PT-AE4000E. Oδηγίες Χρήσης. Βιντεοπροβολέας LCD EΛΛΗΝΙΚΑ. Αριθμός μοντέλου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PT-AE4000E. Oδηγίες Χρήσης. Βιντεοπροβολέας LCD EΛΛΗΝΙΚΑ. Αριθμός μοντέλου"

Transcript

1 Oδηγίες Χρήσης Αριθμός μοντέλου Βιντεοπροβολέας LCD PT-AE4000E Ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό τον βιντεοπροβολέα της Panasonic. Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. EΛΛΗΝΙΚΑ

2 Important Information Σημαντικές Πληροφορίες Σημαντική ειδοποίηση για θέματα ασφάλειας Αγαπητέ καταναλωτή, Αυτό το φυλλάδιο οδηγιών περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες λειτουργίας που μπορε να χρειαστείτε. Ελπίζουμε ότι θα σας βοηθήσει να αξιοποιήσετε στο έπακρο τα χαρακτηριστικά του νέου μας προϊόντος, και ότι θα μείνετε απόλυτα ευχαριστημένοι από αυτό τον βιντεοπροβολέα LCD της Panasonic. Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό σειράς του προϊόντος στο κάτω μέρος του. Σημειώστε τον στο χώρο που παρέχεται παρακάτω και φυλάξτε το φυλλάδιο οδηγιών σε περίπτωση που η συσκευή χρειαστεί σέρβις. Αριθμός μοντέλου: PT-AE4000E Σειριακός αριθμός: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΕΙΩΘΕΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε φθορά που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία, μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Διάταξη περί θορύβου συσκευών 3. GSGV, 18ης Ιανουαρίου, 1991: Η στάθμη ηχητικής πίεσης στη θέση του χειριστή είναι ίση ή μικρότερη από 70 db (A) σύμφωνα με το ISO ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 1 Αφαιρέστε τα φις από την πρίζα όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα. 2 Για να αποφευχθεί ηλεκτροπληξία, μην αφαιρείτε το κάλυμμα της συσκευής. Η συσκευή δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. Για κάθε επισκευή, αποταθείτε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. 3 Μην αφαιρείτε τον ακροδέκτη γείωσης από το φις του καλωδίου τροφοδοσίας. Η συσκευή αυτή διαθέτει φις τριών ακροδεκτών με γείωση. Ταιριάζει μόνο σε πρίζα με γείωση με σκοπό να παρέχει ασφάλεια. Εάν δεν μπορείτε να τοποθετήσετε το φις στην πρίζα, επικοινωνήστε με έναν ηλεκτρολόγο. Μην παραβλέπετε την ασφάλεια που παρέχει ένα γειωμένο φις. Πληροφορίες για την απόρριψη ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (οικιακής χρήσης) και χρησιμοποιημένων μπαταριών Αυτή η σήμανση στα προϊόντα και/ή στα συνοδευτικά τους έντυπα υποδηλώνει ότι τα εν λόγω ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα και οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η κατάλληλη επεξεργασία και ανακύκλωση, αποσύρετε αυτά τα προϊόντα και τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σε σημεία περισυλλογής, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις Οδηγίες 2002/96/EΚ και 2006/66/EΚ. Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος και των μπαταριών βοηθάει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και στην αποφυγή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, οι οποίες μπορεί να προκληθούν από λανθασμένη διαχείριση του εν λόγω απορρίμματος. Επικοινωνήστε με τους τοπικούς αρμόδιους φορείς για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με το πλησιέστερο ανάλογο σημείο περισυλλογής. Ενδέχεται να επιβληθούν κυρώσεις για λανθασμένη απόρριψη του εν λόγω προϊόντος, βάσει της νομοθεσίας της χώρας σας. Για επαγγελματίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση Αν επιθυμείτε να απορρίψετε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, επικοινωνήστε με τον πωλητή ή τον προμηθευτή, για περισσότερες πληροφορίες. [Πληροφορίες για την απόρριψη σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης] Αυτή η σήμανση ισχύει μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, επικοινωνήστε με τους τοπικούς αρμόδιους φορείς ή καταστήματα πώλησης για να πάρετε πληροφορίες σχετικά με την ορθή διαδικασία απόρριψης. Σημείωση σχετικά με το σύμβολο στις μπαταρίες: Αυτό το σύμβολο ενδέχεται να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Σε τέτοια περίπτωση είναι σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζει η Οδηγία για το σχετικό χημικό. Cd 2 - EΛΛΗΝΙΚΑ

3 Σημαντικές πληροφορίες Πληροφορίες: Για να εξασφαλίσετε συνεχή συμμόρφωση, ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης που περιλαμβάνουν οδηγίες σχετικά με τη χρήση του καλωδίου ρεύματος και των θωρακισμένων καλωδίων σύνδεσης για σύνδεση σε υπολογιστή ή περιφερειακή συσκευή. Αν χρησιμοποιείτε σειριακή θύρα για σύνδεση σε Η/Υ για εξωτερικό έλεγχο του βιντεοπροβολέα, πρέπει να χρησιμοποιείτε το προαιρετικό σειριακό καλώδιο σύνδεσης RS-232C με πυρήνα φερίτη. Μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις σε αυτή τη συσκευή ακυρώνουν τη δικαιοδοσία του χρήστη να χειρίζετε τη συσκευή. Σημαντικές πληροφορίες Σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2004/108/EC, Άρθρο 9(2) Σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2005/32/EC όπως τροποποιήθηκε από την 2008/28/EC, Άρθρο 14 Panasonic Testing Centre Panasonic Service Europe, τμήμα της Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, Hamburg, F.R. Germany ENGLISH - 3

4 Ο PT-AE4000E περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων και τις ακόλουθες λειτουργίες... Μνήμη φακού Απομνημόνευση θέσης εστίασης/zoom του φακού για εύκολη εναλλαγή μεταξύ περιεχομένων με διαφορετική αναλογία (πχ. από 16:9 σε 2.35:1). Με δυνατότητα αυτόματης εναλλαγής. Παρακολούθηση κυματομορφής Ρύθμιση του επιπέδου φωτεινότητας του σήματος εισόδου για εμφάνιση πλήρως δυναμικού εύρους των περιεχομένων. Γρήγορο ξεκίνημα 1. Εγκατάσταση του βιντεοπροβολέα Ανατρέξτε στην ενότητα «Τοποθέτηση», στη σελίδα Σύνδεση με άλλες συσκευές. Ανατρέξτε στην ενότητα «Συνδέσεις», στη σελίδα 15. VIERA Link Έλεγχος πολλών συσκευών Panasonic και άλλων συσκευών συμβατών με CEC μέσω καλωδίου HDMI με το τηλεχειριστήριο του βιντεοπροβολέα. Διαχωρισμός οθόνης Ρύθμιση της εικόνας με διαχωρισμό της οθόνης. Στη μία πλευρά εμφανίζεται η εικόνα πριν τις ρυθμίσεις και στην άλλη πλευρά, η εικόνα μετά τις ρυθμίσεις. 3. Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου. Ανατρέξτε στην ενότητα «Τηλεχειριστήριο», στη σελίδα Εκκίνηση προβολής. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ενεργοποίηση- Απενεργοποίηση βιντεοπροβολέα» σελ Ρύθμιση εικόνας. Ανατρέξτε στην ενότητα «Μενού Πλοήγησης», σελίδα EΛΛΗΝΙΚΑ

5 Περιεχόμενα Σημαντικές Πληροφορίες Σημαντική ειδοποίηση για θέματα ασφαλείας... 2 Πληροφορίες ασφαλείας... 6 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ... 6 ΠΡΟΣΟΧΗ... 7 Προφυλάξεις κατά τη μετακίνηση... 8 Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 8 Προφυλάξεις κατά τη χρήση... 9 Καθαρισμός και συντήρηση... 9 Απόρριψη... 9 Αξεσουάρ Προετοιμασία Σχετικά με τον βιντεοπροβολέα σας Τηλεχειριστήριο...11 Βιντεοπροβολέας Για να ξεκινήσετε Τοποθέτηση Μέγεθος οθόνης και απόσταση προβολής Μέθοδος προβολής Μετακίνηση φακού και ορισμός θέσης εικόνας Συνδέσεις Πριν τη σύνδεση του βιντεοπροβολέα Βασικές λειτουργίες Ενεργοποίηση-απενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα...16 Καλώδιο τροφοδοσίας Ένδειξη Power Ενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα Απενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα Προβολή εικόνας Επιλογή σήματος εισόδου Ρύθμιση θέσης εικόνας Ρυθμίσεις Μενού πλοήγησης Πλοήγηση μέσω του MENU Λίστα μενού VIERA Link Χρήση του VIERA Link Συντήρηση Ενδείξεις TEMP και LAMP Διαχείριση ενδείξεων προβλημάτων Φροντίδα και αντικατάσταση Καθαρισμός βιντεοπροβολέα Αντικατάσταση λυχνίας Αντιμετώπιση προβλημάτων...29 Παράρτημα Τεχνικές πληροφορίες Οδηγίες ασφαλείας για τοποθέτηση στην οροφή Λίστα συμβατών σημάτων Προδιαγραφές Εμπορικά σήματα Ευρετήριο Ευρετήριο Σημαντικές Πληροφορίες Προετοιμασία Ρυθμίσεις Συντήρηση Για να ξεκινήσετε Βασικές λειτουργίες EΛΛΗΝΙΚΑ - 5

