Κυριακή Τσουκαλά Καθηγήτρια Α.Π.Θ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κυριακή Τσουκαλά Καθηγήτρια Α.Π.Θ."

Transcript

1 Κυριακή Τσουκαλά Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Σπούδασε αρχιτεκτονική στο Τµήµα Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Πανεπιστηµίου της Γενεύης (Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχ. Ε.Α.U.G. 1978). Συνέχισε µε µεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήµιο Paris V-Sorbonne (Sciences Sociales et Psychologiques, D.E.A. 1986) και στην Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales-Paris (Histoire et Civilisations, D.E.A. 1987). Απόκτησε τον τίτλο του διδάκτορα των Κοινωνικών Επιστηµών το 1990 (Nouveau Doctorat en Sciences Sociales et Psychologiques Universite Bordeau II) καθώς και τον τίτλο του διδάκτορα της Αστικής Γεωγραφίας το 1999 από την Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Παρίσι). Έχει τον τίτλο της υφηγήτριας του Πανεπιστηµίου Paris X-Nanterre στον τοµέα της Οργάνωσης του Χώρου (2005). Δίδαξε ως επισκέπτρια καθηγήτρια στο µεταπτυχιακό τµήµα του Εργαστηρίου Αστικής Γεωγραφίας του Πανεπιστηµίου Paris X-Nanterre το 1992, στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Πανεπιστηµίου του Wisconsin (Milwaukee, H.Π.Α.) το 1995 και στην Αρχιτεκτονική Σχολή Bartlett του UCL (Λονδίνο) το Είναι µέλος της οµάδας Psychosociologie de l espace που λειτουργεί στα πλαίσια του Πανεπιστηµίου Paris X-Nanterre και του Εθνικού Κέντρου Ερευνών της Γαλλίας (CNRS). Με αυτή την ιδιότητα συµµετέχει ως διδάσκουσα από το 1995 στα σεµινάρια του µεταπτυχιακού κύκλου σπουδών µε κατεύθυνση Psychologie de l environnement της U.F.R. des Sciences Psychologiques του Πανεπιστηµίου Paris X- Nanterre. Στο Τµήµα Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ. διδάσκει Θεωρία της Αρχιτεκτονικής και του Χώρου και Αρχιτεκτονικό Σχεδιασµό. Διδάσκει επίσης, Θεωρία της Αρχιτεκτονικής (Ψυχολογία και Χώρος) στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ. Έχει δηµοσιεύσει άρθρα σε επιστηµονικά και αρχιτεκτονικά περιοδικά και βιβλία µε κύριο αντικείµενο τη σχέση της αρχιτεκτονικής µε τις Επιστήµες του Ανθρώπου και τη Φιλοσοφία, τους χώρους αγωγής των παιδιών και των νέων, τη σχέση παιδιού αστικού χώρου, τις θεωρίες της Κοινωνιο-Ψυχολογίας του Χώρου. Έχει συγγράψει τα βιβλία «Τάσεις στη σχολική αρχιτεκτονική Από την παιδοκεντρική λειτουργικότητα στη µεταµοντέρνα προσέγγιση» (Πρατηρητής,1998), L image de la ville chez l enfant (Anthropos-Economica, 2001), Les territoires urbains de l enfant (L Harmattan, 2007), Παιδική αστική εντοπία. Αρχιτεκτονική και νοητικές αναπαραστάσεις (Gutenberg, 2005) και Εξαστισµός και ταυτότητα (Επίκεντρο, 2009). Έχει µεταφράσει το βιβλίο Le sens de l Espace. L Epoque et le Lieu (του P. Pellegrino, Gutenberg, 2005) και έχει ασχοληθεί µε την επιµέλεια βιβλίων, τευχών διεθνών περιοδικών (ELSA και Cahiers Pierre Belon) και πρακτικών συνεδρίων. Είναι ιδρυτικό µέλος του Centre Interuniversitaire de Recherche sur Freinet et l Ecole Moderne, καθώς και του Παιδαγωγικού Κέντρου Ερευνών και Επιµόρφωσης. Είναι, επίσης, µέλος της εκδοτικής οµάδας του διεθνούς περιοδικού ELSA Environment, Land, Society: Architectonics καθώς και του επιστηµονικού περιοδικού International Critical Thought.

2 ΔHMOΣIEYΣEIΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ, ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙ ΥΦΗΓΕΣΙΑ 1990, Tsoukala, K. Perception spatiale et pratique pédagogique. Etude comparative entre pédagogie formelle et Freinet dans les types architecturaux fermé et ouvert, Thèse de Doctorat, Université de Bordeaux II. 1999, Tsoukala, K. Ville, enfant et représentation de l espace, Thèse de Doctorat, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris). 2005, Tsoukala, K. Les territoires urbains de l enfant, διατριβή επί υφηγεσία (HDR - Habilitation à Diriger des Recherches Aménagement de l espace, urbanisme), Πανεπιστήµιο Paris X-Nanterre. BIBΛIA 1998 Tσουκαλά, K. Σχολική Aρχιτεκτονική. Aπό την παιδοκεντρική λειτουργικότητα στη µεταµοντέρνα προσέγγιση. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής. 2001, Tsoukala, K. L image de la ville chez l enfant, Paris: Anthropos. 2005, (Tsoukala, K.) εισαγωγικό σηµείωµα και µετάφραση του βιβλίου: Pellegrino, P. Le sens de l Espace. L Epoque et le Lieu. Paris: Anthropos-Economica (Αθήνα: Gutenberg). 2005, Τσουκαλά, Κ. Παιδική Αστική Εντοπία. Αρχιτεκτονική και νοητικές αναπαραστάσεις, Αθήνα: Gutenberg. 2007, Tsoukala, K. Les territoires urbains de l enfant, Paris: L Harmattan 2009, Τσουκαλά, Κ. Εξαστισµός και Ταυτότητα, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 2000, Τσουκαλά, Κ. (επιµ.). Αρχιτεκτονική, Παιδί και Αγωγή, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής. Εισαγωγή Κ. Τσουκαλά. 2007, Tsoukala, K. (επιµ.). L Espace public dans le sud-est européen, Paris : De Boccard. 2010, Δηµητριάδης, Ε., Καυκαλάς, Γρ., Τσουκαλά, Κ. (επιµ.). Πόλεως Λόγος. Θεσσαλονίκη: University Studio.

3 2010, Tsoukala, K., Popescu, C. (επιµ.). Habiter dans les Balkans. Paris: De Boccard. 2010, Τσουκαλά, Κ., Δανιήλ, Μ., Παντελίδου, Χ. (επιµ.), Μετανεωτερικές επ-όψεις, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. 2012, Τσουκαλά, Κ., Τερζόγλου, Ν.Ι., Παντελίδου, Χ. (επιµ.), Τοµές Ήθους και Χώρου, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. 2012, Τσουκαλά, Κ., Δανιήλ Μ., Παντελίδου, Χ. (επιµ.), Νεολαία και Δηµόσιος Χώρος, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. 2013, Conenna, C., Παντελίδου, Κ., Τσουκαλά, Κ. (επιµ.). Η διδασκαλία του Louis I. Kahn και άλλα δοκίµια, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ 1995, Tsoukala, K. «La ville en tant qu'environnement d'expériences pour l'enfant» στο K. NOSCHIS (ed.), Les enfants et la ville - Children and the city, Lausanne: Comportements, pp , Γερµανός, Δ., Τσουκαλά, Κ. «Από την αντίληψη και αξιολόγηση του χώρου στο σχεδιασµό. Επεµβάσεις στους υπαίθριους δηµόσιους χώρους της Θέρµης για τη δηµιουργία περιβαλλόντων κατάλληλων για τους έφηβους» στο Κ. Τσουκαλά (επιµ.), Αρχιτεκτονική, Παιδί και Αγωγή, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, σελ , Tsoukala, K., Daniil, M. An evaluation of new public space. The case of multifunctional commercial complexes in B. Martens, A. Keul (eds), Designing Social Innovation: Planning, Building, Evaluating, Cöttingen: Hogrefe & Hufer Publishers, pp , Anastassiadis, A., Tsoukala, K. «Evolution de la population et de l habitat en Gréce» in D. Arbonville, C. Bonvalet (éds), Lien familial, urbanisation et habitat : recherche comparative entre la France et l Europe du Sud, Paris : Éditions de l INED Institut National d Études Démographiques.

4 2006, Τσουκαλά, Κ. «Η γεωγραφία και η αντίληψη του τόπου. Παλαιότερες και σύγχρονες εκδοχές» στο Ε. Συγκολλίτου (επιµ.), Περιβαλλοντική Ψυχολογία. Σύγχρονες τάσεις στον ελλαδικό χώρο, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης Α.Ε., σελ , Anastassiadis, A., Tsoukala, K. Population and housing trends in Greece in C. Bonvalet, V. Laflamme και D. Arbonville (επιµ.), Family and Housing. Recent Trends in France and Southern Europe, Oxford: The Bardwell Press, Institut national d études démographiques, pp , Τσουκαλά, Κ. «Ο υπερ-πολιτισµός της νεωτερικότητας. Η αρχιτεκτονική προσέγγισή του» στο στο Τέχνη, Πολιτισµός και Παγκοσµιοποίηση, τόµ. ΙΙΙ, Αθήνα: Παπαζήσης (υπό έκδοση). 2009, Tsoukala, K., La Géographie et la perception du lieu in J. Attali, R. Darques, M. Herrou, S. Paré (eds), Représentations de la ville, vol. IV de l Encyclopédie critique de la Ville (sous la direction de Guy Burgel) (υπό έκδοση). 2009, Tsoukala, K., La construction des répresenations mentales de la ville et leur contribution au design urbain in J. Attali, R. Darques, M. Herrou, S. Paré (eds), Représentations de la ville, vol. IV de l Encyclopédie critique de la Ville (sous la direction de Guy Burgel) (υπό έκδοση). 2010, Τσουκαλά, Κ., Πολυπλοκότητα και πληροφορική στη σύγχρονη αρχιτεκτονική: τα όρια της ουδετεροποίησης του σηµαίνοντος χώρου» στο Κ. Τσουκαλά, Μ. Δανιήλ, Χ. Παντελίδου (επιµ.), Μετανεωτερικές επόψεις, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, σελ , Τσουκαλά, Κ. «Lacan και Vygotsky. Ο κενός και ο διαλογικός χώρος» στο Κ. Τσουκαλά, Μ. Δανιήλ, Χ. Παντελίδου (επιµ.), Μετανεωτερικές επόψεις, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, σελ , Τσουκαλά, Κ., «Εισαγωγή: Μετανεωτερικές επ-όψεις» στο Κ. Τσουκαλά, Μ. Δανιήλ, Χ. Παντελίδου (επιµ.), Μετανεωτερικές επ-όψεις, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, σελ , Conenna, C., Τσουκαλά, Κ., «Ηθική και διάκοσµος στη νεωτερική και σύγχρονη εποχή» στο Κ. Τσουκαλά, Ν.Ι. Τερζόγλου, Χ. Παντελίδου (επιµ.), Τοµές Ήθους και Χώρου, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. 2012, Τσουκαλά, Κ., «Ηθική και δηµόσιος χώρος στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες» στο Κ. Τσουκαλά, Ν.Ι. Τερζόγλου, Χ. Παντελίδου (επιµ.), Τοµές Ήθους και Χώρου, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. 2012, Conenna, C., Τσουκαλά, Κ., «Αρχιτεκτονική και συλλογικές ποιότητες του δηµόσιου χώρου. H περίπτωση του σχολείου Manuel Belgrano, αρχιτέκτονες: O. Bidinost, J. Chute και συνεργάτες στο Κ. Τσουκαλά, Μ. Δανιήλ,

5 Χ. Παντελίδου (επιµ.), Νεολαία και Δηµόσιος Χώρος, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. 2012, Τσουκαλά, Κ., «Η επανασυγκρότηση του δηµόσιου χώρου µέσα από τη βιωµένη χωρικότητα των νέων» στο Κ. Τσουκαλά, Μ. Δανιήλ, Χ. Παντελίδου (επιµ.), Νεολαία και Δηµόσιος Χώρος, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. 2013, Τσουκαλά, Κ., «Η φωνή της σιωπής στο έργο του Louis Kahn στο C. Conenna, Χ. Παντελίδου (επιµ.), Η διδασκαλία του Louis Kahn και άλλα δοκίµια, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. 2013, Τσουκαλά, Κ. Παντελίδου, Χ., «Φιλοτεχνώντας την σοφία. Τί είναι η αρχιτεκτονική για τον Kahn στο C. Conenna, Χ. Παντελίδου (επιµ.), Η διδασκαλία του Louis Kahn και άλλα δοκίµια, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 1986, Ζαφειρόπουλος, Σ., Σταθακόπουλος, Π., Τσιτιρίδου, Σ., Τσουκαλά, Κ. «Έννοια και λειτουργία του κέντρου πόλης. Zητήµατα αναβάθµισης», Eπιστηµονική Eπετηρίδα Πολυτεχνικής Σχολής A.Π.Θ., τόµ. I, σελ , Tsoukala, K. «Espace et vécu scolaire», in Le nouvel Educateur (révue de l'institut Coopératif de l'ecole Moderne - Pédagogie Freinet), no 6, Février 1989, pp. 1 & , Tσουκαλά, K. «Ψυχολογία και χώρος» στο περιοδικό Tα Eκπαιδευτικά, τεύχος 27-28/1992, σελ , Τσουκαλά, Κ. «Η Αρχιτεκτονική του Ticino», Αρχιτεκτονικά Θέµατα, n 33, σελ , Tσουκαλά, K. «Kτισµένος χώρος και τοπολογικές σχέσεις», Eπιστηµονική Eπετηρίδα Πολυτεχνικής Σχολής A.Π.Θ.- Tµήµα Aρχιτεκτόνων, IΓ' Tόµος, σελ , Tsoukala, K. «La ville en tant qu'environnement d'expériences pour l'enfant» in Architecture et Comportement, vol.10-nº 4 et vol.11-nº1(numéro spécial: la ville et l'enfant), pp , Tσουκαλά, K. «Παιδί και Aστικός Xώρος», Tεχνικά Xρονικά, τόµ. 15, nº 1-2, σελ

6 1996, Τσουκαλά, Κ.. «Piaget and Vygotsky. Differences in environmental Knowing and implications οn design», Tεχνικά Xρονικά, τόµ. 16, nº 1-2, σελ , Τσουκαλά, Κ. «Cognitive representation and urbain design», ΤΟ ΑΙΘΡΙΟΝ, Eπιστηµονική Eπετηρίδα της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ., τόµ. IΔ, Tµήµα Aρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης, σελ , Tsoukala, K. «Activité socio-spatiale et perception de l espace scolaire» in Tracerrevue d innovation et de recherches en enseignement des langues vivantes, nº 14, pp , Ζαφειρόπουλος, Σ., Μανούση, A., Παπαγεωργίου, Ρ., Τσουκαλά Κ. «Το νέο Μουσείο Ακρόπολης: Μια πρόταση» στο Σ. Ζαφειρόπουλος (επιµ.), ΟΡΙΟΝ, Επιστηµονική Επετηρίδα Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.,τόµ. IE, τεύχος Α, Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, σελ , Τσουκαλά, Κ. «Περιβαλλοντική Ψυχολογία και σχολικό κτίριο» στο Σ. Ζαφειρόπουλος (επιµ.), ΟΡΙΟΝ, Επιστηµονική Επετηρίδα Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ., τόµ. ΙΕ, τεύχος Β, Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, σελ , Tσουκαλά, K. «Child and Outdoor Environment: A Socio-ecological Approach to Play Activities», ΤΟ ΑΙΘΡΙΟΝ, Eπιστηµονική Eπετηρίδα της Πολυτεχνικής Σχολής A.Π.Θ., τόµ. IΣT, σελ , Tsoukala, K. «L étude de la relation enfant-espace à travers les représentations cognitives» in Villes en Parallèle (Laboratoire de Géographie Urbaine-Université Paris X/Nanterre), Ville et Environnement Approche Psychosociologique, nº 28/29, pp , Tσουκαλά, K., Γερµανός, Δ. «Aπό την αντίληψη και αξιολόγηση του χώρου στο σχεδιασµό περιβάλλοντος για παιδιά: Tο παράδειγµα της Θέρµης στην Eλλάδα», Eπιστηµονική Eπετηρίδα της Πολυτεχνικής Σχολής A.Π.Θ., τόµ. IZ, σελ , Tsoukala, K., Daniil, M. Metapolis: The Destiny of the City during the Globalization Age. The example of Euralille, built and behavioral space in International Journal of Humanities, nº 1, pp , Tσουκαλά, K. Δανιήλ, M.

7 «Κινητικότητα και κατανάλωση ως οργανωτικές αρχές του σύγχρονου δηµόσιου χώρου. Tο παράδειγµα της Euralille-Δοµηµένο περιβάλλον και συµπεριφορά», Tεχνικά Xρονικά, τόµ. 23, τεύχ. 1-2, σελ , Tsoukala, K. The transformation of the public image of a community. Conditions prior to and characteristics of the urbanization of Thermi in Arquitectonics/Mind, Land and Society (υπό δηµοσίευση). 2005, Τσουκαλά, Κ. Δανιήλ, Μ. An evaluation of new public space. The case of Thessaloniki, ΑΙΘΡΙΟΝ 4, Επιστηµονική Επετηρίδα Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. τόµ. ΙΘ, σελ (Μάϊος-Ιούνιος), Μ. Βογιατζάκη, Κ. Τσουκαλά «Ο σχολικός χώρος ως µέσο κατασκευής της περιβαλλοντικής συνείδησης. Η συµβολή της αρχιτεκτονικής, της κατασκευής και των υλικών στην παιδαγωγική ποιότητα του χώρου», Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, τεύχος 45, σελ , Δανιήλ, Μ., Τσουκαλά, Κ. «Χώρος προϊόντων και αρχιτεκτονική: Σχέσεις ανατροπής» στο ΤΟ ΑΙΘΡΙΟΝ-Επιστηµονική Επετηρίδα Πολυτεχνικής Σχολής, τόµος Κ ( ), Θεσσαλονίκη, σελ (Νοέµβριος-Δεκέµβριος), Δάγκας, Α., Τσουκαλά, Κ. «Μεταµοντερνισµός και Ιστορία. Μία κριτική προσέγγιση» στο ΟΥΤΟΠΙΑ, τεύχος 82, σελ , Tsoukala, K. The architectural object as a means of communication of hypermodernity values.the paradigm of Yokohama International Port Terminal in International Journal ELSA-Environment, Land, Society, Architectonics, vol. III&IV, pp , Tsoukala, K. (ed.), Introduction στο Espace public dans l Europe Sud-est, Cahiers Pierre Belon - Etudes balkaniques. Recherches interdisciplinaires sur les mondes hellénique et balkanique, Paris : De Boccard. 2009, Tsoukala, K. Spatial reprsentation, activity, and meaning: Children s images of the contemporary city in SEMIOTICA, Spatial Meaning (ed.: A. Lagopoulos), Walter de Gruyter, 175:

8 2009, Tsoukala, K., The architectural object as a means of communication of hypermodernity values στο ELSA (Environment, Land, Society, Architecture), Hypermodernity Project, vol.1: III-IV, pp , Tsoukala, K., Intoduction (editorial) στο ELSA (Environment, Land, Society, Architecture), Hypermodernity Project, vol.1: III-IV (winter), Tsoukala, K., The socialist perspective of difference. Towards a new composition of its material and institutional framework στο World Review of Political Economy, Plutojournals, vol.1, no 4, pp (June), Tsoukala, K., Ethics and public space in contemporary western societies στο International Critical Thought, Routledge: 1, 2: (Decembre), Tsoukala, K., Urbanisation et identite de l espace en Grece. Le cas de l agglomeration periurbaine de Thermi στο Cahiers Pierre Belon, Habiter les Balkans (Decembre), Tsoukala, K. Introduction στο Cahiers Pierre Belon, Habiter les Balkans. 2012, Τσουκαλά, Κ., «Lacan και Vygotsky. Η Λέξη, το Κενό και η Διαλογική Συνθήκη» στο ΟΥΤΟΠΙΑ, Σοβιετική Σχολή Ψυχολογίας, τεύχος 101. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 1983, Tσουκαλά, K.. «Διδακτήρια προσχολικής αγωγής», Πρακτικά του Συνεδρίου για τη Δηµοκρατική Παιδεία. Πολυτεχνειούπολη Zωγράφου, σελ , Zαφειρόπουλος, Σ., Σταθακόπουλος, Π., Tσιτιρίδου, Σ., Tσουκαλά, Κ. «Aνάδειξη/αναβάθµιση κέντρου πόλης, περίπτωση εφαρµογής Λάρισα. Aναφορά στη Θεσσαλονίκη», Πρακτικά του Συνεδρίου για το Περιβάλλον και την Ποιότητα Ζωής στη Θεσσαλονίκη, τόµ. I, Θεσσαλονίκη, σελ , Tsoukala, K. «L'architecture des écoles maternelles. Tendances et perspectives» in Le jeune enfant et l'architecte, Actes du Colloque de Montpellier. Ed. Syros/Alternatives, Montpellier, pp , Tσουκαλά, K. «Ψυχολογία και Xώρος - Zητήµατα Aρχιτεκτονικής για παιδιά προσχολικής ηλικίας», Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Kοινωνικής Παιδιατρικής 1991, Θεσσαλονίκη, σελ , Tsoukala, K. «Morphoses verbales, metamorphoses spatiales. Le cas de la représentation de l'espace urbain chez l'enfant» in A. Mazis, K.

9 Karaletsou (eds.), Socio-Environmental Metamorphoses: Builtscape, Landscape, Ethnoscape, Euroscape, Actes du Congrès International de l' IAPS 12, Art of Text, Thessaloniki, pp , Tsoukala, K. Children's mental metamorphoses of a familiar route in A. Mazis, K. Karaletsou (eds.), Socio-Environmental Metamorphoses: Builtscape, Landscape, Ethnoscape, Euroscape, Actes du Congrès International de l'iaps 12, Art of Text, Thessaloniki, pp , Tentokali, V., Tsoukala, K. Repatriates and public space in A. Mazis, K. Karaletsou (eds), Socio-Environmental Metamorphoses: Builtscape, Landscape, Ethnoscape, Euroscape, Actes du Congrès International de l'iaps 12, Art of Text, Thessaloniki, pp Tsoukala, K. «La perception de l'espace scolaire par les écoliers, étude comparative, pédagogie Freinet, pédagogie formelle» in P. Clanché, E. Debarbieux, J. Testanière (éd.) La pédagogie Freinet. Mises à jours et perspectives, Actes du Congrès de Bordeaux 1990, Presses Universitaires de Bordeaux, Bordeaux, pp , Tsoukala, K. «De l'espace réel à l'espace idéal» in P. Pellegrino (éd.), Figures architecturales et Formes urbaines, Actes du Congrès de Genève 1990 de l'association Internationale de Sémiotique de l'espace, La Bibliothèque des Formes, Anthropos-Economica, Genève, pp , Τσουκαλά, Κ. «Το νόηµα της πόλης και η αγωγή του παιδιού» στο Σ. Καµαρούδης, Ε. Χοντολίδου (επιµ.), Σηµειωτική και Εκπαίδευση, Πρακτικά του Συνεδρίου της Ελληνικής Σηµειωτικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, σελ , Tσουκαλά, K. «Nόηµα και νοητική αναπαράσταση: η περίπτωση της γειτονιάς» στο Α. Λαγόπουλος, Κ. Boklund, Β. Τεντοκάη, Κ. Τσουκαλά (επιµ.), Άνθρωπος ο Σηµαίνων.Η µετα-µοντέρνα µατιά ο νοητικός χώρος, Πρακτικά IV Συνεδρίου Eλληνικής Σηµειωτικής Eταιρείας, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, σελ , Tsoukala, K. «Vers une typologie de la communication du sens par l intermédiaire de l espace» in J. Muntagnola (ed.), Architecture, Sémiotique et Sciences Humaines. Topogenèse, Proceedings of the International Congress on Architecture and Semiotics, Universitat Politecnica de Catalunya: Editions UPC, pp

10 1999, Tσουκαλά, K. «Η πολυπλοκότητα ως σηµειωτική διάσταση του σχεδιασµού» στο Γρ. Πασχαλίδης, E. Xοντολίδου (επιµ.), Σηµειωτική και Πολιτισµός, Πρακτικά του Πανελληνίου Συνεδρίου της Eλληνικής Σηµειωτικής Eταιρίας, τόµ. I, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, σελ , Tσουκαλά, K. «Iδεολογία και νόηµα στη σύγχρονη σχεδιαστική πρακτική: Tο παράδειγµα των χώρων εκπαίδευσης», στο Γρ.. Πασχαλίδης, E. Xοντολίδου (επιµ.), Σηµειωτική και Πολιτισµός, Πρακτικά του Πανελληνίου Συνεδρίου της Eλληνικής Σηµειωτικής Eταιρίας, τόµ. I, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής. σελ , Tsoukala, K. Child scale in Architecture in J.M. Muntanola Thornberg (ed.), The Future of the Architect.Mind, Land, Society, Actes du Congrés International, vol. 2, Barcelone: Editions UPC/Virtuals, pp , Tσουκαλά, Κ., Δανιήλ, Μ. «Aπό τον τόπο στον µη τόπο. H νέα συγκρότηση του δηµόσιου χώρου στην Eλλάδα» στα Πρακτικά Συνεδρίου Mετασχηµατισµοί της ελληνικής πόλης-σοσιαλιστική θεωρία, προοπτικές και καθηµερινή πράξη, Aθήνα: Eθνικό Mετσόβιο Πολυτεχνείο, , Τσουκαλά, Κ. «Aντιφατικότητα και νόηµα στην Aρχιτεκτονική: η περίπτωση του Alvar Aalto», Πρακτικά 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Eλληνικής Σηµειωτικής Eταιρίας Σηµειωτικά Συστήµατα και Eπικοινωνία: Πράξη, Διάδραση, Περίσταση και Aλλαγή (Θεσσαλονίκη). Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, σελ , Daniil, M., Tsoukala, K. From entertainment parks to contemporary entertainment culture: The new urban setting in Actes du IIIème Congrès International ARQUITECTURA 3000-L arquitectura de la in-differència, Barcelona (υπό δηµοσίευση). 2004, Tsoukala, K., Voyatzaki, M. «The school environment as a means of environmental conscience construction: The contribution of architecture and landscape construction methods and materials to the pedagogic quality of space» in Proceedings of the14 th annual Conference of the European Early Childhood Education Research Association, Quality in Early Childhood Education, Oργάνωση: University of Malta (υπό δηµοσίευση).

11 2005, Τσουκαλά, Κ. «Δηµόσιος χώρος. Όρια και ταυτότητα την περίοδο της παγκοσµιοποίησης» στο Ε. Χοντολίδου, Γρ. Πασχαλίδης, Κ. Τσουκαλά, Α.Λάζαρης (επιµ.), Διαπολιτισµικότητα, παγκοσµιοποίηση και ταυτότητα, Πρακτικά 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Eλληνικής Σηµειωτικής Eταιρίας, Αθήνα: Gutenberg, σελ , Τσουκαλά, Κ. «Εγκιβωτισµένα τοπία» στα Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Εκπαίδευση, Έρευνα, Εφαρµοσµένο Έργο, τόµ. ΙΙΙ, Θεσσαλονίκη: ΖΗΤΗ, σελ , Tsoukala, K., Kalantidou, E. Intelligent buildings and working environment Issues concerning to workers behavior and space management, στα Πρακτικά του ΧΧΙΙ Συνεδρίου Αρχιτεκτονικής της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA), Istanbul: Chamber of Architects of Turkey, Istanbul Metropolitan Municipality. 2005, Daniil, M., Tsoukala, K. Brand vs form: From the consumer-spectator s psychology to the qualities of contemporary collective space, στα Πρακτικά του ΧΧΙΙ Συνεδρίου Αρχιτεκτονικής της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA), Istanbul: Chamber of Architects of Turkey, Istanbul Metropolitan Municipality (Μάιος), Tsoukala, K., Dagkas, A., Human and social aspects of sustainable development. Equality vs Desire, 3rd Forum of the World Association of Political Economy (WAPE), Marxism and Sustainable Development, Conference Center in Langfang City, Κίνα. Διοργάνωση: School of Economics and Management of Tsingua University in Beijing, Academy of Marxism of the Chinese Academy of Social Sciences and nature, Society and Thought (Σεπτέµβριος), Τσουκαλά, Κ. Δάγκας, Α., «Μεταµοντερνισµός και ιστορία. Μία κριτική προσέγγιση», 3 ο Επιστηµονικό Συνέδριο µε θέµα Ιστορική έρευνα και διδακτική της ιστορίας, Ανοικτό Πανεπιστήµιο Δήµου Κυθήρων/Πολιτιστικό και Πνευµατικό Κέντρο Δήµου Κυθήρων, Κύθηρα. 2009, Τσουκαλά, Κ. «Πολυπλοκότητα και πληροφορία στη σύγχρονη αρχιτεκτονική: τα όρια της ουδετεροποίησης του σηµαίνοντος χώρου στο Α. Φ. Λαγόπουλος, Ε. Χοντολίδου, Γρ. Πασχαλίδης και Ιφ. Βαµβακίδου (επιµ.), Σηµειωτική και Ιδεο-Λογίες : Σύνορα, Περιφέρειες, Διασπορές, Πρακτικά 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Σηµειωτικής Εταιρίας, Θεσσαλονίκη : University Studio Press.

12 2009, Παντελίδου, Χ. και Τσουκαλά, Κ. «Συµβολισµός και πολυσηµία των ορίων στις gated communities : άµυνα κατά παντός επικινδύνου», στο Α. Φ. Λαγόπουλος, Ε. Χοντολίδου, Γρ. Πασχαλίδης και Ιφ. Βαµβακίδου (επιµ.), Σηµειωτική και Ιδεο-Λογίες : Σύνορα, Περιφέρειες, Διασπορές, Πρακτικά 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Σηµειωτικής Εταιρίας, Θεσσαλονίκη : University Studio Press (June), Tsoukala, K., Dagkas, A., «Civil Society, Identity, Space and Power in the neoliberal age in Latin America and Greece, International Conference New Thinking on Citizenship, Power and Public in Latin America, organized by Roskild University (RUC), Κοπενγχάγη. 2010, Τσουκαλά, Κ., Παντελίδου, Χ., «Η σηµείωση της εκπαίδευσης και η υποσηµείωση της σχολικής αρχιτεκτονικής», 1 ο Συµπόσιο Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Διοργάνωση: 3 ο Γραφείο, Υπεύθυνος Αγωγής, Υγείας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αθήνα (Μάιος), Tsoukala, K., Dagkas, A., Ethics and Public Space in contemporary western societies, 5 th Forum of the World Association of Political Economy (WAPE) on the Crisis of Capitalism and its Solution: Socialism of the 21 st century. Διοργάνωση: WAPE, International College of Renmin University of China, Suzhou City, Κίνα (Δεκέµβριος), Τσουκαλά, Κ., «Replanned and contigent youth happenings places in the contemporary city, 3 rd International Conference on Children and Youth in Changing Societies, Psychological Society of Northern Greece, School of Psychology-Aristotle University of Thessaloniki (Μάιος), Τσουκαλά, Κ., Αντίληψη, σύλληψη και κτάληψη του σχολικού χώρου, Επιστηµονική Διηµερίδα: Aναδιαµόρφωση του µαθησιακού περιβάλλοντος στα νηπιαγωγεία του ν. Ρεθύµνου. Αρχιτεκτονικός επανασχεδιασµός και παιδαγωγική αξιοποίηση. Χανιά: Πανεπιστήµιο Κρήτης. ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 1991, Παπαγεωργίου, P., Zαφειρόπουλος, Σ., Mανούση, A., Tσουκαλά, K. «Nέο Mουσείο Aκρόπολης Kοίλη» στο Nέο Mουσείο Aκρόπολης - Διεθνής Aρχιτεκτονικός Διαγωνισµός, Yπουργείο Πολιτισµού, Aθήνα, σελ , Παπανικολάου, M., Σακελλαρίδου, P., Tεντοκάλη, B., Tσουκαλά, K. Mία έκθεση, δύο διαλέξεις, Tεύχος, nº 12-13/1993, σ. 203.

13 1993, Demiri, D., Tentokali, V., Tsoukala, K., Vavili, F. & al. «Une condition de la décomposition unificatrice» in The Spreebogen International Competition for Urban Design Ideas, Bundeshauptstadt Berlin - The Federal Capital of Germany, Berlin, p , Bαβύλη, Φ., Δεµίρη, K., Tεντοκάλη, B., Tσουκαλά, K. «Bερολίνο. H επαναφορά της συνέχειας µέσα από τη λήθη της ασυνέχειας» στο Tεύχος, n 12-13/1993, σελ EΠIMEΛEIA ΠPAKTIKΩN ΣYNEΔPIΩΝ 1995 Eπιµέλεια Πρακτικών IV Συνεδρίου Σηµειωτικής µαζί µε τους A.-Φ. Λαγόπουλο, K. Boklund και B. Tεντοκάλη. Τίτλος βιβλίου: Ο Σηµαίνων Άνθρωπος. Το µετα-µοντέρνο βλέµµα ο νοητικός χώρος, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής Επιµέλεια Πρακτικών 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Eλληνικής Σηµειωτικής Eταιρίας, σε συνεργασία µε τους Ε. Χοντολίδου, Ν. Χριστοδούλου και Γ. Μιχαηλίδη. Τίτλος βιβλίου: Σηµειωτικά Συστήµατα και Eπικοινωνία: Πράξη, Διάδραση, Περίσταση και Aλλαγή, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής. Εισαγωγή Κ. Τσουκαλά Επιµέλεια Πρακτικών 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Eλληνικής Σηµειωτικής Eταιρίας, σε συνεργασία µε τους Ε. Χοντολίδου, Γρ. Πασχαλίδης, και Α.Λάζαρη. Τίτλος βιβλίου: Διαπολιτισµικότητα, παγκοσµιοποίηση και ταυτότητα, Αθήνα: Gutenberg. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ CENTRE INTERUNIVERSITAIRE DE RECHERCHE SUR FREINET ET L ÉCOLE MODERNE. ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ CENTRE PEDAGOGIQUE DES RECHERCHES ET DE LA FORMATION CONTINUE. ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ EUROPEAN COUNCIL FOR RESEARCH IN ARCHITECTURE (CORA). ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR PEOPLE-ENVIRONMENT STUDIES (IAPS). ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ENVIRONMENTAL DESIGN RESEARCH ASSOCIATION (EDRA). ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA SEMIOTIQUE DE L ESPACE (IASSP). ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LES ÉTUDES SEMIOTIQUES (IASS).

14 ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ UIA - EQUIPE DE TRAVAIL GRECQUE «ESPACES D EDUCATION ET CIVILISATION». ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Α.Π.Θ. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ASSOCIATION RIERRE BELON ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ WHO S WHO IN THE WORLD ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ INTERNATIONAL BIOGRAPHICAL CENTER, CAMBRIDGE, U.K. ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ/ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ : 1. ELSA ENVORONMENT, LAND, SOCIETY, ARQUITECTONICS 2. ICT INTERNATIONAL CRITICAL THOUGHT ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ: 1. (2010) ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΣΑΝΤΙΑΓΟ ΤΗΣ ΧΙΛΗΣ (HONORABLE MENTION) ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ C.CONENNA (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ), Κ. ΠΩΜΑΝΙΔΗ, Β. ΤΣΙΟΥΜΑ ΚΑΙ Ε. ΠΕΦΑΝΗ. 2. (2013) ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΤΣΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Α ΒΡΑΒΕΙΟ) ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ C. CONENNA (ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ), Κ. ΡΩΜΑΝΙΔΗ, Β. ΤΣΙΟΥΜΑ ΚΑΙ Γ. ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ.

Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία (2003-2013)

Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία (2003-2013) Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία (2003-2013) Όνομα, ειδικότητα, θέση στο Ίδρυμα: Νικόλαος-Ίων Τερζόγλου, Δρ. Αρχιτέκτων Ε.Μ.Π., Μ.Δ.Ε. Ε.Μ.Π., Πτυχ. Α.Σ.Κ.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Αικατερίνης Μιχαλοπούλου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Αικατερίνης Μιχαλοπούλου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Αικατερίνης Μιχαλοπούλου Καθηγήτριας πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία και Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων Νηπιαγωγείου» ΒΟΛΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα Αθηνά Βιτοπούλου

αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα Αθηνά Βιτοπούλου αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα Αθηνά Βιτοπούλου Ιανουάριος 2014 1 Περιεχόμενα Σύντομο βιογραφικό σημείωμα... 2 Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα... 3 1. Προσωπικά στοιχεία... 3 2. Σπουδές... 3 Ξένες γλώσσες...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κατερίνα Αλεξίου Μαρία Ν. Δανιήλ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κατερίνα Αλεξίου Μαρία Ν. Δανιήλ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Η Κατερίνα Αλεξίου είναι RCUK Academic Fellow στο Open University της Αγγλίας. Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είναι διδάκτορας της Bartlett School of Graduate

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ.

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. ΤΜΜ ΡΧΙΤΕΤΟΝΩΝ ΜΧΝΙΩΝ.Π.Θ. Συγγραφείς Τίτλος Τόπος έκδοσης Conenna, Claudio Πρόταση στο ιαγωνισµό: Εξοχικές ατοικίες στο Σκορπονέρι Ν. Εύβοιας. Conenna C. & Παπανικολάου, Μ. Συµµετοχή στο Σεµινάριο Arquitectura

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΣΟΦΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΚΟΛΩΝΙΑ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΣΟΦΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΚΟΛΩΝΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΣΟΦΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΚΟΛΩΝΙΑ OΝΟΜΑ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ, ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΊΔΡΥΜΑ: Σοφία Αυγερινού-Κολώνια Καθηγήτρια Σχολής Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Θωµάς Μαλούτας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Θωµάς Μαλούτας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θωµάς Μαλούτας Καθηγητής Κοινωνικής Γεωγραφίας Τµήµα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο τηλ (210) 9549 165, φαξ (210) 8961 695 e-mail : tmaloutas@gmail.com, maloutas@hua.gr http://hua.academia.edu/thomasmaloutas

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΣΕ ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΕΠ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΣΕ ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΕΠ Λίλα Λεοντίδου Βιογραφικό σημείωμα Διπλ.Αρχιτ., Ε.Μ.Πολυτεχνείο (1971), e-mail: leontidou@eap.gr, leonti@aegean.gr London School of Economics & Political Science (1973) URL: http://eap.academia.edu/lilaleontidou/

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Μαρίας Μουμουλίδου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Μαρίας Μουμουλίδου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Μαρίας Μουμουλίδου Μόνιμης Επίκουρης καθηγήτριας στο γνωστικό αντικείμενο: Σύγχρονη Διδακτική για την Προσχολική Εκπαίδευση mmaria@psed.duth.gr ΣΠΟΥΔΕΣ Στην Ελλάδα Πτυχίο Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Χρυσάνθη (Κρίστη) Πετροπούλου Ημερομηνία γέννησης, τόπος: 23 Μαΐου 1966, Θεσσαλονίκη Διεύθυνση: Σκρά 32, Μυτιλήνη 81100 Λέσβος και Τσακάλωφ 22, Καστέλα, Πειραιάς Τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 26504 Αραχωβίτικα Αχαΐας. e-mail: gstam@otenet.gr, stamelos@upatras.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 26504 Αραχωβίτικα Αχαΐας. e-mail: gstam@otenet.gr, stamelos@upatras.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΥ Β. ΣΤΑΜΕΛΟΥ 1. Προσωπικά Στοιχεία Ημερ. Γέννησης : 06/08/61 Τόπος Γέννησης : Αθήνα Τόπος Κατοικίας : Α & Γ Λυμπερόπουλου 9 Επικοινωνία: τηλ. 2610-969729 26504 Αραχωβίτικα Αχαΐας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο Όνοµα Όνοµα πατέρα Όνοµα µητέρας Τόπος γεννήσεως ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ Αριστείδης Άννα Αθήνα Ηµερ/νία γεννήσεως 16-2 - 1956 ιεύθυνση επικοινωνίας Τηλέφωνο Τηλέφωνο εργασίας /

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Μιχάλης Γ. Μεϊµάρης

Καθηγητής Μιχάλης Γ. Μεϊµάρης Καθηγητής Μιχάλης Γ. Μεϊµάρης Προσωπικά στοιχεία Ηµεροµηνία γέννησης: 20 Σεπτεµβρίου 1949 ιεύθυνση γραφείου: Σταδίου 5, 7 ος όροφος, 105 62 Αθήνα Υπηκοότητα: Ελληνική Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαµος και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ Κ. ΒΑΣΕΝΧΟΒΕΝ Ομότιμου Καθηγητού Ε.Μ.Πολυτεχνείου. 15 Δεκεμβρίου 2012

ΥΠΟΜΝΗΜΑ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ Κ. ΒΑΣΕΝΧΟΒΕΝ Ομότιμου Καθηγητού Ε.Μ.Πολυτεχνείου. 15 Δεκεμβρίου 2012 ΥΠΟΜΝΗΜΑ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ Κ. ΒΑΣΕΝΧΟΒΕΝ Ομότιμου Καθηγητού Ε.Μ.Πολυτεχνείου 15 Δεκεμβρίου 2012 Γενικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο Λουδοβίκος Κ. Βασενχόβεν Τόπος γέννησης Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας στο Δ.Π.Θ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΙΤΛΟΙ Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1955. Πραγματοποίησα τις βασικές και προπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1. Συνοπτικά βιογραφικά στοιχεία. 2. Σπουδές. 3. Υποτροφίες: 1.2.1. Προπανεπιστημιακές. 2.2. Πανεπιστημιακές. 2.3.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1. Συνοπτικά βιογραφικά στοιχεία. 2. Σπουδές. 3. Υποτροφίες: 1.2.1. Προπανεπιστημιακές. 2.2. Πανεπιστημιακές. 2.3. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Συνοπτικά βιογραφικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο : Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Ευάγγελος Γ. Κουρδής Επίκουρος Καθηγητής με θητεία του Τομέα Μετάφρασης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα Παιδαγωγικό Τµήµα Μαρία Παπαδοπούλου Προσχολικής - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Βιογραφικό Σηµείωµα & Υπόµνηµα Εργασιών Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα της Μαρίας Κ. Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αναπληρωτής Καθηγητής. http://ptde.uoi.gr/emaede

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αναπληρωτής Καθηγητής. http://ptde.uoi.gr/emaede ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Πατρώνυμο: Γεώργιος Νικολάου Αθανάσιος Ημερομηνία γέννησης: 7 Φεβρουαρίου 1964 Τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Θέση: Γνωστικό Αντικείμενο: Κοζάνη Έγγαμος, δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΥ Β. ΣΤΑΜΕΛΟΥ. 26504 Αραχωβίτικα Αχαΐας. e-mail: gstam@otenet.gr, stamelos@upatras.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΥ Β. ΣΤΑΜΕΛΟΥ. 26504 Αραχωβίτικα Αχαΐας. e-mail: gstam@otenet.gr, stamelos@upatras.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΥ Β. ΣΤΑΜΕΛΟΥ 1. Προσωπικά Στοιχεία Ημερ. Γέννησης : 06/08/61 Τόπος Γέννησης : Αθήνα Τόπος Κατοικίας : Α & Γ Λυμπερόπουλου 9 Επικοινωνία: τηλ. 2610-969729 26504 Αραχωβίτικα Αχαΐας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της ΔΟΜΝΑΣ ΚΑΚΑΝΑ. Καθηγήτρια

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της ΔΟΜΝΑΣ ΚΑΚΑΝΑ. Καθηγήτρια ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της ΔΟΜΝΑΣ ΚΑΚΑΝΑ Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο «ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Βόλος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΥΚΕΝ Μαρί-Νοέλ. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείµενο «Στατιστικές και Οικονοµετρικές Μέθοδοι Χωρικής Ανάλυσης» (ΦΕΚ 1201/30-12-2011)

ΝΤΥΚΕΝ Μαρί-Νοέλ. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείµενο «Στατιστικές και Οικονοµετρικές Μέθοδοι Χωρικής Ανάλυσης» (ΦΕΚ 1201/30-12-2011) ΝΤΥΚΕΝ Μαρί-Νοέλ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείµενο «Στατιστικές και Οικονοµετρικές Μέθοδοι Χωρικής Ανάλυσης» (ΦΕΚ 1201/30-12-2011) 1 Ηµεροµηνία γέννησης: 30 01-1957 Εθνικότητα: Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντής του Ινστιτούτου Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας

Διευθυντής του Ινστιτούτου Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας Θωμάς Μαλούτας Γεωγράφος Διευθυντής του Ινστιτούτου Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας Επικοινωνία Γραφείο 211, τηλ. 210-7491636, e-mail maloutas@ekke.gr Σπουδές Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής, École Spéciale

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΙΑΡΑΚΟΥ. Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΙΑΡΑΚΟΥ. Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΙΑΡΑΚΟΥ Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ρόδος Ιούλιος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

In 2011 he published his first greek collection of poems by the title Colored Shadows

In 2011 he published his first greek collection of poems by the title Colored Shadows Professor Fragiskos Kalavassis e-mail: Kalabas@rhodes.aegean.gr Short presentation of the curriculum vitae Fragkiskos (Francois) Kalavasis is a Mathematician with Master studies and PhD Thesis in the Didactics

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μπακάλης, Ph.D

Χρήστος Μπακάλης, Ph.D Χρήστος Μπακάλης, Ph.D Α. Βιογραφικά Στοιχεία και Σπουδές Β. Εργασιακές θέσεις - απασχόληση Γ. Ερευνητική Εμπειρία Α.1 Προσωπικά στοιχεία Α.2 Εκπαίδευση Τόπος γέννησης: Αγρίνιο, Ν. Αιτωλοακαρνανίας Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Σ. Κυπριανός Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο: «Ιστορία, με έμφαση στην Ιστορία Πολιτικών Ιδεών και Εκπαίδευσης στη Νεότερη Ελλάδα» ΦΕΚ

Παντελής Σ. Κυπριανός Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο: «Ιστορία, με έμφαση στην Ιστορία Πολιτικών Ιδεών και Εκπαίδευσης στη Νεότερη Ελλάδα» ΦΕΚ Παντελής Σ. Κυπριανός Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο: «Ιστορία, με έμφαση στην Ιστορία Πολιτικών Ιδεών και Εκπαίδευσης στη Νεότερη Ελλάδα» ΦΕΚ Διορισμού: Αρ. Φύλλου 176/14/2/2012 Τμήμα Επιστημών της Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία.

Επιστηµονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία. Επιστηµονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία. Όνοµα, ειδικότητα, θέση στο Ίδρυµα: Ελένη Χανιώτου Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ Διδάκτωρ Γεωγραφίας Πανεπιστηµίου Λουί Παστέρ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής του Aριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1982).

Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής του Aριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1982). EΠΩNYMO: ONOMA: ΘEMOΠOYΛOY AIMIΛIA Ανώτερες Σπουδές Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής του Aριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1982). Μεταπτυχιακές Σπουδές Mεταπτυχιακό δίπλωμα D.E.A. de Littérature Comparée,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΩΝΣΤ. ΡΑΒΑΝΗΣ Καθηγητής Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Πανεπιστήμιο Πατρών ΠΑΤΡΑ Ιούνιος 2012 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΠΑΓΑΚΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΠΑΓΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΠΑΓΑΚΗ 2 Περιεχόμενα Α. Γενικά Στοιχεία Β. Σπουδές Γ. Ξένες Γλώσσες Δ. Eπιστημονικό Έργο 2 3 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Γεώργιος Επώνυμο: Μπαγάκης Διεύθυνση Κατοικίας: Αγίου

Διαβάστε περισσότερα