ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Β ΚΥΚΛΟΣ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Β ΚΥΚΛΟΣ)"

Transcript

1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Β ΚΥΚΛΟΣ) 1. Μια επιχείρηση που διαθέτει επιλέξιµο ΚΑ στις υπηρεσίες εκµάθησης θαλάσσιων σπορ, και θέλει να περιλάβει στις δαπάνες του προγράµµατος ένα ειδικό σκάφος το οποίο ρυµουλκεί τους σκιέρ. Στο πρόγραµµα αναφέρεται ότι ο προϋπολογισµός για σκάφος δεν µπορεί να υπερβαίνει το 20% για πλωτά µέσα µεταφοράς, ωστόσο το συγκεκριµένο σκάφος δεν αποτελεί µεταφορικό µέσο αλλά εξοπλισµό, καθώς δεν είναι κατάλληλο για ''βόλτες'', µένει δηλαδή µόνο µέσα σε κλειστό κόλπο και η χρήση του είναι καθαρά για ''ρυµούλκηση'' µαθητών σκι. Μπορούµε να το περάσουµε στον εξοπλισµό και όχι στα πλωτά µέσα, µιας και δεν είναι για µεταφορά επιβαινόντων? Η συγκεκριµένη δαπάνη αφορά προµήθεια πλωτού µέσου µεταφοράς λαµβάνοντας υπόψη ότι αφενός υφίσταται υποχρέωση νηολόγησης και αφετέρου εµπίπτει στην ανάλυση της κατηγορίας Επιλέξιµη επιχείρηση για το πρόγραµµα που δραστηριοποιείται µε επιλέξιµο κωδικό ξενοδοχείου β κατηγορίας θέλει να υλοποιήσει το πρόγραµµα µε δυο µορφές εναλλακτικού τουρισµού (υπαίθριο και θαλάσσιο τουρισµό), µπορεί να υλοποιήσει και την δαπάνη του χερσαίου µεταφορικού µέσου αλλά και την δαπάνη του πλωτού µεταφορικού µέσου; Επίσης, η επιχείρηση έχει στην ιδιοκτησία της ένα σκάφος. Μπορεί στο ίδιο επενδυτικό σχέδιο να προχωρήσει σε δαπάνες επισκευής του; Για να καταθέσει την παραπάνω επενδυτική πρόταση η επιχείρηση πρέπει εκτός του επιλέξιµου ΚΑ ξενοδοχείου που δραστηριοποιείται να έχει και άλλους ΚΑ π.χ. θαλάσσιων µεταφορών; Σε σχέση µε την πρώτη ερώτηση η επιχείρηση δύναται να προβεί σε δαπάνη τόσο για την προµήθεια χερσαίου όσο και για την προµήθεια πλωτού µεταφορικού µέσου. Αναφορικά µε τη δεύτερη ερώτηση η επιχείρηση µπορεί να προβεί σε δαπάνες αποκατάστασης βελτίωσης επαγγελµατικών σκαφών αναψυχής µε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην κατηγορία 2.2 Η επιχείρηση σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διαθέτει την σχετική άδεια λειτουργίας και τις άδειες άσκησης επαγγέλµατος βάσει των οποίων αποδεικνύεται η άσκηση εναλλακτικής δραστηριότητας. Εάν δεν τις διαθέτει τότε υποχρεούται να κάνει επέκταση δραστηριότητας σε νέο επιλέξιµο ΚΑ και κατόπιν να προχωρήσει σε υλοποίηση δαπανών που θα συνδέονται µε το νέο ΚΑ. Οπωσδήποτε πριν την ολοκλήρωση της επένδυσης η επιχείρηση θα πρέπει να προσκοµίσει όλες τις απαιτούµενες άδειες (λειτουργίας και άσκησης επαγγέλµατος) σε ισχύ. 3. εν αναφέρονται στον οδηγό και στο έντυπο ηλεκτρονικής υποβολής πληροφορίες σχετικά µε τα δικαιολογητικά για την ιδιωτική συµµετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης. Τι δικαιολογητικά χρειάζονται να υποβληθούν σε περίπτωση που υπάρχουν καταθέσεις στην τράπεζα για να καλύψουν την ιδιωτική συµµετοχή; Τα χρήµατα αυτά πρέπει να είναι για κάποιο χρονικό διάστηµα στο λογαριασµό του επενδυτή; Τι δικαιολογητικά χρειάζονται σε περίπτωση τραπεζικού δανείου; Χρειάζεται τα δικαιολογητικά για την ιδωτική συµµετοχή να συµπεριληφθούν στον φυσικό φάκελο ή είναι υποχρεωµένος ο επενδυτής να προσκοµίσει

2 αντίγραφο της σχετικής σύµβασης δανείου κατά την υλοποίηση του προγράµµατος; Για τις ανάγκες του παρόντος προγράµµατος δεν απαιτούνται αποδεικτικά κάλυψης της ιδιωτικής συµµετοχής. 4. Έχω ατοµική επιχείρηση και ένα από τα αντικείµενά µου είναι εκπαιδευτής ιστιοπλοΐας µε ΚΑ (Υπηρεσίες εκµάθησης Θαλασσίων σπορ), ο οποίος είναι επιλέξιµος. Το πρόβληµα είναι ότι ο συγκεκριµένος ΚΑ ισχύει για την επιχείρησή µου από τις 5/10/2011, ενώ από το 2005 έως τις 5/10/2011 είχα τον ΚΑ (Υπηρεσίες Καθηγητή Αθληµάτων). ιευκρινίζω ότι, το 2005 που έκανα έναρξη δεν υπήρχε ο ΚΑ Από τα Τιµολόγια Παροχής Υπηρεσιών που κόβω από το 2005 µέχρι σήµερα, προκύπτει ότι είµαι εκπαιδευτής "Θαλασσίων σπορ", συγκεκριµένα ιστιοπλοΐας και windsurfing. Εποµένως αποδεικνύεται ότι ο ΚΑ (Υπηρεσίες εκµάθησης Θαλασσίων σπόρ) ισχύει πριν από την 1/1/2010 όπως ορίζει ο Νόµος. Σύµφωνα µε τα παραπάνω µπορώ να ενταχθώ στο πρόγραµµα για αγορά εξοπλισµού windsurfing; Ένας τουλάχιστον εκ των επιλέξιµων ΚΑ πρέπει να καταγράφεται υποχρεωτικά πριν την 1/1/2010. Με την προϋπόθεση αυτή σε ισχύ τότε δύναται η επιχείρηση να προβεί σε δηµιουργία νέου επιλέξιµου ΚΑ µετά την 1/1/ Ο γαστρονοµικός τουρισµός µπορεί να έχει ως αντικείµενο µόνη την ελληνική παραδοσιακή κουζίνα; Γίνεται δεκτή π.χ. η λιβανέζικη ή η ιαπωνική κουζίνα; Ενέργειες γαστρονοµικού τουρισµού αφορούν αποκλειστικά την ελληνική παραδοσιακή κουζίνα. 6. Ξενοδοχείο που δεν έχει ανελκυστήρα σε µέρος των εγκαταστάσεων του, µπορεί να εγκαταστήσει έναν για να βοηθήσει στην πλήρη κινητικότητα των ΑµΕΑ στους χώρους του; Παρακαλώ σηµειώστε ότι στα σχέδια των κτιρίων υπάρχει ανάλογη πρόβλεψη από το µηχανικό. Είναι επιλέξιµη η εν λόγω δαπάνη υπό την προϋπόθεση ότι αποτελεί µέρος ενός ολοκληρωµένου επενδυτικού σχεδίου που τεκµηριώνει την εναλλακτική δραστηριότητα. 7. Οι ηλιακοί θερµοσίφωνες εντάσσονται στην κατηγορία 1.4 (εξοπλισµός πράσινων ενεργειών); Η εν λόγω δαπάνη εντάσσεται στην κατηγορία 1.4 µε την προϋπόθεση ότι υλοποιείται ένα ολοκληρωµένο επενδυτικό σχέδιο στο οποίο τεκµηριώνεται η άσκηση της εναλλακτικής δραστηριότητας.

3 8. Επιχείρηση ενδιαφέρεται να υποβάλλει επενδυτικό σχέδιο στο πρόγραµµα 'ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ'. Πρόκειται να κατασκευάσει 2 κολυµβητικές δεξαµενές, µια µεγάλη και µια παιδική µε ειδικές προδιαγραφές για αποθεραπεία αθλητών, ΑΜΕΑ κλπ. Έχουν ετοιµασθεί όλα τα απαιτούµενα σχέδια και έγκριση ΕΟΤ για την οικοδοµική άδεια αλλά δεν έχουν κατατεθεί ακόµα στην πολεοδοµία ώστε να πάρουν αριθµό πρωτοκόλλου. Το ερώτηµα είναι αν πριν την ηλεκτρονική υποβολή που θα κάνει θα πρέπει να έχει ήδη αριθµό πρωτοκόλλου από την πολεοδοµία. ηλαδή αν πρέπει πριν την υποβολή στο πρόγραµµα, να φαίνεται ότι έχει ήδη καταθέσει αίτηµα έκδοσης πολεοδοµικής αδείας για το συγκεκριµένο έργο ώστε να είναι επιλέξιµος. εν απαιτείται αριθµός πρωτοκόλλου κατά την υποβολή της πρότασης. Στην περίπτωση που ενταχθεί το επενδυτικό σχέδιο προσκοµίζονται πριν την ολοκλήρωση της επένδυσης τα εγκεκριµένα αρχιτεκτονικά σχέδια και οποιαδήποτε άλλη άδεια απαιτήθηκε για την υλοποίηση του σχεδίου. 9. Θεωρείται επιλέξιµη δαπάνη η αγορά και η τοποθέτηση ανεµογεννητριών ή Φ/Β σε σκάφος για την κάλυψη αναγκών φωτισµού, οργάνων πλοήγησης κλπ; Είναι επιλέξιµη µε την προϋπόθεση ότι υλοποιείται ένα ολοκληρωµένο επενδυτικό σχέδιο στο οποίο τεκµηριώνεται η άσκηση της εναλλακτικής δραστηριότητας. 10. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, θα πρέπει να διαµορφώνονται κατά περίπτωση; Για παράδειγµα στην υπεύθυνη δήλωση Α αναφέρει: Σε περίπτωση έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου και κατά την υποβολή του αιτήµατος ολοκλήρωσης της επένδυσης, η επιχείρηση δεσµεύεται ότι το κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό (Εκπρόσωπος/οι), µε τις κατά περίπτωση ειδικές άδειες άσκησης επαγγέλµατος, χειριστών, εκπαιδευτών κλπ. σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, θα διατίθεται κατά την άσκηση της εναλλακτικής δραστηριότητας/ων και για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ηµεροµηνία υποβολής του αιτήµατος ολοκλήρωσης της επένδυσης. Σε περίπτωση που η επιχείρηση είναι ταβέρνα η οποία δεν ζητάει να επιδοτηθεί για τον παραπάνω εξοπλισµό, θα πρέπει να αναφέρονται τα παραπάνω στην υπεύθυνη δήλωση; Η υπεύθυνη δήλωση προσαρµόζεται ανάλογα για την συγκεκριµένη επιχείρηση. 11. Παρακαλώ θα ήθελα να µας διευκρινίσετε εάν ένα αθλητικό σωµατείο µε επιλέξιµο ΚΑ «Υπηρεσίες σχολής ιππασίας» µπορεί να υποβάλλει πρόταση στο πρόγραµµα ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. εδοµένου ότι στον Πίνακα 2: Επιλέξιµοι Κωδικοί Αριθµοί ραστηριότητας, στην στήλη βασικό απαιτούµενο νοµοθετικό πλαίσιο λειτουργίας, γίνεται αναφορά στον νόµο Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α' 121/1999) ο οποίος αναφέρεται µεταξύ άλλων και στα αθλητικά σωµατεία. Απαιτείται δηλαδή από τον οδηγό του προγράµµατος, ότι οι Υπηρεσίες σχολής Ιππασίας µπορούν να λειτουργούν και µε την µορφή Αθλητικού Σωµατείου. Το ίδιο ισχύει και για τις δραστηριότητες Υπηρεσίες εκµάθησης θαλάσσιων σπορ και Υπηρεσίες ενοικίασης αλόγων ιππασίας ; Είναι επιλέξιµη η ανωτέρω πρόταση µε την προϋπόθεση ότι ο φορέας της επένδυσης διαθέτει µία εκ των επιλέξιµων νοµικών µορφών όπως αναφέρονται

4 στον οδηγό και στο έντυπο υποβολής. Εν προκειµένω εξετάζεται εάν το σωµατείο λειτουργεί ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρία (βάσει του καταστατικού) οπότε εµπίπτει στις επιλέξιµες νοµικές µορφές. 12. Ο υποψήφιος επενδυτής έχει έναν επιλέξιµο ΚΑ και µάλιστα πολύ πριν την 1/1/2010. Ωστόσο η υφιστάµενη ατοµική του επιχείρηση δεν ανήκει στον τοµέα του τουρισµού, αλλά σκοπεύει µέσω του συγκεκριµένου προγράµµατος να δραστηριοποιηθεί στην παροχή υπηρεσιών εναλλακτικού τουρισµού. Σύµφωνα µε τον οδηγό του προγράµµατος ο υποψήφιος επενδυτής πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράµµατος. Κατά την υποβολή τις πρότασης απαιτείται η προσκόµιση φορολογικών στοιχείων εκ των οποίων να προκύπτει το ύψος των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης κατά την τελευταία χρήση. Το ερώτηµα είναι κατά πόσο αναφέρεται στα ακαθάριστα έσοδα από όλες τις δραστηριότητες ή από τον επιλέξιµο ΚΑ και µόνο ; Στην συγκεκριµένη περίπτωση δεν υπάρχουν έσοδα από τον επιλέξιµο ΚΑ. Εποµένως πως πρέπει να υπολογιστεί ο κύκλος εργασιών; Ο έλεγχος πραγµατοποιείται στο σύνολο των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης από όλες τις ασκούµενες δραστηριότητες όπως εµφανίζονται στα φορολογικά έντυπα. 13. Πώς εφαρµόζεται ο κανόνας de minimis σε περίπτωση συνεργασίας επιχειρήσεων στα πλαίσια του προγράµµατος Εναλλακτικός τουρισµός. Πιο συγκεκριµένα, αν οι συνεργαζόµενες επιχειρήσεις είναι δύο µε ποσοστά στην συνεργασία 60% και 40% αντίστοιχα, τα ποσοστά επί του προϋπολογισµού 50% & 50% αντίστοιχα και µε τις σχετικές ληφθείσες επιχορηγήσεις την τελευταία τριετία για την πρώτη ευρώ και για την δεύτερη 0 (µηδέν), ποια είναι η ανώτατη δυνατή επιχορήγηση της συνεργασίας; Ο υπολογισµός θα γίνει βάσει των ποσοστών των επιχειρήσεων στην συνεργασία ή βάσει των ποσοστών των επιχειρήσεων στον υποβαλλόµενο προϋπολογισµό; Στις περιπτώσεις συνεργασίας ο υπολογισµός της σώρευσης για τον κανόνα de minimis εφαρµόζεται για κάθε συνεργαζόµενο ξεχωριστά και βάσει των ποσοστών συµµετοχής καθενός εξ αυτών στον προϋπολογισµό της πρότασης. 14. Η συµµετοχή σε εκθέσεις καθώς και όλες οι συνακόλουθες ενέργειες/δαπάνες αφορούν µόνο σε εκθέσεις εσωτερικού ή/και εξωτερικού; Οι εν λόγω ενέργειες αφορούν τόσο τις εκθέσεις εξωτερικού όσο και τις εκθέσεις εσωτερικού λαµβάνοντας υπόψη τους περιορισµούς που αναφέρονται στην αντίστοιχη κατηγορία και υποκατηγορία. 15. Η δηµιουργία και χρήση ενός χώρου ως σηµείου διοργάνωσης διαφόρων πολιτιστικών εκδηλώσεων εντός της ξενοδοχειακής µονάδας (π.χ. ένας τύπος gallery) σε ποια κατηγορία θα µπορούσε να υπαχθεί δεδοµένης της ενδεικτικής (και όχι δεσµευτικής) κατηγοριοποίησης των διαφόρων µορφών εναλλακτικού τουρισµού που περιλαµβάνονται στον οδηγό του προγράµµατος; εν απαιτείται κατηγοριοποίηση της εναλλακτικής δραστηριότητας κατά την υποβολή της πρότασης αλλά οπωσδήποτε απαιτείται σαφής τεκµηρίωση και σύνδεση των δαπανών µε την άσκηση της εναλλακτικής δραστηριότητας.

5 16. Επιχείρηση έχει ήδη επιδοτηθεί στα πλαίσια του Προγράµµατος Digi-Lodge για τη δηµιουργία ιστοσελίδας. Είναι δυνατή η επιδότησή της για δηµιουργία hyperlink µέσα στην ιστοσελίδα της που θα αφορά αποκλειστικά στο γαστρονοµικό τουρισµό και θα συνδέεται αυτόµατα σε άλλη ιστοσελίδα; εν είναι επιλέξιµες δαπάνες στη κατηγορία 3 «Προβολή προώθηση» εφόσον η επιχείρηση έχει ενταχθεί στην πράξη «Ενίσχυση ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυµάτων για τη δηµιουργία διαδικτυακών τόπων προβολής και συστηµάτων ηλεκτρονικών κρατήσεων digi-lodge» 17. Επιχειρήσεις πλωτών µεταφορών ή ενοικίασης πλωτών µέσων έχουν δικαίωµα να προµηθευτούν εξωλέµβιες µηχανές ; Σε ποια κατηγορία εξοπλισµού αυτή η δαπάνη εντάσσεται ; Έχει περιορισµό ως προς το ύψος αυτή η δαπάνη,εφόσον είναι επιλέξιµη, σε σχέση µε το σύνολο του έργου; Είναι επιλέξιµες οι ενέργειες αντικατάστασης µηχανών πρόωσης στις οποίες συµπεριλαµβάνονται και οι εξωλέµβιες µηχανές. Οι εν λόγω ενέργειες εντάσσονται στην υποκατηγορία 2.2 µε τις προϋποθέσεις που διέπουν την κατηγορία 2 συνολικά. 18. Επιχείρηση µε νοµική µορφή ΝΕΠΑ(Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής) µπορεί να υποβάλλει πρόταση στα πλαίσια της πράξης Εναλλακτικός Τουρισµός ; Η ΝΕΠΑ (Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής) εντάσσεται στις επιλέξιµες νοµικές µορφές για τις ανάγκες του οδηγού. 19. Στη σελίδα 29 του οδηγού εφαρµογής στο σηµείο Γ αναφέρεται ότι όλες οι επιχειρήσεις «οφείλουν να προσκοµίσουν τις απαραίτητες ειδικές άδειες ή/και τις άδειες άσκησης επαγγέλµατος σε ισχύ». Εφόσον η εναλλακτική δραστηριότητα δεν έχει ασκηθεί πριν την υποβολή της πρότασης και υφίσταται ο επιλέξιµος ΚΑ πριν την 1/1/2010 προκύπτει ότι αυτές οι άδειες θα πρέπει να προσκοµισθούν µε το αίτηµα ολοκλήρωσης της επένδυσης. Για παράδειγµα εάν κάποιος στο πλαίσιο του πολιτιστικού τουρισµού προσλάβει έναν ξεναγό θα πρέπει να προσκοµίσει στο φάκελο υποβολής την άδεια κάποιου ξεναγού που θα χρησιµοποιήσει στο µέλλον; Εφόσον η επιχείρηση διαθέτει τον επιλέξιµο ΚΑ και πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων που προβλέπονται στον οδηγό, οποιαδήποτε άδεια απαιτείται για την υλοποίηση της επένδυσης προσκοµίζεται κατά την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης. 20. Ξενοδοχειακή µονάδα µπορεί να δηµιουργήσει εγκαταστάσεις υποδοχής, εκπαίδευσης, επίδειξης κλπ µε αντίστοιχες δαπάνες π.χ. µπετόν, τούβλα, πλακάκια κλπ. (σύµφωνα µε το σηµείο 2.8 σελ. 37 του οδηγού); Είναι επιλέξιµη οποιαδήποτε δαπάνη απαιτείται για την άσκηση της εναλλακτικής δραστηριότητας µε την προϋπόθεση ότι αφενός υπόκειται στους περιορισµούς που διέπουν την αντίστοιχη κατηγορία ή υποκατηγορία και αφετέρου τεκµηριώνεται επαρκώς η σύνδεση της δαπάνης µε την εναλλακτική δραστηριότητα.

6 21. Στη σελ. 9 του οδηγού µεταξύ των επιλέξιµων εναλλακτικών δραστηριοτήτων αναφέρεται ο τουρισµός παρατήρησης χλωρίδας και πανίδας, ο περιπατητικός τουρισµός, ο περιηγητικός τουρισµός, η διάβαση φαραγγιών δασών κλπ. εδοµένου ότι δεν προβλέπεται ΚΑ για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών ερωτάται ποιες είναι οι προβλεπόµενες άδειες που απαιτούνται για την άσκηση αυτής της δραστηριότητας; Η υποβολή της πρότασης θα πρέπει υποχρεωτικά να λάβει χώρα µέσω επιλέξιµου ΚΑ ή να επεκτείνει τη δραστηριότητά της σε νέο επιλέξιµο ΚΑ εφόσον διαθέτει τουλάχιστον έναν επιλέξιµο ΚΑ πριν την 1/1/2010. Εάν για την άσκηση της εναλλακτικής δραστηριότητας δεν απαιτείται η ύπαρξη σχετικής άδειας, ο ενδιαφερόµενος επενδυτής είτε δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν υφίσταται πλαίσιο αδειοδότησης για τη συγκεκριµένη δραστηριότητα είτε προσκοµίζει σχετικά έγγραφα από αρµόδιες υπηρεσίες που αποδεικνύουν την έλλειψη σχετικού πλαισίου. Σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε εκ των δύο/ή και οι δύο ενεργειών υιοθετηθεί, η Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης και Παρακολούθησης της Πράξης είναι αρµόδια για να εξετάσει εάν θα γίνει αποδεκτό ή όχι το σχετικό αίτηµα. 22. Επιχείρηση (πρακτορείο γεν. τουρισµού καδ 79.11) µε επιλέξιµο ΚΑ µπορεί να κάνει portal αντί για ιστοσελίδα ; Εννοείτε ότι θα δώσει βάρος στις εναλλακτικές δραστηριότητες πλην όµως εάν εµφανίσει εκεί και υπηρεσίες Online κράτησης αεροπορικών εισιτηρίων θα έχει πρόβληµα; Είναι επιλέξιµη η εν λόγω δαπάνη ως µέρος µιας ενέργειας που συνδέεται µε την άσκηση της εναλλακτικής δραστηριότητας. 23. Τουριστικό Γραφείο που πουλάει εκδροµές για Θρησκευτικό τουρισµό: Στην κατηγορία εξοπλισµός επίδειξης εναλλακτικών δραστηριοτήτων - µπορεί να βάλει δαπάνες για την έκδοση ενός οδηγού µε εκκλησίες - µοναστήρια και ιστορικά στοιχεία. Η συγκεκριµένη δαπάνη θεωρείται εξοπλισµός ; Είναι επιλέξιµη ως δαπάνη στην κατηγορία 3.4 «Σχεδιασµός και εκτύπωση διαφηµιστικών εντύπων και αναλωσίµων». 24. Το hosting και το domain name είναι δαπάνες που εντάσσονται στην κατηγορία 3.5; Η συντήρηση της ιστοσελίδας είναι επιλέξιµη ; Είναι επιλέξιµη ενέργεια η απόκτηση domain name. εν είναι επιλέξιµες η συντήρηση της ιστοσελίδας και hosting. 25. Εάν µια Επιχείρηση Γραφείο ταξιδίων ( ΚΑ 79 ) θέλει να προµηθευτεί εξοπλισµό (ακουστικά µε ηχογραφηµένες περιηγήσεις) για άτοµα που δεν θέλουν να έχουν ξεναγό αλλά να κάνουν µεµονωµένες περιηγήσεις που θα τον νοικιάζει σε αυτούς είναι επιλέξιµη η εν λόγω δαπάνη ; Nαι είναι επιλέξιµη δαπάνη. 26. Επιχείρηση η οποία έχει ΚΑ υπηρεσίες εκµετάλλευσης παιχνιδιών θάλασσας και θα ήθελε να κάνει µια πλωτή εξέδρα µέσα σε

7 ξενοδοχείο ώστε να µπορεί να εξυπηρετήσει καλύτερα τους πελάτες (για τα jet ski, bananas κλπ). Σε ποιο σηµείο δαπανών θα πρέπει να τοποθετηθεί. Σαν ειδικός εξοπλισµός στην κατηγορία 1.1 ή σαν ειδική εγκατάσταση 2.8; Εντάσσεται στην κατηγορία 2.8 ως ειδική εγκατάσταση. Σηµειώνεται ότι εάν η επιχείρηση µε ΚΑ είναι διαφορετική από την επιχείρηση του ξενοδοχείου τότε προσκοµίζονται άδεια µίσθωσης του χώρου όπου θα τοποθετηθεί η ειδική εγκατάσταση και επιπλέον οποιαδήποτε άδεια απαιτείται για την υλοποίηση της επένδυσης. 27. Για τον ΚΑ «Υπηρεσίες εκµετάλλευσης παιχνιδιών θάλασσας» υπάρχει σκάφος έλξεων 6 µέτρων και θα ήθελε να προβεί σε αλλαγή µηχανής. Σε ποια κατηγορία δαπανών µπορεί να υπαχθεί 1.1,1.9., ή 1.3 ; Εντάσσεται στην κατηγορία 2.2. ως ενέργεια αντικατάστασης µηχανών πρόωσης. 28. Επιχειρήσεις µε Επιλέξιµο Κωδικό Αριθµό ραστηριότητας για τη ράση Εναλλακτικός Τουρισµός, όπως εστιατόρια, τουριστικά πρακτορεία, ξενοδοχεία και παρόµοια καταλύµατα τα οποία δραστηριοποιούνται σε περιοχή ΟΠΠΑΧ που οι ιδιοκτήτες δεν είναι γεωργοί, όπως η ιδιότητα αυτή προσδιορίζεται από το εκάστοτε Εθνικό θεσµικό πλαίσιο, ή ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ και τα µέλη των νοικοκυριών τους, µπορούν να υποβάλουν αίτηση για χρηµατοδότηση στη παραπάνω ράση; Ναι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής εφόσον δεν εµπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισµού όπως αναλύονται στο παράρτηµα 4 του οδηγού. 29. Οι Συµπλοιοκτησίες είναι επιλέξιµες για το πρόγραµµα; Ναι είναι επιλέξιµες για την πράξη «Εναλλακτικός Τουρισµός». 30. Επιχείρηση που χρησιµοποιεί για την δραστηριότητα της µέρος του αιγιαλού χωρίς µόνιµες εγκαταστάσεις, ο οποίος µισθώνεται από τον ήµο κάθε έτος, για την συγκεκριµένη χρήση. Από την στιγµή που δεν συµπεριλαµβάνονται στην επένδυση κτιριακά και διαµόρφωση χώρων (κατηγορία 2), απαιτείται η προσκόµιση µισθωτηρίου 5ετίας στην υποβολή ή στην ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου; Κατά την υποβολή προσκοµίζεται η τελευταία άδεια που έχει λάβει για την ενοικίαση του χώρου και σε περίπτωση που έχει λήξει προσκοµίζεται η αίτηση που έχει υποβληθεί για απόκτηση νέας άδειας. Κατά την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης προσκοµίζεται υποχρεωτικά άδεια σε ισχύ για τον χώρο που υλοποιείται η επένδυση ή αν έχει λήξει προσκοµίζεται η παλαιά άδεια καθώς και αίτηµα λήψης νέας άδειας. Επίσης προσκοµίζεται µισθωτήριο συµβόλαιο πενταετούς διάρκειας για την έδρα της επιχείρησης. 31. Επιχείρηση µε ΚΑ 79 θέλει να νοικιάσει ένα χώρο από τον δήµο και να στήσει ένα περίπτερο µε ξύλινη κατασκευή για την προώθηση της δραστηριότητας του ίσως και την εµπορική του δραστηριότητα. Σύµφωνα µε την διεύθυνση τουρισµού τα κιόσκια (µη µόνιµες κατασκευές) δεν χρειάζονται άδεια αλλά µάλλον θα χρειάζεται µεταβολή στην εφορία. Είναι επιλέξιµη;

8 Είναι επιλέξιµη η εν λόγω ενέργεια µε την προϋπόθεση ότι προσκοµίζονται οι απαραίτητες άδειες για την υλοποίηση της επένδυσης. 32. Η προµήθεια µικρών ιστιοπλοϊκών σκαφών (laser, catamaran) δεδοµένου ότι τα συγκεκριµένα πλωτά δεν είναι µεταφορικά µέσα (δηλαδή δεν µεταφέρουν κόσµο σε προορισµούς όπως µία βάρκα, ένα τουριστικό σκάφος πλόων κλπ αλλά εκτελούν αθλητικούς πλους µε κοινή αφετηρία - τερµατισµό ) και αποτελούν βασικό εξοπλισµό για την άσκηση της δραστηριότητας µε µεγάλη συµµετοχή στον προτεινόµενο προϋπολογισµό αντίστοιχων επιχειρήσεων µπορούν να συµπεριληφθούν στην κατηγορία 1.1; Όχι εντάσσονται στην κατηγορία 1.3 ως προµήθεια πλωτών µέσων µεταφοράς. 33. Βάσει του οδηγού του προγράµµατος και των απαντήσεων στις ερωτήσεις Νο 14 & 23 κατανοούµε ότι: Ξενοδοχείο µε µοναδικό ΚΑ « Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, πολυτελείας και Α' κατηγορίας, µε εστιατόριο» µπορεί να υποβάλλει πρόταση στο πρόγραµµα µέσω του παραπάνω ΚΑ για τη δηµιουργία spa αρκεί στο τέλος να προσκοµιστούν όλες από το νόµο απαιτούµενες άδειες. Στην περίπτωση αυτή τι ειδικά (πρόσθετα από αυτά που αναφέρονται στον οδηγό) δικαιολογητικά πρέπει να προσκοµιστούν κατά την υποβολή του φακέλου; Κατά την ολοκλήρωση θα απαιτηθεί κάποιο άλλο δικαιολογητικό εκτός της άδειας λειτουργίας από τον ΕΟΤ; Επιµένουµε στις άδειες, σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχουν µεν εγκεκριµένα από τον ΕΟΤ σχέδια για spa αλλά στην οικοδοµική άδεια δεν παρουσιάζονται οι χώροι που αυτό θα εγκατασταθεί. Αυτοί έχουν προκύψει από τακτοποίηση στον ΕΟΤ πληρώνοντας τα αντίστοιχα παράβολα ανά τ.µ.. Θα ζητηθεί άδεια εργασιών µικρής κλίµακας ή οικοδοµική άδεια κατά την ολοκλήρωση του έργου; Η εν λόγω επιχείρηση σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί στην παροχή υπηρεσιών spa που θα απευθύνονται και σε πελάτες µη ενοίκους του ξενοδοχείου. Η εταιρεία τότε υποχρεούται να κάνει έναρξη νέου ΚΑ ( ) για την τιµολόγηση της υπηρεσίας. Επιτρέπεται ή όχι η δυνατότητα αυτή? Σχετικά µε το πρώτο ερώτηµα η επιχείρηση υποχρεούται να προσκοµίσει οποιαδήποτε άδεια απαιτήθηκε για την υλοποίηση της επένδυσης. Η Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης και Παρακολούθησης δύναται να ζητήσει οποιοδήποτε δικαιολογητικό ή έγγραφο κρίνεται απαραίτητο για την τήρηση της ως άνω υποχρέωσης. Όσον αφορά το δεύτερο ερώτηµα δεν εξετάζεται η τιµολόγηση της παρεχόµενης υπηρεσίας µετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. Εξετάζεται όµως στην παρούσα φάση η σύνδεση των προτεινόµενων δαπανών µε τον επιλέξιµο ΚΑ καθώς επίσης και η τήρηση των υποχρεώσεων της ενισχυόµενης επιχείρησης µετά την ολοκλήρωση όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 7 του οδηγού. 34. Στην περίπτωση που µια επιχείρηση είναι ιδιοκτήτρια και λειτουργεί από το 1993 ενοικιαζόµενα επιπλωµένα διαµερίσµατα µε κωδικό δραστηριότητας και εκµισθώνει τον Μάιο 2010 τα επιπλωµένα διαµερίσµατα σε µια επιχείρηση Ο.Ε., η οποία ιδρύεται και κάνει έναρξη δραστηριότητας µε κωδικό τον Μάιο 2010, µπορεί η Ο.Ε. να υποβάλλει αίτηση στο Πρόγραµµα, δεδοµένου ότι δεν έχει κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την

9 01/01/2010; Να σηµειωθεί ότι υφίσταται το σχετικό µισθωτήριο. Θεωρείται η επιχείρηση επιλέξιµη, δεδοµένου ότι τα επιπλωµένα διαµερίσµατα συνεχίζουν να λειτουργούν χωρίς διακοπή από το 1993, και αν ναι στον πίνακα των οικονοµικών στοιχείων του έτους 2010, θα συµπληρωθούν µόνο τα στοιχεία της Ο.Ε. ή αθροιστικά και των δύο επιχειρήσεων; εν είναι επιλέξιµη η υποβολή επενδυτικής πρότασης δεδοµένου ότι ο υποψήφιος φορέας δεν µπορεί να αξιολογηθεί επαρκώς για τα οικονοµικά του στοιχεία. 35. Σχετικά µε την δαπάνη Κατηγορία 3: Προβολή προώθηση είναι δυνατή η κατασκευή ιστοσελίδας εναλλακτικών µορφών τουρισµού µε σαφή αναφορά στις δυνατότητες εναλλακτικού τουρισµού στην περιοχή από την επιχείρηση και µε backlink στην ιστοσελίδα της επιχείρησης για πληροφορίες κρατήσεων? Ενδεικτικά η ιστοσελίδα εκτός της παρουσίασης εναλλακτικών µορφών τουρισµού που θα παρέχει η επιχείρηση θα περιλαµβάνει. 1.Χάρτες υψοµετρικής µε χλµ. αποστάσεις. 2.Πρόγραµµα δράσεων για κάθε µήνα. 3.Φώτο άλµπουµ από δραστηριότητες. 4. υνατότητα online προσαρµογής προγράµµατος από τον επισκέπτη. Ναι είναι επιλέξιµες οι αναφερόµενες ενέργειες στην κατηγορία Στην κατηγορία 2 υποκατηγορία 2.8 είναι επιλέξιµες άλλες ειδικές εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητες για την παροχή της υπηρεσίας. εδοµένου ότι στις αµοιβές των συµβούλων επιλέξιµες είναι οι στατικέςαρχιτεκτονικές µελέτες και δεδοµένης της ερώτησης-απάντησης Ν. 62 µπορεί να θεωρηθεί επιλέξιµη η ανέγερση π.χ. µιας αποθήκης; Nαι είναι επιλέξιµη ως ειδική εγκατάσταση υπό τον όρο ότι τεκµηριώνεται επαρκώς η χρήση της στην προτεινόµενη επένδυση. 37. Επιχείρηση που δραστηριοποιείται µε επιλέξιµο ΚΑ (55) επιθυµεί να προχωρήσει σε επέκταση δραστηριότητας για εναλλακτικό τουρισµό υγείας και ευεξίας που αφορά πρόληψη ασθενή από απόσταση. Ο ΚΑ είναι ο (υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης λογισµικού εφαρµογών τηλεµατικής).αναλυτικότερα το κέντρο τηλεϊατρικής επικοινωνεί µε τον πελάτη του ξενοδοχείου που έχει ζητήσει ιατρική βοήθεια και τον θέτει σε τηλεοπτική επικοινωνία µε τον συντονιστή ιατρό σύντοµα φθάνει στο δωµάτιο του ασθενούς συνεργάτης της εταιρείας µε εξοπλισµό τηλεµετρήσεων. Μετά την αρχική εκτίµηση αντιµετωπίζεται ανάλογα η κατάσταση και ο επισκέπτης ιατρός ενηµερώνει τον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο του ασθενούς, µε κάθε λεπτοµέρεια, κάτι που γίνεται ταχύτατα και εύκολα µε το σύστηµα κωδικοποίησης IMPACT. Το σύστηµα IMPACT επιτρέπει την αυτόµατη µετάφραση της έκθεσης σε διάφορες γλώσσες. Έτσι η ιατρική έκθεση χορηγείται στον ασθενή και αποστέλλεται ηλεκτρονικά και άµεσα στην ασφαλιστική του εταιρεία στη γλώσσα που αυτός επιθυµεί, ανεξάρτητα από τη γλώσσα στην οποία ο ιατρός συντάσσει την έκθεση. Η τηλεϊατρική αποτελεί επιλέξιµη δραστηριότητα στο πρόγραµµα του εναλλακτικού τουρισµού (τουρισµός υγείας και ευεξίας); εν µπορεί να υποβληθεί επενδυτική πρόταση δεδοµένου ότι η επιχείρηση θα υλοποιήσει το επενδυτικό της σχέδιο σε έναν µη επιλέξιµο ΚΑ.

10 38. Επιχείρηση που δραστηριοποιείται ήδη σε εναλλακτικές µορφές τουρισµού και διαθέτει επιλέξιµο ΚΑ επιθυµεί να υποβάλλει πρόταση στην οποία θα συµπεριλαµβάνεται η αγορά τροχόσπιτων τα οποία δεν φέρουν πάνω µηχανή αλλά είναι ρυµουλκούµενα ( µεταφέρονται και τοποθετούνται στην περιοχή που έχει επιλεγεί ως τόπος διαµονής των εκδροµέων). Η συγκεκριµένη δαπάνη θεωρείται ειδικός εξοπλισµός και µπορεί να συµπεριληφθεί στην κατηγορία 1.1 ή θεωρείται µεταφορικό µέσο οπότε συµπεριλαµβάνεται στην κατηγορία 1.2 ; Θεωρούνται χερσαία µέσα που φέρουν πινακίδες οπότε εντάσσονται στην κατηγορία Θεωρείται επιλέξιµη ως νοµική µορφή η κοινοπραξία ; Ναι είναι επιλέξιµη. 40. Στην υποχρέωση διατήρησης των ΕΜΕ υπολογίζονται και τα άτοµα που απασχολούνται σε µια επιχείρηση µέσω επιδοτούµενων προγραµµάτων ; Όχι υπολογίζονται τα άτοµα που µισθοδοτούνται αποκλειστικά από την επιχείρηση και µόνο για τον επιλέξιµο ΚΑ. 41. Σε περίπτωση µεταβίβασης, απορρόφησης επιχείρησης µέσα στο 2011, όπου η νέα επιχείρηση δεν έχει προλάβει να λάβει ακόµα τη σχετική άδεια λειτουργίας (ΕΣΛ κ.λ.π.) στο όνοµά της, µπορεί να υποβάλει πρόταση προσκοµίζοντας την αίτηση στον ΕΟΤ/ αρµόδια υπηρεσία; Και µέχρι πότε θα είναι υποχρεωµένη να προσκοµίσει το νέο Σήµα/ Άδεια; Είναι υποχρεωµένη να προσκοµίσει το νέο σήµα/ άδεια µέχρι την απόφαση ένταξης. 42. Οι επιχειρήσεις του ΚΑ 56 είναι επιλέξιµες εφόσον έχουν ήδη αποκτήσει ή θα αποκτήσουν µέχρι την υποβολή του αιτήµατος ολοκλήρωσης το Ειδικό Σήµα Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα. Τα παραδοσιακά καφενεία που ανήκουν στον ΚΑ 56 έχουν την ίδια υποχρέωση; Και αν ναι, πώς θα το αποκτήσουν εφόσον τα κριτήρια ελέγχου (βλέπε Υπ.Απόφ. Τ/4333/ ) αφορούν κυρίως σε έλεγχο των προσφεροµένων προϊόντων όπως φέτα, πατάτα, κρασιά, σαλάτα κ.λ.π. που τα παραδοσιακά καφενεία δεν προσφέρουν; εν υποχρεούνται τα παραδοσιακά καφενεία να αποκτήσουν Ειδικό Σήµα Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα. 43. Η υποχρέωση προσκόµισης δικαιολογητικών ιδιοκτησιακού καθεστώτος (µισθωτήριο 5ετους διάρκειας, τίτλο ιδιοκτησίας) ισχύει ακόµη και για τα επενδυτικά σχέδια που δεν συµπεριλαµβάνουν κτιριακές δαπάνες; Και τι θα γίνει στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε θαλάσσια

11 αθλήµατα και µισθώνουν παραλίες ή άλλους χώρους για λιγότερο από 5 χρόνια (συνήθως ανανεώνουν το µισθωτήριο κάθε χρόνο) όπως γίνεται κατά κανόνα µε αυτές τις επιχειρήσεις; Η υποχρέωση προσκόµισης των δικαιολογητικών ιδιοκτησιακού καθεστώτος αφορά όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αν δηλώνουν ή όχι κτιριακές δαπάνες. Κατά την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης προσκοµίζεται υποχρεωτικά άδεια σε ισχύ για τον χώρο που υλοποιείται η επένδυση ή σε περίπτωση που έχει λήξει προσκοµίζονται η παλαιά άδεια καθώς και αίτηµα λήψης νέας άδειας από τον αρµόδιο φορέα καθώς επίσης και µισθωτήριο συµβόλαιο πενταετούς διάρκειας για την έδρα της επιχείρησης. 44. Είναι επιλέξιµη η δηµιουργία Συνεργασίας µεταξύ δύο επιχειρήσεων εκ των οποίων η µια θα υλοποιήσει στην Αθήνα και η άλλη στη Θεσσαλονίκη ; Ναι είναι επιλέξιµη. 45. Επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο υπηρεσιών εκµάθησης καταδύσεων ( δευτερεύουσα δραστηριότητα από το 2009) αιτείται την αγορά σκάφους µήκους 8,40m για την µεταφορά εκπαιδευόµενων και εξοπλισµού κατάδυσης στις θαλάσσιες περιοχές όπου θα διεξάγονται οι εκπαιδευτικές καταδύσεις. Στο επιλέξιµο κόστος αγοράς πλωτών µεταφορικών µέσων, το οποίο βάσει του οδηγού του προγράµµατος µπορεί να ανέρθει στο 20% του συνολικού προϋπολογισµού, περιλαµβάνεται µόνο το κόστος κατασκευής του σκάφους στο ναυπηγείο (κατασκευή κήτους) ή συµπεριλαµβάνεται στο ποσοστό του 20% και το κόστος προµήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισµού (µηχανή του σκάφους µηχανικά τµήµατα και ο εξοπλισµός πλοήγησης - ηλεκτρονικά συστήµατα πλοήγησης) τον οποίο προµηθεύουν και εγκαθιστούν άλλοι προµηθευτές ; Όχι δεν συµπεριλαµβάνεται στην προµήθεια πλωτών µεταφορικών µέσων εφόσον αποδεδειγµένα ο εν λόγω εξοπλισµός παραδίδεται από τρίτους και δεν αποτελεί µέρος του κήτους. 46. Σε συγκρότηµα τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών, οι οποίες διαθέτουν εγκαταστάσεις κουζίνας η κάθε µία, ο ιδιοκτήτης επιθυµεί να αναπτύξει γαστρονοµικό τουρισµό, κατασκευάζοντας και κιόσκι-φούρνο-ψησταριά στον περιβάλλοντα χώρο και παρέχοντας πακέτο 1 ή 2 εβδοµάδων µε µαθήµατα µαγειρικής και προβολή των τοπικών προϊόντων, που κάποια από αυτά θα καλλιεργούνται στο κτήµα γύρω από τις τουριστικές επιπλωµένες κατοικίες. Μπορεί να παρέχει αυτήν την υπηρεσία-πακέτο, µαγειρεύοντας σε κουζίνα των κατοικιών και στον περιβάλλοντα χώρο ή πρέπει να διαθέτει άδεια εστιατορίου για το σκοπό αυτό; Aπαιτείται η άδεια εστιατορίου για την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας. 47. Εταιρεία δραστηριοποιείται αποκλειστικά σε δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισµού από το 1991 και έχει ως κύριο και µοναδικό ΚΑ τον ραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων. Είναι επιλέξιµη για επέκταση

12 των εναλλακτικών δραστηριοτήτων της µέσω της απόκτησης πλωτού µέσου περιήγησης; Ναι είναι επιλέξιµη η επέκταση δραστηριότητας σε νέο επιλέξιµο ΚΑ προκειµένου να αναπτύξει την εναλλακτική δραστηριότητα του θαλάσσιου τουρισµού. 48. Τι ισχύει στην περίπτωση επενδυτικού σχεδίου εταιρείας µε ΚΑ βάσει του οποίου προβλέπεται η απόκτηση εναέριου µέσου (αεροσκάφους) για την ελεύθερη πτώση και κατάβαση µε αλεξίπτωτα; Όχι δεν είναι επιλέξιµη η απόκτηση εναέριου µέσου στο πλαίσιο του οδηγού. 49. Θεωρείτε επιλέξιµη η προµήθεια ενός GPS για την χαρτογράφηση και χάραξη ποδηλατικών διαδροµών και ορειβατικών και περιπατητικών µονοπατιών µέσα στα πλαίσια ενός ολοκληρωµένου πακέτου παροχής υπηρεσιών αθλητικού (ποδηλατικού, ορειβατικού, περιπατητικού) τουρισµού στα πρότυπα άλλων περιοχών της Ευρώπης. Η εν λόγω δαπάνη θα είναι και η µοναδική καθώς δεν θεωρείται απαραίτητο η προµήθεια ορειβατικού και περιπατητικού εξοπλισµού και ο ποδηλατικός εξοπλισµός θα παρέχεται δωρεάν. Είναι επιλέξιµος ο εν λόγω ειδικός εξοπλισµός για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του εναλλακτικού τουρισµού. 50. Τουριστικό γραφείο µε διαθέσιµο ΚΑ επιθυµεί να δραστηριοποιηθεί σε ορειβατικό, περιηγητικό τουρισµό και θέλει να αγοράσει ποδήλατα, σκηνές, σκάφος κλπ.. Θεωρείται επιλέξιµη δαπάνη η αγορά του εξοπλισµού αυτού; Επίσης θέλει να διαµορφώσει ένα χώρο στον οποίο θα αποθηκεύει τον εξοπλισµό αυτό. Θεωρείται επιλέξιµη ενέργεια ή θα θεωρηθεί σαν υποκατάστηµα; Είναι επιλέξιµες ως ενέργειες µικρής έκτασης βοηθητικές εγκατάστασεις που εξυπηρετούν την αποθήκευση του εξοπλισµού. Για την υλοποίηση των εν λόγω ενεργειών προσκοµίζονται οποιεσδήποτε άδειες απαιτούνται. 51. Σύµφωνα µε τον τροποποιηµένο οδηγό πράξης µπορεί µια επιχείρηση που έχει ήδη προχωρήσει σε επέκταση σε ένα από τους επιλέξιµους ΚΑ στις 31/01/2010 να υποβάλει πρόταση στα πλαίσια της πράξης Εναλλακτικός Τουρισµός ; Μπορεί να υποβάλλει πρόταση στο πλαίσιο της πράξης µε την προϋπόθεση ότι ήδη διαθέτει ένα εκ των επιλέξιµων ΚΑ πριν την 1/1/ Η προσκόµιση της επέκτασης σε επιλέξιµο ΚΑ θα πρέπει σύµφωνα µε τον οδηγό να γίνει πριν την Υπουργική Απόφαση ένταξης. Επειδή ο χρόνος υπογραφής µιας υπουργικής απόφασης δεν είναι γνωστός µε ποιο τρόπο θα γίνει η ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων για την προσκόµιση του σχετικού δικαιολογητικού ; Η βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας για το νέο επιλέξιµο ΚΑ προσκοµίζεται υποχρεωτικά πριν την ηµεροµηνία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης έγκρισης των πρακτικών της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης,

13 ένταξης, έγκρισης χρηµατοδότησης και απόρριψης επενδυτικών σχεδίων. Ο υποψήφιος επενδυτής ενηµερώνεται από τον ΕΦΕΠΑΕ για την προσκόµιση της ως άνω βεβαίωσης καθώς και οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 53. Σχετικά µε την εκτύπωση διαφηµιστικών σε γραφή µπράιγ επιλέξιµη δαπάνη σύµφωνα µε τον Οδηγό της Πράξης του Εναλλακτικού Τουρισµού διαπίστωσα µετά και από επικοινωνία µε τον Σύλλογο των Τυφλών (Βασ. Όλγας 114) ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει αντίστοιχο τυπογραφείο και ότι, ό,τι χρειαστούν τα τυπώνουν µόνοι τους µε ιδιόκτητο εξοπλισµό. Η απάντηση στην ερώτησή µου αν µπορούν να τυπώσουν για µένα ήταν καταφατική αλλά δεν δύνανται να εκδώσουν τιµολόγιο γιατί δεν είναι κερδοσκοπικό το ίδρυµά τους. Το µοναδικό αποδεικτικό είσπραξης που εκδίδουν είναι απόδειξη είσπραξης δωρεάς στην οποία αν επιθυµούµε µπορούν να αναγράψουν επιπροσθέτως ότι αφορά στη συγκεκριµένη εκτύπωση. Η ερώτησή µου είναι αν η απόδειξη είσπραξης δωρεάς από το Σύλλογο Τυφλών είναι αποδεκτό παραστατικό δαπάνης για την πράξη Εναλλακτικός Τουρισµός. Όπως αναφέρεται στη παράγραφο 5.3 του οδηγού τα παραστατικά που τεκµηριώνουν τις δαπάνες που περιλαµβάνονται στο επενδυτικό σχέδιο είναι τιµολόγια πώλησης ή και παροχής υπηρεσιών του προµηθευτή προς την επιχείρηση ή και αποδείξεις παροχής υπηρεσιών. 54. Επιχείρηση η οποία διαθέτει επιλέξιµο ΚΑ πριν την 1/1/2010 προτίθεται να επεκτείνει τη δραστηριότητά της σε νέο επιλέξιµο ΚΑ. Υποχρεούται να υλοποιήσει δαπάνες και στους δύο ΚΑ ή µπορεί µόνο στο νέο επιλέξιµο ΚΑ? Εάν επιλέξει να υλοποιήσει το επενδυτικό της σχέδιο µόνο µε το νέο επιλέξιµο ΚΑ υποχρεούται να προσκοµίσει άδειες λειτουργίας και για τον παλαιό ΚΑ? Η επιχείρηση δύναται να υλοποιήσει το επενδυτικό της σχέδιο µόνο στο νέο επιλέξιµο ΚΑ, υποχρεούται ωστόσο να προσκοµίσει όλες τις άδειες που αποδεικνύουν τη λειτουργία της µε βάση τον ΚΑ που υφίσταται πριν την 1/1/2010. Οι άδειες λειτουργίας καθώς και οποιεσδήποτε άλλες άδειες απαιτούνται για την υλοποίηση της επένδυσης και τη λειτουργία της επιχείρησης βάσει του νέου επιλέξιµου ΚΑ προσκοµίζονται υποχρεωτικά πριν την ολοκλήρωση της επένδυσης. 55. Στον τροποποιηµένο οδηγό του προγράµµατος αναφέρεται ως η ηµεροµηνία πρώτης προκήρυξης της Πράξης (ηµεροµηνία δηµοσίευσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Φύλλο της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως) δηλαδή η 15/09/2011. Η πρώτη προκήρυξη της Πράξης δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2037/ 13/09/2011. Ποια εκ των δύο ηµεροµηνιών ισχύει? Ισχύει η ηµεροµηνία δηµοσίευσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο ΦΕΚ ήτοι 13/09/ Επιχείρηση που διαθέτει επιλέξιµο ΚΑ πριν την 1/1/2010 έχει τη δραστηριότητά της στην Περιφέρεια Αττικής. ύναται να προβεί σε δηµιουργία νέας δραστηριότητας κάνοντας έναρξη νέου επιλέξιµου ΚΑ σε νέα Περιφέρεια και υλοποιώντας δαπάνες και στους δύο ΚΑ?

14 Όχι, η υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου σε δύο διαφορετικούς ΚΑ θα πρέπει να λαµβάνει χώρα εντός της ίδιας Περιφέρειας. 57. Eπιχείρηση η οποία διαθέτει υφιστάµενο επιλέξιµο ΚΑ πριν την 1/1/2010 προτίθεται να επεκτείνει τη δραστηριότητά της σε νέο επιλέξιµο ΚΑ υλοποιώντας δαπάνες µόνο για το νέο ΚΑ. Είναι υποχρεωµένη να προσκοµίσει την άδεια λειτουργίας για τον παλαιό επιλέξιµο ΚΑ µολονότι δεν θα πραγµατοποιηθούν δαπάνες στον εν λόγω ΚΑ? Ναι είναι υποχρεωµένη να προσκοµίσει άδεια λειτουργίας για τον παλαιό ΚΑ. 58. Για τις επιχειρήσεις που το πρώτο εξάµηνο του 2010 δεν τηρούσαν βιβλία υπολογίζουµε σύµφωνα µε την ΠΟΛ και διαιρούµε δια δύο λόγω αναφοράς σε ένα εξάµηνο και όχι στο σύνολο του έτους ή λαµβάνουµε υπόψη όλο το ποσό βάσει της ΠΟΛ? Όπως αναφέρεται και στο πεδίο 5.2 του εντύπου υποβολής η επιχείρηση δηλώνει τα τεκµαρτά έσοδα για το διάστηµα 1/1/2010 εως 30/6/2010 (βάσει της ΠΟΛ 1146/2009) και τα έσοδα όπως προκύπτουν από τα βιβλία που τηρεί (Β' ή Γ' κατηγορίας) για το διάστηµα 1/7/2010 εως 31/12/2010. Ο υπολογισµός για τα τεκµαρτά γίνεται µόνο για τους πρώτους έξι µήνες διαιρώντας το ετήσιο τεκµαρτό δια δύο. Κατόπιν προστίθεται το ποσό που εξάγεται από τα βιβλία από 1/7/2010 εως 31/12/2010 και έτσι διαµορφώνεται ο συνολικός κύκλος εργασιών.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Β ΚΥΚΛΟΣ)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Β ΚΥΚΛΟΣ) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Β ΚΥΚΛΟΣ) 1. Μια επιχείρηση που διαθέτει επιλέξιµο ΚΑ στις υπηρεσίες εκµάθησης θαλάσσιων σπορ, και θέλει να περιλάβει στις δαπάνες του προγράµµατος ένα ειδικό σκάφος το οποίο ρυµουλκεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΚΟΠΟΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από υφιστάμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Προκηρύχτηκε το πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός» που αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων εναλλακτικών μορφών τουρισμού, τα οποία συμβάλουν στην άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕCOANALYSIS. Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων. Σωκράτους 33, ΜΟΣΧΑΤΟ, Τηλ : 210-9484880, e-mail: ecoinfo@otenet.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕCOANALYSIS. Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων. Σωκράτους 33, ΜΟΣΧΑΤΟ, Τηλ : 210-9484880, e-mail: ecoinfo@otenet.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕCOANALYSIS Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων Σωκράτους 33, ΜΟΣΧΑΤΟ, Τηλ : 210-9484880, e-mail: ecoinfo@otenet.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ»

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ» ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ» 1. Εµπορική επιχείρηση που έχει δραστηριότητα λιανικό εµπόριο, πριν την υποβολή της πρότασης θα αποκτήσει επιλέξιµο ΚΑ χονδρικού εµπορίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" Κωδικός Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗ 49.39.2 5 Μεταφορές επιβατών με τελεφερίκ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Εναλλακτικός Τουρισμός»

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Εναλλακτικός Τουρισμός» ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Εναλλακτικός Τουρισμός» H Αναπτυξιακή Κρήτης εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) - ΕΦΕΠΑΕ,

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Επιδότησης Τουριστικών Επιχειρήσεων

Προγράμματα Επιδότησης Τουριστικών Επιχειρήσεων Προγράμματα Επιδότησης Τουριστικών Επιχειρήσεων Περιεχόμενα Δράση Digi Lodge Ενίσχυση Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ Συμβουλευτικές Υπηρεσίες DATA RC 2 Δράση «Ενίσχυσης ξενοδοχειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ) ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. 2. Στοιχεία πιστοποίησης της νόµιµης υπόστασης του Στοιχεία πιστοποίησης έγκρισης δανείου (στην περίπτωση που προβλέπεται δάνειο στο χρηµατοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να πληρούνται και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις της 3 ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να πληρούνται και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις της 3 ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος. ΕΡ: Σχετικά με την επιλεξιμότητα των κλάδων που αφορούν τις δράσεις L312-1, L312-2 και L312-3 έχετε αναρτήσει ενδεικτικό πίνακα επιλέξιμων κλάδων. Ήθελα να ρωτήσω αν αποτελεί επιλέξιμο ΚΑΔ το 20.59.59.01

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» Α. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ 1. Ποιες είναι οι συνεργαζόμενες Τράπεζες στη Δράση «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

3. Ποια συμβατικά πλωτά μεταφορικά μέσα θεωρούνται επιλέξιμα; Π.χ. σκάφη, κανώ-καγιάκ, φουσκωτά;

3. Ποια συμβατικά πλωτά μεταφορικά μέσα θεωρούνται επιλέξιμα; Π.χ. σκάφη, κανώ-καγιάκ, φουσκωτά; ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Ξενοδοχειακή επιχείρηση με κωδικό δραστηριότητας 55.1 επιθυμεί να επεκτείνει τη δραστηριότητά της στην παροχή υπηρεσιών εναλλακτικού τουρισμού που συγκαταλέγεται στις επιλέξιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Ξενοδοχειακή επιχείρηση με κωδικό δραστηριότητας 55.1 επιθυμεί να επεκτείνει

Διαβάστε περισσότερα

2) Σε περίπτωση που ο εν δυνάµει δικαιούχος επιθυµεί να υποβάλει

2) Σε περίπτωση που ο εν δυνάµει δικαιούχος επιθυµεί να υποβάλει ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 1) ικαίωµα υποβολής πρότασης έχουν νεοσύστατες εταιρίες, εφοσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σύστασής τους µέχρι την υποβολή του φακέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. Α.Ε., Ε.Π.Ε.: ΦΕΚ σύστασης και ΦΕΚ εκπροσώπησης καθώς και τα πιο πρόσφατα στοιχεία της εταιρικής / µετοχικής σύνθεσης (αντίγραφο των σελίδων

Διαβάστε περισσότερα

«Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών»

«Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΩΣ 70% ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΚΑΔ: 49.4) ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΩΣ 180.000 ΣΚΟΠΟΣ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Νεοφϋής Επιχειρηματικότητα» ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Νεοφϋής Επιχειρηματικότητα» ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Νεοφϋής Επιχειρηματικότητα» ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης)--> 60% Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 96. Σε μία υπό σύσταση επιχείρηση O.E. η οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε: Ποιoυς αφορά αυτό το πρόγραµµα; A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Α) Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

SMILIES PROJECT. Small Mediterranean Insular Light Industries Enhancement and Support 1G-MED08-454. Ενηµέρωση Πιλοτικών Έργων για το Πρόγραµµα

SMILIES PROJECT. Small Mediterranean Insular Light Industries Enhancement and Support 1G-MED08-454. Ενηµέρωση Πιλοτικών Έργων για το Πρόγραµµα SMILIES PROJECT Small Mediterranean Insular Light Industries Enhancement and Support 1G-MED08-454 Ενηµέρωση Πιλοτικών Έργων για το Πρόγραµµα "Εναλλακτικός Τουρισµός" Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ)

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες: ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΛΑΝΕΤ, Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης ράσεων του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» για τις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ενηµερώνει όλους τους ενδιαφερόµενους

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ)

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ) ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ) Η συμπλήρωση της αίτησης επαλήθευσης-πιστοποίησης δαπανών που υλοποιεί ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» 1. Οι δαπάνες για κατασκευή (ανέγερση) αποθήκης είναι επιλέξιµες; Οι δαπάνες για κατασκευή αποθήκης όπως και γενικότερα δαπάνες ανέγερσης κτηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Γιατί να συμμετάσχετε στη δράση digi-mobile; Η δράση digi-mobile

Διαβάστε περισσότερα

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Έντυπο υποβολής - αίτηση συμμετοχής (επενδυτικό σχέδιο) με υπογραφή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης και σφραγίδα αυτής. 2 Ισολογισμοί-αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑ 2 Ο κωδικός δραστηριότητα 11.02.1 με περιγραφή «Παραγωγή Οίνου από νωπά σταφύλια, μούστο σταφυλιών», είναι επιλέξιμος στο Leader Φθιώτιδας;

ΕΡΩΤΗΜΑ 2 Ο κωδικός δραστηριότητα 11.02.1 με περιγραφή «Παραγωγή Οίνου από νωπά σταφύλια, μούστο σταφυλιών», είναι επιλέξιμος στο Leader Φθιώτιδας; ΕΡΩΤΗΜΑ 1 Επιλέξιμη επιχείρηση, με επιλέξιμη επενδυτική δραστηριότητα, σε επιλέξιμο γεωγραφικό σημείο, επιθυμεί να υποβάλλει πρόταση στα πλαίσια του Leader. Η επιχείρηση δεν έχει ακόμη κύκλο εργασιών.

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» Η Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισµός» αποτελεί µια επιµέρους πρωτοβουλία της Γενικής Γραµµατείας Τουρισµού του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

1. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συµβολαιογραφικό έγγραφο µίσθωσης ή συµφωνητικό επαγγελµατικής µίσθωσης του ακινήτου στο οποίο αφορά η επένδυση, ανάλογα µε

1. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συµβολαιογραφικό έγγραφο µίσθωσης ή συµφωνητικό επαγγελµατικής µίσθωσης του ακινήτου στο οποίο αφορά η επένδυση, ανάλογα µε 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-9-2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 265010/7416 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ Κ.Π.Σ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. ιεύθυνση : Αχαρνών 5 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Το τελικό αίτηµα επαλήθευσης - πιστοποίησης δαπανών θα πρέπει να υποβληθεί

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Το τελικό αίτηµα επαλήθευσης - πιστοποίησης δαπανών θα πρέπει να υποβληθεί ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΝΕΤ εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, µε χωρική αρµοδιότητα για τις περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ενηµερώνει όλους τους ενδιαφερόµενους επιχειρηµατίες

Διαβάστε περισσότερα

Α) µαζί µε τους τίτλους ιδιοκτησίας

Α) µαζί µε τους τίτλους ιδιοκτησίας ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (F.A.Q.) ιευκρινήσεις ------------------------------------------------------------------------------ σας ενηµερώνουµε ότι όπως πληροφορηθήκαµε από Οµάδες άλλων περιοχών στις οποίες έχει

Διαβάστε περισσότερα

Τα έργα που θα χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο της ράσης, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι την 18 η Νοεµβρίου 2005.

Τα έργα που θα χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο της ράσης, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι την 18 η Νοεµβρίου 2005. ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ Ο A ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΏΘΗΣΗ (Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω.) ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» - Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας, Μέτρο 2.4 «Περιφερειακά Πληροφοριακά Συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση προϋποθέσεις για την ένταξη των εν λόγω έργων (δυνητικά εντασσόµενα), αποτελούν:

Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση προϋποθέσεις για την ένταξη των εν λόγω έργων (δυνητικά εντασσόµενα), αποτελούν: Ηµεροµηνία: 22-11-2013 ΑΠ 8524/2192/Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της ηµόσιας Χρηµατοδότησης περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3.

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της ηµόσιας Χρηµατοδότησης περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3. Καταβολή ενίσχυσης (δηµόσιας χρηµατοδότησης) Η καταβολή της ενίσχυσης ( ηµόσιας Χρηµατοδότησης) που θα λάβετε υπό τη µορφή επιχορήγησης θα εκταµιεύεται από τον ΕΦΕΠΑΕ µέσω µεταφοράς χρηµάτων από το λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Οι δαπάνες που αφορούν στην υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων θεωρούνται επιλέξιμες, εφόσον: εμπίπτουν στις επιλέξιμες κατηγορίες ενέργειας δαπάνης είναι απαραίτητες για την υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Νομικών Προσώπων

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Νομικών Προσώπων Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Νομικών Προσώπων 1. Ποιο θεσμικό πλαίσιο διέπει την επιβολή Ειδικού φόρου επί των ακινήτων Ε.Φ.Α Με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV : ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV : ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV : ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 1. απάνες κτιριακών επεµβάσεων Τιµολόγια, ελτία αποστολής (και στις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) Α/Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Ισολογισµοί-αποτελέσµατα χρήσης, Ε1, Ε3 και Ε5 για τις χρήσεις 2011, 2010 και 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Σχέδιο Παροχής Οικονομικής στήριξης για την δημιουργία, αναβάθμιση και συντήρηση αθλητικών υποδομών / εγκαταστάσεων με στόχο την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ»

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ» Ανακοινώθηκε το Νέο Αρχείο συχνών Ερωτήσεων και Απαντήσεων για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της ηµόσιας Χρηµατοδότησης περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3.

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της ηµόσιας Χρηµατοδότησης περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3. Καταβολή ενίσχυσης (δηµόσιας χρηµατοδότησης) Η καταβολή της ενίσχυσης ( ηµόσιας Χρηµατοδότησης) που θα λάβετε υπό τη µορφή επιχορήγησης θα εκταµιεύεται από τον ΕΦΕΠΑΕ µέσω µεταφοράς χρηµάτων από το λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 1 Α) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ) : 1. ελτίο ανεργίας του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 = = % 71,96% 28,04% 55,55% 44,45% 100%

1 2 3 = = % 71,96% 28,04% 55,55% 44,45% 100% 5.3.3.1.3. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 52 (α) (iii) και 55 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Σηµείο 5.3.3.1.3 Παράρτηµα II του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ/ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ/ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης-Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Ταχ. Δ/νση : 19 ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ A) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/ΔΡΑΣΗΣ Η παρούσα δράση αφορά στην επιδότηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. Εννοείται το διαχειριστικό κόστος ανά δανειακό φάκελο που θα επιβαρύνει τον δανειολήπτη, Διαχειριστικό κόστος

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. Εννοείται το διαχειριστικό κόστος ανά δανειακό φάκελο που θα επιβαρύνει τον δανειολήπτη, Διαχειριστικό κόστος ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ «ΤΕΠΙΧ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Πρόσκληση 1η Τροποποίηση 2η Τροποποίηση Α.Π.: 668/148/Α2/11-02-16 Α.Π.: 1170/290/Α2/08-03-16 Α.Π.: 1898/483/Α2/13-04-16 3η Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε ο νέος επενδυτικός νόμος N.4146/18.04.13 για ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη, την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 2011 Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» Όρια Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» Όρια Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» Όρια Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός μπορεί να είναι μεταξύ 15.000 και έως 60.000. Επιλέξιμες Δαπάνες Α/Α Κατηγορία Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» Α/Α 1 2 Στόχος προγράμματος Δικαιούχοι προγράμματος 3 Προϋποθέσεις www.motive-consulting.gr ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ενίσχυση της εξωστρεφούς

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ Β. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ Β. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πολιτική Παροχής Φιλοξενίας σε ξένες αθλητικές ομάδες, ομίλους και συνδέσμους για προπόνηση και προετοιμασία στην Κύπρο στα πλαίσια των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙ ΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Η Πράξη

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πλαίσιο «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 2007-2013 Τι αφορά Η Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 2016

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 2016 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 2016 Ο νέος νόμος δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην ενίσχυση μικρομεσαίων και νεοσύστατων εταιρειών, στην ανάπτυξη των συνεταιρισμών, της κοινωνικής οικονομίας και των δημοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 1. Πού υποβάλλονται οι αιτήσεις ενίσχυσης φάκελοι υποψηφιότητας; Οι αιτήσεις ενίσχυσης φάκελοι υποψηφιότητας υποβάλλονται αποκλειστικά στην Ειδική Υπηρεσία ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές B-Economics Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη της δράσης Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Όλες οι επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να αφορούν αποκλειστικά στην περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Επιλέξιμες είναι οι παρακάτω δαπάνες: 1) Λειτουργικά (ενοίκια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας

Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ, Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.» Ταχ.Δ/νση :Λ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 210 - ΠΡΕΒΕΖΑ Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (σύμφωνα με την υπ.αρ. 3357/ΕΥΣ 1338/27-01-2011). Ενίσχυση ήσσονος σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

FAQs για Προσκλήσεις 19,20,21

FAQs για Προσκλήσεις 19,20,21 FAQs για Προσκλήσεις 19,20,21 Α/Α Ανάρτηση ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 22/7/2016 2 22/7/2016 3 22/7/2016 4 22/7/2016 5 22/7/2016 6 22/7/2016 7 22/7/2016 Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές. Γενικά θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ)»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ)» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 Υπό σύσταση επιχειρήσεις (ίδρυση µετά την 12/10/2011 µέχρι και 60 ηµερολογιακές ηµέρες µετά

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων Αγαπητοί φίλοι, Πριν λίγες μέρες προδημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η πολυαναμενόμενη Δράση για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας πρόκειται να προχωρήσει άµεσα στη δηµοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια των Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηµατοδοτούµενα άνεια Μεσαίων, Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων έως 500.000 (ICT)

Συγχρηµατοδοτούµενα άνεια Μεσαίων, Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων έως 500.000 (ICT) Συγχρηµατοδοτούµενα άνεια Μεσαίων, Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων έως 500.000 (ICT) Δικαιούχοι του Προγράμματος JEREMIE II Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε οποιαδήποτε στάδιο

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ Λ. Συγγρού 310 & Σπάρτης 1, 17673 Καλλιθέα τηλ.: 210 4838714 & 706 // fax: 210 4822091 e-mail: info@excellence-lean.gr // www.excellence-lean.gr - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιευκρινίσεις/ Απαντήσεις σε ερωτήσεις για τον Ανοικτό ιαγωνισµό µε θέµα «ράσεις ηµοσιότητας του Έργου Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά»

Θέµα: ιευκρινίσεις/ Απαντήσεις σε ερωτήσεις για τον Ανοικτό ιαγωνισµό µε θέµα «ράσεις ηµοσιότητας του Έργου Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά» Θέµα: ιευκρινίσεις/ Απαντήσεις σε ερωτήσεις για τον Ανοικτό ιαγωνισµό µε θέµα «ράσεις ηµοσιότητας του Έργου Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά» Ερώτηση 1.: Στην ενότητα 15.2.1 «Πρόταση Μεθοδολογίας Προσέγγισης

Διαβάστε περισσότερα

Οι πιο συχνές ερωτήσεις σας

Οι πιο συχνές ερωτήσεις σας Οι πιο συχνές ερωτήσεις σας 1. Σε περίπτωση που µία επιχείρηση υποβάλει αίτηση για ένταξη στη δράση και κατά την προηγούµενη διαχειριστική χρήση δεν απασχολούσε προσωπικό και ως εκ τούτου δεν υποχρεούταν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ Επιλέξιµες είναι οι παρακάτω δαπάνες: ΕΝΟΙΚΙΑ Περιλαµβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου. Σε περίπτωση ενοικίασης οικίας, το επιδοτούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ στις 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ στις 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ στις 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ-ΑΝΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

digi-content Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης

digi-content Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Φεβρουάριος 2012 Περιεχόμενα Επισκόπηση Αιτήματος Ολοκλήρωσης... 3 Γενικά Στοιχεία... 3 Γ.2 Παραστατικά Δαπανών... 8 Βεβαιώσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 11/7/2012 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/84/62765 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (σελ. 2)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (σελ. 2) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το Πρόγραμμα, «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον» του ΕΠΑΝ ΙΙ, σχετικά με: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. 1. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. 1. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΑ 2007 2013 LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 3.1.3. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 52 (α) (iii) και 55 του Κανονισμού (EΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 4 ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 4 ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 4 ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η δράση στοχεύει στα εξής: Στη μείωση της ανεργίας και την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

«Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» Προκήρυξη 30/07/2013

«Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» Προκήρυξη 30/07/2013 «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» Προκήρυξη 30/07/2013 Επιδότηση έως 55% για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων ΣTOXOI ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η δημιουργία προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

«ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ» (15-2-13)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ» (15-2-13) ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ» (15-2-13) 1. Εµπορική επιχείρηση που έχει δραστηριότητα λιανικό εµπόριο, πριν την υποβολή της πρότασης θα αποκτήσει επιλέξιµο ΚΑ χονδρικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 100%

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 100% 01. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 100% ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ: Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (ΠΑΑ) ΆΞΟΝΑΣ 4: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER» 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή / και επιχειρηματικής ανάπτυξης με πολύ ελκυστικούς όρους μέσω του ΕΤΕΑΝ. Η ράση χρηματοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Πολιτική Παροχής Φιλοξενίας σε ξένες αθλητικές ομάδες, ομίλους και συνδέσμους για προπόνηση και προετοιμασία στην Κύπρο στα πλαίσια των κανονισμών της

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενικά: 1.1. Τα έντυπα φέρουν χειρόγραφες διορθώσεις / τροποποιήσεις / προσθήκες.

1. Γενικά: 1.1. Τα έντυπα φέρουν χειρόγραφες διορθώσεις / τροποποιήσεις / προσθήκες. 1. Γενικά: 1.1. Τα έντυπα φέρουν χειρόγραφες διορθώσεις / τροποποιήσεις / προσθήκες. Για να είναι αποδεκτό έντυπο που φέρει διόρθωση / τροποποίηση / προσθήκη, πρέπει υποχρεωτικά να φέρει μονογραφή του

Διαβάστε περισσότερα