Yannis C. Stogios DELCAN CORP. 625 Cochrane Drive Suite 500 Markham, Ontario L3R 9R9, Canada

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Yannis C. Stogios DELCAN CORP. 625 Cochrane Drive Suite 500 Markham, Ontario L3R 9R9, Canada"

Transcript

1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Ο ΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κωνσταντίνος Ε. Ευαγγελίδης ΤΕΊ Σερρών, Τµήµα Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας Τέρµα Μαγνησίας, 62124, Σέρρες, Ελλάδα Χρήστος Κ. Παπαδόπουλος Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ιεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων Στρωµνίτσης 53, 54210, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Yannis C. Stogios DELCAN CORP. 625 Cochrane Drive Suite 500 Markham, Ontario L3R 9R9, Canada Παναγιώτης Ι. Παπαϊωάννου Συµβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, , Πυλαία Θεσσαλονίκη, Ελλάδα ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Σύστηµα Πληροφόρησης Χρηστών της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης αποτελεί ένα Σύστηµα Ευφυών Μεταφορών που στοχεύει στην εξυπηρέτηση των πολιτών σε πραγµατικό χρόνο παρέχοντας ενηµέρωση αναφορικά µε τις συνθήκες κυκλοφορίας και προηγµένες δυνατότητες ανίχνευσης και διαχείρισης συµβάντων. Ο παρόδιος εξοπλισµός του Συστήµατος περιλαµβάνει Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυµάτων, Κλειστό Κύκλωµα Τηλεόρασης και Εξοπλισµό Ανίχνευσης Συµβάντων ενώ στο Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας είναι εγκατεστηµένο λογισµικό ιαχείρισης της Κυκλοφορίας. Το Σύστηµα τροφοδοτεί επίσης διαδικτυακή εφαρµογή πληροφόρησης πολιτών. Οι επικοινωνίες του Συστήµατος ικανοποιούνται από διατάξεις ασύρµατης επικοινωνίας. Στην παρούσα εργασία αναλύονται διεξοδικά, οι λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές του Συστήµατος, η αρχιτεκτονική του και όλα τα συστατικά του υποσυστήµατα. Ταυτόχρονα αποτυπώνονται οι εµπειρίες των εµπλεκόµενων πλευρών έπειτα από τη σχεδόν διετή επιχειρησιακή λειτουργία ενός από τα πιο εξελιγµένα τεχνολογικά Συστήµατα Τηλεµατικής για τις Μεταφορές στην Ελλάδα. Λέξεις κλειδιά: παρακολούθηση και διαχείριση της κυκλοφορίας, αυτόµατη ανίχνευση συµβάντων, πληροφόρηση µετακινουµένων

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Σύστηµα Πληροφόρησης Χρηστών Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, προκηρύχθηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - ιεύθυνση ηµοσίων Έργων µε υπεύθυνη υπηρεσία για την υλοποίηση του την ιεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ( ΕΣΕ/ΠΚΜ). Το έργο υλοποιήθηκε σε επίπεδο παρεχόµενων υπηρεσιών και λογισµικών από την ένωση εταιρειών DELCAN-ΤΡΙΑΣ κατά το διάστηµα Μάρτιος 2007 Αύγουστος 2009, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης µε δαπάνες του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων κατά 20% και επιχορήγηση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80%. Η προµήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισµού του Συστήµατος πραγµατοποιήθηκε από την εταιρεία ΑΚΤΙΣ ΑΤΕ, στα πλαίσια του ίδιου προγράµµατος, µε το συνολικό καθαρό κόστος του έργου να κυµαίνεται περίπου στο ένα εκατοµµύριο ευρώ. Το σύστηµα σήµερα ανήκει στην αρµοδιότητα της αιρετής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ιεύθυνση Τεχνικών Έργων ( ΤΕ/ΠΚΜ). Το Σύστηµα καλύπτει µήκος 26 περίπου χιλιοµέτρων (12,5 περίπου χιλιόµετρα ανά κατεύθυνση) που βρίσκεται µεταξύ των κόµβων Κ5 (σύνδεση µε Εξωτερική Περιφερειακή Οδό) και Κ13 προς Φοίνικα (Εικόνα 1). Η πληροφόρηση αφορά στις κυκλοφοριακές συνθήκες και τα έκτακτα συµβάντα που τίθενται υπό παρακολούθηση µέσα από Κλειστό Κύκλωµα Τηλεόρασης (CCTV) και πραγµατοποιείται για µεν τους χρήστες της οδού από παρόδιες Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυµάτων (VMS) για δε τους λοιπούς πολίτες από το διαδίκτυο. Το όλο Σύστηµα συνοπτικά αποτελείται από τα εξής συστατικά µέρη: Το Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας (ΚΕΚ), όπου είναι εγκατεστηµένος ο εξοπλισµός των διακοµιστών και των σταθµών εργασίας του Συστήµατος και όλα τα απαιτούµενα λογισµικά. Στο ΚΕΚ είναι εγκατεστηµένο το λογισµικό Προηγµένου Συστήµατος ιαχείρισης της Κυκλοφορίας NETworks Advanced Transportation Management System (ATMS), (DELCAN CORP, 2006 και TRIAS SA, 2009), µέσω του οποίου επιτελούνται όλες οι διαδικασίες διαχείρισης του παρόδιου εξοπλισµού Τηλεµατικής από εξειδικευµένους χειριστές και επικεφαλείς βάρδιας και τροφοδοτείται η διαδικτυακή εφαρµογή µε όλα τα δεδοµένα (εικόνες καµερών, µηνύµατα πινακίδων, συµβάντα και ταχύτητες κυκλοφορίας). Τα παρόδια υποσυστήµατα που αποτελούνται από 5 VMS, κύκλωµα τηλεόρασης CCTV που περιλαµβάνει 8 κάµερες µε δυνατότητες περιστροφής (PTZ) και 9 σταθερές κάµερες οι οποίες συνδέονται µε ειδικό Εξοπλισµό Ανίχνευσης Εικόνας (VDS) για την καταγραφή κυκλοφοριακών δεδοµένων και ανίχνευση συµβάντων. Το Σύστηµα Επικοινωνιών, το οποίο διαθέτει διατάξεις ασύρµατης επικοινωνίας τύπου IEEE (WiFi) και ΙΕΕΕ (WiMAX) οι οποίες διασυνδέουν τις κάµερες είτε απευθείας µε τη µονάδα ελέγχου είτε µέσω επαναληπτών παρόµοιας ασύρµατης τεχνολογίας.

3 Το Σύστηµα λειτούργησε πιλοτικά µέχρι το Μάιο του 2010, περίοδος κατά την οποία τελειοποιήθηκαν κύριες διεργασίες, οι οποίες περιελαµβάναν α) τη βαθµονόµηση και διαµόρφωση του εξοπλισµού επεξεργασίας εικόνας και του σχετικού λογισµικού, β) τη δοκιµή εξειδικευµένων µηνυµάτων πολλαπλών φάσεων σε πραγµατικές συνθήκες και τον εµπλουτισµό της βιβλιοθήκης µηνυµάτων του Συστήµατος, γ) την καταγραφή και στοιχειώδη επεξεργασία κύριων κυκλοφοριακών παραµέτρων, δ) τη δοκιµή και εκτέλεση σχεδίων απόκρισης σε πραγµατικά συµβάντα, ε) τον αυτόµατο εντοπισµό εκτάκτων συµβάντων ζ) την καταγραφή και αρχειοθέτηση video, τη δοκιµή τήρησης διαδικασιών λειτουργίας ΚΕΚ και η) τον έλεγχο επικοινωνιών υπό δυσµενείς κλιµατικές συνθήκες. Εικόνα 1. Το Σύστηµα ITS της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης Από το Μάιο του 2010 και για ένα έτος η λειτουργία του ΚΕΚ του Συστήµατος ανατέθηκε σε ανάδοχο στα πλαίσια του έργου Παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία του Κέντρου Ελέγχου Κυκλοφορίας της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης (ΑΠΟΘ) το οποίο χρηµατοδοτήθηκε από τις δαπάνες συντήρησης του οδικού δικτύου αρµοδιότητας ΕΣΕ/ΠΚΜ και στο οποίο προδιαγράφονταν το ακόλουθο τεχνικό αντικείµενο: Παρακολούθηση της Κυκλοφορίας Ανίχνευση, Εντοπισµός και Επιβεβαίωση Εκτάκτων Συµβάντων Επιλογή και Αποστολή Μηνυµάτων VMS

4 ιαχείριση Συµβάντων και Εφαρµογή Σχεδίων Απόκρισης Συλλογή Κυκλοφοριακών εδοµένων Αξιοποίηση Κυκλοφοριακών εδοµένων ιαµόρφωση και Υποβολή Υποδείξεων προς τον Κύριο του Έργου Επικαιροποίηση / Προσθήκη Σχεδίων Εκτάκτων Αναγκών Συντήρηση Λογισµικού ITS Συντήρηση Εξοπλισµού ΚΕΚ Όπως προκύπτει από τα προαναφερόµενα το Σύστηµα της ΑΠΟΘ επιτελεί κύριες λειτουργίες ευφυών µεταφορών και διαχείρισης της κυκλοφορίας (Transport Canada, 2009) που περιλαµβάνουν την παρακολούθηση της κυκλοφορίας, την ανίχνευση και εντοπισµό συµβάντων και την απόκριση σε αυτά καθώς και την ενηµέρωση των χρηστών της οδού. Οι δυνατότητες αυτές το καθιστούν ως µοναδικό στο είδος του και πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδοµένα. 2. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η Αρχιτεκτονική του Συστήµατος σε επίπεδο λειτουργικών µονάδων και λογισµικών υποσυστηµάτων απεικονίζεται στην εικόνα που ακολουθεί: Κάµερες (CCTV) παρά την οδό ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ TMS Βάση Γεωγραφικών εδοµένων RDBMS Mobile Client Λογισµικό Κέντρου Ελέγχου Map Server GIS WWW Server Internet Client ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ VMS παρά την οδό Εικόνα 2. Υποσυστήµατα και λειτουργικές µονάδες Συστήµατος (ΠΚΜ/ Ε, 2006)

