Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη - Πρωτότυπο Logano S E S E S E. Λέβητας στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη - Πρωτότυπο Logano S E S E S E. Λέβητας στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό."

Transcript

1 Λέβητας στερεών καυσίμων (2016/01) GR Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη - Πρωτότυπο Logano S E S E S E Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό.

2 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας Επεξήγηση συμβόλων Γενικές υποδείξεις ασφαλείας Στοιχεία για το προϊόν Δήλωση συμμόρφωσης Πινακίδα τύπου Περιγραφή του προϊόντος Προβλεπόμενη χρήση Γενικές υποδείξεις για τα καύσιμα Πρότυπα, διατάξεις και οδηγίες Έναρξη λειτουργίας Υποδείξεις ασφαλείας για την έναρξη λειτουργίας Πριν από την έναρξη λειτουργίας Θέση σε λειτουργία του λέβητα Λειτουργία Υποδείξεις ασφαλείας για τη λειτουργία Υποδείξεις για τη λειτουργία Χειρισμός του λέβητα Λειτουργία του λέβητα Λειτουργίες του πίνακα ελέγχου Βασική ένδειξη Περιγραφές Βασικό μενού Επιλογή της βασικής ένδειξης Άναμμα Απαιτούμενες ρυθμίσεις ζεστού νερού Χειροκίνητη λειτουργία Πρόγραμμα εναλλαγής Ρυθμίσεις λειτουργίας Μενού σέρβις Εργοστασιακή ρύθμιση Έκδοση λογισμικού Προστασία της εγκατάστασης θέρμανσης Θερμική προστασία λέβητα Ηλεκτρική προστασία λέβητα Συναγερμός θερμοκρασίας Προστασία έναντι υπερθέρμανσης λέβητα Θερμικό ασφαλείας (STB) Επιτήρηση αισθητήρα θερμοκρασίας Λειτουργία αναμονής Ασφάλεια Σύστημα κατάσβεσης Γενικές υποδείξεις για τη συντήρηση και τον καθαρισμό Καθαρισμός του πίνακα ελέγχου Καθαρισμός του λέβητα Καθημερινός καθαρισμός Καθαρισμός κάθε 3 ημέρες Μηνιαίος καθαρισμός Ετήσιος καθαρισμός Βαθμονόμηση δοχείου καυσίμου Έλεγχος πίεσης λειτουργίας, συμπλήρωση νερού θέρμανσης και εξαέρωση Υποδείξεις ασφαλείας για τον έλεγχο Έλεγχος πίεσης λειτουργίας Συμπλήρωση νερού θέρμανσης και εξαέρωση εγκατάστασης θέρμανσης Συντήρηση λέβητα Βλάβες Προστασία του περιβάλλοντος και απόρριψη Παράρτημα Τεχνικά χαρακτηριστικά Τεχνικά χαρακτηριστικά πίνακα ελέγχου Βασικό μενού Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ Τερματισμός λειτουργίας Θέση εκτός λειτουργίας της εγκατάστασης θέρμανσης Θέση εκτός λειτουργίας της εγκατάστασης θέρμανσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης Συντήρηση και καθαρισμός Λάβετε υπόψη σας τις υποδείξεις ασφαλείας για τη συντήρηση και τον καθαρισμό Logano (2016/01)

3 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας 1 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας 1.1 Επεξήγηση συμβόλων Προειδοποιητικές υποδείξεις Στις προειδοποιητικές υποδείξεις, λέξεις κλειδιά υποδεικνύουν το είδος και τη σοβαρότητα των συνεπειών που επιφέρει η μη τήρηση των μέτρων για την αποφυγή του κινδύνου. Οι παρακάτω λέξεις κλειδιά έχουν οριστεί και μπορεί να χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο: ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ σημαίνει, ότι θα προκληθούν σοβαροί έως θανατηφόροι τραυματισμοί. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης μέτριων ή σοβαρών τραυματισμών. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ελαφρών ή μέτριας σοβαρότητας τραυματισμών. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΥΠΟΔΕΙΞΗ σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης υλικών ζημιών. Σημαντικές πληροφορίες Σημαντικές πληροφορίες που δεν αφορούν κινδύνους για άτομα ή αντικείμενα επισημαίνονται με το εμφανιζόμενο σύμβολο πληροφοριών. Περαιτέρω σύμβολα Σύμβολο Ερμηνεία Ενέργεια Παραπομπή σε ένα άλλο σημείο του εγγράφου Παράθεση/καταχώριση στη λίστα Παράθεση/καταχώριση στη λίστα (2o επίπεδο) Πίν Γενικές υποδείξεις ασφαλείας HΥποδείξεις για την ομάδα ενδιαφέροντος Οι παρούσες οδηγίες χρήσης απευθύνονται στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης θέρμανσης. Οι οδηγίες σε όλα τα εγχειρίδια πρέπει να τηρούνται. Η μη τήρηση μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες ή ακόμα και να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή ατόμων. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης (για το λέβητα, το θερμοστάτη κ.λπ.) πριν από το χειρισμό και φυλάξτε τις. Τηρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας και προειδοποίησης. Γενικές υποδείξεις ασφαλείας Η παράβλεψη των υποδείξεων ασφαλείας ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς - ακόμη και θάνατο - καθώς και υλικές ζημιές και καταστροφές στο περιβάλλον. Πριν από την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης θέρμανσης διαβάστε προσεκτικά τις υποδείξεις ασφαλείας. Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση και η σύνδεση καυσαερίων καθώς και η πρώτη έναρξη λειτουργίας πραγματοποιούνται από μια τεχνική εταιρεία εγκαταστάσεων θέρμανσης που διαθέτει έγκριση από την αδειοδοτούσα αρχή (π.χ. Υπουργείο Περιβάλλοντος). Η συχνότητα καθαρισμού εξαρτάται από την ένταση χρήσης. Τηρείτε τα διαστήματα συντήρησης και καθαρισμού. Διορθώστε άμεσα κάθε τυχόν ελάττωμα. Πραγματοποιείτε συντήρηση τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Ελέγξτε το σύνολο της εγκατάστασης θέρμανσης για άψογη λειτουργία. Διορθώστε άμεσα κάθε τυχόν ελάττωμα. Λάβετε υπόψη τις οδηγίες που αφορούν τα εξαρτήματα της εγκατάστασης, τους πρόσθετους εξοπλισμούς και τα ανταλλακτικά. HΚίνδυνος λόγω ελλιπούς μέριμνας για την προσωπική ασφάλεια σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης π.χ. σε περίπτωση πυρκαγιάς Μη θέσετε σε καμία περίπτωση τη ζωή σας σε κίνδυνο. Προέχει πάντα η δική σας ασφάλεια. HΒλάβες λόγω εσφαλμένου χειρισμού Εσφαλμένοι χειρισμοί μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς ή/και υλικές ζημιές. Βεβαιωθείτε ότι στη συσκευή έχουν πρόσβαση μόνο άτομα που είναι σε θέση να τη χρησιμοποιήσουν σωστά. Η εγκατάσταση, η έναρξη λειτουργίας, η συντήρηση και η επισκευή πρέπει να διεξάγονται αποκλειστικά από εγκεκριμένη τεχνική εταιρεία. Λειτουργία Το σύστημα θέρμανσης δεν επιτρέπεται να λειτουργεί χωρίς επαρκή ποσότητα νερού. Διατηρείτε τα ανοίγματα της εγκατάστασης θέρμανσης (πόρτες, καπάκια συντήρησης, ανοίγματα πλήρωσης) κατά τη διάρκεια της λειτουργίας πάντα κλειστά. Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένες καύσιμες ύλες σύμφωνα με τα στοιχεία στην τεκμηρίωση. Μην κλείνετε και μη μειώνετε τη διατομή των ανοιγμάτων αερισμού και εξαερισμού σε θύρες, παράθυρα και τοίχους. HΕπιθεώρηση και συντήρηση Συνιστούμε: Συνάψτε σύμβαση συντήρησης και επιθεώρησης με κάποια εξουσιοδοτημένη τεχνική εταιρεία και φροντίστε για την ετήσια συντήρηση της συσκευής. Ο ιδιοκτήτης ευθύνεται για την ασφαλή και φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία της εγκατάστασης θέρμανσης. Λάβετε υπόψη σας τις υποδείξεις ασφαλείας στο κεφάλαιο «Συντήρηση και καθαρισμός». HΓνήσια ανταλλακτικά Για ζημιές, οι οποίες οφείλονται στη χρήση ανταλλακτικών που δεν έχουν παραδοθεί από τον κατασκευαστή, ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά και εξαρτήματα του κατασκευαστή. Logano (2016/01) 3

4 2 Στοιχεία για το προϊόν HΚίνδυνος δηλητηρίασης Η ανεπαρκής προσαγωγή αέρα μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη έκλυση καυσαερίων. Προσέξτε να μην μικρύνουν ή κλείσουν τα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού. Αν ένα ελάττωμα δεν αντιμετωπιστεί άμεσα, η λειτουργία του λέβητα δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση διαρροής καυσαερίων στον χώρο τοποθέτησης, αερίστε τον χώρο τοποθέτησης, απομακρυνθείτε και αν χρειαστεί καλέστε την πυροσβεστική υπηρεσία. Επισημάνετε εγγράφως το πρόβλημα και τον κίνδυνο στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης. HΚίνδυνος εγκαυμάτων ή ζεματίσματος Οι θερμές επιφάνειες στον λέβητα, στο σύστημα απαγωγής καυσαερίων και στα συστήματα σωληνώσεων, η διαρροή αερίου θέρμανσης ή καυσαερίων καθώς και το θερμό νερό που εκρέει από τις διατάξεις ασφαλείας μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα ή ζεμάτισμα. Αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες μόνο με κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας. Πριν από όλες τις εργασίες στον λέβητα, αφήστε τον λέβητα να κρυώσει. Μην αφήνετε παιδιά χωρίς επιτήρηση κοντά στον θερμό λέβητα. HΚίνδυνος ζημιών στην εγκατάσταση λόγω αποκλίσεων από τον ελάχιστο ελκυσμό της καπνοδόχου Εάν υπάρχουν μεγαλύτερες αντιθλίψεις αυξάνονται οι εκπομπές και η ισχύς, με αποτέλεσμα να καταπονείται περισσότερο η εγκατάσταση θέρμανσης και να υπάρχει κίνδυνος να υποστεί ζημιά. Βεβαιωθείτε ότι η καπνοδόχος και η σύνδεση αγωγού καυσαερίων ανταποκρίνονται στα ισχύοντα πρότυπα. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι τιμές των ελκυσμών. Αναθέστε τον έλεγχο της τήρησης του απαιτούμενου ελκυσμού σε μια εγκεκριμένη τεχνική εταιρεία. HΕκρηκτικά ή εύφλεκτα υλικά Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα υλικά ή υγρά κοντά στον λέβητα. Τηρείτε τις ελάχιστες αποστάσεις από εύφλεκτα υλικά. HΑέρας καύσης/αέρας χώρου Διασφαλίστε επαρκή παροχή αέρα προς το χώρο τοποθέτησης. Προφυλάξτε τον αέρα καύσης/χώρου από την επίδραση διαβρωτικών ουσιών, π.χ. αλογονωμένους υδρογονάνθρακες, που περιέχουν ενώσεις χλωρίου ή φθορίου. Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται η διάβρωση. HΚίνδυνος ζημιών στην εγκατάσταση λόγω υπερπίεσης Όταν κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης θέρμανσης εκρέει νερό από τη βαλβίδα ασφαλείας του κυκλώματος θέρμανσης ή τη διανομή ζεστού νερού: Ελέγξτε την πίεση νερού στην εγκατάσταση θέρμανσης ή φροντίστε να ελεγχθεί το δοχείο αδράνειας. Σε καμία περίπτωση μην κλείνετε τις βαλβίδες ασφαλείας. Σε καμία περίπτωση μην κλείνετε το κύκλωμα νερού θέρμανσης. Σε καμία περίπτωση μην κλείνετε την παροχή νερού ψύξης. HΗλεκτρολογικές εργασίες Βεβαιωθείτε ότι οι ηλεκτρικές εργασίες εκτελούνται μόνο από εκπαιδευμένους τεχνικούς. 2 Στοιχεία για το προϊόν Οι παρούσες οδηγίες περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφαλή και ορθή συναρμολόγηση, την έναρξη λειτουργίας και τη συντήρηση του λέβητα. Καθώς μπορεί να παραχθεί θερμότητα από ανανεώσιμα καύσιμα η εγκατάσταση πρέπει να διεξάγεται από μια εταιρεία εγκαταστάσεων θέρμανσης που είναι εγκεκριμένη από την αδειοδοτούσα αρχή (π. χ. υπουργείο περιβάλλοντος). 2.1 Δήλωση συμμόρφωσης Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται όσον αφορά την κατασκευή και τη λειτουργία του με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και με τους σχετικούς εθνικούς κανονισμούς. Η συμμόρφωση τεκμηριώθηκε με το σήμα CE. Μπορείτε να ζητήσετε τη δήλωση συμμόρφωσης αυτού του προϊόντος. Για να σας αποσταλεί, απευθυνθείτε στη διεύθυνση που αναγράφεται στο οπισθόφυλλο αυτού του εγχειριδίου. 2.2 Πινακίδα τύπου Η πινακίδα τύπου περιέχει στοιχεία ισχύος, στοιχεία έγκρισης και το σειριακό αριθμό του προϊόντος Κολλήστε την πινακίδα τύπου σε σημείο με εύκολη πρόσβαση και καλή ορατότητα στο λέβητα (π.χ. πάνω στο πλευρικό τοίχωμα του λέβητα). 2.3 Περιγραφή του προϊόντος Σχ. 1 Επισκόπηση του προϊόντος [1] Πίνακα ελέγχου [2] Εναλλάκτης θερμότητας [3] Μετάδοση κίνησης με κοχλιομεταφορέα [4] Κοχλιομεταφορέας [5] Ανεμιστήρας [6] Σύστημα κατάσβεσης [7] Φλογοθάλαμος με δοχείο στάχτης [8] Δοχείο καυσίμου Logano (2016/01)

5 Στοιχεία για το προϊόν 2 Ο λέβητας Logano S181 ενδείκνυται για την καύση λιγνίτη, λιθάνθρακα και πέλετ ( Πίνακας 2, Σελίδα 6). Η χρήση οποιουδήποτε άλλου καυσίμου απαγορεύεται. Ο λέβητας βρίσκεται στην αυτόματη λειτουργία με αυτόματη παροχή καυσίμου προς τον καυστήρα. Η παροχή καυσίμου και η διαδικασία καύσης ελέγχονται με τη βοήθεια του πίνακα ελέγχου μέσω της θερμοκρασίας λέβητα και της θερμοκρασίας καυσαερίων. Το σύστημα είναι εξοπλισμένο με ένα θερμικό ασφαλείας, το οποίο διακόπτει την παροχή καυσίμου και αέρα προς τον λέβητα. Το κάλυμμα του λέβητα είναι επενδυμένο με μονωτικό υλικό και μειώνει έτσι τις απώλειες ακτινοβολίας και θερμικής ισχύος. Ο λέβητας έχει ελεγχθεί κατά CSN EN 303-5: 2013 ως σύστημα ταχείας απενεργοποίησης. Συνεπώς ο λέβητας δεν χρειάζεται να εξοπλιστεί με εναλλάκτη θερμότητας ασφαλείας. Πίνακας ελέγχου Η μονάδα ελέγχου (πίνακας ελέγχου PID) ελέγχει την παροχή καυσίμου και την ισχύ του ανεμιστήρα με βάση τα εξής: Θερμοκρασία λέβητα Θερμοκρασία καυσαερίων Έτσι η θερμοκρασία του λέβητα διατηρείται σταθερή. Επιτυγχάνονται χαμηλή κατανάλωση, χαμηλές τιμές εκπομπών και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του εναλλάκτη θερμότητας. Στη λειτουργία θέρμανσης στην οθόνη εμφανίζονται τα απαιτούμενα δεδομένα. Στο σύστημα ελέγχου υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης περαιτέρω μονάδων και αξεσουάρ. Εναλλάκτης θερμότητας Ο εναλλάκτης θερμότητας του λέβητα αποτελείται από χάλυβα για λέβητες. Ο εναλλάκτης θερμότητας με τα πυρότουβλα φλογοθαλάμου μεταφέρει τη θερμότητα στο νερό θέρμανσης. Για μια πιο αποδοτική μεταφορά θερμότητας από τα καυσαέρια στο νερό θέρμανσης υπάρχουν στον εσωτερικό χώρο του εναλλάκτη θερμότητας πυρότουβλα φλογοθαλάμου και στις διαδρομές καυσαερίων στροβιλιστές. Οι πόρτες του εναλλάκτη θερμότητας διευκολύνουν τις εργασίες καθαρισμού και τον έλεγχο της καύσης. Διαρροές στον εναλλάκτη θερμότητας μειώνουν τον βαθμό απόδοσης της καύσης. Πυρότουβλα φλογοθαλάμου Τα ενσωματούμενα μέρη ή τα καλύμματα από πυρόχωμα, κεραμικό ή σκληρυμένο σκυρόδεμα χρησιμεύουν στη μόνωση και στην καθοδήγηση των καυσαερίων. Αυτά τα δομικά μέρη χαρακτηρίζονται πυρότουβλα φλογοθαλάμου. Eίναι πιθανό να εμφανίσουν ρωγμές. Βάσει των φυσικών ιδιοτήτων και της κατασκευής τους τα μέρη αυτά διαθέτουν μια συγκεκριμένη ποσότητα υπολειπόμενης υγρασίας. Κατά τη θέρμανση διαφεύγει αυτή η υπολειπόμενη υγρασία και λόγω της συρρίκνωσης της μάζας δημιουργούνται ρωγμές. Ρωγμές ενδέχεται να προκληθούν και λόγω υψηλών διαφορών θερμοκρασίας. Οι επιφανειακές ρωγμές δε δυσχεραίνουν την καύση στο λέβητα και είναι φυσιολογικές. Σε περίπτωση που οι ρωγμές επεκτείνονται ή σπάνε κομμάτια, που φτάνουν μέχρι την κατασκευή του λέβητα, τα πυρότουβλα φλογοθαλάμου πρέπει να αντικατασταθούν. Κάτι τέτοιο ενδεχομένως επηρεάσει αρνητικά τις εκπομπές. Φλογοθάλαμος Ο φλογοθάλαμος με δοχείο στάχτης αποτελείται από χάλυβα. Στον φλογοθάλαμο υπάρχουν το κέλυφος καυστήρα και το δοχείο στάχτης. Το δοχείο στάχτης έχει χωρητικότητα για την ποσότητα στάχτης περίπου 12 ωρών λειτουργίας. Η πόρτα του φλογοθαλάμου χρησιμεύει στην αφαίρεση της στάχτης. Καυστήρας Ο καυστήρας αποτελείται από χάλυβα Σχ. 2 Εξαρτήματα της μονάδας καυστήρα [1] Μηχανισμός κίνησης [2] Σύνδεση δοχείου καυσίμου [3] Αισθητήρας θερμοκρασίας κοχλιομεταφορέα [4] Χυτή σχάρα καυστήρα [5] Δακτύλιος (μόνο σε λειτουργία με πέλλετ) Ο κοχλιομεταφορέας αποτελείται από χάλυβα. Στο εξωτερικό άκρο του καυστήρα βρίσκεται ο μηχανισμός κίνησης με τον σύνδεσμο. Ο μηχανισμός κίνησης συνδέεται με τον κοχλιομεταφορέα μέσω ενός πίρου ασφαλείας. Ο πίρος ασφαλείας προστατεύει τον κινητήρα, τον μηχανισμό κίνησης και τον κοχλιομεταφορέα από βλάβη σε περίπτωση μπλοκαρίσματος. Ο πίρος ασφαλείας βρίσκεται κάτω από ένα καπάκι. Δίπλα στον μηχανισμό κίνησης βρίσκεται η φλάντζα για το δοχείο αποθέματος. Κατά τη σύνδεση του δοχείου αποθέματος και του καυστήρα πρέπει να δοθεί προσοχή στη στεγανότητα των συνδέσεων. Στην πλευρά του κοχλιομεταφορέα βρίσκεται ο αισθητήρας θερμοκρασίας για να μην καεί το καύσιμο. Στη φλάντζα της μονάδας καυστήρα βρίσκεται ο ανεμιστήρας για τον αέρα καύσης. Η σχάρα καυστήρα διαθέτει κυκλική διατομή με ανοίγματα αέρα καύσης, τα οποία συμβάλλουν σε έναν υψηλό βαθμό απόδοσης καύσης και σε χαμηλές εκπομπές. Τα ανοίγματα αέρα καύσης πρέπει να διατηρούνται πάντα ανοιχτά. Όλες οι συνδέσεις μεταξύ λέβητα, καυστήρα και φλαντζωτών εξαρτημάτων πρέπει να είναι στεγανές. Οποιαδήποτε διαρροή επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα καύσης (εκπομπές) και τον βαθμό απόδοσης. Διαρροές έχουν ως συνέπεια τα καυσαέρια να εισέρχονται στον χώρο τοποθέτησης και αυξάνουν τον κίνδυνο το καύσιμο να καεί μέσα στο δοχείο αποθέματος. Ανεμιστήρας Ο ανεμιστήρας ελεγχόμενου αριθμού στροφών τροφοδοτεί αέρα καύσης. Ο ανεμιστήρας συνδέεται με φλάντζα στον καυστήρα. Η μονάδα ελέγχου ελέγχει τον ανεμιστήρα μέσω της ταχύτητας στροφών ανεμιστήρα. Ποτέ μην τροποποιείτε ή κλείνετε τα ανοίγματα αναρρόφησης αέρα του ανεμιστήρα. Δοχείο καυσίμου Το δοχείο καυσίμου αποτελείται από λαμαρίνα και συνδέεται με φλάντζα στον καυστήρα. Το περιεχόμενο του δοχείου καυσίμου επαρκεί για περίπου 30 ώρες λειτουργίας με ονομαστική ισχύ του λέβητα. Logano (2016/01) 5

6 3 Γενικές υποδείξεις για τα καύσιμα Το δοχείο καυσίμου πρέπει να είναι στεγανό. Το άνοιγμα του καλύμματος του δοχείου καυσίμου επιτρέπεται μόνο για τη συμπλήρωση. Ο χρόνος για τη συμπλήρωση πρέπει να είναι κατά το δυνατόν σύντομος. Το δοχείο καυσίμου είναι εξοπλισμένο με έναν αισθητήρα καλύμματος. Ο αισθητήρας καλύμματος επιτηρεί το άνοιγμα του καλύμματος. Όταν το κάλυμμα του δοχείου καυσίμου είναι ανοιχτό, η λειτουργία του λέβητα διακόπτεται. Ο ανεμιστήρας και η παροχή καυσίμου απενεργοποιούνται. Ο αισθητήρας καλύμματος είναι ρυθμιζόμενος. 2.4 Προβλεπόμενη χρήση Ο λέβητας στερεού καύσιμου Logano S181 ενδείκνυται για την καύση λιγνίτη, λιθάνθρακα και πέλετ. Πρόκειται για έναν αυτόματο λέβητα με περιστασιακό έλεγχο από τον χρήστη (τουλάχιστον 1 φορά ημερησίως). Ο λέβητας στερεού καυσίμου Logano S181 αναφέρεται εφεξής και ως λέβητας. Ο λέβητας προορίζεται για τη θέρμανση κτιρίων και την έμμεση θέρμανση ζεστού νερού με μέγιστη θερμική ισχύ του λέβητα. Βλέπε πινακίδα τύπου του λέβητα. Για να διασφαλιστεί η προβλεπόμενη χρήση: Προσέξτε τις οδηγίες χρήσης, τα στοιχεία στην πινακίδα τύπου (π.χ. ισχύς, προδιαγραφή του καυσίμου, μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας) και τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Τηρείτε τη θερμοκρασία λειτουργίας του λέβητα ( Κεφάλαιο 11.1, Σελίδα 22). Ο λέβητας πρέπει να λειτουργεί με ελάχιστη θερμοκρασία επιστροφής 55 C ( Κεφάλαιο 11.1, Σελίδα 22). Τηρείτε τις πιέσεις λειτουργίας του λέβητα ( Κεφάλαιο 11.1, Σελίδα 22). Εγκαταστήστε τον λέβητα σε κατάλληλο χώρο. Για να τηρηθούν οι οριακές τιμές θερμοκρασίας: Εγκαταστήστε τις αντίστοιχες διατάξεις. Η τοποθέτηση σε χώρους κατοικίας και διαδρόμους δεν επιτρέπεται. Ο λέβητας λειτουργεί ως εξής: Με υποπίεση στον φλογοθάλαμο Σε συνθήκες, υπό τις οποίες δεν παρουσιάζεται συμπύκνωση Κατά τη λειτουργία του λέβητα κάτω από την ονομαστική ισχύ η θερμοκρασία καυσαερίων μπορεί να μειωθεί κάτω από 160 C. Συνθήκες λειτουργίας του λέβητα: Μέγιστη θερμοκρασία λέβητα: 80 C Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 3 bar 3 Γενικές υποδείξεις για τα καύσιμα ΠΡΟΣΟΧΗ: Τραυματισμοί ή υλικές ζημιές από τη χρήση ακατάλληλων καύσιμων υλών! Ακατάλληλες καύσιμες ύλες προκαλούν ζημιές στον λέβητα και μπορεί να απελευθερώσουν βλαβερές για την υγεία ουσίες. Χρησιμοποιείτε μόνο καύσιμες ύλες, οι οποίες έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή για αυτό το προϊόν. Μην χρησιμοποιείτε για την καύση πλαστικό, οικιακά απορρίμματα, χημικά επεξεργασμένα υπολείμματα ξύλου, παλιά χαρτιά, ροκανίδια, απορρίμματα φλοιών και μοριοσανίδων ή κονιορτοποιημένα στερεά. Ο λέβητας ενδείκνυται για την καύση των παρακάτω καυσίμων: Μέγεθος κόκκων Μονάδα Καύσιμο Λιγνίτης b1 Χονδρόκοκκο ς άνθρακας 2 Λιθάνθρακας a1 Χονδρόκοκκος άνθρακας Πέλλετ ξύλου A1 mm Ø 6 Μήκος mm 30 Θερμογόνος MJ/kg δύναμη Περιεκτικότη % τα σε νερό Περιεκτικότη % 12 6,5 1,5 τα σε τέφρα Περιεκτικότη % 0,9 0,7 τα σε θείο Ειδική g/mj 0,5 περιεκτικότη τα σε θείο Περιεκτικότη % τα σε σκόνη Σημείο τήξης C τέφρας Περιεκτικότη τα σε πίσσα % 3,5 Πίν. 2 Καύσιμα Η χρήση άλλων καύσιμων υλών απαγορεύεται. Τα στερεά ανανεώσιμα καύσιμα (πέλλετ) πρέπει να ανταποκρίνονται στο πρότυπο CSN EN ISO , τα ορυκτά καύσιμα στο πρότυπο CSN Αποθήκευση του καυσίμου Για τη βέλτιστη καύση χρησιμοποιείτε ξηρό καύσιμο, το οποίο αποθηκεύεται τουλάχιστον κάτω από ένα υπόστεγο (προτιμήστε έναν ξεχωριστό, ξηρό χώρο). Ποιότητα πέλλετ Οι παράμετροι καύσης του λέβητα πραγματοποιήθηκαν στη βασική ρύθμιση για τον τύπο πέλλετ "A1" κατά EN ISO Κατά τη χρήση πέλλετ διαφορετικής ποιότητας μπορεί να παρουσιαστούν μεταξύ άλλων τα παρακάτω προβλήματα: Η ονομαστική ισχύς του λέβητα δεν επιτυγχάνεται Υψηλότερες εκπομπές Προβλήματα κατά τη διαδικασία καύσης Μπλοκάρισμα του δοχείου αποθέματος και του συστήματος τροφοδοσίας (μονάδα καυστήρα) Αναστροφή φλόγας στη μονάδα καυστήρα και στο δοχείο αποθέματος σε ορισμένες καταστάσεις λειτουργίας Κατά τη χρήση πέλλετ χαμηλότερης ποιότητας (π.χ. διαφορετική θερμογόνος δύναμη, περιεκτικότητα σε τέφρα, περιεκτικότητα σε νερό) όπως A1 αυξάνονται η κατανάλωση καυσίμου και οι εργασίες καθαρισμού. Δημιουργία συμπυκνωμάτων και πίσσας Ο λανθασμένος χειρισμός του λέβητα οδηγεί σε αυξημένη δημιουργία συμπυκνωμάτων και πίσσας. Έτσι μπορεί να προκληθούν ζημιές στο λέβητα και στην εγκατάσταση απαγωγής καυσαερίων. Κατά τη λειτουργία με θερμοκρασία λέβητα κάτω από 65 C ή καύσιμο με αυξημένη περιεκτικότητα σε υγρασία παρατηρείται συμπύκνωση στις επιφάνειες θέρμανσης. Επίσης με υψηλή περιεκτικότητα σε υγρασία (πάνω από 20 %) μπορεί να σχηματιστεί νερό συμπύκνωσης στο δοχείο καυσίμου. Το νερό συμπύκνωσης προκαλεί διάβρωση του δοχείου καυσίμου. 6 Logano (2016/01)

7 Πρότυπα, διατάξεις και οδηγίες 4 Η θέρμανση σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες λέβητα οδηγεί στη συσσώρευση πίσσας και μπορεί να συνεπάγεται ζημιές στην εγκατάσταση απαγωγής καυσαερίων και τη δημιουργία συμπυκνωμάτων. Λάβετε υπόψη τις υποδείξεις λειτουργίας για το λέβητα. Η λειτουργία του λέβητα επιτρέπεται μόνο με τις συνιστώμενες θερμοκρασίες λειτουργίας. Ο λέβητας πρέπει να λειτουργεί με τα εγκεκριμένα ξηρά καύσιμα. Απομακρύνετε τα κατάλοιπα πίσσας με τη βούρτσα καθαρισμού (συνοδευτικός εξοπλισμός) σε θερμό λέβητα. Αποστάσεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος θανάτου από πυρκαγιά και έκρηξη! Εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά μπορεί να αναφλεγούν κοντά στον θερμό λέβητα ή/και να ανατιναχθούν. Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε εύφλεκτα και εκρηκτικά υλικά (π.χ. χαρτί, κουρτίνες, ενδύματα, διαλύτες, χρώματα) κοντά στον λέβητα. Τηρείτε ελάχιστη απόσταση 400 mmαπό εύφλεκτα υλικά. Τηρείτε επίσης ελάχιστη απόσταση 400 mm όταν δεν είναι γνωστό αν τα υλικά είναι εύφλεκτα ή εκρηκτικά. Τηρείτε ελάχιστη απόσταση 50 mm από τους σωλήνες που μεταφέρουν ζεστό νερό. 4 Πρότυπα, διατάξεις και οδηγίες Για τη συναρμολόγηση και τη λειτουργία της εγκατάστασης θέρμανσης: Τηρείτε τα πρότυπα και τις οδηγίες που ισχύουν στη χώρα σας. Λάβετε υπόψη τα στοιχεία της πινακίδας τύπου του λέβητα. 5 Έναρξη λειτουργίας 5.1 Υποδείξεις ασφαλείας για την έναρξη λειτουργίας HΚίνδυνος θανάτου λόγω πυρκαγιάς στην καπνοδόχο Πριν από την πρώτη έναρξη λειτουργίας αναθέστε τον έλεγχο του συστήματος απαγωγής καυσαερίων στην αδειοδοτούσα αρχή. Ελέγξτε αν είναι στεγανός ο σωλήνας καυσαερίων. Μην πραγματοποιείτε κατασκευαστικές τροποποιήσεις στο λέβητα. HΚίνδυνος τραυματισμού, επειδή έχουν μείνει ανοιχτές οι πόρτες του λέβητα Η πόρτα φόρτωσης του λέβητα πρέπει να παραμένει κλειστή κατά τη λειτουργία. HΖημιές στην εγκατάσταση ή κίνδυνος τραυματισμού από λανθασμένη έναρξη λειτουργίας Η λανθασμένη τοποθέτηση ή απουσία πυρότουβλων φλογοθαλάμου στο εσωτερικό του λέβητα ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιές ή ακόμα και καταστροφή του λέβητα. Αναθέστε την τοποθέτηση ή τη μετασκευή της συσκευής αποκλειστικά σε εκπαιδευμένο συνεργάτη. Πριν από την πρώτη έναρξη λειτουργίας ελέγξτε τη θέση των πυρότουβλων φλογοθαλάμου στο εσωτερικό του λέβητα. HΖημιές στην εγκατάσταση λόγω ακατάλληλης λειτουργίας Η έναρξη λειτουργίας χωρίς επαρκή ποσότητα νερού καταστρέφει τη συσκευή. Ο λέβητας πρέπει να λειτουργεί πάντα με επαρκή ποσότητα νερού. HΖημιές στην εγκατάσταση από λανθασμένο χειρισμό Ενημερώστε τον πελάτη ή τον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης σχετικά με το χειρισμό της συσκευής. HΖημιές στην εγκατάσταση λόγω μη τήρησης της ελάχιστης θερμοκρασίας επιστροφής Κατά την πρώτη έναρξη λειτουργίας ρυθμίστε την ελάχιστη θερμοκρασία επιστροφής στους 55 C και ελέγξτε την στην επιστροφή του λέβητα ( κεφάλαιο 11.1, σελίδα 22). 5.2 Πριν από την έναρξη λειτουργίας Αναθέστε τον έλεγχο των παρακάτω εξαρτημάτων σε έναν τεχνικό σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης: Δοχείο διαστολής Κύκλωμα θέρμανσης Εγκατάσταση θέρμανσης Σύνδεση προσαγωγής αέρα και απαγωγής καυσαερίων Καυστήρας Ηλεκτρικές συνδέσεις Ενημερωθείτε σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του προϊόντος, το χειρισμό και τον καθαρισμό. Έλεγχος από τον ιδιοκτήτη: Το σύστημα κατάσβεσης στην πίσω πλευρά του λέβητα πρέπει να είναι πάντα γεμάτο με νερό. Πριν το άναμμα και το χειρισμό του λέβητα: Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. 5.3 Θέση σε λειτουργία του λέβητα Ο λέβητας δεν αναφλέγει αυτόματα το καύσιμο. Ο πίνακας ελέγχου του λέβητα διαθέτει μια χειροκίνητη λειτουργία και μια λειτουργία έναυσης. Αυτοί οι τρόποι λειτουργίας εξασφαλίζουν ξεκούραστη έναρξη λειτουργίας ( κεφάλαιο 6.5.2, σελίδα 10 και οδηγίες χρήσης). Άναμμα Γεμίστε το δοχείο καυσίμου με καύσιμο. Επιλέξτε στον πίνακα ελέγχου το χρησιμοποιούμενο είδος καυσίμου ( κεφάλαιο 6.5.3, σελίδα 10). Στη μονάδα ελέγχου επιλέξτε Χειροκίνητη λειτουργία. Ενεργοποιήστε την παροχή καυσίμου στη χειροκίνητη λειτουργία. Η παροχή καυσίμου περιορίζεται χρονικά για λόγους ασφαλείας (2 λεπτά). Αν ο κοχλιομεταφορέας δεν γεμίσει επαρκώς το κέλυφος καυστήρα μέσα στον χρόνο αυτό: Ενεργοποιήστε ξανά την παροχή καυσίμου, μέχρι να υπάρχει επαρκής ποσότητα καυσίμου στο κέλυφος καυστήρα (έως περίπου 50 mm κάτω από το άκρο του κελύφους καυστήρα). Τοποθετήστε ροκανίδια (μήκος περ. 10 cm) και χαρτί στο κέλυφος καυστήρα και ανάψτε τα. Επιλέξτε Έναυση και επιβεβαιώστε την επιλογή. Αφού ανάψουν καλά τα ροκανίδια τοποθετήστε μικρή ποσότητα καυσίμου (κάρβουνο, πέλετ) στη φωτιά. Μέσω ελέγχου της παροχής καυσίμου και του ανεμιστήρα ο λέβητας παράγει τη θράκα. Ο λέβητας αναγνωρίζει την υπέρβαση ενός ορισμένου ορίου θερμοκρασίας καυσαερίων και μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία θέρμανσης. Βεβαιωθείτε ότι ο λέβητας ανάβει πλήρως και μεταβαίνει στη λειτουργία θέρμανσης. Logano (2016/01) 7

8 6 Λειτουργία 6 Λειτουργία 6.1 Υποδείξεις ασφαλείας για τη λειτουργία HΠΡΟΣΟΧΗ - Τραυματισμοί και/ή υλικές ζημιές από σφάλμα χειρισμού! Ο εσφαλμένος χειρισμός μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς και/ή υλικές ζημιές λόγω δυσλειτουργιών. Βεβαιωθείτε ότι στη συσκευή έχουν πρόσβαση μόνο άτομα που είναι σε θέση να τη χρησιμοποιήσουν σωστά. Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση και η έναρξη λειτουργίας καθώς και η συντήρηση και η επισκευή εκτελούνται μόνο από εγκεκριμένη τεχνική εταιρεία. HΚίνδυνος τραυματισμού από έκρηξη! Μη χρησιμοποιείτε υγρά καύσιμα ως προσανάμματα ή για την αύξηση της απόδοσης (π.χ. βενζίνη ή πετρέλαιο). Ποτέ μην ψεκάζετε ή περιχύνετε υγρές καύσιμες ύλες στη φωτιά ή στα πυρακτωμένα ξύλα. HΚίνδυνος τραυματισμού, επειδή έχουν μείνει ανοιχτές οι πόρτες του λέβητα! Η πόρτα φόρτωσης του λέβητα πρέπει να παραμένει κλειστή κατά τη λειτουργία. HΥλικές ζημιές λόγω μη στεγανών συνδέσεων! Η έλλειψη στεγανότητας στις πόρτες και τα ανοίγματα ελέγχου επιδρά σημαντικά στην καύση και την ισχύ του λέβητα, επειδή επιτρέπει την είσοδο περίσσειας αέρα. Μη στεγανές συνδέσεις στην περιοχή της μονάδας καυστήρα και του δοχείου αποθέματος μπορεί να προκαλέσουν αναστροφή της φλόγας. Ελέγχετε τις φλάντζες στεγάνωσης τακτικά για ζημιές, επαρκή ελαστικότητα και στεγανότητα (π.χ. φλάντζα στεγάνωσης του καλύμματος δοχείου αποθέματος, φλάντζες στεγάνωσης του κοχλιομεταφορέα). Ελέγξτε τη στάθμη πλήρωσης του συστήματος κατάσβεσης. Το κάνιστρο πρέπει να είναι πάντα γεμάτο. HΥλικές ζημιές λόγω ακατάλληλης λειτουργίας! Η έναρξη λειτουργίας και η λειτουργία χωρίς επαρκή ποσότητα νερού καταστρέφει το λέβητα. Ο λέβητας πρέπει να λειτουργεί πάντα με επαρκή ποσότητα νερού. HΥλικές ζημιές λόγω μη τήρησης της ελάχιστης θερμοκρασίας επιστροφής! Κατά την πρώτη έναρξη λειτουργίας ρυθμίστε την ελάχιστη θερμοκρασία επιστροφής στους 55 C και ελέγξτε την κατά τη λειτουργία στην επιστροφή του λέβητα ( Κεφάλαιο 11.1, Σελίδα 22). Κατά τη λειτουργία, η θερμοκρασία επιστροφής δεν πρέπει να πέφτει κάτω από την ελάχιστη τιμή. 6.2 Υποδείξεις για τη λειτουργία Κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης θέρμανσης τηρείτε τις παρακάτω υποδείξεις: Το καλοκαίρι η λειτουργία θέρμανσης για τη θέρμανση του πόσιμου νερού πρέπει να πραγματοποιείται μόνο στοχευμένα και για σύντομο χρόνο. Ο λέβητας πρέπει να λειτουργεί με μέγιστη θερμοκρασία 80 C. Ο λέβητας είναι εξοπλισμένος με μια διάταξη, η οποία σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης θερμοκρασίας διακόπτει την παροχή καυσίμου. Λειτουργείτε τον λέβητα με θερμοκρασία λέβητα πάνω από 65 C. Σε περίπτωση χαμηλής θερμοκρασίας μπορεί να προκληθεί συμπύκνωση υδρατμών και δημιουργία πίσσας. Η δημιουργία πίσσας έχει αρνητική επίδραση στην προβλεπόμενη λειτουργία και διάρκεια ζωής του λέβητα. Ο λέβητας πρέπει να λειτουργεί με ελάχιστη θερμοκρασία επιστροφής 55 C. Βεβαιωθείτε ότι αυτό το όριο θερμοκρασίας τηρείται μέσω κατάλληλης διάταξης. Βεβαιωθείτε, ότι ο λέβητας χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικα άτομα, που έχουν εξοικειωθεί με τις οδηγίες και τη λειτουργία του. Μην αφήνετε τα παιδιά χωρίς επιτήρηση στην περιοχή ενός λέβητα που βρίσκεται σε λειτουργία. Μην προσθέτετε υγρά στη φωτιά και μη χρησιμοποιείτε υγρά για την αύξηση της ισχύος του λέβητα. Αδειάστε τη στάχτη σε ένα μη εύφλεκτο δοχείο με καπάκι. Μην αφήνετε εύφλεκτα αντικείμενα ή υλικά (π.χ. πετρέλαιο, λάδι) κοντά ή πάνω στο λέβητα (εντός των αποστάσεων ασφαλείας ή της ελάχιστης απόστασης). Μην καθαρίζετε την επιφάνεια του λέβητα με διαβρωτικά καθαριστικά. Μην λειτουργείτε τον λέβητα χωρίς πυρότουβλα φλογοθαλάμου και επαρκή ποσότητα νερού. Τα πυρότουβλα φλογοθαλάμου πρέπει να είναι τοποθετημένα το ένα δίπλα στο άλλο χωρίς αποστάσεις μεταξύ τους. Μην ανοίγετε την πόρτα του φλογοθαλάμου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Ο λέβητας πρέπει να λειτουργεί με τον αντίστοιχο πίνακα ελέγχου. Λάβετε υπόψη τις οδηγίες χρήσης. Στον ιδιοκτήτη του λέβητα επιτρέπεται μόνο: να θέτει το λέβητα σε λειτουργία να ρυθμίζει τη θερμοκρασία στον πίνακα ελέγχου να θέτει το λέβητα εκτός λειτουργίας να καθαρίζει το λέβητα. Όλες οι υπόλοιπες εργασίες πρέπει να πραγματοποιούνται από εξουσιοδοτημένες επιχειρήσεις συντήρησης. Ο κατασκευαστής της εγκατάστασης υποχρεούται να ενημερώσει τον ιδιοκτήτη του λέβητα σχετικά με το χειρισμό και τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του. Οι επεμβάσεις στον πίνακα ελέγχου του λέβητα ενδέχεται να θέσουν την υγεία και τη ζωή του χρήστη ή τρίτων σε κίνδυνο και ως εκ τούτου απαγορεύονται. Σε περίπτωση κινδύνου έκρηξης, πυρκαγιάς, διαρροής εύφλεκτων αερίων ή ατμών (π.χ. κατά την τοποθέτηση λινοτάπητα ή PVC) η λειτουργία του λέβητα απαγορεύεται. Προσέξτε την ευφλεκτικότητα των υλικών κατασκευής. 8 Logano (2016/01)

9 Λειτουργία Χειρισμός του λέβητα Ο λέβητας προορίζεται για την αυτόματη λειτουργία με περιστασιακό χειρισμό. Ελάχιστη διάρκεια λειτουργίας του λέβητα με ονομαστική ισχύ: περίπου 30 ώρες Από το δοχείο αποθέματος το καύσιμο τροφοδοτείται αυτόματα μέσω του κοχλιομεταφορέα. Το δοχείο αποθέματος επιτρέπεται να γεμίσει έως το άκρο του ανοίγματος πλήρωσης. Η συνιστώμενη ελάχιστη ποσότητα πλήρωσης καύσιμης ύλης φτάνει ως το κάτω άκρο της καμπύλης χοάνης. Ο έλεγχος της φλόγας μπορεί να πραγματοποιηθεί με προσεκτικό άνοιγμα της πόρτας φλογοθαλάμου του εναλλάκτη θερμότητας. Σύστημα χειρισμού "Πάτημα και γύρισμα" Ο χειρισμός του πίνακα ελέγχου πραγματοποιείται μέσω ενός περιστροφικού διακόπτη. Περιστρέφοντας τον περιστροφικό διακόπτη επιλέξτε τα απαιτούμενα μενού και ρυθμίστε τις αντίστοιχες παραμέτρους Σχ. 4 Επιλογή μενού, ρύθμιση παραμέτρων Πατώντας τον περιστροφικό διακόπτη επιβεβαιώστε την επιλογή Σχ. 3 Περιεχόμενο συσκευασίας [1] Μέγιστο ύψος πλήρωσης [2] Ελάχιστο ύψος πλήρωσης 6.4 Λειτουργία του λέβητα Κατά τη λειτουργία η ισχύς του λέβητα ρυθμίζεται σύμφωνα με τη θερμοκρασία ζεστού νερού και καυσαερίων μεταξύ %. Όταν η πραγματική θερμοκρασία λέβητα υπερβαίνει την ονομαστική θερμοκρασία κατά πάνω από 5 C, ο λέβητας μεταβαίνει στη Λειτουργία μείωσης. Με τη Λειτουργία μείωσης μπορεί να επιτευχθεί μια χαμηλή μέση ισχύς κατά τη διάρκεια καθορισμένου χρονικού διαστήματος. Ο Λειτουργία μείωσης λαμβάνει τη θράκα. Η θράκα απαιτείται για την επανεκκίνηση της διαδικασίας καύσης στον λέβητα. Όταν η θερμοκρασία νερού θέρμανσης μειωθεί κατά 2 C κάτω από τη θερμοκρασία μείωσης, ο λέβητας επιστρέφει στον Λειτουργία. Όταν έχει καταναλωθεί η καύσιμη ύλη, η φλόγα σβήνει. Η θερμοκρασία καυσαερίων μειώνεται και ο λέβητας μεταβαίνει στον Τέλεια καύση. 6.5 Λειτουργίες του πίνακα ελέγχου Σε περίπτωση σύντομης διακοπής ρεύματος η μονάδα ελέγχου απομνημονεύει την τελευταία κατάσταση και προσπαθεί να επανέλθει σε αυτήν. Σε περίπτωση παρατεταμένης διακοπής ρεύματος, ελέγξτε τον λέβητα. Σχ Επιβεβαίωση τιμών/επιλογής με πάτημα του περιστροφικού διακόπτη Βασική ένδειξη Κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας εμφανίζεται η βασική ένδειξη. Για να μεταβείτε στο πρώτο επίπεδο μενού πατήστε τον περιστροφικό διακόπτη. Εμφανίζονται τα βασικά μενού. Επιλέξτε το επιθυμητό μενού και επιβεβαιώστε. Εμφανίζονται οι ονομασίες των επιλέξιμων παραμέτρων ή ένα άλλο επίπεδο μενού. Επιλέξτε την επιθυμητή παράμετρο και επιβεβαιώστε. Αλλάξτε την παράμετρο. Εμφανίζεται Επιβεβαίωση. Για να επιβεβαιώσετε την αλλαγή της παραμέτρου πατήστε τον περιστροφικό διακόπτη. -ή- Για να μην επιβεβαιώσετε την αλλαγή της παραμέτρου επιλέξτε τη λειτουργία Πίσω. Για να βγείτε από το τρέχον μενού επιλέξτε Πίσω. Logano (2016/01) 9

10 6 Λειτουργία Περιγραφές Τα επίπεδα και οι παράμετροι που εμφανίζονται εξαρτώνται από τις εγκατεστημένες μονάδες, την τρέχουσα σύνδεση, τη διαμόρφωση και τις επιλεγμένες λειτουργίες. Οι παράμετροι που δε χρειάζονται για την επιλεγμένη λειτουργία δεν εμφανίζονται Σχ. 6 Παράμετροι λειτουργίας του λέβητα [1] Τρόπος λειτουργίας κυκλοφορητή [2] Τρόπος λειτουργίας - Ρύθμιση Ισχύος [3] Πραγματική θερμοκρασία λέβητα [4] Θερμοκρασία σε C [5] Θερμοκρασία σε C [6] Ανεμιστήρας [7] Στάθμη πλήρωσης του δοχείου αποθέματος και θερμοκρασία χώρου (μόνο με συνδεδεμένο θερμοστάτη χώρου) [8] Ώρα, ημερομηνία [9] Θερμοκρασία καυσαερίων [10] Ισχύς ανεμιστήρα σε % [11] Επιλεγμένη καύσιμη ύλη [12] Κατάσταση κυκλοφορητή θερμαντήρα νερού/πρόσθετου κυκλοφορητή [13] Κατάσταση κυκλοφορητή κυκλώματος λέβητα (κύκλωμα θέρμανσης) [14] % της ισχύος ανεμιστήρα και κατάσταση ανεμιστήρα [15] Ονομαστική θερμοκρασία λέβητα [16] Κατάσταση και θερμοκρασία του κοχλιομεταφορέα Τρόπος λειτουργίας - Ρύθμιση Ισχύος Προθέρμανση Πίν. 3 Επεξήγηση Η λειτουργία έναυσης ξεκινά με την ενεργοποίηση της απαίτησης έναυσης στην οθόνη. Η ένδειξη PID: Προθέρμανση εμφανίζεται, μέχρι να επιτευχθεί και να διατηρηθεί για 30 δευτ. μια θερμοκρασία καυσαερίων τουλάχιστον 55 C (τιμή παραμέτρου ελάχιστης θερμοκρασίας καυσαερίων). Λειτουργία Μετά από το Προθέρμανση ο πίνακας ελέγχου μεταβαίνει στη λειτουργία θέρμανσης. Εμφανίζεται PID: Λειτουργία. Το PID: Λειτουργία είναι η ονομασία για την ελεγχόμενη λειτουργία θέρμανσης. Η παροχή καύσιμης ύλης και ο ανεμιστήρας ελέγχονται αυτόματα. Ο πίνακας ελέγχου ελέγχει τη θερμοκρασία λέβητα ως προς την ονομαστική θερμοκρασία. Λειτουργία μείωσης Αν η θερμοκρασία λέβητα υπερβεί την ονομαστική θερμοκρασία κατά 5 C, ενεργοποιείται αυτόματα ο τρόπος λειτουργίας Λειτουργία μείωσης. Σε αυτήν την περίπτωση μειώνεται η θερμοκρασία λέβητα. Η εγκατάσταση θέρμανσης μεταβαίνει από την PID: Λειτουργία στην Λειτουργία μείωσης (σύμφωνα με τις παραμέτρους στο μενού εγκατάστασης). Εμφανίζεται PID: Λειτουργία μείωσης. Τέλεια καύση Όταν η θερμοκρασία καυσαερίων μειωθεί κάτω από τους 37 C (οριακή τιμή τέλους καύσης) και δεν αυξηθεί ξανά σε χρονικό διάστημα 300 δευτ. (ρυθμισμένη διάρκεια πλήρους καύσης), η εγκατάσταση θέρμανσης μεταβαίνει στην κατάσταση τέλους καύσης. Ο ανεμιστήρας απενεργοποιείται. Εμφανίζεται PID: Τέλεια καύση. Ορισμοί τρόπων λειτουργίας Βασικό μενού Λειτουργία Επεξήγηση Περαιτέρω πληροφορίες Πίσω Επιστροφή στο προηγούμενο μενού ή στην προηγούμενη ένδειξη Έναυση Λειτουργία έναυσης λέβητα Χειροκίνητη λειτουργία Χειροκίνητη λειτουργία του κοχλιομεταφορέα, του ανεμιστήρα, των κυκλοφορητών Πίν. 5, Σελίδα 12 και των βαλβίδων Επιλογή καυσίμου Επιλογή χρησιμοποιούμενου καυσίμου: Λιγνίτης Λιθάνθρακας Πέλλετ Συντελεστής διόρθωσης ανεμιστήρα Συντελεστής διόρθωσης κοχλία τροφοδοσίας Ο πίνακας ελέγχου διαθέτει προεπιλεγμένες τιμές για το επιλεγμένο καύσιμο. Οι ρυθμίσεις μπορούν να προσαρμοστούν μέσα στα παρακάτω εύρη: Ανεμιστήρας: 25 % % Κοχλιομεταφορέας: 30 % % Δοχ αποθ γεμάτο Επιβεβαίωση ότι το δοχείο αποθέματος είναι πλήρες Κεφάλαιο 8.4.5, σελίδα 18 Ονομαστική θερμοκρασία Ρύθμιση της θερμοκρασίας λέβητα στην επιτρεπτή περιοχή C λέβητα 10 Logano (2016/01)

11 Λειτουργία 6 Λειτουργία Επεξήγηση Περαιτέρω πληροφορίες Ονομαστική θερμοκρασία ΖΝΧ Ρύθμιση της ονομαστικής θερμοκρασίας ζεστού νερού στην επιτρεπτή περιοχή κεφάλαιο 6.5.6, Σελίδα C...75 C Πρόγραμμα χρόνου Επιλογή και ρύθμιση του προγράμματος χρόνου για τον έλεγχο του λέβητα κεφάλαιο 6.5.8, Σελίδα 12 Ρυθμίσεις λειτουργίας Ρυθμίσεις επιμέρους παραμέτρων για τον τεχνικό κεφάλαιο 6.5.9, Σελίδα 13 Μενού σέρβις Επιπλέον επίπεδο για τη ρύθμιση παραμέτρων για τον τεχνικό (κωδικός πρόσβασης) κεφάλαιο , Σελίδα 14 Έκδοση λογισμικού Στοιχεία για τον τύπο πίνακα ελέγχου και την έκδοση λογισμικού κεφάλαιο , Σελίδα 14 Πίν. 4 Βασικό μενού Επιλογή της βασικής ένδειξης Εδώ μπορεί να επιλεγεί η βασική ένδειξη που θα εμφανίζεται στην οθόνη. Ανάλογα με τις πρόσθετες πλακέτες μπορεί να επιλεγεί, ποιες παράμετροι του λέβητα ή των βανών ανάμιξης 1 και 2 θα εμφανίζονται. Οι επιλογές ένδειξης μπορούν να επιλεγούν με πάτημα του πλήκτρου Πίσω ή στις ρυθμίσεις λειτουργίας Σχ. 8 Βασική ένδειξη παραμέτρων λέβητα T Σχ. 7 Επιλογή της βασικής ένδειξης [1] Πάνω πεδίο ένδειξης [2] Ένδειξη: Πίσω [3] Ένδειξη: Κύκλωμα θέρμανσης [4] Ένδειξη: Βαλβίδα 1 (όταν έχει συνδεθεί μια πλακέτα κυκλώματος θέρμανσης) [5] Ένδειξη: Βαλβίδα 2 (όταν έχει συνδεθεί μια πλακέτα κυκλώματος θέρμανσης) [1] Τρόπος λειτουργίας κυκλοφορητή [2] Τρόπος λειτουργίας - Ρύθμιση Ισχύος [3] Πραγματική θερμοκρασία λέβητα [4] Θερμοκρασία σε C [5] Θερμοκρασία σε C [6] Ανεμιστήρας [7] Στάθμη πλήρωσης του δοχείου αποθέματος και θερμοκρασία χώρου (μόνο με συνδεδεμένο θερμοστάτη χώρου) [8] Ώρα, ημερομηνία [9] Θερμοκρασία καυσαερίων [10] Ισχύς ανεμιστήρα σε % [11] Επιλεγμένη καύσιμη ύλη [12] Κατάσταση κυκλοφορητή θερμαντήρα νερού/πρόσθετου κυκλοφορητή [13] Κατάσταση κυκλοφορητή κυκλώματος λέβητα (κύκλωμα θέρμανσης) [14] % της ισχύος ανεμιστήρα και κατάσταση ανεμιστήρα [15] Ονομαστική θερμοκρασία λέβητα [16] Κατάσταση και θερμοκρασία του κοχλιομεταφορέα Στην οθόνη εμφανίζονται τα βασικά δεδομένα της λειτουργίας. Παράδειγμα: Τρόπος λειτουργίας Λειτουργία θέρμανσης Τρόπος λειτουργίας πίνακα ελέγχου PID: Λειτουργία Ημερομηνία και ώρα Θερμοκρασία καυσαερίων Θερμοκρασία λέβητα Ισχύς ανεμιστήρα Λειτουργία κυκλοφορητή, Κυκλοφορητής θέρμανσης και πρόσθετος κυκλοφορητής (Κυκλοφορητής θερμαντήρα νερού) Σε αυτό το παράθυρο πραγματοποιείται η ρύθμιση της θερμοκρασίας λέβητα και εμφανίζονται περισσότερες πληροφορίες του λέβητα. Logano (2016/01) 11

12 6 Λειτουργία Ρύθμίσεις λειτουργίας της εγκατάστασης λέβητα: Περισσότερα στοιχεία του μενού είναι προσβάσιμα μετά την εγκατάσταση της πλακέτας για τον έλεγχο των βανών ανάμιξης και τη ρύθμιση των αντίστοιχων παραμέτρων Άναμμα Εκκίνηση του λέβητα από το Κεντρικό μενού ( κεφάλαιο 6.5.3, σελίδα 10). Ο πίνακας ελέγχου χρησιμοποιεί για την έναυση τις ρυθμίσεις παραμέτρων του ανεμιστήρα από τις ρυθμίσεις λειτουργίας. Μετά την επίτευξη της ρυθμισμένης θερμοκρασίας καυσαερίων η εγκατάσταση θέρμανσης μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία θέρμανσης Απαιτούμενες ρυθμίσεις ζεστού νερού ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω καυτού νερού! Όταν η ονομαστική θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί σε θερμοκρασία > 60 C, υπάρχει κίνδυνος ζεματίσματος. Μην ανοίγετε το ζεστό νερό χωρίς ανάμιξη με κρύο. Εγκαταστήστε βαλβίδα ανάμιξης. Χρησιμοποιείτε τη μέγιστη ρύθμιση μόνο για τη θερμική απολύμανση του θερμαντήρα ζεστού νερού Χειροκίνητη λειτουργία 1 2 Ρύθμιση Επεξήγηση Κοχλιομεταφορέας Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του κοχλιομεταφορέα Ανεμιστήρας Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ανεμιστήρα Ισχύς ανεμιστήρα Ρύθμιση της ισχύος στην περιοχή % Κυκλοφορητής θέρμανσης Κυκλοφορητής θερμαντήρα νερού Βαλβίδα 1 (2) Πίν. 5 Χειροκίνητη λειτουργία Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του κυκλοφορητή κυκλώματος θέρμανσης Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του κυκλοφορητή θερμαντήρα νερού ή του πρόσθετου κυκλοφορητή Διακοπή/Άνοιγμα/Κλείσιμο της βαλβίδας όταν είναι συνδεδεμένη μια πλακέτα κυκλώματος θέρμανσης Πρόγραμμα εναλλαγής Διαθέσιμες ρυθμίσεις του προγράμματος χρόνου για τη λειτουργία θέρμανσης: Ρύθμιση Επεξήγηση Απενεργοποίηση Πρόγραμμα χρόνου απενεργοποιημένο Πρόγραμμα χρόνου 1 Επιλογή του εβδομαδιαίου προγράμματος 1 (καθημερινά) Πρόγραμμα χρόνου 2 Επιλογή του εβδομαδιαίου προγράμματος 2 (Δε-Πα/Σα-Κυ) Ρύθμιση προγράμματος χρόνου 1, Ρύθμιση προγράμματος χρόνου 2 Αλλάξτε, αντιγράψτε ή διαγράψτε συνολικά τη ρύθμιση της θερμοκρασίας λέβητα για επιμέρους ημέρες και ώρες. Πίν. 6 Πρόγραμμα εναλλαγής Μέσω του προγράμματος χρόνου υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής της θερμοκρασίας λέβητα (+- 10 C) σε σχέση με την ονομαστική θερμοκρασία T Σχ. 9 Χειροκίνητη λειτουργία [1] Χειροκίνητη λειτουργία [2] Πίσω [3] Κοχλιομεταφορέας [4] Ανεμιστήρας [5] Ισχύς ανεμιστήρα, Κυκλοφορητής θέρμανσης και πρόσθετος κυκλοφορητής (Κυκλοφορητής θερμαντήρα νερού), Βαλβίδα 1 (2) (όταν έχει συνδεθεί μια πλακέτα κυκλώματος θέρμανσης) 12 Logano (2016/01)

13 Λειτουργία Ρυθμίσεις λειτουργίας Λειτουργία Ρύθμιση/Εύρος ρύθμισης Επεξήγηση Λειτουργία μείωσης Μείωση της θερμοκρασίας νερού θέρμανσης (θερμοκρασία λέβητα), όταν έχει επιτευχθεί η θερμοκρασία χώρου Επιλογή θερμοστάτη Απενεργοποίηση Το σύστημα λειτουργεί χωρίς θερμοστάτη χώρου. χώρου Θερμοστάτης χώρου Tech Ψηφιακός θερμοστάτης χώρου, που παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης περαιτέρω παραμέτρων του λέβητα Θερμοστάτης χώρου standard Θερμοστάτης On/Off με επαφή μεταγωγής Βαλβίδα 1 Οι βαλβίδες του κυκλώματος θέρμανσης με ανάμειξη μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μια πρόσθετη πλακέτα και με τη ρύθμιση των αντίστοιχων παραμέτρων. Βαλβίδα 2 Οι βαλβίδες του κυκλώματος θέρμανσης με ανάμειξη μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μια πρόσθετη πλακέτα και με τη ρύθμιση των αντίστοιχων παραμέτρων. Ρύθμιση του τρόπου ελέγχου των κυκλοφορητών Τρόπος λειτουργίας Λειτουργία θέρμανσης Λειτουργία χωρίς θερμαντήρα ζεστού νερού κυκλοφορητή Προτεραιότητα ζεστού νερού Ο κυκλοφορητής θερμαντήρα νερού είναι ενεργοποιημένος, ο κυκλοφορητής κυκλώματος θέρμανσης είναι απενεργοποιημένος. Παράλληλη λειτουργία Ο κυκλοφορητής κυκλώματος θέρμανσης και ο κυκλοφορητής θερμαντήρα νερού μπορούν να βρίσκονται ταυτόχρονα σε λειτουργία. Θερινή λειτουργία Μόνο ο κυκλοφορητής θερμαντήρα νερού μπορεί να ενεργοποιηθεί. Μονάδα GSM Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της μονάδας για τον έλεγχο μέσω κινητού τηλεφώνου Μονάδα Internet Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της πλακέτας για τη σύνδεση ενός δικτύου Η/ Υ. Η πλακέτα παρέχει τη δυνατότητα αλλαγών του πίνακα ελέγχου, της απεικόνισης των παραμέτρων καθώς και άλλων λειτουργιών ελέγχου. Θερμοκρασία ενεργοποίησης κυκλοφορητή Πρόσθετος κυκλοφορητής Κοχλίας τροφοδοσίας στην αυτόματη λειτουργία Ανεμιστήρας στην αυτόματη λειτουργία Stunden Ρύθμιση ημερομηνίας Πίν. 7 Ρυθμίσεις λειτουργίας... C Θερμοκρασία στην οποία ενεργοποιούνται οι κυκλοφορητές νερού θέρμανσης και ζεστού νερού. Η ρύθμιση χρησιμοποιείται για την ταχύτερη επίτευξη της θερμοκρασίας λειτουργίας του λέβητα. Είδος του πρόσθετου κυκλοφορητή Κυκλοφορητής θερμαντήρα νερού Κυκλοφορητής θερμαντήρα νερού για τη θέρμανση πόσιμου νερού Κυκλοφορητής κυκλώματος θέρμανσης Κυκλοφορητής κυκλώματος θέρμανσης για ένα επιπλέον κύκλωμα θέρμανσης Υστέρηση ενεργοποίησης ζεστού νερού C Θερμοκρασία που δείχνει, σε ποια απόκλιση από την ονομαστική θερμοκρασία ο κυκλοφορητής μπόιλερ ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται. Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του αυτόματου ελέγχου κοχλιομεταφορέα. Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, ο πίνακας ελέγχου ελέγχει τον κοχλιομεταφορέα. Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του αυτόματου συστήματος ελέγχου ανεμιστήρα. Κατά την ενεργοποίηση ο πίνακας ελέγχου ελέγχει τον ανεμιστήρα. Ρύθμιση της ώρας Ρύθμιση της ημερομηνίας Λειτουργία μείωσης Χρόνος τροφοδοσίας s Διάρκεια της τροφοδοσίας καύσιμης ύλης Παύση τροφοδοσίας s Διάρκεια παύσης της τροφοδοσίας καύσιμης ύλης Χρόνος λειτουργίας ανεμιστήρα s Ρύθμιση του χρόνου λειτουργίας ανεμιστήρα Παύση ανεμιστήρα s Ρύθμιση της παύσης ανεμιστήρα Ισχύς ανεμιστήρα % Ρύθμιση της ισχύος ανεμιστήρα Ευαισθησία του Ρύθμιση της ευαισθησίας του περιστροφικού διακόπτη περιστροφικού διακόπτη Γλώσσα Πολωνικά Λιθουανικά Ρύθμιση της γλώσσας Αγγλικά Λετονικά Γερμανικά Εσθονικά Τσέχικα Βουλγαρικά Ρουμανικά Ελληνικά Σλοβάκικα Ρώσικα Ουγγρικά Ουκρανικά Επιλογή PID Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ελέγχου PID (αυτόματος έλεγχος της παροχής καύσιμης ύλης και του ανεμιστήρα) Δοκιμή ανεμιστήρα Δοκιμή λειτουργίας αισθητήρα αριθμού στροφών ανεμιστήρα Είσοδος V Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ελέγχου μέσω της εισόδου V Βασική ρύθμιση Επαναφορά του πίνακα ελέγχου στην εργοστασιακή ρύθμιση Logano (2016/01) 13

14 6 Λειτουργία Μενού σέρβις Το μενού σέρβις χρησιμοποιείται για το βασικό ορισμό των λειτουργιών λέβητα και δε χρειάζεται καμία αλλαγή στην κανονική λειτουργία. Η πρόσβαση προστατεύεται με κωδικό. Σε περίπτωση απαιτούμενης αλλαγής: Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή. Ο πίνακας ελέγχου προσαρμόζεται στις συγκεκριμένες συνθήκες εγκατάστασης, τα χρησιμοποιούμενα εξαρτήματα κλπ. Αυτή η ρύθμιση πρέπει να πραγματοποιηθεί από συνεργάτες σέρβις που έχουν εκπαιδευτεί από τον κατασκευαστή. Συνιστούμε να μην αλλάξετε τις ρυθμίσεις στο μενού σέρβις διότι έχουν καθοριστική σημασία για τη λειτουργία και την ασφάλεια του λέβητα και της συνολικής εγκατάστασης θέρμανσης Εργοστασιακή ρύθμιση Με αυτή την επιλογή μπορεί να γίνει επαναφορά αλλαγμένων παραμέτρων στην εργοστασιακή ρύθμιση. Συνιστούμε να τεκμηριώνετε τις ειδικές ρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην εγκατάσταση, έτσι ώστε οι παράμετροι να είναι διαθέσιμες σε περίπτωση μη ενδεδειγμένης παρέμβασης και για την εκ νέου ρύθμιση των αντίστοιχων παραμέτρων Έκδοση λογισμικού Αυτή η επιλογή δίνει πληροφορίες για τον τύπο πίνακα ελέγχου και για την έκδοση λογισμικού. Σημειώστε τα στοιχεία και αναφέρετέ τα στο συνεργάτη του Σέρβις για την αποκατάσταση βλάβης. 6.6 Προστασία της εγκατάστασης θέρμανσης Θερμική προστασία λέβητα ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υλικές ζημιές λόγω θερμικών τάσεων! Σε περίπτωση συμπλήρωσης κρύου νερού πλήρωσης σε έναν θερμό λέβητα μπορεί να προκληθούν ρωγμές λόγω θερμικών τάσεων. Γεμίζετε την εγκατάσταση θέρμανσης μόνο σε κρύα κατάσταση. Μέγιστη θερμοκρασία προσαγωγής 40 C. Η πλήρωση της εγκατάστασης θέρμανσης πρέπει να διεξάγεται αποκλειστικά μέσω ενός ανοίγματος πλήρωσης στην επιστροφή του συστήματος σωλήνων της εγκατάστασης θέρμανσης. Λάβετε υπόψη τις προδιαγραφές του νερού πλήρωσης. Η ελάχιστη θερμοκρασία επιστροφής αποτρέπει τη μείωση της θερμοκρασίας του λέβητα κάτω από το σημείο δρόσου του αερίου θέρμανσης. Αν η θερμοκρασία μειωθεί κάτω από την ελάχιστη θερμοκρασία λέβητα (σημείο δρόσου) δημιουργείται συμπύκνωμα το οποίο προκαλεί διάβρωση στο λέβητα. Λόγω της διάβρωσης ο λέβητας καταστρέφεται. Η ελάχιστη θερμοκρασία επιστροφής και συνεπώς η ελάχιστη θερμοκρασία λέβητα πρέπει να εξασφαλίζεται μέσω ανόδου θερμοκρασίας επιστροφής Ηλεκτρική προστασία λέβητα Για τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής ασφάλειας και απρόσκοπτης λειτουργίας η εγκατάσταση θέρμανσης διαθέτει μια σειρά προστατευτικών διατάξεων. Όταν ενεργοποιηθούν τα ηλεκτρικά προστατευτικά κυκλώματα, ακούγεται ένας ήχος συναγερμού. Εμφανίζεται μια βλάβη. Αποκαταστήστε τη βλάβη. Πατήστε τον περιστροφικό διακόπτη. Στη συνέχεια ο πίνακας ελέγχου επιστρέφει στη λειτουργία θέρμανσης Συναγερμός θερμοκρασίας Η προστασία επιτηρεί αν η θερμοκρασία επιτυγχάνεται στον προκαθορισμένο χρόνο. Ενεργοποιείται μόνο στην κανονική λειτουργία του πίνακα ελέγχου PID. Αν η θερμοκρασία λέβητα δεν αυξηθεί κατά τη διάρκεια του καθορισμένου χρόνου, ακούγεται ένας ήχος συναγερμού. Εμφανίζεται μια βλάβη. Ο κοχλιομεταφορέας και ο ανεμιστήρας απενεργοποιούνται. Ο κυκλοφορητής κυκλώματος θέρμανσης ενεργοποιείται ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία λέβητα Προστασία έναντι υπερθέρμανσης λέβητα Αν η θερμοκρασία λέβητα φτάσει στους 90 C, ακούγεται ένας ήχος συναγερμού και ο ανεμιστήρας και ο κοχλιομεταφορέας απενεργοποιούνται. Οι κυκλοφορητές ενεργοποιούνται. Πιθανές αιτίες της υπερθέρμανσης: Βλάβη λέβητα Λανθασμένα τοποθετημένος ή ελαττωματικός αισθητήρας θερμοκρασίας Ελαττωματικός κυκλοφορητής Θερμικό ασφαλείας (STB) Η θερμομόνωση πραγματοποιείται μέσω ενός μηχανικού θερμικού το οποίο βρίσκεται μέσα στο κυάθιο εμβάπτισης του αισθητήρα θερμοκρασίας λέβητα. Αν η θερμοκρασία υπερβεί τους 100 C, ο κοχλιομεταφορέας και ο ανεμιστήρας απενεργοποιούνται και ο κυκλοφορητής κυκλώματος θέρμανσης ενεργοποιείται. Η υπερθέρμανση του λέβητα ή μια δυσλειτουργία λόγω ζημιάς στον πίνακα ελέγχου μπορεί να ενεργοποιήσει την θερμομόνωση. Αφού κρυώσει ο λέβητας κάτω από τους 90 C το STB πρέπει να απασφαλιστεί με το χέρι. Για το σκοπό αυτό ξεβιδώστε το καπάκι και πατήστε το κόκκινο κουμπί. Όταν το STB έχει ενεργοποιηθεί, ο πίνακας ελέγχου έχει απενεργοποιηθεί Επιτήρηση αισθητήρα θερμοκρασίας Αν ο αισθητήρας θερμοκρασίας λέβητα, ο αισθητήρας θερμοκρασίας ζεστού νερού ή ο αισθητήρας θερμοκρασίας κοχλιομεταφορέα υποστεί ζημιά, ακούγεται ένας ήχος συναγερμού. Εμφανίζεται μια βλάβη. Ο κοχλιομεταφορέας και ο ανεμιστήρας απενεργοποιούνται και ο κυκλοφορητής ενεργοποιείται ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία λέβητα. Αν υποστεί ζημιά ο αισθητήρας θερμοκρασίας λέβητα ή ο αισθητήρας θερμοκρασίας κοχλιομεταφορέα, ο συναγερμός παραμένει ενεργός μέχρι να αντικατασταθεί ο αντίστοιχος αισθητήρας θερμοκρασίας. Αν υποστεί ζημιά ο αισθητήρας θερμοκρασίας ζεστού νερού, ο συναγερμός μπορεί να απενεργοποιηθεί πατώντας τον περιστροφικό διακόπτη. Ο πίνακας ελέγχου λειτουργεί με τον κυκλοφορητή κυκλώματος θέρμανσης. Η παρασκευή ζεστού νερού παραμένει απενεργοποιημένη. Για τη σωστή λειτουργία του λέβητα πρέπει να αντικατασταθεί ο αισθητήρας που παρουσιάζει πρόβλημα Λειτουργία αναμονής Όταν ο λέβητας βρίσκεται στη Λειτουργία αναμονής και παρουσιαστεί αύξηση της θερμοκρασίας ή συναγερμός θερμοκρασίας, ο λέβητας μεταβαίνει στη Λειτουργία και όλες οι διατάξεις ασφαλείας βρίσκονται σε λειτουργία. 14 Logano (2016/01)

15 Τερματισμός λειτουργίας Ασφάλεια ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υλικές ζημιές λόγω λανθασμένης ασφάλειας! Μια λανθασμένη ασφάλεια μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε ηλεκτρικά/ ηλεκτρονικά εξαρτήματα και στα συνδεδεμένα ηλεκτρικά κυκλώματα. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ασφάλειες του προδιαγραφόμενου τύπου και μεγέθους. Μια γυάλινη ασφάλεια 6,3 ΑΤ ασφαλίζει τον πίνακα ελέγχου και τα συνδεδεμένα ηλεκτρικά κυκλώματα Σύστημα κατάσβεσης Το σύστημα κατάσβεσης προστατεύει τον λέβητα από αναστροφή της φλόγας. Όταν το καύσιμο στο κέλυφος καυστήρα αναφλεγεί μέσω του κοχλιομεταφορέα, η θερμοασφάλεια ανοίγει και σβήνει το καύσιμο στον κοχλιομεταφορέα Τερματισμός λειτουργίας 7.1 Θέση εκτός λειτουργίας της εγκατάστασης θέρμανσης ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υλικές ζημιές από παγετό! Αν η εγκατάσταση θέρμανσης δε βρίσκεται σε χώρο ασφαλή έναντι παγετού και είναι εκτός λειτουργίας, μπορεί να παγώσει σε περίπτωση παγετού. Στη θερινή λειτουργία ή με φραγμένη λειτουργία θέρμανσης η συσκευή προστατεύεται μόνο από τον παγετό. Αφήνετε την εγκατάσταση θέρμανσης συνεχώς ενεργοποιημένη, στο βαθμό που είναι δυνατό. -ή- Προστατέψτε την εγκατάσταση θέρμανσης από το πάγωμα αναθέτοντας σε μια τεχνική εταιρεία την εκκένωση των αγωγών νερού θέρμανσης και πόσιμου νερού μέχρι το κατώτερο σημείο. -ή- Αν χρησιμοποιούνται αντιψυκτικά: Ελέγχετε κάθε 2 χρόνια ή μετά από τη συμπλήρωση νερού θέρμανσης, αν η αντιπαγετική προστασία διασφαλίζεται από το αντιψυκτικό. Για να τερματίσετε τη λειτουργία του λέβητα, αφήστε τα καύσιμα να καούν τελείως, χωρίς να επιταχύνετε τεχνητά τη διαδικασία καύσης Σχ. 10 Επισκόπηση του προϊόντος [1] Πίνακας ελέγχου [2] Εναλλάκτης θερμότητας [3] Μονάδα καυστήρα [4] Σωληνωτή διάταξη πυρασφάλειας με θερμοασφάλεια [5] Ανεμιστήρας [6] Σύστημα κατάσβεσης [7] Φλογοθάλαμος με δοχείο στάχτης [8] Δοχείο καυσίμου Λαμβάνοντας υπόψη ότι το καύσιμο μπορεί να καεί στο δοχείο καυσίμου, προσθέτετε μόνο τόση ποσότητα καυσίμου στο δοχείο, όση αναμένεται να χρειαστεί για τον χρόνο λειτουργίας. Για παρατεταμένη απενεργοποίηση του λέβητα (παραπάνω από 2 ώρες) δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο Λειτουργία αναμονής του πίνακα ελέγχου. Καθαρίστε την εγκατάσταση θέρμανσης σχολαστικά αν πρόκειται να τη θέσετε εκτός λειτουργίας για παρατεταμένο διάστημα (π.χ. στο τέλος της περιόδου θέρμανσης) ( κεφάλαιο 8, σελίδα 16), επειδή οι εναποθέσεις στάχτης απορροφούν υγρασία. Η υγρασία σχηματίζει με τα άλατα που υπάρχουν στη στάχτη οξέα, τα οποία καταστρέφουν το λέβητα. Απενεργοποιήστε την εγκατάσταση στον πίνακα ελέγχου. Προστατέψτε την εγκατάσταση θέρμανσης από τον παγετό. Εκκενώστε τους αγωγούς νερού ή γεμίστε το σύστημα με αντιπαγετική προστασία (τηρείτε τις υποδείξεις του κατασκευαστή). Ο προμηθευτής σας θα σας ενημερώσει σχετικά με τα αντιψυκτικά τα οποία είναι εγκεκριμένα για αυτό το λέβητα. 7.2 Θέση εκτός λειτουργίας της εγκατάστασης θέρμανσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος θανάτου λόγω εγκαύματος! Ανάλογα με την ποσότητα καυσίμου κατά τη διάρκεια της καύσης μπορεί να δημιουργηθούν μεγάλες ποσότητες ατμού που μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα. Κρατήστε επαρκή απόσταση από τα ανοίγματα. Αποσυνδέστε την εγκατάσταση θέρμανσης από την τάση μέσω του διακόπτη έκτακτης ανάγκης της εγκατάστασης θέρμανσης ή την αντίστοιχη ασφάλεια. Εξηγήστε στον ιδιοκτήτη/χειριστή πώς πρέπει να συμπεριφερθεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, π.χ. σε μία πυρκαγιά. Μη θέσετε σε καμία περίπτωση τη ζωή σας σε κίνδυνο. Πάνω απ' όλα προέχει η ασφάλειά σας. Logano (2016/01) 15

16 8 Συντήρηση και καθαρισμός Όταν η λειτουργία λέβητα πρέπει να τερματιστεί γρήγορα: Ανοίξτε το καπάκι της εκκένωσης έκτακτης ανάγκης ( Σχ. 2.3, [6], Σελίδα 4) στο δοχείο αποθέματος και αφαιρέστε το καύσιμο από το δοχείο αποθέματος. Κλείστε ξανά στεγανά το καπάκι της εκκένωσης έκτακτης ανάγκης στο δοχείο αποθέματος. Εξαιτίας λανθάνοντος αέρα μπορεί να καεί η καύσιμη ύλη στον κοχλιομεταφορέα. Η υπόλοιπη καύσιμη ύλη μπορεί να παραμείνει μέσα στον καυστήρα. Μετά την καύση του καυσίμου ο λέβητας μεταβαίνει στο Τέλεια καύση, ώστε να μπορεί να απενεργοποιηθεί κανονικά ο λέβητας. -ή- Ρυθμίστε τον λέβητα στη χειροκίνητη λειτουργία. Ενεργοποιήστε την παροχή καύσιμης ύλης στη χειροκίνητη λειτουργία ωθώντας έτσι τη θράκα έξω από το κέλυφος καυστήρα. Απομακρύνετε όλη τη στάχτη και τα υπολείμματα θράκας από τον φλογοθάλαμο. Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γάντια και άλλα μέσα προστασίας (π.χ. μάσκα προστασίας από τη σκόνη). Τοποθετήστε το άδειο δοχείο στάχτης μέσα στον φλογοθάλαμο. Ενεργοποιήστε ξανά την παροχή καύσιμης ύλης στη χειροκίνητη λειτουργία. Έτσι η καύσιμη ύλη μεταφέρεται μέσω του κοχλιομεταφορέα έξω από το δοχείο καυσίμου. Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία ανάλογα με τη στάθμη πλήρωσης του δοχείου αποθέματος. 8 Συντήρηση και καθαρισμός 8.1 Λάβετε υπόψη σας τις υποδείξεις ασφαλείας για τη συντήρηση και τον καθαρισμό HΚίνδυνος για την υγεία λόγω λανθασμένου χειρισμού και πλημμελούς καθαρισμού! Το άνοιγμα της πόρτας του φλογοθαλάμου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θέρμανσης οδηγεί σε ανεξέλεγκτη εκροή αερίων θέρμανσης. Ανοίγετε την πόρτα του φλογοθαλάμου μόνο εφόσον ο λέβητας δεν είναι αναμμένος και έχει κρυώσει. Πριν από το άνοιγμα των πορτών λέβητα: Κατά τον καθαρισμό και τη συντήρηση φοράτε προστατευτικά γάντια. HΖημιές στην εγκατάσταση λόγω εσφαλμένης συντήρησης και εσφαλμένου καθαρισμού! Η ανεπαρκής ή μη ενδεδειγμένη συντήρηση του λέβητα μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές ή καταστροφή του λέβητα και σε απώλεια του δικαιώματος εγγύησης. Απομακρύνετε τακτικά τη στάχτη από το λέβητα. Καθαρίζετε το λέβητα τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Η εγκατάσταση θέρμανσης πρέπει να υποβάλλεται σε τακτική, ολοκληρωμένη και προβλεπόμενη συντήρηση. Μετά τον καθαρισμό ελέγξτε τη θέση των πυρότουβλων φλογοθαλάμου. 8.2 Γενικές υποδείξεις για τη συντήρηση και τον καθαρισμό Η τακτική και προβλεπόμενη συντήρηση της εγκατάστασης θέρμανσης διασφαλίζει τη διατήρηση ενός υψηλού βαθμού απόδοσης, εγγυάται την υψηλή ασφάλεια λειτουργίας και την οικολογική καύση. Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά του κατασκευαστή. Για ζημιές, οι οποίες οφείλονται στη χρήση ανταλλακτικών που δεν έχουν παραδοθεί από τον κατασκευαστή, ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. 8.3 Καθαρισμός του πίνακα ελέγχου Εάν χρειάζεται, καθαρίστε το περίβλημα με ένα υγρό πανί. Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή διαβρωτικά μέσα καθαρισμού. 8.4 Καθαρισμός του λέβητα ΠΡΟΣΟΧΗ: Ζημιές στην εγκατάσταση από λανθασμένο χειρισμό! Αποφύγετε την πρόκληση ζημιών στα πυρότουβλα φλογοθαλάμου. Μην χρησιμοποιείτε συρματόβουρτσα για τον καθαρισμό των πυρότουβλων φλογοθαλάμου. Αποθέσεις αιθάλης και στάχτης στα εσωτερικά τοιχώματα του λέβητα μειώνουν τη μεταφορά θερμότητας. Ο ανεπαρκής καθαρισμός αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου και μπορεί να επιβαρύνει το περιβάλλον (εκπομπές). Ο καθαρισμός πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον σύμφωνα με τα πρότυπα και το παρόν έγγραφο. Για τον καθαρισμό θέστε εκτός λειτουργίας τον λέβητα και περιμένετε να κρυώσει. Κατά την αφαίρεση της στάχτης δεν επιτρέπεται να υπάρχουν εύφλεκτα υλικά σε απόσταση τουλάχιστον 1500 mm. Ο καθαρισμός της εγκατάστασης θέρμανσης εξαρτάται από την ποιότητα καύσιμης ύλης και τις συνθήκες περιβάλλοντος. Μην απορρίπτετε θερμή στάχτη σε πλαστικούς κάδους και κάδους απορριμμάτων. Διαστήματα καθαρισμού Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα διαστήματα καθαρισμού: Φλογοθάλαμος και κέλυφος καυστήρα 1) Τα διαστήματα καθαρισμού πρέπει να προσαρμόζονται στις τοπικές συνθήκες και στις συνθήκες χρήσης. Πίν. 8 Διαστήματα καθαρισμού Διαστήματα καθαρισμού 1) Ημερησίως Κάθε 3 Μία φορά Ετησίως ημέρες το μήνα X Καθαρίστε τον X φλογοθάλαμο και τις διαδρομές καυσαερίων με πινέλο και βούρτσα καθαρισμού Συλλέκτης καυσαερίων X και ανεμιστήρας Σχάρα και καυστήρας X Η έλλειψη στεγανότητας στις πόρτες και τα ανοίγματα ελέγχου επιδρά σημαντικά στην καύση και την ισχύ του λέβητα, επειδή επιτρέπει την είσοδο περίσσειας αέρα. Ο καθαρισμός πρέπει να πραγματοποιείται πριν από την έναρξη θέρμανσης και μόνο με κρύο φλογοθάλαμο. Στις σχετικές εργασίες καθαρισμού φροντίζετε για την καλύτερη δυνατή στεγάνωση των ανοιγμάτων. Ελέγχετε τακτικά μήπως οι στεγανώσεις στις πόρτες παρουσιάζουν φθορές καθώς και αν έχουν επαρκή ελαστικότητα. 16 Logano (2016/01)

17 Συντήρηση και καθαρισμός Καθημερινός καθαρισμός Τα κατάλοιπα καύσης πρέπει να απομακρύνονται καθημερινά από το φλογοθάλαμο, το καλύτερο είναι πριν από κάθε άναμμα. Ανοίξτε την πόρτα του φλογοθαλάμου. Αφαιρέστε και καθαρίστε το δοχείο στάχτης. Απομακρύνετε τα υπολείμματα καύσης από τον φλογοθάλαμο. Κλείστε την πόρτα Καθαρισμός κάθε 3 ημέρες Οι διαδρομές καυσαερίων και τα τοιχώματα του φλογοθαλάμου πρέπει να καθαρίζονται σε εβδομαδιαία βάση. Καθαρίστε τις διαδρομές καυσαερίων με τη βούρτσα καθαρισμού και το πινέλο Καθαρίστε το φλογοθάλαμο Μηνιαίος καθαρισμός Καθαρισμός του συλλέκτη καυσαερίων Ο συλλέκτης καυσαερίων πρέπει να ελέγχεται μία φορά το μήνα και κατά περίπτωση να καθαρίζεται. Ο ανεπαρκής καθαρισμός μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές ή ακόμα και καταστροφή του λέβητα και κατ' επέκταση σε απώλεια του δικαιώματος εγγύησης. Ανοίξτε την πάνω πόρτα λέβητα. Αφαιρέστε το κάλυμμα του συλλέκτη καυσαερίων [1]. Τραβήξτε έξω τον στροβιλιστή [2]. Καθαρίστε τον στροβιλιστή [3] Σχ. 13 Καθαρισμός στροβιλιστή Καθαρίστε τους σωλήνες με τη βούρτσα Σχ. 11 Καθαρισμός του χώρου καύσης Χρησιμοποιήστε την ξύστρα για να απομακρύνετε εναποθέσεις από τα τοιχώματα του λέβητα Σχ. 14 Καθαρισμός σωλήνων Σχ. 12 Απομάκρυνση εναποθέσεων Logano (2016/01) 17

18 8 Συντήρηση και καθαρισμός Καθαρισμός πυρότουβλων φλογοθαλάμου Βαθμονόμηση δοχείου καυσίμου Η βαθμονόμηση του δοχείου αποθέματος καυσίμου παρέχει πληροφορίες για τη στάθμη πλήρωσης του δοχείου καυσίμου. Αυτές οι πληροφορίες δεν χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του λέβητα αλλά έχουν μόνο ενημερωτικό σκοπό. Γεμίστε το δοχείο αποθέματος. Επιλέξτε Ρυθμίσεις λειτουργίας. Επιλέξτε Δοχ αποθ γεμάτο και αποθηκεύστε. Αφού καταναλωθεί το καύσιμο: Επιλέξτε Ρυθμίσεις λειτουργίας. Επιλέξτε Δοχ αποθ άδειο και αποθηκεύστε. Η μονάδα ελέγχου έχει τώρα την πληροφορία, ότι το καύσιμο έχει καταναλωθεί, και μπορεί με βάση τη λειτουργία του κοχλιομεταφορέα να υπολογίσει το καύσιμο που περιέχεται στο δοχείο καυσίμου. Μετά τη νέα πλήρωση του δοχείου καυσίμου: Επιλέξτε Κεντρικό μενού. Επιλέξτε Δοχ αποθ γεμάτο και αποθηκεύστε. Τα στοιχεία για τη στάθμη πλήρωσης στο δοχείο καυσίμου εμφανίζονται στην οθόνη της μονάδας ελέγχου. Σχ. 15 Καθαρισμός πυρότουβλων φλογοθαλάμου Απομακρύνετε τα υπολείμματα καθαρισμού από τον φλογοθάλαμο. Τοποθετήστε τον στροβιλιστή. Τοποθετήστε τα καλύμματα του συλλέκτη καυσαερίων μετά τον καθαρισμό κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να σφραγίζουν στεγανά τα ανοίγματα Ετήσιος καθαρισμός Πρόσθετα στα περιγραφόμενα βήματα καθαρισμού: Τουλάχιστον μία φορά ετησίως καθαρίστε πλήρως τον καυστήρα και τη σχάρα καύσης. Για τον σκοπό αυτό: Τραβήξτε έξω το δοχείο στάχτης [4]. Ξεβιδώστε το κέλυφος καυστήρα [3] από τον καυστήρα και καθαρίστε το. Απομακρύνετε τη στάχτη από τον καυστήρα [2] και καθαρίστε τον καυστήρα. Στοκάρετε εκ νέου το κέλυφος καυστήρα. Βιδώστε ξανά το κέλυφος καυστήρα. Σχ. 16 Δομικά μέρη που απαιτούν καθάρισμα [1] Σχάρα καύσης [2] Καυστήρας [3] Κέλυφος καυστήρα [4] Δοχείο στάχτης Έλεγχος πίεσης λειτουργίας, συμπλήρωση νερού θέρμανσης και εξαέρωση Η ποσότητα του νερού θέρμανσης μειώνεται σημαντικά τις πρώτες μέρες, λόγω της ισχυρής εξάτμισης. Έτσι δημιουργούνται φυσαλίδες αέρα που εμποδίζουν τη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης. Σε νέες εγκαταστάσεις θέρμανσης πρέπει αρχικά να ελέγχετε την πίεση λειτουργίας καθημερινά, όταν χρειάζεται να συμπληρώνετε νερό θέρμανσης και να εξαερώνετε το σύστημα θέρμανσης και τα θερμαντικά σώματα. Αργότερα ελέγχετε την πίεση λειτουργίας μία φορά το μήνα, όταν χρειάζεται συμπληρώνετε νερό θέρμανσης και εξαερώνετε το σύστημα θέρμανσης και τα θερμαντικά σώματα Υποδείξεις ασφαλείας για τον έλεγχο Κίνδυνος για την υγεία λόγω μόλυνσης του πόσιμου νερού! Λάβετε υπόψη τις διατάξεις και τους κανονισμούς για την αποφυγή μόλυνσης του πόσιμου νερού (π.χ. από νερό εγκαταστάσεων θέρμανσης) που ισχύουν στη χώρα σας. Τηρείτε το πρότυπο EN Ζημιές στην εγκατάσταση από συχνή συμπλήρωση νερού! Η συχνή συμπλήρωση νερού στην εγκατάσταση θέρμανσης μπορεί ανάλογα με την ποιότητα νερού να οδηγήσει σε βλάβη από συσσώρευση αλάτων ή διάβρωση. Ελέγξτε τη στεγανότητα της εγκατάστασης θέρμανσης και τη λειτουργία του δοχείου διαστολής. Ζημιές στην εγκατάσταση λόγω αυξομειώσεων θερμοκρασίας! Εάν ανεφοδιάζετε το λέβητα όταν είναι ζεστός, ενδέχεται οι διαφορές θερμοκρασίας να προκαλέσουν ρωγμές λόγω των συστολοδιαστολών. Τότε ο λέβητας θα παρουσιάσει διαρροές. Η πλήρωση του λέβητα πρέπει να γίνεται μόνο σε κρύα κατάσταση. Η μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία λέβητα ανέρχεται σε 40 C. Ανεφοδιάστε την εγκατάσταση θέρμανσης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αποκλειστικά μέσω μιας διάταξης πλήρωσης στην επιστροφή του συστήματος σωλήνων της εγκατάστασης θέρμανσης. Λάβετε υπόψη τις προδιαγραφές του νερού πλήρωσης σύμφωνα με το πρότυπο ČSN Logano (2016/01)

19 Βλάβες Έλεγχος πίεσης λειτουργίας Ο έλεγχος της εγκατάστασης θέρμανσης περιγράφεται με βάση το παράδειγμα ενός κλειστού συστήματος θέρμανσης. Στα ανοιχτά συστήματα θέρμανσης πρέπει να τηρούνται οι τοπικές προδιαγραφές. Η τεχνική εταιρεία θέρμανσης έχει ρυθμίσει την απαιτούμενη πίεση λειτουργίας 1 bar και την έχει καταχωρήσει στον πίνακα 9, σελίδα 19. Ελέγξτε την πίεση λειτουργίας. Πίεση λειτουργίας/ποιότητα νερού Ελάχιστη πίεση λειτουργίας (απαιτείται συμπλήρωση, όταν η τιμή πέσει κάτω από την τιμή αυτή) Ονομαστική τιμή πίεσης λειτουργίας (ιδανική τιμή) Μέγιστη πίεση λειτουργίας (πίεση ενεργοποίησης βαλβίδας ασφαλείας) Πρέπει να ετοιμαστεί νερό συμπλήρωσης Πίν. 9 1 bar bar bar ΝΑΙ/ΟΧΙ Πίεση λειτουργίας (συμπληρώνεται από την τεχνική εταιρεία θέρμανσης) Συμπλήρωση νερού θέρμανσης και εξαέρωση εγκατάστασης θέρμανσης Ζητήστε από την τεχνική εταιρεία θέρμανσης να σας δείξει, σε ποιο σημείο της εγκατάστασης θέρμανσης βρίσκεται η διάταξη πλήρωσης για τη συμπλήρωση του νερού θέρμανσης. Γεμίστε αργά την εγκατάσταση θέρμανση μέσω της διάταξης πλήρωσης. Παρακολουθείτε ταυτόχρονα την ένδειξη πίεσης. Όταν επιτευχθεί η επιθυμητή πίεση λειτουργίας: Κλείστε τη διάταξη πλήρωσης. Εξαερώστε την εγκατάσταση θέρμανσης μέσω των βαλβίδων εξαέρωσης στα θερμαντικά σώματα. Σε περίπτωση πτώσης της πίεσης λειτουργίας λόγω της εξαέρωσης: Συμπληρώστε νερό. 8.6 Συντήρηση λέβητα Προτείνουμε τη σύναψη μιας ετήσιας σύμβασης συντήρησης και επιθεώρησης με τον κατασκευαστή ή με τεχνική εταιρεία θέρμανσης ανάλογα με τις ανάγκες. Αναθέστε τον ετήσιο έλεγχο της εγκατάστασης σε μια εγκεκριμένη τεχνική εταιρεία T Σχ. 17 Μανόμετρο για κλειστές εγκαταστάσεις [1] Κόκκινος δείκτης [2] Δείκτης μανόμετρου [3] Πράσινη σήμανση 9 Βλάβες Ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης επιτρέπεται να πραγματοποιεί μόνο επισκευές, που αφορούν στην απλή αντικατάσταση εξαρτημάτων, των πυρότουβλων φλογοθαλάμου και της ταινίας στεγανοποίησης. Η αποκατάσταση βλαβών του πίνακα ελέγχου, της εγκατάστασης απαγωγής καυσαερίων και του υδραυλικού συστήματος πρέπει να εκτελείται από εταιρεία εγκαταστάσεων θέρμανσης. Στις επισκευές πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια εξαρτήματα του κατασκευαστή. Bλάβη Αιτία Αντιμετώπιση Η οθόνη είναι σβηστή. Ο πίνακας ελέγχου δεν είναι συνδεδεμένος στο Ενεργοποιήστε τον πίνακα ελέγχου. ηλεκτρικό δίκτυο ή είναι απενεργοποιημένος. Ο πίνακας ελέγχου παρουσιάζει βλάβη. Ο κοχλιομεταφορέας δεν λειτουργεί. Το καλώδιο σύνδεσης του κοχλιομεταφορέα δεν είναι συνδεδεμένο ή παρουσιάζει βλάβη. Ο μηχανισμός κίνησης του κοχλιομεταφορέα παρουσιάζει βλάβη. Ο πίρος ασφαλείας κόπηκε. Αντιμετωπίστε το μπλοκάρισμα του κοχλιομεταφορέα (π.χ. πέτρες, τεμάχια ξύλου). Αντικαταστήστε τον πίρο ασφαλείας. Logano (2016/01) 19

20 9 Βλάβες Bλάβη Αιτία Αντιμετώπιση Ο πίρος ασφαλείας κόβεται επανειλημμένα. Στον κοχλιομεταφορέα υπάρχει ένα εμπόδιο (π.χ. μια πέτρα). Υψηλή περιεκτικότητα σκόνης στο καύσιμο Απομακρύνετε το ακατάλληλο καύσιμο από τον λέβητα. Χρησιμοποιήστε το προβλεπόμενο καύσιμο. Ο μηχανισμός κίνησης λειτουργεί. Ο κοχλιομεταφορέας δεν λειτουργεί. Ο πίρος ασφαλείας ανάμεσα στον κοχλιομεταφορέα και στον μηχανισμό κίνησης παρουσιάζει βλάβη. Αντιμετωπίστε το μπλοκάρισμα του κοχλιομεταφορέα (π.χ. πέτρες, τεμάχια ξύλου). Αντικαταστήστε τον πίρο ασφαλείας. Ο κοχλιομεταφορέας λειτουργεί. Το καύσιμο δεν μεταφέρεται στον φλογοθάλαμο. Ο ανεμιστήρας δεν λειτουργεί. Ο ανεμιστήρας παράγει έντονους θορύβους κατά τη λειτουργία. Στο δοχείο καυσίμου έχει εξέλθει νερό από το σύστημα κατάσβεσης. Στο δοχείο καυσίμου στάζει νερό από το σύστημα κατάσβεσης. Στους τοίχους του δοχείου καυσίμου σχηματίζονται σταγόνες νερού. Ο λέβητας δεν επιτυγχάνει την ονομαστική ισχύ. Η θερμοκρασία καυσαερίων είναι πολύ υψηλή. Στον φλογοθάλαμο ή στο δοχείο καυσιμου υπάρχει καπνός. Στο δοχείο αποθέματος δεν υπάρχει καύσιμο. Γεμίστε το δοχείο καυσίμου με το προβλεπόμενο καύσιμο. Ο κοχλιομεταφορέας έχει φθαρεί. Το καλώδιο ανεμιστήρα δεν είναι συνδεδεμένο ή παρουσιάζει βλάβη. Ανεμιστήρας ελαττωματικός. Ο ανεμιστήρας έχει φράξει με σκόνη. Το έδρανο ανεμιστήρα έχει φθαρεί. Το καύσιμο έχει καεί μέχρι μέσα στο δοχείο αποθέματος. Η θερμοασφάλεια ενεργοποιήθηκε. Το πώμα παραφίνης δεν είναι στεγανό. Χρησιμοποιείται υγρό καύσιμο. Γεμίστε το δοχείο καυσίμου με ξηρό καύσιμο. Η θερμοκρασία λέβητα είναι πολύ χαμηλή (12 C ή λιγότερο). Δεν πέρασε αρκετός χρόνος από την έναυση. Περιμένετε να ανάψει καλά ο λέβητας. Η δοσομέτρηση καυσίμου είναι ρυθμισμένη σε χαμηλότερη ισχύ. Λάθος καύσιμο (π.χ. πολύ υγρό, πολύ χαμηλή Χρησιμοποιήστε το προβλεπόμενο καύσιμο. θερμογόνος δύναμη). Ο λέβητας έχει μαζέψει καπνιά. Καθαρίστε το λέβητα. Ο λέβητας έχει υπερθερμανθεί. Ο ελκυσμός καπνοδόχου είναι πολύ υψηλός. Τα πυρότουβλα φλογοθαλάμου δεν είναι τοποθετημένα. Τοποθετήστε τα πυρότουβλα φλογοθαλάμου. Ο ελκυσμός καπνοδόχου είναι πολύ χαμηλός. Η πόρτα φλογοθαλάμου δεν είναι σωστά κλεισμένη. Κλείστε την πόρτα φλογοθαλάμου. Η πόρτα λέβητα δεν είναι σωστά κλεισμένη. Κλείστε την πόρτα λέβητα. Το κάλυμμα του δοχείου καυσίμου δεν είναι καλά Κλείστε το κάλυμμα. κλεισμένο. Η φλάντζα στεγάνωσης της πόρτας φλογοθαλάμου ή/και της πόρτας λέβητα έχει φθαρεί. Η φλάντζα στεγάνωσης του καλύμματος του δοχείου καυσίμου έχει φθαρεί. Το κάλυμμα του δοχείου καυσίμου δεν είναι στεγανό. Το δοχείο καυσίμου είναι άδειο. Γεμίστε το δοχείο καυσίμου με το προβλεπόμενο καύσιμο. Ο λέβητας μαζεύει καπνιά μετά από λίγο. Η ποσότητα αέρα καύσης είναι μικρή. Ο λέβητας έχει υπερθερμανθεί. Η σχάρα έχει φράξει με στάχτη και σκόνη. Καθαρίστε τη σχάρα. Ο ανεμιστήρας είναι ελαττωματικός. Η φωτιά καίει σε όλη την επιφάνεια του κελύφους καυστήρα. Πολύ μεγάλη ποσότητα αέρα. Στη χειροκίνητη λειτουργία ρυθμίστε τον ανεμιστήρα και τον κυκλοφορητή κυκλώματος θέρμανσης σε 100 %. Αφήστε το καύσιμο να καεί έως 50 mm κάτω από τη σχάρα. Στη χειροκίνητη λειτουργία ρυθμίστε τις παραμέτρους για την παροχή καυσίμου και την ισχύ του ανεμιστήρα έτσι, ώστε να μην προκληθεί υπερφόρτωση του καυστήρα. 20 Logano (2016/01)

21 Βλάβες 9 Bλάβη Αιτία Αντιμετώπιση Χρησιμοποιήστε το προβλεπόμενο καύσιμο. Στη σχάρα συσσωρεύονται κατάλοιπα καύσης. Στο δοχείο στάχτης υπάρχει μεγάλη ποσότητα άκαυστου καυσίμου. Πίν. 10 Βλάβες Επισκόπηση βλαβών πίνακα ελέγχου Λάθος καύσιμο (π.χ. πολύ υγρό, πολύ χαμηλή θερμογόνος δύναμη). Η δοσομέτρηση καυσίμου είναι ρυθμισμένη πολύ ψηλά. Χρησιμοποιείται υγρό καύσιμο. Γεμίστε το δοχείο καυσίμου με ξηρό καύσιμο. Η ισχύς ανεμιστήρα είναι ρυθμισμένη πολύ ψηλά. Το ρεύμα αέρα παρασύρει καύσιμο έξω από τον καυστήρα. Μήνυμα βλάβης Αιτία Αντιμετώπιση Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας λέβητα Βλάβη του αισθητήρα θερμοκρασίας λέβητα (βραχυκύκλωμα, κοπή καλωδίου). Θερμοκρασία λέβητα πολύ υψηλή Η θερμοκρασία λέβητα είναι > 85 C. Ο πίνακας Έλεγχος πίεσης εγκατάστασης. ελέγχου δεν επιτυγχάνει χαμηλή θερμοκρασία. Ελέγξτε τη λειτουργία/ρύθμιση του κυκλοφορητή. Ελέγξτε τη ρύθμιση της βαλβίδας ανάμιξης. Θερμοκρασία MOSFET πολύ υψηλή Η θερμοκρασία στον θερμοστάτη είναι πολύ υψηλή. Ελέγξτε το ρουλεμάν του ανεμιστήρα. Απομακρύνετε τους ρύπους. Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας ζεστού Βλάβη του αισθητήρα θερμοκρασίας ζεστού νερού νερού (βραχυκύκλωμα, κοπή καλωδίου). Θερμοκρασία ζεστού νερού πολύ υψηλή Η μετρημένη θερμοκρασία ζεστού νερού έχει ρυθμιστεί υψηλότερα από ό,τι στη μονάδα ελέγχου. Ο Ελέγξτε τη λειτουργία/ρύθμιση του κυκλοφορητή θερμαντήρα νερού. πίνακας ελέγχου δεν επιτυγχάνει χαμηλή θερμοκρασία. Ελέγξτε αν οι θερμοκρασίες αυξάνονται από πρόσθετες πηγές θερμότητας. Σφάλμα προθέρμανσης Επαναλάβετε την έναυση. Λάθος ανεμιστήρας Βλάβη του ανεμιστήρα ή/και λάθος τύπος ανεμιστήρα. Φυσικός ελκυσμός Το θερμικό ασφαλείας (STB) απενεργοποιήθηκε. Έλεγχος πίεσης εγκατάστασης. Θερμοκρασία λέβητα > 95 C. Ο πίνακας ελέγχου δεν Ελέγξτε τη λειτουργία/ρύθμιση των επιτυγχάνει χαμηλή θερμοκρασία. κυκλοφορητών. Ελέγξτε τη ρύθμιση της βαλβίδας ανάμιξης. Απασφαλίστε το STB. Αισθητήρας δοχείου αδρανείας επάνω βλάβη Αισθητήρας δοχείου αδρανείας κάτω βλάβη Βλάβη αισθητήρα προσαγωγής ενδοδαπέδιας θέρμανσης Βλάβη αισθητήρα προσαγωγής ΚΘ 1 Βλάβη αισθητήρα επιστροφής ΚΘ1 Βλάβη αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας ΚΘ1 Πολύ υψηλή θερμοκρασία στο κύκλωμα θέρμανσης 1 Βλάβη αισθητήρα προσαγωγής ΚΘ 2 Βλάβη αισθητήρα επιστροφής ΚΘ2 Βλάβη αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας ΚΘ2 Πολύ υψηλή θερμοκρασία στο κύκλωμα θέρμανσης 2 Βλάβη του αισθητήρα δοχείου αδράνειας πάνω (βραχυκύκλωμα, κοπή καλωδίου). Βλάβη του αισθητήρα δοχείου αδράνειας κάτω (βραχυκύκλωμα, κοπή καλωδίου). Βλάβη του πρόσθετου αισθητήρα (βραχυκύκλωμα, κοπή καλωδίου). Βλάβη του αισθητήρα προσαγωγής κυκλώματος θέρμανσης 1 (βραχυκύκλωμα, κοπή καλωδίου). Βλάβη του αισθητήρα επιστροφής κυκλώματος θέρμανσης 1 (βραχυκύκλωμα, κοπή καλωδίου). Βλάβη του αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας κυκλώματος θέρμανσης 1 (βραχυκύκλωμα, κοπή καλωδίου). Η θερμοκρασία στον αισθητήρα προσαγωγής κυκλώματος θέρμανσης 1 είναι πολύ υψηλή (βραχυκύκλωμα, κοπή καλωδίου). Βλάβη του αισθητήρα προσαγωγής κυκλώματος θέρμανσης 2 (βραχυκύκλωμα, κοπή καλωδίου). Βλάβη του αισθητήρα επιστροφής κυκλώματος θέρμανσης 2 (βραχυκύκλωμα, κοπή καλωδίου). Βλάβη του αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας κυκλώματος θέρμανσης 2 (βραχυκύκλωμα, κοπή καλωδίου). Η θερμοκρασία στον αισθητήρα προσαγωγής κυκλώματος θέρμανσης 2 είναι πολύ υψηλή (βραχυκύκλωμα, κοπή καλωδίου). Καλέστε το σέρβις. Καλέστε το σέρβις. Καλέστε το σέρβις. Καλέστε το σέρβις. Καλέστε το σέρβις. Καλέστε το σέρβις. Καλέστε το σέρβις. Καλέστε το σέρβις. Logano (2016/01) 21

22 10 Προστασία του περιβάλλοντος και απόρριψη Μήνυμα βλάβης Αιτία Αντιμετώπιση Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας Ο αισθητήρας θερμοκρασίας του κοχλιομεταφορέα παρουσιάζει βλάβη (βραχυκύκλωμα, κοπή καλωδίου). Βλάβη αισθητήρα προσαγωγής ΚΘ Βλάβη του αισθητήρα προσαγωγής κυκλώματος θέρμανσης (βραχυκύκλωμα, κοπή καλωδίου). Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας επιστροφής ΚΘ Βλάβη του αισθητήρα επιστροφής κυκλώματος θέρμανσης (βραχυκύκλωμα, κοπή καλωδίου). Βλάβη αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας Η θερμοκρασία δεν αυξάνεται Θ ατερ πολύ υψ Βλάβη αισθητήρα ατέρμονα Βλάβη ρελέ ατέρμονα Βλάβη πείρου ασφαλείας Βλάβη αισθητήρα αριθμού στροφών Πίν. 11 Επισκόπηση βλαβών πίνακα ελέγχου Βλάβη του αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας κυκλώματος θέρμανσης (βραχυκύκλωμα, κοπή καλωδίου). Αυτή η βλάβη εμφανίζεται, όταν σε έναν ρυθμισμένο χρόνο π.χ. 2 ωρών δεν σημειώνεται αύξηση της θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία στον κοχλιομεταφορέα ξεπέρασε τη μέγιστη τιμή. Ο αισθητήρας αριθμού στροφών του κοχλιομεταφορέα παρουσιάζει βλάβη. Το ρελέ ενεργοποίησης του κοχλιομεταφορέα παρουσιάζει βλάβη. Ο πίρος ασφαλείας του κοχλιομεταφορέα παρουσιάζει βλάβη. Ο αισθητήρας αριθμού στροφών του ανεμιστήρα παρουσιάζει βλάβη. Καλέστε το σέρβις. Ελέγξτε τη λειτουργία/ρύθμιση του λέβητα. Ελέγξτε την παροχή καύσιμης ύλης. Ελέγξτε τη λειτουργία/ρύθμιση του λέβητα. Καλέστε το σέρβις. Καλέστε το σέρβις. Καλέστε το σέρβις. 10 Προστασία του περιβάλλοντος και απόρριψη Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί θεμελιώδη αρχή του ομίλου Bosch. Η ποιότητα των προϊόντων, η αποδοτικότητα και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν για εμάς στόχους ίδιας βαρύτητας. Οι νόμοι και οι προδιαγραφές για την προστασία του περιβάλλοντος τηρούνται αυστηρά. Για να προστατεύσουμε το περιβάλλον χρησιμοποιούμε τη βέλτιστη τεχνολογία και τα καλύτερα υλικά, λαμβάνοντας πάντα υπόψη μας τους παράγοντες για την καλύτερη αποδοτικότητα. Συσκευασία Για τη συσκευασία συμμετέχουμε στα εγχώρια συστήματα ανακύκλωσης που αποτελούν εγγύηση για βέλτιστη ανακύκλωση. Όλα τα υλικά συσκευασίας είναι φιλικά προς το περιβάλλον και ανακυκλώσιμα. Παλαιά συσκευή Οι χρησιμοποιημένες συσκευές περιέχουν αξιοποιήσιμα υλικά, τα οποία μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Οι διατάξεις της συσκευής μπορούν εύκολα να διαχωριστούν και τα πλαστικά μέρη φέρουν σήμανση. Τα πλαστικά μέρη φέρουν σήμανση. Έτσι μπορούν να ταξινομηθούν σε κατηγορίες τα διάφορα τμήματα και να διατεθούν για ανακύκλωση ή απόρριψη. 11 Παράρτημα 11.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά Τύπος λέβητα Μονάδα μέτρησης Ισχύς λέβητα kw 4, , Χωρητικότητα νερού l Απόβαρο kg Ωφέλιμη απόδοση % Συντελεστής απόδοσης καύσης % Ελάχιστη/μέγιστη θερμοκρασία λέβητα C 65/80 65/80 65/80 Ελάχιστη θερμοκρασία επιστροφής C Επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας bar Μέγιστη πίεση ελέγχου bar 4,5 4,5 4,5 Όγκος δοχείου αποθέματος l Τάση δικτύου ~V/Hz 230/50 230/50 230/50 Μέγιστη ηλεκτρική απορρόφηση ισχύος χωρίς εξωτερική σύνδεση 1) W Στάθμη ηχητικής πίεσης db(a) <60 <60 <60 22 Logano (2016/01)

23 Παράρτημα 11 Τύπος λέβητα Μονάδα μέτρησης Κατανάλωση ενέργειας σε: Ονομαστική ισχύς W Μικρό φορτίο W Άναμμα W Αναμονή W Καύσιμο λιγνίτης 21 MJ/kg Ονομαστική θερμική ισχύς 2) kw Κατανάλωση καύσιμης ύλης με ονομαστική ισχύ περ. kg/h 3 4 5,2 Διάρκεια καύσης περ. h Κατηγορία λέβητα Καύσιμο λιθάνθρακας 30 MJ/kg Ονομαστική θερμική ισχύς 2) kw Κατανάλωση καύσιμης ύλης με ονομαστική ισχύ περ. kg/h 2 3 3,6 Διάρκεια καύσης περ. h Κατηγορία λέβητα Καύσιμο πέλετ A1 18 MJ/kg Ονομαστική θερμική ισχύς 2) kw Κατανάλωση καύσιμης ύλης με ονομαστική ισχύ περ. kg/h 3,5 4,8 5,6 Διάρκεια καύσης περ. h Κατηγορία λέβητα 5 3) 5 3) 5 3) 1) Το ρεύμα ενεργοποίησης μπορεί να είναι υψηλότερο από την αναγραφόμενη τιμή. 2) Η ελάχιστη ισχύς ανέρχεται πάντα στο 30 % της ονομαστικής ισχύος 3) Οι αναγραφόμενες τιμές επιτυγχάνονται μόνο όταν χρησιμοποιείται ο ειδικός πρόσθετος εξοπλισμός για τη λειτουργία με πέλλετ. Πίν. 12 Τεχνικά χαρακτηριστικά Στοιχεία για τον υπολογισμό της καπνοδόχου Τύπος λέβητα Μονάδα μέτρησης Θερμοκρασία καυσαερίων σε ονομαστική ισχύ περ. C Θερμοκρασία καυσαερίων σε ελάχιστη ισχύ περ. C Ροή μάζας καυσαερίων (ονομαστική ισχύς) g/s 10,2 14,9 19,8 Απαιτούμενη πίεση παροχής (απαιτούμενος ελκυσμός) σε λειτουργία με ονομαστική ισχύ (+/ 3 Pa) Pa/mbar 18/0,18 18/0,18 20/0,20 Πίν. 13 Τιμές καυσαερίων 11.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά πίνακα ελέγχου Μονάδα μέτρησης Τιμή Κατηγορία ηλεκτρικής προστασίας [IP] 21 Ονομαστική τάση/συχνότητα [V/Hz] ~230/50 Ασφάλεια/Μέγιστη κατανάλωση ηλεκτρικού [A] 6,3 T ρεύματος Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη [W] 11 λειτουργία Θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία [ C] Μέγιστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στις [A] 0,5 εξόδους των κυκλοφορητών Περιοχή μέτρησης θερμοκρασίας των [ C] αισθητήρων Ακρίβεια μέτρησης θερμοκρασίας των [ C] 1 αισθητήρων Αντίσταση του αισθητήρα θερμοκρασίας στους [k] 2 25 C Αντοχή στη θερμότητα των αισθητήρων [ C] Πίν. 14 Τεχνικά χαρακτηριστικά πίνακα ελέγχου Logano (2016/01) 23

24 11 Παράρτημα 11.3 Βασικό μενού Κεντρικό μενού Πίν. 15 Έναυση Χειροκίνητη λειτουργία Ρυθμίσεις λειτουργίας Κοχλιομεταφ ορέας Ανεμιστήρ ας Ισχύς ανεμιστήρ α Κυκλοφορη τής θέρμανσης Κυκλοφορ ητής θερμαντήρ α νερού Βαλβίδα 1 Βαλβίδα % Διακοπή Διακοπή Άνοιγμα Άνοιγμα Κλείσιμο Κλείσιμο Επιλογή καυσίμου Λιθάνθρακας Λιγνίτης Πέλλετ Συντελεστή ς διόρθωσης ανεμιστήρα Ονομαστική θερμοκρασία λέβητα Ονομαστική θερμοκρασία ΖΝΧ Πρόγραμμα χρόνου Συντελεστή ς διόρθωσης ανεμιστήρα C % % C Απενεργοποί ηση Πρόγραμμ α χρόνου 1 Πρόγραμμ α χρόνου 2 Ρύθμιση προγράμματ ος χρόνου 1 Ρύθμιση προγράμματ ος χρόνου 2 Ρυθμίσεις Λειτουργία Δευτέρα Δε-Πα λειτουργίας Μενού σέρβις Εισαγάγετε Μενού Τρίτη Σα-Κυ τον κωδικό πρόσβασης σέρβις Έκδοση λογισμικού Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή Πρόσθετος κυκλοφορη τής Διαγρ δεδομένων Πρόσθετος κυκλοφορ ητής 24 Logano (2016/01)

25 Παράρτημα Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή. Bosch Thermotechnik GmbH, Sophienstrasse 30-32, D Wetzlar Τα αντικείμενα αυτής της δήλωσης πληρούν τις σχετικές, ακολούθως αναφερόμενες διατάξεις βάσει της εναρμονισμένης νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λέβητας στερεών καυσίμων Buderus Logano S E; S E; S E Directive Applied Standards Number of Certificate LVD 2006/95/EC (2014/35/EU) EN ed.3:2012 EN :2007 EN 62233:2008 E EMC 2004/108/EC (2014/30/EU) EN ed.3:2007 EN ed.3: 2006 EN ed.3: 2014 EN ed.3: 2006 EN ed.2: 2007 E MD 2006/42/EC EN 303-5: 2012 E ErP 2009/125/EC+EU 2015/1189 EN303-5:2012 O pelety Issued by Όνομα, τομέας αρμοδιότητας Petr Plachký TT-FB/ESH21 ; LCM Ve Vrbině 588/3, Krnov, Czech Republic Υπογραφή Krnov 19/4/2016 Επιτήρηση παραγωγής από αρμόδιο φορέα Έλεγχος_ΕΚ από αρμόδιο φορέα Notified body NB SZU SZU s.p., Hudcova 424/56b, Brno , CZ Πίν. 16 Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ Bauer ppa. Dr. Siegle TT/ES TT/NE Bosch Thermotechnik GmbH Wetzlar, 21/04/2016 Logano (2016/01) 25

Λέβητας στερεού καυσίμου Οδηγίες χρήσης Logano. S kw /01 GR. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό.

Λέβητας στερεού καυσίμου Οδηγίες χρήσης Logano. S kw /01 GR. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. Λέβητας στερεού καυσίμου 000004645-00 Οδηγίες χρήσης Logano S7-...50 kw 67083068 05/0 GR Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης FM456 FM457. Πλακέτα λειτουργίας. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης FM456 FM457. Πλακέτα λειτουργίας. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM456 FM457 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 615 286 03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

/2001 GR Για το χρήστη. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση

/2001 GR Για το χρήστη. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση 6304 5398 04/2001 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Στοιχεία έκδοσης Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM443 Πλακέτα ηλιακού Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 615 869-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR 6 720 643 898-00.1O Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23 GR Οδηγίες χρήσης 2 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας....... 4 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Logano. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Πρωτότυπο S E S E S E. Λέβητας στερεών καυσίμων

Logano. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Πρωτότυπο S E S E S E. Λέβητας στερεών καυσίμων Λέβητας στερεών καυσίμων 0010005648-001 Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Πρωτότυπο Logano 6720864717(2016/02)GR S181-15 E S181-20 E S181-25 E Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225. Παρελκόμενα. Για τον τεχνικό

Οδηγίες εγκατάστασης. Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225. Παρελκόμενα. Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης Παρελκόμενα Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 119-2008/02

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου Logano G215 WS µε καυστήρα Logatop LE

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου Logano G215 WS µε καυστήρα Logatop LE 6302 7070 07/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου Logano G215 WS µε καυστήρα Logatop LE ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 ECO και Logano G125 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 ECO και Logano G125 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 ECO και Logano G125 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 616 700-04/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

7 747 000 447 02/2006 GR

7 747 000 447 02/2006 GR 7 747 000 447 02/2006 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας για πιεστικό καυστήρα Logano GE615 Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 159 11/2002 GR

7 747 002 159 11/2002 GR 7 747 002 159 11/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G124/G124 V Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα ελέγχου 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 648 484 (2011/04) GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logamatic Πίνακας ελέγχου. Πίνακας ελέγχου για λέβητα στερεών καυσίμων με κυκλοφορητή (2011/09) GR

Οδηγίες χρήσης. Logamatic Πίνακας ελέγχου. Πίνακας ελέγχου για λέβητα στερεών καυσίμων με κυκλοφορητή (2011/09) GR Οδηγίες χρήσης Πίνακας ελέγχου 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Πίνακας ελέγχου για λέβητα στερεών καυσίμων με κυκλοφορητή 6 720 803 804 (2011/09) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων και

Διαβάστε περισσότερα

/2006 GR

/2006 GR 7746800095 12/2006 GR (el) Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Logamax plus GB022-24/24K Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από τη θέση σε λειτουργία Σημαντικές γενικές

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Πίνακας ρυθμίσεων R1 Πίνακας ρυθμίσεων R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Καυστήρας μπλε φλόγας Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A 6 720 818 766 (2001/10) GR Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Logano plus

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Logano plus auto man fav menu info Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου 6 720 817 012 (2015/03) GR 6 720 804 973-00.3T Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Logano plus GB125 με καυστήρα Logatop BE Διαβάστε προσεκτικά πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Logano G221

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Logano G221 Λέβητας στερεών καυσίμων 6 720 809 695 (2014/03) GR Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Logano G221 Εύρος ισχύος από 20 kw έως 40 kw Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Logano/Logano plus. G225/GB225 με καυστήρα Logatop BE. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση.

Οδηγίες χρήσης Logano/Logano plus. G225/GB225 με καυστήρα Logatop BE. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. Λέβητας χαμηλών θερμοκρασίων/ συμπύκνωσης με ανεμιστήρα 6 720 615 876-00.1RS 6 720 616 215 (2015/03) GR Οδηγίες χρήσης Logano/Logano plus G225/GB225 με καυστήρα Logatop BE Διαβάστε προσεκτικά το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills WE-Qualify. ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Διάγνωση βλαβών εγκατάστασης και επιδιόρθωση

BUILD UP Skills WE-Qualify. ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Διάγνωση βλαβών εγκατάστασης και επιδιόρθωση BUILD UP Skills WE-Qualify ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Διάγνωση βλαβών εγκατάστασης και Εγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εγκαταστατών μικρής κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας Οι λυχνίες του ηλεκτρονικού πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH KE/AE 23/31. Εγχειρίδιο για το χρήστη (2009/09) GR

GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH KE/AE 23/31. Εγχειρίδιο για το χρήστη (2009/09) GR GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH KE/AE 23/31 el Εγχειρίδιο για το χρήστη 6 720 680 418 (2009/09) GR 2 Πίνακας Περιεχομένων GR Πίνακας Περιεχομένων 1 Οδηγίες για την ασφάλειά σας και ερμηνεία συμβόλων.................3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη. Πίνακας ελέγχου. Logamatic MC110. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό (2017/04) GR

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη. Πίνακας ελέγχου. Logamatic MC110. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό (2017/04) GR Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Πίνακας ελέγχου Logamatic MC0 Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 00002670-00 6720868684 (207/04) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Logano plus GB102S-16/30 GB102-16/30/42. Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση.

Οδηγίες χρήσης Logano plus GB102S-16/30 GB102-16/30/42. Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6 720 815 098 (2015/03) GR Οδηγίες χρήσης Logano plus GB102S-16/30 GB102-16/30/42 Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ειδικός λέβητας Logano plus SB615. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση /2002 GR

Οδηγίες χρήσης. Ειδικός λέβητας Logano plus SB615. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση /2002 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας Logano plus SB615 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση 7 747 019 084-01/2002 GR Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G221 20 kw 25 kw 32 kw 40 kw 6 720 802 658 (2012/06) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα........................... 2 1 Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη ουδετεροποίησης συμπυκνωμάτων

Διάταξη ουδετεροποίησης συμπυκνωμάτων Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό Διάταξη ουδετεροποίησης συμπυκνωμάτων NE0.1 V3 6 720 817 040 (2010/03) GR Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης KA 306. Ενεργειακό τζάκι. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας 6720643536 (10/1998) GR

Οδηγίες χρήσης KA 306. Ενεργειακό τζάκι. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας 6720643536 (10/1998) GR Οδηγίες χρήσης Ενεργειακό τζάκι KA 306 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας 6720643536 (10/1998) GR Πίνακας περιεχομένων 1 Γενικές υποδείξεις...........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ Αποκλειστική Αντιπροσωπεία Παράπλευρος Εγνατίας Οδού Τ.Θ. 1200 Τ.Κ. 57 008 Κόµβος ιαβατών, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από οθόνη, τρία σημεία ενδείξεων και τέσσερα πλήκτρα.

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από οθόνη, τρία σημεία ενδείξεων και τέσσερα πλήκτρα. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MSK Το σύστημα ελέγχου της ροής του πρωτογενούς αέρα καύσης (MSK), έχει ως στόχο τη διατήρηση σταθερής απόδοσης του τζακιού καθ όλη τη διαδικασία καύσης του ξύλου. Το MSK ελέγχει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300

Οδηγίες συντήρησης. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Οδηγίες συντήρησης Λέβητας συμπύκνωσης αερίου MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Art.-Nr.:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 604 00 0/005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G5/G5 Logalux SU60/00/00 Logalux ST50/00/00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Τοποθέτηση................................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

VITODENS 050-W Presentation 2 Version

VITODENS 050-W Presentation 2 Version Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου υγραερίου για θέρμανση και ζεστό ισχύος έως 33,0 KW Εναλλάκτης Inox-Radial Κυλινδρικός καυστήρας Έξοδος καυσαερίων Δοχείο διαστολής Βαλβίδα αερίου Εναλλάκτης

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W ZSBR 28-3 A... ZWBR 35-3 A... ZBR 42-3 A...

Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W ZSBR 28-3 A... ZWBR 35-3 A... ZBR 42-3 A... 70 80 99-00-O Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W ZSBR 8-3 A... ZWBR 3-3 A... ZBR 4-3 A... Οδηγίες χρήσης 70 807 04 (03/03) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών / ξηρών ρύπων

Υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών / ξηρών ρύπων Υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών / ξηρών ρύπων Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής, διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας και ενεργήστε βάσει αυτών. Φυλάξτε τις παρούσες υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου pellets-βιομάζας με κοχλία χρησιμοποιείται σε κατοικίες με λέβητα στερεών καυσίμων και ελέγχει τον ηλεκτρομειωτήρα (κοχλία) και τον φυσητήρα του λέβητα για παροχή θέρμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W

Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W 70 3 303-00.O Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W ZSR 8-3 A... ZR 4-3 A... GR Οδηγίες χρήσης Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας.......

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 448. Πλακέτα αναφοράς βλαβών. Για το χρήστη. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 448. Πλακέτα αναφοράς βλαβών. Για το χρήστη. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Οδηγίες χρήσης Πλακέτα αναφοράς βλαβών Πλακέτα λειτουργίας FM 448 Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 649 341 (2001/03) GR Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται όσον αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας. Λέβητας πετρελαίου/ αερίου. Logano SK645 Logano SK745. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας. Λέβητας πετρελαίου/ αερίου. Logano SK645 Logano SK745. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου/ αερίου 6 720 615 361-01.1SL Χαλύβδινος λέβητας Logano SK645 Logano SK745 Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 646 759 (08/2010) GR

Διαβάστε περισσότερα

/2001 GR Για τον χειριστή

/2001 GR Για τον χειριστή 6301 9043 11/2001 GR Για τον χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G115 και Logano G115 µε καυστήρα Logatop Παρακαλούµε διαβάστε το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 604 968 0/005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G5/G5 Logalux LT00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση...............................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Αγωγός σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano plus GB225 Logalux SU160/200/300 Logalux ST150/200/300. Παρελκόμενα.

Οδηγίες εγκατάστασης. Αγωγός σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano plus GB225 Logalux SU160/200/300 Logalux ST150/200/300. Παρελκόμενα. Οδηγίες εγκατάστασης Παρελκόμενα Αγωγός σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano plus GB225 Logalux SU160/200/300 Logalux ST150/200/300 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Logamatic Πίνακας ελέγχου. Πίνακας ελέγχου για λέβητα στερεών καυσίμων με κυκλοφορητή

Οδηγίες εγκατάστασης. Logamatic Πίνακας ελέγχου. Πίνακας ελέγχου για λέβητα στερεών καυσίμων με κυκλοφορητή Οδηγίες εγκατάστασης Πίνακας ελέγχου 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Πίνακας ελέγχου για λέβητα στερεών καυσίμων με κυκλοφορητή Παρακαλούμε να διαβαστεί με προσοχή πριν από την έναρξη της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Truma CP (E) classic. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 14

Truma CP (E) classic. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 14 Truma CP (E) classic Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 14 Στοιχεία χειρισμού CP (E) classic Πίνακας περιεχομένων Σύμβολα που χρησιμοποιούνται...

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων

Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων Logano S121-2 26-38 kw 1 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες ξύλου Λέβητας (πυρόλυσης) ξύλου Τύπος Λέβητα 26 32 38 Μήκος [mm] 853 803 903 Ύψος [mm] 1257 1322 1322 Πλάτος

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος λέβητας αερίου Gaz 7000 W ZWC 24/28-3 MFA... ZSC 35-3 MFA M... ZWC 35-3 MFA M.. Οδηγίες χρήσης 6 720 640 913 (2009/09) GR

Επίτοιχος λέβητας αερίου Gaz 7000 W ZWC 24/28-3 MFA... ZSC 35-3 MFA M... ZWC 35-3 MFA M.. Οδηγίες χρήσης 6 720 640 913 (2009/09) GR 70 3 303-00.O Επίτοιχος λέβητας αερίου Gaz 7000 W ZWC 4/8-3 MFA... ZSC 35-3 MFA M... ZWC 35-3 MFA M.. GR Οδηγίες χρήσης Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 60 99 0/00 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G/G Logalux LT60/LT00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση...............................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Πλακέτα λειτουργίας. xm (2012/10) GR

Οδηγίες εγκατάστασης. Πλακέτα λειτουργίας. xm (2012/10) GR Οδηγίες εγκατάστασης Πλακέτα λειτουργίας xm10 6 720 817 036 (2012/10) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας.... 2 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων....................... 2 1.2

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης 6304 5455 03/2000 GR Για το χρήστη Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης Πλακέτα λειτουργίας λέβητα ZM 427 για ταμπλό ρύθμισης Logamatic 4212 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper.

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper. Smartpel Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 2012 Printed on recycled paper. Πίνακας περιεχομένων Οδηγίες Ασφαλείας...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Εισαγωγή...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερμοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν με μικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης Με καθαρή συνείδηση Βιομηχανική Λύση Λέβητες Βιομάζας REFO-AMECO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 303-5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο λέβητας REFO είναι κατασκευασμένος από πιστοποιημένο χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας Logano SK645 / SK745. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας Logano SK645 / SK745. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου 6 720 615 361-01.1SL Χαλύβδινος λέβητας Logano SK645 / SK745 Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 616 640-11/2007 GR

Διαβάστε περισσότερα

O. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Εγχειρίδιο για το χρήστη (2014/08) GR

O. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Εγχειρίδιο για το χρήστη (2014/08) GR 6 720 644 062-00.1O Λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 2000 W ZWB 24-1 AR Εγχειρίδιο για το χρήστη 6 720 812 512 (2014/08) GR 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας..........

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 60 5 /00 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Σετ σύνδεσης Logano G5/G5 Logalux LT00 Logano G5/G5 µε καυστήρα Logalux LT00 ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση Περιεχόµενα Τοποθέτηση................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: JLG22-UNITEC20S

ΜΟΝΤΕΛΟ: JLG22-UNITEC20S Εγχειρίδιο χρήσης ΜΟΝΤΕΛΟ: JLG22-UNITEC20S JLG26-UNITEC24S JLG30-UNITEC28S KD Navien Heat Energy Equipment Co., Ltd. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... - 3-1.1 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...- 3-1.2 ΔΟΜΗ ΛΕΒΗΤΑ...- 5-1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες)

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες) Παναγιώτης Φαντάκης 1 ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες) Όπως είδαμε και στο περί απωλειών κεφάλαιο, η ισχύς των σωμάτων που τοποθετούνται σε ένα χώρο υπολογίζεται ώστε να μπορούν να

Διαβάστε περισσότερα

Logano plus GB102S. Προαιρετικό σετ σύνδεσης για την παρασκευή ζεστού νερού χρήσης. Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό

Logano plus GB102S. Προαιρετικό σετ σύνδεσης για την παρασκευή ζεστού νερού χρήσης. Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6708189-00.1Wo 6 70 81 106 (01/0) GR Προαιρετικό σετ σύνδεσης για την παρασκευή ζεστού νερού χρήσης Logano plus GB10S Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό Παρακαλούμε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Bosch 2500F Bosch 2500F 20 & Bosch 2500F 30. Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης (2015/05) GR

Bosch 2500F Bosch 2500F 20 & Bosch 2500F 30. Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης (2015/05) GR 6720812424-00.1Wo Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου 20 & 30 Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης GR 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεων ασφαλείας........... 3 1.1 Επεξήγηση συμβόλων............................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Logano. S kw. Λέβητας στερεού καυσίμου

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Logano. S kw. Λέβητας στερεού καυσίμου Λέβητας στερεού καυσίμου 000004645-00 Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Logano S7-...50 kw 67083067 (05/0) GR Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τησυναρμολόγηση και τη συντήρηση. Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Condens 2500 W WBC 24-1 DE, WBC 28-1 DCE. Οδηγίες χρήσης (2016/10) GR

Λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Condens 2500 W WBC 24-1 DE, WBC 28-1 DCE. Οδηγίες χρήσης (2016/10) GR Λέβητας συμπύκνωσης αερίου Οδηγίες χρήσης GR 0 010 010 989-001 WBC 24-1 DE, WBC 28-1 DCE 2 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας 1 Επεξήγηση συμβόλων και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση. Σημαντικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α200

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α200 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΥΠΟΙ: Τ200 Α200 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ-ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

O. Λέβητας αερίου. Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD. Παράρτημα για την απαγωγή καυσαερίων (2011/01) GR

O. Λέβητας αερίου. Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD. Παράρτημα για την απαγωγή καυσαερίων (2011/01) GR 6 70 64 886-00.O Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 4- AD Παράρτημα για την απαγωγή καυσαερίων GR Πίνακας περιεχομένων el Πίνακας περιεχομένων Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας...............................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano SK655 - Λέβητας αντικατάστασης για SK425/625/635/645 (έως 400 kw) Logano SK755. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό.

Οδηγίες χρήσης. Logano SK655 - Λέβητας αντικατάστασης για SK425/625/635/645 (έως 400 kw) Logano SK755. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. Χαλύβδινος λέβητας 6 720 806 032-00.3T Οδηγίες χρήσης 6 720 806 871 (2016/12) GR Logano SK655 - Λέβητας αντικατάστασης για SK425/625/635/645 (έως 400 kw) Logano SK755 Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για το χρήστη Logamax plus GB012-25K. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου (2014/08) GR

Εγχειρίδιο για το χρήστη Logamax plus GB012-25K. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου (2014/08) GR Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6 720 812 509 (2014/08) GR 6 720 641 705-00.1O Εγχειρίδιο για το χρήστη Logamax plus GB012-25K Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή πελάτισσα,

Διαβάστε περισσότερα

O. Επίτοιχος λέβητας αερίου Condens 3000 W ZWB 28-3 C... Οδηγίες χρήσης (2010/10) GR

O. Επίτοιχος λέβητας αερίου Condens 3000 W ZWB 28-3 C... Οδηγίες χρήσης (2010/10) GR 70 3 303-00.O Επίτοιχος λέβητας αερίου Condens 3000 W ZWB 8-3 C... GR Οδηγίες χρήσης Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας....... 5. Eπεξήγηση συμβόλων........................

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Ψυγείο - Καταψύκτης. Manual de Utilizare Frigider - Congelator. Bedienungsanleitung INVMS45A2 INVMS45A2-BS

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Ψυγείο - Καταψύκτης. Manual de Utilizare Frigider - Congelator. Bedienungsanleitung INVMS45A2 INVMS45A2-BS INVMS45A2 INVMS45A2-BS User s Manual Refrigerator - Freezer Εγχειρίδιο Χρήσης Ψυγείο - Καταψύκτης Manual de Utilizare Frigider - Congelator Bedienungsanleitung Kühl-/Gefrierschrank English/Ελληνικά/Română/Deutsch

Διαβάστε περισσότερα

Ανελκυστήρας μικρών φορτίων ZARGES με ανυψωτικό

Ανελκυστήρας μικρών φορτίων ZARGES με ανυψωτικό el Αρ. TP-TG-EL Ανελκυστήρας μικρών φορτίων ZARGES με ανυψωτικό μηχανισμό με ατέρμον συρματόσχοινο και διάταξη ανάσχεσης της TRACTEL Greifzug Καθημερινό πρόγραμμα ελέγχου με πρωτόκολλο ελέγχου Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες σέρβις. Πλακέτα λειτουργίας SM10 Πλακέτα ηλιακού για EMS. Για τον τεχνικό

Οδηγίες σέρβις. Πλακέτα λειτουργίας SM10 Πλακέτα ηλιακού για EMS. Για τον τεχνικό Οδηγίες σέρβις Πλακέτα λειτουργίας SM10 Πλακέτα ηλιακού για EMS Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από την έναρξη λειτουργίας και την εκτέλεση εργασιών σέρβις 7 747 006 140 12/2006 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

/2001 GR Για τον χειριστή

/2001 GR Για τον χειριστή 6302 0068 11/2001 GR Για τον χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 και Logano G215 µε καυστήρα Logatop Παρακαλούµε διαβάστε το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Mοντέλο: UHC-862 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής και φυλάξτε τες για μελλοντική χρήση ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760. Οδηγίες Χρήσης

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760. Οδηγίες Χρήσης ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760 Οδηγίες Χρήσης I. Επισκόπηση Προϊόντος: 1. Έξυπνο σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας, με επιλογή ανάμεσα σε 70, 80, 90, και 100. Τάση: 220-240V, Συχνότητα: 50Hz, Ισχύς:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID ΠΡΟΣΟΧΗ: Σιγουρευτείτε ότι ο θερµοστάτης δεν είναι συνδεδεµένος στο ηλεκτρικό δίκτυο προτού αρχίσει η τροφοδοσία (συνδέσεις καλωδίων, εγκατάσταση συσκευής κλπ.) Όλες οι λειτουργίες σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα