Βασικά στοιχεία χρήσης του INTERNET

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βασικά στοιχεία χρήσης του INTERNET"

Transcript

1 Βασικά στοιχεία χρήσης του INTERNET Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηματικής Πληροφορικής. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΛΛΑΔΑ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ! ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ! ΕΠΕΔΕΚ ΕΥΡΟΠΑΐΚΗ ΕΝΠΣΗ ΣΥΙΧΡΗΜΑΤΟΑΟΤΗΣΗ ΕΥΡΟΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΠΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΠΠΔΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΝΑΠΤΥΙΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΙ ;παγγε^

2 Περιήγηση στο Διαδίκτυο - Internet Το Διαδίκτυο, ή όπως λέγεται διεθνώς, Internet είναι ένα δίκτυο συστημάτων υπολογιστών, μεγάλων διαστάσεων. Περιλαμβάνει εκατοντάδες χιλιάδες υπολογιστικών συστημάτων σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα υπολογιστικά συστήματα αυτά είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους μέσω τηλεπικοινωνιακών γραμμών.

3 Internet Explorer Ο Internet Explorer είναι ένα πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο σε περιβάλλον Windows. Πριν από την εκκίνηση του προγράμματος, ο χρήστης πρέπει να έχει φροντίσει για τη σύνδεση του υπολογιστή του με το φορέα παροχής πρόσβασης στο internet. 31 Μ* led Document- ΜΚΓΟ*ΟΛ Internet Explorer Me ε* Vtew Fovortos Took Ηφ.. J3 ϋ Beck Forward Stop Refresh AoVJrew ] I.vm... nanootnookc?t rtoiquc AncwYiTW Χοονο&άνοαυυο ΑΐΜΙΙΐλιΊΐ ΙιΙΜΙ EnOoVTK ΝΕΑ Gmafemifr KiYTPKrt ItAiflfl ΕΛΛΑΑΟ 1 HOW ΤΜΤΡΠΙ [HC Wlf li< I Jl IrtJfflWTII (UU'YUUU'.ilVCKiW ElKUklWH :ili%'lll)ju fs'isrictauiufn ijruiiiaweiciriu-kuanm F«vor*«Hstory Pitt. ^-. ΙΞ:- Η ΠΑΙΔΕΙΑ HUN ΚΟΡΥΦΗ Fmic*pncnc<o "povpo^ps C<noi6c»ot< <s Αβχκης tnoyvcxpoi ΙΑΉ <_οιόθ'. IO'IC ^JflGo J

4 Η επιλογή Favorites Ο Internet Explorer μας δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύουμε εκείνες από τις διευθύνσεις που επισκεπτόμαστε συχνά, προσθέτοντας τις απλώς στα Favorites Με αυτόν τον τρόπο κάθε φορά που θέλουμε να επισκεφθούμε εκ νέου μια από αυτές αρκεί να την επιλέξουμε από τα Favorites.

5 Η επιλογή Favorites Για να προσθέσουμε μια σελίδα στα Favorites επιλέγουμε την ακολουθία εντολών του μενού Favorites Add to Favorites. Στη συνέχεια επιλέγουμε τον κατάλογο μέσα στον οποίο θέλουμε να προσθέσουμε τη σελίδα και πατάμε ΟΚ. File Edit View Favorites Tools Help. Back Forwar Address igj j Links I Add Favorite = Add to Favorites... Organize Favorites..., ] MSN.com <j ) Radio Station Guide Interne* Explorer wi add this page to you Favorites 1st Γ" Make available of fine Custc- Name: I n.gr Κίντρική σίλϊδο <Jf Favorites _J Electronic Shops _J Links ; _) Search Engines Create in «New Folder.

6 Mozilla Firefox Ένα ακόμα πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο αποτελεί και ο Mozilla Firefox. Ο Firefox διατίθεται I Ο Untilfed Dotumrnt Mo/4U I «He. tm I * *» 4 ftootwuris look H * B«* to*mrt t^md Mo H*ory Put b.i\k.b.i..li.. rivi««\ii»fjuqaealb Λΰ EVJieite^ Γ ΤΠΙ Μ ν Μ Λ 111 ί Τ Ι 1111 ΙΛ?1 κατεβάσουμε την τελευταία του έκδοση από τη διεύθυνση n-us/firefox/. Imokuiii nmi EMC to*iu ui «mmum ilirirujy'lfx.w :il>**vii)}.i ut'kta»! ιι*ι<.κ u ι toil κ ΜΜέ-τ. uun ; : Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΗΝΚΟΡΥΦΗ In»t-,".neir.<A "f>."> ;>«..μ 3 C<nol6(won< «:»ί«ι.λ<

7 Μηχανές Αναζήτησης (search engines) Ένα από τα προβλήματα στη χρήση του internet είναι η αναζήτηση συγκεκριμένων πληροφοριακών στοιχείων. Για τον ευκολότερο εντοπισμό των πληροφοριών που αναζητούν οι διάφοροι ενδιαφερόμενοι, έχουν αναπτυχθεί από εταιρείες, ιδιώτες, ερευνητές και Πανεπιστήμια μηχανές αναζήτησης (search engines)

8 Μηχανές Αναζήτησης (search engines) Μερικές από τις πιο γνωστές και δημοφιλείς μηχανές αναζήτησης είναι οι ακόλουθες: - Google (http://www.google.com), - Yahoo (http://www.yahoo.com), - altavista (http://www.altavista.com), - Lycos (http://www.lycos.com), - Webcrawler (http://www.webcrawler.com), - excite (http://www.excite.com) - America on Line (http://www.aol.com)

9 Google Αρχικά εμφανίζεται μια φόρμα αναζήτησης, στην οποία ο 11) (.ooglc ΜΟ/ΛΛ I trrfox χρήστης πληκτρολογεί μια ή Ne Ε<* yww o Qootaarks περισσότερες λέξεις κλειδιά σχετικές με το αναζητούμενο θέμα. Κάθε φόρμα αναζήτησης περιλαμβάνει ένα κουμπί έναρξης της αναζήτησης (εύρεση, αναζήτηση, go, find, search). Τα αποτελέσματα εμφανίζονται με τη μορφή λίστας με συνδέσμους στις αντίστοιχες ιστοσελίδες. look &*> <3* " L * & i Ώ r**://w*».gooc*.<w "3 OCO ~T Personalize this page Sign in Google Web images Video News Maps mote Google Search I'm Feeling Lucky Advertising Programs Business Solutions About Google Go to Google Gieece 4C007 Oooglt Pftttftnra

10 Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο συμβάλλει στην άμεση πληροφόρηση. Μέσα από αυτό οι χρήστες μπορούν να ανταλλάσσουν μηνύματα, επιστολές έγγραφα και ότι άλλο επιθυμούν. Τα προγράμματα περιήγησης (Internet Explorer, Netscape Navigator) ενσωματώνουν λειτουργίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επίσης υπάρχουν αυτόνομα προγράμματα (Eudora, Pegasus, Outlook Express κλπ).

11 Δωρεάν λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Οι περισσότερες εταιρείες που διατηρούν μηχανές αναζήτησης προσφέρουν χωρίς χρέωση υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αν ο χρήστης επιθυμεί είναι εύκολο να αποκτήσει μέσω των μηχανών αυτών δική του διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

12 Δημιουργία λογαριασμού στο Yahoo Μια από τις πιο γνωστές μηχανές αναζήτησης που προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι η Yahoo (www.yahoo.gr). OKoA<siipocmt>l«ioW«b Mo/.IU "VXHOO? MAIL U*6a Yahoo! Mail με βοήθα να μένω σε επαφή. Καινούργιος/ο στη Yahoo!. Arf<Hl< (W»kW«V oilwiwhvdl {l>1-p»t'wcm»c»0.1 UPOC MW «m»w«tvk WOW CM W M M Μ βκ AapftfcX M* «v Mtotovp ** wow wptvv» t«α κκκ (toy* π! > WIHI»C<»ti<HiC«nmi TopO«OWOVJtOOtOBKOVtiU«OV>OCO>)OK'V»0 Ifiiillllll'iil Έχιτι ι^οη Τ««τ6τητβ χρήοτη Yahoo'; ntp««taougc ovotto κ y* v ο*μ«κ ή ν cntwue υ/ν*ονρ4*ν Ecwyoc Mti t«uioti>t ι to» KWOXO,. -. D M I ι KATATTAD* ΛΕίτονκνα:

13 Outlook Express ife Outlook Express Fie Ed* v> \&au\ Create Md Send/Recv Addresses 'Ιλ-1-i i Outlook Express -< local Folders < > Inbox (1) C $Outbox Φ Q Φ gontacts» Sent Items Deleted Items Drafts There are no contacts to display. Ckk on Contacts to create a new contact. Express Newsgroups Contacts for Stef Stefan *d There is 1 unread fjatl mc»flqc 'η your Inbox CP Create a new Moil mcssaae Reed Meil Set uo a Newsorouos account Open the Address Book... ^ Find People,,, Γ" When Outlook Express starts, go directly to my Inbox. 51 Worlgng Onine Go tomsn'* Tip of the day x A different help tip will be displayed each time you visit this page. Click Next or Previous at the bottom of this area to browse the tips more quickly. 4 Previous Next Ένα από τα πιο γνωστά προγράμματα για τη διαχείριση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου είναι το Outlook Express.

14 Outlook Express Οι βασικές επιλογές που παρέχονται στη μπάρα εργαλείων του Outlook Express είναι οι: - Create Mail - Send\Recv - Addresses -Find 4 4J F#e Ed* View insert Format Took Message Help :: rft New Message Send Check Spetng Ι Attach fflto: Γ»

15 "Κατέβασμα" αρχείων (download) Μια βασική υπηρεσία που μας παρέχει το διαδίκτυο είναι και οι μεταφορά αρχείων από κάποιον απομακρυσμένο υπολογιστή στον υπολογιστή στον οποίο εργαζόμαστε Η διαδικασία αυτή ονομάζεται download ("κατέβασμα").

16 "Κατέβασμα" αρχείων (download) -εκινάμε το πρόγραμμα περιήγησης Πληκτρολογούμε την ηλεκτρονική διεύθυνση της σελίδας που περιέχει το αρχείο που θέλουμε να κατεβάσουμε. Βρίσκουμε τον σύνδεσμο που αντιστοιχεί στο αρχείο που μας ενδιαφέρει και κάνουμε δεξί κλικ. Τέλος επιλέγουμε Save ή Open, αντίστοιχα. Download Do you want lo open οι save this file? Name: SPRING-SEMESTER04-05.doc Type: Microsoft Word Document, 0,98 MB From: W Always ask before opening this type of file Estmated time left 11 sec (355 KB of 0,98 MB copied) DowrJoadto: C:\Doc...\SPR1NG-SEMESTER04-O5.doc Transfer rate: 55,0 KB/Sec Γ" Close this dialog box when download completes

17 HTML Hypertext Markup Language - Γλώσσα Σημείωσης Υπερκειμένου HTML ή html ή htm

18 Ετικέτες Ετικέτες (Tags) <tag> κείμενο για μορφοποίηση </ tag> Υποδεικνύουν στο browser πως ακριβώς θα εμφανίσει το περιεχόμενο του εγγράφου Παραδείγματα: - <ΐ)>κείμενο για μορφοποίηση</ό> - <ί>κείμενο νια μορφοποίηση</ί> - <ιι>κείμενο για μορφοποίηση</υ>

19 Ιδιότητες Ιδιότητες (Attributes) Προσδιορίζουν τι< ιδιότητες της κάθε ετικέτας <tag attribute="value"> κείμενο </tag> Παραδείγματα: <font size="2">opiapoc Μεγέθους Γραμμάτων</ίοπί> <ρ align="left">ltoixian Παραγράφου Αριστερά</ρ>

20

21 <html> Τα tags <html> και </html> προσδιορίζουν ότι το τμήμα κειμένου που πλαισιώνουν είναι ένα έγγραφο HTML, το οποίο μπορεί να εισαχθεί και παρουσιασθεί από ένα web browser.

22 <head> (Επικεφαλίδα) Τα tags <head> και </head> πλαισιώνουν το τμήμα του κειμένου που αποτελεί την επικεφαλίδα. Περιέχει πληροφορίες που χρειάζεται ο browser για να εμφανίσει την ιστοσελίδα με τον επιθυμητό τρόπο, οι οποίες όμως δεν εμφανίζονται στο χρήστη

23 <title> (Τίτλος) Τα tags <title> και </title> πλαισιώνουν το τμήμα του κειμένου το οποίο προορίζεται να εμφανισθεί από το web browser στη γραμμή τίτλου (title bar).

24 <body> (σώμα εγγράφου) Τα tags <body> και </body> προσδιορίζουν το κύριο περιεχόμενο του εγγράφου (ή της σελίδας web) που θα εμφανίζει ο web browser.

25 <body> (σώμα εγγράφου) Ιδιότητες bgcolor = "χρώμα" Backgroung = "όνομα φωτογραφίας" -Text = "χρώμα" link = "χρώμα" alink = "χρώμα" vlink = "χρώμα"

26

27 <ρ> Ετικέτες Paragraph </p> Οριοθετούν την αρχή <ρ> και το τέλος </ρ> μιας παραγράφου. Μετά το τέλος της παραγράφου αφήνουν μια κενή γραμμή. Ιδιότητες - align = "center" / "left" / "right" (στοίχιση)

28 3 Παράγραφοι - Microsoft Internet Explorer File Edit View Favorites Tools Help Address ] mj^ {?Go -LL Δίκτυο οπτικών ινών Αθήνας - Χανίων για τη Vodafone -lolxl ^1 Η Vodafone επεκτείνει το δίκτυο οπτικών ινών της συνδέοντας την Αθήνα με τα Χανιά - έναν μόνο μήνα μετά την ανακοίνωση της ολοκλήρωσης κατασκευής του δικτύου Αθήνας - Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, η εταιρία υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με την εταιρεία MedNautilus με σκοπό την ανταλλαγή χωρητικότητας από τα οπτικά δίκτυα των δυο εταιριών. Η Vodafone θα παρέχει στην MedNautilus χωρητικότητα STM-4 (622 Mbps) στον άξονα Αθήνας- Θεσσαλονίκης με τη δυνατότητα χρήσης του οπτικού δικτύου της Vodafone. Αντίστοιχα, η MedNautilus θα παρέχει στη Vodafone χωρητικότητα STM-4 ανάμεσα στην Αθήνα και τα Χανιά με την χρήση του υποβρυχίου οπτικού δικτύου της εταιρείας MedNautilus. *5]Done I My Computer J //.\

29 <ρ> Ετικέτες Paragraph </p> &i paragraph - Notepad File Edit Search Help <htnl> <head> <tit1θ>παραγραφοi</title> </head> ΓΕΡ1 J <body> <p> Οίκτυο οπτικώυ ιυώυ Αθήυας - Χαυίου yia τη Uodaf one </[ρ> <p> Η Uodaf one επεκτείνει το δίκτυο οπτικώυ ιυώυ της συυδέουτας τηυ Αθήυα με τα Χαυιά - έ υαυ μόυο μήυα μετά τηυ αυακοίυωση της ολοκλήρωσης κατασκευής του δικτύου Αθήυας - Θεσσαλούίκης. </ρ> <ρ>συγκεκρι μέυα, η εταιρία υπέγραψε μυημόυιο συνεργασίας με τηυ εταιρεία MedNautilus με σκοπό τηυ αυταλλαγή χωρητικότητας από τα οπτικά δίκτυα του δυο εταιριώυ. Η Uodafon e θα παρέχει στηυ MedNautilus χωρητικότητα STM-4 (622 Mbps) στου ύζουα Αθήυας-θε σσαλουίκης με τη δυυατότητα χρήσης του οπτικού δικτύου της Uodafone. Αυτίστοιχ π, η MedNautilus θα παρέχει στη Uodafone χωρητικότητα STM-4 αυάμεσα στηυ Αθήυ α και τα Χαυιά με τηυ χρήση του υποβρύχιου οπτικού δικτύου της εταιρείας MedNautil us. </ρ> </body> </html> J ΪψίΜί

30 <font> Ετικέτες Font </font> Χρησιμοποιούνται για τον ορισμό των ιδιοτήτων της γραμματοσειράς. Ιδιότητες - color = "red" (χρώμα γραμμάτων) -face = "Tahoma, Arial" (γραμματοσειρά) -size = "2" (μέγεθος γραμμάτων 1-7)

31 Άλλες Ετικέτες Μορφοποίησης Κειμένου <br> (αλλαγή γραμμής) <i> italics </i> <u> underline </u> <b> bold </b> <strong> bold </strong> <sub> subscript </sub> <sup> superscript </sup> Ε. Α. Πατταθανασίου

32 Άλλες Ετικέτες Μορφοποίησης Κειμένου ^ Address #] j j ^ Go italics underline bold bold A subscript A superscript My Computer -3 j A i-u-b-s.htm - Notepad File Edit Format Help <html> <head> <τίτ1θ>α^λ ς Ετικέτες Μορφοποίησης K ipevou</title> </head> <body> <i> italics </i> <br> <u> underline </u> <br> <b> bold </b> <br> <strong> bold </strong> <br> A<sub> subscript </sub> <br> </body> </htmi> A<sup> superscript </sup> <br> -inlx ~B A

33 <font> Ετικέτες Font </font> 3 font - Microsoft Internet Explorer File Edit View Favorites Tools Help _LL Address -inlxl Καλωσήρθατε στον εξυπηρετητή e-class του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο εξυπηρετητής διαθέτει αυτή τη στιγμή 92 ανοιχτό σε όλους μαθήματα, τα οποία εμφανίζονται στον κατάλογο ανοικτών μαθημάτων. Για να δείτε τον πλήρη κατάλογο των μαθημάτων πρέπει να δακτυλογραφήσετε το όνομα χρήστη και το συνθηματικό σας. To e-class είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του ακαδημαϊκού δικτύου GUNET. Ο εξυπηρετητής e-class του Ο.Π.Α. υποστηρίζεται από το Κέντρο Τηλεκπαίδευσης και το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύωντου πανεπιστημίου. ejdone Ε. Α. Πατταθανασίου ^3 My Computer /Δ

34 <font> Ετικέτες Font </font> Jfj font.htm - Notepad <html> <head> <title>untitled (</head> Document </t i 11e> <body> <p align-"center"xstrongxfont face="tahoma, AriaT* color="#003399" 5ΐζΘ»"4">κολωσήρθατ στον ξυττγ ρ τητή e-class του Οικονομικού παν ττιστημϊου Αθηνών. </fontx/strongx/p> <ρ align»' justify"xfont size="3" face="tahoma, AriaT >0 ξυττηρ τητής διαθέτ ΐ αυτή τη στ ιγμή<θηιχτ" ont col or "# "> 92 ανοιχτά σ όλους μαθήμοσα</τόητχ/θηι>, το: ΟΠΌία μφανίζονται οτον κατάλογο ανοικτών μαθημάτων. Για να δ ΐτ τον πλήρη κοταλογο των μαθημάτων πρέττει να δακτυλογραφήσατε το όνομα χρήστη και το συνθημοτικό σας. </fontx/p> <ρ align="justify"xfont size»"3" face»"tahoma, Arial">To <strong>e-class</strong> είναι ένα ολοκληρωμένο σύστηυα ασύγχρονης τηλεκτταίδευσης του ακαδημαϊκού δικτύου <strongxfont color="#0033cc '>GUNET</fontx/strong>. ο εξυπηρετητής <strong>e-class</strong> του Ο. π. Α. υποστηρίζεται αττό το <strongxem>^vtpo τηλεκπ αίδευσης</emx/sΐrong> και το <em><strong>κέvτpo Διαχείρισης AiKTua)v</strongx/em> του ττανεττιστημίου. </fontxbr> </ρ> </ Dody> </html > l l Ι Ε. Α. Πατταθανασίου

35 Ε. Α. Πατταθανασίου Για να δημιουργήσουμε μια λίστα με bullets χρησιμοποιούμε τις ετικέτες <ul> και </ul> Για να δημιουργήσουμε μια αριθμητική λίστα χρησιμοποιούμε τις ετικέτες <ol> και </ol> Κάθε στοιχείο της λίστας περικλείεται μέσα στις ετικέτες <Ν> και </Ν>

36 Ιδιότητες <ol> - type = 1 /a/a/i/l Ιδιότητες <ul> - type = circle / disk / square Ιδιότητες <li> -type=1 /a/a/i/l -Value = αριθμός

37 File Edit >y \ J Address ο στοιχείο 1 στοιχείο 2 στοιχείο 3 1. στοιχείο 1 6. στοιχείο 2 7. στοιχείο 3 Η. στοιχείο 4 9. στοιχείο 5 Χ. στοιχείο στοιχείο 7 [pi t My Computer π Χ ^ J A Λ Listes.htm - Notepad File Edit Format Help <html> <head> <title>aiot q</title> </head> <body> <ul type="circle"> <ϋ>στοιχείο l</li> <li type»"disc">crtoix io 2</li> <li type="square">cγτoιχείo 3</li> </ul> <ol> <ϋ>οπτοιχείο l</li> <li value="6">oto^io 2</li> <ϋ>στοιχείο 3</li> <li type-"a">otoly lo 4</li> <1i>στοιχείο 5</li> <li type-"i M XTTOCY io 6</li> <ϋ>θίτοιχείο 7</li> </ol> </body> </htm I > ^JDJXJ "3 <] Δ

38 Πίνακες Πα να ορίσουμε την αρχή και το τέλος ενός πίνακα χρησιμοποιούμε τις ετικέτες <table> και </table> Για να ορίσουμε μια γραμμή του πίνακα χρησιμοποιούμε τις ετικέτες <tr> και </tr> Για να ορίσουμε ένα κελί μιας γραμμής του πίνακα χρησιμοποιούμε τις ετικέτες <td> και </td>

39 Πίνακες Ιδιότητες <table> - bgcolor = "χρώμα" - align = "center" / "left" / "right" (στοίχιση) - border = "αριθμός pixels" - cellpadding = "αριθμός pixels" - cellspacing = "αριθμός pixels" - cols = "αριθμός στηλών" - width = "αριθμός pixels"

40 Πίνακες Ιδιότητες <tr> και <td> - bgcolor = "χρώμα" - align = "center" / "left" / "right" (στοίχιση) - align = "top" / "middle" / "bottom" (στοίχιση) - rowspan = "αριθμός γραμμών" - colspan = "αριθμός στηλών" - width = "αριθμός pixels"

41 ς Λtable.htm -Notepad ^isjxj File Edit Format Help <html> <head> <t i 11 e>n ίνο:κες</ΐ i 11 e> </head> <body> <table border-"2" cellspacing-"2" cellpadding= M 2 M > <tr> <td width="77" rowspan="2">onro^io l</td> <td width="76">onro^io 2</td> <td \^τ_ή="76">στοιχείο 3</td> </tr> <tr> <td>crtoixeio 4</td> <τ^>στοιχείο 5</td> </tr> <tr> <td colspan="2">crto^io 6</td> <t d>cnro ιχε io7</t d> </tr> </table> </body> </html> Li 11 A ^ Πίνακες - Microsoft Int -inlxl Fie Ed* View Favorites T. y> Address στοιχείο 1 στοιχείο 2 στοιχείο 3 στοιχείο 4 στοιχείο 5 στοιχείο 6 στοιχείο7 c^jdone ^-J My Computer ΊΙ Δ

42 Σύνδεσμοι Οι σύνδεσμοι αποτελούν το πιο δυνατό σημείο της HTML. Προκειμένου να μετατρέψουμε ένα τμήμα κειμένου σε σύνδεσμο πρέπει να το περικλείσουμε μέσα στις ετικέτες <a> και </a>. <a ήγβί=σύνδεσμος> κείμενο <a>

43 Σύνδεσμοι Ένας σύνδεσμος μπορεί να είναι σχετικός ή απόλυτος - Σχετικός είναι όταν η τοποθεσία του ζητούμενου αρχείου δίνεται συναρτήσει της τοποθεσίας του αρχείου Filel.html (το αρχείο στόχος είναι στον ίδιο κατάλογο με το αρχικό αρχείο)../filel.html (το αρχείο στόχος είναι έναν κατάλογο πιο πάνω σε σχέση με το αρχικό αρχείο)

44 Σύνδεσμοι Ένας σύνδεσμος μπορεί να είναι σχετικός ή απόλυτος -Απόλυτος είναι όταν η δίνεται η ακριβής διεύθυνση του αρχείου (εννοείται το αρχείο index.htm)

45 <html> <head> <t i 11 β>σύνδ σμο κ/ΐ i 11 e> </head> <body> <pxa href= M Listes.htm">zx TiKOq Σύνδ σμος</βχ/ρ> <pxa href="ww\v. bilab. aueb.gr ">Απόλυτος Συνδ σμος<α></ρ> </body> 3j Σύνδεσμοι - Microsoft I ^jnjxj

46

47 Εικόνες Πα να εισάγουμε μια εικόνα σε ένα αρχείο πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ετικέτα <img> Παράδειγμα - <img src="foto.jpg">

48 Εικόνες Ιδιότητες <img> - align = "center" / "left" / "right" / "top" / "middle" /"bottom" (στοίχιση) -width, height = "αριθμός pixels" - border = "αριθμός pixels" -alt = "κείμενο"

49 <html> <head> <t i 11 e>e ικόν ς</τ_ i 11 e> </head> <body> <pximg <pximg </ Dody> </htm I > «J src="e-class.gif'' alt = "Ko<voviKO Μέγ θος Εικόνας" width="59" height = "28"x/p> src="e-class.gif" alt = "AirrXoiTio Μέγεθος Εικόνος" width="118" height = "56" border = "2"> </p> 3 Εικόνες -1 ^injxj File ι-class Ε» Address Ί\ 3 Εικόνες -1 File e-class Ε» Address Δ e-class e-class (Διπλάσιο Μέγεθος Εικόνας ^ My Computer /A ^3 My Computer

50 Ετικέτα Horizontal Rule <HR> Εισάγει μια οριζόντια γραμμή κατά πλάτος της ιστοσελίδας Ιδιότητες - align = "center" / "left" / "right" (στοίχιση) - noshade (μονόχρωμη) - size = "αριθμός pixel" (ύψος γραμμής) - width = "αριθμός pixel" (πλάτος γραμμής)

51 Ετικέτα Horizontal Rule <HR> <hr align-'center" size= M 15" noshade> 3 Ετικέτα Horizontal Rule - Microsoft Intern ^jnjxj J File Edit View Favorites Tools Help ι * Jo - Ο ' L*) ig) Λ» Links» j«- Address J l^j Done My Computer jj

. Στοιχεία χρήσης του INTERNET

. Στοιχεία χρήσης του INTERNET Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1. Περιήγηση στο ιαδίκτυο Internet...3 1.1 Οδηγίες για το πρόγραµµα Internet Explorer...

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία ιστοσελίδων µε το 1 Microsoft FrontPage

ηµιουργία ιστοσελίδων µε το 1 Microsoft FrontPage ηµιουργία ιστοσελίδων µε το 1 Microsoft FrontPage Τι είναι µια ιστοσελίδα (Web page); Μια ιστοσελίδα (web page) είναι ένα αρχείο που εµφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή από ένα πρόγραµµα που λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση ιστοσελίδων

Σχεδίαση ιστοσελίδων Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Σχεδίαση ιστοσελίδων Θεώνη Πιτουρά, Γιάννης Κουτσονίκος Σημειώσεις για το Εργαστήριο «Επιχειρηματικές δικτυακές

Διαβάστε περισσότερα

22Y103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

22Y103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 22Y103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Εργαστηριακές Ασκήσεις Κ. Σγάρμπας, Ν. Αβούρης, Π. Σταθοπούλου Πάτρα - Σεπτέμβριος 2010 (Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΑΙΚΠΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΑΙΚΠΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΑΙΚΠΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΑΙΚΠΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΑΙΚΠΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΑΙΚΠΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ V: ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΚΑΙ WEB PUBLISHING

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ INTERNET -1-

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ INTERNET -1- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΝΟΙΕΣ ΤΟΥ INTERNET- ΙΑ ΙΚΤΥΟ 2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ 4 ΕΥΡΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ 9 ΧΡΗΣΗ ΛΙΣΤΑΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ 10 ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Γλώσσα Προγραμματισμού του Internet HTML

Η Γλώσσα Προγραμματισμού του Internet HTML Η Γλώσσα Προγραμματισμού του Internet HTML Η HTML και το Internet Κάθε σελίδα που εμφανίζεται στο Internet είναι ένα αρχείο γραμμένο με τη γλώσσα HTML (HyperText Markup Language, Γλώσσα Χαρακτηρισμού Υπερ-Κειμένου),

Διαβάστε περισσότερα

HTML... 1. Εισαγωγή στην HTML και τα CSS

HTML... 1. Εισαγωγή στην HTML και τα CSS HTML...... 1 Εισαγωγή στην HTML και τα CSS HTML...... 2 HTML. H HTML (HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE), είναι µία γλώσσα η οποία «λέει» στον υπολογιστή πως θα πρέπει να εµφανίσει µία ιστοσελίδα. Τα αρχεία στα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ MS FRONTPAGE 2003. Γιάννης Καζανίδης Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός MSc Πληροφορικής

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ MS FRONTPAGE 2003. Γιάννης Καζανίδης Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός MSc Πληροφορικής ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ MS FRONTPAGE 2003 Γιάννης Καζανίδης Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός MSc Πληροφορικής ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ...2 MS FRONTPAGE 2003...2 1 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ...5 1.1 Έννοια και δομή της

Διαβάστε περισσότερα

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Περιεχόμενα 1.Eισαγωγή 2.Το περιβάλλον του Internet Explorer 3.Οδηγίες πλοήγησης 4.Αποθήκευση αρχείων 5.Αγαπημένα 6.Ασφαλής σύνδεση 7.Διακομιστής μεσολάβησης 1.Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ 6 217 218 ΘΕΜΑ 6 Διαδίκτυο Στόχοι Θεματικής ενότητας Η θεματική ενότητα 6 καλύπτει τις πιο κάτω ενότητες: 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ / ΦΥΛΛΟΜΕΤΡΗΤΗ 2. ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ 3. ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά στοιχεία. Τι είναι το Internet; Ιστορία του Internet

Εισαγωγικά στοιχεία. Τι είναι το Internet; Ιστορία του Internet EΝΟΤΗΤΑ 4 Η : INTERNET Εισαγωγικά στοιχεία Τι είναι το Internet; Το Internet ( ιαδίκτυο) είναι ένα παγκόσµιο δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι οποίοι επικοινωνούν µεταξύ τους χρησιµοποιώντας ένα κοινό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ WEB PRESENTATION OF A HOTEL UNIT ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΚΟΣΣΙΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι μαθήματος. Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr

Στόχοι μαθήματος. Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό Διάλεξη #1 η : Οργάνωση & στόχοι μαθήματος, εισαγωγή σε δίκτυα/internet/www, τεχνολογίες προγραμματισμού στο web Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΛογισμικόΔιαχείρισηςΒιβλιογραφικώνΑναφορών ΕγχειρίδιοΧρήσης

ΛογισμικόΔιαχείρισηςΒιβλιογραφικώνΑναφορών ΕγχειρίδιοΧρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Βιβλιοθήκη&ΚέντροΠληροφόρησης,ΠανεπιστήμιοΠατρών ΛογισμικόΔιαχείρισηςΒιβλιογραφικώνΑναφορών ΕγχειρίδιοΧρήσης ΤοRefWorksπαρέχεταιαπότηνΚεντρικήΒιβλιοθήκητουΔημοκρίτειου ΠανεπιστημίουΘράκηςσταπλαίσιατουέργου«ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός και Ανάπτυξη Web-Site για Επιχειρήσεις

Σχεδιασµός και Ανάπτυξη Web-Site για Επιχειρήσεις Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σηµειώσεις Εργαστηρίου Σχεδιασµός και Ανάπτυξη Web-Site για Επιχειρήσεις ρ. Χριστοδούλου Σωτήριος 2005-2006 2

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και εικαστικός Σχεδιασμός Ιστοτόπων

Ανάπτυξη και εικαστικός Σχεδιασμός Ιστοτόπων Ανάπτυξη και εικαστικός Σχεδιασμός Ιστοτόπων Σεμινάριο για τον Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της ΤΕΕ Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 6 «Εκπαίδευση επιμορφωτών και βοηθών επιμορφωτών» της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-Mail)

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-Mail) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-Mail) Περιεχόμενα Τι είναι η ηλεκτρονική αλληλογραφία;...2 Πώς γίνεται η μεταφορά των μηνυμάτων;...2 Τι χρειάζομαι για να χρησιμοποιήσω την υπηρεσία e-mail;...2 Το πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

3 Αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 141

3 Αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 141 Περιεχόμενα Οι συγγραφείς... 11 Εισαγωγή στο Outlook 2007... 13 Τι νέο υπάρχει στο Outlook 2007...14 Ας ξεκινήσουμε!...16 Πληροφορίες για αναγνώστες που χρησιμοποιούν Windows ΧΡ... 17 Διαχείριση των αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εφαρµογών για τον Παγκόσµιο Ιστό

Ανάπτυξη εφαρµογών για τον Παγκόσµιο Ιστό Ανάπτυξη εφαρµογών για τον Παγκόσµιο Ιστό Επιµέλεια: Πατερίτσας Χρήστος (pater@softlab.ntua.gr) Βαρλάµης Ηρακλής (varlamis@aueb.gr) TU1.UT TU ιαδίκτυο TU2.UT TUΕισαγωγή TU3.UT TUΜεθοδολογία TU4.UT TUΤεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εφαρμογής διαδικτύου με την PHP/MYSQL για την online αίτηση πρακτικής των σπουδαστών του τμήματος πληροφορικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη εφαρμογής διαδικτύου με την PHP/MYSQL για την online αίτηση πρακτικής των σπουδαστών του τμήματος πληροφορικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Ανάπτυξη εφαρμογής διαδικτύου με την PHP/MYSQL για την online αίτηση πρακτικής των σπουδαστών του τμήματος πληροφορικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Υπηρεσία Πληροφορικής και Τεχνολογίας Έκδοση 1.0 Ημερομηνία 20/09/2010 Συγγραφέας Υπηρεσία Πληροφορικής & Τεχνολογίας Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ CD ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ CD ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ CD ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΛΥΚΟΥΡΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΛΑΜΙΑ 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΤΟ DREAMWEAVER(manual)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html. Χρ. Ηλιούδης

Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html. Χρ. Ηλιούδης Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html Χρ. Ηλιούδης Παγκόσμιος Ιστός (WWW) Ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web WWW), ή απλώς Ιστός, βασίζεται στην ιδέα των κατανεμημένων πληροφοριών. Αντί όλες

Διαβάστε περισσότερα

Η Υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (E-mail)

Η Υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (E-mail) Η Υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (E-mail) Η υπηρεσία του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (E-mail), είναι µια από τις περισσότερο δηµοφιλείς υπηρεσίες του ιαδικτύου (Internet). Μαζί µε την υπηρεσία του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / 1. Τι είναι το wikidot Το wikidot είναι ένας δικτυακός τόπος στον οποίο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Windows XP. Αρχικές Ρυθμίσεις - Οργάνωση Αρχείων. 1. Ρυθμίσεις. 2 Οργάνωση Αρχείων

Windows XP. Αρχικές Ρυθμίσεις - Οργάνωση Αρχείων. 1. Ρυθμίσεις. 2 Οργάνωση Αρχείων Windows XP Αρχικές Ρυθμίσεις - Οργάνωση Αρχείων 1. Ρυθμίσεις 1.1 Επιφάνειας Εργασίας. Όταν γίνεται η εγκατάσταση των WindowsXP τότα κατά την πρώτη εκκίνηση στην επιφάνεια εργασίας φαίνεται μόνο ένα εικονίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σχεδιασμός και υλοποίηση βάσης δεδομένων οδηγών επαγγελμάτων / ειδικοτήτων ΤΕΙ. Αρ. Μητρώου: 04/2557

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σχεδιασμός και υλοποίηση βάσης δεδομένων οδηγών επαγγελμάτων / ειδικοτήτων ΤΕΙ. Αρ. Μητρώου: 04/2557 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδιασμός και υλοποίηση βάσης δεδομένων οδηγών επαγγελμάτων / ειδικοτήτων ΤΕΙ Της φοιτήτριας Τσαντοπούλου Βαΐα- Αικατερίνη Επιβλέπων καθηγητής Βασίλης Κώστογλου Αρ. Μητρώου: 04/2557 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής. Κωνσταντίνος Μαχαίρας

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής. Κωνσταντίνος Μαχαίρας Επιστηµονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής Συγγραφή Κωνσταντίνος Μαχαίρας Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το οποίο εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Η Ορολογία (Γλωσσάριο) του Web Design Account - Είναι ο λογαριασμός πρόσβασης σε μια υπηρεσία ISP, σ' έναν λογαριασμό e-mail ή και σ' ένα Web site

Η Ορολογία (Γλωσσάριο) του Web Design Account - Είναι ο λογαριασμός πρόσβασης σε μια υπηρεσία ISP, σ' έναν λογαριασμό e-mail ή και σ' ένα Web site Η Ορολογία (Γλωσσάριο) του Web Design Account - Είναι ο λογαριασμός πρόσβασης σε μια υπηρεσία ISP, σ' έναν λογαριασμό e-mail ή και σ' ένα Web site και επιτυγχάνεται με τη χρήση ενός ονόματος χρήστη (user

Διαβάστε περισσότερα