Το ερευνητικό έργο με τίτλο:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το ερευνητικό έργο με τίτλο:"

Transcript

1

2

3 EΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔ.Υ.ΚΙ Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε μέσω του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας Κύπρου. 3

4 Το ερευνητικό έργο με τίτλο: «Η ολιστική προσέγγιση του προβλήματος της αναποτελεσματικής αντιμετώπισης του φαινομένου των οδικών ατυχημάτων στην Κύπρο και εισηγήσεις για διορθωτικά μέτρα πολιτικής» επιχορηγήθηκε από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) «Κοινωνικές, Οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες» και συγκεκριμένα από τη Δράση «Κοινωνία» και τη Θεματική Ενότητα «Σύγχρονα Κοινωνικά Θέματα». Στόχος του έργου ήταν να αξιολογήσει τα υφιστάμενα μέτρα αντιμετώπισης των οδικών συγκρούσεων και τους λόγους αναποτελεσματικότητας τους και να προτείνει την ουσιαστική βελτίωση τους και την εισαγωγή νέων μέτρων για τη μείωση τους. Οι συγκεκριμένοι στόχοι του έργου ΟΔ.Υ.ΚΙ ήταν: Η εις βάθος διερεύνηση των αιτιών της αναποτελεσματικής αντιμετώπισης του προβλήματος των τροχαίων συγκρούσεων στην Κύπρο. Η εστίαση στα χαρακτηριστικά νέων ομάδων υψηλού κινδύνου (αλλοδαπούς, χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, μοτοσικλετιστές, ηλικιωμένους) και στα προληπτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν για κάθε ομάδα. Η διερεύνηση του επιπέδου εκπαίδευσης και εξέτασης των οδηγών και της καταλληλότητας των εκπαιδευτών. Η σύγκριση των απόψεων/αντιλήψεων διαφορετικών ομάδων πληθυσμού και εμπλεκομένων αρμοδίων φορέων. Η εξέταση των πολιτικών/δράσεων που έχουν χρησιμοποιηθεί επιτυχώς σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και η προσαρμογή τους στις ιδιαιτερότητες της Κύπρου. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα βασίστηκε στη φαινομενολογική ερευνητική προσέγγιση. Μέσω της μεθόδου της τριγωνοποίησης συνδυάστηκε η ποιοτική προσέγγιση (10 προσωπικές συνεντεύξεις σε εμπειρογνώμονες, 5 ομάδες εστίασης με νέους, παραβάτες, αλλοδαπούς, εμπειρογνώμονες και μίξη πολιτών) με την ποσοτική (δομημένα ερωτηματολόγια με παγκύπρια κάλυψη μεταξύ αντρών και γυναικών με κανονική άδεια οδηγού, τυχαία πολυσταδιακή στρωματοποιημένη δειγματοληψία σε δείγμα 621 Κύπριους και 30 αλλοδαπούς με στατιστικό σφάλμα +/- 3,8%. Επιπλέον, στα πλαίσια της ποσοτικής έρευνας χρησιμοποιήθηκε ένα πρωτοποριακό ερευνητικό εργαλείο, ο προσομοιωτής οδήγησης. Μέσω του προσομοιωτή, έγινε κατορθωτή η αξιολόγηση των γνώσεων των χρηστών σε σχέση με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) και του τρόπου οδήγησης διαφορετικών ομάδων. ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ ΕΡΓΟΥ Το έργο στοχεύει στη σημαντική μείωση των οδικών συγκρούσεων στην Κύπρο μέσω του προσδιορισμού των μη αποτελεσματικών μέτρων αντιμετώπισης του προβλήματος που είχαν ληφθεί μέχρι σήμερα, της εισήγησης νέων και αποτελεσματικών μέτρων πολιτικής, χρησιμοποιώντας πετυχημένες πρακτικές του εξωτερικού, της αξιολόγησης του επιπέδου εκπαίδευσης και εξέτασης των οδηγών και των εισηγήσεων για αναβάθμιση τους και της δημιουργίας και διάχυσης του παρόντος εγχειριδίου οδικής ασφάλειας, στη βάση των ευρημάτων του έργου. ΚΥΡΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Παρακάτω παρατίθενται τα αποτελέσματα στη βάση των ευρημάτων του έργου. Οι οδικές συγκρούσεις στο νησί οφείλονται σε μεγάλο ποσοστό στον ανθρώπινο παράγοντα, τα συγκεκριμένα αίτια είναι η χρήση αλκοόλ πριν την οδήγηση, η αυξημένη ταχύτητα πέραν του καθορισμένου ορίου, ο συνδυασμός αλκοόλ και ταχύτητας και τα τελευταία χρόνια και χρήση ναρκωτικών ουσιών πριν την οδήγηση. Αν και κατά τη γνώμη των συμμετεχόντων τα ναρκωτικά δεν επηρεάζουν στις συγκρούσεις στην Κύπρο σε βαθμό παρόμοιο του εξωτερικού. Την επιδείνωση των συνεπειών των συγκρούσεων προκαλούν η μη χρήση ζώνης ασφαλείας και η μη χρήση προστατευτικού κράνους ή μη κατάλληλο δέσιμο του προστατευτικού κράνους. Τα κυριότερα λάθη των οδηγών στους κυπριακούς δρόμους οφείλονται στη μη τήρηση ή και άγνοια του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Παρατηρούνται καθημερινά λάθη στη σειρά προτεραιότητας, παραβάσεις οδικών 4

5 σημάτων, παραβίαση ελεγχόμενου τετράγωνου, λάθος χρήση των κυκλικών κόμβων, μη χρήση του δείκτη πορείας, λάθη στη χρήση λωρίδων στους υπεραστικούς δρόμους και παράβαση των φώτων τροχαίας. Οι Κύπριοι πιστέυετε ότι συµµορφώνονται µε τον ΚΟΚ; Όχι 67.8% Ίσως 16.2% ξ/ α 1.0% Ναί 15.0% Οδηγική συµπεριφορά ανα φύλο Άντρες Γυναίκες Επιπλέον παρατηρούνται οδικές συμπεριφορές που βάζουν σε κίνδυνο τους παραβάτες αλλά και τους άλλους οδηγούς. Συγκεκριμένα γίνεται χρήση κινητού τηλεφώνου και κατά τη διάρκεια της οδήγησης (ακόμη και με τη χρήση ακουστικών εξακολουθεί να μειώνεται η συγκέντρωση στην οδήγηση), κάπνισμα, κυκλοφορία ακατάλληλων αυτοκινήτων, μη χρήση παιδικού καθίσματος, αμέλεια κατά την οδήγηση (περιοδικά, μακιγιάζ) και παράνομη στάθμευση. Στην δοκιμασία με τον προσομοιωτή οδήγησης παρατηρήθηκε ιδιαίτερη αδυναμία και στα δύο φύλα στην κατάλληλη οπτική ανίχνευση κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Επαναλαμβανόμενη αναφορά από τους συμμετέχοντες αφορούσε επίσης τη μη χρήση διαβάσεων από μέρους των πεζών και το μη σταμάτημα στις διαβάσεις αν δεν υπάρχει φωτεινή σήμανση από μέρους των οδηγών. 5

6 ΟΔΗΓΟΙ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Μέσα από τις αναφορές των συμμετεχόντων διαφάνηκαν ομάδες που μπορούν να θεωρηθούν υψηλού κινδύνου. Η ομάδα των ηλικιωμένων φαίνεται να κάνουν λάθη λόγω ελλιπούς ενημέρωσης και προβλημάτων όρασης, ακοής ή και ταχύτητας αντίληψης. Επιπλέον υπάρχει μια ομάδα νέων οδηγών στο νησί, ιδιαίτερα από αγόρια που οδηγούν αυτοκίνητα τα οποία μετατρέπουν, δεν ακολουθούν τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας και διοργανώνουν αγώνες ταχύτητας σε δημόσιους δρόμους. Πραγματικότητα είναι και οι ανήλικοι οδηγοί που οδηγούν στους δρόμους του νησιού με ή χωρίς την συγκατάθεση των γονέων. Επιπλέον, έντονο είναι και το πρόβλημα παραβάσεων από αλλοδαπούς-κάτοικους του νησιού που δεν γνωρίζουν τους κανόνες αφού σε κάποιες περιπτώσεις οι κανόνες στη χώρα τους είναι διαφορετικοί και δεν προβαίνουν σε έκδοση άδειας αυτοκινήτου. Ομάδα αλλοδαπών ανέφερε ως παραλήψεις των ίδιων την επιβίβαση παιδιών στο μπροστινό μέρος της μοτοσυκλέτας και τη χρήση ακατάλληλων αυτοκινήτων χωρίς ασφάλεια. Παρουσιάζεται επίσης πρόβλημα με τους ποδηλάτες αλλοδαπούς. Η κατάσταση είναι δύσκολο να καταπολεμηθεί αφού πολλοί είναι παράνομοι και δε μπορούν να εντοπιστούν για να συνετιστούν. Σε παγκύπριο δείγμα πληθυσμού το 43,2% των νέων ηλικίας ετών θεωρούν ότι σε κατοικημένη περιοχή υπερβολική ταχύτητα είναι η ταχύτητα 30 km/h πάνω από το όριο ταχύτητας και σε υπεραστικό δρόμο 50 km/h πάνω από το όριο ταχύτητας. Επίσης η δοκιμασία με τον προσομοιωτή οδήγησης κατέδειξε ότι οι νέοι και τα άτομα με λιγότερη εμπειρία στην οδήγησης παρουσιάζουν μειωμένο έλεγχο ταχύτητας σε σχέση με τους μεγαλύτερους σε ηλικία και πιο έμπειρους οδηγούς. Τήρηση οριου ταχύτητας ανα ηλιακή οµάδα Τήρηση οριου ταχύτητας µε βάση την ηλικία >47 Μen speed control Women speed control Χρόνος απόκτησης άδειας οδηγού Όριο ταχύτητας >20 Μen speed control Women speed control 6

7 Επίσης η δοκιμασία με τον προσομοιωτή οδήγησης υποστηρίζει ότι δεξιότητες οδήγησης όπως το ορθό προσπέρασμα και η ασφαλής αλλαγή λωρίδας δεν χρησιμοποιήθηκαν με επιτυχία από νεαρούς άνδρες. Επιδοση ανα φυλο και οµαδα Επιδοση µε βαση ηλικιακη οµαδα (αντρες - γυναικες) MEN MEN MEN MEN >47 WOMEN WOMEN WOMEN WOMEN >47 Speed control Overtaking Signalling Lane changing Scanning Οι περισσότερες παραβάσεις στο δρόμο γίνονται από άτομα που είναι συστηματικοί παραβάτες. Οι παραβάτες δεν επηρεάζονται εύκολα από μικρές ήπιες ποινές που δεν έχουν άμεσο αποτέλεσμα. Οι ποινές πρέπει να είναι μεγάλες, να αποτελούν πραγματικό κόστος και να εφαρμόζονται άμεσα. Επίσης σημαντικό στην τροποποίηση της συμπεριφοράς αυτής της ομάδας είναι να είναι πιο έντονη η παρουσία της αστυνόμευσης για να έχουν την αίσθηση ότι παρακολουθούνται και αυτό να δημοσιοποιείται (εκστρατεία). Οι λόγοι παραβάσεων όπως αναφέρονται από τους οδηγούς είναι η εξοικονόμηση χρόνου (χρήση κινητού τηλεφώνου, ταχύτητα πάνω από το επιτρεπτό όριο) η ευχαρίστηση (ταχύτητα), κάποιοι θεωρούν ότι η νομοθεσία είναι αναχρονιστική σε σχέση με το όριο ταχύτητας που θεωρούν χαμηλό, έλλειψη εκμάθησης/ εδραίωσης κανόνων οδήγησης (χρήση δεικτών κατεύθυνσης) και μη κατανόηση κινδύνου (χρήση ακατάλληλων οχημάτων) Οι συμμετέχοντες υποστήριξαν ότι οι παράγοντες που τους βοήθησαν να ακολουθούν τους κανόνες ασφαλείας στους δρόμους ήταν η ωρίμανση, η επαφή με άλλα περιβάλλοντα όπου χρησιμοποιούν διαφορετικές τακτικές (διαμονή σε άλλη χώρα), η πιθανότητα απώλειας της άδειας οδήγησης λόγω υπέρβασης των βαθμών ποινής, η ανάπτυξη τεχνολογίας (Χρήση Bluetooth, Ήχος αυτοκινήτου από τη μη χρήση ζώνης) και φήμη για αύξηση προστίμου (π.χ. στη χρήση κινητού). ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ H «νοοτροπία» του οδηγού στην Κύπρο Καθ όλη τη διάρκεια του έργου επανερχόταν το θέμα «νοοτροπίας» του Κύπριου οδηγού το οποίο περιγράφεται ως έλλειψη οδικής συνείδησης, έλλειψη σεβασμού προς τη νομοθεσία αλλά και προς πρόσωπα κύρους όπως οι αστυνομικοί, έλλειψη σεβασμού απέναντι στον άλλο οδηγό και αντίληψη ότι δεν θα συμβεί ατύχημα στον ίδιο. Όμως ενώ πιστώνουν τους Κύπριους οδηγούς με τη συγκεκριμένη νοοτροπία παρατηρούν ότι και οι αλλοδαποί ερχόμενοι στην Κύπρο αρχίζουν να παρανομούν. Ταυτόχρονα οι Κύπριοι περνώντας από τις βρετανικές βάσεις δεν παρανομούν επειδή ξέρουν ότι υπάρχει συνέπεια και αξιοκρατία στις επιπτώσεις των παραβάσεων. Κάτι που συμβαίνει και όταν οι Κύπριοι βρίσκονται στο εξωτερικό. 7

8 Έλλειψη παιδείας οδικής ασφάλειας Παρουσιάζεται έλλειψη περιβάλλοντος υποστήριξης της οδικής ασφάλειας με αποτέλεσμα κάποιοι κανόνες να ακολουθούνται ώστε να αποφευχθεί το πρόστιμο και όχι για την ασφάλεια των ίδιων των οδηγών. Έλλειψη πληροφόρησης Παρουσιάζεται σημαντική έλλειψη πληροφόρησης του κοινού για θέματα οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας. Οι εκστρατείες χρειάζεται να βασίζονται σε ποιοτικές έρευνες π.χ. ομάδες εστίασης, καθορισμός ομάδας στόχου κλπ. Ανάγκη για σωστή μετάδοση των πληροφοριών από τα ΜΜΕ, λάθος η περιγραφή των περιστατικών ως τυχαία γεγονότα. Για παράδειγμα σε παγκύπριο δείγμα πληθυσμού στην ερώτηση αν πιω ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί ή ουίσκι μόνο το 18,8% απάντησαν σωστά ότι οι πιθανότητες να εμπλακώ σε δυστύχημα αυξάνονται σημαντικά. Επιπλέον σημαντικό ποσοστό δεν γνώριζαν σε πόση απόσταση σταματά ένα αυτοκίνητο όταν τρέχει με 50 km/h σε καλούς δρόμους. Ένα αυτοκίνητο σε πόση απόσταση σε καλούς δρόµους (χωρίς βροχή, χώρίς χιόνια) σταµατά όταν τρέχει µε 50 km/h; Ξ/ Α 11.6% 5 µέτρα 15.5% 10 µέτρα 18.6% 25 µέτρα 17.1% Εξαρτάται απο τον τύπο του οχήµατος 35.5% 50 µέτρα 1.7% Ένα αυτοκίνητο σε πόση απόσταση σε καλούς δρόµους (χωρίς βροχή, χώρίς χιόνια) σταµατά όταν τρέχει µε 50 km/h; εν υπάρχει πρόβληµα αφού σίγουρα ειµαι κάτω απο το όριο 30.4% θα µε επηρεάσει αλλά όχι σε σηµαντικό βαθµό 21.5% θα οδηγώ όπως πάντα, χωρίς κανένα πρόβληµα 17.2% Οι πιθανότητες να εµπλακώ σε δυστύχηµα αυξάνονται σηµαντικά 18.8% θα έιµαι πιο προσεχτικός και θα οδηγώ καλύτερα 8.5% Ξ/ Α 3.6% 8

9 Οδικό δίκτυο Παρά τις αλλαγές που έγιναν στο οδικό δίκτυο της Κύπρου μετά το 2000 σε μερικές περιπτώσεις συνεχίζει να αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει την αντιμετώπιση των οδικών συγκρούσεων στο νησί. Αυτό φαίνεται να οφείλεται στο γεγονός ότι στις κατοικημένες περιοχές η οικοδομική ανάπτυξη έχει προλάβει τους σχεδιασμούς των δρόμων, πλάτος κ.λ.π. με αποτέλεσμα τη δυσκολία στη χάραξη πεζοδρομίων, ποδηλατοδρόμων και κατάλληλων δρόμων για χρήση από άτομα με ειδικές ανάγκες, η γενική ακαταστασία που υπάρχει στους δρόμους ενισχύει τη τάση για παραβατικότητα, συνεχίζει να υπάρχει κακοτεχνία δρόμων σε ορισμένα σημεία, η σήμανση στους δρόμους δεν είναι ικανοποιητική λόγω μειωμένης ορατότητας και στους υπεραστικούς δρόμους η κατασκευή των κιγκλιδωμάτων σε κάποια σημεία υστερεί με αποτέλεσμα να ενοχλεί το φως του απέναντι οδηγού. Οικονομικά προβλήματα χώρας Οι πιέσεις των ΜΜΕ και της κυπριακής κοινωνίας προς το έργο της αστυνομίας για ηπιότερες ποινές αυξάνονται ιδιαίτερα δεδομένης της οικονομικής κατάστασης της χώρας. Η ενημέρωση των πολιτών μέσω των ΜΜΕ για νέες νομοθεσίες κοστίζουν. Παράλληλα με τους μειωμένους πόρους παρατηρείται και ακατάλληλη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και των οικονομικών πόρων σε υπηρεσίες Οδικής Ασφάλειας. Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας Έλλειψη προσωπικού, υποστελέχωση τμημάτων αν και δύναμη η εμπλοκή των λειτουργών σε παρεμφερή θέματα. Δυσκολότερος ο συντονισμός όταν εμπλέκονται περισσότερες επιτροπές στη Βουλή, υπάρχει γραφειοκρατία μεταξύ των κρατικών τμημάτων, αντικρουόμενες απόψεις με αποτέλεσμα την καθυστέρηση ψήφισης νέων κανονισμών. Η πρόθυμη συνεργασία των 7 επιτροπών κάνει δυνατή την υλοποίηση των αποφάσεων αν και εντοπίζεται ανάγκη για περισσότερη ενεργοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Η συμβολή των εμπειρογνωμόνων/ακαδημαικών στο συμβούλιο οδικής ασφάλειας συμπλήρωσε την καλή δουλειά. Σημαντική η παρουσία της πολιτείας με τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων και τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης. Χρειάζεται το Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας να συνέρχεται πιο τακτικά. Χρειάζεται καλύτερος συντονισμός γιατί πολλά πράγματα εξαρτώνται από μονάδες. Σχολές Οδηγών Αναφέρεται ότι ο τρόπος εκπαίδευσης των οδηγών και παραχώρησης άδειας παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε έλλειψη επαγγελματισμού από κάποιους εκπαιδευτές οδήγησης οι οποίοι δεν έχουν επαρκή εκπαίδευση και δεν αξιολογούνται κατάλληλα. Η εκπαίδευση για απόκτηση άδειας οδήγησης από κάποιους κρίθηκε ικανοποιητική ενώ άλλοι ανέφεραν ότι δεν υπάρχει σχετικότητα των μαθημάτων οδήγησης με την οδήγηση σε πραγματικές συνθήκες, ότι είναι κατάλληλη μόνο για σαλούν αυτοκίνητα, ο υποψήφιος οδηγός δεν διδάσκεται τις βασικές γνώσεις λειτουργίας του αυτοκινήτου, υπάρχει ανεπάρκεια στην εκμάθηση αντιμετώπισης κρίσεων και υπάρχει ανάγκη συνεχούς εκσυγχρονισμού των γνώσεων των εκπαιδευτών. Επιπλέον η εξέταση για απόκτηση μαθητικής άδειας αξιολογήθηκε ως ανεπαρκής. Επιπρόσθετα, αξιολογείται ότι τα μαθήματα οδήγησης είναι ακριβά με αποτέλεσμα οι υποψήφιοι οδηγοί να παρακολουθούν τον ελάχιστο δυνατό αριθμό για απόκτηση της άδειας ενώ αξιολογούν λάθος την πρακτική επίσπευσης άδειας με καταβολή μεγαλύτερου χρηματικού ποσού. Κατ επανάληψη αναφέρθηκε ότι η διαδικασία απόκτησης άδειας οδήγησης δεν είναι διαφανής με αποτέλεσμα να διευκολύνονται οι διακρίσεις και η αναξιοκρατία. 9

10 Λάθη στην υλοποίηση μέτρων Λάθη στην υλοποίηση των μέτρων αποτελούν επίσης σημαντικό εμπόδιο στην αντιμετώπιση του φαινομένου. Συγκεκριμένα γίνεται σε μεγάλο βαθμό επένδυση χρημάτων στις έρευνες αλλά όχι στην υλοποίηση των αποτελεσμάτων ενώ παρατηρείται και μη επικοινωνία έρευνας και policy, υπάρχει δυσκολία στο συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών οδικής ασφάλειας, οι αποφάσεις για τα μέτρα δεν στηρίζονται σε δεδομένα και εμπειρογνωμοσύνη από την Κύπρο που είναι καταλληλότερη για τα δεδομένα του νησιού, τα μέτρα δεν είναι εστιασμένα στους οδηγούς υψηλού κινδύνου (όσο πιο ευρύ το μέτρο τόσο πιο φθηνό αλλά λιγότερο αποτελεσματικό). Σημαντικός παράγοντας που επιβραδύνει την ανάπτυξη στον τομέα είναι το γεγονός ότι μεταξύ σχεδίου και εφαρμογής υπάρχει απόσταση, στη βουλή τα μέτρα αλλάζουν και γίνονται πιο ήπια. Επιπλέον η ασυνέπεια ποινών από το δικαστήριο προκαλεί την εντύπωση ότι μπορείς να ξεφύγεις από την συνέπεια και δεν γίνεται αξιολόγηση των δράσεων. Διαταραγμένη σχέση μεταξύ πολιτών και Αστυνομίας Οι συμμετέχοντες ανέφεραν επιλεκτική και άνιση εφαρμογή του νόμου καθώς και επίδειξη προκλητικής συμπεριφοράς ακόμα και υπέρβαση εξουσίας από κάποιους αστυνομικούς. Παρατήρηση που συνδέθηκε από τους συμμετέχοντες με την τάση των οδηγών για έλλειψη εμπιστοσύνης προς το Σώμα της Αστυνομίας, αμφιβολίες για τους λόγους λήψης μέτρων, παρανομία και έλλειψη κινήτρων για ακολουθία των κανόνων. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Το άλκοτεστ αξιολογήθηκε από τους συμμετέχοντες ως πολύ σημαντικό μέτρο μείωσης των συγκρούσεων που έδειξε ότι δουλεύει. Σημαντικό ποσοστό των συμμετεχόντων θεωρεί τη χρήση αλκοόλ ως την πιο σοβαρή παράβαση και έγινε εισήγηση για μηδενική ανοχή από την αστυνομία, εισαγωγή απαγόρευσης κατανάλωσης αλκοόλ πριν την οδήγηση και κατάσχεση αυτοκινήτου μέχρι την εκδίκαση υπόθεσης. Στις πιό κάτω περιπτώσεις παραβίασης του ΚΟΚ πιστέυετε ότι πρέπει πρώτα να γίνεται απλά παρατήρηση ή να επιβάλλεται απευθείας ποινή (µηδενική ανοχή); κάπνισµα από τον οδηγο χρήση κινητού κατανάλωση αλκοόλ παράνοµη στάθµευση ζώνη ασφαλείας µεγαλύτερη ταχύτητα αυτοκινητοδροµο µεγαλύτερη ταχύτητα κατοικηµένη περιοχή 10 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Μηδενική ανοχή Παρατήρηση Ξ/ Α

11 Υπήρξαν πολλές αναφορές ενάντια στις ενέδρες που στήνονται από την αστυνομία. Το κοινό αξιολογεί ότι δυσχεραίνουν τη σχέση των πολιτών με την αστυνομία λόγω του τρόπου επικοινωνίας μεταξύ των δύο μερών. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων σε παγκύπριο δείγμα πληθυσμού σε όλες τις ηλικιακές ομάδες θεωρούν ότι οι ποινές αποτελούν συνδυασμό καλού αποτρεπτικού μέτρου και φοροεισπρακτικής μεθόδου. Πιστευέτε ότι οι ποινές είναι: Ηλικιακή ανάλυση Prime Consulting LTD Φοροεισπρακτική µέθοδος Καλό αποτρεπτικό µέτρο Συνδυασµός των δύο Κανένα Ξ/ Α Ο έλεγχος για τη χρήση κινητών τηλεφώνων κατά τη διάρκεια της οδήγησης είναι κατάλληλο μέτρο αλλά και επικίνδυνο όταν η προσέγγιση του οχήματος από μέρους των αστυνομικών δεν γίνεται με ασφάλεια. Το σύστημα φωτοεπισήμανσης (κάμερες τροχαίας) αξιολογείται ως αμερόληπτο μέτρο και οι οδηγοί λόγω της αίσθησης παρακολούθησης άρχισε να είναι πιο νομοταγής. Με την επαναφορά του εν λόγω μέτρου είναι σημαντικό να γίνει έρευνα για τη σωστή τοποθέτηση και κατάλληλη προειδοποίηση του κοινού. Η άμεση καταβολή χρημάτων/μεταφορά στον αστυνομικό σταθμό για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ αξιολογήθηκε ως σημαντικά αποτελεσματικό μέτρο. Τα κυρτώματα οδοστρώματος επίσης θεωρούνται αποτελεσματικά για τον σκοπό που υιοθετήθηκαν. Επίσης αποτελεσματικές θεωρούνται οι πινακίδες σήμανσης: «Ελαττώστε ταχύτητα» και οι πινακίδες υπόδειξης ταχύτητας οχήματος. Τέλος η υποχρέωση των γονιών να παίρνουν το νεογέννητο παιδί από το νοσοκομείο με παιδικό κάθισμα θεωρείται πολύ σημαντικό μέτρο που πρέπει να υιοθετείται σε όλες τις κλινικές και νοσοκομεία. ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ Άλκολοκ: εισήγηση για τοποθέτηση μηχανισμού στα σχολικά λεωφορεία ώστε να μην εκκινούν εάν ο οδηγός κατανάλωσε αλκοόλ πέραν του καθορισμένου ορίου. Μείωση επιτρεπτού ορίου αλκοόλ για αρχάριους οδηγούς, αρχάριους μοτοσυκλετιστές και επαγγελματίες οδηγούς καθώς και διπλοί βαθμοί ποινής σε παραπτώματα ή αφαίρεση άδειας για σοβαρό παράπτωμα που γίνεται 2 φορές σε οδηγούς που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες. Το νέο μέτρο για έλεγχο χρήσης ναρκωτικών ουσιών κατά την οδήγηση το Νάρκοτεστ θεωρείται ότι θα περιορίσει τα δυστυχήματα και είναι μέτρο εξίσου καλό με άλκοτεστ. Η σημαντικότητα του έγκειται στο 11

12 γεγονός ότι η χρήση ναρκωτικών ουσιών πριν την οδήγηση είναι ένα εξελισσόμενο πρόβλημα. Άδεια οδήγησης λεωφορείου μεταφορά στην ηλικία των 24 ετών. Διατέθηκε νέος ΚΟΚ. Εισαγωγή εκπαίδευσης για την εκπαιδευτική άδεια οδήγησης ακαδημαϊκού επιπέδου με καλά αποτελέσματα. Αδειοδότηση εκπαιδευτών οδηγών και σχολών οδηγών. Τροποποίηση νομοθεσίας για έκδοση μαθητικής άδειας από τα 18 στα 17.5 ώστε να υπάρχει αναγκαστικά περισσότερος χρόνος εξάσκησης πριν την έκδοση άδειας οδηγού ώστε ο οδηγός με τη βοήθεια κάποιου έμπειρου οδηγού να αποκτήσει καλές συνήθειες. Προωθείται σχέδιο για ανάθεση του περιοδικού ελέγχου φορτηγών, λεωφορείων και βαρέου τύπου μηχανημάτων στον ιδιωτικό τομέα ώστε να υπάρχουν διαθέσιμοι τεχνικοί για την εξέταση υποψηφίων οδηγών και έτσι αύξηση χρόνου εξέτασης και πιθανότητας ο υποψήφιος οδηγός να υποπέσει σε κάποιο λάθος. Αλλαγές στις πινακίδες εγγραφής αυτοκινήτων. Αλλαγή διαδικασίας επιβολής ποινής για κατανάλωση αλκοόλ πέρα του ορίου: 3 διαφορετικές φάσεις με εξώδικη ρύθμιση για αμεσότερη επιβολή. Αναμένεται να ψηφιστεί νομοθεσία για ποδηλάτες: υποχρεώσεις, καθήκοντα, σχέδια/ χαράξεις/σημάνσεις για ποδηλατικές διαδρομές. Στο χώρο της οδικής ασφάλειας υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις για τη χρήση σοκαριστικών βίντεο οδικής ασφάλειας. Ένα μεγάλο ποσοστό των Κυπρίων πολιτών συμπεριλαμβανομένων των νέων θεωρεί ότι τα σοκαριστικά βίντεο θα είναι αποτελεσματικά. Από μια άλλη ομάδα υποστηρίχθηκε ότι η επίδραση είναι παροδική εφόσον οι νέοι δεν πιστεύουν ότι μπορεί να συμβεί στους ίδιους και αναφέρθηκε ότι αυτή η πρακτική έχει εγκαταληφθεί από χώρες ανεπτυγμένες σε θέματα οδικής ασφάλειας αφού σε κάποιες χώρες έχει αποδειχθεί ότι δεν δουλεύει. Αυτή η ομάδα υποστήριξε ότι αυτά τα βίντεο μπορεί να θυμίσουν τραυματικά γεγονότα, πολλές φορές οι χώροι που προβάλλονται δεν συνάδουν με την Κύπρο. Εναλλακτικά εισηγούνται χρήση βίντεο με έξυπνες παραβολές, χιούμορ, συνετιστικά με ισχυρά μηνύματα που να προβληματίζουν και όχι να εξιτάρουν. Μια τρίτη ομάδα θεωρεί αποτελεσματική τη χρήση σοκαριστικών βίντεο που όμως δεν θα περιέχουν την ώρα της σύγκρουσης αλλά το αποτέλεσμα της. Η προβολή ενημέρωσης και προσπάθεια ευαισθητοποίησης των νέων μπορεί να γίνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. facebook, twitter, my space κ.λ.π). Η συχνή προβολή και η εναλλαγή των σποτ μπορεί να βοηθήσει στην αποτελεσματικότητα. Τα video µε έντονο/δραµατικό περιεχόµενο συµβάλλουν στη συνειδητοποίηση του πραγµατικού κινδύνου απο τους νέους; Ηλιακή ανάλυση Ναι Όχι Ίσως Χ/ Α

13 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Αλλοδαποί Τουλάχιστον στις περιπτώσεις των αλλοδαπών που διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο να είναι υποχρεωτική η έκδοση άδειας οδήγησης η οποία να μπορεί να αποκτηθεί με μειωμένο κόστος. Ηλικιωμένοι Εισαγωγή ελέγχου δεξιοτήτων οδήγησης πριν την ηλικία των 70, να αρχίζει από τα 50 αλλά παράλληλα θα πρέπει να δοθούν και εναλλακτικά μέσα οδικής μεταφοράς που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών Κάθε τουλάχιστον 10 χρόνια να γίνονται εξετάσεις στα μάτια, αυτιά, ψυχική υγεία στους οδηγούς. Μοτοσικλετιστές Επιβολή μέτρου για ειδική στολή πάνω σε μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού. Νέοι Οδηγοί Να αφαιρούνται βαθμοί ποινής με την παρακολούθηση κύκλου μαθημάτων. Έλεγχος τροποποιημένων αυτοκινήτων από αστυνομία και επιβολή ποινής στους οδηγούς. ΦΟΡΕΙΣ Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας Δανεισμός πρακτικών από άλλες χώρες αλλά τα μέτρα πρέπει να είναι εφαρμόσιμα στην Κύπρο. Συνδυασμός μέτρων και διασφάλιση επιστημονικότητας. Χρήση ανθρωπίνου δυναμικού όπου ερευνητικά είναι πιο αποτελεσματικό. Η πολιτική οδικής ασφάλειας να έχει συνέχεια και διάρκεια. Σταθερή πολιτική όπου να υπάρχει συγκεκριμένος στόχος για ένα χρονικό διάστημα και αφού επιλύεται να προχωρούμε στον επόμενο (π.χ. 5 χρόνια μόνο για ταχύτητα). Καλύτερος συντονισμός μεταξύ φορέων οδικής ασφάλειας. Ιεράρχιση πρακτικών που είναι πιο αποτελεσματικές, αξιολόγηση και εάν κάτι είναι αποτελεσματικό να διατηρείται και σταδιακά να προστίθενται σε αυτό άλλα μέτρα με τον ίδιο τρόπο. Αστυνομία Ανάπτυξη δράσεων μέσω των οποίων να υπάρξει θετική επαφή των πολιτών με την αστυνομία που θα βελτιώσει την εικόνα τους προς το Σώμα της Αστυνομίας. Δημιουργία σώματος για την κατάθεση ανώνυμων παραπόνων για τους αστυνομικούς. Οι αστυνομικοί να μην κρύβονται κατά τον έλεγχο ταχύτητας. Αύξηση αστυνόμευσης στις κατοικημένες περιοχές. Αύξηση αστυνόμευσης για παράνομη στάθμευση. Παροχή μηχανημάτων αλκοτέστ σε κέντρα αναψυχής ώστε ο οδηγός να ελέγχει το επίπεδο αλκοόλ στο αίμα του πριν να οδηγήσει. 13

14 Τμήμα Οδικών Μεταφορών Έλεγχος στους αξιολογητές ΜΟΤ. Επιπλέον έλεγχος του αυτοκινήτου από αδειούχο ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων ενδιάμεσα του ΜΟΤ. Έλεγχος αρμοδίων πάνω στον έλεγχο των μοτοσυκλετών. Σχολές οδηγών Να υπάρχουν υποχρεωτικές ώρες εκπαίδευσης που να αποδεικνύονται με δεδομένα από ταχογράφο. Επαναφορά πρότασης για καταγραφή της εξέτασης με κάμερα για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η εξέταση για έκδοση άδειας οδήγησης να περνά από τρία στάδια: θεωρητική εξέταση για μαθητική άδεια, πρακτική εξέταση και εξέταση μέσω Η.Υ. στον ΚΟΚ από ανεξάρτητο εκπαιδευτικό κέντρο το οποίο να έχει το δικαίωμα να εκδίδει τέτοιο πιστοποιητικό. Επίσης η πρακτική δοκιμασία να αποτελείται από 2ο μέρος που να γίνεται σε πίστα με ελιγμούς, βρεγμένο και ανώμαλο δρόμο, αμμοχάλικο κ.λ.π. σε διαφορετικές μέρες. Θα μπορούσε η πίστα να γίνει ιδιωτικά ή κάτω από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Νομοθεσία για εκπαίδευση των εκπαιδευτών. Χρειαζόμαστε εξειδικευμένους εκπαιδευτές και εξεταστές με δίπλωμα και εξειδίκευση σε συγκεκριμένο όχημα. Να υιοθετηθεί εκπαίδευση, αξιολόγηση και επίβλεψη σχολών οδηγών. Στις σχολές οδηγών πρέπει να γίνεται έλεγχος για τα αποτελέσματα τους στην επιτυχία των μαθητών τους, αν η επιτυχία είναι χαμηλή ο εκπαιδευτής να δεχθεί περαιτέρω εκπαίδευση. Εκμετάλλευση της διαδικασίας απόκτησης άδειας για καλλιέργεια οδικής συνείδησης. Στην εκπαίδευση στην οδήγηση λεωφορείων να χρησιμοποιούνται οχήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κατά την εκπαίδευση για άδεια οδήγησης φορτηγών να έχουν φορτίο. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Ενημέρωση του κοινού μέσω καθημερινών σποτ στη τηλεόραση όπου κάποιος να εξηγεί με απλό τρόπο τον ΚΟΚ. Η επανάληψη για την εμπέδωση των μηνυμάτων που θέλουν οι εκστρατείες να μεταφέρουν αξιολογείται ως ιδιαίτερα σημαντική. Παροχή Μέσων Μαζικής Μεταφοράς Υπάρχει ανάγκη για πιο τακτικό πρόγραμμα των μέσων μαζικής μεταφοράς ώστε να εξυπηρετούν το κοινό και για αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας. Παροχή εύχρηστων μέσων μαζικής μεταφοράς. Διαθέσιμα λεωφορεία για τους νέους μετά τη νυχτερινή διασκέδαση. Επένδυση σε μηχανισμό ταξί. Συνεργασίες ιδιοκτητών ταξί με κέντρα αναψυχής. Οδικό δίκτυο Περισσότερα πεζοδρόμια και διαβάσεις πεζών. Απαγόρευση στροφών δεξιά μέσα στην πόλη και εγκατάσταση φώτων τροχαίας, επαναστροφές δεξιά που να επιτρέπονται και μονοδρόμηση. Το δίκτυο πεζοδρομίων να παρέχει «αλυσίδα πρόσβασης» από το σημείο εκκίνησης μέχρι τον προορισμό του πεζού. 14

15 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Καλλιέργεια οδικής συνείδησης σε όλες τις ηλικίες Υποχρεωτικό σεμινάριο σε παραβάτες με βάση τους βαθμούς ποινής Επαφή με άτομα που είχαν εμπλοκή σε οδικές συγκρούσεις Εισαγωγή παιχνιδιών-προσομοιώσεων με ποινές σε κάθε παράβαση ώστε τα παιδιά να μαθαίνουν την επιθυμητή συμπεριφορά. Η εκπαιδευτική πολιτική πρέπει να προσαρμοστεί σε κάθε ηλικία ξεχωριστά. Υποχρεωτική εκπαίδευση και μετά το σχολείο. Ανάγκη ενημέρωσης κοινού για νέες νομοθεσίες με πιο πολλαπλό και άμεσο τρόπο. Όλα τα οδικά τμήματα να έχουν υποχρέωση να ανακοινώνουν τους κανονισμούς που εκδίδουν για περίπου 6 μήνες και μετά να τις εφαρμόζουν. Θα μπορούσε να γίνει με ενημερωτικά φυλλάδια, εκστρατεία ενημέρωσης στο σημείο εφαρμογής, βίντεο ενημέρωσης να παίζει στους δρόμους/στην τηλεόραση. Ανάγκη προσέγγισης νέων με σποτ που να προβάλλονται σε χρόνο και χώρο όπου θα τα ακούσει/δει αυτή η ομάδα. Επαναφορά Ομάδας Πρωτοβουλίας για την Οδική Ασφάλεια. Συχνότερες εκστρατείες. Διαφώτιση και στον πεζό και τον ποδηλάτη. Διαφώτιση στα παιδιά χωρίς να εθελοτυφλούμε (π.χ. κανόνες ασφαλείας μοτοσυκλέτας σε μαθητές). Εκμάθηση ακολουθίας κανόνων γενικότερα από τη παιδική ηλικία. Η ακολουθία κανονισμών βοηθά στην ανάπτυξη κουλτούρας. Πρέπει να γεμίσει το κενό της κυκλοφοριακής αγωγής στα λύκεια. Ποινές Περισσότερη επίβλεψη ώστε οι οδηγοί να έχουν τη συνεχή αίσθηση ελέγχου. Αυστηρότερα μέτρα (αφαίρεση άδειας, σύλληψη, υψηλότερα πρόστιμα) με πρόστιμα που να ανταποκρίνονται στην σοβαρότητα της παράβασης, το πρόστιμο να συνδυάζεται με υποχρεωτική εκπαίδευση και η στέρηση άδειας να ακολουθείται από υποχρεωτικά μαθήματα και εξέταση. Ποιοι είναι οι πιο σωστοί τρόποι κατα την άποψή σας για αποτελεσµατική αντιµετώπιση των οδικών συγκρούσεων στην Κύπρο (µέχρι 3 απαντήσεις):

16 Υιοθέτηση αμεσότητας και συνέπειας στην επιβολή των ποινών. Να υπάρχει άμεση αντιμετώπιση από το δικαστήριο, συνέπεια μετά από κάθε παράβαση και αμεροληψία ώστε να γίνεται σύνδεση της συμπεριφοράς με την ποινή. Οι αλλοδαποί συμμετέχοντες υπογράμμισαν τη σημασία του να υπάρχει ευθύνη και πρόστιμο μετά από σύγκρουση όχι μόνο κάλυψη βλαβών. Για λιγότερο σοβαρές παραβάσεις έγινε εισήγηση για ενημέρωση σε αρχική φάση πρόσωπο με πρόσωπο και όχι τιμωρία. Πιστεύετε ότι οι ποινές είναι δίκαιες και ίσα κατανεµηµένες µε τη σοβαρότητα του αδικήµατος; Ναί 41.1% Όχι 48.1% ξ/ α 11.6% ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Στα πλαίσια του έργου διερευνήθηκαν καλές πρακτικές που χρησιμοποιούνται στο εξωτερικό με στόχο να μαζευτούν στο παρόν εγχειρίδιο προς μελέτη των αρμοδίων φορέων. Παρόλα αυτά είναι σημαντικό να δοθεί έμφαση στο γεγονός ότι πολλές φορές δεν είναι αποτελεσματικό να αντιγράψεις μεμονωμένα μια πρακτική αφού είναι αποτέλεσμα της συνολικής προσέγγισης της χώρας και ότι η αποτελεσματικότητα κάποιου μέτρου σε άλλη χώρα δεν συνεπάγεται αποτελεσματικότητα και αλλού. Εισαγωγή Τεχνολογίας οδικής ασφάλειας Στην Γαλλία υπάρχουν ενσωματωμένα αλκοτέστ στα αυτοκίνητα όπου το όχημα ξεκινά μόνο όταν φυσήξει ο οδηγός και το αποτέλεσμα είναι αρνητικό. Στην Αγγλία χρησιμοποιούνται κάμερες που φωτογραφίζουν μόνο τα νούμερα και τον οδηγό Στην Ολλανδία έχουν τοποθετηθεί κρυφές κάμερες στο σημείο Α και Β υπολογίζουν χρόνο και ταχύτητα και ανάλογα εκδίδεται πρόστιμο. Στις διαβάσεις πεζών αναβοσβήνουν αυτόματα οι σηματοδότες κατά σύντομα χρονικά διαστήματα Γίνεται τοποθέτηση κάμερας στα αυτοκίνητα της αστυνομίας που καταγράφουν τη συνομιλία μεταξύ του αστυνομικού και του πολίτη Εκπαίδευση Στην Γαλλία αρχίζει η οδήγηση με τους γονείς από την ηλικία των 16. Αμφιβολία καταλληλότητας του μέτρου στην Κύπρο αν και μοιάζει με το υπάρχον μέτρο στην Κύπρο. Η διαφορά με τη Γαλλία είναι ότι ο 16

17 εκπαιδευόμενος παρουσιάζει βιβλίο με συμπληρωμένες τις ώρες που προϋποθέτει ο νόμος. Στην Αγγλία και Ισπανία πίστα για οδήγηση υπό διαφορετικές συνθήκες. Επανεκπαίδευση οδηγών για ενημέρωση για νέα δεδομένα. Εξέταση Στην Αγγλία για την έκδοση άδειας οδήγησης γίνεται η θεωρητική εξέταση με συγκεκριμένα κριτήρια για επιτυχία και η εξέταση οδήγησης όπου με 15 μικρά λαθάκια ή 1 μεγάλο στον προσομοιωτή οδήγησης ο εξεταζόμενος αποτυγχάνει. Σταδιακή απόκτηση άδειας οδήγησης, περιορισμοί τον πρώτο χρόνο οδήγησης στην Ισπανία. Ενημέρωση/Διαφώτηση κοινού Στην Αγγλία υπάρχουν παντού προειδοποιήσεις και ενημέρωση προς το κοινό για το πώς να χρησιμοποιεί το δίκτυο. Στη Ρουμανία βάζουν διαφημίσεις για την υγεία κάθε 10 λεπτά. Κανόνες /Νομοθεσία/Διαδικασίες Στην Αγγλία τα δύο πρώτα χρόνια οδήγησης αν πάρεις 6 βαθμούς ποινής χάνεις την άδεια αυτόματα και πρέπει να ξαναπεράσεις ολόκληρη τη διαδικασία Στην Ρωσία υπάρχει ευθύνη και καταγγελία για αυτόν που προκαλεί τη σύγκρουση εκτός εάν η άλλη πλευρά αφαιρέσει την ευθύνη Στην Ευρώπη μετά την ηλικία των 50 κάθε χρόνο γίνονται εξετάσεις στα μάτια, αυτιά, υγεία στους οδηγούς Στην Ρουμανία αν οδηγήσεις και πιεις χάνεις μόνιμα την άδεια σου, υπάρχουν άμεσες και σημαντικές συνέπειες. Όταν πιάσουν κάποιο να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ 2-3 φορές, γίνεται ψυχολογική αξιολόγηση και παραπομπή για θεραπεία Σκανδιναβικές χώρες, η Γερμανία και οι ΗΠΑ εξασκούν έλεγχο και αστυνόμευση, μηδενική ανοχή για αλκοόλ συνεπής επιτήρηση και εφαρμογή της νομοθεσίας Στην Αυστρία όπου υπάρχει τάση για δυστυχήματα και για εξοικονόμηση αστυνόμευσης γίνεται χρήση ομοιωμάτων αστυνομικών ή ψεύτικων περιπολικών στην άκρη του δρόμου Προγράμματα Το Unmarked cops είναι πρόγραμμα όπου η αστυνομία κυκλοφορεί εν ώρα υπηρεσίας με πολιτικό αυτοκίνητο. Επίσης η αστυνομία επιβάλλει ποινές χωρίς αναμμένους φάρους. Στρατηγικά σχέδια 4ης και 5ης γενιάς. Στρατηγικός σχεδιασμός για τα επόμενα 30 χρόνια Σε χώρες της Ευρώπης: Σε πυρήνες των πόλεων απαγορεύεται η διακίνηση των οχημάτων και χρησιμοποιούνται πεζόδρομοι και ποδηλατοδρόμοι. Ή πολύ χαμηλές ταχύτητες 30km/ώρα για κυκλοφοριακή ύφεση Στη Νέα Ζηλανδία εφαρμόστηκε στρατηγική για ένα χρονικό διάστημα με επένδυση εκατομμυρίων ευρώ και κατάφερε η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ να φαίνεται στη κοινωνική γνώμη ως αντικοινωνική συμπεριφορά Στη Σουηδία, μετέτρεψαν τους επαρχιακούς δρόμους των 2 λωρίδων σε 2 plus 1 (2 λωρίδες προς μια κατεύθυνση και 1 προς την άλλη εναλλάξ με διαχωριστικό συρματόσκοινο. Μέσα Μαζική Κυκλοφορίας Επιπρόσθετες διευκολύνσεις διακίνησης, τραμ, τρένα, ειδικές διαδρομές για λεωφορεία. 17

18 Ανάπτυξη πολιτικής Αναπροσαρμογή εκπαιδευτικού πλάνου ώστε να αρχίζει από πολύ μικρές ηλικίες Περισσότερη εμπλοκή και εμπιστοσύνη στους νέους Στην Αυστραλία δίνουν πλέον οδηγίες για τον τρόπο που πρέπει να εφαρμόζονται κάποια προγράμματα οδικής ασφάλειας. Στοιχεία επικοινωνίας Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις για τα αποτελέσματα του έργου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον επιστημονικό συντονιστή: Ανδρέας Καπαρδής, Ph.D (Cambridge) Καθηγητής & Πρόεδρος Τμήματος Νομικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Τ.Κ Λευκωσία, Κύπρος Τηλ: Φαξ:

19

20

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 Αριθμός πρωτοκόλλου έργου: ΚΟΙΝΩ/0609/ΒΙΕ/13 Τίτλος έργου: Η ολιστική προσέγγιση του προβλήματος της αναποτελεσματικής αντιμετώπισης του φαινομένου των οδικών ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Κυπριακή Ομοσπονδία Μοτοσυκλέτας

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Κυπριακή Ομοσπονδία Μοτοσυκλέτας ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Κυπριακή Ομοσπονδία Μοτοσυκλέτας Ιστορική Αναδρομή Μέχρι την Δεκαετία 70 Χρησιμοποιούνταν κατά κύριο λόγω από την εργατική τάξη για την διακίνηση λόγου κόστους. Δεκαετία 80 Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Νικόλαος Ηλιού Αναπλ. Καθηγητής Πανεπ. Θεσσαλίας neliou@civ.uth.gr Το πρόβλημα την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα καταλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Σεμινάριο μετεκπαίδευσης εκπαιδευτών οδήγησης Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2014 Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια

Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια Ημερίδα για την Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013 Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια Γιώργος Γιαννής, Κώστας Αντωνίου, Ματθαίος Καρλαύτης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010 Η Πολιτική της ΕΕ για την Οδική Ασφάλεια Λευκή Βίβλος για τις Μεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΣΕ 5.29.19 Χαιρετισμός Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων, κ. Ευθύμιου Φλουρέντζου, στο 14 ο Σεμινάριο Οδικής Ασφάλειας, με θέμα «Μοτοσικλέτα - Οδηγούμε, δεν παίζουμε με τη ζωή μας» Ξενοδοχείο «HILTON»,

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO 1η Νοεμβρίου 2012 Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO Από την 1η Νοεμβρίου 2012 θα ισχύουν διάφορες αλλαγές στους κανόνες οδικής κυκλοφορίας της ΝΝΟ. Πολλές από αυτές τις αλλαγές είναι απλά

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος

Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος Πρόταση αναμόρφωσης θεσμικού πλαισίου χορήγησης αδειών σε υποψήφιους οδηγούς: για τη διασφάλιση της ποιότητας και της διαφάνειας των διαδικασιών την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ.

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 5.1 Γενικά Οι γενικοί κανόνες κυκλοφορίας του Κ.Ο.Κ. εφαρμόζονται σε όλα τα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που προορίζονται για τη μαζική

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Μείζον ζήτημα ειδικά για την Ελλάδα Προτεραιότητα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο Πρόσφατα η νέα Επίτροπος για τις Μεταφορές κα. Violeta Bulc έθεσε την οδική

Μείζον ζήτημα ειδικά για την Ελλάδα Προτεραιότητα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο Πρόσφατα η νέα Επίτροπος για τις Μεταφορές κα. Violeta Bulc έθεσε την οδική Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ): Εκπαιδευτικά εργαλεία για την οδική ασφάλεια Λίλα Γαϊτανίδου Πολιτικός Μηχανικός, MSc Συγκοινωνιολόγος Συνεργάτης-Ερευνήτρια ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ Email:

Διαβάστε περισσότερα

Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα. Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών

Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα. Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών Α. Κιµούνδρης Λέκτορας, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘ Φ. Κεχαγιά ιπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, υποψήφια διδάκτορας Α. Σατραζέµης

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους

Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους Γραμματεία Διυπουργικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας 19/03/2014 Πόσα παιδιά (

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές για τους γονείς

Συμβουλές για τους γονείς Συμβουλές για τους γονείς Για τα παιδιά του Δημοτικού κάθε διαδρομή από το σπίτι προς στο σχολείο αποτελεί μια σημαντική μαθησιακή εμπειρία και ένα μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής. Μέσω αυτής της καθημερινής

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 1) Μπέλλου Κωνσταντίνου του Γεωργίου, κατοίκου Καλαμπάκας, Τρικάλων 9 2) Αθανασίου Ντόβα του Κωνσταντίνου κατοίκου Καλαμπάκας, Βενιζέλου 3

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ "ΆΡΙΣΤΑ"

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ ΆΡΙΣΤΑ 1 Μια πρωτοβουλία: Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ "ΆΡΙΣΤΑ" Το όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ενημερώνει όλους τους χρήστες του Οδικού δικτύου και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας & Εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια και την Πρόληψη και Μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων (Ι.Ο.ΑΣ.

Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας & Εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια και την Πρόληψη και Μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων (Ι.Ο.ΑΣ. Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας & Εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια και την Πρόληψη και Μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» Πλάνο Δράσης 2015 Νεμέσεως 2, 112 53 Αθήνα, Τηλ.: 210-8620150,

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα της οδικής ασφάλειας και ο ανθρώπινος παράγοντας: H συμβολή του Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής ΑΠΘ

Το πρόβλημα της οδικής ασφάλειας και ο ανθρώπινος παράγοντας: H συμβολή του Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής ΑΠΘ ομή ΗΜΕΡΙ Α Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΡΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Το πρόβλημα της οδικής ασφάλειας και ο ανθρώπινος παράγοντας: H συμβολή του Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής ΑΠΘ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ-Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ-Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1 ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ-Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Το θέµα στο οποίο θα αναφερθούµε σήµερα, είναι τα τροχαία ατυχήµατα, τα αίτια που τα προκαλούν, οι συνέπειες από αυτά και οι προτάσεις της Τροχαίας για τη µείωση των

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση. Ακολουθεί η αιτιολόγηση των προτεινόμενων τροπολογιών.

Εισηγητική Έκθεση. Ακολουθεί η αιτιολόγηση των προτεινόμενων τροπολογιών. Εισηγητική Έκθεση Λόγω της παρατηρούμενης αύξησης των ποδηλατών, ιδίως στις πόλεις, κρίνεται αναγκαίο ο ισχύων Κ.Ο.Κ. να προσαρμοστεί και να επικαιροποιηθεί ώστε να ρυθμιστούν συνολικά τα ζητήματα που

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ. Άνθρωπος και όχημα. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Διευθυντής Οδικής Κυκλοφορίας Μηχανολόγος Μηχανικός

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ. Άνθρωπος και όχημα. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Διευθυντής Οδικής Κυκλοφορίας Μηχανολόγος Μηχανικός ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Άνθρωπος και όχημα Διευθυντής Οδικής Κυκλοφορίας Μηχανολόγος Μηχανικός Ημερίδα ΠΟΑ/ ΤΕΕ- Πρωτοβουλίες και Δράσεις Οδικής Ασφάλειας σε Περίοδο Οικονομικής Κρίσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συμπόσιο To E.M.Π. στην πρωτοπορία της έρευνας και της τεχνολογίας Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2007 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ. Κανελλαΐδης, Ι. Γκόλιας, Γ. Γιαννής,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση επαγγελματιών οδηγών

Εκπαίδευση επαγγελματιών οδηγών Εκπαίδευση επαγγελματιών οδηγών Ημερίδα «Ασφάλεια στις Οδικές Μεταφορές: Συντελεστής Ανάπτυξης & Ποιότητας Ζωής» Μπλάνα Ευμορφία, Δρ Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός, Ζαχαρής Στρατής, Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Μαριάννα Χριστόφια-Παλάτου, Λειτουργός Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων. Χρίστος Παρπούνας, Συντονιστής Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων

Μαριάννα Χριστόφια-Παλάτου, Λειτουργός Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων. Χρίστος Παρπούνας, Συντονιστής Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων ΕΠΙΜΕΛEΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Μαρία Κωνσταντινίδου, Σύμβουλος Αγωγής Υγείας ΥΠΠ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαριάννα Χριστόφια-Παλάτου, Λειτουργός Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ: Σούλα Ιωάννου, Γενική Συντονίστρια

Διαβάστε περισσότερα

οδηγώ με ασφάλεια ΟΔΗΓΟΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ»

οδηγώ με ασφάλεια ΟΔΗΓΟΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ» οδηγώ με ασφάλεια ΟΔΗΓΟΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ι.Ο.ΑΣ.) «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ» GENESIS Pharma S.A.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ Παράρτημα 2 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ Δεκτά αποδεικτικά μέσα Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το σεμινάριο ΚΑΡΤ & ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 7 ετών ως και ενήλικες οποιαδήποτε ηλικίας.

Το σεμινάριο ΚΑΡΤ & ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 7 ετών ως και ενήλικες οποιαδήποτε ηλικίας. H AΚΑΔΗΜΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ MARANELLO KART ιδρύθηκε με σκοπό να διαπαιδαγωγήσει και να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά βοηθώντας τους να διαμορφώσουν οδηγικό χαρακτήρα από μικρή ηλικία έτσι ώστε όταν ενηλικιωθούν και

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα ΥΜΕ 2009

Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα ΥΜΕ 2009 Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα ΥΜΕ 2009 Παρουσίαση Αρµοδιοτήτων και ράσεων του Τµήµατος Οδικής Ασφάλειας του ΥΜΕ Ευαγγελία Τσάγκα Γενική ιευθύντρια Μεταφορών 1 Πρωταρχικό µέληµα του ΥΜΕ αποτελεί η προαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ µε ασφάλεια

Κυκλοφορώ µε ασφάλεια PAIDIKO TRAUMA3.qxp 12/9/2008 2:02 Page 1 παιδιά Κυκλοφορώ µε ασφάλεια για µικρός οδηγός Με την υποστήριξη των PAIDIKO TRAUMA3.qxp 12/9/2008 2:02 Page 2 2 Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας συντάσσεται από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (σύμφωνα με την Υ.Α. 58930/480/99 ΦΕΚ Β 526). 10.1 Γενικά. Για την απόκτηση άδειας οδηγήσεως λεωφορείου (κατηγορίας Δ και Δ+Ε) ο υποψήφιος οδηγός πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΜΕ Ι Ηµερίδα «Ασφάλεια στο δρόµο, ασφάλεια στη ζωή» Αθήνα, 6 Απριλίου 2012 Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Γ. Κανελλαΐδης, Καθηγητής ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΤΑΞΗ Δ2 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΤΑΞΗ Δ2 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΤΑΞΗ Δ2 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Περιεχόμενα Ώρα για μάθημα οδήγησης Πώς πρέπει να διασχίζουμε το δρόμο Τροχαία ατυχήματα Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Η Σημασία της Κυκλοφοριακής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου-Ορισμός Οι μελέτες πεδίου αναφέρονται σε προσχεδιασμένες δραστηριότητες των μαθητών/τριών που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα, 2011-2020

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα, 2011-2020 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα, 2011-2020 Αθήνα, Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

Οδήγηση στην Γερμανία Βελγιο Ολλανδια

Οδήγηση στην Γερμανία Βελγιο Ολλανδια Οδήγηση στην Γερμανία Βελγιο Ολλανδια Οδήγηση στη Γερμανία Η Autobahn από την θέση ενός οδηγού Μερικοί άνθρωποι απογοητεύονται την πρώτη φορά που οδηγούν στην Autobahn. Νομίζουν ότι θα συναντήσουν έναν

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Φιλία Προϋποθέσεις ορθής φιλίας: Σεβασμός στην προσωπικότητα του άλλου. Ειλικρίνεια και τιμιότητα. Κατανόηση προβλημάτων. Αλληλοβοήθεια. Κοινά ενδιαφέροντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Γιώργος Μιχαήλ Κλήµης, ΜΒΑ, PhD ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ι.Ο.Α.Σ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. 1 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Το συνολικό δείγµα απαριθµεί 918 ερωτηµατολόγια που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΑ

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΑ Αδαμαντία Μπαλαφούτα Προϊσταμένη χειρουργικής κλινικής Γ.Ν. Κορίνθου Τα τελευταία χρόνια η οδήγηση ποδηλάτου έχει αυξηθεί µεταξύ των κατοίκων του αναπτυγµένου κόσµου. Λόγω της συνεχιζόµενης

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

MIF. Mάθετε τα δικαιώματά σας. ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

MIF. Mάθετε τα δικαιώματά σας. ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ MIF ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Έχετε εμπλακεί σε δυστύχημα με ανασφάλιστο ή με άγνωστο όχημα για το οποίο δεν ευθύνεστε; Mάθετε τα δικαιώματά σας. 1 Ίδρυση του Ταμείου Το Ταμείο Ασφαλιστών

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ µε ασφάλεια

Κυκλοφορώ µε ασφάλεια PAIDIKO TRAUMA3.qxp 1/8/2008 9:55 Page 1 παιδιά Κυκλοφορώ µε ασφάλεια για µικρός οδηγός Με την υποστήριξη των PAIDIKO TRAUMA3.qxp 1/8/2008 9:55 Page 2 2 3 Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας συντάσσεται από το

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Ι.Ο.ΑΣ. Πάνος Μυλωνάς

Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Ι.Ο.ΑΣ. Πάνος Μυλωνάς Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Ι.Ο.ΑΣ. Πάνος Μυλωνάς Οδική Ασφάλεια & Υπεύθυνη Κατανάλωση Αλκοόλ στην Ελλάδα «Οδική Ασφάλεια & Αλκοόλ - Δράσεις του Ι.Ο.ΑΣ.» Β. Δανέλλη-Μυλωνά, Πρόεδρος.Σ. Αίγλη Ζαππείου,

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση του θεσμού της δωρεάς μεταφοράς μαθητών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, στα αστικά κέντρα Παγκύπρια

Επέκταση του θεσμού της δωρεάς μεταφοράς μαθητών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, στα αστικά κέντρα Παγκύπρια ΕΓΓΡΑΦΟ 1 Επέκταση του θεσμού της δωρεάς μεταφοράς μαθητών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, στα αστικά κέντρα Παγκύπρια 1. Την Τετάρτη 10/9/08, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, άρχισε η πρώτη φάση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος 1 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος Ο οδηγός ενός λεωφορείου, ως επαγγελματίας οδηγός, ως οδηγός που επί οκτώ (8) ώρες ημερησίως βρίσκεται στο δρόμο οδηγώντας το λεωφορείο ή και το Ι.Χ. αυτοκίνητό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΟΚ SOLIDARITY - PROGRESS - PROSPERITY

ΟΔΗΓΟΣ ΚΟΚ SOLIDARITY - PROGRESS - PROSPERITY ΟΔΗΓΟΣ ΚΟΚ SOLIDARITY - PROGRESS - PROSPERITY Μήνυμα Αστυνομικού Διευθυντή Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου Ο παρών οδηγός έχει ετοιμαστεί στο πλαίσιο της υλοποίησης της Δράσης «Μέτρα για την καλύτερη ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στον σύγχρονο τρόπο ζωής οι μετακινήσεις γίνονται κυρίως με αυτοκίνητο. Στην Ε.Ε αντιστοιχούν 488 αυτοκίνητα ανά 1000 κατοίκους. Ο κάτοικος της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ CYPRUS COLLEGE ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (µε αποτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015

Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015 1 Εκπαίδευση ενηλίκων 2

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΟΧΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η ΤΡΟΧΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 1 Η ΤΡΟΧΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ομιλητής : Αστυν. Υποδ/ντής ΚΟΠΑΝΑΣ Γεώργιος Διοικητής Τμήματος Τροχαίας Αυτ/μων Κορινθίας Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /1/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /1/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /1/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: Α3/165/251 Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλειαστοδρόµο, ασφάλειαστηζωή αφιέρωµα στους νέους

Ασφάλειαστοδρόµο, ασφάλειαστηζωή αφιέρωµα στους νέους Ασφάλειαστοδρόµο, ασφάλειαστηζωή αφιέρωµα στους νέους Καλές πρακτικές για ασφαλείς µετακινήσεις Ευη Μπλάνα Γραµµατεία ιυπουργικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας 1 6 Απριλίου 2012 Τροχαία ατυχήµατα και νέοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 1. Αντικείμενο & Σκοπός του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Εξαρτησιογόνες Ουσίες ( καπνός, αλκοόλ, ναρκωτικά )

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Εξαρτησιογόνες Ουσίες ( καπνός, αλκοόλ, ναρκωτικά ) ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Εξαρτησιογόνες Ουσίες ( καπνός, αλκοόλ, ναρκωτικά ) Ασθένειες: AIDS, ηπατίτιδα Β, Μεσογειακή αναιμία, καρδιαγγειακά νοσήματα, ασθένειες στο εργασιακό περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ασκήσεις και δραστηριότητες παρέα µε τον KOK Ο µικρός µας φίλος Μιχάλης θέλει να περάσει απέναντι. Για να τον βοηθήσεις να διασχίσει σωστά το δρόµο, ένωσε µε πράσινο χρώµα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ.ΚΡΑΣΟΥΔΑΚΙΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ.ΚΡΑΣΟΥΔΑΚΙΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ.ΚΡΑΣΟΥΔΑΚΙΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Τα τροχαία δυστυχήματα» αποτελούν σε όλο τον κόσμο σοβαρότατο πρόβλημα δημόσιας υγείας. Στην Ελλάδα οι θάνατοι από τροχαία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΟΔΗΓΗΣΕΙΣ, ΘΥΜΗΣΟΥ!

ΠΡΙΝ ΟΔΗΓΗΣΕΙΣ, ΘΥΜΗΣΟΥ! ΠΡΙΝ ΟΔΗΓΗΣΕΙΣ, ΘΥΜΗΣΟΥ! For the Automobile and Society ΠΡΙΝ ΟΔΗΓΗΣΕΙΣ, Η φράση «Πριν Οδηγήσεις, Θυμήσου!» αντιπροσωπεύει μια παγκόσμια πρωτοβουλία σχετικά με την οδική ασφάλεια της FIA Foundation σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Σκοπός: Να αντιληφθούν τα παιδιά ότι κάποιες επικίνδυνες συμπεριφορές κατά τη διακίνηση στο δρόμο μπορεί να είναι αποτέλεσμα των συναισθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος καταγραφής στάσης και στεγάστρου αστικής συγκοινωνίας ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ / ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Κατάλογος καταγραφής στάσης και στεγάστρου αστικής συγκοινωνίας ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ / ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Ημερομηνία: Ώρα: Ελεγκτής: Γραμμή: Καταγραφή Υφιστάμενης Προσωρινή Μόνιμη στάση: Καιρικές συνθήκες: Κωδικός στάσης / στάση: Όνομα στάσης: Μεταφορά/Κατάργηση Υφιστάμενης Ίδρυση νέας ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ε ΤΟ Ι Μ Α Σ Τ Η Κ Ε Α Π Ο Τ Η Ν Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Α R A I C O N S U LTA N T S Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 5 Ταυτότητα Έρευνας Μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. Καθηγητής Κ. Ν. ΣΠΕΝΤΖΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. Καθηγητής Κ. Ν. ΣΠΕΝΤΖΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Καθηγητής Κ. Ν. ΣΠΕΝΤΖΑΣ Μέλος του Παρατηρητήριου Οδικής Ασφάλειας του ΤΕΕ Διευθυντής του Εργαστηρίου Οχημάτων ΕΜΠ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ (1) ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...3 1.1 Αναθέτων Φορέας...3 Οργανισμός Συγκοινωνιών Επαρχίας Λευκωσίας...3 2. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ...3

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο, Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε: Πράσινες συνήθειες: Μετακινήσεις φιλικές στο περιβάλλον

Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο, Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε: Πράσινες συνήθειες: Μετακινήσεις φιλικές στο περιβάλλον Πως οι μετακινήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής; Η εξοικονόμηση πόρων και κυρίως ενέργειας συνδέεται σε μεγάλο βαθμό και με τον περιορισμό της σπατάλης ενέργειας για τις μεταφορές και

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Αριθμός 45990/5584 ΦΕΚ 1782 Β / 26-8-2009

Απόφαση Αριθμός 45990/5584 ΦΕΚ 1782 Β / 26-8-2009 Απόφαση Αριθμός 45990/5584 ΦΕΚ 1782 Β / 26-8-2009 Συμπλήρωση τροποποίηση της υπ αριθ. οικ. 72048/9666/08/26.1.2009 «Καθορισμός διαδικαστικών λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 74/2008

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής : Γαλατσάνος Χ.

Εισηγητής : Γαλατσάνος Χ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 39001:2012 & ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Καρατάσιος Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Γεώργιος Καρατάσιος Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ Στη χώρα μας η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων δεν είναι ακόμα σε ικανοποιητικό επίπεδο ώστε να την «ανεβάσουν» από τις τελευταίες θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Μεταφορικών Εταιρειών - Ασφάλεια. Θεοδόσης Αναγνωστόπουλος Operational Excellence & QHSSE Manager October 2013

Αξιολόγηση Μεταφορικών Εταιρειών - Ασφάλεια. Θεοδόσης Αναγνωστόπουλος Operational Excellence & QHSSE Manager October 2013 Αξιολόγηση Μεταφορικών Εταιρειών - Ασφάλεια Θεοδόσης Αναγνωστόπουλος Operational Excellence & QHSSE Manager October 2013 Σκοπός 1. Να αναδειχθεί η ανάγκη ύπαρξης οργανωμένων, αυτοδύναμων και εξωστρεφών

Διαβάστε περισσότερα

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών Οδική σήµανση και σηµατοδότηση Κατακόρυφη σήµανση 1. Φωτεινοί Σηµατοδότες ( Φανάρια) 2. Πινακίδες Σήµανσης Οριζόντια σήµανση Κυκλοφοριακά Βοηθήµατα ιαγραµµίσεις στους δρόµους Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Πλεονεκτήματα Ποδηλάτου αθόρυβο οικολογικό ελαφρύ γρήγορο γυμνάζειτοσώμα αγαπάτηφύση σέβεται την ανθρώπινη ύπαρξη δεν κοστίζει αποσυμφορεί τις πόλεις δημιουργεί ελεύθερους πολίτες

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α 1. Πρόλογος 2. Τι είναι η Κατά Πλάκας Σκλήρυνση/Πολλαπλή Σκλήρυνση 3. Λίγα λόγια για τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρυνσης Π ρ ό λ ο γ ο ς Ο λόγος της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

δ) Εσωτερικές πληροφοριακές πινακίδες, στις οποίες αναγράφονται τα εξής: -Προτροπές, οδηγίες και απαγορεύσεις για τους επιβάτες και το πλήρωμα

δ) Εσωτερικές πληροφοριακές πινακίδες, στις οποίες αναγράφονται τα εξής: -Προτροπές, οδηγίες και απαγορεύσεις για τους επιβάτες και το πλήρωμα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ. Κάθε λεωφορείο φέρει τον προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ. και τις άλλες ισχύουσες διατάξεις υποχρεωτικό εξοπλισμό. Σε αυτόν περιλαμβάνονται οι πινακίδες και επιγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα έρευνας αγοράς σε Γιατρούς, Φαρμακοποιούς & Κοινό σχετικά με την. Επικοινωνία. των ΦΕ. the value of experience

Αποτελέσματα έρευνας αγοράς σε Γιατρούς, Φαρμακοποιούς & Κοινό σχετικά με την. Επικοινωνία. των ΦΕ. the value of experience Αποτελέσματα έρευνας αγοράς σε Γιατρούς, Φαρμακοποιούς & Κοινό σχετικά με την Επικοινωνία των ΦΕ Στόχος της έρευνας Αξιολόγηση της επικοινωνίας των Φαρμακευτικών Εταιριών με: Γιατρούς Φαρμακοποιούς Κοινό

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ:

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: Γλωσσάρι Αυτό το γλωσσάρι, παρέχει ορισμούς / εξηγήσεις για όλες τις λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιούνται στην έρευνα, οι οποίες επιλέχθηκαν από τους εταίρους από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., που ενδεχομένως

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ)

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Υπεύθυνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος Πολιτικός Μηχανικός PhD Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΤΤΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΤΤΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Α.Ε. ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αννα Πετρίδου, Προϊσταμένη Τμήματος Επικοινωνίας ΑΤΤΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Α.Ε. ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Καθώς

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος έργου: Προστασία και Ασφάλεια για τους επαγγελματίες στη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών - Advancing work safety for pest control workers

Τίτλος έργου: Προστασία και Ασφάλεια για τους επαγγελματίες στη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών - Advancing work safety for pest control workers Τίτλος έργου: Προστασία και Ασφάλεια για τους επαγγελματίες στη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών - Advancing work safety for pest control workers ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (Για την Ελλάδα στην ελληνική γλώσσα) Ακρωνύμιο

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη»

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» «Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» ρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Β. Ψαριανός, Καθ. ΕΜΠ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Β. Ψαριανός, Καθ. ΕΜΠ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Β. Ψαριανός, Καθ. ΕΜΠ Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Οδική Ασφάλεια και ΕΚΑΒ Μετά το Ατύχημα ΤΙ; Αθήνα, 28.9.06 1 ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 Στην Ελλάδα η έρευνα για την «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Υπεύθυνη Κατανάλωση» σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για 5 η φορά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΖΗ Πρωτοβουλία Πολιτών για τα ικαιώµατα των Πεζών

ΠΕΖΗ Πρωτοβουλία Πολιτών για τα ικαιώµατα των Πεζών ΠΕΖΗ Πρωτοβουλία Πολιτών για τα ικαιώµατα των Πεζών www.pezh.gr Τ.Θ. 3188 Αθήνα 10210 τηλ. 2109223905-2106531610 - φαξ: 2109223905 «Ασφάλεια στο δρόµο, ασφάλεια στη ζωή» Ηµερίδα στο Πλαίσιο του Παγκόσµιου

Διαβάστε περισσότερα

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση»

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 1.1. Αυτοί οι όροι και κανονισμοί εφαρμόζονται στο σύστημα διάθεσης των ποδηλάτων «ποδήλατο

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι χιονοδρόμοι επισκέπτες οφείλουν να γνωρίζουν πιθανούς κινδύνους που μπορεί να

2. Οι χιονοδρόμοι επισκέπτες οφείλουν να γνωρίζουν πιθανούς κινδύνους που μπορεί να ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΗΛΙΟΥ (ΧΚΠ) Α. Γενικοί Όροι Χρήσης Εγκαταστάσεων 1.Οι χιονοδρόμοι επισκέπτες χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του ΧΚΠ με επίγνωση των εκάστοτε καιρικών

Διαβάστε περισσότερα

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές.

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές. Παρουσίαση έργου, Πάτρα 2 Οκτωβρίου 2012 H ANEK σε μια ματιά: Ο Όμιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES ασχολείται, κυρίως, με τη διαχείριση ιδιόκτητων και ναυλωμένων πλοίων επιβατηγού και φορτηγού ναυτιλίας για 44

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ. Παρουσίαση του προβλήματος της λαθρομετανάστευσης στην Κύπρο:

Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ. Παρουσίαση του προβλήματος της λαθρομετανάστευσης στην Κύπρο: Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Ο όρος μετανάστευση (migration), τόσο στις κοινωνικές επιστήμες όσο και στο Διεθνές Δίκαιο αναφέρεται στην, για διάφορους λόγους, γεωγραφική μετακίνηση ανθρώπων είτε μεμονωμένα είτε κατά

Διαβάστε περισσότερα

Επιθεώρηση Εργασίας. Αναβαθμισμένες υπηρεσίες για όλους ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΈΝΩΣΗΣ

Επιθεώρηση Εργασίας. Αναβαθμισμένες υπηρεσίες για όλους ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΈΝΩΣΗΣ Επιθεώρηση Εργασίας Αναβαθμισμένες υπηρεσίες για όλους ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗΣ ΣΏΜΑ ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΚΟΙΝΩΝΙΚΌ ΤΑΜΕΊΟ ΜΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN Περιμετρικός οπτικός έλεγχος. Είναι απαραίτητο πριν οδηγήσουμε το αστικό λεωφορείο να κάνουμε ένα οπτικό έλεγχο γύρω από το όχημα.αυτός ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ Ο ΗΓΗΣΗΣ ( ΠΟΕΟ ) Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ : EFA. Περίγραµµα της ειδικότητας Εκπαιδευτής Οδήγησης και Κυκλοφοριακής

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ Ο ΗΓΗΣΗΣ ( ΠΟΕΟ ) Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ : EFA. Περίγραµµα της ειδικότητας Εκπαιδευτής Οδήγησης και Κυκλοφοριακής ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ Ο ΗΓΗΣΗΣ ( ΠΟΕΟ ) Καποδιστρίου 24 Αθήνα 30 Μαρτίου 2011 106 82 Αθήνα Αριθ. Πρωτ.: 69 Τηλ. & φαξ : 210 4520035 Internet: http://www.ekpaideftis.gr Ε-mail: info@ekpaideftis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο επιχορήγησης για διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην Κύπρο

Σχέδιο επιχορήγησης για διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην Κύπρο Σχέδιο επιχορήγησης για διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην Κύπρο Α. ΓΕΝΙΚΑ Η διοργάνωση αξιόλογων διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ. o ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ o ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΚΑΜΠΤΟΥ o ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΡΘΡΩΤΟΥ o ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΑΡΘΡΩΤΟΥ. Εκπαιδευτικοί Εξοµοιωτές Οδήγησης Σελίδα 1 από 10

ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ. o ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ o ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΚΑΜΠΤΟΥ o ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΡΘΡΩΤΟΥ o ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΑΡΘΡΩΤΟΥ. Εκπαιδευτικοί Εξοµοιωτές Οδήγησης Σελίδα 1 από 10 ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΚΑΜΠΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΑΚΑΜΠΤΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΑΡΘΡΩΤΟΥ Εκπαιδευτικοί Εξοµοιωτές Οδήγησης Σελίδα 1 από 10 Ι. ΓΕΝΙΚΑ Η συγκεκριµένη έκδοση του εξοµοιωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΠΕ Δραπετσώνας 25, 26-01-13 Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση

ΚΠΕ Δραπετσώνας 25, 26-01-13 Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση ΚΠΕ Δραπετσώνας 25, 26-01-13 Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ Πετρίδου Βαρβάρα Υπ. Π.Ε. Δ.Δ.Ε Β Αθήνας Πεζοδρόμια στην πόλη μας Πεζοδρόμια στην πόλη μας Στα πεζοδρόμια συναντιόμαστε.

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα