ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΙΣΤΟΡΙΑ / ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ / ΒΙΒΛΙΑ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΙΣΤΟΡΙΑ / ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ / ΒΙΒΛΙΑ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ"

Transcript

1 δδρ ές δδρμές ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΙΣΤΟΡΙΑ / ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ / ΒΙΒΛΙΑ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ, ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΣΤΟ... ΤΙΜΟΝΙ στ δρό δρόμ

2 2 δδρμες περεχόμε ε Ν. 441 Φτστκό μυσεί σελ. 3 ~ Μετρώτς τίστρφ γ τ Santa Run 24/12 γρτάζυ δδρμές Ευγεί 25/12 Χρήστς, Χρστί, Χρυσυγή, Βηθλεέμ, Εμμυήλ, Εμμυέλ, 26/12 Εμμυήλ, Εμμυέλ, 27/12 Στέφς 28/12 Δόμ, Θεφίλη, 29/12 Βεμί 30/12 Ιωσήφ 31/12 Μελη 1/1 Βσίλης, Εμμέλε, Τηλέμχς Εβδμδί έθετ της εφημερίδς Χώτκ έ ΙΔΡΥΤΗΣ: Γάης Γρεδάκης ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΔΟΣΗΣ: Έλ Κυμή PEΠOPTAZ: Γώργς Δρκάκης Γώργς Κώστς Γάης Λυβάκης Δημήτρης Μρδάκης Μώλης Μρκτωάκης Γά Μρυλσηφάκη Γώργς Στυρυδάκης Ελέη Φυτυλάκη ΣYNEPΓATEΣ: Δημήτρης Δμσκηός Bγγέλης Kκτσάκης Ασπσί Κκλγάη Σάκης Κυβάτσς Μώλης Μύσκς Μχάλης Χτζηδάκης ΣΧΕΔΙΑΣΗ: Νίκς Κσμδάκης ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ: Γεωργί Αδκημεάκη Δέσπ Βάλλ Νίκη Ξυφτράκη Ελέη Στυρίδη ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Βγγέλης Βεργελάκης Νεκτάρς Κκτσάκης σελ. 4 ~ Χρστύγε στ κόσμ σελ. 5-7 ~ σεμά, πλτσμός, σερφρίσμτ τ σελ. 8 ~ Ο γλυκές πλύσες τω Χρστυγέω κ της Πρωτχράς σελ. 9 ~ Τ (ληθό) εργστήρ τυ Αγυ Βσίλη σελ. 10 ~ Μμά υπάρχε Αγς Βσίλης; σελ. 11 ~ Πδότπς ς σελ Χρστύγε στ δρόμ σελ. 15 ~ Ββλί σελ ~ Συέτευξη με τ Μχάλη Βρβδάκη σελ. 18 ~ Γ π γυκεί φρεσά σελ. 19 ~ υγεί & βότ σελ ~ Οδεκάλγςτης δτρφής τω Χρστυγέω σελ ~ Ακλόητς στη κρυφή Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ/ΑΝΕΚ ΑΝΕΚ Μπρύτζ κλσσί κεφάλ τυ υτκράτρ Κωσττίυ τυ Μεγάλυ ή εός πό τυς γυς τυ, Τζρόλμ Φρτσί (Girolamo Franzini), Icones Statuarum Antiquarum Urbis Romae, Ρώμη, 1589, Εκ. Δ. 15. στ πλίσ πόπερς γώρσης τυ πεκζμέυ πρσώπυ στη γμτκή γγτί κεφλή, Φάυ δε πτελύσε επυδεί τη εξίρεση με τ σχυρσμό τυ, ότ επρόκετ γ τ Ρωμί υτκράτρ Κόμμδ. Τη ερμηεί υτή, πυ είχε πρωτδτυπωθεί ήδη στ μέσ τυ 15υ ώ πό τ στρκό Φλάβ Μπότ (Flavio Biondo) στ έργ τυ Roma instaurata et Italia illustrata (έργ-στθμό γ τς πρώμες ρχδφκές έρευες, τ πί δόλυ τυχί Φάυ θ μετφράσε στη δημώδη στ 1543 στη Βεετί), είχε σπστεί πρ πλλύ κ Ατρέ Φύλβ (Andrea Fulvio) στ έργ τυ Antiquitates Urbis Romae, πυ είχε εκδθεί στη Ρώμη στ Η λθσμέη άγωση τυ έργυ όφελε τη ευρεί δημτκότητά της στη πρερμηεί μς σεράς ρχίω πηγώ. Μέσω τυ Συετώυ, τυ Πλίυ τυ Πρεσβύτερυ κ τυ Δίως τυ Κάσσυ, στρκί της Αγέησης είχ τη πληρφόρηση, ότ κτά τη ρχότητ Κόμμδς πράγμτ είχε πρχωρήσε μετά τη damnatio memoriae τυ Νέρω στη τκτάστση της μρφής τυ μσητύ πυρπλητή της Ρώμης σε έ γγτί μπρύτζ Κλσσό τυ, έργ τυ κλλτέχη Ζηόδωρυ, με τ δκό τυ πρτρίτ, πρσδίδτς σε υτό μάλστ κτά τη πρσφκή τυ συήθε τ χρκτηρστκά τυ ημίθευ Ηρκλή. Κθώς κτά τη Αγέηση δε σώζτ άλλ ρχί έργ τέχης τερστίω δστάσεω, τ πί δύτ εκγρφήσυ τς γρπτές υτές μρτυρίες, η ερμηεί της μπρύτζης κεφλής ως πσπσμτκό μέλς τυ λλτύ Κλσσύ τυ Νέρω Επμέλε: ΜΙΧΑΛΗΣ ΧAΤΖΗΔΑΚΗΣ Ιστρκός Τέχης - Αρχλόγς Humboldt Universität zu Berlin έμζε σε πλλύς ρχδίφες η πλέ ληθφής. Η σγυρά τυς θ υπστεί έ σχυρό κλσμό, ότ στ 1486 σκφές στη βσλκή τω Μξετίυ-Κωσττίυ στη Ρώμη θ φέρυ στ φως τ πσπσμτκά σωζόμε μρμάρ μέλη εός γάλμτς τστίχω δστάσεω με υτές τυ μπρύτζυ κεφλύ στ Κπτώλ. Ο δύ κεφλές πρυσάζυ εκγρφκά τόσ κά σημεί, ώστε πό τη πρώτη στγμή δε υπήρχε η πρμκρή μφβλί, ότ πεκόζ τ ίδ πρόσωπ. Τ γεγός υτό σε συδυσμό με πρσωπγρφκές μελέτες πρερχόμεες πό τ πεδί της ρχίς μσμτκής θ εξωθήσυ κάπυς πρωτρχλόγυς στ τπρέλθυ τη κά πδεκτή ερμηεί τυ έργυ ως πρτρίτ τυ Κόμμδυ κ πρμδτήσυ τίθετ τη -έως σήμερ επστημκά πδεκτή- θεωρί, ότ η μπρύτζη κεφλή τυ Κπτωλίυ κτά πάσ πθότητ πδίδε τ Μεγάλ Κωσττί ή έ πό τυς γύς - δδόχυς τυ (π.χ. τ Κωστάτ Α ). Τ χωρί τυ Φάυ πδεκύε, ότ στ μέσ τυ 16υ ώ δε πυσίζ εκφρστές της άπψης υτής, κόμη κ πτελύσ μ πεχρή μεψηφί. Η κτγρφή ωστόσ τυ δάσημυ μπρύτζυ έργυ τέχης κόμη κ στ 1589 στη πργμτεί τυ Τζρόλμ Φρτσί (Girolamo Franzini), Icones Statuarum Antiquarum Urbis Romae, ως Κόμμδς (βλ. εκ. 1), πδεκύετ εκ έυ δηλωτκή μς σχετκής έλλεψης κεότητς τω πρώμω μελετητώ της ρχότητς με τς εκγρφκές πρδόσες της ρωμϊκής υτκρτρκής πρσωπγρφίς.

3 πλτσμός 3 Μετρώτς τίστρφ γ τ Santa Run ΜρΙ ΚλυβΙδΚη Με χλάδες Άγυς Βσίληδες πρόκετ πλημμυρίσυ τ Χά τ Σάββτ 27 Δεκεμβρίυ στη 1 τ μεσημέρ, κθώς μάδες τυ Santa Run Chania θ ξεκήσυ τη πεζπρί τυς δσχίζτς όλ τ κέτρ τω Χίω. Santa Run στηρίζε τέσσερ Iδρύμτ της πόλης μς, τη ΕΛΕΠΑΠ, τ Ορίζτ, τ ΚΗΦΑΠ Μεγλόχρη κ τ ΚΗΦΑΜΕΑ εώ κάθε χρό τ έσδ δπλσάζτ με πτέλεσμ τς γρτές ημέρες χμγελύ όλ κ περσσότερ πδά. Χρκτηρστκό εί ότ τ 2012 συμμετέχτες ήτ 1.500, τ κ φέτς σύμφω με τς μέχρ τώρ συμμετχές θ εί γύρω στς Τ φετό Santa Run θ εί ελφρώς δφρπημέ πό τ πρηγύμε κθώς κτά τη δάρκε τυ περπάτυ θ πίζυ μυσκή 15 Dj σε δάφρ σημεί τυ κέτρυ εώ θ πρσφέρετ στυς συμμετέχτες μπύρ χωρίς λκόλ. Σχετκά με τς συμμετχές υπάρχε μεγάλ εδφέρ όχ μό πό τ Χά λλά κ πό τη Θεσσλίκη, τη Αθή, τη Αγγλί κ Νρβηγί. Εππλέ, φρκά με τς δργώσες Santa Run στ εξωτερκό κ σε άλλες πόλες της Ελλάδς όπως έφερε Πγώτης Ορφίδης μέλς τυ Santa Run «η δκή μς δργάωση εί δφρετκή δε συεργάζετ με κμί άλλη κθώς στ κλσκό Santa Run, συμμετέχυ θλητές πί τρέχυ με στλές τυ Άγυ Βσίλη εώ εμείς πλά περπτάμε δημυργώτς ζεστή κ γρτή τμόσφρ ώστε όλ γίυ μ πρέ κ πλύσυ τη εκδήλωση». Ωστόσ, όπως πρόσθεσε κ. Ορφίδης, η Θεσσλίκη, Σάμς, Πτωλεμίδ, Γάε κ Λάρσ φέτς θ φλξεήσυ στη πόλη τυς τ Santa Run με φρμή τη δργάωση πυ γίετ στ Χά. Ακόμη τόσε ότ «τ σημτκότερ σε υτή τη δράση δε εί μό ρθμός τω συμμετεχότω λλά τ γεγός ότ πρέχετ είσχυση σε Ιδρύμτ της πόλης μς. Φέτς πθό μζέψυμε ευρώ. Μό πό τυς τπκύς χρηγύς συλλέχθηκ σχεδό ευρώ πυ εί τ κόστς όλης της δργάωσης κ υτό εί πρωτόγωρ κθώς δε συμβίε συχά σε άλλες πόλες. Έτσ τ κέρδη θ εί κθρά γ τ Ιδρύμτ τω Χίω». Εξίσυ ξσημείωτ εί τ γεγός ότ τ συγκεκρμέ φλθρωπκό γεγός «δε κλεί πλά τ κόσμ συεσφέρε χρημτκά λλά συμμετάσχε εεργά στ γεγός, γρτάσε τη λληλεγγύη ώστε κάθε χρό υξάτ κ εθελτές κ συμμετέχτες», τόσε η Ζωή Γεωργύλ εθελότρ της δργάωσης. Ομάδ Red Action Team Santa Run Οδηγίες πρς τυς συμμετέχτες Ωρ συγκέτρωσης: 1μ.μ. στ 1 Γυμάσ Χίω. Πρκλύμε όλυς τυς συμμετέχτες λλά κ όλυς τυς πλίτες τω Χίω τη ημέρ της δεξγωγής τυ Santa Run στθμεύσυ τ υτκίητά τυς περφερεκά της πόλης ώστε πλύσυμε όλ τ Santa Run χωρίς υτκίητ, βηθήσυμε στη μλή δεξγωγή τυ κ πφύγυμε τς κύσες φθρές τω χημάτω τυς. Ο κτστημτάρχες τω πίω τ κτστήμτ βρίσκτ επί τω δρόμω πυ θ δσχίσε τ Santa Run θ βηθήσυ δίτερ εημερώυ τυς δηγύς μη στθμεύυ τ υτκίητά τυς στυς συγκεκρμέυς δρόμυς. Η τρχί έχε λάβε ώστε η κυκλφρί εκτρέπετ γ εξυπηρετηθεί η πρεί τυ Santa Run. Ο γείς πυ θ συμμετέχυ με τ πδά τυς στ Santa Run εί σημτκό τ έχυ επί τη άμεση επίβλεψή τυς γτί όγκς τω συμμετεχότω θ εί δίτερ μεγάλς. Πρκλύμε όλυς τυς συμμετέχτες σεβστύ τη κθρότητ της πόλης ώστε μη φήσυμε πίσω μς κθόλυ πρρίμμτ. Η μάδ Red Team υπήρχε έκθε στς δργώσες τυ Santa Run στ Χά ωστόσ φέτς υπάρχε μ ελφρά δφρπίηση με σκπό τη κλύτερη πρώθηση της εκδήλωσης. Η Red Action Team φέτς επσκέφθηκε κφετέρες κ κλμπ της πόλης, δύ γώες πδσφίρυ, τ Δημτκό Κήπ, τ Ρέθυμ κ τ Σφκά πρκεμέυ κόσμς γωρίσε τ γεγός. Ο εθελτές εί περίπυ 40. Τ 2015 συμμετχές πό τ εξωτερκό όπως δήλωσε η Ελευθερί Μδάκη εθελότρ τυ Red Action Team «θ εί πλλές κθώς μ κπέλ πό τη μάδ τω εθελτώ δτηρεί ξεδχεί κ έχε δφημίσε τ Santa Run σε φυλλάδ πρβάλλτάς τ ως μ Χρστυγεάτκη δρστηρότητ τω Χίω». Φέτς με πρωτβυλί της μάδς δημυργήθηκε στ πρφίλ τυ Santa Run στ κωκό μέσ δκτύωσης instagram, τ hashtag #SRCHCelebritychallenge όπυ δάσημ πρκλύσ ές τ άλλ πρκεμέυ στηρίξυ τ Santa Run κ γίε π γωστό στ κόσμ. Εππλέ, όπως έφερε η κ Μδάκη «ρχκά πρκλέσμε πρώτ τη Κλέλ Ρέεση κ έπετ κάθε δάσημς πρκλύσε έ άλλ κ έτσ δδόθηκε. Κάπ έκ βίτε κ τρβύσ φωτγρφίες. Αυτό ξεκίησε πρκεμέυ τ Santa Run γίε θεσμός κ κθερωθεί ώστε συμμετέχυ άτμ όχ μό πό τ Χά λλά κ πό τη υπόλπη Ελλάδ». Σχετκά με τς φωτγρφίες πό χώρες τυ εξωτερκύ πυ στηρίζυ τ Santa Run Chania, όπως υπγράμμσε η κ Μδάκη «ξεκίησε μέσω φίλω κ γωστώ πυ μέυ σε δάφρες χώρες κ έπετ δάφρ άθρωπ έστελ φωτγρφίες στ πρφίλ τυ Santa Run στ Facebook. Ο χώρες κ πόλες τυ εξωτερκύ πυ στηρίζυ τη πρωτβυλί εί Αγγλί, Νρβηγί, Κλφόρ, Λς Ατζελες, Νέ Υόρκη».

4 κόσμς 4 Χρστύγε στ κόσ κόσμ» Ιρά: Ιρή με τστόρ ρίχε κλεφτές μτές σε μγζί με χρστυγεάτκ, στη Τεχεράη. Περίπυ 150 χλάδες χρστί ζυ στ Ιρά, περσσότερ Αρμέ, κ γρτάζυ τ Χρστύγε στς εκκλησίες κ τ σπίτ τυς. Η γρτή εί πλύ ελκυστκή γ τ πδά κ γ τ λόγ υτό πλλές μυσυλμκές κγέεες έχυ υθετήσε κάπ πό τ έθμ τω Χρστυγέω, όπως τ δώρ κ τ χρστυγεάτκ δέτρ. Μεγάλη Βρετί: Μκρί χρωδί κάυ πρόβ γ τη χρστυγεάτκη λετυργί στ κθεδρκό ό τυ Αγίυ Πύλυ στ Λδί.»» Ιδί: Μκρί Αη Βσίληδες σε σχλκή γρτή στη πόλη Μππάλ. Ιπωί: Ο υπβρύχς Αη Βσίλης σε στεές επφές με τ ψάρ τυ Ευδρείυ Sunshine στ Τόκ.»» σ τ πεύμ τω Χρστυγέω κείτ υτές τς μέρες λόκληρς πλήτης, πό τη Ευρώπη στη Μέση Ατλή κ τ Ιρά μέχρ τη Νότ Κρέ κ τη Ιδί. Αλλύ με βθά πευμτκότητ κ λλύ με επφεκές επρρές της Δυτκής κυλτύρς. Ο φωτγρφκός φκός δεθώ εδεγρφκώ πρκτρείω κτγράφε τ στγμότυπ κ μς μετφέρε εκόες πό τ Χρστύγε στ κόσμ. Νότ Κρέ: Τλμηρί ρεβάτες με στλή Αη Βσίλη σκρφλώυ στ βυό Buckhan, κτά στη Σεύλ, στ πλίσ χρστυγεάτκης εκδήλωσης. Πλστίη: Πλστίς τυμές Αη Βσίλης τρέχε πάω στ τείχη της πλάς πόλης της Ιερυσλήμ.

5 φέρωμ 9 Τ (ληθό) εργστήρ τυ Αγυ Βσίλη Κείμε: OLIVER WAINWRIGHT Φωτγρφίες: Imaginechina/Rex Επμέλε - Απόδση: ΜΑΡΙΑ ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ Στ Χρστυγεάτκ χωρό Yiwu στη Κί, δε υπάρχε ύτε χό, ύτε ξωτκά. Υπάρχυ όμως 600 εργστάσ πυ πράγυ τ 60% τω χρστυγεάτκω στλδώ πυ... φγυράρυ τέτες μέρες στς πγκόσμες γρές. Ο 19χρς Wei δυλεύε σε εργστάσ της Yiwu στη Κί. Ντύε με κόκκ χρώμ πλυεστερκές φάδες χύ. όκκ στ τβά κ κόκκ στ πάτωμ, κόκκ στάζε πό τ περβάζ τω πρθύρω κ τίχ εί γεμάτ πό κόκκες πτσίλες. Μάζε σ έργ μτέρς τέχης, λλά στη πργμτκότητ υτή εί η εκό της δημυργίς χρστυγεάτκω στλδώ. Αυτή εί η κρδά τω Χρστυγέω, τ πργμτκό εργστήρ τυ Αγυ Βσίλη, χλάδες μίλ μκρά πό τ Βόρε Πόλ, στη κεζκή πόλη Yiwu. Κ μύθς θέλε τ Χρστύγε σχετίζτ με ρδμάγυλ ξωτκά πυ σφυρκπύ κάμτ πχίδ σε χρτωμέ ξύλ σπτάκ σε κάπ χσμέ τπί τυ Αρκτκύ Κύκλυ, στη πργμτκότητ, τ περσσότερ πό τ στλίδ σς κ τ λμπερά σς λμπό φτάχτ στη Yiwu, 300 χλόμετρ ότ της Σγκάης, όπυ δε υπάρχε κέ (ληθό) έλτ κ κμά (ληθή) χφάδ. Η Yiwu βφτίστηκε Χρστυγεάτκ χωρό της Κίς κ εί τ σπίτ 600 εργστσίω πυ συλλγκά φτάχυ τ 60% τυ πγκόσμυ συόλυ τω χρστυγεάτκω στλδώ κ ξεσυάρ, πό τ χρκτηρστκά κπέλ τυ συμπθέσττυ Αγυ, μέχρ στλές, δέτρ με πλύχρωμες πτκές ίες, κ έ σωρό κόμ επχκά κ χρτωμέ πυ σχεδό όλ λτρεύυμε βάζυμε στ σπίτ μς τέτες μέρες. Τ Ξωτκά πυ δυλεύυ σε υτά τ εργστήρ εί κυρίως μετάστες, εργάτες πυ δυλεύυ δωδεκάωρ τη ημέρ γ έ μσθό πυ στη κλύτερη φτάε τ 300 ευρώ τ μή - περσσότερ πό υτύς μάλστ, δε ξέρυ κλά κλά τ κρβώς εί τ Χρστύγε. «Μάλλ εί κάτ σ τη (κέζκη) έ χρά γ τυς ξέυς» λέε 19χρς Wei ές 19χρς εργάτης πυ μίλησε στ κεζκό εδησεγρφκό πρκτρεί Sina. Μζί με τ πτέρ τυ δυλεύυ ώρες τελείωτες σε έ κτκκόκ κτγώγ. Πίρυ πλυεστερκές φάδες χύ, τς βυτύ σε κόλλ κ μετά τς ψεκάζυ με έ μηχάημ πυ εκτξεύε κόκκη πύδρ μέχρ υτές γίυ κτκκόκες. Κάυ περί τ τέτ κμμάτ κάθε μέρ. Οσ η ώρ περά, κ δυό τυς γεμίζυ πό τη κρυφή μέχρ τ ύχ με κόκκη πύδρ. Ο πτέρς τυ φρά έ κπέλ Αγυ Βσίλη, όχ γ εί στ πεύμ της δυλεάς, λλά γ μη βάφτ κόκκ τ μλλά τυ. Κ δυ λλάζυ περίπυ 10 μάσκες τη ημέρ σε μ πρσπάθε πεύσυ τ δυτό λγότερη πύδρ. Εί μ πλύ κυρστκή δυλεά κ τ πθότερ εί μη τη κάυ τ επόμε χρό. Μόλς μζέψυ τ χρήμτ πυ χρεάζετ Wei γ πτρευτεί, σκπεύυ γυρίσυ στ χωρό τυς, στ Guizhou, ελπίζτς μη χρεστεί πτέ π δυ ύτε κόκκ κόκκης πύδρς. Τυλγμέες σε δάφ πλστκά τστάκ, λμπερές τυς Ο Wei χρησμπεί περί τς 10 μάσκες ημερησίως πρσπθώτς μη πέε -όσ μπρεί- τ σύεφ της κόκκης μπγάς. Εκθεση με γβσλάτκ κπέλ Μέσ σε κάπ πό τ showrooms της Yiwu. φάδες χύ, πίρυ τη θέση τυς δίπλ σε άλλ ερτστκά πρφεράλ στ δεθές εμπρκό κέτρ της Yiwu. Εί ές κτλωτκός πράδεσς γεμάτς με τκείμε πυ κθόλυ δε χρεζόμστε, λλά πυ σε κάπ ερτστκή πρόρμηση ώθυμε τη κτγκστκή υπχρέωση γράσυμε. Υπάρχυ λόκληρες δί στ ερτστκό λβύρθ υτύ τυ εμπρκύ κέτρυ πυ εί φερωμέες σε δάφρ θεμτκά στλίδ: ψεύτκ λυλύδ, φυσκωτά πχίδ, μπρέλες, άρκ, πλστκί κυβάδες κ ρλόγ. Εί έ τερτώδες υπερκτάστημ φερωμέ στη πγκόσμ κτάλωση, σ τ περεχόμε όλω τω χώρω υγεμκής τφής πγκσμίως μζεύτηκ κ ργώθηκ σχλστκά σε εμπρκά περίπτερ. Τ συγκρότημ κηρύχθηκε πό τ ΟΗΕ, ως «η μεγλύτερη Ο δυ άτρες πράγυ περίπυ κόκκες φάδες χύ ημερησίως κ μσθός τυς ξεπερά ελάχστ τ 300 ευρώ τ μή. γρά μκρώ εργστσίω στ κόσμ». Στη περχή 2 τυ συγκρτήμτς, στεγάζτ τ Χρστύγε. Εκεί, υπάρχυ δάδρμ, δρόμ λόκληρ γεμάτ με φωτάκ led, ψεύτκ χό, κάλτσες όλω τω μεγεθώ, πλστκά χρστυγεάτκ δέτρ σε μπλε κ κίτρ κ φλύ ρζ, πλστκά κυκυάρ βμμέ χρυσά κ σημέ. Κάπ πό τ ερτστκά τκείμε, μάζυ έχυ χάσε τ... πρστλσμό τυς: υπάρχυ πρόβτ στ κπέλ τυ Αγυ Βσίλη κ τάρδ κετημέ με τρτά, κ βεβίως ρκετές εξήγητες... κέζκες πελές, όπως Αγ Βσίληδες πυ πίζυ σξόφω. Κ μπρεί η περγρφή μάζε με τη... σπηλά τυ Αλή Μπμπά κ τυς θησυρύς της, ωστόσ μέρες της δόξς υτής της γράς φίετ πως έχυ περάσε. Πλέ τ Χρστυγεάτκ χωρό της Κίς έχε τγωστεί γίγτες τυ δδκτύυ, όπως τ Alibaba. Στ τελευτί, μπρεί κείς επλέξε κ πργγείλε άμεσ σε 1,4 εκτ. δφρετκά χρστυγεάτκ στλίδ, κ τ τκείμε πυ δάλεξε φτάσυ στη πόρτ τυ με έ κλκ. Από τη άλλη στη γρά της Yiwu στκάρτ περί τ πρϊότ. Η γρά της Yiwu στόχευσε στ χμηλότερ κτλωτκά στρώμτ κ ήκμσε κτά τη ύφεση, φύ κόσμς ψώζε σε εξευτελστκές τμές ερτστκή δάθεση. Ωστόσ με τη πάρδ τω χρόω κ δίτερ φέτς δεθείς γρές έχυ πέσε θεμτκά. Σύμφω με τη Cai Qingliang, τπρόεδρ της Ετρείς Εργστσίω Χρστυγεάτκω Πρϊότω της Yiwu εί Κέζ πυ πλέ γράζυ τέτ τκείμε. Τ κόμ ετυπωσκότερ εί πως Economist, γράφε ότ περσσότερ Κέζ γωρίζυ κλύτερ τ Αγ Βσίλη π ό,τ τ Ιησύ Χρστό. Πάτως, ρκετί πό τυς εκπρσώπυς της γράς της Yiwu, λέε πως όσ εργάζτ εδώ, δε θ μπρύσ εί π ευτυχσμέ με τη... σόβ κάθερξη τυς στ ώ Χρστυγέ. Ο Cheng Yaping, συδρυτής εργστσίυ πυ κτσκευάζε κ πυλά μτύρες χσμέες πόλες, λέε χρκτηρστκά «Ν κάθεσ εδώ κάθε μέρ, μπρείς κτάζες όλες υτά τ πέμρφ στλίδ, εί πργμτκά υπέρχ γ τη δάθεσή μς». Εί κάπως πίθ όμως, εκεί πυ βρίσκτ στη άλλη πλευρά της γρμμής πργωγής κ βάφυ κόκκες πλστκές φάδες χύ πυ θ γρστύ γ μερκά λεπτά τυ ευρώ, σθάτ έτσ. Πηγή: The Guardian (www.theguardian.com/artanddesign/architecture-design-blog/2014/dec/19/santas-real-workshop-the-town-in-china-that-makes-the-worlds-christmas-decorations#img-4)

6 10 ψυχλγί Μμά υπάρχε Αγς Βσίλης; ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΡΔΕΡΑ* Ο 7χρς Πύλς γράφε γράμμ στ Άγ Βσίλη ζητώτς τυ μη τ ξεχάσε. ί έ πό τ εκτμμύρ πδά σε κάθε γωά της γης πυ περμέυ με υπμησί τ πχυλό σπρμάλλη γέρτ ξεκήσε τ μγκό τυ τξίδ στ κόσμ. Ο π γπημές σίγυρ άγς τω πδώ, σε πγκόσμ κλίμκ, λλάζε όμ άλγ με τη χώρ πρέλευσης τυ πδύ. Εί Father Christmas τω Άγγλω, Santa Claus τω Αμερκώ, Pre Nol τω Γάλλω, Sinterklaas τω Ολλδώ, Weihnachtsmann τω Γερμώ, Babbo Natale τω Ιτλώ ή Άγς Βσίλης τω Ελλήω. Αργά ή γρήγρ όμως μκρί μπόμπρες πρτηρύ ότ κλκάγθς πππύλης με τη μκρά γεεάδ μάζε όλως περέργως πλύ στ μπμπά ή στ θεί. Τ γίετ τότε; Όλ κ περσσότερ γείς ρωτύτ εί κλό γ τ πδί τυς πστεύε στη ύπρξη τυ Άγυ Βσίλη, φβύμε ότ στη συέχε θ πγητευθεί, ότ θ θυμώσε μζί τυς επεδή τ εξπάτησ ή ότ τ συτηρύ τη πίστη στ Άγ Βσίλη δε συάδε με τη πρσπάθεά τυς δδάξυ στ πδί τυς μη λέε ψέμτ. Ο έρευες δείχυ ότ τ περσσότερ πδά κλύπτυ τη λήθε σχετκά με τ Άγ Βσίλη γύρω στ 6 ή 7 τυς χρό. Κ τ δύμε πό τη σκπά της εξελκτκής ψυχλγίς υπάρχε εξήγηση στ γτί τότε. Σύμφω με τ Piaget, εί η περίδς πυ τ πδά μετβίυ πό τ πρελγκό στάδ άπτυξης, όπυ δε εί σε θέση ξεχωρίσυ τη πργμτκότητ πό τη φτσί, στ στάδ τω συγκεκρμέω λγκώ δεργσώ πυ τυς επτρέπε κάυ λγκύς συλλγσμύς σχετκά με τ κόσμ. Γ υτό κ σ υτή τη ηλκί ρχίζυ ρωτύτ «πώς κτφέρε Άγς Βσίλης επσκεφθεί όλ τ σπίτ σε μ ύχτ» ή «πώς χωράε πό τη κμάδ». Πάτως ότ τ πδά κλύπτυ τη λήθε υτί πυ πγητεύτ περσσότερ εί μάλλ γείς! Ατίθετ, τ περσσότερ πδά τδρύ με θετκό τρόπ, ώθτς μάλστ κ έ ίσθημ υπερηφάες, κθώς θεωρύ ότ η κάλυψή τυς υτή τ φέρε π κτά στ κόσμ τω μεγάλω. Ότ λπό τ πδί μς ρωτάε υπάρχε πράγμτ Άγς Βσίλης, δε χρεάζετ επμείυμε στ ψέμ, πρσβάλλτς τη ημσύη τυ, λλά ύτε κ πρυσάσυμε τη ψυχρή λήθε τω εηλίκω, λέγτς έ ξερό όχ κ σπεδώτς τη φτσί τυ. Μπρύμε φήσυμε τ πδί κάε τη δκή τυ ζήτηση κ εδφερθύμε μάθυμε τη δκή τυ άπψη, ρωτώτς γ πράδεγμ «εσύ τ πστεύες;» ή «γτί ρωτάς;». Αυτές ερωτήσες μπρύ πτελέσυ τ έυσμ γ πλύ εδφέρυσες συζητήσες άμεσ στ πδά κ στυς γείς. Aλλωστε τ πδά έχυ τη κότητ μς δείξυ με τ δκό τυς τρόπ πότε «δε χρεάζετ» πλέ πστεύυ στ πχυλό άγ, τυλάχστ με τ τρόπ πυ πίστευ ως τώρ, ρκεί εμείς τ πρσέξυμε. Ας έχυμε πάτως στ μυλό μς ότ τ πδά έχυ άγκη μέχρ κάπ συγκεκρμέη πτυξκή φάση -πυ δφέρε γ τ κάθε έ- πστεύυ σε σύμβλ ή μύθυς. Τ πόσ εθρρύυμε τ όερ ή κ τς φτσώσες τυς, σχετίζετ με τη μελλτκή τυς δυτότητ κ επθυμί ερεύτ κ στχεύυ ψηλά κ η φτσί χρεάζετ σε όλες τς ηλκίες, γ τ πδά εί πρίτητη. Η στρί τυ Άγυ Βσίλη όμως θ μπρύσε πτελέσε κ έ πλύτμ εργλεί στ χέρ τω γώ στη πρσπάθεά τυς δδάξυ στ πδά τυς ξίες κ ρχές, τυς κλλεργήσυ τη επθυμί βελτώυ τη συμπερφρά τυς, τ εθρρύυ ερεύτ έ κλύτερ μέλλ, πρσδκύ πράγμτ κ πρσπθύ γ υτά. Στ δυτκό κόσμ η στρί τυ Άγυ Βσίλη εί βσσμέη στη ζωή τυ Αγίυ Νκλάυ πυ δώρσε τη περυσί τυ στυς φτωχύς, εώ στη χώρ μς τυτίζετ με τ Μέγ Βσίλε πό τη Κσρεί, πυ έκε πλλά φλθρωπκά έργ. Μέσ πό υτές τς στρίες, λπό, γείς μπρύ δδάξυ στ πδά τυς τη γάπη, τη γεδωρί, τη δτέλε, τη ελπίδ, τη βήθε πρς τ συάθρωπ, τη σότητ πέτ στ δκίωμ είμστε ευτυχσμέ. Βέβ, κόμη π πτελεσμτκό π τ δηγηθύμε μ στρί εί κάυμε πράξη υτές τς ρχές, δίτς ίδ τ πράδεγμ στ πδά μς. Έτσ, ημέρες τω γρτώ εί μ πρώτης τάξεως ευκρί πρτείυμε στ πδί μς μζέψε τ πχίδ πυ δε χρησμπεί ή κάπ ρύχ πυ δε τυ κάυ π κ πάμε μζί τυ τ πρσφέρυμε σε πδάκ πυ τ έχυ άγκη, εξηγώτς τυ τυς λόγυς πυ τ κάυμε. Πράλληλ, κλό θ ήτ μάθυμε στ πδί μς ότ υτό πυ έχε σημσί εί τ θυμηθεί Άγς Βσίλης κ όχ η ξί τυ δώρυ. Α πάλ τ πδί μς ζητήσε έ πλύ κρβό δώρ πυ δε έχυμε τη κμκή δυτότητ γράσυμε, μπρύμε τυ εξηγήσυμε ότ Aγς Βσίλης ξδέψε τόσ χρήμτ μό γ τ δκό τυ δώρ, δε θ τυ μείυ ρκετά χρήμτ κ γ τ υπόλπ πδάκ κ ότ εί κρίμ μερκά πδά μη πάρυ δώρ. Βέβ, υτό δε σημίε ότ πθρρύυμε τ πδί μς π τ γράψε έ γράμμ στ γπημέ τυ άγ, ζητώτς τυ υτό πυ ερεύετ. Κάθε άλλ. Ας τ εθρρύυμε κ ς πάμε μζί τυ στ τχυδρμεί στείλυμε τ γρμμτάκ τυ. Μ υτό τ τρόπ ίσως κ εκπλγύμε, μάλστ, δπστώτς ότ πλλές φρές τ πδά κάθε άλλ πρά υλκά πράγμτ ζητύ πό τ γπημέ τυς άγ. Ατί λπό γ κρβά πχίδ, φέτς, με τη ευκρί της κμκής κρίσης κ τί γείς σθάτ εχές πυ δε μπρύ χρίσυ στ πδί τυς τ κρβό δώρ πυ ζήτησε, μπρύ περάσυ χρό με τ πδά τυς στλίζτς τ σπίτ ή τ χρστυγεάτκ δέτρ με υτσχέδ στλίδ, πυ θ ξπήσυ τη δημυργκότητ κ τη φτσί τόσ τω ίδω όσ κ τω πδώ τυς, φτάξυ γλυκά μζί με τ πδά γ μσχβλήσε τ σπίτ κ κυρίως περάσυ περσσότερ χρό μζί τυς, κάτ πυ τόσ πλύ τ πδά έχυ άγκη στς μέρες μς. Τελκά, υτό πυ φίετ θυμύτ μκρί μπόμπρες μεγλώτς δε εί τόσ τ κρβά δώρ πυ δέχτηκ, όσ η τμόσφρ πυ επκρτύσε στ σπίτ, μυρυδές, τ συσθήμτ, τ κάλτ, η συμμετχή στς θρησκευτκές τελετές. Aλλωστε κόμ κ τ κλύτερ δώρ δε κπεί τ πδί όσ μ ζεστή γκλά, όσ η ίσθηση σφάλες κ πρσχής πό τυς γείς τυ. Ας φήσυμε τ πδά ζήσυ τη μγεί τω Χρστυγέω πρσμέτς τ ερχμό τυ γπημέυ τυς γίυ. Όσ υπάρχε γάπη, ελπίδ κ δυτότητ ερεύεσ τ πίθ υπάρχε κ Άγς Βσίλης. Άλλωστε πς είπε ότ δε υπάρχε; *Πδψυχλόγς (MSc) / Ψυχλόγς Υγείς (MSc)

7 11 πλτσμός πδότπς Γ' ΤΑΞΗ 5υ ΔΗΜ. ΣΧ. ΧΑΝΙΩΝ Τ ληθό όημ όη τω Χρστυγέω Επμέλε: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΚΑΤΣΑΚΗΣ gr Κλί μυ φίλ, κλά Χρστύγε! Γ τ ληθό όημ τω Χρστυγέω μάς μλύ στς υπέρχες εργσίες τυς, πυ φλξεύτ στ σημερό Πδότπ, τ πδά της Γ' τάξης τυ 5υ Δημ. Σχ. Χίω. Στ σύτμ, λλά τόσ δυτά κείμεά τυς πυ γράφτηκ στη τάξη, φύ πρώτ είδ τη τί κυμέω σχεδίω Ε δέτρ μ φρά, πυ βσίζετ στ μώυμ πρμύθ τυ Ευγέυ Τρβζά κ στς πλύ μλητκές ζωγρφές τυς (όσες χώρεσ) πυ εί εμπευσμέες π τ πρμύθ τυ Ατερσε Τ κρτσάκ με τ εί υτό μυ ερϊ ε τ μ η Φτάζ κ χρτωμέ μγκό ή ρ έ κ μ ε ά μ ρτ υ θ κ ό θ σκόρπζ π λ ύ δ Με υτ τω πρβδάκ. ς στ πρόσωπ πη. Ο γά ίω χρά, δ η, ευτυχί κ με τ ή ό ρ ε ω, φ ρ δώ ετμ μ πλθ μ ς κόσ κόσμ έ, σ ρόπ λέμυς μγκό τ μίση, π υτή η ό π λγμέ εξθλίωση. Α κ π φτώχε έλω πργμτ θ υ κ γ μ μ ό ευχή φίετ,τ ό κ ί ηθε θό. άκη γίε λη ττ Κλτζ Ερέ σπίρτ, όπως λέε πληρφρίες μυ. Πίσω π υτά, βέβ σε ρόλ ερχηστρωτή λλά κ εμψυχωτή η δσκάλ τυς, η γωστή κ πό άλλες φλξείες εργσώ μθητώ της φίλη κ συεργάτδά μυ π τ πλά, Ρύλ Μυστάκ. Κ στη δσκάλ, γ μη πω πρωτίστως στη δσκάλ, τ συγχρητήρά μυ λπό! Ν χίρεστε τη κυρί σς κ σς χίρετ, τρτάκ τυ 5υ! Σς χρετώ με γάπη όλυς! Β.Θ.Κ. χρά κ ζεά ώθυ. Ολ υτά δ π τ όλ Μκάρ τλεμμέ ρί εί εγκ στσά κ όχ έχυ μ ευκ σ ύ ρ μπ τ Χρσ υτ πδά ς γρτές τω στ ί ρ ω υ υ τη κρδά, περάσ μυ με όλη μ ρί υτές χό ευ Θ. ω γέ υ ω περάσ Αυτά τ όλ τ πδάκ κράκη Χρστύγε τς μέρες. Μρί Τσγ Ηλέκτρ Κυμή Ο μέρες τω Χρστυγέω εί γρτές κ χρύμεες. Εύχμ τς μέρ ες υτές, κ όχ μό, όλ άθρωπ εί χρύμε, ευτυχσμέ, γπημέ κ υγε ίς. Θ θελ κόμ υπάρχε ερήη κ δκ σύη σ όλ τ κόσμ κ όχ δχό. Κείς μη ώθε μξά, λύπη ή φόβ. Εί μ ευκρί όλ δείξυμε τη συμπό μς σε όλυς. Ακης Πελτέκης εεμείς είς τ πδά δά της ΓΓ' τάξης τυ 5υ υ Δη Δημτκύ τκύ Σχλείυ Χίω Χίω, θ εί στε π είμστε ευίσθητ Εύχμ έχυ όλ τ πδάκ φγητό. σε υτά πυ υ συ συμβίυ βίυ Επίσης, κέ πδάκ μη γύρω μς. ς Θ Θ ίξυ ίξυμεε τη εί στυς δρόμυς. Ν έχυ φλί, κρδά μς ς σε όσυς έχυ γάπη, συμπό κ πρστ άγκη σ άγκη, σ υτύς πυ υ εί σί όλ τ πδ άκ της γης κ μεγάλ. λγότερ τυχερί πό ό μς. ς Α ργυρώ Χρευ Ευχό στε σε όλυς Κλά Ευχόμστε Κλά τάκη Χρστύγε μεε γά Χρστύγε, γάπη, η ελ ελπίδ ίδ κ συ ό συμπό. Δημσθέης Αγγελάκης έχυ άθρωπ μρφες λ ό ό ύγε ύ τ Χρστ. Ν περ μγελστά. Θ θελ ίτ κ κγέε χ ί ε σπ πά τυς έ μέρς τυ κό φγητό, ω σ ό ρ π τ κ τ ε κ σ σ ς έ υ στγμ πόλεμ πηγί πάρχυ μπρύ κ χρήσμ Ν μη υ ά δ τ π όμρφ σμυ κ μθίυ κ ί λάυ σχλε Βίκυ Νκ. τ μ γ πρ ά Τ Χρστύγε εί μ όμρφ η γρτή πυ όλη η κ γέε μζεύετ στ τρπέζ. Αλλά όχ όλ, πράδεγμ μό κ φτωχί ώθυ δκί, μό χωρίς σπίτ υτί ά θρω όλ άθρωπ π. Θ ήθελ ήτ ευτυχσμέ. Μάς Λετ ράκης Χρήστς Γάτσης εί πλύ Χρστυγέω Ο μέρες τω χμ όλς ξεχωρστές. Εύ, γεμάτς όμρφες κ ς έ ευτυχσμ κόσμς εί Θ θελ η. άπ η κ γ σύ λ κ, εί κόσμ πυ υγ πδάκ στ μη υπάρχυ εί μό τυς ηλμη τ πόυπφέρυ, κ μη γί π ω θρ ά κωμέ λεμ. σμεάκης Θάς Κρεμ Ο μέρες τω Χρστυγέω έρχτ σγά σγά. Είμ χρύμεη γτί η πόλη κ τ σπίτ στλίζτ. Ο μμάδες κ τ πδά φτάχυ κυρμπέδες κ μελμκάρ. Θ θελ όμως όλ τ πδά έχυ φγητό κ έ ζεστό σπίτ μείυ. Αγγελκή Δλετζάκη Γάης Σκυλάς Ευτύχης Κτσεβάκης Εύχμ μη υπάρ λλάξε κόσμς χε φτώχε μυ. Ν, χώρες πυ γίετ έχυ ερήη πόλεμ κόσμ π ς. Γ υυ χώρ, πφέρε ώθω λύ τ πη, στεπό κ θλ κές ά θρωπς ίψη. Δε θέλω υ Μάρς πφέρε! Φργκε δάκης η κ όλ με Ερήη, Αγάπ Εύχμ έχυ τς κμε χρύμε τ πδά εί υπάρμη υ ευχόμ. Τ γέεές τυς. Θ κκί στ κόσμ ά κ χε τόσ μίσς κ στ λ εί χμγε πρόσωπ όλω χρύμε. Βλτρί Πετσά Γάης Σκλίδης

8 φέρωμ 12 ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ, ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΣΤΟ... ΤΙΜΟΝΙ Χρστύγε στ δρό δρόμ ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΣ ΜΑΚΗΣ Η φύση κ συθήκες τυ επγγέλμτς, τυς φέρυ μκρά πό τ σπίτ τυς τς ημέρες πυ όλ θέλυ εί κτά στυς δκύς τυς θρώπυς. Αλλ πίσω πό τ τμό σε κάπ εθκή δό, άλλ ψηλά στ υρό κ άλλ σε κάπ θάλσσ. Τυς ετπίσμε -κάπυς πό υτύς πλύ μκρά- κ τυς ζητήσμε θυμηθύ δίτερες Χρστυγεάτκες ερτές μκρά πό τ σπίτ τυς. Ολ είχ πό κάτ εδφέρ μς πυ... ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΑΚΗΣ, Τξτζής: «Μ Μ ζωή στ τμό» τ ό «Ολ τ χρό πυ εργάζμ στ Τξί, τς περσσότερες γρτές μέρες βρίσκμ πίσω πό τ τμό. Εί λήθε ότ τόσ τη πρμή κ ήμερ τω Χρστυγέω λλά κ της Πρωτχράς, κάθε άθρωπς θέλε τς πλμβάε με τη κγέε τυ κ τυς κείυς τυ. Αυτό με στεχωρεί,λλά τ κάυμε υτή εί η φύση της δυλεάς μς, εξυπηρετύμε τ κόσμ» μς λέε Μχάλης Λεβδτάκης. Χρό στ τμό σημεώε ότ «πρ πό μερκά χρό, πρ η κμκή κρίση ρχίσε πλήττε όλυς τυς Έλληες, μπρύσ Χρστύγε ή Πρωτχρά κάω έ ρεπό ώστε βρίσκμ στ γρτό τρπέζ με τη κγέεά μυ. Όμως τ τελευτί τρί χρό δε υπάρχυ ώρες - κρός γ ξεκύρση. Τ μερκάμτ εί λίγ, κ πρσπθώ,όπως όλ συάδελφ μυ, κλύψυμε κάπ πό τ έξδ μς, τς ημέρες τω γρτώ, φύ τότε υπάρχε υξημέη κίηση στη πάτσ».ο κ. Λεβδτά- κης τόσε ότ «τς γρτές μέρες κ ύχτες, κ βρσκόμστε μκρά πό τ σπίτ μς, η ψυχλγί μς εί κλή, γτί πελάτες μς έχυ μ εβσμέη δάθεση, εί χμγελστί κ υτό μς κάε σθόμστε όμρφ». Τ ευτράπελ κ εύθυμες στρίες με πελάτες δε λείπυ τς μέρες τω γρτώ. Μ πό υτές μς εξστόρησε κ. Λεβδτάκης, λέγτς τ εξής «πλύς κόσμς επλέγε τς γρτές κηθεί με τξί επεδή ύχτες θέλυ δσκέδση κ πτό, δε θέλυ κήσυ τ δκά τυς υτκίητ, γτί θέλυ τ ξημερώμτ συήθως πυ τελεώε η δσκέδση, πηγίυ με σφάλε στ σπίτ τυς. Ετσ πρ πό χρό ήμερ τω Χρστυγέω ωρίς τ πρωί, μπίε στ Τξί ές πελάτης πυ επέστρεφε πό έ ρεβεγό. Ο άθρωπς είχε κτλώσε μεγάλη πσότητ λκόλ. Μυ λέε μ δεύθυση κ ξεκάω τ πάω στ σπίτ τυ. Ότ φτάσμε «Θυμάμ ήμερ Χρστυγέω μπίε στ Τξί ές μεθυσμές. Πήγμε σε τρες δφρετκές δευθύσες γτί δε θυμότ τ σπίτ τυ» μς λέε κ. Μχάλης Λεβδτάκης. συεδητπίησε ότ δε ήτ τ σπίτ τυ. Μυ λέε ξά μ άλλη δεύθυση, μ κ πάλ δε ήτ η σωστή. Τη τρίτη φρά πέσμε σε σπίτ εός φίλυ τυ, πίς βλέπτς σε τ κτάστση ήτ φίλς τυ, έβλε τ γέλ. Τελκά ηφάλς φίλς τυ μυ είπε τη σωστή δεύθυση».

9 φέρωμ 13 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ, υτκητστής: «Απκλεσμέ έστ 90 χλόμετρ» «Εχω περάσε πλλά λλά τ Χρστύγε πυ δε θ ξεχάσω πτέ ήτ υτά τυ » μς λέε κ. Γάης Κυκυράκης. Σράτ χρό υτκητστής έζησε πλλά συμβάτ, όμως έ πό υτά δε θ σβήσε πτέ πό τη μήμη τυ. «Τξδεύμε τότε με τ Κύδω πρπρμή Χρστυγέω πό τ Χά γ πάμε Θεσσλίκη. Τη πρμή τ πρωί ήμστ στ Περά. Τ χρό εκεί τ κλίμ άμεσά μς ήτ πλύ κλό. Βγίμε 15 υτκίητ πό τ κράβ κ φεύγμε όλ μζί σ πρεί. Ο κρός ήτ κκός κ γύρω στη 1 τ μεσημέρ φτάσμε στ 90 χλόμετρ της Εθκής Οδύ Αθηώ - Θεσσλίκης στ ύψς της Θήβς. Εκεί μς στμάτησ γτί δρόμς ήτ δάβτς πό τ χό. Θ ήτ κ εάμση μέτρ ύψς!» λέε πλός φρτηγτζής. Με τόσ χό κ με τ κκό κρό συεχίζε, η χώρησή τυς κθυστέρησε... λίγ. Γ τη κρίβε σχεδό 4 ημέρες! «Απκλεσθήκμε κ κάμε Χρστύγε στ 90 χόμετρ. Πρέ με συδέλφυς. Κμόμτ μέσ στ υτκίητ πυ τυς είχμε τς ηχές κτές γ μη πγώσυ κ ίχμε ρίξε κ τψυκτκό. Στ ύψς υτό πήρχε κ έ εσττόρ-κφέ. Εκεί τρώγμε τς πρώτες δύ ημέρες. Στη συέχε όμως πρμήθεες... σώθηκ! Δε υπήρχε τίπ! Από τ στρτόπεδ της Θήβς πυ ήτ εκεί κτά μς έφερ γλέτες κ κσέρβες! Εμείς ήμστ έξ άτμ κ κάπ στγμή πυ βρήκε μάγερς τυ κέτρυ συκωτάκ, ές πό εμάς τ πσχόλησε κ ές δεύτερς τυ βύτηξε τη λδόκλλ με τ συκωτάκ κ τ φάγμε κ υτά. Ότ βέβ γυρίσμε πίσω πό τη Θεσσλίκη ρκετές ημέρες μετά, στμτήσμε στ ίδ σημεί κ τυ τ πληρώσμε! Τ κάυμε τ κλέψμε, φύ πεύσμε» τίζε. Όσ γ τ φρτί τω φρτηγώ πυ ήτ μτρί κ πρτκάλ κυρίως έ μέρς τυ δε έφτσε πτέ στ πρρσμό τυ φύ όπς περύσε πό τ σημεί εκεί έπρε κ έ πρτκάλ... γ τ δρόμ! Η περπέτε έληξε με τη επέμβση τυ... στρτύ φύ χωμτυργκά μηχήμτ κ άρμτ τω εόπλω δυάμεω άξ τη Εθκή Οδό κ τ φρτηγά μπόρεσ φύγυ πό τ 90 χλόμετρ. «Τελκά πό πρπρμή Χρστυγέω πυ φύγμε πό τη Κρήτη φτάσμε στη Θεσσλίκη σχεδό πρμή Πρωτχράς. Εκεί κάμε κ τη λλγή τυ χρόυ. Ως υτκητστές ήμστ πάτ στ δρόμ, με τ κίδυ τυ τυχήμτς, τυ πρστίμυ. Δε υπήρχ κ τηλέφω τότε κητά, γ επκωήσες με τη κγέε συ έπρεπε ψάξες γ τηλέφω. Υπήρχε όμως κλό κλίμ άμεσά μς κ υτό εί τ σημτκότερ» κτλήγε υτκητστής. Σράτ χρό υτκητστής, κ. Γάης Κυκυράκης έζησε πλλά συμβάτ, όμως έ πό υτά δε θ σβήσε πτέ πό τη μήμη τυ. ΝΑΣΙΑ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ερσυδός: «Γρτό τρπέζ στ πόδ» Η Νάσ Θεφπύλυ, πυ πό τ γώρμ χώρ τυ ρεπρτάζ βρέθηκε στυς... θέρες ως ερσυδός σε πτήσες εξωτερκύ. «Οτ δυλεύες στ ερπρκό τμέ κ κλείσ πς γ πτήση, δε έχε σημσί εί Χρστύγε, Πρωτχρά, Πάσχ, Κυρκές ή ργίες. Γ μς τ γρτό τρπέζ στρώετ περίπυ στ πόδ...» μς λέε η Νάσ Θεφπύλυ, πυ πό τ γώρμ χώρ τυ ρεπρτάζ βρέθηκε στυς... θέρες ως ερσυδός σε πτήσες εξωτερκύ. «Μέρες γρτές, μέρες χράς κ όπως κάθε σπίτ κ κάθε κγέε στρώε τ γρτό της τρπέζ έτσ κρβώς γίετ κ στη ερπρκή κγέε, φέρε, εξηγώτς ότ «εί η φύση της δυλεάς τέτ πυ πρέπε λείπυμε ρκετά συχά π τ σπίτ, τη κγέε κ τυς φίλυς μς κόμ κ τέτες μέρες. Α έχες επλέξε κλυθήσες τ επάγγελμ της ερσυδύ σημίε ότ έχες συμββστεί κ με τη δέ ότ θ λείπες π τ σπίτ συ κ μάλστ γ ρκετό κρό άλγ με τς περστάσες. Αλλωστε δε τ γπάς υτό πυ κάες, δε μπρείς τ κάες!» ΡΕΒΕΓΙΟΝ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ... «Ημέρες Χρστυγέω, φράμε τη φρεσκσδερωμέη μς στλή κ τ π λμπερό μς χμόγελ κ ετμζόμστε γ τ ρεβεγό στ δεύτερό μς σπίτ -ή μήπως τ πρώτ;- τ ερπλά. Τ γρτό τρπέζ στρώετ περίπυ στ πόδ κ μζί με τυς υπόλπυς συδέλφυς ή κλύτερ τη δεύτερή μς κγέε κάυμε ό,τ κλύτερ μπρύμε γ τη σφάλε κ τη άεση τω επβτώ μς, πρμερίζτς πλλές φρές τη δκή μς κκή μέρ» φέρε η Νάσ κ πρσθέτε: «Φυσκά δε εί όλ ρόδ κθώς δε εί λίγες στγμές -κ πόσ μάλλ τέτες μέρες- πυ θ σε πάσε τ πράπ, πυ θ ώσες μξά, πυ θ συ λείπυ δκί συ άθρωπ, όμως ότ δυλεύες στ ερπρκό τμέ κ κλείσ πς γ πτήση, δε έχε σημσί εί Χρστύγε, Πρωτχρά, Πάσχ, Κυρκές ή ργίες». Η ίδ θυμάτ χρκτηρστκά τη λλγή τυ χρόυ 2009 πρς 2010 όπυ στ πρόγρμμά της είχε τη πτήση Αθή - Λδί κ επστρφή. «Η πτήση έφευγε π τ Ελ. Βεζέλς στς 7:30 τ πόγευμ κ γυρύσε πίσω στη Αθή στς 4 τ ξημερώμτ. Θ άλλζ δηλδή χρό κάπυ στ έρ! Πκβλήθηκ κ τυτόχρ μελγχόλησ! Θυμάμ ότ βρεθήκμε με τ υπόλπ πλήρωμ γύρω στς 6 τ πόγευμ κείς δε φερότ στη δτερότητ της πτήσης κ τ μυλό μς ήτ στ πόσ κότυπ κ βρετά θ πέργ φίλ μς τ βράδυ της Πρωτχράς». Πώς εί όμως λλάζε χρός ε πτήση; «Ότ πήγμε στ ερπλά, κάμε τς πρίτητες πρετμσίες κ πλύ σύτμ ήμστ στ έρ. Περίπυ στς 11 τ βράδυ (ώρ Ελλάδς) πρσγεωθήκμε στ ερδρόμ Χίθρυ τυ Λδίυ με τη δφρά ότ εκεί η ώρ ήτ 9 τ βράδυ. Αφύ λπό τελείωσε κ κθρσμός τυ ερσκάφυς, ξεκίησ επβάτες έρχτ γ τη επστρφή μς στη Αθή πί ως επί τ πλείστ ήτ Αγγλ. Ξφκά εώ τίπτ δε δέφερε πό μ συηθσμέη πτήση, κύμε π τ μεγάφω τ κυβερήτη μς εύχετ Χρό Πλλά κ ευτυχσμές κύρς χρός!» θυμάτ η Νάσ η πί όπως μς είπε: «ήτ κ λίγ στεί τ γεγός ότ εμείς μέσ στ ερπλά, τ πί όπυ κ βρίσκετ θεωρείτ ελληκό έδφς, είχμε λλάξε χρά κ όλ υπόλπ όχ. Στ δρόμ της επστρφής π, ργά τ βράδυ, περάγμε πό δάφρες πόλες πυ γόρτζ τ έ έτς με βεγγλκά κ πυρτεχήμτ δημυργώτς έ υπερθέμ γ μς πυ ήμστ κάπες χλάδες πόδ ψηλότερ. Με λίγ λόγ έφυγ γ πτήση τ 2009 κ γύρσ τ 2010 με λίγες ώρες δφρά, κάτ τ πί όσ χρό κ περάσυ δε θ ξεχάσω πτέ»! Ωστόσ η ίδ πρδέχετ ότ: «Όσες δυσκλίες όμως κ τμετωπίζυμε εδεχμέως κ κθημερά στ επάγγελμά μς, περσσότερ πό μς δύσκλ θ τ λλάζμε γ μ δυλεά π επίγε κ κάτ τέτες μέρες πυ βρσκόμστε μκρά πό τυς δκύς μς θρώπυς, μς κάυ εκτμάμε περσσότερ τς στγμές πυ είμστε κτά τυς».

10 φέρωμ 14 ΑΛΕΞΗΣ ΒΑΤΣΑΚΗΣ, υτκός: «Τσυγκρίζυμε Τσυγκρίζυ ε κ ευχόμστε ευχό στε τυ χρόυ στ σ σπίτ ίτ μς» ς Ο Αλέξης Βτσάκης εί πό τ Χά κ εί υτκός, έχτς τη εδκότητ τυ γ μηχκύ. Ξεκίησε πρ πό τρί χρό ως δόκμς κ πλέ έχε λάβε εδκότητ, δσχίζτς τς θάλσσες τυ κόσμυ... Ο μέρες τω Χρστυγέω κ της Πρωτχράς θ τ βρυ στη μέση τυ Ατλτκύ ωκεύ, έχτς ξεκήσε υτές τς μέρες πό τη Βρζλί με πρρσμό τ λμά της Σγκπύρης. «Πρώτ θεός θ φτάσυμε εκεί γύρω στ μέσ τυ Γεάρη», μς λέε 26χρς Αλέξης, εκφράζτς τ συσθήμτά τυ γ τ ότ θ βρίσκετ στ άπερ γλάζ τυ ωκεύ τς μέρες τω γρτώ «Εί πλύ δύσκλ λείπες τόσ κρό πό τ σπίτ συ κ εδκά υτές τς μέρες κόμ περσσότερ, ότ όλ μζεύτ στ σπίτ κ περύ κγεεκά», λέε Αλέξης. «Εί στεάχωρ γτί ότ λείπε κάπς, η πυσί τυ φίετ κ όλ λησμ- ύμε κ ζύμε με τη ελπίδ ότ τυ χρόυ τέτες μέρες θ είμστε με τη κγέεά μς, στ σπίτ κ τη ζεστσά μς. Η πρώτη ευχή πυ κάυμε ότ τσυγκρίζυμε, εί κ τυ χρόυ στ σπίτ μς» Ο Αλέξης Βτσάκης δηγείτ πώς εί η εμπερί, μέρες Χρστυγέω πυ εί άρρηκτ συδεδεμέες με τη θλπωρή της κγέες, τς ζε μέσ στη θάλσσ, πρέ με συδέλφυς τυ υτκύς. «Πρσπθύμε τς περάσυμε όσ τ δυτό ώδυ γίετ, σ ήμστ στ σπίτ μς. Στλίζυμε δέτρ, φτάχυμε μελμκάρ κ κυρμπέδες (σ.σ. σε υτό τ σημεί εξηγεί ότ πίρυ τς συτγές πό τς συτρόφυς ή τς γυίκες τυς, πυ εί στη Ελλάδ!). Φτάχυμε τ χρστυγεάτκ τρπέζ, όλ μζί σ μ κγέε. Επμέως τ Χρστύγε έχυ κ τη εμπερί της δυσκλίς με τη μγερκή λλά κ τη γλύκ τυς. Τίπτ όμως δε τκθστά τη κγέε κ τ γπημέ μς πρόσωπ». Οσ γ τς ετυπώσες πυ έχε φέρε κ μπρεί θυμηθεί, τόσ πό τη θάλσσ, όσ κ πό τ σπίτ τυ στ Χά, Αλέξης Βτσάκης λέε: «Στη θάλσσ, τη πρώτη φρά πυ έτυχε κάω Χρστύγε μέσ στ κράβ ήτ ότ ήμυ δόκμς κ μυ είχε κάε τρμερή ετύπωση τ πώς π πλί υτκί τ τμετώπζ τόσ χλρά. Ομως έβλεπες στ μάτ τυς τη στεχώρ, τη πρσμή ήτ στ σπίτ τυς. Αυτές τς μέρες όλ είμστε κάπως, τ μυλό μς εί στς κγέεές μς. Από τ σπίτ μυ, έχω θυμάμ τ χμγέλ κ τη ευτυχί, τη ζεστσά τω δκώ μυ θρώπω, είμστε όλ μζί γπημέ κ ευτυχσμέ Αυτό σκέφτμ κ μυ δίε δύμη ξεπεράσω υτές τς γρτές μέρες» Ο Αλέξης Βτσάκης στη γέφυρ τυ πλίυ πυ τξδεύε. Σήμερ βρίσκετ κάπυ στ Ατλτκό. ΚΩΣΤΑΣ ΧΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ, πλότς: «Τ Τ π ωρί Χρστύγε δί δίπλ λ στ θύ θύμτ τ τυ τσυά τσυάμ» Σε πστλή μετφράς θρωπστκής βήθες στη Σμλί. (Δεξά στς φωτ., πλότς Κώστς Χυτόπυλς). Πρώη πλότς της πλεμκής κ τώρ της πλτκής ερπρίς Κώστς Χυτόπυλς έχε βρεθεί πλλές φρές μίλ μκρά πό τ σπίτ τυ τς γρτές. Μλώτς στς δδρμές τόσε ότ «πό τη ρχή πυ άρχσ εργάζμ ως πλότς της πλεμκής κ τώρ της πλτκής ερπρίς, γώρζ κλά τυς κ- Από τ π ωρί Χρστύγε της ζωής τυ Κώστ Χυτόπυλυ η μετφρά θρωπστκής βήθες σε θύμτ τυ τσυάμ στη Τϋλάδη. όες πυ δέπυ τ επάγγελμ υτό. Η φύση της δυλεάς τυ πλότυ εί τέτ, πυ μέρες γρτώ βρίσκετ συήθως στ έρ, μκρά πό τη κγέεά τυ. Δε ήτ λίγες φρές πυ ήμυ στ πλτήρ λίγ λεπτά πρ τη λλγή τυ χρόυ. Ομως, όλ συάδελφί μυ όπως κ εγώ, δε δυσ- σχετώ πυ είμ μκρά τ Χρστύγε, τη Πρωτχρά ή κ τ Πάσχ. Απλά φεύγτς γ τξίδ, σθάεσ π κλά ότ κγέε συ θ βρίσκετ κτά σε συγγεκά κ γπημέ πρόσωπ, πυ ξέρες ότ θ περάσυ κλά». Ο κ. Χυτόπλυλς υπγράμμσε κόμ ότ «γρτές Χρστυγέω εί μέρες γάπης, πυ στ δάστημ υτό πργμτπύτ πλλές εκδηλώσες γ συάθρωπύς μς πυ έχυ άγκη. Ετσ τ 2005 πλότς τότε της πλεμκής ερπρίς, έφυγ πό τη Ελλάδ -τρες μέρες πρ τη Πρωτχρά- γ τη Μπγκγκ, μετφέρτς με έ ερπλά C130 θρωπστκή βήθε γ τυς θρώπυς πυ είχ πληγεί πό τ τσυάμ. Αυτό με έκε σθθώ πλύ όμρφ, εώ δε στεχωρήθηκ πυ ήμυ μκρά πό πό τ σπίτ μυ. Αυτή η πστλή βέβ, δε ήτ η μδκή, φύ Χρστύγε κ Πρωτχρά έχω τξδέψε σε πλλές χώρες της Αφρκής κ της Απω Ατλής μετφέρτς θρωπστκή βήθε κ πάτ σθόμυ όμρφ γ υτό. Ο ίδς πρόσθεσε κόμ ότ «γ εμάς τυς πλότυς, γρτές περάε πλύ γρήγρ πυ δε τς κτλβίυμε. Γ σθθείς ερτστκό κλίμ θ πρέπε έχες τ χρό εκεί πυ χρεάζεσ, γ δσκεδάσες ξεκυρστείς κ περάσες κλά. Η δυλεά η δκά μς δε εί έτσ».

11 πλτσμός 15 Aφρμή Γης ΚλΓερπυλς no14me.blogspot.gr/ Ογκίςθάτς τυ Λύς Γυίτερ» Malcolm Mackay (μτφρ. Άλκηστς Τρίμπερη, εκδόσες Πόλς) Εγώ πάτως πρτμώ τη Γλσκώβη, με ρωτάς, κ ς έχω περάσε μόλς δυ μέρες εκεί κ άλλες τόσες στ τίπλ δές, τ Εδμβύργ, πυ τκεμεκά θεωρείτ π όμρφη πόλη. Η μρφά εί υπκεμεκή. Η Γλσκώβη θ πτελύσε σκηκό τρστό γ έ μυθστόρημ υάρ, έτσ σκτεή κ βμηχκή όπως τη θυμάμ. Ο τόπς με κάλεσε (κ) υτή τη φρά. Ο τόπς πρώτ, κ ύστερ επθετκός πρσδρσμός μπρστά στ θάτ: γκίς. Ο γκίς θάτς τυ Λύς Γυίτερ, λπό. Όλ ρχίζυ με έ τηλεφώημ. Αέμελ, κεί, φλκό, τίπτ επγγελμτκό. Κίζετε βρεθείτε σε υδέτερ μέρς, κτά πρτίμηση σε δημόσ χώρ. Πρέπε είσ πρσεκτκός, εξάρτητ πό τ πς συ τηλεφώησε, εξάρτητ πό τ σημεί συάτησης. Ν είσ πρετμσμές γ κάθε εδεχόμε, μη θεωρείς τίπτ δεδμέ. Εί δελεστκό ρχίσες εμπστεύεσ δελεστκό, λλά λάθς. Μπρεί κάπς εί έμπστς φίλς συ γ είκσ χρό κ μετά συ γυρίσε τη πλάτη π τη μ στγμή στη άλλη. Συμβίε. Oπς έχε μυλό, θυμάτ υτή τη πκρή πργμτκότητ όπς δε έχε, θ τη μάθε. Σάββτ πόγευμ, στ βάθς κύγετ πδσφρκός γώς πό τ ρδόφω, κάθετ στ κπέ με έ ββλί. Τ βμμέ πέπλ τυ Ουίλμ Σόμερσετ Μωμ, θες ξέρες, κ τ έχε συρπάσε. Η δευτερπρόσωπη πεύθυση τυ φηγητή εμπλέκε εξρχής τ γώστη στη στρί, τ κάε συέχ, κθώς τυ πρθμεί τ πρίτητ μέτρ πρστσίς κ τ πρεδπεί γ τς πθές πγίδες, κ ς μη φέρετ ξεκάθρ, ρχκώς τυλάχστ, σε μ πράξη έκμη. Εί δελεστκό, συ λέε, ρχίσες εμπστεύεσ, δελεστκό λλά λάθς κάπς μπρεί εί φίλς συ έμπστς γ είκσ χρό κ συ γυρίσε τη πλάτη. Μάζε με μ γεκότερη στάση ζωής, όχ; Άμεσ, όμως, εμφίζε επί σκηής τ Κάλυμ Μκλί, έ εκσεάχρ πληρωμέ δλφό, πυ ζε στη Γλσκώβη κ εργάζετ ως ελεύθερς επγγελμτίς, λμβάτς τόσες δυλεές ώστε μπρεί ζε λτά, πφεύγτς ετχθεί σε κάπ πό τς υπάρχυσες συμμρίες της πόλης. Τ συμβόλ θάτυ φρά τ Λυίς Γυίτερ, χρό στ κυρμπέτ, μ κόμ πλύ χμηλά στη πυρμίδ. Τ τελευτί κρό κάε ίγμτ όμως, μάζε έχε πκτήσε γερές πλάτες. Ο ετλδόχ τυ Μκλί κρβώς υτό φβύτ, υτό θέλυ πρλάβυ. Η δυλεά μάζε πλή. Εί εύκλ σκτώσες έ άθρωπ, όμως εί δύσκλ σκτώσες έ άθρωπ κλά. Τόσ πλά. Τ δλφό τ ξέρυμε, άλλ εί τ δκύβευμ τυ μυθστρήμτς. Πρμερίζτς τ πρφές της μεόμεης στυμκής έρευς, Μκέ επκετρώετ στη άγκη τυ Μκλί γ εξρτησί κ υτδάθεση, δυλεύε υτόμ, ρίζτς εκείς τς συθήκες, εί φετκό τυ ευτύ τυ. Ξεπερώτς τ (συχά στεά) όρ της στυμκής στρίς, συγγρφές ετπίζε κ ετάσσε έ έξυπ σημεί τύτσης άμεσ στ ήρωά τυ κ τ γώστη, πρωτρχκό ζητύμε σε έ μυθστόρημ υάρ. Ετγμέ σε υτό τ συλλγσμό, τ μετρημέ βάθς τω χρκτήρω μάζε πόφση συεδητή εκ μέρυς τυ. Η φήγηση φερώε έ συγγρφέ πυ έχε εμπστσύη στς δυτότητές τυ -κ στη σκληρή δυλεά πό μεράς τυ, τ τλέτ δε φτάε. Ο επβλητκός τός τυ φηγητή πτγώστη, η ρψκίδυη πόφση της δρκύς πεύθυσης στ γώστη κ στκάτς ρυθμός εί κάπ πό τ στχεί πυ τ φερώυ, δίτς στ τελκό πτέλεσμ έ στίγμ δτέρως πρσωπκό -κ μελλτκά γωρίσμ. Κ ξεχωρίζε γ τη φήγηση, υτό δε σημίε πως πό τ μυθστόρημ τυ Μκέ λείπυ τ πρίτητ εκεί συσττκά της υάρ λγτεχίς κάθε άλλ μάλστ. info: Ο γκίς θάτς τυ Λύς Γυίτερ πτελεί τ πρώτ μέρς της Τρλγίς της Γλσκώβης. Ηκρύ κρύπτη τητωτω Κπυτσίω Γόζεφ Ρτ Εκδότης: Aγρ Τ μυθστόρημ πυ συμπληρώε τ ρστύργημ τυ Γόζεφ Ρτ Τ Εμβτήρ τυ Ρτέτσκυ, εί μ μελγχλκή, συγκητκή ελεγεί γ τ χμέ κόσμ της Αυστρυγγρκής Αυτκρτρίς. Εξστρεί τη έμελη ζωή εός μέλυς τρίτης γεάς της περίφημης κγέες Τρόττ στ χρό πρ τ Πρώτ Πγκόσμ πόλεμ, τη εθυσώδη στράτευση κ τη άδξη σύλληψή τυ κ εξρί στη Σβηρί, τη πόδρσή τυ, τη πώλε τω ψευδσθήσεω γ τ στρτωτκά δεώδη, τη επστρφή τυ κ τη πστράτευσή τυ. Σε μ μετπλεμκή Βέη πυ μστίζετ πό κμκή κρίση, όπυ πλές κγέεες έχυ χάσε όλ τ πρόμά τυς, Τρόττ πρσπθεί βώσε έ πρβλημτκό γάμ κ συμββστεί με τη σκληρή κ περίπλκη κωκή πργμτκότητ της Βέης, κθώς εμφίζτ τ πρώτ σημάδ της ζστκής ωμότητς πυ κτφθάε πελητκά. Τ Πδά τυ Οκτρφείυ Θεόδωρς Κώτσς Ελληκή πεζγρφί Εκδότης: Ββλπωλεί της Εστίς Φθόπωρ τυ Ο πρώτες ύχτες στ Οκτρφεί ξέχστες. Ύπς ελάχστς. Ο κθές ήθελε πε τ στεί τυ, τ μκρύ τυ κ τ κτό τυ, θέτρ κκό. Τ φως έσβηε πό ωρίς. Υπήρχε όμως κ τ σκσρχεί. Μερκί χάτ στη πόλη κ ξεχύσ γυρίσυ. [...] Ιδίτερ χώρ γ άγωση κ γρφή δε υπήρχ. Κθές τ ββλί τυ κ όλ τ σύεργ στ κρεβάτ τυ. E κσελάκ, κρυμμέ πό κάτω, βηθύσε τη κτάστση, γότ κ κρέκλ. Εκεί ύπς, εκεί γράψμ, εκεί δάβσμ. Κ Xεμώς πλησίζε, κ ύτε μ σόμπ με ξύλ. Τυλγμέ στς κυβέρτες πρσπθύσ ηρεμήσυ. Τ βράδυ έπεφτ με τ ρύχ, γτί τυρτύρζ. Πρπότ στ δευθυτή τυς, λλά τ τυς κάε άθρωπς. Αυτός όλ ρχί ρητά τυς έλεγε, πυ ύτε τρώγτ ύτε τυς ζεστάυ μπρύσ. ββλί Υπερστκά Κωστής Ππγώργης Πρόλγς: Ζυρά Ζτέλη Εκδότης: Κστώτης «Κείς δε μπρεί ζε υπό τ κράτς τυ χευτύ ληθείς ή μς χρός -ά επτήμερ- άκρσης γ τ κά. Ετύτς η βπρστκή συεργσί με τη εφημερίδ εί μείλκτη. Η κπά δε συγχωρείτ λόγ πευμτκής υγείς δε γίτ δεκτί ύτε γ στεί. Η κρίση εί βέβ κτά κό τεμπέλκη, βρδύυς, πρόθυμη - πλη όμως η τεπστέλλυσ υπχρέωση φθέγγεσ γ τ κά πβίε με τ χρό ρητρκό κυσύρ». Αυτά σημείωε Κωστής Ππγώργης στ πσθόφυλλ τυ Κέτρυ Δηλητηράσεω, πτυπώτς με λίγες λέξες τ στίγμ τυ κτ επάγγελμ γρφά. Στ Υπερστκά συμπερλμβάτ τ κείμε πυ δημσίευσε στη μώυμη στήλη τυ, τη περίδ , στ εβδμδί περδκό ΑΝ της Απγευμτής κ στ πλτστκό έθετ Artion της ίδς εφημερίδς. Ε χρώ τότε, με ετηχρωδίτυ τυ Τρίτυ Μρέλλη Σφκάκη- Μωλίδυ Εκδότης: Κέδρς Στ έ της ββλί η Μρέλλη Σφκάκη - Μωλίδυ τρέχε στη στρί τυ Τρίτυ Πργράμμτς της Ελληκής Ρδφωίς. Η συγγρφές υπήρξε δρυτκό μέλς της Χρωδίς τυ Τρίτυ. Φωτγρφίζτς με γλφυρότητ τ χρωδκό πρτρέτ τω Αθηώ της δεκετίς τυ 60, η φήγηση ξεκά πό τ πρώτ ερστεχκά σύλ, όπως τη Χρωδί Αθηώ, τη Xρωδί της Θάλες Βυζτίυ, τυ Μχάλη Βύρτση, τυ Δήμυ Αθηίω κ τυ Φεστβάλ Αθηώ, γ φτάσε στ χρό τυ Μάυ Χτζδάκ με τη ίδρυση της επίσημης Χρωδίς τυ Τρίτυ. Η φήγηση ξεδπλώε μερκές πό τς κρυφίες στγμές της κλλτεχκής δημυργίς στη Ελλάδ, κθώς υτές δδρμτίζτ μέσ σε ρίθμητες τξότητες κ ευτράπελ στγμότυπ.

12 16 συέτευξη ΜΙχΑληΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚηΣ: «Τ θέτρ εί πλυτελής τέχη» Πτελό πό λέπ : Μ σύγχρη τργωδί πυ...γύρσε σπίτ της ΜΑΡΙΑ ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ Υπάρχυ πρστάσες πυ λίγ λεπτά ργότερ, τς έχυμε ξεχάσε. Κ υπάρχυ στρίες τόσ δυτές πυ τς κυβλάμε μζί μς γ πάτ. Μ τέτ στρί εί τ Πτελό πό λέπ. ΔΙΗΓΗΜΑ Τ κτάλευκ μετξωτό φυστά ΜΑΡΙΕλλΑ ΒλΑχΑΚη ΕΙΚΟΟγΡΑφηΣη: πίκς τυ ΚωΣΤη ΖΑΖΑ Ερχότ τ Χρστύγε κ εκείς ετμζότε φύγε σ έ μκρό τξίδ. Κ όλ τη έσφγγε στη γκλά τυ κ όλ της έλεγε: -Από τη μρφότερη πόλη πυ θ συτήσω, θ συ γράσω έ κτάλευκ μετξωτό φυστά. Τ σχέδ της δτέλς τυ θ εί πό τ κύμτ μς πάτητης κργλάς. Κ χρώμτ πό τ δελά θ πίρω γ συ φτάξω έ κλέ βθύ πρτκλί γ τ λμό συ. Έφυγε κ πέρσ ώρες... Κ πέρσ μέρες... Κ πέρσ χρό... Εκείη έγρφε στίχυς σε χλόμετρ κόλλες λευκές. Υστερ άπλωε χάρτες κ πάω τυς ζωγράφζε έλτ κ... ερτζλεμπρτκλόδετρ! Γ μη τυ λείψε τ βυό, μήτε κάμπς κ μήτε τ βύσμ της μέλσσς. Τ βράδ κθότε μπρστά στη θάλσσ κ έλεγε πρμύθ γ τ υρίζε. Κ όλ ερευότε τ κτάλευκ μετξωτό φυστά κ όλ ερευότε τ κλέ πό βθύ πρτκλί κ όλ έγρφε στίχυς σε χλόμετρ κόλλες λευκές. Έτσ πέρσ ώρες... Πέρσ μέρες... Πέρσ τ χρό... Γύρσε κ της μίλησε γ τ τξίδ τυ κ γ τη μρφότερη πόλη. Μ ύτε πυ θυμότ τ κτάλευκ μετξωτό φυστά κ στη τσέπη της κρδάς τυ δε κρτύσε ύτε μ χάτρ πό βθύ πρτκλί γ τ κλέ της. Τότε έφτξε μάχη έ φυστά πό κόλλες λευκές. Ακάλυψε μ πάτητη κργλά κ στάθηκε μπρστά στ κύμ. Εκεί τη γκάλσε τρυφερά κ έγρψε τ σχέδά τυ γύρω γύρω στ χάρτ φυστά της. Κ εώ κτύσε τ δελό, στ λμό της φερώθηκε έ κλέ βθύ πρτκλί. Επετ γάτσε στ ξωκλήσ της μξάς της κ πρσευχήθηκε. Γ ώρες... Γ μέρες... Γ χρό... Ότ σηκώθηκε η θάλσσ είχε λώσε τ κτάλευκ χάρτ φυστά της κ τ κμμάτ τυ τ είχε σκρπίσε στυς ωκεύς. Κ η ύχτ είχε σβήσε πό τ λμό της τ βθύ πρτκλί κλέ τυ δελύ. Εωσε άλφρη κ άρχσε πάλ γράφε στίχυς σε κόλες λευκές. Στίχυς γ τη θάλσσ, γ τ ήλ κ γ κεί τ άγωστ πυλί πυ πετύσε πρς τ μέρς της. Τ δήγημ εκδόθηκε σε μκρό ρθμό ττύπω τ μ πράστση γ τς τύψες κ τς εχές. Μ πράστση γ όλ όσ κρτάμε κρυμμέ στ βάθη της ψυχής μς κ τελκά ξεχελίζυ κ μς κτδυστεύυ. Μ πράστση γ τ δφρετκό κ τη τμετώπσή τυ πό τυς θρώπυς κάθε επχής. Τ Πτελό πό λέπ λκλήρωσε πρ λίγες μέρες τ πρώτ κύκλ πρστάσεώ τυ στ Θέτρ Κυδωί, κ μετά τς γρτές ξεκά τ δεύτερ κύκλ. Η πράστση συμπίπτε με τ γεέθλ τυ θεάτρυ Κυδωί, πυ μετράε 15 χρό πρυσίς στ θετρκά δρώμε τω Χίω. Ο Μχάλης Βρβδάκης, σκηθέτης της πράστσης μίλησε στς δδρμές κ πκάλυψε... εκπλήξες πυ επφυλάσσε γ τ έ κύκλ πρστάσεω κθώς κ τη έ τυ δυλεά πυ περμέυμε έβε στ σίδ τ Μάρτ τυ Μ πράστση γ τ δφρετκό, γ τ κλό, τ κκό, τς συμπερφρές κ -όπως τυλάχστ τ είδ εγώ- τς εχές πυ κττρέχυ λίγ πλύ όλυς μς. Μπρεί χρκτηρστεί τ Πτελό πό λέπ σύγχρη τργωδί; Πρόκετ γ έ σύγχρ δράμ πυ η δμή της στρίς τυ ξεκά τ 12 ώ κ φτάε μέχρ τς μέρες μς. Η στρί έχε κάε με τη κγέε Γκρ κ τυς πγόυς της πί, κυβλύ στ σώμ τυς τ σημάδ μς γεετκής ωμλίς, πυ τυς κθστά δφρετκύς, δύσμρφυς κ μάλλ πόβλητυς πό τη κωί. Πάω σε υτό τ κμβά η συγγρφές επεί τρί δφρετκά πρόσωπ πυ όλ με κάπ τρόπ σχετίζτ με τη κγέε Γκρ σε τρες δφρετκύς χρόυς (12ς ώς, 1973, σήμερ), Ελευθέρς Βεζέλς & Επεδή εδήηστρίθ στρί έπρεπε εδδάσκε δδάσκε Λίγ λόγ γ τη έ πράστση πυ θ έβε στ θέτρ Κυδωί τ Μάρτ Με εκφρστκό εργλεί τ ίδ τ λόγ τυ Ελευθέρυ Βεζέλυ, η πράστση επχερεί τη ψηλάφηση τω γεγότω εκείης της επχής, φήτς τ θετή βγάλε τ δκά τυ συμπεράσμτ. Τ ρόλ τυ Ελευθέρυ Βεζέλυ ερμηεύε Μχάλης Βρβδάκης. Η πράστση θ έβε τ Μάρτ τυ κ πλέκε μέσ πό τς φμεκά σύδετες φηγήσες τυς τ συεκτκό στό τυ έργυ της, πυ έχε κάε τόσ με τη πόρρψη της δφρετκότητς πό τη κωί όσ κ με τς εχές πυ η βίη υτή πράξη επφέρε στη συείδηση τω θρώπω. Στθερό σημεί φράς κ στς τρες φηγήσες η πρλί τυ Ορφρτ Νες κ η μυστηρώδης, φρτσμέη πό σκές κ θρύλυς, τμόσφρά τυ. Βέβ τ έργ, όπως όλ τ κλά θετρκά κείμε, δε μλά μό γ έ πράγμ. Εί πλύ εδφέρ, ς πύμε, τ σημεί όπυ γ μπρέσε υπερβεί τη τρέχυσ τίληψη της ές τυ χρόυ γκάζετ μλήσε γ τς σύγχρες επστημκές τλήψες περί χρόυ. Κ μς πρυσάζε τ χρό σ έ μπλό πυ δρκώς φυσκώε δημυργώτς όλ κ περσσότερ χώρ στη επφάεά τυ ώστε όλ, όσ έγ στ πρελθό, πρμέυ κόμ κ σήμερ ζωτά, στβγμέ πάω στ μπλό Με υτό τ πέμρφ εύρημ η συγγρφές κτφέρε μέσ σε μ στγμή εώσε τρες δφρετκές κ πμκρυσμέες με δφρά ώω στγμές, πάω στη θετρκή σκηή, δε εί υπέρχ; Πες εί δκές συ Ερύες ; Κ π θ έλεγες πως εί τ πρσωπκά συ πωθημέ; Πρστάσες πυ δε έκες κόμ, συεργσίες, κάτ πυ σε κάε λες, «υτό θ μπρύσ τ είχ κάε κλύτερ»; Τ θέτρ εί μ πλυτελής τέχη πυ γ γίε σωστά κ με επγγελμτκή επάρκε πρϋπθέτε κμκή υπστήρξη κ μέρμ τόσ πό τ κράτς όσ κ πό τη πόλη μέσ στη πί βρίσκετ κ δυλεύε (υτή εί η δεθής πρκτκή) κ βεβίως κ πό τυς ίδυς τυς πλίτες πυ πλμβάυ τ πρόμ έχυ στη πόλη τυς έ θίσ πυ δε μσά ό,τ π τετρμμέ κ χλεπωμέ στη σκηή, λλά τίθετ, ερευά κ πρυσάζε ό,τ π σύγχρ, ό,τ π εδφέρ κ δελεστκό εμφίζετ στς σκηές τυ εξωτερκύ, με πρστάσες έργω πυ πίζτ πρώτη φρά στη Ελλάδ. Τ πλίσ υτό, πυ εί τ πλίσ της λετυργίς τυ θεάτρυ Κυδωί στ Χά(!) 15 χρό τώρ, δε ξέρω κτά πόσ έχε κτηθεί. Αυτό βεβίως έχε συέπεες στη λετυργί τυ θεάτρυ πό τς πίες εκπρεύτ δκές μυ Ερύες, όπως τς πκάλεσες. Αφύ με ρωτάς στς κτμάσω: εξτίς της ετελώς γλίσχρς επχρήγησης πυ είχμε πρ τη κρίση κ της μηδεκής επχρήγησης πυ έχυμε τ τελευτί 4 χρό λόγω της κρίσης, τ θέτρ δυσκλεύετ πληρώσε τυς μσθύς τω ηθπώ κ τω συεργτώ, δυσκλεύετ πληρώσε τ συγγρφκά κ μετφρστκά δκώμτ, δυσκλεύετ πληρώσε τ είκ της θετρκής στέγης πυ δμόρφωσε στ Χά, δυσκλεύετ εξφλήσε τ έτυπ τω πρστάσεω, δυσκλεύετ Μέσ στς πράπλευρες πώλεες υπάρχυ πλλά ρστυργημτκά έργ με 6 ή 8 ηθπύς τ πί φυσκά δε μπρύμε πρσεγγίσυμε γτί τ κόστς πργωγής τ κθστά πλησίστ. Κ φυσκά πρμέυ κ θ πρμέυ στχεωμέ μέσ μυ

13 δτρφή 21 Πώς θ πλλγείτε λλγείτε πό τ φύσκωμ τω Χρστυγέω; Τ Χρστύγε μόλς πέρσ κ πλησάζε η Πρωτχρά. Α τ χρστυγεάτκ τρπέζ σς άφησ έ μκρό φύσκωμ μπρείτε τ χερστείτε κ τυς τρόπυς γ τ κάετε τυς υπδεκύε η δτλόγς - δτρφλόγς ώτ Κρκσίδυ. «Ο π έξυπς τρόπς δώξετε τ πρηξμτάκ εί: Ν φρτίσετε πείτε άφθ υγρά, ερό κ τσά, γτί τ λκόλ σς έχε πρκλέσε φυδάτωση. Ν κηθείτε - περπάτημ, χρός -όσ μπρείτε γ τώσετε τη κυκλφρί τυ ίμτς γτί μέρες υτές εί ρκετά κθστκές. Ν πφύγετε τη κτάλωση γλυκώ γτί εί κτά η Πρωτχρά κ σίγυρ θ υπάρξυ άφθ. Ν κτλώσετε στ κύρ γεύμ ψάρ, λχκά κ όσπρ γ ρυθμστεί η χληστερόλη πυ με τόσ κρές έχε έβε. Ν φάτε πλλές σλάτες κ φρύτ γ ευδτωθείτε κ δώσετε στ σώμ σς τη δυτότητ λετυργήσε σωστά τ έτερ μέσω τυ πίυ πβάλλετ τ λίπς» λέε η κ Κρκσίδυ. Πράλληλ επσημίε ότ κόμη κ μ υγεή σλάτ μπρεί πτελέσε μ γευστκή πόλυση κ πρτείε μερκές συτγές: Σλάτ με πρτκάλ 300 γρμμάρ. μρύλ. 4 φέτες πρτκάλ. χυμό λεμύ. 100 γρμμάρ κλμπόκ. 1 κυτλάκ κρύδ. 1 κυτλάκ ελόλδ. 1 γύρτ 2%. Σλάτ ρόκς με συσάμ 250 γρμμάρ ρόκ, 2 τμάτες ή 8 τμτάκ. 1 κυτλάκ συσάμ. Γ τη σάλτσ 1 κυτλάκ ελόλδ. 1 κυτλάκ μηλόξυδ. Μσό κυτλάκ μέλ. 2 κόκκυς κόλδρ κπσμέ. Αλάτ, ππέρ. Σλάτ με ψητά λχκά 1 ππερά κίτρη, 1 ππερά κόκκη, 1 ππερά πράση (ψητά). 1 κλκυθάκ (ψητό). Μσή μελτζά (ψητή). 1-2 τμάτες (ψητές) ή μτάρ ψητά. Φρέσκ μτσρέλ. 1 κυτλά βλσάμκ. 1 κυτλάκ κύμ. 2 κυτλές άηθς, μϊτός. Αλάτ, ππέρ. 1 κυτλά ελόλδ. Δρσστκή σλάτ με ρόδ 400 γρ. άμκτ φύλλ πράσης σλάτς όπως σπάκ, ρόκ, μρύλ. 100 γρ. τρμμέ τυρί ή κσέρ με λίγ λπρά. Ππέρ. 1 ρόδ (2 κυτλάκ σε σπόρυς κ τ υπόλπ τ κάετε χυμό). Γ τη σάλτσ: 4 κυτλές χυμό ρόδ. 2 κυτλάκ ελόλδ. 2 κυτλές ξύδ βλσάμκ. 1 κυτλάκ μυστάρδ. Πίρετε δάφρες πρσάδες (ρόκ, μρύλ, σπάκ) τς κόβετε με τ χέρ κ τς βάζετε σε πτέλ. Τρίβετε τ τυρί. Πίρετε έ μεγάλ ρόδ κ τ ξεσπράζετε. Ρίχετε 2 κυτλάκ σπόρ στς πρσάδες κ τ υπόλπ τ κάετε χυμό. Περάτε τ χυμό πό συρωτήρ. Ετμάζετε σάλτσ με λδόξυδ, ρόδ, μυστάρδ. Σε μ πτέλ στρώστε τς πρσάδες, πρσθέστε τ τυρί κ ππέρ κ ρίξτε τη σάλτσ.

14 22 θλητσμός Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ/ΑΝΕΚ LINES Ακλόητς στη κρυφή υ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗ της ελληκής πδηλσίς ε πράξες πδεκύε Τάλως/ΑΝΕΚ Lines υτό πυ εί γωστό σε λυς όσ σχλύτ με τη πδηλσί, δηλδή ότ τ τελευτί χρό εί μκρά τ κρυφί σωμτεί της χώρς μς. επίσημη κίωση πό τη Ε.Ο.Π. της πελλής κτάτξης γ τ 2014 έφερε τ χώτκ σύλλγ γ 4η συεχόμεη χρά στη κρυφή της βθμλγίς, με μεγάλη δφρά πό τ 2 κ έτσ συεχίζε... γράφε ρεκόρ, φύ έχε πετύχε επδόσες πυ ύτε κ πλησάζτ πό άλλ σωμτεί. Από τ 1999 μέχρ κ φέτς, λπό, Τάλως έχε πάρε 7 φρές τη 1η θέση, πέτε τη 2η κ τέσσερς τη 3η, στχεί πυ πδεκύυ με τ π ξεκάθρ τρόπ ότ η μάδ έχε γερές βάσες κ δυλεύε ργωμέ σε όλυς τυς τμείς. Εδκά τ τελευτί χρό πλλές κ μεγάλες δκρίσες τυ συλλόγυ σε δρόμ, πίστ κ μάυτε μπάκ πκτύ μεγλύτερη ξί πό τ γεγός ότ επτυγχάτ κάτω πό γεκότερ δύσκλες συθήκες, με τη κμκή κρίση επηρεάζε, εώ τ δυ τελευτί χρό δε πληρώθηκ τ κεά τω δρώ πί πήγ στ εξωτερκό κ τω γυκώ πυ δε συέχσ. Oμως κόμη κ έτσ, όπως κ πέρυσ έτσ κ φέτς η δτήρηση στη κρυφή πδείχθηκε τελκά εύκλη υπόθεση, επβεβώτς υτό πυ πρφέρυμε, δηλδή τη σωστή δυλεά στη υπδμή, τη πρσπάθε κ τη πλύ κλή συεργσί όλω τω εμπλεκμέω με τ τμήμ. Μπρεί η... μμπίηση στη κρυφή δημύργησε κλίμ ευφρίς στ Τάλω, όμως δε... φυσκώε τ μυλά κ ήδη έχε ρχίσε η πρετμσί σε όλες τς ηλκκές κτηγρίες ε όψε της ές σεζό, με στόχ πρστεθεί στ εεργητκό τυ κόμη μ κλή πρυσί. Γ τη φετή πρωτά μς μίλησ έξ πδά πυ γωίζτ σε δάφρες ηλκκές κτηγρίες, δυ πρπητές ( πυσάζε Πγώτης Μρετάκης, πίς έχε τη ευθύη της γωστκής μάδς) κ πρόεδρς τυ Συλλόγυ, εώ στ δσέλδ δημσεύτ κ ρσμέ σττστκά στχεί πυ φρύ τ Τάλως/ΑΝΕΚ Lines. Αξίζε σημεωθεί ότ κυρίως μεγλύτερης ηλκίς συμλητές μς δε έκρυψ τη πγήτευσή τυς γ τ μεγάλ χμέ στίχημ τυ Νμύ Χίω, πυ φρά τ πδηλτδρόμ στ Κθά, τ πί δυστυχώς, κ εί εδώ κ χρό σχεδό έτμ, δε κτέστη δυτό φλξεήσε πδήλτ στη πίστ τυ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ (πρόεδρς τυ Δ.Σ.) «Η έ, τέτρτη στη σερά, δάκρση γέμσε υπερηφάε κ χρά όλ τ συμβύλ, τυς θλητές κ πρπητές, τυς γείς κ τυς χρηγύς μς. Ο Τάλως πρσπθεί εκπρσωπεί επάξ τ Χά κ τη Κρήτη, γεκότερ, σε πελλή κ όχ μό επίπεδ κ τ πτελέσμτ δείχυ ότ τ επτυγχάε. Εκ μέρυς τυ Συλλόγυ θέλω ευχρστήσω γ μ κόμη φρά τη ANEK Lines, πυ ως χρυσός χρηγός στήρξε κ τη φετή μς πρσπάθε, λλά κ όλυς τυς άλλυς χρηγύς μς, πυ εί IDEAL bikes, "Πδηλτδρόμ", κτάστημ Φωτεάκης, Minoa Palace resort and spa, θερμϋδρυλκές εφρμγές Γάης Κυτσυκλάκης, Lion Bike Rental, κτάστημ Σχετάκης Stihl, κτάστημ Κκυάκης στ Κστέλ κ Κφέ Φίκς στη Πλόχωρ, γ τη συμβλή τυς στη έ μς πρωτά. Εί εθρρυτκό τ γεγός ότ βρίσκυμε έυς υπστηρκτές στη πρσπάθεά μς κ ήδη μπρώ σς πως ότ γ τ 2015 θ έχυμε χρηγί κ πό τ λτμεί Σελίυ - Κτάυ. Τέλς, θέλω ευχρστήσω γ τη συδρμή τυς σε πλλές δργώσες, τη Περφερεκή Εότητ Χίω, τ Δήμ Κτάυ - Σελίυ κ τ Δήμ Χίω». ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ (πρπητής γ τρίτη σεζό στη Aκδημί) «Τ γεγός ότ πό τ 1999 κ μετά είμστε στθερά στη πρώτη τράδ, σημίε ότ κ η φετή επτυχί δε εί τυχί, όμως δε ήρθε κ εύκλ. Χρεάστηκε η πρσπάθε θλητώ - θλητρώ, πρπητώ, δίκησης, χρηγώ κ γέω, πυ κ φές έπσε τόπ κ υτό εί τ ευχάρστ. Ορεξη υπάρχε, όλ όσ σχλύμστε ε τη μάδ γπάμε υτό πυ κάυμε, πότε εί πστεύω λγκό έχυμε υτά πτελέσμτ. Συγκρτκά με τ χρό πυ έτρεχ εγώ, μπρώ πω ότ τ επίπε τω θλητώ εί πλύ π υψηλό τώρ, όμως υπδμές κ η βήθε πό τη μσπδί, πλέ εί σχεδό ύπρκτες, πότε ξίζυ συγχρητήρ στ πδά υ Τάλω γ τη πρσπάθεά τυς κ σε όσυς τη υπστηρίζυ με κάθε τρόπ». ΚΩΣΤΑΣ ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ (πρπητής ΜΤΒ, λλά κ στς μκρές ηλκκές κτηγρίες) «Α σκεφτύμε ότ τ μπάτζετ έχε μεωθεί ρκετά, χρηγί εί δυσεύρετ κ τ έξδ μετκίησης πάρ πλλά, όμως, πό τη άλλη, γ πάρες βθμύς πρέπε μετέχες σε πλλύς γώες, γίετ πστεύω κτητό πως η πρσπάθε τυ Τάλω δτηρηθεί στη κρυφή μό εύκλη δε ήτ. Στ κθρά γωστκό κμμάτ, μέχρ τ μέσ της σεζό είμστε 2, λλά κάμε έ πλύ δυτό δεύτερ μσό κ όχ μό βρεθήκμε στη κρυφή, λλά εξσφλίσμε κ μεγάλη δφρά. Πήρμε πλύτμυς βθμύς στ πελλή πρωτθλήμτ δρόμυ κ πίστς, όπως επίσης στ μάυτε μπάκ, στ ΒΜΧ, στ 4cross κ στ Downhill, με τ τελευτί γωίσμτ πτελύ πλεέκτημ γ εμάς, φύ τ άλλ σωμτεί δε εί κ τόσ ργωμέ σε υτά κ βέβ πό τ μκρά πδά, όπυ είχμε ξά πλυπληθή πρυσί. Γ τη έ σεζό έχυμε ήδη ρχίσε πρετμσί, ξέρυμε ότ τ πράγμτ δε θ εί εύκλ, υπάρχυ πλλά δυτά σωμτεί, όμως σδξώ ότ εφ' όσ συεχίσυμε δυλεύυμε μδκά κ δτηρηθεί τ κγεεκό κλίμ πυ υπάρχε στη μάδ κ τ πί πτελεί έ πό τ μεγάλ μς τύ, μπρύμε πρμείυμε στς υψηλές θέσες της κτάτξης. Είπ στη ρχή ότ χρηγί εί δυσεύρετ, κάτ πυ γ εμάς, μέχρ τώρ, δε σχύε κ θέλω με τη ευκρί τυς ευχρστήσω όλυς, πό τη ANEK Lines, πυ εί χρυσός, μέχρ τ μκρότερ. Ευχρστώ επίσης τυς συδέλφυς πρπητές γ τη άψγη συεργσί κ όλ τ δκητκό συμβύλ, με λίγ περσσότερ τ Νεκτάρ Πηγυράκη γ τη υπερπλύτμη πρσφρά τυ σε πλλύς τμείς. Τέλς θέλω ευχρστήσω όλ εξρέτως τ πδά της μάδς γ τη συεργσί κ τη γάπη τυς κ τ συγχρώ γ τη έ μεγάλη δάκρση πυ πρσέφερ στ σύλλγ κ στ χώτκ θλητσμό, γεκότερ». Εκτός πό πρπητής, εί κ θλητής της μάδς, τόσ στ μάυτε, όσ κ σε γώες μάστερ.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ. ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΑΗΜΟΤΕΣ Πάει πέρασε κι αυτό. Ετελείωσαν και οι εκλογές με ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ. ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΑΗΜΟΤΕΣ Πάει πέρασε κι αυτό. Ετελείωσαν και οι εκλογές με ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ψ& ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ & ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 31 - ΜΑΡΤΙΟΙ - ΑΠΡΙΛΙΟΙ 2000 - ΕΔΡΑ ΙΈΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ Χριστός Αέστη! Χ ρ μόσυες θ χτυπήσυ

Διαβάστε περισσότερα

Tι σπουδαίο να γνωρίζεις τον

Tι σπουδαίο να γνωρίζεις τον Tι σπυδί γωρίζεις κύρι Λήρ!!! Έ εκπιδευικ πργρμμ γι μθηές Δ ~ ΣΤ Δημικύ & Α ~ Γ Γυμσίυ Tι σπυδί γωρίζεις ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑRCHAEOLOGICAL MUSEUM OF IGOUMENITSA Εκπιδευικ πργρμμ γι μθηές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣ ΜΑΘ. Κασσάνδρα Φλόγα. κος Πράσινο. Άρτεμις Λευκή. Τζακ. Ελεονόρα Παγώνη. Βίκτωρ Δαμάσκηνος. www.hasbro.gr. Approval: Conf

ΜΕΣ ΜΑΘ. Κασσάνδρα Φλόγα. κος Πράσινο. Άρτεμις Λευκή. Τζακ. Ελεονόρα Παγώνη. Βίκτωρ Δαμάσκηνος. www.hasbro.gr. Approval: Conf Ιάκωβ Πράσ Κσσάδρ Φλόγ ωκή ετρ κάθε κ Εί τ επίκ» στρ «κυτή εκδήλωσ κ τ γράφυ Έχε τυ κμτ υ ώ κ τω περδ πρσχή όλω Ο ε τ με δσμότ σχλύτ ότ φόβ τ εί μεγλύτερ τωλά ρ επάσε τ μ Τύ θ ξεσκ τάσε φ υ έκε γ πράγμτ

Διαβάστε περισσότερα

magazine Από την VICTORIA στην ERGO Ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO

magazine Από την VICTORIA στην ERGO Ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO Τεύχς 1 Χειμώνς 2011 Ελληνική έκδση τυ σφλιστικύ μίλυ ERGO Rebranding Εκδήλωση στ Μέγρ Μυσικής Αθηνών Let it...flow Τ νέ σχεδιστικό concept της ετιρίς Πρόσωπ Στέλις Βυγιυκλίδης Διευθυντής Πωλήσεων Πρϊόντ

Διαβάστε περισσότερα

11 η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠOΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚH ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΠΕΝΑΛΤΙ ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΠΟΕΛ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΑΡΗΣ ΑΕΚ ΚΟΥΚΛΙΩΝ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΟΜΟΝΟΙΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΠ ΕΡΝΗΣ

11 η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠOΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚH ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΠΕΝΑΛΤΙ ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΠΟΕΛ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΑΡΗΣ ΑΕΚ ΚΟΥΚΛΙΩΝ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΟΜΟΝΟΙΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΠ ΕΡΝΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΩΝΗΣ: «Ό λώσου Ευρωπϊκά πχίδ θ ίμσ κλύρο. Θ δκδκήσουμ μέχρ ο έλος ο ίλο». AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 2213 ΤΡΙΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΜΕ ΧΑΤ ΤΡΙΚ ΤΟΥ ΓΚΟΝΣΑΛΒΕΣ Το ΑΠΟΕΛ πέυχ η πο ύκολη ίκη ου σο πρωάθλημ κώς 5-0

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδια για Παιδάκια 3-6 ετώ

Παιχνίδια για Παιδάκια 3-6 ετώ Πιχίδι γι Πιδάκι 3-6 τώ γλύτρ Είι διάηι! Είι γπηέι! Είι ι ήρως πυ θέλυ τ πιδιά όλη τη ικυέη! Κι ίι δώ! Κι ίι κι τη τηλόρη, ίι ι κέτη όη! Κι Μίκυ θ φέρι τ πέρ-δώθ, τ πήγιέλ, τ τρέχ-γύρυ... Μπέρδ! Πις έχι

Διαβάστε περισσότερα

Με την υπογραφή Βλαχογιάννη

Με την υπογραφή Βλαχογιάννη Σκέψυ πλαή συ... αακύκλωσ ΦΩΝΗ συ Εβδμαδαία πλκή φμρίδα Πάρυ - Απάρυ 67 ΧΡΟΝΙΑ αφρωµέα σ µέρωσ Παρασκυή 5 Μαρίυ 2010 Φύλλ 99 Ές 65 Νέα Πρίδς Ές Ίδρυσς 1945 ΕΠΙ ΠΟΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣ γα σωρία υ αύ υ

Διαβάστε περισσότερα

[ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ

[ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ 213 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ [ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΥΣ] ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΤΑΟΥΞΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΚΕΪ ΑΝΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΓΑΜΗΣΙΑ

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΚΕΪ ΑΝΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΓΑΜΗΣΙΑ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΚΕΪ ΑΝΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΓΑΜΗΣΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ Μη ίσ όσ ρηκός Τ ίσ HIV ρηκός ό σύρφός συ ί θκός δ ί π ύκλ. Δ έχς μό μωπίσς όλ σύηθη μς γκέ σχέσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΚΕΪ ΑΝΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΓΑΜΗΣΙΑ

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΚΕΪ ΑΝΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΓΑΜΗΣΙΑ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΚΕΪ ΑΝΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΓΑΜΗΣΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ Μη ίσ όσ ρηκός Τ ίσ HIV ρηκός ό σύρφός συ ί θκός δ ί π ύκλ. Δ έχς μό μωπίσς όλ σύηθη μς γκέ σχέσης,

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούµε ανοίξτε τα συνηµµένα. Ευχαριστούµε. Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου. b ΟΤΕΕΧΝϊΚΟ επσμεπητηριο ΟΕ Σ ΣΑ i ΟΝΙΚ 1Σ. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο.

Παρακαλούµε ανοίξτε τα συνηµµένα. Ευχαριστούµε. Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου. b ΟΤΕΕΧΝϊΚΟ επσμεπητηριο ΟΕ Σ ΣΑ i ΟΝΙΚ 1Σ. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Τµήµ ιικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.. Από: ecocom-k ίev Απστλή: Πρσκευή, 18 Ιυλ ίυ 214 1:58 µµ Πρς: ί ηf@acsmί.gr; ί ηf@bep.gr; Τµήµ ιικητικών Υπηρεσιών Β.Ε..; 'GRUA Chamber; @1.9Γ 'crete-exporters';

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμες στην οθωμανική αυτοκρατορία: Οι εκπαιδευτικοί θεσμοί

Επιστήμες στην οθωμανική αυτοκρατορία: Οι εκπαιδευτικοί θεσμοί ΚΡΙΤΙΚΗ/ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ίκπμμυιη: 4/06,77-93 Επιστήμες στην θωμνική υτκρτρί: ι εκπιδευτικί θεσμί C Βιβλιγρφική πρυσίση πό τ έργ: Ekmeleddin Ihsanoglu (ed.), History of the Ottoman State, Society and Civilization,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΒΔΟΥ. Στην πρόταση του απερχόμενου προέδρου του Δ.Σ. ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΣΤΟ ΒΑΒΔΟ 90 ΧΡΟΝΙΑ ΕΒΘ (1920-2010)

ΒΑΒΔΟΥ. Στην πρόταση του απερχόμενου προέδρου του Δ.Σ. ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΣΤΟ ΒΑΒΔΟ 90 ΧΡΟΝΙΑ ΕΒΘ (1920-2010) Φωήτ ΒΑΒΔΟΥ Εφηείδ της Έωης Ββδώ Θελίκης Γεκύ εδφέτς κ τκώ εδήεω Δεύθη τελίδς: www.enwsi-vavdinwn.gr ΧΡΟΝΟΣ 16ς - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 106 - Iύς 2010 - Τχδκή Δ/η Γεωγί Πλή 25 (Χλ) Τ.Κ. 542 48 Θελίκη (τηλ. & fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Θετική & Τεχνολογική Κατεύθυνση

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Θετική & Τεχνολογική Κατεύθυνση ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Τάξης Ειίου Λυκείου Θετική & Τεχολογική Κτεύθυση ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αδρεδάκης Στυλιός Κτσργύρης Βσίλειος Μέτης Στέφος Μπρουχούτς Κω/ος Ππστυρίδης Στύρος Πολύζος Γεώργιος Κθηγητής Πεπιστημίου Αθηώ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων

Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Νέ Ελληνική Λογοτεχνί B Γενικού Λυκείου Απντήσεις στ θέμτ της Τράπεζς Θεμάτων Συγγρφές: Κτερίν Νικολκοπούλου ΘΕΜΑΤΑ [1-220] Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο ριστερό μέρος της οθόνης γι

Διαβάστε περισσότερα

Εξέδρα συναυλίας στο Πανθεσσαλικό στάδιο Βόλου

Εξέδρα συναυλίας στο Πανθεσσαλικό στάδιο Βόλου Δ π λ ω μ τ κ ρ γ σ Δ π λ ω μ τ κ ρ γ σ Εξέδρ συνυλίς στ Πνθσσλκό στάδ Βόλυ Φτήτρ: Αντωνίυ Ουρνί Επβλέπντς κθγτές : Σπύρς Ππδόπυλς, Μρί Βρντίσ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εσγωγή

Διαβάστε περισσότερα

«Γροθιά» στην τοπική οικονομία

«Γροθιά» στην τοπική οικονομία Σκέψου τον πλνήτη σου... νκύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομδιί πολιτική εφημερίδ Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ φιερωµέν στην ενηµέρωση Πρσκευή 10 Δεκεμβρίου 2010 Φύλλο 139 www.fonitisparou.gr Έτος 65 ο Νέ Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

magazine Η ERGO στην Παταγωνία Ταξιδεύοντας με τους επιτυχημένους Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO

magazine Η ERGO στην Παταγωνία Ταξιδεύοντας με τους επιτυχημένους Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO Τεύχος 3 Χειμώνς 2013 magazine Ελληνική έκδοση του σφλιστικού ομίλου ERGO Training Εμπειρίες φροντίδς γι το διοικητικό προσωπικό Web Portal Oι διδικτυκές σχέσεις της ERGO νβθμίστηκν Πρόσωπ Ανδρές Σούλης

Διαβάστε περισσότερα

έργα για το νησί μας, όπως είχε προαναγγελθεί τον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση

έργα για το νησί μας, όπως είχε προαναγγελθεί τον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση Σκέψυ τν πλανήτη συ... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ συ Εβδμαδιαία πλιτική εφημερίδα Πάρυ - Αντιπάρυ 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 21 Ιανυαρίυ 2011 Φύλλ 145 www.fonitisparou.gr Έτς 66 Νέα Περίδς Έτς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΟΙ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΤΟΣ 25 - ΜΑΪΟΣ 2015 - ΙΣΤΟΡΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 289 - ΤΙΜΗ 0,20 - ΚΩΔΙΚΟΣ 1190 ΟΙ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Στ χρνικ διαστημα πυ η χωρα μας βρισκεται ντως σε δεινη

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

Στεκόμαστε δίπλα σας! ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ. Νέα ανακαινισμένη αίθουσα τοκετών στο ΛΗΤΩ Άνοιγμα και στον Ιατρικό Τουρισμό. ειδικό ένθετο

Στεκόμαστε δίπλα σας! ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ. Νέα ανακαινισμένη αίθουσα τοκετών στο ΛΗΤΩ Άνοιγμα και στον Ιατρικό Τουρισμό. ειδικό ένθετο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΤΩΝ ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ - ΛΗΤΩ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΥΓΕΙΑ ΥΓΕΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 19-18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - IOYΛΙΟΣ 2011 2011 ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ Στεκόμστε δίπλ σς! child Νέ νκινισμένη ίθουσ τοκετών στο ΛΗΤΩ Άνοιγμ κι

Διαβάστε περισσότερα

Ο κόσμος ζεί κι αργοσέρνεται πάνω στα

Ο κόσμος ζεί κι αργοσέρνεται πάνω στα ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΚΥΝΗΓΟΥΣΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΜΟΥΣ Ο κόσμος ζεί κ αργοσέρνετα πάνω στα θολά νερά της επαρχίας. Κ ο νέος που με κάποα όνερα γα μα μακρνή κ απρόστη Αλίκη ξεπέφτε λούστρος στη Χαλκίδα καταλήγε περοδεύων εραστής

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ»

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Νέ Λύκε: Μετά τ «Νέ Σχλεί» κα πρν τ «Νέ ΑΕΙ» Παρυσάζυμε σήμερα τς πρτάσες τυ Υπυργείυ Παδείας γα τ «Νέ Λύκε». Στη δαμόρφωση τυς έχυν ληφθεί υπόψη : Ο μελέτες τυ Παδαγωγκύ Ινσττύτυ. Τ πόρσμα τυ Εθνκύ Συμβυλίυ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρακτικού:3/24-01-2013 Αριθ. Απόφασης: 8/24-1-2013

Αριθ. Πρακτικού:3/24-01-2013 Αριθ. Απόφασης: 8/24-1-2013 .Δ.. ΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ Ο Μ Ρ Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-1-213 Εδκής Τακτκής νεδρίασης τ Δημτκύ μβλί τ Δήμ Ρόδ ρθ. ρακτκύ:3/24-1-213 ρθ. πόφασης: 8/24-1-213 τη Ρόδ σήμερα 24-1 - 213 ημέρα έμπτη κα ώρα 19.3

Διαβάστε περισσότερα

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α Ω Δ Σ Σ ΔΕΛΦ τ τ Σ Δ Σ Π Γ Ω Ω ε Α γ σ Π ΣκΛ Σ γ τη π τ κ Γε κ Συ λευ η Δι ικητικ Συμβ λι κ Μ τα μ λη τ και τ γ ωρι απ ετ αιατα αικ Γε ικη Συ λευαη η δελφ τ μα π απ φα α ηκε α γ ει α ι υγ ατ υ ημ ρα υριακ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΛΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 02. Η απάντηση των Τρικαλινών στην Μέρκελ... ΣΑΛΟΣ!!

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΛΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 02. Η απάντηση των Τρικαλινών στην Μέρκελ... ΣΑΛΟΣ!! ΜΕΓΑΛΟ ΔΩΡΟ! με το voukino apple υπολογιστής ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ 499,90 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΛΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 02 Η απάντηση των Τρικαλινών στην Μέρκελ... vs Ζάτς Κωνστάντο!!! Αργυρούσης vs Χατζηνικολάου Δέχτηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα