ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ"

Transcript

1 ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ: ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ Α.Ε.Ε.Χ. ΤΗΣ ΤO ΙΟΙΚΗΤΙΚO ΣΥΜΒΟΥΛΙO ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΕΚΡΙΝE ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.. 348/1985 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2002

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ... 5 Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 6 Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη της Απορροφούσας ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη της Απορροφούσας ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη της Απορροφούµενης ΑΣΠΙΣ Α.Ε.Ε.Χ Συνοπτικά Συνενωµένα Οικονοµικά Μεγέθη της (νέας) ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α Συνοπτικά Συνενωµένα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη της (νέας) ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α I. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Στοιχεία για την σύνταξη του Ενηµερωτικού ελτίου Στοιχεία για τον Τακτικό Έλεγχο Στοιχεία για τον Φορολογικό Έλεγχο Βεβαιώσεις Υπουργείου Ανάπτυξης Στοιχεία για τον Τακτικό Έλεγχο της απορροφούµενης Στοιχεία για τον Φορολογικό Έλεγχο της Απορροφούµενης Αναµόρφωση Αποτελεσµάτων και Ιδίων Κεφαλαίων II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Γενικά Όροι της Συγχώνευσης Προϋπάρχοντες δεσµοί µεταξύ των Εταιριών Οι λόγοι για τη συγχώνευση Απορρέουσες ωφέλειες Μέθοδος για τον καθορισµό της Σχέσης Ανταλλαγής των µετοχών ιαδικασία ιάθεσης των Νέων Μετόχων απάνες Συγχώνευσης Χρήση κεφαλαίων προηγούµενης αύξησης της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α Άδειες Υπουργείου Ανάπτυξης III. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Γενικά Φορολογία Μερισµάτων IV. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Χρηµατιστηριακά στοιχεία της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α Χρηµατιστηριακά στοιχεία της ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ V...ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ Γενικές Πληροφορίες Αντικείµενο Εργασιών της απορροφώσας µετά την συγχώνευση Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία - Εγγυήσεις και Εµπράγµατες Ασφάλειες Μετοχικό Κεφάλαιο Ίδια κεφάλαια Λογιστική Αξία Μετοχής Μέτοχοι ιοίκηση - ιεύθυνση Εταιρίας Συµµετοχές των Μελών του.σ. και των Κυρίων Μετόχων στο ιοικητικό Συµβούλιο και το Μετοχικό Κεφάλαιο άλλων Εταιριών Ανθρώπινο υναµικό Οργανόγραµµα της εταιρίας µετά την Συγχώνευση Συνενωµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Συνενωµένες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Προβλέψεις Αποτελεσµάτων Σελίδα 2

3 14.Μακροχρόνιοι Στόχοι και Προοπτικές της Νέας Εταιρίας Μερισµατική Πολιτική VΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑ ΟΥ Γενικά στοιχεία κλάδου Ανταγωνισµός Θέση της Εταιρίας στον κλάδο Προοπτικές εξέλιξης της αγοράς VII. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α Γενικές Πληροφορίες Σύντοµο Ιστορικό Κοινωνική και Πολιτιστική Προσφορά Αντικείµενο Εργασιών - Κύριοι Ασφαλιστικοί Κλάδοι Προώθηση Πωλήσεων Γεωγραφική Κατανοµή Γραφείων Πωλήσεων ανά Περιφέρεια στην Ελλάδα Προβολή και επικοινωνία Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία - Εγγυήσεις και Εµπράγµατες Ασφάλειες Πληροφοριακά Συστήµατα και Μηχανογραφικός Εξοπλισµός Αξία των Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων Εγγυητικές Επιστολές Εξέλιξη µετοχικού κεφαλαίου Ιδία Κεφάλαια Λογιστική Αξία Μετοχής Μέτοχοι ιοίκηση ιεύθυνση Εταιρίας Ανθρώπινο υναµικό Επενδύσεις της Εταιρίας για την περίοδο Οργανόγραµµα της εταιρίας πριν την Συγχώνευση VIII. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑΣ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α ραστηριότητα Εξέλιξη Εργασιών - Αποτελεσµάτων ιάθεση των προ αποσβέσεων κερδών Ανάλυση οικονοµικής κατάστασης Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Χρήσεων Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων Ταµειακές Ροές Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµειακών Ροών Ενοποιηµένα Οικονοµικά Στοιχεία Ενοποιηµένοι Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Χρήσεων Ανάλυση Οικονοµικής Κατάστασης Α Τριµήνου ΙΧ. ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ Εταιρίες στις Οποίες Συµµετέχει Η Εκδότρια Εταιρία Με Ποσοστό Άνω Του 50% (Θυγατρικές Εταιρίες) Συγγενείς Εταιρίες Εταιρίες Λοιπού Συµµετοχικού Ενδιαφέροντος Εταιρίες Στις Οποίες Συµµετέχουν Οι Κύριοι Μέτοχοι Και Τα Μέλη Του.Σ. της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α Εταιρίες που συµµετέχουν στην Απορροφώσα Εταιρία ιεταιρικές Συναλλαγές Χ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦOYΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΠΙΣ Α.Ε.Ε.Χ Γενικές Πληροφορίες - Ιστορικό Εγκαταστάσεις Και Ακίνητη Περιουσία Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου Ίδια Κεφαλαία Λογιστική Αξία Μετοχής Μέτοχοι ιοίκηση Οργανόγραµµα Της Απορροφούµενης Εταιρίας Προσωπικό της Απορροφούµενης Εταιρίας Σελίδα 3

4 9. Εσωτερικός Έλεγχος Επενδυτική Πολιτική της Εταιρίας Επενδυτικοί Κίνδυνοι Επιτροπή Επενδύσεων Θεµατοφύλακας της Απορροφούµενης Συµβάσεις της Εταιρίας µε Τρίτους Έλεγχος Οικονοµικών Καταστάσεων Συµµετοχές Των Μελών Του.Σ. Και Των Κυρίων Μετόχων Της ΑΣΠΙΣ Α.Ε.Ε.Χ. Στο Μετοχικό Κεφάλαιο ή / στη ιοίκηση Άλλων Εταιριών XI. ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦOYΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΣΠΙΣ Α.Ε.Ε.Χ Ανάλυση Αποτελεσµάτων Χρήσης Πρόσοδοι Χαρτοφυλακίου ιάθεση Αποτελεσµάτων Ισολογισµός Χρήσεων XII. ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦOYΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΣΠΙΣ Α.Ε.Ε.Χ Θυγατρικές Εταιρείες Συγγενείς Εταιρίες Εταιρίες Λοιπού Συµµετοχικού ενδιαφέροντος Εταιρείες που Συµµετέχουν στην Εκδότρια Εταιρεία Εταιρείες στις οποίες Συµµετέχουν οι Κύριοι Μέτοχοι ή και τα Μέλη του.σ. της Εταιρίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Σελίδα 4

5 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αναφορά στην αποτίµηση των συγχωνευόµενων εταιριών για τον καθαρισµό ανταλλαγής των µετοχών παρατίθεται στο κεφάλαιο «Μέθοδος για τον καθορισµό της Σχέσης Ανταλλαγής των µετοχών» (σελίδα 55 του ενηµερωτικού δελτίου). Σελίδα 5

6 Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο αφορά τη συγχώνευση των εταιριών (α) ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. (β) ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. δη απορροφήσεως της τελευταίας (στο εξής η «Απορροφούµενη εταιρία») από την πρώτη (στο εξής η «Απορροφώσα εταιρία»). Η συγχώνευση των δύο εταιριών θα γίνει µε ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώσας µε αυτά της Απορροφούµενης εταιρίας, όπως αυτά εµφανίζονται στον αντίστοιχο ισολογισµό µετασχηµατισµού της 15ης εκεµβρίου Τα στοιχεία αυτά ενεργητικού και παθητικού της Απορροφούµενης θα µεταφερθούν ως στοιχεία Ισολογισµού της Απορροφώσας. Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Εταιριών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ και ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ, που συνήλθαν στις , ενέκριναν το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης των δύο Εταιριών µε απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Εφεξής, για αποφυγή συγχύσεων, το ενισχυµένο νοµικό πρόσωπο που προέκυψε µετά τη συγχώνευση θα αναφέρεται ως η «(νέα) Εταιρία». Η συγχώνευση έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 68 έως και 77 του κ.ν. 2190/1920 του ν.δ. 400/1970, όπως ισχύουν. Στις καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών η υπ αριθµόν Κ3-3840/ απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης µε την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση των ανωνύµων εταιριών «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» µε αριθµό ΜΑΕ 12858/05/Β/86/38 και «ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» µε αριθµό ΜΑΕ 31297/06/Β/94/15, µε απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύµφωνα µε τις από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων τους, τις διατάξεις των άρθρων του Κ.Ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93 και την 15263/ πράξη του Συµβολαιογράφου Αθηνών Σωκράτη Αχιλλέα Κωτσάκη. Για την ανωτέρω συγχώνευση δεν απαιτούνται άλλες άδειες εκτός από αυτή του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το µετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούσας Εταιρίας πριν τη συγχώνευση ανερχόταν στο ποσό των δρχ ,5 δρχ ή ευρώ διαιρούµενο 340,75 δρχ. ή 1 ευρώ έκαστη. Το µετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας µετά τη συγχώνευση θα αυξηθεί κατά το εισφερόµενο ποσό του µετοχικού κεφαλαίου της απορροφούµενης ήτοι κατά το ποσό των δρχ ή ευρώ, και έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας θα ανέλθει στο ποσό των ,5 δρχ ή ευρώ. Επίσης, λόγω της κατά νόµο υποχρεώσεως της απορροφούσας εταιρίας να προβεί σε κεφαλαιοποίηση του αποθεµατικού από την αναπροσαρµογή αξίας παγίων (ν.2065/1992) θα πραγµατοποιηθεί αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της απορροφούσας εταιρίας κατά το ποσό των ,5 δρχ ή ευρώ µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικού από αναπροσαρµογή παγίων και µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής της απορροφούσας. Έτσι, η ονοµαστική αξία εκάστης µετοχής της απορροφούσας εταιρίας µετά τη συγχώνευση και την κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών θα αυξηθεί από 340,75 δρχ ή 1 ευρώ σε 804,71 δρχ ή 2,36 ευρώ. Εποµένως, το µετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας µετά τη συγχώνευση και την κεφαλαιοποίηση θα ανέλθει σε δρχ ή ευρώ διαιρούµενο σε ονοµαστικές κοινές µετοχές, ονοµαστικής αξίας εκάστη 804,17 δρχ ή 2,36 ευρώ. Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει συνοπτικά τη µεταβολή που θα επέλθει στο µετοχικό κεφάλαιο και τον αριθµό των µετοχών της απορροφούσας εταιρίας ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. Μετοχικό κεφάλαιο πριν τη συγχώνευση Αριθµός µετοχών πριν τη συγχώνευση Εισφερόµενο κεφάλαιο λόγω συγχώνευσης Εισφερόµενο κεφάλαιο λόγω κεφαλαιοποίησης αποθεµατικών Σύνολο µετοχικού κεφαλαίου µετά τη συγχώνευση Αριθµός µετοχών µετά τη συγχώνευση Μονάδα διαπραγµάτευσης στο Χ.Α.Α. είναι ο τίτλος των 10 µετοχών Οι νέες µετοχές θα είναι σε άϋλη µορφή και θα δικαιούνται µέρισµα από τα κέρδη της χρήσης 2001 Ως δίκαιη και εύλογη σχέση ανταλλαγής των µετοχών κρίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 4, ν. 2166/93, η ακόλουθη αριθµητική σχέση: Σελίδα 6

7 G G Οι µέτοχοι της απορροφούσας θα ανταλλάξουν µία παλαιή µετοχή τους µε µία νέα µετοχή της απορροφούσας Οι µέτοχοι της απορροφούµενης θα ανταλλάξουν 1 παλαιά µετοχή τους µε 0, νέες µετοχές της απορροφούσας. Η κατά τα ανωτέρω σχέση ανταλλαγής προκύπτει µε βάση τις αποτιµήσεις και των δύο εταιριών που διενεργήθηκαν από την Εταιρία Deloitte & Touche Χατζηπαύλου, Σοφιανός, Καµπάνης ανώνυµος εταιρία, κατ εφαρµογή των διεθνών αποδεκτών µεθόδων αποτίµησης: α) δεικτών κεφαλαιαγοράς, β) συγκρίσιµων συναλλαγών, γ) αναπροσαρµοσµένης καθαρής θέσης, δ) χρηµατιστηριακής αξίας (κεφαλαιοποίηση), από τις οποίες προέκυψε σχέση αξιών µεταξύ της απορροφούσας και της απορροφούµενης 4, προς 1. Η Απορροφούσα Εταιρία υποχρεούται να πιστώσει λογαριασµού Σ.Α.Τ. των µετοχών της και των µετόχων της απορροφούµενης εταιρίας µέσω του κεντρικού αποθετηρίου Αξιών τις νέες µετοχές της βάσει των ως άνω σχέσεων ανταλλαγής. Οι µετοχές που θα παραδοθούν στους µετόχους της απορροφούµενης εταιρίας θα έχουν δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη της απορροφούσας εταιρίας για τη χρήση Ηµεροµηνίες σταθµοί στη διαδικασία της συγχώνευσης παρατίθεται στη συνέχεια: G Έναρξη των διαδικασιών συγχώνευσης µε απόφαση των.σ. των εταιριών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. και ΑΣΠΙΣ ΑΕΕΧ την G Έγκριση του ΣΣΣ και της Ειδικής Έκθεσης του Σ από τα.σ. των εταιριών ΑΣΠΙΣ ΑΕΕΧ και ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ G Ολοκλήρωση της αποτίµησης και δηµοσίευση την της έκθεσης G ηµοσίευσης της περίληψης του ΣΣΣ και των Ειδικών Εκθέσεων από τα Σ των ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ & ΑΣΠΙΣ ΑΕΕΧ την G Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων των εταιριών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α., ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. την G Έγκριση του ΣΣΣ από τις Ε.Γ.Σ. των ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. & ΑΣΠΙΣ ΑΕΕΧ καθώς και της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου και αντίστοιχης τροποποίησης του αντίστοιχου άρθρου του καταστατικού της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. G Καταχώρηση Έγκρισης Συγχώνευσης στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών την (Αρ. Απόφασης Κ3-3840/ ) G Έναρξη διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών την ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ Ο ορκωτός ελεγκτής κ. Κωνσταντίνος Βενέτης Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton, µετά από σχετική απόφαση του.σ. της Εταιρείας, συνέταξε την έκθεση πιστοποίησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούµενης «ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.» σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων Κ.Ν. 2190/1920, των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93 και µε ισολογισµό συγχώνευσης της 15/12/ Η παραπάνω έκθεση καταλήγει στο συµπέρασµα ότι, η Καθαρή Λογιστική Αξία των περιουσιακών στοιχείων της µετασχηµατιζόµενης επιχείρησης, µε την επωνυµία ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. ανέρχεται κατά την σε δρχ δεκαέξι δισεκατοµµύρια δέκα εκατοµµύρια επτακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες τριακόσιες είκοσι δρχ ( ,64) από τα οποία δρχ. ( ) αφορούν το «Κεφάλαιο», δρχ. ( ) αφορούν την «ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο» και δρχ. ( ) αφορούν τα «Αποτελέσµατα ζηµιές εις νέο». Παρακάτω παρουσιάζεται ο πίνακας αποτελεσµάτων της περιόδου καθώς και ο ισολογισµός µετασχηµατισµού της απορροφούµενης εταιρείας µε ηµεροµηνία : Σελίδα 7

8 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (ποσά σε ) Ακαθάριστα Εσοδα ιαχείρισης Χαρτοφυλακίου Πρόσοδοι Χαρτοφυλακίου Μείον: Ζηµίες από Αγοραπωλησίες Χρεωγράφων Μείον : απάνες ιαχείρισης Χαρτοφυλακίου Μικτά Αποτελέσµατα ζηµίες ιαχείρισης Χαρτοφυλακίου Μείον : Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας Ολικά Αποτελέσµατα ζηµίες ιαχείρισης Χαρτοφυλακίου ΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Πλέον: Έκτακτα και ανόργανα έσοδα Μείον: Έκτακτα και ανόργανα έξοδα Μείον: Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα ζηµίες Μείον :Σύνολο αποσβέσεων Πάγιων Στοιχείων Πλέον : Οι από αυτές ενσωµατ. στο Λειτ. Κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων Σηµειώσεις: * Στις απάνες ιαχείρισης και στα Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας συµπεριλαµβάνονται οι αποσβέσεις οι οποίες παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στο κονδύλι «Συνολικές Αποσβέσεις». Οι συνολικές αποσβέσεις κατανέµονται ως εξής : Συνολικές Αποσβέσεις (ποσά σε ευρώ) 2001 Αποσβέσεις Ενσωµατωµένες στις απάνες ιαχείρισης Αποσβέσεις Ενσωµατωµένες στα έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας Σύνολο Πρόσοδοι Χαρτοφυλακίου Οι πρόσοδοι χαρτοφυλακίου τη χρήση 2001 αυξήθηκαν σε από το 2000, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 91,08%. Η αύξηση αυτή οφείλεται τόσο στην αύξηση των εσόδων από µερίσµατα κατά 49% όσο και στην σηµαντική αύξηση της τάξης του 120% των εσόδων από τόκους. Η ανάλυση των προσόδων χαρτοφυλακίου τη χρήση 2001 παρουσιάζεται στον επόµενο πίνακα: Πρόσοδοι Χαρτοφυλακίου (ποσά σε ευρώ) 2001 Τόκοι Καταθέσεων Μερίσµατα Σύνολο Ζηµιές από Αγοραπωλησίες Χρεογράφων Οι ζηµιές χρεογράφων για τη χρήση 2001 µειώθηκαν κατά 53,19% και κατήλθαν σε από το Η ανάλυση των ζηµιών από αγοραπωλησίες χρεογράφων τη χρήση 2001 παρουσιάζεται στον επόµενο πίνακα: Ζηµιές από αγοραπωλησίες Χρεογράφων (ποσά σε ευρώ) 2001 Κέρδη από αγοραπωλησίες µετοχών Εταιριών εισηγµένων στο Χ.Α.Α Ζηµιές από αγοραπωλησίες µετοχών Εταιριών εισηγµένων σε χρηµατιστήρια του εξωτερικού Σύνολο «Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας και ιάθεσης» Σελίδα 8

9 Οι δαπάνες διαχείρισης χαρτοφυλακίου συµπεριλαµβανοµένων των αποσβέσεων αυξήθηκαν σε Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην επιβάρυνση των αποτελεσµάτων µε την ζηµίες από αποτίµηση των χρεογράφων του χαρτοφυλακίου κατά την χρήση 2001 ύψους Κατά την χρήση 2000 για το κονδύλι «Ζηµίες από αποτίµηση των χρεογράφων του χαρτοφυλακίου» είχαν εφαρµοστεί οι διατάξεις του Ν. 2874/2000. Η ανάλυση των δαπανών διαχείρισης χαρτοφυλακίου στη χρήση 2001 παρουσιάζεται στον επόµενο πίνακα: απάνες ιαχείρισης Χαρτοφυλακίου (ποσά σε ευρώ) 2001 Αµοιβές & Έξοδα Προσωπικού* Αµοιβές Τρίτων Παροχές Τρίτων Φόροι - Τέλη ιάφορα έξοδα Λοιπές απάνες διαχείρισης 842 Προβλέψεις Εκµετάλλευσης Αποσβέσεις συµπεριλαµβανόµενες στις δαπάνες διαχείρισης** Σύνολο * Τα κονδύλια αυτά επιµερίζονται 50% στις απάνες ιαχείρισης και 50% στα Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας ** Οι αποσβέσεις οι οποίες συµπεριλαµβάνονται στις απάνες ιαχείρισης αφορούν κυρίως αποσβέσεις των ζηµιών από αποτίµηση του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας την 31/12/2000 µετά τον συµψηφισµό των αρνητικών υπεραξιών της χρήσης 2000 µε το Ειδικό Αποθεµατικό του Ν. 1969/91, ύψους ευρώ. Καθαρά Αποτελέσµατα προ Φόρων Οι καθαρές ζηµιές προ φόρων σηµείωσαν αύξηση 19,26% τη χρήση και ανήλθαν σε ευρώ. Σελίδα 9

10 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ (ποσά σε χιλ. ) Έξοδα εγκατάστασης Μείον: αποσβέσεις Αναπόσβεστα έξοδα εγκατάστασης Πάγιο Ενεργητικό 75 Μείον: αποσβέσεις 24 Σύνολο ακινητοποιήσεων 51 Αναπόσβεστο Πάγιο Ενεργητικό Λοιπές µακροπρόθεµες απαιτήσεις 5 Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού Απαιτήσεις 600 Επενδύσεις σε Χρεόγραφα ιαθέσιµα 33 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 3 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο Καταβληµένο ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Αποτελέσµατα εις Νέο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Προµηθευτές 11 Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη και Ασφ. Οργανισµοί 63 Ασφαλιστικοί οργανισµοί & Μερίσµατα πληρωτέα 12 Πιστωτές ιάφοροι 652 Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 31 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Έξοδα Εγκατάστασης (Ασώµατες Ακινητοποιήσεις) Η αναπόσβεστη αξία των ασώµατων ακινητοποιήσεων (έξοδα εγκατάστασης και πολυετούς απόσβεσης) κατά τη χρήση 2001 διαµορφώθηκε στο ποσό των , µετά την αφαίρεση των αποσβέσεων της παρούσας και παρελθόντων χρήσεων ύψους Η ανάλυση των εξόδων εγκαταστάσεως στις 15/12/2001 παρουσιάζεται στον επόµενο πίνακα: ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Ασώµατες Ακινητοποιήσεις) (ευρώ) Συνολική Αξία Αποσβέσεις παρούσας & παρελθόντων χρήσεων Αναπόσβεστη Αξία Έξοδα Ίδρυσης & Πρώτης Εγκατάστασης Έξοδα Αυξήσεων Μετοχικού Κεφαλαίου Λοιπά Έξοδα Πολυετούς Απόσβεσης (Ν. 2874/2000) Έξοδα Αναδιοργάνωσης Έξοδα Μετεγκατάστασης Σύνολο Σελίδα 10

11 Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις Ο Λογαριασµός αυτός του παγίου ενεργητικού αναλύεται ως εξής: Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις (ποσά σε ευρώ) 2001 Εγγυήσεις Ενοικίων των γραφείων της Εταιρίας Εγγυήσεις ΟΤΕ 346 Εγγυήσεις Μισθωµένου αυτοκινήτου Σύνολο Απαιτήσεις Οι απαιτήσεις κατά τη χρήση σηµείωσαν µείωση της τάξης 15% σε σχέση µε τη χρήση Η ανάλυση των απαιτήσεων στις παρουσιάζεται στον επόµενο πίνακα: Απαιτήσεις (ποσά σε ευρώ) 2001 Ελληνικό ηµόσιο-λοιπές Απαιτήσεις Λοιποί Χρεώστες* Χρεωστικά υπόλοιπα προµηθευτών-πιστωτών Σύνολο *Το κονδύλι αυτό αφορά στην αξία των πωλήσεων µετοχών των 3 τελευταίων ηµερών της χρήσης. Από τα παραπάνω κονδύλια το σηµαντικότερο είναι το «Λοιποί Χρεώστες» το οποίο αφορά κυρίως τις απαιτήσεις προς χρηµατιστηριακές εταιρίες λόγω πώλησης µετοχών κατά τις 3 τελευταίες µέρες της χρήσης. Επενδύσεις σε Χρεόγραφα Οι επενδύσεις σε χρεόγραφα ανήλθαν στη χρήση 2001 σε σηµειώνοντας αύξηση 82% σε σχέση µε το Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην επένδυση σε χρεόγραφα των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών η οποία ολοκληρώθηκε τον εκέµβριο του Η ανάλυση των επενδύσεων σε χρεόγραφα παρουσιάζεται στον επόµενο πίνακα: Επενδύσεις σε χρεόγραφα (ποσά σε ευρώ) 2001 Μετοχές εισηγµένες σε Χρηµατιστήρια Μετοχές µη εισηγµένες σε Χρηµατιστήρια Μερίδια Αµοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού Σύνολο Επενδύσεων σε Χρεόγραφα ιαθέσιµα Τα διαθέσιµα σηµείωσαν µείωση της τάξης του 100% σε σχέση µε το 2000 και ανήλθαν σε Η µείωση οφείλεται στην επένδυση σε χρεόγραφα των διαθεσίµων που προήλθαν από την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών η οποία ολοκληρώθηκε τον εκέµβριο του Το υπόλοιπο του λογαριασµού την έχει ως εξής: ιαθέσιµα (σε χιλ. ευρώ) 2001 Καταθέσεις όψεως σε δρχ 27 Καταθέσεις όψεως σε ξένο νόµισµα 6 Σύνολο 33 Σελίδα 11

12 Ιδία Κεφάλαια Εσωτερική Αξία Μετοχής ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ (σε χιλ. δρχ) Αριθµός Μετοχών Ονοµαστική Αξία 3 Μετοχικό Κεφάλαιο (1) ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο (2) ,89 Υπόλοιπο Ζηµιών χρήσεως εις νέον ,49 Υπόλοιπο Ζηµιών προηγούµενων χρήσεων ,76 Αποτελέσµατα εις νέον (3) ,25 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (1)+(2)+(3) ,64 Εσωτερική Αξία* 2,19 Εσωτερική Αξία** 2,07 *Η εσωτερική αξία προκύπτει από το πηλίκο: Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων / Αριθµό Μετοχών χωρίς να λάβουµε υπόψη το αναπόσβεστο υπόλοιπο της κεφαλαιοποιηθείσας ζηµιάς από την αποτίµηση του χαρτοφυλακίου 2000 (το οποίο συµπεριλαµβάνεται στο λογαριασµό του Ενεργητικού «Έξοδα Εγκατάσταση») ύψους ,39 **Εσωτερική αξία αν λάβουµε υπόψη αφαιρετικά και το αναπόσβεστο υπόλοιπο των ζηµιών από την αποτίµηση του χαρτοφυλακίου 2000 το οποίο συµπεριλαµβάνεται στο λογαριασµό του Ενεργητικού «Έξοδα Εγκατάστασης») ύψους η Εσωτερική Αξία της Μετοχής της Εταιρίας ανέρχεται σε 2,07. Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Το υπόλοιπο του λογαριασµού αναλύεται ως εξής: Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις (σε χιλ. ευρώ) 2001 Προµηθευτές 11 Τράπεζες λογ. βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 63 Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 4 Μερίσµατα Πληρωτέα (παρούσας χρήσης) 0 Μερίσµατα Πληρωτέα (προηγούµενων χρήσεων) 8 Πιστωτές ιάφοροι 652 Σύνολο Από τα παραπάνω κονδύλια το σηµαντικότερο είναι οι «Πιστωτές ιάφοροι» το οποίο αφορά κυρίως στις υποχρεώσεις προς χρηµατιστηριακές εταιρίες λόγω αγοράς µετοχών κατά τις τρεις τελευταίες µέρες της χρήσης. Το κονδύλι «Τράπεζες λογ. Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων» αφορά στην παροχή πίστωσης από την ΑΣΠΙΣ ΒΑΝΚ ΑΤΕ µε ανοιχτό (αλληλόχρεο - Overdraft) λογαριασµό για την κάλυψη των αναγκών της ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ για επενδύσεις. Το υπόλοιπο ευρώ ( δρχ) προέκυψε λόγω χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασµού στην ΑΣΠΙΣ ΒΑΝΚ ΑΤΕ στις 10/12/2001 και 11/12/2001 µε τα ποσά των ευρώ ( δρχ) και ευρώ ( δρχ) και την πίστωση µε το ποσό των ευρώ ( δρχ) στις 12/12/01. Το υπόλοιπο καλύφθηκε πλήρως την Ηµεροµηνία Ποσό Χρέωση / Πίστωση Λόγος Ευρώ ( δρχ) Χρέωση Εκκαθάριση τµήµατος αγορών που έγιναν την Ευρώ ( δρχ) Χρέωση Εκκαθάριση τµήµατος αγορών που έγιναν την Ευρώ ( δρχ) Πίστωση Πληρωµή στην τράπεζα για µείωση του υπολοίπου του συγκεκριµένου λογαριασµού Ευρώ ( δρχ) Πίστωση Αποπληρωµή του υπολοίπου του συγκεκριµένου λογαριασµού Σελίδα 12

13 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ Χ.Α.Α. ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (ΣΕ EURO) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ (ΣΕ EURO) ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (TIMH ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 14 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) (ΣΕ EURO) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ (ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 14 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) (ΣΕ EURO) ΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΩΤΟΥ ΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 (ΤΙΜΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ) (ΣΕ EURO) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΩΤΟΥ ΕΚΕΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ) (ΣΕ EURO) ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΕΝΙΚΗ(ΚΟ) , ,72 10, ,06 10, ,68 AΣΠΙΣ ΒΑΝΚ ANΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(ΚΟ) , ,43 5, ,00 5, ,59 EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ(ΚΟ) , ,44 26, ,54 27, ,77 ΑLPHA TΡΑΠΕΖΑ Α.Ε(ΚΟ) , ,94 20, ,24 20, ,63 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ(ΚΟ) , ,00 9, ,93 9, ,35 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ(ΚΟ) , ,25 37, ,57 38, ,64 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ MARFIN CLASSIC A.E.E.X , ,60 1, ,60 1, ,15 ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε (ΚΑ) , ,02 12, ,60 12, ,51 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΜΑΪΛΛΗΣ Ι.Μ. Α.Ε.Β.Ε (ΚΑ) , ,51 5, ,07 5, ,54 ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ (ΚΑ) , ,13 1, ,60 1, ,65 ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ SPIDER ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ(ΚΟ) , ,84 2, ,21 2, ,59 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΕ (ΚΟ) , ,97 13, ,13 14, ,85 ΧΟΝ ΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΡ ΑΣΙΛΑΡΗΣ Κ. ΥΙΟΙ Α.Ε.Β.Ε (ΚΑ) , ,00 4, ,81 5, ,36 ΣΠΥΡΟΥ(ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ)ΑΕΒΕ , ,99 3, ,53 4, ,55 VETERIN Α.Β.Ε.Ε (ΚΑ) , ,57 5, ,34 6, ,75 ΕΙ Η- ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε (ΚΟ) , ,45 5, ,30 5, ,52 ΠΟΥΛΙΑ ΗΣ&ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΒΕ , ,01 4, ,86 4, ,59 ΝΤΕΣΠΕΚ ΕΛΛΑΣ Α.Ε (ΚΟ) , ,62 4, ,21 4, ,10 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ(ΚΟ) , ,34 5, ,85 5, ,84 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΝΤΡΑΣΟΦΤ ΑΕ (ΚΟ) , ,09 6, ,18 6, ,03 INFORMER AE (KO) , ,31 7, ,51 7, ,30 ΕΛΤΑ SINGULAR A.E (KO) , ,09 4, ,60 4, ,94 QUALITY & RELLIABILITY (ΚΟ) , ,47 11, ,87 12, ,91 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε (ΚΟ) , ,00 7, ,49 8, ,82 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (ΚΟ) , ,86 7, ,72 8, ,26 ΙΫΛΙΣΤΗΡΙΑ ΠΕΤΡΟΛΑ , ,40 4, ,28 5, ,23 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) ΕΛΠΕ , ,23 6, ,03 7, ,89 ΣΥΝΟΛΟ , , ,04 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜ/ΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ SWISS LIFE , ,19 497, ,79 520, ,92 ΣΥΝΟΛΟ , , ,92 ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ "ΕΡΜΗΣ ΜΙΚΤΟ" ,982 7, ,90 6, ,91 6, ,38 Α/Κ- ΑΣΠΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,156 8, ,84 5, ,89 5, ,09 Α/Κ ΑΣΠΙΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,324 9, ,40 7, ,57 7, ,65 Α/Κ ΑΣΠΙΣ 21ος ΑΙΩΝ ,361 10, ,15 7, ,58 7, ,34 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Α/Κ ΑΣΠΙΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,746 3, ,02 3, ,13 3, ,33 ΣΥΝΟΛΟ , , ,79 ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ Χ.Α.Α. Π&Κ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ , ,7946 1, ,79 1, ,78 ARTISTI ITALIANI , ,3881 0, ,39 0, ,39 ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ , , , ,15 88, ,15 FOOD SUPPLIES AE , , , ,37 43, ,19 ΣΥΝΟΛΟ , , ,51 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ , , ,26 ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΟΨΕΩΣ ΡΧ , , ,14 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ Ξ.Ν , , ,73 ΣΥΝΟΛΟ , , ,87 ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ , , ,13 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ-ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ Προκειµένου να καθορισθεί η σχέση ανταλλαγής µεταξύ των µετοχών της απορροφώσας και της απορροφώµενης, εφαρµόστηκαν µια σειρά από διεθνώς αποδεκτές µέθοδοι και τα αποτελέσµατα που προέκυψαν ελήφθησαν υπόψη αναλόγως του βαθµού καταλληλότητας κάθε µεθόδου. Από τη συνεκτίµηση όλων των ανωτέρω, καθώς και της πιστοποίησης των παγίων της απορροφούµενης όπως βεβαιώθηκαν από τον τακτικό ορκωτό ελεγκτή κατά την ηµεροµηνία µετασχηµατισµού, προέκυψε ότι η σχέση ανάµεσα στην αξία της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. και την αξία της ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. η οποία είναι 1 προς 4, Σελίδα 13

14 Αυτή η σχέση ανταλλαγής εγκρίθηκε από τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων των δύο Εταιριών. ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΙΑΣΠΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Η µετοχική σύνθεση της ΑΣΠΙΣ Α.Ε.Γ.Α. παρουσιάζεται µε βάση την τελευταία ενηµέρωση που εστάλη στο Χ.Α.Α. την Η µετοχική σύνθεση της ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. παρουσιάζεται σύµφωνα µε την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΜΕΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. Αριθµός Μετοχών Συµµετοχή στο κεφάλαιο Παύλος Ψωµιάδης ,97% ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Α.Ζ ,90% NORDSTERN COLONIA LIFE Α.Ε.Α.Ζ ,41% Αµοιβαίο κεφάλαιο ΑΣΠΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ που διαχειρίζεται η ΑΣΠΙΣ Α.Ε..Α.Κ ,61% Αµοιβαίο κεφάλαιο ΑΣΠΙΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ που διαχειρίζεται η ΑΣΠΙΣ Α.Ε..Α.Κ ,22% Λοιποί µέτοχοι (<= 2%) ,89% ΣΥΝΟΛΟ ,00% ΜΕΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΑΣΠΙΣ Α.Ε.Ε.Χ. Αριθµός Μετοχών Συµµετοχή στο κεφάλαιο ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Α.Ζ ,70% ΑSPIS ΒΑΝΚ Α.T.Ε ,10% Αµοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται η ΑΣΠΙΣ Α.Ε..Α.Κ ,10% COMMERCIAL VALUE A.E.A.Z ,29% Αµοιβαίo κεφάλαιo C.U ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ που διαχερίζεται η Comercial Value ,33% Αµοιβαίo κεφάλαιo C.U ΙNVESTMENT BOND που διαχερίζεται η Comercial Value ,44% Αµοιβαίo κεφάλαιo C.U INVESTMENT PLUS REGULAR που διαχερίζεται η Comercial Value ,35% Λοιποί µέτοχοι (<= 2%) ,70% ΣΥΝΟΛΟ ,00% ΜΕΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. Αριθµός Μετοχών Συµµετοχή στο κεφάλαιο Παύλος Ψωµιάδης ,61% ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Α.Ζ ,59% COMMERCIAL VALUE A.E.A.Z ,39% Αµοιβαίo κεφάλαιo C.U INVESTMENT PLUS REGULAR που διαχερίζεται η Comercial Value ,38% Αµοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται η ΑΣΠΙΣ Α.Ε..Α.Κ ,79% NORDSTERN COLONIA LIFE Α.Ε.Α.Ζ ,33% Λοιποί µέτοχοι (<= 2%) ,91% ΣΥΝΟΛΟ ,00% Οι µέτοχοι που κατέχουν ποσοστό µικρότερο ή ίσο του 2% της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α., ανέρχονται την 29 η Μαίου σε και συνολικά αντιπροσωπεύουν το 36,89% του µετοχικού κεφαλαίου. Η ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. διαθέτει ανώνυµες µετοχές και συνεπώς δεν είναι εφικτό να αποτυπωθεί ο αριθµός των µετόχων που κατέχουν ποσοστό µικρότερο του 2%. Παρόλα αυτά, η διασπορά των µετοχών της νέας ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. είναι εξασφαλισµένη δεδοµένου ότι ο λόγος ανταλλαγής για τους παλαιούς µετόχους είναι 1 νέα για µία παλιά µετοχή. Οι πίνακες µε την ανάλυση δικαιωµάτων ψήφου πριν και µετά την συγχώνευση παρατίθενται παρακάτω (βάση της ενηµέρωσης που εστάλη στο Χ.Α.Α. την : Σελίδα 14

15 Προ της Συγχωνεύσεως Αριθµός Μετοχών % ΨΩΜΙΑ ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ,97% ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ ,90% ΑΣΠΙΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΕ ,90% NORDSTERN COLONIA LIFE ΑΕΓΑ ,41% NORDSTERN COLONIA LIFE ΑΕΑΖ ,41% GOTA INTERNATIONAL A.E.A ,11% Σύνολο ,70% Μετά την Συγχώνευση Αριθµός Μετοχών % ΨΩΜΙΑ ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ,61% ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ ,59% ΑΣΠΙΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΕ ,74% NORDSTERN COLONIA LIFE ΑΕΓΑ ,42% NORDSTERN COLONIA LIFE ΑΕΑΖ ,33% GOTA INTERNATIONAL A.E.A ,23% Σύνολο ,91% Τα ανωτέρω ποσοστά αφορούν ποσοστά του κ. Ψωµιάδη συνυπολογιζοµένων και των δικαιωµάτων ψήφων και των ελεγχόµενων σύµφωνα µε τα άρθρα 7 & 8 του Π.. 51/92. Σελίδα 15

16 Στο διάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζεται η (νέα) Εταιρία µε τις συµµετοχές της, έτσι όπως διαµορφώνονται µετά τη συγχώνευση: ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΚΛΑ ΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΛΑ ΟΣ COMMERCIAL VALUE UNION A.E.A.Z HELLAS (Ζωής) LIFE 95% NORDSTERN COLONIA LIFE LIFE ΑΕΑΖ 54% ΑΣΠΙΣ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ ΑΕΑΖ (Ζηµιών) 35% NORDSTERN COLONIA ΑΕΓΑ 15% ΑΣΠΙΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΕΓΑ 54% ΑΣΠΙΣ ASPIS ΒΑΝΚ BANK ΑΤΕ 53% ΑΣΠΙΣ ΑΕ ΑΚ 40% ΑΣΠΙΣ ΕΣΤΙΑ ΑΣΠΙΣ ΕΣΤΙΑ Α Ε 34% Α.Ε 13% ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 100% COMMERCIAL VALUE Α.Ε.Α.Ζ (ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΖΩΗΣ) NORDSTERN COLONIA LIFE A.E.A.Z. (ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΖΩΗΣ) ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ (ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ) NORDSTERN COLONIA LIFE A.E.A.Z. (ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ) ΑΣΠΙΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΕΓΑ (ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ) ΑΣΠΙΣ BANK ΚΥΠΡΟΥ ((ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΖΩΗΣ) ΑΣΠΙΣ ΕΣΤΙΑ (ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ) E-VALLEY (ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ) Σηµειώνεται ότι η (νέα) Εταιρία συµµετέχει µε επιπλέον ποσοστό 7,93 % στην ΑΣΠΙΣ BANK A.T.E. και 5,00% στην ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Α.Ζ. λόγω της συµµετοχής της ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. σε αυτές τις εταιρίες πριν την συγχώνευση. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ Το συνολικό ποσό της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της απορροφούσας εταιρίας λόγω της συγχώνευσης και της κεφαλαιοποίησης των αποθεµατικών ανέρχεται σε ή 188% µετοχικού κεφαλαίου της απορροφούσας πριν τη συγχώνευση. Η περιουσιακή διάρθρωση της Απορροφούσας Εταιρίας µετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης έχει ως εξής: 1. Ο λόγος Ξένα/ Ίδια Κεφάλαια (µε βάση την εξωλογιστική κατάσταση της ) βελτιώνεται σηµαντικά και διαµορφώνεται σε 1,95:1 από 3,5:1. 2. Περαιτέρω, ο δείκτης γενικής ρευστότητας παραµένει σε ικανοποιητικά επίπεδα καθώς διαµορφώνεται σε 2,3. Σελίδα 16

17 Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1. Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη της Απορροφούσας ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε χιλ. ) Σύνολο Εσόδων Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως Πλέον Έσοδα παρεποµένων ασχολιών Σύνολο Λειτουργικό αποτέλεσµα προ φόρων και τόκων Κέρδη (Ζηµίες) προ φόρων Αναµορφωµένα κέρδη προ φόρων χρήσης Ζηµία από αποτίµηση και πώληση χρεογράφων µεταφερθείσα σε ειδικό λογαριασµό προς συµψηφισµό µε µελλοντικά κέρδη Κέρδη µετά από φόρους χρήσης, φόρους φορολογικού ελέγχου και αµοιβές.σ Αναµορφωµένα κέρδη µετά από φόρους χρήσης, φόρους φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων και αµοιβές.σ Σταθµισµένος αριθµός µετοχών ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (σε ) Κέρδη προ φόρων 0,04 0,11 0,87 0,24-0,54 Αναµορφωµένα κέρδη προ φόρων -0,02 0,01 0,87 0,24-0,54 Κέρδη µετά από φόρους χρήσης, φόρους φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων και αµοιβές.σ. 0,01 0,09 0,77 0,08 0,15 Αναµορφωµένα κέρδη µετά από φόρους χρήσης, φόρους φορολογικού ελέγχου και αµοβές.σ. -0,05-0,01 0,77 0,08 0,15 Μέρισµα ανά µετοχή 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (1) Για τον υπολογισµό των αποσβέσεων, η Εταιρία έκανε χρήση της ευχέρειας που της παρείχε το άρθρο 31 του Ν.2238/94 και διενήργησε µειωµένες αποσβέσεις επί των κτιρίων και του εξοπλισµού της, ως εξής: (ποσά σε εκατ. ) Μειωµένες αποσβέσεις (2) Οι διενεργηθείσες κατά την υπό εξέταση περίοδο αποσβέσεις, κατανεµηµένες αντίστοιχα στους λογαριασµούς που επιβάρυναν, αναλύονται ως εξής: (ποσά σε χιλ. ) Αποσβέσεις ενσωµατωµένες στα έξοδα λειτουργίας παραγωγής Αποσβέσεις ενσωµατωµένες στα έξοδα διοικητικής λειτουργίας Αποσβέσεις ενσωµατωµένες στα έξοδα διάθεσης Αποσβέσεις µη ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος ΣΥΝΟΛΟ (3) Η ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση Οι πρόσθετοι φόροι και πρόστιµα που προέκυψαν από τους εν λόγω φορολογικούς ελέγχους κατεβλήθησαν σε δόσεις οι οποίες θα ολοκληρωθούν εντός του (4) Κατ εφαρµογή των απαγορευτικών διατάξεων του άρθρου 43 (παρ. 3δ) του Ν.2190/1920, για τις χρήσεις 1998 και 2000, η Εταιρία δεν διενήργησε διανοµή κερδών. (5) Για τη στάθµιση του αριθµού των µετοχών έχουν ληφθεί υπόψη οι αυξήσεις του µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών, οι αυξήσεις του µετοχικού κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών καθώς και η µεταβολή της ονοµαστικής αξίας. Σελίδα 17

18 Στοιχεία Ισολογισµού (ποσά σε χιλ ) ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επενδύσεις σε ακίνητα Μείον: Αποσβέσεις Αναπόσβεστο υπόλοιπο ακινήτων Συµµετοχές και επενδύσεις σε συνδεδεµένες και συµµετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις Σύνολο χρηµατοοικονοµικών επενδύσεων Επενδύσεις για λογαριασµό ασφαλισµένων που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο Σύνολο Απαιτήσεων ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Λογιστική αξία µετοχής 0,74 0,82 3,31 2,33 1,44 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Για τον υπολογισµό της λογιστικής αξίας λήφθηκε υπόψη ο σταθµισµένος αριθµός µετοχών. Σελίδα 18

19 2. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη της Απορροφούσας ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε χιλ. ) Σύνολο Εσόδων Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως Έσοδα παρεποµένων ασχολιών Σύνολο Λειτουργικό αποτέλεσµα προ φόρων και τόκων Κέρδη προ φόρων Αναµορφωµένα κέρδη προ φόρων χρήσης Σταθµισµένος αριθµός µετοχών ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (σε ) Κέρδη προ φόρων 0,11 0,11 1,40 0,42-0,67 Αναµορφωµένα κέρδη προ φόρων 0,05 0,01 1,40 0,42-0,67 Στοιχεία Ενοποιηµένου Ισολογισµού (ποσά σε χιλ ) ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επενδύσεις σε ακίνητα Μείον: Αποσβέσεις Αναπόσβεστο υπόλοιπο ακινήτων Συµµετοχές και επενδύσεις σε συνδεδεµένες και συµµετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις Σύνολο χρηµατοοικονοµικών επενδύσεων Επενδύσεις για λογαριασµό ασφαλισµένων που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο Σύνολο Απαιτήσεων ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Έπιπλα - µεταφορικά µέσα κλπ Μείον Αποσβέσεις Αναπόσβεστο υπόλοιπο Χρηµατικά ιαθέσιµα Λοιπα Στοιχεία Ενεργητικού ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Λογιστική αξία µετοχής 0,80 0,97 3,91 2,93 1,85 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Η Εταιρία καταρτίζει τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα άρθρα 100 και 101 του Ν.2190/20 και περιλαµβάνει τον ενοποιηµένο ισολογισµό, τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα χρήσης καθώς και το προσάρτηµα. 2. Οι διενεργηθείσες κατά την υπό εξέταση περίοδο αποσβέσεις, κατανεµηµένες αντίστοιχα στους λογαριασµούς που επιβάρυναν, αναλύονται ως εξής: (ποσά σε χιλ. ) Αποσβέσεις ενσωµατωµένες στα έξοδα λειτουργίας παραγωγής Αποσβέσεις ενσωµατωµένες στα έξοδα διοικητικής λειτουργίας Αποσβέσεις ενσωµατωµένες στα έξοδα διάθεσης Αποσβέσεις µη ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος ΣΥΝΟΛΟ Για τον υπολογισµό της λογιστικής αξίας λήφθηκε υπόψη ο σταθµισµένος αριθµός µετοχών. Σελίδα 19

20 4. Τα ενοποιηµένα αναµορφωµένα αποτελέσµατα χρήσης της Εταιρίας προκύπτουν ως εξής: Η Εταιρία έκανε χρήση της ευχέρειας που της παρείχε το άρθρο 31 του Ν.2238/94 και διενήργησε µειωµένες αποσβέσεις επί των κτιρίων και του εξοπλισµού της για τις χρήσεις Συνέπεια των ανωτέρω, τα αποτελέσµατα την Εταιρίας για την περίοδο αναµορφώνονται ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ σε χιλ. ευρώ Κέρδη ισολογισµού προ φόρων Μείον: Εξωλογιστικές αναµορφώσεις Μη πραγµατοποιηθείσες αποσβέσεις ιαφορές αποτίµησης συµµετοχών Σύνολο εξωλογιστικών αναµορφώσεων Αναµορφωµένα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων Μείον: ικαιώµατα Μειοψηφίας επί ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Α.Ζ ικαιώµατα Μειοψηφίας επί ΗΝΙΟΧΟΣ Α.Ε.Α.Ζ ικαιώµατα Μειοψηφίας επί ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ικαιώµατα Μειοψηφίας επί COMMERCIAL VALUE Α.Ε.Α.Ζ ικαιώµατα Μειοψηφίας επί NORDSTERN COLONIA HELLAS Α.Ε.Γ.Α ικαιώµατα Μειοψηφίας επί NORDSTERN COLONIA HELLAS Α.Ε.Α.Ζ Αναµορφωµένα ενοποιηµένα κέρδη µετά από αποτελέσµατα µειοψηφίας Η Εταιρία καταρτίζει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και αποτελέσµατα χρήσης από το 1995, σύµφωνα µε το άρθρο 90 του Κ.Ν.2190/20. Οι θυγατρικές εταιρίες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση είναι οι εξής: ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Α.Ζ. 99% 25,52%* 24,41% 24,41% 24,41% ΗΝΙΟΧΟΣ Α.Ε.Α.Ζ. 11,43% COMMERCIAL VALUE Α.Ε.Α.Ζ ,13% NORDSTERN COLONIA HELLAS Α.Ε.A.Z ,00% NORDSTERN COLONIA HELLAS Α.Ε.Γ.Α ,00% ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΥΠΡΟΥ Ltd ,26% (*) Το ποσοστό συµµετοχής αφορά στην ΝΕΑ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Α.Ζ., η οποία προέκυψε εντός του 1998 από τη συγχώνευση µε απορρόφηση της παλαιάς ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Α.Ζ. από την ΗΝΙΟΧΟΣ Α.Ε.Α.Ζ. και τη µετονοµασία της δεύτερης σε ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Α.Ζ.. Όπως αναφέρεται στο προσάρτηµα των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας, η εταιρία ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΕ παρουσιάζει επουσιώδες ενδιαφέρον και δεν συµπεριλαµβάνεται στην ενοποίηση σύµφωνα µε το άρθρο 97, παρ. 1. του ΚΝ.2190/1920. Η µέθοδος της ολικής ενοποιήσεως χρησιµοποιήθηκε για την ενοποίηση των οικονοµικών καταστάσεων της µητρικής εταιρίας ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. και των θυγατρικών της, ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Α.Ζ., COMMERCIAL VALUE Α.Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ, NORDSTERN COLONIA HELLAS Α.Ε.A.Z., NORDSTERN COLONIA HELLAS Α.Ε.Γ.Α. και ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΥΠΡΟΥ Ltd. Σηµειώνεται ότι η ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Α.Ζ. και η ΗΝΙΟΧΟΣ Α.Ε.Α.Ζ. συγχωνεύτηκαν εντός του 1998 δι απορροφήσεως της πρώτης από την δεύτερη, σύµφωνα µε την Κ / απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, και τη µετονοµασία της απορροφώσας σε ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Α.Ζ.. Ως ισολογισµός µετασχηµατισµού για τη συγχώνευση ορίσθηκε ο ισολογισµός της χρήσης που έληξε στις Περισσότερες πληροφορίες για τις ανωτέρω εταιρίες παρατίθενται στο κεφάλαιο περί συνδεδεµένων εταιριών του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου. Σελίδα 20

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

Εξαµηνιαία Έκθεση 2010 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού

Εξαµηνιαία Έκθεση 2010 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού Εξαµηνιαία Έκθεση 2010 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού Η T Funds Α.Ε..Α.Κ µε έδρα στην Αθήνα, οδός Λέκκα αρ. 23-25, έχει λάβει άδεια λειτουργίας µε τις αποφάσεις 27719/Β/543 ΥΠΕΘΟ (ΦΕΚ Β391/5.7.1990)

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

J A N S S E N - C I L A G Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η Α. Ε. Β. Ε. Ε ΡΑ: ΠΕΥΚΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 13504/01 ΑΤ/Β/86/219 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31ης Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 1998 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ...5 3.3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

, ,11 14

, ,11 14 VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Ζηµιών Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 16η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Αθήνα Α.Μ.Α.Ε 20264 / 05 / Β / 89 / 008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ Δρχ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ α. Ταµείο 266.729 302.704 β. Επιταγές εισπρακτέες 56.096 59.497 γ. ιαθέσιµα σε

Διαβάστε περισσότερα

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.-31.12. (Βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Αξία Κτήσης ΧΡΗΣHΣ 2014 ΧΡΗΣHΣ 2013 Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2009-31.12.2009) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

9. Άρθρο 43 παρ. 7-β: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. - Δεν έγινε.

9. Άρθρο 43 παρ. 7-β: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. - Δεν έγινε. Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 ΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2011 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού

Ετήσια Έκθεση 2011 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού Ετήσια Έκθεση 2011 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού Η T Funds Α.Ε..Α.Κ µε έδρα στην Αθήνα, οδός Λέκκα αρ. 23-25, έχει λάβει άδεια λειτουργίας µε τις αποφάσεις 27719/Β/543 ΥΠΕΘΟ (ΦΕΚ Β391/5.7.1990)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι χρήσεως 2013 χρήσεως 2012 χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη Αναπόσβεστη Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Β. ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (χρήσης 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου 2015) Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, MΑΪΟΣ 2003 ΣΕΛΙ Α: 1/248

Διαβάστε περισσότερα

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση ΝΤΙ.ΕΜ.ΕΝ. (D.M.N.) ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μ.Α.Ε. 57774/062/Β/04/0213 ΓΕΜΗ: 038794205000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2014-31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA TechnOL Flisvos Holding Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Τουριστικών Λιµένων, Παροχής Υπηρεσιών, Εµπορίας και Αντιπροσωπειών Α.Μ.Α.Ε. 50045/01/Β/01/602 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΠΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ ΩΤ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ ΩΤ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ ΩΤ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο Για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. λόγω της συγχώνευσης µε απορρόφηση των εταιρειών ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε. και ΚΛΩΣΤΟYΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση A Εξαµήνου 2012

Έκθεση A Εξαµήνου 2012 Έκθεση A Εξαµήνου 2012 Η T Funds Α.Ε..Α.Κ µε έδρα στην Αθήνα, οδός Λέκκα αρ. 23-25, έχει λάβει άδεια λειτουργίας µε τις αποφάσεις 27719/Β/543 ΥΠΕΘΟ (ΦΕΚ Β391/5.7.1990) και 5/378/14.4.2006.Σ. Ε.Κ. και εποπτεύεται

Διαβάστε περισσότερα

3.3. EUROBANK 2013 6. 7.

3.3. EUROBANK 2013 6. 7. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «ΝΕΟ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε.» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει) Σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2002-31/12/2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 434/16-7-90 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ιάταξη και περίληψή της Παράγρ. 1 Σύννοµη κατάρτιση και δοµή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003 ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΣΕΛΙ Α: 1/229

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα:

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα ιοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Γ.ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ G.S ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53725/01/B/03/57 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ιάταξη και περίληψή της Παράγρ. 1 Σύννοµη κατάρτιση και δοµή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 -

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2001-31/12/2001 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΓΩΝΗ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 123265904000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47519/62/Β/00/0295 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ής εκεµβρίου 2001 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ής εκεµβρίου 2001 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Ποσά σε εκατ. ευρώ 2001 2000 2001 2000 Ταµείο και διαθέσιµα στην κεντρική τράπεζα 427.452 497.967 1.254 1.461 Κρατικά και άλλα αξιόγραφα δεκτά για επαναχρηµατοδότηση από την κεντρική τράπεζα 0 18.129 0

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Ε Κ Θ Ε Σ Η Του ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµάνα και τον Ισολογισµό χρήσεως 1/1/2001-31/12/2001. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΔΕΙΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε /65/Β/98/03, AP. ΓΕΜΗ:

ΦΙΛΟΔΕΙΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε /65/Β/98/03, AP. ΓΕΜΗ: ΦΙΛΟΔΕΙΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39783/65/Β/98/03, AP. ΓΕΜΗ: 054424221000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2013-31/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑIΡΕΙΑΣ ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.ν.2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" Α.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Βασει των διαταξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη και περίληψή της ==================== Ενδεικτική απάντηση ================

Διάταξη και περίληψή της ==================== Ενδεικτική απάντηση ================ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 36099 / 80 / Β / 96 / 29... ( Βάση των διατάξεων του κωδικοπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΣΟΥΜΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡ.ΜΑΕ.39904/03/Β/98/04 (βάσει των διατάξεων του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΣΟΥΜΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡ.ΜΑΕ.39904/03/Β/98/04 (βάσει των διατάξεων του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΣΟΥΜΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡ.ΜΑΕ.39904/03/Β/98/04 (βάσει των διατάξεων του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει) Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κυρίες και Κύριοι µέτοχοι, Έχουµε την τιµή να σας

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/06-31/12/06 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/06-31/12/06 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1862/Β/8-10-99 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/06-31/12/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Ι+ ΙΙ+ ΙV) 2.122.978,91 1.664.969,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Ι+ ΙΙ+ ΙV) 2.122.978,91 1.664.969,00 ΑΝΕΠΑΛ A.E ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Α.Ε. 45566/12/Β/00/4 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΡΙΤΣΩΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΦΜ:095774064.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙ ΑΣΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-15η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα