ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ(Θ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ(Θ)"

Transcript

1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ(Θ) Ενότητα 1: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΕΙΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 1

2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς. 2

3 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 3

4 Ενότητα 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Χειλάς Κωνσταντίνος Διδάκτορας Φυσικής 4

5 Περιεχόμενα ενότητας 1. Ασφάλεια δικτύων 2. Από τι γίνονται η παραβιάσεις ασφάλειας 3. Σκέψεις σχετικές με την ασφάλεια 4. Τέσσερις κύριες Έννοιες 5. Εμπιστευτικότητα 6. Ακεραιότητα (integrity) 7. Προσοχή! 8. Διαθεσιμότητα 9. Συνεπαγόμενες έννοιες 10. Άλλες έννοιες 11. Ευπάθειες 12. ΑΠΕΙΛΕΣ Είδη απειλών σε σχέση με το κανάλι επικοινωνίας 13. Παθητικές επιθέσεις 14. Ενεργητικές επιθέσεις 15. Απειλές για την ασφάλεια 16. Μέτρα Προστασίας Πληροφοριακών Συστημάτων 17. Τρόποι άμυνας 18. Τύποι μέτρων προστασίας 19. Προβλήματα κατά ή για την εισαγωγή ασφάλειας 20. Πολιτικές και μηχανισμοί ασφάλειας Στόχοι της ασφάλειας (δια των μηχανισμών της) 21. Στόχοι της ασφάλειας (δια των μηχανισμών της) 22. Υποθέσεις και εμπιστοσύνη 23. Μηχανισμοί ασφαλείας (ασφαλείς, ακριβείς και ευρείς) 24. Εξασφάλιση (assurance) 25. Λειτουργικά θέματα κόστος 26. Νόμοι και εθιμικό δίκαιο 27. Ο ανθρώπινος παράγοντας (Οργανωτικά προβλήματα) 28. Εντοπισμένα προβλήματα 29. Τιμές προϊόντων κυβερνοεγκλήματος στη μαύρη αγορά 30. Οι 10 διασημότερες περιπτώσεις διαρροής πληροφοριών 31. Sensory Malware 5

6 Σκοποί ενότητας 6

7 Ασφάλεια Δικτύων 7

8 Ασφάλεια δικτύων Στα χαμηλά επίπεδα: να φτάσουν τα πακέτα στον παραλήπτη χωρίς σφάλματα Σε ανώτερο επίπεδο: να προστατευθεί η διακινούμενη πληροφορία έτσι ώστε: Να μην μπορεί να διαβαστεί από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή συσκευές Να μη μπορεί να τροποποιηθεί από μη εξουσιοδοτημένα άτομα Να μην επιτρέπεται η πρόσβαση σε υπολογιστικούς και δικτυακούς πόρους από μη εξουσιοδοτημένα άτομα Να ταυτοποιείται το πρόσωπο που στέλνει το μήνυμα Να ταυτοποιείται ένα μήνυμα και ο αποστολέας του 8

9 Οι παραβιάσεις ασφάλειας γίνονται από άτομα που προσπαθούν Να προσποριστούν κέρδος Να προκαλέσουν την προσοχή Να εκδικηθούν ή να βλάψουν κάποιον Να διασκεδάσουν Να κερδίσουν στρατηγικό πλεονέκτημα Ένα μεγάλο ποσοστό προβλημάτων ασφαλείας προκαλούνται από εσωτερικούς χρήστες, υπαλλήλους, κ.λ.π. 9

10 Σκέψεις σχετικές με την ασφάλεια Στην ασφάλεια η θεωρία και η πράξη είναι έννοιες συμβιωτικές Η ασφάλεια και η κρυπτογραφία δεν είναι έννοιες ταυτόσημες Η ασφάλεια δεν είναι μόνο επιστήμη αλλά και τέχνη 10

11 Τέσσερις κύριες Έννοιες Εμπιστευτικότητα (Confidentiality ή secrecy): η πληροφορία να πηγαίνει μόνο στα χέρια του ενδιαφερομένου Ιδιωτικότητα (privacy) Μυστικότητα (secrecy) Ακεραιότητα (Integrity): ότι το μήνυμα δεν έχει αλλοιωθεί. Προστασία από μετατροπή, διαγραφή ή/ και δημιουργία. Αυθεντικοποίηση (Authentication): Να ξέρεις σίγουρα ότι αυτός με τον οποίον μιλάς είναι αυτός που ισχυρίζεται. επέκταση στα μηνύματα που ανταλλάσσεις μαζί του Μη απάρνηση (non-repudiation): η δυνατότητα να αποδείξουμε ότι κάποιος έστειλε ένα μήνυμα και όχι κάποιος άλλος. Δηλ., ο αποστολέας του μηνύματος (ή ο δημιουργός ενός ψηφιακού εγγράφου) δεν μπορεί να αρνηθεί ότι το έστειλε. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποδείξουμε ότι ένα ηλεκτρονικό μήνυμα ( ) έχει ανοιχτεί. 11

12 Εμπιστευτικότητα Δεν αφορά μόνο στην προστασία των πληροφοριών αλλά και στην προστασία των πόρων Υποστηρίζεται μέσω μηχανισμών ελέγχου πρόσβασης (access control) Η εμπιστευτικότητα μπορεί να αφορά και στην απλή γνώση για την ύπαρξη των δεδομένων ή στην απόκρυψη χρήσης κάποιων πόρων 12

13 1. Data integrity Ακεραιότητα (integrity) 2. Origin integrity Ακεραιότητα της πηγής των δεδομένων authentication Μηχανισμοί διαφύλαξης της ακεραιότητας Ανίχνευση (detection): αναφέρουν ότι δεν μπορούμε πλέον να εμπιστευτούμε την ακεραιότητα των δεδομένων Πρόληψη (prevention): στόχος είναι να αποτρέψω μη εξουσιοδοτημένες προσπάθειες αλλαγής των δεδομένων, όπως και αλλαγή των δεδομένων με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο. (είναι άλλο να μπεις στα λογιστικά βιβλία μιας εταιρείας και να αλλάξεις δεδομένα και άλλο ο λογιστής να παραποιήσει δεδομένα προς όφελός του) 13

14 Προσοχή! Η ακεραιότητα προϋποθέτει ότι η πηγή των δεδομένων είναι έμπιστη και ότι τα δεδομένα ήταν ακέραια όταν συλλέχθηκαν ή όταν ήρθαν στην κατοχή μας (δηλαδή, πριν την ανάλυσή της προηγείται μια υπόθεση). Αντίθετα, για την εμπιστευτικότητα χρειάζεται απλά να διαπιστώσουμε αν κάποιος παρεισέφρησε στα δεδομένα μας ή όχι. 14

15 Διαθεσιμότητα Διαθεσιμότητα (availability): κρίσιμη έννοια που δεν συνδέεται όμως στενά με την έννοια της ασφάλειας. Με αυτήν ασχολείται ο κλάδος που ονομάζεται fault tolerant computing. Αναφέρεται στη δυνατότητα που έχω να χρησιμοποιήσω την πληροφορία ή τον πόρο του συστήματος που επιθυμώ (εφόσον βέβαια έχω τη δικαιοδοσία) Η σχέση της με την ασφάλεια έγκειται στο ότι κάποιος μπορεί επίτηδες να στερήσει την πρόσβαση κάποιου άλλου σε δεδομένα ή σε υπηρεσία καθιστώντας την μη-διαθέσιμη 15

16 Διαθεσιμότητα Οι ενέργειες κατά της διαθεσιμότητας εντάσσουν τους κακόβουλους χρήστες στην κατηγορία των επιτιθέμενων στην ασφάλεια του συστήματος επειδή παρακωλύουν την απρόσκοπτη πρόσβαση των νόμιμων χρηστών στο σύστημα. Τέτοιες ενέργειες ονομάζονται επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας (denial of service attacks) και γενικά είναι πολύ δύσκολο να ανιχνευθούν. Ο λόγος είναι ότι η ανίχνευσή τους βασίζεται σε στατιστικά μοντέλα για τα οποία μια μη αναμενόμενη συμπεριφορά μπορεί απλά να ερμηνευθεί ως στατιστικό ακρότατο ή ακόμη και να μην ανιχνευθεί καθόλου. 16

17 Συνεπαγόμενες έννοιες Αυθεντικοποίηση μη-απάρνηση Απόδοση ευθυνών (accountability) + χρέωση (billing) 17

18 Άλλες έννοιες Έκθεση σε κίνδυνο (exposure): μια μορφή πιθανής απώλειας (loss) ή ζημιάς (harm). Ευπάθεια (vulnerability): αδυναμία ή ευάλωτο σημείο Επίθεση (attack) Απειλή (threat): καταστάσεις όπου υπάρχει το ενδεχόμενο απωλειών ή ζημιών. Ανθρώπινες, φυσικές καταστροφές, ακούσια λάθη, ατέλειες Έλεγχος (control): προστατευτικό μέσο: πράξη, συσκευή, διαδικασία, τεχνική που μειώνει την ευπάθεια 18

19 Ευπάθειες Φυσικές (αφορούν το χώρο εγκατάστασης) Εκ φύσεως (πλημμύρες, πυρκαγιές, ) Υλικού και λογισμικού Μέσων (π.χ. μαγνητικά μέσα) Εκπομπών Επικοινωνιών Ανθρώπινες 19

20 ΑΠΕΙΛΕΣ Απειλή είναι μια πιθανή παραβίαση της ασφάλειας Η απειλή υπάρχει και χωρίς να υπάρξει παραβίαση της ασφάλειας Η ενέργεια κάποιου να παραβιάσει την ασφάλεια ενός συστήματος λέγεται επίθεση και αυτός που τη διαπράττει επιτιθέμενος 20

21 Απειλές Ο Shirey (1994) κατατάσσει τις απειλές σε 4 κατηγορίες: 1. Disclosure (αποκάλυψη, γνωστοποίηση): μηεξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφορία 2. Deception (εξαπάτηση): η αποδοχή-διανομή παραποιημένων-ψευδών δεδομένων 3. Disruption (διατάραξη, διακοπή): η διακοπή ή αποτροπή της ορθής λειτουργία 4. Usurpation (σφετερισμός): μη-εξουσιοδοτημένος έλεγχος κάποιου μέρους του συστήματος 21

22 Είδη απειλών σε σχέση με το κανάλι επικοινωνίας Διακοπή Υποκλοπή Μεταβολή Πλαστογραφία 22

23 Παθητικές επιθέσεις Παρακολούθηση επικοινωνιών Για την απόκτηση πληροφορίας Ανίχνευση περιεχομένου μηνυμάτων Ανάλυση κίνησης Υπάρχει δυνατότητα εύρεσης του τύπου της επικοινωνίας από τη συχνότητα και το μέγεθος των μηνυμάτων. Δύσκολη ανίχνευση Μπορεί να αποφευχθεί 23

24 Ενεργητικές επιθέσεις Μασκάρεμα Ο επιτιθέμενος προσποιείται ότι είναι διαφορετική οντότητα Επανάληψη (Replay) Παραποίηση μηνυμάτων Άρνηση υπηρεσίας (Denial of service) Εύκολη ανίχνευση Η ανίχνευση μπορεί να οδηγήσει σε τιμωρία Δύσκολη αντιμετώπιση 24

25 Απειλές για την ασφάλεια 25

26 Απειλές για την ασφάλεια Κλοπή ή απώλεια δεδομένων (SOS φορητές συσκευές) Κλοπή προσωπικών δεδομένων (πελατών, προσωπικού, οικονομικά ή επιχειρηματικά σχέδια) Πρόστιμα Ασύρματα δίκτυα (ασθενής ή ανύπαρκτη προστασία) Εσωτερικοί κίνδυνοι (απρόσεκτοι ή δυσαρεστημένοι υπάλληλοι) 26

27 Απειλές Υποκλοπή (snooping): είναι παθητική επίθεση κατά της εμπιστευτικότητας (wiretapping) Αλλοίωση (modification, alteration): ενεργητική επίθεση, συνήθως κατά της ακεραιότητας των δεδομένων man-in-the-middle attack Πλαστοπροσωπία (masquerading ή spoofing): είναι επίθεση κατά της αυθεντικοποίησης (origin integrity) ταυτόχρονη πράξη εξαπάτησης και σφετερισμού μπορεί να είναι τόσο ενεργητική όσο και παθητική Το «μασκάρεμα» ενδέχεται να είναι και επιθυμητή ενέργεια σε ένα δίκτυο. Η περίπτωση της εκπροσώπησης (delegation) αναφέρεται στην περίπτωση που μια οντότητα εξουσιοδοτεί μια άλλη να ενεργήσει εκ μέρους της. 27

28 Απειλές Απάρνηση (repudiation of origin): είναι ψευδής άρνηση ότι μια οντότητα απέστειλε ή δημιούργησε κάτι (πληροφορία, μήνυμα, ενέργεια, ) η προστασία από την απάρνηση είναι αρμοδιότητα των μηχανισμών ακεραιότητας Άρνηση παραλαβής (denial of receipt): η ψευδής άρνηση ότι μια οντότητα παρέλαβε πληροφορία ή μήνυμα η προστασία είναι αρμοδιότητα των μηχανισμών ακεραιότητας και διαθεσιμότητας 28

29 Απειλές Καθυστέρηση (delay): η προσωρινή παρακώλυση μιας υπηρεσίας. Αποτελεί μια μορφή σφετερισμού επειδή η επίτευξή της προϋποθέτει τον έλεγχο συσκευών του δικτύου. Χρησιμοποιείται όμως σαν εργαλείο εξαπάτησης. Είναι αρμοδιότητα των μηχανισμών διαθεσιμότητας Άρνηση υπηρεσίας (denial of service): η μακροχρόνια παρακώλυση μιας υπηρεσίας. Ισχύουν τα ίδια με την καθυστέρηση 29

30 Μέτρα Προστασίας Πληροφοριακών Φυσική ασφάλεια Συστημάτων Ασφάλεια υπολογιστικού συστήματος (computer security): ποιος δικαιούται προσπέλαση Ασφάλεια βάσεων δεδομένων Ασφάλεια Δικτύων 30

