Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε."

Transcript

1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΛΗΡΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΗΠΕΔΩΝ 5Χ5 Επιβλέπων: Καμινάρης Σταύρος, Επίκουρος Καθηγητής Σπουδαστής: Αλιμπέρτης Ανδρέας (ΑΜ: 36222) ΑΙΓΑΛΕΩ

2 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Copyright Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή της για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα. Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν το συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά. 2

3 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα... 3 Πρόλογος o Κεφάλαιο ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ Ε.Η.Ε Κανονισμός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων Ε.Η.Ε Ισχυρών Και Ασθενών Ρευμάτων Μέρη Μιας Ε.Η.Ε Αγωγοί Και Καλώδια Μονωτικά υλικά: Διακριτικά χρώματα μονώσεων: Τυποποιημένες τιμές διατομής αγωγών και καλωδίων mm Συμβολισμός καλωδίων: Κώδικας συμβολισμού κατά CNELEC, IEC και ΕΛΟΤ αγωγών και καλωδίων χαμηλής τάσης Μονοπολικά Καλώδια Με Μόνωση PVC Χωρίς Μανδύα Για Γενική Χρήση Μονοπολικά Καλώδια Με Μόνωση PVC Χωρίς Μανδύα Με Εύκαμπτο Αγωγό Για Γενικές Χρήσεις Καλώδια Με Μόνωση Και Μανδύα Από PVC Για Σταθερή Καλωδίωση Εύκαμπτα Καλώδια Με Μόνωση Και Μανδύα Από PVC Καλώδια Με Μόνωση Και Μανδύα Από PVC Για Σταθερή Καλωδίωση (Πεπλατυσμένα Καλώδια) Ρευματοδότες Ρευματολήπτες Ασφάλειες Ε.Η.Ε Μικροαυτόματοι Σωλήνες Κανάλια Ε.Η.Ε Σωλήνες, Κιβώτια Διακλαδώσεων Υπολογισμός Εσωτερικής Διαμέτρου Σωλήνων Προστασίας Καλωδίων Ηλεκτρική Παροχή Της ΔΕΔΔΗΕ Γενικά Τεχνική Ορολογία της ΔΕΔΔΗΕ Κύρια Γραμμή Μετρητή Γενικού Πίνακα ΕΗΕ Ηλεκτρικοί Πίνακες Διανομής Ε.Η.Ε Γενικές Παρατηρήσεις Κυκλώματα Διακλάδωσης Ε.Η.Ε Γενικές Παρατηρήσεις Πτώση Τάσης o Κεφάλαιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ της ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Περιγραφή Κάτοψη Της Υπό Μελέτης Εγκατάστασης o Κεφάλαιο ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Εισαγωγή Κανονισμοί Ιστοί φωτιστικών

4 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γενικά χαρακτηριστικά ιστών φωτισμού Ειδικά χαρακτηριστικά ιστών φωτισμού Τεχνικά χαρακτηριστικά ιστών φωτισμού Φωτιστικά ασφαλείας Συνοπτικά Αποτελέσματα Μελέτης Φωτισμού Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν o Κεφάλαιο ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΕΛΙΑΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ Περιγραφή Πραγματοποίησης Θεμελιακής Γείωσης o Κεφάλαιο ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ Παραδοχές και κανόνες υπολογισμών Οδεύσεις καλωδίων Σωλήνες πλαστικοί από σκληρό PVC, άκαυστοι, για στεγανή υπόγεια εγκατάσταση, μεγάλης μηχανικής αντοχής σε κρούση Φρεάτια έλξης και επίσκεψης συνδεσμολογίας καλωδίων Διάγραμμα διανομής εγκατάστασης Παρουσίαση αποτελεσμάτων Στοιχεία δικτύου Ανάλυση φορτίων πινάκων Υπόμνημα Ηλεκτρικών Συμβόλων o Κεφάλαιο Πιστοποιητικά ΔΕΔΔΗΕ Βιβλιογραφία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ DIALUX ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ KATΟΨΗ ΘΕΜΕΛΙΑΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ KATΟΨΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΠΙΝΑΚΩΝ

5 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον κ. Καμινάρη Σταύρο, επιβλέπων καθηγητή της παρούσας πτυχιακής εργασίας για την πολύτιμη βοήθειά του κατά την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας. Επίσης τους καθηγητές του Α.Τ.Ε.Ι Πειραιά για την μάθηση που μου προσέφεραν όλα αυτά τα έτη. Τους συμφοιτητές μου για την πολύτιμη συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα έτη. Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου για την ηθική και υλική στήριξη που μου παρείχαν καθ όλη την διάρκεια των σπουδών μου. 1

6 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται την μελέτη φωτισμού συγκροτήματος γηπέδων 5Χ5 καθώς και την πλήρη ηλεκτρολογική μελέτη ισχυρών ρευμάτων. Η μελέτη φωτισμού πραγματοποιήθηκε στους χώρους των γηπέδων, στον χώρο της καφετέρια καθώς και στους χώρους της στάθμευσης. Η μελέτη φωτισμού επιτυγχάνεται με την χρήση του προγράμματος DIALux Μέσω του προγράμματος αυτού θα τοποθετηθούν στους χώρους όπου πραγματοποιείται μελέτη φωτισμού, κατάλληλα φωτιστικά, στην κατάλληλη θέση, στο κατάλληλο ύψος και με την σωστή γωνία περιστροφής έτσι ώστε να επιτευχθεί η υψηλότερη απόδοση έντασης φωτισμού σε κάθε χώρο βάση κανονισμών. Πραγματοποιείται πλήρης ηλεκτρολογική μελέτη ισχυρών ρευμάτων σε όλους τους χώρους. Η ηλεκτρολογική μελέτη πραγματοποιήθηκε με την χρήση της έκδοσης του προγράμματος FINE 10NG.Κατά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων θα παραστούν σε πίνακες τα φορτία των χώρων, οι διατομές των καλωδίων που τροφοδοτούν τα φορτία, οι οδεύσεις των παροχών από τον Γ.Π.Χ.Τ προς τους υποπίνακες, καθώς και οι οδεύσεις παροχών από υποπίνακες προς υποπίνακες. Επίσης θα παραστούν τα μονογραμμικά σχέδια των πινάκων σε παράρτημα. Όσον αφορά την ηλεκτρολογική μελέτη έχει γίνει θεμελιακή γείωση στον χώρο της καφετέριας όπου σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΕΛΟΤ HD384 είναι υποχρεωτική. Τέλος παρατίθενται όλα τα ηλεκτρολογικά σχέδια του κάθε αντιπροσωπευτικού τμήματος καθώς και η κάτοψη του συνολικού χώρου. 2

7 1 O ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ Ε.Η.Ε 1.1 Κανονισμός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Πριν το 2004 υπήρχε ένας κανονισμός εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ) - (ΦΕΚ Β/59/ ), αλλά στις 5/3/2004, με Υπουργική Απόφαση((ΦΕΚ Αρ. 470, Τεύχος Β/ )),αντικαταστάθηκε από το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384. Η εφαρμογή του προτύπου ΕΛΟΤ HD384 είναι υποχρεωτική από τις 28/2/2006.Το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 περιλαμβάνει τους κανόνες που πρέπει να τηρούνται κατά τη μελέτη, την κατασκευή, την επιθεώρηση και την συντήρηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Οι απαιτήσεις οι οποίες πρέπει να ικανοποιούνται αποσκοπούν στην ασφαλή λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με την προϋπόθεση βέβαια της ορθής χρησιμοποίησης τους. Με την ίδια υπουργική απόφαση ρυθμίζονται και κάποια άλλα θέματα που αφορούν τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 1.2 Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις διακρίνονται σε: Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων ΧΤ(κάτω από 1kV),οι οποίες περιλαμβάνουν τις εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων(εγκαταστάσεις φωτισμού, ρευματοδοτών, κινήσεως) και τις εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων(εγκαταστάσεις κουδουνιών, θυροτηλεφώνων, θυροτηλεοράσεων, κεραιών, επεξεργασίας πληροφοριών κλπ.). Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις για τάσεις άνω του 1(kV),στις οποίες περιλαμβάνονται οι υποσταθμοί ΥΤ/ΜΤ και ΜΤ/ΧΤ Ειδικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις,στις οποίες περιλαμβάνονται π.χ. οι εγκαταστάσεις πυρανίχνευσης κλπ. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις υπαίθριων χώρων 3

8 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις αεροδρομίων. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πλοίων Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χώρων εκρηκτικού περιβάλλοντος. 1.3 Ε.Η.Ε Ισχυρών Και Ασθενών Ρευμάτων Οι ΕΗΕ ισχυρών ρευμάτων υλοποιούνται σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων, τα οποία προορίζονται για κατοικία, εργασία ή παραμονή ατόμων. Με την υλοποίησή τους εξασφαλίζεται η δυνατότητα τεχνητού φωτισμού και η δυνατότητα λήψης ηλεκτρικής ενέργειας στις θέσεις κατανάλωσης (φορτία), ανεξάρτητα εάν αυτές οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις συνδεθούν με δημόσιο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ή με άλλη πηγή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Στις εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων, η ένταση ρεύματος που διαρρέει τα διάφορα κυκλώματα της ηλεκτρικής εγκατάστασης μπορεί, σε συνθήκες σφάλματος (π.χ. βραχυκυκλώματος), να αποκτήσει υψηλή τιμή και να καταστεί επικίνδυνη για πρόσωπα ή πράγματα (π.χ. ανάπτυξη επικίνδυνων τάσεων επαφής ή καταστροφή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού της εγκατάστασης). Σε συνθήκες σφάλματος πρέπει να αποκλείεται η εμφάνιση υψηλών τάσεων επαφής σε μεταλλικά περιβλήματα συσκευών με τα οποία μπορεί να έλθει κανείς σε επαφή. Για το λόγο αυτό, η μελέτη και η κατασκευή των ΕΗΕ πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και των εκάστοτε μελλοντικών συμπληρώσεων ή τροποποιήσεών τους. Οι ΕΗΕ ασθενών ρευμάτων και ειδικότερα το τμήμα των εγκαταστάσεων επεξεργασίας πληροφοριών,που παλαιότερα χαρακτηρίζονταν ως τηλεφωνικές, κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων πρέπει να σχεδιάζονται και κατασκευάζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται το απόρρητο της επικοινωνίας και η προστασία των ατόμων από επικίνδυνες τάσεις επαφής. Για την κατασκευή των εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων υπήρχε ο κανονισμός εσωτερικών τηλεφωνικών δικτύων (ΦΕΚ 773/Β/1983) και ο κανονισμός τοποθέτησης και συντήρησης δευτερευουσών τηλεφωνικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 269/Β/1971) και οι 4

9 εκάστοτε τροποποιήσεις τους. Πλέον, σήμερα για την κατασκευή των εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων ισχύει η Υπουργική Απόφαση : «Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών για τα εσωτερικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του άρθρου 30 (εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις) του Κτιριοδομικού Κανονισμού» (ΦΕΚ 2776/Β/ ). 1.4 Μέρη Μιας Ε.Η.Ε. Κάθε Ε.Η.Ε κτιρίου αποτελείται από τα εξής βασικά μέρη: Την κύρια γραμμή (ονομάζεται και παροχή),δηλαδή τη γραμμή που αναχωρεί από το μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας και καταλήγει στον πίνακα διανομής της εγκατάστασης, όταν πρόκειται για οικιακό καταναλωτή. Στην περίπτωση καταναλωτή ΜΤ είναι τη γραμμή που συνδέει το ΜΣ ΜΤ/ΧΤ με το γενικό πίνακα διανομής της εγκατάστασης. Το γενικό πίνακα και τους υποπίνακες διανομής, εάν υπάρχουν. Για τους οικιακούς καταναλωτές απαιτείται συνήθως μόνο ο γενικός πίνακας. Όμως, σε εκτεταμένες εγκαταστάσεις μεγάλης ισχύος (π.χ. βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εμπορικά κέντρα κλπ.) απαιτείται η ξεχωριστή τροφοδότηση ομοειδών φορτίων (φωτισμού, ρευματοδοτών, κίνησης), κάτι που επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση αντίστοιχων υποπινάκων διανομής. Τα ηλεκτρικά φορτία (λέγονται και καταναλώσεις),όπως οι ηλεκτρικές μηχανές και οι συσκευές κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία τροφοδοτούνται από τους πίνακες με τα κυκλώματα διακλάδωσης. Τις διατάξεις γείωσης προστασίας της εγκατάστασης. 5

10 1.5 Αγωγοί Και Καλώδια Αγωγός ονομάζεται το αγώγιμο σύρμα, γυμνό ή μονωμένο όταν έχει μονωτικό περίβλημα, που διοχετεύει ηλεκτρικό ρεύμα. Κατασκευάζεται από χαλκό ή αλουμίνιο και κράματά τους. Οι αγωγοί διακρίνονται ως: Μονόκλωνοι: λιγότερο εύκαμπτοι και με διατομή μέχρι 16 mm 2 Πολύκλωνοι ή και λεπτοπολύκλωνοι: περισσότερο εύκαμπτοι και με διατομή από 16 mm2και πάνω. Καλώδιο είναι κάθε απλός μονωμένος αγωγός ή σύστημα τέτοιων αγωγών με κοινή προστατευτική επένδυση (ελαστική, πλαστική, μεταλλική κ.α.), η οποία προστατεύει τους αγωγούς από μηχανικές καταπονήσεις και άλλες επιδράσεις π.x Υγρασία. Τα καλώδια διακρίνονται σε: Μονοπολικά: ένας μονωμένος αγωγός Πολυπολικά: πολλοί μονωμένοι αγωγοί (διπολικό, τριπολικό, τετραπολικό,..., πολυπολικό). 6

11 1.5.1 Μονωτικά υλικά: Διακριτικά χρώματα μονώσεων: L1 : Καφέ L2 : Μαύρο L3 : Γκρι Ουδέτερος : Μπλε Αγωγός προστασίας : Κιτρινοπράσινο Οι αγωγοί και τα καλώδια που κυκλοφορούν στο εμπόριο είναι τυποποιημένα τόσο ως προς το μέγεθος της διατομής τους όσο και ως προς τα κατασκευαστικά τους χαρακτηριστικά και τη χρήση για την οποία προορίζονται. Μέχρι πρόσφατα τα καλώδια που υπήρχαν στο εμπόριο ακολουθούσαν τα γερμανικά πρότυπα VDE. Τώρα υπάρχουν αγωγοί και καλώδια εναρμονισμένα κατά CENELEC Τυποποιημένες τιμές διατομής αγωγών και καλωδίων mm

12 1.5.4 Συμβολισμός καλωδίων: Οι κωδικοί τύποι δείχνουν την τυποποίηση που έχει χρησιμοποιηθεί, το είδος του μανδύα, τη μόνωση, το είδος και τον αριθμό των αγωγών και άλλες κατασκευαστικές ιδιομορφίες: Πχ: H05V-U1.5 H= τυποποίηση κατά CENELEC 05= ονομαστική φασική τάση/ πολική τάση 300/500 V V= μόνωση μανδύα PVC U= ένας αγωγός 1.5= διατομή 1.5 mm2 Νέος τύπος (CENELEC) ΗΟ7V-Κ ΗΟ7V-U ΗΟ7V-R AO5VV-U AO5VV-R HO5VV-F HO3VV-F HO3VH-H HO5RR-F HO7RN-F J1VV-U JIVV-R J1VV-S AO5VVH3-U Παλαιός τύπος (VDE) NYAF NYA(re) NYA(rm) NYM(re) NYM(rm) NYMHY NYLHY(rd) NYFAZ NMH NSHou NYY(re) NYY(rm) NYY(sm) NYIFY 8

13 1.5.5 Κώδικας συμβολισμού κατά CNELEC, IEC και ΕΛΟΤ αγωγών και καλωδίων χαμηλής τάσης. ΟΜΑΔΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ Vφ/Vπ ΥΛΙΚΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟ ΜΑΝΔΥΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΩΝΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗ ΧΡΩΜΑ Η:Ε.Ε., Α:CENELEC, J:IEC 03:300/300V, 05:300/500V, 07:450/750V, 1:600/1000V V:PVC, R:Ελαστομερές, S:Σιλικόνη V:PVC, R:Ελαστομερές, Ν:Νεοπρένιο Η:Πλακέ ανοιγόμενο, Η2:Πλακέ μη ανοιγόμενο, Ds:Με κορδόνια κενών U:μονόκλονος, R:Πολύκλωνος, Κ:Λεπτοπολύκλωνος 1,2,3,4,5,6 X:Χωρίς, G:Με αγωγό προστ. σε mm2 L1:Καφέ, L2:μαύρο, L3:Γκρι, BU:Μπλέ, YE:Κίτρ Τα καλώδια εσωτερικών εγκαταστάσεων κατασκευάζονται με χάλκινους αγωγούς δύσκαμπτους (μονόκλωνους ή πολύκλωνους) όταν προορίζονται για μόνιμη εγκατάσταση ή εύκαμπτους (λεπτοπολύκλωνους) όταν προορίζονται για εγκαταστάσεις όπου απαιτείται κινητικότητα των καλωδίων. Πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχει μεγάλο πλήθος τύπων καλωδίων, για τους οποίους περισσότερες πληροφορίες παρέχουν οι κατάλογοι των βιομηχανιών παραγωγής τους Μονοπολικά Καλώδια Με Μόνωση PVC Χωρίς Μανδύα Για Γενική Χρήση ΤΥΠΟΣ: HO5V-U (ΜΟΝΟΚΛΩΝΟΣ 9

14 ΑΓΩΓΟΣ) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ: 300/500 V ΤΥΠΟΣ: ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΧΡΗΣΕΙΣ: HΟ7V-R (ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ) 450/750 V ΕΛΟΤ 563.3, VDE 0281, BS 6004, CENELEC HD 21.3 Τύπος HO5V-U κατάλληλος για σταθερές προστατευμένες εγκαταστάσεις μέσα σε συσκευές και μέσα ή πάνω σε βάσεις φωτιστικών. Τύπος H07V-U με μονόκλωνο και H07V-R με πολύκλωνο αγωγό, κατάλληλοι για τοποθέτηση σε σωλήνες πάνω ή μέσα σε τοίχο, σε πίνακες ή άλλους κλειστούς χώρους Μονοπολικά Καλώδια Με Μόνωση PVC Χωρίς Μανδύα Με Εύκαμπτο Αγωγό Για Γενικές Χρήσεις ΤΥΠΟΣ: ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΧΡΗΣΕΙΣ: HO7V-Κ 450/750 V ΕΛΟΤ 563.3, VDE 0281, BS 6004, CENELEC HD 21.3 Κατάλληλα για τοποθέτηση σε σωλήνες πάνω ή μέσα σε τοίχο, σε πίνακες ή άλλους κλειστούς χώρους Καλώδια Με Μόνωση Και Μανδύα Από PVC Για Σταθερή Καλωδίωση 10

15 ΤΥΠΟΣ: ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ: Α05VV-U (ΜΟΝΟΚΛΩΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ) A05VV-R (ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ) 300/500 V ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΛΟΤ ΧΡΗΣΕΙΣ: Ελαφρύ καλώδιο με δύσκαμπτο αγωγό για τοποθέτηση σε σταθερές εγκαταστάσεις σε ξηρούς ή υγρούς χώρους Εύκαμπτα Καλώδια Με Μόνωση Και Μανδύα Από PVC ΤΥΠΟΣ: ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΧΡΗΣΕΙΣ: H03VV-F 300/300 V ΕΛΟΤ 563.5, BS 6500, VDE , CENELEC HD 21.5 Εύκαμπτο καλώδιο για γενική χρήση σε κατοικίες, μαγειρεία (κουζίνες) και γραφεία. Για τροφοδότηση ελαφρών φορητών συσκευών όπου χρειάζεται ευκαμψία για ελαφρές μηχανικές καταπονήσεις. Ακατάλληλο για τροφοδότηση συσκευών με υψηλές θερμοκρασίες Καλώδια Με Μόνωση Και Μανδύα Από PVC Για Σταθερή Καλωδίωση (Πεπλατυσμένα Καλώδια) 11

16 ΤΥΠΟΣ: ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ: NYIFY AO5VVH3-U 230/400 V ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: VDE ΧΡΗΣΕΙΣ: Ελαφρύ καλώδιο με δύσκαμπτο αγωγό κατάλληλο για τοποθέτηση σε σταθερές εγκαταστάσεις όπου η μορφή του διευκολύνει. 1.6 Ρευματοδότες Ρευματολήπτες Από διάφορα σημεία στα οποία καταλήγουν οι αγωγοί των κυκλωμάτων διακλαδώσεως μπορούμε να τροφοδοτήσουμε συσκευές. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε τους ρευματοδότες (πρίζες) που φέρουν κατάλληλες υποδοχές (στις οποίες καταλήγουν τα άκρα των αγωγών L1, Ν, ΡΕ) και στις οποίες προσαρμόζονται οι ακροδέκτες του ρευματολήπτη (φις). Υπάρχουν διάφοροι τύποι ρευματοδοτών όπως: εξωτερικοί ή χωνευτοί, απλοί ή στεγανοί (με ή χωρίς ελατηριωτό εμπρόσθιο κάλυμμα), ρευματοδότες και ρευματολήπτες σούκο (Schuko), πολλαπλοί ρευματοδότες (πολύπριζα), πολλαπλοί ρευματολήπτες (πολλαπλό φις, ταυ) και τέλος βιομηχανικοί τριφασικοί ρευματολήπτες (L1, L2, L3, ΡΕ). 1.7 Ασφάλειες Ε.Η.Ε Ασφάλεια ονομάζουμε την διάταξη που προορίζεται να διακόπτει αυτόματα ένα κύκλωμα, όταν η έντασή του ξεπεράσει μία ορισμένη τιμή (ονομαστική ένταση). Αυτό γίνεται είτε με το λιώσιμο ενός λεπτού σύρματος (ασφάλειες τήξεως) είτε με την πτώση ενός αυτόματου διακόπτη (αυτόματες ασφάλειες). Έτσι, έχουμε προστασία των αγωγών, των μονώσεων και των συσκευών του κυκλώματος από υπερεντάσεις και βραχυκυκλώματα. 12

17 Τα τεχνικά χαρακτηριστικά με βάση τα οποία γίνεται η επιλογή μιας ασφάλειας είναι: Η ονομαστική τάση ( π.χ. 500 V) Η ονομαστική ένταση: είναι η μέγιστη τιμή του ρεύματος για να μη καταπονηθεί η μόνωση του αγωγού. Οι χαρακτηριστικές καμπύλες χρόνου τήξεως-έντασης από τις οποίες προκύπτουν οι χρόνοι στους οποίους επέρχεται η τήξη του τηκτού για διάφορες τιμές υπερέντασης. Την ικανότητα διακοπής, δηλαδή το μέγιστο ρεύμα [ka] που μπορούν να διακόψουν υπό ορισμένη τάση χωρίς βλάβη. Η ασφάλεια μπαίνει πάντα στον αγωγό τής φάσεως και στην αρχή του κυκλώματος που προστατεύει. Δεν επιτρέπεται να τοποθετηθεί στον αγωγό της γειώσεως και στον ουδέτερο. Ο χρόνος πού χρειάζεται μία ασφάλεια για να διακόψει την τροφοδοσία, εξαρτάται από το μέγεθος της υπερεντάσεως και από τον τύπο της ασφάλειας. Γενικά σε περίπτωση βραχυκυκλώματος η διακοπή γίνεται σε μερικά εκατοστά του δευτερολέπτου, ενώ σε περίπτωση υπερεντάσεως σε μερικά δευτερόλεπτα ή και λεπτά. Διακρίνουμε δύο τύπους ασφαλειών τήξης, ανάλογα με την ταχύτητα που διακόπτουν την τροφοδοσία : Τις ασφάλειες ταχείας τήξης (τύπος L) και τις ασφάλειες βραδείας τήξης (τύπος G). Συνήθως χρησιμοποιούνται οι ασφάλειες ταχείας τήξης, ενώ οι βραδείας τήξης χρησιμοποιούνται στα κυκλώματα ηλεκτροκινητήρων ή σε συνεργασία με ασφάλειες ταχείας τήξης. Ανάλογα με τον τρόπο κατασκευής διακρίνουμε δύο είδη ασφαλειών : Τις ασφάλειες τήξεως και τις αυτόματες ασφάλειες (ή μικροαυτόματους ). 13

18 Με κριτήριο τη λειτουργική τους συμπεριφορά οι ασφάλειες διακρίνονται σε κατηγορίες που χαρακτηρίζονται από δύο γράμματα. Το πρώτο γράμμα συμβολίζει την περιοχή της χαρακτηριστικής χρόνου-έντασης για την οποία προορίζονται να προσφέρουν προστασία και μπορεί να είναι: Α) o g: (general fuses), πλήρης προστασία, δηλ. ικανές να διακόπτουν ρεύματα από την μικρότερη τιμή για την οποία τήκεται η ασφάλεια μέχρι την ονομαστική ικανότητα διακοπής. Με άλλα λόγια, παρέχουν προστασία τόσο έναντι υπερφορτίσεων όσο και έναντι βραχυκυκλωμάτων. Β) o a: (accompanied fuses), μερική προστασία, δηλ. ικανές να διακόπτουν ρεύματα με τιμές μόνο πάνω ένα καθορισμένο πολλαπλάσιο της ονομαστικής έντασης. Με άλλα λόγια, παρέχουν προστασία μόνο έναντι βραχυκυκλωμάτων. Το δεύτερο γράμμα συμβολίζει το στοιχείο της εγκατάστασης στο οποίο προσφέρουν προστασία και μπορεί να είναι: L (κατά ΙΕC G)= γραμμές (Line), Μ= κινητήρες (Motor), S= διακόπτες (Switch),R = ανορθωτές (Rectifier) Οι πιο συνηθισμένες από τις παραπάνω κατηγορίες είναι οι κατηγορίες: gl : για προστασία γραμμών τόσο σε υπερφόρτιση όσο και σε βραχυκύκλωμα am : για προστασία κινητήρων σε βραχυκύκλωμα (οι ασφάλειες, για διάφορους λόγους, δεν προστατεύουν τους κινητήρες έναντι υπερφορτίσεως. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται θερμικά). 1.8 Μικροαυτόματοι Οι μικροαυτόματοι (Miniature Circuit Breakers) ή για συντομία MCB ονομάζονται και αυτόματες ασφάλειες. Ο λόγος είναι ότι όταν εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στην δεκαετία του 1960, η πρώτη τους εφαρμογή ήταν η αντικατάσταση των τηκτών ασφαλειών στους οικιακούς πίνακες. 14

19 Πρακτικά είναι αυτόματοι διακόπτες (Circuit Breakers), με ενσωματωμένη θερμική και μαγνητική προστασία, σε μικρές διαστάσεις (miniature). Θεωρητικά θα έπρεπε να τους εντάξουμε στην κατηγορία των αυτόματων διακοπτών αλλά καθιερώθηκε να αποτελούν ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στα τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστών. Οι μικροαυτόματοι χρησιμοποιούνται, κυρίως, για την προστασία καλωδίων και αγωγών από υπερφορτίσεις και βραχυκυκλώματα. Έτσι, προστατεύουν τον ηλεκτρικό εξοπλισμό από υπερθέρμανση σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα, π.χ. DΙΝ ΥDΕ Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι μικροαυτόματοι στα συστήματα ΤΝ παρέχουν επίσης προστασία από ηλεκτροπληξία στην περίπτωση υπερβολικά υψηλών τάσεων επαφής που οφείλονται σε βλάβες της μόνωσης, Π.χ. σύμφωνα με τα πρότυπα HD / IEC /DIN VDE Σωλήνες Κανάλια Ε.Η.Ε Για λόγους προστασίας οι αγωγοί και τα καλώδια των ΕΗΕ τοποθετούνται μέσα σε σωλήνες οι οποίοι διακρίνονται στα παρακάτω είδη: Χωνευτοί Ορατοί Μεταλλικοί (χαλυβδοσωλήνες) Πλαστικοί βαρέως ή ελαφρού τύπου. Άκαμπτοι 15

20 Καμπτόμενοι Εύκαμπτοι Οι σωλήνες Bergmann έχουν εσωτερική μόνωση από χαρτί εμποτισμένο με μονωτική ουσία και είναι οπλισμένοι με επιμολυβδομένο σιδηροελασμάτινο μανδύα. Για την ένωση των σωλήνων, την αλλαγή κατεύθυνσης ή τη διακλάδωση χρησιμοποιούνται επιπλέον εξαρτήματα όπως σύνδεσμοι, κουτιά κ.α. Σε πολλές περιπτώσεις για την ηλεκτρική εγκατάσταση δεν χρησιμοποιούνται οι τοίχοι αλλά τα δάπεδα ή και οι οροφές με τη χρήση καναλιών ή καλωδιοδρόμων σε διάφορους τύπους: Κλειστά πλαστικά κανάλια Κανάλια εγκατάστασης τα οποία ενσωματώνουν το διακοπτικό υλικό Πλαστικά ανοικτά κανάλια Κλειστά επιδαπέδια κανάλια από σκληρό PVC. Σχάρες και διάτρητα κανάλια Σωλήνες, Κιβώτια Διακλαδώσεων. Μετά τον υπολογισμό της διατομής των αγωγών, προσδιορίζεται το πλήθος των αγωγών της γραμμής, με βάση τον αριθμό των αγωγών που απαιτούνται για τη σύνδεση των συσκευών καταναλώσεως, λήψεων ρεύματος, διακοπτών (τοίχου, πινάκων, κινητήρων). Στη συνέχεια, επιλέγεται η διάμετρος των σωλήνων με βάση τον παρακάτω πίνακα (ή τις αντίστοιχες οδηγίες του ΕΛΟΤ HD 384). Όταν πρόκειται να εγκατασταθούν εντός σωλήνων αγωγοί μεγαλύτερης διατομής από εκείνες του πίνακα ή περισσότεροι αγωγοί από εκείνους που καθορίζονται στον πίνακα, οι σωλήνες πρέπει να παρουσιάζουν επαρκή εσωτερική διάμετρο κατά τρόπο ώστε η έλξη των 16

21 αγωγών εντός των σωλήνων να μπορεί να γίνει ευχερώς και χωρίς να φθαρεί η μόνωση των αγωγών. Στη συνέχεια, ανάλογα με τη διάμετρο των σωλήνων και το πλήθος των απαιτούμενων διακλαδώσεων επιλέγονται τα απαιτούμενα κουτιά διακλαδώσεων, εντός των οποίων γίνονται οι συνδέσεις των διακλαδιζομένων αγωγών. Δεν επιτρέπεται καμία σύνδεση αγωγών μέσα στους σωλήνες. Τα πώματα των κουτιών διακλαδώσεων πρέπει να εμποδίζουν την είσοδο σκόνης. Οι ακροδέκτες μέσα στα κουτιά πρέπει να εξασφαλίζουν καλή επαφή που δεν αλλοιώνεται με την πάροδο του χρόνου. ΣΩΛΗΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΓΩΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ mm mm2 ΧΩΝΕΥΤΟΙ ΟΡΑΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ 1Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

22 3Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Έως 7Χ Έως 1.2Χ Έως 7Χ Έως 12Χ Υπολογισμός Εσωτερικής Διαμέτρου Σωλήνων Προστασίας Καλωδίων Προσεγγιστικός τρόπος : Χρήση Πινάκων για τον προσδιορισμό της εσωτερικής διαμέτρου ενός σωλήνα, για ορισμένο πλήθος καλωδίων που θα περάσουν μέσα από αυτόν. Εμπειρικός τρόπος : Α) ένα καλώδιο ανά σωλήνα : Dσ = 1,5 Dκ, όπου : Dσ : εσωτερική διάμετρος του σωλήνα, και Dκ : εξωτερική διάμετρος καλωδίου Β) πολλά ίδια καλώδια μέσα στον ίδιο σωλήνα : Dισ = Dκ (2n+1), όπου : Dισ : η ισοδύναμη εξωτερική διάμετρος σωλήνα, Dκ : εξωτερική διάμετρος καλωδίου, και n: αριθμός καλωδίων. 18

23 Αναλυτικός τρόπος : Dσ = 2, όπου : Fκ η συνολική διατομή του καλωδίου, και nx = 40% (συντελεστής χώρου) ΠΡΟΣΟΧΗ : Πάντα στρογγυλοποιούμε προς τη μεγαλύτερη τυποποιημένη εσωτερική διάμετρο σωλήνα του εμπορίου Ηλεκτρική Παροχή Της ΔΕΔΔΗΕ Γενικά Η ΔΕΗ υποχρεούται να εξασφαλίζει στο σημείο παροχέτευσης της ΕΗΕ τη σύνδεση με το δίκτυο ΧΤ και το μετρητή. Το κιβώτιο της ΔΕΔΔΗΕ φέρει: τη μετρητική διάταξη, την ασφάλεια τήξης ή τον μικροαυτόματο, για την προστασία του μετρητή από βραχυκυκλώματα. Η προστασία του μετρητή από υπερφόρτιση εξασφαλίζεται από τις γενικές ασφάλειες του γενικού πίνακα της ΕΗΕ. Σε κάθε κτίριο προβλέπεται ειδικά διαμορφωμένος χώρος για την τοποθέτηση του μετρητή ή των μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας (κατοικιών, καταστημάτων κλπ.), ο οποίος εγκρίνεται από τη ΔΕΔΔΗΕ. Το καλώδιο της παροχής πρέπει να προστατεύεται από μηχανικές καταπονήσεις, όταν δε διαθέτει κατάλληλο χαλύβδινο εξοπλισμό. Το καλώδιο της παροχής της ΕΗΕ είναι τριών αγωγών (L, N,PE) για μονοφασική παροχή και πέντε αγωγών (L1, L2, L3, N,PE) για τριφασική παροχή, όπου L1, L2, L3: Οι τρεις φάσεις του δικτύου. Ν, ΡΕ: Ο ουδέτερος και ο αγωγός προστασίας. 19

24 Τεχνική Ορολογία της ΔΕΔΔΗΕ Η ΔΕΔΔΗΕ χρησιμοποιεί τεχνικούς όρους σε θέματα ηλεκτρικής τροφοδότησης καταναλωτών: Καταναλωτής: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, του οποίου η ΕΗΕ έχει συνδεθεί με το δίκτυο διανομής της ΔΕΔΔΗΕ. Μεμονωμένοι καταναλωτές: Διαθέτουν ένα ακίνητο, με ένα μετρητή και υποβάλλουν αίτηση ηλεκτροδότησης Καταναλωτές σε συστάδες: Υποβάλλουν κοινή αίτηση ηλεκτροδότησης περισσότερων από ένα ακινήτων με ισάριθμους μετρητές. Μεμονωμένοι καταναλωτές σε συστάδες: Αφορά σε ομάδα ακινήτων, που καταλαμβάνουν κάποια εδαφική έκταση, με την προϋπόθεση ότι η απόσταση μεταξύ των ακινήτων είναι μικρότερη από 200 (m). Καταναλωτές σε συστάδες σε πολυκατοικίες: Τοποθετούνται περισσότεροι από ένας μετρητές για την τροφοδότηση ισάριθμων καταναλωτών και η αίτηση ηλεκτροδότησης υποβάλλεται από τον κατασκευαστή της πολυκατοικίας. Εγκατεστημένη ισχύ (kva): Είναι το σύνολο της εγκατεστημένης ονομαστικής ισχύος των συσκευών και μηχανημάτων του καταναλωτή. Συμφωνημένη ισχύς (kva): Είναι η ανώτατη φαινόμενη ισχύς, που δικαιούται να απορροφά καταναλωτής από τη ΔΕΔΔΗΕ με το συντελεστή ισχύος του καταναλωτή που έχει προσδιοριστεί (ελάχιστη τιμή ΣΙ = 0,85). Συντελεστής ταυτοχρονισμού: Είναι διαφορετικός για κάθε καταναλωτή και εκφράζει το ποσοστό των φορτίων που είναι ενεργοποιημένα την ίδια χρονική στιγμή. 20

25 Τυποποιημένη παροχή: Οι μονοφασικές παροχές είναι οι Νο 01, Νο 02, Νο 03, Νο 04 και Νο 05 για ισχύεις έως 12 (kva). Οι τριφασικές παροχές είναι οι: Νο 1, Νο 1α, Νο 2,Νο 2α, Νο 3,Νο 4, Νο 5, Νο 6 και Νο 7 για ισχύεις από 10 έως 250 (kva). Τυποποιημένα τιμολόγια καταναλωτών: Γ1 (οικία), Γ1Ν (οικία με νυκτερινό τιμολόγιο), Γ21 (πολυκατοικία), Γ21Ν (εμπορικό κατάστημα για ισχύ μέχρι 25 kva), Γ21Β (βιοτεχνία με ισχύ μέχρι 25 kva), Γ22Ε, Γ22Β, Γ23, Γ33, Γ49. Το μέγεθος της ηλεκτρικής παροχής ΕΗΕ προσδιορίζεται από το μελετητή μηχανικό της ΗΕ, ανάλογα με τις ανάγκες της εγκατάστασης. Με βάση το μέγεθος της παροχής και την κατηγορία του καταναλωτή επιλέγεται το τιμολόγιο χρέωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Το τιμολόγιο μειωμένης τιμής Γ1Ν, που έχει θεσπίσει η ΔΕΗ για κατοικίες, καλύπτει οχτώ συνολικά ώρες το 24ωρο (δύο ώρες το μεσημέρι και έξι ώρες τη νύχτα για το χειμώνα και οχτώ ώρες συνεχόμενες τη νύχτα για το καλοκαίρι) Κύρια Γραμμή Μετρητή Γενικού Πίνακα ΕΗΕ Ο ουδέτερος αγωγός γειώνεται στον υποσταθμό του καταναλωτή και πριν από το μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας (δίκτυο TN-S). Από το σημείο γείωσης του ουδετέρου αναχωρούν ξεχωριστοί αγωγοί ουδετέρου και αγωγού προστασίας προς τον καταναλωτή. Η κύρια γραμμή μετρητή γενικού πίνακα φέρει πέντε αγωγούς, τρεις φάσεις (L1, L2, L3), τον αγωγό ουδετέρου (N) και τον αγωγό προστασίας (PE). Στον αγωγό προστασίας συνδέονται όλα τα μεταλλικά περιβλήματα των συσκευών της ΕΗΕ (προστασία από επικίνδυνες τάσεις επαφής). 21

26 Ο υπολογισμός της διατομής των αγωγών της κύριας γραμμής, καθώς και η επιλογή των διακοπτών και ασφαλειών της γραμμής, γίνεται με βάση την μέγιστη αναμενόμενη ταυτόχρονη ζήτηση ισχύος (συμφωνημένη ισχύς). Εάν είναι γνωστή η συμφωνημένη ισχύς του καταναλωτή, η μέγιστη ένταση της κύριας γραμμής για μονοφασικό και τριφασικό καταναλωτή είναι: Ι = S/V και I = S/ (1,73*V) αντίστοιχα (για συνφ=1, ωμική συμπεριφορά καταναλωτή, π.χ. κατοικίες). Για τον υπολογισμό της μέγιστης ταυτόχρονης ζήτησης ισχύος ΕΗΕ, ομαδοποιούνται τα φορτία (π.χ. φορτία φωτισμού, ρευματοδοτών, κίνησης κλπ.) και σε κάθε είδος φορτίου εφαρμόζεται κατάλληλος συντελεστής ταυτοχρονισμού Ηλεκτρικοί Πίνακες Διανομής Ε.Η.Ε Οι ηλεκτρικοί πίνακες χρησιμοποιούνται για τη διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας στις θέσεις κατανάλωσης, καθώς και για την εγκατάσταση των οργάνων προστασίας και ελέγχου λειτουργίας της ΗΕ. Η επιλογή της θέσης των ηλεκτρικών πινάκων γίνεται με γνώμονα: την εύκολη χρήση και προσπέλαση, την προφύλαξη από καταπονήσεις, την προστασία από υγρασία και το σχεδιασμό κυκλωμάτων διακλάδωσης με το ίδιο περίπου μήκος γραμμών. Σε μικρούς καταναλωτές (π.χ. κατοικίες) αρκεί η τοποθέτηση μόνο ενός πίνακα. Για μεγαλύτερους καταναλωτές προβλέπονται, εκτός του γενικού πίνακα και η τοποθέτηση υποπινάκων. Ο βασικός εξοπλισμός ενός ηλεκτρικού πίνακα ΕΗΕ είναι: Ο γενικός διακόπτης (μονοπολικός ή τριπολικός) Οι γενικές ασφάλειες τήξης. Ο διακόπτης διαφυγής έντασης (ΔΔΕ). Οι ενδεικτικές λυχνίες. 22

27 Οι ζυγοί ή μπάρες, από τις οποίες αναχωρούν τα κυκλώματα διακλάδωσης της ΕΗΕ. Τα μέσα προστασίας και λειτουργίας των κυκλωμάτων διακλάδωσης (διακόπτες, ασφάλειες ή μικροαυτόματοι διακόπτες ή ραγοδιακόπτες) Άλλα όργανα ελέγχου και λειτουργίας της ΗΕ, όπως: όργανα μέτρησης, χρονοδιακόπτες, ρελαί (ηλεκτρονόμοι) κλπ Γενικές Παρατηρήσεις Τα κυκλώματα διακλάδωσης προστατεύονται από βραχυκυκλώματα και υπερφορτίσεις είτε με ασφάλειες τήξης, είτε με μικροαυτόματους διακόπτες (ραγοδιακόπτες). Φορτία με ονομαστική ισχύ μεγαλύτερη από 1,5 (kw) πρέπει να τροφοδοτούνται από ξεχωριστά κυκλώματα διακλάδωσης, στα οποία πρέπει να προβλέπεται η τοποθέτηση διπολικού διακόπτη στην αναχώρηση στο γενικό πίνακα, ώστε να είναι δυνατή η ταυτόχρονη διακοπή της φάσης και του ουδετέρου του κυκλώματος διακλάδωσης. Η κατανομή του ηλεκτρικού φορτίου στις τρεις φάσεις ενός γενικού πίνακα ΕΗΕ πρέπει να γίνεται έτσι, ώστε κάθε φάση να φορτίζεται περίπου με την ίδια πραγματική ισχύ και τον ίδιο συντελεστή ισχύος (συνθήκη συμμετρικού φορτίου!!!) Κυκλώματα Διακλάδωσης Ε.Η.Ε Τα κυκλώματα διακλάδωσης μιας ΕΗΕ είναι οι γραμμές τροφοδότησης, μέσω των οποίων γίνεται η διανομή ηλεκτρικής ενέργειας προς τις καταναλώσεις. Τα κυκλώματα διακλάδωσης αναχωρούν από το γενικό πίνακα της ΕΗΕ και καταλήγουν στα φορτία της εγκατάστασης. Τα ηλεκτρικά φορτία μιας κατοικίας είναι: του φωτισμού, των ρευματοδοτών (ή πριζών), των φορητών και σταθερών οικιακών συσκευών. 23

28 Τα ηλεκτρικά φορτία μιας βιομηχανικής εγκατάστασης είναι: του γενικού και τοπικού φωτισμού, των ρευματοδοτών, των κινητήρων και του φορητού και σταθερού βιομηχανικού ηλεκτρικού εξοπλισμού. Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό του αριθμού των ανεξάρτητων κυκλωμάτων ΕΗΕ είναι: το πλήθος, το είδος και η ισχύς των καταναλώσεων, καθώς και η θέση των φορτίων της ΗΕ στις κατόψεις του κτιρίου. Τα ηλεκτρικά φορτία ΕΗΕ ομαδοποιούνται, φορτία φωτισμού, ρευματοδοτών, κίνησης και κάθε είδος φορτίου τροφοδοτείται από ανεξάρτητο κύκλωμα διακλάδωσης. Με αυτό τον τρόπο, εξασφαλίζεται η απομόνωση ενός πιθανού σφάλματος σε κάποιο κύκλωμα και ο περιορισμός των επιδράσεων αυτού του σφάλματος στα υπόλοιπα ανεξάρτητα κυκλώματα. Η Ε.Η.Ε μιας κατοικίας μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής ανεξάρτητα κυκλώματα: Κυκλώματα φωτισμού για την τροφοδότηση των φωτιστικών σημείων της κατοικίας. Κυκλώματα ρευματοδοτών για την τροφοδότηση φορητών συσκευών μικρής ισχύος. Κυκλώματα ενισχυμένων ρευματοδοτών για την τροφοδότηση συσκευών ισχύος μεγαλύτερη από 1,5 (kw). Κύκλωμα τροφοδότησης ηλεκτρικού μαγειρείου. Κύκλωμα τροφοδότησης ηλεκτρικού θερμοσίφωνα λουτρού. Κύκλωμα τροφοδότησης ηλεκτρικού θερμοσίφωνα ηλιακού συλλέκτη. Κύκλωμα τροφοδότησης πλυντηρίου ρούχων ή πλυντηρίου πιάτων. Κύκλωμα (τριφασικό) τροφοδότησης ταχυθερμοσίφωνα. Κυκλώματα τροφοδότησης κλιματιστικών συσκευών. Κυκλώματα (τριφασικά) τροφοδότησης σωμάτων θερμοσυσσωρευτών. 24

29 Κύκλωμα παροχής υποπίνακα λεβητοστασίου. Κύκλωμα παροχής αποθήκης/εργαστηρίου. Κυκλώματα τροφοδότησης φωτιστικών σωμάτων ΧΤ κήπων. Εφεδρικά κυκλώματα για την κάλυψη μελλοντικών αναγκών, π.χ. λόγω επέκτασης ή τροποποίησης του κτιρίου Γενικές Παρατηρήσεις Οι γραμμές των κυκλωμάτων μπορεί να είναι είτε πολυπολικά καλώδια, τα οποία φέρουν τον κατάλληλο αριθμό αγωγών, είτε μονοπολικά καλώδια, τα οποία τοποθετούνται μέσα σε σωλήνες για λόγους προστασίας. Οι γραμμές των μονοφασικών κυκλωμάτων φέρουν τρεις αγωγούς, τη φάση (L), τον ουδέτερο (N) και τον αγωγό προστασίας (PE). Οι γραμμές των τριφασικών κυκλωμάτων φέρουν τέσσερις αγωγούς, τις τρεις φάσεις (L1, L2, L3) και τον αγωγό γείωσης (PE), όταν πρόκειται για συμμετρικό τριφασικό φορτίο, ενώ για μη συμμετρικό τριφασικό φορτίο φέρουν επιπλέον και τον ουδέτερο αγωγό (N). Οι τρόποι εγκατάστασης των γραμμών των κυκλωμάτων διακλάδωσης είναι οι εξής: Τοποθέτηση πάνω σε τοίχο μέσα σε σωλήνες. Απευθείας τοποθέτηση πάνω σε τοίχο με στηρίγματα. Απευθείας τοποθέτηση καλωδίου ή σωλήνα μέσα σε επίχρισμα (σουβάς) μονωμένου ή μη μονωμένου τοίχου. Απευθείας τοποθέτηση καλωδίων πάνω σε σχάρα. Απευθείας τοποθέτηση καλωδίων μέσα σε χαλυβδοσωλήνες πάνω σε δάπεδο. Εναέρια εγκατάσταση με στήριξη ή όχι σε χαλύβδινο συρματόσχοινο. Απευθείας εγκατάσταση καλωδίων μέσα στο έδαφος ή μέσα σε σωλήνες πλαστικούς, μεταλλικούς ή τσιμεντένιους για λόγους προστασίας. Εγκατάσταση μέσα στο νερό, π.χ. για την τροφοδοσία υπόγειων αντλιών. 25

30 1.16 Πτώση Τάσης Η πτώση τάσης είναι ένας παράγοντας τον οποίο δεν πρέπει να τον αγνοούμε στους υπολογισμούς των γραμμών. Όταν η τάση πέσει υπερβολικά τότε μειώνεται σημαντικά η φωτιστική ικανότητα των φωτιστικών σωμάτων και η απόδοση των ηλεκτρικών κινητήρων. Η πτώση τάσης παρουσιάζεται κύρια στις τροφοδοτικές γραμμές των συσκευών κατανάλωσης γιατί έχουν μεγάλο μήκος και όχι στις γραμμές προσαρμογής που έχουν πάντα μικρό μήκος. Γραμμές προσαρμογής λέγονται οι αγωγοί με τους οποίους συνδέουμε τις συσκευές κατανάλωσης (φώτα, συσκευές με πρίζα κλπ.) με την εσωτερική εγκατάσταση. Δηλαδή είναι τα συνηθισμένα κορδόνια από τα οποία κρέμονται οι λάμπες από τα ταβάνια ή που συνδέουν π.χ. τα ραδιόφωνα, τα σίδερα κλπ με τις πρίζες. Πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι η πτώση τάσης σύμφωνα με τους παλαιούς ΚΕΗΕ ήταν 1% σε δίκτυο φωτισμού και 3% σε δίκτυο κίνησης. Πλέον, σήμερα, με την ισχύ του ΕΛΟΤ HD 384, που αποτελεί το ισχύοντα ΚΕΗΕ, η επιτρεπόμενη πτώση τάση είναι 4% για όλες τις περιπτώσεις. H σχέση η οποία μας δίνει την πτώση τάσης σε μονοφασική γραμμή είναι: ΔU=2ρLIcosφ/s Όπου: ΔU= πτώση τάσης σε Volt. ρ= ειδική αντίσταση του αγωγού σε Ω mm/m. Για τον Cu ρ= 0,018Ωmm/m. L= το μήκος του αγωγού σε m. I= η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό σε Α. cosφ= ο συντελεστής ισχύος του φορτίου (για φωτισμό cosφ=1). s= η διατομή του αγωγού σε mm. Αντίστοιχα, η σχέση, η οποία μας δίνει την πτώση τάσης σε τριφασική γραμμή είναι: ΔU= ρlicosφ/s 26

31 Όπου: ΔU= πτώση τάσης σε Volt. ρ= ειδική αντίσταση του αγωγού κάθε φάσης σε Ω mm/m. Για τον Cu ρ= 0,018Ωmm/m. L= το μήκος του αγωγού κάθε φάσης σε m. I= η ένταση του ρεύματος ανά φάση σε Α. cosφ= ο συντελεστής ισχύος του φορτίου (για φωτισμό cosφ=1). s= η διατομή του αγωγού κάθε φάσης σε mm. 27

32 2 O ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2.1 Περιγραφή Η πτυχιακή εργασία αφορά συγκρότημα γηπέδων 5Χ5 όπου εδρεύει σε επιφάνεια m 2. Ο χώρος περιλαμβάνει: χώρο στάθμευσης επιφάνειας 2227,7 m 2 και χωρητικότητας 60 θέσεων Ι.Χ αυτοκινήτων 4 γήπεδα 5Χ5, διαστάσεων 22Χ44m το καθ ένα. 4 κερκίδες, διαστάσεων 44X1.5m, αποτελούμενη η κάθε μία από 3 σκαλοπάτια πλάτους 0.5m το καθ ένα 8 αποδυτήρια ποδοσφαιριστών, επιφάνειας 40m2 το καθένα. 2 αποδυτήρια διαιτητών, επιφάνειας 40m2 το κάθε ένα. Ιατρείο επιφάνειας 40m2. Καφετέρια επιφάνειας 1250m2. 2 κοινόχρηστα W.C επιφάνειας 56,4 m2 το κάθε ένα. 28

33 2.2 Κάτοψη Της Υπό Μελέτης Εγκατάστασης Παρακάτω απεικονίζεται η κάτοψη του συνολικού χώρου του συγκροτήματος των γηπέδων με όλους τους επιμέρους χώρους. 29

34 3 o Κεφάλαιο ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 3.1 Εισαγωγή Κανονισμοί. Στην παρούσα υπό μελέτη εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε μελέτη φωτισμού με την βοήθεια του λογισμικού DIALux Τα φωτιστικά σώματα θα πρέπει να πληρούν κατ ελάχιστο τους ακόλουθους κανονισμούς και πρότυπα: Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί και Πρότυπα. Οι Ελληνικοί Κανονισμοί, τα Πρότυπα καθώς και Οδηγίες του ΕΛΟΤ. Οι Εθνικοί Κανονισμοί και τα Εθνικά Πρότυπα, όπως Γερμανικά (DIN κλπ.), Bρετανικά (BS κλπ.), Γαλλικά (NF κλπ.), Ηνωμένων Πολιτειών (ASTM κλπ.), τα των λοιπών κρατών Μελών της Ε.Ε., καθώς και τα Διεθνή (ISO κλπ.), ειδικότερα δε, οι Κανονισμοί και τα Πρότυπα της χώρας προέλευσης του συγκεκριμένου προϊόντος, εάν δεν καλύπτονται από τα πιο πάνω αναφερόμενα. Σκοπός της μελέτης φωτισμού είναι η εξασφάλιση της επιθυμητής στάθμης φωτεινής έντασης, που επιβάλλεται από τη χρήση του χώρου σε συνδυασμό με : Κατάλληλη χρωματική απόδοση. Χαμηλή στάθμη θάμβωσης. Ευελιξία στην αλλαγή χρήσης χώρου. Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας. Ευχέρεια στην εγκατάσταση. Άρτια αισθητική εμφάνιση. Μεγάλη διάρκεια ζωής εξοπλισμού. 30

35 Η μελέτη φωτισμού πραγματοποιείται στον χώρο της καφετέριας, στον χώρο των τεσσάρων γηπέδων 5Χ5 καθώς και στους χώρους της στάθμευσης. Βάση κανονισμών τα απαιτούμενα LUX στους χώρους όπου πραγματοποιήθηκε μελέτη φωτισμού είναι: Στον εσωτερικό χώρο της καφετέριας: 70 LUX Στον χώρο των γηπέδων: 200 LUX Στον χώρο στάθμευσης: 60 LUX 3.2 Ιστοί φωτιστικών Γενικά χαρακτηριστικά ιστών φωτισμού Η νομοθεσία που καθορίζει τα χαρακτηριστικά των ιστών φωτισμού σε Ευρωπαϊκό επίπεδο είναι η ΕΝ 40. Σύμφωνα με αυτή, καθορίζονται ορισμένα απαραίτητα στοιχεία αναφορικά με τους ιστούς φωτισμού. Το υλικό κατασκευής των ιστών είναι το αλουμίνιο κράματος 6060 με κύρια δομικά στοιχεία Al, Mg, Si. Το συγκεκριμένο υλικό παρουσιάζει αντοχή ανάλογη με εκείνη του χάλυβα St 37 με επιπλέον χαρακτηριστικά την αυξημένη αντοχή του στις μεταβλητές καιρικές συνθήκες. Η χημική του σύσταση είναι σύμφωνη με το DIN 1725.Ειδικότερα ισχύουν τα παρακάτω: R p0,2 = (Mpa) R m = (Mpa) A 5 = 10% Συντελεστής θερμικής διαστολής m/(m.k) μεταξύ 20 C και 100 C. Πυκνότητα: 2,71 gr/cm³ στους 20C. 31

36 3.2.2 Ειδικά χαρακτηριστικά ιστών φωτισμού Οι ιστοί φωτισμού φέρουν θύρα πρόσβασης σε κατάλληλο ύψος. Η θύρα πρόσβασης κλείνει ερμητικά και ασφαλίζει με κλειδί ασφαλείας καθιστώντας την πρόσβαση από τρίτους ουσιαστικά αδύνατη. Ο ειδικός μεντεσές δεν επιτρέπει την απόσπαση της θύρας από τον ιστό, παρέχει εντούτοις στον χρήστη απρόσκοπτη πρόσβαση. Σε ειδικές περιπτώσεις η θύρα παραδίδεται με τσιμούχα για μεγαλύτερη προστασία. Η έλλειψη επικάλυψης στους ιστούς καθιστά την συντήρησή τους ανέξοδη. Ως αποτέλεσμα αυτού του οι ιστοί από αλουμίνιο δεν χρειάζονται καμία συντήρηση και η διάρκεια ζωής τους είναι απεριόριστη. Η επιφάνειά τους είναι σατινέ προσφέροντας ένα αποτέλεσμα υψηλής αισθητικής. Η έδραση των ιστών επιτυγχάνεται είτε με την εμφύτευση τμήματος του ιστού στο έδαφος είτε με την χρήση φλάντζας Τεχνικά χαρακτηριστικά ιστών φωτισμού Ύψος ιστού: Η απόσταση από το έδαφος έως το σημείο τοποθέτησης του φωτιστικού σώματος. Διάμετρος Βάσης: Η διάμετρος του ιστού στο σημείο επαφής του με το έδαφος. Διάμετρος Κορυφής: Η διάμετρος του ιστού στο σημείο τοποθέτησης του φωτιστικού σώματος. Διαφέρει ανάλογα με το ύψος του ιστού και είναι συνήθως 60χιλ, 76χιλ ή 89χιλ. 32

37 Βάση Στήριξης: Αποτελείται από μεταλλική φλάντζα κατάλληλων διαστάσεων για την σωστή και ασφαλή στήριξη του ιστού Οι διαστάσεις διαφέρουν ανάλογα με το ύψος του ιστού. Θύρα πρόσβασης: Κάθε ιστός φέρει θύρα πρόσβασης για την τοποθέτηση του ακροκιβωτίου. Η θύρα βρίσκεται συνήθως στα 0,8μ από τη βάση του ιστού ή σε όποιο άλλο ύψος επιθυμεί ο πελάτης. Οι διαστάσεις της διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του ιστού. Φέρει δε κλειδαριά ασφαλείας και εσωτερικό μεντεσέ, καθιστώντας την παραβίαση ή την απόσπασή της αδύνατη. Επιφάνεια Ιστού: Ο ιστός παραδίδεται σε σατινέ μορφή. Η επιφάνεια του ιστού παρέχει αισθητική τελειότητα και αντίσταση στη διάβρωση. Η έλλειψη εξωτερικής επικάλυψης καθιστά την συντήρηση του ιστού ανέξοδη. Οι ιστοί μπορούν να βαφούν με ηλεκτροστατική βαφή. Κωνικοί ιστοί φωτισμού Μήκος Βάση Κορυφή Πάχος 3,0μ. 110χιλ. 60χιλ. 3χιλ. 3,5μ. 110χιλ. 60χιλ. 3χιλ. 4,0μ. 110χιλ. 60χιλ. 3χιλ. 4,5μ. 110χιλ. 60χιλ. 3χιλ. 5,0μ. 110χιλ. 60χιλ. 3χιλ. 5,5μ. 110χιλ 60χιλ. 3χιλ. 6,0μ. 110χιλ. 60χιλ. 3χιλ. 6,0μ. 140χιλ. 76 χιλ. 4 χιλ. 6,5μ. 140χιλ. 76 χιλ. 4 χιλ. 7,0μ. 140χιλ. 76 χιλ. 4 χιλ. 7,5μ. 140χιλ. 76 χιλ. 4 χιλ. 8,0μ. 140χιλ. 76 χιλ. 4 χιλ. 9,0μ. 140χιλ. 76χιλ. 4χιλ. 33

38 Ευθύγραμμοι ιστοί φωτισμού Μήκος Βάση Κορυφή Πάχος 3,0μ. 100 χιλ χιλ. 3 χιλ. 3,5 μ 100 χιλ χιλ. 3 χιλ. 4,0μ. 100 χιλ χιλ 3χιλ. 4,5μ 100χιλ χιλ. 3χιλ. 5,0μ. 100χιλ χιλ 3χιλ 5,5μ 100χιλ χιλ 3χιλ 3.3 Φωτιστικά ασφαλείας Στους χώρους εργασίας, στις αίθουσες ελέγχου και τους διαδρόμους διαφυγής, προβλέπεται η τοποθέτηση φωτιστικών ασφαλείας, με διάταξη αυτόματης έναυσης σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και διάταξη αυτόματης φόρτισης των συσσωρευτών. Η ισχύς των φωτιστικών πρέπει να επαρκεί για ικανοποιητικό φωτισμό τουλάχιστον επί 60 λεπτά της ώρας μετά τη διακοπή του ρεύματος. 3.4 Συνοπτικά Αποτελέσματα Μελέτης Φωτισμού Στον παρακάτω πίνακα αποδίδονται οι χώροι όπου πραγματοποιήθηκαν μελέτες φωτισμού με τα αντίστοιχα αποτελέσματα που προέκυψαν στην κάθε μελέτη καθώς και τα φωτιστικά που χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε χώρο: ΧΩΡΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΝ ΜΕΣΗ ΕΝΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (LUX) ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (LUX). Εmin./Εmax. ΓΗΠΕΔΟ 1-8PHILIPS RVP451 2xSON- TPP400W S-WB - 8PHILIPS SWF230 1xSON- TPP150W S

39 ΓΗΠΕΔΟ 2 ΓΗΠΕΔΟ 3 ΓΗΠΕΔΟ 4 PARKING 1 PARKING 2 PARKING 3 PARKING 4 ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ -8PHILIPS RVP451 2xSON- TPP400W S-WB - 8PHILIPS SWF230 1xSON- TPP150W S -8PHILIPS RVP451 2xSON- TPP400W S-WB - 8PHILIPS SWF230 1xSON- TPP150W S -8PHILIPS RVP451 2xSON- TPP400W S-WB - 8PHILIPS SWF230 1xSON- TPP150W S 4 PhilipsBGP333 1xECO91-2S/657 S 6 PhilipsBGP333 1xECO91-2S/657 S 6 PhilipsBGP333 1xECO91-2S/657 S 4 PhilipsBGP333 1xECO91-2S/657 S 40 Philips FBH024 2xPL- C/2P26W RG Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν. Στον παρακάτω πίνακα αποδίδονται τα φωτιστικά που χρησιμοποιήθηκαν στον συνολικό χώρο καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κάθε φωτιστικού: Αρ. Φωτιστικών Φωτιστικό Watts Φωτεινή ροή λάμπες (Lumen) Φωτεινή ροή φωτιστικό (Lumen) Ύψος συναρμολόγησης (m) 1 Philips Idman 611HGV PhilipsBBG390 4xLED6-40-/ PhilipsBGP333 1xECO91-2S/657 S PhilipsEPS300 1xPL- T/4P42W HFP HSH

40 119 PhilipsFBF203 1xPL- C/2P13W Philips FBH024 2xPL- C/2P26W RG PHILIPS FGC113 1xPL-S/2P11W PHILIPS FWC110 1xPL-S/2P9W PHILIPS HCP170 1xSON-I-70W-CO LO PCC Philips HPB700 IP66 ACC 1xCDO-TT70W HB Philips RVP451 2xSON-TPP400W S- WB Philips SGS253 GB 1xCDO-TT250W CR P4 Philips SGS453 C GB 1xSON-TPP250W SGR PHILIPS ST396T 1xLED20-40-/830 PHILIPS SWF230 1xSON-TPP150W S Philips TCW060 1xTL5-28W HF Philips TCW060 2xTL5-28W HF Στο Παράρτημα 1 δίνεται η πλήρης μελέτη φωτισμού που εκπονήθηκε με τη βοήθεια του λογισμικού DIALux

41 4 O ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΕΛΙΑΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ 4.1 Περιγραφή Πραγματοποίησης Θεμελιακής Γείωσης Το σύστημα γείωσης θα είναι θεμελιακή γείωση. Το ηλεκτρόδιο γείωσης θα είναι χάλκινος αγωγός ορθογωνικής διατομής (ταινία) από χαλκό ελάχιστων διαστάσεων 30x3.5mm. Κατά την τοποθέτησή του στην θεμελίωση θα πρέπει να περιβάλλεται σε όλο το μήκος του με συμπαγές σκυρόδεμα πάχους τουλάχιστον 50mm. Για τη σύνδεσή στήριξη του θεμελιακού γειωτή - ταινίας στο οπλισμό θα χρησιμοποιηθούν σφιγκτήρες θερμά επιψευδαργυρωμένοι ανά δύο (2) m ταινίας. Πρέπει να εξασφαλίζεται η σωστή και ασφαλής ηλεκτρική σύνδεση του ηλεκτροδίου γείωσης (ταινίας) με τον οπλισμό, ώστε να μην είναι δυνατή η ανάπτυξη σπινθήρων μεταξύ ηλεκτροδίου και οπλισμού. Η θεμελιακή γείωση θα φέρει αναμονές για την ενίσχυσή της με γειωτές ώστε να επιτευχθεί αντίσταση γείωσης μικρότερη των 2,70Ω. Οι αναμονές θα είναι του ιδίου υλικού με τον γειωτή (ταινία) στη στάθμη του φυσικού εδάφους εντός φρεατίου. Η προέκταση της θεμελιακής γείωσης μπορεί να γίνει με την προσθήκη ακτινικών ηλεκτροδίων ή με ηλεκτρόδια γείωσης τύπου ράβδων ή με ηλεκτρόδιο γείωσης αποτελούμενο από πλάκες γείωσης (π.χ. γειωτής τύπου «Ε»). Όλα τα παραπάνω υλικά θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ Γενικώς η διατομή του αγωγού γείωσης θα είναι η ίδια με τους αγωγούς κυκλώματος για διατομές από 1,5 mm μέχρι 35 mm. Για αγωγούς κυκλώματος 50 mm και άνω ο αγωγός γείωσης θα έχει διατομή τουλάχιστον ίση προς το μισό της διατομής των αγωγών του κυκλώματος. Οι γείωση του πινάκα θα καταλήγει σε χάλκινη μπάρα γείωσης τοποθετημένη κοντά στη διάταξη της ΔΕΗ και συνδεδεμένη με τη θεμελιακή γείωση με ταινία χάλκινη 30x3.5τ.χ ακολουθώντας τη συντομότερη διαδρομή. Στο ζυγό γείωσης θα συνδεθεί και η γείωση της ΔΕΗ. Σε περίπτωση που η σύνδεση της 37

42 εγκατάστασης του κτιρίου με τη ΔΕΗ δεν εφάπτεται στο κτίσμα αλλά γίνεται στο όριο του οικοπέδου, θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα μηχανικής προστασίας του αγωγού PE και σήμανσής του κατά την υπόγεια όδευσή του από τη θεμελίωση προς τον μετρητή. Ο αγωγός γείωσης για λόγους μηχανικής προστασίας και προστασίας από τη διάβρωση θα εγκιβωτίζεται καθ όλο το μήκος του στο σκυρόδεμα ακολουθώντας πορεία μέσω των πεδιλοδοκών και των υποστηλωμάτων του κτίσματος, στηριζόμενος και συνδεόμενος ηλεκτρικά με τον οπλισμό ανά 2.00m με κατάλληλους σφιγκτήρες. Επίσης, η διαδρομή του αγωγού γείωσης από τη θεμελιακή γείωση έως τον ακροδέκτη γείωσης θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερου μήκους. Ο κύριος ακροδέκτης γείωσης (το μέσο σύνδεσης του αγωγού γείωσης με τον κύριο αγωγό προστασίας PE) πρέπει να έχει την ικανότητα να άγει το ηλεκτρικό ρεύμα σφάλματος της εγκατάστασης χωρίς να υπερθερμαίνεται. Η σύνδεση αποσύνδεση των αγωγών πρέπει να είναι δυνατή μόνο με εργαλείο έτσι ώστε να αποφεύγεται η τυχαία αποσύνδεσή τους. Στο Παράρτημα 2 δίνεται η κάτοψη της θεμελιακής γείωσης σε μορφή αρχείου AUTOCAD. 38

43 5 O ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 5.1 Παραδοχές και κανόνες υπολογισμών (α) Βασικές σχέσεις: U = I x R (νόμος του Ωμ) W = I² x R x t (θερμότητα ρεύματος) 2 l R = (Αντίσταση Κυκλώματος) K x A P = U x I (ισχύς στο συνεχές ρεύμα) P = U x I x cosφ (ισχύς στο εναλλασσόμενο μονοφασικό) P = 1.73 x U x I x cosφ (ισχύς στο τριφασικό) (β) Πτώση τάσης και διατομή καλωδίων (β1) Πτώση τάσης u (V) - Μονοφασικό cosφ u = 2 x ( ω x L x sinφ ) x I x l Κ x Α 39

44 - Τριφασικό Cosφ u = 1.73 x ( ω x L x sinφ ) x I x l Κ x Α όπου: U: Τάση δικτύου σε V σε σύστημα 2 αγωγών μεταξύ των αγωγών, σε σύστημα συνεχούς 3 αγωγών μεταξύ των 2 κυρίων αγωγών, σε τριφασικά συστήματα μεταξύ δύο κυρίως αγωγών u: Πτώση τάσης σε V από την αρχή μέχρι το τέλος του κυκλώματος I: Ένταση ρεύματος σε A R: Αντίσταση σε Ωμ W: Ενέργεια σε W x s P: Ισχύς σε W K: Αγωγιμότητα cosφ: συντελεστής Ισχύος Α: Διατομή καλωδίου σε mm 2 l: Μήκος της γραμμής σε m t: χρονική διάρκεια σε s L: Επαγωγική αντίσταση του καλωδίου σε Η/m (ω=2πf, f=50 Ηz) (β2) Διατομή Α (mm 2 ) Επιλέγεται καλώδιο τέτοιο, ώστε το ρεύμα που περνάει από τη γραμμή να είναι μικρότερο από το επιτρεπόμενο ρεύμα του καλωδίου και ταυτόχρονα η προκύπτουσα πτώση τάσης να είναι μικρότερη από την επιθυμητή (προκύπτει από τις σχέσεις της παραγράφου β1). Για την εύρεση του επιτρεπόμενου ρεύματος λαμβάνονται υπόψη το είδος του καλωδίου, το μέσο όδευσης, η θερμοκρασία περιβάλλοντος, η μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία καλωδίου, και ο τρόπος διάταξης και λειτουργίας. 40

45 (β3) Όργανα προστασίας Ο υπολογισμός γίνεται σε κάθε γραμμή με έναν από τους δύο παρακάτω τρόπους: Επιλέγεται όργανο προστασίας ώστε το επιτρεπόμενο ρεύμα να είναι μεγαλύτερο από το ρεύμα της γραμμής Επιλέγεται όργανο προστασίας ώστε το επιτρεπόμενο ρεύμα να είναι μεγαλύτερο από το ρεύμα της γραμμής, και το μέγεθός του να είναι το αμέσως μικρότερο της επιτρεπόμενης έντασης του καλωδίου (β4) Ρεύμα Βραχυκυκλώσεως το επιτρεπόμενο ρεύμα βραχυκυκλώσεως υπολογίζεται από την σχέση: A I = t όπου Ι σε ka, A διατομή καλωδίου και t διάρκεια βραχυκυκλώματος Το ρεύμα βραχυκυκλώσεως στους πίνακες υπολογίζεται με την σχέση: V I = z όπου z η συνολική αντίσταση σε όλη την διαδρομή του καλωδίου. Η παραπάνω σχέση υπερκαλύπτει και την σχέση Ι = ( 3 V)/2z που ισχύει για την περίπτωση τριφασικού βραχυκυκλώματος. 41

46 5.2 Οδεύσεις καλωδίων Η ηλεκτροδότηση της συνολικής εγκατάστασης, γίνεται με την εγκατάσταση ενός γενικού πίνακα χαμηλής τάσης από τον οποίο αναχωρούν παροχές που τροφοδοτούν 18 διαφορετικούς υποπίνακες χαμηλής τάσης. Η όδευση παροχικών καλωδίων από τον γενικό πίνακα χαμηλής τάσης καθώς και η όδευση παροχικών καλωδίων από τους υποπίνακες χαμηλής τάσης προς άλλους υποπίνακες χαμηλής τάσης γίνεται υπόγεια, σε 0,5m βάθος μέσω φρεατίων καθώς και πλαστικών σωλήνων στεγανών από σκληρό PVC. Πάνω από τους υπόγειους πλαστικούς σωλήνες PVC όπου γίνεται η όδευση των παροχικών καλωδίων υπάρχουν άλλα στρώματα υλικών και συγκεκριμένα κατά σειρά από τους σωλήνες προς την επιφάνεια της γης: άμμος, τούβλο και καθαρό χώμα. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι για προειδοποιητική σήμανση ότι υπάρχουν υπόγεια καλώδια Σωλήνες πλαστικοί από σκληρό PVC, άκαυστοι, για στεγανή υπόγεια εγκατάσταση, μεγάλης μηχανικής αντοχής σε κρούση Πλαστική σωλήνα PVC θα χρησιμοποιηθεί για την μεταφορά καλωδίων μέσα στο έδαφος Τεχνικά χαρακτηριστικά σωλήνας PVC Προδιαγραφές σωλήνων και εξαρτημάτων: ΕΛΟΤ ΕΝ 1329/Β Προδιαγραφές ελαστικού δακτυλίου: ΕΝ Μήκος σωλήνα: 1, 2 και 3 μέτρα. Σύνδεση: Μούφα με ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας. Εφαρμογές: Χρησιμοποιούνται σε εξωτερικές και εσωτερικές εφαρμογές κτηριακών εγκαταστάσεων για επιφανειακά και υπόγεια δίκτυα. 42

47 Πλεονεκτήματα: Υψηλότερη ταχύτητα εγκατάστασης, καθώς δεν απαιτείται χρήση κόλλας. Ευελιξία, λόγω της εύκολης σύνδεσης, περιστροφής και αποσύνδεσης των εξαρτημάτων. Υψηλή ηχομονωτική απόδοση κατά DIN 4109 (με πιστοποίηση από το Ινστιτούτο Φυσικής Δομικών Υλικών της Στουτγάρδης (ΙΒΡ). Μικρός συντελεστής τριβής, ελάχιστη συσσώρευση λιπών-αλάτων κατά τη χρήση Φρεάτια έλξης και επίσκεψης συνδεσμολογίας καλωδίων Τα φρεάτια επίσκεψης/ έλξης των καλωδίων του υπόγειου δικτύου όπως καθορίζονται στα σχέδια θα είναι διαστάσεων 0,40x0,40m ή 0,60Χ0,60m και βάθους μέχρι 0,40m, θα κατασκευασθούν από οπλισμένο σκυρόδεμα με χρήση ξυλότυπου, με πάχος τοιχωμάτων και πυθμένα 100mm. Τα φρεάτια θα φέρουν διπλό χυτοσιδερένιο κάλυμμα διαστάσεων 0,40x0,40m ή 0,60x0,60m. Φρεάτια επίσκεψης/ έλξης καλωδίων προβλέπονται δίπλα στη βάση κάθε φωτιστικού σώματος και σε κάθε αλλαγή κατεύθυνσης. Κατά την είσοδο των καλωδίων από τους σωλήνες θα αποφεύγεται η επαφή της μόνωσης με τα χείλη των σωλήνων. Στις διασταυρώσεις με λοιπά δίκτυα, τα καλώδια ηλεκτροφωτισμού θα τοποθετούνται κάτω από τα καλώδια ασθενών ρευμάτων και τις σωληνώσεις νερού και επάνω από τα καλώδια μέσης τάσης. Κατά την παράλληλη όδευση καλωδίων ηλεκτροφωτισμού με καλώδια ασθενών ρευμάτων, σωλήνες νερού, κλπ., θα τηρείται οριζόντια απόσταση μεγαλύτερη από 30cm. Οι διακλαδώσεις των υπόγειων καλωδίων θα εκτελούνται μέσα στα ακροκιβώτια διακλάδωσης των ιστών. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση διακλάδωσης ή σύνδεσης μέσα στο έδαφος. 43

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ στο μάθημα ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ («ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ») Σταύρος Καμινάρης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 6 η. «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»,Τμήμα Μηχανολόγων Π.Θ., Γ. Περαντζάκης

Ενότητα 6 η. «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»,Τμήμα Μηχανολόγων Π.Θ., Γ. Περαντζάκης - 1 - Ενότητα 6 η (Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αγωγοί και καλώδια εσωτερικών εγκαταστάσεων. Υλικά και εξαρτήματα: Σωλήνες ασφάλειες διακόπτες. Παροχές και μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας. Πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» Ενότητα 6.2 Θέμα: «Μελέτη Σχεδίαση ΕΗΕ Κτηρίων» Διδάσκων Δρ. Γ. Περαντζάκης Ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Γ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΨΕ3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδαστής Με θέμα: ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΠΙΣΙΝΑ ELECTRICAL DESIGN AND INSTALLATION OF TWO STOREY BUILDING WITH UNDERGROUND BASEMENT AND SWIMMING

Διαβάστε περισσότερα

1-11- Η-/Γ. ( "~ l.)δχώι~ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ "ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΕΙΠΕΙΡΑΙΑ

1-11- Η-/Γ. ( ~ l.)δχώι~ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΕΙΠΕΙΡΑΙΑ -- Η-/Γ ( "~ l.)δχώι~ ΤΕΙΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΉΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ "ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ" ΙΒΛ0ΘΗΚ Η ΤΕ ΠΙΞΙΡ ΑΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ 500 ΚΛΙΝΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ 500 ΚΛΙΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Ηλεκτρολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ 500 ΚΛΙΝΩΝ Εισηγητής: Φραγκιαδάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ME INSTABUS LIGHTING DESIGN FOR LUXURY RESIDENCE WITH INSTABUS

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ME INSTABUS LIGHTING DESIGN FOR LUXURY RESIDENCE WITH INSTABUS ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕφ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ME INSTABUS LIGHTING DESIGN FOR LUXURY RESIDENCE WITH INSTABUS ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ Α.Μ 37445 ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (ΘΕΩΡΙΑΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ) στο μάθημα ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ («ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ») Σταύρος Καμινάρης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΗΜ&ΜΥ ΤΟΥ ΔΠΘ Α. Σ. ΣΑΦΙΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Δ. Κ. ΤΣΑΝΑΚΑ «ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΦΥΤΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Α.Μ. 3224) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΑΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ TEXNIKΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υπεύθυνος Μελετητής: Γεράσιμος Καμπίτσης, Διπλ.Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΡΓΟ: Διαμορφώσεις μικρής κλίμακας, κατασκευή παρατηρητηρίων και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς, Σκ. Μαριών ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων γραφείων διεύθυνσης κτηνιατρικής ΝΑΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Πτυχιακή Εργασία. Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων γραφείων διεύθυνσης κτηνιατρικής ΝΑΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων γραφείων διεύθυνσης κτηνιατρικής ΝΑΗ Σπουδαστής: Αναστασάκης Ιωάννης Εισηγητής: Ρουµπελάκης Γεώργιος Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μερζιώτης Ι. Χαράλαμπος (Α.Μ. 35732) Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ανίχνευση και επισκευή βλαβών σε καλώδια μέσης τάσης Επιβλέπων Καθηγητής: Σπουδαστής: Δρ. ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Επίκουρος Καθηγητής ΡΟΖΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά το είδος και την έκταση των εργασιών μετασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή των Ηλεκτρολογικών εκτελείται με διπλό κλικ του ποντικιού πάνω στο αντίστοιχο εικονίδιο, οπότε μετά από λίγο εμφανίζεται το παράθυρο:

Η εφαρμογή των Ηλεκτρολογικών εκτελείται με διπλό κλικ του ποντικιού πάνω στο αντίστοιχο εικονίδιο, οπότε μετά από λίγο εμφανίζεται το παράθυρο: 8. Ηλεκτρολογικά Η εφαρμογή των Ηλεκτρολογικών εκτελείται με διπλό κλικ του ποντικιού πάνω στο αντίστοιχο εικονίδιο, οπότε μετά από λίγο εμφανίζεται το παράθυρο: Παρατηρούμε, ότι οι επιλογές του βασικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ /...1 1 Γενικά...2 1.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...2 2 Τεχνική Έκθεση...3 2.1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 2.1.1 Γενικά...3 2.1.2 Τροφοδοσία Δ.Ε.Η. - Μετρητές...3 2.1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Ηράκλειο, 12/06/2009 ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΙΤΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Ηράκλειο, 12/06/2009 ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΙΤΣΗΣ Ηράκλειο, 12/06/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΙΤΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο : ΕΓΚΡΙΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 2 ο : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Εργοδότης ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ Έργο ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΧΑΡΑ 1- ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ" ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Θερμική συμπεριφορά γραμμών διανομής Μέσης Τάσης που

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Κτίριο Ελέγχου Υ/Σ Κω 150/20KV Θεµελιακή Γείωση Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Μελέτη Παθητικής & Ενεργητικής Πυροπροστασίας Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Ύδρευση Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Αποχέτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ Σπουδαστής: Γογόπουλος ΠαναγιώτηςΑΕΜ: 853/1042 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5.3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρολογικών Εργασιών

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5.3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρολογικών Εργασιών ` ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα