«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 Τμήμα Ανάλυσης, Τεκμηρίωσης και Αξιοποίησης Δεδομένων Δ/νση Εργασιακών Σχέσεων - Κεντρική Υπηρεσία - Σ.ΕΠ.Ε. 1

2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η έκθεση του επιχειρησιακού σχεδίου «ΑΡΤΕΜΙΣ» αποτυπώνει τη δράση των ελεγκτικών μηχανισμών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, σε όλη τη χώρα για το διάστημα 15 Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου 2014 και παράλληλα εμπεριέχει στατιστικά στοιχεία της κοινής ελεγκτικής δράσης του Σ.ΕΠ.Ε και της Ε.ΥΠ.Ε.Α. για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας από έως Τα εν λόγω στοιχεία αντλούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε και της Ε.ΥΠ.Ε.Α., καταχωρούνται σε ειδική βάση δεδομένων, όπου γίνεται η επεξεργασία και ανάλυση τους από το Τμήμα Ανάλυσης, Τεκμηρίωσης και Αξιοποίησης Δεδομένων της Δ/νσης Εργασιακών Σχέσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.ΕΠ.Ε. και παρουσιάζονται αναλυτικά και σε μηνιαία βάση, στο ειδικό τεύχος «ΑΡΤΕΜΙΣ» που περιλαμβάνει όλο το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 27397/122/ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 Ένας εκ των βασικών μοχλών της παραοικονομίας είναι η αδήλωτη εργασία, η οποία αποτελεί σκόπελο στην προοπτική ανάπτυξης της κάθε χώρας. Η χώρα μας παρουσιάζει διαχρονικά, μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα από τα υψηλότερα επίπεδα παραοικονομίας και αδήλωτης εργασίας. Η έκταση του φαινομένου αυτού έχει δυσμενείς και πολυεπίπεδες επιπτώσεις καθώς υποβαθμίζει- πρώτα και κύρια - τα δικαιώματα και την προστασία των ίδιων των εργαζομένων, αποδυναμώνει τα δημόσια έσοδα και τη χρηματοδοτική επάρκεια του ασφαλιστικού συστήματος, νοθεύει τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων και υπονομεύει καίρια τις αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Με αφορμή την έναρξη ισχύος από 15 Σεπτεμβρίου 2013, της Υ.Α Υπ. Αριθμ /122/ (ΦΕΚ 2062/ Β / ), που προβλέπει αυστηροποίηση των προστίμων και με σκοπό την δραστική αντιμετώπιση του φαινομένου της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, αποφάσισε την εφαρμογή ενός επιχειρησιακού πλαισίου δράσης, με την συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων ελεγκτικών φορέων του Υπουργείου (Σ.ΕΠ.Ε και Ε.ΥΠ.Ε.Α.) και την υλοποίηση εστιασμένων ελέγχων σε όλες τις περιοχές της χώρας. Για την ενδυνάμωση της επιχειρησιακής λειτουργίας των δύο ελεγκτικών σωμάτων του υπουργείου Εργασίας, δηλαδή της Επιθεώρησης Εργασίας και της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α.) του ΙΚΑ, με την έναρξη ισχύος από 13 Ιουνίου 2014, της Υ.Α Υπ. Αριθμ /11115/802/ (ΦΕΚ 1851/ 2

3 Β / ), οι δύο φορείς πλέον ελέγχουν με τον ίδιο τρόπο την αδήλωτη εργασία (επιβάλλοντας τα ίδια πρόστιμα), με τη συνδρομή μάλιστα και της Οικονομικής Αστυνομίας για περιστατικά εκτεταμένης παραβατικότητας. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται απο το Σ.ΕΠ.Ε διαβιβάζονται απευθείας στις εφορίες της χώρας, ενώ αυτά της Ε.ΥΠ.Ε.Α. διαβιβάζονται απευθείας στα ασφαλιστικά ταμεία και το ΙΚΑ, χωρίς να περνούν πλέον από τις Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές. Με την υπ αριθμ.: 5072/6/ (ΦΕΚ 449/Β / ), απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ αριθμ.: 28153/126/ (ΦΕΚ 2163, Β ), τέθηκε σε ισχύ από 1/3/2013, το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», όπου καταγράφονται με ηλεκτρονικό τρόπο οι ροές μισθωτής απασχόλησης, με την αποτύπωση σε πραγματικό χρόνο και για κάθε περιοχή της χώρας, κρίσιμων στοιχείων που αφορούν τις προσλήψεις, αποχωρήσεις μισθωτών. Με τις προαναφερθείσες Υπουργικές Αποφάσεις, καθιερώθηκε από 1/3/2013 ως υποχρεωτική η υποβολή ηλεκτρονικά στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» των εντύπων Ε3 και Ε4, κατά την πρόσληψη των εργαζομένων και πριν αναλάβουν εργασία. Κατόπιν αυτών, κρίθηκε σκόπιμο να καταργηθεί η υποχρέωση των εργοδοτών να τηρούν ταυτόχρονα και παράλληλα σε χειρόγραφη μορφή το Ειδικό Βιβλίο Καταχώρησης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 20 του Ν.4255/2014, και κατ ακολουθία καταργείται και η επιβολή των αντίστοιχων κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ε.Β.Κ.Ν.Π. Όπως ορίζεται στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 20 Ν.4255/2014, τα Ειδικά Βιβλία Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού, τηρούνται ως 31/5/2014,, φυλάσσονται από τον εργοδότη κατά τα προβλεπόμενα, στους χώρους απασχόλησης, για δέκα (10) έτη από τη νόμιμη θεώρηση τους και επιδεικνύονται κατά τους επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποιούν τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ε.ΥΠ.Ε.Α. και των Υποκαταστημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Η ανασφάλιστη εργασία ελέγχεται πλέον αποτελεσματικά και εντοπίζεται άμεσα μέσω των επιτόπιων ελέγχων που διενεργούνται για την αδήλωτη εργασία αλλά και έμμεσα μέσω της διαλειτουργικότητας των «ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ» και «OΠΣ- ΙΚΑ». 3

4 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Ε.ΥΠ.Ε.Α. & Σ.ΕΠ.Ε. Οι έλεγχοι διενεργούνται από την Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α.) του ΙΚΑ και από μικτά κλιμάκια Επιθεωρητών Εργασιακών Σχέσεων και Επιθεωρητών Ασφάλειας & Υγείας της Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε. Οι έλεγχοι που πραγματοποιούν οι Επιθεωρητές Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε. είναι κυρίως δειγματοληπτικοί σε όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, ενώ οι έλεγχοι που διενεργούνται από κλιμάκια αποτελούμενα από υπαλλήλους της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης Ε.ΥΠ.Ε.Α. του Ι.Κ.Α, είναι στοχευμένοι στους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας που με βάση όλες τις μέχρι σήμερα ενδείξεις παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά αδήλωτης εργασίας, ήτοι: Επισιτιστικά επαγγέλματα (εστιατόρια-ταβέρνες, αίθουσες δεξιώσεων, μεζεδοπωλεία, καφετέριες μπαρ, κέντρα διασκέδασης), Βιοτεχνικά Πάρκα, Βιομηχανικές ζώνες, Κομμωτήρια, Πρατήρια Βενζίνης, Συνεργεία Αυτοκινήτων, Μεταφορικές Επιχειρήσεις, Λιανικό εμπόριο, Καθαριότητα, Κατασκευές, Φιλοξενία, Υπηρεσίες ασφαλείας (Security), Επιχειρήσεις Φασόν. Όπως φαίνεται και στον Πίνακα Ι, στο διάστημα 15 Σεπτεμβρίου 2013 έως 31 Οκτωβρίου 2014, διενεργήθηκαν στα πλαίσια του ειδικού επιχειρησιακού σχεδίου «AΡΤΕΜΙΣ» έλεγχοι σε επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτής της δειγματοληπτικής διαδικασίας επιχειρήσεις, βρέθηκαν να απασχολούν αδήλωτους εργαζόμενους (ποσοστό 12,53%). Σε σύνολο εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διενεργήθηκαν έλεγχοι, εντοπίστηκαν αδήλωτοι εργαζόμενοι (ποσοστό 3,66%), ενώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν, αποκλειστικά για την αδήλωτη εργασία ανέρχονται στο ποσό των Κατά το διάστημα 1 Οκτωβρίου έως 31 Οκτωβρίου 2014, κατά τη διάρκεια του οποίου εντατικοποιήθηκαν οι έλεγχοι με το νέο επιχειρησιακό μοντέλο ελέγχου της αδήλωτης εργασίας από το Σ.ΕΠ.Ε. και την Ε.ΥΠ.Ε.Α, ελέχθησαν επιχειρήσεις. Εξ αυτών των επιχειρήσεων, βρέθηκαν να απασχολούν αδήλωτους εργαζόμενους οι 525 (ποσοστό 19,08%). Σε σύνολο εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διενεργήθηκαν έλεγχοι, εντοπίστηκαν 884 αδήλωτοι εργαζόμενοι (ποσοστό 8,91%), ενώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν, αποκλειστικά για την αδήλωτη εργασία ανέρχονται στο ποσό των Οι υψηλές αυτές κυρώσεις επιβλήθηκαν άμεσα, επιτόπια και κατά «δέσμια αρμοδιότητα» του ελεγκτή, καθώς η αδήλωτη εργασία αντιμετωπίζεται πλέον, και με την υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ως ευθέως αποδεικνυόμενη παράβαση, ενώ τα πρόστιμα έχουν αυστηροποιηθεί και ανέρχονται στο 18πλάσιο του κατώτατου μισθού δηλαδή ευρώ ανά αδήλωτο εργαζόμενο. 4

5 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΩΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΩΣ Αριθμός Ελεγχθεισών Επιχειρήσεων Αριθμός Επιχειρήσεων με Αδήλωτους Εργαζόμενους Ποσοστό % Παραβατικών Επιχειρήσεων ,53% 19,08% Αριθμός Εργαζομένων Αριθμός Αδήλωτων Εργαζομένων Ποσοστό % Αδήλωτων Εργαζομένων σε σχέση με το σύνολο των εργαζομένων ,66% 8,91% Ποσά Προστίμων σε ( ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Στον Πίνακα ΙΙ παρουσιάζονται τα αντίστοιχα στοιχεία ελέγχων ανά γεωγραφική περιφέρεια της χώρας, για το διάστημα έως ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ Αριθμός Ελεγχθεισών Επιχειρήσεων Αριθμός Επιχειρήσεων με Αδήλωτους Εργαζόμενους Ποσοστό % Παραβατικών Επιχειρήσεων Αριθμός Εργαζομένων Αριθμός Αδήλωτων Εργαζομένων Ποσοστό % Αδήλωτων Εργαζομένων σε σχέση με το σύνολο των εργαζομένων Ποσά Προστίμων σε ( ) , , ΑΤΤΙΚΗΣ , , ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ , , ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ , , ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ , , ΗΠΕΙΡΟΥ , , ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ , , ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ , , ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ , , ΚΡΗΤΗΣ , , ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ , , ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ , , ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ , , ΣΥΝΟΛΟ , ,

6 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Στον Πίνακα ΙΙΙ παρουσιάζονται τα αντίστοιχα στοιχεία ελέγχων ανά γεωγραφική περιφέρεια της χώρας, για το διάστημα έως ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ Αριθμός Ελεγχθεισών Επιχειρήσεων Αριθμός Επιχειρήσεων με Αδήλωτους Εργαζόμενους Ποσοστό % Παραβατικών Επιχειρήσεων Αριθμός Εργαζομένων Αριθμός Αδήλωτων Εργαζομένων Ποσοστό % Αδήλωτων Εργαζομένων σε σχέση με το σύνολο των εργαζομένων Ποσά Προστίμων σε ( ) ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ , , ΑΤΤΙΚΗΣ , , ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ , ,00 0 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ , , ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ , , ΗΠΕΙΡΟΥ , , ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ , , ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ , ,00 0 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ , , ΚΡΗΤΗΣ , , ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ , , ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ , , ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ , , ΣΥΝΟΛΟ , , Στο Διάγραμμα Ι αποτυπώνονται ο αριθμός ελέγχων για αδήλωτη εργασία, ο συνολικός αριθμός εργαζομένων στις επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν και ο αριθμός αδήλωτων εργαζομένων ανά Περιφέρεια κατά το διάστημα 15/9/ /10/2014. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Ι 6

7 Στο Διάγραμμα ΙΙ, αποτυπώνονται το ποσοστό % επιχειρήσεων που απασχολούσαν αδήλωτους εργαζόμενους, το ποσοστό % αδήλωτων εργαζομένων επί του συνόλου των εργαζομένων που ελέγχθηκαν και τα ποσά επιβληθέντων προστίμων για αδήλωτη εργασία, ανά Περιφέρεια κατά το διάστημα έως ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΙ Στο Διάγραμμα ΙΙΙ, παρουσιάζονται τα ποσοστά αδήλωτης εργασίας ανά περιφέρεια, όπως προέκυψαν από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν κατά το μήνα Οκτώβριο ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΙΙ 7

8 ΑΔΗΛΩΤΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (15/9/ /10/2014) Κεντρική Μακεδονία Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Δυτική Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Βόρειο Αιγαίο Ιόνια Νησιά Δυτική Ελλάδα Στερεά Ελλάδα Πελοπόννησος Νότιο Αιγαίο Αττική Κρήτη ΧΑΡΤΗΣ : ΑΔΗΛΩΤΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ. 8

9 Στον Πίνακα ΙV παρουσιάζονται τα στοιχεία ελέγχων από έως ανά περιφερειακή ενότητα της χώρας. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙV ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΘΕΙΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΒΡΟΥ ,58 ΡΟΔΟΠΗΣ ,24 ΞΑΝΘΗΣ ,15 ΚΑΒΑΛΑΣ ,25 ΔΡΑΜΑΣ ,60 ΘΑΣΟΥ ,69 ΣΕΡΡΩΝ ,05 ΠΕΛΛΑΣ ,30 ΚΙΛΚΙΣ ,51 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ,51 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ,84 ΗΜΑΘΙΑΣ ,13 ΠΙΕΡΙΑΣ ,90 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ,67 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ,94 ΚΟΖΑΝΗΣ ,47 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ,21 ΑΡΤΑΣ ,98 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ,75 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ,11 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ,42 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ,85 ΛΑΡΙΣΑΣ ,45 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ,68 ΣΠΟΡΑΔΩΝ ,30 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ,73 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ,63 ΑΧΑΪΑΣ ,17 ΗΛΕΙΑΣ ,73 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ,91 ΕΥΒΟΙΑΣ ,29 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ,84 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ,60 ΦΩΚΙΔΑΣ ,00 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ,57 ΙΘΑΚΗΣ ,00 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ,54 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ,00 9

10 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ,24 ΙΚΑΡΙΑΣ ,00 ΛΕΣΒΟΥ ,08 ΛΗΜΝΟΥ ,00 ΣΑΜΟΥ ,16 ΧΙΟΥ ,37 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ,56 ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ,58 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ,81 ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ,26 ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ,16 ΝΗΣΩΝ ,82 ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ,79 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ,41 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ,29 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ,91 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ,39 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ,24 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ,95 ΑΝΔΡΟΥ ,72 ΘΗΡΑΣ ,87 ΚΑΛΥΜΝΟΥ ,51 ΚΑΡΠΑΘΟΣ ,00 ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ ,17 ΚΩ ,46 ΜΗΛΟΥ ,00 ΜΥΚΟΝΟΥ ,14 ΝΑΞΟΥ ,85 ΠΑΡΟΥ ,71 ΡΟΔΟΥ ,44 ΣΥΡΟΥ ,82 ΤΗΝΟΥ ,76 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ,08 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ,23 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ,96 ΧΑΝΙΩΝ ,93 ΣΥΝΟΛΟ ,66 Στον Πίνακα V παρουσιάζονται τα στοιχεία ελέγχων από έως ανά περιφερειακή ενότητα της χώρας. 10

11 ΠΙΝΑΚΑΣ V ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΘΕΙΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ,00 ΡΟΔΟΠΗΣ ,69 ΞΑΝΘΗΣ ,88 ΚΑΒΑΛΑΣ ,29 ΔΡΑΜΑΣ ,58 ΘΑΣΟΥ ,00 ΣΕΡΡΩΝ ,93 ΠΕΛΛΑΣ ,11 ΚΙΛΚΙΣ ,00 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ,81 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ,41 ΗΜΑΘΙΑΣ ,00 ΠΙΕΡΙΑΣ ,25 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ,00 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ,27 ΚΟΖΑΝΗΣ ,00 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ,00 ΑΡΤΑΣ ,08 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ,00 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ,00 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ,00 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ,71 ΛΑΡΙΣΑΣ ,56 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ,49 ΣΠΟΡΑΔΩΝ ,00 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ,89 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ,00 ΑΧΑΪΑΣ ,85 ΗΛΕΙΑΣ ,05 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ,59 ΕΥΒΟΙΑΣ ,00 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ,00 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ,00 ΦΩΚΙΔΑΣ ,00 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ,00 ΙΘΑΚΗΣ ,00 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ,00 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ,00 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ,00 ΙΚΑΡΙΑΣ ,00 ΛΕΣΒΟΥ ,00 11

12 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ ,00 ΣΑΜΟΥ ,00 ΧΙΟΥ ,00 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ,24 ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ,29 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ,02 ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ,58 ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ,30 ΝΗΣΩΝ ,00 ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ,69 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ,91 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ,00 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ,38 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ,33 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ,00 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ,00 ΑΝΔΡΟΥ ,00 ΘΗΡΑΣ ,67 ΚΑΛΥΜΝΟΥ ,00 ΚΑΡΠΑΘΟΣ ,00 ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ ,00 ΚΩ ,76 ΜΗΛΟΥ ,00 ΜΥΚΟΝΟΥ ,00 ΝΑΞΟΥ ,00 ΠΑΡΟΥ ,00 ΡΟΔΟΥ ,71 ΣΥΡΟΥ ,17 ΤΗΝΟΥ ,00 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ,27 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ,98 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ,20 ΧΑΝΙΩΝ ,91 ΣΥΝΟΛΟ ,91 Στον Πίνακα VI παρουσιάζονται αναλυτικά οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, στους οποίους βρέθηκαν να απασχολούνται αδήλωτοι εργαζόμενοι, κατά την περίοδο από έως

13 ΠΙΝΑΚΑΣ VI ΚΩΔ. ΚΛΑΔ. ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΑΔΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΗΛΩΤΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ Πολλαπλασιασμος των φυτων ,88 1 Φυτικη και ζωικη παραγωγη, θηρα και συναφεις δραστηριοτητες Μικτες γεωργοκτηνοτροφικες δραστηριοτητες Υποστηρικτικες δραστηριοτητες για τη ζωικη παραγωγη , ,50 Δραστηριοτητες μετα τη συγκομιδη ,21 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,12 2 Υλοτομια ,00 3 Θαλασσια υδατοκαλλιεργεια ,28 8 Λατομεια σκυρων, αμμοχαλικων και αμμου ,77 Επεξεργασια και συντηρηση κρεατος ,83 Παραγωγη προϊοντων κρεατος και κρεατος πουλερικων Επεξεργασια και συντηρηση ψαριων, καρκινοειδων και μαλακιων , ,74 Επεξεργασια και συντηρηση πατατων ,67 Παραγωγη χυμων φρουτων και λαχανικων ,58 Επεξεργασια και συντηρηση τοματας ,46 Παρασκευη διατηρουμενων φρουτων και λαχανικων , Βιομηχανια τροφιμων Ελαιοτριβεια ,92 Παραγωγη αλλων μη επεξεργασμενων ελαιων και λιπων Λειτουργια γαλακτοκομειων και τυροκομια , ,19 Παραγωγη προϊοντων αλευρομυλων ,17 Αρτοποιια, παραγωγη νωπων ειδων ζαχαροπλαστικης Παραγωγη παξιμαδιων και μπισκοτων, παραγωγη διατηρουμενων ειδων ζαχαροπλαστικης Παραγωγη κακαο, σοκολατας και ζαχαρωτων Παραγωγη αρτυματων και καρυκευματων Παραγωγη ετοιμων γευματων και φαγητων Παραγωγη αλλων ειδων διατροφης π.δ.κ.α. Παραγωγη παρασκευασμενων ζωοτροφων για ζωα που εκτρεφονται σε αγροκτηματα , , , , , , ,29 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,96 Κατασκευη ετοιμων κλωστοϋφαντουργικων ειδων, εκτος απο ενδυματα ,86 13

14 Κατασκευη αλλων υφαντουργικων προϊοντων π.δ.κ.α ,00 14 Κατασκευη ειδων ενδυσης Κατασκευη δερματινων ενδυματων ,26 Κατασκευη αλλων εξωτερικων ενδυματων ,99 Κατασκευη εσωρουχων ,57 Κατασκευη αλλων ενδυματων και εξαρτηματων ενδυσης ,04 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,12 15 Κατασκευη υποδηματων , Πριονισμα, πλανισμα και εμποτισμος ξυλου Κατασκευη αλλων ξυλουργικων προϊοντων οικοδομικης Κατασκευη ξυλινων εμπορευματοκιβωτιων Κατασκευη αλλων προϊοντων απο ξυλο, κατασκευη ειδων απο φελλο και ειδων καλαθοποιιας και σπαρτοπλεκτικης Κατασκευη κυματοειδους χαρτιου και χαρτονιου και εμπορευματοκιβωτιων απο χαρτι και χαρτονι Κατασκευη ειδων χαρτοπωλειου (χαρτικα) , , , , , ,67 Εκτυπωση εφημεριδων ,08 18 Εκτυπώσεις Αλλες εκτυπωτικες δραστηριοτητες ,45 Υπηρεσιες προεκτυπωσης και προεγγραφης μεσων Βιβλιοδετικες και συναφεις δραστηριοτητες , ,57 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων Παραγωγη αλλων μη μεταλλικων ορυκτων προϊοντων Παραγωγη αλλων οργανικων βασικων χημικων ουσιων Παραγωγη σαπουνιων και απορρυπαντικων, προϊοντων καθαρισμου και στιλβωσης Παραγωγη αρωματων και παρασκευασματων καλλωπισμου Παραγωγη αλλων χημικων προϊοντων π.δ.κ.α , , , ,67 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,42 Κατασκευη επισωτρων (ελαστικα οχηματων) και σωληνων απο καουτσουκ, αναγομωση και ανακατασκευη επισωτρων (ελαστικα οχηματων) απο καουτσουκ Κατασκευη πλαστικων ειδων συσκευασιας Κατασκευη αλλων πλαστικων προϊοντων , , ,10 Κατασκευη επιπεδου γυαλιου ,00 Μορφοποιηση και κατεργασια επιπεδου γυαλιου Κατασκευη τουβλων, πλακιδιων και λοιπων δομικων προϊοντων απο οπτη γη , ,50 Παραγωγη ασβεστη ,85 14

15 Κατασκευη δομικων προϊοντων απο σκυροδεμα ,87 Κατασκευη ετοιμου σκυροδεματος ,64 Κοπη, μορφοποιηση και τελικη επεξεργασια λιθων ,10 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,58 24 Χυτευση σιδηρου ,43 25 Κατασκευη μεταλλικων προϊοντων, με εξαιρεση τα μηχανηματα και τα ειδη εξοπλισμου Κατασκευη μεταλλικων σκελετων και μερων μεταλλικων σκελετων Κατασκευη μεταλλικων πορτων και παραθυρων Κατασκευη σωματων και λεβητων κεντρικης θερμανσης , , ,13 Μεταλλοτεχνια ,13 Κατασκευη αλλων μεταλλικων προϊοντων π.δ.κ.α ,64 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,85 Κατασκευη μηχανοκινητων οχηματων , Κατασκευη αλλων μερων και εξαρτηματων για μηχανοκινητα οχηματα Ναυπηγηση πλοιων και πλωτων κατασκευων Κατασκευη επιπλων για γραφεια και , , ,33 Κατασκευη αλλων επιπλων ,57 Αλλες μεταποιητικες δραστηριοτητες π.δ.κ.α ,46 Επισκευη μεταλλικων προϊοντων ,09 Επισκευη ηλεκτρικου εξοπλισμου ,67 33 Επισκευη και συντηρηση πλοιων και σκαφων Εγκατασταση βιομηχανικων μηχανηματων και εξοπλισμου , ,38 35 Εμποριο ηλεκτρικου ρευματος ,33 37 Επεξεργασια λυματων ,14 Συλλογη μη επικινδυνων αποβλητων ,15 38 Επεξεργασια και διαθεση μη επικινδυνων αποβλητων ,46 Αποσυναρμολογηση παλαιων ειδων ,74 Ανακτηση διαλεγμενου υλικου , Εργα πολιτικου μηχανικου Κατασκευη κτιριων για κατοικιες και μη Κατασκευη δρομων και αυτοκινητοδρομων Κατασκευη κοινωφελων εργων τηλεπικοινωνιων Κατασκευη υδραυλικων και λιμενικων εργων , , , ,12 Κατασκευη αλλων εργων πολιτικου μηχανικου π.δ.κ.α ,70 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,51 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες Κατεδαφισεις ,70 Προετοιμασια εργοταξιου ,37 Ηλεκτρικες εγκαταστασεις ,72 15

16 Αλλες κατασκευαστικες εγκαταστασεις ,50 Επιχρισεις κονιαματων ,19 Ξυλουργικες εργασιες ,20 Επενδυσεις δαπεδων και τοιχων ,09 Αλλες κατασκευαστικες εργασιες ολοκληρωσης και τελειωματος Αλλες εξειδικευμενες κατασκευαστικες δραστηριοτητες π.δ.κ.α , ,77 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , Χονδρικο και λιανικο εμποριο, επισκευη μηχανοκινητων οχηματων και μοτοσυκλετων Χονδρικο εμποριο, εκτος απο το εμποριο μηχανοκινητων οχηματων και μοτοσυκλετων Πωληση αυτοκινητων και ελαφρων μηχανοκινητων οχηματων Συντηρηση και επισκευη μηχανοκινητων οχηματων Χονδρικο εμποριο μερων και εξαρτηματων μηχανοκινητων οχηματων Λιανικο εμποριο μερων και εξαρτηματων μηχανοκινητων οχηματων Πωληση, συντηρηση και επισκευη μοτοσικλετων και των μερων και εξαρτηματων τους , , , , ,17 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,92 Εμπορικοι αντιπροσωποι που μεσολαβουν στην πωληση γεωργικων πρωτων υλων, ζωντων ζωων, κλωστοϋφαντουργικων πρωτων υλων και ημιτελων προϊοντων Εμπορικοι αντιπροσωποι που μεσολαβουν στην πωληση καυσιμων, μεταλλευματων, μεταλλων και βιομηχανικων χημικων προϊοντων Εμπορικοι αντιπροσωποι που μεσολαβουν στην πωληση ξυλειας και οικοδομικων υλικων Εμπορικοι αντιπροσωποι που μεσολαβουν στην πωληση μηχανηματων, βιομηχανικου εξοπλισμου, πλοιων και αεροσκαφων Εμπορικοι αντιπροσωποι που μεσολαβουν στην πωληση κλωστοϋφαντουργικων προϊοντων, ενδυματων, γουναρικων, υποδηματων και δερματινων προϊοντων Εμπορικοι αντιπροσωποι που μεσολαβουν στην πωληση τροφιμων, ποτων και καπνου Εμπορικοι αντιπροσωποι ειδικευμενοι στην πωληση αλλων συγκεκριμενων προϊοντων Εμπορικοι αντιπροσωποι που μεσολαβουν στην πωληση διαφορων ειδων Χονδρικο εμποριο σιτηρων, σπορων και ζωοτροφων Χονδρικο εμποριο λουλουδιων και φυτων , , , , , , , , , ,11 Χονδρικο εμποριο ζωντων ζωων ,00 Χονδρικο εμποριο φρουτων και λαχανικων ,04 16

17 Χονδρικο εμποριο κρεατος και προϊοντων κρεατος Χονδρικο εμποριο γαλακτοκομικων προϊοντων, αβγων και βρωσιμων ελαιων και λιπων , ,00 Χονδρικο εμποριο ποτων ,33 Χονδρικο εμποριο ζαχαρης, σοκολατας και ειδων ζαχαροπλαστικης Χονδρικο εμποριο καφε, τσαγιου, κακαο και μπαχαρικων Χονδρικο εμποριο ψαριων, καρκινοειδων και μαλακιων , , ,79 Χονδρικο εμποριο αλλων τροφιμων ,67 Μη ειδικευμενο χονδρικο εμποριο τροφιμων, ποτων και καπνου Χονδρικο εμποριο κλωστοϋφαντουργικων προϊοντων Χονδρικο εμποριο ενδυματων και υποδηματων Χονδρικο εμποριο ηλεκτρικων οικιακων συσκευων Χονδρικο εμποριο αρωματων και καλλυντικων Χονδρικο εμποριο φαρμακευτικων προϊοντων Χονδρικο εμποριο επιπλων, χαλιων και φωτιστικων Χονδρικο εμποριο γραφικης υλης και χαρτικων ειδων, βιβλιων, περιοδικων και εφημεριδων Χονδρικο εμποριο λοιπων ειδων οικιακης χρησης π.δ.κ.α. Χονδρικο εμποριο γεωργικων μηχανηματων, εξοπλισμου και προμηθειων Χονδρικο εμποριο αλλων μηχανηματων και εξοπλισμου Χονδρικο εμποριο στερεων, υγρων και αεριων καυσιμων και συναφων προϊοντων Χονδρικο εμποριο μεταλλων και μεταλλευματων Χονδρικο εμποριο ξυλειας, οικοδομικων υλικων και ειδων υγιεινης Χονδρικο εμποριο σιδηρικων, υδραυλικων ειδων και εξοπλισμου και προμηθειων για εγκαταστασεις θερμανσης Χονδρικο εμποριο αλλων ενδιαμεσων προϊοντων Χονδρικο εμποριο απορριμματων και υπολειμματων , , , , , , , , , , , , , , , , ,72 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,28 47 Λιανικο εμποριο, εκτος απο το εμποριο μηχανοκινητων οχηματων και μοτοσυκλετων Καταστηματα γενικων λιανικων πωλησεων και υπεραγορες (super market), στα οποια υπερισχυουν τα τροφιμα, τα ποτα η ο καπνος ,55 Παντοπωλεια ,93 Περιπτερα ,44 17

18 Αλλο λιανικο εμποριο σε μη ειδικευμενα Λιανικο εμποριο φρουτων και λαχανικων σε ειδικευμενα Λιανικο εμποριο κρεατος και προϊοντων κρεατος σε ειδικευμενα Λιανικο εμποριο ψαριων, καρκινοειδων και μαλακιων σε ειδικευμενα Λιανικο εμποριο ψωμιου, αρτοσκευασματων και λοιπων ειδων αρτοποιιας και ζαχαροπλαστικης σε ειδικευμενα Λιανικο εμποριο ποτων σε ειδικευμενα Λιανικο εμποριο προϊοντων καπνου σε ειδικευμενα Λιανικο εμποριο αλλων τροφιμων σε ειδικευμενα Λιανικο εμποριο καυσιμων κινησης σε ειδικευμενα Λιανικο εμποριο ηλεκτρονικων υπολογιστων, περιφερειακων μοναδων υπολογιστων και λογισμικου σε ειδικευμενα Λιανικο εμποριο τηλεπικοινωνιακου εξοπλισμου σε ειδικευμενα Λιανικο εμποριο εξοπλισμου ηχου και εικονας σε ειδικευμενα Λιανικο εμποριο κλωστοϋφαντουργικων προϊοντων σε ειδικευμενα Λιανικο εμποριο σιδηρικων, χρωματων και τζαμιων σε ειδικευμενα Λιανικο εμποριο χαλιων, κιλιμιων, και επενδυσεων δαπεδου και τοιχου σε ειδικευμενα Λιανικο εμποριο ηλεκτρικων οικιακων συσκευων σε ειδικευμενα Λιανικο εμποριο επιπλων, φωτιστικων και αλλων ειδων οικιακης χρησης σε ειδικευμενα Λιανικο εμποριο βιβλιων σε ειδικευμενα Λιανικο εμποριο εφημεριδων και γραφικης υλης σε ειδικευμενα Λιανικο εμποριο αθλητικου εξοπλισμου σε ειδικευμενα Λιανικο εμποριο παιχνιδιων καθε ειδους σε ειδικευμενα Λιανικο εμποριο ενδυματων σε ειδικευμενα , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,66 18

19 Λιανικο εμποριο υποδηματων και δερματινων ειδων σε ειδικευμενα Φαρμακευτικα ειδη σε ειδικευμενα Λιανικο εμποριο ιατρικων και ορθοπεδικων ειδων σε ειδικευμενα Λιανικο εμποριο καλλυντικων και ειδων καλλωπισμου σε ειδικευμενα Λιανικο εμποριο λουλουδιων, φυτων, σπορων και λιπασματων σε ειδικευμενα (ανθοπωλεια) Λιανικο εμποριο ζωων συντροφιας και σχετικων ζωοτροφων σε ειδικευμενα (pet shop) Λιανικο εμποριο ρολογιων και κοσμηματων σε ειδικευμενα Λιανικο εμποριο φωτογραφικων ειδων Λιανικο εμποριο οπτικων ειδων και ειδων ακριβειας Λιανικο εμποριο αναμνηστικων ειδων και ειδων λαϊκης τεχνης Λιανικο εμποριο λοιπων καινουργιων ειδων σε ειδικευμενα Λιανικο εμποριο τροφιμων, ποτων και καπνου σε υπαιθριους παγκους και αγορες Λιανικο εμποριο κλωστοϋφαντουργικων προϊοντων, ενδυματων και υποδηματων σε υπαιθριους παγκους και αγορες Λιανικο εμποριο αλλων ειδων σε υπαιθριους παγκους και αγορες Λιανικο εμποριο απο επιχειρησεις πωλησεων με αλληλογραφια η μεσω διαδικτυου Αλλο λιανικο εμποριο εκτος καταστηματων, υπαιθριων παγκων η αγορων , , , , , , , , , , , , , , , ,70 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,53 Υπεραστικες σιδηροδρομικες μεταφορες επιβατων Αστικες και προαστιακες χερσαιες μεταφορες επιβατων , ,98 49 Οδικές Μεταφορές Εκμεταλλευση ταξι ,45 Αλλες χερσαιες μεταφορες επιβατων π.δ.κ.α ,13 Οδικες μεταφορες εμπορευματων ,96 50 Πλωτες μεταφορες Υπηρεσιες μετακομισης ,14 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,04 Θαλασσιες και ακτοπλοϊκες μεταφορες εμπορευματων Εσωτερικες πλωτες μεταφορες εμπορευματων , ,26 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,25 19

20 51 Αεροπορικες μεταφορες επιβατων ,48 Δραστηριοτητες συναφεις με τις χερσαιες μεταφορες ,73 52 Διακινηση φορτιων ,83 Αλλες υποστηρικτικες προς τη μεταφορα δραστηριοτητες ,49 53 Ταχυδρομικες και ταχυμεταφορικες δραστηριοτητες Ταχυδρομικες δραστηριοτητες στο πλαισιο της υποχρεωσης παροχης καθολικης υπηρεσιας Αλλες ταχυδρομικες και ταχυμεταφορικες δραστηριοτητες , ,86 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,51 Ξενοδοχεια, μοτελ και παρομοια καταλυματα με εστιατοριο ,56 55 Καταλυματα 56 Δραστηριοτητες υπηρεσιων εστιασης Ξενοδοχεια, μοτελ και παρομοια καταλυματα χωρις εστιατοριο Καταλυματα διακοπων και αλλα καταλυματα συντομης διαμονης (εξαιρουνται οι ξενωνες νεοτητας και τα ορεινα καταφυγια) Χωροι κατασκηνωσης, εγκαταστασεις για οχηματα αναψυχης και ρυμουλκουμενα οχηματα , , ,16 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,65 Δραστηριοτητες υπηρεσιων εστιατοριων Δραστηριοτητες υπηρεσιων ζαχαροπλαστειων Δραστηριοτητες υπηρεσιων κινητων μοναδων εστιασης (καντινες) Δραστηριοτητες μοναδων εστιασης για φαγητο αμεσης καταναλωσης και παρομοιες υπηρεσιες Δραστηριοτητες υπηρεσιων τροφοδοσιας για εκδηλωσεις , , , , ,26 Αλλες υπηρεσιες εστιασης ,26 Μπαρ και καφε-μπαρ ,38 Καφενεια (περιλαμβανονται και οι καφετεριες) Νυχτερινα κεντρα και αλλα κεντρα διασκεδασεως , ,47 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,99 58 Εκδοση εφημεριδων ,79 59 Δραστηριοτητες προβολης κινηματογραφικων ταινιων ,61 Ηχογραφησεις και μουσικες εκδοσεις , Τηλεπικοινωνιες Ραδιοφωνικες εκπομπες ,08 Τηλεοπτικος προγραμματισμος και τηλεοπτικες εκπομπες Ενσυρματες τηλεπικοινωνιακες δραστηριοτητες Ασυρματες τηλεπικοινωνιακες δραστηριοτητες Αλλες τηλεπικοινωνιακες δραστηριοτητες , , , ,79 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,32 20

21 62 Δραστηριότητες προγραμματισμ ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβούλων και συναφείς δραστηριότητες Δραστηριοτητες προγραμματισμου ηλεκτρονικων συστηματων Δραστηριοτητες παροχης συμβουλων σχετικα με τους ηλεκτρονικους υπολογιστες , ,26 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,88 64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία Δραστηριοτητες κεντρικων τραπεζων ,29 Αλλοι οργανισμοι νομισματικης διαμεσολαβησης Δραστηριοτητες εταιρειων χαρτοφυλακιου , ,33 Χρηματοδοτικη μισθωση (leasing) ,33 Αλλες πιστωτικες δραστηριοτητες ,45 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , Ασφαλειες ζωης ,20 Ασφαλειες εκτος απο τις ασφαλειες ζωης ,96 Διαχειριση χρηματαγορων ,00 Δραστηριοτητες σχετικα με συναλλαγες συμβασεων χρεογραφων και αγαθων Δραστηριοτητες ασφαλιστικων πρακτορων και μεσιτων , ,86 68 Μεσιτικα γραφεια ακινητων , Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες Δραστηριοτητες λογιστικης, τηρησης βιβλιων και λογιστικου ελεγχου παροχη φορολογικων συμβουλων Δραστηριοτητες παροχης επιχειρηματικων συμβουλων και αλλων συμβουλων διαχειρισης , ,32 Δραστηριοτητες αρχιτεκτονων ,52 Τεχνικες δοκιμες και αναλυσεις ,63 Διαφημιστικα γραφεια ,33 Ερευνα αγορας και δημοσκοπησεις ,96 Δραστηριοτητες ειδικευμενου σχεδιου ,35 Φωτογραφικες δραστηριοτητες ,14 Αλλες επαγγελματικες, επιστημονικες και τεχνικες δραστηριοτητες π.δ.κ.α ,50 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,09 77 Ενοικιαση και εκμισθωση αυτοκινητων και ελαφρων μηχανοκινητων οχηματων ,07 Ενοικιαση και εκμισθωση φορτηγων ,00 Ενοικιαση και εκμισθωση ειδων αναψυχης και αθλητικων ειδων , Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας Δραστηριοτητες ταξιδιωτικων πρακτορειων Δραστηριοτητες γραφειων οργανωμενων ταξιδιων Δραστηριοτητες παροχης ιδιωτικης προστασιας Δραστηριοτητες υπηρεσιων συστηματων προστασιας , , , ,67 21

22 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,77 Γενικος καθαρισμος κτιριων ,65 81 Αλλες δραστηριοτητες καθαρισμου ,35 Δραστηριοτητες υπηρεσιων τοπιου , Αναπαραγωγη φωτοτυπιων, προετοιμασια εγγραφων και αλλες ειδικευμενες δραστηριοτητες γραμματειακης υποστηριξης Δραστηριοτητες τηλεφωνικων κεντρων , ,18 Δραστηριοτητες συσκευασιας ,55 Αλλες δραστηριοτητες παροχης υπηρεσιων προς τις επιχειρησεις π.δ.κ.α ,33 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,13 Γενικες δραστηριοτητες δημοσιας διοικησης Δραστηριοτητες υποχρεωτικης κοινωνικης ασφαλισης , ,92 Προσχολικη εκπαιδευση ,90 Πρωτοβαθμια εκπαιδευση ,18 Γενικη δευτεροβαθμια εκπαιδευση ,33 85 Εκπαιδευση Μεταδευτεροβαθμια μη τριτοβαθμια εκπαιδευση Τριτοβαθμια Ανωτατη Εκπαιδευση - Ανωτατα Εκπαιδευτικα Ιδρυματα (ΑΕΙ) Αθλητικη και ψυχαγωγικη εκπαιδευση , , ,14 Πολιτιστικη εκπαιδευση ,72 Δραστηριοτητες σχολων οδηγων ,67 Φροντιστηρια ξενων γλωσσων ,64 Φροντιστηρια για μαθητες και σπουδαστες Λοιπες σχολες και κεντρα εκπαιδευσης π.δ.κ.α. Εκπαιδευτικες υποστηρικτικες δραστηριοτητες , , ,55 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,09 Νοσοκομειακες δραστηριοτητες ,18 Δραστηριοτητες ασκησης γενικων ιατρικων επαγγελματων , Δραστηριοτητες ανθρωπινης υγειας Δραστηριότητες βοήθειας κατ' οίκον Δραστηριοτητες ασκησης ειδικων ιατρικων επαγγελματων Δραστηριοτητες ασκησης οδοντιατρικων επαγγελματων Αλλες δραστηριοτητες ανθρωπινης υγειας , , ,45 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,77 Δραστηριοτητες αποκλειστικου (-ης) νοσοκομου κατ οικον Δραστηριοτητες αποκλειστικου (-ης) νοσοκομου κατ οικον για ηλικιωμενους και ατομα με αναπηρια , ,79 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,32 22

23 88 90 Δραστηριοτητες βρεφονηπιακων και παιδικων σταθμων Αλλες δραστηριοτητες κοινωνικης μεριμνας χωρις παροχη καταλυματος π.δ.κ.α. Υποστηρικτικες δραστηριοτητες για τις τεχνες του θεαματος , , ,66 92 Τυχερα παιχνιδια και στοιχηματα ,62 Εκμεταλλευση αθλητικων εγκαταστασεων ,72 93 Αθλητικες δραστηριοτητες και δραστηριοτητες διασκεδασης και ψυχαγωγιας Δραστηριοτητες αθλητικων ομιλων ,34 Εγκαταστασεις γυμναστικης ,94 Αλλες αθλητικες δραστηριοτητες ,68 Δραστηριοτητες παρκων αναψυχης και αλλων θεματικων παρκων Αλλες δραστηριοτητες διασκεδασης και ψυχαγωγιας , ,70 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , Αλλες δραστηριοτητες παροχης προσωπικων υπηρεσιων Δραστηριοτητες επιχειρηματικων και εργοδοτικων οργανωσεων Δραστηριοτητες θρησκευτικων οργανωσεων Δραστηριοτητες αλλων οργανωσεων π.δ.κ.α. Επισκευη συσκευων οικιακης χρησης και εξοπλισμου σπιτιου και κηπου Επιδιορθωση υποδηματων και δερματινων ειδων Πλυσιμο και (στεγνο) καθαρισμα κλωστοϋφαντουργικων και γουνινων προϊοντων Δραστηριοτητες κομμωτηριων, κουρειων και κεντρων αισθητικης Δραστηριοτητες γραφειων κηδειων και συναφεις δραστηριοτητες Δραστηριοτητες σχετικες με τη φυσικη ευεξια Αλλες δραστηριοτητες παροχης προσωπικων υπηρεσιων π.δ.κ.α , , , , , , , , , ,66 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,44 99 Δραστηριοτητες ετεροδικων οργανισμων και φορεων ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,03 Στον Πίνακα VΙΙ, καταγράφονται οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας (κατά διψήφιο ΣΤΑΚΟΔ 2008), που εντοπίστηκαν περιπτώσεις αδήλωτης εργασίας κατά το μήνα Οκτώβριο

24 ΚΩΔ. ΚΛΑΔΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ VΙΙ ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕ ΝΩΝ ΑΔΗΛΩΤΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΑΔΗΛΩΤΩΝ 56 Δραστηριοτητες υπηρεσιων εστιασης ,14 14 Κατασκευη ειδων ενδυσης , Λιανικο εμποριο, εκτος απο το εμποριο μηχανοκινητων οχηματων και μοτοσυκλετων Χονδρικο εμποριο, εκτος απο το εμποριο μηχανοκινητων οχηματων και μοτοσυκλετων , ,41 96 Αλλες δραστηριοτητες παροχης προσωπικων υπηρεσιων ,97 93 Αθλητικες δραστηριοτητες και δραστηριοτητες διασκεδασης και ψυχαγωγιας ,00 10 Βιομηχανια τροφιμων ,59 55 Καταλυματα ,10 85 Εκπαιδευση ,64 45 Χονδρικο και λιανικο εμποριο, επισκευη μηχανοκινητων οχηματων και μοτοσυκλετων ,70 58 Εκδοτικες δραστηριοτητες ,10 59 Παραγωγη κινηματογραφικων ταινιων, βιντεο και τηλεοπτικων προγραμματων, ηχογραφησεις και μουσικες εκδοσεις ,00 18 Εκτυπωσεις και αναπαραγωγη προεγγεγραμμενων μεσων ,84 81 Δραστηριοτητες παροχης υπηρεσιων σε κτιρια και εξωτερικους χωρους ,29 32 Αλλες μεταποιητικες δραστηριοτητες ,11 79 Δραστηριοτητες ταξιδιωτικων πρακτορειων, γραφειων οργανωμενων ταξιδιων και αλλων υπηρεσιων κρατησεων και ,79 συναφεις δραστηριοτητες 73 Διαφημιση και ερευνα αγορας ,00 92 Τυχερα παιχνιδια και στοιχηματα ,33 49 Χερσαιες μεταφορες και μεταφορες μεσω αγωγων ,86 16 Βιομηχανια ξυλου και κατασκευη προϊοντων απο ξυλο και φελλο, εκτος απο επιπλα, κατασκευη ειδων καλαθοποιιας και ,00 σπαρτοπλεκτικης 88 Δραστηριοτητες κοινωνικης μεριμνας χωρις παροχη καταλυματος ,30 22 Κατασκευη προϊοντων απο ελαστικο (καουτσουκ) και πλαστικες υλες ,50 20 Παραγωγη χημικων ουσιων και προϊοντων ,00 52 Αποθηκευση και υποστηρικτικες προς τη μεταφορα δραστηριοτητες ,54 53 Ταχυδρομικες και ταχυμεταφορικες δραστηριοτητες ,34 86 Δραστηριοτητες ανθρωπινης υγειας ,68 25 Κατασκευη μεταλλικων προϊοντων, με εξαιρεση τα μηχανηματα και τα ειδη εξοπλισμου ,27 01 Φυτικη και ζωικη παραγωγη, θηρα και συναφεις δραστηριοτητες ,00 17 Χαρτοποιια και κατασκευη χαρτινων προϊοντων ,53 80 Δραστηριοτητες παροχης προστασιας και ερευνας ,33 90 Δημιουργικες δραστηριοτητες, τεχνες και διασκεδαση ,33 82 Διοικητικες δραστηριοτητες γραφειου, γραμματειακη υποστηριξη και αλλες δραστηριοτητες παροχης υποστηριξης προς τις ,09 επιχειρησεις 37 Επεξεργασια λυματων ,69 77 Δραστηριοτητες ενοικιασης και εκμισθωσης ,00 23 Παραγωγη αλλων μη μεταλλικων ορυκτων προϊοντων ,33 43 Εξειδικευμενες κατασκευαστικες δραστηριοτητες ,56 64 Δραστηριοτητες χρηματοπιστωτικων υπηρεσιων, με εξαιρεση τις ασφαλιστικες δραστηριοτητες και τα συνταξιοδοτικα ταμεια ΣΥΝΟΛΟ , ,55 24

25 Στο Διάγραμμα IV, παρουσιάζονται οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους εντοπίστηκε ο μεγαλύτερος αριθμός αδήλωτων εργαζομένων κατά το μήνα Οκτώβριο ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙV Στο Διάγραμμα V, παρουσιάζονται τα ποσοστά αδήλωτης εργασίας και τα ποσά επιβληθέντων προστίμων σε επιχειρήσεις που απασχολούσαν αδήλωτους εργαζόμενους, κατά το διάστημα Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2014 στα πλαίσια των εστιασμένων ελέγχων, σε όλες τις τουριστικές περιοχές της χώρας. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ V 25

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας 2008 έκδοση αναθεωρημένη, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1893/20.12.2006 (Α.Υ.Ο.Ο. 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ. 1133/6.10.2008, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.2: «ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ». Σεπτέμβριος 2014 Εμπορικό κέντρο Θεσσαλονίκης

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.2: «ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ». Σεπτέμβριος 2014 Εμπορικό κέντρο Θεσσαλονίκης ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.2: «ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1048 4 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 3137/191/Φ.15 Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας στην εφαρμογή του Νομοθετικού πλαισίου για την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία

Η συμβολή του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας στην εφαρμογή του Νομοθετικού πλαισίου για την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία Η συμβολή του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας στην εφαρμογή του Νομοθετικού πλαισίου για την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία Ελένη Ζωγράφου Δρ. Βιολόγος Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας & Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Κομοτηνής στα πλαίσια του Έργου LA-GrBg-EnergyNet

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Κομοτηνής στα πλαίσια του Έργου LA-GrBg-EnergyNet Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Κομοτηνής στα πλαίσια του Έργου LA-GrBg-EnergyNet Ενεργειακό Θεματικό Δίκτυο ΟΤΑ της ελληνοβουλγαρικής διασυνοριακής περιοχής Απρίλιος 2014 ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ «ISEDENET/SOUTH EAST» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ «ISEDENET/SOUTH EAST» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ «ISEDENET/SOUTH EAST» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, 2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το αντικείμενο της μελέτης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση.

Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3299 (ΦΕΚ Α 261/23.12.2004) Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση. Ευθείες ιατάξεις: *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά την παρ.15 άρθρου 20 Ν.4146/2013,ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980)

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980) ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980) Επιμέλεια: Δαΐκου Αφροδίτη, Δήμου Αφροδίτη Αθήνα, Οκτώβριος 2001 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3, Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

(Σε εκατοµµύρια ευρώ. Σε τρέχουσες τιµές)

(Σε εκατοµµύρια ευρώ. Σε τρέχουσες τιµές) 1.2 Οικονοµική φυσιογνωµία 1.2.1.α Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 1.2.1.α.1 Συνολικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία για την εξέλιξη του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος στην υτική Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» «Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» Στοιχεία και Αριθµοί «Το Πρόγραμμα ενισχύει, μέσω επιχορήγησης, την ίδρυση επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών, που επιδιώκουν να μετατρέψουν μια καινοτόμο

Διαβάστε περισσότερα

Η εποπτεία της τουριστικής δραστηριότητας μέσω αποκεντρωμένων μονάδων διοίκησης τουρισμού. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του ΕΟΤ

Η εποπτεία της τουριστικής δραστηριότητας μέσω αποκεντρωμένων μονάδων διοίκησης τουρισμού. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του ΕΟΤ e -Journal of Science & Technology (e-jst) 83 Η εποπτεία της τουριστικής δραστηριότητας μέσω αποκεντρωμένων μονάδων διοίκησης τουρισμού. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του ΕΟΤ Δρ. Μυλωνόπουλος, Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 00000000-10551 ΕΛΕΝΗ-ΑΜΑΛΙΑ ΕΛΛΑΤΟΛΑ - ΝΤΑΙΑΝΑ ΤΖΑΡΑΝΤΑΤ ΟΕ ΓΟΥΝΑΡΗ 49 2108820553(ΛΟΓ.) Έλλειψη δραστηριότητας Σελίδα 1 Έλλειψη δραστηριότητας, λόγω µη δραστηριοποίησης µέχρι σήµερα ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Παρεμβάσεων και Εφαρμογή Μέτρων και Πολιτικών για την Περιβαλλοντική Αναβάθμιση της Νέας Σμύρνης

Μελέτη Παρεμβάσεων και Εφαρμογή Μέτρων και Πολιτικών για την Περιβαλλοντική Αναβάθμιση της Νέας Σμύρνης Δ Η Μ Ο Σ Ν Ε Α Σ Σ Μ Υ Ρ Ν Η Σ Μελέτη Παρεμβάσεων και Εφαρμογή Μέτρων και Πολιτικών για την Περιβαλλοντική Αναβάθμιση της Νέας Σμύρνης Α ΦΑΣΗ Έκθεση Περιβαλλοντικής Αποτίμησης Ιούλιος 2009 ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Δ.Τσαλέμης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER PLAN) / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS PLAN) ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα / /2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ -Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Αρ. Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2015

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθμ.πρωτ: 55119/8.7.2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3529 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 170 5 Αυγούστου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3996 Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Στο κεφάλαιο Γ παρουσιάζονται οι ανάγκες κατάρτισης, για κάθε νοµό ξεχωριστά.

Στο κεφάλαιο Γ παρουσιάζονται οι ανάγκες κατάρτισης, για κάθε νοµό ξεχωριστά. EUROPEAN UNION European Social Fund Article 6 Innovative Measures (Ολοκληρωµένη Στρατηγική για την προώθηση της απασχόλησης στην Περιφέρεια υτικής Ελλάδας) ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Νο : DELIVERABLE No : ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣHΣ 1974-2011

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣHΣ 1974-2011 Δημήτριος Γ. Σιούφας ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣHΣ 1974-2011 ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣHΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΑΘΗΝΑ 2012 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΣΙΟΥΦΑΣ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

TA 71 ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

TA 71 ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ TA 71 ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΟΚΑΝΑ / ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Στοιχεία του ΕΚΤΕΠΝ για το 2009 Η πρόληψη της ουσιοεξάρτησης στην Ελλάδα υλοποιείται κυρίως από το πανελλαδικό δίκτυο των 71, καλύπτοντας τις 13 περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 16/07/2014 Αρ. Πρωτ: 660/6/41612 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στο πλαίσιο του Υποέργου 1 των Πράξεων με τίτλο: «Κέντρα Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ: ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.ibe.gr 11 Tsami Karatassu, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1030 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας: 101 87 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα