ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΦΥΛΑΞΗΣ Α.Π.Θ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΦΥΛΑΞΗΣ Α.Π.Θ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΦΥΛΑΞΗΣ Α.Π.Θ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Θεσσαλονίκη 2011

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΦΥΛΑΞΗΣ CAMPUS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΦΥΛΑΞΗΣ Α.Π.Θ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΥΛΑΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟΥΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΕΡΙΠΟΛΑ Πρόγραµµα περιπολούντων φυλάκων Τοµείς ευθύνης περιπόλων ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Επίπεδο ασφάλειας «ετοιµότητα I» Επίπεδο ασφάλειας «ετοιµότητα II» Επίπεδο ασφάλειας «συναγερµού» ΣΧΕΔΙΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΘΕΣΕΙΣ ΦΥΛΑΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Εκκένωση κτιρίου ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ CAMPUS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΥΛΑΚΑ Α.Π.Θ ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ...27 Γενικό σχέδιο Ασφάλειας-Φύλαξης Α.Π.Θ. 2

3 1 Γενικό σχέδιο ασφάλειας-φύλαξης Campus 1.1 Εισαγωγή Το κεντρικό campus του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) καταλαµβάνει µια έκταση µεγαλύτερη από τ.µ., στην οποία βρίσκονται 22 κτίρια που εξυπηρετούν εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές ανάγκες. Επιπλέον, έχει καταγραφεί ότι µεγάλος αριθµός ατόµων χρησιµοποιούν καθηµερινά τους χώρους του Α.Π.Θ. είτε ως διδακτικό προσωπικό είτε ως διοικητικό προσωπικό, φοιτητές, ερευνητές ή επισκέπτες. Συνεπώς, η δηµιουργία ενός κλίµατος ασφάλειας για όσους χρησιµοποιούν καθηµερινά τους χώρους του πανεπιστηµίου είναι πρωταρχικής σηµασίας. Το Α.Π.Θ. συνδυάζοντας ανθρώπινο δυναµικό και τεχνικά µέσα διαµόρφωσε ένα ολοκληρωµένο σχέδιο ασφάλειας-φύλαξης, το οποίο στηρίζεται στους ακόλουθους άξονες: Ύπαρξη κινητών φυλάκων-περιπόλων όλο το 24ωρο, όλες τις ήµερες της εβδοµάδας Ύπαρξη σταθερών φυλάκων σε κάθε είσοδο του κτιρίου Ασφάλιση κτιρίων Σαββατοκύριακα, αργίες και καθηµερινά 22:00-06:00 Μετατροπή εισόδων χωρίς φύλακα σε εξόδους κινδύνου Αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών και θέσπιση διαφορετικών επιπέδων συναγερµού Για να µπορεί, ωστόσο, να λειτουργήσει αποτελεσµατικά ο παραπάνω σχεδιασµός κρίνονται απαραίτητες ορισµένες παρεµβάσεις, οι οποίες έχουν ήδη δροµολογηθεί από τη Διοίκηση του Α.Π.Θ. Συγκεκριµένα: Μέριµνα για επαρκή φωτισµό Τοποθέτηση συναγερµών Μετατροπή εισόδων χωρίς φύλακα σε εξόδους κινδύνου µε κατάλληλο αυτοµατισµό Εγκατάσταση ηλεκτρονικών σηµείων ελέγχου εκτέλεσης εργασιών των φυλάκων Εκπόνηση µελετών πυρασφάλειας για κάθε κτίριο Εξοπλισµός θυρωρείων-φυλακίων για αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών (µεγάφωνο, πυροσβεστήρες, φαρµακείο) Λειτουργία ασύρµατου συστήµατος επικοινωνίας των φυλάκων Εκπαίδευση προσωπικού φύλαξης Ίδρυση Γραφείου Ασφάλειας- Φύλαξης του Α.Π.Θ. Γενικό σχέδιο Ασφάλειας-Φύλαξης Α.Π.Θ. 3

4 1.2 Γραφείο Ασφάλειας-Φύλαξης Α.Π.Θ. Το Γραφείο Ασφάλειας-Φύλαξης του Α.Π.Θ. λειτουργεί στον υπόγειο χώρο του κτιρίου Διοίκησης και έχει ως αντικείµενο: Να συντονίζει, να εποπτεύει και να ελέγχει την εφαρµογή του σχεδίου φύλαξης και ασφάλειας του Α.Π.Θ. σε όλους τους χώρους του Πανεπιστηµίου Να ελέγχει τις συµβατικές υποχρεώσεις του ανάδοχου Να καταγράφει και να επιλύει προβλήµατα που αφορούν στη φύλαξη και την ασφάλεια του Α.Π.Θ Να φροντίζει για την πρόσβαση στους χώρους του Α.Π.Θ. κατά τις ώρες που είναι ασφαλισµένοι Να ενηµερώνει για προβλήµατα ή παραβιάσεις και να διαχειρίζεται το σύστηµα συναγερµών Τηλέφωνo επικοινωνίας µε το Γραφείο Ασφάλειας-Φύλαξης: Η επικοινωνία είναι µε το Γραφείο είναι δυνατή ολόκληρο το 24ωρο. 1.3 Υποχρεώσεις φυλάκων Το προσωπικό φύλαξης οφείλει να ακολουθεί ορισµένους κανόνες για την αποτελεσµατική άσκηση των καθηκόντων του. Οι κανόνες αυτοί απορρέουν από το σχέδιο φύλαξης του Α.Π.Θ. και έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα. Συγκεκριµένα, κάθε εργαζόµενος στην υπηρεσία φύλαξης οφείλει: Nα έχει µαζί του: 1) αντίγραφο της άδειας εργασίας, 2) ενδεικτική ταυτότητα Α.Π.Θ. κατά την προσέλευση στο χώρο εργασίας για την ανάληψη των καθηκόντων του Να φοράει την εγκεκριµένη στολή του Α.Π.Θ. Να κάνει ανάληψη βάρδιας τουλάχιστον 5 λεπτά πριν την ώρα έναρξης και να αποχωρεί 5 λεπτά µετά τη λήξη της ώστε να υπάρχει χρόνος για αλληλοενηµέρωση του προσωπικού Να ενηµερώνει το βιβλίο φυλάξεων µε την έναρξη της βάρδιας Να ελέγχει πλήρως τις προσβάσεις, τις παροχές ρεύµατος, τις ηλεκτρικές συσκευές, τις παροχές νερού και τα συστήµατα πυρόσβεσης στο χώρο ευθύνης του και να καταγράφει τα αποτελέσµατα Να καταγράφει τυχόν προβλήµατα συντήρησης κατά τη διάρκεια της περιπολίας Να διατηρεί σε άριστη κατάσταση τα υλικά που χρησιµοποιούνται στη φύλαξη (φακός, ασύρµατος, αδιάβροχο, τζάκετ, βιβλίο φύλαξης) Να µην κάνει χρήση αλκοολούχων ποτών ή άλλων ουσιών που µπορεί να επηρεάσουν την εκτέλεση των καθηκόντων του Να µην παρακολουθεί τηλεόραση και να µην εκτελεί οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, που δε σχετίζεται µε την εκτέλεση των καθηκόντων του κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας Γενικό σχέδιο Ασφάλειας-Φύλαξης Α.Π.Θ. 4

5 Να χρησιµοποιεί τα περιουσιακά στοιχεία του Α.Π.Θ. (οχήµατα, τηλεφωνικές συσκευές, Η/Υ) αποκλειστικά για υπηρεσιακούς λόγους Να συµπεριφέρεται αυστηρά υπηρεσιακά και µε ευπρέπεια στο προσωπικό, τους φοιτητές, τους συνεργάτες και τους επισκέπτες του Α.Π.Θ. Να τηρεί εχέµυθη στάση σε ό,τι σχετίζεται µε την εκτέλεση των καθηκόντων του Να συνεργάζεται µε τις κρατικές αρχές (Ε.Κ.Α.Β., Πυροσβεστική κλπ.) Να επικοινωνεί µε το Γραφείο Ασφάλειας-Φύλαξης για θέµατα υπηρεσιακά και για θέµατα που σχετίζονται µε τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του Να µη φέρει ή χρησιµοποιεί οποιουδήποτε είδους οπλισµό (χειροπέδες, σπρέι, γκλοπ κλπ.) Να φροντίζει να ενηµερώνεται για το πρόγραµµα των βαρδιών φύλαξης 1.4 Εκπαίδευση φυλάκων Το προσωπικό φύλαξης βάσει του γενικού σχεδίου ασφάλειας-φύλαξης καταρτίζεται και επαναλαµβάνει την εκπαίδευση σε τακτά διαστήµατα. Τα αντικείµενα στα οποία θα καταρτίζεται είναι: Γενικοί κανόνες ασφάλειας (σταθερού- κινητού φύλακα) Γενικοί κανόνες πυρασφάλειας Πρώτες βοήθειες Κανόνες συµπεριφοράς και επικοινωνίας Δικαιώµατα και υποχρεώσεις ιδιωτικού προσωπικού φύλαξης βάσει του ν.2518/97, αλλά και βάσει του νόµου για το πανεπιστηµιακό άσυλο (ν.1268/82) Βασικές αρχές ηλεκτρονικών συστηµάτων ασφάλειας (Alarm, Access) Ο ρόλος του φύλακα σε καταστάσεις σεισµού, πληµµύρας, τροµοκρατικής απειλής Επίσης το προσωπικό φύλαξης του Α.Π.Θ. παρακολουθεί εξειδικευµένα σεµινάρια που αφορούν στην αντιµετώπιση και στο χειρισµό ατόµων υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών. 1.5 Ασφάλιση κτιρίων Η παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών ασφάλειας προϋποθέτει την κατάργηση αφύλακτων εισόδων στα κτίρια. Με δεδοµένο ότι είναι οικονοµικά αδύνατο να απασχολούνται τόσοι φύλακες όσες και οι είσοδοι κάθε κτιρίου, θα λειτουργούν λιγότερες είσοδοι στα κτίρια, οι οποίες όµως θα είναι υπό την επίβλεψη σταθερού φύλακα. Οι υπόλοιπες πόρτες θα µετατραπούν σε Γενικό σχέδιο Ασφάλειας-Φύλαξης Α.Π.Θ. 5

6 εξόδους κινδύνου. Αυτό σηµαίνει ότι θα παραµένουν κλειστές και θα απασφαλίζονται αυτόµατα σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Η µεταβολή αυτή επιφέρει αλλαγές σε συνήθειες καθηµερινής µετακίνησης εντός του campus, είναι, όµως, απαραίτητη καθώς δεν µπορεί να υπάρξει ουσιαστική φύλαξη µε την ταυτόχρονη πρόσβαση στο κτίριο από ελεγχόµενες και µη ελεγχόµενες εισόδους. Επίσης, οι είσοδοι των κτιρίων θα ασφαλίζονται καθηµερινά από τις 22:00 έως τις 06:00 της επόµενης µέρας, καθώς και τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήµατος, τα µέλη ΔΕΠ µπορούν να εισέρχονται και να εξέρχονται από τα κτίρια βάσει της ιδιότητάς τους. Οι φοιτητές ή ερευνητές που θα χρειαστεί να επισκεφθούν ή να απασχοληθούν στους χώρους του Α.Π.Θ. θα εξυπηρετούνται από τους φύλακες µετά από συνεννόηση µε τον Πρόεδρο κάθε Σχολής (κατάθεση ονοµαστικού καταλόγου εγκεκριµένου από τον Πρόεδρο). Η αναφορά των προσώπων που βρίσκονται µέσα στα κτίρια κατά τη διάρκεια µη εργάσιµων ωρών εγγυάται την ασφάλεια του Α.Π.Θ. όχι µόνο από καταστροφές, αλλά και σε περίπτωση διάσωσης σε έκτακτες ανάγκες ή ειδικές καταστάσεις (σεισµούς, βοµβιστικές απειλές κ.ά). 1.6 Παρεχόµενες υπηρεσίες από σταθερούς φύλακες Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τους σταθερούς φύλακες είναι οι εξής: Περιµετρικός έλεγχος του κτιρίου κατά την ανάληψη της υπηρεσίας τους Έλεγχος των εσωτερικών χώρων των κτιρίων Απασφάλιση (πρωινή βάρδια) και ασφάλιση (απογευµατινή βάρδια) των εισόδων-εξόδων Άναµµα-σβήσιµο λαµπτήρων εσωτερικού και εξωτερικού φωτισµού Επίδοση κλειδιών χώρων διδασκαλίας στους διδάσκοντες Παροχή πληροφοριών στο κοινό για τη σχολή (το είδος των πληροφοριών θα ορισθεί από τον εκάστοτε Πρόεδρο) Εφαρµογή σχεδίων για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών Παροχή πρώτων βοηθειών (µετά από εκπαίδευση) 1.7 Παρεχόµενες υπηρεσίες από εξωτερικά περίπολα Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τις οµάδες εξωτερικών περιπόλων είναι οι εξής: Εξωτερική περιπολία σε όλη την έκταση του campus βάσει προκαθορισµένων διαδροµών Υποβολή καθηµερινής αναφοράς της βάρδιάς τους Γενικό σχέδιο Ασφάλειας-Φύλαξης Α.Π.Θ. 6

7 Υποβολή αναφοράς στην τεχνική υπηρεσία για θέµατα ασφάλειας (π.χ. πτώση δένδρων, βλάβες σε δίκτυα κτλ.) και αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών Έλεγχος του εσωτερικού των κτιρίων του τοµέα ευθύνης τους κάθε µία ώρα Μέριµνα εισόδου- εξόδου από τα ασφαλισµένα κτίρια Εφαρµογή σχεδίων για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών Πρόγραµµα περιπολούντων φυλάκων Η φύλαξη των εξωτερικών χώρων εντός campus πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το πρόγραµµα των περιπολούντων φυλάκων που ακολουθεί (πίνακας 1). Σηµειώνεται ότι προβλέπονται 3 ζεύγη φυλάκων στην πρωινή και απογευµατινή βάρδια, καθώς και 6 ζεύγη φυλάκων στην βραδινή βάρδια. Βάρδια Ηµέρες φύλαξης Ωράριο φύλαξης Αριθµός φυλάκων Πρωινή Δ- Κ 06:00-14:00 3 Χ 2 Απογευµατινή Δ- Κ 14:00-22:00 3 Χ 2 Βραδινή Δ- Κ 22:00-06:00 6 Χ 2 Εµφάνιση φυλάκων Χειµερινή: Τζάκετ Θερινή: T- shirt Χειµερινή: Τζάκετ Θερινή: T- shirt Χειµερινή: Τζάκετ Θερινή: T- shirt Πίνακας 1: Πρόγραµµα περιπολούντων φυλάκων Τοµείς ευθύνης περιπόλων Στη συνέχεια ακολουθούν οι εικόνες 1 και 2 που αποτυπώνουν τους τοµείς ευθύνης των περιπόλων ανά βάρδια. Σηµειώνεται ότι στην πρωινή και απογευµατινή βάρδια τα 3 ζεύγη φυλάκων κινούνται στους τοµείς Α1, Α2 και Α3 (εικόνα 1). Στη βραδινή βάρδια τα 6 ζεύγη κινούνται στους τοµείς Β1, Β2, Β3, Β4, Β5 & Β6 όπως φαίνεται στην εικόνα 2 και χρησιµοποιούνται 2 µοτοσικλέτες. Γενικό σχέδιο Ασφάλειας-Φύλαξης Α.Π.Θ. 7

8 Εικόνα 1: Τοµείς ευθύνης πρωινής βάρδιας και απογευµατινής βάρδιας Εικόνα 2: Τοµείς ευθύνης βραδινής βάρδιας Γενικό σχέδιο Ασφάλειας-Φύλαξης Α.Π.Θ. 8

9 1.8 Τρόπος αντιµετώπισης έκτακτων αναγκών Το σχέδιο ασφάλειας-φύλαξης ορίζει µε σαφήνεια τις διαδικασίες που ακολουθούνται σε έκτακτες καταστάσεις όπως: α) Ακραία φυσικά και καιρικά φαινόµενα (σεισµός, φωτιά, πληµµύρα) β) Κοινωνικοπολιτικές ταραχές (συγκρούσεις) Ανάλογα µε την ένταση των φαινοµένων το σχέδιο ορίζει τρία διαφορετικά επίπεδα ετοιµότητας και ενεργειών, ώστε να υπάρχει η καλύτερη δυνατή αντιµετώπισή τους. Η φύλαξη του χώρου σε φυσιολογικές συνθήκες και καταστάσεις χαρακτηρίζεται ως συνθήκη φύλαξης σε φυσιολογικό επίπεδο. Στο επίπεδο αυτό η φύλαξη ακολουθεί τις καθηµερινές διαδικασίες χωρίς περαιτέρω κινήσεις και ενέργειες. Μετά το φυσιολογικό επίπεδο ακολουθούν τρία (3) επίπεδα ασφάλειας: 1. Επίπεδο ασφάλειας «ετοιµότητα I» 2. Επίπεδο ασφάλειας «ετοιµότητα II» 3. Επίπεδο ασφάλειας «συναγερµού» Επίπεδο ασφάλειας «ετοιµότητα I» Επιβάλλεται όταν υπάρχουν προβλέψεις για έντονα καιρικά φαινόµενα ή υπάρχουν έντονες αντιπαραθέσεις σε κοινωνικά, πολιτικά ή θέµατα παιδείας. Στο επίπεδο αυτό, η δύναµη της φύλαξης παραµένει ίδια, αλλά ενηµερώνονται όλοι οι εµπλεκόµενοι µε τη φύλαξη να είναι σε ετοιµότητα (κατ οίκον). Ελέγχεται επιµελώς οτιδήποτε µπορεί να συµβάλλει στην αποτροπή ζηµιών όπως αντλίες, πυροσβεστήρες, φρεάτια κλπ Επίπεδο ασφάλειας «ετοιµότητα II» Επιβάλλεται όταν βρίσκονται σε εξέλιξη έντονα καιρικά φαινόµενα, υπάρχουν ταραχές σε άλλες πόλεις και ιδιαίτερα σε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα. Στο επίπεδο αυτό ενισχύεται η φύλαξη µε όλο το εποπτικό προσωπικό και παρατείνονται οι βάρδιες ορισµένων σηµείων φύλαξης κατά 2ωρο (διοίκηση, περίπολος). Επίσης, τίθεται σε ετοιµότητα όλος ο εξοπλισµός αντιµετώπισης, ενώ το υπόλοιπο προσωπικό που είναι εκτός βάρδιας και σε repos ενηµερώνεται ότι είναι εν αναµονή τηλεφωνήµατος για να σπεύσει στο Πανεπιστήµιο. Γενικό σχέδιο Ασφάλειας-Φύλαξης Α.Π.Θ. 9

10 1.8.3 Επίπεδο ασφάλειας «συναγερµού» Επιβάλλεται όταν εκδίδεται έκτακτο δελτίο ακραίων καιρικών φαινοµένων, κατά τη διάρκεια κοινωνικών ταραχών, π.χ. στα εγκαίνια της ΔΕΘ- HELEXPO, την 17η Νοεµβρίου και την 6η Δεκεµβρίου. Τα µέτρα που λαµβάνονται σε αυτό το επίπεδο είναι τα ακόλουθα: Ενίσχυση της φύλαξης από φύλακες που βρίσκονται εκτός βάρδιας και σε repos Ενίσχυση µε εξωτερική δύναµη φύλαξης αναλόγως της έντασης των γεγονότων Ασφάλιση όλων των κτιρίων µε τον πληρέστερο δυνατό τρόπο Αποµάκρυνση όλων των ιδιόκτητων ή πανεπιστηµιακών οχηµάτων από τον περιβάλλοντα χώρο Ετοιµότητα του διοικητικού µηχανισµού του Α.Π.Θ. (τεχνικά συνεργεία, πολιτική προστασία) Σύγκλιση της σχετικής επιτροπής και επικοινωνία µε τις αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες Η λήψη της απόφασης να τεθεί ο µηχανισµός φύλαξης σε κατάσταση «ετοιµότητα I» και «ετοιµότητα II» εµπίπτει στις αρµοδιότητες της οµάδας Εργασίας και Διοίκησης της φύλαξης. Η κατάσταση «συναγερµού» απαιτεί εισήγηση της οµάδας διοίκησης της φύλαξης και απόφαση της Πρυτανικής Αρχής. Γενικό σχέδιο Ασφάλειας-Φύλαξης Α.Π.Θ. 10

11 2 Σχέδιο φύλαξης Φιλοσοφικής Σχολής 2.1 Προσδιορισµός εισόδων και εξόδων κινδύνου Στις κατόψεις που ακολουθούν (εικόνα 3, 4, 5) εµφανίζονται όλες οι είσοδοι (πράσινο σύµβολο) των τριών κτιρίων της Φιλοσοφικής Σχολής (παλαιό κτίριο Φιλοσοφικής, νέο κτίριο Φιλοσοφικής και νέα πτέρυγα Φιλοσοφικής) καθώς και οι είσοδοι που έχουν µετατραπεί σε εξόδους κινδύνου (κόκκινο σύµβολο). Οι έξοδοι κινδύνου θα ανοίγουν ηλεκτρονικά, µε το πάτηµα ενός µπουτόν σε κάθε περίπτωση που αυτό θα κρίνεται αναγκαίο. Εικόνα 3: Κάτοψη παλαιού κτιρίου Φιλοσοφικής Σχολής Γενικό σχέδιο Ασφάλειας-Φύλαξης Α.Π.Θ. 11

12 Εικόνα 4: Κάτοψη νέου κτιρίου Φιλοσοφικής Σχολής Εικόνα 5: Κάτοψη νέας πτέρυγας Φιλοσοφικής Σχολής Γενικό σχέδιο Ασφάλειας-Φύλαξης Α.Π.Θ. 12

13 2.2 Θέσεις Φυλάκων Στις παραπάνω κατόψεις απεικονίζονται οι θέσεις των σταθερών φυλάκων σε κάθε κτίριο (γαλάζιο σύµβολο). Οι φύλακες αυτοί βρίσκονται σταθερά στις θέσεις τους όλες τις ώρες λειτουργίας του κτιρίου. Κριτήριο στην επιλογή των θέσεών τους αποτέλεσε η δυνατότητα οπτικού ελέγχου όλων των σηµείων εισόδου στο κτίριο. 2.3 Προσωπικό φύλαξης κτιρίων Το προσωπικό φύλαξης, που έχει την ευθύνη για κάθε κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής, χωρίζεται σε δύο οµάδες, τους σταθερούς και τους κινητούς φύλακες. Στους ακόλουθους πίνακες (πίνακας 2, 3, 4) περιγράφεται η οργάνωση του προσωπικού φύλαξης ανά κτίριο. Οµάδα φύλαξης Σταθεροί φύλακες Κινητοί φύλακες Προσωπικό φύλαξης 1 φύλακας στην πρωινή βάρδια 1 φύλακας στην απογευµατινή βάρδια 2 φύλακες ανά βάρδια θα περιπολούν περιοδικά στο εσωτερικό του κτιρίου Πίνακας 2: Οργάνωση του προσωπικού φύλαξης στο παλαιό κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής Οµάδα φύλαξης Σταθεροί φύλακες Κινητοί φύλακες Προσωπικό φύλαξης 1 φύλακας στην πρωινή βάρδια 1 φύλακας στην απογευµατινή βάρδια 2 φύλακες ανά βάρδια θα περιπολούν περιοδικά στο εσωτερικό του κτιρίου Πίνακας 3: Οργάνωση του προσωπικού φύλαξης στο νέο κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής Οµάδα φύλαξης Σταθεροί φύλακες Κινητοί φύλακες Προσωπικό φύλαξης 1 φύλακας στην πρωινή βάρδια 1 φύλακας στην απογευµατινή βάρδια 2 φύλακες ανά βάρδια θα περιπολούν περιοδικά στο εσωτερικό του κτιρίου Πίνακας 4: Οργάνωση του προσωπικού φύλαξης στη νέα πτέρυγα της Φιλοσοφικής Σχολής Γενικό σχέδιο Ασφάλειας-Φύλαξης Α.Π.Θ. 13

14 2.4 Ειδικά καθήκοντα φυλάκων κτιρίων Τα ειδικά καθήκοντα αφορούν στις ακόλουθες ενέργειες: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση συγκεκριµένων συσκευών σύµφωνα µε ειδικές οδηγίες που θα ληφθούν από τον υπεύθυνο του κτιρίου Άνοιγµα ή κλείσιµο συγκεκριµένων χώρων σε συγκεκριµένη ώρα, σύµφωνα πάντα µε ειδική έγγραφη οδηγία Πρόσθετα ειδικά καθήκοντα θα οριστούν από τον υπεύθυνο του κτιρίου. 2.5 Τεχνικά µέσα φύλαξης και ασφάλειας κτιρίων Στα κτίρια της Φιλοσοφικής Σχολής το προσωπικό φύλαξης έχει στη διάθεσή του τεχνικά µέσα (πίνακας 5), που εξασφαλίζουν τόσο την αποτελεσµατική άσκηση των καθηκόντων του όσο και την ασφάλεια του ίδιου του προσωπικού. Συγκεκριµένα προβλέπονται σε κάθε κτίριο τα ακόλουθα µέσα: Τεχνικά µέσα Σύστηµα συναγερµού Μηχανισµός ασφάλισης των εξόδων κινδύνου Πυροσβεστήρες Μεγάφωνο Κυτίο πρώτων βοηθειών- Φαρµακείο Σκαπανικά µέσα (φτυάρια, άµµος, αλάτι) Πίνακας 5: Τεχνικά µέσα φύλαξης των κτιρίων της Φιλοσοφικής Σχολής Γενικό σχέδιο Ασφάλειας-Φύλαξης Α.Π.Θ. 14

15 2.6 Ειδικές καταστάσεις Στον συγκεντρωτικό πίνακα που ακολουθεί (πίνακας 6) καταγράφονται οι ενέργειες που πρέπει εκτελούνται σε περίπτωση ειδικών καταστάσεων. Σε κάθε περίπτωση το προσωπικό φύλαξης είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο για να συντονίσει και να καθοδηγήσει τις ενέργειες αυτές για την ασφάλεια όλων όσων βρίσκονται εντός και εκτός του κτιρίου τη στιγµή του συµβάντος. Ειδικές καταστάσεις Άµεσες ενέργειες Άµεση επικοινωνία Σεισµός Προσπάθεια να παραµείνουν ανοικτές οι πόρτες Έλεγχος ανελκυστήρων Προσπάθεια αποφυγής κλίµατος πανικού Το προσωπικό ασφάλειας εγκαταλείπει τελευταίο το κτίριο παίρνοντας µαζί του τον κατάλογο εισερχοµένωνεξερχοµένων, κλειδιά κλπ. Φωτιά Προσπάθεια κατάσβεσης µε τα κατάλληλα µέσα πυρόσβεσης και εκτίµηση µεγέθους Παραµονή στο χώρο φύλαξης µε την απαιτούµενη προσοχή για το ενδεχόµενο εγκλωβισµού Πληµµύρα Προσπάθεια µείωση του φαινοµένου µε µέσα που διαθέτει ο φύλακας Αποφυγή εγκλωβισµού και διασφάλιση οδού διαφυγής Βοµβιστική Απειλή Βοµβιστική απειλή (τηλεφωνική) Ατύχηµα ή αιφνίδια ασθένεια Αιφνίδια επίθεση µε πρόθεση βανδαλισµού και δολιοφθοράς Οδηγίες από Επόπτη σχολής Μετά το τέλος του περιστατικού συµπλήρωση ειδικού εντύπου Διατήρηση της επικοινωνίας µε το άτοµο που τηλεφωνεί για όσο το δυνατόν µεγαλύτερο διάστηµα Καταγραφή σηµειώσεων Χρήση δελτίου βοµβιστικής απειλής Πυροσβεστικό σώµα (199) Γραφείο Ασφάλειας-Φύλαξης Περίπολο εξωτερικών χώρων Πυροσβεστικό σώµα (199) Γραφείο Ασφάλειας-Φύλαξης Περίπολο εξωτερικών χώρων Πυροσβεστικό σώµα (199) Γραφείο Ασφάλειας-Φύλαξης Περίπολο εξωτερικών χώρων Γραφείο Ασφάλειας-Φύλαξης Περίπολο εξωτερικών χώρων Γραφείο Ασφάλειας-Φύλαξης Περίπολο εξωτερικών χώρων Παροχή πρώτων βοηθειών ΕΚΑΒ (166) Γραφείο Ασφάλειας-Φύλαξης Κέντρο Πρωτοβάθµιας Υγειονοµικής Περίθαλψης Ενεργοποίηση προστατευτικών καλυµµάτων θυρών- παραθύρων και υαλοπινάκων (µεταλλικά στόρια) Γραφείο Ασφάλειας-Φύλαξης Περίπολο εξωτερικών χώρων Πίνακας 6: Ενέργειες προσωπικού φύλαξης σε ειδικές καταστάσεις Γενικό σχέδιο Ασφάλειας-Φύλαξης Α.Π.Θ. 15

16 2.6.1 Εκκένωση κτιρίου Είναι πιθανό η εξέλιξη των ειδικών καταστάσεων να οδηγήσει στην ανάγκη εκκένωσης του κτιρίου. Λόγοι που µπορεί να οδηγήσουν σε εκκένωση κτιρίου είναι οι εξής: Απειλή βόµβας Εκτεταµένη πυρκαγιά Σεισµός Κατά την εκκένωση κτιρίου τηρείται αυστηρά η κατανοµή αρµοδιοτήτων των υπευθύνων ασφάλειας και του προσωπικού φύλαξης και ακολουθείται µια ορισµένη σειρά ενεργειών. Ο υπεύθυνος ασφάλειας του κτιρίου: Ανακοινώνει µέσω του συστήµατος µεγαφώνων ή τηλεφωνικών συσκευών ότι το κτίριο πρέπει να εκκενωθεί Έχει το γενικό πρόσταγµα και τον συντονισµό όλων των ενεργειών Εποπτεύει τις ενέργειες των επί µέρους επικεφαλής-υπευθύνων Συνεργάζεται µε το προσωπικό ασφάλειας, την αστυνοµία, την πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ Ενηµερώνει διαρκώς τους προϊσταµένους του για την εξέλιξη της κατάστασης Οι επιµέρους επικεφαλής-υπεύθυνοι: Μεριµνούν για τη συγκέντρωση του προσωπικού τους στο αρχικό σηµείο συγκέντρωσης και το προωθούν µέσω των προκαθορισµένων διόδων διαφυγής (κλιµακοστάσια) προς τις καθορισµένες εξόδους του κτιρίου. Ιδιαίτερη έµφαση δίνουν στην καθοδήγηση των επισκεπτών Διατηρούν την ψυχραιµία τους και πρωτοστατούν στην αποφυγή του πανικού και του συνωστισµού Επιβάλουν την τάξη στο προσωπικό και µεριµνούν για τη συνεχή και οµαλή ροή αυτού προς τα έξω Μεριµνούν για τη συγκέντρωση του προσωπικού τους στο προκαθορισµένο τελικό σηµείο συγκέντρωσης (έξωθεν του κτιρίου και σε απόσταση ασφάλειας), προβαίνουν στην καταµέτρηση αυτού, καθώς και των επισκεπτών, για τη διαπίστωση της παρουσίας όλων και ενηµερώνουν σχετικά τον υπεύθυνο ασφάλειας Το προσωπικό ασφάλειας: Ακολουθεί τις οδηγίες του υπευθύνου ασφάλειας και συνδράµει στο έργο της αστυνοµίας, της πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ εφόσον τους ζητηθεί Εξασφαλίζει το προσπελάσιµο των εξόδων, διατηρώντας τις ανοιχτές και αποµακρύνοντας τυχόν εµπόδια Συµβάλει στη διατήρηση της ψυχραιµίας, στην αποφυγή του πανικού και συνωστισµού και καθοδηγεί το προσωπικό στα προκαθορισµένα σηµεία Απαγορεύει την είσοδο στο κτίριο σε οποιοδήποτε άτοµο και αποµακρύνει άσχετα άτοµα που παρευρίσκονται από περιέργεια Γενικό σχέδιο Ασφάλειας-Φύλαξης Α.Π.Θ. 16

17 Το λοιπό προσωπικό: Διατηρεί την ψυχραιµία του και αποχωρεί µε τάξη και µόνο από τις προκαθορισµένες διόδους και εξόδους προς τα καθορισµένα σηµεία Ακολουθεί πιστά τις οδηγίες του υπευθύνου ασφάλειας, των επιµέρους υπευθύνων, του προσωπικού ασφάλειας, της αστυνοµίας και της πυροσβεστικής Σε κάθε περίπτωση εκκένωσης απαγορεύεται αυστηρά η χρήση ανελκυστήρων και το κύριο µέληµα του προσωπικού φύλαξης είναι η τήρηση της ψυχραιµίας και η αποφυγή πανικού και συνωστισµού. Κατά την ορθή κρίση των εργαζοµένων και εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν και δεν κινδυνεύει η σωµατική τους ακεραιότητα, είναι δυνατόν να προηγηθεί της αποχώρησης περισυλλογή εγγράφων και υλικών που πρέπει να διασωθούν. Τέλος, υπάρχει πρόβλεψη για την πραγµατοποίηση ασκήσεων εκκένωσηςδιαφυγής σε τακτά χρονικά διαστήµατα, µε ιδιαίτερη βαρύτητα στους χώρους διδασκαλίας. Οι ασκήσεις θα πραγµατοποιούνται µε τη συνδροµή της οµάδας ΟΔΑΚ-Α.Π.Θ. Γενικό σχέδιο Ασφάλειας-Φύλαξης Α.Π.Θ. 17

18 3 Γενικές πληροφορίες Φιλοσοφικής Σχολής Στη συνέχεια προσφέρονται χρήσιµες πληροφορίες που αφορούν στην επικοινωνία µε το διδακτικό προσωπικό και τις υπηρεσίες της Φιλοσοφικής Σχολής, αλλά και αναλυτικές πληροφορίες για τις εκπαιδευτικές διαδικασίες που λαµβάνουν χώρα στα κτίριά της κάθε εξάµηνο. Οι πληροφορίες αυτές βρίσκονται στη διάθεση του προσωπικού φύλαξης για την ενηµέρωση κάθε ενδιαφερόµενου (φοιτητών, προσωπικού, επισκεπτών). 3.1 Χάρτης του Campus Στο χάρτη που ακολουθεί πανεπιστηµιακού campus. δίνεται µια συνολική εικόνα του 3.2 Πληροφορίες για τη Σχολή Το προσωπικό φύλαξης θα είναι σε θέση στο εξής, παράλληλα µε την άσκηση των καθηκόντων φύλαξης, να προσφέρει χρήσιµες πληροφορίες για τη Σχολή και οι οποίες αφορούν στα ακόλουθα πεδία: 1. Στοιχεία επικοινωνίας µελών ΔΕΠ και λοιπού διδακτικού προσωπικού Σχολή/ Τµήµα Μέλος ΔΕΠ Όροφος Γραφείο Γενικό σχέδιο Ασφάλειας-Φύλαξης Α.Π.Θ. Τηλέφωνο Ώρες συνεργασίας 18

19 2. Υπηρεσίες (Γραµµατείες, Εργαστήρια, Βιβλιοθήκες κ.α.) Σχολή/ Τµήµα Υπηρεσία Όροφος Γραφείο Τηλέφωνο Ώρες λειτουργίας 3. Αίθουσες διδασκαλίας- αµφιθέατρα Αίθουσες διδασκαλίας- Αµφιθέατρα Όροφος 4. Πρόγραµµα µαθηµάτων Σχολή/ Τµήµα Μάθηµα Διδάσκων Αίθουσα Ηµέρα Ώρα 5. Πρόγραµµα εξετάσεων Σχολή/ Τµήµα Μάθηµα Διδάσκων Αίθουσα Ηµέρα Ώρα 6. Εκδηλώσεις Εκδήλωση Χώρος Ηµεροµηνία Ώρα Σηµείωση: Οι παραπάνω πληροφορίες θα πρέπει να είναι διαθέσιµες σε κάθε κτίριο της Σχολής και για κάθε Τµήµα, τόσο για προπτυχιακά και όσο και για µεταπτυχιακά προγράµµατα. Γενικό σχέδιο Ασφάλειας-Φύλαξης Α.Π.Θ. 19

20 4 Έλεγχος και αξιολόγηση προσωπικού φύλαξης 4.1 Εποπτικές διαδικασίες αξιολόγησης Η συνεχής αναβάθµιση και βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών φύλαξης στο Α.Π.Θ. προϋποθέτει συστηµατικό έλεγχο και αξιολόγηση του προσωπικού φύλαξης. Στην κατεύθυνση αυτή έχουν οριστεί οι ακόλουθες εποπτικές διαδικασίες: Σηµεία ηλεκτρονικού ελέγχου Ατοµικό φύλλο αξιολόγησης φύλακα Έντυπο αξιολόγησης παρεχόµενων υπηρεσιών φύλαξης. Σηµεία ηλεκτρονικού ελέγχου Το σύστηµα ηλεκτρονικού ελέγχου βασίζεται σε ένα δίκτυο ηλεκτρονικών σηµείων που βρίσκονται εγκατεστηµένα σε χώρους του Α.Π.Θ. και κάθε φορά που ο φύλακας διέρχεται από το σηµείο αυτό καταγράφεται η ώρα και το σηµείο διέλευσης µε τη βοήθεια ηλεκτρονικής συσκευής. Τα στοιχεία αυτά τα συγκεντρώνει και τα ελέγχει το Γραφείο Ασφάλειας- Φύλαξης του Α.Π.Θ. Ατοµικό φύλλο αξιολόγησης φύλακα Το ατοµικό φύλλο αξιολόγησης φύλακα αφορά στην αξιολόγηση του προσωπικού φύλαξης από το ίδιο το Γραφείο Ασφάλειας-Φύλαξης του Α.Π.Θ. και έχει χαρακτήρα επίσηµης υπηρεσιακής αξιολόγησης. Το ερωτηµατολόγιο συµπληρώνεται από τον υπεύθυνο αξιολόγησης και τίθεται υπόψη της υπηρεσίας. Έντυπο αξιολόγησης παρεχόµενων υπηρεσιών φύλαξης Το έντυπο αυτό έχει τη µορφή ερωτηµατολογίου και διανέµεται στον Κοσµήτορα, στους εργαζόµενους και στο διδακτικό προσωπικό κάθε Τµήµατος/Σχολής για την αξιολόγηση των παρεχόµενων υπηρεσιών φύλαξης. Τα συµπληρωµένα έντυπα κατατίθενται στο Γραφείο Ασφάλειας- Φύλαξης του Α.Π.Θ., το οποίο Γενικό σχέδιο Ασφάλειας-Φύλαξης Α.Π.Θ. 20

21 λαµβάνοντας υπόψη το παρόν ερωτηµατολόγιο σε συνδυασµό µε την υπηρεσιακή αξιολόγηση προχωρά σε αναδιοργάνωση και βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών. Σηµείωση: Τα παραπάνω έντυπα βρίσκονται στο Παράρτηµα 2 του παρόντος εγχειριδίου. 4.2 Καταλογισµός προστίµων Για την αποτελεσµατική παροχή των υπηρεσιών ασφάλειας και φύλαξης στο Α.Π.Θ. κρίνεται αναγκαία η διεξαγωγή επιτόπιων ελέγχων ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των κανονισµών και προδιαγραφών των παρεχόµενων υπηρεσιών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πληµµελής άσκηση καθηκόντων θα επιβάλλονται χρηµατικά πρόστιµα στην εταιρεία που παρέχει τις υπηρεσίες σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα (πίνακας 7). Μη εκτελούµενα καθήκοντα Πρόστιµο (σε ευρώ) Χρήση της προβλεπόµενης ενδυµασίας 30,00 Παραµονή στο χώρο ευθύνης 80,00 Διέλευση από τα σηµεία εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου 10,00 ανά σηµείο Τήρηση βιβλίου φύλαξης 20,00 Σύνταξη αναφοράς 20,00 Πίνακας 7: Καταλογισµός προστίµων σε περίπτωση µη εκτελούµενων καθηκόντων Γενικό σχέδιο Ασφάλειας-Φύλαξης Α.Π.Θ. 21

22 Γενικό σχέδιο Ασφάλειας-Φύλαξης Α.Π.Θ. 22

23 5 Παράρτηµα Περιγραφή καθηκόντων φυλάκων Καθήκοντα φυλάκων περιπολίας (εντός campus) εργάσιµων ηµερών Πρωινή βάρδια 06:00-14:00 (εργάσιµων ηµερών) Δευτέρα- Παρασκευή Απογευµατινή βάρδια 14:00-22:00 (εργάσιµων ηµερών) Δευτέρα- Παρασκευή Προσέλευση 15 λεπτά πριν την έναρξη της βάρδιας για ενηµέρωση Έλεγχος και παραλαβή εξοπλισµού (ασύρµατοι, συσκευή ηλεκτρονικού ελέγχου περιπολιών) Έλεγχος της κατάστασης του οχήµατος (για όσους κινούνται µε δίκυκλο) Έναρξη περιπολίας στον τοµέα ευθύνης. Υποστήριξη σταθερών φυλάκων στο άνοιγµα και το κλείσιµο των κτιρίων. Αναφορά µε ασύρµατο για την κατάσταση που επικρατεί στον τοµέα ευθύνης από πλευράς ασφάλειας (safety) κατά την πρώτη περιπολία Συνεχείς περιπολίες εντός τοµέα ευθύνης έκτος και εντός κτιρίων Υποστήριξη σταθερών φυλάκων. Έλεγχος του φωτισµού των εξωτερικών χώρων του campus. Αναφορές για απορρίµµατα και λοιπά προβλήµατα εντός campus (8 Περιπολίες ανά βάρδια) Σύνταξη αναφοράς συµβάντων βάρδιας Βραδινή βάρδια 22:00-06:00 (εργασίµων ηµερών) Δευτέρα- Παρασκευή Προσέλευση 15 λεπτά πριν την έναρξη της βάρδιας για ενηµέρωση Υποστήριξη των σταθερών φυλάκων των κτιρίων που βρίσκονται στον τοµέα ευθύνης του (κυρίως στο κλείδωµα και γενικώς στην ασφάλιση του κτιρίου) Πρώτη περιπολία µε επιβεβαιωµένο ηλεκτρονικό έλεγχο (barcode) για εξακρίβωση της κατάστασης που βρίσκεται ο τοµέας ευθύνης (αναφορά µέσω ασυρµάτου) Σηµαντικό καθήκον των φυλάκων περιπολίας κατά τη βραδινή βάρδια είναι το άνοιγµα κτιρίων- σχολών µετά από ειδική εντολή που θα δίνεται αρµοδίως. Η εν λόγω διαδικασία θα εκτελείται όπως αναλύεται παρακάτω: 1. Εάν υπάρχει παραµένον εντός κτιρίου µετά τις 22:00 θα είναι ενήµερος ο σταθερός φύλακας, θα ενηµερώνεται η νυχτερινή περίπολος µέσω Διοίκησης και όταν ο ευρισκόµενος εντός του κτιρίου επιθυµεί να αποχωρήσει θα επικοινωνεί µε τη Διοίκηση, η οποία µέσω ασυρµάτου θα αποστέλλει περίπολο να ξεκλειδώσει τη Σχολή για την έξοδο του στελέχους και να επιµεληθεί την εκ νέου ασφάλιση του κτιρίου, καθώς και την ασφαλή αποµάκρυνση του πανεπιστηµιακού 2. Στην περίπτωση που πανεπιστηµιακός παράγοντας προσέλθει στο κτίριο µετά τις 22:00 και υπάρχει έγγραφη άδεια στο κέντρο Διοίκησης, καλείται η περίπολος να ανοίξει και να απασφαλίσει το κτίριο για να εισέλθει το στέλεχος. Στη συνέχεια κλειδώνει, ενεργοποιεί τον συναγερµό εισόδου και αποχωρεί. Στην έξοδο, ακολουθείται η διαδικασία της 1 ης περίπτωσης, δηλαδή επικοινωνεί µε τη Διοίκηση, αυτή καλεί την περίπολο που επιβλέπει την ασφαλή αποχώρηση και στη συνέχεια ασφαλίζει το κτίριο Κατά τις περιπολίες στον τοµέα ευθύνης αποµακρύνονται µε ασφαλή και επαγγελµατικό τρόπο όλα τα εξωπανεπιστηµιακά στοιχεία. Η έναρξη και η λήξη τέτοιων περιστατικών κοινοποιείται µέσω ασυρµάτου στη Διοίκηση Σύνταξη αναφοράς συµβάντων βάρδιας για πλήρη ενηµέρωση των υπευθύνων Γενικό σχέδιο Ασφάλειας-Φύλαξης Α.Π.Θ. 23

24 Καθήκοντα φυλάκων περιπολίας Σ/Κ και αργίες Πρωινή Βάρδια 06:00-14:00 Έγκαιρη προσέλευση για ανάγνωση προηγούµενων αναφορών Έλεγχος εξοπλισµού (ασύρµατοι, barcode, δίκυκλα κ.λπ.) - παραλαβή Περιπολία αναγνώρισης µε ασύρµατη αναφορά για την υπάρχουσα κατάσταση Ενηµέρωση της Διοίκησης για µη σβήσιµο κοινόχρηστου φωτισµού ή για τυχόν ασυνήθιστες συνθήκες από πλευράς σκουπιδιών ή φυσικών καταστροφών (πτώση δενδρυλλίων από δυνατούς ανέµους, πληµµύρες, σπάσιµο σωληνώσεων κ.λπ.) Διαδικασία ανοίγµατος και κλεισίµατος Σχολών όπως έχουν καταγραφεί στην περίπτωση 1 και 2 των Καθηκόντων βραδινής βάρδιας εργάσιµων ηµερών Περιπολία µε λεπτοµερή έλεγχο των χώρων ευθύνης και ηλεκτρονική επιβεβαίωση Σύνταξη αναφοράς για καταγραφή συµβάντων και ενηµέρωση Υπευθύνων και επόµενης βάρδιας Απογευµατινή Βάρδια 14:00-22:00 Έγκαιρη προσέλευση και ενηµέρωση από προηγούµενη βάρδια Έλεγχος εξοπλισµού - παραλαβή Περιπολία αναγνώρισης µε ηλεκτρονική επιβεβαίωση Διαδικασία ανοίγµατος και κλεισίµατος κτιρίων (όµοια µε την προαναφερόµενη) Έλεγχος φωτισµού κοινόχρηστων χώρων του campus κατά την ώρα που θα ενεργοποιηθεί Διακριτική επιτήρηση των χώρων που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν εκδηλώσεις (party) και ενηµέρωση - καταγραφή στη Διοίκηση Περιπολία ελέγχου και σύνταξη αναφοράς µε λεπτοµερείς επισηµάνσεις σε θέµατα που τυχόν είναι σε εξέλιξη ή πρόκειται να ξεκινήσουν στην επόµενη βάρδια Βραδινή Βάρδια 22:00-06:00 Έγκαιρη προσέλευση Έλεγχος εξοπλισµού - παραλαβή Περιπολία αναγνώρισης και αναφορά κατάστασης µέσω ασυρµάτου Διαδικασία ανοίγµατος κλεισίµατος κτιρίων Διακριτική επιτήρηση εκδηλώσεων Καταγραφή κατάστασης µε το πέρας κάθε εκδήλωσης Περιπολία µε ηλεκτρονική επιβεβαίωση για συνολική εικόνα του τοµέα ευθύνης Σύνταξη αναφοράς, ενηµέρωση υπευθύνων και επόµενης βάρδιας Γενικά Καθήκοντα φυλάκων κτιρίου Πρωινή βάρδια 06:00-14:00 (εργασίµων ηµερών) Δευτέρα- Παρασκευή Προσέλευση 15 λεπτά πριν την έναρξη της βάρδιας Η έγκυρη προσέλευση έχει ως σκοπό την ενηµέρωση από την βραδινή βάρδια του κτιρίου Διοίκησης για το αν συνέβη κάποιο περιστατικό κατά τη διάρκεια της νύχτας Λεπτοµερής εξωτερικός και εσωτερικός έλεγχος του κτιρίου για την σαφέστερη εικόνα του χώρου και της κατάστασης στην οποία παραλαµβάνεται Η διενέργεια των ελέγχων πρέπει να γίνεται µε κλειστή την πόρτα, καθώς και την ενηµέρωση του κέντρου για την ώρα έναρξης και λήξης του ελέγχου Κλείσιµο φωτισµού κοινόχρηστων και εξωτερικών χώρων κτιρίου Γενικό σχέδιο Ασφάλειας-Φύλαξης Α.Π.Θ. 24

25 Το κλείσιµο του φωτισµού θα διαφέρει από εποχή σε εποχή καθόσον τους θερινούς µήνες η έναρξη της βάρδιας γίνεται µε το φυσικό φως της ηµέρας ενώ τους χειµερινούς ο φωτισµός θα σβήνεται σταδιακά Ξεκλείδωµα χώρων που πρέπει να είναι ανοικτοί για την οµαλή προσέλευση καθαριστριών, διοικητικών υπαλλήλων και λοιπών µελών της κοινότητας (καθηγητές, φοιτητές κλπ) Παραµονή στο χώρο του θυρωρείου- φυλακίου κατά την ώρα προσέλευσης Επικοινωνία µε υπεύθυνο κτιρίου για αναφορά και λήψη τυχόν επιπρόσθετων οδηγιών Απογευµατινή βάρδια 14:00-22:00 (εργασίµων ηµερών) Δευτέρα- Παρασκευή Προσέλευση 15 λεπτά πριν την έναρξη της βάρδιας για να υπάρχει χρόνος παραλαβής- παράδοσης της αναφοράς συµβάντων και η ουσιαστική αλληλοενηµέρωση Περιµετρικός εξωτερικός και εσωτερικός έλεγχος του κτιρίου για διαµόρφωση εικόνας της κατάστασης που επικρατεί στο κτίριο (ο έλεγχος θα γίνεται πάντα µε έναρξη και λήξη προς το φυλάκιο διοίκησης) Άνοιγµα φωτισµού την ώρα που απαιτείται Λεπτοµερής έλεγχος µετά την αποχώρηση του προσωπικού, καθηγητών, φοιτητών και λοιπών για το κλείσιµο φωτισµού, παραθύρων, θέρµανσης ή κλιµατισµού καθώς και λοιπών συσκευών που ορίζουν τα ειδικά καθήκοντα του κτιρίου Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίδεται σε κάδους απορριµµάτων για τυχόν επιπόλαιες ρίψεις µη σβησµένων τσιγάρων Τέλος σύνταξη αναφοράς που θα παραδίδεται στο φυλάκιο διοίκησης Κλείδωµα του κτιρίου επιµελώς, ενεργοποίηση υπάρχοντος συστήµατος ασφάλειας και παράδοση κλειδιών κλπ στην Διοίκηση Ειδικά καθήκοντα φυλάκων κτιρίου Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση συγκεκριµένων συσκευών σύµφωνα µε ειδικές οδηγίες που θα ληφθούν από τον υπεύθυνο του κτιρίου Άνοιγµα ή κλείσιµο συγκεκριµένων χώρων σε συγκεκριµένη ώρα, σύµφωνα πάντα µε ειδική έγγραφη οδηγία Τέλος, ο φύλακας της πρωινής βάρδιας θα πρέπει να συντάσσει συνοπτική αναφορά συµβάντων στο πέρας του ωραρίου του, που θα παραδίδει στον απογευµατινό φύλακα Η ανάληψη και παραλαβή θα γίνεται ενυπόγραφα, ώστε να είναι διασφαλισµένη η αλληλοενηµέρωση Γενικό σχέδιο Ασφάλειας-Φύλαξης Α.Π.Θ. 25

26 6 Παράρτηµα Ατοµικό φύλλο αξιολόγησης φύλακα Α.Π.Θ. Γενικό σχέδιο Ασφάλειας-Φύλαξης Α.Π.Θ. 26

27 6.2 Έντυπο αξιολόγησης παρεχόµενων υπηρεσιών φύλαξης Ονοµατεπώνυµο: Ιδιότητα: Σχολή/ Τµήµα: Ηµεροµηνία: Πόσο ικανοποιηµένος/ η είστε από τις ακόλουθες παραµέτρους των υπηρεσιών φύλαξης: 1. Εµφάνιση προσωπικού 2. Τήρηση ωραρίου προσέλευσηςαποχώρησης Απόλυτα Μέτρια Καθόλου 3. Εκτέλεση των καθηκόντων 4. Τήρηση διαδικασιών 5. Επικοινωνία και συµπεριφορά προσωπικού Γενικό σχέδιο Ασφάλειας-Φύλαξης Α.Π.Θ. 27

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΦΥΛΑΞΗΣ Α.Π.Θ. ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΦΥΛΑΞΗΣ Α.Π.Θ. ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΦΥΛΑΞΗΣ Α.Π.Θ. ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. Θεσσαλονίκη 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΦΥΛΑΞΗΣ CAMPUS...3 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1.2 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΦΥΛΑΞΗΣ Α.Π.Θ....4 1.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Απαιτήσεις και Διαδικασίες φύλαξης των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του ΟΒΙ 1. Ο φύλακας προσέρχεται έγκαιρα στη φύλαξη, ενηµερώνεται για οτιδήποτε απαιτείται από τον προκάτοχό του και τον αρµόδιο

Διαβάστε περισσότερα

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι Τίτλος: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ενδεικτ.προυπολ.: 94.464,00 Κ.Α. :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 56 Τ. Κ. 11742, Αθήνα 4 ος όροφος τηλ. : 210-9250280 fax : 210-9250290 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. οικ. 824. Θέμα: Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες

Αριθ. Πρωτ. οικ. 824. Θέμα: Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11-4-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «Ο.Α.Σ.Π.» Τμήμα: Εκπαίδευσης - Ενημέρωσης Πληροφορίες: Δρ Κούρου Α. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αθήνα 15-1-2013 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ σύµφωνα µε την 699/35/15.11.2012 Απόφαση Σ/Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Τα εργαστήρια του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: " Λήψη μέτρων ασφαλείας και εκτάκτου ανάγκης σε όλους τους Σχηματισμούς του Ι.Κ.Α."

ΘΕΜΑ:  Λήψη μέτρων ασφαλείας και εκτάκτου ανάγκης σε όλους τους Σχηματισμούς του Ι.Κ.Α. ΘΕΜΑ: " Λήψη μέτρων ασφαλείας και εκτάκτου ανάγκης σε όλους τους Σχηματισμούς του Ι.Κ.Α." ΣΧΕΤΙΚΑ: α) Πυροσβεστική Διάταξη Νο 3 Π.Υ. β) Οδηγίες υπ αριθ. 107/1/54/24.11.75 Υπ. Δημ. Τάξεως. γ) Οδηγίες Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και Υγιεινή χώρων Πανεπιστημίου Υγεία φοιτητών και προσωπικού.

Ασφάλεια και Υγιεινή χώρων Πανεπιστημίου Υγεία φοιτητών και προσωπικού. Θέμα Ασφάλεια και Υγιεινή χώρων Πανεπιστημίου Υγεία φοιτητών και προσωπικού. Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης θα πρέπει να ενημερώνονται κατά την εισαγωγή τους (ημέρα υποδοχής πρωτοετών), για τα παρακάτω:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μεσολόγγι, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Γενικά... 3 2. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ «Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 1. Γενικές ιατάξεις α. Σε προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και σε σπουδαστές των Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής του Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ Ο εθελοντισμός είναι μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται μέσω μη κερδοσκοπικών οργανώσεων ή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ρέθυμνο Αύγουστος 2008 Σ. ΠΙΟΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Μ. ΜΠΙΚΑΚΗΣ Χ. ΧΟΥΣΙΔΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002600935 2015-02-26

15REQ002600935 2015-02-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Αριδαία 16/2/2015 ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΑΡΙ ΑΙΑΣ ΤΑΧ. /ΝΣΗ : Πλατεία Αγγελή Γάτσου ΤΑΧ. ΚΩ ΙΚΑΣ: 58400 Αριδαία ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 23840-21339 FAX: 23840-21526 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Ιστορικό. ww.sector.gr. Παράλληλα αναπτύσσεται ο κλάδος των στατικών και VIP φυλάξεων στον οποίο η Sector διατηρεί ένα σοβαρό πελατολόγιο.

Εταιρικό Ιστορικό. ww.sector.gr. Παράλληλα αναπτύσσεται ο κλάδος των στατικών και VIP φυλάξεων στον οποίο η Sector διατηρεί ένα σοβαρό πελατολόγιο. Εταιρικό Ιστορικό Η Sector αποτελεί ένα από τα παλαιότερα Ελληνικά εταιρικά σχήματα στο χώρο των Συστημάτων και Υπηρεσιών Ασφαλείας. Από το 1976 η εταιρία σχεδιάζει, εγκαθιστά και υποστηρίζει ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ-41502

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ-41502 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ-41502 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ-41502 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

2.1.3. Γενικά απαιτούνται δύο εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής με τις αντίστοιχες εξόδους κινδύνου, όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.1.

2.1.3. Γενικά απαιτούνται δύο εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής με τις αντίστοιχες εξόδους κινδύνου, όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.1. Άρθρο 7 [Όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )] Εκπαιδευτήρια 1.Γενικά. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα κτίρια όλων των βαθμίδων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, τα φροντιστήρια,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Ιστοσελίδα Επικοινωνία

Γραφείο Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Ιστοσελίδα Επικοινωνία Δρ Γιάννης Κασουλίδης Λειτουργός Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας Περιεχόμενα Γραφείο Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Ιστοσελίδα Επικοινωνία Σχέδιο Δράσης σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153 10 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 650 3000, FAX: 210 6510649 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δεκάλογος της πρόληψης ή έστω της μείωσης του κινδύνου μιας πυρκαγιάς :

Δεκάλογος της πρόληψης ή έστω της μείωσης του κινδύνου μιας πυρκαγιάς : ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ --------------- ΣΧΕΔΙΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ «ΛΟΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΕΤΩΝ» ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Σε περίπτωση που εκδηλωθεί πυρκαγιά στην κατασκήνωση ή κάπου κοντά

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Μουσείου Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Μουσείου Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Μουσείου Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Άρθρο 1 Αντικείµενο Το Μουσείο Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Συστημάτων

Κανονισμός Λειτουργίας Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Συστημάτων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Ι - ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Σ.Τ.ΕΦ. Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Κανονισμός Λειτουργίας Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Συστημάτων Συντάκτης: Δ. Πυρομάλης Ιανουάριος Τμήμα Αυτοματισμού

Διαβάστε περισσότερα

S E C U R I T Y Ν Ι Ω Σ Τ Ε Α Σ Φ Α Λ E I Σ Μ Α Ζ Ι Μ Α Σ

S E C U R I T Y Ν Ι Ω Σ Τ Ε Α Σ Φ Α Λ E I Σ Μ Α Ζ Ι Μ Α Σ Ν Ι Ω Σ Τ Ε Α Σ Φ Α Λ E I Σ Μ Α Ζ Ι Μ Α Σ D S S S E C U R I T Y D Y N A M I C S E C U R I T Y S E R V I S E S Φύλακες Υποδοχής (Reception Security) Το προσωπικό στις εισόδους επαγγελματικών και ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εργαστήρια Προσωπικών Υπολογιστών Γενικές οδηγίες Στο τμήμα μας λειτουργούν δύο εργαστήρια προσωπικών υπολογιστών. Στεγάζονται στον 1 ο όροφο του κτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι δράσεις που συμβάλουν προς την κατεύθυνση αυτή είναι:

Οι δράσεις που συμβάλουν προς την κατεύθυνση αυτή είναι: Περιεχόμενα Εισαγωγή 3 Διαδικασίες Π.Α 5 Διαδικασία Υλοποίησης Π.Α 10 Οδηγοί Π.Α 16 Επιστημονικός Υπεύθυνος 17 Επόπτης Τμήματος 20 Επιβλέπων Φορέα 23 Ασκούμενος Σπουδαστής 26 Διαγράμματα Ενεργειών 29 Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, Α.Π.Θ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, Α.Π.Θ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, Α.Π.Θ. Άρθρο 1. ΙΔΡΥΣΗ Το Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 15 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 15 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 15 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ 2013 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 1. Ποιος είναι ο σκοπός της πρακτικής άσκησης;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...3 1.1 Αναθέτων Φορέας...3 Οργανισμός Συγκοινωνιών Επαρχίας Λευκωσίας...3 2. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ...3

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Α: ΒΕΦΑ6ΣΙ-ΣΒΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Α: ΒΕΦΑ6ΣΙ-ΣΒΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΕΦΑ6ΣΙ-ΣΒΠ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2013 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500095 FAX : 210 3251014 E mail : mtpy@mtpy.

Ταχ. /νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500095 FAX : 210 3251014 E mail : mtpy@mtpy. 1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 19-10- 2010 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αριθ.Πρωτ 27233 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ (Π.. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3, 7, 8,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Υπουργικές Αποφάσεις/Νόμοι σχετικοί με τη λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου

Α. Υπουργικές Αποφάσεις/Νόμοι σχετικοί με τη λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Δ Α. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες: Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 24-2 - 204 Αρ. πρ.: -2005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ : ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφορίες: Κων/να Τακούση Τηλέφωνα : (22890)-23.26, -23.988 FAX : (22890)-22.229

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π.

Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π. Σεισμός Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες www.oasp.gr Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π. Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες Βασικός Στόχος: η μείωση των επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Θεσµικό πλαίσιο. Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης. Μέτρα Προστασίας σε περίπτωση σεισµού

Σχεδιασµός Θεσµικό πλαίσιο. Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης. Μέτρα Προστασίας σε περίπτωση σεισµού Σχέδια Εκκένωσης Κτιρίων Μέτρα Αντισεισµικής Προστασίας ρ Α. Κούρου Προϊσταµένη Τµηµ. Εκπαίδευσης - Ενηµέρωσης Ο.Α.Σ.Π. email: akourou@oasp.gr Ενηµερωτική Ηµερίδα: «ιαχείριση Κρίσεων Φυσικές Καταστροφές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ "ΕΞΥΠΝΟ" ΣΠΙΤΙ. Αθανάσιος Σφαιρίδης Δρ. Δρ. Ηλεκτρολόγος -- Μηχανολόγος

ΤΟ ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ. Αθανάσιος Σφαιρίδης Δρ. Δρ. Ηλεκτρολόγος -- Μηχανολόγος ΤΟ "ΕΞΥΠΝΟ" ΣΠΙΤΙ Αθανάσιος Σφαιρίδης Δρ. Δρ. Ηλεκτρολόγος -- Μηχανολόγος Διευθύνων Διευθύνων Σύμβουλος Σύμβουλος SPECTRUM SPECTRUM Α.Τ.Ε.Ε. Α.Τ.Ε.Ε. Γιατί Έξυπνο Σπίτι; Μέγιστηδυνατήεξοικονόμησηενέργειας-

Διαβάστε περισσότερα

Προς. Η Επιτροπή Τεχνικών Προδιαγραφών. 1. Παρθένα Γιαννουλάκη 2. Ελένη Φωτιάδου 3. Αργύριος Κορμπέτης

Προς. Η Επιτροπή Τεχνικών Προδιαγραφών. 1. Παρθένα Γιαννουλάκη 2. Ελένη Φωτιάδου 3. Αργύριος Κορμπέτης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 19-11-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 46791 Προς Την Διοίκηση (διά της Δ/νσης Ιατρικής Υπηρεσίας) Κοιν.: Υποδιεύθυνση Οικονομικού ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2131311572, 2131311604, 2102517292 - FAX:2102517292 ΟΝΟΜΑ:.

Διαβάστε περισσότερα

Ε 95.12.10. Έκδοση 1/03.03.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ

Ε 95.12.10. Έκδοση 1/03.03.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ Ε 95.12.10 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1/03.03.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 10 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ Η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Aριθµ. Μελέτης : 2/2013 (Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα υγείας και ασφάλειας ) Κ.Α.00.6117.004 Κ.Α. 00.6117.005 ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ΛΑΜΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αγαπητοί/ες

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών ιατάξεων (Α 166).

(Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών ιατάξεων (Α 166). ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΞΙΣ υπ αριθ. 7 ΑΠΟΦΑΣΗ 7568 Φ. 700.1 ΤΗΣ 9.2/13.3.1996 Λήψη µέτρων πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση θερµών εργασιών Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Παναγούλα, Ζάκυνθος, Τ.Κ 29100 τηλ.: 2695027228, fax: 2695042977

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Φραγγίδης Λεωνίδας Ημερίδα: "Πληροφοριακά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας: εργαλεία ενίσχυσης της ποιότητας" Τμήματα Δ.Π.Θ. 8 Σχολές με 20 Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κ. Παλαιολόγου 14 Ν. Σμύρνη 171 21 Τηλ. 210 9320900 Fax 210 9353565 e-mail:info@okto.gr web-site: www.okto.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΟΥ Κατά Παντός Κινδύνου Συναρμολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποδοτική και ασφαλή λειτουργία του Εργαστηρίου είναι η στελέχωσή του με το κατάλληλο προσωπικό και η ύπαρξη της αναγκαίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Παραβίαση διατάξεων ωραρίου εργασίας από δύο συνεχόμενες νυχτερινές υπηρεσίες»

Θέμα: «Παραβίαση διατάξεων ωραρίου εργασίας από δύο συνεχόμενες νυχτερινές υπηρεσίες» Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2009 Αρ. Πρωτ.: 302/9/18γ Προς : Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις Έδρες τους Κοιν.: Όλες τις Αστυνομικές Υπηρεσίες Θέμα: «Παραβίαση διατάξεων ωραρίου εργασίας από δύο συνεχόμενες νυχτερινές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 19-03-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 6709 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Δ.04.01 ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία αρωγής χρηστών του δικτύου ΕΔΕΤ

Υπηρεσία αρωγής χρηστών του δικτύου ΕΔΕΤ Συντάκτης: Γιάννης Μητσός Ανδρέας Πολυράκης Κωδικός: NOC CP 0002 Αρμόδιο Τμήμα: Τεχνική διεύθυνση Κέντρο Αριθμός Αναθεώρησης: R2 Περιεχόμενα 1 Σκοπός... 3 2 Αρωγή Φορέων ΕΔΕΤ Helpdesk... 3 3 Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Πιλοτική εφαρμογή της λειτουργίας του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρησης υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια»

ΕΡΓΟ: «Πιλοτική εφαρμογή της λειτουργίας του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρησης υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια» ΕΡΓΟ: «Πιλοτική εφαρμογή της λειτουργίας του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρησης υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια» Εν όψει της έναρξης της Γ φάσης υλοποίησης του έργου η οποία είναι προγραμματισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Υπουργικές Αποφάσεις/Νόμοι σχετικοί με τη λειτουργία του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

Α. Υπουργικές Αποφάσεις/Νόμοι σχετικοί με τη λειτουργία του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Δ Α. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες: Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΑΝ ΑΝΗΚΕΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΑΝ ΑΝΗΚΕΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΑΝ ΑΝΗΚΕΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ Πρέπει να είστε κατάλληλα προετοιµασµένοι για την περίπτωση που θα ξεσπάσει φωτιά σε κάποιον από τους χώρους του

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικών Εγκαταστάσεων. ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων. Ασφάλεια. Σύστηµα Ασφάλειας. Τι είναι έκτακτη ανάγκη; Περιστατικά Έκτακτης Ανάγκης

Αθλητικών Εγκαταστάσεων. ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων. Ασφάλεια. Σύστηµα Ασφάλειας. Τι είναι έκτακτη ανάγκη; Περιστατικά Έκτακτης Ανάγκης ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ένα αθλητικό κέντρο για να λειτουργεί οµαλά και αποτελεσµατικά χρειάζεται να ληφθούν υπόψη συγκεκριµένες λειτουργικές περιοχές Ασφάλεια Αθλητικών

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να έχουν τεχνικό ασφάλειας; Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις εφόσον απασχολούν έστω και έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 1 Ο ι ε γ κ α τ ε σ τ η μ έ ν ε ς σ τ η Θ ε ρ μ ο κ ο ι τ ί δ α ν ε ο φ υ ε ί ς ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ έ ς ομάδες/εταιρείες/επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία 13/03/2003. ΘΕΜΑ : «Σχετικά µε την διαδικασία Προµήθειας και ιανοµής ιδακτικών βιβλίων και Σηµειώσεων στους Φοιτητές»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία 13/03/2003. ΘΕΜΑ : «Σχετικά µε την διαδικασία Προµήθειας και ιανοµής ιδακτικών βιβλίων και Σηµειώσεων στους Φοιτητές» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία 13/03/2003 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: 3ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαµίας - Αθηνών 35100 Λαµία Τηλέφωνο: 22310-44252 FAX: 22310-67770 ΠΡΟΣ: Μέλη του Τ.Ε.Ι. Λαµίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ (ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΩΝ)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ (ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΩΝ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ (ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΩΝ) ΘΕΡΙΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ Οι Κανόνες Διαμονής ισχύουν για όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Εγκαταστάσεων - Διαχείριση της ασφάλειας & αντίδραση σε κρίσιμο περιστατικό

Ασφάλεια Εγκαταστάσεων - Διαχείριση της ασφάλειας & αντίδραση σε κρίσιμο περιστατικό Venue Security Plan Security Management & critical incident response Ασφάλεια Εγκαταστάσεων - Διαχείριση της ασφάλειας & αντίδραση σε κρίσιμο περιστατικό ΔΗΜΗΤΡΗΣ Σ. ΛΟΓΟΣ Ταξίαρχος ΕΛ.ΑΣ. ε.α. Πιστοποιημένος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο Δήμος Γρεβενών προτίθεται να προχωρήσει στην ανάδειξη αναδόχου σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες για τη φύλαξη της ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ. Το κτίριο περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος

Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος Πρόταση αναμόρφωσης θεσμικού πλαισίου χορήγησης αδειών σε υποψήφιους οδηγούς: για τη διασφάλιση της ποιότητας και της διαφάνειας των διαδικασιών την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Με βάση το θεσμικό πλαίσιο των ΤΕΙ η πρακτική άσκηση (ΠΑ) στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική και αποτελεί οργανικό τμήμα των σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αθήνα 12/09/2011 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Το Λεόντειο Λύκειο Πατησίων είναι ένα κατ εξοχήν Χριστιανικό Σχολείο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ. Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 2300

ΕΡΓΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ. Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 2300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 3 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ενδεικτικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Nο 22/2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΑ, Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ Nο 22/2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΑ, Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ Nο 22/2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΑ, Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα 30/03/2012, ηµέρα Παρασκευή, µεταξύ:

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ 26 ο & 29 ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ Κανονισμός Λειτουργίας ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 2013-2014» Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΑΔΑ: ΒΛ9Α9-ΣΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Θεσμικά Όργανα του Τμήματος Θεσμικά όργανα του Τμήματος σύμφωνα με το νόμο είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness

Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness www.interamerican.gr Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness Εξασφαλίστε την επαγγελματική σας στέγη από κάθε κίνδυνο Η επιχείρησή σας λειτουργεί, ό,τι και αν συμβεί Τα προγράμματα INTERAMERICAN Business

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» Π. Δ. 350 / 1996 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) Μυτιλήνη 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΕΧΘΡΙΚΟΥ ΕΠΕΙΣΟ ΙΟΥ Χρήστος Αντωνιάδης (Μέση Εκπαίδευση)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ

ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ Η έρευνα αφορά στις στάσεις των φοιτητών απέναντι σε θέµατα σχετικά όχι µόνο µε τη φοιτητική αλλά και την κοινωνικοπολιτική τους ιδιότητα. Η έρευνα διεξήχθη το Μάιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΟΙΚΩΝ Αποστολή του Γραφείου Στέγασης είναι η παροχή ενός ασφαλούς, υγιεινού

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 15.4.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση 3ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 22310 60158 FAX : 22310 33945 Αριθ.Πρωτ. 1723 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήμερα 04/03/2011 μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλόμενων: του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα Μάρνη 22,με την

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!!

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΔΕΙΤΕ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΙΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α )

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Εργασιακά Θέματα Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Συνοπτική παρουσίαση.. 3 2. Γενικοί κανόνες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control)

Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control) Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control) Το Access MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρµογών HR MaSter, αποτελεί το λογισµικό µιας ολοκληρωµένης λύσης, που έχει στόχο να καλύψει πλήρως τις ανάγκες µίας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Με τον παρόντα ειδικό κανονισμό καθορίζονται τα σχετικά με την λειτουργία της Κεντρικής Λαχαναγοράς Ηρακλείου (Κ.Λ.Η.). Ο κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροµηχανική κλειδαριά θωρακισµένης πόρτας

Ηλεκτροµηχανική κλειδαριά θωρακισµένης πόρτας x1r Ηλεκτροµηχανική κλειδαριά θωρακισµένης πόρτας Η Ιταλική εταιρεία FIAM (γκρούπ ISEO), µε 50 χρόνια εµπειρίας στην κατασκευή κλειδαριών, παρουσιάζει τη νέα ηλεκτροµηχανική κλειδαριά για θωρακισµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ADR)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 25-6-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 13105 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 25-6-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 13105 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 25-6-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 13105 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας < ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΟΠΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΑ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΟΠΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΑ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΟΠΑ 4-10-2012, 10-7-2014 και 30-10-2014) Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου εγκρίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘ. 1951 «Καθιέρωση του θεσμού του Εθελοντή Πυροσβέστη και άλλες διατάξεις». Σκοπός και αποστολή

ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘ. 1951 «Καθιέρωση του θεσμού του Εθελοντή Πυροσβέστη και άλλες διατάξεις». Σκοπός και αποστολή Ο θεσμός του Εθελοντή Πυροσβέστη είναι σχετικά νέος στη χώρα μας και ουσιαστικά το 1991 με το Νόμο 1951 τέθηκαν οι βασικές αρχές λειτουργίας των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθμών και Κλιμακίων. Το Πυροσβεστικό

Διαβάστε περισσότερα