5 Το Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας βρίσκεται σε κατάλληλα διαµορφωµένο και επιπλωµένο χώρο της ΕΣΕ/ΠΚΜ και είναι εξοπλισµένο µε όλα τα απαιτούµενα συστήµατα. Πιο συγκεκριµένα είναι εξοπλισµένο µε οκτώ διακοµιστές (servers), συµπεριλαµβανοµένων των εφεδρικών, διευθετηµένους σε δύο πλαίσια στήριξης εξοπλισµού (rack) που παρέχουν τις ακόλουθες υπηρεσίες-λειτουργίες ή εναλλακτικά υλοποιούν τα ακόλουθα υποσυστήµατα: 1. Υπηρεσίες-Λειτουργίες ιαχείρισης της Κυκλοφορίας (TMS): περιλαµβάνουν κατά κύριο λόγο τις κύριες ITS λειτουργίες που επιτελούνται από το Προηγµένο Σύστηµα ιαχείρισης της Κυκλοφορίας Networks ATMS, όπως παρακολούθηση κυκλοφορίας, πληροφόρηση µετακινουµένων, ανίχνευση συµβάντων και οι οποίες αναλύονται στην επόµενη παράγραφο 2. Υπηρεσίες Ιστού (WWW Server): αφορούν λογισµικά τύπου διακοµιστή ιστού (JBoss, Apache, IIS) για τη βασισµένη σε φυλλοµετρητή ιστού (browser-based) πρόσβαση στις υπηρεσίες 3. Υποσύστηµα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων (RDBMS): ουσιαστικά αποτελεί το υποσύστηµα δεδοµένων της τυπικής αρχιτεκτονικής τριών στρωµάτων (Eckerson, Wayne W., 1995) και περιλαµβάνει όλα τα σχεσιακά συστήµατα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων (MySQL, SQL Server) που τηρούν τα δεδοµένα και θέτουν τη διεπαφή µε τις επεξεργασίες ανάκτησης και διαχείρισης δεδοµένων όλων των λογισµικών υποσυστηµάτων του Συστήµατος 4. Σύστηµα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS): αξιοποιεί βασικές δυνατότητες όπως τα Συστήµατα Γραµµικής Αναφοράς (ESRI, Inc., 1995 και Nyerges, T. L., 1990) για τη χωρική αναπαράσταση γραµµικών ή σηµειακών γεγονότων, παρέχει τα απαιτούµενα επίπεδα πληροφορίας στη διαδικτυακή εφαρµογή πληροφόρησης πολιτών και προσφέρει υψηλού επιπέδου παρουσιάσεις του αυτοκινητοδρόµου οπτικοποιώντας τις ανάγκες της δικαιούχου Υπηρεσίας σε χαρτογραφικό υλικό. 5. Λοιπές Λειτουργίες: περιλαµβάνουν λειτουργίες καταγραφής και ανάκτησης video από το κύκλωµα CCTV, λειτουργίες λήψης αντιγράφων ασφαλείας και άλλες επικουρικές υπηρεσίες που εντάσσονται στο λογισµικό του Κέντρου Ελέγχου Το ΚΕΚ διαθέτει επίσης όλον τον απαιτούµενο εξοπλισµό για την ολοκληρωµένη διαχείριση των παρόδιων υποσυστηµάτων ITS, όπως σταθµούς εργασίας, δροµολογητές, συσκευές αδιάλειπτης λειτουργίας, επίτοιχη οθόνη για την παρακολούθηση του κυκλώµατος CCTV, δοµηµένη καλωδίωση κ.λπ. Τα παρόδια υποσυστήµατα ITS περιλαµβάνουν: 1. Πέντε Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυµάτων VMS (Ortana) που σχεδιάστηκαν σύµφωνα µε τους σχετικούς τοπικούς κανονισµούς για πινακίδες εθνικών οδών και είναι σύµφωνες µε την ευρωπαϊκή προδιαγραφή EN Η όψη των πινακίδων αποτελείται από 4 γραµµές κειµένου συν ένα πίνακα γραφικών στο αριστερό άκρο. Τα VMS συµµορφώνονται µε το αναγνωρισµένο πρωτόκολλο NTCIP και

6 συνεργάζονται εξ ορισµού µε το λογισµικό διαχείρισης της κυκλοφορίας του ΚΕΚ Networks ATMS. 2. Οκτώ κάµερες CCTV (Bosch) µε δυνατότητες περιστροφής (PTΖ) για την παρακολούθηση της κυκλοφορίας και τον χειροκίνητο εντοπισµό και αναγνώριση συµβάντων από τους χειριστές του Συστήµατος στο ΚΕΚ. Ο εξοπλισµός είναι ολοκληρωµένος µε σουίτα λογισµικών (Bosch VIDOS) για την επισκόπηση, καταγραφή και ανάκτηση video. 3. Εννέα σταθερές κάµερες CCTV (Bosch) οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί στο πεδίο µε ειδικό εξοπλισµό αυτόµατης ανίχνευσης (VIPI/I - T-Box Automatic Detection Board, Trafficon), ο οποίος παρέχει δυνατότητες υπολογισµού βασικών κυκλοφοριακών παραµέτρων (φόρτο, ταχύτητα, πληρότητα) και ανίχνευση µιας σειράς προκαθορισµένων συµβάντων (ακινητοποιηµένο όχηµα, κίνηση σε αντίθετη κατεύθυνση κ.λπ) µέσα από διαδικασίες επεξεργασίας εικόνας. Οι σταθερές κάµερες έχουν ολοκληρωθεί µε το άρθρωµα αυτόµατης ανίχνευσης συµβάντων AID, του λογισµικού Networks ATMS, παρέχοντας τη δυνατότητα εντοπισµού των µεταβολών της κυκλοφοριακής κατάστασης και ενεργοποίησης συναγερµού προς τους χειριστές του Συστήµατος στο ΚΕΚ. 4. Το υποσύστηµα τηλεπικοινωνιών υλοποιείται από διατάξεις ασύρµατης επικοινωνίας τύπου IEEE (WiFi) και ΙΕΕΕ (WiMAX) οι οποίες διασυνδέουν τις κάµερες και τις ηλεκτρονικές πινακίδες είτε απευθείας µε τη µονάδα ελέγχου είτε µέσω επαναληπτών παρόµοιας ασύρµατης τεχνολογίας. Η µορφολογία της περιοχής απ όπου διέρχεται η οδός και τα σηµεία θέασής της από το ΚΕΚ, είχε ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία τριών τοµέων και τη συλλογή και αποστολή των σηµάτων όλων των συσκευών πεδίου κάθε τοµέα ξεχωριστά προς το Κέντρο Ελέγχου. Όλες οι συσκευές στο πεδίο βασίζονται σε πρωτόκολλο διαδικτύου (IPbased) και εντάσσονται σε δίκτυο Ethernet υψηλής ταχύτητας. Στην εικόνα που ακολουθεί απεικονίζεται εναλλακτικά η αρχιτεκτονική του συστήµατος σε επίπεδο εξοπλισµού Τηλεµατικής και επικοινωνιών.

7 Εικόνα 3. Αρχιτεκτονική Συστήµατος (ΠΚΜ/ ΕΣΕ, ΑΚΤΙΣ ΑΤΕ, 2007) Το Σύστηµα είναι επεκτάσιµο τόσο από πλευράς έκτασης οδικού δικτύου όσο και από πλευράς δυνατοτήτων και επίσης επιτρέπει την ανάπτυξη διεπαφών µε κρατικούς και λοιπούς µηχανισµούς (Τροχαία, ΕΚΑΒ, Πυροσβεστική, κλπ) που επιλαµβάνονται εκτάκτων καταστάσεων όπως ατυχήµατα, ακινητοποιηµένα οχήµατα κ.λπ. Στην επόµενη παράγραφο αναλύονται οι λειτουργίες του Συστήµατος. 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 3.1. Παρακολούθηση της Κυκλοφορίας Η Παρακολούθηση της Κυκλοφορίας αποτελεί µια ιδιαίτερα κρίσιµη λειτουργία του Συστήµατος και επιτελείται µέσα από την εποπτεία όλων των καµερών του υποσυστήµατος εξοπλισµού τηλεµατικής CCTV, το σήµα των οποίων φθάνει στο ΚΕΚ. Για την Παρακολούθηση της Κυκλοφορίας είναι εγκατεστηµένη σε ιακοµιστή του ΚΕΚ η σουίτα σχετικού λογισµικού της Bosch, VIDOS. Στο λογισµικό αυτό εκτός των άλλων, έχουν ολοκληρωθεί οι κάµερες του Συστήµατος και σχετικός εξοπλισµός (joystick) για την υποβοήθηση του ελέγχου εποπτείας των καµερών. Η Παρακολούθηση της Κυκλοφορίας είναι δυνατό να επιτελείται είτε µε εποπτεία όλων των καµερών από την επίτοιχη οθόνη του ΚΕΚ, ή µεµονωµένα για

8 οποιαδήποτε κάµερα από έναν οποιοδήποτε σταθµό εργασίας του ΚΕΚ, όπως απεικονίζεται στην Εικόνα 4. Εικόνα 4. Παρακολούθηση της Κυκλοφορίας µε επιτήρηση των καµερών 3.2. Ανίχνευση, Εντοπισµός και Επιβεβαίωση Εκτάκτων Συµβάντων Η λειτουργία αυτή αναφέρεται στο σύνολο των ενεργειών που έπονται της Παρακολούθησης της Κυκλοφορίας όταν συµβεί κάποιο έκτακτο συµβάν στην οδό. Ως τέτοιο νοείται ένα ατύχηµα, ακινητοποιηµένο όχηµα καθώς και κάθε τύπου έκτακτο περιστατικό οδηγεί σε µείωση της κυκλοφοριακής ικανότητας της οδού και σε µεταβολή των κυκλοφοριακών συνθηκών. Συνοπτικά οι ενέργειες που εκτελούνται στα πλαίσια της επιχειρησιακής λειτουργίας του ΚΕΚ συνοψίζονται στα ακόλουθα βήµατα: Ανίχνευση και Εντοπισµός Συµβάντος Με βάση τον εγκατεστηµένο εξοπλισµό του ΚΕΚ, ένα συµβάν µπορεί να ανιχνευθεί και να εντοπιστεί µέσω των εικόνων που λαµβάνονται από το κύκλωµα CCTV των καµερών ή µέσω κάποιας ειδοποίησης (συναγερµού) που εγείρεται από το υποσύστηµα αυτόµατης ανίχνευσης AID. Το υποσύστηµα αυτό ολοκληρώθηκε µε τις µονάδες επεξεργασίας εικόνας VIP που συνδέονται µε τις σταθερές κάµερες του κυκλώµατος. Εποµένως, καθ όλη τη διάρκεια της βάρδιάς τους οι χειριστές εποπτεύουν την οδό µέσω του κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης και παρακολουθούν τα λογισµικά των ανιχνευτών εντοπισµού συµβάντων (Networks ATMS AID Module, και εναλλακτικά Traficon t-port) Επιβεβαίωση Συµβάντος Αµέσως µετά την ανίχνευση του συµβάντος και πριν οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, το συµβάν επαληθεύεται-επιβεβαιώνεται και συλλέγονται οι απαραίτητες πληροφορίες για την εκτίµηση της κατάστασης αυτού. Η επιβεβαίωση στο κέντρο ελέγχου

9 επιτελείται από το χειριστή που είναι υπεύθυνος για τη συγκεκριµένη περιοχή του δρόµου και από τον υπεύθυνο βάρδιας µε χρήση των καµερών του κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης. Με την επαλήθευση του συµβάντος πραγµατοποιείται και ο ακριβής εντοπισµός του σε περίπτωση που δεν ήταν δυνατός στη φάση της ανίχνευσής του. Παράλληλα πραγµατοποιείται και η πρώτη εκτίµηση των επιπτώσεων του συµβάντος ώστε να γίνει ο σχετικός χαρακτηρισµός της σοβαρότητάς του. Τα συµβάντα βεβαίως από τη φύση τους είναι δυναµικά γεγονότα και εποµένως κατά τη διάρκεια της εξέλιξής τους είναι πολύ πιθανόν να διαφοροποιηθούν ως προς τη σοβαρότητα των επιπτώσεών τους. Ο τελικός χαρακτηρισµός των συµβάντων προκύπτει µετά την ολοκλήρωσή τους και την αποτίµηση των επιπτώσεών τους. Μετά την επιβεβαίωση του συµβάντος οι χειριστές του συστήµατος ακολουθούν τα σχέδια απόκρισης συµβάντων του ΚΕΚ. Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται όλες οι κατηγορίες των συµβάντων και τα είδη που περιλαµβάνει η κάθε µία από αυτές, που οδηγούν στον τελικό χαρακτηρισµό τους. Πίνακας 1. Κατηγορίες και είδη συµβάντων Κωδικός Κατηγορίας Κατηγορία Είδη 1 Κυκλοφοριακή συµφόρηση - Μικρή συµφόρηση - Μεγάλη συµφόρηση 2 Ακινητοποιηµένο όχηµα - Βλάβη σε όχηµα - Εγκαταλελειµµένο όχηµα - Στάση ή στάθµευση οχήµατος 3 Τροχαίο ατύχηµα - Ατύχηµα µε υλικές ζηµιές - Ατύχηµα µε τραυµατίες - Ατύχηµα µε νεκρούς - Πυρκαγιά σε όχηµα 4 Πρόβληµα στο οδόστρωµα - Εµπόδιο επί της οδού - ιαρροή µη επικίνδυνων υγρών στο οδόστρωµα - ιαρροή επικίνδυνων υγρών στο οδόστρωµα - Κατολίσθηση - Κίνηση ζώου/ζώων 5 Πρόβληµα στην οδική υποδοµή / εξοπλισµό - Αστοχία στα έργα οδικής υποδοµής - Ηλεκτρονική ή Η/Μ βλάβη 6 Πρόβληµα µε χρήστη - Μη εξουσιοδοτηµένος χρήστης - Επικίνδυνη τροχαία παράβαση 7 Λοιπά συµβάντα έκτακτης ανάγκης - Εγκληµατικές ενέργειες χωρίς θύµατα - Εγκληµατικές ενέργειες µε θύµατα 8 Αντίξοες καιρικές συνθήκες 9 Προγραµµατισµένα συµβάντα - Πυρκαγιά σε παρακείµενη δασική περιοχή - Οµίχλη - Ισχυρή βροχόπτωση, χαλαζόπτωση - Χιονόπτωση - Ισχυροί άνεµοι - Παγετός - Ελαφρά έργα επί της οδού - Μεγάλα έργα επί της οδού - Ειδικές διελεύσεις 3.3. Επιλογή και Αποστολή Μηνυµάτων Η Επιλογή και Αποστολή Μηνυµάτων αποτελεί µια ιδιαίτερα κρίσιµη λειτουργία που εκτελούν οι χειριστές του Συστήµατος και αφορά στην πληροφόρηση των

10 χρηστών (οδηγοί, διαδικτυακοί επισκέπτες) αναφορικά µε τις κυκλοφοριακές συνθήκες που επικρατούν στην οδό. Τα κατάλληλα µηνύµατα επιλέγονται από τη βιβλιοθήκη µηνυµάτων του λογισµικού του συστήµατος διαχείρισης κυκλοφορίας (Networks ATMS Library Module) όπως φαίνεται στην Εικόνα 5α και µεταδίδονται στις πινακίδες µεταβλητών µηνυµάτων µε τη χρήση του σχετικού αρθρώµατος του εν λόγω λογισµικού (Networks ATMS VMS Module), όπως φαίνεται στην Εικόνα 5β. α β Εικόνα 5. α. Βιβλιοθήκη Μηνυµάτων Networks ATMS Library Module β. ιαχείριση VMS µέσω Networks ATMS DMS Module Σε περίπτωση έκτακτου συµβάντος, το οποίο ανιχνεύτηκε αυτόµατα από το υποσύστηµα AID, οι χειριστές συµβουλεύονται µια εξειδικευµένη δυναµική διεπαφή η οποία απεικονίζει σε πραγµατικό χρόνο τη συσκευή VDS η οποία εγείρει το συναγερµό και τον αλληλοσυνδεόµενο µε το συµβάν εξοπλισµό, δηλαδή τις κάµερες για την παρακολούθηση και κατηγοριοποίηση του συµβάντος και τις πινακίδες VMS για την πληροφόρηση των χρηστών, όπως απεικονίζεται στην εικόνα 6.

11 Εικόνα 6. ιεπαφή Υποβοήθησης Χειριστών για Απόκριση σε Συµβάντα Η ίδια διεπαφή παραθέτει και το τµήµα της βιβλιοθήκης µηνυµάτων που αφορά σε συµβάντα που σχετίζονται αποκλειστικά µε µεταβολή της ταχύτητας κυκλοφορίας και ανιχνεύονται από τις συσκευές VDS. Κατ αυτό τον τρόπο υποβοηθούνται οι χειριστές όταν ανατρέχουν στη βιβλιοθήκη µηνυµάτων, από όπου επιλέγουν το κατάλληλο για την περίπτωση µήνυµα. Για την ακρίβεια οι χειριστές επιλέγουν πρότυπο µηνύµατος το οποίο παραµετροποιούν σύµφωνα µε τον ακριβή τύπο του συµβάντος. Η παραµετροποίηση βασίζεται στις ακόλουθες τιµές συγκεκριµένων παραµέτρων που σχετίζονται µε το συµβάν, όπως απεικονίζεται στον πίνακα 2:

12 Πίνακας 2: Τιµές Παραµέτρων Συµβάντων Παράµετρος Συµβάντος Τιµές Παραµέτρου Τύπος Συµβάντος Τύπος Συµβάντος (Κυκλοφοριακή συµφόρηση, Ακινητοποιηµένο όχηµα, Τροχαίο ατύχηµα, Πρόβληµα στο οδόστρωµα, Πρόβληµα στην οδική υποδοµή / εξοπλισµό, Πρόβληµα µε χρήστη, Λοιπά συµβάντα έκτακτης ανάγκης, Αντίξοες καιρικές συνθήκες, Προγραµµατισµένα συµβάντα) Τύπος Λωρίδας Τύπος Οδού (Περιφερειακή Οδός, Κλάδος Εισόδου, Κλάδος Εξόδου, Εθνική Οδός) Κατάσταση Λωρίδων Τύπος Παρεµπόδισης Λωρίδων (Καµία ή µία, Μία ή ύο, ύο ή όλες, Όλες) Επίπτωση Κριτήρια που τις περισσότερες φορές βασίζονται σε εκτίµηση της διάρκειας (Φραγή, Υψηλή, Μεσαία, Χαµηλή) Εκτροπή ροµολόγηση Εκτροπής (Παθητική, Καµία) Έγκυρο Εγκυρότητα Σχεδίου Απόκρισης βάσει πληροφοριών (Ψευδές, Αληθές π.χ. Όλες οι λωρίδες κλειστές σε συνδυασµό µε Χαµηλή επίπτωση ισοδυναµεί µε Ψευδές) Μήνυµα Λάθους Βασίζεται στα κριτήρια εγκυρότητας Τα πρότυπα µηνυµάτων αποτελούνται από τέσσερις γραµµές κειµένου µε στατικό και δυναµικό (περικλείεται σε άγκιστρα{}) περιεχόµενο. Σε αρκετά µηνύµατα µπορεί να υφίσταται δεύτερη ή και τρίτη φάση µηνύµατος. Παράδειγµα πρότυπου µηνύµατος που εφαρµόζεται στο Σύστηµα ITS της ΑΠΟΘ, αποτελεί το ακόλουθο για την Περιφερειακή Οδό για συµβάν τύπου Τροχαίο Ατύχηµα, Μεσαίας Επίπτωσης, µε Μία ή ύο λωρίδες κλειστές: {πλευρά} ΛΩΡΙ Α ΚΛΕΙΣΤΗ ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΚΟΜΒΟ {κόµβος} ΛΟΓΩ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Αφού επιλεγεί το κατάλληλο για την εκάστοτε περίπτωση µήνυµα, αυτό αποστέλλεται στην κατάλληλη Πινακίδα Μεταβλητών Μηνυµάτων (VMS) όπως αυτή έχει ήδη προσδιοριστεί Καταγραφή και Αρχειοθέτηση Συµβάντων Έπειτα από την περάτωση του συµβάντος αυτό καταγράφεται µε το εργαλείο διαχείρισης καταγραφής συµβάντων (Networks ATMS Event Module). Με το εργαλείο αυτό οι χειριστές καταγράφουν όλα τα απαραίτητα δεδοµένα για την περιγραφή του συµβάντος όπως, είδος, θέση, ώρα έναρξης και λήξης, αριθµός εµπλεκοµένων οχηµάτων, τυχόν τραυµατίες, περιγραφή, κτλ., όπως αποτυπώνεται στην Εικόνα 7.

13 Εικόνα 7. ιαχείριση Συµβάντων µέσω του Networks ATMS Event Module 3.4 Πληροφόρηση Πολιτών από το ιαδίκτυο Πρόκειται για µία Γεωγραφική εφαρµογή ανάδειξης δεδοµένων που αφορούν στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης και απεικονίζει εικόνες από τις κάµερες, τα τρέχοντα µηνύµατα των πινακίδων, τα πιθανά συµβάντα και κυκλοφοριακά δεδοµένα. Απευθύνεται σε απλούς χρήστες οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να αντλήσουν πληροφορίες αλλά και να ενηµερώνονται για την κατάσταση της περιφερειακής οδού. Εικόνα 8. Εφαρµογή Πληροφόρησης Πολιτών

14 4. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Όλες οι εµπλεκόµενες πλευρές µε την ανάπτυξη, την πιλοτική και επιχειρησιακή λειτουργία καθώς και τη συντήρηση του Συστήµατος Τηλεµατικής της ΑΠΟΘ αντιλαµβάνονται την ύπαρξη κρίσιµων ζητηµάτων που ναι µεν αφορούν στο συγκεκριµένο Σύστηµα, αλλά ενδεχοµένως διεγείρουν το γενικότερο πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται τα Συστήµατα Τηλεµατικής στην Ελλάδα, τόσο σε τεχνικό όσο και σε θεσµικό επίπεδο: Κατ αρχήν τόσο η χωρική επέκταση του Συστήµατος υπό την έννοια της διαχείρισης µεγαλύτερου τµήµατος οδικού δικτύου µε την επέκταση στους υπόλοιπους αστικούς αυτοκινητοδρόµους αρµοδιότητας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Εσωτερική Περιφερειακή, ΕΟ Θεσσαλονίκης - Μουδανιών), όσο και η πύκνωση του εξοπλισµού µε την προσθήκη νέων συσκευών Τηλεµατικής στο πεδίο αποτελούν εξ ορισµού µια πρόκληση για το σύνολο των εµπλεκοµένων µε το Σύστηµα ITS της ΑΠΟΘ. Η διαλειτουργικότητα του Συστήµατος µε άλλα υπό ανάπτυξη Συστήµατα ITS αποτελεί τεράστια πρόκληση ειδικότερα για τη δικαιούχο υπηρεσία της ΕΣΕ/ΠΚΜ, η οποία στην παρούσα φάση συντονίζει την ανάπτυξη έργου Τηλεµατικής που αφορά στο κέντρο της Πόλης και διερευνά τις παραµέτρους που σχετίζονται µε τη συνέργεια του Συστήµατος ITS της ΑΠΟΘ µε το υπό ανάπτυξη σύστηµα καθώς και µε άλλα συστήµατα κύριων οδικών αξόνων της ευρύτερης περιοχής που εποπτεύονται από άλλους φορείς (Εγνατία Οδό, ΠΑΘΕ). Έχει συνταχθεί ένα σχέδιο κανονισµού λειτουργίας του Κέντρου Ελέγχου του Συστήµατος προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας το οποίο τελεί υπό έγκριση καθώς σε αυτό εµπεριέχονται κρίσιµα ζητήµατα που αφορούν στη διεπαφή συνεργασία διαφορετικών φορέων (π.χ. Πυροσβεστική Υπηρεσία, ΕΚΑΒ) αναφορικά µε την απόκριση τους σε έκτακτα περιστατικά. Τέλος ενδιαφέρον παρουσιάζει η διερεύνηση της δυνατότητας χρηµατοδότησης της λειτουργίας και συντήρησης του Συστήµατος από ανταποδοτικές υπηρεσίες. 5. ΑΝΑΦΟΡΕΣ 1. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / ιεύθυνση ηµοσίων Έργων, (2006), "Παροχή Συµβουλευτικών Υπηρεσιών για την Ανάπτυξη Λογισµικού & Εφαρµογών και την Ενοποίηση του Συστήµατος", Προκήρυξη - Τεχνική Περιγραφή σελ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / ιεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων, ΑΚΤΙΣ ΑΤΕ, (2007), Παραδοτέο Προµήθειας και Εγκατάστασης Εξοπλισµού Συστήµατος Πληροφόρησης Χρηστών Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης.

15 3. DELCAN CORP, (2006), Intelligent Transportation Systems, NETworks ATMS, { HYPERLINK "http://www.delcan.com/?id=transportation/transport_systems_its" } 4. Eckerson, Wayne W., (1995), "Three Tier Client/Server Architecture: Achieving Scalability, Performance, and Efficiency in Client Server Applications." Open Information Systems 10, 1: 3(20) 5. Environmental Systems Research Institute, Inc., (1995), Dynamic Segmentation--A Powerful Tool Representing Linear Attributes and Events, An ESRI White Paper, ESRI White Paper Series, ESRI Inc., pp Nyerges, T. L., (1990), Locational referencing and highway segmentation in a geographic information systems. ITE Journal, 60(3), pp Transport Canada, (2009), ITS Architecture for Canada Version 2.0, { HYPERLINK "http://www.tc.gc.ca" }. 8. TRIAS SA, (2009), NETworks ATMS, &Itemid=32&l

16 USER INFORMATION SYSTEM IN EAST RING ROAD OF THESSALONIKI Konstantinos E. Evangelidis Technological Educational Institution of Serres, Geoinformatics & Surveying Deprt Terma Magnisias, 62124, Serres, Greece Crhistos K. Papadopoulos Region of Central Macedonia, Works Control and Maintenance Directorate Stromnitsis 53, 54210, Thessaloniki, Greece Yannis C. Stogios DELCAN CORP. 625 Cochrane Drive Suite 500 Markham, Ontario L3R 9R9, Canada Panagiotis I. Papaioannou Thessaloniki's Integrated Transport Authority 65, Georgikis Scholis Ave , Pylaia - Thessaloniki, Greece The User Information System in East Ring Road of Thessaloniki is an Intelligent Transport System aimimg to serve the citizens on a real-time basis by providing information in regard with traffic conditions as well as advanced incident detection and management services. Currently the System covers a length of 12,5 kilometers for each direction of Thessaloniki East Ring Road. Road side equipment comprises 5 Variable Message Signs (VMS), Closed Circuit Television (CCTV) with 8 pan-tilt-zoom (PTZ) cameras and 9 fixed cameras connected with specialized video detection equipment (VDS) for traffic data recording purposes. Inside Traffic Control Center an Advanced Transportation Management System (NETworks ATMS) is installed, providing capabilities of managing roadside Telematics equipment by the operators and the on duty responsible personnel. NETworks ATMS also feeds a web citizens information system with all relative traffic data (images from cameras, messages on signs and traffic speed data) System telecommunications are satisfied by IEEE (WiFi) and ΙΕΕΕ (WiMAX) wireless communication equipment connecting the cameras either directly with the control unit or through repeaters of similar wireless technology. The System was funded on an 80% by European Union - European Regional Development Fund and on a 20% by Greek Public Sector, in the framework of Operational Program "Information Society", 3rd Community Support Framework Owner of the System is the Works Control and Maintenance Directorate of Region of Central Macedonia authority. The present study intents to provide a thorough analysis of the System's functional and technical specifications, its architecture and all of its component subsystems. It also depicts the experiences gained by all the involved parties after the almost biennial operation of one of the most significant Transport Telematics Systems in Greece. Key words: traffic control and surveillance, automatic incident detection, traveler information systems

17 Filename: ITS2011_Evangelidis_K.doc Directory: C:\Users\kevan\Downloads Template: C:\Users\kevan\AppData\Roaming\Microsoft\Template s\normal.dot Title: Considering Network Demand Issues in GIS Transportation Data Modelling and Geographic Data Base Design Subject: Author: Kevan Keywords: Comments: Creation Date: 15/9/ :02:00 Change Number: 4 Last Saved On: 15/9/ :48:00 Last Saved By: kevan2 Total Editing Time: 18 Minutes Last Printed On: 1/6/ :51:00 As of Last Complete Printing Number of Pages: 16 Number of Words: (approx.) Number of Characters: (approx.)

Ορισμός ITS προηγμένων τεχνολογιών Μεταφορών ανθρώπινων ζωών χρόνου χρήματος ενέργειας περιβάλλοντος

Ορισμός ITS προηγμένων τεχνολογιών Μεταφορών ανθρώπινων ζωών χρόνου χρήματος ενέργειας περιβάλλοντος Ορισμός ITS Τα ITS μπορούν να ορισθούν ως: η εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών (υπολογιστές, αισθητήρες, ελεγκτές, επικοινωνίες και ηλεκτρονικές συσκευές) στον τομέα των Μεταφορών για την προστασία ανθρώπινων

Διαβάστε περισσότερα

«Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & εξελίξεις στην Ελλάδα»

«Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & εξελίξεις στην Ελλάδα» Με την επίσημη υποστήριξη: Dimitris Chryssagis Electrical Engineer, IBI Group «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & εξελίξεις στην Ελλάδα» Αθήνα, 15-16 Δεκεμβρίου 2015 The Attiki Odos Motorway Urban Motorway 200.000

Διαβάστε περισσότερα

Μαυρίδου Όλγα Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός Προϊσταµένη Τµήµατος Γεωπύλη-GIS ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.

Μαυρίδου Όλγα Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός Προϊσταµένη Τµήµατος Γεωπύλη-GIS ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΓΕΩΠΥΛΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε» Μαυρίδου Όλγα Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός Προϊσταµένη Τµήµατος Γεωπύλη-GIS ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. 1/6 Το Σύστηµα Γεωγραφικών Πληροφοριών-Geographical

Διαβάστε περισσότερα

Τα Συστήµατα Ευφυών Μεταφορών και η εφαρµογή τους στην Ελλάδα στην παρούσα δυσµενή οικονοµική συγκυρία Φάνης Παπαδηµητρίου

Τα Συστήµατα Ευφυών Μεταφορών και η εφαρµογή τους στην Ελλάδα στην παρούσα δυσµενή οικονοµική συγκυρία Φάνης Παπαδηµητρίου Τα Συστήµατα Ευφυών Μεταφορών και η εφαρµογή τους στην Ελλάδα στην παρούσα δυσµενή οικονοµική συγκυρία Φάνης Παπαδηµητρίου Πρόεδρος Επιτροπής Νέων Τεχνολογιών Σ.Ε.Σ. Διευθυντής Κυκλοφορίας και Συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΔΟΜΟΞΟΥΔΗΣ, ITS Analyst ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΡΙΨΙΓΑΛΑ, Jr. ITS

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας Θ3: Εφαρμογές Ευφυών Μεταφορών. Υπόβαθρο

Ομάδα Εργασίας Θ3: Εφαρμογές Ευφυών Μεταφορών. Υπόβαθρο Ομάδα Εργασίας Θ3: Εφαρμογές Ευφυών Μεταφορών Υπόβαθρο Ευάγγελος Μπεκιάρης ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ 1 Ευφυείς μεταφορές Ορισμός Τα ITS είναι ένας συνδυασμός τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνιών εφαρμοσμένων στον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Θ. Βορβολάκος, Συγκοινωνιολόγος, MSc, Προϊστάμενος ΚΔΚ Γ. Πολυχρονοπούλου, ΤΕ Μηχανικός Πληροφορικής Β. Βαλαβάνης, ΠΕ Πληροφορικής Χ. Κουτσούμπη, ΠΕ Πληροφορικής Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι)

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Ανάγκες χρηστών, πάροχων συγκοινωνιακού έργου και υπεύθυνων λήψης αποφάσεων Παρουσίαση Πιλότου Αθήνας Βασίλης Μιζάρας Infotrip SA Αθήνα, 12.10.2010

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλης Σάββα Εκτελεστικός Μηχανικός Τμήμα Δημοσίων Έργων Υπουργείο Συγκοινωνιών & Έργων

Αριστοτέλης Σάββα Εκτελεστικός Μηχανικός Τμήμα Δημοσίων Έργων Υπουργείο Συγκοινωνιών & Έργων Αριστοτέλης Σάββα Εκτελεστικός Μηχανικός Τμήμα Δημοσίων Έργων Υπουργείο Συγκοινωνιών & Έργων 09-10-2014 1. Τμήμα Δημοσίων Έργων Δομή & Τύπος Εργασιών 2. Η Εξέλιξη των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Εξυπηρέτησης Κλήσεων ecall PSAP

Κέντρο Εξυπηρέτησης Κλήσεων ecall PSAP Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Κέντρο Εξυπηρέτησης Κλήσεων ecall PSAP Σωκράτης Κωστίκογλου, Διευθυντής ΙΤ, Εφαρμογών και R&D SPACE HELLAS ΑΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματο Σύστημα. Έκτακτης Ανάγκης. eκληση. Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 25/10/2011

Αυτόματο Σύστημα. Έκτακτης Ανάγκης. eκληση. Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 25/10/2011 Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Υπόβαθρο και Παρουσίαση του έργου eκληση Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ομή της παρουσίασης Στόχοι της εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματοποίηση Δυναμικής Σήμανσης Σήμανση στις προσβάσεις σηράγγων

Συστηματοποίηση Δυναμικής Σήμανσης Σήμανση στις προσβάσεις σηράγγων Συστηματοποίηση Δυναμικής Σήμανσης Σήμανση στις προσβάσεις σηράγγων 1 Για τη σήμανση των προσβάσεων στην Ελλάδα εφαρμόζεται το κεφάλαιο 20 των ΟΜΟΕ-ΚΣΑ, μέρος 1 Με αυτές τις οδηγίες αντιμετωπίζεται η σήμανση

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Έργου ekληση και των τελικών αποτελεσμάτων

Παρουσίαση του Έργου ekληση και των τελικών αποτελεσμάτων Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Παρουσίαση του Έργου ekληση και των τελικών αποτελεσμάτων Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δομή της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Συγκοινωνιακής ιαχείρισης για την Αντιµετώπιση Κρίσιµων Περιστατικών στην Εγνατία Οδό και οκιµαστική Εφαρµογή στην Παράκαµψη Καβάλας

Σχέδιο Συγκοινωνιακής ιαχείρισης για την Αντιµετώπιση Κρίσιµων Περιστατικών στην Εγνατία Οδό και οκιµαστική Εφαρµογή στην Παράκαµψη Καβάλας Σχέδιο Συγκοινωνιακής ιαχείρισης για την Αντιµετώπιση Κρίσιµων Περιστατικών στην Εγνατία Οδό και οκιµαστική Εφαρµογή στην Παράκαµψη Καβάλας Γιάννης Χανδάνος SGI-Trademco Α.Ε., Ελλάδα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ. Αριθμ. Πρωτ.: /2017 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ. Αριθμ. Πρωτ.: /2017 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 129334/2017 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Τη διενέργεια διαδικασίας ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο 2.384,4 13,4. Μήκος (χλµ.) Προϋπολογ ι-σµός (δις ) Τρόπος Υλοποίησης. (Σύµφωνα µε τα «πακέτα» παραχωρήσεων) 1,4 παραχώρηση

Σύνολο 2.384,4 13,4. Μήκος (χλµ.) Προϋπολογ ι-σµός (δις ) Τρόπος Υλοποίησης. (Σύµφωνα µε τα «πακέτα» παραχωρήσεων) 1,4 παραχώρηση ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ιωάννα X. Καρακαϊδού Πολιτικός Μηχανικός, MBA gkara@egnatia.gr 1 ιαχείριση της Οδικής Υποδοµής Η διαχείριση αφορά τρεις ενότητες: 1) Θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Η Μηχανική Όραση στη ιαχείριση της Κυκλοφορίας

Η Μηχανική Όραση στη ιαχείριση της Κυκλοφορίας Η Μηχανική Όραση στη ιαχείριση της Κυκλοφορίας Ελευθέριος Τζελέπης ATS Traffic Systems, Ελλάδα 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Μηχανική Όραση αποτελεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στον κλάδο της Τηλεµατικής και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΖΑΡΑΣ. Πρόεδρος ITS Hellas

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΖΑΡΑΣ. Πρόεδρος ITS Hellas ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ITS Κυκλοφοριακά θέματα Δήμων Λεκανοπεδίου Αττικής 9 Φεβρουαρίου 2011 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΖΑΡΑΣ Πρόεδρος ITS Hellas Ορισμός Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών Τα Συστήματα Ευφυών Μεταφορών ήαλλιώςintelligent

Διαβάστε περισσότερα

Intelligent Transport Systems (Συστήµατα Ευφυών Μεταφορών - Τηλεµατική των Μεταφορών)

Intelligent Transport Systems (Συστήµατα Ευφυών Μεταφορών - Τηλεµατική των Μεταφορών) Intelligent Transport Systems (Συστήµατα Ευφυών Μεταφορών - Τηλεµατική των Μεταφορών) Συστήµατα Ελέγχου και ιαχείρισης της Κυκλοφορίας (Traffic Control and Surveillance Systems) Προηγµένα Συστήµατα Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Ιστορικό. ww.sector.gr. Παράλληλα αναπτύσσεται ο κλάδος των στατικών και VIP φυλάξεων στον οποίο η Sector διατηρεί ένα σοβαρό πελατολόγιο.

Εταιρικό Ιστορικό. ww.sector.gr. Παράλληλα αναπτύσσεται ο κλάδος των στατικών και VIP φυλάξεων στον οποίο η Sector διατηρεί ένα σοβαρό πελατολόγιο. Εταιρικό Ιστορικό Η Sector αποτελεί ένα από τα παλαιότερα Ελληνικά εταιρικά σχήματα στο χώρο των Συστημάτων και Υπηρεσιών Ασφαλείας. Από το 1976 η εταιρία σχεδιάζει, εγκαθιστά και υποστηρίζει ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control)

Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control) Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control) Το Access MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρµογών HR MaSter, αποτελεί το λογισµικό µιας ολοκληρωµένης λύσης, που έχει στόχο να καλύψει πλήρως τις ανάγκες µίας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WORKFLOW MANAGEMENT) 2.1 Εισαγωγή

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WORKFLOW MANAGEMENT) 2.1 Εισαγωγή ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WORKFLOW MANAGEMENT) 2.1 Εισαγωγή Οι σηµερινές δραστηριότητες των επιχειρήσεων δηµιουργούν την ανάγκη για όσο το δυνατό µεγαλύτερη υποστήριξη από τα πληροφοριακά τους

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Συστηµάτων Τηλεµατικής στις ηµόσιες Μεταφορές

Εφαρµογές Συστηµάτων Τηλεµατικής στις ηµόσιες Μεταφορές Εφαρµογές Συστηµάτων Τηλεµατικής στις ηµόσιες Μεταφορές Ντόρα Τόδη ιπλ. Ηλεκ/γος Μηχ/κος Υπεύθ.. Ανάπτυξης Εργασιών Β.Ελλάδος Λ. Μεσογείων 123 & Κριµαίας 1 115 26 Αθήνα Τηλ: 2106923100, Fax: 2106923120

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεµατική ορίζεται ως η τεχνολογία που αξιοποιεί τον συνδυασµό τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής για την αµφίδροµη µετάδοση δεδοµένων µε σκοπό τον

Τηλεµατική ορίζεται ως η τεχνολογία που αξιοποιεί τον συνδυασµό τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής για την αµφίδροµη µετάδοση δεδοµένων µε σκοπό τον ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Τηλεµατική ορίζεται ως η τεχνολογία που αξιοποιεί τον συνδυασµό τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής για την αµφίδροµη µετάδοση δεδοµένων µε σκοπό τον έλεγχο ή την ενηµέρωση εξ αποστάσεως ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ευφυών μεταφορών στην Ελλάδα:

ευφυών μεταφορών στην Ελλάδα: «Εφαρμογές ευφυών μεταφορών στην Ελλάδα: Η μετάβαση από την υλοποίηση συστημάτων στην δημιουργία υπηρεσιών για τον πολίτη» ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΖΑΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ vmizaras@infotrip.gr Συστήματα ευφυών μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ινστιτούτο Bιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

»Τι είναι η Spartan;

»Τι είναι η Spartan; by Spartan Security »Τι είναι η Spartan; 24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων και εικόνας (ΚΛΣ). Πάροχος ηλεκτρονικής ασφάλειας μέσω ψηφιακής παρακολούθησης συστημάτων ασφαλείας. Έτος ίδρυσης 1989 »Γιατί Spartan;

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Φεβρουαρίου 2002

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Φεβρουαρίου 2002 Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, 21-22 Φεβρουαρίου 2002 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ web εφαρµογής - ηλεκτρονικού κατατήµατος για έξυπνα κινητά

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ web εφαρµογής - ηλεκτρονικού κατατήµατος για έξυπνα κινητά ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ web εφαρµογής - ηλεκτρονικού κατατήµατος για έξυπνα κινητά Για την STUDIO KOSTA BODA ILLUM Χανίων Πέµπτη, 9 Φεβρουαρίου 2012 Για την εταιρεία ACTS : Παπαγεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637 Υλοποιηση νεων τεχνολογιων (Web GIS, Application Servers) για τη δυναμικη προσβαση μεσω διαδικτυου στη βαση δεδομενων του Ελληνικου Εθνικου Κεντρου Ωκεανογραφικων

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµοί εν-κινήσει ζύγισης οχηµάτων και διαχείριση του οδικού δικτύου

Σταθµοί εν-κινήσει ζύγισης οχηµάτων και διαχείριση του οδικού δικτύου Ελληνική Εταιρία Επιχειρησιακής 'Ερευνας 13 ο Εθνικό Συνέδριο "Μεταφορές και Νέες Τεχνολογίες" Σταθµοί εν-κινήσει ζύγισης οχηµάτων και διαχείριση του οδικού δικτύου Γιώργος Γιαννής Λέκτορας, ΕΜΠ Κων/νος

Διαβάστε περισσότερα

ράσεις του ΟΡΘ για την περιβαλλοντική πληροφόρηση και τις εφαρµογές τηλεµατικής Κώστας Νικολάου ρ. Χηµικός Περιβαλλοντολόγος

ράσεις του ΟΡΘ για την περιβαλλοντική πληροφόρηση και τις εφαρµογές τηλεµατικής Κώστας Νικολάου ρ. Χηµικός Περιβαλλοντολόγος ράσεις του ΟΡΘ για την περιβαλλοντική πληροφόρηση και τις εφαρµογές τηλεµατικής Κώστας Νικολάου ρ. Χηµικός Περιβαλλοντολόγος Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) Ελλάδα Η Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οι πρόνοιες καθορίζουν τα ελάχιστα δικαιώµατα των εργαζοµένων για την οργάνωση του χρόνου εργασίας και σε

Οι πρόνοιες καθορίζουν τα ελάχιστα δικαιώµατα των εργαζοµένων για την οργάνωση του χρόνου εργασίας και σε Ο Οδηγός αυτός δίνει γενικές πληροφορίες και δεν πρέπει να θεωρείται ολοκληρωµένη και αυθεντική ερµηνεία της νοµοθεσίας. Για οποιαδήποτε συγκεκριµένη περίπτωση, τελική ερµηνεία µπορεί να δοθεί ΜΟΝΟ από

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία πραγµατικού χρόνου Κατάτµηση της µνήµης

Επεξεργασία πραγµατικού χρόνου Κατάτµηση της µνήµης Επεξεργασία πραγµατικού χρόνου Κατάτµηση της µνήµης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Α.ΒΑΪΡΗΣ 16 Σχεδιασµός του Λογισµικού ιεργασιών ανάπτυξη του λογισµικού λειτουργικός σχεδιασµός κωδικοποίηση δοκιµές συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ιαχείριση ικτύων ρ.αρίστη Γαλάνη Ακαδημαϊκό Έτος

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ιαχείριση ικτύων ρ.αρίστη Γαλάνη Ακαδημαϊκό Έτος Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ρ.αρίστη Γαλάνη Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 ΤΜΝ ίκτυο ιαχείρισης Τηλεπικοινωνιών (ΤΜΝ- Telecommunications Management Network): υποστηρίζει τις υπηρεσίες διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση συστημάτων πληροφορικής στην οδική υποδομή

Χρήση συστημάτων πληροφορικής στην οδική υποδομή ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Χρήση συστημάτων πληροφορικής στην οδική υποδομή Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

Τα σύγχρονα συστήματα υποστήριξης του οδηγού. Γιώργος Γιαννής Λέκτορας, ΕΜΠ

Τα σύγχρονα συστήματα υποστήριξης του οδηγού. Γιώργος Γιαννής Λέκτορας, ΕΜΠ Τα σύγχρονα συστήματα υποστήριξης του οδηγού Γιώργος Γιαννής Λέκτορας, ΕΜΠ 1 Στόχος Η παρουσίαση σειράς ΣΣΥΟ με σημαντικές δυνατότητες συμβολής στην βελτίωση: της οδικής ασφάλειας, της κυκλοφοριακής απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία συστηµάτων λογισµικού και γεωπληροφορική: σύγκλιση, ολοκλήρωση και τάσεις

Τεχνολογία συστηµάτων λογισµικού και γεωπληροφορική: σύγκλιση, ολοκλήρωση και τάσεις Τεχνολογία συστηµάτων λογισµικού και γεωπληροφορική: σύγκλιση, ολοκλήρωση και τάσεις Βασίλειος Βεσκούκης ιπλωµατούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ ιδάκτωρ Μηχανικός ΕΜΠ http://www.softlab.ece.ntua.gr/~bxb

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΜΜ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΜΜ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΜΜ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ Δρ Σερμπής Δημήτρης (Συγκοινωνιολόγος, Κέντρο Διαχείρισης της Κυκλοφορίας, Γ Σεπτεμβρίου 102-108, 10434, Αθήνα, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Μάρτιος 2013 Μάιος 2013 Όνομα : Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Μάρτιος 2013 Μάιος 2013 Όνομα : Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δικτυακής Εφαρμογής Διάχυσης και Ανάλυσης Γεωχωρικών Δεδομένων και Πληροφοριών

Ανάπτυξη Δικτυακής Εφαρμογής Διάχυσης και Ανάλυσης Γεωχωρικών Δεδομένων και Πληροφοριών Ανάπτυξη Δικτυακής Εφαρμογής Διάχυσης και Ανάλυσης Γεωχωρικών Δεδομένων και Πληροφοριών Λοΐσιος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Αντισυνταγματάρχης) Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc στη Γεωπληροφορική Διευθυντής Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ PALMERA Ε.Π.Ε. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Επιστηµονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης Ταχ. Θυρ. 1447 Τηλέφωνο: 2810-391928 Fax: 2810-391929 E-mail: louridas@palmera.gr dialynas@palmera.gr 16/7/2003

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση της συµπεριφοράς των πεζών ως προς τη διάσχιση οδών σε αστικές περιοχές

Ανάλυση της συµπεριφοράς των πεζών ως προς τη διάσχιση οδών σε αστικές περιοχές Ανάλυση της συµπεριφοράς των πεζών ως προς τη διάσχιση οδών σε αστικές περιοχές Ε.Παπαδηµητρίου Γ.Γιαννής Ι.Γκόλιας ΕΜΠ - Τοµέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής 5ο ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Η LINK Technologies Α.Ε. ιδρύθηκε το 2002 με στόχο να καταστεί πυρήνας καινοτομικών λύσεων Τηλεματικής αναβαθμίζοντας καθημερινά

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία και Συντήρηση Αυτοκινητόδρομου με Σύμβαση Παραχώρησης: Η περίπτωση της Αττικής Οδού

Λειτουργία και Συντήρηση Αυτοκινητόδρομου με Σύμβαση Παραχώρησης: Η περίπτωση της Αττικής Οδού ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ: ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αθήνα 3-4 Ιουνίου 2013 Λειτουργία και Συντήρηση Αυτοκινητόδρομου με Σύμβαση Παραχώρησης: Η περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

INTELLIGENT S E C U R I T Y P L A T F O R M. Title Space Hellas Guardian TM

INTELLIGENT S E C U R I T Y P L A T F O R M. Title Space Hellas Guardian TM INTELLIGENT S E C U R I T Y P L A T F O R M Title Space Hellas Guardian TM Name Κωνσταντίνος Κωστόπουλος Position Υπεύθυνος Προϊόντων Συστημάτων Ασφαλείας Classification ISO 27001: Public ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών»

«Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών» Υποδομές Σύνδεσης της Περιφερειακής Οδού με το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης «Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών» Καθ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η και ο στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Γενικές αρχές ανάλυσης και σχεδιασµού Τα βήµατα της ανάλυσης και του σχεδιασµού Συµπεράσµατα 2 3 Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου

Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ημερομηνία: Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013 Ώρα: 10:00 π. μ. Τόπος: Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοκινητόδρομοι με Διόδια στην Ελλάδα:

Αυτοκινητόδρομοι με Διόδια στην Ελλάδα: Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Σεμινάριο Υπουργείου HELLASTRON 10 & 11 Οκτωβρίου 2016 Αυτοκινητόδρομοι με Διόδια στην Ελλάδα: Από την Υλοποίηση στην Ενιαία Λειτουργία Κωνσταντίνος Κουτσούκος

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική του πληροφοριακού συστήµατος Cardisoft Γραµµατεία 2003 ιαχείριση Προσωπικού

Αρχιτεκτονική του πληροφοριακού συστήµατος Cardisoft Γραµµατεία 2003 ιαχείριση Προσωπικού Αρχιτεκτονική του πληροφοριακού συστήµατος Cardisoft Γραµµατεία 2003 ιαχείριση Προσωπικού Γενικά Η αρχιτεκτονική ανάπτυξης τους πληροφοριακού συστήµατος Γραµµατεία 2000 υποσύστηµα διαχείρισης προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ Ο -Β-10: Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ Ο -Β-10: Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ Ο υπολογισµός του δείκτη αφορά στη διαχρονική συγκέντρωση και αξιοποίηση στοιχείων ατυχηµάτων για την εκπόνηση µελετών αξιολόγησης του επιπέδου οδικής ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Εφαρμογές 3D Χαρτογραφίας:

Νέες Εφαρμογές 3D Χαρτογραφίας: Νέες Εφαρμογές 3D Χαρτογραφίας: Διαδικτυακή υπηρεσία ψηφιοποίησης Λοΐζος Τόφας Rural and Surveying Engineer A.U.TH MSc. Geoinformatics Ποιοί είμαστε 2007 - Έναρξη Δραστηριότητας στην Κύπρο Ανάπτυξη καινοτομιών

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικά και εκπαιδευτικά προαπαιτούμενα του ΑΤΜ ως προϋπόθεση συμμετοχής του στην ανάπτυξη & λειτουργία των ευφυών συστημάτων μεταφορών

Γνωστικά και εκπαιδευτικά προαπαιτούμενα του ΑΤΜ ως προϋπόθεση συμμετοχής του στην ανάπτυξη & λειτουργία των ευφυών συστημάτων μεταφορών Γνωστικά και εκπαιδευτικά προαπαιτούμενα του ΑΤΜ ως προϋπόθεση συμμετοχής του στην ανάπτυξη & λειτουργία των ευφυών συστημάτων μεταφορών Ι.Σπυροπούλου, Κ. Κεπαπτσόγλου, Β. Ψαριανός ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο αντιµετώπισης Οδικών Συµβάντων (ΣΟΣ) στην Παράκαµψη Καστανιάς (Εγνατία οδός)

Σχέδιο αντιµετώπισης Οδικών Συµβάντων (ΣΟΣ) στην Παράκαµψη Καστανιάς (Εγνατία οδός) Σχέδιο αντιµετώπισης Οδικών Συµβάντων (ΣΟΣ) στην Παράκαµψη Καστανιάς (Εγνατία οδός) Κωνσταντίνος Π. Κουτσούκος Αν. Τµηµατάρχης Κυκλοφορίας & Τηλεµατικής Ευάγγελος Βίσκος Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός Simon

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερες εφαρµογές, απεριόριστες δυνατότητες

Περισσότερες εφαρµογές, απεριόριστες δυνατότητες Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Πολυγλωσσικό περιβάλλον Εποπτεία σε πραγµατικό χρόνο Πρόσβαση µέσω οποιασδήποτε συσκευής µε σύνδεση στο Internet Άµεση ενηµέρωση µέσω email ή/και sms Αναλυτικό χαρτογραφικό υπόβαθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο υπολογισμός των δεικτών οδικής ασφάλειας αφορά στην παρακολούθηση των συνθηκών ασφαλείας του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού. Ο υπολογισμός των δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

Σταύρος Κουτουπές Γ. Καραντώνης, Α. Σωτηριάδης, Α. Κυρατζή, Κ. Βαλαδάκη, Ν. Θεοδουλίδης, Α. Σαββαίδης, Η. Τζιαβός, Π. Σαββαίδης, Ι.

Σταύρος Κουτουπές Γ. Καραντώνης, Α. Σωτηριάδης, Α. Κυρατζή, Κ. Βαλαδάκη, Ν. Θεοδουλίδης, Α. Σαββαίδης, Η. Τζιαβός, Π. Σαββαίδης, Ι. DESIGN, DEVELOPMENT AND APPLICATION OF AN INFORMATION SYSTEM TO ASSESS THE VULNERABILITY TO EARTHQUAKE HAZARD OF THE BUILT ENVIRONMENT OF THE PREFECTURE OF THESSALONIKI Σταύρος Κουτουπές Γ. Καραντώνης,

Διαβάστε περισσότερα

Divar. Οδηγός εφαρµογών. Divar application guide

Divar. Οδηγός εφαρµογών. Divar application guide Divar Οδηγός εφαρµογών Bosch Divar application Divar Πολυχρηστική guide ψηφιακή συσκευή εγγραφής Bosch Divar Πολυχρηστική ψηφιακή συσκευή εγγραφής Το Divar είναι η πολυχρηστική ψηφιακή συσκευή εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

2. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

2. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Προµήθεια, Εγκατάσταση, Προσωρινή Λειτουργία και Συντήρηση Συστήµατος Ηλεκτρονικών ιοδίων (ΣΗ ) απρόσκοπτης διέλευσης από πολλαπλές λωρίδες κυκλοφορίας (Multi-lane Free Flow) στην

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένα συστήµατα διαχείρισης κρίσεων δασικών πυρκαγιών: το σύστηµα firementor

Ολοκληρωµένα συστήµατα διαχείρισης κρίσεων δασικών πυρκαγιών: το σύστηµα firementor Ολοκληρωµένα συστήµατα διαχείρισης κρίσεων δασικών πυρκαγιών: το σύστηµα firementor Νίκος Μαρκάτος, Καθ. ΕΜΠ Βασίλης Βεσκούκης, Επ.Καθ Καθ.ΕΜΠ Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδας Τεχνολογίες πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Ειδικές Απαιτήσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Ειδικές Απαιτήσεις Ειδικές Απατήσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ανάλογα µε το έργο και τις επιπτώσεις του στη λειτουργία υφιστάµενου οδικού δικτύου, οι παράγραφοι που ακολουθούν θα πρέπει, όπου κρίνεται απαραίτητο, να εντάσσονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Πολυχρονάκη Σεβαστή, Κυδωνίας 29 Τηλ ,

Πολυχρονάκη Σεβαστή, Κυδωνίας 29 Τηλ , ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 32777 Πράξη Ψηφιακές υπηρεσίες πληροφοριών κυκλοφορίας µητροπολιτικών ήµων Κρήτης Υποέργο Ψηφιακές υπηρεσίες πληροφοριών κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Θέµα: Πρότυπη Εφαρµογή ιαλειτουργικότητας για Φορητές Συσκευές Όνοµα: Κωνσταντίνος Χρηστίδης Επιβλέπων: Ιωάννης Βασιλείου Συν-επιβλέπων: Σπύρος Αθανασίου 1. Αντικείµενο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Β. Ψαριανός, Καθ. ΕΜΠ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Β. Ψαριανός, Καθ. ΕΜΠ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Β. Ψαριανός, Καθ. ΕΜΠ Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Οδική Ασφάλεια και ΕΚΑΒ Μετά το Ατύχημα ΤΙ; Αθήνα, 28.9.06 1 ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Τεχνική με Στοιχεία Οδοποιίας 11. Οδική Ασφάλεια Διαχείριση Κυκλοφορίας

