ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΜΠΤΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Φ. ΤΣΑΜΠΡΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΑ

2 Στους Γονείς μου και την Αδερφή μου

3 Ευχαριστίες Μια από τις πιο παραγωγικές και ευχάριστες περιόδους της ζωής μου μόλις τελείωσε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους με στήριξαν αυτό το διάστημα και αποτέλεσαν για εμένα έμπνευση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον επιβλέποντα της διατριβής Αναπλ. Καθηγητή κ. Νικήτα Μπαζαίο για την δυνατότητα που μου προσέφερε να εκπονήσω την παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή, για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε ως βοηθός καθηγητή, για την συνεχή επιστημονική καθοδήγηση και για την ανεκτίμητη υποστήριξη του για την επίτευξη των ακαδημαϊκών μου στόχων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Καθηγητή κ. Δημήτριο Μπέσκο για την πολύτιμη επιστημονική καθοδήγηση, για την ανεκτίμητη υποστήριξη του για την επίτευξη των ακαδημαϊκών μου στόχων και την κριτική ανάγνωση του κειμένου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Καθηγητή κ. Απόστολο Παπαγεωργίου για την πολύτιμη επιστημονική καθοδήγηση και για την ανεκτίμητη υποστήριξη στους ακαδημαϊκούς στόχους μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Καθηγητή κ. Δημήτριο Καράμπαλη για την κριτική ανάγνωση του κειμένου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Δημήτριο Λιγνό για την ανεκτίμητη υποστήριξη στους ακαδημαϊκούς στόχους μου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Ορέστη, στον Βασίλη, στον Βαγγέλη και στον Αντρέα για την αμέριστη φιλία τους και τις συμβουλές τους. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Υποψήφιο Διδάκτορα και εξαιρετικό φίλο Άγγελο Τζίμα, που χωρίς την ανεκτίμητη προσφορά του, η εργασία δεν είχε την τελική της μορφή. Γεώργιος Τσάμπρας Ιούλιος Πάτρα

4 Περίληψη Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η παραμετρική μελέτη μεταλλικών καμπτικών επίπεδων πλαισίων με υποστυλώματα διατομής τύπου τετραγωνικής κοιλοδοκού (Square Hollow Section, ) και δοκών διατομής τύπου διπλού ταυ (IPE). Ζητούμενο αποτελεί η ανάπτυξη εξισώσεων που συνδέουν χαρακτηριστικά της ανελαστικής απόκρισης των κατασκευών. Βασική επιδίωξη είναι η δυνατότητα πραγματοποίησης αντισεισμικού σχεδιασμού σύμφωνα με την μέθοδο των δυνάμεων έχοντας όμως σαν αρχικό στόχο ένα επιθυμητό επίπεδο επιτελεστικότητας σύμφωνα με τη μέθοδο σχεδιασμού που βασίζεται στις μετακινήσεις. Επίσης, αναπτύχθηκαν εξισώσεις που προβλέπουν την καθ ύψος κατανομή των ελαστικών και ανελαστικών μετακινήσεων της κατασκευής. Αναδεικνύεται η επιρροή του ελέγχου ευστάθειας στον σχεδιασμό μεταλλικών καμπτικών πλαισίων. Χρησιμοποιούνται διάφορες παράμετροι που εκτιμήθηκε πως επηρεάζουν την ελαστική και ανελαστική απόκριση των κατασκευών όπως το όριο διαρροής του χάλυβα f y των μελών, ο αριθμός των ορόφων n s, που επηρεάζει άμεσα την ιδιοπερίοδο του συστήματος, η μορφή της ελαστικής απόκρισης των κατασκευών, οι οποίες διακρίνονται σε καμπτικού και διατμητικού τύπου (shear type, flexural type) σύμφωνα με τον συντελεστή ρ όπως ορίζεται από τον Chopra (a), καθώς επίσης και την παράμετρο πλαστικών ροπών a που σχετίζεται με το είδος του αναπτυσσόμενου ανελαστικού μηχανισμού. Ο υστερητικός νόμος που χρησιμοποιήθηκε και περιγράφει την ανελαστική απόκριση των μελών υπό ανακυκλιζόμενη δράση, ταυτίζεται με τον διγραμμικό υστερητικό νόμο με κράτυνση % προσομοιώντοντας παράλληλα και την απομείωση της αντοχής των μελών που συνδέεται άμεσα με την τοπική πλαστιμότητα τους σε κάθε ανελαστικό κύκλο φόρτισης. Παραμετρικές αναλύσεις έγιναν επίσης με τη χρήση διγραμμικού νόμου υστέρησης με κράτυνση % χωρίς την απομείωσης της αντοχής των μελών κατά την ανελαστική τους απόκριση, με στόχο την διερεύνηση της επιρροής στην αντοχή των μελών κατά την ανελαστική τους απόκριση. Για την πραγματοποίηση της παρούσας μελέτης καταγραφές παρελθοντικών σεισμών μακριά από το σεισμικό ρήγμα, αποτέλεσαν την διέγερση για την εκτέλεση των δυναμικών μηγραμμικών αναλύσεων ώστε να ληφθεί υπόψη η επιρροή του συχνοτικού περιεχομένου των επιταχυνσιογραφημάτων στην απόκριση των συστημάτων. Τέλος, παραδείγματα που συγκρίνουν την μέθοδο που παρουσιάζεται με την μέθοδο των δυνάμεων αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της μεθόδου.

5

6 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ... viii ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ... xiv. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ.... ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ.... ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ.... ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... ΦΑΣΜΑ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ - ΜΕΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ..... Ελαστικό φάσμα απόκρισης..... Ελαστικό φάσμα σχεδιασμού..... Ανελαστικό φάσμα απόκρισης..... Μειωτικός συντελεστής συμπεριφοράς.... ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ EC.. Επίπεδα επιτελεστικότητας σχεδιασμού..... Ελαστικό φάσμα σχεδιασμού..... Ανελαστικό φάσμα σχεδιασμού..... Ικανοτικός Σχεδιασμός...

7 ii.. Φαινόμενα δευτέρας τάξης..... Γωνιακή παραμόρφωση ορόφου (Interstorey Drift Ratio, IDR)..... Προτάσεις προς βελτίωση του EC.... ΣΥΝΟΨΗ ΒΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ EC.... ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.... ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ.... ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ PBSD.... ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ DDBD..... Σχέση μετακινήσεων..... Σχέση επιταχύνσεων..... Ισοδύναμη επιτάχυνση μονοβάθμιου συστήματος..... Ισοδύναμη μάζα μονοβάθμιου συστήματος..... Ισοδύναμη μετακίνηση μονοβάθμιου συστήματος..... Ισοδύναμη πλαστιμότητα μονοβάθμιου συστήματος..... Ισοδύναμη απόσβεση μονοβάθμιου συστήματος..... Ισοδύναμη ιδιοπερίοδος μονοβάθμιου συστήματος..... Ισοδύναμη δυσκαμψία και ιδιοπερίοδος μονοβάθμιου συστήματος..... Ισοδύναμο ύψος μονοβάθμιου συστήματος...

8 iii.. Απαιτούμενη αντοχή διαρροής του ισοδύναμου μονοβάθμιου συστήματος.... ΣΥΝΟΨΗ ΒΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (DDBD).... ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.... ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΣΑΝ ΑΡΧΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ.... ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ..... Μέγιστη επιτρεπτή μετακίνηση κορυφής του κτιρίου..... Απαιτούμενη καθολική πλαστιμότητα της κατασκευής..... Μειωτικός συντελεστής συμπεριφοράς.... ΣΥΝΟΨΗ ΒΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ.... ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.... ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΚΑΜΠΤΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ.... ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ..... Σεισμική απόκριση γραμμικώς ελαστικών κτιρίων..... Σεισμική απόκριση ανελαστικών κτιρίων...

9 iv. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΧΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ..... Αριθμός ορόφων και ανοιγμάτων των πλαισίων..... Λόγος δυσκαμψίας ρ.... ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΡΟΠΩΝ (α).... ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΚΑΜΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.... ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΗ-ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ.... ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ..... Δυναμική ανάλυση χρονοϊστορίας με τη μέθοδο Newmark (β=/)..... Μητρώο μάζας της κατασκευής..... Μητρώο απόσβεσης..... Συνυπολογισμός μεγάλων μετακινήσεων..... Προσομοίωση δοκών και υποστυλωμάτων..... Αλληλεπίδραση αξονικής δράσης-καμπτικής ροπής υποστυλωμάτων.... Διαφορές των διατομών υποστυλωμάτων..... Υστερητικός νόμος ανελαστικής απόκρισης μελών...

10 v. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΔΙΕΓΕΡΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΙΚΟ ΡΗΓΜΑ.... ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΔΙΕΓΕΡΣΕΩΝ KAI ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ (SCALING) ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ.... ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥΣ.... ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕΙΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ.... ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.... ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ.... ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΟΡΟΦΟΥ ( IDR target ).... ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.... ΑΠΟΤΕΛΕΣΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ.... ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ..... ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΞΙΣΩΣΗ q=q(μ r,idr )...

11 vi.. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΞΙΣΩΣΗ u r,max = u r,max (IDR target )..... ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΞΙΣΩΣΗ μ roof = μ roof (μ local ).... ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.... ΚΑΘ ΥΨΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΟΡΟΦΟΥ.... ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΚΑΘ ΥΨΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ.... ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ.... ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ.... ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.... ΚΑΘ ΥΨΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΟΡΟΦΟΥ.... ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ.... ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΣΟΜΟΊΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ.... ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.... ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ...

12 vii. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΜΠΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΞΙ ΟΡΟΦΩΝ.... ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΜΠΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑ ΟΡΟΦΩΝ.... ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘ ΥΨΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ. ΣΥΝΟΨΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.... ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ... ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... Παράρτημα Α: Χρονοϊστορίες επιτάχυνσης, ταχύτητας, μετακίνησης, φάσματα επιταχύνσεων, φάσματα ενέργειας των σεισμικών καταγραφών... Παράρτημα Β: Καθ ύψος κατανομή των μετακινήσεων και η μέση τιμή τους... Παράρτημα Γ: Γωνιακές παραμορφώσεις και η μέση τιμή τους...

13 viii ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Σχήμα.: Σταδιακή απορρόφηση ενέργειας κατά την ανακυκλιζόμενη φόρτιση ελαστικούτέλεια πλαστικού συστήματος.... Σχήμα.: (a) Κανόνας ίσων μετακινήσεων (equal displacement rule) (β) Κανόνας ίσων ενεργειών (equal energy rule)... Σχήμα.: Πραγματική, ιδεατή και ελαστική απόκριση πολυβαθμίου συστήματος... Σχήμα.:Ανελαστικά φάσματα σχεδιασμού με βάση τον EC για διαφορετικές τιμές του μειωτικού συντελεστή συμπεριφοράς και διαφορετικούς τύπους εδάφους (ζ=%)... Σχήμα.: Επιρροή των φορτίων βαρύτητας στην ακρίβεια του συντελεστή υπεραντοχής Ω του EC.(Elghazouli )... Σχήμα.: Σύγκριση του συντελεστή ευστάθειας με βάση τον ευρωπαϊκό και αμερικάνικο κανονισμό.[ελαφρώς τροποποιημένο διάγραμμα από Elghazouli ()]... Σχήμα.: Γενική φιλοσοφία PBSE... Σχήμα.: Σχηματική απεικόνιση μεταξύ επιπέδων επιτελεστικότητας και επιπέδων σεισμού σχεδιασμού βάση την πιθανότητα εμφάνισης τους κατά το Vision (SEAOC )... Σχήμα.: Ισοδύναμο μονοβάθμιο σύστημα... Σχήμα.: Τέμνουσα δυσκαμψία ισοδύναμου μονοβάθμιου συστήματος... Σχήμα.: (α) Διάγραμμα ισοδύναμης απόσβεσης Πλαστιμότητας (β) Φάσμα σχεδιασμού μετακινήσεων (Priestley, Calvi et al. )... Σχήμα.: (α) Πλήρης καμπτική λειτουργία [ρ ](β) Συνδυασμός καμπτικής και διατμητικής λειτουργίας [ρ=/] (γ) Πλήρης διατμητική λειτουργία [ρ ] (Chopra a)... Σχήμα.: Θεμελιώδης ιδιοπερίοδος ταλάντωσης ομοιόμορφων πενταόροφων πλαισίων (Chopra a)... Σχήμα.: Λόγοι φυσικών ιδιοπεριόδων ταλάντωσης για ομοιόμορφα πενταώροφα πλαίσια (Chopra a)...

14 ix Σχήμα.: Καμπύλες Pushover για το SAC-Los Angeles -ώροφο κτίριο με και χωρίς φαινόμενα P-Δ(Gupta and Krawinkler )... Σχήμα.: Προσομοιώματα (α) αρθρώσεων δοκών, (β) αρθρώσεων στύλων, (γ) μαλακού ορόφου (Krawinkler and Nassar )... Σχήμα.: Μέσες απαιτήσεις πλαστιμότητας ορόφων για τα προσομοιώματα αρθρώσεωνδοκών, αρθρώσεων-στύλων και μαλακού ορόφου ενός -ώροφου πλαισίου λόγω ενός συνόλου εδαφικών κινήσεων, σε σύγκριση με τον συντελεστή πλαστιμότητας του μονοβάθμιου συστήματος μ=. Για το προσομοίωμα μαλακού ορόφου, η απαίτηση πλαστιμότητας είναι περίπου για τον πρώτο όροφο ενώ είναι μικρότερη του μ= για όλους τους υπόλοιπους ορόφους. (Chopra a)... Σχήμα.: Μεταβολή των απαιτήσεων σχετικών μετατοπίσεων ορόφων σε -ώροφα πλαίσια σχεδιασμένα για διαφορετικές τιμές του δείκτη πλαστιμότητας του μονοβάθμιου συστήματος μ. (Chopra a)... Σχήμα.: (α) Διγραμμικός υστερητικός νόμος συμπεριφοράς (β) Υστερητικός νόμος συμπεριφοράς με στένωση (pinching)(medina and Krawinkler )... Σχήμα.:Καμπύλες IDA για εξαώροφα πλαίσια με διαφορετικές μάζες... Σχήμα.: Γενικευμένη απεικόνιση επιπέδων καμπτικών πλαισίων που χρησιμοποιήθηκαν στις παραμετρικές αναλύσεις εστιάζοντας στον αριθμό των ορόφων... Σχήμα.: Μέθοδος Newmark β=/... Σχήμα.: Προσομοίωμα δοκού διαστάσεων με συγκεντρωμένες επικόμβιες μάζες... Σχήμα.: Γραφική απεικόνιση της μεταβολής των συντελεστών απόσβεσης... Σχήμα.: Προσομοίωμα γραμμικού μέλους πλαισιακού φορέα... Σχήμα.: Ανελαστικό προσομοίωμα δοκού Giberson One Component... Σχήμα.: Τυπικό διάγραμμα ανηγμένης ροπής καμπυλότητας συνήθους διατομής για συγκεκριμένο λόγο αξονικού φορτίου (Chen )... Σχήμα.: Τυπικό διάγραμμα αλληλεπίδρασης ανηγμένης αξονικής - ροπής συνήθους διατομής (Chen and Atsuta )...

15 x Σχήμα.: Καμπύλες αλληλεπίδρασης αξονικής κάμψης για διάφορα επίπεδα πλαστικοποίησης... Σχήμα.: Θεωρητικό διάγραμμα αλληλεπίδρασης που εισάγεται στο Ruaumoko... Σχήμα.: Στατιστική απόκλιση του λόγου R=Bi-Linear/Analytical... Σχήμα.: Διάγραμμα αλληλεπίδρασης αξονικής κάμψης διατομής υποστυλώματος τύπου διπλού ταυ... Σχήμα.: Διαγράμματα ροπής καμπυλότητας πλατύπελμων τύπου διπλού ταυ και κοίλων τετραγωνικών διατομών για διάφορους λόγους αξονικών φορτίων... Σχήμα.: Πλαστιμότητα σε σχέση με τη κατηγορία της διατομής (Gioncu and Mazzolani )... Σχήμα.: Πειραματική διάταξη (Uang, Yu et al. ) και πρωτόκολλο φόρτισης... Σχήμα.: Σύγκριση πειραματικών αποτελεσμάτων (μπλε έντονοι βρόγχοι) με αναλυτικό προσομοίωσα στο λογισμικό Hysteres (κόκκινοι βρόγχοι) με κράτυνση α=., λόγο παραμένουσα προς αρχική αντοχή k=., πλαστιμότητα διαρροής μ y =., μέγιστη πλαστιμότητα μ u =.... Σχήμα.: Πρωτόκολλα φόρτισης (α) Steel ATC-(ATC- ) (β) Steel - SAC(Clark, Frank et al. ) (γ) Wood/Masonry (Porter ) (δ)wood CUREE (Krawinkler, Parisi et al. -b) (ε)wood ISO (ISO ) (στ) FEMA (FEMA ) (η) Steel SAC Near Fault (Krawinkler, Gupta et al. -a) (θ)wood CUREE Near Fault (Krawinkler, Parisi et al. -b)... Σχήμα.: Χρονοϊστορία επιτάχυνσης, ταχύτητας και μετακίνησης της σεισμικής διέγερσης Northridge- -- :, CDMG Sylmar - Olive View Med FF... Σχήμα.: Έμμεση σύγκριση κλιμάκωσης τριώροφων κατασκευών. Φάσμα επιταχύνσεων (Πάνω Αριστερά) και φάσμα ενέργειας (Πάνω Δεξιά) της σεισμικής καταγραφής EQ. : Φάσμα επιταχύνσεων (Κάτω Αριστερά) και φάσμα ενέργειας (Κάτω Δεξιά) της σεισμικής καταγραφής EQ (βλέπε Πίνακας.).... Σχήμα.: Έμμεση σύγκριση κλιμάκωσης δωδεκαώροφων κατασκευών. Φάσμα επιταχύνσεων (Πάνω Αριστερά) και φάσμα ενέργειας (Πάνω Δεξιά) της

16 xi σεισμικής καταγραφής EQ. Φάσμα επιταχύνσεων (Κάτω Αριστερά) και φάσμα ενέργειας (Κάτω Δεξιά) της σεισμικής καταγραφής EQ (βλέπε Πίνακας.).... Σχήμα.: Σεισμική καταγραφή Eureka - Myrtle & West του σεισμικού γεγονότος Cape Mendocino (Αριστερά) χωρίς κλιμάκωση και (Δεξιά) με ενίσχυση φορές.... Σχήμα.: Διαγράμματα ροής επαναληπτικής διαδικασίας υπολογισμού της κλιμάκωσης των καταγραφών για το στοχευόμενο επίπεδο επιτελεστικότητας.... Σχήμα.: Σύγκριση των μεγεθών q μ r,idr των αναλύσεων χωρίς την χρήσης απομείωσης αντοχής με τα αποτελέσματα της εξίσωσης των Karavasilis et al. () και του EC.... Σχήμα.: Ενδεικτική απεικόνιση σχηματισμού πλαστικών αρθρώσεων στη κατάσταση μέγιστης γωνιακής παραμόρφωσης (IDR target =.%).... Σχήμα.: Σύγκριση των μεγεθών q μ r,idr των αναλύσεων με απομείωσης αντοχής με τα αποτελέσματα της εξίσωσης των Karavasilis et al. () και του EC.... Σχήμα.: Σύγκριση των κατανομών των τιμών R q (Αριστερά) της εξίσωσης (.) και (Δεξιά) του EC.... Σχήμα.: Σύγκριση των μεγεθών q μ r,idr των αναλύσεων χωρίς την χρήσης απομείωση αντοχής με τα αποτελέσματα της εξίσωσης των Karavasilis et al. () και του EC και της εξίσωσης (.).... Σχήμα.: Σύγκριση των κατανομών των τιμών R u (Αριστερά) της εξίσωσης (.) και (Δεξιά) των Karavasilis et al. ().... Σχήμα.: Σύγκριση των κατανομών των τιμών R μ (Αριστερά) της εξίσωσης (.) και (Δεξιά) των Karavasilis et al. ().... Σχήμα.: Κατανομή των τιμών R ui... Σχήμα.: Κανονικοποιημένη μέση τιμή της μέγιστης μετακίνησης ορόφων τριώροφων και εξαώροφων κτιρίων... Σχήμα.: Κανονικοποιημένη μέση τιμή της μέγιστης μετακίνησης ορόφων εννιαώροφων και δωδεκαώροφων κτιρίων...

17 xii Σχήμα.: Κανονικοποιημένη μέση τιμή της μέγιστης μετακίνησης ορόφων δεκαπενταώροφων κτιρίων... Σχήμα.: Σύγκριση των μέσων τιμών των μέγιστων μετακινήσεων των τριώροφων και εξαώροφων κτιρίων με (WD) και χωρίς (WoD) απομείωση της αντοχής των μελών... Σχήμα.: Σύγκριση των μέσων τιμών των μέγιστων μετακινήσεων των εννιαώροφων και δωδεκαώροφων κτιρίων με (WD) και χωρίς (WoD) απομείωση της αντοχής των μελών... Σχήμα.: Σύγκριση των μέσων τιμών των μέγιστων μετακινήσεων των δεκαπενταώροφων κτιρίων με (WD) και χωρίς (WoD) απομείωση της αντοχής των μελών... Σχήμα.: Κανονικοποιημένη μέση τιμή γωνιακής παραμόρφωσης τριώροφων και εξαώροφων κτιρίων... Σχήμα.: Κανονικοποιημένη μέση τιμή γωνιακής παραμόρφωσης εννιαώροφων και δωδεκαώροφων κτιρίων... Σχήμα.: Κανονικοποιημένη μέση τιμή γωνιακής παραμόρφωσης δεκαπενταώροφων κτιρίων... Σχήμα.: Σύγκριση της καθ ύψος κατανομής των τριώροφων και εξαώροφων κτιρίων με (WD) και χωρίς (WoD) απομείωση της αντοχής των μελών... Σχήμα.: Σύγκριση της καθ ύψος κατανομής των εννιαώροφων και δωδεκαώροφων κτιρίων με (WD) και χωρίς (WoD) απομείωση της αντοχής των μελών... Σχήμα.: Σύγκριση της καθ ύψος κατανομής των δεκαπενταώροφων κτιρίων με (WD) και χωρίς (WoD) απομείωση της αντοχής των μελών... Σχήμα.: (α) Διατομές κατασκευής έξι ορόφων με η χρήση της μεθόδου των δυνάμεων (FBD) και (β) της μεθόδου των μετακινήσεων και δυνάμεων (HFD)... Σχήμα.: Φάσματα απόκρισης σεισμικών καταγραφών συμβατών με το ελαστικό φάσμα σχεδιασμού του EC για μέγιστη εδαφική επιτάχυνση.g... Σχήμα.: (α) Διατομές κατασκευής δώδεκα ορόφων με η χρήση της μεθόδου των δυνάμεων (FBD) και (β) της μεθόδου των μετακινήσεων και δυνάμεων (HFD)...

18 xiii Σχήμα.: Καμπύλες IDA καμπτικών μεταλλικών πλαισίων τριών ορόφων με και χωρίς την προσομοίωση της απομείωσης αντοχής... Σχήμα.: Καμπύλες IDA καμπτικών μεταλλικών πλαισίων έξι ορόφων με και χωρίς την προσομοίωση της απομείωσης αντοχής... Σχήμα.: Καμπύλες IDA καμπτικών μεταλλικών πλαισίων εννέα ορόφων με και χωρίς την προσομοίωση της απομείωσης αντοχής... Σχήμα.: Καμπύλες IDA καμπτικών μεταλλικών πλαισίων δώδεκα ορόφων με και χωρίς την προσομοίωση της απομείωσης αντοχής... Σχήμα.: Σύγκριση της καθ ύψος κατανομής των μετακινήσεων...

19 xiv ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας.: Μειωτικός συντελεστής συμπεριφοράς σύμφωνα με τον EC... Πίνακας.:Όρια σχετικής μετακίνησης ορόφων (IDR) και τοπικής πλαστιμότητας (μ θ ) για τα επίπεδα επιτελεστικότητας που καθορίζονται από τον Vision (SEAOC ) για SMRF... Πίνακας.: Όρια σχετικής μετακίνησης ορόφων (IDR) και τοπικής πλαστιμότητας (μ θ ) για τα επίπεδα επιτελεστικότητας που καθορίζονται από τον Vision (SEAOC ) για SMRF... Πίνακας.: Πλαίσια που χρησιμοποιήθηκαν για τις γραμμικές αναλύσεις χρονοϊστορίας. Πίνακας.: Μεγιστες, ελάχιστες, ενδιάμεσες τιμές της κλιμάκωσης για το επίπεδο επιτελεστικότητας Near Collapse, IDR=.% και μέση ιδιοπερίοδος κατασκευών T n... Πίνακας.: Σεισμικές καταγραφές που χρησιμοποιήθηκαν για τις μη γραμμικές δυναμικές αναλύσεις.... Πίνακας.: Συντελεστές της εξίσωσης (.)... Πίνακας.: Κεντρικές τιμές μεγεθών της απόκρισης με βάση το σύνολο του αριθμού των αναλύσεων για κάθε επίπεδο επιτελεστικότητας... Πίνακας.: Συντελεστές της εξίσωσης (.)... Πίνακας.: Σύγκριση μεθόδων σχεδιασμού... Πίνακας.: Πρόταση για τον υπολογισμό της μέγιστης εφικτής στοχευόμενης γωνιακής παραμόρφωση (IDR target ) συναρτήσει του αριθμού ορόφων της κατασκευής και της μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης...

20 . ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Η απόκριση των κτιριακών κατασκευών μπορεί να περιγραφεί μέσω του ενεργειακού ισοζυγίου για ένα ταλαντευμένο ανελαστικό σύστημα που διεγείρεται από μια τυχαία χρονοϊστορία επιταχύνσεων όπως φαίνεται και παρακάτω. ΕΕ ΙΙ = ΕΕ SS + ΕΕ DD (.) όπου E I είναι η συνολική ενέργεια που εισάγεται στο σύστημα λόγω της διέγερσης, E s είναι η ενέργεια που αποθηκεύεται προσωρινά στο σύστημα και E D είναι η ενέργεια που απορροφάται από το σύστημα. Αναλυτικότερα, ΕΕ SS = ΕΕ EE + ΕΕ KK ΕΕ DD = ΕΕ ξξ + ΕΕ HH (.) (.) όπου E Ε είναι η ενέργεια που αποθηκεύεται προσωρινά στο σύστημα λόγω της ελαστικής παραμόρφωσης (περιοχή όπου ισχύει για τα υλικά ο νόμος του Hooke), E Κ είναι η κινηματική ενέργεια που αποθηκεύεται προσωρινά στο σύστημα, E ξ είναι η ενέργεια που αποσβένεται από το σύστημα μέσω της ιξώδους απόσβεσης και E Η είναι η ενέργεια που απορροφάται μέσω υστέρησης - ανελαστικής παραμόρφωσης. Για ένα πλήρως ελαστικό σύστημα η E E μπορεί να εκφραστεί ως ΕΕ ΕΕ = QQ ssuu = QQ ss KK = (.) ΚΚuu όπου Q s είναι η ελαστική δύναμη επαναφοράς και u είναι η σχετική μετακίνηση της μάζας που διεγείρεται, ίση με Q s /K όπου το Κ είναι η ελαστική δυσκαμψία του συστήματος.

21 Από την εξίσωση (.) διακρίνουμε πως η ελαστική ενέργεια E Ε γίνεται μέγιστη για ένα ελαστοπλαστικό σύστημα στην περίπτωση που η δύναμη επαναφοράς γίνει ίση με τη δύναμη διαρροής του συστήματος. Άρα για να αυξήσουμε την ελαστική ενέργεια παραμόρφωσης του συστήματος και επομένως την ενέργεια που αποθηκεύεται σε αυτό θα πρέπει να αυξήσουμε τη δύναμη διαρροής ή να αυξήσουμε την μετακίνηση διαρροής, μειώνοντας τη δυσκαμψίας του συστήματος. Όμως για λόγους λειτουργικότητας της κατασκευής υπάρχει ένα κάτω όριο δυσκαμψίας στο οποίο αποτρέπεται η ανάπτυξη βλαβών σε μη φέροντα μέλη της κατασκευής, το οποίο εφαρμόζεται και στην περίπτωση του Ευρωπαϊκού αντισεισμικού κανονισμού(ec ). Επομένως, προκύπτει η ανάγκη περιορισμού της ενέργειας που αποθηκεύεται στο σύστημα με στόχο την ικανοποίηση των ορίων λειτουργικότητας. Από τις παραπάνω εξισώσεις προκύπτει το εξής. ΕΕ SS = EE II (EE ξξ + ΕΕ ΗΗ ) (.) Θεωρώντας για λόγους απλοποίησης πως η συνολική ενέργεια που εισάγεται στο σύστημα είναι ανεξάρτητη της απόκρισης του άρα και ανεξάρτητη της διέγερσης μπορούμε να συμπεράνουμε πως αυξάνοντας της ενέργεια ιξώδους απόσβεσης ή την ενέργεια της ανελαστικής παραμόρφωσης επιτυγχάνουμε τη μείωση της απαιτούμενης ελαστικής ενέργειας που αποθηκεύεται στο σύστημα. (Bertero, Anderson et al. ) Στα παρακάτω σχήματα μπορεί να γίνει κατανοητή η λειτουργία ενός ελαστοπλαστικού συστήματος, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ιξώδης και η κινηματική ενέργεια, απεικονίζοντας τα στάδια ανάπτυξης της ελαστικής ενέργειας που απορροφάται από το σύστημα προσωρινά και εν δυνάμει το σύστημα θα την αποδώσει και πάλι μέσω της δύναμης επαναφοράς καθώς και την μόνιμα απορροφούμενη από το σύστημα υστερητική ενέργεια κατά την εφαρμογή ανακυκλιζόμενης φόρτισης. Στο Σχήμα. (α) το σύστημα φορτίζεται μέχρι το όριο διαρροής και αποθηκεύει προσωρινά την ενέργεια που οφείλεται στην ελαστική παραμόρφωση του. Στο (β) το σύστημα φορτίζεται πέρα από το όριο διαρροής του, διατηρεί την αποθηκευμένη ενέργεια λόγω ελαστικής παραμόρφωσης και συνεχίζει με την απορρόφηση της υστερητικής ενέργειας λόγω ανάπτυξης ανελαστικών παραμορφώσεων. Στο (γ) το σύστημα αποφορτίζεται μέχρι τη μηδενική δύναμη αποβάλλοντας την ενέργεια λόγω ελαστικής παραμόρφωσης και διατηρώντας την υστερητική ενέργεια που έχει ήδη απορροφήσει.

22 E E E H Q Q y Q Q y Q Q y u y u u y um u u y um u (α) (β) (γ) Σχήμα.: Σταδιακή απορρόφηση ενέργειας κατά την ανακυκλιζόμενη φόρτιση ελαστικού-τέλεια πλαστικού συστήματος. Επομένως αποδεικνύεται πόσο σημαντική είναι η διερεύνηση της ανελαστικής απόκρισης των συστημάτων με στόχο τον ασφαλέστερο και οικονομικότερο σχεδιασμό κατασκευών αιτιολογώντας όλη την ερευνητική προσπάθεια που ξεκίνησε στα μέσα περίπου του ου αιώνα.. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Στο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η δημιουργία και εξέλιξη της έννοιας του ελαστικού και ανελαστικού φάσματος απόκρισης και σχεδιασμού, το υπόβαθρο του αντισεισμικού σχεδιασμού με βάση τις δυνάμεις, περιγραφή των διατάξεων του ευρωπαϊκού αντισεισμικού κανονισμού και ο σχολιασμός αυτού με στόχο την ανάπτυξη προτάσεων για την βελτίωση του. Στόχος του Κεφαλαίου είναι η παρουσίαση της μεθόδου αντισεισμικού σχεδιασμού με βάση τις μετακινήσεις. Η γενική φιλοσοφία της μεθόδου καθώς επίσης και τα επιμέρους βήματα της εφαρμογής της θα είναι τα βασικότερα αντικείμενα που θα παρουσιαστούν. Τέλος, παραθέτεται μια συνοπτική απεικόνιση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων έναντι της μεθόδου των δυνάμεων. Στο Κεφάλαιο παρουσιάζει τη μέθοδο αντισεισμικού σχεδιασμού που αποσκοπεί στο συνδυασμό χαρακτηριστικών της μεθόδου των δυνάμεων και της μεθόδου των μετακινήσεων που παρουσιάστηκαν στα Κεφάλαια και αντίστοιχα. Θα παρουσιαστεί ) η φιλοσοφία της, για τον σχεδιασμό νέων και την αποτίμηση υφιστάμενων κτιρίων ) η μεθοδολογία που

23 ακολουθείται για την ανάπτυξης της και ) η βηματική περιγραφή της μεθόδου με τη χρήση των εξισώσεων στη γενικευμένη τους μορφή. Στόχος του Κεφαλαίου είναι η δημιουργία της βάσης δεδομένων που θα περιλαμβάνει τα μεταλλικά επίπεδα καμπτικά πλαίσια που θα χρησιμοποιηθούν για τις μη γραμμικές αναλύσεις χρονοϊστορίας. Επομένως κρίνεται αναγκαία η περιγραφή των παραμέτρων που επηρεάζουν την σεισμική απόκριση γραμμικώς ελαστικών και ανελαστικών κτιρίων με στόχο την επιλογή αυτών που θα χρησιμοποιηθούν στην παραμετρική μελέτη για την ανάπτυξη των τελικών εξισώσεων υπολογισμού του συντελεστή συμπεριφοράς για τον σχεδιασμό καμπτικών μεταλλικών κτιρίων σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα. Βασιζόμενοι σε ρεαλιστικές συνθήκες και τροποποιώντας φυσικές παραμέτρους που θα μπορούσαν να αποτελούν επιλογές σχεδιασμού για την πράξη, θα καταλήξουμε στην επιλογή των επίπεδων πλαισίων που στο σύνολο τους θα καλύπτουν το εύρος των παραμέτρων που αποτελούν επιρροή για την σεισμική απόκριση των κτιρίων. Τέλος, για λόγους πληρότητας, θα παρουσιαστεί ο σχεδιασμός των πλαισίων σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα και, ενώ θα επισημανθούν διάφορα σημεία του κανονισμού που πρέπει να σχολιαστούν με στόχο την αποφυγή σφαλμάτων. Στο Κεφάλαιο θα παρουσιαστούν οι παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για την προσομοίωση των επίπεδων καμπτικών μεταλλικών πλαισίων και την εκτέλεση των δυναμικών ανελαστικών αναλύσεων χρονοϊστορίας με τη χρήση του λογισμικού Ruaumoko (Carr a; Carr b). Στο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η βάση δεδομένων των σεισμικών καταγραφών που χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση των μη γραμμικών δυναμικών αναλύσεων. Παρουσιάζονται τα κριτήρια επιλογής αυτών αλλά και ο τρόπος αξιολόγησης τους με βάση την επιρροή τους στη σεισμική απόκριση των κατασκευών. Συγκεκριμένα, έμφαση δίνεται στην αποφυγή καταγραφών κοντά στο σεισμικό ρήγμα και στον περιορισμό της κλιμάκωσης (scaling). Στο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε για την δημιουργία της βάσης δεδομένων των αποτελεσμάτων για την τελική τους επεξεργασίας. Δίνονται τα διαγράμματα ροής της επαναληπτικής διαδικασίας με τη χρήση της μεθόδου της διχοτόμου. Τέλος, παραθέτονται τα μεγέθη απόκρισης και περιγραφής των κατασκευών που περιλαμβάνονται στη τελική βάση δεδομένων. Στο κεφάλαιο παρέχονται αναλυτικές εκφράσεις για τη συσχέτιση των μεγεθών της απόκρισης της κατασκευής. Παρέχεται η διαγραμματική απεικόνιση αυτών και της

24 κατανομής τους. Στατιστικά μεγέθη παρουσιάζονται για τον υπολογισμό της ακρίβειας των αναλυτικών εκφράσεων. Τέλος, οι κεντρικές τιμές των χαρακτηριστικών μεγεθών απόκρισης δίνονται. Στο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η εξίσωση που προσεγγίζει την κεντρική τιμή της καθ ύψος κατανομής των μετακινήσεων. Παρέχεται η διαγραμματική απεικόνιση των κεντρικών τιμών των μετακινήσεων και η σύγκριση των αποτελεσμάτων με και χωρίς την προσομοίωση της απομείωση της αντοχής των μελών για μια μεμονωμένη ομάδα κατασκευών. Στο Κεφάλαιο παρέχεται η διαγραμματική απεικόνιση των κεντρικών τιμών της καθ ύψος κατανομής των γωνιακών παραμορφώσεων και η σύγκριση των αποτελεσμάτων με και χωρίς την προσομοίωση της απομείωση της αντοχής των μελών για μια μεμονωμένη ομάδα κατασκευών. Στο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η εφαρμογή της μεθόδου αντισεισμικού σχεδιασμού που παρουσιάζεται στην παρούσα μέσω παραδείγματος. Γίνεται η άμεση σύγκριση με την μέθοδο των δυνάμεων. Πραγματοποιείται σύγκριση της εκτιμώμενης καθ ύψος κατανομής των μετακινήσεων που προκύπτει από την εφαρμογή της αναλυτικής έκφρασης που προτείνεται σε σχέση με την κατανομή που προκύπτει από μη γραμμικές αναλύσεις και αναλυτικές εκφράσεις που έχουν προταθεί από τους Karavasilis et al. () και Tzimas et al. (). Τέλος, παραθέτονται συνοπτικά τα συμπεράσματα και οι προτάσεις της παρούσας εργασίας.

25 . ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Προεπισκόπηση Ο αντισεισμικός σχεδιασμός κτιρίων με τη μέθοδο των δυνάμεων αποτελεί τον πλέον συμβατικό τρόπο σχεδιασμού κατασκευών. Στην συγκεκριμένη μέθοδο πρώτο ρόλο έχει ο έλεγχος των δυνάμεων που ασκούνται στην κατασκευή σε συνδυασμό με την επάρκεια των αντοχών των μελών της. Ο έλεγχος των μετακινήσεων αποτελεί το τελικό στάδιο του σχεδιασμού σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μέθοδο. Στο Κεφάλαιο θα παρουσιαστεί βηματικά η μεθοδολογία που ακολουθείται κατά τον σχεδιασμό με βάση τις δυνάμεις έχοντας σαν σημείο αναφοράς τις διατάξεις του Ευρωκώδικα, και αναφορές στο θεωρητικό υπόβαθρο που βοήθησε στην εξέλιξη αυτής της μεθόδου. Δίνονται ορισμοί του φάσματος σχεδιασμού, καθώς επίσης και του μειωτικού συντελεστή συμπεριφοράς q βασιζόμενοι σε μονοβάθμια και πολυβάθμια συστήματα. Τέλος, θα παρουσιαστούν συγκεκριμένα προβλήματα που προκύπτουν κατά τον σχεδιασμό κτιριακών κατασκευών σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα.. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο δεύτερο μισό του ου αιώνα ξεκίνησε να λαμβάνεται υπόψη η επίδραση των σεισμικών δράσεων στον σχεδιασμό των κατασκευών φυσικά με ένα απλουστευτικό τρόπο, όπως άρμοζε στο γνωστικό επίπεδο της εποχής εκείνης. Μέχρι τις αρχές του ου αιώνα λοιπόν, υπήρχε περιορισμός στο ύψος και τη μάζα των κτιρίων, καθορίζοντας παράλληλα και την ελάχιστη απόσταση μεταξύ των γειτονικών κτιρίων. Κατά τις περιόδους των παγκοσμίων πολέμων έγινε η πρώτη προσπάθεια καθορισμού των αναπτυσσόμενων σεισμικών δράσεων ως αδρανειακές δυνάμεις ισοδύναμες με ένα μειωμένο ποσοστό των κατακόρυφων φορτίων. Αυτή η προσέγγιση υποτιμούσε την πιθανή δράση ισχυρών σεισμών, την τυπολογία της κατασκευής και τα χαρακτηριστικά της περιοχής για την οποία γινόταν ο σχεδιασμός. Επομένως, περίπου το, κυρίως λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης σε επίπεδο υπολογιστικής ισχύς, μπορούσε να επιτευχθεί η βαθύτερη διερεύνηση του αντισεισμικού σχεδιασμού που βασιζόταν στις δυνάμεις. Η δυνατότητα του να ληφθεί υπόψη η ικανότητα

26 των κατασκευών να αποκρίνονται ανελαστικά δεσμεύοντας υστερητική ενέργεια μέσω της πλαστικοποίησης των μελών τους, έδινε τη δυνατότητα της μείωσης των σεισμικών δράσεων με στόχο τον οικονομικότερο σχεδιασμό. Η τοπική πλαστιμότητα των μελών καθώς και η καθολική πλαστιμότητα της κατασκευής ήταν πλέον κρίσιμα μεγέθη για την εκτίμηση και αποτίμηση της ανελαστικής απόκρισης των νέων και υφιστάμενων κατασκευών αντίστοιχα. Έρευνες με αντικείμενο την ανελαστική απόκριση των κατασκευών και τη μη γραμμική συμπεριφορά των μελών και των υλικών, δημιούργησαν ισχυρό υπόβαθρο για την κατανόηση των προδιαγραφών του αντισεισμικού σχεδιασμού έχοντας ως αποτέλεσμα την εξέλιξη των κανονισμών σχεδιασμού κτιρίων στη σημερινή τους μορφή. Συγκεκριμένα, ο Ευρωπαϊκός αντισεισμικός κανονισμός (EC ), λαμβάνει υπόψη τον απαιτούμενο έλεγχο δυσκαμψίας με στόχο την ελαστική απόκριση των κατασκευών σε περίπτωση σεισμικής διέγερσης με περίοδο επαναφοράς χρόνια (σεισμική δράση περιορισμού βλαβών με % πιθανότητα υπέρβασης κάθε χρόνια) και τον περιορισμό των βλαβών των μη φερόντων μελών της κατασκευής (Damage Limitation State, DLS). Επίσης, προβλέπει την ανελαστική απόκριση της κατασκευής επιτυγχάνοντας την αποφυγή της κατάρρευσης σε περίπτωση σεισμικής διέγερσης με μεγάλη περίοδο επαναφοράς, συγκριτικά με τον προβλεπόμενο χρόνο ζωής της κατασκευής, ίση με χρόνια (σεισμική δράση σχεδιασμού με % πιθανότητα υπέρβασης κάθε χρόνια) (Ultimate Limit State, ULS). Η εξασφάλιση της αποφυγής της κατάρρευσης δεν είναι μόνο ζήτημα της απαιτούμενης αντοχής και δυσκαμψίας αλλά και της ικανοποιητικής σχεδίασης των κατασκευαστικών λεπτομερειών, όπως των συνδέσεων δοκών υποστυλωμάτων, με στόχο την αποτελεσματική ανάπτυξη των ανελαστικών παραμορφώσεων που προβλέπει η ανελαστική απόκριση καθώς και την αποφυγή πρόωρων ψαθυρών αστοχιών λόγω κατασκευαστικών σφαλμάτων ή μεγάλης απόκλισης από την προσομοίωση που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση του κτιρίου. Οι μέθοδος αντισεισμικού σχεδιασμού που βασίζεται στις αδρανειακές δυνάμεις δεν αποτελεί την ρεαλιστική προσέγγιση της πραγματικότητας εφόσον η μετακίνηση είναι αυτή που οδηγεί τα δομικά μέλη να απολέσουν την πλευρική τους αντίσταση, ενώ οι πλευρικές μετακινήσεις είναι αυτές που προκαλούν την κατάρρευση των κατασκευών λόγω του ιδίου βάρους τους κατά την σεισμική διέγερση. Παρόλα αυτά επιλέγεται η χρήση των δυνάμεων επειδή οι δομοστατικοί μηχανικοί είναι εξοικειωμένοι περισσότερο με την χρήση των δυνάμεων για τον σχεδιασμό των κατασκευών υπό την δράση φορτίων, όπως ανέμου ή χιονιού. Επίσης ένας ακόμα λόγος είναι το ότι η στατική ισορροπία των φορέων στους οποίους ενεργούν εξωτερικά επιβαλλόμενα φορτία, μπορεί να περιγραφεί με τη χρήση των δυνάμεων ενώ είναι γεγονός πως ακόμα οι μέθοδοι που βασίζονται στις μετακινήσεις για τον αντισεισμικό σχεδιασμό των κατασκευών δεν είναι ολοκληρωμένες.

27 . ΦΑΣΜΑ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ - ΜΕΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ.. Ελαστικό φάσμα απόκρισης Η πρώτη ιδέα για την προσομοίωση της σεισμικής διέγερσης από ένα φάσμα απόκρισης παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από τον Suyehiro το και ακολούθησαν μετά τα μέσα της δεκαετίας του οι Benioff, Biot, Housner(Chopra and Chintanapakdee ; Chopra b), το οποίο αποτελεί τη σύνοψη της μέγιστης απόκρισης όλων των πιθανών γραμμικών μονοβάθμιων συστημάτων που υπόκεινται σε μια συγκεκριμένη εδαφική σεισμική διέγερση. Μέσω του φάσματος απόκρισης επιτυγχάνεται η γραφική απεικόνιση της μέγιστης τιμής ενός μεγέθους απόκρισης ως συνάρτηση της ιδιοπεριόδου ταλάντωσης T n του συστήματος και είναι διαφορετικό για κάθε τιμή του λόγου απόσβεσης ζ. Αποτελεί επομένως τον πλέον πρακτικό τρόπο για την ανάπτυξη των απαιτήσεων των πλευρικών σεισμικών δυνάμεων στους κτιριακούς κανονισμούς μέσω της εφαρμογής των γνώσεων της δυναμικής των κατασκευών ενώ καθοριστικό ρόλο για την ευρεία αποδοχή και χρήση του έπαιξε ο G.W.Housner... Ελαστικό φάσμα σχεδιασμού Το γεγονός ότι το φάσμα απόκρισης είναι άμεσα εξαρτώμενο από την εδαφική καταγραφή και σε μια γεωγραφική περιοχή υπάρχουν καταγραφές με διαφορετικά χαρακτηριστικά, οδήγησε στην δημιουργία ενός φάσματος που να είναι αντιπροσωπευτικό των εδαφικών κινήσεων που καταγράφηκαν στην περιοχή και να αποτελείται από ένα σύνολο από ομαλές καμπύλες ή μια σειρά από ευθείες γραμμές για κάθε τιμή της απόσβεσης. Εάν στην περιοχή δεν έχει καταγραφεί κανένας σεισμός, το φάσμα σχεδιασμού θα πρέπει να βασίζεται σε άλλες καταγραφές υπό τις ίδιες όμως εδαφικές συνθήκες. Οι παράγοντες που προσπαθεί κανείς να προσεγγίσει περιλαμβάνουν το μέγεθος του σεισμού, την απόσταση της περιοχής της καταγραφής από το γενεσιουργό ρήγμα, το μηχανισμό του ρήγματος, τη γεωλογία της διαδρομής που ακολουθούν τα σεισμικά κύματα από την πηγή στην περιοχή της καταγραφής και τις τοπικές εδαφικές συνθήκες της περιοχής. Ο Housner () αρχικά και έπειτα οι Newmark και Hall () ανάπτυξαν την ιδέα του ελαστικού φάσματος σχεδιασμού. Στην περίπτωση λοιπόν που σχεδιάζεται μια κατασκευή σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα χρειάζεται να λάβουμε υπόψη το ελαστικό φάσμα σχεδιασμού που παρέχεται και ανάλογα με την ιδιοπερίοδο της κατασκευής και το έδαφος που χαρακτηρίζει την περιοχή υπολογίσουμε την ισοδύναμη σεισμική δύναμη που ενεργεί στην κατασκευή με στόχο την επιβολή της σε

28 συνδυασμό με τα κατακόρυφα επιβαλλόμενα φορτία. Όμως, στην προκειμένη περίπτωση ο σχεδιασμός θα είχε ως αποτέλεσμα την ελαστική απόκριση της κατασκευής. Αυτό οδηγεί στη μη αξιοποίηση της δυνατότητας των μελών να απορροφούν υστερητική ενέργεια μέσω της μη γραμμικής παραμόρφωσης τους στις ζώνες που είναι ικανές να απορροφούν ενέργεια. Για την αξιοποίηση λοιπόν της ανελαστικής συμπεριφοράς των μελών, οι δυνάμεις σχεδιασμού πρέπει να προκύψουν από το ανελαστικό φάσμα σχεδιασμού. Με αυτό τον τρόπο, όταν επιβληθεί στην κατασκευή ο σεισμός σχεδιασμού, θα αποκριθεί ανελαστικά απαιτώντας μια συγκεκριμένη πλαστιμότητα. Όσο πιο έντονα τα μη γραμμικά φαινόμενα τόσο μεγαλύτερη και η απαιτούμενη πλαστιμότητα, άρα και η ακριβέστερη σχεδίαση των λεπτομερειών της κατασκευής... Ανελαστικό φάσμα απόκρισης Oι Veletsos και Newmark () μελέτησαν για πρώτη φορά την ανελαστική απόκριση μονοβάθμιων ελαστοπλαστικών συστημάτων και κατέληξαν στην ανάπτυξη του ανελαστικού φάσματος απόκρισης. Τρεις σημαντικές ιδέες προέκυψαν. () Η ανάπτυξη του κανόνα ίσων μετακινήσεων και του κανόνα ίσως ενεργειών που συνδέουν την μέγιστη μετακίνηση u m ενός ελαστοπλατικού συστήματος, με την μετακίνηση διαρροής του u y και την μέγιστη μετακίνηση u o του αντίστοιχου ελαστικού συστήματος μέσω του συντελεστή πλαστιμότητας μ=u m /u y. Στην περίπτωση του κανόνα ίσων μετακινήσεων ισχύουν οι παρακάτω εξισώσεις. uu mm = uu (.) uu yy /uu = /μμ = QQ yy /QQ (.) Στην περίπτωση του κανόνα ίσων ενεργειών, ο οποίος εξισώνει την επιφάνεια κάτω από την καμπύλη δύναμης μετακίνησης του ελαστοπλατικού συστήματος με την επιφάνεια της κάτω από την αντίστοιχη καμπύλη του ελαστικού συστήματος, ισχύουν οι ακόλουθες εξισώσεις. uu mm = uu μμ/ μμ uu yy /uu = / μμ (.) (.)

29 Q Q Q Q Q y Q y u y um=u u u y u um u (α) (β) Σχήμα.: (a) Κανόνας ίσων μετακινήσεων (equal displacement rule) (β) Κανόνας ίσων ενεργειών (equal energy rule) Ο λόγος Q /Q y =R y q είναι γνωστός ως μειωτικός συντελεστής συμπεριφοράς. Στον αριθμητή βρίσκεται η μέγιστη δύναμη που αναπτύσσεται στο ελαστικό σύστημα λόγω της σεισμικής δράσης ενώ στο παρονομαστή βρίσκεται η δύναμη διαρροής του ελαστοπλαστικού συστήματος. Με τη χρήση της εξίσωσης (.) καταλήγουμε στην ισότητα μ=r y. () Ο δεύτερος λόγος της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης εργασίας είναι η τραπεζοειδής απεικόνιση του φάσματος απόκρισης σε τριμερές λογαριθμικό χαρτί που το διακριτοποιεί σε τρεις περιοχές οι οποίες θα παίξουν καθοριστικό ρόλο για την ανάπτυξη του ανελαστικού φάσματος σχεδιασμού. () Τέλος, παρατηρήθηκε πως για συστήματα με χαμηλή ιδιοπερίοδο, η μέγιστη μετακίνηση του ελαστοπλαστικού συστήματος είναι μεγαλύτερη από την μέγιστη μετακίνηση του ελαστικού. Η διερεύνηση της ανελαστικής απόκρισης μονοβάθμιων ελαστοπλαστικών συστημάτων και η σχέση των παραμέτρων R y -μ-t n, είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει στο παρελθόν αρκετούς ερευνητές, ενώ έχει γίνει συνοπτική παρουσίαση από τους Chopra και Chintanapakdee (), Miranda () καθώς και Miranda & Bertero(). Στην εργασία τους οι Li Hyung Lee, Sang Whan Han και Young Hun Oh () μελέτησαν την επιρροή διαφορετικών μοντέλων υστέρησης στην ανελαστική απόκριση μονοβάθμιων συστημάτων. Οι παραπάνω μελέτες οδήγησαν στην σταδιακή ανάπτυξη του ανελαστικού φάσματος σχεδιασμού στο οποίο στηρίζεται και όλη η μεθοδολογία αντισεισμικού σχεδιασμού με βάση

30 τις δυνάμεις. Όμως οι Newmark και Hall () ήταν αυτοί που εδραίωσαν την έννοια του ανελαστικού φάσματος σχεδιασμού προτείνοντας πρώτοι σχέσεις για τον υπολογισμό της μέγιστης ανελαστικής απόκρισης με γνωστή την μέγιστη ελαστική απόκριση για τρεις περιοχές της ιδιοπεριόδου: α) περιοχή χαμηλών ιδιοπεριόδων β) περιοχή μεσαίων ιδιοπεριόδων και γ) περιοχή υψηλών ιδιοπεριόδων. Το ανελαστικό φάσμα σχεδιασμού προκύπτει διαιρώντας με την πλαστιμότητα μ τις τιμές της απόκρισης του ελαστικού φάσματος σχεδιασμού στις περιοχές όπου μπορεί να εφαρμοστεί ο κανόνας ίσων μετακινήσεων (περιοχές υψηλών ιδιοπεριόδων) και με (μ-) / τις τιμές της απόκρισης του ελαστικού φάσματος σχεδιασμού στις περιοχές όπου εφαρμόζεται ο κανόνας ίσων ενεργειών (περιοχές χαμηλών ιδιοπεριόδων) (Riddel, Hidalgo et al. ; Riddel )... Μειωτικός συντελεστής συμπεριφοράς Όπως φάνηκε στις προηγούμενες ενότητες ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά για την ανάπτυξη του φάσματος σχεδιασμού είναι ο μειωτικός συντελεστής συμπεριφοράς. Ο συντελεστής αυτός βασίζεται κυρίως στην ικανότητα της κατασκευής να αναπτύσσει ανελαστικές παραμορφώσεις, στην δυνατότητα απορρόφησης υστερητικής ενέργειας, στην υπεραντοχή της και στην ευστάθεια του φέροντα οργανισμού κατά την διέγερση υπό τη μέγιστη εδαφική κίνηση. Στην περίπτωση που εξετάζονται πολυβάθμια συστήματα ο συντελεστής συμπεριφοράς αποτελεί την συσχέτιση της απαιτούμενης τέμνουσας βάσης σχεδιασμού με την απαιτούμενη αντοχή ενός μονοβάθμιου συστήματος ίσης ιδιοπεριόδου με το πολυβάθμιο σύστημα έτσι ώστε η μέγιστη πλαστιμότητα ορόφου του πολυβαθμίου να ισούται με την πλαστιμότητα μετακίνησης του μονοβαθμίου συστήματος. (Nassar and Krawinkler ; Seneviratna and Krawinkler ). Στο παρελθόν έχουν γίνει αντίστοιχες προσπάθειες παρόμοιες με της παρούσας εργασίας με στόχο την σύνδεση του μειωτικού συντελεστή συμπεριφοράς με συγκεκριμένα επίπεδα επιτελεστικότητας του πολυβαθμίου συστήματος(elnashai and Broderick ; Kappos ; Mwafy and Elnashai ; Grecea and Dubina ; Karavasilis, Bazeos et al. a). Ο υπολογισμός των μετακινήσεων στους κανονισμούς βασίζεται στον κανόνα ίσων μετακινήσεων, ο οποίος υποθέτει ότι οι μέγιστες ανελαστικές μετακινήσεις είναι ίσες με αυτές της απεριόριστα ελαστικής κατασκευής. Γίνονται δηλαδή δύο παραδοχές, αυτή της επέκτασης της ισχύος του κανόνα ίσης μετακίνησης από τα μονοβάθμια στα πολυβάθμια συστήματα και αυτή της θεώρησης του σταθερού σχήματος της καθ ύψος κατανομής των μεγίστων μετακινήσεων, ανεξάρτητα από το αν η κατασκευή βρίσκεται στην ελαστική ή στην ανελαστική περιοχή απόκρισης. Όμως, αυτές οι δυο παραδοχές έχει αποδειχθεί σε παρελθοντικές εργασίες πως δεν ισχύουν, με αποτέλεσμα ο κανόνας ίσης μετακίνησης να

31 υπερεκτιμά τις μέγιστες μετακινήσεις ενώ το παραμορφωμένο σχήμα της κατασκευής αλλάζει δραστικά καθώς αυτή εισέρχεται βαθύτερα στην ανελαστική περιοχή. (Gupta and Krawinkler ; Medina and Krawinkler ; Karavasilis, Bazeos et al. ) Q Q Ελαστική απόκριση Πραγματική απόκριση q μ q Q y Q y Q d Ιδεατή απόκριση Ω u d u u y u um u Σχήμα.: Πραγματική, ιδεατή και ελαστική απόκριση πολυβαθμίου συστήματος Στο Σχήμα. απεικονίζεται η πραγματική καμπύλη φορτίου μετακίνησης, που ουσιαστικά αποτελεί την περιβάλλουσα της ανελαστικής απόκρισης, η ιδεατή-διγραμμική απλοποιημένη προσέγγιση καθώς και η ελαστική απόκριση ενός πολυβαθμίου συστήματος. Ο κατακόρυφος άξονας λαμβάνει τις τιμές της αναπτυσσόμενης μέγιστης τέμνουσας βάσης του συστήματος ενώ ο οριζόντιος παρέχει πληροφορίες για την μέγιστη μετακίνηση της κορυφής της κατασκευής, όπου u m : είναι η μέγιστη ανελαστική μετακίνηση Q, u : είναι η μέγιστη τέμνουσα βάσης και η μεγίστη μετακίνηση της κορυφής της κατασκευής, αντίστοιχα, αν υποθέσουμε πως η κατασκευή είναι πλήρως ελαστική Q y, u y : είναι η τέμνουσα βάσης και η μετακίνηση της κορυφής της κατασκευής, αντίστοιχα, τη στιγμή της διαρροής του ισοδύναμου ιδεατού ελαστικού τέλεια πλαστικού συστήματος Q y, u y : είναι η τέμνουσα βάσης και η μετακίνηση της κορυφής της κατασκευής, αντίστοιχα, τη στιγμή που σχηματίζεται η πρώτη πλαστική άρθρωση Q d, u d : είναι η τέμνουσα βάσης σχεδιασμού και η αντίστοιχη μετακίνηση της κορυφής της κατασκευής

32 Από το διάγραμμα απόκρισης μπορούν να προκύψουν και οι ορισμοί των χαρακτηριστικών που περιγράφουν την ανελαστική απόκριση πολυβάθμιων συστημάτων.... Συντελεστής πλαστιμότητας μ Ο συντελεστής πλαστιμότητας είναι ένας τρόπος έμμεσης ποσοτικοποίησης του ποσοστού της υστερητικής ενέργειας που μπορεί να απορροφήσει μια κατασκευή μέσω της ανελαστικής παραμόρφωσης των μελών της. Στην περίπτωση πολύ δύσκαμπτων συστημάτων η απαιτούμενη πλαστιμότητα για τη μείωση της μέγιστης δύναμης είναι πολύ μεγαλύτερη συγκρίνοντάς την με την αντίστοιχη απαιτούμενη πλαστιμότητα ενός εύκαμπτου συστήματος. Για να επιτευχθεί η απόσβεση της σεισμικής ενέργειας ώστε να μειωθεί η δύναμη στο επιθυμητό επίπεδο απαιτείται η ανάπτυξη μεγάλων ανελαστικών παραμορφώσεων που μόλις διαιρεθούν με την σχετικά μικρή δύναμη διαρροής οδηγούν σε υψηλές απαιτήσεις πλαστιμότητας. μμ = uu mm /uu yy (.) Η παραπάνω έκφραση της πλαστιμότητας αναφέρεται στο επίπεδο της κατασκευής και για αυτό εκφράζεται μέσω της συνολικής μετακίνησης του συστήματος. Όμως, η πλαστιμότητα μπορεί να υπολογιστεί μεμονωμένα και σε επίπεδο μέλους εξετάζοντας την ικανότητα της ανελαστικής παραμόρφωσης του που εξαρτάται άμεσα από την διατομή και το υλικό του. Η πιο συχνή έκφραση της τοπικής, όπως αποκαλείται, πλαστιμότητας βασίζεται στην μέγιστη στροφική ικανότητα του μέλους και την στροφική ικανότητα διαρροής. μμ θθ = θθ mm /θθ yy (.)... Συντελεστής υπεραντοχής Ω Ο συντελεστής υπεραντοχής προσπαθεί να εκτιμήσει την υπεραντοχή της κατασκευής που προέρχεται από την υπερστατικότητα του συστήματος, την δυνατότητα ανακατανομής των δυνάμεων μετά την πρώτη διαρροή (στον Ευρωκώδικα παρουσιάζεται μέσω του λόγου της σεισμικής δράσης που μετατρέπει το δομικό σύστημα σε πλαστικό μηχανισμό προς αυτή που προκαλεί την πρώτη διαρροή οποιουδήποτε μέλους του δομικού συστήματος, α u /a =.), την αύξηση της αντοχής των υλικών κατά την μη γραμμική τους παραμόρφωση (κράτυνση, strain-hardening) καθώς επίσης την διαφορά μεταξύ της πραγματικής αντοχής και της αντοχής σχεδιασμού των υλικών. Επίσης πιθανή πηγή υπεραντοχής είναι το γεγονός ότι η τελική επιλογή των αντοχών μπορεί να είναι διαφορετική από αυτή που καθορίζει ο έλεγχος

33 των δυνάμεων λόγω της αυξημένης απαίτησης δυσκαμψίας για τη μείωση των φαινομένων δευτέρας τάξης και την αποφυγή βλαβών σε δευτερεύοντα μέλη. Οι απλοποιητικές παραδοχές που μπορεί να γίνουν κατά την προσομοίωση για την μείωση του υπολογιστικού κόστους κατά την ανάλυση, η συχνή παράλειψη της συνεισφοράς στην αντοχή των δευτερευόντων στοιχείων ακόμα και οι αρχιτεκτονικές απαιτήσεις που μπορεί να έχει μια κατασκευή, είναι δυνατό να συνεισφέρουν στην συνολική υπεραντοχή του συστήματος. Ο συντελεστής υπεραντοχής Ω ορίζεται στο Σχήμα. ως, ΩΩ = QQ yy /QQ dd (.)... Μειωτικός συντελεστής συμπεριφοράς με βάση την πλαστιμότητα Όπως είδαμε στην ενότητα.. σε μονοβάθμια συστήματα η πλαστιμότητα συνδέεται άμεσα με τον μειωτικό συντελεστή συμπεριφοράς σύμφωνα πάντα με την περιοχή της ιδιοπεριόδου του συστήματος (equal displacement rule, equal energy rule). Επομένως βασιζόμενη στην συγκεκριμένη θεώρηση καθώς και στην υπόθεση ότι ο κανόνας ίσων μετακινήσεων ισχύει και στα πολυβάθμια συστήματα μπορούμε να απομονώσουμε ένα κομμάτι του μειωτικού συντελεστή συμπεριφοράς πολυβάθμιων συστημάτων που βασίζεται στην πλαστιμότητα και μόνο του συστήματος.(βλέπε Σχήμα.) qq μμ = QQ /QQ yy (.)... Μειωτικός συντελεστής συμπεριφοράς πολυβάθμιου συστήματος Ο μειωτικός συντελεστής συμπεριφοράς για ένα πολυβάθμιο σύστημα μπορεί να εκφραστεί πλέον συνολικά ως το γινόμενο του συντελεστή υπεραντοχής Ω και του μειωτικού συντελεστή συμπεριφοράς με βάση την πλαστιμότητα q μ συμπεριλαμβάνοντας έτσι όλους τους παράγοντες που επιδρούν στην ανελαστική απόκριση του πολυβάθμιου συστήματος. qq = qq μμ ΩΩ = QQ QQ yy QQ yy QQ dd = QQ QQ dd (.) Στην πράξη ο μειωτικός συντελεστής συμπεριφοράς q υπολογίζεται από τις παρακάτω μεθόδους (Mazzolani and Piluso ). Δυναμικής ανελαστικής ανάλυσης Θεωρίας του συντελεστή πλαστιμότητας

34 Ανελαστικής απόκρισης μονοβάθμιων συστημάτων Ενεργειακές Θεωρίας κόπωσης. ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ EC.. Επίπεδα επιτελεστικότητας σχεδιασμού Ο ευρωπαϊκός αντισεισμικός κανονισμός όπως αναφέραμε και σε προηγούμενη ενότητα προτείνει δύο επίπεδα επιτελεστικότητας σχεδιασμού με βάση τις δυνάμεις που έχουν σαν στόχο την αποτροπή της κατάρρευσης της κατασκευής (No-Collapse Level, ULS) που ισοδυναμεί με το επίπεδο επιτελεστικότητας Life Safety κατά τον αμερικάνικο κανονισμό SEAOC Blue Book ()για τις περιπτώσεις ισχυρών σεισμικών διεγέρσεων και τον περιορισμό βλαβών των φερόντων και μη-φερόντων στοιχείων της κατασκευής (Damage Limitation Level, DLS) για την περίπτωση συνήθων σεισμικών διεγέρσεων. Το επίπεδο σχεδιασμού που αφορά στην αποφυγή της κατάρρευσης αντιστοιχεί σε σεισμική διέγερση με πιθανότητα υπέρβασης % σε χρονικό διάστημα ετών ή αλλιώς περιόδου επαναφοράς χρόνια. Το επίπεδο σχεδιασμού που αναφέρεται στον περιορισμό των βλαβών αντιστοιχεί σε σεισμική διέγερση με πιθανότητα εμφάνισης % σε χρονικό διάστημα ετών ή αλλιώς με περίοδο επαναφοράς χρόνια... Ελαστικό φάσμα σχεδιασμού Το ελαστικό φάσμα σχεδιασμού κατά τον EC παρουσιάζει τις επιταχύνσεις απόκρισης του συστήματος συναρτήσει της ιδιοπεριόδου του. Υπάρχει εξάρτηση από το είδος του εδάφους, τον διορθωτικό συντελεστή απόσβεσης και τις προκαθορισμένες ιδιοπεριόδους που διαχωρίζουν τις περιοχές σταθερής επιτάχυνσης, ταχύτητας και μετακίνησης επηρεάζοντας το σχήμα του φάσματος. Επίσης, δίνονται δυο τύποι φάσματος (Type, Type ) όπου ο πρώτος αναφέρεται σε διεγέρσεις με M s >. (Surface Wave Magnitude) και καταγραφές μακρινών αποστάσεων από το σεισμικό ρήγμα, ενώ το δεύτερο αναφέρεται σε διεγέρσεις με M s <. και καταγραφές κοντά στο σεισμικό ρήγμα. Εκτενής αναφορά στην μεθοδολογία ανάπτυξης των εξισώσεων πρόβλεψης της μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης της Ευρωπαϊκής ζώνης και την χαρτογράφηση των ζωνών σεισμικής επικινδυνότητας βρίσκονται σε δημοσίευση του Gottfried Grunthal et al. ()που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Global Seismic Hazard Assessment Program(GSHAP ). Η βάση δεδομένων των σεισμικών καταγραφών που

35 χρησιμοποιήθηκαν αναπτύχθηκε υπό την συνεργασία των ερευνητικών προγραμμάτων GSHAP Regional Centre, CEC BEECD (Stucchi ) Επίσης, υπάρχει αναρτημένη στο διαδίκτυο η λίστα των δημοσιεύσεων που αξιοποιήθηκαν για την επίτευξη του παραπάνω στόχου(stucchi ). Τέλος συγκεκριμένες πληροφορίες για την ιστορική αναδρομή στις σεισμικές καταγραφές στην περιοχή της Ελλάδας δημοσιεύθηκαν από τους Vicki Kouskouna και Kostas Makropoulos()... Ανελαστικό φάσμα σχεδιασμού Εκτενής αναφορά έχει γίνει σε προηγούμενη ενότητα για το ανελαστικό φάσμα σχεδιασμού και τον μειωτικό συντελεστή συμπεριφοράς. Για λόγους πληρότητας της παρούσας ενότητας θα επαναληφθούν κάποια βασικά πρακτικά πλέον ζητήματα, εστιάζοντας στον ευρωπαϊκό αντισεισμικό κανονισμό EC. Για λόγους επίτευξης οικονομικότερου αντισεισμικού σχεδιασμού κατασκευών ο κανονισμός βασίζεται στην ικανότητα των ελαστοπλαστικών συστημάτων να αποκρίνονται μη-γραμμικά, αξιοποιώντας τον μειωτικό συντελεστή συμπεριφοράς έχοντας ως αποτέλεσμα τη μείωση των σεισμικών δυνάμεων που προκύπτουν από την αξιοποίηση του ελαστικού φάσματος σχεδιασμού και την δημιουργία του ανελαστικού πλέον φάσματος σχεδιασμού. Ο Ευρωκώδικας υιοθέτησε το ανελαστικό φάσμα σχεδιασμού που πρότειναν οι Vidic et al.(). Ο μειωτικός συντελεστής συμπεριφοράς που προτείνεται από τον EC εξαρτάται από την τυπολογία της κατασκευής καθώς και από το επιθυμητό επίπεδο πλαστιμότητας. Τα επίπεδα πλαστιμότητας που ορίζει ο EC είναι τρία και διαχωρίζονται με στις ακόλουθες κατηγορίες. Κατηγορία Χαμηλής Πλαστιμότητας (Ductility Class Low, DCL): Προτείνεται για τον αντισεισμικό σχεδιασμό κτιρίων που βρίσκονται σε περιοχές χαμηλής σεισμικής επικινδυνότητας. Επιτρέπεται να ακολουθούν απλώς τις διατάξεις του EC σχεδιάζοντας αυτές με τη χρήση μειωτικού συντελεστή συμπεριφοράς ίσο με. και προσομοιώνοντας την σεισμική δράση με την απλοποιητική προσέγγιση των ισοδύναμων στατικών οριζόντιων πλευρικών δυνάμεων. Κατηγορία Μέσης Πλαστιμότητας (Ductility Class Medium, DCM):Προτείνεται για τον αντισεισμικό σχεδιασμό κτιρίων που βρίσκονται σε περιοχές μέσης σεισμικής επικινδυνότητας ή σε περιπτώσεις όπου ο μηχανικός θέλει να περιορίσει τις απαιτήσεις πλαστιμότητας εξαρτώμενος από την ικανότητα της κατασκευής να παραμορφώνεται ανελαστικά αλλά περισσότερο από την αντοχή της. Ο μέγιστος μειωτικός συντελεστής συμπεριφοράς είναι ίσος, ενώ επιβάλλεται να