Βασικά στοιχεία χρήσης του INTERNET

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βασικά στοιχεία χρήσης του INTERNET"

Transcript

1 Βασικά στοιχεία χρήσης του INTERNET Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηματικής Πληροφορικής. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΛΛΑΔΑ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ! ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ! ΕΠΕΔΕΚ ΕΥΡΟΠΑΐΚΗ ΕΝΠΣΗ ΣΥΙΧΡΗΜΑΤΟΑΟΤΗΣΗ ΕΥΡΟΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΠΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΠΠΔΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΝΑΠΤΥΙΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΙ ;παγγε^

2 Περιήγηση στο Διαδίκτυο - Internet Το Διαδίκτυο, ή όπως λέγεται διεθνώς, Internet είναι ένα δίκτυο συστημάτων υπολογιστών, μεγάλων διαστάσεων. Περιλαμβάνει εκατοντάδες χιλιάδες υπολογιστικών συστημάτων σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα υπολογιστικά συστήματα αυτά είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους μέσω τηλεπικοινωνιακών γραμμών.

3 Internet Explorer Ο Internet Explorer είναι ένα πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο σε περιβάλλον Windows. Πριν από την εκκίνηση του προγράμματος, ο χρήστης πρέπει να έχει φροντίσει για τη σύνδεση του υπολογιστή του με το φορέα παροχής πρόσβασης στο internet. 31 Μ* led Document- ΜΚΓΟ*ΟΛ Internet Explorer Me ε* Vtew Fovortos Took Ηφ.. J3 ϋ Beck Forward Stop Refresh AoVJrew ] I.vm... nanootnookc?t rtoiquc AncwYiTW Χοονο&άνοαυυο ΑΐΜΙΙΐλιΊΐ ΙιΙΜΙ EnOoVTK ΝΕΑ Gmafemifr KiYTPKrt ItAiflfl ΕΛΛΑΑΟ 1 HOW ΤΜΤΡΠΙ [HC Wlf li< I Jl IrtJfflWTII (UU'YUUU'.ilVCKiW ElKUklWH :ili%'lll)ju fs'isrictauiufn ijruiiiaweiciriu-kuanm F«vor*«Hstory Pitt. ^-. ΙΞ:- Η ΠΑΙΔΕΙΑ HUN ΚΟΡΥΦΗ Fmic*pncnc<o "povpo^ps C<noi6c»ot< <s Αβχκης tnoyvcxpoi ΙΑΉ <_οιόθ'. IO'IC ^JflGo J

4 Η επιλογή Favorites Ο Internet Explorer μας δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύουμε εκείνες από τις διευθύνσεις που επισκεπτόμαστε συχνά, προσθέτοντας τις απλώς στα Favorites Με αυτόν τον τρόπο κάθε φορά που θέλουμε να επισκεφθούμε εκ νέου μια από αυτές αρκεί να την επιλέξουμε από τα Favorites.

5 Η επιλογή Favorites Για να προσθέσουμε μια σελίδα στα Favorites επιλέγουμε την ακολουθία εντολών του μενού Favorites Add to Favorites. Στη συνέχεια επιλέγουμε τον κατάλογο μέσα στον οποίο θέλουμε να προσθέσουμε τη σελίδα και πατάμε ΟΚ. File Edit View Favorites Tools Help. Back Forwar Address igj j Links I Add Favorite = Add to Favorites... Organize Favorites..., ] MSN.com <j ) Radio Station Guide Interne* Explorer wi add this page to you Favorites 1st Γ" Make available of fine Custc- Name: I n.gr Κίντρική σίλϊδο <Jf Favorites _J Electronic Shops _J Links ; _) Search Engines Create in «New Folder.

6 Mozilla Firefox Ένα ακόμα πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο αποτελεί και ο Mozilla Firefox. Ο Firefox διατίθεται I Ο Untilfed Dotumrnt Mo/4U I «He. tm I * *» 4 ftootwuris look H * B«* to*mrt t^md Mo H*ory Put b.i\k.b.i..li.. rivi««\ii»fjuqaealb Λΰ EVJieite^ Γ ΤΠΙ Μ ν Μ Λ 111 ί Τ Ι 1111 ΙΛ?1 κατεβάσουμε την τελευταία του έκδοση από τη διεύθυνση n-us/firefox/. Imokuiii nmi EMC to*iu ui «mmum ilirirujy'lfx.w :il>**vii)}.i ut'kta»! ιι*ι<.κ u ι toil κ ΜΜέ-τ. uun ; : Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΗΝΚΟΡΥΦΗ In»t-,".neir.<A "f>."> ;>«..μ 3 C<nol6(won< «:»ί«ι.λ<

7 Μηχανές Αναζήτησης (search engines) Ένα από τα προβλήματα στη χρήση του internet είναι η αναζήτηση συγκεκριμένων πληροφοριακών στοιχείων. Για τον ευκολότερο εντοπισμό των πληροφοριών που αναζητούν οι διάφοροι ενδιαφερόμενοι, έχουν αναπτυχθεί από εταιρείες, ιδιώτες, ερευνητές και Πανεπιστήμια μηχανές αναζήτησης (search engines)

8 Μηχανές Αναζήτησης (search engines) Μερικές από τις πιο γνωστές και δημοφιλείς μηχανές αναζήτησης είναι οι ακόλουθες: - Google (http://www.google.com), - Yahoo (http://www.yahoo.com), - altavista (http://www.altavista.com), - Lycos (http://www.lycos.com), - Webcrawler (http://www.webcrawler.com), - excite (http://www.excite.com) - America on Line (http://www.aol.com)

9 Google Αρχικά εμφανίζεται μια φόρμα αναζήτησης, στην οποία ο 11) (.ooglc ΜΟ/ΛΛ I trrfox χρήστης πληκτρολογεί μια ή Ne Ε<* yww o Qootaarks περισσότερες λέξεις κλειδιά σχετικές με το αναζητούμενο θέμα. Κάθε φόρμα αναζήτησης περιλαμβάνει ένα κουμπί έναρξης της αναζήτησης (εύρεση, αναζήτηση, go, find, search). Τα αποτελέσματα εμφανίζονται με τη μορφή λίστας με συνδέσμους στις αντίστοιχες ιστοσελίδες. look &*> <3* " L * & i Ώ r**://w*».gooc*.<w "3 OCO ~T Personalize this page Sign in Google Web images Video News Maps mote Google Search I'm Feeling Lucky Advertising Programs Business Solutions About Google Go to Google Gieece 4C007 Oooglt Pftttftnra

10 Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο συμβάλλει στην άμεση πληροφόρηση. Μέσα από αυτό οι χρήστες μπορούν να ανταλλάσσουν μηνύματα, επιστολές έγγραφα και ότι άλλο επιθυμούν. Τα προγράμματα περιήγησης (Internet Explorer, Netscape Navigator) ενσωματώνουν λειτουργίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επίσης υπάρχουν αυτόνομα προγράμματα (Eudora, Pegasus, Outlook Express κλπ).

11 Δωρεάν λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Οι περισσότερες εταιρείες που διατηρούν μηχανές αναζήτησης προσφέρουν χωρίς χρέωση υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αν ο χρήστης επιθυμεί είναι εύκολο να αποκτήσει μέσω των μηχανών αυτών δική του διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

12 Δημιουργία λογαριασμού στο Yahoo Μια από τις πιο γνωστές μηχανές αναζήτησης που προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι η Yahoo (www.yahoo.gr). OKoA<siipocmt>l«ioW«b Mo/.IU "VXHOO? MAIL U*6a Yahoo! Mail με βοήθα να μένω σε επαφή. Καινούργιος/ο στη Yahoo!. Arf<Hl< (W»kW«V oilwiwhvdl {l>1-p»t'wcm»c»0.1 UPOC MW «m»w«tvk WOW CM W M M Μ βκ AapftfcX M* «v Mtotovp ** wow wptvv» t«α κκκ (toy* π! > WIHI»C<»ti<HiC«nmi TopO«OWOVJtOOtOBKOVtiU«OV>OCO>)OK'V»0 Ifiiillllll'iil Έχιτι ι^οη Τ««τ6τητβ χρήοτη Yahoo'; ntp««taougc ovotto κ y* v ο*μ«κ ή ν cntwue υ/ν*ονρ4*ν Ecwyoc Mti t«uioti>t ι to» KWOXO,. -. D M I ι KATATTAD* ΛΕίτονκνα:

13 Outlook Express ife Outlook Express Fie Ed* v> \&au\ Create Md Send/Recv Addresses 'Ιλ-1-i i Outlook Express -< local Folders < > Inbox (1) C $Outbox Φ Q Φ gontacts» Sent Items Deleted Items Drafts There are no contacts to display. Ckk on Contacts to create a new contact. Express Newsgroups Contacts for Stef Stefan *d There is 1 unread fjatl mc»flqc 'η your Inbox CP Create a new Moil mcssaae Reed Meil Set uo a Newsorouos account Open the Address Book... ^ Find People,,, Γ" When Outlook Express starts, go directly to my Inbox. 51 Worlgng Onine Go tomsn'* Tip of the day x A different help tip will be displayed each time you visit this page. Click Next or Previous at the bottom of this area to browse the tips more quickly. 4 Previous Next Ένα από τα πιο γνωστά προγράμματα για τη διαχείριση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου είναι το Outlook Express.

14 Outlook Express Οι βασικές επιλογές που παρέχονται στη μπάρα εργαλείων του Outlook Express είναι οι: - Create Mail - Send\Recv - Addresses -Find 4 4J F#e Ed* View insert Format Took Message Help :: rft New Message Send Check Spetng Ι Attach fflto: Γ»

15 "Κατέβασμα" αρχείων (download) Μια βασική υπηρεσία που μας παρέχει το διαδίκτυο είναι και οι μεταφορά αρχείων από κάποιον απομακρυσμένο υπολογιστή στον υπολογιστή στον οποίο εργαζόμαστε Η διαδικασία αυτή ονομάζεται download ("κατέβασμα").

16 "Κατέβασμα" αρχείων (download) -εκινάμε το πρόγραμμα περιήγησης Πληκτρολογούμε την ηλεκτρονική διεύθυνση της σελίδας που περιέχει το αρχείο που θέλουμε να κατεβάσουμε. Βρίσκουμε τον σύνδεσμο που αντιστοιχεί στο αρχείο που μας ενδιαφέρει και κάνουμε δεξί κλικ. Τέλος επιλέγουμε Save ή Open, αντίστοιχα. Download Do you want lo open οι save this file? Name: SPRING-SEMESTER04-05.doc Type: Microsoft Word Document, 0,98 MB From: W Always ask before opening this type of file Estmated time left 11 sec (355 KB of 0,98 MB copied) DowrJoadto: C:\Doc...\SPR1NG-SEMESTER04-O5.doc Transfer rate: 55,0 KB/Sec Γ" Close this dialog box when download completes

17 HTML Hypertext Markup Language - Γλώσσα Σημείωσης Υπερκειμένου HTML ή html ή htm

18 Ετικέτες Ετικέτες (Tags) <tag> κείμενο για μορφοποίηση </ tag> Υποδεικνύουν στο browser πως ακριβώς θα εμφανίσει το περιεχόμενο του εγγράφου Παραδείγματα: - <ΐ)>κείμενο για μορφοποίηση</ό> - <ί>κείμενο νια μορφοποίηση</ί> - <ιι>κείμενο για μορφοποίηση</υ>

19 Ιδιότητες Ιδιότητες (Attributes) Προσδιορίζουν τι< ιδιότητες της κάθε ετικέτας <tag attribute="value"> κείμενο </tag> Παραδείγματα: <font size="2">opiapoc Μεγέθους Γραμμάτων</ίοπί> <ρ align="left">ltoixian Παραγράφου Αριστερά</ρ>

20

21 <html> Τα tags <html> και </html> προσδιορίζουν ότι το τμήμα κειμένου που πλαισιώνουν είναι ένα έγγραφο HTML, το οποίο μπορεί να εισαχθεί και παρουσιασθεί από ένα web browser.

22 <head> (Επικεφαλίδα) Τα tags <head> και </head> πλαισιώνουν το τμήμα του κειμένου που αποτελεί την επικεφαλίδα. Περιέχει πληροφορίες που χρειάζεται ο browser για να εμφανίσει την ιστοσελίδα με τον επιθυμητό τρόπο, οι οποίες όμως δεν εμφανίζονται στο χρήστη

23 <title> (Τίτλος) Τα tags <title> και </title> πλαισιώνουν το τμήμα του κειμένου το οποίο προορίζεται να εμφανισθεί από το web browser στη γραμμή τίτλου (title bar).

24 <body> (σώμα εγγράφου) Τα tags <body> και </body> προσδιορίζουν το κύριο περιεχόμενο του εγγράφου (ή της σελίδας web) που θα εμφανίζει ο web browser.

25 <body> (σώμα εγγράφου) Ιδιότητες bgcolor = "χρώμα" Backgroung = "όνομα φωτογραφίας" -Text = "χρώμα" link = "χρώμα" alink = "χρώμα" vlink = "χρώμα"

26

27 <ρ> Ετικέτες Paragraph </p> Οριοθετούν την αρχή <ρ> και το τέλος </ρ> μιας παραγράφου. Μετά το τέλος της παραγράφου αφήνουν μια κενή γραμμή. Ιδιότητες - align = "center" / "left" / "right" (στοίχιση)

28 3 Παράγραφοι - Microsoft Internet Explorer File Edit View Favorites Tools Help Address ] mj^ {?Go -LL Δίκτυο οπτικών ινών Αθήνας - Χανίων για τη Vodafone -lolxl ^1 Η Vodafone επεκτείνει το δίκτυο οπτικών ινών της συνδέοντας την Αθήνα με τα Χανιά - έναν μόνο μήνα μετά την ανακοίνωση της ολοκλήρωσης κατασκευής του δικτύου Αθήνας - Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, η εταιρία υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με την εταιρεία MedNautilus με σκοπό την ανταλλαγή χωρητικότητας από τα οπτικά δίκτυα των δυο εταιριών. Η Vodafone θα παρέχει στην MedNautilus χωρητικότητα STM-4 (622 Mbps) στον άξονα Αθήνας- Θεσσαλονίκης με τη δυνατότητα χρήσης του οπτικού δικτύου της Vodafone. Αντίστοιχα, η MedNautilus θα παρέχει στη Vodafone χωρητικότητα STM-4 ανάμεσα στην Αθήνα και τα Χανιά με την χρήση του υποβρυχίου οπτικού δικτύου της εταιρείας MedNautilus. *5]Done I My Computer J //.\

29 <ρ> Ετικέτες Paragraph </p> &i paragraph - Notepad File Edit Search Help <htnl> <head> <tit1θ>παραγραφοi</title> </head> ΓΕΡ1 J <body> <p> Οίκτυο οπτικώυ ιυώυ Αθήυας - Χαυίου yia τη Uodaf one </[ρ> <p> Η Uodaf one επεκτείνει το δίκτυο οπτικώυ ιυώυ της συυδέουτας τηυ Αθήυα με τα Χαυιά - έ υαυ μόυο μήυα μετά τηυ αυακοίυωση της ολοκλήρωσης κατασκευής του δικτύου Αθήυας - Θεσσαλούίκης. </ρ> <ρ>συγκεκρι μέυα, η εταιρία υπέγραψε μυημόυιο συνεργασίας με τηυ εταιρεία MedNautilus με σκοπό τηυ αυταλλαγή χωρητικότητας από τα οπτικά δίκτυα του δυο εταιριώυ. Η Uodafon e θα παρέχει στηυ MedNautilus χωρητικότητα STM-4 (622 Mbps) στου ύζουα Αθήυας-θε σσαλουίκης με τη δυυατότητα χρήσης του οπτικού δικτύου της Uodafone. Αυτίστοιχ π, η MedNautilus θα παρέχει στη Uodafone χωρητικότητα STM-4 αυάμεσα στηυ Αθήυ α και τα Χαυιά με τηυ χρήση του υποβρύχιου οπτικού δικτύου της εταιρείας MedNautil us. </ρ> </body> </html> J ΪψίΜί

30 <font> Ετικέτες Font </font> Χρησιμοποιούνται για τον ορισμό των ιδιοτήτων της γραμματοσειράς. Ιδιότητες - color = "red" (χρώμα γραμμάτων) -face = "Tahoma, Arial" (γραμματοσειρά) -size = "2" (μέγεθος γραμμάτων 1-7)

31 Άλλες Ετικέτες Μορφοποίησης Κειμένου <br> (αλλαγή γραμμής) <i> italics </i> <u> underline </u> <b> bold </b> <strong> bold </strong> <sub> subscript </sub> <sup> superscript </sup> Ε. Α. Πατταθανασίου

32 Άλλες Ετικέτες Μορφοποίησης Κειμένου ^ Address #] j j ^ Go italics underline bold bold A subscript A superscript My Computer -3 j A i-u-b-s.htm - Notepad File Edit Format Help <html> <head> <τίτ1θ>α^λ ς Ετικέτες Μορφοποίησης K ipevou</title> </head> <body> <i> italics </i> <br> <u> underline </u> <br> <b> bold </b> <br> <strong> bold </strong> <br> A<sub> subscript </sub> <br> </body> </htmi> A<sup> superscript </sup> <br> -inlx ~B A

33 <font> Ετικέτες Font </font> 3 font - Microsoft Internet Explorer File Edit View Favorites Tools Help _LL Address -inlxl Καλωσήρθατε στον εξυπηρετητή e-class του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο εξυπηρετητής διαθέτει αυτή τη στιγμή 92 ανοιχτό σε όλους μαθήματα, τα οποία εμφανίζονται στον κατάλογο ανοικτών μαθημάτων. Για να δείτε τον πλήρη κατάλογο των μαθημάτων πρέπει να δακτυλογραφήσετε το όνομα χρήστη και το συνθηματικό σας. To e-class είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του ακαδημαϊκού δικτύου GUNET. Ο εξυπηρετητής e-class του Ο.Π.Α. υποστηρίζεται από το Κέντρο Τηλεκπαίδευσης και το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύωντου πανεπιστημίου. ejdone Ε. Α. Πατταθανασίου ^3 My Computer /Δ

34 <font> Ετικέτες Font </font> Jfj font.htm - Notepad <html> <head> <title>untitled (</head> Document </t i 11e> <body> <p align-"center"xstrongxfont face="tahoma, AriaT* color="#003399" 5ΐζΘ»"4">κολωσήρθατ στον ξυττγ ρ τητή e-class του Οικονομικού παν ττιστημϊου Αθηνών. </fontx/strongx/p> <ρ align»' justify"xfont size="3" face="tahoma, AriaT >0 ξυττηρ τητής διαθέτ ΐ αυτή τη στ ιγμή<θηιχτ" ont col or "# "> 92 ανοιχτά σ όλους μαθήμοσα</τόητχ/θηι>, το: ΟΠΌία μφανίζονται οτον κατάλογο ανοικτών μαθημάτων. Για να δ ΐτ τον πλήρη κοταλογο των μαθημάτων πρέττει να δακτυλογραφήσατε το όνομα χρήστη και το συνθημοτικό σας. </fontx/p> <ρ align="justify"xfont size»"3" face»"tahoma, Arial">To <strong>e-class</strong> είναι ένα ολοκληρωμένο σύστηυα ασύγχρονης τηλεκτταίδευσης του ακαδημαϊκού δικτύου <strongxfont color="#0033cc '>GUNET</fontx/strong>. ο εξυπηρετητής <strong>e-class</strong> του Ο. π. Α. υποστηρίζεται αττό το <strongxem>^vtpo τηλεκπ αίδευσης</emx/sΐrong> και το <em><strong>κέvτpo Διαχείρισης AiKTua)v</strongx/em> του ττανεττιστημίου. </fontxbr> </ρ> </ Dody> </html > l l Ι Ε. Α. Πατταθανασίου

35 Ε. Α. Πατταθανασίου Για να δημιουργήσουμε μια λίστα με bullets χρησιμοποιούμε τις ετικέτες <ul> και </ul> Για να δημιουργήσουμε μια αριθμητική λίστα χρησιμοποιούμε τις ετικέτες <ol> και </ol> Κάθε στοιχείο της λίστας περικλείεται μέσα στις ετικέτες <Ν> και </Ν>

36 Ιδιότητες <ol> - type = 1 /a/a/i/l Ιδιότητες <ul> - type = circle / disk / square Ιδιότητες <li> -type=1 /a/a/i/l -Value = αριθμός

37 File Edit >y \ J Address ο στοιχείο 1 στοιχείο 2 στοιχείο 3 1. στοιχείο 1 6. στοιχείο 2 7. στοιχείο 3 Η. στοιχείο 4 9. στοιχείο 5 Χ. στοιχείο στοιχείο 7 [pi t My Computer π Χ ^ J A Λ Listes.htm - Notepad File Edit Format Help <html> <head> <title>aiot q</title> </head> <body> <ul type="circle"> <ϋ>στοιχείο l</li> <li type»"disc">crtoix io 2</li> <li type="square">cγτoιχείo 3</li> </ul> <ol> <ϋ>οπτοιχείο l</li> <li value="6">oto^io 2</li> <ϋ>στοιχείο 3</li> <li type-"a">otoly lo 4</li> <1i>στοιχείο 5</li> <li type-"i M XTTOCY io 6</li> <ϋ>θίτοιχείο 7</li> </ol> </body> </htm I > ^JDJXJ "3 <] Δ

38 Πίνακες Πα να ορίσουμε την αρχή και το τέλος ενός πίνακα χρησιμοποιούμε τις ετικέτες <table> και </table> Για να ορίσουμε μια γραμμή του πίνακα χρησιμοποιούμε τις ετικέτες <tr> και </tr> Για να ορίσουμε ένα κελί μιας γραμμής του πίνακα χρησιμοποιούμε τις ετικέτες <td> και </td>

39 Πίνακες Ιδιότητες <table> - bgcolor = "χρώμα" - align = "center" / "left" / "right" (στοίχιση) - border = "αριθμός pixels" - cellpadding = "αριθμός pixels" - cellspacing = "αριθμός pixels" - cols = "αριθμός στηλών" - width = "αριθμός pixels"

40 Πίνακες Ιδιότητες <tr> και <td> - bgcolor = "χρώμα" - align = "center" / "left" / "right" (στοίχιση) - align = "top" / "middle" / "bottom" (στοίχιση) - rowspan = "αριθμός γραμμών" - colspan = "αριθμός στηλών" - width = "αριθμός pixels"

41 ς Λtable.htm -Notepad ^isjxj File Edit Format Help <html> <head> <t i 11 e>n ίνο:κες</ΐ i 11 e> </head> <body> <table border-"2" cellspacing-"2" cellpadding= M 2 M > <tr> <td width="77" rowspan="2">onro^io l</td> <td width="76">onro^io 2</td> <td \^τ_ή="76">στοιχείο 3</td> </tr> <tr> <td>crtoixeio 4</td> <τ^>στοιχείο 5</td> </tr> <tr> <td colspan="2">crto^io 6</td> <t d>cnro ιχε io7</t d> </tr> </table> </body> </html> Li 11 A ^ Πίνακες - Microsoft Int -inlxl Fie Ed* View Favorites T. y> Address στοιχείο 1 στοιχείο 2 στοιχείο 3 στοιχείο 4 στοιχείο 5 στοιχείο 6 στοιχείο7 c^jdone ^-J My Computer ΊΙ Δ

42 Σύνδεσμοι Οι σύνδεσμοι αποτελούν το πιο δυνατό σημείο της HTML. Προκειμένου να μετατρέψουμε ένα τμήμα κειμένου σε σύνδεσμο πρέπει να το περικλείσουμε μέσα στις ετικέτες <a> και </a>. <a ήγβί=σύνδεσμος> κείμενο <a>

43 Σύνδεσμοι Ένας σύνδεσμος μπορεί να είναι σχετικός ή απόλυτος - Σχετικός είναι όταν η τοποθεσία του ζητούμενου αρχείου δίνεται συναρτήσει της τοποθεσίας του αρχείου Filel.html (το αρχείο στόχος είναι στον ίδιο κατάλογο με το αρχικό αρχείο)../filel.html (το αρχείο στόχος είναι έναν κατάλογο πιο πάνω σε σχέση με το αρχικό αρχείο)

44 Σύνδεσμοι Ένας σύνδεσμος μπορεί να είναι σχετικός ή απόλυτος -Απόλυτος είναι όταν η δίνεται η ακριβής διεύθυνση του αρχείου (εννοείται το αρχείο index.htm)

45 <html> <head> <t i 11 β>σύνδ σμο κ/ΐ i 11 e> </head> <body> <pxa href= M Listes.htm">zx TiKOq Σύνδ σμος</βχ/ρ> <pxa href="ww\v. bilab. aueb.gr ">Απόλυτος Συνδ σμος<α></ρ> </body> 3j Σύνδεσμοι - Microsoft I ^jnjxj

46

47 Εικόνες Πα να εισάγουμε μια εικόνα σε ένα αρχείο πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ετικέτα <img> Παράδειγμα - <img src="foto.jpg">

48 Εικόνες Ιδιότητες <img> - align = "center" / "left" / "right" / "top" / "middle" /"bottom" (στοίχιση) -width, height = "αριθμός pixels" - border = "αριθμός pixels" -alt = "κείμενο"

49 <html> <head> <t i 11 e>e ικόν ς</τ_ i 11 e> </head> <body> <pximg <pximg </ Dody> </htm I > «J src="e-class.gif'' alt = "Ko<voviKO Μέγ θος Εικόνας" width="59" height = "28"x/p> src="e-class.gif" alt = "AirrXoiTio Μέγεθος Εικόνος" width="118" height = "56" border = "2"> </p> 3 Εικόνες -1 ^injxj File ι-class Ε» Address Ί\ 3 Εικόνες -1 File e-class Ε» Address Δ e-class e-class (Διπλάσιο Μέγεθος Εικόνας ^ My Computer /A ^3 My Computer

50 Ετικέτα Horizontal Rule <HR> Εισάγει μια οριζόντια γραμμή κατά πλάτος της ιστοσελίδας Ιδιότητες - align = "center" / "left" / "right" (στοίχιση) - noshade (μονόχρωμη) - size = "αριθμός pixel" (ύψος γραμμής) - width = "αριθμός pixel" (πλάτος γραμμής)

51 Ετικέτα Horizontal Rule <HR> <hr align-'center" size= M 15" noshade> 3 Ετικέτα Horizontal Rule - Microsoft Intern ^jnjxj J File Edit View Favorites Tools Help ι * Jo - Ο ' L*) ig) Λ» Links» j«- Address J l^j Done My Computer jj

Τεχνολογίες Διαδικτύου (Εξασκηθείτε στην HTML)

Τεχνολογίες Διαδικτύου (Εξασκηθείτε στην HTML) Τεχνολογίες Διαδικτύου (Εξασκηθείτε στην HTML) 1. Δημιουργία μιας απλής σελίδας HTML Ανοίξτε το Notepad ακολουθώντας τη διαδρομή Start All Programs Accessories Notepad Πληκτρολογήστε το ακόλουθο κείμενο:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας 8 Μαρτίου 2001 Hypertext Markup Language (HTML)! Σε μια ιστοσελίδα μπορούν να εμφανίζονται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html. Χρ. Ηλιούδης

Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html. Χρ. Ηλιούδης Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html Χρ. Ηλιούδης Παγκόσμιος Ιστός (WWW) Ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web WWW), ή απλώς Ιστός, βασίζεται στην ιδέα των κατανεμημένων πληροφοριών. Αντί όλες

Διαβάστε περισσότερα

<BODY></a> </h3> <p> <img alt="<HTML> <HEAD> <TITLE> <BODY>" title="<HTML> <HEAD> <TITLE> <BODY>" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/2082816.jpg"> ΑΣΚΗΣΗ 1 1. Ανοίξτε τον επεξεργαστή ιστοσελίδων 2. Αποθηκεύστε στο X:/mathimata/html/askiseis/ με όνομα askisi1b.html 3. Θα φτιάξουμε μια νέα ιστοσελίδα, χρησιμοποιώντας τις βασικές ετικέτες </p> <a href="/2082816-Html-head-title-body.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="top-news"> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- adaptive5 --> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-8693394182295906" data-ad-slot="3106431071" data-ad-format="auto"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2366028-Di-m-i-o-yr-g-i-a-w-i-k-i-me-t-i-hrisi-t-i-s-yp-iresias-h-t-t-p-www-wik-id-ot-com.html">ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /</a> </h3> <p> <img alt="ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /" title="ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2366028.jpg"> ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / 1. Τι είναι το wikidot Το wikidot είναι ένας δικτυακός τόπος στον οποίο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει </p> <a href="/2366028-Di-m-i-o-yr-g-i-a-w-i-k-i-me-t-i-hrisi-t-i-s-yp-iresias-h-t-t-p-www-wik-id-ot-com.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3552695-Shediasi-istoselidon.html">Σχεδίαση ιστοσελίδων</a> </h3> <p> <img alt="Σχεδίαση ιστοσελίδων" title="Σχεδίαση ιστοσελίδων" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3552695.jpg"> Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Σχεδίαση ιστοσελίδων Θεώνη Πιτουρά, Γιάννης Κουτσονίκος Σημειώσεις για το Εργαστήριο «Επιχειρηματικές δικτυακές </p> <a href="/3552695-Shediasi-istoselidon.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3858593-Sholi-koinonikon-epistimon-tmima-politismikis-tehnologias-kai-epikoinonias.html">Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας</a> </h3> <p> <img alt="Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας" title="Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3858593.jpg"> Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Δικτυακά Πολυμέσα Ι (Β Έτος, 3ο εξ) Διάλεξη #5η: HTML: πίνακες (tables), πλαίσια (frames) Γαβαλάς Δαμιανός </p> <a href="/3858593-Sholi-koinonikon-epistimon-tmima-politismikis-tehnologias-kai-epikoinonias.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/13218913-Eisagogi-stin-pliroforiki.html">Εισαγωγή στην πληροφορική</a> </h3> <p> <img alt="Εισαγωγή στην πληροφορική" title="Εισαγωγή στην πληροφορική" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/29/13218913.jpg"> Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 5: Εισαγωγή στην HTML (Μέρος Α) Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης Το παρόν </p> <a href="/13218913-Eisagogi-stin-pliroforiki.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3602604-Odigies-gia-prosthiki-web-frames-tools-to-the-quick-access-bar-se-metagenesteri-ekdosi-toy-word.html">Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word</a> </h3> <p> <img alt="Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word" title="Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3602604.jpg"> Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Επειδή οι μεταγενέστερες εκδόσεις του Word δεν περιλαμβάνουν στο μενού τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών </p> <a href="/3602604-Odigies-gia-prosthiki-web-frames-tools-to-the-quick-access-bar-se-metagenesteri-ekdosi-toy-word.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/6576660-Keiuenografoi-etiketon.html">Κειµενογράφοι ετικετών</a> </h3> <p> <img alt="Κειµενογράφοι ετικετών" title="Κειµενογράφοι ετικετών" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/6576660.jpg"> ΕΠΛ 012 Γλώσσα Μορφοποίησης HTML Πως κτίζουµε τις Ετικέτες Notepad ή άλλο TEXT editor Πού τα κάνουµε Save? Πώς τα οργανώνουµε Πώς τα βάζουµε δηµόσια online Τα αρχεία να τελειώνουν σε.html ή.htm Πως ξεκινούµε </p> <a href="/6576660-Keiuenografoi-etiketon.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/10944453-Eisagogi-stin-html-ta-tags-tis-html-kai-ta-gnorismata-toys.html">Εισαγωγή στην HTML Τα tags της HTML και τα γνωρίσματά τους</a> </h3> <p> <img alt="Εισαγωγή στην HTML Τα tags της HTML και τα γνωρίσματά τους" title="Εισαγωγή στην HTML Τα tags της HTML και τα γνωρίσματά τους" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/10944453.jpg"> Εισαγωγή στην HTML Τα tags της HTML και τα γνωρίσματά τους Με την γλώσσα περιγραφής υπερ-κειμένου (HTML) μπορούμε να σχεδιάζουμε ιστοσελίδες. Η HyperText Markup Language βασίζεται στην SGML (Standard Generalized </p> <a href="/10944453-Eisagogi-stin-html-ta-tags-tis-html-kai-ta-gnorismata-toys.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1860045-Html-1-eisagogi-stin-html-kai-ta-css.html">HTML... 1. Εισαγωγή στην HTML και τα CSS</a> </h3> <p> <img alt="HTML... 1. Εισαγωγή στην HTML και τα CSS" title="HTML... 1. Εισαγωγή στην HTML και τα CSS" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/23/1860045.jpg"> HTML...... 1 Εισαγωγή στην HTML και τα CSS HTML...... 2 HTML. H HTML (HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE), είναι µία γλώσσα η οποία «λέει» στον υπολογιστή πως θα πρέπει να εµφανίσει µία ιστοσελίδα. Τα αρχεία στα </p> <a href="/1860045-Html-1-eisagogi-stin-html-kai-ta-css.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1849305-Ploigisi-www-me-ton-internet-explorer.html">Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer</a> </h3> <p> <img alt="Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer" title="Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/23/1849305.jpg"> Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Περιεχόμενα 1.Eισαγωγή 2.Το περιβάλλον του Internet Explorer 3.Οδηγίες πλοήγησης 4.Αποθήκευση αρχείων 5.Αγαπημένα 6.Ασφαλής σύνδεση 7.Διακομιστής μεσολάβησης 1.Εισαγωγή </p> <a href="/1849305-Ploigisi-www-me-ton-internet-explorer.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/4715700-Ergastirio-toy-mathimatos-epl-001.html">Εργαστήριο του Μαθήματος: ΕΠΛ 001</a> </h3> <p> <img alt="Εργαστήριο του Μαθήματος: ΕΠΛ 001" title="Εργαστήριο του Μαθήματος: ΕΠΛ 001" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/4715700.jpg"> Το Διαδίκτυο (Internet) και ο Παγκόσμιος Ιστός (WWW) Εργαστήριο του Μαθήματος: ΕΠΛ 001 Ενότητα 2 Το Διαδίκτυο, ο Παγκόσμιος Ιστός και το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Το διαδίκτυο είναι ένας όρος που περιγράφει </p> <a href="/4715700-Ergastirio-toy-mathimatos-epl-001.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/844210-Iuioyrgia-istoselidon-ue-to-1-microsoft-frontpage.html">ηµιουργία ιστοσελίδων µε το 1 Microsoft FrontPage</a> </h3> <p> <img alt="ηµιουργία ιστοσελίδων µε το 1 Microsoft FrontPage" title="ηµιουργία ιστοσελίδων µε το 1 Microsoft FrontPage" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/18/844210.jpg"> ηµιουργία ιστοσελίδων µε το 1 Microsoft FrontPage Τι είναι µια ιστοσελίδα (Web page); Μια ιστοσελίδα (web page) είναι ένα αρχείο που εµφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή από ένα πρόγραµµα που λέγεται </p> <a href="/844210-Iuioyrgia-istoselidon-ue-to-1-microsoft-frontpage.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3409089-E-mail-me-to-programma-outlook-express-rythmisi-toy-e-mail-logarisamoy.html">E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ E-MAIL ΛΟΓΑΡΙΣΑΜΟΥ</a> </h3> <p> <img alt="E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ E-MAIL ΛΟΓΑΡΙΣΑΜΟΥ" title="E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ E-MAIL ΛΟΓΑΡΙΣΑΜΟΥ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3409089.jpg"> E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS Στην παράγραφο αυτή, θα περιγράψουµε τη χρήση του προγράµµατος Outlook Express, που ενσωµατώνεται στις περισσότερες εκδόσεις των MS Windows. Για να εκτελέσουµε την </p> <a href="/3409089-E-mail-me-to-programma-outlook-express-rythmisi-toy-e-mail-logarisamoy.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/9698235-Ergaleia-anaptyxis-efarmogon-internet-i.html">Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι</a> </h3> <p> <img alt="Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι" title="Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/9698235.jpg"> IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι HTML Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής HTML (HyperText Markup Language) Η γλώσσα που χρησιμοποιείται </p> <a href="/9698235-Ergaleia-anaptyxis-efarmogon-internet-i.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/923559-Stoiheia-hrisis-toy-internet.html">. Στοιχεία χρήσης του INTERNET</a> </h3> <p> <img alt=". Στοιχεία χρήσης του INTERNET" title=". Στοιχεία χρήσης του INTERNET" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/18/923559.jpg"> Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1. Περιήγηση στο ιαδίκτυο Internet...3 1.1 Οδηγίες για το πρόγραµµα Internet Explorer... </p> <a href="/923559-Stoiheia-hrisis-toy-internet.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/7880585-Epl-012-eisagogi-sto-pagkosmio-plegma-pliroforion.html">ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών</a> </h3> <p> <img alt="ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών" title="ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/7880585.jpg"> ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών World Wide Web (WWW) Θέματα Επεξεργασία δεδομένων στο Web Δημιουργία απλών σελίδων HTML Περιγραφή κάποιων XHTML στοιχείων (tags) Εξέλιξης του WWW Το WWW </p> <a href="/7880585-Epl-012-eisagogi-sto-pagkosmio-plegma-pliroforion.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/927806-Metafora-arheion-ftp.html">ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP</a> </h3> <p> <img alt="ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP" title="ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/18/927806.jpg"> ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP Το FTP (File Transfer Protocol) είναι το εξειδικευμένο πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων στα σύγχρονα δίκτυα δεδομένων όπως το Διαδίκτυο. Δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων από τον υπολογιστή </p> <a href="/927806-Metafora-arheion-ftp.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2533222-I-glossa-programmatismoy-toy-internet-html.html">Η Γλώσσα Προγραμματισμού του Internet HTML</a> </h3> <p> <img alt="Η Γλώσσα Προγραμματισμού του Internet HTML" title="Η Γλώσσα Προγραμματισμού του Internet HTML" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2533222.jpg"> Η Γλώσσα Προγραμματισμού του Internet HTML Η HTML και το Internet Κάθε σελίδα που εμφανίζεται στο Internet είναι ένα αρχείο γραμμένο με τη γλώσσα HTML (HyperText Markup Language, Γλώσσα Χαρακτηρισμού Υπερ-Κειμένου), </p> <a href="/2533222-I-glossa-programmatismoy-toy-internet-html.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2437131-Odigos-hrisis-i-vivlion-ebsco-vivliothiki-kentro-pliroforisis-panepistimioy-leykosias.html">Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων EBSCO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ</a> </h3> <p> <img alt="Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων EBSCO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ" title="Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων EBSCO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2437131.jpg"> Οδηγός Χρήσης Απρίλιος, 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ EBSCO... 3 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ADOBE DIGITAL EDITIONS... 3 2. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Η-ΒΙΒΛΙΩΝ... 4 </p> <a href="/2437131-Odigos-hrisis-i-vivlion-ebsco-vivliothiki-kentro-pliroforisis-panepistimioy-leykosias.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2082644-Ergastirio-front-page-2.html">ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 2</a> </h3> <p> <img alt="ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 2" title="ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 2" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/2082644.jpg"> ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 2 Μάθαµε στο προηγούµενο µάθηµα πώς να δίνουµε ονόµατα στις ιστοσελίδες µας, να βάζουµε χρώµα και γραφικά, ή ακόµα να δηµιουργούµε υπερσυνδέσµους σε κείµενο και εικόνες. Σήµερα µεταξύ </p> <a href="/2082644-Ergastirio-front-page-2.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3933680-I-ypiresia-toy-ilektronikoy-tahydroueioy-e-mail.html">Η Υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (E-mail)</a> </h3> <p> <img alt="Η Υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (E-mail)" title="Η Υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (E-mail)" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3933680.jpg"> Η Υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (E-mail) Η υπηρεσία του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (E-mail), είναι µια από τις περισσότερο δηµοφιλείς υπηρεσίες του ιαδικτύου (Internet). Μαζί µε την υπηρεσία του </p> <a href="/3933680-I-ypiresia-toy-ilektronikoy-tahydroueioy-e-mail.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2228210-Syntomos-odigos-hrisis-msn-messenger-arhika-pame-sto-menoy-programs-kai-klikaroyme-tin-epilogi-chat.html">ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ MSN MESSENGER. Αρχικά πάμε στο μενού Programs και κλικάρουμε την επιλογή CHAT</a> </h3> <p> <img alt="ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ MSN MESSENGER. Αρχικά πάμε στο μενού Programs και κλικάρουμε την επιλογή CHAT" title="ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ MSN MESSENGER. Αρχικά πάμε στο μενού Programs και κλικάρουμε την επιλογή CHAT" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2228210.jpg"> ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ MSN MESSENGER Αρχικά πάμε στο μενού Programs και κλικάρουμε την επιλογή CHAT Στα προγράμματα που μας εμφανίζει επιλέγουμε το MSN MESSENGER Κλικάρουμε το START PROGRAM Μας εμφανίζεται </p> <a href="/2228210-Syntomos-odigos-hrisis-msn-messenger-arhika-pame-sto-menoy-programs-kai-klikaroyme-tin-epilogi-chat.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/765035-Periehomena-dimioyrgia-syndesis-27-5-ti-einai-istoselides-kai-ti-topothesies-istoy-37-gnorimia-me-mia-istoselida-38.html">Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38</a> </h3> <p> <img alt="Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38" title="Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/18/765035.jpg"> Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ... 13 1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ... 15 2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INTERNET;... 16 3. ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ... 19 4. ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ </p> <a href="/765035-Periehomena-dimioyrgia-syndesis-27-5-ti-einai-istoselides-kai-ti-topothesies-istoy-37-gnorimia-me-mia-istoselida-38.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2228238-Ilektroniki-allilografia-e-mail.html">Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-Mail)</a> </h3> <p> <img alt="Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-Mail)" title="Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-Mail)" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2228238.jpg"> Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-Mail) Περιεχόμενα Τι είναι η ηλεκτρονική αλληλογραφία;...2 Πώς γίνεται η μεταφορά των μηνυμάτων;...2 Τι χρειάζομαι για να χρησιμοποιήσω την υπηρεσία e-mail;...2 Το πρόγραμμα </p> <a href="/2228238-Ilektroniki-allilografia-e-mail.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/9710600-Ethniko-metsovio-polytehneio-siueioseis-gia-ti-glossa-html-hypertext-markup-language.html">ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σηµειώσεις για τη γλώσσα HTML (HyperText Markup Language)</a> </h3> <p> <img alt="ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σηµειώσεις για τη γλώσσα HTML (HyperText Markup Language)" title="ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σηµειώσεις για τη γλώσσα HTML (HyperText Markup Language)" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/9710600.jpg"> ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σηµειώσεις για τη γλώσσα HTML (HyperText Markup Language) ιδάσκων Αν. Καθηγητής Ι.Σ.Βενιέρης Αθήνα, Ιανουάριος 2003 1 </p> <a href="/9710600-Ethniko-metsovio-polytehneio-siueioseis-gia-ti-glossa-html-hypertext-markup-language.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/7112705-Gavalas-damianos-dgavalas-aegean-gr-diktyaka-polymesa-ii-ergastirio-3-0-eisagogi-stacascading-style-sheets-css.html">Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr. Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Εργαστήριο #3 0 : Εισαγωγή στacascading Style Sheets (CSS)</a> </h3> <p> <img alt="Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr. Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Εργαστήριο #3 0 : Εισαγωγή στacascading Style Sheets (CSS)" title="Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr. Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Εργαστήριο #3 0 : Εισαγωγή στacascading Style Sheets (CSS)" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/7112705.jpg"> Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Εργαστήριο #3 0 : Εισαγωγή στacascading Style Sheets (CSS) Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr Επικαλυπτόμενα Φύλλα Στυλ (Cascading Style Sheets, CSS) Η (X)HTML προσδιορίζει τη βασική </p> <a href="/7112705-Gavalas-damianos-dgavalas-aegean-gr-diktyaka-polymesa-ii-ergastirio-3-0-eisagogi-stacascading-style-sheets-css.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/9695910-Html-1-stohos-tis-oras-11-3-2014-eisagogi-tis-glossas-html-se-arhario-epipedo.html">HTML 1. Στόχος της ώρας 11/3/2014. Εισαγωγή της γλώσσας HTML σε αρχάριο επίπεδο:</a> </h3> <p> <img alt="HTML 1. Στόχος της ώρας 11/3/2014. Εισαγωγή της γλώσσας HTML σε αρχάριο επίπεδο:" title="HTML 1. Στόχος της ώρας 11/3/2014. Εισαγωγή της γλώσσας HTML σε αρχάριο επίπεδο:" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/9695910.jpg"> HTML 1 Στόχος της ώρας Τι είναι HTML και CSS; ιαχωρισμός περιεχομένου/μορφοποίησης Πότε χρησιμοποιούμε το ένα και πότε το άλλο; Εισαγωγή της γλώσσας HTML σε αρχάριο επίπεδο: Βασική σύνταξη, ετικέτες Τίτλοι, </p> <a href="/9695910-Html-1-stohos-tis-oras-11-3-2014-eisagogi-tis-glossas-html-se-arhario-epipedo.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2486676-Rythmisi-e-mail-se-whitelist.html">Ρύθμιση e-mail σε whitelist</a> </h3> <p> <img alt="Ρύθμιση e-mail σε whitelist" title="Ρύθμιση e-mail σε whitelist" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2486676.jpg"> Ρύθμιση e-mail σε whitelist «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλές φορές αντιμετωπίζετε </p> <a href="/2486676-Rythmisi-e-mail-se-whitelist.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1361536-Spoydes-cad-pliroforikis-oikonomias-dioikisis-kai-d-t-p-me-systima-didaskalias-facetoface.html">Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface</a> </h3> <p> <img alt="Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface" title="Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/22/1361536.jpg"> Copyright 2009-2012 -SYSTEM- All rights reserved 2/159 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μάθημα 1: New - Save Μάθημα 2: Εισαγωγή στη CSS Μάθημα 3: Τρόπος Σύνταξης Μάθημα 4: Σχόλια Μάθημα 5: ID Μάθημα 6: Class Μάθημα 7: Background </p> <a href="/1361536-Spoydes-cad-pliroforikis-oikonomias-dioikisis-kai-d-t-p-me-systima-didaskalias-facetoface.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/16361043-Ekpaideytiko-egheiridio-diaheiristikis-platformas-lh2-gia-ti-symplirosi-ton-stoiheion-tis-istoselidas.html">ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ LH2 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ</a> </h3> <p> <img alt="ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ LH2 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ" title="ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ LH2 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/33/16361043.jpg"> ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ LH2 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ (Lighthouse Internet Media & Advertising) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ </p> <a href="/16361043-Ekpaideytiko-egheiridio-diaheiristikis-platformas-lh2-gia-ti-symplirosi-ton-stoiheion-tis-istoselidas.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1231588-Tmima-ekpaideytikis-ypologistikis-ypodomis-mihanografiko-kentro.html">ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ</a> </h3> <p> <img alt="ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ" title="ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/21/1231588.jpg"> ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Πολυτεχνειούπολη Ακρωτηρίου, Χανιά, 73100 Τηλ.: 28210 37400 (κεντρικό), 28210 37766 (κτίριο ΜΗΠΕΡ), Fax: 28210 37571 e-mail: </p> <a href="/1231588-Tmima-ekpaideytikis-ypologistikis-ypodomis-mihanografiko-kentro.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/11714092-Geniko-tmima-paidagogikon-mathimaton.html">Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων</a> </h3> <p> <img alt="Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων" title="Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/11714092.jpg"> Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων ΜΑΘΗΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) Συνοπτικός οδηγός αξιοποίησης βασικών δυνατοτήτων </p> <a href="/11714092-Geniko-tmima-paidagogikon-mathimaton.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3987000-Eisagogi-se-html-kai-css-panagiotis-tsarhopoylos.html">Εισαγωγή σε HTML και CSS. Παναγιώτης Τσαρχόπουλος</a> </h3> <p> <img alt="Εισαγωγή σε HTML και CSS. Παναγιώτης Τσαρχόπουλος" title="Εισαγωγή σε HTML και CSS. Παναγιώτης Τσαρχόπουλος" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3987000.jpg"> Εισαγωγή σε HTML και CSS Παναγιώτης Τσαρχόπουλος Περιεχόμενα Εισαγωγικές έννοιες Ορολογία και σύνταξη Κείμενο σε HTML έγγραφα Σύνδεσμοι Ψηφιακές - Ευφυείς Πόλεις - Εισαγωγή σε HTML και CSS 2 Εισαγωγικές </p> <a href="/3987000-Eisagogi-se-html-kai-css-panagiotis-tsarhopoylos.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1240622-Panepistimio-kyproy-odigos-hrisis-gia-logismiko-cisco-jabber-ypiresia-pliroforikon-systimaton-yps-ed-76.html">ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ CISCO JABBER ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/76</a> </h3> <p> <img alt="ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ CISCO JABBER ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/76" title="ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ CISCO JABBER ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/76" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/21/1240622.jpg"> ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ CISCO JABBER ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/76 31/07/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ </p> <a href="/1240622-Panepistimio-kyproy-odigos-hrisis-gia-logismiko-cisco-jabber-ypiresia-pliroforikon-systimaton-yps-ed-76.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1738336-Prosvasi-meso-webdav-ke-d-d-t-e-i-mesologgioy-3-stin-syneheia-pliktrologoyme-to-username-kai-to-password-kai-patame-sto-koympi-eisodos.html">Πρόσβαση μέσω webdav. ΚΕ.Δ.Δ. Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου. 3. Στην συνέχεια πληκτρολογούμε το username και το password και πατάμε στο κουμπί Είσοδος.</a> </h3> <p> <img alt="Πρόσβαση μέσω webdav. ΚΕ.Δ.Δ. Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου. 3. Στην συνέχεια πληκτρολογούμε το username και το password και πατάμε στο κουμπί Είσοδος." title="Πρόσβαση μέσω webdav. ΚΕ.Δ.Δ. Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου. 3. Στην συνέχεια πληκτρολογούμε το username και το password και πατάμε στο κουμπί Είσοδος." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/22/1738336.jpg"> Πρόσβαση μέσω webdav Πριν χρησιμοποιήσουμε το webdav θα πρέπει να κάνουμε login στο Pithos ώστε να αντιγράψουμε τα Credentials που απαιτούνται για την συνέχεια. Αυτό γίνεται ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα </p> <a href="/1738336-Prosvasi-meso-webdav-ke-d-d-t-e-i-mesologgioy-3-stin-syneheia-pliktrologoyme-to-username-kai-to-password-kai-patame-sto-koympi-eisodos.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/11411609-Rythu-th-is-i-e-s-is-s-e-mai-a-l-i-dsp-s-ei-e-ra-r-i-a-a-gr-g.html">Ρυθµ θ ίσ ί ε σ ις ς e-mai a l i dsp s ei e ra r i a a.gr g</a> </h3> <p> <img alt="Ρυθµ θ ίσ ί ε σ ις ς e-mai a l i dsp s ei e ra r i a a.gr g" title="Ρυθµ θ ίσ ί ε σ ις ς e-mai a l i dsp s ei e ra r i a a.gr g" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/11411609.jpg"> Ρυθµίσεις e-mail dspeiraia.gr Οδηγός Ρυθμίσεων E-mail Όνομα χρήστη Κωδικός Διακομιστής Εισερχόμενης Αλληλογραφίας mail.dspeiraia.gr Διακομιστής Εξερχόμενης Αλληλογραφίας mailgate.wexgroup.com E-mail_Setup_dspeiraia_V1.2_WL.docx141007_02 </p> <a href="/11411609-Rythu-th-is-i-e-s-is-s-e-mai-a-l-i-dsp-s-ei-e-ra-r-i-a-a-gr-g.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/6093157-Stin-tehnologia-ton-css-oi-kanones-styl-style.html">Στην τεχνολογία των CSS, οι κανόνες στυλ (style</a> </h3> <p> <img alt="Στην τεχνολογία των CSS, οι κανόνες στυλ (style" title="Στην τεχνολογία των CSS, οι κανόνες στυλ (style" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/6093157.jpg"> Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Εργαστήριο #4 0 : CSS: Βασικές και προχωρημένες τεχνικές επιλογής, τα στοιχεία και , ψευδο κλάσεις και ψευδο επιλογείς Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr CSS κανόνες στυλ </p> <a href="/6093157-Stin-tehnologia-ton-css-oi-kanones-styl-style.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/13212214-Eisagogi-sto-ms-word.html">Εισαγωγή στο MS Word</a> </h3> <p> <img alt="Εισαγωγή στο MS Word" title="Εισαγωγή στο MS Word" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/29/13212214.jpg"> Εισαγωγή στο MS Word Περιεχόμενα Βασικές λειτουργίες Χρήση, μορφοποίηση στυλ Εισαγωγή στοιχείων Αρχική Οθόνη (doc) Μπάρα τίτλου Χάρακας Μπάρα Μενού Μπάρες Εργαλείων Όψη κειμένου Αρχική Οθόνη (docx) Μπάρα </p> <a href="/13212214-Eisagogi-sto-ms-word.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/7982130-Apostoli-kai-lipsi-e-mail-meso-smarter-mail.html">Αποστολή και λήψη e-mail μέσω SMARTER MAIL</a> </h3> <p> <img alt="Αποστολή και λήψη e-mail μέσω SMARTER MAIL" title="Αποστολή και λήψη e-mail μέσω SMARTER MAIL" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/7982130.jpg"> 13/9/2012 Αποστολή και λήψη e-mail μέσω SMARTER MAIL NBW Internet Wizards Πλατεία Αγ. Γεωργίου Καρύτση 5, 10561 Αθήνα Τηλ.: 210 6148071, e-mail: info@nbw.gr, website: www.nbw.gr Αποστολή και λήψη e-mail </p> <a href="/7982130-Apostoli-kai-lipsi-e-mail-meso-smarter-mail.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/10475980-Grafikes-parastaseis-me-excel.html">ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕXCEL</a> </h3> <p> <img alt="ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕXCEL" title="ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕXCEL" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/10475980.jpg"> ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕXCEL 1. Εισαγωγή δεδομένων σε φύλλο εργασίας του Microsoft Excel Για να τοποθετήσουμε τις μετρήσεις μας σε ένα φύλλο Excel, κάνουμε κλικ στο κελί στο οποίο θέλουμε να τοποθετήσουμε </p> <a href="/10475980-Grafikes-parastaseis-me-excel.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1557498-Odigies-egkatastasis-kai-hrisis-psifiakon-pistopoiitikon.html">Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών</a> </h3> <p> <img alt="Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών" title="Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/22/1557498.jpg"> Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών 1. Εγκατάσταση Ψηφιακού Πιστοποιητικού Η εγκατάσταση του ψηφιακού πιστοποιητικού (που αφορά συγκεκριμένο λογαριασμό e-mail σας) πραγματοποιείται </p> <a href="/1557498-Odigies-egkatastasis-kai-hrisis-psifiakon-pistopoiitikon.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/413102-Egheiridio-hrisis-systimatos-ilektronikis-allilografias-tis-ellinikis-omospondias-mpritz.html">Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ</a> </h3> <p> <img alt="Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ" title="Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/20/413102.jpg"> Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ Σελίδα 1 / 8 Πίνακας περιεχομένων 1. Γενικά...3 2. Ρυθμίσεις για προχωρημένους...3 α. </p> <a href="/413102-Egheiridio-hrisis-systimatos-ilektronikis-allilografias-tis-ellinikis-omospondias-mpritz.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/232455-Drastiriotites-kodikos-titlos-epipedo.html">ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο</a> </h3> <p> <img alt="ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο" title="ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/19/232455.jpg"> ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενότητα: Υποενότητα: Διαδικτυακές Υπηρεσίες κι Εφαρμογές Υ8 - Δημοτικοί Ιστότοποι / Google Sites Λίστα Δραστηριοτήτων Κωδικός Τίτλος Επίπεδο Υ8.Δ1 Αναζήτηση δημοτικών ιστοτόπων και αξιολόγηση </p> <a href="/232455-Drastiriotites-kodikos-titlos-epipedo.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/4505801-Epexergasia-keimenoy-keimenografos-word.html">ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Κειμενογράφος WORD</a> </h3> <p> <img alt="ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Κειμενογράφος WORD" title="ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Κειμενογράφος WORD" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/4505801.jpg"> ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Κειμενογράφος WORD ΣΚΟΠΟΣ Η ανάπτυξη δεξιοτήτων επεξεργασίας κειμένου ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άνω περιθώριο (top margin) : 2.49cm Κάτω περιθώριο (bottom margin) :5.99cm Αριστερό περιθώριο </p> <a href="/4505801-Epexergasia-keimenoy-keimenografos-word.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/10949159-2-epilexte-tin-sosti-etiketa-html-poy-prosferei-to-megalytero-fonto-keimenoy-head-heading-h6-h1.html">2. Επιλέξτε την σωστή ετικέτα HTML που προσφέρει το μεγαλύτερο φόντο κειμένου. <head> <heading> <h6> <h1></a> </h3> <p> <img alt="2. Επιλέξτε την σωστή ετικέτα HTML που προσφέρει το μεγαλύτερο φόντο κειμένου. <head> <heading> <h6> <h1>" title="2. Επιλέξτε την σωστή ετικέτα HTML που προσφέρει το μεγαλύτερο φόντο κειμένου. <head> <heading> <h6> <h1>" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/10949159.jpg"> ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων και Ελέγχου Τεχνολογίες Πολυμέσων - Εφαρμογές Δρ. Β. ΒΑΛΑΜΟΝΤΕΣ Ε-mail: vala@teiath.gr Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις. 1. Τι σημαίνουν τα αρχικά </p> <a href="/10949159-2-epilexte-tin-sosti-etiketa-html-poy-prosferei-to-megalytero-fonto-keimenoy-head-heading-h6-h1.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1123845-Special-edition-of-the-technical-chamber-of-greece-on-video-conference-services-on-the-internet-2000-internet-phone.html">Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 INTERNET PHONE</a> </h3> <p> <img alt="Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 INTERNET PHONE" title="Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 INTERNET PHONE" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/21/1123845.jpg"> INTERNET PHONE A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το Internet Phone θέτει καινούργια δεδοµένα για την επικοινωνία </p> <a href="/1123845-Special-edition-of-the-technical-chamber-of-greece-on-video-conference-services-on-the-internet-2000-internet-phone.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/10494144-Stayros-kaoykakis-eytyhios-vavoyrakis.html">Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης</a> </h3> <p> <img alt="Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης" title="Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/10494144.jpg"> ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1 ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΔΙΚΑ «Βασικά Θέματα Προγραμματισμού στην Ανάπτυξη Δυναμικών Διαδικτυακών Εφαρμογών» (Part 1) Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης 1 Λίγα Λόγια για το Σχολείο Μονάδες </p> <a href="/10494144-Stayros-kaoykakis-eytyhios-vavoyrakis.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/8424842-Silverplatter-webspirs-4-1.html">SilverPlatter WebSPIRS 4.1.</a> </h3> <p> <img alt="SilverPlatter WebSPIRS 4.1." title="SilverPlatter WebSPIRS 4.1." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/8424842.jpg"> WebSPIRS 4.1. Η υπηρεσία WebSPIRS από τη SilverPlatter αποτελεί ένα φιλικό εργαλείο πρόσβασης και αναζήτησης σε περιεχόμενα βάσεων δεδομένων. Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας </p> <a href="/8424842-Silverplatter-webspirs-4-1.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1849282-Iktya-internet-ypiresies-internet-o-pagkosuios-istos-world-wide-web-ilektroniki-allilografia-e-mail-ypiresia-ftp-file-transfer-protocol.html">ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol)</a> </h3> <p> <img alt="ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol)" title="ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol)" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/23/1849282.jpg"> Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Κέρκυρα ίκτυα - Internet 2 Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) ΜηχανέςΑναζήτησηςστοWeb Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία </p> <a href="/1849282-Iktya-internet-ypiresies-internet-o-pagkosuios-istos-world-wide-web-ilektroniki-allilografia-e-mail-ypiresia-ftp-file-transfer-protocol.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/7018722-Odigos-hrisis-webmail-tei-kalamatas.html">ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ WEBMAIL ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ</a> </h3> <p> <img alt="ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ WEBMAIL ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ" title="ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ WEBMAIL ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/7018722.jpg"> ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ WEBMAIL ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. URL Διεύθυνση WebMail... 3 2. Εγκατάσταση Πιστοποιητικού Ασφάλειας... 3 2.1 Εγκατάσταση Πιστοποιητικού στον Internet Explorer... 3 2.2 Εγκατάσταση Πιστοποιητικού </p> <a href="/7018722-Odigos-hrisis-webmail-tei-kalamatas.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2157316-Odigos-symplirosis-ananeosis-istoselidas-prosopikoy-profil-gia-hrisi-apo-to-prosopiko-toy-panepistimio-kyproy.html">ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ. (Για χρήση από το προσωπικό του Πανεπιστήμιο Κύπρου)</a> </h3> <p> <img alt="ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ. (Για χρήση από το προσωπικό του Πανεπιστήμιο Κύπρου)" title="ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ. (Για χρήση από το προσωπικό του Πανεπιστήμιο Κύπρου)" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2157316.jpg"> ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ (Για χρήση από το προσωπικό του Πανεπιστήμιο Κύπρου) Περιεχόμενα Είσοδος στο Σύστημα... 2 Προσθήκη/αλλαγή φωτογραφίας... 3 Ενημέρωση των στοιχείων </p> <a href="/2157316-Odigos-symplirosis-ananeosis-istoselidas-prosopikoy-profil-gia-hrisi-apo-to-prosopiko-toy-panepistimio-kyproy.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/5144841-Eisagogi-stin-html-decode-issel-theodosis-soyrgkoynis-antonis-hrysopoylos-stelios-moshogloy.html">ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML. Decode, ISSEL. Θεοδόσης Σουργκούνης Αντώνης Χρυσόπουλος Στέλιος Μόσχογλου</a> </h3> <p> <img alt="ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML. Decode, ISSEL. Θεοδόσης Σουργκούνης Αντώνης Χρυσόπουλος Στέλιος Μόσχογλου" title="ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML. Decode, ISSEL. Θεοδόσης Σουργκούνης Αντώνης Χρυσόπουλος Στέλιος Μόσχογλου" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/5144841.jpg"> ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML Θεοδόσης Σουργκούνης Αντώνης Χρυσόπουλος Στέλιος Μόσχογλου Decode, ISSEL Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Στόχος της ώρας </p> <a href="/5144841-Eisagogi-stin-html-decode-issel-theodosis-soyrgkoynis-antonis-hrysopoylos-stelios-moshogloy.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1231243-Periehomena-simeioseis-gia-to-internet-1.html">ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ INTERNET -1-</a> </h3> <p> <img alt="ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ INTERNET -1-" title="ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ INTERNET -1-" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/21/1231243.jpg"> ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΝΟΙΕΣ ΤΟΥ INTERNET- ΙΑ ΙΚΤΥΟ 2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ 4 ΕΥΡΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ 9 ΧΡΗΣΗ ΛΙΣΤΑΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ 10 ΠΡΟΣΒΑΣΗ </p> <a href="/1231243-Periehomena-simeioseis-gia-to-internet-1.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/4534962-Ergastirio-efarmosmenis-pliroforikis.html">Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής</a> </h3> <p> <img alt="Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής" title="Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/4534962.jpg"> Τμήμα Φυσικής - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς Εργασία-2: Σύνθεση αναφοράς Σύνθεση Αναφοράς http://eep.physics.auth.gr Τι περιέχει </p> <a href="/4534962-Ergastirio-efarmosmenis-pliroforikis.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3404174-Egheiridio-hrisis-odigos-ekpaideysis-hriston-dimos-delta-aristoteleio-panepistimio-thessalonikis.html">Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης</a> </h3> <p> <img alt="Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης" title="Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3404174.jpg"> Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης των δράσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του Θερμαϊκού Κόλπου και διαδραστικής εφαρμογής αναφοράς περιβαλλοντικών προβλημάτων Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός </p> <a href="/3404174-Egheiridio-hrisis-odigos-ekpaideysis-hriston-dimos-delta-aristoteleio-panepistimio-thessalonikis.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1849314-Eisagogika-stoiheia-ti-einai-to-internet-istoria-toy-internet.html">Εισαγωγικά στοιχεία. Τι είναι το Internet; Ιστορία του Internet</a> </h3> <p> <img alt="Εισαγωγικά στοιχεία. Τι είναι το Internet; Ιστορία του Internet" title="Εισαγωγικά στοιχεία. Τι είναι το Internet; Ιστορία του Internet" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/23/1849314.jpg"> EΝΟΤΗΤΑ 4 Η : INTERNET Εισαγωγικά στοιχεία Τι είναι το Internet; Το Internet ( ιαδίκτυο) είναι ένα παγκόσµιο δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι οποίοι επικοινωνούν µεταξύ τους χρησιµοποιώντας ένα κοινό </p> <a href="/1849314-Eisagogika-stoiheia-ti-einai-to-internet-istoria-toy-internet.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/4357677-To-diadiktyo-einai-ena-diktyo-poy-apoteleite-apo-polla-mikrotera-diktya-ypologiston.html">Το διαδίκτυο είναι ένα δίκτυο που αποτελείτε από πολλά μικρότερα δίκτυα υπολογιστών.</a> </h3> <p> <img alt="Το διαδίκτυο είναι ένα δίκτυο που αποτελείτε από πολλά μικρότερα δίκτυα υπολογιστών." title="Το διαδίκτυο είναι ένα δίκτυο που αποτελείτε από πολλά μικρότερα δίκτυα υπολογιστών." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/4357677.jpg"> Κεφάλαιο 2 Με το διαδίκτυο μπορεί κάποιος: να κάνει έρευνα, να ψωνίσει για διάφορες υπηρεσίες και προϊόντα, να δει καιρικούς χάρτες, να πάρει φωτογραφίες, ταινίες, και διάφορες άλλες πληροφορίες που βρίσκονται </p> <a href="/4357677-To-diadiktyo-einai-ena-diktyo-poy-apoteleite-apo-polla-mikrotera-diktya-ypologiston.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1090339-Wikispaces-epexergasia-kai-syggrafi-patronas-georgios.html">wikispaces Επεξεργασία και συγγραφή Πατρώνας Γεώργιος</a> </h3> <p> <img alt="wikispaces Επεξεργασία και συγγραφή Πατρώνας Γεώργιος" title="wikispaces Επεξεργασία και συγγραφή Πατρώνας Γεώργιος" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/21/1090339.jpg"> Wikispaces Επεξεργασία και συγγραφή Πατρώνας Γεώργιος Η επίσημη ηλεκτρονική διεύθυνση του wikispaces είναι: http://www.wikispaces.com/ Το εργαλείο wikispaces είναι ένας ιστότοπος που αποτελείται από ένα </p> <a href="/1090339-Wikispaces-epexergasia-kai-syggrafi-patronas-georgios.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/12411635-Dialexi-3i-html-intermediate.html">Διάλεξη 3η HTML intermediate</a> </h3> <p> <img alt="Διάλεξη 3η HTML intermediate" title="Διάλεξη 3η HTML intermediate" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/12411635.jpg"> Διάλεξη 3η HTML intermediate Στέλιος Μόσχογλου Θεοδόσης Σουργκούνης Αντώνης Χρυσόπουλος I S S E L D e. c o. d e (Intelligent Systems & Software Engineering Lab) Στόχος της ώρας Επέκταση γνώσεων στην html </p> <a href="/12411635-Dialexi-3i-html-intermediate.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1982860-Odigos-gia-ekdosi-psifiakoy-pistopoiitikoy.html">ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ</a> </h3> <p> <img alt="ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ" title="ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/23/1982860.jpg"> ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ A) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ BROWSER MOZILLA FIREFOX Πληκτρολογούμε στο browser τη διεύθυνση http://www.nmc.teicrete.gr/ Αυτή είναι η σελίδα </p> <a href="/1982860-Odigos-gia-ekdosi-psifiakoy-pistopoiitikoy.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/18928886-Erotiuata-ston-ldap-ntua-gr-hrisiuopoiontas-netscape-outlook-express-outlook-mozilla.html">Ερωτήµατα στον ldap.ntua.gr, χρησιµοποιώντας Netscape/ Outlook Express/Outlook/Mozilla</a> </h3> <p> <img alt="Ερωτήµατα στον ldap.ntua.gr, χρησιµοποιώντας Netscape/ Outlook Express/Outlook/Mozilla" title="Ερωτήµατα στον ldap.ntua.gr, χρησιµοποιώντας Netscape/ Outlook Express/Outlook/Mozilla" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/39/18928886.jpg"> Γενικά σχόλια: Ερωτήµατα στον ldap.ntua.gr, χρησιµοποιώντας Netscape/ Outlook Express/Outlook/Mozilla Όλες οι αναζητήσεις µε βάση όνοµα στον εξυπηρετητή καταλόγου ldap.ntua.gr προτείνεται να πραγµατοποιούνται </p> <a href="/18928886-Erotiuata-ston-ldap-ntua-gr-hrisiuopoiontas-netscape-outlook-express-outlook-mozilla.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/10476299-Epexergasia-pollaplon-fyllon-ergasias-grafimaton-excel.html">Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel</a> </h3> <p> <img alt="Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel" title="Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/10476299.jpg"> Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel 11.1. Πολλαπλά φύλλα εργασίας Στο προηγούμενο κεφάλαιο δημιουργήσαμε ένα φύλλο εργασίας με τον προϋπολογισμό δαπανών του προσωπικού που θα συμμετάσχει </p> <a href="/10476299-Epexergasia-pollaplon-fyllon-ergasias-grafimaton-excel.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/9092975-Spoydes-cad-pliroforikis-oikonomias-dioikisis-kai-d-t-p-me-systima-didaskalias-facetoface.html">Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface</a> </h3> <p> <img alt="Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface" title="Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/9092975.jpg"> Copyright 2009-2012 -SYSTEM- All rights reserved 2/200 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μάθημα 1: Εισαγωγή Μάθημα 2: Κειμενογράφοι Text Editors Μάθημα 3: Εγκατάσταση Text Editor Μάθημα 4: Ιστορική Αναδρομή HTML Μάθημα 5: Σύνολο </p> <a href="/9092975-Spoydes-cad-pliroforikis-oikonomias-dioikisis-kai-d-t-p-me-systima-didaskalias-facetoface.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2437286-E-kpaideysi-platforua-asyghronis-tile-kpaideysis-odigies-hrisis-gia-toys-spoydastes-toy-tei-athinas-kai-toys-episkeptes-tis-diktyakis-pylis-e-kpaideysi.html">e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση</a> </h3> <p> <img alt="e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση" title="e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2437286.jpg"> e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα </p> <a href="/2437286-E-kpaideysi-platforua-asyghronis-tile-kpaideysis-odigies-hrisis-gia-toys-spoydastes-toy-tei-athinas-kai-toys-episkeptes-tis-diktyakis-pylis-e-kpaideysi.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3494074-To-lexiko-toy-internet.html">To λεξικό του Internet</a> </h3> <p> <img alt="To λεξικό του Internet" title="To λεξικό του Internet" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3494074.jpg"> To λεξικό του Internet A Address: Ο τόπος που βρίσκεται μια πηγή του Internet. Μια e-mail address μπορεί να έχει την εξής μορφή : georgepapado@hotmail.com. Μια web address είναι κάπως έτσι: http://www.in.gr. </p> <a href="/3494074-To-lexiko-toy-internet.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/9879733-Ergastirio-front-page-3.html">ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 3</a> </h3> <p> <img alt="ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 3" title="ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 3" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/9879733.jpg"> ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 3 Φόρµες Ένας τρόπος για να συλλέξετε πληροφορία από τους επισκέπτες του δικτυακού σας τόπου είναι οι φόρµες. Με τα εξειδικευµένα αυτά εργαλεία µπορείτε να κάνετε έρευνες ή τεστ, </p> <a href="/9879733-Ergastirio-front-page-3.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/12564208-Tei-kavalas-ptyhiaki-ergasia-eisagogi-miltiadis-kaklamanis.html">ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης</a> </h3> <p> <img alt="ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης" title="ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/28/12564208.jpg"> Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3 </p> <a href="/12564208-Tei-kavalas-ptyhiaki-ergasia-eisagogi-miltiadis-kaklamanis.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2104834-Ypiresia-pliroforikon-systimaton-tomeas-diaheirisis-systimaton-kai-efarmogon.html">Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων Τομέας Διαχείρισης Συστημάτων και Εφαρμογών</a> </h3> <p> <img alt="Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων Τομέας Διαχείρισης Συστημάτων και Εφαρμογών" title="Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων Τομέας Διαχείρισης Συστημάτων και Εφαρμογών" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/2104834.jpg"> Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων Τομέας Διαχείρισης Συστημάτων και Εφαρμογών Οδηγός σύνδεσης Windows Mobile με την Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων Τομέας Συστημάτων </p> <a href="/2104834-Ypiresia-pliroforikon-systimaton-tomeas-diaheirisis-systimaton-kai-efarmogon.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2272529-Lipsi-ilektronikon-minymaton-e-mails.html">Λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails)</a> </h3> <p> <img alt="Λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails)" title="Λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails)" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2272529.jpg"> Vodafone Business E-mail Λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) Οδηγός χρήσης Καλώς ορίσατε Μέσω των υπηρεσιών εταιρικού e-mail της Vodafone μπορείτε να διαμορφώσετε λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου </p> <a href="/2272529-Lipsi-ilektronikon-minymaton-e-mails.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/8592958-Special-edition-of-the-technical-chamber-of-greece-on-video-conference-services-on-the-internet-2000-pirch-32-v0-92b.html">Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000. PIRCH 32 v0.92b</a> </h3> <p> <img alt="Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000. PIRCH 32 v0.92b" title="Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000. PIRCH 32 v0.92b" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/8592958.jpg"> PIRCH 32 v0.92b A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το Pirch 32 είναι ένα από τα καλύτερα προγράµµατα επικοινωνίας </p> <a href="/8592958-Special-edition-of-the-technical-chamber-of-greece-on-video-conference-services-on-the-internet-2000-pirch-32-v0-92b.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/193971-Metalib-systima-meta-anazitisis-gia-ilektronikes-piges-pliroforisis.html">METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης</a> </h3> <p> <img alt="METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης" title="METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/18/193971.jpg"> METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστημίου Λευκωσίας E-mail: libithelp@unic.ac.cy Τηλ: 22444772 Έκδοση: Μάρτιος 2013 (ES, GC, KP) </p> <a href="/193971-Metalib-systima-meta-anazitisis-gia-ilektronikes-piges-pliroforisis.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2436924-Eisagogi-sto-microsoft-frontpage.html">ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MICROSOFT FRONTPAGE</a> </h3> <p> <img alt="ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MICROSOFT FRONTPAGE" title="ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MICROSOFT FRONTPAGE" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2436924.jpg"> Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MICROSOFT FRONTPAGE Σημειώσεις του μαθήματος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δρ Ευαγγελία Καβακλή Μυτιλήνη 2001 1 Αρχίζοντας... </p> <a href="/2436924-Eisagogi-sto-microsoft-frontpage.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/9092935-Searching-and-downloading-openstreetmap-data.html">Searching and Downloading OpenStreetMap Data</a> </h3> <p> <img alt="Searching and Downloading OpenStreetMap Data" title="Searching and Downloading OpenStreetMap Data" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/9092935.jpg"> Searching and Downloading OpenStreetMap Data QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Christina Dimitriadou Paliogiannis Konstantinos Tom Karagkounis </p> <a href="/9092935-Searching-and-downloading-openstreetmap-data.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3584182-Egheiridio-hrisis-grs-1.html">ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1</a> </h3> <p> <img alt="ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1" title="ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3584182.jpg"> ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 Σελίδα 1 ΓΕΝΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το GRS-1 της TOPCON διαθέτει λειτουργικό σύστημα Windows CE NET 6.1 παρέχοντας την δυνατότητα εγκατάστασης οποιασδήποτε εφαρμογής και λογισμικού έκδοσης </p> <a href="/3584182-Egheiridio-hrisis-grs-1.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/11941917-Epilysi-provlimatos-me-access.html">Επίλυση προβλήματος με Access</a> </h3> <p> <img alt="Επίλυση προβλήματος με Access" title="Επίλυση προβλήματος με Access" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/11941917.jpg"> Δ.1. Το προς επίλυση πρόβλημα Ζητείται να κατασκευάσετε τα αρχεία και τα προγράμματα μιας εφαρμογής καταχώρησης Δαπανών μελών ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό) για την παρακολούθηση του απολογισμού </p> <a href="/11941917-Epilysi-provlimatos-me-access.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/7982152-Pneymatika-dikaiomata-2013-idryma-ecdl-ecdl-foundation-www-ecdl-org.html">Πνευματικά Δικαιώματα 2013 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org)</a> </h3> <p> <img alt="Πνευματικά Δικαιώματα 2013 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org)" title="Πνευματικά Δικαιώματα 2013 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org)" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/7982152.jpg"> PEOPLECERT Hellas A.E - Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Κοραή 3, 105 64 Αθήνα, Τηλ.: 210 372 9100, Fax: 210 372 9101, e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πνευματικά Δικαιώματα 2013 </p> <a href="/7982152-Pneymatika-dikaiomata-2013-idryma-ecdl-ecdl-foundation-www-ecdl-org.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2734848-Enimerotiko-fylladio-protoeton-foititon.html">ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ</a> </h3> <p> <img alt="ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ" title="ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2734848.jpg"> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οδηγός Χρήσης Εργαστηρίων Η/Υ Προπτυχιακών Φοιτητών και Βασικές Υπηρεσίες που Παρέχονται από την Υπηρεσία Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σάμου Υπηρεσία Πληροφορικής </p> <a href="/2734848-Enimerotiko-fylladio-protoeton-foititon.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3725998-Spss-statistical-package-for-the-social-sciences.html">SPSS Statistical Package for the Social Sciences</a> </h3> <p> <img alt="SPSS Statistical Package for the Social Sciences" title="SPSS Statistical Package for the Social Sciences" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3725998.jpg"> SPSS Statistical Package for the Social Sciences Ξεκινώντας την εφαρμογή Εισαγωγή εδομένων Ορισμός Μεταβλητών Εισαγωγή περίπτωσης και μεταβλητής ιαγραφή περιπτώσεων ή και μεταβλητών ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Αθανάσιος </p> <a href="/3725998-Spss-statistical-package-for-the-social-sciences.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2272443-Odigies-gia-tin-egkatastasi-toy-paketoy-cygwin.html">Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin</a> </h3> <p> <img alt="Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin" title="Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2272443.jpg"> Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το file μόνο αν έχετε κάποιο laptop ή desktop PC που τρέχουν κάποιο version των Microsoft Windows. 1) Copy </p> <a href="/2272443-Odigies-gia-tin-egkatastasi-toy-paketoy-cygwin.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/12108141-1-puzzle-epimeleia-georgia-klostraki-selida-1.html">1.Puzzle. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΛΩΣΤΡΑΚΗ Σελίδα 1</a> </h3> <p> <img alt="1.Puzzle. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΛΩΣΤΡΑΚΗ Σελίδα 1" title="1.Puzzle. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΛΩΣΤΡΑΚΗ Σελίδα 1" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/12108141.jpg"> 1.Puzzle Μόλις ανοίξω το πρόγραμμα επιλέγω την εντολή Browse. Στη συνέχεια αναζητώ την εικόνα που έχω αποθηκεύσει σε ένα φάκελο (στην επιφάνεια εργασίας ή στα έγγραφά μου ή στο σκληρό μου δίσκο). Αφού </p> <a href="/12108141-1-puzzle-epimeleia-georgia-klostraki-selida-1.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/8447288-Odigos-grigoris-ekkinisis.html">Οδηγός γρήγορης εκκίνησης</a> </h3> <p> <img alt="Οδηγός γρήγορης εκκίνησης" title="Οδηγός γρήγορης εκκίνησης" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/8447288.jpg"> Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή </p> <a href="/8447288-Odigos-grigoris-ekkinisis.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/9345353-Exetastea-uli-syllabus-ekdosi-1-5.html">Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.5</a> </h3> <p> <img alt="Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.5" title="Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.5" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/9345353.jpg"> Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.5 Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.com) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί </p> <a href="/9345353-Exetastea-uli-syllabus-ekdosi-1-5.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1359706-Arheiothetisi-ilektronikon-minymaton-me-to-outlook-tomeas-systimaton-ypiresia-pliroforikon-systimaton-yps-ed087-10-03-2014.html">Αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών μηνυμάτων με το. Outlook. Τομέας Συστημάτων Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων ΥΠΣ-ΕΔ087 10/03/ 2014.</a> </h3> <p> <img alt="Αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών μηνυμάτων με το. Outlook. Τομέας Συστημάτων Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων ΥΠΣ-ΕΔ087 10/03/ 2014." title="Αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών μηνυμάτων με το. Outlook. Τομέας Συστημάτων Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων ΥΠΣ-ΕΔ087 10/03/ 2014." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/22/1359706.jpg"> Αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών μηνυμάτων με το Outlook Τομέας Συστημάτων Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων ΥΠΣ-ΕΔ087 10/03/ 2014 Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών μηνυμάτων... </p> <a href="/1359706-Arheiothetisi-ilektronikon-minymaton-me-to-outlook-tomeas-systimaton-ypiresia-pliroforikon-systimaton-yps-ed087-10-03-2014.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/563740-Mporeite-ta-deite-vinteaki-me-ti-diadikasia-edo-http-www-greektuts-net-greek-in-joomla.html">Μπορείτε τα δείτε βιντεάκι με τη διαδικασία εδώ: http://www.greektuts.net/greek-in-joomla/</a> </h3> <p> <img alt="Μπορείτε τα δείτε βιντεάκι με τη διαδικασία εδώ: http://www.greektuts.net/greek-in-joomla/" title="Μπορείτε τα δείτε βιντεάκι με τη διαδικασία εδώ: http://www.greektuts.net/greek-in-joomla/" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/20/563740.jpg"> 1) Εμφάνιση ιστοσελίδας Ανοίγουμε το πρόγραμμα πλοήγησης (Firefox, Chrome, Internet Explorer κτλ) και στη γραμμή διευθύνσεων πληκτρολογούμε τη διεύθυνση http://localhost ή http://127.0.0.1. Αν δεν βλέπουμε </p> <a href="/563740-Mporeite-ta-deite-vinteaki-me-ti-diadikasia-edo-http-www-greektuts-net-greek-in-joomla.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/704932-2-wiki-ii-1-wiki-i-http-www-wikispaces-com-iuioyrgia-wiki-i-selida.html">2. Wiki II. 1. Wiki I [http://www.wikispaces.com] ηµιουργία Wiki Η σελίδα</a> </h3> <p> <img alt="2. Wiki II. 1. Wiki I [http://www.wikispaces.com] ηµιουργία Wiki Η σελίδα" title="2. Wiki II. 1. Wiki I [http://www.wikispaces.com] ηµιουργία Wiki Η σελίδα" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/18/704932.jpg"> Σηµειώσεις του Εργαστηρίου "Ηλεκτρονική Μάθηση" 1. Wiki I [http://www.wikispaces.com] ηµιουργία Wiki Η σελίδα Βασική επεξεργασία µιας σελίδας Συζήτηση σε µια σελίδα Ιστορικό σελίδας Αυτόµατη ενηµέρωση </p> <a href="/704932-2-wiki-ii-1-wiki-i-http-www-wikispaces-com-iuioyrgia-wiki-i-selida.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2033380-Os-diadiktyo-internet-orizetai-to-pagkosmio-diethnes-diktyo-ilektronikon-ypologiston-international-network.html">Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network).</a> </h3> <p> <img alt="Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network)." title="Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network)." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/23/2033380.jpg"> ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Καλαμάτα, 2015 Το Διαδίκτυο Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). Πρόκειται </p> <a href="/2033380-Os-diadiktyo-internet-orizetai-to-pagkosmio-diethnes-diktyo-ilektronikon-ypologiston-international-network.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1982874-Odigies-egkatastasi-prosopikoy-pistopoiitikoy.html">Οδηγίες. Εγκατάσταση Προσωπικού Πιστοποιητικού</a> </h3> <p> <img alt="Οδηγίες. Εγκατάσταση Προσωπικού Πιστοποιητικού" title="Οδηγίες. Εγκατάσταση Προσωπικού Πιστοποιητικού" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/23/1982874.jpg"> Οδηγίες για Εγκατάσταση Προσωπικού Πιστοποιητικού Περιεχόμενα Έκδοση πιστοποιητικού... σελ. 2 Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας. σελ. 5 Εγκατάσταση στο λογαριασμό αλληλογραφίας..σελ. 10 Έκδοση πιστοποιητικού </p> <a href="/1982874-Odigies-egkatastasi-prosopikoy-pistopoiitikoy.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/466711-To-vasika-haraktiristika-poy-diathetei-out-of-the-box-diladi-apo-tin-arhiki-toy-ekdosi-einai-ta-parakato.html">Το βασικά χαρακτηριστικά που διαθέτει out-of-the-box (δηλαδή από την αρχική του έκδοση) είναι τα παρακάτω:</a> </h3> <p> <img alt="Το βασικά χαρακτηριστικά που διαθέτει out-of-the-box (δηλαδή από την αρχική του έκδοση) είναι τα παρακάτω:" title="Το βασικά χαρακτηριστικά που διαθέτει out-of-the-box (δηλαδή από την αρχική του έκδοση) είναι τα παρακάτω:" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/20/466711.jpg"> melissa.cms - το απόλυτο εργαλείο για δηµιουργήσετε την ιστοσελίδα σας To meliisa.cms είναι ένα σύστηµα ανοιχτής αρχιτεκτονικής διαχείρισης περιεχοµένου ιστοσελίδων. Σας επιτρέπει να το χρησιµοποιείται </p> <a href="/466711-To-vasika-haraktiristika-poy-diathetei-out-of-the-box-diladi-apo-tin-arhiki-toy-ekdosi-einai-ta-parakato.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1232296-Kentro-anaptyxis-kai-iaheirisis-iktyon-panepistimioy-patron-o-igos-hrisis-egkatastasi-dialup-networking-se-microsoft-windows-2000.html">ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ DIALUP NETWORKING ΣΕ MICROSOFT WINDOWS 2000</a> </h3> <p> <img alt="ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ DIALUP NETWORKING ΣΕ MICROSOFT WINDOWS 2000" title="ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ DIALUP NETWORKING ΣΕ MICROSOFT WINDOWS 2000" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/21/1232296.jpg"> ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ DIALUP NETWORKING ΣΕ MICROSOFT WINDOWS 2000 Ο Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ </p> <a href="/1232296-Kentro-anaptyxis-kai-iaheirisis-iktyon-panepistimioy-patron-o-igos-hrisis-egkatastasi-dialup-networking-se-microsoft-windows-2000.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/66595-Rythmiseis-gia-dynamiko-ip.html">ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟ IP</a> </h3> <p> <img alt="ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟ IP" title="ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟ IP" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/17/66595.jpg"> Βήμα 1 ο : Δημιουργία Λογαριασμού DynDNS ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟ IP 1. Μεταβείτε στην σελίδα https://www.dyndns.com 2. Κάντε κλικ στο Create Account 3. Συμπληρώστε την φόρμα με τα απαραίτητα στοιχεία 4. </p> <a href="/66595-Rythmiseis-gia-dynamiko-ip.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/9406317-Tehnologies-pagkosmioy-istoy-1i-dialexi.html">Τεχνολογίες Παγκόσμιου Ιστού. 1η διάλεξη</a> </h3> <p> <img alt="Τεχνολογίες Παγκόσμιου Ιστού. 1η διάλεξη" title="Τεχνολογίες Παγκόσμιου Ιστού. 1η διάλεξη" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/9406317.jpg"> Τεχνολογίες Παγκόσμιου Ιστού 1η διάλεξη Χαρακτηριστικά Μαθήματος Μάθημα προγραμματισμού (και όχι μόνον) Μπορεί να εξελιχθεί σε εφιάλτη αν δεν έχετε καλή γνώση και αρκετή εμπειρία προγραμματισμού (Java) </p> <a href="/9406317-Tehnologies-pagkosmioy-istoy-1i-dialexi.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2455945-Systimata-diaheirisis-periehomenoy-ston-pagkosmio-isto-dialexi-7-i-epiloges-emfanisis-arthron-modules-gavalas-damianos-dgavalas-aegean.html">Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό Διάλεξη #7 η : Επιλογές εμφάνισης άρθρων. Modules. Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.</a> </h3> <p> <img alt="Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό Διάλεξη #7 η : Επιλογές εμφάνισης άρθρων. Modules. Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean." title="Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό Διάλεξη #7 η : Επιλογές εμφάνισης άρθρων. Modules. Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2455945.jpg"> Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό Διάλεξη #7 η : Επιλογές εμφάνισης άρθρων. Modules. Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr 1 Καθολικές επιλογές εμφάνισης άρθρων Global article options </p> <a href="/2455945-Systimata-diaheirisis-periehomenoy-ston-pagkosmio-isto-dialexi-7-i-epiloges-emfanisis-arthron-modules-gavalas-damianos-dgavalas-aegean.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3933664-Voitheia-gia-to-ilektroniko-tahydromeio-e-mail.html">ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (E-MAIL)</a> </h3> <p> <img alt="ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (E-MAIL)" title="ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (E-MAIL)" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3933664.jpg"> Ορφανίδου 67 & Κονδυλάκη, Πατήσια Tηλ. Κέντρο: 210-22.23.799 Fax: 210-21.39.576 Ε-mail: iservices@omac.gr Web Site: http://www.omac.gr ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (E-MAIL) ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΝΕΟΥ </p> <a href="/3933664-Voitheia-gia-to-ilektroniko-tahydromeio-e-mail.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/11033477-Joomla-with-k2-user-guide.html">Joomla! with K2 - User Guide</a> </h3> <p> <img alt="Joomla! with K2 - User Guide" title="Joomla! with K2 - User Guide" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/11033477.jpg"> Joomla! with K2 - User Guide τελευταία ανανέωση: 27/03/2014 από την ICAP WEB Solutions 1 Η κατασκευή της δυναμικής σας ιστοσελίδας έχει ολοκληρωθεί και μπορείτε πλέον να προχωρήσετε σε αλλαγές ή προσθήκες </p> <a href="/11033477-Joomla-with-k2-user-guide.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2372637-Giannena-syghroni-dimioyrgia-diaheirisi-giannena-syghroni-dimioyrgia.html">ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ</a> </h3> <p> <img alt="ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ" title="ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2372637.jpg"> ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Περιγραφή και επεξήγηση της χρήσης του χώρου διαχείρισης της ιστοσελίδας για τους καλλιτέχνες 1 Περιεχόμενα Είσοδος στο χώρο διαχείρισης...3 Επεξεργασία της σελίδας </p> <a href="/2372637-Giannena-syghroni-dimioyrgia-diaheirisi-giannena-syghroni-dimioyrgia.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/6577065-Vodafone-business-connect.html">Vodafone Business Connect</a> </h3> <p> <img alt="Vodafone Business Connect" title="Vodafone Business Connect" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/6577065.jpg"> Vodafone Business Connect Vodafone Business WebHosting Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης EasySite Optimizer Αναλυτικός οδηγός χρήσης: EasySite Optimizer Vodafone Business Connect - Υπηρεσίες φιλοξενίας εταιρικού </p> <a href="/6577065-Vodafone-business-connect.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/11988449-Enas-prokatarktikos-odigos-gia-ti-dimioyrgia-mias-istoselidas-wiki-hfr-fevroyarios-08.html">Ένας προκαταρκτικός οδηγός για τη δημιουργία μιας ιστοσελίδας wiki. Hfr Φεβρουάριος 08</a> </h3> <p> <img alt="Ένας προκαταρκτικός οδηγός για τη δημιουργία μιας ιστοσελίδας wiki. Hfr Φεβρουάριος 08" title="Ένας προκαταρκτικός οδηγός για τη δημιουργία μιας ιστοσελίδας wiki. Hfr Φεβρουάριος 08" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/11988449.jpg"> Ένας προκαταρκτικός οδηγός για τη δημιουργία μιας ιστοσελίδας wiki Hfr Φεβρουάριος 08 Δημιουργία λογαριασμού (1) Πηγαίνετε στη διεύθυνση: http://www.wikidot.com/ και πατάτε το κουμπί: create acoount. Έτσι </p> <a href="/11988449-Enas-prokatarktikos-odigos-gia-ti-dimioyrgia-mias-istoselidas-wiki-hfr-fevroyarios-08.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> </div> <!-- END RIGHT SIDEBAR --> </div> </div> </div> <!-- END CONTENT --> </div> <!-- END SIDEBAR & CONTENT --> </div> </div> <!-- BEGIN FOOTER --> <div class="footer"> <div class="container"> <div class="row"> <!-- BEGIN COPYRIGHT --> <div class="col-md-10 col-sm-10 padding-top-10"> 2017 © DocPlayer.gr <a href="/support/privacy-policy/">Πολιτική Απορρήτου</a> | <a href="/support/terms-of-service/">Όροι Χρήσης</a> | <a href="/support/feedback/">Σχόλια</a> </div> <!-- END COPYRIGHT --> <!-- BEGIN PAYMENTS --> <div class="col-md-6 col-sm-6"> </div> <!-- END PAYMENTS --> </div> </div> </div> <!-- END FOOTER --> <!--[if lt IE 9]> <script src="/static/theme/global/plugins/respond.min.js"></script> <![endif]--> <script src="/static/js/349f6/total.js" type="text/javascript"></script> <div style="display: none;"> <script> var page_data = {"domain_id":30,"design_id":0,"page_id":0}; (function(){ var img = new Image(); var pixel_image_src = '/pix/'+Math.random()+'/report/pixel.gif?type=pageview&domain_id=30&page_id=0&design_id=0&l='+encodeURIComponent(navigator.language)+'&p='+encodeURIComponent(navigator.platform)+'&url='+encodeURIComponent(document.location); document.write('<img src="'+pixel_image_src+'"> '); }()); </script> </div> </body> </html>