ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΙΣΤΟΡΙΑ / ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ / ΒΙΒΛΙΑ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΙΣΤΟΡΙΑ / ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ / ΒΙΒΛΙΑ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ"

Transcript

1 δδρ ές δδρμές ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΙΣΤΟΡΙΑ / ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ / ΒΙΒΛΙΑ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ, ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΣΤΟ... ΤΙΜΟΝΙ στ δρό δρόμ

2 2 δδρμες περεχόμε ε Ν. 441 Φτστκό μυσεί σελ. 3 ~ Μετρώτς τίστρφ γ τ Santa Run 24/12 γρτάζυ δδρμές Ευγεί 25/12 Χρήστς, Χρστί, Χρυσυγή, Βηθλεέμ, Εμμυήλ, Εμμυέλ, 26/12 Εμμυήλ, Εμμυέλ, 27/12 Στέφς 28/12 Δόμ, Θεφίλη, 29/12 Βεμί 30/12 Ιωσήφ 31/12 Μελη 1/1 Βσίλης, Εμμέλε, Τηλέμχς Εβδμδί έθετ της εφημερίδς Χώτκ έ ΙΔΡΥΤΗΣ: Γάης Γρεδάκης ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΔΟΣΗΣ: Έλ Κυμή PEΠOPTAZ: Γώργς Δρκάκης Γώργς Κώστς Γάης Λυβάκης Δημήτρης Μρδάκης Μώλης Μρκτωάκης Γά Μρυλσηφάκη Γώργς Στυρυδάκης Ελέη Φυτυλάκη ΣYNEPΓATEΣ: Δημήτρης Δμσκηός Bγγέλης Kκτσάκης Ασπσί Κκλγάη Σάκης Κυβάτσς Μώλης Μύσκς Μχάλης Χτζηδάκης ΣΧΕΔΙΑΣΗ: Νίκς Κσμδάκης ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ: Γεωργί Αδκημεάκη Δέσπ Βάλλ Νίκη Ξυφτράκη Ελέη Στυρίδη ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Βγγέλης Βεργελάκης Νεκτάρς Κκτσάκης σελ. 4 ~ Χρστύγε στ κόσμ σελ. 5-7 ~ σεμά, πλτσμός, σερφρίσμτ τ σελ. 8 ~ Ο γλυκές πλύσες τω Χρστυγέω κ της Πρωτχράς σελ. 9 ~ Τ (ληθό) εργστήρ τυ Αγυ Βσίλη σελ. 10 ~ Μμά υπάρχε Αγς Βσίλης; σελ. 11 ~ Πδότπς ς σελ Χρστύγε στ δρόμ σελ. 15 ~ Ββλί σελ ~ Συέτευξη με τ Μχάλη Βρβδάκη σελ. 18 ~ Γ π γυκεί φρεσά σελ. 19 ~ υγεί & βότ σελ ~ Οδεκάλγςτης δτρφής τω Χρστυγέω σελ ~ Ακλόητς στη κρυφή Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ/ΑΝΕΚ ΑΝΕΚ Μπρύτζ κλσσί κεφάλ τυ υτκράτρ Κωσττίυ τυ Μεγάλυ ή εός πό τυς γυς τυ, Τζρόλμ Φρτσί (Girolamo Franzini), Icones Statuarum Antiquarum Urbis Romae, Ρώμη, 1589, Εκ. Δ. 15. στ πλίσ πόπερς γώρσης τυ πεκζμέυ πρσώπυ στη γμτκή γγτί κεφλή, Φάυ δε πτελύσε επυδεί τη εξίρεση με τ σχυρσμό τυ, ότ επρόκετ γ τ Ρωμί υτκράτρ Κόμμδ. Τη ερμηεί υτή, πυ είχε πρωτδτυπωθεί ήδη στ μέσ τυ 15υ ώ πό τ στρκό Φλάβ Μπότ (Flavio Biondo) στ έργ τυ Roma instaurata et Italia illustrata (έργ-στθμό γ τς πρώμες ρχδφκές έρευες, τ πί δόλυ τυχί Φάυ θ μετφράσε στη δημώδη στ 1543 στη Βεετί), είχε σπστεί πρ πλλύ κ Ατρέ Φύλβ (Andrea Fulvio) στ έργ τυ Antiquitates Urbis Romae, πυ είχε εκδθεί στη Ρώμη στ Η λθσμέη άγωση τυ έργυ όφελε τη ευρεί δημτκότητά της στη πρερμηεί μς σεράς ρχίω πηγώ. Μέσω τυ Συετώυ, τυ Πλίυ τυ Πρεσβύτερυ κ τυ Δίως τυ Κάσσυ, στρκί της Αγέησης είχ τη πληρφόρηση, ότ κτά τη ρχότητ Κόμμδς πράγμτ είχε πρχωρήσε μετά τη damnatio memoriae τυ Νέρω στη τκτάστση της μρφής τυ μσητύ πυρπλητή της Ρώμης σε έ γγτί μπρύτζ Κλσσό τυ, έργ τυ κλλτέχη Ζηόδωρυ, με τ δκό τυ πρτρίτ, πρσδίδτς σε υτό μάλστ κτά τη πρσφκή τυ συήθε τ χρκτηρστκά τυ ημίθευ Ηρκλή. Κθώς κτά τη Αγέηση δε σώζτ άλλ ρχί έργ τέχης τερστίω δστάσεω, τ πί δύτ εκγρφήσυ τς γρπτές υτές μρτυρίες, η ερμηεί της μπρύτζης κεφλής ως πσπσμτκό μέλς τυ λλτύ Κλσσύ τυ Νέρω Επμέλε: ΜΙΧΑΛΗΣ ΧAΤΖΗΔΑΚΗΣ Ιστρκός Τέχης - Αρχλόγς Humboldt Universität zu Berlin έμζε σε πλλύς ρχδίφες η πλέ ληθφής. Η σγυρά τυς θ υπστεί έ σχυρό κλσμό, ότ στ 1486 σκφές στη βσλκή τω Μξετίυ-Κωσττίυ στη Ρώμη θ φέρυ στ φως τ πσπσμτκά σωζόμε μρμάρ μέλη εός γάλμτς τστίχω δστάσεω με υτές τυ μπρύτζυ κεφλύ στ Κπτώλ. Ο δύ κεφλές πρυσάζυ εκγρφκά τόσ κά σημεί, ώστε πό τη πρώτη στγμή δε υπήρχε η πρμκρή μφβλί, ότ πεκόζ τ ίδ πρόσωπ. Τ γεγός υτό σε συδυσμό με πρσωπγρφκές μελέτες πρερχόμεες πό τ πεδί της ρχίς μσμτκής θ εξωθήσυ κάπυς πρωτρχλόγυς στ τπρέλθυ τη κά πδεκτή ερμηεί τυ έργυ ως πρτρίτ τυ Κόμμδυ κ πρμδτήσυ τίθετ τη -έως σήμερ επστημκά πδεκτή- θεωρί, ότ η μπρύτζη κεφλή τυ Κπτωλίυ κτά πάσ πθότητ πδίδε τ Μεγάλ Κωσττί ή έ πό τυς γύς - δδόχυς τυ (π.χ. τ Κωστάτ Α ). Τ χωρί τυ Φάυ πδεκύε, ότ στ μέσ τυ 16υ ώ δε πυσίζ εκφρστές της άπψης υτής, κόμη κ πτελύσ μ πεχρή μεψηφί. Η κτγρφή ωστόσ τυ δάσημυ μπρύτζυ έργυ τέχης κόμη κ στ 1589 στη πργμτεί τυ Τζρόλμ Φρτσί (Girolamo Franzini), Icones Statuarum Antiquarum Urbis Romae, ως Κόμμδς (βλ. εκ. 1), πδεκύετ εκ έυ δηλωτκή μς σχετκής έλλεψης κεότητς τω πρώμω μελετητώ της ρχότητς με τς εκγρφκές πρδόσες της ρωμϊκής υτκρτρκής πρσωπγρφίς.

3 πλτσμός 3 Μετρώτς τίστρφ γ τ Santa Run ΜρΙ ΚλυβΙδΚη Με χλάδες Άγυς Βσίληδες πρόκετ πλημμυρίσυ τ Χά τ Σάββτ 27 Δεκεμβρίυ στη 1 τ μεσημέρ, κθώς μάδες τυ Santa Run Chania θ ξεκήσυ τη πεζπρί τυς δσχίζτς όλ τ κέτρ τω Χίω. Santa Run στηρίζε τέσσερ Iδρύμτ της πόλης μς, τη ΕΛΕΠΑΠ, τ Ορίζτ, τ ΚΗΦΑΠ Μεγλόχρη κ τ ΚΗΦΑΜΕΑ εώ κάθε χρό τ έσδ δπλσάζτ με πτέλεσμ τς γρτές ημέρες χμγελύ όλ κ περσσότερ πδά. Χρκτηρστκό εί ότ τ 2012 συμμετέχτες ήτ 1.500, τ κ φέτς σύμφω με τς μέχρ τώρ συμμετχές θ εί γύρω στς Τ φετό Santa Run θ εί ελφρώς δφρπημέ πό τ πρηγύμε κθώς κτά τη δάρκε τυ περπάτυ θ πίζυ μυσκή 15 Dj σε δάφρ σημεί τυ κέτρυ εώ θ πρσφέρετ στυς συμμετέχτες μπύρ χωρίς λκόλ. Σχετκά με τς συμμετχές υπάρχε μεγάλ εδφέρ όχ μό πό τ Χά λλά κ πό τη Θεσσλίκη, τη Αθή, τη Αγγλί κ Νρβηγί. Εππλέ, φρκά με τς δργώσες Santa Run στ εξωτερκό κ σε άλλες πόλες της Ελλάδς όπως έφερε Πγώτης Ορφίδης μέλς τυ Santa Run «η δκή μς δργάωση εί δφρετκή δε συεργάζετ με κμί άλλη κθώς στ κλσκό Santa Run, συμμετέχυ θλητές πί τρέχυ με στλές τυ Άγυ Βσίλη εώ εμείς πλά περπτάμε δημυργώτς ζεστή κ γρτή τμόσφρ ώστε όλ γίυ μ πρέ κ πλύσυ τη εκδήλωση». Ωστόσ, όπως πρόσθεσε κ. Ορφίδης, η Θεσσλίκη, Σάμς, Πτωλεμίδ, Γάε κ Λάρσ φέτς θ φλξεήσυ στη πόλη τυς τ Santa Run με φρμή τη δργάωση πυ γίετ στ Χά. Ακόμη τόσε ότ «τ σημτκότερ σε υτή τη δράση δε εί μό ρθμός τω συμμετεχότω λλά τ γεγός ότ πρέχετ είσχυση σε Ιδρύμτ της πόλης μς. Φέτς πθό μζέψυμε ευρώ. Μό πό τυς τπκύς χρηγύς συλλέχθηκ σχεδό ευρώ πυ εί τ κόστς όλης της δργάωσης κ υτό εί πρωτόγωρ κθώς δε συμβίε συχά σε άλλες πόλες. Έτσ τ κέρδη θ εί κθρά γ τ Ιδρύμτ τω Χίω». Εξίσυ ξσημείωτ εί τ γεγός ότ τ συγκεκρμέ φλθρωπκό γεγός «δε κλεί πλά τ κόσμ συεσφέρε χρημτκά λλά συμμετάσχε εεργά στ γεγός, γρτάσε τη λληλεγγύη ώστε κάθε χρό υξάτ κ εθελτές κ συμμετέχτες», τόσε η Ζωή Γεωργύλ εθελότρ της δργάωσης. Ομάδ Red Action Team Santa Run Οδηγίες πρς τυς συμμετέχτες Ωρ συγκέτρωσης: 1μ.μ. στ 1 Γυμάσ Χίω. Πρκλύμε όλυς τυς συμμετέχτες λλά κ όλυς τυς πλίτες τω Χίω τη ημέρ της δεξγωγής τυ Santa Run στθμεύσυ τ υτκίητά τυς περφερεκά της πόλης ώστε πλύσυμε όλ τ Santa Run χωρίς υτκίητ, βηθήσυμε στη μλή δεξγωγή τυ κ πφύγυμε τς κύσες φθρές τω χημάτω τυς. Ο κτστημτάρχες τω πίω τ κτστήμτ βρίσκτ επί τω δρόμω πυ θ δσχίσε τ Santa Run θ βηθήσυ δίτερ εημερώυ τυς δηγύς μη στθμεύυ τ υτκίητά τυς στυς συγκεκρμέυς δρόμυς. Η τρχί έχε λάβε ώστε η κυκλφρί εκτρέπετ γ εξυπηρετηθεί η πρεί τυ Santa Run. Ο γείς πυ θ συμμετέχυ με τ πδά τυς στ Santa Run εί σημτκό τ έχυ επί τη άμεση επίβλεψή τυς γτί όγκς τω συμμετεχότω θ εί δίτερ μεγάλς. Πρκλύμε όλυς τυς συμμετέχτες σεβστύ τη κθρότητ της πόλης ώστε μη φήσυμε πίσω μς κθόλυ πρρίμμτ. Η μάδ Red Team υπήρχε έκθε στς δργώσες τυ Santa Run στ Χά ωστόσ φέτς υπάρχε μ ελφρά δφρπίηση με σκπό τη κλύτερη πρώθηση της εκδήλωσης. Η Red Action Team φέτς επσκέφθηκε κφετέρες κ κλμπ της πόλης, δύ γώες πδσφίρυ, τ Δημτκό Κήπ, τ Ρέθυμ κ τ Σφκά πρκεμέυ κόσμς γωρίσε τ γεγός. Ο εθελτές εί περίπυ 40. Τ 2015 συμμετχές πό τ εξωτερκό όπως δήλωσε η Ελευθερί Μδάκη εθελότρ τυ Red Action Team «θ εί πλλές κθώς μ κπέλ πό τη μάδ τω εθελτώ δτηρεί ξεδχεί κ έχε δφημίσε τ Santa Run σε φυλλάδ πρβάλλτάς τ ως μ Χρστυγεάτκη δρστηρότητ τω Χίω». Φέτς με πρωτβυλί της μάδς δημυργήθηκε στ πρφίλ τυ Santa Run στ κωκό μέσ δκτύωσης instagram, τ hashtag #SRCHCelebritychallenge όπυ δάσημ πρκλύσ ές τ άλλ πρκεμέυ στηρίξυ τ Santa Run κ γίε π γωστό στ κόσμ. Εππλέ, όπως έφερε η κ Μδάκη «ρχκά πρκλέσμε πρώτ τη Κλέλ Ρέεση κ έπετ κάθε δάσημς πρκλύσε έ άλλ κ έτσ δδόθηκε. Κάπ έκ βίτε κ τρβύσ φωτγρφίες. Αυτό ξεκίησε πρκεμέυ τ Santa Run γίε θεσμός κ κθερωθεί ώστε συμμετέχυ άτμ όχ μό πό τ Χά λλά κ πό τη υπόλπη Ελλάδ». Σχετκά με τς φωτγρφίες πό χώρες τυ εξωτερκύ πυ στηρίζυ τ Santa Run Chania, όπως υπγράμμσε η κ Μδάκη «ξεκίησε μέσω φίλω κ γωστώ πυ μέυ σε δάφρες χώρες κ έπετ δάφρ άθρωπ έστελ φωτγρφίες στ πρφίλ τυ Santa Run στ Facebook. Ο χώρες κ πόλες τυ εξωτερκύ πυ στηρίζυ τη πρωτβυλί εί Αγγλί, Νρβηγί, Κλφόρ, Λς Ατζελες, Νέ Υόρκη».

4 κόσμς 4 Χρστύγε στ κόσ κόσμ» Ιρά: Ιρή με τστόρ ρίχε κλεφτές μτές σε μγζί με χρστυγεάτκ, στη Τεχεράη. Περίπυ 150 χλάδες χρστί ζυ στ Ιρά, περσσότερ Αρμέ, κ γρτάζυ τ Χρστύγε στς εκκλησίες κ τ σπίτ τυς. Η γρτή εί πλύ ελκυστκή γ τ πδά κ γ τ λόγ υτό πλλές μυσυλμκές κγέεες έχυ υθετήσε κάπ πό τ έθμ τω Χρστυγέω, όπως τ δώρ κ τ χρστυγεάτκ δέτρ. Μεγάλη Βρετί: Μκρί χρωδί κάυ πρόβ γ τη χρστυγεάτκη λετυργί στ κθεδρκό ό τυ Αγίυ Πύλυ στ Λδί.»» Ιδί: Μκρί Αη Βσίληδες σε σχλκή γρτή στη πόλη Μππάλ. Ιπωί: Ο υπβρύχς Αη Βσίλης σε στεές επφές με τ ψάρ τυ Ευδρείυ Sunshine στ Τόκ.»» σ τ πεύμ τω Χρστυγέω κείτ υτές τς μέρες λόκληρς πλήτης, πό τη Ευρώπη στη Μέση Ατλή κ τ Ιρά μέχρ τη Νότ Κρέ κ τη Ιδί. Αλλύ με βθά πευμτκότητ κ λλύ με επφεκές επρρές της Δυτκής κυλτύρς. Ο φωτγρφκός φκός δεθώ εδεγρφκώ πρκτρείω κτγράφε τ στγμότυπ κ μς μετφέρε εκόες πό τ Χρστύγε στ κόσμ. Νότ Κρέ: Τλμηρί ρεβάτες με στλή Αη Βσίλη σκρφλώυ στ βυό Buckhan, κτά στη Σεύλ, στ πλίσ χρστυγεάτκης εκδήλωσης. Πλστίη: Πλστίς τυμές Αη Βσίλης τρέχε πάω στ τείχη της πλάς πόλης της Ιερυσλήμ.

5 φέρωμ 9 Τ (ληθό) εργστήρ τυ Αγυ Βσίλη Κείμε: OLIVER WAINWRIGHT Φωτγρφίες: Imaginechina/Rex Επμέλε - Απόδση: ΜΑΡΙΑ ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ Στ Χρστυγεάτκ χωρό Yiwu στη Κί, δε υπάρχε ύτε χό, ύτε ξωτκά. Υπάρχυ όμως 600 εργστάσ πυ πράγυ τ 60% τω χρστυγεάτκω στλδώ πυ... φγυράρυ τέτες μέρες στς πγκόσμες γρές. Ο 19χρς Wei δυλεύε σε εργστάσ της Yiwu στη Κί. Ντύε με κόκκ χρώμ πλυεστερκές φάδες χύ. όκκ στ τβά κ κόκκ στ πάτωμ, κόκκ στάζε πό τ περβάζ τω πρθύρω κ τίχ εί γεμάτ πό κόκκες πτσίλες. Μάζε σ έργ μτέρς τέχης, λλά στη πργμτκότητ υτή εί η εκό της δημυργίς χρστυγεάτκω στλδώ. Αυτή εί η κρδά τω Χρστυγέω, τ πργμτκό εργστήρ τυ Αγυ Βσίλη, χλάδες μίλ μκρά πό τ Βόρε Πόλ, στη κεζκή πόλη Yiwu. Κ μύθς θέλε τ Χρστύγε σχετίζτ με ρδμάγυλ ξωτκά πυ σφυρκπύ κάμτ πχίδ σε χρτωμέ ξύλ σπτάκ σε κάπ χσμέ τπί τυ Αρκτκύ Κύκλυ, στη πργμτκότητ, τ περσσότερ πό τ στλίδ σς κ τ λμπερά σς λμπό φτάχτ στη Yiwu, 300 χλόμετρ ότ της Σγκάης, όπυ δε υπάρχε κέ (ληθό) έλτ κ κμά (ληθή) χφάδ. Η Yiwu βφτίστηκε Χρστυγεάτκ χωρό της Κίς κ εί τ σπίτ 600 εργστσίω πυ συλλγκά φτάχυ τ 60% τυ πγκόσμυ συόλυ τω χρστυγεάτκω στλδώ κ ξεσυάρ, πό τ χρκτηρστκά κπέλ τυ συμπθέσττυ Αγυ, μέχρ στλές, δέτρ με πλύχρωμες πτκές ίες, κ έ σωρό κόμ επχκά κ χρτωμέ πυ σχεδό όλ λτρεύυμε βάζυμε στ σπίτ μς τέτες μέρες. Τ Ξωτκά πυ δυλεύυ σε υτά τ εργστήρ εί κυρίως μετάστες, εργάτες πυ δυλεύυ δωδεκάωρ τη ημέρ γ έ μσθό πυ στη κλύτερη φτάε τ 300 ευρώ τ μή - περσσότερ πό υτύς μάλστ, δε ξέρυ κλά κλά τ κρβώς εί τ Χρστύγε. «Μάλλ εί κάτ σ τη (κέζκη) έ χρά γ τυς ξέυς» λέε 19χρς Wei ές 19χρς εργάτης πυ μίλησε στ κεζκό εδησεγρφκό πρκτρεί Sina. Μζί με τ πτέρ τυ δυλεύυ ώρες τελείωτες σε έ κτκκόκ κτγώγ. Πίρυ πλυεστερκές φάδες χύ, τς βυτύ σε κόλλ κ μετά τς ψεκάζυ με έ μηχάημ πυ εκτξεύε κόκκη πύδρ μέχρ υτές γίυ κτκκόκες. Κάυ περί τ τέτ κμμάτ κάθε μέρ. Οσ η ώρ περά, κ δυό τυς γεμίζυ πό τη κρυφή μέχρ τ ύχ με κόκκη πύδρ. Ο πτέρς τυ φρά έ κπέλ Αγυ Βσίλη, όχ γ εί στ πεύμ της δυλεάς, λλά γ μη βάφτ κόκκ τ μλλά τυ. Κ δυ λλάζυ περίπυ 10 μάσκες τη ημέρ σε μ πρσπάθε πεύσυ τ δυτό λγότερη πύδρ. Εί μ πλύ κυρστκή δυλεά κ τ πθότερ εί μη τη κάυ τ επόμε χρό. Μόλς μζέψυ τ χρήμτ πυ χρεάζετ Wei γ πτρευτεί, σκπεύυ γυρίσυ στ χωρό τυς, στ Guizhou, ελπίζτς μη χρεστεί πτέ π δυ ύτε κόκκ κόκκης πύδρς. Τυλγμέες σε δάφ πλστκά τστάκ, λμπερές τυς Ο Wei χρησμπεί περί τς 10 μάσκες ημερησίως πρσπθώτς μη πέε -όσ μπρεί- τ σύεφ της κόκκης μπγάς. Εκθεση με γβσλάτκ κπέλ Μέσ σε κάπ πό τ showrooms της Yiwu. φάδες χύ, πίρυ τη θέση τυς δίπλ σε άλλ ερτστκά πρφεράλ στ δεθές εμπρκό κέτρ της Yiwu. Εί ές κτλωτκός πράδεσς γεμάτς με τκείμε πυ κθόλυ δε χρεζόμστε, λλά πυ σε κάπ ερτστκή πρόρμηση ώθυμε τη κτγκστκή υπχρέωση γράσυμε. Υπάρχυ λόκληρες δί στ ερτστκό λβύρθ υτύ τυ εμπρκύ κέτρυ πυ εί φερωμέες σε δάφρ θεμτκά στλίδ: ψεύτκ λυλύδ, φυσκωτά πχίδ, μπρέλες, άρκ, πλστκί κυβάδες κ ρλόγ. Εί έ τερτώδες υπερκτάστημ φερωμέ στη πγκόσμ κτάλωση, σ τ περεχόμε όλω τω χώρω υγεμκής τφής πγκσμίως μζεύτηκ κ ργώθηκ σχλστκά σε εμπρκά περίπτερ. Τ συγκρότημ κηρύχθηκε πό τ ΟΗΕ, ως «η μεγλύτερη Ο δυ άτρες πράγυ περίπυ κόκκες φάδες χύ ημερησίως κ μσθός τυς ξεπερά ελάχστ τ 300 ευρώ τ μή. γρά μκρώ εργστσίω στ κόσμ». Στη περχή 2 τυ συγκρτήμτς, στεγάζτ τ Χρστύγε. Εκεί, υπάρχυ δάδρμ, δρόμ λόκληρ γεμάτ με φωτάκ led, ψεύτκ χό, κάλτσες όλω τω μεγεθώ, πλστκά χρστυγεάτκ δέτρ σε μπλε κ κίτρ κ φλύ ρζ, πλστκά κυκυάρ βμμέ χρυσά κ σημέ. Κάπ πό τ ερτστκά τκείμε, μάζυ έχυ χάσε τ... πρστλσμό τυς: υπάρχυ πρόβτ στ κπέλ τυ Αγυ Βσίλη κ τάρδ κετημέ με τρτά, κ βεβίως ρκετές εξήγητες... κέζκες πελές, όπως Αγ Βσίληδες πυ πίζυ σξόφω. Κ μπρεί η περγρφή μάζε με τη... σπηλά τυ Αλή Μπμπά κ τυς θησυρύς της, ωστόσ μέρες της δόξς υτής της γράς φίετ πως έχυ περάσε. Πλέ τ Χρστυγεάτκ χωρό της Κίς έχε τγωστεί γίγτες τυ δδκτύυ, όπως τ Alibaba. Στ τελευτί, μπρεί κείς επλέξε κ πργγείλε άμεσ σε 1,4 εκτ. δφρετκά χρστυγεάτκ στλίδ, κ τ τκείμε πυ δάλεξε φτάσυ στη πόρτ τυ με έ κλκ. Από τη άλλη στη γρά της Yiwu στκάρτ περί τ πρϊότ. Η γρά της Yiwu στόχευσε στ χμηλότερ κτλωτκά στρώμτ κ ήκμσε κτά τη ύφεση, φύ κόσμς ψώζε σε εξευτελστκές τμές ερτστκή δάθεση. Ωστόσ με τη πάρδ τω χρόω κ δίτερ φέτς δεθείς γρές έχυ πέσε θεμτκά. Σύμφω με τη Cai Qingliang, τπρόεδρ της Ετρείς Εργστσίω Χρστυγεάτκω Πρϊότω της Yiwu εί Κέζ πυ πλέ γράζυ τέτ τκείμε. Τ κόμ ετυπωσκότερ εί πως Economist, γράφε ότ περσσότερ Κέζ γωρίζυ κλύτερ τ Αγ Βσίλη π ό,τ τ Ιησύ Χρστό. Πάτως, ρκετί πό τυς εκπρσώπυς της γράς της Yiwu, λέε πως όσ εργάζτ εδώ, δε θ μπρύσ εί π ευτυχσμέ με τη... σόβ κάθερξη τυς στ ώ Χρστυγέ. Ο Cheng Yaping, συδρυτής εργστσίυ πυ κτσκευάζε κ πυλά μτύρες χσμέες πόλες, λέε χρκτηρστκά «Ν κάθεσ εδώ κάθε μέρ, μπρείς κτάζες όλες υτά τ πέμρφ στλίδ, εί πργμτκά υπέρχ γ τη δάθεσή μς». Εί κάπως πίθ όμως, εκεί πυ βρίσκτ στη άλλη πλευρά της γρμμής πργωγής κ βάφυ κόκκες πλστκές φάδες χύ πυ θ γρστύ γ μερκά λεπτά τυ ευρώ, σθάτ έτσ. Πηγή: The Guardian (www.theguardian.com/artanddesign/architecture-design-blog/2014/dec/19/santas-real-workshop-the-town-in-china-that-makes-the-worlds-christmas-decorations#img-4)

6 10 ψυχλγί Μμά υπάρχε Αγς Βσίλης; ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΡΔΕΡΑ* Ο 7χρς Πύλς γράφε γράμμ στ Άγ Βσίλη ζητώτς τυ μη τ ξεχάσε. ί έ πό τ εκτμμύρ πδά σε κάθε γωά της γης πυ περμέυ με υπμησί τ πχυλό σπρμάλλη γέρτ ξεκήσε τ μγκό τυ τξίδ στ κόσμ. Ο π γπημές σίγυρ άγς τω πδώ, σε πγκόσμ κλίμκ, λλάζε όμ άλγ με τη χώρ πρέλευσης τυ πδύ. Εί Father Christmas τω Άγγλω, Santa Claus τω Αμερκώ, Pre Nol τω Γάλλω, Sinterklaas τω Ολλδώ, Weihnachtsmann τω Γερμώ, Babbo Natale τω Ιτλώ ή Άγς Βσίλης τω Ελλήω. Αργά ή γρήγρ όμως μκρί μπόμπρες πρτηρύ ότ κλκάγθς πππύλης με τη μκρά γεεάδ μάζε όλως περέργως πλύ στ μπμπά ή στ θεί. Τ γίετ τότε; Όλ κ περσσότερ γείς ρωτύτ εί κλό γ τ πδί τυς πστεύε στη ύπρξη τυ Άγυ Βσίλη, φβύμε ότ στη συέχε θ πγητευθεί, ότ θ θυμώσε μζί τυς επεδή τ εξπάτησ ή ότ τ συτηρύ τη πίστη στ Άγ Βσίλη δε συάδε με τη πρσπάθεά τυς δδάξυ στ πδί τυς μη λέε ψέμτ. Ο έρευες δείχυ ότ τ περσσότερ πδά κλύπτυ τη λήθε σχετκά με τ Άγ Βσίλη γύρω στ 6 ή 7 τυς χρό. Κ τ δύμε πό τη σκπά της εξελκτκής ψυχλγίς υπάρχε εξήγηση στ γτί τότε. Σύμφω με τ Piaget, εί η περίδς πυ τ πδά μετβίυ πό τ πρελγκό στάδ άπτυξης, όπυ δε εί σε θέση ξεχωρίσυ τη πργμτκότητ πό τη φτσί, στ στάδ τω συγκεκρμέω λγκώ δεργσώ πυ τυς επτρέπε κάυ λγκύς συλλγσμύς σχετκά με τ κόσμ. Γ υτό κ σ υτή τη ηλκί ρχίζυ ρωτύτ «πώς κτφέρε Άγς Βσίλης επσκεφθεί όλ τ σπίτ σε μ ύχτ» ή «πώς χωράε πό τη κμάδ». Πάτως ότ τ πδά κλύπτυ τη λήθε υτί πυ πγητεύτ περσσότερ εί μάλλ γείς! Ατίθετ, τ περσσότερ πδά τδρύ με θετκό τρόπ, ώθτς μάλστ κ έ ίσθημ υπερηφάες, κθώς θεωρύ ότ η κάλυψή τυς υτή τ φέρε π κτά στ κόσμ τω μεγάλω. Ότ λπό τ πδί μς ρωτάε υπάρχε πράγμτ Άγς Βσίλης, δε χρεάζετ επμείυμε στ ψέμ, πρσβάλλτς τη ημσύη τυ, λλά ύτε κ πρυσάσυμε τη ψυχρή λήθε τω εηλίκω, λέγτς έ ξερό όχ κ σπεδώτς τη φτσί τυ. Μπρύμε φήσυμε τ πδί κάε τη δκή τυ ζήτηση κ εδφερθύμε μάθυμε τη δκή τυ άπψη, ρωτώτς γ πράδεγμ «εσύ τ πστεύες;» ή «γτί ρωτάς;». Αυτές ερωτήσες μπρύ πτελέσυ τ έυσμ γ πλύ εδφέρυσες συζητήσες άμεσ στ πδά κ στυς γείς. Aλλωστε τ πδά έχυ τη κότητ μς δείξυ με τ δκό τυς τρόπ πότε «δε χρεάζετ» πλέ πστεύυ στ πχυλό άγ, τυλάχστ με τ τρόπ πυ πίστευ ως τώρ, ρκεί εμείς τ πρσέξυμε. Ας έχυμε πάτως στ μυλό μς ότ τ πδά έχυ άγκη μέχρ κάπ συγκεκρμέη πτυξκή φάση -πυ δφέρε γ τ κάθε έ- πστεύυ σε σύμβλ ή μύθυς. Τ πόσ εθρρύυμε τ όερ ή κ τς φτσώσες τυς, σχετίζετ με τη μελλτκή τυς δυτότητ κ επθυμί ερεύτ κ στχεύυ ψηλά κ η φτσί χρεάζετ σε όλες τς ηλκίες, γ τ πδά εί πρίτητη. Η στρί τυ Άγυ Βσίλη όμως θ μπρύσε πτελέσε κ έ πλύτμ εργλεί στ χέρ τω γώ στη πρσπάθεά τυς δδάξυ στ πδά τυς ξίες κ ρχές, τυς κλλεργήσυ τη επθυμί βελτώυ τη συμπερφρά τυς, τ εθρρύυ ερεύτ έ κλύτερ μέλλ, πρσδκύ πράγμτ κ πρσπθύ γ υτά. Στ δυτκό κόσμ η στρί τυ Άγυ Βσίλη εί βσσμέη στη ζωή τυ Αγίυ Νκλάυ πυ δώρσε τη περυσί τυ στυς φτωχύς, εώ στη χώρ μς τυτίζετ με τ Μέγ Βσίλε πό τη Κσρεί, πυ έκε πλλά φλθρωπκά έργ. Μέσ πό υτές τς στρίες, λπό, γείς μπρύ δδάξυ στ πδά τυς τη γάπη, τη γεδωρί, τη δτέλε, τη ελπίδ, τη βήθε πρς τ συάθρωπ, τη σότητ πέτ στ δκίωμ είμστε ευτυχσμέ. Βέβ, κόμη π πτελεσμτκό π τ δηγηθύμε μ στρί εί κάυμε πράξη υτές τς ρχές, δίτς ίδ τ πράδεγμ στ πδά μς. Έτσ, ημέρες τω γρτώ εί μ πρώτης τάξεως ευκρί πρτείυμε στ πδί μς μζέψε τ πχίδ πυ δε χρησμπεί ή κάπ ρύχ πυ δε τυ κάυ π κ πάμε μζί τυ τ πρσφέρυμε σε πδάκ πυ τ έχυ άγκη, εξηγώτς τυ τυς λόγυς πυ τ κάυμε. Πράλληλ, κλό θ ήτ μάθυμε στ πδί μς ότ υτό πυ έχε σημσί εί τ θυμηθεί Άγς Βσίλης κ όχ η ξί τυ δώρυ. Α πάλ τ πδί μς ζητήσε έ πλύ κρβό δώρ πυ δε έχυμε τη κμκή δυτότητ γράσυμε, μπρύμε τυ εξηγήσυμε ότ Aγς Βσίλης ξδέψε τόσ χρήμτ μό γ τ δκό τυ δώρ, δε θ τυ μείυ ρκετά χρήμτ κ γ τ υπόλπ πδάκ κ ότ εί κρίμ μερκά πδά μη πάρυ δώρ. Βέβ, υτό δε σημίε ότ πθρρύυμε τ πδί μς π τ γράψε έ γράμμ στ γπημέ τυ άγ, ζητώτς τυ υτό πυ ερεύετ. Κάθε άλλ. Ας τ εθρρύυμε κ ς πάμε μζί τυ στ τχυδρμεί στείλυμε τ γρμμτάκ τυ. Μ υτό τ τρόπ ίσως κ εκπλγύμε, μάλστ, δπστώτς ότ πλλές φρές τ πδά κάθε άλλ πρά υλκά πράγμτ ζητύ πό τ γπημέ τυς άγ. Ατί λπό γ κρβά πχίδ, φέτς, με τη ευκρί της κμκής κρίσης κ τί γείς σθάτ εχές πυ δε μπρύ χρίσυ στ πδί τυς τ κρβό δώρ πυ ζήτησε, μπρύ περάσυ χρό με τ πδά τυς στλίζτς τ σπίτ ή τ χρστυγεάτκ δέτρ με υτσχέδ στλίδ, πυ θ ξπήσυ τη δημυργκότητ κ τη φτσί τόσ τω ίδω όσ κ τω πδώ τυς, φτάξυ γλυκά μζί με τ πδά γ μσχβλήσε τ σπίτ κ κυρίως περάσυ περσσότερ χρό μζί τυς, κάτ πυ τόσ πλύ τ πδά έχυ άγκη στς μέρες μς. Τελκά, υτό πυ φίετ θυμύτ μκρί μπόμπρες μεγλώτς δε εί τόσ τ κρβά δώρ πυ δέχτηκ, όσ η τμόσφρ πυ επκρτύσε στ σπίτ, μυρυδές, τ συσθήμτ, τ κάλτ, η συμμετχή στς θρησκευτκές τελετές. Aλλωστε κόμ κ τ κλύτερ δώρ δε κπεί τ πδί όσ μ ζεστή γκλά, όσ η ίσθηση σφάλες κ πρσχής πό τυς γείς τυ. Ας φήσυμε τ πδά ζήσυ τη μγεί τω Χρστυγέω πρσμέτς τ ερχμό τυ γπημέυ τυς γίυ. Όσ υπάρχε γάπη, ελπίδ κ δυτότητ ερεύεσ τ πίθ υπάρχε κ Άγς Βσίλης. Άλλωστε πς είπε ότ δε υπάρχε; *Πδψυχλόγς (MSc) / Ψυχλόγς Υγείς (MSc)

7 11 πλτσμός πδότπς Γ' ΤΑΞΗ 5υ ΔΗΜ. ΣΧ. ΧΑΝΙΩΝ Τ ληθό όημ όη τω Χρστυγέω Επμέλε: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΚΑΤΣΑΚΗΣ gr Κλί μυ φίλ, κλά Χρστύγε! Γ τ ληθό όημ τω Χρστυγέω μάς μλύ στς υπέρχες εργσίες τυς, πυ φλξεύτ στ σημερό Πδότπ, τ πδά της Γ' τάξης τυ 5υ Δημ. Σχ. Χίω. Στ σύτμ, λλά τόσ δυτά κείμεά τυς πυ γράφτηκ στη τάξη, φύ πρώτ είδ τη τί κυμέω σχεδίω Ε δέτρ μ φρά, πυ βσίζετ στ μώυμ πρμύθ τυ Ευγέυ Τρβζά κ στς πλύ μλητκές ζωγρφές τυς (όσες χώρεσ) πυ εί εμπευσμέες π τ πρμύθ τυ Ατερσε Τ κρτσάκ με τ εί υτό μυ ερϊ ε τ μ η Φτάζ κ χρτωμέ μγκό ή ρ έ κ μ ε ά μ ρτ υ θ κ ό θ σκόρπζ π λ ύ δ Με υτ τω πρβδάκ. ς στ πρόσωπ πη. Ο γά ίω χρά, δ η, ευτυχί κ με τ ή ό ρ ε ω, φ ρ δώ ετμ μ πλθ μ ς κόσ κόσμ έ, σ ρόπ λέμυς μγκό τ μίση, π υτή η ό π λγμέ εξθλίωση. Α κ π φτώχε έλω πργμτ θ υ κ γ μ μ ό ευχή φίετ,τ ό κ ί ηθε θό. άκη γίε λη ττ Κλτζ Ερέ σπίρτ, όπως λέε πληρφρίες μυ. Πίσω π υτά, βέβ σε ρόλ ερχηστρωτή λλά κ εμψυχωτή η δσκάλ τυς, η γωστή κ πό άλλες φλξείες εργσώ μθητώ της φίλη κ συεργάτδά μυ π τ πλά, Ρύλ Μυστάκ. Κ στη δσκάλ, γ μη πω πρωτίστως στη δσκάλ, τ συγχρητήρά μυ λπό! Ν χίρεστε τη κυρί σς κ σς χίρετ, τρτάκ τυ 5υ! Σς χρετώ με γάπη όλυς! Β.Θ.Κ. χρά κ ζεά ώθυ. Ολ υτά δ π τ όλ Μκάρ τλεμμέ ρί εί εγκ στσά κ όχ έχυ μ ευκ σ ύ ρ μπ τ Χρσ υτ πδά ς γρτές τω στ ί ρ ω υ υ τη κρδά, περάσ μυ με όλη μ ρί υτές χό ευ Θ. ω γέ υ ω περάσ Αυτά τ όλ τ πδάκ κράκη Χρστύγε τς μέρες. Μρί Τσγ Ηλέκτρ Κυμή Ο μέρες τω Χρστυγέω εί γρτές κ χρύμεες. Εύχμ τς μέρ ες υτές, κ όχ μό, όλ άθρωπ εί χρύμε, ευτυχσμέ, γπημέ κ υγε ίς. Θ θελ κόμ υπάρχε ερήη κ δκ σύη σ όλ τ κόσμ κ όχ δχό. Κείς μη ώθε μξά, λύπη ή φόβ. Εί μ ευκρί όλ δείξυμε τη συμπό μς σε όλυς. Ακης Πελτέκης εεμείς είς τ πδά δά της ΓΓ' τάξης τυ 5υ υ Δη Δημτκύ τκύ Σχλείυ Χίω Χίω, θ εί στε π είμστε ευίσθητ Εύχμ έχυ όλ τ πδάκ φγητό. σε υτά πυ υ συ συμβίυ βίυ Επίσης, κέ πδάκ μη γύρω μς. ς Θ Θ ίξυ ίξυμεε τη εί στυς δρόμυς. Ν έχυ φλί, κρδά μς ς σε όσυς έχυ γάπη, συμπό κ πρστ άγκη σ άγκη, σ υτύς πυ υ εί σί όλ τ πδ άκ της γης κ μεγάλ. λγότερ τυχερί πό ό μς. ς Α ργυρώ Χρευ Ευχό στε σε όλυς Κλά Ευχόμστε Κλά τάκη Χρστύγε μεε γά Χρστύγε, γάπη, η ελ ελπίδ ίδ κ συ ό συμπό. Δημσθέης Αγγελάκης έχυ άθρωπ μρφες λ ό ό ύγε ύ τ Χρστ. Ν περ μγελστά. Θ θελ ίτ κ κγέε χ ί ε σπ πά τυς έ μέρς τυ κό φγητό, ω σ ό ρ π τ κ τ ε κ σ σ ς έ υ στγμ πόλεμ πηγί πάρχυ μπρύ κ χρήσμ Ν μη υ ά δ τ π όμρφ σμυ κ μθίυ κ ί λάυ σχλε Βίκυ Νκ. τ μ γ πρ ά Τ Χρστύγε εί μ όμρφ η γρτή πυ όλη η κ γέε μζεύετ στ τρπέζ. Αλλά όχ όλ, πράδεγμ μό κ φτωχί ώθυ δκί, μό χωρίς σπίτ υτί ά θρω όλ άθρωπ π. Θ ήθελ ήτ ευτυχσμέ. Μάς Λετ ράκης Χρήστς Γάτσης εί πλύ Χρστυγέω Ο μέρες τω χμ όλς ξεχωρστές. Εύ, γεμάτς όμρφες κ ς έ ευτυχσμ κόσμς εί Θ θελ η. άπ η κ γ σύ λ κ, εί κόσμ πυ υγ πδάκ στ μη υπάρχυ εί μό τυς ηλμη τ πόυπφέρυ, κ μη γί π ω θρ ά κωμέ λεμ. σμεάκης Θάς Κρεμ Ο μέρες τω Χρστυγέω έρχτ σγά σγά. Είμ χρύμεη γτί η πόλη κ τ σπίτ στλίζτ. Ο μμάδες κ τ πδά φτάχυ κυρμπέδες κ μελμκάρ. Θ θελ όμως όλ τ πδά έχυ φγητό κ έ ζεστό σπίτ μείυ. Αγγελκή Δλετζάκη Γάης Σκυλάς Ευτύχης Κτσεβάκης Εύχμ μη υπάρ λλάξε κόσμς χε φτώχε μυ. Ν, χώρες πυ γίετ έχυ ερήη πόλεμ κόσμ π ς. Γ υυ χώρ, πφέρε ώθω λύ τ πη, στεπό κ θλ κές ά θρωπς ίψη. Δε θέλω υ Μάρς πφέρε! Φργκε δάκης η κ όλ με Ερήη, Αγάπ Εύχμ έχυ τς κμε χρύμε τ πδά εί υπάρμη υ ευχόμ. Τ γέεές τυς. Θ κκί στ κόσμ ά κ χε τόσ μίσς κ στ λ εί χμγε πρόσωπ όλω χρύμε. Βλτρί Πετσά Γάης Σκλίδης

8 φέρωμ 12 ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ, ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΣΤΟ... ΤΙΜΟΝΙ Χρστύγε στ δρό δρόμ ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΣ ΜΑΚΗΣ Η φύση κ συθήκες τυ επγγέλμτς, τυς φέρυ μκρά πό τ σπίτ τυς τς ημέρες πυ όλ θέλυ εί κτά στυς δκύς τυς θρώπυς. Αλλ πίσω πό τ τμό σε κάπ εθκή δό, άλλ ψηλά στ υρό κ άλλ σε κάπ θάλσσ. Τυς ετπίσμε -κάπυς πό υτύς πλύ μκρά- κ τυς ζητήσμε θυμηθύ δίτερες Χρστυγεάτκες ερτές μκρά πό τ σπίτ τυς. Ολ είχ πό κάτ εδφέρ μς πυ... ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΑΚΗΣ, Τξτζής: «Μ Μ ζωή στ τμό» τ ό «Ολ τ χρό πυ εργάζμ στ Τξί, τς περσσότερες γρτές μέρες βρίσκμ πίσω πό τ τμό. Εί λήθε ότ τόσ τη πρμή κ ήμερ τω Χρστυγέω λλά κ της Πρωτχράς, κάθε άθρωπς θέλε τς πλμβάε με τη κγέε τυ κ τυς κείυς τυ. Αυτό με στεχωρεί,λλά τ κάυμε υτή εί η φύση της δυλεάς μς, εξυπηρετύμε τ κόσμ» μς λέε Μχάλης Λεβδτάκης. Χρό στ τμό σημεώε ότ «πρ πό μερκά χρό, πρ η κμκή κρίση ρχίσε πλήττε όλυς τυς Έλληες, μπρύσ Χρστύγε ή Πρωτχρά κάω έ ρεπό ώστε βρίσκμ στ γρτό τρπέζ με τη κγέεά μυ. Όμως τ τελευτί τρί χρό δε υπάρχυ ώρες - κρός γ ξεκύρση. Τ μερκάμτ εί λίγ, κ πρσπθώ,όπως όλ συάδελφ μυ, κλύψυμε κάπ πό τ έξδ μς, τς ημέρες τω γρτώ, φύ τότε υπάρχε υξημέη κίηση στη πάτσ».ο κ. Λεβδτά- κης τόσε ότ «τς γρτές μέρες κ ύχτες, κ βρσκόμστε μκρά πό τ σπίτ μς, η ψυχλγί μς εί κλή, γτί πελάτες μς έχυ μ εβσμέη δάθεση, εί χμγελστί κ υτό μς κάε σθόμστε όμρφ». Τ ευτράπελ κ εύθυμες στρίες με πελάτες δε λείπυ τς μέρες τω γρτώ. Μ πό υτές μς εξστόρησε κ. Λεβδτάκης, λέγτς τ εξής «πλύς κόσμς επλέγε τς γρτές κηθεί με τξί επεδή ύχτες θέλυ δσκέδση κ πτό, δε θέλυ κήσυ τ δκά τυς υτκίητ, γτί θέλυ τ ξημερώμτ συήθως πυ τελεώε η δσκέδση, πηγίυ με σφάλε στ σπίτ τυς. Ετσ πρ πό χρό ήμερ τω Χρστυγέω ωρίς τ πρωί, μπίε στ Τξί ές πελάτης πυ επέστρεφε πό έ ρεβεγό. Ο άθρωπς είχε κτλώσε μεγάλη πσότητ λκόλ. Μυ λέε μ δεύθυση κ ξεκάω τ πάω στ σπίτ τυ. Ότ φτάσμε «Θυμάμ ήμερ Χρστυγέω μπίε στ Τξί ές μεθυσμές. Πήγμε σε τρες δφρετκές δευθύσες γτί δε θυμότ τ σπίτ τυ» μς λέε κ. Μχάλης Λεβδτάκης. συεδητπίησε ότ δε ήτ τ σπίτ τυ. Μυ λέε ξά μ άλλη δεύθυση, μ κ πάλ δε ήτ η σωστή. Τη τρίτη φρά πέσμε σε σπίτ εός φίλυ τυ, πίς βλέπτς σε τ κτάστση ήτ φίλς τυ, έβλε τ γέλ. Τελκά ηφάλς φίλς τυ μυ είπε τη σωστή δεύθυση».

9 φέρωμ 13 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ, υτκητστής: «Απκλεσμέ έστ 90 χλόμετρ» «Εχω περάσε πλλά λλά τ Χρστύγε πυ δε θ ξεχάσω πτέ ήτ υτά τυ » μς λέε κ. Γάης Κυκυράκης. Σράτ χρό υτκητστής έζησε πλλά συμβάτ, όμως έ πό υτά δε θ σβήσε πτέ πό τη μήμη τυ. «Τξδεύμε τότε με τ Κύδω πρπρμή Χρστυγέω πό τ Χά γ πάμε Θεσσλίκη. Τη πρμή τ πρωί ήμστ στ Περά. Τ χρό εκεί τ κλίμ άμεσά μς ήτ πλύ κλό. Βγίμε 15 υτκίητ πό τ κράβ κ φεύγμε όλ μζί σ πρεί. Ο κρός ήτ κκός κ γύρω στη 1 τ μεσημέρ φτάσμε στ 90 χλόμετρ της Εθκής Οδύ Αθηώ - Θεσσλίκης στ ύψς της Θήβς. Εκεί μς στμάτησ γτί δρόμς ήτ δάβτς πό τ χό. Θ ήτ κ εάμση μέτρ ύψς!» λέε πλός φρτηγτζής. Με τόσ χό κ με τ κκό κρό συεχίζε, η χώρησή τυς κθυστέρησε... λίγ. Γ τη κρίβε σχεδό 4 ημέρες! «Απκλεσθήκμε κ κάμε Χρστύγε στ 90 χόμετρ. Πρέ με συδέλφυς. Κμόμτ μέσ στ υτκίητ πυ τυς είχμε τς ηχές κτές γ μη πγώσυ κ ίχμε ρίξε κ τψυκτκό. Στ ύψς υτό πήρχε κ έ εσττόρ-κφέ. Εκεί τρώγμε τς πρώτες δύ ημέρες. Στη συέχε όμως πρμήθεες... σώθηκ! Δε υπήρχε τίπ! Από τ στρτόπεδ της Θήβς πυ ήτ εκεί κτά μς έφερ γλέτες κ κσέρβες! Εμείς ήμστ έξ άτμ κ κάπ στγμή πυ βρήκε μάγερς τυ κέτρυ συκωτάκ, ές πό εμάς τ πσχόλησε κ ές δεύτερς τυ βύτηξε τη λδόκλλ με τ συκωτάκ κ τ φάγμε κ υτά. Ότ βέβ γυρίσμε πίσω πό τη Θεσσλίκη ρκετές ημέρες μετά, στμτήσμε στ ίδ σημεί κ τυ τ πληρώσμε! Τ κάυμε τ κλέψμε, φύ πεύσμε» τίζε. Όσ γ τ φρτί τω φρτηγώ πυ ήτ μτρί κ πρτκάλ κυρίως έ μέρς τυ δε έφτσε πτέ στ πρρσμό τυ φύ όπς περύσε πό τ σημεί εκεί έπρε κ έ πρτκάλ... γ τ δρόμ! Η περπέτε έληξε με τη επέμβση τυ... στρτύ φύ χωμτυργκά μηχήμτ κ άρμτ τω εόπλω δυάμεω άξ τη Εθκή Οδό κ τ φρτηγά μπόρεσ φύγυ πό τ 90 χλόμετρ. «Τελκά πό πρπρμή Χρστυγέω πυ φύγμε πό τη Κρήτη φτάσμε στη Θεσσλίκη σχεδό πρμή Πρωτχράς. Εκεί κάμε κ τη λλγή τυ χρόυ. Ως υτκητστές ήμστ πάτ στ δρόμ, με τ κίδυ τυ τυχήμτς, τυ πρστίμυ. Δε υπήρχ κ τηλέφω τότε κητά, γ επκωήσες με τη κγέε συ έπρεπε ψάξες γ τηλέφω. Υπήρχε όμως κλό κλίμ άμεσά μς κ υτό εί τ σημτκότερ» κτλήγε υτκητστής. Σράτ χρό υτκητστής, κ. Γάης Κυκυράκης έζησε πλλά συμβάτ, όμως έ πό υτά δε θ σβήσε πτέ πό τη μήμη τυ. ΝΑΣΙΑ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ερσυδός: «Γρτό τρπέζ στ πόδ» Η Νάσ Θεφπύλυ, πυ πό τ γώρμ χώρ τυ ρεπρτάζ βρέθηκε στυς... θέρες ως ερσυδός σε πτήσες εξωτερκύ. «Οτ δυλεύες στ ερπρκό τμέ κ κλείσ πς γ πτήση, δε έχε σημσί εί Χρστύγε, Πρωτχρά, Πάσχ, Κυρκές ή ργίες. Γ μς τ γρτό τρπέζ στρώετ περίπυ στ πόδ...» μς λέε η Νάσ Θεφπύλυ, πυ πό τ γώρμ χώρ τυ ρεπρτάζ βρέθηκε στυς... θέρες ως ερσυδός σε πτήσες εξωτερκύ. «Μέρες γρτές, μέρες χράς κ όπως κάθε σπίτ κ κάθε κγέε στρώε τ γρτό της τρπέζ έτσ κρβώς γίετ κ στη ερπρκή κγέε, φέρε, εξηγώτς ότ «εί η φύση της δυλεάς τέτ πυ πρέπε λείπυμε ρκετά συχά π τ σπίτ, τη κγέε κ τυς φίλυς μς κόμ κ τέτες μέρες. Α έχες επλέξε κλυθήσες τ επάγγελμ της ερσυδύ σημίε ότ έχες συμββστεί κ με τη δέ ότ θ λείπες π τ σπίτ συ κ μάλστ γ ρκετό κρό άλγ με τς περστάσες. Αλλωστε δε τ γπάς υτό πυ κάες, δε μπρείς τ κάες!» ΡΕΒΕΓΙΟΝ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ... «Ημέρες Χρστυγέω, φράμε τη φρεσκσδερωμέη μς στλή κ τ π λμπερό μς χμόγελ κ ετμζόμστε γ τ ρεβεγό στ δεύτερό μς σπίτ -ή μήπως τ πρώτ;- τ ερπλά. Τ γρτό τρπέζ στρώετ περίπυ στ πόδ κ μζί με τυς υπόλπυς συδέλφυς ή κλύτερ τη δεύτερή μς κγέε κάυμε ό,τ κλύτερ μπρύμε γ τη σφάλε κ τη άεση τω επβτώ μς, πρμερίζτς πλλές φρές τη δκή μς κκή μέρ» φέρε η Νάσ κ πρσθέτε: «Φυσκά δε εί όλ ρόδ κθώς δε εί λίγες στγμές -κ πόσ μάλλ τέτες μέρες- πυ θ σε πάσε τ πράπ, πυ θ ώσες μξά, πυ θ συ λείπυ δκί συ άθρωπ, όμως ότ δυλεύες στ ερπρκό τμέ κ κλείσ πς γ πτήση, δε έχε σημσί εί Χρστύγε, Πρωτχρά, Πάσχ, Κυρκές ή ργίες». Η ίδ θυμάτ χρκτηρστκά τη λλγή τυ χρόυ 2009 πρς 2010 όπυ στ πρόγρμμά της είχε τη πτήση Αθή - Λδί κ επστρφή. «Η πτήση έφευγε π τ Ελ. Βεζέλς στς 7:30 τ πόγευμ κ γυρύσε πίσω στη Αθή στς 4 τ ξημερώμτ. Θ άλλζ δηλδή χρό κάπυ στ έρ! Πκβλήθηκ κ τυτόχρ μελγχόλησ! Θυμάμ ότ βρεθήκμε με τ υπόλπ πλήρωμ γύρω στς 6 τ πόγευμ κείς δε φερότ στη δτερότητ της πτήσης κ τ μυλό μς ήτ στ πόσ κότυπ κ βρετά θ πέργ φίλ μς τ βράδυ της Πρωτχράς». Πώς εί όμως λλάζε χρός ε πτήση; «Ότ πήγμε στ ερπλά, κάμε τς πρίτητες πρετμσίες κ πλύ σύτμ ήμστ στ έρ. Περίπυ στς 11 τ βράδυ (ώρ Ελλάδς) πρσγεωθήκμε στ ερδρόμ Χίθρυ τυ Λδίυ με τη δφρά ότ εκεί η ώρ ήτ 9 τ βράδυ. Αφύ λπό τελείωσε κ κθρσμός τυ ερσκάφυς, ξεκίησ επβάτες έρχτ γ τη επστρφή μς στη Αθή πί ως επί τ πλείστ ήτ Αγγλ. Ξφκά εώ τίπτ δε δέφερε πό μ συηθσμέη πτήση, κύμε π τ μεγάφω τ κυβερήτη μς εύχετ Χρό Πλλά κ ευτυχσμές κύρς χρός!» θυμάτ η Νάσ η πί όπως μς είπε: «ήτ κ λίγ στεί τ γεγός ότ εμείς μέσ στ ερπλά, τ πί όπυ κ βρίσκετ θεωρείτ ελληκό έδφς, είχμε λλάξε χρά κ όλ υπόλπ όχ. Στ δρόμ της επστρφής π, ργά τ βράδυ, περάγμε πό δάφρες πόλες πυ γόρτζ τ έ έτς με βεγγλκά κ πυρτεχήμτ δημυργώτς έ υπερθέμ γ μς πυ ήμστ κάπες χλάδες πόδ ψηλότερ. Με λίγ λόγ έφυγ γ πτήση τ 2009 κ γύρσ τ 2010 με λίγες ώρες δφρά, κάτ τ πί όσ χρό κ περάσυ δε θ ξεχάσω πτέ»! Ωστόσ η ίδ πρδέχετ ότ: «Όσες δυσκλίες όμως κ τμετωπίζυμε εδεχμέως κ κθημερά στ επάγγελμά μς, περσσότερ πό μς δύσκλ θ τ λλάζμε γ μ δυλεά π επίγε κ κάτ τέτες μέρες πυ βρσκόμστε μκρά πό τυς δκύς μς θρώπυς, μς κάυ εκτμάμε περσσότερ τς στγμές πυ είμστε κτά τυς».

10 φέρωμ 14 ΑΛΕΞΗΣ ΒΑΤΣΑΚΗΣ, υτκός: «Τσυγκρίζυμε Τσυγκρίζυ ε κ ευχόμστε ευχό στε τυ χρόυ στ σ σπίτ ίτ μς» ς Ο Αλέξης Βτσάκης εί πό τ Χά κ εί υτκός, έχτς τη εδκότητ τυ γ μηχκύ. Ξεκίησε πρ πό τρί χρό ως δόκμς κ πλέ έχε λάβε εδκότητ, δσχίζτς τς θάλσσες τυ κόσμυ... Ο μέρες τω Χρστυγέω κ της Πρωτχράς θ τ βρυ στη μέση τυ Ατλτκύ ωκεύ, έχτς ξεκήσε υτές τς μέρες πό τη Βρζλί με πρρσμό τ λμά της Σγκπύρης. «Πρώτ θεός θ φτάσυμε εκεί γύρω στ μέσ τυ Γεάρη», μς λέε 26χρς Αλέξης, εκφράζτς τ συσθήμτά τυ γ τ ότ θ βρίσκετ στ άπερ γλάζ τυ ωκεύ τς μέρες τω γρτώ «Εί πλύ δύσκλ λείπες τόσ κρό πό τ σπίτ συ κ εδκά υτές τς μέρες κόμ περσσότερ, ότ όλ μζεύτ στ σπίτ κ περύ κγεεκά», λέε Αλέξης. «Εί στεάχωρ γτί ότ λείπε κάπς, η πυσί τυ φίετ κ όλ λησμ- ύμε κ ζύμε με τη ελπίδ ότ τυ χρόυ τέτες μέρες θ είμστε με τη κγέεά μς, στ σπίτ κ τη ζεστσά μς. Η πρώτη ευχή πυ κάυμε ότ τσυγκρίζυμε, εί κ τυ χρόυ στ σπίτ μς» Ο Αλέξης Βτσάκης δηγείτ πώς εί η εμπερί, μέρες Χρστυγέω πυ εί άρρηκτ συδεδεμέες με τη θλπωρή της κγέες, τς ζε μέσ στη θάλσσ, πρέ με συδέλφυς τυ υτκύς. «Πρσπθύμε τς περάσυμε όσ τ δυτό ώδυ γίετ, σ ήμστ στ σπίτ μς. Στλίζυμε δέτρ, φτάχυμε μελμκάρ κ κυρμπέδες (σ.σ. σε υτό τ σημεί εξηγεί ότ πίρυ τς συτγές πό τς συτρόφυς ή τς γυίκες τυς, πυ εί στη Ελλάδ!). Φτάχυμε τ χρστυγεάτκ τρπέζ, όλ μζί σ μ κγέε. Επμέως τ Χρστύγε έχυ κ τη εμπερί της δυσκλίς με τη μγερκή λλά κ τη γλύκ τυς. Τίπτ όμως δε τκθστά τη κγέε κ τ γπημέ μς πρόσωπ». Οσ γ τς ετυπώσες πυ έχε φέρε κ μπρεί θυμηθεί, τόσ πό τη θάλσσ, όσ κ πό τ σπίτ τυ στ Χά, Αλέξης Βτσάκης λέε: «Στη θάλσσ, τη πρώτη φρά πυ έτυχε κάω Χρστύγε μέσ στ κράβ ήτ ότ ήμυ δόκμς κ μυ είχε κάε τρμερή ετύπωση τ πώς π πλί υτκί τ τμετώπζ τόσ χλρά. Ομως έβλεπες στ μάτ τυς τη στεχώρ, τη πρσμή ήτ στ σπίτ τυς. Αυτές τς μέρες όλ είμστε κάπως, τ μυλό μς εί στς κγέεές μς. Από τ σπίτ μυ, έχω θυμάμ τ χμγέλ κ τη ευτυχί, τη ζεστσά τω δκώ μυ θρώπω, είμστε όλ μζί γπημέ κ ευτυχσμέ Αυτό σκέφτμ κ μυ δίε δύμη ξεπεράσω υτές τς γρτές μέρες» Ο Αλέξης Βτσάκης στη γέφυρ τυ πλίυ πυ τξδεύε. Σήμερ βρίσκετ κάπυ στ Ατλτκό. ΚΩΣΤΑΣ ΧΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ, πλότς: «Τ Τ π ωρί Χρστύγε δί δίπλ λ στ θύ θύμτ τ τυ τσυά τσυάμ» Σε πστλή μετφράς θρωπστκής βήθες στη Σμλί. (Δεξά στς φωτ., πλότς Κώστς Χυτόπυλς). Πρώη πλότς της πλεμκής κ τώρ της πλτκής ερπρίς Κώστς Χυτόπυλς έχε βρεθεί πλλές φρές μίλ μκρά πό τ σπίτ τυ τς γρτές. Μλώτς στς δδρμές τόσε ότ «πό τη ρχή πυ άρχσ εργάζμ ως πλότς της πλεμκής κ τώρ της πλτκής ερπρίς, γώρζ κλά τυς κ- Από τ π ωρί Χρστύγε της ζωής τυ Κώστ Χυτόπυλυ η μετφρά θρωπστκής βήθες σε θύμτ τυ τσυάμ στη Τϋλάδη. όες πυ δέπυ τ επάγγελμ υτό. Η φύση της δυλεάς τυ πλότυ εί τέτ, πυ μέρες γρτώ βρίσκετ συήθως στ έρ, μκρά πό τη κγέεά τυ. Δε ήτ λίγες φρές πυ ήμυ στ πλτήρ λίγ λεπτά πρ τη λλγή τυ χρόυ. Ομως, όλ συάδελφί μυ όπως κ εγώ, δε δυσ- σχετώ πυ είμ μκρά τ Χρστύγε, τη Πρωτχρά ή κ τ Πάσχ. Απλά φεύγτς γ τξίδ, σθάεσ π κλά ότ κγέε συ θ βρίσκετ κτά σε συγγεκά κ γπημέ πρόσωπ, πυ ξέρες ότ θ περάσυ κλά». Ο κ. Χυτόπλυλς υπγράμμσε κόμ ότ «γρτές Χρστυγέω εί μέρες γάπης, πυ στ δάστημ υτό πργμτπύτ πλλές εκδηλώσες γ συάθρωπύς μς πυ έχυ άγκη. Ετσ τ 2005 πλότς τότε της πλεμκής ερπρίς, έφυγ πό τη Ελλάδ -τρες μέρες πρ τη Πρωτχρά- γ τη Μπγκγκ, μετφέρτς με έ ερπλά C130 θρωπστκή βήθε γ τυς θρώπυς πυ είχ πληγεί πό τ τσυάμ. Αυτό με έκε σθθώ πλύ όμρφ, εώ δε στεχωρήθηκ πυ ήμυ μκρά πό πό τ σπίτ μυ. Αυτή η πστλή βέβ, δε ήτ η μδκή, φύ Χρστύγε κ Πρωτχρά έχω τξδέψε σε πλλές χώρες της Αφρκής κ της Απω Ατλής μετφέρτς θρωπστκή βήθε κ πάτ σθόμυ όμρφ γ υτό. Ο ίδς πρόσθεσε κόμ ότ «γ εμάς τυς πλότυς, γρτές περάε πλύ γρήγρ πυ δε τς κτλβίυμε. Γ σθθείς ερτστκό κλίμ θ πρέπε έχες τ χρό εκεί πυ χρεάζεσ, γ δσκεδάσες ξεκυρστείς κ περάσες κλά. Η δυλεά η δκά μς δε εί έτσ».

11 πλτσμός 15 Aφρμή Γης ΚλΓερπυλς no14me.blogspot.gr/ Ογκίςθάτς τυ Λύς Γυίτερ» Malcolm Mackay (μτφρ. Άλκηστς Τρίμπερη, εκδόσες Πόλς) Εγώ πάτως πρτμώ τη Γλσκώβη, με ρωτάς, κ ς έχω περάσε μόλς δυ μέρες εκεί κ άλλες τόσες στ τίπλ δές, τ Εδμβύργ, πυ τκεμεκά θεωρείτ π όμρφη πόλη. Η μρφά εί υπκεμεκή. Η Γλσκώβη θ πτελύσε σκηκό τρστό γ έ μυθστόρημ υάρ, έτσ σκτεή κ βμηχκή όπως τη θυμάμ. Ο τόπς με κάλεσε (κ) υτή τη φρά. Ο τόπς πρώτ, κ ύστερ επθετκός πρσδρσμός μπρστά στ θάτ: γκίς. Ο γκίς θάτς τυ Λύς Γυίτερ, λπό. Όλ ρχίζυ με έ τηλεφώημ. Αέμελ, κεί, φλκό, τίπτ επγγελμτκό. Κίζετε βρεθείτε σε υδέτερ μέρς, κτά πρτίμηση σε δημόσ χώρ. Πρέπε είσ πρσεκτκός, εξάρτητ πό τ πς συ τηλεφώησε, εξάρτητ πό τ σημεί συάτησης. Ν είσ πρετμσμές γ κάθε εδεχόμε, μη θεωρείς τίπτ δεδμέ. Εί δελεστκό ρχίσες εμπστεύεσ δελεστκό, λλά λάθς. Μπρεί κάπς εί έμπστς φίλς συ γ είκσ χρό κ μετά συ γυρίσε τη πλάτη π τη μ στγμή στη άλλη. Συμβίε. Oπς έχε μυλό, θυμάτ υτή τη πκρή πργμτκότητ όπς δε έχε, θ τη μάθε. Σάββτ πόγευμ, στ βάθς κύγετ πδσφρκός γώς πό τ ρδόφω, κάθετ στ κπέ με έ ββλί. Τ βμμέ πέπλ τυ Ουίλμ Σόμερσετ Μωμ, θες ξέρες, κ τ έχε συρπάσε. Η δευτερπρόσωπη πεύθυση τυ φηγητή εμπλέκε εξρχής τ γώστη στη στρί, τ κάε συέχ, κθώς τυ πρθμεί τ πρίτητ μέτρ πρστσίς κ τ πρεδπεί γ τς πθές πγίδες, κ ς μη φέρετ ξεκάθρ, ρχκώς τυλάχστ, σε μ πράξη έκμη. Εί δελεστκό, συ λέε, ρχίσες εμπστεύεσ, δελεστκό λλά λάθς κάπς μπρεί εί φίλς συ έμπστς γ είκσ χρό κ συ γυρίσε τη πλάτη. Μάζε με μ γεκότερη στάση ζωής, όχ; Άμεσ, όμως, εμφίζε επί σκηής τ Κάλυμ Μκλί, έ εκσεάχρ πληρωμέ δλφό, πυ ζε στη Γλσκώβη κ εργάζετ ως ελεύθερς επγγελμτίς, λμβάτς τόσες δυλεές ώστε μπρεί ζε λτά, πφεύγτς ετχθεί σε κάπ πό τς υπάρχυσες συμμρίες της πόλης. Τ συμβόλ θάτυ φρά τ Λυίς Γυίτερ, χρό στ κυρμπέτ, μ κόμ πλύ χμηλά στη πυρμίδ. Τ τελευτί κρό κάε ίγμτ όμως, μάζε έχε πκτήσε γερές πλάτες. Ο ετλδόχ τυ Μκλί κρβώς υτό φβύτ, υτό θέλυ πρλάβυ. Η δυλεά μάζε πλή. Εί εύκλ σκτώσες έ άθρωπ, όμως εί δύσκλ σκτώσες έ άθρωπ κλά. Τόσ πλά. Τ δλφό τ ξέρυμε, άλλ εί τ δκύβευμ τυ μυθστρήμτς. Πρμερίζτς τ πρφές της μεόμεης στυμκής έρευς, Μκέ επκετρώετ στη άγκη τυ Μκλί γ εξρτησί κ υτδάθεση, δυλεύε υτόμ, ρίζτς εκείς τς συθήκες, εί φετκό τυ ευτύ τυ. Ξεπερώτς τ (συχά στεά) όρ της στυμκής στρίς, συγγρφές ετπίζε κ ετάσσε έ έξυπ σημεί τύτσης άμεσ στ ήρωά τυ κ τ γώστη, πρωτρχκό ζητύμε σε έ μυθστόρημ υάρ. Ετγμέ σε υτό τ συλλγσμό, τ μετρημέ βάθς τω χρκτήρω μάζε πόφση συεδητή εκ μέρυς τυ. Η φήγηση φερώε έ συγγρφέ πυ έχε εμπστσύη στς δυτότητές τυ -κ στη σκληρή δυλεά πό μεράς τυ, τ τλέτ δε φτάε. Ο επβλητκός τός τυ φηγητή πτγώστη, η ρψκίδυη πόφση της δρκύς πεύθυσης στ γώστη κ στκάτς ρυθμός εί κάπ πό τ στχεί πυ τ φερώυ, δίτς στ τελκό πτέλεσμ έ στίγμ δτέρως πρσωπκό -κ μελλτκά γωρίσμ. Κ ξεχωρίζε γ τη φήγηση, υτό δε σημίε πως πό τ μυθστόρημ τυ Μκέ λείπυ τ πρίτητ εκεί συσττκά της υάρ λγτεχίς κάθε άλλ μάλστ. info: Ο γκίς θάτς τυ Λύς Γυίτερ πτελεί τ πρώτ μέρς της Τρλγίς της Γλσκώβης. Ηκρύ κρύπτη τητωτω Κπυτσίω Γόζεφ Ρτ Εκδότης: Aγρ Τ μυθστόρημ πυ συμπληρώε τ ρστύργημ τυ Γόζεφ Ρτ Τ Εμβτήρ τυ Ρτέτσκυ, εί μ μελγχλκή, συγκητκή ελεγεί γ τ χμέ κόσμ της Αυστρυγγρκής Αυτκρτρίς. Εξστρεί τη έμελη ζωή εός μέλυς τρίτης γεάς της περίφημης κγέες Τρόττ στ χρό πρ τ Πρώτ Πγκόσμ πόλεμ, τη εθυσώδη στράτευση κ τη άδξη σύλληψή τυ κ εξρί στη Σβηρί, τη πόδρσή τυ, τη πώλε τω ψευδσθήσεω γ τ στρτωτκά δεώδη, τη επστρφή τυ κ τη πστράτευσή τυ. Σε μ μετπλεμκή Βέη πυ μστίζετ πό κμκή κρίση, όπυ πλές κγέεες έχυ χάσε όλ τ πρόμά τυς, Τρόττ πρσπθεί βώσε έ πρβλημτκό γάμ κ συμββστεί με τη σκληρή κ περίπλκη κωκή πργμτκότητ της Βέης, κθώς εμφίζτ τ πρώτ σημάδ της ζστκής ωμότητς πυ κτφθάε πελητκά. Τ Πδά τυ Οκτρφείυ Θεόδωρς Κώτσς Ελληκή πεζγρφί Εκδότης: Ββλπωλεί της Εστίς Φθόπωρ τυ Ο πρώτες ύχτες στ Οκτρφεί ξέχστες. Ύπς ελάχστς. Ο κθές ήθελε πε τ στεί τυ, τ μκρύ τυ κ τ κτό τυ, θέτρ κκό. Τ φως έσβηε πό ωρίς. Υπήρχε όμως κ τ σκσρχεί. Μερκί χάτ στη πόλη κ ξεχύσ γυρίσυ. [...] Ιδίτερ χώρ γ άγωση κ γρφή δε υπήρχ. Κθές τ ββλί τυ κ όλ τ σύεργ στ κρεβάτ τυ. E κσελάκ, κρυμμέ πό κάτω, βηθύσε τη κτάστση, γότ κ κρέκλ. Εκεί ύπς, εκεί γράψμ, εκεί δάβσμ. Κ Xεμώς πλησίζε, κ ύτε μ σόμπ με ξύλ. Τυλγμέ στς κυβέρτες πρσπθύσ ηρεμήσυ. Τ βράδυ έπεφτ με τ ρύχ, γτί τυρτύρζ. Πρπότ στ δευθυτή τυς, λλά τ τυς κάε άθρωπς. Αυτός όλ ρχί ρητά τυς έλεγε, πυ ύτε τρώγτ ύτε τυς ζεστάυ μπρύσ. ββλί Υπερστκά Κωστής Ππγώργης Πρόλγς: Ζυρά Ζτέλη Εκδότης: Κστώτης «Κείς δε μπρεί ζε υπό τ κράτς τυ χευτύ ληθείς ή μς χρός -ά επτήμερ- άκρσης γ τ κά. Ετύτς η βπρστκή συεργσί με τη εφημερίδ εί μείλκτη. Η κπά δε συγχωρείτ λόγ πευμτκής υγείς δε γίτ δεκτί ύτε γ στεί. Η κρίση εί βέβ κτά κό τεμπέλκη, βρδύυς, πρόθυμη - πλη όμως η τεπστέλλυσ υπχρέωση φθέγγεσ γ τ κά πβίε με τ χρό ρητρκό κυσύρ». Αυτά σημείωε Κωστής Ππγώργης στ πσθόφυλλ τυ Κέτρυ Δηλητηράσεω, πτυπώτς με λίγες λέξες τ στίγμ τυ κτ επάγγελμ γρφά. Στ Υπερστκά συμπερλμβάτ τ κείμε πυ δημσίευσε στη μώυμη στήλη τυ, τη περίδ , στ εβδμδί περδκό ΑΝ της Απγευμτής κ στ πλτστκό έθετ Artion της ίδς εφημερίδς. Ε χρώ τότε, με ετηχρωδίτυ τυ Τρίτυ Μρέλλη Σφκάκη- Μωλίδυ Εκδότης: Κέδρς Στ έ της ββλί η Μρέλλη Σφκάκη - Μωλίδυ τρέχε στη στρί τυ Τρίτυ Πργράμμτς της Ελληκής Ρδφωίς. Η συγγρφές υπήρξε δρυτκό μέλς της Χρωδίς τυ Τρίτυ. Φωτγρφίζτς με γλφυρότητ τ χρωδκό πρτρέτ τω Αθηώ της δεκετίς τυ 60, η φήγηση ξεκά πό τ πρώτ ερστεχκά σύλ, όπως τη Χρωδί Αθηώ, τη Xρωδί της Θάλες Βυζτίυ, τυ Μχάλη Βύρτση, τυ Δήμυ Αθηίω κ τυ Φεστβάλ Αθηώ, γ φτάσε στ χρό τυ Μάυ Χτζδάκ με τη ίδρυση της επίσημης Χρωδίς τυ Τρίτυ. Η φήγηση ξεδπλώε μερκές πό τς κρυφίες στγμές της κλλτεχκής δημυργίς στη Ελλάδ, κθώς υτές δδρμτίζτ μέσ σε ρίθμητες τξότητες κ ευτράπελ στγμότυπ.

12 16 συέτευξη ΜΙχΑληΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚηΣ: «Τ θέτρ εί πλυτελής τέχη» Πτελό πό λέπ : Μ σύγχρη τργωδί πυ...γύρσε σπίτ της ΜΑΡΙΑ ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ Υπάρχυ πρστάσες πυ λίγ λεπτά ργότερ, τς έχυμε ξεχάσε. Κ υπάρχυ στρίες τόσ δυτές πυ τς κυβλάμε μζί μς γ πάτ. Μ τέτ στρί εί τ Πτελό πό λέπ. ΔΙΗΓΗΜΑ Τ κτάλευκ μετξωτό φυστά ΜΑΡΙΕλλΑ ΒλΑχΑΚη ΕΙΚΟΟγΡΑφηΣη: πίκς τυ ΚωΣΤη ΖΑΖΑ Ερχότ τ Χρστύγε κ εκείς ετμζότε φύγε σ έ μκρό τξίδ. Κ όλ τη έσφγγε στη γκλά τυ κ όλ της έλεγε: -Από τη μρφότερη πόλη πυ θ συτήσω, θ συ γράσω έ κτάλευκ μετξωτό φυστά. Τ σχέδ της δτέλς τυ θ εί πό τ κύμτ μς πάτητης κργλάς. Κ χρώμτ πό τ δελά θ πίρω γ συ φτάξω έ κλέ βθύ πρτκλί γ τ λμό συ. Έφυγε κ πέρσ ώρες... Κ πέρσ μέρες... Κ πέρσ χρό... Εκείη έγρφε στίχυς σε χλόμετρ κόλλες λευκές. Υστερ άπλωε χάρτες κ πάω τυς ζωγράφζε έλτ κ... ερτζλεμπρτκλόδετρ! Γ μη τυ λείψε τ βυό, μήτε κάμπς κ μήτε τ βύσμ της μέλσσς. Τ βράδ κθότε μπρστά στη θάλσσ κ έλεγε πρμύθ γ τ υρίζε. Κ όλ ερευότε τ κτάλευκ μετξωτό φυστά κ όλ ερευότε τ κλέ πό βθύ πρτκλί κ όλ έγρφε στίχυς σε χλόμετρ κόλλες λευκές. Έτσ πέρσ ώρες... Πέρσ μέρες... Πέρσ τ χρό... Γύρσε κ της μίλησε γ τ τξίδ τυ κ γ τη μρφότερη πόλη. Μ ύτε πυ θυμότ τ κτάλευκ μετξωτό φυστά κ στη τσέπη της κρδάς τυ δε κρτύσε ύτε μ χάτρ πό βθύ πρτκλί γ τ κλέ της. Τότε έφτξε μάχη έ φυστά πό κόλλες λευκές. Ακάλυψε μ πάτητη κργλά κ στάθηκε μπρστά στ κύμ. Εκεί τη γκάλσε τρυφερά κ έγρψε τ σχέδά τυ γύρω γύρω στ χάρτ φυστά της. Κ εώ κτύσε τ δελό, στ λμό της φερώθηκε έ κλέ βθύ πρτκλί. Επετ γάτσε στ ξωκλήσ της μξάς της κ πρσευχήθηκε. Γ ώρες... Γ μέρες... Γ χρό... Ότ σηκώθηκε η θάλσσ είχε λώσε τ κτάλευκ χάρτ φυστά της κ τ κμμάτ τυ τ είχε σκρπίσε στυς ωκεύς. Κ η ύχτ είχε σβήσε πό τ λμό της τ βθύ πρτκλί κλέ τυ δελύ. Εωσε άλφρη κ άρχσε πάλ γράφε στίχυς σε κόλες λευκές. Στίχυς γ τη θάλσσ, γ τ ήλ κ γ κεί τ άγωστ πυλί πυ πετύσε πρς τ μέρς της. Τ δήγημ εκδόθηκε σε μκρό ρθμό ττύπω τ μ πράστση γ τς τύψες κ τς εχές. Μ πράστση γ όλ όσ κρτάμε κρυμμέ στ βάθη της ψυχής μς κ τελκά ξεχελίζυ κ μς κτδυστεύυ. Μ πράστση γ τ δφρετκό κ τη τμετώπσή τυ πό τυς θρώπυς κάθε επχής. Τ Πτελό πό λέπ λκλήρωσε πρ λίγες μέρες τ πρώτ κύκλ πρστάσεώ τυ στ Θέτρ Κυδωί, κ μετά τς γρτές ξεκά τ δεύτερ κύκλ. Η πράστση συμπίπτε με τ γεέθλ τυ θεάτρυ Κυδωί, πυ μετράε 15 χρό πρυσίς στ θετρκά δρώμε τω Χίω. Ο Μχάλης Βρβδάκης, σκηθέτης της πράστσης μίλησε στς δδρμές κ πκάλυψε... εκπλήξες πυ επφυλάσσε γ τ έ κύκλ πρστάσεω κθώς κ τη έ τυ δυλεά πυ περμέυμε έβε στ σίδ τ Μάρτ τυ Μ πράστση γ τ δφρετκό, γ τ κλό, τ κκό, τς συμπερφρές κ -όπως τυλάχστ τ είδ εγώ- τς εχές πυ κττρέχυ λίγ πλύ όλυς μς. Μπρεί χρκτηρστεί τ Πτελό πό λέπ σύγχρη τργωδί; Πρόκετ γ έ σύγχρ δράμ πυ η δμή της στρίς τυ ξεκά τ 12 ώ κ φτάε μέχρ τς μέρες μς. Η στρί έχε κάε με τη κγέε Γκρ κ τυς πγόυς της πί, κυβλύ στ σώμ τυς τ σημάδ μς γεετκής ωμλίς, πυ τυς κθστά δφρετκύς, δύσμρφυς κ μάλλ πόβλητυς πό τη κωί. Πάω σε υτό τ κμβά η συγγρφές επεί τρί δφρετκά πρόσωπ πυ όλ με κάπ τρόπ σχετίζτ με τη κγέε Γκρ σε τρες δφρετκύς χρόυς (12ς ώς, 1973, σήμερ), Ελευθέρς Βεζέλς & Επεδή εδήηστρίθ στρί έπρεπε εδδάσκε δδάσκε Λίγ λόγ γ τη έ πράστση πυ θ έβε στ θέτρ Κυδωί τ Μάρτ Με εκφρστκό εργλεί τ ίδ τ λόγ τυ Ελευθέρυ Βεζέλυ, η πράστση επχερεί τη ψηλάφηση τω γεγότω εκείης της επχής, φήτς τ θετή βγάλε τ δκά τυ συμπεράσμτ. Τ ρόλ τυ Ελευθέρυ Βεζέλυ ερμηεύε Μχάλης Βρβδάκης. Η πράστση θ έβε τ Μάρτ τυ κ πλέκε μέσ πό τς φμεκά σύδετες φηγήσες τυς τ συεκτκό στό τυ έργυ της, πυ έχε κάε τόσ με τη πόρρψη της δφρετκότητς πό τη κωί όσ κ με τς εχές πυ η βίη υτή πράξη επφέρε στη συείδηση τω θρώπω. Στθερό σημεί φράς κ στς τρες φηγήσες η πρλί τυ Ορφρτ Νες κ η μυστηρώδης, φρτσμέη πό σκές κ θρύλυς, τμόσφρά τυ. Βέβ τ έργ, όπως όλ τ κλά θετρκά κείμε, δε μλά μό γ έ πράγμ. Εί πλύ εδφέρ, ς πύμε, τ σημεί όπυ γ μπρέσε υπερβεί τη τρέχυσ τίληψη της ές τυ χρόυ γκάζετ μλήσε γ τς σύγχρες επστημκές τλήψες περί χρόυ. Κ μς πρυσάζε τ χρό σ έ μπλό πυ δρκώς φυσκώε δημυργώτς όλ κ περσσότερ χώρ στη επφάεά τυ ώστε όλ, όσ έγ στ πρελθό, πρμέυ κόμ κ σήμερ ζωτά, στβγμέ πάω στ μπλό Με υτό τ πέμρφ εύρημ η συγγρφές κτφέρε μέσ σε μ στγμή εώσε τρες δφρετκές κ πμκρυσμέες με δφρά ώω στγμές, πάω στη θετρκή σκηή, δε εί υπέρχ; Πες εί δκές συ Ερύες ; Κ π θ έλεγες πως εί τ πρσωπκά συ πωθημέ; Πρστάσες πυ δε έκες κόμ, συεργσίες, κάτ πυ σε κάε λες, «υτό θ μπρύσ τ είχ κάε κλύτερ»; Τ θέτρ εί μ πλυτελής τέχη πυ γ γίε σωστά κ με επγγελμτκή επάρκε πρϋπθέτε κμκή υπστήρξη κ μέρμ τόσ πό τ κράτς όσ κ πό τη πόλη μέσ στη πί βρίσκετ κ δυλεύε (υτή εί η δεθής πρκτκή) κ βεβίως κ πό τυς ίδυς τυς πλίτες πυ πλμβάυ τ πρόμ έχυ στη πόλη τυς έ θίσ πυ δε μσά ό,τ π τετρμμέ κ χλεπωμέ στη σκηή, λλά τίθετ, ερευά κ πρυσάζε ό,τ π σύγχρ, ό,τ π εδφέρ κ δελεστκό εμφίζετ στς σκηές τυ εξωτερκύ, με πρστάσες έργω πυ πίζτ πρώτη φρά στη Ελλάδ. Τ πλίσ υτό, πυ εί τ πλίσ της λετυργίς τυ θεάτρυ Κυδωί στ Χά(!) 15 χρό τώρ, δε ξέρω κτά πόσ έχε κτηθεί. Αυτό βεβίως έχε συέπεες στη λετυργί τυ θεάτρυ πό τς πίες εκπρεύτ δκές μυ Ερύες, όπως τς πκάλεσες. Αφύ με ρωτάς στς κτμάσω: εξτίς της ετελώς γλίσχρς επχρήγησης πυ είχμε πρ τη κρίση κ της μηδεκής επχρήγησης πυ έχυμε τ τελευτί 4 χρό λόγω της κρίσης, τ θέτρ δυσκλεύετ πληρώσε τυς μσθύς τω ηθπώ κ τω συεργτώ, δυσκλεύετ πληρώσε τ συγγρφκά κ μετφρστκά δκώμτ, δυσκλεύετ πληρώσε τ είκ της θετρκής στέγης πυ δμόρφωσε στ Χά, δυσκλεύετ εξφλήσε τ έτυπ τω πρστάσεω, δυσκλεύετ Μέσ στς πράπλευρες πώλεες υπάρχυ πλλά ρστυργημτκά έργ με 6 ή 8 ηθπύς τ πί φυσκά δε μπρύμε πρσεγγίσυμε γτί τ κόστς πργωγής τ κθστά πλησίστ. Κ φυσκά πρμέυ κ θ πρμέυ στχεωμέ μέσ μυ

13 δτρφή 21 Πώς θ πλλγείτε λλγείτε πό τ φύσκωμ τω Χρστυγέω; Τ Χρστύγε μόλς πέρσ κ πλησάζε η Πρωτχρά. Α τ χρστυγεάτκ τρπέζ σς άφησ έ μκρό φύσκωμ μπρείτε τ χερστείτε κ τυς τρόπυς γ τ κάετε τυς υπδεκύε η δτλόγς - δτρφλόγς ώτ Κρκσίδυ. «Ο π έξυπς τρόπς δώξετε τ πρηξμτάκ εί: Ν φρτίσετε πείτε άφθ υγρά, ερό κ τσά, γτί τ λκόλ σς έχε πρκλέσε φυδάτωση. Ν κηθείτε - περπάτημ, χρός -όσ μπρείτε γ τώσετε τη κυκλφρί τυ ίμτς γτί μέρες υτές εί ρκετά κθστκές. Ν πφύγετε τη κτάλωση γλυκώ γτί εί κτά η Πρωτχρά κ σίγυρ θ υπάρξυ άφθ. Ν κτλώσετε στ κύρ γεύμ ψάρ, λχκά κ όσπρ γ ρυθμστεί η χληστερόλη πυ με τόσ κρές έχε έβε. Ν φάτε πλλές σλάτες κ φρύτ γ ευδτωθείτε κ δώσετε στ σώμ σς τη δυτότητ λετυργήσε σωστά τ έτερ μέσω τυ πίυ πβάλλετ τ λίπς» λέε η κ Κρκσίδυ. Πράλληλ επσημίε ότ κόμη κ μ υγεή σλάτ μπρεί πτελέσε μ γευστκή πόλυση κ πρτείε μερκές συτγές: Σλάτ με πρτκάλ 300 γρμμάρ. μρύλ. 4 φέτες πρτκάλ. χυμό λεμύ. 100 γρμμάρ κλμπόκ. 1 κυτλάκ κρύδ. 1 κυτλάκ ελόλδ. 1 γύρτ 2%. Σλάτ ρόκς με συσάμ 250 γρμμάρ ρόκ, 2 τμάτες ή 8 τμτάκ. 1 κυτλάκ συσάμ. Γ τη σάλτσ 1 κυτλάκ ελόλδ. 1 κυτλάκ μηλόξυδ. Μσό κυτλάκ μέλ. 2 κόκκυς κόλδρ κπσμέ. Αλάτ, ππέρ. Σλάτ με ψητά λχκά 1 ππερά κίτρη, 1 ππερά κόκκη, 1 ππερά πράση (ψητά). 1 κλκυθάκ (ψητό). Μσή μελτζά (ψητή). 1-2 τμάτες (ψητές) ή μτάρ ψητά. Φρέσκ μτσρέλ. 1 κυτλά βλσάμκ. 1 κυτλάκ κύμ. 2 κυτλές άηθς, μϊτός. Αλάτ, ππέρ. 1 κυτλά ελόλδ. Δρσστκή σλάτ με ρόδ 400 γρ. άμκτ φύλλ πράσης σλάτς όπως σπάκ, ρόκ, μρύλ. 100 γρ. τρμμέ τυρί ή κσέρ με λίγ λπρά. Ππέρ. 1 ρόδ (2 κυτλάκ σε σπόρυς κ τ υπόλπ τ κάετε χυμό). Γ τη σάλτσ: 4 κυτλές χυμό ρόδ. 2 κυτλάκ ελόλδ. 2 κυτλές ξύδ βλσάμκ. 1 κυτλάκ μυστάρδ. Πίρετε δάφρες πρσάδες (ρόκ, μρύλ, σπάκ) τς κόβετε με τ χέρ κ τς βάζετε σε πτέλ. Τρίβετε τ τυρί. Πίρετε έ μεγάλ ρόδ κ τ ξεσπράζετε. Ρίχετε 2 κυτλάκ σπόρ στς πρσάδες κ τ υπόλπ τ κάετε χυμό. Περάτε τ χυμό πό συρωτήρ. Ετμάζετε σάλτσ με λδόξυδ, ρόδ, μυστάρδ. Σε μ πτέλ στρώστε τς πρσάδες, πρσθέστε τ τυρί κ ππέρ κ ρίξτε τη σάλτσ.

14 22 θλητσμός Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ/ΑΝΕΚ LINES Ακλόητς στη κρυφή υ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗ της ελληκής πδηλσίς ε πράξες πδεκύε Τάλως/ΑΝΕΚ Lines υτό πυ εί γωστό σε λυς όσ σχλύτ με τη πδηλσί, δηλδή ότ τ τελευτί χρό εί μκρά τ κρυφί σωμτεί της χώρς μς. επίσημη κίωση πό τη Ε.Ο.Π. της πελλής κτάτξης γ τ 2014 έφερε τ χώτκ σύλλγ γ 4η συεχόμεη χρά στη κρυφή της βθμλγίς, με μεγάλη δφρά πό τ 2 κ έτσ συεχίζε... γράφε ρεκόρ, φύ έχε πετύχε επδόσες πυ ύτε κ πλησάζτ πό άλλ σωμτεί. Από τ 1999 μέχρ κ φέτς, λπό, Τάλως έχε πάρε 7 φρές τη 1η θέση, πέτε τη 2η κ τέσσερς τη 3η, στχεί πυ πδεκύυ με τ π ξεκάθρ τρόπ ότ η μάδ έχε γερές βάσες κ δυλεύε ργωμέ σε όλυς τυς τμείς. Εδκά τ τελευτί χρό πλλές κ μεγάλες δκρίσες τυ συλλόγυ σε δρόμ, πίστ κ μάυτε μπάκ πκτύ μεγλύτερη ξί πό τ γεγός ότ επτυγχάτ κάτω πό γεκότερ δύσκλες συθήκες, με τη κμκή κρίση επηρεάζε, εώ τ δυ τελευτί χρό δε πληρώθηκ τ κεά τω δρώ πί πήγ στ εξωτερκό κ τω γυκώ πυ δε συέχσ. Oμως κόμη κ έτσ, όπως κ πέρυσ έτσ κ φέτς η δτήρηση στη κρυφή πδείχθηκε τελκά εύκλη υπόθεση, επβεβώτς υτό πυ πρφέρυμε, δηλδή τη σωστή δυλεά στη υπδμή, τη πρσπάθε κ τη πλύ κλή συεργσί όλω τω εμπλεκμέω με τ τμήμ. Μπρεί η... μμπίηση στη κρυφή δημύργησε κλίμ ευφρίς στ Τάλω, όμως δε... φυσκώε τ μυλά κ ήδη έχε ρχίσε η πρετμσί σε όλες τς ηλκκές κτηγρίες ε όψε της ές σεζό, με στόχ πρστεθεί στ εεργητκό τυ κόμη μ κλή πρυσί. Γ τη φετή πρωτά μς μίλησ έξ πδά πυ γωίζτ σε δάφρες ηλκκές κτηγρίες, δυ πρπητές ( πυσάζε Πγώτης Μρετάκης, πίς έχε τη ευθύη της γωστκής μάδς) κ πρόεδρς τυ Συλλόγυ, εώ στ δσέλδ δημσεύτ κ ρσμέ σττστκά στχεί πυ φρύ τ Τάλως/ΑΝΕΚ Lines. Αξίζε σημεωθεί ότ κυρίως μεγλύτερης ηλκίς συμλητές μς δε έκρυψ τη πγήτευσή τυς γ τ μεγάλ χμέ στίχημ τυ Νμύ Χίω, πυ φρά τ πδηλτδρόμ στ Κθά, τ πί δυστυχώς, κ εί εδώ κ χρό σχεδό έτμ, δε κτέστη δυτό φλξεήσε πδήλτ στη πίστ τυ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ (πρόεδρς τυ Δ.Σ.) «Η έ, τέτρτη στη σερά, δάκρση γέμσε υπερηφάε κ χρά όλ τ συμβύλ, τυς θλητές κ πρπητές, τυς γείς κ τυς χρηγύς μς. Ο Τάλως πρσπθεί εκπρσωπεί επάξ τ Χά κ τη Κρήτη, γεκότερ, σε πελλή κ όχ μό επίπεδ κ τ πτελέσμτ δείχυ ότ τ επτυγχάε. Εκ μέρυς τυ Συλλόγυ θέλω ευχρστήσω γ μ κόμη φρά τη ANEK Lines, πυ ως χρυσός χρηγός στήρξε κ τη φετή μς πρσπάθε, λλά κ όλυς τυς άλλυς χρηγύς μς, πυ εί IDEAL bikes, "Πδηλτδρόμ", κτάστημ Φωτεάκης, Minoa Palace resort and spa, θερμϋδρυλκές εφρμγές Γάης Κυτσυκλάκης, Lion Bike Rental, κτάστημ Σχετάκης Stihl, κτάστημ Κκυάκης στ Κστέλ κ Κφέ Φίκς στη Πλόχωρ, γ τη συμβλή τυς στη έ μς πρωτά. Εί εθρρυτκό τ γεγός ότ βρίσκυμε έυς υπστηρκτές στη πρσπάθεά μς κ ήδη μπρώ σς πως ότ γ τ 2015 θ έχυμε χρηγί κ πό τ λτμεί Σελίυ - Κτάυ. Τέλς, θέλω ευχρστήσω γ τη συδρμή τυς σε πλλές δργώσες, τη Περφερεκή Εότητ Χίω, τ Δήμ Κτάυ - Σελίυ κ τ Δήμ Χίω». ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ (πρπητής γ τρίτη σεζό στη Aκδημί) «Τ γεγός ότ πό τ 1999 κ μετά είμστε στθερά στη πρώτη τράδ, σημίε ότ κ η φετή επτυχί δε εί τυχί, όμως δε ήρθε κ εύκλ. Χρεάστηκε η πρσπάθε θλητώ - θλητρώ, πρπητώ, δίκησης, χρηγώ κ γέω, πυ κ φές έπσε τόπ κ υτό εί τ ευχάρστ. Ορεξη υπάρχε, όλ όσ σχλύμστε ε τη μάδ γπάμε υτό πυ κάυμε, πότε εί πστεύω λγκό έχυμε υτά πτελέσμτ. Συγκρτκά με τ χρό πυ έτρεχ εγώ, μπρώ πω ότ τ επίπε τω θλητώ εί πλύ π υψηλό τώρ, όμως υπδμές κ η βήθε πό τη μσπδί, πλέ εί σχεδό ύπρκτες, πότε ξίζυ συγχρητήρ στ πδά υ Τάλω γ τη πρσπάθεά τυς κ σε όσυς τη υπστηρίζυ με κάθε τρόπ». ΚΩΣΤΑΣ ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ (πρπητής ΜΤΒ, λλά κ στς μκρές ηλκκές κτηγρίες) «Α σκεφτύμε ότ τ μπάτζετ έχε μεωθεί ρκετά, χρηγί εί δυσεύρετ κ τ έξδ μετκίησης πάρ πλλά, όμως, πό τη άλλη, γ πάρες βθμύς πρέπε μετέχες σε πλλύς γώες, γίετ πστεύω κτητό πως η πρσπάθε τυ Τάλω δτηρηθεί στη κρυφή μό εύκλη δε ήτ. Στ κθρά γωστκό κμμάτ, μέχρ τ μέσ της σεζό είμστε 2, λλά κάμε έ πλύ δυτό δεύτερ μσό κ όχ μό βρεθήκμε στη κρυφή, λλά εξσφλίσμε κ μεγάλη δφρά. Πήρμε πλύτμυς βθμύς στ πελλή πρωτθλήμτ δρόμυ κ πίστς, όπως επίσης στ μάυτε μπάκ, στ ΒΜΧ, στ 4cross κ στ Downhill, με τ τελευτί γωίσμτ πτελύ πλεέκτημ γ εμάς, φύ τ άλλ σωμτεί δε εί κ τόσ ργωμέ σε υτά κ βέβ πό τ μκρά πδά, όπυ είχμε ξά πλυπληθή πρυσί. Γ τη έ σεζό έχυμε ήδη ρχίσε πρετμσί, ξέρυμε ότ τ πράγμτ δε θ εί εύκλ, υπάρχυ πλλά δυτά σωμτεί, όμως σδξώ ότ εφ' όσ συεχίσυμε δυλεύυμε μδκά κ δτηρηθεί τ κγεεκό κλίμ πυ υπάρχε στη μάδ κ τ πί πτελεί έ πό τ μεγάλ μς τύ, μπρύμε πρμείυμε στς υψηλές θέσες της κτάτξης. Είπ στη ρχή ότ χρηγί εί δυσεύρετ, κάτ πυ γ εμάς, μέχρ τώρ, δε σχύε κ θέλω με τη ευκρί τυς ευχρστήσω όλυς, πό τη ANEK Lines, πυ εί χρυσός, μέχρ τ μκρότερ. Ευχρστώ επίσης τυς συδέλφυς πρπητές γ τη άψγη συεργσί κ όλ τ δκητκό συμβύλ, με λίγ περσσότερ τ Νεκτάρ Πηγυράκη γ τη υπερπλύτμη πρσφρά τυ σε πλλύς τμείς. Τέλς θέλω ευχρστήσω όλ εξρέτως τ πδά της μάδς γ τη συεργσί κ τη γάπη τυς κ τ συγχρώ γ τη έ μεγάλη δάκρση πυ πρσέφερ στ σύλλγ κ στ χώτκ θλητσμό, γεκότερ». Εκτός πό πρπητής, εί κ θλητής της μάδς, τόσ στ μάυτε, όσ κ σε γώες μάστερ.

15 θλητσμός 23 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΥΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΡΤΣΙΔΑΚΗΣ «Χίρμ δίτερ γ τη έ επτυχί μς. Μκρί κ μεγάλ, ως έ δυτό σύλ, συέβλ γ βγε η μά μς πρώτη, κάτ πυ δε ήτ κθόλυ εύκλ, φύ τγωσμός ήτ μεγάλς κ όπως είπ χρεάστηκε πό λυς πλύ μεγάλη πρσπάθε. Στόχς μυ εί κάω πλύ πρπόηση, ώστε πρσφέρω κόμη περσσόερ τ 2015, κάτ πυ μίζω θ επδώξυ όλ τ πδά, έλτς πάρυμε κ πάλ τη 1η θέση στη βθμλγί». Γεήθηκε στς , φέτς συμπλήρωσε πέτε χρό πρυσίς στη μάδ, γωζόμες γ πρώτη φρά ς πμπίδς Α'. «Οπως είχ πε πέρυσ τέτ κρό, τ επλάβυμε τη πρωτά κ τ 2014 δε θ ήτ κτόρθωτ, ρκεί είχμε υγεί κ δυλεύμε σωστά με τυς πρπητές μς. Από τη στγμή πυ κ τ δυ συέβησ, η δτήρησή μς στη κρυφή ήτ φυσκό επκόλυθ. Φέτς ήτ μ δύσκλη χρά γ μέ, φύ έτρεχ μός μυ στη κτηγρί, χωρίς δηλδή μπρώ έχω συεργσί με κάπ συθλητή τυ, όμως πρσπάθησ γ τ κλύτερ δυτό. Αυτό πυ μπρώ σίγυρ πω εί ότ η μάδ έχε γερές βάσες, λλά κ τη πρίτητη γ επρχκό κ μάλστ ησώτκ σωμτεί υπστήρξη χρηγώ, στχεί τ πί, σε συδυσμό με τη πρσπάθε όλω, έφερ τη πλύ σημτκή κ ξεχωρστή υτή δάκρση». Γεήθηκε στς , γωίστηκε 2η χρά στη κτηγρί έω δρώ κ γ τη έ σεζό έχε στόχ πάε κλύτερ π ό,τ στη φετή. ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ «Είμ δίτερ χρύμες πυ συέβλ κ εγώ ώστε η πρώτη μυ χρά στ Τάλω συδυστεί με μ έ μεγάλη επτυχί. Με τη κθδήγηση τω πρπητώ κτάφερ κ είχ κλά πτελέσμτ, είμ σε γεκές γρμμές ευχρστημές πό τς τμκές μυ δκρίσες κ δε είχ κάπες τυχίες στ πελλή τυ μάυτε, θ μπρύσ κ σε υτό πάρω χρυσό μετάλλ. Σίγυρ μθητκές υπχρεώσες εί περσσότερες φέτς κ υτό πυ μ εδφέρε εί συδυάσω δκά πδηλσί κ σχλεί. Τ γεγός ότ κλήθηκ κ γωίστηκ με τη εθκή μς μάδ πτελεί εππλέ κίητρ γ π πλλή δυλεά κ σδξώ ότ τ 2015 θ τ πάω εξίσυ κλά». Γεήθηκε στς , εί μθητής της Β' Λυκείυ, μέχρ τ 2013 γωζότ στ Α.Ο. Κύδω έχτς πλλές δκρίσες, εώ φέτς ήτ 2η χρά πίδς, δηλδή τη έ σεζό θ ήκε στυς έφηβυς. ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ «Σίγυρ εί μ πλύ κλή δάκρση, όλ τ πδά πρσπθήσμε στυς γώες μς, πήγμε κλά κ έτσ Τάλως μπόρεσε κ πήρε γ 4η συεχόμεη φρά τη πρώτη θέση στη Ελλάδ. Πστεύω ότ έχυμε πλύ κλύς πδηλάτες κ πδηλάτρες, όπως κ πρπητές κ δε πρκύψυ πρβλήμτ, μπρύμε τ 2015 βρεθύμε πάλ στη κρυφή. Αυτό πυ θέλω ζητήσω εί δηγί τω υτκήτω μς πρσέχυ όσ π πλύ γίετ ότ μς συτύ στυς δρόμυς πυ κάυμε πρπόηση». Γεήθηκε στς , εί μθήτρ της Γ' Γυμσίυ κ μετά πό δυ χρές ως πγκρσίδ, φέτς θ γωίζετ στη κτηγρί κρσίδω. ΧΡΥΣΗ ΣΤΑΥΓΙΑΝΟΥΔΑΚΗ «Εμε ευχρστημέη πό τη γεκή πρυσί της μάδς μυ κ τη 1η θέση πυ πήρε στη βθμλγί, τη πί πστεύω ότ ξίζμε. Σε τμκό επίπεδ θεωρώ ότ είχ ρκετά κλά πτελέσμτ στυς πρώτυς μυ γώες ως πγκρσίδ κ ελπίζω σε υτύς της ές χράς, π έμπερη πλέ, έχω κόμη κλύτερη πρυσί κ βηθήσω όσ μπρώ τ Τάλω μείε στη κρυφή». Γεήθηκε στς , σχλείτ τρί χρό με τη πδηλσί, εώ τη έ γωστκή περίδ θ εί γ δεύτερη χρά πγκρσίδ. ΣΟΦΙΑ ΛΙΟΔΑΚΗ «Γ άλλη μ χρά πρσπθήσμε όλ μζί γ τ κλύτερ κ τ κτφέρμε, φύ βγήκμε ξά πρώτ, κάτ πυ εί πλύ μεγάλη επτυχί. Μυ άρεσε πυ άλλξ ηλκκή κτηγρί, φύ μπρεί δυσκόλεψ τ πράγμτ, όμως υπήρχε μεγάλς συγωσμός κ είμ κπημέη πό τυς βθμύς πυ πρόσφερ στη μάδ. Στόχς μυ εί τ πάω κόμη κλύτερ τυ χρόυ κ γ τ λόγ υτό έχω ήδη ρχίσε, μζί με τ άλλ πδά, πρετμσί». Γεήθηκε στς κ μετά πό εξρετκές πρυσίες στη κτηγρί μί μεγάλ, φέτς ήκε γ πρώτη φρά στς πγκρσίδες, κτηγρί στη πί θ συεχίσε κ τη έ σεζό. Μετάλλ κ δρστηρότητες Σε πελλήες δργώσες τυ 2014, μετάλλ γ τ Τάλω -σε τμκό, λλά κ μδκό επίπεδ- κτέκτησ Γώργς Στυρκάκης (5 χρυσά - 2 σημέ 1 χάλκ), Δημήτρης Κλλβρετάκης (1 χρυσό - 1 σημέ), Γάης Κκβελάκης (1 χρυσό), Νάτ Στζάκη (1 χρυσό), Ρά Φργκυδάκη (1 σημέ - 1 χάλκ), Γάης Πηγυράκης (1 σημέ), Βσίλης Φργκεδάκης (1 σημέ), Μπάμπης Χϊδεμεάκης (1 σημέ), Κώστς Βλχάκης (1 σημέ), Σήφης Μτσμάκης (1 σημέ), Μχάλης Κρτσδάκης (1 χάλκ). Χρυσό πήρε κόμη κ Πλυχρόης Τζωρτζάκης, πίς συεχίζε τη κρέρ τυ στη Γλλί. Όσ φρά τ ργωτκό κμμάτ, Σύλλγς δργάωσε με επτυχί ρκετύς γώες, μετξύ τω πίω κ τυς κθερωμέυς Μάχη Κρήτης, Δμβόγλε (στ Ρέθυμ), Ημέρ χωρίς Αυτκίητ (στυς Αγίυς Απστόλυς), Γύρς Πλόχωρς, ΜΤΒ στ Αγκυσελά κ στ Ρύστκ Ρεθύμυ, Αάβση Θερίσυ, Σφκά Extreme Trails. Τέλς, πρέπε φερθεί η μεγάλη δυμκή κ πρωτγωστκός ρόλς πυ έχε κ στη κτηγρί μάστερ, η πί μπρεί μη δίε βθμύς, όμως με τς πλλές κ σημτκές επτυχίες πυ έχε, συμβάλλε στη κόμη μεγλύτερη πρβλή κ δφήμση τυ Τάλως. Η ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 1990 ΣΕ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΑ 20 ΠΡΩΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ 2014

16 Βτεχκό Πάρκ Χίω, Κτήρ 1303, Τηλ.: (εσωτ. 115) - Αχτά κάθε Κυρκή 10 π.μ. - 2:30 μ.μ.

ΜΕΣ ΜΑΘ. Κασσάνδρα Φλόγα. κος Πράσινο. Άρτεμις Λευκή. Τζακ. Ελεονόρα Παγώνη. Βίκτωρ Δαμάσκηνος. www.hasbro.gr. Approval: Conf

ΜΕΣ ΜΑΘ. Κασσάνδρα Φλόγα. κος Πράσινο. Άρτεμις Λευκή. Τζακ. Ελεονόρα Παγώνη. Βίκτωρ Δαμάσκηνος. www.hasbro.gr. Approval: Conf Ιάκωβ Πράσ Κσσάδρ Φλόγ ωκή ετρ κάθε κ Εί τ επίκ» στρ «κυτή εκδήλωσ κ τ γράφυ Έχε τυ κμτ υ ώ κ τω περδ πρσχή όλω Ο ε τ με δσμότ σχλύτ ότ φόβ τ εί μεγλύτερ τωλά ρ επάσε τ μ Τύ θ ξεσκ τάσε φ υ έκε γ πράγμτ

Διαβάστε περισσότερα

Μία γενίκευση της Αριθμητικής και της Γεωμετρικής προόδου - Ο Σταθμικός μέσος ως γενικός μέσος

Μία γενίκευση της Αριθμητικής και της Γεωμετρικής προόδου - Ο Σταθμικός μέσος ως γενικός μέσος Μί γείκευση της Αιθμητικής κι της Γεμετικής πόδυ - Ο Στθμικός μέσς ς γεικός μέσς Δ. Πγιώτης Λ. Θεδόπυς Σχικός Σύμυς κάδυ ΠΕ0 www.p-theodoropoulos.gr Πείηψη Στη εγσί υτή μεετάτι η ειδική κτηγί τ κυθιώ όπυ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ»

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Νέ Λύκε: Μετά τ «Νέ Σχλεί» κα πρν τ «Νέ ΑΕΙ» Παρυσάζυμε σήμερα τς πρτάσες τυ Υπυργείυ Παδείας γα τ «Νέ Λύκε». Στη δαμόρφωση τυς έχυν ληφθεί υπόψη : Ο μελέτες τυ Παδαγωγκύ Ινσττύτυ. Τ πόρσμα τυ Εθνκύ Συμβυλίυ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Εξέδρα συναυλίας στο Πανθεσσαλικό στάδιο Βόλου

Εξέδρα συναυλίας στο Πανθεσσαλικό στάδιο Βόλου Δ π λ ω μ τ κ ρ γ σ Δ π λ ω μ τ κ ρ γ σ Εξέδρ συνυλίς στ Πνθσσλκό στάδ Βόλυ Φτήτρ: Αντωνίυ Ουρνί Επβλέπντς κθγτές : Σπύρς Ππδόπυλς, Μρί Βρντίσ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εσγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ «ΛΥΧΝΙΑ», Αδραβίδας 7, 13671 Χαμόμυλο Αχαρνών τηλ.: 210 34 10 436, fax: 210 34 25 967

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ «ΛΥΧΝΙΑ», Αδραβίδας 7, 13671 Χαμόμυλο Αχαρνών τηλ.: 210 34 10 436, fax: 210 34 25 967 ΒΙΟΛΟΓΙΑ είς δ ι ςπ ή κ ι Γε Υ Ο Ι ΚΕ Υ Λ Γ είς Πιδ τς Γ ής Γεικ ς ί γ ς ιολο θτή. όσ τ β Β µ ς τ τ οµ ριλ ύλς οσιτό στ λήρ κ ίο πε ς λ β ι έ στ πρ π Το β εξετ ε τρόπο ού στ ς τ ί µ κοπ. θεωρ γρµµέ ου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ τυ Prem Rawat ΗΤΑΝ ΚΑΠΟΤΕ ΕΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ πυ είχε μια μικρή επιχείρηση. Όπως ήταν φυσικό, ως, επιθυμύσε να απκτήσει όσ τ δυνατόν περισσότερα χρήματα. Μια μέρα, κάπις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Day 1 Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για τη Σκιάθο µε απευθείας πτήση. Άφιξη και µεταφορά στο ξενοδοχείο.

Πρόγραµµα Day 1 Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για τη Σκιάθο µε απευθείας πτήση. Άφιξη και µεταφορά στο ξενοδοχείο. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗ ΣΚΙΑΘΟ (ΤΡΙΤΗ) - 8 Μέρς Η Σκιάθς συνδυάζι την κσµπλίτικη τµόσφιρ µ την πράµιλλη φυσική µρφιά κι τη νησιώτικη γλήνη. Η πόλη της Σκιάθυ ίνι ένς γρφικός ικισµός πυ τν χρκτηρίζι η ξχωριστή γητί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΚΕΪ ΑΝΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΓΑΜΗΣΙΑ

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΚΕΪ ΑΝΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΓΑΜΗΣΙΑ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΚΕΪ ΑΝΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΓΑΜΗΣΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ Μη ίσ όσ ρηκός Τ ίσ HIV ρηκός ό σύρφός συ ί θκός δ ί π ύκλ. Δ έχς μό μωπίσς όλ σύηθη μς γκέ σχέσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΜΜΕ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΣ ΜΜΕ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΚΗ ΗΜΚΡΤ ΠΡΓΕ ΓΕΣ ΚΗΣΗ ΓΕΜΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΦΕ ΤΠ & ΕΠΚΩΣ Ταχυδροµική ιεύθυνση: Σµύρνης 26, ΤΚ: 71201, Ηράκλειο Κρήτης, ΤΘ 1285 Πληροφορίες: Γαρεδάκη Εύη Τηλέφωνο: 2813 404429, 6937270200 Τηλεοµοιοτυπία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π

Διαβάστε περισσότερα

Λογάριθμοι. Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Η έννοια του λογάριθμου Έστω η εξίσωση αx

Λογάριθμοι. Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Η έννοια του λογάριθμου Έστω η εξίσωση αx Λογάριθμοι Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Η έοι του λογάριθμου Έστω η εξίσωση θ, 0, θ 0. Η εξίσωση υτή έχει μοδική λύση φού η εκθετική συάρτηση f είι γησίως μοότοη κι το θ ήκει στο σύολο τιμώ της. Τη μοδική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1

V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1 ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΥΠΩΝ Στην ενότητα αυτή, πιστεύω να καταλάβετε ότι τα Μαθηµατικά έγιναν και αναπτύχθηκαν για να αντιµετωπίζυν καθηµερινά πρβλήµατα. εν χρειάζνται όµως πλλά λόγια, ας πρχωρήσυµε σε παραδείγµατα.

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκπός Σκπός τυ κεφαλαίυ είναι η κατανόηση των βασικών στιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Πρσδκώμενα απτελέσματα Όταν θα έχετε λκληρώσει τη μελέτη αυτύ τυ κεφαλαίυ θα πρέπει να μπρείτε:

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ. Γαλάτσι - Κυψέλη. e-shop www.hpmylonas.gr ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ. από 119 ΜΟΝΟ

ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ. Γαλάτσι - Κυψέλη. e-shop www.hpmylonas.gr ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ. από 119 ΜΟΝΟ MYLONAS IOANNHS 28/11/14 2:29 PM Page 1 Γλάσ - Κυψέλη ΜΥΛΩΝΑΣ 1 : Ελ. Βνζέλυ 4, Tηλ: 210 2223365, Fax: 210 2223366 2 : Κυψέλης 96, Tηλ: 212 1002540 Τηλ/Fax: 210 8818653 3 : Κυψέλης 92 & Σκπέλυ, Tηλ: 210

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμες στην οθωμανική αυτοκρατορία: Οι εκπαιδευτικοί θεσμοί

Επιστήμες στην οθωμανική αυτοκρατορία: Οι εκπαιδευτικοί θεσμοί ΚΡΙΤΙΚΗ/ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ίκπμμυιη: 4/06,77-93 Επιστήμες στην θωμνική υτκρτρί: ι εκπιδευτικί θεσμί C Βιβλιγρφική πρυσίση πό τ έργ: Ekmeleddin Ihsanoglu (ed.), History of the Ottoman State, Society and Civilization,

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Εάν η εξωτερική περιοδική δύναμη είναι της μορφής F δ =F max ημω δ t, τότε η εφαρμογή του 2 ου Νόμου του Νεύτωνα δίνει: dx b dt

Εάν η εξωτερική περιοδική δύναμη είναι της μορφής F δ =F max ημω δ t, τότε η εφαρμογή του 2 ου Νόμου του Νεύτωνα δίνει: dx b dt Μία ιστρία στην ΕΞΝΓΚΣΜΕΝΗ ΤΛΝΤΩΣΗ Κατά την περσινή σχλική χρνιά, στα πλαίσια της Π.Δ.Σ. πρσπάησα, αντί να λύσ ασκήσεις πυ μπρεί να υπάρχυν σε πλλά ιαφρετικά εξσχλικά βιβλία, να εάν ι μαητές μυ έχυν πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

[ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ

[ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ 213 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ [ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΥΣ] ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΤΑΟΥΞΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

magazine Από την VICTORIA στην ERGO Ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO

magazine Από την VICTORIA στην ERGO Ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO Τεύχς 1 Χειμώνς 2011 Ελληνική έκδση τυ σφλιστικύ μίλυ ERGO Rebranding Εκδήλωση στ Μέγρ Μυσικής Αθηνών Let it...flow Τ νέ σχεδιστικό concept της ετιρίς Πρόσωπ Στέλις Βυγιυκλίδης Διευθυντής Πωλήσεων Πρϊόντ

Διαβάστε περισσότερα

π.χ. 2, 3, π=3,14... Αναλογία λέγεται κάθε ισότητα κλασµάτων και έχουµε τις παρακάτω ιδιότητες : α = 4) β = δ και δ γ β

π.χ. 2, 3, π=3,14... Αναλογία λέγεται κάθε ισότητα κλασµάτων και έχουµε τις παρακάτω ιδιότητες : α = 4) β = δ και δ γ β ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ) ΣΥΝΟΛΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τ σύολ τω ριθµώ είι τ εξής : ) Οι φυσικοί ριθµοί : Ν {0,,,,... } ) Οι κέριοι ριθµοί : Ζ {...,,,, 0,,,,... } ) Οι ρητοί ριθµοί : Q ρ / κ ρ, κ Z, Z 0 4) Οι άρρητοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. α) του αριθμού των αγοριών προς τον αριθμό των κοριτσιών:... β) του αριθμού των κοριτσιών προς τον αριθμό των αγοριών:...

ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. α) του αριθμού των αγοριών προς τον αριθμό των κοριτσιών:... β) του αριθμού των κοριτσιών προς τον αριθμό των αγοριών:... ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ Μι νθοδέσμη έχει 5 λευκά κι 15 κόκκιν γρύφλλ. Τι μπορούμε ν πρτηρήσουμε; ότι τ κόκκιν είνι κτά δέκ περισσότερ πό τ λευκά, λλά κι ότι τ κόκκιν γρύφλλ είνι τρεις φορές περισσότερ πό τ λευκά Η μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter. Δεκέμβριος 2011. Christmas Party! στο Yogastudio Maroussi Παρασκευή 23 Δεκεµβρίου, 20.00

Newsletter. Δεκέμβριος 2011. Christmas Party! στο Yogastudio Maroussi Παρασκευή 23 Δεκεµβρίου, 20.00 Newsletter Δεκέμβριος 2011 Christmas Party! στο Yogastudio Maroussi Πρσκευή 23 Δεκεµβρίου, 20.00 Ελάτε ν γιορτάσουµε σε µί κεφάτη Χριστουγεννιάτικη τµόσφιρ µε πολύ µουσική, χορό, χορτοφγικό µπουφέ κι εκπλήξεις!

Διαβάστε περισσότερα

Qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj

Qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj Qwφιertuiopasdfghjklzερυυξnmηq σwωψertuςiopasdρfghjklzcvbn mqwertuiopasdfghjklzcvbnφγιmλι qπςπζwωeτrtuτioρμpκaλsdfghςj ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ klzcvλοπbnmqwertuiopasdfghjklz ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

παιδιά! ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ! Σελίδες Magazine Βρεφανάπτυξη μεγαλώσει! Κινούμαι, κινείσαι, ΚΙΝΕΙΤΑΙ! Τα καλύτερα παιχνίδια για ευτυχισμένα ittle

παιδιά! ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ! Σελίδες Magazine Βρεφανάπτυξη μεγαλώσει! Κινούμαι, κινείσαι, ΚΙΝΕΙΤΑΙ! Τα καλύτερα παιχνίδια για ευτυχισμένα ittle ittle Magazine Τ ύτ πχίδ γ υτυχσ πδ! Σίδ Κτγ γ πδ 0-6 τώ Φθόπ-Χώ 2009 Τύχ: 02 Τή: 0,00 σ πό τη ζή! ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΟΧΟ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ! Η συσθητή δύη τυ πχδύ! ΦτσόΚσ Πχίδ γ Πδ πό 3 τώ Βφπτυξη πό τ 0- γώσ!

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 3 ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ Βγγέλης Α Νικολκάκης Μθημτικός ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Η προύσ εργσί μµου δε στοχεύει πλά στο κυήγι του 5,δηλδή τω μµοάδω του

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ. ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΑΗΜΟΤΕΣ Πάει πέρασε κι αυτό. Ετελείωσαν και οι εκλογές με ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ. ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΑΗΜΟΤΕΣ Πάει πέρασε κι αυτό. Ετελείωσαν και οι εκλογές με ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ψ& ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ & ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 31 - ΜΑΡΤΙΟΙ - ΑΠΡΙΛΙΟΙ 2000 - ΕΔΡΑ ΙΈΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ Χριστός Αέστη! Χ ρ μόσυες θ χτυπήσυ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΠΣΤΧΙ ΚΗΝ ΡΓ Ι ΝΣΩΝ:Ν Ι ΟΤΝΜ Γ ΛΗΝΗΝ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν Λ ΜΠΡΟΤΝ Λ Ξ Ν ΡΟ Ι ΣΟΡΙΚΗΝ Ν ΡΟΜΗ Ν Ν Ω ΙΜ ΝΠΗΓ Ν Ν ΡΓ Ι ΚΟΠΟ,Ν ΣΟΧΟΙΝΚ ΙΝ ΡΧ Ν ΙΟΚΛΙΜ ΣΙΚΗ Ν ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ Μ κθ σλκ δκεζδηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Υγεία σας - και - η Κατάστασή σας

Η Υγεία σας - και - η Κατάστασή σας Η Υγεί σς - κι - η Κτάστσή σς Kidney Disease and Quality of Life (KDQOL-SF ) Αυτή η έρευν σς ρωτά γι τις πόψεις σς γι την υγεί σς. Αυτές οι πληροφορίες θ µς βοηθήσουν ν δούµε πώς ισθάνεσθε κι πόσο κλά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - 2008 Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Επιτυχ όντες

ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - 2008 Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Επιτυχ όντες ΒΑΣΕΣ ΤΩΝ ΣΧΛΩΝ ΓΑ ΤΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΥ ΕΞΩΤΕΡΥ - 2008 ατηγορία 1 ατηγορία 2 ατηγορία 3 Θέσεις ΒΑΣΗ Θέσεις ΒΑΣΗ Θέσεις ΒΑΣΗ ατηγορία 4 Θέσεις ΒΑΣΗ ατηγορία 5 1ο ΑΕ Ε ΑΓΓΛΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΦΛΛΓΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 1 7 94,5 3

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

Vol.6 2. Δικαίω. Healthy. estyle Cam. είναι έ να. Υπεύθυ

Vol.6 2. Δικαίω. Healthy. estyle Cam. είναι έ να. Υπεύθυ λί 2012 012, Vol.6 2 28 Ι, Σάββ Α p estyle Cam Healthy Lif Δκίω µµ µ δά χ 10-15 λκί χω κ δφ. έφ κ άκ y h lt κθ Hea κ ί ί, ώ Ο Α Camp, Camp ί le le y t y s t s e e if hy L Lif δξί Healt, έφ κ ί φλ κ Η άδ

Διαβάστε περισσότερα

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Μπκλκτη ΝθΝθδεά κυη Ν κνϋηφλΰη ΗΝ ηη έν ημνϋΰεδλημνθ δη υπδ ημ έζ δκμννένσπθσμ π ηί δεσμνκλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Απ π Γδ πκδκ ζσΰκ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδια για Παιδάκια 3-6 ετώ

Παιχνίδια για Παιδάκια 3-6 ετώ Πιχίδι γι Πιδάκι 3-6 τώ γλύτρ Είι διάηι! Είι γπηέι! Είι ι ήρως πυ θέλυ τ πιδιά όλη τη ικυέη! Κι ίι δώ! Κι ίι κι τη τηλόρη, ίι ι κέτη όη! Κι Μίκυ θ φέρι τ πέρ-δώθ, τ πήγιέλ, τ τρέχ-γύρυ... Μπέρδ! Πις έχι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ η ΜΟΡΦΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ: Μς ζητούν ν βρούμε την εξίσωση ενός κύκλου Ν βρεθεί η εξίσωση του κύκλου που έχει κέντρο το σημείο: Κ (3, 3) κι τέμνει πό την ευθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150 http://www.a-s-t.gr I OLAR NDUTRY ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AT COMPACT 110 & 150 1. Περιγραφή Τ σύστημα Compact με τα μντέλα πυδιαθέτυν δεξαμενή των 100 και 150 λίτρων, παράγεται από την A..T. solar industry

Διαβάστε περισσότερα

Τα οικονομικά της Υγείας: μια >υσάρεστη επιστήμη ή ένα χρήσιμο εργαλείο για τις πολιτικές Υγείας;

Τα οικονομικά της Υγείας: μια >υσάρεστη επιστήμη ή ένα χρήσιμο εργαλείο για τις πολιτικές Υγείας; Τ οικονομικά της Υγείς: μι υάρετη επιτήμη ή έν χρήιμο εργλείο γι τις πολιτικές Υγείς; Ιωάννης Κυριόπουλος Κθηγητής Οικονομικών της Υγείς, Διευθυντής του Τομέ Οικονομικών της Υγείς, Εθνική Σχολή Δημόις

Διαβάστε περισσότερα

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Θέρµνση Ψύξη ΚλιµτισµόςΙΙ Ψυχροµετρί Εργστήριο Αιολικής Ενέργεις Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κτσπρκάκης Ξηρόςκιυγρός τµοσφιρικόςέρς Ξηρόςκιυγρόςτµοσφιρικός έρς Ξηρός τµοσφιρικός έρς: ο πλλγµένος πό τους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

20% ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ ΚΑI KEΡΔIΣTE ΕΩΣ 260.000 7 ΚΙΛΑ ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚA ΕΔΩ. Η No.1 Αλυσίδα Ηλεκτρικών Eιδών στην Ελλάδα! ΠΡΩΤΟΙ ANAKYKΛΩΣΑΜΕ ΜΑΖΙ

20% ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ ΚΑI KEΡΔIΣTE ΕΩΣ 260.000 7 ΚΙΛΑ ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚA ΕΔΩ. Η No.1 Αλυσίδα Ηλεκτρικών Eιδών στην Ελλάδα! ΠΡΩΤΟΙ ANAKYKΛΩΣΑΜΕ ΜΑΖΙ IXYEI Π 14/2/2011 Ω 19/2/2011 Η No.1 λυία Ηλεκτρκώ Eώ τ λα ΝΥΛΩΤ I KEΡΔIE Ω Ι 600 Ν ΜΝΤΛ ΠΛΙΤΙA ΔΩ 94752 ΓΡΗΓΡ ΠΡΓΡΜΜ ΠΛΥΗ 15' 7 ΙΛ ΠΡΩΤΙ ANAKYKΛΩΜ ΜΖΙ 260.000 ΥΥ ΛΗ ΤΗΝ ΛΛΔ 499 399 κ ακύ ΠΛΥΝΤΗΡΙ 60CM

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ 1 1.1 Η ΕΝΝΟΙ ΤΟΥ ΙΝΥΣΜΤΟΣ ΘΕΩΡΙ 1. ιάνυσµα Λέγεται κάθε πρσανατλισµέν ευθύγραµµ τµήµα. (έχει αρχή και πέρας) A B 2. Μηδενικό διάνυσµα 0 Λέγεται τ διάνυσµα τυ πίυ η αρχή και τ πέρας συµπίπτυν. AA= 0 3.

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Είναι ένα πιστοποιητικό που επιτρέπει τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων ακόμα και εάν η μονάδα μεταφοράς δεν είναι κατάλληλη.

Είναι ένα πιστοποιητικό που επιτρέπει τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων ακόμα και εάν η μονάδα μεταφοράς δεν είναι κατάλληλη. ΚΕΦΑΑΙΟ 1: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΑΙΙΟ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 1 Ποιος έχει την υποχρέωση ν πρδώσει στον οδηό τις ρπτές οδηίες σχετικές με τη μετφερόμενη επικίνδυνη ύλη; Ο πρλήπτης. Η τροχί. Ο ποστολές.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

!:feilti5. Defranceschi S.p.A. ΕΤΕΚΑ ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΝΤιΠΡΟΣΩΠΕIΕΣ ΟΜΗΡΟΥ20-ΑΘΗΝΑ10672. t;::j. c ~ ΕΜΦΙΜΩΤΙΚΑ ΟΙΝΩΝ ΠΟΤΩΝ ANAΨVKΤΙKΩN ΙYΘoγ

!:feilti5. Defranceschi S.p.A. ΕΤΕΚΑ ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΝΤιΠΡΟΣΩΠΕIΕΣ ΟΜΗΡΟΥ20-ΑΘΗΝΑ10672. t;::j. c ~ ΕΜΦΙΜΩΤΙΚΑ ΟΙΝΩΝ ΠΟΤΩΝ ANAΨVKΤΙKΩN ΙYΘoγ ΔΗΜ. ΓιΑΝΝΟΥΚΑΚΗΣ ΑΝΤΠΡΟΣΩΠΕΕΣ - ΕΣΑΓΩΓΕΣ & ΣΑ Ε. ΜΕΛΕΤΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΒΟΜ. ΤΡΟΦΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Γρφεί: ΓΕΩΡ.GΛ ΥΜΠΟΥ 17-19 - 11741 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 9235722-9025755 ΤηΝκή Δ1η MECCANO Αθήνι Τέλεξ 21-6009

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούµε ανοίξτε τα συνηµµένα. Ευχαριστούµε. Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου. b ΟΤΕΕΧΝϊΚΟ επσμεπητηριο ΟΕ Σ ΣΑ i ΟΝΙΚ 1Σ. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο.

Παρακαλούµε ανοίξτε τα συνηµµένα. Ευχαριστούµε. Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου. b ΟΤΕΕΧΝϊΚΟ επσμεπητηριο ΟΕ Σ ΣΑ i ΟΝΙΚ 1Σ. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Τµήµ ιικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.. Από: ecocom-k ίev Απστλή: Πρσκευή, 18 Ιυλ ίυ 214 1:58 µµ Πρς: ί ηf@acsmί.gr; ί ηf@bep.gr; Τµήµ ιικητικών Υπηρεσιών Β.Ε..; 'GRUA Chamber; @1.9Γ 'crete-exporters';

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια»

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 «Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» (Ρόδος Δωδεκάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r Ο Iliaz Bobaj γράφει για την Παναγιώτα Ζαλώνη Ο Νίκος Μπατσικανής, ο Χάρης Μελιτάς, η Παναγιώτα Ζαλώνη και η Αλεξάνδρα ΒαΐτσηΒάκρου. (Απόσπασμα) Η Ελληνίδα Ποιήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Στην «Μεγάλη Πραγματεία» τυ Κμφύκιυ αναφέρεται: «Στ Yi 1 υπάρχει τ tài jí 太 極. Τ tài jí 太 極 γεννά τις 2 πρωταρχικές ενέργειες ή πλικότητες τ liang yi 兩 儀 ή αλλιώς yīn yáng» και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Θετική & Τεχνολογική Κατεύθυνση

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Θετική & Τεχνολογική Κατεύθυνση ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Τάξης Ειίου Λυκείου Θετική & Τεχολογική Κτεύθυση ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αδρεδάκης Στυλιός Κτσργύρης Βσίλειος Μέτης Στέφος Μπρουχούτς Κω/ος Ππστυρίδης Στύρος Πολύζος Γεώργιος Κθηγητής Πεπιστημίου Αθηώ

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ P αιώνα 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 695 ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Ανδρεάκυ Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ

ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ A BE KT QOÄILf ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ Διευθυντής : Κθηγητής Ι.Κ. Δρκόιτυλς ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Φυσικός - Γεωφυσικός ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ 2011-2014

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ 2011-2014 ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Λάζαρς Κυρίζγλυ Υπψήφις Δήμαρχς Μιλάμε με τ έργ μας! Μαζί συνεχίζυμε! 2011-2014 Τ χαρτί πυ χρησιμπιήθηκε είναι από ανακύκλωση Πραγματπιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Πηγή: KEE

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Πηγή: KEE 1. Ν ρεθεί η εξίσωση του κύκλου σε κθεµιά πό τις πρκάτω περιπτώσεις: ) έχει κέντρο την ρχή των ξόνων κι κτίν ) έχει κέντρο το σηµείο (3, - 1) κι κτίν 5 γ) έχει κέντρο το σηµείο (-, 1) κι διέρχετι πό το

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα.

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. 1. Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. Καιρό είχες να ρθεις, Κλουζ, μου είπε ο κύριος Κολχάαζε, ανοιγοκλείνοντας το ψαλίδι του επικίνδυνα κοντά στο αριστερό μου αυτί. Εγώ τα αγαπώ τ αυτιά μου. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ συγκέντρωση Μόλυνση ονομάζετι η είσοδος ενός πθογόνου μικροίου στον οργνισμό. Χρονικά, προηγείτι η είσοδος του μικροίου κι κολουθεί η ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 788/2014

Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 788/2014 ΝΡΤΗΤ Τ Ι ΙΚΤΥ Π Π Μ Π Ρ Κ Τ Ι Κ Υ Της πό 9// Τκτικής υνεδρίσης του ηµοτικού υµβουλίου του ήµου Ρόδου ριθ Πρκτικού: /9-- ριθ πόφσης: 788/ τη Ρόδο σήµερ 9 η εκεµβρίου ηµέρ Πρσκευή κι ώρ 8 στην ίθουσ υνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

στους μιγαδικούς αριθμούς

στους μιγαδικούς αριθμούς Πράξεις στους μιγαδικούς αριθμούς Πρόσθεση μιγαδικώ αριθμώ Βασικές ασκήσεις Βασική θεωρία α) ) Πώς γίεται η πρόσθεση δύο μιγαδικώ αριθμώ; ) Ποια είαι η γεωμετρική ερμηεία του αθροίσματος δύο μιγαδικώ;

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ Π Ε Ν Τ Ε Ν Ε Α Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ / Κανιάρης Μην πας στο Ντητρόιτ Ουρανός-λάσπη Ζώα κυνηγούν ζώα Η μητέρα του καλλιτέχνη πάνω σε

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Σε συνέχει της επικοινωνίς μς πρκλώ όπως προωθήσετε τ κόλουθ στο Σύλλογο Γονέων κι Κηδεμόνων κθώς κι στο Σύλλογο Διδσκόντων του σχολείου σς. Οι Σχολές Γονέων Νομού Κορινθίς προσκλούν το Σύλλογο Γονέων

Διαβάστε περισσότερα