Α/ Α. 1. Πινακίδες Αναγγελίας Κινδύνου. 1.1 Κ-1α Επικίνδυνη στροφή αριστερά. 1.2 Κ-1δ Επικίνδυνη στροφή δεξιά

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α/ Α. 1. Πινακίδες Αναγγελίας Κινδύνου. 1.1 Κ-1α Επικίνδυνη στροφή αριστερά. 1.2 Κ-1δ Επικίνδυνη στροφή δεξιά"

Transcript

1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ για απόφαση οικονομικής επιτροπής για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, τον καθορισμό των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού και τη διάθεση της πίστωσης. Ο δήμος έχει ανάγκη από την προμήθεια Πινακίδων Σήμανσης, Κώνων, Διαγραμμίσεων και Στηθαίων Οδών Δήμου Νέας Προποντίδας της οποίας ο προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των ,19 Ευρώ. Θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2286/95, του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτερ / ). Στον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 2014 και στον Κ.Α με τίτλο προμήθεια πινακίδων οδοσήμανσης προβλέπεται πίστωση ύψους ,54. ευρώ για την εν λόγω δαπάνη, η οποία έχει νομίμως θα αναληφθεί με την παρούσα απόφαση και το υπόλοιπο ποσό ήτοι ,65 θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2015, στον οποίο θα γίνει και η ψήφιση του ποσού. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΆ Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης αποτελεί η προμήθεια: 1. πινακίδων σήμανσης οδών, στύλων και κώνων σήμανσης, 2. διαγράμμισης οδοστρώματος και διαγράμμισης διαβάσεων πεζών, 3. στηθαίων ασφαλείας, του Δήμου Νέας Προποντίδας. Επισημαίνεται ότι οι ποσότητες των υπό προμήθεια υλικών αναγράφονται αναλυτικά στο τεύχος του ενδεικτικού προϋπολογισμού και το τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. Όσον αφορά τις θέσεις των υπό προμήθεια υλικών (τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης οδών, κώνων και στηθαίων ασφαλείας και διαγραμμίσεις), αυτές ορίζονται αφενός από το τμήμα τροχαίας Ν. Μουδανιών και αφετέρου βάσει των αναγκών που προέκυψαν από τη χρήση των δρόμων. Α/ Α 2. ΠΙΝΑΚΊΔΕΣ ΣΉΜΑΝΣΗΣ ΟΔΏΝ - ΣΤΎΛΟΙ - ΚΏΝΟΙ ΣΉΜΑΝΣΗΣ Στον πίνακα που ακολουθεί δίδεται ο κωδικός και η περιγραφή των πινακίδων που ζητούνται από την προμήθεια. Πίνακας 1: Πινακίδες σήμανσης οδών Κωδικός πινακίδας 1. Πινακίδες Αναγγελίας Κινδύνου Περιγραφή Πινακίδα 1.1 Κ-1α Επικίνδυνη στροφή αριστερά 1.2 Κ-1δ Επικίνδυνη στροφή δεξιά

2 1.3 Κ-2α Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές στροφές η πρώτη αριστερά 1.4 Κ-2δ Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές στροφές η πρώτη δεξιά 1.5 Κ-9 Επικίνδυνο ανώμαλο οδόστρωμα σε κακή κατάσταση με λακκούβες 1.6 Κ-10 Επικίνδυνο υπερυχωμένο οδόστρωμα ή απότομη κυρτή αλλαγή της κατά μήκος κλίσης της οδού 1.7 Κ-11 Επικίνδυνο κάθετο ρείθρο (αυλάκι) ή απότομη κοίλη αλλαγή της κατά μήκος κλίσης της οδού 1.8 Κ-12 Ολισθηρό οδόστρωμα 1.9 Κ-14 Κίνδυνος από πτώση βράχων και από την παρουσία τους στο οδόστρωμα

3 1.1 0 Κ-16 Κίνδυνος λόγω συχνής κίνησης παιδιών Κ-20 Κίνδυνος λόγω εκτελούμενων εργασιών στην οδό Κ-25 Προσοχή άλλοι κίνδυνοι Κ-27 Διασταύρωση με οδό, οι επί της οποίας κινούμενοι οφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα 2. Πινακίδες Ρυθμιστικές 2.1 Ρ-2 Υποχρεωτική διακοπή πορείας 2.2 Ρ-7 Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα 2.3 Ρ-8 Κλειστή οδός για όλα τα οχήματα και προς τις δύο κατευθύνσεις

4 2.4 Ρ-27 Απαγορεύεται η αριστερή στροφή 2.5 Ρ-28 Απαγορεύεται η δεξιά στροφή 2.6 Ρ-32 Η μέγιστη ταχύτητα περιορίζεται στον αναγραφόμενο αριθμό 2.7 Ρ-37 Τέλος ορίου ταχύτητας 2.8 Ρ-39 Απαγορεύεται η στάθμευση 2.9 Ρ-40 Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση 3. Πινακίδες Ρυθμιστικές 3.1 Π-21 Διάβαση πεζών

5 3.2 Π-8β Πληροφοριακές πινακίδες, ελάχιστων διαστάσεων 0,30m x 0,60m (Κατεύθυνση μίας τοπωνυμίας με πινακίδες μορφή βέλους) 3.3 Π-59 Τέλος περιοχής κατοικίας 4. Πινακίδες Πρόσθετες 4.1 Πρ-5 Πάγος 4.2 Πρ-6 Βροχή Οι προαναφερόμενες πινακίδες θα είναι τύπου 2 ενώ οι τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή και την τοποθέτησή των, δίδονται στο αντίστοιχο τεύχος. Όσον αφορά τους στύλους στήριξης των πινακίδων, αυτοί θα είναι από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέτα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματος: thread size R = 1 ½, dεξ = 48,3 mm, πάχους τοιχώματος 3,2 mm), μήκους κατ' ελάχιστον 2,50m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης. Σημειώνεται ότι στην προμήθεια περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση των στύλων. Τέλος και όσον αφορά τους κώνους σήμανσης αυτοί θα είναι πλαστικοί από υλικό PVC με δύο αντανακλαστικές ταινίες, καρφωτοί επί εδάφους, ύψους 0,50m. 3. ΔΙΑΓΡΆΜΜΙΣΗ ΟΔΏΝ Κατά τόπους, θα γίνει διαγράμμιση του οδοστρώματος, πάχους 0,12m με διάκενο 0,10m. Επιπλέον και κατ ελάχιστον, πλησίον των σχολείων - όπου δεν υφίσταται - θα γίνει διαγράμμιση διαβάσεων πεζών. Οι διαστάσεις των εν λόγω διαγραμμίσεων θα 0,50m x 4,00m (πάχος x πλάτος), ενώ το διάκενο ανάμεσα στις διαγραμμίσεις θα είναι 0,50m. Η προσφορά αφορά την προμήθεια των απαραίτητων υλικών (χρώμα και υαλοσφαιρίδια) για την κατασκευή λευκής αντανακλαστικής διαγράμμισης οδοστρώματος, υλικού υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας, για διαγράμμιση με ελάχιστου χρόνου εγγύησης 12 μηνών για το υλικό και το χρώμα, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ 1423, ΕΝ 1424 και ΕΝ 1436, του οποίου η χρήση και εφαρμογή είναι εγκεκριμένη από κρατικό εργαστήριο Δημοσίων Έργων χωρών μελών της Ε.Ε. (π.χ. LCPC Γαλλίας, BAST Γερμανίας, κλπ)

6 Κρίνονται επαρκείς, για τις ανάγκες οριζόντιας σήμανσης αυτοκινητοδρόμων οι παρακάτω προδιαγραφές: Προσωρινή προδιαγραφή ακρυλικού χρώματος (Δ14β/ο/17826/557/96) και ο ΚΜΕ. ΠΤΠ ΧΡ-1, ΧΡ-2, ΧΡ-3, και ΧΡ-4 (ΦΕΚ 190Β /79). Σημειώνεται ότι στην προμήθεια περιλαμβάνεται και η εργασία διαγράμμισης. 4. ΣΤΗΘΑΊΑ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ Προβλέπεται η προμήθεια μονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου ασφάλειας οδού τύπου Μ.Σ.Ο.- 1 (κατά ΕΛΟΤ EN 1317) με ορθοστάτες ανά 4,00m, σε επικίνδυνα σημεία οδών. Τα στηθαία θα ακολουθούν το γεωμετρικό σχήμα της οδού και θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: Ικανότητα συγκράτησης : Ν2. Λειτουργικό πλάτος: κατηγορία W2: 0,80m. Κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης: Α. Διαμόρφωση: μονόπλευρα. Επιπλέον θα φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ και θα συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά και έγγραφα που καθορίζονται στο μέρος 5 του προτύπου. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

7 Α/Α Περιγραφή προϊόντος Μ.Μ. Ποσότητα Τιμή Μονάδος ( ) Δαπάνη ( ) Ομάδα Α. Πινακίδες Σήμανσης Οδού, Στύλοι Πινακίδων, Κώνοι Σήμανσης Α1. Πινακίδες Αναγγελίας Κινδύνου Α1.1 Κ-1α τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,90m τεμ 5 27,00 135,00 Α1.2 Κ-1δ τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,90m τεμ 5 27,00 135,00 Α1.3 Κ-2α τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,90m τεμ 5 27,00 135,00 Α1.4 Κ-2δ τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,90m τεμ 5 27,00 135,00 Α1.5 Κ-9 τύπου 2 Α1.5.1 Κ-9 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,60m τεμ 10 17,00 170,00 Α1.5.2 Κ-9 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,90m τεμ 15 27,00 405,00 Α1.6 Κ-10 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,60m τεμ 10 17,00 170,00 Α1.7 Κ-11 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,60m τεμ 4 17,00 68,00 Α1.8 Κ-12 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,60m τεμ 3 17,00 51,00 Α1.9 Κ-14 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,60m τεμ 1 17,00 17,00 Α1.10 Κ-16 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,60m τεμ 85 17, ,00 Α1.11 Κ-20 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,60m τεμ 2 17,00 34,00 Α1.12 Κ-25 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,90m τεμ 10 27,00 270,00 Α1.13 Κ-27 τύπου 2 Α Κ-27 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,60m τεμ 5 17,00 85,00 Α Κ-27 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,90m τεμ 5 27,00 135,00 Α2. Πινακίδες Ρυθμιστικές Α2.1 Ρ-2 τύπου 2 Α2.1.1 Ρ-2 τύπου 2, διαμέτρου 0,60m τεμ 80 27, ,00 Α2.1.2 Ρ-2 τύπου 2, διαμέτρου 0,90m τεμ 20 48,00 960,00 Α2.2 Ρ-7 τύπου 2, διαμέτρου 0,45m τεμ 25 17,00 425,00 Α2.3 Ρ-8 τύπου 2, διαμέτρου 0,45m τεμ 5 17,00 85,00 Α2.4 Ρ-27 τύπου 2, διαμέτρου 0,45m τεμ 15 17,00 255,00 Α2.5 Ρ-28 τύπου 2, διαμέτρου 0,45m τεμ 15 17,00 255,00 Α2.6 Ρ-32 τύπου 2 Α2.6 Α2.6 Ρ-32 τύπου 2, διαμέτρου 0,45m (με αναγραφόμενο όριο 30km) Ρ-32 τύπου 2, διαμέτρου 0,65m (με αναγραφόμενο όριο 50km) τεμ 95 17, ,00 τεμ 25 27,00 675,00 Α2.7 Ρ-37 τύπου 2, διαμέτρου 0,65m τεμ 25 27,00 675,00 Α2.8 Ρ-39 τύπου 2, διαμέτρου 0,45m τεμ 5 17,00 85,00 Α2.9 Ρ-40 τύπου 2, διαμέτρου 0,45m τεμ 5 17,00 85,00 Α3. Πληροφοριακές πινακίδες Α3.1 Π-21 τύπου 2, διαστάσεων 0,45m x 0,45m τεμ 85 14, ,00 Α3.2 Π-8β τύπου 2 m , ,00 Α3.2 Π-59 τύπου 2 τεμ 2 14,00 28,00 Α4. Πρόσθετες πινακίδες Α4.1 Πρ-5 τύπου 2 τεμ 2 14,00 28,00 Α4.2 Πρ-5 τύπου 2 τεμ 2 14,00 28,00

8 Α5. Στύλοι Α5.1 Α5.2 Στύλος γαλβανιζέ εξωτερικής 1,5'' και ύψους 3m Τοποθέτηση στύλου γαλβανιζέ εξωτερικής 1,5'' και ύψους 3m Α6. Κώνοι Σήμανσης Α6.1 Πλαστικός κώνος σήμανσης από PVC με δύο αντανακλαστικές ταινίες, ύψους 0,50m Ομάδα Β. Διαγράμμιση Οδών τεμ , ,00 τεμ , ,00 τεμ 50 9,00 450,00 Σύνολο Ομάδας Α : ,00 Β1 Διαγράμμιση οδοστρώματος m 2 816,00 3, ,00 Β2 Διαγράμμιση διαβάσεων m 2 350,00 6, ,00 Ομάδα Γ. Στηθαία Ασφαλείας Σύνολο Ομάδας Β : 4.548,00 Γ1 Στηθαία ασφαλείας μ.μ. 320,00 22, ,00 Σύνολο Ομάδας Γ : 7.040,00 Άθροισμα : ,00 ΦΠΑ 23% : ,19 Γενικό Σύνολο : ,19 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο - Αντικείμενο Με την παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων προβλέπεται η προμήθεια πινακίδων σήμανσης, στύλων στήριξης, κώνων, διαγραμμίσεων και στηθαίων ασφαλείας, τα οποία είναι απαραίτητα για τη συντήρηση και οδική σήμανση των οδών του Δήμου Νέας Προποντίδας. Τα είδη, η ποιότητα και οι ποσότητες των προς προμήθεια υλικών περιγράφονται στα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού. Άρθρο 2 ο - Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις:

9 Του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. Υπουργική απόφαση 11389/93 (ΦΕΚ 185/ Τ.Β.). Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Του N. 3463/2006 περί κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95) «Περί Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». Του Π.Δ. 394/96 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». Η προμήθεια εντάσσεται στον κωδικό K.A με τίτλο Προμήθεια πινακίδων οδοσήμανσης, Κώνων, Διαγραμμίσεων και στηθαίων οδών Δήμου Ν. Προποντίδας. Άρθρο 3 ο - Συμβατικά τεύχη Για τη διενέργεια της προμήθειας ισχύουν τα παρακάτω συμβατικά στοιχεία παρατιθέμενα κατά σειρά προτεραιότητας - ισχύος σε περίπτωση τυχόν ασυμφωνίας μεταξύ των αντίστοιχων όρων: Διακήρυξη δημοπρασίας. Συγγραφή υποχρεώσεων. Τεχνική περιγραφή. Ενδεικτικός προϋπολογισμός. Τεχνικές προδιαγραφές. Οι εν ισχύ εγκύκλιοι του Υ.ΠΕ.Κ.Α. και του ΥΠ.ΕΣ. που αφορούν την εκτέλεση των έργων και προμηθειών. Οι προσφορές που θα κατατεθούν κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού θα περιλαμβάνουν ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου. Άρθρο 4 ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση μετά από Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και συλλογή προσφορών και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον όμως πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 5 ο - Ανακοίνωση αποτελέσματος Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 24, υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο Νέας Προποντίδας, σε χρόνο όχι μικρότερο των 10 δέκα ημερών, αλλά ούτε μεγαλύτερος των 15 δεκαπέντε ημερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος. Άρθρο 6 ο - Σύμβαση Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 7 ο - Εγγύηση καλής εκτέλεσης Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας είναι 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει να αναφέρουν και τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ παρ.2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης παραμένει στην υπηρεσία όσο χρονικό

10 διάστημα ορίζει η προσφορά του προμηθευτή ή απαιτεί η υπηρεσία για το χρόνο εγγύησης καλής εκτέλεσης και λειτουργίας. Άρθρο 8 ο - Χρόνος εγγύησης Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εξαρτάται από το χρόνο παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών και υπολογίζεται δύο (2) μήνες μετά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 9 ο - Χρόνος παράδοσης Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται ότι δεν θα υπερβαίνει τον ένα χρόνο (1) μετά την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και θα ορίζεται σε αυτό. Άρθρο 10 ο - Ποινικές ρήτρες - Προθεσμίες - Έκπτωση αναδόχου Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας επιβάλλονται ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33 του ΕΚ- ΠΟΤΑ. Ειδικότερα, ως Γενική Προθεσμία αποπεράτωσης του αντικειμένου της προμήθειας ορίζεται το διάστημα του ενός (1) έτους ανεξάρτητα καιρικών συνθηκών, κλπ, αρχόμενης από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. Η προμήθεια των υλικών θα γίνεται με έγγραφη παραγγελία αναλόγως των αναγκών της υπηρεσίας. Επιπλέον και για κάθε 15 ημερών υπέρβασης της τμηματικής προθεσμίας σύμφωνα με την έγγραφη παραγγελία της υπηρεσίας εξ υπαιτιότητας του προμηθευτή, αυτός θα καταβάλει αποζημίωση στο Δήμο λόγω ποινικής ρήτρας 100,00 ημερησίως. Μετά την παρέλευση των 15 ημερών υπέρβασης ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος με όλες τις εις βάρος του επιπτώσεις και συνέπειες. Οι λόγω υπερβάσεως προμηθειών ποινικές ρήτρες θα κρατούνται από το εκάστοτε οριζόμενο χρηματικό ποσό του προμηθευτού, προς πληρωμή. Άρθρο 11 ο - Πλημμελής κατασκευή Εάν κατά την παραλαβή των υλικών, αυτά δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης, ή εμφανίζονται ελαττώματα ή τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 12 ο - Φόροι - Τέλη - Κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο. Άρθρο 13 ο - Παραλαβή των υλικών - Χρόνος προσκόμισης των υλικών κατά τμηματικές παραγγελίες Η παραλαβή των προς προμήθεια υλικών θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα από τον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση και τα άρθρα 28, 29 του ΕΚΠΟΤΑ. Ο χρόνος προσκομίσεως υλικών ορίζεται σε 2 ημέρες από την έγγραφη παραγγελία. Άρθρο 14 ο - Πληρωμές αναδόχου Οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά και με την προσκόμιση των αντίστοιχων τιμολογίων και όχι πριν την οριστική παραλαβή σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.1α του ΕΚΠΟΤΑ.

11 Άρθρο 15 ο - Ατυχήματα - Ζημιές - Ασφάλιστρα και Αποζημιώσεις - Ποιότητα Υλικών Σε καμία περίπτωση δε δύναται να επιβαρυνθεί ο Δήμος με αποζημίωση για ζημιές ή ατυχήματα που προκαλούνται από το προσωπικό του προμηθευτού και των μεταφορικών μέσων που αυτός χρησιμοποιεί για την παράδοση των υλικών, ενώ αυτός είναι ο εξ ολοκλήρου υπεύθυνος αστικής και ποινικής ευθύνης για τα τυχόν προαναφερθέντα ατυχήματα και φθορές. Η ποιότητα των προσκομιζομένων υλικών θα είναι άριστη και ο Δήμος, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, δύναται να εξετάζει την ποιότητα και την καταλληλότητα των προμηθευόμενων υλικών με αίτησή του στο Κεντρικό Εργαστήριο του Υ.ΠΕ.Κ.Α. ή σε ανάλογο Δημόσιο Εργαστήριο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η ποιότητα δεν είναι καλή, θα γίνεται χρηματική περικοπή από τον προμηθευτή μετά από τη σύνταξη σχετικού πρακτικού από την Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών του Δήμου μας. Σημειώνεται ότι στην πίσω πλευρά των πινακίδων σήμανσης θα αναγράφεται η επωνυμία του προμηθευτή, τηλεφωνικός αριθμός καθώς και η αναγραφή: ΓΙΑ ΠΑΣΑ ΖΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΙ- ΔΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΜΕΧΡΙ (1) ΕΤΟΥΣ. Άρθρο 16 ο - Ειδικές υποχρεώσεις αναδόχου Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Οι προσφερόμενες τιμές των υποψήφιων προμηθευτών δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Στα προσφερόμενα είδη η τιμή θα συμπεριλαμβάνει και τα μεταφορικά και την τοποθέτηση των πινακίδων, τη διαγράμμιση των οδών και των διαβάσεων και την τοποθέτηση των στηθαίων στα σημεία που θα υποδείξει η υπηρεσία. Η τοποθέτηση των υλικών θα γίνεται τμηματικά από τον προμηθευτή, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΠ-1: Πινακίδες Επικίνδυνων Θέσεων, Ρυθμιστικές και Πληροφοριακές σήμανσης οδών Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στις απαιτήσεις των πινακίδων σήμανσης οδών, οι οποίες είναι εναρμονισμένες με τα εξής ποιοτικά επίπεδα: Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ Σταθερές πινακίδες κατακόρυφης οδικής σήμανσης - Μέρος 1: Σταθερές πινακίδες ΠΕΤΕΠ Πινακίδες Σταθερού Περιεχομένου (ΠΣΠ) Σημειώνεται ότι αναπόσπαστο τμήμα των αναγραφόμενων Τεχνικών Προδιαγραφών αποτελούν οι ΠΕΤΕΠ , οι οποίες επισυνάπτονται στο Παράρτημα I. 1. Γενικά Προβλέπεται η προμήθεια πινακίδων σήμανσης οδού με αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ. Οι πινακίδες ως προς την κατασκευαστικής τους διαμόρφωση, το περιεχόμενο και την ανακλαστικότητα, πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ :2001 και τις οδηγίες ΟΜΟΕ-ΚΣΑ:2003 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Οι πινακίδες θα φέρουν τις

12 αυτοκόλλητες προστατευτικές μεμβράνες ή θα διατηρούνται στην εργοστασιακή συσκευασία τους κατά την παράδοση τους στην υπηρεσία με τα απαραίτητα εξαρτήματα στερέωσης. Κατά τη σύμβαση, ο προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικά ποιότητας σύμφωνα με τα παραπάνω και για όσα περιγράφονται στις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές. Στον παρακάτω πίνακα ορίζονται ο τύπος της κάθε πινακίδας, τα τεμάχια καθώς και οι διαστάσεις των: Α/Α Περιγραφή προϊόντος Ομάδα Α. Πινακίδες Σήμανσης Οδού, Στύλοι Πινακίδων, Κώνοι Σήμανσης Α1. Πινακίδες Αναγγελίας Κινδύνου Μ. Μ. Ποσότητα Α1.1 Κ-1α τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,90m τεμ 5 Α1.2 Κ-1δ τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,90m τεμ 5 Α1.3 Κ-2α τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,90m τεμ 5 Α1.4 Κ-2δ τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,90m τεμ 5 Α1.5 Κ-9 τύπου 2 Α1.5.1 Κ-9 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,60m τεμ 10 Α1.5.2 Κ-9 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,90m τεμ 15 Α1.6 Κ-10 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,60m τεμ 10 Α1.7 Κ-11 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,60m τεμ 4 Α1.8 Κ-12 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,60m τεμ 3 Α1.9 Κ-14 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,60m τεμ 1 Α1.10 Κ-16 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,60m τεμ 85 Α1.11 Κ-20 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,60m τεμ 2 Α1.12 Κ-25 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,90m τεμ 10 Α1.13 Κ-27 τύπου 2 Α Α Κ-27 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,60m τεμ 5 Κ-27 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,90m τεμ 5 Α2. Πινακίδες Ρυθμιστικές Α2.1 Ρ-2 τύπου 2 Α2.1.1 Ρ-2 τύπου 2, διαμέτρου 0,60m τεμ 80 Α2.1.2 Ρ-2 τύπου 2, διαμέτρου 0,90m τεμ 20 Α2.2 Ρ-7 τύπου 2, διαμέτρου 0,45m τεμ 25 Α2.3 Ρ-8 τύπου 2, διαμέτρου 0,45m τεμ 5 Α2.4 Ρ-27 τύπου 2, διαμέτρου 0,45m τεμ 15 Α2.5 Ρ-28 τύπου 2, διαμέτρου 0,45m τεμ 15 Α2.6 Ρ-32 τύπου 2 Α2.6 Ρ-32 τύπου 2, διαμέτρου 0,45m (με αναγραφόμενο όριο 30km) τεμ 95 Α2.6 Ρ-32 τύπου 2, διαμέτρου 0,65m (με αναγραφόμενο όριο 50km) τεμ 25 Α2.7 Ρ-37 τύπου 2, διαμέτρου 0,65m τεμ 25 Α2.8 Ρ-39 τύπου 2, διαμέτρου 0,45m τεμ 5

13 Α2.9 Ρ-40 τύπου 2, διαμέτρου 0,45m τεμ 5 Α3. Πληροφοριακές πινακίδες Α3.1 Π-21 τύπου 2, διαστάσεων 0,45m x 0,45m τεμ 85 Α3.2 Π-8β τύπου 2 m 2 50 Α3.2 Π-59 τύπου 2 τεμ 2 Α4. Πρόσθετες πινακίδες Α4.1 Πρ-5 τύπου 2 τεμ 2 Α4.2 Πρ-5 τύπου 2 τεμ 2 2. Έλασμα πινακίδων Για την κατασκευή των πινακίδων θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά κράματα αλουμινίου τύπου AlMg 2 ή AlMgSI (alloy 6082), κατηγορίας «ανθεκτικά κράματα στο θαλάσσιο νερό» κατά DIN 1725, μέρος 1. Το όριο αντοχής σε εφελκυσμό θα είναι τουλάχιστον 155Ν/mm για πινακίδες με διαμορφωμένα άκρα ή ενισχυμένο πλαίσιο και τουλάχιστον 200N/mm για επίπεδες πινακίδες. Το πάχος του ελάσματος θα είναι εν γένει 3,0mm για τις επίπεδες πινακίδες. 3. Οπισθοανακλαστικές μεμβράνες Οι προσκομιζόμενες πινακίδες θα συνοδεύονται από πρόσφατα (τελευταίου 6μήνου) πιστοποιητικά δοκιμής του ελάσματος και των ανακλαστικών μεμβρανών, εκδόσεως αναγνωρισμένου εργαστηρίου. 4. Εγγυήσεις μεμβρανών Οι χρησιμοποιούμενες μεμβράνες για την κατασκευή των πινακίδων θα συνοδεύονται από εγγύηση του κατασκευαστή για την εναπομένουσα ανακλαστικότητά τους έναντι της αρχικής (των καινούργιων μεμβρανών), η οποία θα είναι κατ ελάχιστον: 1. Για μεμβράνες τύπου I: > 50% στα 7 χρόνια. 2. Για μεμβράνες τύπου II: > 80% στα 7 χρόνια > 60% στα 10 χρόνια. 3. Για μεμβράνες τύπου III: > 80% στα 7 χρόνια > 60% στα 12 χρόνια. 5. Εξαρτήματα στερέωσης Τα εξαρτήματα στήριξης των πινακίδων θα είναι χαλύβδινα ή από κράμα αλουμινίου. Τα χαλύβδινα εξαρτήματα, οι κοχλίες, τα περικόχλια και οι ροδέλες θα είναι γαλβανισμένα κατά ΕΝ ISO Αναγραφές Στην οπίσθια όψη των πινακίδων, η οποία θα είναι βαμμένη με χρώμα γκρι υψηλής αντοχής στις καιρικές συνθήκες, θα αναγράφεται φράση που σχετίζεται με την προστασία τους, επισήμανση των προβλεπομένων κυρώσεων για πρόκληση βλάβης κλπ. Θα αναγράφεται επίσης ο κωδικός της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστή και το τρίμηνο και έτος της προμήθειας. 7. Λοιπές αποστάσεις Ως προς τις γραμματοσειρές, τα χρώματα υποβάθρου και οπισθοανακλαστικών επιφανειών, τα σχήματα και τις ανοχές σχεδιασμού/υλοποίησης έχουν εφαρμογή τα καθοριζόμενα στις ΟΜΟΕ- ΚΣΕ και το πρότυπο ΕΝ ΤΠ-2: Στύλος Πινακίδων από Γαλβανισμένο Σιδηροσωλήνα DN 40mm (1 ½ ) Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στις απαιτήσεις των στύλων στήριξης των πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40mm (1 ½ ). Οι απαιτήσεις είναι εναρμονισμένες με τα αναφερόμενα ποιοτικά επίπεδα:

14 Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ Μη κεκραμένοι χαλυβδοσωλήνες κατάλληλοι για συγκόλληση και κατασκευή σπειρομάτων - Τεχνικοί όροι παράδοσης Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης Παρακάτω ακολουθεί πίνακας με την ποσότητα των απαιτούμενων στύλων: Α/Α Περιγραφή προϊόντος Μ. Μ. Ποσότητα 1 Στύλος γαλβανιζέ εξωτερικής 1,5'' και ύψους 3m τεμ Τοποθέτηση στύλου γαλβανιζέ εξωτερικής 1,5'' και ύψους 3m τεμ 740 Ειδικότερα πρόκειται για στύλους στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέτα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματος: thread size R = 1 ½, dεξ = 48,3mm, πάχους τοιχώματος 3,2mm), μήκους κατ' ελάχιστον 2,50m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την προμήθεια, προσκόμιση στη θέση τοποθέτησης και τοποθέτηση του στύλου με στεφάνη στέψης για τη στερέωση της πινακίδας, ημικυκλική ή σχήματος Π (ανάλογα με τον τύπο της πινακίδας) και οπή στο κάτω άκρο για τη διέλευση χαλύβδινης γαλβανισμένης ράβδου Φ 12mm μήκους 0,30m. Για τη σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 0,50m και διαμέτρου 0,30m. Επιπλέον περιλαμβάνεται η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παραμείνει κατακόρυφος και η πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά). ΤΠ-3: Κώνοι Σήμανσης Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στις απαιτήσεις των κώνων σήμανσης, οι οποίοι θα πληρούν την Προδιαγραφή του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε Παρακάτω ακολουθεί πίνακας με την ποσότητα των απαιτούμενων κώνων: Α/Α 1 Περιγραφή προϊόντος Πλαστικός κώνος σήμανσης από PVC με δύο αντανακλαστικές ταινίες, ύψους 0,50m Μ. Μ. Ποσότητα τεμ 50 Οι κώνοι θα έχουν ενιαίο κόκκινο φωσφορίζον χρώμα. Είναι κατασκευασμένοι από μαλακό PVC, ολόσωμοι με λεία και στιλπνή επιφάνεια και δεν προκαλούν, ούτε υφίστανται ζημιές από τυχόν πρόσκρουση επ' αυτών διερχομένων οχημάτων. Έχουν χαμηλό κέντρο βάρους και παρουσιάζουν μεγάλη ευκαμψία ώστε μετά την παραμόρφωσή τους να επανέρχονται αμέσως στην αρχική τους κατάσταση. Προσφέρουν υψηλή ορατότητα μέρα - νύχτα και υπό όλες τις καιρικές συνθήκες. Οι κώνοι φέρουν αντανακλαστική ταινία αργυρόλευκου χρώματος υψηλής αντανακλαστικότητας τύπου II, σταθερά κολλημένη επί του σώματος αυτών. Οι αντανακλαστικές ιδιότητες της μεμβράνης είναι σύμφωνα με την προσωρινή προδιαγραφή ανακλαστικών κώνων. Συνοπτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κώνων είναι: Σκληρότητα : SHORE

15 Ύψος : 50cm Διαστάσεις βάσης : 28,5 x 28,5cm Πλάτος ανακλαστικής λωρίδας : 9cm ΤΠ-4: Διαγράμμιση οδοστρώματος και διάβασης πεζών Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά τα απαραίτητα υλικά για την κατασκευή λευκής αντανακλαστικής διαγράμμισης οδοστρώματος, για τη διαγράμμιση του οδοστρώματος με γραμμή πάχους 0,12m με διάκενο 0,10m. Επιπλέον, πλησίον των σχολείων - όπου δεν υφίσταται - θα γίνει διαγράμμιση διαβάσεων πεζών. Οι διαστάσεις των εν λόγω διαγραμμίσεων θα 0,50m x 4,00m (πάχος x πλάτος), ενώ το διάκενο ανάμεσα στις διαγραμμίσεις θα είναι 0,50m. Σημειώνεται ότι στην προμήθεια περιλαμβάνεται και η εργασία διαγράμμισης. Στον παρακάτω πίνακα ορίζονται ο τύπος της κάθε πινακίδας, τα τεμάχια καθώς και οι διαστάσεις των: Α/Α Περιγραφή προϊόντος Μ. Μ. Ποσότητα 1 Διαγράμμιση οδοστρώματος m 2 816,00 2 Διαγράμμιση διαβάσεων m 2 350,00 Η προμήθεια αφορά τα απαραίτητα υλικά (προμήθεια ακρυλικού χρώματος λευκού έτοιμο προς χρήση και υαλοσφαιρίδια) για την κατασκευή λευκής αντανακλαστικής διαγράμμισης οδοστρώματος, υλικού υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας, για διαγράμμιση με ελάχιστου χρόνου εγγύησης 12 μηνών για το υλικό και το χρώμα, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ 1423, ΕΝ 1424 και ΕΝ 1436, του οποίου η χρήση και εφαρμογή είναι εγκεκριμένη από κρατικό εργαστήριο Δημοσίων Έργων χωρών μελών της Ε.Ε. (π.χ. LCPC Γαλλίας, BAST Γερμανίας, κλπ) Κρίνονται επαρκείς, για τις ανάγκες οριζόντιας σήμανσης αυτοκινητοδρόμων οι παρακάτω προδιαγραφές: Προσωρινή προδιαγραφή ακρυλικού χρώματος (Δ14β/ο/17826/557/96) και ο ΚΜΕ. ΠΤΠ ΧΡ-1, ΧΡ-2, ΧΡ-3, και ΧΡ-4 (ΦΕΚ 190Β /79). Η προμήθεια περιλαμβάνει τις φορτοεκφορτώσεις του χαμένου χρόνου και της σταλίας των μέσων μεταφοράς. Λευκό ακρυλικό χρώμα διαγράμμισης οδών Για την προμήθεια του ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών ισχύει το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1871 Υλικά οριζόντιας σήμανσης οδών - φυσικές ιδιότητες και συγκεκριμένα οι κατηγορίες LF 7 για τον παράγοντα φωτεινότητας UVI, για την επιταχυνόμενη γήρανση UV και BR2 για την επίδραση ασφάλτου. Επιπλέον το χρώμα πρέπει να πληροί τα παρακάτω: 1. Να αποτελείται από χρωστική, ακρυλικές ρητίνες και τους κατάλληλους ακρυλικούς διαλύτες. 2. Όταν εφαρμόζεται στο οδόστρωμα, να εξατμίζεται και να δίνει σταθερό υμένα. 3. Να συνεργάζεται με τα υάλινα σφαιρίδια που προδιαγράφονται στον ΕΝ 1423 και την Π.Τ.Π. Χ-1 τα οποία κατά την εφαρμογή της διαγράμμισης ψεκάζονται στον υγρό υμένα του χρώματος.

16 4. Να είναι ικανό να αποτρέπει την πλήρη κάλυψη των μεγαλύτερων σφαιριδίων λόγω τριχοειδούς ανύψωσης και να εξασφαλίζει στα σφαιρίδια τη μέγιστη πρόσφυση ώστε να προκύπτει λωρίδα διαγράμμισης πολύ ανθεκτική στη γήρανση και τη φθορά. 5. Να είναι καλά αναμεμειγμένο, να μην κατακάθεται και να μη συσσωματώνεται μόνιμα μέσα στο δοχείο μετά περίοδο αποθηκεύσεως τουλάχιστον 1 έτους και να επανέρχεται εύκολα με ανάδευση στην αρχική του κατάσταση. 6. Όταν ξηραίνεται στην επιφάνεια του οδοστρώματος, να δίνει υμένα με καλή πρόσφυση, που δε μεταβάλλεται αισθητά ο χρωματισμός του με την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας, της κυκλοφορίας και της παρόδου του χρόνου. 7. Να εφαρμόζεται εύκολα και ομοιόμορφα με τα μηχανήματα διαγράμμισης οδών. 8. Να έχει περιεκτικότητα σε TiO 2, 13% k.β. To ποσοστό TiO 2 στο χρώμα προσδιορίζεται σύμφωνα με το ASTM D αναγωγική μέθοδος JONES. 9. Να έχει ιξώδες K.U (KREBS UNITS). Το ιξώδες προσδιορίζεται σύμφωνα με το ASTM D Να έχει χρόνο ξήρανσης (No PICK - UP TIME ) 20min. Ο χρόνος ξήρανσης προσδιορίζεται σύμφωνα με το ASTM D Να έχει λεπτότητα κόκκων (HEGMAN) 3. Η λεπτότητα κόκκων προσδιορίζεται σύμφωνα με το ASTM D Να έχει αντοχή σε φθορά μετά θέρμανσης 50kgr. Η αντοχή σε φθορά μετά θέρμανσης προσδιορίζεται ως ακολούθως: Το χρώμα εφαρμόζεται σε ξηρό υμένα πάχους περίπου 80m πάνω σε γυάλινο δοκίμιο διαστάσεων 15cm x 7cm καλά καθαρισμένο με διαλύτη. Το πάχος του ξηρού υμένα προσδιορίζεται 24 ώρες μετά τη διάστρωση. Το δοκίμιο θερμαίνεται σε πυριαντήριο επί 3 ώρες σε θερμοκρασία 105 ο C ο C και εν συνέχεια κλιματίζεται επί 30min σε θερμοκρασία 25 ± 2 ο C και σχετική υγρασία 50% ± 5%. Το δοκίμιο υποβάλλεται σε δοκιμασία φθοράς σύμφωνα με το ASTM D968. Η άμμος που χρησιμοποιείται είναι η πρότυπη άμμος CEN EN Το χρώμα δεν πρέπει να παρουσιάζει ρηγματώσεις απολεπίσεις η απώλεια πρόσφυσης όταν δοκιμάζεται όπως περιγράφεται ακολούθως: Το χρώμα εφαρμόζεται με υμενογράφο σε υγρό υμένα 127m πάνω σε πλακίδιο λευκοσιδήρου διαστάσεων 7,5cm x 12,5cm και βάρους 1,6 έως 2,1Kg/m 2 καλά καθαρισμένο με διαλύτη. Ο υμένας ξηραίνεται στους 21 ο C - 26 ο C σε οριζόντια θέση επί 18ωρο, στη συνέχεια θερμαίνεται σε πυριαντήριο σε θερμοκρασία 25 ± 2 ο C επί 2ωρο, ψύχεται σε θερμοκρασία δωματίου τουλάχιστον επί μισής ώρας και κάμπτεται γύρω από ξύλινη ράβδο διαμέτρου 12,5mm. 14. Το χρώμα, δεν πρέπει να παρουσιάζει απώλεια πρόσφυσης, ξεφλουδίσματα ή άλλες αλλοιώσεις εκτός μίας ελαφράς απώλειας της στιλπνότητας του, όταν δοκιμάζεται ως ακολούθως: Το χρώμα εφαρμόζεται με υμενογράφο σε υγρό υμένα 380m σε καθαρό γυάλινο δοκίμιο. Ο υμένας ξηραίνεται στους 21 ο C - 26 ο C σε οριζόντια θέση επί 72 ώρες. Το δοκίμιο εμβαπτίζεται κατά το ήμισυ σε αποσταγμένο νερό σε θερμοκρασία δωματίου για 18 ώρες, αφήνεται να ξηρανθεί στον αέρα επί δίωρο και εξετάζεται. 15. Το χρώμα όταν ψεκάζεται σε οριζόντιες επιφάνειες λαμαρίνας ή αλουμινίου και σε πάχος υγρού υμένα περίπου 400m πρέπει να δίνει υμένα ο οποίος να ξηραίνεται και να προκύπτει επιφάνεια λεία, ομοιόμορφη, χωρίς ανωμαλίες και τραχύτητα και οποιοδήποτε άλλη ασυνέχεια. Το χρώμα δεν πρέπει να παρουσιάζει, ραβδώσεις ή διαχωρισμό όταν ψεκάζεται σε καθαρό γυαλί.

17 16. Η δοκιμή της αποθήκευσης θα γίνεται σύμφωνα με το ASTM D1309 και πρέπει να είναι ±6. Το ΚΕΔΕ προς το παρόν δεν έχει τον απαιτούμενο από την ΕΝ 1871 εξοπλισμό για τη δοκιμή αυτή, η δε εναλλακτική λύση του 1871 (φυσική αποθήκευση 6 μηνών) είναι πρακτικά αδύνατη για την εμπρόθεσμη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Ως προς τη δειγματοληψία ισχύει η προδιαγραφή που εγκρίθηκε με την απόφαση ΒΜ5/30757/ (ΦΕΚ 799 τ. Β / ) και για την συσκευασία η παράγραφος 3.1 του Τεύχους Οδηγιών κατασκευής διαγραμμίσεων οδών με λευκό ή κίτρινο χρώμα έτους Οι επιπλέον ελέγχει που δεν προβλέπονται στο ΕΝ 1871, θεωρούνται αναγκαίοι δεδομένου ότι δε γίνονται οι έλεγχοι επιδόσεων των χρωμάτων σύμφωνα με το ΕΝ 1436 Επιδόσεις διαγραμμίσεων οδών (τεχνικά χαρακτηριστικά). Επιπλέον των ανωτέρω και σύμφωνα με το υπ αριθμ /1852/99/ έγγραφο του Γενικού Χημείου του Κράτους, εφόσον πρόκειται για παρασκεύασμα που ταξινομείται ως επιβλαβές και εύφλεκτο, σύμφωνα με την Απόφαση ΑΧΣ 1197/89 (ΦΕΚ 567/Β/90) περί επικινδύνων παρασκευασμάτων, και το Παράρτημα Ι της Απόφασης ΑΧΣ 378/94 (ΦΕΚ 705/Β/ ) περί επικίνδυνων ουσιών, θα επισημαίνεται με τα σύμβολα κινδύνου F, Xn, τις ενδείξεις που αφορούν τους ιδιαίτερους κινδύνους - φράσεις R: R 11 πολύ εύφλεκτο και R20 επιβλαβές όταν εισπνέετε και τις τυποποιημένες οδηγίες προφύλαξης - φράσεις S: S16 μακριά από πηγές ανάφλεξης - απαγορεύεται το κάπνισμα. S25 αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια. S29 μην αδειάζετε το περιεχόμενο στην αποχέτευση. S33 λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων. Επίσης το επικίνδυνο παρασκεύασμα θα συνοδεύεται από δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 3 της Απόφασης Α.Χ.Σ. 508/91 (ΦΕΚ 886/Β/ ) Περί καθορισμού κανόνων για το σύστημα ειδικής πληροφόρησης σχετικά με τα επικίνδυνα παρασκευάσματα, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Απόφαση Α.Χ.Σ. 47/95 (ΦΕΚ 431/Β/ ). ΤΠ-5: Στηθαία ασφαλείας Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στις απαιτήσεις των στηθαίων ασφάλειας οδού τύπου Μ.Σ.Ο.-1, με ορθοστάτες ανά 4,00m, σε επικίνδυνα σημεία οδών. Οι απαιτήσεις είναι εναρμονισμένες με τα αναφερόμενα ποιοτικά επίπεδα: Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317 ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ Συστήματα αναχαίτισης οδών Στήριξη στηθαίων ασφαλείας και ιστών οδοφωτισμού επί γεφυρών ή τοίχων Στον παρακάτω πίνακα ορίζονται ο τύπος της κάθε πινακίδας, τα τεμάχια καθώς και οι διαστάσεις των: Α/Α Περιγραφή προϊόντος Μ. Μ. Ποσότητα 1 Στηθαία ασφαλείας μ.μ. 320,00

18 Τα στηθαία θα ακολουθούν το γεωμετρικό σχήμα της οδού και περιλαμβάνονται και οι οποιεσδήποτε σχετικές δαπάνες, για την καμπύλωση των τεμαχίων της χαλυβδοσωλήνας στις καμπύλες με ακτίνα μικρότερη των 40m, και για την καμπύλωση και στρέβλωση των άκρων των στηθαίων, σύμφωνα με την τεχνική μελέτη ή/και τις εντολές της Υπηρεσίας, η δαπάνη των πρόσθετων ορθοστατών, οι δαπάνες της πρόσθετης ειδικής διάτρησης χαλυβδοσωλήνας όταν προβλέπεται πύκνωση των ορθοστατών στα άκρα των στηθαίων κλπ. Ακόμη θα φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ , θα συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά και έγγραφα που καθορίζονται στο μέρος 5 του προτύπου και θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: Ικανότητα συγκράτησης : Ν2 Λειτουργικό πλάτος: κατηγορία W2 : 0,80m Κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης : Α Διαμόρφωση : μονόπλευρα Αναφέρεται ότι περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά, ανάλογα με τον τύπο του στηθαίου, όπως υλικά σκυροδέματος και σιδηροπλισμού για τα τμήματα στηθαίων από σκυρόδεμα, χαλυβδοσωλήνες, ορθοστάτες και μικροϋλικά των μεταλλικών στηθαίων, συρματόπλεγμα περίφραξης, οριζόντιοι σωλήνες - χειρολισθήρες κλπ, σιδηρές πλάκες πάκτωσης, χαλύβδινοι σωλήνες ή πλαστικοί σωλήνες αναμονής τοποθέτησης ορθοστατών, άμμος εγκιβωτισμού, τσιμεντοκονία για το πώμα, φυτικές γαίες επανεπίχωσης του άνω τμήματος της οπής τοποθέτησης των ορθοστατών, τα αντανακλαστικά τραπεζοειδούς ή κυκλικής μορφής με ελάχιστη αντανακλαστική επιφάνεια 50cm 2, τα οποία αποτελούνται από πρισματικούς κρυστάλλους ακρυλικού υλικού ερμητικά στεγανοποιημένους και τοποθετημένους σε πλαστική βάση που στερεώνεται σε έλασμα ή αλουμινίου πάχους τουλάχιστον 3mm ή γαλβανισμένο χαλύβδινο πάχους 1mm, ερυθρά ή λευκά κλπ. Περιλαμβάνεται επίσης η κατεργασία των υλικών, η διάνοιξη οπών και λάκκων θεμελίωσης των ορθοστατών των μεταλλικών στηθαίων, η τοποθέτηση -ρύθμιση - πάκτωση των ορθοστατών και στερέωση των στηθαίων στους ορθοστάτες, η επαναπλήρωση του απομένοντος σκάμματος, η συμπύκνωση του υλικού επαναπλήρωσης, η τοποθέτηση αντανακλαστήρων σε αποστάσεις ανά 12,00m μεταξύ τους, η προστασία (μετά την κατεργασία, κοπή, συγκόλληση κλπ) όλων των σιδηρών υλικών από τη σκωρίαση με θερμό βαθύ γαλβάνισμα, σύμφωνα με τις ειδικότερες απαιτήσεις των λοιπών όρων δημοπράτησης για το είδος προστασίας, η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού και η διάστρωση του σκυροδέματος (για τα από σκυρόδεμα τμήματα των στηθαίων) με χρήσεις ειδικού μηχανήματος ολισθαίνοντος σιδηρότυπου και η προστασία αυτού μετά τη σκυροδέτηση (CURING) και η εν συνεχεία στερέωση επ' αυτών ανάλογα με τον τύπο του στηθαίου, του προβλεπόμενου μεταλλικού κιγκλιδώματος με τη δαπάνη όλων των υλικών και μικροϋλικών, η αποκομιδή όλων των προϊόντων ορυγμάτων (από τη διάνοιξη των οπών ορθοστατών των μεταλλικών στηθαίων) σε θέσεις επιτρεπόμενες από την Υπηρεσία, η δαπάνη προσθήκης (εργασία και υλικά) στο σκυρόδεμα κατάλληλων ινών πολυπροπυλενίου (ΡΡ) C3H6 τουλάχιστον 0,90kgr ανά m 3 σκυροδέματος, όπως και κάθε άλλη δαπάνη έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά, αλλά είναι αναγκαία για πλήρως ολοκληρωμένη εργασία σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. Ακόμη περιλαμβάνεται και η δαπάνη για τα ακραία τμήματα των μεταλλικών στηθαίων, που θα βυθίζονται στο έδαφος και θα πακτώνονται κατάλληλα, σύμφωνα με τις οδηγίες του Κυρίου του έργου.

19 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την Προμήθεια Πινακίδων Σήμανσης, Κώνων, Διαγραμμίσεων και Στηθαίων Οδών Δήμου Νέας Προποντίδας Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας λάβει υπόψη: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν. 2286/95 2) Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ.4,5,6 του ΕΚΠΟΤΑ 3) Την Π1/3305/ απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/ τεύχος B) 4) Τον προϋπολογισμό του Δήμου, στον Κ.Α στον οποίο προβλέπεται πίστωση ,54 ΕΥΡΩ για την Προμήθεια Πινακίδων Σήμανσης, Κώνων, Διαγραμμίσεων και Στηθαίων Οδών Δήμου Νέας Προποντίδας Το υπόλοιπο του ποσού του διαγωνισμού, ,65, θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του 2015, καθότι ο διαγωνισμός θα λήξει στις 28 Φεβρουαρίου του ) Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών. 6) Την 371/2014 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία ψηφίστηκε πίστωση ,54 ευρώ και το υπόλοιπο ποσό θα προβλεφθεί και θα ψηφιστεί το έτος 2015 και εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές 7) Του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α) Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια των παρακάτω αγαθών: Α/Α Περιγραφή προϊόντος Μ. Μ. Ποσότητα Ομάδα Α. Πινακίδες Σήμανσης Οδού, Στύλοι Πινακίδων, Κώνοι Σήμανσης Α1. Πινακίδες Αναγγελίας Κινδύνου ΤιμήΜονάδος ( ) Δαπάνη ( ) Α1.1 Κ-1α τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,90m τεμ 5 27,00 135,00 Α1.2 Κ-1δ τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,90m τεμ 5 27,00 135,00 Α1.3 Κ-2α τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,90m τεμ 5 27,00 135,00 Α1.4 Κ-2δ τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,90m τεμ 5 27,00 135,00 Α1.5 Κ-9 τύπου 2 Α1.5.1 Κ-9 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,60m τεμ 10 17,00 170,00 Α1.5.2 Κ-9 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,90m τεμ 15 27,00 405,00 Α1.6 Κ-10 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,60m τεμ 10 17,00 170,00 Α1.7 Κ-11 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,60m τεμ 4 17,00 68,00 Α1.8 Κ-12 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,60m τεμ 3 17,00 51,00 Α1.9 Κ-14 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,60m τεμ 1 17,00 17,00 Α1.10 Κ-16 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,60m τεμ 85 17, ,00 Α1.11 Κ-20 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,60m τεμ 2 17,00 34,00 Α1.12 Κ-25 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,90m τεμ 10 27,00 270,00

20 Α1.13 Κ-27 τύπου 2 Α Α Κ-27 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,60m τεμ 5 17,00 85,00 Κ-27 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,90m τεμ 5 27,00 135,00 Α2. Πινακίδες Ρυθμιστικές Α2.1 Ρ-2 τύπου 2 Α2.1.1 Ρ-2 τύπου 2, διαμέτρου 0,60m τεμ 80 27, ,00 Α2.1.2 Ρ-2 τύπου 2, διαμέτρου 0,90m τεμ 20 48,00 960,00 Α2.2 Ρ-7 τύπου 2, διαμέτρου 0,45m τεμ 25 17,00 425,00 Α2.3 Ρ-8 τύπου 2, διαμέτρου 0,45m τεμ 5 17,00 85,00 Α2.4 Ρ-27 τύπου 2, διαμέτρου 0,45m τεμ 15 17,00 255,00 Α2.5 Ρ-28 τύπου 2, διαμέτρου 0,45m τεμ 15 17,00 255,00 Α2.6 Ρ-32 τύπου 2 Α2.6 Α2.6 Ρ-32 τύπου 2, διαμέτρου 0,45m (με αναγραφόμενο όριο 30km) Ρ-32 τύπου 2, διαμέτρου 0,65m (με αναγραφόμενο όριο 50km) τεμ 95 17, ,00 τεμ 25 27,00 675,00 Α2.7 Ρ-37 τύπου 2, διαμέτρου 0,65m τεμ 25 27,00 675,00 Α2.8 Ρ-39 τύπου 2, διαμέτρου 0,45m τεμ 5 17,00 85,00 Α2.9 Ρ-40 τύπου 2, διαμέτρου 0,45m τεμ 5 17,00 85,00 Α3. Πληροφοριακές πινακίδες Α3.1 Π-21 τύπου 2, διαστάσεων 0,45m x 0,45m τεμ 85 14, ,00 Α3.2 Π-8β τύπου 2 m , ,00 Α3.2 Π-59 τύπου 2 τεμ 2 14,00 28,00 Α4. Πρόσθετες πινακίδες Α4.1 Πρ-5 τύπου 2 τεμ 2 14,00 28,00 Α4.2 Πρ-5 τύπου 2 τεμ 2 14,00 28,00 Α4. Στύλοι Α4.1 Α4.2 Στύλος γαλβανιζέ εξωτερικής 1,5'' και ύψους 3m Τοποθέτηση στύλου γαλβανιζέ εξωτερικής 1,5'' και ύψους 3m Α5. Κώνοι Σήμανσης Α5.1 Πλαστικός κώνος σήμανσης από PVC με δύο αντανακλαστικές ταινίες, ύψους 0,50m Ομάδα Β. Διαγράμμιση Οδών τεμ , ,00 τεμ , ,00 τεμ 50 9,00 450,00 Σύνολο Ομάδας Α : ,00 Β1 Διαγράμμιση οδοστρώματος m 2 816,00 3, ,00 Β2 Διαγράμμιση διαβάσεων m 2 350,00 6, ,00 Ομάδα Γ. Στηθαία Ασφαλείας Σύνολο Ομάδας Β : 4.548,00 Γ1 Στηθαία ασφαλείας μ.μ. 320,00 22, ,00

21 Σύνολο Ομάδας Γ : 7.040,00 Άθροισμα : ,00 ΦΠΑ 23% : ,19 Γενικό Σύνολο : ,19 Β) Οι όροι του διαγωνισμού είναι οι εξής: 1) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 24η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1:00μ.μ στα Γραφεία του Δήμου Νέας Προποντίδας στην οδό Μ. Αλεξάνδρου 26, Νέα Μουδανιά, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού 2) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις προμηθευτών εφ όσον πληρούν τους όρους του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ 3) Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 4) Μαζί με την προσφορά πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν και τα εξής δικαιολογητικά: Α) Πιστοποιητικό του Βιοτεχνικού ή εμπορικού ή βιομηχανικού επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι α) δεν εμπίπτει στους περιορισμούς του άρθρου 4, παρ 3 Ν. 2286/95 δηλαδή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκεί νόμιμα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. β) Τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. γ) Να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των ειδών που θα πρέπει να είναι όσο προβλέπει η διακήρυξη. δ) Να αναφέρουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης Συγγραφής Υποχρεώσεων της προμήθειας και συμφωνούν με αυτούς. Γ) Τεχνική περιγραφή-προδιαγραφές, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο στοιχείο για να βοηθήσει την αξιολόγηση των προσφορών 5) Η προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. 6) Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και να περιλαμβάνει τις κρατήσεις υπέρ τρίτων. 7) Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται ή να κατατίθενται στη διεύθυνση Μ. Αλεξάνδρου 26 Ν. Μουδανιά Χαλκιδικής (Δημαρχείο) Γραφείο Προμηθειών Αρμόδιος Γλαράκη Ράνια μέχρι τις 12:00 μ.μ. της 24ης Νοεμβρίου ) Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 120 ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 9) Η κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή 10) Η παράδοση των προσφερόμενων υλικών θα γίνεται τμηματικά (στάδια) και άμεσα (εντός 48 ωρών) κατόπιν εντολής της αρμόδιας υπηρεσίας. Η δε σύμβαση θα λήξει στις 28/02/2015.

22 11) Η πληρωμή ολόκληρης της συμβατικής αξίας των αγαθών θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 12) Τον προμηθευτή βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις καθώς και η κράτηση για φόρο εισοδήματος, πλην του Φ.Π.Α., που βαρύνει το Δήμο. 13) Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α.. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΠ-1: Πινακίδες Επικίνδυνων Θέσεων, Ρυθμιστικές και Πληροφοριακές σήμανσης οδών Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στις απαιτήσεις των πινακίδων σήμανσης οδών, οι οποίες είναι εναρμονισμένες με τα εξής ποιοτικά επίπεδα: Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ Σταθερές πινακίδες κατακόρυφης οδικής σήμανσης - Μέρος 1: Σταθερές πινακίδες ΠΕΤΕΠ Πινακίδες Σταθερού Περιεχομένου (ΠΣΠ) Σημειώνεται ότι αναπόσπαστο τμήμα των αναγραφόμενων Τεχνικών Προδιαγραφών αποτελούν οι ΠΕΤΕΠ , οι οποίες επισυνάπτονται στο Παράρτημα I. 1. Γενικά Προβλέπεται η προμήθεια πινακίδων σήμανσης οδού με αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ. Οι πινακίδες ως προς την κατασκευαστικής τους διαμόρφωση, το περιεχόμενο και την ανακλαστικότητα, πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ :2001 και τις οδηγίες ΟΜΟΕ-ΚΣΑ:2003 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Οι πινακίδες θα φέρουν τις αυτοκόλλητες προστατευτικές μεμβράνες ή θα διατηρούνται στην εργοστασιακή συσκευασία τους κατά την παράδοση τους στην υπηρεσία με τα απαραίτητα εξαρτήματα στερέωσης. Κατά τη σύμβαση, ο προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικά ποιότητας σύμφωνα με τα παραπάνω και για όσα περιγράφονται στις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές. Στον παρακάτω πίνακα ορίζονται ο τύπος της κάθε πινακίδας, τα τεμάχια καθώς και οι διαστάσεις των: Α/Α Περιγραφή προϊόντος Μ.Μ. Ποσότητα

23 Ομάδα Α. Πινακίδες Σήμανσης Οδού, Στύλοι Πινακίδων, Κώνοι Σήμανσης Α1. Πινακίδες Αναγγελίας Κινδύνου Α1.1 Κ-1α τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,90m τεμ 5 Α1.2 Κ-1δ τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,90m τεμ 5 Α1.3 Κ-2α τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,90m τεμ 5 Α1.4 Κ-2δ τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,90m τεμ 5 Α1.5 Κ-9 τύπου 2 Α1.5.1 Κ-9 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,60m τεμ 10 Α1.5.2 Κ-9 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,90m τεμ 15 Α1.6 Κ-10 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,60m τεμ 10 Α1.7 Κ-11 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,60m τεμ 4 Α1.8 Κ-12 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,60m τεμ 3 Α1.9 Κ-14 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,60m τεμ 1 Α1.10 Κ-16 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,60m τεμ 85 Α1.11 Κ-20 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,60m τεμ 2 Α1.12 Κ-25 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,90m τεμ 10 Α1.13 Κ-27 τύπου 2 Α Α Κ-27 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,60m τεμ 5 Κ-27 τύπου 2, πλευράς τριγώνου 0,90m τεμ 5 Α2. Πινακίδες Ρυθμιστικές Α2.1 Ρ-2 τύπου 2 Α2.1.1 Ρ-2 τύπου 2, διαμέτρου 0,60m τεμ 80 Α2.1.2 Ρ-2 τύπου 2, διαμέτρου 0,90m τεμ 20 Α2.2 Ρ-7 τύπου 2, διαμέτρου 0,45m τεμ 25 Α2.3 Ρ-8 τύπου 2, διαμέτρου 0,45m τεμ 5 Α2.4 Ρ-27 τύπου 2, διαμέτρου 0,45m τεμ 15 Α2.5 Ρ-28 τύπου 2, διαμέτρου 0,45m τεμ 15 Α2.6 Ρ-32 τύπου 2 Α2.6 Α2.6 Ρ-32 τύπου 2, διαμέτρου 0,45m (με αναγραφόμενο όριο 30km) Ρ-32 τύπου 2, διαμέτρου 0,65m (με αναγραφόμενο όριο 50km) τεμ 95 τεμ 25 Α2.7 Ρ-37 τύπου 2, διαμέτρου 0,65m τεμ 25 Α2.8 Ρ-39 τύπου 2, διαμέτρου 0,45m τεμ 5 Α2.9 Ρ-40 τύπου 2, διαμέτρου 0,45m τεμ 5 Α3. Πληροφοριακές πινακίδες Α3.1 Π-21 τύπου 2, διαστάσεων 0,45m x 0,45m τεμ 85 Α3.2 Π-8β τύπου 2 m 2 50 Α3.2 Π-59 τύπου 2 τεμ 2 Α4. Πρόσθετες πινακίδες Α4.1 Πρ-5 τύπου 2 τεμ 2 Α4.2 Πρ-5 τύπου 2 τεμ 2

24 2. Έλασμα πινακίδων Για την κατασκευή των πινακίδων θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά κράματα αλουμινίου τύπου AlMg 2 ή AlMgSI (alloy 6082), κατηγορίας «ανθεκτικά κράματα στο θαλάσσιο νερό» κατά DIN 1725, μέρος 1. Το όριο αντοχής σε εφελκυσμό θα είναι τουλάχιστον 155Ν/mm για πινακίδες με διαμορφωμένα άκρα ή ενισχυμένο πλαίσιο και τουλάχιστον 200N/mm για επίπεδες πινακίδες. Το πάχος του ελάσματος θα είναι εν γένει 3,0mm για τις επίπεδες πινακίδες. 3. Οπισθοανακλαστικές μεμβράνες Οι προσκομιζόμενες πινακίδες θα συνοδεύονται από πρόσφατα (τελευταίου 6μήνου) πιστοποιητικά δοκιμής του ελάσματος και των ανακλαστικών μεμβρανών, εκδόσεως αναγνωρισμένου εργαστηρίου. 4. Εγγυήσεις μεμβρανών Οι χρησιμοποιούμενες μεμβράνες για την κατασκευή των πινακίδων θα συνοδεύονται από εγγύηση του κατασκευαστή για την εναπομένουσα ανακλαστικότητά τους έναντι της αρχικής (των καινούργιων μεμβρανών), η οποία θα είναι κατ ελάχιστον: 4. Για μεμβράνες τύπου I: > 50% στα 7 χρόνια. 5. Για μεμβράνες τύπου II: > 80% στα 7 χρόνια > 60% στα 10 χρόνια. 6. Για μεμβράνες τύπου III: > 80% στα 7 χρόνια > 60% στα 12 χρόνια. 5. Εξαρτήματα στερέωσης Τα εξαρτήματα στήριξης των πινακίδων θα είναι χαλύβδινα ή από κράμα αλουμινίου. Τα χαλύβδινα εξαρτήματα, οι κοχλίες, τα περικόχλια και οι ροδέλες θα είναι γαλβανισμένα κατά ΕΝ ISO Αναγραφές Στην οπίσθια όψη των πινακίδων, η οποία θα είναι βαμμένη με χρώμα γκρι υψηλής αντοχής στις καιρικές συνθήκες, θα αναγράφεται φράση που σχετίζεται με την προστασία τους, επισήμανση των προβλεπομένων κυρώσεων για πρόκληση βλάβης κλπ. Θα αναγράφεται επίσης ο κωδικός της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστή και το τρίμηνο και έτος της προμήθειας. 7. Λοιπές αποστάσεις Ως προς τις γραμματοσειρές, τα χρώματα υποβάθρου και οπισθοανακλαστικών επιφανειών, τα σχήματα και τις ανοχές σχεδιασμού/υλοποίησης έχουν εφαρμογή τα καθοριζόμενα στις ΟΜΟΕ- ΚΣΕ και το πρότυπο ΕΝ ΤΠ-2: Στύλος Πινακίδων από Γαλβανισμένο Σιδηροσωλήνα DN 40mm (1 ½ ) Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στις απαιτήσεις των στύλων στήριξης των πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40mm (1 ½ ). Οι απαιτήσεις είναι εναρμονισμένες με τα αναφερόμενα ποιοτικά επίπεδα: Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ Μη κεκραμένοι χαλυβδοσωλήνες κατάλληλοι για συγκόλληση και κατασκευή σπειρομάτων - Τεχνικοί όροι παράδοσης Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης Παρακάτω ακολουθεί πίνακας με την ποσότητα των απαιτούμενων στύλων: Α/Α Περιγραφή προϊόντος Μ.Μ. Ποσότητα 1 Στύλος γαλβανιζέ εξωτερικής 1,5'' και ύψους 3m τεμ 670

25 2 Τοποθέτηση στύλου γαλβανιζέ εξωτερικής 1,5'' και ύψους 3m τεμ 740 Ειδικότερα πρόκειται για στύλους στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέτα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματος: thread size R = 1 ½, dεξ = 48,3mm, πάχους τοιχώματος 3,2mm), μήκους κατ' ελάχιστον 2,50m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την προμήθεια, προσκόμιση στη θέση τοποθέτησης και τοποθέτηση του στύλου με στεφάνη στέψης για τη στερέωση της πινακίδας, ημικυκλική ή σχήματος Π (ανάλογα με τον τύπο της πινακίδας) και οπή στο κάτω άκρο για τη διέλευση χαλύβδινης γαλβανισμένης ράβδου Φ 12mm μήκους 0,30m. Για τη σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 0,50m και διαμέτρου 0,30m. Επιπλέον περιλαμβάνεται η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παραμείνει κατακόρυφος και η πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά). ΤΠ-3: Κώνοι Σήμανσης Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στις απαιτήσεις των κώνων σήμανσης, οι οποίοι θα πληρούν την Προδιαγραφή του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε Παρακάτω ακολουθεί πίνακας με την ποσότητα των απαιτούμενων κώνων: Α/Α Περιγραφή προϊόντος Μ.Μ. 1 Πλαστικός κώνος σήμανσης από PVC με δύο αντανακλαστικές ταινίες, ύψους 0,50m Ποσότητα τεμ 50 Οι κώνοι θα έχουν ενιαίο κόκκινο φωσφορίζον χρώμα. Είναι κατασκευασμένοι από μαλακό PVC, ολόσωμοι με λεία και στιλπνή επιφάνεια και δεν προκαλούν, ούτε υφίστανται ζημιές από τυχόν πρόσκρουση επ' αυτών διερχομένων οχημάτων. Έχουν χαμηλό κέντρο βάρους και παρουσιάζουν μεγάλη ευκαμψία ώστε μετά την παραμόρφωσή τους να επανέρχονται αμέσως στην αρχική τους κατάσταση. Προσφέρουν υψηλή ορατότητα μέρα - νύχτα και υπό όλες τις καιρικές συνθήκες. Οι κώνοι φέρουν αντανακλαστική ταινία αργυρόλευκου χρώματος υψηλής αντανακλαστικότητας τύπου II, σταθερά κολλημένη επί του σώματος αυτών. Οι αντανακλαστικές ιδιότητες της μεμβράνης είναι σύμφωνα με την προσωρινή προδιαγραφή ανακλαστικών κώνων. Συνοπτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κώνων είναι: Σκληρότητα : SHORE Ύψος : 50cm Διαστάσεις βάσης : 28,5 x 28,5cm Πλάτος ανακλαστικής λωρίδας : 9cm ΤΠ-4: Διαγράμμιση οδοστρώματος και διάβασης πεζών Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά τα απαραίτητα υλικά για την κατασκευή λευκής αντανακλαστικής διαγράμμισης οδοστρώματος, για τη διαγράμμιση του οδοστρώματος με γραμμή πάχους 0,12m με διάκενο 0,10m. Επιπλέον, πλησίον των σχολείων - όπου δεν υφίσταται - θα γίνει διαγράμμιση διαβάσεων πεζών. Οι διαστάσεις των εν λόγω διαγραμμίσεων

26 θα 0,50m x 4,00m (πάχος x πλάτος), ενώ το διάκενο ανάμεσα στις διαγραμμίσεις θα είναι 0,50m. Σημειώνεται ότι στην προμήθεια περιλαμβάνεται και η εργασία διαγράμμισης. Στον παρακάτω πίνακα ορίζονται ο τύπος της κάθε πινακίδας, τα τεμάχια καθώς και οι διαστάσεις των: Α/Α Περιγραφή προϊόντος Μ.Μ. Ποσότητα 1 Διαγράμμιση οδοστρώματος m 2 816,00 2 Διαγράμμιση διαβάσεων m 2 350,00 Η προμήθεια αφορά τα απαραίτητα υλικά (προμήθεια ακρυλικού χρώματος λευκού έτοιμο προς χρήση και υαλοσφαιρίδια) για την κατασκευή λευκής αντανακλαστικής διαγράμμισης οδοστρώματος, υλικού υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας, για διαγράμμιση με ελάχιστου χρόνου εγγύησης 12 μηνών για το υλικό και το χρώμα, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ 1423, ΕΝ 1424 και ΕΝ 1436, του οποίου η χρήση και εφαρμογή είναι εγκεκριμένη από κρατικό εργαστήριο Δημοσίων Έργων χωρών μελών της Ε.Ε. (π.χ. LCPC Γαλλίας, BAST Γερμανίας, κλπ) Κρίνονται επαρκείς, για τις ανάγκες οριζόντιας σήμανσης αυτοκινητοδρόμων οι παρακάτω προδιαγραφές: Προσωρινή προδιαγραφή ακρυλικού χρώματος (Δ14β/ο/17826/557/96) και ο ΚΜΕ. ΠΤΠ ΧΡ-1, ΧΡ-2, ΧΡ-3, και ΧΡ-4 (ΦΕΚ 190Β /79). Η προμήθεια περιλαμβάνει τις φορτοεκφορτώσεις του χαμένου χρόνου και της σταλίας των μέσων μεταφοράς. Λευκό ακρυλικό χρώμα διαγράμμισης οδών Για την προμήθεια του ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών ισχύει το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1871 Υλικά οριζόντιας σήμανσης οδών - φυσικές ιδιότητες και συγκεκριμένα οι κατηγορίες LF 7 για τον παράγοντα φωτεινότητας UVI, για την επιταχυνόμενη γήρανση UV και BR2 για την επίδραση ασφάλτου. Επιπλέον το χρώμα πρέπει να πληροί τα παρακάτω: 17. Να αποτελείται από χρωστική, ακρυλικές ρητίνες και τους κατάλληλους ακρυλικούς διαλύτες. 18. Όταν εφαρμόζεται στο οδόστρωμα, να εξατμίζεται και να δίνει σταθερό υμένα. 19. Να συνεργάζεται με τα υάλινα σφαιρίδια που προδιαγράφονται στον ΕΝ 1423 και την Π.Τ.Π. Χ-1 τα οποία κατά την εφαρμογή της διαγράμμισης ψεκάζονται στον υγρό υμένα του χρώματος. 20. Να είναι ικανό να αποτρέπει την πλήρη κάλυψη των μεγαλύτερων σφαιριδίων λόγω τριχοειδούς ανύψωσης και να εξασφαλίζει στα σφαιρίδια τη μέγιστη πρόσφυση ώστε να προκύπτει λωρίδα διαγράμμισης πολύ ανθεκτική στη γήρανση και τη φθορά. 21. Να είναι καλά αναμεμειγμένο, να μην κατακάθεται και να μη συσσωματώνεται μόνιμα μέσα στο δοχείο μετά περίοδο αποθηκεύσεως τουλάχιστον 1 έτους και να επανέρχεται εύκολα με ανάδευση στην αρχική του κατάσταση. 22. Όταν ξηραίνεται στην επιφάνεια του οδοστρώματος, να δίνει υμένα με καλή πρόσφυση, που δε μεταβάλλεται αισθητά ο χρωματισμός του με την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας, της κυκλοφορίας και της παρόδου του χρόνου. 23. Να εφαρμόζεται εύκολα και ομοιόμορφα με τα μηχανήματα διαγράμμισης οδών.

«Προμήθεια υλικών για τη διαγράμμιση οδών και. κόμβων» Κ.Α. 30 /

«Προμήθεια υλικών για τη διαγράμμιση οδών και. κόμβων» Κ.Α. 30 / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προμήθεια υλικών για τη διαγράμμιση οδών και κόμβων» Κ.Α. 30 / 6662.009 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γενικά:

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια υλικών για τη διαγράµµιση οδών και. κόµβων», Κ.Α. 30 / 6662.009 Ευρώ 69.741,00 Ηράκλειο 09 06 2015

«Προµήθεια υλικών για τη διαγράµµιση οδών και. κόµβων», Κ.Α. 30 / 6662.009 Ευρώ 69.741,00 Ηράκλειο 09 06 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προµήθεια υλικών για τη διαγράµµιση οδών και κόµβων», Κ.Α. 30 / 6662.009 Ευρώ 69.741,00 Ηράκλειο 09

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ Αρ. Πρωτ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ Αρ. Πρωτ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος, 6-6-2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ Αρ. Πρωτ. 48839 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Η Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας, για να προβεί στη συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών»

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» Κ.Α. 30 / 6662.005 Ευρώ 73.770,00 Ηράκλειο 01 2015 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013-2014 /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ & Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Αρ. Μελέτης: ΒΚ 36/06-09-2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια χρωμάτων ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ Τ.Υ.Δ.Σ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η προμήθεια αυτή αφορά στην αγορά χρωμάτων και υλικών για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΑΡΙΣΑ 6/05/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 29740

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΑΡΙΣΑ 6/05/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 29740 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΑΡΙΣΑ 6/05/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 29740 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ίωνος ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K.: 412 22 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΔΑΟΥΛΑ Αθηνά ΤΗΛ.: 2413 500.275 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε : 1) Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/ΤΑ/7-6-10 ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε : 1) Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/ΤΑ/7-6-10 ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α Α: ΒΕ277ΛΞ-ΡΤ6 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 20/03/2013 Αριθµ. Πρωτ.: 1261 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Ρέθυµνο 09/06/2016 ιεύθυνση :Οικονοµικής ιαχείρισης Αριθ. πρωτ.: 7113

Ρέθυµνο 09/06/2016 ιεύθυνση :Οικονοµικής ιαχείρισης Αριθ. πρωτ.: 7113 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ρέθυµνο 09/06/2016 ιεύθυνση :Οικονοµικής ιαχείρισης Αριθ. πρωτ.: 7113 Τµήµα :Προµηθειών Ταχ. /νση :Παν/πολη Ρεθύµνου Πληροφορίες :Κ. Καρνιαβούρα Τηλέφωνο :28310 77940

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003360189 2015-11-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

15REQ003360189 2015-11-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 15REQ003360189 2015-11-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 18272/23-11-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

'ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 'ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

'ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 'ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΕΤΩΝ 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση: Παπαναστασίου & Κουµουνδούρου Τ.Κ.: 41 222,

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015

Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» ΑΡ ΠΡΩΤ:807/3-9-2015 Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:1.306,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:1.606,38

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά 26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 5148/26-02-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 26 Πληροφορίες: Γρηγόρης Θεοφανίδης Τηλέφωνο: 2373350258 Fax: 2373065791

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14SYMV002039238 2014-05-09 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΕΥΚΟΥ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ Στη Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-09-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31338/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 23733 50256 ΦΑΞ: 23730 65791 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

450 τεµ X 17,00 = 7.650, τεµ. Χ 25,00 = 5.000, τεµ. Χ 40,00 = 6.000,00

450 τεµ X 17,00 = 7.650, τεµ. Χ 25,00 = 5.000, τεµ. Χ 40,00 = 6.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΚΡΑΤΙΑ ΝΜΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ: ΠΙΙΑΣ- ΑΠΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΦΡΙΑΣ & ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Αρµόδιος : N.KΑΠΠΑΤΣ Τηλ.210,4199831 ΕΡΓ: «Προµήθεια πινακίδων σήµανσης

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΛΗΣ»

«ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΛΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΛΗΣ» Κ.Α. 30/6662-0003 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 60.000 ΧΡΗΣΗ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 17/015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Κ.Α.30.7323.0043

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευπάλιο 23 / 7 / 2013 ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ. 9971 ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΕΥΠΑΛΙΟ Τ.Κ. 33056 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΟΡΑΛΗΣ ΤΗΛ: 2634350012

Διαβάστε περισσότερα

(INTELLIGENT ENERGY FOR EUROPE)

(INTELLIGENT ENERGY FOR EUROPE) Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού σήµανσης για την υλοποίηση των ήπιων µέτρων ENCLOSE στο κέντρο της πόλης Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 148 / 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ «Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.» Γάζι, 22 Ιανουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ. : 29 Έχοντας λάβει υπόψη: ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-04-06-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 04 Σήµανση 06 Πινακίδες σταθερού περιεχοµένου (ΠΣΠ) 00 -

ΠΕΤΕΠ 05-04-06-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 04 Σήµανση 06 Πινακίδες σταθερού περιεχοµένου (ΠΣΠ) 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-04-06-00 05 Έργα Οδοποιίας 04 Σήµανση 06 Πινακίδες σταθερού περιεχοµένου (ΠΣΠ) 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ οικ. έτους 2015

Προμήθεια ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ οικ. έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» ΑΡ ΠΡΩΤ:808/3-9-2015 Προμήθεια ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ οικ. έτους 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 887,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 1.091,10 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ)

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ με ποσοστό χρηματοδότησης 95% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 5% από Εθνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 4314 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20-8-2015 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ 15REQ002775200 2015-05-14 ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 19/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 8.122,50 + ΦΠΑ 23% 1.868,18 Συνολική δαπάνη 9.990,68

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ ΗΣ Η Ε Κ Δ ΗΛΩΣΗΣ Ε Ν ΔΙ Α Φ Ε ΡΟ Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ ΗΣ Η Ε Κ Δ ΗΛΩΣΗΣ Ε Ν ΔΙ Α Φ Ε ΡΟ Ν Τ Ο Σ Κορυδαλλός 30/03/2017 Αρ. πρωτ.: 9899 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Γρ. Λαμπράκη 240, Τ.Κ. : 181.20 Κορυδαλλός Ηλ/κή δ /νση:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001542427 2013-07-15

13PROC001542427 2013-07-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 15/07/2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :οικ. 270836 (8624) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες Ευρώ (30.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες Ευρώ (30.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια υλικών κυκλοφοριακών ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ρυθμίσεων ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ K. Μ. : Π108/2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠ. : 30.000,00 με Φ. Π. Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την διευκόλυνση και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ για τo 2016 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης: 108/2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ για τo 2016 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης: 108/2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ για τo 2016 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης: 108/2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια αδρανών υλικών λατομείου, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων Α.Μ. : Π 93/2012 ΠΡΟYΠ: 14.944,50 (με Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικός Ανοιχτός Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός σε ευρώ

Επαναληπτικός Ανοιχτός Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός σε ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ Χανιά, 03/11/08 Αρ. Πρωτ.: 588 Επαναληπτικός Ανοιχτός Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός σε ευρώ Προμήθεια:

Διαβάστε περισσότερα

«Συντηρήσεις και Αποκαταστάσεις Βλαβών Εξωτερικών Χώρων»

«Συντηρήσεις και Αποκαταστάσεις Βλαβών Εξωτερικών Χώρων» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ Αρμόδια: E-mail: petropou@upatras.gr Τηλ.: 2610 969096 Fax: 2610996674

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κορδελιού Εύοσμου έχοντας υπόψη

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κορδελιού Εύοσμου έχοντας υπόψη ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εύοσμος 27/02/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 13009 Αρ. Απόφασης: 112 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κορδελιού Εύοσμου έχοντας υπόψη 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 9-6-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 221

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 9-6-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 221 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α3ΥΩΛΞ-Θ Λάρισα 9-6-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 221 ΘΕΜΑ: Έγκριση τευχών δημοπράτησης για

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία: «Προμήθεια Πινακίδων Σήμανσης οδών Δήμου Αλεξ/πολης»

Εργασία: «Προμήθεια Πινακίδων Σήμανσης οδών Δήμου Αλεξ/πολης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ / ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Λωφ. Δημοκρατίας 306 Τ.κ. 68100 Αλεξ/πολη Πληρ. : Πορτοκαλίδης Κ. Τηλ. : 2551350037 Φαξ : 2551080664 e-mail: kport@alexpolis.gr

Διαβάστε περισσότερα

17REQ

17REQ Αριθμός Μελέτης: 44/2017 CPV : 34922100-7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή-τεχνικές προδιαγραφές 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Αριθμός Μελέτης: 44/2017 CPV : 34922100-7 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: «Προµήθεια και Τοϖοθέτηση Πινακίδων Σήµανσης και Ασφάλειας σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ., εντός του Ν. Λιµένα Πατρών.» Προϋϖολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ. Αρ. Μελέτης: 63/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ. Αρ. Μελέτης: 63/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ Αρ. Μελέτης: 63/2012 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προµήθεια µεταλλικών ελασµάτων»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-02-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-02-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 65 ΘΕΜΑ: Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης για την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ: 28.505,00 ΜΕ Φ.Π.Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η παρούσα αναφέρεται στην προμήθεια - τοποθέτηση καινούριων ελαστικών με σύγχρονο και πρωτοποριακό σχεδιασμό πέλματος για την καλύτερη πρόσφυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την «προμήθεια Ηλεκτρικών λαμπτήρων, ανταλλακτικών και ηλεκτρολογικού υλικού 2015».

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την «προμήθεια Ηλεκτρικών λαμπτήρων, ανταλλακτικών και ηλεκτρολογικού υλικού 2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες :Αν. Ρεΐση Κάρπαθος, 02 / 03 /2015 Τηλ.: 2245360148 Αρ.Πρωτ.: 1787 Αρ. Απόφασης: 133. ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003442778 2015-12-07

15PROC003442778 2015-12-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 07/12/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :407275(13234) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 20 / 4/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 7857 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 20 / 4/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 7857 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 20 / 4/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 7857 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΚΩΝ> με τη συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝΟΣ ΠΡΟΥΠ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 05/2015 T E X N I K H Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝΟΣ ΠΡΟΥΠ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 05/2015 T E X N I K H Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝΟΣ ΠΡΟΥΠ : 6.000 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 05/2015 T E X N I K H Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Με τη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Σίνδος, 13/12/2016 Διεύθυνση Τεχνικών ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1348 Υπηρεσιών ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 35360 Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Ταχ. Δ/νση: Ν.Πλαστήρα

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η οριζόντια σήμανση περιλαμβάνει:

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η οριζόντια σήμανση περιλαμβάνει: Ζ - 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση όλων των κατηγοριών, κατά μήκος του υπό εξέταση οδικού άξονα καθώς και εκείνη των συμβαλλουσών με αυτών οδών, στο μήκος τους που επηρεάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τίτλος : Προμήθεια πινακίδων σήμανσης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπ. : 44.925,75 euro (με Φ.Π.Α. 23 %) ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 79-04/10-2-2015

Διαβάστε περισσότερα

15REQ

15REQ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CPV CODE: 34928460-0 34928470-3 34928471-0 34928472-7 34928000-8 ΘΕΜΑ: «Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρπαθος 23-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:6531 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρπαθος 23-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:6531 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρπαθος 23-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:6531 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΟΛΥΜΠΟΥ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ Πληροφ.: ΤΣΑΜΙΤΑ Π. ΤΗΛ.: 2221351181 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.000,00 ΕΥΡΩ 2012 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

για το έργο αυτεπιστασίας: /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

για το έργο αυτεπιστασίας: /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Ηράκλειο, 17 / 10 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια σκυροδεµάτων» ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ για το έργο αυτεπιστασίας: /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ «Συντήρηση Σχολικών κτιρίων A/θµιας εκπαίδευσης» ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ:

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 Αριθμ. Μελέτης: 13 Ταχ. Δ/νση: Λασκαρίνας 3 Α Ταχ. Κώδικας: 454 45 Τηλ.: 2651360222 Fax: 2651061971 Πληροφορίες: Στέφου Νικολέττα ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Τσιμέντου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ PICK UP ΧΡΗΣΗ : Ι.Π. 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 19.926,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ 2013

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ 2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ 2013 Αρ. Μελέτης: 131 /2013 Πολίχνη 2013 Διεύθυνση : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πολίχνη 05/06/2013 Τμήμα : ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 131 /2013 Πληροφορίες : Σ. ΠΟΛΥΡΑΒΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 223/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 15.000,00 ΕΥΡΩ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ. Μελέτης: 12 /2013 Έργο:«Προµήθεια υλικών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ήµος Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Α/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ Kωδικός CPV

Α/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ Kωδικός CPV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Ηράκλειο, 18 / 10 / 2015 «Προμήθεια Σιδηρών κιγκλιδωμάτων (υλικά)» για το έργο αυτεπιστασίας: Συντήρηση Σχολικών κτιρίων Α/θμιας &

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ» Αριθμός Μελέτης: 41/2015

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ» Αριθμός Μελέτης: 41/2015 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ» Αριθμός Μελέτης: 41/2015 Προϋπολογισμός δαπάνης : 4.237,00 ΦΠΑ 23 % : 974,51 ΣΥΝΟΛΟ : 5.211,51 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΛΗΣ» Κ.Α. 30/6662-0003 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 190.000

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ ΗΣ Η Ε Κ Δ ΗΛΩΣΗΣ Ε Ν ΔΙ Α Φ Ε ΡΟ Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ ΗΣ Η Ε Κ Δ ΗΛΩΣΗΣ Ε Ν ΔΙ Α Φ Ε ΡΟ Ν Τ Ο Σ Κορυδαλλός 07 /12/2016 Αρ. πρωτ.: 37953 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Γρ. Λαμπράκη 240, Τ.Κ. : 181.20 Κορυδαλλός Ηλ/κή δ /νση: www.korydallos.gr

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001496467 2013-06-06

13PROC001496467 2013-06-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 30/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15417 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός Απόφασης: 212 Τίτλος: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Αριθμός Μελέτης: 4/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου 1631,

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Μελέτης :16π/2015 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 69.600,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Μύκονος,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Έργο: «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ: 65 / 8931 2012 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 51/2014 54566/2014 ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ " Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΑΡΘΡΟ 1 ο. ΑΡΘΡΟ 2 ο. ΑΡΘΡΟ 3 ο

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΑΡΘΡΟ 1 ο. ΑΡΘΡΟ 2 ο. ΑΡΘΡΟ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ. Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2 Τ.Κ. : 413 34 ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Τηλ. : 2410 621.205, 2410 623.615 Τηλ./Fax. : 2410 621.204 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια & εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΩΝ " Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΩΝ  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΝΜΣ ΕΒΡΥ ΔΗΜΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΥΠΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓ: " ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΓΡΜΝΩΣΗΣ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΩΝ" Αριθμ. Πρωτ Αρ. Μελέτης: 62/2013 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΧΕΙΡΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων»

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» Προϋπολογισμού δαπάνης 32.300,00 ΦΠΑ 23 % 7.429,00 ΣΥΝΟΛΟ 39.729,00 Αριθμός Μελέτης:20/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα Κ.Μ. : Π 35/2013 ΠΡΟΫΠ: 5.830,20 (με ΦΠΑ) Κ.Α.: 6699.0019

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. Προμήθεια υγρών για καθαρισμό και απολύμανση κάδων απορριμμάτων. K.M.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. Προμήθεια υγρών για καθαρισμό και απολύμανση κάδων απορριμμάτων. K.M. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Προμήθεια υγρών για καθαρισμό και απολύμανση κάδων απορριμμάτων. K.M. : Π51 /11 ΠΡΟΫΠ. : 15000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια υγρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην προμήθεια βρεφικών πανών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών όλων των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών του Οργανισμού Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ» Τ Ε Υ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ. Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 ο Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ» Τ Ε Υ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ. Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 ο Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Δ Η Μ Ο Σ Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Α Δ Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ» Τ Ε Υ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 ο Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΑΡ. 27030/ 31-05-2011 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ» Χρηματοδότηση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ» Χρηματοδότηση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. Τεχνική Περιγραφή 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 1 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη συντάσσεται από την Τεχνική Υπηρεσία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3.ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Ηράκλειο 17/ 03 / 2015 Αρ.πρωτ.: 651. ΘΕΜΑ: Προμήθεια πλήρους σετ μπασκέτας ολυμπιακών διαστάσεων. Προς κάθε ενδιαφερόμενο

ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Ηράκλειο 17/ 03 / 2015 Αρ.πρωτ.: 651. ΘΕΜΑ: Προμήθεια πλήρους σετ μπασκέτας ολυμπιακών διαστάσεων. Προς κάθε ενδιαφερόμενο ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: Προμήθεια πλήρους σετ μπασκέτας ολυμπιακών διαστάσεων Προς κάθε ενδιαφερόμενο Ηράκλειο 17/ 03 / 2015 Αρ.πρωτ.: 651 Αξιότιμοι κυρία / κύριε, Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένης σχολικής αίθουσας»

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένης σχολικής αίθουσας» ΜΕΛΕΤΗ: Προϋπολογισμού δαπάνης 12.195,00 ΦΠΑ 23 % 2.804,85 ΣΥΝΟΛΟ 14.999,85 Αριθμός Μελέτης:38/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε από την Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ Τ.Υ.Δ.Σ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ Τ.Υ.Δ.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ Τ.Υ.Δ.Σ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΝΩΝ ΤΑΦ ΑΚΡΑΙΑ ΓΩΝΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

13REQ

13REQ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΕΡΓΩΝ ΑΡ. Τ.Τ.Π. 21/2013 13REQ001613048

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 92/2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ : 24.394,10 + ΦΠΑ 23% 5.610,64 ΠΕ.ΚΑ.ΠΡΑ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (2016) ΑΡ. ΠΡΟΜ. 17/16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (2016) ΑΡ. ΠΡΟΜ. 17/16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡ ΠΡΟΜ 17/16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος και ασφαλτικής συγκολλητική επάλειψη, σκυροδέματος C20/25, υλικά και που χρησιμοποιούνται από τον Δήμο

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Με εκτίμηση,

Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Με εκτίμηση, Προς κάθε ενδιαφερόμενο Αξιότιμοι κυρία / κύριε, Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά για την «Προμήθεια ταμπλό, στεφανιών και διχτυών μπάσκετ για τις ανάγκες των περιφερειακών δημοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 195.120,00 Φ.Π.Α. 23% : 44.877,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 239.997,60 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ & ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ Με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ & ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ Με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Αρ. Μελέτης: 63 /2014 Έργο:«Προμήθεια λοιπών παιδικών χαρών και μπασκετών» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ & ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ Με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο : Αντικείμενο της προμήθειας. Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, αφορά στην προμήθεια σωλήνων ύδρευσης αποχ/σης, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι:

Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 38 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 205 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 4/11/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ C.P.V. 34992300-0

ΚΩΔΙΚΟΣ C.P.V. 34992300-0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΝΙΑΣ-ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 37 /15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ-ΚΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων Κ.Μ. : Π 92 /2014 ΠΡΟΥΠ: 14.981,40 (με ΦΠΑ) K.A: 6654.0003 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πληροφορίες : Τζανιδάκης Βασίλης Τηλέφωνο: 2810 399-185 Fax: 2810 229-207 e-mail : prom@heraklion. gr web site: Heraklion.gr ΗΡΑΚΛΕΙΟ,.../.../2011

Διαβάστε περισσότερα