38 ανά επιταγή. Επιστροφή Επιταγής που κατατέθηκε σε λ/σµό πελάτη & επιστράφηκε απλήρωτη από άλλη Τράπεζα ανεξαρτήτως λόγου.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "38 ανά επιταγή. Επιστροφή Επιταγής που κατατέθηκε σε λ/σµό πελάτη & επιστράφηκε απλήρωτη από άλλη Τράπεζα ανεξαρτήτως λόγου."

Transcript

1 Το Τιµολόγιο Προµηθειών περιλαµβάνει τις συνήθεις χρεώσεις της Τραπέζης που βρίσκονται σε ισχύ καθώς και επερχόµενες χρεώσεις µε την ηµεροµηνία εφαρµογής τους. Το Τιµολόγιο Προµηθειών αναθεωρείται σε τακτά διαστήµατα και είναι διαθέσιµο και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση Για τυχόν άλλες χρεώσεις που σας ενδιαφέρουν καθώς επίσης και για τα ισχύοντα επιτόκια των διαφόρων προϊόντων µπορείτε να αποτείνεστε στα Καταστήµατα της Alpha Bank. Ι. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 1. Επιταγές Έκδοση Βιβλιαρίου Επιταγών 11,50 ανά βιβλιάριο Έκδοση ειδικού Βιβλιαρίου Επιταγών Κόστος Εκτύπωσης + χαρτόσηµα + Κόστος επίβλεψης Παρουσίαση Επιταγής σε Ταµείο άλλης Τράπεζας (Special Presentation) 20 ανά επιταγή Αγορά ως µετρητά επιταγών άλλων Τραπεζών µελών του Κ.Γ.Σ και/ ή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Κατάθεση Τραπεζικών επιταγών (Bank Draft) άλλων Τραπεζών και /ή επιταγών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου µε διαθέσιµο το πoσό αυθηµερόν (Zero Float) Κατάθεση επιταγών άλλων Τραπεζών και/ ή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου µε διαθέσιµο το πoσό αυθηµερόν (Zero Float) µόνο για: Ανοιγµα / ανανέωση προθεσµιακής κατάθεσης Πληρωµή δόσης δανείου Για εξόφληση δανείου (µόνο για Τραπεζικές επιταγές) Μηδέν Ποσά µέχρι 2.000: 0,25% µε Ελαχ. 1 ανά επιταγή Ποσά πέραν των 2.000: εν επιτρέπεται η κατάθεση της επιταγής µε Zero Float. Μηδέν εν χορηγούνται βιβλιάρια επιταγών σε Λ/σµούς σε Υπέρβαση. Η αγορά επιταγής ως µετρητά επιτρέπεται µόνο για πληρωµή δόσης πιστωτικής κάρτας Ανεξαρτήτως του ποσού, δεν επιτρέπεται η κατάθεση προσωπικής επιταγής άλλης Τράπεζας µε διαθέσιµο το ποσό αυθηµερόν. Κατάθεση Επιταγών σε ευρώ τραπεζών του εξωτερικού (σε λογαριασµό σε ευρώ) Ανάκληση Πληρωµής Επιταγής (Stop payment of cheque) Ακύρωση Οδηγίας για ανάκληση Επιταγής Επιστροφή Επιταγής (λόγω έλλειψης επαρκούς υπολοίπου) Προµήθεια Ξένης ή Ταξιδιωτικής Επιταγής: 0,25% Ελάχ. 5, Μέγ. 170 Έξοδα Ταχυδρόµησης Επιταγής: 0,85 για κάθε επιταγή πλέον Χαρτόσηµα (για κάθε επιταγή) 9 ανά επιταγή. Μέγιστο 90 σε περίπτωση ολόκληρου Βιβλιαρίου ή σειράς Επιταγών 3,50 ανά επιταγή, Μέγιστο 20 για κάθε οδηγία 38 ανά επιταγή Ηµερ Αξίας επιταγών πληρωτέων σε άλλες χώρες: 35 εργάσιµες µέρες Επιστροφή Επιταγής που κατατέθηκε σε λ/σµό πελάτη & επιστράφηκε απλήρωτη από άλλη Τράπεζα ανεξαρτήτως λόγου Χρέωση για πληρωµή επιταγής µετά από αποτυχηµένη δοκιµή 2. Ηµεροµηνία Εκκαθάρισης Αγοραζόµενων Επιταγών της Τράπεζας µας άλλης Τράπεζας µέλος του ΚΓΣ: Συνεργατικού Πιστωτικού Ιδρύµατος: των Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή του Γενικού Λογιστηρίου της ηµοκρατίας 4 ανά επιταγή 3. Τοκοφόρος Ηµεροµηνία Αξίας Μετρητών & Αγοραζόµενων Επιταγών Μετρητά Κατάθεση Ανάληψη Αγοραζόµενες Επιταγές: της Τράπεζας µας άλλης Τράπεζας µέλος του ΚΓΣ Συνεργατικού Πιστωτικού Ιδρύµατος: των Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή του Γενικού Λογιστηρίου της ηµοκρατίας 5. Λογαριασµοί Προθεσµίας Ανάληψη πριν από τη λήξη της κατάθεσης 6. Λογαριασµοί Υπό Προειδοποίηση Ανάληψη χωρίς προειδοποίηση ή πριν την Ηµεροµηνία που καθορίζεται στην προειδοποίηση 7. Καταστάσεις Λογαριασµών 8. ιαχείριση Λογαριασµών σε Εγχώριο Νόµισµα Λειτουργικά Έξοδα Λ/σµού Ταµιευτηρίου Λειτουργικά Έξοδα Λογαριασµού Ταµιευτηρίου Ανηλίκων 3,40 ανά επιταγή Ίδια Εργάσιµη ηµέρα 5 Εργάσιµες ηµέρες - περιλαµβανοµένης και της ηµέρας της κατάθεσης Επόµενη Εργάσιµη ηµέρα 2 Εργάσιµες ηµέρες 2 Εργάσιµες ηµέρες 2 Εργάσιµες ηµέρες 45 µέρες αναδροµική χρέωση για λ/σµούς Προειδοποίησης 3 µηνών 4 ανά φορά 8,50 ανά σελίδα 3,50 ετησίως ωρεάν Ηµεροµ. ιαθεσιµότητας: Ίδια µέρα Έξοδα ιαχείρισης Τρεχουµένων Λ/σµών 1,75 το µήνα Ισχύει για λογαριασµούς µε µέσο πιστωτικό υπόλοιπο µέχρι το µήνα µέσο χρεωστικό υπόλοιπο µέχρι το µήνα Ακίνητοι Λογαριασµοί (Dormant Accounts) Η χρέωση για µη υποβολή Προειδοποίησης είναι: (Επιτόκιο του Λ/σµού * Ποσό αναλήψεως * Αριθµό Ηµερών που προβλέπεται στην Κατηγορία του Λ/σµού Προειδοποίησης) / 2 'Η 5 µέρες αναδροµική χρέωση για Λ/σµούς Προειδοποίησης 7 ηµερών 15 µέρες αναδροµική χρέωση για Λ/σµούς Προειδοποίησης 30 ηµερών 20 ετησίως Η πληρωµή της επιταγής γίνεται µόνο όταν υπάρχει απαραίτητο διαθέσιµο υπόλοιπο στο λ/σµό του πελάτη περιλαµβανοµένης και της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας περιλαµβανοµένης και της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας 4. Συναλλαγών στο Ταµείο Κατάθεση ή Ανάληψη µετρητών περιλαµβανο-µένης εξόφλησης / 0,2% Ελάχιστο 0,50 ανά συναλλαγή / ανά επιταγή Οι πρώτες 5 αναλήψεις / καταθέσεις το µήνα, πέραν των καταθέσεων πληρωµής Επιταγών της Τραπέζης µας επιταγών, είναι ΩΡΕΑΝ. Κατάθεση Επιταγών άλλων Tραπεζών 0,30 ανά επιταγή Οι πρώτες 8 καταθέσεις επιταγών το µήνα είναι ΩΡΕΑΝ Καταµέτρηση κερµάτων 1% Ελάχιστο 2 Για ποσά πέραν των 15 Ανάληψη Κερµάτων από το Ταµείο 1% Ελάχιστο 2 Για ποσά πέραν των 50 Μη Εκτέλεση Προειδοποίησης σε Λ/σµό Προειδοποίησης Κατάσταση Λογαριασµού Αντίγραφο Κατάστασης Λ/σµού για περίοδο προγενέστερη του ενός έτους από την Ηµερ. Αίτησης 6 Εργάσιµες ηµέρες - περιλαµβανοµένης και της ηµέρας της κατάθεσης 5 Εργάσιµες ηµέρες - περιλαµβανοµένης και της ηµέρας της κατάθεσης Για Ιδιώτες: Ίδια Εργάσιµη µέρα, Για Εταιρίες: Επόµενη εργάσιµη µέρα Ίδια εργάσιµη µέρα Απώλειες και ιοικητικά Έξοδα υπολογιζόµενα επί του ποσού Η χρέωση δεν πρέπει να ξεπερνά τον τόκο που κέρδισε ο πελάτης κατά ανάληψης για την εναποµένουσα περίοδο µέχρι τη λήξη της κατάθεσης την διάρκεια της κατάθεσης του προς 2% Για ιδιώτες: 2,40 ανά σελίδα, Μέγιστο: 4,80 Για επιχειρήσεις: 2,40 ανά σελίδα. Μέγιστο: 30 Η κάθε προειδοποίηση θα εξακολουθεί να ισχυεί 7 µέρες µετά την παρέλευση της δηλωµένης ηµεροµ ανάληψης. Μετά την παρέλευση 7 ηµερών, κάθε µη εκτέλεσµένη προειδοποίηση θα ακυρώνεται µε ταυτόχρονη χρέωση 4. Στις περιπτώσεις µερικής χρήσης του ποσού προειδοποίησης, αν το ποσό είναι ίσο ή µεγαλύτερο του 50% του ποσού προειδοποίησης δεν θα χρεώνονται τα έξοδα των 4. Για Ιδιώτες: 85 ετησίως Φύλαξη Αλληλογραφίας Για εταιρίες: 170 ετησίως Έξοδα επιστροφής αλληλογραφίας λόγω λανθασµένης διεύθυνσης του πελάτη 5 ανά επιστροφή 01/ ALPHA BANK CYPRUS LTD, ΑΡ. ΕΓΓ. 923 Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΓΩΝΙΑ ΧΕΙΛΩΝΟΣ ΓΛΑ ΣΤΩΝΟΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΛΕΝΑ, 1101 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1 of 8

2 ΙΙ. ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1. Προµήθεια Συναλλάγµατος (Αγορά / Πώληση Ξένου Συναλλάγµατος Έναντι ευρώ) Συναλλαγές µέχρι ,5% Ελάχιστο 3,50 Συναλλαγές πέραν των ,4% Ελάχιστο Προµήθεια Χειρισµού Προµήθεια Χειρισµού 0,1% Ελάχιστο 3,50, Μέγιστο Πάγιες Εντολές (Τραπεζικές Εντολές και Εντολές Αυτόµατης Εξόφλησης) Άνοιγµα ή Μεταβολή Standing Order 4 ανά εντολή Άνοιγµα Εντολής Αυτόµατης Εξόφλησης Λ/σµού (Direct Debit) 4 ανά εντολή Τραπεζικές Εντολές εντός της Τραπέζης 1. σε λογαριασµό ιδίου πελάτη Μηδέν (αν πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά) Εντολές που εκτελούνται manually χρεώνονται µε επιπλέον έξοδα. 2. σε λογαριασµό τρίτου 1,70 ανά συναλλαγή Εισπράττεται από τον εντολέα Έξοδα µη εκτέλεσης Πάγιας Εντολής (Non Executed) (λόγω ανεπαρκούς υπολοίπου) 5 κάθε φορά που δεν εκτελείται η εντολή Mannual Εκτέλεση Πάγιας Εντολής 5 κατά την εκτέλεση της εντολής 4. Μεταφορές Εσωτερικού (Local Transfers) Μεταφορές Εντός της Τραπέζης 1. ίδιο πελάτη - ίδιο νόµισµα Μηδέν 2. ίδιο πελάτη - διαφορετικό νόµισµα Μηδέν / Εισπράττεται Προµήθεια Συναλλάγµατος 3. διαφορετικό πελάτη - ίδιο νόµισµα 1 ανά συναλλαγή 4. διαφορετικό πελάτη & διαφορ. νόµισµα 1 ανά συναλλαγή πλέον Προµήθεια Συναλλάγµατος 5. Έκδοση Επιταγών σε εγχώριο νόµισµα Έκδοση Επιταγών σε εγχώριο νόµισµα (επί της Alpha Bank Cyprus Ltd) & ACV Έξοδα Ακύρωσης Τραπεζικής Επιταγής 6. Αξίες προς Είσπραξη (Local Bills for Collection) 0,15% Ελάχιστο 5, Μέγιστο 45 Απλές Αξίες 0,25% Ανά αντικείµενο. Ελάχιστο Μισθοδοσίες Πιστώσεις µισθοδοσίας προσωπικού που γ. SWIFT- σε χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (περιλαµβάνεται και η Κύπρος) Έκδοση Τραπεζικών Επιταγών (επί ανταποκριτριών τραπεζών) Ανάλογα µε τη συµφωνία που συνάπτεται µε την εταιρία Πάγια Χρέωση 17 Προµήθεια Συναλλάγµατος Ή Προµήθεια Χειρισµού ΕΝ εισπράττονται έξοδα SWIFT Για ποσά µέχρι : 3,5 + Έξοδα Εκτέλεσης SWIFT 15 + Έξοδα της ανταποκρίτριας Τράπεζας Ισχύουν οι χρεώσεις για EBA / STEP 2 Για ποσά πέραν των Πάγια Χρέωση 22 Προµήθεια Συναλλάγµατος Ή Προµήθεια Χειρισµού Τα πραγµατικά έξοδα χρεώνονται αναλόγως ΕΝ εισπράττονται Έξοδα SWIFT επιπρόσθετα: Για ποσά µέχρι 1.000: (EURIBOR / LIBOR+ 2,5%) * Ποσό * (Μέρες / 360) Πάγια Χρέωση 22. εν εισπράττονται άλλες Προµήθειες ούτε έξοδα Για Εµβάσµατα µε Ίδια Ηµέρα Αξίας (Same Day) Ελάχ Ποσό Για ποσά πέραν των Πάγια Χρέωση 22 Προµήθεια Συναλλάγµατος Ή Προµήθεια Χειρισµού ΕΝ εισπράττονται Έξοδα SWIFT α.προς Deutsche Bank Trust Co.Americas & προς την Standard Chartered Bank σε USD: $25 β. Προς την Deutsche Bank & την Commerzbank Για ποσά µέχρι σε χώρες της ΕMU / EΕ/ EEA: 18 Μεγαλύτερα ποσά & πληρωµές σε χώρες εκτός ΕΕ: 25 Προµ. Χειρισµού: Ελάχιστο 10, Μεγιστο 510, ή Προµήθεια Συναλλάγµατος: Ελάχ. 10 Έξοδα για διόρθωση στοιχείων εξερχόµενων εµβασµάτων λόγω 30 υπαιτιότητας του πελάτη Τραπεζικής Εντολής & Εντολής Αυτόµατης Εκτέλεσης Η ΠροµήθειαΣυναλλάγµατος εισπράττεται από τον εντολέα Καµία χρεώση για επιταγές που εκδίδονται για διευκόλυνση της Τραπέζης. Όπου εφαρµόζεται εισπράττονται χαρτόσηµα πραγµατοποιούνται µε ηλεκτρονικά µέσα ηλεκτρονικά µέσα Όπου εφαρµόζεται εισπράττεται και Προµ. Συναλλάγµατος 8. Ηλεκτρονικές Πληρωµές µέσω της εφαρµογής Alpha Domestic Payments σε λ/σµό πελάτη της Τραπέζης Ελάχιστο 0,85, Μέγιστο 1,70 ανά συναλλαγή σε λ/σµό πελάτη άλλης Τραπέζας - µέσω JCC βλέπε "Εξερχόµενα Εµβάσµατα" πιο κάτω 9. ιάφορα Έξοδα Εµβασµάτων Επιβεβαίωση Εντολών (Confirmation/Trace) 15 ανά εντολή Τροποποίηση Εντολών (Amendment) 30 ανά εντολή Ακύρωση Εντολών (Cancellation) 30 ανά εντολή Εισπράττονται και επιπλέον έξοδα 10. Αποστολή εµβάσµατος µέσω Western Union Αποστολή Εµβάσµατος Kατακρατείται 10% του Τιµολογίου της Western Union, πλέον έξοδα Τραπέζης ιενεργούνται εµβάσµατα µόνο µε χρέωση Λ/σµών πελατών 11. Εξερχόµενα Εµβάσµατα α. SEPA / JCC Για ποσά µέχρι Ηµεροµηνία Αξίας Εµβασµάτων: 0,15% Ελάχ. 5,50, Μέγιστο 12 EBA / STEP 2: Επόµενη Εργάσιµη ηµέρα β. EBA / STEP 2 Για ποσά µέχρι 1.000: Πάγια Χρέωση 17. εν εισπράττονται άλλες Προµήθειες ούτε έξοδα SEPA: +3 εργάσιµες ηµέρες JCC: ίδια ή επόµενη εργάσιµη µέρα SWIFT Μέσω του συστήµατος JCC γίνονται πληρωµές µόνο σε ευρώ και Για ποσά από 1,001 µέχρι : µόνο σε άλλες τράπεζες της Κύπρου δ. SWIFT, σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξαρτήτως ποσού Πληρωµές µέσω του Σχεδίου ''Guaranteed our Service'' Αξίες που επιστρέφονται χωρίς πληρωµή χρεώνονται 8,50 ανά τεµάχιο SWIFT Έπίσης εισπράττονται τυχόν Έξοδα Ανταποκριτριών Τραπεζών(OUR) Ποσό το οποίο ζητά η Ανταποκρίτρια Τράπεζα πλέον: Έξοδα ιαχείρισης 3,40 και επιπλέον 6,75 όταν στέλλεται και ΜΤ202 Όπου η συναλλαγή περιλαµβάνει µετατροπή από/ σε ευρώ Όπου η συναλλαγή αφορά µετατροπή δύο ξένων νοµίσµατων ή όπου στη χρεώση καθορίζεται ως "Προµήθεια Χειρισµού" Ηµεροµηνία Αξίας (Value Date): Ίδια εργάσιµη µέρα. Ισχύει τόσο για τη χρέωση όσο και για την πίστωση Μόνο για εντολές που δεν µπορούν να πραγµατοποιηθούν µε Οι ισχύουν και για επαναλαµβανόµενες πληρωµές - Τραπεζικές εντολές (Standing Orders) Για εµβάσµατα ΕΒΑ / STEP 2 και JCC δεν ισχύουν οι επιπλέον χρεώσεις για εµβάσµατα µε ίδια ή επόµενη Ηµερα Αξίας που αναφέρονται ακριβώς πιο κάτω Για εµβάσµατα σε ευρώ & Άλλα Νοµίσµατα µε Ίδια Ηµέρα Αξίας (Same Day) ή την Επόµενη Ηµέρα Αξίας (Following Day) λαµβάνεται Χρέωσης: 12 & Μέγιστο Ποσό: 500 Για Εµβάσµατα µε Επόµενη Ηµέρα Αξίας (Next Day) Ελάχ. Ποσό Χρέωσης: 8,50, Μέγιστο 500 Ειδικά για πληρωµές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε ευρωπαϊκό νόµισµα ισχύουν τα ακόλουθα: Όλα τα εξερχόµενα εµβάσµατα διεκπεραιώνονται µε επιλογή "SHA" εν διεκπεραιώνονται εµβάσµατα µε επιλογή "ΒΕΝ" Εµβάσµατα µε επιλογή "OUR" διεκπεραιώνονται µόνο όπου τηρείται συµφωνία "G'nteed OUR Service" Εισπράττονται επιπλέον των πιο πάνω χρεώσεων και ανάλογα µε την περίπτωση που εφαρµόζεται (βλέπε πιο πάνω) Σε όλες τις περιπτώσεις στέλλεται µήνυµα ΜΤ110 ανεξαρτήτως ποσού 01/ ALPHA BANK CYPRUS LTD, ΑΡ. ΕΓΓ. 923 Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΓΩΝΙΑ ΧΕΙΛΩΝΟΣ ΓΛΑ ΣΤΩΝΟΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΛΕΝΑ, 1101 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2 of 8

3 12. Έξοδα ΙΒΑΝ Χρέωση για παράλειψη ή για λανθασµένο ΙΒΑΝ (για χώρες που ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ υιοθέτησαν το ΙΒΑΝ) 13. Εισερχόµενα Εµβάσµατα πληρωτέα σε πελάτες της Τραπέζης Ευρώ, πληρωτέο σε Ευρώ 1. Έξοδα σε βάρος Εντολέα (OUR) ποσά µέχρι 1.710: 12 ποσά πέραν 1.710: 25,50 2. Έξοδα σε βάρος ιακούχου (SHA ή ΒΕΝ) Ίδια ηµεροµηνία αξίας - ιατραπεζικές ή ACV: ωρεάν - Μέσω SWIFT: 5 Ξένο Νόµισµα πληρωτέο 1. Έξοδα σε βάρος Εντολέα (OUR) στο ίδιο ξένο νόµισµα ποσά µέχρι 1710: 12 Όπου εφαρµόζεται εισπράττεται Προµ. Χειρισµού σε διαφορετικό ξένο νόµισµα ποσά πέραν 1.710: 25,50 2. Έξοδα σε βάρος ικαιούχου (SHA ή ΒΕΝ): 5 Ξένο Νόµισµα πληρωτέο σε Ευρώ 1. Έξοδα σε βάρος Εντολέα (OUR) Ή - Προµήθεια Συναλλάγµατος Ευρώ πληρωτέο σε Ξένο Νόµισµα - Έξοδα SWIFT: Έξοδα σε βάρος ιακούχου (SHA ή ΒΕΝ) - Προµήθεια Συναλλάγµατος - Έξοδα SWIFT: Εισερχόµενα Εµβάσµατα πληρωτέα σε πελάτες άλλων Τραπεζών Ευρώ πληρωτέο σε Ευρώ 1. Έξοδα σε βάρος Εντολέα (OUR) Ή 2. Έξοδα σε βάρος ιακούχου (SHA ή ΒΕΝ) - Προµήθεια: 0,15% Ελάχιστο 5, Μέγιστο 17 βλέπε Σηµ.15 πιο κάτω. - Έξοδα SWIFT 10 - SWIFT ή ACV η χρέωση είναι ανά έµβασµα - Έξοδα Χειρισµού: 8,50 Ξένο Νόµισµα πληρωτέο σε Ξένο νόµισµα 1. Έξοδα σε βάρος Εντολέα (OUR), Ή 2. Έξοδα σε βάρος ιακούχου (SHA ή ΒΕΝ) - Προµήθεια Χειρισµού - Έξοδα Χειρισµού: 8,50 Ξένο Νόµισµα πληρωτέο σε Ευρώ 1. Έξοδα σε βάρος Εντολέα (OUR) - Προµήθεια Συναλλάγµατος - Έξοδα SWIFT: 10 ή ACV 3, Εισερχόµενα Εµβάσµατα σε Ευρώ από τη Deutsche Bank µε εντολή ''Charges Our'' Πληρωµές σε πελάτες της Τραπέζης ή πελάτες άλλων Τραπεζών Έξοδα σε Βάρος Εντολέα (OUR) 16. Ειδοποιήση λήψης εισερχόµενου εµβάσµατος Αποστολή ειδοποίησης ΙΙΙ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 1. Καταθέσεις Συναλλάγµατος σε Μετρητά και Επιταγές Κατάθεση Ξένων Τραπεζογραµµατίων σε λ/σµό σε Κατάθεση Επιταγών (περιλαµβανοµένων & Ταξιδιωτικών Επιταγών) στο ίδιο νόµισµα σε διαφορετικό ξένο νόµισµα 2. Αναλήψεις Συναλλάγµατος - Έξοδα SWIFT: 10 - ανά Έµβασµα 2. Έξοδα σε βάρος ιακούχου (SHA ή ΒΕΝ) - SWIFT ή ACV η χρέωση είναι ανά έµβασµα - Προµήθεια Συναλλάγµατος - Έξοδα SWIFT: 5 ή ACV 3,50 Πάγια Χρέωση: 12 1,70 ανά ειδοποίηση USD, GBP: 0,30% Άλλα Νοµίσµατα: 0,5% Εισπράττεται Προµήθεια Συναλλάγµατος Ανάληψη Μετρητών στο νόµισµα του Λ/σµου 0,30% Ελάχιστο 5, Μέγιστο 170 Ανάληψη µετρητών σε άλλο νόµισµα από το νόµισµα του Λ/σµου µε Εισπράττεται Προµήθεια Συναλλάγµατος χρέωση Λ/σµου που τηρείται στην Τράπεζα µας Ανάληψη πριν από τη λήξη Προθεσµιακής Κατάθεσης 3. ιαχέιριση Λογαριασµών Συναλλάγµατος Μεταφορές Εντός της Τραπέζης 1. ίδιο πελάτη - ίδιο νόµισµα Μηδέν 2. ίδιο πελάτη - διαφορετικό νόµισµα Μηδέν 3. διαφορετικό πελάτη - ίδιο νόµισµα 1,70 ανά συναλλαγή 4. διαφορετικό πελάτη & διαφορ. νόµισµα 1,70 ανά συναλλαγή Έξοδα ιαχείρισης Λογαριασµού Λ/σµοί Ιδιωτών: 35 ανά εξάµηνο (Maintenance charges) Λ/σµοί Εταιριών: 70 ανά εξάµηνο Φύλαξη Αλληλογραφίας Ιδιώτες: 85 ετησίως Εταιρίες: 170 ετησίως Ακίνητοι Λογαριασµοί (Dormant Accounts) 170 ετησίως Παροχή Κλειδαρίθµων (Test Key Codes) Λ/σµοί Ιδιωτών (Individuals): 50 ετησίως Λ/σµοί Εταιριών (Organizations): 100 ετησιώς Ηµεροµηνία Αξίας: ίδια µε την ηµεροµηνία χρέωσης Απώλειες και ιοικητικά Έξοδα υπολογιζόµενα επί του ποσού Η χρέωση δεν θα πρέπει να ξεπερνά τον τόκο τον όποιο κέρδισε ο ανάληψης για την εναποµείνουσα περίοδο µέχρι τη λήξη της κατάθεσης πελάτης κατά τη διάρκεια της κατάθεσης µε επιτόκιο 2% Πραγµατικά Έξοδα: 8,50 Εισπράττεται από τον εντολέα 4. Προαγορές / Προπωλήσεις Συναλλάγµατος USD, GBP 0,1% Κατά τη συνοµολόγηση του συµβολαίου Άλλα Νοµίσµατα 0,25% Κατά την εκτέλεση χρεώνεται Προµήθεια Συναλλάγµατος 5. Options Κατάθεση Ξένων Τραπεζογραµµατίων (Μετρητά) (στο ίδιο ή διαφορετικό νόµισµα) 15 Καθορίζεται από το Dealing Room 6. Αιτήσεις προς την Κεντρική Τράπεζα ή Άλλες Αρχές Ανά Αίτηση Ελάχιστο 8,50 Προµήθεια Ξένης ή Ταξιδιωτικής Επιταγής: 0,25% Ελάχ. 5, Μέγ. 170 Έξοδα Ταχυδρόµησης Επιταγής: 0,85 για κάθε επιταγή πλέον Χαρτόσηµα (για κάθε επιταγή) Για εµβάσµατα σε Ευρώ από τη Deutsche Bank µε εντολή "Charges Our" βλέπε Σηµ.15 πιο κάτω. Για όλα τα ευρωπαϊκά νοµίσµατα περιλαµβανοµένου του ευρώ: Ίδια Ηµεροµηνία Αξίας Για εµβάσµατα σε Ευρώ από τη Deutsche Bank µε εντολή "Charges Our" βλέπε Σηµ.15 πιο κάτω. Για όλα τα ευρωπαϊκά νοµίσµατα περιλαµβανοµένου του ευρώ: Ίδια Ηµεροµηνία Αξίας Για εµβάσµατα σε Ευρώ από τη Deutsche Bank µε εντολή "Charges Our" Για εµβάσµατα σε Ευρώ από τη Deutsche Bank µε εντολή "Charges Our" βλέπε Σηµ.15 πιο κάτω. Όπου προκύπτει Προµήθεια Συναλλάγµατος ή Προµήθεια Χειρισµού εισπράττεται από τον πελάτη Για ευρωπαϊκά νοµίσµατα V.D: 4 εργάσιµες ηµέρες Για άλλα νοµίσµατα: V.D: 8 εργάσιµες ηµέρες Ηµεροµηνία Αξίας (Value Date): Επόµενη εργάσιµη ηµέρα Εισπράττεται Προµ Συναλλάγµατος ή Προµ. Χειρισµού, ανάλογα Ηµεροµηνία Αξίας επιταγών πληρωτέων σε άλλες χώρες: 35 εργάσιµες µέρες Εισπράττεται "Προµήθεια Συναλλάγµατος" ή "Προµήθεια Χειρισµού" ανάλογα µε την περίπτωση Ισχύει για όλους τους Λογαριασµούς πελατών ιεθνών ραστηριοτήτων, ανεξαρτήτως νοµίσµατος του λογαριασµού (περιλαµβανοµένων και των λογαριασµών σε ευρώ) 01/ ALPHA BANK CYPRUS LTD, ΑΡ. ΕΓΓ. 923 Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΓΩΝΙΑ ΧΕΙΛΩΝΟΣ ΓΛΑ ΣΤΩΝΟΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΛΕΝΑ, 1101 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 3 of 8

