Βαλής Χρήστος, Γεωργίου Παναγιώτης, Διονυσοπούλου Ελένη, Παπαδάτου Φιερούλα Βιβλιοθήκη Και Υπηρεσία Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Πατρών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βαλής Χρήστος, Γεωργίου Παναγιώτης, Διονυσοπούλου Ελένη, Παπαδάτου Φιερούλα Βιβλιοθήκη Και Υπηρεσία Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Πατρών"

Transcript

1 Βαλής Χρήστος, Γεωργίου Παναγιώτης, Διονυσοπούλου Ελένη, Παπαδάτου Φιερούλα Βιβλιοθήκη Και Υπηρεσία Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Πατρών Chris Vallis, Panos Georgiou, Eleni Dionyssopoulou, Fieroula Papadatou Library & Information Services, University of Patras Ανάπτυξη θεματικών πυλών (portals) σε αξιολογημένες πηγές πληροφόρησης του διαδικτύου στη βιβλιοθήκη και υπηρεσία πληροφόρησης του πανεπιστημίου Πατρών The development of subject gateways to evaluated, quality internet resources in the library & information service of the university of Patras ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παρά το γεγονός ότι το Διαδίκτυο προσφέρει στους ερευνητές πρωτόγνωρες και απεριόριστες ευκαιρίες ανεύρεσης και διάδοσης πληροφοριών, η συνεχόμενη αύξηση του όγκου της πληροφορίας καθώς και η μεγάλη διασπορά των πηγών παραγωγής της δημιουργεί προβλήματα τόσο στους χρήστες όσο και στους παροχείς. Οι χρήστες βρίσκουν ολοένα και πιο δύσκολη την αναζήτηση συγκεκριμένης πληροφορίας μέσα σε αυτόν τον τεράστιο όγκο δεδομένων. Ακόμα και αν ανακαλύψουν κάποια πηγή η οποία παρουσιάζεται ως σχετική, δεν είναι εύκολο να διευκρινιστεί κατά πόσο η πληροφορία που ανακτάται είναι έγκυρη και επίκαιρη. Η Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών, ανταποκρινόμενη στον καινούργιο ρόλο που καλούνται να παίξουν οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες στην οργάνωση της πληροφορίας και την διευκόλυνση στην πρόσβαση της καθώς και στην ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών υποβοήθησης των εκπαιδευτικών διαδικασιών, ξεκίνησε μια προσπάθεια δημιουργίας τριών Online θεματικών πυλών σε αξιολογημένες πηγές πληροφόρησης του Διαδικτύου στα θεματικά πεδία της Βιολογίας, της Γεωλογίας και της Εκπαίδευσης. Βασικός άξονας του σχεδιασμού αυτής της προσπάθειας ήταν η αξιοποίηση της ήδη υπάρχουσας τεχνογνωσίας και τεχνολογίας και του εξειδικευμένου σε θέματα βιβλιοθηκονομίας προσωπικού της ΒΥΠ, προσέγγιση η οποία παράλληλα αποτελούσε και τη βέλτιστη οικονομικά λύση. 201

2 ΠΕΜΠΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002 Κατά την εκπόνηση της αρχικής μελέτης προδιαγραφών για την ανάπτυξη των Online θεματικών πυλών έπρεπε να τεθούν κριτήρια που αφορούσαν: - στον τρόπο εύρεσης του περιεχομένου τους, καθώς και της αξιολόγησης του με θεσπισμένα κριτήρια ποιότητας - σε ζητήματα καταλογογράφησης, ταξινόμησης και θεματικής ευρετηρίασης των πηγών καθώς και - την επιλογή και την ανάπτυξη ενός λογισμικού ανοιχτής αρχιτεκτονικής, παραμετροποιήσιμου και δομημένου ως προς τις εκάστοτε λειτουργίες. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Θεματικές πύλες, Αξιολόγηση πηγών, Ποιότητα πληροφορίας, Βιβλίοθηκονομική επεξεργασία πηγών, Μεταδεδομένα. ABSTRACT Although the World Wide Web gives researchers unprecedented opportunities to find and distribute research results, the increasing amount of on-line information is causing problems to the users and providers of information services. Users are finding it progressively harder to retrieve the information that is of specific interest to them amongst a huge volume of irrelevant data. Even when they discover a resource that seems relevant, they cannot easily find out whether the information is reliable and recent. Library & Information Service of the University of Patras trying to fulfill the new role of academic libraries in organizing and accessing the information and also contributing to the development of new electronic services for supporting the educational activities proceeded with the development of three online subject gateways to evaluated, quality Internet resources in the subject fields of Biology, Geology and Education sciences. Basic guide of the design of this project was to utilize the expertise of our own staff in technological and bibliographical matters. This approach was also the most cost-efficient solution. During the initial requirement analysis of the project we had to set standards for: - the retrieval and the evaluation of the electronic resources with the setting of quality criteria, - the cataloguing, classification and subject indexing of the electronic resources and - the design and the development of open architecture software, fully configurable and modular. Keywords: Subject Gateways, Source Evaluation, information Quality, Bibliographic Description for Electronic Resources, Metadata. 202

3 1.Εισαγωγή «Το Διαδίκτυο πάει στο Πανεπιστήμιο: Πώς καταφέρνουν οι φοιτητές να ζουν στο μέλλον με τη σημερινή τεχνολογία». Αυτός είναι ο τίτλος μιας έρευνας που έγινε στα πλαίσια του προγράμματος "Pew Internet & American Life" 1 και δημοσιεύτηκε στο Διαδίκτυο το Σεπτέμβριο 2002, με δείγμα από μαθητές και φοιτητές σε κολέγια και Πανεπιστημιακά ιδρύματα διετούς και τετραετούς φοίτησης στην Αμερική. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής είναι εντυπωσιακά όσον αφορά στην εξέλιξη και την ανάπτυξη του Διαδικτύου ως μέσο έρευνας και εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα: - Το 86% των φοιτητών σε Πανεπιστήμια χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο, σε σύγκριση με το 59% του συνολικού πληθυσμού. - Το 79%των φοιτητών που χρησιμοποιούντο Διαδίκτυο, ισχυρίζονται ότι ο ρόλοςτου στην ακαδημαϊκή τους πορεία ήταν πολύ θετικός - Το 73% των φοιτητών που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για έρευνα, το χρησιμοποιούν περισσότερο από ό, τι την ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη. - Σχεδόν οι μισοί φοιτητές-χρήστες του Διαδικτύου στέλνουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ιδέες και προτάσεις στους καθηγητές τους, που δε θα τολμούσαν να πουν στην τάξη. - Τέλος, το 58% των φοιτητών - χρηστών του Διαδικτύου ισχυρίζονται ότι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο βελτίωσε τις σχέσεις τους με τους καθηγητές τους. Αναλογιζόμενοι τα αποτελέσματα αυτήςτης έρευνας, βλέπουμε ότι η ανάγκη σύνδεσης των νέων τεχνολογιών με την εκπαίδευση γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική. Έτσι, στα πλαίσια μιας δράσης του προγράμματος ΤΗΑΕΦΑΕΣΣΑ με στόχο την «Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης (Β.Υ.Π.) του Πανεπιστημίου Πατρών στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα» αποφασίστηκε η δημιουργία και η ανάπτυξη τριών θεματικών πυλών στα θεματικά πεδία της Βιολογίας, της Γεωλογίας και της Εκπαίδευσης. Η επιλογή των συγκεκριμένων θεματικών ενοτήτων στηρίχθηκε: -στις ανάγκες της Ακαδημαϊκής κοινότητας για πληροφόρηση - στην ύπαρξη αντίστοιχων τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πατρών -στο ενδιαφέρον για συμμετοχή μελών Δ.Ε.Π. από τα αντίστοιχα τμήματα και - στην ανάλογη επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού της Β.Υ.Π. 7. The Internet Goes to College: How Students are Living in the Future with Today's Technology September 15, Διαθέσιμο στο Διαδίκτυο: College Report.pdt Τελευταία επίσκεψη 14 Οκτωβρίου

4 ΠEΜΠΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟY Αποσαφήνηση όρων Portal: ονομάζεται ο δικτυακός τόπος ο οποίος αποτελεί ένα σημείο συγκέντρωσης της γνώσης στο Διαδίκτυο, και προσφέρει συνήθως μια μηχανή αναζήτησης και συνδέσμους σε χρήσιμες ιστοσελίδες, νέα και άλλες υπηρεσίες. Αυτές οι υπηρεσίες συνήθως προσφέρονται δωρεάν με την ελπίδα ότι οι χρήστες θα κάνουν δημοφιλή τον ιστότοπο αυτόν και θα τον επισκέπτονται συχνά. Τα πιο δημοφιλή portals είναι το Yahoo! και το MSN. Κάποια portals αναφέρονται μόνο σε ένα συγκεκριμένο θέμα και ονομάζονται vertical portals. 2 Subject gateways (Θεματικές πύλες): Οι Θεματικές πύλεςαποτελούν όπως και τα portals ένα σημείο εισόδου στο Διαδίκτυο. Η διαφορά τους έγκειται στο ότι ενώ τα portals παρέχουν αυτούσια πληροφορία, οι θεματικές πύλες απλά ενημερώνουν για το πού μπορεί κάποιος να εντοπίσει την πληροφορία. Έτσι, η πληροφορία ανακτάται τελικά μετά από αναζήτηση στον δικτυακό τόπο που πρότεινε η θεματική πύλη. Metadata (Μεταδεδομένα): Βασικό χαρακτηριστικό των θεματικών πυλών είναι η δημιουργία εγγραφών μεταδεδομένων (metadata records), στοιχείων δηλαδή που περιγράφουν τις πηγέςτου διαδικτύου που ευρετηριάζει η βάση και τα οποία έχουν διαφορετικά πεδία για τα δεδομένα της πηγής, όπως τίτλος, συγγραφέας, URL κ.λ.π. Τα μεταδεδομένα (τα οποία συνήθως δημιουργούνται αυτόματα από κάποιο αξιόπιστο εργαλείο) παρέχουν στους χρήστες μια συνοπτική εικόνα της πηγής και ταυτόχρονα υποστηρίζουν την αναζήτηση και την ανάκτηση της πληροφορίας. 3. Στόχοι της ανάπτυξης θεματικών πυλών Αν αναλογιστού με τι ςανάγκες τις ακαδημαϊκής κοινότητας για έγκαιρη και φυσικά έγκυρη πληροφόρηση, τότε οι στόχοι ανάπτυξης θεματικών πυλών γίνονται εύκολα κατανοητοί. Η ανάπτυξη μιας τέτοιας υπηρεσίας θα βοηθήσει στην παροχή υψηλής ποιότητας πληροφορίας, θα καταφέρει να συνδέσει τις νέες τεχνολογίες με την εκπαιδευτική διαδικασία, θα αποτελέσει σημείο συγκέντρωσης της γνώσης για εύκολη και γρήγορη πρόσβαση και τέλος, κάτι λίγο εγωιστικό αλλά αρκετά σημαντικό, θα βοηθήσει στην εξάπλωση της φυσικής παρουσίας της Βιβλιοθήκης και εκτός των στενών χωροταξικών της ορίων. Θα βρίσκεται στην υπηρεσία του χρήστη την ώρα που την χρειάζεται ακόμα και εκτός του καθημερινού ωραρίου της. Με την ικανοποίηση αυτών των στόχων οι βιβλιοθήκες θα αλλάξουν ρόλο. Θα καταφέρουν να γίνουν όχι μόνο συλλέκτες αλλά και πλοηγοί της πληροφορίας και θα αποτελέσουν κέντρο τεκμηρίωσης και πληροφόρησης. 2. The Free On-line Dictionary of Computing. Διαθέσιμο στο Διαδίκτυο: Τελευταία επίσκεψη 23 Σεπτεμβρίου

5 4. Βασικά χαρακτηριστικά θεματικών πυλών Οι διαχειριστές των θεματικών πυλών έχουν καταφέρει να διατηρήσουν την επιστημονικότητα και την εγκυρότητα της πληροφορίας που ευρετηριάζεται από το Διαδίκτυο. Αυτός ο ρόλος όμως δεν επιτυγχάνεται εύκολα. Απαιτεί την προσεγμένη επιλογή πηγών μέσω θεσπισμένων κριτηρίων που ορίζονται για την κάθε θεματική πύλη με κοινό άξονα την αξιολόγηση και την διαφύλαξη της ποιότητας. Παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα αναζήτησης με πολλαπλούς τρόπους, προσέγγιση η οποία διευκολύνει την εύρεση της ακριβούς, για τις ανάγκες τους, πληροφορίας. Επιπλέον, κάθε πληροφορία που ευρετηριάζεται, συνοδεύεται από περιγραφικά στοιχεία (περίληψη, σύντομη αναφορά, λέξεις-κλειδιά κ.λ.π.). Ένα άλλο χαρακτηριστικό που αυξάνει την εγκυρότητα και την ποιότητα μιας θεματικής πύλης είναι η λογική ταξινόμηση και δόμηση των πληροφοριών. Για να ισχύουν όμως όλα τα ανωτέρω, θα πρέπει οι πληροφορίες να έχουν υποστεί την κατάλληλη επεξεργασία. Θα πρέπει δηλαδή να αξιολογηθούν, να ταξινομηθούν, να ευρετηριασθούν θεματικά και να καταλογογραφηθούν. Παρακάτω θα αναλύσουμε αυτήν τη διαδικασία. 5. Τρόποι αξιολόγησης της πληροφορίας Υπάρχουν πολλές θεματικές πύλες που δεν καθορίζουν, ή δε δημοσιεύουν την πολιτική της συλλογής τους παρά τα πολλά πλεονεκτήματα που έχει μια τέτοια προσπάθεια. Η ύπαρξη και η δημοσίευση μίαςτέτοιας πολιτικής βοηθά κατ'αρχάςτουςχρήστεςνα εκτιμήσουν τις παροχές και την ποιότητα της υπηρεσίας, τους βοηθά να κατανοήσουν και να διακρίνουν την επιστημονικότητα της πληροφορίας ενώ, παράλληλα βοηθά και το προσωπικό που θα ασχοληθεί με την επιλογή των πηγών και την αξιολόγηση τους να είναι όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικό. Παράλληλα μπορεί να χρησιμεύσει για την εκπαίδευση καινούργιου προσωπικού και τη διατήρηση της ίδιας πολιτικής κατά τη διάρκεια των χρόνων ύπαρξης μιας θεματικής πύλης. Εκτός όμως από την πολιτική της συλλογής μία θεματική πύλη στηρίζεται και σε θεσπισμένα κριτήρια ποιότητας. Αυτά τα κριτήρια μπορούν να χωριστούν σε τρεις βασικές κατηγορίες. - Κριτήρια Περιεχομένου Τα κριτήρια αυτά βασίζονται στο περιεχόμενο της πληροφορίας μιας πηγής και αποτελούν τον πιο βασικό παράγοντα αξιολόγησης της. Σχετίζονται δε άμεσα με θέματα όπως η επιστημονικότητα της πληροφορίας (που εξαρτάται και από την αξιοπιστία της πηγής), η επικαιρότητα του περιεχομένου της και τέλος η αυθεντικότητα και η πρωτοτυπία της. 205

6 ΠΕΜΠΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Κριτήρια Διαμόρφωσης Τα κριτήρια αυτά βασίζονται στην παρουσίαση και την οργάνωση της πληροφορίας. Οι χρήστες πρέπει να μπορούν με ευκολία να βρίσκουν γρήγορα αυτό που χρειάζονται, μέσα από μια εύκολη στη χρήση επιφάνεια διεπαφής. Έτσι εδώ σημαντικό ρόλο παίζει η ευκολία πλοήγησης στη σελίδα, η χρήση αναγνωρισμένων και διεθνών προτύπων, η αισθητική και η χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας. - Κριτήρια Επεξεργασίας Τα κριτήρια επεξεργασίας στηρίζονται στις διαδικασίες που υπάρχουν για την οργάνωση και την υποστήριξη της πληροφορίας. Τα κριτήρια αυτά σχετίζονται περισσότερο με το γεγονός ότι πρόκειται για ηλεκτρονικές πηγές. Είναι δηλαδή κριτήρια τα οποία αξιολογούν το σύστημα παροχής και ανάκτησης της πληροφορίας δηλαδή, εξετάζουν κατά πόσον υπάρχει συνεχής ενημέρωση των πηγών, συντήρηση του συστήματος και ελέγχουν την τεχνική του αξιοπιστία. Παράλληλα έχουν αρχίσει και αναπτύσσονται μέθοδοι αυτόματης ποιοτικής αξιολόγησης, όπως οι πλατφόρμες PICS και RDF σε συνδυασμό με τη δημιουργία λεξικού μεταδεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, τα PICS και RDF έχουν ως βασικό στόχο να παρέχουν την τεχνολογική υποδομή που θα υποστηρίξει την αυτόματη αξιολόγηση της ποιότητας μιας πηγής. Είναι και τα δύο πρότυπα εγκεκριμένα από το VV3C (World Wide Web Consortium). To PICS συσχετίζει μεταδεδομένα με ιστοσελίδες, μεταδεδομένα τα οποία αναφέρονται στο περιεχόμενο της πηγής και αφορούν στην ποιότητα της. To RDF, που διαδέχτηκε το PICS λειτουργεί με ένα ευρύτερο φάσμα μεταδεδομένων και όχι μόνο με όσα σχετίζονται με την ποιότητα. Μπορεί δηλαδή να λειτουργήσει με διάφορα «λεξικά μεταδεδομένων» (metadata vocabularies). 3 Τα λεξικά μεταδεδομένων αποτελούν την προσπάθεια δημιουργίας ενός «θησαυρού» μεταδεδομένων που θα αφορούν στην περιγραφή της ποιότητας των πηγών. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο ολοκληρωμένο λεξικό, αλλά αρκετά βρίσκονται υπό ανάπτυξη. 6. Καταλογογράφηση της πληροφορίας Ένας από τους ρόλους της καταλογογράφησης είναι να προσδιορίσει πώς θα εισάγονται τα μεταδεδομένα. Από τη στιγμή που θα έχει επιλεγεί η διάταξη των μεταδεδομένων θα πρέπει να επιλεγεί και ο κατάλληλος τρόπος καταλογογράφησής τους. Διαθέσιμες πρότυπες πλατφόρμες περιγραφής ηλεκτρονικών πηγών είναι: - ISBD(ER): To γνωστό ISBD για περιγραφή των ηλεκτρονικών πηγών. 3. Platform for Internet Content Selection (PICS) Διαθέσιμο στο Διαδίκτυο: w3.org/pics/ Τελευταία επίσκεψη 27 Αυγούστου Resource Description Framework (RDF) Model and Syntax Specification Διαθέσιμο στο Διαδίκτυο: Τελευταία επίσκεψη 27 Αυγούστου

7 - UNIMARC: Η ενεργοποίηση του πεδίου 856, βοηθά στην κωδικοποίηση της πληροφορίας η οποία είναι απαραίτητη για την ανάκτηση πηγών στο Διαδίκτυο. Οι θεματικές πύλες χρειάζονται εργαλεία που να βοηθούν στον εντοπισμό και την αναγνώριση των πηγών. Γι' αυτό το λόγο αναπτύχθηκαν τρόποι περιγραφικής καταλογογράφησης. Για την περιγραφή μιας πηγής είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν διατάξεις μεταδεδομένων. Σύμφωνα με κάποια επισκόπηση των διαθέσιμων (ή των υπό ανάπτυξη) διατάξεων, το 1997 ήταν περισσότερες από είκοσι (π.χ. IAFA templates, SOIF, ΤΕΙ, MARC, ROADS templates, Dublin Core) 4 και αρκετές από αυτές έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί σε ανεπτυγμένες θεματικές πύλες. Διατάξεις όπως το Dublin Core, το MARC και οι φόρμες του ROADS είναι πλαίσια (templates) στα οποία τα δεδομένα μπορούν να εισαχθούν και να ανακτηθούν. Στις συγκεκριμένες διατάξεις μεταδεδομένων είναι δυνατή η αυτόματη δημιουργία περιγραφήςτων πηγών μετη χρήση εργαλείων (texteditors) για τιςφόρμεςτου ROADS ή εφαρμογών που βασίζονται στη χρήση του Διαδικτύου όπως το DC-dot για το Dublin Core. Έχοντας λοιπόν επιλέξει τη διάταξη των μεταδεδομένων που θα χρησιμοποιηθεί, πρέπει να αναπτυχθούν συγκεκριμένοι κανόνες καταλογογράφησης με βάση πρότυπα όπως τα ISO για μορφές ημερομηνιών ή για συντομογραφίες γλώσσας 5 ή να ακολουθηθούν ήδη ανεπτυγμένοι όπως π.χ. οι Αγγλοαμερικάνικοι κανόνες καταλογογράφησης (AACR2). 7. Ζητήματα ταξινόμησης και θεματικής ευρετηρίασης Η χρήση των σχημάτων ταξινόμησης, θεματικής ευρετηρίασης, όπως και η χρήση λέξεων- κλειδιών και θησαυρού είναι βασικά χαρακτηριστικά της περιγραφήςτης πηγής που παρέχεται από τη θεματική πύλη. Συγκεκριμένα, οι θεματικές πύλες παρέχουν δυνατότητα αναζήτησης και με λέξεις- κλειδιά και με σάρωση. Η σάρωση στηρίζεται συνήθως στα σχήματα θεματικής ευρετηρίασης ή στους θησαυρούς. Πριν όμως αποφασιστεί ποιο σχήμα θα επιλεγεί πρέπει να έχει τεκμηριωθεί ποιο σχήμα ταιριάζει στις ιδιαιτερότητες της θεματικής πύλης αλλά και στις ανάγκες των χρηστών της. Σε γενικές γραμμές τα σχήματα ταξινόμησης διαιρούνται σε 4. DESIRE - Development of a European Service for Information on Research and Education. Διαθέσιμο στο Διαδίκτυο: επίσκεψη 7 5 Οκτωβρίου John D. Byrum ISO and ISO 639-2: International Standards for Language Codes. ISO 15924: International Standard for names of scripts. 65th IFLA Council and General Conference Bangkok, Thailand, August 20 - August 28, Τελευταία επίσκεψη 15 Οκτωβρίου

8 ΠΕΜΠΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Διεθνή σχήματα ταξινόμησης. Τα διεθνή σχήματα καλύπτουν όλες τις θεματικές πε ριοχές και είναι σχεδιασμένα για χρήση σε όλο τον κόσμο. Είναι τα γνωστά μας DDC (Δεκαδικό Σύστημα Ταξινόμησης Dewey) και UDC (Διεθνές Δεκαδικό Σύστημα Ταξινόμησης) - Εθνικά σχήματα ταξινόμησης. Τα εθνικά σχήματα καλύπτουν και αυτά όλες τις θεματικές περιοχές αλλά είναι σχεδιασμένα για χρήση σε μία μόνο χώρα ή σε χώρες που έχουν την ίδια γλώσσα. Πιο γνωστά είναι τα BC (Nederlandse Basisclassificatie της Ολλανδίας) και το SAB (Sveriges Allmanna Biblioteksforening της Σουηδίας) - Σχήματα θεματικής ευρετηρίασης. Τα σχήματα αυτά είναι σχεδιασμένα για ένα συ γκεκριμένο θεματικό πεδίο. Τα πιο γνωστά είναι τα NLM (National Library of Medicine) και το Ei (Engineering Information Classification Codes) - Τέλος είναι τα σχήματα που αναπτύσσονται εσωτερικά σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και προορίζονται για χρήση στη συγκεκριμένη θεματική πύλη, με πιο γνωστό τον τοό πο ταξινόμησης των πληροφοριών που έχει αναπτύξει το Yahoo! Όσον αφορά στη χρήση σχημάτων ταξινόμησης οι απόψειςδιίστανται. Αρκετοί είναι οι υπερασπιστές της χρήσης τους για λόγους ευκολίας της σάρωσης, τελειοποίησης του τρόπου αναζήτησης, συνεργατικότητας μεταξύ διαφορετικών θεματικών πυλών σταθερότητας της υπηρεσίας και εξοικείωσης των χρηστών μίας βιβλιοθήκης με το συγκεκριμένο σχήμα. Δεν είναι λίγοι όμως, όσοι υποστηρίζουν ότι τα σχήματα ταξινόμησης χωρίζουν συλλογές σχετικού υλικού, καθυστερούν να αφομοιώσουν καινούργιες θεματικές ενότητες ή κατηγοριοποιούν πολλές φορές τις ενότητες με ανακόλουθο τρόπο Παο' όλα αυτά, κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει την αξία και την αναγκαιότητα τους ακόμα και αν χρειάζονται αναθεωρήσεις και διορθώσεις. Επιπρόσθετα με τη χρήση των σχημάτων ταξινόμησης και θεματικής ευρετηρίασης, η ανάκτηση της πληροφορίας μποοεί να γίνει και με εισαγωγή όρων ή λέξεων - κλειδιών. Οι έννοιες που καλύπτονται από τις λέξεις- κλειδιά είναι συνήθως πιο ακριβείς από αυτές που καλύπτονται από την ταξινόμηση και είναι δυνατόν να περιγράψουν πληρέστερα μια πληροφορία. Η ύπαρξη τέλος ενός θησαυρού, αναμφισβήτητα βοηθά στην ανάκτηση της πληροφορίας, καθώς υποστηρίζει λειτουργίεςόπως«σχετικές σελίδες» ή «σχετικά θέματα» οι οποίες κατευθύνουν τον αδαή χρήστη Απαιτήσεις συστήματος Για την ανάπτυξη μιας θεματικής πύλης είναι απαραίτητο ένα ειδικό λογισμικό το οποίο θα υποστηρίζει και θα συντηρεί όλες τις λειτουργίες της. Σχετικά προγράμματα κυκλο- 6. jean Aitchison -Alan Gilchrist, Thesaurus Construction. Reprinted Aslib Editions 208

9 φορούν στο εμπόριο (MetaStar, lndex+, SiteSearch) αλλά υπάρχουν και προγράμματα τα οποία διατίθενται δωρεάν για ερευνητικούς και επιστημονικούς σκοπούς (ROADS, MetaWeb, Harvest). Τα περισσότερα, ανταποκρινόμενα στις ιδιαιτερότητες των θεματικών πυλών έχουν αναπτυχθεί με στόχο την ευελιξία και τη διαλειτουργικότητα. Πρόκειται δηλαδή, για λογισμικά ανοιχτής αρχιτεκτονικήςτα οποία εξασφαλίζουν τη συνεργατικότητα μεταξύ διαφορετικών πυλών, παρέχουν εύχρηστη επιφάνεια διεπαφής και αυτοματοποιούν την αναζήτηση πηγών και τη συλλογή μεταδεδομένων. 9. Οι θεματικές πύλες στη Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών Η δράση του προγράμματος ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ που αφορά στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη τωντριών θεματικών πυλών, ξεκίνησε μέσα στο 2002 και τώρα βρίσκεται στο στάδιο εκπόνησηςτης μελέτης προδιαγραφών. Όσα παρατίθενται στη συνέχεια αποτελούν ουσιαστικά αρχικούς προβληματισμούς και όχι τελικές αποφάσεις. Τα θέματα - προβλήματα τα οποία έπρεπε να αντιμετωπισθούν αφορούσαν στην αξιολόγηση του περιεχομένου, στο σχήμα ταξινόμησης, στον τρόπο ανάκτησης και παρουσίασηςτων μεταδεδομένων, στη μορφή καταλογογράφησης και στο λογισμικό της θεματικής πύλης. Μετά από μελέτη του τρόπου προσέγγισης αυτών των προβλημάτων και της επίλυσης τους από τους διαχειριστές διαφόρων θεματικών πυλών, προσανατολιζόμαστε στις παρακάτω λύσεις. 9.1 Αξιολόγηση της πληροφορίας Πρωταρχικό μέλημα για την ανάπτυξη της συλλογής ήταν η παροχή αξιόπιστης επιστημονικής πληροφόρησης επομένως ήταν απαραίτητη η δημιουργία μιας πολιτικής που θα αναφέρεται στα κριτήρια επιλογής των πηγών. Συγκεκριμένα, εφόσον οι θεματικές πύλες που αποφασίστηκε να αναπτυχθούν είναι τρεις και θα ασχολούνται με θέματα Βιολογίας, Γεωλογίας και Εκπαίδευσης, η ευρετηριαζόμενη πληροφορία θα πρέπει να είναι πρωταρχικά σχετική με το θέμα της πύλης. Επίσης, θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών και όσον αφορά στο θέμα αλλά και στο επίπεδο επιστημονικότητάς της. Το περιεχόμενο της πληροφορίας αποφασίστηκε να ανευρίσκεται και να αξιολογείται από εξειδικευμένο στα αντίστοιχα θεματικά πεδία επιστημονικό προσωπικό, σύμφωνα με τα κριτήρια ποιότητας που θα καθοριστούν και την επιστημονική γνώση του αντικειμένου. Τα είδη των πηγών καθορίστηκαν με βασικό κριτήριο την επιστημονικότητα, την εγκυρότητα και την μη εμπορικότητα τους, παρά το ότι αποφασίσαμε να εντάξουμε και πηγέςτου εμπορικού κλάδου ή προσωπικές σελίδες εφόσον αυτές όμως πληρούν όλα τα υπόλοιπα κριτήρια. 209

10 ΠΕΜΠΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002 Συγκεκριμένα και με σειρά προτεραιότητας θα επιλέγονται: - Ακαδημαϊκές πηγές - Δευτεροβάθμια/Πρωτοβάθμια (portal εκπαίδευσης) Εκπαίδευση - Οργανισμοί (μη κερδοσκοπικοί), Ερευνητικά Ινστιτούτα, Επιστημονικές Ενώσεις, Μουσεία - Ηλεκτρονικές Βάσεις Δεδομένων - Άλλες θεματικές πύλες - Περιοδικά/Βιβλία - Οργανισμοί (εμπορικός κλάδος) - Κυβερνητικές σελίδες - Προσωπικές σελίδες Για τα θέματα πρόσβασης στην πληροφορία αποφασίστηκε να ευρετηριάζονται πηγές που παρέχονται στους χρήστες δωρεάν. Περιπτώσεις που χρειάζονται ειδική τεχνογνωσία ή/και ειδικό λογισμικό, αποφασίστηκε επίσης να ευρετηριάζονται έτσι ώστε να είναι πιο ολοκληρωμένη η κάλυψη της πληροφορίας. Το ίδιο αποφασίστηκε και για περιπτώσεις που χρειάζεται προσωπική εγγραφή. Γεωγραφικά θέματα: Για λόγους καταλογογράφησης αλλά και μείωσης των ευρετηριαζόμενων πηγών αποφασίστηκε η γλώσσα της πληροφορίας να είναι η Ελληνική ή/και Αγγλική. Επίσης δε θα τεθούν γεωγραφικοί περιορισμοί όσον αφορά στην προέλευση των πηγών. Αυτή η πολιτική, θελήσαμε να είναι αρκετά γενική και ευέλικτη έτσι ώστε να φιλτράρει μεγαλύτερο όγκο πληροφορίας, που όμως θα αξιολογείται εκ νέου μετά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό είναι μόνο ένα αρχικό φιλτράρισμα και ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της αξιολόγησης και της επιλογής θα γίνεται στη συνέχεια. Στην προσπάθεια μας να καθιερώσουμε μια κοινή πολιτική για την αξιολόγηση της πηγής ακολουθήσαμε μια ιδέα της Karen McLachlan/ H McLachlan έχει καταρτίσει ένα ερωτηματολόγιο σύμφωνα με το οποίο βιβλιοθηκονόμοι ή ειδικοί στην πληροφορία απαντούν σε ερωτήσεις σχετικές με τη ιστοσελίδα που καλούνται να αξιολογήσουν και ανάλογα με το τελικό ποσό των «Όχι» και των «Ναι» την κατατάσσουν σε μία από τις τρεις κατηγορίες: 1. «Πολύ χρήσιμη για την κάλυψη των αναγκών μου σε πληροφόρηση», 2. «Αξίζει να την κρατήσω και να την επισκεφτώ ξανά κάποια στιγμή» και 3. «Δεν αξίζει να ξαναγυρίσω». Μέσα από πέντε τομείς που αφορούσαν αποκλειστικά και μόνο στην αξιολόγηση του περιεχομένου, το περιεχόμενο του ιστότοπου αναλύεται με έναν αντικειμενικό και εύκολο τρόπο. 7.Cyberguide Ratings for Content Evaluation. Διαθέσιμο στο Διαδίκτυο: Τελευταία επίσκεψη 8 Αυγούστου

11 211

12 ΠΕΜΠΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Ταξινόμηση της πληροφορίας Αυτή τη στιγμή ερευνούμε την πιθανότητα να χρησιμοποιηθεί Δεκαδικό Σύστημα Ταξινόμησης του Dewey ως εργαλείο για την ταξινόμηση και τη σάρωση της ηλεκτρονικής συλλογής. To DDC αποτελεί την πιο κατάλληλη λύση γιατί ως γενικό σχήμα ταξινόμησης είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί και στις τρεις θεματικές πύλες και περιέχει ιεραρχικές δομές που το καθιστούν κατάλληλο και για θεματική ευρετηρίαση. Μεγάλο επίσης πλεονέκτημα αποτελεί η μέχρι τώρα χρήση του στην επιτόπια συλλογή και η εξοικείωση των χρηστών μας με αυτό. 9.3 Μεταδεδομένα και καταλογογράφηση Η ύπαρξη μεταδεδομένων (σε οποιαδήποτε μορφή) είναι απαραίτητη τόσο σε μία παραδοσιακή βιβλιοθήκη όσο και σε μία θεματική πύλη. Αντίθετα όμως με το περιβάλλον της παραδοσιακής βιβλιοθήκης, η συμπλήρωση όλων των πιθανών πεδίων των μεταδεδομένων για την περιγραφή του αυξανόμενου όγκου της πληροφορίας στο χαοτικό περιβάλλον του Διαδικτύου, είναι χρονοβόρα διαδικασία. Έτσι, έχουν γίνει προσπάθειες να ορισθούν τα απολύτως απαραίτητα πεδία. Μια τέτοια προσπάθεια αποτελείτο Dublin Core (σύντμηση του Dublin Metadata Core Element Set). Περιλαμβάνει μια λίστα 15 κύριων στοιχείων σύμφωνα με το OCLC/NCSA Metadata Workshop το Μάρτιο του Το συνέδριο αυτό οργανώθηκε από την OCLC και το NCSA (National Center for Supercomputer Applications) με σκοπό να αναπτυχθεί μία διάταξη μεταδεδομένων που να περιγράφει ηλεκτρονικές πληροφορίες του διαδικτύου. Στην ανάπτυξη της συμμετείχαν ειδικοί από όλους τους συναφείς κλάδους (εκδότες, ειδικοί υπολογιστών, βιβλιοθηκονόμοι και ειδικοί πληροφόρησης). Τα 15 στοιχεία του Dublin Core είναι: 1. Τίτλος (Title) (ονομασία της πηγής) 2. Συγγραφέας ή δημιουργός (Author or Creator) (πρόσωπο ή οργανισμός ή υπηρεσία) 3. Θέμα (Subject) (λέξεις-κλειδιά, ταξινομικοί αριθμοί) 4.' Περιγραφή (Description-) (περίληψη, περιεχόμενα) 5. Εκδότης (Publisher) (πρόσωπο ή οργανισμός ή υπηρεσία) 6. Υπόλοιποι συντελεστές (Contributors) (π.χ. επιμελητές) 8. Weibel, S., Miller,]., and Daniel, R. OCLC/NCSA metadata workshop report. OCLC, March, Διαθέσιμο στο Διαδίκτυο: URL:http://www.oclc.org:5046/conferences/metadata/dublin_core_report.html Τελευταία επίσκεψη 15 Οκτωβρίου

13 7. Ημερομηνία (Date) (δημιουργίας ή πρόσκτησης) 8. Κατηγορία πηγής (Resource type) (ανάλογα με το περιεχόμενο) 9. Μορφή (Format) (φυσική ή ψηφιακή) 10. Αναγνωριστικό Πηγής (Resource Identifier) (διεύθυνση) 11. Προέλευση (Source) (απ' όπου προέρχεται το παρόν τεκμήριο) 12. Γλώσσα (Language) (του περιεχομένου της πηγής) 13. Σχέση (Relation) (αναφορά σε σχετική πηγή) 14. Κάλυψη (Coverage) (γεωγραφική, χρονική) 15. Δικαιώματα (Rights management) (κείμενο σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία και τα δικαιώματα) Ο αρχικός προσανατολισμός μας είναι προς τη χρήση του Dublin Core, επειδή περιλαμβάνει τα απολύτως απαραίτητα πεδία ώστε ο χρόνος συμπλήρωσης των πεδίων να είναι ο ελάχιστος δυνατός. Παράλληλα, μέσω της υπηρεσίας DC-dot 9 υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης ανάκτησηςτων στοιχείων αυτών. Μία μικρή Perl εφαρμογή αυτοματοποιεί μεγάλο τμήμα της απαιτούμενης διαδικασίας και διευκολύνει την ανάκτηση των μεταδεδομένων. To Dublin Core θεωρείται μία απλή φόρμα εισαγωγής στοιχείων, αλλά έχει το πλεονέκτημα της μεγάλης ευελιξίας και συμβατότητας. Η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσσου έχει καταφέρει να αντιστοιχίσει τα 15 στοιχεία του Dublin Core με τα αντίστοιχα πεδία του MARC. Αυτό μας προσανατολίζει στην σκέψη της αυτόματης ανάκτησης των 15 στοιχείων του Dublin Core μέσω του DC-dot και την εισαγωγή τους σε MARC μορφή. 9.4 Κριτήρια επιλογής Λογισμικού Πρώτη επιλογή λογισμικού αποτελείτο ROADS (Resource Organisation and Discovery in Subject-based Services). 10 Τα βασικά κριτήρια επιλογήςτου ήταν: - Είναι λογισμικό με φιλοσοφία «Ανοικτού Πηγαίου Κώδικα» που επιτρέπει αλλαγές χωρίς την παρέμβαση του αρχικού σχεδιαστή - κατασκευαστή. - Είναι αναπτυγμένο σε γλώσσα Perl, την οποία η Β.Υ.Π. ήδη χρησιμοποιεί σε άλλεςτης εφαρμογές. 9. Dublin Core metadata editor. Διαθέσιμο στο Διαδίκτυο: Τελευταία επίσκεψη 18 0κτωβρίου ROADS Resource Organisation and Discovery in Subject-based Services Διαθέσιμο στο Διαδίκτυο: επίσκεψη 15 Οκτωβρίου

14 ΠΕΜΠΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Οι λειτουργίες του είναι αυτόνομα δομημένες επιτρέποντας τη σχετικά εύκολη παραμετροποίηση. - Έχουν ήδη αναπτυχθεί περιφερειακές εφαρμογές και από άλλους οργανισμούς οι οποίες είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν. - Με τις κατάλληλες ρυθμίσεις μπορεί να διαχειριστεί διαφορετικές διατάξεις κωδικοποίησης. - Έχει τη δυνατότητα αυτόματης εύρεσης πηγών με τη χρήση «harvester» οι οποίες εύκολα εισάγονται στη βάση (μετά από αξιολόγηση). - Ακόμη και στη βασική του εγκατάσταση παρέχει στο χρήστη απλό και φιλικό περιβάλλον λειτουργίας και εμφάνισης αποτελεσμάτων. - Υπάρχει πρόβλεψη για την πολύγλωσση εμφάνιση των σελίδων, χωρίς την ανάπτυξη επιπλέον κώδικα. - Παρέχει ολοκληρωμένο περιβάλλον διαχείρισης εγγραφών (backoffice). - Έχει δυνατότητα συμβατότητας με το πρωτόκολλο Ζ Το λογισμικό παρέχεται δωρεάν. Ακολουθούν δυο ενδεικτικές οθόνες από την δοκιμαστική λειτουργία του λογισμικού και οι αντίστοιχες οθόνες της θεματικής πύλης SOSIG που το χρησιμοποιεί (Social Science Information Gateway) υπογραμμίζοντας τη μεγάλη ευελιξία του λογισμικού και τις δυνατότητες παραμετροποίησης του. 11. Social Science Information Gateway. Διαθέσιμο στο Διαδίκτυο: Τελευταία επίσκεψη 17 Οκτωβρίου

15 215

16 216 ΠΕΜΠΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002

17 10. Συμπέρασμα Καταλήγοντας, είναι απαραίτητο να τονισθεί ακόμη μια φορά ότι όσα προαναφέρθηκαν βρίσκονται υπό συνεχή αναθεώρηση. Η παγκόσμια πρακτική για τις θεματικές πύλες έχει να επιδείξει διάφορους τρόπους προσέγγισης των ζητημάτων διαχείρισης της πληροφορίας και επιλογής του κατάλληλου λογισμικού με βασικό άξονα τη συνεργατικότητα. Στην Ελλάδα, που τώρα αρχίζουν να αναπτύσσονται τέτοιες υπηρεσίες, η ανάγκη αυτή εμφανίζεται πιο επιτακτική. Η ύπαρξη ενός πανελλήνιου δικτύου ανταλλαγής δεδομένων και πληροφοριών θα βοηθήσει την σωστότερη ανάπτυξη και τη μελλοντική διαφύλαξη των θεματικών πυλών. 217

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μονάδα Αριστείας Ανοικτού Λογισμικού - Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ψηφιακό Τεκμήριο Οτιδήποτε υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να προσπελαστεί μέσω υπολογιστή Μεταδεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Μεταδεδομένα για Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Γ. Δ. Μπώκος Μεταδεδομένα: Ο όρος Μεταδεδομένα: «Δεδομένα σχετικά με Δεδομένα» Αναλυτικότερα: «Το σύνολο όσων θα μπορούσε να πει κανείς για ένα πληροφοριακό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 6. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 6. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 6 122 Μεταδεδοµένα: : Η τυπολογία των σχηµάτων 123 Dublin Core: Τα στοιχεία δεδοµένων (1) Θέµα (Subject) Περιγραφή (Description) ηµιουργός (Creator( Creator) Τίτλος (Title) Εκδότης (Publisher( Publisher)

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Μάθημα 9 Μεταδεδομένα Τζανέτος Πομόνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι τα Μεταδεδομένα; Ο όρος

Διαβάστε περισσότερα

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ)

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) Τι είναι το E-LIS E-LIS = E-prints in Library and Information Services (Ηλεκτρονικά κείμενα με θέμα τη Βιβλιοθηκονομία και

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 6 195 Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων Το RDF Το Warwick Framework 196 1 Resource Data Framework RDF Τα πολλαπλά και πολλαπλής προέλευσης σχήµατα παραγωγής δηµιουργούν την ανάγκη δηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη (Ψ.Β.) του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τζανοασκαλάκης Γρηγόρης Υπηρεσίες Τεχνολογιών και Πληροφόρησης (IT) Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D)

Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη (Ψ.Β.) του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τζανοασκαλάκης Γρηγόρης Υπηρεσίες Τεχνολογιών και Πληροφόρησης (IT) Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη (Ψ.Β.) του Πανεπιστημίου Κρήτης Τζανοασκαλάκης Γρηγόρης Υπηρεσίες Τεχνολογιών και Πληροφόρησης (IT) Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) Πανεπιστήμιο Κρήτης Λεωφ. Κνωσού 71409 Ηράκλειο τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Το λογισμικό θησαυρών μπορεί να προορίζεται για έναν υπολογιστή ή για μεγάλο σύστημα, μπορεί να αφορά στην κατασκευή και συντήρηση του θησαυρού ή στην

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC)

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC) Ο ηλεκτρονικός κατάλογος (OPAC) είναι το online σύστημα αναζήτησης στο αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης (GEAC-ADVANCE), για την τοπική συλλογή της. Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Μάρτιος 2013 Μάιος 2013 Όνομα : Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Μάρτιος 2013 Μάιος 2013 Όνομα : Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Εθνική βάση Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «Πλοηγός» - Ploteus II Αναζητήστε εκπαιδευτικές ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Αποθετήρια. Κλειώ Σγουροπούλου. Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας

Αποθετήρια. Κλειώ Σγουροπούλου. Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Αποθετήρια Κλειώ Σγουροπούλου Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιεχόμενα 2 Αποθετήρια, ψηφιακά αποθετήρια Άδειες ανοικτού περιεχομένου, Μεταδεδομένα Ψηφιακό Αποθετήριο 3 Πληροφοριακό σύστημα που αναλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την Εξοικείωση των Βιβλιοθηκονόμων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με τα Metadata

Έρευνα για την Εξοικείωση των Βιβλιοθηκονόμων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με τα Metadata Έρευνα για την Εξοικείωση των Βιβλιοθηκονόμων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με τα Metadata Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου και Παναγιώτης Μπαλατσούκας E-mail: garoufallou@yahoo.co.uk Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Η θεματική ευρετηρίαση στη Βιβλιοθήκη 2.0 : η συνάντηση του παραδοσιακού. με το νέο

Η θεματική ευρετηρίαση στη Βιβλιοθήκη 2.0 : η συνάντηση του παραδοσιακού. με το νέο Η θεματική ευρετηρίαση στη Βιβλιοθήκη 2.0 : η συνάντηση του παραδοσιακού Ιωάννα Αν. Κλωνάρη Κωνσταντία Κακάλη Κορίννα Σπυροπούλου (ioanna.klonari, constantia.kakali, korinna.spyropoulou)@lis.panteion.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα διαλειτουργικότητας κατά την ταυτόχρονη πρόσβαση σε πηγές μέσω του πρωτοκόλλου Z39.50 & Το περιβάλλον πρόσβασης "Η ΑΡΓΩ"

Προβλήματα διαλειτουργικότητας κατά την ταυτόχρονη πρόσβαση σε πηγές μέσω του πρωτοκόλλου Z39.50 & Το περιβάλλον πρόσβασης Η ΑΡΓΩ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Προβλήματα διαλειτουργικότητας κατά την ταυτόχρονη πρόσβαση σε πηγές μέσω του πρωτοκόλλου Z39.50 & Το περιβάλλον πρόσβασης "Η ΑΡΓΩ" Μανόλης Πεπονάκης Ντίνα Τρούτπεγλη Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Εθνική βάση Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «Πλοηγός» - Ploteus II Αναζητήστε εκπαιδευτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα Πλοηγηθείτε στην Ευρώπη των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

SilverPlatter WebSPIRS 4.1.

SilverPlatter WebSPIRS 4.1. WebSPIRS 4.1. Η υπηρεσία WebSPIRS από τη SilverPlatter αποτελεί ένα φιλικό εργαλείο πρόσβασης και αναζήτησης σε περιεχόμενα βάσεων δεδομένων. Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Οι Επιμορφωτικές Ανάγκες των Διοικητικών Υπαλλήλων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Μια Εμπειρική Διερεύνηση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνολογίες της Πληροφορίας. Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 1

Tεχνολογίες της Πληροφορίας. Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 1 Tεχνολογίες της Πληροφορίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 1 2 1 Πληροφορία Πληροφόρηση- Τεχνολογία Πληροφοριών Ε ΟΜΕΝΑ (Τα δεδοµένα (data), είναι γεγονότα, µηνύµατα, κωδικοποιηµένα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα

Μαθησιακά Αντικείμενα Μαθησιακά Αντικείμενα Κλειώ Σγουροπούλου Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιεχόμενα 2 Μαθησιακά Αντικείμενα: Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) Open Educational Resources, δεδομένα, μεταδεδομένα, πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Β.Υ.Π.)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Β.Υ.Π.) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Β.Υ.Π.) ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΛΩΝ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕ ΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕ1 «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Διαλειτουργικότητα μεταξύ αρχείων (1/2)

Διαλειτουργικότητα μεταξύ αρχείων (1/2) Διαλειτουργικότητα μεταξύ αρχείων (1/2) Επιτρέπει την αναζήτηση / πλοήγηση σε περισσότερα του ενός αρχεία από ενιαίο σημείο Όφελος για το χρήστη / ερευνητή: o Ενιαία αναζήτηση της πληροφορίας σε πολλαπλά

Διαβάστε περισσότερα

«Εμπειρία ανάπτυξης συστημάτων βιβλιοθηκών Συνεργασίες με βιβλιοθήκες ββ Εξέλιξη ξη ΑΒΕΚΤ»

«Εμπειρία ανάπτυξης συστημάτων βιβλιοθηκών Συνεργασίες με βιβλιοθήκες ββ Εξέλιξη ξη ΑΒΕΚΤ» «Εμπειρία ανάπτυξης συστημάτων βιβλιοθηκών Συνεργασίες με βιβλιοθήκες ββ Εξέλιξη ξη ΑΒΕΚΤ» o Πρόγραμμα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών ΕΚΤ (ΑΒΕΚΤ) Ανάπτυξη του Λογισμικού Πορεία εξέλιξης Στόχοι Συστήματος Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποιημένο Αρχείο Ελληνικής Μουσικής Από την απομόνωση στην εποχή των δικτύων και της διάδοσης της πληροφορίας

Ψηφιοποιημένο Αρχείο Ελληνικής Μουσικής Από την απομόνωση στην εποχή των δικτύων και της διάδοσης της πληροφορίας Ψηφιοποιημένο Αρχείο Ελληνικής Μουσικής Από την απομόνωση στην εποχή των δικτύων και της διάδοσης της πληροφορίας Γιώργος Μπουμπούς, Βιβλιοθηκονόμος MSc Βάλια Βράκα, Μουσικολόγος Ιδιωτικά Αρχεία (1/2)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΤΕΙ Αθήνας συλλέγει, τεκμηριώνει, αποθηκεύει και διατηρεί ψηφιακό περιεχόμενο έρευνας και εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

BetaCMS. Επισκόπηση. BetaCONCEPT

BetaCMS. Επισκόπηση. BetaCONCEPT BetaCMS Επισκόπηση BetaCONCEPT - 2009 gchomatas@ibetaconcept.com Wednesday, June 10, 2009 1 Τι είναι το BetaCMS Η πλατφόρμα BetaCMS υλοποιεί Ένα Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακού Περιεχομένου και παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οιμηχανέςαναζήτησηςτουinternet αναπτύχθηκαν για να κάνουν αναζήτηση πληροφοριών σε πολλαπλές τοποθεσίες ιστού.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οιμηχανέςαναζήτησηςτουinternet αναπτύχθηκαν για να κάνουν αναζήτηση πληροφοριών σε πολλαπλές τοποθεσίες ιστού. Τζίτζικας Αγαπητός Τζίτζικας Αγαπητός Σε παγκόσμιο επίπεδο, οιμηχανέςαναζήτησηςτουinternet αναπτύχθηκαν για να κάνουν αναζήτηση πληροφοριών σε πολλαπλές τοποθεσίες ιστού. Δυστυχώς, αυτές οι μηχανές αναζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ήλιος: Το ψηφιακό Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Ήλιος: Το ψηφιακό Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Ιούλιος, 2013 Δέσποινα Χαρδούβελη, Msc Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΚΤ Η Πράξη Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες (Κωδικός ΟΠΣ 296115) υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ

Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ Ένα μοντέλο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών για πληροφόρηση Προϋπολογισμός: 2.013.363 Μερσίνη Μορελέλη-Κακούρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ Τεύχος 1 Ιούλιος 2005 Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες Νέα Υπηρεσία Υποστήριξης των Χρηστών της Βιβλιοθήκης Helpdesk

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρυματικά Καταθετήρια

Ιδρυματικά Καταθετήρια Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Κεντρική Βιβλιοθήκη Ιδρυματικά Καταθετήρια Προτάσεις για μία ενιαία εθνική πολιτική με βάση ένα ελληνικό παράδειγμα Ιδρυματικά Καταθετήρια [ΙΚ]

Διαβάστε περισσότερα

Πέργαµος: Το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αθηνών

Πέργαµος: Το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αθηνών Institutional Repositories, Θεσσαλονίκη 8-9 Μαΐου 2006 Πέργαµος: Το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αθηνών Γιώργος Πυρουνάκης (forky@libadm.uoa.gr) Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Εντοπισμός, οριοθέτηση και διατύπωση ερευνητικού προβλήματος

Εντοπισμός, οριοθέτηση και διατύπωση ερευνητικού προβλήματος Εντοπισμός, οριοθέτηση και διατύπωση ερευνητικού προβλήματος Μαρία Κουτσούμπα, Γιάννης Γκιόσος, Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 1 Το αρχικό πρόβλημα o Πώς θα επιλέξω θέμα για την

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός του έργου της Οριζόντιας Δράσης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στο Γ ΚΠΣ

Απολογισμός του έργου της Οριζόντιας Δράσης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στο Γ ΚΠΣ Απολογισμός του έργου της Οριζόντιας Δράσης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στο Γ ΚΠΣ Βασίλης Ι. Παπάζογλου Καθηγητής Ε.Μ.Π., Πρόεδρος Σ.Ε.Α.Β. Ημερίδα με θέμα: «Οι πληροφοριακές πηγές των Βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Springer Book Series, Springer Science + Business Media

Springer Book Series, Springer Science + Business Media Springer Book Series, Springer Science + Business Media Ο εκδοτικός οίκος Springer Science+Business Media εκδίδει δεκάδες σειρές βιβλίων που καλύπτουν εύρος επιστημονικών πεδίων, όπως ιατρική και επιστήμες

Διαβάστε περισσότερα

Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών στα οποία το Α.Π.Θ. είναι συνδροµητής. Η αναζήτηση µπορεί να γίνει µε βάση λέξεις κλειδιά σε

Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών στα οποία το Α.Π.Θ. είναι συνδροµητής. Η αναζήτηση µπορεί να γίνει µε βάση λέξεις κλειδιά σε ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 2003 ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 1. http://www.sciencedirect.com Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας. Καθηγητής Γ. Μπώκος

Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας. Καθηγητής Γ. Μπώκος Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας Καθηγητής Γ. Μπώκος Μάθηµα 1 2 Το γενικό διάγραµµα ΗΙστορία Η διαχείριση της αυτοµατοποίησης και των τεχνολογιών πληροφόρησης Ο εξοπλισµός

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2013 Φεβρουάριος 2014

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2013 Φεβρουάριος 2014 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Σαράντος Καπιδάκης 0_CONT_Ω.indd iii τίτλος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ συγγραφέας: Καπιδάκης Σαράντος 2014 Εκδόσεις Δίσιγμα Για την ελληνική γλώσσα σε όλον τον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 5. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Tεχνολογίες των Πληροφοριών σε ψηφιακό περιβάλλον: Τα εργαλεία

ΜΑΘΗΜΑ 5. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Tεχνολογίες των Πληροφοριών σε ψηφιακό περιβάλλον: Τα εργαλεία ΜΑΘΗΜΑ 5 161 Tεχνολογίες των Πληροφοριών σε ψηφιακό περιβάλλον: Τα εργαλεία 162 1 Η ανάγκη Η Ιστορία Μεταδεδοµένα στο Συµβατικό Περιβάλλον Ψηφιακό Περιβάλλον: Το πρόβληµα και οι πρώτες απόπειρες Προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο εκέµβριος 2012 Φεβρουάριος 2013. Ανάδοχος: Θεοφιλάτου Άννα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο εκέµβριος 2012 Φεβρουάριος 2013. Ανάδοχος: Θεοφιλάτου Άννα Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθµιση και Εµπλουτισµός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστηµίου». Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2012 Φεβρουάριος 2013 Όνομα : Μπελούλη Αγάθη

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2012 Φεβρουάριος 2013 Όνομα : Μπελούλη Αγάθη Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015

DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015 DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015 Ανάπτυξη μητρώου φορέων και συλλογών της Ψηφιακής Υποδομής DARIAH-GR/ΔΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου Δια Βίου Μάθηση και Δημόσιες Βιβλιοθήκες: το Πρόγραμμα ENTITLE (Europe s New libraries Together In Transversal Learning Environments) Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου garoufallou@yahoo.co.uk, mgarou@libd.teithe.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ιδιότητα (001) Μέλος ΔΕΠ (ΔΕΠ) (1) Φοιτητής/τρια (Φ) (3) Μεταπτυχιακός φοιτητής (ΜΦ) (2) Ερευνητικό Προσωπικό (ΕΡ) (4) 2. Τμήμα (002) 3. Μπορείτε να μας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχημένα παραδείγματα. σε ελληνικά αποθετήρια και σχετικά τεχνολογικά εργαλεία

Επιτυχημένα παραδείγματα. σε ελληνικά αποθετήρια και σχετικά τεχνολογικά εργαλεία Επιτυχημένα παραδείγματα διαλειτουργικότητας σε ελληνικά αποθετήρια και σχετικά τεχνολογικά εργαλεία Νίκος Χούσος, Κωνσταντίνος Σταμάτης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Αλέξανδρος Κουλούρης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Άγγελος Μητρέλης 1, Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος 1, Γιάννης Τσάκωνας 1,2, Χρήστος Παπαθεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Α8. Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης. Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Δράση Α8. Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης. Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δράση Α8 Πρακτική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ONLINE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (OPAC) OPAC = Open Public Access Catalogue (Ανοιχτός ηµόσιος Κατάλογος) Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ONLINE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (OPAC) OPAC = Open Public Access Catalogue (Ανοιχτός ηµόσιος Κατάλογος) Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ONLINE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (OPAC) OPAC = Open Public Access Catalogue (Ανοιχτός ηµόσιος Κατάλογος) Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ (OPAC) Είναι µία ηλεκτρονική βάση δεδοµένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Πανεπιστήμιο Πατρών Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης 1 3 Νοεμβρίου 2006 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ Ελένη Μαμμά Υπουργείο Εξωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ Ι Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση Επιμόρφωση. Επίσκεψη βιβλιοθηκονόμων του Α.Π.Θ. σε βιβλιοθήκες της Μ. Βρετανίας.

ΕΠΕΑΕΚ Ι Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση Επιμόρφωση. Επίσκεψη βιβλιοθηκονόμων του Α.Π.Θ. σε βιβλιοθήκες της Μ. Βρετανίας. ΕΠΕΑΕΚ Ι Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση Επιμόρφωση Επιτροπή οργάνωσης εκπαίδευσης-επιμόρφωσης προσωπικού Πρόεδρος: Χρυσή Κεραμέως- Φόρογλου, Καθηγήτρια Ιατρικής Μέλη: Κλωντίνη Ξενίδου - Δέρβου, Βιβλιοθηκονόμος

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετήριο Ελληνικών Ψηφιακών Πηγών: Εργαλείο καταγραφής, ενημέρωσης, συντονισμού και αξιολόγησης των ψηφιακών πρωτοβουλιών

Ευρετήριο Ελληνικών Ψηφιακών Πηγών: Εργαλείο καταγραφής, ενημέρωσης, συντονισμού και αξιολόγησης των ψηφιακών πρωτοβουλιών Ευρετήριο Ελληνικών Ψηφιακών Πηγών: Εργαλείο καταγραφής, ενημέρωσης, συντονισμού και αξιολόγησης των ψηφιακών πρωτοβουλιών Γεωργίου Παναγιώτης panos@lis.upatras.gr Κουμούτσος Κωνσταντίνος koumoutsos@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Στην πράξη ουσιαστικά αντικαθιστά τον παραδοσιακό κατάλογο μιάς Βιβλιοθήκης με όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα.

Στην πράξη ουσιαστικά αντικαθιστά τον παραδοσιακό κατάλογο μιάς Βιβλιοθήκης με όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα. 1 Λειτουργία και χρήση του καταλόγου OPAC. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής μέσα στα πλαίσια που καθορίζει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και προσπαθώντας να ανταποκριθεί στις

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων

Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων Δημήτρης Σπανός Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Στόχοι 1. Λειτουργικές και

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμική Τεχνολογία. Πολυμέσα & Διαδίκτυο Παράμετροι Δικαίου Μέρος Α

Πολιτισμική Τεχνολογία. Πολυμέσα & Διαδίκτυο Παράμετροι Δικαίου Μέρος Α Πολιτισμική Τεχνολογία Πολυμέσα & Διαδίκτυο Παράμετροι Δικαίου Μέρος Α Δυνατότητες: Σύλληψη, συντήρηση, ανάδειξη Χρήση : Ψηφιακών βίντεο, ήχων, εικόνων, γραφικών παραστάσεων Οι συλλογές καθίστανται διαθέσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Η επεξεργασία του υλικού στην υβριδική υπηρεσία πληροφόρησης: παράλληλη χρήση των εργαλείων

Η επεξεργασία του υλικού στην υβριδική υπηρεσία πληροφόρησης: παράλληλη χρήση των εργαλείων Η επεξεργασία του υλικού στην υβριδική υπηρεσία πληροφόρησης: παράλληλη χρήση των εργαλείων Κόκκινος Διονύσης, Ε.Μ.Π. - Κεντρική Βιβλιοθήκη Τσώλη Θεοδώρα, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Βιβλιοθήκη Γιάνναρη Κυριακή,

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: Αγάθος Μιχαήλ ιεύθυνση: Γιαννάδες Πόλη: Κέρκυρα Τηλέφωνο: 26610-51390, 699 222 3070 E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr Ηµεροµηνία γέννησης: 11/02/1979 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

Πλοήγηση και Αναζήτηση

Πλοήγηση και Αναζήτηση Πλοήγηση και Αναζήτηση Περιήγηση Το Eprints παρέχει πολλούς διαφορετικούς τρόπους να επιμεριστεί το καταθετήριο σε διαφορετικές συλλογές και να προσεγγίζεται το περιεχόμενό του από διαφορετικές οπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές ιαλειτουργικότητας

Τεχνικές Προδιαγραφές ιαλειτουργικότητας ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Κοινωνία της Πληροφορίας» http://www.infosociety.gr Μάιος 2003 Τεχνικές Προδιαγραφές ιαλειτουργικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2012 Φεβρουάριος 2013

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2012 Φεβρουάριος 2013 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία INSPIRE, μεταδεδομένα και GIS

Οδηγία INSPIRE, μεταδεδομένα και GIS Οδηγία INSPIRE, μεταδεδομένα και GIS Σαραφίδης Δημήτριος Δρ. Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός sarafid@topo.auth.gr WikiMapia.org Google Maps / Google Earth Bing Maps / Virtual Earth ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ openstreetma

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Βασικές Παρεχόμενες Υπηρεσίες Α. Διαδικασία Μετάπτωσης Δεδομένων Β. Μεθοδολογία Ψηφιοποίησης Εγγράφων Γ. Οργάνωση και Τεκμηρίωση Υλικού Δ. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

της πληροφορίας Λίνα Μπουντούρη Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 13ο ΠανελλήνιοΣυνέδριοΑκαδημαϊκών Βιβλιοθηκών - Κέρκυρα 2004

της πληροφορίας Λίνα Μπουντούρη Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 13ο ΠανελλήνιοΣυνέδριοΑκαδημαϊκών Βιβλιοθηκών - Κέρκυρα 2004 example Αξιοποιώντας την τεχνολογία XML στη διαχείριση της πληροφορίας Λίνα Μπουντούρη Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 13ο ΠανελλήνιοΣυνέδριοΑκαδημαϊκών Βιβλιοθηκών - Κέρκυρα 2004 Πρότυπα και XML Πρότυπα ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2012 Όνομα : Μπελούλη Αγάθη

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2012 Όνομα : Μπελούλη Αγάθη Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Open Discovery Space. ODS Portal Manual

Open Discovery Space. ODS Portal Manual ODS Portal Manual Project Acronym: ODS Project Title: Open Discovery Space: A socially powered and multilingual open learning infrastructure to boost the adoption of elearning resources ODS Portal Manual

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΗΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.0-Α Έκδοση η / 05.05.06 ΣΧΟΛΗ: ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ: Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Τεχνολογιών Πληροφόρησης Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος Ε.Π. Σύντομη Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

LibSolution ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Έκδοση 2 Γενικά Το µηχανογραφικό σύστηµα LibSolution αναπτύχθηκε µε στόχο να υποστηρίξει και να διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Οντολογικής Γνώσης για Τεκμηρίωση Οπτικοακουστικού Περιεχομένου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Οντολογικής Γνώσης για Τεκμηρίωση Οπτικοακουστικού Περιεχομένου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη Οντολογικής Γνώσης για Τεκμηρίωση Οπτικοακουστικού Περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητώντας θέμα έρευνας: ορισμένες μεθοδολογικές παρατηρήσεις. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής

Αναζητώντας θέμα έρευνας: ορισμένες μεθοδολογικές παρατηρήσεις. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Αναζητώντας θέμα έρευνας: ορισμένες μεθοδολογικές παρατηρήσεις Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 1 Το αρχικό πρόβλημα o Πώς θα επιλέξω θέμα για την διπλωματική μου εργασία; o

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ. Ανοιχτή Πρόσβαση στη Γνώση

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ.  Ανοιχτή Πρόσβαση στη Γνώση Ρωτήστε τον Βιβλιοθηκονόμο Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία για τις συλλογές, τις πηγές και τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης επικοινωνήστε με τον Βιβλιοθηκονόμο, Δευτέρα-Παρασκευή, 8:30-13:30, εκτός αργιών. μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου:

Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου: Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου: Περιγραφή και οδηγός χρήσης για φοιτητές και ερευνητές Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Ηπείρου Οκτώβριος 2015 Ο κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιλογή. Το xline ERP - Λογιστικές Εφαρμογές αποτελείται από:

Στρατηγική Επιλογή. Το xline ERP - Λογιστικές Εφαρμογές αποτελείται από: Στρατηγική Επιλογή Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού - φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων, έχουν αυξήσει ραγδαία τον όγκο

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας GoDigital.CMS Content Management System Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας Γενική περιγραφή Πλήρης λύση ηλεκτρονικής παρουσίας Το GoDigital.CMS είναι μία πλήρη εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2012

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2012 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 10/4/2013 Σελίδα 2 από 13 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή... 4 Πολιτική περιεχομένου... 5 Πολιτική κατάθεσης εργασιών... 5 Πολιτική πρόσβασης...

Διαβάστε περισσότερα

CESSDA ATTIKH: Παρουσίαση αποτελεσμάτων υποέργων Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών. Ερευνητική Ομάδα ΕΚΚΕ

CESSDA ATTIKH: Παρουσίαση αποτελεσμάτων υποέργων Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών. Ερευνητική Ομάδα ΕΚΚΕ CESSDA ATTIKH: Παρουσίαση αποτελεσμάτων υποέργων Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Ερευνητική Ομάδα ΕΚΚΕ CESSDA ATTIKH: Υποέργα Α/Α Υποέργου 1 2 3 Τίτλος Υπεύθυνος Φορέας Ενέργεια ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός πολύγλωσσος θησαυρός : το μέλλον στην αυτοματοποιημένη ευρετηρίαση

Ηλεκτρονικός πολύγλωσσος θησαυρός : το μέλλον στην αυτοματοποιημένη ευρετηρίαση Ηλεκτρονικός πολύγλωσσος θησαυρός : το μέλλον στην αυτοματοποιημένη ευρετηρίαση Α. Βασιλείου Η διαδικασία καθώς και οι μέθοδοι βελτιστοποίησης των υπηρεσιών πληροφόρησης έχουν απασχολήσει επανειλημμένα

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Διαχείρισης Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων. Πολιτική Χρήσης

Περιβάλλον Διαχείρισης Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων. Πολιτική Χρήσης Περιβάλλον Διαχείρισης Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 30/11/2012 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Πολιτική περιεχοµένου... 4 2. Πολιτική κατάθεσης εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.Store E-Commerce Platform

GoDigital.Store E-Commerce Platform GoDigital.Store E-Commerce Platform Πλήρης διαχείριση καταλόγου και καταστήματος banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr GoDigital.Store Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντιες Δράσεις ΣΕΑΒ - Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση

Οριζόντιες Δράσεις ΣΕΑΒ - Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση Οριζόντιες Δράσεις ΣΕΑΒ - Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση Υποέργο 9 Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξία για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης, Λοιπούς Φορείς και Τελικούς Χρήστες Δράση 9.6 Δικτυακή Υπηρεσία Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών

Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Κώστας Βίγλας, Ειρήνη Λουρδή, Μάρα Νικολαΐδη, Γιώργος Πυρουνάκης, Κώστας Σαΐδης Περιεχόμενα Πώς οδηγούμαστε στο σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων Δημητριάδης Σάββας Πληροφορικός, MSc. Συνεργάτης Έργου Το Ιδρυματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ : ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΟΛΓΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : 30/02 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταδεδομένα για γεωχωρικά δεδομένα. Μέρος Β - Ανάλυση

Μεταδεδομένα για γεωχωρικά δεδομένα. Μέρος Β - Ανάλυση Μεταδεδομένα για γεωχωρικά δεδομένα Μέρος Β - Ανάλυση Θεόδωρος Βάκκας, MSc Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, GET Ltd Άγγελος Τζώτσος, Υπ. Δρ. ΕΜΠ, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Δημιουργία Υποδομών Γεωχωρικών Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Περιοδικά και Υπηρεσίες Διαδανεισμού: Αντίπαλοι ή Συνεργάτες;

Ηλεκτρονικά Περιοδικά και Υπηρεσίες Διαδανεισμού: Αντίπαλοι ή Συνεργάτες; Ηλεκτρονικά Περιοδικά και Υπηρεσίες Διαδανεισμού: Αντίπαλοι ή Συνεργάτες; Παπαδάτου Φιερούλα Φραντζή Μαρία Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης Πανεπιστήμιο Πατρών 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 1-3 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτά Λογισμικά Βιβλιοθηκών & Web 2.0 Το παράδειγμα του Koha

Ανοιχτά Λογισμικά Βιβλιοθηκών & Web 2.0 Το παράδειγμα του Koha Ανοιχτά Λογισμικά Βιβλιοθηκών & Web 2.0 Το παράδειγμα του Koha Κολοβός Φίλιππος Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Web 1.0 Η παλαιότερη «έκδοση»

Διαβάστε περισσότερα

Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός»

Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός» Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός» Ελένη Καλογεράκη Βιβλιοθηκονόµος, Msc Προϊσταµένη Βιβλιοθήκης ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισµός» e-mail: evalib@cc.uoa.gr H Βιβλιοθήκη του Ευαγγελισµού ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης, Απεικόνισης και Απευθείας Πρόσβασης στα δεδομένα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 0.1.

Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης, Απεικόνισης και Απευθείας Πρόσβασης στα δεδομένα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 0.1. Κομβικό Σημείο Επαφής Υπουργείου Εσωτερικών Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης, Απεικόνισης και Απευθείας Πρόσβασης στα δεδομένα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Έκδοση 0.1. Νοέμβρης 2014 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Υποδομή ΓΕωχωρικών Πληροφοριών

Εθνική Υποδομή ΓΕωχωρικών Πληροφοριών Εθνική Υποδομή ΓΕωχωρικών Πληροφοριών Οργανισμός Κτηματολογίου & Χαρτογραφήσεων Ελλάδας Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης και Απεικόνισης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διεύθυνση Γεωπληροφορικής Δεκέμβριος 2012 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα