ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ"

Transcript

1 Σελίδα 1 από 8 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Ομάδα υλικών : Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Λάδι κινητήρα Motor Oil SAE 5W-30 Long life (S-SDB) Engine oil SAE 5W-30 Long life Huile moteur SAE 5W-30 Long life () Χρήση τής ουσίας/τού παρασκευάσµατος Εφαρμογή στην αυτοκινητιστική βιομηχανία Αρ. καταλόγου: Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση Εταιρεία : Οδός : Bahnhofsplatz 1 Τόπος : D Ruesselsheim Ηλεκτρονική αλληλογραφία : Τέλεφαξ : / Τομέας χορήγησης πληροφοριών IFZ Ingenieurbuero und Consulting GmbH Τηλέφωνο: / Τελεφάξ: / Τηλέφωνο κλήσις ανάγκης : Internationale Hotline: Greece (0) Επιπλέον στοιχεία Κατάλογος ενδεικτικών έργων Το φύλλο στοιχείων ασφαλείας ισχύει για τα ακόλουθα προϊόντα: Αριθμός εξαρτημάτων Αριθμός καταλόγου Ονομασία προΐόντο * * * * * * * * * * = Η παραγωγή τερματίστηκε. Προσφορές εμπορευμάτων τώρα μόνο από τα παλιά αποθέματα της αποθήκης. 2. Προσδιορισμός επικινδυνότητας Ταξινόμηση Το παρασκεύασμα αυτό έχει ταξινομηθεί σύμφωνα με την Οδηγία 1999/45/ΕΚ ως μη επικίνδυνο. Ειδικές οδηγίες κινδύνων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον Σε περίπτωση, κατά την οποία καταλήγει το προϊόν στην επιδερμίδα υπό υψηλή πίεση, υπάρχει ο κίνδυνος να καταλήξει μέσω του δέρματος στο σώμα. Στην περίπτωση αυτή συμβουλευτείτε έναν γιατρό, ακόμα και αν δεν έχει διαπιστωθεί κάποια εμφανής βλάβη. Εάν και δεν θεωρείται δηλητηριώδες το μη χρησιμοποιημένο λάδι κινητήρα, μπορεί το χρησιμοποιημένο λάδι κινητήρα να είναι καρκινογόνο και θα έπρεπε για το λόγο αυτό να γίνεται χρήση του με προσοχή. Απαγορεύεται η διοχέτεση στο περιβάλλον.

2 Σελίδα 2 από 8 3. Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά Χημική ονομασία της ουσίας ( Μείγμα ) Λάδι κινητήρα, βάση: σε μεγάλο βαθμό ραφιναρισμένο ορυκτέλαιο ( Το ίδιο το προϊόν δεν είναι ένα ορυκτό έλαιο, αλλά παράγεται από ορυκτά έλαια. εκχύλισμα IP 346 DMSO : < 3 %), συμπληρωματικά μέσα Επικίνδυνα συστατικά υλικά Αριθμ. EK CAS-No. Ονομασία Βάρος Ταξινόμηση Ψευδαργυρικό αλκυλικό διθειοφωσφορικό < 1,2 % Xi, N R άλας Αλκυλφαινόλη < 0,6 % N R51/53 (Για το πλήρες κείμενο των R φράσεων που αναφέρονται στο τμήμα αυτό, βλέπε τμήμα 16.) 4. Μέτρα πρώτων βοηθειών Γενικές υποδείξεις Σε περίπτωση αδιαδεσίας: Σμβολετείτε ένα γιατρό. Δείξτε στον θεραπεύοντα γιατρό αυτό το δελτίο ασφάλειας. Εισπνοή Εισπνοή το αεροζόλ μπορεί να προξενίσει ερεδισμό το ανωτέρω αναπνεστικού σστήματος. Απομακρνδείται από τον επικίνδνο χώρο. Μεταφέρεται στον φρέσκο αέρα. Προσπαθήστε να διατηρήσετε ζεστά τα αφορούμενα πρόσωπα και να τα τοποθετήσετε σε μία ήσυχη στάση. Συμβουλευθείτε ένα γιατρό, εάν διαρκούν οι δυσχέρειες. Επαφή δέρματος Βγάλετε αμέσως την μολσμένη ενδμασία. Μέρη του δέρματος, τα οποία έχουν έλθει σε επαφή με το υλικό, θα πρέπει να ξεπλυθούν με νερό και σαπούνι. Μην χρησιμοποιείτε νέφτι ή διαλυτικό μέσο. Σε περίπτωση δυείσδυσης του υλικού κάτω από το δέρμα αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Πρέπει να εξεταστεί οπωσδήποτε, αν πρέπει να διενεργηθεί μία εγχείρηση. Σε περιπτώσεις τραυματισμών στα χέρια πρέπει να ζητηθεί το συντομότερο δυνατό συμβουλή ενός ειδικευμένου για χέρια χειρούργου. Επαφή στα μάτια Ξεπλύνετε αμέσως με πολύ νερό, επίσης και κάτω από τα βλέφαρα, τολάχιστον για 15 λεπτά. Εάν ο ερεδισμός των ματιών διαρκεί, σμβολετείτε έναν ειδικό γιατρό. Κατάποση Κατάποση μπορεί να προκαλέσει ερεδισμούς στο στομάχι, εμετό, αναγούλα και διάρροια. Μη προκαλείτε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα. Μη το πίνετε. Καλέστε αμέσως έναν γιατρό. Εισροή του υγρού κατά τη διάρκεια της κατάποσης ή του εμετού μπορεί να προκαλέσει λόγω των χημικών ουσιών μία βαριά φλεγμονή των πνευμόνων. Σε άτομα, τα οποία έχουν χάσει τις αισθήσεις τους, μην δίνετε υγρά και μην προσπαθείτε να προκαλέσετε εμετό. Υποδείξεις για τον γιατρό Θεραπεία των συμπτωμάτων (αντιβίωση, ζωτικές λειτουργίες) Ενέσεις διαμέσου του δέρματος ενός προϊόντος, που βρίσκεται υπό υψηλή πίεση, αποτελούν σημαντικά ιατρικά ατυχήματα (πολυπληθείς περιπτώσεις αφαίρεσης μελών του σώματος)! Η τραυματισμένη περιοχή πρέπει να εξεταστεί με ακτινοσκόπηση. Οι τραυματισμοί δεν δημιουργούν κατ αρχήν την εντύπωση ότι είναι σοβαροί, ο ιστός του δέρματος εξογκώνεται εντούτοις μέσα σε λίγες ώρες, αλλάζει χρώμα και συνοδεύεται με ισχυρούς πόνους με υποδόρια νέκρωση. Αναγκαίο είναι ένα συστηματικό και επεκταμένο άνοιγμα του τραύματος και του ιστού του δέρματος, για να μειωθούν οι απώλειες στον ιστό του δέρματος. Λόγω της υψηλής πίεσης το υλικό μπορεί να περάσει και ανάμεσα από άλλα στρώματα του ιστού.

3 Σελίδα 3 από 8 5. Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς Κατάλληλα µέσα πυρόσβεσης Διοξείδιο του άνθρακα (CO2), αφρός, Ξηρά μέσα απόσβεσης. Μέσα πυρόσβεσης, που δεν πρέπει να χρησιµοποιηθούν για λόγους ασφαλείας Μη χρησιμοποιείτε δέσμη πεπιεσμένο νερού δι' εκτοξεύσεως προς αποφγή διασκορπισμού και εξάπλωσης της φωτιάς. Ιδιαίτεροι κίνδυνοι εκρήξεως, που προέρχονται από την ίδια ουσία ή το παρασκεύασμα, τα προϊόντα καυσεώς του ή τα παραγόμενα αέρια Εξαιτίας μη ολοσχερούς καύσης και θερμόλυσης δημιουργούνται τοξικά αέρια ( μονοξείδιο το άνδρακος (CO), διοξείδιο το άνθρακα (CO2), αλδεϋδες )). Σε περίπτωση υπερθέρμανσης σε συνθήκες έλλειψης αέρα δημιουργούνται οργανικά προϊόντα διάσπασης (Crack). Τα αέρια, που εκλύονται κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, ανήκουν βασικά στην κατηγορία των δηλητηριωδών για την αναπνοή. Οι ατμοί σχηματίζον με τον αέρα εκρηκτικό μείγμα. Οι ατμοί είναι βαρύτεροι του αέρα και εξαπλώνονται στο έδαφος. Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός για πυροσβέστες Μην εισπνέετε ατμούς και αναθυμιάσεις από πυρκαγιά. Σε περίπτωση πυρκαγιάς πρέπει να διαθέτετε αυτοδύναμη συσκευή προστασίας τού αναπνευστικού συστήματος. Σμπληρωματικές υποδείξεις Το νερό πυρόσβεσης και το σημείο του εδάφους, τα οποία έχουν μολυνθεί, πρέπει να εξουδετερωθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς. 6. Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης Προσωπικές προφυλάξεις Πάρτε μέτρα καλού εξαερισμού. Απομακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης. Απαγορεύεται το κάπνισμα. Κίνδυνος ολίσθησης λόγω διαρρέοντος προϊόντος. Χρησιμοποιείτε προσωπική ενδμασία προστασίας. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Η εξάπλωση επί της συνολικής επιφάνειας του προϊόντος μπορεί να εμποδιστεί μέσω αποκλεισμού του λαδιού ή περικύκλωσης της κηλίδας με κάποιο ειδικό υλικό. Αποφεύγετε τη ρύπανση του εδαφικού νερού από το υλικό. Απαγορεύεται η διοχέτευση σε επιφανειακά νερά ή σε δίκτυο υπονόμων. Αποφεύγετε την διείσδυση στο εδαφικό υπόστρωμα. Στην περίπτωση, κατά την οποία καταλήξει το προϊόν στο χώμα, σε λιμνάζοντα ή τρεχούμενα νερά ή στην αποχέτευση, θα πρέπει να ειδοποιηθούν αμέσως οι αρμόδιες αρχές. Σε περίπτωση ατυχήματος ή λερώματος του οδοστρώματος με το προϊόν θα πρέπει να ειδοποιηθούν η πυροσβεστική υπηρεσία και η αστυνομία, και αν κριθεί αναγκαίο, και η αρμόδια αρχή προστασίας των υδάτινων πόρων. Μέθοδοι καθαρισμού ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ: Παρεμποδίστε μία επιπλέον εκροή ή ένα επιπλέον χύσιμο, όταν αυτό είναι δυνατό χωρίς κίνδυνο. Περιορίστε την εξάπλωση του προϊόντος αμέσως με εφαρμογή κατάλληλων μέτρων. Μικρές ποσότητες: Χυμένο και διαρρέον υλικό πρέπει να καθαριστεί με μη εύφλεκτα, απορροφητικά μέσα (άμμος, χώμα, πυριτικό άλευρο) και να συλλεχθεί μέσα σε δοχεία. Παραδίνεται προς επεξεργασία σε κατάλληλα κλειστά δοχεία. Σε περίπτωση μεγαλύτερων διαρροών αντλήστε το προϊόν σε κατάλληλα και σωστά σηματοδοτημένα δοχεία. Καδαρίστε τις μολσμένες επιφάνειες πολύ καλά. Καδαρίστε με απορρπαντικό, αποφεύγετε τος διαλύτες. ΣΤΟ ΝΕΡΟ: Προβείτε σε πρόσληψη του υλικού με συνδετικά μέσα, που διαθέτουν δυνατότητα επίπλευσης. Διαχωρισμός, στο βαθμό που είναι δυνατός, μέσω διαχωριστή λαδιού. Απομακρύνετε το προϊόν μέσω φτιαρίσματος ή με κατάλληλα απορροφητικά μέσα από την επιφάνεια του νερού.διενεργήστε εφαρμογή, εάν χρειαστεί σε συνεννόηση με τις αρχές, κατάλληλων μέσων διάλυσης. Επαναξιοποίηση του υλικού ή ανακύκλωσή του, όταν αυτό είναι δυνατόν. Επεξεργασία αποβλήτων σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς. Βλέπε κεφάλαιο: 13.

4 Σελίδα 4 από 8 Σμπληρωματικές υποδείξεις Βλέπε επίσης κεφάλαιο Χειρισμός και αποθήκευση Χειρισμός Υποδείξεις για ασφαλή χειρισμό Λάβετε μέτρα για επαρκές ρεύμα αέρος και/ή απορρόφηση στος χώρος εργασίας. Αποφεύγετε τον σχηματισμό αεροζόλ. Μην αναπνέετε ατμούς και νέφη ψεκασμού. Διατηρείται μακρά από ανοικτές φλόγες, πηγές ανάφλεξης και επιφάνειες πο έχον δερμανδεί. Λάβατε μέτρα κατά ηλεκτροστατικών εκκενώσεων. Διατηρείται μακρά από εύφλεκτα λικά. Διατηρείται μακρά από μέσα διατροφής και ποτά. Απαγορεύεται το κάπνισμα. Πρέπει να αποφεύγετε διαρροή του προϊόντος λόγω του κινδύνου ολίσθησης. Οδηγίες για την προστασία σε πυρκαγιές και εκρήξεις Κενές συσκευασίες μπορεί να περιέχουν καύσιμους και εκρηκτικούς ατμούς. Το προϊόν και το άδειο δοχείο διατηρούνται μακρά από πηγές δέρμανσης και ανάφλεξης. Μπορεί να προκαλέσει την ανάφλεξη καύσιμων λικών σε περίπτωση επαφής με ατά. Διενεργήστε άμεση εξουδετέρωση/απόρριψη προϊόντων, τα οποία έχουν ποτιστεί με το προϊόν (χαρτί, πατσαβούρες, απορροφητικά είδη). Το λικό μπορεί να φορτώσει ηλεκτροστατικά. Σε περίπτωση μεταβίβασης από ένα δοχείο σε άλλο πρέπει να χρησιμοποιηδούν γεώσεις. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν στην περιοχή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμοί πρέπει να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς. Επιπλέον στοιχεία Θερμοκρασία μεταφοράς (Grad C): max 40 C Αποθήκευση Απαιτήσεις για τους τόπους αποθήκευσης και τα δοχεία Οι εγκαταστάσεις πρέπει να σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποκλείεται το ενδεχόμενο μίας ακαθαρσίας του εδάφους και των υπόγειων υδάτων. Εγκαταστάσεις απόβλητων νερών πρέπει να προστατεύονται. Διατηρείται στο αρχικό δοχείο και σε δερμοκρασία δωματίο. Διενεργήστε προστασία από την υγρασία του αέρα και από το νερό. Διατηρείτε καλά κλεισμένα και στεγνά τα δοχεία. Διατηρείται μακρά από πηγές δέρμανσης και ανάφλεξης. Χρησιμοποιείτε μόνο ανθεκτικά έναντι υδρογονανθράκων στοιχεία, όπως δοχεία, υλικό μόνωσης αρμών πλακόστρωσης, αγωγούς,... Οδηγίες συγκεντρωτικών αποθηκεύσεων Αποφεύγετε την επαφή με ισχυρά μέσα οξείδωσης. Χωριστή αποθήκευση από: οξέα και βάσεις. Επιπλέον στοιχεία Διενεργήστε αποθήκευση σε κλειστούς χώρους. Διατηρείται σε καλά εξαεριζόμενο χώρο. Απαγορεύεται το κάπνισμα στους χώρους αποθήκευσης. Διατηρείται σε δερμοκρασίες κάτω από 40 C. 8. Έλεγχος της έκθεσης στο προϊόν/ατομική προστασία Οριακές τιµές έκθεσης Σμπληρωματικές ποδείξεις Οριακές τιμές Έλεγχοι έκθεσης Οριακή(ες) τιμή(ες) έκδεσης εκνέφωμα : 5 mg/m3 (8 h); 10 mg/m3 (0,25 h) Έλεγχοι έκθεσης των εργαζο µένων στο χώρο εργασίας Λάβατε μέτρα καλού εξαερισμού, ιδίως σε κλειστούς χώρος. Διατήρηση των τιμών ανώτατης συηγκέντρωσης (ΜΑΚ) στο χώρο εργασίας. Σε περίπτωση, κατά την οποία η συγκέντρωση του προϊόντος στον αέρα ξεπερνάει τις ανώτατες τιμές συγκέντρωσης (τιμές ΜΑΚ), θα πρέπει να γίνει χρήση μίας ειδικής για αυτές τις περιπτώσεις συσκευής προστασίας της αναπνοής με άδεια

5 Σελίδα 5 από 8 εφαρμογής. Μέτρα υγιεινής Αποφεύγετε την έντονη και για μεγάλο χρονικό διάστημα επαφή με το δέρμα. Αποφεύγετε επαφή της επιδερμίδας με το χρησιμοποιημένο προϊόν. Βγάλετε αμέσως την μολσμένη ενδμασία. Μετά την επαφή με την επιδερμίδα: Μέρη του δέρματος, τα οποία έχουν έλθει σε επαφή με το υλικό, θα πρέπει να ξεπλυθούν με νερό και σαπούνι. Μην χρησιμοποιείτε νέφτι ή διαλυτικό μέσο. Διενεργήστε άμεση εξουδετέρωση/απόρριψη προϊόντων, τα οποία έχουν ποτιστεί με το προϊόν (χαρτί, πατσαβούρες, απορροφητικά είδη). Κατά την χρησιμοποίηση μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Πλένετε τα χέρια πριν τα διαλείμματα και κατά το τέλος της εργασίας. Αναπνευστική προστασία Δεν είναι απαραίτητο σε συνθήκες καλού εξαερισμού. Σε περίπτωση ανεπαρκούς εξαερισμού χρησιμοποιείτε αναπνεστική σσκεή. Προστασία των χεριών Προστατετικά γάντια, ανθεκτικό έναντι υδρογονανθράκων. Το εργοστάσιο κατασκευής συνιστά τα ακόλουθα υλικά γαντιών: νεοπρένιο ή καοτσούκ νιτρίλιο. Χρόνος διείσδυσης μέσω του υλικού των γαντιών: Να έλθετε σε επαφή με τον παραγωγό. Η επιλογή των προστατευτικών γαντιών πρέπει να διενεργείται ανάλογα με την κάθε ειδική εργασία, και οι οδηγίες χρήσης του εργοστασίου κατασκευής πρέπει να τηρούνται. Πρέπει να δοθεί προσοχή στο ότι, η καθημερινή διάρκεια χρήσης ενός γαντιού χημικών εργασιών μπορεί στην πράξη να είναι πολύ μικρότερη σε σύγκριση με το χρόνο διαπερατότητας, ο οποίος υπολογίζεται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 374, λόγω πολλών συντελεστών επίδρασης (π.χ. λόγω της θερμοκρασίας). Πρέπει να χρησιμοποιούνται ελεγμένα προστατευτικά γάντια. Τα προστατευτικά γάντια πρέπει να αντικαταστώνται αμέσως σε περίπτωση αχρηστίας ή σε πρώτες ενδείξεις φθοράς. Πρέπει να χρησιμοποιούνται ελεγμένα προστατευτικά γάντια. Προστασία των µατιών Όταν υπάρχει κίνδυνος πιτσιλισμάτων, φοράτε προστατευτικά γυαλιά. (EN 166) Προστασία του δέρµατος Κατά τη χρήση συσκευασιών: προστασία προσώπου, προστατετικά ποδήματα και προστατευτική ενδυμασία, ανθεκτικό έναντι υδρογονανθράκων. Μη φοράτε δακτυλίδια, ρολόγια του χεριού ή άλλα παρόμοια αντικείμενα, τα οποία προσκολλώνται στο προϊόν και μπορεί να δημιουργήσουν δερματικούς ερεθισμούς. 9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες Γενικές πληροφορίες Φυσική κατάσταση : Χρώμα : Οσμή : υγρό καφετί χαρακτηριστική Σηµαντικές πληροφορίες για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον Τιμή ph : Πληροφορίες για τις μεταβολές της φυσικής κατάστασης Σημείο τήξης/περιοχή τήξης : Σημείο ζέοης/περιοχή ζέοης : Σημείο ανάφλεξης : Αναφλεξιμότητα αέρια : Κατώτερο όριο έκρηξης : Ανώτερο όριο έκρηξης : Πυκνότητα (σε 15 C) : Υδατοδιαλυτότητα : Διαλυτότητα σε άλλους διαλύτες : δεν αναφέρεται αλλού δεν αναφέρεται αλλού βλέπε κάτωθι > 210 C ακαθόριστο 1,0 όγκος % 6,0 όγκος % 0,87 g/cm³ Αδιάλτο Διαλυτό σε πολλά ευρέως χρησιμοποιούμενα διαλυτικά μέσα Μέθοδος ASTM D 92

6 Σελίδα 6 από 8 Συντελεστής κατανομής : Κινηματικό ιξώδες : (σε 40 C) logpow = > 6 (20 C) 69 mm²/s Πυκνστητα ατμών : > 12 ( αέρας = 1 ) Άλλες πληροφορίες Θερμοκρασία ανάφλεξης : ακαθόριστο Initial boiling point: 350 C Κινηματικό ιξώδες: 10 mm²/s (100 C) Θερμοκρασία ατοανάφλεξης: > 250 C*), Κανονισμός ελέγχου ASTM E 659 *) Αυτή η τιμή μπορεί να είναι σημαντικά μικρότερη, κάτω από ορισμένες συνθήκες (π.χ. στην κατάσταση λεπτής εξάπλωσης). 10. Σταθερότητα και αντιδρασιμότητα Συνθήκες που πρέπει να αποφεύγονται Διατηρείται μακρά από πηγές δέρμανσης και ανάφλεξης. Αποφεύγετε θερμοκρασίες άνω της θερμοκρασίας ανάφλεξης και καύσης. Αποφεύγετε σπινθηρισμούς και στατικές φορτίσεις. Υλικά που πρέπει να αποφεύγονται Αποφεύγετε την επαφή με ισχυρά μέσα οξείδωσης. Χωριστή αποθήκευση από: οξέα και βάσεις. Επικίνδυνα υλικά αποσύνθεσης Καμία αποσύνδεση κατά την κανονική χρησιμοποίηση. Βλέπε επίσης κεφάλαιο 5. Άλλα στοιχεία Σταθερό κάτω από συνθήκες σωστής αποθήκευσης και χρήσης. 11. Τοξικολογικές πληροφορίες Οξύα τοξικότητα LD50/δια το στόματος/αροραίος: Δεν πάρχον στοιχεία. Διαβρωτική και ερεθιστική δράση Εισπνοή: Μάλλον κανένας κίνδυνος στην περίπτωση κανονικής χρήσης. Σε υψηλότερες θερμοκρασίες ή μηχανική απελευθέρωση ατμών μπορεί να δημιουργηθούν ατμοί ή αιθάλη λαδιών. Οι ατμοί μπορεί να ερεδίσον μάτια, μύτη, λαιμό και πνεύμωνες. Επαφή ματιών: Ελαφρός ερεδισμός των ματιών. Επαφή δέρματος: Επανειλημένη ή παρατεταμένη επαφή μπορεί να οδηγήσει σε ερεθισμούς του δέρματος. Κατάποση: Υπάρχει μία μικρή άμεση συστηματική εντατική δηλητηριώδης επίδραση. Κατάποση μπορεί να προκαλέσει ερεδισμούς στο στομάχι, εμετό, αναγούλα και διάρροια. Εισροή του υγρού κατά τη διάρκεια της κατάποσης ή του εμετού μπορεί να προκαλέσει λόγω των χημικών ουσιών μία βαριά φλεγμονή των πνευμόνων. Σοβαρή δράση μετά από επανειλημμένη ή παρατεταμένη έκθεση Χαρακτηριστικές βλάβες της επιδερμίδας (φουσκάλες) μπορεί να δημιουργηθούν μετά από παρατεταμένη και επανειλημένη έκθεση (επαφή του δέρματος με ακάθαρτη ενδυμασία). Καρκινογόνος, μεταλλαξιογόνος, τοξική για την αναπαραγωγή δράση Μία επανειλημμένη και διαρκής έκθεση χρησιμοποιημένων λαδιών τού κινητήρα δημιούργησε σε ποντικούς καρκίνο τού δέρματος. Εάν και δεν θεωρείται δηλητηριώδες το μη χρησιμοποιημένο λάδι κινητήρα, μπορεί το χρησιμοποιημένο λάδι κινητήρα να είναι καρκινογόνο και θα έπρεπε για το λόγο αυτό να γίνεται χρήση του με προσοχή. Πλένετε τα χέρια πριν τα διαλείματα και αμέσως μετά τον χειρισμό το προϊόντος. Μέρη του δέρματος, τα οποία έχουν έλθει σε επαφή με το υλικό, θα πρέπει να ξεπλυθούν με νερό και σαπούνι. 12. Οικολογικές πληροφορίες

7 Σελίδα 7 από 8 Οικοτοξικότητα Για το ίδιο το προϊόν δεν είναι γνωστές πληροφορίες. Για οργανισμούς, οι οποίοι ζούν στο νερό, υπάρχει ένας μικρός κίνδυνος. Στοιχεία από έρενες το χρησιμοποιημένο προϊόντος: Άγνωστοι. Κινητικότητα Εξατμίζεται στον αέρα. ( μικρές ποσότητες ) Μη διαλυτό στο νερό. Το προϊόν επιπλέει στην επιφάνεια του νερού (απόνερου). Μικρή κινητικότητα στο έδαφος. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης Το προϊόν είναι βιολογικά δύσκολα αποδομήσιμο. Άλλες δυσπενεις επιπτώσεις Κίνδυνος για το πόσιμο νερό, ακόμη και σε τη διαρροή μικρών ποσοτήτων στο υπέδαφος. Άλλα στοιχεία Απαγορεύεται η διοχέτευση σε επιφανειακά νερά ή σε δίκτυο υπονόμων. Αποφεύγετε τη ρύπανση του εδαφικού νερού από το υλικό. 13. Στοιχεία σχετικα με τη διάθεση Επεξεργασία αποβλήτων Επεξεργασία αποβλήτων σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς. Απαγορεύεται η διοχέτευση στο αποχετευτικό σύστημα. Πρέπει να καεί σε εγκατάσταση καύσης, η οποία διαδέτει τις απαραίτητες άδειες των πεύδνων αρχών. Η ανακύκλωση προτιμάται της εξοδετέρωσης. Έρδετε σε επαφή με την εταιρία επεξεργασίας (γιονομεικής ταφής). Κωδικός αριθμός απορριμάτων, αχρησιμοποίητο προϊόν ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 05, 12 ΚΑΙ 19); απόβλητα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης; μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση τα ορυκτά Επικίνδυνο απόβλητο. Κωδικός αριθμός απορριμάτων, απόριμμα υπολείματος προϊόντος ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 05, 12 ΚΑΙ 19); απόβλητα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης; μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση τα ορυκτά Επικίνδυνο απόβλητο. Κωδικός αριθμός απορριμάτων, μη καθαρισμένες συσκευασίες ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ; συσκευασία (συμπεριλαμβανομένων των ιδιαιτέρως συλλεγέντων αστικών αποβλήτων συσκευασίας); πλαστική συσκευασία Επεξεργασία ακάθαρτων αποβλήτων συσκευασιών και συνιστώμενα απορρυπαντικά Ακάθαρτες συσκευασίες, όπως και άδεια από υπόλειμματα δοχεία: Επεξεργασία αποβλήτων σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς. Κενές συσκευασίες μπορεί να περιέχουν καύσιμους και εκρηκτικούς ατμούς. 14. Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά Άλλα στοιχεία Κανένα επικίνδυνο φορτίο σύμφωνα με τις οδηγίες μεταφοράς. 15. Πληροφορίες σχετικά με τις κανονιστικές διατάξεις Χαρακτηρισμός

8 Σελίδα 8 από 8 Φράση(εις)-S 02 Μακριά από παιδιά. 29 Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχοµένου στην αποχέτευση. 24/25 Αποφεύγετε επαφή µε το δέρµα και µε τα µάτια. Ιδιαίτερος χαρακτηρισμός ορισμένων παρασκευασμάτων Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται στον επαγγελματία χρήστη εφόσον ζητηθεί. Συμπληρωματικές υποδείξεις : Το προϊόν δεν υποχρεούται να χαρακτηριστεί σύμφωνα με την οδηγία 1999/45/ΕΚ. Εθνικοί κανονισμοί 16. Άλλες πληροφορίες Το πλήρες κείμενο των φράσεων R αναφέρεται στις ενότητες 2 και 3 38 Ερεθίζει το δέρµα. 41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλµικών βλαβών. 51 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς. 51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. 53 Μπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Άλλα στοιχεία Τα δεδομένα αυτά στηρίζονται στην σημερινή στάθμη των γνώσεών μας, δεν αποτελούν εντούτοις εγγύηση για τις ιδιότητες του προϊόντος 9α και δεν αποτελούν καμία σύμβαση νομικής ισχύος. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τον εφαρμοστικό σκοπό, για τον οποίο προορίζεται, όπως αυτός περιγράφεται στα τεχνικά έγγραφα και στους κανονισμούς επεξεργασίας. Οι αποδέκτες των προϊόντων μας έχουν την ευθύνη να λαβαίνουν υπόψη τούς ισχύοντες νόμους και τις υπάρχουσες διατάξεις. δεν αναφέρεται αλλού = μη χρησιμοποιήσιμο ακαθόριστο = δεν έχει καθοριστεί Μετατροπές Αλλαγμένα κεφάλαια έναντι της προηγουμένης έκδοσης: 1 (Τα δεδομένα των επικίνδυνων συστατικών υλικών παραλήφθηκαν κάθε φορά στην εκάστοτε ισχύουσα τελευταία στάθμη των αντίστοιχων φύλλων στοιχείων ασφαλείας των αρχικών παραγωγών.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση Εταιρεία: Οδός: Τόπος: LH1132 / LH1134 FINO

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νομικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Solub 7-12-40

Complesal Solub 7-12-40 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Fluid Red 5-8-10

Complesal Fluid Red 5-8-10 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Fluid Green 10-4-7

Complesal Fluid Green 10-4-7 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Basaplant Orange 14-5-30

Basaplant Orange 14-5-30 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13703G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Ημερομηνία εκτύπωσης: 24.08.2010 Αναθεώρηση: 23.08.2010

ελτίο δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Ημερομηνία εκτύπωσης: 24.08.2010 Αναθεώρηση: 23.08.2010 Σελίδα: 1/6 * 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης ηλώσεις επί του προϊόντος Χρήση του υλικού / της σύνθεσης Βοηθητικό μέσο για την κατασκευή μασελών Παραγωγός/προμηθευτής: Heraeus

Διαβάστε περισσότερα

NovaTec solub Complete 18-18-18

NovaTec solub Complete 18-18-18 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 127 Τ.Κ. 17563 - Π. ΦΑΛΗΡΟ

ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 127 Τ.Κ. 17563 - Π. ΦΑΛΗΡΟ ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 127 Τ.Κ. 17563 - Π. ΦΑΛΗΡΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( Σύμφωνα με την Οδηγία 2001/58/ΕΕ ) ΔΑΥΛΙΤΙΝΗ ΝΕΑ 5/46,4 DP Έκδοση 2 η /04.10.2011 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. Σελίδα αρ. 1 / 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Καρτέλα ασφάλειας Επωνυµία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES Ημερομηνία αναθεώρησης APRIL 2013 Aναθεώρηση 5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 HYPOXITRAK 1. ΤΜΗΜΑ 1: ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) REBEL 10 EC

ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) REBEL 10 EC ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος (MSDS) Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1907/2006/ΕΚ Έκδοση: 1 Έτος : 2011 REBEL 10 EC 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MAPECOLOR PASTE

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MAPECOLOR PASTE ελτίο δεδοµένων ασφαλείας της 15/5/2015, έκδοση 1 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική ονοµασία: 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi) Ημερομηνία αναθεώρησης APRIL 2013 Aναθεώρηση 7 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi) ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

GETINGE CLEAN Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού

GETINGE CLEAN Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού 1: Ταυτοποίηση ουσίας/μείγματος και της αρμόδιας εταιρείας 1.1 Ταυτότητα προϊόντος Όνομα: Απορρυπαντικό MIS Getinge Clean (PF-094) Αρ. παραγγελίας: 6001069200 1.2 Σχετικές αποδεκτές χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με την οδηγία (EE) No. 453/2010

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με την οδηγία (EE) No. 453/2010 ITW Permatex 10 Columbus Blvd. Hartford, CT 06106 USA Telephone: 1-87-Permatex (877) 376-2839 Emergency: 800-255-3924 (ChemTel) International Emergency: 00+ 1+ 813-248-0585 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

DUE-CI ELECTRONIC snc

DUE-CI ELECTRONIC snc DUE-CI ECTRONIC snc ΤΜΗΜΑ 8. 11. 15. 16. Έλεγχος Τοξικολογικές Στοιχεία Άλλες πληροφορίες. της σχετικά έκθεσης/ατομική πληροφορίες. με τη... νομοθεσία. / >> προστασία.... / >>... / >>... / >> Δελτίο Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Berelex 40 WG Valent BioSciences

Berelex 40 WG Valent BioSciences 1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ονομασία προϊόντος Χρήση Κάτοχος Έγκρισης Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων email Στοιχεία Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

DUE-CI ELECTRONIC snc

DUE-CI ELECTRONIC snc DUE-CI ECTRONIC snc ΤΜΗΜΑ 8. 9. 15. 16. Έλεγχος Φυσικές Στοιχεία Άλλες πληροφορίες. και της σχετικά χημικές έκθεσης/ατομική με ιδιότητες.... νομοθεσία. / >> προστασία.... / >>... / >>... / >> Δελτίο Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ER LAC G.D. KOUTLIS S.A SMART PLAST ECO

ER LAC G.D. KOUTLIS S.A SMART PLAST ECO Σελίδα αρ. 23 45 1 / 05 Καρτέλα ασφάλειας 3.2. 10.6. VOC Μείγματα. Επικίνδυνα (Οδηγία 2004/42/CE) προϊόντα : αποσύνθεσης. 8. Εσωτερικής Έλεγχος Με θερμική της χρήσης αποσύνθεση έκθεσης/ατομική µατ για

Διαβάστε περισσότερα

Fluxa Baktericid Art.-Nr. 9002

Fluxa Baktericid Art.-Nr. 9002 Σελίδα 1/9 Ασφαλείας σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος περαιτέρω πληροφορίες: E-Mail

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον 1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά Καθετί στο φυσικό κόσµο που µας περιβάλλει αποτελείται από χηµικές ουσίες. Η γη που κατοικούµε, ο αέρας που αναπνέουµε, οι τροφές που τρώµε, τα αυτοκίνητα που οδηγούµε, τα

Διαβάστε περισσότερα

STARTER NUTRIVANT 11-36-24 + ME

STARTER NUTRIVANT 11-36-24 + ME 1. Στοιχεία ουσίας / παρασκευάσµατος και εταιρείας Χηµική ονοµασία Συνώνυµα Χηµικός τύπος Αριθµός CAS Χηµική οµάδα Μοριακό βάρος Είδος προϊόντος και χρήση ιεύθυνση Παραγωγού: Επικοινωνία: Τηλέφωνα ανάγκης:,

Διαβάστε περισσότερα