2011 ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ 100 Μετερ αση ΑΑΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2011 ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ 100 Μετερ αση ΑΑΑ"

Transcript

1 ΠΙΑΑ ιστριχτ ΞΙ Χηαµπιονσηιπ Μεετ Ηψ Τεκ σ ΜΕΕΤ ΜΑΝΑΓΕΡ 10:35 ΠΜ 5/19/2011 Παγε ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ 100 Μετερ αση ΑΑΑ ================================================================================== ΣΘΤ Ναµε Ψεαρ Σχηοολ Σεεδ Πρελιµσ Η# ================================================================================== Πρελιµιναριεσ 1 Ηιλλ, ϑυλιαν 11 Φρεεδοµ ΘΣΘΤ 1 2 Νορτηερν, Λανγστον 11 Στρουδσβυργ Θ 2 3 Αυλδερ, Κεψαυταψ 10 Στρουδσβυργ Θ 3 4 Πυγη, Τρεϖον 10 Ποχονο Μουντ ΘΣΘΤ 1 5 Κψτε, Μαρχελλυσ 12 Ωιλλιαµ Αλλεν Θ 3 5 ϑαρρετ, Κψσηοεν Ε Στρδσβργ Σο Θ 2 7 Ρεδµονδ, Ελιϕαη 9 Παρκλανδ θ 1 8 Κρεγλοω, Λογαν 11 Ωηιτεηαλλ θ 1 9 Στερλινγ, Αδριαν Ε Στρδσβργ Νο εχεσαρισ, οµινιχ 12 Νορτηαµπτον Αρεα Ηολµεσ, εϖινε 12 Λιβερτψ Χυµµινγσ, ϑερεµψ 12 Νορτηαµπτον Αρεα Βραψ, Κεεγαν Πλεασαντ ςαλλεψ Κιρσχη, Νιχκ 12 Σουτηερν Λεηιγη Ελδερ, ϑαρελ 10 Παρκλανδ Ανγστ, Βιλλ 11 Λεηιγητον Ανδερσον, Θυινδελλ 12 Λουισ Ε ιερυφφ Λονγ, ϑαµεσ 11 Ποττσϖιλλε Αρεα Ωιλλιαµσ, ϑαλεν 9 Εαστον Αρεα Ωινγ, ϑοση 11 Βανγορ Αρεα Ηαϖενσ, Ρψαν 11 Βανγορ Αρεα Περρψ, ϑοση Πλεασαντ ςαλλεψ Ωοοδρυφφ, Ηιραµ 11 Πλεασαντ ςαλλεψ Ωιλλιαµσ, ϑοε 12 Εµµαυσ Θ 3

2 ΠΙΑΑ ιστριχτ ΞΙ Χηαµπιονσηιπ Μεετ Ηψ Τεκ σ ΜΕΕΤ ΜΑΝΑΓΕΡ 10:35 ΠΜ 5/19/2011 Παγε ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ 100 Μετερ αση ΑΑΑ ================================================================================ ΣΘΤ Ναµε Ψεαρ Σχηοολ Πρελιµσ Φιναλσ Ποιντσ ================================================================================ Φιναλσ 1 Ηιλλ, ϑυλιαν 11 Φρεεδοµ ΣΘΤ 2 Πυγη, Τρεϖον 10 Ποχονο Μουντ Νορτηερν, Λανγστον 11 Στρουδσβυργ Ρεδµονδ, Ελιϕαη 9 Παρκλανδ Κψτε, Μαρχελλυσ 12 Ωιλλιαµ Αλλεν ϑαρρετ, Κψσηοεν Ε Στρδσβργ Σο Αυλδερ, Κεψαυταψ 10 Στρουδσβυργ Κρεγλοω, Λογαν 11 Ωηιτεηαλλ

3 ΠΙΑΑ ιστριχτ ΞΙ Χηαµπιονσηιπ Μεετ Ηψ Τεκ σ ΜΕΕΤ ΜΑΝΑΓΕΡ 10:35 ΠΜ 5/19/2011 Παγε ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ 200 Μετερ αση ΑΑΑ ================================================================================== ΣΘΤ Ναµε Ψεαρ Σχηοολ Σεεδ Πρελιµσ Η# ================================================================================== Πρελιµιναριεσ 1 Νορτηερν, Λανγστον 11 Στρουδσβυργ ΘΣΘΤ 2 2 Ηιλλ, ϑυλιαν 11 Φρεεδοµ Θ 1 3 Πυγη, Τρεϖον 10 Ποχονο Μουντ Θ 3 4 Βραψ, Κεεγαν Πλεασαντ ςαλλεψ Θ 2 5 Κερν, Τψλερ 12 Ναζαρετη Αρεα Θ 1 6 Ρεδµονδ, Ελιϕαη 9 Παρκλανδ Θ 3 7 εχεσαρισ, οµινιχ 12 Νορτηαµπτον Αρεα θ 2 8 Στερλινγ, Αδριαν Ε Στρδσβργ Νο θ 1 9 Ασοκεϕι, Αβαψοµι 10 Εµµαυσ Ροσσ, Σηαθυιλλε 11 Παρκλανδ ορσα, Τραϖισ 12 Φρεεδοµ Χυµµινγσ, ϑερεµψ 12 Νορτηαµπτον Αρεα Μαρτιν, Κεϖιν 12 Λουισ Ε ιερυφφ Παλµερ, ϑερεµψ 12 Στρουδσβυργ Αυλδερ, Κεψαυταψ 10 Στρουδσβυργ ΛαΣχαλα, Ματτ 12 Βλυε Μουνταιν Ηαϖενσ, Ρψαν 11 Βανγορ Αρεα Κιρσχη, Νιχκ 12 Σουτηερν Λεηιγη Ωηιτµαν, Βοββψ 10 Ποττσϖιλλε Αρεα Ανγστ, Βιλλ 11 Λεηιγητον Ζελλερσ, ϑερεµψ 11 Λεηιγητον Ωιλλιαµσ, ϑοε 12 Εµµαυσ Θ 3 Φροστ ιξον, ϑορδαν 12 Εαστον Αρεα Θ 1 Ωοοδρυφφ, Ηιραµ 11 Πλεασαντ ςαλλεψ Θ 3

4 ΠΙΑΑ ιστριχτ ΞΙ Χηαµπιονσηιπ Μεετ Ηψ Τεκ σ ΜΕΕΤ ΜΑΝΑΓΕΡ 10:35 ΠΜ 5/19/2011 Παγε ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ 200 Μετερ αση ΑΑΑ ================================================================================ ΣΘΤ Ναµε Ψεαρ Σχηοολ Πρελιµσ Φιναλσ Ποιντσ ================================================================================ Φιναλσ 1 Ηιλλ, ϑυλιαν 11 Φρεεδοµ Βραψ, Κεεγαν Πλεασαντ ςαλλεψ Πυγη, Τρεϖον 10 Ποχονο Μουντ Κερν, Τψλερ 12 Ναζαρετη Αρεα Στερλινγ, Αδριαν Ε Στρδσβργ Νο Νορτηερν, Λανγστον 11 Στρουδσβυργ εχεσαρισ, οµινιχ 12 Νορτηαµπτον Αρεα Ρεδµονδ, Ελιϕαη 9 Παρκλανδ

5 ΠΙΑΑ ιστριχτ ΞΙ Χηαµπιονσηιπ Μεετ Ηψ Τεκ σ ΜΕΕΤ ΜΑΝΑΓΕΡ 10:35 ΠΜ 5/19/2011 Παγε ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ 400 Μετερ αση ΑΑΑ =================================================================================== ΣΘΤ Ναµε Ψεαρ Σχηοολ Σεεδ Φιναλσ Η# Ποιντσ =================================================================================== 1 Υλιανα, Λυκε 12 Λιβερτψ Σχοττ, Βρανδον 11 Εαστον Αρεα Βοββ, ϑαρρελ 11 Ε Στρδσβργ Νο Γεοργε, Βρανδον 12 Ε Στρδσβργ Νο Λιπσκψ, Ταννερ 10 Ναζαρετη Αρεα Γυερσ, Χασεψ 12 Ποττσϖιλλε Αρεα Χραχηι, Νιχο 11 Λουισ Ε ιερυφφ Ωιλλιαµσ, ϑαψµαυλ Ποχονο Μουντ ροβινσον, τρεψ 10 Ωιλσον Αρεα Σµιγλεψ, ϑυστιν Στρουδσβυργ ορσα, Τραϖισ 12 Φρεεδοµ Ροσσ, Σηαθυιλλε 11 Παρκλανδ Παλµερ, ϑερεµψ 12 Στρουδσβυργ Βεργψ, Χολιν 10 Σουτηερν Λεηιγη Νεωτον, ϑαρεδ 12 Λουισ Ε ιερυφφ Ροχηα, Ορισ 11 Λουισ Ε ιερυφφ

6 ΠΙΑΑ ιστριχτ ΞΙ Χηαµπιονσηιπ Μεετ Ηψ Τεκ σ ΜΕΕΤ ΜΑΝΑΓΕΡ 10:35 ΠΜ 5/19/2011 Παγε ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ 800 Μετερ Ρυν ΑΑΑ ================================================================================ 1:57.32 ΣΘΤ Ναµε Ψεαρ Σχηοολ Σεεδ Φιναλσ Ποιντσ ================================================================================ 1 Βριδγεφορτη, Ανδρε 11 Ναζαρετη Αρεα 1: :56.94 ΣΘΤ 2 Ενγλανδ, Βερναρδ 12 Εαστον Αρεα 1: : Φριτζ, Σεαν 12 Ωιλσον Αρεα 1: : Ηαρρισ, ουγ 12 Ποχονο Μτν Εαστ 2: : Χαυλ, Τψλερ 12 Εαστον Αρεα 1: : Ωατηαν, ϑοην 10 Πλεασαντ ςαλλεψ 2: : Μυσα, Νιχκ Ε Στρδσβργ Σο 2: : Λεονηαρδτ, Μιχηαελ Ωηιτεηαλλ 2: : Βυσχη, Ματτ 12 Ωηιτεηαλλ 2: : Βρεσλιν, Ροβερτ 11 Βλυε Μουνταιν 2: : Τοτηερο, Ματτ 12 Βλυε Μουνταιν 2: : Μιλλερ, ϑοση Ποχονο Μουντ 2: : Λεδερερ, Αλεχ 11 Νορτηαµπτον Αρεα 2: : ΜχΧοννελλ, Χολλιν 10 Παρκλανδ 2: : Σχηαεφφερ, Χοδψ 12 Ποττσϖιλλε Αρεα 2: : Μεασε, Κεεναν 12 Ωιλσον Αρεα 2: : ηανδλεψ, µαττ 11 Ωιλσον Αρεα 2: : Ωατερσ, Βριαν 11 Ναζαρετη Αρεα 2: : Στυαρτ, Μιχηαελ 11 Στρουδσβυργ 2: : Πρεισ, Μιχηαελ Ωηιτεηαλλ 2: : ϑονεσ, Εριχ 10 Εµµαυσ 2: : Ωιλσον, Κενναρδ Ε Στρδσβργ Σο 2: :10.45 Νεµετη, Ωιλλ Παρκλανδ 2:03.84 Θ Σεµµελ, Αυστιν 11 Παρκλανδ 1:59.04 Θ

7 ΠΙΑΑ ιστριχτ ΞΙ Χηαµπιονσηιπ Μεετ Ηψ Τεκ σ ΜΕΕΤ ΜΑΝΑΓΕΡ 10:35 ΠΜ 5/19/2011 Παγε ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ 1600 Μετερ Ρυν ΑΑΑ ================================================================================ 4:24.22 ΣΘΤ Ναµε Ψεαρ Σχηοολ Σεεδ Φιναλσ Ποιντσ ================================================================================ 1 Καχψον, Ματτ 12 Ωηιτεηαλλ 4: :23.44 ΣΘΤ 2 Σεµµελ, Αυστιν 11 Παρκλανδ 4: : Ρυχη, Στεϖεν Ναζαρετη Αρεα 4: : Βοψλαν, Κεϖιν Ναζαρετη Αρεα 4: : Πφαεφφλε, Μαρκ Στρουδσβυργ 4: : αρλινγτον, Τηοµασ 12 Λιβερτψ 4: : Ωολφε, Ανδρεω 11 Εαστον Αρεα 4: : Στελµαχκ, Τψλερ 10 Νορτηωεστερν Λεηιγη 4: : Παλµερ, Νατηαν 11 Φρεεδοµ 4: : Μαρτινεζ, Ζαχη 12 Λιβερτψ 4: : Νεµετη, Ωιλλ Παρκλανδ 4: : Λαυγηραν, Ρψαν 12 Εµµαυσ 4: : Ρεεσε, Κψλε Νορτηαµπτον Αρεα 4: : ϑοηνσον, Εριχ Ναζαρετη Αρεα 4: : Πριχε, Αλεξ Ποχονο Μτν Εαστ 4: : Λαρκιν, Αλεξ Πλεασαντ ςαλλεψ 4: :44.36

8 ΠΙΑΑ ιστριχτ ΞΙ Χηαµπιονσηιπ Μεετ Ηψ Τεκ σ ΜΕΕΤ ΜΑΝΑΓΕΡ 10:35 ΠΜ 5/19/2011 Παγε ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ 3200 Μετερ Ρυν ΑΑΑ ================================================================================ 9:31.71 ΣΘΤ Ναµε Ψεαρ Σχηοολ Σεεδ Φιναλσ Ποιντσ ================================================================================ 1 Καχψον, Ματτ 12 Ωηιτεηαλλ 9: :29.84 ΣΘΤ 2 Γυετζλαφφ, Ματτ Παρκλανδ 9: : αρλινγτον, Τηοµασ 12 Λιβερτψ 9: : Παλµερ, Νατηαν 11 Φρεεδοµ 9: : Λεδερερ, Αλεχ 11 Νορτηαµπτον Αρεα 10: : Πφαεφφλε, Μαρκ Στρουδσβυργ 10: : Κοχη, Ματτ Στρουδσβυργ 10: : Ρεεσε, Κψλε Νορτηαµπτον Αρεα 10: : Λαυβαχη, Τψλερ 11 Νορτηαµπτον Αρεα 9: : Μυνψαν, Λυκε Ναζαρετη Αρεα 10: : Ωηιτε, Ωαδε 10 Βανγορ Αρεα 10: : Λαπσανσκψ, ϑοσεπη 12 Εαστον Αρεα 10: : Μχατεε, Ρορψ 12 Ωιλσον Αρεα 10: : τηατχηερ, τρεψ 10 Ωιλσον Αρεα 10: : ετωειλερ, ερεκ 12 Φρεεδοµ 10: : Βεργεν, Τρεϖορ Παρκλανδ 10: :28.50

9 ΠΙΑΑ ιστριχτ ΞΙ Χηαµπιονσηιπ Μεετ Ηψ Τεκ σ ΜΕΕΤ ΜΑΝΑΓΕΡ 10:35 ΠΜ 5/19/2011 Παγε ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ 110 Μετερ Ηυρδλεσ ΑΑΑ ================================================================================== ΣΘΤ Ναµε Ψεαρ Σχηοολ Σεεδ Πρελιµσ Η# ================================================================================== Πρελιµιναριεσ 1 Σχοττ, Κοωαν 12 Ωιλσον Αρεα ΘΣΘΤ 3 2 Χαρτψ, Αλεξισ 12 Στρουδσβυργ Θ 1 3 Στεωαρτ, Σαµ 12 Ε Στρδσβργ Σο Θ 2 4 Κρεγλοω, Λογαν 11 Ωηιτεηαλλ Θ 2 5 Ανδερσον, Κεϖιν 12 Σουτηερν Λεηιγη Θ 3 6 Βραδλεψ, Χηρισσον 12 Βανγορ Αρεα Θ 1 7 Θυεεν, ϑαρεδ 12 Εαστον Αρεα θ 2 8 Κλεοππινγ, Βεν 11 Στρουδσβυργ θ 3 9 Γλεασον, Χηαδ 12 Ποχονο Μτν Εαστ ϑοηνσον, Ασηαδ Ωηιτεηαλλ Σµιτη, ϑερεδ 12 Ποχονο Μουντ Σιµµονσ, Παριση 10 Ναζαρετη Αρεα Ωιλλιαµσ, Σηαλιρ Ποχονο Μουντ Νεωτον, Χλιφφ 11 Ποττσϖιλλε Αρεα Χρυζ, Αλεξ 12 Ωιλλιαµ Αλλεν ελεο, ϑοην 10 Ωηιτεηαλλ Ηαλσεψ, Τερρελλ Ποχονο Μουντ Εϖανσ, ϑοσιαη 12 Λεηιγητον Φαλχονε, αν 12 Βανγορ Αρεα Βροχκελ, Ροβερτ 11 Λιβερτψ Λασχελλε, Κψλε 12 Σαυχον ςαλλεψ Γαρχια, Πεδρο 12 Βανγορ Αρεα Βλοτ, ϑαλεν 12 Πλεασαντ ςαλλεψ Ηιγητοωερ, Νοελ 11 Εαστον Αρεα

10 ΠΙΑΑ ιστριχτ ΞΙ Χηαµπιονσηιπ Μεετ Ηψ Τεκ σ ΜΕΕΤ ΜΑΝΑΓΕΡ 10:35 ΠΜ 5/19/2011 Παγε ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ 110 Μετερ Ηυρδλεσ ΑΑΑ ================================================================================ ΣΘΤ Ναµε Ψεαρ Σχηοολ Πρελιµσ Φιναλσ Ποιντσ ================================================================================ Φιναλσ 1 Σχοττ, Κοωαν 12 Ωιλσον Αρεα ΣΘΤ 2 Χαρτψ, Αλεξισ 12 Στρουδσβυργ Κρεγλοω, Λογαν 11 Ωηιτεηαλλ Στεωαρτ, Σαµ 12 Ε Στρδσβργ Σο Ανδερσον, Κεϖιν 12 Σουτηερν Λεηιγη Θυεεν, ϑαρεδ 12 Εαστον Αρεα Κλεοππινγ, Βεν 11 Στρουδσβυργ Βραδλεψ, Χηρισσον 12 Βανγορ Αρεα

11 ΠΙΑΑ ιστριχτ ΞΙ Χηαµπιονσηιπ Μεετ Ηψ Τεκ σ ΜΕΕΤ ΜΑΝΑΓΕΡ 10:35 ΠΜ 5/19/2011 Παγε ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ 300 Μετερ Ηυρδλεσ ΑΑΑ =================================================================================== ΣΘΤ Ναµε Ψεαρ Σχηοολ Σεεδ Φιναλσ Η# Ποιντσ =================================================================================== 1 Σχοττ, Κοωαν 12 Ωιλσον Αρεα ΣΘΤ 2 2 Χαρτψ, Αλεξισ 12 Στρουδσβυργ ΣΘΤ 2 3 Φαλχονε, αν 12 Βανγορ Αρεα Θυεεν, ϑαρεδ 12 Εαστον Αρεα Ανδερσον, Κεϖιν 12 Σουτηερν Λεηιγη Ταψλορ, Μιτχη 12 Ναζαρετη Αρεα Γλεασον, Χηαδ 12 Ποχονο Μτν Εαστ Ο Νιελ, Τψλερ 10 Ποχονο Μτν Εαστ Λασχελλε, Κψλε 12 Σαυχον ςαλλεψ ελεο, ϑοην 10 Ωηιτεηαλλ Βραδλεψ, Χηρισσον 12 Βανγορ Αρεα ϑονεσ, Ριχκψ 10 Βλυε Μουνταιν Ροσαριο, Αρισ 12 Ωιλλιαµ Αλλεν Νγυψεν, ϑυστιν 11 Παρκλανδ Ηιγητοωερ, Νοελ 11 Εαστον Αρεα Θ 1 Τενχη, Χοννερ 12 Παρκλανδ Θ 2

12 ΠΙΑΑ ιστριχτ ΞΙ Χηαµπιονσηιπ Μεετ Ηψ Τεκ σ ΜΕΕΤ ΜΑΝΑΓΕΡ 10:35 ΠΜ 5/19/2011 Παγε ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ 4ξ100 Μετερ Ρελαψ ΑΑΑ =================================================================================== ΣΘΤ Σχηοολ Σεεδ Φιναλσ Η# Ποιντσ =================================================================================== 1 Λιβερτψ Α ) Ηολµεσ, εϖινε 12 2) Υλιανα, Λυκε 12 3) ϑονεσ, εϖον 11 4) ςιταλ, Γεραλδ 10 2 Εαστ Στρουδσβυργ Αρεα Νορτη Α ) αλεψ, αϖιελ 12 2) Αντοινε, Φρανσιε 11 3) ιλλον, Ζαχηαρψ 9 4) Στερλινγ, Αδριαν 3 Στρουδσβυργ Α ) Τυχκερ, Κεννψ 10 2) Αυλδερ, Κεψαυταψ 10 3) Μοσλεψ εω, Αλταριθυε 10 4) Νορτηερν, Λανγστον 11 4 Ποχονο Μουνταιν Ωεστ Α ) Φρανχισ, Ραλιεκ 12 2) Αχοστα, Στανλεψ 10 3) Ελµορε, υανε 11 4) Πυγη, Τρεϖον 10 5 Βλυε Μουνταιν Α ) Στουδτ, ϑακε 12 2) Γιλφιλλαν, ϑυστιν 10 3) Λαυγηλιν, Κψλε 11 4) ΛαΣχαλα, Ματτ 12 6 Ωιλλιαµ Αλλεν Α ) αην, Νεωηον 11 2) Χρυζ, Αλεξ 12 3) Ηανσφορδ, Σηαων 11 4) Κψτε, Μαρχελλυσ 12 7 Παρκλανδ Α ) Ηαψ, Νολαν 10 2) Ωιλλιαµσ, Καρεεµ 9 3) Ελδερ, ϑαρελ 10 4) Ρεδµονδ, Ελιϕαη 9 8 Ποττσϖιλλε Αρεα Α ) Τηοµπσον, Ροβερτ 12 2) Ωηιτµαν, Βοββψ 10 3) Λονγ, ϑαµεσ 11 4) Κελλψ, Αντηονψ 12 9 Πλεασαντ ςαλλεψ Α ) Περρψ, ϑοση 2) εννισ, εοντε 12 3) Σµιτη, εκιµβε 12 4) Βραψ, Κεεγαν 10 Ωηιτεηαλλ Α ) ωαη, ϑαµεσ 10 2) Γυψα, Μαλχοµε 11 3) Ηοενλ, Νατε 11 4) Κρεγλοω, Λογαν Εµµαυσ Α ) Στρονγ, Αντηονψ 11 2) Ωατκινσ, ερριχκ 12 3) Ασοκεϕι, Αβαψοµι 10 4) Ωιλλιαµσ, ϑοε Λεηιγητον Α ) Χολεµαν, Ζαχη 11 2) Στραυσσ, ϑον 11 3) Ζελλερσ, ϑερεµψ 11 4) Ανγστ, Βιλλ Νορτηαµπτον Αρεα Α ) Χασεε, Γρεγ 10 2) Γαψε, Ροµεο 10 3) Χυµµινγσ, ϑερεµψ 12 4) εχεσαρισ, οµινιχ 12 Φρεεδοµ Α Θ 2 1) ςεργα, Φρανκ 11 2) Ηιλλ, ϑυλιαν 11 3) Ελλιοττ, Εδδιε 11 4) Οκεζιε, Αλοζιε 11 Εαστ Στρουδσβυργ Αρεα Σουτη Α Θ 2 1) ϑαρρετ, Κψσηοεν 2) Ηεγαρτψ, Χολλιν 12 3) Στεωαρτ, Σαµ 12 4) ϑοηνσον, ϑερµαινε 10 Ναζαρετη Αρεα Α Θ 1 1) Εϖανκο, Αλεξ 9 2) Χαµαχηο, Κανι 11 3) Σιµµονσ, Παριση 10 4) Βυρριερ, Χηρισ 10

13 ΠΙΑΑ ιστριχτ ΞΙ Χηαµπιονσηιπ Μεετ Ηψ Τεκ σ ΜΕΕΤ ΜΑΝΑΓΕΡ 10:35 ΠΜ 5/19/2011 Παγε ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ 4ξ400 Μετερ Ρελαψ ΑΑΑ =================================================================================== 3:24.03 ΣΘΤ Σχηοολ Σεεδ Φιναλσ Η# Ποιντσ =================================================================================== 1 Ωιλσον Αρεα Α 3: : ) ροβινσον, τρεψ 10 2) ηανδλεψ, µαττ 11 3) Μεασε, Κεεναν 12 4) Σχοττ, Κοωαν 12 2 Ναζαρετη Αρεα Α 3: : ) Λιπσκψ, Ταννερ 10 2) ϑοηνσον, Εριχ 3) Ρυχη, Στεϖεν 4) Βριδγεφορτη, Ανδρεω 11 3 Εαστον Αρεα Α 3: : ) Ενγλανδ, Βερναρδ 12 2) Χαυλ, Τψλερ 12 3) Σχοττ, Βρανδον 11 4) Ωολφε, Ανδρεω 11 4 Εαστ Στρουδσβυργ Αρεα Νορτη Α 3: : ) αλεψ, αϖιελ 12 2) Στερλινγ, Αδριαν 3) Γεοργε, Βρανδον 12 4) Βοββ, ϑαρρελ 11 5 Λουισ Ε ιερυφφ Α 3: : ) Νεωτον, ϑαρεδ 12 2) Χραχηι, Νιχο 11 3) Πιερρε, Στεϖεν 12 4) Ροχηα, Ορισ 11 6 Εαστ Στρουδσβυργ Αρεα Σουτη Α 3: : ) Ηολδερ, ϑοε 10 2) Χλαρκε, Τιµοτηψ 9 3) ϑοηνσον, ϑερµαινε 10 4) Σιττερσον, ϑαχοβ 7 Ποχονο Μουνταιν Ωεστ Α 3: : ) Πυγη, Τρεϖον 10 2) ςινεσ, ωαψνε 3) Μιλλερ, ϑοση 4) Ωιλλιαµσ, ϑαψµαυλ 8 Σουτηερν Λεηιγη Α 3: : ) Χροσσ, Στεϖε 11 2) Λοεω, Σετη 11 3) Βεργψ, Χολιν 10 4) Ανδερσον, Κεϖιν 12 9 Βλυε Μουνταιν Α 3: : ) Τοτηερο, Ματτ 12 2) ιχκεψ, Τρισταν 9 3) Βρεσλιν, Ροβερτ 11 4) Γιλφιλλαν, ϑυστιν Στρουδσβυργ Α 3: : ) Χαρτψ, Αλεξισ 12 2) Καισερ, Τιµµψ 11 3) Παλµερ, ϑερεµψ 12 4) Σµιγλεψ, ϑυστιν 11 Εµµαυσ Α 3: : ) Ασοκεϕι, Αβαψοµι 10 2) ϑοβστ, Νατηαν 9 3) ϑονεσ, Εριχ 10 4) Κιτα, Αδαµ Ποχονο Μουνταιν Εαστ Α 3: : ) Βυρσισ, Εµερσον 12 2) Φογλε, ϑοσεπη 3) Ασιψο, ϑοκ 11 4) Ηαρρισ, ουγ Φρεεδοµ Α 3: : ) Λεωισ, ϑορδαν 2) Ψουνγ, ϑοση 10 3) ςεργα, Ροβερτ 11 4) ορσα, Τραϖισ Λιβερτψ Α 3: : ) Υλιανα, Λυκε 12 2) Φρεεµαν, ρακε 12 3) ςιταλ, Γεραλδ 10 4) Ηολµεσ, εϖινε Παρκλανδ Α 3: : ) Ελδερ, ϑαρελ 10 2) Ωιλλιαµσ, Καρεεµ 9 3) Ρεδµονδ, Ελιϕαη 9 4) Ροσσ, Σηαθυιλλε 11 Ποττσϖιλλε Αρεα Α 3:33.13 Θ 1 1) Λονγ, ϑαµεσ 11 2) Ωηιτµαν, Βοββψ 10 3) Σχηαεφφερ, Χοδψ 12 4) Γυερσ, Χασεψ 12

14 ΠΙΑΑ ιστριχτ ΞΙ Χηαµπιονσηιπ Μεετ Ηψ Τεκ σ ΜΕΕΤ ΜΑΝΑΓΕΡ 10:35 ΠΜ 5/19/2011 Παγε ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ 4ξ800 Μετερ Ρελαψ ΑΑΑ ================================================================================ 8:02.04 ΣΘΤ Σχηοολ Σεεδ Φιναλσ Ποιντσ ================================================================================ 1 Εαστον Αρεα Α 7: :58.55 ΣΘΤ 1) Χαυλ, Τψλερ 12 2) Βαρλοω, Αυστιν 12 3) Ενγλανδ, Βερναρδ 12 4) Ωολφε, Ανδρεω 11 2 Ναζαρετη Αρεα Α 7: : ) Βοψλαν, Κεϖιν 2) Βριδγεφορτη, Ανδρεω 11 3) ϑοηνσον, Εριχ 4) Ρυχη, Στεϖεν 3 Ωηιτεηαλλ Α 8: : ) Βυσχη, Ματτ 12 2) Πρεισ, Μιχηαελ 3) Λεονηαρδτ, Μιχηαελ 4) Καχψον, Ματτ 12 4 Βλυε Μουνταιν Α 8: : ) Τοτηερο, Ματτ 12 2) Καντναρ, Σαµ 11 3) Βρεσλιν, Ροβερτ 11 4) ιχκεψ, Τρισταν 9 5 Στρουδσβυργ Α 8: : ) Στυαρτ, Μιχηαελ 11 2) Σµιγλεψ, ϑυστιν 3) Ωιελγυσ, ϑοση 11 4) Πφαεφφλε, Μαρκ 6 Ωιλσον Αρεα Α 8: : ) ηανδλεψ, µαττ 11 2) Μχατεε, Χηρισ 12 3) Ρολεκ, Κορψ 12 4) Μχατεε, Ρορψ 12 7 Λιβερτψ Α 8: : ) αρλινγτον, Τηοµασ 12 2) Ματιασ, ϑοσε 10 3) Μαρτινεζ, Ζαχη 12 4) Υλιανα, Αδαµ 10 8 Σουτηερν Λεηιγη Α 8: : ) Ο Μαλλεψ, Ρψαν 11 2) Λοεω, Σετη 11 3) Χροσσ, Στεϖε 11 4) ΜχΓιντψ, Ρψαν 10 9 Παρκλανδ Α 8: : ) Νεµετη, Ωιλλ 2) ΜχΧοννελλ, Χολλιν 10 3) Γυτζλαφφ, στεϖεν 10 4) Ελσενβαυµ, Στεϖεν Φρεεδοµ Α 8: : ) Εηρετ, ϑοση 12 2) Κελλψ, Χηρισ 3) Λανκαψ, Αλεξ 12 4) Παρκ, οο Βανγορ Αρεα Α 8: : ) οχκερψ, Χοδψ 11 2) Παττι, Νιχηολασ 11 3) Κελλψ, ϑοην 12 4) Ωηιτε, Ωαδε 10 Εµµαυσ Α 8:35.84 Θ 1) Λαυγηραν, Ρψαν 12 2) Τυχκερ, Βρψεντ 12 3) Λιχητενωαλτερ, Ααρον 12 4) ϑονεσ, Εριχ 10 Σαυχον ςαλλεψ Α 8:30.10 Θ 1) Σταυφφερ, Ανδρεω 2) Κυρτζ, Γρεγ 12 3) Φριτζινγερ, Νατηαν 9 4) Λασχελε, ϑονατηαν 12 Πλεασαντ ςαλλεψ Α 8:15.97 Θ 1) Ρυιζ, Αντηονψ 2) Ωατηαν, ϑοην 10 3) Χορραλεσ, Νιχη 11 4) Λαρκιν, Αλεξ Ποττσϖιλλε Αρεα Α 8:34.62 Θ 1) Ωοοδ, Χοδι 10 2) ολβιν, Ραεφφ 10 3) Ηνεση, Ηυµζα 9 4) Σχηαεφφερ, Χοδψ 12 Ποχονο Μουνταιν Εαστ Α 8:17.50 Θ 1) Ηαρρισ, ουγ 12 2) Σεκου, Σακο 11 3) ϑακυβικ, αϖιδ 12 4) Πριχε, Αλεξ

15 ΠΙΑΑ ιστριχτ ΞΙ Χηαµπιονσηιπ Μεετ Ηψ Τεκ σ ΜΕΕΤ ΜΑΝΑΓΕΡ 10:35 ΠΜ 5/19/2011 Παγε ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ Ηιγη ϑυµπ ΑΑΑ ================================================================================ ΣΘΤ Ναµε Ψεαρ Σχηοολ Σεεδ Φιναλσ Ποιντσ ================================================================================ 1 Γυερσ, Χασεψ 12 Ποττσϖιλλε Αρεα Κρεγλοω, Λογαν 11 Ωηιτεηαλλ Βοψλε, ϑακε 12 Ποχονο Μουντ Λαυγηλιν, Κψλε 11 Βλυε Μουνταιν Ωιλλιαµσ, Σηαλιρ Ποχονο Μουντ Σχηωαβ, Γριφφιν 10 Ναζαρετη Αρεα Γρεεν, ϑασον 11 Στρουδσβυργ Θ Βεντζονι, Τψλερ 11 Πλεασαντ ςαλλεψ Θ Βψβεε, Ζακ 9 Στρουδσβυργ Θ Βροων, Γαρψ 11 Λουισ Ε ιερυφφ Θ Γιερινγ, ϑ 11 Λουισ Ε ιερυφφ Θ ΜχΧλυε, Ηεχτορ 12 Ε Στρδσβργ Νο Θ Σµαλλσ, Βεν 12 Ε Στρδσβργ Νο Θ Παλυµβο, αϖε 12 Παρκλανδ Θ Ταυβερ, Βρανδον Παρκλανδ Θ Λυχηανσκψ, Εριχ 12 Παρκλανδ Θ

16 ΠΙΑΑ ιστριχτ ΞΙ Χηαµπιονσηιπ Μεετ Ηψ Τεκ σ ΜΕΕΤ ΜΑΝΑΓΕΡ 10:35 ΠΜ 5/19/2011 Παγε ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ Πολε ςαυλτ ΑΑΑ ================================================================================ ΣΘΤ Ναµε Ψεαρ Σχηοολ Σεεδ Φιναλσ Ποιντσ ================================================================================ 1 Ηυντερ, Εριχ 12 Νορτηαµπτον Αρεα ΣΘΤ 2 Ωιλλιαµσ, Βρανδον 12 Ναζαρετη Αρεα Οκαµοτο, Κενϕι Στρουδσβυργ Φογλε, ϑοσεπη Ποχονο Μτν Εαστ Νιχηολασ, ρεω 12 Βανγορ Αρεα εσαντισ, Ρψαν 12 Παρκλανδ Φραζιερ, αϖον 12 Ε Στρδσβργ Νο ΜχΜυλλεν, Χοδψ 11 Ποττσϖιλλε Αρεα Βιχκελµαν, ϑοε 12 Ποττσϖιλλε Αρεα Ηελβερσ, ϑοση Ε Στρδσβργ Σο Σµυλλ, ϑυδδ 11 Λιβερτψ Γαϖαλισ, Εριχ 11 Βλυε Μουνταιν Κεµπερ, Γρεγ 12 Παρκλανδ Ολεξσον, αϖε 11 Ωιλσον Αρεα Ζριλλο, Αντηονψ 12 Στρουδσβυργ ΝΗ Μοροσο, Νιχκ Ποχονο Μουντ ΝΗ

17 ΠΙΑΑ ιστριχτ ΞΙ Χηαµπιονσηιπ Μεετ Ηψ Τεκ σ ΜΕΕΤ ΜΑΝΑΓΕΡ 10:35 ΠΜ 5/19/2011 Παγε ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ Λονγ ϑυµπ ΑΑΑ ================================================================================ ΣΘΤ Ναµε Ψεαρ Σχηοολ Σεεδ Φιναλσ Ποιντσ ================================================================================ 1 Βριδγεφορτη, Αδαµ 11 Ναζαρετη Αρεα ϑονεσ, εϖον 11 Λιβερτψ ιλλον, Ζαχηαρψ 9 Ε Στρδσβργ Νο αλεψ, αϖιελ 12 Ε Στρδσβργ Νο Λαυγηλιν, Κψλε 11 Βλυε Μουνταιν Αντοινε, Κερβψ 12 Ε Στρδσβργ Σο Βραδλεψ, Χηρισσον 12 Βανγορ Αρεα Φρεεµαν, ρακε 12 Λιβερτψ Σαυερζοπφ, Σεαν 12 Ναζαρετη Αρεα ςινεσ, ωαψνε Ποχονο Μουντ Βοββ, ϑαρρελ 11 Ε Στρδσβργ Νο Λοµβαρδο, Νιχκ 9 Ε Στρδσβργ Σο Πετερσ, εϖον 12 Ωιλσον Αρεα Στρονγ, Αντηονψ 11 Εµµαυσ Ηυνσιχκερ, Βρεττ 10 Νορτηωεστερν Λεηιγη Ωινγ, ϑοση 11 Βανγορ Αρεα

18 ΠΙΑΑ ιστριχτ ΞΙ Χηαµπιονσηιπ Μεετ Ηψ Τεκ σ ΜΕΕΤ ΜΑΝΑΓΕΡ 10:35 ΠΜ 5/19/2011 Παγε ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ Τριπλε ϑυµπ ΑΑΑ ================================================================================ ΣΘΤ Ναµε Ψεαρ Σχηοολ Σεεδ Φιναλσ Ποιντσ ================================================================================ 1 Βριδγεφορτη, Αδαµ 11 Ναζαρετη Αρεα ΣΘΤ 2 Βοββ, ϑαρρελ 11 Ε Στρδσβργ Νο ΣΘΤ 3 ςινεσ, ωαψνε Ποχονο Μουντ Ωιλσον, Νιχηολασ Νορτηαµπτον Αρεα Λαυγηλιν, Κψλε 11 Βλυε Μουνταιν Πετερσ, εϖον 12 Ωιλσον Αρεα αλεψ, αϖιελ 12 Ε Στρδσβργ Νο Ηαλσεψ, Τερρελλ Ποχονο Μουντ Παττερσον, ϑαϖαυγη 11 Στρουδσβυργ ϑονεσ, εϖον 11 Λιβερτψ Στρονγ, Αντηονψ 11 Εµµαυσ Σαυερζοπφ, Σεαν 12 Ναζαρετη Αρεα Λυχηανσκψ, Εριχ 12 Παρκλανδ Πηιλλιπσ, Ροµαλλε 11 Ε Στρδσβργ Σο Ηαρπ, Μαρθυισ Ε Στρδσβργ Σο Γοοδωιν, Ανδρε 11 Εαστον Αρεα

19 ΠΙΑΑ ιστριχτ ΞΙ Χηαµπιονσηιπ Μεετ Ηψ Τεκ σ ΜΕΕΤ ΜΑΝΑΓΕΡ 10:35 ΠΜ 5/19/2011 Παγε ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ Σηοτ Πυτ ΑΑΑ ================================================================================ ΣΘΤ Ναµε Ψεαρ Σχηοολ Σεεδ Φιναλσ Ποιντσ ================================================================================ 1 Πεαρσον, Βρψαν 10 Βανγορ Αρεα Πασσµορε, ϑοην 11 Στρουδσβυργ Κυληαµµερ, ϑυστιν 12 Νορτηαµπτον Αρεα Χλουσε, ϑοεψ 11 Ε Στρδσβργ Νο Σπανγλερ, Μασον 12 Εµµαυσ Χαννον, Αδονισ 11 Ωιλλιαµ Αλλεν Μυρραψ, ϑοε 12 Ποχονο Μουντ Ωηιτεµαν, Εριχ 11 Λεηιγητον Ριλεψ, ϑοε Φρεεδοµ ϑοσεπη, Σεβαστιον Στρουδσβυργ εανγελο, Χηριστια 12 Ποττσϖιλλε Αρεα Ζεινερ, Βραδον 11 Ωηιτεηαλλ Χονϖιλλε, αν 10 Ποττσϖιλλε Αρεα Μυνσον, Παρκερ 12 Ποχονο Μτν Εαστ οηµαν, Ανδρεω 10 Βλυε Μουνταιν Ονϕαχκ, Μιχηαελ 11 Βανγορ Αρεα

20 ΠΙΑΑ ιστριχτ ΞΙ Χηαµπιονσηιπ Μεετ Ηψ Τεκ σ ΜΕΕΤ ΜΑΝΑΓΕΡ 10:35 ΠΜ 5/19/2011 Παγε ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ ισχυσ Τηροω ΑΑΑ ================================================================================ ΣΘΤ Ναµε Ψεαρ Σχηοολ Σεεδ Φιναλσ Ποιντσ ================================================================================ 1 Πεαρσον, Βρψαν 10 Βανγορ Αρεα Χλουσε, ϑοεψ 11 Ε Στρδσβργ Νο ϑυστιν, Κυληαµερ Νορτηαµπτον Αρεα Ηαλδεµαν, Λεϖι 11 Λεηιγητον Ροµεο, Ανδρεω 11 Βανγορ Αρεα Ζεινερ, Βραδον 11 Ωηιτεηαλλ Χοοκ, Ανδψ 12 Εµµαυσ Κροχκ, Βρανδον 12 Ναζαρετη Αρεα Ωηιτεµαν, Εριχ 11 Λεηιγητον Ψαχκενχηιχκ, Χοδψ 10 Βλυε Μουνταιν Πασσµορε, ϑοην 11 Στρουδσβυργ ϑοσεπη, Σεβαστιον Στρουδσβυργ Χονϖιλλε, αν 10 Ποττσϖιλλε Αρεα Χαηιλ, Γρεγ 10 Ωιλσον Αρεα Σπενχε, Ζαχη 12 Ωιλσον Αρεα Μυνσον, Παρκερ 12 Ποχονο Μτν Εαστ Ν

21 ΠΙΑΑ ιστριχτ ΞΙ Χηαµπιονσηιπ Μεετ Ηψ Τεκ σ ΜΕΕΤ ΜΑΝΑΓΕΡ 10:35 ΠΜ 5/19/2011 Παγε ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ ϑαϖελιν Τηροω ΑΑΑ ================================================================================ ΣΘΤ Ναµε Ψεαρ Σχηοολ Σεεδ Φιναλσ Ποιντσ ================================================================================ 1 Στραυσσ, ϑον 11 Λεηιγητον ΣΘΤ 2 Κορρυβιν, Ανδρεω 12 Ποττσϖιλλε Αρεα ΣΘΤ 3 Κοροϖεσισ, Ψιαννι 11 Στρουδσβυργ Βαυερ, Τψλερ 12 Νορτηαµπτον Αρεα Ζεινερ, Βραδον 11 Ωηιτεηαλλ Χοννορσ, Κψλε Ε Στρδσβργ Σο Ωελλερ, ςιχτορ 11 Βλυε Μουνταιν Κοχηερ, Αλεξ 12 Ναζαρετη Αρεα Κελλψ, ακοτα 12 Παρκλανδ Κιλλιαν, Κυρτισ 10 Ποττσϖιλλε Αρεα Λαυγηραν, Ματτ 12 Εµµαυσ Καµινσκι, ϑοε 12 Ναζαρετη Αρεα Ηορν, Ρυσσ 12 Βανγορ Αρεα Στουδτ, ϑακε 12 Βλυε Μουνταιν Πασσµορε, ϑοην 11 Στρουδσβυργ Ηαρτρανφτ, Τψλερ 12 Βλυε Μουνταιν Θ

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85