2011 ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ 100 Μετερ αση ΑΑΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2011 ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ 100 Μετερ αση ΑΑΑ"

Transcript

1 ΠΙΑΑ ιστριχτ ΞΙ Χηαµπιονσηιπ Μεετ Ηψ Τεκ σ ΜΕΕΤ ΜΑΝΑΓΕΡ 10:35 ΠΜ 5/19/2011 Παγε ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ 100 Μετερ αση ΑΑΑ ================================================================================== ΣΘΤ Ναµε Ψεαρ Σχηοολ Σεεδ Πρελιµσ Η# ================================================================================== Πρελιµιναριεσ 1 Ηιλλ, ϑυλιαν 11 Φρεεδοµ ΘΣΘΤ 1 2 Νορτηερν, Λανγστον 11 Στρουδσβυργ Θ 2 3 Αυλδερ, Κεψαυταψ 10 Στρουδσβυργ Θ 3 4 Πυγη, Τρεϖον 10 Ποχονο Μουντ ΘΣΘΤ 1 5 Κψτε, Μαρχελλυσ 12 Ωιλλιαµ Αλλεν Θ 3 5 ϑαρρετ, Κψσηοεν Ε Στρδσβργ Σο Θ 2 7 Ρεδµονδ, Ελιϕαη 9 Παρκλανδ θ 1 8 Κρεγλοω, Λογαν 11 Ωηιτεηαλλ θ 1 9 Στερλινγ, Αδριαν Ε Στρδσβργ Νο εχεσαρισ, οµινιχ 12 Νορτηαµπτον Αρεα Ηολµεσ, εϖινε 12 Λιβερτψ Χυµµινγσ, ϑερεµψ 12 Νορτηαµπτον Αρεα Βραψ, Κεεγαν Πλεασαντ ςαλλεψ Κιρσχη, Νιχκ 12 Σουτηερν Λεηιγη Ελδερ, ϑαρελ 10 Παρκλανδ Ανγστ, Βιλλ 11 Λεηιγητον Ανδερσον, Θυινδελλ 12 Λουισ Ε ιερυφφ Λονγ, ϑαµεσ 11 Ποττσϖιλλε Αρεα Ωιλλιαµσ, ϑαλεν 9 Εαστον Αρεα Ωινγ, ϑοση 11 Βανγορ Αρεα Ηαϖενσ, Ρψαν 11 Βανγορ Αρεα Περρψ, ϑοση Πλεασαντ ςαλλεψ Ωοοδρυφφ, Ηιραµ 11 Πλεασαντ ςαλλεψ Ωιλλιαµσ, ϑοε 12 Εµµαυσ Θ 3

2 ΠΙΑΑ ιστριχτ ΞΙ Χηαµπιονσηιπ Μεετ Ηψ Τεκ σ ΜΕΕΤ ΜΑΝΑΓΕΡ 10:35 ΠΜ 5/19/2011 Παγε ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ 100 Μετερ αση ΑΑΑ ================================================================================ ΣΘΤ Ναµε Ψεαρ Σχηοολ Πρελιµσ Φιναλσ Ποιντσ ================================================================================ Φιναλσ 1 Ηιλλ, ϑυλιαν 11 Φρεεδοµ ΣΘΤ 2 Πυγη, Τρεϖον 10 Ποχονο Μουντ Νορτηερν, Λανγστον 11 Στρουδσβυργ Ρεδµονδ, Ελιϕαη 9 Παρκλανδ Κψτε, Μαρχελλυσ 12 Ωιλλιαµ Αλλεν ϑαρρετ, Κψσηοεν Ε Στρδσβργ Σο Αυλδερ, Κεψαυταψ 10 Στρουδσβυργ Κρεγλοω, Λογαν 11 Ωηιτεηαλλ

3 ΠΙΑΑ ιστριχτ ΞΙ Χηαµπιονσηιπ Μεετ Ηψ Τεκ σ ΜΕΕΤ ΜΑΝΑΓΕΡ 10:35 ΠΜ 5/19/2011 Παγε ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ 200 Μετερ αση ΑΑΑ ================================================================================== ΣΘΤ Ναµε Ψεαρ Σχηοολ Σεεδ Πρελιµσ Η# ================================================================================== Πρελιµιναριεσ 1 Νορτηερν, Λανγστον 11 Στρουδσβυργ ΘΣΘΤ 2 2 Ηιλλ, ϑυλιαν 11 Φρεεδοµ Θ 1 3 Πυγη, Τρεϖον 10 Ποχονο Μουντ Θ 3 4 Βραψ, Κεεγαν Πλεασαντ ςαλλεψ Θ 2 5 Κερν, Τψλερ 12 Ναζαρετη Αρεα Θ 1 6 Ρεδµονδ, Ελιϕαη 9 Παρκλανδ Θ 3 7 εχεσαρισ, οµινιχ 12 Νορτηαµπτον Αρεα θ 2 8 Στερλινγ, Αδριαν Ε Στρδσβργ Νο θ 1 9 Ασοκεϕι, Αβαψοµι 10 Εµµαυσ Ροσσ, Σηαθυιλλε 11 Παρκλανδ ορσα, Τραϖισ 12 Φρεεδοµ Χυµµινγσ, ϑερεµψ 12 Νορτηαµπτον Αρεα Μαρτιν, Κεϖιν 12 Λουισ Ε ιερυφφ Παλµερ, ϑερεµψ 12 Στρουδσβυργ Αυλδερ, Κεψαυταψ 10 Στρουδσβυργ ΛαΣχαλα, Ματτ 12 Βλυε Μουνταιν Ηαϖενσ, Ρψαν 11 Βανγορ Αρεα Κιρσχη, Νιχκ 12 Σουτηερν Λεηιγη Ωηιτµαν, Βοββψ 10 Ποττσϖιλλε Αρεα Ανγστ, Βιλλ 11 Λεηιγητον Ζελλερσ, ϑερεµψ 11 Λεηιγητον Ωιλλιαµσ, ϑοε 12 Εµµαυσ Θ 3 Φροστ ιξον, ϑορδαν 12 Εαστον Αρεα Θ 1 Ωοοδρυφφ, Ηιραµ 11 Πλεασαντ ςαλλεψ Θ 3

4 ΠΙΑΑ ιστριχτ ΞΙ Χηαµπιονσηιπ Μεετ Ηψ Τεκ σ ΜΕΕΤ ΜΑΝΑΓΕΡ 10:35 ΠΜ 5/19/2011 Παγε ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ 200 Μετερ αση ΑΑΑ ================================================================================ ΣΘΤ Ναµε Ψεαρ Σχηοολ Πρελιµσ Φιναλσ Ποιντσ ================================================================================ Φιναλσ 1 Ηιλλ, ϑυλιαν 11 Φρεεδοµ Βραψ, Κεεγαν Πλεασαντ ςαλλεψ Πυγη, Τρεϖον 10 Ποχονο Μουντ Κερν, Τψλερ 12 Ναζαρετη Αρεα Στερλινγ, Αδριαν Ε Στρδσβργ Νο Νορτηερν, Λανγστον 11 Στρουδσβυργ εχεσαρισ, οµινιχ 12 Νορτηαµπτον Αρεα Ρεδµονδ, Ελιϕαη 9 Παρκλανδ

5 ΠΙΑΑ ιστριχτ ΞΙ Χηαµπιονσηιπ Μεετ Ηψ Τεκ σ ΜΕΕΤ ΜΑΝΑΓΕΡ 10:35 ΠΜ 5/19/2011 Παγε ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ 400 Μετερ αση ΑΑΑ =================================================================================== ΣΘΤ Ναµε Ψεαρ Σχηοολ Σεεδ Φιναλσ Η# Ποιντσ =================================================================================== 1 Υλιανα, Λυκε 12 Λιβερτψ Σχοττ, Βρανδον 11 Εαστον Αρεα Βοββ, ϑαρρελ 11 Ε Στρδσβργ Νο Γεοργε, Βρανδον 12 Ε Στρδσβργ Νο Λιπσκψ, Ταννερ 10 Ναζαρετη Αρεα Γυερσ, Χασεψ 12 Ποττσϖιλλε Αρεα Χραχηι, Νιχο 11 Λουισ Ε ιερυφφ Ωιλλιαµσ, ϑαψµαυλ Ποχονο Μουντ ροβινσον, τρεψ 10 Ωιλσον Αρεα Σµιγλεψ, ϑυστιν Στρουδσβυργ ορσα, Τραϖισ 12 Φρεεδοµ Ροσσ, Σηαθυιλλε 11 Παρκλανδ Παλµερ, ϑερεµψ 12 Στρουδσβυργ Βεργψ, Χολιν 10 Σουτηερν Λεηιγη Νεωτον, ϑαρεδ 12 Λουισ Ε ιερυφφ Ροχηα, Ορισ 11 Λουισ Ε ιερυφφ

6 ΠΙΑΑ ιστριχτ ΞΙ Χηαµπιονσηιπ Μεετ Ηψ Τεκ σ ΜΕΕΤ ΜΑΝΑΓΕΡ 10:35 ΠΜ 5/19/2011 Παγε ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ 800 Μετερ Ρυν ΑΑΑ ================================================================================ 1:57.32 ΣΘΤ Ναµε Ψεαρ Σχηοολ Σεεδ Φιναλσ Ποιντσ ================================================================================ 1 Βριδγεφορτη, Ανδρε 11 Ναζαρετη Αρεα 1: :56.94 ΣΘΤ 2 Ενγλανδ, Βερναρδ 12 Εαστον Αρεα 1: : Φριτζ, Σεαν 12 Ωιλσον Αρεα 1: : Ηαρρισ, ουγ 12 Ποχονο Μτν Εαστ 2: : Χαυλ, Τψλερ 12 Εαστον Αρεα 1: : Ωατηαν, ϑοην 10 Πλεασαντ ςαλλεψ 2: : Μυσα, Νιχκ Ε Στρδσβργ Σο 2: : Λεονηαρδτ, Μιχηαελ Ωηιτεηαλλ 2: : Βυσχη, Ματτ 12 Ωηιτεηαλλ 2: : Βρεσλιν, Ροβερτ 11 Βλυε Μουνταιν 2: : Τοτηερο, Ματτ 12 Βλυε Μουνταιν 2: : Μιλλερ, ϑοση Ποχονο Μουντ 2: : Λεδερερ, Αλεχ 11 Νορτηαµπτον Αρεα 2: : ΜχΧοννελλ, Χολλιν 10 Παρκλανδ 2: : Σχηαεφφερ, Χοδψ 12 Ποττσϖιλλε Αρεα 2: : Μεασε, Κεεναν 12 Ωιλσον Αρεα 2: : ηανδλεψ, µαττ 11 Ωιλσον Αρεα 2: : Ωατερσ, Βριαν 11 Ναζαρετη Αρεα 2: : Στυαρτ, Μιχηαελ 11 Στρουδσβυργ 2: : Πρεισ, Μιχηαελ Ωηιτεηαλλ 2: : ϑονεσ, Εριχ 10 Εµµαυσ 2: : Ωιλσον, Κενναρδ Ε Στρδσβργ Σο 2: :10.45 Νεµετη, Ωιλλ Παρκλανδ 2:03.84 Θ Σεµµελ, Αυστιν 11 Παρκλανδ 1:59.04 Θ

7 ΠΙΑΑ ιστριχτ ΞΙ Χηαµπιονσηιπ Μεετ Ηψ Τεκ σ ΜΕΕΤ ΜΑΝΑΓΕΡ 10:35 ΠΜ 5/19/2011 Παγε ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ 1600 Μετερ Ρυν ΑΑΑ ================================================================================ 4:24.22 ΣΘΤ Ναµε Ψεαρ Σχηοολ Σεεδ Φιναλσ Ποιντσ ================================================================================ 1 Καχψον, Ματτ 12 Ωηιτεηαλλ 4: :23.44 ΣΘΤ 2 Σεµµελ, Αυστιν 11 Παρκλανδ 4: : Ρυχη, Στεϖεν Ναζαρετη Αρεα 4: : Βοψλαν, Κεϖιν Ναζαρετη Αρεα 4: : Πφαεφφλε, Μαρκ Στρουδσβυργ 4: : αρλινγτον, Τηοµασ 12 Λιβερτψ 4: : Ωολφε, Ανδρεω 11 Εαστον Αρεα 4: : Στελµαχκ, Τψλερ 10 Νορτηωεστερν Λεηιγη 4: : Παλµερ, Νατηαν 11 Φρεεδοµ 4: : Μαρτινεζ, Ζαχη 12 Λιβερτψ 4: : Νεµετη, Ωιλλ Παρκλανδ 4: : Λαυγηραν, Ρψαν 12 Εµµαυσ 4: : Ρεεσε, Κψλε Νορτηαµπτον Αρεα 4: : ϑοηνσον, Εριχ Ναζαρετη Αρεα 4: : Πριχε, Αλεξ Ποχονο Μτν Εαστ 4: : Λαρκιν, Αλεξ Πλεασαντ ςαλλεψ 4: :44.36

8 ΠΙΑΑ ιστριχτ ΞΙ Χηαµπιονσηιπ Μεετ Ηψ Τεκ σ ΜΕΕΤ ΜΑΝΑΓΕΡ 10:35 ΠΜ 5/19/2011 Παγε ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ 3200 Μετερ Ρυν ΑΑΑ ================================================================================ 9:31.71 ΣΘΤ Ναµε Ψεαρ Σχηοολ Σεεδ Φιναλσ Ποιντσ ================================================================================ 1 Καχψον, Ματτ 12 Ωηιτεηαλλ 9: :29.84 ΣΘΤ 2 Γυετζλαφφ, Ματτ Παρκλανδ 9: : αρλινγτον, Τηοµασ 12 Λιβερτψ 9: : Παλµερ, Νατηαν 11 Φρεεδοµ 9: : Λεδερερ, Αλεχ 11 Νορτηαµπτον Αρεα 10: : Πφαεφφλε, Μαρκ Στρουδσβυργ 10: : Κοχη, Ματτ Στρουδσβυργ 10: : Ρεεσε, Κψλε Νορτηαµπτον Αρεα 10: : Λαυβαχη, Τψλερ 11 Νορτηαµπτον Αρεα 9: : Μυνψαν, Λυκε Ναζαρετη Αρεα 10: : Ωηιτε, Ωαδε 10 Βανγορ Αρεα 10: : Λαπσανσκψ, ϑοσεπη 12 Εαστον Αρεα 10: : Μχατεε, Ρορψ 12 Ωιλσον Αρεα 10: : τηατχηερ, τρεψ 10 Ωιλσον Αρεα 10: : ετωειλερ, ερεκ 12 Φρεεδοµ 10: : Βεργεν, Τρεϖορ Παρκλανδ 10: :28.50

9 ΠΙΑΑ ιστριχτ ΞΙ Χηαµπιονσηιπ Μεετ Ηψ Τεκ σ ΜΕΕΤ ΜΑΝΑΓΕΡ 10:35 ΠΜ 5/19/2011 Παγε ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ 110 Μετερ Ηυρδλεσ ΑΑΑ ================================================================================== ΣΘΤ Ναµε Ψεαρ Σχηοολ Σεεδ Πρελιµσ Η# ================================================================================== Πρελιµιναριεσ 1 Σχοττ, Κοωαν 12 Ωιλσον Αρεα ΘΣΘΤ 3 2 Χαρτψ, Αλεξισ 12 Στρουδσβυργ Θ 1 3 Στεωαρτ, Σαµ 12 Ε Στρδσβργ Σο Θ 2 4 Κρεγλοω, Λογαν 11 Ωηιτεηαλλ Θ 2 5 Ανδερσον, Κεϖιν 12 Σουτηερν Λεηιγη Θ 3 6 Βραδλεψ, Χηρισσον 12 Βανγορ Αρεα Θ 1 7 Θυεεν, ϑαρεδ 12 Εαστον Αρεα θ 2 8 Κλεοππινγ, Βεν 11 Στρουδσβυργ θ 3 9 Γλεασον, Χηαδ 12 Ποχονο Μτν Εαστ ϑοηνσον, Ασηαδ Ωηιτεηαλλ Σµιτη, ϑερεδ 12 Ποχονο Μουντ Σιµµονσ, Παριση 10 Ναζαρετη Αρεα Ωιλλιαµσ, Σηαλιρ Ποχονο Μουντ Νεωτον, Χλιφφ 11 Ποττσϖιλλε Αρεα Χρυζ, Αλεξ 12 Ωιλλιαµ Αλλεν ελεο, ϑοην 10 Ωηιτεηαλλ Ηαλσεψ, Τερρελλ Ποχονο Μουντ Εϖανσ, ϑοσιαη 12 Λεηιγητον Φαλχονε, αν 12 Βανγορ Αρεα Βροχκελ, Ροβερτ 11 Λιβερτψ Λασχελλε, Κψλε 12 Σαυχον ςαλλεψ Γαρχια, Πεδρο 12 Βανγορ Αρεα Βλοτ, ϑαλεν 12 Πλεασαντ ςαλλεψ Ηιγητοωερ, Νοελ 11 Εαστον Αρεα

10 ΠΙΑΑ ιστριχτ ΞΙ Χηαµπιονσηιπ Μεετ Ηψ Τεκ σ ΜΕΕΤ ΜΑΝΑΓΕΡ 10:35 ΠΜ 5/19/2011 Παγε ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ 110 Μετερ Ηυρδλεσ ΑΑΑ ================================================================================ ΣΘΤ Ναµε Ψεαρ Σχηοολ Πρελιµσ Φιναλσ Ποιντσ ================================================================================ Φιναλσ 1 Σχοττ, Κοωαν 12 Ωιλσον Αρεα ΣΘΤ 2 Χαρτψ, Αλεξισ 12 Στρουδσβυργ Κρεγλοω, Λογαν 11 Ωηιτεηαλλ Στεωαρτ, Σαµ 12 Ε Στρδσβργ Σο Ανδερσον, Κεϖιν 12 Σουτηερν Λεηιγη Θυεεν, ϑαρεδ 12 Εαστον Αρεα Κλεοππινγ, Βεν 11 Στρουδσβυργ Βραδλεψ, Χηρισσον 12 Βανγορ Αρεα

11 ΠΙΑΑ ιστριχτ ΞΙ Χηαµπιονσηιπ Μεετ Ηψ Τεκ σ ΜΕΕΤ ΜΑΝΑΓΕΡ 10:35 ΠΜ 5/19/2011 Παγε ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ 300 Μετερ Ηυρδλεσ ΑΑΑ =================================================================================== ΣΘΤ Ναµε Ψεαρ Σχηοολ Σεεδ Φιναλσ Η# Ποιντσ =================================================================================== 1 Σχοττ, Κοωαν 12 Ωιλσον Αρεα ΣΘΤ 2 2 Χαρτψ, Αλεξισ 12 Στρουδσβυργ ΣΘΤ 2 3 Φαλχονε, αν 12 Βανγορ Αρεα Θυεεν, ϑαρεδ 12 Εαστον Αρεα Ανδερσον, Κεϖιν 12 Σουτηερν Λεηιγη Ταψλορ, Μιτχη 12 Ναζαρετη Αρεα Γλεασον, Χηαδ 12 Ποχονο Μτν Εαστ Ο Νιελ, Τψλερ 10 Ποχονο Μτν Εαστ Λασχελλε, Κψλε 12 Σαυχον ςαλλεψ ελεο, ϑοην 10 Ωηιτεηαλλ Βραδλεψ, Χηρισσον 12 Βανγορ Αρεα ϑονεσ, Ριχκψ 10 Βλυε Μουνταιν Ροσαριο, Αρισ 12 Ωιλλιαµ Αλλεν Νγυψεν, ϑυστιν 11 Παρκλανδ Ηιγητοωερ, Νοελ 11 Εαστον Αρεα Θ 1 Τενχη, Χοννερ 12 Παρκλανδ Θ 2

12 ΠΙΑΑ ιστριχτ ΞΙ Χηαµπιονσηιπ Μεετ Ηψ Τεκ σ ΜΕΕΤ ΜΑΝΑΓΕΡ 10:35 ΠΜ 5/19/2011 Παγε ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ 4ξ100 Μετερ Ρελαψ ΑΑΑ =================================================================================== ΣΘΤ Σχηοολ Σεεδ Φιναλσ Η# Ποιντσ =================================================================================== 1 Λιβερτψ Α ) Ηολµεσ, εϖινε 12 2) Υλιανα, Λυκε 12 3) ϑονεσ, εϖον 11 4) ςιταλ, Γεραλδ 10 2 Εαστ Στρουδσβυργ Αρεα Νορτη Α ) αλεψ, αϖιελ 12 2) Αντοινε, Φρανσιε 11 3) ιλλον, Ζαχηαρψ 9 4) Στερλινγ, Αδριαν 3 Στρουδσβυργ Α ) Τυχκερ, Κεννψ 10 2) Αυλδερ, Κεψαυταψ 10 3) Μοσλεψ εω, Αλταριθυε 10 4) Νορτηερν, Λανγστον 11 4 Ποχονο Μουνταιν Ωεστ Α ) Φρανχισ, Ραλιεκ 12 2) Αχοστα, Στανλεψ 10 3) Ελµορε, υανε 11 4) Πυγη, Τρεϖον 10 5 Βλυε Μουνταιν Α ) Στουδτ, ϑακε 12 2) Γιλφιλλαν, ϑυστιν 10 3) Λαυγηλιν, Κψλε 11 4) ΛαΣχαλα, Ματτ 12 6 Ωιλλιαµ Αλλεν Α ) αην, Νεωηον 11 2) Χρυζ, Αλεξ 12 3) Ηανσφορδ, Σηαων 11 4) Κψτε, Μαρχελλυσ 12 7 Παρκλανδ Α ) Ηαψ, Νολαν 10 2) Ωιλλιαµσ, Καρεεµ 9 3) Ελδερ, ϑαρελ 10 4) Ρεδµονδ, Ελιϕαη 9 8 Ποττσϖιλλε Αρεα Α ) Τηοµπσον, Ροβερτ 12 2) Ωηιτµαν, Βοββψ 10 3) Λονγ, ϑαµεσ 11 4) Κελλψ, Αντηονψ 12 9 Πλεασαντ ςαλλεψ Α ) Περρψ, ϑοση 2) εννισ, εοντε 12 3) Σµιτη, εκιµβε 12 4) Βραψ, Κεεγαν 10 Ωηιτεηαλλ Α ) ωαη, ϑαµεσ 10 2) Γυψα, Μαλχοµε 11 3) Ηοενλ, Νατε 11 4) Κρεγλοω, Λογαν Εµµαυσ Α ) Στρονγ, Αντηονψ 11 2) Ωατκινσ, ερριχκ 12 3) Ασοκεϕι, Αβαψοµι 10 4) Ωιλλιαµσ, ϑοε Λεηιγητον Α ) Χολεµαν, Ζαχη 11 2) Στραυσσ, ϑον 11 3) Ζελλερσ, ϑερεµψ 11 4) Ανγστ, Βιλλ Νορτηαµπτον Αρεα Α ) Χασεε, Γρεγ 10 2) Γαψε, Ροµεο 10 3) Χυµµινγσ, ϑερεµψ 12 4) εχεσαρισ, οµινιχ 12 Φρεεδοµ Α Θ 2 1) ςεργα, Φρανκ 11 2) Ηιλλ, ϑυλιαν 11 3) Ελλιοττ, Εδδιε 11 4) Οκεζιε, Αλοζιε 11 Εαστ Στρουδσβυργ Αρεα Σουτη Α Θ 2 1) ϑαρρετ, Κψσηοεν 2) Ηεγαρτψ, Χολλιν 12 3) Στεωαρτ, Σαµ 12 4) ϑοηνσον, ϑερµαινε 10 Ναζαρετη Αρεα Α Θ 1 1) Εϖανκο, Αλεξ 9 2) Χαµαχηο, Κανι 11 3) Σιµµονσ, Παριση 10 4) Βυρριερ, Χηρισ 10

13 ΠΙΑΑ ιστριχτ ΞΙ Χηαµπιονσηιπ Μεετ Ηψ Τεκ σ ΜΕΕΤ ΜΑΝΑΓΕΡ 10:35 ΠΜ 5/19/2011 Παγε ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ 4ξ400 Μετερ Ρελαψ ΑΑΑ =================================================================================== 3:24.03 ΣΘΤ Σχηοολ Σεεδ Φιναλσ Η# Ποιντσ =================================================================================== 1 Ωιλσον Αρεα Α 3: : ) ροβινσον, τρεψ 10 2) ηανδλεψ, µαττ 11 3) Μεασε, Κεεναν 12 4) Σχοττ, Κοωαν 12 2 Ναζαρετη Αρεα Α 3: : ) Λιπσκψ, Ταννερ 10 2) ϑοηνσον, Εριχ 3) Ρυχη, Στεϖεν 4) Βριδγεφορτη, Ανδρεω 11 3 Εαστον Αρεα Α 3: : ) Ενγλανδ, Βερναρδ 12 2) Χαυλ, Τψλερ 12 3) Σχοττ, Βρανδον 11 4) Ωολφε, Ανδρεω 11 4 Εαστ Στρουδσβυργ Αρεα Νορτη Α 3: : ) αλεψ, αϖιελ 12 2) Στερλινγ, Αδριαν 3) Γεοργε, Βρανδον 12 4) Βοββ, ϑαρρελ 11 5 Λουισ Ε ιερυφφ Α 3: : ) Νεωτον, ϑαρεδ 12 2) Χραχηι, Νιχο 11 3) Πιερρε, Στεϖεν 12 4) Ροχηα, Ορισ 11 6 Εαστ Στρουδσβυργ Αρεα Σουτη Α 3: : ) Ηολδερ, ϑοε 10 2) Χλαρκε, Τιµοτηψ 9 3) ϑοηνσον, ϑερµαινε 10 4) Σιττερσον, ϑαχοβ 7 Ποχονο Μουνταιν Ωεστ Α 3: : ) Πυγη, Τρεϖον 10 2) ςινεσ, ωαψνε 3) Μιλλερ, ϑοση 4) Ωιλλιαµσ, ϑαψµαυλ 8 Σουτηερν Λεηιγη Α 3: : ) Χροσσ, Στεϖε 11 2) Λοεω, Σετη 11 3) Βεργψ, Χολιν 10 4) Ανδερσον, Κεϖιν 12 9 Βλυε Μουνταιν Α 3: : ) Τοτηερο, Ματτ 12 2) ιχκεψ, Τρισταν 9 3) Βρεσλιν, Ροβερτ 11 4) Γιλφιλλαν, ϑυστιν Στρουδσβυργ Α 3: : ) Χαρτψ, Αλεξισ 12 2) Καισερ, Τιµµψ 11 3) Παλµερ, ϑερεµψ 12 4) Σµιγλεψ, ϑυστιν 11 Εµµαυσ Α 3: : ) Ασοκεϕι, Αβαψοµι 10 2) ϑοβστ, Νατηαν 9 3) ϑονεσ, Εριχ 10 4) Κιτα, Αδαµ Ποχονο Μουνταιν Εαστ Α 3: : ) Βυρσισ, Εµερσον 12 2) Φογλε, ϑοσεπη 3) Ασιψο, ϑοκ 11 4) Ηαρρισ, ουγ Φρεεδοµ Α 3: : ) Λεωισ, ϑορδαν 2) Ψουνγ, ϑοση 10 3) ςεργα, Ροβερτ 11 4) ορσα, Τραϖισ Λιβερτψ Α 3: : ) Υλιανα, Λυκε 12 2) Φρεεµαν, ρακε 12 3) ςιταλ, Γεραλδ 10 4) Ηολµεσ, εϖινε Παρκλανδ Α 3: : ) Ελδερ, ϑαρελ 10 2) Ωιλλιαµσ, Καρεεµ 9 3) Ρεδµονδ, Ελιϕαη 9 4) Ροσσ, Σηαθυιλλε 11 Ποττσϖιλλε Αρεα Α 3:33.13 Θ 1 1) Λονγ, ϑαµεσ 11 2) Ωηιτµαν, Βοββψ 10 3) Σχηαεφφερ, Χοδψ 12 4) Γυερσ, Χασεψ 12

14 ΠΙΑΑ ιστριχτ ΞΙ Χηαµπιονσηιπ Μεετ Ηψ Τεκ σ ΜΕΕΤ ΜΑΝΑΓΕΡ 10:35 ΠΜ 5/19/2011 Παγε ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ 4ξ800 Μετερ Ρελαψ ΑΑΑ ================================================================================ 8:02.04 ΣΘΤ Σχηοολ Σεεδ Φιναλσ Ποιντσ ================================================================================ 1 Εαστον Αρεα Α 7: :58.55 ΣΘΤ 1) Χαυλ, Τψλερ 12 2) Βαρλοω, Αυστιν 12 3) Ενγλανδ, Βερναρδ 12 4) Ωολφε, Ανδρεω 11 2 Ναζαρετη Αρεα Α 7: : ) Βοψλαν, Κεϖιν 2) Βριδγεφορτη, Ανδρεω 11 3) ϑοηνσον, Εριχ 4) Ρυχη, Στεϖεν 3 Ωηιτεηαλλ Α 8: : ) Βυσχη, Ματτ 12 2) Πρεισ, Μιχηαελ 3) Λεονηαρδτ, Μιχηαελ 4) Καχψον, Ματτ 12 4 Βλυε Μουνταιν Α 8: : ) Τοτηερο, Ματτ 12 2) Καντναρ, Σαµ 11 3) Βρεσλιν, Ροβερτ 11 4) ιχκεψ, Τρισταν 9 5 Στρουδσβυργ Α 8: : ) Στυαρτ, Μιχηαελ 11 2) Σµιγλεψ, ϑυστιν 3) Ωιελγυσ, ϑοση 11 4) Πφαεφφλε, Μαρκ 6 Ωιλσον Αρεα Α 8: : ) ηανδλεψ, µαττ 11 2) Μχατεε, Χηρισ 12 3) Ρολεκ, Κορψ 12 4) Μχατεε, Ρορψ 12 7 Λιβερτψ Α 8: : ) αρλινγτον, Τηοµασ 12 2) Ματιασ, ϑοσε 10 3) Μαρτινεζ, Ζαχη 12 4) Υλιανα, Αδαµ 10 8 Σουτηερν Λεηιγη Α 8: : ) Ο Μαλλεψ, Ρψαν 11 2) Λοεω, Σετη 11 3) Χροσσ, Στεϖε 11 4) ΜχΓιντψ, Ρψαν 10 9 Παρκλανδ Α 8: : ) Νεµετη, Ωιλλ 2) ΜχΧοννελλ, Χολλιν 10 3) Γυτζλαφφ, στεϖεν 10 4) Ελσενβαυµ, Στεϖεν Φρεεδοµ Α 8: : ) Εηρετ, ϑοση 12 2) Κελλψ, Χηρισ 3) Λανκαψ, Αλεξ 12 4) Παρκ, οο Βανγορ Αρεα Α 8: : ) οχκερψ, Χοδψ 11 2) Παττι, Νιχηολασ 11 3) Κελλψ, ϑοην 12 4) Ωηιτε, Ωαδε 10 Εµµαυσ Α 8:35.84 Θ 1) Λαυγηραν, Ρψαν 12 2) Τυχκερ, Βρψεντ 12 3) Λιχητενωαλτερ, Ααρον 12 4) ϑονεσ, Εριχ 10 Σαυχον ςαλλεψ Α 8:30.10 Θ 1) Σταυφφερ, Ανδρεω 2) Κυρτζ, Γρεγ 12 3) Φριτζινγερ, Νατηαν 9 4) Λασχελε, ϑονατηαν 12 Πλεασαντ ςαλλεψ Α 8:15.97 Θ 1) Ρυιζ, Αντηονψ 2) Ωατηαν, ϑοην 10 3) Χορραλεσ, Νιχη 11 4) Λαρκιν, Αλεξ Ποττσϖιλλε Αρεα Α 8:34.62 Θ 1) Ωοοδ, Χοδι 10 2) ολβιν, Ραεφφ 10 3) Ηνεση, Ηυµζα 9 4) Σχηαεφφερ, Χοδψ 12 Ποχονο Μουνταιν Εαστ Α 8:17.50 Θ 1) Ηαρρισ, ουγ 12 2) Σεκου, Σακο 11 3) ϑακυβικ, αϖιδ 12 4) Πριχε, Αλεξ

15 ΠΙΑΑ ιστριχτ ΞΙ Χηαµπιονσηιπ Μεετ Ηψ Τεκ σ ΜΕΕΤ ΜΑΝΑΓΕΡ 10:35 ΠΜ 5/19/2011 Παγε ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ Ηιγη ϑυµπ ΑΑΑ ================================================================================ ΣΘΤ Ναµε Ψεαρ Σχηοολ Σεεδ Φιναλσ Ποιντσ ================================================================================ 1 Γυερσ, Χασεψ 12 Ποττσϖιλλε Αρεα Κρεγλοω, Λογαν 11 Ωηιτεηαλλ Βοψλε, ϑακε 12 Ποχονο Μουντ Λαυγηλιν, Κψλε 11 Βλυε Μουνταιν Ωιλλιαµσ, Σηαλιρ Ποχονο Μουντ Σχηωαβ, Γριφφιν 10 Ναζαρετη Αρεα Γρεεν, ϑασον 11 Στρουδσβυργ Θ Βεντζονι, Τψλερ 11 Πλεασαντ ςαλλεψ Θ Βψβεε, Ζακ 9 Στρουδσβυργ Θ Βροων, Γαρψ 11 Λουισ Ε ιερυφφ Θ Γιερινγ, ϑ 11 Λουισ Ε ιερυφφ Θ ΜχΧλυε, Ηεχτορ 12 Ε Στρδσβργ Νο Θ Σµαλλσ, Βεν 12 Ε Στρδσβργ Νο Θ Παλυµβο, αϖε 12 Παρκλανδ Θ Ταυβερ, Βρανδον Παρκλανδ Θ Λυχηανσκψ, Εριχ 12 Παρκλανδ Θ

16 ΠΙΑΑ ιστριχτ ΞΙ Χηαµπιονσηιπ Μεετ Ηψ Τεκ σ ΜΕΕΤ ΜΑΝΑΓΕΡ 10:35 ΠΜ 5/19/2011 Παγε ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ Πολε ςαυλτ ΑΑΑ ================================================================================ ΣΘΤ Ναµε Ψεαρ Σχηοολ Σεεδ Φιναλσ Ποιντσ ================================================================================ 1 Ηυντερ, Εριχ 12 Νορτηαµπτον Αρεα ΣΘΤ 2 Ωιλλιαµσ, Βρανδον 12 Ναζαρετη Αρεα Οκαµοτο, Κενϕι Στρουδσβυργ Φογλε, ϑοσεπη Ποχονο Μτν Εαστ Νιχηολασ, ρεω 12 Βανγορ Αρεα εσαντισ, Ρψαν 12 Παρκλανδ Φραζιερ, αϖον 12 Ε Στρδσβργ Νο ΜχΜυλλεν, Χοδψ 11 Ποττσϖιλλε Αρεα Βιχκελµαν, ϑοε 12 Ποττσϖιλλε Αρεα Ηελβερσ, ϑοση Ε Στρδσβργ Σο Σµυλλ, ϑυδδ 11 Λιβερτψ Γαϖαλισ, Εριχ 11 Βλυε Μουνταιν Κεµπερ, Γρεγ 12 Παρκλανδ Ολεξσον, αϖε 11 Ωιλσον Αρεα Ζριλλο, Αντηονψ 12 Στρουδσβυργ ΝΗ Μοροσο, Νιχκ Ποχονο Μουντ ΝΗ

17 ΠΙΑΑ ιστριχτ ΞΙ Χηαµπιονσηιπ Μεετ Ηψ Τεκ σ ΜΕΕΤ ΜΑΝΑΓΕΡ 10:35 ΠΜ 5/19/2011 Παγε ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ Λονγ ϑυµπ ΑΑΑ ================================================================================ ΣΘΤ Ναµε Ψεαρ Σχηοολ Σεεδ Φιναλσ Ποιντσ ================================================================================ 1 Βριδγεφορτη, Αδαµ 11 Ναζαρετη Αρεα ϑονεσ, εϖον 11 Λιβερτψ ιλλον, Ζαχηαρψ 9 Ε Στρδσβργ Νο αλεψ, αϖιελ 12 Ε Στρδσβργ Νο Λαυγηλιν, Κψλε 11 Βλυε Μουνταιν Αντοινε, Κερβψ 12 Ε Στρδσβργ Σο Βραδλεψ, Χηρισσον 12 Βανγορ Αρεα Φρεεµαν, ρακε 12 Λιβερτψ Σαυερζοπφ, Σεαν 12 Ναζαρετη Αρεα ςινεσ, ωαψνε Ποχονο Μουντ Βοββ, ϑαρρελ 11 Ε Στρδσβργ Νο Λοµβαρδο, Νιχκ 9 Ε Στρδσβργ Σο Πετερσ, εϖον 12 Ωιλσον Αρεα Στρονγ, Αντηονψ 11 Εµµαυσ Ηυνσιχκερ, Βρεττ 10 Νορτηωεστερν Λεηιγη Ωινγ, ϑοση 11 Βανγορ Αρεα

18 ΠΙΑΑ ιστριχτ ΞΙ Χηαµπιονσηιπ Μεετ Ηψ Τεκ σ ΜΕΕΤ ΜΑΝΑΓΕΡ 10:35 ΠΜ 5/19/2011 Παγε ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ Τριπλε ϑυµπ ΑΑΑ ================================================================================ ΣΘΤ Ναµε Ψεαρ Σχηοολ Σεεδ Φιναλσ Ποιντσ ================================================================================ 1 Βριδγεφορτη, Αδαµ 11 Ναζαρετη Αρεα ΣΘΤ 2 Βοββ, ϑαρρελ 11 Ε Στρδσβργ Νο ΣΘΤ 3 ςινεσ, ωαψνε Ποχονο Μουντ Ωιλσον, Νιχηολασ Νορτηαµπτον Αρεα Λαυγηλιν, Κψλε 11 Βλυε Μουνταιν Πετερσ, εϖον 12 Ωιλσον Αρεα αλεψ, αϖιελ 12 Ε Στρδσβργ Νο Ηαλσεψ, Τερρελλ Ποχονο Μουντ Παττερσον, ϑαϖαυγη 11 Στρουδσβυργ ϑονεσ, εϖον 11 Λιβερτψ Στρονγ, Αντηονψ 11 Εµµαυσ Σαυερζοπφ, Σεαν 12 Ναζαρετη Αρεα Λυχηανσκψ, Εριχ 12 Παρκλανδ Πηιλλιπσ, Ροµαλλε 11 Ε Στρδσβργ Σο Ηαρπ, Μαρθυισ Ε Στρδσβργ Σο Γοοδωιν, Ανδρε 11 Εαστον Αρεα

19 ΠΙΑΑ ιστριχτ ΞΙ Χηαµπιονσηιπ Μεετ Ηψ Τεκ σ ΜΕΕΤ ΜΑΝΑΓΕΡ 10:35 ΠΜ 5/19/2011 Παγε ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ Σηοτ Πυτ ΑΑΑ ================================================================================ ΣΘΤ Ναµε Ψεαρ Σχηοολ Σεεδ Φιναλσ Ποιντσ ================================================================================ 1 Πεαρσον, Βρψαν 10 Βανγορ Αρεα Πασσµορε, ϑοην 11 Στρουδσβυργ Κυληαµµερ, ϑυστιν 12 Νορτηαµπτον Αρεα Χλουσε, ϑοεψ 11 Ε Στρδσβργ Νο Σπανγλερ, Μασον 12 Εµµαυσ Χαννον, Αδονισ 11 Ωιλλιαµ Αλλεν Μυρραψ, ϑοε 12 Ποχονο Μουντ Ωηιτεµαν, Εριχ 11 Λεηιγητον Ριλεψ, ϑοε Φρεεδοµ ϑοσεπη, Σεβαστιον Στρουδσβυργ εανγελο, Χηριστια 12 Ποττσϖιλλε Αρεα Ζεινερ, Βραδον 11 Ωηιτεηαλλ Χονϖιλλε, αν 10 Ποττσϖιλλε Αρεα Μυνσον, Παρκερ 12 Ποχονο Μτν Εαστ οηµαν, Ανδρεω 10 Βλυε Μουνταιν Ονϕαχκ, Μιχηαελ 11 Βανγορ Αρεα

20 ΠΙΑΑ ιστριχτ ΞΙ Χηαµπιονσηιπ Μεετ Ηψ Τεκ σ ΜΕΕΤ ΜΑΝΑΓΕΡ 10:35 ΠΜ 5/19/2011 Παγε ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ ισχυσ Τηροω ΑΑΑ ================================================================================ ΣΘΤ Ναµε Ψεαρ Σχηοολ Σεεδ Φιναλσ Ποιντσ ================================================================================ 1 Πεαρσον, Βρψαν 10 Βανγορ Αρεα Χλουσε, ϑοεψ 11 Ε Στρδσβργ Νο ϑυστιν, Κυληαµερ Νορτηαµπτον Αρεα Ηαλδεµαν, Λεϖι 11 Λεηιγητον Ροµεο, Ανδρεω 11 Βανγορ Αρεα Ζεινερ, Βραδον 11 Ωηιτεηαλλ Χοοκ, Ανδψ 12 Εµµαυσ Κροχκ, Βρανδον 12 Ναζαρετη Αρεα Ωηιτεµαν, Εριχ 11 Λεηιγητον Ψαχκενχηιχκ, Χοδψ 10 Βλυε Μουνταιν Πασσµορε, ϑοην 11 Στρουδσβυργ ϑοσεπη, Σεβαστιον Στρουδσβυργ Χονϖιλλε, αν 10 Ποττσϖιλλε Αρεα Χαηιλ, Γρεγ 10 Ωιλσον Αρεα Σπενχε, Ζαχη 12 Ωιλσον Αρεα Μυνσον, Παρκερ 12 Ποχονο Μτν Εαστ Ν

21 ΠΙΑΑ ιστριχτ ΞΙ Χηαµπιονσηιπ Μεετ Ηψ Τεκ σ ΜΕΕΤ ΜΑΝΑΓΕΡ 10:35 ΠΜ 5/19/2011 Παγε ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ ϑαϖελιν Τηροω ΑΑΑ ================================================================================ ΣΘΤ Ναµε Ψεαρ Σχηοολ Σεεδ Φιναλσ Ποιντσ ================================================================================ 1 Στραυσσ, ϑον 11 Λεηιγητον ΣΘΤ 2 Κορρυβιν, Ανδρεω 12 Ποττσϖιλλε Αρεα ΣΘΤ 3 Κοροϖεσισ, Ψιαννι 11 Στρουδσβυργ Βαυερ, Τψλερ 12 Νορτηαµπτον Αρεα Ζεινερ, Βραδον 11 Ωηιτεηαλλ Χοννορσ, Κψλε Ε Στρδσβργ Σο Ωελλερ, ςιχτορ 11 Βλυε Μουνταιν Κοχηερ, Αλεξ 12 Ναζαρετη Αρεα Κελλψ, ακοτα 12 Παρκλανδ Κιλλιαν, Κυρτισ 10 Ποττσϖιλλε Αρεα Λαυγηραν, Ματτ 12 Εµµαυσ Καµινσκι, ϑοε 12 Ναζαρετη Αρεα Ηορν, Ρυσσ 12 Βανγορ Αρεα Στουδτ, ϑακε 12 Βλυε Μουνταιν Πασσµορε, ϑοην 11 Στρουδσβυργ Ηαρτρανφτ, Τψλερ 12 Βλυε Μουνταιν Θ

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

ΧΣΛ: 15.87 6/1/1978 4 9 10 50 ΣΧ

ΧΣΛ: 15.87 6/1/1978 4 9 10 50 ΣΧ σηβυρν ςιλλαγε θυα ϑετσ ΗΨ ΤΕΚ σ ΜΕΕΤ ΜΝΓΕΡ 3.0 2:06 ΠΜ 7/6/2013 Παγε 1 Μεετ ΦΦ ς 7/6/2013 ΧΣΛ Μεετ Ρεσυλτσ Στανδαρδ Μεετ πλυσ 6&Υνδερ Εϖεντ 1 Βοψσ 8 & Υνδερ 25 ΣΧ Μετερ Φρεεστψλε ΧΣΛ: 15.87 6/1/1978 ϑιµ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΝΧΕΛΛΑΡΑ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 2012

ΧΑΝΧΕΛΛΑΡΑ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 2012 Γυεστ Φ Εστιµατιον Πλ οσ Νοµ Πρ νοµ Πλ Σχρατχη ιφφ ρενχε 9 Βαυερ Βιανχα :0.0 :. 0. Ροσσι Ελενα 0:.0 0:0..9 9 Μοσκα Αννα 0:.0 0:.0.0 9 Βυρκι Ελιανα 09:0.0 0:..9 99 Καεσλιν Αριελλα 0:.0 0:. 0:0. ςαν δερ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΝΧΕΛΛΑΡΑ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 2012

ΧΑΝΧΕΛΛΑΡΑ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 2012 1 268 Χαποανι Αλδο 1 Γυεστ Μ 11:33.47 37,896 κµ/η 2 261 Γιανεττι Μαυρο 2 Γυεστ Μ 11:54.83 21.36 36,764 κµ/η 3 217 Ματηισ Αρτηυρ 1 Στανδαρδ Μ 11:59.65 26.18 36,518 κµ/η 4 272 Χαττανεο Ροχχο 3 Γυεστ Μ 12:02.45

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΣ Νορδιχ ϑυνιορ Ωορλδ Σκι Χηαµπιονσηιπσ

ΦΙΣ Νορδιχ ϑυνιορ Ωορλδ Σκι Χηαµπιονσηιπσ ΦΙΣ Νορδιχ ϑυνιορ Ωορλδ Σκι Χηαµπιονσηιπσ Σκι ϑυµπινγ Μεν Ηιντερζαρτεν (ΓΕΡ) ΝΟΡΜΑΛ ΗΙΛΛ ΙΝ ΙςΙ ΥΑΛ ΣΤΑΡΤ ΛΙΣΤ ΟΦΦΙΧΙΑΛ ΤΡΑΙΝΙΝΓ ΩΕ 27 ϑαν 2010 ΣΤΑΡΤ 17:00 ϑυρψ/χοµπετιτιον Μαναγεµεντ ϑυδγεσ Ηιλλ ατα Χοορδινατορ

Διαβάστε περισσότερα

Χοµε, Ο Ψε Σαιντσ ανδ Χουντ Ψουρ Μανψ Βλεσσινγσ

Χοµε, Ο Ψε Σαιντσ ανδ Χουντ Ψουρ Μανψ Βλεσσινγσ Σοπ/Αλτο Τενορ/Βασσ 7 Χοµε Ο Ψε Σαιντσ ανδ Χουντ Ψουρ Μανψ Βλεσσινγσ ϑοηνσον Οατµαν ϑρ q = 8090 Λιγητλψ ωιτη α λιλτ ιν ονε F q = 8090 Λιγητλψ ωιτη α λιλτ ιν ονε Χηοιρ P Ωηεν Εδωιν Ο Εξχελλ Ηψµνσ 241 Ινσπιρεδ

Διαβάστε περισσότερα

Ινδιϖιδυαλ Τοπ Τιµεσ

Ινδιϖιδυαλ Τοπ Τιµεσ Λιχενσεδ Το: Φλοριδα Ατλαντιχ Υνιϖερσιτψ ΗΨ ΤΕΚ σ ΤΕΑΜ ΜΑΝΑΓΕΡ 6.0 03/25/2012 Παγε 1 Ινδιϖιδυαλ Τοπ Τιµεσ Τιµεσ σινχε: 01 Σεπ 11 Φλοριδα Ατλαντιχ Υνιϖερσιτψ [ΦΑΥ ΦΓ] Γρουπ: ΣΩ Νυµβερ οφ Τοπ Τιµεσ: 10 Σηοω

Διαβάστε περισσότερα

Strathprints Institutional Repository

Strathprints Institutional Repository Strathprints Institutional Repository Rodero, J. (2006) La edad de la incertidumbre: un estudio del cuento fantástico del siglo XX en Latinoamérica. Peter Lang AG, New York, USA. ISBN 978-0820481562 Strathprints

Διαβάστε περισσότερα

ΤΤ Λανδεσ Χυπ Σπρυνγλαυφ υνδ Νορδισχηε Κοµβινατιον

ΤΤ Λανδεσ Χυπ Σπρυνγλαυφ υνδ Νορδισχηε Κοµβινατιον ΤΤ Λανδεσ Χυπ Σπρυνγλαυφ υνδ Νορδισχηε Κοµβινατιον Αβσαµ ςερανσταλτυνγσορτε Αβσαµ Λοιπε Ωιεσενηοφ 6ΣΠ Γενεηµιγυνγσνυµµερν 6ΝΚ8 Εργεβνισλιστε Κινδερ Σπεζιαλσπρυνγλαυφ ϑυρψ/καµπφγεριχητ Σπρυνγριχητερ Σχηανζενδατεν

Διαβάστε περισσότερα

Ωιντερ Ωραπ Υπ ΠΑΡΤΙΤΥΡ. Μψ Λιττλε Πονψ Φριενδσηιπ Ισ Μαγιχ. Χηορ 1. µοντησ οφ ωιν τερ χοολ νεσσ ανδ αωε σοµε ηο λι δαψ, Πινκιεπιε. Τηρεε.

Ωιντερ Ωραπ Υπ ΠΑΡΤΙΤΥΡ. Μψ Λιττλε Πονψ Φριενδσηιπ Ισ Μαγιχ. Χηορ 1. µοντησ οφ ωιν τερ χοολ νεσσ ανδ αωε σοµε ηο λι δαψ, Πινκιεπιε. Τηρεε. ΠΑΡΤΙΤΥΡ Χηορ 1 q = 100 Ραινβοωδαση Ωιντερ Ωραπ Υπ Μψ Λιττλε Πονψ Φριενδσηιπ Ισ Μαγιχ Χηορ 2 Τηρεε µοντησ οφ ωιν τερ χοολ νεσσ ανδ αωε σοµε ηο λι δαψ, Πινκιεπιε ωε ϖε Κλαϖιερ 3 Αππλεϕαχκ Βυτ τηε κεπτ ουρ

Διαβάστε περισσότερα

Χιενχιασ Αγραριασ ψ Νατυρ Αχοστα Αψαλα Τοµασ ϑαϖιερ ΙΙ

Χιενχιασ Αγραριασ ψ Νατυρ Αχοστα Αψαλα Τοµασ ϑαϖιερ ΙΙ Αχοστ Αψλ Τοµσ ϑϖιερ Χνδιδτ Αχοστ δε Ηεττερ Μρι Ευγενι Αχοστ Γρχετε Νιδι Γενοϖεϖ Χνδιδτ Χιενχισ Σοχι ψ Ηυµνι Αχοστ Ρµιρεζ Μρι Σολεδδ ο Αλϖρενγ Σοσ Νελσον Λυισ Χνδιδτ Χιενχισ Σοχι ψ Ηυµνι Αρχε Λυχσ νιελ

Διαβάστε περισσότερα

Χλασσεµεντ Σχρατχη. Πλ οσ Νοµ Πρ νοµ Τεµπσ Εχαρτ Μοψ. 11 Μ 11 Μ 12: ,409 κµ/η. 13 Μ 13 Μ 12: ,051 κµ/η

Χλασσεµεντ Σχρατχη. Πλ οσ Νοµ Πρ νοµ Τεµπσ Εχαρτ Μοψ. 11 Μ 11 Μ 12: ,409 κµ/η. 13 Μ 13 Μ 12: ,051 κµ/η 1 178 Ανελλι Ανδρεα 1 Μ 1 Μ 11:17.96 43,011 κµ/η 2 15 Ματηισ Αρτηυρ 2 Μ 2 Μ 11:18.41 00.45 42,983 κµ/η 3 219 ςαλεντινι Γαβριελε 3 Μ 3 Μ 11:31.64 13.68 42,161 κµ/η 4 272 Αλβισεττι Γιαχοµο 4 Μ 4 Μ 11:39.86

Διαβάστε περισσότερα

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν Ω α μ Ξ Π ΦΑ ΡΚΩ Ν Ξ Π Γ Τ κνκ Γ μ Ν ψ ο Ω Ω κ ρ Θ Κ ΓΩ Γ Μ ΡΥ χ κ φ Θ Γ Α Ν Ω Γ Π Βθ Ω Π Ν Ω Ν Κ γρ Π Ρ Ρ γ γ Γ Ρ Π Π Φ ΠΡ Φ Γ ΠΕΡ ν ν α Ε μο αν ρ ετα σ ν Γ εθνκ κατγορ α νρ ν ΔΡΩ ΡΔ Τ Μ Γ ΥΡ Χ Ρ Τθ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Biographies of a Nation Teacher Project Instructional Plan Burke Allen US History Grade 11

Biographies of a Nation Teacher Project Instructional Plan Burke Allen US History Grade 11 Biographies of a Nation Teacher Project Instructional Plan Burke Allen US History Grade 11 Rationale This lesson is a complex analysis of several major concepts in the exploration of the relationship between

Διαβάστε περισσότερα

ςιργινια Γατεωαψ Γατεωαψ Χεντερ Dριϖε Γαινεσϖιλλε ςα

ςιργινια Γατεωαψ Γατεωαψ Χεντερ Dριϖε Γαινεσϖιλλε ςα ΧΕΝΤΕΡ ΗΙΓΗΛΙΓΗΤΣ Χουντψ: Πρινχε Wιλλιαm Τψπε: Ρεταιλ ΛΕΑΣΙΝΓ ΑΓΕΝΤ Κριστιν Περρψ 12500 Φαιρ Λακεσ Χεντερ π. 703 631 7510 κπερρψ πετερσονχοσ.χοm ΡΕΤΑΙΛΕΡΣ ΙΝΧΛΥDΕ Ταργετ Χαβελα σ Γιαντ Στειν Μαρτ DΣW Σηοεσ

Διαβάστε περισσότερα

O'Gorman, Kevin D. (2008) Review of the International Dictionary of Hospitality Management. [Review], Strathprints

O'Gorman, Kevin D. (2008) Review of the International Dictionary of Hospitality Management. [Review], Strathprints O'Gorman, Kevin D. (2008) Review of the International Dictionary of Hospitality Management. [Review], This version is available at https://strathprints.strath.ac.uk/7642/ Strathprints is designed to allow

Διαβάστε περισσότερα

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (!

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! ! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! 0 1 12!, ( #& 34!5 6( )+(, 7889 / # 4 & #! # %& , & ( () & :;( 4#! /! # # +! % # #!& ( &6& +!, ( %4,!! ( 4!!! #& /

Διαβάστε περισσότερα

! #! # # % & % # # # # %!! ( &) & #& % %!! # # # # +,! % # )! #! ) # # # ( # % # # + ) # + # ( ( & ) # &! #!. % #! /! # ) & #! & # # ) ) # + # % # ( # ) & #!! # + & % # / # + # & #! ) 0. & ( %.1! 2 2 #

Διαβάστε περισσότερα

Η σύνθεση της Εφορευτικής Επιτροπής μετά από κλήρωση οριστικοποιήθηκε ως εξής:

Η σύνθεση της Εφορευτικής Επιτροπής μετά από κλήρωση οριστικοποιήθηκε ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΘΤΕ)

Διαβάστε περισσότερα

... 25 42 1.2. . ( ). . - -. (.., ). :.. ( ). : 1.. 2.. 3.. 4. '. 5.. 6.. . ( ),,,.

... 25 42 1.2. . ( ). . - -. (.., ). :.. ( ). : 1.. 2.. 3.. 4. '. 5.. 6.. . ( ),,,. ... 25 42 1.2. :...,. ( ).. - -. (.., ). :..... ( ). : 1.. 2.. 3.. 4. '. 5.. 6.... ( ),,,.. 1 ,,... :... -.. 1.3..,.,,,..,.. : (..,,..). : (..,,..). : (..,,..). :, : :,.. :,,,. 2 : (.....,,..). 1.4.,.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΙΟΛΟΓΨ. ατε ανδ Τιµε. Τιµε αλλοωεδ: 30 µινυτεσ

ΒΛΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΙΟΛΟΓΨ. ατε ανδ Τιµε. Τιµε αλλοωεδ: 30 µινυτεσ Version 1.0 Συρναµε Χεντρε Νυµβερ Οτηερ Ναµεσ Χανδιδατε Νυµβερ Χανδιδατε σιγνατυρε Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ ΣΧΙΕΝΧΕ Α Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΛΨ1Α ΒΙΟΛΟΓΨ Υνιτ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ¼πωò ο πßνακαò αποδεκτþν

ΠΡΟΣ ¼πωò ο πßνακαò αποδεκτþν ΛΛΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΑ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜΟΣΑΣ ΑΞΗΣ ΚΑ ΠΡΟΣΑΣ ΑΣ ΟΥ ΠΟΛΗ ΑΡΧΗΓΟ ΛΛΗΝ ΚΗΣ ΑΣΥΝΟΜΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΝΟΥ ΔΥΝΑΜ ΚΟΥ Δ ΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΩΝ ΣΧΣΩΝ ΜΗΜΑ ο ΣοΡΑΣ ΚΔοΣΩΝ Λ Κηφσαò Μαροýσ ηλýφωνο º Αρμüδ Ανθ μοò

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1437. Week ending 14th May 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1437. Week ending 14th May 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1437 Week ending 14th May 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον ενφορχεµεντ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ ν. ΜΗΛΟΥ

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ ν. ΜΗΛΟΥ ΓΕΩΘΕΡΙ ΕΔΙ ΧΗΗΣ ΕΝΘΙΣ Η ΕΡΙΓΡΦΗ ΕΔΙ - Ση ή δω έχε επσεί πώ εωθεό πεδί ψηή θεσί ση χώ η δπσώθηε, πό εεηέ εσίε ΙΓΕ, ό σ όη ησί πσσε έ εωθεό πεδί χηή εθπί έχ βθ ω 200 πείπ σ πί δπέσ θί σχησί δχωίζ πό ψηή

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1441. Week ending 11th June 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1441. Week ending 11th June 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1441 Week ending 11th June 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον

Διαβάστε περισσότερα

Scranton Public School

Scranton Public School Scranton Public School Superintendent s Note March 2015 Χονγρατυλατιονσ το Μρ. Περκινσ φορ ωιννινγ τηε Νορτη ακοτα Μυσιχ Αωαρδ φορ Εδυχατορσ. Μρ. Περκινσ ρεχειϖεδ τηισ αωαρδ ατ α χερεμονψ ηελδ ιν Βισμαρχκ

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1415. Week ending 4th December 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1415. Week ending 4th December 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1415 Week ending 4th December 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

Χ7232Α,Β Σενσορ ανδ Χοντρολλερ

Χ7232Α,Β Σενσορ ανδ Χοντρολλερ Χ7232Α,Β Σενσορ ανδ Χοντρολλερ ΧΑΡΒΟΝ ΙΟΞΙ Ε ΣΕΝΣΟΡ ΠΡΟ ΥΧΤ ΑΤΑ ΦΕΑΤΥΡΕΣ Υσεδ φορ ΧΟ 2 βασεδ ϖεντιλατιον χοντρολ. Μοδελσ αϖαιλαβλε ωιτη ΛΧ τηατ προϖιδεσ σενσορ ρεαδινγσ ανδ στατυσ ινφορµατιον. Νον ισπερσιον

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

Ψου Μακε Μψ ρεαµσ Ασ Περφορµεδ Βψ Γροοϖε Φορ Τηουγητ

Ψου Μακε Μψ ρεαµσ Ασ Περφορµεδ Βψ Γροοϖε Φορ Τηουγητ ? 4 4 Σωινγ 200 n δµ βα δ δν δ δ Ψου Μακε Μψ ρεαµσ Ασ Περφορµεδ Βψ Γρϖε Φορ Τηουγητ. n n δτ βα δ δν Ωριττεν βψ Σαρα Αλλεν, αρψλ Ηαλλ, ανδ ϑν Οατεσ Αρρανγεδ βψ Κελλψ Κυνζ δµ δµ δ βα δ δν. n δτ δ. n δτ δ

Διαβάστε περισσότερα

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438 IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438 Πλεασε νοτε τηατ δυε το τηε χλοσυρε οφ τηε Τοων Ηαλλ ον Μονδαψ 31 στ Μαψ 2010, τηε Ωεεκλψ Ρεπορτ 1438 (δατεδ 21 στ Απριλ 2010) ωιλλ

Διαβάστε περισσότερα

Statistical yearbook. on candidate countries. Data 1997 2001 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION. THEME 1 General statistics

Statistical yearbook. on candidate countries. Data 1997 2001 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION. THEME 1 General statistics PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION Statistical yearbook on candidate countries 2003 EDITION Data 1997 2001 EUROPEAN COMMISSION THEME 1 General statistics Europe Direct is a service to help you find answers

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Χηεµιστρψ (Προδυχτσ φροµ Ροχκσ) ΧΗΕΜΙΣΤΡΨ. ατε ανδ Τιµε

ΧΗΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Χηεµιστρψ (Προδυχτσ φροµ Ροχκσ) ΧΗΕΜΙΣΤΡΨ. ατε ανδ Τιµε Version 1.0 Συρναµε Χεντρε Νυµβερ Οτηερ Ναµεσ Χανδιδατε Νυµβερ Χανδιδατε σιγνατυρε Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ ΣΧΙΕΝΧΕ Α Υνιτ 1α Χηεµιστρψ (Προδυχτσ φροµ Ροχκσ) ΧΗΨ1Α ΧΗΕΜΙΣΤΡΨ

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1399. Week ending 14th August 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1399. Week ending 14th August 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1399 Week ending 14th August 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3 1 POWER POINT Β Ε Ο Ω Ο (24/2/2005) / Ζ Ω Ό Ω ; & / -Β SLIDE 2 SLIDE 3 κούς Ό / ΡΣ Ε ΡΟΥ Ρ Ο Σ 2005 2 Ό Ε κούς ΡΣ Ζ Ε Β Β Ζ Ε ΡΟΥ Ρ ΟΣ 2005 3 Υ80 SLIDE 4-5 SLIDE 6 O Ω SLIDE 7-8 SLIDE 9-10 Ω & Ω Ω SLIDE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Dr ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΙΟΝ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ M.D. Ph.D ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ AGROTICA 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ AGROTICA 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΨ1Β. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1β Πηψσιχσ (Ραδιατιον ανδ τηε Υνιϖερσε) ΠΗΨΣΙΧΣ.

ΠΗΨ1Β. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1β Πηψσιχσ (Ραδιατιον ανδ τηε Υνιϖερσε) ΠΗΨΣΙΧΣ. Version 1.0 Συρναµε Χεντρε Νυµβερ Οτηερ Ναµεσ Χανδιδατε Νυµβερ Χανδιδατε σιγνατυρε Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ ΣΧΙΕΝΧΕ Α Υνιτ 1β Πηψσιχσ (Ραδιατιον ανδ τηε Υνιϖερσε) ΠΗΨ1Β

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΝΗΣΙΑ 45.000.000 ΦΕΡΘ ΚΙΝΤΜΑΝ ΣΤΡΟΝΓΚ RELEASE 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ. www.audiovisual.gr ΝΙΚΟΛ ΚΟΛΙΝ ΜΑΡΚ. Μην εμπιστεύεσαι κανέναν!

ΑΜΝΗΣΙΑ 45.000.000 ΦΕΡΘ ΚΙΝΤΜΑΝ ΣΤΡΟΝΓΚ RELEASE 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ. www.audiovisual.gr ΝΙΚΟΛ ΚΟΛΙΝ ΜΑΡΚ. Μην εμπιστεύεσαι κανέναν! $ 45.000.000 BOX OFFICE RELEASE 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΝΙΚΟΛ ΚΙΝΤΜΑΝ ΚΟΛΙΝ ΦΕΡΘ ΜΑΡΚ ΣΤΡΟΝΓΚ Μην εμπιστεύεσαι κανέναν! ΑΜΝΗΣΙΑ BEFORE I GO TO SLEEP βρείτε μας στο βρείτε μας στο ΘΡΙΛΕΡ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ $ 45.000.000

Διαβάστε περισσότερα

Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ.

Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ. 韓 國 敎 育 ABSTRACT Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ. Προβλεµ φινδινγ ισ δεφινιτελψ ονε οφ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΧΗΕ ΓΑΜ. ΣΙΛςΕΡ 2 ΠΡ. ΧΑΜΠ.ΡΕΓ. ΙΝ Ις. 1 Ις

ΜΑΡΧΗΕ ΓΑΜ. ΣΙΛςΕΡ 2 ΠΡ. ΧΑΜΠ.ΡΕΓ. ΙΝ Ις. 1 Ις ΜΑΡΧΗΕ ΓΑΜ. ΣΙΛςΕΡ 2 ΠΡ. ΧΑΜΠ.ΡΕΓ. ΙΝ Ις. 1 Ις ΡΕΧΑΝΑΤΙ 22 ΑΠΡΙΛΕ 2017 ΧΛΑΣΣΙΦΙΧΑ ΠΡΟςςΙΣΙΟΡΙΑ ΙΝ ΑΤΤΕΣΑ Ι ΟΜΟΛΟΓΑΖΙΟΝΕ ΧΛΑΣΣΙΦΙΧΑ ΙΝ ΙςΙ ΥΑΛΕ ΑΛΛΙΕςΙ 1 ΦΑΣΧΙΑ ΧΛ ΑΤΛΕΤΑ/ΣΟΧΙΕΤΑ ΠΥΝΤΕΓΓΙΟ Ε Β ΠΕΝ 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΑΕΡΟΣ 1005211 ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2 ΑΕΡΟΣ ΚΟΝΤΟ 11ΜΜ 3,88 1007210 ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2 ΑΕΡΟΣ ΜΑΚΡΥ 10ΜΜ 5,38 1005212 ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2 ΑΕΡΟΣ ΚΟΝΤΟ 12ΜΜ 3,88 300448211 ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2 ΑΕΡΟΣ ΜΑΚΡΥ 11ΜΜ 4,70 1005218 ΚΑΡΥΔΑΚΙ

Διαβάστε περισσότερα

MEADOWS ON THE PARKWAY

MEADOWS ON THE PARKWAY MEADOWS ON THE PARKWAY ΒΟΥΛDΕΡ, ΧΟ SIZE 216,437 σθυαρε φεετ DEMOGRAPHICS 1 mιλε 3 mιλε 5 mιλε Ποπυλατιον 16,123 78,265 126,183 Ηουσεηολδσ 7,092 33,378 53,550 Μεδιαν ΗΗ Ινχοmε ( ) 65,057 56,226 67,574 MAJOR

Διαβάστε περισσότερα

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1469

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1469 IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1469 Πλεασε νοτε τηατ δυε το τηε χλοσυρε οφ τηε Τοων Ηαλλ ον Μονδαψ 3 ρδ ϑανυαρψ 2011, τηε Ωεεκλψ Ρεπορτ 1469 (δατεδ 24 τη εχεµβερ 2010)

Διαβάστε περισσότερα

The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third.

The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third. FISH Group The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third. Project One: Fish Health The Fish Health project was set up in the very onset of RIVER. The primary objective

Διαβάστε περισσότερα

αι ί Η ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια! αι α ό άς! Η Η Αφού ό οι ί ασ σ ο όσ ο ας, ίς α σ φ ό ασ Ο όσ ο ας!! Η Η 4

αι ί Η ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια! αι α ό άς! Η Η Αφού ό οι ί ασ σ ο όσ ο ας, ίς α σ φ ό ασ Ο όσ ο ας!! Η Η 4 Α Ο αθαί ο ας ισ ή η έσα α ό ο έα ο 3 α ι ή ο ά α 2 ο ασίο αίας ύθ ος αθ ής α ά ς ι ό αος «Α ήθ ια, α ήθ ια ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια» Σ α ή ο βα ιού, σ ία ο σ ι ιού αι σ α α ιά ο Μο φέα αι ί ο ίχ ο ό α α

Διαβάστε περισσότερα

IND: Himachal Pradesh Clean Energy Development Investment Program

IND: Himachal Pradesh Clean Energy Development Investment Program Environmental Monitoring Report Project Number: 41627 June 2013. Reporting Period: 1 January 2013 to 31 March 2013. IND: Himachal Pradesh Clean Energy Development Investment Program Quarterly environmental

Διαβάστε περισσότερα

3ος Αγώνας Indoor Ακαδημιών & Β' Κατηγορίας ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΑΦΟΥ 22ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ OΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ 2012-2013

3ος Αγώνας Indoor Ακαδημιών & Β' Κατηγορίας ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΑΦΟΥ 22ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ OΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ 2012-2013 ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΓ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΜΠΑ ΠΑΦΟΣ, 26-01-2013 Organizing Committee: Οργανωτής Αγώνα: ΣΕΚΕ ΠΑΦΟΥ κ. Γιώργος Γεωργίου, ΜΑΤΣΟΥΚΑΡΗ ΤΩΝΙΑ (Γραμματεία Αγώνων) Recurve Bow - Master Men 1 1-016C

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ ΟΣ Σ Τ Ι Β Ο Υ Ε Δ ΚΑΙ Σ Α 2 0 0 7 Β ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007 ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΓΕΑ/120ΠΕΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑ: ΓΕΕΘΑ/ΑΣΑΕΔ 2 ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΩΡΑ:18:00 ΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν

Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν 韓 國 敎 育 ABSTRACT Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν τηε ενγινε οφ Κορεα Χο. Λτδ. φορ τηε

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας ΙV ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ σε ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ που ΔΕΝ περιλαμβάνονται στους πίνακες του ΑΣΕΠ (Ανακοινώσεων 6/2013, 8/2013 και 10/2014)

Πίνακας ΙV ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ σε ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ που ΔΕΝ περιλαμβάνονται στους πίνακες του ΑΣΕΠ (Ανακοινώσεων 6/2013, 8/2013 και 10/2014) 13/5/2014 1 2 3 4 5 6 α/α ΑΦΜ (συντετμημένο) Πίνακας ΙV ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ σε ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ που ΔΕΝ περιλαμβάνονται στους πίνακες του ΑΣΕΠ (Ανακοινώσεων 6/2013, 8/2013 και 10/2014) ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe

URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe The Continuous Wavelet Transform: A Primer Luís Aguiar-Conraria Maria Joana Soares 16/ 2011 The Continuous Wavelet Transform: A Primer Luís Aguiar-Conraria Maria Joana Soares NIPE * WP 16/ 2011 URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝ ΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΟΤΕΡΟ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ. 6 15 ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ ΝΑΙ 8:10:00 πμ 4:15:00 μμ

ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝ ΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΟΤΕΡΟ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ. 6 15 ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ ΝΑΙ 8:10:00 πμ 4:15:00 μμ ΕΞΥΠΡΕΤΜΕΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙ Π ΟΧΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΩΡΑ ΑΦΙΞΣ ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΣΣ Σ 1 2 10ο ΔΜΟΤΙΚΟ 10ο ΔΜΟΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 4 ΘΕΡΜΟΚΠΙΑ-ΚΟΚΚΙΝ ΕΚΚΛΣΙΑ-ΨΑΡΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 3 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΨΑΡΙ ΔΜ 6 15 ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ ΝΑΙ 8:10:00

Διαβάστε περισσότερα

Rctc/VjgcvtcnkvÂv"ko"Tqemmqp gtv xqp"jcpu"l0"ywn走. Fqewogpvkpi"Owuke"qp"Hkno. Xcp"Oqttkuqp. Gnxku" Vjg"8:"Eqogdcem"Urgekcn

Rctc/VjgcvtcnkvÂvkoTqemmqp gtv xqpjcpul0ywn走. FqewogpvkpiOwukeqpHkno. XcpOqttkuqp. Gnxku Vjg8:EqogdcemUrgekcn Gnxku" Vjg"8:"Eqogdcem"Urgekcn Lq{"Fkxkukqp Eqpvtqn Lq{"Fkxkukqp"/"Fkg"Fqmwogpvcvkqp Hcneq Nkxg"/"Fqpcwkpugn" Xgtfcoov."ykt"ngdgp"pqej# Okejcgn"Lcemuqp Okejcgn"Lcemuqp許u"Vjku"Ku"Kv" wpf"xkgng"ygkvgtg"cpcn{ugp

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1410. Week ending 30th October 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1410. Week ending 30th October 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1410 Week ending 30th October 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΡΑΨΒΕΡΡΨ ΣΘΥΑΡΕ 2550 Σανδψ Πλαινσ Ρδ, Μαριεττα, ΓΑ 30066

ΣΠΡΑΨΒΕΡΡΨ ΣΘΥΑΡΕ 2550 Σανδψ Πλαινσ Ρδ, Μαριεττα, ΓΑ 30066 ΣΠΡΑΨΒΕΡΡΨ ΣΘΥΑΡΕ 2550 Σανδψ Πλαινσ Ρδ, Μαριεττα, ΓΑ 30066 Χεντερ Ινφορmατιον Χουντψ: Χοββ Τψπε: Νειγηβορηοοδ Τοταλ ΣΦ: 128,000 Παρκινγ Σπαχεσ: 700 Λεασινγ Αγεντ ϑονατηαν Αλφορδ 1720 Πεαχητρεε Στ ΝΕ #1090

Διαβάστε περισσότερα

Τ γ α τ Ψ υ ο α Ιφε γ α Ψφ δ Ρ ολ υ ω Π Ρατ υ Υ ψ δ ξ ξ ο υ ο ψ χ υ ΠΟ ψ Ν χ Λ Υ Υ Ψ ω Ρ ψ Ψ γ

Τ γ α τ Ψ υ ο α Ιφε γ α Ψφ δ Ρ ολ υ ω Π Ρατ υ Υ ψ δ ξ ξ ο υ ο ψ χ υ ΠΟ ψ Ν χ Λ Υ Υ Ψ ω Ρ ψ Ψ γ Ε ο ζ δ μ ΝΝ λ Α σ λ Π Ι Λ Ρ υ λ δ ο Ρ β ε Δ Ο υ Π ο π λ ρ υ Ι ξ ρ ρ Ν μ υ β γ α ρ δ ψ λ ε Δ υ λ Π Κ Ο υ ξ δ Τ γ α τ Ψ υ ο α Ιφε γ α Ψφ δ Ρ ολ υ ω Π Ρατ υ Υ ψ δ ξ ξ ο υ ο ψ χ υ ΠΟ ψ Ν χ Λ Υ Υ Ψ ω Ρ ψ Ψ

Διαβάστε περισσότερα

UNDER SUPERVISION OF

UNDER SUPERVISION OF Baluja Labs Synopsis ON UNDER SUPERVISION OF Submitted in partial fulfillment of the requirements of the degree of 1 Baluja Labs Baluja Labs TABLE OF CONTENTS S.No. Content Page No. 1. Introduction 4 2.

Διαβάστε περισσότερα

! # %# %# & &! ( # # )

! # %# %# & &! ( # # ) ! # %# %# & &! ( # #) +, ./ / / 0(12 / /301/ / 01 1 4 5./ ) 4 4)/ 5.06 137897:; 3 3 0 / 0 54 0 4 04 / 5( /( 5 / 9+ & & 8 # 4? # #Α +, # 0? & &! ( #?) Β Χ # # 4 Ε # +# & 6. # Φ# & 60 #=#>! #

Διαβάστε περισσότερα

1.3 ΕΜΒΑ Α ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

1.3 ΕΜΒΑ Α ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 1 1.3 ΕΜΒΑ Α ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ 1. Εµδόν τετργώνο πλεράς : Ε =. Εµδόν ορθογωνίο : Ε = 3. Εµδό πρλληλογράµµο : Ε = ύψος ή ύψος άση άση 4. Εµδόν τχίο τριγώνο : Ε = 5. Εµδόν ορθογωνίο τριγώνο : Ε =

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Αργοστόλι ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Αργοστόλι ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Αργοστόλι 30-5-2016 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Αρ. Πρωτ. 17521 Περίληψη διακήρυξης Ο Δήμαρχος Κεφαλονιάς Αλέξανδρος Παρίσης διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον Μοδελσ/Μοδελοσ/Μοδ λεσ ΒΑΧΒ 196 & ΒΑΧΒ 196ΛΠ Μανυαλ Νο.ΠΟΑ011 (Ρεϖ 5 ϑυλψ 2006) Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ, ΙΝΧ. 829 ϑυνιπερ Χρεσχεντ, Χηεσαπεακε,

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ου προ

Διαβάστε περισσότερα

Ονομα ΠΑΡΑΒ. Ονομα ΠΑΡΑΒ. 1 KANKARIYA JAIN 54 ΛΕΓΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 KRUCZYNSKI ALEXANDER 55 ΛΙΑΚΟΥΤΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 3 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ 56 ΛΟΥΚΑ ΛΙΛΙΑΝ 4

Ονομα ΠΑΡΑΒ. Ονομα ΠΑΡΑΒ. 1 KANKARIYA JAIN 54 ΛΕΓΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 KRUCZYNSKI ALEXANDER 55 ΛΙΑΚΟΥΤΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 3 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ 56 ΛΟΥΚΑ ΛΙΛΙΑΝ 4 Ονομα ΠΑΡΑΒ. Ονομα ΠΑΡΑΒ. KANKARIYA JAIN 5 ΛΕΓΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ KRUCZYNSKI ALEXANDER 55 ΛΙΑΚΟΥΤΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ 56 ΛΟΥΚΑ ΛΙΛΙΑΝ ΑΝΑΧΟΥΡΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 57 ΜΑΡΑΓΚΟΥ 5 ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 58 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 21-7-2016 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model

Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model Tawfik T. in Hamdy A. (ed.). The use of non conventional water resources Bari : CIHEAM / EU DG Research Options Méditerranéennes

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Ελέγχου και Επανάληψης

Δομές Ελέγχου και Επανάληψης Εργαστήριο 3 ο Δομές Ελέγχου και Επανάληψης Εισαγωγή Σκοπο ς του εργαστηρι ου αυτου ει ναι η εισαγωγη στην εκτε λεση εντολω ν υπο συνθη κη και στις δομές επανάληψης. Δομές Ελέγχου Η ικανότητα να μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Redakcja: Urszula Danilczuk

Redakcja: Urszula Danilczuk Pozycja cytowania: B. Nowak, Wewnêtrzny rynek energii w UE, Warszawa 2009 Redakcja: Urszula Danilczuk Wydawnictwo C. H. Beck 2009 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Διαβάστε περισσότερα

Α ΝΕΩ ΜΕΤΗΟ ΦΟΡ ΧΑΛΧΥΛΑΤΙΝΓ ςολυμετριχ ΣΩΕΕΠ ΕΦΦΙΧΙΕΝΧΨ ΥΣΙΝΓ ΣΤΡΕΑΜΛΙΝΕ ΣΙΜΥΛΑΤΙΟΝ ΧΟΝΧΕΠΤΣ

Α ΝΕΩ ΜΕΤΗΟ ΦΟΡ ΧΑΛΧΥΛΑΤΙΝΓ ςολυμετριχ ΣΩΕΕΠ ΕΦΦΙΧΙΕΝΧΨ ΥΣΙΝΓ ΣΤΡΕΑΜΛΙΝΕ ΣΙΜΥΛΑΤΙΟΝ ΧΟΝΧΕΠΤΣ Α ΝΕΩ ΜΕΤΗΟ ΦΟΡ ΧΑΛΧΥΛΑΤΙΝΓ ςολυμετριχ ΣΩΕΕΠ ΕΦΦΙΧΙΕΝΧΨ ΥΣΙΝΓ ΣΤΡΕΑΜΛΙΝΕ ΣΙΜΥΛΑΤΙΟΝ ΧΟΝΧΕΠΤΣ Α ΝΕΩ ΜΕΤΗΟ ΦΟΡ ΧΑΛΧΥΛΑΤΙΝΓ ςολυμετριχ ΣΩΕΕΠ ΕΦΦΙΧΙΕΝΧΨ ΥΣΙΝΓ ΣΤΡΕΑΜΛΙΝΕ ΣΙΜΥΛΑΤΙΟΝ ΧΟΝΧΕΠΤΣ Ε. Α. Ι ΡΟΒΟ Εχοπετρολ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ (Α: ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, Β: ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ (Α: ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, Β: ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ) Τ: ΙΧΡΙ ΠΛΡΦΡΙΩ ΠΙ Κ ΘΕ ΤΕΠΩΥ ΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ Θ 1 ΤΥΠ ΚΩΤΤΙ ΠΛΡΦΡΙΚ/ΠΘ 9.4 7/20/2000 ΠΙΚΕ ΚΤΤΞ ΤΩ ΥΠΨΦΙΩ Θ (: Ε ΠΛΡ ΠΡΤ, : Ε ΕΛΛΙΠ ΠΡΤ) Όσοι υποψήφιοι δεν ανήκουν ούτε στον πίνακα ούτε στον πίνακα δεν έχουν

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1465. Week ending 26th November 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1465. Week ending 26th November 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1465 Week ending 26th November 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2004 (Οριστικά στοιχεία)

ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2004 (Οριστικά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 4 Ιουλίου 26 ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 24 (Οριστικά στοιχεία)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μυτιλήνη, 20 Ιουνίου 2013 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 3909 ΑΔΑ: ΒΕΖΣ469Β7Λ-ΗΗΦ ΑΔΑΜ: 13PROC001513352 Πληροφορίες: Τσαμπαρλή Φερενίκη Ταχ. Δ/νση: Λόφος Πανεπιστημίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΜΟΣ 100 ΜΕΤΡΩΝ ΕΤΟΣ ΓΕΝ.

ΔΡΟΜΟΣ 100 ΜΕΤΡΩΝ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΛΥΚΕΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 14, 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΡΟΜΟΣ 100 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ 1999 ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ ΛΕΥ 10.82 2 ΑΛΕΞΑΝΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com Η - 14 ο ο 2015 «Η ν οχ ( ο ν ν ο : χ ο) : / ο : ων ( ν χ ο ων χ ν ο ) οο» anastasiosba@gmailcom goumaskostas@gmailcom - Η 2000/60 & & & ) Η & Η ( & & - 90% Ζ 2000/60 Ζ & 1 & Ο & 2000 1979/87 2000/60 &

Διαβάστε περισσότερα

# # % &# ( ) & # +,!./ & & & # 5 (, 6! (, 7 &!!! 8 &,!.!,!

# # % &# ( ) & # +,!./ & & & # 5 (, 6! (, 7 &!!! 8 &,!.!,! ! # # % &# ( ) & # +,!./ 0 1 2 & 3 2 2 4 & & # 5 (, 6! (, 7 &!!! 8 &,!.!,! 9 Γραπηιχαλ Αβστραχτ (φορ ρεϖιεω) Ηιγηλιγητσ (φορ ρεϖιεω) Χλιχκ ηερε το δοωνλοαδ Ηιγηλιγητσ (φορ ρεϖιεω): Ηιγηλιγητσ.δοχξ Τηεορετιχαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ENDURO N.ΕΛΛΑΔΑΣ Γενική Κατάταξη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ENDURO N.ΕΛΛΑΔΑΣ Γενική Κατάταξη 5/3 ΛΕ.Μ.Μ. ΜΕΓΑΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Γενική Κατάταξη ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 5/3 ΛΕ.Μ.Μ. ΜΕΓΑΡΑ 1 614 ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕ. Ι.ΛΑ. 70 25 25 20 2 718 ΠΥΡΛΗΣ ΑΡΗΣ ΜΟΤΟΛΕΣΧΗ ΞΥΛ 41 8 8 25 3 71 ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

A New Gen IT Infrastructure

A New Gen IT Infrastructure A New Gen IT Infrastructure ΦυσιονΣταχκ Φουνδερ & ΧΕΟ ΨΟΥ Φενγ Φλαση Μεµορψ Συµµιτ 2017 Σαντα Χλαρα, ΧΑ ΦυσιονΣταχκ Βασεδ ιν Βειϕινγ Χηινα, χυρρεντλψ προϖιδινγ Σοφτωαρε δεφινεδ Στοραγε σολυτιον, ανδ σεριεσ

Διαβάστε περισσότερα

ός ής ί ς έ ό ής ύ ύ ή ς ύ ί ς ό ς ής ά ς ή ί ς ή ά ή ά ή ί ύ ή ί ί ς ές ί ς ής ί ς ά ά ό ής ή ές ός ός ή ές ός ός έ ύ ή ί ί ς έ ό έ ώ ό ς ί ς ή ή ί ς

ός ής ί ς έ ό ής ύ ύ ή ς ύ ί ς ό ς ής ά ς ή ί ς ή ά ή ά ή ί ύ ή ί ί ς ές ί ς ής ί ς ά ά ό ής ή ές ός ός ή ές ός ός έ ύ ή ί ί ς έ ό έ ώ ό ς ί ς ή ή ί ς ός ή ί ής ά ά ό ί ή ύ ή ό ί ί ό ς ή ς έ ός ί έ ή ί ά ή ή ή ά ός ής ά ό ό ά ή ό ό ϊός ί ί ί ός ός ής ί ς έ ό ής ύ ύ ή ς ύ ί ς ό ς ής ά ς ή ί ς ή ά ή ά ή ί ύ ή ί ί ς ές ί ς ής ί ς ά ά ό ής ή ές ός ός ή ές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Κάθετη δύναμη επαφής Τριβή ολίσθησης ** Το σώμα κατέρχεται ολισθαίνοντας στο κεκλιμένο επίπεδο. 5 μονάδες

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Κάθετη δύναμη επαφής Τριβή ολίσθησης ** Το σώμα κατέρχεται ολισθαίνοντας στο κεκλιμένο επίπεδο. 5 μονάδες ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Θέμα 1 ο 1. Μέσα σε έναν αερόκενο σωλήνα αήνουμε μια σαίρα. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι λανθασμένες; α) Δεν υπάρχει βαρύτητα μέσα στον αερόκενο σωλήνα. β) Στη σαίρα ασκείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ.Χ ΒΑΡΔΙΑ #3 ΕΟΤ ΝΑΥΠΛΙΟ, Λίστα αθλητών ανα συλλόγο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ.Χ ΒΑΡΔΙΑ #3 ΕΟΤ ΝΑΥΠΛΙΟ, Λίστα αθλητών ανα συλλόγο Λίστα αθλητών ανα συλλόγο Νο Όνομα αθλητή Όνομα συλλόγου 1 ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.ΣΚ.Ο. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΝΔΑΡΟΣ 2 ΜΟΥΝΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΝΤΑΪΑΝΑ Α.Τ.Ο. "ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ" 3 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α.Τ.Ο. "ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ" 4 ΔΑΡΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημα αποτελέσματα - ΑΠΣ

Επίσημα αποτελέσματα - ΑΠΣ Kata ΑΝΔΡΩΝ +18 7ο - 6ο & 3ο - 1ο Kyu Kata ΑΝΔΡΩΝ +18 7ο - 6ο & 3ο - 1ο Kyu 1 ΧΛΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΠΣ Ν.ΧΑΝΙΩΝ Ο Σ ΚΑΓΙΑΛΕΣ GREECE Kata ΑΝΔΡΩΝ +18 ΜΑΥΡΕΣ - DAN Kata ΑΝΔΡΩΝ +18 ΜΑΥΡΕΣ - DAN 2 ΚΑΙΣΙΔΗΣ ΙΒΑΝ ΑΠΣ Ν.ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΑΛΑΔΟΣ Ε Υ Ρ Ω Σ Υ Σ Τ Η Μ Α ΓΕ Ν ΙΚ Ο Σ ΥΝΟΛΟ Ε Σ Ω ΤΕΡΙΚ Ο A = Β+Γ Β Γ = Δ+Ε Δ Ε

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΑΛΑΔΟΣ Ε Υ Ρ Ω Σ Υ Σ Τ Η Μ Α ΓΕ Ν ΙΚ Ο Σ ΥΝΟΛΟ Ε Σ Ω ΤΕΡΙΚ Ο A = Β+Γ Β Γ = Δ+Ε Δ Ε ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΑΛΑΔΟΣ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 1. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ { Υ π όλοιπ α τέλους π εριόδου σε χιλ. ευρώ ) 1. Ταμείο & Καταθέσεις 1.1 Ταμείο ΕΞΩ ΤΕΡΙΚ Ο Γ Ε Ν ΙΚ Ο Σ ΥΝΟΛΟ Ε Σ Ω ΤΕΡΙΚ Ο Σ ΥΝΟΛΟ Χ Ω Ρ Ε Σ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ Λ

Διαβάστε περισσότερα

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? b b 4 4. b b œ œ œ œ ÄVerseÇ F/A

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? b b 4 4. b b œ œ œ œ ÄVerseÇ F/A Ρηψτηµ/Λεαδ Σηεετ [Ρ οχ κ] q = 145 q = 145 2 4 4 Αρρανγεδ Αδαπτεδ φορ Χοϖεναντ Χηυρχη ϑοην ϑοχιλψν Βροχκµαν Τρανσχριβεδ βψ Σενψο Κυµασσαη Βνδ /A ςοξ 5 5 b ÄVerseÇ % 2 9 ςοξ % Ιν µψ ϕοψ Ιν µψ λιγητ ιν ιν

Διαβάστε περισσότερα

20/5/ /5/ /5/ /5/2006

20/5/ /5/ /5/ /5/2006 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΕΚ Κ Α Θ Α Ρ ΙΣΗΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Λ Ο Γ ΙΣΤΙΚ Α Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΧΗΕ ΓΑΜ. ΣΙΛςΕΡ 2 ΠΡ. ΧΑΜΠ.ΡΕΓ. ΙΝ Ις. 4 Ις

ΜΑΡΧΗΕ ΓΑΜ. ΣΙΛςΕΡ 2 ΠΡ. ΧΑΜΠ.ΡΕΓ. ΙΝ Ις. 4 Ις ΜΑΡΧΗΕ ΓΑΜ. ΣΙΛςΕΡ 2 ΠΡ. ΧΑΜΠ.ΡΕΓ. ΙΝ Ις. 4 Ις ΡΕΧΑΝΑΤΙ 22 ΑΠΡΙΛΕ 2017 ΧΛΑΣΣΙΦΙΧΑ ΠΡΟςςΙΣΙΟΡΙΑ ΙΝ ΑΤΤΕΣΑ Ι ΟΜΟΛΟΓΑΖΙΟΝΕ ΧΛΑΣΣΙΦΙΧΑ ΙΝ ΙςΙ ΥΑΛΕ ΑΛΛΙΕςΙ 1 ΦΑΣΧΙΑ ΧΛ ΑΤΛΕΤΑ/ΣΟΧΙΕΤΑ ΠΥΝΤΕΓΓΙΟ Ε Β ΠΕΝ 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & Σ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16 3.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 211 / 228 απεικόνιση γραφήματος στο επίπεδο (Embedding):

Διαβάστε περισσότερα

www.grandinstriment.com LAUNCH... ι... ιι... 1 ΕΧΥ...1...1...1 1.... 2 1.1...2 1.2...2 2. X 431 Ις... 4 2.1 Ξ 431IV...4 2.1.1... 4 2.1.2... 5 2.2 Ξ 431Ις...6 2.3...7 2.5...8 2.5.1 Б 431Ις... 8 2.5.2...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & Σ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16 2.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γκιούλ Χανούμ :: Περιστέρης Σ. - Σάμης Π. :: Αριθμός δίσκου: B

Γκιούλ Χανούμ :: Περιστέρης Σ. - Σάμης Π. :: Αριθμός δίσκου: B Γκιούλ Χανούμ :: Περιστέρης Σ. - Σάμης Π. :: 1950 Αριθμός δίσκου: B-74184 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9979 Στα χρυσοστόλιστα παλάτια δυο μάτια λάμπουν σαν διαμάντια, σκλάβοι για κείνα

Διαβάστε περισσότερα

SMART SYSTEMS. Διαχειριστής ζεστού νερού χρήσης ZNX IC2. ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εφαρμογές : Πλεονεκτήματα. Συσκευή. Διαστάσεις εξαρτημάτων (σε mm)

SMART SYSTEMS. Διαχειριστής ζεστού νερού χρήσης ZNX IC2. ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εφαρμογές : Πλεονεκτήματα. Συσκευή. Διαστάσεις εξαρτημάτων (σε mm) SMART SYSTEMS Διαχειριστής ζεστού νερού χρήσης ZNX IC2 ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εφαρμογές : Ο ελεγκτής έχει την δυνατότητα να ελέγχει το άνω όριο της θερμοκρασίας του boiler μέσω εντολής εξόδου (προς κυκλοφορητή-λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Φ. 12 / 620 / /Γ Ισ : Τη : &

Φ. 12 / 620 / /Γ Ισ :  Τη : & Να δ ι α τ η ρ η θ ε ί µ έ χ ρ ι Β α θ µ ό ς α σ φ α λ ε ί α ς Ο Υ Υ Β Υ Μ Θ Μ Σ Σ Μ Β Μ Β Μ Σ Θ Υ Σ Υ Β Μ Σ κ α ι χ σ η π α ν δ ρ έ ο υ λ η Μ α ρ ο ύ σ ι τ ο σ ε λ ί δ α η ρ ο φ ο ρ ί ε ς π α χ ρ ή σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 598 ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονοµία ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΖΙ ΟΥ

EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονοµία ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΖΙ ΟΥ EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονοµία ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΖΙ ΟΥ Σ κ ο π ό ς: ''α) Αποπεράτωση και συµπλήρωση στο χώρο του αµφιθεάτρου παιδιατρικής ''ΚΥΡΙΑΖΙ ΕΙΟΝ'' β) Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία: 132 Οµαδικές Εργασίες Μαθητές Τάξεων Α και Β Γυµνασίου Όνοµα Σχολείο/Τµήµα Όνοµα ιδάσκοντος ΒΡΑΒΕΙΟ Α1,Α2,Α3,Α4,Α5 Πόλεως Οικονόµου Γ. Α Βρ

Κατηγορία: 132 Οµαδικές Εργασίες Μαθητές Τάξεων Α και Β Γυµνασίου Όνοµα Σχολείο/Τµήµα Όνοµα ιδάσκοντος ΒΡΑΒΕΙΟ Α1,Α2,Α3,Α4,Α5 Πόλεως Οικονόµου Γ. Α Βρ Αποτελέσµατα Ι.Σ.ΕΥΡΩ Μέση Εκπαίδευση ιαγωνισµός Τέχνης Κατηγορία: 131 Ατοµικές Εργασίες Μαθητές Τάξεων Α και Β Γυµνασίου Όνοµα Σχολείο/Τµήµα Όνοµα ιδάσκοντος Kωνσταντίνα Πόλεως Οικονόµου.Γ Ναθαναήλ Χρυσοχού

Διαβάστε περισσότερα

Kent Academic Repository

Kent Academic Repository Kent Academic Repository Full text document (pdf) Citation for published version Whitten, S.P. and Thomas, R. Guy (1999) A non-linear stochastic asset model for actuarial use. British Actuarial Journal,

Διαβάστε περισσότερα