ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ(Θ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ(Θ)"

Transcript

1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ(Θ) Ενότητα 1: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΕΙΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 1

2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς. 2

3 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 3

4 Ενότητα 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Χειλάς Κωνσταντίνος Διδάκτορας Φυσικής 4

5 Περιεχόμενα ενότητας 1. Ασφάλεια δικτύων 2. Από τι γίνονται η παραβιάσεις ασφάλειας 3. Σκέψεις σχετικές με την ασφάλεια 4. Τέσσερις κύριες Έννοιες 5. Εμπιστευτικότητα 6. Ακεραιότητα (integrity) 7. Προσοχή! 8. Διαθεσιμότητα 9. Συνεπαγόμενες έννοιες 10. Άλλες έννοιες 11. Ευπάθειες 12. ΑΠΕΙΛΕΣ Είδη απειλών σε σχέση με το κανάλι επικοινωνίας 13. Παθητικές επιθέσεις 14. Ενεργητικές επιθέσεις 15. Απειλές για την ασφάλεια 16. Μέτρα Προστασίας Πληροφοριακών Συστημάτων 17. Τρόποι άμυνας 18. Τύποι μέτρων προστασίας 19. Προβλήματα κατά ή για την εισαγωγή ασφάλειας 20. Πολιτικές και μηχανισμοί ασφάλειας Στόχοι της ασφάλειας (δια των μηχανισμών της) 21. Στόχοι της ασφάλειας (δια των μηχανισμών της) 22. Υποθέσεις και εμπιστοσύνη 23. Μηχανισμοί ασφαλείας (ασφαλείς, ακριβείς και ευρείς) 24. Εξασφάλιση (assurance) 25. Λειτουργικά θέματα κόστος 26. Νόμοι και εθιμικό δίκαιο 27. Ο ανθρώπινος παράγοντας (Οργανωτικά προβλήματα) 28. Εντοπισμένα προβλήματα 29. Τιμές προϊόντων κυβερνοεγκλήματος στη μαύρη αγορά 30. Οι 10 διασημότερες περιπτώσεις διαρροής πληροφοριών 31. Sensory Malware 5

6 Σκοποί ενότητας 6

7 Ασφάλεια Δικτύων 7

8 Ασφάλεια δικτύων Στα χαμηλά επίπεδα: να φτάσουν τα πακέτα στον παραλήπτη χωρίς σφάλματα Σε ανώτερο επίπεδο: να προστατευθεί η διακινούμενη πληροφορία έτσι ώστε: Να μην μπορεί να διαβαστεί από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή συσκευές Να μη μπορεί να τροποποιηθεί από μη εξουσιοδοτημένα άτομα Να μην επιτρέπεται η πρόσβαση σε υπολογιστικούς και δικτυακούς πόρους από μη εξουσιοδοτημένα άτομα Να ταυτοποιείται το πρόσωπο που στέλνει το μήνυμα Να ταυτοποιείται ένα μήνυμα και ο αποστολέας του 8

9 Οι παραβιάσεις ασφάλειας γίνονται από άτομα που προσπαθούν Να προσποριστούν κέρδος Να προκαλέσουν την προσοχή Να εκδικηθούν ή να βλάψουν κάποιον Να διασκεδάσουν Να κερδίσουν στρατηγικό πλεονέκτημα Ένα μεγάλο ποσοστό προβλημάτων ασφαλείας προκαλούνται από εσωτερικούς χρήστες, υπαλλήλους, κ.λ.π. 9

10 Σκέψεις σχετικές με την ασφάλεια Στην ασφάλεια η θεωρία και η πράξη είναι έννοιες συμβιωτικές Η ασφάλεια και η κρυπτογραφία δεν είναι έννοιες ταυτόσημες Η ασφάλεια δεν είναι μόνο επιστήμη αλλά και τέχνη 10

11 Τέσσερις κύριες Έννοιες Εμπιστευτικότητα (Confidentiality ή secrecy): η πληροφορία να πηγαίνει μόνο στα χέρια του ενδιαφερομένου Ιδιωτικότητα (privacy) Μυστικότητα (secrecy) Ακεραιότητα (Integrity): ότι το μήνυμα δεν έχει αλλοιωθεί. Προστασία από μετατροπή, διαγραφή ή/ και δημιουργία. Αυθεντικοποίηση (Authentication): Να ξέρεις σίγουρα ότι αυτός με τον οποίον μιλάς είναι αυτός που ισχυρίζεται. επέκταση στα μηνύματα που ανταλλάσσεις μαζί του Μη απάρνηση (non-repudiation): η δυνατότητα να αποδείξουμε ότι κάποιος έστειλε ένα μήνυμα και όχι κάποιος άλλος. Δηλ., ο αποστολέας του μηνύματος (ή ο δημιουργός ενός ψηφιακού εγγράφου) δεν μπορεί να αρνηθεί ότι το έστειλε. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποδείξουμε ότι ένα ηλεκτρονικό μήνυμα ( ) έχει ανοιχτεί. 11

12 Εμπιστευτικότητα Δεν αφορά μόνο στην προστασία των πληροφοριών αλλά και στην προστασία των πόρων Υποστηρίζεται μέσω μηχανισμών ελέγχου πρόσβασης (access control) Η εμπιστευτικότητα μπορεί να αφορά και στην απλή γνώση για την ύπαρξη των δεδομένων ή στην απόκρυψη χρήσης κάποιων πόρων 12

13 1. Data integrity Ακεραιότητα (integrity) 2. Origin integrity Ακεραιότητα της πηγής των δεδομένων authentication Μηχανισμοί διαφύλαξης της ακεραιότητας Ανίχνευση (detection): αναφέρουν ότι δεν μπορούμε πλέον να εμπιστευτούμε την ακεραιότητα των δεδομένων Πρόληψη (prevention): στόχος είναι να αποτρέψω μη εξουσιοδοτημένες προσπάθειες αλλαγής των δεδομένων, όπως και αλλαγή των δεδομένων με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο. (είναι άλλο να μπεις στα λογιστικά βιβλία μιας εταιρείας και να αλλάξεις δεδομένα και άλλο ο λογιστής να παραποιήσει δεδομένα προς όφελός του) 13

14 Προσοχή! Η ακεραιότητα προϋποθέτει ότι η πηγή των δεδομένων είναι έμπιστη και ότι τα δεδομένα ήταν ακέραια όταν συλλέχθηκαν ή όταν ήρθαν στην κατοχή μας (δηλαδή, πριν την ανάλυσή της προηγείται μια υπόθεση). Αντίθετα, για την εμπιστευτικότητα χρειάζεται απλά να διαπιστώσουμε αν κάποιος παρεισέφρησε στα δεδομένα μας ή όχι. 14

15 Διαθεσιμότητα Διαθεσιμότητα (availability): κρίσιμη έννοια που δεν συνδέεται όμως στενά με την έννοια της ασφάλειας. Με αυτήν ασχολείται ο κλάδος που ονομάζεται fault tolerant computing. Αναφέρεται στη δυνατότητα που έχω να χρησιμοποιήσω την πληροφορία ή τον πόρο του συστήματος που επιθυμώ (εφόσον βέβαια έχω τη δικαιοδοσία) Η σχέση της με την ασφάλεια έγκειται στο ότι κάποιος μπορεί επίτηδες να στερήσει την πρόσβαση κάποιου άλλου σε δεδομένα ή σε υπηρεσία καθιστώντας την μη-διαθέσιμη 15

16 Διαθεσιμότητα Οι ενέργειες κατά της διαθεσιμότητας εντάσσουν τους κακόβουλους χρήστες στην κατηγορία των επιτιθέμενων στην ασφάλεια του συστήματος επειδή παρακωλύουν την απρόσκοπτη πρόσβαση των νόμιμων χρηστών στο σύστημα. Τέτοιες ενέργειες ονομάζονται επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας (denial of service attacks) και γενικά είναι πολύ δύσκολο να ανιχνευθούν. Ο λόγος είναι ότι η ανίχνευσή τους βασίζεται σε στατιστικά μοντέλα για τα οποία μια μη αναμενόμενη συμπεριφορά μπορεί απλά να ερμηνευθεί ως στατιστικό ακρότατο ή ακόμη και να μην ανιχνευθεί καθόλου. 16

17 Συνεπαγόμενες έννοιες Αυθεντικοποίηση μη-απάρνηση Απόδοση ευθυνών (accountability) + χρέωση (billing) 17

18 Άλλες έννοιες Έκθεση σε κίνδυνο (exposure): μια μορφή πιθανής απώλειας (loss) ή ζημιάς (harm). Ευπάθεια (vulnerability): αδυναμία ή ευάλωτο σημείο Επίθεση (attack) Απειλή (threat): καταστάσεις όπου υπάρχει το ενδεχόμενο απωλειών ή ζημιών. Ανθρώπινες, φυσικές καταστροφές, ακούσια λάθη, ατέλειες Έλεγχος (control): προστατευτικό μέσο: πράξη, συσκευή, διαδικασία, τεχνική που μειώνει την ευπάθεια 18

19 Ευπάθειες Φυσικές (αφορούν το χώρο εγκατάστασης) Εκ φύσεως (πλημμύρες, πυρκαγιές, ) Υλικού και λογισμικού Μέσων (π.χ. μαγνητικά μέσα) Εκπομπών Επικοινωνιών Ανθρώπινες 19

20 ΑΠΕΙΛΕΣ Απειλή είναι μια πιθανή παραβίαση της ασφάλειας Η απειλή υπάρχει και χωρίς να υπάρξει παραβίαση της ασφάλειας Η ενέργεια κάποιου να παραβιάσει την ασφάλεια ενός συστήματος λέγεται επίθεση και αυτός που τη διαπράττει επιτιθέμενος 20

21 Απειλές Ο Shirey (1994) κατατάσσει τις απειλές σε 4 κατηγορίες: 1. Disclosure (αποκάλυψη, γνωστοποίηση): μηεξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφορία 2. Deception (εξαπάτηση): η αποδοχή-διανομή παραποιημένων-ψευδών δεδομένων 3. Disruption (διατάραξη, διακοπή): η διακοπή ή αποτροπή της ορθής λειτουργία 4. Usurpation (σφετερισμός): μη-εξουσιοδοτημένος έλεγχος κάποιου μέρους του συστήματος 21

22 Είδη απειλών σε σχέση με το κανάλι επικοινωνίας Διακοπή Υποκλοπή Μεταβολή Πλαστογραφία 22

23 Παθητικές επιθέσεις Παρακολούθηση επικοινωνιών Για την απόκτηση πληροφορίας Ανίχνευση περιεχομένου μηνυμάτων Ανάλυση κίνησης Υπάρχει δυνατότητα εύρεσης του τύπου της επικοινωνίας από τη συχνότητα και το μέγεθος των μηνυμάτων. Δύσκολη ανίχνευση Μπορεί να αποφευχθεί 23

24 Ενεργητικές επιθέσεις Μασκάρεμα Ο επιτιθέμενος προσποιείται ότι είναι διαφορετική οντότητα Επανάληψη (Replay) Παραποίηση μηνυμάτων Άρνηση υπηρεσίας (Denial of service) Εύκολη ανίχνευση Η ανίχνευση μπορεί να οδηγήσει σε τιμωρία Δύσκολη αντιμετώπιση 24

25 Απειλές για την ασφάλεια 25

26 Απειλές για την ασφάλεια Κλοπή ή απώλεια δεδομένων (SOS φορητές συσκευές) Κλοπή προσωπικών δεδομένων (πελατών, προσωπικού, οικονομικά ή επιχειρηματικά σχέδια) Πρόστιμα Ασύρματα δίκτυα (ασθενής ή ανύπαρκτη προστασία) Εσωτερικοί κίνδυνοι (απρόσεκτοι ή δυσαρεστημένοι υπάλληλοι) 26

27 Απειλές Υποκλοπή (snooping): είναι παθητική επίθεση κατά της εμπιστευτικότητας (wiretapping) Αλλοίωση (modification, alteration): ενεργητική επίθεση, συνήθως κατά της ακεραιότητας των δεδομένων man-in-the-middle attack Πλαστοπροσωπία (masquerading ή spoofing): είναι επίθεση κατά της αυθεντικοποίησης (origin integrity) ταυτόχρονη πράξη εξαπάτησης και σφετερισμού μπορεί να είναι τόσο ενεργητική όσο και παθητική Το «μασκάρεμα» ενδέχεται να είναι και επιθυμητή ενέργεια σε ένα δίκτυο. Η περίπτωση της εκπροσώπησης (delegation) αναφέρεται στην περίπτωση που μια οντότητα εξουσιοδοτεί μια άλλη να ενεργήσει εκ μέρους της. 27

28 Απειλές Απάρνηση (repudiation of origin): είναι ψευδής άρνηση ότι μια οντότητα απέστειλε ή δημιούργησε κάτι (πληροφορία, μήνυμα, ενέργεια, ) η προστασία από την απάρνηση είναι αρμοδιότητα των μηχανισμών ακεραιότητας Άρνηση παραλαβής (denial of receipt): η ψευδής άρνηση ότι μια οντότητα παρέλαβε πληροφορία ή μήνυμα η προστασία είναι αρμοδιότητα των μηχανισμών ακεραιότητας και διαθεσιμότητας 28

29 Απειλές Καθυστέρηση (delay): η προσωρινή παρακώλυση μιας υπηρεσίας. Αποτελεί μια μορφή σφετερισμού επειδή η επίτευξή της προϋποθέτει τον έλεγχο συσκευών του δικτύου. Χρησιμοποιείται όμως σαν εργαλείο εξαπάτησης. Είναι αρμοδιότητα των μηχανισμών διαθεσιμότητας Άρνηση υπηρεσίας (denial of service): η μακροχρόνια παρακώλυση μιας υπηρεσίας. Ισχύουν τα ίδια με την καθυστέρηση 29

30 Μέτρα Προστασίας Πληροφοριακών Φυσική ασφάλεια Συστημάτων Ασφάλεια υπολογιστικού συστήματος (computer security): ποιος δικαιούται προσπέλαση Ασφάλεια βάσεων δεδομένων Ασφάλεια Δικτύων 30

31 Τρόποι άμυνας Έλεγχος προσπέλασης στο σύστημα Έλεγχος προσπέλασης στα δεδομένα Διαχείριση συστήματος και ασφάλειας Σχεδιασμός συστήματος (αξιοποίηση δυνατοτήτων ασφάλειας) 31

32 Τύποι μέτρων προστασίας Κρυπτογράφηση: Η κύρια μέθοδος προστασίας των δεδομένων κατά τη μετάδοσή τους Μέτρα λογισμικού: χρήση προτύπων, λειτουργικό σύστημα, μέτρα στα προγράμματα (π.χ. pswd στις ΒΔ) Μέτρα υλικού συσκευές κρυπτογράφησης ή βιομετρικής αναγνώρισης χρηστών (ίριδα, δακτυλικά απ., hasp, κάρτες πρόσβασης κ.α.) Φυσικά μέτρα υλικού κλειδαριές, back up, UPS, κλιματισμός, Πολιτικές ασφάλειας. π.χ. συχνή αλλαγή συνθηματικών! Απαραίτητες σε μεγάλους οργανισμούς 32

33 Πηγή: Sophos Labs passwords-you-should-never-use/ 33

34 Προβλήματα κατά ή για την εισαγωγή ασφάλειας Δεν σχεδιάζεται / περιλαμβάνεται από την αρχή αλλά προστίθεται μετά Κοστίζει, συνήθως, αρκετά. Μεγάλη πολυπλοκότητα (κυρίως στα λογισμικά) Το κύριο πρόβλημα ασφάλειας είναι οι χρήστες 34

35 Πολιτικές και μηχανισμοί ασφάλειας Η πολιτική ασφάλειας είναι μια δήλωση του τι επιτρέπεται και τι όχι Ένας μηχανισμός ασφάλειας είναι μια μέθοδος, εργαλείο ή διαδικασία για την επιβολή μιας πολιτικής ασφάλειας π.χ. στο εργαστήριο απαγορεύεται η αντιγραφή αρχείων των συμφοιτητών σας [Πολιτική] Η δημιουργία χρηστών και φακέλων με δικαιώματα πρόσβασης είναι ο μηχανισμός Αν δω τα αρχεία κάποιου χωρίς να τα αντιγράψω είναι παραβίαση ασφαλείας; Αν κάποιος δεν προστάτεψε επαρκώς τα αρχεία του, είναι υπεύθυνος για την απώλειά τους ή για άλλη ενέργεια; Πώς τεκμηριώνω ότι οι χρήστες αποδέχονται τους όρους χρήσης; Ερώτημα: πώς περιγράφω επαρκώς με χρήση φυσικής γλώσσας τις τεχνικές απαιτήσεις μιας πολιτικής ασφάλειας; 35

36 Στόχοι της ασφάλειας (δια των μηχανισμών της) Η αποτροπή (prevention) των επιθέσεων Η ανίχνευση (detection) των επιθέσεων Η ανάνηψη (recovery) των συστημάτων μετά την επίθεση περιλαμβάνει και την αναχαίτιση της επίθεσης H «αντεπίθεση» Forensics analysis (δικανική ανάλυση) 36

37 Υποθέσεις και εμπιστοσύνη Έστω ότι έχω ένα κλειδί για να ανοίγω την κλειδαριά του γραφείου μου Υπόθεση 1 η : Η κλειδαριά είναι απαραβίαστη Υπόθεση 2 η : Κανένας έμπειρος μη-έμπιστος κλειδαράς δεν θα ενδιαφερθεί για το περιεχόμενο του γραφείου μου Αν μια τουλάχιστον από τις υποθέσεις μου είναι ψευδής τότε ο μηχανισμός ασφάλειας είναι αναξιόπιστος 37

38 Υποθέσεις και εμπιστοσύνη Όποιος σχεδιάζει πολιτικές ασφαλείας κάνει δύο υποθέσεις: 1 ον : η πολιτική διχοτομεί σωστά και χωρίς αμφιβολία τις καταστάσεις του συστήματος σε «ασφαλείς» και «μη-ασφαλείς» π.χ. η πολιτική μιας τράπεζας να επιτρέπει τη μεταφορά χρημάτων μεταξύ λογαριασμών από το προσωπικό της, είναι σωστή πολιτική; 2 ον : οι μηχανισμοί ασφάλειας απαγορεύουν το σύστημα να εισέλθει σε μη ασφαλή κατάσταση (άρα είναι επαρκείς και μπορούν να επιβάλουν την πολιτική) Αν μια από τις δύο δεν ισχύει, τότε έχουμε ένα μη ασφαλές σύστημα 38

39 Μηχανισμοί ασφαλείας (ασφαλείς, ακριβείς και ευρείς) Έστω Ρ το σύνολο όλων των πιθανών καταστάσεων του συστήματος Q το σύνολο όλων των ασφαλών καταστάσεων (όπως ορίζονται στην πολιτική ασφάλειας του συστήματος) Έστω ότι οι μηχανισμοί ασφάλειας περιορίζουν το σύστημα σε R καταστάσεις (ώστε R P) ΟΡΙΣΜΟΣ: Ένας μηχανισμός ασφαλείας είναι: Ασφαλής (secure) αν R Q Ακριβής (precise) αν R=Q Ευρύς (broad) αν υπάρχουν r καταστάσεις τέτοιες ώστε r R και r Q Ιδανικά, η ένωση όλων των μηχανισμών ασφαλείας θα πρέπει να δημιουργεί έναν ακριβή μηχανισμό. Στην πράξη οι μηχανισμοί είναι ευρείς. Επιτρέπουν το σύστημα να εισέλθει σε μη ασφαλείς καταστάσεις. 39

40 Μηχανισμοί ασφαλείας Η εμπιστοσύνη στους μηχανισμούς ασφαλείας προϋποθέτει ότι: 1. Κάθε μηχανισμός έχει σχεδιαστεί να υλοποιεί ένα ή περισσότερα κομμάτια (τμήματα) της πολιτικής ασφάλειας 2. Η ένωση των μηχανισμών υλοποιεί κάθε πτυχή της πολιτικής 3. Οι μηχανισμοί έχουν υλοποιηθεί σωστά 4. Οι μηχανισμοί έχουν εγκατασταθεί και διαχειρίζονται σωστά 40

41 Εξασφάλιση (assurance) Η εμπιστοσύνη δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί Στο φαρμακείο αγοράζω ένα φάρμακο που το παρασκεύασε ένα γνωστό εργοστάσιο με καλή φήμη, το έλεγξε ο ΕΟΦ, και παραδίδεται σε εμένα νωρίτερα από την ημερομηνία λήξης του, μέσα σε κατάλληλη συσκευασία προφύλαξης με την ταινία ασφαλείας στη θέση της. Αυτό εν γένει θεωρείται ασφαλές φάρμακο. 41

42 Εξασφάλιση (assurance) Οι προδιαγραφές, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός συστήματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για τον προσδιορισμό της εμπιστοσύνης στο σύστημα. Προδιαγραφή (specification) είναι μια διατύπωση της επιθυμητής λειτουργικότητας του συστήματος Ο σχεδιασμός (design) ενός συστήματος μεταφράζει τις προδιαγραφές στα συστατικά μέρη του συστήματος που θα τις υλοποιούν Με δοσμένο σχεδιασμό, η υλοποίηση (implementation) δημιουργεί ένα σύστημα που τον ικανοποιεί. Η δυσκολία βρίσκεται στην πολυπλοκότητα να αποδείξεις ότι ένα πρόγραμμα υλοποιεί με σωστό τρόπο τον σχεδιασμό και κατ επέκταση τις προδιαγραφές 42

43 Λειτουργικά θέματα κόστος Κάθε εταιρεία οργανισμός πρέπει να εκτιμά αν το κόστος για την εφαρμογή των μέσων προστασίας ισορροπείται από το κέρδος της προστασίας που προσφέρουν. Μια τέτοια ανάλυση είναι συνήθως υποκειμενική και εξαρτάται από μια πληθώρα μη μετρήσιμων παραγόντων όπως είναι η νομοθεσία, το κανονιστικό πλαίσιο, η κοινωνική ή/και η εταιρική ηθική, κλπ 43

44 Λειτουργικά θέματα κόστος Cost-Benefit Analysis: η εκτίμηση του κόστους εφαρμογής της ασφάλειας έναντι του κόστους που θα είχε η πιθανή καταστροφή και ανάνηψη των συστημάτων Risk Analysis: Ανάλυση των παραγόντων που προσδιορίζουν τους κινδύνους και οδηγούν στην απόφαση αν τα συστήματα πρέπει να προστατευτούν Το ρίσκο είναι συνάρτηση του περιβάλλοντος Το ρίσκο αλλάζει με το χρόνο Κάποια ρίσκα φαίνονται μακρινά αλλά είναι υπαρκτά Analysis Paralysis 44

45 Νόμοι και εθιμικό δίκαιο Ειδική νομοθεσία, π.χ. εξαγωγή κρυπτογραφικού λογισμικού Διαφορές στη νομοθεσία μεταξύ χωρών Διαφορές ανάμεσα στο τι είναι νόμιμο και τι ηθικό ή κοινωνικά αποδεκτό, π.χ. χρήση DNA για αυθεντικοποίηση 45

46 Ο ανθρώπινος παράγοντας (Οργανωτικά προβλήματα) Η ανάγκη για ασφάλεια δεν είναι προφανής σε όλους παρά μόνο αν υπάρξει πρόβλημα Ένας ασφαλής μηχανισμός ή διαδικασία μπορεί να είναι πιο αργός και αυτό να μεταφράζεται από κάποιους ως χαμηλή παραγωγικότητα Οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση των μηχανισμών ασφαλείας συνήθως δεν έχουν την εξουσία να τους επιβάλλουν. Υπευθυνότητα χωρίς εξουσία δημιουργεί τα ίδια προβλήματα που δημιουργεί και η εξουσία χωρίς υπευθυνότητα. Σύνηθες εταιρικό πρόβλημα είναι ότι το έμπειρο προσωπικό είναι φορτωμένο με δουλειά Η έλλειψη πόρων (οικονομικών, εξοπλισμού, προσωπικού, ) 46

47 Ο ανθρώπινος παράγοντας (Ανθρώπινα προβλήματα) Ο κίνδυνος από μέσα (insiders) Ελλιπής εκπαίδευση Κακή χρήση μηχανισμών ασφαλείας (π.χ. κακά συνθηματικά) Κοινωνική μηχανική (social engineering)! Κακές ρυθμίσεις συστημάτων (system misconfiguration) Εγγενείς αδυναμίες των συστημάτων 47

48 Εντοπισμένα προβλήματα 63% missing Microsoft patches 5% no antivirus 50% no firewall 81% no compliant software Μέσο κόστος από την απώλεια δεδομένων $202/εγγραφή από το 2006 Πηγή: SOPHOS LABS,

49 Τιμές προϊόντων κυβερνοεγκλήματος στη μαύρη αγορά Credit card details: $2-90 Money laundering: 10-40% of total Card cloners: $ Spam rental: From $15 VPN rental: $20 for three months Online Stores: $ Πηγή: Panda Security, The-Cyber-Crime-Black-Market,

50 Οι 10 διασημότερες περιπτώσεις διαρροής πληροφοριών PFC Bradley Manning (U.S. Army): Manning is alleged to have downloaded thousands of classified documents and provided them to whistleblower organization WikiLeaks. Manning has not yet been convicted... Yonggang "Gary" Min (DuPont): Min had accepted position with DuPont competitor Victrex, but did not give notice for months. During this time he secretly copied thousands of confidential documents said to be worth as much as $400 million dollars. It is not clear if the documents were passed on to Victrex... Xiaodong Sheldon Meng (Quantum3D): Meng,while working for defense contractor Quantum3D, engaged in espionage activities in the behalf of The People's Republic of China between 2002 and Meng was the first person convicted under the Economic Espionage Act of Ross Klein (Starwood Hotels and Resorts Worldwide): Klein and another executive of Starwood took positions with rival Hilton and made off with some 100,000 documents that detailed a new line of "lifestyle" hotels the company was developing. They have not been charged with a crime, but have been banned from holding positions in the industry, and Hilton settled a lawsuit with Starwood out of court... Jose Ignacio Lopez (GM): Lopez and another executive left GM for Volkswagen, taking with them over two million pages of documents considered "top secret" by GM, including business plans, blue prints for production, and vehicle designs. Lopez has avoided prosecution and remains in Spain. Volkswagen settled with GM for $100 million dollars and committed to buying $1 billion in GM parts. Πηγή: ThreatPost (http://threatpost.com/en_us/slideshow/infamous%20insiders%3a%2010%20eye%20popping%20heists%20by%20insiders?page=0) 50

51 Οι 10 διασημότερες περιπτώσεις διαρροής πληροφοριών Robert Hanssen (FBI): Hanssen was a career FBI agent who provided intelligence to the Soviets, including the names of operatives and double agents, in exchange for over $1 million in cash and diamonds between 1979 and At times he even headed the FBI unit responsible for tracking and arresting Soviet agents. He was sentenced to life in prison... Xiang Dong ("Mike") Yu (Ford Motor): Yu made copies of some 4000 confidential ford documents and provided them to Beijing Automotive Company, where he had accepted a position.the information is valued at $50 million dollars, and yu faces up to six years in prison and as much as $150,000 in fines if convicted... Noshir Gowadia (Northrop Grumman): Gowadia is noted for designing the propulsion systems for the B-2 bomber, and selling the information to the People's Republic of China along with information that aided the Chinese in developing a stealth cruise missile, among other acts of espionage... Fei Ye and Ming Zhong (Transmeta, Sun Microsoystems, NEC and Trident Microsystems): Ye and Zhong used a front company called Supervision to steal information on super integrated circuit chips from several U.S. companies, and are alleged to have made attempts to transport the information to China. they were convicted and sentenced to one year in jail... Dongfan "Greg" Chung (Boeing): Chung was convicted of attempting to pass along secrets related to the Space Shuttle, the C-17 military transport aircraft and Delta IV rocket to China. he had more than 300,000 sensitive documents stored on his home computer, which he claimed was research material for a book. He was sentenced to fifteen years in prison... 51

52 Sensory Malware PlaceRaider (Android proof of concept) Robert Templemany, Zahid Rahmany, David Crandally, Apu Kapadiay, PlaceRaider: Virtual Theft in Physical Spaces with Smartphones,

53 ! 53

54 Τέλος Ενότητας 54

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ Κοζάνη 2012 2 ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΓΡΗΓΟΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 (κεφάλαιο 14) Τεχνολογία Προστασίας από Εξωτερικούς Κινδύνους

Ενότητα 2 (κεφάλαιο 14) Τεχνολογία Προστασίας από Εξωτερικούς Κινδύνους ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 2 (κεφάλαιο 14) Τεχνολογία Προστασίας από Εξωτερικούς Κινδύνους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΈΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ CLOUD

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΈΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ CLOUD ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ A.M.: 65753 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών

Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ MARKETING Υπό των φοιτητριών : Ζήση Αικατερίνης (Α.Μ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 14001 ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΟΣΤΡΕΦΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ι.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΟΣΤΡΕΦΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΟΣΤΡΕΦΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ι. ΚΟΥΦΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2011 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Οι ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και ορθή εισαγωγή του Φακέλου υγείας σε Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση»

«Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και ορθή εισαγωγή του Φακέλου υγείας σε Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ «Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και ορθή εισαγωγή του Φακέλου υγείας σε Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας Πτυχιακή Εργασία Θέμα: «Το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα παραδοσιακά τυριά.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ COMPARATIVE STUDY OF TRANSPORT LAYER PROTOCOLS FOR MULTIMEDIA APPLICATIONS

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ COMPARATIVE STUDY OF TRANSPORT LAYER PROTOCOLS FOR MULTIMEDIA APPLICATIONS ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Π. Κασαπίδης *, Κ. Βασιλάκης *, Μ. Νικολαΐδου *, Π. Γεωργιάδης *, Γρ. Βότσης **, Ν. Πρόνιος ** ΠΕΡΙΛΗΨΗ * Πανεπιστήμιο Αθηνών **

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Logistics ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

HTML. το IPOD NANO 8GB 3rd gen. Αποκαλύπτουμε. Review:

HTML. το IPOD NANO 8GB 3rd gen. Αποκαλύπτουμε. Review: ΤΕΥΧΟΣ 1 IAN 2009 Το περιοδικό των φοιτητών της Πληροφορικής Ο.Π.Α με την υποστήριξη του Venus, επίσημης online κοινότητας του τμήματος Review: Αποκαλύπτουμε Φτιάξ site χ τε το πρώ το ρησιμ οποιώ σας ντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ EMC. Ιδιωτικό εικονικό περιβάλλον σημαίνει επιχείρηση: Μείωση κόστους, αύξηση ευελιξίας

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ EMC. Ιδιωτικό εικονικό περιβάλλον σημαίνει επιχείρηση: Μείωση κόστους, αύξηση ευελιξίας ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ EMC Ιδιωτικό εικονικό περιβάλλον σημαίνει επιχείρηση: Μείωση κόστους, αύξηση ευελιξίας Τι είναι το ιδιωτικό εικονικό περιβάλλον (private cloud); Το ιδιωτικό εικονικό περιβάλλον είναι ένας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Προσφώνηση Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων... 2 Εισαγωγή... 4

Περιεχόμενα. Προσφώνηση Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων... 2 Εισαγωγή... 4 Περιεχόμενα Προσφώνηση Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων... 2 Εισαγωγή... 4 Ο Διαδικτυακός Κόσμος... 5 Προτερήματα Διαδικτύου...5 Προκλήσεις του Διαδικτύου...6 Ασφάλεια και Διαδίκτυο...6 Ψηφιακό χάσμα...7

Διαβάστε περισσότερα

Πυλώνας 2 Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης Πυλώνας 4 Σχέσεις με το Εξωτερικό Περιβάλλον

Πυλώνας 2 Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης Πυλώνας 4 Σχέσεις με το Εξωτερικό Περιβάλλον 1 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πυλώνας 2 Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης Πυλώνας 4 Σχέσεις με το Εξωτερικό Περιβάλλον Εκπαιδευτικό Υλικό Ενότητες Α. Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ Μάρτιος 2005 I ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στον

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Μην παίρνεις τίποτα ως δεδομένο... Σκέψου πιο... προσωπικά!

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Μην παίρνεις τίποτα ως δεδομένο... Σκέψου πιο... προσωπικά! Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Μην παίρνεις τίποτα ως δεδομένο... Σκέψου πιο... προσωπικά! Μαθαίνω για τα προσωπικά μου δεδομένα Ιδιωτικότητα, παρακαλώ! Η ιδιωτική σου ζωή είναι πολύτιμη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ 5 ΔΥΝΑΜΕΩΝ (5 FORCES) ΤΟΥ MICHAEL PORTER ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΛΑΘΟΥΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Χάρης Μαυράκης Διπλωματική Εργασία που υποβλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΡΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΝΤΕΛΗΣ Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: ΟΧΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: ΟΧΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΣΠΟΥΔΑΙ», Τόμος 56, Τεύχος 4ο, (2006) / «SPOUDAI», Vol. 56, No 4, (2006), University of Piraeus, pp. 85-105 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: ΟΧΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υπό Κωνσταντίνου Ζ. Μέκου

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής Διοίκηση Παραγωγής Είναι ο επιστημονικός κλάδος που πραγματεύεται τον Σχεδιασμό και τη Λειτουργία Συστημάτων Παραγωγής. Περιλαμβάνει: 1) Γενικές αρχές δηλ. το σύνολο των στόχων και κανόνων για τον ορθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Π.Μ.Σ. Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση : Δικτυοκεντρικά Συστήματα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Περιβάλλοντα Οπτικοποίησης Σχέσεων και

Διαβάστε περισσότερα