31 Τρόποι άμυνας Έλεγχος προσπέλασης στο σύστημα Έλεγχος προσπέλασης στα δεδομένα Διαχείριση συστήματος και ασφάλειας Σχεδιασμός συστήματος (αξιοποίηση δυνατοτήτων ασφάλειας) 31

32 Τύποι μέτρων προστασίας Κρυπτογράφηση: Η κύρια μέθοδος προστασίας των δεδομένων κατά τη μετάδοσή τους Μέτρα λογισμικού: χρήση προτύπων, λειτουργικό σύστημα, μέτρα στα προγράμματα (π.χ. pswd στις ΒΔ) Μέτρα υλικού συσκευές κρυπτογράφησης ή βιομετρικής αναγνώρισης χρηστών (ίριδα, δακτυλικά απ., hasp, κάρτες πρόσβασης κ.α.) Φυσικά μέτρα υλικού κλειδαριές, back up, UPS, κλιματισμός, Πολιτικές ασφάλειας. π.χ. συχνή αλλαγή συνθηματικών! Απαραίτητες σε μεγάλους οργανισμούς 32

33 Πηγή: Sophos Labs passwords-you-should-never-use/ 33

34 Προβλήματα κατά ή για την εισαγωγή ασφάλειας Δεν σχεδιάζεται / περιλαμβάνεται από την αρχή αλλά προστίθεται μετά Κοστίζει, συνήθως, αρκετά. Μεγάλη πολυπλοκότητα (κυρίως στα λογισμικά) Το κύριο πρόβλημα ασφάλειας είναι οι χρήστες 34

35 Πολιτικές και μηχανισμοί ασφάλειας Η πολιτική ασφάλειας είναι μια δήλωση του τι επιτρέπεται και τι όχι Ένας μηχανισμός ασφάλειας είναι μια μέθοδος, εργαλείο ή διαδικασία για την επιβολή μιας πολιτικής ασφάλειας π.χ. στο εργαστήριο απαγορεύεται η αντιγραφή αρχείων των συμφοιτητών σας [Πολιτική] Η δημιουργία χρηστών και φακέλων με δικαιώματα πρόσβασης είναι ο μηχανισμός Αν δω τα αρχεία κάποιου χωρίς να τα αντιγράψω είναι παραβίαση ασφαλείας; Αν κάποιος δεν προστάτεψε επαρκώς τα αρχεία του, είναι υπεύθυνος για την απώλειά τους ή για άλλη ενέργεια; Πώς τεκμηριώνω ότι οι χρήστες αποδέχονται τους όρους χρήσης; Ερώτημα: πώς περιγράφω επαρκώς με χρήση φυσικής γλώσσας τις τεχνικές απαιτήσεις μιας πολιτικής ασφάλειας; 35

36 Στόχοι της ασφάλειας (δια των μηχανισμών της) Η αποτροπή (prevention) των επιθέσεων Η ανίχνευση (detection) των επιθέσεων Η ανάνηψη (recovery) των συστημάτων μετά την επίθεση περιλαμβάνει και την αναχαίτιση της επίθεσης H «αντεπίθεση» Forensics analysis (δικανική ανάλυση) 36

37 Υποθέσεις και εμπιστοσύνη Έστω ότι έχω ένα κλειδί για να ανοίγω την κλειδαριά του γραφείου μου Υπόθεση 1 η : Η κλειδαριά είναι απαραβίαστη Υπόθεση 2 η : Κανένας έμπειρος μη-έμπιστος κλειδαράς δεν θα ενδιαφερθεί για το περιεχόμενο του γραφείου μου Αν μια τουλάχιστον από τις υποθέσεις μου είναι ψευδής τότε ο μηχανισμός ασφάλειας είναι αναξιόπιστος 37

38 Υποθέσεις και εμπιστοσύνη Όποιος σχεδιάζει πολιτικές ασφαλείας κάνει δύο υποθέσεις: 1 ον : η πολιτική διχοτομεί σωστά και χωρίς αμφιβολία τις καταστάσεις του συστήματος σε «ασφαλείς» και «μη-ασφαλείς» π.χ. η πολιτική μιας τράπεζας να επιτρέπει τη μεταφορά χρημάτων μεταξύ λογαριασμών από το προσωπικό της, είναι σωστή πολιτική; 2 ον : οι μηχανισμοί ασφάλειας απαγορεύουν το σύστημα να εισέλθει σε μη ασφαλή κατάσταση (άρα είναι επαρκείς και μπορούν να επιβάλουν την πολιτική) Αν μια από τις δύο δεν ισχύει, τότε έχουμε ένα μη ασφαλές σύστημα 38

39 Μηχανισμοί ασφαλείας (ασφαλείς, ακριβείς και ευρείς) Έστω Ρ το σύνολο όλων των πιθανών καταστάσεων του συστήματος Q το σύνολο όλων των ασφαλών καταστάσεων (όπως ορίζονται στην πολιτική ασφάλειας του συστήματος) Έστω ότι οι μηχανισμοί ασφάλειας περιορίζουν το σύστημα σε R καταστάσεις (ώστε R P) ΟΡΙΣΜΟΣ: Ένας μηχανισμός ασφαλείας είναι: Ασφαλής (secure) αν R Q Ακριβής (precise) αν R=Q Ευρύς (broad) αν υπάρχουν r καταστάσεις τέτοιες ώστε r R και r Q Ιδανικά, η ένωση όλων των μηχανισμών ασφαλείας θα πρέπει να δημιουργεί έναν ακριβή μηχανισμό. Στην πράξη οι μηχανισμοί είναι ευρείς. Επιτρέπουν το σύστημα να εισέλθει σε μη ασφαλείς καταστάσεις. 39

40 Μηχανισμοί ασφαλείας Η εμπιστοσύνη στους μηχανισμούς ασφαλείας προϋποθέτει ότι: 1. Κάθε μηχανισμός έχει σχεδιαστεί να υλοποιεί ένα ή περισσότερα κομμάτια (τμήματα) της πολιτικής ασφάλειας 2. Η ένωση των μηχανισμών υλοποιεί κάθε πτυχή της πολιτικής 3. Οι μηχανισμοί έχουν υλοποιηθεί σωστά 4. Οι μηχανισμοί έχουν εγκατασταθεί και διαχειρίζονται σωστά 40

41 Εξασφάλιση (assurance) Η εμπιστοσύνη δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί Στο φαρμακείο αγοράζω ένα φάρμακο που το παρασκεύασε ένα γνωστό εργοστάσιο με καλή φήμη, το έλεγξε ο ΕΟΦ, και παραδίδεται σε εμένα νωρίτερα από την ημερομηνία λήξης του, μέσα σε κατάλληλη συσκευασία προφύλαξης με την ταινία ασφαλείας στη θέση της. Αυτό εν γένει θεωρείται ασφαλές φάρμακο. 41

42 Εξασφάλιση (assurance) Οι προδιαγραφές, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός συστήματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για τον προσδιορισμό της εμπιστοσύνης στο σύστημα. Προδιαγραφή (specification) είναι μια διατύπωση της επιθυμητής λειτουργικότητας του συστήματος Ο σχεδιασμός (design) ενός συστήματος μεταφράζει τις προδιαγραφές στα συστατικά μέρη του συστήματος που θα τις υλοποιούν Με δοσμένο σχεδιασμό, η υλοποίηση (implementation) δημιουργεί ένα σύστημα που τον ικανοποιεί. Η δυσκολία βρίσκεται στην πολυπλοκότητα να αποδείξεις ότι ένα πρόγραμμα υλοποιεί με σωστό τρόπο τον σχεδιασμό και κατ επέκταση τις προδιαγραφές 42

43 Λειτουργικά θέματα κόστος Κάθε εταιρεία οργανισμός πρέπει να εκτιμά αν το κόστος για την εφαρμογή των μέσων προστασίας ισορροπείται από το κέρδος της προστασίας που προσφέρουν. Μια τέτοια ανάλυση είναι συνήθως υποκειμενική και εξαρτάται από μια πληθώρα μη μετρήσιμων παραγόντων όπως είναι η νομοθεσία, το κανονιστικό πλαίσιο, η κοινωνική ή/και η εταιρική ηθική, κλπ 43

44 Λειτουργικά θέματα κόστος Cost-Benefit Analysis: η εκτίμηση του κόστους εφαρμογής της ασφάλειας έναντι του κόστους που θα είχε η πιθανή καταστροφή και ανάνηψη των συστημάτων Risk Analysis: Ανάλυση των παραγόντων που προσδιορίζουν τους κινδύνους και οδηγούν στην απόφαση αν τα συστήματα πρέπει να προστατευτούν Το ρίσκο είναι συνάρτηση του περιβάλλοντος Το ρίσκο αλλάζει με το χρόνο Κάποια ρίσκα φαίνονται μακρινά αλλά είναι υπαρκτά Analysis Paralysis 44

45 Νόμοι και εθιμικό δίκαιο Ειδική νομοθεσία, π.χ. εξαγωγή κρυπτογραφικού λογισμικού Διαφορές στη νομοθεσία μεταξύ χωρών Διαφορές ανάμεσα στο τι είναι νόμιμο και τι ηθικό ή κοινωνικά αποδεκτό, π.χ. χρήση DNA για αυθεντικοποίηση 45

46 Ο ανθρώπινος παράγοντας (Οργανωτικά προβλήματα) Η ανάγκη για ασφάλεια δεν είναι προφανής σε όλους παρά μόνο αν υπάρξει πρόβλημα Ένας ασφαλής μηχανισμός ή διαδικασία μπορεί να είναι πιο αργός και αυτό να μεταφράζεται από κάποιους ως χαμηλή παραγωγικότητα Οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση των μηχανισμών ασφαλείας συνήθως δεν έχουν την εξουσία να τους επιβάλλουν. Υπευθυνότητα χωρίς εξουσία δημιουργεί τα ίδια προβλήματα που δημιουργεί και η εξουσία χωρίς υπευθυνότητα. Σύνηθες εταιρικό πρόβλημα είναι ότι το έμπειρο προσωπικό είναι φορτωμένο με δουλειά Η έλλειψη πόρων (οικονομικών, εξοπλισμού, προσωπικού, ) 46

47 Ο ανθρώπινος παράγοντας (Ανθρώπινα προβλήματα) Ο κίνδυνος από μέσα (insiders) Ελλιπής εκπαίδευση Κακή χρήση μηχανισμών ασφαλείας (π.χ. κακά συνθηματικά) Κοινωνική μηχανική (social engineering)! Κακές ρυθμίσεις συστημάτων (system misconfiguration) Εγγενείς αδυναμίες των συστημάτων 47

48 Εντοπισμένα προβλήματα 63% missing Microsoft patches 5% no antivirus 50% no firewall 81% no compliant software Μέσο κόστος από την απώλεια δεδομένων $202/εγγραφή από το 2006 Πηγή: SOPHOS LABS,

49 Τιμές προϊόντων κυβερνοεγκλήματος στη μαύρη αγορά Credit card details: $2-90 Money laundering: 10-40% of total Card cloners: $ Spam rental: From $15 VPN rental: $20 for three months Online Stores: $ Πηγή: Panda Security, The-Cyber-Crime-Black-Market,

50 Οι 10 διασημότερες περιπτώσεις διαρροής πληροφοριών PFC Bradley Manning (U.S. Army): Manning is alleged to have downloaded thousands of classified documents and provided them to whistleblower organization WikiLeaks. Manning has not yet been convicted... Yonggang "Gary" Min (DuPont): Min had accepted position with DuPont competitor Victrex, but did not give notice for months. During this time he secretly copied thousands of confidential documents said to be worth as much as $400 million dollars. It is not clear if the documents were passed on to Victrex... Xiaodong Sheldon Meng (Quantum3D): Meng,while working for defense contractor Quantum3D, engaged in espionage activities in the behalf of The People's Republic of China between 2002 and Meng was the first person convicted under the Economic Espionage Act of Ross Klein (Starwood Hotels and Resorts Worldwide): Klein and another executive of Starwood took positions with rival Hilton and made off with some 100,000 documents that detailed a new line of "lifestyle" hotels the company was developing. They have not been charged with a crime, but have been banned from holding positions in the industry, and Hilton settled a lawsuit with Starwood out of court... Jose Ignacio Lopez (GM): Lopez and another executive left GM for Volkswagen, taking with them over two million pages of documents considered "top secret" by GM, including business plans, blue prints for production, and vehicle designs. Lopez has avoided prosecution and remains in Spain. Volkswagen settled with GM for $100 million dollars and committed to buying $1 billion in GM parts. Πηγή: ThreatPost (http://threatpost.com/en_us/slideshow/infamous%20insiders%3a%2010%20eye%20popping%20heists%20by%20insiders?page=0) 50

51 Οι 10 διασημότερες περιπτώσεις διαρροής πληροφοριών Robert Hanssen (FBI): Hanssen was a career FBI agent who provided intelligence to the Soviets, including the names of operatives and double agents, in exchange for over $1 million in cash and diamonds between 1979 and At times he even headed the FBI unit responsible for tracking and arresting Soviet agents. He was sentenced to life in prison... Xiang Dong ("Mike") Yu (Ford Motor): Yu made copies of some 4000 confidential ford documents and provided them to Beijing Automotive Company, where he had accepted a position.the information is valued at $50 million dollars, and yu faces up to six years in prison and as much as $150,000 in fines if convicted... Noshir Gowadia (Northrop Grumman): Gowadia is noted for designing the propulsion systems for the B-2 bomber, and selling the information to the People's Republic of China along with information that aided the Chinese in developing a stealth cruise missile, among other acts of espionage... Fei Ye and Ming Zhong (Transmeta, Sun Microsoystems, NEC and Trident Microsystems): Ye and Zhong used a front company called Supervision to steal information on super integrated circuit chips from several U.S. companies, and are alleged to have made attempts to transport the information to China. they were convicted and sentenced to one year in jail... Dongfan "Greg" Chung (Boeing): Chung was convicted of attempting to pass along secrets related to the Space Shuttle, the C-17 military transport aircraft and Delta IV rocket to China. he had more than 300,000 sensitive documents stored on his home computer, which he claimed was research material for a book. He was sentenced to fifteen years in prison... 51

52 Sensory Malware PlaceRaider (Android proof of concept) Robert Templemany, Zahid Rahmany, David Crandally, Apu Kapadiay, PlaceRaider: Virtual Theft in Physical Spaces with Smartphones,

53 ! 53

54 Τέλος Ενότητας 54

Ασφάλεια ικτύων. Ασφάλεια δικτύων

Ασφάλεια ικτύων. Ασφάλεια δικτύων Ασφάλεια ικτύων Ασφάλεια δικτύων Στα χαµηλά επίπεδα: να φτάσουν τα πακέτα στον παραλήπτη χωρίς σφάλµατα Σε ανώτερο επίπεδο: να προστατευθεί η διακινούµενη πληροφορία έτσι ώστε: Να µην µπορεί να διαβαστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Δ Εξάμηνο

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Δ Εξάμηνο ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ Εξάμηνο Εισαγωγή- Βασικές Έννοιες Διδάσκων : Δρ. Παρασκευάς Κίτσος Επίκουρος Καθηγητής e-mail: pkitsos@teimes.gr, pkitsos@ieee.org Αντίρριο 2015 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΡΥΠΤΟΛΟΓΙΑ?

Διαβάστε περισσότερα

Cryptography and Network Security Overview & Chapter 1. Fifth Edition by William Stallings

Cryptography and Network Security Overview & Chapter 1. Fifth Edition by William Stallings Cryptography and Network Security Overview & Chapter 1 Fifth Edition by William Stallings The art of war teaches us to rely not on the likelihood of the enemy's not coming, but on our own readiness to

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων Ασφάλεια ενός Π.Σ.: Η ικανότητα ενός οργανισµού να προστατεύει τις πληροφορίες/πόρους του από τυχόν αλλοιώσεις, καταστροφές και µη εξουσιοδοτηµένη χρήση Η ικανότητά του να παρέχει ορθές και αξιόπιστες

Διαβάστε περισσότερα

Security & Privacy. Overview

Security & Privacy. Overview Security & Privacy Καλλονιά Χρήστος Overview Βασικές Έννοιες ενός Πληροφοριακού Συστήματος Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Βασικές Ιδιότητες Ασφάλειας Ασφάλεια vs Ιδιωτικότητα Βασικές Αρχές Ιδιωτικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης

Ασφάλεια στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης Ασφάλεια στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης 1 Κίνδυνοι Η-Ε Μερικοί από τους κινδύνους ενός δικτυακού τόπου Ε-εμπορίου περιλαμβάνουν:

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Λάζος Αλέξανδρος Α.Μ. 3530

Ασφάλεια Στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Λάζος Αλέξανδρος Α.Μ. 3530 Ασφάλεια Στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λάζος Αλέξανδρος Α.Μ. 3530 Ηλεκτρονικό Εμπόριο Χρησιμοποιείται για να περιγράψει την χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (κυρίως δικτύων) για κάθε είδους εμπορικές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Πληροφόρησης στην Ψηφιακή Εποχή: Ζητήματα Ασφάλειας και Προστασίας Ιδιωτικότητας

Υπηρεσίες Πληροφόρησης στην Ψηφιακή Εποχή: Ζητήματα Ασφάλειας και Προστασίας Ιδιωτικότητας 1 Υπηρεσίες Πληροφόρησης στην Ψηφιακή Εποχή: Ζητήματα Ασφάλειας και Προστασίας Ιδιωτικότητας Βασίλης Ζορκάδης Ηλ. Μηχ., Δρ. Επιστήμης Υπολογιστών Παν. Καρλσρούης Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων zorkadis@dpa.gr

Διαβάστε περισσότερα

(Εννοιολογική θεμελίωση)

(Εννοιολογική θεμελίωση) ΑΥΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ (Εννοιολογική θεμελίωση) Καλλονιάτης Χρήστος Λέκτορας Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου http://www.aegean.gr/culturaltec/kalloniatis

Διαβάστε περισσότερα

8.3 Ασφάλεια ικτύων. Ερωτήσεις

8.3 Ασφάλεια ικτύων. Ερωτήσεις 8.3 Ασφάλεια ικτύων Ερωτήσεις 1. Με τι ασχολείται η ασφάλεια των συστηµάτων; 2. Τι είναι αυτό που προστατεύεται στην ασφάλεια των συστηµάτων και για ποιο λόγο γίνεται αυτό; 3. Ποια η διαφορά ανάµεσα στους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 674: Εργαστήριο 1 Ασφάλεια Επικοινωνιακών Συστημάτων - Κρυπτογραφία

ΕΠΛ 674: Εργαστήριο 1 Ασφάλεια Επικοινωνιακών Συστημάτων - Κρυπτογραφία ΕΠΛ 674: Εργαστήριο 1 Ασφάλεια Επικοινωνιακών Συστημάτων - Κρυπτογραφία Παύλος Αντωνίου Γραφείο: ΘΕΕ 02 B176 Εαρινό Εξάμηνο 2011 Department of Computer Science Ασφάλεια - Απειλές Ασφάλεια Γενικά (Ι) Τα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη της Πληροφορικής και των. Aσφάλεια

Εισαγωγή στην επιστήμη της Πληροφορικής και των. Aσφάλεια Εισαγωγή στην επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών Aσφάλεια Περιεχόμενα Πλευρές Ασφάλειας Ιδιωτικό Απόρρητο Μέθοδος Μυστικού Κλειδιού (Συμμετρική Κρυπτογράφηση) Μέθοδος Δημόσιου Κλειδιού (Ασύμμετρη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κωνσταντίνος Ταραμπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ(Θ)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ(Θ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ(Θ) Ενότητα 5: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΕΙΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Learning Objectives Για ποιό λόγο

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλειας στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες

Ασφάλειας στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες Ασφάλεια στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες Εννοιολογική θεμελίωση Δημήτρης Γκρίτζαλης Αναπληρωτής Καθηγητής Ασφάλειας στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

8.3.4 Τεχνικές Ασφάλειας Συμμετρική Κρυπτογράφηση Ασυμμετρική Κρυπτογράφηση Ψηφιακές Υπογραφές

8.3.4 Τεχνικές Ασφάλειας Συμμετρική Κρυπτογράφηση Ασυμμετρική Κρυπτογράφηση Ψηφιακές Υπογραφές Κεφάλαιο 8 8.3.4 Τεχνικές Ασφάλειας Συμμετρική Κρυπτογράφηση Ασυμμετρική Κρυπτογράφηση Ψηφιακές Υπογραφές Σελ. 320-325 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-g.ggia.info/ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη κειμένου : Γεώργιος Μαμαλάκης, MSc Επιμέλεια κειμένου : Κωνσταντίνος Βασιλάκης, PhD

Σύνταξη κειμένου : Γεώργιος Μαμαλάκης, MSc Επιμέλεια κειμένου : Κωνσταντίνος Βασιλάκης, PhD Συμμόρφωση πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων e:presence με τις απαιτήσεις του ΦΕΚ (Αρ. φύλλου 433, 17 Μαρτίου 2011, Αρ. Φ.122.1/42/23076/Β2) περί τηλεδιασκέψεων συλλογικών οργάνων Πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Ενότητα: Διαχείριση χρόνιων πασχόντων με συστήματα τηλεματικής Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ασφάλεια Δημοσίων Δικτύων Κινητών Επικοινωνιών (PLMN) Εμπιστευτικότητα (confidentiality)

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Κυβερνοάμυνας στις ΕΔ

Πολιτική Κυβερνοάμυνας στις ΕΔ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΔΝΣΗ ΚΥΒΕΡΝΟΑΜΥΝΑΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Πολιτική Κυβερνοάμυνας στις ΕΔ Φεβρουάριος 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - 1-1. Η εκπλήρωση της αποστολής των ΕΔ βασίζεται σε μεγάλο βαθμό

Διαβάστε περισσότερα

3 o Infocom Security. Η εξέλιξη και το μέλλον των επιθέσεων παρείσδυσης. Η πραγματικότητα ένα χρόνο μετά

3 o Infocom Security. Η εξέλιξη και το μέλλον των επιθέσεων παρείσδυσης. Η πραγματικότητα ένα χρόνο μετά 3 o Infocom Security Η εξέλιξη και το μέλλον των επιθέσεων παρείσδυσης Η πραγματικότητα ένα χρόνο μετά 10 Απριλίου 2013 KPMG has been awarded with the Europe Awards as the information security consultancy

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Εξωτερικής Εμπορικής Δραστηριότητας

Διοίκηση Εξωτερικής Εμπορικής Δραστηριότητας Διοίκηση Εξωτερικής Εμπορικής Δραστηριότητας Ενότητα 2: Βήμα 1 Ανάλυση Υφιστάμενης Εταιρικής Κατάστασης Καθ. Αλεξανδρίδης Αναστάσιος Δρ. Αντωνιάδης Ιωάννης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Εργαστήριο Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Α Π Ο Τ Ι Μ Η Σ Η Α Γ Α Θ Ω Ν Κ Α Ι Α Ν Α Λ Υ Σ Η Ε Π Ι Κ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σε δίκτυο υπολογιστών εμπιστευτική πληροφορία μπορεί να υπάρχει αποθηκευμένη σε μέσα αποθήκευσης (σκληροί δίσκοι, μνήμες κ.λ.π.), ή να κυκλοφορεί μέσου του δικτύου με τη μορφή πακέτων. Η ύπαρξη πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός απαιτήσεων Ασφάλειας (1)

Προσδιορισμός απαιτήσεων Ασφάλειας (1) 100% Ασφάλεια ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ. ΣΚΟΠΟΣ: Να γνωρίσουμε τους κινδύνους που υπάρχουν. Να καλλιεργήσουμε «ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ» ασφάλειας πληροφοριών στις Υπηρεσίες μας. Να μην έχουμε φοβία για αυτά που πιθανολογούμε ότι

Διαβάστε περισσότερα

Κρυπτογραφία. Κεφάλαιο 1 Γενική επισκόπηση

Κρυπτογραφία. Κεφάλαιο 1 Γενική επισκόπηση Κρυπτογραφία Κεφάλαιο 1 Γενική επισκόπηση Ανασκόπηση ύλης Στόχοι της κρυπτογραφίας Ιστορικό Γενικά χαρακτηριστικά Κλασσική κρυπτογραφία Συμμετρικού κλειδιού (block ciphers stream ciphers) Δημοσίου κλειδιού

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων Ορισµοί Κρυπτογράφηση: η διεργασία µετασχηµατισµού ενός µηνύµατος µεταξύ ενός αποστολέα και ενός παραλήπτη σε µια ακατανόητη µορφή ώστε αυτό να µην είναι αναγνώσιµο από τρίτους Αποκρυπτογράφηση: η διεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ(Θ)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ(Θ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ(Θ) Ενότητα 9: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΕΙΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κρυπτογραφία. Εργαστηριακό μάθημα 1

Κρυπτογραφία. Εργαστηριακό μάθημα 1 Κρυπτογραφία Εργαστηριακό μάθημα 1 Βασικοί όροι Με τον όρο κρυπτογραφία εννοούμε τη μελέτη μαθηματικών τεχνικών που στοχεύουν στην εξασφάλιση θεμάτων που άπτονται της ασφάλειας μετάδοσης της πληροφορίας,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 4: Συστήματα Πληροφοριών Μάρκετινγκ και Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 4: Συστήματα Πληροφοριών Μάρκετινγκ και Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 4: Συστήματα Πληροφοριών Μάρκετινγκ και Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Ενότητα 11: Λογισμός Κόστους

Λογιστική Κόστους Ενότητα 11: Λογισμός Κόστους Λογιστική Κόστους Ενότητα 11: Λογισμός Κόστους Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Δεδομένα υπό πολιορκία

Δεδομένα υπό πολιορκία Δεδομένα υπό πολιορκία Πραγματικά περιστατικά απώλειας & διαρροής δεδομένων και πώς μπορείτε να προστατέψετε την προσωπική και την εταιρική σας ψηφιακή περιουσία Παναγιώτης Πιέρρος Managing Director της

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Εργ. Τεχνολογίας Λογισμικού & Υπηρεσιών S 2 E Lab Π Τ Υ Χ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ενότητα 3α: Presenting the speech Ιφιγένεια Μαχίλη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετώπιση εισβολών σε δίκτυα υπολογιστών Η πλατφόρµα HELENA. Βαλεοντής Ευτύχιος Μηχανικός Η/Υ, MSc Τοµέας Ασφάλειας / ΕΑΙΤΥ

Αντιµετώπιση εισβολών σε δίκτυα υπολογιστών Η πλατφόρµα HELENA. Βαλεοντής Ευτύχιος Μηχανικός Η/Υ, MSc Τοµέας Ασφάλειας / ΕΑΙΤΥ Αντιµετώπιση εισβολών σε δίκτυα υπολογιστών Η πλατφόρµα HELENA Βαλεοντής Ευτύχιος Μηχανικός Η/Υ, MSc Τοµέας Ασφάλειας / ΕΑΙΤΥ Ο «εισβολέας» Network Intrusion 1/2 An intrusion, also known as a system compromise,

Διαβάστε περισσότερα

Επι Mένοντας Διεθνώς. Λίζα Μάγιερ. Managing Director, Fortis Venustas

Επι Mένοντας Διεθνώς. Λίζα Μάγιερ. Managing Director, Fortis Venustas Επι Mένοντας Διεθνώς Λίζα Μάγιερ Managing Director, Fortis Venustas Reinventing your Business Διαγράφοντας το παρελθόν και χαράζοντας το μέλλον Υπάρχει μέλλον μετά την κρίση; Ηκρίσηοδηγεί στην αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Οι απειλές. Απόρρητο επικοινωνίας. Αρχές ασφάλειας δεδομένων. Απόρρητο (privacy) Μέσω κρυπτογράφησης

Οι απειλές. Απόρρητο επικοινωνίας. Αρχές ασφάλειας δεδομένων. Απόρρητο (privacy) Μέσω κρυπτογράφησης Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-015 Ασφάλεια Δεδομένων http://www.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Οι απειλές Ένας κακόβουλος χρήστης Καταγράφει μηνύματα που ανταλλάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Ενότητα 8: Εισαγωγή στα Δίκτυα Δρ. Φραγκούλης Γεώργιος Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου στα Ασύρματα Δίκτυα. Επιμέλεια: Βασίλης Παλιούρας MSc Information Security, MCSA, CCDA, CCA

Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου στα Ασύρματα Δίκτυα. Επιμέλεια: Βασίλης Παλιούρας MSc Information Security, MCSA, CCDA, CCA Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου στα Ασύρματα Δίκτυα Επιμέλεια: Βασίλης Παλιούρας MSc Information Security, MCSA, CCDA, CCA ATZENTA Ασφάλεια Ασύρματου Δικτύου Ενσωμάτωση στα ήδη υπάρχοντα συστήματα ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Ενότητα 6: Η Τεχνολογία Λογισμικού στην Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 6 : Αδιέξοδο 1/2 Δημήτριος Λιαροκάπης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Συµπεράσµατα της ιατριβής

Κεφάλαιο 6 Συµπεράσµατα της ιατριβής Κεφάλαιο 6 Συµπεράσµατα της ιατριβής Στη σηµερινή εποχή όπου η καθολικότητα του ιαδικτύου είναι αδιαµφισβήτητη, πολλές από τις δραστηριότητες που έως σήµερα διενεργούνταν µε φυσικό τρόπο αποκτούν ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ κ. ΦΟΥΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ &ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ κ. ΦΟΥΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ &ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ κ. ΦΟΥΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ &ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Δεδομένων στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Εισαγωγικά θέματα και Εννοιολογική θεμελίωση κατά ISO 27000:2009

Ασφάλεια Δεδομένων στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Εισαγωγικά θέματα και Εννοιολογική θεμελίωση κατά ISO 27000:2009 Ασφάλεια Δεδομένων στην Κοινωνία της Πληροφορίας Εισαγωγικά θέματα και Εννοιολογική θεμελίωση κατά ISO 27000:2009 Καθ. Στέφανος Γκρίτζαλης Εργαστήριο Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Εμπιστοσύνη και Παιδεία. Φραγκιαδάκης Ιωάννης ΚΕ.ΜΕ.Α.

Ψηφιακή Εμπιστοσύνη και Παιδεία. Φραγκιαδάκης Ιωάννης ΚΕ.ΜΕ.Α. Ψηφιακή Εμπιστοσύνη και Παιδεία Φραγκιαδάκης Ιωάννης ΚΕ.ΜΕ.Α. 1 Σε 1 λεπτό στο διαδίκτυο 204.000.000 αποστολές emails 1.300 νέοι χρήστες κινητών τηλεφώνων Συναλλαγές 6.000.000 ευρώ Αλλά και... 21 υποκλοπές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Ταυτοποίηση και Αυθεντικοποίηση)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Ταυτοποίηση και Αυθεντικοποίηση) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Ταυτοποίηση και Αυθεντικοποίηση) Καλλονιάτης Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου http://www.ct.aegean.gr/people/kalloniatis

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR From: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor [mailto:dtati@otenet.gr] Sent: Tuesday, April 12, 2011 1:17 PM To: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor Subject: FAIR ANNOUNCEMENT AND

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωματωμένα Συστήματα

Ενσωματωμένα Συστήματα Ενσωματωμένα Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 13 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Selecting Essential IT Security Projects. Dimitris Gritzalis

Selecting Essential IT Security Projects. Dimitris Gritzalis Selecting Essential IT Security Projects Dimitris Gritzalis July 2003 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Εργα Πληροφορικής & Επικοινωνιών στο Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 11η: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 (κεφάλαιο 14) Τεχνολογία Προστασίας από Εξωτερικούς Κινδύνους

Ενότητα 2 (κεφάλαιο 14) Τεχνολογία Προστασίας από Εξωτερικούς Κινδύνους ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 2 (κεφάλαιο 14) Τεχνολογία Προστασίας από Εξωτερικούς Κινδύνους

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Μεθόδους εφαρμογής των γενικών αρχών και κανόνων αυθεντικοποίησης Στρατηγική για την ιεράρχηση της κρισιμότητας κάθε ηλεκτρονικής υπηρεσίας

Μεθόδους εφαρμογής των γενικών αρχών και κανόνων αυθεντικοποίησης Στρατηγική για την ιεράρχηση της κρισιμότητας κάθε ηλεκτρονικής υπηρεσίας Εξοικείωση με κανόνες και οδηγίες του ΠΨΑ Βασίζονται στο ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, καθώς και στην προστασία τηςιδιωτικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση σχημάτων ασφαλείας σε ασύρματα δίκτυα

Υλοποίηση σχημάτων ασφαλείας σε ασύρματα δίκτυα Υλοποίηση σχημάτων ασφαλείας σε ασύρματα δίκτυα Φώτος Γεωργιάδης (fotos@uop.gr) Θανάσης Μακρής (thanos@uop.gr) 30/9/2005 Τρίπολη Γ κοινοτικό πλαίσιο στήριξης Επιχειρησιακό πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Ιδιωτικότητα)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Ιδιωτικότητα) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Ιδιωτικότητα) Καλλονιάτης Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου http://www.ct.aegean.gr/people/kalloniatis

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενότητα # 3: Αριθμητικά Περιγραφικά Μέτρα Εβελίνα Κοσσιέρη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΑΔΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΚΑΛΟΓΟΣ...για θέµατα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστηµάτων και Προστασίας Προσωπικών εδοµένων στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Ο ΕΚΑΛΟΓΟΣ...για θέµατα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστηµάτων και Προστασίας Προσωπικών εδοµένων στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν 2 ος Κύκλος Λειτουργίας ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β1 Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων στο χώρο του Ηλεκτρονικού Επιχειρειν Ο ΕΚΑΛΟΓΟΣ......για θέµατα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστηµάτων και Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Διοίκηση Επιχειρήσεων

Εισαγωγή στην Διοίκηση Επιχειρήσεων Εισαγωγή στην Διοίκηση Επιχειρήσεων Ενότητα 7: ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής

Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γυναίκες και ΤΠΕ στην Ευρώπη Επτά (7) εκατοµµύρια άνθρωποι εργάζονται στον τοµέα των ΤΠΕ (Τεχνολογίες ΠληροφορικήςκαιΕπικοινωνιών)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ι

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ι κ. ΠΕΤΑΛΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ενότητα 7: Βάσεις Δεδομένων (Θεωρία) Πασχαλίδης Δημοσθένης Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ INTERNET HOSTS

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ INTERNET HOSTS Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Α.Τ.Ε.Ι. Σερρών Σέρρες Μάρτιος 2006 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ INTERNET HOSTS Βροχίδης Ηλίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: Χουβαρδάς

Διαβάστε περισσότερα

Digital signatures in practice in Greece: Capabilities and limitations. Dimitrios Lekkas, Dimitris Gritzalis

Digital signatures in practice in Greece: Capabilities and limitations. Dimitrios Lekkas, Dimitris Gritzalis Digital signatures in practice in Greece: Capabilities and limitations Dimitrios Lekkas, Dimitris Gritzalis September 2014 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Διεθνούς Διαμεταφοράς & Επιχειρήσεων Logistics Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

CyberEdge από την AIG

CyberEdge από την AIG Προστασία από τις συνέπειες των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων Business Solutions CyberEdge από την AIG ηλεκτρονικοί και Οι ηλεκτρονικοί και διαδικτυακοί κίνδυνοι αποτελούν καθημερινή πραγματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ενότητα 3: Εισαγωγή στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Δημήτριος Δρόσος Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένα Θέματα Προγραμματισμού Δικτύων

Προχωρημένα Θέματα Προγραμματισμού Δικτύων 1 Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Προχωρημένα Θέματα Προγραμματισμού Δικτύων Ενότητα 1: Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Πόρων Δικτύων(ΠΠΔ) Φώτης Βαρζιώτης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Ενότητα 3: Αγορά Χρήματος και επιτόκια. Γεώργιος Μιχαλόπουλος Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Ενότητα 3: Αγορά Χρήματος και επιτόκια. Γεώργιος Μιχαλόπουλος Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής Ενότητα 3: Αγορά Χρήματος και επιτόκια Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. 1. Σύντομη παρουσίαση της Grant Thornton 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 6: Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων (Μέρος Α) Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 7η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Ασφάλειας στο σχεδιασμό Επιχειρησιακής Συνέχειας. Τσώχου Αγγελική atsohou@ionio.gr

Ζητήματα Ασφάλειας στο σχεδιασμό Επιχειρησιακής Συνέχειας. Τσώχου Αγγελική atsohou@ionio.gr Ζητήματα Ασφάλειας στο σχεδιασμό Επιχειρησιακής Συνέχειας Τσώχου Αγγελική atsohou@ionio.gr Περιεχόμενα 2 Βασικές έννοιες Επιχειρησιακή Συνέχεια και Ανάλυση Επικινδυνότητας Πλαίσιο Διοίκησης Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

8.3 Ασφάλεια Δικτύου 8.3.1 Ασφάλεια Πληροφοριών 8.3.2 Επεξήγηση Ορολογίας 8.3.3 Μέθοδοι Παραβίασης

8.3 Ασφάλεια Δικτύου 8.3.1 Ασφάλεια Πληροφοριών 8.3.2 Επεξήγηση Ορολογίας 8.3.3 Μέθοδοι Παραβίασης Κεφάλαιο 8 8.3 Ασφάλεια Δικτύου 8.3.1 Ασφάλεια Πληροφοριών 8.3.2 Επεξήγηση Ορολογίας 8.3.3 Μέθοδοι Παραβίασης Σελ. 314-320 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-g.ggia.info/

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων. Ενότητα 6: Εκπαίδευση και ανάπτυξη προσωπικού Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων. Ενότητα 6: Εκπαίδευση και ανάπτυξη προσωπικού Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων Ενότητα 6: Εκπαίδευση και ανάπτυξη προσωπικού Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

MOBILE BANKING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΜΠΙΖΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 35/05 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΝΙΤΣΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

MOBILE BANKING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΜΠΙΖΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 35/05 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΝΙΤΣΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ MOBILE BANKING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΜΠΙΖΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 35/05 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΝΙΤΣΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ TOY M-BANKING ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΤΜ PHONE BANKING INTERNET BANKING

Διαβάστε περισσότερα

Κρίσιμα θέματα στην πορεία προς την Ηλεκτρονική Διοίκηση και Διακυβέρνηση: Οι παρεμβάσεις του κράτους και η κοινωνία των πολιτών

Κρίσιμα θέματα στην πορεία προς την Ηλεκτρονική Διοίκηση και Διακυβέρνηση: Οι παρεμβάσεις του κράτους και η κοινωνία των πολιτών Κρίσιμα θέματα στην πορεία προς την Ηλεκτρονική Διοίκηση και Διακυβέρνηση: Οι παρεμβάσεις του κράτους και η κοινωνία των πολιτών Ιωάννης Αποστολάκης 1.Εισαγωγή Η ενεργός ενσωμάτωση των Τεχνολογιών της

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων Ταυτοποίηση και Πιστοποίηση (Identification & Authentication) Εισαγωγή - Βασικές Έννοιες Τεχνικές Ταυτοποίησης και Πιστοποίησης Συστήµατα που βασίζονται στην πληροφορία Συστήµατα που βασίζονται στην κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Εφραιμίδης. Βασικές Έννοιες Κρυπτογραφίας. Ασφ Υπολ Συστ

Παύλος Εφραιμίδης. Βασικές Έννοιες Κρυπτογραφίας. Ασφ Υπολ Συστ Παύλος Εφραιμίδης Βασικές Έννοιες Κρυπτογραφίας Ασφ Υπολ Συστ 1 Βασικές υπηρεσίες/εφαρμογές κρυπτογραφίες: Confidentiality, Authentication, Integrity, Non- Repudiation Βασικές έννοιες κρυπτογραφίας 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ενότητα 8: Search Engine Marketing Βλαχοπούλου Μάρω Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ No:01 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Δικτύων. Τι (δεν) είναι Ασφάλεια Δικτύων. Γιάννης Ηλιάδης Υπεύθυνος Ασφάλειας Δικτύου ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. 24/11/07

Ασφάλεια Δικτύων. Τι (δεν) είναι Ασφάλεια Δικτύων. Γιάννης Ηλιάδης Υπεύθυνος Ασφάλειας Δικτύου ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. 24/11/07 Ασφάλεια Δικτύων Τι (δεν) είναι Ασφάλεια Δικτύων Γιάννης Ηλιάδης Υπεύθυνος Ασφάλειας Δικτύου ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. 24/11/07 Περίμετρος Δικτύου Αποτελεί κρίσιμο ζήτημα η περιφρούρηση της περιμέτρου δικτύου Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ «Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Senior Director EMEA&APJ Government Affairs 1 Η πέντε μεγάλες τάσεις στην τεχνολογία 2 The Big Numbers for 2011 5.5B Attacks blocked

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ Εξάμηνο

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ Εξάμηνο ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ Εξάμηνο Ψηφιακή Υπογραφή και Αυθεντικοποίηση Μηνύματος Διδάσκων : Δρ. Παρασκευάς Κίτσος Επίκουρος Καθηγητής e-mail: pkitsos@teimes.gr, pkitsos@ieee.org Αντίρριο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Καθηγητής Αθιανός Στέργιος ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθμ.: 52 /2009)

ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθμ.: 52 /2009) Μαρούσι, 23 Φεβρουαρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ.: 52 /2009) Θέμα: «παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά τη Λειτουργία του Συστήματος Άρσης Απορρήτου σε πραγματικό χρόνο» Την Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα