ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΦΥΛΑΞΗΣ Α.Π.Θ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΦΥΛΑΞΗΣ Α.Π.Θ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΦΥΛΑΞΗΣ Α.Π.Θ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Θεσσαλονίκη 2011

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΦΥΛΑΞΗΣ CAMPUS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΦΥΛΑΞΗΣ Α.Π.Θ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΥΛΑΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟΥΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΕΡΙΠΟΛΑ Πρόγραµµα περιπολούντων φυλάκων Τοµείς ευθύνης περιπόλων ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Επίπεδο ασφάλειας «ετοιµότητα I» Επίπεδο ασφάλειας «ετοιµότητα II» Επίπεδο ασφάλειας «συναγερµού» ΣΧΕΔΙΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΘΕΣΕΙΣ ΦΥΛΑΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Εκκένωση κτιρίου ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ CAMPUS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΥΛΑΚΑ Α.Π.Θ ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ...27 Γενικό σχέδιο Ασφάλειας-Φύλαξης Α.Π.Θ. 2

3 1 Γενικό σχέδιο ασφάλειας-φύλαξης Campus 1.1 Εισαγωγή Το κεντρικό campus του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) καταλαµβάνει µια έκταση µεγαλύτερη από τ.µ., στην οποία βρίσκονται 22 κτίρια που εξυπηρετούν εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές ανάγκες. Επιπλέον, έχει καταγραφεί ότι µεγάλος αριθµός ατόµων χρησιµοποιούν καθηµερινά τους χώρους του Α.Π.Θ. είτε ως διδακτικό προσωπικό είτε ως διοικητικό προσωπικό, φοιτητές, ερευνητές ή επισκέπτες. Συνεπώς, η δηµιουργία ενός κλίµατος ασφάλειας για όσους χρησιµοποιούν καθηµερινά τους χώρους του πανεπιστηµίου είναι πρωταρχικής σηµασίας. Το Α.Π.Θ. συνδυάζοντας ανθρώπινο δυναµικό και τεχνικά µέσα διαµόρφωσε ένα ολοκληρωµένο σχέδιο ασφάλειας-φύλαξης, το οποίο στηρίζεται στους ακόλουθους άξονες: Ύπαρξη κινητών φυλάκων-περιπόλων όλο το 24ωρο, όλες τις ήµερες της εβδοµάδας Ύπαρξη σταθερών φυλάκων σε κάθε είσοδο του κτιρίου Ασφάλιση κτιρίων Σαββατοκύριακα, αργίες και καθηµερινά 22:00-06:00 Μετατροπή εισόδων χωρίς φύλακα σε εξόδους κινδύνου Αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών και θέσπιση διαφορετικών επιπέδων συναγερµού Για να µπορεί, ωστόσο, να λειτουργήσει αποτελεσµατικά ο παραπάνω σχεδιασµός κρίνονται απαραίτητες ορισµένες παρεµβάσεις, οι οποίες έχουν ήδη δροµολογηθεί από τη Διοίκηση του Α.Π.Θ. Συγκεκριµένα: Μέριµνα για επαρκή φωτισµό Τοποθέτηση συναγερµών Μετατροπή εισόδων χωρίς φύλακα σε εξόδους κινδύνου µε κατάλληλο αυτοµατισµό Εγκατάσταση ηλεκτρονικών σηµείων ελέγχου εκτέλεσης εργασιών των φυλάκων Εκπόνηση µελετών πυρασφάλειας για κάθε κτίριο Εξοπλισµός θυρωρείων-φυλακίων για αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών (µεγάφωνο, πυροσβεστήρες, φαρµακείο) Λειτουργία ασύρµατου συστήµατος επικοινωνίας των φυλάκων Εκπαίδευση προσωπικού φύλαξης Ίδρυση Γραφείου Ασφάλειας- Φύλαξης του Α.Π.Θ. Γενικό σχέδιο Ασφάλειας-Φύλαξης Α.Π.Θ. 3

4 1.2 Γραφείο Ασφάλειας-Φύλαξης Α.Π.Θ. Το Γραφείο Ασφάλειας-Φύλαξης του Α.Π.Θ. λειτουργεί στον υπόγειο χώρο του κτιρίου Διοίκησης και έχει ως αντικείµενο: Να συντονίζει, να εποπτεύει και να ελέγχει την εφαρµογή του σχεδίου φύλαξης και ασφάλειας του Α.Π.Θ. σε όλους τους χώρους του Πανεπιστηµίου Να ελέγχει τις συµβατικές υποχρεώσεις του ανάδοχου Να καταγράφει και να επιλύει προβλήµατα που αφορούν στη φύλαξη και την ασφάλεια του Α.Π.Θ Να φροντίζει για την πρόσβαση στους χώρους του Α.Π.Θ. κατά τις ώρες που είναι ασφαλισµένοι Να ενηµερώνει για προβλήµατα ή παραβιάσεις και να διαχειρίζεται το σύστηµα συναγερµών Τηλέφωνo επικοινωνίας µε το Γραφείο Ασφάλειας-Φύλαξης: Η επικοινωνία είναι µε το Γραφείο είναι δυνατή ολόκληρο το 24ωρο. 1.3 Υποχρεώσεις φυλάκων Το προσωπικό φύλαξης οφείλει να ακολουθεί ορισµένους κανόνες για την αποτελεσµατική άσκηση των καθηκόντων του. Οι κανόνες αυτοί απορρέουν από το σχέδιο φύλαξης του Α.Π.Θ. και έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα. Συγκεκριµένα, κάθε εργαζόµενος στην υπηρεσία φύλαξης οφείλει: Nα έχει µαζί του: 1) αντίγραφο της άδειας εργασίας, 2) ενδεικτική ταυτότητα Α.Π.Θ. κατά την προσέλευση στο χώρο εργασίας για την ανάληψη των καθηκόντων του Να φοράει την εγκεκριµένη στολή του Α.Π.Θ. Να κάνει ανάληψη βάρδιας τουλάχιστον 5 λεπτά πριν την ώρα έναρξης και να αποχωρεί 5 λεπτά µετά τη λήξη της ώστε να υπάρχει χρόνος για αλληλοενηµέρωση του προσωπικού Να ενηµερώνει το βιβλίο φυλάξεων µε την έναρξη της βάρδιας Να ελέγχει πλήρως τις προσβάσεις, τις παροχές ρεύµατος, τις ηλεκτρικές συσκευές, τις παροχές νερού και τα συστήµατα πυρόσβεσης στο χώρο ευθύνης του και να καταγράφει τα αποτελέσµατα Να καταγράφει τυχόν προβλήµατα συντήρησης κατά τη διάρκεια της περιπολίας Να διατηρεί σε άριστη κατάσταση τα υλικά που χρησιµοποιούνται στη φύλαξη (φακός, ασύρµατος, αδιάβροχο, τζάκετ, βιβλίο φύλαξης) Να µην κάνει χρήση αλκοολούχων ποτών ή άλλων ουσιών που µπορεί να επηρεάσουν την εκτέλεση των καθηκόντων του Να µην παρακολουθεί τηλεόραση και να µην εκτελεί οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, που δε σχετίζεται µε την εκτέλεση των καθηκόντων του κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας Γενικό σχέδιο Ασφάλειας-Φύλαξης Α.Π.Θ. 4

5 Να χρησιµοποιεί τα περιουσιακά στοιχεία του Α.Π.Θ. (οχήµατα, τηλεφωνικές συσκευές, Η/Υ) αποκλειστικά για υπηρεσιακούς λόγους Να συµπεριφέρεται αυστηρά υπηρεσιακά και µε ευπρέπεια στο προσωπικό, τους φοιτητές, τους συνεργάτες και τους επισκέπτες του Α.Π.Θ. Να τηρεί εχέµυθη στάση σε ό,τι σχετίζεται µε την εκτέλεση των καθηκόντων του Να συνεργάζεται µε τις κρατικές αρχές (Ε.Κ.Α.Β., Πυροσβεστική κλπ.) Να επικοινωνεί µε το Γραφείο Ασφάλειας-Φύλαξης για θέµατα υπηρεσιακά και για θέµατα που σχετίζονται µε τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του Να µη φέρει ή χρησιµοποιεί οποιουδήποτε είδους οπλισµό (χειροπέδες, σπρέι, γκλοπ κλπ.) Να φροντίζει να ενηµερώνεται για το πρόγραµµα των βαρδιών φύλαξης 1.4 Εκπαίδευση φυλάκων Το προσωπικό φύλαξης βάσει του γενικού σχεδίου ασφάλειας-φύλαξης καταρτίζεται και επαναλαµβάνει την εκπαίδευση σε τακτά διαστήµατα. Τα αντικείµενα στα οποία θα καταρτίζεται είναι: Γενικοί κανόνες ασφάλειας (σταθερού- κινητού φύλακα) Γενικοί κανόνες πυρασφάλειας Πρώτες βοήθειες Κανόνες συµπεριφοράς και επικοινωνίας Δικαιώµατα και υποχρεώσεις ιδιωτικού προσωπικού φύλαξης βάσει του ν.2518/97, αλλά και βάσει του νόµου για το πανεπιστηµιακό άσυλο (ν.1268/82) Βασικές αρχές ηλεκτρονικών συστηµάτων ασφάλειας (Alarm, Access) Ο ρόλος του φύλακα σε καταστάσεις σεισµού, πληµµύρας, τροµοκρατικής απειλής Επίσης το προσωπικό φύλαξης του Α.Π.Θ. παρακολουθεί εξειδικευµένα σεµινάρια που αφορούν στην αντιµετώπιση και στο χειρισµό ατόµων υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών. 1.5 Ασφάλιση κτιρίων Η παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών ασφάλειας προϋποθέτει την κατάργηση αφύλακτων εισόδων στα κτίρια. Με δεδοµένο ότι είναι οικονοµικά αδύνατο να απασχολούνται τόσοι φύλακες όσες και οι είσοδοι κάθε κτιρίου, θα λειτουργούν λιγότερες είσοδοι στα κτίρια, οι οποίες όµως θα είναι υπό την επίβλεψη σταθερού φύλακα. Οι υπόλοιπες πόρτες θα µετατραπούν σε Γενικό σχέδιο Ασφάλειας-Φύλαξης Α.Π.Θ. 5

6 εξόδους κινδύνου. Αυτό σηµαίνει ότι θα παραµένουν κλειστές και θα απασφαλίζονται αυτόµατα σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Η µεταβολή αυτή επιφέρει αλλαγές σε συνήθειες καθηµερινής µετακίνησης εντός του campus, είναι, όµως, απαραίτητη καθώς δεν µπορεί να υπάρξει ουσιαστική φύλαξη µε την ταυτόχρονη πρόσβαση στο κτίριο από ελεγχόµενες και µη ελεγχόµενες εισόδους. Επίσης, οι είσοδοι των κτιρίων θα ασφαλίζονται καθηµερινά από τις 22:00 έως τις 06:00 της επόµενης µέρας, καθώς και τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήµατος, τα µέλη ΔΕΠ µπορούν να εισέρχονται και να εξέρχονται από τα κτίρια βάσει της ιδιότητάς τους. Οι φοιτητές ή ερευνητές που θα χρειαστεί να επισκεφθούν ή να απασχοληθούν στους χώρους του Α.Π.Θ. θα εξυπηρετούνται από τους φύλακες µετά από συνεννόηση µε τον Πρόεδρο κάθε Σχολής (κατάθεση ονοµαστικού καταλόγου εγκεκριµένου από τον Πρόεδρο). Η αναφορά των προσώπων που βρίσκονται µέσα στα κτίρια κατά τη διάρκεια µη εργάσιµων ωρών εγγυάται την ασφάλεια του Α.Π.Θ. όχι µόνο από καταστροφές, αλλά και σε περίπτωση διάσωσης σε έκτακτες ανάγκες ή ειδικές καταστάσεις (σεισµούς, βοµβιστικές απειλές κ.ά). 1.6 Παρεχόµενες υπηρεσίες από σταθερούς φύλακες Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τους σταθερούς φύλακες είναι οι εξής: Περιµετρικός έλεγχος του κτιρίου κατά την ανάληψη της υπηρεσίας τους Έλεγχος των εσωτερικών χώρων των κτιρίων Απασφάλιση (πρωινή βάρδια) και ασφάλιση (απογευµατινή βάρδια) των εισόδων-εξόδων Άναµµα-σβήσιµο λαµπτήρων εσωτερικού και εξωτερικού φωτισµού Επίδοση κλειδιών χώρων διδασκαλίας στους διδάσκοντες Παροχή πληροφοριών στο κοινό για τη σχολή (το είδος των πληροφοριών θα ορισθεί από τον εκάστοτε Πρόεδρο) Εφαρµογή σχεδίων για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών Παροχή πρώτων βοηθειών (µετά από εκπαίδευση) 1.7 Παρεχόµενες υπηρεσίες από εξωτερικά περίπολα Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τις οµάδες εξωτερικών περιπόλων είναι οι εξής: Εξωτερική περιπολία σε όλη την έκταση του campus βάσει προκαθορισµένων διαδροµών Υποβολή καθηµερινής αναφοράς της βάρδιάς τους Γενικό σχέδιο Ασφάλειας-Φύλαξης Α.Π.Θ. 6

7 Υποβολή αναφοράς στην τεχνική υπηρεσία για θέµατα ασφάλειας (π.χ. πτώση δένδρων, βλάβες σε δίκτυα κτλ.) και αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών Έλεγχος του εσωτερικού των κτιρίων του τοµέα ευθύνης τους κάθε µία ώρα Μέριµνα εισόδου- εξόδου από τα ασφαλισµένα κτίρια Εφαρµογή σχεδίων για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών Πρόγραµµα περιπολούντων φυλάκων Η φύλαξη των εξωτερικών χώρων εντός campus πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το πρόγραµµα των περιπολούντων φυλάκων που ακολουθεί (πίνακας 1). Σηµειώνεται ότι προβλέπονται 3 ζεύγη φυλάκων στην πρωινή και απογευµατινή βάρδια, καθώς και 6 ζεύγη φυλάκων στην βραδινή βάρδια. Βάρδια Ηµέρες φύλαξης Ωράριο φύλαξης Αριθµός φυλάκων Πρωινή Δ- Κ 06:00-14:00 3 Χ 2 Απογευµατινή Δ- Κ 14:00-22:00 3 Χ 2 Βραδινή Δ- Κ 22:00-06:00 6 Χ 2 Εµφάνιση φυλάκων Χειµερινή: Τζάκετ Θερινή: T- shirt Χειµερινή: Τζάκετ Θερινή: T- shirt Χειµερινή: Τζάκετ Θερινή: T- shirt Πίνακας 1: Πρόγραµµα περιπολούντων φυλάκων Τοµείς ευθύνης περιπόλων Στη συνέχεια ακολουθούν οι εικόνες 1 και 2 που αποτυπώνουν τους τοµείς ευθύνης των περιπόλων ανά βάρδια. Σηµειώνεται ότι στην πρωινή και απογευµατινή βάρδια τα 3 ζεύγη φυλάκων κινούνται στους τοµείς Α1, Α2 και Α3 (εικόνα 1). Στη βραδινή βάρδια τα 6 ζεύγη κινούνται στους τοµείς Β1, Β2, Β3, Β4, Β5 & Β6 όπως φαίνεται στην εικόνα 2 και χρησιµοποιούνται 2 µοτοσικλέτες. Γενικό σχέδιο Ασφάλειας-Φύλαξης Α.Π.Θ. 7

8 Εικόνα 1: Τοµείς ευθύνης πρωινής βάρδιας και απογευµατινής βάρδιας Εικόνα 2: Τοµείς ευθύνης βραδινής βάρδιας Γενικό σχέδιο Ασφάλειας-Φύλαξης Α.Π.Θ. 8

9 1.8 Τρόπος αντιµετώπισης έκτακτων αναγκών Το σχέδιο ασφάλειας-φύλαξης ορίζει µε σαφήνεια τις διαδικασίες που ακολουθούνται σε έκτακτες καταστάσεις όπως: α) Ακραία φυσικά και καιρικά φαινόµενα (σεισµός, φωτιά, πληµµύρα) β) Κοινωνικοπολιτικές ταραχές (συγκρούσεις) Ανάλογα µε την ένταση των φαινοµένων το σχέδιο ορίζει τρία διαφορετικά επίπεδα ετοιµότητας και ενεργειών, ώστε να υπάρχει η καλύτερη δυνατή αντιµετώπισή τους. Η φύλαξη του χώρου σε φυσιολογικές συνθήκες και καταστάσεις χαρακτηρίζεται ως συνθήκη φύλαξης σε φυσιολογικό επίπεδο. Στο επίπεδο αυτό η φύλαξη ακολουθεί τις καθηµερινές διαδικασίες χωρίς περαιτέρω κινήσεις και ενέργειες. Μετά το φυσιολογικό επίπεδο ακολουθούν τρία (3) επίπεδα ασφάλειας: 1. Επίπεδο ασφάλειας «ετοιµότητα I» 2. Επίπεδο ασφάλειας «ετοιµότητα II» 3. Επίπεδο ασφάλειας «συναγερµού» Επίπεδο ασφάλειας «ετοιµότητα I» Επιβάλλεται όταν υπάρχουν προβλέψεις για έντονα καιρικά φαινόµενα ή υπάρχουν έντονες αντιπαραθέσεις σε κοινωνικά, πολιτικά ή θέµατα παιδείας. Στο επίπεδο αυτό, η δύναµη της φύλαξης παραµένει ίδια, αλλά ενηµερώνονται όλοι οι εµπλεκόµενοι µε τη φύλαξη να είναι σε ετοιµότητα (κατ οίκον). Ελέγχεται επιµελώς οτιδήποτε µπορεί να συµβάλλει στην αποτροπή ζηµιών όπως αντλίες, πυροσβεστήρες, φρεάτια κλπ Επίπεδο ασφάλειας «ετοιµότητα II» Επιβάλλεται όταν βρίσκονται σε εξέλιξη έντονα καιρικά φαινόµενα, υπάρχουν ταραχές σε άλλες πόλεις και ιδιαίτερα σε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα. Στο επίπεδο αυτό ενισχύεται η φύλαξη µε όλο το εποπτικό προσωπικό και παρατείνονται οι βάρδιες ορισµένων σηµείων φύλαξης κατά 2ωρο (διοίκηση, περίπολος). Επίσης, τίθεται σε ετοιµότητα όλος ο εξοπλισµός αντιµετώπισης, ενώ το υπόλοιπο προσωπικό που είναι εκτός βάρδιας και σε repos ενηµερώνεται ότι είναι εν αναµονή τηλεφωνήµατος για να σπεύσει στο Πανεπιστήµιο. Γενικό σχέδιο Ασφάλειας-Φύλαξης Α.Π.Θ. 9

10 1.8.3 Επίπεδο ασφάλειας «συναγερµού» Επιβάλλεται όταν εκδίδεται έκτακτο δελτίο ακραίων καιρικών φαινοµένων, κατά τη διάρκεια κοινωνικών ταραχών, π.χ. στα εγκαίνια της ΔΕΘ- HELEXPO, την 17η Νοεµβρίου και την 6η Δεκεµβρίου. Τα µέτρα που λαµβάνονται σε αυτό το επίπεδο είναι τα ακόλουθα: Ενίσχυση της φύλαξης από φύλακες που βρίσκονται εκτός βάρδιας και σε repos Ενίσχυση µε εξωτερική δύναµη φύλαξης αναλόγως της έντασης των γεγονότων Ασφάλιση όλων των κτιρίων µε τον πληρέστερο δυνατό τρόπο Αποµάκρυνση όλων των ιδιόκτητων ή πανεπιστηµιακών οχηµάτων από τον περιβάλλοντα χώρο Ετοιµότητα του διοικητικού µηχανισµού του Α.Π.Θ. (τεχνικά συνεργεία, πολιτική προστασία) Σύγκλιση της σχετικής επιτροπής και επικοινωνία µε τις αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες Η λήψη της απόφασης να τεθεί ο µηχανισµός φύλαξης σε κατάσταση «ετοιµότητα I» και «ετοιµότητα II» εµπίπτει στις αρµοδιότητες της οµάδας Εργασίας και Διοίκησης της φύλαξης. Η κατάσταση «συναγερµού» απαιτεί εισήγηση της οµάδας διοίκησης της φύλαξης και απόφαση της Πρυτανικής Αρχής. Γενικό σχέδιο Ασφάλειας-Φύλαξης Α.Π.Θ. 10

11 2 Σχέδιο φύλαξης Φιλοσοφικής Σχολής 2.1 Προσδιορισµός εισόδων και εξόδων κινδύνου Στις κατόψεις που ακολουθούν (εικόνα 3, 4, 5) εµφανίζονται όλες οι είσοδοι (πράσινο σύµβολο) των τριών κτιρίων της Φιλοσοφικής Σχολής (παλαιό κτίριο Φιλοσοφικής, νέο κτίριο Φιλοσοφικής και νέα πτέρυγα Φιλοσοφικής) καθώς και οι είσοδοι που έχουν µετατραπεί σε εξόδους κινδύνου (κόκκινο σύµβολο). Οι έξοδοι κινδύνου θα ανοίγουν ηλεκτρονικά, µε το πάτηµα ενός µπουτόν σε κάθε περίπτωση που αυτό θα κρίνεται αναγκαίο. Εικόνα 3: Κάτοψη παλαιού κτιρίου Φιλοσοφικής Σχολής Γενικό σχέδιο Ασφάλειας-Φύλαξης Α.Π.Θ. 11

12 Εικόνα 4: Κάτοψη νέου κτιρίου Φιλοσοφικής Σχολής Εικόνα 5: Κάτοψη νέας πτέρυγας Φιλοσοφικής Σχολής Γενικό σχέδιο Ασφάλειας-Φύλαξης Α.Π.Θ. 12

13 2.2 Θέσεις Φυλάκων Στις παραπάνω κατόψεις απεικονίζονται οι θέσεις των σταθερών φυλάκων σε κάθε κτίριο (γαλάζιο σύµβολο). Οι φύλακες αυτοί βρίσκονται σταθερά στις θέσεις τους όλες τις ώρες λειτουργίας του κτιρίου. Κριτήριο στην επιλογή των θέσεών τους αποτέλεσε η δυνατότητα οπτικού ελέγχου όλων των σηµείων εισόδου στο κτίριο. 2.3 Προσωπικό φύλαξης κτιρίων Το προσωπικό φύλαξης, που έχει την ευθύνη για κάθε κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής, χωρίζεται σε δύο οµάδες, τους σταθερούς και τους κινητούς φύλακες. Στους ακόλουθους πίνακες (πίνακας 2, 3, 4) περιγράφεται η οργάνωση του προσωπικού φύλαξης ανά κτίριο. Οµάδα φύλαξης Σταθεροί φύλακες Κινητοί φύλακες Προσωπικό φύλαξης 1 φύλακας στην πρωινή βάρδια 1 φύλακας στην απογευµατινή βάρδια 2 φύλακες ανά βάρδια θα περιπολούν περιοδικά στο εσωτερικό του κτιρίου Πίνακας 2: Οργάνωση του προσωπικού φύλαξης στο παλαιό κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής Οµάδα φύλαξης Σταθεροί φύλακες Κινητοί φύλακες Προσωπικό φύλαξης 1 φύλακας στην πρωινή βάρδια 1 φύλακας στην απογευµατινή βάρδια 2 φύλακες ανά βάρδια θα περιπολούν περιοδικά στο εσωτερικό του κτιρίου Πίνακας 3: Οργάνωση του προσωπικού φύλαξης στο νέο κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής Οµάδα φύλαξης Σταθεροί φύλακες Κινητοί φύλακες Προσωπικό φύλαξης 1 φύλακας στην πρωινή βάρδια 1 φύλακας στην απογευµατινή βάρδια 2 φύλακες ανά βάρδια θα περιπολούν περιοδικά στο εσωτερικό του κτιρίου Πίνακας 4: Οργάνωση του προσωπικού φύλαξης στη νέα πτέρυγα της Φιλοσοφικής Σχολής Γενικό σχέδιο Ασφάλειας-Φύλαξης Α.Π.Θ. 13

14 2.4 Ειδικά καθήκοντα φυλάκων κτιρίων Τα ειδικά καθήκοντα αφορούν στις ακόλουθες ενέργειες: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση συγκεκριµένων συσκευών σύµφωνα µε ειδικές οδηγίες που θα ληφθούν από τον υπεύθυνο του κτιρίου Άνοιγµα ή κλείσιµο συγκεκριµένων χώρων σε συγκεκριµένη ώρα, σύµφωνα πάντα µε ειδική έγγραφη οδηγία Πρόσθετα ειδικά καθήκοντα θα οριστούν από τον υπεύθυνο του κτιρίου. 2.5 Τεχνικά µέσα φύλαξης και ασφάλειας κτιρίων Στα κτίρια της Φιλοσοφικής Σχολής το προσωπικό φύλαξης έχει στη διάθεσή του τεχνικά µέσα (πίνακας 5), που εξασφαλίζουν τόσο την αποτελεσµατική άσκηση των καθηκόντων του όσο και την ασφάλεια του ίδιου του προσωπικού. Συγκεκριµένα προβλέπονται σε κάθε κτίριο τα ακόλουθα µέσα: Τεχνικά µέσα Σύστηµα συναγερµού Μηχανισµός ασφάλισης των εξόδων κινδύνου Πυροσβεστήρες Μεγάφωνο Κυτίο πρώτων βοηθειών- Φαρµακείο Σκαπανικά µέσα (φτυάρια, άµµος, αλάτι) Πίνακας 5: Τεχνικά µέσα φύλαξης των κτιρίων της Φιλοσοφικής Σχολής Γενικό σχέδιο Ασφάλειας-Φύλαξης Α.Π.Θ. 14

15 2.6 Ειδικές καταστάσεις Στον συγκεντρωτικό πίνακα που ακολουθεί (πίνακας 6) καταγράφονται οι ενέργειες που πρέπει εκτελούνται σε περίπτωση ειδικών καταστάσεων. Σε κάθε περίπτωση το προσωπικό φύλαξης είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο για να συντονίσει και να καθοδηγήσει τις ενέργειες αυτές για την ασφάλεια όλων όσων βρίσκονται εντός και εκτός του κτιρίου τη στιγµή του συµβάντος. Ειδικές καταστάσεις Άµεσες ενέργειες Άµεση επικοινωνία Σεισµός Προσπάθεια να παραµείνουν ανοικτές οι πόρτες Έλεγχος ανελκυστήρων Προσπάθεια αποφυγής κλίµατος πανικού Το προσωπικό ασφάλειας εγκαταλείπει τελευταίο το κτίριο παίρνοντας µαζί του τον κατάλογο εισερχοµένωνεξερχοµένων, κλειδιά κλπ. Φωτιά Προσπάθεια κατάσβεσης µε τα κατάλληλα µέσα πυρόσβεσης και εκτίµηση µεγέθους Παραµονή στο χώρο φύλαξης µε την απαιτούµενη προσοχή για το ενδεχόµενο εγκλωβισµού Πληµµύρα Προσπάθεια µείωση του φαινοµένου µε µέσα που διαθέτει ο φύλακας Αποφυγή εγκλωβισµού και διασφάλιση οδού διαφυγής Βοµβιστική Απειλή Βοµβιστική απειλή (τηλεφωνική) Ατύχηµα ή αιφνίδια ασθένεια Αιφνίδια επίθεση µε πρόθεση βανδαλισµού και δολιοφθοράς Οδηγίες από Επόπτη σχολής Μετά το τέλος του περιστατικού συµπλήρωση ειδικού εντύπου Διατήρηση της επικοινωνίας µε το άτοµο που τηλεφωνεί για όσο το δυνατόν µεγαλύτερο διάστηµα Καταγραφή σηµειώσεων Χρήση δελτίου βοµβιστικής απειλής Πυροσβεστικό σώµα (199) Γραφείο Ασφάλειας-Φύλαξης Περίπολο εξωτερικών χώρων Πυροσβεστικό σώµα (199) Γραφείο Ασφάλειας-Φύλαξης Περίπολο εξωτερικών χώρων Πυροσβεστικό σώµα (199) Γραφείο Ασφάλειας-Φύλαξης Περίπολο εξωτερικών χώρων Γραφείο Ασφάλειας-Φύλαξης Περίπολο εξωτερικών χώρων Γραφείο Ασφάλειας-Φύλαξης Περίπολο εξωτερικών χώρων Παροχή πρώτων βοηθειών ΕΚΑΒ (166) Γραφείο Ασφάλειας-Φύλαξης Κέντρο Πρωτοβάθµιας Υγειονοµικής Περίθαλψης Ενεργοποίηση προστατευτικών καλυµµάτων θυρών- παραθύρων και υαλοπινάκων (µεταλλικά στόρια) Γραφείο Ασφάλειας-Φύλαξης Περίπολο εξωτερικών χώρων Πίνακας 6: Ενέργειες προσωπικού φύλαξης σε ειδικές καταστάσεις Γενικό σχέδιο Ασφάλειας-Φύλαξης Α.Π.Θ. 15

16 2.6.1 Εκκένωση κτιρίου Είναι πιθανό η εξέλιξη των ειδικών καταστάσεων να οδηγήσει στην ανάγκη εκκένωσης του κτιρίου. Λόγοι που µπορεί να οδηγήσουν σε εκκένωση κτιρίου είναι οι εξής: Απειλή βόµβας Εκτεταµένη πυρκαγιά Σεισµός Κατά την εκκένωση κτιρίου τηρείται αυστηρά η κατανοµή αρµοδιοτήτων των υπευθύνων ασφάλειας και του προσωπικού φύλαξης και ακολουθείται µια ορισµένη σειρά ενεργειών. Ο υπεύθυνος ασφάλειας του κτιρίου: Ανακοινώνει µέσω του συστήµατος µεγαφώνων ή τηλεφωνικών συσκευών ότι το κτίριο πρέπει να εκκενωθεί Έχει το γενικό πρόσταγµα και τον συντονισµό όλων των ενεργειών Εποπτεύει τις ενέργειες των επί µέρους επικεφαλής-υπευθύνων Συνεργάζεται µε το προσωπικό ασφάλειας, την αστυνοµία, την πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ Ενηµερώνει διαρκώς τους προϊσταµένους του για την εξέλιξη της κατάστασης Οι επιµέρους επικεφαλής-υπεύθυνοι: Μεριµνούν για τη συγκέντρωση του προσωπικού τους στο αρχικό σηµείο συγκέντρωσης και το προωθούν µέσω των προκαθορισµένων διόδων διαφυγής (κλιµακοστάσια) προς τις καθορισµένες εξόδους του κτιρίου. Ιδιαίτερη έµφαση δίνουν στην καθοδήγηση των επισκεπτών Διατηρούν την ψυχραιµία τους και πρωτοστατούν στην αποφυγή του πανικού και του συνωστισµού Επιβάλουν την τάξη στο προσωπικό και µεριµνούν για τη συνεχή και οµαλή ροή αυτού προς τα έξω Μεριµνούν για τη συγκέντρωση του προσωπικού τους στο προκαθορισµένο τελικό σηµείο συγκέντρωσης (έξωθεν του κτιρίου και σε απόσταση ασφάλειας), προβαίνουν στην καταµέτρηση αυτού, καθώς και των επισκεπτών, για τη διαπίστωση της παρουσίας όλων και ενηµερώνουν σχετικά τον υπεύθυνο ασφάλειας Το προσωπικό ασφάλειας: Ακολουθεί τις οδηγίες του υπευθύνου ασφάλειας και συνδράµει στο έργο της αστυνοµίας, της πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ εφόσον τους ζητηθεί Εξασφαλίζει το προσπελάσιµο των εξόδων, διατηρώντας τις ανοιχτές και αποµακρύνοντας τυχόν εµπόδια Συµβάλει στη διατήρηση της ψυχραιµίας, στην αποφυγή του πανικού και συνωστισµού και καθοδηγεί το προσωπικό στα προκαθορισµένα σηµεία Απαγορεύει την είσοδο στο κτίριο σε οποιοδήποτε άτοµο και αποµακρύνει άσχετα άτοµα που παρευρίσκονται από περιέργεια Γενικό σχέδιο Ασφάλειας-Φύλαξης Α.Π.Θ. 16

17 Το λοιπό προσωπικό: Διατηρεί την ψυχραιµία του και αποχωρεί µε τάξη και µόνο από τις προκαθορισµένες διόδους και εξόδους προς τα καθορισµένα σηµεία Ακολουθεί πιστά τις οδηγίες του υπευθύνου ασφάλειας, των επιµέρους υπευθύνων, του προσωπικού ασφάλειας, της αστυνοµίας και της πυροσβεστικής Σε κάθε περίπτωση εκκένωσης απαγορεύεται αυστηρά η χρήση ανελκυστήρων και το κύριο µέληµα του προσωπικού φύλαξης είναι η τήρηση της ψυχραιµίας και η αποφυγή πανικού και συνωστισµού. Κατά την ορθή κρίση των εργαζοµένων και εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν και δεν κινδυνεύει η σωµατική τους ακεραιότητα, είναι δυνατόν να προηγηθεί της αποχώρησης περισυλλογή εγγράφων και υλικών που πρέπει να διασωθούν. Τέλος, υπάρχει πρόβλεψη για την πραγµατοποίηση ασκήσεων εκκένωσηςδιαφυγής σε τακτά χρονικά διαστήµατα, µε ιδιαίτερη βαρύτητα στους χώρους διδασκαλίας. Οι ασκήσεις θα πραγµατοποιούνται µε τη συνδροµή της οµάδας ΟΔΑΚ-Α.Π.Θ. Γενικό σχέδιο Ασφάλειας-Φύλαξης Α.Π.Θ. 17

18 3 Γενικές πληροφορίες Φιλοσοφικής Σχολής Στη συνέχεια προσφέρονται χρήσιµες πληροφορίες που αφορούν στην επικοινωνία µε το διδακτικό προσωπικό και τις υπηρεσίες της Φιλοσοφικής Σχολής, αλλά και αναλυτικές πληροφορίες για τις εκπαιδευτικές διαδικασίες που λαµβάνουν χώρα στα κτίριά της κάθε εξάµηνο. Οι πληροφορίες αυτές βρίσκονται στη διάθεση του προσωπικού φύλαξης για την ενηµέρωση κάθε ενδιαφερόµενου (φοιτητών, προσωπικού, επισκεπτών). 3.1 Χάρτης του Campus Στο χάρτη που ακολουθεί πανεπιστηµιακού campus. δίνεται µια συνολική εικόνα του 3.2 Πληροφορίες για τη Σχολή Το προσωπικό φύλαξης θα είναι σε θέση στο εξής, παράλληλα µε την άσκηση των καθηκόντων φύλαξης, να προσφέρει χρήσιµες πληροφορίες για τη Σχολή και οι οποίες αφορούν στα ακόλουθα πεδία: 1. Στοιχεία επικοινωνίας µελών ΔΕΠ και λοιπού διδακτικού προσωπικού Σχολή/ Τµήµα Μέλος ΔΕΠ Όροφος Γραφείο Γενικό σχέδιο Ασφάλειας-Φύλαξης Α.Π.Θ. Τηλέφωνο Ώρες συνεργασίας 18

19 2. Υπηρεσίες (Γραµµατείες, Εργαστήρια, Βιβλιοθήκες κ.α.) Σχολή/ Τµήµα Υπηρεσία Όροφος Γραφείο Τηλέφωνο Ώρες λειτουργίας 3. Αίθουσες διδασκαλίας- αµφιθέατρα Αίθουσες διδασκαλίας- Αµφιθέατρα Όροφος 4. Πρόγραµµα µαθηµάτων Σχολή/ Τµήµα Μάθηµα Διδάσκων Αίθουσα Ηµέρα Ώρα 5. Πρόγραµµα εξετάσεων Σχολή/ Τµήµα Μάθηµα Διδάσκων Αίθουσα Ηµέρα Ώρα 6. Εκδηλώσεις Εκδήλωση Χώρος Ηµεροµηνία Ώρα Σηµείωση: Οι παραπάνω πληροφορίες θα πρέπει να είναι διαθέσιµες σε κάθε κτίριο της Σχολής και για κάθε Τµήµα, τόσο για προπτυχιακά και όσο και για µεταπτυχιακά προγράµµατα. Γενικό σχέδιο Ασφάλειας-Φύλαξης Α.Π.Θ. 19

20 4 Έλεγχος και αξιολόγηση προσωπικού φύλαξης 4.1 Εποπτικές διαδικασίες αξιολόγησης Η συνεχής αναβάθµιση και βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών φύλαξης στο Α.Π.Θ. προϋποθέτει συστηµατικό έλεγχο και αξιολόγηση του προσωπικού φύλαξης. Στην κατεύθυνση αυτή έχουν οριστεί οι ακόλουθες εποπτικές διαδικασίες: Σηµεία ηλεκτρονικού ελέγχου Ατοµικό φύλλο αξιολόγησης φύλακα Έντυπο αξιολόγησης παρεχόµενων υπηρεσιών φύλαξης. Σηµεία ηλεκτρονικού ελέγχου Το σύστηµα ηλεκτρονικού ελέγχου βασίζεται σε ένα δίκτυο ηλεκτρονικών σηµείων που βρίσκονται εγκατεστηµένα σε χώρους του Α.Π.Θ. και κάθε φορά που ο φύλακας διέρχεται από το σηµείο αυτό καταγράφεται η ώρα και το σηµείο διέλευσης µε τη βοήθεια ηλεκτρονικής συσκευής. Τα στοιχεία αυτά τα συγκεντρώνει και τα ελέγχει το Γραφείο Ασφάλειας- Φύλαξης του Α.Π.Θ. Ατοµικό φύλλο αξιολόγησης φύλακα Το ατοµικό φύλλο αξιολόγησης φύλακα αφορά στην αξιολόγηση του προσωπικού φύλαξης από το ίδιο το Γραφείο Ασφάλειας-Φύλαξης του Α.Π.Θ. και έχει χαρακτήρα επίσηµης υπηρεσιακής αξιολόγησης. Το ερωτηµατολόγιο συµπληρώνεται από τον υπεύθυνο αξιολόγησης και τίθεται υπόψη της υπηρεσίας. Έντυπο αξιολόγησης παρεχόµενων υπηρεσιών φύλαξης Το έντυπο αυτό έχει τη µορφή ερωτηµατολογίου και διανέµεται στον Κοσµήτορα, στους εργαζόµενους και στο διδακτικό προσωπικό κάθε Τµήµατος/Σχολής για την αξιολόγηση των παρεχόµενων υπηρεσιών φύλαξης. Τα συµπληρωµένα έντυπα κατατίθενται στο Γραφείο Ασφάλειας- Φύλαξης του Α.Π.Θ., το οποίο Γενικό σχέδιο Ασφάλειας-Φύλαξης Α.Π.Θ. 20

21 λαµβάνοντας υπόψη το παρόν ερωτηµατολόγιο σε συνδυασµό µε την υπηρεσιακή αξιολόγηση προχωρά σε αναδιοργάνωση και βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών. Σηµείωση: Τα παραπάνω έντυπα βρίσκονται στο Παράρτηµα 2 του παρόντος εγχειριδίου. 4.2 Καταλογισµός προστίµων Για την αποτελεσµατική παροχή των υπηρεσιών ασφάλειας και φύλαξης στο Α.Π.Θ. κρίνεται αναγκαία η διεξαγωγή επιτόπιων ελέγχων ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των κανονισµών και προδιαγραφών των παρεχόµενων υπηρεσιών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πληµµελής άσκηση καθηκόντων θα επιβάλλονται χρηµατικά πρόστιµα στην εταιρεία που παρέχει τις υπηρεσίες σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα (πίνακας 7). Μη εκτελούµενα καθήκοντα Πρόστιµο (σε ευρώ) Χρήση της προβλεπόµενης ενδυµασίας 30,00 Παραµονή στο χώρο ευθύνης 80,00 Διέλευση από τα σηµεία εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου 10,00 ανά σηµείο Τήρηση βιβλίου φύλαξης 20,00 Σύνταξη αναφοράς 20,00 Πίνακας 7: Καταλογισµός προστίµων σε περίπτωση µη εκτελούµενων καθηκόντων Γενικό σχέδιο Ασφάλειας-Φύλαξης Α.Π.Θ. 21

22 Γενικό σχέδιο Ασφάλειας-Φύλαξης Α.Π.Θ. 22

23 5 Παράρτηµα Περιγραφή καθηκόντων φυλάκων Καθήκοντα φυλάκων περιπολίας (εντός campus) εργάσιµων ηµερών Πρωινή βάρδια 06:00-14:00 (εργάσιµων ηµερών) Δευτέρα- Παρασκευή Απογευµατινή βάρδια 14:00-22:00 (εργάσιµων ηµερών) Δευτέρα- Παρασκευή Προσέλευση 15 λεπτά πριν την έναρξη της βάρδιας για ενηµέρωση Έλεγχος και παραλαβή εξοπλισµού (ασύρµατοι, συσκευή ηλεκτρονικού ελέγχου περιπολιών) Έλεγχος της κατάστασης του οχήµατος (για όσους κινούνται µε δίκυκλο) Έναρξη περιπολίας στον τοµέα ευθύνης. Υποστήριξη σταθερών φυλάκων στο άνοιγµα και το κλείσιµο των κτιρίων. Αναφορά µε ασύρµατο για την κατάσταση που επικρατεί στον τοµέα ευθύνης από πλευράς ασφάλειας (safety) κατά την πρώτη περιπολία Συνεχείς περιπολίες εντός τοµέα ευθύνης έκτος και εντός κτιρίων Υποστήριξη σταθερών φυλάκων. Έλεγχος του φωτισµού των εξωτερικών χώρων του campus. Αναφορές για απορρίµµατα και λοιπά προβλήµατα εντός campus (8 Περιπολίες ανά βάρδια) Σύνταξη αναφοράς συµβάντων βάρδιας Βραδινή βάρδια 22:00-06:00 (εργασίµων ηµερών) Δευτέρα- Παρασκευή Προσέλευση 15 λεπτά πριν την έναρξη της βάρδιας για ενηµέρωση Υποστήριξη των σταθερών φυλάκων των κτιρίων που βρίσκονται στον τοµέα ευθύνης του (κυρίως στο κλείδωµα και γενικώς στην ασφάλιση του κτιρίου) Πρώτη περιπολία µε επιβεβαιωµένο ηλεκτρονικό έλεγχο (barcode) για εξακρίβωση της κατάστασης που βρίσκεται ο τοµέας ευθύνης (αναφορά µέσω ασυρµάτου) Σηµαντικό καθήκον των φυλάκων περιπολίας κατά τη βραδινή βάρδια είναι το άνοιγµα κτιρίων- σχολών µετά από ειδική εντολή που θα δίνεται αρµοδίως. Η εν λόγω διαδικασία θα εκτελείται όπως αναλύεται παρακάτω: 1. Εάν υπάρχει παραµένον εντός κτιρίου µετά τις 22:00 θα είναι ενήµερος ο σταθερός φύλακας, θα ενηµερώνεται η νυχτερινή περίπολος µέσω Διοίκησης και όταν ο ευρισκόµενος εντός του κτιρίου επιθυµεί να αποχωρήσει θα επικοινωνεί µε τη Διοίκηση, η οποία µέσω ασυρµάτου θα αποστέλλει περίπολο να ξεκλειδώσει τη Σχολή για την έξοδο του στελέχους και να επιµεληθεί την εκ νέου ασφάλιση του κτιρίου, καθώς και την ασφαλή αποµάκρυνση του πανεπιστηµιακού 2. Στην περίπτωση που πανεπιστηµιακός παράγοντας προσέλθει στο κτίριο µετά τις 22:00 και υπάρχει έγγραφη άδεια στο κέντρο Διοίκησης, καλείται η περίπολος να ανοίξει και να απασφαλίσει το κτίριο για να εισέλθει το στέλεχος. Στη συνέχεια κλειδώνει, ενεργοποιεί τον συναγερµό εισόδου και αποχωρεί. Στην έξοδο, ακολουθείται η διαδικασία της 1 ης περίπτωσης, δηλαδή επικοινωνεί µε τη Διοίκηση, αυτή καλεί την περίπολο που επιβλέπει την ασφαλή αποχώρηση και στη συνέχεια ασφαλίζει το κτίριο Κατά τις περιπολίες στον τοµέα ευθύνης αποµακρύνονται µε ασφαλή και επαγγελµατικό τρόπο όλα τα εξωπανεπιστηµιακά στοιχεία. Η έναρξη και η λήξη τέτοιων περιστατικών κοινοποιείται µέσω ασυρµάτου στη Διοίκηση Σύνταξη αναφοράς συµβάντων βάρδιας για πλήρη ενηµέρωση των υπευθύνων Γενικό σχέδιο Ασφάλειας-Φύλαξης Α.Π.Θ. 23

24 Καθήκοντα φυλάκων περιπολίας Σ/Κ και αργίες Πρωινή Βάρδια 06:00-14:00 Έγκαιρη προσέλευση για ανάγνωση προηγούµενων αναφορών Έλεγχος εξοπλισµού (ασύρµατοι, barcode, δίκυκλα κ.λπ.) - παραλαβή Περιπολία αναγνώρισης µε ασύρµατη αναφορά για την υπάρχουσα κατάσταση Ενηµέρωση της Διοίκησης για µη σβήσιµο κοινόχρηστου φωτισµού ή για τυχόν ασυνήθιστες συνθήκες από πλευράς σκουπιδιών ή φυσικών καταστροφών (πτώση δενδρυλλίων από δυνατούς ανέµους, πληµµύρες, σπάσιµο σωληνώσεων κ.λπ.) Διαδικασία ανοίγµατος και κλεισίµατος Σχολών όπως έχουν καταγραφεί στην περίπτωση 1 και 2 των Καθηκόντων βραδινής βάρδιας εργάσιµων ηµερών Περιπολία µε λεπτοµερή έλεγχο των χώρων ευθύνης και ηλεκτρονική επιβεβαίωση Σύνταξη αναφοράς για καταγραφή συµβάντων και ενηµέρωση Υπευθύνων και επόµενης βάρδιας Απογευµατινή Βάρδια 14:00-22:00 Έγκαιρη προσέλευση και ενηµέρωση από προηγούµενη βάρδια Έλεγχος εξοπλισµού - παραλαβή Περιπολία αναγνώρισης µε ηλεκτρονική επιβεβαίωση Διαδικασία ανοίγµατος και κλεισίµατος κτιρίων (όµοια µε την προαναφερόµενη) Έλεγχος φωτισµού κοινόχρηστων χώρων του campus κατά την ώρα που θα ενεργοποιηθεί Διακριτική επιτήρηση των χώρων που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν εκδηλώσεις (party) και ενηµέρωση - καταγραφή στη Διοίκηση Περιπολία ελέγχου και σύνταξη αναφοράς µε λεπτοµερείς επισηµάνσεις σε θέµατα που τυχόν είναι σε εξέλιξη ή πρόκειται να ξεκινήσουν στην επόµενη βάρδια Βραδινή Βάρδια 22:00-06:00 Έγκαιρη προσέλευση Έλεγχος εξοπλισµού - παραλαβή Περιπολία αναγνώρισης και αναφορά κατάστασης µέσω ασυρµάτου Διαδικασία ανοίγµατος κλεισίµατος κτιρίων Διακριτική επιτήρηση εκδηλώσεων Καταγραφή κατάστασης µε το πέρας κάθε εκδήλωσης Περιπολία µε ηλεκτρονική επιβεβαίωση για συνολική εικόνα του τοµέα ευθύνης Σύνταξη αναφοράς, ενηµέρωση υπευθύνων και επόµενης βάρδιας Γενικά Καθήκοντα φυλάκων κτιρίου Πρωινή βάρδια 06:00-14:00 (εργασίµων ηµερών) Δευτέρα- Παρασκευή Προσέλευση 15 λεπτά πριν την έναρξη της βάρδιας Η έγκυρη προσέλευση έχει ως σκοπό την ενηµέρωση από την βραδινή βάρδια του κτιρίου Διοίκησης για το αν συνέβη κάποιο περιστατικό κατά τη διάρκεια της νύχτας Λεπτοµερής εξωτερικός και εσωτερικός έλεγχος του κτιρίου για την σαφέστερη εικόνα του χώρου και της κατάστασης στην οποία παραλαµβάνεται Η διενέργεια των ελέγχων πρέπει να γίνεται µε κλειστή την πόρτα, καθώς και την ενηµέρωση του κέντρου για την ώρα έναρξης και λήξης του ελέγχου Κλείσιµο φωτισµού κοινόχρηστων και εξωτερικών χώρων κτιρίου Γενικό σχέδιο Ασφάλειας-Φύλαξης Α.Π.Θ. 24

25 Το κλείσιµο του φωτισµού θα διαφέρει από εποχή σε εποχή καθόσον τους θερινούς µήνες η έναρξη της βάρδιας γίνεται µε το φυσικό φως της ηµέρας ενώ τους χειµερινούς ο φωτισµός θα σβήνεται σταδιακά Ξεκλείδωµα χώρων που πρέπει να είναι ανοικτοί για την οµαλή προσέλευση καθαριστριών, διοικητικών υπαλλήλων και λοιπών µελών της κοινότητας (καθηγητές, φοιτητές κλπ) Παραµονή στο χώρο του θυρωρείου- φυλακίου κατά την ώρα προσέλευσης Επικοινωνία µε υπεύθυνο κτιρίου για αναφορά και λήψη τυχόν επιπρόσθετων οδηγιών Απογευµατινή βάρδια 14:00-22:00 (εργασίµων ηµερών) Δευτέρα- Παρασκευή Προσέλευση 15 λεπτά πριν την έναρξη της βάρδιας για να υπάρχει χρόνος παραλαβής- παράδοσης της αναφοράς συµβάντων και η ουσιαστική αλληλοενηµέρωση Περιµετρικός εξωτερικός και εσωτερικός έλεγχος του κτιρίου για διαµόρφωση εικόνας της κατάστασης που επικρατεί στο κτίριο (ο έλεγχος θα γίνεται πάντα µε έναρξη και λήξη προς το φυλάκιο διοίκησης) Άνοιγµα φωτισµού την ώρα που απαιτείται Λεπτοµερής έλεγχος µετά την αποχώρηση του προσωπικού, καθηγητών, φοιτητών και λοιπών για το κλείσιµο φωτισµού, παραθύρων, θέρµανσης ή κλιµατισµού καθώς και λοιπών συσκευών που ορίζουν τα ειδικά καθήκοντα του κτιρίου Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίδεται σε κάδους απορριµµάτων για τυχόν επιπόλαιες ρίψεις µη σβησµένων τσιγάρων Τέλος σύνταξη αναφοράς που θα παραδίδεται στο φυλάκιο διοίκησης Κλείδωµα του κτιρίου επιµελώς, ενεργοποίηση υπάρχοντος συστήµατος ασφάλειας και παράδοση κλειδιών κλπ στην Διοίκηση Ειδικά καθήκοντα φυλάκων κτιρίου Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση συγκεκριµένων συσκευών σύµφωνα µε ειδικές οδηγίες που θα ληφθούν από τον υπεύθυνο του κτιρίου Άνοιγµα ή κλείσιµο συγκεκριµένων χώρων σε συγκεκριµένη ώρα, σύµφωνα πάντα µε ειδική έγγραφη οδηγία Τέλος, ο φύλακας της πρωινής βάρδιας θα πρέπει να συντάσσει συνοπτική αναφορά συµβάντων στο πέρας του ωραρίου του, που θα παραδίδει στον απογευµατινό φύλακα Η ανάληψη και παραλαβή θα γίνεται ενυπόγραφα, ώστε να είναι διασφαλισµένη η αλληλοενηµέρωση Γενικό σχέδιο Ασφάλειας-Φύλαξης Α.Π.Θ. 25

26 6 Παράρτηµα Ατοµικό φύλλο αξιολόγησης φύλακα Α.Π.Θ. Γενικό σχέδιο Ασφάλειας-Φύλαξης Α.Π.Θ. 26

27 6.2 Έντυπο αξιολόγησης παρεχόµενων υπηρεσιών φύλαξης Ονοµατεπώνυµο: Ιδιότητα: Σχολή/ Τµήµα: Ηµεροµηνία: Πόσο ικανοποιηµένος/ η είστε από τις ακόλουθες παραµέτρους των υπηρεσιών φύλαξης: 1. Εµφάνιση προσωπικού 2. Τήρηση ωραρίου προσέλευσηςαποχώρησης Απόλυτα Μέτρια Καθόλου 3. Εκτέλεση των καθηκόντων 4. Τήρηση διαδικασιών 5. Επικοινωνία και συµπεριφορά προσωπικού Γενικό σχέδιο Ασφάλειας-Φύλαξης Α.Π.Θ. 27

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΦΥΛΑΞΗΣ Α.Π.Θ. ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΦΥΛΑΞΗΣ Α.Π.Θ. ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΦΥΛΑΞΗΣ Α.Π.Θ. ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. Θεσσαλονίκη 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΦΥΛΑΞΗΣ CAMPUS...3 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1.2 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΦΥΛΑΞΗΣ Α.Π.Θ....4 1.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Εργαστήριο Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Λ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Έκδοση: 1.0

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Α: ΒΕΦΑ6ΣΙ-ΣΒΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Α: ΒΕΦΑ6ΣΙ-ΣΒΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΕΦΑ6ΣΙ-ΣΒΠ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2013 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Απαιτήσεις και Διαδικασίες φύλαξης των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του ΟΒΙ 1. Ο φύλακας προσέρχεται έγκαιρα στη φύλαξη, ενηµερώνεται για οτιδήποτε απαιτείται από τον προκάτοχό του και τον αρµόδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ο.Α.Σ.Π.

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ο.Α.Σ.Π. Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ο.Α.Σ.Π. Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου σε Σχολική Μονάδα Αθήνα 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ NOMOY ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΜΑ ΣΧΙΣΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ NOMOY ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΜΑ ΣΧΙΣΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ NOMOY ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.Δ.Σ.Ν.Α. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΜΑ ΣΧΙΣΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ «ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ SAVVI MΑRINE A.E.Α.Σ.» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Σελίδα 1 Πίνακας περιεχοµένων Άρθρο 1... 3 Πεδίο εφαρµογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Α.Π.Θ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Α.Π.Θ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Α.Π.Θ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ CAMPUS... 3 1.1 ΔΟΜΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ...3 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Αριθμός Διακήρυξης: 620/6/22-1-2015 Αρ.Αποφ.: 2122/100/17-7-2014 Αναθέτουσα Αρχή: ΊΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΗΠΕ Α... 1 Κεφάλαιο 1: Χώροι ποδοσφαιριστών και αξιωµατούχων... 1 Άρθρο 1 Αγωνιστικός χώρος Προδιαγραφές...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Οδηγίες Λειτουργίας Εγνατίας Οδού

ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Οδηγίες Λειτουργίας Εγνατίας Οδού ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Οδηγίες Λειτουργίας Εγνατίας Οδού Φεβρουάριος 2004 ΕΚ ΟΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Α.1 3/2/2004 Αθανάσιος Τσαντσάνογλου Πολιτικός Μηχανικός ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Γεώργιος Ζιάκας Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 1 από 43 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 2 από 43 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕ ΩΝ ΚΑΙ Α ΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕ ΩΝ ΚΑΙ Α ΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕ ΩΝ ΚΑΙ Α ΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Περιεχόµ ενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΗΠΕ Α... 1 Κεφάλαιο 1: Χώροι ποδοσφαιριστών και αξιωµατούχων... 1 Άρθρο 1 Αγωνιστικός χώρος Προδιαγραφές... 1 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ασφάλειας, Σχέδιο Ασφάλειας και Σχέδιο Ανάκαμψης από Καταστροφές για ασφαλή Επεξεργασία και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Ασφάλειας, Σχέδιο Ασφάλειας και Σχέδιο Ανάκαμψης από Καταστροφές για ασφαλή Επεξεργασία και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Πολιτική Ασφάλειας, Σχέδιο Ασφάλειας και Σχέδιο Ανάκαμψης από Καταστροφές για ασφαλή Επεξεργασία και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Περιεχόμενα 1. Πολιτική Ασφάλειας 3 2. Σχέδιο Ααφάλειας 5 3. Σχέδιο Ανάκαμψης

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης - Ενημέρωσης

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης - Ενημέρωσης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης - Ενημέρωσης Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

Β5. Κανονισµός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (Κ.Υ.Δ.) Τµήµα Στατιστικής Μηχανογράφησης & Πληροφορικής

Β5. Κανονισµός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (Κ.Υ.Δ.) Τµήµα Στατιστικής Μηχανογράφησης & Πληροφορικής Β5. Κανονισµός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (Κ.Υ.Δ.) Τµήµα Στατιστικής Μηχανογράφησης & Πληροφορικής Θεσσαλονίκη 19/12/2006 88 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Διδάσκων Κ. Η. Ευαγγελινός Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: Αξιοποίηση του Project Management για την Εφαρμογή του EMAS στο Λόφο

Διαβάστε περισσότερα

Ο. Α. OO Σ. Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.) Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης

Ο. Α. OO Σ. Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.) Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ο.Α.Σ.Π. Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου σε Σχολική Μονάδα Αθήνα 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Δράμα 19-05- 2014 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ. 4931

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Δράμα 19-05- 2014 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ. 4931 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Δράμα 19-05- 2014 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ. 4931 ΘΕΜΑ: «Ανάρτηση προδιαγραφών προς διαβούλευση στο Site του Νοσοκομείου» Δημόσια διαβούλευση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής & Εφαρµογών Η/Υ

Κανονισµός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής & Εφαρµογών Η/Υ Κανονισµός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής & Εφαρµογών Η/Υ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Σεπτέµβριος 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Το Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής & Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής & Εφαρµογών Η/Υ

Κανονισµός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής & Εφαρµογών Η/Υ Κανονισµός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής & Εφαρµογών Η/Υ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Σεπτέµβριος 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Το Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής & Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Φύλαξη των κτιρίων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ «Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» ΚΑΙ «SWEDISH SYSTEMS SECURITY» 1 ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜΒΑΣ. 24/2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΤΑΠ-ΟΤΕ (ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «RISE UP ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Α.Ε.» (Μ.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «RISE UP ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Α.Ε.» (Μ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «RISE UP ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Α.Ε.» (Μ.Α.Ε 70265/001/Β/10/0373) ΠΡΟΟΙΜΙΟ Ο σεβασμός της ιδιωτικότητας και η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Λιµενικής Εγκατάστασης Θέµατα Αξιολόγηση Ασφάλειας Λιµενικών Εγκαταστάσεων

Ασφάλεια Λιµενικής Εγκατάστασης Θέµατα Αξιολόγηση Ασφάλειας Λιµενικών Εγκαταστάσεων Στοιχείο # "ISPS Μέρος/ Ενότητα Αναφοράς" Ασφάλεια Λιµενικής Εγκατάστασης Θέµατα Αξιολόγηση Ασφάλειας Λιµενικών Εγκαταστάσεων ΜΕΡΟΣ Α - ISPS ΝΑΙ ΟΧΙ Σχετικά Έγγραφα Παρατηρήσεις Ασφάλεια Λιµενικής Εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ ΑΠΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ ΚΗΠΟΥΣ, 2011-2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ ΑΠΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ ΚΗΠΟΥΣ, 2011-2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ ΑΠΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ ΚΗΠΟΥΣ, 2011-2012 ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4969 ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 0000/4950/Β02

Διαβάστε περισσότερα

1. ΦΟΡΕΑΣ: Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο, Κωνσταντινουπόλεως

1. ΦΟΡΕΑΣ: Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο, Κωνσταντινουπόλεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Τηλ. (2313) 312.268 Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ Αθήνα 2002 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ρ.ν.κορδιολής ιευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας ΠΑΟΝΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Αθήνα 2002 ρ.ν.κορδιολής ιευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο

Διαβάστε περισσότερα

AΔΑΜ: 15PR0C002750871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

AΔΑΜ: 15PR0C002750871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ AΔΑΜ: 15PR0C002750871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΓΚΛ465ΦΘΘ-ΦΥ7 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 5 Μαϊου 2015 Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ- ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΝOΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του

Διαβάστε περισσότερα