ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ"

Transcript

1 ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ: ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ Α.Ε.Ε.Χ. ΤΗΣ ΤO ΙΟΙΚΗΤΙΚO ΣΥΜΒΟΥΛΙO ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΕΚΡΙΝE ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.. 348/1985 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2002

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ... 5 Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 6 Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη της Απορροφούσας ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη της Απορροφούσας ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη της Απορροφούµενης ΑΣΠΙΣ Α.Ε.Ε.Χ Συνοπτικά Συνενωµένα Οικονοµικά Μεγέθη της (νέας) ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α Συνοπτικά Συνενωµένα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη της (νέας) ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α I. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Στοιχεία για την σύνταξη του Ενηµερωτικού ελτίου Στοιχεία για τον Τακτικό Έλεγχο Στοιχεία για τον Φορολογικό Έλεγχο Βεβαιώσεις Υπουργείου Ανάπτυξης Στοιχεία για τον Τακτικό Έλεγχο της απορροφούµενης Στοιχεία για τον Φορολογικό Έλεγχο της Απορροφούµενης Αναµόρφωση Αποτελεσµάτων και Ιδίων Κεφαλαίων II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Γενικά Όροι της Συγχώνευσης Προϋπάρχοντες δεσµοί µεταξύ των Εταιριών Οι λόγοι για τη συγχώνευση Απορρέουσες ωφέλειες Μέθοδος για τον καθορισµό της Σχέσης Ανταλλαγής των µετοχών ιαδικασία ιάθεσης των Νέων Μετόχων απάνες Συγχώνευσης Χρήση κεφαλαίων προηγούµενης αύξησης της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α Άδειες Υπουργείου Ανάπτυξης III. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Γενικά Φορολογία Μερισµάτων IV. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Χρηµατιστηριακά στοιχεία της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α Χρηµατιστηριακά στοιχεία της ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ V...ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ Γενικές Πληροφορίες Αντικείµενο Εργασιών της απορροφώσας µετά την συγχώνευση Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία - Εγγυήσεις και Εµπράγµατες Ασφάλειες Μετοχικό Κεφάλαιο Ίδια κεφάλαια Λογιστική Αξία Μετοχής Μέτοχοι ιοίκηση - ιεύθυνση Εταιρίας Συµµετοχές των Μελών του.σ. και των Κυρίων Μετόχων στο ιοικητικό Συµβούλιο και το Μετοχικό Κεφάλαιο άλλων Εταιριών Ανθρώπινο υναµικό Οργανόγραµµα της εταιρίας µετά την Συγχώνευση Συνενωµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Συνενωµένες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Προβλέψεις Αποτελεσµάτων Σελίδα 2

3 14.Μακροχρόνιοι Στόχοι και Προοπτικές της Νέας Εταιρίας Μερισµατική Πολιτική VΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑ ΟΥ Γενικά στοιχεία κλάδου Ανταγωνισµός Θέση της Εταιρίας στον κλάδο Προοπτικές εξέλιξης της αγοράς VII. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α Γενικές Πληροφορίες Σύντοµο Ιστορικό Κοινωνική και Πολιτιστική Προσφορά Αντικείµενο Εργασιών - Κύριοι Ασφαλιστικοί Κλάδοι Προώθηση Πωλήσεων Γεωγραφική Κατανοµή Γραφείων Πωλήσεων ανά Περιφέρεια στην Ελλάδα Προβολή και επικοινωνία Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία - Εγγυήσεις και Εµπράγµατες Ασφάλειες Πληροφοριακά Συστήµατα και Μηχανογραφικός Εξοπλισµός Αξία των Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων Εγγυητικές Επιστολές Εξέλιξη µετοχικού κεφαλαίου Ιδία Κεφάλαια Λογιστική Αξία Μετοχής Μέτοχοι ιοίκηση ιεύθυνση Εταιρίας Ανθρώπινο υναµικό Επενδύσεις της Εταιρίας για την περίοδο Οργανόγραµµα της εταιρίας πριν την Συγχώνευση VIII. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑΣ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α ραστηριότητα Εξέλιξη Εργασιών - Αποτελεσµάτων ιάθεση των προ αποσβέσεων κερδών Ανάλυση οικονοµικής κατάστασης Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Χρήσεων Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων Ταµειακές Ροές Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµειακών Ροών Ενοποιηµένα Οικονοµικά Στοιχεία Ενοποιηµένοι Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Χρήσεων Ανάλυση Οικονοµικής Κατάστασης Α Τριµήνου ΙΧ. ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ Εταιρίες στις Οποίες Συµµετέχει Η Εκδότρια Εταιρία Με Ποσοστό Άνω Του 50% (Θυγατρικές Εταιρίες) Συγγενείς Εταιρίες Εταιρίες Λοιπού Συµµετοχικού Ενδιαφέροντος Εταιρίες Στις Οποίες Συµµετέχουν Οι Κύριοι Μέτοχοι Και Τα Μέλη Του.Σ. της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α Εταιρίες που συµµετέχουν στην Απορροφώσα Εταιρία ιεταιρικές Συναλλαγές Χ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦOYΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΠΙΣ Α.Ε.Ε.Χ Γενικές Πληροφορίες - Ιστορικό Εγκαταστάσεις Και Ακίνητη Περιουσία Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου Ίδια Κεφαλαία Λογιστική Αξία Μετοχής Μέτοχοι ιοίκηση Οργανόγραµµα Της Απορροφούµενης Εταιρίας Προσωπικό της Απορροφούµενης Εταιρίας Σελίδα 3

4 9. Εσωτερικός Έλεγχος Επενδυτική Πολιτική της Εταιρίας Επενδυτικοί Κίνδυνοι Επιτροπή Επενδύσεων Θεµατοφύλακας της Απορροφούµενης Συµβάσεις της Εταιρίας µε Τρίτους Έλεγχος Οικονοµικών Καταστάσεων Συµµετοχές Των Μελών Του.Σ. Και Των Κυρίων Μετόχων Της ΑΣΠΙΣ Α.Ε.Ε.Χ. Στο Μετοχικό Κεφάλαιο ή / στη ιοίκηση Άλλων Εταιριών XI. ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦOYΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΣΠΙΣ Α.Ε.Ε.Χ Ανάλυση Αποτελεσµάτων Χρήσης Πρόσοδοι Χαρτοφυλακίου ιάθεση Αποτελεσµάτων Ισολογισµός Χρήσεων XII. ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦOYΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΣΠΙΣ Α.Ε.Ε.Χ Θυγατρικές Εταιρείες Συγγενείς Εταιρίες Εταιρίες Λοιπού Συµµετοχικού ενδιαφέροντος Εταιρείες που Συµµετέχουν στην Εκδότρια Εταιρεία Εταιρείες στις οποίες Συµµετέχουν οι Κύριοι Μέτοχοι ή και τα Μέλη του.σ. της Εταιρίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Σελίδα 4

5 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αναφορά στην αποτίµηση των συγχωνευόµενων εταιριών για τον καθαρισµό ανταλλαγής των µετοχών παρατίθεται στο κεφάλαιο «Μέθοδος για τον καθορισµό της Σχέσης Ανταλλαγής των µετοχών» (σελίδα 55 του ενηµερωτικού δελτίου). Σελίδα 5

6 Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο αφορά τη συγχώνευση των εταιριών (α) ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. (β) ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. δη απορροφήσεως της τελευταίας (στο εξής η «Απορροφούµενη εταιρία») από την πρώτη (στο εξής η «Απορροφώσα εταιρία»). Η συγχώνευση των δύο εταιριών θα γίνει µε ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώσας µε αυτά της Απορροφούµενης εταιρίας, όπως αυτά εµφανίζονται στον αντίστοιχο ισολογισµό µετασχηµατισµού της 15ης εκεµβρίου Τα στοιχεία αυτά ενεργητικού και παθητικού της Απορροφούµενης θα µεταφερθούν ως στοιχεία Ισολογισµού της Απορροφώσας. Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Εταιριών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ και ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ, που συνήλθαν στις , ενέκριναν το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης των δύο Εταιριών µε απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Εφεξής, για αποφυγή συγχύσεων, το ενισχυµένο νοµικό πρόσωπο που προέκυψε µετά τη συγχώνευση θα αναφέρεται ως η «(νέα) Εταιρία». Η συγχώνευση έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 68 έως και 77 του κ.ν. 2190/1920 του ν.δ. 400/1970, όπως ισχύουν. Στις καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών η υπ αριθµόν Κ3-3840/ απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης µε την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση των ανωνύµων εταιριών «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» µε αριθµό ΜΑΕ 12858/05/Β/86/38 και «ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» µε αριθµό ΜΑΕ 31297/06/Β/94/15, µε απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύµφωνα µε τις από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων τους, τις διατάξεις των άρθρων του Κ.Ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93 και την 15263/ πράξη του Συµβολαιογράφου Αθηνών Σωκράτη Αχιλλέα Κωτσάκη. Για την ανωτέρω συγχώνευση δεν απαιτούνται άλλες άδειες εκτός από αυτή του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το µετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούσας Εταιρίας πριν τη συγχώνευση ανερχόταν στο ποσό των δρχ ,5 δρχ ή ευρώ διαιρούµενο 340,75 δρχ. ή 1 ευρώ έκαστη. Το µετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας µετά τη συγχώνευση θα αυξηθεί κατά το εισφερόµενο ποσό του µετοχικού κεφαλαίου της απορροφούµενης ήτοι κατά το ποσό των δρχ ή ευρώ, και έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας θα ανέλθει στο ποσό των ,5 δρχ ή ευρώ. Επίσης, λόγω της κατά νόµο υποχρεώσεως της απορροφούσας εταιρίας να προβεί σε κεφαλαιοποίηση του αποθεµατικού από την αναπροσαρµογή αξίας παγίων (ν.2065/1992) θα πραγµατοποιηθεί αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της απορροφούσας εταιρίας κατά το ποσό των ,5 δρχ ή ευρώ µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικού από αναπροσαρµογή παγίων και µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής της απορροφούσας. Έτσι, η ονοµαστική αξία εκάστης µετοχής της απορροφούσας εταιρίας µετά τη συγχώνευση και την κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών θα αυξηθεί από 340,75 δρχ ή 1 ευρώ σε 804,71 δρχ ή 2,36 ευρώ. Εποµένως, το µετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας µετά τη συγχώνευση και την κεφαλαιοποίηση θα ανέλθει σε δρχ ή ευρώ διαιρούµενο σε ονοµαστικές κοινές µετοχές, ονοµαστικής αξίας εκάστη 804,17 δρχ ή 2,36 ευρώ. Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει συνοπτικά τη µεταβολή που θα επέλθει στο µετοχικό κεφάλαιο και τον αριθµό των µετοχών της απορροφούσας εταιρίας ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. Μετοχικό κεφάλαιο πριν τη συγχώνευση Αριθµός µετοχών πριν τη συγχώνευση Εισφερόµενο κεφάλαιο λόγω συγχώνευσης Εισφερόµενο κεφάλαιο λόγω κεφαλαιοποίησης αποθεµατικών Σύνολο µετοχικού κεφαλαίου µετά τη συγχώνευση Αριθµός µετοχών µετά τη συγχώνευση Μονάδα διαπραγµάτευσης στο Χ.Α.Α. είναι ο τίτλος των 10 µετοχών Οι νέες µετοχές θα είναι σε άϋλη µορφή και θα δικαιούνται µέρισµα από τα κέρδη της χρήσης 2001 Ως δίκαιη και εύλογη σχέση ανταλλαγής των µετοχών κρίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 4, ν. 2166/93, η ακόλουθη αριθµητική σχέση: Σελίδα 6

7 G G Οι µέτοχοι της απορροφούσας θα ανταλλάξουν µία παλαιή µετοχή τους µε µία νέα µετοχή της απορροφούσας Οι µέτοχοι της απορροφούµενης θα ανταλλάξουν 1 παλαιά µετοχή τους µε 0, νέες µετοχές της απορροφούσας. Η κατά τα ανωτέρω σχέση ανταλλαγής προκύπτει µε βάση τις αποτιµήσεις και των δύο εταιριών που διενεργήθηκαν από την Εταιρία Deloitte & Touche Χατζηπαύλου, Σοφιανός, Καµπάνης ανώνυµος εταιρία, κατ εφαρµογή των διεθνών αποδεκτών µεθόδων αποτίµησης: α) δεικτών κεφαλαιαγοράς, β) συγκρίσιµων συναλλαγών, γ) αναπροσαρµοσµένης καθαρής θέσης, δ) χρηµατιστηριακής αξίας (κεφαλαιοποίηση), από τις οποίες προέκυψε σχέση αξιών µεταξύ της απορροφούσας και της απορροφούµενης 4, προς 1. Η Απορροφούσα Εταιρία υποχρεούται να πιστώσει λογαριασµού Σ.Α.Τ. των µετοχών της και των µετόχων της απορροφούµενης εταιρίας µέσω του κεντρικού αποθετηρίου Αξιών τις νέες µετοχές της βάσει των ως άνω σχέσεων ανταλλαγής. Οι µετοχές που θα παραδοθούν στους µετόχους της απορροφούµενης εταιρίας θα έχουν δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη της απορροφούσας εταιρίας για τη χρήση Ηµεροµηνίες σταθµοί στη διαδικασία της συγχώνευσης παρατίθεται στη συνέχεια: G Έναρξη των διαδικασιών συγχώνευσης µε απόφαση των.σ. των εταιριών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. και ΑΣΠΙΣ ΑΕΕΧ την G Έγκριση του ΣΣΣ και της Ειδικής Έκθεσης του Σ από τα.σ. των εταιριών ΑΣΠΙΣ ΑΕΕΧ και ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ G Ολοκλήρωση της αποτίµησης και δηµοσίευση την της έκθεσης G ηµοσίευσης της περίληψης του ΣΣΣ και των Ειδικών Εκθέσεων από τα Σ των ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ & ΑΣΠΙΣ ΑΕΕΧ την G Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων των εταιριών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α., ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. την G Έγκριση του ΣΣΣ από τις Ε.Γ.Σ. των ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. & ΑΣΠΙΣ ΑΕΕΧ καθώς και της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου και αντίστοιχης τροποποίησης του αντίστοιχου άρθρου του καταστατικού της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. G Καταχώρηση Έγκρισης Συγχώνευσης στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών την (Αρ. Απόφασης Κ3-3840/ ) G Έναρξη διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών την ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ Ο ορκωτός ελεγκτής κ. Κωνσταντίνος Βενέτης Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton, µετά από σχετική απόφαση του.σ. της Εταιρείας, συνέταξε την έκθεση πιστοποίησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούµενης «ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.» σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων Κ.Ν. 2190/1920, των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93 και µε ισολογισµό συγχώνευσης της 15/12/ Η παραπάνω έκθεση καταλήγει στο συµπέρασµα ότι, η Καθαρή Λογιστική Αξία των περιουσιακών στοιχείων της µετασχηµατιζόµενης επιχείρησης, µε την επωνυµία ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. ανέρχεται κατά την σε δρχ δεκαέξι δισεκατοµµύρια δέκα εκατοµµύρια επτακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες τριακόσιες είκοσι δρχ ( ,64) από τα οποία δρχ. ( ) αφορούν το «Κεφάλαιο», δρχ. ( ) αφορούν την «ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο» και δρχ. ( ) αφορούν τα «Αποτελέσµατα ζηµιές εις νέο». Παρακάτω παρουσιάζεται ο πίνακας αποτελεσµάτων της περιόδου καθώς και ο ισολογισµός µετασχηµατισµού της απορροφούµενης εταιρείας µε ηµεροµηνία : Σελίδα 7

8 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (ποσά σε ) Ακαθάριστα Εσοδα ιαχείρισης Χαρτοφυλακίου Πρόσοδοι Χαρτοφυλακίου Μείον: Ζηµίες από Αγοραπωλησίες Χρεωγράφων Μείον : απάνες ιαχείρισης Χαρτοφυλακίου Μικτά Αποτελέσµατα ζηµίες ιαχείρισης Χαρτοφυλακίου Μείον : Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας Ολικά Αποτελέσµατα ζηµίες ιαχείρισης Χαρτοφυλακίου ΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Πλέον: Έκτακτα και ανόργανα έσοδα Μείον: Έκτακτα και ανόργανα έξοδα Μείον: Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα ζηµίες Μείον :Σύνολο αποσβέσεων Πάγιων Στοιχείων Πλέον : Οι από αυτές ενσωµατ. στο Λειτ. Κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων Σηµειώσεις: * Στις απάνες ιαχείρισης και στα Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας συµπεριλαµβάνονται οι αποσβέσεις οι οποίες παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στο κονδύλι «Συνολικές Αποσβέσεις». Οι συνολικές αποσβέσεις κατανέµονται ως εξής : Συνολικές Αποσβέσεις (ποσά σε ευρώ) 2001 Αποσβέσεις Ενσωµατωµένες στις απάνες ιαχείρισης Αποσβέσεις Ενσωµατωµένες στα έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας Σύνολο Πρόσοδοι Χαρτοφυλακίου Οι πρόσοδοι χαρτοφυλακίου τη χρήση 2001 αυξήθηκαν σε από το 2000, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 91,08%. Η αύξηση αυτή οφείλεται τόσο στην αύξηση των εσόδων από µερίσµατα κατά 49% όσο και στην σηµαντική αύξηση της τάξης του 120% των εσόδων από τόκους. Η ανάλυση των προσόδων χαρτοφυλακίου τη χρήση 2001 παρουσιάζεται στον επόµενο πίνακα: Πρόσοδοι Χαρτοφυλακίου (ποσά σε ευρώ) 2001 Τόκοι Καταθέσεων Μερίσµατα Σύνολο Ζηµιές από Αγοραπωλησίες Χρεογράφων Οι ζηµιές χρεογράφων για τη χρήση 2001 µειώθηκαν κατά 53,19% και κατήλθαν σε από το Η ανάλυση των ζηµιών από αγοραπωλησίες χρεογράφων τη χρήση 2001 παρουσιάζεται στον επόµενο πίνακα: Ζηµιές από αγοραπωλησίες Χρεογράφων (ποσά σε ευρώ) 2001 Κέρδη από αγοραπωλησίες µετοχών Εταιριών εισηγµένων στο Χ.Α.Α Ζηµιές από αγοραπωλησίες µετοχών Εταιριών εισηγµένων σε χρηµατιστήρια του εξωτερικού Σύνολο «Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας και ιάθεσης» Σελίδα 8

9 Οι δαπάνες διαχείρισης χαρτοφυλακίου συµπεριλαµβανοµένων των αποσβέσεων αυξήθηκαν σε Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην επιβάρυνση των αποτελεσµάτων µε την ζηµίες από αποτίµηση των χρεογράφων του χαρτοφυλακίου κατά την χρήση 2001 ύψους Κατά την χρήση 2000 για το κονδύλι «Ζηµίες από αποτίµηση των χρεογράφων του χαρτοφυλακίου» είχαν εφαρµοστεί οι διατάξεις του Ν. 2874/2000. Η ανάλυση των δαπανών διαχείρισης χαρτοφυλακίου στη χρήση 2001 παρουσιάζεται στον επόµενο πίνακα: απάνες ιαχείρισης Χαρτοφυλακίου (ποσά σε ευρώ) 2001 Αµοιβές & Έξοδα Προσωπικού* Αµοιβές Τρίτων Παροχές Τρίτων Φόροι - Τέλη ιάφορα έξοδα Λοιπές απάνες διαχείρισης 842 Προβλέψεις Εκµετάλλευσης Αποσβέσεις συµπεριλαµβανόµενες στις δαπάνες διαχείρισης** Σύνολο * Τα κονδύλια αυτά επιµερίζονται 50% στις απάνες ιαχείρισης και 50% στα Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας ** Οι αποσβέσεις οι οποίες συµπεριλαµβάνονται στις απάνες ιαχείρισης αφορούν κυρίως αποσβέσεις των ζηµιών από αποτίµηση του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας την 31/12/2000 µετά τον συµψηφισµό των αρνητικών υπεραξιών της χρήσης 2000 µε το Ειδικό Αποθεµατικό του Ν. 1969/91, ύψους ευρώ. Καθαρά Αποτελέσµατα προ Φόρων Οι καθαρές ζηµιές προ φόρων σηµείωσαν αύξηση 19,26% τη χρήση και ανήλθαν σε ευρώ. Σελίδα 9

10 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ (ποσά σε χιλ. ) Έξοδα εγκατάστασης Μείον: αποσβέσεις Αναπόσβεστα έξοδα εγκατάστασης Πάγιο Ενεργητικό 75 Μείον: αποσβέσεις 24 Σύνολο ακινητοποιήσεων 51 Αναπόσβεστο Πάγιο Ενεργητικό Λοιπές µακροπρόθεµες απαιτήσεις 5 Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού Απαιτήσεις 600 Επενδύσεις σε Χρεόγραφα ιαθέσιµα 33 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 3 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο Καταβληµένο ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Αποτελέσµατα εις Νέο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Προµηθευτές 11 Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη και Ασφ. Οργανισµοί 63 Ασφαλιστικοί οργανισµοί & Μερίσµατα πληρωτέα 12 Πιστωτές ιάφοροι 652 Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 31 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Έξοδα Εγκατάστασης (Ασώµατες Ακινητοποιήσεις) Η αναπόσβεστη αξία των ασώµατων ακινητοποιήσεων (έξοδα εγκατάστασης και πολυετούς απόσβεσης) κατά τη χρήση 2001 διαµορφώθηκε στο ποσό των , µετά την αφαίρεση των αποσβέσεων της παρούσας και παρελθόντων χρήσεων ύψους Η ανάλυση των εξόδων εγκαταστάσεως στις 15/12/2001 παρουσιάζεται στον επόµενο πίνακα: ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Ασώµατες Ακινητοποιήσεις) (ευρώ) Συνολική Αξία Αποσβέσεις παρούσας & παρελθόντων χρήσεων Αναπόσβεστη Αξία Έξοδα Ίδρυσης & Πρώτης Εγκατάστασης Έξοδα Αυξήσεων Μετοχικού Κεφαλαίου Λοιπά Έξοδα Πολυετούς Απόσβεσης (Ν. 2874/2000) Έξοδα Αναδιοργάνωσης Έξοδα Μετεγκατάστασης Σύνολο Σελίδα 10

11 Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις Ο Λογαριασµός αυτός του παγίου ενεργητικού αναλύεται ως εξής: Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις (ποσά σε ευρώ) 2001 Εγγυήσεις Ενοικίων των γραφείων της Εταιρίας Εγγυήσεις ΟΤΕ 346 Εγγυήσεις Μισθωµένου αυτοκινήτου Σύνολο Απαιτήσεις Οι απαιτήσεις κατά τη χρήση σηµείωσαν µείωση της τάξης 15% σε σχέση µε τη χρήση Η ανάλυση των απαιτήσεων στις παρουσιάζεται στον επόµενο πίνακα: Απαιτήσεις (ποσά σε ευρώ) 2001 Ελληνικό ηµόσιο-λοιπές Απαιτήσεις Λοιποί Χρεώστες* Χρεωστικά υπόλοιπα προµηθευτών-πιστωτών Σύνολο *Το κονδύλι αυτό αφορά στην αξία των πωλήσεων µετοχών των 3 τελευταίων ηµερών της χρήσης. Από τα παραπάνω κονδύλια το σηµαντικότερο είναι το «Λοιποί Χρεώστες» το οποίο αφορά κυρίως τις απαιτήσεις προς χρηµατιστηριακές εταιρίες λόγω πώλησης µετοχών κατά τις 3 τελευταίες µέρες της χρήσης. Επενδύσεις σε Χρεόγραφα Οι επενδύσεις σε χρεόγραφα ανήλθαν στη χρήση 2001 σε σηµειώνοντας αύξηση 82% σε σχέση µε το Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην επένδυση σε χρεόγραφα των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών η οποία ολοκληρώθηκε τον εκέµβριο του Η ανάλυση των επενδύσεων σε χρεόγραφα παρουσιάζεται στον επόµενο πίνακα: Επενδύσεις σε χρεόγραφα (ποσά σε ευρώ) 2001 Μετοχές εισηγµένες σε Χρηµατιστήρια Μετοχές µη εισηγµένες σε Χρηµατιστήρια Μερίδια Αµοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού Σύνολο Επενδύσεων σε Χρεόγραφα ιαθέσιµα Τα διαθέσιµα σηµείωσαν µείωση της τάξης του 100% σε σχέση µε το 2000 και ανήλθαν σε Η µείωση οφείλεται στην επένδυση σε χρεόγραφα των διαθεσίµων που προήλθαν από την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών η οποία ολοκληρώθηκε τον εκέµβριο του Το υπόλοιπο του λογαριασµού την έχει ως εξής: ιαθέσιµα (σε χιλ. ευρώ) 2001 Καταθέσεις όψεως σε δρχ 27 Καταθέσεις όψεως σε ξένο νόµισµα 6 Σύνολο 33 Σελίδα 11

12 Ιδία Κεφάλαια Εσωτερική Αξία Μετοχής ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ (σε χιλ. δρχ) Αριθµός Μετοχών Ονοµαστική Αξία 3 Μετοχικό Κεφάλαιο (1) ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο (2) ,89 Υπόλοιπο Ζηµιών χρήσεως εις νέον ,49 Υπόλοιπο Ζηµιών προηγούµενων χρήσεων ,76 Αποτελέσµατα εις νέον (3) ,25 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (1)+(2)+(3) ,64 Εσωτερική Αξία* 2,19 Εσωτερική Αξία** 2,07 *Η εσωτερική αξία προκύπτει από το πηλίκο: Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων / Αριθµό Μετοχών χωρίς να λάβουµε υπόψη το αναπόσβεστο υπόλοιπο της κεφαλαιοποιηθείσας ζηµιάς από την αποτίµηση του χαρτοφυλακίου 2000 (το οποίο συµπεριλαµβάνεται στο λογαριασµό του Ενεργητικού «Έξοδα Εγκατάσταση») ύψους ,39 **Εσωτερική αξία αν λάβουµε υπόψη αφαιρετικά και το αναπόσβεστο υπόλοιπο των ζηµιών από την αποτίµηση του χαρτοφυλακίου 2000 το οποίο συµπεριλαµβάνεται στο λογαριασµό του Ενεργητικού «Έξοδα Εγκατάστασης») ύψους η Εσωτερική Αξία της Μετοχής της Εταιρίας ανέρχεται σε 2,07. Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Το υπόλοιπο του λογαριασµού αναλύεται ως εξής: Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις (σε χιλ. ευρώ) 2001 Προµηθευτές 11 Τράπεζες λογ. βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 63 Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 4 Μερίσµατα Πληρωτέα (παρούσας χρήσης) 0 Μερίσµατα Πληρωτέα (προηγούµενων χρήσεων) 8 Πιστωτές ιάφοροι 652 Σύνολο Από τα παραπάνω κονδύλια το σηµαντικότερο είναι οι «Πιστωτές ιάφοροι» το οποίο αφορά κυρίως στις υποχρεώσεις προς χρηµατιστηριακές εταιρίες λόγω αγοράς µετοχών κατά τις τρεις τελευταίες µέρες της χρήσης. Το κονδύλι «Τράπεζες λογ. Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων» αφορά στην παροχή πίστωσης από την ΑΣΠΙΣ ΒΑΝΚ ΑΤΕ µε ανοιχτό (αλληλόχρεο - Overdraft) λογαριασµό για την κάλυψη των αναγκών της ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ για επενδύσεις. Το υπόλοιπο ευρώ ( δρχ) προέκυψε λόγω χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασµού στην ΑΣΠΙΣ ΒΑΝΚ ΑΤΕ στις 10/12/2001 και 11/12/2001 µε τα ποσά των ευρώ ( δρχ) και ευρώ ( δρχ) και την πίστωση µε το ποσό των ευρώ ( δρχ) στις 12/12/01. Το υπόλοιπο καλύφθηκε πλήρως την Ηµεροµηνία Ποσό Χρέωση / Πίστωση Λόγος Ευρώ ( δρχ) Χρέωση Εκκαθάριση τµήµατος αγορών που έγιναν την Ευρώ ( δρχ) Χρέωση Εκκαθάριση τµήµατος αγορών που έγιναν την Ευρώ ( δρχ) Πίστωση Πληρωµή στην τράπεζα για µείωση του υπολοίπου του συγκεκριµένου λογαριασµού Ευρώ ( δρχ) Πίστωση Αποπληρωµή του υπολοίπου του συγκεκριµένου λογαριασµού Σελίδα 12

13 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ Χ.Α.Α. ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (ΣΕ EURO) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ (ΣΕ EURO) ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (TIMH ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 14 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) (ΣΕ EURO) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ (ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 14 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) (ΣΕ EURO) ΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΩΤΟΥ ΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 (ΤΙΜΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ) (ΣΕ EURO) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΩΤΟΥ ΕΚΕΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ) (ΣΕ EURO) ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΕΝΙΚΗ(ΚΟ) , ,72 10, ,06 10, ,68 AΣΠΙΣ ΒΑΝΚ ANΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(ΚΟ) , ,43 5, ,00 5, ,59 EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ(ΚΟ) , ,44 26, ,54 27, ,77 ΑLPHA TΡΑΠΕΖΑ Α.Ε(ΚΟ) , ,94 20, ,24 20, ,63 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ(ΚΟ) , ,00 9, ,93 9, ,35 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ(ΚΟ) , ,25 37, ,57 38, ,64 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ MARFIN CLASSIC A.E.E.X , ,60 1, ,60 1, ,15 ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε (ΚΑ) , ,02 12, ,60 12, ,51 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΜΑΪΛΛΗΣ Ι.Μ. Α.Ε.Β.Ε (ΚΑ) , ,51 5, ,07 5, ,54 ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ (ΚΑ) , ,13 1, ,60 1, ,65 ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ SPIDER ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ(ΚΟ) , ,84 2, ,21 2, ,59 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΕ (ΚΟ) , ,97 13, ,13 14, ,85 ΧΟΝ ΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΡ ΑΣΙΛΑΡΗΣ Κ. ΥΙΟΙ Α.Ε.Β.Ε (ΚΑ) , ,00 4, ,81 5, ,36 ΣΠΥΡΟΥ(ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ)ΑΕΒΕ , ,99 3, ,53 4, ,55 VETERIN Α.Β.Ε.Ε (ΚΑ) , ,57 5, ,34 6, ,75 ΕΙ Η- ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε (ΚΟ) , ,45 5, ,30 5, ,52 ΠΟΥΛΙΑ ΗΣ&ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΒΕ , ,01 4, ,86 4, ,59 ΝΤΕΣΠΕΚ ΕΛΛΑΣ Α.Ε (ΚΟ) , ,62 4, ,21 4, ,10 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ(ΚΟ) , ,34 5, ,85 5, ,84 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΝΤΡΑΣΟΦΤ ΑΕ (ΚΟ) , ,09 6, ,18 6, ,03 INFORMER AE (KO) , ,31 7, ,51 7, ,30 ΕΛΤΑ SINGULAR A.E (KO) , ,09 4, ,60 4, ,94 QUALITY & RELLIABILITY (ΚΟ) , ,47 11, ,87 12, ,91 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε (ΚΟ) , ,00 7, ,49 8, ,82 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (ΚΟ) , ,86 7, ,72 8, ,26 ΙΫΛΙΣΤΗΡΙΑ ΠΕΤΡΟΛΑ , ,40 4, ,28 5, ,23 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) ΕΛΠΕ , ,23 6, ,03 7, ,89 ΣΥΝΟΛΟ , , ,04 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜ/ΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ SWISS LIFE , ,19 497, ,79 520, ,92 ΣΥΝΟΛΟ , , ,92 ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ "ΕΡΜΗΣ ΜΙΚΤΟ" ,982 7, ,90 6, ,91 6, ,38 Α/Κ- ΑΣΠΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,156 8, ,84 5, ,89 5, ,09 Α/Κ ΑΣΠΙΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,324 9, ,40 7, ,57 7, ,65 Α/Κ ΑΣΠΙΣ 21ος ΑΙΩΝ ,361 10, ,15 7, ,58 7, ,34 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Α/Κ ΑΣΠΙΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,746 3, ,02 3, ,13 3, ,33 ΣΥΝΟΛΟ , , ,79 ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ Χ.Α.Α. Π&Κ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ , ,7946 1, ,79 1, ,78 ARTISTI ITALIANI , ,3881 0, ,39 0, ,39 ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ , , , ,15 88, ,15 FOOD SUPPLIES AE , , , ,37 43, ,19 ΣΥΝΟΛΟ , , ,51 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ , , ,26 ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΟΨΕΩΣ ΡΧ , , ,14 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ Ξ.Ν , , ,73 ΣΥΝΟΛΟ , , ,87 ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ , , ,13 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ-ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ Προκειµένου να καθορισθεί η σχέση ανταλλαγής µεταξύ των µετοχών της απορροφώσας και της απορροφώµενης, εφαρµόστηκαν µια σειρά από διεθνώς αποδεκτές µέθοδοι και τα αποτελέσµατα που προέκυψαν ελήφθησαν υπόψη αναλόγως του βαθµού καταλληλότητας κάθε µεθόδου. Από τη συνεκτίµηση όλων των ανωτέρω, καθώς και της πιστοποίησης των παγίων της απορροφούµενης όπως βεβαιώθηκαν από τον τακτικό ορκωτό ελεγκτή κατά την ηµεροµηνία µετασχηµατισµού, προέκυψε ότι η σχέση ανάµεσα στην αξία της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. και την αξία της ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. η οποία είναι 1 προς 4, Σελίδα 13

14 Αυτή η σχέση ανταλλαγής εγκρίθηκε από τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων των δύο Εταιριών. ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΙΑΣΠΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Η µετοχική σύνθεση της ΑΣΠΙΣ Α.Ε.Γ.Α. παρουσιάζεται µε βάση την τελευταία ενηµέρωση που εστάλη στο Χ.Α.Α. την Η µετοχική σύνθεση της ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. παρουσιάζεται σύµφωνα µε την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΜΕΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. Αριθµός Μετοχών Συµµετοχή στο κεφάλαιο Παύλος Ψωµιάδης ,97% ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Α.Ζ ,90% NORDSTERN COLONIA LIFE Α.Ε.Α.Ζ ,41% Αµοιβαίο κεφάλαιο ΑΣΠΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ που διαχειρίζεται η ΑΣΠΙΣ Α.Ε..Α.Κ ,61% Αµοιβαίο κεφάλαιο ΑΣΠΙΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ που διαχειρίζεται η ΑΣΠΙΣ Α.Ε..Α.Κ ,22% Λοιποί µέτοχοι (<= 2%) ,89% ΣΥΝΟΛΟ ,00% ΜΕΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΑΣΠΙΣ Α.Ε.Ε.Χ. Αριθµός Μετοχών Συµµετοχή στο κεφάλαιο ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Α.Ζ ,70% ΑSPIS ΒΑΝΚ Α.T.Ε ,10% Αµοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται η ΑΣΠΙΣ Α.Ε..Α.Κ ,10% COMMERCIAL VALUE A.E.A.Z ,29% Αµοιβαίo κεφάλαιo C.U ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ που διαχερίζεται η Comercial Value ,33% Αµοιβαίo κεφάλαιo C.U ΙNVESTMENT BOND που διαχερίζεται η Comercial Value ,44% Αµοιβαίo κεφάλαιo C.U INVESTMENT PLUS REGULAR που διαχερίζεται η Comercial Value ,35% Λοιποί µέτοχοι (<= 2%) ,70% ΣΥΝΟΛΟ ,00% ΜΕΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. Αριθµός Μετοχών Συµµετοχή στο κεφάλαιο Παύλος Ψωµιάδης ,61% ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Α.Ζ ,59% COMMERCIAL VALUE A.E.A.Z ,39% Αµοιβαίo κεφάλαιo C.U INVESTMENT PLUS REGULAR που διαχερίζεται η Comercial Value ,38% Αµοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται η ΑΣΠΙΣ Α.Ε..Α.Κ ,79% NORDSTERN COLONIA LIFE Α.Ε.Α.Ζ ,33% Λοιποί µέτοχοι (<= 2%) ,91% ΣΥΝΟΛΟ ,00% Οι µέτοχοι που κατέχουν ποσοστό µικρότερο ή ίσο του 2% της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α., ανέρχονται την 29 η Μαίου σε και συνολικά αντιπροσωπεύουν το 36,89% του µετοχικού κεφαλαίου. Η ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. διαθέτει ανώνυµες µετοχές και συνεπώς δεν είναι εφικτό να αποτυπωθεί ο αριθµός των µετόχων που κατέχουν ποσοστό µικρότερο του 2%. Παρόλα αυτά, η διασπορά των µετοχών της νέας ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. είναι εξασφαλισµένη δεδοµένου ότι ο λόγος ανταλλαγής για τους παλαιούς µετόχους είναι 1 νέα για µία παλιά µετοχή. Οι πίνακες µε την ανάλυση δικαιωµάτων ψήφου πριν και µετά την συγχώνευση παρατίθενται παρακάτω (βάση της ενηµέρωσης που εστάλη στο Χ.Α.Α. την : Σελίδα 14

15 Προ της Συγχωνεύσεως Αριθµός Μετοχών % ΨΩΜΙΑ ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ,97% ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ ,90% ΑΣΠΙΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΕ ,90% NORDSTERN COLONIA LIFE ΑΕΓΑ ,41% NORDSTERN COLONIA LIFE ΑΕΑΖ ,41% GOTA INTERNATIONAL A.E.A ,11% Σύνολο ,70% Μετά την Συγχώνευση Αριθµός Μετοχών % ΨΩΜΙΑ ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ,61% ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ ,59% ΑΣΠΙΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΕ ,74% NORDSTERN COLONIA LIFE ΑΕΓΑ ,42% NORDSTERN COLONIA LIFE ΑΕΑΖ ,33% GOTA INTERNATIONAL A.E.A ,23% Σύνολο ,91% Τα ανωτέρω ποσοστά αφορούν ποσοστά του κ. Ψωµιάδη συνυπολογιζοµένων και των δικαιωµάτων ψήφων και των ελεγχόµενων σύµφωνα µε τα άρθρα 7 & 8 του Π.. 51/92. Σελίδα 15

16 Στο διάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζεται η (νέα) Εταιρία µε τις συµµετοχές της, έτσι όπως διαµορφώνονται µετά τη συγχώνευση: ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΚΛΑ ΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΛΑ ΟΣ COMMERCIAL VALUE UNION A.E.A.Z HELLAS (Ζωής) LIFE 95% NORDSTERN COLONIA LIFE LIFE ΑΕΑΖ 54% ΑΣΠΙΣ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ ΑΕΑΖ (Ζηµιών) 35% NORDSTERN COLONIA ΑΕΓΑ 15% ΑΣΠΙΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΕΓΑ 54% ΑΣΠΙΣ ASPIS ΒΑΝΚ BANK ΑΤΕ 53% ΑΣΠΙΣ ΑΕ ΑΚ 40% ΑΣΠΙΣ ΕΣΤΙΑ ΑΣΠΙΣ ΕΣΤΙΑ Α Ε 34% Α.Ε 13% ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 100% COMMERCIAL VALUE Α.Ε.Α.Ζ (ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΖΩΗΣ) NORDSTERN COLONIA LIFE A.E.A.Z. (ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΖΩΗΣ) ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ (ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ) NORDSTERN COLONIA LIFE A.E.A.Z. (ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ) ΑΣΠΙΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΕΓΑ (ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ) ΑΣΠΙΣ BANK ΚΥΠΡΟΥ ((ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΖΩΗΣ) ΑΣΠΙΣ ΕΣΤΙΑ (ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ) E-VALLEY (ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ) Σηµειώνεται ότι η (νέα) Εταιρία συµµετέχει µε επιπλέον ποσοστό 7,93 % στην ΑΣΠΙΣ BANK A.T.E. και 5,00% στην ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Α.Ζ. λόγω της συµµετοχής της ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. σε αυτές τις εταιρίες πριν την συγχώνευση. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ Το συνολικό ποσό της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της απορροφούσας εταιρίας λόγω της συγχώνευσης και της κεφαλαιοποίησης των αποθεµατικών ανέρχεται σε ή 188% µετοχικού κεφαλαίου της απορροφούσας πριν τη συγχώνευση. Η περιουσιακή διάρθρωση της Απορροφούσας Εταιρίας µετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης έχει ως εξής: 1. Ο λόγος Ξένα/ Ίδια Κεφάλαια (µε βάση την εξωλογιστική κατάσταση της ) βελτιώνεται σηµαντικά και διαµορφώνεται σε 1,95:1 από 3,5:1. 2. Περαιτέρω, ο δείκτης γενικής ρευστότητας παραµένει σε ικανοποιητικά επίπεδα καθώς διαµορφώνεται σε 2,3. Σελίδα 16

17 Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1. Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη της Απορροφούσας ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε χιλ. ) Σύνολο Εσόδων Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως Πλέον Έσοδα παρεποµένων ασχολιών Σύνολο Λειτουργικό αποτέλεσµα προ φόρων και τόκων Κέρδη (Ζηµίες) προ φόρων Αναµορφωµένα κέρδη προ φόρων χρήσης Ζηµία από αποτίµηση και πώληση χρεογράφων µεταφερθείσα σε ειδικό λογαριασµό προς συµψηφισµό µε µελλοντικά κέρδη Κέρδη µετά από φόρους χρήσης, φόρους φορολογικού ελέγχου και αµοιβές.σ Αναµορφωµένα κέρδη µετά από φόρους χρήσης, φόρους φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων και αµοιβές.σ Σταθµισµένος αριθµός µετοχών ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (σε ) Κέρδη προ φόρων 0,04 0,11 0,87 0,24-0,54 Αναµορφωµένα κέρδη προ φόρων -0,02 0,01 0,87 0,24-0,54 Κέρδη µετά από φόρους χρήσης, φόρους φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων και αµοιβές.σ. 0,01 0,09 0,77 0,08 0,15 Αναµορφωµένα κέρδη µετά από φόρους χρήσης, φόρους φορολογικού ελέγχου και αµοβές.σ. -0,05-0,01 0,77 0,08 0,15 Μέρισµα ανά µετοχή 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (1) Για τον υπολογισµό των αποσβέσεων, η Εταιρία έκανε χρήση της ευχέρειας που της παρείχε το άρθρο 31 του Ν.2238/94 και διενήργησε µειωµένες αποσβέσεις επί των κτιρίων και του εξοπλισµού της, ως εξής: (ποσά σε εκατ. ) Μειωµένες αποσβέσεις (2) Οι διενεργηθείσες κατά την υπό εξέταση περίοδο αποσβέσεις, κατανεµηµένες αντίστοιχα στους λογαριασµούς που επιβάρυναν, αναλύονται ως εξής: (ποσά σε χιλ. ) Αποσβέσεις ενσωµατωµένες στα έξοδα λειτουργίας παραγωγής Αποσβέσεις ενσωµατωµένες στα έξοδα διοικητικής λειτουργίας Αποσβέσεις ενσωµατωµένες στα έξοδα διάθεσης Αποσβέσεις µη ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος ΣΥΝΟΛΟ (3) Η ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση Οι πρόσθετοι φόροι και πρόστιµα που προέκυψαν από τους εν λόγω φορολογικούς ελέγχους κατεβλήθησαν σε δόσεις οι οποίες θα ολοκληρωθούν εντός του (4) Κατ εφαρµογή των απαγορευτικών διατάξεων του άρθρου 43 (παρ. 3δ) του Ν.2190/1920, για τις χρήσεις 1998 και 2000, η Εταιρία δεν διενήργησε διανοµή κερδών. (5) Για τη στάθµιση του αριθµού των µετοχών έχουν ληφθεί υπόψη οι αυξήσεις του µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών, οι αυξήσεις του µετοχικού κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών καθώς και η µεταβολή της ονοµαστικής αξίας. Σελίδα 17

18 Στοιχεία Ισολογισµού (ποσά σε χιλ ) ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επενδύσεις σε ακίνητα Μείον: Αποσβέσεις Αναπόσβεστο υπόλοιπο ακινήτων Συµµετοχές και επενδύσεις σε συνδεδεµένες και συµµετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις Σύνολο χρηµατοοικονοµικών επενδύσεων Επενδύσεις για λογαριασµό ασφαλισµένων που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο Σύνολο Απαιτήσεων ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Λογιστική αξία µετοχής 0,74 0,82 3,31 2,33 1,44 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Για τον υπολογισµό της λογιστικής αξίας λήφθηκε υπόψη ο σταθµισµένος αριθµός µετοχών. Σελίδα 18

19 2. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη της Απορροφούσας ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε χιλ. ) Σύνολο Εσόδων Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως Έσοδα παρεποµένων ασχολιών Σύνολο Λειτουργικό αποτέλεσµα προ φόρων και τόκων Κέρδη προ φόρων Αναµορφωµένα κέρδη προ φόρων χρήσης Σταθµισµένος αριθµός µετοχών ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (σε ) Κέρδη προ φόρων 0,11 0,11 1,40 0,42-0,67 Αναµορφωµένα κέρδη προ φόρων 0,05 0,01 1,40 0,42-0,67 Στοιχεία Ενοποιηµένου Ισολογισµού (ποσά σε χιλ ) ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επενδύσεις σε ακίνητα Μείον: Αποσβέσεις Αναπόσβεστο υπόλοιπο ακινήτων Συµµετοχές και επενδύσεις σε συνδεδεµένες και συµµετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις Σύνολο χρηµατοοικονοµικών επενδύσεων Επενδύσεις για λογαριασµό ασφαλισµένων που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο Σύνολο Απαιτήσεων ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Έπιπλα - µεταφορικά µέσα κλπ Μείον Αποσβέσεις Αναπόσβεστο υπόλοιπο Χρηµατικά ιαθέσιµα Λοιπα Στοιχεία Ενεργητικού ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Λογιστική αξία µετοχής 0,80 0,97 3,91 2,93 1,85 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Η Εταιρία καταρτίζει τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα άρθρα 100 και 101 του Ν.2190/20 και περιλαµβάνει τον ενοποιηµένο ισολογισµό, τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα χρήσης καθώς και το προσάρτηµα. 2. Οι διενεργηθείσες κατά την υπό εξέταση περίοδο αποσβέσεις, κατανεµηµένες αντίστοιχα στους λογαριασµούς που επιβάρυναν, αναλύονται ως εξής: (ποσά σε χιλ. ) Αποσβέσεις ενσωµατωµένες στα έξοδα λειτουργίας παραγωγής Αποσβέσεις ενσωµατωµένες στα έξοδα διοικητικής λειτουργίας Αποσβέσεις ενσωµατωµένες στα έξοδα διάθεσης Αποσβέσεις µη ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος ΣΥΝΟΛΟ Για τον υπολογισµό της λογιστικής αξίας λήφθηκε υπόψη ο σταθµισµένος αριθµός µετοχών. Σελίδα 19

20 4. Τα ενοποιηµένα αναµορφωµένα αποτελέσµατα χρήσης της Εταιρίας προκύπτουν ως εξής: Η Εταιρία έκανε χρήση της ευχέρειας που της παρείχε το άρθρο 31 του Ν.2238/94 και διενήργησε µειωµένες αποσβέσεις επί των κτιρίων και του εξοπλισµού της για τις χρήσεις Συνέπεια των ανωτέρω, τα αποτελέσµατα την Εταιρίας για την περίοδο αναµορφώνονται ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ σε χιλ. ευρώ Κέρδη ισολογισµού προ φόρων Μείον: Εξωλογιστικές αναµορφώσεις Μη πραγµατοποιηθείσες αποσβέσεις ιαφορές αποτίµησης συµµετοχών Σύνολο εξωλογιστικών αναµορφώσεων Αναµορφωµένα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων Μείον: ικαιώµατα Μειοψηφίας επί ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Α.Ζ ικαιώµατα Μειοψηφίας επί ΗΝΙΟΧΟΣ Α.Ε.Α.Ζ ικαιώµατα Μειοψηφίας επί ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ικαιώµατα Μειοψηφίας επί COMMERCIAL VALUE Α.Ε.Α.Ζ ικαιώµατα Μειοψηφίας επί NORDSTERN COLONIA HELLAS Α.Ε.Γ.Α ικαιώµατα Μειοψηφίας επί NORDSTERN COLONIA HELLAS Α.Ε.Α.Ζ Αναµορφωµένα ενοποιηµένα κέρδη µετά από αποτελέσµατα µειοψηφίας Η Εταιρία καταρτίζει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και αποτελέσµατα χρήσης από το 1995, σύµφωνα µε το άρθρο 90 του Κ.Ν.2190/20. Οι θυγατρικές εταιρίες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση είναι οι εξής: ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Α.Ζ. 99% 25,52%* 24,41% 24,41% 24,41% ΗΝΙΟΧΟΣ Α.Ε.Α.Ζ. 11,43% COMMERCIAL VALUE Α.Ε.Α.Ζ ,13% NORDSTERN COLONIA HELLAS Α.Ε.A.Z ,00% NORDSTERN COLONIA HELLAS Α.Ε.Γ.Α ,00% ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΥΠΡΟΥ Ltd ,26% (*) Το ποσοστό συµµετοχής αφορά στην ΝΕΑ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Α.Ζ., η οποία προέκυψε εντός του 1998 από τη συγχώνευση µε απορρόφηση της παλαιάς ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Α.Ζ. από την ΗΝΙΟΧΟΣ Α.Ε.Α.Ζ. και τη µετονοµασία της δεύτερης σε ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Α.Ζ.. Όπως αναφέρεται στο προσάρτηµα των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας, η εταιρία ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΕ παρουσιάζει επουσιώδες ενδιαφέρον και δεν συµπεριλαµβάνεται στην ενοποίηση σύµφωνα µε το άρθρο 97, παρ. 1. του ΚΝ.2190/1920. Η µέθοδος της ολικής ενοποιήσεως χρησιµοποιήθηκε για την ενοποίηση των οικονοµικών καταστάσεων της µητρικής εταιρίας ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. και των θυγατρικών της, ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Α.Ζ., COMMERCIAL VALUE Α.Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ, NORDSTERN COLONIA HELLAS Α.Ε.A.Z., NORDSTERN COLONIA HELLAS Α.Ε.Γ.Α. και ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΥΠΡΟΥ Ltd. Σηµειώνεται ότι η ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Α.Ζ. και η ΗΝΙΟΧΟΣ Α.Ε.Α.Ζ. συγχωνεύτηκαν εντός του 1998 δι απορροφήσεως της πρώτης από την δεύτερη, σύµφωνα µε την Κ / απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, και τη µετονοµασία της απορροφώσας σε ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Α.Ζ.. Ως ισολογισµός µετασχηµατισµού για τη συγχώνευση ορίσθηκε ο ισολογισµός της χρήσης που έληξε στις Περισσότερες πληροφορίες για τις ανωτέρω εταιρίες παρατίθενται στο κεφάλαιο περί συνδεδεµένων εταιριών του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου. Σελίδα 20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

. 6620/06/ /86/23 455-188 63 - 2008 .3556/2007 H M 27.08.2008 www.marac.gr, 5.

. 6620/06/ /86/23 455-188 63 -  2008 .3556/2007 H M 27.08.2008 www.marac.gr, 5. ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Ανώνυµη Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρεία ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6620/06/Β/86/23 Λεωφ. ηµοκρατίας 455-188 63 Πέραµα - Πειραιά, ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 173 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. 210 9379100 www.ateinsurance.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Περιεχόµενα I. ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του

Διαβάστε περισσότερα

31 2014 .3556/2007, 4) EBITDA

31 2014 .3556/2007, 4)         EBITDA ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.B.E.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Ν. 3556/2007, άρθρο 4) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «GLOBAL SOFT A.E.» στις 22 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ

ΙΑΣΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΑΣΩ ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Οι συνηµµένες περιοδικές Οικονοµικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ. Ανώνυµος Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρία ιοικήσεως Επιχειρήσεων και Συµµετοχών ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ. Ανώνυµος Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρία ιοικήσεως Επιχειρήσεων και Συµµετοχών ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Ανώνυµος Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρία ιοικήσεως Επιχειρήσεων και Συµµετοχών ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την εισαγωγή των 9.351.310 νέων κοινών µετοχών και 1.300.000 νέων προνοµιούχων µετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

2010 «EFG EUROBANK ERGASIAS A.E»

2010 «EFG EUROBANK ERGASIAS A.E» ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ «EFG EUROBANK ERGASIAS A.E» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Ι. ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1 ΙΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ΟΜΙΛΟΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΟΜΙΛΟΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ` ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Η Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσεως 2008 καταρτίστηκε σύµφωνα µε το

Διαβάστε περισσότερα

Αστέριος Καντώνιας Πρόεδρος του Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αστέριος Καντώνιας Πρόεδρος του Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 01.01.2006 έως και 31.12.2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (με βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Μάιος 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 η εκεµβρίου 2014 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007)

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007) Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι THΛ. 210 6306000 - FAX 210 6306136 e-mail: mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Διεύθυνση έδρας: Παραδείσου 29, 151

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε.

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ AΛΠΙΝΟ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε. ΙNTERPESCA A.E. IXΘΥΟΦΑΡΜΑ Ε.Π.Ε. Αθήνα, Αύγουστος 2001 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η εκεµβρίου 2012

EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η εκεµβρίου 2012 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Οικονοµικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιηµένες) για τη χρήση που έληξε την 31η εκεµβρίου 2012 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14-11-2000 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14-11-2000 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14-11-2000 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και των συνδεοµένων µε αυτές προσώπων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το εννιάμηνο

Διαβάστε περισσότερα