Γραφικά µε Υπολογιστές. Μετασχηµατισµοί Σύνθετη Γεωµετρία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γραφικά µε Υπολογιστές. Μετασχηµατισµοί Σύνθετη Γεωµετρία"

Transcript

1 Γραφικά µε Υπολογιστές Μετασχηµατισµοί Σύνθετη Γεωµετρία

2 Σύστηµα Συντεταγµένων Κάθε VRML κόσµος έχει το δικό του σύστηµα συντεταγµένων, το οποίο είναι ένα τρισδιάστατο καρτεσιανό σύστηµα, µε τηθετική πλευρά του άξονα x να δείχνει προς τα δεξιά, τη θετική πλευρά του άξονα y να δείχνει προς τα πάνω και τη θετική πλευρά του άξονα z να δείχνει προς το χρήστη (προς τα "έξω"). 2/ 24

3 3D Μετασχηµατισµοί By default όλατασχήµατα στη VRML δηµιουργούνται στην αρχή του συστήµατος συντεταγµένων Οκόµβος Transform µας δίνει τη δυνατότητα να εφαρµόσουµε 3 µετασχηµατισµούς στα αντικείµενα της VRML. O κόµβος Transform δηµιουργεί ένα καινούργιο σύστηµα συντεταγµένων σε σχέση µε τοparent σύστηµα συντεταγµένων. Τα αντικείµενα που ανήκουν σε αυτόν τον κόµβο (δηλ. είναι children του κόµβου Transform) δηµιουργούνται σε σχέση µε το κέντρο του καινούργιου συστήµατος συντεταγµένων. 3/ 24

4 4/ 24 Οκόµβος Transform Transform { children [] #exposedfield translation #exposedfield rotation #exposedfield scale #exposedfield scaleorientation #exposedfield bboxcenter #field bboxsize #field center #exposedfield addchildren #eventin removechildren #eventin } To πεδίο children µπορεί να περιέχει είτε shapes είτε groups συµπεριλαµβανοµένου και άλλων κόµβων Transform

5 Translation-Μετατόπιση Transform { # X Y Z translation children [... ] } Α) Παγκόσµιο Σύστηµα Συντεταγµένων Β) Μετατοπισµένο κατά 5 µονάδες στον άξονα Χ 5/ 24

6 Rotation - Περιστροφή Transform { # X Y Z Angle rotation children [... ] } όπου radians = (degrees / 180.0) * 3.14 Α) Παγκόσµιο Σύστηµα Συντεταγµένων Β) Το καινούργιο σύστηµα µετά την περιστροφή 6/ 24

7 Το Πεδίο Rotation Το πεδίο rotation παίρνει µια ειδική τιµή (ονοµάζεται τιµή περιστροφής ή SFRotation) που αποτελείται από τέσσερις αριθµούς κινητής υποδιαστολής. Οι τρεις πρώτοι χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό του άξονα περιστροφής και ο τέταρτος για τον καθορισµό της γωνίας περιστροφής. Ως άξονας περιστροφής ορίζεται συνήθως ένας από τους άξονες x, y και z και αυτό γίνεται µε τον εξής τρόπο: Άξονας περιστροφής ιάνυσµα Περιστροφής x y z / 24

8 Περιστροφή ως προς Άξονα Οι θετικές περιστροφές έχουν φορά αντίθετη απ' αυτή του δείκτη του ρολογιού. Ένας πρακτικός τρόπος για να βρίσκουµε την κατεύθυνση της κάθε περιστροφής είναι ο κανόνας του δεξιού χεριού. Αν τοποθετήσουµε τον αντίχειρα παράλληλα µε τηθετική φορά ενός άξονα, τότε τα υπόλοιπα δάχτυλά µας δείχνουν τη θετική περιστροφή ως προς τον άξονα αυτό. 8/ 24

9 Scaling - Αλλαγή κλίµακας Transform { # X Y Z scale children [... ] } Α) Παγκόσµιο Σύστηµα Συντεταγµένων B) Το καινούργιο σύστηµα µετά την αλλαγή κλίµακας 9/ 24

10 Ταυτόχρονη Μετατόπιση, Περιστροφή & Αλλαγή Μεγέθους Ανεξάρτητα από τη σειρά αναγραφής των πεδίων translation, rotation και scale, το σύστηµα συντεταγµένων (και τα παιδιά του) πρώτα αλλάζει µέγεθος, µετά περιστρέφεται και στο τέλος µετατοπίζεται (αν το σκεφτούµε ανάποδα, το αποτέλεσµα δενείναιτοίδιο). Transform { translation rotation scale children [... ] } 10 / 24

11 Άσκηση 1 ηµιουργήστε τον κλόουν του σχήµατος. Ο κλόουν αποτελείται από 9 σχήµατα: το σώµα έχειδιαστάσεις(1.7, 2.5, 0.7) ολαιµός έχει ύψος 0.3 και ακτίνα 0.4 το κεφάλι έχει ακτίνα 0.8 το καπέλο έχει ύψος 1.2 και ακτίνα βάσης 0.6 τα χέρια έχουν ύψος 1.8 και ακτίνα 0.2 και τα πόδια διαστάσεις ( ) 11 / 24

12 ηµιουργία Οµάδων Μπορούµε ναοµαδοποιήσουµε κόµβους χρησιµοποιώντας τον κόµβο Group Group { children [ ] bboxcenter bboxsize addchildren removechildren } Ητιµή του πεδίου children είναι µία λίστα από child κόµβους οι οποίοι αποτελούν την οµάδα. 12 / 24

13 Οκόµβος Anchor H VRML µας δίνει τη δυνατότητα να συνδέουµε VRML κόσµους µε τη βοήθεια ενός ειδικού συνδέσµου όπως είναι ο κόµβος Anchor. Όταν ο χρήστης κάνει κλικ σε ένα αντικείµενο του κόµβου Anchor, τότε ο VRML browser ακολουθεί τη σύνδεση που έχει οριστεί µέσα στον κόµβο για να προβάλλει τον καινούργιο κόσµο. Anchor { } children [ ] bboxcenter bboxsize url [ ] parameter [ ] description addchildren removechildren 13 / 24

14 ΗεντολήInline Η εντολή Inline είναι µία τεχνική δηµιουργίας VRML κόσµων η οποία µας επιτρέπει να διατηρούµε σε διαφορετικά αρχεία διαφορετικά τµήµατα της σκηνής µας. Inline { url [ ] bboxcenter bboxsize } #field #exposedfield Ητιµή του πεδίου url καθορίζειτηθέσηπουβρίσκεται το VRML αρχείο. 14 / 24

15 Άσκηση 2 Χρησιµοποιώντας τα αρχεία table.wrl και chair.wrl δηµιουργήστε τη σκηνή της τελικής εικόνας. 15 / 24

16 Σύνθετη Γεωµετρία HVRML παρέχει ένα σύνολο από στοιχεία µε ταοποίαµπορούµε να κατασκευάσουµε σύνθετασχήµατα µε τηχρήσησηµείων, γραµµών και εδρών. Τα σηµεία (points) της VRML είναι απλές κουκκίδες που σχεδιάζονται στο τρισδιάστατο χώρο. Οι γραµµές (lines) της VRML είναι δυδιάστατα ευθύγραµµα τµήµατα, τα οποία συνδέουν τις κορυφές ενός σχήµατος. Οι έδρες (faces ή facets) της VRML είναι επίπεδα σχήµατα, µε πολλές ακµές, όπως τρίγωνα, τετράγωνα, πεντάγωνα κ.ό.κ. ιευθετώντας πολλές γειτονικές έδρες, µπορεί κανείς να κατασκευάσει σύνθετες δυδιάστατες και τρισδιάστατες πολυεδρικές επιφάνειες. 16 / 24

17 Οκόµβος Coordinate Οκόµβος αυτός χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε ταστοιχεία Pointset, IndexedLineSet και IndexedFaceSet για τη δηµιουργία σηµείων, γραµµών και εδρών αντίστοιχα και συγκεκριµένα, χρησιµοποιείται ως η τιµή του πεδίου coord (το πεδίο που καθορίζει τις κορυφές των σύνθετων σχηµάτων) των 3 αυτών στοιχείων γεωµετρίας. Coordinate { point [ # X Y Z , # 1ο σηµείο , # 2ο σηµείο... ] } 17 / 24

18 Οκόµβος Color Ένα στοιχείο Color περιλαµβάνει µία λίστα από RGB τιµές χρώµατος, όπως το στοιχείο Coordinate περιλαµβάνει µία λίστα από σηµεία στο χώρο. Η σύνταξή του είναι: Color { color [ , ] } 18 / 24

19 Οκόµβος PointSet PointSet { color SFNode exposedfield coord SFNode exposedfield } 19 / 24

20 Οκόµβος IndexedLineSet IndexedLineSet { set_colorindex MFInt32 eventin set_coordindex MFInt32 eventin color SFNode exposedfield coord SFNode exposedfield colorindex [] MFInt32 field colorpervertex TRUE SFBool field coordindex [] MFInt32 field } 20 / 24

21 ηµιουργία Γραµµών Ο κόµβος IndexedLineSet αναπαριστά µια τρισδιάστατη γεωµετρία που σχηµατίζεται από γραµµές (lines ή polylines) που ενώνουν τα σηµεία που καθορίζονται στο πεδίο coord. Εκτός από το πεδίο αυτό, το στοιχείο IndexedLineSet έχει και το πεδίο coordindex. Τα στοιχεία της λίστας coordindex είναι δείκτες προς τα στοιχεία της λίστας του Coordinate. Όταν δεν αποδίδεται στο coordindex κάποια τιµή τότε τα σηµεία που προσδιορίζονται από το πεδίο coord ενώνονται διαδοχικά. coordindex [ 1, 0, 3, 8, -1, 5, 9, 0 ] # 1, 0, 3, 8, Σχεδίασε γραµµή απότοσηµείο 1 στο 0 στο 3 στο 8 # -1, Τερµάτισε την τρέχουσα γραµµή, δηµιούργησε νέα # 5, 9, 0 Σχεδίασε γραµµή απότοσηµείο 5 στο 9 στο 0 21 / 24

22 Χρωµατισµός Γραµµών Πεδία colorpervertex FALSE colorpervertex TRUE colorindex έχει τιµή colorindex δεν έχει τιµή Τα χρώµατα της λίστας του colorindex αποδίδονται σε κάθε γραµµή (polyline) του IndexedLineSet σειριακά. Θα πρέπει, λοιπόν, να υπάρχουν στη λίστα του colorindex τουλάχιστον τόσοι δείκτες σε χρώµατα της λίστας του Color, όσες είναι οι τεθλασµένες γραµµές. Τα χρώµατα της λίστας του Color αποδίδονται σε κάθε γραµµή (polyline) του IndexedLineSet σειριακά. Θα πρέπει, λοιπόν, να υπάρχουν στη λίστα του Color τουλάχιστον τόσα χρώµατα, όσες είναι οι τεθλασµένες γραµµές. Αποδίδονται χρώµατα σε κάθε κορυφή του IndexedLineSet ακριβώς µε τον ίδιο τρόπο που αποδίδονται οι συντεταγµένες της κάθε κορυφής από το πεδίο coordindex. Το πεδίο colorindex πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τόσους δείκτες όσους περιέχει το coordindex, και µάλιστα να έχει τιµές -1 στις ίδιες θέσεις µε το coordindex, ώστε να υπάρχει πλήρης αντιστοιχεία. Χρησιµοποιείται το πεδίο coordindex για την επιλογή χρωµάτων από τη λίστα του Color, σανναήταντοπεδίοcolorindex.. 22 / 24

23 Οκόµβος IndexedFaceSet IndexedFaceSet { set_colorindex MFInt32 eventin set_coordindex MFInt32 eventin set_normalindex MFInt32 eventin set_texcoordindex MFInt32 eventin color NULL SFNode exposedfield coord NULL SFNode exposedfield normal NULL SFNode exposedfield texcoord NULL SFNode exposedfield ccw TRUE SFBool field colorindex [] MFInt32 field colorpervertex TRUE SFBool field convex TRUE SFBool field coordindex [] MFInt32 field creaseangle 0 SFFloat field normalindex [] MFInt32 field normalpervertex TRUE SFBool field solid TRUE SFBool field texcoordindex [] MFInt32 field } 23 / 24

24 Βασικά πεδία του IndexedFaceSet Το πεδίο solid (συµπαγής) είναι τύπου Boolean (SFBool) και προσδιορίζει αν το σχήµα είναι συµπαγές (τιµή TRUE) ή όχι (τιµή FALSE). Σε ένα συµπαγές σχήµα δεν είναι ορατές οι εσωτερικές του επιφάνειες και οι πίσω πλευρές των επιφανειών, οπότε και δε χρειάζεται να τις σχεδιάζουµε. Προεπιλεγµένα, τα σχήµατα είναι συµπαγή. Το πεδίο ccw είναι τύπου Boolean (SFBool) και προσδιορίζει τη φορά µε την οποία ενώνονται οι κορυφές για το σχηµατισµό τωνεδρών. Η µπροστινή πλευρά ενός σχήµατος είναι αυτή όπου το πεδίο ccw έχει τιµή TRUE (προεπιλεγµένη τιµή). Έτσι, αν θέσουµε την τιµή της ιδιότητας αυτής σε FALSE, τότε σχεδιάζουµε τις πίσω πλευρές των εδρών. Το πεδίο convex (κυρτός) είναι επίσης τύπου Boolean (SFBool) και προσδιορίζει αν οι έδρες που σχεδιάζονται είναι κυρτές (convex TRUE, προεπιλεγµένη τιµή) ή κοίλες. Οι κοίλες επιφάνειες (convex FALSE) σπάνε αυτόµατα σε πολλές µικρές κυρτές επιφάνειες ώστε να µπορέσουν να σχεδιαστούν. 24 / 24

ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΒΓΔ-ΔΙΠΛ-99-03 ΙΟΥΛΙΟΣ 1999 ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΩΣΗΦ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΙΜΟΣ ΣΕΛΛΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα Κεφάλαιο 7. 7.1 ομές εδομένων για Γραφικά Υπολογιστών. Οι δομές δεδομένων αποτελούν αντικείμενο της επιστήμης υπολογιστών. Κατά συνέπεια πρέπει να γνωρίζουμε πώς οργανώνονται τα γεωμετρικά δεδομένα, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Τέκτων 7. for Windows Vista. Συνοπτικός οδηγός πρόσθετων δυνατοτήτων και βελτιώσεων της νέας έκδοσης του προγράµµατος. Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007.

Τέκτων 7. for Windows Vista. Συνοπτικός οδηγός πρόσθετων δυνατοτήτων και βελτιώσεων της νέας έκδοσης του προγράµµατος. Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007. Τέκτων 7 for Windows Vista Συνοπτικός οδηγός πρόσθετων δυνατοτήτων και βελτιώσεων της νέας έκδοσης του προγράµµατος Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007. 2 TEΚΤΩΝ 7 Πρόσθετες δυνατότητες 3 Πρόλογος Στο κείµενο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

7 ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΕΡΕΩΝ 7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

7 ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΕΡΕΩΝ 7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ 7 ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΕΡΕΩΝ 7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ Τα στερεά µοντέλα αποσκοπούν στην δηµιουργία µοντέλων "πλήρους" απεικόνισης του φυσικού στερεού αντικειµένου, δηλ. δηµιουργεί απεικονίσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστικό λογισμικό για τη γεωμετρία του χώρου και τα μαθηματικά

Διαδραστικό λογισμικό για τη γεωμετρία του χώρου και τα μαθηματικά Διαδραστικό λογισμικό για τη γεωμετρία του χώρου και τα μαθηματικά Εξερευνήστε την 3 η διάσταση! Έκδοση 2.1 CABRI 3D V2 Πρωτοποριακά Μαθηματικά Εργαλεία ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 1 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 -

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ Η/Υ

2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ Η/Υ 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ Η/Υ Μια τυπική διάταξη συστήµατος σχεδιοµελέτης µε χρήσηh/y - CAD, αποτελείται από τον εξοπλισµό (Hardware), το Λογισµικό του συστήµατος σχεδιοµελέτης (Software)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. GeoGebra

Κεφάλαιο 4. GeoGebra Κεφάλαιο 4 GeoGebra Στόχοι: Με τη βοήθεια του Οδηγού αυτού, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να: Εργαστεί με το λογισμικό Geogebra για τη δημιουργία γεωμετρικών σχημάτων Αξιοποιήσει τα εργαλεία του Geogebra

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ με χρήση της σχεδιαστικής εφαρμογής AutoCAD

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ με χρήση της σχεδιαστικής εφαρμογής AutoCAD Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ με χρήση της σχεδιαστικής εφαρμογής AutoCAD ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ -ΈΛΛΕΙΨΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ -ΈΛΛΕΙΨΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ -ΈΛΛΕΙΨΗΣ Μια εικόνα μπορεί να περιγραφεί με πολλούς τρόπους. Αν υποθέσουμε ότι έχουμε μια προβολή ψηφιδοπλέγματος, μια εικόνα καθορίζεται πλήρως από το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

ιανύσµατα στον 2-διάστατο και στον 3-διάστατο χώρο

ιανύσµατα στον 2-διάστατο και στον 3-διάστατο χώρο Κεφάλαιο 3 ιανύσµατα στον -διάστατο και στον 3-διάστατο χώρο 3.1 Εισαγωγή στα ιανύσµατα (Γεωµετρική) Πολλές ϕυσικές ποσότητες, όπως το εµβαδόν, το µήκος, η µάζα και η ϑερµοκρασία, περιγράφονται πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 1 η. Σταύρος Κόλλιας

Έκδοση 1 η. Σταύρος Κόλλιας Έκδοση 1 η Σταύρος Κόλλιας Το βιβλίο αυτό γράφτηκε στο πλαίσιο μιας ενημέρωσης, για το Geogebra, που οργάνωσε το παράρτημα της μαθηματικής εταιρείας του νομού Κορινθίας, στους συνάδελφους μαθηματικούς.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης λογισμικού οργάνωσης γραφείου: PowerPoint 2007 Επιμέλεια κειμένων: Ελένη Καραγεώργου-Βράντζα

Οδηγός χρήσης λογισμικού οργάνωσης γραφείου: PowerPoint 2007 Επιμέλεια κειμένων: Ελένη Καραγεώργου-Βράντζα - 317-2. Στην περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Μορφή, της ομάδας Στυλ WordArt, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα από την επιλογή Γέμισμα κειμένου, και στη συνέχεια κάντε ένα από τα εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

INDUSTRIAL DIGITAL APPLICATIONS CONTROL ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

INDUSTRIAL DIGITAL APPLICATIONS CONTROL ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ INDUSTRIAL DIGITAL APPLICATIONS CONTROL ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΝΑΓ. Μ. ΠΙΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΙ Ο.Ε. - IDA CONTROL Αγ. Δημητρίου 243 Αγ. Δημήτριος, Τ.Κ. 173 42 Τηλ. +30 210 9821806,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ. Το Diolkos αποτελεί ενιαίο πρόγραµµα στο οποίο η εργασία εκτελείται σε τέσσερα κύρια παράθυρα:

ΓΕΝΙΚΑ. Το Diolkos αποτελεί ενιαίο πρόγραµµα στο οποίο η εργασία εκτελείται σε τέσσερα κύρια παράθυρα: ΓΕΝΙΚΑ Το Diolkos αποτελεί ενιαίο πρόγραµµα στο οποίο η εργασία εκτελείται σε τέσσερα κύρια παράθυρα: 1. Οριζοντιογραφία 2. Μηκοτοµή 3. ιάγραµµατα (επικλίσεων, διαπλατύνσεων, V85, Στραγγιστικής στρώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ (ΘΕΩΡΙΑ)

ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ (ΘΕΩΡΙΑ) ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΝΤΙΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (MSC) Καθηγητής Εφαρμογών ΚΑΡΔΙΤΣΑ 2010 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΦΩΤΟΑΠΟΔΟΣΗ: ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΕΚΕΙΝΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κωλέτσου Ευτυχία. info@ekoletsou.gr

Κωλέτσου Ευτυχία. info@ekoletsou.gr Photoshop CS6 Κωλέτσου Ευτυχία info@ekoletsou.gr Καλώς ήλθατε στο Photoshop CS6! Σο Photoshop είναι ένα πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας. Θεωρείται επαγγελματικό εργαλείο και χρησιμοποιείται από το φωτογραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface ΑΘΗΝΑ: ΚΑΝΙΓΓΟΣ 13 ΤΗΛ.: 2103803806 ΔΑΦΝΗ: ΑΒΕΡΩΦ 48 ΤΗΛ.: 210 9761101 ΜΑΡΟΥΣΙ: ΔΗΜΗΤΡΟΣ 3 ΤΗΛ.: 210 8026216

Διαβάστε περισσότερα

Τέκτων 10. for Windows. Εκπαιδευτική Έκδοση 5.4.0.104. Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα. Αθήνα, Μάιος 2013. Version_1_0_1

Τέκτων 10. for Windows. Εκπαιδευτική Έκδοση 5.4.0.104. Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα. Αθήνα, Μάιος 2013. Version_1_0_1 Τέκτων 10 for Windows Εκπαιδευτική Έκδοση 5.4.0.104 Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα Αθήνα, Μάιος 2013 Version_1_0_1 2 Τέκτων 10 for Windows Εκπαιδευτική Έκδοση Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ CADD ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ CADD ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ CADD COMPUTER-AIDED DESIGN DRAFTING ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Το τεχνικό σχέδιο αποτελεί µία γλώσσα γραφικών συµβόλων που επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η/Υ (Το πρόγραμμα AutoCAD)

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η/Υ (Το πρόγραμμα AutoCAD) 1 of 79 16/2/2006 1:44 μμ Εργαστήριο Γεωδαισίας Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι. Μ. ΥΦΑΝΤΗΣ Π. ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η/Υ (Το πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

AgentSheets. Εγχειρίδιο Αναφοράς. Idea Spreadsheet. AgentSheets

AgentSheets. Εγχειρίδιο Αναφοράς. Idea Spreadsheet. AgentSheets AgentSheets Εγχειρίδιο Αναφοράς Idea Spreadsheet AgentSheets Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 2. ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2 2.1. Μενού «Αρχείο» 3 2.1.1. Νέο Έργο 4 2.1.2. Νέο Πεδίο Εργασίας 8 2.1.3. Άνοιγµα Έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΠΕΑΕΚ ΜΕΤΡΟ 2.2.2 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ AUTOCAD ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Υπεύθυνος: Σπυρόπουλος Κυριάκος Aν. Καθηγητής ΕΜΠ Επιμέλεια Στάμος Αθανάσιος Δρ. Μηχανικός Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Ευχαριστίες... 14. Κεφάλαιο 1 Αρχικές ρυθμίσεις... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Ευχαριστίες... 14. Κεφάλαιο 1 Αρχικές ρυθμίσεις... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 13 Ευχαριστίες... 14 Κεφάλαιο 1 Αρχικές ρυθμίσεις... 15 1.1 Εκκίνηση του προγράμματος... 15 1.2 Γνωριμία με το περιβάλλον εργασίας... 17 1.3 Ο σχεδιαστικός Κάνναβος (Grid)... 22

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το Geogebra Μωυσιάδης Πολυχρόνης Δόρτσιος Κώστας

Οδηγίες για το Geogebra Μωυσιάδης Πολυχρόνης Δόρτσιος Κώστας Οδηγίες για το Geogebra Μωυσιάδης Πολυχρόνης Δόρτσιος Κώστας Η πρώτη οθόνη μετά την εκτέλεση του προγράμματος διαφέρει κάπως από τα προηγούμενα λογισμικά, αν και έχει αρκετά κοινά στοιχεία. Αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση με χρήση Η/Υ

Σχεδίαση με χρήση Η/Υ Αστέριος Κ. Τολίδης Σχεδίαση με χρήση Η/Υ Σημειώσεις για το εργαστήριο του μαθήματος «Τεχνικές Σχεδίασης με χρήση Η/Υ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή στο CAD...5 1.1 Συστήματα CAE...6 2. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Γραφικά Υπολογιστών: Σχεδίαση γραμμών (Bresenham), Σχεδίασης Κύκλων, Γέμισμα Πολυγώνων

Γραφικά Υπολογιστών: Σχεδίαση γραμμών (Bresenham), Σχεδίασης Κύκλων, Γέμισμα Πολυγώνων 1 ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής Γραφικά Υπολογιστών: Σχεδίαση γραμμών (Bresenham), Σχεδίασης Κύκλων, Γέμισμα Πολυγώνων Πασχάλης Ράπτης http://aetos.it.teithe.gr/~praptis praptis@it.teithe.gr 2 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ 3DS MAX... 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ 3DS MAX... 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ 3DS MAX... 3 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο 3ds Max 2009... 4 Κεφάλαιο 2 Τα βασικά για το 3ds Max 2009... 6 Κεφάλαιο 3 Το περιβάλλον του 3ds Max... 22 Κεφάλαιο 4 Εργασία με αντικείμενα...

Διαβάστε περισσότερα