ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Αντικείµενο της Προµήθειας. Ενδεικτικές Τεχνικές Προδιαγραφές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Αντικείµενο της Προµήθειας. Ενδεικτικές Τεχνικές Προδιαγραφές"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΗΣΕΙΣ Ο ΩΝ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Αντικείµενο της Προµήθειας Η συγγραφή αυτή αφορά την προµήθεια παραδοσιακών φωτιστικών, (πλήρη µετά του ιστού τους ή µετά του επιτοίχιου βραχίονα τους ή µεµονωµένα τµήµατα τους) για τις ανάγκες ηλεκτροφωτισµού των νέων πεζοδροµήσεων που ολοκληρώνονται σε οδούς τις Παλιάς Πόλης των Χανίων. Για τη σύνταξη των παρόντων προδιαγραφών λήφθηκε υπόψη η µελέτη της αρχιτεκτονικής διαµόρφωσης του χώρου. Τα προς προµήθεια υλικά θα τοποθετηθούν από τα συνεργεία του Τµήµατος µας. Ο οδοφωτισµός αυτός αποτελείται από δύο είδη φωτιστικών τύπων: Φανάρια επί ιστού. (µε λάµπες 70W) Επιτοίχια κρεµαστά φανάρια (φανάρια τοποθετηµένα σε βραχίονα µε επιθυµητό ύψος στήριξης περίπου 4 µέτρα.) Ενδεικτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Γενικά Χαρακτηριστικά: Τα στοιχεία που ζητούνται από την παρούσα µελέτη (τεχνική έκθεση, τεχνικές προδιαγραφές κλπ.) θεωρούνται και ουσιώδη και απαράβατα εκτός αν αναφέρεται ότι αποτελούν προτίµηση ή επιθυµία. 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ 1.1 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΜΕ ΒΑΣΗ Ε ΡΑΣΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ. Ο ιστός θα είναι από εν θερµώ γαλβανισµένο χάλυβα, βαµµένος ηλεκτροστατικά σε φούρνο µε πολυεστερική πούδρα. Το χρώµα του ιστού θα είναι γκρι ανθρακί. Ο ιστός θα αποτελείται από τρία τµήµατα διαφορετικής διατοµής. Το πρώτο τµήµα (περιλαµβάνει και τη βάση) θα φέρει τη θυρίδα επίσκεψης και τα διακοσµητικά στοιχεία του ιστού. Το συνολικό υπέργειο ύψος του ιστού θα είναι περίπου 3,5m (+-5%). Οι ενδεικτικές διατοµές και τα ύψη του κάθε τµήµατος φαίνονται στην εικόνα 1. 1

2 Εικόνα 2: Βραχίονας για επιτοίχια στήριξη φωτιστικού σώµατος (ενδεικτικό σχέδιο) Εικόνα 1: Στύλος Φωτισµού (ενδεικτικές διαστάσεις οι διαστάσεις δύναται να τροποποιηθούν +-5% αρκεί να υπάρχει σχετική συµµετρία) Εικόνα 3: Ενδεικτικό φωτιστικό σώµα για τοποθέτηση επί στύλου ή βραχίονα Η διακοσµητική βάση του ιστού, που θα διαθέτει θυρίδα επίσκεψης και όλα τα διακοσµητικά στοιχεία τα οποία καλύπτουν τα σηµεία αλλαγής της διατοµής του ιστού θα είναι από χυτό αλουµίνιο. Η θυρίδα επίσκεψης, θα φέρει τυπωµένα τα διακριτικά του ήµου Χανίων, (οπού ο προµηθευτής υποχρεούνται να τοποθετήσει µετά από συνεννόηση µε την επιβλέπουσα Υπηρεσία. Η θυρίδα θα ασφαλίζει πάνω στον ιστό µε µια βίδα ασφαλείας ανοξείδωτη (allen). Πίσω από αυτήν, θα βρίσκεται το ακροκιβώτιο, αποσπώµενο για ευκολότερη συντήρηση και πρόσβαση και θα φέρει 2 (δύο) ασφαλειοθήκες και 2 (δύο) ασφάλειες των 16 A. Ο ιστός θα περιλαµβάνει τέσσερα αγκύρια στήριξης ενδεικτικού µήκους 40cm, ροδέλες, παξιµάδια ασφαλείας και καλύµµατα από ελαστικό για τα παξιµάδια. Για την συγκράτηση των αγκυρίων θα υπάρχουν 2 πλαίσια. (βλ. εικόνα 4). 2

3 Εικόνα 4: Ενδεικτική κατασκευή βάσης ιστού Ο ιστός θα έχει κλάση µόνωσης ΙΙ και θα είναι κατασκευασµένης σύµφωνα µε τους κανονισµούς UNI ΕΝ 40-5 (απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισµού), EN 40/3-1 και EN 40/3-3. Ο ιστός θα φέρει πιστοποίηση CE. Ο κατασκευαστής θα είναι πιστοποιηµένος κατά ISO Ενδεικτικός τύπος: DISANO 1410 Lucerna pole. 1.2 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ (ΦΑΝΑΡΙ) ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙ ΙΣΤΟΥ Η ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΙΣΧΥΟΣ 70W. Το φωτιστικό σώµα θα είναι βαθµού προστασίας IP 66, κλάσης µόνωσης ΙΙ, αντοχής σε κρούση ΙΚ08 και θα φέρει θερµική προστασία (ενσωµατωµένο θερµικό). Θα είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τους κανονισµούς ΕΝ60598 και ΕΝ Το φωτιστικό σώµα θα έχει πιστοποιητικό ENEC από ανεξάρτητο πιστοποιηµένο/εγκεκριµένο φορέα. Ενδεικτικών διαστάσεων. (βλ. εικόνα 3) Το σώµα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασµένο από χυτό αλουµίνιο και βαµµένο σε δύο στάδια. Ανθεκτικό στην διάβρωση και στην ηλιακή ακτινοβολία. Το τελικό χρώµα θα είναι γκρι ανθρακί πανοµοιότυπο µε αυτό του ιστού. Το φωτιστικό σώµα θα είναι κατάλληλο για τοποθέτηση είτε σε ιστό είτε σε βραχίονα, µε κατάληξη περίπου 60mm, θα έχει κεραµική λυχνιολαβή µε επαργυρωµένες επαφές και παρέµβυσµα σιλικόνης (το οποίο επιτυγχάνει το βαθµό προστασίας ΙP 66). Ο ανταυγαστήρας θα είναι από γυαλιστερό αλουµίνιο υψηλής καθαρότητας (τουλάχιστον 99%). Ο ιαχύτης (κάλυµµα) θα είναι από αµµοβοληµένο γυαλί µεγάλης θερµικής και µηχανικής αντοχής, πάχους τουλάχιστον 5mm. Το άνω κάλυµµα του φωτιστικού θα συγκρατείται στο σώµα µε ανοξείδωτες βίδες (οι βίδες δε θα εξέχουν του σώµατος ώστε να είναι ορατές). Θα είναι ανοιγόµενο και κατά τη διάρκεια της συντήρησης-αντικατάστασης του λαµπτήρα, θα παραµένει στερεωµένο στο σώµα του φωτιστικού. (ειδική διάταξη ασφαλείας θα το συγκρατεί ανοιχτό για την αποφυγή ατυχηµάτων βλέπε εικόνα 5) Εικόνα 5 Εικόνα 6 Με το άνοιγµα του άνω καλύµµατος η παροχή του ηλεκτρικού ρεύµατος θα διακόπτεται για λόγους ασφαλείας µέσω µαχαιρωτού διακόπτη. Τα όργανα έναυσης θα είναι προκαλωδιωµένα µε εύκαµπτο καλώδιο µε διπλή µόνωση σιλικόνης και θα φέρουν σύστηµα ταχείας σύνδεσηςαποσύνδεσης (quick connectors). 3

4 Τα όργανα έναυσης θα βρίσκονται τοποθετηµένα πάνω σε ένα αποσπώµενο δίσκο από πλαστικό, για εύκολη συντήρηση. Η αφαίρεση του δίσκου αυτού θα γίνεται χωρίς τη χρήση εργαλείων. Για την τροφοδοσία του, το φωτιστικό θα φέρει διπολική κλέµµα για καλώδιο µέγιστης διατοµής 2,5mm 2. Το φωτιστικό σώµα θα πρέπει να είναι προκαλωδιωµένο µε εύκαµπτο καλώδιο και στο ελεύθερο άκρο του φέρει fast connector για ασφαλή και ταχεία σύνδεση-αποσύνδεση (βλέπε εικόνα 6). Το φωτιστικό θα φέρει λαµπτήρα µε τα αντίστοιχα όργανα έναυσης: CDΟ-ΤΤ 70W-Ε27 (Μεταλλικών Αλογονιδίων µε κεραµικό καυστήρα). Φωτεινή ροή 6300 Lm. Ενδεικτικός τύπος φωτιστικού: DISANO 3201 Lucerna Q2. Φωτοτεχνικά Χαρακτηριστικά: ΑΞΟΝΑΣ : συµµετρική κατανοµή φωτισµού. ΑΞΟΝΑΣ : ασύµµετρη κατανοµή φωτισµού. Κατασκευασµένο σύµφωνα µε τους ισχύοντες νόµους κατά της φωτορύπανσης. 1.3 ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΚΡΕΜΑΣΗ) Οι βραχίονες των φωτιστικών σωµάτων θα είναι κατασκευασµένοι από χυτό αλουµίνιο και θα έχουν εξωτερικό περίβληµα από PVC. Το ενδεικτικό σχέδιο του βραχίονα φαίνεται στην Εικόνα 2. Οι βραχίονες θα είναι κυλινδρικής διατοµής περίπου 60mm και θα στερεώνονται στον τοίχο µε βίδες από ανοξείδωτο ατσάλι. Θα είναι προκαλωδιωµένοι µε εύκαµπτο καλώδιο µε διπλή µόνωση διατοµής 1mm 2 (2x1 mm 2 ). Ο κατασκευαστής θα είναι πιστοποιηµένος κατά ISO Ενδεικτικός τύπος: DISANO Acc ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (µε ποινή αποκλεισµού) 1) Η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να αναφέρει µε υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή το χρόνο που δεσµεύεται και αναλαµβάνει την προµήθεια των ανταλλακτικών των προµηθευοµένων υλικών στο ήµο. 2) Στην τεχνική προσφορά θα υπάρχει επίσης υπεύθυνη δήλωση για την προσφερόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας, που θα είναι τουλάχιστον δύο (2) χρόνια αντισκωριακής προστασίας για τα µεταλλικά µέρη και ενός (1) χρόνου για τα υπόλοιπα από την ηµεροµηνία παράδοσης. Οι εγγυήσεις να παρέχονται από τον προµηθευτή και όχι από τους κατασκευαστές. 3) Πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου από πιστοποιηµένα κέντρα - για τα υπό προµήθεια είδη, µε τα αναλυτικά τεστ ελέγχου και δοκιµών απ όπου θα προκύπτουν και τα βασικά τεχνικά στοιχεία των προσφερόµενων υλικών. 4) Οι προσφέροντες υποχρεούνται, µε ποινή αποκλεισµού, να προσκοµίσουν δείγµα των φωτιστικών σωµάτων και των βραχίονων, εντελώς όµοιων µε τους προσφερόµενους, στο γραφείο προµηθειών του ήµου ΧΑΝΙΩΝ επί αποδείξει 3 ηµέρες πρίν την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. Η απόδειξη θα κατατεθεί στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόµενου. 5) Οι διαγωνιζόµενοι επίσης υποχρεούνται να επισυνάψουν έκθεση, µε τις κατασκευαστικές δυνατότητες τους (αν είναι κατασκευαστές) ή τις αντίστοιχες δυνατότητες του εργοστασίου κατασκευής που συνεργάζονται. (τεχνικό προσωπικό, εξοπλισµός, πιστοποιήσεις, κ.α.) 6) Εφ όσον οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόµενα υλικά, µερικά ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο, πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου του εργοστασίου στο οποίο θα κατασκευαστούν τα υλικά (για την περίπτωση που µέρος του υπό 4

5 προµήθεια υλικού θα κατασκευαστεί από τον διαγωνιζόµενο, η παραπάνω δήλωση αφορά το υπόλοιπο), στην οποία θα δηλώνει ότι: α) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της προµήθειας στον διαγωνιζόµενο, µέσα στον αναφερόµενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης. β) θα καλύψει το ήµο µε ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη, ακόµη και απευθείας αν αυτό κριθεί σκόπιµο από το ήµο γ) θα καλύψει το ήµο µε την προσφερόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας ακόµη και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί από το ήµο. Η δήλωση αυτή µε ποινή αποκλεισµού θα γίνει σε πρωτότυπο έγγραφο (αποκλειόµενων fax ή φωτοαντιγράφων), στην Ελληνική. 7) Επίσης, πρέπει να επισυναφθεί κατάσταση οµοίων προµηθειών, σε φορείς του ηµοσίου, του διαγωνιζόµενου για την τελευταία τριετία. Στις καταστάσεις προµηθειών πρέπει να αναγράφεται µε σαφήνεια ο φορέας του ηµοσίου, η χρονολογία παράδοσης και η ποσότητα των ειδών που προµηθεύτηκαν. 8) Ο ιστός θα είναι προµήθεια του ίδιου κατασκευαστή µε το φωτιστικό σώµα για να επιτευχθεί η απόλυτη προσαρµογή µεταξύ τους. Το ακροκιβώτιο του ιστού θα είναι επίσης του ίδιου κατασκευαστή για την επίτευξη του βέλτιστου αισθητικού και ποιοτικού αποτελέσµατος. Ο ιστός πριν την προµήθειά του θα πρέπει να εγκριθεί από την υπηρεσία και ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει τις τεχνικές προδιαγραφές του προς έγκριση ιστού καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν και να βεβαιώνουν αυτές τις προδιαγραφές. 9) Οι τεχνικές προσφορές θα συνταχθούν µε την ίδια σειρά αρίθµησης της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής, µε κάθε δυνατή λεπτοµέρεια χωρίς να αφήνουν περιθώρια παρερµηνειών. 10) Κάθε τεχνική προσφορά µε ποινή µη αποδοχής της θα πρέπει να συνοδεύεται, (εκτός των άλλων που περιγράφονται στην διακήρυξη), µε συµπληρωµένο το φύλλο συµµόρφωσης µε τις τεχνικές προδιαγραφές µε υπογραφή και σφραγίδα του διαγωνιζόµενου, το οποίο αποτελεί παράρτηµα της παρούσης. 11) Η προµήθεια θα παραδοθεί έτοιµη προς τοποθέτηση, στις αποθήκες του ήµου Χανίων. 12) Για να µπορέσει µία προσφορά να γίνει αποδεκτή πρέπει να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε αντίθετη περίπτωση θα απορρίπτεται Χανιά, Μάρτιος 2012 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Η ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΥ Χ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΛΙΑΚΙΩΤΑΚΗ ΑΛΕΞΙΑ Πολιτικός Μηχανικός ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΓΑΒΡΗΙΛ Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΤΕ ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Μηχ/γος Μηχανικός 5

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΡΗΣΗ 2012) ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.800,0 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Άρθρο 2 ο. Ισχύουσες ιατάξεις

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΡΗΣΗ 2012) ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.800,0 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Άρθρο 2 ο. Ισχύουσες ιατάξεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΡΗΣΗ 2012) ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.800,0 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Άρθρο 1 ο.

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 204.999,16 47.149,81 252.148,97 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΣΥΝΟΛΟ : Ευρώ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 204.999,16 47.149,81 252.148,97 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΣΥΝΟΛΟ : Ευρώ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΗΜΟΣ : ΠΙΣΤΩΣΗ : ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/10-3-2014 ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ Ο- ΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ Ε.Τ.Π.Α. Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο 18-8-2010 Έργο: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη»

Ηράκλειο 18-8-2010 Έργο: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη» Ηράκλειο 18-8-2010 Έργο: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η παρούσα τεχνική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ

Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φ.ΠΧ1 Φ.ΠΧ2 Φ.ΠΧ3 Φ.ΠΧ4 Φ.ΠΧ5 Φ.ΠΧ6 Φ.ΠΧ7 Φ.ΠΧ8 Φ.ΠΧ9 Φ.ΠΧ10 Φ.ΠΧ11 Φ.ΠΧ12 Φ.ΠΧ13 Φ.ΠΧ14 Φ.ΠΧ15 Φ.ΠΧ16

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: «Συντήρηση βελτίωση και εκσυγχρονισµός του δικτύου Ηλεκτροφωτισµού πόλης» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ήµος Θεσσαλονίκης 350.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Τηλ. 2310954215, Φαξ. 2310911522 ΕΡΓΟ: Αρ. Μελέτης Περιοχή Αισώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων εξοικονόμησης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡOΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 160.000,00 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9 /21-3-2014

ΠΡOΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 160.000,00 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9 /21-3-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για : «Επέκταση & ανακαίνιση δικτύου ηλεκτροφωτισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ηράκλειο, 18/8/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη» ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας οδοφωτισμού. Προϋπολογισμός: 220.000 Κ.Α.: 30.7341.

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας οδοφωτισμού. Προϋπολογισμός: 220.000 Κ.Α.: 30.7341. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας οδοφωτισμού ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Ηράκλειο, 12/06/2009 ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΙΤΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Ηράκλειο, 12/06/2009 ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΙΤΣΗΣ Ηράκλειο, 12/06/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΙΤΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. α) ΓΕΝΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. α) ΓΕΝΙΚΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 07/2015 ΤΙΤΛΟΣ: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 20.7325.903 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 73.800,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ α) ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ Σελ. 1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ Σελ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: Αρ. Μελέτης Ηλεκτροφωτισµός οδών Σπετσών,

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ.Ε. ΜΑΛΙΩΝ. Προϋπολογισµού: 58.043,70 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ.Ε. ΜΑΛΙΩΝ. Προϋπολογισµού: 58.043,70 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ.Ε. ΜΑΛΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ -- ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Συντήρησης Οχημάτων & Μηχανημάτων Έργου ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 14/15 Κ. Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΦΟΡΕΑΣ : ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ Φο..Σ.Α. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΩΝ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ-ΑΡΧΑΝΩΝ-ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια ιστών και φωτιστικών σωµάτων. Προϋπολογισµού: 14.747,70 σε ΕΥΡΩ. ΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια ιστών και φωτιστικών σωµάτων

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια ιστών και φωτιστικών σωµάτων. Προϋπολογισµού: 14.747,70 σε ΕΥΡΩ. ΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια ιστών και φωτιστικών σωµάτων /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια ιστών και φωτιστικών σωµάτων ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 73/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προµήθεια ιστών και φωτιστικών σωµάτων Προϋπολογισµού:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Έκδ.1 αναθ.3 ηµ/νία έγκρ.15/7/2011 ΟΥΠ-ΠΡΜ 004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 25 /09/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ. Περ. ιακηρ: 170439/10-11-14 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ :ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 15 / 2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΕΡΩΝ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ Γραφείο Πρασίνου ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΗΣ Προϋπολογισµός : 36450 Φ.Π.Α.: 8383,5 απάνη: 44833,5 Πίστωση: 45.000,00 (Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. Προμήθεια 200 κάδων απορριμμάτων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. Προμήθεια 200 κάδων απορριμμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 200 κάδων απορριμμάτων. Κ.Μ. : Π69/2011 ΠΡΟΫΠ: 90.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αντικείμενο της προμήθειας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αντικείμενο της προμήθειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ (LED) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ1-ΣΞ0 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ1-ΣΞ0 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΝΞ Νάξος 29 Μαίου2013 Αρ. Πρωτ. ΚΑΝΞ/ΔΑΠ/107 Πληροφορίες : Κοντοστέργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 24-7-2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 21005 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο ήµος Χερσονήσου Νοµού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΡΓΟ: Διαμορφώσεις μικρής κλίμακας, κατασκευή παρατηρητηρίων και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς, Σκ. Μαριών ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 61/2013 ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ Εργασία : Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών Δήμου Βέροιας(Α'ΦΑΣΗ) Aριθμ. Μελέτης:21/2015 ΟΜΑΔΑ Α Προμήθεια ηλεκτρολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΗΣ: 60.000 ΦΠΑ 23%: 13.800 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 73.800

ΔΑΠΑΝΗΣ: 60.000 ΦΠΑ 23%: 13.800 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 73.800 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. μελέτης: 28 /2013 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ: 60.000 ΦΠΑ 23%: 13.800

Διαβάστε περισσότερα