6 Σημαντικές Πληροφορίες Προφυλάξεις για την ασφάλειά σας ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ Η πρίζα ρεύματος πρέπει να βρίσκεται κοντά στη συσκευή και η πρόσβαση σε αυτή να είναι εύκολη, σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα. Αν προκύψουν τα παρακάτω προβλήματα, αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το βιντεοπροβολέα στις παρακάτω περιπτώσεις θα προληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία. Αν εισχωρήσουν στον βιντεοπροβολέα ξένα σώματα ή νερό, αποσυνδέστε τον από το ρεύμα. Αν ο βιντεοπροβολέας πέσει ή σπάσει το περίβλημά του, αποσυνδέστε τον αμέσως από το ρεύμα. Αν προσέξετε καπνό, περίεργη μυρωδιά ή θόρυβο να εξέρχεται από τον βιντεοπροβολέα, αποσυνδέστε τον από το ρεύμα. Απευθυνθείτε σε Εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης για την επισκευή και μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή. Κατά τη διάρκεια ηλεκτρικής καταιγίδας μην αγγίζετε το βιντεοπροβολέα ή το καλώδιο. Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Αποφύγετε οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να φθείρει το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις. Αν το καλώδιο χρησιμοποιείται ενώ έχει υποστεί φθορά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, βραχυκύκλωμα ή πυρκαγιά. Μην φθείρετε το καλώδιο τροφοδοσίας, μην το τροποποιείτε με οποιοδήποτε τρόπο, μην το τοποθετείτε κοντά σε σώματα που εκπέμπουν θερμότητα, μην το κάμπτετε σε υπερβολικό βαθμό, μην το τραβάτε, μην το στρίβετε, μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω του και μην το τυλίγετε. Ζητήστε από Εξουσιοδοτημένο Κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης να πραγματοποιεί όποια αναγκαία επισκευή του καλωδίου. Τοποθετήστε καλά το φις στην πρίζα. Αν το φις δεν τοποθετηθεί καλά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή υπερθέρμανση. Μην χρησιμοποιείτε φθαρμένα φις ή πρίζες που κρέμονται από τον τοίχο. Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο καλώδιο ρεύματος. Καθαρίζετε την πρίζα τακτικά για να αποφευχθεί η συσσώρευση σκόνης. Αν δεν τηρήσετε αυτή την οδηγία, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί πυρκαγιά. Εάν συσσωρευτεί σκόνη στην πρίζα, η υγρασία που συγκεντρώνεται ενδέχεται να φθείρει τη μόνωση. Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τον βιντεοπροβολέα για εκτεταμένο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Αφαιρείτε το φις από τη πρίζα και καθαρίζετέ το τακτικά. Μην πιάνετε το φις του καλωδίου τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην υπερφορτώνετε την πρίζα. Αν η παροχή ρεύματος υπερφορτωθεί (για παράδειγμα, με τη χρήση πολλών συσκευών),ενδέχεται να προκληθεί υπερθέρμανση και πυρκαγιά. 6 - EΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά πάνω στον βιντεοπροβολέα. Εάν πέσει νερό επάνω στον βιντεοπροβολέα ή εισχωρήσει μέσα του, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Αν εισχωρήσει νερό μέσα στον βιντεοπροβολέα, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας. Μην τοποθετείτε τον βιντεοπροβολέα σε μαλακά υλικά όπως χαλιά και τάπητες από αφρώδη υλικά. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και ενδεχομένως εγκαύματα, πυρκαγιά και φθορά στον βιντεοπροβολέα. Μην τοποθετείτε τον προβολέα σε δωμάτια με υγρασία ή σκόνη ή σε μέρη όπου ενδέχεται να έρθει σε επαφή με καπνό ή ατμό, πχ., σε μπάνιο. Χρήση του βιντεοπροβολέα υπό τέτοιες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσει φωτιά, ηλεκτροπληξία ή φθορά μερών της συσκευής. Αν μέρη της συσκευής όπως πχ. εξοπλισμός εγκατάστασης στην οροφή, υποστούν φθορά ο βιντεοπροβολέας ενδέχεται να πέσει. Μην τοποθετείτε το βιντεοπροβολέα σε σημείο που δεν είναι ικανό να κρατήσει το βάρος του ή επάνω σε επιφάνεια που δεν είναι σταθερή ή έχει κλίση. Αν δεν τηρήσετε τα παραπάνω, υπάρχει κίνδυνος πτώσης του βιντεοπροβολέα και πρόκληση βλάβης ή τραυματισμού. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο βιντεοπροβολέα. Σε αντίθετη περίπτωση, ο βιντεοπροβολέας μπορεί να γίνει ασταθής και να πέσει, προκαλώντας πυρκαγιά ή τραυματισμό. Η εγκατάσταση (πχ. εγκατάσταση στην οροφή, πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό). Αν η εγκατάσταση δεν γίνει σωστά, ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμοί ή ατυχήματα, πχ. ηλεκτροπληξία. Για την εγκατάσταση, χρησιμοποιείτε μόνο τον ενδεδειγμένο εξοπλισμό. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το παρεχόμενο καλώδιο ασφαλείας ως επιπλέον μέσο προστασίας του βιντεοπροβολέα από πτώση. Μη καλύπτετε τις εισόδους/εξόδους εξαερισμού. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει υπερθέρμανση του του βιντεοπροβολέα και να προκαλέσει πυρκαγιά ή βλάβη. Μην τοποθετείτε τον βιντεοπροβολεά σε στενά σημεία με κακό εξαερισμό, όπως πχ. σε ντουλάπες ή ράφια βιβλιοθήκης. Μην τοποθετείτε το βιντεοπροβολέα επάνω σε υφάσματα ή χαρτιά, καθώς αυτά τα υλικά ενδέχεται να απορροφηθούν από τις υποδοχές εξαερισμού.

7 Προφυλάξεις για την ασφάλειά σας Μην καλύπτετε τις εισόδους εξαερισμού με το χέρι σας ή με άλλα αντικείμενα. Εάν το κάνετε, ο βιντεοπροβολέας μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκληθεί ζημιά ή πυρκαγιά. Μην τοποθετείτε τον βιντεοπροβολέα σε στενά και ελλιπώς αεριζόμενα μέρη, όπως ντουλάπες ή ράφια βιβλιοθήκης. Μην κοιτάτε μέσα στον φακό και μην τον αγγίζετε όσο ο βιντεοπροβολέας είναι σε χρήση. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης εγκαυμάτων ή τραυματισμού. Ο φακός εκπέμπει έντονο φως. Μην κοιτάτε το φως και μην αγγίζετε το σημείο από όπου εκπέμπεται. Μην επιτρέπετε σε μικρά παιδιά να κοιτάζουν το φακό. Όταν βρίσκεστε μακριά από το βιντεοπροβολέα, αποσυνδέετε την πρίζα ρεύματος. Μην τοποθετείτε ξένα σώματα μέσα στο βιντεοπροβολέα. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Μην εισάγετε μεταλλικά ή εύφλεκτα αντικείμενα μέσα στον βιντεοπροβολέα. Ποτέ μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε το βιντεοπροβολέα. Η υψηλή τάση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Για οποιαδήποτε τροποποίηση ή επισκευή, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Μη χρησιμοποιείτε το βιντεοπροβολέα αν δεν έχει αφαιρεθεί το κάλυμμα του φακού. Αν δεν τηρήσετε το παραπάνω, ενδέχεται να υπερθερμανθεί το καπάκι και να προκληθεί πυρκαγιά. ΑΞΕΣΟΥΑΡ Χρησιμοποιείτε σωστά τις μπαταρίες. Ανατρέξτε στα ακόλουθα. Αν δεν τηρήσετε τα παραπάνω, ενδέχεται να προκληθούν εγκαύματα, διαρροή ηλεκτρολύτη, εγκαύματα ή πυρκαγιά. Χρησιμοποιείτε μόνο τις συνιστώμενες μπαταρίες. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες μαγγανίου ή αλκαλικές. Μην αποσυναρμολογείτε μπαταρίες ξηρού στοιχείου. Μη θερμαίνετε τις μπαταρίες και μην τις πετάτε σε νερό ή σε φωτιά. Μην φέρνετε σε επαφή μεταλλικά αντικείμενα όπως κολιέ και τσιμπιδάκια με τις επαφές της μπαταρίας + και -. Μην αποθηκεύετε τις μπαταρίες μαζί με μεταλλικά αντικείμενα. Αποθηκεύστε τις μπαταρίες σε πλαστική τσάντα, μακριά από μεταλλικά αντικείμενα. Βεβαιωθείτε ότι τοποθετείτε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα (+ και -). Μη χρησιμοποιείτε μαζί παλιές και νέες μπαταρίες ή διαφορετικούς τύπους μπαταρίας. Μη χρησιμοποιείτε μπαταρίες των οποίων το περίβλημα έχει αφαιρεθεί. Αφαιρείτε αμέσως τις μπαταρίες που έχουν εξαντληθεί από το τηλεχειριστήριο. Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν στη χώρα σας. Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά. Υπάρχει κίνδυνος κατάποσης. Αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Αν υπάρξει διαρροή του υγρού της μπαταρίας, μην το αγγίξετε. Κάντε τα ακόλουθα, αν είναι απαραίτητο. Υγρό μπαταρίας στο δέρμα ή τα ρούχα σας, ενδέχεται να προκαλέσει εξάνθημα στο δέρμα σας ή τραυματισμό. Ξεπλύνετε με νερό και αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Το υγρό της μπαταρίας δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με τα μάτια σας. Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός. Σε αυτή την περίπτωση, μην τρίψετε τα μάτια σας. Ξεπλύνετε με νερό και αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Μην αποσυναρμολογείτε τη μονάδα λυχνίας. Αν η λυχνία σπάσει, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός. Αντικατάσταση λυχνίας Η λυχνία έχει υψηλή εσωτερική πίεση. Αν δεν την χειριστείτε σωστά ενδέχεται να προκληθεί έκρηξη και σοβαρός τραυματισμός. Η αντικατάσταση της λυχνίας πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η λυχνία μπορεί να εκραγεί αν συγκρουστεί με άλλα αντικείμενα ή πέσει. Πριν αντικαταστήσετε τη λυχνία, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα ρεύματος. Αν δεν τηρηθεί αυτή η οδηγία, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί έκρηξη ή ηλεκτροπληξία. Κατά την αντικατάσταση της λυχνίας, αφήστε την να κρυώσει τουλάχιστον μία ώρα πριν την αγγίξετε, καθώς κατά τη χρήση της θερμαίνεται. Μην αφήνετε παιδιά να χειρίζονται το τηλεχειριστήριο. Kρατήστε το τηλεχειριστήριο μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα. Προσοχή ΙΣΧΥΣ Κατά την αποσύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας τραβήξτε το φις, όχι το καλώδιο. Αν τραβηχτεί το ίδιο το καλώδιο, θα υποστεί φθορά και μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, βραχυκύκλωμα ή ηλεκτροπληξία. Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τον βιντεοπροβολέα για εκτεταμένη χρονική περίοδο, αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα πριν εκτελέσετε καθαρισμό της συσκευής. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Σημαντικές πληροφορίες EΛΛΗΝΙΚΑ- 7

8 Προφυλάξεις για την ασφάλειά σας Σημαντικές Πληροφορίες ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ/ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Μη στηρίζεται το βάρος σας στον βιντεοπροβολέα. Ενδέχεται να πέσετε ή να σπάσει ο βιντεοπροβολέας και να προκύψει τραυματισμός. Μην αφήνετε παιδιά να κάθονται ή να στέκονται επάνω στον βιντεοπροβολέα. Μην τοποθετείτε τον βιντεοπροβολέα σε ιδιαίτερα θερμά σημεία. Κάτι τέτοιο θα προκαλέσει φθορά του εξωτερικού περιβλήματος ή των εσωτερικών μερών και να προκληθεί πυρκαγιά. Μην τον τοποθετείτε σε απευθείας ηλιακό φως ή κοντά σε φούρνους. Αν πρόκειται να μετακινήσετε τον βιντεοπροβολέα, αποσυνδέστε τα καλώδια. Αν μετακινήσετε τον βιντεοπροβολέα χωρίς να έχετε αποσυνδέσει τα καλώδια, ενδέχεται να προκληθεί φθορά των καλωδιών και να προκύψει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. ΑΞΕΣΟΥΑΡ Μη χρησιμοποιείτε την παλιά λυχνία. Αν την χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά. Αν η λυχνία σπάσει, αερίστε αμέσως το δωμάτιο. Μην την αγγίζετε και μην φέρνετε τα σπασμένα κομμάτια κοντά στο πρόσωπό σας. Το αέριο που απευλευθερώνεται όταν σπάει η λυχνία, περιέχει σχεδόν το ίδιο ποσοστό υδραργύρου με τις λάμπες φθορισμού. Αν απορροφηθεί από τον οργανισμό μπορεί να παρουσιαστεί πρόβλημα. Τα σπασμένα κομμάτια της λυχνίας, ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό. Αν πιστεύετε ότι έχετε εισπνεύσει αέριο ή ότι το αέριο έχει έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Απευθυνθείτε στον προμηθευτή σας για αντικατάσταση της λυχνίας. Μην βάζετε τα χέρια σας στις οπές πίσω από τον οπτικό φακό κατά την ανάτασή του. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού. Μη χρησιμοποιείτε τον βιντεοπροβολέα αν το κάλυμμα της μονάδας φακού έχει αφαιρεθεί. Οι ρυθμίσεις δεν θα εκτελεστούν σωστά. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού. Προφυλάξεις κατά τη μετακίνηση Κατά τη μεταφορά ή τη μετακίνηση του βιντεοπροβολέα, βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα του φακού είναι στη θέση του και αφαιρέστε το φακό. Παρακαλούμε, κρατήστε τον βιντεοπροβολέα και το φακό μακριά από κραδασμούς καθώς είναι ευαίσθητοι και μπορούν εύκολα να υποστούν βλάβη. Κατά τη μεταφορά του βιντεοπροβολέα, μην τον κρατάτε από τα σημεία στήριξης. Παρακαλούμε, κρατήστε τον από το κάτω μέρος του. Μην κρατάτε τον βιντεοπροβολέα από οποιοδήποτε άλλο σημείο, καθώς κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία. Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση Μη χρησιμοποιείτε τον βιντεοπροβολέα υπό τις ακόλουθες συνθήκες. Μην κάνετε εγκατάσταση σε εξωτερικούς χώρους. Ο βιντεοπροβολέας έχει σχεδιαστεί για εσωτερική χρήση μόνο. Αποφεύγετε την εγκατάσταση σε χώρους που υφίστανται κραδασμούς ή απότομα τραντάγματα. Αν ο βιντεοπροβολέας εγκατασταθεί σε σημείο με κραδασμούς (πχ. σε όχημα ή πλοίο), ενδέχεται να υποστούν βλάβη τα εσωτερικά του εξαρτήματα και να προκύψει δυσλειτουργία. Εγκαταστήστε σε σημείο που δεν προκύπτουν κραδασμοί. Αποφεύγετε την εγκατάσταση σε χώρους που υφίστανται ξαφνικές αλλαγές θερμοκρασίας, όπως για παράδειγμα, κοντά σε κλιματιστικό ή φωτιστικά. Ο χρόνος ζωής της λυχνίας μπορεί να μειωθεί ή ο βιντεοπροβολέας να απενεργοποιηθεί. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ένδειξη ΤEMP» στη σελ.25 Μην εγκαθιστάτε τον βιντεοπροβολέα κοντά σε γραμμές υψηλής τάσης ή κινητήρες. Ο βιντεοπροβολέας μπορεί να υποστεί ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Μην τοποθετείτε τον βιντεοπροβολέα σε υψόμετρο μεγαλύτερο των μ. Αν χρησιμοποιείτε το βιντεοπροβολέα σε υψόμετρο μ., ρυθμίστε το HIGH ALTITUDE MODE στο ON. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθούν δυσλειτουργίες, ή να μειωθεί ο χρόνος ζωής της λυχνίας ή άλλων εξαρτημάτων. Αν αναρτήσετε τον βιντεοπροβολέα στην οροφή, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό. Αν πρόκειται να τοποθετήσετε τη συσκευή στην οροφή, θα χρειαστεί να προμηθευτείτε τον ξεχωριστό εξοπλισμό εγκατάστασης (Για χαμηλές οροφές: ET-PKΕ2000, για υψηλές οροφές: ETPKE1000S). Παρακαλούμε, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας. Αφού εγκαταστήσετε το φακό, βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει το κάλυμμα της μονάδας φακού. Αν δεν τηρηθεί η παραπάνω οδηγία, θα συγκεντρωθεί σκόνη μέσα στον βιντεοπροβολέα και ενδέχεται να προκύψει δυσλειτουργία. Εστίαση φακού Μη ρυθμίζετε την εστίαση του φακού, αμέσως μετά την ενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα. Ο φακός υψηλής σαφήνειας του βιντεοπροβολέα, επηρρεάζεται από το φωτισμό του δωματίου και η εστίαση δεν είναι σωστή αμέσως μετά την ενεργοποίηση. Παρακαλούμε, αφήστε να περάσει λίγη ώρα πριν ρυθμίσετε την εστίαση. 8 - EΛΛΗΝΙΚΑ

9 Προφυλάξεις για την ασφάλειά σας Προφυλάξεις κατά τη χρήση Για να έχετε την καλύτερη δυνατή ποιότητα εικόνας Κλείστε τις κουρτίνες ή τα ρολά από τα παράθυρα και σβήστε όποιο φως είναι κοντά στην οθόνη για να εμποδίσετε την αντανάκλαση του φωτός επάνω της. Ανάλογα με το σημείο χρήσης του βιντεοπροβολέα, ο αέρας από τις οπές εξαερισμού ή τον κλιματισμό μπορεί να δημιουργήσει ένα εφέ κυματισμού στην οθόνη. Μην φράζετε τις θυρίδες εξαερισμού και λάβετε υπόψη την κατεύθυνση του αέρα που εξέρχεται από τον κλιματισμό. Μην αγγίζετε την επιφάνεια του φακού με γυμνά χέρια. Εάν η επιφάνεια του φακού λερωθεί από δακτυλιές κτλ., αυτές θα μεγεθυνθούν και θα προβληθούν στην οθόνη. Όταν δεν χρησιμοποιείτε τον βιντεοπροβολέα, σκεπάστε τον φακό με το ειδικό κάλυμμά του. Ο βιντεοπροβολέας διαθέτει λυχνία υδράργυρου υψηλής πίεσης που χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα. Η φωτεινότητα της λυχνίας εξαρτάται από τη διάρκεια της χρήσης. Η λυχνία ενδέχεται να εκραγεί ή η διάρκεια ζωής της να μειωθεί λόγω τρανταγμάτων και κραδασμών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η λυχνία ενδέχεται να εκραγεί μετά από την πρώτη χρήση του βιντεοπροβολέα. Η λυχνία ενδέχεται να εκραγεί αν χρησιμοποιήσετε το βιντεοπροβολέα μετά την πάροδο του χρόνου αντικατάστασης της λυχνίας. Αν η λυχνία εκραγεί, το αέριο στο εσωτερικό της λυχνίας εξέρχεται σε μορφή καπνού. Η διάρκεια ζωής της λυχνίας εξαρτάται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και τις συνθήκες χρήσης της. Ειδικά η συνεχής χρήση του βιντεοπροβολέα για περισσότερες από 10 ώρες ή η συχνή ενεργοποίηση και απενεργοποίησης, μπορούν να επηρεάσουν κατά πολύ τη διάρκεια ζωής της λυχνίας. Οπτικά εξαρτήματα Ενδέχεται να είναι απαραίτητη η αντικατάσταση των οπτικών εξαρτημάτων σε λιγότερο από 1 χρόνο αν χρησιμοποιείτε το βιντεοπροβολέα σε περιβάλλον με υψηλές θερμοκρασίεςή σε περιβάλλον με καπνό, σκόνη κτλ. Παρακαλούμε συμβουλευθείτε τον προμηθευτή σας. Οθόνη υγρών κρυστάλλων Μην προβάλλετε συνέχεια την ίδια εικόνα για μεγάλα χρονικά διαστήματα, καθώς ενδέχεται να εμφανιστεί παραμένον είδωλο. Προβάλλετε τη δοκιμαστική οθόνη για περισσότερη από μία ώρα για εξαφανιστεί. Καθαρισμός και συντήρηση Αποταθείτε στον προμηθευτή σας για τον καθαρισμό του εσωτερικού του βιντεοπροβολέα τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Αν συσσωρευτεί σκόνη στο εσωτερικό, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή δυσλειτουργίες Καλό είναι να καθαρίζετε το εσωτερικό του βιντεοπροβολέα πριν από την εποχή που αυξάνεται η υγρασία. Αποταθείτε στον προμηθευτή σας για τον καθαρισμό του βιντεοπροβολέα όποτε αυτό χρειαστεί. Βεβαιωθείτε ότι θα αφαιρέσετε το καλώδιο από την πρίζα ρεύματος πριν τον καθαρισμό. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό και στεγνό πανί για να καθαρίσετε το εξωτερικό της συσκευής. Χρησιμοποιήστε μαλακό πανί σε πανί με ζεστό νερό για να καθαρίσετε λάδι από τη συσκευή. Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά όπως βενζίνη και αλκοόλ καθαριστικά ή χημικά επεξεργασμένο ύφασμα. Αν χρησιμοποιείτε τέτοια καθαριστικά, το εξωτερικό περίβλημα θα παραμορφωθεί και η βαφή θα ξεφλουδίσει. Σημαντικές πληροφορίες Σύνδεση σε εξωτερική συσκευή Κατά τη σύνδεση του βιντεοπροβολέα με Η/Υ ή άλλη εξωτερική συσκευή, χρησιμοποιήστε το καλώδιο ρεύματος που παρέχεται με την αντίστοιχη συσκευή και ένα θωρακισμένο καλώδιο σύνδεσης. Μην καθαρίζετε το φακό με χνουδωτά ή σκονισμένα υφάσματα. Αν στο φακό κολλήσει σκόνη, θα μεγεθυνθεί και θα προβληθεί στην οθόνη. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό πανί για να την απομακρύνετε. Απόρριψη Αν θέλετε να απορρίψετε τη συσκευή, παρακαλούμε, συμβουλευθείτε τις τοπικές αρχές ή τον προμηθευτή σας και ακολουθήστε τις ανάλογες διαδικασίες. EΛΛΗΝΙΚΑ- 9

10 Προφυλάξεις για την ασφάλειά σας Σημαντικές πληροφορίες Αξεσουάρ Βεβαιωθείτε ότι τα ακόλουθα αξεσουάρ παρέχονται με τον βιντεοπροβολέα σας: Τηλεχειριστήριο N2QAYB Καλώδιο ασφαλείας TTRA0141 Βίδα τοποθέτησης (x1) Καλώδιο ασφαλείας (x1) Κάλυμμα φακού (x1) TXFKK01REGZ (τοποθετημένη στον βιντεοπροβολέα) CD-ROM (x1) TXFQB02REGZ Καλώδιο ρεύματος (x1) K2CM3FH μ. Μπαταρίες μεγέθους R6 για το τηλεχειριστήριο Κλείδωμα καλωδίου ρεύματος (x1) TTRA0183 * Αν κάποιο αξεσουάρ δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας EΛΛΗΝΙΚΑ

11 MAIN POWER Σχετικά με το βιντεοπροβολέα σας Τηλεχειριστήριο Πλήκτρο Power Ενώ είναι ενεργοποιημένη η συσκευή, εναλλαγή κατάστασης αναμονής και προβολής. Πομπός σήματος τηλεχειριστηρίου Σήμα τηλεχειριστηρίου Οπισθοφωτισμός πλήκτρων Όταν πιέζετε οποιοδήποτε πλήκτρο, αυτό φωτίζεται. Αν δεν εκτελεστεί κάποια λειτουργία, γίνεται πιο σκοτεινό μετά από 5 δευτερόλεπτα και σβήνει μετά από άλλα 5 δευτερόλεπτα. Εμφάνιση μενού PICTURE ή ADVANCED MENU. Κυκλική εναλλαγή της λειτουργίας PICTURE MODE Εμφάνιση του μενού VIERA. LINK MENU Εμφάνιση του βασικού μενού και επιστροφή στο προηγούμενο μενού. Πλοήγηση στα μενού με τα πλήκτρα, και ενεργοποίηση κάθε στοιχείου με το πλήκτρο ENTER Εμφάνιση μενού ZOOM/FOCUS. Εμφάνιση μενού MEMORY LOAD Πάγωμα της εικόνας που προβάλλεται κι εμφάνιση ως φωτογραφία. Εμφάνιση κυματομορφής σήματος εισόδου. Μερική επαναφορά εργ.ρυθμίσεων Επιστροφή στο προηγούμενο μενού. Προετοιμασία Άνοιγμα του μενού της συνδεδεμένης συσκευής με χρήση του μενού VIERA Link. Ενεργοποίηση της λειτουργίας από τις επιλογές μενού για συντόμευση Κυκλική εναλλαγή του σήματος εισόδου. Υποδοχή Μπαταριών 1. Πιέστε τη γλωττίδα και σηκώστε το καπάκι. 2. Τοποθετήστε τις μπαταρίες σύμφωνα με το διάγραμμα που φαίνεται στο εσωτερικό. Σημειώσεις Μην αφήνετε το τηλεχειριστήριο να πέφτει κάτω. Αποφύγετε την επαφή του με υγρά και την υγρασία. Χρησιμοποιείτε μπαταρίες μαγγανίου ή αλκαλικές μπαταρίες με το τηλεχειριστήριο. Μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε ή να ανακατασκευάσετε το τηλεχειριστήριο. Απευθυνθείτε σε κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης Μην πατάτε άσκοπα τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου γιατί έτσι μειώνεται ο χρόνος ζωής των μπαταριών. EΛΛΗΝΙΚΑ- 11

12 Σχετικά με τον βιντεοπροβολέα σας Βιντεοπροβολέας Επάνω και εμπρός όψη Εξαερισμός Απ τις οπές εξέρχεται θερμός αέρας. Ρυθμιστικό κάθετης μετακίνησης του φακού Ρυθμιστικό οριζόντιας μετακίνησης φακού Προετοιμασία Eνδείξεις POWER/LAMP/TEMP Φίλτρο αέρα Φακός προβολής MAIN POWER Ενεργοποίηση-απενεργοποίηση βιντεοπροβολέα Κάλυμμα φακού Προστατεύει τον φακό προβολής από σκόνη και ρύπους Δέκτης σήματος τηλεχειριστηρίου Εξαερισμός INPUT SELECT Κυκλική εναλλαγή υποδοχών εισόδου Πλοήγηση στα μενού με τα πλήκτρα και ενεργοποίηση κάθε στοιχείου μενού με το πλήκτρο. ENTER ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Πιέστε για άνοιγμα-κλείσιμο του καλύμματος Πλήκτρο Power Με αναμμένη την ένδειξη MAIN POWER εναλλαγή μεταξύ κατάστασης αναμονής και προβολής MENU Εμφάνιση του βασικού μενού και επιστροφή στο προηγούμενο μενού. RETURN Επιστροφή στο προηγούμενο μενού FOCUS και ZOOM Ρύθμιση εστίασης και μεγέθους εικόνας Σημείωση: Όταν ο βιντεοπροβολέας δεν βρίσκεται σε χρήση, σκεπάστε τον φακό με το ειδικό κάλυμμα για να τον προστατεύσετε EΛΛΗΝΙΚΑ

13 Σχετικά με τον βιντεοπροβολέα σας Κάτω και πίσω όψη Θυρίδες εξαερισμού Κλείδωμα ασφαλείας Συνδέστε το με αντικλεπτικό λουκέτο που παρέχεται με το βιντεοπροβολέα. Συμβατό με το σύστημα Kensington MicroSaver Security Επάνω κάλυμμα Κρατήστε την πίσω γωνία του καλύμματος και πιέστε για να το ανοίξετε Θυρίδες εξαερισμού AC IN Υποδοχή καλωδίου τροφοδοσίας για παροχή ρεύματος στον βιντεοπροβολέα. Προετοιμασία Ρυθμιζόμενα εμπρόσθια στηρίγματα Στρέψτε τα για να ρυθμίσετε τη γωνία προβολής Οπή προσάρτισης καλύμματος φακού Σημείο τοποθέτησης καλωδίου ασφαλείας Τοποθετήστε το καλώδιο ασφαλείας κατά την ανάρτηση στην οροφή Ρυθμιζόμενα εμπρόσθια στηρίγματα Στρέψτε τα για να ρυθμίσετε τη γωνία προβολής COMPUTER IN Σύνδεση με καλώδιο COMPONENT IN RGB/ ΥΡ B P R Σύνδεση με καλώδιο YPBPR S-VIDEO IN Σύνδεση με καλώδιο S-VIDEO. VIDEO IN Σύνδεση με καλώδιο RCA composite video. Θύρες σύνδεσης SERIAL Σύνδεση συμβατού καλωδίου για χειρισμό του βιντεοπροβολέα μέσω υπολογιστή HDMI IN Σύνδεση με καλώδιο ΗDMI. TRIGGER IN/OUT Σύνδεση καλωδίων εξωτερικών συσκευών. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτός ο βιντεοπροβολέας πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με το καλώδιο τροφοδοσίας που είναι ήδη συνδεδεμένο επάνω του για βέλτιστη απόδοση και αποφυγή βλάβης. Ανοίγετε το επάνω κάλυμμα μόνο για να γίνει αλλαγή λυχνίας. EΛΛΗΝΙΚΑ- 13

14 Getting Started Τοποθέτηση Μέγεθος οθόνης και απόσταση προβολής Μπορείτε να ρυθμίσετε το μέγεθος της οθόνης με φακό δυναμικού zoom 2.0x.Υπολογίστε και ορίστε την απόσταση προβολής ως εξής: Εικόνα που προβάλλεται SH -Ύψος εικόνας SD-Διαγώνιος SW-Πλάτος εικόνας Οθόνη Οθόνη Για να ξεκιν ησετε Όλες οι ρυθμίσεις και οι υπολογισμοί παρακάτω δίδονται κατά προσέγγιση και ενδέχεται να διαφέρουν από τις πραγματικές ρυθμίσεις. Μήκος διαγωνίου (SD) Μέγεθος οθόνης (16:9) Απόσταση Προβολής (2.35:1) Ελάχιστη απόσταση (LW) Μέγιστη απόσταση (LT) Ελάχιστη απόσταση (LW) *1 Μέγιστη απόσταση (LT) 2,03 μ (80") 2,4 μ (7'10") 4,7 μ (15'5") 2,6 μ (8'6") 3,8 μ (12'5") 2,54 μ (100") 3,0 μ (9'10") 5,9 μ (19'4") 3,2 μ (10'6") 4,7 μ (15'5") 3,05 μ (120") 3,6 μ (11'9") 7,2 μ (23'7") 3,8 μ (12'5") 5,7 μ (18'8") *1. Όταν χρησιμοποιείτε 2,35:1 και εικόνα με αναλογία 16:9 σε οθόνη μεγέθους 2.35:1. Τρόποι υπολογισμού διαστάσεων εικόνας. Μπορείτε να υπολογίσετε με μεγαλύτερη ακρίβεια τις διαστάσεις της εικόνας από τη διαγώνιο. Μέγεθος οθόνης 16:9 Μέγεθος οθόνης 2.35:1 Ύψος οθόνης (SH) = SD (μ) 0,490 = SD (μ) 0,392 Πλάτος οθόνης (SW) = SD (μ) 0,872 = SD (μ) 0,920 Ελάχιστη απόσταση (LW) = SD (μ) 1,189 0,04 = SD (μ) 1,256 0,04 Μέγιστη απόσταση (LT) = SD (μ) 2,378 0,05 = SD (μ) 1,899 0,05 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια του φακού του βιντεοπροβολέα είναι παράλληλη με την οθόνη. +30 Μπορείτε να δώσετε κατακόρυφη κλίση περίπου ± 30 μοίρες και οριζόντια κλίση περίπου 10 μοίρες. 30 Μην καλύπτετε τις θυρίδες εξαερισμού και μην τοποθετείτε αντικείμενα σε απόσταση τουλάχιστον 50 εκ. από αυτές. Μέθοδος προβολής Για την τοποθέτηση του βιντεοπροβολέα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις παρακάτω τέσσερις μεθόδους Εγκατάσταση στην οροφή και και προβολή από εμπρός. SH: Ύψος οθόνης SW: Πλάτος οθόνης L: απόσταση LW: Ελάχιστη απόσταση LT: Μέγιστη απόσταση Επιδαπέδια/επιτραπέζια εγκατάσταση και προβολή από την πίσω όψη EΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΜΠΡΟΣ / ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ Ανάρτηση από την οροφή και προβολή από την πίσω όψη. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΠΙΣΩ / ΟΡΟΦΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΠΙΣΩ / ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ Επιτραπέζια/επιδαπέδια εγκατάσταση και προβολή από μπροστά ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:ΕΜΠΡΟΣ / ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ Για προβολή από την πίσω όψη χρειάζεστε ημιδιαφανή οθόνη. Όταν ο βιντεοπροβολέας πρόκειται να αναρτηθεί στην οροφή, απαιτείται η χρήση προαιρετικών στηριγμάτων οροφής. (ET-PKE2000, ET-PKE1000S) Ανατρέξτε στη σελίδα 30.

15 Μετακίνηση φακού και ορισμός θέσης εικόνας Τοποθέτηση Εάν ο βιντεοπροβολέας δεν είναι τοποθετημένος ακριβώς μπροστά στην οθόνη, μπορείτε να ρυθμίσετε την προβαλλόμενη εικόνα γυρίζοντας τους επιλογείς μετακίνησης φακού εντός του εύρους μετακίνησής του φακού. Ρύθμιση των επιλογέων μετακίνησης Οριζόντια μετακίνηση Κάθετη μετακίνηση Οριζόντια μετακίνηση Μπορείτε να τοποθετήσετε τον βιντεοπροβολέα με οριζόντια απόκλιση απ το κέντρο που φτάνει ως και 40% και έπειτα να ρυθμίσετε τη θέση της εικόνας με τον επιλογέα Lens shift dial Horizontal. Ως και 40 % της προβολής Ως και 40 % της προβολής Κατακόρυφη μετακίνηση Μπορείτε να τοποθετήσετε τον βιντεοπροβολέα με κάθετη απόκλιση απ το κέντρο που φτάνει ως το 100% και έπειτα να ρυθμίσετε τη θέση της εικόνας με τον επιλογέα Lens shift dial Vertical. Περιστροφή επιλογέα προς τα αριστερά: Η εικόνα μετακινείται προς τα κάτω Για να ξεκινήσετε Ως και 100 % της προβολής Ως και 100 % της προβολής Περιστροφή επιλογέα προς τα δεξιά: Η εικόνα μετακινείται δεξιά Συνδέσεις Περιστροφή επιλογέα προς τα αριστερά: Η εικόνα μετακινείται αριστερά. Πριν από τη σύνδεση με το βιντεοπροβολέα Περιστροφή επιλογέα προς τα δεξιά Η εικόνα μετακινείται προς τα επάνω. Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες λειτουργίας και σύνδεσης για κάθε περιφερειακή συσκευή. Οι περιφερειακές συσκευές πρέπει να είναι απενεργοποιημένες. Για τις συνδέσεις, χρησιμοποιήστε καλώδια που ταιριάζουν με κάθε περιφερειακή συσκευή. Επιβεβαιώστε τα είδη των σημάτων βίντεο. Ανατρέξτε στην ενότητα «Λίστα συμβατών σημάτων» στη σελ.31. Τα καλώδια ήχου πρέπει να συνδέονται απ ευθείας από κάθε περιφερειακή συσκευή στο ηχοσύστημα. EΛΛΗΝΙΚΑ - 15

16 Ενεργοποίηση- απενεργοποίηση βιντεοπροβολέα Καλώδιο τροφοδοσίας Σύνδεση 1. Βεβαιωθείτε ότι το σχήμα της υποδοχής AC IN στην πίσω όψη της συσκευής ταιριάζει με το καλώδιο και συνδέστε. 2. Ευθυγραμμίστε το εξάρτημα κλειδώματος ασφαλείας του καλωδίου ρεύματος με τον οδηγό στην πλαϊνή όψη της υποδοχής AC IN και εισάγετε. 3. Τοποθετήστε το άγκιστρο στην υποδοχή και πιέστε μέχρι να κουμπώσει. Οδηγός 4. Άγκιστρο Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα τοίχου. Βασική λειτουργία Αποσύνδεση 1. Αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα. 2. Απασφαλίστε το άγκιστρο και αφαιρέστε το κάλυμμα. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 3. Κυλίστε το εξάρτημα κλειδώματος προς τον οδηγό και αφαιρέστε. 4. Κρατήστε το βύσμα και αποσυνδέστε το από την υποδοχή AC IN στην πίσω όψη του βιντεοπροβολέα. Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο καλώδιο ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές εισόδου είναι συνδεδεμένες και απενεργοποιήστε πριν τη σύνδεση του καλωδίου ρεύματος. Μην ασκείτε πίεση στο βύσμα καθώς κάτι τέτοιο μπροεί να προκαλέσει ζημιά στον βιντεοπροβολέα ή/και στο καλώδιο. Συσσώρευση σκόνης γύρω από τα βύσματα ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά. Απενεργοποιείτε τον βιντεοπροβολέα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε. Ένδειξη τροφοδοσίας POWER Η ένδειξη τροφοδοσίας σας ενημερώνει σχετικά με την κατάσταση του βιντεοπροβολέα. Όταν η ένδειξη TEMP αναβοσβήνει, η ένδειξη τροφοδοσίας θα γίνει κόκκινη. Δεν είναι δυνατή η απενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα. Ένδειξη τροφοδοσίας Κατάσταση ένδειξης τροφοδοσίας Κατάσταση Σβηστή ή αναβοσβήνει Η παροχή (MAIN POWER) είναι κλειστή. ΚΟΚΚΙΝΗ Αναμμένη Αναβοσβήνει Η παροχή είναι κλειστή και ο βιντεοπροβολέας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Η παροχή. είναι ανοιχτή (κατάσταση αναμονής) και το POWER ON LINK έχει ρυθμιστεί στο ON Η κατανάλωση ρεύματος δεν διαφέρει όταν είναι αναμμένη. ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ Αναβοσβήνει Αναμμένη Αναμμένη Αναβοσβήνει Ο προβολέας έχει ενεργοποιηθεί και ετοιμάζεται για προβολή. Προβολή. Ο βιντεοπροβολέας είναι απενεργοποιημένος και αποθερμαίνει τη λυχνία. Ο βιντεοπροβολέας ενεργοποιείται και πάλι μετά την ψύξη της λυχνίας και επανέρχεται στη λειτουργία προβολής. Η επαναφορά μπορεί να έχει κάποια διάρκεια. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Ανατρέξτε στην Ένδειξη TEMP στη σελίδα 25. Όσο ο βιντεοπροβολέας ψύχει τη λυχνία, μην κλείνετε την παραχή και μην αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος. Η κατανάλωση ρεύματος στην κατάσταση αναμονής είναι 0,08W EΛΛΗΝΙΚΑ

17 Ενεργοποίηση - απενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα Ενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα Ένδειξη POWER (2) (3) (1) 1. Αφαιρέστε το κάλυμμα του φακού. 2. Ανοίξτε το διακόπτη MAIN POWER στο ON. Η ένδειξη τροφοδοσίας φωτίζεται κόκκινη. 3. Πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης POWER. Η ένδειξη τροφοδοσίας φωτίζεται πράσινη αφού αναβοσβήσει για λίγο. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη STARTUP LOGO. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν λειτουργεί το εσωτερικό ανεμιστηράκι, ενδέχεται να ακουστεί ήχος λειτουργίας. Η ένταση του ήχου εξαρτάται από την εξωτερική θερμοκρασία. Μπορείτε να περιορίσετε τον ήχο λειτουργίας, ρυθμίζοντας το LAMP POWER του μενού OPTION στο ECO-MODE. Κατά την εκκίνηση μπορεί να ακουστεί από τον βιντεοπροβολέα κροτάλισμα ή κουδούνισμα και η οθόνη μπορεί να τρεμοπαίξει, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό και δεν επηρεάζει την απόδοση. Μην επιχειρείτε να τροποποιήσετε το κάλυμμα του φακού καθώς μπορεί να προκληθούν εγκαύματα, πυρκαγιά ή ζημιά στο βιντεοπροβολέα. Απενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα Ένδειξη τροφοδοσίας (3) Βασικές λειτουργίες (1) (2) 1. Πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης POWER. Στην οθόνη εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης. Για επιστροφή στην προβολή, πιέστε το πλήκτρο MENU ή RETURN Πιέστε το πλήκτρο POWER ή το ENTER. Η ένδειξη τροφοδοσίας γίνεται πορτοκαλί ενώ η λυχνία ψύχεται και μετά γίνεται κόκκινη όταν είναι έτοιμη για απενεργοποίηση από τον κεντρικό διακόπτη. Γυρίστε τον κεντρικό διακόπτη MAIN POWER στο αριστερό μέρος του βιντεοπροβολέα στο OFF. Τοποθετήστε το κάλυμμα του φακού. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πιέστε το πλήκτρο POWER δύο φορές ή παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία. EΛΛΗΝΙΚΑ - 17

18 Προβολή εικόνας Επιλογή σήματος εισόδου 1. Ενεργοποιήστε τις συνδεδεμένες συσκευές. Πιέστε το πλήκτρο play της συσκευής που σας ενδιαφέρει. 2. Πιέστε το πλήκτρο INPUT SELECT για να επιλέξετε την επιθυμητή είσοδο αν αυτό είναι αναγκαίο. Η εικόνα θα προβληθεί στην οθόνη. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αυτόματη αναζήτηση AUTO SEARCH είναι ενεργοποιημένη ως προεπιλογή και το σήμα από τις συνδεδεμένες συσκευές ανιχνεύεται αυτόματα. Ρύθμιση θέσης της εικόνας 1. Ρυθμίστε την προβαλλόμενη εικόνα με τα ρυθμιστικά μετακίνησης φακού. Ανατρέξτε στην ενότητα «Μετακίνηση φακού και τοποθέτηση» στη σελ Ρυθμίστε την εστίαση και το μέγεθος της προβαλλόμενης εικόνας. Πιέστε τα πλήκτρα +/- της ένδειξης FOCUS και ZOOM για να γίνουν οι ρυθμίσεις. Πιέστε το πλήκτρο LENS για να ρυθμίσετε την εστίαση και το zoom από το τηλεχειριστήριο. Βασικές λειτουργίες 2. Ρυθμίστε τη γωνία του βιντεοπροβολέα. Στρέψτε τα ρυθμιζόμενα εμπρόσθια στηρίγματα και ρυθμίστε την κατακόρυφη γωνία. Στρέψτε προς τα πάνω τα ρυθμιζόμενα εμπρόσθια στηρίγματα. Στο ανώτατο όριο θα ακουστεί ένας ήχος κλικ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην αγγίζετε τις θυρίδες εξαερισμού γιατί μπορεί να προκληθούν εγκαύματα ή τραυματισμός. Εάν ρυθμίσετε την εστίαση, ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε το μέγεθος της εικόνας, πιέζοντας ξανά το πλήκτρο ZOOM EΛΛΗΝΙΚΑ

19 Settings Πλοήγηση στο μενού Πλοήγηση μέσα στο MENU Εμφάνιση του κύριου μενού Πιέστε το πλήκτρο MENU για να εμφανιστεί το κύριο μενού και ο οδηγός χειρισμού. Κύριο μενού Υπομενού Τρέχουσες ρυθμίσεις 1. Διαδικασία χειρισμού Πιέστε τα για να κατεβείτε στο επιθυμητό στοιχείο κύριου μενού και πιέστε ENTER για να το επιλέξετε. Το επιλεγμένο στοιχείο υπογραμμίζεται με πορτοκαλί χρώμα και στα δεξιά εμφανίζεται το υπομενού του. Ανατρέξτε στην ενότητα «Λίστα μενού» στη σελ. 20. PICTURE POSITION LANGUAGE LENS CONTROL FUNCTION BUTTON VIERA LINK MENU OPTION PICTURE MODE CONTRAST BRIGHTNESS COLOUR TINT SHARPNESS COLOUR TEMPERATURE DYNAMIC IRIS WAVEFORM MONITOR SPLIT ADJUST NORMAL ON PICTURE POSITION LANGUAGE LENS CONTROL FUNCTION BUTTON VIERA LINK MENU OPTION H-POSITION V-POSITION ASPECT WSS OVER SCAN KEYSTONE :9 ON ADVANCED MENU ENTER SELECT RETURN MEMORY SAVE MEMORY LOAD MEMORY EDIT ENTER SELECT RETURN Οδηγός χειρισμού Περιέχει τα πλήκτρα για την πραγματοποίηση των ρυθμίσεων. Ρύθμιση των τιμών σε γραμμική κλίμακα Το τρίγωνο κάτω από τη γραμμή δείχνει την προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση και το τετράγωνο δείχνει την τρέχουσα. BRIGHTNESS 0 Τρέχουσα ρύθμιση - + Εργοστασιακή ρύθμιση Επιστροφή στο προηγούμενο μενού Πιέστε τα πλήκτρα MENU ή RETURN για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού. Πιέστε τα επανειλημμένα για να βγείτε τελείως από τη λειτουργία των μενού και να επιστρέψετε στην προβολή. Επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων Μπορείτε να επαναφέρετε τις περισσότερες από τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις στις εργοστασιακές, πιέζοντας το πλήκτρο DEFAULT στο τηλεχειριστήριο. 2. Πιέστε τα για να κατεβείτε στο επιθυμητό υπομενού και μετά τα ή το ENTER για να πραγματοποιήσετε τις ρυθμίσεις. Το επιλεγμένο στοιχείο ανασύρεται και τα άλλα εξαφανίζονται από την οθόνη. Το στοιχείο που έχει ανακληθεί θα εξαφανιστεί από την οθόνη μετά από 5 λεπτά και η οθόνη θα επιστρέψει στη λειτουργία μενού. Αν υπάρχει και χαμηλότερο επίπεδο, τότε θα εμφανιστεί. PICTURE POSITION LANGUAGE LENS CONTROL FUNCTION BUTTON VIERA LINK MENU OPTION ENTER DEFAULT SELECT RETURN H-POSITION V-POSITION ASPECT WSS OVER SCAN KEYSTONE :9 ON Πιέστε τα για να ρυθμίσετε το επιλεγμένο στοιχείο. Για στοιχεία των οποίων οι τιμές ρυθμίζονται σε γραμμική κλίμακα. οι τρέχουσες ρυθμίσεις εμφανίζονται στα αριστερά της γραμμής. Μπορείτε να κινηθείτε κυκλικά στις επιλογές του ίδιου στοιχείου πιέζοντας τα. BRIGHTNESS Ρυθμίσεις 4. Πιέστε το MENU ή το RETURN για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού. ΕΛΛΗΝΙΚΑ - 19

20 Πλοήγηση στο μενού Λίστα Μενού Οι επιλογές των μενού είναι δομημένες σε κατηγορίες. Μπορείτε να περιηγηθείτε μέσα στο μενού με τα πλήκτρα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα υπογραμμισμένα στοιχεία είναι οι εργοστασιακές ρυθμίσεις. Ορισμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις διαφέρουν ανάλογα με το επιλεγμένο σήμα εισόδου. Τα στοιχεία υπομενού διαφέρουν ανάλογα με το επιλεγμένο σήμα εισόδου. Ορισμένες ρυθμίσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς σήμα. Ρυθμίσεις PICTURE Μπορείτε να ρυθμίσετε την ποιότητα της εικόνας. PICTURE MODE NORMAL DYNAMIC COLOUR1 COLOUR2 CINEMA1 CINEMA2 CINEMA3 CONTRAST (Εργ. ρύθμιση: 0) BRIGHTNESS (Εργ. ρύθμιση: 0) COLOUR (Εργ. ρύθμιση: 0) TINT (Εργ. ρύθμιση: 0) SHARPNESS (Εργ. ρύθμιση: 0) COLOUR TEMPERATURE (Εργ. ρύθμιση: 0) DYNAMIC IRIS ON OFF WAVEFORM MONITOR OFF FULL SCAN(Y) FULL SCAN(R) FULL SCAN(G) FULL SCAN(B) SINGLE LINE SCAN(Y) SINGLE LINE SCAN(R) SINGLE LINE SCAN(G) SINGLE LINE SCAN(B) MONITOR POSITION UPPER LEFT UPPER CENTRE UPPER RIGHT LOWER LEFT LOWER CENTRE LOWER RIGHT AUTO ADJUST START AUTO ADJUST BLACK LEVEL ADJUST WHITE LEVEL ADJUST RGB ADJUST (BLACK) RGB ADJUST (WHITE) SPLIT ADJUST AREA SELECT SPLIT ADJUST MODE NORMAL REVERSE ADVANCED MENU GAMMA ADJUSTMENT SIMPLE ADVANCED CONTRAST R (Εργ. ρύθμιση: 0) CONTRAST G (Εργ. ρύθμιση: 0) CONTRAST B (Εργ. ρύθμιση: 0) BRIGHTNESS R (Εργ. ρύθμιση: 0) BRIGHTNESS G (Εργ. ρύθμιση: 0) BRIGHTNESS B (Εργ. ρύθμιση: 0) NR (Εργ. ρύθμιση: 0) MPEG NR (Εργ. ρύθμιση: 0) FRAME CREATION OFF MODE1 MODE2 MODE3 COLOUR MANAGEMENT PROFILE ADJUSTMENT MODE START ADJUSTMENT LOG PROFILE SAVE PROFILE DELETE PROFILE NAME CHANGE x.v.colour ON OFF DETAIL CLARITY (Εργ. ρύθμιση: 3) CINEMA REALITY ON OFF TV-SYSTEM AUTO NTSC NTSC 4.43 PAL PAL-M PAL-N SECAM RGB/YPbPr AUTO RGB YPbPr MEMORY SAVE MEMORY 1-16 MEMORY LOAD MEMORY 1-16 MEMORY EDIT MEMORY DELETE MEMORY 1-16 MEMORY NAME CHANGE MEMORY 1-16 SIGNAL MODE ALL DELETE 20 - EΛΛΗΝΙΚΑ

21 Πλοήγηση στο μενού POSITION Μπορείτε να ρυθμίσετε το μέγεθος και τη θέση της εικόνας. H-POSITION (Εργ. ρύθμιση: 0) V-POSITION (Εργ. ρύθμιση: 0) DOT CLOCK (Εργ. ρύθμιση: 0) CLOCK PHASE (Εργ. ρύθμιση: 0) ASPECT 4:3 16:9 s16:9 14:9 ZOOM ZOOM1 ZOOM2 JUST AUTO H-FIT V-FIT WSS ON OFF OVER SCAN KEYSTONE (Εργ. ρύθμιση: 0) AUTO SETUP LANGUAGE Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα της οθόνης. LENS CONTROL Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θέση του φακού. ZOOM/FOCUS LENS MEMORY LOAD LENS MEMORY 1-6 LENS MEMORY SAVE LENS MEMORY 1-6 LENS MEMORY EDIT LENS MEMORY DELETE LENS MEMORY 1-6 ALL DELETE LENS MEMORY NAME CHANGE LENS MEMORY 1-6 AUTO SWITCHING 2.35:1 IMAGE DETECTION OFF LENS MEMORY :9 IMAGE DETECTION OFF LENS MEMORY 1-6 H-AREA POSITION (Εργ. ρύθμιση: 0) V-AREA POSITION (Εργ. ρύθμιση: 0) LEFT MASKING AREA (Εργ. ρύθμιση: 0) RIGHT MASKING AREA (Εργ. ρύθμιση: 0) UPPER MASKING AREA (Εργ. ρύθμιση: 0) LOWER MASKING AREA (Εργ. ρύθμιση: 0) FUNCTION BUTTON Μπορείτε να ορίσετε μια χρήσιμη λειτουργία στο πλήκτρο FUNCTION. COLOUR MANAGEMENT GAMMA ADJUSTMENT SPLIT ADJUST WAVEFORM AUTO ADJUST FRAME CREATION NORMAL DYNAMIC COLOUR1 COLOUR2 CINEMA1 CINEMA2 CINEMA3 TEST PATTERN OPERATE OTHER DEVICE ASPECT AUTO SETUP CONTRAST BRIGHTNESS BLANK HDMI 1 IN HDMI 2 IN HDMI 3 IN COMPUTER IN COMPONENT IN S-VIDEO IN VIDEO IN VIERA LINK MENU Μπορείτε να συνδέσετε με εξωτερική συσκευή. VIERA LINK CONTROL RECORDER 1-3 PLAYER 1-3 HOME CINEMA 1-3 VIDEO CAMERA 1-3 LUMIX 1-3 OTHER 1-4 HOME CINEMA VOLUME HOME CINEMA MUTE OPERATE OTHER DEVICE Ρυθμίσεις EΛΛΗΝΙΚΑ - 21

22 Πλοήγηση στο μενού OPTION Ρυθμίσεις Μπορείτε να αλλάξετε τις παρακάτω ρυθμίσεις. INPUT GUIDE DETAILED OFF SIMPLE OSD DESIGN TYPE1 TYPE2 TYPE3 OSD POSITION CENTRE LOWER LEFT LOWER CENTRE LOWER RIGHT UPPER LEFT UPPER CENTRE UPPER RIGHT BACK COLOUR BLUE BLACK STARTUP LOGO ON OFF AUTO SEARCH ON OFF HDMI SIGNAL LEVEL NORMAL EXPAND FRAME RESPONSE NORMAL FAST INSTALLATION FRONT/DESK FRONT/CEILING REAR/DESK REAR/CEILING TRIGGER 1/2 SETTING OFF OUTPUT POWER ON SELECT LENS MEMORY 1-6 BLANK SELECT 4:3 ASPECT SELECT 16:9 ASPECT SELECT S16:9 ASPECT SELECT JUST ASPECT SELECT ZOOM ASPECT SELECT H-FIT ASPECT SELECT V-FIT ASPECT RS-232C COMMAND LINK DELAY TIME 0 SEC. 2 SEC. 4 SEC. 6 SEC. 8 SEC. 10 SEC. 20 SEC. 30 SEC. INPUT POWER ON/OFF BLANK SLEEP OFF 60 MIN. 90 MIN. 120 MIN. 150 MIN. 180 MIN. 210 MIN. 240 MIN. HIGH ALTITUDE MODE OFF ON LAMP POWER NORMAL VIERA LINK SETTINGS ECO-MODE VIERA LINK ON OFF POWER ON LINK OFF ON POWER OFF LINK ON OFF STANDBY POWER SAVE OFF ON INTELLIGENT AUTO STANDBY OFF ON (WITH REMINDER) ON (NO REMINDER) VERSION TEST PATTERN LAMP RUNTIME 22 - EΛΛΗΝΙΚΑ

23 VIERA Link Χρήση των λειτουργιών διασύνδεσης (VIERA Link) VIERA Link Control Με το τηλεχειριστήριο του προβολέα έχετε τη δυνατότητα να ελέγξετε ορισμένες λειτουργίες της συνδεδεμένης συσκευής. Αν ο χειρισμός είναι αδύνατος, ελέγξτε τις ρυθμίσεις και τη συσκευή. Για πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες της συνδεδεμένης συσκευής, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της συσκευής. Πρόσβαση και χειρισμός του μενού της συσκευής 1. Πιέστε το πλήκτρο VIERA Link για να εμφανιστεί το VIERA LINK MENU. 2. Πιέστε για να επιλέξετε VIERA LINK CONTROL. 3. Πιέστε για να επιλέξετε τον τύπο της συσκευής στην οποία θέλετε να έχετε πρόσβαση μέσω του VIERA LINK CONTROL και πιέστε ENTER. ( RECORDER/PLAYER/HOME CINEMA/ VIDEO CAMERA/LUMIX/OTHER) Όπου HOME CINEMA εννοείται σύστημα Home Cinema με Player, Blu-ray ή Recorder. Όπου OTHER εννοείται δέκτης (αποκωδικοποιητής), κ.λπ. VIERA LINK MENU VIERA LINK CONTROL RECORDER 1 HOME CINEMA VOLUME HOME CINEMA MUTE OPERATE OTHER DEVICE ENTER SELECT RETURN Το μενού της συσκευής στην οποία έχει γίνει πρόσβαση (Η λειτουργία εισόδου θα αλλάξει αυτόματα.) 4. Χειρισμός του μενού της συσκευής Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το τηλεχειριστήριο του βιντεοπροβολέα. (Οι λειτουργίες που μπορούν να ελεγχθούν εξαρτώνται από τη συνδεδεμένη συσκευή.) Αν έχετε πρόσβαση σε συσκευή μη συμβατή με VIERA Link VIERA LINK CONTROL RECORDER 1 Εμφανίζεται ο τύπος της συνδεδεμένης συσκευής. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο μενού της συσκευής, όμως δεν μπορείτε να τη χειριστείτε. Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριό της για να χειριστείτε τη συσκευή. Αν είναι συνδεδεμένες πολλές συσκευές Μπορείτε να συνδέσετε ταυτοχρόνως έως και τρεις συσκευές. VIERA LINK CONTROL RECORDER 1 Recorder 1-3/Player 1-3 Σε ορισμένους τύπους συσκευών υπάρχει ένας αριθμός μετά το όνομα της συσκευής με την αύξουσα σειρά σύνδεσης στην υποδοχή HDMI. Για παράδειγμα, αν δύο recorders είναι συνδεδεμένα στις υποδοχές HDMI2 και HDMI3, τότε το recorder που έχει συνδεθεί στην HDMI2 προβάλλεται ως Recorder 1 και αυτό που έχει συνδεθεί στην HDMI3 προβάλλεται ως Recorder 2. Ρυθμίσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με τη συσκευή. Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο της εξωτερικής συσκευής. (Για παράδειγμα) Οι λειτουργίες των χρωματιστών πλήκτρων, όπως η αλλαγή της ημερομηνίας της λίστας προγράμματος της τηλεόρασης για το Blu-ray Disc Recorder δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από το τηλεχειριστήριο του προβολέα. EΛΛΗΝΙΚΑ - 23

24 VIERA Link Έλεγχος ηχείου Μπορείτε να ελέγξετε το ηχείο του συστήματος home cinema με το τηλεχειριστήριο του προβολέα. Αν ο χειρισμός δεν είναι εφικτός, ελέγξτε τις ρυθμίσεις και τη συσκευή. Πρόσβαση και χειρισμός της έντασης του ηχείου 1. Επιλέξτε HOME CINEMA VOLUME στο VIERA LINK MENU και πιέστε ENTER. Εμφανίζεται η μπάρα έντασης ήχου. 2. Πιέστε τα για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου της συσκευής. Ρύθμιση MUTE 1. Επιλέξτε HOME CINEMA MUTE στο VIERA LINK MENU και πιέστε το πλήκτρο ENTER. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον ήχο, πιέζοντας το πλήκτρο ENTER. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: VIERA LINK MENU VIERA LINK CONTROL RECORDER 1 HOME CINEMA VOLUME HOME CINEMA MUTE OPERATE OTHER DEVICE Αυτές οι λειτουργίες μπορεί να μη λειτουργούν σωστά, ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή. Η εικόνα και ο ήχος ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα για τα πρώτα δευτερόλεπτα όταν αλλάξει η λειτουργία εισόδου. Το HDAVI Control 4 είναι το καινούργιο πρότυπο (ισχύει από τον Αύγουστο του 2009) για τις συσκευές που είναι συμβατές με HDAVI Control. Αυτό το πρότυπο είναι συμβατό με τις συσκευές HDAVI. Το HOME CINEMA (Player, Blu-ray Disc ή Ενισχυτής) ενεργοποιείται αυτόματα στην κατάσταση αναμονής και ενεργοποιείται και ο ήχος από τα ηχεία του συστήματος home cinema που είναι συνδεδεμένο στη συσκευή. Ρυθμίσεις Έλεγχος συσκευών άλλου κατασκευαστή Μπορείτε να χειριστείτε τις συνδεδεμένες συσκευές άλλου κατασκευαστή με το τηλεχειριστήριο του προβολέα. Πρόσβαση και χειρισμός μενού συσκευής άλλου κατασκευαστή 1. Πιέστε το πλήκτρο VIERA Link στο τηλεχειριστήριο. Εμφανίζεται η ένδειξη VIERA LINK MENU. 2. Πιέστε τα για να επιλέξετε την απαραίτητη συσκευή από το μενού VIERA LINK CONTROL. 3. Πιέστε το πλήκτρο ENTER. Η επιλεγμένη συσκευή θα αλλάξει στην είσοδο HDMI που είναι συνδεδεμένη στον προβολέα. 4. Επιλέξτε OPERATE OTHER DEVICE και πιέστε το πλήκτρο ENTER. 5. Η εικόνα του τηλεχειριστηρίου θα εμφανιστεί στην οθόνη. VIERA LINK MENU VIERA LINK CONTROL RECORDER 1 HOME CINEMA VOLUME HOME CINEMA MUTE OPERATE OTHER DEVICE 24 - EΛΛΗΝΙΚΑ

25 Maintenance Ενδείξεις TEMP και LAMP Αντιμετώπιση προβλημάτων Αν προκύψει κάποιο πρόβλημα με τον βιντεοπροβολέα, θα σας ειδοποιήσουν οι ενδείξεις LAMP και/ ή TEMP. Αντιμετωπίστε το πρόβλημα ως εξής: 1. Ελέγξτε την κατάσταση του βιντεοπροβολέα και των ενδείξεών του και απενεργοποιήστε τον με σωστό τρόπο. 2. Εντοπίστε την αιτία του προβλήματος από την κατάσταση των ενδείξεων LAMP ή/και TEMP. 3. Aκολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για κάθε ένδειξη και επιλύστε το πρόβλημα. 4. Ενεργοποιήστε το βιντεοπροβολέα με το σωστό τρόπο και επιβεβαιώστε ότι οι ενδείξεις έχουν σβήσει. Power LAMP TEMP Ένδειξη TEMP Ένδειξη Πρόβλημα Αιτία Λύση Ανάβει κόκκινη και η προβολή συνεχίζεται. Αναβοσβήνει κόκκινη και η συσκευή απενεργοποιείται. Όταν ανάψει η ένδειξη TEMP, η λυχνία σβήνει. Μπορούν να γίνουν ρυθμίσεις, αλλά δε θα φανούν όλες οι αλλαγές στην εικόνα. Η εσωτερική και/ή η εξωτερική θερμοκρασία του βιντεοπροβολέα είναι ασυνήθιστα υψηλή. Οι θυρίδες εξαερισμού είναι φραγμένες. Απομακρύνετε τα αντικείμενα που φράσσουν τις θυρίδες και καθαρίστε την περιοχή γύρω από τον βιντεοπροβολέα. Ένδειξη LAMP Η θερμοκρασία του δω ματίου είναι πολύ υψηλή. Επαναεγκαταστήστε τον βιντεοπροβολέα σε χώρο με ελεγχόμενη θερμοκρασία. Ανατρέξτε στη σελ. 32. Ένδειξη Ανάβει κόκκινη Αναβοσβήνει κόκκινη Πρόβλημα Αιτία Λύση Ο χρόνος ζωής της λυχνίας έφτασε τις ώρες Η λυχνία θα εξαντληθεί σύντομα και θέλει αλλαγή. Ανατρέξτε στην ενότητα «Αντικατάσταση της λυχνίας» στη σελ. 27. Το φίλτρο αέρα είναι ιδιαίτερα βρώμικο και ο εξαερισμός ανεπαρκής. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο αέρα με τη σωστή μέθοδο. Ανατρέξτε στη σελίδα 26. Ο βιντεοπροβολέας είναι τοποθετημένος σε μεγάλο υψόμετρο (πάνω από μ μ.) Ενεργοποιήστε το βιντεοπροβολέα και ρυθμίστε το HIGH ALTITUDE MODE στο ON. Σφάλμα του κυκλώματος της λυχνίας, δυσλειτουργία ή η λυχνία έχει φθαρεί. Η συσκευή ενεργοποιήθηκε ξανά πριν κρυώσει αρκετά η λυχνία. Αφήστε τη λυχνία να κρυώσει και ενεργοποιήστε τη συσκευή μετά από 90 δευτ. Σφάλμα του κυκλώματος ή δυσλειτουργία. Επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης. Βλάβη της λυχνίας Ανατρέξτε στην ενότητα «Αντικατάσταση της λυχνίας» στη σελ. 27. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα ή το πρόβλημα επιμείνει, μην ενεργοποιήσετε το βιντεοπροβολέα. Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης. Συντήρηση EΛΛΗΝΙΚΑ - 25

Οδηγίες Χρήσης Ηχητικό σύστημα Blu-ray Home Cinema

Οδηγίες Χρήσης Ηχητικό σύστημα Blu-ray Home Cinema Οδηγίες Χρήσης Ηχητικό σύστημα Blu-ray Home Cinema Αρ. μοντέλου SC-BTX77 SC-BTX75 Αγαπητέ καταναλωτή, Οι εικόνες αναπαριστούν το SC-BTX77. Ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτή τη συσκευή. Για καλύτερη απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες Χρήσης Ηχητικό σύστημα Home Cinema Blu-ray

Oδηγίες Χρήσης Ηχητικό σύστημα Home Cinema Blu-ray Oδηγίες Χρήσης Ηχητικό σύστημα Home Cinema Blu-ray Αρ.μοντέλου SC-BT735 SC-BT330 SC-BT230 Αγαπητέ καταναλωτή, Απεικονίζεται η SC-BT735. Ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτή τη συσκευή. Για καλύτερη απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο

Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο Υποδεικνύει περιεχόμενο που ενδέχεται να προκαλέσει φθορά ή βλάβη στη μονάδα. Υποδεικνύει πρόσθετες πληροφορίες και σημεία που ενδέχεται να είναι χρήσιμα

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες χρήσης SC-PT870 2 ALL 3 5

Oδηγίες χρήσης SC-PT870 2 ALL 3 5 Oδηγίες χρήσης Ηχητικό σύστημα DVD Home Theater Απεικονίζεται το SC-PT570. Αριθμός μοντέλου SC-PT570 SC-PT870 Αγαπητέ καταναλωτή, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτή τη συσκευή, Για τη βέλτιστη απόδοσή

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Προβολέας MS521/MX522/MW523/MS511H/TW523. Εγχειρίδιο Χρήστη

Ψηφιακός Προβολέας MS521/MX522/MW523/MS511H/TW523. Εγχειρίδιο Χρήστη Ψηφιακός Προβολέας MS521/MX522/MW523/MS511H/TW523 Εγχειρίδιο Χρήστη Πίνακας περιεχομένων Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια... 3 Εισαγωγή... 7 Χαρακτηριστικά του προβολέα... 7 Περιεχόμενα της συσκευασίας...

