ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΜΠΤΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Φ. ΤΣΑΜΠΡΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΑ

2 Στους Γονείς μου και την Αδερφή μου

3 Ευχαριστίες Μια από τις πιο παραγωγικές και ευχάριστες περιόδους της ζωής μου μόλις τελείωσε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους με στήριξαν αυτό το διάστημα και αποτέλεσαν για εμένα έμπνευση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον επιβλέποντα της διατριβής Αναπλ. Καθηγητή κ. Νικήτα Μπαζαίο για την δυνατότητα που μου προσέφερε να εκπονήσω την παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή, για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε ως βοηθός καθηγητή, για την συνεχή επιστημονική καθοδήγηση και για την ανεκτίμητη υποστήριξη του για την επίτευξη των ακαδημαϊκών μου στόχων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Καθηγητή κ. Δημήτριο Μπέσκο για την πολύτιμη επιστημονική καθοδήγηση, για την ανεκτίμητη υποστήριξη του για την επίτευξη των ακαδημαϊκών μου στόχων και την κριτική ανάγνωση του κειμένου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Καθηγητή κ. Απόστολο Παπαγεωργίου για την πολύτιμη επιστημονική καθοδήγηση και για την ανεκτίμητη υποστήριξη στους ακαδημαϊκούς στόχους μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Καθηγητή κ. Δημήτριο Καράμπαλη για την κριτική ανάγνωση του κειμένου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Δημήτριο Λιγνό για την ανεκτίμητη υποστήριξη στους ακαδημαϊκούς στόχους μου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Ορέστη, στον Βασίλη, στον Βαγγέλη και στον Αντρέα για την αμέριστη φιλία τους και τις συμβουλές τους. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Υποψήφιο Διδάκτορα και εξαιρετικό φίλο Άγγελο Τζίμα, που χωρίς την ανεκτίμητη προσφορά του, η εργασία δεν είχε την τελική της μορφή. Γεώργιος Τσάμπρας Ιούλιος Πάτρα

4 Περίληψη Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η παραμετρική μελέτη μεταλλικών καμπτικών επίπεδων πλαισίων με υποστυλώματα διατομής τύπου τετραγωνικής κοιλοδοκού (Square Hollow Section, ) και δοκών διατομής τύπου διπλού ταυ (IPE). Ζητούμενο αποτελεί η ανάπτυξη εξισώσεων που συνδέουν χαρακτηριστικά της ανελαστικής απόκρισης των κατασκευών. Βασική επιδίωξη είναι η δυνατότητα πραγματοποίησης αντισεισμικού σχεδιασμού σύμφωνα με την μέθοδο των δυνάμεων έχοντας όμως σαν αρχικό στόχο ένα επιθυμητό επίπεδο επιτελεστικότητας σύμφωνα με τη μέθοδο σχεδιασμού που βασίζεται στις μετακινήσεις. Επίσης, αναπτύχθηκαν εξισώσεις που προβλέπουν την καθ ύψος κατανομή των ελαστικών και ανελαστικών μετακινήσεων της κατασκευής. Αναδεικνύεται η επιρροή του ελέγχου ευστάθειας στον σχεδιασμό μεταλλικών καμπτικών πλαισίων. Χρησιμοποιούνται διάφορες παράμετροι που εκτιμήθηκε πως επηρεάζουν την ελαστική και ανελαστική απόκριση των κατασκευών όπως το όριο διαρροής του χάλυβα f y των μελών, ο αριθμός των ορόφων n s, που επηρεάζει άμεσα την ιδιοπερίοδο του συστήματος, η μορφή της ελαστικής απόκρισης των κατασκευών, οι οποίες διακρίνονται σε καμπτικού και διατμητικού τύπου (shear type, flexural type) σύμφωνα με τον συντελεστή ρ όπως ορίζεται από τον Chopra (a), καθώς επίσης και την παράμετρο πλαστικών ροπών a που σχετίζεται με το είδος του αναπτυσσόμενου ανελαστικού μηχανισμού. Ο υστερητικός νόμος που χρησιμοποιήθηκε και περιγράφει την ανελαστική απόκριση των μελών υπό ανακυκλιζόμενη δράση, ταυτίζεται με τον διγραμμικό υστερητικό νόμο με κράτυνση % προσομοιώντοντας παράλληλα και την απομείωση της αντοχής των μελών που συνδέεται άμεσα με την τοπική πλαστιμότητα τους σε κάθε ανελαστικό κύκλο φόρτισης. Παραμετρικές αναλύσεις έγιναν επίσης με τη χρήση διγραμμικού νόμου υστέρησης με κράτυνση % χωρίς την απομείωσης της αντοχής των μελών κατά την ανελαστική τους απόκριση, με στόχο την διερεύνηση της επιρροής στην αντοχή των μελών κατά την ανελαστική τους απόκριση. Για την πραγματοποίηση της παρούσας μελέτης καταγραφές παρελθοντικών σεισμών μακριά από το σεισμικό ρήγμα, αποτέλεσαν την διέγερση για την εκτέλεση των δυναμικών μηγραμμικών αναλύσεων ώστε να ληφθεί υπόψη η επιρροή του συχνοτικού περιεχομένου των επιταχυνσιογραφημάτων στην απόκριση των συστημάτων. Τέλος, παραδείγματα που συγκρίνουν την μέθοδο που παρουσιάζεται με την μέθοδο των δυνάμεων αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της μεθόδου.

5

6 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ... viii ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ... xiv. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ.... ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ.... ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ.... ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... ΦΑΣΜΑ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ - ΜΕΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ..... Ελαστικό φάσμα απόκρισης..... Ελαστικό φάσμα σχεδιασμού..... Ανελαστικό φάσμα απόκρισης..... Μειωτικός συντελεστής συμπεριφοράς.... ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ EC.. Επίπεδα επιτελεστικότητας σχεδιασμού..... Ελαστικό φάσμα σχεδιασμού..... Ανελαστικό φάσμα σχεδιασμού..... Ικανοτικός Σχεδιασμός...

7 ii.. Φαινόμενα δευτέρας τάξης..... Γωνιακή παραμόρφωση ορόφου (Interstorey Drift Ratio, IDR)..... Προτάσεις προς βελτίωση του EC.... ΣΥΝΟΨΗ ΒΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ EC.... ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.... ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ.... ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ PBSD.... ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ DDBD..... Σχέση μετακινήσεων..... Σχέση επιταχύνσεων..... Ισοδύναμη επιτάχυνση μονοβάθμιου συστήματος..... Ισοδύναμη μάζα μονοβάθμιου συστήματος..... Ισοδύναμη μετακίνηση μονοβάθμιου συστήματος..... Ισοδύναμη πλαστιμότητα μονοβάθμιου συστήματος..... Ισοδύναμη απόσβεση μονοβάθμιου συστήματος..... Ισοδύναμη ιδιοπερίοδος μονοβάθμιου συστήματος..... Ισοδύναμη δυσκαμψία και ιδιοπερίοδος μονοβάθμιου συστήματος..... Ισοδύναμο ύψος μονοβάθμιου συστήματος...

8 iii.. Απαιτούμενη αντοχή διαρροής του ισοδύναμου μονοβάθμιου συστήματος.... ΣΥΝΟΨΗ ΒΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (DDBD).... ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.... ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΣΑΝ ΑΡΧΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ.... ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ..... Μέγιστη επιτρεπτή μετακίνηση κορυφής του κτιρίου..... Απαιτούμενη καθολική πλαστιμότητα της κατασκευής..... Μειωτικός συντελεστής συμπεριφοράς.... ΣΥΝΟΨΗ ΒΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ.... ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.... ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΚΑΜΠΤΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ.... ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ..... Σεισμική απόκριση γραμμικώς ελαστικών κτιρίων..... Σεισμική απόκριση ανελαστικών κτιρίων...

9 iv. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΧΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ..... Αριθμός ορόφων και ανοιγμάτων των πλαισίων..... Λόγος δυσκαμψίας ρ.... ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΡΟΠΩΝ (α).... ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΚΑΜΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.... ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΗ-ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ.... ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ..... Δυναμική ανάλυση χρονοϊστορίας με τη μέθοδο Newmark (β=/)..... Μητρώο μάζας της κατασκευής..... Μητρώο απόσβεσης..... Συνυπολογισμός μεγάλων μετακινήσεων..... Προσομοίωση δοκών και υποστυλωμάτων..... Αλληλεπίδραση αξονικής δράσης-καμπτικής ροπής υποστυλωμάτων.... Διαφορές των διατομών υποστυλωμάτων..... Υστερητικός νόμος ανελαστικής απόκρισης μελών...

10 v. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΔΙΕΓΕΡΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΙΚΟ ΡΗΓΜΑ.... ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΔΙΕΓΕΡΣΕΩΝ KAI ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ (SCALING) ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ.... ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥΣ.... ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕΙΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ.... ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.... ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ.... ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΟΡΟΦΟΥ ( IDR target ).... ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.... ΑΠΟΤΕΛΕΣΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ.... ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ..... ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΞΙΣΩΣΗ q=q(μ r,idr )...

11 vi.. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΞΙΣΩΣΗ u r,max = u r,max (IDR target )..... ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΞΙΣΩΣΗ μ roof = μ roof (μ local ).... ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.... ΚΑΘ ΥΨΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΟΡΟΦΟΥ.... ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΚΑΘ ΥΨΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ.... ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ.... ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ.... ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.... ΚΑΘ ΥΨΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΟΡΟΦΟΥ.... ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ.... ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΣΟΜΟΊΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ.... ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.... ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ...

12 vii. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΜΠΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΞΙ ΟΡΟΦΩΝ.... ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΜΠΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑ ΟΡΟΦΩΝ.... ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘ ΥΨΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ. ΣΥΝΟΨΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.... ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ... ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... Παράρτημα Α: Χρονοϊστορίες επιτάχυνσης, ταχύτητας, μετακίνησης, φάσματα επιταχύνσεων, φάσματα ενέργειας των σεισμικών καταγραφών... Παράρτημα Β: Καθ ύψος κατανομή των μετακινήσεων και η μέση τιμή τους... Παράρτημα Γ: Γωνιακές παραμορφώσεις και η μέση τιμή τους...

13 viii ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Σχήμα.: Σταδιακή απορρόφηση ενέργειας κατά την ανακυκλιζόμενη φόρτιση ελαστικούτέλεια πλαστικού συστήματος.... Σχήμα.: (a) Κανόνας ίσων μετακινήσεων (equal displacement rule) (β) Κανόνας ίσων ενεργειών (equal energy rule)... Σχήμα.: Πραγματική, ιδεατή και ελαστική απόκριση πολυβαθμίου συστήματος... Σχήμα.:Ανελαστικά φάσματα σχεδιασμού με βάση τον EC για διαφορετικές τιμές του μειωτικού συντελεστή συμπεριφοράς και διαφορετικούς τύπους εδάφους (ζ=%)... Σχήμα.: Επιρροή των φορτίων βαρύτητας στην ακρίβεια του συντελεστή υπεραντοχής Ω του EC.(Elghazouli )... Σχήμα.: Σύγκριση του συντελεστή ευστάθειας με βάση τον ευρωπαϊκό και αμερικάνικο κανονισμό.[ελαφρώς τροποποιημένο διάγραμμα από Elghazouli ()]... Σχήμα.: Γενική φιλοσοφία PBSE... Σχήμα.: Σχηματική απεικόνιση μεταξύ επιπέδων επιτελεστικότητας και επιπέδων σεισμού σχεδιασμού βάση την πιθανότητα εμφάνισης τους κατά το Vision (SEAOC )... Σχήμα.: Ισοδύναμο μονοβάθμιο σύστημα... Σχήμα.: Τέμνουσα δυσκαμψία ισοδύναμου μονοβάθμιου συστήματος... Σχήμα.: (α) Διάγραμμα ισοδύναμης απόσβεσης Πλαστιμότητας (β) Φάσμα σχεδιασμού μετακινήσεων (Priestley, Calvi et al. )... Σχήμα.: (α) Πλήρης καμπτική λειτουργία [ρ ](β) Συνδυασμός καμπτικής και διατμητικής λειτουργίας [ρ=/] (γ) Πλήρης διατμητική λειτουργία [ρ ] (Chopra a)... Σχήμα.: Θεμελιώδης ιδιοπερίοδος ταλάντωσης ομοιόμορφων πενταόροφων πλαισίων (Chopra a)... Σχήμα.: Λόγοι φυσικών ιδιοπεριόδων ταλάντωσης για ομοιόμορφα πενταώροφα πλαίσια (Chopra a)...

14 ix Σχήμα.: Καμπύλες Pushover για το SAC-Los Angeles -ώροφο κτίριο με και χωρίς φαινόμενα P-Δ(Gupta and Krawinkler )... Σχήμα.: Προσομοιώματα (α) αρθρώσεων δοκών, (β) αρθρώσεων στύλων, (γ) μαλακού ορόφου (Krawinkler and Nassar )... Σχήμα.: Μέσες απαιτήσεις πλαστιμότητας ορόφων για τα προσομοιώματα αρθρώσεωνδοκών, αρθρώσεων-στύλων και μαλακού ορόφου ενός -ώροφου πλαισίου λόγω ενός συνόλου εδαφικών κινήσεων, σε σύγκριση με τον συντελεστή πλαστιμότητας του μονοβάθμιου συστήματος μ=. Για το προσομοίωμα μαλακού ορόφου, η απαίτηση πλαστιμότητας είναι περίπου για τον πρώτο όροφο ενώ είναι μικρότερη του μ= για όλους τους υπόλοιπους ορόφους. (Chopra a)... Σχήμα.: Μεταβολή των απαιτήσεων σχετικών μετατοπίσεων ορόφων σε -ώροφα πλαίσια σχεδιασμένα για διαφορετικές τιμές του δείκτη πλαστιμότητας του μονοβάθμιου συστήματος μ. (Chopra a)... Σχήμα.: (α) Διγραμμικός υστερητικός νόμος συμπεριφοράς (β) Υστερητικός νόμος συμπεριφοράς με στένωση (pinching)(medina and Krawinkler )... Σχήμα.:Καμπύλες IDA για εξαώροφα πλαίσια με διαφορετικές μάζες... Σχήμα.: Γενικευμένη απεικόνιση επιπέδων καμπτικών πλαισίων που χρησιμοποιήθηκαν στις παραμετρικές αναλύσεις εστιάζοντας στον αριθμό των ορόφων... Σχήμα.: Μέθοδος Newmark β=/... Σχήμα.: Προσομοίωμα δοκού διαστάσεων με συγκεντρωμένες επικόμβιες μάζες... Σχήμα.: Γραφική απεικόνιση της μεταβολής των συντελεστών απόσβεσης... Σχήμα.: Προσομοίωμα γραμμικού μέλους πλαισιακού φορέα... Σχήμα.: Ανελαστικό προσομοίωμα δοκού Giberson One Component... Σχήμα.: Τυπικό διάγραμμα ανηγμένης ροπής καμπυλότητας συνήθους διατομής για συγκεκριμένο λόγο αξονικού φορτίου (Chen )... Σχήμα.: Τυπικό διάγραμμα αλληλεπίδρασης ανηγμένης αξονικής - ροπής συνήθους διατομής (Chen and Atsuta )...

15 x Σχήμα.: Καμπύλες αλληλεπίδρασης αξονικής κάμψης για διάφορα επίπεδα πλαστικοποίησης... Σχήμα.: Θεωρητικό διάγραμμα αλληλεπίδρασης που εισάγεται στο Ruaumoko... Σχήμα.: Στατιστική απόκλιση του λόγου R=Bi-Linear/Analytical... Σχήμα.: Διάγραμμα αλληλεπίδρασης αξονικής κάμψης διατομής υποστυλώματος τύπου διπλού ταυ... Σχήμα.: Διαγράμματα ροπής καμπυλότητας πλατύπελμων τύπου διπλού ταυ και κοίλων τετραγωνικών διατομών για διάφορους λόγους αξονικών φορτίων... Σχήμα.: Πλαστιμότητα σε σχέση με τη κατηγορία της διατομής (Gioncu and Mazzolani )... Σχήμα.: Πειραματική διάταξη (Uang, Yu et al. ) και πρωτόκολλο φόρτισης... Σχήμα.: Σύγκριση πειραματικών αποτελεσμάτων (μπλε έντονοι βρόγχοι) με αναλυτικό προσομοίωσα στο λογισμικό Hysteres (κόκκινοι βρόγχοι) με κράτυνση α=., λόγο παραμένουσα προς αρχική αντοχή k=., πλαστιμότητα διαρροής μ y =., μέγιστη πλαστιμότητα μ u =.... Σχήμα.: Πρωτόκολλα φόρτισης (α) Steel ATC-(ATC- ) (β) Steel - SAC(Clark, Frank et al. ) (γ) Wood/Masonry (Porter ) (δ)wood CUREE (Krawinkler, Parisi et al. -b) (ε)wood ISO (ISO ) (στ) FEMA (FEMA ) (η) Steel SAC Near Fault (Krawinkler, Gupta et al. -a) (θ)wood CUREE Near Fault (Krawinkler, Parisi et al. -b)... Σχήμα.: Χρονοϊστορία επιτάχυνσης, ταχύτητας και μετακίνησης της σεισμικής διέγερσης Northridge- -- :, CDMG Sylmar - Olive View Med FF... Σχήμα.: Έμμεση σύγκριση κλιμάκωσης τριώροφων κατασκευών. Φάσμα επιταχύνσεων (Πάνω Αριστερά) και φάσμα ενέργειας (Πάνω Δεξιά) της σεισμικής καταγραφής EQ. : Φάσμα επιταχύνσεων (Κάτω Αριστερά) και φάσμα ενέργειας (Κάτω Δεξιά) της σεισμικής καταγραφής EQ (βλέπε Πίνακας.).... Σχήμα.: Έμμεση σύγκριση κλιμάκωσης δωδεκαώροφων κατασκευών. Φάσμα επιταχύνσεων (Πάνω Αριστερά) και φάσμα ενέργειας (Πάνω Δεξιά) της

16 xi σεισμικής καταγραφής EQ. Φάσμα επιταχύνσεων (Κάτω Αριστερά) και φάσμα ενέργειας (Κάτω Δεξιά) της σεισμικής καταγραφής EQ (βλέπε Πίνακας.).... Σχήμα.: Σεισμική καταγραφή Eureka - Myrtle & West του σεισμικού γεγονότος Cape Mendocino (Αριστερά) χωρίς κλιμάκωση και (Δεξιά) με ενίσχυση φορές.... Σχήμα.: Διαγράμματα ροής επαναληπτικής διαδικασίας υπολογισμού της κλιμάκωσης των καταγραφών για το στοχευόμενο επίπεδο επιτελεστικότητας.... Σχήμα.: Σύγκριση των μεγεθών q μ r,idr των αναλύσεων χωρίς την χρήσης απομείωσης αντοχής με τα αποτελέσματα της εξίσωσης των Karavasilis et al. () και του EC.... Σχήμα.: Ενδεικτική απεικόνιση σχηματισμού πλαστικών αρθρώσεων στη κατάσταση μέγιστης γωνιακής παραμόρφωσης (IDR target =.%).... Σχήμα.: Σύγκριση των μεγεθών q μ r,idr των αναλύσεων με απομείωσης αντοχής με τα αποτελέσματα της εξίσωσης των Karavasilis et al. () και του EC.... Σχήμα.: Σύγκριση των κατανομών των τιμών R q (Αριστερά) της εξίσωσης (.) και (Δεξιά) του EC.... Σχήμα.: Σύγκριση των μεγεθών q μ r,idr των αναλύσεων χωρίς την χρήσης απομείωση αντοχής με τα αποτελέσματα της εξίσωσης των Karavasilis et al. () και του EC και της εξίσωσης (.).... Σχήμα.: Σύγκριση των κατανομών των τιμών R u (Αριστερά) της εξίσωσης (.) και (Δεξιά) των Karavasilis et al. ().... Σχήμα.: Σύγκριση των κατανομών των τιμών R μ (Αριστερά) της εξίσωσης (.) και (Δεξιά) των Karavasilis et al. ().... Σχήμα.: Κατανομή των τιμών R ui... Σχήμα.: Κανονικοποιημένη μέση τιμή της μέγιστης μετακίνησης ορόφων τριώροφων και εξαώροφων κτιρίων... Σχήμα.: Κανονικοποιημένη μέση τιμή της μέγιστης μετακίνησης ορόφων εννιαώροφων και δωδεκαώροφων κτιρίων...

17 xii Σχήμα.: Κανονικοποιημένη μέση τιμή της μέγιστης μετακίνησης ορόφων δεκαπενταώροφων κτιρίων... Σχήμα.: Σύγκριση των μέσων τιμών των μέγιστων μετακινήσεων των τριώροφων και εξαώροφων κτιρίων με (WD) και χωρίς (WoD) απομείωση της αντοχής των μελών... Σχήμα.: Σύγκριση των μέσων τιμών των μέγιστων μετακινήσεων των εννιαώροφων και δωδεκαώροφων κτιρίων με (WD) και χωρίς (WoD) απομείωση της αντοχής των μελών... Σχήμα.: Σύγκριση των μέσων τιμών των μέγιστων μετακινήσεων των δεκαπενταώροφων κτιρίων με (WD) και χωρίς (WoD) απομείωση της αντοχής των μελών... Σχήμα.: Κανονικοποιημένη μέση τιμή γωνιακής παραμόρφωσης τριώροφων και εξαώροφων κτιρίων... Σχήμα.: Κανονικοποιημένη μέση τιμή γωνιακής παραμόρφωσης εννιαώροφων και δωδεκαώροφων κτιρίων... Σχήμα.: Κανονικοποιημένη μέση τιμή γωνιακής παραμόρφωσης δεκαπενταώροφων κτιρίων... Σχήμα.: Σύγκριση της καθ ύψος κατανομής των τριώροφων και εξαώροφων κτιρίων με (WD) και χωρίς (WoD) απομείωση της αντοχής των μελών... Σχήμα.: Σύγκριση της καθ ύψος κατανομής των εννιαώροφων και δωδεκαώροφων κτιρίων με (WD) και χωρίς (WoD) απομείωση της αντοχής των μελών... Σχήμα.: Σύγκριση της καθ ύψος κατανομής των δεκαπενταώροφων κτιρίων με (WD) και χωρίς (WoD) απομείωση της αντοχής των μελών... Σχήμα.: (α) Διατομές κατασκευής έξι ορόφων με η χρήση της μεθόδου των δυνάμεων (FBD) και (β) της μεθόδου των μετακινήσεων και δυνάμεων (HFD)... Σχήμα.: Φάσματα απόκρισης σεισμικών καταγραφών συμβατών με το ελαστικό φάσμα σχεδιασμού του EC για μέγιστη εδαφική επιτάχυνση.g... Σχήμα.: (α) Διατομές κατασκευής δώδεκα ορόφων με η χρήση της μεθόδου των δυνάμεων (FBD) και (β) της μεθόδου των μετακινήσεων και δυνάμεων (HFD)...

18 xiii Σχήμα.: Καμπύλες IDA καμπτικών μεταλλικών πλαισίων τριών ορόφων με και χωρίς την προσομοίωση της απομείωσης αντοχής... Σχήμα.: Καμπύλες IDA καμπτικών μεταλλικών πλαισίων έξι ορόφων με και χωρίς την προσομοίωση της απομείωσης αντοχής... Σχήμα.: Καμπύλες IDA καμπτικών μεταλλικών πλαισίων εννέα ορόφων με και χωρίς την προσομοίωση της απομείωσης αντοχής... Σχήμα.: Καμπύλες IDA καμπτικών μεταλλικών πλαισίων δώδεκα ορόφων με και χωρίς την προσομοίωση της απομείωσης αντοχής... Σχήμα.: Σύγκριση της καθ ύψος κατανομής των μετακινήσεων...

19 xiv ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας.: Μειωτικός συντελεστής συμπεριφοράς σύμφωνα με τον EC... Πίνακας.:Όρια σχετικής μετακίνησης ορόφων (IDR) και τοπικής πλαστιμότητας (μ θ ) για τα επίπεδα επιτελεστικότητας που καθορίζονται από τον Vision (SEAOC ) για SMRF... Πίνακας.: Όρια σχετικής μετακίνησης ορόφων (IDR) και τοπικής πλαστιμότητας (μ θ ) για τα επίπεδα επιτελεστικότητας που καθορίζονται από τον Vision (SEAOC ) για SMRF... Πίνακας.: Πλαίσια που χρησιμοποιήθηκαν για τις γραμμικές αναλύσεις χρονοϊστορίας. Πίνακας.: Μεγιστες, ελάχιστες, ενδιάμεσες τιμές της κλιμάκωσης για το επίπεδο επιτελεστικότητας Near Collapse, IDR=.% και μέση ιδιοπερίοδος κατασκευών T n... Πίνακας.: Σεισμικές καταγραφές που χρησιμοποιήθηκαν για τις μη γραμμικές δυναμικές αναλύσεις.... Πίνακας.: Συντελεστές της εξίσωσης (.)... Πίνακας.: Κεντρικές τιμές μεγεθών της απόκρισης με βάση το σύνολο του αριθμού των αναλύσεων για κάθε επίπεδο επιτελεστικότητας... Πίνακας.: Συντελεστές της εξίσωσης (.)... Πίνακας.: Σύγκριση μεθόδων σχεδιασμού... Πίνακας.: Πρόταση για τον υπολογισμό της μέγιστης εφικτής στοχευόμενης γωνιακής παραμόρφωση (IDR target ) συναρτήσει του αριθμού ορόφων της κατασκευής και της μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης...

20 . ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Η απόκριση των κτιριακών κατασκευών μπορεί να περιγραφεί μέσω του ενεργειακού ισοζυγίου για ένα ταλαντευμένο ανελαστικό σύστημα που διεγείρεται από μια τυχαία χρονοϊστορία επιταχύνσεων όπως φαίνεται και παρακάτω. ΕΕ ΙΙ = ΕΕ SS + ΕΕ DD (.) όπου E I είναι η συνολική ενέργεια που εισάγεται στο σύστημα λόγω της διέγερσης, E s είναι η ενέργεια που αποθηκεύεται προσωρινά στο σύστημα και E D είναι η ενέργεια που απορροφάται από το σύστημα. Αναλυτικότερα, ΕΕ SS = ΕΕ EE + ΕΕ KK ΕΕ DD = ΕΕ ξξ + ΕΕ HH (.) (.) όπου E Ε είναι η ενέργεια που αποθηκεύεται προσωρινά στο σύστημα λόγω της ελαστικής παραμόρφωσης (περιοχή όπου ισχύει για τα υλικά ο νόμος του Hooke), E Κ είναι η κινηματική ενέργεια που αποθηκεύεται προσωρινά στο σύστημα, E ξ είναι η ενέργεια που αποσβένεται από το σύστημα μέσω της ιξώδους απόσβεσης και E Η είναι η ενέργεια που απορροφάται μέσω υστέρησης - ανελαστικής παραμόρφωσης. Για ένα πλήρως ελαστικό σύστημα η E E μπορεί να εκφραστεί ως ΕΕ ΕΕ = QQ ssuu = QQ ss KK = (.) ΚΚuu όπου Q s είναι η ελαστική δύναμη επαναφοράς και u είναι η σχετική μετακίνηση της μάζας που διεγείρεται, ίση με Q s /K όπου το Κ είναι η ελαστική δυσκαμψία του συστήματος.

21 Από την εξίσωση (.) διακρίνουμε πως η ελαστική ενέργεια E Ε γίνεται μέγιστη για ένα ελαστοπλαστικό σύστημα στην περίπτωση που η δύναμη επαναφοράς γίνει ίση με τη δύναμη διαρροής του συστήματος. Άρα για να αυξήσουμε την ελαστική ενέργεια παραμόρφωσης του συστήματος και επομένως την ενέργεια που αποθηκεύεται σε αυτό θα πρέπει να αυξήσουμε τη δύναμη διαρροής ή να αυξήσουμε την μετακίνηση διαρροής, μειώνοντας τη δυσκαμψίας του συστήματος. Όμως για λόγους λειτουργικότητας της κατασκευής υπάρχει ένα κάτω όριο δυσκαμψίας στο οποίο αποτρέπεται η ανάπτυξη βλαβών σε μη φέροντα μέλη της κατασκευής, το οποίο εφαρμόζεται και στην περίπτωση του Ευρωπαϊκού αντισεισμικού κανονισμού(ec ). Επομένως, προκύπτει η ανάγκη περιορισμού της ενέργειας που αποθηκεύεται στο σύστημα με στόχο την ικανοποίηση των ορίων λειτουργικότητας. Από τις παραπάνω εξισώσεις προκύπτει το εξής. ΕΕ SS = EE II (EE ξξ + ΕΕ ΗΗ ) (.) Θεωρώντας για λόγους απλοποίησης πως η συνολική ενέργεια που εισάγεται στο σύστημα είναι ανεξάρτητη της απόκρισης του άρα και ανεξάρτητη της διέγερσης μπορούμε να συμπεράνουμε πως αυξάνοντας της ενέργεια ιξώδους απόσβεσης ή την ενέργεια της ανελαστικής παραμόρφωσης επιτυγχάνουμε τη μείωση της απαιτούμενης ελαστικής ενέργειας που αποθηκεύεται στο σύστημα. (Bertero, Anderson et al. ) Στα παρακάτω σχήματα μπορεί να γίνει κατανοητή η λειτουργία ενός ελαστοπλαστικού συστήματος, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ιξώδης και η κινηματική ενέργεια, απεικονίζοντας τα στάδια ανάπτυξης της ελαστικής ενέργειας που απορροφάται από το σύστημα προσωρινά και εν δυνάμει το σύστημα θα την αποδώσει και πάλι μέσω της δύναμης επαναφοράς καθώς και την μόνιμα απορροφούμενη από το σύστημα υστερητική ενέργεια κατά την εφαρμογή ανακυκλιζόμενης φόρτισης. Στο Σχήμα. (α) το σύστημα φορτίζεται μέχρι το όριο διαρροής και αποθηκεύει προσωρινά την ενέργεια που οφείλεται στην ελαστική παραμόρφωση του. Στο (β) το σύστημα φορτίζεται πέρα από το όριο διαρροής του, διατηρεί την αποθηκευμένη ενέργεια λόγω ελαστικής παραμόρφωσης και συνεχίζει με την απορρόφηση της υστερητικής ενέργειας λόγω ανάπτυξης ανελαστικών παραμορφώσεων. Στο (γ) το σύστημα αποφορτίζεται μέχρι τη μηδενική δύναμη αποβάλλοντας την ενέργεια λόγω ελαστικής παραμόρφωσης και διατηρώντας την υστερητική ενέργεια που έχει ήδη απορροφήσει.

22 E E E H Q Q y Q Q y Q Q y u y u u y um u u y um u (α) (β) (γ) Σχήμα.: Σταδιακή απορρόφηση ενέργειας κατά την ανακυκλιζόμενη φόρτιση ελαστικού-τέλεια πλαστικού συστήματος. Επομένως αποδεικνύεται πόσο σημαντική είναι η διερεύνηση της ανελαστικής απόκρισης των συστημάτων με στόχο τον ασφαλέστερο και οικονομικότερο σχεδιασμό κατασκευών αιτιολογώντας όλη την ερευνητική προσπάθεια που ξεκίνησε στα μέσα περίπου του ου αιώνα.. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Στο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η δημιουργία και εξέλιξη της έννοιας του ελαστικού και ανελαστικού φάσματος απόκρισης και σχεδιασμού, το υπόβαθρο του αντισεισμικού σχεδιασμού με βάση τις δυνάμεις, περιγραφή των διατάξεων του ευρωπαϊκού αντισεισμικού κανονισμού και ο σχολιασμός αυτού με στόχο την ανάπτυξη προτάσεων για την βελτίωση του. Στόχος του Κεφαλαίου είναι η παρουσίαση της μεθόδου αντισεισμικού σχεδιασμού με βάση τις μετακινήσεις. Η γενική φιλοσοφία της μεθόδου καθώς επίσης και τα επιμέρους βήματα της εφαρμογής της θα είναι τα βασικότερα αντικείμενα που θα παρουσιαστούν. Τέλος, παραθέτεται μια συνοπτική απεικόνιση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων έναντι της μεθόδου των δυνάμεων. Στο Κεφάλαιο παρουσιάζει τη μέθοδο αντισεισμικού σχεδιασμού που αποσκοπεί στο συνδυασμό χαρακτηριστικών της μεθόδου των δυνάμεων και της μεθόδου των μετακινήσεων που παρουσιάστηκαν στα Κεφάλαια και αντίστοιχα. Θα παρουσιαστεί ) η φιλοσοφία της, για τον σχεδιασμό νέων και την αποτίμηση υφιστάμενων κτιρίων ) η μεθοδολογία που

23 ακολουθείται για την ανάπτυξης της και ) η βηματική περιγραφή της μεθόδου με τη χρήση των εξισώσεων στη γενικευμένη τους μορφή. Στόχος του Κεφαλαίου είναι η δημιουργία της βάσης δεδομένων που θα περιλαμβάνει τα μεταλλικά επίπεδα καμπτικά πλαίσια που θα χρησιμοποιηθούν για τις μη γραμμικές αναλύσεις χρονοϊστορίας. Επομένως κρίνεται αναγκαία η περιγραφή των παραμέτρων που επηρεάζουν την σεισμική απόκριση γραμμικώς ελαστικών και ανελαστικών κτιρίων με στόχο την επιλογή αυτών που θα χρησιμοποιηθούν στην παραμετρική μελέτη για την ανάπτυξη των τελικών εξισώσεων υπολογισμού του συντελεστή συμπεριφοράς για τον σχεδιασμό καμπτικών μεταλλικών κτιρίων σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα. Βασιζόμενοι σε ρεαλιστικές συνθήκες και τροποποιώντας φυσικές παραμέτρους που θα μπορούσαν να αποτελούν επιλογές σχεδιασμού για την πράξη, θα καταλήξουμε στην επιλογή των επίπεδων πλαισίων που στο σύνολο τους θα καλύπτουν το εύρος των παραμέτρων που αποτελούν επιρροή για την σεισμική απόκριση των κτιρίων. Τέλος, για λόγους πληρότητας, θα παρουσιαστεί ο σχεδιασμός των πλαισίων σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα και, ενώ θα επισημανθούν διάφορα σημεία του κανονισμού που πρέπει να σχολιαστούν με στόχο την αποφυγή σφαλμάτων. Στο Κεφάλαιο θα παρουσιαστούν οι παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για την προσομοίωση των επίπεδων καμπτικών μεταλλικών πλαισίων και την εκτέλεση των δυναμικών ανελαστικών αναλύσεων χρονοϊστορίας με τη χρήση του λογισμικού Ruaumoko (Carr a; Carr b). Στο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η βάση δεδομένων των σεισμικών καταγραφών που χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση των μη γραμμικών δυναμικών αναλύσεων. Παρουσιάζονται τα κριτήρια επιλογής αυτών αλλά και ο τρόπος αξιολόγησης τους με βάση την επιρροή τους στη σεισμική απόκριση των κατασκευών. Συγκεκριμένα, έμφαση δίνεται στην αποφυγή καταγραφών κοντά στο σεισμικό ρήγμα και στον περιορισμό της κλιμάκωσης (scaling). Στο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε για την δημιουργία της βάσης δεδομένων των αποτελεσμάτων για την τελική τους επεξεργασίας. Δίνονται τα διαγράμματα ροής της επαναληπτικής διαδικασίας με τη χρήση της μεθόδου της διχοτόμου. Τέλος, παραθέτονται τα μεγέθη απόκρισης και περιγραφής των κατασκευών που περιλαμβάνονται στη τελική βάση δεδομένων. Στο κεφάλαιο παρέχονται αναλυτικές εκφράσεις για τη συσχέτιση των μεγεθών της απόκρισης της κατασκευής. Παρέχεται η διαγραμματική απεικόνιση αυτών και της

24 κατανομής τους. Στατιστικά μεγέθη παρουσιάζονται για τον υπολογισμό της ακρίβειας των αναλυτικών εκφράσεων. Τέλος, οι κεντρικές τιμές των χαρακτηριστικών μεγεθών απόκρισης δίνονται. Στο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η εξίσωση που προσεγγίζει την κεντρική τιμή της καθ ύψος κατανομής των μετακινήσεων. Παρέχεται η διαγραμματική απεικόνιση των κεντρικών τιμών των μετακινήσεων και η σύγκριση των αποτελεσμάτων με και χωρίς την προσομοίωση της απομείωση της αντοχής των μελών για μια μεμονωμένη ομάδα κατασκευών. Στο Κεφάλαιο παρέχεται η διαγραμματική απεικόνιση των κεντρικών τιμών της καθ ύψος κατανομής των γωνιακών παραμορφώσεων και η σύγκριση των αποτελεσμάτων με και χωρίς την προσομοίωση της απομείωση της αντοχής των μελών για μια μεμονωμένη ομάδα κατασκευών. Στο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η εφαρμογή της μεθόδου αντισεισμικού σχεδιασμού που παρουσιάζεται στην παρούσα μέσω παραδείγματος. Γίνεται η άμεση σύγκριση με την μέθοδο των δυνάμεων. Πραγματοποιείται σύγκριση της εκτιμώμενης καθ ύψος κατανομής των μετακινήσεων που προκύπτει από την εφαρμογή της αναλυτικής έκφρασης που προτείνεται σε σχέση με την κατανομή που προκύπτει από μη γραμμικές αναλύσεις και αναλυτικές εκφράσεις που έχουν προταθεί από τους Karavasilis et al. () και Tzimas et al. (). Τέλος, παραθέτονται συνοπτικά τα συμπεράσματα και οι προτάσεις της παρούσας εργασίας.

25 . ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Προεπισκόπηση Ο αντισεισμικός σχεδιασμός κτιρίων με τη μέθοδο των δυνάμεων αποτελεί τον πλέον συμβατικό τρόπο σχεδιασμού κατασκευών. Στην συγκεκριμένη μέθοδο πρώτο ρόλο έχει ο έλεγχος των δυνάμεων που ασκούνται στην κατασκευή σε συνδυασμό με την επάρκεια των αντοχών των μελών της. Ο έλεγχος των μετακινήσεων αποτελεί το τελικό στάδιο του σχεδιασμού σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μέθοδο. Στο Κεφάλαιο θα παρουσιαστεί βηματικά η μεθοδολογία που ακολουθείται κατά τον σχεδιασμό με βάση τις δυνάμεις έχοντας σαν σημείο αναφοράς τις διατάξεις του Ευρωκώδικα, και αναφορές στο θεωρητικό υπόβαθρο που βοήθησε στην εξέλιξη αυτής της μεθόδου. Δίνονται ορισμοί του φάσματος σχεδιασμού, καθώς επίσης και του μειωτικού συντελεστή συμπεριφοράς q βασιζόμενοι σε μονοβάθμια και πολυβάθμια συστήματα. Τέλος, θα παρουσιαστούν συγκεκριμένα προβλήματα που προκύπτουν κατά τον σχεδιασμό κτιριακών κατασκευών σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα.. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο δεύτερο μισό του ου αιώνα ξεκίνησε να λαμβάνεται υπόψη η επίδραση των σεισμικών δράσεων στον σχεδιασμό των κατασκευών φυσικά με ένα απλουστευτικό τρόπο, όπως άρμοζε στο γνωστικό επίπεδο της εποχής εκείνης. Μέχρι τις αρχές του ου αιώνα λοιπόν, υπήρχε περιορισμός στο ύψος και τη μάζα των κτιρίων, καθορίζοντας παράλληλα και την ελάχιστη απόσταση μεταξύ των γειτονικών κτιρίων. Κατά τις περιόδους των παγκοσμίων πολέμων έγινε η πρώτη προσπάθεια καθορισμού των αναπτυσσόμενων σεισμικών δράσεων ως αδρανειακές δυνάμεις ισοδύναμες με ένα μειωμένο ποσοστό των κατακόρυφων φορτίων. Αυτή η προσέγγιση υποτιμούσε την πιθανή δράση ισχυρών σεισμών, την τυπολογία της κατασκευής και τα χαρακτηριστικά της περιοχής για την οποία γινόταν ο σχεδιασμός. Επομένως, περίπου το, κυρίως λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης σε επίπεδο υπολογιστικής ισχύς, μπορούσε να επιτευχθεί η βαθύτερη διερεύνηση του αντισεισμικού σχεδιασμού που βασιζόταν στις δυνάμεις. Η δυνατότητα του να ληφθεί υπόψη η ικανότητα

26 των κατασκευών να αποκρίνονται ανελαστικά δεσμεύοντας υστερητική ενέργεια μέσω της πλαστικοποίησης των μελών τους, έδινε τη δυνατότητα της μείωσης των σεισμικών δράσεων με στόχο τον οικονομικότερο σχεδιασμό. Η τοπική πλαστιμότητα των μελών καθώς και η καθολική πλαστιμότητα της κατασκευής ήταν πλέον κρίσιμα μεγέθη για την εκτίμηση και αποτίμηση της ανελαστικής απόκρισης των νέων και υφιστάμενων κατασκευών αντίστοιχα. Έρευνες με αντικείμενο την ανελαστική απόκριση των κατασκευών και τη μη γραμμική συμπεριφορά των μελών και των υλικών, δημιούργησαν ισχυρό υπόβαθρο για την κατανόηση των προδιαγραφών του αντισεισμικού σχεδιασμού έχοντας ως αποτέλεσμα την εξέλιξη των κανονισμών σχεδιασμού κτιρίων στη σημερινή τους μορφή. Συγκεκριμένα, ο Ευρωπαϊκός αντισεισμικός κανονισμός (EC ), λαμβάνει υπόψη τον απαιτούμενο έλεγχο δυσκαμψίας με στόχο την ελαστική απόκριση των κατασκευών σε περίπτωση σεισμικής διέγερσης με περίοδο επαναφοράς χρόνια (σεισμική δράση περιορισμού βλαβών με % πιθανότητα υπέρβασης κάθε χρόνια) και τον περιορισμό των βλαβών των μη φερόντων μελών της κατασκευής (Damage Limitation State, DLS). Επίσης, προβλέπει την ανελαστική απόκριση της κατασκευής επιτυγχάνοντας την αποφυγή της κατάρρευσης σε περίπτωση σεισμικής διέγερσης με μεγάλη περίοδο επαναφοράς, συγκριτικά με τον προβλεπόμενο χρόνο ζωής της κατασκευής, ίση με χρόνια (σεισμική δράση σχεδιασμού με % πιθανότητα υπέρβασης κάθε χρόνια) (Ultimate Limit State, ULS). Η εξασφάλιση της αποφυγής της κατάρρευσης δεν είναι μόνο ζήτημα της απαιτούμενης αντοχής και δυσκαμψίας αλλά και της ικανοποιητικής σχεδίασης των κατασκευαστικών λεπτομερειών, όπως των συνδέσεων δοκών υποστυλωμάτων, με στόχο την αποτελεσματική ανάπτυξη των ανελαστικών παραμορφώσεων που προβλέπει η ανελαστική απόκριση καθώς και την αποφυγή πρόωρων ψαθυρών αστοχιών λόγω κατασκευαστικών σφαλμάτων ή μεγάλης απόκλισης από την προσομοίωση που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση του κτιρίου. Οι μέθοδος αντισεισμικού σχεδιασμού που βασίζεται στις αδρανειακές δυνάμεις δεν αποτελεί την ρεαλιστική προσέγγιση της πραγματικότητας εφόσον η μετακίνηση είναι αυτή που οδηγεί τα δομικά μέλη να απολέσουν την πλευρική τους αντίσταση, ενώ οι πλευρικές μετακινήσεις είναι αυτές που προκαλούν την κατάρρευση των κατασκευών λόγω του ιδίου βάρους τους κατά την σεισμική διέγερση. Παρόλα αυτά επιλέγεται η χρήση των δυνάμεων επειδή οι δομοστατικοί μηχανικοί είναι εξοικειωμένοι περισσότερο με την χρήση των δυνάμεων για τον σχεδιασμό των κατασκευών υπό την δράση φορτίων, όπως ανέμου ή χιονιού. Επίσης ένας ακόμα λόγος είναι το ότι η στατική ισορροπία των φορέων στους οποίους ενεργούν εξωτερικά επιβαλλόμενα φορτία, μπορεί να περιγραφεί με τη χρήση των δυνάμεων ενώ είναι γεγονός πως ακόμα οι μέθοδοι που βασίζονται στις μετακινήσεις για τον αντισεισμικό σχεδιασμό των κατασκευών δεν είναι ολοκληρωμένες.

27 . ΦΑΣΜΑ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ - ΜΕΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ.. Ελαστικό φάσμα απόκρισης Η πρώτη ιδέα για την προσομοίωση της σεισμικής διέγερσης από ένα φάσμα απόκρισης παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από τον Suyehiro το και ακολούθησαν μετά τα μέσα της δεκαετίας του οι Benioff, Biot, Housner(Chopra and Chintanapakdee ; Chopra b), το οποίο αποτελεί τη σύνοψη της μέγιστης απόκρισης όλων των πιθανών γραμμικών μονοβάθμιων συστημάτων που υπόκεινται σε μια συγκεκριμένη εδαφική σεισμική διέγερση. Μέσω του φάσματος απόκρισης επιτυγχάνεται η γραφική απεικόνιση της μέγιστης τιμής ενός μεγέθους απόκρισης ως συνάρτηση της ιδιοπεριόδου ταλάντωσης T n του συστήματος και είναι διαφορετικό για κάθε τιμή του λόγου απόσβεσης ζ. Αποτελεί επομένως τον πλέον πρακτικό τρόπο για την ανάπτυξη των απαιτήσεων των πλευρικών σεισμικών δυνάμεων στους κτιριακούς κανονισμούς μέσω της εφαρμογής των γνώσεων της δυναμικής των κατασκευών ενώ καθοριστικό ρόλο για την ευρεία αποδοχή και χρήση του έπαιξε ο G.W.Housner... Ελαστικό φάσμα σχεδιασμού Το γεγονός ότι το φάσμα απόκρισης είναι άμεσα εξαρτώμενο από την εδαφική καταγραφή και σε μια γεωγραφική περιοχή υπάρχουν καταγραφές με διαφορετικά χαρακτηριστικά, οδήγησε στην δημιουργία ενός φάσματος που να είναι αντιπροσωπευτικό των εδαφικών κινήσεων που καταγράφηκαν στην περιοχή και να αποτελείται από ένα σύνολο από ομαλές καμπύλες ή μια σειρά από ευθείες γραμμές για κάθε τιμή της απόσβεσης. Εάν στην περιοχή δεν έχει καταγραφεί κανένας σεισμός, το φάσμα σχεδιασμού θα πρέπει να βασίζεται σε άλλες καταγραφές υπό τις ίδιες όμως εδαφικές συνθήκες. Οι παράγοντες που προσπαθεί κανείς να προσεγγίσει περιλαμβάνουν το μέγεθος του σεισμού, την απόσταση της περιοχής της καταγραφής από το γενεσιουργό ρήγμα, το μηχανισμό του ρήγματος, τη γεωλογία της διαδρομής που ακολουθούν τα σεισμικά κύματα από την πηγή στην περιοχή της καταγραφής και τις τοπικές εδαφικές συνθήκες της περιοχής. Ο Housner () αρχικά και έπειτα οι Newmark και Hall () ανάπτυξαν την ιδέα του ελαστικού φάσματος σχεδιασμού. Στην περίπτωση λοιπόν που σχεδιάζεται μια κατασκευή σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα χρειάζεται να λάβουμε υπόψη το ελαστικό φάσμα σχεδιασμού που παρέχεται και ανάλογα με την ιδιοπερίοδο της κατασκευής και το έδαφος που χαρακτηρίζει την περιοχή υπολογίσουμε την ισοδύναμη σεισμική δύναμη που ενεργεί στην κατασκευή με στόχο την επιβολή της σε

28 συνδυασμό με τα κατακόρυφα επιβαλλόμενα φορτία. Όμως, στην προκειμένη περίπτωση ο σχεδιασμός θα είχε ως αποτέλεσμα την ελαστική απόκριση της κατασκευής. Αυτό οδηγεί στη μη αξιοποίηση της δυνατότητας των μελών να απορροφούν υστερητική ενέργεια μέσω της μη γραμμικής παραμόρφωσης τους στις ζώνες που είναι ικανές να απορροφούν ενέργεια. Για την αξιοποίηση λοιπόν της ανελαστικής συμπεριφοράς των μελών, οι δυνάμεις σχεδιασμού πρέπει να προκύψουν από το ανελαστικό φάσμα σχεδιασμού. Με αυτό τον τρόπο, όταν επιβληθεί στην κατασκευή ο σεισμός σχεδιασμού, θα αποκριθεί ανελαστικά απαιτώντας μια συγκεκριμένη πλαστιμότητα. Όσο πιο έντονα τα μη γραμμικά φαινόμενα τόσο μεγαλύτερη και η απαιτούμενη πλαστιμότητα, άρα και η ακριβέστερη σχεδίαση των λεπτομερειών της κατασκευής... Ανελαστικό φάσμα απόκρισης Oι Veletsos και Newmark () μελέτησαν για πρώτη φορά την ανελαστική απόκριση μονοβάθμιων ελαστοπλαστικών συστημάτων και κατέληξαν στην ανάπτυξη του ανελαστικού φάσματος απόκρισης. Τρεις σημαντικές ιδέες προέκυψαν. () Η ανάπτυξη του κανόνα ίσων μετακινήσεων και του κανόνα ίσως ενεργειών που συνδέουν την μέγιστη μετακίνηση u m ενός ελαστοπλατικού συστήματος, με την μετακίνηση διαρροής του u y και την μέγιστη μετακίνηση u o του αντίστοιχου ελαστικού συστήματος μέσω του συντελεστή πλαστιμότητας μ=u m /u y. Στην περίπτωση του κανόνα ίσων μετακινήσεων ισχύουν οι παρακάτω εξισώσεις. uu mm = uu (.) uu yy /uu = /μμ = QQ yy /QQ (.) Στην περίπτωση του κανόνα ίσων ενεργειών, ο οποίος εξισώνει την επιφάνεια κάτω από την καμπύλη δύναμης μετακίνησης του ελαστοπλατικού συστήματος με την επιφάνεια της κάτω από την αντίστοιχη καμπύλη του ελαστικού συστήματος, ισχύουν οι ακόλουθες εξισώσεις. uu mm = uu μμ/ μμ uu yy /uu = / μμ (.) (.)

29 Q Q Q Q Q y Q y u y um=u u u y u um u (α) (β) Σχήμα.: (a) Κανόνας ίσων μετακινήσεων (equal displacement rule) (β) Κανόνας ίσων ενεργειών (equal energy rule) Ο λόγος Q /Q y =R y q είναι γνωστός ως μειωτικός συντελεστής συμπεριφοράς. Στον αριθμητή βρίσκεται η μέγιστη δύναμη που αναπτύσσεται στο ελαστικό σύστημα λόγω της σεισμικής δράσης ενώ στο παρονομαστή βρίσκεται η δύναμη διαρροής του ελαστοπλαστικού συστήματος. Με τη χρήση της εξίσωσης (.) καταλήγουμε στην ισότητα μ=r y. () Ο δεύτερος λόγος της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης εργασίας είναι η τραπεζοειδής απεικόνιση του φάσματος απόκρισης σε τριμερές λογαριθμικό χαρτί που το διακριτοποιεί σε τρεις περιοχές οι οποίες θα παίξουν καθοριστικό ρόλο για την ανάπτυξη του ανελαστικού φάσματος σχεδιασμού. () Τέλος, παρατηρήθηκε πως για συστήματα με χαμηλή ιδιοπερίοδο, η μέγιστη μετακίνηση του ελαστοπλαστικού συστήματος είναι μεγαλύτερη από την μέγιστη μετακίνηση του ελαστικού. Η διερεύνηση της ανελαστικής απόκρισης μονοβάθμιων ελαστοπλαστικών συστημάτων και η σχέση των παραμέτρων R y -μ-t n, είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει στο παρελθόν αρκετούς ερευνητές, ενώ έχει γίνει συνοπτική παρουσίαση από τους Chopra και Chintanapakdee (), Miranda () καθώς και Miranda & Bertero(). Στην εργασία τους οι Li Hyung Lee, Sang Whan Han και Young Hun Oh () μελέτησαν την επιρροή διαφορετικών μοντέλων υστέρησης στην ανελαστική απόκριση μονοβάθμιων συστημάτων. Οι παραπάνω μελέτες οδήγησαν στην σταδιακή ανάπτυξη του ανελαστικού φάσματος σχεδιασμού στο οποίο στηρίζεται και όλη η μεθοδολογία αντισεισμικού σχεδιασμού με βάση

30 τις δυνάμεις. Όμως οι Newmark και Hall () ήταν αυτοί που εδραίωσαν την έννοια του ανελαστικού φάσματος σχεδιασμού προτείνοντας πρώτοι σχέσεις για τον υπολογισμό της μέγιστης ανελαστικής απόκρισης με γνωστή την μέγιστη ελαστική απόκριση για τρεις περιοχές της ιδιοπεριόδου: α) περιοχή χαμηλών ιδιοπεριόδων β) περιοχή μεσαίων ιδιοπεριόδων και γ) περιοχή υψηλών ιδιοπεριόδων. Το ανελαστικό φάσμα σχεδιασμού προκύπτει διαιρώντας με την πλαστιμότητα μ τις τιμές της απόκρισης του ελαστικού φάσματος σχεδιασμού στις περιοχές όπου μπορεί να εφαρμοστεί ο κανόνας ίσων μετακινήσεων (περιοχές υψηλών ιδιοπεριόδων) και με (μ-) / τις τιμές της απόκρισης του ελαστικού φάσματος σχεδιασμού στις περιοχές όπου εφαρμόζεται ο κανόνας ίσων ενεργειών (περιοχές χαμηλών ιδιοπεριόδων) (Riddel, Hidalgo et al. ; Riddel )... Μειωτικός συντελεστής συμπεριφοράς Όπως φάνηκε στις προηγούμενες ενότητες ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά για την ανάπτυξη του φάσματος σχεδιασμού είναι ο μειωτικός συντελεστής συμπεριφοράς. Ο συντελεστής αυτός βασίζεται κυρίως στην ικανότητα της κατασκευής να αναπτύσσει ανελαστικές παραμορφώσεις, στην δυνατότητα απορρόφησης υστερητικής ενέργειας, στην υπεραντοχή της και στην ευστάθεια του φέροντα οργανισμού κατά την διέγερση υπό τη μέγιστη εδαφική κίνηση. Στην περίπτωση που εξετάζονται πολυβάθμια συστήματα ο συντελεστής συμπεριφοράς αποτελεί την συσχέτιση της απαιτούμενης τέμνουσας βάσης σχεδιασμού με την απαιτούμενη αντοχή ενός μονοβάθμιου συστήματος ίσης ιδιοπεριόδου με το πολυβάθμιο σύστημα έτσι ώστε η μέγιστη πλαστιμότητα ορόφου του πολυβαθμίου να ισούται με την πλαστιμότητα μετακίνησης του μονοβαθμίου συστήματος. (Nassar and Krawinkler ; Seneviratna and Krawinkler ). Στο παρελθόν έχουν γίνει αντίστοιχες προσπάθειες παρόμοιες με της παρούσας εργασίας με στόχο την σύνδεση του μειωτικού συντελεστή συμπεριφοράς με συγκεκριμένα επίπεδα επιτελεστικότητας του πολυβαθμίου συστήματος(elnashai and Broderick ; Kappos ; Mwafy and Elnashai ; Grecea and Dubina ; Karavasilis, Bazeos et al. a). Ο υπολογισμός των μετακινήσεων στους κανονισμούς βασίζεται στον κανόνα ίσων μετακινήσεων, ο οποίος υποθέτει ότι οι μέγιστες ανελαστικές μετακινήσεις είναι ίσες με αυτές της απεριόριστα ελαστικής κατασκευής. Γίνονται δηλαδή δύο παραδοχές, αυτή της επέκτασης της ισχύος του κανόνα ίσης μετακίνησης από τα μονοβάθμια στα πολυβάθμια συστήματα και αυτή της θεώρησης του σταθερού σχήματος της καθ ύψος κατανομής των μεγίστων μετακινήσεων, ανεξάρτητα από το αν η κατασκευή βρίσκεται στην ελαστική ή στην ανελαστική περιοχή απόκρισης. Όμως, αυτές οι δυο παραδοχές έχει αποδειχθεί σε παρελθοντικές εργασίες πως δεν ισχύουν, με αποτέλεσμα ο κανόνας ίσης μετακίνησης να

31 υπερεκτιμά τις μέγιστες μετακινήσεις ενώ το παραμορφωμένο σχήμα της κατασκευής αλλάζει δραστικά καθώς αυτή εισέρχεται βαθύτερα στην ανελαστική περιοχή. (Gupta and Krawinkler ; Medina and Krawinkler ; Karavasilis, Bazeos et al. ) Q Q Ελαστική απόκριση Πραγματική απόκριση q μ q Q y Q y Q d Ιδεατή απόκριση Ω u d u u y u um u Σχήμα.: Πραγματική, ιδεατή και ελαστική απόκριση πολυβαθμίου συστήματος Στο Σχήμα. απεικονίζεται η πραγματική καμπύλη φορτίου μετακίνησης, που ουσιαστικά αποτελεί την περιβάλλουσα της ανελαστικής απόκρισης, η ιδεατή-διγραμμική απλοποιημένη προσέγγιση καθώς και η ελαστική απόκριση ενός πολυβαθμίου συστήματος. Ο κατακόρυφος άξονας λαμβάνει τις τιμές της αναπτυσσόμενης μέγιστης τέμνουσας βάσης του συστήματος ενώ ο οριζόντιος παρέχει πληροφορίες για την μέγιστη μετακίνηση της κορυφής της κατασκευής, όπου u m : είναι η μέγιστη ανελαστική μετακίνηση Q, u : είναι η μέγιστη τέμνουσα βάσης και η μεγίστη μετακίνηση της κορυφής της κατασκευής, αντίστοιχα, αν υποθέσουμε πως η κατασκευή είναι πλήρως ελαστική Q y, u y : είναι η τέμνουσα βάσης και η μετακίνηση της κορυφής της κατασκευής, αντίστοιχα, τη στιγμή της διαρροής του ισοδύναμου ιδεατού ελαστικού τέλεια πλαστικού συστήματος Q y, u y : είναι η τέμνουσα βάσης και η μετακίνηση της κορυφής της κατασκευής, αντίστοιχα, τη στιγμή που σχηματίζεται η πρώτη πλαστική άρθρωση Q d, u d : είναι η τέμνουσα βάσης σχεδιασμού και η αντίστοιχη μετακίνηση της κορυφής της κατασκευής

32 Από το διάγραμμα απόκρισης μπορούν να προκύψουν και οι ορισμοί των χαρακτηριστικών που περιγράφουν την ανελαστική απόκριση πολυβάθμιων συστημάτων.... Συντελεστής πλαστιμότητας μ Ο συντελεστής πλαστιμότητας είναι ένας τρόπος έμμεσης ποσοτικοποίησης του ποσοστού της υστερητικής ενέργειας που μπορεί να απορροφήσει μια κατασκευή μέσω της ανελαστικής παραμόρφωσης των μελών της. Στην περίπτωση πολύ δύσκαμπτων συστημάτων η απαιτούμενη πλαστιμότητα για τη μείωση της μέγιστης δύναμης είναι πολύ μεγαλύτερη συγκρίνοντάς την με την αντίστοιχη απαιτούμενη πλαστιμότητα ενός εύκαμπτου συστήματος. Για να επιτευχθεί η απόσβεση της σεισμικής ενέργειας ώστε να μειωθεί η δύναμη στο επιθυμητό επίπεδο απαιτείται η ανάπτυξη μεγάλων ανελαστικών παραμορφώσεων που μόλις διαιρεθούν με την σχετικά μικρή δύναμη διαρροής οδηγούν σε υψηλές απαιτήσεις πλαστιμότητας. μμ = uu mm /uu yy (.) Η παραπάνω έκφραση της πλαστιμότητας αναφέρεται στο επίπεδο της κατασκευής και για αυτό εκφράζεται μέσω της συνολικής μετακίνησης του συστήματος. Όμως, η πλαστιμότητα μπορεί να υπολογιστεί μεμονωμένα και σε επίπεδο μέλους εξετάζοντας την ικανότητα της ανελαστικής παραμόρφωσης του που εξαρτάται άμεσα από την διατομή και το υλικό του. Η πιο συχνή έκφραση της τοπικής, όπως αποκαλείται, πλαστιμότητας βασίζεται στην μέγιστη στροφική ικανότητα του μέλους και την στροφική ικανότητα διαρροής. μμ θθ = θθ mm /θθ yy (.)... Συντελεστής υπεραντοχής Ω Ο συντελεστής υπεραντοχής προσπαθεί να εκτιμήσει την υπεραντοχή της κατασκευής που προέρχεται από την υπερστατικότητα του συστήματος, την δυνατότητα ανακατανομής των δυνάμεων μετά την πρώτη διαρροή (στον Ευρωκώδικα παρουσιάζεται μέσω του λόγου της σεισμικής δράσης που μετατρέπει το δομικό σύστημα σε πλαστικό μηχανισμό προς αυτή που προκαλεί την πρώτη διαρροή οποιουδήποτε μέλους του δομικού συστήματος, α u /a =.), την αύξηση της αντοχής των υλικών κατά την μη γραμμική τους παραμόρφωση (κράτυνση, strain-hardening) καθώς επίσης την διαφορά μεταξύ της πραγματικής αντοχής και της αντοχής σχεδιασμού των υλικών. Επίσης πιθανή πηγή υπεραντοχής είναι το γεγονός ότι η τελική επιλογή των αντοχών μπορεί να είναι διαφορετική από αυτή που καθορίζει ο έλεγχος

33 των δυνάμεων λόγω της αυξημένης απαίτησης δυσκαμψίας για τη μείωση των φαινομένων δευτέρας τάξης και την αποφυγή βλαβών σε δευτερεύοντα μέλη. Οι απλοποιητικές παραδοχές που μπορεί να γίνουν κατά την προσομοίωση για την μείωση του υπολογιστικού κόστους κατά την ανάλυση, η συχνή παράλειψη της συνεισφοράς στην αντοχή των δευτερευόντων στοιχείων ακόμα και οι αρχιτεκτονικές απαιτήσεις που μπορεί να έχει μια κατασκευή, είναι δυνατό να συνεισφέρουν στην συνολική υπεραντοχή του συστήματος. Ο συντελεστής υπεραντοχής Ω ορίζεται στο Σχήμα. ως, ΩΩ = QQ yy /QQ dd (.)... Μειωτικός συντελεστής συμπεριφοράς με βάση την πλαστιμότητα Όπως είδαμε στην ενότητα.. σε μονοβάθμια συστήματα η πλαστιμότητα συνδέεται άμεσα με τον μειωτικό συντελεστή συμπεριφοράς σύμφωνα πάντα με την περιοχή της ιδιοπεριόδου του συστήματος (equal displacement rule, equal energy rule). Επομένως βασιζόμενη στην συγκεκριμένη θεώρηση καθώς και στην υπόθεση ότι ο κανόνας ίσων μετακινήσεων ισχύει και στα πολυβάθμια συστήματα μπορούμε να απομονώσουμε ένα κομμάτι του μειωτικού συντελεστή συμπεριφοράς πολυβάθμιων συστημάτων που βασίζεται στην πλαστιμότητα και μόνο του συστήματος.(βλέπε Σχήμα.) qq μμ = QQ /QQ yy (.)... Μειωτικός συντελεστής συμπεριφοράς πολυβάθμιου συστήματος Ο μειωτικός συντελεστής συμπεριφοράς για ένα πολυβάθμιο σύστημα μπορεί να εκφραστεί πλέον συνολικά ως το γινόμενο του συντελεστή υπεραντοχής Ω και του μειωτικού συντελεστή συμπεριφοράς με βάση την πλαστιμότητα q μ συμπεριλαμβάνοντας έτσι όλους τους παράγοντες που επιδρούν στην ανελαστική απόκριση του πολυβάθμιου συστήματος. qq = qq μμ ΩΩ = QQ QQ yy QQ yy QQ dd = QQ QQ dd (.) Στην πράξη ο μειωτικός συντελεστής συμπεριφοράς q υπολογίζεται από τις παρακάτω μεθόδους (Mazzolani and Piluso ). Δυναμικής ανελαστικής ανάλυσης Θεωρίας του συντελεστή πλαστιμότητας

34 Ανελαστικής απόκρισης μονοβάθμιων συστημάτων Ενεργειακές Θεωρίας κόπωσης. ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ EC.. Επίπεδα επιτελεστικότητας σχεδιασμού Ο ευρωπαϊκός αντισεισμικός κανονισμός όπως αναφέραμε και σε προηγούμενη ενότητα προτείνει δύο επίπεδα επιτελεστικότητας σχεδιασμού με βάση τις δυνάμεις που έχουν σαν στόχο την αποτροπή της κατάρρευσης της κατασκευής (No-Collapse Level, ULS) που ισοδυναμεί με το επίπεδο επιτελεστικότητας Life Safety κατά τον αμερικάνικο κανονισμό SEAOC Blue Book ()για τις περιπτώσεις ισχυρών σεισμικών διεγέρσεων και τον περιορισμό βλαβών των φερόντων και μη-φερόντων στοιχείων της κατασκευής (Damage Limitation Level, DLS) για την περίπτωση συνήθων σεισμικών διεγέρσεων. Το επίπεδο σχεδιασμού που αφορά στην αποφυγή της κατάρρευσης αντιστοιχεί σε σεισμική διέγερση με πιθανότητα υπέρβασης % σε χρονικό διάστημα ετών ή αλλιώς περιόδου επαναφοράς χρόνια. Το επίπεδο σχεδιασμού που αναφέρεται στον περιορισμό των βλαβών αντιστοιχεί σε σεισμική διέγερση με πιθανότητα εμφάνισης % σε χρονικό διάστημα ετών ή αλλιώς με περίοδο επαναφοράς χρόνια... Ελαστικό φάσμα σχεδιασμού Το ελαστικό φάσμα σχεδιασμού κατά τον EC παρουσιάζει τις επιταχύνσεις απόκρισης του συστήματος συναρτήσει της ιδιοπεριόδου του. Υπάρχει εξάρτηση από το είδος του εδάφους, τον διορθωτικό συντελεστή απόσβεσης και τις προκαθορισμένες ιδιοπεριόδους που διαχωρίζουν τις περιοχές σταθερής επιτάχυνσης, ταχύτητας και μετακίνησης επηρεάζοντας το σχήμα του φάσματος. Επίσης, δίνονται δυο τύποι φάσματος (Type, Type ) όπου ο πρώτος αναφέρεται σε διεγέρσεις με M s >. (Surface Wave Magnitude) και καταγραφές μακρινών αποστάσεων από το σεισμικό ρήγμα, ενώ το δεύτερο αναφέρεται σε διεγέρσεις με M s <. και καταγραφές κοντά στο σεισμικό ρήγμα. Εκτενής αναφορά στην μεθοδολογία ανάπτυξης των εξισώσεων πρόβλεψης της μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης της Ευρωπαϊκής ζώνης και την χαρτογράφηση των ζωνών σεισμικής επικινδυνότητας βρίσκονται σε δημοσίευση του Gottfried Grunthal et al. ()που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Global Seismic Hazard Assessment Program(GSHAP ). Η βάση δεδομένων των σεισμικών καταγραφών που

35 χρησιμοποιήθηκαν αναπτύχθηκε υπό την συνεργασία των ερευνητικών προγραμμάτων GSHAP Regional Centre, CEC BEECD (Stucchi ) Επίσης, υπάρχει αναρτημένη στο διαδίκτυο η λίστα των δημοσιεύσεων που αξιοποιήθηκαν για την επίτευξη του παραπάνω στόχου(stucchi ). Τέλος συγκεκριμένες πληροφορίες για την ιστορική αναδρομή στις σεισμικές καταγραφές στην περιοχή της Ελλάδας δημοσιεύθηκαν από τους Vicki Kouskouna και Kostas Makropoulos()... Ανελαστικό φάσμα σχεδιασμού Εκτενής αναφορά έχει γίνει σε προηγούμενη ενότητα για το ανελαστικό φάσμα σχεδιασμού και τον μειωτικό συντελεστή συμπεριφοράς. Για λόγους πληρότητας της παρούσας ενότητας θα επαναληφθούν κάποια βασικά πρακτικά πλέον ζητήματα, εστιάζοντας στον ευρωπαϊκό αντισεισμικό κανονισμό EC. Για λόγους επίτευξης οικονομικότερου αντισεισμικού σχεδιασμού κατασκευών ο κανονισμός βασίζεται στην ικανότητα των ελαστοπλαστικών συστημάτων να αποκρίνονται μη-γραμμικά, αξιοποιώντας τον μειωτικό συντελεστή συμπεριφοράς έχοντας ως αποτέλεσμα τη μείωση των σεισμικών δυνάμεων που προκύπτουν από την αξιοποίηση του ελαστικού φάσματος σχεδιασμού και την δημιουργία του ανελαστικού πλέον φάσματος σχεδιασμού. Ο Ευρωκώδικας υιοθέτησε το ανελαστικό φάσμα σχεδιασμού που πρότειναν οι Vidic et al.(). Ο μειωτικός συντελεστής συμπεριφοράς που προτείνεται από τον EC εξαρτάται από την τυπολογία της κατασκευής καθώς και από το επιθυμητό επίπεδο πλαστιμότητας. Τα επίπεδα πλαστιμότητας που ορίζει ο EC είναι τρία και διαχωρίζονται με στις ακόλουθες κατηγορίες. Κατηγορία Χαμηλής Πλαστιμότητας (Ductility Class Low, DCL): Προτείνεται για τον αντισεισμικό σχεδιασμό κτιρίων που βρίσκονται σε περιοχές χαμηλής σεισμικής επικινδυνότητας. Επιτρέπεται να ακολουθούν απλώς τις διατάξεις του EC σχεδιάζοντας αυτές με τη χρήση μειωτικού συντελεστή συμπεριφοράς ίσο με. και προσομοιώνοντας την σεισμική δράση με την απλοποιητική προσέγγιση των ισοδύναμων στατικών οριζόντιων πλευρικών δυνάμεων. Κατηγορία Μέσης Πλαστιμότητας (Ductility Class Medium, DCM):Προτείνεται για τον αντισεισμικό σχεδιασμό κτιρίων που βρίσκονται σε περιοχές μέσης σεισμικής επικινδυνότητας ή σε περιπτώσεις όπου ο μηχανικός θέλει να περιορίσει τις απαιτήσεις πλαστιμότητας εξαρτώμενος από την ικανότητα της κατασκευής να παραμορφώνεται ανελαστικά αλλά περισσότερο από την αντοχή της. Ο μέγιστος μειωτικός συντελεστής συμπεριφοράς είναι ίσος, ενώ επιβάλλεται να

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών H ανελαστική στατική ανάλυση (pushover) στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Επιτρεπόμενες μέθοδοι ανάλυσης στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ελαστικές μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί?

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί? Τι είναι σεισμός? Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα Πού γίνονται σεισμοί? h

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ενότητα 9Α: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΑΚ, 2003) Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΛΥΓΙΣΜΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΔΥΣΚΑΜΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Γεώργιος Γρ. Πενέλης Δρ. Πολιτικός Μηχ/κός Ομ. Καθηγητής Α.Π.Θ. ΒΟΛΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ Περίοδος επανάληψης σεισμού για πιανότητα υπέρβασης p του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία εξαρτάται κυρίως από την ύπαρξη ή όχι οριζόντιου διαφράγματος. Σε κτίρια από φέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΝΤΟΧΗΣ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΝΤΟΧΗΣ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΝΤΟΧΗΣ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Από την Τεκμηρίωση έως τον λεπτομερή Σχεδιασμό Επεμβάσεων περιπτώσεις εφαρμογής

Από την Τεκμηρίωση έως τον λεπτομερή Σχεδιασμό Επεμβάσεων περιπτώσεις εφαρμογής Από την Τεκμηρίωση έως τον λεπτομερή Σχεδιασμό Επεμβάσεων περιπτώσεις εφαρμογής Βασίλης Μπαρδάκης, πολιτικός μηχανικός, Δρ πρόεδρος Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος περίπτωση σχολικού συγκροτήματος

Διαβάστε περισσότερα

προς τον προσδιορισμό εντατικών μεγεθών, τα οποία μπορούν να υπολογιστούν με πολλά εμπορικά λογισμικά.

προς τον προσδιορισμό εντατικών μεγεθών, τα οποία μπορούν να υπολογιστούν με πολλά εμπορικά λογισμικά. ΜΕΤΑΛΛΟΝ [ ΑΝΤΟΧΗ ΑΜΦΙΑΡΘΡΩΤΩΝ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΤΟΞΩΝ ΚΟΙΛΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΥΠΟ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΦΟΡΤΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΚ3 Χάρης Ι. Γαντές Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Αναπληρωτής Καθηγητής & Χριστόφορος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15 Περιεχόμενα Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5 1. Εισαγωγή... 15 1.1. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8... 15 1.2. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 1... 16

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

Ανελαστικότητες υλικού σ = Ε ε Ελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙ κ [P] = [K] [δ] σ = Ε ε Ανελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙκ [P] = [K] [δ] 4/61

Ανελαστικότητες υλικού σ = Ε ε Ελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙ κ [P] = [K] [δ] σ = Ε ε Ανελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙκ [P] = [K] [δ] 4/61 Στατική Ανελαστική Ανάλυση [µέθοδος ελέγχου των µετατοπίσεων] [µέθοδος pushover] Τι είναι η ανάλυση pushover ορισµός κατανόηση λεπτοµερειών Παράδειγµα - εφαρµογή Προσδιορισµός της στοχευόµενης µετακίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστικά με σταθερά ελαστικότητας k, σε πλευρικές φορτίσεις και άκαμπτα σε κάθετες φορτίσεις. Δυναμικό πρόβλημα..

Ελαστικά με σταθερά ελαστικότητας k, σε πλευρικές φορτίσεις και άκαμπτα σε κάθετες φορτίσεις. Δυναμικό πρόβλημα.. Φάσματα Απόκρισης Κεφ.20 Θ. Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Τμήμα Γεωλογίας Δυναμική των κατασκευών Φάσματα Απόκρισης Το πρόβλημα της αλληλεπίδρασης σεισμού με τις κατασκευές είναι δυναμικό πρόβλημα του

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ενότητα 7&8: ΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ A. 1 Εισαγωγή στην Ανάλυση των Κατασκευών 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ A. 1 Εισαγωγή στην Ανάλυση των Κατασκευών 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ A 1 Εισαγωγή στην Ανάλυση των Κατασκευών 3 1.1 Κατασκευές και δομοστατική 3 1.2 Διαδικασία σχεδίασης κατασκευών 4 1.3 Βασικά δομικά στοιχεία 6 1.4 Είδη κατασκευών 8 1.4.1 Δικτυώματα 8

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΣΤΑΘΜΕΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΣΤΑΘΜΕΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΣΤΑΘΜΕΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ 9 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2 ΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

Σεισμική Απόκριση Μονοβάθμιου Συστήματος

Σεισμική Απόκριση Μονοβάθμιου Συστήματος Σεισμική Απόκριση Μονοβάθμιου Συστήματος Εισαγωγή Σεισμική Απόκριση Μονοβάθμιου Συστήματος: Δ16-2 Η κίνηση των στηρίξεων προκαλεί δυναμική καταπόνηση στην κατασκευή, έστω και αν δεν επενεργούν εξωτερικά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες 2 και 8

Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες 2 και 8 Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες και Χ.Ι. Αθανασιάδου Λέκτορας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. Κ. Πλάνου Πολιτικός Μηχανικός Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

Πλαστική Κατάρρευση Δοκών

Πλαστική Κατάρρευση Δοκών Πλαστική Κατάρρευση Δοκών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σταδιακή Μελέτη Πλαστικής Κατάρρευσης o Παράδειγμα 1 (ισοστατικός φορέας) o Παράδειγμα 2 (υπερστατικός φορέας) Αμεταβλητότητα Φορτίου Πλαστικής Κατάρρευσης Προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ / ΟΑΣΠ / ΣΠΜΕ ΑΘΗΝΑ, 31 αϊου 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 9: Έλεγχοι ασφάλειας Μ.Ν.Φαρδής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών Κεφάλαιο 9: Σκοπός Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Με τον όρο «δυναμική» εννοείται η συμπεριφορά που παρουσιάζει το έδαφος υπό την επίδραση δυναμικών τάσεων που επιβάλλονται σε αυτό είδη δυναμικών

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών - Πειράματα Μονοβαθμίων Συστημάτων (ΜΒΣ) σε Σεισμική Τράπεζα

Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών - Πειράματα Μονοβαθμίων Συστημάτων (ΜΒΣ) σε Σεισμική Τράπεζα ΠΠΜ 5: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ, Πειράματα ΜΒΣ σε Σεισμική Τράπεζα Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος ΠΠΜ 5: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ Δυναμική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Τηλέµαχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ Εφαρμογή της μεθόδου Pushover κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. για τη διερεύνηση της επιρροής των τοιχοπληρώσεων σε υφιστάμενο κτίριο ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Οι γραμμικοί φορείς. 1.1 Εισαγωγή 1.2 Συστήματα συντεταγμένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Οι γραμμικοί φορείς. 1.1 Εισαγωγή 1.2 Συστήματα συντεταγμένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οι γραμμικοί φορείς 1.1 Εισαγωγή 1.2 Συστήματα συντεταγμένων 2 1. Οι γραμμικοί φορείς 1.1 Εισαγωγή 3 1.1 Εισαγωγή Για να γίνει ο υπολογισμός μιας κατασκευής, θα πρέπει ο μελετητής μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ ΑΘΗΝΑ,, 16 εκεμβρίου 2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 9: Έλεγχοι ασφάλειας Μ.Ν.Φαρδής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών Κεφάλαιο 9: Σκοπός Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Τεχνικές Προγραμματισμού και χρήσης λογισμικού Η/Υ στις κατασκευές

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Τεχνικές Προγραμματισμού και χρήσης λογισμικού Η/Υ στις κατασκευές Τεχνικές Προγραμματισμού και χρήσης λογισμικού Η/Υ στις κατασκευές Θέματα Εξετάσεων ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Α.Ε.Μ. Εξάμηνο : 9 ο 23 Ιανουαρίου 2013 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιτρέπεται κάθε βοήθημα σε αναλογική ή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ- ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΜΗ- ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Βόλος 29-3/9 & 1/1 211 ΜΗ- ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Δάφνη Παντούσα, Msc, Υπ. Διδάκτωρ Ευριπίδης Μυστακίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων (βάσει των ΕΑΚ-ΕΚΩΣ) Μ.Λ. Μωρέττη ρ. Πολιτικός Μηχανικός. ιδάσκουσα Παν. Θεσσαλίας.. Παπαλοϊζου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητικές μέθοδοι σε ταλαντώσεις μηχανολογικών συστημάτων

Αριθμητικές μέθοδοι σε ταλαντώσεις μηχανολογικών συστημάτων ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Καθηγητής κ. Σ. Νατσιάβας Αριθμητικές μέθοδοι σε ταλαντώσεις μηχανολογικών συστημάτων Στοιχεία Φοιτητή Ονοματεπώνυμο: Νατσάκης Αναστάσιος Αριθμός Ειδικού Μητρώου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ή/και με απόσβεση), και να υπολογίσουν αναλυτικά την απόκριση τους σε ελεύθερη ταλάντωση.

ή/και με απόσβεση), και να υπολογίσουν αναλυτικά την απόκριση τους σε ελεύθερη ταλάντωση. Τίτλος μαθήματος: Δυναμική Κατασκευών Ι Κωδικός μαθήματος: CE08_S02 Πιστωτικές μονάδες: 5 Φόρτος εργασίας (ώρες): 153 Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Επιλογής Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχοι Ασφάλειας. Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ

Έλεγχοι Ασφάλειας. Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ Έλεγχοι Ασφάλειας Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό Προστασία Ζωής Οιονεί Κατάρρευση

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΙΞΩΔΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΓΙΑ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΙΞΩΔΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΓΙΑ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΙΞΩΔΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΓΙΑ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Στις μέρες μας επικρατεί η εντύπωση ότι ο συμβατικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235.

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι Διδάσκοντες : Ι Βάγιας Γ. Ιωαννίδης Χ. Γαντές Φ. Καρυδάκης Α. Αβραάμ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Π. Χρονόπουλος, Ν. Ζυγούρης, Τ. Παναγιωτάκος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Φέρων Οργανισμός (ΦΟ) ενός κτιρίου, π.χ. από οπλισμένο σκυρόδεμα, είναι το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ω.Σ. ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΚΑΛΑΒΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σεισμική Απόκριση Μονοβάθμιου Συστήματος. (συνέχεια)

Σεισμική Απόκριση Μονοβάθμιου Συστήματος. (συνέχεια) Σεισμική Απόκριση Μονοβάθμιου Συστήματος (συνέχεια) Βήματα κατασκευής φασμάτων απόκρισης για ένα σεισμό 1. Επιλογή ιδιοπεριόδου Τ n και λόγου απόσβεσης ζ ενός μονοβάθμιου συστήματος. Δ17-2 2. Επίλυση της

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Υφιστάμενες Κατασκευές με βάση τον ΕC8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Υφιστάμενες Κατασκευές με βάση τον ΕC8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Υφιστάμενες Κατασκευές με βάση τον ΕC8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ EC8-μέρος 3 Αποτίμηση με βάση την Επιτελεστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, ρ Παν. Πατρών Ειδ. ομοστατικός, ΕΜΠ Σχεδιασμός με βάση την Επιτελεστικότητα Ελάχιστες Απαιτήσεις 1. Ο Φορέας να αναλαμβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β (17/02/2016)

Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β (17/02/2016) 3DR Engineering Software Ltd. Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β (17/02/2016) Μάρτιος 2016 3DR Προγράμματα Μηχανικού Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι, Αθήνα Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α Υ Π Ε Ρ Ω Θ Η Τ Ι Κ Η

Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α Υ Π Ε Ρ Ω Θ Η Τ Ι Κ Η ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκδ. 4.xx Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α Υ Π Ε Ρ Ω Θ Η Τ Ι Κ Η ΣΤΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΩΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΚ 8.1, ΕΚ 8.3 ΚΑΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Θ Ε Ω Ρ Η Τ Ι Κ Η Σ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ & ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Καθηγητής ΕΜΠ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός σχεδιασμός πλαισιακού κτιρίου Ο/Σ με βάση τις μετακινήσεις Displacement-based design of an R/C frame building

Αντισεισμικός σχεδιασμός πλαισιακού κτιρίου Ο/Σ με βάση τις μετακινήσεις Displacement-based design of an R/C frame building Αντισεισμικός σχεδιασμός πλαισιακού κτιρίου Ο/Σ με βάση τις μετακινήσεις Displacement-based design of an R/C frame building Ανδρέας Ι. ΚΑΠΠΟΣ 1, Σταυρούλα ΠΑΠΙΣΤΑ 2 Λέξεις κλειδιά: αντισεισμικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ταξινόμηση των δεικτών βλάβης για κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Περίληψη Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΥΠΕΡΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Μέθοδος Castigliano Ελαστική γραμμή. Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας

ΕΠΙΛΥΣΗ ΥΠΕΡΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Μέθοδος Castigliano Ελαστική γραμμή. Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας ΕΠΙΛΥΣΗ ΥΠΕΡΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Μέθοδος Castigliano Ελαστική γραμμή Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας Επίλυση υπερστατικών φορέων Για την επίλυση των ισοστατικών φορέων (εύρεση αντιδράσεων και μεγεθών έντασης) αρκούν

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Ανάλυσης Απλών Δοκών & Πλαισίων (2)

Μέθοδοι Ανάλυσης Απλών Δοκών & Πλαισίων (2) Μέθοδοι Ανάλυσης Απλών Δοκών & Πλαισίων (2) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πλαστική Κατάρρευση Υπερστατικής Δοκού Πλαστική Κατάρρευση Συνεχούς Δοκού Η Εξίσωση Δυνατών Εργων Θεωρήματα Πλαστικής Ανάλυσης Θεωρία Μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση

10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση ΠΠΜ 501: Προχωρημένη Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ 10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση Χειμερινό εξάμηνο 2014 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros ΠΠΜ 501: Προχωρημένη Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Τεχνικής Μηχανικής Διαγράμματα Ελευθέρου Σώματος (Δ.Ε.Σ.) Υπολογισμός Αντιδράσεων Διαγράμματα Φορτίσεων Διατομών (MNQ) Αντοχή Φορέα? Αντικείμενο Τεχνικής Μηχανικής Σχήμα 2 F Y A Γ B A Y B Y 1000N

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Πολυβάθμια Συστήματα. Ε.Ι. Σαπουντζάκης. Καθηγητής ΕΜΠ. Δυναμική Ανάλυση Ραβδωτών Φορέων

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Πολυβάθμια Συστήματα. Ε.Ι. Σαπουντζάκης. Καθηγητής ΕΜΠ. Δυναμική Ανάλυση Ραβδωτών Φορέων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Πολυβάθμια Συστήματα Ε.Ι. Σαπουντζάκης Καθηγητής ΕΜΠ Συστήματα με Κατανεμημένη Μάζα και Δυσκαμψία 1. Εξίσωση Κίνησης χωρίς Απόσβεση: Επιβαλλόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α Ν Ω Τ Α Τ Ο Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Δ Ρ Υ Μ Α Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Σ Χ Ο Λ Η Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Ανάλυση πριν και µετά την επέµβαση

Κεφάλαιο 5: Ανάλυση πριν και µετά την επέµβαση ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Αθήνα,, 31-5-2012 Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος Οργανισµός Αντισεισµικού Σχεδιασµού & Προστασίας Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας Κεφάλαιο 5: Ανάλυση πριν και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 10. Εσχάρες... 17 Γενικότητες... 17 10.1 Κύρια χαρακτηριστικά της φέρουσας λειτουργίας... 18 10.2 Στατική διάταξη και λειτουργία λοξών γεφυρών... 28 11. Πλάκες...

Διαβάστε περισσότερα

ιαλέξεις 24-27 Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Πέτρος Κωµοδρόµος

ιαλέξεις 24-27 Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Πέτρος Κωµοδρόµος ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι ιαλέξεις 24-27 Αρχή υνατών Έργων (Α Ε) Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 και Τρίτη, 9 Νοεµβρίου, 2004 Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΟΙ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΝΕΠΕ

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΟΙ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΝΕΠΕ ΤΕΕ / ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αντοχή κατασκευαστικών στοιχείων σε κόπωση

Αντοχή κατασκευαστικών στοιχείων σε κόπωση 11.. ΚΟΠΩΣΗ Ενώ ο υπολογισμός της ροπής αντίστασης της μέσης τομής ως το πηλίκο της ροπής σχεδίασης προς τη μέγιστη επιτρεπόμενη τάση, όπως τα μεγέθη αυτά ορίζονται κατά ΙΑS, προσβλέπει στο να εξασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Ευρωκώδικας 8: Κεφάλαιο 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Θ. Σαλονικιός, Κύριος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας & Αντισεισµικών Κατασκευών ΟΜΗ ΤΟΥ EN 1998-1:2004 1:2004 1. Γενικά 2. Απαιτήσεις Επιτελεστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ο προσδιορισµός των χαρακτηριστικών τιµών αντοχής του υλικού που ορίζονταιστηκάµψη, όπωςτοόριοδιαρροήςσεκάµψηκαιτοόριοαντοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ενότητα 1: δυναμικά φορτία Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

6. Κάμψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών

6. Κάμψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών 6. Κάμψη Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Περιεχόμενα ενότητας Ανάλυση της κάμψης Κατανομή ορθών τάσεων Ουδέτερη γραμμή Ροπές αδρανείας Ακτίνα καμπυλότητας 2 Εισαγωγή (1/2) Μελετήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 1. Εισαγωγικές έννοιες... 17 1.1 Φορτία... 17 1.2 Η φέρουσα συμπεριφορά των βασικών υλικών... 22 1.2.1 Χάλυβας... 23 1.2.2 Σκυρόδεμα... 27 1.3 Η φέρουσα συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Σχεδιασμός κτηρίων σκυροδέματος Από τον ΕΑΚ στον EC-8 Καβάλα Μάρτιος 2011 Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ μέλοςτης ΕπιτροπήςΣύνταξηςτου ΕΑΚ-2000 τηλ. 210-7721178 e-mail manolis@mail.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΟΦΗΣ» ΣΤΗΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΟΦΗΣ» ΣΤΗΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 21o ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2015 ΠΑΤΡΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΟΦΗΣ» ΣΤΗΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΜΠ ΡΙΚΟΜΕΞ (1999) ΤΟ «ΜΟΝΩΡΟΦΟ ΜΕ ΣΤΡΟΦΗ» ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ PILOTIS

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ PILOTIS ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ PILOTIS ΙΑΣΩΝ ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε μια πολυκατοικία του 1993 με pilotis και τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών

11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών ΠΠΜ 325: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ 11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών Εαρινό εξάμηνο 2015 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros 1 Θέματα Εισαγωγή Μοντελοποίηση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xi 1 Αντικείμενα των Πιθανοτήτων και της Στατιστικής 1 1.1 Πιθανοτικά Πρότυπα και Αντικείμενο των Πιθανοτήτων, 1 1.2 Αντικείμενο της Στατιστικής, 3 1.3 Ο Ρόλος των Πιθανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Επικαιροποίηση Διατάξεων ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αναθεώρηση Επικαιροποίηση Διατάξεων ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ηµερίδα TEE/TKM: ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Αναθεώρηση Επικαιροποίηση Διατάξεων ΚΑΝ.ΕΠΕ. καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστηµίου Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός ελαστικού άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά... 2 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου.... 2 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος.... 3 5. Στρεπτική ευαισθησία κτιρίου... 3 6. Εκκεντρότητες

Διαβάστε περισσότερα

ιάλεξη 7 η, 8 η και 9 η

ιάλεξη 7 η, 8 η και 9 η ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι ιάλεξη 7 η, 8 η και 9 η Ανάλυση Ισοστατικών οκών και Πλαισίων Τρίτη,, 21, Τετάρτη,, 22 και Παρασκευή 24 Σεπτεµβρίου,, 2004 Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Στόχοι μελετητή (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Τρόπος εκτέλεσης Διάρκεια Κόστος Εξέταση από το μελετητή κάθε κατάστασης ή φάσης του φορέα : Ανέγερση Επισκευές / μετατροπές

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματική Αντοχή Υλικών Ενότητα:

Πειραματική Αντοχή Υλικών Ενότητα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Πειραματική Αντοχή Υλικών Ενότητα: Λυγισμός Κωνσταντίνος Ι.Γιαννακόπουλος Τμήμα Μηχανολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ασκήσεις προηγούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση και ενίσχυση πολυώροφου κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. και τον Ευρωκώδικα 8

Αποτίμηση και ενίσχυση πολυώροφου κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. και τον Ευρωκώδικα 8 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ.

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. Panelco Designer Εγχειρίδιο χρήσης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. Αναστάσιος Σέξτος, επίκ. καθ. Α.Π.Θ. Ανδρέας Κάππος, καθ. Α.Π.Θ. Panelco Designer Εγχειρίδιο χρήσης Στόχοι λογισμικού Οι βασικοί στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Έργο Ιδιοκτήτες Θέση ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Η µελέτη συντάχθηκε µε το πρόγραµµα VK.STEEL 5.2 της Εταιρείας 4M -VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού. Το VK.STEEL είναι πρόγραµµα επίλυσης χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας Εγχειρίδιο Θεωρίας Eurocode design software program (Version 2012) Version 1.1 Issued: 7-Sep-2012 Deep Excavation LLC www.deepexcavation.com www.rcsolver.com Σε συνεργασία μέσω ερευνητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοπιστία της µεθόδου του συντελεστού µετακινήσεων για τον απλοποιηµένο µη γραµµικό υπολογισµό κατασκευών

Αξιοπιστία της µεθόδου του συντελεστού µετακινήσεων για τον απλοποιηµένο µη γραµµικό υπολογισµό κατασκευών Αξιοπιστία της µεθόδου του συντελεστού µετακινήσεων για τον απλοποιηµένο µη γραµµικό υπολογισµό κατασκευών Reliability of the Displacement Coefficient method for simplified nonlinear analysis MYΣΤΑΚΙ ΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΔΥΣΚΑΜΨΙΑΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΔΥΣΚΑΜΨΙΑΣ Ενίσχυση Υφιστάμενων Κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα με Μεταλλικούς Συνδέσμους Δυσκαμψίας ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΔΥΣΚΑΜΨΙΑΣ ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση Διώροφου Κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αποτίμηση Διώροφου Κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Αποτίμηση Διώροφου Κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών:Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Ανασχεδιασμός Υφιστάμενων Κατασκευών Μελανή Χριστοδούλου Πάτρα Φεβρουάριος 2015 Αποτίμηση Υφιστάμενων

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Φεβρουάριος 2015 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς υφισταμένων και νέων κτιρίων Ω.Σ.

Αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς υφισταμένων και νέων κτιρίων Ω.Σ. 2011 Αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς υφισταμένων και νέων κτιρίων Ω.Σ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές Μέθοδοι Υπολογισμού Μετακινήσεων

Ενεργειακές Μέθοδοι Υπολογισμού Μετακινήσεων Ενεργειακές Μέθοδοι Υπολογισμού Μετακινήσεων Εισαγωγή Ενεργειακές Μέθοδοι Υπολογισμού Μετακινήσεων: Δ03-2 Οι ενεργειακές μέθοδοι αποτελούν τη βάση για υπολογισμό των μετακινήσεων, καθώς η μετακίνηση εισέρχεται

Διαβάστε περισσότερα