Κυκλοφοριακή Τεχνική με Στοιχεία Οδοποιίας 11. Οδική Ασφάλεια Διαχείριση Κυκλοφορίας Κυκλοφοριακή Τεχνική με Στοιχεία Οδοποιίας 11. Οδική Ασφάλεια Διαχείριση Κυκλοφορίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης Διδάσκων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΥΦΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΥΦΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 1. Εισαγωγή: ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΥΦΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 Τα κυκλοφοριακά προβλήματα στις πόλεις της Ελλάδας είναι πολλά και βαίνουν συνεχώς αυξανόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Η Ασφάλεια Πληροφοριών στο χώρο της Εκκαθάρισης των Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών

Η Ασφάλεια Πληροφοριών στο χώρο της Εκκαθάρισης των Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών Η Ασφάλεια Πληροφοριών στο χώρο της Εκκαθάρισης των Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών Η πρόκληση & η πρακτική προσέγγιση Η Προστασία της Κρίσιµης Υποδοµής της Χώρας Αθήνα 14 Μαΐου 2003 Παναγιώτης Ηλιόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: ένα Living Lab Ευφυούς Κινητικότητας

Θεσσαλονίκη: ένα Living Lab Ευφυούς Κινητικότητας Θεσσαλονίκη: ένα Living Lab Ευφυούς Κινητικότητας Δρ. Γεωργία Αϋφαντοπούλου Διευθύντρια Ερευνών Αναπλ. Διευθύντρια Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας &

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κουτσούκος Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος Δ/ντής Υποστήριξης Ανάπτυξης & Εκμετάλλευσης

Κωνσταντίνος Κουτσούκος Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος Δ/ντής Υποστήριξης Ανάπτυξης & Εκμετάλλευσης Με την επίσημη υποστήριξη: Διημερίδα ITS Hellas «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & Eξελίξεις στην Ελλάδα» Αθήνα, 15-16 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υλοποίηση - Σχεδιασμός Ε.Σ.Μ. στην Εγνατία οδό από το 1997 Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

www.rethymno.gr Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης Τηλ: 28313 41310 e-mail: mathinos@rethymno.

www.rethymno.gr Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης Τηλ: 28313 41310 e-mail: mathinos@rethymno. Ο Δήμος Ρεθύμνου στην Ψηφιακή Εποχή Έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής& Επικοινωνιών με γνώμονα την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

»Τι είναι η Spartan;

»Τι είναι η Spartan; by Spartan Security »Τι είναι η Spartan; 24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων Συναγερμού και Εικόνας (Κ.Λ.Σ.Σ.). Πάροχος ηλεκτρονικής ασφάλειας μέσω ψηφιακής παρακολούθησης συστημάτων ασφαλείας. Πρώτο Κ.Λ.Σ.Σ. στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΒΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΒΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΒΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Δημήτρης Μαργαρίτης ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ Email: dmarg@certh.gr Web: www.hit.certh.gr Ευάγγελος Μπεκιάρης

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 1122/26-9-2000: Οδηγία για τα κλειστά κυκλώµατα τηλεόρασης

Απόφαση 1122/26-9-2000: Οδηγία για τα κλειστά κυκλώµατα τηλεόρασης Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κηφισίας 1-3, Αµπελόκηποι, ΤΚ 115 23 Αθήνα Τηλ.:210 6475 601, Fax:210 6475628 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Internet Site: www.dpa.gr Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση συστημάτων πληροφορικής στην οδική υποδομή

Χρήση συστημάτων πληροφορικής στην οδική υποδομή ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Χρήση συστημάτων πληροφορικής στην οδική υποδομή Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012 Για την εταιρεία ACTS : Παπαγεωργίου Κων/νος Ποτιέ 21/ Χανιά, ΤΚ 73100 AΦΜ: 065439343 Τηλ./Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού Μάρα Νικολαϊδου Δραστηριότητες Διαδικασιών Παραγωγής Λογισµικού Καθορισµός απαιτήσεων και εξαγωγή προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΜΕ Ι Ηµερίδα «Ασφάλεια στο δρόµο, ασφάλεια στη ζωή» Αθήνα, 6 Απριλίου 2012 Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Γ. Κανελλαΐδης, Καθηγητής ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Αυτοκινητόδρομος Εγνατίας Οδού :

«Αυτοκινητόδρομος Εγνατίας Οδού : «Εγνατία Οδός Α.Ε. : ημιουργούμε το αύριο» Τ.Ε.Κ.Μ., Θεσ/νίκη 7 Οκτωβρίου 2013 «Αυτοκινητόδρομος Εγνατίας Οδού : Από την Κατασκευή στη Κωνσταντίνος Κουτσούκος, Πολ. Μηχανικός, MSCE, MA Economics /ντής

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ενέργειας (BEMS)

Διαχείριση Ενέργειας (BEMS) Διαχείριση Ενέργειας (BEMS) Τα τελευταία χρόνια με την εισαγωγή της πληροφορικής στο πεδίο των αυτοματισμών έγιναν αρκετά δημοφιλή τα συστήματα διαχείρισης ενέργειας (Building Energy Management Systems

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής

Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής Με την επίσημη υποστήριξη: Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής Διημερίδα ITS Hellas «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & Eξελίξεις στην Ελλάδα» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Axxon Next 4.0 Ποιες καινοτομίες μας φέρνει; Open Pla@orm VMS by AxxonSoH

Axxon Next 4.0 Ποιες καινοτομίες μας φέρνει; Open Pla@orm VMS by AxxonSoH Axxon Next 4.0 Ποιες καινοτομίες μας φέρνει; Open Pla@orm VMS by AxxonSoH Ακόμα πιο φιλικό περιβάλλον εργασίας Νέος πίνακας ελέγχου Νέα οθόνη διαχείρησης συναγερμών Νέος τρόπος διαχείρησης συσκεύων Failover

Διαβάστε περισσότερα

System for atmospheric pollution monitoring and prediction in Athens metropolitan area (2000 2001)

System for atmospheric pollution monitoring and prediction in Athens metropolitan area (2000 2001) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ Βασίλειος Βεσκούκης, Επ.Καθ.. ΕΜΠ v.vescoukis@cs.ntua.gr Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Κέντρο Εκτίμησης Φυσικών Κινδύνων και Προληπτικού Σχεδιασμού Ιστορική αναδρομή

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 26/1/2017 ΑΠ.: 796/10 ΑΠΟΦΑΣΗ. Ανασυγκρότηση της Μονάδας ιαχείρισης Έργων (Μ Ε) της ΕΕΤΤ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 26/1/2017 ΑΠ.: 796/10 ΑΠΟΦΑΣΗ. Ανασυγκρότηση της Μονάδας ιαχείρισης Έργων (Μ Ε) της ΕΕΤΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 26/1/2017 ΑΠ.: 796/10 ΑΠΟΦΑΣΗ Ανασυγκρότηση της Μονάδας ιαχείρισης Έργων (Μ Ε) της ΕΕΤΤ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

1. Λειτουργία Υπηρεσίας FleetOnLine 2

1. Λειτουργία Υπηρεσίας FleetOnLine 2 http://www.gpslive.gr - Fleet Online 2 Τεχνικό Εγχειρίδιο Το ολοκληρωµένο σύστηµα αποτελείται από: Το Λογισµικό FleetOnLine 2 Την απαραίτητη συσκευή εντοπισµού. Οι προτεινόµενες συσκευές που µπορούν να

Διαβάστε περισσότερα

Ευφυή συστήματα υποστήριξης ηλικιωμένων οδηγών: Ανασκόπηση και μελλοντικές κατευθύνσεις

Ευφυή συστήματα υποστήριξης ηλικιωμένων οδηγών: Ανασκόπηση και μελλοντικές κατευθύνσεις Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και εξελίξεις στην Ελλάδα Ευφυή συστήματα υποστήριξης ηλικιωμένων οδηγών: Ανασκόπηση και μελλοντικές κατευθύνσεις Γιώργος Γιαννής Καθηγητής ΕΜΠ Υπό την αιγίδα: G. Yannis, E. Vlahogianni,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη - Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο Ρόλος του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού

Πρόληψη - Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο Ρόλος του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ΗΜΕΡΙΔΑ Πρόληψη - Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο Ρόλος του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Σχεδιασμός Διαδρομών Εκκένωσης και Ανακατασκευής Μεταφορικών Δικτύων μετά από Φυσικές Καταστροφές Μεγάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ασφαλείας Δεδομένων Πιστοποίηση ISO 27001:2013 από την TÜV Austria Hellas

Πολιτική Ασφαλείας Δεδομένων Πιστοποίηση ISO 27001:2013 από την TÜV Austria Hellas Πολιτική Ασφαλείας Δεδομένων Πιστοποίηση ISO 27001:2013 από την TÜV Austria Hellas Αποστολή της Retail@Link & Πολιτική Ασφαλείας 12 χρόνια εμπειρίας Στη διασύνδεση επιχειρήσεων με >11.500.000 Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστηµάτων Επισκόπηση Π.Σ. & τεχνικές για Ανάλυση και Ανάπτυξη. πληροφοριακών συστηµάτων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστηµάτων Επισκόπηση Π.Σ. & τεχνικές για Ανάλυση και Ανάπτυξη. πληροφοριακών συστηµάτων Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστηµάτων Επισκόπηση Π.Σ. & τεχνικές για Ανάλυση και Ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων οµή παρουσίασης Τεχνολογική-Ιστορική Επισκόπηση Φάσεις Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (CCTV)

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (CCTV) Σχεδιασμός & Εγκατάσταση Συστημάτων Συναγερμού και Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV) σε 500 Φωτοβολταϊκά Πάρκα - Σχεδιασμός & Υλοποίηση Επικοινωνίας των Φωτοβολταϊκών Πάρκων με τα Κέντρα Λήψεως Σημάτων

Διαβάστε περισσότερα