Διαβάστε περισσότερα

MX880UST (Όνομα μοντέλου: MX712 UST) Ψηφιακός βιντεοπροβολέας Εγχειρίδιο χρήσης

MX880UST (Όνομα μοντέλου: MX712 UST) Ψηφιακός βιντεοπροβολέας Εγχειρίδιο χρήσης MX880UST (Όνομα μοντέλου: MX712 UST) Ψηφιακός βιντεοπροβολέας Εγχειρίδιο χρήσης Καλωσορίσατε Πίνακας περιεχομένων Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας...3 Εισαγωγή...7 Χαρακτηριστικά του βιντεοπροβολέα...7 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

MX716/MX717 Ψηφιακός βιντεοπροβολέας Εγχειρίδιο χρήσης. Καλωσορίσατε

MX716/MX717 Ψηφιακός βιντεοπροβολέας Εγχειρίδιο χρήσης. Καλωσορίσατε MX716/MX717 Ψηφιακός βιντεοπροβολέας Εγχειρίδιο χρήσης Καλωσορίσατε Πίνακας περιεχομένων Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας... 3 Εισαγωγή... 7 Χαρακτηριστικά του βιντεοπροβολέα... 7 Περιεχόμενα συσκευασίας...

Διαβάστε περισσότερα

W1500 Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηματογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη

W1500 Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηματογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη W1500 Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηματογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη Πινακασ ΠεριεΧομενων Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας... 4 Επισκόπηση... 8 Περιεχόμενα συσκευασίας...8 Τυπικά αξεσουάρ...8

Διαβάστε περισσότερα

MW512 Ψηφιακός Προβολέας Εγχειρίδιο Χρήστη. Καλωσορίσατε

MW512 Ψηφιακός Προβολέας Εγχειρίδιο Χρήστη. Καλωσορίσατε MW512 Ψηφιακός Προβολέας Εγχειρίδιο Χρήστη Καλωσορίσατε Πίνακας Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια... 3 Εισαγωγή... 7 Χαρακτηριστικά του προβολέα... 7 Περιεχόμενα της συσκευασίας... 8 Εξωτερική όψη προβολέα...

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο

Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο Υποδεικνύει περιεχόμενο που ενδέχεται να προκαλέσει φθορά ή βλάβη στη μονάδα. Υποδεικνύει πρόσθετες πληροφορίες και σημεία που ενδέχεται να είναι χρήσιμα

Διαβάστε περισσότερα

W750/W770ST Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηµατογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη

W750/W770ST Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηµατογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη W750/W770ST Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηµατογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη Πινακασ ΠεριεΧοµενων Σηµαντικές πληροφορίες ασφαλείας... 4 Επισκόπηση... 8 Περιεχόµενα συσκευασίας...8 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή προβολής UM352W. Εγχειρίδιο χρήσης. Model No. NP-UM352W

Συσκευή προβολής UM352W. Εγχειρίδιο χρήσης. Model No. NP-UM352W Συσκευή προβολής UM352W Εγχειρίδιο χρήσης Model No. NP-UM352W Εκδ. 1 3/15 Οι όροι Apple, Mac, Mac OS, MacBook και imac είναι σήματα κατατεθέντα της Apple Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Το App Store

Διαβάστε περισσότερα

W1070/W1080ST Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηµατογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη

W1070/W1080ST Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηµατογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη W1070/W1080ST Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηµατογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόµενα Σηµαντικές πληροφορίες ασφαλείας... 4 Επισκόπηση... 8 Περιεχόµενα συσκευασίας...8 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή προβολής V311X/V311W/V281W. Εγχειρίδιο χρήσης. Ο V281W δεν διανέμεται στη Βόρεια Αμερική. Αρ. Μοντέλου: NP-V311X, NP-V311W, NP-V281W

Συσκευή προβολής V311X/V311W/V281W. Εγχειρίδιο χρήσης. Ο V281W δεν διανέμεται στη Βόρεια Αμερική. Αρ. Μοντέλου: NP-V311X, NP-V311W, NP-V281W Συσκευή προβολής V311X/V311W/V281W Εγχειρίδιο χρήσης Ο V281W δεν διανέμεται στη Βόρεια Αμερική. Αρ. Μοντέλου: NP-V311X, NP-V311W, NP-V281W Ver.1 07/13 Οι όροι DLP και BrilliantColor είναι εμπορικά σήματα

Διαβάστε περισσότερα

MX661 Ψηφιακός Προβολέας Εγχειρίδιο Χρήστη

MX661 Ψηφιακός Προβολέας Εγχειρίδιο Χρήστη MX661 Ψηφιακός Προβολέας Εγχειρίδιο Χρήστη Πίνακας περιεχομένων Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια... 3 Εισαγωγή... 7 Χαρακτηριστικά του προβολέα... 7 Περιεχόμενα της συσκευασίας... 8 Εξωτερική όψη προβολέα...

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικό σύστημα με CD SC-PM24. Οδηγίες χρήσης

Στερεοφωνικό σύστημα με CD SC-PM24. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες χρήσης Στερεοφωνικό σύστημα με CD Αγαπητέ καταναλωτή, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτή τη συσκευή. Για τη βέλτιστη απόδοσή της, αλλά και για την ασφάλειά σας, παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Φορητή συσκευή προβολής P420X/P350X/P350W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W

Φορητή συσκευή προβολής P420X/P350X/P350W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W Φορητή συσκευή προβολής P420X/P350X/P350W Εγχειρίδιο χρήσης Αρ. Μοντέλου NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W 4η έκδοση, Φεβρουάριος 2012 Οι όροι Macintosh, Mac OS X και PowerBook είναι σήματα κατατεθέντα της

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Προβολέας MX766/MW767/MX822ST. Εγχειρίδιο Χρήστη

Ψηφιακός Προβολέας MX766/MW767/MX822ST. Εγχειρίδιο Χρήστη Ψηφιακός Προβολέας MX766/MW767/MX822ST Εγχειρίδιο Χρήστη Πίνακας περιεχομένων Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια... 3 Εισαγωγή... 7 Χαρακτηριστικά του προβολέα... 7 Περιεχόμενα της συσκευασίας... 8 Εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

MP780 ST+/MW860USTi Ψηφιακός Προβολέας Εγχειρίδιο Χρήστη

MP780 ST+/MW860USTi Ψηφιακός Προβολέας Εγχειρίδιο Χρήστη MP780 ST+/MW860USTi Ψηφιακός Προβολέας Εγχειρίδιο Χρήστη Πίνακας περιεχομένων Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια... 3 Εισαγωγή... 7 Χαρακτηριστικά του προβολέα... 7 Περιεχόμενα της συσκευασίας... 8 Εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

W7000/W7000+ Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηµατογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη

W7000/W7000+ Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηµατογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη W7000/W7000+ Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηµατογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχοµένων Σηµαντικές πληροφορίες ασφαλείας... 3 Επισκόπηση... 6 Περιεχόµενα συσκευασίας...6 Μπαταρίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. PJ551D Βιντεοπροβολέας τεχνολογίας DLP. Model No: VS 11973

Οδηγίες Χρήσης. PJ551D Βιντεοπροβολέας τεχνολογίας DLP. Model No: VS 11973 Βιντεοπροβολέας τεχνολογίας DLP Οδηγίες Χρήσης Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά αυτό το φυλλάδιο οδηγιών χρήσης. Έτσι θα µάθετε σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε την χρήση και την εγκατάσταση της συσκευής,

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή προβολής PH1000U. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-PH1000U

Συσκευή προβολής PH1000U. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-PH1000U Συσκευή προβολής PH1000U Εγχειρίδιο χρήσης Αρ. Μοντέλου NP-PH1000U Ver. 6 3/15 Ο όρος DLP είναι εμπορικό σήμα της Texas Instruments. Οι όροι Macintosh, Mac OS X και PowerBook είναι σήματα κατατεθέντα της

Διαβάστε περισσότερα

MX815ST/MX815ST+/MX816ST Ψηφιακός βιντεοπροβολέας Εγχειρίδιο χρήσης

MX815ST/MX815ST+/MX816ST Ψηφιακός βιντεοπροβολέας Εγχειρίδιο χρήσης MX815ST/MX815ST+/MX816ST Ψηφιακός βιντεοπροβολέας Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας... 3 Εισαγωγή... 7 Χαρακτηριστικά του βιντεοπροβολέα... 7 Περιεχόμενα συσκευασίας...

Διαβάστε περισσότερα

W1400 Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηµατογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη

W1400 Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηµατογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη W1400 Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηµατογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη Πινακασ ΠεριεΧοµενων Σηµαντικές πληροφορίες ασφαλείας... 4 Επισκόπηση... 8 Περιεχόµενα συσκευασίας...8 Τυπικά αξεσουάρ...8

Διαβάστε περισσότερα

PX750U2/PX700W2/PX800X2

PX750U2/PX700W2/PX800X2 Συσκευή προβολής PX750U2/PX700W2/PX800X2 Εγχειρίδιο χρήσης Αρ. Μοντέλου NP-PX750U, NP-PX750UG, NP-PX700W, NP-PX700WG, NP-PX800X, NP-PX800XG Κάθε μοντέλο ονομάζεται PX750U2, PX700W2 και PX800X2 αντίστοιχα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS35K3V1B FTXS42K3V1B FTXS50K3V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση ενέργειας ΕΞΥΠΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

PX602UL-WH/PX602UL-BK/ PX602WL-WH/PX602WL-BK

PX602UL-WH/PX602UL-BK/ PX602WL-WH/PX602WL-BK Συσκευή προβολής PX602UL-WH/PX602UL-BK/ PX602WL-WH/PX602WL-BK Εγχειρίδιο Χρήσης Αρ. μοντέλου NP-PX602UL-WH/NP-PX602UL-BK/NP-PX602WL-WH/NP-PX602WL-BK Ver. 2 11/14 Οι επωνυμίες Apple, Mac, Mac OS, και MacBook

Διαβάστε περισσότερα

Ειδοποίηση για τη χρήση... 2

Ειδοποίηση για τη χρήση... 2 Πίνακας Περιεχομένων Ειδοποίηση για τη χρήση... 2 Πληροφορίες ασφαλείας...2 Όρια εκπομπών κλάσης B...2 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας...2 Προφυλάξεις...4 Προειδοποιήσεις ασφαλείας για τα μάτια...6 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Προβολέας L50W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-L50W

Προβολέας L50W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-L50W Προβολέας L50W Εγχειρίδιο χρήσης Αρ. Μοντέλου NP-L50W 2η έκδοση Νοέμβριος 2011 Οι όροι DLP και BrilliantColor είναι εμπορικά σήματα της Texas Instruments. Ο όρος IBM είναι εμπορικό σήμα ή καταχωρημένο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Φροντίστε να διαβάσετε

Περιεχόμενα Φροντίστε να διαβάσετε Αρ. μοντέλου TX-L32ET5E TX-L37ET5E TX-L42ET5E TX-L47ET5E TX-L55ET5E Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση LCD Για πιο λεπτομερείς οδηγίες, ανατρέξτε στις Οδηγίες Λειτουργίας που περιέχονται στο CD-ROM. Για την προβολή

Διαβάστε περισσότερα