Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε"

Transcript

1 ΤΕΟ Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ Βυτίνης 14-18, Νέα Φιλαδέλφεια Αρ.ΓΕΜΗ: ΑΦΜ: ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών Τμήμα ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: κ.γεώργιος Γκεμπέσακας Τηλ. (210) , Ν.Φιλαδέλφεια GR18591Q ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης ,00 πλέον ΦΠΑ και Διακήρυξης Διενέργειας Πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ζευγών πινακίδων μηχανημάτων έργων. Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις του Ν.2938/2001 «Συγχώνευση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας και της εταιρείας Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι Ανώνυμη Εταιρεία σε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων και το διακριτικό τίτλο Τ.Ε.Ο. Α.Ε.» (ΦΕΚ 178 Α ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν (άρθρο 17 του Ν.2938/2001 ΦΕΚ 8.777/8-8-06/τ.Α.Ε.& Ε.Π.Ε. - Καταστατικό της ΤΕΟ Α.Ε). 2. Των άρθρων 21 και 22 Α του Ν.2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α). 3. Του ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει. 4. Την αριθμ. Δ16γ/09/389/Γ/ ΚΥΑ Οικονομικών και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων «Ορισμός Προέδρου, Δ/ντος Συμβούλου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων και το διακριτικό τίτλο ΤΕΟ ΑΕ». (ΦΕΚ 503,τ.ΥΟΔΔ / ) 5. Την με αριθμό 108 Πράξη, Πρακτικό 35/ του Δ.Σ. της ΤΕΟ Α.Ε. «Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΕΟ ΑΕ» 6. Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης. 7. Το με αριθμό Δ13/Ο/9803/ έγγραφο της Δ/νσης Δ13 8. Το με αριθμό Δ13/Ο/667/ έγγραφο της Δ/νσης Δ13 9. Το Άρθρο 20 του Ν.2052/92 (ΦΕΚ 94/ ), σύμφωνα με το οποίο τα ετήσια τέλη χρήσης μηχανημάτων έργων καθώς και τα τέλη έγκρισης του τύπου των μηχανημάτων έργων εισπράττονται υπέρ της ΤΕΟ ΑΕ και αποδίδονται σε λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος 10. Την με αριθμό 126 Πράξη, Πρακτικό 40/ του Δ.Σ. της ΤΕΟ Α.Ε. για την «Προμήθεια Πινακίδων μηχανημάτων έργων» 11. Το από πρακτικό διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό μελών επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια πινακίδων μηχανημάτων έργων 12. Το με αριθμό Δ13/Ο/1733/ έγγραφο της Δ/νσης Δ Το ΠΔ 118/ Τις ανάγκες της ΤΕΟ Α.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Αρ.Πρωτ. ΠΔ 373 ΑΠΟΦΑΣΗ 1. Εγκρίνουμε δαπάνη ,00 πλέον ΦΠΑ και την Διενέργεια Πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ζευγών πινακίδων μηχανημάτων έργων. 2. Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους ,00 για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της ΤΕΟ ΑΕ (Ομάδα 6) του οικονομικού έτους 2014 για την προμήθεια πινακίδων μηχανημάτων έργων. 3. Προκηρύσσουμε Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ ( ), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης σαράντα πέντε χιλιάδων Eυρώ

2 (45.000,00 ) πλέον ΦΠΑ σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής και την τεχνική περιγραφή, που περιέχονται στα Παραρτήματα «Β» και «Γ», αντίστοιχα, της παρούσας. 4. Ο πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός θα γίνει με τις διατάξεις του Ν.2362/95 «περί δημοσίου λογιστικού» όπως ισχύει και του ΠΔ 118/ Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη στο Πρωτόκολλο της ΤΕΟ Α.Ε. μέχρι την Δευτέρα και ώρα Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει από την επιτροπή λήψης και αξιολόγησης προσφορών σε δημόσια συνεδρίαση την Τρίτη και ώρα Ορίζουμε επιτροπή διενέργειας λήψης και αξιολόγησης προσφορών τους κάτωθι υπαλλήλους της ΤΕΟ ΑΕ: Τακτικά μέλη i. Παναγιώτα Αβραμοπούλου, ΠΕ/Γ ii. Νικόλαο Ψαρράκο, ΔΕ/Γ iii. Ανδριάνα Κάκια, ΠΕ/Γ Αναπληρωματικά μέλη i. Κων/νο Μανωλάκο, ΠΕ/Γ ii. Λαμπρινή Σκανδάλη, ΠΕ/Γ iii. Σωκράτη Χαλκιά, ΠΕ/Γ 8. Ορίζουμε επιτροπή παραλαβής των πινακίδων αποτελούμενη από τους κάτωθι υπαλλήλους της Δ/νσης Δ13 Τακτικά μέλη i. Ανδρέα Δαλόπουλο, ΠΕ/Β ii. Νικόλαο Καρύδη, ΤΕ/Β iii. Καλλιόπη Σπανοπούλου, ΔΕ/Δ Αναπληρωματικά μέλη i. Βασίλειο Μανούρη, ΠΕ/Β ii. Βασίλειο Πολυμέρου, ΤΕ/Β iii. Κων/νο Γκίκα, ΔΕ/Δ 9. Τα Γενικά στοιχεία του Διαγωνισμού περιγράφονται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) 10. Οι Όροι Συμμετοχής περιγράφονται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) 11. Οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Αντανακλαστικών πινακίδων μηχανημάτων έργων) 12. Η παρούσα απόφαση με τα συνημμένα παραρτήματα και υποδείγματά της θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΤΕΟ ΑΕ ( ) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Δ/νση Δ13/Τμήμα Ε Μέλη Επιτροπής της Δ/νσης Δ13 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γραφείο Δ/νοντος Συμβούλου & Προέδρου του Δ.Σ. της ΤΕΟ Α.Ε. Τμήμα Λογιστικό Τμήμα Προμηθειών Μέλη της επιτροπής ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Αντανακλαστικών πινακίδων μηχανημάτων έργων) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ καταλληλότητας της προσωπικής κατάστασης) Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. της ΤΕΟ Α.Ε. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ Ακριβές αντίγραφο Ο Προϊστάμενος Διεκ/σεως α.α. ΑΔΑ: ΒΙΡΝ46Ψ8ΟΤ-ΦΘ0 ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΣΙΜΠΙΝΟΥ

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» στην ΠΔ 373/ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ (ΤΕΟ Α.Ε.) Προμήθεια τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ζευγών πινακίδων μηχανημάτων έργων Δ/νση Δ13, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 205, Αθήνα Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (45.000,00 ), πλέον ΦΠΑ Από τον Προϋπολογισμό της ΤΕΟ Α.Ε. Εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης , ώρα 13:00 ΤΕΟ Α.Ε., Βυτίνης 14-18, ΤΚ: Νέα Φιλαδέλφεια , ώρα 10:00 Από την ιστοσελίδα της ΤΕΟ ΑΕ ( )

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» στην ΠΔ 373/ ΜΕΡΟΣ Α ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Η διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή έχει σκοπό την Προμήθεια (4.000) ζευγών πινακίδων μηχανημάτων έργων. 2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα ή ενώσεις (χωρίς ιδιαίτερη νομική μορφή) ή κοινοπραξίες αυτών. Ακόμα, γίνονται δεκτά φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, καθώς και φυσικά και νομικά πρόσωπα τρίτων χωρών που θεμελιώνουν το σχετικό δικαίωμα στη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει το πρόσωπο. Τα ποσοστά συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης ή κοινοπραξίας θα αφορούν στο σύνολο της σύμβασης. 3. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ένωση προσώπων ή κοινοπραξία, όλα τα στοιχεία του προσφοράς υπογράφονται είτε από όλα τα μέλη της, νομίμως εκπροσωπούμενα, είτε από τον ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο των μελών της ένωσης 4. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. 5. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ, (45.000,00 ) πλέον του ΦΠΑ 6. Ο Χρόνος Παράδοσης ορίζεται να είναι εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 7. Κατάρτιση, υποβολή και αποσφράγιση προσφορών 7.1. Οι προσφορές πρέπει: Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που αναφέρονται στην προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα Να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κ.λπ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή αποσφράγισης κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες κ.λπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς Προσφορές για μέρος του αντικειμένου που ορίζει η διακήρυξη, απορρίπτονται ως απαράδεκτες Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης του διαγωνισμού Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίγραφα που θα τεθούν στον ίδιο φάκελο προσφοράς σφραγισμένο. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι μονογραμμένη, θα γράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Η αρίθμηση των σελίδων είναι υποχρεωτική Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του Διαγωνιζόμενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις (με κεφαλαία):

5 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια (4.000) ζευγών πινακίδων μηχανημάτων έργων ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «ΠΔ 373/ » ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΝΑ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 7.3. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ τους δύο (2) παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισμένους φακέλους: Φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ», μέσα στον κυρίως φάκελο, στον οποίο θα περιέχονται: Υπεύθυνη δήλωση καταλληλότητας της προσωπικής κατάστασης με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής επί ποινή αποκλεισμού, όπως το Υπόδειγμα Ι Παραστατικά εκπροσώπησης, εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους Φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», μέσα στον κυρίως φάκελο, στον οποίο θα περιέχονται: Η προσφερόμενη τιμή σε ευρώ η οποία θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως θα είναι συνολική για το αντικείμενο της παρούσας. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις επί των κρατήσεων Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς Ο χρόνος παραδόσεως του Έργου.

6 ΜΕΡΟΣ Β 1. Ισχύς Προσφορών 1.1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εξήντα (60) ημέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στο μειοδότη μπορεί να γίνεται και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 2. Αποσφράγιση Προσφορών 2.1. Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής: Αποσφραγίζεται και μονογράφεται ο κυρίως φάκελος Αποσφραγίζεται και μονογράφεται ο φάκελος των Δικαιολογητικών κατά φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Πριν αποφασίσει τον αποκλεισμό διαγωνιζομένου για λόγους που αφορούν την πληρότητα του φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής και νομιμότητα των σχετικών δικαιολογητικών, η Επιτροπή δύναται να καλέσει με κάθε πρόσφορο μέσο τους διαγωνιζόμενους να αποσαφηνίσουν ή να συμπληρώσουν τα πιστοποιητικά και έγγραφα που υπέβαλαν στον υποφάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής, μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία. Ως αποσαφήνιση νοείται η χορήγηση διευκρινίσεων για το περιεχόμενο εγγράφων που ήδη υποβλήθηκαν. Ως συμπλήρωση των υποβληθέντων στοιχείων νοείται και η προσκόμιση νέων στοιχείων, εφόσον σε συνδυασμό με ήδη υποβληθέντα στοιχεία του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής αποδεικνύουν τη συνδρομή κάποιας από τις προϋποθέσεις της παρούσας. Η Επιτροπή δικαιούται να ζητήσει απευθείας πληροφορίες από τους αναφερόμενους στα υποβληθέντα δικαιολογητικά εργοδότες των διαγωνιζομένων, προκειμένου να συνεκτιμήσει και επαληθεύσει τον έλεγχο της καταλληλότητας των διαγωνιζομένων Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την αποδοχή των δικαιολογητικών. Ο φάκελος θα μονογραφηθεί από όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης κατά φύλλο Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσους δεν υποβάλουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ή αυτών που έχουν ήδη αποκλεισθεί από το προηγούμενο στάδιο δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους διαγωνιζομένους με απόδειξη παραλαβής Η καθαρή τιμή (χωρίς ΦΠΑ) θα λαμβάνεται υπόψη για την σύγκριση των προσφορών Για όλα τα παραπάνω η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, εις τριπλούν (3) Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού, δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με σχετικά παραστατικά εκπροσώπησης.(εξουσιοδότηση με θεωρημένη υπογραφή από ΚΕΠ ή άλλη αρμόδια αρχή) 3. Αξιολόγηση Προσφορών Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή. Η Επιτροπή εισηγείται σχετικά, αφού αξιολογήσει τις προσφορές στο σύνολο τους, με κριτήριο κατακύρωσης αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή, η κατακύρωση θα γίνει στον υποψήφιο με τη χαμηλότερη τιμή από εκείνους των οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.

7 4. Χρονοδιάγραμμα Εργασιών 4.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το αντικείμενο της Σύμβασης που θα συναφθεί μέσα σε χρονικό όριο τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης 4.2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης είναι δυνατόν να παραταθεί μέχρι τριάντα (30) ημέρες, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που μπορεί να υποβληθεί στην Υπηρεσία μόνο πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που το υπό προμήθεια έργο δεν παραδοθεί μέσα στα χρονικά όρια που παρέχονται στον Ανάδοχο, του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις Κυρώσεις δεν επιβάλλονται όταν, με απόφαση της ΤΕΟ ΑΕ και εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι αδυναμίας εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών, μετατίθεται ανάλογα ο χρόνος παράδοσης του έργου. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, εντός είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν. Η προθεσμία θα επαναρχίσει την επομένη της λήξης των περιστατικών που αποτελούν ανωτέρα βία και το έργο θα παραδοθεί εντός νέας προθεσμίας στην οποία θα προστεθεί ο χρόνος της ανωτέρας βίας Επίσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις εάν υπάρχει υπαιτιότητα της Υπηρεσίας για τη μη-υπογραφή ή τη μη-εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και εάν συντρέχει άλλη εξαιρετική περίπτωση, ύστερα από απόφαση της ΤΕΟ ΑΕ Η ΤΕΟ ΑΕ για το υπόψη έργο δεν θα διαθέσει κανένα υλικό-μέσο στον κατασκευαστή Κατά την εκτέλεση των εργασιών απαιτείται να ληφθούν από τον Ανάδοχο τα μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται. Η ΤΕΟ ΑΕ δεν φέρει για το θέμα αυτό καμία ευθύνη. 5. Ενστάσεις-Προσφυγές ΑΔΑ: ΒΙΡΝ46Ψ8ΟΤ-ΦΘ Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης, κατά της συμμετοχής προμηθευτή στο διαγωνισμό και κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού, έως και την κατακυρωτική απόφαση. Μετά το άνοιγμα των προσφορών, ένσταση μπορεί να υποβληθεί κατά του πρακτικού, το οποίο η επιτροπή διαγωνισμού κοινοποιεί υποχρεωτικά σε όλους τους διαγωνιζομένους εντός τριών (3) ημερών. Η ένσταση πρωτοκολλείται στο πρωτόκολλο της ΤΕΟ ΑΕ. Η ένσταση κατά της κατακυρωτικής απόφασης, μπορεί να αφορά και την πληρότητα των δικαιολογητικών, που υποβάλλονται από το μειοδότη. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους δεν γίνονται δεκτές. Κατά τα λοιπά, για τους λόγους, την προθεσμία και τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων και εξέτασής τους, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του ΠΔ 118/ Στους ενδιαφερόμενους παρέχεται δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κατά των πράξεων της Διοίκησης, που αφορούν τη διαδικασία του διαγωνισμού έως την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν 2522/1997 (άρθρο 8 Ν 2955/2001). 6. Επιλογή Αναδόχου και Κατάρτιση Σύμβασης 6.1. Η επιλογή του Αναδόχου και η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση της ΤΕΟ ΑΕ, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης του διαγωνισμού Ο Ανάδοχος που θα επιλεχθεί και δεv προσέρχεται μέσα στηv προθεσμία πoυ τoυ ορίστηκε, vα υπoγράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή ανάθεση πoυ έγινε στo όνομά τoυ και από κάθε δικαίωμα πoυ απορρέει από αυτήν, με όλες τις λοιπές προβλεπόμενες από το ΠΔ 118/07 συνέπειες, μετά από απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού και κατά την εκτέλεση της σύμβασης, θα εφαρμοσθούν κατ αναλογία οι διατάξεις του Ν 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) και του ΠΔ 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/07), σχετικά με τις γνωμοδοτήσεις συλλογικών οργάνων, επί θεμάτων αξιολόγησης προσφορών και θεμάτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης.

8 7. Εμπιστευτικότητα Εχεμύθεια - Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας - Κυριότητα εγγράφων 7.1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να τηρεί εμπιστευτικά και να μην γνωστοποιεί σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα, στοιχεία ή πληροφορίες περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών του και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του προς την Αναθέτουσα Αρχή Όλα τα δικαιώματα επί των αποτελεσμάτων των εργασιών του Αναδόχου, θα ανήκουν αποκλειστικά στην ΤΕΟ ΑΕ, με την καταβολή του αντίστοιχου τμηματικού ή του συνολικού Συμβατικού Τιμήματος, ο δε Ανάδοχος δεν δικαιούται να χρησιμοποιήσει μέρος ή το σύνολο αυτών χωρίς προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότηση της ΤΕΟ ΑΕ Η ΤΕΟ ΑΕ έχει το δικαίωμα, χωρίς την υποχρέωση καταβολής πνευματικών δικαιωμάτων, να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε ιδέα, λύση τεχνικού προβλήματος, προϊόν ή διαδικασία, είτε πρόκειται για ευρεσιτεχνία ή όχι, που θα της παράσχει ο Ανάδοχος ή που θα διαμορφωθεί ή αναπτυχθεί από αυτόν κατά την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης. 8. Λοιπές Διατάξεις 8.1. Για ό,τι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ισχύουν οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου, ιδίως δε οι διατάξεις του Ν 2286/1995, του ΠΔ 118/2007 και των άρθρων του Ν 2362/ Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις.

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» στην ΠΔ 373/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Αντανακλαστικών πινακίδων μηχανημάτων έργων 1. Γενική περιγραφή Για κάθε Μηχάνημα έργων προβλέπονται δύο όμοιες αντανακλαστικές πινακίδες (οπίσθια και εμπρόσθια). Η αρίθμηση των πινακίδων θα ξεκινήσει από τον αριθμό έως Οι πινακίδες θα είναι ολόσωμες (μονομερείς) διαστάσεων 33Χ19 εκατοστών και θα φέρουν περιφερειακή νεύρωση πλάτους 5 χιλιοστών. Επίσης θα χωρίζονται δια νευρώσεων πλάτους 5 χιλιοστών σε δύο μέρη (άνω και κάτω). Το ύψος του άνω μέρους είναι 7 εκατοστά και του κάτω μέρους 12 εκατοστά. Στο άνω μέρος της πινακίδας και στις θέσεις που αναγράφονται κατωτέρω θα υπάρχουν έντυπα τα στοιχεία ΜΕ αριστερά, ΙΧ δεξιά και η σφραγίδα του κράτους με την ένδειξη ΥΠΟΜΕΔΙ/ΓΓΔΕ στο κέντρο. Στο κάτω μέρος της πινακίδας θα υπάρχει έντυπος ο αριθμός κυκλοφορίας. 2. Ανάγλυφο κείμενο και κατασκευαστικές λεπτομέρειες Η φύση των γραμμάτων και αριθμών και ο τρόπος κατασκευής τους πρέπει να καθιστούν αυτά αμετακίνητα και ανθεκτικά στη φθορά. Το ανάγλυφό τους (ύψος εξάρσεως από του επιπέδου φόντου της πινακίδας) πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 χιλιοστό και να είναι μεγαλύτερο του 1,6 χιλιοστού προς αποφυγή, κατά το δυνατό, συσσωρεύσεως σκόνης ως και προβολής υπερβολικών σκιάσεων, που δυσχεραίνουν την ανάγνωση. Τα άκρα των γραμμάτων, αριθμών και λοιπών ενδείξεων θα είναι έντυπα υπό γωνία 45 μοιρών, ώστε να μην υφίσταται ζημία το αντανακλαστικό υλικό κατά το πρεσάρισμα. Οι διαστάσεις των αριθμών, που αποτελούν τον αριθμό κυκλοφορίας είναι περίπου Ύψος 8 εκατοστά, πλάτος 4 εκατοστά εκτός του αριθμού 1 και πάχος 1,1 εκατοστά. Οι διαστάσεις των λοιπών ενδείξεων (όπως και των ανωτέρω αριθμών )φαίνονται στα δείγματα που υπάρχουν στη Δ/ΝΣΗ Δ13 του ΥΠΟΜΕΔΙ Λ. Αλεξάνδρας 205- Αθήνα και σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση αυτών. 3. Υλικό κατασκευής Οι αντανακλαστικές πινακίδες πρέπει να είναι κατασκευασμένες από φύλλο αλουμινίου πάχους 1 χιλιοστού κράματος ΑΙΜG2 κατά DIN 1725 BLATT 1 καλώς λειασμένου. 4. Αντανακλαστικό επίπεδο (φόντο) πινακίδας Το χρησιμοποιούμενο αντανακλαστικό υλικό πρέπει να εφαρμόζεται κατά τρόπο, που να δίνει συνεχή την αντανακλαστική επιφάνεια, να αποτελείται δε από μικροσκοπικούς σφαιρικούς φακούς ενσωματωμένους εντός πλαστικού φύλλου, το οποίο πρέπει να προσφύεται τελείως από τον φορέα, σύμφωνα με όλες τις απαιτήσεις της τεχνολογίας. Η γραμμή κοπής περιγράμματος πρέπει να προστατεύεται διά καταλλήλου διαφανούς βερνικιού ή στεγανοποιητικών άκρων. Το αντανακλαστικό υλικό πρέπει να έχει εξωτερική επιφάνεια τελείως επίπεδη, ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η συσσώρευση σκόνης και ακαθαρσιών. 5. Ευκαμψία αντανακλαστικού υλικού (μεμβράνης) Το αντανακλαστικό υλικό που επικολλάται στο φορέα (πινακίδα από φύλλο αλουμινίου) πρέπει να είναι αρκετά ελαστικό, ώστε να μην κάνει ρωγμές στη φάση της διαμορφώσεως των ανάγλυφων αριθμών και γραμμάτων. 6. Ποιότητα σφαιριδίων αντανακλαστικής μεμβράνης Τα σφαιρίδια της αντανακλαστικής μεμβράνης πρέπει να είναι ανθεκτικά και να μην χάνουν την στιλπνότητά τους. 7. Χρωματισμός Το χρώμα της αντανακλαστικής επίπεδης επιφάνειας της πινακίδας θα είναι κίτρινο. Οι ενδείξεις (γράμματα, αριθμοί κλπ) μαύρα. 8. Συσκευασία Κάθε πινακίδα θα περιτυλίσσεται με λεπτό χαρτί και θα τοποθετείται μέσα σε χαρτοκιβώτιο.

10 Κάθε χαρτοκιβώτιο θα περιέχει είκοσι πέντε (25) ζεύγη πινακίδων με συνεχόμενους αριθμούς κυκλοφορίας και στην εξωτερική πλάγια επιφάνειά του θα αναγράφονται ευκρινώς οι αριθμοί κυκλοφορίας των περιεχομένων πινακίδων.

11 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ καταλληλότητας της προσωπικής κατάστασης) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Προς την Επιτροπή Διαγωνισμού για την «Προμήθεια τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ζευγών πινακίδων μηχανημάτων έργων» Ο υπογράφων την παρούσα υπεύθυνη δήλωση....., 1 κάτοικος., οδός. Αριθμ κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας/ Διαβατηρίου με τον αριθμό, που εκδόθηκε από.., στις υποψήφιος 2 στη διαδικασία ανάθεσης ή νόμιμος εκπρόσωπος 3 της εταιρείας ή του νομικού προσώπου με την επωνυμία δηλώνω, έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής μου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές ορίζονται στις γενικές περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, τα ακόλουθα: Α. Δεν έχω ή δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν την εταιρεία ή το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ, καταδικαστεί με απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου 5 για: 1. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2. Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. 3. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 4. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 5. Υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία, με τελεσίδικη απόφαση, σύμφωνα με την νομοθεσία του κράτους εγκατάστασής μου, (ή εγκατάστασης του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ). Β. Δεν τελώ (ή δεν τελεί η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) 6 υπό πτώχευση, εκκαθάριση 7, ή αναγκαστική διαχείριση. Γ. Δεν έχω (ή δεν έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) 8 διαπράξει κάποιο αδίκημα της παρ. 1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007 ή σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, που να έχει διαπιστωθεί και τιμωρηθεί πειθαρχικά με οποιοδήποτε τρόπο. Δ. Έχω (ή έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) 9 εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας. Ε. Έχω (ή έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) 10 εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών, που οφείλω σύμφωνα με το ισχύον στην Ελλάδα νομοθετικό πλαίσιο. ΣΤ. Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της Διακήρυξης, ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή, ότι θα εκτελέσω το έργο όπως αυτό περιγράφεται στην παρούσα Διακήρυξη. Ζ. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις μου είναι αληθείς. Γνωρίζω και αποδέχομαι ότι η αλήθεια των δηλώσεών μου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ ανάδοχος της σύμβασης και ότι θα αποκλεισθώ της διαδικασίας για την επιλογή συμβούλου, εφόσον κάποια από τις δηλώσεις μου αποδειχθεί αναληθής. Αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των πιστοποιητικών της παρούσας δήλωσης, που εκδίδονται από αρμόδιες Αρχές, από τα οποία να προκύπτει ότι καλύπτονται όλες τις προϋποθέσεις μη αποκλεισμού. (Τόπος Ημερομηνία). Ο δηλών 1 Τίθεται το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του δηλούντος 2 Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης 3 Εξουσιοδοτημένος από τα διοικούντα όργανα του νομικού προσώπου, σε περίπτωση που συμμετέχει στη διαδικασία ανάθεσης εταιρεία, είτε ως μεμονωμένος υποψήφιος είτε ως μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας 4 Διαγράφονται ανάλογα οι φράσεις που δεν χρειάζονται 5 Διαγράφεται η φράση που δεν αρμόζει στην περίπτωση 6 Διαγράφονται στις περιπτώσεις Β, Γ, Δ, Ε οι φράσεις που δεν αρμόζουν στην περίπτωση 7 7 Η λέξη εκκαθάριση διαγράφεται όταν ο διαγωνιζόμενος είναι φυσικό πρόσωπο. 8 Διαγράφονται στις περιπτώσεις Β, Γ, Δ, Ε οι φράσεις που δεν αρμόζουν στην περίπτωση 7 9 Διαγράφονται στις περιπτώσεις Β, Γ, Δ, Ε οι φράσεις που δεν αρμόζουν στην περίπτωση 7 10 Διαγράφονται στις περιπτώσεις Β, Γ, Δ, Ε οι φράσεις που δεν αρμόζουν στην περίπτωση 7