4 ΙV. ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 1. Αξίες προς Προεξόφληση Εσωτερικού (Local Bills Discounted) 0,25% Ελάχιστο 5 ανά αντικείµενο 2. Έξοδα Ετοιµασίας Εγγράφων Έξοδα Ετοιµασίας Εγγράφων Για ιδιώτες και µικρές επιχειρήσεις: Για ποσά µέχρι 5.000: Πάγια χρέωση 45 Για ποσά από : 55 Για ποσά από : 75 Για ποσά πέραν των : 95 Τα πραγµατικά έξοδα χρεώνονται αναλόγως 3. ιάφορα Έξοδα α. Ακύρωσης Εγκεκριµένης Απόφασης Ιδιώτες: Ελάχιστο 34 Οι χρεώσεις ισχύουν για όλα τα έξοδα β. Για µη χρησιµοποίηση ποσού ανείου Εταιρίες: Ελάχιστο 51 (3α & 3β) της στήλης "" 4. Έξοδα Συνοµολόγησης Πιστωτικών ιευκολύνσεων 5. Έξοδα Εκταµίευσης ανείου Έξοδα Εκταµίευσης ανείου 6. Προµήθειες Για Επιχειρήσεις: Ελάχιστο 51 0,5% εώς 2% Ελάχιστο ανά εκταµίευση Ανάλογα µε τα έγγραφα & τον όγκο εργασίας Προµήθεια Παράτασης ανείου 0,5% εώς 1% επί του παρατεινόµενου ποσού Εισπράττονται όταν ΕΝ Εισπράττονται: (Χρωστούµενο ποσό την µέρα παράτασης πλέον Τόκοι που Έξοδα Συνοµολόγησης ή / και συσσώρεύθηκαν από την Τελευταία Κεφαλαιοποίηση Τόκων ) Προµ. Αναθεώρησης Πιστωτικών ιευκολύνσεων 7. Προµήθεια Αναθεώρησης Πιστωτικών ιευκολύνσεων Προµήθεια Αναθεώρησης Πιστωτικών ιευκολύνσεων 0,5% εως 1% επί του αναθεωρούµενου ποσού Όταν ΕΝ εισπράττεται Προµήθεια Παράτασης Ρυθµίσεις Στεγαστικών ανείων Μεταφορά µέχρι και 2 δόσεις ετησίως: 100 ανά φορά Μεταφορά άνω των 2 δόσεων ετησίως και / ή µείωση / αναστολή 0,50% επί του ποσού του δανείου Ελάχ. 100, Μεγ. 500 δόσης για περιορισµένο διάστηµα και / ή επέκταση Ρυθµίσεις Προσωπικών / Καταναλωτικών ανείων Μεταφορά καθυστερηµένων δόσεων και/ ή µείωση / αναστολή 0,50% επί του ποσού του δανείου Ελάχ. 50, Μεγ. 200 δόσης για περιορισµένο διάστηµα Αναχρηµατοδότηση σε Alpha Όλα σε Ένα 1% επί του ποσού του δανείου Ρυθµίσεις Επιχειρήσεων Μεταφορά καθυστερηµένων δόσεων και/ ή µείωση / αναστολή πληρωµής αριθµού µελλοντικών δόσεων και / ή µείωσης ποσού 1% επί του ποσού που παρατείνεται η πληρωµή του. Ελάχ. 250 δόσης για περιορισµένο διάστηµα Αναχρηµατοδότηση 1% επί του ποσού του δανείου 8. Έξοδα Έκδοσης Βεβαίωσης Απαλλαγής Υποθήκης (Waiver) 0,1%, Ελάχιστο 85 Υπολογίζεται επί του ποσού του Πωλητηρίου Συµβολαίου για το οποίο - µε την έκδοση τίτλων- θα απαλλαγεί το σχετικό µερίδιο, από την υποθήκη που είναι εγγεγραµµένη προς όφελος της Τραπέζης 9. Πληρωµή πριν τη λήξη (Μερική Αποπληρωµή ή Πρόωρη Εξόφληση) Στεγαστικά Σχέδια Τραπέζης Αρχικό Ποσό ανείου: µέχρι και : Ότι καθορίζει ο Περί Καταναλωτικής Πίστης Νόµος Ισχύει για όλα τα Στεγαστικά Σχέδια Αρχικό Ποσό πέραν των : Ότι προβλέπεται για το κάθε σχέδιο Ο διαχωρισµός γίνεται µε βάση το αρχικό ποσό ανείου, ανεξάρτητως νόµισµατος και τρέχον υπολοίπου άνεια σε Eργοληπτικές Εταιρίες / Developers 10. Πληρωµές σε άνεια σε Ξένο Νόµισµα Κατάθεση Μετρητών σε άνειο σε ΞΝ Κατάθεση Επιταγών σε άνειο σε ΞΝ: στο ίδιο νόµισµα σε διαφορετικό νόµισµα 11. Τόκος Υπερηµερίας Τόκος Υπερηµερίας 12. Έξοδα Λογαριασµών σε Καθυστέρηση ή Υπέρβαση Έξοδα Λογαριασµών σε Καθυστέρηση ή Υπέρβαση 13. Αποστολή Επιστολών Αποστολή επιστολής για δόσεις σε καθυστέρηση σε Πρωτοφειλέτες / Εγγυητές / Ενυπόθηκους Οφειλέτες Αποστολή επιστολής τερµατισµού σε Πρωτοφειλέτες / Εγγυητές / Ενυπόθηκους Οφειλέτες Αποστολή επιστολής από ικηγορικό Γραφείο σε Πρωτοφειλέτες / Εγγυητές / Ενυπόθηκους Οφειλέτες 14. Έξοδα Τερµατισµού Πραγµατικά έξοδα για προσωπικές οφειλές, για στεγαστικά δάνεια, για επιχειρηµατικές οφειλές Καθορίζεται σε συνεννόηση µε τη εν εισπράττονται ιοικητικά Έξοδα 0,5% ανά κατάθεση Μηδέν Εισπράττεται Προµήθεια Χειρισµού 5,35% 50 Ισχύει για λογαριασµούς σε καθυστέρηση ή υπέρβαση, πέραν των 35 ηµερών. 25 ανά επιστολή 50 ανά επιστολή 50 ανά επιστολή 1% επί του ποσού της οφειλής. Ελάχιστο 100 (στο ίδιο ή διαφορετικό νόµισµα) Για Ηµεροµηνίες Αξίας βλέπε Παράγρ. "Καταθέσεις Συναλλάγµατος σε Μετρητά και Επιταγές" Υπολογίζεται πάνω στο καθυστερηµένο ποσό ή στο ποσό υπέρβασης τρεχούµενου λογαριασµού Οι επιστολές για τερµατισµό πιστωτικών καρτών δεν χρεώνονται εκτός αν η σύµβαση έχει υπογραφεί σε περίοδο λιγότερη του ενός έτους από την ηµεροµηνία τερµατισµού Για τις περιπτώσεις τερµατισµών Λογαριασµών Πληρωµών δεν χρεώνονται πραγµατικά έξοδα εκτός αν η σύµβαση έχει υπογραφεί σε περίοδο λιγότερη του ενός έτους από την ηµεροµηνία τερµατισµού. 15. Χρηµατοδότηση Επιταγών (Cheques Funding) Προµήθεια Χρηµατοδότησης 0,5% - 1,5% επί του ποσού χρηµατοδότησης Βάσει του πιστωτικού κίνδυνου και ορίου πελάτη Έξοδα Ανάκλησης Χρηµατοδοτ. Επιταγών 8,50 ανά εντολή Όταν ανακαλείται από πελάτη πριν την εξαργύρωση Επιστρέφεται από τράπεζα του εκδότη της λόγω µη διαθεσίµων Έξοδα Επιστροφής Χρηµατοδοτ. Επιταγών 8,50 ανά εντολή κεφαλαίων 01/ ALPHA BANK CYPRUS LTD, ΑΡ. ΕΓΓ. 923 Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΓΩΝΙΑ ΧΕΙΛΩΝΟΣ ΓΛΑ ΣΤΩΝΟΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΛΕΝΑ, 1101 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 4 of 8

5 V. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 1. Εγγυητικές Επιστολές (Ε/Ε) Προµήθεια 0,15% ανά µήνα ή µέρος αυτού. Ελάχ. 0,45% ή 30 όποιο από τα δύο είναι το µεγαλύτερο Προεισπράσσεται κατά την έκδοση της Ε/Ε για όλη την περίοδο ισχύος Η προµήθεια υπολογίζεται επί του ποσού της ΕΕ πλέον τόκους (Υπολογιζόµενο ποσοστό:10%) Προµήθεια Παράτασης 0,15% για κάθε επιπρόσθετό µήνα ή µέρος αυτού, Ελάχιστο 20 Προµήθεια Τροποποίησης 20 ανά τροποποίηση 2. Εγγυητικές Επιστολές Εξωτερικού Εισερχόµενες Προς ιαβίβαση Χωρίς Την Ευθύνη Μας (Advice Guarantee) Προµήθεια ιαβίβασης Έξοδα Παράδοσης Προµήθεια Τροποποίησης Έξοδα Ετοιµασίας SWIFT Σηµείωση: 50 σταθερή επιβάρυνση Ισχύουν τα "Ταχυδροµικά Έξοδα" 20 ανά τροποποίηση Η Προµήθεια Παράτασης θα χρεώνεται µόνο µια φορά ανά περίοδο, ανεξαρτήτως του αριθµού παρατάσεων που λήγουν κατά την περίοδο για την οποία η Προµήθεια για παράταση έχει πληρωθεί. Αυξήσεις στο ποσό προσελκύουν επιπρόσθετη προµήθεια ανάλογα µε την αύξηση. Για τις Εγγυητικές Επιστολές προς το εξωτερικό, εισπράττεται επιπλέον η προµήθεια του ανταποκριτή 3. Εγγυητικές Επιστολές προς Ναυτιλιακές Εταιρίες και Πρακτορεία για Παράδοση Εµπορευµάτων χωρίς Φορτωτικά Έγγραφα Προµήθεια 17γιαπερίοδο 3µηνώνκαιακολούθωςανάτρίµηνοήµέροςαυτού, µέχρι την ακύρωση της εξασφάλισης Σηµείωση: Σε περίπτωση που τα Έγγραφα δεν παραληφθούν από την Τράπεζα τότε θα εισπράττεται επιπρόσθετη χρέωση αξίας 8,50 15 Εγγυήσεις οι οποίες παρέχονται για περίοδο µικρότερη των τριών µηνών δύναται να παραταθούν µέχρι και τρεις µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσης τους µε καταβολή της Προµήθειας Τροποποιήσεως. Για τις Ε/Ε σε συνάλλαγµα η προµήθεια υπολογίζεται σε βάσει της τιµής πωλήσεως συναλλάγµατος που ισχύει κατά την ηµερα είσπραξης ή χρεώσης του Λογαριασµού H Μεταβίβαση φορτωτικών εγγράφων που προσυπογράφονται απευθείας από τον είσαγωγέα θα χρεώνεται µε σταθερή επιβάρυνση 8,50 01/ ALPHA BANK CYPRUS LTD, ΑΡ. ΕΓΓ. 923 Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΓΩΝΙΑ ΧΕΙΛΩΝΟΣ ΓΛΑ ΣΤΩΝΟΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΛΕΝΑ, 1101 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 5 of 8

6 VI. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 1. Ενέγγυες Πιστώσεις Εισαγωγής (Import Credits) Προµήθεια Ανοίγµατος Προµήθεια Παράτασης Προµήθεια Τροποποίησης Προµήθεια Αποδοχής Ανταποκριτού 0,15% για κάθε επιπρόσθετο µήνα ή µέρος αυτού 20 ανά τροποποίηση 0,45% για τους πρώτους 3 µήνες, Ελάχ 25,50. Ακολούθως, 0,15% ανά µήνα ή µέρος αυτού για τη περίοδο που προνοείται από τους Χαρτόσηµα 0,15% Προµήθεια Συναλλάγµατος Για ποσά µέχρι : 0,5% Ελάχιστο 3,50 Για ποσά πέραν των : 0,4%, Ελάχιστο 170 Προµήθεια Χειρισµού 0,25% Ελάχιστο: 3,50 (όπου δεν ισχύει η Προµήθεια Συναλλάγµατος) Έγγραφα µε ιαφορές (Discrepant Documents) 50 σταθερή επιβάρυνση Σηµείωση: Προµήθεια Ανοίγµατος και Παράτασης όπου εφαρµόζεται θα χρεώνεται ανεξάρτητα από την εκτέλεση της πίστωσης ή όχι. Πιστώσεις που ανοίγονται για περίοδο µικρότερη των 3 µηνών µπορούν να παραταθούν µέχρι και 3 µήνες από την αρχική ηµεροµηνία ανοίγµατος µε την καταβολή και µόνο της προµήθειας τροποποίησης. Τα πραγµατικά έξοδα θα χρεώνονται αναλόγως. Οι αυξήσεις θα φέρουν επιπρόσθετη Προµήθεια Ανοίγµατος που θα χρεώνεται αναλογικά. Περιοδικές (Revolving) Πιστώσεις ή οποιαδήποτε παρόµοια δέσµευση από την Τράπεζα για πληρωµή της Αξίας των εγγράφων εισαγωγής κατά την παρουσίαση τους πρέπει να φέρουν ηµεροµ.λήξης. Αυτή η δέσµευση θα φέρει επιπρόσθετη Προµ. Ανοίγµατος που θα χρεώνεται αναλογικά για κάθε απόσυρση από την ηµεροµ.ανοίγµατος µέχρι την ηµεροµ. λήξης. 2. Αποθήκευση Εµπορευµάτων σε Αποθήκες Αποταµιεύσεως Εµπορευµάτων και Αποδέσµευση τους (Placing Goods in Bonded) Αποθήκευση Αγαθών 0,05% Ελάχιστο: 35, Μέγιστο: 85 Εφάπαξ καταβολή Επιθεώρηση Αγαθών σε Αποθήκες 20 ανά ώρα. Ελάχιστο 20 Αποδέσµευση Αγαθών 0,025% για τρεις µήνες ή µέρος αυτών, από την Ηµεροµηνία αποθήκευσης µέχρι την ηµεροµηνία της κάθε αποδέσµευσης. Ελάχ. 20 ανά αποδέσµευση 3. Αξίες προς Είσπραξη για Εισαγωγές (Inward Foreign Bills For Collection) Επιταγές (Clean Bills) Φορτωτικά Έγγραφα (Documentary Bills) Εγγύηση πληρωµής Αξιών πρός Είσπραξη (Avalization of Document) 4. Αξίες προς Είσπραξη Εσωτερικού (Local Bills of Collection) 1.Προµήθεια Συναλλάγµατος Προµήθεια Χειρισµού: 0,25% Ελάχ. 3,50, Μεγ Προµήθεια: 0,2% Ελάχιστο: 8,50 Μέγιστο: 25,50 3.Προµήθεια Αποδοχής: 10 4.Έξοδα ιαµαρτυρήσεως: Ελάχιστο: 35 5.Έξοδα Ακύρωσης: 10 1.Προµήθεια Συναλλάγµατος Προµήθεια Χειρισµού: 0,25% Ελάχιστο: 3,50, Μέγιστο: Προµήθεια: 0,2% Ελάχιστο: 17, Μεγιστο: 85 3.Προµήθεια Αποδοχής: 10 4.Έξοδα ιαµαρτυρήσεως: Ελάχιστο: 35 5.Έξοδα Ακύρωσης: 10 0,15% ανά µήνα ή µέρος αυτού. Ελάχ. 0,45% ή 17 όποιο από τα δύο είναι µεγαλύτερο Εισπράττεται όπου δεν ισχύει η Προµ. Συναλλάγµατος Εισπράττεται όπου δεν ισχύει η Προµ. Συναλλάγµατος Αξίες µετά Φορτωτικών Εγγράφων 0,25% Ελάχιστο 5 ανά αντικείµενο Τα πραγµατικά έξοδα θα χρεώνονται αναλόγως Αξίες που επιστρέφονται απλήρωτες χρεώνονται 5 ανά τεµάχιο Σηµείωση: Ανακοίνωση αποτελέσµατος Αξιών προς Είσπραξη: 2 έκαστη VΙI. ΕΞΑΓΩΓΕΣ 1. Ενέγγυες Πιστώσεις Εξαγωγής (Export Credits) i. Προµήθεια Αναγγελίας 0,1% Ελάχιστο: 35, Μέγιστο: 85 ii. Προµήθεια Βεβαίωσης 0,2% ανά περίοδο 3 µηνών. Ελάχιστο: 50 Περιλαµβάνει και τη Προµήθεια Ανακοινώσεως iii. Προµήθεια Εκτέλεσης / ιακανονισµού Ελάχιστο: 20, Μέγιστο: 60 iv. Προµήθεια Τροποποίησης/ Ακύρωσης 25,50 σταθερή επιβάρυνση v. Προµήθεια Μεταβίβασης σε άλλο ικαιούχο 0,15% ανά µήνα ή µέρος αυτού Ελάχιστο: 0,45%, 25,50 vi. Έγγραφα µε ιαφορές (Discrepant) Ελάχιστο: 25, Μέγιστο: 60 Σηµειώση: Τα Πραγµατικά Έξοδα θα χρεώνονται αναλόγως. 0,20% ανά περίοδο ενός µηνός ή µέρος αυτού. Ελάχιστο 0,60% Ελάχιστο 50 όρους πίστωσης Αν οι χρεώσεις δεν είναι για το λογαριασµό του ικαιούχου τότε χρεώνεται ο πελάτης Σε περίπτωση που η πίστωση φέρει επιβεβαίωση, οι αυξήσεις θα φέρουν επιπρόσθετη προµήθεια αναλογικά µε την αύξηση. Σε περίπτωση που η πίστωση δεν φέρει επιβεβαίωση, οι αυξήσεις θα επιβαρύνονται µε επιπρόσθετη προµήθεια αναλογικά µε την αύξηση, η οποία όµως δεν ξεπερνά το µέγιστο που προαναφέρεται στο VI (i) 2. ιαπραγµάτευση Πληρωµών Φορτωτικών Εγγράφων έναντι Ενέγγυων Πιστώσεων Εξαγωγής Προµήθεια Συναλλάγµατος Για ποσά µέχρι : 0,5% Ελάχιστο: 3,50 Ανά διαπραγµάτευση Για ποσά πέραν : 0,4% Ελάχιστο: 170 Προµήθεια Χειρισµού 0,25% Ελάχιστο: 3,50 (όπου δεν ισχύει η Προµήθεια Συναλλάγµατος ) Αν η Πίστωση είναι επιβεβαιωµένη από την Τράπεζα µας Οι επιβαρύνσεις στα VII (i) - VII (iv) ισχύουν µόνο όταν είναι για το λογαριασµό του ικαιουχού. Στις περιπτώσεις που αυτές είναι για το λ/σµό της εκδίδουσας Τράπεζας, τότε ισχύει το κοστολόγιο του ανταποκριτού. Μόνοεάνοιχρεώσειςείναιγιατολ/σµοτου ικαιούχου.ανείναιγιατην εκδίδουσα Τράπεζα τότε ισχύουν τα Έξοδα Ανταποκριτού. Προµήθεια ιαπραγµάτευσης 0,2% Ελάχιστο: 40, Μέγιστο: 150 Προµήθεια Αποδοχής 0,2% ανά περίοδο 3 µηνών ή µέρος αυτών. Ελάχ. 20 Τόκος Χρεώνεται το σύνηθες ανειακό επιτόκιο από την ηµέρα ιαπραγµάτευσεως µέχρι τη µέρα που χρεώνεται ο λ/σµός 3. Αξίες προς Είσπραξη για Εξαγωγές (Outward Foreign Bills for Collection) Επιταγές (Clean Bills) Φορτωτικά Έγγραφα (Documentary Bills) Σηµείωση: 1.Προµήθεια Συναλλάγµατος Ή Προµήθεια Χειρισµού:0,25% Ελάχ. 3,50, Μέγ Προµήθεια: 0,1% Ελάχιστο 15, Μέγιστο 75 3.Έξοδα Ακύρωσης: 10 Προµήθεια Ξένης ή Ταξιδιωτικής Επιταγής: 0,25% Ελάχ. 5, Μεγ. 170 πλέον πραγµατικά έξοδα -όπου εφαρµόζεται (π.χ. αποστολή µηνύµατος SWIFT, υπηρεσία ταχυµεταφοράς) Έξοδα Ακύρωσης: 10 Όλα τα Έξοδα Ανταποκριτού εάν δεν χρεωθούν στον αποδέκτη, θα πρέπει να χρεώνονται στον πελάτη. Αν η πίστωση είναι επιβεβαιωµένη από εµάς Εισπράττεται όπου δεν ισχύει η Προµ. Συναλλάγµατος Εισπράττεται Προµ. Συναλλάγµατος ή Προµ. Χειρισµού, ανάλογα 01/ ALPHA BANK CYPRUS LTD, ΑΡ. ΕΓΓ. 923 Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΓΩΝΙΑ ΧΕΙΛΩΝΟΣ ΓΛΑ ΣΤΩΝΟΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΛΕΝΑ, 1101 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 6 of 8

7 VIΙΙ. ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1. Τραπεζικές Θυρίδες Μικρή Θυρίδα 40 ανά έτος Πλέον Χαρτόσηµα Μεσαία Θυρίδα 60 ανά έτος Πλέον Φ.Π.Α. Μεγάλη Θυρίδα 85 ανά έτος Επισκέψεις 5 ανά επίσκεψη Οι 3 πρώτες επισκέψεις τους έτους είναι δωρεάν Απώλεια ή Καταστροφή Κλειδιών Θυρίδας 60 Χρεώνονται και τα Πραγµατικά Έξοδα Αντικατάστασης 2. Πιστοποιητικά Ετήσια Αναφορά Ελεγκτών (για τους εξωτερικούς ελεγκτές) Πιστοποιητικό Υπολοίπων και Τόκων Κατάσταση Εξασφαλίσεων Πελάτη Τραπεζική Σύσταση, Αναφορά Καταστάσεως Ιδιώτες: Ελάχ. 35 ανά Πιστοποιητικό Εταιρίες: Ελάχ. 60 ανά Πιστοποιητικό Ελάχιστο: 20 ανά Κατάσταση 25,50 ανά Πιστοποιητικό Για όλους τους λογαριασµούς του πελάτη Όταν ζητηθεί από τον Πελάτη Οικονοµικές πληροφορίες προς ιαχειριστές /Administrators / Executors για πελάτες τους Ελάχιστο 45 για κάθε περίπτωση 3. Πληρωµή Λογαριασµών Εταιριών Κοινής Ωφελείας (Utility Bills) Στο ταµείο 1,10 για κάθε λογαριασµό Συµπεριλαµβάνει και το Φ.Π.Α. Τραπεζική Εντολή ωρεάν 4. Κάρτες Τραπέζης Έκδοση Κάρτας (Credit / Debit Card) Visa Electron: Ασηµένια Πιστωτική σε Ευρώ: ωρεάν Κύρια / Πρόσθετη Κάρτα 10 / 5 MasterCard Cash Back Κύρια / Πρόσθετη Κάρτα 10 / 5 Χρυσή Πιστωτική σε Ευρώ Κύρια / Πρόσθετη Κάρτα 50 / 40 Euroclass - Χρυσή Πιστωτική σε Ευρώ Κύρια / Πρόσθετη Κάρτα 50 / 40 Ετήσια Χρεώση Χρυσή Χρεωστική σε Ευρώ Κύρια / Πρόσθετη Κάρτα 50 / 40 Χρυσή Χρεωστική σε USD Κύρια / Πρόσθετη Κάρτα $60 / $50 Ασηµένια Χρεωστική σε USD Κύρια / Πρόσθετη Κάρτα $20 / $20 Επανέκδοση Κάρτας (Credit / Debit Card) 10 / $15 Ισχύει για όλες τις Κάρτες έκδοσης της Τραπέζης Έξοδα αποστολής επιστολής για καθυστέρηση πληρωµής 25 ανά επιστολή Υπέρβαση Πιστωτικού Ορίου 10 για κάθε περίπτωση Η χρέωση γίνεται µηνιαίως Αναπαραγωγή PIN 10 / $15 Μετά από εντολή πελάτη 5. Μετατροπή Ποσών Συναλλαγών του Εξωτερικού Έξοδα Μετατροπής Και ιαµεσολάβησης Τρίτων Φορέων (για συναλλαγές που διενεργούνται σε νοµίσµατα εκτός ευρώ) 2 ανά λ/σµό που περιλαµβάνεται στο Πιστοποιητικό. Ελάχ: 4 2,70% Περιλαµβάνει το "Πιστοποιητικό Υπολοίπων και Τόκων" και την "Κατάσταση Εξασφαλίσεων" ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν η κάρτα χρησιµοποιείται από τον κάτοχο της στο εξωτερικό, µετατρέπονται από τη VISA Europe ή από τη MasterCard International (αναλόγως της κάρτας) σε ευρώ, χρησιµοποιώντας τιµές συναλλάγµατος που ισχύουν την ηµέρα που γίνεται η επεξεργασία της συναλλαγής από τον προαναφερόµενο οργανισµό. Σε περίπτωση που ο λ/σµός του κατόχου κάρτας δεν τηρείται σε ευρώ, διενεργείται από την Τράπεζα µετατροπή από ευρώ στο νόµισµα του λογαριασµού, χρησιµοποιώντας την τιµή συναλλάγµατος που ορίζεται από την Τράπεζα κατά την ηµεροµηνία καταχώρισης της συναλλαγής στο λ/σµό του πελάτη. 6. Συναλλαγές µέσω Αυτόµατων Ταµειακών Μηχανών (ΑΤΜ) Ανάληψη µετρητών από τις ΑΤΜ Τραπέζης Μηδέν Για Κάρτες ALPHA BANK VISA ELECTRON 1,70 ανά συναλλαγή Ανάληψη µετρητών από ΑΤΜ Κυπριακών Τραπεζών Μηδέν για φοιτητές Για Κάρτες ALPHA BANK VISA ELECTRON 3,33% Ελάχ. 1,70 Ανάληψη µετρητών από ΑΤΜ Τραπεζών στο εξωτερικό Μηδέν για Φοιτητές Ανάληψη Μετρητών µε κάρτες VISA / MasterCard στην Κύπρο ή στο 3,33% Ελάχ. 1,70 / $2 Για Κάρτες ALPHA BANK VISA ELECTRON Για όλες τις Κάρτες που προσφέρει η Τράπεζα εξωτερικό Σηµείωση: Οι τέσσερις πρώτες αναλήψεις κάθε µήνα µε Alpha Bank VISA ELECTRON, από ΑΤΜ Κυπριακών Τραπεζών και /ή ΑΤΜ Τραπεζών στην Ελλάδα, είναι ΩΡΕΑΝ. 01/ ALPHA BANK CYPRUS LTD, ΑΡ. ΕΓΓ. 923 Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΓΩΝΙΑ ΧΕΙΛΩΝΟΣ ΓΛΑ ΣΤΩΝΟΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΛΕΝΑ, 1101 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 7 of 8

8 ΙΧ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟ ΩΝ 1. SWIFT - Ενέγγυες Πιστώσεις Εισαγωγής Short SWIFT Full SWIFT Other 2. SWIFT - Άλλα SWIFT 15 ανά έµβασµα 45 ανά έµβασµα 15 ανά έµβασµα 15 ανά µήνυµα ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 3. Εκτιµήσεις / Επανεκτιµήσεις / Παρακολούθηση Προόδου Εργασιών Έξοδα ιεκπεραίωσης 20% πάνω στο Κόστος Εκτίµησης πριν το Φ.Π.Α. µε βάση το Τιµολόγιο του Εκτιµητή 4. Έρευνες Στον Έφορο Εταιριών 10 για κάθε έρευνα Σε Γραφεία Οικονοµικών & Εµπορικών Για ιδιώτες: 35 για κάθε έρευνα Πληροφοριών (Credit Agency) του εξωτερικού Για εταιρίες: 70 για κάθε έρευνα Στο Κτηµατολόγιο 8,50 ανά έρευνα Στο Κτηµατολόγιο - Έκδοση Πιστοποιητικού 3,50 ανά Πιστοποιητικό Νέου Τίτλου για εγγραφή υποθήκης 5. Έξοδα Συµβουλίου Εισπράττονται Πραγµατικά Έξοδα 6. Νοµικά Έξοδα Ετοιµασία Πληρεξούσιου Εγγράφου 5,00 Ετοιµασία Ειδικού Πληρεξουσίου Εγγράφου Εισπράττονται πραγµατικά έξοδα ετοιµασίας Καθορίζεται από τη Νοµική Υπηρεσία µε βάση τον όγκο εργασίας που Έγκριση για αλλαγή λεκτικού Ε.Ε Ελάχιστο: 40, Μέγιστο: 100 απαιτείται 7. ιάφορα Πραγµατικά Έξοδα Π.χ, φωτο-τυπίες, χαριστική µεταβίβαση µετοχών 8. Επικοινωνίες Τηλεφωνική Κλήση Εντός Κύπρου Τηλεφωνική Κλήση Εκτός Κύπρου Αποστολή FAX εντός Κύπρου Αποστολή FAX εκτός Κύπρου 9. Ταχυδροµικά Αποστολή Φακέλου εντός Κύπρού Αποστολή Φακέλου εκτός Κύπρου Αποστολή ηλεκτρονικού µηνύµατος ( ) Αποστολή δέµατος µέσω Αγγελιαφόρου 10. Πληροφορίες από Αρχείο Μετά από Έρευνα από Τρέχον Αρχείο Ελάχιστο 10 Μετά από Έρευνα από Μόνιµο Αρχείο Ελάχιστο Ακύρωση Συναλλαγής Πληρωµής Έξοδα Ακύρωσης Συναλλαγής Πληρωµής Ενηµέρωση Μη Εκτέλεσης Εντολής Ενηµέρωση πελάτη για µη εκτέλεση εντολής λόγω υπαιτιότητας του πελάτη 8,50 Εισπράττονται Πραγµατικά Έξοδα 5 ανά τηλεφώνηµα για ενηµέρωση καθυστερήσεων 0,50 ανά λεπτό - για όλες τις άλλες περιπτώσεις 10 ανά τηλεφώνηµα για ενηµέρωση καθυστερήσεων 2 ανά λεπτό - για όλες τις άλλες περιπτώσεις 4 ανά µήνυµα 10 ανά µήνυµα 10 ανά µήνυµα για ενηµέρωση καθυστερήσεων 5 ανά µήνυµα 2,00 4 (express και / ή συστηµένο) 5,00 8,50 (express και/ή συστηµένο) 35 ανά µισό κιλό 01/ ALPHA BANK CYPRUS LTD, ΑΡ. ΕΓΓ. 923 Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΓΩΝΙΑ ΧΕΙΛΩΝΟΣ ΓΛΑ ΣΤΩΝΟΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΛΕΝΑ, 1101 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 8 of 8

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Το Τιµολόγιο Προµηθειών περιλαµβάνει τις συνήθεις χρεώσεις της Τραπέζης που βρίσκονται σε ισχύ καθώς και επερχόµενες χρεώσεις µε την ηµεροµηνία εφαρµογής τους. Το Τιµολόγιο Προµηθειών αναθεωρείται σε τακτά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Το Τιµολόγιο Προµηθειών περιλαµβάνει τις συνήθεις χρεώσεις της Τραπέζης που βρίσκονται σε ισχύ καθώς και επερχόµενες χρεώσεις µε την ηµεροµηνία εφαρµογής τους. Το Τιµολόγιο Προµηθειών αναθεωρείται σε τακτά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Το Τιµολόγιο Προµηθειών περιλαµβάνει τις συνήθεις χρεώσεις της Τραπέζης που βρίσκονται σε ισχύ καθώς και επερχόµενες χρεώσεις µε την ηµεροµηνία εφαρµογής τους. Το Τιµολόγιο Προµηθειών αναθεωρείται σε τακτά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΠΑΦΟΥ ΛΤ ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΌ 15/12/2015

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΠΑΦΟΥ ΛΤ ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΌ 15/12/2015 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΠΑΦΟΥ ΛΤ ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΌ 15/12/2015 ΕΞΟ Α ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ: άνεια Τακτής Προθεσμίας: Με Υποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι προµήθειες και οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες που προσφέρει η Περιφερειακή ΣΠΕ Λεµεσού Λτδ εγκρίνονται από την Επιτροπεία. Τα ποσά αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε βάση την εκάστοτε πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Το Τιµολόγιο Προµηθειών περιλαµβάνει τις συνήθεις χρεώσεις της Τραπέζης που βρίσκονται σε ισχύ καθώς και επερχόµενες χρεώσεις µε την ηµεροµηνία εφαρµογής τους. Το Τιµολόγιο Προµηθειών αναθεωρείται σε τακτά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι προµήθειες και οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες που προσφέρει η Περιφερειακή ΣΠΕ Λεµεσού Λτδ εγκρίνονται από την Επιτροπεία. Τα ποσά αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος ικαιωµάτων & Χρεώσεων Συνεργατικού Πιστωτικού Τοµέα

Κατάλογος ικαιωµάτων & Χρεώσεων Συνεργατικού Πιστωτικού Τοµέα Κατάλογος ικαιωµάτων & Χρεώσεων Συνεργατικού Πιστωτικού Τοµέα Περιεχόμενα Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΛΙΔΑ Κεφ. 1 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Κεφαλαίων 1.1 Εξερχόμενα Εμβάσματα SWIFT 4-5 1.2 Εισερχόμενα Εμβάσματα SWIFT 5 1.3 Άλλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. 1/9 ηµόσιας Χρήσης ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. 1. Εξερχόμενα εμβάσματα Σε ξένο νόμισμα (SWIFT) Φοιτητικά

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. 1/9 ηµόσιας Χρήσης ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. 1. Εξερχόμενα εμβάσματα Σε ξένο νόμισμα (SWIFT) Φοιτητικά ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 1. Εξερχόμενα εμβάσματα Σε ξένο νόμισμα Φοιτητικά Συναλλαγματική Προµήθεια : (α) Μέχρι 34.000 : 0,5%, Ελάχιστο 5 (β) Πάνω από 34,000 : 0,4%, Ελάχιστο 170 Έξοδα ιεκπεραίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Κύπρου Bank of Cyprus

Τράπεζα Κύπρου Bank of Cyprus ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ Τράπεζα Κύπρου Bank of Cyprus ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ (ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΙ / ΑΝΕΙΑ) Έξοδα Ετοιμασίας Συμβολαίων 40 75 80 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 1. Εξερχόµενα εµβάσµατα Συναλλαγµατική Προµήθεια : Σε ξένο νόµισµα (α) Μέχρι 34.000 : (SWIFT) 0,5%, Ελάχιστο 5 Φοιτητικά (β) Πάνω από 34,000 : 0,4%, Ελάχιστο 170 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Αγορά Μετοχών 100,00 (Ελάχιστος αριθμός:100 μετοχές ονομαστικής αξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Φυσικά Πρόσωπα και Νομικές Οντότητες

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Φυσικά Πρόσωπα και Νομικές Οντότητες ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Με ισχύ από 16/1/2017 1. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 2. ΕΠΙΤΑΓΕΣ 3. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ 4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ 5. E-BANKING 6. ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ημερομηνία εγγράφου:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* SWIFT (Υπηρεσία που παρέχεται Φοιτητικά: μέσω Σ.Κ.Τράπεζα) α. Έξοδα Διεκπεραίωσης: 4,00 β. Έξοδα Διαβίβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Πελάτες Κέντρων Διεθνών Εργασιών (IBUs)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Πελάτες Κέντρων Διεθνών Εργασιών (IBUs) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Πελάτες Κέντρων Διεθνών Εργασιών (IBUs) Με ισχύ από 16/1/2017 1. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 2. ΕΠΙΤΑΓΕΣ 3. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ 4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ 5. E-BANKING

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* Φοιτητικά: Έξοδα διεκπεραίωσης: 4,00 Σημειώση: Έξοδα διαβίβασης για ταχύτερη εκτέλεση 6,50 'Άλλα: Μέχρι 50.000 α. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση: max 10. 2. Same day value: 'Αλλα: 0,05% min 20 max 200 3. Charges 'OUR': 0,15% min 4 max 10. α. Handling Commission: 0,1% min 5 max 170

Σηµείωση: max 10. 2. Same day value: 'Αλλα: 0,05% min 20 max 200 3. Charges 'OUR': 0,15% min 4 max 10. α. Handling Commission: 0,1% min 5 max 170 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Ε Ξ Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Α Ε Μ Β Α Σ Μ Α Τ Α Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* Φοιτητικά: Έξοδα ιεκπεραίωσης : 4 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Νομικές Οντότητες Πίνακας Περιεχομένων 1. Δάνεια 3 2. Λογαριασμοί 4 3. Επιταγές 5 4. Μεταφορές Χρημάτων και Ξένο Συνάλλαγμα 6 5. Κάρτες 9 6. Εμπορικές Συναλλαγές 11 7.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* SWIFT (Υπηρεσία που παρέχεται Φοιτητικά: μέσω Σ.Κ.Τράπεζα) α. Έξοδα Διεκπεραίωσης: 4,00 β. Έξοδα Διαβίβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* Φοιτητικά: Έξοδα διεκπεραίωσης: 4,00 Σημειώση: Έξοδα διαβίβασης για ταχύτερη εκτέλεση 6,50 'Άλλα: Μέχρι 50.000 α. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

/ (stop paym) stop paym) (OCR)

/  (stop paym) stop paym) (OCR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ- ΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤ ΕΞΟ Α ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Κατάθεση σε λογ/σµο τρίτου Μεταφορά από λογαριασµό σε λογαριασµό Αδράνεια λογ/σµού ιαχείριση/κίνηση λογ/σµού Όταν

Διαβάστε περισσότερα

10,00 (10 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 η κάθε μία)

10,00 (10 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 η κάθε μία) Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Αγορά Μετοχών Β. ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 1. Δάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθειες και Χρεώσεις για εταιρικούς πελάτες

Προμήθειες και Χρεώσεις για εταιρικούς πελάτες Προμήθειες και Χρεώσεις για εταιρικούς πελάτες Σε ισχύ από 04.10.2016 Προμήθειες και Χρεώσεις για εταιρικούς πελάτες Περιεχόμενα Λογαριασμοί Πληρωμές/Εμβάσματα Συναλλαγές Μετρητών Έξοδα Επικοινωνίας Άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΥΡΩ 1. ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ Με εξασφάλιση προσωπικές εγγυήσεις 3 με ελάχιστη χρέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Με ισχύ από 01/03/2018)

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Με ισχύ από 01/03/2018) ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Με ισχύ από 01/03/2018) *Προμθεια μετατροπς συναλλάγματος ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ μέχρι 35.000,00 πάνω από 35.000,00 0,6% ελάχιστο 6,00 0,4% ελάχιστο 215,00 μέγιστο 500,00

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Πελάτες Κέντρων Διεθνών Εργασιών (IBUs) Πίνακας Περιεχομένων 1. Δάνεια 2 2. Λογαριασμοί 2 3. Επιταγές 4 4. Μεταφορές Χρημάτων και Ξένο Συνάλλαγμα 5 5. Κάρτες 8 6. Εμπορικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Με ισχύ από 01/03/2017)

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Με ισχύ από 01/03/2017) ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Με ισχύ από 01/03/2017) *Προμθεια μετατροπς συναλλάγματος ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ μέχρι 35.000,00 πέραν των 35.000,00 0,6% ελάχιστο 6,00 0,4% ελάχιστο 215,00 μέγιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Λευκωσία, Απρίλιος 2012 Α. ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ & Ξ/Ν Α.1. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ Μέσω JCC, SEPA 1, SWIFT µέχρι 50χιλ από λογαριασµό Ευρώ ή µετρητά Ευρώ όπου εφαρµόζεται Μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗ ΡΑ ΛΤ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗ ΡΑ ΛΤ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗ ΡΑ ΛΤ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΥΡΩ 1. ΕΞΟ Α ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ Με εξασφάλιση προσωπικές εγγυήσεις 3 με ελάχιστη χρέωση 20,00

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Φυσικά πρόσωπα Πίνακας Περιεχομένων 1. Δάνεια 3 2. Λογαριασμοί 4 3. Επιταγές 5 4. Μεταφορές Χρημάτων και Ξένο Συνάλλαγμα 6 5. Κάρτες 10 6. Άλλες Υπηρεσίες 15 1. Δάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗ ΡΑ ΛΤ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗ ΡΑ ΛΤ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗ ΡΑ ΛΤ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΥΡΩ 1. ΕΞΟ Α ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ Με εξασφάλιση προσωπικές εγγυήσεις 3 με ελάχιστη χρέωση 20,00

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες

Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες Σε ισχύ από 04.10.2016 Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες Περιεχόμενα Τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες συναλλαγής για τα πακέτα και Λογαριασμοί Συναλλαγές Μετρητών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗ ΡΑ ΛΤ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗ ΡΑ ΛΤ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗ ΡΑ ΛΤ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΥΡΩ 1. ΕΞΟ Α ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ Με εξασφάλιση προσωπικές εγγυήσεις 3 με ελάχιστη χρέωση 20,00

Διαβάστε περισσότερα

N/A. Εμβάσματα SEPA 0,15% min 4 max 10

N/A. Εμβάσματα SEPA 0,15% min 4 max 10 ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Ε Ξ Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Α Ε Μ Β Α Σ Μ Α Τ Α Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* Φοιτητικά: Έξοδα Διεκπεραίωσης : 4 Έξοδα διαβίβασης για ταχύτερη εκτέλεση 6,50 'Αλλα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗ ΡΑ ΛΤ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗ ΡΑ ΛΤ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗ ΡΑ ΛΤ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΥΡΩ 1. ΕΞΟ Α ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ Με εξασφάλιση προσωπικές εγγυήσεις 3 με ελάχιστη χρέωση 20,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ-ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ-ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ-ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Κατάθεση σε λογ/σμο τρίτου Μεταφορά από λογαριασμό σε λογαριασμό Όταν ο δικαούχος των δυο λ/σμων είναι το ίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009 Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Έξοδα για την εξέταση των Επιχειρηματικών Δανείων και Δανείων προς Ιδιώτες.(Εφάπαξ κατά την πρώτη εκταμίευση) ΣΕΛΙΔΑ Δε θα εισπράττεται προμήθεια μέχρι νεωτέρας 2 Διαχειριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ. Έκδοση 12.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ. Έκδοση 12. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Έκδοση 12.4 Οκτώβριος 2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Λευκωσία, Οκτώβριος 2013 Α. ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ & Ξ/Ν Α.1. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ Μέσω SEPA 1, SWIFT σε Ευρώ, μέχρι 50χιλ από λογαριασμό Ευρώ ή μετρητά Ευρώ όπου εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 12.0 Οκτώβριος 2014

Έκδοση 12.0 Οκτώβριος 2014 Έκδοση 12.0 Οκτώβριος 2014 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ -------------------------------------------- 2 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ / ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ --------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ Το παρόν Τιµολόγιο Εργασιών Εγκρίθηκε κατά την υπ αρίθµ 222/02.02.2011 Συνεδρίαση του /Σ. Ισχύει από την 03 η Φεβρουαρίου 2011 και µέχρι την αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 11.0 Ιανουάριος 2013

Έκδοση 11.0 Ιανουάριος 2013 Έκδοση 11.0 Ιανουάριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ -------------------------------------------- 2 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ / ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Μέρος 1 ΑΝΟΙΓΜΑ, ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1.1 ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ B&N BANK 1. Άνοιγμα λογαριασμών (εκτός αλλοδαπών επιχειρήσεων) 2. Άνοιγμα λογαριασμών αλλοδαπών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

1. Μεταφορά ποσών μεταξύ λογαριασμών στο Ελληνικό υποκατάστημα Δωρεάν

1. Μεταφορά ποσών μεταξύ λογαριασμών στο Ελληνικό υποκατάστημα Δωρεάν Μέρος 1 ΑΝΟΙΓΜΑ, ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1.1 ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ KEDR PJSC CB 1. Άνοιγμα λογαριασμών (εκτός αλλοδαπών επιχειρήσεων) 2. Άνοιγμα λογαριασμών αλλοδαπών επιχειρήσεων 300 ανά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ. Έκδοση 15 Νοέμβριος 2016

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ. Έκδοση 15 Νοέμβριος 2016 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Έκδοση 15 Νοέμβριος 2016 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1) Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση, από το Δ.Σ. της Τράπεζας, όταν αυτό κρίνει ότι είναι απαραίτητο. 2) Το Δ.Σ. της Τράπεζας, παρέχει στον Γενικό Δ/ντή,

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεάν πελάτη και επικύρωση της γνησιότητας της υπογραφής του πελάτη. 1.3 Έκδοση πληρεξουσίου για την χρήση του λογαριασμού 20 EUR

Δωρεάν πελάτη και επικύρωση της γνησιότητας της υπογραφής του πελάτη. 1.3 Έκδοση πληρεξουσίου για την χρήση του λογαριασμού 20 EUR ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος 1α. ΑΝΟΙΓΜΑ, ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1. Άνοιγμα λογαριασμών ταμιευτηρίου και όψεως και άνοιγμα προθεσμιακών καταθέσεων σε EURO, USD και ρούβλια*

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1. 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1. 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3 3. Εμβάσματα : Εξερχόμενα Σελίδα 4 4. Εμβάσματα : Εισερχόμενα Σελίδα 5 5.

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 12.2 Μάρτιος 2015

Έκδοση 12.2 Μάρτιος 2015 Έκδοση 12.2 Μάρτιος 2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ -------------------------------------------- 2 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ / ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος 1. ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1. Άνοιγμα λογαριασμών ταμιευτηρίου και όψεως και άνοιγμα προθεσμιακών

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος 1. ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1. Άνοιγμα λογαριασμών ταμιευτηρίου και όψεως και άνοιγμα προθεσμιακών ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος 1. ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1. Άνοιγμα λογαριασμών ταμιευτηρίου και όψεως και άνοιγμα προθεσμιακών καταθέσεων σε EURO, USD και ρούβλια* 2. Τήρηση λογαριασμού (λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 1 Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης Δεν υπάρχει κατώτατο όριο 2 Λειτουργικό κόστος λογ/σμού Δεν υπάρχει 3 Αντίγραφο λογ/σμού Δωρεάν ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΟΨΕΩΣ 4 Ελάχιστο ποσό αρχικής

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 12.3 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

Έκδοση 12.3 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Έκδοση 12.3 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ -------------------------------------------- 2 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ---------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ. Έκδοση 13.1 Μάρτιος 2016

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ. Έκδοση 13.1 Μάρτιος 2016 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Έκδοση 13.1 Μάρτιος 2016 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ;

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; 1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; Όλοι οι λογαριασμοί, οι κάρτες και οι συνδρομές σας που διατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI Τα χαρακτηριστικά των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών και πως αυτά μπορούν να προσδώσουν στον τραπεζικό οργανισμό ανταγωνιστικό και συγκριτικό πλεονέκτημα Καταθετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ... 2 2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ... 4 3. ΕΠΙΤΑΓΕΣ... 5 4. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΙΣΕΧΟΜΕΝΩΝ & ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 1. Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα ΠιστωτικόςΦορέας: Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 1. Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 27.9.2007)

ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 27.9.2007) ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 27.9.27) ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. Έκδοση εντολών μέσω δικτύου ALPHANET για καταβολή μετρητών 1 2.1 ΑΠΛΗ ΕΝΤΟΛΗ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ (1), () Μέσω Καταστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK Η Alpha Bank µετά την αύξηση κατά 0,25% του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αναπροσαρµόζει τα επιτόκιά της από 19.3.2007 ως ακολούθως: ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK Η Alpha Bank, µετά την αύξηση κατά 0,25% του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αναπροσαρµόζει τα επιτόκια της από 18.6.2007 ως ακολούθως: ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή μενού: Λογαριασμοί. Απαιτούμενο Επίπεδο πρόσβασης. Περιγραφή. Μενού ΣΕΛΙΔΑ 1 13

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή μενού: Λογαριασμοί. Απαιτούμενο Επίπεδο πρόσβασης. Περιγραφή. Μενού ΣΕΛΙΔΑ 1 13 Επιλογή μενού: Λογαριασμοί Υπόλοιπα Εμφανίζονται συνοπτικές πληροφορίες για όλους τους λογαριασμούς που έχουν συνδεθεί στη συνδρομή της 1bank καθώς και τα υπόλοιπα τους. X X Πληροφορίες Εμφανίζονται αναλυτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ/ΧΡΕΩΣΗΣ. 0.1% υπολογισμένο στο ποσό της ανάληψης - Ελάχιστο - Μέγιστο

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ/ΧΡΕΩΣΗΣ. 0.1% υπολογισμένο στο ποσό της ανάληψης - Ελάχιστο - Μέγιστο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ 1 Ανάληψη μετρητών 1.1 Στο ίδιο νόμισμα 1.2 Σε διαφορετικό νόμισμα 1.3 Σε 0.1% υπολογισμένο στο ποσό της ανάληψης 0.1% υπολογισμένο στο ποσό της

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί >

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK Η Alpha Bank μετά την αύξηση κατά 0,25% του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αναπροσαρμόζει τα επιτόκια της από 14.08.2006 ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί >

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προθεσµιακών Καταθέσεων

Πίνακας Προθεσµιακών Καταθέσεων Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 ΑΦΜ: 094014250 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών www.eurobank.gr Πίνακας Προθεσµιακών Καταθέσεων Διευκρινίσεις: Τα προϊόντα και τα επιτόκια τους είναι τα βασικά, τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

1 Χορηγήσεις 2 Καταθετικοί Λογαριασμοί 3 Κάρτες 4 Aσφάλειες 5 Yπηρεσίες Διεθνούς Εμπορίου 6 Yπηρεσίες Συναλλάγματος 7 Yπηρεσίες Πληρωμών

1 Χορηγήσεις 2 Καταθετικοί Λογαριασμοί 3 Κάρτες 4 Aσφάλειες 5 Yπηρεσίες Διεθνούς Εμπορίου 6 Yπηρεσίες Συναλλάγματος 7 Yπηρεσίες Πληρωμών 1 Χορηγήσεις 2 Καταθετικοί Λογαριασμοί 3 Κάρτες 4 Aσφάλειες 5 Yπηρεσίες Διεθνούς Εμπορίου 6 Yπηρεσίες Συναλλάγματος 7 Yπηρεσίες Πληρωμών...αποστολή μας η προσφορά ενός ολοκληρωμένου φάσματος χρηματοπιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

1 Χορηγήσεις 2 Καταθετικοί Λογαριασμοί 3 Κάρτες 4 Aσφάλειες 5 Yπηρεσίες Διεθνούς Εμπορίου 6 Yπηρεσίες Συναλλάγματος 7 Yπηρεσίες Πληρωμών

1 Χορηγήσεις 2 Καταθετικοί Λογαριασμοί 3 Κάρτες 4 Aσφάλειες 5 Yπηρεσίες Διεθνούς Εμπορίου 6 Yπηρεσίες Συναλλάγματος 7 Yπηρεσίες Πληρωμών 1 Χορηγήσεις 2 Καταθετικοί Λογαριασμοί 3 Κάρτες 4 Aσφάλειες 5 Yπηρεσίες Διεθνούς Εμπορίου 6 Yπηρεσίες Συναλλάγματος 7 Yπηρεσίες Πληρωμών...αποστολή μας η προσφορά ενός ολοκληρωμένου φάσματος χρηματοπιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ / ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ Καταθέσεις / Αναλήψεις Ιδιωτών Ανάληψη από ταμείο σε Ευρώ Ανάληψη από ταμείο ξένων τραπεζογραμματίων (εξ ιδίου λογ/σμού σε 0,30%, ελάχιστο: 15 συνάλλαγμα ή Ευρώ ή έναντι μετρητών)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (ΦΕΚ Α 84/18 Ιουλίου 2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα Για την ενημέρωση των πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ στις συναλλαγές. 27 ο Διάταγμα από 24 Φεβρουαρίου 2014 Κυπριακές Τράπεζες

ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ στις συναλλαγές. 27 ο Διάταγμα από 24 Φεβρουαρίου 2014 Κυπριακές Τράπεζες ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ στις συναλλαγές 27 ο Διάταγμα από 24 Φεβρουαρίου 2014 Κυπριακές Τράπεζες ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Κατάθεση Σε υφιστάμενο λογαριασμό Σε υφιστάμενο λογαριασμό Εξαργύρωση Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 1/2018 [ΤΕ 1_2018]

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 1/2018 [ΤΕ 1_2018] ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 1/2018 [ΤΕ 1_2018] Προς: Από: Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Επιτροπή Ελεγκτικών Προτύπων Ημερομηνία: 11 Ιανουαρίου 2018 Θέμα: Επιστολή πιστοποίησης τραπεζικών υπολοίπων και συναλλαγών από

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προθεσµιακών Καταθέσεων

Πίνακας Προθεσµιακών Καταθέσεων Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 ΑΦΜ: 094014250 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών www.eurobank.gr Πίνακας Προθεσµιακών Καταθέσεων Διευκρινίσεις: Τα προϊόντα και τα επιτόκια τους είναι τα βασικά, τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK Η Bank µετά την αύξηση του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης και λαµβάνοντας υπ όψιν τις συνθήκες αγοράς αυξάνει τα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προθεσµιακών Καταθέσεων

Πίνακας Προθεσµιακών Καταθέσεων Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 ΑΦΜ: 094014250 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών www.eurobank.gr Πίνακας Προθεσµιακών Καταθέσεων Διευκρινίσεις: Τα προϊόντα και τα επιτόκια τους είναι τα βασικά, τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 18.01.2010)

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 18.01.2010) Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Κίνηση Κεφαλαίων Κίνηση Κεφαλαίων ( συνέχεια) 1. Εντολές προς Κατάστημά μας μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015)

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1.7.2015 Πόσο θα διαρκέσει η τραπεζική αργία; Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΦΜ:

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΦΜ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός Φορέας ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ: 094014250

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Αριστείδου 3, 105.59 Αθήνα.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Αριστείδου 3, 105.59 Αθήνα. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Αριστείδου 3, 105.59 Αθήνα Επικοινωνία : Ανδρέας Γκότζης, Τηλ.: 210-3294203 1 / 18 Αθηνά Κάρμη, Τηλ.: 210-3704846

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ / ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ Καταθέσεις / Αναλήψεις Ιδιωτών Ανάληψη από ταμείο σε Ευρώ Ανάληψη από ταμείο ξένων τραπεζογραμματίων (εξ ιδίου λογ/σμού σε συνάλλαγμα 0,30%, ελάχιστο: 15 ή Ευρώ ή έναντι μετρητών)

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση.

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση. (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

Μισθοδοτικός Plus. 3. Δικαιούχοι: Φυσικά πρόσωπα, μισθωτοί ή συνταξιούχοι, Φορέων του Δημοσίου Τομέα και Επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα.

Μισθοδοτικός Plus. 3. Δικαιούχοι: Φυσικά πρόσωπα, μισθωτοί ή συνταξιούχοι, Φορέων του Δημοσίου Τομέα και Επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα. Ημερομηνία: Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικός Όψεως» (κλιμακούμενο)

«Εθνικός Όψεως» (κλιμακούμενο) (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (ΑΫΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (ΑΫΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (ΑΫΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ) Οι παρακάτω τροποποιήσεις και συµπληρώσεις ισχύουν από 19 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις Ποιες συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις σας Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις αναφορικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικός Plus. (κλιμακούμενο)

Αγροτικός Plus. (κλιμακούμενο) Ημερομηνία: Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Οροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση )

Οροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση ) Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Κίνηση Κεφαλαίων Κίνηση Κεφαλαίων ( συνέχεια) 1. Εντολές προς Κατάστημά μας μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές για POS από τις Τράπεζες στον ΙΣΡόδου ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗ

Προσφορές για POS από τις Τράπεζες στον ΙΣΡόδου ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗ Προσφορές για POS από τις Τράπεζες στον ΙΣΡόδου ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ALPHA BANK EUROBANK Από 159 έως 429 + ΦΠΑ αγορά, 2-4 + ΦΠΑ μηνιαίο κόστος. Ελάχιστη διάρκεια παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Συγχώνευση της Emporiki Bank Cyprus Ltd με την Alpha Bank Cyprus Ltd

Συγχώνευση της Emporiki Bank Cyprus Ltd με την Alpha Bank Cyprus Ltd 11/03/2015 Συγχώνευση της Emporiki Bank Cyprus Ltd με την Alpha Bank Cyprus Ltd Στο πλαίσιο της συγχωνεύσεως της Emporiki Bank - Cyprus Limited με την Alpha Bank Cyprus Ltd έχει ετοιμαστεί μια σειρά από

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα