Λέβητας στερεού καυσίμου Οδηγίες χρήσης Logano. S kw /01 GR. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λέβητας στερεού καυσίμου Οδηγίες χρήσης Logano. S kw /01 GR. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό."

Transcript

1 Λέβητας στερεού καυσίμου Οδηγίες χρήσης Logano S kw /0 GR Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό.

2 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας Επεξήγηση συμβόλων Γενικές υποδείξεις ασφαλείας Στοιχεία για το προϊόν Δήλωση συμμόρφωσης Πινακίδα τύπου Περιγραφή του προϊόντος Προβλεπόμενη χρήση Γενικές υποδείξεις για τις καύσιμες ύλες Πρότυπα, διατάξεις και οδηγίες Έλεγχος πίεσης λειτουργίας Συμπλήρωση νερού θέρμανσης και εξαέρωση εγκατάστασης θέρμανσης Έλεγχος της θερμικής βαλβίδας ασφαλείας Συντήρηση λέβητα Βλάβες και αποκατάσταση βλαβών Προστασία του περιβάλλοντος και απόρριψη Παράρτημα Τεχνικά χαρακτηριστικά Τιμές καυσαερίων Τεχνικά χαρακτηριστικά πίνακα ελέγχου Κεντρικό μενού Έναρξη λειτουργίας και λειτουργία Υποδείξεις ασφαλείας για τη λειτουργία Υποδείξεις για τη λειτουργία Πριν από την έναρξη λειτουργίας Θέση σε λειτουργία του λέβητα Αέρας καύσης Ικανότητα απορρόφησης ενέργειας Πλήρης καύση του καυσίμου Πίνακας ελέγχου Λειτουργίες του πίνακα ελέγχου Βασική ένδειξη Ένδειξη λειτουργίας Βασικό μενού Προστασία της εγκατάστασης θέρμανσης Επιτήρηση προθέρμανσης Θερμικό ασφαλείας (STB) Επιτήρηση αισθητήρα θερμοκρασίας Προστασία έναντι υπερθέρμανσης λέβητα Ασφάλεια Τερματισμός λειτουργίας Θέση εκτός λειτουργίας του λέβητα Θέση εκτός λειτουργίας της εγκατάστασης θέρμανσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης Συντήρηση και καθαρισμός Υποδείξεις ασφαλείας για τον καθαρισμό και τη συντήρηση Γενικές υποδείξεις για τη συντήρηση και τον καθαρισμό Καθαρισμός του πίνακα ελέγχου Καθαρισμός του λέβητα Εξοπλισμός καθαριότητας Καθημερινός καθαρισμός Εβδομαδιαίος καθαρισμός Μηνιαίος καθαρισμός Εξαμηνιαίος καθαρισμός Αφαίρεση επικαθίσεων πίσσας Θέση των πυρότουβλων Έλεγχος πίεσης λειτουργίας, συμπλήρωση νερού θέρμανσης και εξαέρωση Υποδείξεις ασφαλείας για τον έλεγχο Logano /0

3 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας. Επεξήγηση συμβόλων Προειδοποιητικές υποδείξεις Στις προειδοποιητικές υποδείξεις, λέξεις κλειδιά υποδεικνύουν το είδος και τη σοβαρότητα των συνεπειών που επιφέρει η μη τήρηση των μέτρων για την αποφυγή του κινδύνου. Οι παρακάτω λέξεις κλειδιά έχουν οριστεί και μπορεί να χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο: ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ σημαίνει, ότι θα προκληθούν σοβαροί έως θανατηφόροι τραυματισμοί. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ σημαίνει, ότι μπορεί να παρουσιαστούν σοβαροί έως θανατηφόροι τραυματισμοί. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ελαφρών ή μέτριας σοβαρότητας τραυματισμών. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΥΠΟΔΕΙΞΗ σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης υλικών ζημιών. Σημαντικές πληροφορίες Σημαντικές πληροφορίες που δεν αφορούν κινδύνους για άτομα ή αντικείμενα επισημαίνονται με το εμφανιζόμενο σύμβολο πληροφοριών. Περαιτέρω σύμβολα Σύμβολο Ερμηνεία Ενέργεια Παραπομπή σε ένα άλλο σημείο του εγγράφου Παράθεση/καταχώριση στη λίστα Παράθεση/καταχώριση στη λίστα (o επίπεδο) Πίν.. Γενικές υποδείξεις ασφαλείας HΥποδείξεις για την ομάδα ενδιαφέροντος Οι παρούσες οδηγίες χρήσης απευθύνονται στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης θέρμανσης. Οι οδηγίες σε όλα τα εγχειρίδια πρέπει να τηρούνται. Η μη τήρηση μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες ή ακόμα και να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή ατόμων. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης (για το λέβητα, το θερμοστάτη κ.λπ.) πριν από το χειρισμό και φυλάξτε τις. Τηρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας και προειδοποίησης. HΓενικές υποδείξεις ασφαλείας Η παράβλεψη των υποδείξεων ασφαλείας ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς - ακόμη και θάνατο - καθώς και υλικές ζημιές και καταστροφές στο περιβάλλον. Βεβαιωθείτε, ότι η εγκατάσταση και η σύνδεση καυσαερίων, η πρώτη έναρξη λειτουργίας καθώς η συντήρηση διεξάγονται αποκλειστικά από εξειδικευμένη τεχνική εταιρεία. Ο έλεγχος της εγκατάστασης πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί από την αρμόδια αρχή έγκρισης. Η συχνότητα καθαρισμού εξαρτάται από τη χρήση. Τηρείτε τα διαστήματα καθαρισμού στο κεφάλαιο Καθαρισμός. Αποκαταστήστε αμέσως τυχόν ελαττώματα. Πραγματοποιείτε συντήρηση τουλάχιστον μία φορά ετησίως. Ελέγξτε ολόκληρη την εγκατάσταση ως προς την απρόσκοπτη λειτουργία της. Αποκαταστήστε αμέσως τυχόν ελαττώματα. Πριν από την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης διαβάστε προσεκτικά τις υποδείξεις ασφαλείας. HΗλεκτρολογικές εργασίες Βεβαιωθείτε ότι οι ηλεκτρικές εργασίες εκτελούνται μόνο από εκπαιδευμένους τεχνικούς. HΒλάβες λόγω εσφαλμένου χειρισμού Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός και εάν τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή. HΓνήσια ανταλλακτικά Για ζημιές, οι οποίες οφείλονται στη χρήση ανταλλακτικών που δεν έχουν παραδοθεί από τον κατασκευαστή, ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά και εξαρτήματα του κατασκευαστή. HΚίνδυνος εγμαυμάτων/ζεματίσματος Οι θερμές επιφάνειες στο λέβητα, στο σύστημα απαγωγής καυσαερίων και στα συστήματα σωληνώσεων, η διαρροή αερίου θέρμανσης ή καυσαερίων καθώς και το θερμό νερό που εκρέει από τις διατάξεις ασφαλείας μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα/ζεμάτισμα. Αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες μόνο με κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας. Ανοίξτε προσεκτικά τις πόρτες του λέβητα. Πριν από όλες τις εργασίες στο λέβητα, αφήστε το λέβητα να κρυώσει. Μην αφήνετε παιδιά χωρίς επιτήρηση κοντά στο θερμό λέβητα. HΚίνδυνος δηλητηρίασης Η ανεπαρκής προσαγωγή αέρα μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη έκλυση καυσαερίων. Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα προσαγωγής και εξαγωγής αέρα δεν έχουν μικρύνει ή κλείσει τελείως. Αν το ελάττωμα δεν αντιμετωπιστεί άμεσα, απαγορεύεται η λειτουργία/ συνέχιση της λειτουργίας του λέβητα. Σε περίπτωση διαρροής καυσαερίων στο χώρο τοποθέτησης, αερίστε το χώρο τοποθέτησης, απομακρυνθείτε και καλέστε την πυροσβεστική υπηρεσία. Επισημάνετε εγγράφως το πρόβλημα και τον κίνδυνο στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης. HΚίνδυνος ζημιών στην εγκατάσταση λόγω αποκλίσεων από τον ελάχιστο ελκυσμό της καπνοδόχου Εάν υπάρχουν μεγαλύτεροι ελκυσμοί, αυξάνονται οι εκπομπές, με αποτέλεσμα να καταπονείται περισσότερο η εγκατάσταση λεβήτων και να υπάρχει κίνδυνος να υποστεί ζημιά. Logano /0 3

4 Στοιχεία για το προϊόν Βεβαιωθείτε ότι η καπνοδόχος και η σύνδεση αγωγού καυσαερίων ανταποκρίνονται στα ισχύοντα πρότυπα. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι τιμές των ελκυσμών. Αναθέστε τον έλεγχο της τήρησης του απαιτούμενου ελκυσμού σε μια εγκεκριμένη τεχνική εταιρεία. HΕκρηκτικά ή εύφλεκτα υλικά Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα υλικά και υγρά κοντά στο λέβητα. Τηρείτε τις ελάχιστες αποστάσεις από εύφλεκτα υλικά. HΑέρας καύσης/χώρου Προφυλάξτε τον αέρα καύσης/χώρου από επιθετικές ουσίες (π.χ. αλογονωμένους υδρογονάνθρακες, που περιέχουν ενώσεις χλωρίου ή φθορίου). Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται η διάβρωση. HΚίνδυνος ζημιών στην εγκατάσταση λόγω υπερπίεσης Για την πρόληψη βλαβών λόγω υπερπίεσης, μπορεί κατά τη διάρκεια της θέρμανσης να εκρεύσει νερό από τη βαλβίδα ασφαλείας του κυκλώματος νερού θέρμανσης και της παροχής ζεστού νερού. Σε καμία περίπτωση μην κλείνετε τις βαλβίδες ασφαλείας. Σε καμία περίπτωση μην κλείνετε το κύκλωμα νερού θέρμανσης. Σε καμία περίπτωση μην κλείνετε το κύκλωμα νερού ψύξης. Στοιχεία για το προϊόν Οι παρούσες οδηγίες περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφαλή και ορθή συναρμολόγηση, την έναρξη λειτουργίας και τη συντήρηση του λέβητα. Καθώς μπορεί να παραχθεί θερμότητα από ανανεώσιμα καύσιμα η εγκατάσταση πρέπει να διεξάγεται από μια εταιρεία εγκαταστάσεων θέρμανσης που είναι εγκεκριμένη από την αδειοδοτούσα αρχή (π. χ. υπουργείο περιβάλλοντος). Ο λέβητας τροφοδοτείται από το περιβάλλον με τον απαιτούμενο αέρα καύσης. Η τοποθέτηση και λειτουργία του λέβητα ενδείκνυται μόνο σε χώρους με καλό και συνεχή αερισμό! Πίνακας ελέγχου Η μονάδα ελέγχου ελέγχει την ισχύ ανεμιστήρα και τις αντλίες με βάση τα εξής: Θερμοκρασία λέβητα Ρυθμισμένες παράμετροι Θερμοστάτης χώρου (αν υπάρχει) Χάρη σε αυτόν η θερμοκρασία λέβητα διατηρείται σταθερή, επιτυγχάνονται χαμηλή κατανάλωση, χαμηλές τιμές εκπομπών και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του εναλλάκτη θερμότητας. Στη λειτουργία θέρμανσης στην οθόνη εμφανίζονται τα απαιτούμενα δεδομένα. Στο σύστημα ελέγχου υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης περαιτέρω πλακετών και αξεσουάρ (π.χ. για τη ρύθμιση κυκλωμάτων θέρμανσης μα ανάμειξη). Εναλλάκτης θερμότητας ασφαλείας Ο λέβητας είναι εξοπλισμένος με έναν εναλλάκτη θερμότητας ασφαλείας. Εάν υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης ενεργοποιείται μια θερμοστατική βαλβίδα και ο εναλλάκτης ασφαλείας διαρρέεται από νερό ψύξης. Έτσι χαμηλώνει η θερμοκρασία του νερού λέβητα.. Δήλωση συμμόρφωσης Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται όσον αφορά την κατασκευή και τη λειτουργία του με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και με τους σχετικούς εθνικούς κανονισμούς. Η συμμόρφωση τεκμηριώθηκε με το σήμα CE. Μπορείτε να ζητήσετε τη δήλωση συμμόρφωσης αυτού του προϊόντος. Για να σας αποσταλεί, απευθυνθείτε στη διεύθυνση που αναγράφεται στο οπισθόφυλλο αυτού του εγχειριδίου.. Πινακίδα τύπου Η πινακίδα τύπου περιέχει στοιχεία ισχύος, στοιχεία έγκρισης και το σειριακό αριθμό του προϊόντος Κολλήστε την πινακίδα τύπου σε σημείο με εύκολη πρόσβαση και καλή ορατότητα στο λέβητα (π.χ. πάνω στο πλευρικό τοίχωμα του λέβητα)..3 Περιγραφή του προϊόντος Ο λέβητας στερεού καυσίμου Logano S7 είναι ένας λέβητας αεριοποίησης ξύλου με χειροκίνητο χειρισμό για τεμάχια ξύλου σε φυσική κατάσταση και με μέγιστη υγρασία ξύλου 0 %. Διαθέτει έγκριση κατά το πρότυπο EN Πίσω από την πόρτα του θαλάμου φόρτωσης υπάρχει ένας αποθηκευτικός χώρος καυσίμου, ο οποίος συνδέεται με το φλογοθάλαμο μέσω του πυρίμαχου μπλοκ καυστήρα. Πίσω από την πόρτα του φλογοθαλάμου βρίσκεται ο φλογοθάλαμος, ο οποίος είναι επενδυμένος με πυρότουβλα. Με τα πλευρικά κλαπέ αέρα ρυθμίζεται η παροχή αέρα και ως εκ τούτου οι βέλτιστες συνθήκες καύσης. Ο λέβητας διαθέτει θερμομόνωση. Χάρη σε αυτήν μειώνονται οι ενεργειακές απώλειες. Παράλληλα η μόνωση χρησιμεύει και ως ηχομόνωση, φροντίζοντας για μια σχεδόν αθόρυβη λειτουργία. 4 Logano /0

5 Γενικές υποδείξεις για τις καύσιμες ύλες Σχ. Στοιχεία λειτουργίας του λέβητα [] Πίνακας ελέγχου [] Ανεμιστήρας καναλιού αναρρόφησης [3] Εναλλάκτης θερμότητας ασφαλείας [4] Στόμιο καυσαερίων [5] Συλλέκτης καυσαερίων [6] Πυρότουβλα [7] Φλογοθάλαμος [8] Πόρτα φλογοθαλάμου [9] Λίθινο μπεκ [0] Χώρος πλήρωσης [] Πόρτα θαλάμου φόρτωσης.4 Προβλεπόμενη χρήση Ο λέβητας στερεού καυσίμου Logano S7 είναι ένας θερμικός λέβητας για καύση τεμαχίων ξύλου (καύση καυσόξυλων) σε μονοκατοικίες και πολυκατοικίες. Στο εξής θα αναφέρεται και απλά λέβητας. Για να διασφαλιστεί η προβλεπόμενη χρήση πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες χρήσης, τα στοιχεία στην πινακίδα τύπου και τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Η εγκατάσταση του λέβητα σε χώρους κατοικίας και διαδρόμους δεν επιτρέπεται. Η τοποθέτηση και λειτουργία του λέβητα ενδείκνυται μόνο σε χώρους με καλό και συνεχή αερισμό! Ο λέβητας επιτρέπεται να λειτουργεί μόνο με τον αντίστοιχο πίνακα ελέγχου. Η χρήση του λέβητα επιτρέπεται αποκλειστικά για θέρμανση νερού θέρμανσης και για έμμεση παρασκευή ζεστού νερού. Ο λέβητας πρέπει να λειτουργεί με ελάχιστη θερμοκρασία επιστροφής 55 C. Η τήρηση αυτού του ορίου θερμοκρασίας πρέπει να διασφαλιστεί μέσω μιας κατάλληλης διάταξης. Για περαιτέρω στοιχεία σχετικά με την προβλεπόμενη χρήση ανατρέξτε στο Κεφάλαιο.3, σελίδα 4. 3 Γενικές υποδείξεις για τις καύσιμες ύλες ΠΡΟΣΟΧΗ: Τραυματισμοί ή υλικές ζημιές από τη χρήση ακατάλληλων καύσιμων υλών! Ακατάλληλες καύσιμες ύλες προκαλούν ζημιές στον λέβητα και μπορεί να απελευθερώσουν βλαβερές για την υγεία ουσίες. Χρησιμοποιείτε μόνο καύσιμες ύλες, οι οποίες έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή για αυτό το προϊόν. Μην χρησιμοποιείτε για την καύση πλαστικό, οικιακά απορρίμματα, χημικά επεξεργασμένα υπολείμματα ξύλου, παλιά χαρτιά, ροκανίδια, απορρίμματα φλοιών και μοριοσανίδων ή κονιορτοποιημένα στερεά. Ο λέβητας ενδείκνυται για την καύση τις ακόλουθες καύσιμες ύλες: τεμάχια ξύλου (καυσόξυλα) σε φυσική κατάσταση με υγρασία ξύλου w < 0 %. Διαστάσεις Πίνακας, σελίδα 3 (Tεχνικά χαρακτηριστικά). Συνιστάται η χρήση σκληρού ξύλου. Το μαλακό ξύλο έχει χαμηλότερη ενέργεια καύσης με πιθανό αποτέλεσμα μικρότερους χρόνους καύσης και προβλήματα καύσης. Όλες οι τιμές μέτρησης και τα στοιχεία βασίζονται στην καύση οξιάς. Θερμογόνος δύναμη ανά kg Είδος ξύλου kcal MJ kwh Ερυθρελάτη ,8 4,4 Πεύκο ,8 4,4 Σημύδα ,5 4,3 Δρυς , 4, Οξιά , 4, Πίν. Ενεργειακό περιεχόμενο (θερμογόνος δύναμη) μερικών ειδών ξύλου Logano /0 5

6 4 Πρότυπα, διατάξεις και οδηγίες Η χρήση άλλων καυσίμων καθιστά ανέφικτη την τήρηση των παραμέτρων του λέβητα (π.χ. ισχύς, αποδοτικότητα και εκπομπές) και ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής του λέβητα. Ξήρανση και αποθήκευση Το εμπεριεχόμενο ποσοστό νερού στο καύσιμο εξατμίζεται κατά την καύση. Η ενέργεια που απαιτείται για τη διαδικασία αυτή χάνεται από τη θέρμανση. Η αυξημένη υγρασία έχει σημαντική επίδραση στην απόδοση του λέβητα. Ο λέβητας καίει την καύσιμη ύλη σε χαμηλές θερμοκρασίες και δεν αποδίδει την ισχύ του. Επίσης, παράγεται πίσσα που αυξάνει τις εργασίες καθαρισμού και μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά στην καπνοδόχο. Για να διασφαλιστεί καθαρή και καλή καύση: Χρησιμοποιείτε μόνο ξηρή καύσιμη ύλη. Αποθηκεύστε την καύσιμη ύλη σε καλά αεριζόμενο χώρο. Δημιουργία συμπυκνωμάτων και πίσσας Ο λανθασμένος χειρισμός του λέβητα οδηγεί σε αυξημένη δημιουργία συμπυκνωμάτων και πίσσας. Έτσι μπορεί να προκληθούν ζημιές στο λέβητα και στην εγκατάσταση απαγωγής καυσαερίων. Πίσσα σχηματίζεται όταν η θερμοκρασία καύσης δεν είναι αρκετά υψηλή. Σε περίπτωση χαμηλής απόδοσης, χαμηλής θερμοκρασίας λέβητα, υγρασίας στο ξύλο και λανθασμένα ρυθμισμένων συνθηκών καύσης (ανεπαρκής ποσότητα άερα καύσης) δεν επιτυγχάνεται η θερμοκρασία καύσης στη φλόγα. Τα υπολείμματα που δεν καίγονται επιβαρύνουν το περιβάλλον και μαζεύονται ως αποθέσεις (τέφρα, πίσσα) στο λέβητα και στο σύστημα απαγωγής καυσαερίων. Αυτό συνεπάγεται πρόσθετες εργασίες καθαρισμού και ενδεχομένως ζημιές στην εγκατάσταση. Κατά τη λειτουργία με θερμοκρασία λέβητα κάτω από 65 C ή καύσιμη ύλη με αυξημένη περιεκτικότητα σε υγρασία παρατηρείται επίσης συμπύκνωση στις επιφάνειες θέρμανσης. Το σημείο δρόσου των προϊόντων καύσης ανέρχεται σε 45 C. Για αυτό το λόγο, η θερμοκρασία των προϊόντων καύσης στις επιφάνειες θέρμανσης δεν επιτρέπεται να είναι < 55 C. Αν παρουσιαστεί υγρασία στο χώρο πλήρωσης, αυτό υποδηλώνει πολύ υψηλή περιεκτικότητα υγρασίας στο καύσιμο (υγρό καύσιμο). Σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να παρουσιαστεί συμπύκνωμα ακόμη και σε θερμοκρασίες > 55 C. Η θέρμανση σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες λέβητα οδηγεί στη συσσώρευση πίσσας και μπορεί να συνεπάγεται ζημιές στην εγκατάσταση απαγωγής καυσαερίων και τη δημιουργία συμπυκνωμάτων. Λάβετε υπόψη τις υποδείξεις λειτουργίας για το λέβητα. Ο λέβητας πρέπει να λειτουργεί με τις συνιστώμενες θερμοκρασίες λειτουργίας (όχι < 65 C). Ο λέβητας πρέπει να λειτουργεί με τις εγκεκριμένες καύσιμες ύλες. Απομακρύνετε τις εναποθέσεις πίσσας με το εργαλείο καθαρισμού (συνοδευτικό εξάρτημα) όταν ο λέβητας είναι ζεστός. Αποστάσεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος θανάτου από πυρκαγιά και έκρηξη! Εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά μπορεί να αναφλεγούν κοντά στον θερμό λέβητα ή/και να ανατιναχθούν. Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε εύφλεκτα και εκρηκτικά υλικά (π.χ. χαρτί, κουρτίνες, ενδύματα, διαλύτες, χρώματα) κοντά στον λέβητα. Τηρείτε ελάχιστη απόσταση 400 mmαπό εύφλεκτα υλικά. Τηρείτε επίσης ελάχιστη απόσταση 400 mm όταν δεν είναι γνωστό αν τα υλικά είναι εύφλεκτα ή εκρηκτικά. Τηρείτε ελάχιστη απόσταση 50 mm από τους σωλήνες που μεταφέρουν ζεστό νερό. 4 Πρότυπα, διατάξεις και οδηγίες Για τη συναρμολόγηση και τη λειτουργία της εγκατάστασης θέρμανσης: Τηρείτε τα πρότυπα και τις οδηγίες που ισχύουν στη χώρα σας. Λάβετε υπόψη τα στοιχεία της πινακίδας τύπου του λέβητα. 5 Έναρξη λειτουργίας και λειτουργία 5. Υποδείξεις ασφαλείας για τη λειτουργία HΚίνδυνος τραυματισμού από έκρηξη! Μη χρησιμοποιείτε υγρές καύσιμες ύλες ως προσανάμματα ή για την αύξηση της απόδοσης (π. χ. βενζίνη ή πετρέλαιο). Ποτέ μην ψεκάζετε ή περιχύνετε υγρές καύσιμες ύλες στη φωτιά ή στα πυρακτωμένα ξύλα. HΚίνδυνος τραυματισμού, επειδή έχουν μείνει ανοιχτές οι πόρτες του λέβητα Η πόρτα φόρτωσης του λέβητα πρέπει να παραμένει κλειστή κατά τη λειτουργία. HΠΡΟΣΟΧΗ - Τραυματισμοί και/ή υλικές ζημιές από σφάλμα χειρισμού! Ο εσφαλμένος χειρισμός μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς και/ή υλικές ζημιές λόγω δυσλειτουργιών. Βεβαιωθείτε ότι στη συσκευή έχουν πρόσβαση μόνο άτομα που είναι σε θέση να τη χρησιμοποιήσουν σωστά. Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση και η έναρξη λειτουργίας καθώς και η συντήρηση και η επισκευή εκτελούνται μόνο από μια εγκεκριμένη εταιρεία εγκαταστάσεων θέρμανσης. HΖημιές στην εγκατάσταση λόγω ακατάλληλης λειτουργίας! Η έναρξη λειτουργίας χωρίς επαρκή ποσότητα νερού καταστρέφει το λέβητα. Ο λέβητας πρέπει να λειτουργεί πάντα με επαρκή ποσότητα νερού. HΖημιές στην εγκατάσταση λόγω της μη τήρησης της ελάχιστης θερμοκρασίας επιστροφής! Αν η θερμοκρασία μειωθεί κάτω από την ελάχιστη θερμοκρασία επιστροφής, δημιουργείται συμπύκνωμα τo οποίο μπορεί να προκαλέσει καταστροφή του λέβητα. Κατά την πρώτη έναρξη λειτουργίας ρυθμίστε την ελάχιστη θερμοκρασία επιστροφής και ελέγξτε την στην επιστροφή. 5. Υποδείξεις για τη λειτουργία Η διάρκεια και η ένταση της λειτουργίας θέρμανσης εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες (π.χ. τύπος ξύλου, πάχος ξύλου, ελκυσμός της καπνοδόχου, θέση των κλαπέ αέρα, θερμοκρασία λέβητα/δοχείου αδράνειας). Έτσι η θέρμανση και ο χειρισμός του λέβητα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την περίσταση. Εξοικειωθείτε με το λέβητα και βρείτε ποιος είναι για εσάς ο ιδανικός χειρισμός. Κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης θέρμανσης τηρείτε τις παρακάτω υποδείξεις: Το καλοκαίρι η λειτουργία θέρμανσης για τη θέρμανση του πόσιμου νερού πρέπει να πραγματοποιείται μόνο στοχευμένα και για σύντομο χρόνο. Ο λέβητας πρέπει να λειτουργεί με μέγιστη θερμοκρασία 85 C και η λειτουργία του να ελέγχεται ανά τακτά διαστήματα. 6 Logano /0

7 Έναρξη λειτουργίας και λειτουργία 5 Ο λέβητας πρέπει να λειτουργεί με ελάχιστη θερμοκρασία επιστροφής 55 C. Βεβαιωθείτε ότι αυτό το όριο θερμοκρασίας τηρείται μέσω κατάλληλης διάταξης. Βεβαιωθείτε, ότι ο λέβητας χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικα άτομα, που έχουν εξοικειωθεί με τις οδηγίες και τη λειτουργία του. Μην αφήνετε τα παιδιά χωρίς επιτήρηση στην περιοχή ενός λέβητα που βρίσκεται σε λειτουργία. Μην προσθέτετε υγρά στη φωτιά και μη χρησιμοποιείτε υγρά για την αύξηση της ισχύος του λέβητα. Αδειάστε τη στάχτη σε ένα μη εύφλεκτο δοχείο με καπάκι. Μην αφήνετε εύφλεκτα αντικείμενα ή υλικά (π.χ. πετρέλαιο, λάδι) κοντά ή πάνω στο λέβητα (εντός των αποστάσεων ασφαλείας ή της ελάχιστης απόστασης). Καθαρίζετε την επιφάνεια του λέβητα μόνο με μη εύφλεκτα και μη διαβρωτικά καθαριστικά. Ο λέβητας δεν πρέπει να λειτουργεί χωρίς πυρότουβλα και επαρκή ποσότητα νερού. Τα πυρότουβλα πρέπει να είναι τοποθετημένα το ένα δίπλα στο άλλο χωρίς αποστάσεις μεταξύ τους ( κεφάλαιο 0, σελίδα 8). Μην ανοίγετε την πόρτα του φλογοθαλάμου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Ο λέβητας πρέπει να λειτουργεί με τον αντίστοιχο πίνακα ελέγχου. Λάβετε υπόψη τις οδηγίες χρήσης. Στον ιδιοκτήτη του λέβητα επιτρέπεται μόνο: να θέτει το λέβητα σε λειτουργία να ρυθμίζει τη θερμοκρασία στον πίνακα ελέγχου να θέτει το λέβητα εκτός λειτουργίας να καθαρίζει το λέβητα. Όλες οι υπόλοιπες εργασίες πρέπει να πραγματοποιούνται από εξουσιοδοτημένες επιχειρήσεις συντήρησης. Ο κατασκευαστής της εγκατάστασης υποχρεούται να ενημερώσει τον ιδιοκτήτη του λέβητα σχετικά με το χειρισμό και τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του. Οι επεμβάσεις στον πίνακα ελέγχου του λέβητα ενδέχεται να θέσουν την υγεία και τη ζωή του χρήστη ή τρίτων σε κίνδυνο και ως εκ τούτου απαγορεύονται. Σε περίπτωση κινδύνου έκρηξης, πυρκαγιάς, διαρροής εύφλεκτων αερίων ή ατμών (π.χ. κατά την τοποθέτηση λινοτάπητα ή PVC) η λειτουργία του λέβητα απαγορεύεται. Προσέξτε την ευφλεκτικότητα των υλικών κατασκευής. Ανεμιστήρας καναλιού αναρρόφησης Ο ανεμιστήρας καναλιού αναρρόφησης εξασφαλίζει τον αέρα καύσης με τη σωστή ρύθμιση των κλαπέ αέρα ( εικόνα 3, σελίδα 8). Ο διακόπτης επαφής πόρτας ενεργοποιεί με κάθε άνοιγμα της πόρτας φόρτωσης τον ανεμιστήρα καναλιού αναρρόφησης με μέγιστη ισχύ ανεμιστήρα αποτρέποντας έτσι την έξοδο των αερίων θέρμανσης στον χώρο τοποθέτησης. Κυκλοφορητές Η ελάχιστη θερμοκρασία για την ενεργοποίηση των κυκλοφορητών ανέρχεται σε 55 C. Αν η θερμοκρασία μειωθεί κάτω από την ελάχιστη θερμοκρασία νερού λέβητα, οι κυκλοφορητές απενεργοποιούνται. Έτσι αποτρέπεται η ψύξη του λέβητα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καύσης. Η θέρμανση σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες λέβητα οδηγεί στη συσσώρευση πίσσας και μπορεί να συνεπάγεται ζημιές στην εγκατάσταση απαγωγής καυσαερίων λόγω της δημιουργίας συμπυκνωμάτων. Βεβαιωθείτε, ότι η διαθέσιμη πίεση νερού επαρκεί για τη θερμική βαλβίδα ασφαλείας ( Κεφάλαιο 9.7, Σελίδα 9). Ελέγξτε τη λειτουργία της θερμικής βαλβίδας ασφαλείας ( Κεφάλαιο 9.8, Σελίδα 0). Πριν το άναμμα και το χειρισμό του λέβητα: Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. 5.4 Θέση σε λειτουργία του λέβητα Ο λέβητας δεν αναφλέγει αυτόματα την καύσιμη ύλη. Ο πίνακας ελέγχου του λέβητα διαθέτει μια χειροκίνητη λειτουργία και έναν τρόπο λειτουργίας Έναυση. Αυτοί οι τρόποι λειτουργίας εξασφαλίζουν ξεκούραστη έναρξη λειτουργίας ( κεφάλαιο 5. Σελίδα 6). Άναμμα Ενεργοποιήστε το γενικό διακόπτη στον πίνακα ελέγχου. Απομακρύνετε τη στάχτη από το φλογοθάλαμο. Κλείστε την πόρτα φλογοθαλάμου. Τοποθετήστε χαρτί και μια αντίστοιχη ποσότητα ξύλου προσανάμματος στο φλογοθάλαμο (πυρίμαχο μπλοκ καυστήρα). Στον πίνακα ελέγχου επιλέξτε Έναυση. Ανάψτε την καύσιμη ύλη. Κλείστε την πόρτα του θαλάμου φόρτωσης. Μετά από περ λεπτά (μετά τη δημιουργία θράκας) Γεμίστε το χώρο πλήρωσης με καύσιμο. Κλείστε την πόρτα του θαλάμου φόρτωσης. Μέσω του συστήματος ελέγχου του ανεμιστήρα ο λέβητας παράγει τη θράκα. Ο λέβητας αναγνωρίζει την υπέρβαση μιας καθορισμένης θερμοκρασίας λέβητα ή θερμοκρασίας ζεστού νερού και μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία θέρμανσης. Η θερμοκρασία λειτουργίας του λέβητα πρέπει να είναι πάντα μεταξύ 70 C και 85 C Αέρας καύσης ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υλικές ζημιές λόγω λανθασμένων ρυθμίσεων! Η λανθασμένη ρύθμιση του πρωτεύοντος και δευτερεύοντος κλαπέ αέρα ενδέχεται να προκαλέσει υπερθέρμανση και βλάβη του λέβητα. Ρυθμίστε το κλαπέ πρωτεύοντος και δευτερεύοντος αέρα στον τύπο καυσίμου του λέβητα. Η παροχή αέρα του λέβητα χωρίζεται σε ανεξάρτητα μέρη: πρωτεύων και δευτερεύων αέρας. Η ποιότητα της καύσης εξαρτάται από τη σωστή ρύθμιση των κλαπέ αέρα. Ο πρωτεύων αέρας ( εικόνα, [4]) συνδέεται άμεσα με την ισχύ του λέβητα. Ο πρωτεύων αέρας εισάγεται μέσω των πλευρικών κλαπέ αέρα []. Ο δευτερεύων αέρας [3] καταλήγει μέσω των πλευρικών κλαπέ αέρα [] και ενός καναλιού αέρα απευθείας στο μπεκ. Ρυθμίστε το κλαπέ του πρωτεύοντα αέρα και του δευτερεύοντα αέρα ανάλογα με το είδος ξύλου. Για να εξασφαλίζεται η παροχή αέρα και συνεπώς η καύση, πρέπει να υπάρχει πάντα επαρκής πίεση προώθησης (ελκυσμός καπνοδόχου). 5.3 Πριν από την έναρξη λειτουργίας Πριν από την έναρξη λειτουργίας ελέγξτε αν έχουν συνδεθεί με προβλεπόμενο τρόπο και λειτουργούν σωστά τα παρακάτω συστήματα και διατάξεις: Έλεγχος της σωστής θέσης των πυρότουβλων στο φλογοθάλαμο. Βεβαιωθείτε, ότι η εγκατάσταση θέρμανσης είναι γεμάτη με νερό και έχει εξαερωθεί ( Κεφάλαιο 9.7, Σελίδα 9). Logano /0 7

8 6 Πίνακας ελέγχου Πλήρης καύση του καυσίμου Αφότου το καύσιμο έχει καεί εντελώς στο χώρο πλήρωσης, ξεκινά να πέφτει η θερμοκρασία του λέβητα. Όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 40 C, ο λέβητας μεταβαίνει στον τρόπο λειτουργίας Τέλεια καύση. Ο ανεμιστήρας και οι κυκλοφορητές απενεργοποιούνται Πίνακας ελέγχου Ο λέβητας είναι εξοπλισμένος με ένα κινητό καλώδιο και ένα βύσμα. Ο πίνακας ελέγχου ελέγχει τον ανεμιστήρα, τον κυκλοφορητή θέρμανσης και τον κυκλοφορητή θερμαντήρα νερού. Στο λέβητα μπορεί να συνδεθεί επιπλέον ένα δοχείο αδρανείας. Επισκόπηση πίνακα ελέγχου Σχ. Παροχή αέρα καύσης [] Κλαπέτο πρωτεύοντος αέρα [] Κλαπέ δευτερεύοντα αέρα [3] Δευτερεύων αέρας (μέσω του καναλιού αέρα) [4] Πρωτεύων αέρας (μέσω των κλαπέ αέρα) Ρύθμιση κλαπέ αέρα Ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο είδος ξύλου (σκληρό ξύλο ή μαλακό ξύλο) πρέπει να ρυθμίζονται τα κλαπέ αέρα. Κατά τη χρήση μαλακού ξύλου: Ρυθμίστε στη θέση. Κατά τη χρήση σκληρού ξύλου: Ρυθμίστε στη θέση Σχ. 4 Επισκόπηση πίνακα ελέγχου [] Είσοδος USB για την ενημέρωση του λογισμικού [] Οθόνη [3] Περιστροφικός διακόπτης/διακόπτης πίεσης (μενού) [4] Πλήκτρο επιστροφής (Exit) [5] Πλήκτρο αναμονής (Stand-by) [6] Κάλυμμα [7] Είσοδοι x RS [8] STB [9] Γενικός διακόπτης ΕΝΑΡΞΗ / ΠΑΥΣΗ [0] Ασφάλεια 6,3 A Σχ. 3 Παράδειγμα ρύθμισης κλαπέ αέρα Ικανότητα απορρόφησης ενέργειας Η ικανότητα απορρόφησης ενέργειας του συστήματος θέρμανσης εξαρτάται από την πραγματική τιμή της θερμοκρασίας νερού και της απώλειας θερμότητας της εγκατάστασης. Για την αποδοτική λειτουργία της εγκατάστασης θέρμανσης η χρησιμοποιούμενη ποσότητα καυσίμου πρέπει να προσαρμοστεί στην εκάστοτε ικανότητα απορρόφησης ενέργειας. Έτσι αποτρέπεται η υπερθέρμανση του λέβητα και μειώνεται η εκπομπή ρύπων. 6. Λειτουργίες του πίνακα ελέγχου Η μονάδα ελέγχου ελέγχει την ισχύ ανεμιστήρα και τις αντλίες με βάση τη θερμοκρασία λέβητα, τις ρυθμισμένες θερμοκρασίες και τον ενδεχομένως υπάρχοντα θερμοστάτη χώρου. Έτσι η θερμοκρασία του λέβητα διατηρείται σταθερή. Χάρη στη μονάδα ελέγχου επιτυγχάνονται χαμηλή κατανάλωση, υψηλότερος βαθμός απόδοσης, χαμηλές τιμές εκπομπών (σκόνη και επιβλαβείς ουσίες) και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του εναλλάκτη θερμότητας. Στη λειτουργία θέρμανσης στην οθόνη εμφανίζονται οι απαιτούμενες παράμετροι. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να εξοπλιστεί με περαιτέρω μονάδες. 8 Logano /0

9 Πίνακας ελέγχου 6 Πίνακας ελέγχου Στη βασική λειτουργία ο πίνακας ελέγχου ελέγχει με τον αλγόριθμο «Sigma» τον αριθμό στροφών του ανεμιστήρα καναλιού αναρρόφησης και συνεπώς τη θερμοκρασία του λέβητα. Σε περίπτωση χαμηλής θερμοκρασίας νερού θέρμανσης ο ανεμιστήρας καναλιού αναρρόφησης λειτουργεί με τη μέγιστη ρυθμισμένη ισχύ. Μετά την επίτευξη μιας ορισμένης θερμοκρασίας η ισχύς του ανεμιστήρα καναλιού αναρρόφησης αρχίζει να μειώνεται γραμμικά μέχρι την ελάχιστη ισχύ στην ονομαστική θερμοκρασία. Κατά την υπέρβαση της ονομαστικής θερμοκρασίας ο ανεμιστήρας καναλιού αναρρόφησης απενεργοποιείται και ο πίνακας ελέγχου μεταβαίνει στον τρόπο λειτουργίας Διατήρηση. Στον τρόπο λειτουργίας Επιτήρηση ο ανεμιστήρας καναλιού αναρρόφησης ενεργοποιείται μετά από ένα ρυθμισμένο χρονικό διάστημα για μικρή διάρκεια για τη διατήρηση της θράκας. Κατά τη μείωση της θερμοκρασίας λέβητα ο πίνακας ελέγχου μεταβαίνει ξανά στον τρόπο λειτουργίας Λειτουργία και η ισχύς του ανεμιστήρα καναλιού αναρρόφησης ελέγχεται ξανά σύμφωνα με τη θερμοκρασία λέβητα. Η πλήρης καύση του καυσίμου αναγνωρίζεται μέσω της μείωσης της θερμοκρασίας του λέβητα σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Ανεμιστήρας καναλιού αναρρόφησης Ο ανεμιστήρας καναλιού αναρρόφησης εξασφαλίζει τον αέρα καύσης με τη σωστή ρύθμιση των κλαπέ αέρα ( εικόνα 3, σελίδα 8). Ο διακόπτης επαφής πόρτας ενεργοποιεί με κάθε άνοιγμα της πόρτας φόρτωσης τον ανεμιστήρα καναλιού αναρρόφησης με μέγιστη ισχύ ανεμιστήρα αποτρέποντας έτσι την έξοδο των αερίων θέρμανσης στον χώρο τοποθέτησης. Κυκλοφορητές Η ελάχιστη θερμοκρασία για την ενεργοποίηση των κυκλοφορητών ανέρχεται σε 55 C. Αν η θερμοκρασία μειωθεί κάτω από την ελάχιστη θερμοκρασία νερού λέβητα, οι κυκλοφορητές απενεργοποιούνται. Έτσι αποτρέπεται η ψύξη του λέβητα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καύσης. Η θέρμανση σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες λέβητα οδηγεί στη συσσώρευση πίσσας και μπορεί να συνεπάγεται ζημιές στην εγκατάσταση απαγωγής καυσαερίων λόγω της δημιουργίας συμπυκνωμάτων. Δοχείο αδρανείας Ένα δοχείο αδρανείας παρέχει τη δυνατότητα λειτουργίας του λέβητα με βέλτιστες ονομαστικές συνθήκες. Η ενέργεια του καυσίμου λαμβάνεται με βέλτιστη απόδοση και ελάχιστες εκπομπές. Η θερμότητα που δεν καταναλώνεται για τη θέρμανση του κτιρίου αποθηκεύεται στο δοχείο αδρανείας. Ο πίνακας ελέγχου παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου της λειτουργίας του δοχείου αδρανείας μέσω δύο αισθητήρων θερμοκρασίας: Αισθητήρας δοχείου αδρανείας πάνω - Κατά την επίτευξη της ρυθμισμένης θερμοκρασίας κλείνει μια επαφή χωρίς δυναμικό, η οποία απενεργοποιεί τη δεύτερη πηγή θερμότητας (π. χ. λέβητας αερίου) και εναλλάσσει το σύστημα θέρμανσης στο λέβητα στερεού καυσίμου. Αισθητήρας δοχείου αδρανείας κάτω - Κατά την επίτευξη της ρυθμισμένης θερμοκρασίας (πλήρες φορτίο του δοχείου αδρανείας) απενεργοποιείται ο κυκλοφορητής κυκλώματος θέρμανσης. Έτσι αυξάνεται η θερμοκρασία λέβητα. Κατά την επίτευξη της ρυθμισμένης θερμοκρασίας ο λέβητας μεταβαίνει στον τρόπο λειτουργίας Επιτήρηση. Διακόπτης επαφής πόρτας Ο διακόπτης επαφής πόρτας [] ενεργοποιεί με κάθε άνοιγμα της πόρτας φόρτωσης τον ανεμιστήρα καναλιού αναρρόφησης αποτρέποντας έτσι την έξοδο των αερίων θέρμανσης στο χώρο τοποθέτησης. Σχ. 5 Διακόπτης επαφής πόρτας [] Βίδα επαφής πόρτας [] Διακόπτης επαφής πόρτας Σύστημα χειρισμού «Πάτημα και γύρισμα» Σχ. 6 Σύστημα χειρισμού του πίνακα ελέγχου Ο χειρισμός του πίνακα ελέγχου πραγματοποιείται μέσω ενός περιστροφικού διακόπτη. Περιστρέφοντας τον περιστροφικό διακόπτη [] επιλέξτε τα απαιτούμενα μενού και ρυθμίστε τις απαιτούμενες παραμέτρους. Πατώντας τον περιστροφικό διακόπτη [] επιλέξτε το μενού ή επιβεβαιώστε την επιλογή. 6.. Βασική ένδειξη Κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας εμφανίζεται η βασική ένδειξη. Για να μεταβείτε στο πρώτο επίπεδο μενού πατήστε τον περιστροφικό διακόπτη. Εμφανίζονται τα βασικά μενού. Επιλέξτε το επιθυμητό μενού και επιβεβαιώστε. Εμφανίζονται οι ονομασίες των επιλέξιμων παραμέτρων ή ένα άλλο επίπεδο μενού. Επιλέξτε την επιθυμητή παράμετρο και επιβεβαιώστε. Αλλάξτε την παράμετρο. Για να επιβεβαιώσετε την αλλαγή της παραμέτρου πατήστε τον περιστροφικό διακόπτη. Εμφανίζεται Επιβεβαίωση. -ή- Για να μην επιβεβαιώσετε την αλλαγή της παραμέτρου επιλέξτε τη λειτουργία Ακύρωση. Για να βγείτε από το τρέχον μενού επιλέξτε Ολοκλήρωση ή πατήστε το πλήκτρο Πίσω Logano /0 9

10 6 Πίνακας ελέγχου Τα επίπεδα και οι παράμετροι που εμφανίζονται εξαρτώνται από τις εγκατεστημένες μονάδες, την τρέχουσα σύνδεση, τη διαμόρφωση και τις επιλεγμένες λειτουργίες. Οι παράμετροι που δε χρειάζονται για την επιλεγμένη λειτουργία δεν εμφανίζονται Σχ. 7 Βασική ένδειξη παραμέτρων λέβητα [] Τρόπος λειτουργίας κυκλοφορητή [] Κατάσταση λέβητα [3] Πραγματική θερμοκρασία λέβητα [4] Θερμοκρασία σε C [5] Πραγματική θερμοκρασία ζεστού νερού [6] Ώρα, ημερομηνία [7] Κατάσταση πόρτας θαλάμου φόρτωσης [8] Κατάσταση πρόσθετου κυκλοφορητή [9] Ζεστό νερό χρήσης Ονομαστική θερμοκρασία [0] Κατάσταση κυκλοφορητή θερμαντήρα νερού [] Κατάσταση κυκλοφορητής ανόδου επιστροφής (κυκλοφορητής φόρτισης δοχείου αδρανείας) [] % της ισχύος ανεμιστήρα και κατάσταση ανεμιστήρα [3] Ονομαστική θερμοκρασία λέβητα [4] Θερμοκρασία στο δοχείο αδρανείας Οι τρόποι λειτουργίας οι οποίοι φαίνονται στην εικόνα 7, [] έχουν τις εξής λειτουργίες: Τρόπος λειτουργίας Έναυση Λειτουργία Διατήρηση Επιτήρηση Πίν. 3 Επεξήγηση Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για το άναμμα και την προθέρμανση του λέβητα. Στο κύριο μενού επιλέγεται Έναυση. Μετά το Επιβεβαίωση ξεκινά να λειτουργεί ο ανεμιστήρας καναλιού αναρρόφησης με τις ρυθμισμένες παραμέτρους. Στην οθόνη εμφανίζεται Έναυση. Κατά την επίτευξη θερμοκρασίας λέβητα 40 C ο λέβητας μεταβαίνει στο Λειτουργία. Μετά από το Έναυση ο πίνακας ελέγχου μεταβαίνει στη λειτουργία θέρμανσης. Εμφανίζεται Λειτουργία. Το Λειτουργία είναι η ονομασία για την ελεγχόμενη λειτουργία θέρμανσης. Ο ανεμιστήρας καναλιού αναρρόφησης ελέγχεται σύμφωνα με τον αλγόριθμο Sigma. Ο πίνακας ελέγχου ελέγχει τη θερμοκρασία λέβητα ως προς την ονομαστική θερμοκρασία. Αν η θερμοκρασία λέβητα υπερβεί την ονομαστική θερμοκρασία, ενεργοποιείται αυτόματα ο τρόπος λειτουργίας Διατήρηση. Στο Διατήρηση η θερμοκρασία λέβητα μειώνεται. Στην οθόνη εμφανίζεται Επιτήρηση. Στη λειτουργία Επιτήρηση ο ανεμιστήρας καναλιού αναρρόφησης απενεργοποιείται. Κατά διαστήματα ενεργοποιείται ξανά για να διασφαλιστεί η διατήρηση της θράκας. Αν η θερμοκρασία λέβητα μειωθεί κατά 5 C κάτω από τη ρυθμισμένη θερμοκρασία στο Λειτουργία, γίνεται ξανά μετάβαση στον τρόπο λειτουργίας Λειτουργία. Ο λέβητας λειτουργεί με τις κανονικές λειτουργίες ελέγχου. Τέλεια καύση Αν η θερμοκρασία λέβητα σε χρονικό διάστημα 45 λεπτών μειωθεί κατά 5 C και δεν ανέλθει ξανά κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, ο πίνακας ελέγχου μεταβαίνει στον τρόπο λειτουργίας Τέλεια καύση. Ο ανεμιστήρας και οι κυκλοφορητές απενεργοποιούνται. Στην οθόνη εμφανίζεται Τέλεια καύση. Ορισμοί τρόπων λειτουργίας 6.. Ένδειξη λειτουργίας Στις διάφορες προβολές οθόνης μπορούν να εμφανιστούν οι λειτουργίες λέβητα και (αν υπάρχουν) οι λειτουργίες μονάδων. Η επιλογή της ένδειξης πραγματοποιείται είτε στο Ρυθμίσεις λειτουργίας ή πατώντας το πλήκτρο Πίσω Βασικό μενού Μετά το πάτημα του περιστροφικού διακόπτη εμφανίζεται το Μενού των επιμέρους λειτουργιών ελέγχου και οι ρυθμίσεις ελέγχου. Λειτουργία Περαιτέρω Επεξήγηση πληροφορίες Πίσω Επιστροφή στο προηγούμενο μενού ή στην προηγούμενη ένδειξη Έναυση Τρόπος λειτουργίας για την εκκίνηση του λέβητα. Μετά την επιβεβαίωση ξεκινά να λειτουργεί ο ανεμιστήρας καναλιού αναρρόφησης με τις ρυθμισμένες παραμέτρους. Αν μέσα σε 40 λεπτά δεν επιτευχθεί η ονομαστική θερμοκρασία λέβητα των 40 C, το Έναυση τερματίζεται και στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα Σφάλμα προθέρμανσης. Βλ. παρακάτω Χειροκίνητη λειτουργία Χειροκίνητη λειτουργία του ανεμιστήρα, των κυκλοφορητών και των αντλιών. Πίνακας 5, σελίδα 0 Logano /0

11 Πίνακας ελέγχου 6 Λειτουργία Ονομαστική θερμοκρασία λέβητα Περαιτέρω Επεξήγηση πληροφορίες Ρύθμιση της θερμοκρασίας λέβητα στην επιτρεπτή περιοχή 60 C...85 C Ονομαστική θερμοκρασία ΖΝΧ Ρύθμιση της θερμοκρασίας ζεστού νερού στην επιτρεπτή περιοχή C Βλ. παρακάτω Ισχύς ανεμιστήρα Ρύθμιση της μέγιστης ισχύος για τη λειτουργία...00% Χρόνος λειτουργίας ανεμιστήρα με διατήρηση πυράκτωσης Διακοπή του χρόνου λειτουργίας ανεμιστήρα με Επιτήρηση Χρόνος λειτουργίας του ανεμιστήρα καναλιού αναρρόφησης στο Χρόνος λειτουργίας ανεμιστήρα με διατήρηση πυράκτωσης δευτερόλεπτα Διάρκεια της διακοπής του χρόνου λειτουργίας του ανεμιστήρα καναλιού αναρρόφησης κατά τη διακοπή του χρόνου λειτουργίας ανεμιστήρα στο Επιτήρηση...60 δευτερόλεπτα Ισχύς διατήρησης Ισχύς ανεμιστήρα στο Επιτήρηση...00% Τρόπος λειτουργίας κυκλοφορητή Ρύθμιση του τρόπου ελέγχου των κυκλοφορητών: Λειτουργία θέρμανσης Προτεραιότητα ζεστού νερού Παράλληλη λειτουργία Θερινή λειτουργία Βλ. παρακάτω Ώρα Ρύθμιση της τρέχουσας ώρας για το Πρόγραμμα χρόνου Πίνακας 7, σελίδα Ημερομηνία Ρύθμιση της τρέχουσας ώρας για το Επισκόπηση βλαβών Μείωση θερμοκρασίας χώρου Ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας κατά την οποία θα μειώνεται η θερμοκρασία λέβητα όταν επιτυγχάνεται η θερμοκρασία χώρου (ανοιχτή επαφή του θερμοστάτη). Πρόγραμμα χρόνου Επιλογή του ημερήσιου/εβδομαδιαίου προγράμματος για τόν έλεγχο του λέβητα Πίνακας 7, σελίδα Ρυθμίσεις λειτουργίας Ρυθμίσεις των παραμέτρων πίνακα ελέγχου κατά την εγκατάσταση του λέβητα από τον τεχνικό Γλώσσα Επιλογή της γλώσσας επικοινωνίας για τον πίνακα ελέγχου: Πολωνικά Αγγλικά Γερμανικά Τσέχικα Σλοβάκικα Ρουμανικά Ουγγρικά Ουκρανικά Ρώσικα Λετονικά Εσθονικά Λιθουανικά Βουλγαρικά Ελληνικά Βασική ρύθμιση Επαναφορά των ρυθμίσεων όλων των παραμέτρων στην αρχική ρύθμιση του κατασκευαστή Βλ. παρακάτω Μενού σέρβις Ρύθμιση σέρβις των παραμέτρων πίνακα ελέγχου (μέσω κωδικού πρόσβασης) Έκδοση λογισμικού Στοιχεία για τον τύπο πίνακα ελέγχου και την έκδοση λογισμικού Βλ. παρακάτω Πίν. 4 Βασικό μενού Άναμμα Εκκίνηση του λέβητα από το Κεντρικό μενού ( κεφάλαιο 6..3, σελίδα 0). Ο πίνακας ελέγχου χρησιμοποιεί για το Έναυση τις ρυθμίσεις παραμέτρων του ανεμιστήρα από το Μενού σέρβις. Μετά την επίτευξη της ρυθμισμένης θερμοκρασίας καυσαερίων η εγκατάσταση θέρμανσης μεταβαίνει αυτόματα στο Λειτουργία. Logano /0

12 7 Προστασία της εγκατάστασης θέρμανσης Απαιτούμενες ρυθμίσεις ζεστού νερού ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω καυτού νερού! Όταν η ονομαστική θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί σε θερμοκρασία > 60 C, υπάρχει κίνδυνος ζεματίσματος. Μην ανοίγετε το ζεστό νερό χωρίς ανάμιξη με κρύο. Εγκαταστήστε βαλβίδα ανάμιξης. Χρησιμοποιείτε τη μέγιστη ρύθμιση μόνο για τη θερμική απολύμανση του θερμαντήρα ζεστού νερού. Θερμική απολύμανση Όταν η λειτουργία Θερμική απολύμανση είναι επιλεγμένη, το ζεστό νερό θερμαίνεται σε μια ρυθμισμένη θερμοκρασία (Θερμοκρασία απολύμανσης), που απαιτείται για την καταπολέμηση νοσογόνων οργανισμών (π.χ. λεγιονέλλες). Ο πίνακας ελέγχου προσπαθεί στο δεδομένο χρόνο (Χρόνος απολύμανσης), να φτάσει στη Θερμοκρασία απολύμανσης. Αν η Θερμοκρασία απολύμανσης δεν επιτευχθεί σε αυτόν το χρόνο, ο πίνακας ελέγχου δε θα προσπαθήσει να ξεκινήσει εκ νέου τη θερμική απολύμανση. Για να είστε σε θέση να διασφαλίσετε τη Θερμοκρασία απολύμανσης, με τη Χρόνος προθέρμανσης για απολύμανση ρυθμίζεται ο χρόνος, στον οποίο ο λέβητας θα πρέπει να έχει προσεγγίσει τη Θερμοκρασία απολύμανσης. Χειροκίνητη λειτουργία Στη χειροκίνητη λειτουργία μπορούν να ενεργοποιηθούν και να απενεργοποιηθούν όλα τα εξαρτήματα για έλεγχο λειτουργίας. Ρύθμίσεις λειτουργίας της εγκατάστασης λέβητα: Ρύθμιση Επεξήγηση Ανεμιστήρας Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του καναλιού ανεμιστήρα καναλιού αναρρόφησης αναρρόφησης Ισχύς ανεμιστήρα Ρύθμιση της ισχύος στην περιοχή % Κυκλοφορητής θέρμανσης Κυκλοφορητής θερμαντήρα νερού Πίν. 5 Χειροκίνητη λειτουργία Τρόπος λειτουργίας κυκλοφορητή Πίν. 6 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των κυκλοφορητών Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του κυκλοφορητή θερμαντήρα νερού ή του πρόσθετου κυκλοφορητή Βαλβίδα, Βαλβίδα Διακοπή/Άνοιγμα/Κλείσιμο της βαλβίδας όταν είναι συνδεδεμένη μια μονάδα ανάμιξης Συναγερμός - Alarm Έλεγχος του ακουστικού σήματος συναγερμού Ρύθμιση Επεξήγηση Λειτουργία θέρμανσης Ο κυκλοφορητής θερμαντήρα νερού είναι απενεργοποιημένος. Προτεραιότητα ζεστού Κατά τη θέρμανση του πόσιμου νερού ο νερού κυκλοφορητής κυκλώματος θέρμανσης είναι απενεργοποιημένος. Παράλληλη λειτουργία Σε περίπτωση απαίτησης του κυκλοφορητή θερμαντήρα νερού ο κυκλοφορητής κυκλώματος θέρμανσης παραμένει ενεργοποιημένος. Θερινή λειτουργία Ο κυκλοφορητής κυκλώματος θέρμανσης είναι απενεργοποιημένος. Τρόπος λειτουργίας κυκλοφορητή Πρόγραμμα χρόνου Ρύθμιση Απενεργοποίηση Πρόγραμμα χρόνου Πρόγραμμα χρόνου Ρύθμιση προγράμματος χρόνου Ρύθμιση προγράμματος χρόνου Διαγρ δεδομένων Πίν. 7 Πρόγραμμα χρόνου Εργοστασιακή ρύθμιση Με αυτή την επιλογή μπορεί να γίνει επαναφορά αλλαγμένων παραμέτρων στην εργοστασιακή ρύθμιση. Συνιστούμε να τεκμηριώνετε τις ειδικές για την εγκατάσταση ρυθμίσεις έτσι ώστε οι παράμετροι να είναι διαθέσιμες σε περίπτωση μη ενδεδειγμένης παρέμβασης και για την εκ νέου ρύθμιση των αντίστοιχων παραμέτρων. Έκδοση λογισμικού Αυτή η επιλογή δίνει πληροφορίες για τον τύπο πίνακα ελέγχου και για την έκδοση λογισμικού. Σημειώστε τα στοιχεία και αναφέρετέ τα στο συνεργάτη του Σέρβις για την αποκατάσταση βλάβης. 7 Προστασία της εγκατάστασης θέρμανσης Θερμική προστασία λέβητα Επεξήγηση Πρόγραμμα χρόνου απενεργοποιημένο Έλεγχος της θερμοκρασίας λέβητα για όλες τις ημέρες της εβδομάδας Έλεγχος της θερμοκρασίας λέβητα για Δευτέρα έως Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή Ρύθμιση της συνάρτησης θερμοκρασίας/ χρόνου για κάθε μεμονωμένη ημέρα Ρύθμιση της συνάρτησης θερμοκρασίας/ χρόνου για Δε-Πα, Σα-Κυ Ρύθμιση της μεταβολής θερμοκρασίας λέβητα σε σχέση με τη βασική θερμοκρασία κατά μεμονωμένες ώρες Διαγραφή και των δύο προγραμμάτων χρόνου της θερμοκρασίας λέβητα ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υλικές ζημιές λόγω θερμικών τάσεων! Κατά τη συμπλήρωση κρύου νερού θέρμανσης σε έναν θερμό λέβητα μπορεί να προκληθούν ρωγμές λόγω θερμικών τάσεων. Γεμίζετε την εγκατάσταση θέρμανσης μόνο σε κρύα κατάσταση. Μέγιστη θερμοκρασία προσαγωγής 40 C. Η πλήρωση της εγκατάστασης θέρμανσης πρέπει να διεξάγεται αποκλειστικά μέσω ενός ανοίγματος πλήρωσης στην επιστροφή του συστήματος σωλήνων της εγκατάστασης θέρμανσης. Η ελάχιστη θερμοκρασία επιστροφής αποτρέπει τη μείωση της θερμοκρασίας του λέβητα κάτω από το σημείο δρόσου του αερίου θέρμανσης. Αν η θερμοκρασία μειωθεί κάτω από την ελάχιστη θερμοκρασία λέβητα (σημείο δρόσου) δημιουργείται συμπύκνωμα το οποίο προκαλεί διάβρωση στο λέβητα. Λόγω της διάβρωσης ο λέβητας καταστρέφεται. Η ελάχιστη θερμοκρασία επιστροφής και συνεπώς η ελάχιστη θερμοκρασία λέβητα πρέπει να εξασφαλίζεται μέσω ανόδου θερμοκρασίας επιστροφής. Ηλεκτρική προστασία λέβητα Για τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής ασφάλειας και απρόσκοπτης λειτουργίας η εγκατάσταση θέρμανσης διαθέτει μια σειρά προστατευτικών Logano /0

13 Τερματισμός λειτουργίας 8 διατάξεων. Όταν ενεργοποιηθούν τα ηλεκτρικά προστατευτικά κυκλώματα, ακούγεται ένας ήχος συναγερμού. Μια βλάβη εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου. Αποκαταστήστε τη βλάβη. Αφού αντιμετωπιστεί η βλάβη: Πατήστε τον περιστροφικό διακόπτη. Στη συνέχεια ο πίνακας ελέγχου επιστρέφει στη λειτουργία θέρμανσης. 7. Επιτήρηση προθέρμανσης Αν κατά την προθέρμανση η θερμοκρασία δεν φτάσει στην τιμή 40 C μέσα σε ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα (30 λεπτά), η Έναυση διακόπτεται. Η κατάσταση του λέβητα μεταβαίνει από Έναυση σε Τέλεια καύση και στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα Σφάλμα προθέρμανσης. Ο ανεμιστήρας απενεργοποιείται. Ο κυκλοφορητής ανακυκλοφορίας ενεργοποιείται ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία λέβητα. 7. Θερμικό ασφαλείας (STB) Η θερμομόνωση πραγματοποιείται μέσω ενός μηχανικού θερμικού το οποίο βρίσκεται μέσα στο κυάθιο εμβάπτισης του αισθητήρα θερμοκρασίας λέβητα. Αν η θερμοκρασία υπερβεί τους 95 C, ο ανεμιστήρας καναλιού αναρρόφησης απενεργοποιείται και ενεργοποιείται ο κυκλοφορητής κυκλώματος θέρμανσης (Κυκλοφορητής θέρμανσης). Η υπερθέρμανση του λέβητα ή μια δυσλειτουργία λόγω ζημιάς στον πίνακα ελέγχου μπορεί να ενεργοποιήσει την θερμομόνωση. Αφού κρυώσει ο λέβητας κάτω από 90 C το STB ( εικόνα 4, [8], σελίδα 8) πρέπει να απασφαλιστεί με το χέρι. Για το σκοπό αυτό ξεβιδώστε το καπάκι και πατήστε το κόκκινο κουμπί. Όταν το STB έχει ενεργοποιηθεί, ο πίνακας ελέγχου έχει απενεργοποιηθεί. 7.3 Επιτήρηση αισθητήρα θερμοκρασίας Αν ο αισθητήρας θερμοκρασίας λέβητα ή ο αισθητήρας θερμοκρασίας ζεστού νερού υποστεί ζημιά, ακούγεται ένας ήχος συναγερμού. Εμφανίζεται μια βλάβη. Ο ανεμιστήρας απενεργοποιείται και ο κυκλοφορητής ενεργοποιείται ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία λέβητα. Αν υποστεί ζημιά ο αισθητήρας θερμοκρασίας λέβητα, ο συναγερμός παραμένει ενεργός μέχρι να αντικατασταθεί ο αισθητήρας θερμοκρασίας. Αν υποστεί ζημιά ο αισθητήρας θερμοκρασίας ζεστού νερού, ο συναγερμός μπορεί να απενεργοποιηθεί πατώντας τον περιστροφικό διακόπτη. Η μονάδα ελέγχου βρίσκεται στη λειτουργία θέρμανσης. Η παρασκευή ζεστού νερού παραμένει απενεργοποιημένη. Για τη σωστή λειτουργία του λέβητα πρέπει να αντικατασταθεί ο αισθητήρας που παρουσιάζει πρόβλημα. 7.4 Προστασία έναντι υπερθέρμανσης λέβητα Αν η θερμοκρασία λέβητα φτάσει στους 90 C, ακούγεται ένας ήχος συναγερμού και ο ανεμιστήρας απενεργοποιείται. Οι κυκλοφορητές ενεργοποιούνται. Πιθανές αιτίες της υπερθέρμανσης: Βλάβη λέβητα Λανθασμένα τοποθετημένος ή ελαττωματικός αισθητήρας θερμοκρασίας Ελαττωματικός κυκλοφορητής 7.5 Ασφάλεια ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υλικές ζημιές λόγω λανθασμένης ασφάλειας! Μια λανθασμένη ασφάλεια μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε ηλεκτρικά/ ηλεκτρονικά εξαρτήματα και στα συνδεδεμένα ηλεκτρικά κυκλώματα. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τον τύπο ασφάλειας που αναγράφεται στο εξάρτημα (τύπος κατασκευής, ένταση ρεύματος, βραδύτητα). 8 Τερματισμός λειτουργίας 8. Θέση εκτός λειτουργίας του λέβητα ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υλικές ζημιές από παγετό! Αν η εγκατάσταση θέρμανσης δε βρίσκεται σε χώρο ασφαλή έναντι παγετού και είναι εκτός λειτουργίας, μπορεί να παγώσει σε περίπτωση παγετού. Στη θερινή λειτουργία ή με φραγμένη λειτουργία θέρμανσης η συσκευή προστατεύεται μόνο από τον παγετό. Αφήνετε την εγκατάσταση θέρμανσης συνεχώς ενεργοποιημένη, στο βαθμό που είναι δυνατό. -ή- Προστατέψτε την εγκατάσταση θέρμανσης από το πάγωμα αναθέτοντας σε μια τεχνική εταιρεία την εκκένωση των αγωγών νερού θέρμανσης και πόσιμου νερού μέχρι το κατώτερο σημείο. -ή- Αν χρησιμοποιούνται αντιψυκτικά: Ελέγχετε κάθε χρόνια ή μετά από τη συμπλήρωση νερού θέρμανσης, αν η αντιπαγετική προστασία διασφαλίζεται από το αντιψυκτικό. Για να τερματίσετε τη λειτουργία του λέβητα, αφήστε τα καύσιμα να καούν τελείως, χωρίς να επιταχύνετε τεχνητά τη διαδικασία καύσης. Καθαρίστε την εγκατάσταση θέρμανσης σχολαστικά αν πρόκειται να τη θέσετε εκτός λειτουργίας για παρατεταμένο διάστημα (π. χ. στο τέλος της περιόδου θέρμανσης) ( κεφάλαιο 9, σελίδα 4), επειδή οι εναποθέσεις στάχτης απορροφούν υγρασία. Η υγρασία σχηματίζει με τα άλατα που υπάρχουν στη στάχτη οξέα, τα οποία καταστρέφουν το λέβητα. Απενεργοποιήστε την εγκατάσταση στον πίνακα ελέγχου. Προστατέψτε την εγκατάσταση θέρμανσης από τον παγετό. Εκκενώστε τους αγωγούς νερού ή γεμίστε το σύστημα με αντιπαγετική προστασία (τηρείτε τις υποδείξεις του κατασκευαστή). Ο προμηθευτής σας θα σας ενημερώσει σχετικά με τα αντιψυκτικά τα οποία είναι εγκεκριμένα για αυτό το λέβητα. 8. Θέση εκτός λειτουργίας της εγκατάστασης θέρμανσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος θανάτου από πυρκαγιά! Ανάλογα με την ποσότητα καυσίμου κατά τη διάρκεια της καύσης μπορεί να δημιουργηθούν μεγάλες ποσότητες καυσαρερίων που μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα. Ανοίξτε αργά τις πόρτες του καυστήρα. Αποσυνδέστε την εγκατάσταση θέρμανσης από την τάση μέσω του διακόπτη έκτακτης ανάγκης της εγκατάστασης θέρμανσης ή την αντίστοιχη ασφάλεια. Μη θέσετε σε καμία περίπτωση τη ζωή σας σε κίνδυνο. Πάνω απ' όλα προέχει η ασφάλειά σας. Μια γυάλινη ασφάλεια 6,3 ΑΤ ασφαλίζει τον πίνακα ελέγχου και τα συνδεδεμένα ηλεκτρικά κυκλώματα. Logano /0 3

14 9 Συντήρηση και καθαρισμός 9 Συντήρηση και καθαρισμός 9. Υποδείξεις ασφαλείας για τον καθαρισμό και τη συντήρηση HΚίνδυνος για την υγεία λόγω λανθασμένου χειρισμού και πλημμελούς καθαρισμού! Το άνοιγμα της πόρτας του φλογοθαλάμου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θέρμανσης οδηγεί σε ανεξέλεγκτη εκροή αερίων θέρμανσης. Ανοίγετε την πόρτα του φλογοθαλάμου μόνο εφόσον ο λέβητας δεν είναι αναμμένος και έχει κρυώσει. Κατά τον καθαρισμό και τη συντήρηση φοράτε προστατευτικά γάντια. HΖημιές στην εγκατάσταση λόγω εσφαλμένης συντήρησης και εσφαλμένου καθαρισμού! Η ανεπαρκής ή μη ενδεδειγμένη συντήρηση του λέβητα μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές ή ακόμα και καταστροφή του λέβητα και σε απώλεια του δικαιώματος εγγύησης. Απομακρύνετε τακτικά τη στάχτη από το λέβητα. Καθαρίζετε το λέβητα τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Η εγκατάσταση θέρμανσης πρέπει να υποβάλλεται σε τακτική, ολοκληρωμένη και προβλεπόμενη συντήρηση. Μετά τον καθαρισμό ελέγξτε τη θέση των πυρότουβλων. 9. Γενικές υποδείξεις για τη συντήρηση και τον καθαρισμό Η τακτική και προβλεπόμενη συντήρηση της εγκατάστασης θέρμανσης διασφαλίζει τη διατήρηση ενός υψηλού βαθμού απόδοσης, εγγυάται την υψηλή ασφάλεια λειτουργίας και την οικολογική καύση. Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά του κατασκευαστή. Για ζημιές, οι οποίες οφείλονται στη χρήση ανταλλακτικών που δεν έχουν παραδοθεί από τον κατασκευαστή, ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. 9.3 Καθαρισμός του πίνακα ελέγχου Εάν χρειάζεται, καθαρίστε το περίβλημα με ένα υγρό πανί. Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή διαβρωτικά μέσα καθαρισμού. 9.4 Καθαρισμός του λέβητα ΠΡΟΣΟΧΗ: Ζημιές στην εγκατάσταση από λανθασμένο χειρισμό! Αποφύγετε ζημιές στα τούβλα. Μην χρησιμοποιείτε συρματόβουρτσα για τον καθαρισμό των πυρότουβλων. Ημερησ ίως Διαστήματα καθαρισμού ) Μια φορά την εβδομάδα Μία φορά το μήνα Μια φορά το εξάμηνο Λίθινο μπεκ X Χώρος πλήρωσης X Καθαρίζετε τα X εσωτερικά τοιχώματα του χώρου πλήρωσης με την ξύστρα. Απομακρύνετε τη στάχτη από το φλογοθάλαμο με τo άγκιστρο ανάδευσης. Καθαρίζετε τις X θερμαντικές επιφάνειες του φλογοθαλάμου, καθαρίζετε τους κεραμικούς λίθους, απομακρύνετε τη στάχτη μεταξύ πυρότουβλων και τοιχώματος φλογοθαλάμου. Συλλέκτης X καυσαερίων στροβιλοσυμπιεστή Ανεμιστήρας καυσαερίων, καθαρισμός των ελασμάτων πρωτεύοντα αέρα στο χώρο πλήρωσης X ) Τα διαστήματα καθαρισμού πρέπει να προσαρμόζονται στις τοπικές συνθήκες (είδος ξύλου, διάρκεια χρήσης κ.λπ.) και στις συνθήκες χρήσης. Πίν. 8 Διαστήματα καθαρισμού Η στάχτη που δημιουργείται κατά την καύση αποτίθεται κατά το μεγαλύτερο μέρος της πάνω στα πυρότουβλα του χώρου πλήρωσης. Παρόλο που η πυρολυτική καύση δημιουργεί αισθητά λιγότερη και πιο λεπτόκοκκη στάχτη σε σχέση με τους κλασικούς λέβητες, ο χώρος πλήρωσης του φλογοθαλάμου πρέπει να καθαρίζεται τακτικά κάθε 3 ημέρες. Ο καθαρισμός της εγκατάστασης θέρμανσης εξαρτάται από την ποιότητα καύσιμης ύλης και τις συνθήκες περιβάλλοντος. Αποθέσεις αιθάλης και στάχτης στα εσωτερικά τοιχώματα του λέβητα και τα πυρότουβλα μειώνουν τη μεταφορά θερμότητας. Κατά τη λειτουργία ενός λέβητα αεριοποίησης ξύλου δημιουργείται λιγότερη στάχτη από ό,τι με έναν συμβατικό λέβητα. Ωστόσο, ο ανεπαρκής καθαρισμός αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου ακόμη και στους λέβητες αεριοποίησης ξύλου και μπορεί να επιβαρύνει το περιβάλλον. Ο τακτικός καθαρισμός διασφαλίζει την ισχύ του λέβητα. Η έλλειψη στεγανότητας στις πόρτες και τα ανοίγματα ελέγχου επιδρά σημαντικά στην καύση και την ισχύ του λέβητα, επειδή επιτρέπει την είσοδο περίσσειας αέρα. Ο καθαρισμός πρέπει να πραγματοποιείται πριν από την έναρξη θέρμανσης και μόνο με κρύο φλογοθάλαμο. Στις σχετικές εργασίες καθαρισμού φροντίζετε για την καλύτερη δυνατή στεγάνωση των ανοιγμάτων. Ελέγχετε τακτικά μήπως οι στεγανώσεις στις πόρτες παρουσιάζουν φθορές καθώς και αν έχουν επαρκή ελαστικότητα Εξοπλισμός καθαριότητας Για τον καθαρισμό του λέβητα, απαιτείται ο παρακάτω πρόσθετος εξοπλισμός: 4 Logano /0

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη - Πρωτότυπο Logano S E S E S E. Λέβητας στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό.

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη - Πρωτότυπο Logano S E S E S E. Λέβητας στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. Λέβητας στερεών καυσίμων 0010005648-001 6720864725 (2016/01) GR Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη - Πρωτότυπο Logano S181-15 E S181-20 E S181-25 E Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM443 Πλακέτα ηλιακού Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 615 869-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3

Διαβάστε περισσότερα

/2001 GR Για το χρήστη. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση

/2001 GR Για το χρήστη. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση 6304 5398 04/2001 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Στοιχεία έκδοσης Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου Logano G215 WS µε καυστήρα Logatop LE

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου Logano G215 WS µε καυστήρα Logatop LE 6302 7070 07/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου Logano G215 WS µε καυστήρα Logatop LE ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης FM456 FM457. Πλακέτα λειτουργίας. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης FM456 FM457. Πλακέτα λειτουργίας. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM456 FM457 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 615 286 03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 ECO και Logano G125 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 ECO και Logano G125 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 ECO και Logano G125 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 616 700-04/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Logano G221

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Logano G221 Λέβητας στερεών καυσίμων 6 720 809 695 (2014/03) GR Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Logano G221 Εύρος ισχύος από 20 kw έως 40 kw Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

7 747 000 447 02/2006 GR

7 747 000 447 02/2006 GR 7 747 000 447 02/2006 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας για πιεστικό καυστήρα Logano GE615 Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

/2006 GR

/2006 GR 7746800095 12/2006 GR (el) Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Logamax plus GB022-24/24K Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από τη θέση σε λειτουργία Σημαντικές γενικές

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 159 11/2002 GR

7 747 002 159 11/2002 GR 7 747 002 159 11/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G124/G124 V Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR 6 720 643 898-00.1O Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23 GR Οδηγίες χρήσης 2 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας....... 4 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα ελέγχου 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 648 484 (2011/04) GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logamatic Πίνακας ελέγχου. Πίνακας ελέγχου για λέβητα στερεών καυσίμων με κυκλοφορητή (2011/09) GR

Οδηγίες χρήσης. Logamatic Πίνακας ελέγχου. Πίνακας ελέγχου για λέβητα στερεών καυσίμων με κυκλοφορητή (2011/09) GR Οδηγίες χρήσης Πίνακας ελέγχου 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Πίνακας ελέγχου για λέβητα στερεών καυσίμων με κυκλοφορητή 6 720 803 804 (2011/09) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Logano/Logano plus. G225/GB225 με καυστήρα Logatop BE. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση.

Οδηγίες χρήσης Logano/Logano plus. G225/GB225 με καυστήρα Logatop BE. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. Λέβητας χαμηλών θερμοκρασίων/ συμπύκνωσης με ανεμιστήρα 6 720 615 876-00.1RS 6 720 616 215 (2015/03) GR Οδηγίες χρήσης Logano/Logano plus G225/GB225 με καυστήρα Logatop BE Διαβάστε προσεκτικά το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Πίνακας ρυθμίσεων R1 Πίνακας ρυθμίσεων R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225. Παρελκόμενα. Για τον τεχνικό

Οδηγίες εγκατάστασης. Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225. Παρελκόμενα. Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης Παρελκόμενα Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 119-2008/02

Διαβάστε περισσότερα

GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH KE/AE 23/31. Εγχειρίδιο για το χρήστη (2009/09) GR

GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH KE/AE 23/31. Εγχειρίδιο για το χρήστη (2009/09) GR GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH KE/AE 23/31 el Εγχειρίδιο για το χρήστη 6 720 680 418 (2009/09) GR 2 Πίνακας Περιεχομένων GR Πίνακας Περιεχομένων 1 Οδηγίες για την ασφάλειά σας και ερμηνεία συμβόλων.................3

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Καυστήρας μπλε φλόγας Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A 6 720 818 766 (2001/10) GR Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G221 20 kw 25 kw 32 kw 40 kw 6 720 802 658 (2012/06) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα........................... 2 1 Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Logano plus

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Logano plus auto man fav menu info Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου 6 720 817 012 (2015/03) GR 6 720 804 973-00.3T Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Logano plus GB125 με καυστήρα Logatop BE Διαβάστε προσεκτικά πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από οθόνη, τρία σημεία ενδείξεων και τέσσερα πλήκτρα.

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από οθόνη, τρία σημεία ενδείξεων και τέσσερα πλήκτρα. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MSK Το σύστημα ελέγχου της ροής του πρωτογενούς αέρα καύσης (MSK), έχει ως στόχο τη διατήρηση σταθερής απόδοσης του τζακιού καθ όλη τη διαδικασία καύσης του ξύλου. Το MSK ελέγχει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης KA 306. Ενεργειακό τζάκι. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας 6720643536 (10/1998) GR

Οδηγίες χρήσης KA 306. Ενεργειακό τζάκι. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας 6720643536 (10/1998) GR Οδηγίες χρήσης Ενεργειακό τζάκι KA 306 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας 6720643536 (10/1998) GR Πίνακας περιεχομένων 1 Γενικές υποδείξεις...........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ Αποκλειστική Αντιπροσωπεία Παράπλευρος Εγνατίας Οδού Τ.Θ. 1200 Τ.Κ. 57 008 Κόµβος ιαβατών, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Logano S Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση! λέβητα στερεών καυσίμων

Οδηγίες χρήσης Logano S Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση! λέβητα στερεών καυσίμων λέβητα στερεών καυσίμων 6 70 647 653-00.T Οδηγίες χρήσης Logano S- 6 70 803 80 (04/03) GR Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση! Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ειδικός λέβητας Logano plus SB615. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση /2002 GR

Οδηγίες χρήσης. Ειδικός λέβητας Logano plus SB615. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση /2002 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας Logano plus SB615 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση 7 747 019 084-01/2002 GR Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Logano plus GB102S-16/30 GB102-16/30/42. Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση.

Οδηγίες χρήσης Logano plus GB102S-16/30 GB102-16/30/42. Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6 720 815 098 (2015/03) GR Οδηγίες χρήσης Logano plus GB102S-16/30 GB102-16/30/42 Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη. Πίνακας ελέγχου. Logamatic MC110. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό (2017/04) GR

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη. Πίνακας ελέγχου. Logamatic MC110. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό (2017/04) GR Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Πίνακας ελέγχου Logamatic MC0 Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 00002670-00 6720868684 (207/04) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών / ξηρών ρύπων

Υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών / ξηρών ρύπων Υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών / ξηρών ρύπων Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής, διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας και ενεργήστε βάσει αυτών. Φυλάξτε τις παρούσες υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη ουδετεροποίησης συμπυκνωμάτων

Διάταξη ουδετεροποίησης συμπυκνωμάτων Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό Διάταξη ουδετεροποίησης συμπυκνωμάτων NE0.1 V3 6 720 817 040 (2010/03) GR Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

VITODENS 050-W Presentation 2 Version

VITODENS 050-W Presentation 2 Version Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου υγραερίου για θέρμανση και ζεστό ισχύος έως 33,0 KW Εναλλάκτης Inox-Radial Κυλινδρικός καυστήρας Έξοδος καυσαερίων Δοχείο διαστολής Βαλβίδα αερίου Εναλλάκτης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

/2001 GR Για τον χειριστή

/2001 GR Για τον χειριστή 6301 9043 11/2001 GR Για τον χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G115 και Logano G115 µε καυστήρα Logatop Παρακαλούµε διαβάστε το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00.

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00. Οδηγίες χρήσης λέβητα στερεών καυσίμων 6 70 647 653-00.T Logano S- Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 70 803 80 (0/) GR Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, Η ζεστασιά είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Logano. S kw. Λέβητας στερεού καυσίμου

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Logano. S kw. Λέβητας στερεού καυσίμου Λέβητας στερεού καυσίμου 000004645-00 Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Logano S7-...50 kw 67083067 (05/0) GR Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τησυναρμολόγηση και τη συντήρηση. Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Bosch 2500F Bosch 2500F 20 & Bosch 2500F 30. Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης (2015/05) GR

Bosch 2500F Bosch 2500F 20 & Bosch 2500F 30. Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης (2015/05) GR 6720812424-00.1Wo Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου 20 & 30 Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης GR 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεων ασφαλείας........... 3 1.1 Επεξήγηση συμβόλων............................

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Ψυγείο - Καταψύκτης. Manual de Utilizare Frigider - Congelator. Bedienungsanleitung INVMS45A2 INVMS45A2-BS

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Ψυγείο - Καταψύκτης. Manual de Utilizare Frigider - Congelator. Bedienungsanleitung INVMS45A2 INVMS45A2-BS INVMS45A2 INVMS45A2-BS User s Manual Refrigerator - Freezer Εγχειρίδιο Χρήσης Ψυγείο - Καταψύκτης Manual de Utilizare Frigider - Congelator Bedienungsanleitung Kühl-/Gefrierschrank English/Ελληνικά/Română/Deutsch

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 604 00 0/005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G5/G5 Logalux SU60/00/00 Logalux ST50/00/00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Τοποθέτηση................................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Mοντέλο: UHC-862 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής και φυλάξτε τες για μελλοντική χρήση ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 448. Πλακέτα αναφοράς βλαβών. Για το χρήστη. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 448. Πλακέτα αναφοράς βλαβών. Για το χρήστη. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Οδηγίες χρήσης Πλακέτα αναφοράς βλαβών Πλακέτα λειτουργίας FM 448 Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 649 341 (2001/03) GR Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται όσον αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

Truma CP (E) classic. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 14

Truma CP (E) classic. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 14 Truma CP (E) classic Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 14 Στοιχεία χειρισμού CP (E) classic Πίνακας περιεχομένων Σύμβολα που χρησιμοποιούνται...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας. Λέβητας πετρελαίου/ αερίου. Logano SK645 Logano SK745. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας. Λέβητας πετρελαίου/ αερίου. Logano SK645 Logano SK745. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου/ αερίου 6 720 615 361-01.1SL Χαλύβδινος λέβητας Logano SK645 Logano SK745 Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 646 759 (08/2010) GR

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων

Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων Logano S121-2 26-38 kw 1 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες ξύλου Λέβητας (πυρόλυσης) ξύλου Τύπος Λέβητα 26 32 38 Μήκος [mm] 853 803 903 Ύψος [mm] 1257 1322 1322 Πλάτος

Διαβάστε περισσότερα

Λίστα ελέγχου θέσης σε λειτουργία

Λίστα ελέγχου θέσης σε λειτουργία Λίστα ελέγχου θέσης σε λειτουργία V5.2 Daikin Altherma EHS(X/H)(B) - 04P30B - 08P30B - 08P50B - 16P50B Επιλέξτε τα μέτρα που έχουν εκτελεστεί! Ελληνικά Επιλέξτε τα μέτρα που έχουν εκτελεστεί! Ενεργοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση. Σημαντικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

O. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Εγχειρίδιο για το χρήστη (2014/08) GR

O. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Εγχειρίδιο για το χρήστη (2014/08) GR 6 720 644 062-00.1O Λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 2000 W ZWB 24-1 AR Εγχειρίδιο για το χρήστη 6 720 812 512 (2014/08) GR 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας..........

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Condens 2500 W WBC 24-1 DE, WBC 28-1 DCE. Οδηγίες χρήσης (2016/10) GR

Λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Condens 2500 W WBC 24-1 DE, WBC 28-1 DCE. Οδηγίες χρήσης (2016/10) GR Λέβητας συμπύκνωσης αερίου Οδηγίες χρήσης GR 0 010 010 989-001 WBC 24-1 DE, WBC 28-1 DCE 2 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας 1 Επεξήγηση συμβόλων και

Διαβάστε περισσότερα

/2001 GR Για τον χειριστή

/2001 GR Για τον χειριστή 6302 0068 11/2001 GR Για τον χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 και Logano G215 µε καυστήρα Logatop Παρακαλούµε διαβάστε το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760. Οδηγίες Χρήσης

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760. Οδηγίες Χρήσης ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760 Οδηγίες Χρήσης I. Επισκόπηση Προϊόντος: 1. Έξυπνο σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας, με επιλογή ανάμεσα σε 70, 80, 90, και 100. Τάση: 220-240V, Συχνότητα: 50Hz, Ισχύς:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID ΠΡΟΣΟΧΗ: Σιγουρευτείτε ότι ο θερµοστάτης δεν είναι συνδεδεµένος στο ηλεκτρικό δίκτυο προτού αρχίσει η τροφοδοσία (συνδέσεις καλωδίων, εγκατάσταση συσκευής κλπ.) Όλες οι λειτουργίες σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W ZSBR 28-3 A... ZWBR 35-3 A... ZBR 42-3 A...

Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W ZSBR 28-3 A... ZWBR 35-3 A... ZBR 42-3 A... 70 80 99-00-O Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W ZSBR 8-3 A... ZWBR 3-3 A... ZBR 4-3 A... Οδηγίες χρήσης 70 807 04 (03/03) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano GE /2001 GR Για τον χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano GE /2001 GR Για τον χειριστή 6301 7654 11/2001 GR Για τον χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano GE515 ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Εισαγωγή Η συσκευή ανταποκρίνεται

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills WE-Qualify. ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Διάγνωση βλαβών εγκατάστασης και επιδιόρθωση

BUILD UP Skills WE-Qualify. ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Διάγνωση βλαβών εγκατάστασης και επιδιόρθωση BUILD UP Skills WE-Qualify ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Διάγνωση βλαβών εγκατάστασης και Εγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εγκαταστατών μικρής κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας Οι λυχνίες του ηλεκτρονικού πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300

Οδηγίες συντήρησης. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Οδηγίες συντήρησης Λέβητας συμπύκνωσης αερίου MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Art.-Nr.:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη Buderus GB & GB Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την εγκατάσταση και συντήρηση.

Εγχειρίδιο χρήστη Buderus GB & GB Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την εγκατάσταση και συντήρηση. Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου 6720812424-00.1Wo 6 720 817 169 (2015/05) GR Εγχειρίδιο χρήστη Buderus GB 105 20 & GB105 30 Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την εγκατάσταση και συντήρηση. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Panels PM. Ηλεκτρική σύνδεση Τα πάνελ παρέχονται με ένα εύκαμπτο καλώδιο με φις.

Panels PM. Ηλεκτρική σύνδεση Τα πάνελ παρέχονται με ένα εύκαμπτο καλώδιο με φις. 1 2 3 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν ώστε να αποφευχθεί τυχόν ζημιά ή επικίνδυνες καταστάσεις. Κάθε χρήση του προϊόντος εκτός των Panels PM προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α200

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α200 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΥΠΟΙ: Τ200 Α200 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ-ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Logamatic Πίνακας ελέγχου. Πίνακας ελέγχου για λέβητα στερεών καυσίμων με κυκλοφορητή

Οδηγίες εγκατάστασης. Logamatic Πίνακας ελέγχου. Πίνακας ελέγχου για λέβητα στερεών καυσίμων με κυκλοφορητή Οδηγίες εγκατάστασης Πίνακας ελέγχου 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Πίνακας ελέγχου για λέβητα στερεών καυσίμων με κυκλοφορητή Παρακαλούμε να διαβαστεί με προσοχή πριν από την έναρξη της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 4 1.1 Σκοπός χρήσης 4 1.2 Τεχνικά στοιχεία 4 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2 Εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Logamax plus GB KD H V2 GB H V2. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό.

Οδηγίες χρήσης Logamax plus GB KD H V2 GB H V2. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 0010011011-001 6720864845 (2016/10) GR Οδηγίες χρήσης Logamax plus GB062-24 KD H V2 GB062-24 H V2 Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: JLG22-UNITEC20S

ΜΟΝΤΕΛΟ: JLG22-UNITEC20S Εγχειρίδιο χρήσης ΜΟΝΤΕΛΟ: JLG22-UNITEC20S JLG26-UNITEC24S JLG30-UNITEC28S KD Navien Heat Energy Equipment Co., Ltd. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... - 3-1.1 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...- 3-1.2 ΔΟΜΗ ΛΕΒΗΤΑ...- 5-1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

reset press 5s. mode. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Condens 2500 W WBC 24-1 DE, WBC 28-1 DCE. Οδηγίες χρήσης (2015/06) GR

reset press 5s. mode. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Condens 2500 W WBC 24-1 DE, WBC 28-1 DCE. Οδηγίες χρήσης (2015/06) GR mode reset press 5s ok 0 010 005 914-001 Λέβητας συμπύκνωσης αερίου Οδηγίες χρήσης GR WBC 24-1 DE, WBC 28-1 DCE 2 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 604 968 0/005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G5/G5 Logalux LT00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση...............................................

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000iW

Λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000iW Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000iW GC7000iW 24 GC7000iW 24/28 C GC7000iW 30/35 C GC7000iW 35 GC7000iW 42 6720872138 (2017/04) GR 0010010586-001 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες σέρβις. Πλακέτα λειτουργίας SM10 Πλακέτα ηλιακού για EMS. Για τον τεχνικό

Οδηγίες σέρβις. Πλακέτα λειτουργίας SM10 Πλακέτα ηλιακού για EMS. Για τον τεχνικό Οδηγίες σέρβις Πλακέτα λειτουργίας SM10 Πλακέτα ηλιακού για EMS Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από την έναρξη λειτουργίας και την εκτέλεση εργασιών σέρβις 7 747 006 140 12/2006 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για το χρήστη Logamax plus GB012-25K. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου (2014/08) GR

Εγχειρίδιο για το χρήστη Logamax plus GB012-25K. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου (2014/08) GR Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6 720 812 509 (2014/08) GR 6 720 641 705-00.1O Εγχειρίδιο για το χρήστη Logamax plus GB012-25K Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή πελάτισσα,

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 60 99 0/00 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G/G Logalux LT60/LT00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση...............................................

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερμοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν με μικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB162-65 GB162-80 GB162-100. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό.

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB162-65 GB162-80 GB162-100. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης αερίου Logamax plus GB162-65 GB162-80 GB162-100 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 614 079 (2011/02) GR Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή πελάτισσα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: UHR-864 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Πληροφορίες για την ασφάλεια σας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι Λ Ε Β Η Τ Ε Σ

Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι Λ Ε Β Η Τ Ε Σ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΠΙΟ ΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΛΕΒΗΤΕΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ATMOS D 15 P, D 20 P, D 30 p και D 45 P είναι σχεδιασμένοι για άνετη θέρμανση σπιτιών με πελλέτες και με ξύλο ως εναλλακτικό καύσιμο,

Διαβάστε περισσότερα

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης Με καθαρή συνείδηση Βιομηχανική Λύση Λέβητες Βιομάζας REFO-AMECO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 303-5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο λέβητας REFO είναι κατασκευασμένος από πιστοποιημένο χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Λέβητες Atmos D 15 P, D 20 P, D 30 P και D 45 P είναι σχεδιασμένοι για τη θέρμανση σπιτιών με Pellets και με ξύλο ως εναλλακτικό καύσιμο.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

/2004 GR Για το χρήστη. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας SM10 Πλακέτα ηλιακού για EMS. ιαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση

/2004 GR Για το χρήστη. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας SM10 Πλακέτα ηλιακού για EMS. ιαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση 6303 5766 10/2004 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας SM10 Πλακέτα ηλιακού για EMS ιαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόµενα 1 Για την δική σας ασφάλεια......................... 3 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα