναθ. 4. Συστήματα αλλαγής τάσης υπό φορτίο (ΣΑΤΥΦ), τύπος UBB Εγχειρίδιο χρήστη 1ZSE 5492-156 el, Αναθ. 4 Συστήματα αλλαγής τάσης υπό φορτίο (ΣΑΤΥΦ), τύπος UBB Εγχειρίδιο χρήστη Πρωτότυπες οδηγίες Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο προορίζονται να είναι γενικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Αρχικό τηλεχειριστήριο αυτοκινήτου Οδηγός ρύθμισης - Greek Αγαπητέ πελάτη, Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζονται για να ενεργοποιήσετε/

Διαβάστε περισσότερα

4. το όχημα να διαθέτει καταγραφικό θερμοκρασιών για την πιστοποίηση των συνθηκών μεταφοράς δειγμάτων

4. το όχημα να διαθέτει καταγραφικό θερμοκρασιών για την πιστοποίηση των συνθηκών μεταφοράς δειγμάτων Η εταιρεία πρεπει 1. να είναι εξειδικευμένη και πιστοποιημένη για τη μεταφορά βιολογικών υλικών, εκπληρώντας όλες τις προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται απο την Ελληνική (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ADR, ΦΕΚ 509/2000, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματα συστήματα συρόμενης πόρτας

Αυτόματα συστήματα συρόμενης πόρτας Αυτόματα συστήματα συρόμενης πόρτας Ποιότητα είναι η δύναμή μας Η TORMAX υλοποιεί από κοινού με αξιόπιστους συνεργάτεςσε όλο τον κόσμο λύσεις συρόμενων πορτών για πολύ διαφορετικές ανάγκες. Η καρδιά του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΑΝ ΑΝΗΚΕΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΑΝ ΑΝΗΚΕΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΑΝ ΑΝΗΚΕΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ Πρέπει να είστε κατάλληλα προετοιµασµένοι για την περίπτωση που θα ξεσπάσει φωτιά σε κάποιον από τους χώρους του

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ Χ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 13/12/2013

ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ Χ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 13/12/2013 ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ Χ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η Ιστορία Εξάπλωση Καταστημάτων Το σύνολο των καταστημάτων ανέρχεται σε 268 και αυξάνει, καθώς το δίκτυο επεκτείνεται σε όλη τη χώρα. Δίκτυο καταστημάτων 161 46 43 12

Διαβάστε περισσότερα

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης Με καθαρή συνείδηση Βιομηχανική Λύση Λέβητες Βιομάζας REFO-AMECO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 303-5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο λέβητας REFO είναι κατασκευασμένος από πιστοποιημένο χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ»

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ» Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όλες οι φορτοεκφορτωτικές εργασίες, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς της χρήσης του τόπου φόρτωσης (όπως

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Έκδοση Φεβρουάριος 98

Οδηγίες χρήσης. Έκδοση Φεβρουάριος 98 Οδηγίες χρήσης Έκδοση Φεβρουάριος 98 Περιεχόμενα Εισαγωγή - Παρουσίαση - Γρήγορη αναφορά στις λειτουργίες του συστήματος 1,2 Ενδείξεις πληκτρολογίων - Πλήκτρα - Βομβητής πληκτρολογίων 2,3 Οπλισμός συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ GSM TCS-3

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ GSM TCS-3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ GSM TCS-3 GSM TCS-3 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Στάθμη σήματος GSM Αναβοσβήνει σε διακοπή τηλ.γραμμής Σταθερά αναμμένο όταν η τηλ.γραμμή είναι ΟΚ Χαμηλή μπαταρία ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 EL 2 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 Το πληκτρολόγιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1 AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM........3 1.3 Λειτουργία...3 3 Ρυθµίσεις της συσκευής......3 4 Προγραµµατισµός µέσω εντολών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» Π. Δ. 350 / 1996 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) Μυτιλήνη 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ενημερωτικό Σημείωμα: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ενημερωτικό Σημείωμα: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Το ΚΔΒΜ (ΚΕΚ) Practica, πιστοποιημένο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης με πιστοποίηση ΕΚΕΠΙΣ & ΚΕΜΕΑ, απαντώντας στις σύγχρονες και πραγματικές

Διαβάστε περισσότερα