Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον"

Transcript

1 Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Παγκόσμια Πολιτική της Novartis 1 Μαρτίου 2014 Έκδοση HSE 001.V1.EL

2 1. Εισαγωγή Στη Novartis, ο στόχος μας είναι να είμαστε ηγέτες στην Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον (ΥΑΠ). Προσπαθούμε να λειτουργούμε υπεύθυνα, χτίζοντας μία μακροπρόθεσμη και βιώσιμη επιχείρηση. Αυτό συμβαδίζει με το στόχο μας για παροχή περίθαλψης και θεραπείας. Η ΥΑΠ αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της μακροπρόθεσμης επιχειρηματικής στρατηγικής της Novartis. Λαμβάνουμε υπόψη τις επιπτώσεις της ΥΑΠ στο πλήρες φάσμα των παγκοσμίων δραστηριοτήτων μας για την υγεία, με στόχο την προστασία των συνεργατών, των γειτόνων, των ασθενών, των επιχειρηματικών και φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος. Αυτή η δέσμευση είναι πανταχού παρούσα στις δράσεις μας, από τη στιγμή που ένας επιστήμονας αρχίζει την έρευνα, μέχρι την παραγωγή και τη διανομή και μέχρι τη χρήση και τη διάθεση του τελικού προϊόντος από τους πελάτες μας και τους ασθενείς. Αυτή η Πολιτική ασχολείται με τις αρχές και τις πρακτικές διαχείρισης που επιτρέπουν στη Novartis να είναι ηγέτης σε όλες τις πτυχές της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία και της προστασίας του περιβάλλοντος, όπως ορίζονται από τον Κώδικα Δεοντολογίας της Novartis. Περιγράφει την προσέγγιση της Novartis στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων και των επιπτώσεων στην υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον. Η Πολιτική καθορίζει βασικές προσδοκίες για όλους τους συνεργάτες και αποτελεί τη βάση για τις παρακάτω υποχρεωτικές εσωτερικές Οδηγίες ΥΑΠ. Ενώ η ΥΑΠ αποτελεί ευθύνη όλων, η Διεύθυνση είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή και τη διατήρηση των ορθών πρακτικών για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον στους τομείς που τελούν υπό τον έλεγχό της. 1.1 Πεδίο και Εφαρμογή Αυτή η Πολιτική ισχύει για όλους τους συνεργάτες της Novartis AG και των θυγατρικών της ( Όμιλος ). Οι αρχές αυτής της Πολιτικής ισχύουν οπουδήποτε η Novartis έχει την επιχειρησιακή ευθύνη, π.χ. σε τοποθεσίες που λειτουργούν ή ελέγχονται από μία εταιρεία της Novartis (ιδιόκτητες ή μισθωμένες) και από κοινοπραξίες όπου η Novartis έχει την επιχειρησιακή ευθύνη. Αυτή η Πολιτική περιέχει τις παγκόσμιες αρχές και πρακτικές διαχείρισης της Novartis και ευθυγραμμίζεται με τους ισχύοντες νόμους και τους κώδικες του κλάδου, όπως τα διεθνή πρότυπα διαχείρισης για το περιβάλλον (ISO 14001) και την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (OHSAS 18001). Αυτή η Πολιτική πρέπει να εφαρμόζεται παγκόσμια σε όλο τον Όμιλο, με τις τροποποιήσεις που επιβάλλονται από τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς, όπου αυτοί είναι πιο αυστηροί. 2 of 9

3 2., Κανόνες και Ορισμοί 2.1 Η Δέσμευσή μας Στόχος μας είναι η βιωσιμότητα Σύμφωνα με την εταιρική μας κουλτούρα, η προστασία της υγείας και της ασφάλειας συνεργατών, γειτόνων και άλλων που επηρεάζονται από τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος, είναι βασικές αξίες, τις οποίες αντιμετωπίζουμε με ίση σημασία με τους άλλους βασικούς επιχειρηματικούς στόχους μας. Ενώ η Διεύθυνση είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή και τη διατήρηση των ορθών πρακτικών για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον και για να δίνει το παράδειγμα (π.χ., επιδεικνύοντας υπεύθυνη συμπεριφορά για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον), οι συνεργάτες πρέπει να κατανοούν και να ανταποκρίνονται σε θέματα ΥΑΠ δίνοντάς τους την ίδια σημασία με άλλους βασικούς επιχειρηματικούς στόχους. Οι συνεργάτες πρέπει να επιτελούν τα καθήκοντά τους πάντοτε με αίσθηση εταιρικής ευθύνης Νοιαζόμαστε για την υγεία και την ασφάλεια των συνεργατών μας Προάγουμε προγράμματα για τη διατήρηση και τη βελτίωση της υγείας και της ευεξίας των συνεργατών μας, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της πρόβλεψης για χώρους εργασίας μη καπνιζόντων σε όλο τον κόσμο, όπου αυτό είναι νομικά εφικτό. Οι συνεργάτες ενθαρρύνονται να επωφελούνται των εθελοντικών προγραμμάτων υγείας και να υιοθετήσουν υγιεινές συνήθειες, όπως: να δεσμευτούν να αθλούνται τακτικά να προσθέσουν επιπλέον σωματική κίνηση στις καθημερινές συνήθειές τους να πραγματοποιούν υγιεινές επιλογές διατροφής να συμμετέχουν σε ελέγχους υγείας να επωφελούνται προγραμμάτων υποστήριξης εργαζομένων και επιστροφής στην εργασία, όπου υπάρχουν. Η Διεύθυνση πρέπει να υποστηρίζει τους συνεργάτες στις προσπάθειές τους να ακολουθήσουν έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Παρέχουμε στους συνεργάτες μας ασφαλείς συνθήκες εργασίας και προσπαθούμε να τους προστατεύουμε από πιθανούς κινδύνους για την υγεία και τραυματισμούς. Μία αξιολόγηση κινδύνων, όπως μία Ανάλυση Κινδύνου Διαδικασιών ή μία Αξιολόγηση Κινδύνου για την Υγεία στο Χώρο Εργασίας, πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν από την υλοποίηση οποιασδήποτε δυνητικά επικίνδυνης εργασίας. Η Διεύθυνση είναι υπεύθυνη για τη διευκόλυνση των αξιολογήσεων κινδύνου και την ανάπτυξη μέτρων προστασίας κατά τη συνεργασία με τους συνεργάτες. Οι συνεργάτες 3 of 9

4 πρέπει να εξοικειωθούν με τις τοπικές απαιτήσεις ασφαλείας και να τις τηρούν. Κάποια παραδείγματα: χρήση επαρκούς εξοπλισμού προσωπικής προστασίας, όταν απαιτείται τήρηση προειδοποιήσεων και συναγερμών ασφαλείας συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης και παρακολούθησης, π.χ. υποχρεωτική εκπαίδευση στην ασφάλεια στο χώρο εργασίας, εκπαίδευση ασφάλειας των οδηγών και πρόγραμμα ασφαλείας βάσει συμπεριφοράς αναφορά μη ασφαλών δράσεων, συνθηκών και κινδύνων για την ασφάλεια. Οι συνεργάτες πρέπει να παρακολουθούν τους συναδέλφους τους και να τους επισημαίνουν οποιαδήποτε μη ασφαλή συμπεριφορά Νοιαζόμαστε για το περιβάλλον Προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε υπεύθυνα τους φυσικούς πόρους και να ελαχιστοποιούμε τις συνέπειες των δραστηριοτήτων μας για το περιβάλλον, καθώς και την επίπτωση των προϊόντων μας σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής. Αυτό περιλαμβάνει τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας της ενέργειας κατά τις εργασίες μας στο πλαίσιο των συνολικών στόχων μας για την κλιματική αλλαγή, καθώς και την εφαρμογή βιώσιμων συσκευασιών και χημείας φιλικής για το περιβάλλον, όπου αυτό είναι δυνατό στις δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και κατασκευής μας. Οι συνεργάτες πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των καθημερινών τους εργασιών, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής της ιεράρχησης των μέτρων πρόληψης των αποβλήτων (αποφυγή χρήσης, μείωση, ανακύκλωση και εκ νέου χρήση όλων των υλικών). Κάποια παραδείγματα: Αποδοτική χρήση της ενέργειας Οι συνεργάτες πρέπει πάντοτε να λαμβάνουν υπόψη την πλέον αποδοτική χρήση της ενέργειας και να αναζητούν ευκαιρίες για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στους χώρους εργασίας τους. Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται να σβήνουν τα φώτα και να απενεργοποιούν τον εξοπλισμό γραφείων/ εργαστηρίων όταν δεν χρησιμοποιείται. Οι υπεύθυνοι ποιότητας και εγκαταστάσεων πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την αποδοτική χρήση της ενέργειας κατά τον καθορισμό και τη διαχείριση των σημείων ρύθμισης αποστειρωμένων χώρων και τις λοιπές συνθήκες αιθουσών (π.χ., θερμοκρασία, υγρασία και ταχύτητες εξαερισμού) εντός των αποδεκτών ευρών τιμών, βάσει των ρυθμιστικών προτύπων και των προτύπων συμμόρφωσης. Τα έργα επανεξετάζονται για αποδοτικότητα ενέργειας και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Δίνεται προτεραιότητα σε επενδυτικά έργα που βελτιώνουν την αποδοτικότητα ενέργειας με απόσβεση κατά τη διάρκεια ζωής τους. 4 of 9

5 Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου Οι συνεργάτες πρέπει, όποτε είναι δυνατό, να ελαχιστοποιούν τις μετακινήσεις και να χρησιμοποιούν τις επιλογές βιντεοδιάσκεψης ή τηλεδιάσκεψης, όταν είναι διαθέσιμες και αποδεκτές από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Οι συνεργάτες πωλήσεων πρέπει να επιλέγουν οχήματα με αποδοτική κατανάλωση καυσίμου και να τα χρησιμοποιούν με ασφάλεια και αποδοτικότητα για το περιβάλλον, προκειμένου να εξοικονομούν καύσιμο και να ελαχιστοποιούν τις εκπομπές CO2. Ανακύκλωση ή ελαχιστοποίηση απορριμμάτων Οι συνεργάτες πρέπει να αποφεύγουν τη δημιουργία απορριμμάτων και να χρησιμοποιούν επιλογές ανακύκλωσης όπου υπάρχουν τοπικά συστήματα ανακύκλωσης. Πρέπει να σκέφτονται το περιβάλλον πριν να εκτυπώσουν , συνημμένα ή άλλα έγγραφα εργασίας. Οι σχεδιαστές συσκευασιών πρέπει να εξετάζουν τη δημιουργία απλοποιημένων πακέτων ή πακέτων μικρότερου μεγέθους, καθώς και τη χρήση υλικών που δεν βλάπτουν το περιβάλλον. Οι υπεύθυνοι ανάπτυξης διαδικασιών πρέπει να ενσωματώσουν τεχνικές για τη μείωση και την ανακύκλωση των διαλυτικών. Οι συνεργάτες παραγωγής πρέπει να αναζητούν ευκαιρίες για τη μείωση των ενδιαμέσων και των δραστικών ουσιών στις απορρίψεις λυμάτων. Αποδοτική χρήση του νερού Οι συνεργάτες πρέπει πάντοτε να εξετάζουν τη βέλτιστη χρήση του νερού και να εντοπίζουν δυνατότητες για μείωση της χρήσης του νερού στο χώρο εργασίας Λαμβάνουμε υπόψη τις επιπτώσεις της πολιτικής ΥΑΠ κατά την ανάπτυξη προϊόντων και τεχνολογιών Οι συνεργάτες πρέπει να ακολουθούν μία καθαρή διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει ανάλυση κινδύνου ΥΑΠ τελευταίας τεχνολογίας και συναφείς αξιολογήσεις επίπτωσης για τη διασφάλιση του ότι τα οφέλη υπερτερούν τυχόν υπολειμματικών κινδύνων για τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, τις διαδικασίες, τους ασθενείς και το περιβάλλον. Οι συνεργάτες πρέπει να βεβαιώνονται ότι οι προβληματισμοί περί ΥΑΠ ενσωματώνονται στην ανάπτυξη, την προμήθεια, την κατασκευή προϊόντων και διαδικασιών και στα κύρια έργα σε πρώιμο στάδιο. Οι συνεργάτες πρέπει να εντάσσουν χημεία φιλική προς το περιβάλλον στις διαδικασίες ανάπτυξης προϊόντων και να ενσωματώνουν βιώσιμες συσκευασίες στις διαδικασίες σχεδιασμού των συσκευασιών. Δεσμευόμαστε να πραγματοποιούμε αξιολόγηση από ομότιμους επιστήμονες και 5 of 9

6 λαμβάνουμε υπόψη τα οφέλη και τους κινδύνους των καινοτομιών με δομημένο, επιστημονικό και επιστημονικό τρόπο Χτίζουμε ένα δίκτυο υήεύθυνων εήιχειρηματικών εταίρων Οι τρίτοι προμηθευτές πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις περί ΥΑΠ του Κώδικα Προμηθευτών της Novartis, ο οποίος βασίζεται σε διεθνή πρότυπα και αποδεκτές ορθές πρακτικές όταν δεν υπάρχουν πρότυπα. 2.2 Συμμόρφωση, Διαρκής Βελτίωση και Επικοινωνία Συμμορφωνόμαστε με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς, καθώς και με τις εσωτερικές απαιτήσεις Η Διεύθυνση θέτει τις Οδηγίες ΥΑΠ της Novartis και διεξάγει τακτικούς ελέγχους και επανεξετάσεις του συστήματος διαχείρισης, προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τις εν λόγω Οδηγίες, καθώς και με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους και κανονισμούς. Οι μονάδες παραγωγής ενθαρρύνονται να αποκτήσουν πιστοποίηση βάσει αναγνωρισμένων διεθνών προτύπων (π.χ., ISO14001 και OHSAS18001). Οι συνεργάτες συμμετέχουν σε δίκτυα του κλάδου, για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών Στόχος μας είναι η συνεχής βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης ΥΑΠ και της απόδοσής μας Η διοίκηση θέτει ετήσιους ενδιάμεσους και τελικούς στόχους, αξιολογεί την απόδοση σε σχέση με αυτούς και οι συνεργάτες οφείλουν να λάβουν πρώιμα μέτρα σε περίπτωση αποκλίσεων. Οι συνεργάτες δεσμεύονται να υποβάλουν αληθείς εκθέσεις σχετικά με τους βασικούς δείκτες απόδοσης ΥΑΠ. Παίρνουμε τα διδάγματα από ατυχήματα και συμβάντα και τα χρησιμοποιούμε για την ανύψωση και τη βελτίωση των προτύπων μας και τα γνωστοποιούμε, προκειμένου να μην ξανασυμβούν τα ίδια ατυχή περιστατικά στο μέλλον. Οι συνεργάτες αξιολογούν και μετριάζουν τους κινδύνους ΥΑΠ που σχετίζονται με νέα προϊόντα, διαδικασίες και τεχνολογίες, προκειμένου να βεβαιωθούν ότι τα οφέλη τους αντισταθμίζουν τους εγγενείς κινδύνους. Αυτές οι αξιολογήσεις επανεξετάζονται περιοδικά υπό το φως νέων ανησυχιών ή στοιχείων και περιλαμβάνουν την εξωτερική ανάλυση επιδόσεων βάσει των συναφών προτύπων του κλάδου. 6 of 9

7 2.2.3 Εκπαιδεύουμε και αναπτύσσουμε στενές σχέσεις με τους συνεργάτες μας, για να καταστήσουμε δυνατή την ενεργό συμμετοχή τους στις προσπάθειες ΥΑΠ Η ικανότητα ΥΑΠ διασφαλίζεται μέσω της κατάλληλης διαδικασίας πρόσληψης, κατάρτισης και εξέλιξης. Οι συνεργάτες είναι υπεύθυνοι για να εγγυηθούν τη δέσμευση και τη συμμετοχή τους. Δεσμεύονται επίσης να κατανοούν τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες τους σε σχέση με την ΥΑΠ και να τις επιτελούν όσο το δυνατόν καλύτερα. Η Διεύθυνση οφείλει να πάρει στα σοβαρά οποιεσδήποτε ανησυχίες προκύπτουν σχετικά με την ΥΑΠ, προκειμένου να βελτιώσουν την απόδοσή μας στο αντικείμενο της ΥΑΠ Επικοινωνούμε με διαφάνεια Γνωστοποιούμε ανοιχτά τα αποτελέσματά της ΥΑΠ εσωτερικά και εξωτερικά, δηλ. στο δίκτυο της Novartis και στην Ετήσια Έκθεση της Novartis. Υποβάλλουμε τις εκθέσεις μας για την απόδοση της ΥΑΠ με διαφάνεια, ακολουθώντας τα καλύτερα στο είδος τους διεθνή συστήματα υποβολής εκθέσεων. Δίνουμε έμφαση στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση οποιωνδήποτε ανησυχιών της κοινότητας και των ενδιαφερόμενων φορέων για θέματα που άπτονται της ΥΑΠ Ορισμοί Ορισμοί Η πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον (ΥΑΠ) ασχολείται με την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας και με την προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της προαγωγής και της προστασίας της υγείας, της βιοασφάλειας, της ασφάλειας των διαδικασιών, της ασφάλειας των χημικών, της ασφάλειας κατά των πυρκαγιών και της ασφάλειας των μεταφορών, της μείωσης των εκπομπών στον αέρα και το νερό, της ελαχιστοποίησης των αποβλήτων και της διατήρησης των φυσικών πόρων, του νερού και της ενέργειας. Οι συνεργάτες που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική είναι όλοι πρόσωπα που εργάζονται στις εγκαταστάσεις της Novartis, συμπεριλαμβανομένου προσωπικού τρίτων, καθώς και οι συνεργάτες της Novartis που εργάζονται εκτός των εγκαταστάσεων της Novartis, όπως οι αντιπρόσωποι πωλήσεων Αναφορές Αναφορές Εταιρικές Οδηγίες και Σημειώσεις Οδηγιών ΥΑΠ, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων υποστήριξης Πολιτική Προμηθειών της Novartis Κώδικας Προμηθευτών της Novartis 7 of 9

8 3. Εφαρμογή 3.1 Εκπαίδευση Οι συνεργάτες οφείλουν να εξοικειωθούν με αυτή την Πολιτική και να συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές συνεδρίες ΥΑΠ, οι οποίες διεξάγονται περιοδικά στις τοποθεσίες τους. 3.2 Αναφορά Πιθανών Παραπτωμάτων/ Αποφυγή Αντιποίνων Οι συνεργάτες οφείλουν να τηρούν αυστηρά τους συναφείς νόμους και κανονισμούς, καθώς και τις Οδηγίες και τις διαδικασίες που ισχύουν για τη Novartis. Οποιοσδήποτε συνεργάτης αντιληφθεί μία πιθανή παράβαση των ισχυόντων νόμων ή της παρούσας Πολιτικής είναι υποχρεωμένος να αναφέρει έγκαιρα την υποψία του, σύμφωνα με την ενότητα του Κώδικα Δεοντολογίας της Novartis, με τίτλο "Πώς να αναφέρετε πιθανά παραπτώματα". Οποιοσδήποτε αναφέρει μία πιθανή παράβαση των ισχυόντων νόμων ή της παρούσας Πολιτικής θα προστατεύεται από οποιασδήποτε μορφής αντίποινα. 3.3 Παραβίαση της παρούσας Πολιτικής Οι αθετήσεις των υποχρεώσεων που περιέχονται στην παρούσα Πολιτική δεν θα γίνονται ανεκτές και μπορούν να επιφέρουν πειθαρχικές και άλλες δράσεις, έως και καταγγελία της σχέσης απασχόλησης. 3.4 Εξαιρέσεις Στην παρούσα Πολιτική δεν προβλέπονται εξαιρέσεις. Αν υπάρξουν αλλαγές της τεχνολογίας σε οποιονδήποτε τομέα της ΥΑΠ που θα καταστήσει απαραίτητη την τροποποίηση της Πολιτικής, η διεύθυνση ΥΑΠ της εταιρείας θα διευκολύνει την εν λόγω τροποποίηση. 3.5 Εφαρμογή Αποτελεί ευθύνη κάθε διευθυντή της Novartis να εφαρμόζει αυτή την Πολιτική στον τομέα λειτουργικής αρμοδιότητάς του/της, να δίνει το παράδειγμα, επιδεικνύοντας ασφαλή, υγιεινή και υπεύθυνη προς το περιβάλλον συμπεριφορά, και να παρέχει καθοδήγηση στους συνεργάτες που λογοδοτούν σε αυτόν/αυτήν. Η Διεύθυνση εγγυάται την παροχή επαρκών και κατάλληλων πόρων, ώστε να επιτυγχάνεται συμμόρφωση με την παρούσα Πολιτική. 8 of 9

9 3.6 Παρακολούθηση Πτυχές της απόδοσης ΥΑΠ παρουσιάζονται σε μηνιαία έκθεση μέσω ενός παγκόσμιου συστήματος διαχείρισης δεδομένων και παρακολουθούνται σε παγκόσμιο επίπεδο από τη Διεύθυνση και το Εταιρικό Τμήμα ΥΑΠ. Επιπλέον τετραμηνιαίες αξιολογήσεις ΥΑΠ σε επίπεδο Διεύθυνσης και ετήσιες αξιολογήσεις ΥΑΠ σε επίπεδο εταιρείας πραγματοποιούνται από τη Διαχείριση ΥΑΠ. Οι τοποθεσίες υποβάλλονται σε περιοδικό έλεγχο, ανάλογα με το προφίλ κινδύνου τους ΥΑΠ. Τα αποτελέσματα των ελέγχων υποβάλλονται με έκθεση στην Επιτροπή Καθοδήγησης ΥΑΠ της Novartis, ενώ περιλήψεις τους αποστέλλονται στην Εκτελεστική Επιτροπή της Novartis και στην Επιτροπή Ελέγχου και Συμμόρφωσης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η παρούσα Πολιτική ΥΑΠ αποτελεί ιδιοκτησία του Εταιρικού Τμήματος ΥΑΠ. 9 of 9

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική CSL Limited Ιούλιος 2013 Περιεχόμενα > < Προηγούμενη σελίδα Περιεχόμενα Επόμενη σελίδα > Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική Εστίαση στον Πελάτη. Καινοτομία. Ακεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κάθε μέρα καθένας μας είναι υπεύθυνος, μέσω των ενεργειών του, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον, τους πελάτες μας, τους προμηθευτές και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 178/66 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.6.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουνίου 2013 για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη 1 Κώδικας Δεοντολογίας Κάνοντας τις αξίες μας πράξη Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς τα πετυχαίνουμε. Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς

Διαβάστε περισσότερα

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου.

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου. Εισαγωγή Οι δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου διεξάγονται σε ποικίλα νομικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα, σε οργανισμούς που διαφέρουν μεταξύ τους σε σκοπό, μέγεθος, πολυπλοκότητα και δομή και από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή Πιο έξυπνα και πιο καθαρά Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή 1 Η υπηρεσία Europe Direct απαντά σε όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθμός κλήσης χωρίς χρέωση (*) : 00 800 6 7 8 9 10

Διαβάστε περισσότερα

sdreport Έκθεση Αειφόρου Ανάπτυξης 2010

sdreport Έκθεση Αειφόρου Ανάπτυξης 2010 Italcementi Group sdreport Έκθεση Αειφόρου Ανάπτυξης 2010 ΟΡΑΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Περιληπτική Περιγραφή Ελλάδα sdreport Περιληπτική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σε αυτό το τμήμα μπορείτε να βρείτε τις περιγραφές των θέσεων εργασίας των κύριων επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας των ΑΠΕ. Η πλειοψηφία των θέσεων εργασίας μπορεί να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 24.7.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 197/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/18/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 για την αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF)

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON

Διαβάστε περισσότερα

Ο τρόπος εργασίας μας. Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron

Ο τρόπος εργασίας μας. Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron Ο τρόπος εργασίας μας Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron Περιεχόμενα Ο τρόπος εργασίας μας Ο τρόπος εργασίας μας μεταξύ μας με άλλους Ο τρόπος διαχείρισης της επιχείρησης Επικοινωνία & πηγές μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Nestlé Ελλάς Βιωσιμότητα & Δημιουργία Αμοιβαίου Οφέλους Απολογισμός 2011

Nestlé Ελλάς Βιωσιμότητα & Δημιουργία Αμοιβαίου Οφέλους Απολογισμός 2011 Nestlé Ελλάς Βιωσιμότητα & Δημιουργία Αμοιβαίου Οφέλους Απολογισμός 2011 1 Στην σελίδα 79 θα βρείτε την Φόρμα Αξιολόγησης του Απολογισμού μας. Περιμένουμε τη γνώμη σας! 2 Nestlé Ελλάς / Bιωσιμότητα και

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Be well ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΑΣ Η ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΑΣ. Κώδικας συμπεριφοράς Έκδοση III

Be well ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΑΣ Η ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΑΣ. Κώδικας συμπεριφοράς Έκδοση III Be well ΟΙ ΞΙΣ ΚΙ Τ ΠΡΟΤΥΠ ΜΣ Η ΒΣΗ ΤΗΣ ΠΙΤΥΧΙΣ ΜΣ Κώδικας συμπεριφοράς Έκδοση III ΠΡΟΣΘΤΗ ΒΟΗΘΙ Πόροι για τους υπαλλήλους μας Προϊστάμενος ή διευθυντής Πρώτο μέλημά σας είναι να συμβουλευτείτε το άτομο

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της Xerox. Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας: Σύνδεση με τις Θεμελιώδεις Αξίες μας

Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της Xerox. Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας: Σύνδεση με τις Θεμελιώδεις Αξίες μας Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της Xerox Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας: Σύνδεση με τις Θεμελιώδεις Αξίες μας Ο Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της εταιρείας μας αποτυπώνει και ενισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 6 Ιουλίου 2005

ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 6 Ιουλίου 2005 22.7.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/29 ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6 Ιουλίου 2005 για θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα