ήλωση ιαβάστε πρώτα τα παρακάτω

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ήλωση ιαβάστε πρώτα τα παρακάτω"

Transcript

1

2 ιαβάστε πρώτα τα παρακάτω ιαβάστε πρώτα τα παρακάτω ήλωση Το συγκεκριµένο προϊόν περιέχει λογισµικό ιδιοκτησίας της Soy και η χρήση του από τρίτους επιτρέπεται κατόπιν αδείας. Η χρήση τέτοιου λογισµικού υπόκειται στους όρους και τις συνθήκες των συµβάσεων άδειας χρήσης που συνοδεύουν το προϊόν. Οι προδιαγραφές του λογισµικού ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση και δεν είναι απαραίτητα ταυτόσηµες µε τις εκδόσεις που διατίθενται στο εµπόριο αυτή τη στιγµή. Για τις αναβαθµίσεις και τις προσθήκες στο λογισµικό ενδέχεται να επιβληθεί πρόσθετη χρέωση. Για την εγγραφή σε παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου, ενδέχεται να επιβληθεί κάποια χρέωση και να σας ζητηθούν τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας. Για την παροχή χρηµατοδοτικών υπηρεσιών, ενδέχεται να απαιτηθεί η προηγούµενη συµφωνία µε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα Soy Corporatio. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ολόκληρου ή µέρους του παρόντος εντύπου χωρίς προηγούµενη άδεια. 1 EERGY STAR Η Soy ως εταίρος του προγράµµατος EERGY STAR, έχει διαπιστώσει ότι το συγκεκριµένο προϊόν πληροί τις κατευθυντήριες οδηγίες απόδοσης ενέργειας EERGY STAR. Το πρόγραµµα Iteratioal EERGY STAR Office Equipmet Program είναι ένα διεθνές πρόγραµµα το οποίο υποστηρίζει την εξοικονόµηση ενέργειας κατά τη χρήση υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών γραφείου. Το πρόγραµµα υποστηρίζει την ανάπτυξη και διάδοση προϊόντων που διαθέτουν λειτουργίες οι οποίες µειώνουν δραστικά την κατανάλωση ενέργειας. Αποτελεί ένα ανοιχτό σύστηµα στο οποίο οι ιδιοκτήτες των εταιρειών µπορούν να συµµετέχουν εθελοντικά. Τα προϊόντα που αποτελούν στόχο του προγράµµατος είναι οι συσκευές γραφείου όπως οι υπολογιστές, οι οθόνες, οι εκτυπωτές, οι συσκευές φαξ και τα φωτοτυπικά µηχανήµατα. Τα πρότυπα και τα λογότυπα που χρησιµοποιούνται σε αυτές τις συσκευές είναι ακριβώς τα ίδια για όλες τις συµµετέχουσες χώρες. Το EERGY STAR είναι σήµα κατατεθέν στις Η.Π.Α.

3 ιαβάστε πρώτα τα παρακάτω Εµπορικά σήµατα Τα Soy, BlueSpace E, Click to DVD, DVgate Plus, Giga Pocket, HotKey Utility, Memory Stick Formatter, PictureGear Studio, SoicStage, Soy otebook Setup, UI Desig Selector, VAIO Actio Setup, VAIO Edit Compoets, VAIO Media, VAIO Power Maagemet, VAIO System Iformatio, Memory Stick, το λογότυπο Memory Stick, VAIO και το λογότυπο VAIO αποτελούν εµπορικά σήµατα της εταιρείας Soy Corporatio. Τα Microsoft, Iteret Explorer, Widows Movie Maker, Widows Media Player, Widows XP Professioal, Widows Home Editio, Microsoft Works και το λογότυπο Widows είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της εταιρείας Microsoft Corporatio, στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Το i.lik είναι εµπορικό σήµα της Soy, το οποίο χρησιµοποιείται αποκλειστικά για να προσδιορίσει ότι κάποιο προϊόν διαθέτει σύνδεση IEEE1394. Τα Adobe, Adobe Acrobat Elemets, Adobe Photoshop Album, Adobe Reader, Adobe Premiere και Adobe Photoshop Elemets είναι εµπορικά σήµατα της εταιρείας Adobe Systems Icorporated. Το QuickTime και το λογότυπο QuickTime είναι εµπορικά σήµατα που χρησιµοποιούνται κατόπιν αδείας. Το σήµα QuickTime έχει κατατεθεί στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Το RealOe Player είναι εµπορικό σήµα ή σήµα κατατεθέν της εταιρείας Realetworks, Ic. στις Η.Π.Α., καθώς και σε άλλες χώρες. Το MoodLogic είναι εµπορικό σήµα της εταιρείας MoodLogic, Ic. Το PowerPael είναι εµπορικό σήµα της εταιρείας Phoeix Techologies Ltd. Τα orto Iteret Security 2003 και orto Password Maager είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της εταιρείας Symatec Corporatio. Το Drag Drop CD+DVD είναι εµπορικό σήµα της εταιρείας Easy Systems Japa Ltd και DigiO, Ic. Το WiDVD for VAIO είναι εµπορικό σήµα της εταιρείας IterVideo, Ic. Το Su Java VM είναι εµπορικό σήµα της εταιρείας SuMicrosystems, Ic. Όλες οι υπόλοιπες ονοµασίες συστηµάτων, προϊόντων και υπηρεσιών είναι εµπορικά σήµατα των αντίστοιχων κατόχων τους. Στο παρόν εγχειρίδιο, τα σύµβολα ή δεν χρησιµοποιούνται. Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση. Όλα τα υπόλοιπα εµπορικά σήµατα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους. Ανατρέξτε στο έντυπο Specificatios για να πληροφορηθείτε ποιο λογισµικό διατίθεται για το µοντέλο που κατέχετε. 2

4 Καταχώριση του υπολογιστή VAIO που κατέχετε Καταχώριση του υπολογιστή VAIO που κατέχετε Ο χρόνος που θα χρειαστείτε για να καταχωρίσετε τον υπολογιστή Soy VAIO είναι µόνο λίγα λεπτά. Με την καταχώριση του υπολογιστή σας, µπορείτε να επωφεληθείτε της δέσµευσης που έχει αναλάβει η Soy για την παροχή ποιοτικής υποστήριξης στους πελάτες της και να έχετε τα εξής προνόµια: Club VAIO Ηλεκτρονική υποστήριξη, προγράµµατα εκµάθησης, συµβουλές και κόλπα, ειδήσεις, φόρουµ ειδήσεων, διαγωνισµούς, δωρεάν µεταφόρτωση και αναβάθµιση λογισµικού. VAIO-Lik Σε περίπτωση που αντιµετωπίζετε προβλήµατα µε τον υπολογιστή σας, µπορείτε να αναζητήσετε κάποια λύση στην τοποθεσία VAIO-Lik στον Παγκόσµιο Ιστό: Guaratee Προστατέψτε την επένδυσή σας. Ανατρέξτε στο φύλλο Guaratee σχετικά µε τους όρους και τις συνθήκες και στο φυλλάδιο Guide to Troubleshootig ad Usig the VAIO Recovery ad Documetatio Disc, για περισσότερες πληροφορίες. Για να καταχωρίσετε τον υπολογιστή Soy VAIO, ακολουθήστε την εξής διαδικασία: 1 Συνδεθείτε µε το ιαδίκτυο (δείτε επίσης την ενότητα Ρύθµιση του µόντεµ (σελίδα 29)). 2 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο VAIO Olie Registratio που υπάρχει στην επιφάνεια εργασίας. Μπορείτε επίσης να βρείτε το σύνδεσµο από το µενού Start. 3 Εάν χρειάζεται, αλλάξτε την επιλογή της γλώσσας και κάντε κλικ στο ext. 4 Κάντε κλικ στο Register ow και στη συνέχεια στο ext. Με τον τρόπο αυτό συνδέεστε µε την τοποθεσία https://registratio.soystyle-europe.com/vaio/registratio.asp στον παγκόσµιο ιστό. 5 Συµπληρώστε το όνοµα και το επώνυµό σας. Ο σειριακός αριθµός του υπολογιστή σας καταχωρείται αυτόµατα. 6 Κάντε κλικ στο Submit. 3

5 Καταχώριση του υπολογιστή VAIO που κατέχετε 7 Πληκτρολογήστε τα στοιχεία σας, όπως απαιτείται, και κάντε κλικ στο Submit. Ο υπολογιστής VAIO καταχωρείται και εµφανίζεται µια οθόνη µε ένα ευχαριστήριο µήνυµα. Εάν συµπληρώσετε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, θα λάβετε από το Club VAIO ένα µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που θα επιβεβαιώνει την καταχώριση. Από τη στιγµή που καταχωρίσετε τον υπολογιστή σας, έχετε πρόσβαση στην τοποθεσία VAIO Olie Registratio όποτε επιθυµείτε προκειµένου να ενηµερώσετε τα στοιχεία σας, χωρίς να χρειάζεται να συµπληρώσετε τα στοιχεία της έρευνας. 4

6 Σχετικά µε το λογισµικό που συνοδεύει τον υπολογιστή σας Σχετικά µε το λογισµικό που συνοδεύει τον υπολογιστή σας Σε αυτήν την ενότητα περιλαµβάνεται µια επισκόπηση του τρόπου χρήσης του λογισµικού που συνοδεύει τον υπολογιστή σας. Στη συσκευασία του λογισµικού περιλαµβάνεται λογισµικό που βρίσκεται ήδη εγκατεστηµένο στον υπολογιστή, καθώς και εφαρµογές τις οποίες µπορείτε να εγκαταστήσετε από τον παρεχόµενο δίσκο VAIO Recovery ad Documetatio.! Σε περίπτωση που εκτελέσετε αποκατάσταση του συστήµατός σας, µερικές από τις εφαρµογές που ήταν ήδη εγκατεστηµένες θα διαγραφούν. ιαβάστε το φυλλάδιο Guide to Troubleshootig ad Usig the VAIO Recovery ad Documetatio Disc, για περισσότερες πληροφορίες. 5 Ανάλογα µε το µοντέλο του υπολογιστή παρέχονται κάποιες από τις εφαρµογές που παρατίθενται παρακάτω. Ανατρέξτε στο έντυπο Specificatios για να πληροφορηθείτε ποιο λογισµικό διατίθεται για το µοντέλο του υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, ανατρέξτε στο φυλλάδιο Guide to Troubleshootig ad Usig the VAIO Recovery ad Documetatio Disc για λεπτοµέρειες σχετικά µε την εγκατάσταση. Το λογισµικό που υπάρχει ήδη εγκατεστηµένο στον υπολογιστή σας βρίσκεται ως επί το πλείστον στο µενού Start/All Programs. Λογισµικό Soy (σελίδα 6) Λειτουργικό σύστηµα και άλλο λογισµικό (σελίδα 15)

7 Σχετικά µε το λογισµικό που συνοδεύει τον υπολογιστή σας Λογισµικό Soy Εάν επιθυµείτε να µάθετε πώς λειτουργεί πραγµατικά κάποια εφαρµογή, ανατρέξτε στα αρχεία ηλεκτρονικής βοήθειας που συνοδεύουν την εφαρµογή. Όταν εκκινείτε κάποια εφαρµογή, το αρχείο της βοήθειας εµφανίζεται συνήθως µε το πάτηµα του πλήκτρου <F1>. BlueSpace E Soy Corporatio Η εφαρµογή BlueSpace E* είναι µία εφαρµογή λογισµικού που σας επιτρέπει να συνδέεστε σε άλλες συσκευές Bluetooth. Χρησιµοποιώντας τη λειτουργία Device Discovery, ο υπολογιστής µε δυνατότητα Bluetooth θα εντοπίζει όλες τις υπόλοιπες αποµακρυσµένες συσκευές που διαθέτουν τεχνολογία Bluetooth, εντός του εύρους που παρέχεται από αυτές τις συσκευές (το εύρος αυτό εξαρτάται από την «κατηγορία» της συσκευής). Η λειτουργία Service Discovery θα εµφανίσει στη συνέχεια τις διαθέσιµες υπηρεσίες για τη συσκευή Bluetooth στην οποία θέλετε να συνδεθείτε. Μόλις επιλεγεί κάποια κατάλληλη υπηρεσία, οι ρυθµίσεις ολοκληρώνονται και είστε έτοιµοι να επικοινωνήσετε εξ αποστάσεως µε την άλλη συσκευή Bluetooth. Εάν ισχύει για το µοντέλο του υπολογιστή σας: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την εφαρµογή BlueSpace E, ανατρέξτε στον οδηγό υλικού. 6 * ιατίθεται µόνο σε φορητούς υπολογιστές µε τεχνολογία Bluetooth. Click to DVD Soy Corporatio Μέσω της εφαρµογής Click to DVD *, µπορείτε να δηµιουργήσετε ένα αριστουργηµατικό DVD εφάµιλλο των παραγωγών του Hollywood, µε ένα µόνον κλικ του ποντικιού. Συνδέοντας απλώς, µια ψηφιακή κάµερα Digital Hadycam της Soy σε αυτόν τον υπολογιστή Soy, µέσω ενός καλωδίου i.lik, µπορείτε να µεταφέρετε τις οικογενειακές σας αναµνήσεις σε ένα δίσκο DVD για να τις µοιράζεστε µε όλους. Η εφαρµογή Click to DVD θα σας καθοδηγήσει, µέσω µιας απλής διαδικασίας 4 βηµάτων, προκειµένου να δηµιουργήσετε µενού DVD µε

8 Σχετικά µε το λογισµικό που συνοδεύει τον υπολογιστή σας κινούµενα εικονίδια κεφαλαίων. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε την εφαρµογή Click to DVD για τη σύλληψη εικόνων από αναλογικές συσκευές βίντεο, εάν στον υπολογιστή σας είναι εγκαταστηµένη η εφαρµογή Giga Pocket, έκδοση 5.5**. Για περισσότερες λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στο αρχείο ηλεκτρονικής βοήθειας της εφαρµογής Click to DVD. * Ισχύει για υπολογιστές που διαθέτουν µονάδα DVD-RW ή DVD+/-RW. ** Για τη σύλληψη εικόνας από αναλογική συσκευή βίντεο µέσω της εφαρµογής Click to DVD πρέπει να έχει προηγηθεί η εγκατάσταση της δυνατότητας Giga Pocket TV. ιαβάστε το εγχειρίδιο Giga Pocket που διατίθεται ξεχωριστά, καθώς και τα αρχεία ηλεκτρονικής βοήθειας της εφαρµογής Giga Pocket για λεπτοµέρειες σχετικά µε τον τρόπο χρήσης της δυνατότητας TV Setup. 7 DVgate Plus Soy Corporatio Η εφαρµογή DVgate Plus είναι µια εφαρµογή πολλαπλών χρήσεων για τη µεταφορά βίντεο και ψηφιακών ταινιών προς και από τον υπολογιστή VAIO. Χρησιµοποιήστε την για τη σύλληψη βίντεο από εξωτερικές συσκευές, για την εκτέλεση απλών λειτουργιών επεξεργασίας βίντεο και για την αποστολή δεδοµένων βίντεο τα οποία στη συνέχεια µπορείτε να εγγράψετε σε βιντεοταινία ή να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας. Η εφαρµογή DVgate Plus διατίθεται µε δύο ρυθµίσεις: Capture Mode και Output Mode. Επιλέξτε τη ρύθµιση Capture Mode για τη σύλληψη εικόνων και τη ρύθµιση Output Mode για την εκτέλεση απλών λειτουργιών επεξεργασίας εικόνας, καθώς και για την αποστολή δεδοµένων εικόνας. Εάν ο φορητός υπολογιστής σας διαθέτει φορητή CPU (ανατρέξτε στο έντυπο Specificatios για να πληροφορηθείτε εάν αυτό ισχύει για τον φορητό υπολογιστή σας), ενδέχεται να αντιµετωπίσετε προβλήµατα κατά τη µεταφορά εικόνων, των οποίων η λήψη και η επεξεργασία έχει γίνει µε την εφαρµογή DVgate Plus, από τη µονάδα σκληρού δίσκου του υπολογιστή σας σε συσκευή DV. Για να αποφύγετε τυχόν προβλήµατα, µην αποσυνδέετε το τροφοδοτικό εναλλασσόµενου ρεύµατος όταν µεταφέρετε εικόνες και διατηρήστε τους προεπιλεγµένους συνδυασµούς τροφοδοσίας στην εφαρµογή PowerPael.

9 Σχετικά µε το λογισµικό που συνοδεύει τον υπολογιστή σας Giga Pocket Soy Corporatio Η εφαρµογή Giga Pocket* σας επιτρέπει να παρακολουθείτε τηλεόραση και να γράφετε τα αγαπηµένα σας τηλεοπτικά προγράµµατα στον υπολογιστή σας. Εάν ισχύει για το µοντέλο του υπολογιστή σας: είτε τον ηλεκτρονικό οδηγό Giga Pocket Guide που παρέχεται ξεχωριστά, για λεπτοµέρειες σχετικά µε το λογισµικό, το υλικό και τον τρόπο χρήσης του παρεχόµενου τηλεχειριστηρίου. 8 * ιατίθεται σε ορισµένους επιτραπέζιους υπολογιστές. HotKey Utility Soy Corporatio Η εφαρµογή HotKey Utility* σας παρέχει άµεση πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες µε τη χρήση του πλήκτρου F όπως για παράδειγµα την αύξηση της έντασης του ήχου. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο Συνδυασµοί και λειτουργίες µέσω του πλήκτρου <F> στον Οδηγό υλικού, για περισσότερες πληροφορίες. * Η λειτουργία αυτή διατίθεται σε όλους τους φορητούς και σε ορισµένους επιτραπέζιους υπολογιστές. ISP Selector Soy Corporatio Μέσω της εφαρµογής ISP Selector* µπορείτε µε εύκολο τρόπο να διαµορφώσετε τον παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) που επιθυµείτε. Απλά επιλέξτε τη χώρα και τη γλώσσα σας από τους αναπτυσσόµενους καταλόγους και θα εµφανιστούν οι διαθέσιµοι παροχείς. Κάντε κλικ στο κουµπί Istall που βρίσκεται δίπλα στον ISP για να ξεκινήσει η εγκατάσταση. Αφού επιλέξετε τη χώρα σας µπορείτε να εγκαταστήσετε παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου αποκλειστικά για τη συγκεκριµένη χώρα. * Ανάλογα το µοντέλο.

10 Σχετικά µε το λογισµικό που συνοδεύει τον υπολογιστή σας Memory Stick Formatter Soy Corporatio Η εφαρµογή Memory Stick Formatter είναι µια ειδική εφαρµογή για τη διαµόρφωση των Memory Stick. Χρησιµοποιήστε αυτό το λογισµικό όποτε επιθυµείτε να επαναδιαµορφώσετε κάποιο Memory Stick. Επιπλέον, µε τη χρήση της συγκεκριµένης εφαρµογής, έχετε τη δυνατότητα να επαναδιαµορφώσετε ένα Memory Stick το οποίο δεν αναγνωρίζεται από τα Widows. Μετά τη διαµόρφωση των Memory Stick, µέσω αυτής της εφαρµογής, τα δεδοµένα που υπάρχουν αποθηκευµένα σε αυτά θα έχουν διαγραφεί. Εάν χρειάζεται, δηµιουργήστε ένα εφεδρικό αντίγραφο των δεδοµένων πριν τη διαµόρφωση. Μην διαµορφώνετε τα Memory Stick µέσω της εντολής Format των Widows. 9 etwork Smart Capture Soy Corporatio Το πρόγραµµα etwork Smart Capture* είναι µία εφαρµογή για τη σύλληψη ακίνητων και κινούµενων εικόνων είτε από ψηφιακή φωτογραφική µηχανή είτε από τη φωτογραφική µηχανή Motio Eye που είναι ενσωµατωµένη σε ορισµένους υπολογιστές VAIO. Το λογισµικό αυτό σάς επιτρέπει να προβάλλετε τις φωτογραφίες που λαµβάνετε και να τις στέλνετε σε διάφορους προορισµούς. Συµπεριλαµβάνει λειτουργία κάµερας δικτύου, την οποία µπορείτε να ρυθµίσετε για να συλλαµβάνετε εικόνες σε χρονοµετρηµένα διαστήµατα, χωρίς να βρίσκεστε οι ίδιοι στο δωµάτιο! * ιατίθεται µόνο σε φορητούς υπολογιστές µε ενσωµατωµένη κάµερα.

11 Σχετικά µε το λογισµικό που συνοδεύει τον υπολογιστή σας PictureGear Studio Soy Corporatio Η εφαρµογή PictureGear Studio είναι ένα εύχρηστο πρόγραµµα το οποίο έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να απολαύσετε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις φωτογραφίες που έχετε τραβήξει µε την ψηφιακή σας φωτογραφική µηχανή. Μέσω του προγράµµατος PictureGear Studio, µπορείτε να µεταφέρετε εύκολα φωτογραφίες στον υπολογιστή σας, να δηµιουργήσετε φωτογραφικά άλµπουµ και να εκτυπώσετε φωτογραφίες. 10 PowerPael Phoeix Techologies Το βοηθητικό πρόγραµµα PowerPael* ελέγχει τη διαχείριση της ενέργειας του υπολογιστή σας και παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά µε τη δραστηριότητα του συστήµατος και τη διάρκεια ζωής της µπαταρίας. Μέσω της αυτόµατης διαχείρισης της ενέργειας, επιλέγεται το πιο κατάλληλο προφίλ διαχείρισης, ανάλογα µε την εφαρµογή µε την οποία εργάζεστε και τις συνθήκες χρήσης. Εάν ισχύει για το µοντέλο του υπολογιστή σας: Ανατρέξτε στην ενότητα ιαχείριση ενέργειας µέσω του PowerPael, του οδηγού υλικού. * ιατίθεται σε ορισµένους φορητούς υπολογιστές.

12 Σχετικά µε το λογισµικό που συνοδεύει τον υπολογιστή σας SoicStage Soy Corporatio Η εφαρµογή SoicStage είναι ένα πρόγραµµα το οποίο χρησιµοποιεί τεχνολογία OpeMG, µια τεχνολογία προστασίας πνευµατικών δικαιωµάτων που αναπτύχθηκε από τη Soy Corporatio και σχεδιάστηκε µε σκοπό την εγγραφή και αναπαραγωγή µουσικών ψηφιακών δεδοµένων σε προσωπικούς υπολογιστές. Από τη στιγµή που τα δεδοµένα κωδικοποιούνται και εγγράφονται στον σκληρό δίσκο, η τεχνολογία OpeMG επιτρέπει την αναπαραγωγή τους από τον προσωπικό υπολογιστή, αλλά αποτρέπει τη µη εξουσιοδοτηµένη διανοµή τους. Ο σκοπός της τεχνολογίας OpeMG είναι να δηµιουργήσει ένα περιβάλλον στο οποίο θα µπορούν να διατίθενται µεγαλύτερες ποσότητες µουσικών κοµµατιών υψηλής ποιότητας, χωρίς την επακόλουθη µη εξουσιοδοτηµένη διανοµή τους. Το πρόγραµµα SoicStage κωδικοποιεί και διαχειρίζεται µουσικά αρχεία που είτε έχουν µεταφορτωθεί σε έναν προσωπικό υπολογιστή µε χρήση των υπηρεσιών EMD είτε έχουν µεταφερθεί (ή δηµιουργηθεί) από δικού σας δίσκους CD ή από το ιαδίκτυο. 11 Soy otebook Setup Soy Corporatio Χρησιµοποιήστε την εφαρµογή Soy otebook Setup* για να αναζητήσετε πληροφορίες του συστήµατος, να καθορίσετε τις προτιµήσεις σας για τη συµπεριφορά του συστήµατος και να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης κατά την έναρξη λειτουργίας του υπολογιστή Soy. Εάν ισχύει για το µοντέλο του υπολογιστή σας: Ανατρέξτε στο κεφάλαιο Εγκατάσταση του φορητού υπολογιστή µε την εφαρµογή Soy otebook Setup του οδηγού υλικού. * ιατίθεται σε όλους τους φορητούς υπολογιστές.

13 Σχετικά µε το λογισµικό που συνοδεύει τον υπολογιστή σας UI Desig Selector Soy Corporatio Μπορείτε να αλλάξετε το σχεδιασµό του παραθύρου της εφαρµογής Giga Pocket χρησιµοποιώντας το πρόγραµµα UI Desig Selector*. Ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή του σχεδιασµού των παραθύρων µέσω του προγράµµατος UI Desig Selector (σελίδα 31). 12 * ιατίθεται µόνο σε επιτραπέζιους υπολογιστές µε Giga Pocket. VAIO Actio Setup Soy Corporatio Η εφαρµογή VAIO Actio Setup* σάς βοηθά να διαχειριστείτε τις ρυθµίσεις εφαρµογών που ελέγχουν συµβάντα υλικού στον υπολογιστή σας. Για παράδειγµα, µέσω αυτού του προγράµµατος µπορείτε να τρέχετε το αγαπηµένο σας πρόγραµµα χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα συντόµευσης (πλήκτρα S). Το πρόγραµµα διαχειρίζεται τις ρυθµίσεις για τα πλήκτρα συντόµευσης και πολλά άλλα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον οδηγό υλικού. * ιατίθεται σε ορισµένους επιτραπέζιους υπολογιστές. VAIO Edit Compoets Soy Corporatio Η εφαρµογή VAIO Edit Compoets, που σχεδιάστηκε ως συµπληρωµατικό πρόγραµµα (plug-i) για τα προγράµµατα Adobe Premiere, περιλαµβάνει ειδικές λειτουργίες για την υποστήριξη των συσκευών i.lik-dv, δίνοντάς σας µε αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα να παράγετε οικιακές ταινίες υψηλής ποιότητας ακόµα και µετά από επεξεργασία. Μπορείτε πλέον να ελέγχετε τη συσκευή DV από τον υπολογιστή σας, να εισάγετε και να επεξεργάζεστε κάποια ταινία και στη συνέχεια να την µεταφέρετε πάλι στη συσκευή DV.

14 Σχετικά µε το λογισµικό που συνοδεύει τον υπολογιστή σας VAIO Media Soy Corporatio Το πρόγραµµα VAIO Media φέρνει τα πολυµέσα στο δίκτυο σας, δίνοντας σας τη δυνατότητα να µοιράζετε µουσικά κοµµάτια, βίντεο και εικόνες µεταξύ των υπολογιστών VAIO. Μπορείτε να ρυθµίσετε έναν ή περισσότερους υπολογιστές να λειτουργούν ως "media cliet" (πελάτης πολυµέσων) και τον υπολογιστή VAIO, όπου αποθηκεύετε τα αρχεία πολυµέσων, ως "media server" (διακοµιστής πολυµέσων), καθιστώντας έτσι τα αρχεία διαθέσιµα στους υπόλοιπους υπολογιστές του ενσύρµατου ή ασύρµατου δικτύου σας. 13 VAIO Power Maagemet Soy Corporatio Το πρόγραµµα VAIO Power Maagemet* ελέγχει τη διαχείριση της ενέργειας του υπολογιστή σας και παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά µε τη δραστηριότητα του συστήµατος και τη διάρκεια ζωής της µπαταρίας. Εάν ισχύει για το µοντέλο του υπολογιστή σας: Ανατρέξτε στην ενότητα ιαχείριση ενέργειας µέσω του VAIO Power Maagemet, του οδηγού υλικού. * ιατίθεται σε ορισµένους φορητούς υπολογιστές. VAIO System Iformatio Soy Corporatio Μέσω της εφαρµογής VAIO System Iformatio*, µπορείτε να ελέγξετε, οποιαδήποτε στιγµή επιθυµείτε, τις πληροφορίες προϊόντος (ονοµασία µοντέλου, σειριακό αριθµό, έκδοση BIOS, έκδοση OS και σειριακό αριθµό OS), καθώς και τις πληροφορίες συστήµατος (CPU, συχνότητα ρολογιού, µνήµη συστήµατος και κρυφή µνήµη) του υπολογιστή σας. * ιατίθεται σε όλους τους επιτραπέζιους υπολογιστές.

15 Σχετικά µε το λογισµικό που συνοδεύει τον υπολογιστή σας VAIO Recovery ad Documetatio Disc Soy Corporatio Ο δίσκος αποκατάστασης και τεκµηρίωσης του συστήµατος VAIO σάς επιτρέπει να επανεγκαταστήσετε το σύστηµα και το λογισµικό που συνοδεύουν τον υπολογιστή. Σε περίπτωση που τα συνοδευτικά προγράµµατα οδήγησης της συσκευής καταστραφούν ή διαγραφούν κατά λάθος, µπορείτε να τα βρείτε στη µονάδα σκληρού δίσκου του υπολογιστή σας (C:\Drivers). Με την επανεγκατάσταση του προγράµµατος οδήγησης µιας συγκεκριµένης συσκευής είναι πιθανό να διορθωθεί κάποιο πρόβληµα που έχει παρουσιαστεί στον υπολογιστή σας, χωρίς να χρειαστεί να αποκαταστήσετε ολόκληρο το σύστηµα. Επιπλέον, στο συγκεκριµένο δίσκο θα βρείτε όλα τα εγχειρίδια που θα χρειαστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το τρόπο χρήσης του δίσκου αποκατάστασης και τεκµηρίωσης του συστήµατος VAIO, ανατρέξτε στο έντυπο Guide to Troubleshootig ad Usig the VAIO Recovery ad Documetatio Disc.! Τον δίσκο ανάκτησης και τεκµηρίωσης του συστήµατος VAIO µπορείτε να τον χρησιµοποιήσετε µόνον στον υπολογιστή Soy που αγοράσατε και σε κανέναν άλλον προσωπικό υπολογιστή της Soy ή άλλου κατασκευαστή. 14

16 Σχετικά µε το λογισµικό που συνοδεύει τον υπολογιστή σας Λειτουργικό σύστηµα και άλλο λογισµικό Widows XP Professioal µε Service Pack 1a Microsoft Corporatio Το λειτουργικό σύστηµα Widows XP Professioal, το οποίο κατασκευάστηκε µε βάση το δοκιµασµένο λειτουργικό Widows 2000, αποτελεί µια αξιόπιστη βάση την οποία µπορείτε να εµπιστευτείτε για να χρησιµοποιείτε τον υπολογιστή σας ακόµη και στην πιο σοβαρή ανάγκη. Εκτός από το ότι είναι πιο αξιόπιστο λειτουργικό, διαθέτει επίσης δυνατότητες µε τις οποίες η αποκατάσταση των προβληµάτων συστήµατος γίνεται ταχύτερη και ευκολότερη. Ξεκινώντας από τη νέα εµφάνιση, έως το σχεδιασµό που έχει γίνει πιο διαισθητικός και βασισµένος στη διευκόλυνση των εργασιών, τα Widows XP Professioal θα κάνουν την ενασχόληση σας µε τον υπολογιστή πιο εύκολη από ποτέ. Επίσης, καθώς υποστηρίζει τα πιο πρόσφατα πρότυπα ασφάλειας και µε βελτιωµένη προστασία στεγανού (Firewall), τα Widows XP Professioal διασφαλίζουν τα δεδοµένα σας και διαφυλάσσουν το απόρρητο των στοιχείων σας. Εάν ισχύει για το µοντέλο του υπολογιστή σας: Για τυχόν απορίες και τεχνική υποστήριξη, µεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 15

17 Σχετικά µε το λογισµικό που συνοδεύει τον υπολογιστή σας Widows XP Home Editio µε Service Pack 1a Microsoft Corporatio Το λειτουργικό σύστηµα Widows XP Home Editio της Microsoft παρέχει ένα νέο επίπεδο σταθερότητας, το οποίο βοηθά τον υπολογιστή σας να παραµένει σε πλήρη λειτουργία. Εάν κάτι δεν πάει καλά, έχετε τη δυνατότητα ταχείας επιστροφής στην κατάσταση όπου βρισκόταν το σύστηµα όταν δεν υπήρχε πρόβληµα. Ο νέος, απλούστερος οπτικός σχεδιασµός, σας επιτρέπει να χρησιµοποιείτε τον υπολογιστή σας µε τον τρόπο που επιθυµείτε. Εάν µοιράζεστε κάποιον υπολογιστή µε άλλους χρήστες, κάθε χρήστης µπορεί να απολαµβάνει τις προσωπικές του προτιµήσεις, διότι το συγκεκριµένο λειτουργικό σύστηµα των Widows επιτρέπει στον υπολογιστή σας να χειρίζεται ταυτόχρονα πολλαπλές εργασίες. Το λειτουργικό Widows XP Home Editio προστατεύει αυτόµατα τον υπολογιστή σας από µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση, ενώ βρίσκεστε στο ιαδίκτυο. Εάν ισχύει για το µοντέλο του υπολογιστή σας: Για τυχόν απορίες και τεχνική υποστήριξη, µεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 16 Iteret Explorer 6.0 Microsoft Corporatio Το πρόγραµµα Iteret Explorer είναι το πρόγραµµα της Microsoft για την ανάγνωση ιστοσελίδων, το οποίο σας επιτρέπει την περιήγηση στον Παγκόσµιο Ιστό. Ο οδηγός εγκατάστασης ρυθµίζει τον υπολογιστή σας, έτσι ώστε να συνδέεται αυτόµατα µε τον παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου που χρησιµοποιείτε. Ένα πλήρες πακέτο ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σάς επιτρέπει να αποστέλλετε και να λαµβάνετε µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, µε προσταρτηµένα αρχεία, µέσω του ιαδικτύου. Τα προγράµµατα etmeetig, Outlook Express και Microsoft Chat είναι λίγες µόνο από τις εφαρµογές που συνοδεύουν το Iteret Explorer 6.0. Επίσης, το πρόγραµµα Iteret Explorer 6.0 διαθέτει κωδικοποίηση 128 bit, τον υψηλότερο δυνατό βαθµό προστασίας που µπορεί να σας παρασχεθεί κατά την επικοινωνία στο ιαδίκτυο, συµπεριλαµβανοµένης και της χρήσης πιστωτικής κάρτας και της πραγµατοποίησης οικονοµικών συναλλαγών. Ένα πλήρες ηλεκτρονικό πρόγραµµα εκµάθησης βοηθά τους νέους χρήστες να εξοικειωθούν µε τη χρήση του ιαδικτύου. Για τυχόν απορίες και τεχνική υποστήριξη, µεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

18 Σχετικά µε το λογισµικό που συνοδεύει τον υπολογιστή σας Adobe Compaio Pack for VAIO: Το Adobe Compaio Pack for VAIO διατίθεται σε όλους τους φορητούς και επιτραπέζιους υπολογιστές και αποτελείται από τα εξής: Adobe Acrobat Elemets 6.0 (σελίδα 17) Adobe Reader 6.0 (σελίδα 18) Adobe Photoshop Elemets 2.0 (σελίδα 18) Adobe Photoshop Album Starter Editio (σελίδα 19) Adobe Premiere (σελίδα 19) 17 Adobe Acrobat Elemets 6.0 Adobe Systems Icorporated Με το πρόγραµµα Adobe Acrobat Elemets 6.0 µπορείτε εύκολα να δηµιουργήσετε αρχεία µορφής PDF µε 4 διαφορετικούς τρόπους: Κάνοντας δεξί κλικ στο αρχείο προέλευσης και επιλέγοντας Covert to Adobe PDF. Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο Covert to Adobe PDF της γραµµής εργαλείων. Εκκινήστε το Acrobat Elemets, κάντε κλικ στο ext και δηµιουργήστε το αρχείο PDF χρησιµοποιώντας τις ρυθµίσεις που προτιµάτε. Εκτυπώνοντας το αρχείο στο πρόγραµµα εκτύπωσης Adobe PDF. Για τυχόν απορίες και τεχνική υποστήριξη, µεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

19 Σχετικά µε το λογισµικό που συνοδεύει τον υπολογιστή σας Adobe Reader 6.0 Adobe Systems Icorporated Το πρόγραµµα Adobe Reader 6.0 είναι ένα πρόγραµµα που διατίθεται δωρεάν το οποίο σας επιτρέπει να προβάλλετε και να εκτυπώνετε αρχεία Portable Documet Format (PDF) της Adobe, σε διάφορους τύπους υπολογιστών και λειτουργικών συστηµάτων. Αυτή η νέα έκδοση του γνωστού Adobe Acrobat Reader διαθέτει πολλές δυνατότητες οι οποίες σας επιτρέπουν: Να υποβάλλετε έντυπα Adobe PDF, τα οποία δηµιουργούνται µέσω εφαρµογών είναι τα Adobe Acrobat 6.0 Professioal και Adobe Form Desiger και διαθέτουν πεδία που µπορείτε να συµπληρώσετε. Αναπαράγετε διάφορους τύπους ενσωµατωµένων πολυµέσων. Να διαβάσετε και να οργανώσετε ηλεκτρονικά βιβλία υψηλής πιστότητας. Να ενεργοποιήσετε δυνατότητες αναζήτησης και προσπέλασης που βρίσκονται ενσωµατωµένες στα αρχεία PDF. Να προβάλλετε διαφάνειες και ηλεκτρονικές κάρτες µέσω του Adobe Photoshop Album, καθώς και να µεταφέρετε εικόνες για ηλεκτρονική φωτογραφική επεξεργασία (οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες φωτογραφίας διαφέρουν ανάλογα µε την περιοχή). Για τυχόν απορίες και τεχνική υποστήριξη, µεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 18 Adobe Photoshop Elemets 2.0 Adobe Systems Icorporated Η εφαρµογή Adobe Photoshop Elemets εισάγει την επόµενη γενιά επεξεργασίας εικόνας που διαθέτει νέες ισχυρές δυνατότητες οι οποίες έχουν κάτι να προσφέρουν σε κάθε χρήστη. Με το πληρέστερο και πιο παραγωγικό σετ εργαλείων, η εφαρµογή Photoshop Elemets σάς βοηθά να ανακαλύψετε τη δηµιουργικότητά σας, να εργαστείτε µε τη µέγιστη αποδοτικότητα και να επιτύχετε αποτελέσµατα µε την υψηλότερη ποιότητα σε όλες τις µορφές εικόνων. Για τυχόν απορίες και τεχνική υποστήριξη, µεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

20 Σχετικά µε το λογισµικό που συνοδεύει τον υπολογιστή σας Adobe Photoshop Album Starter Editio Adobe Systems Icorporated Το λογισµικό Adobe Photoshop Album διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να εντοπίζετε, να αποκαθιστάτε, να µοιράζεστε και να διατηρείτε τις αναµνήσεις σας. Αντί να ψάχνετε σε άπειρους φακέλους, µπορείτε να χρησιµοποιείτε το εύχρηστο ηµερολόγιο για να βρίσκετε τις φωτογραφίες κατά ηµεροµηνία ή να χρησιµοποιείτε τα επαναστατικά καρτελάκια µε λέξεις-κλειδιά για να εντοπίζετε ακριβώς την οµάδα φωτογραφιών που θέλετε. ιορθώνετε αµέσως τα κόκκινα µάτια, το φωτισµό και άλλα βασικά ελαττώµατα. ιασκεδάστε δηµιουργώντας προσαρµοσµένες προβολές διαφανειών, κάρτες, φωτογραφικά άλµπουµ µε σκληρό δέσιµο και άλλα πολλά. Στη συνέχεια, µοιραστείτε τις δηµιουργίες σας µε οποιονδήποτε, οπουδήποτε, ακόµη και µέσω κινητών τηλεφώνων και υπολογιστών χειρός, µε λίγα µόνο κλικ. Για τυχόν απορίες και τεχνική υποστήριξη, µεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 19 Adobe Premiere Adobe Systems Icorporated Η εφαρµογή Adobe Premiere συµπληρώνει το DVgate Motio και σας επιτρέπει να κάνετε σύλληψη, εγγραφή, δηµιουργία και επεξεργασία ταινιών µε βίντεο, ήχο, φωτογραφίες, σχέδια, κείµενα και άλλους τύπους υλικού. Αυτό το εντυπωσιακά απλό αλλά ισχυρό επαγγελµατικό εργαλείο επεξεργασίας βίντεο καλύπτει µε ευχέρεια το κενό µεταξύ DV και Παγκόσµιου Ιστού. ιάφορα εργαλεία, που περιλαµβάνουν ποικιλόµορφα εφέ και είδη µεταβάσεων, σας επιτρέπουν να προετοιµάσετε τις εικόνες σας προκειµένου να τις επεξεργαστείτε σε βιντεοκασέτα ή CD-ROM. Το πρόγραµµα Adobe Premiere συνδυάζει δυνατότητες επαγγελµατικής επεξεργασίας βίντεο µε αποτελέσµατα υψηλής ποιότητας σε ένα εύχρηστο προϊόν µε πολλές εφαρµογές. Για τυχόν απορίες και τεχνική υποστήριξη, µεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

21 Σχετικά µε το λογισµικό που συνοδεύει τον υπολογιστή σας Drag' Drop CD+DVD DigiO / Easy Systems Japa Η εφαρµογή Drag' Drop CD+DVD* σχεδιάστηκε για να αποτελέσει το πιο απλό πρόγραµµα δηµιουργίας δίσκων DVD ή CD. Οι χρήστες της εφαρµογής µπορούν να δηµιουργήσουν τα δικά τους µουσικά CD ή DVD, τα οποία µπορούν να αναπαραχθούν από τους περισσότερους προσωπικούς υπολογιστές. Επίσης, η συγκεκριµένη εφαρµογή σας δίνει τη δυνατότητα να γράψετε τους δικούς σας δίσκους CD. Η διαδικασία είναι απλή: επιλέξτε τα αρχεία που επιθυµείτε να γράψετε και στη συνέχεια µεταφέρετέ τα και αποθέστε τα σε ένα κατάλληλο πλαίσιο που αντιστοιχεί στο φορµά CD ή DVD. Αφού τα αποθέσετε, κάντε απλώς κλικ στο βέλος και αρχίζει η δηµιουργία του δίσκου CD/DVD. Για τυχόν απορίες και τεχνική υποστήριξη, µεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 20 * ιατίθεται µόνο σε φορητούς και επιτραπέζιους υπολογιστές που διαθέτουν µονάδα DVD-RW ή DVD+/-RW. Microsoft Works Microsoft Corporatio Η εφαρµογή Microsoft Works σας παρέχει τα βασικά εργαλεία που χρειάζεστε για να εργαστείτε στον προσωπικό υπολογιστή σας. Χρησιµοποιήστε τα διάφορα χαρακτηριστικά της προκειµένου να διαχειριστείτε τα καθηµερινά σας µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και τα αρχεία λογιστικής ή να οργανώσετε τις εργασίες σας και άλλα πολλά. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει και ένα ηλεκτρονικό οδηγό για το ξεκίνηµα (Gettig Started). Για περισσότερες πληροφορίες και τεχνική υποστήριξη, επισκεφθείτε την τοποθεσία στον παγκόσµιο ιστό:

22 Σχετικά µε το λογισµικό που συνοδεύει τον υπολογιστή σας MoodLogic MoodLogic, Ic. Η εφαρµογή MoodLogic οργανώνει τα µουσικά κοµµάτια σύµφωνα µε το ρυθµό, το είδος της µουσικής, τον καλλιτέχνη, το έτος, τον τίτλο του τραγουδιού ακόµα και σύµφωνα µε την ατµόσφαιρα που δηµιουργούν, όπως χαρούµενη, ροµαντική ή απαλή. Με τον τρόπο αυτόν µπορείτε να δηµιουργήσετε καταλόγους µουσικών κοµµατιών µε βάση την ατµόσφαιρα ή το είδος της µουσικής. Επιπλέον µπορείτε: να επιλέξετε ένα τραγούδι και να δηµιουργήσετε άµεσα µια συλλογή µίξης παρόµοιων τραγουδιών, να οργανώσετε αυτόµατα τα µουσικά κοµµάτια που υπάρχουν στον υπολογιστή σας, να προσθέσετε αυτόµατα ετικέτες ID3, να κάνετε κλικ και να µεταφέρετε τραγούδια και συλλογές µίξης στη συσκευή αναπαραγωγής αρχείων MP3 ή σε ένα δίσκο CD*, να µεταβείτε στη βάση δεδοµένων MoodLogic για να βρείτε την πληρέστερη συλλογή στοιχείων τραγουδιών. Για περισσότερες πληροφορίες και τεχνική υποστήριξη, επισκεφθείτε την τοποθεσία στον παγκόσµιο ιστό: * Απαιτείται πρόγραµµα εγγραφής δίσκων CD. 21 QuickTime 6.1 Apple Η εφαρµογή QuickTime αποτελεί την τεχνολογία της Apple µε την οποία αναπαράγονται αρχεία βίντεο, ήχου, µουσικής, τρισδιάστατων γραφικών και εικονικής πραγµατικότητας στο πρόγραµµα ανάγνωσης ιστοσελίδων και στα Widows. Για περισσότερες πληροφορίες, µεταβείτε στην τοποθεσία στον παγκόσµιο ιστό:

23 Σχετικά µε το λογισµικό που συνοδεύει τον υπολογιστή σας RealOe Player Realetworks Η εφαρµογή RealOe Player αποτελεί το πρόγραµµα αναπαραγωγής βίντεο και ήχου της εταιρείας Realetworks, το οποίο σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε τις σηµαντικότερες µορφές αρχείων µε ένα µόνο πρόγραµµα. Μέσω των πολλών δυνατοτήτων που διαθέτει, σας επιτρέπει να συντονιστείτε σε περισσότερους από ραδιοφωνικούς σταθµούς που µεταδίδουν µουσική, ειδήσεις και αθλητικά γεγονότα, να αναπαράγετε και να αποθηκεύετε αρχεία ήχου δηµιουργώντας τους δικούς σας δίσκους CD ήχου, καθώς και να οργανώσετε τα κλιπ ήχου και τα βίντεο κλιπ στον υπολογιστή σας προτού τα µεταφέρετε σε φορητές συσκευές αποθήκευσης. Για περισσότερες πληροφορίες, µεταβείτε στην τοποθεσία στον παγκόσµιο ιστό στη διεύθυνση: 22

24 Σχετικά µε το λογισµικό που συνοδεύει τον υπολογιστή σας orto Iteret Security 2004 Symatec Η εφαρµογή orto Iteret Security 2004 της Symatec παρέχει απαραίτητη προστασία κατά των ιών, των χάκερ και των καταστάσεων όπου απειλείται το απόρρητο. Συµπεριλαµβάνονται πλήρεις εκδόσεις του: orto AtiVirus: Περιέχει διευρυµένο πρόγραµµα ανίχνευσης απειλών που σας προειδοποιεί για ορισµένα απειλητικά προγράµµατα που δεν είναι ιοί, όπως προγράµµατα κατασκοπείας και σύνδεσης σε σελίδες από το πληκτρολόγιο. Αφαιρεί επίσης αυτόµατα ιούς, «σκουλήκια» και ιούς τύπου Troja horse. Σαρώνει και καθαρίζει επισυνάψεις στιγµιαίων µηνυµάτων, εισερχόµενα και εξερχόµενα µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και άλλα αρχεία. orto Persoal Firewall: ένα βοηθητικό πρόγραµµα δικτύου που σας επιτρέπει να αποκλείετε τις διαφηµίσεις και να προσπελαύνετε άλλες επιλογές του προγράµµατος από το Iteret Explorer της Microsoft. Επιπλέον, αποκρύπτει τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας στο ιαδίκτυο, έτσι ώστε να µην µπορούν να τον βλέπουν οι χάκερ.! Κατά την ενεργοποίηση της λειτουργίας στεγανού (firewall), το πρόγραµµα orto κάνει ορισµένες ερωτήσεις. Παρακαλείστε να επιτρέπετε την εµφάνιση όλων των µηνυµάτων που αφορούν τις εφαρµογές VAIO. orto AtiSpam: φιλτράρει τα ανεπιθύµητα µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σε οποιοδήποτε πρόγραµµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που είναι συµβατό µε POP3, προσθέτοντας µία ένδειξη spam στο πεδίο Subject. orto Paretal Cotrol: εµποδίζει την αποστολή, χωρίς την έγκρισή σας, εµπιστευτικών πληροφοριών σε µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, στιγµιαία µηνύµατα, επισυνάψεις του προγράµµατος Microsoft Office και σε έντυπα ιαδικτύου. 23

25 Σχετικά µε το λογισµικό που συνοδεύει τον υπολογιστή σας Αυτό το πακέτο προγραµµάτων περιλαµβάνει µια δωρεάν συνδροµή 90 ηµερών για την ενηµέρωση του προγράµµατος µε τους ορισµούς των νέων ιών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα αρχεία ηλεκτρονικής βοήθειας και στην τοποθεσία του παγκόσµιου ιστού: 24 orto Password Maager Symatec Με το πρόγραµµα orto Password Maager* οι κωδικοί πρόσβασης που χρησιµοποιείτε είναι ασφαλείς και µπορείτε να τους διαχειρίζεστε εύκολα. υνατότητες: Αποθηκεύει στη µνήµη τους κωδικούς σας πρόσβασης, ηµιουργεί λογαριασµούς για πολλούς χρήστες, Συµπληρώνει αυτοµάτως ηλεκτρονικά έντυπα. Το λογισµικό αυτό παρέχεται δοκιµαστικά και µπορείτε να το χρησιµοποιήσετε πλήρως επί 30 ηµέρες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα αρχεία ηλεκτρονικής βοήθειας και στην τοποθεσία του παγκόσµιου ιστού: * ιατίθεται µόνο στα µοντέλα µε Widows XP Professioal.

26 Σχετικά µε το λογισµικό που συνοδεύει τον υπολογιστή σας Su Java Virtual Machie (VM) Su Microsystems, Ic. Το Java Virtual Machie (VM) είναι µία µόνο πλευρά του λογισµικού της Java, το οποίο αφορά λειτουργίες αλληλεπίδρασης στον παγκόσµιο ιστό. Το Java VM είναι ενσωµατωµένο απευθείας στο λογισµικό Java που µεταφορτώνετε και υποστηρίζει τη συνδεόµενη υποµονάδα Su Java Plug-i για εφαρµογές Java. Το Java Plug-i Cotrol Pael επιτρέπει στις µικροεφαρµογές που είναι γραµµένες σύµφωνα µε την προδιαγραφή Java 2 platform 1.4 να εκτελούνται στα προγράµµατα ανάγνωσης ιστοσελίδων etscape avigator και Microsoft Iteret Explorer. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα αρχεία ηλεκτρονικής βοήθειας και στην τοποθεσία του παγκόσµιου ιστού: 25 WiDVD for VAIO IterVideo, Ic. Η εφαρµογή WiDVD for VAIO της εταιρείας IterVideo Ic. αποτελεί ένα εύχρηστο πρόγραµµα αναπαραγωγής DVD. Η εφαρµογή WiDVD for VAIO συνδυάζει όλες τις δυνατότητες που θα περιµένατε να βρείτε σε µια κοινή συσκευή αναπαραγωγής DVD του εµπορίου, καθώς και µερικές πολύ προχωρηµένες λειτουργίες, αποκωδικοποίηση βίντεο µεγάλης ακρίβειας, επιλογή περιβάλλοντος χρήσης και επιλογές του τρόπου προβολής του βίντεο. Μπορείτε να αναπαράγετε ταινίες DVD, αλληλεπιδραστικούς τίτλους DVD, βίντεο µορφής MPEG, καθώς και δίσκους CD βίντεο και ήχου. Η εφαρµογή WiDVD for VAIO αναγνωρίζει αυτόµατα τον τύπο του δίσκου που βρίσκεται στη µονάδα DVD και χρησιµοποιεί την κατάλληλη µέθοδο αναπαραγωγής. Για τυχόν απορίες και τεχνική υποστήριξη, µεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

27 Προσαρµογή των ρυθµίσεων του υπολογιστή σας Προσαρµογή των ρυθµίσεων του υπολογιστή σας Στις παρακάτω ενότητες περιγράφεται εν συντοµία ο τρόπος µε τον οποίο µπορείτε να αλλάξετε τις βασικές ρυθµίσεις του υπολογιστή σας. Μεταξύ των άλλων, θα µάθετε πώς να προετοιµάζετε το µόντεµ για χρήση, πως να χρησιµοποιείτε και να προσαρµόζετε τη µορφή των εφαρµογών και των βοηθητικών προγραµµάτων της Soy κ.ά. 26 Ρύθµιση της γλώσσας στα Widows XP Professioal (σελίδα 27) Ρύθµιση του µόντεµ (σελίδα 29) Αλλαγή του σχεδιασµού των παραθύρων µέσω του προγράµµατος UI Desig Selector (σελίδα 31) Εγκατάσταση φόντου της Soy (σελίδα 32)

28 Προσαρµογή των ρυθµίσεων του υπολογιστή σας Ρύθµιση της γλώσσας στα Widows XP Professioal Τα Widows XP Professioal διαθέτουν τη δυνατότητα Multiligual User Iterface (MUI). Η δυνατότητα αυτή σας επιτρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα του λειτουργικού συστήµατος κάποιων εφαρµογών και τη διάταξη του πληκτρολογίου από τα Αγγλικά στη γλώσσα της επιλογής σας: fraçais, Deutsch, Japaese, ederlads, italiao, español, češtia, suomi, ελληνικά, portugués και sveska. Είναι σηµαντικό να επιλέξετε τη σωστή ρύθµιση για το πληκτρολόγιο κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης των Widows. Για να επιλέξετε τη σωστή ρύθµιση για το πληκτρολόγιο κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης των Widows, ακολουθήστε την εξής διαδικασία: 1 Κατά την πρώτη εκκίνηση του συστήµατος, από το παράθυρο Widows XP Setup Wizard κάντε κλικ στο πρώτο και στο δεύτερο ext που εµφανίζονται. Εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Select Your System Settigs. 2 Απαντήστε στα εξής τρία θέµατα: I live the closest to this regio (Ζω πλησιέστερα σε αυτή την περιοχή). I type mostly i this laguage (Πληκτρολογώ περισσότερο σε αυτή τη γλώσσα). I use this type of keyboard (Χρησιµοποιώ αυτόν τον τύπο πληκτρολογίου). 3 Αποδεχτείτε τη σύµβαση Ed User Licese Agreemet, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο ext. 4 Συνεχίστε την εγκατάσταση των Widows έως ότου ολοκληρωθεί. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθµίσεις που αφορούν τη χώρα και τη γλώσσα, ορίζοντας τη δική σας γλώσσα αµέσως µόλις γίνει επανεκκίνηση των Widows ή χρησιµοποιώντας το πλαίσιο διαλόγου Laguage Selector. Για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις της χώρας και της γλώσσας, ακολουθήστε την εξής διαδικασία: 1 Κάντε κλικ στο Start και στη συνέχεια επιλέξτε Cotrol Pael. 2 Στο παράθυρο Cotrol Pael κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Regioal ad Laguage Optios. Εάν αυτό το εικονίδιο δεν εµφανίζεται, κάντε κλικ στο Switch to Classic View που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά. 27

29 Προσαρµογή των ρυθµίσεων του υπολογιστή σας 3 Στην καρτέλα Regioal Optios του παραθύρου Regioal ad Laguage Optios επιλέξτε τη γλώσσα σας από το αναπτυσσόµενο µενού Stadards ad formats. 4 Για να αλλάξετε τη γλώσσα των µενού και των πλαισίων διαλόγου, επιλέξτε την καρτέλα Laguages του παραθύρου Regioal ad Laguage Optios. 5 Επιλέξτε τη γλώσσα σας από τον αναπτυσσόµενο κατάλογο. 6 Κάντε κλικ στο Apply για να εφαρµοστούν οι αλλαγές. Θα σας ζητηθεί να αποσυνδεθείτε και στη συνέχεια να συνδεθείτε ξανά. Μόνον τότε θα ισχύσει η αλλαγή στη νέα γλώσσα. 7 Κάντε κλικ στο Start και επιλέξτε Log Off. 8 Κάντε κλικ στο Log Off στο παράθυρο Log Off Widows. Εάν χρειάζεται, πληκτρολογήστε τον κωδικό σας για να συνδεθείτε ξανά. Με τον τρόπο αυτόν, όλα τα µενού, τα αρχεία βοήθειας και τα εικονίδια θα εµφανίζονται στη γλώσσα που έχετε επιλέξει. Ωστόσο, ορισµένα τµήµατα ενδέχεται να παραµείνουν στα αγγλικά. 28

30 Προσαρµογή των ρυθµίσεων του υπολογιστή σας Ρύθµιση του µόντεµ Προτού χρησιµοποιήσετε το εσωτερικό µόντεµ για πρώτη φορά και για να το χρησιµοποιήσετε ενώ ταξιδεύετε, βεβαιωθείτε ότι η χώρα που έχει οριστεί στο πλαίσιο διαλόγου Phoe ad Modem Optios συµφωνεί µε τη χώρα από την οποία καλείτε. Πιθανόν να παρατηρήσετε ότι υπάρχει µια καρτέλα Coutry Selector κάτω από τις τρέχουσες επιλογές του προγράµµατος οδήγησης του µόντεµ. Καθώς η καρτέλα Coutry Selector δεν αποτελεί ένα σταθερό χαρακτηριστικό, µην τη χρησιµοποιείτε για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις της χώρας. Αξιόπιστη είναι µόνον η παρακάτω διαδικασία. Για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις της χώρας που αφορούν το µόντεµ, ακολουθήσετε την εξής διαδικασία: 1 Κάντε κλικ στο Start και στη συνέχεια επιλέξτε Cotrol Pael. 2 Κάντε διπλό κλικ στο Phoe ad Modem Optios. Εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Phoe ad Modem Optios. Εάν το πλαίσιο διαλόγου Phoe ad Modem Optios δεν εµφανίζεται, κάντε κλικ στο Switch to Classic View που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά. 3 Επιλέξτε την περιοχή σας από την καρτέλα Dialig Rules. 4 Κάντε κλικ στο κουµπί Edit για να αλλάξετε τις τρέχουσες ρυθµίσεις. Εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Edit Locatio. Ή Κάντε κλικ στο κουµπί ew για να διαµορφώσετε το µόντεµ. Εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου ew Locatio. 5 Ελέγξτε τις ρυθµίσεις χώρας περιοχής και βεβαιωθείτε ότι συµφωνούν µε την περιοχή από όπου καλείτε. 6 Εάν αλλάξατε τις ρυθµίσεις της τοποθεσίας, κάντε κλικ στο Apply και στη συνέχεια στο OK. Εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Phoe ad Modem Optios. 7 Ελέγξτε εάν το µόντεµ περιλαµβάνεται στον κατάλογο της καρτέλας Modems. Εάν το µόντεµ δεν περιλαµβάνεται στον κατάλογο, κάντε κλικ στο Add και ακολουθήστε τα βήµατα του οδηγού εγκατάστασης. 29

31 Προσαρµογή των ρυθµίσεων του υπολογιστή σας 8 Κάντε κλικ στο Apply/OK. Το µόντεµ έχει διαµορφωθεί. Προτού εφαρµόσετε τις νέες ρυθµίσεις χώρας, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας VAIO δεν είναι συνδεδεµένος στην τηλεφωνική γραµµή. Αναβάθµιση του προγράµµατος οδήγησης του µόντεµ 30 Εάν για οποιονδήποτε λόγο πρέπει να αναβαθµίσετε το πρόγραµµα οδήγησης του µόντεµ, ακολουθήστε την εξής διαδικασία: 1 Κάντε κλικ στο κουµπί Start και επιλέξτε Cotrol Pael. Εµφανίζεται το παράθυρο Cotrol Pael. 2 Κάντε κλικ στο εικονίδιο Priters ad Other Hardware. Εµφανίζεται το παράθυρο Priters ad Other Hardware. 3 Κάντε κλικ στο εικονίδιο Phoe ad Modem Optios. Εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Phoe ad Modem Optios. 4 Κάντε κλικ στην καρτέλα Modems και στη συνέχεια στο Properties για να δείτε τις ιδιότητες του µόντεµ που χρησιµοποιείτε. Εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Modem Properties. 5 Από την καρτέλα Driver κάντε κλικ στο Update driver. Εµφανίζεται το παράθυρο Hardware Update Wizard. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη. Μπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση του προγράµµατος οδήγησης µέσω των Widows ή να ορίσετε ο ίδιος τον φάκελο στον οποίο βρίσκεται το πρόγραµµα.

32 Προσαρµογή των ρυθµίσεων του υπολογιστή σας Αλλαγή του σχεδιασµού των παραθύρων µέσω του προγράµµατος UI Desig Selector Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε το σχεδιασµό του παραθύρου της εφαρµογής Giga Pocket. Για να αλλάξετε το σχεδιασµό του παραθύρου µέσω του προγράµµατος UI Desig Selector, ακολουθήστε την εξής διαδικασία: 1 Κάντε κλικ στο Start και στη συνέχεια επιλέξτε Cotrol Pael. Εάν το UI Desig Selector δεν εµφανίζεται, κάντε κλικ στο Switch to Classic View που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά. Ή Εάν το UI Desig Selector δεν εµφανίζεται, κάντε κλικ στο Other Cotrol Pael Optios που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά. 2 Κάντε κλικ στο UI Desig Selector. Εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου UI Desig Selector. 3 Κάντε κλικ στο << ή στο >> και επιλέξτε τον σχεδιασµό της αρεσκείας σας. 4 Κάντε κλικ στο Apply. Ο σχεδιασµός του παραθύρου του προγράµµατος UI Desig Selector αλλάζει, δίνοντας σας µια προεπισκόπηση του σχεδιασµού που επιλέξατε για το λογισµικό της Soy. 5 Για να δείτε κάποιον άλλον σχεδιασµό, κάντε κλικ στο << ή στο >>. 6 Κάντε κλικ στο OK όταν είστε ικανοποιηµένοι µε την επιλογή σας. Το πλαίσιο διαλόγου UI Desig Selector εξαφανίζεται και ο σχεδιασµός του παραθύρου της εφαρµογής Giga Pocket αλλάζει. 31

33 Προσαρµογή των ρυθµίσεων του υπολογιστή σας Εγκατάσταση φόντου της Soy Μεταξύ πολλών άλλων χαρακτηριστικών ο υπολογιστής Soy VAIO, διαθέτει και µια ποικιλία από φόντα. Μπορείτε να αλλάξετε το φόντο, δηλαδή την εικόνα που εµφανίζεται στην επιφάνεια εργασίας, όσες φορές επιθυµείτε. Υπάρχουν διάφορα φόντα ειδικά για το VAIO, από τα οποία µπορείτε να επιλέξετε. Για να επιλέξετε ένα νέο φόντο για την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή VAIO, ακολουθήστε την εξής διαδικασία: 1 Μεταβείτε στο Cotrol Pael και επιλέξτε την επιλογή Switch to Classic View. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Display. Εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Display Properties. 2 Κάντε κλικ στην καρτέλα Desktop. Εµφανίζεται ένας κατάλογος µε φόντα των Widows και του VAIO. 3 Επιλέξτε ένα φόντο από τον κατάλογο Backgroud. Μπορείτε να δείτε µια προεπισκόπηση του συγκεκριµένου φόντου στην οθόνη που βρίσκεται επάνω από τον κατάλογο Backgroud. 4 Ρυθµίστε τη θέση του wallpaper µέσω του αναπτυσσόµενου καταλόγου Positio. 5 Όταν βρείτε το κατάλληλο φόντο, κάντε κλικ στο Apply. 6 Κάντε κλικ στο OK για να κλείσετε το πλαίσιο διαλόγου Display Properties. Στον υπολογιστή σας εµφανίζεται το νέο φόντο. Εάν επιλέξετε υψηλότερη ανάλυση οθόνης, θα µειωθεί το µέγεθος των στοιχείων που υπάρχουν στην οθόνη και θα αυξηθεί αναλογικά ο χώρος της επιφάνειας εργασίας. Ενδέχεται να µην µπορείτε να αυξήσετε την ανάλυση της οθόνης πάνω από ένα ορισµένο επίπεδο. Η οθόνη και η κάρτα γραφικών, για παράδειγµα, καθορίζουν το βαθµό στον οποίο µπορείτε να αλλάξετε την ανάλυση. 32

34 Εγκατάσταση και ενηµέρωση εφαρµογών Εγκατάσταση και ενηµέρωση εφαρµογών Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος µε τον οποίο µπορείτε να εγκαταστήσετε, να τρέξετε ή να επανεγκαταστήσετε κάποιο πρόγραµµα. Επιπλέον, θα µάθετε πώς να µεταφορτώνετε τις τελευταίες εκδόσεις των προγραµµάτων από την τοποθεσία της εταιρείας µας στον παγκόσµιο ιστό. 33 Εγκατάσταση προγραµµάτων (σελίδα 34) Αλλαγή ή κατάργηση προγραµµάτων (σελίδα 36) Μεταφόρτωση προγραµµάτων (σελίδα 38)

35 Εγκατάσταση και ενηµέρωση εφαρµογών Εγκατάσταση προγραµµάτων Για να εγκαταστήσετε τα συνοδευτικά προγράµµατα από τον παρεχόµενο δίσκο VAIO Recovery ad Documetatio Disc, ανατρέξτε στο έντυπο Guide to Troubleshootig ad Usig the VAIO Recovery ad Documetatio Disc. Για να εγκαταστήσετε άλλα προγράµµατα, ακολουθήστε την εξής διαδικασία. Πριν από την εγκατάσταση των εφαρµογών: Εγκαταστήστε και συνδέστε κάποια συσκευή υλικού, εάν χρειάζεται (δείτε την ενότητα ιαχείριση προγραµµάτων οδήγησης (σελίδα 39)). Κλείστε όλες τις ανοιχτές εφαρµογές. Για να εγκαταστήσετε µια εφαρµογή, ακολουθήστε την εξής διαδικασία: 1 Κάντε κλικ στο Start και στη συνέχεια επιλέξτε Cotrol Pael. Εµφανίζεται το παράθυρο Cotrol Pael. 2 Κάντε διπλό κλικ στο Add or Remove Programs. Εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Add or Remove Programs. 3 Κάντε κλικ στο Add ew Programs (Προσθήκη νέων προγραµµάτων) και στη συνέχεια στο CD or Floppy. Εµφανίζεται το παράθυρο Istall Program From Floppy Disk or CD-ROM. 4 Τοποθετήστε την πρώτη δισκέτα ή τον δίσκο CD-ROM εγκατάστασης και κάντε κλικ στο ext. Εµφανίζεται το παράθυρο Ru Istallatio Program. 5 Κάντε κλικ στο Browse για να βρείτε το πρόγραµµα εγκατάστασης. Εµφανίζεται το παράθυρο Browse. 6 Επιλέξτε το πρόγραµµα εγκατάστασης και κάντε κλικ στο Ope. Η διαδροµή του προγράµµατος εγκατάστασης εµφανίζεται στο πλαίσιο κειµένου Ope:. 7 Κάντε κλικ στο Fiish. Ενδέχεται να εµφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου Licece Agreemet. 8 ιαβάστε τη σύµβαση και κάντε κλικ στο Yes για να την αποδεχτείτε. Θα σας ζητηθεί να ορίσετε τη θέση όπου επιθυµείτε να εγκατασταθεί το πρόγραµµα. 34

36 Εγκατάσταση και ενηµέρωση εφαρµογών 9 Κάντε κλικ στο Browse για να επιλέξετε τον φάκελο και στη συνέχεια κάντε κλικ στο ext. Εάν χρειάζεται, επιλέξτε το είδος της εγκατάστασης που επιθυµείτε και κάντε κλικ στο ext. Αρχίζει η εγκατάσταση του προγράµµατος. Επιλέξτε οπωσδήποτε Yes, I wat to restart my computer ow, εάν σας ζητηθεί. 10 Κάντε κλικ στο Fiish. Η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί και ο υπολογιστής επανεκκινείται. Όταν χρησιµοποιείτε το Add or Remove Programs µπορείτε να εγκαταστήσετε µόνον προγράµµατα που έχουν δηµιουργηθεί για το λειτουργικό σύστηµα των Widows. 35

37 Εγκατάσταση και ενηµέρωση εφαρµογών Αλλαγή ή κατάργηση προγραµµάτων Έχετε τη δυνατότητα να καταργήσετε ή να αλλάξετε κάποια εφαρµογή, όποτε επιθυµείτε. Πριν προχωρήσετε, κλείστε την εφαρµογή που επιθυµείτε να αλλάξετε/καταργήσετε. Για να αλλάξετε ή να καταργήσετε προγράµµατα, ακολουθήστε την εξής διαδικασία: 1 Από το µενού Start κάντε κλικ στο Cotrol Pael. Εµφανίζεται το παράθυρο Cotrol Pael. 2 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Add/Remove Programs. Εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Add/Remove Programs. 3 Επιλέξτε το πρόγραµµα που επιθυµείτε να αλλάξετε ή να καταργήσετε. Για να αλλάξετε ένα πρόγραµµα, κάντε κλικ στο Chage/Remove ή στο Chage και ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη. Για να απεγκαταστήσετε κάποιο πρόγραµµα, κάντε κλικ στο Chage/Remove ή στο Remove και στη συνέχεια κάντε κλικ στο ext και µετά στο OK. Εάν εµφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου Locked file detected, κάντε κλικ στο Reboot. Ο υπολογιστής θα επανεκκινηθεί µόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και διαγραφούν όλα τα αρχεία που χρησιµοποιούνταν από το πρόγραµµα. Εάν εµφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου Shared file detected, συνιστάται να κάνετε κλικ στο o για να διατηρήσετε τα αρχεία κοινής χρήσης. Κάντε κλικ στο Close. Το πρόγραµµα έχει πλέον απεγκατασταθεί.! Όταν κάνετε κλικ στο Chage or Remove, ορισµένα προγράµµατα ενδέχεται να διαγραφούν χωρίς περαιτέρω προειδοποίηση. Πρέπει να είστε από την αρχή απόλυτα βέβαιοι ότι επιθυµείτε να το απεγκαταστήσετε. Μπορείτε να ταξινοµήσετε τα προγράµµατα επιλέγοντας διάφορες ρυθµίσεις στο Sort by. Όταν χρησιµοποιείτε το Add or Remove Programs, θα απεγκαταστήσετε µόνον τα προγράµµατα που έχουν δηµιουργηθεί για το λειτουργικό σύστηµα των Widows. Για άλλα προγράµµατα, ελέγξτε την τεκµηρίωση για να διαπιστώσετε εάν θα πρέπει να διαγραφούν άλλα αρχεία (όπως τα αρχεία µε προέκταση.ii). 36

ENERGY STAR. ιαβάστε πρώτα τα παρακάτω

ENERGY STAR. ιαβάστε πρώτα τα παρακάτω ιαβάστε πρώτα τα παρακάτω ιαβάστε πρώτα τα παρακάτω ήλωση Το συγκεκριµένο προϊόν περιέχει λογισµικό ιδιοκτησίας της Soy και η χρήση του από τρίτους επιτρέπεται κατόπιν αδείας. Η χρήση τέτοιου λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY STAR. ιαβάστε πρώτα τα παρακάτω

ENERGY STAR. ιαβάστε πρώτα τα παρακάτω ιαβάστε πρώτα τα παρακάτω ιαβάστε πρώτα τα παρακάτω ήλωση Το συγκεκριµένο προϊόν περιέχει λογισµικό ιδιοκτησίας της Soy και η χρήση του από τρίτους επιτρέπεται κατόπιν αδείας. Η χρήση τέτοιου λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Περιεχόμενα 1. Samsung PC Studio...4 1.1. Απαιτήσεις συστήματος...4 1.2. Χαρακτηριστικά του PC Studio...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετώπιση προβληµάτων MPEG

Αντιµετώπιση προβληµάτων MPEG MPEG Η ενότητα αυτή αφορά τους χρήστες καρδιολογίας που προβάλλουν αρχεία MPEG. Ανατρέξτε στα θέµατα που ακολουθούν για βοήθεια στα προβλήµατα που ενδεχοµένως αντιµετωπίζετε κατά την προβολή αρχείων MPEG.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Πνευµατικά δικαιώµατα και Άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Microsoft PowerPoint 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Οδηγός γρήγορης έναρξης Κάντε κλικ εδώ για λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης αυτού του εγγράφου Το ESET

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

ιαβάστε πρώτα τα παρακάτω

ιαβάστε πρώτα τα παρακάτω 1 ιαβάστε πρώτα τα παρακάτω ιαβάστε πρώτα τα παρακάτω ήλωση Το συγκεκριµένο προϊόν περιέχει λογισµικό ιδιοκτησίας της Sony και η χρήση του από τρίτους επιτρέπεται κατόπιν αδείας. Η χρήση τέτοιου λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP

Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP Α. Κοινή χρήση αρχείων και φακέλων Θα μάθετε: Να θέτετε σε κοινή χρήση ένα αρχείο ή ένα φάκελο του υπολογιστή με τα Windows XP. Να θέτετε σε κοινή χρήση στο δίκτυο μουσική,

Διαβάστε περισσότερα

ESET SMART SECURITY 7

ESET SMART SECURITY 7 ESET SMART SECURITY 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Οδηγός γρήγορης έναρξης Κάντε κλικ εδώ για λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης αυτού του εγγράφου Το ESET

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει: "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23. "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24. "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28. Πληροφοριες σχετικα

Διαβάστε περισσότερα

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου

Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου Ανοίγει η παρουσίαση και εμφανίζεται η διαφάνεια τίτλου, "Πειράματα με αρχεία ήχου". Άσκηση 1: Εισαγωγή ήχου για συνεχή αναπαραγωγή Βήμα 1: Εισαγωγή ήχου Στη διαφάνεια 1, με

Διαβάστε περισσότερα

Κορυφαίες λειτουργίες

Κορυφαίες λειτουργίες Κορυφαίες λειτουργίες Περιεχόμενα Κοινή χρήση συσκευής USB στο δίκτυο...3 Κοινή χρήση εκτυπωτή USB...5 Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας του υπολογιστή Mac με το Time Machine...6 Εφαρμογή NETGEAR genie...8

Διαβάστε περισσότερα

1 Tο βιβλίο Ξεκίνηµα Προγράµµατα και παιχνίδια Περιεχόµενα. Ευχαριστίες... x

1 Tο βιβλίο Ξεκίνηµα Προγράµµατα και παιχνίδια Περιεχόµενα. Ευχαριστίες... x Περιεχόµενα iii Περιεχόµενα Ευχαριστίες... x 1 Tο βιβλίο... 1 Χωρίς τεχνικούς όρους!... 1 Σύντοµη παρουσίαση... 2 Τι νέο υπάρχει στα Windows XP;... 4 Μερικές υποθέσεις... 5 Μία τελευταία λέξη (ή και δύο)...

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης Γρήγορη αναφορά Αντιγραφή Δημιουργία αντιγράφων Γρήγορη δημιουργία αντιγράφου 3 Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή πατήστε το κουμπί αντίγραφο 4 Εάν τοποθετήσατε το έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Απαιτήσεις συστήματος. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Απαιτήσεις συστήματος. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM Εισαγωγή IP001 Sweex USB Internet Phone with Display Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Sweex USB Internet Phone with Display. Με αυτό το τηλέφωνο εύκολης σύνδεσης μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών. Σελίδα 1 από 7 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD Λογισμικό και τεκμηρίωση για τα ακόλουθα λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας EL Network Media Player NSZ-GS7 Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας: ON/STANDBY Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολογητής Smart WiFi AC1600

Δρομολογητής Smart WiFi AC1600 Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Περιεχόμενα V1.1 Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner... 1 1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 1.2 Απαιτήσεις συστήματος... 1 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης Σελίδα 1 από 6 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD λογισμικού στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Windows 8.1

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Περιεχόμενα συσκευασίας Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Οδηγός γρήγορης έναρξης Κάντε κλικ εδώ για λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης αυτού του εγγράφου Το ESET

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της

Διαβάστε περισσότερα

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά HDD Password Tool Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά 1 Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 Εμπορικά σήματα... 4 Κεφάλαιο 2: Απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα... 5 - HDD Password Tool για Windows... 5

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Αυτός ο οδηγός περιγράφει την γρήγορη εγκατάσταση με τον οδηγό Smart Wizard της NETGEAR καθώς και την εγκατάσταση μεμονωμένου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ http://h2056wwwhp.com/portal/site/hpsc/template.page/public/psi... 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ Για το σπίτι Για την επιχείρηση Υποστήριξη Είσοδος Εγγραφή Βοήθεια ιστότοπου HP Color LaserJet 3600 Printer series

Διαβάστε περισσότερα

ιαβάστε πρώτα τα παρακάτω

ιαβάστε πρώτα τα παρακάτω 1 ιαβάστε πρώτα τα παρακάτω ιαβάστε πρώτα τα παρακάτω ήλωση Το συγκεκριµένο προϊόν περιέχει λογισµικό ιδιοκτησίας της Sony και η χρήση του από τρίτους επιτρέπεται κατόπιν αδείας. Η χρήση τέτοιου λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση για το προϊόν

Σημείωση για το προϊόν Έναρξη από εδώ Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Chris Fehily Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2010 www.mgiurdas.gr Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία( Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία( Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία( Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα της εταιρίας Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συγχρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση Συγχρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΙΚΤΥΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ MODEM Το Κέντρο Λειτουργίας και ιαχείρισης ικτύου του Πανεπιστηµίου Αθηνών παρέχει τη δυνατότητα Dial-up σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη στον E-Book-Reader

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη στον E-Book-Reader Από την Απρίλης 2011 Ψηφιακή Βιβλιοθήκη στον E-Book-Reader ανεισµός και χρήση e-book σε e-book-reader Χάρη στο format EPUB δίνεται η δυνατότητα ευχάριστης ανάγνωσης. Αυτό το format προσαρµόζεται στα διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Απαιτήσεις συστήματος IBM συμβατό PC με επεξεργαστή Pentium III 700 MHz ή ανώτερο Τουλάχιστον 256 MB RAM Τουλάχιστον 30 MB ελεύθερος χώρος στον σκληρό

Διαβάστε περισσότερα

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Πίνακας ελέγχου

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Oδηγό χρήσης. 3 5 Απασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ σ. 1 από 18 _ Εγχειρίδιο ρυθµίσεων για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς πόρους bibliotecas Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

Στο παράθυρο που θα εµφανιστεί πατήστε το κουµπί Unzip.

Στο παράθυρο που θα εµφανιστεί πατήστε το κουµπί Unzip. Το αρχείο EstateWeb 4.0.2.exe περιέχει την εγκατάσταση της εφαρµογής σε συµπιεσµένη µορφή. Για αυτό το λόγο θα πρέπει πρώτα να αποσυµπιέσετε τα αρχεία της εγκατάστασης στον σκληρό σας δίσκο. Κάντε διπλό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 31

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 31 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook 2003 9 Διευθέτηση και εκκίνηση του Outlook... 10 Το περιβάλλον του Outlook... 16 Οι προσωπικοί φάκελοι του Outlook... 20 Η Λίστα φακέλων... 21 Ο φάκελος Το Outlook

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης AE6000. Ασύρματος προσαρμογέας Mini USB AC580 Dual Band

Οδηγός χρήσης AE6000. Ασύρματος προσαρμογέας Mini USB AC580 Dual Band Οδηγός χρήσης AE6000 Ασύρματος προσαρμογέας Mini USB AC580 Dual Band a Περιεχόμενα Επισκόπηση προϊόντος Χαρακτηριστικά 1 Εγκατάσταση Εγκατάσταση 2 Ρύθμιση παραμέτρων ασύρματου δικτύου Wi-Fi Protected Setup

Διαβάστε περισσότερα

HP Workspace. Οδηγός χρήσης

HP Workspace. Οδηγός χρήσης HP Workspace Οδηγός χρήσης Copyright 2016 HP Development Company, L.P. 2016 Google Inc. Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Η ονομασία Google Drive είναι εμπορικό σήμα της Google Inc. Η ονομασία Windows είναι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional 1 Εισαγωγή στη διαχείριση των Microsoft Windows XP Professional... 25 Ξεκίνηµα µε τα Windows XP

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα Windows Vista Επιφάνεια εργασίας Γραμμή εργασιών... 31

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα Windows Vista Επιφάνεια εργασίας Γραμμή εργασιών... 31 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Windows Vista... 9 92 Επιφάνεια εργασίας... 18 93 Γραμμή εργασιών... 31 94 Χειρισμός παραθύρων... 53 95 Το παράθυρο Υπολογιστής... 77 96 Το μενού Έναρξη...

Διαβάστε περισσότερα

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ρυθμίστε το τηλέφωνο Android για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το λογαριασμό του Office

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Εγκατάσταση και ενημέρωση των Windows 8.1 Ενημερώστε το BIOS, εφαρμογές, προγράμματα οδήγησης και εκτελέστε το Windows Update Επιλέξτε τον τύπο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Desktop Software. Έκδοση: 7.1. Οδηγός χρήσης

BlackBerry Desktop Software. Έκδοση: 7.1. Οδηγός χρήσης BlackBerry Desktop Software Έκδοση: 7.1 Οδηγός χρήσης Δημοσίευση: 2012-06-05 SWD-20120605130440069 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία... 7 Πληροφορίες σχετικά με το BlackBerry Desktop Software... 7 Ρύθμιση του

Διαβάστε περισσότερα

Internet 1. Ρυθµίσεις ικτύου Η MID διαθέτει ενσωµατωµένο Wi-Fi module. Κάντε κλικ στο, στο µενού ρυθµίσεων θα εµφανιστεί στο MID.

Internet 1. Ρυθµίσεις ικτύου Η MID διαθέτει ενσωµατωµένο Wi-Fi module. Κάντε κλικ στο, στο µενού ρυθµίσεων θα εµφανιστεί στο MID. 1 2 9 4 3 5 6 7 8 Internet 1. Ρυθµίσεις ικτύου Η MID διαθέτει ενσωµατωµένο Wi-Fi module. Κάντε κλικ στο, στο µενού ρυθµίσεων θα εµφανιστεί στο MID. 6.3 Επιλέξτε µια εικόνα. Κάντε κλικ στο "Wallpaper"

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Excel 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες εξωτερικών µέσων

Κάρτες εξωτερικών µέσων Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Το λογότυπο SD είναι εµπορικό σήµα του κατόχου του. Η επωνυµία Java είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013 1. Δίκτυα Υπολογιστών και Διαδίκτυο... 3 1.1. Όροι Και Έννοιες... 3 1.2. Ασφάλεια Στο Διαδίκτυο... 5 2. Περιήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό 7 Το Περιβάλλον Ενός Φυλλομετρητή...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 33

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 33 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook 2007 9 Διευθέτηση και εκκίνηση του Outlook... 10 Το περιβάλλον του Outlook... 17 Οι προσωπικοί φάκελοι του Outlook... 22 Η Λίστα φακέλων... 23 Το Outlook Σήμερα...

Διαβάστε περισσότερα

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης. 3 4 5 Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP ιαδικασία δικτύωσης PC µέσω modem Στις επόµενες παραγράφους περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθήσετε προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ανάκτησης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αντιμετώπισης προβλημάτων

Εγχειρίδιο ανάκτησης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αντιμετώπισης προβλημάτων Εγχειρίδιο ανάκτησης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αντιμετώπισης προβλημάτων Συνιστούμε να δημιουργείτε μέσα ανάκτησης αμέσως μετά την εγκατάσταση. Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Σχετικά με την ανάκτηση...

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα σήµατα Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή κατατεθέντα εµπορικά σήµατα της Nokia Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ. Nokia PC Suite 6.8

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ. Nokia PC Suite 6.8 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Nokia PC Suite 6.8 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 1.1 Εφαρμογές Nokia PC Suite...1 1.2 Τι πρέπει να διαθέτετε...2 1.3 Περισσότερες πληροφορίες...4 2. Εγκατάσταση του Nokia PC Suite...5

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Περιεχόμενα συσκευασίας Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Βήμα-Βήμα για να εγκαταστήσετε τα Windows 7 στον Η/Υ σας

Οδηγός Βήμα-Βήμα για να εγκαταστήσετε τα Windows 7 στον Η/Υ σας Οδηγός Βήμα-Βήμα για να εγκαταστήσετε τα Windows 7 στον Η/Υ σας ΒΗΜΑ 1 Εφεδρικό Αντίγραφο Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν εφαρμόσουμε τον οδηγό εγκατάστασης στον Η/Υ μας κρατούμε αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Πίνακας ελέγχου

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Πίνακας ελέγχου 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Oδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης για Windows

Οδηγός Χρήσης για Windows Οδηγός Χρήσης για Windows Περιεχόμενα Γρήγορο ξεκίνημα... 1 Εγκατάσταση του λογισμικού... 1 Χρήση του Εικονιδίου στην Περιοχή Ειδοποιήσεων... 6 Επαναφορά του εικονιδίου στην Περιοχή ειδοποιήσεων... 8 Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές BT100. Πρόσθετες τεχνικές προδιαγραφές ΒΤ100 S W E E X.

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές BT100. Πρόσθετες τεχνικές προδιαγραφές ΒΤ100 S W E E X. BT100 - Sweex Bluetooth Class II Adapter USB BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Sweex Bluetooth Adapter. Με αυτό τον προσαρμογέα μπορείτε να

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης λειτουργιών σάρωσης XE3024EL0-2 Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει οδηγίες για: Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail στη σελίδα 1 Εγκατάσταση της λειτουργίας Σάρωση σε θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α.Π.Θ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) Κ. Παρασκευόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Θεσσαλονίκη 2004 1. Μερικά κλασσικά ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα