ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ (WWW) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΜΗ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ (WWW) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΜΗ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ"

Transcript

1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ (WWW) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΜΗ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Γεώργιος Κουρουπέτρογλου 1*, Μαυρέτα Σταμάτη 1 και Χριστίνα Μεταξάκη-Κοσιονίδου 2 * πρόσωπο για επικοινωνία 1 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια, Αθήνα 2 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Εργαστήριο Πληροφορικής, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Νέα Χηλή, Αλεξανδρούπολη Λέξεις Κλειδιά: εκπαιδευτικό υλικό μέσω του Παγκόσμιου Ιστού (WWW), μη ορθογραφικές γλώσσες, ειδική αγωγή. Περίληψη Η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού κινείται τελευταία από το πρότυπο του εκπαιδευτικού υλικού κατασκευασμένου από ή για κάποιον συγκεκριμένο δάσκαλο προς το πρότυπο ανάπτυξης πηγών εκπαιδευτικού υλικού τις οποίες μπορεί κανείς να μοιράζεται και στις οποίες μπορεί να έχει πρόσβαση ένα μεγάλο εύρος εκπαιδευτικών μέσω του Διαδικτύου. Στην εργασία αυτή περιγράφεται η σχεδίαση και η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου ανοιχτού συστήματος για την αποτελεσματική υποστήριξη, μέσω του Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web - WWW), της εκμάθησης πολλαπλών μη ορθογραφικών γλωσσών που χρησιμοποιούν άτομα με ειδικές ανάγκες. Ο δάσκαλος μπορεί να έχει πρόσβαση σε εκπαιδευτικές πηγές και σύνθετες αναπαραστάσεις εννοιών με πολυμέσα και να διαμορφώσει εκπαιδευτικό υλικό ειδικό για μαθητές σύμφωνα με τις ατομικές τους ανάγκες. Μετά από μία ανάλυση των απαιτήσεων του χρήστη, παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική του συστήματος που υλοποιήθηκε παραθέτοντας τεχνικά θέματα. Το σύστημα ικανοποιεί τη βασική ανάγκη προετοιμασίας, οργάνωσης και ενημέρωσης του εκπαιδευτικού υλικού εγκαίρως, χωρίς τους περιορισμούς εκείνους που προκαλεί η τοποθεσία ή η πλατφόρμα του λειτουργικού συστήματος και με ένα αποδοτικό και οικονομικό τρόπο για το δάσκαλο των μη ορθογραφικών γλωσσών, ώστε να επιτύχει αποτελεσματική προσανατολισμένη προς το μαθητή εκπαίδευση. Το σύστημα επιτρέπει σε ένα δάσκαλο ή σε μία ομάδα δασκάλων να επικεντρωθούν στον προσδιορισμό του περιεχομένου και σε άλλες υψηλού επιπέδου εργασίες κατά τη διάρκεια ανάπτυξης των μαθημάτων. Abstract The production of educational software is moving from the paradigm of courseware devised by or for the individual teacher to the development of educational resources that can be shared and accessed from a wide variety of teaching sites. This paper describes the design and the implementation of an integrated open system for the effective supporting, through the World-Wide-Web (WWW), of multiple non-orthographic languages' learning by persons with special needs. The teacher can access educational material and rich multimedia representations of meanings and formulate student specific courseware according to individual needs. After a user requirement analysis, the architecture of the system is presented along with implementation issues. The system fulfills the crucial need to prepare, organize and update the training material on time, free of those constrains brought by location or operation platform and with an efficient economic way for the teacher of non-orthographic languages for an efficient, learner centered, education. The system allows an individual or a team of teachers to focus on content specification and other high level tasks, while developing courses. 1. Εισαγωγή Η ταχεία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Information and Communication Technologies), ιδιαίτερα δε του Διαδικτύου (Internet) και των υπερμέσων, παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης πρωτοποριακών προσεγγίσεων για την εκπαιδευτική κοινότητα [Ewing et al, 1999]. Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών οδήγησαν τους ανθρώπους σε ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο απόκτησης γνώσης και συνεργασίας, που αφορά τόσο τους δασκάλους όσο και τους μαθητές [Gilliver et al, 1998]. Επίσης, η παραγωγή εκπαιδευτικού λογισμικού μετακινείται τελευταία από την εστίαση σε εκπαιδευτικό υλικό που παράγεται από ένα δάσκαλο, προς στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών πηγών τις οποίες μπορεί κάποιος να μοιραστεί και να έχει πρόσβαση σε αυτές από ένα μεγάλο εύρος θέσεων στο Διαδίκτυο. Αντίθετα με τους περισσότερους μαθητές, εκείνοι με μέτρια ως σοβαρή διανοητική και/ή φυσική αναπηρία και με προβλήματα στην ομιλία τους, προσεγγίζουν τη μόρφωση όχι σαν ομιλητές, αλλά ως άτομα που επεξεργάζονται και 312

2 χρησιμοποιούν μη ορθογραφικές γλώσσες πριν ή και μαζί με τη χρήση κοινού έντυπου λόγου. Τέτοιες μη ορθογραφικές γλώσσες είναι γραφικά σύνολα και συστήματα για Επαυξητική και Εναλλακτική Επικοινωνία. Η πλειοψηφία των μη ορθογραφικών γλωσσών είναι σύνολα από γραμμικά σχέδια, καθένα με τη δική του ξεχωριστή συγκεκριμένη σημασία. Άλλα γραφικά συστήματα αναπαράστασης, όπως η παραδοσιακή ορθογραφία, αναπαριστούν ολοκληρωμένα, βασισμένα σε κανόνες, συμβολικά συστήματα, στα οποία ένα ορισμένο σύνολο στοιχείων μπορεί να επανασυνδυαστεί για να παράγει ένα σχεδόν απεριόριστο εύρος νέων εννοιών. Λέξεις και προτάσεις σε κανονικό κείμενο γράφονται με μία ορθογραφία της οποίας οι γραφηματικές μονάδες είναι μέλη της αλφαβήτου μιας φυσικής γλώσσας. Ο χρήστης μιας εδραιωμένης μη ορθογραφικής γλώσσας συνδυάζει ένα πλήθος γραφικών συμβόλων για να σχηματίσει μια πρόταση [von Tetzchner & Martinsen, 1992]. Για την αποτελεσματική επικοινωνία με άλλους ανθρώπους, αυτή η πρόταση μπορεί να μεταφραστεί σε κοινή ορθογραφία ή κοινή ομιλία μέσω μιας κατάλληλης ειδικής συσκευής επικοινωνίας (η οποία αναφέρεται και ως βοήθημα επικοινωνίας) ή ακόμη και μιας εφαρμογής λογισμικού για έναν προσωπικό υπολογιστή. Τα χαρακτηριστικά (ικανότητες, δεξιότητες, απαιτήσεις και προτιμήσεις) ενός μεμονωμένου μαθητή, χρήστη μη ορθογραφικής γλώσσας, μπορεί να ποικίλλουν σημαντικά. Καταρχάς, κάθε μαθητής μπορεί να αποκτά ένα σύστημα ειδικά προσαρμοσμένο στις δικές του ανάγκες. Ένα βασικό ζήτημα, σε σχέση με τις απαιτήσεις του χρήστη, είναι η παροχή αποτελεσματικής πρόσβασης του χρήστη στο λεξιλόγιο. Ο δάσκαλος ή ο θεραπευτής του ατόμου με ειδικές ανάγκες συνήθως επιλέγει ένα λεξιλόγιο που να ικανοποιεί τις ανάγκες του τελικού χρήστη σύμφωνα με τις δεξιότητες επικοινωνίας του και τις δικές του γλωσσικές ικανότητες. Αφού επιλεγεί, το λεξιλόγιο, αυτό μπορεί να οργανωθεί σε μία κατάλληλη διάταξη και στη συνέχεια, να ενημερωθεί ή να τροποποιηθεί, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις και προτιμήσεις του τελικού χρήστη. Η ανάγκη της έγκυρης προετοιμασίας, οργάνωσης και ενημέρωσης του εκπαιδευτικού υλικού με ένα αποτελεσματικό οικονομικό τρόπο είναι θεμελιώδης για το δάσκαλο των μη ορθογραφικών γλωσσών [Norman and Spohrer, 1996]. Επίσης, γνωρίζουμε ότι η προσανατολισμένη στο μαθητή εκπαίδευση είναι απαραίτητη για τους μαθητές των μη ορθογραφικών γλωσσών. Οι δάσκαλοι είναι οι πιο σημαντικοί παράγοντες για την επιτυχή και άμεση υλοποίηση νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στο επίπεδο εκπαίδευσης των μη ορθογραφικών γλωσσών. Επομένως οι δάσκαλοι χρειάζονται αποτελεσματική και εύκολα προσβάσιμη υποστήριξη. Στις μέρες μας, ο περισσότερο υποσχόμενος τρόπος υποστήριξης δασκάλων επικεντρώνεται στον Παγκόσμιο Ιστό (World Wide Web - WWW) [Astreitner et al, 1998] μέσω κατάλληλων συστημάτων υποστήριξης δασκάλων που διευκολύνουν την πρόσβαση σε πηγές πληροφορίας, όπως Βάσεις Δεδομένων, Ηλεκτρονικά λεξικά και on-line βοηθήματα εκμάθησης ευαίσθητα προς το περιβάλλον [Kraus, 1995], [Metaxaki et al, 1988]. Σε αυτή την εργασία παρουσιάζουμε το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου ανοιχτού συστήματος για την αποτελεσματική υποστήριξη, μέσω του Παγκόσμιου Ιστού (WWW), της διαδικασίας εκμάθησης πολλαπλών μη ορθογραφικών γλωσσών. Ο δάσκαλος μπορεί να έχει πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό και σύνθετες αναπαραστάσεις εννοιών με πολυμέσα και να συνθέσει εκπαιδευτικό υλικό ειδικό για κάποιο μαθητή, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται μερικές θεμελιώδεις γνώσεις, η ανάλυση των απαιτήσεων των χρηστών και η αρχιτεκτονική του συστήματος μαζί με θέματα υλοποίησης. 2. Θεμελιώδεις γνώσεις Τις δύο τελευταίες δεκαετίες έχει γίνει ευρέως αποδεκτή η εφαρμογή μη ορθογραφικών γλωσσών και εικονικών συμβόλων σε ένα ευρύ φάσμα παιδιών χωρίς ομιλία, με δυσαρθρίες και με γλωσσικές αναπηρίες τα οποία μαθαίνουν γλώσσες [McNaughton & Lindsay, 1995] [Stephenson and Linfoot, 1996]. Τέτοια συστήματα είναι κοινώς γνωστά ως συστήματα Επαυξητικής και Εναλλακτικής Επικοινωνίας (ΕΕΕ) (Augmentative and Alternative Communication Systems) και περιλαμβάνουν σύνολα γραφικών συμβόλων και συστημάτων. Ένα σύνολο γραφικών συμβόλων περιλαμβάνει ένα περιορισμένο αριθμό γραφικών, το οποίο εκ φύσεως είναι κλειστό αλλά για το οποίο δεν έχουν οριστεί ξεκάθαρα κανόνες για επέκταση. Ένα σύστημα είναι ένα σύνολο από σύμβολα ειδικά σχεδιασμένα να συνεργάζονται για επίτευξη μέγιστης επικοινωνίας. Τα συστήματα συμβόλων περιλαμβάνουν κανόνες ή μία λογική για την ανάπτυξη συμβόλων που δεν έχουν ακόμα αναπαρασταθεί στο σύστημα. Οι κανόνες αυτοί μπορεί να είναι εσωτερικοί του συστήματος ή μπορεί να είναι μέρος της γλώσσας η οποία είναι κωδικοποιημένη από το σύστημα συμβόλων. Τέτοιες διακριτές οργανωτικές μορφές (σύνολο, σύστημα) δεν εμφανίζονται στις γλώσσες ομιλίας. Τα εικονικά σύμβολα δεν μπορούν να συνταχθούν όπως μία φυσική γλώσσα δεδομένου ότι δεν μεταβιβάζονται ποτέ από το γονέα στο παιδί με ανεπίσημο τρόπο (δηλαδή μέσω απλής έκθεσης). Αντίθετα έχουν δημιουργηθεί από ειδικούς κατασκευαστές και έχουν εισαχθεί από μεμονωμένα άτομα, όπως δάσκαλοι ή θεραπευτές. Τα γραφικά σύμβολα είναι τα τυποποιημένα σύμβολα πέρα από τις λέξεις που χρησιμοποιούνται από κάποια άτομα για επικοινωνία. Το απλούστερο και πιο διαφανές σύμβολο σε ένα Σύστημα Γραφικών Αναπαραστάσεων (Graphic Representation System GRS) είναι μία φωτογραφία η οποία μοιάζει ακριβώς με το αντικείμενο το οποίο αναπαριστά. Στο άλλο άκρο ανήκουν τα Συστήματα Γραφικών Αναπαραστάσεων (GRSs) τα οποία χρησιμοποιούν σύμβολα τα οποία είναι αδιαφανή, δηλαδή, η σχέση τους με το αντικείμενο στο οποίο αναφέρονται δεν είναι προφανής και στην πραγματικότητα μπορεί να είναι αυθαίρετη. Πολλά άλλα GRSs ενσωματώνουν σύμβολα τα οποία βρίσκονται μέσα σε αυτό το συνεχές διάστημα εικονικότητας. Έχουν ανακαλυφθεί και χρησιμοποιούνται σε διάφορα μέρη του κόσμου ένα πλήθος εμπορικά διαθέσιμα GRSs. 313

3 Τα Σύμβολα Eπικοινωνίας Εικόνων (Picture Communication Symbols - PCS) [Johnson, 1985] είναι ένα από τα πιο γνωστά και χρησιμοποιημένα σύνολα συμβόλων. Τα Blissymbols είναι ένα τεχνητό, καλά ορισμένο σύστημα που έχει αναπτυχθεί από τον Charles Bliss [Bliss, 1965] σαν ένα παγκόσμιο γλωσσικό σύστημα. Περιλαμβάνει γραμματική και σύνταξη και έχει χρησιμοποιηθεί σε περισσότερες από 35 χώρες τα τελευταία 20 χρόνια. Ένας διεθνής οργανισμός, το Blissymbolics Communication Institute, έχει την ευθύνη για την προτυποποίηση και τη διάδοση του συστήματος [McNauton, 1985]. Το BLISSII έχει προταθεί σαν ένας πρότυπος κώδικας για τα Bissymbols [Tronconi, 1990]. Ένα παράδειγμα συμβόλου BLISS παρουσιάζεται στο Σχήμα 1. Άλλα GRSs είναι τα: PIC (Picture Ideogram Communication) [Maharaj 1980], REBUS [Kiernal et al, 1982], SIGSYM [Cregan, 1982], MAKATON [Kiernal et al, 1982]. Για μια λεπτομερή περιγραφή των διαφορετικών τύπων και των χαρακτηριστικών τους βλέπε [Fuller et al, 1992]. Η σημαντικότητα του ρόλου της λεκτικής γλωσσικής πληροφορίας στο πλαίσιο των πολυγλωσσικών συστημάτων Εναλλακτικής και Επαυξητικής Επικοινωνίας έχει ήδη περιγραφεί αλλού [Antona et al, 1999] ιδιαίτερα ως προς τον τρόπο οργάνωσής της για να έχει ο χρήστης αποτελεσματική πρόσβαση σε αυτήν. Η σχέση μεταξύ γλωσσικής γνώσης και της χρήσης των διαφόρων Συστημάτων Γραφικών Αναπαραστάσεων που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο έχει ήδη μελετηθεί [Rankin et al, 1994]. Σχήμα 1 : Αναπαράσταση της έννοιας αεροπλάνο στη μη ορθογραφική γλώσσα BLISS Το σύμβολο αναφέρεται σε μία αναπαράσταση ενός αναφερόμενου αντικειμένου ή μιας έννοιας. Η εικονικότητα, που αναφέρεται στην οπτική σχέση ενός συμβόλου με το αναφερόμενο αντικείμενο, παίζει σημαντικό ρόλο για τη διδασκαλία της έννοιας ενός συμβόλου. Υπάρχουν δύο είδη εικονικότητας: ημιδιαφάνεια και διαφάνεια. Η ημιδιαφάνεια είναι ο βαθμός στον οποίο τα άτομα αντιλαμβάνονται τη σχέση ανάμεσα σε ένα σύμβολο και το αναφερόμενο αντικείμενο, όταν το αναφερόμενο αντικείμενο είναι γνωστό. Διαφάνεια είναι ο βαθμός στον οποίο η έννοια ενός συμβόλου μπορεί άμεσα να βρεθεί απουσία του αναφερόμενου αντικειμένου. 3. Απαιτήσεις χρηστών Η επικοινωνία με σύμβολα χρησιμεύει σαν μητρική γλώσσα για ένα παιδί που δεν μιλά. Έχει έναν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της έννοιας της γλώσσας του παιδιού η οποία μπορεί αργότερα να χρησιμοποιηθεί με επιτυχία για ανάγνωση, γραφή και επικοινωνία μέσω οποιουδήποτε κατάλληλου βοηθήματος, με τη γλώσσα του φυσιολογικού πληθυσμού. Οι μαθητές χρειάζονται πολλή εκπαίδευση για να είναι ακόμα και μερικώς μορφωμένοι. Οι κλασσικές μέθοδοι διδασκαλίας ανάγνωσης και γραφής απαιτούν εντατική, ένα προς ένα αλληλεπίδραση ανάμεσα σε ένα μαθητή και ένα δάσκαλο καθόσον ο μαθητής χρειάζεται άμεση αντίδραση. Αυτό κάνει τέτοιες δραστηριότητες ιδανικά κατάλληλες για προγραμματισμό. Είναι σημαντικό να δοθεί έμφαση ότι η χρήση των συμβόλων περιορίζεται πολύ πολιτισμικά και χρειάζεται προσοχή για τις υποθέσεις που μπορούν να γίνουν σχετικά με την εικονικότητα ανάμεσα σε κοινότητες με πολιτισμικές και γλωσσικές διαφορές. Στις μέρες μας, η χρησιμοποίηση αλληλεπιδραστικών πολυμέσων έχει ευρέως υιοθετηθεί και έχει γίνει αποδεκτή από πολλές εφαρμογές λογισμικού. Επιπλέον η ποικιλία, η ευελιξία και η ευκολία ενσωμάτωσης πολλών διαφορετικών τρόπων εκμάθησης τα έχει κάνει να τα προτιμούν περισσότερο οι κατασκευαστές εκπαιδευτικών εφαρμογών. Ωστόσο, δεν υπάρχει τρόπος που να εγγυάται εκ των προτέρων ότι θα πραγματοποιηθεί η εκμάθηση σαν αποτέλεσμα της χρήσης τους. Επιπλέον, λαμβάνουν χώρα διάφορες συζητήσεις για το εάν και το τι πρέπει να προσφέρουν ειδικά στα πεδία της μόρφωσης και της εκπαίδευσης. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η αξιολόγηση, η οποία πρέπει να προσδιοριστεί σαν ένα αναπόσπαστο τμήμα της διαδικασίας ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού. Η γενική μεθοδολογία και το εργαλείο για την πολυμορφική διεπιστημονική αξιολόγηση αλληλεπιδραστικών πολυμέσων [Kouroupetroglou, 1995] έχουν χρησιμοποιηθεί στην ανάπτυξη του λογισμικού που παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία. Η ανάπτυξη εκπαιδευτικών πηγών τις οποίες μπορεί κάποιος να μοιράζεται και να έχει πρόσβαση σε αυτές από ένα μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών θέσεων στο Διαδίκτυο έχει κάποιες ιδιαιτερότητες: α) Διαφορετικές πηγές πρέπει να μπορούν να ενοποιηθούν με επιτυχία σε ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πακέτο και β) Οι πηγές πρέπει να είναι αρκετά γενικές ώστε κάποιοι έξω από την ομάδα ανάπτυξης να μπορούν να ενδιαφερθούν για αυτές. Το κόστος προσαρμογής, οι γλωσσικοί περιορισμοί και οι πολιτισμικές διαφορές του εκπαιδευτικού υλικού είναι πολύ σημαντικά στοιχεία της κατανομής του εκπαιδευτικού λογισμικού. Το να γίνουν οι πηγές εκμάθησης περισσότερο προσβάσιμες και ευέλικτες είναι βασικοί τρόποι σκέψης για μία παγκόσμια εκμάθηση [Collins et al, 1996]. Οι ανάγκες 314

4 για περισσότερη αποτελεσματικότητα εκμάθησης οδηγούν στην πρόσβαση της εκπαιδευτικής πληροφορίας από το δάσκαλο. Βασικοί παράγοντες σε αυτή τη διαδικασία είναι: το κόστος παραγωγής του εκπαιδευτικού υλικού, το κόστος παράδοσης, η έγκαιρη διαθεσιμότητα και παράδοση, η διαθεσιμότητα του εκπαιδευτικού υλικού, όσο το δυνατόν ανεξάρτητα τόπου και χρόνου, η πολυγλωσσική υποστήριξη, η επαναχρησιμοποίηση. Αν και, λίγα υπολογιστικά συστήματα έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν στη διδασκαλία μη ορθογραφικών γλωσσών, αυτά είναι συνήθως μη ανοιχτά, δεν προσφέρουν επαναχρησιμοποίηση και δεν μπορούν να καλύψουν μεγάλο αριθμό από μη-ορθογραφικές και ορθογραφικές γλώσσες [Kouroupetroglou et al, 1993, 1994]. Ένα τέτοιο σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει σε ένα δάσκαλο ή σε μία ομάδα δασκάλων να επικεντρωθούν στον προσδιορισμό του περιεχομένου και σε άλλες εργασίες υψηλού επιπέδου, κατά την ανάπτυξη μαθημάτων. Το να γίνει κανείς αλφαβητικός αναγνώστης δεν είναι εύκολο [Ehri, 1993]. Η διαδικασία της διδασκαλίας ενός ατόμου να επικοινωνεί μέσω μιας μη ορθογραφικής γλώσσας είναι πολύ πιο πολύπλοκη ειδικά στα πρώτα στάδια εκμάθησης [von Tetzchner and Martinsen, 1992]. Για το λόγο αυτό, έχουμε ήδη αναπτύξει [Kouroupetroglou et al, 1990] μία βήμα προς βήμα προσέγγιση η οποία ακολουθεί μία διεπιστημονική προσέγγιση. Πρόσφατα, ερευνητές έχουν αρχίσει να συζητούν τους πιθανούς ρόλους των συστημάτων γραφικών συμβόλων για την απόκτηση ή την ανάπτυξη της φυσικής γλώσσας [Gerber& Kraat 1992]. 4. Περιγραφή του Συστήματος Η γενική αρχιτεκτονική του συστήματος παρουσιάζεται στο Σχήμα 2. Ο σχεδιασμός του συστήματος έχει λάβει υπόψη τις γενικές απαιτήσεις που περιγράφτηκαν προηγουμένως. Το σύστημα σε μεγάλο βαθμό αποτελεί ένα πολυγλωσσικό περιβάλλον ορθογραφικών και μη ορθογραφικών γλωσσών βασισμένο σε αναπαραστάσεις εννοιών με πολυμέσα. Πρόγραμμα επεξεργασίας βάσης δεδομένων Έξοδος στο διαδίκτυο Πλατφόρμα ΜS-Win 32 Κεντρική Βάση Δεδομένων Βάση Δεδομένων Χρήστη Πρόγραμμα παρουσίασης βάσης δεδομένων χρήστη Σχήμα 2: Η γενική αρχιτεκτονική του συστήματος. Μπορούν να αναγνωριστούν τα παρακάτω λειτουργικά μέρη: Μία κεντρική Βάση Δεδομένων, όπου αποθηκεύονται με πολυμέσα τα στοιχεία των εννοιών και των αναπαραστάσεών τους, Μία εφαρμογή πολλών χρηστών για τη σύνταξη των στοιχείων της κεντρικής Βάσης Δεδομένων, Μία φορητή, ειδική προς το χρήστη, Βάση Δεδομένων, Μία εφαρμογή για πρόσβαση της Βάσης Δεδομένων του χρήστη, 315

5 Ενεργές σελίδες εξυπηρέτη για πρόσβαση της κεντρικής Βάσης Δεδομένων από το WWW. Η κεντρική Βάση Δεδομένων χειρίζεται : Ένα σύνολο από γλώσσες ανεξάρτητες από τις έννοιες, Ένα σύνολο από ορθογραφικές και μη ορθογραφικές γλώσσες, Σύνολα από αναπαραστάσεις με κείμενο των εννοιών για κάθε ορθογραφική γλώσσα, Μία περιγραφή κάθε έννοιας για κάθε ορθογραφική γλώσσα, Σύνολα από γραφικές αναπαραστάσεις των εννοιών για κάθε μη ορθογραφική γλώσσα, Μία ή περισσότερες εικόνες σχετικά με την κάθε έννοια, Ένα ή περισσότερα video ή κινούμενες εικόνες (animation) για κάθε έννοια, Τρία σύνολα από προφορικές αναπαραστάσεις των εννοιών σε κάθε ορθογραφική γλώσσα (αναπαραστάσεις ομιλίας με ανδρική, γυναικεία και παιδική φωνή), Ονοματοποιημένη αναπαράσταση για κάθε έννοια. Το σύστημα είναι ανοιχτό και επεκτάσιμο να προστεθούν νέες έννοιες καθώς και νέες ορθογραφικές και μη ορθογραφικές γλώσσες μαζί με τις αναπαραστάσεις τους με πολυμέσα. Η φορητή Βάση Δεδομένων στην πραγματικότητα είναι ένα υποσύνολο της κεντρικής Βάσης Δεδομένων κατασκευασμένη από το δάσκαλο σύμφωνα με τις ανάγκες ενός συγκεκριμένου μαθητή. Περιλαμβάνει μόνο ένα ζεύγος ορθογραφικής και μη ορθογραφικής γλώσσας και ένα υποσύνολο εννοιών από την κεντρική Βάση Δεδομένων, μαζί με τις αναπαραστάσεις τους (Σχήμα 3). Το υποσύνολο αυτών των εννοιών ονομάζεται θεματική ενότητα. Η φορητή Βάση Δεδομένων περιέχει μία ή περισσότερες θεματικές ενότητες, σε μία ορθογραφική και μία μη ορθογραφική γλώσσα. Δηλαδή από το σύνολο των αναπαραστάσεων που περιέχονται στην ή στις επιλεγμένες θεματικές ενότητες, κρατάμε μόνο αυτές τις έννοιες και τις αντίστοιχες αναπαραστάσεις τους που ανήκουν στην επιλεγμένη ορθογραφική γλώσσα και στην επιλεγμένη μη ορθογραφική γλώσσα. Η Βάση Δεδομένων του χρήστη μπορεί να μεταφερθεί στον προσωπικό υπολογιστή ενός συγκεκριμένου δασκάλου ή μαθητή. Η διεπαφή χρήστη για την εμφάνιση της περιγραφής μιας αναπαράστασης φαίνεται στο Σχήμα 4. Επιπλέον, το σύστημα ενσωματώνει ένα εργαλείο για τη σημασιολογική ομαδοποίηση των εννοιών για κάθε χρήστη. Οι περιοχές με το άστρο είναι το υποσύνολο των αναπαραστάσεων των θεματικών ενοτήτων που είναι αναπαραστάσεις στην επιλεγμένη ορθογραφική και μη ορθογραφική γλώσσα Αναπαραστάσεις Επιλεγμένες Θεματικές Ενότητες Σχήμα 3: Συνολοθεωρητική αναπαράσταση των βάσεων δεδομένων χρήστη. Στο παραπάνω σχήμα η βάση δεδομένων χρήστη είναι η συνολοθεωρητική ένωση των περιοχών που έχουν το άστρο στους κύκλους. Είναι φανερό ότι μπορεί σε μια από τις επιλεγμένες θεματικές ενότητες να μην υπάρχει καμία αναπαράσταση στις επιλεγμένες ορθογραφικές και μη ορθογραφικές γλώσσες. 316

6 Σχήμα 4: Η διεπαφή χρήστη για την εμφάνιση της περιγραφής μιας αναπαράστασης 5. Θέματα Υλοποίησης Το σύστημα έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί για την πλατφόρμα των MS-Windows των 32-bit. Η αρχιτεκτονική που επιλέχθηκε για την εφαρμογή στον Παγκόσμιο Ιστό είναι η αρχιτεκτονική Server Side. Σύμφωνα με αυτή όλες οι λειτουργίες επιτελούνται στον Web Server και στον Client παρέχεται πληροφορία με τη μορφή απλού HTML. Η αρχιτεκτονική αυτή προϋποθέτει τη συμβατότητα των εργαλείων διασύνδεσης με τη Βάση και την εκτέλεση δυναμικών επερωτήσεων με τον Web Server. Στην παρούσα εφαρμογή έχουν χρησιμοποιηθεί Ενεργές Σελίδες στο Εξυπηρέτη (Active Server Pages) (Σχήμα 5) που λειτουργεί σε Microsoft Internet Information Server. Οι ASPs είναι ένα μείγμα από κώδικα VBScript και HTML. Η αρχιτεκτονική Server Side προσφέρει ανεξαρτησία της εφαρμογής από το λογισμικό Client. Η διεπαφή ιστού (Web Interface) βασίζει τη λειτουργία της στη δυναμική κατασκευή επερωτήσεων στη Βάση Δεδομένων. Οι παράμετροι των επερωτήσεων δίνονται από το χρήστη και η σύνθεσή τους γίνεται από τις Ενεργές Ιστοσελίδες. Επίσης σημαντική λειτουργία της διεπαφής του δικτυακού ιστού είναι η δυναμική παραγωγή Ιστοσελίδων, που αφορά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των επερωτήσεων στη Βάση. Έτσι έχοντας βρει την απάντηση σε μία συγκεκριμένη αίτηση του χρήστη, πρέπει να δημιουργηθεί μία Ιστοσελίδα που να παρέχει τα αποτελέσματα αναζήτησης. Οι σελίδες του WWW σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν με τα εργαλεία λογισμικού Home Site 4.0 και το MS Front Page 98 σε συνδυασμό με το MS Visual InteDev 6.0. Η κεντρική Βάση Δεδομένων έχει σχεδιαστεί χρησιμοποιώντας το εργαλείο CASE ErWin Version 2.6 και έχει υλοποιηθεί σε RDBMS MS-Access 97. Επίσης έχει υλοποιηθεί μία εφαρμογή ευέλικτης επεξεργασίας της κεντρικής Βάσης Δεδομένων. Η εφαρμογή αυτή είναι σχεδιασμένη για εισαγωγή, ενημέρωση και επεξεργασία της κεντρικής Βάσης Δεδομένων του συστήματος. Είναι προσιτή ακόμη και σε μη έμπειρο χρήστη και δίνει οπτικά στο χρήστη άμεση αντίληψη των στοιχείων που εισάγει και γενικά των στοιχείων που υπάρχουν στη Βάση. Η εφαρμογή αυτή έχει υλοποιηθεί σε Borland Delphi 4.0 Professional. Σχήμα 5: Η γενική μορφή των Ενεργών Σελίδων Εξυπηρέτη (Active Server Pages) HTM 6. Συμπέρασμα Με την πρόοδο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών η διαδικασία εκμάθησης των μη ορθογραφικών γλωσσών στο μέλλον μπορεί να γίνει ριζικά διαφορετική από ότι είναι σήμερα, ιδιαίτερα για τον δάσκαλο ειδικής αγωγής. Με τη χρήση του συστήματος που αναπτύχθηκε σε αυτή την εργασία οι δάσκαλοι μη 317

7 ορθογραφικών γλωσσών θα έχουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα βασισμένο στον Παγκόσμιο Ιστό για να καλύπτουν διάφορες βασικές απαιτήσεις χωρίς τους περιορισμούς που προκαλούν η τοποθεσία και η πλατφόρμα λειτουργικού συστήματος. Το επόμενο βήμα μας είναι να εκτιμήσουμε τη χρήση του συστήματος που αναπτύχθηκε σε περιβάλλον πραγματικού κόσμου. Ευχαριστίες Μέρος της εργασίας αυτής εκτελέστηκε στο πλαίσιο του έργου 98AMEA19 με τίτλο ΑΙΝΕΙΑΣ, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΠΕΤ ΙΙ) που χρηματοδοτήθηκε μερικώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Αναφορές Antona, M., C. Stefanidis and G. Kouroupetroglou (1999): "Access to lexical knowledge in modular interpersonal communication aids", accepted for publication in Augmentative and Alternative Communication Journal, Astreitner, H. and J. Sams (1998): "Ways of Supporting Teachers in Web-Based Instruction", Proc. of the XV IFIP World Computer Conference Teleteaching '98 Distance Learning, Training and Education, 31 Aug.-4 Sept. 1998, Vienna/Budapest, pp Bliss, C. (1965): "Semantography (Blissymbolics", Sydney, Semantography Publications. Collins, B., D. Parisi and M.Ligorio (1996): "Adaptation of courses for trans-european tele-learning", Journal of Computer Assisted Learning, Vol.12, pp Cregan, A. (1982): "Sigsymbol dictionary", Cambridge: LDA. Ehri, L. (1993): "Becoming an alphabetic reader is not easy for emergent readers", Int. Journal of Educational Research, Vol. 19, pp. 607, 630. Espain, C., G.Bloothooft, A.Bonafonte, A.Drygajlo, K.Felbaum, J.Haas, R.Hoffmann, G.Kouroupetroglou, P.McKevitt, M.McTear, V.Sanchez and K.Sgardas (1998): Spoken Language Engineering, in The Landscape of Future Education in Speech Communication Sciences, OTS Publications, ISBN X, pp Ewing, J.M, J.D.Dowling and N. Coutts (1999): "Learning Using the World Wide Web: A collaborative learning event", Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, Vol. 8, pp Fuller, D., L. Lloyd and R. Schlosser (1992): "Further development of an augmentative and alternative communication symbol taxonomy", Augmentative and Alternative Communication Journal, Vol. 8, pp Gerber, S. and A. Kraat (1992): "Use of a developmental model of language acquisition: Applications to children using AAC systems", Augmentative and Alternative Communication Journal, Vol. 8, pp Gilliver, R.S., B.Randall and Y.Pok (1998): "Learning in cyberspace: shaping the future", Journal of Computer Assisted Learning, Vol. 14, pp Johnson R.(1985): "The Picture Communication Symbols -Book II", Solana Beach, Ca., Mayer-Johnson. Kiernan, C., B. Reid and L. Jones (1982): "Signs and Symbols", London: Heinemann Educational Books. Kouroupetroglou, G., A. Anagnostopoulos, G. Papakostas, C. Viglas and A. Cgaroupias (1993): "The BLISPHON Alternative Communication System for the Speechless Individual", Proc. of ESCA Conf. Speech and Language Technology for Disabled Persons, Stockholm, May 31-June 2, 1993, p Kouroupetroglou, G., A.Charoupias and A.Anagnostopoulos (1990): "Information technology and Blissymbolics: An Educational Environment for the non-vocal communication", Proc. of the EURIT Conf. April 24-27, 1990, Herning, Denmark. Kouroupetroglou, G. and C.Viglas (1994): "MULTIGRACE: A multimedia learning and teaching environment for graphic interpersonal communication systems", Proc. XI Conf. of the International Society of Augmentative and Alternative Communication, ISAAC'94, Oct. 9-13, 1994, Maastricht, The Netherlands, pp Kouroupetroglou, G., C.Viglas and C.Metaxaki (1994): "A Generic Methodology and Instrument for Evaluating Interactive Multimedia", in Telematics for Education and Training, Ed. P.Held and W.Kugemann, IOS Press, 1995, pp , Proc. DELTA 94 Conference, Dusseldorf, November Kraus, H. (1995): "Multimedia and Hypermedia provide new opportunities for management training", Proc. of Word Conference on Educational Multimedia and Hypermedia, ED-MEDIA 95, Graz, Austria, June 17-21, pp Norman, D. and J.Spohrer (1996): "Learner-centered education", Communications of the ACM, Vol. 39, pp Maharaj, S.C. (1980): "Pictogram ideogram communication", Regina, Canada: The George Reed Foundation for the Handicapped. McNauton, S. (1985): "Communication with Blissymbolics", Blissymbolics Communication Institute, Canada. McNauton, S. and P.Lindsay (1995): "Approaching literacy with AAC graphics", Augmentative and Alternative Communication Journal, Vol. 11, pp McTear, M. and G. Kouroupetroglou: Emerging Multidisciplinary Educational Issues in the Area of Spoken Dialogue Communication, Proc. of the International Conference: The Future of the Humanities in the Digital Age, Bergen, Norway, Sept , Metaxaki-Kossionidis, C., S.Lialiou D.Bolis and G. Kouroupetroglou: "Using the Web to Study History", Proc. Web'Net 98 Conf., AAACE,

8 Rankin, J., K. Harwood and P. Mirenda (1994): "Influence of graphic symbol use on reading comrehension", Augmentative and Alternative Communication Journal, Vol. 10, pp Stephenson, J. and K. Linfoot (1996): "Pictures as communication symbols for students with severe intellectual disability", Augmentative and Alternative Communication Journal, Vol. 12, pp Tronconi, A. (1990): "Blissymbolics-based telecommunications", Communications Outlook, Vol. 11, pp von Tetzchner, S. and H. Martinsen (1992): "Introduction to Sign Teaching and the use of communication aids", Whurr Publishers, London. 319

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Χρησιµοποιώντας το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του MOODLE. Open and Distance Learning Using MOODLE Learning Environment Αθανάσιος Ι. Μάργαρης, Ευθύµιος. Κότσιαλος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο εκµάθησης της συµβολικής γλώσσας Bliss µέσω του Παγκόσµιου Ιστού. Θοδωρής. Κουρτέσης Καθηγητής Πληροφορικής /θµιας Εκπ/σης

Εργαλείο εκµάθησης της συµβολικής γλώσσας Bliss µέσω του Παγκόσµιου Ιστού. Θοδωρής. Κουρτέσης Καθηγητής Πληροφορικής /θµιας Εκπ/σης Εργαλείο εκµάθησης της συµβολικής γλώσσας Bliss µέσω του Παγκόσµιου Ιστού. Θοδωρής. Κουρτέσης theokourt@sch.gr Καθηγητής Πληροφορικής /θµιας Εκπ/σης 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές

Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές Charalambos Vrasidas www.cardet.org pambos@cardet.org Web 2.0 Επιχειρήματα υπέρ της ένταξης της τεχνολογίας (καινοτομίας) στη διδασκαλία Έχει εισβάλει

Διαβάστε περισσότερα

Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης

Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης Εργαστήριο Εκπαιδευτικής & Γλωσσικής Τεχνολογίας http://hermes.di.uoa.gr/ S.C.A.L.E. Μαρία Γρηγοριάδου A.L.M.A. Οµότιµη Καθηγήτρια SemanDix Τµήµα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ: ΕΝΑ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ

ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ: ΕΝΑ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ: ΕΝΑ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ Γεώργιος Κουρουπέτρογλου 1*, Κωνσταντίνος Βίγλας 1, Δέσποινα Δεληγιώργη 2, Αλέξανδρος Πίνο 1, Ιωάννης Καλόγηρος 2 1 Εθνικό και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟUS, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΧΑΤΖΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟUS, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΧΑΤΖΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟUS, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΧΑΤΖΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ e-learning κανένας χρονικός, τοπικός, κλπ, περιορισμός ευκολία πρόσβασης και χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε)

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Η αξιοποίηση των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και τη µάθηση Πώς οι ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τεχνολογίες. στην εκπαίδευση. ΜΑΡΙΑ Γ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ02 M.Ed. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέες τεχνολογίες. στην εκπαίδευση. ΜΑΡΙΑ Γ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ02 M.Ed. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση ΜΑΡΙΑ Γ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ02 M.Ed. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η εκπαίδευση της σύγχρονης κοινωνίας των γνωστικών απαιτήσεων, χαρακτηρίζεται από την

Διαβάστε περισσότερα

Keywords: Tutorials, pedagogic principles, print and digital distance learning materials, e-comet Laboratory of Hellenic Open University

Keywords: Tutorials, pedagogic principles, print and digital distance learning materials, e-comet Laboratory of Hellenic Open University Οδηγοί Εκπαιδευτικών Προδιαγραφών Έντυπου και Ψηφιακού Υλικού: Μία αναπτυξιακή δράση του Εργαστηρίου Εκπαδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ) του ΕΑΠ Tutorials about pedagogic principles

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4ΕΤΔΕ 108 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET

Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET 1 Επιχειρήματα υπέρ της ένταξης της τεχνολογίας στη διδασκαλία Έχει εισβάλει σε όλες τις πτυχές της ζωής μας Είναι μέσο για οικονομική ανάπτυξη: αναπτύσσει δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ανοιχτού περιεχομένου για χρήση του στην εκπαίδευση

Διαχείριση ανοιχτού περιεχομένου για χρήση του στην εκπαίδευση Διαχείριση ανοιχτού περιεχομένου για χρήση του στην εκπαίδευση Σ. Κατσούλης (1) & Α. Ανδρεάτος (2) 1/ Μηχανικός Λογισμικού, Αρετής 11, Γλυφάδα Αττικής 16674 stav@securexpance.com 2/ Τομέας Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

HCI - Human Computer Interaction Σχεδιασμός Διεπαφής. ΓΤΠ 61 Βαµβακάρης Μιχάλης 09/12/07

HCI - Human Computer Interaction Σχεδιασμός Διεπαφής. ΓΤΠ 61 Βαµβακάρης Μιχάλης 09/12/07 HCI - Human Computer Interaction Σχεδιασμός Διεπαφής ΓΤΠ 61 Βαµβακάρης Μιχάλης 09/12/07 1 Συνδέσεις µικρών αποστάσεων Συνδέσεις µεγάλων αποστάσεων Personal Devices Smart Phones Connected PMDs 3G -4G 3G-4G

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

From Secure e-computing to Trusted u-computing. Dimitris Gritzalis

From Secure e-computing to Trusted u-computing. Dimitris Gritzalis From Secure e-computing to Trusted u-computing Dimitris Gritzalis November 2009 11 ο ICT Forum Αθήνα, 4-5 Νοέμβρη 2009 Από το Secure e-computing στο Trusted u-computing Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης (dgrit@aueb.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Oμάδα Ά Εισαγωγή Η ολοένα και αυξανόμενη πρόοδος στις τεχνολογίες και υπηρεσίες του Παγκόσμιου Ιστού Web, διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

τεχνική περιγραφή e-situ

τεχνική περιγραφή e-situ τεχνική περιγραφή e-situ τεχνική περιγραφή e-situ γενική περιγραφή Το e-situ (από το λατινικό in situ επί τόπου) είναι ένα περιβάλλον εξ αποστάσεως κατάρτισης σχεδιασµένο και ανεπτυγµένο στην Ελλάδα από

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ιστότοπων

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ιστότοπων Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ιστότοπων Ιστορική Εξέλιξη του Παγκόσμιου Ιστού Παρουσίαση 1 η 1 Βελώνης Γεώργιος Καθηγητής Περιεχόμενα Τι είναι το Διαδίκτυο Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου Προηγμένες Υπηρεσίες Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων

Τεχνολογία Πολυμέσων Τεχνολογία Πολυμέσων Γιώργος Τζιρίτας Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών http://www.csd.uoc.gr/~tziritas Άνοιξη 2017 1 Πολυμέσα Εικόνα Βίντεο Ήχος Υπερ/κείμενο Γραφικά Επεξεργασία φυσικής γλώσσας Διαδραστικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Α (2014-2015)

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Α (2014-2015) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Οκτώβριος 2014 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Α (2014-2015) Γλωσσική Εκπαίδευση - Εκπαίδευση στον Γραμματισμό:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α_ΤΕΤΡΑΜ_ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ. ΘΕΜΑ: E-LEARNING Αντζελα Πιετρη-Αριστελα Γκιονι ESPERINO LYKEIO LARISAS

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α_ΤΕΤΡΑΜ_ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ. ΘΕΜΑ: E-LEARNING Αντζελα Πιετρη-Αριστελα Γκιονι ESPERINO LYKEIO LARISAS ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α_ΤΕΤΡΑΜ_2014-15 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΜΑ: E-LEARNING Αντζελα Πιετρη-Αριστελα Γκιονι ΜΑΘΗΣΗ Μάθηση είναι μια μόνιμη αλλαγή στη συμπεριφορά του ατόμου, η οποία είναι αποτέλεσμα εμπειρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Εργασία στην Ενότητα Πληροφορική-Πολυμέσα του ΜΠΣ «Γραφικές Τέχνες Πολυμέσα» του ΕΑΠ Μ. Μαργαριτόπουλος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Σκοπός παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες Γ3.4 - Γ3.5

Ενότητες Γ3.4 - Γ3.5 Ενότητες Γ3.4 - Γ3.5 3.4 Δημιουργία μαθησιακού υλικού πολυμέσων και υπερμέσων 3.5 Συστήματα διαχείρισης μάθησης (CMS, LMS, LCMS): γνωριμία και χρήση Δημιουργία μαθησιακού υλικού πολυμέσων και υπερμέσων

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ηµιουργία Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού σε Tablets Καλλιγάς ηµήτρης Παναγιώτης Α.Μ.: 1195 Επιβλέπων καθηγητής: ρ. Συρµακέσης Σπύρος ΑΝΤΙΡΡΙΟ 2015 Ευχαριστίες Σ αυτό το σηµείο θα ήθελα να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στη Διδακτική των γλωσσών - Πολύγλωσσα ψηφιακά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας

ΤΠΕ στη Διδακτική των γλωσσών - Πολύγλωσσα ψηφιακά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΠΕ στη Διδακτική των γλωσσών - Πολύγλωσσα ψηφιακά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας Ενότητα 1: Γενική Εισαγωγή στο μάθημα Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Τι είναι η «Εκπαιδευτική Τεχνολογία» (1) Εκπαιδευτική Τεχνολογία είναι «η εφαρμογή τεχνολογικών διαδικασιών και εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογική χαρτογράφηση. Τ. Α. Μικρόπουλος

Εννοιολογική χαρτογράφηση. Τ. Α. Μικρόπουλος Εννοιολογική χαρτογράφηση Τ. Α. Μικρόπουλος Οργάνωση γνώσης Η οργάνωση και η αναπαράσταση της γνώσης αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την οικοδόμηση νέας γνώσης. Η οργάνωση των εννοιών που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του έργου. και η πιλοτική λειτουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου σχολείων

Σκοπός του έργου. και η πιλοτική λειτουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου σχολείων Σκοπός του έργου Σκοπός του έργου είναι, σε γενικές γραμμές, οσχεδιασμός, ηανάπτυξη και η πιλοτική λειτουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου σχολείων αποτελούμενου από 3 σχολικά εργαστήρια - με ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WORKFLOW MANAGEMENT) 2.1 Εισαγωγή

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WORKFLOW MANAGEMENT) 2.1 Εισαγωγή ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WORKFLOW MANAGEMENT) 2.1 Εισαγωγή Οι σηµερινές δραστηριότητες των επιχειρήσεων δηµιουργούν την ανάγκη για όσο το δυνατό µεγαλύτερη υποστήριξη από τα πληροφοριακά τους

Διαβάστε περισσότερα

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο e-εκπαιδευτησ K. Γάκης 1 και Α. Παλιούρας 2 1 3ο ΣΕΚ Ανατ. Αττικής 2 Γενικό Λύκειο Αρτέμιδος gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών.

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Καλογεράκη Ελένη Βιβλιοθήκη Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός», Msc Inf Scienc, Κοινωνιολόγος, Βιβλιοθηκονόμoς, Σαρανταπόρου 8, Άνω Ηλιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η

Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» Επιστ. υπεύθυνη: Ζωή Παπαναούμ Υποδράση: Γενικές επιμορφώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Δελησταύρου. Fulbright Education Network Greece «Αξιοποιώντας την αφήγηση στη Διδασκαλία» 20/5/2017 YouthLab, Ξάνθη

Κωνσταντίνος Δελησταύρου. Fulbright Education Network Greece «Αξιοποιώντας την αφήγηση στη Διδασκαλία» 20/5/2017 YouthLab, Ξάνθη Κωνσταντίνος Δελησταύρου Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, MSc Fulbright Education Network Greece «Αξιοποιώντας την αφήγηση στη Διδασκαλία» 20/5/2017 YouthLab, Ξάνθη Ψηφιακή αφήγηση Σχετικά νέα μορφή τέχνης.

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες και ΑΜΕΑ

Νέες Τεχνολογίες και ΑΜΕΑ Νέες Τεχνολογίες και ΑΜΕΑ στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Χαράλαμπος Καραγιαννίδης ΠΤΕΑ-ΠΘ karagian@uth.gr Χ. Καραγιαννίδης 1/23 σύνοψη 1. εκπαιδευτική τεχνολογία what, why, how 2. υποστηρικτική τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Secure Cyberspace: New Defense Capabilities

Secure Cyberspace: New Defense Capabilities Secure Cyberspace: New Defense Capabilities Dimitris Gritzalis November 1999 Υπουργείο Εθνικής Αμυνας Διημερίδα Πληροφορικής και Επιχειρησιακής Ερευνας Αθήνα, 2-3 Νοέμβρη 1999 Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο:

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή ανάπτυξη. Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS

Ψηφιακή ανάπτυξη. Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS Ψηφιακή ανάπτυξη Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS Learning Objective : Βασικά συστατικά του Web Fabio Calefato Department of

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΥΜΕΣΑ- ΔΙΚΤΥΑ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΥΜΕΣΑ- ΔΙΚΤΥΑ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΥΜΕΣΑ- ΔΙΚΤΥΑ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάρτιος 1998 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το

Διαβάστε περισσότερα

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Βάλια Τριπερίνα Γιώργος Φουρτούνης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιγραφή 2 Συστήματα διαχείρισης μάθησης Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικές Τηλεκπαιδεύσεις

Επιμορφωτικές Τηλεκπαιδεύσεις Επιμορφωτικές Τηλεκπαιδεύσεις Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης (η-τάξη) Προεπισκόπηση Παρουσίασης Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης (η-τάξη) Εισαγωγή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet.

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό Γενικός σκοπός είναι να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με εργαλεία και τις τεχνικές για

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή 2 Τηλεκπαίδευση Χρήση της τηλεµατικής τεχνολογίας (τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 1.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.»

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής Μάθησης σε ένα Πλαίσιο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών με Δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση και Ειδική Αγωγή. Παρουσίαση των αποτελεσµάτων του Προγράµµατος Leonardo da Vinci

Ηλεκτρονική Μάθηση και Ειδική Αγωγή. Παρουσίαση των αποτελεσµάτων του Προγράµµατος Leonardo da Vinci ΗΜΕΡΙ Α Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Ε.Μ.Π. Ηλεκτρονική Μάθηση και Ειδική Αγωγή Παρουσίαση των αποτελεσµάτων του Προγράµµατος Leonardo da Vinci «SPERO: Teleinformatics System for Continuous

Διαβάστε περισσότερα

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Παρουσίαση βασισμένη στο κείμενο: «Προδιαγραφές ψηφιακής διαμόρφωσης των

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση Πληροφορίας

Ανάκτηση Πληροφορίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Ανάκτηση Πληροφορίας Διδάσκων: Φοίβος Μυλωνάς fmylonas@ionio.gr Διάλεξη #02 Ιστορική αναδρομή Σχετικές επιστημονικές περιοχές 1 Άδεια χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 351 ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ Τζουμάκας Βασίλης Καθηγητής Πληροφορικής στο Παπαστράτειο Γυμνάσιο Αγρινίου vtzoum@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση Αλέξης Χαραλαμπίδης Γραφικές Τέχνες / Πολυμέσα Ενότητα Ιανουαρίου 2015

Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση Αλέξης Χαραλαμπίδης Γραφικές Τέχνες / Πολυμέσα Ενότητα Ιανουαρίου 2015 Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση Αλέξης Χαραλαμπίδης 90279 Γραφικές Τέχνες / Πολυμέσα Ενότητα 61 18 Ιανουαρίου 2015 Web 2.0 Ενσωμάτωση στις εφαρμογές του παγκόσμιου ιστού (www) στοιχείων:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Λογισμικό Εφαρμογών. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.6 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1

Κεφάλαιο 6 Λογισμικό Εφαρμογών. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.6 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Κεφάλαιο 6 Λογισμικό Εφαρμογών Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Λογισμικό Εφαρμογών (application software) Είναι όλα τα προγράμματα που μετατρέπουν τον ΗΥ σε εξειδικευμένο μηχάνημα για συκεκριμένες εργασίες. Περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις ΤΠΕ ΙΙ Γιάννης Βρέλλης ΠΤΔΕ-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. World Wide Web. Παγκόσμιος Ιστός

Εισαγωγή στις ΤΠΕ ΙΙ Γιάννης Βρέλλης ΠΤΔΕ-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. World Wide Web. Παγκόσμιος Ιστός Εισαγωγή στις ΤΠΕ ΙΙ Γιάννης Βρέλλης ΠΤΔΕ-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων World Wide Web Παγκόσμιος Ιστός Internet - WWW Internet: παγκόσμιο δίκτυο υπολογιστών που βασίζεται στο πρωτόκολο επικοινωνίας TCP/IP και

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Ζούμε στην περίοδο όπου η διαρκής επιμόρφωση έχει γίνει απαραίτητη. Τόσο οι προσωπικές όσο και οι επαγγελματικές ανάγκες για γνώσεις και επαγγελματικά εφόδια, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Δικτύωσης της Δημόσιας Διοίκησης για την παροχή ενιαίων και εξατομικευμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις»

Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Δικτύωσης της Δημόσιας Διοίκησης για την παροχή ενιαίων και εξατομικευμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις» Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Δικτύωσης της Δημόσιας Διοίκησης για την παροχή ενιαίων και εξατομικευμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις» Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΝΗΜΗ ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης)

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης) ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ακαδημαϊκή Μονάδα: Τομέας: Εργαστήριο/Σπουδαστήριο/Κλινική: Τίτλος Μαθήματος / Θέμα Εργασίας: Κωδικός Μαθήματος: Τύπος Μαθήματος: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πληροφοριακά Περιβάλλοντα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μαθησιακών Δραστηριοτήτων με την Ενσωμάτωση των ΤΠΕ

Σχεδιασμός Μαθησιακών Δραστηριοτήτων με την Ενσωμάτωση των ΤΠΕ Σχεδιασμός Μαθησιακών Δραστηριοτήτων με την Ενσωμάτωση των ΤΠΕ Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Ενημερωτική Συνάντηση Ομάδων Εργασίας Ν.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Καθοδήγησης ή Διδασκαλίας

Λογισμικό Καθοδήγησης ή Διδασκαλίας Λογισμικό Καθοδήγησης ή Διδασκαλίας Ένα σύγχρονο σύστημα καθοδήγησης στοχεύει να ικανοποιήσει τουλάχιστον δύο βασικές φάσεις των οποίων η δομή και η αλληλουχία παρουσιάζεται στο σχήμα 3: παρουσίαση της

Διαβάστε περισσότερα

Legal use of personal data to fight telecom fraud

Legal use of personal data to fight telecom fraud Legal use of personal data to fight telecom fraud Dimitris Gritzalis May 2001 Ημερίδα Ελληνικού Φορέα Αντιμετώπισης Τηλεπικοινωνιακής Απάτης (ΕΦΤΑ) Tηλεπικοινωνιακή Απάτη: Μέθοδοι - Πρόληψη - Προεκτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης για Παιδιά με Αυτισμό: Επισκόπηση Πεδίου και Προτάσεις Σχεδιασμού

Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης για Παιδιά με Αυτισμό: Επισκόπηση Πεδίου και Προτάσεις Σχεδιασμού Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης για Παιδιά με Αυτισμό: Επισκόπηση Πεδίου και Προτάσεις Σχεδιασμού Χ. Βολιώτη 1, Θ. Τσιάτσος 1, Σ. Μαυροπούλου 2, Χ. Καραγιαννίδης 2 1 Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ταξινομημένα κατά Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας) Α/Α 1 Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας Γεωπολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010 «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010 Απόστολος Κώστας Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Πληροφορικής, Υ.Δ. Π.Τ.Δ.Ε. Email: apkostas@aegean.gr Πρόγραμμα Μαθημάτων 1 ο - 18 Μαρ Αρχές Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr MOODLE Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment 2 What is Online σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 3.1 Τo διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών 3.2 Αξιοποίηση- αξιολόγηση ιστοσελίδων, ιστοχώρων και πυλών 3.3 Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του διαδικτύου To Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637 Υλοποιηση νεων τεχνολογιων (Web GIS, Application Servers) για τη δυναμικη προσβαση μεσω διαδικτυου στη βαση δεδομενων του Ελληνικου Εθνικου Κεντρου Ωκεανογραφικων

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Προγραμματισμός & Διαχείριση Εφαρμογών Πολυμέσων. Δημητριάδης Χρήστος ΕΑΠ / ΓΤΠ 61

Οικονομικός Προγραμματισμός & Διαχείριση Εφαρμογών Πολυμέσων. Δημητριάδης Χρήστος ΕΑΠ / ΓΤΠ 61 Οικονομικός Προγραμματισμός & Διαχείριση Εφαρμογών Πολυμέσων Δημητριάδης Χρήστος ΕΑΠ / ΓΤΠ 61 Εισαγωγή Ο οικονομικός προγραμματισμός μιας πολυμεσικής εφαρμογής μπορεί να χαρακτηρισθεί ως μία μορφή τέχνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση Ομάδα: Αριστερίδου Δανάη Ελένη (08) Ευαγγελόπουλος Νίκος (670)

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικά υποβοηθούμενη μάθηση: Εργαλεία και τεχνολογίες

Τεχνολογικά υποβοηθούμενη μάθηση: Εργαλεία και τεχνολογίες ΕΣΔ516: Τεχνολογίες Διαδικτύου Τεχνολογικά υποβοηθούμενη μάθηση: Εργαλεία και τεχνολογίες Περιεχόμενα Περιεχόμενα Άνθρωποι και ιαδικασίες Τρόποι χρήσης της εκπαίδευσης από απόσταση σήμερα Κατηγορίες εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

G. Kokkinankis, E. Dermatas, E. Coutsogeorgopoulos

G. Kokkinankis, E. Dermatas, E. Coutsogeorgopoulos ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΛΕΞΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γ. Κοκκινάκης, Ε. Δερματάς, Ε. Κουτσογεωργοπούλου Η ομάδα γλωσσικής τεχνολογίας του ΕΕΤ ανέπτυξε πρόσφατα τρία ηλεκτρονικά λεξικά της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου SCinTE

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες Νέες Τεχνολογίες; Εισαγωγή. 1841: Μαυροπίνακας. 1940: Κινούµενη Εικόνα. 1957: Τηλεόραση

Ποιες Νέες Τεχνολογίες; Εισαγωγή. 1841: Μαυροπίνακας. 1940: Κινούµενη Εικόνα. 1957: Τηλεόραση Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Ποιες Νέες Τεχνολογίες; 1841: Μαυροπίνακας 1940: Κινούµενη Εικόνα 1957: Τηλεόραση 2000: Το ιαδίκτυο και η Τεχνολογία της πληροφορίας και των επικοινωνιών 1 Νέες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων. Ενότητα # 1: Εισαγωγή Διδάσκων: Γεώργιος K. Πολύζος Τμήμα: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Επιστήμη των Υπολογιστών

Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων. Ενότητα # 1: Εισαγωγή Διδάσκων: Γεώργιος K. Πολύζος Τμήμα: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Επιστήμη των Υπολογιστών Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων Ενότητα # 1: Εισαγωγή Διδάσκων: Γεώργιος K. Πολύζος Τμήμα: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Επιστήμη των Υπολογιστών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση δεδομένων με UML Χρήση σε πολυμεσικές εφαρμογές

Μοντελοποίηση δεδομένων με UML Χρήση σε πολυμεσικές εφαρμογές Μοντελοποίηση δεδομένων με UML Χρήση σε πολυμεσικές εφαρμογές Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΓΤΠ61 Πληροφορική Πολυμέσα Αγγελική Μαζαράκη Τι είναι η UML Είναι μια γραφική γλώσσα μοντελοποίησης συστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας Ακαδημαϊκό Έτος 2017/2018. Γεωργία Καπιτσάκη (Επίκουρη Καθηγήτρια)

Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας Ακαδημαϊκό Έτος 2017/2018. Γεωργία Καπιτσάκη (Επίκουρη Καθηγήτρια) Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας Ακαδημαϊκό Έτος 2017/2018 Γεωργία Καπιτσάκη (Επίκουρη Καθηγήτρια) ΠΕΡΙΟΧΗ Α: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟΥ Οι αισθητήρες μας δίνουν τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και ΤΠΕ Η Πληροφορική και οι Τεχνολογίες της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-17 A/A Τίτλος στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα 1 Οπτικές ίνες Εφαρμογές στην Τηλεπικοινωνίες (Optical fibers - Applications in Telecommunications) 2

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119

Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119 Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119 Εισαγωγή στα MOOCs, ορισμός, πως ξεκίνησαν Λόγος ύπαρξης τους, ΗΠΑ, Ευρώπη Διαφοροποιήσεις, xmoocs vs cmoocs και σύγκριση με τα παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΤΗΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ WEB SITES

ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΤΗΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ WEB SITES 1 ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΤΗΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ WEB SITES ΞΑΚΟΥΣΤΗ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑ WEBSITE: ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΥΜΕΣΑ: ΠΟΛΥΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2 ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες μορφές εκπαίδευσης e-learning

Σύγχρονες μορφές εκπαίδευσης e-learning Σύγχρονες μορφές εκπαίδευσης e-learning Νικόλαος Κουράκος, PhD Candidate CITY UNIVERSITY MSc E-comm (E-learning) Kingston MSc Εκπαίδευση Ενηλίκων ΕΑΠ e-mail: snadek@yahoo.com, snadek@gmail.com «ΑεξAΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου GREEKLISH: ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ; Α.Καράκος, Λ.Κωτούλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου {INTERNEη από την μια άκρη του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο. Το πρόγραμμα PETALL Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο Τίτλος σεμιναρίου Ανακαλύψτε το δικό σας μονοπάτι μέσω της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα; Asking if you need to provide the original documents or copies Ποια είναι τα κριτήρια

Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα; Asking if you need to provide the original documents or copies Ποια είναι τα κριτήρια - University Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο. Stating that you want to enroll Θα ήθελα να γραφτώ για. Stating that you want to apply for a course ένα προπτυχιακό ένα μεταπτυχιακό ένα διδακτορικό πλήρους

Διαβάστε περισσότερα