(Πηγή: ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., 2000)[2]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Πηγή: ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., 2000)[2]"

Transcript

1 ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ, ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Απόψεις και Στάσεις των Εργαζομένων στο Κέντρο Υγείας Μήλου) 1. ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 1.1. Επαγγελματικοί βλαπτικοί παράγοντες και κίνδυνοι Κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα περικλείει κάποιο κίνδυνο για την υγεία ή ακόμα για την ίδια τη ζωή. Οι κίνδυνοι αυτοί διακρίνονται σε εργασιακούς (επαγγελματικούς) και μη εργασιακούς. Ως επαγγελματικός βλαπτικός παράγοντας ορίζεται οποιοσδήποτε φυσικός, χημικός, βιολογικός, εργονομικός, οργανωτικός, ψυχολογικός, κοινωνικός ή άλλος παράγοντας, που είναι παρών στον εργασιακό χώρο, σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην υγεία του εργαζομένου. Σύμφωνα με τον «Οδηγό Αξιολόγησης Επαγγελματικού Κινδύνου» (Λουξεμβούργο, 1996) της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ορίζεται: Ως πηγή κινδύνου (Hazard): η εγγενής ιδιότητα ή ικανότητα κάποιου στοιχείου (π.χ. υλικά εργασίας, εξοπλισμού), η οποία ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη και Ως κίνδυνος (Risk) ορίζεται η πιθανότητα να υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, την ποιότητα ζωής ή ακόμα και την ποιότητα του περιβάλλοντος ζωής. Η αναμενόμενη βλάβη, ορίζεται από την πιθανότητα και τη βαρύτητα των αρνητικών συνεπειών που προκαλεί, δηλαδή τον αριθμό των ατόμων που εκτέθηκαν στον κίνδυνο ή υπέστησαν βλάβη σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα [1]. Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι, που πηγάζουν από κάθε επαγγελματική δραστηριότητα, μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις μεγάλες ομάδες: ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 : Κατηγορίες Επαγγελματικών Κινδύνων 1 η ομάδα: Κίνδυνοι για την ασφάλεια ή κίνδυνοι ατυχήματος, που οφείλονται σε: Κτιριακέ ιακές δομές Μηχανές Ηλεκτρικέ ικές εγκαταστάσεις Επικίνδυνε νδυνες ουσίες Πυρκα καγιές- - εκρήξει εις 2 η ομάδα: Κίνδυνοι για την υγεία, που οφείλονται σε: Χημικούς παράγοντε οντες Φυσικούς παράγοντε οντες Βιολογικού ικούς παράγοντε οντες 3 η ομάδα: Κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια (εγκάρσιοι), που οφείλονται σε: Οργάνωση εργασίας Ψυχολο ολογικούς παράγοντε οντες Εργονομικούς παράγοντε οντες Αντίξοες συνθήκε κες εργασίας (Πηγή: ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., 2000)[2] Οι κίνδυνοι για την ασφάλεια περικλείουν την πιθανότητα να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη στους εργαζόμενους, ως συνέπεια της έκθεσης στην επικίνδυνη κατάσταση. Η φύση της επικίνδυνης κατάστασης καθορίζει την αιτία και το είδος του τραυματισμού ή της βλάβης, που μπορεί να είναι μηχανική, ηλεκτρική, χημική, κ.α. Οι κίνδυνοι για την υγεία είναι αυτοί που περικλείουν την πιθανότητα να προκληθεί αλλοίωση στην βιολογική ισορροπία των εργαζομένων (ασθένεια), ως συνέπεια της συμμετοχής τους σε παραγωγικές διαδικασίες, εκτιθέμενοι σε φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς βλαπτικούς παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος Οι εγκάρσιοι, για την υγεία και την ασφάλεια, κίνδυνοι προκύπτουν και χαρακτηρίζονται από την αλληλεπίδραση της σχέσης εργαζόμενου και οργάνωσης της εργασίας αυτού. Οι αιτίες των κινδύνων αυτών εντοπίζονται στην ίδια τη δομή της παραγωγικής διαδικασίας, που οδηγεί στην αναγκαστική προσαρμογή του ανθρώπου στις απαιτήσεις της εργασίας. Συναντώνται και με την ονομασία «οργανωσιακοί κίνδυνοι». 1

2 1.2.Επαγγελματίες της υγείας και επαγγελματικοί κίνδυνοι Το 1976 ο Stellman έγραφε: «Αν αναρωτιέστε: πώς είναι δυνατόν οι επαγγελματίες της υγείας να μπορούν να εργάζονται με πάσχοντες και ταυτόχρονα οι ίδιοι να παραμένουν υγιείς; η απάντηση είναι: δεν είναι». Σήμερα το 10% περίπου των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση απασχολούνται στο χώρο της υγείας. Η κατηγορία Π της Στατιστικής Ταξινόμησης των Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ-08) αναφέρεται στις σχετικές με την υγεία και την κοινωνική μέριμνα ανθρώπινες δραστηριότητες. Ο σχετικός κλάδος ( Ν ο 86) υποδιαιρείται αναλυτικά: ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2: Στατιστική ταξινόμηση του κλάδου υγείας και κοινωνικής μέριμνας (κατηγορία ταξινόμησης Π). Κωδικός Περιγραφή κλάδου 86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας Νοσοκομειακές δραστηριότητες 86.2 Δραστηριότητες άσκησης ιατρικών και οδοντιατρικών επαγγελμάτων Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων 86.9 Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας (Πηγή: 2008)[3] Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, ιατροί (2006) και οδοντίατροι εργάζονται στον υγειονομικό χώρο σε δημόσιο φορέα ή είναι ιδιώτες. Στα 317 θεραπευτήρια με σύνολο κλινών απασχολούνται: ιατροί (περίπου το 47% του συνόλου) νοσηλευτές/τριες μαίες 649 επισκέπτες/ριες υγείας εργαζόμενοι άλλων ειδικοτήτων (διοικητικοί, τεχνικοί κ.α.) Ο όρος Εργασιακό Περιβάλλον περιλαμβάνει το σύνολο των καταστάσεων και των παραγόντων, με τους οποίους ο εργαζόμενος έρχεται σε επαφή και οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν τη φυσική και ψυχική ισορροπία του κατά τη διάρκεια της εργασίας του ή ως αποτέλεσμά της. Λίγοι εργασιακοί χώροι είναι τόσο πολυσύνθετοι και περίπλοκοι όσο οι χώροι παροχής υπηρεσιών κάθε βαθμού φροντίδας υγείας, κυρίως δε τα νοσοκομεία, τη διερεύνηση των οποίων συνήθως πραγματεύονται οι περισσότερες έρευνες του χώρου, ενώ αντίθετα οι χώροι όπου παρέχεται πρωτοβάθμια φροντίδα (π.χ. ιατρεία ασφαλιστικών ταμείων) υπολείπονται αισθητά ως αντικείμενα των ερευνών. Το νοσοκομείο μπορεί να θεωρηθεί μια δομή με μεγάλη ποικιλία εργασιακών δραστηριοτήτων, από ένα υψηλό επίπεδο τεχνολογικών εφαρμογών καθώς επίσης και από μια σύνθετη οργάνωση εργασίας. Οι κύριες εργασιακές δραστηριότητες μιας νοσοκομειακής μονάδας είναι: οι εργασίες γραφείου (γραφεία, θυρίδες, αρχεία..), η εργασία στα εξωτερικά ιατρεία, στα χειρουργεία, στους θαλάμους ασθενών, στις διαγνωστικές υπηρεσίες, στα εργαστήρια, στα φαρμακεία, στα νεκροτομεία, στις τεχνικές υπηρεσίες, δραστηριότητες συντήρησης και επισκευής κτηρίου και εξοπλισμού, εκπαιδευτικές, ερευνητικές κ.α. Κατά συνέπεια στο χώρο του νοσοκομείου ο κατάλογος των πιθανών κινδύνων για τους νοσοκομειακούς εργαζομένους, σε γενικές γραμμές περιλαμβάνει: -για το ιατρικό προσωπικό, κινδύνους από έκθεση σε μολυσματικές ασθένειες, τοξικές ουσίες και ακτινοβολία -για το νοσηλευτικό προσωπικό, κινδύνους από πιθανή μετάδοση μολυσματικών ασθενειών, άρση φορτίων, από τοξικές χημικές ουσίες κ.α. -για τους εργαζομένους στα εργαστήρια, μικροβιακούς και κινδύνους από τα πάσης φύσεως εργαστηριακά απόβλητα. -για τους εργαζομένους στην τεχνική υπηρεσία, κινδύνους από διαλύτες και άλλες χημικές ουσίες, από επιβλαβή οικοδομικά υλικά π.χ. αμίαντος, από το ηλεκτρικό ρεύμα, από ακατάλληλες συνθήκες εργασίας π.χ. εργαζόμενοι στα λεβητοστάσια ή τα πλυντήρια. -για τους εργαζομένους στις διοικητικές και τις υπηρεσίες υποστήριξης, κινδύνους από την συνεχή καθιστική εργασία, από την εργασία μπροστά από οθόνες οπτικής απεικόνισης, εργασία με ακατάλληλο φωτισμό[4]. Οι επαγγελματίες της υγείας επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους κυρίως στην περίθαλψη των ασθενών. Επιπροσθέτως: -η πνευματική κόπωση -η εργασία υπό την πίεση του χρόνου (επείγον περιστατικό) -τα κυκλικά ωράρια εργασίας (βάρδιες) -η ψυχολογική καταπόνηση (διαρκής επαφή με ασθενείς) -οι συνθήκες πολύωρης εργασίας (εφημερίες) 2

3 -τα υψηλά επίπεδα εργασιακού άγχους -τα υψηλά επίπεδα συνδρόμου burn-out των υγειονομικών -η υποστελέχωση των τμημάτων και η έλλειψη οικονομικών πόρων οδηγούν τους υγειονομικούς στο να παραμελούν την ατομική τους υγεία, με αποτέλεσμα, πολλές φορές η εφαρμογή μέτρων για την υγεία κυρίως δε για την ασφάλεια της εργασίας ή αγνοείται, ή τίθεται σε δεύτερη μοίρα ή πιθανόν εμποδίζεται. Επιπλέον αξίζει να σημειωθεί, ότι από την έρευνα, που πραγματοποιήθηκε σε νοσοκομειακούς εργαζομένους των ελληνικών νοσοκομείων, προέκυψαν σημαντικές ανισότητες στα επίπεδα υγείας μεταξύ των υγειονομικών: -οι άνδρες είχαν υψηλότερα επίπεδα υγείας από τις γυναίκες -οι γιατροί και το προσωπικό των τεχνικών υπηρεσιών είχαν υψηλότερα επίπεδα υγείας από τους νοσηλευτές και το βοηθητικό προσωπικό -οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόμενοι παρουσίαζαν καλύτερη φυσική κατάσταση και mental health από τους νεότερους συναδέλφους τους[5]. Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τον Προστατευτικό Ρουχισμό (ενδύματα, ποδιές, γάντια, προστασία κεφαλής) και τον Προστατευτικό Εξοπλισμό (μάσκες, γυαλιά κα). Για την πρόληψη ή και μείωση του κινδύνου από την έκθεση στους βλαπτικούς από το εργασιακό περιβάλλον παράγοντες, οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες υγείας φορούν συνήθως γάντια μιας χρήσης, ποδιές, γυαλιά και ειδικά κατά περίπτωση- υποδήματα. Πρέπει να τονιστεί ότι: σε κάθε περίπτωση, τα Μέσα Ατομικής Προστασίας οφείλουν να είναι η τελευταία γραμμή άμυνας έναντι των επαγγελματικών κινδύνων και πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνον εφόσον οι κίνδυνοι δεν είναι δυνατόν να αποφευχθούν ή να περιορισθούν επαρκώς με τεχνικά μέτρα ή μέσα συλλογικής προστασίας ή άλλα οργανωτικά μέτρα. 1.3.Νομοθετικό πλαίσιο Η πρώτη, στον Ελληνικό χώρο, αναφορά σε θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων γίνεται το 1911 με το νόμο ΓπΛΔ / (ΦΕΚ 318Α / ) : «Περί υγιεινής και ασφάλειας των εργατών και περί ωρών εργασίας». Το νόμο συνυπέγραψαν οι υπουργοί Εθνικής Οικονομίας Εμμ. Μπενάκης και Δικαιοσύνης Ι. Δημητρακόπουλος, ήταν όμως απόρροια των νομοθετικών μεταρρυθμίσεων του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ακολουθούν το Βασιλικό Διάταγμα Β.Δ. 24/7/1912 (ΦΕΚ 229 Α / ) και ο νόμος 551( ως ) : «Περί ευθύνης προς αποζημίωσιν των εξ ατυχήματος εν τη εργασία παθόντων εργατών ή υπαλλήλων», που συμπληρώθηκε με τον 2193/20 (ΦΕΚ 129Α / ) και κυρώθηκε με το Β.Δ : «Περί κωδικοποιήσεως των περί υγιεινής και ασφάλειας των εργατών διατάξεων» (ΦΕΚ 200Α / ). Ακολουθεί το Π.Δ (ΦΕΚ 112Α / ) : «Περί υγιεινής και ασφάλειας των εργατών και υπαλλήλων των πάσης φύσεως βιομηχανικών και βιοτεχνικών εργαστηρίων κ.α.», όντας πρωτοποριακό για την εποχή του, καλύπτει τα κενά στο τρίπτυχο: εργοδότης εργαζόμενος - υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας. Μετά το 1973 η Ελλάδα υιοθετεί τις κατευθυντήριες οδηγίες της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (International Labour Organisation, I.L.O.) και με την 89/391 Οδηγία-Πλαίσιο προσαρμόζεται στις ελάχιστες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Η Ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα ΡΙΑCΤ (Διεθνές Πρόγραμμα της I.L.O. για τη Βελτίωση των Συνθηκών Εργασίας), υποχρέωσε το πολιτικό σύστημα να ανταποκριθεί με την ψήφιση, μεταξύ άλλων, του νόμου 1568/85: «Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων» (ΦΕΚ 177Α / ) και την έκδοση σχετικών Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων (κατά κανόνα υπό την πίεση Διεθνών Συμβάσεων και Ευρωπαϊκών ρυθμίσεων). Ο ν.1568/85, ο οποίος μέχρι σήμερα ακόμη συνεχίζει να αποτελεί τον βασικό κορμό της Ελληνικής νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, εμπνεόμενος κυρίως από το Γερμανικό Σύστημα προέβλεπε τη λειτουργία Επιτροπών Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων (Ε.Υ.Α.), την ύπαρξη Τεχνικού Ασφαλείας (Τ.Α.) και Ιατρού Εργασίας (Ι.Ε.) στον εργασιακό χώρο, ως ακολούθως:[6]. Κύρια καθήκοντα Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων: Σε κάθε επιχείρηση οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, έχουν δικαίωμα να επιλέγουν εκπροσώπους με κύρια αρμοδιότητα σε θέματα προστασίας της ασφάλειας και της υγείας. Ο ρόλος της Ε.Υ.Α.Ε. είναι συμβουλευτικός, ενημερώνει τους εργαζόμενους για ανάλογα θέματα, επισημαίνει, καταγράφει και εκτιμά τους επαγγελματικούς κινδύνους, καταγράφει τα εργατικά ατυχήματα και προτείνει μέτρα για την καταστολή και την πρόληψή τους κ.α. Κύρια καθήκοντα του Τεχνικού Ασφαλείας (Τ.Α.): Συμβουλεύει την επιχείρηση σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και επιβλέπει τις συνθήκες εργασίας. Υπεισέρχεται σε θέματα σχεδιασμούπρογραμματισμού και κατασκευής-συντήρησης των εγκαταστάσεων, ελέγχει την ασφάλεια της λειτουργίας των εγκαταστάσεων, επιθεωρεί τους χώρους εργασίας για την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων και την πρόληψη των ατυχημάτων, να ερευνά τα αίτια των ατυχημάτων, να αναλύει τα αποτελέσματα των ερευνών του και να προτείνει διορθωτικές παρεμβάσεις, να εποπτεύει και να συντονίζει τις ασκήσεις πυρασφάλειας και συναγερμού, να καταρτίζει προγράμματα εκπαίδευσης των εργαζομένων κ.α. 3

4 Κύρια καθήκοντα Ιατρού Εργασίας (Ι.Ε.): Παροχή συμβουλών και υποδείξεων σε εργοδότη και εργαζομένους σχετικά με τα μέτρα για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων, διαμόρφωση-διευθέτηση περιβάλλοντος και θέσεων εργασίας σύμφωνα με τις αρχές της εργονομίας, υγιεινής, φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, αποτύπωση-καταγραφή επαγγελματικών νοσημάτων, ανίχνευση των αιτιών των νοσημάτων και πρόληψη αυτών, οργάνωση παροχής πρώτων βοηθειών, τήρηση ατομικού και πλήρως ενημερωμένου φακέλου υγείας για τον κάθε εργαζόμενο, επείγουσα αντιμετώπιση εργατικού ατυχήματος ή νόσου κ.α. Οποιαδήποτε όμως μεταρρυθμιστική προσπάθεια απαιτεί νομοθετικό έργο, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ουσιαστικά πενιχρό και σχεδόν ανύπαρκτο. Τον ν ακολουθούν μια σειρά Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων, με σκοπό απλώς την εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με τις ελάχιστες προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς καν να λαμβάνεται υπ όψιν σύστημα αξιολόγησης των επιδόσεων (π.χ ακριβές και αξιόπιστο σύστημα καταγραφής επαγγελματικών ατυχημάτων), ούτε υπάρχει συνέργεια μεταξύ των τομέων της κοινωνικής πολιτικής (ασφαλιστικό σύστημα, σύστημα υγείας, σύστημα εκπαίδευσης) που αφορούν τις συνθήκες εργασίας. Πιο συγκεκριμένα: -για την υγεία στην εργασία: υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις καθώς η Ιατρική της Εργασίας ουσιαστικά βρίσκεται εκτός Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και στο πολυπληθέστερο ασφαλιστικό ταμείο, το Ι.Κ.Α., οι Ιατροί Εργασίας είναι ελάχιστοι. -για την ασφάλεια στην εργασία (τεχνικοί ασφαλείας): ελλείψεις, καθώς η Ασφάλεια της Εργασίας βρίσκεται στα περιθώρια της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και δεν υπάρχει ως βασική κατεύθυνση, παρά διδάσκεται ως μάθημα, πολλάκις προαιρετικό, στις τεχνολογικές κυρίως σχολές. -για δε τις Επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων, η λειτουργία τους εμπλέκεται στον νομοθετικό κυκεώνα των εργασιακών σχέσεων. Η Τριμερής Επιτροπή Συνεργασίας αποτελεί βασικό θεσμικό όργανο για την υποστήριξη των δράσεων σε θέματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας και λειτουργεί σε συνεργασία και με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων (εργοδότες, εργαζόμενοι) και εκπροσωπεί την Ελλάδα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού, ομοίως με εκπροσώπους και των άλλων Κρατών-Μελών. Η Τριμερής Επιτροπή Συνεργασίας, προς το παρόν, απαρτίζεται από εκπροσώπους των κάτωθι φορέων: Ι. Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας: Η αρμόδια Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία και διαρθρώνεται [7]: Γενική Διεύθυνση Συνθηκών Διεύθυνση Συνθηκών Εργασίας Κέντρο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας Διεύθυνση Διαχείρισης της Πληροφόρησης, Επιμόρφωσης και Παρακολούθησης Πολιτικής ΙΙ. ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. : Το Ελληνικό Ινστιτούτο για την Υγιεινή και την Ασφάλεια της Εργασίας είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που ιδρύθηκε από την συνεργασία: των κύριων εργοδοτικών (Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. και Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, Σ.Ε.Β.) και συνδικαλιστικών (Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας, Γ.Σ.Ε.Ε.) οργανώσεων, έχοντας κυρίως συμβουλευτικό ρόλο. Από το 1992 παρέχει υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις στους τομείς της ενημέρωσης, της έρευνας της εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας[8]. 4

5 1.4.Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Κάθε τρεισίμισυ λεπτά κάποιος στη Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) πεθαίνει από επαγγελματικό αίτιο. Περισσότεροι από θάνατοι το χρόνο οφείλονται σε εργατικά ατυχήματα (8.900) ή επαγγελματικά νοσήματα ( ). Οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες πρέπει να ενημρώνονται για τους κινδύνους, που διατρέχουν αλλά και για το πώς να τους αντιμετωπίζουν. Οι μεμονωμένοι φορείς υγείας και ασφάλειας του κάθε κράτους-μέλους της Ε.Ε. δεν μπορούν να το επιτύχουν αυτό μόνοι τους. Γι αυτόν το λόγο, ιδρύθηκε το 1996 ο Occupational Safety and Health Administration (O.S.H.A.). Με έδρα το Μπιλμπάο της Ισπανίας, αποστολή μας είναι να καταστήσουμε τους χώρους εργασίας στην Ευρώπη ασφαλέστερους, υγιεινότερους και παραγωγικότερους»[9]. Με το μήνυμα αυτό υποδέχεται τους επισκέπτες της ιστοσελίδας του ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. Η ασφάλεια και η προστασία της υγείας των εργαζομένων αποτελούσε και αποτελεί πεδίο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και επιδιώξεων της Ε.Ε., όπως περιγράφεται στο άρθρο 118 Α: «Περί Κοινωνικής Πολιτικής της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση». Έτσι, το 1974, η Κοινότητα θεσμοθέτησε την Συμβουλευτική Επιτροπή για την ασφάλεια και την υγεία στους χώρους εργασίας και στις 26 Μαΐου 1975 (κανονισμός Ε.Ο.Κ. αρ.1365/75) ιδρύεται το EUROFOUND, δηλ το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας. Με έδρα του το Δουβλίνο (Ιρλανδία) το EUROFOUND είναι ένα τριμερές όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κύριο στόχο να συμβάλει στον σχεδιασμό και στην επίτευξη καλύτερων συνθηκών διαβίωσης και εργασίας στην Ευρώπη[10]. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ανεξάρτητο πολιτικά, συλλογικό θεσμικό όργανο, προετοιμάζει, νομοθετεί και εφαρμόζει τις νομοθετικές πράξεις, που εκδίδουν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ως «θεματοφύλακας των Συνθηκών» μεριμνά για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Μέρος των ειδικών διατάξεων αναφέρεται στους χώρους παροχής υγειονομικής φροντίδας και περίθαλψης και στους εργαζόμενους σε δημόσια ή ιδιωτικά νοσοκομεία, σε ιατρεία, ιατρικά εργαστήρια, χώρους περίθαλψης χρονίως πασχόντων, γηροκομεία κ.α. Η γνώμη του O.S.H.A για την ασφάλεια και την υγεία της εργασίας των εργαζομένων στο χώρο της υγείας συνοψίζεται στα εξής: «Το 10% των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση απασχολούνται στον κλάδο υγειονομική περίθαλψης και πρόνοιας, σημαντικό δε ποσοστό εξ αυτών απασχολούνται στα νοσοκομεία. Το γεγονός αυτό καθιστά τον κλάδο υγειονομικής περίθαλψης έναν από τους μεγαλύτερους κλάδους απασχόλησης στην Ευρώπη, ο οποίος καλύπτει ευρύ φάσμα ποικίλων θέσεων εργασίας. Το ποσοστό των εργατικών ατυχημάτων στον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης είναι κατά 34% υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ε.Ε. Επιπλέον, ο κλάδος παρουσιάζει το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό μυοσκελετικών παθήσεων (Μ.Σ.Π.), που οφείλονται στην εργασία, μετά τον κλάδο των κατασκευών»[11]. Τίθεται επομένως, η υγιεινή και η ασφάλεια της εργασίας, ως ένα από τα σοβαρότερα θέματα κοινωνικής προστασίας, που απασχολούν την σύγχρονη κοινωνία και η αναγκαιότητα διερεύνησης των όρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας των εργαζομένων στον υγειονομικό τομέα είναι τεκμηριωμένη. Ειδικότερα, μια αδρή προσέγγιση, όπως αυτή που ακολουθεί, στον μέχρι τώρα ανεξερεύνητο χώρο των εργαζομένων στο πρωτοβάθμιο επίπεδο ενός μικρού, νησιωτικού Κέντρου Υγείας ίσως αποτελέσει ένα χρήσιμο και σημαντικό εργαλείο για τη στήριξη των εργαζομένων στην καθημερινότητά τους μια καθημερινότητα επίμοχθη και σκληρή, που έχει μεν στόχο την αποκατάσταση της υγείας των ασθενών, θέτει όμως σε κίνδυνο και τη δική τους. Η παρούσα μελέτη αποτελεί τμήμα μιας συνολικότερης προσπάθειας συγκέντρωσης και απαρίθμησης των επαγγελματικών κινδύνων στον συγκεκριμένο εργασιακό χώρο, δίνοντας ταυτόχρονα, έμμεσα και άμεσα, ενδελεχείς οδηγίες για την αποτελεσματική πρόληψή τους. Για την υλοποίησή της διενεργήθηκε αρχικά βιβλιογραφική έρευνα για το πολύπλοκο εργασιακό περιβάλλον των υγειονομικών της πρωτοβάθμιας και με την εισαγωγή μη ειδικού ερωτηματολογίου επιχειρήθηκε η χαρτογράφηση, αντικειμενική και υποκειμενική, των βλαπτικών παραγόντων και διερευνήθηκε η τήρηση της σχετικής νομοθεσίας. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση και αποτύπωση των απόψεων και στασεων των εργαζομένων στο Κ.Υ. Μήλου επί ειδικών θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας (Υ.Α.Ε.). 5

6 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (οι περιπτώσεις των Κέντρων Υγείας) 2.1.Εισαγωγικές παρατηρήσεις.: Η υγειονομική περίθαλψη αφορά στην αποκατάσταση των διαταραχών της υγείας και είναι οργανωμένη σε τρία επίπεδα. Α. Το πρωτοβάθμιο επίπεδο, που περιλαμβάνει κέντρα υποδοχής ασθενών ως την πρώτη επαφή του ασθενούς με κάποιον επαγγελματία της υγείας σε περιοχές με πληθυσμό άτομα. Β. Το δευτεροβάθμιο επίπεδο και Γ. Το τριτοβάθμιο επίπεδο. Η παροχή Πρωτοβάθμιων Φροντίδων Υγείας περιλαμβάνει διάγνωση και αντιμετώπιση οξέων και χρόνιων νοσημάτων, διακομιδή βαρέως πασχόντων και εκτάκτων περιστατικών στην κατάλληλη μονάδα και παροχή στην κοινότητα υπηρεσιών πρόληψης, βραχείας νοσηλείας, αγωγής και προαγωγής υγείας, βραχείας νοσηλείας, κατ οίκον νοσηλείας και αποκατάστασης του ασθενή μετά την ύφεση της οξείας φάσης. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην Ελλάδα παρέχεται: - από το Κράτος, μέσω των Περιφερειακών Ιατρείων (Π.Ι.) και των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ.) για τις αγροτικές περιοχές και των Εξωτερικών Ιατρείων των νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας αστικού τύπου για τις αστικές. - από τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ν.Α.Τ., πολυιατρεία Ι.Κ.Α. κ.α.) - από τον Ιδιωτικό Τομέα και τέλος - από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, μέσω κυρίως προνοιακού τύπου υποδομών. Πρέπει να τονιστεί και να αξιολογηθεί η ιδιαιτερότητα των υπηρεσιών υγείας, τις οποίες καλούνται να προσφέρουν στους πολίτες τα Κέντρα Υγείας, που είναι εγκατεστημένα στα ελληνικά νησιά. Η «νησιωτικότητα» - αν και αδόκιμος όρος, καθώς αποτελεί επιχείρημα μετάφραση του διεθνούς όρου «insularity» ή «insularitè»- αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ειδική παράμετρος κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και εκλαμβάνεται ως «μόνιμη δομική αναπηρία» (permanent structural handicap), που πρέπει να αντιμετωπίζεται μέσα από συγκεκριμένες «νησιωτικές πολιτικές» [12]. Η ασυνέχεια του γεωγραφικού χώρου και η φυσική απομόνωση των νησιών, κάτω από απλές φυσικές συγκυρίες (π.χ. απαγορευτικό απόπλου λόγω καιρικών συνθηκών) υποχρεώνουν τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας στα νησιά να εξυπηρετούν, πέραν των προβλεπόμενων πρωτοβάθμιων αναγκών, και περιστατικά επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και περίθαλψης και έως ένα βαθμό βραχείας δευτεροβάθμιας νοσηλείας και φροντίδας, γεγονός, που πρέπει να λαμβάνεται υπ όψιν σε κάθε περίπτωση στοχευμένου σχεδιασμού πολιτικής υγείας [13] Πρωτόκολλο έρευνας Ανάλυση ερωτηματολογίου. Σκοπός της παρούσας εργασίας, η οποία αποτελεί τμήμα μιας ευρύτερης, είναι η μελέτη των στασεωναπόψεων των εργαζομένων επί ειδικών θεμάτων Υ.Α.Ε. και η εξαγωγή συμπερασμάτων με επόμενη υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος και την προαγωγή της εργασιακής υγείας του συνόλου των εργαζομένων στο Κέντρο Υγείας Μήλου. Επί μέρους στόχοι (ερευνητικά ερωτήματα): -να αξιολογηθεί το επίπεδο γνώσης των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας στη εργασίας τους (επαγγελματικοί κίνδυνοι, Επιτροπή Υγιεινης και Ασφάλειας της Εργασίας Ε.Υ.Α και περί του Ιατρού Εργασίας Ι.Ε.). -να διερευνηθεί αν έχουν εκπαιδευτεί, πως και από ποιόν, για την αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων -αν υπάρχει «αίσθημα ασφάλειας» κατά την εργασία και -πως οι ίδιοι ενδιαφέρονται για την ακεραιότητα και την υγεία τους (π.χ. εμβολιασμοί, μέσα ατομικής προστασίας). Το αντικείμενο και οι στόχοι της έρευνας οδηγούν στη σύνταξη μη ειδικού ερωτηματολογίου για τη συγκέντρωση των επί μέρους στοιχείων. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι οι κίνδυνοι, που αναφέρουν οι εργαζόμενοι αλλά και τα συμπτώματα στην υγεία είναι αυτά, που δηλώνουν οι ίδιοι (υποκειμενική εκτίμηση) και δεν ταυτίζονται κατ ανάγκην με συμπεράσματα εργαστηριακής ή άλλης ιατρικής έρευνας. Επιπλέον δεν υπάρχουν «αναμενόμενα» ή «φυσιολογικά» ποσοστά από άλλες πανομοιότυπες έρευνες. Τα στοιχεία δεν συνοδεύονται από αναλύσεις ή συμπεράσματα για τις αιτίες, που προκαλούν τα συμπτώματα, που πιθανόν εκδηλώνουν οι εργαζόμενοι. Σύμφωνα με την αρχική σκέψη, επιχειρείται μια μάλλον «ερμηνευτική» προσέγγιση, πρόκειται δηλαδή για συμπεράσματα, που πρόκειται να αναδυθούν από την έρευνα και δεν προηγούνται αυτής, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της «επιστημονικής» μεθοδολογίας [14]. H προσέγγιση είναι επίσης ποιοτική, δεδομένου ότι «... είναι μια διαδικασία που σύρει τα στοιχεία από το πλαίσιο στο οποίο τα γεγονότα εμφανίζονται, σε µία προσπάθεια να περιγραφούν αυτά τα περιστατικά και οι συνθήκες μέσα στις οποίες τα γεγονότα ενσωματώνονται και µε τον τρόπο που οι συµµετέχοντες ζουν το γεγονός» [15]. Η σύνταξη ερωτηματολογίου και η διακριτική παρατήρηση είναι οι τεχνικές συλλογής δεδομένων, που χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να ερευνηθεί η σχέση μεταξύ των µερών του δείγματος και να αξιοποιηθούν οι περιγραφές των συµµετεχόντων. 6

7 Στο Κ.Υ. Μήλου εργάζονται συνολικά 44 εργαζόμενοι, διαφόρων ειδικοτήτων. Για τη διανομή των ερωτηματολογίων, ζητήθηκε και χορηγήθηκε άδεια από τον Επιστημονικό Διευθυντή του Κ.Υ. Μήλου (αρχή της νομιμότητας).τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν (από 10-15/12/2008) σε κάθε εργαζόμενο προσωπικά. Υπήρχε προσαρτημένος λευκός φάκελος και υπεδείχθη στον ερωτώμενο, αφού απαντήσει το ερωτηματολόγιο και το εσωκλείσει στο φάκελο, να το αφήσει σε συγκεκριμένο ειδικό χώρο (συρτάρι) του Γραφείου Υποδοχής Ασθενών του Κ.Υ. Μήλου προκειμένου να διατηρηθεί η ανωνυμία (αρχή της εμπιστευτικότητας). Ερωτήσεις 1-5: συλλέγονται δημογραφικά στοιχεία (φύλο, ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης, οικογενειακή κατάσταση, έτη προϋπηρεσίας) Ερωτήσεις 6-7 : αποτυπώνεται το είδος εργασίας (γιατρός, νοσηλευτής, διοικητικός κ.α.) καθώς και το ωράριο απασχόλησης. Ερωτήσεις 8-10: διερευνάται η υποκειμενική γνώση των εργαζομένων περί των κινδύνων κατά την εργασία τους, καθώς και πως προέκυψε η τυχόν ενημέρωσή τους. Πιο συγκεκριμένα, η ερώτηση 9 αποτυπώνει την ύπαρξη ή μη κρατικής παρέμβασης σε θέματα ενημέρωσης. Στην 10 ο εργαζόμενος καλείται να ιεραρχίσει (υποκειμενική εκτίμηση) τους παράγοντες κατά την εργασία του, που θεωρεί ότι επιδρούν και εγκυμονούν κινδύνους, σε κλίμακα από 1 για τον σημαντικότερο έως και 15 για τον πιο ασήμαντο. Ερωτήσεις : τέθηκαν προκειμένου να αποτυπωθεί η χρήση ή μη μέσων ατομικής προστασίας από τους εργαζομένους. Ειδικότερα η ερώτηση 16 (πόσο προστατευμένοι αισθάνεστε;) τέθηκε προκειμένου να διερευνηθεί το αναφερόμενο συχνά στη βιβλιογραφία: «αίσθημα ασφάλειας». Ερωτήσεις 18-21: δείχνουν την ενημέρωση για τους βιολογικούς κινδύνους και το μέγεθος της κρατικής παρέμβασης (υποχρεωτικοί εμβολιασμοί). Εάν υπάρχει επαρκής ενημέρωση περί των βιολογικών κινδύνων και εάν υπάρχει ισχυρή παρέμβαση, αναμένεται όλες οι απαντήσεις να είναι θετικές Ερώτηση 22: αποτυπώνει το ενδιαφέρον του εργαζόμενου για την υγεία του. [Ερωτήσεις 23-66:για άλλα θέματα Υγείας κ Ασφάλειας, πέραν του αντικειμένου της παρούσας έρευνας] Ερωτήσεις 67-70: Υπάρχει ή όχι γνώση της σχετικής νομοθεσίας περί Ε.Υ.Α και τι γνωρίζετε περί Ιατρού Εργασίας (νομοθεσία-καθήκοντα, αναγκαιότητα ύπαρξης); Οι εργαζόμενοι: Μικροβιολογικό: Παρασκευάστριες: 3 Διοικητικό: 7 Νοσηλευτές: 8 Μαίες: 2 Φυσικοθεραπευτής:1 Οδηγοί, πλήρωμα ασθενοφόρου:6 Υ. Καθαριότητας: 3 Γιατροί :11 Ακτινολογικό:2 Συντηρητής: 1 ΣΥΝΟΛΟ = 44 Γράφημα 1: Οι εργαζόμενοι του Κ.Υ. Μήλου Ακτινολογικό 5% Γιατροί 24% Συντηρητής 2% Παρασκευαστές 7% Διοικητικοί 16% Υ.Καθαριοτητας 7% Ο.Ασθενοφόρου 14% Μαίες 5% Φυσιοθερ. 2% Νοσηλευτές 18% 2.3.Περιγραφή του υλικού Από τους 44 συνολικά εργαζόμενους στο Κ.Υ. Μήλου, επεστράφησαν συμπληρωμένα 33 ερωτηματολόγια, τα οποία αποτέλεσαν το τελικό υλικό της παρούσας έρευνας. Από αυτά το 30% απαντήθηκε από άνδρες και το υπόλοιπο από γυναίκες. Οι επικρατέστερες ομάδες ηλικιών ήταν αυτές των ετών και η των 40-50, με ποσοστό αντιπροσώπευσης 37,9% η κάθε μία. Οι ερωτηθέντες ήταν: σε ποσοστό 24,2% απόφοιτοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, 24,2% ομοίως απόφοιτοι Λυκείου, το 21,2% απόφοιτοι Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), το 18,2% από τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. το δε υπόλοιπο ποσοστό ήταν απόφοιτοι Δημοτικού και Γυμνασίου. Έξι στους δέκα εργαζόμενους (59,4%) ήταν έγγαμοι, το 34,4% άγαμοι και οι υπόλοιποι διαζευγμένοι. Προϋπηρεσία μεταξύ ετών είχε το 36.4%, μεταξύ 3-10 ετών το 24.2% και το 12,1% πάνω από 20 έτη, το δε υπόλοιπο ποσοστό ήταν εποχικοί υπάλληλοι ή με μικρότερης από 3 έτη διάρκειας προϋπηρεσία: 7

8 Πίνακας 2.1: Κατανομή συμπληρωμένων ερωτηματολογίων ανάλογα με το είδος εργασίας των ερωτηθέντων εργαζομένων Ειδικότητα Συχνότητα % Γιατρός 7 21,2 Νοσ/Φυσιοθ/Μαιευτικής 9 27,3 Διοικητικός 7 21,2 Χειρ. Ακ/γικού 2 6,1 Παρ.Μικροβιολογικού 3 9,1 Πληρ/Οδηγ. Ασθ/φόρου 1 3,0 Συντηρητές 1 3,0 Υπ. Καθαριότητος 3 9,1 Σύνολα , Αποτελέσματα Από την επεξεργασία των απαντήσεων στο πεδίο «Αξιολογείστε με 1 ως τον πιο σημαντικο έως 10 για τον πιο ασήμαντο, κατά τη γνώμη σας, τους παρακάτω κινδύνους από το εργασιακό σας περιβάλλον», προέκυψε: Πίνακας 2.2: Αξιολόγηση παραγόντων κινδύνου για την υγεία των εργαζομένων του Κ.Υ. Μήλου Παράγοντες κινδύνου Μέση βαθμολογία σημαντικότητας α/α Καθαριότητα και υγιεινή νερού 4,77 1ος Παράγοντες που επιδρούν στην ψυχική υγεία ος Ακτινοβολία 1 5,48 3ος Ακτινοβολία 2 5,53 4ος Φάρμακα 6,45 5ος Κλιματισμός/Θέρμανση/Υγρασία 7,03 6ος Απολυμαντικά 7,58 7ος Άλλες Χημικές Ουσίες 7,71 8ος Ελλιπή Μέσα Ατομικής Προστασίας 8,03 9ος Χρήση Μηχανολογικού Εξοπλισμού 9,09 10ος Θόρυβος 9,38 11ος Αερισμός Κτηρίου 9,65 12ος Ειδική Διάταξη Χώρου 9,74 13ος Γενική Διάταξη Χώρου 9,90 14ος Φωτισμός 10,41 15ος Συνάγεται ότι πρώτη προτεραιότητα για τους εργαζομένους του Κ.Υ. Μήλου είναι η καθαριότητα και η υγιεινή του νερού, έπονται οι παράγοντες που επιδρούν στην ψυχική υγεία, ακολουθεί η ακτινοβολία 2 (από οθόνες, Η/Υ, κινητά τηλέφωνα κ.λ.π.), ενώ ως ο πλέον ασήμαντος παράγοντας εκτιμάται η γενική διάταξη του χώρου και ο φωτισμός. Η σημαντικότητα των άλλων παραγόντων κατέχει μία ενδιάμεση θέση. Σε ποσοστό 62,5% οι εργαζόμενοι «έχουν δική τους άποψη» για το θέμα: «Ατομική προστασία κατά τη διάρκεια της εργασίας», ενώ το 28,1% «κάνει ότι κάνουν οι άλλοι». Μόνο το 9,4% αναφέρει ότι παρακολούθησε κάποιο ειδικό σεμινάριο. Τα μέτρα ατομικής προστασίας χαρακτηρίζονται ως «ελλιπή» από το 45,2% των ερωτηθέντων και «ικανοποιητικά» από το 35,5% (μειωμένο «αίσθημα ασφάλειας»). Πίνακας 2.3. Χρήση μέσων ατομικής προστασίας Φοράτε; Πάντα Μερικές φορές Σπάνια Ποτέ Προστατευτικό ρουχισμό 33.3% 27,3% 15,2% 24,2% Ειδικά υποδήματα 6,7% 16,7% 13.3% 63,3% Γάντια μίας χρήσης 34,4% 46,9% 3,1% 15,6% Μάσκα, γυαλιά, σκούφο 3,3% (1 εργαζόμενος) 13,3% 26,7% 56,7% 8

9 Πίνακας 2.4. Με τα μέτρα είσαι προστατευμένος κατα την εργασία Valid Missing Total απόλυτα ικανοποιητικά ελλιπώς καθόλου Total System Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent 1 3,0 3,2 3, ,3 35,5 38, ,4 45,2 83,9 5 15,2 16,1 100, ,9 100,0 2 6, ,0 Εμβολιασμένοι για την ηπατίτιδα Β είναι το 54,8%, για την Α και Β το 19,4%, ενώ ένας στους 4 (25,8%) δηλώνει ανεμβολίαστος. Πλήρως εμβολιασμένοι για τέτανο είναι το 60,6% και ατελώς το 21,2%. Δεν έχει εμβολιαστεί για τη γρίπη το 87,1%. Το 60,6% των εργαζομένων είχε κάνει τσεκ-απτελευταίο τον προηγούμενο χρόνο, ενώ το 27,3% δήλωσε ότι έχει κάνει «παλαιότερα». Την Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, ως θεσμό, δεν την γνωρίζουν περίπου τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων και όλοι απάντησαν ότι δεν υφίσταται ο θεσμός αυτός στο χώρο της εργασίας τους. Όσον αφορά δε στην εργασία και στις αρμοδιότητες του Γιατρού Εργασίας, περισσότεροι από τους μισούς (57,6%) ανέφεραν ότι δεν τις γνώριζαν. Εν τούτοις συντριπτικά οι περισσότεροι εργαζόμενοι (84,4%) θεωρούν ότι είναι απαραίτητη η ύπαρξη Γιατρού Εργασίας «σε όλους τους χώρους, που εργάζονται άνθρωποι» και μόνο το 3% ( ένας εργαζόμενος) τη θεώρησε ως μη απαραίτητη. Το δείγμα ήταν σχετικά μικρό, έτσι, προκειμένου να επιτευχθούν οι προϋποθέσεις εφαρμογής ειδικών στατιστικών αναλύσεων, προέκυψε η ανάγκη επανακωδικοποίησης ορισμένων κατηγοριών και συγκεκριμένα: -οι ομάδες ηλικίας και άνω των 50 συμπτύχθηκαν σε μία -οι ομάδες εκπαίδευση δημοτικού και γυμνασίου επίσης απετέλεσαν μία κατηγορία -συντάχθηκε η κατηγορία άλλα επαγγέλματα, στην οποία περιλαμβάνονται οι ειδικότητες : χειριστής ακτινολογικού, πλήρωμα ασθενοφόρου, συντηρητής και υπηρεσία καθαριότητας. Από την εφαρμογή του Fisher s Exact Test προέκυψε: Άνδρες και γυναίκες γνωρίζουν στον ίδιο βαθμό τους κινδύνους, που διατρέχουν στο εργασιακό τους περιβάλλον (Ρ=0,32). Τόσο οι άνδρες, όσο και οι γυναίκες έχουν την ίδια επίσημη ενημέρωση για την πρόληψη του κινδύνου (Ρ=0,085) Crosstab Chi-Square Tests Φύλο Total Ανδρας Γυναίκα Count % of Total Count % of Total Count % of Total Επίσημη ενημέρωση για την πρόληψη των κινδύνων Ναί Οχι Total ,1% 24,2% 30,3% ,7% 69,7% ,1% 93,9% 100,0% Pearson Chi-Square Continuity Correction a Likelihood Ratio Fisher's Exact Test Linear-by-Linear Association N of Valid Cases a. Computed only for a 2x2 table b. Asymp. Sig. Value df (2-sided) 4,897 b 1,027 2,014 1,156 5,082 1,024 4,748 1, cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is,61. Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided),085,085 Η γνώση ή μη των κινδύνων του εργασιακού περιβάλλοντος δεν συσχετίζεται με την ενημέρωση από επίσημο φορέα για την πρόληψη των κινδύνων (Ρ=0,335). Η γνώση για το θεσμό Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας δεν τροποποιείται μεταξύ διοικητικών υπαλλήλων και υγειονομικών (Ρ=0,52). Άλλες συσχετίσεις ανάλογα με την εκπαίδευση ηλικία οικογενειακή κατάσταση δεν έγιναν λόγω του μικρού μεγέθους του δείγματος Συμπεράσματα - Περισσότεροι από 8 στους 10 εργαζόμενους δεν γνωρίζουν τους κινδύνους του εργασιακού τους περιβάλλοντος, ενώ 9 στους 10 (94%) δεν έχουν επίσημη ενημέρωση για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των κινδύνων. Σημαντική άγνοια του θεσμού Επιτροπή Υ.Α και του θεσμού-αρμοδιότητες του Ιατρού Εργασίας. - Ο πλέον σημαντικός κίνδυνος, κατά την άποψη των εργαζομένων θεωρείται η υγιεινή και καθαριότητα του νερού με αμέσως επόμενους, τους παράγοντες, που επιδρούν στην ψυχική υγεία. Η ακτινοβολία κρίθηκε μέτριας σημαντικότητας ενώ η εργονομία, ο φωτισμός και ο αερισμός του κτηρίου κατέχουν τις τελευταίες θέσεις. - «Ποτέ» δεν λαμβάνουν μέτρα προστασίας σε ποσοστό που κυμάνθηκε από 15% μέχρι και 63% και παράλληλα το 16% αυτών δηλώνει ότι δεν είναι «καθόλου» προστατευμένος με τα μέτρα αυτά. 9

10 - Παρ όλο που οι εργαζόμενοι δείχνουν να ενδιαφέρονται για την κατάσταση της υγείας τους (πρόσφατο τσεκαπ οι 60%), σε μεγάλο ποσοστό, που αγγίζει και το 87% οι εργαζόμενοι δεν είναι επαρκώς εμβολιασμένοι. 3. ΣΥΖΗΤΗΣΗ Θέματα που αφορούν τη διαχείριση στις υγιεινής και στις ασφάλειας σε όλους στις εργασιακούς χώρους και ιδιαίτερα στον ευαίσθητο και περίπλοκο χώρο των νοσοκομείων αναμφισβήτητα απασχολούν τα τελευταία χρόνια τη διεθνή κοινότητα. Αν και η υλοποίηση του έργου ΕSAW* οδήγησε στη συμφωνία οτι: Στον κλάδο «Υγεία και Κοινωνική Εργασία» απαιτείται περισσότερη έρευνα. Οι εργαζόμενοι στην «Υγεία και Κοινωνική Εργασία» κατέχουν την Τρίτη θέση, μετά τη βαριά βιομηχανία και τη γεωργία, στον πίνακα κατάταξης των συχνότερα εκτιθέμενων σε κινδύνους επαγγελματικών κατηγοριών. Η ηπατίτιδα Β/Γ χαρακτηρίστηκε από όλους στις συμμετέχοντες ως ο κυριότερος βιολογικός παράγοντας, που απειλεί την υγεία των εργαζομένων. Μετά από τους εργαζόμενους στο τομέα «Κατασκευές», οι υγειονομικοί εργαζόμενοι υποφέρουν συχνότερα από «επαγγελματικές παθήσεις», οι όροι, οι προδιαγραφές και οι κρατικοί κυρίως χειρισμοί των θεμάτων «Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας», των εργαζομένων στο Κ.Υ. Μήλου υπολλείπονται σημαντικά των δεόντων. Ίσως να προβάλλουν μέρος των αντίστοιχων «φαινομένων» των Ελληνικών Νοσοκομείων, παρ όλο που τα υπάρχοντα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν επαρκούν για την πλήρη αποτύπωση της κατάστασης. Σε διεθνές επίπεδο, η υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας των υγειονομικών δεν αποτελεί (ακόμα) ζήτημα πρωταρχικής σημασίας, αν και πολλές προσπάθειες γίνονται τελευταία προς την κατεύθυνση αυτή. Η βαρύτητα που έχουν οι συνθήκες εργασίας για την υγεία των προσωπικού του Κ.Υ. Μήλου (όπως συμβαίνει και για όλο το προσωπικό των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων) και η ανάγκη για βελτίωση των υπαρχόντων και λήψη πρόσθετων μέτρων, με θετική επίδραση στις συνθήκες εργασίας, είναι καθοριστικής σημασίας. Η διαχείριση του οποιασδήποτε μορφής κινδύνου είναι ένα εφαρμοσμένο και όχι θεωρητικό ζήτημα. Η ύπαρξη μοντέλων είναι πολύ σημαντική. Η συνήθης, βολική αντίληψη ότι το εργατικό ατύχημα οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος «δεν είναι ούτε αληθής, ούτε χρήσιμη και δεν παράγει καμία χρήσιμη δράση (Kletz, 1991)». Μια σύγχρονη μονάδα παραγωγής υπηρεσιών υγείας πρέπει να στοχεύει, ως εργασιακός χώρος, στην υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, και γενικότερα στις «καλές πρακτικές». Ο ανθρώπινος και οικονομικός απολογισμός των επαγγελματικών ασθενειών και των εργατικών ατυχημάτων είναι σε διεθνές επίπεδο σημαντικός. Η πρόληψη των κινδύνων δεν αρκεί χωρίς την εδραιωμένη γνώση του περιβάλλοντος εργασίας. Η αξιολόγηση των συνθηκών εργασίας και η εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου έχουν πρωταρχική σημασία για την κωδικοποίηση και τη ταξινόμηση των αιτιών και των βλαπτικών παραγόντων στο εργασιακό χώρο, με απώτερο σκοπό την βελτίωση του σχεδιασμού των μελλοντικών συστημάτων εργασίας.. Οι υπηρεσίες Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας στους υγειονομικούς χώρους επιβάλλεται να οργανώνονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται αφ ενός μεν η υγεία των εργαζομένων, αφ ετέρου δε και σε διαρκή συνάφεια, η απαιτούμενη φροντίδα για τους ασθενείς[16]. Η Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας στο χώρο της υγείας δεν πρέπει να αποτελεί διαρκώς ένα ομιχλώδες τοπίο, όπως είναι μέχρι σήμερα. Είναι πρωτεύουσα ανάγκη, πέραν της εφαρμογής της υπάρχουσας νομοθεσίας, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι να εστιάσουν περισσότερο στις διεκδικήσεις τους για καλύτερες συνθήκες εργασίας, παρά στα επιδόματα ανθυγιεινής εργασίας, που ούτως ή άλλως έχουν τεθεί υπό αναθεώρηση. Η ανεργία είναι σήμερα το υπ αριθμόν ένα πρόβλημα. Στις εργασιακές σχέσεις στο τρίγωνο «αμοιβήαπασχόληση-συνθήκες εργασίας», οι συνθήκες εργασίας κατείχαν και κατέχουν την Τρίτη θέση. Η αμοιβή της εργασίας ήταν, σε συνθήκες υψηλού πληθωρισμού, η προεξάρχουσα ενασχόληση των συλλογικών εργασιακών σχέσεων. Όμως η ριζική λύση, τόσο στο θέμα των αμοιβών, όσο και στο θέμα της απασχόλησης, δεν θα είναι ποτέ ανεξάρτητη από τις στρατηγικές, συντεταγμένες της προόδου, επιλογές μιας χώρας στον τομέα των συνθηκών εργασίας. Κτίσται 10 Η Πρόοδος οικοδομή είναι μεγάλη - φέρει καθείς τον λίθον του ο εις λόγους, βουλάς, ο άλλος πράξεις - και καθημερινώς την κεφαλήν της αίρει υψηλοτέραν. Κωνσταντίνος Π. Καβάφης.. * έργο ΕSAW: διεξάχθηκε από τη EUROSTAT, σε στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοχεύει στη συλλογή συγκρινόμενων δεδομένων για τα εργατικά ατυχήματα, έτσι ώστε να εγκατασταθεί μια βάση δεδομένων σε Ευρωπαϊκά πλαίσια.

11 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1)Δεληχάς Μιλτιάδης.(2008) «Η υποκειμενικότητα στην αντίληψη των κινδύνων», Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας, 1(36), )Δρίβας Σ., Ζορμπά Κ., Κουκουλάκη Θ. (2000). Μεθοδολογικός οδηγός για την εκτίμηση και την προληψη του Επαγγελματικού Κινδύνου. Αθήνα: ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε 3) ΣΤΑΚΟΔ(4-ψήφια), Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας. Διαθέσιμο στο Δικτυακό τόπο: Ανακτήθηκε στις 13/12/2008 4) Ξυδιανού Μαρία (2007) «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων στο χώρο του Νοσοκομείου», Διπλωματική Εργασία, Ε.Α.Π. 5) Tountas Y., Demakakos PT., Yfantopoulos Y., Aga J., Pavi E. (2003) The Health Related Quality of Life of the Employees in the Greek Hospitals: assessing how healthy are the health workers». Health Quality of Life Outcomes, 1(61) Διαθέσιμο στο Διαδικτυακό τόπο: Ανακτήθηκε στις 2/4/ ) Δαλαμπίρας Χ., Σαραφόπουλος Ι.(2004) Τεχνικός Ασφαλείας, Ιατρός Εργασίας-συμπλήρωμα. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη. 7) Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας. Διαθέσιμο στον Διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: (Θέματα Υγιεινή και Ασφάλεια Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας. Ανακτήθηκε στις 11/12/08. 8)Διαθέσιμο στον Διαδικτυακό τόπο: Ανακτήθηκε στις 5/01/099)Αρχική σελίδα του Διαδικτυακού τόπου: Ανακτήθηκε 20/12/08 9)Αρχική σελίδα του Διαδικτυακού τόπου: Ανακτήθηκε 20/12/08 10) Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (EUROFOUND): Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75 του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 1975, περί της δημιουργίας Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας. Διαθέσιμο στον Διαδικτυακό τόπο: Ανακτήθηκε στις 1/2/09 11) Health Care. (Home Good Practice Sectors Health Care) Διαθέσιμο στον Διαδικτυακό τόπο: Ανακτήθηκε στις 2/2/09 12)Planistat Europe- Bradley Dunbar Ass. (2003): Analysis of the Island Regions and Outermost Regions of the European Union. Part I. The islands regions and territories Final Report, Public Report, Project with Contract N o CE.16.0.AT.118. Διαθέσιμο στον Διαδικτυακό τόπο: στις 3/2/09. 13)Μωραϊτάκη-Τσάμη Α., Βασιλάκης Π. (2007) «Νησιά: Πρόταση για την υγεία», Αθήνα: εκδ. Παπαζήση. 14) «Σχεδιασμός και μεθοδολογία Έρευνας» (2008) Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 15) Gorman, G. E., Clayton, Peter (1997). Qualitative research for the information professional: a practical handbook. London, Library Association (σελ.23). 16)Βαλλά Ευμ. (2009). «Αξιολόγηση όρων Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας των εργαζομένων στο Κέντρο Υγείας Μήλου», Διπλωματική εργασία, Ε.Α.Π. 11

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 26/11/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Ενότητα: Κεφάλαιο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409)

Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409) Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409) Συντονιστής μαθήματος: Αλέξιος Μπένος, Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής. Τηλ. 2310999137, e-mail: benos@med.auth.gr Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Οικονομικών της Υγείας ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΡΟΣ 2 Ο ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κλαδικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΟΙΕΛΕ (2004) Έρευνα - Επεξεργασία:

Κλαδικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΟΙΕΛΕ (2004) Έρευνα - Επεξεργασία: Έρευνα - Επεξεργασία: Κλαδικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΟΙΕΛΕ (2004) Έργο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πηγή : Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κωνσταντίνα Λώμη Φυσικοθεραπεύτρια - Εργονόμος Κέντρο Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εργονομικοί κίνδυνοι Ως εργονομικοί κίνδυνοι

Διαβάστε περισσότερα

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - EDITORIAL Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο Ο όρος υγεία και ασφάλεια στην εργασία αφορά τις συνθήκες και τους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Γενική μεθοδολογία της μελέτης Ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου υποκειμενικής εκτίμησης των εργαζομένων

Γενική μεθοδολογία της μελέτης Ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου υποκειμενικής εκτίμησης των εργαζομένων Γενική μεθοδολογία της μελέτης Ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου υποκειμενικής εκτίμησης των εργαζομένων Ο κλάδος της διαμόρφωσης πλαστικών Σπύρος Δοντάς Δρ. Χημικός ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Στόχος: Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.1. ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική μεθοδολογία της μελέτης Ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου υποκειμενικής εκτίμησης των εργαζομένων Ο κλάδος της παραγωγής χρωμάτων

Γενική μεθοδολογία της μελέτης Ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου υποκειμενικής εκτίμησης των εργαζομένων Ο κλάδος της παραγωγής χρωμάτων Γενική μεθοδολογία της μελέτης Ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου υποκειμενικής εκτίμησης των εργαζομένων Ο κλάδος της παραγωγής χρωμάτων Σπύρος Δοντάς Δρ. Χημικός ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Στόχος: Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Συνεργάτης ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ Νοσηλευτικής ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ευρύτερο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον Τομέας Υγείας Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Τριτοβάθμια Περίθαλψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Ίδρυση του Ινστιτούτου Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας ιδρύθηκε το 1992, προκειµένου να καλύψει

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Εθνικός σχεδιασμός και ενδυνάμωση των Υπηρεσιών Πρόληψης: α. Καταπολέμηση και προσπάθεια εξάλειψης των αιτιολογικών παραγόντων της αρρώστιας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισαγωγή στην Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία Εισαγωγή στην Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία Η

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας για το προσωπικό του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης. Η προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: /

Αρ. Πρωτ.: / ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Αρ. Πρωτ.: 5 8 0 8 / 13 08-2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α )

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Εργασιακά Θέματα Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Συνοπτική παρουσίαση.. 3 2. Γενικοί κανόνες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Γνώσεις, στάσεις και ποιότητα ζωής σε ασθενείς με λέμφωμα Οι ασθενείς που πάσχουν από λέμφωμα στην Ελλάδα εμφανίζονται ελλιπώς ενημερωμένοι σχετικά με ζητήματα που αφορούν στην

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012

Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΙΩΝ CYPRUS NURSES AND MIDWIVES ASSOCIATION Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012 Κανονισμοί δυνάμει της παραγράφου (στ) του άρθρου 22 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 24-2 - 204 Αρ. πρ.: -2005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ : ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφορίες: Κων/να Τακούση Τηλέφωνα : (22890)-23.26, -23.988 FAX : (22890)-22.229

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Επιδημιολογία

Επαγγελματική Επιδημιολογία Επαγγελματική Επιδημιολογία Η επιδημιολογία είναι η επιστήμη, που μελετά τη συχνότητα των νοσημάτων σε ανθρώπινους πληθυσμούς και διερευνά τους αιτιολογικούς παράγοντες και τους παράγοντες πρόγνωσης. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 19/11/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Ενότητα: Εισαγωγή ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Ωραιόκαστρο Αριθ. Πρωτ : 1267

ΜΕΛΕΤΗ. Ωραιόκαστρο Αριθ. Πρωτ : 1267 ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» Ωραιόκαστρο 01.11.2016 Αριθ. Πρωτ : 1267 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.464,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. Καλαμαριά 16/01/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. Καλαμαριά 16/01/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Καλαμαριά 16/01/2017 Αρ.πρωτ. 42 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. Νικολάου Ζωή Α.Μ. 6763 Επιβλέπων καθηγητής: Στράνης Δημήτριος

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. Νικολάου Ζωή Α.Μ. 6763 Επιβλέπων καθηγητής: Στράνης Δημήτριος ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Νικολάου Ζωή Α.Μ. 6763 Επιβλέπων καθηγητής: Στράνης Δημήτριος ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων και κατά πόσο αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να έχουν τεχνικό ασφάλειας; Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις εφόσον απασχολούν έστω και έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Υγιεινή της Εργασίας είναι: η προάσπιση και προαγωγή της υγείας στον ψηλότερο βαθμό της φυσικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας των εργαζομένων σ όλα τα επαγγέλματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Παροχή υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

ΜΕΛΕΤΗ Παροχή υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας Κερατσίνι 25/2/2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΛΗΡ. ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΜΕΛΕΤΗ Παροχή υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.170,20 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Στοιχεία προγράμματος ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πρωτόκολλα και διαδικασίες (διοικητικές, ιατρικές, νοσηλευτικές) στις Δημόσιες Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΑ

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΗΤΗΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΚΑΡΠΙ ΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΝΟΣΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ Πρόληψη νόσων είναι οι διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ OCCUPATIONAL HAZARD ουσία, παράγοντας ή φυσική κατάσταση που μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε συνθήκες τραυματισμού ή ασθένειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 16 /3 /2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 4750 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 16 /3 /2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 4750 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 16 /3 /2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 4750 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Υγιεινή και Ασφάλεια Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 177/Α/1985, Νόµος Υπ Αριθ. 1568 Υγιεινή και ασφάλεια εργαζοµένων. 2. ΦΕΚ 721/Β/1988, Υ.Α. Υπ Αριθ. 88555/3293

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος-κατάθεση οικονομικής προσφοράς.

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος-κατάθεση οικονομικής προσφοράς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Αλ. Συμεωνίδη αρ. 2 Τ.Θ. 181 83 - Τ.Κ. 540 07 -------------- ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 18 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 18 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 18 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Μελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών Ιατρού εργασίας για 365 ημέρες για το Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1568/1985

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ υγιεινή και ασφάλεια εργασίας προστασία περιβάλλοντος ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ υγιεινή και ασφάλεια εργασίας προστασία περιβάλλοντος ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ υγιεινή και ασφάλεια εργασίας προστασία περιβάλλοντος ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

Μυοσκελετικές διαταραχές σε εργαζόμενους νοσοκομείου. Φλώρου Ευσταθία Τμήμα Επισκεπτών Υγείας Τομέας Δημόσιας Υγείας Γ.Ν.Ελευσίνας «Θριάσιο»

Μυοσκελετικές διαταραχές σε εργαζόμενους νοσοκομείου. Φλώρου Ευσταθία Τμήμα Επισκεπτών Υγείας Τομέας Δημόσιας Υγείας Γ.Ν.Ελευσίνας «Θριάσιο» Μυοσκελετικές διαταραχές σε εργαζόμενους νοσοκομείου Φλώρου Ευσταθία Τμήμα Επισκεπτών Υγείας Τομέας Δημόσιας Υγείας Γ.Ν.Ελευσίνας «Θριάσιο» Συμμετέχοντες στην έρευνα 1) Τμήμα Ιατρικής της Εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος εφαρμογής Π.Δ. 399/94 «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞ.Υ.Π.Π. & ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞ.Υ.Π.Π. & ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 4 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΙΑΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Π. ΣΟΥΡΤΖΗ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Π. ΣΟΥΡΤΖΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Π. ΣΟΥΡΤΖΗ Σύμφωνα με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας (I.L.O.), Υγιεινή της Εργασίας ή Επαγγελματική Υγεία είναι η προάσπιση και προαγωγή στον ψηλότερο δυνατό βαθμό της φυσικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. πλαίσιο του Έργου «Μελέτη Στρατηγικής των Ελληνικών Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη. Αναβάθµισης του Περιβάλλοντος Εργασίας»

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. πλαίσιο του Έργου «Μελέτη Στρατηγικής των Ελληνικών Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη. Αναβάθµισης του Περιβάλλοντος Εργασίας» «Μελέτη Στρατηγικής των Ελληνικών Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη Πρακτικών Αναβάθµισης» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Το παρόν ερωτηµατολόγιο συµπληρώνεται για την αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης αναφορικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό πλαίσιο για τον επαγγελματικό κίνδυνο στα ερευνητικά εργαστήρια

Γενικό πλαίσιο για τον επαγγελματικό κίνδυνο στα ερευνητικά εργαστήρια Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) www.elinyae.gr Γενικό πλαίσιο για τον επαγγελματικό κίνδυνο στα ερευνητικά εργαστήρια Εύη Γεωργιάδου Δρ. Χημικός Μηχανικός, Κέντρο Ασφάλειας,

Διαβάστε περισσότερα

Παράμετροι που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση των νοσηλευτών σε στρατιωτικό και πολιτικό νοσοκομείο των Αθηνών. Αναζήτηση αιτιών διαφοροποίησης

Παράμετροι που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση των νοσηλευτών σε στρατιωτικό και πολιτικό νοσοκομείο των Αθηνών. Αναζήτηση αιτιών διαφοροποίησης ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ Παράμετροι που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση των νοσηλευτών σε στρατιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παρουσίαση: ρ Μαρία Λαβδανίτη Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Νοσηλευτικής Ορισμός της Νοσηλευτικής Η Νοσηλευτική είναι ανθρωπιστική

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική

Η Ερευνητική Στρατηγική Η Ερευνητική Στρατηγική Ο τομέας της Υγείας Η σύγχρονη έρευνα στον τομέα της υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύει να εξασφαλίσει την πρόσβαση όσων ζουν στα κράτημέλη σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση ψυχοκοινωνικών παραγόντων & μυοσκελετικών συμπτωμάτων σε εργαζόμενους σε τηλεφωνικά κέντρα

Διερεύνηση ψυχοκοινωνικών παραγόντων & μυοσκελετικών συμπτωμάτων σε εργαζόμενους σε τηλεφωνικά κέντρα Διερεύνηση ψυχοκοινωνικών παραγόντων & μυοσκελετικών συμπτωμάτων σε εργαζόμενους σε τηλεφωνικά κέντρα Θεώνη Κουκουλάκη Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόμος, Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) Ι. ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τα προσόντα του γιατρού εργασίας καθορίζονται από το άρθ. 16 του Ν. 3850/2010. Ο ιατρός

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Κυρίες και κύριοι Αγαπητοί εργαζόμενοι Φίλες και φίλοι Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, υλοποίησε την Πράξη «Λειτουργία Ολοκληρωµένης Μονάδας Αντιµετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών Παθήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Ιωάννης Πασπαλιάρης, Καθηγητής, Τομέας Μεταλλουργίας Γεώργιος Ν. Παναγιώτου,

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή παρεμβατικών ενεργειών για την αντιμετώπιση του εργασιακού άγχους στο τομέα αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου Χαλκιδέων

Περιγραφή παρεμβατικών ενεργειών για την αντιμετώπιση του εργασιακού άγχους στο τομέα αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου Χαλκιδέων Περιγραφή παρεμβατικών ενεργειών για την αντιμετώπιση του εργασιακού άγχους στο τομέα αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου Χαλκιδέων Αθανάσιος Σιμιτζής Ειδικός Γιατρός Εργασίας, MSc Ορισμοί: Εργασιακό περιβάλλον:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΑ ΕΜΠΟ ΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ: H ΠΛΕΥΡΑ Τ ΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΑΝΑ ΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΑ ΕΜΠΟ ΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ: H ΠΛΕΥΡΑ Τ ΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΝΑ ΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΑ ΕΜΠΟ ΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ: H ΠΛΕΥΡΑ Τ ΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Σύμφωνα με την «ιατρική προσέγγιση» η αναπηρία σχετίζεται με την απώλεια, τη βλάβη ή την απόκλιση

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΥ ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.-Ε.Σ.Υ. Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία και Ασφάλεια της Εργασίας στην Ελλάδα Παρόν και Μέλλον. Αλεξόπουλος Χαράλαμπος Ειδικός Ιατρός Εργασίας

Υγεία και Ασφάλεια της Εργασίας στην Ελλάδα Παρόν και Μέλλον. Αλεξόπουλος Χαράλαμπος Ειδικός Ιατρός Εργασίας Υγεία και Ασφάλεια της Εργασίας στην Ελλάδα Παρόν και Μέλλον Αλεξόπουλος Χαράλαμπος Ειδικός Ιατρός Εργασίας Υγεία και Ασφάλεια της Εργασίας στην Ελλάδα Στη χώρα μας τα ζητήματα που αφορούν στην Υγεία και

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Department: Διεύθυνση Πωλήσεων Country: Ελλάδα Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Η Ασφάλιση Υγείας σε Επίπεδο Οικογένειας Υπάρχει οικογενειακός προϋπολογισμός. Οικονομίες κλίμακος. Ενιαίες παροχές. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

εκτίµησης του επαγγελµατικού κινδύνου.

εκτίµησης του επαγγελµατικού κινδύνου. Εκτίµηση του Επαγγελµατικού Κινδύνου ρίβας Σπύρος, Ειδικός Ιατρός Εργασίας Υπεύθυνος Κέντρου Υγείας Υγιεινής ΕΛΊΝΥΑΕ Παπαδόπουλος Μάκης, Τεχνικός Ασφάλειας, Μέλος του.σ. του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

όλους η πρόληψη συμφέρει 1 η Ανακοίνωση για την Υγεία και την Ασφάλεια της Εργασίας 29-30 Νοεμβρίου 2010 Ξενοδοχείο Athens Hilton

όλους η πρόληψη συμφέρει 1 η Ανακοίνωση για την Υγεία και την Ασφάλεια της Εργασίας 29-30 Νοεμβρίου 2010 Ξενοδοχείο Athens Hilton Υπό την Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας Κύριου Κάρολου Παπούλια 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Υγεία και την Ασφάλεια της Εργασίας η πρόληψη συμφέρει όλους 29-30 Νοεμβρίου 2010 Ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών του ΠΙΣ: Ενεκρίθη ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών του ΠΙΣ: Ενεκρίθη ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Αθήνα, 8 Ιουνίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών του ΠΙΣ: Ενεκρίθη ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Ενεκρίθη ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη Αριθ. Πρωτ. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Θεσσαλονίκη Αριθ. Πρωτ. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 18-11-2015 Αριθ. Πρωτ. : 20681

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας

ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας ] Ηµερίδα ΤΕΕ «Επιτυχία σηµαίνει κανένα ατύχηµα» Χαιρετισµός του Προέδρου του ΕΚΑ Γρηγόρη Φελώνη Παρασκευή, 2 Νοεµβρίου 2001 1 Το ζήτηµα των συνθηκών εργασίας αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Ευελιξία Συνθέστε το δικό σας Medical Safety Εστιάστε στα σημεία που θέτει ως προτεραιότητα ο υποψήφιος ασφαλισμένος. 2 3 Βασικά Κριτήρια Επιλογής 1. Ανώτατο Όριο Ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδαστές Γιαννουλάκης Αντρέας Α.Μ. 11796 Τσουρουνάκης 'Αγγελος Α.Μ. 12133 Μουτουσίδου Πόπη Α.Μ. 12279 Εισηγητής: Ταφιάδης Χρ.

Σπουδαστές Γιαννουλάκης Αντρέας Α.Μ. 11796 Τσουρουνάκης 'Αγγελος Α.Μ. 12133 Μουτουσίδου Πόπη Α.Μ. 12279 Εισηγητής: Ταφιάδης Χρ. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Σπουδαστές Γιαννουλάκης Αντρέας Α.Μ. 11796 Τσουρουνάκης 'Αγγελος Α.Μ. 12133 Μουτουσίδου Πόπη Α.Μ. 12279 Εισηγητής: Ταφιάδης Χρ. Διονύσης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Μεγγίσογλου Ευθυμία Ξενογιώργη Αικατερίνη Σβολιανίτη Χριστίνα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Μεγγίσογλου Ευθυμία Ξενογιώργη Αικατερίνη Σβολιανίτη Χριστίνα ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Σπουδάστριες Γιαννιού Λαμπρινή Μεγγίσογλου Ευθυμία Ξενογιώργη Αικατερίνη Σβολιανίτη Χριστίνα Εισηγητής Ταφιάδης Χρ.Διονύσης «Η γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ είναι η εφαρμογή της νοσηλευτικής πρακτικής και των ενεργειών της δημόσιας υγείας, με

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Στατιστική Αρχή 3ο Συνέδριο Χρηστών. Πειραιάς 18.12.2012

Ελληνική Στατιστική Αρχή 3ο Συνέδριο Χρηστών. Πειραιάς 18.12.2012 Ελληνική Στατιστική Αρχή 3ο Συνέδριο Χρηστών Πειραιάς 18.12.2012 Στατιστικές Χρήσης Χρόνου Έλλειψη σχετικών στατιστικών Διενέργεια Έρευνας Χρήσης Χρόνου, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική της Coca-Cola Τρία Έψιλον για το HIV/AIDS

Πολιτική της Coca-Cola Τρία Έψιλον για το HIV/AIDS Πολιτική της Coca-Cola Τρία Έψιλον για το HIV/AIDS Περίληψη Βασικό µέληµα της Coca-Cola Τρία Έψιλον αποτελεί η ευηµερία των εργαζοµένων της. Η Εταιρεία αναγνωρίζει ότι οι εργαζόµενοι σε µερικές από τις

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΦΟΒΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»

«ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΦΟΒΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο 3ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο E-LIFE 2013 Κινηματογράφος ΔΑΝΑΟΣ - Αθήνα, 1-2 Νοεμβρίου 2013 «ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΦΟΒΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περίληψη εισήγησης σε σεµινάριο τεχνικών ασφαλείας του ΕΛΙΝΥΑΕ ΤΖΙΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Βιολογικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΡΑΣΗ «Υποστήριξη των Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Γενική περιγραφή του Προγράµµατος

Γενική περιγραφή του Προγράµµατος Γενική περιγραφή του Προγράµµατος Γενικός Σκοπός Προγράµµατος Μέρος 1 ο (ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ) Προβλεπόµενα στοιχεία µάθησης ILO 1. Ενότητα του προγράµµατος ραστηριότητες Μάθησης Εξετάσεις Ενότητα 1 «Ο γενικός σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΝ ΑΠΛΕΣ Ή ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Δομή Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα διαρθρώνεται σε τρεις διαδοχικές βαθμίδες: την Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

OTE GROUP GREECE. Υγιείς εργαζόμενοι σε Υγιείς επιχειρήσεις. Αλεξανδρή Αγγελική

OTE GROUP GREECE. Υγιείς εργαζόμενοι σε Υγιείς επιχειρήσεις. Αλεξανδρή Αγγελική OTE GROUP GREECE Υγιείς εργαζόμενοι σε Υγιείς επιχειρήσεις Αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών στα Ιατρεία Εργασίας του Ομίλου ΟΤΕ Αλεξανδρή Αγγελική Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc Ο Όμιλος ΟΤΕ OTE Στρατηγική Προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία, ως εργατικό ατύχημα ορίζεται το εξωγενούς επίδρασης βίαιο συμβάν, το οποίο προκαλεί στον εργαζόμενο ανικανότητα για εργασία.

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς Ανάμεσα σε με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη. Ασθενείς με. Νοσήματα του Εντέρου. Αθήνα, Μάιος 2011. Ετοιμάστηκε για την:

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς Ανάμεσα σε με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη. Ασθενείς με. Νοσήματα του Εντέρου. Αθήνα, Μάιος 2011. Ετοιμάστηκε για την: Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς Ανάμεσα σε με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Ασθενείς με Νοσήματα του Εντέρου Ετοιμάστηκε για την: Αθήνα, Μάιος 2011 Ταυτότητα Έρευνας Μεθοδολογία: Κοινό-στόχος στόχος: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006 Σημαντικό όχημα του Υπουργείου και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη βελτίωση και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας Το Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν.) ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» CPV : 85147000-1

Διαβάστε περισσότερα

Mειώστε. την καταπόνηση! www.handlingloads.eu

Mειώστε. την καταπόνηση! www.handlingloads.eu Mειώστε την καταπόνηση! Ευρωπαϊκή εκστρατεία ελέγχων και ενημέρωσης Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων στην Ευρώπη στους τομείς των μεταφορών και της υγειονομικής περίθαλψης www.handlingloads.eu Μια εκστρατεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, υλοποίησε την Πράξη «Λειτουργία Ολοκληρωµένης Μονάδας Αντιµετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών Παθήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

«Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής»

«Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» Κοµοτηνή 27/10/2016 Αρ.Πρωτ.: 3064 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Γεωπονική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ. Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας Οφέλη για εσένα προσωπικά. Οφέλη για τις επιχειρήσεις.

Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας Οφέλη για εσένα προσωπικά. Οφέλη για τις επιχειρήσεις. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΣΤΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΕ Η Μ Ε Ρ Ι Α «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Τούντας. Καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Διευθυντής

Γιάννης Τούντας. Καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Διευθυντής ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Η Σημασία της Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα