Εκτίμηση του αντίκτυπου της Ναυτιλίας στην Eλληνική οικονομία και κοινωνία. Οκτώβριος 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκτίμηση του αντίκτυπου της Ναυτιλίας στην Eλληνική οικονομία και κοινωνία. Οκτώβριος 2013"

Transcript

1 Εκτίμηση του αντίκτυπου της Ναυτιλίας στην Eλληνική οικονομία και κοινωνία Οκτώβριος 213

2 Η Ελλάδα βρίσκεται εν μέσω βαθιάς κρίσης Η Ελληνική ναυτιλία, λόγω μεγέθους, θα μπορούσε να γίνει μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας 5 Η Ελληνική οικονομία με αυξανόμενους ρυθμούς συρρίκνωσης από το 28 % ετήσια αλλαγή ΑΕΠ 3, % -,2% Εκτίμηση Source: Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή (Eurostat) -3,1 % -4,9 % -7,1 % -6,4 % Πώς θα μπορούσε η Ελληνική ναυτιλία να υποστηρίξει περαιτέρω την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας; -4,2 %

3 Η μελέτη καλύπτει το βασικό αλλά και τον ευρύτερο αντίκτυπο της ναυτιλίας στην οικονομία και την κοινωνία Βασικός αντίκτυπος: Οικονομικός αντίκτυπος του κύριου ναυτιλιακού κλάδου Ευρύτερος αντίκτυπος: Οικονομικά και κοινωνικά οφέλη του ναυτιλιακού κεφαλαίου ικηγόροι Μεσίτες Τράπεζες Επισκευές Επενδύσεις (άλλοι κλάδοι) ) Κύριες εταιρίες Ασφαλιστές Επενδύσεις (ποντοπόρος και στην Ελλάδα επιβατηγός ναυτιλία, Ναυπηγεία λιμάνια ) Υποστηρικτικές υπηρεσίες Ευρύτερη οικονομία Εκτίμηση οικονομικού αντίκτυπου ναυτιλιακού τομέα Συνεισφορά στην Ελληνική οικονομία (ποσοτικά, σε ) Απασχόληση Βασισμένη σε οικονομετρικό μοντέλο (υπολογισμός πολλαπλασιαστών οικονομικής δραστηριότητας από πίνακες Ιnput/Οutput) ωρεές Ναυτιλιακό κεφάλαιο Κοινωνική προσφορά(ατομικές δωρεές, ιδρύματα) Κέρδη Εκτίμηση αντίκτυπου στην ευρύτερη οικονομία και κοινωνία: Επενδύσεις σε άλλους κλάδους Κοινωνική προσφορά Επίσης, γίνεται αναφορά στις προοπτικές της ναυτιλιακής δραστηριότητας στην Ελλάδα 2

4 Η εκτίμηση του αντίκτυπου της Ελληνικής ναυτιλίας βασίστηκε στην σύσταση ολοκληρωμένης βάσης δεδομένων Η βάση δεδομένων χτίστηκε πάνω σε 4 διαφορετικά είδη πηγών Τα αποτελέσματα της μελέτης συνοψίζονται σε δύο τομείς 3+ συνεντεύξεις Ναυτιλιακές εταιρίες Υποστηρικτικές υπηρεσίες α. Συνεντεύξεις γ. Στοιχεία διαθέσιμα στο κοινό 4+ πηγές Βάσεις δεδομένων Μελέτες Αντίστοιχες μελέτες σε άλλες χώρες Υλικό της BCG Benchmarks λειτουργίας και εξόδων πλοίων Συμβολή ειδημόνων ΒCG β. Εσωτερικά benchmarks δ. Βέλτιστες πρακτικές ιεθνείς βέλτιστες πρακτικές ημόσιες αρχές Συγκριτικές μελέτες Ειδήμονες BCG 1 2 Εκτίμηση του οικονομικού και κοινωνικού αντίκτυπου ελληνικής ναυτιλίας Κύριες ναυτιλιακές εταιρίες (ποντοπόρος ναυτιλία, ακτοπλοϊκές, λιμάνια) Υποστηρικτικές υπηρεσίες Ευρύτερη οικονομία και κοινωνία Προτάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου και συνεπώς, τη δημιουργία επιπλέον άμεσων οφελών για την Ελληνική οικονομία 3

5 Ο ναυτιλιακός κλάδος συνεισφέρει ~ 13,5 δισ. στην Ελληνική οικονομία και απασχολεί ~165 χιλιάδες εργαζόμενους Από τα ~ 13,5 δισ. όφελος, τα 6,5 δισ. προέρχονται από τη ποντοπόρο ναυτιλία Από τις ~165 χιλ. θέσεις εργασίας, ~14 χιλ. άνθρωποι εργάζονται στη ποντοπόρο ναυτιλία Οικονομικός όφελος ( δισ.) % ΑΕΠ 21: 7,6 6,5 Άμεσο 3,5% 3% 2,3 1,7 Έμμεσο 44% 3,4 3 3, Επαγωγικό Μισθοδοσία με επαγωγικά οφέλη μόνο 13,4 11,2 Σύνολο 6,% εδομένης της συρρίκνωσης του Ελληνικού ΑΕΠ η συνολική συνεισφορά ξεπερνάει το 7% το 213 Άλλα Source: Ετήσιες εκθέσεις εταιριών 21, εκθέσεις αναλυτών, Συνεντεύξεις με ειδικούς, Ανάλυση BCG Απασχόληση (' υπάλληλοι) 2 86% 48% Ποντοπόρος ναυτιλία Άμεση Έμμεση Υψηλά λάέμμεσα οφέλη λόγω υψηλού πολλαπλασιαστή κλάδου Υπηρεσιών Επαγωγική % συνολικής απασχόλησης 21: Σύνολο 3,5% Παλαιότερες μελέτες έχουν υπολογίσει ότι ο κλάδος συμβάλει με 2. θέσεις εργασίας 4

6 Η ποντοπόρος ναυτιλία με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στο άμεσο οικονομικό όφελος του ναυτιλιακού κλάδου 'Αμεσομ οικονομικό όφελος ναυτιλιακού κλάδου ανά κατηγορία εταιριών και κόστους δισ , 2,2 76 7,6 38 3,8 6, Ποντοπόρος ναυτιλία Ακτοπλοικές Οργανισμοί Λιμένων Συνολικό Άμεσο όφελος 1. Περιλαμβάνει έξοδα διοικητικής λειτουργίας, ασφαλίσεις, αναλώσιμα, προμήθειες τρίτων, αποσβέσεις Source: Ετήσιες εκθέσεις εταιριών 21, εκθέσεις αναλυτών, Συνεντεύξεις με ειδικούς, Ανάλυση BCG Μισθοδοσία 2, Καύσιμα/ Λιπαντικά,2 Επισκευές/ Συντήρηση 1,6 Λοιπά 1 5

7 Backup Η ποντοπόρος ναυτιλία απασχολεί άμεσα 85% των υπαλλήλων Περίπου ίσος καταμερισμός υπαλλήλων μεταξύ στεριάς και θάλασσας Άμεση απασχόληση η 1 ναυτιλιακού κλάδου ανά κατηγορία δραστηριότητας και εργαζομένων Αριθμός εργαζομένων (χιλ.) ,1 31,3 3 1,9 37,3 19,5 Επιπλέον 14 χιλ. αλλοδαποί ναυτικοί στα ελληνικά πλοία ,8 1 Έλληνες εργαζόμενοι ανά πλοίο: Ποντοπόρος ναυτιλία Ακτοπλοικές 8,9 48,8 Κύριες δραστηριότητες Οργανισμοί Λιμένων Συνολικό Άμεσο όφελος Ναυτικοί Κατηγορία εργαζομένων Εργαζόμενοι σε γραφεία 1. Απασχόληση εργαζομένων με βάση την Ελλάδα 2. Σε πλοία υπό ελληνική σημαία και σε άλλα πλοία που είναι συμβεβλημένα με το ΝΑΤ Alpha Bank Οικονομικό δελτίο 29 Source: Ετήσιες εκθέσεις εταιριών 21, εκθέσεις αναλυτών, Συνεντεύξεις με ειδικούς, Ανάλυση BCG 6

8 Οι ναυτιλιακές εισπράξεις αποτελούν το μεγαλύτερο κομμάτι στο Ισοζύγιο υπηρεσιών Οι ναυτιλιακές εισπράξεις στο Ισοζύγιο...αποτελούν την μεγαλύτερη κατηγορία υπηρεσιών... στο Ισοζύγιο (212) δισ. ετησίως σε εισπράξεις από υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών που προσφέρονται σε εταιρίες εξωτερικού Κυρίως από την μεταφορά φορτίου παγκοσμίως από Ελληνικές ναυτιλιακές εταιρίες δισ. εισπράξεις Ισοζυγίου Υπηρεσιών 211 1, 1,5 38 3,8 27,1 14 δισ. συνολικά μεταξύ Source: Τράπεζα της Ελλάδος, BCG analysis 11,8 Θαλάσσιες μεταφορές ΤουρισμόςΕπικοινωνίες Η προσέλκυση ναυτιλιακών εισπράξεων στην Ελλάδα δεν απαιτεί περαιτέρω επενδύσεις Λοιπά Σύνολο by The Boston Co onsulting Group, Inc. All rights reserved. Copyright 2

9 Οι Έλληνες εφοπλιστές επενδύουν πέρα από την ναυτιλία στους βασικούς τομείς της οικονομίας Κίνητρα Βασικοί κλάδοι επενδύσεων Επενδύσεις σε σχετικούς κλάδους Ενέργεια, Μεταφορές και Κατασκευές Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες Ναυτιλιακό κεφάλαιο Source: Τύπος, Συνεντεύξεις Έναρξη εταιριών Συμμετοχή σε μετοχικό κεφάλαιο Υποστήριξη προβληματικών εταιριών Συμμετοχή σε μεγάλους κλάδους οικονομίας ιαχείριση περιουσίας Οι επενδύσεις εφοπλιστών στους υπόλοιπους κλάδους μπορούν να αποτελέσουν ισχυρό μοχλό ανάπτυξης Τουρισμός Τεχνολογία Λιανική Ακίνητα 8

10 H κοινωνική προσφορά των Ελλήνων εφοπλιστών γίνεται μέσω τριών διαφορετικών καναλιών Κανάλια κοινωνικής προσφοράς για τους Έλληνες εφοπλιστές Κοινωνικά ιδρύματα Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών Μεμονωμένες δωρεές Source: ιαθέσιμα στοιχεία στο διαδίκτυο 9 All rights reserved. onsulting Group, Inc. A 213 by The Boston Co Copyright 2

11 Συγκεκριμένες προτάσεις για την δημιουργία περαιτέρω άμεσων οφελών στην Ελληνική οικονομία από τη ναυτιλία ράσεις 1 2 Ένταξη ναυτιλιακού τομέα στην μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή πολιτική της Ελλάδας Αύξηση εγγραφών σε ναυτικές σχολές με απώτερο σκοπό να ενισχυθεί η απασχόληση των ελλήνων στην ναυτιλία Αναβάθμιση ποιότητας εκπαίδευσης και δυνατότητα ιδιωτικής εκπαίδευσης Απλοποίηση διαδικασιών έναρξης επιχειρήσεων και μείωση γραφειοκρατίας Σταθερό και ανταγωνιστικό θεσμικό πλαίσιο, λόγω του διεθνούς ανταγωνισμού για τη νηολόγηση πλοίων και για την προσέλκυση εγκατάστασης ναυτιλιακών δραστηριοτήτων 1. Ήδη από το Φεβρουάριο 213, η ελληνική κυβέρνηση έδωσε το πράσινο φως για την ίδρυση ιδιωτικών ναυτιλιακών σχολών Source: Έρευνα στο ιαδίκτυο, Συνεντεύξεις με ειδικούς, Ανάλυση BCG 1

12 Συνοψίζοντας Η Ελληνόκτητη ναυτιλία ηγείται σήμερα του παγκόσμιου στόλου, όντας πρώτη σε χωρητικότητα. Επίσης, ο ελληνόκτητος στόλος υπό σημαίες κρατών μελών της ΕΕ κατέχει την πρώτη θέση στην ΕΕ με ποσοστό 42,72% 1 Ο ναυτιλιακός κλάδος αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης υποστηρίζοντας την Ελληνική οικονομία σε ρευστότητα, απασχόληση, συνεισφορά στο ΑΕΠ και επενδύσεις Συνεισφέρει σήμερα 13,4 δισ. δηλαδή περισσότερο από 6%του 6,% ΑΕΠ και το 3,5% της συνολικής απασχόλησης της χώρας ετησίως Η άμεση συνεισφορά της ποντοπόρου ναυτιλίας στην οικονομία αποτιμάται σε 6,5 δισ. Περί τα 165. άτομα απασχολούνται από το ναυτιλιακό κλάδο Τουλάχιστον δισ. ετησίως συνεισφορά στο ισοζύγιο υπηρεσιών 14 δισ. συνεισφορά την τελευταία δεκαετία Πέραν της ναυτιλίας, οι Έλληνες εφοπλιστές διαχρονικά διοχετεύουν τα ναυτιλιακά κεφάλαια σε επενδύσεις σε άλλους τομείς της οικονομίας, συνεισφέροντας στην γενικότερη οικονομική ανάπτυξη, και υποστηρίζουν την ελληνική κοινωνία μέσω της φιλανθρωπικής τους δράσης και προσφοράς 5 συγκεκριμένες προτάσεις μπορούν να δημιουργήσουν περαιτέρω άμεσα οφέλη για την Ελληνική οικονομία 1. Μακροπρόθεσμος σχεδιασμός 2. Αύξηση εγγραφών σε ναυτικές σχολές για ενίσχυση της απασχόλησης Ελλήνων στην ναυτιλία 3. Αναβάθμιση ποιότητας εκπαίδευσης και δυνατότητα ιδιωτικής εκπαίδευσης 4. Απλοποίηση διαδικασιών έναρξης επιχειρήσεων 5. Σταθερό και ανταγωνιστικό θεσμικό πλαίσιο 1. Σε dwt. Πηγή: Ιανουάριος 213, IHS Fairplay World Shipping Encyclopaedia. 11

13 Appendix Εισαγωγή στην Ελληνική ναυτιλία και λεπτομερή μεθοδολογία μελέτης

14 Copyright 213 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Appendix Εισαγωγή στην Ελληνική ναυτιλιακή αγορά Μεθοδολογία 13

15 Η ναυτιλία έχει μεγάλη παράδοση στην Ελλάδα Αρχαία Ελλάδα Θαλάσσιο εμπόριο στο Αιγαίο και εξάπλωση στην Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα Πολιτισμοί με θαλάσσια παράδοση π.χ. Μίνωες Ρωμαϊκή Αυτ/ορία Βυζάντιο Μεγάλο μέρος του θαλασσίου εμπορίου από 'Ελληνες Καταλυτικός ρόλος στην άμυνα εναντίον Αράβων και στις εμπορικές και πολιτιστικές συναλλαγές με τη ύση για 1. χρόνια Οθωμανική Αυτ/ορία 19ος αι. 2ος αι. 16ος αι.: το Ελληνικό θαλάσσιο εμπόριο εξαπλώνεται λόγω των αυξανόμενων Ευρωπαϊκών αναγκών για σιτηρά 18ος αι.: οι Άγγλο-Γαλλικοί πόλεμοι δημιουργούν έλλειψη προμηθειών που καλύπτονται από την Ελληνική ναυτιλία Ανάδειξη Ελληνικών ναυτικών περιοχών: εμπόριο με Ιταλία: Γαλαξίδι, Άρτα, Πρέβεζα, Κέρκυρα Στο Αιγαίο: Ύδρα, Σύρος, Άνδρος, Χίος, Κάσος, Ψαρά, Σπέτσες Ο Ελληνικός στόλος συμβάλλει στον αγώνα ανεξαρτησίας Οι Έλληνες εφοπλιστές στον ιαφωτισμό ιδρύουν Ελληνικά σχολεία και βιβλιοθήκες Η διασπορά των οικογενειών της Χίου οδήγησε στην εξάπλωση της Ελληνικής ναυτιλίας στην Ευρώπη κατά τους Ναπολεόντειους πολέμους Μετά τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο αυξημένη χρήση της Ελληνικής σημαίας Aπό τη δεκαετία του 7 και με την μεταπολίτευση άρχισε η ραγδαία ανάπτυξη της εγκατάστασης ναυτιλιακών εταιριών και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, όταν το θεσμικό πλαίσιο έγινε ανταγωνιστικό και αναπτύχθηκαν οι κατάλληλες υποδομές, καθώς επίσης και της ελληνικής σημαίας, που έφθασε το 1979, πριν τη μεγάλη ναυτιλιακή κρίση, στην κορύφωσή της Σήμερα Η Ελληνόκτητη ναυτιλία πρώτη παγκοσμίως σε χωρητικότητα με 16% του παγκόσμιου στόλου Πάνω από 3.7 πλοία Source: Έρευνα στο ιαδίκτυο 14

16 Η ποντοπόρος ναυτιλία απασχολεί το 95% του στόλου σε αριθμό πλοίων Ελληνικός στόλος, αριθμός πλοίων Μάρτιος 213 # πλοίων Ποντοπόρος 5. Ποντοπόρος ναυτιλία Επιβατηγός ναυτιλία Επιβατηγός Χωρητικότητα 1 (εκατ. DWT): (44%) Ore & Bulk 591 (16%) Oil Tankers 571 (16%) Chemical & Products 241 (7%) Cargo 32 (9%) Pure Containers 14 (4%) Liquid Gas 15 (3%) Passenger 73 (2%) Άλλο Σύνολο ,3,4 265 Σημείωση: Πλοία άνω των 1, GRT 1. Στοιχεία Μάρτιος 213 Source: Greek Shipping Co-operating Committee March

17 Η μέση ηλικία του Ελληνόκτητου στόλου μειώθηκε κατά 1 χρόνια την τελευταία δεκαετία λόγω επενδύσεων σε νέα πλοία Μέση ηλικία 1 Ελληνόκτητου στόλου Απόσυρση και επενδύσεις σε νέα πλοία το 211 Ηλικία Αριθμός πλοίων % Καθαρή αλλαγή: +6 πλοία Μάρτιος 213 # πλοίων που αποσύρθηκαν 1 Αριθμός πλοίων με έτος κατασκευής 211 Επενδύσεις ακόμα και εν μέσω μιας κρίσιμης χρονιάς για την παγκόσμια ποντοπόρο ναυτιλία 1. Με βάση τον αριθμό πλοίων και όχι της χωρητικότητας Σημείωση: Για το αριστερό γράφημα χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από το Lloyd's Register of Shipping Fairplay - Greek Shipping Co-operating Committee March 213 Source: Hellenic Chamber of Shipping, Lloyd's Register of Shipping Fairplay March 213, Greek Shipping Publications online database 212, Marine Information Services 16

18 Η Ελλάδα σήμερα ηγείται της παγκόσμιας ποντοπόρου ναυτιλίας και βρίσκεται απέναντι σε ισχυρούς ανταγωνιστές Η Ελληνόκτητη ναυτιλία με τον μεγαλύτερο στόλο παγκοσμίως, αλλά με μικρότερο ρ μερίδιο σε σχέση με το 2 Η Ελληνική σημαία σημαντική, αλλά πολλοί εφοπλιστές επιλέγουν ξένες σημαίες % παγκοσμίου στόλου σε χωρητικότητα (DWT) Χωρητικότητα dwt (εκ.) Πρακτική που εφαρμόζεται συστηματικά από εφοπλιστές ,1 σε διεθνές επίπεδο ,2 Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η 15,8 ελληνόκτητη ναυτιλία με μεγαλύτερο 15 στόλο από το άθροισμα του στόλου 73 Ελληνική 46 (28%) σημαία Λιβερία 1 5 % παγκοσμίου ΑΕΠ (211) 2 : Ελλά άδα 12,7 Ιαπω ωνία 4 4, Γερμαν νία 9,2 των 4 επόμενων χωρών (Γερμανία, Νορβηγία, ανία, Ιταλία) 5,3 Κίνα 8,6 3,4 35 3,5 Κορ ρέα,4 8,5 5,2 1, 1,6 7,6 Νορβη ηγία 3,4 2,8 2,2 1,9 1,9 α ανία Ιτα αλία,7,5 3, Άλλη (72%) Μάλτα Marshall Islands Παναμάς Μπαχάμες Κύπρος Isle of Man Χονγκ Κονγκ Βερμούδες Γερμανία Άλλες Μάρτιος Χωρητικότητα dwt (εκ.) 1. Στοιχεία 1ης Ιανουαρίου του εκάστοτε έτους 2. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Σημείωση: εξί διάγραμμα: Λόγω έλλειψης διαθέσιμων στοιχείων για τις άλλες χώρες από το Lloyd's Register of Shipping Fairplay, χρησιμοποιήθηκε η βάση UNCTAD ως κοινή πηγή δεδομένων Source: UNCTAD, Review of Maritime Transport, 2, 211, EIU, Lloyd's Register of Shipping Fairplay - Greek Shipping Co-operating Committee March

19 Η ελληνική σημαία είναι ανάμεσα στα κορυφαία νηολόγια παγκοσμίως Σημαίες πρώτης προτίμησης για τον παγκόσμιο στόλο με βάση τη χωρητικότητα, Ιανουάριος 213 Χωρητικότητα dwt (εκ. τόνοι) Παναμάς Λιβερία ll Islands Marshal Χονγ γκ Κονγκ Αριθμός πλοίων (χιλ.): 8,6 3,2 2,1 2,3 3,4 1,6 1,8 3,7 1,4 1, Σημείωση: Πλοία άνω των 1, GΤ Source: IHS Fairplay/ World Shipping Encyclopaedia, Jan 213; Clarkson Research Services March 213 Σιγκ καπούρη Ελλάδα Μάλτα Κίνα Μπ παχάμες Κύπρος 18

20 Οδηγούμενη από την ύφεση στην παγκόσμια οικονομία, η ναυτιλία βρίσκεται σε κρίση Η ζήτηση η μειώθηκε μαζί με το παγκόσμιο ΑΕΠ με την κρίση Λόγω του αυξανόμενου παγκόσμιου στόλου έχει μειωθεί η παραγωγικότητα Οι μεταφορές φορτίου χύδην έχουν πληγεί περισσότερο Εκατ. τόνοι % Παγκόσμια φόρτωσης σε πλοία ανάπτυξη Μεταφορά τόνων ανά DWT Baltic Dry Index % Παγκόσμια ανάπτυξη Εκατ. τόνοι φόρτωσης σε πλοία Note: Baltic Dry Index Closing Daily Price Source: Naftemporiki, UNCTAD % -1% 29 Tanker Dry bulk Απρ. 21 Οκτ. 21 Μάΐος 211 Baltic Dry Index Οκτ. 211 Μαρ. 212 Οι χαμηλοί δείκτες της ναυλαγοράς είναι αποτέλεσμα τόσο της μείωσης της παγκόσμιας ζήτησης, ης, όσο και της μεγάλης προσφοράς που οφείλεται στην παράδοση παραγγελιών που πραγματοποιήθηκαν κατά την ανοδική περίοδο

21 Copyright 213 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Appendix Εισαγωγή στην Ελληνική ναυτιλιακή αγορά Μεθοδολογία 2

22 Η μελέτη βασίστηκε σε περισσότερες από 7 συνεντεύξεις και πηγές 4+ πηγές 3+ συνεντεύξεις BCG Tanker Benchmarking Initiative BCG Container Benchmarking Initiative Marine information Services Lloyd's Clarkson's EIU Eλληνική Στατιστική Αρχή Eurostat Ετήσιες εκθέσεις εταιριών 21 International Maritime Association Τράπεζα της Ελλάδος Εκθέσεις αναλυτών (Alpha Bank) Hellenic Chamber of Shipping Greek Shipping Publications database UNCTAD, Review of Maritime Transport The World Bank - Doing business 212report Financial Times Policy Research Corporation Hill Dickinson International Ship Registration Requirements Ernst & Young Shipping Industry Almanac 211 Druid Entrepreneurship and innovation - organizations, institutions, Systems and regions 1. Eugenides, Laskaridis, Latsis, Lemos, Niarchos, Onassis, Pateras, Tsakos... Harvard Business School The Steel And Shipbuilding Industries Of South Korea: Rising East Asia And Globalization Kyoung-ho Shin Paul S. Ciccantell A study of Korea's shipbuilders strategy for sustainable growth, Duck Hee Won SingaporeSetup.com p Shipping Strategy by P.Lorange, Cambridge University Press SunStar Manila newspaper Input-Output Methodology Guide, Scottish Government Center of Maritime Economics & Logistics Erasmus University Rotterdam The Economic Significance of Maritime Clusters July 21, Danish Shipowners' Association The economic impact of the UK Shipping Industry - Oxford Economics The Greek Shipping Register, a proposal for the Foundation of an International/ second Greek Shipping register, Andreas Merikas, Sofia Gialoutsi, Nikitas Kanellopoulos Foundations websites 1 Συνεντεύξεις με εφοπλιστές Ελληνική ικηγορική Εταιρία Αγγλική ικηγορική εταιρία P&I club Ναυπηγοεπισκευές Ελληνική Ναυλομεσιτική εταιρία ιεθνής Ναυλομεσιτική Εταιρία Μεγαλύτερες Ελληνικές Τράπεζες 21

23 Μοναδική μεθοδολογία εκτίμησης του ποσοτικού αντίκτυπου Έξοδα και εργαζόμενοι στην Ελλάδα και ο αντίκτυπός τους στην οικονομία σε τρία επίπεδα Άμεσος αντίκτυπος + Έμμεσος αντίκτυπος + Επαγωγικά οφέλη = Συνολικός αντίκτυπος ναυτιλίας στην Ελληνική οικονομία Άμεσα οικονομικά οφέλη εταιριών στον βασικό ναυτιλιακό κλάδο (ποντοπόρος ναυτιλία, ακτοπλοΐα και λιμάνια) Έξοδα βασικού ναυτιλιακού κλάδου στην Ελλάδα σε # θέσεων εργασίας στον βασικό ναυτιλιακό κλάδο Αντίκτυπος βασικού ναυτιλιακού κλάδου στις Υποστηρικτικές υπηρεσίες, τους προμηθευτές τους και ούτω καθεξής (υποθέτοντας σταθερό οικογενειακό εισόδημα) ) Αντίκτυπος στο ΑΕΠ σε # θέσεων εργασίας βασιζόμενων στον βασικό ναυτιλιακό κλάδο Αντίκτυπος ναυτιλιακών δραστηριοτήτων στην ευρύτερη οικονομία συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης κατανάλωσης σε νοικοκυριά λόγω του ναυτιλιακού εισοδήματος Αντίκτυπος στο ΑΕΠ σε # θέσεων εργασίας που βασίζονται στην ναυτιλία

24 Μοναδική σύνθεση πληροφοριών από διαφορετικές πηγές Άμεσος αντίκτυπος + Υπολογισμός εξόδων στην Ελλάδα και εργαζομένων με: Αναλυτική βάση δεδομένων με benchmarks της BCG για την ποντοπόρο ναυτιλία (>2 ναυτιλιακές εταιρίες παγκοσμίως) Greek shipping directory που καλύπτει >3,5 πλοία Ετήσιες εκθέσεις πάνω από 1 εταιριών και εκθέσεις αναλυτών >2 συνεντεύξεις με ειδήμονες Έμμεσος αντίκτυπος + Επαγωγικά οφέλη = Συνολικός αντίκτυπος ναυτιλίας στην Ελληνική οικονομία Μοναδικό οικονομετρικό μοντέλο για τον υπολογισμό πολλαπλασιαστών που εκτιμούν τον αντίκτυπο της ναυτιλίας σε άλλους κλάδους και την ευρύτερη οικονομία με βάση Πίνακες Ιnput/Οutput t t από την Eurostat t Στοιχεία απασχόλησης από την Ελληνική Στατιστική Αρχή